You are on page 1of 80

ISI KANDUNGAN

UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM .................................................................................................... 4
Pengenalan.................................................................................................................................................... 5
Sub Modul Short Term Grant Application ................................................................................................ 9
Sub Menu Application ......................................................................................................................... 10
Sub Menu Personel Particulars ....................................................................................................... 12
Sub Menu List Of Research’s Project .............................................................................................. 15
Sub Menu Research Detail .............................................................................................................. 17
Sub Menu Proposal ......................................................................................................................... 21
Sub Menu Access To Equipment ..................................................................................................... 29
Sub Menu Budget............................................................................................................................ 30
Sub Menu List Of Co-Reseachers .................................................................................................... 37
Sub Menu Declaration .................................................................................................................... 45
Sub Menu Recommendation .............................................................................................................. 47
Sub Menu Personel Particulars ....................................................................................................... 49
Sub Menu List Of Researche’s Projects ........................................................................................... 50
Sub Menu Researche’s Details ....................................................................................................... 51
Sub Menu Proposal ......................................................................................................................... 52
Sub Menu Access To Equipment ..................................................................................................... 53
Sub Menu Budget............................................................................................................................ 54
Sub Menu List Of Co-Reseachers .................................................................................................... 55
Sub Menu Recommendation .......................................................................................................... 57
Sub Menu Declaration .................................................................................................................... 58
Sub Menu Approval ............................................................................................................................ 59
Sub Menu Personel Particulars ....................................................................................................... 61
Sub Menu List Of Research’s Projects ............................................................................................. 63
Sub Menu Research Details ............................................................................................................ 65
Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

ms 2

Sub Menu Proposal ......................................................................................................................... 67
Sub Menu Access To Equipment ..................................................................................................... 69
Sub Menu Budget............................................................................................................................ 71
Sub Menu List Of Co-Researchers ................................................................................................... 73
Sub Menu Recommendation .......................................................................................................... 76
Sub Menu Approval ........................................................................................................................ 78

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

ms 3

UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM
‘UTeM Research Information System’ ini digunakan bagi memudahkan kerja-kerja pengumpulan
maklumat dan data ke atas kajian yang dijalankan di universiti. Sistem ini menggunakan aplikasi ‘Web
Base’. Di antara sub modul yang terdapat di dalam Sistem Maklumat Penyelidikan ‘Web Base’ adalah
seperti di bawah :
SUB-MODUL
Pengenalan
‘Short Term Grant Applicaton’

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

KETERANGAN
1. Mendaftar sebagai ahli Portal
2. Memohon sistem (URIS) melalui portal
1. Permohonan PJP secara online
2. Sokong permohonan PJP secara online.
3. Kelulusan permohonan PJP secara online.

ms 4

utem. anda haruslah klik pada perkataan ‘PORTAL SIGN IN’ untuk masuk ke dalam portal UTeM. Skrin berikut akan dipaparkan :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. a Skrin 1 : Skrin Portal UTeM a) Bagi membolehkan anda mencapai ‘UTeM Research Information System’. UTeM ms 5 .Pengenalan ‘UTeM Research Information System’ yang digunakan untuk mengumpulkan data dan maklumat penyelidikan diletakkan di Portal UTeM yang beralamat di http://www. portal ini akan berfungsi sebagai sebuah aplikasi yang menggabungkan sistem-sistem utama serta sistem-sistem sokongan di UTeM. Walau bagaimanapun.edu.my.

UTeM ms 6 . Skrin berikut akan c Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.b b) Klik ’Member Registration’ dipaparkan:- untuk mendaftar sebagai pengguna Portal.

klik butang dipaparkan :- untuk menggunakan sistem URIS.c) Anda akan dibenarkan untuk masuk ke dalam portal UTeM setelah anda mendaftar sebagai pengguna portal. d) Setelah selesai mendaftar . Nombor staf akan digunakan sebagai ID Pengguna bagi setiap sistem yang digunakan di UTeM. UTeM ms 7 . Skrin berikut d Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.e) Masukkan ’User ID’ dan ’Password’ . UTeM ms 8 . klik butang ’Login’. Skrin berikut dipaparkan.

‘Recommendation’ dan ‘ Approval’. 1. UTeM ms 9 .Sub Modul Short Term Grant Application Fungsi : Skrin ini mengandungi 3 sub menu iaitu ‘Application’. 1 Skrin 1 : Menu Bagi Sub Modul Short Term Grant Application Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Klik sub modul ‘Short Term Grant Application’ untuk masukkan maklumat permohonan .

ii.1 : Menu Bagi Sub Menu ‘Appication/Permohonan’ Langkah-langkah untuk melakukan permohonan: i.1 Skrin 1. Lakukan carian samada mengikut ‘ Title/Tajuk’ atau ‘Status’ Tekan butang ‘Search’ untuk memaparkan maklumat seperti skrin berikut:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. i ii 1. Klik sub modul ‘ Application’ skrin berikut akan dipaparkan.1. 1. UTeM ms 10 .Sub Menu Application Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat permohonan baru.

UTeM ms 11 .iv iii iii. Tekan butang ‘New Application’ untuk membuat permohonan baru. Pilih ‘Tajuk/Title’ daripada ‘Senarai Permohonan’ projek untuk mengemaskinikan maklumat sediada. iv.skrin berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

UTeM ms 12 . Masukkan ‘No Staf’ atau ‘Nama Staf’. Maklumat Penyelidik dipaparkan.1.1 : Menu Bagi Sub Menu ‘Personel Particulars’ Langkah-langkah untuk memapaparkan maklumat peribadi penyelidik: i. ii. 1. 1. Klik sub modul ‘Personel Particulars’ skrin berikut akan dipaparkan. iii iii. Untuk lakukan carianTekan butang search dan skrin berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.1 ii i Skrin 1. Tekan butang ‘Change’ skrin berikut dipaparkan.1.1.Sub Menu Personel Particulars Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat ‘Personel Particulars’ atau maklumat terperinci penyelidik.1.

UTeM untuk kembali kepada skrin sebelumnya. ms 13 . vi.iv iv. vii. ‘Nama Ketua Projek’ yang baru dipaparkan. Tekan ‘Create Application’ untuk membuat permohonan baru. Skrin berikut dipaparkan. Dwi Klik ‘Nama Staf’ yang dipilih dan tekan butang sebelumnya:- untuk kembali kepada skrin v vi v. klik butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 14 .

1. ii. Maklumat senarai projek yang sedang dan telah dijalankan oleh penyelidik di dalam tempoh tiga tahun terakhir dipaparkan.1.1.2 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Research’s Project’ Langkah-langkah untuk memaparkan senarai projek penyelidikan yang telah dijalankan: i. UTeM ms 15 . Klik sub modul ‘List Of Researcher’s Project’ skrin berikut akan dipaparkan.Sub Menu List Of Research’s Project Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan senarai projek yang sedang dan telah dijalankan dan didaftarkan ke dalam URIS oleh penyelidik di dalam tempoh tiga tahun terakhir.2.2 ii i Skrin 1.1. Tekan butang ‘Preview’ skrin berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. 1.

iii iii. UTeM ms 16 . Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. iv. Tekan butang ‘Close’ untuk kembali semula ke skrin sebelumnya. iv Tekan butang ‘Print’ untuk mencetak borang permohonan.

Tekan butang ‘Add’ skrin ini dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. ii.3 : Menu Bagi Sub Menu ‘Research Detail’ Langkah-langkah untuk masukkan maklumat terperinci penyelidik: i. iii. Klik sub modul ‘Research Detail’ skrin berikut akan dipaparkan. Masukkan ‘Tajuk Penyelidikan Yang Dicadangkan’.1.3 i iii ii Skrin 1.1.3. 1.1. UTeM ms 17 . 1. Pilih ‘Bidang Fokus’.Sub Menu Research Detail Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan ‘detail’ maklumat penyelidik .

v.iv iv. UTeM ms 18 . Bidang Disiplin yang dipilih akan dipaparkan. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Klik pada ‘Page’ untuk memilih kluster yang lain. ‘Tick’ dalam petak untuk memilih ‘Disiplin Penyelidikan’.

mesej berikut dipaparkan:- vii vii. bidang yang dihapuskan telah dihapuskan daripada senarai seperti skrin berikut :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Tekan butang ‘OK’. UTeM ms 19 .vi v vi. Sekiranya ingin membatalkan rekod yang dipilih maka ‘Tick’ pada petak dan tekan butang ‘Delete’ .

x. xi. Pilih ‘Fokus Penyelidikan’. Pilih ‘Status Komersil’. xii. Pilih ‘Jenis Penyelidikan’. skrin berikut akan dipaparkan.viii ix x xi xii xiii xiv viii. Pilih ‘Klasifikasi Penyelidikan’. Tekan butang ‘Save’. ix. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 20 .

1.4 : Menu Bagi Sub Menu ‘Proposal’ Langkah-langkah untuk masukkan maklumat proposal: i. UTeM ms 21 . 1.4.1. Klik sub modul ‘Proposal’ skrin berikut akan dipaparkan. 1.4 i Skrin 1. Tekan butang ‘Add’ skrin ini dipaparkan:- ii 2.Sub Menu Proposal Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat cadangan proposal / penyelidikan secara terperinci ke atas projek yang dijalankan. Tekan butang ‘Browse’ skrin berikut dipaparkan :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.1.

UTeM ms 22 . Tekan butang ‘Open’ . skrin berikut dipaparkan :- v v.iii iv 3. vi. Tekan butang ‘OK’ skrin Kepilan cadangan / proposal dipaparkan Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Pilih ‘File’ yang hendak di ‘upload’ 4.

viii viii. UTeM .vi vii vii. Tekan butang skrin berikut akan dipaparkan. ms 23 . masukkan maklumat proposal. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

jpeg.ix. Klik ‘OK’ dan pergi semula ke skrin berikut :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Pilih file image yang hendak dimasukkan ke dalam dokumen proposal. x xi. untuk upload gambar (jpg. UTeM ms 24 . Tekan butang untuk masukkan image yang dipilih seperti berikut:- x xii xii. klik butang png) file dan klik ‘OK’. Mesej berikut dipaparkan.gif dan ix x.

xiii xiii. UTeM xiv skrin berikut dipaparkan :- ms 25 . Klik butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Tekan butang Skrin berikut akan dipaparkan :- xii xiv.

xv xvii xv. xvii. Klik ‘OK’ skrin berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 26 . xvi. xvi Klik pada gambar . Klik ‘Paste’ pada petak ‘URL’ dan klik dalam kotak ‘Preview’ seperti skrin berikut:- xvii xvii.

xix xix. UTeM ms 27 .xviii xviii. Maklumat yang telah dipilih akan dipaparkan dan klik butang ‘Save’ skrin berikut dipaparkan. Klik butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:- xx xxi Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Klik butang Maklumat proposal berkaitan dipaparkan.xx. kaedah penyelidikan dan jangkaan hasil penyelidikan. Ulang langkah (vii) hingga (xxi) untuk masukkan maklumat keterangan. xxi. xxii xxii. UTeM ms 28 . objektif penyelidikan.

Sub Menu Access To Equipment Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat penyelidikan yang dijalankan.1. ii. iii. 1. ms 29 . Klik butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.5 : Menu Bagi Sub Menu ‘Access To Equipment’ Langkah-langkah untuk masukkan senarai peralatan : i.5 i ii iii Skrin 1. skrin berikut dipaparkan:- iv.1. Masukkan kemudahan sediada untuk kegunaan bagi penyelidikan di ‘Universiti’.1. 1. Masukkan kemudahan sediada untuk kegunaan bagi penyelidikan di ‘Lain-lain tempat’. Tekan butang .5. UTeM untuk kembali ke skrin sebelumnya. penggunaan peralatan sepanjang Klik sub modul ‘Access To Equipment’ skrin berikut akan dipaparkan.

1.6 i Skrin 1.1.6. 1. Klik sub modul ‘Budget’ skrin berikut akan dipaparkan.6 : Menu Bagi Sub Menu ‘Budget’ Langkah-langkah untuk masukkan maklumat bajet terperinci : i.1.Sub Menu Budget Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan bajet atau peruntukan yang digunakan sepanjang penyelidikan dijalankan.1. Tekan butang skrin berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 30 .

Tekan butang untuk tambah maklumat bajet terperinci. UTeM ms 31 . Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.ii. ‘Jumlah’ keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. v. Masukkan amaun perbelanjaan perjalanan dan sara hidup. Masukkan maklumat perbelanjaan perjalanan dan sara hidup seperti berikut:- v ii iii iv iv. iii.

‘Jumlah’ keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. UTeM ms 32 . Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Masukkan maklumat sewaan terperinci yang digunakan sepanjang penyelidikan yang dijalankan. vii.ix vi vii viii vi. viii. ix. Masukkan jumlah bajet yang digunakan. Tekan butang untuk tambah maklumat bajet terperinci.

Masukkan maklumat bekalan dan bahan-bahan lain terperinci yang digunakan sepanjang penyelidikan yang dijalankan.xiii xi xii x x. xi. UTeM ms 33 . xii. Tekan butang untuk tambah maklumat bajet terperinci. ‘Jumlah’ keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. xiii. Masukkan jumlah bajet yang digunakan. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

‘Jumlah’ keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. Maklumat Gaji dan Upah tidak perlu dimasukkan. xvii. Masukkan maklumat Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang dibeli yang digunakan semasa penyelidikan dijalankan dan ulang langkah (x) hingga (xii). ‘Jumlah’ keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. xv. UTeM ms 34 . Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.xv xiv xiv. Masukkan maklumat Perkhidmatan yang digunakan semasa penyelidikan dijalankan dan ulang langkah (x) hingga (xii) xviii. xxiii xvi xviii xvii xvi.

xx. Klik butang untuk kembali ke skrin sebelumnya. Tekan butang untuk menyimpan maklumat. Masukkan maklumat Inventori yang digunakan semasa penyelidikan dijalankan dan ulang langkah (x) hingga (xii) xxi.xix xxi xx xix. Masukkan Maklumat Harta Tetap yang digunakan semasa penyelidikan dijalankan dan ulang langkah (x) hingga (xii). xxiii. skrin berikut akan dipaparkan. Klik butang untuk memaparkan ‘Short Term Research Grant Application Form’ seperti dibawah :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. xxii xxii. UTeM ms 35 .

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 36 .

7.1. UTeM ms 37 .Sub Menu List Of Co-Reseachers Fungsi : Skrin ini digunakan untuk menjemput ahli-ahli penyelidik yang lain untuk sama-sama menjalankan penyelidikan.7 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Co-Reseachers’ Langkah-langkah untuk masukkan senarai ahli-ahli penyelidik yang dilantik: i. Klik sub modul ‘List Of Co-Reseachers’ skrin berikut akan dipaparkan.1. i 1.1. Tekan butang untuk melihat maklumat borang permohonan seperti skrin berikut :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.7 iii Skrin 1. 1.

untuk memilih ahli penyelidik yang lain. Klik butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Tekan butang dipaparkan:- untuk kembali ke skrin sebelumnya.ii 2. ms 38 . UTeM maklumat berikut akan dipaparkan mengikut kriteria yang dipilih. Pilih dan masukkan ‘No Staf’ atau ‘Nama Staf’. v. Tekan butang 3. skrin berikut akan iv v iv.

vi vi. skrin berikut dipaparkan:vii vii. Dwi klik penyelidik yang dipilih. Tekan butang dipaparkan :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM untuk memilih penyelidik selain daripada UTeM. skrin berikut akan ms 39 . Klik butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:- viii viii.

Tekan butang untuk kembali ke skrin sebelumnya dan maklumat penyelidik yang dipilih dipaparkan seperti berikut :Sekiranya ingin melakukan ‘Delete’ kepada penyelidik yang telah dipilih.ix ix. No Telefon/HP dan e-mail seperti skrin berikut :- x. Tekan butang ‘OK’ mesej ini dipaparkan. maka ‘Tick’ pada petak penyelidik dan tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.Jawatan. xii. Nok Kad Pengenalan. Masukkkan maklumat penyelidik luar yang dilantik seperti Nama. UTeM . x xi xi. Alamat Fakulti /Pusat. ms 40 .

Tekan butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:xv.xii xiii xiii. Tekan butang dipaparkan:- untuk menjemput penyelidik yang dipilih . UTeM ms 41 . Ahli-ahli penyelidik yang dilantik akan semak e-mail untuk menerima jemputan daripada Ketua Projek seperti skrin berikut :- xv Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. mesej berikut xiv xiv.

Masukkan maklumat yang diperlukan (yang berwarna merah ).xvi. Sila klik pada ‘Templete Curriculum Vitae’ xvi xvii. UTeM simpan mesej berikut akan dipaparkan:- ms 42 . xvii xviii. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

UTeM ms 43 . xix xx xxi. Masukkan ‘File Name’ dan klik butang ‘OK’. Masukkan nama file xx. Tekan butang . xxi Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.xix.

Mesej akan dipaparkan seperti berikut dan tekan butang ‘Close’ :- xxii Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 44 .xxii.

1.1. Klik sub modul ‘Declaration’ skrin berikut akan dipaparkan.8.8 : Menu Bagi Sub Menu ‘Declaration’ Langkah-langkah untuk membuat membuat pengakuan ke atas maklumat yang dimasukkan : i. i 1.8 iii Skrin 1. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.Sub Menu Declaration Fungsi : Skrin ini digunakan untuk membuat pengakuan ke atas segala keterangan yang diberikan dalam permohonan adalah benar. 1.1. UTeM skrin berikut dipaparkan:- ms 45 .

Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. ms 46 . Tekan butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:ii iii. UTeM untuk menghantar borang permohonan dan perakuan maklumat.ii.

Klik sub modul ‘Recommendation’ skrin berikut akan dipaparkan. ii i 1. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.2 Skrin 1. 1. UTeM ms 47 .2.Sub Menu Recommendation Fungsi : Skrin ini digunakan untuk mendapatkan sokongan permohonan baru. Lakukan carian samada mengikut ‘ Title/Tajuk’ atau ‘Status’ Petunjuk akan dipaparkan mengikut warna. ii.2 : Menu Bagi Sub Menu ‘Recommendation’ Langkah-langkah untuk mendapatkan sokongan permohonan: i.

iii iv v iii. Pilih ‘Title/Tajuk’ daripada senarai permohonan. v. Maklumat ‘List Of Appplicataion’ atau ‘Senarai Permohonan’ akan dipaparkan. iv. Tekan butang . UTeM ms 48 . Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

1.2. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.1 Klik sub modul ‘Personel Particulars’ skrin berikut akan dipaparkan.1 i Skrin 1. 1.2. Maklumat peribadi penyelidik dipaparkan.1 : Menu Bagi Sub Menu ‘Personel Particulars’ Paparan ‘Personel Particulars’ : i.2. UTeM ms 49 .Sub Menu Personel Particulars Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik.

Senarai projek penyelidikan dipaparkan.2. 1. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.2 Klik sub modul ‘List Of Researcher’s Projects’ skrin berikut akan dipaparkan.2. UTeM ms 50 . 1.2.Sub Menu List Of Researche’s Projects Fungsi : Skrin ini digunakan untuk senaraikan projek penyelidik yang dijalankan.2 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Researche’s Projects’ Paparan ‘List Of Researcher’s Projects’ : i.2 i Skrin 1.

3 Klik sub modul ‘Researche’s Details’ skrin berikut akan dipaparkan.2. 1. Maklumat terperinci projek penyelidikan yang dijalankan dipaparkan.3 : Menu Bagi Sub Menu ‘Research Details’ Paparan ‘Research Details’ : i. UTeM ms 51 .Sub Menu Researche’s Details Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat terperinci penyelidik.3 i Skrin 1. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. 1.2.2.

Sub Menu Proposal
Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan proposal.
1.2.4

Klik sub modul ‘Proposal’ skrin berikut akan dipaparkan.
1.2.4

i
ii

iii

Skrin 1.2.4 : Menu Bagi Sub Menu ‘Proposal’
Paparan ‘Proposal’ :
i.
ii.
iii.

Sekiranya terdapat fail yang dikepilkan maka klik pada fail tersebut untuk melihat isi
kandungan fail tersebut.
Klik pada butang
.
Maklumat fail penyeldikan dipaparkan.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

ms 52

Sub Menu Access To Equipment
Fungsi : Skrin ini digunakan untuk senaraikan kemudahan sedia ada untuk kegunaan bagi penyelidikan
dengan terperinci samada di dalam universiti atau lain-lain sumber atau tempat.
1.2.5

Klik sub modul ‘Access To Equipment’ skrin berikut akan dipaparkan.
1.2.5

i

ii

Skrin 1.2.5 : Menu Bagi Sub Menu ‘Access To Equipment’
Paparan ‘Access To Equipment’ :
i.
ii.
iii.

Senarai peralatan yang digunakan di universiti dipaparkan.
Klik pada butang
.
Maklumat fail penyelidikan dipaparkan.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

ms 53

Sub Menu Budget
Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan bajet bagi tujuan penyelidikan merangkumi bajet
perjalanan dan sara hidup, sewaan , bekalan dan bahan-bahan , penyelenggaraan dan pembaikan kecil
yang dibeli , gaji dan upah , perkhidmatan , harta tetap dan inventori.
1.2.6

Klik sub modul ‘Budget’ skrin berikut akan dipaparkan.
1.2.6

iv

ii

i

iii

Skrin 1.2.6 : Menu Bagi Sub Menu ‘Budget’
Paparan ‘Budget’ :
i.
ii.
iii.
iv.

Senarai keseluruhan bajet yang digunakan dipaparkan .
Klik pada butang
untuk melihat bajet terperinci.
Klik butang ‘AR’ untuk salin amaun item berkenaan ke amaun yang disokong.
Tekan butang
untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat sebelum melakukan
sokongan ke atas penyelidikan yang dijalankan, mesej berikut dipaparkan:-

Nota : Sekiranya amaun bagi Vote 21000 yang dimasukkan melebihi 40% daripada jumlah
bajet mesej berikut akan dipaparkan.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

ms 54

Sub Menu List Of Co-Reseachers
Fungsi : Skrin ini digunakan untuk senaraikan nama ahli penyelidik yang lain yang telah bersetuju untuk
menjalankan penyelidikan secara bersama.
1.2.7 Klik sub modul ‘List Of Co-Reseachers’ skrin berikut akan dipaparkan.
1.2.7

ii

i

Skrin 1.2.7 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Co-Reseachers’
Paparan ‘List Of Co-Reseachers’ :
i.
ii.

Maklumat penyelidik disenaraikan.
klik pada nama yang berkenaan untuk melihat CV mereka, mesej berikut dipaparkan:-

iii

iii.

Tekan butang

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011
Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM

untuk melihat fail CV yang dikepilkan seperti berikut :-

ms 55

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 56 .

Masukkan ulasan umum. UTeM ms 57 . Sekiranya diskong dengan pindaan maka penyelidik tersebut hendaklah melakukan pindaan ke atas permohonan yang dilakukan sekali lagi dan dapatkan sokongan semula. iii 1. Permohonan tersebut boleh diperakukan samada disokong tanpa pindaan atau disokong dengan pindaan atau tidak disokong dan nyatakan sebabnya.8 : Menu Bagi Sub Menu ‘Recommendation’ Paparan ‘Recommendation’ : i.2. Lakukan perakuan samada disokong tanpa pindaan atau disokong dengan pindaan atau tidak disokong dan nyatakan sebabnya.8 i ii Skrin 1.2. Klik pada butang OK untuk menyimpan status dan komen sokongan. mesej berikut dipaparkan:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. iii.Sub Menu Recommendation Fungsi : Skrin ini digunakan untuk Dekan/Timbalan Dekan/Pusat mendapatkan sokongan ke atas permohonan yang dilampirkan. 1. ii.2.8 Klik sub modul ‘Recommendation’ skrin berikut akan dipaparkan.

UTeM ms 58 .2.9 i ii Skrin 1.9 : Menu Bagi Sub Menu ‘Declaration’ Paparan ‘Declaration’ : i.9 Klik sub modul ‘Declaration’ skrin berikut akan dipaparkan. 1. Mesej akan dipaparkan.2. Tekan butang untuk menghantar dan memaklumkan bahawa maklumat di dalam borang yang telah dilengkapkan adalah benar. ii. 1.Sub Menu Declaration Fungsi : Skrin ini digunakan untuk membuat pengisytiharan atau perakuan ke atas permohonan yang dimohon. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.2.

ii ii i 1.3. UTeM . Klik sub modul ‘Approval’ skrin berikut akan dipaparkan.Sub Menu Approval Fungsi : Skrin ini digunakan untuk mendapatkan kelulusan permohonan baru.3 Skrin 1. ii. skrin berikut dipaparkan:- ms 59 .3 : Menu Bagi Sub Menu ‘Approval’ Langkah-langkah untuk mendapatkan sokongan permohonan: i. iii. 1. Lakukan carian samada mengikut ‘ Title/Tajuk’ atau ‘Status’ Petunjuk akan dipaparkan mengikut warna. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 60 . v.v iv iv. Maklumat ‘List Of Appplicataion’ atau ‘Senarai Permohonan’ akan dipaparkan. Pilih ‘Title/Tajuk’ daripada senarai permohonan.

1.3. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.1 i Skrin 1.Sub Menu Personel Particulars Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik bagi mendapatkan kelulusan.3.3.1 Klik sub modul ‘Personel Particulars’ skrin berikut akan dipaparkan. ii 1.1 : Menu Bagi Sub Menu ‘Personel Particulars’ Paparan ‘Personel Particulars’ : i. Maklumat peribadi penyelidik dipaparkan. ii. UTeM skrin berikut dipaparkan:- ms 61 .

UTeM untuk mencetak borang permohonan. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.ii iii. ms 62 .

UTeM skrin berikut dipaparkan:- ms 63 .3.2 i Skrin 1.Sub Menu List Of Research’s Projects Fungsi : Skrin ini digunakan untuk senaraikan projek-projek penyelidikan yang telah dijalankan. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. ii 1.2 Klik sub modul ‘List Of Research’s Projects’ skrin berikut akan dipaparkan.3. Senarai projek penyelidik dipaparkan.2 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Research’s Projects’ Paparan ‘List Of Research’s Projects’: i.3. 1. ii.

UTeM ms 64 .iii iii. Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Tekan butang untuk mencetak borang permohonan.

1.3.3.3 Klik sub modul ‘Research Details’ skrin berikut akan dipaparkan. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.3. 1.3 : Menu Bagi Sub Menu ‘Research Details’ Paparan ‘Research Details’: i.3 ii i Skrin 1. UTeM skrin berikut dipaparkan:- ms 65 . ii. Senarai projek penyelidik dipaparkan.Sub Menu Research Details Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik bagi mendapatkan kelulusan.

iii iii. ms 66 . Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM untuk mencetak borang permohonan.

4 : Menu Bagi Sub Menu ‘Proposal’ Paparan ‘Proposal’: i. UTeM untuk melihat maklumat terperinci seperti berikut :- ms 67 .3.4 iii ii i Skrin 1.Sub Menu Proposal Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat proposal. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. 1.4 Klik sub modul ‘Proposal’ skrin berikut akan dipaparkan. Maklumat cadangan / proposal penyelidikan dipaparkan. 1.3.3. ii.

iv Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 68 .iii. Tekan butang skrin berikut dipaparkan:- Tekan butang untuk mencetak borang permohonan. iv.

5 : Menu Bagi Sub Menu ‘Access To Equipment’ Paparan ‘Access To Equipment’: i.5 ii i Skrin 1. 1.3. UTeM untuk melihat maklumat terperinci seperti berikut :- ms 69 .5 Klik sub modul ‘Access To Equipment’ skrin berikut akan dipaparkan.Sub Menu Access To Equipment Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peralatan yang digunakan sepanjang penyelidikan.3. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. 1.3. ii. Maklumat peralatan yang digunakan dipaparkan.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 70 .

1. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Maklumat bajet dipaparkan.6 : Menu Bagi Sub Menu ‘Budget’ Paparan ‘Budget’ : i. Sebelum bajet diluluskan. 1. Atau masukkan amaun diluluskan pada petak yang berkenaan . Tekan butang iv. klik ‘AR’ bagi salin amun yang disokong kepada amun yang diluluskan.3. ii.Sub Menu Budget Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat bajet yang digunakan semasa penyelidikan dijalankan bagi mendapatkan kelulusan.6 iv iii i ii Skrin 1.3. UTeM mesej berikut dipaparkan:- untuk melihat maklumat terperinci seperti berikut :- ms 71 .6 Klik sub modul ‘Budget’ skrin berikut akan dipaparkan.3. iii.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 72 .

1. ii. UTeM ms 73 .7 i iv ii Skrin 1. Klik pada nama penyelidik untuk melihat CV mereka.3.7 Klik sub modul ‘List Of Co-Researchers’ skrin berikut akan dipaparkan.7 : Menu Bagi Sub Menu ‘List Of Co-Researchers’ Paparan ‘List Of Co-Researchers’’ : i.Sub Menu List Of Co-Researchers Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik bagi mendapatkan kelulusan. 1. Senarai ahli-ahli penyelidikan dipaparkan.3. iii Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.3.

iv. UTeM ms 74 .iii. Tekan butang untuk melihat maklumat terperinci seperti berikut :- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. Tekan butang dan fail CV akan dipaparkan.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 75 .

8 : Menu Bagi Sub Menu ‘Recommendation’ Paparan ‘Recommendation’ : i.8 Klik sub modul ‘Recommendation’ skrin berikut akan dipaparkan.8 i ii Skrin 1. Klik pada kepilan komen untuk melihat komen yang disertakan. UTeM untuk membuka fail tersebut seperti berikut :- ms 76 .3.Sub Menu Recommendation Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik bagi mendapatkan sokongan. Maklumat perakuan daripada Dekan / Timbalan Dekan / Pusat.3.3. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. 1. ii. iii 1. iii iii.

Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 77 .

3. Tekan butang vi.9 Klik sub modul ‘Approval’ skrin berikut akan dipaparkan.3. Tekan butang untuk menyimpan makluman kelulusan.9 : Menu Bagi Sub Menu ‘Approval’ Paparan ‘Approval’ : i.3. vi 1. Masukkan komen/ulasan. ms 78 . iv. Masukkan tempoh ‘masa penyelidikan’ Pilih kelulusan samada diluluskan tanpa pindaan atau diluluskan dengan pindaan atau tidak diluluskan. 1. mesej berikut dipaparkan:v v. iii.Sub Menu Approval Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik bagi mendapatkan kelulusan. skrin berikut akan dipaparkan. UTeM untuk kembali ke skrin sebelumnya.9 i ii iii iv Skrin 1. ii. Tekan butang Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.

Tekan butang ‘Approval’ status akan bertukar bewarna hijau menunjukkan permohonan telah diluluskan seperti berikut :- vii viii i Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer.vii. UTeM ms 79 .

Nota : Sekiranya permohonan diluluskan ahli penyelidik akan dimaklumkan seperti skrin berikut:- Nota : Sekiranya permohonan tidak diluluskan ahli penyelidik akan dimaklumkan seperti skrin berikut:- Tarikh akhir kemaskini: 31 January 2011 Hakcipta © Pusat Komputer. UTeM ms 80 .