You are on page 1of 2

Zrtvovanje vuku

Odmalehna ja dolazim u Carevu džamiju, ali je prije bilo više svijeta, pa me
nisi primijetio. - A znaš li ti ko je bio Hamza? - Znam. Veliki muslimanski
junak, koji se borio na Bedru, gdje su muslimani pobijedili. Poginuo je na
Uhudu. Pročitao sam mnogo knjiga iz historije islama.- Eto, sve znaš. Lijepo
je biti musliman, Hamza. Čist u duši, čist u tijelu. - Hvala Allahu... - Ono što
ti je u srcu, uz Allahovu pomoć, to će ti biti i u životu. - Allah hoće sve što
je dobro... Ja Mu se molim da moj babo preživi, od jutros ne može stati na
noge... - A što? - Neki su ga sinoć zasreli na Željeznom mostu... i prebili...
Sada je bolestan, leži... Je li to, Mustafa, njemu od Allaha?... - Hamza,
Sabitova muka je od ljudi, ti to bolje od mene znaš... No, da ti kažem nešto
o bolesti, ako želiš. Allah hoće samo dobra djela, ali je stvorio i smrt, sušu,
hladnoću... Zdravlje je najvažnije. Mi život provodimo u zdravlju, ali nas i
bolest ponekad opkrhava. Ne bismo ni mogli znati šta je zdravlje da nije
bolesti. Teškoća da nije, ljudi bi bili u svemu isti pa ne bi bilo darežljivosti.
Na ovome svijetu smrt je kraj, na drugome početak. Može li biti život bez
starosti i bolova? Savršen je samo Jedini. Naš život je ispit pred samim
sobom i pred Bogom... Međutim, Hamza, ti si više knjiga od mene
pročitao... - Sve ja to znam, Mustafa, ali moga baba su prebili... - To mu je
od ljudi... Dobro je od Boga, a zlo od nas samih. Bog nam dade rijeku, a mi
čamac pretrpavamo... Na čovjeku je namjera, dobra ili zla... Allah samo
pomogne... str. 31.
Imam Halil je učio: "Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed,
kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid.
Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala
Ibrahime ve ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid." - Bože, Ti učini osobitu
milost Muhammedu i njegovom rodu, kao što si to učinio Ibrahimu i njegovim.
Ti si hvaljen i slavljen! Bože, Ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhammeda
i njegov rod, kao što si obasipao Ibrahima i njegove. Ti si, Bože, hvaljen i
slavljen! 36
koliko da svješti korake. Onda se zaustavio i pogledao: pod njim je bio grad...
Zastao mu je dah, gubila mu se ona rumen u licu, a oči su njegove gledale

.. koji ljudima zapovijeda i hoće da ga poštuju. Primite blagoslove crkve.usplahireno ispred sebe. šta će kome biti. Obred je sav težak i mučan..ahireti haseneten ve kina azaben .rekao je pop na kraju . Braćo moja ... Raj je zamišljen kao lijepa zelena bašta. otanke kule.. na vrhu im šiljak. i tu stanuju nebesne djevojke. Obaveze su: pobožno klanjati. Gospodaru naš! Daj nam na ovom svijetu dobro.nar! Rabbenagfir li ve li validejje ve lil . Mnogoženstvo im je u zakonu. Ko ove dužnosti vrši. Džamija je iznutra prosta.mu'minine jevme jekumul . 45 . kao i svim pravim vjernicima onoga dana. kao da se nečega sjetio.... 'rabro vojevati i za vjeru svoju i glavu izgubiti. Ustao je Ostoja: . Samo jedan je Bog. nema ikona ni fresaka.hisab.Muhamed je svetac poslan da povrati što su drugi "pokvarili". koja je utvrđena na svetijem saborima u Nikeji. Pop Sekula sve je htio i objasniti: . Vjeruju da je Bog sve odredio. i sačuvaj nas od džehennemske vatre! Gospodaru naš! Oprosti grijehe meni i mojim roditeljima. A onda. taj je musliman i vjeruje se da ide u raj. s vjerom u Boga. kad budemo polagali račun za svoja djela! 38 U Alkoranu ovako piše. on je lice svijeh vjerovjesnika.. a spolja su visoke.Nekada je i u našijeh komšija vjera bila pravoslavna." . Usne su se same micale: "Allahume rabbena atina fiddunja haseneten ve fil .vi ćete nam u ime pravde Božije donijeti slobodu od Alkorana! Neka je blagoslovljen svaki korak vaš na tome putu. kao da se njegova duša opet borila sa onim zgaslim glasom sa Careve džamije. Sekula je zastao. zaljubljenijeh očiju. Dnevno se mora pet puta klanjati. U raju se vjerni naslađuju gledanjem u lice Božije. njegovoj se volji povinuju. Ponesite slavu srpskog oružja da bi se otadžbina mogla podičiti s vama... gde potoci žubore.Braćo Srbi! Sjetite se da na zastavi nezavisne Srbije stoji: "Za kralja i otadžbinu. Neka vas tamo prati samo Bog. Allah. Misli su mu ophrvavale slutnje. Gde vode nema peru se pijeskom. a i na budućem svijetu dobro.Bože. Šta god da učinite. pa nastavio: . neka je blagoslovljen svaki vaš korak.