You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg-Jiu

Disciplina de studiu Educaţie antreprenorială
Clasa a XI –a B

Profesor: Popescu-Bibanu Loredana
Data : 29.02.2016

Proiect de lecţie
Unitatea de învăţare: Iniţierea si derularea unei afaceri
Subiectul lecţiei: Resursele umane
Tipul de lecţie: de predare
Competenţele specifice vizate:Evaluarea posibilităţilor de derulare a unei afaceri proprii şi profitabile, luând în considerare interesele comunităţii
Utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului economico-social.
Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului.
Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor fi capabili:
1. Să recunoască rolul resurselor umane. Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa identifice rolul lor.
2. Să clasifice categoriile de resurse umane Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa identifice cel putin 2 categorii.
3. Să identifice etapele necesare incadrarii personalului. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor recunoaşte cel puţin 3 din cele 5
prezentate.

Desfăşurarea lecţiei
Etapele (evenimentele,
momentele) lecţiei

Timp
alocat
(min)

Moment organizatoric

2

Anunţarea subiectului lecţiei şi a
obiectivelor operaţionale
Reactualizarea cunoştinţelor
anterioare necesare învăţării care
urmează (eventual, aprecierea şi
notarea răspunsurilor elevilor)
Comunicarea noilor conţinuturi:
organizarea şi dirijarea învăţării
(în funcţie de situaţiile de
învăţare construite)

2
5

32

Activitatea profesorului
Se prezintă, notează absenţii, se asigură că elevii sunt pregătiţi
pentru începerea lecţiei
Anunţă titlul noii lecţii : Resursele umane şi prezintă obiectivele
operaţionale.
Profesorul întreabă care sunt resursele necesare unei
intreprinderi.
Resursele umane sunt privite ca totalitatea aptitudinilor fizice şi
intelectuale pe care omul le utilizează în procesul de productie.
Totalitatea resurselor umane care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul unei întreprinderi reprezintă personalul întreprinderii.
Categorii de resurse umane:

Activitatea
elevilor

Metode şi mijloace
de învăţământ
utilizate

Se pregătesc
pentru începerea
activităţii
Notează

Explicaţie

Răspund la
întrebări

Conversaţia
catehetică

Modalităţi
de
evaluare

Evaluare
formativă

Explicaţia
Elevii notează.
Evaluare

transporturi(vânzători. Integrarea a. Evaluarea performanţei Fixarea cunoştinţelor Stabilirea sarcinilor pentru activitatea independentă a elevilor. Conversatia . 3. obiectivelor şi responsabilităţilor ce revin unui salariat în mod organizat şi permanent la locul de muncă. Compartimentul reprezintă totalitatea persoanelor care indeplinesc aceleasi obiective. masinilor(strungarii. completări etc. croitorii etc) .telefonisti.direct productivi cei care acţionează direct asupra obiectelor întrebărilor. brutarii. Poate fi internă şi externă.Răspund . telecomunicaţii. Decizia finală de încadrare 4. factori postali. maistrii) Postul se defineste prin ansamblul sarcinilor.indirect productivi acţionează indirect asupra obiectului muncii (cei care efectuează deplasarea materialelor la depozite. lucratorii de la intretinere şi reparatii etc) b. piloti) c. Răspund intrebărilor Tema pentru acasă – pg 59 miniproiect Notează sarcina de lucru. personalul cu functii de conducere şi execuţie (de conducere: directori. 2. atragere a potenţialilor candidaţi. contabil sef. au aceeasi locaţie si sunt subordonate aceluiasi conducător. economisti. Recrutarea – procesul de căutare. 8 Manual de educaţie antreprenorială formativă Conversaţia euristică Model de CV si scrisoare de intenţie Coli flipchart Power Point Fişa de lucru Evaluare formativă Pe tot parcursul lecţiei Pe tot parcursul lectiei 1 Profesorul adresează întrebări. utilajelor. identificare. muncii cu ajutorul uneltelor. Funcţia este formată din totalitatea posturilor care prezintă caracteristici principale asemănătoare. personalul operativ este format de lucrătorii din comert. Angajarea 5. de executie: ingineri. Etapele necesare incadrării personalului: 1. subingineri. ingineri sef. muncitorii – reprezintă categoria cea mai numeroasă: Obţinerea feed-back-ului şi realizarea de precizări. Selecţia atragerea pe baza unor criterii a celui mai potrivit candidat.

....... ....... crearea postului sau aparitia unui post vacant c..... Totalitatea ..... categoria cea mai numeroasă de angajaţi IV.................... 1..... Stabiliţi asocierile corecte: recrutarea functia muncitorii personalul operativ a........ în mod organizat şi permanent la locul de muncă.......... Croitorii....... Postul se defineşte prin ansamblul............. ofiteri de bord d............................... Interviul este o ocazie de a convinge angajatorul că ar trebui să angajeze candidatul. Fişă de lucru I. 4.... care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei întreprinderi reprezintă.. ... .................................. vanzători..........................................Numele şi prenumele /Clasa. 3........... totalitatea posturilor care prezintă caracteristici asemănătoare b................................... 3. 2............ care prezintă caracteristici principale ...... II... piloti. Prezentati etapele necesare incadrării personalului............... III................... Completati enunţurile următoare: 1.... 2. 3.. 2... Raspundeti cu adevarat sau fals: 1....... Funcţia este formată din totalitatea ............................ brutarii sunt muncitori indirect productivi... Angajarea reprezintă o investitie din partea întreprinderii.. obiectivelor şi responsabilităţilor ce revin unui............