You are on page 1of 91

Prirunik

za istraivako
novinarstvo

MARK LEE HUNTER


i Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers,
Drew Sullivan, Flemming Tait Svith i Pia Thordsen

Prirunik za istraivako novinarstvo


MARK LEE HUNTER
I (PO ABECEDNOM REDU)
NILS HANSON, RANA SABBAGH, LUUK SENGERS,
DREW SULLIVAN, FLEMMING TAIT SVITH I PIA THORDSE
PREDGOVOR YOSRI FOUDA

vaj prirunik prua uputu u osnovne metode i tehnike


istraivakog novinarstva i svjesno ispunjava prazninu u
literaturi o profesiji. Veina istraivakih prirunika posveuje
dosta prostora predmetu gdje nai informacije. Oni pretpostavljaju da e
izvjeta jednom kada nae informaciju koju trai moi sastaviti priu
koja ima dobre izglede. Ne dijelimo tu pretpostavku. Ne mislimo da je
osnovna stvar pronalaenje informacija. Naprotiv, mislimo da je osnovni
zadatak ispriati priu. To vodi do osnovne metodoloke inovacije ovog
prirunika:
Koristimo prie kao cement koji dri zajedno svaki korak istraivakog
procesa, od koncepcije do istraivanja, pisanja, kontrole kvaliteta i
objavljivanja. Ovaj pristup zovemo i ispitivanjem zasnovanim na hipotezi,
zato to poinjemo formuliranjem prie, za koju se nadamo da emo je
napisati, kao hipoteze koja e biti potvrena ili pobijena. Ovo je prvi
korak u integriranom procesu, kao to slijedi:

Analizirajui hipotetiku priu, izvjeta moe lake uvidjeti koju


informaciju treba traiti.
l

Kako istraivanje napreduje, izvjeta ili istraivaki tim e sreivati


svoj materijal radi sastavljanja i sastavljati specifine dijelove zavrne
prie.

Ovo e, zauzvrat, omoguiti kontrolu kvaliteta i blii uvid u to da li


pria zadovoljava zakonske i etike kriterije.
l

Na kraju procesa e rezultat biti pria koja se moe sumirati u nekoliko


reenica koje gaaju u sr pria koja se moe promovirati, braniti i
zapamtiti.
l

Ne tvrdimo da smo mi izmislili ispitivanje zasnovano na hipotezi. Slini


metodi se koriste u poslovnom savjetovanju, drutvenim naukama
i policijskom radu. Ono to smo mi uinili je da se bavimo njihovim
implikacijama na novinarski proces i ciljeve istraivakog novinarstva
da reformiramo svijet koji stvara beskorisnu, nepotrebnu patnju, ili
obrnuto, koji ignorira dostupna rjeenja za svoje probleme.
Ovo je bio dug i kolektivan proces. Za mene je poeo 1990. s doktorskom
tezom u sredini karijere koja je poredila francuske i amerike istraivake
metode, pod ravnateljstvom Francisa Ballea. To me, zauzvrat, dovelo
do pozicije na Institut franais de Presse u okviru Universit de Paris/
Panthon-Assas, gdje sam 12 godina imao koristi istovremeno od
drutva velikodunih i predanih kolega i od entuzijastinih studenata na
magisteriju. Oni su mi omoguili da na terenu testiram metode koji se
zagovaraju u ovom priruniku u obimu koji je izvan aktivnosti pojedinog
izvjetaa.
Godine 2001. sam poeo neto za ta sam mislio da e biti studijsko u
INSEAD-u, globalnoj poslovnoj koli. Privremena istraivaka pozicija se
razvila u pomonu profesuru i omoguila mi da se okoristim uoavanjima
i iskustvom kolega kao to su Yves Doz, Luk Van Wassenhove, Ludo
Van der Hayden, Kevin Kaiser i drugi. Njihov uticaj na ovaj prirunik
je indirektan ali snaan. Ovi uenjaci su me natjerali da mislim na vie
apstraktnom nivou o medijskim praksama i da razmislim kako se procesi
mogu unaprijediti da se stvori vea vrijednost, ukljuujui i u novinarstvu.
Kao i moji koautori, istovremeno sam bio angairan u istraivakom
izvjetavanju kao praktiar. Takoer 2001. godine, osnivanje Global
Investigative Journalism Network, iji smo lanovi osnivai bili ja i
veina mojih koautora, zajedno s vozaima Nilsom Mulvadom iz Danish
Institute for Computer-Assisted Reporting i Brantom Houstonom iz
Investive Reporters and Editors Inc., stvorilo je jedan izvanredan forum
za razmjenu najboljih praksi.
Elementi ispitivanja zasnovanog na hipotezi su se pojavili u nekoliko
zemalja istovremeno i neovisno nedvojben znak ozbiljnog razvoja.
Kongres mree iz 2005. godine mi je pruio priliku da po prvi put
predstavim formalan koncept novinarskog istraivanja po hipotezi. Istom
prilikom su mi Luuk Sengers (iz Holandije) i Flemming Svith (iz Danske)
pokazali jednostavnu i opsenu istraivaku bazu podataka koju su
stvorili, te druge kompjuterske alate za organiziranje istraivanja koji bi
se mogli primijeniti i na upravljanje projektima. Odmah smo prepoznali
da bi se naa otkria mogla uklopiti zajedno kao komponente jednog
procesa.

Tada, a i kasnije, pozitivna reakcija i kriticizam uesnika na dvogodinjem


kongresu mree su me uvjerili da je postojala potreba i elja za materijalom
iz ovog prirunika. Na povrinu je izbilo jo saradnika, ne samo Nils Hanson
iz vedske, glavni koautor ovog prirunika i strunjak za usklaenje
kvaliteta i produktivnosti u novinama. Nikada nismo zaboravili da previe
ljudi u naem poslu smatra istraivako izvjetavanje suvie sporim,
skupim i riskantnim. Zaputili smo se da pokaemo da istraivanje moe
takoer biti efikasan proces u kojem se moe upravljati kljunim rizicima.
Tekui proces kolektivnog razvoja je bio jako ojaan stvaranjem Centre
for Investigative Reporting iz Londona i njegove godinje ljetne kole.
Tokom nekoliko godina, osniva Gavin McFadyen i njegov tim su nam
omoguavali da istraujemo nove naine poduavanja procesa sastavljanja
pria. U Londonu sam prvo uo da je Drew Sullivan (ameriki iseljenik
na Balkan) uspostavio prakse izvjetavanja o organiziranom kriminalu
koje se mogu primijeniti na mnoge druge situacije. Zavrni, presudni
poticaj, doao je putem Rane Sabbagh, direktorice Arab Reporters for
Investigative Journalism, i njenog danskog kolege Pie Thordsen, ranog
pobornika istraivanja po hipotezi, koja me pitala da preuzme vodstvo u
pisanju i redigiranju ovog prirunika u proljee 2007. Njihovi seminari
u Arabiji su pruili mogunost da se testira prezentacija ideja u ovoj
knjizi koja se sastavljala. Ovaj proces, kao i sam ARIJ, je bio finansiran
od strane International Media Support i danskog parlamenta. Andrea
Cairola je odigrala kritinu ulogu u donoenju projekta u UNESCO, gdje
se pokazalo da su Mogens Schmidt i Xianhong Hu bili otvoreni i vrijedni
saradnici.
Istraivako novinarstvo je zanimanje i skup vjetina. To je i porodica.
Odrastao sam u toj porodici i gledao je kako raste. Ovaj prirunik su vaa
vrata u porodicu. Molim vas, postanite lan kojeg moemo potovati i
cijeniti zbog vaeg profesionalizma, etike i angamana.
Mark Lee Hunter
Urednik i glavni autor
Paris Aarhs Amman London Lillehammer

Predgovor:
YOSRI FOUDA, AL JAZEERA, GLAVNI ISTRAIVAKI DOPISNIK

Nakon pokretanja Al Jazeere 1996. skupio sam hrabrost i iznio neobinu ideju
njenoj upravi: da mi se omogui da nestanem na dva mjeseca odjednom, a zauzvrat
bih donio dvomjesenu, 45-minutnu istraivaku priu. Tada je norma na arapskoj
televiziji bila da moete nestati samo na 45 minuta ako obeate da ete se vratiti s
poslom vrijednim dva mjeseca (samo malo pretjerujem). Prilino oekivano, prijedlog
je izazvao ljubazne osmijehe i skoro sam uao u jo jedan ciklus profesionalne
depresije.
Ipak, nekoliko mjeseci kasnije je predsjednik Hamad Bin Thamer Al Thani odluio
iz nekog razloga da mi ponudi priliku da napravim pilot izvjetaj. S budetom skoro
ravnim nuli, ovaj se pilot izvjetaj morao pripremiti, snimiti i montirati tamo gdje sam
ivio u Londonu. Antraks je zvuao kao dobra tema za mene. Pored oiglednog
interesa, lokacija bi se lako opravdala u svjetlu nedavno procurjelih informacija koje
su uplitale prethodnu britansku vladu u omoguavanje izvoza takozvane opreme
za dvostruku upotrebu Saddam Husseinovom Iraku. Pod sankcijama UN-a bilo je
nezakonito izvoziti u Irak bilo kakvu civilnu opremu koja bi se mogla adaptirati za
vojne svrhe.
Po jueranjim standardima pilot izvjetaj je, prema mnogima, bio vrsta prelomnog
trenutka na putu prema arapskom konceptu istraivakog novinarstva. Toliko da je
bio neoekivano emitiran i onda ponovo emitiran nekoliko puta. U vrijeme kada je
Al Jazeera bila otvoreno osuivana i estoko napadana od veine arapskih vlada,
izvjetaj je takoer predstavio katarski kanal na Cairo Festival for Radio and TV
production 1998. godine i vratio se s nagradom. To je bilo prvi i posljednji put da je Al
Jazeera uestvovala na takvom takmienju. Ali to je bio tek poetak desetogodinje
serije Sirri Lilghaya (Vrhunska tajna).
Uprkos nekim prethodnim stidljivim pokuajima ove vrste novinarstva u arapskim
novinama, sve popularniji, prvi panarapski kanal za cjelodnevne vijesti i aktuelne
dogaaje je uspio identificirati podruje interesa koje je bilo uveliko novo za arapsku
publiku. Nisam imao iluzija o potencijalnim rizicima i potekoama koji bi doli u istoj
vrei, imajui u vidu posebne realnosti naeg dijela svijeta. Na raznim nivoima ove
potekoe jo predstavljaju veliki izazov za mlade arapske izvjetae i producente
koji tee da postanu ozbiljni istraivaki novinari.
Prvo, s poslovne take gledita, veina naih organizacija koje se bave novostima
nije upoznata s kulturom kvaliteta jer se bave kulturom kvantiteta. Meu ostalim
stvarima, kvalitet iziskuje visokoobrazovano rukovodstvo, stalnu obuku, integrirane
timove, realistine budete i smijem li rei vrijeme. Jedva da ete naii na
menadera ili urednika koji strastveno ne velia opirno izvjetavanje. Ali rijetko
ete ih nai jednako entuzijastine i sposobne za prevoenje svog velianja u
realnost. Oni su tradicionalno dio problema, iako ih je bolje vidjeti kao dio rjeenja
u sveobuhvatnom pokuaju da se promijeni kultura. Dobra je vijest da naa
zaostalost u ovoj oblasti nema nita s naim genima. Ali loa je vijest da smo i
dalje nesposobni da pokrenemo vlastitu kuhinju da radi, nikada neemo zasluiti
niti dobiti potovanje da ponemo da se suoavamo s vanjskim i ozbiljnijim
izazovima.
Drugo, s line sigurnosne take gledita, rei da je biti novinar traenje nevolje
se ne bi moglo primijeniti na bilo koji oblik novinarstva vie no na ovaj. Kalkulacija
rizika tako postaje presudan koncept u istraivakom novinarstvu, to je zasnovano
na injenici da nema niti jedne jedine prie vrijedne ivota novinara. Ovaj princip

moe izgledati varljivo jednostavan, on priziva razloge za zabrinutost u dijelu svijeta


koji jo ui o istraivakom izvjetavanju. Arapski svijet je pun mladih, upeatljivih
novinara koji su eljni da se dokau, nekada i pod svaku cijenu, s vrlo malo znanja
o sigurnosti ili ak sredstava za opstanak. Njihova hrabrost je obeavajui fenomen,
ali takoer moe biti recept za katastrofu. Dio odgovornosti za rjeavanje ove
situacije lei u medijskim odjelima i centrima za obuku, drugi dio u rukovodstvu, ali
najvei dio ostaje na ramenima novinara. On ili ona su ti koji e platiti krajnju cijenu
ako neko umre i on ili ona su ti koji mogu odluiti da ive za jo jednu priu.
Tree, s legalne take gledita, istraivako novinarstvo je minsko polje. Ono esto
posjeuje isti klub gdje se korupcija, nemarnost i neuspjeh sistema mogu nai.
Mijeati se s takvim loim drutvom je ogroman zakonski rizik, jer istraiva uvijek
kree da nae odgovore na pitanja koja poinju sa kako i zato. Da bi se ovo
uradilo, on ili ona ponekad moraju primijeniti manje nego transparentne metode
uime veeg dobra. Malo e novinara moi i htjeti da vide razliku izmeu javnog
interesa i prolaznog interesa javnosti. Jo manje e ih moi da dobije senzacionalnu
vijest i ostane u okviru zakona u isto vrijeme. Oigledno je da je svijest o zakonu
presudna.
etvrto, s politike take gledita, veina arapskih vlada jo vidi opasnost u
osnaivanju svojih graana s informacijama. To je injenica koju bi uvijek trebalo
promatrati i mudro stavljati u kontekst na nain koji ne kompromitira na sveti cilj;
da stignemo do onoga za ta iskreno vjerujemo da je istina i to prenesemo naim
itaocima i gledaocima, onima koji vladaju i onima nad kojima se vlada. S obzirom
na arapsku politiku realnost, rub greke je zaista jedan od najtanjih u svijetu, to
nudi jo jedan interesantan izazov. Neki novinari zaista njeguju ovu vrstu izazova,
ali ovo zahtijeva znanje i iskustvo dosta od oboje. Mehanizmi koji upravljaju
odnosima novinara s politiarima su u jednom kljunom smislu slini onima koji
upravljaju njegovim ili njenima odnosom s prostitutkama. I jedni i drugi su izvori i
i jedni i drugi imaju za cilj da njega ili nju iskoriste za ovu ili onu stvar. To nije igra
bez uloga. Uvijek postoji trei nain koji e omoguiti novinaru da stigne do onoga
to mu je cilj i ostane iv.
Peto, s kulturoloke take gledita, nije lako ozbiljnom istraivakom novinarstvu
da cvjeta u preteno oralnoj kulturi. Naa kultura ne cijeni brojeve i statistiku u
onoj mjeri u kojoj je pokreu rijei, ritam i struktura. Sreom, ovo ne mora stati
na put. Naprotiv, ovlaivanje vaim sredstvima moe pomoi da se to pretvori u
veliku prednost. A ovo je jo jedna neobina oblast koja oigledno moe imati koristi
od nekog ulaganja. Stvarni problem lei u opem razumijevanju ili njegovom
nedostatku u naim drutvima o tome ta je istraivako novinarstvo. Treba
nam jo obrazovanja da bismo imali opu javnost na naoj strani. U suprotnom
ete uvijek biti prilino lako optueni, dok pokuavate da saznate koliko je mladih
Egipana stupilo u brak s Izraelcima prethodne godine, da ste pijun. Nije potrebno
rei da takoer postoje mentalni, emocionalni, psiholoki i drutveni rizici povezani
s ovim savremenim oblikom novinarstva. To moe biti tako smijeno zahtjevno da
vam preuzme ivot sasvim doslovno. elite biti neko u ovoj oblasti? Mogli biste
se pozdraviti sa zadovoljstvima obinog ivota pa ne ba uvijek, sreom. Imate
goruu strast za njim? Ne ba lo poetak. Ono to ete moi dobiti zauzvrat je
radost skupljanja niti i povezivanja taki, te krajnje, neopisivo zadovoljstvo kada
doete do trenutka otkria. Ali, iznad svega, nita nije kao taj iscjeljujui osjeaj koji
dobijete kada vam neko ko nije trebao znati iznenada prie i kae: Hvala vam. I
to e biti dovoljno da vas vrati na put za novo istraivanje.

tema

ta je istraivako novinarstvo?
Istraivako novinarstvo nije uobiajeno izvjetavanje
MARK LEE HUNTER I NILS HANSON

Dosadanji proces:
Dajemo sebi dobru ideju o tome ta radimo i zato.

Prvo poglavlje

Istraivako
novinarstvo
nije uobiajeno
izvjetavanje

ta je istraivako novinarstvo?
Kako se ono obavlja? Zato bi to
trebali raditi? Skoro pola vijeka
nakon Watergatea, definirajueg trenutka
u istoriji anra, ni javnost ni novinari se
ne slau o odgovorima. Ovo je ono to mi
mislimo:

Istraivako novinarstvo obuhvata otkrivanje


javnosti stvari koje su skrivene: ili namjerno,
od strane nekoga na poziciji moi, ili sluajno, iza haotine mase injenica i okolnosti
koje zamrauju razumijevanje. Ono zahtijeva koritenje i tajnih i otvorenih izvora i
dokumenata.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Konvencionalno izvjetavanje o novostima


zavisi uveliko, a nekada i u cjelosti, od materijala koji osiguraju drugi (kao to su policija,
vlade, kompanije itd.); ono je fundamentalno
reaktivno, ako ne i pasivno. Istraivako izvjetavanje, u kontrastu, ovisi o materijalu
skupljenom ili nastalom putem vlastite
inicijative izvjetaa (zato se ono esto zove
poduzetno izvjetavanje).
Konvencionalno izvjetavanje o novostima
ima za cilj da stvori objektivnu sliku o svijetu
kakav jeste. Istraivako novinarstvo koristi
objektivno istinit materijal to jest, injenice za koje bi se svaki razuman posmatra
sloio da su istinite prema subjektivnom
cilju reformiranja svijeta. To nije dozvola da
se lae iz dobrog razloga. To je odgovornost,
da se sazna istina kako bi se svijet mogao
promijeniti.

10

Suprotno onome to neki profesionalci vole


rei, istraivako novinarstvo nije samo
dobro, staromodno novinarstvo koje se dobro
obavlja. Istina, oba oblika novinarstva se
usredsreuju na elemente ko, ta, gdje i kada.
Ali peti element konvencionalnog izvjetavanja, zato, postaje kako u istraivanju.
Ostali elementi se razvijaju ne samo u smislu
kvantiteta, ve i u smislu kvaliteta. Ko nije
samo ime i titula, to je linost s karakternim
crtama i stilom. Kada nije sadanjost novosti, to je istorijska cjelina pripovijest. ta
nije samo dogaaj, ve fenomen s uzrocima
i posljedicama. Gdje nije samo adresa, to
je ambijent u kojem odreene stvari postaju
vie ili manje mogue. Ovi elementi i detalji
daju istraivakom novinarstvu, u svom najboljem obliku, moan estetski kvalitet koji
pojaava njegovo emocionalno djelovanje.
U globalu, iako izvjetai mogu obavljati i
dnevno izvjetavanje i istraivaki rad tokom
karijere, ove dvije uloge ukljuuju nekada
temeljno razliite vjetine, radne navike,
procese i ciljeve. Ove razlike su detaljno
navedene u sljedeoj tabeli. One se ne bi
trebale razumjeti kao izrazite, neizmirljive
suprotnosti. Tanije, kada situacija odgovara
vie lijevoj strani tabele, to znai da izvjeta
obavlja konvencionalno izvjetavanje; kako
se situacija mijenja prema desnoj strani
tabele, izvjeta poinje djelovati na istraivaki nain.

Prvo poglavlje
KONVENCIONALNO NOVINARSTVO

ISTRAIVAKO NOVINARSTVO
Istraivanje

Informacije se skupljaju i objavljuju u ustaljenom


ritmu (dnevno, sedmino, mjeseno).

Informacije se ne mogu objaviti dok se njihova


suvislost i potpunost ne potvrde.

Istraivanje se dovrava brzo. Kada se pria dovri


nema daljeg istraivanja.

Istraivanje se nastavlja dok se pria ne potvrdi, a


moe se nastaviti i nakon to se objavi.

Pria se zasniva na neophodnom minimumu


informacija i moe biti vrlo kratka.

Pria se zasniva na dostupnom maksimumu


informacija i moe biti vrlo duga.

Deklaracija izvora moe zamijeniti dokumentaciju.

Reportai je potrebna dokumentacija da podri ili


ospori deklaraciju izvora.

Odnosi izvora
Dobra vjera izvora se pretpostavlja, esto bez
provjeravanja.

Dobra vjera izvora se ne moe pretpostaviti;


svaki izvor moe pruiti lanu informaciju;
nijedna informacija se ne moe iskoristiti bez
provjeravanja.

Slubeni izvori slobodno nude informacije


izvjetau, da promoviraju sebe ili svoje ciljeve.

Slubene informacije su skrivene od izvjetaa,


zato to bi njihovo otkrie moglo kompromitirati
interese vlasti ili institucija.

Izvjeta mora prihvatiti slubenu verziju prie,


iako je moe suprotstaviti komentarima ili izjavama
drugih izvora.

Izvjeta moe izriito dovesti u pitanje ili porei


slubenu verziju prie na osnovu informacija iz
nezavisnih izvora.

Izvjeta raspolae s manje informacija nego


veina ili svi njegovi izvori.

Izvjeta raspolae s vie informacija od bilo


kog od svojih izvora uzetih pojedinano i s vie
informacija od veine njih uzetih zajedno.

Izvori su skoro uvijek identificirani.

Izvori se esto ne mogu identificirati zbog njihove


sigurnosti.

Reportaa se vidi kao odraz svijeta, koji se


prihvata kakav jeste. Izvjeta se ne nada drugim
rezultatima osim informiranja javnosti.

Izvjeta odbija prihvatiti svijet onakvim kakav


jeste. Pria cilja da prodre ili izloi datu situaciju,
kako bi je reformirala, prokazala ili, u nekim
sluajevima, promovirala primjer boljeg puta.

Reportaa ne zahtijeva lini angaman izvjetaa.

Pria se nikada nee dovriti bez linog


angamana izvjetaa.

Izvjeta nastoji biti objektivan, bez sklonosti ili


osude bilo koje strane u prii.

Izvjeta nastoji biti poten i skrupulozan prema


injenicama prie i na toj osnovi moe odrediti
njene rtve, heroje i prestupnike. Izvjeta takoer
moe ponuditi ocjenu ili osudu u prii.

Dramatina struktura reportae nije od velike


vanosti. Pria nema kraj zato to se vijesti
nastavljaju.

Dramatina struktura prie je osnovna za njen


uticaj i vodi do zakljuka kojeg nude izvjeta ili
izvor.

Izvjeta moe napraviti greke, ali one su


neizbjene i obino bez znaaja.

Greke izlau izvjetaa formalnim ili neformalnim


sankcijama i mogu unititi vjerodostojnost
izvjetaa i medija.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

11

Prirunik za istraivako novinarstvo

Ishodi

Prvo poglavlje
Izgleda li da istraivanje znai mnogo vie
rada nego u obinom novinarstvu? Ustvari,
to je vie rada na svakom koraku procesa,
iako to moete raditi efikasno i sa zadovoljstvom. Ono takoer mnogo vie ispunjava
zadovoljstvom javnost, vau organizaciju i
vas.
Javnost:
Gledaoci vole prie koje im donose dodatnu
vrijednost informacije koje ne mogu nai
nigdje drugo, kojima mogu vjerovati i koje im
daju mo nad njihovim ivotima. Informacije
mogu biti o politici, finansijama ili proizvodima koje koriste kod kue. Ono to je bitno
je da se njihovi ivoti mogu promijeniti zbog
onoga to imamo rei o tim temama. Dakle,
pazite: istraivako novinarstvo nije samo
ili uglavnom proizvod, to je i usluga, a ta
usluga ini ivote ljudi uzbudljivim i boljim.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Organizacija:
Ne dopustite nikome da vam govori da je
istraivanje luksuz za medije. Veina medija
gubi novac, ali mediji koji mogu provesti i
upravljati istraivanjima na pravi nain, i
iskoristiti ih da poveaju svoju vrijednost,
mogu biti vrlo profitabilni (sedminjaci Conrad enchan u Francuskoj i The Economist
Group u Ujedinjenom Kraljevstvu su dva
razliita primjera). tavie, takvi mediji stiu
veliki uticaj i dobru volju u svojim zajednicama, to im poveava pristup informacijama i
stoga i njihovu kompetitivnu poziciju.
Vi:
U decenijama koje smo proveli obuavajui
istraivae esto smo ih uli kako kau: Zar
neu stei neprijatelje? Istina je da ete
stei mnogo vie prijatelja nego neprijatelja
ako ispravno obavite posao. Takoer ete
postati mnogo poznatiji u profesiji i van nje.
Vae vjetine e se visoko cijeniti; bez obzira
da li ostanete novinar ili ne, nikada neete
biti daleko od posla. To nije istina za novinare kojima nedostaju istraivake vjetine;
oni su lako zamjenjivi, a njihove vjetine ne
doseu daleko u radnoj snazi. Najvanije,
promijenit ete se kao pojedinac na zapa-

12

njujue naine. Postat ete jai zato to ete


znati da moete sami pronai istinu, umjesto da ekate da vam je neko da. Nauit ete
da gospodarite svojim strahom dok sluate
svoje sumnje. Razumjet ete svijet na nov,
dublji nain. Novinarstvo ini mnoge ljude
cininim i lijenim, ni za ta istinski dobrim;
istraivanje e vam pomoi da izbjegnete tu
sudbinu. Ukratko, zadovoljstvo je tako veliko da ete, ako vas je briga za novinarstvo
i za sebe, ponuditi sebi, vaim gledaocima
i vaim kolegama dodatnu vrijednost koju
stvara istraivanje.

Prvo poglavlje

straivai poetnici esto pitaju:


Kako izaberete priu za istraivanje? Nerijetko im je teko da nau
jednu. Ali, kao to je jednom jedan od
mojih studenata rekao: Materijal je
svugdje. Problem je vidjeti ga. Nasreu,
postoji mnogo naina da zapazite priu
koja trai istraivanje.

Jedan je promatrati medije. Openito, dobra


je ideja nadgledati dati sektor, tako da moete poeti identificirati obrasce i tako shvatiti
kada se desi neto neobino. Ako dovrite
priu i razmiljate, Zato se to desilo?,
dobre su anse da postoji vie toga da se
istrai.
Drugi je da obratite panju na to ta se mijenja u vaem okruenju, a da to ne uzmete
zdravo za gotovo. Veliki belgijski izvjeta
Chris de Stoop je zapoeo znamenito istraivanje trgovine enama nakon to je primijetio u susjedstvu, kroz koje je prolazio na
putu na posao, da su belgijske prostitutke
davale prednost strancima i pitao se zato.
Tree je sluati albe ljudi. Zato stvari
moraju biti takve? Zar se ne moe nita
uraditi? Gdje god se ljudi skupljaju seoske
pijace, internet forumi, veernje zabave ut
ete stvari koje zvue udno, okantno ili
intrigantno.
Na kraju, ne traite samo stvari koje ukljuuju prestupe. esto je tee obaviti dobar

Zapamtite: posebno kada poinjete, nema


takve stvari kao to je malo istraivanje. Vjetine potrebne za istraivanje u udaljenom
selu su iste one koje e vam biti potrebne
poslije u glavnom gradu. To nije teorija, to
je nae iskustvo. Iskoristite prie koje se
pojavljuju tamo gdje ste sada da biste poeli sticati te vjetine. Ne ekajte da budete
ukljueni u istraivanje s visokim ulogom da
biste nauili ono to radite.

Posljednje i prvo, slijedite svoju strast.


Postoje dva aspekta ovog principa.
Prvo je ono to zovemo sindrom slomljene
noge. To zovemo tako zato to dok neko od
nas ne slomi nogu nikada ne primijeti koliko
mnogo ljudi epa. Generalno, ne primjeujemo fenomene osim ako ve nismo osjetljivi
na njih. Dakle, dopustite vaim postojeim
strastima da vas uine osjetljivim na prie
za koje izgleda da ih niko drugi ne uzima
ozbiljno.
Drugi aspekt je da ako vas pria ne fascinira
ili vam ne izaziva ogorenje ili vam ne izaziva
jaku elju da vidite da se neto mijenja, trebate je dati nekom drugom. Isto tako, ako ste
urednik, obratite panju da li va izvjeta
tretira istraivanje kao puki zadatak. Ako je
tako, uzmite mu zadatak i dajte ga nekom
drugom.
Zato? Zapamtite: istraivanje ukljuuje dodatni rad. Ako vas nije briga za priu, neete
obaviti taj posao. Naravno, morat ete upotrijebiti svoj kritiki um da to uradite; vae
dranje naravno mora ostati profesionalno u
svim okolnostima. Ali ako pria ne dira vae
strasti, svakako neete uspjeti.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

13

Prirunik za istraivako novinarstvo

Odabir prie za
istraivanje

posao izvjetavanja o neemu to ide dobro


razumjeti novi talent ili razvoj projekta koji
je dosegao svoje ciljeve ili kompaniju koja
stvara bogatstvo i poslove. Identificiranje
elemenata uspjeha koji se ponavljaju, ili
najboljih praksi, vrijedna je usluga vaim
gledaocima.

Prvo poglavlje

Da li je pria
vrijedna toga?

revie je istraivanja obavljeno


zbog pogrenih razloga. Iako je
strast bitna, osveta je strast, neki
izvjetai i izdavai koriste istraivanja
da se osvete lino. Premda su istraivanja
teak posao, neka od njih se vre samo
zato to su to jedine dostupne prie. A
previe istraivaa nikada ne pita da li
je data pria vana za njihove gledaoce i
zato.

Dakle, postavite sebi sljedea pitanja kada


procjenjujete da li je pria vrijedna rada koji
e vam biti potreban:
Na koliko ljudi e se djelovati?
(Ovo zovemo veliina zvijeri.)
Koliko snano e se na njih djelovati?
(Ovdje je kvalitet vaan koliko i kvantitet.
Ako samo jedna osoba umre ili joj se ivot
upropasti, pria je vana.)
Ako e se na njih djelovati pozitivno, da li se
uzrok moe ponoviti negdje drugo?
Ili, da li su ovi ljudi rtve?

Prirunik za istraivako novinarstvo

Da li bi se njihova patnja mogla izbjei?


Moemo li pokazati kako?

Ovako jedan od nas gleda na to:


Svijet je pun patnje, a dosta te patnje je
beskorisno, rezultat poroka ili greke. Bilo
ta to smanjuje patnju, surovost i glupost
je vrijedno poduzeti. Istraivanje moe promaknuti taj kraj.
Pokuajte da prvo postavite tu uslugu, a ne
da je jednostavno iskoristite radi napretka
u svojoj karijeri. Nikada ne zaboravite da je
istraivanje oruje, a njime moete povrijediti ljude namjerno, ili zbog vae vlastite
nemarnosti. (Nije se dovoljno napravilo od
injenice da su Woodward i Bernstein, slavni
iz afere Watergate, po sopstvenom priznanju, unitili karijere nekoliko nedunih ljudi
zajedno s karijerom Richarda Nixona.) U
toku svoje karijere, bit ete najbolja i najgora
stvar koja se ikada dogodi nekim drugim ljudima. Budite paljivi u vezi toga koju ulogu
igrate, za koga i zato. Dobro preispitajte
vlastite motive prije no to istraite druge.
Ako je pria vanija za vas nego za druge, to
vjerovatno ne biste trebali raditi.
Tokom naih karijera smo izvrili stotine
istraivanja. U svakom od njih, u jednom
trenutku, neko nam je priao i rekao: Zato
postavljate sva ova pitanja? ta ete uraditi
s ovim informacijama? ta vam daje pravo?
Ako nismo imali dobar odgovor na to pitanje,
istraivanje je bilo zavreno. Obino smo
rekli neto kao ovo: Ono to se deava ovdje
je vano za vas i za druge. Ja u ispriati tu
priu i elim da ona bude istinita. Nadam se
da ete mi pomoi.
ta god kaete u trenutku kao to je ovaj,
bolje je da vjerujete u to i, to je vanije,
to mora imati smisla kome god govorite.
Ljudi mrze novinare, a jedan od razloga je
to sumnjaju u nae motive. Oekujem da
pomognete da se i to promijeni.

Postoje li ikakvi prestupnici koji se moraju


kazniti? Ili barem prokazati?
Da li je vano u svakom sluaju rei ta se
desilo, tako da se to opet desi ili ne desi?

14

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

hipoteza

Koristiti hipoteze:
Sr istraivakog metoda
MARK LEE HUNTER, LUUK SENGERS I PIA THORDSEN

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.

Drugo poglavlje

Hipoteza je pria
i metod za njeno
testiranje

zvjetai se uvijek ale da urednici


odbijaju njihove ideje o velikim priama. Naravno, to se dogaa. Ali esto,
ono to urednik odbija nije pria uope.
To je poziv za katastrofu slabo isplanirano istraivanje koje e spaliti vrijeme
i novac zbog vrlo neizvjesnog rezultata.
Kada smo bili mlai nudili smo nekoliko
od ovih epavih konja urednicima i bili
smo sretni da su ih skoro uvijek ubili
namrtvo prije no to smo mogli da ih
uzjaemo.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Naprimjer, rei: elim istraiti korupciju


nije veliki prijedlog za urednika. Naravno,
korupcija postoji svuda u svijetu. Ako
provedete dovoljno vremena traei je, nai
ete neku. Ali korupcija u i izvan sebe jeste
tema. To nije pria, a ono ta novinari rade
je da priaju prie. Ako traite temu umjesto
prie, moete postati strunjak za tu temu,
ali e na tom putu biti uzalud potroeno
mnogo vremena, novca i energije. I zato e
vam svaki urednik s mozgom rei: Ne.
Ako umjesto toga kaete: Korupcija u kolskom sistemu je unitila nade roditelja da e
njihova djeca imati bolje ivote, onda priate
specifinu priu. To je ve interesantnije.
Znali to ili ne, vi takoer navodite hipotezu
zato to jo niste dokazali da je vaa pria
prava.

16

Vi iznosite da korupcija u kolama postoji


i da ima razarajue efekte na barem dvije
grupe ljudi, roditelje i djecu. To moe ali i ne
mora biti istina; jo uvijek morate pribaviti
injenice.
U meuvremenu, vaa hipoteza definira
specifina pitanja na koja se mora odgovoriti ako hoete otkriti da li to ima smisla ili
ne. Ovo se deava tokom procesa u kojem
rastavljamo hipotezu i gledamo kakve odvojene, specifine tvrdnje ona stvara. Onda
zauzvrat moemo potvrditi svaku od tih tvrdnji. tavie, takoer emo vidjeti ta mislimo
rijeima koje koristimo da ispriamo priu,
zato to moramo otkriti i definirati njihovo
znaenje da dospiju svuda.
Moete odgovoriti na ova pitanja po bilo
kojem redu, ali najmudriji red je skoro
uvijek onaj koji moete najlake pratiti.
Svako istraivanje e postati teko prije ili
kasnije, zato to obuvata mnogo injenica,
mnogo izvora to znai mnogo sreivanja
vaeg materijala i mnogo brige o tome da
li je pria tana prije no to rizikujete svoju
reputaciju.
U naem hipotetikom primjeru, vjerovatno
najlake mjesto za poeti je putem razgovora
s roditeljima i djecom o njihovim nadama i
njihovom oaju.
Jednom kada ste nali najmanje etiri izvora
koji vam potvruju da korupcija zaista postoji
u kolama manje od etiri je vrlo riskantna
osnova da bi se stajalo na njoj moete poeti gledati kako kolski sistem funkcionira.
Trebat ete prouiti njegova pravila, njegove
procedure, njegove navedene ideale i misiju.
Kada znate kako sistem funkcionira, vidjet
ete sive i crne zone u kojima se korupcija
moe javiti. Onda moete porediti realnost
onoga to ste uli i otkrili s tvrdnjama
sistema.

Drugo poglavlje

OVDJE JE GRAFIKI NAIN GLEDANJA NA PROCES


Prvo, postavljamo hipotezu.
> Sada odvajamo razliite pojmove koje ona obuhvata.
> Sljedee, poblie definiramo svaki pojam i gledamo koja pitanja on stvara.

Koje vrste kola, koliko?

ta tano mislimo pod


korupcijom?
Podmiivanja, favoriziranje,
nepotizam u zapoljavanju?
Kako ona funkcionira u
kolama, ako uope i postoji?

Koja bi pravila trebala


zabraniti korupciju?

Korupcija

Zato ona ne funkcioniraju?


Koje razne vrste ljudi rade
u sistemu i kako se mo i
nagraivanje raspodjeljuju
meu njima?

u kolskom sistemu

Koje su njihove nade?


Kako su mislili da e
obrazovanje pomoi da
se ostvare ti snovi?

je unitila nade roditelja


da e njihova djeca

Da li su djeca svjesna ta se dogaa?


Ako jesu, kako ih to pogaa?

imati bolje ivote


Da li obrazovanje zaista
ini ivot djece boljim?
Kako?

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

17

Prirunik za istraivako novinarstvo

Koji su roditelji iskusili


korupciju?

Da li je korupcija ista u svakoj


koli?

Drugo poglavlje

Prednosti
istraivanja voenog
hipotezom

a li gornji primjer zvui kao


mnogo rada? To je zato to to i
jeste mnogo rada ali samo ako ga
poredite s nainom kako se veina vijesti
pie, a to je da se razgovara s jednim ili
dva izvora ili prepie novinsko saopenje.
Ako uporedite metod hipoteze s veinom
drugih naina istraivanja, prednosti u
utedi rada su oigledne:

1. Hipoteza vam daje neto da


potvrdite, umjesto da pokuavate da
otkrijete tajnu.
Ljudi se ne odriu svojih tajni bez vrlo dobrog razloga. Mnogo je vjerovatnije da e
ponuditi potvrdu informacije koju ve imate,
jednostavno zato to veina ljudi mrzi da
lae. Hipoteza vam omoguava da ih pitate
da potvrde neto, radije nego da daju dodatne informacije. Ona vas takoer stavlja
u poziciju nekoga ko je otvoren da se otkrije
da postoji vie stvari za priu no to su on
ili ona isprva mislili, zato to ste vi voljni da
prihvatite da postoje injenice dalje od onoga
to ste pretpostavljali na poetku.

Prirunik za istraivako novinarstvo

2. Hipoteza poveava vae anse da


otkrijete tajne.
Mnogo onoga to zovemo tajnom su samo
injenice za koje nikada niko nije pitao.
Hipoteza ima psiholoki efekt koji vas ini
osjetljivijim na materijal, tako da moete
postaviti ta pitanja. Kao to je francuski
istraiva Edwy Plenel rekao: Ako elite da
naete neto, morate to i traiti. Mi bismo
dodali da ako ve zaista traite neto, nai
ete vie no to ste traili.

18

3. Hipoteza olakava upravljanje


vaim projektom.
Kada ste definirali ta traite i gdje da to
ponete traiti, moete procijeniti koliko e
vremena biti potrebno za poetne korake
istraivanja. Ovo je prvi korak u tretiranju
istraivanja kao projekta kojim moete
upravljati. Vratit emo se na ovu taku na
kraju poglavlja.

4. Hipoteze su sredstvo koje stalno


moete koristiti.
Kada moete raditi na metodian nain, vaa
karijera e se promijeniti. Jo vanije, vi ete
se promijeniti. Nee vam vie biti potreban
neko da vam kae ta da radite. Opazit ete
ta treba uraditi da se borite protiv nekih od
haosa i patnji na ovom svijetu i moi ete to
uraditi. Zar to nije ono zbog ega ste prvobitno postali novinarom?

5. Hipoteza praktino garantira da


ete isporuiti priu, ne samo masu
podataka.
Urednici ele znati da e na kraju odreenog
vremenskog perioda specifinog ulaganja
resursa postojati pria za objavljivanje. Hipoteza uveliko poveava vjerovatnou takvog
ishoda. Ona vam omoguava da predvidite
minimalni i maksimalni pozitivni rezultat
vaeg rada, kao i najgori sluaj.
Najgori sluaj je da potvrda hipoteze brzo
pokae da pria ne postoji i da se projekt
ne moe zavriti bez rasipanja znaajnih
resursa.
l

Minimalni pozitivni ishod je da je poetna


hipoteza istinita i da se moe brzo potvrditi.
l

Maksimum je da ako je ova hipoteza istinita, druge je moraju logiki slijediti i to e


rezultirati serijom povezanih pria ili jednom
vrlo velikom priom.
l

Postoje ak i druge prednosti, ali prije no to


odemo dalje, dozvolite nam da vam uputimo
jedno upozorenje.

Drugo poglavlje

Hipoteze mogu biti


opasne

zvjetai poetnici se mnogo brinu


o tome ta e se desiti kada se pria
pokae ispravnom. Da li e biti osvete? Da li e ih tuiti? Iskusni izvjetai
znaju da se najgori problemi javljaju kada
je pria pogrena. Naravno da ih se moe
tuiti, nekada ih se moe baciti u zatvor,
bez obzira da li su u pravu ili ne. Ali ono
to je manje oigledno je da prianje
neistinite prie ini svijet tunijim, runijim mjestom.

A naroito, da bi svijet bio jo gori, sve to


trebate uraditi je da izostavite injenice
koje pobijaju vau hipotezu. Ili moete
biti nemarni (greke vjerovatno pridonose
zbunjenosti i patnji svijeta kao i prave lai).
Kako god, vi olakavate svoj posao i putate
da neko drugi poisti nered. Mnogo ljudi
radi tako svakodnevno, ali to ne znai da
se to moe prihvatiti. Naa teorija je da ima
mnogo novinara u paklu i da je zloupotreba
hipoteza jedan od naina da se dospije tamo.
Dakle, budite poteni i oprezni kako koristite
hipoteze: pokuajte ih i pobiti i dokazati. O
ovoj temi emo vie rei u sedmom poglavlju
Kontrola kvaliteta.
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

19

Prirunik za istraivako novinarstvo

Dakle, imajte na umu, molim vas: ako samo


nastojite pod svaku cijenu da dokaete da
je hipoteza istinita, bez obzira na dokaze,
pridruit ete se redovima svjetskih profesionalnih laova policajcima varalicama koji
optuuju nevine, politiarima koji prodaju
ratove kao da su sapun. Kod istraivanja se
radi vie od toga da dokaete da ste u pravu.
Tu se radi o nalaenju istine. Istraivanje
zasnovano na hipotezi je sredstvo koje moe
iskopati mnogo istine, ali moe i iskopati
duboki grob za nevine.

Drugo poglavlje

Kako funkcionira
hipoteza
1. Zato nije vano ako je prva
hipoteza istinita
Formuliranje istraivanja kao hipoteze
je postupak star kao i nauka, a koristi se
uspjeno u domenima tako razliitim kao
to su rad policije i poslovno savjetovanje. (U
stvari, to je odstupanje koje je tek nedavno
uvedeno u novinarstvo kao svjestan metod.)
U sutini, ono se zasniva na mentalnom
triku. Vi napravite izjavu o tome ta realnost
moe biti, zasnovanu na najboljim informacijama koje posjedujete, i onda traite dalje
informacije koje mogu dokazati ili pobiti
vau izjavu. Ovo je proces potvrivanja. Kao
to smo pokazali gore, ako se cijela hipoteza
ne moe potvrditi, njeni odvojeni dijelovi se
i pored toga mogu potvrditi. Ako ne mogu,
vratite se na prvi korak i postavite novu hipotezu. Hipoteza koja se ne moe potvrditi u
cjelosti ili dijelom je puka pekulacija.
Ako se izjava potvrdi dokazom, to je izvrsno:
imate svoju priu. Ono to je manje oigledno, takoer je izvrsno ako izjava nije tana,
jer to znai da moe postojati bolja pria od
one koju ste prvobitno zamislili.

Prirunik za istraivako novinarstvo

2. Strukturiranje hipoteze za uspjeh


Poetna hipoteza ne bi trebala biti dua od
tri reenice zbog dva vrlo dobra razloga. Ako
je dua od toga, ne moete je objasniti nekom
drugom. to je jo vanije, ako je dua od
toga, vjerovatno je ni sami ne razumijete.
Hipoteza je navedena kao pria. Ovo je jako
bitno, zato to to znai da zavravate tamo
gdje ste i poeli, s priom. Mi ne skupljamo

20

samo injenice, mi priamo prie za koje se


nadamo da mogu promijeniti svijet. Hipoteza
e vam pomoi da objasnite priu drugima,
poevi od vaeg urednika i objavljivaa do
javnosti.
U svom najosnovnijem obliku, pria je skoro
uvijek varijanta ove tri reenice:
l Suoavamo se sa situacijom koja uzrokuje
veliku patnju (ili koja zasluuje da bude ire
poznata kao dobar primjer).
Ovako dolazimo do ove take.

Ovo je ono to e se desiti ako se nita ne


promijeni... a evo kako bismo mogli promijeniti stvari nabolje.
l

Zapazite neto u vezi ovih reenica: one


imaju implicitan hronoloki red. To ne mora
izgledati oigledno, jer red nije ravna linija
od prolosti do budunosti. Umjesto toga, on
nam govori:
l O novostima u vezi sa problemom koji je
prisutan;
O uzroku problema u prolosti;

O tome ta se mora promijeniti da bi problem nestao u budunosti.


l

Tako kada postavimo svoju hipotezu ve


poinjemo sastavljati narativ priu koja
obuhvata ljude koji se kreu kroz odreeno
mjesto i vrijeme. Jedna od najteih stvari u
istraivanju je odrati vau usredotoenost
na narativ, a ne da se zatrpate injenicama.
Vaa vam hipoteza moe pomoi. Kada osjetite da ste preoptereeni prestanite kopati
i ponite gledati na priu onako kako vam
vae injenice pokuavaju rei. Ako se one
ne uklapaju u originalnu hipotezu, promijenite je. Nakon svega, to je samo hipoteza.
Usput, pokazati kako moemo staviti taku
na dati problem moe biti vrlo, vrlo teko.
Nekada je prokazati nepravdu najbolje to
moete uraditi. Ali esto neko ko je povezan
s vaom priom trai rjeenje. Ne zanemarite
da potraite tu osobu.

Drugo poglavlje

Koristiti hipotezu nije kompliciran trik, ali


osim ako niste mnogo talentiraniji od nas
(prihvatamo ovu mogunost), trebat e vam
nekoliko pokuaja prije no to vam metod
postane prirodan. Postoje etiri stvari koje
trebate imati na umu da bi ona funkcionirala:
Budite matoviti.
Normalno je da novinari reagiraju na situacije. Oni izvjetavaju o onome to vide,
uju ili proitaju ili slijede jueranje vijesti.
Istraiva pokuava otkriti neto to jo nije
poznato. On ili ona ne pokriva samo vijesti,
ve ih pravi. Tako da on ili ona obavezno
pravi skok u nesigurnu budunost. To znai
pokuavanje da se opie pria, a ovo je kreativan rad.
Budite vrlo precizni.
Ako koristite rije kua u vaoj hipotezi, da
li je to vila, stan na krovu zgrade ili baraka?
Odgovor je vaan. to moete biti vie precizni u vezi pretpostavljene injenice, lake ju
je potvrditi.
Koristite svoje iskustvo.
Ako ste vidjeli kako svijet funkcionira na
odreene naine, to moe biti primjenjivo na
priu koju nastojite dokazati. Vae iskustvo
moe pomoi da postavite hipotezu. Molim
vas, zapamtite da ak i najiskusniji ljudi
mogu biti iznenaeni neim to nikada prije
nisu vidjeli, a ak i ljudi koji sami sebe potuju mogu umanjiti svoje iskustvo.
Primjer:
Masovni bojkot potroaa u Francuskoj je propao, prema ciljanoj kompaniji. Mediji su prihvatili verziju kompanije. Pokrenuli smo istraivanje
koje je dokazalo suprotno kada smo shvatili da je
svako koga smo poznavali bojkotirao kompaniju.
Kako je moglo da ne bude efekata?

l Prvo je da moramo prihvatiti realnost injenica koje moemo dokazati, sviale nam
se one ili ne. Drugim rijeima, objektivni smo
prema injenicama. Ako injenice kau da je
hipoteza pogrena, mijenjamo hipotezu. Ne
pokuavamo uiniti da injenice nestanu.
l Drugo je da moramo obaviti ovaj posao s
razumijevanjem da bismo mogli biti u krivu.
Ako to nemamo na umu, neemo od drugih
dobiti pomo koja nam je potrebna. Da li
biste pomogli nekome ko ve zna sve odgovore i ko ne slua ta imate rei?

ak i da ostanete objektivni prema injenicama a morate postoji subjektivna osnova ovog rada koja nee nestati. Pokuavati
uiniti svijet boljim mjestom nije objektivan
cilj. Mi ne biljeimo kada istraujemo, mi smo
reformatori.
l

Koristimo objektivne injenice i objektivni


smo prema injenicama da bismo unaprijedili taj cilj, jer nam se desilo da vjerujemo da
e svaki pokuaj da se svijet reformira propasti ako nije zasnovan na realnosti. Drugim
rijeima, koristimo svoju subjektivnost kao
podsticaj da ostanemo neutralni prema
dokazima i da se potaknemo da sve dokaze
uzmemo u obzir.

4. ta ako injenice idu protiv vae


divne hipoteze?
Lako je: prihvatite injenice i postavite novu
hipotezu.
Tekoa ovdje je ne drati se vrsto pogrene
hipoteze i ne skoiti u novi pravac kod prve
suprotne injenice. Najbolji znak da je neto
pogreno dolazi kada nalazite prilinu koliinu informacija, ali one nemaju smisla. Kada
se to dogodi, vi gledate pogrene informacije
ili one imaju smisla samo kada promijenite
hipotezu.

Budite objektivni.
Pod objektivnou mislimo na tri vrlo precizne stvari.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

21

Prirunik za istraivako novinarstvo

3. etiri kljua da se hipoteza uini


efektivnom

Drugo poglavlje

Koritenje slubene
verzije kao hipoteze

ije uvijek neophodno da postavite


hipotezu. Ponekad izvjeta moe
tretirati slubenu izjavu ili anonimnu dojavu kao detaljnu hipotezu koja
iziskuje potvrdu jednostavna tehnika
koja moe imati zapanjujue rezultate.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Zapamtite jedan vaan princip: kod veine


istraivanja radi se o razlici izmeu obeanja
i realnosti da li se ono odralo. Tako slubeno
obeanje slui kao hipoteza, a potvrivanje
pokazuje da li je obeanje odrano ili ne.
Primjer:
Jedna od najveih pria u istoriji istraivakog
novinarstva, otkrie Afere kontaminirane krvi u
Francuskoj, poela je ovako: Izvjeta Anne-Marie Casteret je bila kontaktirana od strane jednog
hemofiliara. Hemofiliari su ljudi s genetskim
poremeajem koji gui faktore gruanja krvi tako
da ak i mala posjekotina na koi moe dovesti
do nezaustavljivog, fatalnog krvarenja. Na poetku epidemije AIDS-a, rekao je, agencija francuske
vlade je namjerno i sa znanjem prodavala hemofiliarima i njihovim porodicama specijalne krvne
proizvode koji su bili kontaminirani virusom
AIDS-a.
Casteret je otila da vidi efa agencije, koji joj
je rekao: Istina je da su se hemofiliari zarazili
AIDS-om od naih proizvoda, ali...
l U to vrijeme niko nije znao da je AIDS bio
u zalihama krvi koje smo koristili da napravimo
proizvode.
l Niko nije znao kako napraviti sigurnije proizvode, tako da nijedan nije bio dostupan na
tritu.
l Najbolja stvar koju smo mogli uraditi je da
osiguramo da se virus ne iri dalje, tako to emo
osigurati da niko ko jo nije inficiran ne primi
kontaminirane proizvode.

22

To je bila slubena pria i ona ima dosljedan,


logian smisao. Ali kada ju je Casteret poela
provjeravati kao da je to puka hipoteza, postepeno je otkrivala da se nijedna od injenica koju je
sadrala nije mogla dokazati. Ba suprotno:
l Nauna literatura je pokazala da je problem
AIDS-a u zalihama krvi bio poznat u to vrijeme.
(Ustvari, agencija je upozorena da su njene vlastite zalihe bile kontaminirane.)
l Postojale su farmaceutske kompanije i druge
vladine agencije koje su znale kako da naprave
sigurnije proizvode, ali njih se nije slualo.
l Agencija koja je prodala kontaminiranu robu
nije imala pojma da li su ljudi koji su koristili inficirane proizvode bili zdravi ili ne, jer nisu imali
testove na AIDS infekciju. U svakom sluaju,
strana je medicinska praksa da se ponovo inficiraju ve bolesni ljudi.
l Na kraju, suoena s neosporivim dokazima da
su svi njeni proizvodi bili kontaminirani AIDS-om,
agencija je donijela odluku da ih nastavi prodavati dok ne potroi sve kontaminirane zalihe.

Casteret je trebalo etiri godine da izvue


sve iz te prie. Jesu li one bile vrijedne toga?
Pa, pria je stavila nekoliko kriminalaca u
bijelim mantilima iza reetaka, ona je dala
nekim rtvama utjehu da znaju da nisu
same, dovela je do izbornog poraza vlade
koja je pokuala da zataka skandal i isforsirala je reforme zdravstvenog sistema koji
je bio postao maina za ubijanje. Ako neete
uloiti vrijeme da obavite takav posao, jo
uvijek moete biti novinar, ali ne biste trebali
biti istraiva.
Moete se pitati zato niko osim Casteret nije
uloio vrijeme. Glavni razlog pored injenice da je barem jedan od njenih konkurenata
radio na strani istih ljudi koji su poinili
zloin je da niko ne bi vjerovao da bi respektabilni ljudi mogli uraditi takvu stvar.
Rei emo vam neto vie nego jednom, a
ovo je dobro vrijeme da se pone. Vie se
istraivanja sabotira od strane izvjetaa
koji ne mogu prihvatiti istinu o onome to
su otkrili nego od strane meta koje nastoje
da se zatite.

Drugo poglavlje

Ponite sa
strategijom!

Vrlo je dobra ideja poeti istraivanje s najlakim pitanjima, to znai onima na koja
moete odgovoriti s informacijom koja ne
iziskuje razgovor s ljudima. Openito, prvi
impuls izvjetaa o novostima je da uzme
telefon i pone postavljati pitanja. Naravno
da ne govorimo da ne biste trebali razgovarati s ljudima. Ono to govorimo je da postoje
mnoge prednosti ako ponete istraivanje
na nain koji ne pravi buku. Jednom kada
odmaknete dalje, vrlo mnogo ljudi e znati
ta radite.
Zbog toga trebate znati da li postoje otvoreni
izvori ili ne javni dokumenti, novinski izvjetaji itd. koji mogu posluiti da se potvrde ili
rasvijetle dijelovi vae hipoteze. Ako je tako,
prvo njih konsultirajte. Bolje ete razumjeti
priu prije nego to razgovarate s ljudima, a
oni e to cijeniti.
U Center for Public Integrity u SAD-u od
istraivaa poetnika se trai da vre istraivanje od nekoliko sedmica prije no to im se
dozvoli da pozovu izvore. Vama moda nee
trebati tako mnogo vremena. Ali ako ste kao
mi i skoro sve stotine ljudi koje smo mislili
istraiti, zaista se morate odvii navike oslanjanja na druge ljude radi informacija koje
i sami moete nai. U sljedeem poglavlju
emo detaljno pogledati kako nai i iskoristiti otvorene izvore.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

23

Prirunik za istraivako novinarstvo

olako razmislite o vaoj istraivakoj strategiji redu po kojem ete


izvriti posebne zadatke i kako e
se oni meusobno uklopiti. Vjerujte nam,
na kraju e vam ovo utedjeti mnogo
vremena. Ovo e iziskivati poetnu listu
pitanja na koja se mora odgovoriti. (Naprimjer: Ko pravi krvne proizvode? Kako
znaju da li su njihovi proizvodi sigurni ili
ne?)

Drugo poglavlje

Studija sluaja
o istraivanju
voenom hipotezom:
tragedija bebe Doe

azmotrimo proiren primjer kako


funkcionira istraivanje zasnovano na hipotezi. To je poelo kada
nam je ef rekao da istraimo dojavu
jednog od njegovih prijatelja. Prijatelj je
rekao: Doktori ubijaju prerano roene
bebe da bi sprijeili da rastu s hendikepima. ef je bio jasan da emo izgubiti
svoj posao ako ne napravimo priu.
Kakve vrste doktora poraaju prerano
roene bebe?
(Ako ste rekli akueri, pogrijeili ste.)

1. Izoliranje pojmova, nalaenje


otvorenih izvora
ta je pogreno kod ove prie? Za poetak,
da li zaista vjerujete da se grupa ludih
doktora, obuenih za spaavanje ivota,
iznenada pretvorila u ubice beba? Da li
ste ikada vidjeli doktora koji nosi znaku
na kojoj pie Ubijam bebe u okviru javne
slube? Nismo ni mi. Gdje mislite da biste
ih nali, pretpostavljajui da postoje? Hoete
li nazvati bolnicu i pitati: Imate li ikakvih
ubica tamo? Neemo ni mi.
ta je, pak, ispravno kod ove prie, je li to
to sadri nekoliko izraza koje moemo
potvrditi?

Doktori/
ubijaju/

Koliko se beba
rodi prerano?

Kako se ubija beba u bolnici?

prerano roene bebe/


da bi sprijeili da rastu/
s hendikepima/.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Kakve vrste hendikepa one imaju?


Da li se broj hendikepirane djece
poveava ili smanjuje?

24

Najtea stvar gore za potvrditi je kako biste


ubili bebu u porodilitu. (Ne, ne moete tek
nazvati bolnicu i pitati: Jeste li nedavno
ubili ikakve bebe? Kako?) Dakle, stavili smo
to na stranu. Umjesto toga, traili smo pravu
medicinsku specijalnost koja e nam omoguiti da pronaemo najnoviju medicinsku
literaturu i takoer smo traili statistiku
prijevremenih poroda i hendikepa. Svi su
bili besplatno dostupni u lokalnoj biblioteci
arhetipski primjer otvorenog izvora.

Drugo poglavlje

Sljedei korak je bio skupiti podatke da se


vidi da li podravaju nau hipotezu. Iz nacionalne statistike o teini beba pri poroaju,
standardnim mjerama prijevremenog poroda
i naunih studija koje daju stope za ovakvu
djecu, otkrili smo pravac krivulje koji je
izgledao ovako:

BROJ PRERANO ROENIH BEBA I


HENDIKEPIRANIH BEBA U SAD-u, 1970-1995.

1970.

1984.

1995.

Drugim rijeima, od 1970. do 1984. broj


prerano roenih beba je otro pao. Poto
se prijevremeno raanje takoer povezuje
s hendikepima, broj hendikepirane djece je
takoer pao. Onda su se od 1984. godine
dalje brojevi opet poveali, neumoljivo.
Da li ovo podrava ili porie nau hipotezu?
Ni jedno ni drugo. Ovi podaci nam ne govore da li tamo postoje ubice beba. Moda je
injenica da se broj hendikepirane, prerano
roene djece opet poveao nakon 1984., inspirirao neke luake da zaustave plimu. Jo
ne znamo. Niti znamo da li su ovi luaci radili
od 1970. do 1984., a onda odluili da prestanu prije no to ih uhvate. Sve to znamo je
da se neto promijenilo 1984. godine.

3. Dalje potvrivanje
Vratili smo se u biblioteku da skupimo vie
naunih lanaka o hendikepiranoj, prerano
roenoj djeci. Jedan od lanaka je upuivao
na neto to se zvalo Beba Doe. Nazvali
smo autoricu i pitali je ta znai Beba Doe.
Odgovorila je: To je zakon koji nam nalae
da uinimo sve mogue napore da spasimo
ivote prerano roenih beba, bez obzira na
njihove hendikepe ili elje roditelja.
Ta jedina injenica je mogla unititi nau
hipotezu to jest, da je zakon bio primjenjivan. Pa smo pitali da li su doktori potovali
zakon. Moramo, rekla je. U svakoj bolnici
postoji vrua linija da se pozove tuilac. Ako
neko misli da ne obavljate svoj posao, bit ete
uhapeni. Pitali smo da li je znala za mjesta
gdje se to dogodilo. Da, znala je. (Kasnije
smo dobili izvjetaje o primjenjivanju od
Federalne agencije.)
Onda smo pitali kada je zakon stupio na
snagu. Pogodili ste: 1984.
Originalna hipoteza sada izgleda vrlo slabo.
Ali oblikuje se nova hipoteza: Zakon koji
je usvojen 1984. godine je zabranio doktorima da puste ozbiljno hendikepirane,
prerano roene bebe da umru od prirodne
smrti pri porodu. Rezultat je nova populacija
hendikepiranih.
U danima koji su uslijedili smo dokumentirali tu populaciju, jer smo trebali vidjeti
koliko velika bi pria mogla biti. Prvo smo
obraunali dodatne brojeve prerano roenih
beba koje su preivjele, zahvaljujui zakonu,
izmeu 1984. i 1995. to jest, beba koje bi
se ranije pustilo da umru. Ovo je bila jednostavna stvar oduzimanja brojeva prijevremenih poroda u 1983. godini, posljednjoj godini
prije nego to je zakon stupio na snagu, od
brojeva iz sljedeih godina. Onda smo izraunali koliko bi bilo roenih s hendikepima,
na osnovu naunih studija koje povezuju
prijevremenost s hendikepima.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

25

Prirunik za istraivako novinarstvo

2. Prva analiza: da li je hipoteza


prihvatljiva?

Drugo poglavlje
Onda smo provjerili s epidemiolozima, jer
mi nismo ni doktori ni matematiari i mogli
bismo biti u krivu. to je vanije, nismo
mogli vjerovati brojevima koje smo izraunali. Izgledalo je kao da je postojalo barem
etvrt miliona ozbiljno hendikepirane djece
slijepe, paralizirane, strano retardirane
zbog tog zakona.
Strunjaci su rekli da je izgledalo da su nai
brojevi tani. Ali, postojao je jo jedan presudan faktor prie, a on je zahtijevao novu
hipotezu. Koja nas dovodi do kljunog dijela
procesa.

4. Postavite novu, pomonu hipotezu


da objasni razne uglove prie
Dubinsko istraivanje skoro uvijek rezultira
novim mogunostima za priu koje su bile
nepoznate kada je istraivanje poelo. One
esto iziskuju nove hipoteze koje se zauzvrat
mogu potvrditi. Ako nisu povezane s vaim
originalnim istraivanjem, moete izabrati
da ih ignorirate za trenutak.
Ali ponekad, novo otkrie moe biti vanije
od onoga to ste traili na poetku. A nekada
e nove hipoteze rasvijetliti vau poetnu
hipotezu na zapanjujui nain. Ako je tako,
izgubit ete priliku za znaajnu priu ako ih
ignorirate.

Prirunik za istraivako novinarstvo

U ovom sluaju, imamo moan statistiki


dokaz da se etvrt miliona djece odralo u
ivotu zbog jednog opskurnog zakona. Ali to
postavlja pitanje: ta se desilo s tom djecom?
Zapazili smo da su SAD reformirale svoje
zakone o socijalnoj sigurnosti samo da bi
ljudima oteali da steknu pomo. Populacija
koja prima pomo siromani i uglavnom
oni koji nisu bijelci takoer pati neproporcionalno zbog prijevremenih poroda. Dakle,
naa hipoteza je bila: Reforma blagostanja
e oteati da se vodi briga o prijevremeno roenoj, hendikepiranoj djeci. Vrlo brzo smo
dobili potvrdu od otvorenog izvora.

26

Jo uvijek je bilo dosta injenica koje e se


pojaviti, ali pria koju smo eljeli istraiti je
postojala. Otili smo da vidimo efa i rekli:
efe, ne moemo dokazati vau priu. Moete nas otpustiti ako hoete. Ali, ovo je pria
koju moemo dokazati:
l Zakon usvojen 1984. godine je zabranio
doktorima da puste ozbiljno hendikepirane,
prerano roene bebe da umru od prirodne
smrti pri porodu.
l Rezultat je bio etvrt miliona osakaene
djece, a mi smo umanjili njihovu socijalnu
sigurnost.

Jedan zakon je natjerao osakaenu djecu


da ive, a drugi ih je bacio na ulicu.
l

efe, da li elite da pomognete da se ti


zakoni promijene?
l

Zapamtite ovo: ako vam ef kae ne u ovakvoj situaciji, vrijeme je da naete drugog
efa. Originalna hipoteza, koju smo odbacili,
bila je efova. Loi novinari nastoje da uine
da se injenice uklapaju u njihovu hipotezu.
Dobri novinari mijenjaju hipotezu da bi se
uklopila u injenice, voljeli oni injenice ili
ne.
Ne, nije nas otpustio. Objavili smo priu i
dobili dvije nagrade za nju (moete nai ovaj
i druge radove u naoj bibliografiji na kraju
ovog prirunika). Ali zakoni jo uvijek postoje. Da li alimo zbog ovoga? Da. Ali alili
bismo ak i vie da nismo ispriali priu.

Drugo poglavlje

Koritenje hipoteza
za voenje
istraivanja

oenje ne znai nita drugo do formuliranje ciljeva i osiguravanje,


putem stalnih provjera, da se ciljevi postignu. To je standardna procedura u
svakoj dobro voenoj organizaciji u svijetu, s uobiajenom iznimkom novinarstva.

3. Trokovi i dobici:
Osim vaeg vremena, koje nije bezvrijedno,
mogu se javiti trokovi puta, smjetaja,
komunikacija itd. Upotpunite sve koliko
moete.
Ako izvjeta radi neovisno, trebao bi
razmisliti da li e ovi trokovi biti opravdani
u smislu dodatnih prihoda, steenog novog
znanja ili vjetina, novih kontakata, prestia
ili drugih mogunosti. Organizacija mora razmotriti da li se trokovi projekta mogu amortizirati kroz poveane plate, presti ili reputaciju. Svi koji su ukljueni moraju razmisliti
da li je projekt opravdan iz perspektive javne
slube. Svi ovi parametri su oblici vrijednosti.

4. Promocija

1. Ono to se isporuuje:
ta je minimum za koji se moete obavezati
da ete isporuiti, u smislu zavrenih pria?
ta je maksimum?
Predlaemo da minimum bude jedna originalna pria, zasnovana na poetnoj hipotezi
ili razliitoj hipotezi koja se otkrije kroz potvrivanje. Ako je hipoteza dovoljno bogata, ona
se moe proiriti na seriju narativa ili dugi
narativ. Ne obeavajte vie nego to moete
isporuiti i pokuajte da ne prihvatite manje
nego to projekt zasluuje.

2. Prekretnice projekta:
Koliko e vam vremena trebati da konsultirate prve otvorene izvore? Kada ete kontaktirati i intervjuirati ljudske izvore? Kada
ete biti spremni da ponete skicirati priu
ili prie?
Predlaemo da izvjeta i ukljuene kolege
provode sedmini pregled napretka. Potvrivanje hipoteze i otkrivanje novih informacija
su prve brige, ali je takoer bitno i kako se
projekt odvija u smislu vremena i trokova.
Odgaanja koja prijete budunosti projekta
se ne smju tolerirati. Pojedince koji ne rade
kako su se obavezali bi trebalo otpustiti iz
tima.

Koga e interesirati ova pria? Kako se ova


javnost moe uiniti svjesnom prie? Da li
e ovo ukljuiti dodatne trokove (ukljuujui vae vrijeme i vrijeme drugih)? Kakva se
korist moe stei za vas ili vau organizaciju
kroz ovu investiciju?
Apsolutno nema smisla ulagati u istraivanje koje nije promovirano od strane medija
koji ga objavljuju. tavie, promocija smanjuje rizike od kontranapada od strane meta,
pod uvjetom da je istraivanje tano, jer
ona privlai panju potencijalnih saveznika.
Promocija moe biti jednostavna kao naslov
ili sloena kao to je koritenje internetskih
foruma da se stvori amor. O ovome emo
potpunije diskutirati u osmom poglavlju.
Ovi procesi se mogu zloupotrijebiti. Naprimjer, urednik moe postaviti nerealistine
zadatke, s neizgovorenim ciljem da izvjeta
ne uspije. Ali skoro uvijek je vrlo vrijedno
zamijeniti dnevne rokove s nekom drugom
strukturom da bi se zadovoljila postojea
oekivanja.
Kada sve ide kao to bi trebalo, hipoteza i
njeno potvrivanje e sluiti kao mjerila
vaeg napretka i kao indikatori onoga to se
sljedee mora uraditi. Takoer je pametno
razmiljati i izvan same prie, o tome kako
e ona biti primljena od strane javnosti. Vaa
hipoteza, koja daje vau priu u nekoliko
reenica, sredstvo je koje e vam omoguiti
da zainteresirate ostale.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

27

Prirunik za istraivako novinarstvo

Predlaemo da jednom kada definirate hipotezu i dobijete dokaze da se ona ini validnom, postavite sljedee parametre projekta:

Drugo poglavlje

Ostanite fokusirani
na priu

vijek se sjetite: svaka hipoteza


koju izvjeta izloi mora biti formulirana kao pria koja bi mogla
biti istinita. Ona sadri novosti, uzrok i
rjeenje. Ovo znai da je, imajui hipotezu vrsto u vidu, izvjeta fokusiran na
priu, ne samo na injenice.

injenice mogu biti osnova vae prie, ali


one ne priaju priu. Pria pria injenice.
Niko se ne moe sjetiti tri reda iz adresara,
ali svako se sjea prie o svakom imenu iz
svoga adresara. Formulirajui svoje istraivanje kao priu (koja moe a i ne mora biti
istinita, zapamtite) od poetka, ne pomaete
samo svojim eventualnim itaocima ili gledaocima da je zapamte. Vi takoer pomaete
sebi da je zapamtite. Vjerujte nam, to je
najtei dio istraivanja zapamtiti priu dok
se injenice gomilaju.
Utroite vrijeme da postanete strunjak za
ovaj metod. Vjebajte ga svaki put kada
istraujete. To e vas uiniti sretnim i omoguiti vam da ponovo budete sretni.

Prirunik za istraivako novinarstvo

A sada, pogledajmo gdje moemo nai svoje


otvorene izvore ili, kao to ih volimo zvati,
otvorena vrata.

28

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

potvrivanje

Koristiti otvorena vrata:


Odreivanje pozadine i zakljuivanje
MARK LEE HUNTER

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.

Tree poglavlje

Uvod: Iskoristite
otvorena vrata

filmu Harper glumac Paul Newman igra privatnog detektiva koji


se zatekao ispred vrata s klincem
koji eli da dokae koliko je vrst. Molim
te, molim te, mogu li proi kroz vrata?,
preklinje on. Naravno, kae detektiv.
Klinac se baca na vrata i skoro slama
svoje rame. Harper prilazi vratima, okree teku i otvara ih.
U mom iskustvu poduavanja i provoenja
istraivanja, vidio sam mnogo ljudi koji se
ponaaju kao taj klinac, koji pokuavaju da
srue prepreke koje zaista nisu podignute ili
koje mogu lako zaobii. Tipino, ti ljudi pate
od zablude: oni misle da sve to nije tajna
nije vrijedno ni znati. Tako oni provode svoje
vrijeme nastojei da privole ljude da im ispriaju tajne. ak i ljudi koji su vrlo, vrlo dobri
u ovome (Seymour Hersh i Novozelananin
Nicky Hager dolaze u obzir) moraju da se
kreu sporo i oprezno ovim terenom.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Naalost, za veinu nas je teko razlikovati


tajnu od lai. U meuvremenu, pravite budalu od sebe, zato to obino kada pitate ljude
da vam neto kau to njih ini vrlo monim,
a vas vrlo mizernim.
Profesionalci u obavjetajnim slubama, koji
se brinu i o tome da ive dovoljno dugo da
dobiju penziju, koriste drugaiji pristup,
zasnovan na drugaijim pretpostavkama:
Veina onoga to zovemo tajnama su
jednostavno injenice na koje nismo obratili
panju.
l

Veina ovih injenica uobiajena procjena je oko 90% su nam dostupne za ispitivanje, znai moemo im slobodno pristupiti.
l

30

esto smo uli da su u ovoj ili onoj zemlji


otvoreni izvori informacija ogranieni ili loeg
kvaliteta. To moe vie ili manje biti tano.
Ali, takoer smo zapazili da uvijek postoji
vie otvorenih izvora informacija uokolo no
to ih novinari koriste. Domoi ih se i napraviti prie od njih je esto lako, jer konkurencija obino ne radi svoj posao. Umjesto toga,
preklinju nekoga da im saopi tajnu.
Jedan primjer meu mnogima:
Osamdesetih godina je mladom francuskom
izvjetau imena Herv Liffran iz sedminjaka
Canard Enchane dodijeljen zadatak da pokriva
gradsku vijenicu Pariza, ali on je otkrio da je
slubenicima bilo nareeno da ne govore s njim.
Jedini ured u koji je mogao slobodno ui je bila
gradska administrativna biblioteka, gdje su se
drale kopije svih internih izvjetaja i ugovora.
Jedna od njegovih prvih ekskluzivnih vijesti je
bilo otkrie da je grad potpisao ugovore koji su
bili skandalozno unosni za velike kompanije za
snabdijevanje vodom, a i skandalozno skupi za
platie poreza. Kada su ljudi iz vijenice vidjeli da
se Liffran ne moe zaustaviti, poeli su razgovarati
s njim. Kasnije je on iskoristio slobodno dostupne
zabiljeke o glasanju da otkrije lairanje izbora
u Gradu Parizu, tako to je provjeravao liste da
vidi da li su glasai ije su slubene adrese bile u
zgradama iji je vlasnik Grad zaista ivjeli tamo.

Dobijate ideju. Moete uzeti bilo koju injenicu koja je negdje zabiljeena i otvorena za
javnost. Nemojte pretpostavljati da je, zato
to je otvorena za javnost, ova informacija
stara, bezvrijedna, ve poznata. Ona esto
moe imati eksplozivne implikacije o kojima
niko nikada nije razmiljao. Nemojte samo
traiti posebne dijelove informacije; to rade
amateri. Umjesto toga, traite tipove izvora i
pristupa koje moete uvijek iznova koristiti.
Vaa sposobnost da koristite ovaj materijal
e biti presudan faktor za vau reputaciju.
Nikada ne zaboravite:
Uvijek je lake da naete nekoga da potvrdi neto to ve znate ili ste razumjeli,
nego da naete nekoga da vam dobrovoljno
da informaciju koju nemate. Vratit emo
se ovom poslije, pod otvoreni izvori su
izvori moi.

Tree poglavlje

savremenom svijetu su otvoreni


izvori praktino beskonani. Oni
obuhvataju:

Informacije
koje su objavljene u bilo kojem slobodno
dostupnom mediju. Obino se se mogu nai
u javnoj biblioteci ili u arhivima dotinih
medija:
l Novosti (novine, magazini, televizija, radio,
internet)
l Publikacije od posebnog interesa (sindikati, politike partije, trgovaka udruenja itd.)
l Naune publikacije
l Zainteresirani mediji (kao to su internetski forumi, finansijski analitiari, sindikalni
bilteni ili magazini, protestne grupe itd.)
Primjeri:
Smrtovnice vam mogu pomoi da naete
lanove porodice ljudi za koje ste zainteresirani.
Protestne grupe mogu pratiti zakonodavstvo
ili sudske sluajeve.
Uredi politikih partija mogu pruiti ne samo
partijsku literaturu, ve i biltene, pamflete i nezavisne publikacije lanova partije itd.
Isjeci iz novina mogu sluiti za lomljenje leda
pri intervjuima; izvjeta moe pitati izvor da potvrdi da li su informacije u priama tane i krenuti
odatle.

Biblioteke obrazovnih institucija


Ukljuujui javne ili privatne univerzitete,
medicinske fakultete (ili bolnice gdje se
obavlja praksa), ekonomske fakultete itd.
Ove institucije esto imaju najnoviju opremu
i dublje resurse nego javne biblioteke, ukljuujui bazu podataka o vijestima kao to
su Factiva ili Lexis-Nexis ili baze podataka o
kompanijama kao to je Dun & Bradstreet,
te visokoobueno osoblje. Vidite kako se (ne
da li) moe dogovoriti o pristupu.

Vladine agencije
Openito proizvode vie informacija od bilo
kojeg drugog izvora, a ovo je istina ak i u
zemljama koje smatramo autoritarnim ili u
kojima nedostaju zakoni o slobodnim informacijama. Skoro uvijek moete dobiti vie
informacija od njih nego to mislite.
Neki primjeri:
Izvjetaji o incidentu: Agencije imaju pravila
koja bi trebale slijediti. Ali uposlenici prave
greke. Prilike kada takve greke ili nesretni sluajevi iziskuju slubeni izvjetaj e biti detaljno
objanjene u priruniku agencije ili zakonicima.
Zahtijevajte te izvjetaje.
Inspekcijski izvjetaji: Brojne agencije, odgovorne za sve, od restorana do mostova na autoputevima, sastavljaju izvjetaje o operacijama
ili instalacijama. Pronaite te izvjetaje i njihove
autore, posebno ako se desi katastrofa. Ako nema
izvjetaja, to je pria: zato agencija nije nadzirala? Ako izvjetaj postoji, a predvia katastrofu,
zato se nita nije uradilo da se ona sprijei?
albe: Javnost se ali, a ponekad su albe
opravdane. Ko dobija albe? Da li oni rade ita?
ta?

Vladine biblioteke
Vlade na nacionalnim i opinskim nivoima,
kao i parlamenti, generalno imaju svoje vlastite biblioteke i arhive. Mnoga ministarstva
takoer. Parlamentarna evidencija ili slubeni list su dva kljuna zapisa koji se openito
uvaju u ovim bibliotekama, ali postoje i
drugi.
Primjeri:
Jedan izvjeta u Siriji je dobio izvjetaje koje
je tajna sluba odbila da mu da, putem Nacionalne biblioteke.
Istraivanje francuskog alkoholnog lobija
je poelo putem u parlament da se pregledaju
zabiljeke o glasanju, a onda u Journal Officiel,
evidenciju vladine aktivnosti, da se pregledaju

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

31

Prirunik za istraivako novinarstvo

Koje su vrste izvora


otvorene?

Primjer:
Istraivanje bojkota potroaa za kojeg je ciljana
kompanija rekla da je propao, ali koji je ustvari
ozbiljno natetio njenoj trinoj kapitalizaciji,
oslanjalo se na izvjetaje finansijskog analitiara
koji su sadrani u bazi podataka u INSEAD biblioteci ekonomskog fakulteta.

Tree poglavlje
zabiljeke o finansiranju kampanje. Hipoteza je
bila da su slubenici koji su predloili amandmane
na zakone koji su favorizirali alkoholni lobi dobili
donacije za kampanju od firmi lanica lobija, a to
je bilo tano.

Sudovi
Minimalno, sudovi uvaju zabiljeke presuda. U nekim zemljama, kao tu su SAD,
oni pruaju zabiljeke o svim dokazima
uvedenim u proces. Uvijek traite bilo koji
i sve sudske dokumente koji ukljuuju vae
ciljeve u svakoj zemlji gdje oni djeluju. Svjedoenje na procesima je openito zatieno
od gonjenja. Ako ste prisutni na procesu,
detaljno zabiljeite svjedoenje, posebno ako
nema sudskog stenografa.
Primjer:
Klasino istraivanje Idae Tarbell o Standard Oil
Trustu zasnovano uveliko na zabiljekama sa
procesa iz parnica koje su ukljuivale kompaniju.

Promotivni uredi
Lokalna trgovaka komora obino objavljuje
mase materijala o svojoj regiji ili opini, pruajui informacije o zapoljavanju, vrstama
industrije i poslova itd.
Primjer:
U istraivanju o smrti djeteta u bolnici, materijal
Trgovake komore je naveo ime grupe graana
koja je pokrenula parnicu protiv bolnice zbog
njene politike materinskog starateljstva. Parnica
je rezultirala vladinim izvjetajem koji sadri
osnovne informacije o bolnici.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Katastarski uredi
Ovi uredi i srodni biroi skupljaju informacije o imovinskom vlasnitvu i esto o
neizmirenim zajmovima u vezi imovine.
Primjer:
U Francuskoj se informacije o imovini koja pripada politiarima koriste da se pokae da su
nagomilali daleko vie bogatstva nego to njihovi
javno objavljeni prihodi mogu objasniti.

Izvjetaji kompanija u javnom vlasnitvu


i izvjetaji za tampu
Godinji izvjetaji, regulatorni izvjetaji i
slino, sadre bogatstvo informacija o kompanijama. Takoer i izvjetaji za tampu,

32

koji tipino pruaju argumentaciju kompanije za strateko djelovanje. Ako firma radi
u inostranstvu, njeni izvjetaji tamo mogu
sadrati vie informacija kojima je lake
pristupiti nego domai izvjetaji.
Primjer:
Godinji i regulatorni izvjetaji za Securities
Exchange Commission u SAD-u od strane tajanstvenog francuskog finansijera su omoguili
rekonstrukciju portfelja obveznica koji je dobijen
pod spornim okolnostima i vrijedan milijarde
dolara. Regulatorni izvjetaji su osigurali imena
saradnika koji sjede u odborima kompanija koje
su izdale obveznice.

Sudovi ili registri trgovine


U svakoj dravi postoji ured koji vodi evidenciju o tome ko je vlasnik kompanija, bez
obzira da li prodaju zalihe ili ne. Koliina informacija koju vlasnici firmi trebaju objaviti
moe varirati, ali to je obino vie nego to
izvjetai koji nikada ne koriste ove resurse
oekuju. U Francuskoj, naprimjer, objavljene informacije ukljuuju broj zaposlenih,
prihode, dugove, profite, mare itd. Tu su i
imena direktora.
Primjer:
Koristei ove informacije, jedan od nas je pokazao da je web stranica koja je toboe bila od
organizacije za zatitu potroaa u stvarnosti
pripadala firmi specijaliziranoj za ekonomsku
pijunau za velike kompanije.

Meunarodne institucije koje pruaju


pomo ili informacije u vezi situacija u
pojedinim zemljama (kao to su Evropska
unija, Ujedinjene nacije itd.).
Primjer:
Jedna novina u Obali Slonovae je iskoristila
reviziju Evropske unije da pokae da je nacionalna vlada pronevjerila desetine miliona dolara
pomoi.

Mogli bismo nastaviti ovu listu beskonano.


Ozbiljan profesionalac e sastavljati vlastite
liste otvorenih izvora i redovno ih aurirati
onako kako specifini projekti iziskuju. One
su jednako vane kao i vai ljudski izvori.

Tree poglavlje

no to otvoreni izvor znai za na


metod je da, umjesto da traimo
izvore koji nam obeavaju pristup
tajnama, zakljuujemo iz dostupnih
injenica ta bi tajna mogla biti. Ovako
izgleda cijeli proces:

Poetne injenice
ili indicije

Potvrujemo
hipotezu ljudskim
izvorima s pozicije
moi

Hipoteza:
tajna je da je u
takvo vrijeme,
takav neko uradio
takvu stvar

Otvoreni izvori
potvruju ili pobijaju
specifine take
hipoteze, to nam
omoguava da tanije
utvrdimo tajnu.

Jo jednom, kao kratka formula:


l Poinjemo s nekoliko indicija ili injenica.
l Pretpostavljamo
injenice koje jo ne
znamo.
l Traimo potvrdu nae hipoteze od otvorenih izvora.
l Pitamo ljude koji mogu upotpuniti informacije koje smo nali kod otvorenih izvora.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

33

Prirunik za istraivako novinarstvo

Strategija
otvorenog izvora
za istraivanje

Primjer:
Francuski Nacionalni front, ekstremna desniarska politika stranka, predloio je program nacionalne prednosti koji bi francuskim graanima
dao zaposlenje, vladine beneficije i druga prava
prije nego ak i legalnim imigrantima. Takva je
politika nezakonita po francuskom i evropskom
pravu. Meutim, zvaninik Fronta nam je rekao
da su stratezi pokreta vjerovali da bi se on mogao
ozakoniti koristei sive zone u francuskom zakonu o upravljanju opinama. Kada smo zatraili
pojedinosti, zautio je.
Korak 1:
Pretpostavljamo da se u gradovima koje kontroliraju gradonaelnici iz Nacionalnog fronta
nezakoniti program nacionalne prednosti provodi, a ovo se postie ciljajui na dvosmislenosti
u dotinim zakonima.
Korak 2:
Pregledamo platforme kampanje Nacionalnog
fronta, dokument otvorenog izvora dostupan u
knjiarama, da definiramo mjere u vezi sa nacionalnom prednou.
Korak 3:
Konsultiramo novinske lanke, opinske biltene,
internetske forume i biltene i izvjetaje grupe
graana za prvu potvrdu da se ovaj program
primjenjuje u gradovima gdje vlada Nacionalni
front.
Korak 4:
Nastavljamo prethodni korak intervjuirajui ljudske izvore iz Fronta i njegove opozicije. Takoer
intervjuramo pravne strunjake o tome kako se
mjere fronta mogu primijeniti a da se ne prekri
zakon.
Ishod:
Ne samo da smo potvrdili hipotezu i potvrdili
prakse s nae liste: zvaninici Fronta su, kada su
upitani da potvrde prakse koje smo identificirali,
spontano ponudili druge. Ali zato? Pogledajte
dole.

Tree poglavlje

Otvoreni izvori su
izvori moi

tvoreni izvori nas smjetaju na


poziciju relativne moi, u usporedbi s uobiajenom situacijom
kada pitamo nekoga da nam ispria priu.
Sasvim je drugaije pitati nekoga da potvrdi priu. Razlika je kada se pita: ta
se desilo? i: Ovo je ono to se desilo,
zar ne?
Naravno, mnogo je tee zavesti osobu koja
postavlja drugo pitanje. Takoer, to je
manje oigledno, mnogo je interesantnije
razgovarati s takvom osobom, jer ona cijeni
vrijednost informacija i odgovara na njih
mnogo dublje nego neko ko nema nezavisno
znanje. Zbog toga su nam vjerovatno zvaninici Nacionalnog fronta dali primjere politike
nacionalne prednosti o kojima nismo razmiljali; oni su znali da smo mogli cijeniti
njihov rad.
Koristei otvorene izvore, vi demonstrirate
vaim ljudskim izvorima:
1. Da ste zainteresirani za temu do take
gdje joj posveujete vrijeme i energiju.

Prirunik za istraivako novinarstvo

2. Da ne oekujete od njih da rade za vas


ono to moete sami uraditi.
3. Da ne zavisite od njih u pogledu
informacija.
4. Da imate informacije za podijeliti.
5. Da vas se ne moe sprijeiti da napravite
priu samo zato to neko ne eli razgovarati
s vama.

34

Nauite da proete kroz otvorena vrata do


informacija prije nego podignete slualicu da
nazovete nekoga. To je kljuni dio da postanete vrijedan svjedok osoba s kojom izvori
ele da razgovaraju, zato to razumije i cijeni
ono to se govori.

Tree poglavlje

1. Mapiranje teme
Va prvi zadatak je da dobijete pregled oblasti koja se istrauje. Ovaj proces se takoer
zove backgrounding, to se odnosi na
pronalaenje onoga to lei iza i oko teme u
prvom planu. Zadaci su:
l Identificirajte kljune aktere (pojedince i
institucije);
l Identificirajte kljune stvari koje se tiu
aktera;
l Shvatite kljune datume i dogaaje u njihovoj historiji i sve do sadanjosti.
Kakve god su vam injenice u ruci to je vaa
polazna taka. Ako ponete s imenom aktera
ili institucije, traite materijal koji se odnosi
na taj element. Onda slijedite reference ili
aluzije u tom materijalu kako biste locirali
drugi materijal.
Primjer:
Jedan ameriki muzej je odbio rei zato je posudio osporavanu sliku francuskim nacionalnim
muzejima. Isjeci iz novosti sugeriraju da su
nacionalni muzeji sabili svoje izlobe. Godinji
izvjetaji su pokazali da su meunarodne posudbe slika muzeju obustavljene. Francuzi su uinili
da se to desi.

Kada se naete blokirani, primite prepreku


k znanju i traite informacije o neemu to je
povezano s njom. Pokuavajte, pokuavajte i
opet pokuavajte da izbjegnete da se postavite u poziciju na kojoj vam apsolutno trebaju specifine informacije iz jednog izvora da
biste napredovali. Definirajui ovako svoju
situaciju, stavljate svu mo u ruke izvora.
Umjesto toga, skupite podatke o akterima,
institucijama ili dogaajima koji su za jedan
korak pomjereni od neposrednog objekta
vaeg istraivanja. Ove informacije mogu

2. Koristite ope izvore da vas upute


na strune izvore
Opi izvori kao oni opisani gore imaju svoje
mjesto, ali potrebni su vam i struni otvoreni izvori. Naprimjer, novinski lanak o
naunom otkriu je opi izvor. Originalno
nauno istraivanje koje je moda objavljeno u specijaliziranom urnalu, struni je
izvor koji sadri bogatije detalje. U jednom
istraivanju taj detalj moe biti presudan za
uspjeh, ne samo zato to injenice mogu biti
od velikog interesa ve i zato to vam poznavanje detalja omoguava da snanije vodite
dijalog s izvorima. Oni e vas prepoznati kao
nekog ko ulae napor da razumije priu, a
ne samo kopira rad nekog drugog.
Najbolji nain da otkrijete strune otvorene
izvore je da pitate profesionalce u datom
sektoru koje izvore koriste oni.
l Vladini zvaninici vam mogu rei ko uva
izvjetaje, u kojem obliku i gdje.
l Izabrani zvaninici vam mogu rei kako
funkcionira zakonodavni proces i koje vrste
dokumenta stvara u raznim fazama.
l Agenti za imovinu e znati koji uredi prate
evidenciju o imovini.
l Profesionalni investitori vam mogu rei
gdje da naete informacije o kompaniji i
kako da ih itate.
I tako dalje. Kada razgovarate s takvim
profesionalcima, budite sigurni da ih pitate
o izvoru injenica koji je za vas fascinantan.
Ovo se takoer primjenjuje na razgovore s
drugim istraivaima, ukljuujui novinare,
policiju ili revizore. Nemojte samo skupljati
injenice: skupite metode po kojima se nalaze injenice.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

35

Prirunik za istraivako novinarstvo

Pronalaenje
otvorenih izvora

osigurati perspektivu i otvoriti put do novih


izvora. Vrlo esto, kada va beskompromisni jedinstveni izvor shvati da svako ko je
ukljuen u priu razgovara s vama izuzev
njega, on e promijeniti miljenje. Oigledno
je da ovaj rad brzo moe stvoriti mnogo podataka. Molim vas, proitajte peto poglavlje
da vidite metode sreivanja podataka od
poetka istraivanja. Oni e vam trebati.

Tree poglavlje
Primjer:
andar je naao kljunog svjedoka u sluaju
ubistva tako to je saznao njeno ime i injenicu
da je bila trudna u datom momentu; otiao je u
opinski registar roenih da locira enu s pravim
imenom koja se porodila u pravo vrijeme i pronaao je svog svjedoka.

3. Pratite ove izvore i njihove


koordinate
Koristite ih dovoljno esto da ne zaboravite
kako se koriste. Naprimjer, ako postoji
slobodna internetska baza podataka koju
koristite za informacije o kompaniji u
Francuskoj se zove societe.com provjerite
status kompanija s kojima poslujete.

4. Izvrite etvu dokumenata na


polju
Trebate njegovati naviku skupljanja informacija u dubinu gdje god se zadesite.
Informacija koja ima najvie veze s datom
aktivnou se skoro uvijek nae tamo gdje
se aktivnost odvija. Dakle, skupite sve dokumente na vidiku kad god posjetite neko
mjesto kao izvjeta.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Primjer:
Ako ste u nekoj kancelariji i postoje izloeni
dokumenti, pokupite ih i prostudirajte ih, tako da
vas niko ne uzme za lopova, onda pitajte moete
li ih zadrati. Kada smo pokrivali Nacionalni
front, ili smo u njihovo sjedite svake sedmice
i skupljali izloene urnale. Inae, mnogi su bili
nedostupni, oni koje su objavile opskurne grupe
ili pojedinci u sklopu veeg pokreta. Drugi su bili
dostupni samo lanovima stranke s karticom, no
bili su nam urueni kada smo ih zatraili. Ovo su
bili neprocjenjivi izvori informacija o aktivnosti
pokreta na lokalnim i regionalnim nivoima, o
kojima se u medijima nikada nije diskutiralo.

36

Tree poglavlje

Upotreba strunjaka
da se iskoriste vai
izvori
1. Arhivari su aneli

2. Razumjeti ta ste pronali

injenica da je izvor otvoren ne znai da mu


moete efikasno pristupiti, posebno kada se
radi o specijaliziranim bibliotekama ili arhivima. Rjeenje: otkrijte ko upravlja arhivom
i pitajte ih da pomognu. Ustvari, dobra je
politika da se uvijek nabavi ime arhivara
kada uete u biblioteku. Nae iskustvo je da
se arhivari s pravom osjeaju potcijenjenim,
a neko ko im pristupi s potovanjem zbog
njihove strunosti e biti nagraen.

Dobiti dokument nije isto to i razumjeti ga.


Jezik slubenih izvjetaja u javnom ili privatnom sektoru je esto poseban i iziskuje
tumaenje. Ovo se odnosi na otvorene izvore
tako razliite kao to su godinji izvjetaji ili
zapisnici sa sastanaka. Kada se naete suoenim s takvim dokumentom, va sljedei
zadatak je da naete strunog tumaa njegovog jezika i sutine. Openito, traite nekoga ko je ukljuen u sektor koji istraujete,
a kome e pria biti vrijedna interesiranja,
ali ko nema sukob interesa u datom sluaju.
Primjer:
Da bismo razumjeli kako je Nacionalni front
manipulirao gradskim finansijama da eliminira
opozicione grupe, dobili smo slobodno dostupan
izvjetaj o opinskim subvencijama od grada
kojeg kontrolira Front, a onda ih ispitali red po
red s bivim uposlenikom opine slinog grada
koji je radio na budetskim stvarima.

Ne traite perspektivu od nekoga ko e drugima prijaviti va razgovor, ako to moete


izbjei. Posebno izbjegavajte diskusije s pojedincima koji imaju ikakvog posla s akterima
u vaoj prii, osim ako ih ne intervjuirate.
Ovi ljudi mogu iskoristiti to to znaju ta
radite za vlastite svrhe i to e i uraditi.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

37

Prirunik za istraivako novinarstvo

Primjeri:
U nastavku istraivanja francuske afere kontaminirane krvi prvi zadatak je bio skupiti svu naunu
literaturu o transfuziji krvi i AIDS-u prije nego to
je skandal buknuo. Upravnica biblioteke jedne
vee parike bolnice u kojoj se obavlja praksa
nas je snabdjela potpunom listom relevantnih
lanaka putem baze podataka njene institucije,
a biblioteka je sadrala skoro sve urnale na listi.
Zadatak je izvren za jedno popodne.
U istraivanju jednog parikog trgovca umjetninama nazvali smo Ministarstvo kulture da pitamo
za informacije o subvencijama tritu umjetnina i
bili smo upueni na neku funkcionerku. Kako smo
razgovarali telefonom, mogao se uti zvuk kucanja na tastaturu kompjutera. Kada je upitana ta
kuca, rekla je da trai u bazi podataka. Kada je
upitana da li je ona javna, odgovorila je da jeste.
Baza podataka je sadrala sve primaoce subvencija Ministarstva i bila je dostupna putem javne
biblioteke, na koju nas je funkcionerka uputila.

Tree poglavlje

Ponite brzo...
ali polako!

vrsto predlaemo da ponete


istraivanje s najjednostavnijom
informacijom koju moete dobiti
od najire otvorenih izvora. Svako istraivanje postaje sloenije i tee kako napreduje. Ali ako pone na taj nain, neto je
obino pogreno. Posebno, ako nijedan od
elemenata u vaoj hipotezi nije podran
otvorenim izvorima, to je znak da je vaa
hipoteza ili ozbiljno neshvaena ili da
neko radi vrlo naporno da sakrije priu.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Obrnuto, ako su prva potvrivanja uspjena, to je znak da moete ubrzati i proiriti


istraivanje. Kada doe ovaj trenutak,
iskoristite ga. Primite se podataka otvorenog izvora koliko god je mogue. Utvrdite njihovo znaenje i dodajte ga vaoj
hipotezi. Na sljedeem koraku vi ulazite u
prostor gdje istina nije u dokumentu.

38

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

ljudski
izvori

Koristiti ljudske izvore


NILS HANSON I MARK LEE HUNTER

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore da obogatimo svoje razumijevanje.

etvrto poglavlje

Prirunik za istraivako novinarstvo

ajuzbudljivija
informacija nije u
otvorenim izvorima
ona je u umovima ljudi. Kako
nalazimo ove ljude? Kako
ih privolimo da nam kau
ta znaju? Ne potcjenjujte
vrijednost ovih vjetina.
Nema ih svako, a va rad kao
istraivaa e ih razviti na
viem stepenu. Nemojte ih
ni zloupotrebljavati. Nikada
ne zaboravite da kao novinar
moete nakoditi ljudima
njihovim osjeanjima, njihovim
sredstvima za ivot, ak i
njihovoj linoj sigurnosti.
Pobrinite se da im ne nakodite
samo zato to su bili dovoljno
lakoumni da razgovaraju s
vama. U ovom poglavlju emo
razmotriti umjetnost postajanja
vrijednog svjedoka nekoga
s kim izvor moe sigurno i
korisno razgovarati.

40

etvrto poglavlje

Mapiranje izvora

ain na koji veina izvjetaa nae


nekog da citira je da proita prvu
objavljenu priu o datoj stvari,
izabere imena ljudi navedenih u njoj i pozove ih. Ti malobrojni izvori mogu dobiti
stotine poziva u jednom danu. Hoe li oni
rei neto novo stotom pozivatelju, ako
podignu slualicu? Ne. Pa zato ne nai
nekog koga niko drugi nije ispitivao?
Va rad na otvorenom izvoru e vam osigurati listu daleko interesantnijih imena za
pozvati. Naprimjer, da biste istraili jednu
kompaniju moete poeti tako to ete
itati izvjetaje finansijskog analitiara koji
opisuju poziciju kompanije i njene najee
konkurente.

Sljedee, razgovarajte s analitiarima, a


onda i s konkurentima.

mapa izvora, za koju treba nekoliko minuta


da se pripremi, e vam dati prednost nad
veinom vae konkurencije.) U prii o prijevremenim poroajima navedenoj u drugom
poglavlju, osnovna mapa izvora je izgledala
ovako:

PROSEKTORI
RODITELJI
OSIGURANJE
HENDIKEPIRANA
DJECA

DOKTORI

REGULATORI

BOLNICE

Putem njih i medija u industriji, naite


ljude koji su napustili kompaniju zbog drugih poslova ili da se penzioniraju. (Seymour
Hersh je naao mnoge svoje izvore u CIA-i
pratei objave o penzioniranju.)
l

Savjetujemo vam da napravite jednostavnu


mapu izvora to prije moete. Ovo je grafiki
prikaz svih ljudi koji su ili mogu biti direktno
ukljueni u vau priu. Mapa izgleda kao
kue sela u kojem svako zna svakoga, a selo
je tamo gdje se pria deava.
Moete napraviti mapu sloenu i opsenu
kako elite naprimjer, biljeenjem fizikih
lokacija pojedinanih izvora, njihove roendane ili poslove ili ta god elite. Ali u poetku moete biti mnogo jednostavniji, a moda
neete trebati ii dalje. (ak i jednostavna

Ovo je bit:
Kada pravite mapu izvora, iskoristite je da pokaete odnose izmeu aktera prie, tako da ako
se jedan izvor blokira, moete otii do drugog
izvora koji se moe pobrinuti da se pree prepreka. Kada vas ljudi u jednom dijelu vae mape
prihvate, vae anse da budete prihvaeni negdje
drugo na mapi se poveavaju.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

41

Prirunik za istraivako novinarstvo

Naite ljude, putem ovih izvora, koji su jo


uvijek u kompaniji, a koji ele da govore.
l

Zapazite neke stvari u vezi mape:


Hendikepirana djeca su u centru mape jer, na
kraju, pria je o njima. Ali ona su takoer osobe
koje je najtee nai i s njima razgovarati. Svaki
drugi izvor s kojim biste mogli razgovarati se
uklapa oko njih, zato to je, ovako ili onako, svaki
drugi izvor povezan s tom djecom. Isto tako,
doktori su izmeu roditelja i bolnica. Zato? Zato
to s njima doktori najvie razgovaraju.

etvrto poglavlje

Dajte izvoru razlog


da govori

judi s interesantnim injenicama


ili priama za ispriati mogu imati
jake razloge da ne odgovore na vaa
pitanja. U opem smislu, oni ne znaju da
li ste profesionalni, odgovorni i poteni
(mnogi izvjetai nisu). ak i ako jeste,
oni ne mogu kontrolirati to to ete uraditi s informacijama koje oni smatraju
vrijednim. Na kraju, vaa upotreba informacija moe nakoditi njihovim karijerama, njihovim odnosima ili ak njihovoj
fizikoj sigurnosti.
Dakle, imajte na umu ovo kada neko oklijeva
da razgovara s vama: moete se pretvoriti u
jednu od najgorih stvari koja im se ikada
dogodi. Iznenaujua injenica nije da ljudi
odbijaju da razgovaraju s novinarima, nego
da veina njih, veinu vremena, razgovara.
Zato razgovaraju?
Postoje dva glavna razloga, a oni se zovu
ponos i bol. Vaim izvorima morate ponuditi
priliku da udovolje jednom ili drugom.

Prirunik za istraivako novinarstvo

l Ljudi e razgovarati zato to ih neto


uzbuuje talent ili stvar ljepote koju su
otkrili, uspjeh koji su imali ili e uskoro
imati, plan koji su napravili da spase svijet.
Diskutiranje o ovim temama ih ini da se
osjeaju sretnim, vanim ili oboje.
l Ili, kao to to doktori znaju, oni govore zato
to ih boli i jako ele da im neko pomogne.
Openito, bol je jai od ponosa i zato su prvi
ljudi s kojima se razgovara u veini istraivanja rtve oni prema kojima se pogrijeilo na
neki nain ili oni ije su vrijednosti duboko
povrijeene onim emu su bili svjedoci.

42

Takoer, postoji poseban razlog zato to e


neko razgovarati s vama: on ili ona vjeruje
da je uraditi to sigurno. Da bi se ovo desilo,
i nastavilo deavati, vi i va izvor morate
stvoriti odnos. U tom e odnosu svako od vas
raunati na drugoga da uradi neke stvari,
vie ili manje pouzdano. I vi i va izbor moete jedno drugoga snabdjeti informacijama
i napraviti odreene dogovore. Bez obzira da
li ih se izvor dri, vi se morate drati. To nije
samo profesionalna obaveza. To je takoer
stvar karaktera. Morate biti instinktivno
dostojni povjerenja ili e ljudi osjetiti da vam
ne mogu vjerovati.

etvrto poglavlje

Prvi kontakti:
priprema i pozivanje

to se tie tema:
Trebali biste biti svjesni najnovijih vijesti i
javnih izjava u vezi sa temama. Ne trebate
biti strunjak. Meutim, morate pokazati da
ste svjesni, ako ih ve ne razumijete, kljunih izraza u jeziku izvorovog svijeta. Onda
moete pitati izvor da vam ih objasni.

2. Ostvarivanje kontakta

Najsigurniji nain komuniciranja s izvorom


(osim ako izvor nije fiziki opasan) je sastanak licem u lice. Svrha vaeg prvog kontakta
je da uinite da se sastanak dogodi. Prije
prvog poziva biste trebali provesti neko istraivanje o osobi i temama, koristei otvorene
izvore.
to se tie osobe:
Apsolutni minimum je da na Googleu potraite neto o njemu ili njoj. Trebalo bi pregledati svaki novinski lanak ili druge spise u
kojima je izvor spomenut; ako ih ima previe
da se svi proitaju, izaberite nekoliko. Ovdje
je svrha da pokaete svoj interes za izvor i
poznavanje njegove karijere. Nikada ne idite
na intervju da pitate izvor s javnim istorijatom da prepria svoju karijeru. Trebali biste
to znati prije nego to stignete.
Ako izvor ima napisane lanke za medije ili
specijalizirane publikacije, naite ih i proitajte. ak i tajnoviti ili stidljivi pojedinci
otkrivaju svoje linosti, vrijednosti i interese
kada piu. Ovi materijali mogu osigurati
hipoteze koje se kasnije mogu testirati na
intervjuu.
Naprimjer, pretpostavili smo iz njegovih objavljenih lanaka i govora da je odreeni visoki
javni slubenik u Francuskoj mrzio da lae, ali i
da je bio strunjak u izbjegavanju tema za koje
je smatrao da su osjetljive ili opasne. Tako smo
mogli, promatrajui kako je i kada mijenjao teme,
identificirati tane stvari koje je elio uiniti nerazumljivim i tada ih nastavili dalje istraivati. Kada
je upitan da direktno potvrdi nae zakljuke, u
skladu s naom hipotezom o njegovom karakteru, nije lagao.

Ne govorimo ovdje teoretski. Jednom smo


vidjeli istraivaki tim koji je ciljao na javnog
slubenika za koga se govorilo da je tiranin,
paranoian i podmitljiv. Pisali su njegovoj
sekretarici, u njegovoj kancelariji, traei da
im pomogne. Odbila je. Ali kada je ef saznao
za ovo istraivanje, to mete uvijek i urade,
ta mislite kako je tretirao tu jadnu enu?
Razmislite o tome kako da se predstavite
prije ostvarivanja kontakta. Morate izvoru
rei ko ste, ta radite, s povjerenjem u svoju
misiju i vau sposobnost da uspijete. Ne morate tako rei, ali to zaista trebate osjeati,
da ete dobiti ovu priu i ispriati je i da e
svijet biti bolje mjesto kada to uradite.
Razmotrite ove primjere ispravnog i pogrenog naina:
Pogreno: elim da vas pitam neto, ako to nije
veliki problem...
ta je pogreno: Ne elite pitati, vi pitate. Ne
navodite izvoru da razgovarati s vama znai
problem i da vam je nezgodno to pitate.
Ispravno: Halo, ja se zovem... Ja sam novinar,
radim za medij koji se zove... i radim na prii o...
Vjerujem da je to vana pria, i elim je ispriati
u potpunosti i tano. Kada se moemo sresti da
diskutiramo o njoj?

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

43

Prirunik za istraivako novinarstvo

1. Priprema za sastanak

Kontakt se moe ostvariti telefonom ili


pismom ali poslanim samo u dom osobe.
Nikada ga ne zovite na posao, osim ako niste
apsolutno sigurni da je bezbijedno to uraditi. ef bi mogao sluati, a poziv bi se mogao
pratiti (vie o tome kasnije). Isto se odnosi
na e-mail, ak i da je sadraj bezazlen. Poslodavcu je lako otkriti ko je primio e-mail
od novinara.

etvrto poglavlje
ta je ispravno: U potpunosti identificirate sebe
i svrhu i dajete izvoru dobar razlog da razgovara
s vama. Ne pitate da li se moete sresti, pitate
kada. Ne koristite rije intervju, koja poziva
izvor da povee vlastito ime s naslovnicama i
budunou punom problema.
Ako ne radite za specifini medije, moete rei za
koje ste radili.
Ako nikako niste radili, recite kojim ete medijima
iznijeti priu.

Zapamtite:
Ono to je vano nije za koga radite, ve
kako radite.
Pogreno: Molim vas, pomozite mi, vi ste jedini
koji moe!
ta je pogreno: Ako niko drugi ne eli da vam
pomogne, a sebi ne moete pomoi, zato bismo
mi trebali?
Ispravno: Razumijem da ste istinski strunjak za
ovu temu i jako bih cijenio va uvid.
ta je ispravno: Laskate izvoru, ali ako je laskanje
opravdano, nema razloga da to ne radite. Takoer, putate izvoru da shvati da imate i druge
izvore, koji mogu biti jednako struni.

Temeljni princip
Uvijek pretpostavljajte da ste vi fascinantna
osoba koja obavlja vaan posao i da e svako
biti ushien da se sretne s vama. Ako vam je
ovo suvie teko, molimo vas da razmislite
o nalaenju posla koji bolje odgovara vaim
kompleksima.

Prirunik za istraivako novinarstvo

3. Gdje se sastati
Ako se izvor ne moe locirati da biste traili
sastanak, ili odbija da se sretne s vama ili
nerazumno odgaa, razmislite da se predstavite na mjestu s kojeg izvor ne moe tek
tako otii. Ako je izvor na suenju, idite u
sudnicu. Ako je izvor profesor, idite na predavanje. Jednom je visokorangirani francuski zvaninik odbijao da nas vidi mjesecima,
sve dok nismo otili u kancelariju gdje je
imao sedmine sastanke sa svojim biraima i
zauzeli svoje mjesto u redu za ekanje. Kada
je na nas doao red da uemo u kancelariju,

44

rekli smo: Mi smo zadnji u redu, a jo vam


je ostalo 20 minuta. Razgovarajmo sada.
Nasmijao se i rekao da.
Ako je izvor voljan da se sretne s vama, idite
u izvorov dom ili neko drugo mjesto gdje
se izvor osjea ugodno. Ako je istraivanje
povezano s izvorovim poslom, a izvorova
organizacija je svjesna intervjua, izvorova
kancelarija je obino najbolja lokacija.
Kancelarija e prikazati mnogo informacija
o izvoru ta ita, njegove ukuse, kako
reagira na upade itd. (Jedan od trenutaka
otkria u znamenitoj studiji Connie Bruck
o Wall Streetu, The Predators Ball, deava
se kada finansijer vriti na svoju sekretaricu
bez dobrog razloga.)

etvrto poglavlje
e-mailom iziskuje ifriranje, metod koji odudara i moe privui neeljenu panju.

svijetu novosti, odnosi s izvorom


su esto kao prolazne avanture
koje ostavljaju partnera zgroenog. Ovo je posebno tano na mjestima
katastrofe, gdje izvjetai dolaze masovno, gaze po svemu to je na vidiku, a onda
odlaze nakon to komentiraju o tome
kako su loi lokalna hrana, pie i obiaji. Istraivai ne pokuavaju biti idealni
ljubavnici ozbiljno, spavanje ili ak flertovanje s vaim izvorima je skoro uvijek
uasna ideja ve sigurno trae stabilniji,
dugotrajni odnos. Poetak odnosa je tako
kljuni trenutak, koji uveliko odreuje
ono to slijedi.

1. Prvo i posljednje: zatita


anonimnosti izvora
Jedna jedina najvanija stvar koju moete
uraditi u istraivanju je da zatitite povjerljivost izvora koji mogu biti ugroeni zbog
toga to su u kontaktu s vama. Ova potreba
je posebno jaka kada se radi o izvorima koji
zahtijevaju anonimnost. Obeavati anonimnost znai da morate uraditi sve da ne
ostavite nikakve tragove o izvoru. Ovo ukljuuje situacije u kojima vae biljeke mogu
zaplijeniti policija ili pravnici.
Sljedei metodi se mogu koristiti:
A/ Ne zovite izvor na posao. Takvi pozivi se
mogu pratiti. Da biste bili potpuno sigurni,
oboje trebate koristiti mobilne telefone s
pretplatnim karticama.
B/ Izbjegavajte kontakt putem e-maila. To je
kao da aljete razglednicu. Siguran kontakt

D/ Dajte izvoru pseudonim ili ifrirano ime


(Izvor A, Izvor B). Nikada ne koristite pra
vo ime izvora u diskusijama i biljekama.
E/ Zakljuajte sav materijal u vezi sa izvorom, idealno na mjesto koje se ne povezuje
s vama.

2. Odreivanje vaih ciljeva


Prije prvog susreta definirajte za sebe ta
elite postii.
Ovo bi trebalo ukljuivati minimalno:
Stvari koje elite dobiti.
Stvari mogu ukljuivati dokumente, povjerljiva saopenja, tumaenja ili analize te
imena daljih izvora za kontaktiranje.
l Moete traiti samo ograniene stvari na
dotinom sastanku. Na prijatelj Philippe
Madelin, specijalist za francuske tajne
slube, rekao je da bi u tipinom intervjuu
traio da se potvrdi ili izvue samo jedan dio
informacije.
l A moete traiti i maksimum, da pregledate svaki dokument. U tom sluaju se
pobrinite da izvor zna zato ih pregledate.
l Generalno, posljednja stvar koju traimo
na sastanku je ime i kontaktne informacije
sljedee osobe s kojom bismo trebali razgovarati. Obino kaemo: Koga cijenite zbog
svog shvaanja stvari o kojima smo diskutirali? Znate li kako ih moemo kontaktirati?
ta elite otkriti izvoru o svom projektu.
Trebali biste oekivati da budete upitani
ako ne od ovog izvora, onda od drugog zato
ste ukljueni u ovaj projekt i ta oekujete
da dobijete od njega. Kakav god odgovor date
na ovo pitanje, mora se dati odmah i iskreno.
Predlaemo da slijedite tri pravila britanske
diplomatije:

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

45

Prirunik za istraivako novinarstvo

Poetak odnosa:
ciljevi i uloge

C/ Susreite se s izvorom na sigurnim mjestima gdje postoji minimalna prilika za oboje


da budete prepoznati.

etvrto poglavlje
l Nikada ne laite.
Ne pruajte lane informacije ukoliko apsolutno ne morate. Imajte na umu da e vas
otkrie lai izloiti posljedicama u rasponu
od izbacivanja iz sobe do toga da vas upucaju u stopalo i mue (to se desilo brazilskom
tajnom izvjetau ija je skrivena kamera
bila otkrivena na sastanku s dilerima droge).
l Nikada ne govorite cijelu istinu.
Naprimjer, kada smo radili s ekstremnom
desnicom mi bismo rekli: Imid vaeg pokreta u medijima nam ne izgleda ispravnim
i elimo znati istinu. Nismo rekli: Istina
moe biti i gora.
l Ako ne moete odgovoriti na pitanje, recite
to i recite kada ete odgovoriti.

ta elite saznati o izvoru.


Kakvom vrstom osoba se bavimo? Na koje
migove ili stimulanse one odgovaraju? ta
su njihovi ciljevi kada razgovaraju s nama?
Da li one jednostavno ele ili imaju potrebu
da ispriaju svoje prie ili nas samo koriste
za dalji cilj? Britanska tajna sluba koristi
dijagram od tri ugla koji odgovara kriterijima
vedske televizijske mree SVT:

Prirunik za istraivako novinarstvo

MOTIVACIJA ZA SARAIVANJE
Osveta?
Pravda? Ambicija?
elja za priznanjem ili moi?

PRISTUP INFORMACIJAMA
Da li je izvor na odgovarajuoj poziciji
da pristupi informacijama?
Ko drugi ima pristup?
Mogu li se informacije iskoristiti a da
se izvor ne identificira?

46

Molimo vas da zapamtite sljedee kada koristite ovaj dijagram:


to se tie motivacije:
Nije bitno kakva moe biti posebna motivacija. Vano je da bude razumljiva i uvjerljiva.
to se tie kvaliteta informacija:
U izvjetavanju o novostima se pretpostavlja
da je najvei kvalitet informacija od izvora na
najviem nivou. Istraivai pretpostavljaju
da se izvora na najviem nivou manje tie
istina od postizanja linih ili organizacionih
ciljeva. Iz te perspektive, kvalitetnije informacije e doi od onih koji su na nioj poziciji u organizaciji, koji su nasuprot linih
ambicija ili organizacionih ciljeva.
to se tie pristupa informacijama:
Kao to je navedeno gore, idealni izvor u
veini istraivanja je neko srednjeg ranga u
organizaciji, na operativnim ili planerskim
nivoima. Ove osobe imaju pristup znaajnim
dokumentima, ali imaju vrlo malo uticaja
na to kako se politika oblikuje i primjenjuje.
Isto tako, one su krajnje ranjive u okviru
svojih organizacija.
Zbog toga, kada vam takav izvor daje povjerljive informacije, pitajte ga odmah: Ko drugi
zna ovo? Objasnite da ne elite da navedete
informacije koje mogu voditi trag direktno do
izvora. Ako zabiljeite ogranienu informaciju tokom sastanka, stavite oznaku pored nje
koja ukazuje na to da je ne smijete citirati (mi
koristimo NZC, to znai nije za citiranje)
i recite izvoru da to radite. Ukratko, neka
izvor vidi da razmiljate o tome kako da ga
zatitite i onda se pobrinite da to i uradite.

KVALITET INFORMACIJA
Da li je osoba doivjela, ula ili vidjela ono o
emu govori ili je to informacija iz druge ruke?
Da li izvor ima dokumente ili imena drugih
izvora da potvrde informacije?
Da li se informacije uklapaju u druge podatke?
Ima li izvor neto da sakrije?
Ima li izvor veze s drugim osobama ili
organizacijama o kojima biste trebali znati?
Da li je izvor ranije pruio tane informacije?

etvrto poglavlje
3. Izabiranje vaih uloga
Postoje dvije primarne uloge koje moete
igrati za vrijeme svojih intervjua.
Strunjak
zna veinu odgovora i moe u potpunosti
procijeniti informaciju koja nekada ima
tehnike detalje koju jednako struan izbor
moe pruiti. Za strunjaka se razgovori s
izvorima odravaju na visokom nivou kojeg
bi obini smrtnici teko mogli pratiti. uli
smo izvore kako kau: Dobro je razgovarati
s nekim ko zaista poznaje sluaj, to znai da
mogu isprobati svoje ideje.

Vaa uloga naspram izvora moe evoluirati tokom odnosa. Veliko je zadovoljstvo
za mnoge izvore da vide da Nevini postaje
sve vie sposoban da postavlja pitanja kao
Strunjak, jer to pokazuje da istraiva slua
i ui. Prirodna evolucija odnosa s izvorom,
tokom vremena, ide u ovom pravcu.

Meutim, ako ponete kao Strunjak, budite


vrlo sigurni da ne budete prisiljeni da priznate, kasnije u intervjuu, da je vae znanje
manje opseno no to se pretvarate. Izgubit
ete lice.
Nevini (ili Candide)
razgovara s izvorom tano zato to zna vrlo
malo i udi da bude prosvijetljen. To ne znai
da je Nevini budala, iako nekada preferira da
bude podcijenjen od strane izvora. Ako ste
ikada gledali Columba, vidjeli ste Nevinog
na poslu. To je vjerovatno najjaa uloga,
jer vam omoguava da postavljate naivna,
jednostavna pitanja isto kao i kompleksnija.
Nevinom treba da pita o svemu, on izbjegava
opasnost da ukae izvoru na to ta trai i
koliko novinar ve zna.

Moete koristiti bilo koju ili obje uloge za


vrijeme intervjua. Klju je da se osjeate
sigurnim u svoju vjerodostojnost u datoj
ulozi u datom trenutku.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

47

Prirunik za istraivako novinarstvo

Istraivai e esto poeti intervju kao Nevini, a onda se otkriti kao Strunjak kako
razgovor napreduje. Ako uradite ovo, budite
paljivi da ne ostavite utisak na izvor da ste
mu lagali, osim ako va precizni cilj nije da
iz zasjede napadnete izvor kojeg vie nikada
neete sresti.

etvrto poglavlje

Taktike intervjua

vaki izvjeta ima linu zalihu taktika za intervju, a mnogi ih nikada


ne mijenjaju, kao zavodnici koji
znaju samo jedan tekst. Kao istraiva,
provodite vrijeme s ljudima iji posao
ukljuuje postavljanje pitanja ne samo
s drugim izvjetaima, ve i s policijom,
tuiocima, advokatima, prodavaima, re
vizorima itd. Pitajte ih kako reagiraju na
posebne situacije ili da ispriaju svoje
ratne prie. Najbolja taktika za intervju
odraava karakter onoga koji intervjuira,
pa uzmite to u obzir kada razvijate vlastiti repertoar. U meuvremenu, evo nekih
od naih omiljenih trikova.

1. Donesite poklon od vijesti


Istraivai esto interveniraju nakon to se
sluaj ve dobro razvio, to znai da su mediji
sastavili vie ili manje temeljitu evidenciju.
Ali ta evidencija je obino puna greaka. Da
biste poeli s intervjuom i odnosom, pokuajte da donesete izvjestan broj ovih isjeaka. Pitajte izvor da ih pregleda s vama, tako
da moete vidjeti koje su injenice tane.
Ne trebate objanjavati da smatrate istinu
vanijom nego vae traljave kolege iz novosti.

Prirunik za istraivako novinarstvo

2. Preuzmite kontrolu nad situacijom


Jednom smo proitali lanak kolege u
magazinu Rolling Stone kome se desilo da
bude domain Micku Jaggeru jednog dana,
na potpuno iznenaenje domaina. Bio je
tako nervozan da je zaboravio ponuditi svom
gostu hladno pie u vruem danu. Kada je
doao na red da intervjuiramo Jaggera, sluenje aja njemu napravili smo vanim ne
da budemo servilni, ve da pokaemo jasno
da je na naem terenu. On je cijenio gest i
intervju je poeo dobro.

48

Razmiljajte o onome ta se deava na intervjuu kao o borbi za mo, zato to on obino


to i jeste. Pokuajte izabrati taku gdje ete
sjediti ili stajati; premjetajte se dok vam
ne bude udobno. Kontrolirajte svoje alate;
naprimjer, ne dozvolite da subjekt dira va
aparat za snimanje ili biljenicu. (Zapanjili
biste se koliko esto se ovo deava.) Ako to
radi, recite: To su moji alati, ja ne diram
vae, a vi ne dirajte moje bez mog odobrenja.
Nemojte rei: Mogu li snimiti ovaj intervju?
Recite: Snimam ovaj intervju da se uvjerim
da je taan, upalite aparat, navedite datum
i mjesto intervjua te ime subjekta. Ako mislite da e izvor protestovati, dovedite svjedoka
na intervju i recite: Da bih bio siguran da su
nae biljeke ispravne, zamolio sam kolegu
da mi pomogne.

3. Odravajte svoju razdaljinu


Neki ljudi postaju novinari da bi upoznavali
ljude i uivali u njihovom drutvu. To je
dobro, ali ako jedan istraiva tako oajno
treba prijatelja, trebao bi kupiti psa. Ako postanete prijatelji s vaim subjektima, zavrit
ete izdajui ih. Oite rtve nisu uvijek nevine kao to izgledaju, vizionarski politiari su
ponekad arlatani, kapetani industrije mogu
podaviti svoje posade. Nemojte potonuti s
njima.

4. Koristite odbrane izvora protiv


njega ili nje
Klasini intervju Oriane Fallaci s Henryjem
Kissingerom je poeo poniavajuim susretom. On joj je okrenuo lea, a onda je pitao
hoe li se zaljubiti u njega. Fallaci je bila bijesna, a onda je shvatila da je Kissinger imao
odreen problem sa enama. Takoer je zakljuila da takav beskrupulozan ovjek, koji
bi povrijedio novinarku dok radi svoj posao,
nije vrijedan njenog saaljenja. U intervjuu
koji je uslijedio, ona je zamjenjivala pitanja
fokusirana na precizne djelie informacija s
pitanjima koja su koristila ensku lukavost
da provocira i laska (kao: A sada vas pitam
to sam pitala i astronaute: ta moete uraditi nakon to ste hodali po mjesecu?). Postepeno izbacivan iz ravnotee, Kissinger je

etvrto poglavlje

5. Iznenadite izvor
Ako intervjuirate javnu linost, postoje anse
da je on ili ona bio intervjuiran mnogo puta
o tano istim temama. Moete iskoristiti tu
injenicu da pripremite intervju koji e okrenuti novim putem. Jednostavno, pregledajte
ta je bilo uraeno i uradite neto drugaije.
Ponekad je zapanjujue ta su izvjetai
ignorirali. Mick Jagger je, naprimjer, bio
intervjuiran praktino o svemu osim o tome
kako pravi muziku. Ispostavilo se da mu je
bilo vrlo drago da diskutira o tome.

6. Neka izvor iznenadi vas


Oni koji izvjetavaju o novostima su uvijek
u urbi, a jedan od naina kako to pokazuju
je formuliranje pitanja koje ne omoguava
izvoru da kae ono ta on misli da je zaista
bitno. Dio onoga to e vas odvojiti od ovih
praksi je da obratite panju na ono u ta
izvor vjeruje da je vano.
Posebno, izvor e esto rei neto kao: Mogu
odgovoriti na vae pitanje, ali postoji pitanje
koje niste postavili a koje je vanije. Pogrean odgovor je: Kasnije. Pravi odgovor je:
Recite mi o tome. Odgovor e vam ponekad
pokazati sasvim drugaiju priu, a ona moe
biti vanija od one na kojoj radite.

7. Uinite da izvor radi


Posebno u sluajevima gdje je hronologija
bitna, dobar nain da zaponete uzastopne
intervjue je da vodite izvor kroz dogaaje o
kojima se diskutiralo, potvrujui hronologiju i detalje svakog dogaaja (kao zato je,
ko je bio tamo i ta je bilo reeno). Izvori se

rijetko sjeaju dogaaja tano ili potpuno


kada prvi put diskutiraju o njemu. Njihova
sjeanja se moraju potaknuti, a bolna iskustva osloboditi. Nemojte biti okirani kada se
prie promijene kao rezultat ovog rada.

8. Sluajte podtekst
U pozorinom jeziku je tekst odreeni
dijalog koji se vodi na pozornici; podtekst
je ono to je izvan dijaloga. Budite paljivi
da na intervjuu ne zanemarite podtekst.
Posebno:
l Sluajte trenutke kada subjektov glas
promijeni visinu tona, to je siguran znak
napetosti.

Takoer obratite panju na trenutke kada


izvorov jezik postane nejasan ili se ponavlja,
bez davanja dodatnih informacija. (Ponavljanje pomae sjeanju, ali bi ono uvijek trebalo
rezultirati otkrivanjem novih pojedinosti.)
l

Konano, budite na oprezu kada izvor


odgovara na pitanje koje niste postavili. Da li
izvor pokuava da vam kae ono ta je zaista
bitno ili pokuava da izbjegne odreeno podruje? Ako se radi o potonjem, to podruje je
vjerovatno ono koje najvie trebate istraiti,
sada ili kasnije. Ako koristite aparat za snimanje, budite oprezni kod ovih trenutaka
kada pregledavate/presluavate intervju.
l

9. Ukljuite izvor
Zapamtite da odnos sa izvorom moe biti
vaniji od bilo kakve specifine informacije
koju izvor prui u dotinom intervjuu. Vremenom, taj odnos stvara zajednike veze i
obaveze. Kada se ovo desi, istraivai poetnici se mogu nesvjesno osjeati krivim zato
to prodiru tako duboko u iskustvo izvora.
Isto tako nesvjesno e izbjegavati izvor.
Ovo je upravo pogrena stvar za uraditi.
Umjesto toga, budite u redovnom kontaktu
s izvorom. Zovite da razmijenite informacije,
da pitate za najnovije vijesti ili da traite
komentar o neemu to izvor zna. Ne ekajte
do trenutka kada vam treba krucijalni dio
informacije da podsjetite izvor da postojite.
Kada tako radite vi sve dublje ukljuujete
izvor u projekt. Informirajui ga o svom

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

49

Prirunik za istraivako novinarstvo

izgubio kontrolu nad razgovorom, a konano


i nad sobom. Rezultirajua otkria otvorila
su vrata srca moi.
Budite kao Fallaci: nemojte imati saaljenja
za mone, posebno kada ne igraju poteno.
Ako vidite njihove slabosti, iskoristite ih.
Naprimjer, ako evidencija o javnoj linosti
pokazuje da on ili ona vie voli principijelne
izjave nego grube injenice, doite pripremljeni s injenicama iz njegove evidencije
koje protivrjee velikim principima koje on
ili ona voli ponavljati.

etvrto poglavlje
napretku,svom razvoju i traei informacije
i uvid od njega, dali ste izvoru udio u ishodu
prie. Ustvari, izvor postaje va konsultant
za vrlo vano pitanje.

10. Odmah pregledajte svoje zabiljeke


Pokuajte da odvojite vrijeme odmah nakon
intervjua etvrt sata moe biti dovoljno
da brzo pregledate svoje zabiljeke i vidite da
li ima neto to ste zaboravili da zapiete.
Utisci o raspoloenjima, dvosmislenosti i
drugi detalji e vam se pojaviti kada napustite sobu. Uhvatite ih.

11. Odmorite se malo kada moete

Prirunik za istraivako novinarstvo

Izvjetaima naviklim na kratke razmjene


novosti je vrlo naporno da se upuste u
produene razgovore s izvorima. Onima koji
izvjetavaju o novostima se moe desiti da
nikada ne vode intervju dui od sat ili dva.
Istraivaki intervjui mogu trajati danima.
Izvjeta mora biti svjestan da tokom ovog
vremena umor ili napetost prisutnog subjekta mogu istog uiniti agresivnim. Budite
paljivi da ne kaete bezrazlono neto runo
vaem izvoru kada se ovo desi.

50

etvrto poglavlje

zvori vole rei: Ovo je nezvanino.


Problem je u tome to ne znaju ta
govore. Naalost, ne znaju ni izvjetai. Razne kategorije anonimnosti ili
pripisivanja se mogu navesti kako slijedi:
Nezvanino:
Izvjeta obeava da nee koristiti informacije koje je pruio izvor, osim ako informacije
ne dou i iz skroz drugog izvora. Izvor ne
moe zabraniti izvjetau da koristi informacije pod ovim uvjetima.
Nije za pripisivanje:
Izvjeta moe koristiti informacije, ali ne
moe ih pripisati direktno izvoru. O jednom
drugom imenovanju, kao to je izvor blizak
sudskoj hijerarhiji, moraju se sloiti i izvjeta i izvor.
Zvanino:
Izvjeta moe koristiti informacije i pripisati
ih izvoru.
Presudna stvar za znati ovdje je da kada
mnogi izvori kau, Ovo je nezvanino, ono
to stvarno misle je: elim da iskoristite
ovu informaciju, ali samo ako je ne pripiete
meni. Pitajte izvor: Da li mislite da ne elite
da iskoristim ovu informaciju ili ne elite da
upotrijebim vae ime? Ako izvor kae: Ne
elim da upotrijebite moje ime, pitajte: Koliko drugih ljudi zna ovu informaciju? Ako je
iskoristim, da li bilo ko moe biti siguran da
je ona dola od vas? Ako je odgovor negativan, pitajte: Kako emo se odnositi prema
izvoru? Nemojte rei: Kako bismo vas onda
trebali zvati?

Koritenje anonimnih izvora premijeta


rizike od upotrebe informacije s izvora na
vas. Vaa vjerodostojnost je u pitanju ako
je informacija pogrena. Ako budete tueni,
neete imati dokaz o dobroj volji ili tanosti
svoje informacije. Zbog ovoga vam vrsto
savjetujemo da ne objavljujete materijal
zasnovan na anonimnim izvorima, osim pod
jednim od sljedeih uvjeta:
l Dokumentirani dokaz se moe pronai
kod drugih izvora.

Informacija koju je pruio anonimni izvor


se uklapa u obrazac s drugim, potvrenim
informacijama.
l

Izvor je bio vjerodostojan u prolosti.

Ako izvor zasniva svoju informaciju na


dokumentu, a dokument ne moe voditi
do izvora, traite dokument. Ne dozvolite
izvoru da citira iz dokumenta a da ne znate
cijeli kontekst citata. (U francuskoj aferi s
kontaminiranom krvi, karijera medicinskog
izvjetaa Le Mondea je upropatena dijelom
zbog izvora koji je iskoristio ovaj trik protiv
njega.)
l

Ako ne moete nai takav dokaz, pitajte


originalni izvor da li e prihvatiti da bude
imenovan, tako da se njegov dio prie moe
ispriati. U najmanje jednoj prilici, kada
smo osjeali da je izvor bio na ivici da dozvoli
pripisivanje, rekli smo: Napravit emo ovu
priu s vaim imenom u njoj. Ali, vi ete
pregledati dijelove gdje ste citirani prije
objavljivanja. Ako niste zadovoljni s onim to
vidite, to emo izbaciti. esto je izvor odluio da dozvoli pripisivanje najmanje nekoliko
injenica.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

51

Prirunik za istraivako novinarstvo

Zvanino,
nezvanino ili
anonimno?

Izvorov izbor je da li e ostati anoniman ili ne.


Jedva da moemo oekivati od ljudi da nam
prue informacije pod vlastitim imenima ako
to znai da rizikuju svoje karijere i sigurnost, a oni obino bolje prosuuju o rizicima
kojima su izloeni. Na vama je odgovornost
da se pobrinete da se izvorov izbor potuje.
injenice se moraju koristiti na takav nain
da ne mogu voditi do izvora. Isto tako, budite
vrlo paljivi da ne postavljate pitanja zasnovana na znanju koje je moglo doi samo od
jednog ili vrlo malo izvora.

etvrto poglavlje
u stranakoj hijerarhiji, i bili u vidnom konfliktu s
katolicima, bile su jako znaajne. Da smo poricali
svoj strah, propustili bismo te injenice.

Koritenje emocija

(umjesto da one koriste vas)

ogli ste zapaziti neprekidnu


nit kroz ovo poglavlje: vanost
emocije i psihologije u vaim odnosima s izvorima. Razmotrimo detaljno
nekoliko aspekata ove teme.

1. Emocija je informacija

Prirunik za istraivako novinarstvo

Klasina greka izvjetaa istreniranih u kanonima objektivnog izvjetavanja ili izvjetaa u urbi je da sluaju izvore samo zbog
informacija, ne zbog emocija. Oni su skloni
da smatraju emociju bukom, ukljuujui
vlastite emocije. U svom klasinom djelu The
Powers That Be, David Halberstalm navodi
da je ovo razlog to su dva relativno neiskusna izvjetaa iz Washington Posta dobili
Watergate priu, a ne njihovi konkurenti.
Mladi izvjetai su dozvolili sebi da budu
impresionirani strahom svojih izvora, a i da
ga sami osjete: strah im je rekao da je pria
velika.
Minimalno, emocija vam govori da se neto
zbiva i da je vano ta se zbiva. Maksimalno,
ona ukazuje na smijer koji se treba slijediti.
Primjer:
Na sastancima Nacionalnog fronta su nas stalno
vukli na jednu stranu sobe, gdje su se skupljali
isti ljudi. Ovi ljudi su bili lanovi frontovog integristikog katolikog krila, ije su rasistike,
divlje sklonosti dobro dokumentirane. Pitali smo
se zato smo, ustvari, izbjegavali ljude s druge
strane sobe. Ko su oni bili? Zato smo ih se bojali? Istraivanje je pokazalo da su oni bili pagani
oboavaoci skandinavskih bogova. Za razliku
od katolika, njihovo nasilje nije bilo obuzdano
pridravanjem Deset zapovijedi. Oni su objektivno bili mnogo opasniji od katolika i zato smo
ih izbjegavali. injenice da su bili toliko prisutni

52

2. Emocionalna osmoza
Kako je reeno gore, rani izvori u skoro
svakom istraivanju su rtve, koje imaju
gorue razloge da trae pomo i utjehu. Do
mjere da se izvjeta otvori njihovim priama, izvjeta e upiti njihovu bol i bijes.
Budite obazrivi da se ne prenemaete zbog
ovog upijenog bola, posebno pred izvorom,
ve prepoznajte da moete postati potiteni
u nekom trenutku vaeg istraivanja, obino
prije no to ste spremni da napiete priu
koja e isprazniti vaa osjeanja. Chris de
Stoop, belgijski izvjeta koji je provo godinu
tajno u seks klubovima sjeverne Evrope radi
izvanrednog istraivanja seksualnog ropstva, nekoliko sedmica je bio tako potiten
da nije mogao izai iz svoje kue.
Jedan nain bavljenja ovim sindromom je
da se radi u timu, iji lanovi jedan drugom
mogu pruiti perspektivu i ravnoteu. Ako
va urednik ne razumije ili ne prepoznaje
ovaj sindrom, to je znak da je nekompetentan za istraivanje; potraite pomo drugdje.

3. Sindrom muholovke
Izvjeta postaje kod produenog istraivanja
neobino osjetljiv na stvari koje motiviraju,
uzbuuju ili mue izvore prie i poinje ih
skupljati kao to muholovka skuplja bube.
Jedan znak ovoga je da izvjeta pone vidjeti aluzije na aspekte prie u novostima,
koje ranije nije primjeivao. Drugi je da e se
sluanje izvjetaa promijeniti; on e poeti
kupiti razgovore po sobama u kojima se pojavljuju odreene kljune rijei. (Da, to nam
se desilo i desit e se i vama.)
Ovo je nevjerovatno uzbudljiv osjeaj i moe
poveati vau energiju, ali je i uznemirujui.
Ako niste paljivi, ovaj novi osjeaj vas moe
uiniti slijepim prema svijetu izvan vae
prie. Gubite osjeaj ta je normalno i osjeaj
o injenici da drutvo zapravo funkcionira
prilino dobro veinom vremena, zato to ste

etvrto poglavlje
se toliko navikli na dio ivota koji nije dobar.
Ako osjeate da se ovo dogaa, pobrinite se
da provedete neko vrijeme razmiljajui o
drugim stvarima izvan vae prie.

4. Sumnja i poricanje
Prije nekoliko godina, usred petogodinjeg
istraivanja, shvatili smo da su izvori koji su
nam se sviali, visoko potovani, armantni
ljudi, zapravo krivi za zloine, a na je posao
bio da to dokaemo. To su takoer bili moni
pojedinci, koji su uinili mogunost govorenja istine zastraujuom. U takvim situacijama neki izvjetai postanu fiziki bolesni.
Ove krize se obino dogaaju tano u onom
trenutku kada se pitate, to radi svaki poten
izvjeta, da li zaista imate svaku injenicu
koja vam je potrebna da dokaete svoj sluaj
i da li ima neto vano to ste propustili. S
jedne strane, vidjeli ste i uli dovoljno da vas
to uini bolesnim; s druge, dio vas jo uvijek
eli vjerovati da to nije tako, to vas navodi
da pomislite da nikada neete imati dovoljno
podataka.
Zapamtite ovo: ako ne objavite, u goroj ste
poziciji nego kada objavite. Ostanite u okviru ogranienja onoga to ste pronali, ali
pokaite potovanje prema vlastitom radu i
objavite ga.

emocije mogu ukazati na potrebu za novim


istraivanjem. Ili mogu ukazati na to da
se osjeate izoliranim, bez odbrane. U oba
sluaja moete djelovati tako to ete traiti
saveznike ili potvrditi svoje informacije.

6. Ne zaboravite sutranjicu
Novinari preesto zaborave svoje izvore
nakon objavljivanja. Nemojte biti jedan od
njih. Ako prekinete kontakt onda kada se
pria objavi, izvor e vas vidjeti kao izdajicu.
Ako ostanete u kontaktu, poet ete izgraivati mreu izvora za budue istraivake
projekte. Ako niste dovoljno pametni da uradite ovo drugo, vjerovatno niste ni dovoljno
pametni da budete istraiva.
Posljednja stvar: Nai studenti novinarstva
esto kau, Zar istraivajui neemo stei
neprijatelje? Sigurno. Ali ako posao uradite
ispravno i odnosite se prema ljudima na
nain koji potuje njihova i vaa vlastita
prava, vjerovatno e vas i vai neprijatelji
potovati. to je vanije, stei ete vie prijatelja od neprijatelja, a prijatelji e vjerovatno
biti ljudi veeg kvaliteta.

5. Objektivizirajte emocije
Postoji jednostavan metod za bavljenje ovim
vrstama emocionalnih reakcija. Biljeite
svoje emocije tokom istraivanja.
l Zapiite ta osjeate i ta je dovelo do tog
osjeaja. S kim ste razgovarali? ta su oni
rekli? Kakve su vam misli dole u glavu?

Biljeenjem svojih osjeaja vi ih pretvarate


u materijal koji se moe objektivizirati i kojim
se moe manipulirati.
Ovaj materijal se moe potvrditi kao i
svaki drugi. Iskoristite ga da identificirate
obrasce u vaim interakcijama s izvorima, a
posebno opasne take u vaem istraivanju.
Zabrinutost ili strah imaju tendenciju da se
pojavljuju u specifinim momentima. Ove
l

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

53

Prirunik za istraivako novinarstvo

organizacija

Kako se organizirati da uspijete


MARK LEE HUNTER I FLEMMING SVITH

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo tako da ih je lake pregledati,
sastaviti u priu i provjeriti.

Peto poglavlje

Prirunik za istraivako novinarstvo

straivanje stvara
znaajno vie materijala
nego konvencionalno
izvjetavanje o novostima i
ovaj se materijal mora efikasno
organizirati na tekuoj osnovi.
Ovaj organizacioni rad je
dio procesa sistematskog
pisanja i objavljivanja: ne
vrite istraivanje, onda
organiziranje, pa pisanje.
Umjesto toga, organizirate
se dok istraujete, a ova
organizacija priprema i inicira
proces pisanja.
Ako ne provedete dovoljno
vremena da se organizirate,
trebat e vam dva puta vie
vremena za projekt na kraju,
a va rad na sastavljanju,
objanjivanju i branjenju e
biti tei. Osim toga, nee vam
biti ba zabavno, jer ete biti
zabrinuti cijelo vrijeme i...
neorganizirani, izbezumljeni
i frustrirani. Dakle, evo nekih
lakih koraka koje moete
ugraditi u svoj rutinski rad.

56

Peto poglavlje
Postoje dva dijela ovog procesa.

rvi put kada smo objavili istraivanje u veem magazinu u SAD-u


bila je predivna anegdota koju
smo morali izostaviti. Jedan od glavnih
aktera je lagao na postolju za svjedoke za
vrijeme sudskog sasluanja. Ali mi nismo
bili tamo i izgubili smo novinski isjeak
koji je potvrivao dogaaj. Jednom je kolega morao prekinuti istraivanje kada je
ostavio aktovku koja je sadrala kljune
dosjee u taksiju. Druga kolegica je provela
godinu traei dokaz da su njene mete
provele izvjesnu studiju, a onda shvatila
da ju je ve imala u svojoj arhivi.

Organizacija vam moe pomoi da izbjegnete


ove probleme. Istraivaka organizacija znai
da se pobrinete da:
l Znate kakvu ste dokumentaciju nali i
informacije koje ona sadri (sredstva),

Znate gdje je dotino sredstvo i da odmah


moete staviti svoju ruku na njega (to znai
u roku od 30 sekundi),
l

Moete napraviti veze izmeu srodnih


injenica u vaim sredstvima.
l

Ako znate ta imate i tome moete brzo


pristupiti, vae se istraivanje nee sruiti
samo od sebe. Isto tako je vano da moete pristupiti istoj informaciji kod buduih
projekata; to je kao da pravite fond kapitala.
Ako ne moete uraditi ovo, va rad i vaa
karijera e biti slabiji. Dakle, molimo vas, ne
mislite da je ovo manje vaan dio posla. Ne
moete provesti sve svoje vrijeme na njemu,
ali morate provesti dovoljno vremena tako da
vladate svojim podacima i dokumentacijom
na svakom koraku istraivanja.

Ono to je manje oigledno je da dok stvarate svoju bazu podataka, vi stvarate i svoju
priu i izgraujete povjerenje u nju.
l

Stvaranje baze podataka


Stvaranje baze podataka ili arhiva se moe
uraditi s papirnim fasciklama, elektronskim
podacima ili kombinacijom oboje. Nema,
pak, smisla da je pravite ako je ne koristite,
tako da stvaranje mora biti ustrajno i brzo.
Predlaemo sljedei jednostavni, efikasni
osnovni proces.
A/ Skupite dokumente.
Dokument je vizit karta izvora. To su i slubeni izvjetaj, novinski isjeak, zabiljeke s
intervjua ili prepisi itd.
B/ Pregledajte dokument da biste procijenili njegov sadraj.
Podvucite ili istaknite svaki pasus koji se ini
da je posebno vaan i stavite fiziku oznaku
na taj pasus. Ako izgleda da je papirni dokument posebno presudan, napravite barem
jednu papirnu ili elektronsku kopiju.
C/ Dajte dokumentu naslov ili broj, ako
ga ve nema.
Svaki naslov e valjati sve dok vas podsjea
ta dokument sadri. (Ovo je posebno vano
za web stranice! Spaavanje web stranice
pod njenim originalnim naslovom je ponekad
ista stvar kao da je ispred nosa sakrijete na
vaem tvrdom disku. Pobrinite se da promijenite naslov da biste ga spasili dok snimate
originalnu web adresu negdje drugo ili da
kopirate sadraj koji vas interesira na drugi
dokument s referencom na web adresu.) Za
intervjue predlaemo da koristite subjektovo
ime. Ako je subjekt tajan, dajte mu ifrirano
ime.
D/ Arhivirajte dokumente.
Stavite ih po redu onako kako osjeate
da je vama prirodno. Mi preferiramo da

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

57

Prirunik za istraivako novinarstvo

Organizirajte svoje
dokumente

l Oigledni dio je da izgraujete bazu podataka arhiv ili biblioteku vae dokumentacije koja je uredna i moe se pretraiti.

Peto poglavlje
rhiviramo dokumente po abecedi, u fiziku
a
ili kompjutersku datoteku. Takoer preferiramo arhiviranje subjekata; otvorit emo
dosje o subjektu s jednim dokumentom,
onda emo, poto sve vie dokumenata stie,
proiriti i podijeliti na manje dijelove naslove
o subjektu. U okviru arhiva o subjektima mi
rasporeujemo dokumente hronoloki, s tim
da su najnoviji na prvom mjestu.
E/ Pregledajte dokumente periodino.
Jednom mjeseno je dovoljno. Pobrinite se
da se razliiti dokumenti arhiviraju ispravno. Ako vam dokument izgleda nepoznato,
zastanite na tren da ga proitate. Bit ove
vjebe je ne samo da se vai dosjei auriraju,
ve i da osigurate da znate ta sadre.
F/ Izmjenjujte dokumente meu dosjeima.
Ako se neki poseban dogaaj ili serija dogaaja uoe u dosjeu, a navode na odvojenu
priu, kopirajte sve srodne dokumente iz
svih dosjea koji imaju veze s njom i otvorite
novi dosje. Pobrinite se da ostavite kopije
svih dokumenata u njihove prethodne dosjee. Ovu tehniku koristi FBI; kada god se
jedan dokument odnosi na drugi (naprimjer,
ako oba sadre ime iste osobe), kopije oba
dokumenta se stave u oba dosjea. Razlog
za ovu tehniku je da ona poveava anse da
ete povezati razliite djelie podataka.

Prirunik za istraivako novinarstvo

G/ Napravite rezerve.
Ako su dokumenti osjetljivi, pripremite kopije i ostavite ih na mjesto koje nije u vaoj
kui ili kancelariji, a kome vi ili kolega imate
pristup. Ne stavljajte osjetljive podatke,
kao to su imena povjerljivih izvora, u va
kompjuter. Bilo koji i svi podaci u vaem
kompjuteru se ne mogu smatrati sigurnim.

58

Peto poglavlje

aa vam sredstva nee koristiti ako


ne pomau prii. Vae hipoteze
e pomoi da vas podsjete na sr
vae prie i da vode vae istraivanje. Ali
nee biti dovoljne da sastave vrst, dobro
struktuiran narativ. Da biste to uradili,
trebate jo jedno kljuno sredstvo: glavnu
datoteku.

Na najosnovnijem nivou, glavna datoteka je


robna kua podataka mjesto gdje bacate
sva sredstva koja ste skupili. Ali to nije haotino smetljite, zato to ete napraviti red.
Bit je da imate sve informacije koje moete
koristiti na jednoj lokaciji i u jednom obliku.

1. Osnove glavne datoteke


A/ Kreirajte novu wordovu datoteku za obradu ili bazu podataka na svom kompjuteru.
Bilo ta od ovo dvoje e biti dobro; koristite
ono to vam je najpogodnije.
B/ Premjestite svoje podatke u datoteku.
Pod podacima mislimo na sve injenice
koje su vam potrebne da napravite priu:
vae izvore, prepise intervjua, izvatke dokumenata, biljeke itd. Predlaemo da prvo
stavite izvore, tako da ih lako moete nai.
Ako su podaci u elektronskom obliku (izvaci
dokumenata s interneta ili web stranica,
skenirane ilustracije itd.), kopirajte ih direktno u datoteku.
Ako podaci nisu u elektronskom obliku
naprimjer, papirni dokumenti a originalni oblik je vaan, skenirajte dokument,

C/ Kada unosite podatke u glavnu datoteku,


ako ona ima fiziku lokaciju (kao to je registrator), zabiljeite gdje se oni mogu nai.
Ovo e vam kasnije biti od ogromne pomoi.
Ako imate pitanja o dotinom dokumentu,
moete ga lako nai. Isto tako je vano, ako
vai advokati ele znati kakav dokaz imate
prije nego to se on objavi, moi ete im
uruiti dokument za nekoliko sekundi. (Ovo
je iskustvo koje grije srce, koje se nijednom
advokatu ne bi trebalo uskratiti, posebno
onome koji vas moe braniti u sluaju da se
protiv vas pokrene zakonski postupak.)
D/ Kada premjetate podatke, dajte im preliminarni red. Najjednostavniji red i najmoniji s organizacionog stajalita je hronoloki.
Sloite svoje dogaaje po redu kako su se
deavali. Umetnite portrete ili biografske
podatke o akterima prie prema trenutku
kada su se prvi put pojavili u njoj.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

59

Prirunik za istraivako novinarstvo

Struktuiranje
podataka: stvaranje
glavne datoteke

spasite ga na lako dostupnu lokaciju na


svom tvrdom disku i umetnite hipervezu za
lokaciju dokumenta u vaoj glavnoj datoteci.
Naravno, moete ukljuiti i hiperveze za web
stranice ili druge izvore s interneta.
Molimo vas da ne budete lijeni u pogledu
prepisivanja kljunih pasusa iz intervjua.
Svaki sat koji provedete na ovom dijelu
istraivanja e vam poslije utedjeti nekoliko
sati.
Pobrinite se da svaki dio podataka koje stavljate u datoteku sadri informacije o svom
izvoru. Dajte potpune bibliografske informacije za objavljene izvore.
Pobrinite se takoer da dokumentirate svoje
kontakte s izvorima. Glavna datoteka bi trebala obuhvatati takve informacije kao to su
kada je ostvaren prvi kontakt s metom, ta je
on ili ona rekao, kada ste dali obeanje izvoru itd. Ove informacije mogu biti od kritine
vanosti ako se vae istraivanje dovede u
pitanje, jer pokazuju da ste se ozbiljno potrudili oko istraivanja.
Ponavljamo: ne stavljajte u glavnu datoteku
informacije koje mogu kompromitirati sigurnost izvora. Pretpostavite da neko drugi moe
pristupiti bilo emu u vaem kompjuteru.

Peto poglavlje
E/ Kada kreirate glavnu datoteku, veze
izmeu razliitih mjesta s podacima, kao i
dogaajima ili injenicama za koje izgleda da
nemaju smisla, postat e vam oigledne. To
e postati i cijele reenice ili paragrafi tumaenja vaeg materijala. Zabiljeite te uvide u
glavnu datoteku. Identificirajte ih pomou
kljune rijei (naprimjer, moete koristiti
rije POGLEDAJ, napisanu velikim slovima,
ili ZP, to znai za pogledati).

F/ Osigurajte da uvijek unosite podatke


koristei isti format (dan/mjesec/godina,
naprimjer). Takoer, pobrinite se da unosite
imena uvijek na isti nain, inae neete moi
pretraiti glavnu datoteku na odgovarajui
nain.

2. Segmentiranje glavne datoteke


Detaljniji pristup gornjem sistemu je razvio Flemming Svith, ranije suosniva Danish Institute for Computer-Assisted Reporting (DICAR). Radije nego da koristi wordovu datoteku
za obradu da skuplja i prati podatke, Flemming upotrebljava Excel ili besplatni program za
unakrsna izraunavanja (spreadsheet) da kreira indeks ili glavnu datoteku razliitih aspekata
svog istraivanja. Metod je jednostavan: On kreira spreadsheet za istraivanje. Onda kreira
odvojene stranice pod sljedeim naslovima:
A/ Lista dokumenata
Flemming preferira da koristi hronoloki niz za svoje dokumente. On u svakom sluaju insistira: Dajte svim dokumentima broj i uvajte papirne dokumente po numerikom redu. Ako
postoje elektronski dokumenti na njegovoj listi, on stavlja hipervezu za lokaciju na internetu
ili tvrdom disku. Ovako postavlja kolone podataka u vezi sa dokumentima:
Br.
1

Datum

Od

Kome

Tema, sadraj, kljuna rije

Oblik

01/02/05

Prezime, ime

Prezime, ime

kljuna rije, kljuna rije, kljuna rije

e-mail

pismo

telefon

Prirunik za istraivako novinarstvo

B/ Lista izvora
Ovdje Flemming prati svoje kontakte. Lista s podacima izgleda ovako (svi podaci osim njegovog
imena su promijenjeni):
Br.

Zvanje

Osoba

Organizacija

Adresa

Potanski
broj

Drava

Telefon
organizacije

Telefon

Urednik

Flemming
Svith

Dicar

Olof
Palmes
Alle 11

8200

Danska

+45 89440493

+45 89440480

2
3

60

Peto poglavlje
C/ Hronologija
Spreadsheet daje slijed dogaaja koji se pojavljuje u istraivanju, ukljuujui sve kontakte
s izvorima. Izgleda ovako:
Datum

Izvor

Organizacija

Dogaaj (in)

Sadraj, kljuna rije

01/02/03

Prezime, ime

Ime

Intervju sa...

Korupcija itd.

Izvor

Sastanak sa...
Objavljivanje dokumenta...

D/ Sljedei je dnevnik kontakata, koji izgleda ovako:


Datum

Vrijeme

Istraiva

Osoba (Izvor)

Organizacija

Kontakt

Odgovor

Sadraj

01/02/03

13.22

Ime

Ime, prezime

Ime

da

Intervju

korupcija

Nazovi opet 15.00


Poslan e-mail 13.05

Odgovoreno
na e-mail

Kao to moete vidjeti, Flemming razdvaja razliite vrste informacija koje bi drugi izvjetai
(kao ja) stavili u jedan dosje. Jedna prednost ovog metoda je da on ugrauje preobilnost u
sistem: ista informacija e se pojaviti na vie mjesta. (Mana je da postoji vie mogunosti da se
naprave greke.) Drugo, velika prednost je to vam spreadsheet aplikacije omoguavaju da
brzo pregledate dosijee da biste nali i grupisali sve reference na pojedine aktere ili elemente
u istraivanju. Ovo ne moete uraditi u wordu.

3. Zato se gnjaviti? Kada?


Ne trebate se ovoliko truditi za svaku priu.
Ali ako ne kreirate glavnu datoteku u nekom
obliku za istraivanje koje ukljuuje, recimo,
vie od tuceta dokumenata ili izvora, zaalit
ete kasnije. Kljuna razlika izmeu istraivanja i dnevnog izvjetavanja je da istraivanje obuhvata vie informacija i kontakata,
a i razliite vrste i kvalitet informacija, nego
obino izvjetavanje o novostima. Sistemi
koji su ovdje ponueni e vam pomoi da se
nosite s tom situacijom. Moete ih unaprijediti ili promijeniti ili sami nai bolji.

Ali nemojte misliti da ete ii bre ako preskoite ovaj zadatak, ii ete sporije. Ili ete
usporiti ili ete se razbiti. Najoiglednije
prednosti koritenja svog kompjutera da
kreirate jedan od sistema opisanih gore su:
l Kada je vrijeme da piete, to to imate svoje
podatke spremne pri ruci i sloene po redu
e vam pomoi da izbjegnete da zaboravljate
sve osim posljednje stvari koju ste nali.
l Kada je vrijeme da provjerite injenice, to
to imate svoje podatke i izvore na jednom
mjestu e vam utedjeti mnogo vremena i
muke.
l Ukratko, pisat ete bre i bolje.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

61

Prirunik za istraivako novinarstvo

Predlaemo da koristite bilo koji softver koji vam odgovara, sve dok ne postane oigledno da je
nedovoljan ili neodgovarajui za vae potrebe. U meuvremenu, ako je word va omiljeni alat,
koristite ga. Ako ste spretni s programima za unakrsna izraunavanja (spreadsheet), koristite
njih. Koristite neto to omoguava da mo vaeg kompjutera stoji iza vaeg rada.

Peto poglavlje

Povezivanje dosjea

inei svoje dokumente lakima


za skupljanje, praenje i pregledavanje, olakavate svom umu da
povee podatke. Sigurno ete zapaziti da
podaci stvaraju pitanja na koja se nije odgovorilo. Tako vam va arhiv govori koji
su mu podaci potrebni da se upotpuni. Vi
ete takoer postati osjetljiviji na nove
podatke koji se veu na vau hipotezu i
tako ete napraviti neoekivana otkria.

Primjer procesa povezivanja:


Prvi korak (uvoenje):
U radu s Nacionalnim frontom opazili smo da su
bili esto na sudu zbog raznih djela i pretpostavili
smo da je sudski aktivizam bio njihova glavna
strategija. Skupili smo dokumente u vezi sa njihovim sudskim problemima, ukljuujui i novinske
isjeke i sudske papire.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Drugi korak (proirenje):


Kako se njihov broj poveavao, podijelili smo ih
po vrsti. Postojali su novi dosjei za sluajeve koji
su ukljuivali optube za izborne prevare i grozne zloine koji su ukljuivali sumnjive lanove
Fronta itd.
Trei korak (arite):
Zbog toga to su neki od optuenih u sluajevima napada bili skinheadsi to jest, neonacisti
obrijanih glava pretpostavili smo da je, unato
slubenim demantima, Nacionalni front odravao neku vrstu veze s pokretom skinheadsa.
Otvorili smo i dosje o skinheadsima. Najzad
smo uoili izvjetaj o suenju dvojice skinheadsa i kandidata Nacionalnog fronta za opinsko
vijee koji je napao dugokosog ovjeka bejzbol
palicom, uinivi rtvu trajno hendikepiranom.
Kontaktirali smo advokata rtve.
etvrti korak (uoavanje povezanosti):
Advokat je ponudio pristup informacijama koje
sugeriraju da je i jedna druga grupa azilanata bila

62

umijeana, ali oni nisu bili nikada identificirani.


Ispostavilo se da su ovi azilanti bili pagani (u
ovom specifinom sluaju, oboavaoci vikinkih
bogova). Vodili smo jo jedan dosje o paganskom podzemlju Nacionalnog fronta. Sada smo
dodali dokumente iz dosjea o skinheadsima.
Naa radna hipoteza, zasnovana na kontaktima
s Nacionalnim frontom, bila je da su pagani bili
veza Nacionalnog fronta sa skinheadsima.
Peti korak (pregledanje i pregrupiranje):
Skupili smo materijal iz raznih dosjea, traei
veze izmeu paganskog podzemlja, skinheadsa i nasilnih djela koja ukljuuju Nacionalni front.
Postojei materijal je obuhvatao intervjue sa slubenicima Nacionalnog Fronta o skinheadsima,
isjeke iz publikacija fronta, intervjue s paganima
iz Fronta i ostalo. Ovaj dosje je postao osnova za
poglavlje u knjizi koje navodi gore opisani napad
i iskoriten je da se otkriju veze izmeu paganskog podzemlja, skinheadsa i Fronta.

Pregled:
Kljuni principi i sredstva
organizacionog procesa
1
Sredite dokumente, isjeke i ostalo tako
da odmah moete nai ono to vam treba.
2
Imenujte, pregledajte i arhivirajte podatke koje dobijate.
3
Kreirajte glavnu datoteku koja grupira
sredstva i reference u jedan niz.
4
Iskoristite organizacioni proces da ustanovite rupe u istraivanju i predmete
daljnjeg prouavanja.
5
Ukrstite podatke iz specifinih dosjea s
podacima iz drugih dosjea putem pregledanja i pregrupiranja.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

pisanje

Pisanje o istraivanju
MARK LEE HUNTER

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo tako da ih je lake pregledati,
sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.

esto poglavlje

Prirunik za istraivako novinarstvo

isati istraivaku priu


nije isti zadatak kao
pisati o vijestima. Ve
smo diskutirali o tome kako
organiziranje igra presudnu
ulogu, zato to ono pretvara
istraivaki rad u dio procesa
pisanja. Kada doe vrijeme da
se sroi zavrna pria, tada
su potrebne razne vjetine i
razliiti kreativni naini od
onih kada se pie o vijestima,
koji se zasnivaju na pravilima
narativa na kompleksnije
naine. Izvjeta mora odmah
iskoristiti mo sredstava
povezanih s fikcijom, a da
izbjegne da stvara fikciju. Na
kraju, vae emocionalno stanje
ulazi u tekst, svjesno ili ne.

64

esto poglavlje
na nain koji privlai panju i koji je poduprt
injenicama.

1. Molimo vas da prestanete biti glupi.


Veina nas je nauena da misli da je posao
izvjetaa da jednostavno prikae injenice
i omogui gledaocu da izvue zakljuke.
Prema tome, injenice moraju biti neobojene
izvjetaevim glasom ili osjeajima. Bilo koji
drugi pristup nee izgledati ozbiljan.
Naravno, takav ton moe imati veliki efekt
kada se koristi prikladno i svjesno. Ali, ipak
je udno uti da izvjetai ne bi trebali dozvoliti da se njihove strasti, karakternosti i
vrijednosti pojavljuju u njihovom radu. Da
bi upili znaenje, gledaoci moraju takoer
otvoriti svoje osjeaje. Oni na razliite naine
moraju osjetiti uticaj onoga to vide i uju ili
to nee razumjeti. Istraiva koji im ne da
ovu mogunost nee uspjeti, taka.
Ipak, istraiva mora takoer biti objektivan
na poseban nain: neutralnost i potenje
prema svim injenicama u datoj situaciji.
Takva neutralnost ne znai, i ne moe
znaiti, indiferentnost prema posljedicama
odreenih injenica, to je ono to bi mnogi
politiari voljeli dobiti kada optuuju izvjetae za nedostatak objektivnosti. Osnovna
svrha istraivakog izvjetavanja je reforma,
a elja da se svijet reformira je po sebi individualna i subjektivna.
Objektivne injenice injenice ije se postojanje ne moe ozbiljno dovesti u pitanje, bez
obzira ko ih opaa su prije sredstva nego
kraj procesa. Gledaoci ne ele ili ne trebaju
samo informaciju. Oni takoer zahtijevaju
znaenje, a neko mora stvoriti to znaenje.
Dio znaenja je da je pria vana tako da ju
je izvjeta osjetio. Ukratko, ispriajte priu

Veina pisaca suvie brine o stilu. Nae


uvjerenje je da je autentian stil lian i u
funkciji karaktera, te da e prirodno iskrsnuti tokom vremena. Va stil ne bi trebao
nadjaati materijal: ako nadjaa, materijal
izgleda nevaan. Zapamtite da se jednostavan stil moe lako uiniti kompliciranijim,
ali je kompliciran stil teko pojednostaviti.
Nemojte da vas vlastita sredstva i osebujnost
osvoje. Klju istraivakog pisanja je ritam,
a suvie stila e ga usporiti.

2. Opasnost sumnje
Veinu izvjetaa njihovi bogati ili moni
izvori tretiraju kao sluge ili kretene. To je
jedan razlog zato neki izvjetai nemaju
vjeru u vlastitu vrijednost. Oni postaju novinari da bi mogli posjeivati ljude za koje
vjeruju da su interesantniji, aktivniji i vaniji
od njih.
Ovi stavovi su fatalni za istraivanje i ei
su no to moete misliti. Svake godine, meu
novinarima koje obuavam ima nekoliko
njih koji nau savreno dobru temu, provedu odlino istraivanje i onda iznevjere
vlastite zakljuke. Oni otkriju neprijatnu
istinu, ali dozvole da im dobro pozicioniran
izvor objasni da to, nakon svega, nije istina.
Tipino, dobro pozicioniran izvor usvaja ton
koji mijea mudrost i upozorenje, a izvjeta
se nesvjesno pokorava.
Naprimjer, posluajte ovog uvenog doktora
na kraju istraivanja o medicinski prekinutim trudnoama: Nekada neizvjesnost moe
voditi parove da naprave izbore koji su prihvatljivi za neke, a za druge manje. Doktor
zvui vrlo lijepo, ali on porie injenice koje
su izvjetai otkrili, a to je da je medicinsko
osoblje, a ne parovi, donosilo ove odluke o
ivotu i smrti. Izvjetai su potkopali svoj
rad tako to su mu dali zadnju rije. Pazite
na te trenutke sumnjanja u sebe.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

65

Prirunik za istraivako novinarstvo

Elementi stila

esto poglavlje
Varijacija ove greke je izvjeta koji lansira
divlji napad na svoju metu, a onda u posljednjim redovima kae neto kao: Oh, nije on
stvarno tako lo, nakon svega. Ovo je izraz
izvjetaevog nesvjesnog straha i udnje za
odobravanjem. Ako ste pronali istinu, ispriajte je. Oduprite se traenju uvjeravanja
od izvora koji vam istovremeno estitaju na
vaoj inteligenciji i dre vas za budalu.

3. Budite surovi, ne neprijatni


Stres provoenja i zakljuivanja istraivanja
moe dovesti do umora, frustracije i ljutnje.
Sve ovo doprinosi opasnosti da izvjeta
usvoji uvredljiv, agresivan ton. To je mehanizam odbrane, ali signalizira slabost gledaocu
i meti i lou vjeru ako odete na sud zbog
klevetanja.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Nemojte okaljati ozbiljne optube sitnim


uvredama. To ete skupo platiti. Pobrinite se
da ponovo proitate svoje skice da vidite ima
li znakova bespotrebne neugodnosti i da ih
izbacite.

66

esto poglavlje

Porijeklo vaeg stila:


koritenje modela

a skoro svakim problemom u narativnoj umjetnosti se ve suoio


neki od genija i rijeio ga, a ak i
geniji usvoje odreene tehnike i resurse
od nekog drugog (Shakespeare je, naprimjer, posudio zaplete radnje od drugih
dramaturga ili istoriara). Moete uraditi
isto, bez obzira da li ste genije ili ne.
Traenje takvih modela bi trebalo biti dio
vaeg istraivanja, na istom nivou kao i
traenje informacija.

akcioni narativ i politiki portret do visokih


nivoa. Reiser King Vidor je revnosno eksperimentirao s upotrebom ritmikih sredstava
u glumi, snimanju i montai.
Koristite tradiciju koja vam je najpoznatija.
Prouavajte svoju umjetnost, ne samo svoj
zanat. Uzmite ta vam je potrebno i pobrinite
se da priznate zaslugu za ono ta uzimate.

Naprimjer, izlaganje sudskih procedura je


vaniji zadatak za istraivae, zato to su
takvi procesi prenosnici velike nepravde.
Problem kako ih uiniti interesantnim je vjean, a niko ga nije bolje rijeio nego Balzac u
djelu Sjaj i bijeda kurtizana. Drugi problem
koji se iznova javlja istraivaima je kako
se nositi s velikim brojem karaktera, jer za
razliku od pisca fikcije, izvjeta ne moe
jednostavno iskljuiti smutljive linosti zbog
jednostavnosti narativa. Engleski romanopisac Anthony Trollope je razvio scena po
scena narativnu strukturu koja rjeava ovo
pitanje putem razbijanja svoje liste likova na
manje jedinice. Rimski istoriari kao Tacit
odnosno Svetonije su razradili publicistiki

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

67

Prirunik za istraivako novinarstvo

Kada se latite jednog specifinog projekta,


identificirajte narativne umjetnike koji su
se bavili slinim temama u svom radu i prouite ih radi elemenata koji vas se najvie
tiu. Ovo je posebno vano kada se bavite
duim narativima. Jednostavno neete imati
vremena da baratate informacijama i pronaete sva narativna sredstva koja su vam
potrebna.

esto poglavlje
vaan od kretanja prie kroz svako naredno
mjesto, od kojih svako od njih odluujue
utie na radnju.

Definiranje
narativne strukture:
hronologija ili
odiseja?

straivanja
nadvladavaju
tipinu
strukturu vijesti, to nam jednostavno daje uvenih pet pitanja ko,
ta, kada, gdje i zato. Istraivanje ukljuuje te elemente, ali u mnogo dubljem,
irem obliku. Istraivanje obuhvata likove
koji imaju motivacije, fizike crte, line
istorije i ostala svojstva izvan zvanja i miljenja. Ono se odvija na lokacijama koje
imaju vlastite specifine likove i istorije.
Ono nam pokazuje prolost u kojoj je pria
poela, sadanjost u kojoj se otkrila i budunost koja e rezultirati iz tog otkria.
Ukratko, to je bogat narativ. Ako elite da
funkcionira, morate ga struktuirati.

Postoje dva primarna naina


struktuiranja bogatog narativa:
l Po hronolokoj strukturi, dogaaji su
poredani po vremenu, a svaka sljedea akcija mijenja mogunosti za one koje slijede.

Po pikaresknoj strukturi, dogaaji su


poredani po mjestu, kako se akteri kreu
po pejzau. Svaki odjeljak moe biti za sebe,
zato to pokriva sve potrebne elemente da se
stvori povezan mini-narativ.

Prirunik za istraivako novinarstvo

to se tie klasinih primjera ovih struktura,


najbolji primjer koji znamo je grki pjesnik
Homer. Ilijada, njegov prikaz Trojanskog
rata, se kree hronoloki kroz dogaaje. U
Odiseji, slijed dogaaja u vremenu je manje

68

Jedan od ova dva oblika je pravi za


vau priu.
Izbor bi se trebao napraviti na osnovu materijala. Neke prie prenose neumoljiv razvoj
sudbine, a te se prie moraju ispriati hronoloki. Druge prenose smisao svijeta ispunjenog iznenaujuim mjestima, a na ovim
mjestima su sile koje smo ranije zanemarili.
Pikareskna struktura najbolje djeluje ovdje.
Naprimjer, koristili smo pikaresknu strukturu
u pokrivanju Nacionalnog fronta, zato to je to
heterogen pokret s jakim lokalnim korjenima. Da
je ispalo da je Nacionalni front centralizirani buldoer pokreta kojeg su opisali neki od njegovih
neprijatelja, hronoloki portret njegovog razvoja
bi vie odgovarao.

Svaki oblik ima specifine prednosti.


Pikareskna struktura vam omoguava da
navedete obim i razmjer dotine situacije
lake no to bi to hronologija uradila. Ali,
hronologija je obino daleko superiornija
kao sredstvo pronalaenja korijena dotine
situacije.
Izbjegavajte da pokuavate da uklopite svoj
materijal u unaprijed stvorenu strukturu
samo zato to vam to izgleda prirodnije. Michael Moore je interesantan primjer na ovaj
kao i na druge naine. Njegov prirodni oblik
je pikareskni, a njegov tipini narativ prikazuje zajedljivog stranca (sam Moore) kako
jae po neobinoj zemlji. U veini njegovih
filmova ovo funkcionira briljantno. Ovo ne
funkcionira u Fahrenheit 911, dijelom zato
to film pokuava da prodre u odnos izmeu
porodice Bush i Saudijaca, prijateljstvo koje
se moglo razviti samo tokom vremena.
Neka vam materijal kae da li je to putovanje
kroz vrijeme ili kroz prostor. Kada ste donijeli tu odluku, vi ili tanije, vi i va kompjuter
moete poeti oblikovati konture.

esto poglavlje

rema Aristotelu u Poetici, narativi


imaju poetak, sredinu i kraj. To je
vrlo korisno znati, ali to ne rjeava
kljune probleme novinarskih narativa.

Prvo, obino ne znamo kakav bi kraj prie


mogao biti, ak i kada smo spremni da je napiemo. Naprimjer, mogli smo otkriti ubicu,
ali mi nismo oni koji odluuju da li e on
u zatvor. tavie, mi radimo za javnost iji
je prvi interes, i oekivanje, da joj kaemo
neto vano odmah. Drugim rijeima, javnost manje zanima to gdje pria poinje, ve
je zanima posljednji razvoj dogaaja.
Tako u istraivakom narativu esto poinjemo tamo gdje smo sada (sadanji trenutak),
idemo unazad da pokaemo kako smo doli
ovdje (prolost prie), vraamo priu nazad u
sadanjost (da omoguimo itaocu da upije
priu), onda kaemo gdje ide dalje (mogui
rasplet u budunosti).
Ova struktura sadanjost, prolost, budunost odgovara na tri kljuna pitanja,
a svaki gledalac e eljeti da izvjeta na
njih odgovori:
Zato bi me trebala biti briga za ovu priu?
Kako se desio ovaj uasan ili divan
dogaaj?
l Da li e se ikada zavriti? Kako?
l
l

injenice da je ovo najea narativna


struktura koja se koristi u dugom obliku

Postoje dvije glavne stvari koje se trebaju


imati na umu kada postavljate hronoloki
red materijala u vaoj skici.
Prvo, ponite s trenutkom koji e upecati gledaoca najmonijom scenom koju
imate. To bi mogao biti neko ko pati ovog
trenutka. To bi mogao biti trenutak u prolosti kada se neto promijenilo zauvijek. To
bi mogla biti nepodnoljiva budunost koja
dolazi. ta god da je to, mora voditi gledaoca
da pita: Kako se ovo dogodilo?
l

Drugo, molimo vas, ne izlaite gledaoca opetovanom kretanju naprijed-nazad


kroz vrijeme.Da ste vozili automobil i to
uradili svojim putnicima, njima bi pozlilo.
A i vaem gledaocu. Ako odvedete gledaoca
u prolost, ostanite tamo dovoljno dugo da
kaete ta se desilo, onda se vratite u sadanjost. Ne skaite iz 2008. u 1995. godinu,
a onda u 2006., onda u 1982... odravajte
hronoloko kretanje koliko god je mogue
direktnim i jednostavnim. Izuzetak od ovog
pravila iziskuje pikaresknu strukturu: narator pikareskne prie moe uti za iste dogaaje od nekoliko razliitih ljudi, u raznim
vremenima i na raznim mjestima. Imajte to
na umu kada odabirate svoju cjelokupnu
strukturu.
l

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

69

Prirunik za istraivako novinarstvo

Stvaranje i
iskrivljavanje
hronologije

novinarstva, te da je vrlo efektivna u veini situacija, nikako vas ne obavezuju da


je koristite. Ustvari, hronoloki princip je
tako moan da se, kada se koristi pravilno,
moe prekonfigurirati na bilo koji nain koji
izaberete. Naprimjer, napisali smo poseban
prilog o sluaju ubistva koji je poinjao u
budunosti: roditelje rtve e progoniti sud
zbog zloina kojeg nisu poinili. Onda je
pria otila u prolost sluaja, pokazujui
kako je policija hranila tampu uasno
spekulativnim informacijama. Zakljuena je
sa sadanjou, osudom ovog suenja zbog
miljenja. Obrnuto, mogli biste poeti priu
tamo gdje je poela, u prolosti, i nastaviti
ravno kroz pitanje: Kako se ovo moe zavriti? Ali u veini sluajeva, sr vae prie bit
e odgovor na pitanje: Kako se ovo desilo?

esto poglavlje
2. Konstrukcija scena po scena
pomou glavne datoteke

Koritenje glavne
datoteke

Jedan drugi pristup, ako preferirate pikaresknu konstrukciju, jeste da piete naslove
scena za koje znate da ete ih koristiti. Apsolutno osigurajte:
Da svaka scena ini kljunu taku koja
unapreuje vau priu.
l

jeate se glavne datoteke one


koja ima sve vae izvatke iz dokumenata, portrete, ideje i zabiljeke
u sebi? Bit e vam vrlo drago da ih sastavite. To je posebno tano ako, kao mi,
ne volite da napravite skicu prije nego to
piete.

1. Skiciranje pomou glavne datoteke


Prvo, otvorite glavnu datoteku i proitajte
je.
l

Onda spasite verziju za redigiranje.

Sada je proitajte ponovo.

Ovaj put izreite (cut) materijal koji neete


koristiti.
Proitajte ga jo jednom.

Ovaj put izreite i zalijepite (paste) materijal po redu za koji mislite da bi se trebao koristiti, na hronolokoj ili pikaresknoj osnovi.
Ponavljajte gornja dva koraka sve dok ne
osjetite da imate materijal koji vam se najvie svia, poredan za upotrebu.

Prirunik za istraivako novinarstvo

estitamo.
Upravo ste napisali svoju preliminarnu skicu.
Sada moete pisati kroz dosje, pretvarajui
biljeke i podatke u tekst. Jednostavno, sputajte se niz stranicu dosjea i preraujte je
kako se sputate. Ne zaboravite da izreete
i zalijepite reference dokumenta u fusnote.
Kasnije e vam ovo uiniti provjeru injenica
i pregled zakonitosti daleko jednostavnijim.

70

Da su prelazi izmeu scena razlozi


zbog kojih idemo s jednog na drugo mjesto
oigledni.
l

Onda iz glavne datoteke izreite i zalijepite


odgovarajui materijal za svaku scenu. Potvrdite da znate: kakvo je mjesto, ko je bio
tamo, ta su radili, ta su rekli (dijalog) i
kako to znate.
Ovo su elementi koji su vam potrebni da
izgradite scenu.
U sljedeem pasusu iz istinitog istraivanja
o zloinu, dva svjedoka zloina uzbunjuju
svog pretpostavljenog. Zapazite kako se koriste detalji da se da vjerodostojnost njihovim
optubama putem ustanovljavanja autentinosti kljunog dokumenta:
Uli su u kancelariju svog efa Huberta
Landaisa, i uruili mu Christiev katalog. Kompanija je prodavala prokrijumarenu sliku
Murilla, rekli su ... Landais je pitao: Imate li
dokaz da je slika nedavno bila u Francuskoj?
Laclotte je otvorio svoj dosije i izvadio list
papira na kome je otkucano istroenom mainom. To je bio izvjetaj o Murillu, sastavljen
u Louvreovoj vlastitoj laboratoriji, potpisan od
biveg glavnog kustosa laboratorije, Magdeleine Hours, datiran 17. april 1975.
Ako nemate detaljan materijal da izgradite
svaku scenu ili scene ne slijede prirodno,
niste spremni da piete. U prvom sluaju
treba vam vie izvjetavanja, a u drugom
vam je potrebno bolje razumijevanje vae
prie.

esto poglavlje
3. Pria > injenice
Klasina kompozicijska greka istraivaa je
da nas zakopaju u injenice. Ova se greka
javlja zato to izvjeta ne moe baratati
kvantitetom materijala kojeg je nakupio ili
zato to izvjeta eli impresionirati gledaoca svime to je otkrio. Postoje dvije glavne
tehnike da se rijei ovo pitanje.
Razmiljajte o injenicama kao o detaljima, ne samo kao o informacijama. Skloni
smo da mislimo da ne moemo imati dovoljno informacija. Meutim, lako moemo
imati suvie detalja. Detalji bi trebali dodati
osnovnu boju i znaenje vaoj prii. Dakle,
prezentirajte samo detalje koji iziskuju panju (kua je gorjela) ili koji pruaju duboki
uvid. Naprimjer, nain na koji je ured zvaninika dekoriran ili objekti koji ga okruuju
brzo mogu rei gledaocu ta ta osoba smatra
vanim. Na kolega Nils Hanson zove ove detalje grumenjem bljetavim komadiima
dragocjenog metala koji isijava iz toka prie.
l

Promijenite scenu za svaku novu


injenicu.
Ovo znai da se mora pokazati novi izvor,
novo mjesto ili novo vrijeme. Ovi elementi
postaju nosioci za injenice.
l

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

71

Prirunik za istraivako novinarstvo

Zapamtite:
injenice ne priaju priu.
Pria pria injenice.
Ako pria potpuno zapne pod teinom injenica, izvjeta e podbaciti. Ne koristite
injenicu koja ne osvjetljava znaenje vae
prie, bez obzira kako vam se interesantnom
ona inila.

esto poglavlje
nje rtve gledaocu moe biti moan nain da
se brzo dobije osjeaj o prii.

Specifine
kompozicijske
tehnike
1. Kljuni paragraf ili ta uraditi s
vaom hipotezom
Negdje blizu poetka svoje prie morate
napraviti paragraf koji nam govori o sutini
i sri prie (i u proirenom smislu, zato je
gledamo). Ako imate definiranu i potvrenu
hipotezu, ona e veinom sluiti kao sr. Ako
nemate paragraf, moe se desiti da gledaoci
ne razumiju gdje ih vodite i zato.
Evo primjera kljunog paragrafa iz jedne
prie koja je dobila nagradu:
1992. godine je socijalistika vlada nastojala da odvrati politiare da obavljaju nekoliko
funkcija odjednom jedinstven francuski zaokret u izbornoj demokratiji putem ograniavanja njihovih plata. Ali, zaboravili su da
definiraju ta e se desiti s vikom prihoda
koje politiari nisu mogli skupiti. Nae istraivanje pokazuje da je u narednoj deceniji 45
miliona dolara preneseno iz drave u depove
politiara i ljevice i desnice.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Skratite paragraf na nekoliko kratkih reenica. Ako u tom prostoru ne moete rei o
emu je pria, ni sami je ne razumijete.

2. Lice nepravde: personifikacija


Jedna od najstarijih tehnika u literaturi je
da se personificira situacija putem dotinog
lika. Ova tehnika je vjerovatno previe koritena u novinarstvu, ali ostaje opravdana, i
za gledaoce i za izvjetae koji pokuavaju
osjetiti emocionalnu osnovu prie. Pokaziva-

72

Jedna varijacija ove tehnike je da se otvori


pasus ili pria s opisom mjesta. Tehnika je
filmska: mi volimo kroz okoli do sri akcije.
Tehnika ne funkcionira ako ambijent nema
lik i ako nam ne kaete o znaaju razliitih
svojstava ambijenta.
Ako koristite personifikaciju, pobrinite se za
sljedee:
l Va primjer zaista odgovara prii.
Ne pokazujte nam dramatian sluaj i nemojte nam onda rei da se u prii radi o
neem drugom.

Iskoristite svaki primjer jednom i to dobro.


Ne vraajte se stalno na isti sluaj, osim
ako se u vaoj prii ne radi o tom jedinom
sluaju.
l

Razmislite o sljedeem primjeru koji je dobio


nagradu, u kojem nam majka govori ta je
njena kerka pretrpjela, tako da moemo
vidjeti tragediju iza nje zakon koji nikada
nije trebao biti napisan.
Bilo je trenutaka kada se Carol Castellano
pitala da li bi bilo bolje da joj je kerka mrtva.
Roena 1984. godine nakon samo 23 sedmice
trudnoe, Serena Castellano je jedna od vie
od etvrt miliona onesposobljene djece koja
duguju svoje ivote tinti: Beba Doe zakonu
iz 1982-84., koji je proglasio zloinom to da
doktori urade manje od maksimuma da odre
ak i najmanje odrivu prerano roenu djecu
u ivotu. Ali, vlada koja je otela ove bebe od
smrti ih je ostavila sakatim a onda ih napustila, kao i njihove porodice.
Kao i mnogi drugi u ovoj praktino nezapaenoj, neprijavljenoj populaciji, Serena Castellano ne bi preivjela u sobi za poraanje samo
nekoliko godina ranije. Roena je slijepa,
oteenje mozga ju je spreavalo da govori ili
vae, a plune i stomane abnormalnosti su
iziskivale est operacija u njenih prvih osam
mjeseci ivota sve bez anestezije.

esto poglavlje

Zapazite sljedee u ovom pasusu:


Prizor u kojem Carol Castellano razmilja
o sudbini svoje kerke postavlja gledaocu
pitanje: zato bi ijedna majka eljela da joj je
dijete mrtvo?
l

l Ovo nam omoguava da idemo pravo do


kljunog paragrafa i kaemo itaocu zato
priamo ovu priu.

U treem paragrafu pokazujemo gledaocima neke zaista uasne detalje. Budite paljivi: gledaoci ne mogu upiti previe bola. Tako
kada skrenemo panju na Carol Castellano,
koja nam mirno govori ta je saznala, pruamo gledaocu korist od njene teko steene
mudrosti, ali takoer dajemo gledaocu i
olakanje od razmiljanja o djetetu koje je
uasno patilo.
l

3. Pazite da ne stavite sebe ispred


rtve
Kada piu o rtvama ili ih snimaju, izvjetai
mogu figurativno ili doslovno iskoraiti naprijed, prisiljavajui itaoca da gleda njihov
bijes ili tugu umjesto boli rtve. Lako je napraviti ovu greku. U istraivanju o pobaajima u Francuskoj, neki od mojih studenata
su pokazali enu iji je pobaaj bio nona
mora, a onda su istaknuli: Ona i njen suprug bi doivjeli traumatino iskustvo... ok
je ustupio mjesto nerazumijevanju za mlade
parove. Zapazite kako je izvjetaevo tumaenje odjednom prisutnije od patnje rtve.
Izvjeta nesvjesno izbjegava prizor bola. Ali,
gledalac e vidjeti izvjetaa koji se smatra
vanijim od rtve. Ako je neko propatio zarad
vae prie, pokaite tu osobu, ne sebe.

Ako zaista iskoraite, ostanite iza rtava.


Klasina uloga istraivanja je da se odbrane
oni koji se sami ne mogu braniti. Ovo je bila
uloga Zole u Optuujem!, Norberta Zongoa u
Burkini Faso i drugih kojih je mnogo da bi se
spomenuli. Ako igrate ovu ulogu, opravdano
je da pokaete svoj karakter i prisustvo. Ali,
budite obazrivi. Malo je slave u tome to
izgraujete vlastitu reputaciju ako ne pomaete da se sauva reputacija rtve.

4. Neka izvor govori


Mnogo vremena je protraeno u novinarstvu
na pokuajima da se kae neto to je izvor
ve savreno dobro rekao. To je za aljenje,
zato to ljudi koji su proivjeli priu nju
najbolje ispriaju, s najvie izraza i strasti.
Zato pokuati napisati savrenu reenicu
kada su to oni ve uradili za vas?
Najbolji metod je da utkate izjave izvora u
vlastite tekstove kao da ste ih sami napisali,
to omoguava da one usavre vau priu. U
ovom primjeru smo pustili portparola bolnice da iznese propast i uas Beba Doe zakona
kojeg poblie poznaje:
Prole su godine doktori u bolnici Cedars
Sinai u Los Angelesu spasili novoroene
koje je bilo teko samo 368 grama. Nakon
est mjeseci, uz raun za medicinske usluge
od milion dolara, dijete je bilo otputeno.
Umrlo je nakon dvije sedmice. Porodica je
bila sretna dobila je odtetu, rekla je Charlie Lahaie, portparol Cedars Sinaia. Moete li
zamisliti da platite raun od milion dolara, a
da vaa beba nije ak ni iva?
U donjem pasusu smo opirno citirali zvaninika Nacionalnog fronta, koristei zvuni
zapis kojeg smo snimili kao izvorni materijal.
(Ne svia nam se, openito, da snimamo, jer
je prepisivanje sporo. Ali u ovom sluaju
smo napravili izuzetak zato to Nacionalni
front voli tuiti za klevetu, a zapis je dokaz
da su bili ispravno citirani.) Informaciona
vrijednost ovog pasusa je praktino nula: ovjek govori gluposti. Ali, vaan je mentalitet
ovjeka, a nismo ga mogli shvatiti bez cijelog

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

73

Prirunik za istraivako novinarstvo

Da sam imala neki nain da saznam ta


(tako prerano roene) bebe trpe, ne bih eljela
da moja beba proe kroz to, kazala je Carol
Castellano, predsjednik i suosniva New
Jersey Parents of Blind Children. Oboavam
svoju kerku. Nikada ne bih eljela da je zanemarim. Ali, da imam prijevremene trudove,
ne bih ila u bolnicu. Ostala bih kod kue i
pustila da priroda uradi svoje.

esto poglavlje
pasusa. Kada je knjiga bila objavljena, ovo
je bio prvi isjeak koji je uzeo jedan asopis.
U ovoj vladi i njenim stranjim hodnicima
postoje ljudi koji bi trebali biti u zatvoru
zbog pe-do-fi-lije. ujete li me? ujete li me?
Moete rei da vam je Roger Holeindre kazao
to! Moete dati i sat! Sada je petnaest do pet,
mislim! UJETE LI ME? Dakle, govorio sam
druge noi, Trebali bismo objesiti sav ovaj
ljam, a dama u sobi je rekla, Ah, gospodine
Holeindre, to nije lijepo, zato ih elite objesiti? A ja sam odgovorio: Da, gospoo, da li
znate ta je to pedofilija? Ah, ne, ne znam.
Dakle, to su ljudi koji profitiraju od svojih
pozicija... DA SILUJU MALU DJECU STARU
TRI, ETIRI ILI PET GODINA! Oh, moramo ih
objesiti! Rekli ste to, gospoo!
Zapamtite: Ljudi vas ne sluaju samo zbog
injenica. Oni ele znati karakter, ton, boju
izvora koje ete im predstaviti. Dijalog je
jedino najbolje sredstvo da prenesete te
elemente. Uredite ga po duini i dejstvu, ali
koristite koliko god vam je potrebno.

Prirunik za istraivako novinarstvo

5. Osnovno ureivanje
U novinarstvu je ureivanje umjetnost pravljenja prie boljom nego to je bila. Minimalno, dobar vanjski urednik bi trebao moi da
predloi materijal koji obogauje vau priu
i taktino sugerira naine na koje se pisanje
moe poboljati. Ali, prije nego to se bilo ko
drugi ukljui, ureivanje bi trebalo biti kontinuiran proces. Naviknite se da oblikujete
va tekst svaki put kada ga otvorite, izotravajui izraze i fraze. Osigurajte da spasite
posljednju verziju pod razliitim imenom
dosjea (naprimjer, ukljuujui datum ili
broj verzije) tako da ne gubite ili ne stavljate
materijal na krivo mjesto stalno.
a. Tri kriterija ureivanja
Ureivanje bi trebalo sluiti da va rad uini
jasnijim i ritminijim. Ovi kriteriji vam pomau da vidite te kvalitete: ureena pria bi
trebala zadovoljiti tri osnovna kriterija:

74

l Da li je koherentna?
To jest, da li se svi detalji uklapaju zajedno?
Da li su sve kontradikcije koje su se pojavile
u dokazu rijeene?

Da li je kompletna?
Da li se odgovorilo na sva pitanja koja je
pria potakla? Da li su izvori svake injenice
koja je citirana odgovarajui?
l

Da li se kree?
Ako pria usporava ili se kree unazad, gubite gledaoca.
l

Najbolji nain da vidite da li su se ovi kriteriji


zadovoljili je da pregledate priu u vezi trenutaka nerazumijevanja, kada se gledalac
moe pitati o emu govorite. Najuobiajeniji
uzroci narativne magle i sredstva za brzo
otklanjanje su:
l Pasus je napisan iz unutranje perspektive, koristei tehniki ili birokratski argon.
On mora biti baziniji, manje struan.

Reenice su preduge.
Isjecite duge reenice na komade. Budite paljivi: previe reenica ima isti usporavajui
efekt kao i vrlo duge reenice.
l

l Paragrafi su predugi.
Kada se promijeni osoba, mjesto ili ideja, i
paragraf bi se trebao promijeniti.

b. Dobra pria je kao voz.


Ona se mono kree prema svom odreditu.
Moe usporiti da uzme vie putnika ili da
vam omogui da se usredotoite na posebno
istaknut dio pejzaa, ali se ne smije zaustaviti. Tako kada piete i ureujete, fokusirajte
se na ritam prie. Gledalac mora osjeati da
ga se nosi iz jednog pasusa u sljedei. Ako
se ovo ne deava, pria ne funkcionira. Ne
mijenjajte cijelu strukturu. Identificirajte
pasuse gdje postoji problem i izbacite ili
dodajte materijal da ih uinite efektivnijim.
c. Ponovo piite samo kad je to neophodno.
Ako gore evocirane tehnike ne osiguravaju
priu koja je kompletna i koherentna i koja se
kree u jakom ritmu, morate ponovo pisati
ne samo promijeniti rije ili dvije, ve ponovo
struktuirati i sroiti. Pokuajte identificirati

esto poglavlje

d. Tri naina da se rijei 95% problema u


pisanju:
Sijecite, sijecite i sijecite.
Najlaki i obino najbolji nain da uredite
problematian pasus je da ga isjeete. Ako
pokuate da ponovo napiete jedan pasus
vie od tri puta, to je vjerovatno gubitak
vremena da nastavite i trebate krenuti dalje.
Postoji pasus u Hemingvejevom romanu
Za kim zvona zvone koji je on ponovo pisao
preko 60 puta. To jo ne zvui uredu. Ako to
Hemingway nije mogao, neete ni vi. Dakle,
sijecite.
e. Neka vam prepreke u tekstu daju
reakciju
Ako se ne moe uiniti da pasus funkcionira,
onda ili ne razumijete ta pokuavate rei
ili to nije vrijedno da se kae. Obino je ovo
drugo. Ali ako je suvie vaan da se isjee,
uzmite vremena da razmislite o tome ta
zaista pokuavate rei. Ovo je istinski rad
na pisanju i u ovim momentima vaa pria
postaje dublja i jaa.
f. Koliko dugo biste trebali ii?
Prije 30 godina je bilo uobiajeno za magazine u SAD-u da objavljuju prie do 7.000
rijei. Sada magazini i novine rijetko objavljuju prie, ak i istraivanja, od preko 2.500
rijei. Isto tako, trite za video ili filmska
istraivanja sada zahtijeva krae formate.
Jedno rjeenje ove situacije je prihvatiti prostorna ogranienja s kojima se suoavate,
radi objavljivanja prie, ili, ponekad, zato
to saeta i ureena verzija ima vei uticaj
od originala i bolje se ita ili gleda. (Postoji
mnogo masti u veini medija.) Drugo rjeenje je predloiti alternative jednostavnom
isjecanju. Postoji nekoliko objavljivakih
strategija u istoriji novinarstva koje mogu

poveati uticaj duge prie, kao i koristi za


javnost i medije:
Serijalizacija:
Napiite je ili uredite kao seriju.
Umjesto jedne duge prie, napiite nekoliko
kraih. Medijima e to biti lake objaviti.
Takoer e biti lake i monije da promovirate, jer e svaki nastavak serije privui
panju drugih. Mediji takoer mogu ponovo
odtampati seriju kao cjelinu.
l

l Maksimalno iskoritavanje
Rairite priu po raznim medijima.
Novina moe imati prostora samo za kratku
verziju prie. Ali web stranica moda moe
prihvatiti duu verziju. Pobrinite se da zadrite prava na razliite verzije svoje prie i da
je distribuirate u to je mogue vie razliitih
medija.
l Brendiranje:
Uspostavite superiornost putem redovnih
pojavljivanja.
Koliko vam je prostora zaista potrebno?
Jako mnogo istraivakih pria je preglomazno ili predugo. One vrlo esto sadre
materijal za vie od jedne prie, o razliitim
aspektima poetne hipoteze. Radije nego
da objavite jednu blockbuster priu, razmislite o redovnom objavljivanju povezanih
pria u veim intervalima od serije, ali ne
tako velikim da javnost zaboravi stvar i vau
ekspertizu. Ovo je jedan nain da izgradite
svoj brend kao novinar i brend medija.

6. Iskuenje dovravanja
Narativna umjetnost zahtijeva zadovoljavajui zavretak ali naalost, novinari nemaju pravo da ga izmisle. Umjesto zavretka,
mi moramo sastaviti zakljuak. Razlika je
znaajna. Zavretak rjeava sve misterije
narativa. Zakljuak jednostavno oznaava
taku gdje narativ prestaje ii naprijed.
S jedne strane, morate biti paljivi da odolite iskuenju da date svojoj prii konani

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

75

Prirunik za istraivako novinarstvo

pasuse koji funkcioniraju i izbjegavajte da


ih dirate. Umjesto toga, usredotoite se na
take gdje neto ide pogreno u prii. Najee, pasusi koji ne funkcioniraju trebaju biti
kompaktniji. Izaberite najjae elemente koje
elite saopiti i piite oko njih, ostavljajui
ostalo na stranu.

esto poglavlje
z akljuak kada ga ona nema. S druge strane, morate navesti kakav bi takav zakljuak
mogao biti. Ne mora biti dug. Briljantni
ekspoze Alberta Londresa o francuskoj
kanjenikoj koloniji u Gvajani se zavrava
rijeima: Zavrio sam. Vlada mora poeti.
Neka italac zna ako neko ima ideju o tome
ta se mora uraditi. Moete izloiti vlastite
ideje, jer ako ste istraivanje proveli ispravno,
sada ste jedan od strunjaka za temu. Moete prizvati one koji su rijeili sline probleme
i ukazati na one koji imaju odgovornost da to
rijee sada. Jedan trik koji esto uspijeva je
da se omogui izvoru, nekome ko je proivio
priu, da kae posljednju rije.
Jedan drugi je da svjesno skupite trenutke
koji mogu posluiti kao va zavretak, kada
istraujete priu. Evo primjera koji je dobio
nagradu, kojeg smo se dokopali dok smo
istraivali skandal o kontaminiranoj krvi u
Francuskoj. Sastoji se od izjave izvora kombinirane s opisom mjesta gdje se to dogodilo,
brutalne, ironine misli koja nam je pala
na pamet dok smo biljeili (rtve su i same
imale djecu) i konane bijesne presude:

je veliki psihoanalitiar Erich Fromm rekao,


neki ljudi se dive Hitleru jer je manje poniavajue diviti se takvom ovjeku nego priznati
da vas on uasava.) Ili vaa sumnja u sebe
moe progovoriti kada citirate Vrlo Mudru
i Potovanu Osobu koja kae: ivot je pun
problema, ali mi dobre volje i visokog drutvenog poloaja rjeavamo njih sve za vas.
Naalost, upravo ste napisali cijelu priu
koja je rekla drugaije.
Prihvatite istinu o onome ta ste otkrili. Tee
je no to mislite, a to je ono to va rad ini
izvanrednim. Ako vam je va rad dao pravo
da donesete sud na kraju, donesite ga. Neka
bude odmjeren, neka bude poten, neka
bude u okviru ogranienja da je ono to
znate apsolutna istina. Ali, takoer, nemojte
poricati da je ono to ste dokazali istina.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Da li bi doktori trebali biti bolji od nas ostalih?


Zato kriviti ovoga, naprimjer? Kada je upitan
za vrijeme suenja zato nije jednostavno
dao ostavku i prokazao ta se dogaalo, on
je rekao: Imam djecu koju moram izdravati.
Iza njega je bila sudnica puna ljudi koji su i
sami imali djecu. Njihovi sinovi su sada mrtvi,
zato to su ih ljudi kao ovaj i drugi, ija
imena moda neemo nikada znati izdali.
Bez obzira da li govorite sami ili neko govori za vas, osigurajte da je posljednja rije
istinita rije. Mnoga istraivanja su bila
sabotirana od strane autora u posljednjim
redovima, zato to autor ne eli da uje ta
pria govori ili zato to je autor nesvjesno
uplaen da to kae. Ponovit emo dva najea sluaja: Sabotau moe izvesti autor koji
kae neto kao: Pa, moda naa meta nije
tako loa osoba, nakon svega. To va strah
govori; elite da vam meta oprosti. (Kao to

76

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

kontrola

Kontrola kvaliteta:
Tehnike i etika
NILS HANSON, MARK LEE HUNTER, PIA THORDSEN I DREW SULLIVAN

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo tako da ih je lake pregledati,
sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.

Sedmo poglavlje

ta je provjeravanje
injenica?

straili ste priu,


organizirali je i napisali.
Bravo, a sada da se
uvjerimo da smo to uradili
ispravno prije nego to ona
doe u domen javnosti. Ovo
ukljuuje kontrolu kvaliteta
ili, u tehnikom smislu,
provjeravanje injenica.

irom svijeta vrhunski istraivaki


timovi ukljuuju nekoga urednika
ili ak osobu koja provjerava injenice zaposlenu puno radno vrijeme iji
je posao da vodi proces provjere da li je
istraivanje bilo savreno provedeno i
sroeno. U ovome postoje etiri glavne
komponente:
Prva je provjera da li, ustvari, priate istinitu priu ne samo priu u kojoj je svaka
injenica istinita, ve onu u kojoj injenice
dovode do vee istine. Ako alternativno
objanjenje ima vie smisla nego vae, neto
je pogreno.
l

Onda potvrujete da znate izvor ili izvore


za svaku injeninu tvrdnju u prii.
l

l U procesu potvrivanja vaih izvora identificirate i ispravljate greke u injenicama


kao to je navedeno.

Prirunik za istraivako novinarstvo

l U isto vrijeme otklanjate emocionalnu


buku iz svoje prie bezrazlone uvrede,
agresiju ili neprijateljstvo koji su nali svoj
put u va narativ kada ste bili umorni, frustrirani ili uplaeni.

Zapamtite: pria mora biti prava, morate


izbaciti ili promijeniti injenice koje nisu
tane i morate se pobrinuti da je ton vae
prie opravdan.
Naa prijateljica Ariel Hart, vrhunski kontrolor injenica iz Columbia Journalism Review,
rekla je: Nikada nisam provjerila priu koja
nije imala greke, bilo da je duga pet stranica
ili dva paragrafa. Dodala je:

78

Sedmo poglavlje
Poteno, neke od greaka koje nalazim su
stvar tumaenja i autori se obino slau da se
promijene. Ipak, praktino svi lanci sadre
greke u vezi sa objektivnim stvarima i injenicama: malo netana godina, stari podaci,
pravopisno pogreno napisano, informacija o
kojoj se nairoko izvijestilo, a koja je uzeta od
sekundarnih izvora, ali je pogrena. I naravno,
injenice izvuene iz pievih mentalnih arhiva. Greke se esto javljaju kada autor kae,
Ne trebate to provjeravati, znam da je tano.
Vi ete napraviti greke. Svako ih pravi.
Ponekad je to nain na koji govorite neto, a
nekada je to materija o kojoj govorite. Kako
god, to je problem. Pametni ljudi isprave ove
probleme, a amateri se nadaju da ih niko
nee primijetiti. Naalost, neko to uvijek
radi, a to je obino neko ko nije va prijatelj.
Ako niste voljni da priznate i ispravite svoje
greke te da budete dobri kada to radite,
promijenite svoj stav ili promijenite svoju
profesiju.
Vrlo je mogue da niko u vaoj radnji nikada nije provjerio injenice o prii ranije i
pogotovo da niko nikada nije provjerio injenice o jednoj od vaih pria. Pa evo kako to
funkcionira:

l Onaj ko provjerava injenice posebno


ispituje autorovo tumaenje metinih motiva,
ciljeva ili misli. Openito, ovaj materijal bi
trebalo izostaviti. Meutim, ako postoji dokumentacija da se ustanovi njegova realnost
naprimjer, pisma ili dnevnici koji dokumentiraju stanje svijesti individue u datom
trenutku ona se moe ukljuiti.

Kao to moete vidjeti, ovaj proces nije kompliciran. Moe izgledati malo zamoran kako
je opisano. Vjerujte nam, on je sve samo ne
zamoran, jer kako proces tee, pria postaje
sve realnija, a njen uticaj postaje opipljiv. Ii
kroz proces je takoer mnogo manje zamorno
nego pokuavati da se odbranite, u sudnici
ili bilo kojem drugom prostoru, od optube
da niste znali o emu ste govorili.

l Potrebno vam je najmanje dvoje ljudi


autor i onaj ko provjerava priu. Oboje imaju
kopiju prie.

Pregledajte cijelu priu da dobijete sveobuhvatnu sliku. Da li je pristrasna ili potena?


Osjea li se da neto nedostaje? Ko ili ta bi
moglo prikazati drugaiju sliku?
l

Onda proite kroz priu iz injenice u


injenicu, red po red. Onaj ko provjerava
urednik, kolega, advokat ili samo kompetentni prijatelj pita o svakoj injenici: Kako
zna to?
Autor daje izvor. Ako je izvor dokument,
obje strane gledaju dokument da se uvjere
da je citiran tano. Ako je izvor intervju, gledaju zabiljeke iz intervjua ili sluaju zvuni
zapis.
l

l Ako nema izvora, autor mora nai jedan.


Ako se nikakav izvor ne moe nai, pasus se
mora izostaviti.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

79

Prirunik za istraivako novinarstvo

Sedmo poglavlje

Provjeravanje vae
etike
Nemojte zloupotrijebiti mo uvreda
Izvaditi bezrazlono neprijateljstvo ili agresiju iz svoje prie bi trebao biti zdrav razum.
Ostaviti u njoj takvu buku poveava vae
zakonske rizike i moe razbjesniti ili poniziti
vau metu do take gdje ona reagira nasilno.
Naravno, novinari esto ismijavaju ili vrijeaju svoje mete. Jedna je stvar tako uraditi
u uvodnom lanku; uvodni lanak je, nakon
svega, miljenje, a svako ima miljenje. Ali,
efekt je daleko brutalniji kada je ono spareno
s istraivakim otkriima.
Izvjetai bi trebali biti vrlo, vrlo paljivi u
vezi zloupotrebe ove moi. Ako istraivanje
vodi do bitnih optubi protiv nekoga, openito nije neophodno dodavati linu uvredu
receptu.
U veini sluajeva koje smo vidjeli, izvjetai
postaju uvredljivi kada su umorni ili uplaeni. Umor stvara kod mete ili kod vas sindrom
borbe ili bijega koji je povezan s psihologijom
stresa; to ini i agresija, stvarna ili umiljena. Ne budite naivni u vezi toga da li se ovo
moe desiti vama ili ne: moe i hoe. Budite
na oprezu u vezi ove opasnosti. Pobrinite
se da ono to stavljate u priu rezultira iz
svjesnih izbora.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Dajte meti pravo na odgovor


Nikada, nikada, nikada ne napadajte nekoga u prii a da mu ne ponudite ansu da
odgovori na vae dokaze. Moda e vam on
ponuditi apsurdno objanjenje. Citirajte ga.
Moda e odbiti da ita komentira. Recite
gledaocu da je odabrao da ne odgovori, bez
sugeriranja da je ovo kanjivo. Ni od koga se
ne trai da razgovara s novinarima, a odbijanje razgovora nije znak krivice. (Obrnuto,

80

nemojte pretpostaviti da je neko u osnovi


poten i dobar zato to eli da razgovara s
vama.)
Pourujemo vas da kontaktirate neprijateljske izvore ili mete rano i esto u istraivanju,
osim ako nemate razlog (osim svog straha)
da mislite da ete biti u opasnosti kao rezultat toga. Najvaniji razlog za ovu strategiju je da esto, kada meta objanjava svoje
gledite, hipoteza odjednom izgleda potpuno
pogrena. Ovo nam se dogodilo i ponekad su
sedmice ili mjeseci bili izgubljeni.

Procedura za potovanje svojih izvora


Na SVT televiziji u vedskoj, ef istraivake
jedinice Nils Hanson trai od svojih izvjetaa
da koriste sljedeu proceduru da bi osigurali
da su kritike opravdane:
Prvo, pregledajte priu i oznaite bilo koju
ili sve kritike neke osobe, organizacije ili
kompanije.
l

l Da li je kritizirana strana informirana o


svim kritikama? Ako nije, uradite to, osim
ako nemate vrlo jak razlog (kao to je da ete
biti uhapeni ili ubijeni) da to ne uradite.

Da li je kritizirana strana odgovorila na


sve kritike? Ako nije, neto ne valja. Ovaj
materijal se trebao skupiti ranije.
l

l Da li je izvjeta dokumentirao svoje napore da dobije odgovor? Opet, skupljajte ovaj


materijal kako odmiete dalje.

Da li je kritiziranoj strani dato razumno


mnogo vremena da odgovori? to je vae
pitanje sloenije, drugoj strani se moe dati
vie vremena.
l

l Da li je to prava osoba koja odgovara na


kritike? Bili biste zapanjeni koliko esto izvjeta odlui da razgovara sa sekretaricom
ili domarom koji sluajno odgovore na telefonski poziv, ali nemaju pojma ta izvjeta
pita.

Da li je kritiziranoj strani data prilika da


izloi svoj sluaj? Ako nije, vi gazite njena
prava, a isto je tako vano, moda proputate vaan dio prie.
l

Sedmo poglavlje

Procedura za opasne izvore


Drew Sullivan, koji je obavio izvanredan
posao pokrivajui organizirani kriminal u
istonoj Evropi, sastavio je listu procedura
koje treba slijediti kada razgovarate s gang
sterima. One imaju jednak smisao i za kontakte s neprijateljskim izvorima u bilo kojem
istraivanju:
Razgovarajte telefonom ili se sretnite na
javnoj lokaciji.
l

l Ne dajite im line informacije (kao to su


ime ili profesija vae djevojke, va rodni grad
itd.).

Budite profesionalni. Nemojte postati


lini, prijateljski, ljupki, zabavni ili mao, ne
flertujte. Ne pokazujte strah.
l

Pobrinite se da im date sredstva da vas


kontaktiraju radi komentara nakon to objavite (ali nikada, nikada, svoju linu adresu!).
l

l Imajte podrku. Dovedite drugog izvjetaa da posmatra sastanak i imajte brojeve


koje moete nazvati da signalizirate da postoji nevolja.

Od svega ovoga gore je najvanije, po nama,


da se ne pokae strah. Strah ukazuje drugim
akterima da niste sigurni u to ta radite, ili
da vam nedostaje samopuzdanja. On takoer signalizira da ste opasni, jer uplaene
ivotinje ili ljudi postaju nepredvidivi: mogu
isto tako lako napasti kao i pobjei.

Strah je, naravno, prirodan kada ste u prisustvu opasnih stvorenja. Rei emo to opet:
jedan nain da se nosite s njim je da razmislite o osjeaju kao o fenomenu koji moete
zabiljeiti za dalju analizu. Ovo objektivizira
vau emociju i omoguava vam da napravite
odreenu razdaljinu od njega.

Transparentni pristup
Jedan pristup slian Sullivanovom, ali ak
transparentniji i proaktivniji, bio je predloen od strane dobitnika Pulitzerove nagrade
Deborah Nelson. Na svakom stepenu svojih
istraivanja ona savjetuje svakog novog
aktera u prii redom o tome ta radi i ta
pronalazi i trai zauzvrat komentar o svakom otkriu. Ona je koristila ovaj pristup
da ispria priu o policajcu koji je ostavio
trag destrukcije kroz svoju karijeru. Zato to
ga je kontaktirala zbog komentara o svakoj
taki, kada mu je proitala zavrni izvjetaj
prije objavljivanja on je rekao: To je izvrsna
pria. Upravo tako se osjeam.
Neki itaoci ovog prirunika e prigovoriti
da je nemogue baviti se na iskren, poten
nain vlastima ili drugim monim metama u
njihovim zemljama, a kamoli kriminalcima.
Kako moemo nazvati da potvrdimo citate
prije objavljivanja? Izvori e porei da su
ikada ita rekli! Ili e zatakati priu prije
nego to se objavi! Vi ete poznavati situaciju na svojoj teritoriji bolje nego mi.
Ipak, po naem iskustvu, novinari imaju
vie uticaja nad situacijama nego to mogu
biti svjesni toga. Posebno, ako se ponaate
kao da imate pravo i mo da radite na transparentan nain, mnogi od vaih izvora e
vjerovati u to. Isto tako, ako se ponaate
kao da ste hrabri, vai strahovi e biti manje
primjetni za druge.
Koji god pristup izaberete, pobrinite se da
se osjeate uvjerenim da je to pravi pristup,
nakon to promislite o njemu. Vai izvori
e biti svjesni ovog uvjerenja ili njegovog
nedostatka.

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

81

Prirunik za istraivako novinarstvo

l Da li smo udovoljili ikakvom razumnom


zahtjevu strane koju smo intervjuirali da se
unaprijed obavijesti o tome kako e njena
izjava biti prikazana? Razumno je za izvor da
trai da bude informiran o svim citatima koji
e se koristiti u prii i da mu se dozvoli da ih
ispravi zbog tanosti (ali ne i da ukloni priznanje ili informaciju). Nije razumno za izvor
da trai da vidi vau cijelu priu. Nikada ne
dajite izvoru ovo pravo, osim u vrlo rijetkim
sluajevima kada je pria koncentrirana na
taj izvor, a tema je tako tehniki sloena da
je izvor legitimno zabrinut da ete je pogreno
shvatiti bez njegovog direktnog uea (ovo se
primjenjuje, naprimjer, na odreene naune
teme).

Sedmo poglavlje

Koritenje glavne
datoteke za
provjeravanje
injenica

petom poglavlju smo pokazali


kako vam uspostavljanje glavne
datoteke ili niza dosjea koji pokrivaju razliite aspekte istraivanja moe
pomoi da organizirate svoje podatke
i pratite ih. Taj e vas rad uiniti vrlo
popularnim kod advokata i onih koji provjeravaju injenice.

Ako koristite ovu tehniku, nemojte samo


kopirati i lijepiti opise izvora iz vae glavne
datoteke u fusnote. Mnogo je pametnije saekati trenutak, svaki put kada citirate izvor,
da provjerite ta piete protiv tog izvora.
Pobrinite se da ne parafrazirate, sumirate ili
citirate pogreno. To se deava cijelo vrijeme
i ako se neko poali u vezi prie, ove male
greke e uiniti da izgledate nemarni.

Ako ste sastavili glavnu datoteku ispravno,


trebali biste imati izvor u njoj za svaku
injenicu u vaoj prii. Ne trebate ukljuiti
sve svoje izvore u priu. Ipak, moete, a u
osjetljivim sluajevima morate, staviti dokumentaciju o izvoru u red koji provjeravanje
ini lakim.

Postoji nekoliko trikova koji ine stavljanje


fusnota i dokumentiranje manje glomaznim.
Ako je izvor na internet stranici, moete
staviti web adresu u fusnotu. (Preporuljivo
je skinuti internet stranice koje vam mogu
zatrebati kao dokumentirani dokaz prije
nego to se pria objavi, zato to je vrlo lako
promijeniti web stranicu, a ako se to desi,
moete izgubiti svoj dokaz. International
Herald Tribune je mudro skinuo cijelu web
stranicu posveenu meti istraivanja prije
nego to je ono bilo objavljeno; na dan kada
je pria izala web stranica je ugaena.) Takoer moete prebaciti dokumente na web
stranicu i poslati vezu onome ko provjerava
injenice ili spriti ih na CD.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Glavna datoteka, ako ste je ispravno napravili, rei e vam gdje je materijal, zato
to ete oznaiti izvor za svaku injenicu u
dosjeu. Napravite novu kopiju svakog dokumenta kojeg koristite i stavite dokumente na
hrpu po redu upotrebe. Ovo je esencijalno
za onoga ko provjerava injenice, ali i za
vas. Nai ete svoje materijale bre nego da
traite po glavnoj datoteci, jer e uvijek biti
dokumenata koje ne citirate u prii.
Nemojte se smijati, no najlaki nain za
koji znamo da biste proli kroz ovaj proces
je da pripremite verziju prie s fusnotama, s izvorima navedenim u fusnotama.
Treba malo vremena da se to uradi, ali na
kraju svako utedi vrijeme i muku. To ini
stavljanje fusnota vrlo vrijednim truda u
priama gdje oekujete da mete uzvrate.

82

Pobrinite se da svaki elektronski medij koji


koristite bude siguran. Jedan od naih prijatelja je pravio veliku priu o jednoj multinacionalnoj kompaniji i koristio web stranicu
kao centar za skladitenje dokumenata.
Jedan od njegovih izvjetaa se pridruio
drugoj organizaciji i oni su opljakali web
stranicu. Ne dozvolite da se to desi vama.

Sedmo poglavlje

Predvidljivi
psiholoki efekti
provjeravanja
injenica

Prvo, prolazak kroz vae podatke da se


potvrde tvrdnje e oivjeti emocije koje ste
osjeali kada ste skupljali podatke. Ako ste
bili ljuti, uplaeni ili depresivni u to vrijeme,
dobit ete eho tog osjeaja. to je jo vie
iznenaujue, moete osjeati saaljenje
prema metama vaeg istraivanja; ono to je
iza tog pojedinog osjeaja je obino strah.
Mudro je zabiljeiti ove osjeaje. Kao i tokom
procesa izvjetavanja, emocije tokom prepisivanja e ih pretvoriti u materijal kojim
moete manipulirati i kontrolirati. Ponekad
se ono to napiete u momentima kao to je
ovaj moe iskoristiti za priu. Skoro sigurno
ete osjeati ili biti natjerani da osjeate, u
nekom trenutku procesa, da ste neto pogreno razumjeli. Ova instinktivna zabrinutost moe biti zbog nekoliko uzroka, od kojih
nisu svi opravdani.
Zaista je mogue da ste napravili materijalnu greku; ovdje je najbolje rjeenje da
opet provjerite svoj rad u ovom trenutku.
Meutim, takoer je mogue da ste zaista
otkrili istinu, ali vam je ona odvratna ili
su njene implikacije tako zastraujue da
biste vie voljeli da u nju ne vjerujete. (Kada
je Ann-Marie Casteret otkrila da su visoki
funkcioneri francuske drave prodavali

krvne proizvode kontaminirane AIDS-om,


nakratko se upitala da nije postala luda.)
Opet, najbolje rjeenje je da podrobno pregledate svoje podatke. Ako podaci pokazuju
da je svijet tunije, runije mjesto nego to
ste ikada pomislili da je mogue, moete nai
utjehu u injenici da ga vaa pria moe promijeniti. Ako ste napravili greku, priznajte
to to je prije mogue idealno, kada shvatite
zato se greka pojavila. To znanje vam moe
pomoi da otkrijete druge greke.
Molimo vas, uzmite u obzir: Mnoge greke
se javljaju zato to e um prirodno traiti da
popuni rupe u prii pekulacijom. (Jedna od
Colombovih kljunih tehnika je da pozove
osumnjiene da urade upravo to.) Sasvim
je mogue da je va um zaigrao na ovaj trik
kada ste sastavljali svoje istraivanje. To se
deava kada sebi kaete: Ne znam tano ta
se desilo, ali mora da je bilo ovako. Obino
je ono to se stvarno desi interesantnije. Ili
recite itaocu da pekulirate ili priznajte ono
to ne znate. Ako ne znate neto, ne moete
biti krivo shvaeni kada to kaete, a pojaat
ete vjerodostojnost onoga to zaista znate.
Na kraju e autor i onaj ko provjerava injenice dosaditi jedan drugom. Oni obavljaju
posao pod velikim pritiskom i s velikim ulozima, a to obino ljude ne ini ugodnijima.
Ovo ima ozbiljne implikacije i uzroci i lijekovi
za ovo se takoer moraju uzeti za ozbiljno.
Autor moe osjeati da je svako dovoenje
njegovih injenica ili tumaenja u pitanje

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

83

Prirunik za istraivako novinarstvo

roces provjeravanja injenica e


uticati na svakoga ko je ukljuen i
jedino pitanje je kako. Efekti mogu
biti kontradiktorni, ali se nee sami od
sebe ponititi.

Sedmo poglavlje
izdaja. Na drugom nivou, autor moe vie
ili manje svjesno osjeati da njegova prva
publika, onaj ko provjerava injenice, ili ne
moe ili odbija da povjeruje u priu. Ili, autor
moe biti tako opsjednut priom da je svaka
injenica urezana u njegovo tkivo. Ovim
emocijama se moe direktno baviti i mogu se
direktno izloiti. A onaj ko provjerava injenice moe biti zabrinut da je izvjeta obavio
traljav posao ili da je suvie voen svojim
emocijama te nije voljan da unaprijedi rad.
Sukob je neizbjean, ali bit e mnogo gore
ako obje strane nisu posveene tome da naprave priu najboljom kakva moe biti. Ako
jedna od njih ili obje, zbog ega, straha ili linog animoziteta ne moe vjerovati drugoj da
se dri tog cilja, ne bi trebale raditi zajedno.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Zato je sutinski bitno da na poetku


istraivakog projekta izvjeta zna ko e
provjeravati injenice u prii i kako e raditi
zajedno. Ne odbacujte ovaj odnos do posljednje minute. Ako krene loe, projekt se moe
upropastiti.

84

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

objavljivanje

Objavite je!
MARK LEE HUNTER

Dosadanji proces:
Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo tako da ih je lake pregledati,
sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

Osmo poglavlje

otroili ste znaajno vrijeme i energiju definirajui vanu


priu i dokazujui je. Sada ete je objaviti na nain koji pravi
to je mogue vie buke.

Zato? Zato da se neto to se ne bi trebalo nastaviti zavri ili


promijeni. Moda ete u procesu morati braniti svoj rad u sferi
javnog mnijenja (ve smo diskutirali o tome kako da se pripremite
za odbranu svoga rada na sudovima). Branili ga ili ne, morate ga
promovirati.
Zato? Zato to e izolirani izvjeta uvijek izgubiti. U najboljem
sluaju, bit e ignoriran i ostati neefektivan. U najgorem sluaju,
bit e kanjen. Obrnuto, studije kao The Journalism of Outrage,
najbolji rad za kojeg znamo o tome kako istraivako izvjetavanje
postie rezultate, podvlai znaaj koalicija i saveznitava u uspjehu
istraivakih projekata.

Prirunik za istraivako novinarstvo

tavie, istraivanje obuhvata vei ulog vremena, novca i energije


nego konvencionalno izvjetavanje. Vrlo, vrlo je nerazborito ne
poduzeti korake koji osiguravaju optimalni povrat tog uloga.
Minimalno, mediji bi trebali dobiti vei presti i divljenje od svog
istraivakog rada i veu vidljivost za svoju javnost. Moe se
pokazati da su mediji koji nude informacijama bogat, nezavisan
sadraj svojim gledaocima, profitabilniji od medija koji to ne rade.
Pobrinite se da vai gledaoci shvate vrijednost onoga ta dobivaju.
Ono to slijedi su minimalni koraci koji se trebaju poduzeti u
objavljivanju, odbrani i promociji.

86

Osmo poglavlje

Objavljivanje

Odbrana u javnoj
zoni

sigurajte da se pria uredi na odgovarajui nain. Lektori neiskusni u istraivanju mogu unititi
uticaj prie izbacujui pogrene injenice.
Budite spremni da se borite za ono to je
vano i sloite se s onim to nije.
Osigurajte da je pria prikladno ilustrirana. Slabi ili nepostojei grafikoni ili slike
e uiniti priu tekom za razumijevanje i
manje privlanom.
Osigurajte da se pria prikladno najavi
putem naslova.
Ne dopustite da urednik napie naslov koji
pogreno predstavlja va rad ili prodaje
neto to nije u prii.
Borite se da dobijete maksimalnu panju i
najbolji plasman za svoju priu.

bavijestite
glavne
prijateljske
izvore u vaoj prii kada ona izlazi
i pobrinite se da dobiju kopije ili
veze kako bi pokazali svojim prijateljima.
Uradite isto s parlamentarcima ili drugim
politikim figurama kojih se ovo pitanje
tie.
Neposredno prije objavljivanja (to znai ne
tako blizu da se vaa pria moe ukrasti),
pobrinite se da kolege u medijima i nevladine
organizacije prime priu i kljune dokumente citirane u prii. Oni nee moi nabaviti ove
dokumente sami u kratkom roku i nerado e
citirati vaa otkria bez dokaza.
Organizirajte da se diskutira o prii na
javnim forumima (u drugim medijima, na
univerzitetima, u udruenjima graana itd.).

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

87

Prirunik za istraivako novinarstvo

Predvidite kontranapade vaih protivnika,


to se zasniva na njihovim dosadanjim
reagiranjima (koje e vjerovatno ponoviti) i
pripremite nove prie koje demoliraju njihove odbrane. Anne-Marie Casteret je koristila
ovu tehniku s velikim uspjehom u aferi o
kontaminiranoj krvi.

Osmo poglavlje

Promocija

Za kraj

ripremite novinsko saopenje o


prii, koje daje njena glavna otkria
u nekoliko reenica. iroko je distribuirajte kada pria izae.
Razmislite da objavite priu zajedno s nekonkurentnim medijima, u inostranstvu ili u
drugom sektoru medija (kao to su tampani
mediji ako objavljujete na radiju i obratno).
Obavijestite internetske forume i relevantne
grupe graana o prii nakon objavljivanja.

ilo da se vaa pria pojavljuje u velikom mediju ili malom, pobrinite


se da je oni kojima je ona bitna primijete. Ako ne postignete nikakav drugi
rezultat, omoguit ete im da osjeaju da
je nekoga bilo briga za njihovu priu.
Polako uivajte u reakciji na va rad.
Sluajte kritike i iskoristite ih. Neki ljudi
e vas tretirati kao zvijezdu i to je lijepo
onoliko dugo koliko nastavljate da uite
od ljudi koji vas takvim ne smatraju.
Ako imate potrebu da radite na neemu
drugaijem, uradite to. Moda ete eljeti da promijenite teritorije ili sektore.
Moda ete htjeti da prouavate neto
to funkcionira umjesto neega to ne
funkcionira. Zapamtite da ete sa svakim
istraivanjem postati jai.
Gdje god idete ponesite svoje metode sa
sobom i uspjet ete. Znamo jer smo mi
bili tamo.

Prirunik za istraivako novinarstvo

Dobro doli i sretno!

88

Otkrivamo temu.
Stvaramo hipotezu da je potvrdimo.
Traimo otvoreni izvor podataka da potvrdimo hipotezu.
Traimo ljudske izvore.
Kako skupljamo podatke, tako ih sreujemo da ih je lake ispitati, sastaviti u priu i provjeriti.
Stavljamo podatke u narativni poredak i sastavljamo priu.
Vrimo kontrolu kvaliteta da se uvjerimo da je pria ispravna.
Objavljujemo priu, promoviramo je i branimo.

Izabrana bibliografija
Ako vam je stalo do istraivakog izvjetavanja, stalno ga prouavajte! Resursi na ovoj strani
su samo poetak. Skoro svi su na engleskom, meunarodnom jeziku profesije. Polako stiite
radno znanje jezika i gledajte ta se deava na ovom polju.

LEONARD DOWNIE, JR.


The New Muckrakers.
New Republic Books, 1976.
Napisana odmah nakon Watergatea od strane kljunog igraa u Washington Postu, ova
knjiga hvata duh i aktere kljunog trenutka.

BRANT HOUSTON
Computer-assisted reporting: A Practical
Guide.
St. Martins Press, 1996.
Najbolji prirunik o upotrebi podataka u
istraivanjima.

BRANT HOUSTON, LEN BRUZZESE,


STEVE WEINBERG
The Investigative Reporters Handbook:
A Guide to Documents, Databases and
Techniques.
Bedford/St. Martins, 4. izdanje (2002.).
Posljednje izdanje prirunika Investigative
Reporters and Editors i najbolji potpuni vodi,
koji obuhvata mnoge napredne tehnike.

MARK HUNTER,
Le Journalisme dinvestigation en France
et aux Etats-Unis.
Presses universitaires de France, coll;
Que sais-je?, 1997.
Ova mala knjiga poredi evoluciju istraivakog novinarstva na dva vrlo razliita mjesta i
obuhvata detaljne analize nekoliko znamenitih istraivanja. Za itaoce francuskog jezika.

GAVIN MCFADYEN
Investigative Journalism.
Drugo izdanje, T&F Books, 2009.
Prirunik osnivaa London Centre for Investigative Journalism, vrlo iskusni televizijski
istraiva.

DAVID L. PROTESS, FAY LOMAX COOK,


JACK C. DOPPELT I JAMES S. ETTEMA,
The Journalism of Outrage: Investigative
Reporting and Agenda-Building in
America.
New York: The Guilford Press, 1991.
Moda je ovo najbolja studija ikada napisana
o tome kako istraivako novinarstvo postie
rezultate i korisna je i izvan SAD-a. Akademska preciznost, novinarski uvid.

PAUL CRISTIAN RADU,


Follow the Money:
A Digital Guide for Tracking Corruption.
International Center for Journalists
Romanian Centre for Investigative
Journalism, 2008.
Besplatno dostupno na:
http://www.icfj.org/Resources/
followtheMoney/tabid/1170/Default.aspx
Ovaj inovatorski prirunik vam govori o
tome gdje da naete poslovne informacije u brojnim zemljama, kao i tehnike
istraivanja.
TOM WOLFE
The New Journalism.
London: Pan, 1975.
Uvod u ovu klasinu antologiju izvrsnih
lanaka govori mnogo o odnosima s
izvorima u dubinskom izvjetavanju; lanci
vam govore mnogo o tome kako narativne
tehnike utiu na djelovanje. Nije stvarno
istraivanje, ali je vana za svakog novinara
kojem je stalo do umjetnosti.

Web stranice
http://www.arij.net
Kada su Arab Reporters for Investigative
Journalism poeli uz pomo International
Media Support, postojala je sumnja da li
e moi ita postii. Rad koji je arhiviran
na njihovoj web stranici dokazuje da su
mogli. Glavna organizacija za istraivako
izvjetavanje u svom regionu i globalni
igra.

http://www.centerforinvestigativere
porting.org
Jedna od prvih i najveih kua za nezavisno
izvjetavanje iz ere nakon Watergatea, sa
sjeditem u Oaklandu, California, s dugim
istorijatom znaajnih pria.

http://www.fairreporters.org
Web stranica Forum for African Investigative Reporters nudi materijale i usluge
podrke prilagoene Africi.
http://www.globalinvestigativejourna
lism.org
Poetna stranica Global Investigative
Journalism Network, krovne grupa za istraivake izvjetae iz nekih 50 zemalja. Njeni
dvogodinji kongresi su glavni dogaaji.
Web stranica se trenutno revidira da bi se
ukljuile publikacije s najnovijim informacijama i ostale prezentacije s konferencija.
GIJN takoe sponzorira Global-L spisak
adresa, vrlo je vrijedno pridruiti mu se.
http://www.ire.org
Poetna stranica Investigative Reporters
and Editors Inc., najvee i prve organizacije
na svijetu za takve kao to smo mi. Kljuni
resursi znaajno masivan arhiv publikacija s najnovijim informacijama i lanaka
o hiljadama tema od velikog interesa za
trenere su dostupni uz lanarinu.
http://www.markleehunter.free.fr
Ova stranica obuhvata lanke i isjeke
iz knjige citirane u ovom priruniku, koji
su napisani koristei metode iz ovog
prirunika.

http://www.cin.ba/Home.aspx
Stranica Center for Investigative Reporting
in Bosnia and Herzegovina, koju je napravio Drew Sullivan. CIN je zauzvrat osnovao
Crime and Corruption Reporting Program,
model na terenu.

http://www.publicintegrity.org
Center for Public Integrity je jedna od
najstarijih i najuticajnijih institucija koje
finansiraju fondacije u ovom podruju.
Njihovi globalni izvjetaji su postavili
standarde. Bez koincidencije, oni su
takoer stvorili i upravljaju s International
Consortium of Investigative Journalists.

http://www.crji.org
Romanian Centre for Investigative Journalism vam pokazuje ta grupa ambicioznih,
pametnih mladih izvjetaa moe uraditi
na opasnom mjestu. Pratite ih.

http://www.i-scoop.org
Danska organizacija SCOOP podrava
istraivaku obuku i projekte irom Evrope
(pogotovo na Istoku). Vode je ljudi koji
obavljaju istraivaki rad na visokom nivou.

89

Prirunik za istraivako novinarstvo

Knjige