You are on page 1of 39

BADAN PERUNDANGAN

BADAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN PARLIMEN
 Pengenalan
- badan perundangan persekutuan ialah parlimen
- parlimen merupakan badan yg berkuasa untuk gubal dan lulus u negara
- komponen parlimen – YDA , Dewan Rakyat dan Dewan Negara
 keistimewaan parlimen
- apa-apa prosiding dalam parlimen tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah
- ahli p tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yg dikatakan dan pengundian yg dibuatnya dalam
parlimen
- ahli parlimen tidak boleh mempersoalkan perkara sensitif di bawah akta hasutan iaitu hak istimewa
orang Melayu / kewarganegaraan / bahasa kebangsaan / kedaulatan raja-raja Melayu
 YDA
- sebahagian drpd parlimen
- tidak mengambil bahagian dalam persidangan DR atau DN
- bertitah dalam pembukaan rasmi penggal parlimen
- memanggil persidangan parlimen / menangguhkan penggal p mengikut perlembagaan
- membubabarkan parlimen
- memperkenankan – akta baru / pindaan akta lama / pindaan perlembagaan / rang u-u kewangan
 dewan rakyat
- keanggotaan – 222 ahli yg dipili melalui pr umum / dipanggil ahli parlimen / boleh terdiri daripada
anggota sesebuah parti atau bebas
- hanya ahli sahaja yg boleh menjadi PM
- bidang kuasa
- membahaskan hal dan masalah rakyat
- menyemak dan membahas dasar kerajaan
- menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan
- mempunyai kuasa pemutus dalam rang u kewangan
- speaker
- boleh merupakan ahli DR / bukan ahli
- dipilih oleh DR / diperkenankan oleh YDA
- dibantu oleh 2 orang timbalan
- tugas – pengerusi persidangan / menjaga tatatertib anggota / kenakan tindakan disiplin kepada
ahli tak berdisiplin / jurucakap DR / memaklumkan kekosongan kerusi kepada SPR
- setiausaha
- dilantik oleh YDA atas nasihat PM
- menguruskan pentadbiran DR/ menyediakan penyata rasmi DR @ hansard
- beliau hanya boleh dipecat oleh YDA melalui tribunal
- cukup korum – 26
DEWAN NEGARA
- mengandungi 70 ahli
- ahli – dipilih/ lantik
- ahli dipanggil senator
- DUN setiap negeri akan memilih 2 ahli DUN untuk jadi senator – jumlah 26 orang
- YDA lantik 2 orang bagi WP KL , 1 WP Labuah .1 WP Putrajaya dan 40 orang drpd seluruh negara
( mengikut nasihat PM – 44 orang )
- Senator lantikan YDA biasanya – banyak berjasa / cemerlang dalam perkhidmatan awam /wakil
bidang profesional / wakili kaum minoriti
- Berumur lebih 30 tahun
- Tempoh perkhidmatan – 3 tahun / maksimum 2 penggal @ 6 tahun
- Bidang kuasa – bahas hal rakyat / bincang dasar kerajaan / bahas , tangguh rang undang-undang
, pindaan akta atau pindaan perlembagaan
- Speaker – lantikan / kuasa/ bidang tugas sama dengan speaker DR
Ketua pentadbiran parlimen
- jawatan baru diwujudkan oleh kabinet pada tahun 2005
- tugas – meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dan menerima arahan
kabinet membabitkan urusan parlimen secara terus

- ketua pentdbiran dilantik oleh YDA atas nasihat PM
saraan ahli parlimen – kumpulan wang yg disatukan
hilang kelayakan sebagai ahli DR dan DN
- didapati tidak sempurna akal
- bankrap/ belum dilepaskan
- tak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya
- memegang jawatan berpendapatan
- disabitkan dengan kesalahan – penjara lebih satu tahun / denda lebih RM 2000
- sengaja mendapat kewarganegaraan asing
pembubaran parlimen
- jangka hayat parlimen ialah 5 tahun
- dikira dari tarikh persidangan pertama
- boleh dibubarkan lebih awal oleh YDA atas nasihat PM
- kalau parlimen bubar DR bubar , DN terus berfungsi
- hendaklah dibuat pr – dalam masa 60 hari
- persidangan parlimen seterusnya mesti dibuat dalam masa 120 hari pembubarannya

PERSIDANGAN PARLIMEN
- Agenda awal persdiangan parlimen ialah
i. rancang takwim bagi DR
ii. pembahagian tempoh / 5 penggal – setiap penggal 1 tahun
iii. dalam setiap penggal ada 2 atau 3 kali persidangan
iv. jarak masa antara dua persidangan tidak boleh melebihi enam bulan atau 180 hari
v. melantik speaker
vi. angkat sumpah
vii. lantik ketua pembangkang
viii. titah ucapan diraja
ix. ucapan terima kasih
x. persidangan bermula
 fungsi parlimen
- menggubal dan meluluskan u persekutuan
- pinda u persekutuan sedia ada / u persekutuan
- semak dan bahas dasar kerajaan
- luluskan perbelanjaan kerajaan dan hasil cukai baru
- forum kritikan dan fokus pendapat awam tentang perkara nasional
 jawatankuasa parlimen
- penubuhan 5 jk – pemilihan / peraturan tetap / dewan / hak ahli dan akaun awam
- kesemua jk ada dalam DR , di DN ada 4 sahaja kecuali jk akaun awam
- kalau ada keperluan diwujudkan jk adhoc/sementara di kedua-dua dewan

jenis undang-undang di parlimen
1. rang u awam / kerajaan
- melibatkan keseluruhan u yg berhubung dengan dasar awam , negara dan rakyat
- dibentangkan oleh menteri yg mewakili pihak kerajaan
2. r u persendirian
- melibatkan orang atau kumpulan orang , pertubuhan , perasatuan atau perbadanan tertentu sahaja
- bercorak tempatan atau persendirian
3. r u ahli persendirian
- dibentangkan oleh ahli DR selain menteri atau timbalan menteri
- boleh meliputi seluruh negara atau pihak tertentu sahaja
4. r u hibrid
- u campuran yg dibentangkan oleh menteri/ ahli DR yg menyentuh kepentingan tertentu

prosedur penggubalan undang-undang dalam parlimen
1 Rang undang-undang didraf oleh menteri
2 Rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara
3 Kelulusan kabinet
4 Bacaan pertama - Peringkat ini merupakan satu formaliti
Menteri yg berkenaan atau speaker atau pembentang r u membaca tajuk sahaja
Tiada sebarang perbahasan tentang r u itu pada peringkat ini
5 Bacaan kedua - Peringkat paling penting
R u dibahaskan dengan mendalam dan menyeluruh dalam DR dan DN
Menteri yg bertanggungjawab perlu menjawab pertanyaan berkaitan dengan r u itu
Undian – tolak / terima dibuat di DR
Setuju – diserahkan kepada jawatankuasa
6 Peringkat jawatankuasa Ada jawatankuasa khas
R u dibahaskan dengan lebih terperinci
Jk berhak mengubahsuai / meminda
7 Bacaan ketiga Dibahaskan di DR jika perlu
Undian dibuat untuk kelulusan
8 R u diperkenan oleh YDA R u dipersembahkan kepada YDA
YDA mesti memperkenan r u dalam masa 30 hari
9 R u dimasukkan dalam warta kerajaan Diwartakan dalam warta kerajaan
Ia dicetak lalu dimasukkan dalam warta kerajaan
Boleh dikuatkasakan kerana telah menjadi u
Satu salinan dipaparkan di parlimen

PINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Dalam 4 kaedah
Kaedah 1
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenan MRR
- isu – kedudukan istimewa orang Melayu / bumiputera Sabah dan Sarawak
- kepentingan sah kaum lain
- hak dan kedaulatan raja
- tugas dan kuasa MRR
- hal ehwal Islam
- kedudukan bahasa kebangsaan
- kewarganegaraan
- keistimewaan parlimen
- pengubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia
Kaedah 2
- sokongan majoriti 2/3 di majlis parlimen dan persetujuan YD ng Sabah dan sarawak
- isu – hak warga S & S untuk menjadi warganegara Malaysia
- pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi
- soal agama , bahasa dan keistimewaan bumiputera
- kuasa perundangan negeri di negeri ini
- hak kesamarataan penduduk di negeri ini
Kaedah 3
- sokongan majoriti mudah ahli majlis parlimen
- bentuk sumpah dan ikrar
- pemilihan dan persaraan ahli DN
- peruntukan tambahan kewarganegaraan
- persempadanan kawasan pr
- perkara dalam senarai persekutuan , senarai bersama dan senarai perundangan
- perkara dalam senarai negeri dalam senarai perundangan terutama yg melibatkan pelaksanaan triti ,
perjanjian atau konvensyen dan menyamakan u antara negeri
Kaedah 4
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen bagi hal yang tak disebut dalam mana-mana tiga kaedah
pindaan di atas
BADAN Perundangan Negeri ( Dewan Undangan Negeri )
Pengenalan

tangguh persidangan .perkara yg tak boleh dipinda oleh DUN  warisan tahta kerajaan  kedudukan penmbesar istana  para pembesar adat Melayu  cara pelantikan dan sifat waris tahta . Hak untuk memilih .bubar DUN DUN . sejahtera dan stabil. iaitu sistem Raja Berperlembagaan dan Sistem Republik.perkenankan rang u negeri .ada kuasa dalam senarai negeri dan senarai bersama . gelaran kehormatan . Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi.tak bankrap .warganegara .tak pernah dipenjara lebihsatu tahun/ lepas 5 tahun tamat hukuman . Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat.ada 2 komponen iaitu sultan dan DUN fungsi raja/sultan/ YTB .tak didenda lenbih RM 2000 .berumur 21 tahun atau lebih . permaisuri dan pemangku raja  pemecatan .tidak mengambil bahagian dalam persidangan . penarikan diri dan penurunan tahta atau waris  pengurniaan / pelucutan pangkat ..bermastautin di negeri berkenaan . mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya adalah kuasa rakyat.badan perundangan peringkat negeri .sempurna akal . Sistem ini berjaya mengekalkan kerajaan yang adil. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ini rakyat berpeluang membentuk Kerajaan dan juga memberi pelung kepada rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya.bahas dan luluskan belanjawan negeri .terdapat 13 DUN di negara ini ( tiada – WP ) . . bintang kebesaran SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN Demokrasi berparlimen ialah sistem pentadbiran kerajaan moden yang mengutamakan mandate dan suara rakyat dalam pemerintahan.menyokong.panggil persidangan . Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.apa-apa prosiding dalam DUN tak boleh dibawa ke mahkamah kelayakan calon DUN .tak pegang jawatan berpendapatan hilang kelayakan – sama dengan DR fungsi – sama dengan DR – peringkat negeri pelantikan speaker – sama prosedur penggubalan undang-undang pindaan perlembagaan negeri – sama dengan DR .ahli DUN dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya .rasmi/ beri titah ketika pembukaan rasmi penggal .

badan kehakiman ( judisiari ) . Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dalam sistem raja berperlembagaan terdiri kepada 2 institusi iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-raja. baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan pertimbangan atau budi bicara dalam membuat keputusan. Yang di-Pertuan Agong mengetuai 3 badan atau bahagian kerajaan iaitu badan perundangan ( legasif ). Apabila menjalankan tanggungjawabnya. Badan perundangan berfungsi untuk mengubal undang-undang dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungiawab menggubal undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di negara kita. Sebagai ketua utama negara. Mempunyai peranan yang penting dalam proses undang-undang. Jawatan yang dipegang oleh ahli Senator dalam tempoh tiga . Parlimen terdiri daripada.RAJA BERPERLEMBAGAAN Raja berperlembagaan bermaksud sistem beraja mengikut peraturan perlembagaan iaitu perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara yang dipilih secara bergilir daripada 9 raja negeri-negeri yang ada. Antara tugas Yang di-Pertuan Agong ialah : a) Memperkenalkan rang undang-undang b) Tugas mengikut budi bicara c) Tugas mengikut nasihat d) Pemerintah tertinggi angkatan tentera e) Pengishtiharan darurat f) Kuasa Pengampun Badan Perundangan ( Legasif ) Sistem perundangan adalah undang-undang yang digubal oleh badan perundangan. Yang di-Pertuan Agong dilantik 5 tahun sekali. Ahli Dewan Negara yang digelar Senator bagi mewakili setiap negeri dan dilantik tanpa bertanding dalam pilihan raya. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli. Perlembagaan dipertanggungiawabkan melaksanakannya. Sistem Raja Berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Yang di-Pertuan Agong. Sistem ini membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita di samping memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang di naungi oleh raja. badan pemerintahan ( eksekutif ). Yang diPertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan atas nasihat Perdana Menteri.

Biasanya. Badan Pelaksana (Eksekutif) Badan pelaksana terdiri daripada Jemaah Menteri atau Kabinet yang merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. negeri dan daerah. Ahli Parlimen bersetaraf dengan Senator. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. badan pelaksana mempunyai jabatan kerajaan. bidang profesional. perusahaan. Biasanya. badan pelaksana mempunyai perkhidmatan awam yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Ahli mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. pertanian. Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Badan berkanun ini mempunyai pelbagai tugas dan tanggungiawab yang besar untuk . badan pelaksana mempunyai badan-badan kerajaan yang dikenali sebagai badan berkanun. Terdapat 26 buah kementerian yang bertanggungiawab dalam semua perkara. Jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran Ketua Pengarah. Sistem undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai Enakmen manakala. Dalam segi kementerian pula. Tugas utama Dewan Rakyat adalah menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat.Selain itu. Mereka boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri. atau bidang tertentu seperti perniagaan. Dewan Rakyat mengandungi 219 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. mengetuai pentadbiran pada peringkat kementerian. Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Di samping itu juga. Seterusnya. sesebuah kementerian mempunyai jabatan pada peringkat pusat. Tempoh jawatan bagi anggota ahli Dewan Rakyat ialah lima tahun. Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri. merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam. Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan. Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa tertentu dan mempunyai peruntukan kewangan tersendiri.tahun. Dewan Rakyat merupakan dewan terpenting dan utama kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Badan ini ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan. Kemudian dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan. Sistem undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamakan Akta. setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri. Ketua Setiausaha Kementerian. kesenian dan kebajikan. Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan. Jemaah Menteri atau Kabinet melaksanakan tugas dalam menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Seseorang Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.

mentafsirkan undang-undang. memperkenalkan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Peguam Negara bertugas menjadi penasihat undang-undang kerajaan. Melalui sistem ini individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Badan Kehakiman berfungsi menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik dalam menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Peguam Negara akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan kemudian dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman. Seseorang hakim tidak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang alasan yang munasabah. Mahkamah juga mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara.Dalam pengurusan pelantikan. Akhir sekali. termasuklah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. adalah suruhanjaya. Di antaranya. Selain itu. kenaikan pangkat dan pernantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam. Suruhanjaya Pasukan Polis dan Majlis Angkatan Tentera. Perkara sivil berkaitan dengan saman manakala. Antara sistem mahkamah yang telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia adalah untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini. Mahkamah tidak boleh memindahkan undang-undang kerana perkara itu merupakan kuasa Badan perundangan atau Parlimen.mempercepat pentadbiran dan program pernbangunan di bawah rancangan lima tahun kerajaan. Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan. PROSES PILIHAN RAYA Maksud Pilihan Raya . Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri ditafsir melalui kuasa badan kehakiman. Seterusnya. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. mengisytiharkan undangundang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Badan Kehakiman (Judisiari) Badan Kehakiman adalah kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan Jenayah. badan kehakiman mempunyai hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan.

Suruhanjaya Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) (Election Commission of Malaysian) ialah sebuah suruhanjaya yang menyelia. Mengekalkan pucuk pimpinan dalam negara. Memberi peluang kepada raykyat untuk memilih dan menukar pucuk pimpinan. Syarat-syarat bagi kelayakan ahli SPR ialah: 1) Warganegara Malaysia 2) Bukan ahli politik 3) Berumur tidak lebih daripada 65 tahun 4) Seseorang yang tidak muflis . Disamping itu juga. SPR juga memiliki 5 orang ahli termasuk seorang ahli dari Sabah dan Sarawak. pemilihan calon bagi mengisi jawatan tertinggi kerajaan. Calon yang menang pemilihan mendapat undi terbanyak yang dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pemilihan ini dilakukan secara sulit melalui prosedur yang telus dan teratur. Anggota SPR Anggota SPR dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis Raja-raja (MPR). mengelola da bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Ini merupakan ciri utama dalam sistem demokrasi berpalimen di Malaysia. Fungsi Pilihan Raya Antara fungsi pilihan raya ialah. Seterusnya. menguatkan kestabilan dan legitimasai dalam sebuah organisasi dan komuniti politik. Suruhan Pilihan Raya (SPR) di Malaysia ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang.Pilihan raya adalah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. meneruskan legasi negara Demokrasi Berparlimen. Keputusan pengiraan undi dibuat secara terbuka dan direkodkan. Keanggotaannya terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang timbalan pengerusi. menubuhkan sebuah kerajaan demokrasi. Ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Selain itu. SPR mengadakan pilihan raya umum keatas Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan.

SPR mendaftarkan calon-calon yang bertanding dan memastikan calon-calo memenuhi syarat dan kelayakan. Seterusnya.Pesempadanan semula bahagian pilihan raya SPR bertanggungjawab mengkaji semula sempadan bahagian pilihan raya berparlimen dan negeri. serta menjalankan pilihan raya kecil. pada tarikh sebelum kelayakan. Syor awal persempadanan mesti dimaklumkan kepada Yang di Pertuan Dewan Rakyat dan Perdana Menteri untuk disiar kan dalam Warta Kerajaan. Selain itu.Fungsi SPR Antara fungsi SPR ialah membuat kajian dan persempadanan semula bahagianbahagian Pilihan raya Parlimen dan Negeri tidak kurang daripada 8 tahun dari tarikh persempadanan yang lalu. didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara untuk tempoh 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan. pemilih ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara. tidak memperolehi kerakyatan asing.Hilang Kelayakan Pemilih Pada tarikh kelayakan. Antara syarat kelayakan mendaftar sebagai pemilih ialah : a) Warganegara Malaysia b) Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh kelayakan c) Penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya d) Tidak hilang kelayakan sebagai pemilih 3. SPR menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. 2.Pendaftaran Pemilih ( Pegundi ) Pemilih mesti berdaftar dengan SPR sebelum boleh mengundi dalam pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Disamping itu juga . 1. Menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat (DR) dan Dewan Undangan Negeri (DUN) . Selain itu. Calon akan hilang kelayakan apabila . .

Pilihan Raya Kecil (PRK) juga diadakan dalam tempoh 60 hari bagi semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak dari tarikh kekosongan sama ada disebabkan kematian. Kelayakan Calon Pilihan Raya *Seseorang itu layak menjadi calon dalam mana-mana pilihan raya jika memenuhi syarat –syarat berikut: a) Warganegara Malaysia dan bermastautin di negara ini b) Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan calon c) Tinggal di negeri dimana ia akan bertanding *Seseorang calon hilang kelayakan sekiranya dirinya: a) Telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman b) Memegang jawatan berkepentingan “ Office of Profir “ atau jawatan yang dibayar gaji . c) Gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihan raya d) Didapati bersalah dijatuhkan hukuman penjara untuk temph tidak kurang dari 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2000 dan tidak mendapat keampunan e) Telah memperolehi kewarganegaraan asing 6. Pilihan Raya Umum (PRU) mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak dari tarikh pembubaran. Tempoh Pilihan Raya Pilihan raya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan sekali dalam tempoh 5 tahun kecuali jika dewan dibubarkan lebih awal. kemudian dipamerkan selama 7 hari bertujuan untuk urusan bantahan dan tuntutan. perletakan jawatan atau hilang kelayakan. Semakan Daftar Pemilih Semakan daftar pemilih dilaksanakan sepanjang tahun dan daftar-daftar pemilih baharu disediakan 3 bulan sekali . Tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh SPR 7. Selepas dipertimbangkan tuntutan dan bantahan tersebut yang melalui siasatan awam. Nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang hilang kelayakan akan dikeluarkan dari mendaftar. 5.4. daftar pemilih akan disahkan oleh SPR dalam tempoh sebulan. Proses Pilihan Raya .

Individu yang dibenarkan berada di tempat pengiraan adalah ahli dan pegawai SPR. Pengiraan Undi Pengiraan undi dilakukan di tempat mengundi atau berkelompok dan undi pos setiap bahagian pilihan raya dikira di tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Pengurus SPR. Calon hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh oleh semua calon yang bertanding didalam sesuatu bahagian pilihan raya. Pengundian dilakukan di tempat-tempat mengundi yang telah diwartakan.00 petang di seluruh Malaysia. 9. Pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya.00 pagi hingga 5. Keputusan Mahkamah Tinggi boleh dirayu ke Mahkamah Persekutuan. Petisyen mesti dikemukakan ke Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya dan disiarkan dalam warta kerajaan. waktu mengundi . lokasi mengundi. Keputusan pengiraan undi akan dikemukakan oleh Pegawai Pengurus SPR. 8. Hari Mengundi Masa mengundi dari 8. SPR biasanya akan mengeluarkan notis untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang perkara-perkara pilihan raya iaitu tarikh mengundi. 10. Deposit Setiap calon yang ingin bertanding perlu membayar deposit sebanyak RM10000. dan lokasi pust pengiraan dan jumlah pengundi. akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti sebagai wakil yang terpilih. petisyen boleh dibuat atas sebab ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan pilihan raya.PRU dan PRK bermula dengan pengeluaran writ pilihan raya oleh SPR kepada pegawai pengurus. Pada masa yang sama. notis akan diedarkan menetapkan tarikhtarikh hari penamaan calon dan tarikh mengundi. Petisyen Pilihan Raya Keputusan pilihan raya boleh cabar atau dipertikaikan di mahkamah. Pegawai lain yang di lantik oleh SPR. bagi kerusi parlimen dan RM5000 kerusi Dewan Undangan Negeri. Kerani mengundi dan kerani kira undi akan membantu Ketua Tempat Mengundi yang dikawal semasa proses pengundian. kerani mengira undi dan calon atau wakil calon dan ejen mengira undi. . 11.

Setelah Parlimen dibubarkan. Persidangan Parlimen tidak boleh ditangguhkan enam bulan berselang diantara mesyuarat akhir bagi satu penggal dengan mesyuarat pertama bagi penggal yang akan datang. Pengenalan Konsep parlimen secara umum ialah jarak masa sesuatu kerajaan terbentuk mulai tarikh pilihanraya hingga ke suatu pilihanraya seterusnya. Parlimen akan bersidang apabila dipanggil oleh Yang diPertuan Agong. Pengarah Pilihan Raya akan menyimpan daftar pemilih yang telah ditandakan dan counter foils kertas undi untuk menjamin kerahsiaan undi. Pengumuman Keputusan Pengundian dan Selepas Hari Pegundian Keputusan seluruh pilihan raya umum akan diumumkan kepada seluruh rakyat Malaysia.Manakala konsep parlimen secara khusus pula ialah parlimen merupakan badan perundangan tertinggi yang diberi kuasa menggubal dan meluluskan undang – undang pada peringkat persekutuan. Apabila genap lima tahun. Parlimen akan kekal untuk selama lima tahun dari tarikh mesyuaratnya yang pertama. Parlimen akan bubar dengan sendirinya melainkan sebelum cukup tempoh ia dibubarkan oleh Yang diPertuan Agong. 13. Pegawai Pengurus akan melupuskan kertas-kertas undi dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Keputusan pilihan raya boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya dengan alasan berlaku penyogokan. Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Perbelanjaan pilihan raya tidak boleh melebihi RM200.12. 14. Parlimen hendaklah dipanggil bersidang tidak lewat dari 120 .000 bagi Dewan Rakyat dan RM100.00 bagi Dewan Undangan Negeri. Selepas tempoh 6 bulan. tidak mematuhi undangundang dan peraturan pilihan raya. 1) Huraikan proses penggubalan undang-undang di parlimen dan keanggotaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam Parlimen. perbuatan yang menyalahi undang-undang. Penyimpanan dan Pelupusan Penyimpanan kertas-kertas undi dan dokumen-dokumen yang berkaitan ini mestilah disimpan di dalam peti-peti khas dan dikunci dengan disaksikan oleh pegawai SPR yang terlibat. calon atau ejen calon hilang kelayakan. pilihanraya umum akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran bagi semenanjung dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Peti-peti khas ini akan disimpan selama 6 bulan di bawah pengawasan Pegawai Pengurusan. Laporan perbelanjaan mesti dihantar kepada pengarah Pilihan Raya Negeri dalam tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan di siarkan dalam Warta Kerajaan. dan berlaku penipuan atau ugutan.

Sekiranya seseorang ahli tidak hadir dalam setiap mesyuarat Dewan Negara maka Dewan mengistiharkan tempat ahli tersebut sebagai kosong. Fungsi utama Dewan Negara ialah membahaskan rang undang – undang dengan lebih halus dan terperinci. manakala Dewan Negara pula memakan masa selama satu minggu. pertanian. Mereka mesti berumur 30 tahun keatas dan dicalon oleh Dewan Undangan Negeri atau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setiap satu mesyuarat mengambil masa selama dua minggu bagi Dewan Rakyat. kecuali mesyuarat belanjawan yang mengambil masa selama lima atau enam minggu. Seseorang ahli Dewan Negara akan memegang jawatan selama tiga tahun iaitu satu penggal dan tidak terbatal keahlian dengan pembubaran Parlimen. baginda mendapat nasihat daripada Jemaah Menteri. Parlimen Malaysia mengandungi tiga komponen utama iaitu Yang di-Pertuan Agong(YDPA). Baginda memiliki kuasa memanggil. Kalendar ini dibahagi kepada lima bahagian dan setiap penggal mengambil masa selama satu tahun. membatal dan membubarkan Parlimen. ia hendaklah diisi mengikut syarat-syarat yang terkandung dalam Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan. Kelayakkan bagi seseorang ahli Dewan Negara mestilah warganegara Malaysia.hari selepas tarikh pembubarannya. Seseorang ahli itu boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan menulis surat kepada Yang diPertua Dewan Negara. Dewan Negara Dewan Negara adalah komponen kedua dalam Parlimen Malaysia. Disamping itu. Jika ahli tidak hadir dalam tempoh tiga bulan selepas dipilih maka terhentilah beliau daripada menjadi ahli Dewan. Keanggotaan ini hendaklah terdiri 26 orang ahli yang dipilih dari 13 negeri iaitu dua orang wakil dari setiap negeri dan dicalonkan oleh Dewan Undangan Negeri daripada bukan kalangan ahli Dewan. Ia juga merupakan Majlis Tertinggi atau Senat. Jika berlaku kekosongan. Tempoh maksimum jawatan ahli Dewan Negara berkhidmat bagi seseorang ahli adalah selama enam tahun iaitu dua penggal. Mereka yang dilantik biasanya merupakan orang yang telah membuat jasa yang cemerlang dalam perkhidmatan awam atau telah mencapai tahap kepujian dalam lapangan professional. Dewan Negara membincangkan perkara – perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dewan Negara hendaklah dianggotai 70 orang ahli. Dalam Melaksanakan kuasa-kuasa ini. Ahli Dewan Negara digelar Senator. Baginda tidak menghadiri diri dalam Persidangan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong hanya bertitah di pembukaan rasmi penggal Parlimen. perusahan. perundangan. Tiap ahli Dewan Negara akan mengangkat sumpah sebelum mengambil tempatnya di Dewan Negara. Keanggotaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam Parlimen Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong adalah komponen pertama dan merupakan komponen paling utama dalam Parlimen Malaysia. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Semua mesyuarat Parlimen disusun dalam satu kalendar yang dinamakan Takwin Parlimen. kegiatan kebudayaan atau perkhidmatan masyarakat atau yang mewakili kaum-kaum minoriti atau yang mempunyai kebolehan mewakili kepentingan orang asli. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 45.Manakala 44 orang ahli lagi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong(YDPA) termasuk dua dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. satu dari Wilayah Persekutuan Putrajaya dan satu dari Wilayah Persekutuan Labuan. Parlimen tidak bersidang di sepanjang penggal tetapi mengadakan mesyuarat sebanyak tiga atau empat kali dalam satu penggal. .

seorang ahli daripada Wilayah Persekuan Labuan dan seorang ahli Wilayah Persekutuan Putrajaya. tidak mempunyai rekod jenayah dan telah menyerahkan apa – apa penyata perbelanjaan pilihanraya sebelum ini jika pernah bertanding. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas – tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. Tugas utama Yang diPertua adalah mempengerusikan sidang Dewan. Mereka hendaklah berumur tidak kurang daripada 21 tahun. Kawasan ini ditentukan melalui pensempadanan kawasan pilihanraya yang dijalankan setiap lapan tahun sekali setelah dicadangkan oleh Suruhanjaya Pilihanraya. Tempoh ahli Dewan Rakyat atau ahli Parlimen akan tamat apabila Parlimen dibubar. Dewan Negara mempunyai kuasa untuk menangguhkan sesuatu rang undang. Mengikut Perkara 46 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen. Namun begitu. Jika Yang diPertua atau Timbalan Yang diPertua tidak hadir dalam persidangan Dewan Negara maka tugas Yang diPertua boleh dilaksanakan oleh seorang ahli Dewan lain yang dipilih mengikut peraturan Dewan Negara. bukan seorang muflis.undang sebagaimana yang tercatat dibawah perlembagaan tersebut. sebagai jurucakap Dewan dan memastikan bilangan mencukupi untuk sidang dijalankan sekurang– kurangnya 10 orang. Pensempadanan semula kawasan ini hanya boleh diluluskan di Dewan Rakyat dengan mendapat sokongan daripada sekurang – kurang dua pertiga ahli – ahli dewan. Dewan Rakyat hendaklah dianggotai oleh 209 ahli daripada 13 buah negeri dalam Persekutuan. hendaklah waras fikiran. Ahli Dewan Rakyat tidak boleh mewakili dua kawasan Dewan Rakyat atau menjadi ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Rakyat dalam tempoh waktu yang sama. Jika seseorang ahli Parlimen tidak hadir pada . seorang Yang diPertua atau Timbalan Yang diPertua dipilih dari kalangan ahli-ahli Dewan itu sendiri. Kesemua ahli Dewan Rakyat dipilih menerusi sistem pilihanraya pelbagai parti. menjaga tatatertib Dewan dan peraturan dipatuhi. Ia merupakan satu majlis khas untuk rakyat menyuarakan hasrat dan pendapat serta mendapatkan pembelaan menerusi wakil-wakil mereka. mereka boleh berhenti dengan menulis surat kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat. Setiap warganegara yang bermastautin di Persekutuan Malaysia adalah layak menjadi ahli Dewan Rakyat. 11 ahli daripada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Melainkan seseorang itu hilang kelayakkan menjadi ahli menurut perlembagaan itu atau mengikut mana-mana undang-undang yang dibuat mengikut Perkara 48 Perlembagaan tersebut.Bagi mengendalikan perjalanan persidangan atau Mesyuarat Dewan Negara. Setiap ahli mewakili satu kawasan pilihanraya iaitu kawasan pilihanraya Dewan Rakyat atau kawasan Parlimen. Seseorang ahli Dewan Rakyat dianggap berhenti menjadi ahli jika beliau hilang kelayakan mengikut Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Mengikut Perkara 68 Perlembagaan Persekutuan. Dewan Negara juga mempunyai Setiausaha yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah dihadapan Yang di – Pertua Dewan Rakyat. Dewan Rakyat Dewan Rakyat adalah komponen ketiga dalam Parlimen Malaysia. Jika seseorang ahli Dewan telah terpilih maka beliau hendaklah berhenti menjadi ahli Dewan Negeri.Seseorang ahli mana-mana Majlis Parlimen boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan mengutus surat yang ditandatangani oleh ahli itu sendiri kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat.Dewan Negara tidak mempunyai kuasa menolak sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat sebelum dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan. tidak memegang sebarang jawatan berpendapatan. atau menjadi ahli Dewan Negara mewakili dua negeri atau menjadi ahli Dewan Negara secara perlantikan dan pilihan dalam tempoh waktu yang sama. menjaga dan mempertahankan Perlembagaan.

menjadi jurucakap Dewan. Jika Yang Dipertua itu dipilih daripada orang yang bukan ahli Dewan Rakyat maka beliau dianggap sebagai ahli tambahan Dewan. Seseorang ahli mana-mana Majlis Parlimen yang telah diberi kebenaran tidak hadir dalam persidangan Majlis Parlimen yang ianya menjadi ahli maka ahli itu tidak boleh selama tempoh kebenaran itu menyertai dengan apa juga cara. Tugas bagi Yang Dipertua adalah mempengerusikan Dewan Rakyat. Apabila draf rang undang-undang diluluskan oleh Jemaah Menteri maka ia akan dibentangkan oleh Menteri berkenaan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen.Setiap ahli Dewan Rakyat akan mengangkat sumpah taat setia kepada negara ini dan juga perlembagaannya sebelum mengambil tempatnya di Parlimen.setiap persidangan Majlis selama tempoh enam bulan dengan tiada kebenaran Majlis maka Majlis hendaklah mengistaharkan kerusinya kosong. Perbendaharaan dan Jabatan-jabatan Kerajaan yang berkaitan.hal -ehwal dan urusan Majlis berkenaan. Jika kedua-dua Yang Diprtua dan Timbalan Yang Dipertua tidak hadir dalam persidangan Dewan Rakyat maka tugas-tugas mereka boleh dijalankan oleh seorang ahli lain yang dipilih mengikut Peraturan Dewan Rakyat. memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya jika mempunyai kekosongan kerusi dan memastikan sidang Dewan cukup untuk bersidang iaitu sekurang-kurangnya 26 orang ahli Dewan tidak termasuk beliau. majority dua pertiga adalah diperlukan seperti dalam hal – hal berkaitan meminda perlembagaan. Sebelum mengangkat sumpah. Menteri-menteri. Setiausaha Dewan Rakyat menguruskan kelicinan pentadbiran Dewan. Bacaan Kali Kedua. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen. Kebanyakkan undang – undang hanya memerlukan sokongan majority mudah untuk diluluskan.Namun . . Parlimen membuat undang-undang mengikut peraturan tertentu yang telah ditetapkan dalam Bab 5 Acara Perundangan Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga tidak boleh mengundi sebarang perbahasan di dalam Dewan Rakyat kecuali jika undi penentu diperlukan sekiranya undi menyokong dan membantah sama banyak. Yang Dipertua Dewan Rakyat boleh dipilih sama ada dikalangan ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun seorang lain yang layak dipilih. Undangundang dibuat melalui beberapa peringkat tertentu. Peringkat Jawatankuasa dan Bacaan Kali Ketiga. Rang undang-undang tersebut akan melalui empat peringkat sebelum ia diluluskan iaitu Bacaan Kali Pertama. Proses Penggubalan undang-undang di Parlimen Menjalankan Kuasa Perundangan Kedua-dua Majlis Parlimen memainkan peranan penting dalam proses perundangan.Pertuan Agong.Dewan Rakyat juga mempunyai seorang Setiausaha yang dilantik oleh Yang di. Namun demikian. Seorang Timbalan Yang Dipertua juga perlu dilantik dan beliau perlu dipilih dikalangan ahliahli Dewan Rakyat itu sendiri. dalam beberapa keadaan. Hanya penubuhan tribunal boleh memecat Setiausaha Dewan Rakyat. Seperti juga Dewan Negara. memastikan peraturan dan tatatertib dewan dipatuhi oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. seseorang ahli Dewan Rakyat layak mengambil bahagian dalam pemilihan Yang Dipertua Dewan Rakyat. beliau tidak layak dilantik menjadi Perdana Menteri. Jika seseorang Menteri bercadang hendak membentangkan rang undang-undang di Parlimen maka beliau hendaklah merangka dasar-dasar yang berkaitan dengan rang undang-undang tersebut dan kemudian mengadakan perundingan dengan Jabatan Peguam Negara.Setelah diluluskan oleh Dewan Rakyat rang undang – undang itu kemudiannya dihantar ke Dewan Negara dan tiga bacaan yang diterangkan sebelum ini akan dilakukan sekali lagi. Beliau memegang jawatan sehingga usia 60 tahun. Jabatan Peguam Negara bertanggungjawab menyediakan draf rang undang-undang tersebut.

Dewan Negara dan Dewan Rakyat boleh dianggotai dengan memenuhi syarat dan peruntukan yang telah dinyatakan . kesan dan pengaruh undang-undang berkenaan kepada rakyat dan negara. Rang undang-undang secara rasminya menjadi undangundang selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Diperingkat ini. Rang undang-undang akan dibaca untuk kali pertama. Rang undang-undang ini kemudiannya akan dibahas oleh Dewan Negara. Peringkat ini merupakan yang sangat penting dalam proses membuat undang-undang. Yang di – Pertuan Agong (YDPA) merupakan komponen tertinggi di dalam Parlimen dikuti oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat. rang undang-undang berkenaan akan dibincang di Peringkat Jawatankuasa. Penutup Parlimen mempunyai tiga komponen utama iaitu Yang di-Pertuan Agong (YDPA). kedua dan ketiga di Dewan Negara kemudian diluluskan. Selepas peringkat ini. Menteri bertanggungjawab untuk menerangkan dan menjelaskan ke atas sebarang pertanyaan yang diajukan oleh Wakil-Wakil Rakyat mengenai rang undang-undang yang diperbahaskan. Suara majority 2/3 Dewan perlu untuk meluluskan rang undang-undang ini. Rang undang-undang akan dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas ia diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen untuk persetujuan Baginda.jawatankuasa berkuasa untuk membuat pindaan ke atas rang undangundang jika didapati rang undang-undang perlu dipinda. Ø Bacaan Kali Ketiga Rang undang-undang yang telah disemak oleh Jawatankuasa akan dibaca semula oleh Menteri yang berkenaan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mendapatkan kelulusan Dewan tersebut.Undang-undang akan dikuatkuasakan apabila diwartakan.Menteri akan mengemukakan rang undang-undang yang berkenaan kepada semua ahli Dewan Rakyat. Yang di – Pertuan Agong ( YDPA) mempunyai kuasa merasmi.Setiausaha Dewan Rakyat akan membacakan tajuk ringkas rang undang-undang tersebut. Semua undang-undang perlu diwartakan kepada masyarakat umum sebelum berkuatkuasa dalam Persekutuan.Dalam peringkat ini. Selepas itu. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Baginda juga mempunyai kuasa untuk melantik ahli Dewan.keburukan. Selain itu . tarikh penguatkuasaannya ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Rang undang-undang akan dibentangkan di Dewan Negara selepas ia diluluskan oleh Dewan Rakyat. Di peringkat ini . Ø Peringkat Jawatankuasa Fasal-fasal yang terkandung dalam rang undang-undang akan disemak secara terperinci mengikut urutan dan susunannya oleh satu jawatankuasa. Perbahasan ini akan ditumpukan kepada aspek kebaikan . memanggil dan membubarkan Parlimen mengikut budi bicara Baginda. Namun begitu.Ø Bacaan Kali Pertama Bacaan Kali Pertama adalah untuk memperkenalkan rang undang – undang tersebut. rang undang-undang akan dibahaskan secara terperinci oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Menteri akan mengumumkan masa untuk Bacaan Kali Kedua dan Bacaan Kali Ketiga kepada ahli Dewan Rakyat. Ø Bacaan Kali Kedua Bacaan Kali Kedua adalah untuk dibincang dan dibahas oleh ahli – ahli yang berhormat. Proses yang dilaksanakan ini membuktikan bahawa sesuatu rang undang-undang perlu dibahas secara terperinci supaya ia dapat dikuatkuasakan dengan adil dan saksama.

belajawan dan rang undang-undang  Anggota parlimen boleh boleh membahaskan pemindaan undang-undang mengikut perkembangan sosioekonomi dan politik semua negeri. Sekiranya syarat dan peruntukan yang telah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan tidak dipatuhi maka seseorang itu akan hilang kelayakkan menjadi ahli menurut Perlembagaan itu atau mengikut mana – mana undang – undang yang dibuat mengikut Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan tersebut. sesebuah rang undang – undang itu perlu melalui banyak peringkat sebelum diluluskan dan dikuatkuasaka.  Memulakan titah ucapan baginda dan merasmikan Majlis Parlimen (Perkara 60) tetapi baginda tidak ikut serta semasa persidangan Parlimen berlangsung. Kesimpulannya. boleh memberhentikan dan membubarkan Parlimen.  Mengawal dan membincangkan bajet negara serta membenarkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang negeri. Kedua – dua Majlis Parlimen memainkan peranan penting dalam proses perundangan. Bacaan Kali Kedua untuk membincangkan dan membahas rang undang – undang dari segi dasar oleh ahli – ahli Yang Berhormat.Rang undang – undang ini perlu melalui beberapa peringkat dalam persidangan Dewan iaitu Bacaan Kali Pertama untuk memperkenalkan rang undang – undang tersebut. Peringkat Jawatankuasa untuk membincangkan secara mendalam dan Bacaan Kali Ketiga untuk membahaskan semula rang undang – undang tersebut dengan pindaan terperinci oleh Jawatankuasa Dewan. bersoal jawab tentang perkara-perkara yang berkaitan dasar kerajaan. Kemudian rang undang –undang tersebut akan dihantar kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenaan Baginda dan rang tersebut akan diwartakan dalam Warta Kerajaan untuk ditandatangani kerajaan dan dikuatkuasakan. Dewan Negara akan mengulang kembali proses – proses seperti di Dewan Rakyat. . Sekiranya diluluskan. YANG DI-PERTUA AGONG (YDPA)  Memanggil Parlimen untuk bermesyuarat dari semasa ke semasa.dalam Perlembagaan Persekutuan. Rangka tersebut dikenali sebagai rang undang – undang dan dibahas oleh ahli – ahli Dewan Rakyat kemudian Dewan Negara.  Prosiding di parlimen tidak boleh dopersoalkan atau didakwa di mana-mana mahkamah di bawah Akta Hasutan (1948) dan Ordinan Darurat 1970. PENGENALAN  Parlimen berasal daripada perkataan perancis iaitu ‘parlement’ yang bermaksud tempat bercakap. Sesebuah undang – undang yang ingin dicadangkan mestilah disediakan rangkanya terlebih dahulu menteri berkenaan dan dibantu oleh Jabatan Peguam Negara.  Parlimen Malaysia berbentuk bikameral iaitu berdiri daripada dwidewan (Dewan rakyat & Dewan Negara)  Parlimen merupakan tempat wakil rakyat membincangkan dan membahaskan tentang sesuatu isu. Parlimen membuat undang – undang mengikut peraturan tertentu yang telah ditetap dalam Bab 5 Acara Perundangan Perlembagaan Persekutuan.

 Mestilah telah membuat jasa dan cemerlang dalam perkhidmatan awam.  Ahli dikenali SENATOR KRITERIA ANGGOTA  Mestilah berumur melebihi 30 tahun.  Berkuasa memperkenan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. DEWAN NEGARA KEAHLIAN 70 orang ahli yang dilantik iaitu :   · 40 orang yang dilantik oleh YDPA yang terdiri daripada warganegara yang berjasa kepada negara. FUNGSI  Boleh menangguh serta meluluskan rang undang-undang perlembagaan dan pindaan akta yang dibuat oleh Dewan Rakyat tapi tidak berkuasa menolak. tidak muflis.  Ahli boleh dilucutkan jawatan jika tidak menghadiri persidangan Dewan Negara bagi tempoh 6 bulan. .  Boleh melarang ahlinya daripada menghadiri persidangan.  Warganegara Malaysia.  Boleh menangguh rang undang-undang yang digubal selama 30 hari.  Tidak boleh membuat pindaan jika tidak dipersetujui Dewan Rakyat.  Berkuasa membatalkan kehilangan kelayakan ahli Parlimen. waras fikiran. tiada rekod jenayah dan tidak pernah didenda RM 2000 atau lebih oleh mana-mana mahkamah.  Tidak boleh membahaskan idoelogi parti politik.   Melantik Setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara.  Tidak boleh menangguhkan rang undang-undang lebih dari setahun dan rang undang-undang kewangan melebihi sebulan.Berkuasa melantik ahli Dewan Negara yang berjasa kepada negara. tidak memegang jawatan berpendapatan.  Pelantikan dan kedudukan ahli tidak tertakluk kepada pembubaran Parlimen.  · 2 orang wakil dari Kuala Lumpur  · Seorang dari Labuan dan seorang dari Putrajaya  · 26 orang lagi ialah 2 orang wakil dari setiap negeri  Setiap ahli akan memegang jawatan ini selama 1 penggal (3 tahun) dan boleh dipilih bagi satu penggal lagi.

membahas dan bersoal jawab tentang kelemahan pentadbiran.  Bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan lancar. maka beliau dikehendaki berhenti daripada menjadi ADUN. Muflis DEWAN RAKYAT PENGENALAN · Institusi di mana wakil rakyat membincang.  Menjadi lembaga pengarah atau lembaga pengurus sesuatu badan atau pertubuhan ( kecuali melakukan kerja kebaikan)  Melepaskan jawatan apabila tempoh keahlian di Dewan Negara tamat. · Parti yang memenangi pilihan raya umum dan kerusi majoriti akan membentuk kerajaan.YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA (speaker Dewan Negara) Budi bicara  Yang di-Pertua Dewan – pengerusi dan jurucakap Dewan Negara. cara mengatasi dan cadangan tentang dasar kerajaan.  Sekiranya seseorang Ahli Dewan Undangan Negeri dipilih sebagai Speaker Dewan.  Beliau menjalankan tugas Speaker Dewan Negara jika Speaker tidak dapat menghadiri persidangan atau semasa berlaku kekosongan jawatan. KEHILANGAN KELAYAKAN  Ahli tidak sempurna akal.  Memulakan persidangan apabila Korum Dewan Negara mempunyai 10 orang ahli (tidak termasuk Yang di-Pertua Dewan Negara)  Mempunyai kelayakan untuk mengundi sebarang undi termasuk keputusan usul mempunyai kesamaan dalam sokongan dan bantahan ahli dewan. · Perdana menteri dipilih daripada pemimpin parti politik yang memenangi paling banyak kerusi dalan Dewan Rakyat.  Mempunyai kuasa untuk membuat keputusan mesyuarat jika berlaku perbalahan dan memastikan perbahasan adalah berkaitan perkara yang dibahaskan. ANGGOTA DEWAN RAKYAT (DR) . TIMBALAN YANG DI-PERTUA DEWAN NEGARA  Dua orang timbalan akan dipilih daripada kalangan ahli Dewan Negara.  Menjaga disiplin ahli Dewan Negara.   Memegang jawatan dalam kedua-dua Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Ahli dengan sengaja menggunakan warganegara asing. Ahli tidak menghantar atau menunjukkan apa-apa penyata perbelanjaan pilihan raya yang dikehendaki oleh undang-undang. Ahli didenda tidak kurang RM2000 Ahli tidak mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong atau mahkamah. Tidak muflis Tidak didenda RM2000 atau lebih. Ahli mengaku kesetiaan kepada negeri di luar persekutuan. KEHILANGAN KELAYAKAN AHLI (PERKARA 48 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN) Hilang akal atau tidak sempurna akal. v. Ahli dengan sengaja memperoleh kewarganegaraan di luar Persekutuan. Mewakili sesuatu parti politik atau calon bebas. Seramai 222 ahli dilantik bagi Dewan Rakyat.i. Tidak dipenjarakan dalam tempoh setahun atau lebih. Tidak mempunyai rekod jenayah. Ahli yang dipilih mestila berusia 21 tahun kdan ke atas. Mengalami kebankrapan. LARANGAN (PERKARA 49) . Dipilih berdasarkan sokongan dan kepercayaan yang diberikan oleh orang ramai melalui pilihan raya. Berdasarkan Perkara 46 (Pindaan Akta A1095) Dewan Rakyat terdiri daripada 194 orang. iii. Memegang jawatan berpendapatan. ii. Merupakan wakil dari satu kawasan Parlimen iv. Ahli yang meletak jawatan. KRITERIA Ahli Dewan Rakyat merupakan seseorang warganegara yang tinggal di dalam persekutuan. Disabitkan kesalahan oleh mana-mana mahkamah di Persekutuan (atau sebelum Hari Malaysia di Wilayah Sabah dan Sarawak) Ahli telah dipenjarakan selama 1 tahun atau lebih. iv.

Ahli tidak boleh menjadi anggota dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat pada masa yang sama. Menerima atau menolak soalan yang dikemukakan oleh ahli dewan. Mengambil tindakan disiplin terhadap ahli yang tidak mematuhi tatatertib dan peraturan dewan. Tidak boleh mengelakkan diri daripada menghadiri persidangan selama 6 bulan jika tidak mendapat kebenaran daripada Majlis Parlimen. Berperanan untuk menangguhkan persidangan Majlis Parlimen. Meneliti semula rang undang-undang yang ingin dipinda mengikut keadaan semasa YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT (SPEAKER DEWAN RAKYAT) BUDI BICARA Mempengerusi Dewan Rakyat. Merupakan seorang ahli Dewan Rakyat yang layak. Ahli tidak boleh mewakili lebih daripada satu bahagian kawasan pilihan raya. Memulakan persidangan apabila terdapat korum sebanyak 26 orang PELANTIKAN (PERKARA 57) Dipilih dari semasa ke semasa. Tidak boleh menyertai apa jua perkara yang berkaitan Parlimen dekiranya ahli diberi kebenaran tidak perlu hadir persidangan. FUNGSI DEWAN RAKYAT Membincangkan usul rang undang-undang yang dikemukan oleh kementerian tertentu. PELANTIKAN DARIPADA BUKAN AHLI DEWAN RAKYAT . Disarankan oleh perdana menteri dan dilantik oleh YDPA selepas proses pemilihan undi bersurat. Mengesahkan bil-bil perbelanjaan dan kewangan sebelum bil-bil tersebut dibawa ke dalam Dewan Rakyat. Membahaskan belanjwan negara dan member kata putus tentang jumlah peruntukan yang dapat diberikan kepada Kerajaan Negeri. 2 orang Timbalan Yang di-Pertua Dewan dipilih bersama-sama tetapi mesti ahli Parlimen. Mengambil tindakan dengan melarang ahli menghadiri persidangan Membuat keputusan tentang peraturan mesyuarat jika berlaku perbalahan. Persaraan ahli ditanggung oleh Kumpulan Wang Disatukan.

Membuat undian sama ada menerima atau menolak undang-undang oleh Dewan Rakyat 7) Peringkat jawatankuasa – meneliti setiap fasa. PROSES PENGGUBALAN RANG UNDANG-UNDANG AWAM 1) Proses Penggubalan Rang Undang-Undang Awam (contoh usul Kementerian Pengangkutan) 2) Menteri berkaitan membuat draf dan mengemukakan rang undang-undang dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Perlembagaan Persekutuan. rang undang-undang akan diluluskan kemudian 10) Warta kerajaan – dicatatkan sebagai rang undang-undang sah dan dipamerkan di bangunan Parlimen. 3) 4) Rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. PERLETAKAN JAWATAN Boleh meletak jawatan pada bila-bila masa dengan menulis surat yang ditandatangani kepada Setiausaha Dewan Rakyat. Rang ini diluluskan unruk pemerhatian kabinet dan diusul di Parlimen. jadual dan panduan secara terperinci _ membuat pindaan yang sesuai 8) Bacaan Kali KETIGA – dibaca di Dewan Rakyat dan Dewan Negara - dihantar untuk kelulusan - mendapat undian majority untuk diluluskan sebagai akta 9) - Diperkenan oleh YDPA .dalam tempoh 30 hari jika tidak diperkenan. . Yang di-Pertua Dewan Rakyat atau Speaker Dewan perlu mengosongkan kerusi selepas meletak jawatan.Ahli tersebut perlu mengangkat sumpah dan menjalankan tanggungjawab menjadi ahli tambahan yang dipilih berdasarkan Perkara 46. Tidak boleh memegang jawatan lain dalam cabinet Tidak layak memberi cadangan untuk membuat usul tapi boleh mengundi dalam perbahasan dewan. berbincang dengan Perbendaharaan dan kementerian berkaitan. 5) Bacaan Kali PERTAMA – notis pemberitahuan tentang usul kepada Setiausaha Dewan Rakyat & Dewan Negara. 6) Bacaan Kali KEDUA – Dibahaskan di Dewan Rakyat oleh parti pembangkang dan wakil rakyat - Meneliti kepentingan dan kesan usul kepada rakyat - Menteri menjelaskan sebarang persoalan . Persaraan ditanggung oleh Kumpulan Wang Disatukan.

PROSES PERUNDANGAN DI PARLIMEN FUNGSI DUN - Berfungsi seperti Dewan Rakyat dan Dewan Negara di Persekutuan. . merancang dan berdebat tentang rancangan.Memberi khidmat kepada Kerajaan Eksekutif dan menjadi tempat tumpuan bagi memeriksa dan mengkritik dasar-dasar dan pelaksanaan rancangan-rancangan kerajaan.Meluluskan dan menolak sebarang rang undang-undang atau melakukan pindaan. Keistimewaan dun ü Sebarang prosiding DUN tidak dibicarakan di mahkamah. - Menjaga kedaulatan perlembagaan dan hak berpelembagaan negeri dan rakyat. ü Di negeri Sabah dan Sarawak DUN mempunyai kuasa tambahan seperti penyelidikan pertanian.- Dinyatakan tarikh oenguatkuasaan untuk diamalkan. pengeluaran lesen judi.DUN adalah tempat di mana wakil negeri bersidang. pelaksanaan dasar dan pembangunan negara. Ø Mesti berumur tidak kurang daripada 21 tahun. royalty dan cukai jualan (senarai bersama) dan adat anak negeri. § Bilangan ADUN yang dipilih adalah berbeza mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Ø Tidak memegang jawatan berpendapatan . . imigresen dan Mahkamah Bumiputera. § Memegang jawatan selama 5 tahun. - Jumlah ahli DUN berbeza mengikut negeri. kecuali jika DUN dibubarkan lebih awal dari tempoh tersebut oleh Yang di –Pertua Negeri atau raja. . Criteria pemilihan adun Ø Warganegara dan pemastautin negeri berkenaan. perhutanan. khairat. berbincang. Ahli dun (adun) § ADUN ialah anggota Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya.

hak warganegaraan kepada penduduk asing dan kawalan imigresen. Hubungan parlimen dengan dun sabah dan Sarawak Kebanyakan undang-undang di negeri Sabah dan Sarawak melibatkan tanah. Kerajaan Negeri boleh mengeluarkan lesen perjudian. Jumlah royalti dan cukai jualan tambahan boleh ditentukan oleh Kerajaan Negeri. · Menentukan program ADUN dan angkat sumpah. · Mewakili rakyat untuk menyuarakan pendapat dan berbincang secara terbuka melalui keistimewaan berparlimen.Ø Tidak muflis Ø Tidak gila atau berpenyakit Fungsi adun · Bertanggungjawab secara kolektif terhadap DUN semasa perbahasan terhadap usul diraja. Raja atau Yang di-Pertuan Negeri mengadakan persidangan dalam tempoh 120 hari selepas pilihan raya. · Melantik Jawatankuasa Pilihan Sementara untuk tujuan siasatan sesuatu masalah berbangkit melalui melalui perbicaraan awam dan laporan-laporan. · Mempertimbangkan jenis dan kebaikan perundangan yang dibawa kepada DUN serta mencadangkan sebarang pindaan yang bersesuaian. · Melindungi dan mempertingkatkan kepentingan yang terbaik untuk rakyat dan negeri dengan membangkitkan isu-isu tertentu dan mengurangkan rungutan semasa prosiding DUN. ii. · Memeriksa akaun awam untuk memastikan wang awam dibelanja mengikut kelulusan Parlimen dan mengikut kepentingan pembayar cukai. usul tidak percaya dan perbahasan terhadap dasar-dasar am kerajaan. Parlimen tidak boleh meluluskan sebarang undang-undang tentang tanah dan Kerajaan Tempatan tanpa persetujuan Badan Perundangan negeri Sabah dan Sarawak. . Agenda yang ditekankan dalam persidangan pertama: · Sultan/Yang di-Pertuan Negeri member titah ucapan pertama dan ucapan terima kasih. Persidangan dun i. Badan Perundangan Negeri boleh menggubal undang-undang tentang rancangan pembangunan khas bagi memajukan kawasan pedalaman.

Bacaan Ketiga – perkara dalam enakmen diluluskan jika majoriti ahli DUN menyokongnya 8. 9. . · Persidangan bermula. Bacaan Kedua – rang undang-undang dibahas. Peringkat Jawatankuasa – membahaskan. Dewan Rakyat. Enakmen yang diluluskan akan diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri dan dikuatkuasakan. Proses penggubalan undang-undang di dun 1. 6. 5.Undi dibuat bagi menunjukkan sokongan atau tentangan terhadap fasal yang dikemukakan. bulan. Jarak mengadakan persidangan seterusnya ialah dalam jangka masa 6 Dalam 1 tahun perlu diadakan 2 atau 3 kali persidangan. Hak-Hak Kewenangan dan Dewan Rakyat ialah dewan rendah bagi Parlimen Malaysia. iv. · Merancang dan menentukan takwin 5 tahun. Semua rang undang-undang perlulah diluluskan oleh .Jabatan Penasihat Undang-undang Negeri atau Jawatankuasa Penggubal menyediakan Draf Rang Undang-undang (enakmen) 2. Di Sabah dan Sarawak dikenali ORDINAN. Dipersembahkan kepada sultan atau Yang di-Pertuan Negeri dan diperkenan dalam tempoh 30 hari.· Melantik speaker dan timbalannya sama ada daripada kalangan ahli dewan atau luar dewan. Bacaan Pertama – perkara yang terkandung dalam enakmen. iii. Rang undang-undang tersebut dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk disahkan (tidak lebih 14 hari) 3. Draf diwartakan oleh Penasihat Undang-undang Negeri (selewat-lewatnya 14 hari sebelum dibentangkan di DUN) 4. meminda mencadang dan membatalkan perkara tertentu dalam enakmen 7.

Tugas Status Dewan Rakyat diterangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan seperti berikut: "Kuasa perundangan Persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang diPertuan Agong dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Baginda tidak boleh membiarkan enam bulan dari tarikh terakhir persidangan berlalu tanpa ada tarikh tetap untuk sesi bersidang seterusnya." Kuasa memanggil dewan bersidang dijelaskan di dalam Perlembagaan sebagai hak dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong.kedua-dua dewan parlimen . .sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan diraja.Dewan Rakyat dan Dewan Negara . Sepertimana Dewan Negara. Dewan Rakyat bersidang di Bangunan Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur. [1] Ahli-ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagai Ahli Parlimen dan Ahli Yang Berhormat.

Baginda boleh membubarkan parlimen walaupun sesi perkhidmatannya masih lagi awal ataupun jika Perdana Menteri tidak lagi memiliki keyakinan dan kepercayaan majoriti ahli-ahli dewan kerana tewas samada melalui undi percaya atau meluluskan belanjawan. . Beliau turut berhak melantik ahli daripada kedua-dua dewan di parlimen untuk menganggotaiJemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga boleh melantik seorang ahli parlimen lain yang menurut budi bicaranya boleh memiliki keyakinan dan kepercayaan ahli-ahli dewan lain.Pembubaran Dewan Rakyat bersidang selama maksimum lima tahun dan kemudian terbubar sendiri melainkan jika dibubarkan lebih awal dari itu. yang lazimnya mengetuai parti politik atau kumpulan parlimen yang memiliki jumlah kerusi terbanyak bertanggungjawab mengetuai badan eksekutif yang mentadbir negara ini. Perdana Menteri. Namun begitu. Kuasa pembubaran ini terletak di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong.

[8] Badan eksekutif ini berperanan membawa atau mencadangkan satu-satu undang-undang untuk dibahas. Satu pindaan telah dibuat di bawah Perkara 63 Perlembagaan berikutan Peristiwa 13 Mei dengan penambahan Perenggan 4 yang menidakkan Fasal 2 Perlembagaan yang secara amnya memberikan hak-hak kebebasan asasi. Kekebalan parlimen ini berkuatkuasa serta-merta setelah seseorang itu mengangkat sumpah menjadi ahli parlimen dan hanya boleh digunapakai ketika ahli tersebut dibenarkan bersuara. Perenggan 4 itu menerangkan bahawa sesiapapun . dikaji dan diluluskan oleh parlimen. Hak istimewa Ahli-ahli Parlimen diberi kebebasan dan keistimewaan untuk memperkatakan sesuatu perkara tanpa rasa gusar atau dikecam di luar dewan. satu-satunya badan yang boleh mengecam seseorang ahli parlimen ialah Jawatankuasa Parlimen bagi Hak dan Kebebasan. Kekebalan ini tidak boleh dipakai ke atas kenyataankenyataan yang dibuat di luar dewan.

Rangka tersebut yang dikenali sebaga rang undang-undang kemudiannya dikaji dan dibincang bersama-sama oleh Jemaah Menteri. Jika diputuskan untuk dicadangkan ke parlimen. rang itu kemudiannya akan diagih-agihkan kepada semua ahli-ahli dewan rakyat. Selain itu ahli-ahli Parlimen juga kehilangan hak-hak istimewanya jika menganjurkan penghapusan kedudukan Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja di negeri-negeri. . Proses menggubal undang-undang Sesebuah undang-undang yang ingin dicadangkan mestilah disediakan rangkanya terlebih dahulu .termasuk ahli Parlimen yang berucap di Dewan Rakyat boleh didakwa jika melakukan kesalahan di bawah Fasal 4 Perkara 10 atau di bawah Akta Hasutan 1948.kebiasaannya oleh Jemaah Menteri atau sesebuah kementerian dengan dibantu oleh Jabatan Peguam Negara.

dalam beberapa keadaan. Dewan Negara boleh bertindak untuk tidak meluluskan satu-satu rang undang-undang. Bacaan ketiga akan dicadangkan oleh menteri atau timbalannya untuk dibuat satu undian ke atas rang undang-undang ini. Namun. Bacaan kedua untuk dibincang dan dibahas oleh ahli-ahli yang berhormat. Setelah diluluskan oleh Dewan Rakyat rang undang-undang itu kemudiannya dihantar ke Dewan Negara dan tiga bacaan yang diterangkan sebelum ini akan dilakukan sekali lagi. 1. langkah ini hanya melambat-lambatkan kelulusan dibuat . Walaubagaimanapun.Rang ini akan melalui tiga bacaan dalam persidangan Dewan Rakyat. majorit dua pertiga adalah diperlukan. 2. Bacaan pertama adalah untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. seperti dalam hal-hal berkaitan meminda perlembagaan. Kebanyakan undang-undang hanya memerlukan sokongan majoriti mudah untuk diluluskan. 3.

Setelah tempoh itu. Setelah tempoh ini tamat. Undang-undang ini hanya akan berkuatkuasa setelah dimasyhurkan di dalam Warta Kerajaan. rang undang-undang itu akan dikembalikan ke parlimen bersama-sama dengan beberapa cadangan pindaan.[12] . Jika diluluskan.selalunya selama sebulan dan kadangkadang setahun. Jika baginda tidak bersetuju. rang undang-undang in dianggap telah diluluskan oleh Dewan Negara. rang undang-undang itu akan dipersembahkan kepada Yang diPertuan Agong untuk dipertimbangkan dalam tempoh 30 hari. Parlimen kemudiannya harus mengkaji semula rang undang-undang tersebut dan pindaanya dan mengembalikannya semula kepada Yang di-Pertuan Agong jika rang undang-undang itu diluluskan semula. rang undang-undang tersebut dianggap telah diluluskan sebagai undang-undang yang boleh berkuatkuasa. Yang di-Pertuan Agong mempunyai 30 hari lagi untuk memberikan perkenan diraja.

ahli-ahli dewan pernah diberikan salinan pada hari yang sama sesebuah rang undang-undang itu dibentang di parlimen. Kes ini merujuk kepada penggubalan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Namun begitu. Ahli-ahli parlimen sering menerima salinan rang undang-undang beberapa hari sebelum dibahaskan dan akhbar-akhbar tempatan jarang menerima salinan tersebut. wujud satu lagi . Dalam sesetengah kes. Contoh terbaik adalah sewaktuPindaan Perlembagaan 1968 yang dilakukan tiga bacaan pada hari yang sama. Dalam kes yang agak jarang berlaku. kerajaan pernah mengeluarkan satu Kertas Putih yang mengandungi cadangan-cadangan kerajaan yang akhirnya diluluskan sebagai undang-undang.Kerajaan sering memelihara kerahsiaan sesebuah rang undangundang yang akan dibahaskan. Rang Undang-undang Persendirian Proses sebelum ini hanya menerangkan langkah-langkah sesebuah undang-undang itu dibawa oleh pihak kerajaan.

Senator dari Dewan Negara juga dibenarkan untuk mencadangkan rang undang-undang di parlimen.[13] Seringkali sesebuah rang undangundang yang dicadangkan oleh wakil pembangkang. hanya sedikit bilangan ahli parlimen yang pernah memperkenalkan rang undang-undang. yang harus menggunakan Rang undang-undang Persendirian. sebagaimana yang sering menjadi amalan di dalam sistem parlimen ala Westminster. Walaupunbegitu. sering dipandang remeh oleh parlimen.proses yang dipanggil Rang Undangundang Persendirian yang memberi peluang kepada ahli-ahli dewan mencadangkan undang-undang baru untuk dibahas di parlimen. Proses ini dimulakan dengan ahli yang terbabit memohon dewan untuk berhenti daripada meneruskan persidangan bagi membahaskan rang undang-undang yang ingin dibawanya sebelum diputuskan dalam undian. . Tetapi hanya wakil kerajaan sahaja dibenarkan mencadangkan rang undang-undang berkaitan hal-ehwal kewangan dan ini perlu dilakukan di Dewan Rakyat terlebih dahulu.

Kawasan ini ditentukan melalui pensempadanan kawasan pilihanraya yang dijalankan setiap lapan tahun sekali setelah dicadangkan oleh Suruhanjaya Pilihanraya.Sesetengahnya sampai pernah mendakwa bahawa hak-hak ahli parlimen untuk mencadangkan rang undangundang telah dihalang melalui pindaan terhadap Aturan Urusan Mesyuarat yang membenarkan Yang di-Pertua dewan meminda cetakan ucapan ahli parlimen sebelum ianya dapat diucapkan. Pensempadanan semula kawasan parlimen ini hanya boleh diluluskan di Dewan Rakyat dengan mendapat sokongan daripada sekurangkurang dua pertiga ahli-ahli dewan. Keahlian Setiap ahli Dewan Rakyat dipilih untuk mewakili satu kawasan parlimen melalui pilihanraya pelbagai parti. Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:  warga negara Malaysia .

menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi. jika pernah bertanding  tidak mempunyai rekod jenayah Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. tidak kurang dari 21 tahun  waras fikiran  bukan seorang muflis  tidak memegang berpendapatan jawatan  telah menyerahkan apa-apa penyata perbelanjaan pilihan raya sebelum ini. setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang diPertua Dewan Rakyat. Yang di-Pertua .

yang merupakan Speaker Dewan Rakyat yang ke-8 dan tidak mempunyai kerusi di parlimen adalah penjawat pertama dari negeri Sabah.Dewan Rakyat dipengerusikan oleh seorang Yang di-Pertua dan dibantu oleh dua orang Timbalan Yang di-Pertua. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar (Santubong-BN) dan Yang Berhormat Datuk Ronald Kiandee (Beluran-BN). Yang di-Pertua tidak semestinya dipilih di kalangan ahli-ahli parlimen tetapi timbalan-timbalannya haruslah dipilih di kalangan anggota-anggota Dewan Rakyat yang lain. Timbalan-timbalannya ialah Yang Berhormat Datuk Dr. . Beliau. Yang di-Pertua turut bertanggungjawab memastikan keadaan tenteram di parlimen selain berusaha sebaik mungkin utuk melicinkan perjalanan persidangan. Selain itu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi Parlimen ke-12 ketika ini ialah Tan Sri Pandikar Amin Mulia dari Barisan Nasional.[25] Mereka berperanan besar mempengerusikan persidangan Dewan Rakyat.

[28]Pemenang pilihanraya selalunya ditentukan menggunakan prinsip majoriti tertinggi .[26][27] Pilihanraya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang keahliannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah selepas berunding dengan Majlis Rajaraja.calon yang mendapat undi terbanyak berbanding calon-calon lain yang turut diamalkan di dalam sistem berparlimen ala Westminster. Pengundi-pengundi akan memilih seorang wakil rakyat daripada setiap 222 bahagian pilihan raya. Pembubaran parlimen hanya boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Selepas itu pilihanraya mesti diadakan bagi memilih ahli-ahli baru.[29] Pembentukan kerajaan .Pilihan raya Ahli-ahli Dewan Rakyat berkhidmat selama maksimum lima tahun bagi satusatu sesi parlimen.

Namun begitu. Jika kekosongan itu berlaku kurang dari dua tahun sebelum . jika seseorang Ahli Parlimen terpaksa mengosongkan kerusinya dengan apa jua sebab sekalipun sewaktu Dewan Rakyat berada di awal sesi perkhidmatannya dan tidak kurang daripada dua tahun sebelum dewan terbubar. Kerajaan akan diketuai oleh seorang ahli parlimen yang memiliki sokongan majoriti dewan dan beliau dipanggil Perdana Menteri. Jawatan ini hanya boleh dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan mengikut budi bicara baginda unuk memilih seorang ahli Dewan Rakyat yang dirasakan mendapat sokongan terbanyak ahli-ahli di Dewan Rakyat. Perdana Menteri Malaysia tidak dilantik oleh ahli-ahli parlimen.Parti politik atau gabungan parti-parti politik yang memenangi kerusi terbanyak di Dewan Rakyat berhak untuk membentuk kerajaan yang baru. satu pilihan raya kecil perlu diadakan bagi memenuhi kekosongan tersebut. Pilihan raya kecil Mengikut Undang-undang Pilihanraya.

dewan terbubar pula. . Namun begitu. pilihanraya kecil hanya boleh diadakan jika Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah memastikan bahawa sokongan majoriti terhadap parti kerajaan telah terjejas. Kebanyakan pilihan raya kecil adalah kurang penting kerana kerajaan seringkali memiliki majoriti stabil di Dewan Rakyat. pilihan raya kecil boleh dijadikan kayu pengukur terhadap prestasi semasa kerajaan.[31]Proses dan penganjuran satu pilihan raya kecil adalah sama seperti pilihan raya umum dijalankan.