You are on page 1of 5

MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Mjera 4 pod nazivom Ulaganja u fizičku imovinu sastoji se od 4 podmjere, a to su: 4.1.
Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; 4.2. Potpora za ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj poljoprivrednih gospodarstava; 4.3. Potpora za ulaganja u
infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva; 4.4.
Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva.
Svaka od podmjera ima nekoliko operacija koje se odnose na različite vrste ulaganja unutar
iste podmjere.
Podmjera 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (NN 7/15)
Operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava
Potpora:

od 5.000 do 2.000.000 EUR, odnosno do 3.000.000 EUR za ulaganja u sektore:
govedarstva, svinjogojstva, peradarstva i voća i povrća (podizanje višegodišnjih
nasada)

Intenzitet potpore:


50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
moguće uvećanje potpore za 20% za: mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte,
integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim
ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar
Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i
klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom
maksimalni intenzitet potpore iznosi 90%

Korisnici:

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih
osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor voća,
povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima)
proizvođačke grupe/organizacije

Prihvatljivi troškovi:

1. čišćenje. hlađenje. objekte za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja. sušenje. te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. ulaganja u planinska područja.000. sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda  ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva   ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu.000 do 1. područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima. zamrzavanje. ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% Korisnici:  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika  proizvođačke grupe/organizacije . skladištenje. rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Potpora:  od 5. sjemena i sadnog materijala i gljiva. zatvorene/zaštićene prostore. kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta 4.2.000 EUR Intenzitet potpore:    do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova moguće uvećanje potpore za 20% za: mlade poljoprivrednike. integrirane projekte. Zbrinjavanje. ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP). ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje. klasiranje i pakiranje proizvoda  ulaganje u opremu za berbu. zajedničke projekte.

obradu i skladištenje sirovina. ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% Korisnici:  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Prihvatljivi troškovi:  ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije.000.2. skladištenje.1. za obradu.3. Korištenje obnovljivih izvora energije Potpora:  od 5. najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5. integrirane projekte.000. marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda (NN 7/15) Operacija 4. transport i primjenu gnojiva) 4. područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima. preradu. zajedničke projekte. ulaganja unuta Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP).000 do 1. ulaganja u planinska područja.1.Prihvatljivi troškovi:  ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar. objekata za prijem.000 EUR (Kod ulaganja u zajednički projekt.2. – Potpora za ulaganja u preradu. transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu Podmjera 4. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Potpora: .000 EUR-a) Intenzitet potpore:    50% od iznosa prihvatljivog ulaganja moguće uvećanje potpore za 20% za: mlade poljoprivrednike.

odnosno do 5. povrća. od 10.000.000 do 3.000 EUR-a Intenzitet potpore:  50% od iznosa prihvatljivog ulaganja . punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda. uljarica i industrijskog bilja.2. začinskog i ostalog bilja.2.000 do 1. za klanje. strojeva i opreme i kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta 4.000 EUR. jaja). Ugovora o EU Prihvatljivi troškovi:  ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka.000. aromatičnog. gospodarskih vozila. uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko Intenzitet potpore:    50% od iznosa prihvatljivog ulaganja moguće uvećanje potpore za 20% za: ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva i ulaganja koja provode proizvođačke organizacije maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% Korisnici:  fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. komine masline. grožđa (osim za proizvodnju vina). za preradu. rasjekaonica. objekata za preradu mesa s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom. za preradu voća.000 EUR za ulaganja u sektore: mesa za ulaganja u građenje i/ili opremanje klaonica. cvijeća i gljiva.000. hladnjača. za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda te ulaganje u kupnju mehanizacije. rasjecanje. mlijeka za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom. za preradu maslina. Korištenje obnovljivih izvora energije Potpora:  od 10. preradu (mesa. za preradu žitarica.

obradu i skladištenje sirovina. Ugovora o EU Prihvatljivi troškovi:  ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije. objekata za prijem. skladištenje. preradu.  moguće uvećanje potpore za 20% za: ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva i ulaganja koja provode proizvođačke organizacije maksimalni intenzitet potpore iznosi 90% Korisnici:  fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu . za obradu.