~

+- 0)
C 0
0)
""0 ~ en
en 0 '"C
0) C C ~
~ 0
0.... _0 °
+- -- U
O)o+- <D
..c.~o a:
+-inE E
"f-- -- ~ en
O_C ° <D
O)Ec c +-' LO
0 en 0
o - ~ 0
-- ""0 "f--
~«O) CljCJ)U) C\J
~
O"f--:.c U+-'~ 0
O)°U .- C C\J
5<Da: :to....
-> ~ 0) CD
EEO ...c
-s -- s: E<DW E
O~+- C) "'"""'" CD
0)00 o
o ctS CD
X 0) Oc 0
w
0) 0 U ctS
'+= ~
s: "f-- c
I- 0 0
~
+-'
U
<D
-
W GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

OAP00046412

~

(J)

..c

+-'

o

"0 C

ctS

+-'

C (J)

E (J)

0> ctS C ctS

E

en "0

~

o U (J)

~

t:: o a. a. ::J en

o

+-'

"0 (J)

C

ctS

+-'

(J)

~

C (J) (J) .o

en ctS

..c

ctS E (J)

0.. o W

~ 0)

0) en

""c >-(J)

"SE

"""')(J)

(J).~ U ::J cO"

• - (J)

oo~

(J)

~

(J)

s:

~

(J) en ::J

(J)

..c

+-'

>.o

"0

~

o U (J)

a:

:::

en ctS

"0 (J)

+-'

ctS C 0>

en (J)

"0

en (J)

0> ctS en en (J)

E

ctS E

(J) E en(J) (J)+-' +-,en

0>Zen

en 00 ::J~ Oa: .....J«

"O(J) C..c

ctS+-'

(J).c C"O

O(J)

1 C c._

IctS

- +-'

-(J)

«~

en (J)

I- 00 0..

C "0 (J)

C

cts

+-'

(J)

~

cts E (J)

(J) 0> C cts ..c

U X

W

...._ ~ o o

+-'

::J

o

+-'en C (J) (J)o>

E cts C en oen ~(J)

> E c~

(J)=O

- ~

.- 0 ctsu

E (J) (J)a:

enl (J)C

+-'0 Oz z:::

en,j ::J (J)

+-' +-'

Octs .....Jc

(J) .0> ..cen +-'(J)

~C "0

"0>(J)+-'

+-,U

en(J)

.- ~

X ~

(J)O

U

"O(J)

~ ~

O(J) U s: (J)

a: en

1 (J)

CO> Octs zen ::: en

en(J) ctSE

cts ~

en (J)

+-'

o

Z

en ::J

+-'

o .....J

(J)

..c

+-'

E o

~ _

C o

+-'

cts

~

0>

E "0

C cts

o o o C\I

(J)

0> C cts

..c U X W

...._ ~ o o

+-'

::J

o

.::= o .

enC\l

00 ~O

UC\I

~>-

_::J 0"""')

+-'C C·-

(J)c

E cts >-0> 0(J)

a..n (J)E

"0 (J) ~

(J) +-' (J)

..c ~ ..c I- en I-

GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

• •

+-'

C (J)

E

C o

~

.>

C (J)

(J) 0> C cts ..c

U X

W

...._

~ o

o +=i

::J

o (J) ..c

+-'

C

E

en

C cts

..c U (J)

E

C o

+-'

cts C 0>

en (J)

"0

"0

~

o U (J)

a:

1

C o Z

o C

+-'

::J

+--

1

"0 C

LL

(J) ..c

+-'

0> C

en ::J

>-

.o

"0 (J)

E

~

o

't: (J)

a. (J)

~

cts

cts E (J)

(J) 0> C cts

s:

U X

W

...._

~ o

o

+-' •

::J en O(J)

_'i=

01- en 00 (J)o.. ..c •

u(J) ~ en ctS(J) (J)..c

OO+-,

l/") o o N

o~ N

~

E

~

o

o

......

u o

~

I

c,

o LU

OAP00046413

c o

.-

+-'

CO ::J

+-'

en

+-'

C (])

!o... !o...

::J

o

(J.) «S 0)

§ E ~

.- (J.)

«S ==«S

Ee

~~

• (J.) "0

~c ~ o

-

en

(J.)

~

«S

e

-

ren o,

a a ~

..q

~

(J.)

> o

(J.) 0) e «S ..c

o ><

w

....._

~.

Oen O(J.)

--

->.

::J..c

O«s

-~

0(J.)

>.r~L{')

.8~

e(J.) <J.» >0 c_

.- 0

-

e(J.)

<J.)N

~·en ::J_

()«S

-

(J.)O

..c-

r-«S

en en en -

(J.) e

() (J.)

o e ~ 0 0.0.

e E

(J.) 0 0

en _ ()

~ m (J.)

- ~ 0. o

.:!:::! (J.)

en (J.)

-

..c

~

«S '+= (J.) ren en

.8 n,

"0 (J.)

(J.) ..c «S

~ - E en .$ (J.) «S (J.) E ..c

o - - "0 ::J (J.)

«S en

(J.) 0 ::J

..c - «S :: ..q o

o a

- a .t:= C\I

o e en

o "0 Q (J.)

~ «S

-

>. en

..c e

"0 en (J.) «S

0. ~ o >.

(J.) -

>

(J.) - "0 ::J

::::~

e(J.) "0

- e ::J <J.)

- +-- -

"0

e «S

u, ~

~

o,

o w

(J.) (J.)

..c ..c r- r-

• • •

(J.) ..c

o

-

::J

E

E o

~

-

~

o

~ ~

(J.)

e o

-

«S--=

~.-

::J«S

.O)E

-(J.) e

0« ()O ~

~en

0«S

~"O

-(J.) (J.)~

Co

«SCi)

ar)"O ae a«S

C\I"O -(J.) en::J«S O)e ::JO)

« ·en e<J.) -"0

GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

-

e

(J.)

E

(J.) 0) «S c «S

E

(J.)

ren o,

(J.) ..c

-

-

o

"0 e «S

~ o

-

c

(J.)

> e

• •

OAP00046414

LO o o N

0' N

....

(J) .c

E

~

o

o

....

u o

<1: o

I

c..

o UJ

ct1
E ......
0) ct1 "0
~ C
00 ct1 ~ ct1 00
...... ct1 0)
C '+- "0 0)
0) 0 c C) ......
C' -
c 0) 0 c .-
ct1 0 0> U ct1 .c
::s 0.. ...-... ct1 0) ..e ct1
c E ...... ~ 00 U 0..
00 ct1 00 0 X ct1
.- 0 ~ ...... "0 U ......
00 J U ct1 00 c W c
ct1 I C) 0)
.c "0 ~ C 0) ct1 ~
. - 0) ct1 ...... 0 c E
E 0 ~ .-
~ ..e ct1 '+- C)
~ en c
"0 ...... ~ E ...... ~ ct1 0
~ C) 0 ,,_... ~ 0 ......
en ct1 0) 00 ~
Q) ~ c ~ ~ a: ~ ~ 00 >
0 ~ ct1 .c 0)
.- c ct1 0 t::: 0 ct1 c
o 0 C '+- E 0)
en 00 W o . 0..
C LL .- o..c ......
0> ~ 00 ct1 ct1 '+- Ct)
Q) I 0) 0) ~ 0..0) U 0
.- 0 U 0 0) 0
o (.!J ..0 a: 0) '+- ::SE 0> ~ c 0
.- 0 000) ~ 0 C\J
~ .... c 0) ct1 0)
.... ct1
Q) ct1 W C) 0- ~ > ...... 0)
E t::: ...... 0.. o .
0 c ~ 0 ct1 ctlE ...... ...-... 0 c c C)
0) ~ C1)aJ o .- 0 c
0 0 0.. 0 ~ .- '+-
......., 0)0 :-0 0) 0) ct1
o « 0.. ...... ......
en 0.. en ............ ctlW a: "0 ct1 ..e
Q) 0 0) ::s c ~ U
30... ~ "0 00 C' 0)00 Ez ~ "0 0> X
30... O~ 0) C .-
a: 0> ~ 0) O)~ ~ W
0 c ~ 0 ...... ct1
0 - > 00 L/'l
0 ::s ...... (0) ~= "0 0
00 '+- U 0 ~ct1 ct1 S en 0
W ~s 0) N
::s 00 ct1 U ctl·- 00 0) 0 O~
0 00 ...... N
0 ~ 0) WC\J E·c 0 .- N
...... 0) ...... > "0 ._
......., ...... 0 c a: 0 (])
c o ~ .i::::: ._ 0) ~ .0
en 0 "0 o.."_'" '+- ...... ct1 E
0.. U ~ c 0 ~ ~
c en ::s o 0) C\J ~ 0) en "0
t:::.-t= c 0) (])
0 ct1 ~ 00 - ...... 0)0 0 c 0
~ 0) ct1 00 000 0 > I
.- E 000 .- Q_ ct1
......., a: 0) 00 c ct1 o..~ ...... 00 ......
~ 0) 0 00 ct1 o~ 0..0) ct1 c 0 00
0 s ...... .- ..eC\J ::s..e ...... 0)
"0 "0 0 ...... 0 c W 0
C W ct1 0 "0 U""- 00 ...... 0) en ..e ......
S 0.. 0) ~C\J 0 0) E
Q) ~ 0 "0 ~ ::SW- OC E~ ~ 0)
E 0 _J r- '+- « ::s Q_,,_... r-ct1 0.. ~ ......
0) a: 0 ct1
0.. U E 't: ~
E 0 0..0 0')
0) ~ 0 0) .-
0 • • • • Q_ • • ~w 0 Q_ ~ 0
0 ......
u
o 0
I
<C
Q) 0
I
a: . . . . . a.
~ C\J co -.;:::t LO (0 0
UJ GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

OAP00046415

-
0 LI'l
- CD
- - ~
- ccs
0 ~ .,- "0 00
a. >. "0 C CD
a. "0 ccs ccs
::J - CD -
00 ccs - 0 00
..c ccs CD .0
>. - E 0 .:t::: 00 CCS
- - a.
CD CD ·x CD
> >. C CD .0 ..c CCS
- 0 E CCS o
0 CD - a. o
o a. - ~
.0 00 - CCS CCS
CD CCS "0 a. - o CD CD
0: a. CD CCS « 0 00 C
- CCS C C CD ..c x
CD o i.+= 0 . - o CD
- CCS - CD N
- CD - - CCS
00 >. "0 00 E a.
CCS - "0_ - CD -
00 CD CD "Oc - - 00 E ::J
> .0 CCSCD - 00 "0 0 -
0 0 -E C CD CD o CD
o 0 CD 0 -
- CD °c > - -
C - o
CD - -0 CD Z 0 0 CD
- C_ - - .0
E - ('. - a.
CD CD·- en
00 EE CD - "0 E 0
CD - 00 ~
00 o -
..c 0 CD
a. CCS c CD CD C C 0: en
E 00 CCS - 0 E >. ~
0 ::JO --- i.+= - a
"0 ()O - CD C 0:
0 - 00 CCS - CCS "0 CCS W
- 0 a. 0..(1) CD - o a
C a. 00 "0 00 ccs CD C
>. ccs 00>< ccs CD - CD "0 .0 ~ W
- 00 0 >.
ccs - ('. i.+= C 0>
ccs C ~~ 0 i.+= en 0 0> -
00 - CD C
..c 0 CD f- f- ~ -
00 .::J 0 - - 00 .0
CD - '+=i C "0 en ccs en 00
C ccs 0"'0 CD - "0 o, 0: - 00 ccs ::J
o - 0 o, 00 a.
CD CD C CD- c CD 0> . « CCS 00
C E CD -C ..c 0 - 000 - 00 ..c ccs 00
ccs - - o
C E to o a. 0 Ci5~ C 0 00 en CD
00 0 O'+=i ccs E ..c CD CD ..c o
CD - CD a.CCS 0 ~ >. >() - >. o ~ o 0
o 0 - CDCCS - - 0
.> a. a.- - 0 ::J 0 0: - -
- 0> a. o C _.0 - CCS a.
::J C E ::J.- - o - o, a
0 CD C1JE a. >. ~ C Cf- C CD CD ..c
ccs .0 ..c CD C CD W 00 LI'l
00 CD "0 >.- o > .- en > "0 o a
CD_ C ..c en a.. en --- 0 "0 - a
0> C -0 CCS C 00 C CCS N
-C C CCS CD 0 () 0 ~. CD ~ en 00 E CD CD o~
-CD CCS >c '+=i CCS - - 0:"0 0> - 0: CD > 00 N
°E C 00 CCS 0 a. C CCS C ~ ..c - 0
..c aCCS C - ._
0> o .+J - - a. CD 00 CD a 0: o a. ~ OJ
CDC o CD CD C a. - WO - - CD .0
~O X 00 CD a. CCS - 00 - iu « CCS - E CD E
W CD 0: a. E ::J 0.8 CD ::J CD - C OJ
::J.:: CCS "0 0 ::J u
"0 -E o E o C en OJ
0> - CD "0 CD - - o a. a. 0
C1JC C - 20 00 - coo - C -- 0 0
"0 CD CD CD C1J() a. CD CCS 0 .-..c C 0 C CCSCD C
- a. m"O E 00 s: C "0- CCS C "0 CCS CD() CCS CD CD
CCD - CCS CCSC CCS > >
0 a. 0 - 0 - _C -
CCSo> ::J - .- C ..c 00 CD 0 CD f-CCS CD CD CD
>.C a a, Occs en o, - - .....IE 0: - .....I 0: oE 0: 0 0
00 00
:!: ccs ~ 0 0 - -
en -..c • • • 0: • • a. • • a. • • ~o • • •
o() a 00 00 01:
C .i:: X
0 a..w w 0 0 I~
en . 0
.,- C\I ('t) ~ L!) ......
.- u
C,,) 0
I
<D «
0
I
0 c,
0
w GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

OAP00046416

..c ctS c.. ctS

o

...c o

!i....

ctS (l.)

en

en Q)

......

C 0)

:t.:t.-

::J o

0)

..c

......

C co ..c

......

"'0 0)

o C co >

"'0

co

0)

:t.-

o

E

......

C co o

-

C 0)

00 0)

:t.-

co

en ~ 0::: o w

-

o

00 0)

......

..0 co 0.. co o

..c ~..c COO 0) co 000

:t.-

O)o..

..co.. ._ co ,.....

0) 0) co 00 00 0)

E

"'0 C co

~

......

o 0)

.--'

..0 ::J (f)

~

E o

:t.-

u..

o ._

._.

0) 0) co 00 00 0)

E

~..c ...... 0

co ...... 0)

:::> C

......

"'0 00 C "'0

u.. 0)

........... - 00 - 0) 0

u..

._

C/) Q_

I

00 ..c ._

0) 0) C co

:t.-

200 co=: "'O::J :t.-oo 00)

:t.-

O)..c ...... 0 CO:t.-

"'0 co 00)

~oo

00) O)..c 0.. ...... 00- COO :t.-O) o.C

-00 ..coo 00) :t.-o COo O):t.-

000..

00) ...... ..c ~ ......

...... -

:= 0

..ct

COco 00.. Coo 00 CO

-

~

co ..c "'0 0

:t.-

co 0)

00 0)

..c

......

C

"'0 0)

:t.-

::J 00 co 0)

E

._.

0) C

E

::J 00 C o o

0)

E

0)

......

co "'0

:t.-

o

._.

......

o 0)

't: 0) Q_

"'0

:t.-

o

S

0)

......

co

o

"'0 0)

> 0) O~

0)"'0

0:::0 ~al

......

cO)

0)0) .0.. co

00 .- 00

::J 0 00

o 0) 0)

x 00 0::: ~

0)...... :t.-~",o

~ C 0) C

0.. 0) "'0 co

0.. E C...... ,j

co..c O)o«:t.-

o 0 C/)O) 0

...... co .. :O:t.- S

00 00 ~ OO::J 0 ._.

0) ...... co "'0 (f) C 00

o ::J 0) ......

:t.- 00 co .- - 0) C

::J '0) E - 0) C O)en

O:t.- 00 0)0) 0 E

00 _ 0) 0) C C 0.. 0)0..

~ 0 ..c ...... .~ ~ E ..c ~

0) 9 0", 0 ~ ......

-..0 \U () ............ '"v 0)

C co - ......

0) co 0 co CO~

00 ~-"'o Q_..c:t.-

...... ()~O:t.-OOO)

o ;;._. W :t.-..c

C ..c co ......

C 9 CO) ~ 0)0 '" - 0 ...... ..0 000 '"v co ,... co

...... 0 0) --00 ..c 00 ..c

9 ...... ,..... 9

~ (f) :t.-...... - "':t.- -

C (f) ~~ co ~O) co

\U\U 0) ..0> 0)

u.. ~ (f) (f) (f) « 0 (f)

0::: o

w

u.. o Q_

00 C o

~

......

C

o

Q_

:t.-

O)

~ o

Q_

E

:t.-

o

't: 0)

0..

o

......

00

......

C 0)

C o 0) 0.. 0 E x o w o

.

C\J

GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

..c o

:t.-

co 0)

00

E

:t.-

o

't: 0)

0..

o

......

00 0)

......

::J C

E

::J 0- 0)

:t.-

......

o C

00 0)

~

::J o 00 0)

:t.-

co o

C C

..c

"'0 0 0) 0) :t.- ._

::J

00 0) co 0 0) co

E ~

00 ......

C

0) o C co

E

:t.-

o 't: 0)

0..

0) 00 ::J

I

o

......

I

~ 00 co 0)

0) 0..

E (f)

Lfl o o N

o~ N

....

~ E

~

o

o

......

u o

~

I

c..

o UJ

OAP00046417

c
0
._
+-'
rn
E
'-
0
~
c
-
-
rn
c
0
._
+-'
._ LO
-c 0
0
N
-c o~
N
« .._
Q)
.0
E
Q)
u
Q)
0
I I

o U o

~

I

c,

o LlJ

GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

OAP00046418

......

o 0)

._ "C

o C

:I.... CO

a.

en CO

o

':=Ec

o..c

. "4- ()

C\JenO) oc ......

oCOen C\J~::J

:I.... 0 0

0) ·c

..c co

E g :

0) "C 0

6eu.-ci

zoo. 0) c -00 c

._ 00 ~ 0

cr-a:-g

~oO « ~

O),-,Cco ..c "4- ._ en

ooO)"Cco ~..c~3: a:CQ.8t:: «O)eno

£O)~ ..c -..cO)

...... "4- "4-

3: 0 "C en

::J..c 0)-0 ......

0) .co o ~ c () en CO:l.... ...... c

..cO)coo

()E£en

JjECt;ffi

28E~

co'"o() :I.... "U "4- C

0)0) co co

2 en 0 E

c::J ...... :I....

._ 0 C 0

0 ...... 't: ...... enenO) ...... coo)o... ()3:0)

.~ co E

o-enO) :1....00 en ...... 0...- 0) en

«~E~

co ..c

......

3:

E

0)

U5co ~E en 0)

OO"C ~ 0) a: en

«~

0)-

c~

...... c en co X..c 0) o

0) x

..cW

.................

O)~ o 0 co 0 a. +=i 0) ::J :1....0

.8 c en co cot:: 3: 0

...... 0... o a. 0) ::J

·0 en

:I...."C 0...-

005 ~ 3:

a: ...... OCO w£

O)e ..c 0)

......

"4- E .

OCe 0) 0 0) a..: E o > c () c 0 en 0) :I....

0) 3: >

..cO)C r-CO)

"C C co

('I')

o . 0('1') C\JO

~o coC\J

~

:I....

0)

c..c

E ~ 0)

...... ()

O)~

a.

E c o o

c o en:;::::

co co 3:~

_.en

ooC a.. ._

0-5

Z« 0"4-

00

'-' 0)

en .() C"4- 0"4-

._ 0

......

co 0) :I......c 0) ......

0..."4-

00

"4- :I....

0.8

...... () 0...0) 0) :I....

()O C

o 0)

O£ oo~ ~..c a:"C (0)

w6

:I....

0)0... ..co... r- co

en 0)

en co

..c 0...

0) 0)

:I....

..c

......

o

......

C

"C 0)

"C

>

"C

en co

3:

......

o 0)

._

o

:I....

0...

0)

..c r-

"4- ......

c"C 0) C

"C co

C ~ '"7"""(

o 0 "-'

._ 0 0)

"S C\J t::

o ~ .$

en ~ en

~::J ~

C C C

.0 co ~

...... """') co

c c ......

"4- C

0) C 0)

"C co E en 0) 0) ...... 0) a.

~..c E E .en O)..c

.: r-

::J ......

C'" • ::J

0) §, 0

a: ·en 00 .

I 0) I §

~"C C\J

0) E 0) en 0) en CO...... co

..c en ..c

a..~a..

.

~ o o C\J

~O) co c C ::J

._ """')

E

._ C

~~

0...0)

......

"CO) C-

co E

C 0 o ()

......

co en

o co

3:

o 0

GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

:I....

CO 0)

C

en

"C C CO

LO o o C\J

~

:I....

CO ::J C CO

"""')

C

C o

o 0)

..c

......

o ..c

~

en 0)

0) CO en en 0)

E 0)

......

0)

0...

E o o

CO E

0)

rOO a,

0) C

en en 0)

o o

:I....

a.

C 0) 0)

co

I

('I') CO 0) .() en :I....

co.8 ..c en

a..:C

o

OAP00046419

Ln o o N

o~ N

....

Q) .0

E

~

o

o

.....

u o

~

I

c..

o w

Q) , Q)
Q) -
-
..c 0> 0 lo...-
- -0 C ~ Q)..e
. , ..e CO
~ Q) . Q) CO 0> CO Q)..c-
C C 0-0 -
CO lo...~ ..c X -o~~
-0 Oco C U en U lo...Q) Q)
lo... .> lo... en
--0 CO X en Q) -en -
lo... Q) C::J o Q) ~
0. W· Q) E
Q) lo... lo... en 0 lo...UQ)
0. Q)Q) Q) ..coo U E U-o ::J o.co>
..c 0. 0 -
lo... -.- Q)C enoco
en 1-0> ::J 0- lo... 0 en
Q) - ..ec 0. U 0> CO Q) ._ ~lo...
0> .0 ::J co-o -0 ..c-o
0 CO I-C-
CO ~- - c._ ~ lo...Q) .> oen
en co~ Q) ._- C lo... 0-
-o~ o>::J CO -- 0 -
en ..c lo... en CO c-O 0
..e ::J - lo...
Q) lo.....e - c._ C - 0. .0 ~(C
.- lo... 0 -0 en
E Q)I- -0 -- ....., Q) Q)C - -01-
C CO en E CO
0.00 c·- Q) en·- ::J_
0 CO lo...-O co~ ..c oen..q
0 en a.. ::J_ 0> 0. ..e+=i -
Q) . - enQ)T"""
0 C 00 C E C C~
0>_ CO Q)..e ~
0 co·- Q) .....,C o~ CQ) oC
0 en CO E ..c COlo... -...:::oQ) 0>=-
Q)O U U::J _lo... co·- C
L() enE C 0..- X OCO o.::J ::JE lo...~Q)
~ Q)Q) 0 oen W Q)u Oc .9Q)t:
E- _C ~> eno
lo... Q)CO ==en en o>::J
Q) -
00 > >0. U -Q) _.- en·= CO coO
-
CO C Q) -en -0-0 en>
E oen Q) cx lo... 0._ cc Q)C lo...en
oQ) WQ) lo... Q) en .
·x ~o> 0 -0 co. COCO uQ) -Q)Q)
Oco 0 - 0> Olo... en- u- cEO>
0 Oc -0 .- Q) co·co Q) CO
L()en 0 -- Q)c
lo... T"""en ~.~ C COc -co Q)E OQ)en
0. ~Q) C\l CO .CW ::J:= -en
0. Q) := 0 lo...o. O>Q) O 0> Q)
CO -E 0> ..e= 0> ..eoo coE ~Q) ~.c E
Q) COCO C E>
en -0 C enO .9E en
Q) COo CO 0. en en 8~ wcoQ)
en Eo ..c co- en tU en::J C_ E
en ·xc:> U UC Q) co-O 0C\l Q)o
Q) X -Q) U enC 0. . lo...> CO CO CO
U OL() W· -E 0 0.L() ::J c..c en
0 a.('t) co °c lo... COCO ::JT""" u..c ._- Q)
0.
lo... 0.0> -0 eno -o't: CJ)O Q)o> -oO..c
0. Co Olo... Q) _L() en·- Q)en-
COC ~C\l lo...._ Q)::J Co ..c
C U> ;,;::: -00 COco lo...-._
0 en·en lo...Q) .- C I- CQ) Q)O .9 00 0
.- en ::Jo> ~Q) Q)== §o en en- en Ln
en - Q)Q) 00 .- C 00 Q) . 0
Q) CO Uc ~('t) ELL _.- 0
lo... EU Q)co o, -~ Q) -.--0 N
:- ::J ::Je Q)O Q)>- Oen ::J_ ..e Q) 0. Q) 0
..c..c lo...._
0> CO 0.0 co:=: - 0>0-0 N
..e ;,;::: 00. -U Q)C\l ..c >'t: >:0 ==couQ) ....
..cx - .E~ Q)
CO C >- 0 C::J Q)CO ~lo...Q)Q) .0
_0 oW ..cQ) Q)oo E
0. 0 -0> ..e Q) ~ en 0. CO 0- C Q)
CO U COQ) en ..e- 't:Q) - 0. u
enc en ..e~ .- CO - 00·- en Q)
C 0 00 E..e CO to tco t ::J== a.u CO - 0
=0 ooLL -OQ)::Jco
0 0> ~ Q)CO - OC o..c 0 .~~ lo.....c
C 0..0. Q) 0..0 o.u 0. Q) $u Q)uEQ)
0: 0 C 0>
+-' O~ 0.- o.X 0. ==- clo... 0> CO 0> CO
::J en 0 C ::J$ ::JW ::J EO LLC WCO CO_clo...
en en-o Q)en >-Q) Q)
- Q) W Wen 0 enc en 00 en en en._ 0
0 ooQ) -- o§ enclo...-
U - eE - ooc 00 en- >- Q)-.9en
en 0 C co ~E ~co ~ ~Q)
lo... Q) Q)Q) - en..c ~O« ~a3 EQ)en-o
o, C 0:Q) 0:0 0: en .=0: - -0
lo... lo..._ Q)e Q) r» c co
en lo... lo...en Q) 00. 00 0 Q)' Q»«
- ::J ..cQ) Cco
C ::J~ E E w~ ..cc ..co ..c.-..c 0
~ Q) 0 Oen Q) ur.s W 1-£ I-Q)Z I-u 1-00 __
lo... 0
lo... 0. .....
a: ::J • • • • • • • • • u
E 0
0 I
o «
0
I
0..
W • • 0
LU GEORGE W. BUSH PRESIDENTIAL RECORD

OAP00046420

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful