REPORTATGE SORTIDA

MUSEU DEL FERROCARRIL:
El dimarts 15 de març vam marxar de sortida al Museu del Ferrocarril i a les Caves Codorniu, hem
anat allà per conèixer més en el sector primari de l'època, ja que a classe estem treballant el sector
primari com a tema de socials.
El Museu del Ferrocarril, va ser un lloc que es va dedicar a la reparació de locomotores fa ja anys i
ara és un museu que ensenya les antigues locomotores.
Al matí, vam anar al Museu del Ferrocarril. Quan vam arribar, ens vam quedar a fora per esmorzar i
després vam entrar i ens van deixar cinc minuts per fer les fotos, després ens vam separar per
grups classe i mentre dos grups veien un vídeo els altres veiem el garatge. Ens van explicar com era
el funcionament, com funcionaven els trens de l'època... Van veure la rotonda, que es on
s'emmagatzemava els locomotors antigament i actualment, el pont giratori, que girava per accedir
a cada plaça i quan el vago o cotxe entrava dintre tornava a girar per deixar-lo dintre de la seva
plaça a la rotonda, i el dipòsit d'aigua, que era molt important pel funcionament de les
locomotores, perquè els trens antigament funcionaven amb vapor.
Hem vist tot tipus de locomotores, des de les més antigues fins a les més noves, i ens vam poder
endintre en una de les més noves, en vam poder seure i vam veure que els vagons estaven dividits
en classes socials, els rics se seien en un lloc i els que no tenien tants diners en un altre lloc. Vam
veure un documental, que ens feia un resum del qual ens havien explicat però gràficament, és a
dir, veiem el comportament de les persones en aquella època, com un treballador anava porta per
porta per agafar l'entrada mentre el tren estava en marxa...
Després, vam anar a dinar. Teníem pensat anar a la platja, però com plovia van anar a una plaça
que hi havia prop del Museu.
Aquesta sortida m’ha semblat molt interessant, ja que sortim de la rutina i el tema de com
funcionaven abans em va semblar molt interessant. Com sempre, he après coses noves, perquè
sempre s’aprèn.

CAVES CODORNIU:
Després, a la tarda, vam anar a les Caves Codorniu, l'empresa més antiga de tota Espanya i una de
les més antiga de tota Europa. Es dedica a la producció de cava. Vam anar després de dinar, en
autocar.
Quan vam arribar, va venir a recollir-nos un tren, que ens va donar una volta per totes les
instal·lacions de Codorniu. En aquell moment vam poder fer fotos de totes les instal·lacions de
Codorniu, però, des de fora. Hi havia molta varietat d’edificis, es tractava d’una terra molt gran que
pertanyia només a una empresa.
Quan vam acabar, van entrar dintre de l'edifici on es feia tot el procés. Primer ens van fer un petit
resum de tota la història de Codorniu, després fan olorar totes les espècies de raïm amb les que
treballa Codorniu, que són, Pinot Noir, Chardonnay, Macabeu, Xarel·lo i el Parellada. Ens van
explicar com feien per treure la part aromàtica del raïm i després van baixar per unes escales que
ens van portar fins a la planta on s’emmagatzemen tots els caves que han de reposar.
Allà, ens van explicar tot el procés que feien servir per qualsevol tipus de cava. Tot i que un reposa
més temps que d’altres, depèn de si es reserva, gran reserva o normal.
Van pujar en una espècie de tren que ens va fer donar una volta per totes les seves instal·lacions
on tenen guardat el cava. Després, quan va acabar, vam pujar per un ascensor fins a una sala que
ens van donar alguna cosa de beure i de menjar. Quan vam acabar, la sortida a Codorniu havia
acabat.
Sincerament, aquesta sortida m’ha semblat menys interessant que anar al museu, és un tema tot i
que m’agrada, no és tan interessant. Per una altra part, crec que hauríem de fer més sortides, per
ficar les coses que hem après a casa.