You are on page 1of 1

- Kch thc (D x R x C): 4.800 x 1.

800 x 750 (mm)


- Ton b MDF vn g cm hoc xoan o. Chn, mt p ch dy 50 (mm) sn Pu g
- Vn 18 li nhp M Lai
- Mt bn lp knh trong dy 8 li
- B bn n inox cao cp ch nht 70x120 (cm)
- Bn inox 70cm x 120cm x 75cm phi 25, dy 0.7 mm
- 6 gh inox 4 chn cao cp dy 0.7mm

Kch thc: Cao 45 cm; mt bc nm mu xanh ng knh 28 cm


c im:
+ Chn gh trn phi 19, s dng my un chuyn dng, nhanh, p, chnh xc.
+ Di mt gh c m cao su gip gh khng b lm sau mt thi gian s dng, khng pht
ra ting ku khi ngi nh cc loi gh thng thng trn th trng.
+ Cc mi hn c thc hin bng cng ngh hn TIG c kh Ar bo v chng oxi ha

- Kch thc: Cao 45 cm; mt inox trn ng knh 28 cm


- c im: + Mt gh c to hnh bng my p thu lc 250 tn, ng nt sc so, chc
chn. C sn chng trn trt
+ Chn gh trn phi 22, s dng my un chuyn dng, nhanh, p, chnh xc.
+ Di mt gh c m cao su gip gh khng b lm sau mt thi gian s dng, khng pht
ra ting ku khi ngi nh cc loi gh thng thng trn th trng.
+ Cc mi hn c thc hin bng cng ngh hn TIG c kh Ar bo v chng oxi ha

Kch thc: Rng 1810 su 650 cao (400-780)


Loi gh tnh, chn tng chnh bng 3 ch
Cht liu chn khung thp, m ta tn