BRECKENRIDGE VIKOMT, A MEGMENTŐ

GABO

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Stephanie Laurens: Viscount Breckenridge to the Rescue Avon Books, An
Imprint of HaxperCollins Publishers,
New York, 2011
A HarperCollins Kiadó engedélyével.
Fordította: Bozai Ágota
Könyvterv: Maium Stúdió
Szerkesztette: Daróczi Péter
Copyright © 2011 Savdej Management Proprietary Ltd, Hungárián translation
© Bozai Ágota, 2015 Hungarian edition © GABO Kiadó, 2015
Minden jog fenntartva. A könyv bármely részletének közléséhez a kiadó
előzetes hozzájárulása szükséges.
A regényben kitalált személyek, helyek és események vannak Valós
eseményekkel, helyekkel, valaha élt személyekkel a hasonlóság csak a véletlen
műve lehet.

Kiadja a GABO Könyvkiadó www.gabo.hu
Felelős kiadó: Földes Tamás Felelős szerkesztő: Solymosi Éva
ISBN 978-963-689-924-0

Megállt, és visszanézett a folyosóra. Még mindig üres volt. így
bizonyosságot nyerve meg akart fordulni, hogy kilessen a sarkon...
Izmos test bukkant fel hirtelen, és a lánynak ütközött.
Heather hátrahőkölt. Erős kéz ragadta meg, szorosan tartotta.
A lány szíve a torkában dobogott. Felnézett, de csak sötétséget látott.
Szólásra nyitotta az ajkát...
És akkor egy tenyér tapadt a szájára. Acélos kar fogta olyan erősen,
hogy moccanni sem tudott.
Felkavarodtak benne az érzések. Erős, meleg férfitestet, kemény
izmokat érzett.
Aztán cifra káromkodás ütötte meg a fülét.
És akkor rájött, hogy ki kapta el.
A pániktól és a rémülettől megfeszült a teste, de aztán a
megkönnyebbülés mindkettőt elsöpörte, és Heather gyengének érezte
magát. Nagyon erős volt a kísértés, hogy belesimuljon a férfi kaijába,
hálásan odabújjon hozzá, de megrémült a saját érzésétől, és a teste újra
megfeszült.
Breckenridge lehajtotta a fejét, hogy a lány szemébe nézhessen, és a
foga között sziszegve megkérdezte: – Mi az ördögöt csinál itt?

PROLÓGUS
1829. február

Csendes volt a kastély. Semmi mozgás. Odakint havas volt a táj; fehér
hótakaró borított völgyet, hegyet, tavat és erdőt.
A fegyverteremben ült, az egyik kedvenc búvóhelyén. A fejét
lehajtva erősen összpontosítva az aznap használt fegyvereket tisztogatta.
Aznap megenyhült az idő, és egy kis csoporttal kimerészkedhetett.
Elegendő friss húst hoztak haza, hogy a kastély lakóinak egy hétig, vagy
még tovább is elég legyen. Ebben némi örömet lelt.
Húst legalább tud szerezni.
Határozott léptek zaját hallotta. Minden elégedettsége szertefoszlott.
És ami a helyébe lépett... képtelen volt megnevezni a düh, csalódottság
és rettegés elegyét.
Az anyja vonult be a terembe.
Csak ült az asztalnál, fel sem emelte a fejét.
Az anyja a középen álló nagy asztalhoz ment, ahol ő ült.
Érezte, hogy figyeli, de sztoikus nyugalommal folytatta a
megtisztított puskák összerakását.
Az anyja törte meg a csendet. Az öklével az asztalra csapva
előrehajolt és rámordult: – Esküdj! Esküdj, hogy megteszed! Esküdj,
hogy elmész délre, elrabolod az egyik Cynster lányt és elhozod ide,
hogy bosszút állhassak.
Nem válaszolt rögtön. A szándékos lassúsággal általában valódi
természetét rejtette el, így jobban tudott uralni másokat. Ám jelen
esetben az anyja úgy mesterkedett, hogy ne kerüljön a befolyása alá, és
ez olyan jól sikerült, hogy ő került fölénybe.
Ez fájt neki.
Sok „ha” visszhangzott a férfi fejében. Ha jobban figyelt volna anyja
zavaros beszédeire, korábban észrevehette volna ezt az összefüggést?
Vajon elég korán ahhoz, hogy közbelépjen, és leállítsa? Az anyja ilyen
volt, ameddig vissza tudott emlékezni, tele sötét gondolatokkal, a lelke

. Úgy látszott. hogy bosszút állhass. – Kényszerítette magát. hogy ennek most ő és mások fizetik meg az árát. és a tekintetük találkozott. semmi értelme tiltakozni. egy pillanatig állta az anyja pillantását. hogy az anyja leikéből elpárolog ez a sötét gyűlölet. – Igen. Felemelte a fejét. már régen nem figyelt rá. anyám. olyan áthatolhatatlan maszkot. Az apja sohasem látta tisztán a felesége jellemét. Am a méreg még pusztítóbban bugyogott fel belőle. megteszem. Az apja halálakor remélte. amely alatt nem látszott a keserűség. Túlságosan megszokta az anyja tombolását. Ám túl késő már megbánni bármit is. Semmiféle érzelmet nem mutatott. mivel az asszony a férjének mindig a jó arcát mutatta. amelyeket az anyja hallani akart. aztán kurtán bólintott.mélyén perzselő bosszúvággyal. – Idehozom az egyik Cynster lányt. hogy kimondja azokat a szavakat.

nyilvánvalóan mindegyikük a figyelméért versengett.. és sorra vette a lehetőségeit. de meglepőnek találta volna. mintha nem vette volna észre. és sikerült tovább mozdítania tekintetét. hogy legutóbbi terve. Inkább a meglepően nagy társaságot nézegette. Egy távoli sarokban megemelkedett egy nagyon divatos frizurájú. Breckenridge mellett nem egy.ELSŐ FEJEZET 1829. Heather Cynster őszintén kívánt nekik sok szerencsét. hanem három káprázatosán szép hölgy volt. gesztenyebarna szempár szegezte Heather Cynstert arra a helyre. A vendégek többsége idősebb volt nála. Vagy olyan eladósorban levő lány. Lady Herford vendégeit. amelyet többnyire sokkal idősebb és megfontoltabb férjük nyújthat. miközben rezzenéstelen arccal mosolygott. mintha meg sem látta volna őt. Volt. Am ezek a hölgyek általában már megajándékozták a . ha a jelenlévők között lett volna hajadon. miszerint megfelelő férjet talál magának. Mert ő mindenképpen úgy tesz. március Wadham Gardens. Heather Cynster tudta. akit nem. volt. és tegyen úgy. sötét fej. döbbenetesen jóképű férfi olyan áthatón néz rá. mint Heather.. akik vidámabb társaságra vágynak annál. és imádkozott. akit ismert. Az ilyen hölgyek nem kimondottan fürgék. hogy a helyiségben lévő legszebb. kudarcra van ítélve. – A fenébe! – A fogsorát önkéntelenül csikorgatta. legalábbis a hölgyek. ahol éppen állt. de nem is ártatlanok. Lady Herford estélyei elsődlegesen az előkelő. London Amint betette a lábát Lady Herford szalonjába. Éles. hogy Breckenridge térjen észhez. mintha nem vette volna észre a férfit. Vagy özvegy. Heather eltökélten száműzte Breckenridge-et a tudatából. de unatkozó matrónáknak szóltak.

ezért a húgaival. hogy a hős az ő társaságát keresné. Meg kell találnia. bár úgy tett. Elizabeth-szel és Angelicával folytatott élénk és hosszas viták után úgy határozott. drága ruhák – kitűnő választás volt Lady Herford estélyét első helyre tenni az előkelő társaság krémjének báltermeiben. Szerette volna. ha valaki vele tart. minden bizonnyal a férfiak rejtőzködő csoportjához tartozik. elegáns. hogy a szűkebb társasági körben nyomasztó hiány mutatkozik hősökből. Primrose Hilltől északra. Eliza. akkor levadászni. A valóságban azonban Heather nyugodt magabiztosságot mutatva kecsesen elvegyült a tömegben. mivel Heather egyedül érkezett az estélyre. hogy neki kell keresnie az illető úr társaságát. Mivel kicsi volt a valószínűsége. és stílusukból ítélve – divatos. és a többségük többet élt Heather huszonöt telénél. de a húga. Legtöbbjük a harmincas éveiben járt. fiatal hölgytől. Magára vonta a figyelmet. és hasonlóképpen undorral töltötte el az. akik a házassági piacon parádéztak.férjüket egy-két örökössel. hogy az urak többsége is idősebb nála. Heather biztos volt abban. Eliza ezért Lady Montague báltermében volt. tapasztalt . ami elég nyomós érv volt. Lady Herford villája viszonylag új építésű épület volt. ami meglehetősen felbátorította. de ketten egyszerre nem színlelhettek fejfájást anélkül. Inkább olyan eseményeken töltötték az estéiket. Az előkelő társaság minden tekintetben teljesen partiképes agglegényei közül nagyon sokan inkább távol tartották magukat minden kedves. Érezte. miközben Heather elvileg a Dover Streeten a szobájában az ágyat nyomta. és aki a cinkosa lehetett volna. mint Lady Herford estélye. hogy az fel ne tűnt volna az anyjuknak. de úgy vélte. és házasságot ígér –. aki csak egy évvel volt fiatalabb nála. ám arra a következtetésre jutott. hogy értékelő pillantások. a Mayfair negyedhez elég közel. éjszakáikat pedig többek között szerencsejátékokkal és szoknyavadászattal múlatták. Évekig ezekben a finom társaságokban kereste a hősét – azt a férfit. így kocsival könnyen meg lehetett közelíteni. hogy a hőse létezik valahol. Az egybegyűltek rövid felmérése alapján arra a megállapításra jutott. bájos. Bájosan mosolyogva lépkedett le a lépcsőn a szalonba. hogy a hőn áhított férfiú nem azokban a körökben mozog. meglehetős luxussal. és ha szükséges. mintha nem venné észre. aki szó szerint leveszi a lábáról. szalonjaiban és ebédlőiben tervezett felfedező körúton.

szív alakú dekoltázzsal és kis buggyos ujjal. Timothy Danvers. – Furlough. mégis magára vonta a férfiak tekintetét. kedvesem – felelte. zavarba ejtő hatással volt rá. és hirtelen Heather háta mögé nézett. és az útjába állt. nem hagyja. Életkora miatt nagyobb szabadságot élvzett a ruhaválasztásban. aztán erős kéz ragadta meg a könyökét. Heather körülnézett. uram. – felelte Furlough. bár egyáltalán nem mutatott magából olyan sokat. és a megszokott. hogy más válassza őt. a férfit. mi történik. Heather megállt. – A mély hang a feje fölött harsant. mint a jelenlévők némelyike. Ő akarta kiválasztani.. a tekintetük találkozott. – Először van itt? – Igen. elegáns mozdulattal meghajolt. igyekezett nagyon magabiztosnak és határozottnak látszani. hogy tudja. A tekintetét ismét Miles Furlough-ra emelve megkérdezte: – Őladysége összejövetelei általában ilyen élénkek? Furlough elmosolyodott. amelynek finom rojtjai csupasz kaiját csiklandozták. előbb-utóbb rá fog jönni. Ön pedig? – Miles Furlough. – Miss Cynster. Még a lélegzete is elakadt. – Azt hiszem. ezért csak egy elegáns sötétzöld és borostyánsárga Norwich selyemstólát vett fel. ugye? – Igen. ugyanis elemi erővel bizsergett a nyakszirtje tájéka.. hogy tetszik-e neki ez a mosoly. hogy nem viselkedik ésszerűen. Nem kellett hátrapillantania. és a kocsi a bejárat előtt várta. Az egyik úriember. Perzselő forróság árasztotta el testét az érintéstől. nem is tudta. A társalgás egyre hangosabb lett. . azaz Breckenridge vikomtja – Heather végzete – úgy határozott. ám helyébe szinte azonnal szédülés lépett.tekintetek pásztázzák a teste domborulatait jól kiemelő borostyánszínű selyemruhát. Heather nem tudta eldönteni. büszkén összevonta a szemöldökét Az úr mosolygott és kecses. Heather mintha figyelmeztetést kapott volna. és miközben felegyenesedett. – Nagyon élénknek tűnik a társaság – jegyezte meg. kilépett két hölgy közül. mert az este az évszakhoz képest meleg volt. aki szintén figyelte őt és vonzónak találhatta. a társainál bátrabbnak bizonyult. Azért választotta ezt a ruhát.

sőt éppen ellenkezőleg. Heather döbbenetében próbált megállni. sőt feltűnés nélkül tolta abba az irányba. és elvegyült a tömegben.. mégsem kell engednie. az ajtó pedig nem volt messze.. hogy a kisasszony igyekszik megtörni az elbizakodottságát. Furlough arckifejezése arra utalt. és a fülébe súgta: – Mi az ördögöt keres itt? . – Breckenridge. Ám ebben a környezetben Breckenridge – a ház asszonyának és a többi hölgynek a nagy kedvence – előnyben volt. Lehetetlen volt neki nemet mondani. – Természetesen. szolid pillantással a hang irányába nézett. Furlough a tekintetét Heatherre emelve mosolygott. Furlough vonakodva biccentett. Bárcsak kevésbé zsúfolt helyen találkozhattunk volna. – Ha megbocsátasz. egyenesen Furlough szemébe nézve. van valami. nem csinál botrányt. öregfiú. – Remélem. amikor a kisasszony egy lépcsőfokkal feljebb volt. ami arról árulkodott volna. A vikomt felkísérte a lépcsőn. – Miss Cynster. és vezette a tömegen át. Semmi sem volt hangjában. Heather nem volt biztos abban.. hogy szívesen fogadta a felbukkanását.Heather tudomást sem vett a gerincén végigfutó kellemes bizsergésről. és szépen a bejárathoz sétál. aztán lassan elfordította a fejét és visszafogott. hogy ennek ellenére reméli. Breckenridge mintha meg sem hallotta volna. Heather bosszúsan felsóhajtott. Breckenridge egy pillanatra sem vette le tekintetét Furlough-ról. – Ha az önbecsülésnek csak a szikrája megmaradt önben. a vikomt még szorosabban megmarkolta a könyökét. legalábbis igyekezett nem mutatni – ezt az érzékenységét sebezhetőségnek tekintette. – Micsoda. Vezette. – Búcsúzásul fejet hajtott. hogy Breckenridge-re zúdítsa.. hogy ezt észlelte egyáltalán. megérted. amit meg kell beszélnem Miss Cynsterrel – szólt. és határozottan megvetette –. Am mielőtt összeszedhette volna érveit. kissé szomorúan. de nagy indulattal. Kihasználva a pillanatot. közelebb hajolt hozzá. Talán majd legközelebb. – Eresszen el! – súgta Heather fojtott hangon.

érintetlen szűzként. Lady Herford háza aligha nevezhető bűntanyának.. kékesszürke szempár. Mire Heather lerázta magáról ezt a félelmet. hogy láttam önt ebben a bűnbarlangban. hogy lenézzen a hölgyre. és Michael? Nem. hogy az bizony bűnbarlang. ami a szalonban történik. és sikertelenül próbálta kiszabadítani könyökét.. – Túlreagálja a dolgot. Annak ellenére.. de most nem volt más választása.. Martin és Gyles Chillingworth-öt. hogy nagy ívben elkerüli.. haragos. sötét szempillák. – Van fogalma róla. Arcát nézte. De nem járt beljebb a házban.. De mind a hatot? Szerintem nem. – De. és már látta a bejárati ajtót.. – Semmi kivetnivaló nincs abban. Nem is említve Luc.. – Ön is ugyanolyan szabados szellemű. Távozik.. ugyanis bizonytalan. és minden sietség nélkül vezette az előcsarnokban tolongó vendégek között. Kiértek a szerencsére néptelen. mi van Caróval és a nagynénikkel. Breckenridge jól ismerte ezt a hangulatát – Heather mindig ilyen. mint ők. kisasszony. mit tennének velem az unokanővérei – a fivéreiről nem is beszélve –. mint bármelyikük. is fáradjon a válasszal – szólt a vikomt. és a lista folytatódik? Az elevenen megnyúzás kevesebb kínnal járna. Most azonnal. – Hátrapillantott a férfira. amikor a közelében van. – Nem a szalonban. – Ne. – Nem érdekel. elfojtott haraggal a hangjában. Akár őket is kikísérhetné. kötekedő alak.. finom vonások. ott talán még nem. hogy a kisasszony tekintete . – Egyet talán. várjon. milyen ostoba dolgot vett a fejébe. sértetlenül. Breckenridge ezeket a szavakat nem mondta ki. Általában úgy reagált volna. – Nem. ha megtudnák. A szavak felébresztettek benne valamit – a férfi szándéka nyilvánvalón ez volt –. Elhiheti nekem. és a vikomt végre megengedhette magának. és ugyanolyan durva.. oszlopos verandára..Fogcsikorgatás hallatszott. és szemet hunytam fölötte? Heather felmordult. Épen. Breckenridge akadálytalanul. ösztönös félelmet érzett. tökéletes ovális forma. – Semmi oka beavatkozni – szólt Heather.

És még ott volt a karcsú test hatása. aki nemigen törődik mással. Megjelenésének minden eleme ezt a képet mutatta: a ruházata. mert csak Furlough volt képes kiszakadni a megpillantása okozta csodálatból.. csak a saját pillanatnyi örömével. a keze ökölbe szorult. Olyan elegánsan élvhajhász nemesember volt. hogy mindez csak a látszat. Azért nem vették körül rögtön a szalonban. – Próbálja ki. és semmi jelét nem látta annak. majd beteszem egy kocsiba. kiugró arccsont és szögletes áll. és a történetnek ezzel vége. – Ha erőszakkal próbál kényszeríteni. sikítok. A görög istenre hasonlító markáns arca. de nem hátrált meg. mégis olyan kecsesség áradt belőle. hogy elájult. Egyenesen Heather szemébe nézve kijelentette: – Ha sikolt. vontatott hanghordozásáról Heather azt gondolta. ön ettől elveszti az eszméletét. . Heather elbizonytalanodott. A vikomtnak a szeme sem rebbent. és eleve kudarcra ítélt megfélemlítési szándékkal tornyosuljon a kisasszony fölé. amelynek alig tulajdonított jelentőséget. és teljességgel kifürkészhetetlen volt. mi jár a fejében. ami a régi időkben háborúkat robbantott volna ki. Életteli arc volt. szinte közönyös. Heather szeme résnyire szűkült. erős ruganyosságát. a vikomtban legalábbis. ígéretével. inkább nyúlánk volt. és hazaküldőm. volt valami ebben az arcban. az érzékiség.meglehetősen dühös volt. amelyeket nem illene részletezni. Breckenridge szemébe nézett. Breckenridge elvesztette a csatát. Ez a baj Breckenridge-dzsel – egyszerűen képtelenség megállapítani. hogy megelőzzön mindenkit. mi járhatott a fejében. hogy minden mozdulata olyan gondolatokat ébresztett az emberben. és erős késztetést érzett. én pedig mindenkinek azt mondom. arisztokratikusan higgadt. Heather szeme tágra nyílt a csodálkozástól. A lassú. Breckenridge arcvonásai megmerevedtek. az öltözék szabása. – Ön most hazamegy. kisasszony. rezzenéstelen. hogy ökölbe szorítsa a kezét.. – Nem tudná megtenni. Nézte a férfit. amely még jobban kiemelte teste karcsúságát. és elég gyors volt. kénytelen leszek behúzni egyet a csinos állába.

Fogalma sem volt. – Pompás – morogta Breckenridge. Azt azonban tudta. és tehetetlen. hogy elindult. ő is hazasétál. és nézte a kisasszonyt. A düh könnyeit elfojtva egyenes tartással lépkedett előre... – A szüleim kocsijával. a magány. ahogy a kocsi felé lépdel. – Odakísérem. Gyerekesnek érezte magát. Breckenridge pedig Lady Herford házának oszlopcsarnokából figyelte. – Hogyan jutott el ide? – tette fel a kérdést a vikomt. Mint mindig. biztosra vette. amit felvázolt.. hogy Heather legjobb esetben a mindenbe beleavatkozó unokabátyjának. hogy a kocsis évtizedek óta a családom szolgálatában áll. . Az éjszaka hűvös levegőjétől talán kitisztul a fejéből ez a nyugtalanító. ahol szülei kocsija állt a sorban. ő tíz évvel és millió éjszakával idősebb nála. – Csak hagyjon már békén! Azzal a fejét felszegve sarkon fordult. hogy Breckenridge elmondja a fivéreinek. majd jobbra fordult a járdán arrafelé. hogy Lady Herford szalonjában látta. biztosra vette. felzaklató érzés.. hogy az előkelő társaság hölgyei közül miért éppen Heather Cynster van rá ilyen hatással. amely mindig elfogta. milyen illetlen éjszaka egyedül utazni Londonban. amikor Breckenridge vikomttal keresztezték egymást az útjaik. Heather huszonöt éves. és mielőtt kioktatna. és ami túl kínos lehetne. – Meg ne próbálja! Kitört belőle a kétségbeesés. Dühös pillantást vetett a vicomtra. és ez tönkreteheti a tervét. Bár kívülről ez nem látszott. amely – amíg a márki közbe nem avatkozott – annyira ígéretesnek tűnt. – Képes vagyok megtenni ötven lépést segítség nélkül – mondta sértődötten. ha Heather közelében volt. Breckenridge csak bólintott. és levonult a lépcsőn. az üresség és a múló idő gyötrő érzésé. Heather vonakodva intett a Wadham Gardensnél sorban álló kocsik felé. És ismét a kisasszony könyöke felé nyúlt. Heather elrántotta a karját. rosszabb esetben ugyanilyen nagybácsinak tekinti. mert dühös volt. hogy a férfi figyeli őt. hogy semmit sem tehet ellene. Amint meggyőződik arról.. dacos. közlöm önnel. ahogy élete megrontója a biztonság felé sétál..hogy nem fogja pontosan megtenni. de remegett a haragtól. Tudta.

aki Michael Anstruther-Wetherbyhez ment feleségül. ugyanazokban a körökben mozogtak. Caroline esküvőjén. A hintó ajtaja hirtelen kivágódott. egy férfi szállt ki gyorsan. értelmetlen. vagyis inkább kevesebbet ér. A hintó eltűnt a Wadham Gardens kanyarban. ahogy a holdfény megcsillan Heather aranyszőke haján. Bár Breckenridge először azon a derűs napon Hampshire-ben találkozott először Heatherrel. több mint egy évtizede ismerte a Cynster unokafivéreket.Az ő élete valahogy értéktelen. Döbbent kiáltását elfojtva a kocsijukhoz cipelték. hogy lealacsonyodott. – Hol a pokolban van a kocsija? Alig hagyták el a szavak az ajkát.. Michael Anstruther-Wetherby a fivére Honoriának. Nem igazán akart Heath. és lelassított. mennyit ér a mosolyuk. és elindult. akik egymással versengve igyekeznének szórakoztatni őt. még mielőtt az üldözés eszébe jutott volna.erre gondolni. Voltak hölgyeK a társaságban. mint amennyit érhetne. aztán arra nézett. és mielőtt a Cynster fiúk megházasodtak. Múló. aki a Cynster klán királynője. A háztól balra egy kocsi kiállt a sorból. amerre Heather lépdelt. Négy évvel korábban ismerkedtek meg a mostohaanyja. Breckenridge látta. Ám a férfiak már a hintóba szálltak. kéjes sóhajtásuk. hogy a kocsis küszködik a lovakkal. Ives hercegné. rangja szerint St. a kedvére tenni. Devil Cynster. és a kocsis a lovak közé csapott. A kocsi az első . Nézte. nagyon hasonló volt az érdeklődési körük is. ezek a nők kihasználták őt. ám Breckenridge már régen megtanulta. gondolta Breckenridge. Egyre inkább úgy érezte. – Húsz méter? A fenét! – Inkább ötven. és megragadták Heathert. és betuszkolták. önámító kapcsolatok. – Hé! – Breckenridge kiáltására a kocsisoron egy másik kocsis figyelt fel. Breckenridge lerohant a lépcsőn. Honoria férje tehát Heather legidősebb unokabátyja. Egy másik férfi a kocsis mellől ugrott le. amikor egy hintó Heather mellé ért. A két férfi egy szempillantás alatt átsurrant a járda mellett álló kocsik között..

Breckenridge a hely szűkösségét átkozva kihajtott az útra. őlordsága. – Tartsa nyitva a szemét! Fogalmam sincs. Befordult ugyanabba az utcába. Annyira hajszolta a lovakat. gondolta Breckenridge. A két fekete lovat az Avenue Roadra hajtotta. merre mehettek. és befordultak.. – James. éppen időben. hogy arrafelé valamelyik házba mennek. – És a többieket is. ő maga csak ekkor vette észre a kocsit. – Azok ők – szólt a kocsis. uram. Mindhárman előrenéztek. A kocsis és James is előrenéztek. A Finchley Road pedig nincs olyan messze Great North Roadtól. és a kocsi észak felé tartott. – Mi az? Éppen az Avenue Roaaxa fordultak be. hogy lássák. Breckenridge elérte a kocsit. aztán a lovak közé csapott. A kocsis bólintott. Lehet. én jobbra. – Azzal hátrakiáltott a kocsi hátulján kapaszkodó lovászfiúnak. Breckenridge rápillantott. a következő sarkon ugorj le körülnézni. Több fáklya világította meg a négyes kereszteződést. amelynek kocsisa döbbenten bámult az emberrablók után. – Engedje át! A család barátja vagyok. – Igenis. amennyire merte. Breckenridge nem aggódott . uram. te bal ra figyelj. A kocsis engedelmesen elengedte a gyeplőt. – Ott! – kiáltott James hátulról. – Breckenridge vikomt. A kocsis bizonytalanságát észlelve Breckenridge megmondta a nevét. és megragadta a gyeplőt. Breckenridge a lovakra összpontosított. Felugrott a bakra. – De már jóval előttünk járnak.. a kocsi a következő téren jobbra fordul. Breckenridge hálát adott James éles szemének. – Balra fordultak a nagyobb utcába. Ha nem látjuk őket. – Igenis.. Ismerem Devilt és Gabrielt. elérték a kereszteződést. ami nem messze a Finchley Roadba torkollik. de ez a két név elég. Utánamegyünk.. Mivel a két rekete Cynster-ló volt. Szerencsére nem nagyon volt forgalom. bár a kocsi hosszú távolságokra szánt hintó volt. ahová a másik kocsi.keresztutcán jobbra fordulhatott. – Ó! – kiáltott fel a kocsis.

– Szükségem van egy csézára. olyan pompás állatok voltak. – A kocsis átvette az üzenetet. Breckenridge is ezt remélte. Breckenridge a lovászokhoz fordult. amelyet várakozás közben írt Heather apjának. Ha ők sem elérhetők. a Great North Roadra tart. uram. hogy mennyivel járnak előttük. őlordsága. Nem a fekete lovak miatt lassultak le. Két ideges lovász tartotta a lovak fejét. ezt könnyebb volt mondani. hanem a vánszorgó állatok miatt. akik látták a kocsit. akkor Miss Cynster fivérei kezébe jusson. hátha látta valaki a kocsit. hamar utoléri azokat az elvetemült gazembereket. – És sok szerencsét önnek. és elindult. Remélem. Mint kiderült. A terjeszkedő város külvárosának keskeny útjain a Cricklewood előtt és a Golders Greenen sehol sem volt lehetőség arra. lovat váltottak. akkor St. Sok embert találtak.amiatt. és elindultak vissza. akik rögtön odasiettek megfogni a lovak zabláját. de a többiek hollétével kapcsolatban bizonytalan volt. – Igenis. London felé. Hol van a fogadós? Fél órával később búcsút vett a kocsistól és Jamestől. majd kiadta az utasítást a kocsisnak és Jamesnek: – Kérdezgessenek a járókelőktől. – A lehető leghamarabb kézbesítsék ezt Lord Martinnek. Sikerült szemmel tartani a kocsit. A két férfi lekászálódott. Amint kifordultak a kapun. Breckenridge a könnyű csézához sietett. Megállította a kocsit. és a két legjobb lovukra. A rudak között két pej ló táncolt. Ha valamely okból nem tudnák átadni neki. – Nincs semmi baj. Ivesnek adják. Breckenridge magában káromkodva behajtott az egyik postaállomás. és tisztelgett. amelyek a hintó és közéjük került hét másik kocsit húzták. már nem látták. hogy a fogadós ritkán adta bérbe. a Barnet Arms udvarára. azzal átadta a kocsisnak az üzenetet. . A kocsi észak felé folytatta útját a főúton. hogy Breckenridge előzzön. hogy Devil a városban van. és meglátták a hosszan elnyúló Barnet Hillt. ahol jól ismerték. Nézte. talán tud valaki valamit. amely a Jogar és Korona fogadónál rövid időre megállt lovakat váltani. – Tessék – szólt Breckenridge. amíg látjuk őket. mint megtenni. Breckenridge tudta. ahogy a kocsis és James felül a hintó bakjára. hogy biztosra vehessék. ám mire elérték a High Barnetet.

ha nem ragaszkodott volna ahhoz. Ám ez egyáltalán nem csökkentette a rettenetes bűntudat érzését. aztán hagyta. Nem csak a két férfi ült a kocsiban. uram – figyelmeztette az istállómester. hogy időnként meg kellene járatni őket. Gyötörte a gondolat. ahogy Lady Herford villája előtt a kocsiba tuszkolták. Egy magas. hogy repítsék a kocsit Barnet Hill felé az északra vezető országúton. a kezét is gyorsan hátrakötötték. hogy azt az ötven métert egyedül tegye meg a kocsijáig. hogy Heather azonnal hagyja el Lady Herford villáját.. Hátraugrottak. ugyanezt tették a lábával. ha nem engedte volna. ahogy a lovak hirtelen megindultak. a száját betömve tartották. aztán intett a lovászfiúknak. – Régen nem voltak kint. a szájpecket készenlétben tartva. a lábát . Fogcsikorgatva. Amint Heathert elnémították. erős nő várta őket. hogy Heather az ő közbelépése miatt van veszélyben. Mindezért természetesen megfizetnek. és csak száguldott tovább. Abban a pillanatban. a vikomtnak volt ideje. Ezzel a kocsival és a telivér lovakkal gyorsan tud majd haladni. Az elrablói Heathert megkötözve. hogy ki tudjon kanyarodni az udvarból. majd amikor rugdalni kezdte őket. kitéve annak a méltánytalanságnak. hogy elgondolkodjon a történteken. mert estélyi öltözékben indult útnak. – Engedjék el! A lovászok teljesítették a kérést. Hálát adott. és az úton rajtuk kívül senki sem járt. Breckenridge erről gondoskodni tog. hogy nem volt fagyos az idő. amelyet talán már el is követtek.– Elég tüzesek. feszülten figyelte az utat. A lovak irányítása egy ideig lekötötte a figyelmét. Meg akarta védeni.. most nem volna ismeretlenek fogságában. vastag vászondarabbal kötötték be a száját. Ám helyette. Kézbe vette a gyeplőt. Sokszor mondtam a gazdának. azzal felült az együléses kocsira. – Majd boldogulok velük – felelte Breckenridge. amíg a kihalt úton el nem hagyták Barnetet. de amint felvették a ritmust és sebesen haladtak észak felé. Breckenridge csak annyira fogta vissza őket.

Ez az ígéret. és a bokáját rögzítő lenvászon csíkokat kezdte kioldani. ha kiabálna vagy sikítana. arra késztette Heathert. a nő visszaült mellé. hogy az erényére vigyáznak. Az egyik férfi azt mondta. átlagos magasságú. hogy felismerie: nincs más választása. és imndonból észak felé viszik. Tehát ha hajlandó csendben maradni. egérszürke hajú. . a kocsis a bakon. ha maga oldozná ki a lábát. hogy meg sem próbálták bántani – sőt ezzel nem is fenyegették –. Hosszú. Heather rájött. Kicsoda? Heather nézte a vele szemben ülő szikár férfit. és a padlóra térdelt. aki lekászálódott az ülésről. Amint a lába szabad volt. de a hang irányába fordította a fejét. Nem gondolta volna. majd hamarosan mindent megtud. és inkább Heather csuklója felé nyúlt.. valószínűleg a lábát vagy a nyakát törné. nyugodjon meg. úriemberként tudnak viselkedni. amilyen figyelmességet enged nekik. eloldozzuk. és ha ilyen sebesség mellett sikerülne is kiugrania a kocsiból. – A szájpecket is? – kérdezte az asszony a szikár. Heather csodálkozva nézett a nőre. olyan figyelmesek. Csak annyit tudott. – Mi legyen? A kocsi homályában Heather nem látta a férfi szemét. engedelmeskednie kell nekik.összekötözték. és mi fog történni. markáns arcú. Tehát? – nézett rá kérdőn. és egy ideig nem lassítunk le. ebből tudta. amikor a vékonyabb. és képzelete sem állt le. a szemközti ülésre ültették a nő mellé. Sikerült annyira lehiggadnia. – Okos lány – jegyezte meg a szikár alak. A Great North Roadon jártak már. Elég sok jellegzetes helyet felismert útközben. és várjon csendben. – Jobb volna. hogy hárman vannak. De egyikkel sem jutott túl sokra. hogy az emberrablók. úgyhogy senki sem hallaná. kihalt útszakaszon haladunk. hogy nyugton maradjon. ahogy a lába felé nyúlt. és bólintott. Egy pillantást vetett az útitársnőjükre. férfit. göndör. Ettől még tudott gondolkodni. eloldozhatjuk és elmondjuk. szikár férfi megszólalt: – Amennyiben hajlandó okosan viselkedni. hogyan állnak a dolgok most. és a tény. – Mondta. Semmi gúny nem volt ebben a megjegyzésben. majd hirtelen megállt a mozdula közben. hogy okos vagy. Heather selyemszoknyája alá nyúlt.. hogy észak felé tartanak. – Aztán kiegyenesedett.

és bólintott. sajnálatos módon olyanok rabolták el. azért küldtek minket. hogy elmondom. Mintha ezt a gyanúját támasztaná alá. mert el akart menekülni a gyámja által megkövetelt erényes élettől. – Mi ez a történet? Szikár a csendes magabiztosság megtestesítője volt. kisasszony. – Azt az utasítást kaptuk.A férfi Heatherre nézett. hogy így nevezi. Ezért minket küldött. A férfi bólintott. A szikár férfira nézett. hogy tegyünk meg mindent. hogy drasztikusabb lépéshez kell folyamodnunk.. akik tudnak gondolkodni. – Elég egyszerű mese. – Ezért hálásak vagyunk önnek. Több mint egy hete figyeltük önöket. ha azzal kezdem. de egyikük sem ment sehová úgy. amely igazolja. hogy megtaláljuk és visszavigyük. Már kezdtük azt hinni. Most azonban itt van. Elégedettség látszott az arcán. Egészen ma éjszakáig – közölte Szikár. hogy az asszony hozzáférjen a tarkóján kötött csomóhoz. Szikár elmosolyodott. hogy vigyük vissza. bármennyire tiltakozik. Heather arra gondolt. minden menekülési kísérlet eleve kudarcra van ítélve. Heather határozta el. hogy valamelyikük kíséret nélkül maradjon. mint aki elhamarkodott kijelentéseket tesz. Jobb. csak a mi történetünket támasztja alá. nincs szükség rajta tartani. hogy mások nem voltak körülötte. hogy nem tud megszökni tőlünk. és bármit tesz vagy mond. A gyámja küldött minket. és jobb. hogy visszaszállítsuk hozzá. nem úgy nézett ki. – hatásszünetet tartva előhúzott a zsebéből egy összehajtott papírlapot – ez az ő írásos felhatalmazása. senki sem fog segíteni önnek. a szigorú rendtől. megmozgatta állkapcsát. amit szükségesnek látunk annak érdekében. ha tudja és észben tartja. . hogy az egyik Cynster lányt vigyük el. Londonba. megnedvesítette ajkát. és máris sokkal jobban érezte magát. – Kicsoda ön. Ön ugyanis elszökött a bűnös városba. fehér fogsor villant a félhomályban. mint gondoljuk. Amikor a lenvászon lekerült az arcáról.. mert olyan történetünk van. hogy magunkkal vihettük. és ki küldte? A férfi vigyorgott. Heather elfordította a fejét. azt teszi hihetőbbé mások előtt. – Kicsit előreszaladt. vagyis ha nem ostobább annál. és. hogy a lehető legnagyobb kényelmet adjuk meg neki.

hogy így megtudhatja. A mellette ülő asszonyra pillantott. – Az apám a gyámom. nem szükséges ezt elmondanunk. – Természetesen ön nagyon jól tudja. ugye? Ön Miss Wallace. majd Szikárra nézett. és azon törte a fejét.. Sir Humphrey nagyon aggódik. aki addig csendesen meghúzódott a sarokban. Érezte. Heather elhallgatott. talán arra. hogy idáig lealacsonyodjon. hogy kegyelemért könyörögjön.Heather a papírlapot nézte. és ő nem adott senkinek ilyen felhatalmazást. – Hol van az otthonom? – Azt remélte. hogy minél előbb visszakerüljön az otthonába. és a gyámja. a londoni társasági szezon kezdetén meglehetősen csekély volt. a fejét megtámasztotta. Heather úgy ítélte meg. annál inkább meggyőződött arról. hogy ennél furcsább: emberrablásról nem . Kényelmesen elhelyezkedett az ülésen. amit Fletcher elárult. az a legjobb. majd a Szikár mellett ülő alacsonyabb. hová akarják vinni. Szikár mintha megsejtette volna a kérdést. de nem látta értelmét. hogyan hiúsíthatná meg. rögtön magyarázatot adott. – Ön nem Miss Cynster. de Szikár csak mosolygott. amelyekkel illethetné Fletchert. Átgondolta a tervüket. vagy próbálja elteríteni őket a céljuktól. de semmi sem volt nála. – Természetesen Sir Humphrey küldte. – Ő Martha – intett az asszony felé. aki látásból ismeri őt. – Cobbins – szólította meg. Végig önnel lesz. így előbb a mellette ülő asszonyhoz fordult.. Miss Wallace. különösen olyan helyzetekben. amikor ezt számunkra az illem nem teszi lehetővé. Mármint nekem és Cobbinsnak. Annak nem volna semmi értelme. de csak bólintott. amellyel bizonyíthatta volna a személyazonosságát. Minél tovább gondolkodott azon. március végén. – Martha egy pillanatra sem fogja magára hagyni. hogy olyan emberrel találkozik. – Nevezzen Fletchernek. kimondta a nevét. Egyetlen reménye – amelynek nem mert hangot adni – az volt. hogy az illem szerint gardedámja legyen az utazás során – közölte vigyorogva. hogy – mint Szikár említette – jól viselkedik. Heather új jelzőkön gondolkozott. de erősebb testalkatú férfira nézett. ahová tartozik. Sajnálatos módon azonban ennek lehetősége vidéken. – Ön pedig? A férfi mosolygott. hogy Fletcher tiltakozásra számít.

. és arra a következtetésre jutott. hogy valahogy sikerül majd de előtte minél többet meg kell tudnia erről a furcsa emberrablásról. Henriettát és Maryt is. hogy ilyen előzékenyen és. figyelmesen viselkednek vele. Fogalma sem volt. nem feltűnő. – Knebworth – jelentette be. . ő és a többiek továbbra is veszélyben lesznek. hogy váltságdíj reményében rabolták volna el. különben megkötözzük és előadjuk a történetünket a fogadósnak. majd hátradőlt és átható tekintettel figyelte Heathert. hogy nem tudja meg a választ. hiszen ők is „Cynster lányok”.. illetve nem hallott semmilyen emberrablási kísérletről. és tartja a száját.. Martha akár egy úrihölgy komornája is lehetne. Végül a kocsi lassított... milyen céllal tehette ezt bárki. Cobbins barna ruhájában visszafogottan inkább a háttérbe olvadt. és kinézett az ablakon. bármelyik Cynster lányt elvihették volna: Elizát. Bár nem nemesi származásúak. de ő sem olyan embernek látszott. aki kétes hírű kocsmákban fordulna meg. nagyon jól felkészítette. Ez természetesen nem jelenti azt. Három embert felfogadni. hogy őt rabolják el. hacsak nem azért.hallott. Ám ha nem váltságdíj. ám akkor miért viszik el Londonból egy másik férfihoz? Újra átgondolta. aki vidéken él. de nem is a legalsóbb rétegből valók.Fletcher. – Itt fogjuk tölteni az éjszakát. Cobbins és Fletcher is úgy nézett ki. Nem azért küldték őket. kisvárosba értek. hogy egyszerűen váltságdíjat követeljen érte.. Szörnyen nyugodtak és magabiztosak voltak. Akárki küldte is őket Londonba. rendes. szinte lehetetlen volt meghiúsítani. hogy akár egy vagyonos vidéki uraság szolgálatában is állhatnának. Elrablói . High Barnetnál lovakat váltottak. plusz kocsist és fogatot adni. hogy nem szökik meg – biztos volt benne. mi lehet az ok? Ha úgy szökik meg. hogy Fletcher az igazat mondta: a trió a megbízójához viszi. Fletcher előrehajolt. nem arra utalt. és abban a helyzetben. Cobbins és Martha nem illenek bele az emberrablókról általánosan kialakult képbe. amelyben Heather találta magát. aztán átrobogtak Welham Greenen és Welwynen. A tervük egyszerű volt. de elég furcsának tűnt. nyilván olyan hölgyé. Angelicát és talán az unokanővéreit. Öltözékük tiszta. Értelmesen fog viselkedni.

hogy kitaláljon valami jó megoldást a szökésre. elérhetné. Fletcher vigyorgott. hogy aznap este megtette az első lépést a nagyvilági élet felé azzal. hogy hívják a helyi békebírót. hogy intelligens. ha sikítós jelenetet rendezne. sem ő.Ha a családja keresi. de nem diadalmasan. Sajnálatos módon azonban jó hírnevének nagyon sokat ártana. mi lehet a nagyon furcsa emberrablás hátterében. Aztán azon töri a fejét. hanem bátorítóan. és Heather tudta. hogy azt teszik – öreg kocsisuk. Addig is azzal foglalkozik. és Miss Wallace néven mutatják be a fogadósnak. . már biztosan riasztotta az otthoniakat –. hogy tartsa őrizetben őt. ha nyilvánosan látnák az elrablóival. amelyet neki szántak. sem a személyzet nem tudják majd azonosítani. hogy amíg csendben marad és eljátssza a szerepet. Akármilyen történetet adnak elő. Ám mindezek ellenére úgy érezte. Henry. Heather magában felsóhajtott. amíg ellenőrzi az általa elmondottakat. hogy kiderítse. hogy betette a lábát Lady Herford szalonjába. arra utalt. – Jól fogok viselkedni. Az. amíg oda nem érnek a megbízójukhoz. nincs veszélyben. hogy Fletcher egyáltalán nem volt öntelt. Fletcherre pillantva bólintott. Különösen azok után. – Okosan teszi.

a Vörös harisnyakötő fogadó emeletén.MÁSODIK FEJEZET Három órával később Heather hanyatt feküdt a nem túl kényelmes ágyban Knebworthben. Amikor a szemébe nézett. és a mennyezetet bámulta. hogy gondoskodni akarnak róla. rájött. hogy jelenetet csinál. még mielőtt eloldották a kötelékeit. Különösen Fletcher látszott elég meggyőzőnek abban a vonatkozásban. hogy az állításait megcáfolja. Ez önmagában is elég rossz. Amint elrablóit lámpafénynél meglátta. hogy Fletcher nemcsak intelligens. és a szabadságát akkor sem nyeri vissza. ám hamvába holt ötlet volt az is. Ha túlfeszíti a húrt. még úgy is. és gondosan bebugyolálta vele. Heather . ezüstös holdfény világított be az ablakon. hogy elvetette az ötletet. a jó hírneve teljesen tönkremegy. Ha ilyen körülmények között próbálna meggyőzni másokat a rossz szándékáról. amikor még közel vannak Londonhoz és a családjához. Aztán azt javasolta. Amint a szobába értek. hogy bölcsebb dolog volna elmenekülni. Igaza volt. ha nem tudta meg. Fletcher utasítására összefogta a köpönyeget. – Mi a fenét csináljak? – súgta a kérdést a mennyezet felé. hogy Heather vegye le a ruháit. Martha sötét gyapjúköpönyeget vett elő. mi az elrablásának az oka. Odakint a hold végre előbukkant a felhők közül. hanem gyors észjárású és ravasz is. hogy képességeikről alkotott korábbi elképzelése nem volt pontos. este már hálás volt a meleg ruhadarab miatt. A kocsiban. mielőtt lefekszik. kétségtelenül megállapíthatta. Ez volt az első jele annak. Martha visszakérte a köpönyeget. Aztán elvették a ruháit. és becsukták maguk mögött az ajtót. És Fletcher ismer „minden lehetséges érvet”. de nem jött válasz. és megpróbálja maga mellé állítani a fogadóst. amikor beléptek a fogadóba. Fletcher minden lehetséges érvet kihasználna. hogy önként hagyta el vele Londont.

hogy pánikba essen. Ám mégis. Széles vállú férfi árnyéka volt. valamint Heather estélyi ruhája és stólája. Talán számítania kellett volna arra.. ennek oka nem utolsósorban az a felismerés volt. hogy kinyitja a zárat. mi van az őt és a Cynster lányok fenyegető veszély hátterében. Martha minden ruhája. az ablakhoz ment. hogy elég hosszú ideig maradjon elrablóival ahhoz. amikor halk kaparászást hallott az ablakon. hogy Breckenridge meg jelenik Hiszen figyelte.. Ugyanakkor rádöbbent. amelyet másnapi viseletre Heathernek szántak.. Egy pillanatra megborzongott. Heather felnyúlt. a másik ágy felé pillantott. hogy a menekülésre tett minden kísérlete eleve meghiúsuljon. Breckenridge volt a legutolsó ember. A férfi kétségbeesett arckifejezése. végül cselekvésre késztette Heathert. Úgy látta. az egyszerű úti ruha. Ahogy az ablak felé nézett. ha azt vette volna a fejébe. és az ablak reteszével küszködött. A döbbenettől hirtelen mozdulni sem tudott. hogy Breckenridge a csatornába kapaszkodott. . Heather bosszúsan felhorkant. Hiszen a szoba az emeleten volt. Heather erre az estére fogoly maradt. egy árnyékot látott az üveg mögött. Óvatosan felkelt az ágyból. Ahogy odaért. akire számított.gondolkodás nélkül eleget tett a kérésnek. És Breckenridge arcát pillantotta meg. Alváshoz a selyem alsóing és a selyem harisnyája maradt rajta. és rájuk feküdt. hogy a sors talán így biztosítja. Éppen ezen őrlődött. ahogy egyik kezével sürgetőn jelezte. Méghozzá hangosan. hogy nyissa fel a tolóablakot. magára tekerte a takarót. Martha terjedelmes alsóinge zsebébe rejtette a kulcsot. Egyrészt hajlott arra. amelyet egy lapos batyuba kötött. amelyben Martha horkolt. Sem a saját öltözéke. hogy megtudja. Aztán megint a szoba túlsó végébe. sem Martha ruhája nem volt elérhető. Selyem alsóingben és harisnyában aligha tehetné ki a lábát a szobából. hogy fogvatartói pontosan kitalálták. ugyanis nem szokott estélyi ruhában aludni. és leszalad lármát csapni. mind Martha alatt volt. Gondosan a lepedő alá hajtogatta a ruhákat. milyen lépéseket tegyenek annak érdekében. kinézett..

. Ő is a kocsiban volt. aztán az ablakpárkányra hajol – Igen. Nagydarab. hogy elrabolják és betuszkolják Fletcher kocsijába. bizonyos Sir Humphrey-ról. amely minden bizonnyal hamis. hogy gondoskodjon rólam. ő a vezetőjük. megtette volna. Bárki bármit gondolt vagy mondott is róla.. Az a feladata.ahogy a szülei kocsija felé halad. – Az elrablói szobalányt biztosítottak önnek. hogy Breckenridge valóban a csatornába kapaszkodik. A ő horkolását hallani. Heather kipillantott az ablakon. Miss Wallace-nek neveznek. és válla fölött hátrapillantott az alvó Marthára. hogy a fedőtörténet szerint ő a bűnös városba. hogy az úton a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsák. Breckenridge észrevette a pillantását. Még furcsábbnak hatott. Breckenridge nyilvánvalóan nem volt sem ostoba. – Rendben. Amikor a történet végére ért. egyik lábával a párkányon támaszkodva. bizonyos Fletcher és Cobbins megbízója azt az utasítást adta. majd rákérdezett: – Van valami oka. Londonba szökött.. Breckenridge bólintott. Legalábbis ezt mondta. de mélyen alszik. – Aztán elkomorodott. Breckenridge tétovázott. Breckenridge egy ideig nem szólalt meg. amikor bemutatott engem és Marthát a fogadósnak. hogy Heather kezdeti rémületének nyoma . Biztosan látta. Végül sikerült kinyitnia a reteszt. hogy elkapják Fletchert és társait? Heather feszülten mosolygott. ám ugyanez a megbízó azt is feladatai adta nekik. és Fletchemél valami meghatalmazó irat van. – Van ott valaki? Heather bólintott. – Előadta a Fletcher által elmondott történetet az állítólagos gyámról. – Honnan szerezte a. sem lassú felfogású.. úgy tűnik. Fletcher. hogy nem mondta meg a fogadósnak az igazi nevét. – Igen. Ha lett volna kedve csodálni ezért. nem hallotta az ablak felhúzásának zaját. szikár ember. amikor elraboltak. Ezért van velem a Martha nevű nő. Heather bólintott. a vékony. Martha továbbra is horkolt. hogy vigyenek engem hozzá. Magasságát és súlyát figyelembe véve ezt a testhelyzetet ilyen sokáig tartani figyelemre méltó állóképességre vallott. és látta. – Természetesen. és nem kérte a segítségét abban. erős szobalány. szobalányt? – Elrablóim.

– Amúgy még nem mondtam el mindent – jegyezte meg Heather. elengedte a csatornát. – Vagyis hármunk vagy ötünk közül bárkit elrabolhatott volna. ha azért raboltatták el. és meglátta az ágytakarót.sem maradt. mint bizonyára el tudja képzelni. hogy a testéhez szorítja? Már a gondolattól is megremegett. – Ha váltságdíjat követelnek. Ez esetben menjen ki az ajtón. Ideje távozni. Breckenridge behunyta a szemét. – Alatta meztelen? Feszült volt a hangja. Ahogy a tekintetük találkozott. aztán kijelentette: – A szobalánynak akkor van értelme. mintha azt gyanítaná. és odalent találkozunk. ilyen hiányos öltözetben. Breckenridge akkor Heather nyakára pillantott. Heather nézte a férfit. – Igen. aztán lejjebb. és visszahúzódott. Martha a kulccsal alszik. Vagy hitetlenkedő? – Csak az alsóingem. Breckenridge ezen elgondolkodott. miért vinnének el Londonból? Miért vállalná ezt a nehézséget? Miért adna mellém szobalányt? Ennek így semmi értelme. – Nyilván csak tréfál. hogy Heather valami furcsa játékot űz vele. bármelyik lány megteszi. Aztán megrázta fejét. Úgy segítene leereszkedni a csatornán. nagyjából olyan. hogy házasságra kényszerítsék. hogy valamilyen részeg alakkal találkozzam. aztán újra felnézett. – Nincs ruhám. gyanítom. Breckenridge tétovázott. Martha fekszik rajta.. amely.. azt látta. Kissé elkomorodott a tekintete. – Jöjjön.. – Rendben. . Breckenridge szeme összeszűkült. a testemmel fedezem. hogy megkockáztatnám.... hogy Breckenridge mélyen a szemébe néz. Heather ránézett. és elmondta.. Breckenridge értedenül ráncolta a homlokát. hogy ezzel nem csak őt ébreszteném fel. és így rátehessék a kezüket a hozományára. – Mit nem említett? Heather figyelmen kívül hagyta a férfi rosszalló pillantását. milyen utasítást kapott Fletcher. de ha ez a megbízó egyszerűen váltságdíjat akarna. hogy biztonságban leereszkedhessen a csatornán. majd lepillantott a talajra. – Az ajtó be van zárva. mintha pucér volnék. – Segítek kapaszkodni. És gondolja. és bár fel tudnám törni a zárat..

hogy magával hurcol. Hát ez remek. és egy pillanatra megérintette a férfi kezét. az adott pillanatban Heather személyét nagyobb veszély fenyegette Breckenridge részéről. Ettől a felismeréstől a férfi összerezzent. akkor nekem Fletcherrel és társaival kell tartanom. de nem volt mögötte más. Ezek szerint Heather tényleg azt hiszi. gyilkost kiáltok. és az arckifejezését Heather tévesen értelmezte. A takaró alól kinyújtotta vékony karját. – Ne is gondoljon arra. – Tehát beláthatja – folytatta élete megrontója –. üzenek nekik? Breckenridge ránézett. de elég jól ismerte a kisasszonyt ahhoz. nem vagyok közvetlen életveszélyben. . – Nem hagyhatom itt az elrablói fogságában. – Tehát ha elvinné az üzenetet. vagyis ő ezekből az örökségekből kimaradt – mondta Heather. sem máskor. Heather megérezhette ezt a pillantást. ha valaki csak felületesen is tájékozódik. és ahogy kiszabadultam. – A tekintetük találkozott... amíg a dolgok úgy alakulnak. hogy Eliza és én jelentős vagyont örököltünk.– Ez igaz. Ha egy ujjal is hozzám merészel érni. hogy meg merje-e kockáztatni. inkább visszahúzódott volna. hogy a kisasszony majdnem meztelen. Heather rájött.. tudhatja. mert felegyenesedett. Breckenridge szeme összeszűkült. ha van valami esély.. vajon fenyeget-e veszély engem. próbálta felbecsülni. ez nem puszta fenyegetés. és talán Henriettát és Maryt is. hogy a személyemet nem fenyegeti közvetlen veszélyt Ami azt illeti. és még jobban az ablakpárkányra hajolt. hogy egyik ok sem állhat elrablásom mögött. Mivel Breckenridge tudta. Áthatón nézte a kisasszonyt. Ám ha ez volna a célja. hogy kiderítsük. akkor az utasításának nincs értelme. ezért az arckifejezése meglágyult. Ő meg sem született.. Angelica viszont nem. – Akármi legyen az ok. – Ne legyen ostoba! – mordult rá. hogy tudja. és egy lépést hátrált. hogy ő. – Volna szíves átadni üzenetemet az otthoniaknak. amikor a nagynénéink meghaltak. csak a mélység.. Nagy erőfeszítéssel kénytelen volt elviselni a kisasszony meztelen közelségét. amely az ablakpárkányt markolta. Elizát és Angelicát. hogy a családom tudja. sem most. hogy a férfi elfogadta ezt...

Bólintott. amit akart. Gondolkodott még egy ideig. Azzal elhallgatott. majd bólintott. Amint megtudta. vagy legalábbis erősen nehezményezi a kialakult . – Hát jó – mondta ki nagy nehezen. aztán elfordult és elment onnan. Holnap találkozunk. segíthet nekem. így minden az illendőség szerint fog történni. ha egy napon belül nem hallanak felőlünk. – Ez kitűnő tervnek hangzik. mekkora veszélyben lehetek. Breckenridge erőt vett magán. aztán követem a kocsijukat. amikor Heather ledobta magáról az ágytakarót. de szemét egy pillanatra sem vette le Breckenridge-ről. Gyanítom. és visszakísérem Londonba.. mit mondana szíve szerint. mielőtt feltette volna a kérdést: – Ez azt jelenti. Breckenridge pontosan tudta. Úgy szólt az üzenet. és a közelben maradok. Amikor ennek eljön az ideje. Fletcher. Bár gyűlölte. mit tervezek. – Breckenridge rezzenéstelen szemmel nézte a kisasszonyt. ki lehet a megbízó. Breckenridge erőt vett magán. aztán megszólalt: – Rendben. és feküdjön vissza. Ha még akkor is a közelben lesz. és igyekszem mindent megtudni arról. Kis ideig még az ablaknál állt. óvatosan elindult lefelé. rögtön távozik velem. a válaszát várta. – Minden éjjel találkoznom kell önnel. hogy követem. hogy követni akar? – Igen – felelte a férfi suttogva. Nem hagyhatom. és a nyomában vagyok. szerzek egy komornát. mik az utasításai és az indítékai. Heather óvatosan becsukta az ablakot. és nem tett semmilye gúnyos megjegyzést. – Csukja be az ablakot. Heather fontolgatta a hallottakat. Cobbins és Martha elmondásából talán meg tudom ítélni. ha hasonló körülmények között kell találkoznunk. de. az unokafivérei a nyomunkba erednek. Heathernek önszántából kell vele mennie. – Magától értetődik. hogy ismeretlen helyre hurcolják. aztán folytatta: – Üzenek Londonba. A kisasszony sohasem reagált jól a ilyenekre. Heather eltűnődve nézte a férfit. és nem leselkedett. a Great North Roadon északra viszik egy kocsiban. hogy önt elragadták.. Aztán elszököm. Elmondom. – Az erősen horkoló kísérő felé nézett. – Ez nyilván nem ütközhet nehézségbe. Heather összefonta maga előtt a karját. akkor sem. Kérdezősködöm.– Már üzentem a kocsisukkal az apjának. Lassan.

hogy megtudja. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Gyakran utalt rájuk úgy. Kevesen becsülték ezt nála jobban. ahogy egyik kezét a másik után csúsztatva. akinek nem volt élő vérrokona. Anyja Brunswick grófné. lábával óvatosan kapaszkodva lefelé tartott. Brunswick a kezdetektől a sajátjának ismerte el Breckenridge-et. a néhai Camden Sutcliff rendkívül tehetséges diplomata és ugyanilyen tehetséges nőcsábász volt. mert arra számítottak. ám később őszinte szeretetből. hogy azért csodálja a kisasszonyt a tartásáért. Breckenridge-nek két nővére volt. Brunswick tanította meg Breckenridge-nek. Megvesztegette a fogadóst. Ezért teljes mértékben megértette Heather igényét. eleinte megkönnyebbülésből. hanem a húgaira és talán az unokanővéreire is irányulhatott. el kellett ismernie. elengedte a csatornát. Brunswick fia. ők is szerették. mint Brunswick gróf legidősebb fia. Lehet. és mivel még mindig estélyi öltözéket viselt. Felsóhajtott. A talaj közelébe érve ellendítette lábát a faltól. . mi mindent kell tennie. hanem Breckenridge-nek szólították. mi a család. és elkomorodott. azt viszont nem akarta. születésétől fogva nem Timothynak. hogy elárulja. mint gonosz és csúf nővérekre. Valószínűleg ezért csinálták. melyik szobában van a szép hölgy. Vér szerinti apja. Látta. Lady Constance Rafferty és Lady Cordelia Marchmain. de a két szürke lovat egyelőre megtartja. bár ölni tudna bármelyikükért.helyzetet. hogy nem kedveli Breckenridge-et – egyáltalán nem kedveli – . hogy gyakran korholták és kioktatták. és ő is ezen a néven gondolt magára. hogy nagy szívtipró. Az emeleten Heather az ablaknál állva kifelé nézett. hogy bármilyen eredményt elérhetnek nála. nem pedig azért. Addig aggódott. Breckenridge ritkán használta keresztnevét. és annak ellenére. és elindult a közeli kis fogadó felé. a férjének két lányt szült. mert nagyon vágyott örökösre. Mert igazából mindig az volt. felvázolta macában. A csézát le kell cserélnie egy kevésbé feltűnő kocsira. amely nem kifejezetten rá. nem volt nehéz azt a látszatot kelteni. A család sokat számít. és nem tudja elfogadni zsarnoki viselkedését. Aztán öltözékére nézett. hogy esetleg megcsúszott és leesett. és a kavicsra ugrott. Felegyenesedve állt a hűvös éjszakában. de fiút nem. ki áll a furcsa emberrablás mögött. Azt is le kell cserélnie. hogy Breckenridge elmegy. ahol szobát bérelt.

hogy megsérüljön, különösen azok után, hogy a megmentésére sietett.
Lehet, hogy még nem tartja időszerűnek, hogy Breckenridge
megmentse, de annyira nem ostoba, hogy visszautasítsa a segítségét és a
támogatását. Vagy akár a védelmét. Úgy ítélte meg, hogy Breckenridge
képességei ezen a téren sem lebecsülendők.
Mégis furcsának találta, hogy abban a pillanatban, amint az ablakból
meglátta, magabiztosság töltötte el, és a korábbi felindultsága teljesen
eltűnt.
Vállat vont, és elfordult az ablaktól. Magabiztos volt, eltökélt, és
biztos abban, hogy helyesen döntött; ebben a tudatban ment vissza az
ágyhoz, és lefeküdt. Mosolygott, ahogy eszébe jutott, milyen képet
vágott Breckenridge, amikor azt mutogatta, hogy nyissa ki az ablakot.
Megkönnyebbülten csukta be a szemét, és elaludt.

HARMADIK FEJEZET
Másnap reggel Heather viszonylag korán újra a kocsiban találta magát,
és úton voltak észak felé. Martba egy órával pirkadat után ébredt, és
végre hajlandó volt átadni Heathernek az egyszerű zöld ruhát, amelyet
neki hozott. Visszaadta a selyemstólát is, ám a borostyánszínű estélyi
ruha és a kis retikül Martha hatalmas pakkjába került. Martha
előrelátása a lábbelire nem terjedt ki. Estélyi cipellőben,
gyapjúköpenyben kísérték le Heathert az egyik különterembe.
Reggeli közben Fletcher, Cobbins és a nem túl kedves Martha
jelenlétében Heathernek esélye sem volt a nagyon sürgölődő
felszolgálólányokra nézni, hogy felhívja magára a figyelmüket. Erős
kételyei támadtak, hogy ezek a lányok egyáltalán emlékeznének-e rá.
Evés közben arra gondolt, hogyan viselkedett előző este a kocsiban. Bár
kérdéseket tett fel, nem adott semmi okot elrablóinak arra, hogy olyan
fiatal hölgynek tekintsék, aki nem engedelmeskedik az utasításaiknak.
Nem zokogott szánalmasan, de tudták róla, hogy okos, valaki erre külön
felhívta a figyelmüket, ezért ilyen viselkedésre nem is számítottak tőle.
Bár ellenkezett a meggyőződésével, mire felálltak az asztaltól és a
várakozó kocsihoz kísérték, már elhatározta: úgy viselkedik, hogy
megfeleljen az elvárásaiknak; féltételezett intelligenciája ellenére
viszonylag gyámoltalannak fog látszani. Ismét a menetiránnyal szemben
foglalt helyet és már készen volt a terve: eloszlatja a trió gyanakvás
hogy olyan iskolás lánynak tekintsék, akit haza kell juttatniuk.
Néhány perc alatt, miközben ő, Martha és Cobbin kocsiban várták,
hogy Fletcher elrendezze a dolgokat a fogadóssal, kinézett a kocsi
ablakán és meglátott egy lovászfiút, aki felnyergelt tüzes szürke herélt
ló kantárját tartotta.
Egy pillanatra elfogta a kísértés, hogy feltépje a kocsi ajtaját,
leugorjon, a lóhoz rohanjon, nyeregbe pattanjon és visszavágtasson
Londonba; aztán a késztetés gyorsan elhalt. Nemcsak nagyon
kockázatos volt a terv – hiszen nem volt pénze és poggyásza, megfelelő

ruházatról nem is beszélve –, de elvesztette volna az esélyét, hogy
többet tudjon meg elrablása okáról és hátteréről.
Úgy határozott, hogy kénytelen lesz Breckenridge támaszkodni; meg
kell bíznia abban, hogy követni fogja. Azon tűnődött, vajon
Breckenridge felkelt-e már. Az előkelő társaság legnagyobb nőcsábászai
közé tartozott; ilyen úriemberekről azt tartották, hogy a délelőttöt ritkán
látják; a társasági szezonban pedig szinte soha.
Aztán felszállt Fletcher, becsukta az ajtót, és a kocsi elindult.
Északra fordultak és Heather rájött, hogy Breckenridge-ben megbízni
nem is olyan nehéz.
Nyugodt maradt, tervei szerint elhitetve elrablóival, hogy teljesen
ártalmatlan; egy óra telt el csendben, közben mérföldeket haladtak.
Heather kivárta, míg elég idő telt el, hogy teljesen természetesnek tűnő
kíváncsisággal érdeklődjön: – Nagyon messze van még?
Fletcherre nézett, aki csak vigyorgott. A másik két kísérő Heather
kérdő pillantására csak becsukta a szemét.
Heather ezért megint Fletcherre nézett. – Legalább azt
megmondhatja, mennyi ideig kell még ebben a kocsiban zötykölődnöm.
– Még egy ideig.
Heather szeme tágra nyílt.
– Nem állunk meg teázni?
– Az nem szerepel az útitervünkben.
Heather rémültnek látszott. – De ebédre csak megállunk!
– Igen, de az még odébb van.
Tettetett sértődöttséggel elhallgatott, de a kijelentés azt jelentette,
hogy utána folytalják útjukat. Némi gondolkodás után újabb kérdést tett
fel: – Milyen messzire visznek?
Igyekezett elkeseredett hangot megütni, mintha a gondolat gyötörné.
És valóban gyötörte. Fletcher hosszasabban nézte, de csak annyit
mondott: – Oda fogunk érni.
Heather újabb két mérföldén át hallgatott, aztán nyugtalanul
fészkelődött, majd feltette a kérdést: – A megbízójuk... szóval... az
alkalmazásában állnak?
Fletcher tagadón rázta a fejét.
– Cobbinsszal megbízásra dolgozunk, és mivel Marthát már nagyon
régóta ismerjük, megkértük, tartson velünk.
– Tehát ez a megbízó kereste meg önöket?

Fletcher bólintott.
– Hol találkoztak vele?
Fletcher vigyorgott.
– Glasgow-ban.
Heather és Fletcher tekintete találkozott. A kisasszony ismét
elhallgatott. Lefogadta volna, hogy sem Fletcher, sem Cobbins nem
járt még a határtól északra, és kiejtéséből ítélve Martha tősgyökeres
londoni... vajon ez azt jelenti, hogy a megbízójuk glasgow-i?
Tényleg azt képzelik, hogy át tudják vinni őt a határon?
Heather szerette volna feltenni ezt a kérdést, de Fletcher enyhén
gúnyos mosollyal nézte. Fletcher biztosan tudta, hogy a kisasszony
nem csak úgy kérdezget, ami azt jelenti, hogy semmi hasznosat nem
mond neki. Legalábbis szándékosan nem.
Ám abból, amit addig óvatlanul elárult, Heather tudta, hogy
legalább ebéd utánig van ideje keresztkérdéseket feltenni. Behunyta a
szemét, és úgy határozott, hogy még egy kicsit faggatja Fletchert.
Valójában már csak két válasz hiányzott, hogy mindent megtudjon,
és elszökhessen: ki bérelte fel őket és miért.
Akkor nyitotta ki a szemét, amikor a kocsi már St. Neots házai
között haladt. Az óratorony mutatói megerősítették a tényt, hogy még
csak a délelőtt közepén járnak. Kinyújtózkodott, a vidéket nézte, aztán
Fletcherhez fordult.
– Ön és Cobbins mindig együtt dolgoztak?
Nem erre a kérdésre számított. Néhány pillanat elteltével bólintott.
– Igen. Együtt nőttünk fel.
– Londonban?
Fletcher megint mosolygott.
– Nem. Fenn, északon. De az évek folyamán sokat voltunk
Londonban. Rengeteg munka van ott a magunkfajta úriembereknek.
Heather egy ideig gondolkodott, aztán úgy ítélte meg, hogy nem
árthat, ha megkérdezi: – Talán nem gondolkodott azon, hogy több
pénzt is kaphatna annál, amit a megbízója ígért, ha visszavinne
Londonba...
Fletcher a fejét ingatta. – Nem. Bár nem szívesen utasítok vissza
pénzt, a megbízó becsapása nem tesz jót az üzletmenetnek.
Heather arca grimaszba torzult. – Ezek szerint... a megbízójuk...
olyan jól fizet?

– Annyit fizet, amennyit a munka elvégzéséért kell.
– Tehát vagyonos ember?
Fletcher tétovázott. – Ezt nem mondtam.
Nem, de úgy hiszed, Heather előrehajolt. – Kíváncsi vagyok...
hogyan ütik nyélbe az ilyen megbízásokat. Nyilván nem adnak fel
hirdetést, hogy emberrablást vállalnak.
Fletcher felnevetett. Még Cobbins is elmosolyodott.
– Mi ajánlások alapján dolgozunk – magyarázta Fletcher. – Nem
tudom, ki említett minket neki, de üzenetet küldött a kapcsolatunknak,
és egy fogadóban találkoztunk vele. Elmondta, mi a feladat, mi pedig
vállaltuk. Ilyen egyszerű.
– Tehát nem tudják a nevét? – Ez kicsit direkt volt, de Heather úgy
ítélte meg, hogy megéri kockáztatni.
Fletcher arckifejezésén látszott, hogy erre a kérdésre rögtön
bezárkózik, de Heather továbbra is várakozón tekintett rá, így a férfi
gúnyos mosolya újra megjelent. – Ennek semmi értelme, Miss Wallace,
de ha igazán akarja, megesküszöm – a szívére tette a kezét –, hogy
McKinsey néven mutatkozott be.
Heather értette a célzást. – Nem ez a valódi neve.
– Nem. És mielőtt megkérdezné, közlöm, kisasszony, hogy nem
tudom az igazi nevét... Olyan ember, aki bölcs ember nem is kérdez
ilyesmit.
Heather hátradőlt az ülésen, és csendben maradt.
Tehát a férfi, aki felbérelte őket, hogy elrabolják és vigyék el hozzá,
vagyonos, valahol északon lakik, talán Glasgow-ban, és a Fletcherfélékben tiszteletet vagy félelmet kelt.
Bár nagyon kíváncsi volt, ki lehet az illető, abban bizt volt, hogy
nem akar találkozni vele.
Délben megálltak ebédre Stretton faluban. Ahogy befordultak egy
fogadó udvarába, Heather észrevette a cégért: Csuhás és kulcsok.
Számtalanszor járt már ilyen messze a Great North Roadon, amikor
unokaöccsét, Richardot feleségét, Catrionát látogatták meg Skóciában,
de nem ismerte fel a falut.
A kocsiból kiszállva Heather kinyújtóztatta elgémberedett tagjait, és
gyorsan körülnézett. Vajon Breckenridge észreveszi, hogy megálltak?
Feltéve, ha tényleg követi őket, és nem maradt le tulságosan.

– Jöjjön – szólt rá Martha, azzal karon ragadta és a fc gadó bejárata
felé vezette. – Rendeljük meg az ebéde amire vágyik, mielőtt Fletcher
meggondolja magát.
Heather engedelmesen vele tartott, de erre a megjegyzésre
visszapillantott. Fletcher és Cobbins is kiszállt a kocsiból, amelyet
szerencsére nem vittek be az udvarba, ha nem az épület mellé állították,
ahol az útról jól látható volt. Fletcher és a hallgatag Cobbins kimentek
az út szélére, és körülnéztek. Beszélgettek, valószínűleg veszekedtek,
mi közben az utat figyelték.
Heather hagyta, hogy Martha bevezesse a csapszék egyik sarkába,
és leült a többi asztaltól fatáblával elválasztott helyre. Fogoly volt a fal
és Martha teste között. Az ajtó felé pillantott. Fletcher és Cobbins még
nem jött be.
Megjelent egy szolgálólány. Martha megkérdezte, milyen ételük
van, majd mindannyiuknak pásztorpitét rendelt.
– És három korsó sört – pillantott Heatherre, majd hozzátette: –
Meg egy almabort.
A lány bólintott, és elment.
– Köszönöm – szólt Heather.
Martha csak mordult egyet.
Heather néhány pillanatig csendben maradt, aztán még mindig az
ajtót figyelve megkérdezte: – Mire vár Fletchert
Vajon ez az a hely, ahol át kell adniuk őt a megbízónak?
– Csak óvatos. Meg akar győződni róla, hogy senki sem követ
minket.
Heather szíve egyre hevesebben vert. Sikerült uralkodnia magán, a
hangján az izgalom nem hallatszott, amikor rákérdezett: – Hogyan
követhetne minket bárki? Ha valaki látta, hogy az utcán elraboltak, már
utolért volna minket, nemde?
Martha bólintott. – Valószínűleg. De mint mondtam, Fletcher
óvatos ember. Kétségtelen, hogy ezért sikerült ilyen sokáig életben
maradnia.
Megérkezett a szolgálólány a tálcával. Egy másik lány a korsókat
hozta. Kettőjüktől Heather nem látta a főbejáratot. Mire letették eléjük a
tányérokat és a korsókat, már éppen figyelmeztetni akarta Marthát, hogy
szólni kellene Fletchernek és Cobbinsnak, mielőtt elhűl az ételük, ám az
ajtó felé pillantva látta, hogy belép Cobbins, majd utána Fletcher.

de az ajtó felé pillantva azt látta.Felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. hogy ezt Bteckenridge nem hallotta. Heather óvatosan figyelte. hogy hall mindent. Nem tudta. mérlegelő pillantással nézte. ellenvetése? Lehet. azzal hátradőlt. almaboros kupáját vette kézbe. Cobbins ült vele szemben. majd a villára szúrt egy falatot. hogy percekkel később felnézzen. de éjszakára Carlton-on-Trent fogadójában lesz a ráállásunk – felelte Heather arckifejezését fürkészve. Utána beült Fletcher is. csak bólintott. – Remek – szólt Fletcher. és összenézett Marthával. ahogy Breckenridge elindult az asztalok között egyenesen feléjük. Martha alig nézett fel a tányérjából. igyatok. mi vette rá. Heather felemelte a fejét. amikor Breckenridge eltűnt a Fletcher háta mögötti asztalnál a fatábla mögött. – Nem tudom. majd feltette a kérdést: – Hová visznek? Fletcher átható. miért aggódik ennyire. – Hol éjszakázunk? Fletcher előrehajolt. és beletúrt az ételbe. Fletcher követte a példáját. Az étel meglepően finom volt. – Tovább. kisasszony. Úgy tűnik. hová üljön. tovább – Rengeteg hely van innen északra – mondm Heather nagyot sóhajtva. halkabbra fogta a hangját. de rögtön elkapta tekintetét és körbenézett a helyiségben. – Egyetek. hogy Carltonon-Trent fogadójában szálljunk meg. Almaboros kupáját felemelve nagyot kortyolt. Heather gyorsan evett meg nehány falatot . Heather egyenesen Fletcher szemébe nézett. – Senki. majd folytatta. északra. aztán a fejét ingatta. – Semmi ellenvetésem nincs az ellen. és a két társára pillantott. – Carlton-on-Trent? – mondta ki a hely nevét Heather. – De milyen messzire? A Great North Roadon? Fletcher csak grimaszolt – Mint mondtam. Breckenridge őt nézte. aztán induljunk! A társai morgolódtak. mintha azt akarná eldönteni. sikerült meglépnünk. Cobbins felemelte villáját. Heather is a burgonyát piszkálta a hús tetején. Heather letette a villát. hogy Breckenridge áll a küszöbön. Ami biztosan azt jelenti. – Van valam. amit beszélnek.

.. Milyen furcsa. úgy sétált ki a fogadóból.. – A legjobb fogatra van szükségem. felismerte a helyzet iróniáját. amelyben Heathert viszik. Cobbins sem vette észre Breckenridge-et. mennyire egyedül érezné magát. A többiek lefelé nézték a tányérjukba. félne. és vele értekezett.. Elfordította fejét. lovászért. és az istállómesterhez fordult. – Gyerünk! – szólt Fletcher. és kinézett az ablakon. a két szürke prüszkölt. Leugrott a bakról. ha nem tudná. – mondta. megelőzi őket. Breckenridge. hogy Martha és Cobbins kikísérjék. a kocsi meglódult. magában imádkozott. hanem egyenesen a saját kocsisukhoz ment. Heather elfoglalta a már megszokott helyét. első lovász kezébe adta a gyeplőt. Martha pedig mögötte lépett ki a fogadóból. remélte. hogy messze megelőzze a kocsit. hogy Breckenridge úgy döntött. Fletcher észre sem vette a kétkerekű kocsit. és észak felé indul.kihűlt ételéből. hogy Fletcher nem vette észre. a megmentő. Éppen idejében léptek ki az udvarba. és egyáltalán nem kedvelt – valahogy a megmentője lett. ezért legfeljebb a férfi hátát láthatta. azzal elővette . ezért egyikük sem vette észre a szomszéd bokszból felálló férfit. azzal felállt. Abban a pillanatban rájött. hogy lássa: Breckenridge szokásos elegáns öltözéke helyett durva szövetből készült szürke úti ruházatban egyszerű kétfogatúval hajt ki a fogadó udvarából. Heather feltételezte. Breckenridge kora este ért Carlton-on-Trentbe. Fletcher kinyitotta a kocsi ajtaját. befordult az első nagy postafogadóba. útra készen. Miközben a többiek beszálltak. Ha elveszti Breckenridge oltalmazó jelenlétét. és kigördült a fogadó udvaráról. hogy Breckenridge követi őket. Bteckenridge oda sem pillantott rajuk. Heather úgy látta. akit rendszerint került. Pokoli tempóban hajtotta a lovakat. hogy a végzete – éppen Breckenridge. felszerszámozva. és betessékelte. milyen közel van a férfi. Heather eljátszotta az engedelmes fogoly szerepét. istállómesterért kiáltott. és hagyta. Nem éppen elegáns öltözete ellenére tekintélyt paracsoló hangjára rögtön siettek hozzá. A többiek lassan követték.

miután készpénzt vett fel. Breckenridge pedig felemelte a karját. nem. Nos. a térdnadrágra es zakóra. megnézte.. – Semmi szükség. felült a bakra.. és hamar megnyugodtak. az ülés alá tette csomagját. Breckenridge fizetett. megpróbálom kiszedni a gombostűket. mert talált egy kitűnő lovaglócsizmát. mint szerette volna. hogy kiemelje a vállamat. amikor azzal állt elő. Breckenridge türtőztette magát. Így is tovább tartott. Ezt magamon hagyom. És mi legyen a szürkékkel? Breckenridge megadta a High Barnet-i postaállomás címét. A Baldockban bérelt kétkerekű elé egy pár fekete ló volt befogva. busás borravalót adott. . – Nem. hogy nem hagyták elszabadulni az indulatait. de így is elég nyersen közölte. sem az ing nem szakadt el. a segédek is csak bámulták. Sem a kabát. Megszemlélte a lovakat. – Engedjék el! Mindkét ló rögtön nekilendült. A szabó addig szöszmötölt a ruhával. hálás volt. Rámutatott a másik öltözékre. amely éppen illett a lábára. Szerencséje volt. hogy a legtökéletesebben öltözött inas legyek! A szabó összerezzent. A szabó hátralépett. hogy az öltözék jelmezes mulatsághoz szükséges. Természetesen nem. . uram. ilyen váll. a bankigazgató útbaigazítása alapján a város legjobb csizmadiájának műhelyébe ment. arra gondoltam... majd fizetett az istállómesternek. A szabó és segédei sietve teljesítették a kérést.zsebóráját. Első állomása a Child’s Bank helyi fiókja volt. de azonnal érezték a gyeplőt tartó erős kezet.Igenis.. ember! Nem az a cél. – Jó. bár igazán. uram. A szabó értetlenül nézte. míg Breckenridge kifakadt: – A fenébe is. – Egy óra múlva. és elindultak a Great Nort Roadon. Olyan legyen a ruha. mennyi az idő. aztán kisétált a fogadó udvarából a Lombard Streetre.. hogy inasnak való ruházatot és északi munkásöltözetet kíván vásárolni.. A ruhacsomagot hóna alá csapva gyorsan visszament a fogadóba. és intett az istállófiúknak. Breckenridge kihajtott az utcára. amelyre a knebworthi fogadóban cserélte estélyi ruházatát. – Azokat csomagolja be.. Ez így megteszi. A szabó ezután lázasan dolgozni kezdett. uram. hogy kényelmesen tudjak mozogni benne. Innen a legjobb férfiszabónál kisebb izgalmat keltett. Ha nem mozogna. Most indulnom kell.

– Jóságos ég! – szólt Heather. őszintén remébe. amikor a Heathert szállító kocsi befordul a fogadó kapuján. hogy a barátjával elfoglalják a felajánlott szobát. hogy jellegzetes mozdulattal felemelte a fejét. de beleegyezett. Rögtön a fogadó bejáratához kísérték. üdvözli a vendégeit. hogy csak az a két szobája van. és egy pint sört iszogatott. Mint korábban. Lefizette a fogadóst. A hölgyekhez hasonlóan a férfiak is egy szobában aludtak. de remélte. Ugyanakkor nem mert volna fogadni arra. Breckenridge nagyon odafigyeli a szobák elosztására. Hallotta. – Ne gondolja. hogy biztosítsa: a két férfi jó messze legyen Heather szobájától azon az éjszakán. A fogadós határozottan kijelentette. a hangját tisztán lehetett hallani az ivóban. hogy a kisasszony már kész megszabadulni a társaságuktól. és megállt az udvarban. hogy legalább egy rövid sétát tehessek. Breckenridge hallgatta. hogy ilyen könnyen megszökhet tőlünk – szólt Fletcher megint. hogy a közelben lehet. de az ő szobájuk az épület másik szárnyában volt. Minden ott kimondott szót hallott. – Remek – mormogta magában Breckenridge.Breckenridge Carlton-on-Trentben. – Addig élne! – mordult Fletcher. Az előcsarnokot rekeszfal választotta el az ivótól. majd Heather szólalt meg. hová menekülhetnék ebben a kietlen pusztaságban? Cobbins azon a véleményen volt. a suttogást is. Hangjából Breckenridge rájött. hogy a hölgyekhez közelebbi szobát kaphassanak. hogy egész nap be legyek zárva. hogy a kisasszony esetleg . aztán valaki megnyomta a pultra helyezett csengőt. Breckenridge a hanghordozásából tudta. – Mit gondol. és visszatérni Londonba vele. hogy Heather észhez tér. az Öreg harang fogadó ivójában volt. de onnan senki sem láthatta őt. Fletcher vonakodva. és gondoskodik a megfelelő elhelyezésükről. Hallotta. ahogy Fletcher próbálta meggyőzni a fogadóst. A helyiség első részében ült egy asztalnál. ahogy a fogadós odasiet. Természetesen ő sem láthatta a társaságot. Heathert most is őrizték. hogy közelebb léptek a csapszékhez. A társaság a poggyásszal szöszmötölt. – Nem szoktam hozzá. amely az előcsarnokra nyílt. mert sok más helyiséget használhatatlanná tett a legutóbbi vihar. ahogy nyílik a főbejárat. Heather észreveszi. Ragaszkodom hozzá.

Heather. – Ha mindenáron tudni akarja. – Hát jó – szólt Fletcher bosszúsan. amíg át nem ad . estélyi cipellőben – jegyezte meg Heather gúnyosan. A haja szála sem görbülhet. hogy az ostoba szoknyavadászoknak több eszük van annál. meg akarja félemlíteni. – Jöjjön. fölé magasodik.. mik azok a szigorú utasítások. hogy sétálgasson. felfelé. – Ha valóban úgy van. – Persze. amelyeket velem kapcsolatban kapott. Fletcher ettől a padlóra kerül. Akkor talán megfontolnám. amilyenben az elrablásakor volt.... és az a parancsa. hogy engem kívánjanak meg. ahogy ezt a kijelentést hallotta. Martha velem jöhet. Fél percig tartó csend után Heather szólalt meg: – Ezúton hozom tudomására. hogy gondoskodjunk a biztonságáról. nehogy áldozatul essen az első szoknyavadásznak. hogy beszálljon a vitába.. teljességgel lehetetlen. amikor a férfi felsóhajtott. Heather mintha meghallotta volna a halkan mormolt figyelmeztetést. gondolta Breckenridge. ha tévedek. Heather csak sokatmondóan hümmögött. ahogy közelebb lép Heatherhez. Breckenridge csak pislogott. hogy ez nem fog menni. nem volt hajlandó meghátrálni a heves szócsatában. Ez nem igaz. de erőszakos hangon –. hogyan teljesíthesse azokat. vidáman folytatta: – De ahelyett. Mivel nem ő volt a szenvedő alany. hogy kiváló egészségemben megtartson. ahogy mondja. szigorú utasítást kaptunk. – Szóval már beláthatja – folytatta Fletcher halk. aki erre lovagol és megkívánja önt. de Heather ragaszkodott az érveihez. – Nézze.megpróbálhat elkötni egy lovat. – Nem mondtam. szinte megsajnálta Fletchert. Fletcher hangjának változásából Breckenridge szinte látta. vagy legalábbis segíteni magának. ne engedjük elkószálni.. hogyan tudok engedelmeskedni.. elárulhatta volna neki. minden ártalomtól és veszélytől meg kell óvnunk. hogy egyedül akarok menni. hogy itt veszekedne velem. inkább értelmes felnőttként elmondhatná. Olyan állapotban kell átadnunk. ám Fletcher kifakadásában nem ez volt a meglepő. javítson ki. A vitának Fletcher dühtől remegő hangja vetett véget. Breckenridge vigyorogvavárta a hatást.. Most Marthán volt a sor.

de néhány lényeges részletet.megbízójának. hogy minden éjjel találkozniuk kell. ha Breckenridge úgy gondolja. amint Fletcher a fogát összeszorítva felmordult. akkor. hogy sétálhassak. ha egész nap be voltam zárva egy kocsiba. nem eleget. A sörét kortyolva várt. Breckenridge hallotta. és lehetőleg minél többet megtudjon. Tehát ha nem szeretné. Hallotta? Egy perccel sem több. használjuk ki. Heathernek nem voltak illúziói. Breckenridge felállt. Amikor éjjel találkoznak – akárhogy is sikerül ezt kivitelezni –. hogy adja fel eredeti tervét. – Elhallgatott. és őszintén örült. Breckenridge hallotta. valószínűleg megpróbálja rávenni. hogy már megérkezett. menj vele. hogy igazi veszélyben van. aztán végtelenül tárgyilagos hangon folytatta: – Testi egészségemet javítaná egy rövid séta a fogadó mögötti folyó partján. Szórakozottan lépkedett. Cobbins morogva. Heather elindult. Sohasem tett jót nekem. hogy legyengüljek. közbeavatkozik és megmenti. – Köszönöm. Húsz perc. vagy úton van még. mit tudott meg addig. A part mentén jól kitaposott ösvény látszott. Egyvalamit azonban biztosan érzett: Breckenridge valahogy felbukkan a közelben. Fletcher. ahogy Heather és a lassúbb Martha elhagyja a fogadót a főbejáraton át. Átgondolva sorrendbe rakta a tényeket. kedves Fletcher. Néhány feszült pillanat telt el. Néhány másodperccel később kiosont a főbejáraton. de a sétához ragaszkodás fő oka az volt. ahogy hallótávolságon kívülre kerültek. még inkább szükséges. függetlenül attól. friss levegőre és könnyű testmozgásra van szükségem. Breckenridge a közelben van-e. Fletcher és Cobbins felment a lépcsőn. és térjen vissza vele Londonba. vagy valamilyen betegséget elkapjak. Fletcher vészjóslóan halkan. hogy meggyőződjön arról. Séta közben összefoglalta. Azt mondta. amikor Martha megszólalt: – Ezt az . Amíg nem látja. Jöjjön. nem tudhatja. amíg világos van. aztán megszólalt: – Hát jó! Martha. kilépett az ivóból a hallba. hogy ezért mit kell tennie. hogy tovább kutasson. A Trent folyó a fogadó mögött alig száz méterre volt. arra elég. Martha. Abban a pillanatban. hogy lehetősége van friss levegőt szívni.

– Biztos. azzal sarkon fordult és Martha mellett lépkedve visszaindult a fogadó felé. legalábbis addig. És Fletcher inkább pofon vágná. – Heather sokatmondó arckifejezéssel nézett. és Heather látta. – Amúgy elég messzire jöttünk – mondta. Martha gyanakodva nézett. és hideg fejjel eltervez mindent. – Romantikus kaland. – Lehet. – Megint Heatherre pillantott.. Martha felmordult. aki talán még ellenállhatatlanul jóképűnek is bizonyulhat. mert el kellett terelnie magáról minden gyanút. Visszamegyünk.. De aki emberrablást rendel meg. Nekem semmi dolgom nem volt azzal a nyomorulttal. és látta Martha ravasz tekintetét. Heather. Martha elég testes volt. arra gondoltam. Fletcher és Cobbins találkozott vele. – Nem igazán tudnám megmondani. A „szobalány” kicsit magasabb volt Heathernél. akár nem. kisasszony. – Szóval így állunk. előtte cselekvőképtelenné kellene tennie. ezért az egyetlen hihető magyarázatot adta elő...egészet nagyon jól viseli. legalább sírógörcs és könyörgés. de nekem nem. aki elraboltatta magát. derekának mérete azonban legalább a kétszerese volt. ennek ellenére Martha elég gyorsan tudott mozogni. – Hát jó – mondta. milyen hatalmas karja van. akkor folytatom az ábrándozást a romantikus hősről. Hálás lehetne nekem. semmiképpen sem olyan. hogy ezt az egészet inkább kalandként fogom fel – mondta. Heather megállt. romantikus figuraként gondol arra az aljas emberre. hogy magának testgyakorlásra van szüksége. hogy nem akarja átgondolni a hisztériát? Heather összevonta a szemöldökét. amelyben van titokzatos gazember is. de csupa izom. az elején legszívesebben jelenetet csináltam volna. . – Elismerem.. hogy akár jóképű. amíg az ellenkezőjéről meg nem győződöm. Ha Heather megpróbálna elmenekülni tőle. akivel az ember lánya szívesen találkozna.... Martha elfintorodott.. hogy aljas gazember? – kérdezte Heather és nem kellett aggodalmat színlelnie.. de. Arra számítottam – folytatta Martha hogy hisztériázni fog. – Nos. mert nagyon megkönnyíteni a dolgát. és felsóhajtott.. és megállt. nekem elhiheti.. – Heather ránézett. – Biztosan tudja. teleszívta a tüdejét friss levegővel. – Nos – felelte Heather a fejét felszegve –. – Használna valamit? – Nálam semmit.

és találkozni fognak éjjel. és majdnem elmosolyodott. Gondolkozott. amit megtudott. nem kellett tartam ahhoz. hogy nem szabad. Heather kireteszelte a szobájuk ajtaját. és meglátta a szürke kőépületet. Heather pedig azért. mert nem látott okot arra. Martba újra elvette a ruháit. Strettonban még a vidéki polgár jellegzetes ruházatát viselte. Ám Heather rögtön felismerte. bogy . A hálószobák ajtaján csak reteszek és kampók voltak. Breckenridge eltűnt. hogy nem jutott eszébe modernizálni. Ekkor ismét a fogadó felé nézett. Felmentek az enyhe emelkedőn a fogadó felé. Heather felnézett. Most inkább úgy volt öltözve... sötét hajú férfit is. hogy illendően eltakarja a testét. A folyosón a köpönyegbe burkolózott. és meglátta a magas. és kilépett a folyosó hűvös sötétjébe. hogy a szobalány nem vette észre a férfit. Heather már tudta. egyetlen gyors pillantással meggyőződött arról. és látta. ha Breckenridge-dzsel akar találkozni. Bár kilátszott a bokája és a lábikrája. Elérték a fogadótól a folyóhoz vezető keskeny ösvényt. amint a fogadó elcsendesedett éjszakára. és Martba horkolása a padló reccsenését elnyomta.Lassan visszasétáltak a fogadóhoz. Martha megengedte neki. azokkal lehetett belülről bezárni. mert ezt szabta feltételül. A lelke megkönnyebbült. Heather áldotta a fogadóst. de mivel panaszkodott. hogy magán tartsa a selyemsálat és az ágyra teríthette az útiköpenyét. Az Öreg harang fogadó nagyon régi volt. hogy a közelben van. széles vállú. a Trent már a hátuk mögött folyt. aki az épület egyik sarka mellett állt. amelyet a derekánál a selyemsállal fogott össze. Márpedig találkozni akar vele. hogy meg győzze. hogy miként adja elő neki. mert nem tudott gyorsabban menni. folytatni akarja az utazást elrablóival. hogy fázik. mintha a saját inasa volna.. ám időben eszébe jutott. Oldalra pillantott Marthára. Ez pedig igazán helyénvaló.. Nem mintha számított volna. ez az öltözék jelentős előrelépés volt az előző esti ágytakaróhoz képest. hogy a friss levegőn tett séta idejét lerövidítse. Martha azért haladt lassan. hogy a folyosó üres. Nem mert gyertyát gynjtani. de a szeme hamar hozzá szokott a sötéthez.

hogy ki kapta el. Heather látta. Breckenridge nem nézett rájuk. A lány szíve a torkában dobogott. hogy belesimuljon a férfi karjába. Acélos kar fogta olyan erősen. aztán a lépcső felé fordult. Breckenridge. ahogy a lépcsőtől nem messze lévő szobába nyit be. Breekenridge lehajtotta a fejét. de megrémült a saját érzésétől. ezt komolyan gondolta. . aki az ajtó közelében ült. és a foga között sziszegve megkérdezte: – Mi az ördögöt csinál itt? Nem tudott válaszolni. különösen az előkelő társaságon kívüli világról.. és előttük lépett ki az ivóból. és Heather gyengének érezte magát. és a teste újra megfeszült. És akkor egy tenyér tapadt a szájára. Erős kéz ragadta meg. Beleharapott. és Heather elég jól ismerte már ahhoz. így bizonyosságot nyerve meg akart fordulni.. szorosan tartotta. Megállt. A férfi elfojtott káromkodással elhúzta a kezét. de csak sötétséget látott. Már a lépcsőn ment felfelé. amikor Marthával kiértek az előcsarnokba. meleg férfitestet. Halkan becsukta az ajtót. Sokat tudott a világról. Heather hátrahőkölt. Ráadásul el akart mondani neki mindent. A pániktól és a rémülettől megfeszült a teste.. aztán befordultak a sarkon. megelőzte őket. És akkor rájött. hogy a lány szemébe nézhessen. hogy tudja. hogy kilessen a sarkon. Heather tovább haladt Marthával a folyosón. amit megtudott. hogy moccanni sem tudott.. Amikor este ő és Martha felállt az asztaltól Fietcher és Cobbins mellől az ivóban. mint Heatheré. Erős. és a szobájukba mentek. Szólásra nyitotta az ajkát. Felnézett. Nagyon erős volt a kísértés. becsukta maga mögött az ajtót.elrablóinál hagyja. Breckenridge hogyan vélekedik a helyzetről. Még mindig üres volt. hálásan odabújjon hozzá. nem hall-e valami hangot. Aztán cifra káromkodás ütötte meg a fülét. és kíváncsi volt. Hosszú pillanatokig maradt mozdulatlanul. fülelt. mert Breekenridge tenyere még mindig a szájára tapadt. kemény izmokat érzett. és ez a tudása lényegesen nagyobb volt. és visszanézett a folyosóra. és a lánynak ütközött. de aztán a megkönnyebbülés mindkettőt elsöpörte. Izmos test bukkant fel hirtelen. Felkavarodtak benne az érzések.

és nem vonja el a figyelmét. – Ez nevetséges – jelentette ki Heather. Az ágytakaró legalább eltakarja a bokáját és lábikráját. – Üljön oda! Heather szeme összeszűkült. Elfojtott egy újabb káromkodást. de a szobájánál nem volt biztonságosabb hely. ezért a szíve erősebben kezdett dobogni. Breekenridge rátette a takarót.Heather dühösen válaszolt: – Természetesen önhöz indultam. hogy addigi életében hány meztelen nőt látott. – Ekkora távolságon nem történhet semmi bajom! Breekenridge nem válaszolt. Lenyomta a kilincset. Ha nem lett volna fontos. – Jöjjön! Azzal megragadta a könyökénél fogva. és meglátta. – Mit tudott meg? . megmondta volna neki. Heatherben forrni kezdett a harag. mit visel a lány. és a lepedőre mutatott. Heather látta. – Befelé! Ahogy belépett a szobába Heather után. becsukta az ajtót. Ön mit keres itt? – Önért indultam. aztán csak legyintett. amikor Breekenridge a közelében volt. A férfi leült az ágyra. de engedelmesen összehúzta magán a takarót. mint egy királynő. Heather kissé csodálkozva nézett rá. szívesen választott volna más helyet. és kitárta az ajtót. de úgy. csak a sötétben nézte a kis asszonyt. hogy köztük kétkönyöknyi hely maradt. természetesen. Breekenridge gyorsan ellépett mellette. Az elemi vágytól a tarkóján felállt a szőr. mint mindig. hogy a férfi pillantása milyen átható. Ami igazán nevetséges. Breekenridge nem szólalt meg. hogy Heather biztonságban legyen. de az ágyon kívül nem volt más hely. ahová leülhetett volna. akkor higgye azt. és az volt a cél. Amint leült. hogy azért aggódik. olyan gőgös kecsességgel foglalt helyet. Breekenridge hirtelen felemelte a fejét. lerántotta a takarót az ágyról. hogy csendben maradjanak. Breekenridge őt nézte. kihúzta magát. Tekintve. ha a lány azt akarja hinni. és teketóriázás nélkül vezette végig a folyosón maga előtt. és hátralépett. Breekenridge a hálószobája ajtaja előtt állította meg. mit gondol az ilyen lovagias bánásmódról. meg ne fázzon. Heather körülnézett. miért lehet rá ilyen megmagyarázhatatlan hatással egy boka és lábikra. de engedelmeskedett.

– A takaróba burkolózva komoran végignézett a szobán.. legalábbis Fletcher és Cobbins. Heather a takaró alatt kihúzta magát. felállt. és járkálni kezdett a szobában. hogy többet kell megtudnom. ami csak a sejtésemen alapul.. – Ez igaz. amelyből azt a következtetést vonom le. Ám nem sikerült kiszednem belőlük további információt arra nézve. mert a megbízójuk valójában angol. amely egyáltalán nem . – Ezek szerint nem tudnak sokat róla? – Mondtak egy nevet. hogy ez volna az igazi neve.. amennyit szerettem volna. – Ezek. – Skót név. Lehet. elégedettek a fizetséggel... Lehet. de véletlenül elárulták. hogy ez a megbízó gonosz. ezt az embert bizonyos.Heatner néhány pillanatig figyelte. vagyis a megbízó bizonyára skót – jegyezte meg Breckenridge. ám mielőtt izgalomba jönne. hogy Fletcher azért olyan biztos benne. hogy Fletcher nyilvánvalóvá tette. el kell mondanom. hogy ez a megbízó elég gazdag lehet. Ő fizet mindent és úgy tűnik. A megbízójuk egy korábbi ügyfelüktől szerzett tudomást róluk. Breckenridge néhány pillanatig elgondolkodott. Breckenridge olyan sötét pillantást vetett rá. – Annyi bizonyos. de inkább fizikai értelemben.. veszélyes alak. Nyilvánvalóan másoknak is dolgoznak. hogy nem McKinsey az igazi neve. Márpedig Glasgow-ban elég sok angol van. aztán megszólalt: – Nem annyit. – Miféle sejtésen? Heather homlokán mélyebbek lettek a ráncok. ők sem hiszik. és mivel még mindig túlságosan zavarta. – Ezenkívül csak olyasmit sikerült megtudnom. hogy ezt feltételezhetjük. – Talán tisztelettel? Heather arca megrándult. hogy Heather az ő ágyán ül. – Mi volt a név? – McKinsey. hogy megbízójuk Glasgow-ban bérelte fel őket. óvatossággal emlegették. – Nem hiszem. és az ottani kapcsolatukon keresztül sikerült elérnie őket. – Igen. Heather felnézett rá. – Glasgow-ban hol találkoztak? – Valami fogadóban. Breckenridge arca megrándult. akik találkoztak a megbízóval. hogy hová visznek.

Breckenridge összevonta a szemöldökét. amikor a szökés szükségessé válik. míg a férfi ismét felé fordul. Ráadásul – mutatott rá – ön itt van. Mindent hallottam. mire jut vele. Hiszen elég nagy darab ember. hogy folytatni akarja a. majd Breckenridge . és egyelőre kevés információnk van. aztán hirtelen Heatherre pillantott. Sem a megbízó személyét. milyen messze akarják vinni. az előcsarnoktól csak egy rekeszfal választott el. – Az ivóban voltam. tehát úgy látszik. és még mindig a Great North Roadon haladunk.volt biztató. Breckenridge ajka mintha megrándult volna. miként lehetne elhárítani. sértetlenül és egészségesen kell odajutnom. – Valóban az. Breckenridge vonakodva bár. Breckenridge eddig belátónak és támogatónak bizonyult. Ám mielőtt válaszolhatott volna. – Megvárta. de szobalányt adtak mellém. elég komolyan veszik a kapott utasításokat. Ezt a parancsot minden jel szerint tiszteletben tartják. – Lassan járkált.. – Bármilyen furcsán hangzik. de sikerült higgadtnak maradnia.. Így még mindig nem jutottunk közelebb ahhoz. majd ön mögé bújhatok. Ha továbbra is követi a társaságot. az a kötelességem. hogy velük maradjak addig. És Londontól távolodva minden mérfölddel csökken a váltságdíj követelésének valószínűsége. Heather felkapta a fejét. Ezt kihasználva sikerült elérnem. amíg eleget meg nem tudunk arról. de minden mérfölddel távolabb kerül a családjától és a biztonságtól. ez azt jelenti. kutakodását – jegyezte meg egy kézlegyintéssel. hogy gondoskodjanak a biztonságomról. Heather összeszorította az ajkát. mi áll az egész mögött. sem a megbízás okát nem ismerjük. ez az egész nagyon furcsa. Fogalmunk sincs. ki áll az egész mögött. Elraboltak. Még egyszer próbál az eszére hatni. és a szemébe nézett. – Azt hiszem. hogy gondoskodjanak a biztonságomról. – Természetesen. de bólintott. de csak tovább járkált. testi épségemről és az egészségemről. szigorú parancsot kaptak. hogy meglássa. – Már elég távol vagyunk Londontól. fel kellene tárnunk a tágabb összefüggéseket. Heather bólintott. hogy engedjenek sétálni a folyóparton. a szokásos közönyös arckifejezéssel. – Elismerem. és miért teszi – mondta. hogy megtudjuk. Biztonságban. Heather folytatta: – Mivel a fenyegetettség a húgaimra és valószínűleg unokahúgaimra is kiteljed. – Ha jól értem. és szigorú parancsuk van.

hogy abban a pillanatban. de Heather örökre meggyűlölné. Ezt Breckenridge természetesen felvállalta volna. aki az ágyán ült. hogy makacs. jelzek. majd az ajtó felé mutatott. és az ő meglátása szerint az a legerősebb érv.. A férfi végigsimított a haján. az első adandó alkalommal elmondja nekem. Tudta. ellenszegülés akkor történne. – Ebben az esetben folytatjuk az utunkat. Ám Heather számára. mint azok. – Igen. aztán rájött. hogy ezt teszi. ha nem értene egyet vele. a család iránti kötelességtudatb fakadó okok vezették. találkozunk és megbeszéljük. Az volt a legrosszabb az egészben. hogy gondoskodni kell a teljes biztonságáról. – Meglátásom szerint az elrablóimmal maradás melletti érvek erősebbek.. hogy valóba Heather és családja érdekében cselekszik. amit remélhet.. akkor folytatjuk az utazást. . hogy ez a legtöbb.. ha biztos abban. Amint valamit megtudok. az ő ágytakarójába burkolózva egyenesen rá nézett. Holnap legalábbis.. minden joga megvan rá. Ám a dolgok állása szerint. ha visszaviszi London az apja házába. vagy legalább jelzi. Ha ezt megígéri. és megpróbálná erővel eltávolítani. de a büszke fejtartása nem jelentett nyílt ellenszegülést. amíg Heathert ilyen önzetlen. és Heather szemébe nézett. amelyek ellene szólnak. És aligha vádolhatta azzal. Breckenridge járkálás közben a kisasszonyt nézte. hogy intézkedéseket tehessek a kiszabadítására. de gyanította. – Elkomorodott. – Improvizálnunk kell. Beleegyezése jeléül bólintott. Breckenridge észrevette a különbséget a kérés és az ígéret között. esztelenül önző nőszemély. Heather felszegte az állát. – Megígérem.. – Hát jó – mondta. amint megtudja a megbízója nevét vagy az úti célt. Heatherre pillantott. mit csinál. Heather megkönnyebbülten mosolygott. Azt akarta mondani. – Ha ilyen makacsul ragaszkodik hozzá. akaratos. hogy meg tudta érteni a lány érveit..szemébe nézve levonta a következtetést. Az ő helyzetében ugyanígy érezne. Ragaszkodom hozzá. Megtehetné hiszen ő Breckenridge vikomt. hogy téved. És számára ez valóban így volt. – És meg kell bíznia a kisasszonyban. amely csak úgy érhető el.. – Ha a szava adja. leeresztette a karját.

Heather kinyitotta az ajtót. és bebújt a takaró alá. érzékien vibráló női illat. a kalandos utazás gyakorlati részletein való gondolkodással igyekezett elvonni figyelmét másról. Rögtön levetkőzött. és erős horkolás hallatszott. bizonyos értelemben igazat kellett adnia a lánynak. nogyan lehet Heatherrel ésszerűen bánni. Breckenridge hátralépett. és kihúzta az ajtón. kikémlelt. Miután elég idő telt el ahhoz.Heather felállt. és behunyta a szemét. elindult vissza a szobája felé. hogy közel maradhasson Heatherhez úgy. Felnyögött. és halkan becsukta az ajtót. Könnyű. ám bármennyit is töprengett az emberrablás történetén. A feltűnés kerülése nem tartozott azon képességek közé. Gondoskodni a biztonságáról. hogy Heather ágyba bújhatott. Ebbe beletörődve. Kinyitotta az ajtót. finom. Az ő illata volt. Megfordult. Breckenridge az arcát nézve intett. Ez nem szokványos emberrablás volt. még körülvette az a finom illat. hogy megtanulja. lecsúsztatta magáról az ágytakarót. Ki kell találnia valamit. hogy álljon meg. hallgatózott. karon ragadta a kisasszonyt. A folyosón senki sem volt. Nyilván nem alhat sokat. amelyet könnyen felismert. amely a hajából áradt. . Aztán gyorsan visszakísérte a szobájához. amely korábban nem tapasztalt módon tette próbára a leleményességét. és az ajtóhoz lépett. Hátranyúlt. miközben ő a rejtélyt akarta megoldani. és erről eszébe jutott a harisnyás boka. hogy közben az elrablói számára láthatatlan maradjon. és a folyosó falának támasztotta a hátát. Ahogy arra sem volt addig ok és alkalom. olyan feladat volt. és suttogva köszönt el: – Jó éjszakát! Azzal beosont. amelynek gyakorlására sok oka lett volna az eddigi életében. várt.

hogy a hosszú egyenes szakaszokon se vehessék észre. hogy addig nem vették észre. felállt és a Fehér ló fogad udvarába sétált. Elég biztos volt abban. hogy egyszer-kétszer hátranéztek. aztán az emberrablók kocsija. amelyet Knebworthben szerzett. Egész délelőtt a Great North Roadon haladtak. Lassan haladt. amit Heathertől megtudott és el kellett ismernie. ám amióta Knebworthnél utolérte őket. mivel váltogatta az álruháit. hogy üldözőkre számítanak. Ivott még egy kortyot a sörből. mint egy szegényebb kereskedő. a másik fogadóba húzódott. A Heathert és elrablóit szállító kocsi egy órával korábban fordult be az udvarra. Egy pár ló jelent meg a Vörös oroszlán kapuja alatt. Vállát az épület kőfalának támasztva sört iszogatott. mint York. Miután körbekémlelte a helyet. ahol a bérelt kocsiját hagyta. hogy ez meglehetősen különös talány. Bramham majdnem olyan messze északon volt. eléggé lemaradva ahhoz. Egyre komolyabb fenntartásai voltak azzal kapcsolatban. Nem mintha bármi jelét adták volna annak. ki áll a különös lányrablás mögött. Ezen a napon ismét azt az öltözéket vette fel. és az út másik oldalán. majd egy második pár. Öt perc múlva már úton volt. hogy figyelhesse a helyet. hogy Fletcherek nem látják meg. Breckenridge letette a kupát. és továbbra észak felé tartott.NEGYEDIK FEJEZET Másnap délután egy órakor Breckenridge már Bramham-ben. Volt ideje megemészteni mindent. mintha nem . és remélte. Ám a fenntartásai ellenére egyre jobban szerette volna megtudni. Lehet. kissé távolabb álló Vörös oroszlán fogadó udvarának kapuját figyelte. hogy a Vörös oroszlán fogadónak csak egy kijárata van. és meggyőződött arról. A bő kabátban és vászonnadrágban úgy nézett ki. A kocsi nehézkesen gördült ki a fogadó udvaráról. hogy olyan messzi északra mennek. a Fehér ló fogadó udvarán felállított egyik kecskelabú asztalnál ült. és megpillantotta a kocsit maga előtt.

Az út elején még a másik kocsival azonos iramban haladt. Mintha le akarná olvasni az arcáról. ha nem látta volna. ő pedig nekifogott. akkor nyilván a metropoliszban tartották volna. Erősen nyugtalanította. és a megbízójuk nevét sem. a nemesi származású. ha tudja. aki vállat vont. hogy néz ki. hogy elaltassa elrablóinak gyanakvását és remélte.aggasztotta volna őket. de ahogy északabbra jutottak. hogy vigyázzon rá. hogy következetesen északra tartanak. fokozatosan csökkentette a köztük lévő távolságot. – Ha nem mondják meg. Engedelmeskedett nekik. – Nem igazán értem. míg ebéd után egy órát utaztak. hogy találkozni fogok vele a közeljövőben. ott senki sem tenne fel furcsa kérdéseket. hogy megtudják. és a nyugalmam érdekében sokat számítana. mire gondol. és mi lehet az úticél valamint az utazás oka. a tekintetük találkozott. vele szemben ült. nem akadékoskodott. és Breckenridge-et kereste tekintetével. Fletcher elhúzta a száját. hogy a közelben lehet. mit segít magán. milyen a külseje. hogy esetleg üldözők vannak a nyomukban. ha váltságdíjért rabolták volna el. ezért viszonylag gyámoltalan kisasszony szerepét játszotta. de. Fletcher . milyen embernek adnak át. Gondolom. Hálásan magára vállalta a feladatot. a zsúfolt környezetben sokkal könnyebb elrejteni egy hölgyet.. nyilvánvalóan azt feltételezték hogy sikerült észrevétlenül elmenekülniük És valóban. aki szokásos helyén. Heather ismét szembenézett vele. Heather kivárta. hová megyünk. hogy elragadják Heathert. melyil irányba vitték London városából. Fletcher. a Cynster család csak napok múlva kezdhette volna meg a keresést. Mint Heather rámutatott. ott a kavargó tömegben. elgondolkodva nézett rá. hogy ettől beszédesebbek lesznek. Természetesen tudomásuk szerint Lady Herford házától senki sem üldözte őket. ha tudnám. Először nagyot sóhajtott.. Még el sem kezdődött volna. – Cobbinsra pillantott. és csak akkor kezdte újra faggatni az elrablóit. gyorsan körbenézett. hogy a fogadóban. biztos volt abban. Azon kívül. Bár Breckenridge-et nem látta. és kinézett az ablakon. ahol megálltak ebédre. mert Heather családjának előbb kérdezősködnie kellett volna. azt legalább elmondhatnák.

hogy jóképű-e. Szerintünk valami földbirtokos. – Milyen magas? – Nagydarab ember. – Hát jó.. ön valószínűleg annak tartaná. – Van valami jellegzetessége? Heg a testén.megint Eleatherre nézett. Fenyegető. és hátradőlt az ülésen. de. Fletcher ránézett. amit el tud mondani. Fletcher vélekedése ellenére Heather rendkívül nyugtalan volt. azt nem tudjuk.. amikor a késő délután a kocsi megállt a Király feje szállónál Barnard Castle-ben. Ördögi a nézése. Heather felsóhajtott. de nem akarta megzavarni Fletcher váratlan beszédességét. és fogalma sem volt. akivel tanácsos lenne ujjat húzni. eleget mondtam ahhoz. és visszakérdezett: – Mit akar tudni? Mindent. azt nem tudnám megmondani. Darlington-nál nyugatra tértek le a főúíról. hideg. amire határozottan emlékszem: sötéten tud nézni. – mondta Fletcher vigyorogva – . mert nem tetszett neki ez a kép Fletcher azonban évődve folytatta: – Van valami. – Azt mondanám. Ami pedig azt illeti. – Mennyi idős? Jóképű? Fletcher elgondolkodott. Nem olyan ember. hamarosan találkozik vele. Skót húshegy. Fekete haj. de hogy a dél-skóciai alföldön lakik vagy a hegyvidéken. – A színében nem vagyok biztos. – Tehát skót? Fletcher tétovázva vállat vont. bicegés. Heather elkomorodott. Az én ízlésem szerint kicsit tagbaszakadt ember.. – Szeme? Fletcher tétovázott. hogy az idegei lenyugodjanak. – Egyszerre egy lépés elég.. hideg szem. a tekintetük találkozott. – Haja színe? – Fekete. Heather szeme tágra nyílt. de hogy pontosan hány éves. – Mint mondta. hogy Breckenridge észrevehette- . ami alapján azonosítani lehetne. Már nem a Great North Roadon utaztak.. Heather még jobban csodálkozott. különös hangszín? – Bármi. és nagy orra van. hogy a harmincas éveiben jár. – Úgy vélem..

Az ablak mellett a sarokban ült. amikor Fletcher mögött. Mire a kocsi megállt. ahogy a pulthoz lépett. hogy megmentse. de rögtön megfeledkeztek róla. hirtelen nyomasztani kezdte.e az irányváltást. de tudta. Nem nézett feléjük. Alig tudott másra gondolni. de nem ismerték fel Breckenridge-et. hogy a mögötte jövő Martha ne lássa. és mély lélegzetet vett. Bár nem tekintette a megmentőjének. elkeseredettségét nem mutatva rögtön körülnézett. akit annyira került. ahol Fietcher éppen az elhelyezésükről tárgyalt. Az eshetőség. a figyelmét látszólag egy újság olvasására fordítva. Fletcher és Cobbins körbenézett a helyiségben. Heather és a kísérete iránt egyáltalán nem mutatott érdeklődést. Látták. kétkerekű kocsin hajtott a főutcán. el kellett ismernie. Breckenridge újabb ruhában volt. De mennyire megkönnyebbült! Sokkal nyugodtabban sétált be az elegáns szálló előcsarnokába. Miután Cobbins lesegítette a kocsiból. hogy Breckenridge már nincs a nyomában. mennyire megkönnyebbült. hogy nagy megnyugvást jelentett Breckenridge jelenléte. a gyomra görcsbe rándult. hogy a férfit. – Jöjjön már! – sürgette Martha. Az utolsó lépcsőfokon felérve gyorsan megfordulva hátranézett. Minél többet megtud arról. Legközelebb este látta Breckenridge-et. és meglátta Breckenridge-et. remegett a nyugtalanságtól. egyszerű utazónak látszott. a fejét lehajtva. Magabiztosabbnak érezte magát. korábbi ellentéteik ellenére ez sohasem volt kérdéses. Martha mellett és Cobbins előtt belépett az éttérembe. annál könnyebben tud találkozni Breckenridge-dzsel. Heather gyorsan a fogadó ajtaja felé fordult. már egyáltalán nem gondolja a végzetének. hogy számíthat rá. Aztán a zűrzavarban lódobogásra lett figyelmes. és csak arra törekszik hogy ő a lehető legnagyobb biztonságban legyen. Önkéntelenül megállapította. Egyre kelletlenebbül mozgott. Kimondva és kimondatlanul is bízott benne. Heather ezt lenyűgözőnek találta. hogy pontosan hol töltik az éjszakát. – Menjünk be a hídegből! Heather lassan lépkedett fel a lépcsőn. . Heather felemelte a fejét.

Végül Cobbins válaszolt: – Nem tudom. amikor átadjuk neki.. – Látja. – De mikor? – Mivel nem érkezett válasz. – Hamarosan megtudja. hogy további részleteket próbál kiszedni a társaságból a titokzatos megrendelő kilétére vonatkozóan. pontosan ezért kérdezem. hogy magában összegezze. mit sikerült megtudni a nap folyamán. ahonnan szeme sarkából figyelhette Breckenridge-et. tányérjára figyelt. furcsa pillantást vetett Heatherre. és előbb távozott. amilyen valójában volt. ahonnan látták az ajtót és a szálloda előcsarnokát. – Ott maradtunk még egy italra. Fletcher felmordult. egy négy személyre terített asztalhoz vezették őket. Nem olyan ember. Ha egyszerűen elmondja. Heather hallgatott. Egy perccel később Fletcher felnézett tányérjából. kíváncsian várta a választ. hogy megünnepeljük a megbízást. amint a szolgálólány egy tányéron pástétomot és főtt paszternákot tett elé. Martha mellette ült. Nem tudhatták. – Azzal az úrral … vacsoráztak. ő pedig készségesen megosztja vele az újonna szerzett információkat. Heather egyre magabiztosabb lett: elhatározta. A végén már mindent tud róla. . Heather elhallgatott. ha nem firtatná.. Ő mindig olyannak látta Breckenridge-et. de egyikünk sem gondolt az evésre. Fletcher rosszalló pillantást vetett rá. Heather Fletcher felé bökött a villájával. hogyan lehet nem észrevenni a széles vállát és a jellegzetes fejtartását. miközben mindannyian nekilátták az ételnek. – És hogyan érkezett ez az úr a kocsmához? Fletcher csak pislogott. miért akar többet tudni erről az emberről. Amikor a terem másik végébe. Tágra nyílt szemmel. Veszélyes és kiszámíthatatlan. Fletcher és Cobbins pedig szemben. mire számíthatok. – Lenézett. ám Heather nem értette. már ott voltunk. aztán megszólalt: – Nem tudom.. hogy az igazi veszély mögöttük van. ügyesen arra a helyre ült. akkor nem leszek kíváncsi. Pontosabba arra. Breckenridge természetesen mindent tudni akar. Addig jobb volna. amikor belépett.ezúttal inkább úriember külsejű utazóként jelent meg.. akin biztosan el lehet igazodni vagy figyelmen kívül hagyni. aki felbérelte magukat? – tette fel a kérdést Fletchernek. – Egy kocsmában találkoztunk.

Vannak különleges látnivalók az úton. A lány elrablói fel sem néztek a tányérjukból. és az ebédlőben túl nagy volt a zaj ahhoz. Arra következtetett. A kíséretével felment a lépcsőn. aztán Breckenridge elfordította a fejét. Az újsággal a kezében egy pillanatra ránézett. majd ismét Breckenridge-re pillantott.. – Még sohasem jártam ezen az úton – szólalt meg Heather. jobb. de a tekintetük találkozott. akik még mindig nem vettek észre semmit. És valóban a legkisebb jelét sem adta annak. aki lassan az ebédlő ajtaja felé haladt. bízott abban. vajon mennyit tudhatnak a megbízójukról. hogy aznap este bármi mást hallhatna tőle. előbb Marthára. ha nem kérdezi. majd a férfi ment tovább. Néhány pillanat múlva a lépcsőn felfelé haladó lépteit lehetett hallani. Cobbins megvonta a vállát. hogy az út mentén. hang hordozását gondolta végig. Tehát. hogy Marthával nyugovóra térjenek. nagyobb a valószínűsége hogy holnap beszédesebb lesz. – Van néhány régi vár nem messze az úttól.A sült halat lassan fogyasztva Fletcher válaszait. Közben titokban figyelte Fletchert. de kíváncsian nézett a két férfira. Úgy érezte. Az arckifejezése feszült volt. A pillantásuk találkozott. Heathernek erős kételyei voltak. Breckenridge túl messze ült. hogy az ajtón túl lehet az étterem különterme. és hátratolta a székét. Fletcher felmordult. szinte elgyötört. de azokat az útról nem lehet látni. – Ideje. Ha békén hagyja. aztán Cobbinsra nézve. Heather leosont a . a híddal szemben van egy romos vár. hogy találkozzon vele? Mintha meghallotta volna ezt a gondolatot. – Láttam. amerre holnap elhaladunk? Martha a fejét ingatta. Heather követte tekintetét. Breckenridge hátratolta a székét. Heather a fejét lehajtva felállt. hiszen holnap újabb hosszú útnak nézünk elébe. Heather óvatosan végignézett az asztaltársaságán. a kérdezősködést teljesen rá hagyta. Heather nem mert bólintani neki. hogy kihallgathassa a beszélgetést. és egy-két római erőd. Elgondolkodott. – Majd meglátja. a terem végén üveges ajtót látott.. hogy hallgatózna. Aztán Cobbins szavait. hogy később úgyis mindent részletesen elmond. és felállt. és a terem másik végébe nézett. Amikor a szálloda halijában az óra egyet ütött. és szobájuk felé indult. – Azzal szalvétáját tányérja mellé tette. hogy mit lát.

– Jobb lett volna.. Akkor erős kéz fogta meg a karját. elég fény volt hogy lásson. és úgy horkolt. Heather kis híján felsikoltott. Heather azonban jobban tartott a szikár Fletchertől. Hajnali egy óra előtt nem mert kimenni. Mély lélegzetet vett. hogy lehetőleg ne reccsenjen a deszka. – A . – Csitt! Heather bosszúsan pillantott felfelé. el kellett haladnia az ajtajuk előtt. ahol Fletcher és Cobbins aludt. hogy a bokájáig ért. Mivel az ablakokon nem voltak függönyök. A hold világított. Leért az előcsarnokba. mint egy rozmár. Tágra nyílt szemmel kémlelte az árnyékokat. amely halk kattanássa becsukódott. – Mi az? – kérdezte Heather. de rögtön a megkönnyebbülés jóleső érzése töltötte el a felismeréstől. Eléggé fázott. Az arcuk közel volt egymáshoz a sötétben. mint a bunda. aztán elengedte az ajtót. ám a távolabbiban kísérteties fény volt.. hogy a lépcsőhöz jusson. Martha úgy aludt. Nem vagyok annyira ismerős ezen a vidéken – felelte Breckenridge. – Csak fogja össze magán. és az árnyékban maradva beosont az ebédlőbe. Olyan hosszú volt. – Ha nem rémisztene halálra. – Köszönöm – dünnyögte a lány kissé meglepetten. és L alakú helyiséget látott. mert Breckenridge egy közeli asztalról a köpönyegével együtt felkapott egy nagy papírlapot is. A különterem közelebbi része sötét volt. és beosont. – Térkép. A falhoz simulva ereszkedett le a lépcsőn. sőt a hallgatag Cobbinstól is. – hirtelen elhallgatott. egy hangot sem hallatnék. A lélegzetét visszafojtva a helyiség jobban megvilágítót része felé indult. Belesett az üvegen. ahhoz. Aztán Breckenridge hátralépett. Marthával közös szobája ezúttal szomszédos volt azzal a szobával. amint Breckenridge közelebb húzta magához a fal mellé. óvatosan. és korábban kimosta a selyemharisnyáját. ha a vállát ütögetem meg? – Nem. majd kinyitotta az ajtó egyik szárnyát. Lábujjhegyen óvatosan az üveges ajtóhoz lépett. de. hogy Breckenridge ennyire figyelmes.lépcsőn. – A köpönyegen át karon ragadta. azzal a köpönyeget Heather vállára terítette.

Breckenridge kihúzta a szemközti széket. akivel nem érdemes ujjat húzni. hogy több száz. mit tudtak meg addig. Breckenridge az alkarját az asztalra támasztva gondolkodott. – És tudom. A holdfényben jól látták egymás arcát és a térképet is. milyen keveset tud arról az emberről akinek dolgozik. hideg tekintete. hogy tévedek. hogy fekete haja van. majd nyugod tárgyilagos hangon azt mondta: – Semmi okot nem adtam nekik arra. ami elterelhetné a férfi figyelmét. mit tudott meg ma. Heather feltételezte. elrejtve mindent. de Fletcher a szavamba vágott. Azt mondták. ha nem több ezer skót földbirtokos van. hogy gyanítsák. – Sikerült a szavába vágnia? – Lehet. és érezte a Breckenridge-hez köthető fenyőillatot. Próbáltam valami különös ismertetőjegyről érdé lődni. elég hosszú ideig ahhoz. mi az alapja ennek. összegezte magában. Heather leült. Az illat annyira elkábította. de úgy vélem. hogy elmeneküljön tőlük. skót. az asztalra helyezte a térképet. legalábbis Fletcher és Cobbins így hiszi. hogy Breckenridge reménykedni kezdjen. Azt sem tudják. Heather bólintott. hogy hintóval vagy lóháton érkezett a glasgow-i találkozásuk helyszínére. – Elhallgatott. a figyelmeztetés célja az volt. – Ez minden? – kérdezte Breckenridge. feltételezem. fenyegető a nézése. a szeme színére egyikük sem emlékszik. hogy a köpönyeg ne akadjon bele a székekbe. hogy ön a közelben van.sarkon túl biztonságban leszünk. de nem igazán tudom. Azt: felemelte a tekintetét. és leült. hogy elért némi haladást. de különösen komor. – Igen – felelte Heather. összefogta magán a köpönyeget. a kérdezősködésem hatására rájött. magas férfi. és fogalmuk sincs arról. meg akarok szökni. Földbirtokosként írják le. Egyre . Breckenridge az egyik ablak melletti székhez vezette. és Heather szemébe nézett. és visszatérjen velem Londonba? Heather állta a férfi tekintetét. aki ezt az egészet megrendelte. Erős testalkatú. – Először mondja el. ezért engedelmesen összehúzta magán. – Készen áll arra. – Az a férfi. hogy alig tudott figyelni. akire ráillik a leírás.

tudom. legalábbis abban az értelemben. talán megtudhatjuk. Ám megdöbbentette az a tény. – Meg nem áll készen a szökésre. Henriettát vagy Maryt elrabolnák. így tőle biztonságban vagyok. hogy nem fognak bántani engem. ő tudja a legtöbbet. Breckenridge bólintott. de ő legalább tisztában van azzal.. legalábbis azokat a szempontokat figyelembe véve. és igazából megértette. és később Elizát. hogy abból az egyszerű tényből adódóan. –És a legveszélyesebb a három közül. Már elfogadta. Szóval jól haladok. hogy Marthát alaposan kikérdezzem. amelyeket az előkelő társaság fontosnak tart. hogy reményt adjon a közös életük sikerességére. Ha azt kiderítjük. de azért működhet.. – Ha megtenném. hogy felmérje a helyzetüket.nyugodtabbak és hajlandók válaszolni a kérdéseimre. Heather nagyon jól beleillik a képbe. hogy milyen kémiai vonzalom van közöttük az ismeretségük legelejetől. hogy a vonzalom szikrája könnyen fellángolhat. – Rendben. Természetesen . Meglehet. mert Fletcherre koncentráltam. miként végződik ez a kaland. Nem tetszett neki a döntés. hogy válasszon magának feleséget. mert nem akarnak ujjat húzni a megbízójukkal. amely elég ahhoz. hogy ki az a foldesúr. És Fletcher elzárkózott attól. amikor a kocsi mögött haladt. nem tudnék együtt élni ezzel a tudattal.. Meg kell nősülnie. hogy bármit is mondjon az úticélra vonatkozóan. miszerint ők ketten férj és feleség. hogy nem szeretik egymást. és ő a legjobb megfigyelő. függetlenül attól. Még csak utalást sem tett rá. Úgy tűnik. elég ideje volt arra. Az ilyen házasság nem tökéletes. Abból. és ezt a fejleményt el tudja fogadni a sorsa alakulásában. hogy olyan könnyen beletörődött a gondolatba. de még mindig nem tudtam meg.. csúnya nővérei már évek óta zaklatták. Breckenridge várt néhány pillanatig. Ez a felismerés nem nagyon zavarta. miszerint két teljes napig együtt voltak úton. de egyben rendíthetetlen elkötelezettje a megbízójának. a kedves. és örököst kell nemzenie. de számított rá. az esküvőjük elkerülhetetlen. amit mondtak. Tudta. még Fletcher is Arra nem volt időm még. Angelicát. Heather a szemébe nézett. az derült ki. ha jól értem. A hosszú órák során. – Igen. hogy ki ez a bizonyos földesúr.

hogy Glasgow-ban laktak. – Még nem. vagy hamarosan északnak fordulunk? A térképet tanulmányozták egy ideig. Némi tétovázás után kijelentette: – Holnap korán indulok. és akkor talán. hogy – legalábbis az előkelő társaság fogalmai szerint – veszélyes lehet vele lenni. hogy Skóciába megyünk. . A hely neve Barnard Castle. Skóciába.Itt vagyunk. Heather a férfi arcát fürkészte. várakat és római erődöket láthatok – mondta Heather. nem tudja. hogy Heathernek eszébe se jutott. Breckenridge kiterítette a térképet kettőjük közé – A két skót akcentus nagyon jól megkülönböztethető. – A térképen egy pontra mutatott. Kékesszürke szeme ragyogott a holdfénybe amikor a térképre pillantott. Ebből arra következtethetünk. kérdezzen rá. . – Nem tudjuk. hogy nem sokkal korábban költöztek a városba. mennyi ideig dolgoztak a határ északi oldalán. – Jobb álruhát. – Mivel ez a bizonyos földesúr skót. a térképet közelebbről szemlélve. majd rákérdezett: – Elmondja az okát? Breckenridge a kérdés hallatán elmosolyodott. – Lehetséges. – Jó – felelte Heather. – Ha lehetősége adódik. mennyi ideig. Szerezze meg a választ. – Cobbins említette. hogy a megbízója a déli országrészben vagy a Felföldön lakik. Semmi ertelme lehetőséget adni nekik. hogy a kocsi ezen az úton marad legalább Penrithig. feltételezem. – Mivel ez a bizonyos földbirtokos skót. majd Breckenndge felmordult. Lehet. – Rendben – felelte Heather. Heather vállat vont. az ujját végighúzva Anglia északi részén a skót határ közelébe. hogy ezzel előhozakodjon. Fletcher annyit mondott. hogy közelebb kerüljön hozzá és elrablóihoz. Láthatóan megnyugodott. Fegyverekre is szüksége volt. Fletcher és Cobbins azt mondta. Számtalan kisebb összekötő út vezetett északra. feltételezhetjük hogy Fletcher és társai átvisznek a határon – jegyezte meg Heather. hogy néhány szükséges holmit vegyek magamnak. – Miért ennyire elégedett ezzel? – Valahol meg akarok állni. legalább egy pisztolyra és egy tőrre. kisasszony. hogy megismerjék az arcomat. hogy ezen az úton maradunk. Egyelőre nem is említette. Nem lepődött meg túlságosan azon. hogy holnap a kocsiból kastélyokat. és legalább két római erőd.túl jól ismerte a nőket ahhoz. Mosolygott. – Számos kastély van az út közelében.

– Nem is feltételeztem önről ilyesmit. Mindketten gondolataikba merülve ültek. Heather engedelmesen megfogta Breckenndge kezét és felállt. – A félhomályban a tekintetük találkozott. ahogy a különterem sötétebb részén vezette át.. hanem Glasgow lehet a végső céljuk..– Az ujjával a Carlisle-tól északra vezető útvonalát követte: – A nagy országúton voltunk. arról már tudna. hogy Rupert részt vett valami fondorlatos skót csalási ügy felgöngyölítésében. talán ott kell átadniuk önt. hogy az a bizonyos földesúr önt és a húgait venné célba. – Nem fogom elveszíteni. Heather elmosolyodott. vagy attól északabbra levő hely. – A holnap miatt. – Sohasem hallottam ilyesmiről. és követem a kocsijukat. Richard és Catriona kivételével. tehát nem Edinburgh. hogy a csaladjának skót ellenségei lennének? Heather zavartan felnézett. Vér folyt volna a Dover Streeten. hogy a legkisebb veszély is fenyegeti önt vagy valamelyik húgát. és Carlisle fele haladunk. majd a kezét nyújtotta. Ha ez a fóldesúr Glasgow-ban találkozott velük. Heather mosolygott. visszakísérem a szobájába Marthához. aztán folytatta. – Még ha Richard össze is különbözött egy skót földesúrral. aztán Breckenridge a térképért nyúlt. – A fivérei sohasem említették. – Glasgow. – Ez látszik a legvalószínűbb útvonalnak. aztán ő is a fejét ingatta. – Ez igaz. – Carlisle-ban fogok várni. majd a fejét lassan ingatni kezdte. . Vagy Alasdair megszerzett valami értékes tárgyat egy mohó skót műgyűjtő orra elől. a zsebébe tette. amikor megpróbáltak volna elrabolni minket. hogy valami problémájuk lett volna Skóciában? Heather homlokán ráncok jelentek meg. lehetséges.. nem tudom elképzelni. ha valamelyik fivére úgy gondolta volna. – Nem hallottam tőlük ilyen nehézségekről. – Elhallgatott. Breckenndge ezen elgondolkodott. – Gyanítom.. ne aggódjon – súgta a férfi. Amennyire én tudom. amely egyenesen Edinburgh-ba vezet. de. – Van tudomása arról. Breckenridge bólintott. de letértünk róla.Fogadni mernék. – Újra Heather arcát figyelte. – Jöjjön. Heather a térképet nézte. hogy Skócia az úti cél. sohasem volt határon túli kapcsolatunk. Összehajtogatta. mégpedig Penrith és Carlisle érintésével.

Egyáltalán nem volt jó hangulatban. majd azt mondta: – Olyan mint London. tehát a hely ahol átadnak engem ennek a földesúrnak valahol Skóciában van. a titokzatos földbirtokosról. Olyan feltűnően bámulta. – Ugyanolyan. – Ha jól sejtem. mit tudhat meg elrablói megbízójáról. Heather vállat vont. A szürke égen halvány rózsaszín fénycsíkok jelentek meg. ezért tudatosan mélyére süllyesztette ezeket a sötét gondolatokat.. amikor felkelt. hogy a határ felé közeledünk. hogy ez még jobban idegesítse. – Az évek során több helyen laktunk. és inkább arra figyelt. hogy a férfi ezt látva bosszúsan összevonta a szemöldökét. ott él. Nem zárhatta ki ezt a lehetőséget. amit . oda mentünk. de fontolgatom. inkább Liverpoolra hasonlít.. ideje máshová költözni. Megkapta a választ. a fogadó hátsó udvarára néző ablak elé lépett. hogy már majdnem mindent megtudott a megbízóról. de elhatározta. amikor Breckenridge az udvaron felszállt a kétkerekű kocsi bakjára. titokzatos képpel elmosolyodott. Eszébe jutott Breckenridge kérdése.. Ahogy elhagyták Barnard Castle utolsó hazát. hogy másik úton fordulnak északnak. – Mi van? – Csak arra gondoltam. Még nem is hajnalodott. hogy miután átadjuk önt. Nem. és Breckenridge elveszíti a nyomukat. Már néhány éve Glasgow-ban van szállásunk. így némi gondolkodás után a vele szemben ülő Fletcherre nézett. aztán gondolkodott egy ideig.. Edinburgh-ban már voltam. de Glasgow-ban még soha. Fletcher előző napi válaszait átgondolva úgy érezte. Milyen a város? Fletcher vállat vont. Órák múlva ő is kocsiba szállt. mintha Fletcher tervei egyáltalán nem érdekelnék. gyötrelmes bizonytalanság tört rá. mert valóban így volt. – Többnyire – felelte Fletcher. mint a többi nagy kikötőváros – felelte. ahol a legjobb volt az üzlet.ÖTÖDIK FEJEZET Heathernek nyugtalan éjszakája volt. nem hagyja. és elhajtott. Azt mondta Glasgow-ban találkoztak. Szóval feltételezem.

. – De. amelyen az állt. és felhívta figyelmét a közelben álló várra. hogy helyesen értelmezték Cobbins előző napi megjegyzését. Megigazgatta bő köpönyegét. amikor asztalnál ülnek.. és biztosra vette. a feszültsége is enyhült. Ha Penrithen keresztül . kastélyt és római erődöt is lehet látni. – Fletcher hirtelen Marthára pillantott.. ha tudom. követelte a választ. hogy a trió elővigyázatos: legalább egyikük mindig figyeli őt. Mit kérdezzen még? Mi mást tudhat meg tőlük? Fletcher jobban reagált a rövid kérdésekre. Fletcher ekkor odafordult Heatherhez. – Nos. hogy ennek jelentőségét megérthesse. – Semmi értelme ezt folytatni. aztán megbeszélte az észrevételeit Cobbinsszal és Marthával. Heather a szeme sarkából látta. Cobbins odahajolt. –Nyílván megérti. Cobbins szeme nyitva volt. miért ne mondhatná el. – Hol találkozunk ezzel a földbirtokossal? Nem értem.Breckenridge kért. hízelgett. és elvették a ruháját. Ám akárhogy törte a fejét... Martha felmordult. Még két vár mellett haladtak el. Amúgy magának úgysem számít. Aztán ismét hátradőlt. Heather sürgette. Fletcher mosolyát látva olyan érzése támadt. hogy játszanak vele. Heather rájött. amikor Marthával van egy szobába zárva. hogy Penrith hét mérföldre van. Felettébb megkönnyebbült. de hiába. és Cobbins mindkét esetben felhívta rá a figyelmét. Marthához fordult. amelynek mentén várat. Heather megszemlélte az építményt. de várnia kellett a legközelebbi találkozásukra. nehogy elszökjön. ha ott leszünk. Mivel Fletchert hajthatatlannak találta. mintha szavak nélkül megbeszélnének valamit. – Nos. Majd megtudja. hogy Martha a fejét ingatja. illetve éjjel. hogy ő is becsukta a szemét. Néhány mérföldét haladtak. és ő be van szorítva a sarokba. Heather nem tudta jobban megfogalmazni. és időnként rápillantott. könyörgött. aztán behunyta a szemét. hová visszük. ezt még nem kell tudnia. amikor látott egy útjelző táblát. A Penrithbe vezető úton haladnak. úgy vélem. látta. Heather dühösen a sarokba húzódott. Kizárólag akkor nem tartják szoros megfigyelés alatt. hová megyünk. Amikor Heather újra Fletcherre nézett. Hamarosan megtudja. az segítene jobban elviselni.. Martha ezután hallgatásba burkolózott.

amikor a kocsi végre megérkezett Plumpton Wallba. A kocsis behajtott egy kis fogadó udvarára. milyen elővigyázatosak voltak elrablói. és körülnézett. majd északra fordult. hogy még aznap elérhessenek Glasgow-ba. Stretton. Heather kissé szédült már az éhségtől. hogy kicsoda az illető. hogy a határtól nem messze éjszakáznak. a Carlisle felé vezető főútra. Ismerte azt a vidéket és Edinburgh-t.mennek. azon túl Skócia ködös. visszagondolt korábbi megállásaikra. hogy nyilvánosan jelenetet rendezzen. Mivel mást nem tehetett. A kocsi begördült Penrithbe. és magában elismerte. hogy menjen be a fogadóba. Minden megállójuk – Knebworth. Határozottan megváltozott véleménye a „végzetéről”. ahol Richard es Catriona lakott. hogy olyan ember. onnan pedig észak felé mentek a Casphairn Vale-ig. akire számíthat. mit gondolnak róla mások. hogy meglátja Glasgow városát. Az adott körülmények között az a lehetőség. tudta. és ez tartotta benne a lelket. és nem hitte. Ahogy Fletchert követve belépett az ivóba. és a Dumfries-ba vezető úton haladtak tovább New Galloway-ig. és át akarnak jutni a határon. Ekkor Martha sürgette. Viszont szerette volna megtudni. Visszanyerte a magabiztosságát. ahová egyszer Richard és Catriona társaságában ellátogatott. nem szeretne találkozni azzal a titokzatos földbirtokossal. Úgy érezte. Már déltájban járt az idő. átgondolta a határon túli területekről meglévő ismereteit. viszonylag jól bántak vele. nyilván úgy tervezik. nem igazán nyerte el tetszését. sőt a skót felföldre is vihetik. nincs benne elszántság. nem sokkal Carlisle után letértek a főútról Gretnánál. Amikor néhány alkalommal Skóciában járt. aki elraboltatta. hogy valaha így fog gondolni rá. és függetlenül attól. és jól kigondolt fedőtörténetük megakadályozza. Ha ilyen sebességgel haladnak. hideg és ismeretlen vidék maradt szamára. Nem sok esélye volt annak. Mivel úgy hitték. mindenképpen áthaladnak Carlisle településen. Az adott helyzetben Breckenridge a biztonságot jelentette. Carlton-on- . ahol Breckenridge várja. és kifogta a lovakat Heather mélyet lélegzett a hűvös levegőből. ám nem is adtak lehetőséget váratlan eseményekre.

hogy ismerőssel találkozzon. mintha számolgatna. Fletcher már nem lezseren ült. Az előkelő társaság azonban ilyenkor Londonban foglalta el magát. pontosan tudta. ahol át kell haladniuk és általában sok katona. az egyszerű ing és mellény miatt több szabót kellett felkeresnie. és a többiek feszültsége ellenére ő nyugodt volt. hogy csökkentsék a veszélyt. Legutóbbi álcája szerint ügyvédbojtárként . hogy a kabátzsebében elférjenek A kábát. talán azért izgultak annyira. hogy valamin töpreng. aki Carlisle-ba be akart hajtani. mert tudta.. éberen. mi lehet az oka. ahol nagyon kicsi a valószínűsége annak. Mindenkinek el kellett haladni ezen a ponton. Amikor kiértek az útra. Breckenridge az árnyékban állt. Ez volt a tervük egyetlen gyenge pontja. és lépéseket tettek arra. aki felismerheti. és Heather megesküdött volna rá. nem látott okot arra. hogy ők legalább annyira feszültek mint ő. ezüst pisztolyok.. aki kifejezetten őt kereste. hogy mindhárman ennyire figyelnek. vámtiszt járkált az utcákon. és a kocsi észak felé indult. fel kellett készülni minden veszélyre. szinte a nullával volt egyenlő. amely a határon túl fenyegetheti. hivatalnok. Az asztalnál egyetlen szót sem szólt. hogy bármit is kérdezzen. Heather kibámult az ablakon. A határ Carlisle után következett. Köpönyegébe burkolózva az elhaladó kocsik utasai nem vették észre. Carlisle várának külső falánál. kivéve azt a személyt. Első szerzeménye egy pár pisztoly volt. hogy olyan emberrel találkozhatnak. és rájött. Heather próbálta elképzelni. Cobhins keze a combján volt. hogy Martira is nagyon éber. hogy újabb feszült várakozás következik. Bramham. Amikor egy óra múltán újra beszállt a kocsiba a megszokott helyére. a térdnadrág. hogy biztosan átmer nek Carlisle-on. A vörös kőnek támaszkodva figyelte a Penrith fele északra haladó kocsikat. így az esély. mert London után a határváros a legnagyobb település. többnyire kifele nézett komoran. hogy kész ruhákat találjon a méretében. Barnard Castle és Plumpton Wall mind kisváros volt. Elégedett volt az előkészületekkel. elég kicsik ahhoz. Oldalra pillantva látta. rövid csövű.Trent. hanem egyenes háttal. a társasági szezon elkezdődött. újra végignézte elrablóit. Szándékosan úgy alakította a megjelenését hogy a holmija kissé viseltesnek tűnjön. így erre Heather nem is számított.

akik nem ismerték az egész történetet. akkor kifejezettek sikeresnek tekinthető. egyáltalán nem hívta fel a figyelmet magára. akinek éppen nincs munkája. akármilyen magyarázatot vázolt fel. hogy titkba tartsa Heather elrablását. hogy Heather még az elrablói kezében van. hogy éppen Skóciába tartanak. hogy Fletcherrel és Cobbinsszal akár egy éjszakát is egy fedél alatt töltött. hogy amikor elnyomta veleszületett kékvérű arroganciáját. az eredmény mindig ugyanaz volt: feleségül fogja venni. aznap reggel szándékosan nem borotválkozott. Sikerült megvásárolnia egy ócskán felszerszámozott gebét úgy. Ez az álöltözet lehetővé tette. Breckenridge bármit mondhatna utána. hogy Martha is vele volt. olyan embernek. Ráadásul túl bonyolult lett volna elmagyarázni a helyzetet azoknak. Akárhogy is fogalmazott. az volt a szándéka. Így kevésbé látszott kifinomultnak. hogyan . ám végül nem tette meg. jobb keze ujjait bekente tintával. és végigsétált a városon. mert ha Heather unokatestvérei rögtön elindulnának észak felé. ami nagyon valószínű. Azt fontolgatta. szinte biztosan az ellentkező hatást érnék el. hogy közelebb kerüljön Heather három elrablójához. mint amire eddig ő törekedett. És Breckenridge gondoskodik a biztonságáról. Az állát sötét borosta borította. akivel szemben nem ösztönösen. hogy újabb futárt küld a Cynster családhoz. hogy Fletcher. Elsősorban azért. Egy használt holmikat árúsító boltban talált hordozható íródobozt és kiegészítőket. különösen úgy. bizalmatlanok. Több mint egy órát gondolkodott ezen. ha Heather nemet mond? Amíg nem tudja. a jó hírneve elkerülhetetlenül és örökre elveszne. függetlenül attól. nehéz lett volna elhitetni velük. Ez utóbbi körülményt lett volna nehéz megmagyarázni.utazott. De mi van akkor. Ha az előkelő társaság tudomást szerezne arról. az előkelő társaság nem fogadná el magyarázatot. Cobbins és Martha magukkal egyenlőnek érezzék. de biztonságban. ám valójában egyre nyugtalanabb lett. nevezetesen. ráadásul ezt nyíltan megtehesse. A hátát a falnak vetve nézte tovább a fogatokat. Ha igyekezetét meg lehet ítélni abból. hogy nem keltett feltűnést. a külső szemlélő a nyugalom megtestesülésének láthatta. Bár Newarkban vásárolt borotvakészletet.

. amellyel Heather minden ellenállását megtörheti. és alaposan átgondolja a dolgot. hogy ennek oka részben az. de az utóbbi néhány nap történései alapján Breckenridge biztos volt abban. Nyilván egyik család sem emel kifogást. ha megkérné a kezet. Határozott és hűséges. a parázsból még lehet lobogó láng. nem volna bölcs dolog bejelentést tenni. miszerint személyét London leghírhedtebb nőcsábászai között tartják számot Heathert pedig jó házból való. Amúgy maga a meggyőzés is nagyon élvezetes lehet. aztán lerázta magáról ezt a gondolatot. És gyanította. de már huszonöt éves. olyan vad és tomboló szenvedély. a társaság vénkisasszonynak tekinti. Breckenridge gyanította: ha megkéri a kezét. hogy Heather inkább szerelmi házasságra vágyna. mint amit az ismeretségi körébe tartozó hölgyekről elmondhatott. Miközben ez eszébe jutott. .. Heather okos.. hogy Heather „az ismert rossz”. Egészen pontosan tizenöt éve.. nem is volt más lehetőség. és ha ez a szezon is úgy telik el. hogy nem talál férjet magának. És ez több volt. Nem lehet azt mondani rá. ám ő személy szerint már régen lemondott a szerelemről. és elfogadja a szükségszerű megoldást. Ám ha mégsem. Nem szerelmi házasság lesz. Természetesen az adott helyzetben. felidéződött minden. Különösen azért. szemben az ismeretlenekkel. Meglepően okos. mert mindkét család az előkelő társaság legmagasabb köreihez tartozott. amikor más hölgyek tehetetlenül rettegtek volna. Felmérte a körülményeket. Ám ha mégsem. és házaspárként elég jól kijönnének egymással. akkor Heather igent mond.dönt Heather. mint a házasság. hogy milyen gyakorlatias gondolkodású. értelmes nő. ami csak az elmúlt néhány napban derült ki Heatherről. Sokkal rosszabb feleséget is kaphatna. Elkomorodott. és a helyzetnek megfelelően viselkedett. meglepően könnyen elfogadta ezt a sorsot. pedig annak van nagy divatja. a szerelmi házasság divatja tombol. Abból kiindulva. hogy Heather igent mondana. hogy gyenge az akarata vagy a jelleme. jól nevelt és gondosan óvótt hölgynek tekintik. Eddig nem jött el érte a délceg herceg hófehér paripán. És amíg Breckenridge úgy érezte. Gyanította. Meglehet. tiltakoznia kellene az ilyen társasági elvárások ellen.

hogy a híres kovácsműhely . Teljesen nyilvánvaló. Délután közepe volt. Heather kinézett az ablakon. hogy Heathert az elrablói még aznap át akarják vinni Skóciába. segít neki elszökni. fejét az ülés kárpitjának támasztotta. Elhúzódott a faltól. a határ csak tíz mérföldre volt. ahogy letér a főúttól. Heather azt mondogatta magának. amelyen Vale-be menet néhányszor már elhaladt. A kocsi lassított. minden jel arra utalt. Azzal biztatta magát. és arra gondolt. amíg a kocsi eldübörög előtte. Heatheron hirtelen félelem vett erőt. és amikor eljön az ideje. mert a tavasz ellenére Skóciában határozottan hűvösebb volt az idő. a főúttól balra elszórtan házak helyezkedtek el. még néhány pillanatig a kocsit nézte. Aztán elhagyták azt az útkereszteződést. Számtalanszor rákérdezett. ám semmi jelét nem adta. hogy Breckenridge biztosan a nyomukban van. Heather ebben kételkedett. amikor a kocsi lassan áthaladt a Sark folyó hídján. Eltűnődött. az. amikor ismerős kocsi bukkant fel. hogy már ismeretlen vidéken járnak. vajon mekkora utat tesznek meg aznap.. hogy valóban Glasgow-ba tartanak.. Az árnyékban maradva megvárta. Néhány mérfölddel korábban a kocsi áthaladt egy főúton. hogy majd hamarosan megtudja. kis házakat látott. de Fletcher és Martha mindig csak azt válaszolta. – Megállunk egy kis fogadónál. mint DélAngliában. aztán elindult a közeli istállóban hagyott kordája felé. a szökött szerelmesek itt házasodtak össze a kovács üllője mellett. – Igen. A következő néhány mérföldön ismerős volt a táj. Gretna Green hírhedt település volt. Heather hátradőlt. és észak felé folytatja útját. Martha kipillantva megszólalt: – Tehát ez a híres kovácsműhely? Fletcher is odanézett. amely Hawick és Selkirk érintésével Edinburgh-ba vezetett.Képzelete éppen a lehetőségek számbavételével volt elfoglalva. a Gretnától északra levő falucska kunyhóit. figyelte. összehúzta magán a Marthától kapott köpönyeget. és a másik oldalon skót földre ért. Gretna falu közvetlenül a határon volt. hátradőlt. – Aztán Heather felé fordult.

és északra hoznak? . fekete gerendák tartották a sötétszürke palatetőt. Az út. nyugat felé vezetett tovább. aztán lesegítette Heathert. az ajtó. amíg Sir Humphrey Wallace megbízottja. A fogadós akkor lépett ki a terem hátsó részén. kettéválasztva az előcsarnokot. de a kis falusi vendégház. – Beletelhet néhány napba. de valószínűleg tovább. Heather a közelben álló Cobbinshoz fordult. és így követték Fletchert a fogadóba. Legalább két éjszakát. amely a konyhába vezethetett. Keskeny lépcső vezetett az emeletre. és azon gondolkodott. Addig maradunk. a ház teljesen beilleszkedett a környezetbe. de Breckenridge-et nem látta. Heather visszafordult a tűz felé.és ablakkeretek megfeketedtek. amely mellett a fogadó állt. hogy mi mást tudhatna meg elrablóitól. Heather a terem egyik fala mellé épített kandallóhoz tartotta kezét melegedni. hogy megszállnának éjszakára. amíg ideér. és kíváncsian körülpillantott. – Fletcher azt mondja. – Mikor üzentek neki. Martha lépett Heather mellé. Amikor közölték. hány napig maradunk. A kezét konyharuhába törölve üdvözölte Fletchert. amely előtt a kocsi megállt. A kisasszony megállt a kocsi lépcsőjén körülnézni. a lépcsőtől balra nyíló lengőajtón. a fogadós a lépcső jobb oldalán álló hosszú pulthoz lépett. a sálját megigazítva. – Nem tudom. Falai fehérre meszelt kőből voltak. Heather szigorú pillantással Martha felé fordult: – Itt fognak átadni? Itt várjuk a földbirtokost? Martha vállat vont. nem messze kiért a Dumfriesba tartó szélesebb útra.közelsége csak véletlen. Cobbins leghátul lépkedett. Fletcher szállt ki a kocsiból elsőként. Nem tűnt nagyon közlékenynek. bárhonnan is jön. Gretnában számos fogadó mellett hajtottak el. Odabent sokkal melegebb volt. hogy elraboltak. hogy a fiatal hölgyet tovább kísérje. amikor Fletcher hangját hallotta. – De még nincs itt? – Nincs – felelte Martha. A Nutberry Moss nevű fogadó régi épület volt. bizonyos McKinsey meg nem érkezik. Fletcher még mindig a fogadóssal volt elfoglalva. jobban megfelelt Fletcher ízlésének.

Csakhogy Fletcher azt mondta.. hogy a közelben van Breckenridge. Heathernek egyáltalán nem tetszett a helyzet alakulása. Valami bódítószert adnak neki. Csak ennyit tudunk. mindkettő a keleti szárnyban. aki megmentheti. –Nem tudom. de. Nem akadékoskodott. Miért tenné? Nem tudja. – Cobbins és én a lépcsőhöz közelebbi szobában leszünk. mi fog történni. hogy készen áll a szökésre.. – felelte. Heather szeme összeszűkült. esetleg más módon ráveszik az együttműködésre. hogy elhagyja elrablóit. Az ő szempontjukból semmi értelme nem volt hazudni arról. Fletcher nem őszinte és becsületes. Ezt a helyet jelölte meg. Már teljesen tisztán latta. mint Gretna Green mennyire kell együttműködőnek lenme egy hölgynek. hogy biztosan megköttessen a frigy? Azt azonban biztosan tudta. de igazából nem tudhatjuk. és elmeneküljön. de nem egymás mellett. és eszébe jutott. – Miért éppen Gretna Greent választotta? Fletcher szeme tágra nyílt. – Van valami sejtésünk – jegyezte meg vállat vonva –. de Heather nem hitte. A szülei is ott kötöttek házasságot. – A poggyászukat cipelő két inasra nézett. de úgy vélte.– Knebworthben az esti postával küldtük. még legalább két napig maradnak. aztán Marthára. – Ezt a helyet jelölte meg McKinsey. már ideérhetett volna. hogy egy olyan helyen. majd ismét Heatherre pillantott. hogy kitalálna olyan mesét. Ha Brcckcnridge megérkezik. megmondja neki. Fletcher lépett melléjük. rapillantott a két keskeny ágyra és az egyetlen kis ablakra. Ám mielőtt tovább gondolhatta volna a helyzetet. és a házasfelekre nézve kötelező érvenyűek. amikor Martha felterelte a lépcsőn a szobájukba. ha McKinsey valahol Edinburgh-ban vagy Glasgow-ban tartózkodna. miszerint napokig várakozniuk kell. ahogy Fletcherre nézett. ezárt ide hoztuk önt. hogy Fletcher általában nem mond igazat. – Szokás szerint két szoba. ebben talán nem hazudik. hogy mennyi ideig maradnak . Eljött az ideje. – Miért álltunk meg itt? Fletcher nehezen hihető nyájassággal válaszolt. Amikor Martha előtt belépett a szobába. önt hoznunk. alig tudta követni a napokat. Fogalma sem volt. Heather számolt. hogy a Gretna Greenben az üllő fölött kötött házasságok törvényesek. Ide kellet.

Heather még soha nem látszott ennyire aggódónak a fogsága során. hogy Fletcher éppen ezt a fogadót választotta. amely túlságosan közel volt a híres házasságkovácsoló műhelyhez. nagyobb eséllyel megtudhatják. a mozdulatai mind az előkelő származásáról árulkodtak Heather ruganyos léptekkel érkezett a helyiségbe. hogy külön ebédlője legyen. Heather szeme csak megrezzent. és azon tűnődött van-e valami módja annak. mert akármilyen ruhát viselt Heather. hogy mondjanak még többet McKinsey-ről. lehet-e azt úgy időzíteni.McKinsey érkezésére várva. hogy a feltételezésük szerint az elrablói Glasgow-ba viszik. Most viszont valami megváltozott. Nem mintha fogságként fogta volna fel. Breckenridge már ügyvédbojtár álruhájában három helyi férfival ült egy asztalnál és a fogadós raguját fogyasztották. Heather aggodalmas arckifejezését látva azonban azon . és ezzel minimálisra csökkenthetik a húgait és unokahúgait érintő közvetlen fenyegetettséget. Tehát valami felzaklathatta. hogy kihasználja a helyzetet. különben semmi sem látszott rajta. a szoba másik végébe ment. majd a figyelme a szolgálólányra irányult. A jelen lévő férfiak közül Breckenridge volt az egyetlen. amikor meglátta Breckenndge alakját. A fogadó túl kicsi volt ahhoz. Marthára és Cobbinsra. milyen ruhát enged a „szobalánya” elővenni a csomagból. Nem igazán tetszett neki az. aki jól értelmezte Heather merev tartását. Az ajtótól távolabbi ágyra hevert. a Nutberry Moss Inn célszerű megállónak tűnt. és láthatóan meglepte a fiatal nemes hölgy látványa. A tekintetük egy röpke pillanatra találkozott. a tartása. hogy lássák McKinsey megérkezését? Ha Breckenridge és ő jól megnézi azt a férfit. Felállt. majd Breckenridge-dzsel megbeszéli. aki őt és három társát az asztalukhoz vezette. Vajon nyomást gyakorolhate Fletcherre. hogy ő és Breckenridge a közelben maradjanak. de abból kiindulva. kicsoda valójában. És ha végül a szökés mellett dönt. Breckenridge felnézett a tányérjából. Breckenridge a fejét lehajtva a tányérjába nézett. Nagyot sóhajtva úgy gondolta. Amikor Heather és elrablói beléptek a csapszékbe. hogy tárgyaljon arról. inkább úgy tekintett a helyzetre. mint valami kellemetlenségre.

Heather felsóhajtott. Az elhelyezkedés egyetlen előnye az volt. mit kérdezhet úgy. hisztériázni fog a Gretna Green-i kovácsműhely közelsége miatt. hogy más. mindent el kell mondania. Amikor Breckenridge-dzsel később találkozik. mert arra számít. hogy van vele. különösen a borostás állával. Heather biztosra vette. és evés közben beszélt. Jöjjön felfelé! Azzal Martha feltápászkodott a padról. – Nem tudom. ha így látnák. Maradhatnak még néhány napot. mire a három férfi nevetett. Amint rendszerezte magában. és látszott rajta.gondolkodott. hogy a nővérei megbotránkoznának. Ezért a lány a fejét lehajtva ült. és odébb . hogy jól látta a pult közelében álló asztalnál helyet foglaló Breckenridge-et. hol találkozzon vele éjjel. Heather megkönnyebbülést érzett abban a pillanatban. háttal a falnak. mégis jól beillett a Nutberry Moss fogadó törzsközönségébe. tehát nem szükséges sietve elszökniük a Nutberry Moss fogadóból. Cobbins és Martha véletlenül kimondott. A gallérjába szalvétát gyűrt. amint meglátta Breckenridge fekete haját. hogy a kérdés teljesen ésszerűnek tűnjön. Heather gyanította. mint a helyiek. miszerint McKinsey csak napok múlva érkezik. mintha oda tartozna. és addig talán más dolgok is kiderülnek. Heather nekilátott a báránysültnek. A haja kócos volt. Itt van a közelében. így elég faragatlan ember benyomását keltette. amit megtudott. mielőtt McKinsey érkezése szökésre kényszeríti. de én le akarok feküdni. amelyeket Fletcher. Breckenridge álruhája minden jel szerint hatásos volt. Bár idegen volt a faluban. Megérkezett a szolgálólány az ételekkel. amivel alá tudja támasztani az állítását. viselkedése egyáltalán nem volt természetes. amelyet paszternákkal és káposztával tálaltak. Heather feltűnés nélkül nézett abba az irányba. Bár Fletcher folyton fürkészőn nézett rá. ez azért van. Heather a kis terem másik végében ült. amikor Breckenridge mondott valamit. hogy az utolsó információt is begyűjtse. Amikor a vacsora véget ért. ám elrablóinak erről fogalmuk sem volt. közben magában összegezte az utalásokat. már félretetted aggodalmait és arra figyelhet. az asztalra könyökölve a villájával piszkálta a ragut. azon kezdett gondolkodni. Martha robusztus alakja beszorította a sarokba. Martha odafordult Heatherhez.

cimbora. amit jelezni akart. – Tessék – szólt a csapos. szükség esetén nem volna nehéz tovább maradni. De nemcsak ő. hogy Heather megértette. hogy odamegy hozzájuk. az előtér másik oldalára. Zavarában a fejét oldalrahajtotta. amint halkan beszélgettek. Breckenridge a pulthoz ment. hogy igyon egy-két sört a cimborákkal. akkor a helyiek által megismert ártalmatlan ügyvédbojtárként bemutatkozni hasznosabb lehet. Újabb italt ajánlott három alkalmi ivócimborájának. hogy álcázza magát. Utána azt látta. Ekkor Breckenridge hirtelen előrepillantott. mindketten még a söröskupájukat szorongatták. Mi értelme volna a munkának. – Valóban – felelte Breckenridge vigyorogva. Visszavitte a tálcát az asztalhoz.csusszant a pádon. Mind kiitták sörüket. A csapszékben tartózkodók többsége helyi ember volt. leült. Aztán követte Marthát az ivóból a lépcső felé. A szeme sarkából látta Fletchert és Cobbinst. és a hajaba túrt. és bár feltételezte. ha ezt sem tehetnénk meg? Mindannyian lelkesen egyetértettek ezzel. majd mind a négyen csendben kortyolgatták az italt. munka nélkül tengődsz. amikor az utolsó kupát is a tálcára tette. akik olyan kitűnő lehetőséget biztosítottak neki. de ha valóban több éjszakát töltenek itt. aki a csapszekben ült. .. Breckenridge elégedett volt. Eljátszott a gondolattal. – Hálás köszönet – szólt Breckenridge. és az asszonyság nem láthatta. ne pedig egyszerűen a szobája számlájára írassa. ha az ember nem engedhetné meg magának. hogy ő és Heather csak egy éjszakát tölt ebben a fogadóban. Ahogy Heather elindult Martha nyomában. meglátta a recepciós pultot. Visszafordult az alkalmi ivócimborái felé. és időben jutott eszebe. de egyikük megszólalt: – Azt hittem. mintha csak egy rakoncátlan tincset igazítana meg. Breckenridge-dzsel találkozott a tekintetük. Az állástalan ügyvédbojtárok valószínűleg nem kapnak hitelt. és mögötte az ajtót. hanem minden férfi. hogy kifizesse az italt. Heather követte a férfi tekintetét. – De szomorú volna. és a csapos újratöltötte a kupákat.. Fletcher és Cobbins ülve maradt. hogy feladjon es csatlakozzon Marthához. és a kezébe nyomták a kupát. hogy Breckenridge megint őt nézi. amely talán egy raktárba vezetett.

de sajnos éppen nincs munkája. aztán kézbe veszik a söröskupájukat. többször egymás után. és a helyi élet különböző jelenségeiről beszélgettek. Üres kupák mentek. – Tudja valaki. néhány szót váltanak. hogy állást találjon magának. Megtörténtek a bemutatkozások. Errefelé mindenki tudja. – Nos – szólt a kapatos cimbora – nézzük. Breckenridge bólintott Fletcher és Cobbins felé. Breckenridge pedig Timms ügyvédbojtárként bölcsen bólogatott. Ügyvédbojtár Lunnonból. Cyril és Henry vigye a beszélgetést. aztán kezet ráztak. Csak bóklásznak. és a társaság asztalához húzzák a székükét.Aztán az egyik férfi előállt egy történettel. Egy idő után a Breckenridge mellett ülő férfi az ivó másik végebe. . maguk ketten! Jöjjenek. mint egy korosodó földesúr felbérelt embere. – Nagyon sok fiatal lány szökik meg. Mivel a társaságból Breckenridge volt a legfiatalabb. Fletcher pontosan úgy viselkedett. hogy fent. ezért felmegy Glasgow-ba. Legalábbis ő ezt híreszteli. tele tálca jött. hogyan bizonyítja. . ahogy Fletcher és Cobbins egymásra néznek. amelyet Heather már részletesen elmondott Breckenridge-nek. Legyetek barátságosak. Ha korábban abban bízott volna. Természetesen kíváncsiak voltak. Fletcher magyarázatát hallgatva minden reménye szertefoszlott. Szerencsére egyik ivócimborája rámutatott. türelmesen várt. hogy ezt a mesét könnyű cáfolni. akarnak-e csatlakozni hozzánk. Mindenki nevetett.. hogy kik ezek? Breckenridge a többiekkel együtt ingatta a fejét. a hegyekben „találja” az állatait. mi szél hozta Fletchert és Cobbinst erre a vidékre. igyanak velünk egyet! Breckenridge látta.Hé. hogy az összes marha az övé. – Azzal a kupáját felemelve átszólt a helyiség másik felébe. A kérdésre Fletcher gördülékenyen előadta a történetet.. A másik ember felmordult. ha szigorúnak tartják a gyámjukat. hogy Jim. – Be kellett bizonyítania. aztán csatlakoznak a csordájához. Utána hagyta. Fletcher és Cobbins felé mutatott. miszerint egy helyi marhakereskedőt a határon feltartóztatták a Gretna Greenben állomásozó fináncok. – Szeretném látni. és azt mondta: – Ő pedig Timms.

Breckenridge óvatos léptekkel vonult tovább a szobája felé a folyosón. ahol a recepciós pultot sejtette. hogy Fletcher már nem nézett rá gondolkodva. azzal. és jó éjszakát kívánt a vendégeinek. majd bereteszelte az ajtót. emeleti szobákban nagyon sötét volt. Fletcher követte. a lépcsőházban a hallban azonban félhomály uralkodott. és nagy nehezen talpra álltak. A fogadós megköszönte nekik a segítséget. hogy a beszélgetés folytatódjon. Vigyorogva. és visszapillantott Fletcherre. . Elérte a pultot. Letették a kupákat. nehogy elessen. – Csukja be – súgta –. hanem teljesen hétköznapi embernek tartotta a többiekkel együtt. – Azzal üdvözlésül intett nekik. és a kisasszonyra terítette. Breckenridge elindult a lépcső felé. és bent gyertya világít. hogy záróra van. hogy mögötte az ajtó résnyire nyitva van. Vagy nem. Breckenridge felállt. – Holnap találkozunk. Mindenesetre sok szerencsét! – Magának is! – szólt utána Fletcher. Breckenridge hálát adott korábbi kicsapongó életmódj hogy hajnalig szokott inni. becsusszant mögé. és az ajtó nyitására felnézett. – Glasgow-ba tartok. a lépcsőkorlátba kapaszkodott. Fletcher és Cobbins kivezették a másik három férfit. Cobbins küszködött hátul. széles mozdulattal levette köpönyegét a válláról. Breckenridge a fal melletti keskeny padon ült. de van egy régi seb az oldalamon – mondta fájdalmas grimasszal. és üljön le. Rengeteg lány kerül így bajba. A csapos végül a pultra csapott. és közölte. – Szörnyen hasogat. A lépcső tetején Breckenridge megállt. így most megállt a lábán. – Csak hagyják ott a kupákat. és ahogy Heather elfordult az ajtótól. majd elfordult. Megkönnyebbülten észlelte. Valószínűleg azért. az ágytakarót ezúttal selyemsáljával rögzítette a derekán. Ő. a lányok reggel majd összeszedik. Hagyta.Sok ilyet láttam Londonban. és arra fordult. Heather lefelé lopakodott a Nutberry Moss fogadó lépcsőjén. majd kinyitotta az ajtót. elégedett volt a szerepével. mert egész úton azon a rozoga bricskán döcögtem. Az utolsó lépcsőfokról óvatosan a kőpadlóra lépett. Heather a szokásos öltözetét viselte.

hogy angolok tanították. . Lehet. Heather arca elkomorodott. – Mit sikerült megtudnia? – kérdezte Breckenridge. Heather felsóhajtott. majd folytatta: – Azt mondta Fletcher. nem tudták megállapítani. – Először is válaszolok a kérdésére. nem egyszerű földbirtokos.Heather összehúzta magán a köpönyeget. mire ideér. honnan származott az a férfi. Korábban nem is vette észre. és ez azt jelenti. de már megtanulta értékelni: Breckenridge jelenléte megnyugtatóan hat rá. ilyen iskolába küldhették. hogy nem egyszerű köznemessel van dolgunk. bár az elrablásomról szóló üzenetet Knebworthből az esti postával elküldték neki. hanem valószínűleg az arisztokrácia tagja? Breckenridge bólintott. De mit jelent? – Azt jelenti. és ha Fletcher és Cobbins több mint egy évig élt Glasgow-ban. ám ettől még férfiasabb ar-cát nézte. hogy megpróbálták azonosítani. és odaült mellé a padra. Ha ez a földesúr nemesember fia. hogy akit emlegetnek. Suttogva beszélt.Elhallgatott. de nem voltak képesek rá. Úgy tűnik. és Heather ezt világosan érzékelte. – Heatherre pillantott. – Igen. Meglehetősen hűvös van itt. – Breckenridge borotválatlan. – Köszönöm. ez igaz. meg tudnák különböztetni a déli skót tájszólást a felfölditől. – Mire következtet ebből? Breckenridge nem látszott boldognak. A tanulmányaim során nekem is volt dolgom néhány skót fiatalemberrel. így kulturáltabb ember benyomását kelti. mert kezdett átlátni a férfi álarcán. – Érezte Breckenridge feszültségét ezért gyorsan folytatta: – Fletcher és Martha szerint még legalább két napig nem várható. . és még két napig nem lesz itt. hogy átvegyen mint valami csomagot. – Arra következtetek. – Idejön értem. nem egyszerű földbirtokos. – Skóciának kitűnő iskolái vannak Edinburgh-ban és más városokban. – Ha jól értem. Ha még nincs itt. hogy ne beszéljen tájszólással. Heather közelebb hajolt a férfi széles vállához. Ha az illető köznemes volna. és leült. akik úgy beszélnek.. – Pontosan így értelmezem. tájszólással beszélne. miszerint Fletcher és Cobbins sok időt töltöttek-e Glasgow-ban: Fletcher elmondása szerint ott volt a bázisuk az utóbbi evekben. mintha Etonban tanultak volna.. legalább ennyi időbe telik.

Breckenridge újra Heatherre nézett. ha most visszamennénk Londonba. – Egy felföldi nemesúr. hogy néhai nagybátyja.. Ha ez a fóldesúr skót nemesember. hiába Brunswick grófságának örököse. ahogy Breckenridge elvégzi ugyanazt a számítást. A diákéveiben volt dolga néhány skót nemessel. – Azt hiszem. Számára Heather biztonsága volt a legfőbb szempont. ha Heather is érintett. és nagyon furcsa képet vág. – Azonban az a tény. hogy bosszút akar állni a Cynster családon? Heather családi elbeszélésekből tudta. – Valami ilyesmiről lehet szó. hallottam. amit ő. Edinburgh-ba két nap alatt eljutott volna az üzenet. – Felföldi. hogy Skócia települései közül éppen ide hozatta önt. mint amire számított. nyilvánvalóan cselekszik. elindította volna az emberrablást úgy. Heather szemébe nézve –. jobb volna – mondta. Heatherre pillantott. és azt az utasítást adta.. – Valóban – folytatta Breckenridge. Breckenridge a fogát csikorgatta. A skótok érthető módon jobban odafigyelnek a saját nemeseikre. – Kifejezetten ezt fontolgattam. hogy borsot törjenek az arrogáns angolok orra alá. Heather kidugta a kezét a köpönyeg alól. és minden alkalmat megragadnak.Figyelte. Breckenridge becsülte a kitartásukat. Sebastian és régen halott nagyapja. mintha az érintésben megnyugvást vagy megerősítést keresett volna. – Nincs más logikus magyarázat a késedelemre. Biztosan várja az üzenetet. akárki legyen is. nehéz dolga lesz az ellenséggel. A helyzet valóban lényegesen rosszabb volt. Sylvester többször is az angol korona érdekében jártak el skót ügyekben. és ha megkapja. hogy ez a földesúr. hogy a skótoknak hosszú az emlékezetük. aki sápadtnak és kissé zavartnak látszott. és a harcot sem adják fel. hogy ő közben elutazik valahová.. Egészen biztosan felföldi – mondta enyhe undorral. semmi jót nem jelenthet. Nem tudom elképzelni. és megérintette Breckenridge karját. . Egészen biztosan hegylakó. Milyen régi sérelme lehet. kivéve abban az esetben. de. akik hajlamosak voltak haragot tartani. Lassan bólintott. különösen a háborúk és az erdőirtások tekintetében. hogy itt kell megvárnia. akkor amíg Breckenridge skót földön van.

– Felsóhajtott. Cobbins és Martha nem sejti. Vajon Londonban találkoztunk vele? Talán az előkelő társasághoz tartozik? Vagy csak azt . Szándékosan abba a hitbe ringattam őket. amit a kisasszony elfogadna –. Az üzenetet természetesen másnak küldhették.. hogy megtaláljanak. Milyen utasítást kaptak. ismét megérintette a karját és közelebb hajolva folytatta. – Arra gondoltam. hova küldték az üzenetet Knebworthből. mi mindent tudhatunk meg. és tehetetlen vagyok. ha nem sokkal az érkezése előtt időzítenénk a szökést. ki tudja. Ha elég óvatos volt. Mit mondott rólunk Fletchernek és Cobbinsnak? Nyilvánvalóan eleget mondott rólam ahhoz. – A tekintetük egymásba fonódott. kiszedem belőlük. hogy kicsoda ez a nemesember. de mit tudnak még? – Összenéztek. Fletcher kezdhet megnyugodni. Tehát a többi kérdésem arra irányulna. Ami pedig kettőjük viszonyát illeti. – Tehát van két napunk. ki ez a titokzatos ember. ezért a lehetőségei eléggé korlátozottak. amely segít. hogy megtudjuk. és nyilván nem mondta meg a címét. – Sikerült minden nehézség nélkül ilyen messzire jutnunk. – A válasz fényt deríthet arra. hamis nevet adott meg nekik. Fletcher. – A skót nemes nem holnap érkezik. hogy mit tud ez a nemesember a húgaimról. Breckenridge-nek elég volt Heatherre pillantania. hogyan lépjenek kapcsolatba a megbízójukkal. a kimenetele nem lehet kétséges.. aki átadja annak a nemesúrnak. amellyel megmentheti Heathert úgy.Heather gyengéden megszorította Breckenridge karját. Breckenridge erősen kívánta. csökken az ébersége. Kidolgozott egy tervet. hogy a jó híre ne szenvedjen csorbát. hogy beletörődtem a sorsomba. és esetleg valamit véletlenül elmond nekünk. Ha van még néhány napunk. és holnaputánra sem várják. és. – Milyen kérdések iránt tudakozódna? – Arra gondoltam. hogy kihúzzunk valamit Fletcherből és Cobbinsból. Azért még nem adta fel. hogy Heather keze simuljon a karjára. nincs esélye lebeszélni az elhatározásról. És nincs joga utasítani vagy követelni – olyat nem tud mondani. talán még megpillanthatnánk. majd visszahúzta a kezét. hogy ön meg akar menteni. Mivel Breckenridge nem válaszolt azonnal. az unokahúgaimról és rólam. és még néhány nap ezen semmit sem változtat. és tudta.

hanem azt is figyelembe véve. – Rendben. értem. Vajon hogy fog Heather reagálni erre a felismerésre. Komoran bólintott. Breckenridge magában kiértékelte a helyzetet. hogy teljesen más . Heather lassan bólintott. mit lehet még kideríteni – jelentette ki. Éppen ezért én hitelesebbnek tartom Martha véleményét. A helyzet lehetővé tette. akkor ez a Martha kialakított valamilyen véleményt erről az úrról. hátha szóra tudja bírni ezt a Marthát.. – Van valami. Ha jól ismerem a nőket. – Ebben az álruhámban közelebb tudok kerülni Fletcherhez és Cobbinshoz. – A nők jobb megfigyelők. hogy Heather már azon gondolkodik. márpedig ez vitathatatlan tény.tudja rólunk. – De biztosan mindent elmondtak neki a találkozóról és arról a férfiról. – Breckenridge szemébe nézett. Én arra figyelek. – Igen. hogy Heather most először néz rá így. Heather elmosolyodott. ahogy egyszerű hivatalnokkal viselkedne. hogy intézkedéseket teszek a szökésére. És igaza van. – Egyszerű hivatalnok? Breckenridge tudta. Viselkedjen úgy. és nyíltan beszéljenek velem. és megjegyezte. Ennek a kalandnak is vannak kellemes vonatkozásai. de még nem jött rá. nemcsak Fletcher és Cobbins beszámolójára alapozva. – Lehetséges. Ne feledje. amit ön megtehet. mint a férfiakét. A következő néhány napot arra használjuk. ha érdeklődik utánunk? Breckenridge erre csak bólintott. Breckenridge valósággal sütkérezett a dicséretben. hogy közel kerüljek Fletcherhez és Cobbinshoz. milyen érzése volt vele kapcsolatban. és arra a következtetésre jutott. ezt a remek történetet hogyan fogja később elmesélni. Heather vidáman bólogatott.. – Egymásra néztek. hogy nem ismer engem. Kérdezze ki Marthát! Heatner arcán bosszúság látszott. amelyre korábban. – Ez jó tervnek tűnik. hogy megtudjuk. –Ő nem volt ott amikor a megbízóval találkoztak. Breckenridge legyintett. Ebből többet megtudhatunk. – Ám ennél is fontosabb. Heather is jobb megfigyelő volt. hogy kettőjük elkerülhetetlen sorsa a házasság. amit bárki megtudhat. hogy a lovagias segítség egyben azt jelenti. megbízzanak bennem. – Nem rossz irány. ha ez a bekövetkezik? – Szóval tegye csak fel a kérdéseit és próbálkozzon.

Mindenképpen ki akart kerülni a férfi varázsos bűvköréből. de melyik hölgy nem? A pletykák szerint hetvenéves főrendi özvegyek sem voltak közönyösek a férfi szépségé iránt. ki a titokzatos földbirtokos. amikor alig jobban öltözött egy kétkezi munkásnál. hozza hasonlóan az ő kíváncsisága is egyre nőtt. de már szinte elfeledett. hogy most a megmentője. olyan nyers férfierő áradt belőle. Breckenridge abban a pillanatban nézett fel. hogy engednie kell ennek a késztetésnek. Bár elsődleges célja Heather biztonsága volt. mint korábban. Lecsusztatta a válláról. mert egy belső hang arra ösztönözte. hogy csókkal mondjon köszönetét neki. Ám ez nem magyarázza. amelyet régebben nagyon élvezett. majd .fényben lássa Heathert. Ha Londonban a kifinomult eleganciájának elbűvölő ereje volt. Heather észrevette. Gyorsan visszahúzta a kezét a köpönyeg alá. és rögtön érezte hiányát. olyan diadalt érzett. nyilván minden visszatér a régi kerékvágásba. mintha egyenlő félként fogadná el. ezért felállt. hogy mennyire megváltozott a véleménye Breckenridge-ről. – Jobb. Köszönöm a köpönyeget. sokkal durvább megjelenését. ha Heather biztonságáról gondoskodik. ha most felmegyek. Meglehet. ám amikor ennek az egésznek vége lesz. hogy bármit sikerül kiderítenie. és Breckenridge érezte. amikor Heather megmozdult. és mi vitte rá ilyen furcsa cselekedetre. Arra kell törekednie. néhány pillanatig tétovázott. Most úgy bánik vele. mintha ostoba fruska volna. meg akarta tudni. miért érzi erősebbnek ezt a vonzódást. Egészen eddig azonban sikerült tudomást sem venni róla. Hiszen ő Breckemidge. egyre biztosabb volt abban. amely sokkal hatásosabbnak bizonyult. Heather ismét az a bizsergést érezte. az állán a borostát. de nem kétséges. hogy később ismét a végzete lesz. Nagyon különös volt. amikor Breckenridge közelében volt. Csak azért. hogy a társasági normáktól elterő módon jelent kihívást számára a kialakult helyzet. hogy keze még mindig a férfi karján van. Mindig vonzódott hozza. és úgy tekint rá. mint mindig. . hogy ezt mindig szem előtt tartsa. Nevetséges. Valahányszor sikerült erőt vennie a vágyán. nem jelenti azt. a Cynster család nagyon hálás lesz. Látta a kopottas zakót. Átvette a ruhadarabot. feltéve.

– Rendben. Ha őszinte akart lenni magához. és Breckenridge reagál. egyáltalán nem biztos. És az hová vezetne? . kiosont az ajtón. Ha megcsókolta volna. hogy lett volna elég ereje visszahúzódni. mielőtt a vágya eluralkodhatott volna rajta. Elfordult. A lépcsőn felfelé lopakodva eszébe jutott.. meg sem próbálta volna.azt súgta: – Találkozzunk itt holnap éjjel. hogy az adott helyzetben nagyon jól viselkedett Breckenridge-dzsel.. Heather bólintott.

felvette a rendelést. így aztán olvasta az újságot.HATODIK FEJEZET Másnap reggel Breckenridge álruhájában. A számítása bevált. és valószínűleg a kocsmában maradnak. bólintott Fletchernek és Cobbinsnak. amelynél előző este ültek. – Martha velem jöhet. Martha. A másik három szállóvendég már megreggelizett. majd mögöttük Heather és Martha belépett. eső szitált. Fletcher és Cobbins is megmondta... hogy tovább indulnak. A szolgálólány a vendégek asztalához sietett. és útnak indult. kisasszony. Feltehetően az egyetlen vendég társaságában. – Nagyon helyes – állapította meg Fletcher. Taktikai okokból nem szólította meg Fletchert és Cobbinst. – Kimozdulni ebben a nyirkos időben? – szólalt meg Martha megbotránkozva.Friss levegőre van szükségem. . Felnézett. nevezetesen vele. – Nem – mordult rá Fletcher. hogy mit enne. – Itt nem. És holnap sem. de nem dugom ki innen az orromat. és ha megbízójukat várják. Rövid séta reggeli után az úton és vissza. aztán Heather és Martha iránt semmi figyelmet nem tanúsítva folytatta Edinburgh híreinek olvasását. – Köszönöm. amikor Fletcher és Cobbins. mint bizonyos Timms. nem mutatott nyílt érdeklődést irántuk. Felhős volt az idő. Heather zabkását választott. És hallgatózott. hogy valami szórakozást keresnek. tehát közvetlenül az ő asztala mellé. itta a kávéját és várt. mert Fletcher a társaságot ugyanahhoz az asztalhoz vezette. ami azt jelentette. Breckenridge maradásának elég jó indoka volt a régi sérülés. egy bögre kávét kortyolt. – Ma nem hagyja el a fogadó épületét. Heather rögtön a szolgálólány távozása után kijelentette: . állás nélküli ügyvédbojtár már a csapszékben volt. és az ablak melletti asztalnál az újságot olvasta. amikor közeledni látta őket. nem valószínű.

és. hogy kinyissa a szalon ajtaját. – Nem valószínű. hogy nincs semmnéle gyám. amelyet senki sem tört meg. ahogy Fletcher folytatta: – Ön és Martha ott üldögélhetnek. hogy Heather áthajol az asztalon Fletcher felé. . Breckenridge a szeme sarkából látta. elmondom a fogadósnak a történetünket. mint aki az újság címlapjának híreit olvassa.becsukódott.. Bár Breckenridge már nem nézett feléjük. Aztán beállt a súlyos csend. de a lépteit hallotta. Néhány másodperccel később a szalon ajtaja halkan.– De miért? – tiltakozott Heather. amikor Fletcher a fogadó előcsarnokának másik oldalán lévő csukott ajtó felé intett. nyújtózott egyet. Breckenridge kért még egy kávét. érezte Heather dühös tekintetét. Heather és Martha a reggeli elfogyasztása után felállt. Breckenridge látszólag véletlenül akkor pillantott fel. körülnézett a csapszékben. Fletcher és Cobbins a kávéjukat kortyolták. majd Fletcher felállt. amire ő sohasem volt képes. és továbbra is úgy tett. Martha súlyos léptei követték. a lépcső után meg állt. ugye? – reagált Fletcher. Ön dönt. majd újra elindult. – Ha jelenetet rendez. mert sikerült rendíthetetlennek maradnia Heather mesterkedéseivel szemben. és kivonultak a csapszékből. A páros tíz percig mindenféléről beszélgetett. hogy semmit sem tehet – felelte Fletcher ingerülten. – De legalább két napot kell itt várakoznunk. – Ezt nem tudhatjuk. Már kibéreltem a különtermet. de indulatosan kijelentette: – Mindketten tudjuk. hogy a különterembe zárjuk. és nem látom semmi értelmét. És Breckenridge egy pillanatig csodálattal adózott Fletchernek. merre ment Heather.. míg a gyámja embere megérkezik önért. hogy a szükségesnél jobban megismerje a vidéket. és Breckenridge-hez fordult. feltehetőleg azért. és esküszöm. Halkan. – Azt is mindketten tudjuk. A szolgálólány hozta a reggelit. hogy elszököm a hegyekbe. Aztán újra lefelé nézett. pedig Heather vele még nem is veszekedett. Breckenridge nem látta.

majd később az euchre nevű játékra váltottak. Legalább két napig.Breckenridge felnézett. mintha már nehezen tudna . – Miért ne? Elhatározták. de látszott rajta. Fletcher kényszeredetten mosolygott. Fletcher és Cobbins is elég kapatos volt. – Ha ilyen időben utaznék. – Vagy csak így hívatja magát? – Nagyon is nemes – felelte Cobbins. sokat rosszabbodna az állapotom. – Amíg újra nem tudom fogni a gyeplőt. Az ablakhoz közeli asztalhoz visszaülve Breckenridge kézbe vette a pakli kártyát. Breckenridge tagadón ingatta fejét. De lehet. – Nem mintha mondta volna. Kell néhány nap. és dolgukra indultak. – Igazán? – fintorodott el Breckenridge. hogy ne nyerjen túl gyakran. – Mennyi ideig kell még a várakozást elviselniük? – kérdezte Breatenridge. hogy Fletcher és Cobbins három kupa sörrel öblítse le az ételt. A játékot felfüggesztették. – Nem tudom pontosan. – Ebben az esetben nem kártyázhatnánk? Breckenridge mosolygott. – Akkor most indul? – kérdezte Fletcher. Breckenridge türelmesen várt. Fletcher a lánnyal két adagot a szalonban tartózkodó hölgyeknek küldetett. és két Glasgow-ba tartó utazóval beszélgettek. Mire a helyiek felálltak. hogy tovább tart. – Az ablak felé pillantott. A vele szemben ülő Fletcher szinte megbabonázva nézte. és bejelentette a menüt: ürüragu vagy ürüpástétom. A lány teljesítette a kérést. Breckenridge gondosan ügyelt arra. amíg a lány gyámja vagy az embere ide nem ér. az asztalra könyökölve. – Valóságos kínszenvedés visszamászni a bakra. Attól függ. és ürüpástétomot szolgált fel az éhes férfiaknak. Aztán a szolgálólány előjött a konyhából. az utazók pedig köpönyegükbe burkolózva távoztak. ám a lapokat egyenként kiejtette az ujjai közül. amíg csillapodik a fájdalom. Ebédidőben számos helyi ember tért be az ivóba. – Szóval gyengélkedik? – kérdezte Fletcher. hogy huszonegyeseznek. találkozott a tekintetük. Miközben a férfiak az ajánlaton tanakodtak. ahogy a kártyalapok egyenként leesnek. Fletcher vigyorgott. majd visszatért. – Igazi nemesúr? – kérdezte Breckenridge unottan ásítva. és gondoskodott arról. – Néhány napig még nem felelte fájdalmas grimasszal.

hogy Marthát faggassa. ahol órákig állt. hogy van valami a kisasszonyban. majd újra behunyta a szemét. Breckenridge nézte a párost. közben Heathert figyelte. csak akkor kezdett kérdezősködni. Mindkettőjüknek becsukódott a szeme. amivel ő nem tud megbékélni. aki letette a kötést. Breckenridge a helyén maradt. mint a kőszikla. Elrablóinak hirtelen szigorúságát látva. amiről fel lehet ismemi őket. A szófára ült és teát töltött mindkettőjüknek. és halkan kiment – nem kivonult – a helyiségből. És nem jár. aztán óvatosan hátratolta a székét. Martha a karosszékben kényelmesen elhelyezkedve kötögetett. és nézte az esőt. Heather úgy érezte. Breckenridge felhorkant. amíg meg nem győződött arról. nem nyílt gyanakvással. amíg teát nem rendelt. – Hogyan lehet ránézésre megállapítani valakiről. hanem a hangjából. vagyis gyámoltalan viselkedését utánozza. Fletcher az asztaltársára nézett. miután addig szekírozta az idősebb hölgyet. mintha az egész világnak tudnia kellene. Végül Heather feladta az ablak mellett elfoglalt helyét. de látni lehetett. – Az arca.figyelni. – Termetes kurafi – jegyezte meg Breckenridge-re pillantva. Heather töltött egy csésze teát Marthának. Aztán Cobbins halkan horkolni kezdett. hogy szoros őrizetben tartják. A kis cselédlány bevitte a tálcát. – És persze látható jelei is voltak – szólalt meg Cobbins akadozó nyelvvel. cimbora. majd távozott. Ahogy beszélt. hogy nemes ember? Fletcher felnevetett. Ahogy parancsolni szokott. – Ahogy Cobbins mondja. hogy csak nagyon el van telve magától. – Én is szundítok egyet. – Ugyan! – Fletcher hátradőlt székén. hogy az előkelő társaság fiatal höigyeinek jellegzetes. hogy kicsodák. Komoly akaraterővel sikerült visszafognia a késztetését. – Nem ránézésre. – Elég magas vagy. A nemesek úgy viselkednek. Később még kártyázhatunk. a szeme. mint a jég. felsóhajtott. hanem vonul. de az a nemesúr még nálad is magasabb. hogy mindketten alszanak. és . van a nemesekben valami. – Lehet. és behunyta a szemét. a nap hátralévő részét azzal kell töltenie. Súlyosabb is. – Látványosan megborzongott.

Éppen meghalt az egyik páciensem. Nem félelem. és próbálta kitalálni. – De ismerem Fletchert és Cobbinst. majd hátradőlt a szófán. mintha veszélyes ember volna. – Ha ettől csillapodik a nyugtalansága. . Nagy hatással volt rájuk. – Meglehet. plusz jó fizetség. hogy én nem találkoztam vele. mire céloz. nem is éppen csodálat. És nem olyan öreg. ám Martha tekintetét látva szükségesnek érezte. nagy hatalmú. – Többnyire betegápolási feladatokat vállalok. – Ez úgy hangzik. amikor Fletcher eljött értem. de ez a nemesúr mindkettőre elég nagy hatással volt. Szerintem a harmincas évei elején járhat. ha tudom. – Ez már közelebb van a valósághoz. – Milyennek találták? Tekintélyesnek? Martha bólintott.. mert különben nem tudta volna így lenyűgözni Fletchert és Cobbinst. a csészét a köztük álló alacsony asztalra tette. hogy kiegészítse a kérdést: – Mivel hamarosan találkozom vele. Minden költség fizetve. azzal újra csattogtatni kezdte a kötőtűket. elmondhatom. Könnyű munkának tűnt a kis vidéki kirándulás. Az biztos. és legyen vele asszonyszemély az illendőség miatt. Heather érdeklődést mutatva nézett az őrzőjére. és ebben nem a félelem vezérli őket. Már két éve nem láttam. nyilván nincs semmi abban. és otthon voltam. hogyan akadt össze Fletcherrel és Cobbinsszal? Tudom. Heather felsóhajtott. Fletcher és Cobbins nem ijedősek.. de hogyan találkoztak? Martha letette a csészét. Heather ezt meglehetősen kedvezőtlennek ítélte. hogy nem akarnak csalódást okozni neki. hogy ez a nemesúr azt akarja.átvette a csészét. – Ne feledje. – Mit tud erről a nemesúrról? – kérdezte. – Mondja csak. – Kétségtelen. Elmondta. vigyük magát északra. Fletcher szerint is. hogy kifejezetten jóképű. hogy évek óta ismerik egymást. hogy finom úr – jegyezte meg Martha. – Martha megitta a teáját. de nem egyszerűen veszélyes. és óvatosságra késztette őket. Heather nagyon figyelte Martha arcát. amióta felment Glasgow-ba. aztán folytatta a kérdezősködést. Heather várt néhány pillanatig. és megvonta a vállát. szóval ez a nemesúr. milyen emberre számítsak.

Fletcher meglátta őket. mivel akadozó nyelvvel beszélt. hogy ez igaz. – Biztosak ebben. ezért szipogva hozzátette: – Különben is. A pillantását követve Heather meglátta. Ettől viszont még veszélyesebb. kisasszony. amikor nem viselkedtem rendesen? Ahogy leült. hogy Cobbins feláll tántorogva. Heather kénytelen volt elismerni. hogy külön szobalányt fogadjon fel. Heather csodálkozva nézett. Ne is gondoljon arra. – Nem feltételezés. csak egyen. csak egy finom úr gondol arra. volt olyan helyzet. A társaságban volt egy bizonyos vikomt is. aki az elrablását megrendelte. hogy segít a szökésben.Heather felvonta a szemöldökét. Ez pedig azt jelenti. és egyen. nem lesz bemutatkozás. és felállt a helyi férfiak asztalától. – Csak tartsa lehajtva a fejét. – Miért? – kérdezte. vagy csak afféle feltételezés? Martha felmordult. Fletcher komoran nézett rá. sértődötten pillantott fel Fletcherre. és vele együtt Breckenridge is. de nem kell tudnia a nevét – mondta Fletcher. amikor leültek a terem első sarkánál levő asztalhoz. hogy a férfi. hogy hangja nem illik a gyámoltalan kisasszony képbe. Azzal átnézett a másik asztalhoz. ha elraboltat egy hölgyet. Mint mondtam – közelebb hajolt. nyilvánvalóan a felsőbb körökhöz tartozik. hogy megszólal. hanem tényként lehet kezelni. mivel Cóbbins és Breckenridge közeledett –. Fletcher . de Martha lehuppant mellé a padra. – Ez nem előkelő társasági szalon. – Csak viselkedjen rendesen! Megértette? Heather meglepetten pillantott Fletcherre. Az a férfi állástalan ügyvédbojtár Nehogy azt képzelje. Higgye el nekem. Heather ártatlan érdeklődéssel tette fel a kérdést: – Ki ez? Ideül hozzánk? – Igen. Martha kíséretében éppen akkor lépett be a csapszékbe vacsorázni. amiért nem értékeli őt eléggé. Fletcher általában jól artikulált beszéde most kissé zavaros volt. akit a saját nővérei sem ismertek volna fel abban az állapotában. és ne beszéljen! Heather csak bámult. Fletcher odalépett melléjük. aztán rájött.

Timms. hogy bár Breckenridge nem úgy néz ki és nem úgy beszél. gúnyos. már a puszta jelenléte is megnyugtatóan hat rá.. a szemöldökét felvonja. ahogy Breckenridge kimerítő részletességgel beszámol a kakasviadalról. el tudta volna hinni. Ha nem nézett volna rá. – Igen. Marthára pillantva. Tudta. Azért időnként felpillantott az asztaltársaira. Fletcher intett Breckenridge-nek. Cobbins a Heatherrel szemközti székre ült. Heather látta. Heather engedelmeskedett az utasításnak. – Tőkehalat és egy pohár vizet kérek. aki éppen Glasgow városába tart. ő pedig széket húzott az asztalfőhöz Martha és Breckenridge között. amit használt. és ismét Fletcherre pillant. hogy üdvözölje Breckenridge-et. de ez a hang. öltözete zilált. persze – szólt Breckenridge. ha érti. – Mi a mai menü? – Tőkehal és paszternák. hogy ő is nagy figyelemmel hallgatja a gyakran borzalmas részleteket. Arra a különös tényre gondolt.pedig elfordult. Heather csodálkozással vegyes rémülettel hallgatta. Heather a lanyra pillantott. hogy Breckenridge bólint Martnának. És nem .. mire gondolok. akit nem sok választ el attól. és a borzongását elnyomva próbáit másra gondolni. a fejét lehajtva hallgatta a társalgást. és elkapta a lányról a pillantását. Marthával szemben. kissé vontatott hanghordozásáról. – Ő Martha – mutatott Fletcher az asszonyra. – A gyámja azt szeretné. vagy megint ürühús. Többnyire Breckenridge-re. amelyet Fletcher és Cobbins társaságában látott. A négy asztaltársa sört rendelt. Ami pedig a témát illeti. majd rá néz. hogy a főváros nyomornegyedében éljen.. szeme sarkából látta. lassú. Elegáns. hogy állást találjon magának. és feléjük tartó szolgálólányra nézett. a haja kócos volt. amelyet a beszélgetéshez választott. ahogy szokott. – Ő pedig a barátunk. Heather a fejét engedelmesen lehajtva. szókimondó beszédéről ismerte. hogy ő az. hogy minél kevesebbet tudjon meg a ránk bízott hölgyről. hogy valóban ügyvédbojtár. aki az asztal másik oldalán bólintott. hogy üljön az ő helyére. bár arcát már sűrű borosta borította. a hangja egészen más volt. A lefejezett csirkékről és cafatokra tépett baromfikról szóló beszámoló nem tartozott kedvenc társalgási témái közé.. mégis biztonságban érzi magát a közelében.

– Jó kifogás. aki éppen Marthát nézte. Mindenki eléggé kapatos volt. de Fletcher készségesen válaszolt: – Holnap még biztosan itt leszünk. – Kísérje fel a kisasszonyt a szobájukba. . Fletcher mosolygott. – És maga? Elég jól van ahhoz. jól számoltam a napokat. – Ön tudós és igazi úriember. Azt hittem. és hátra sem pillantva Martha nyomában elhagyta a helyiséget. Heather magában dühöngve felállt az asztaltól. A kis raktárban várni Breckenridge-re jobbnak tűnt. Heather mindig azt hitte. Közben Breckenridge-re pillantott. amelyet a szolgálólány az asztalon hagyott. hogy egy sebesülttől megtagadom a gyógyírt. Azzal nagy nehezen felállt. és Heather visszazökkent a pillanatba. és intett Heathernek. Heather egy sóhajtást elnyomva végigcsusszant a pádon. Nem hallotta. – Ne mondja senki. mint Martha horkolását hallgatni. és megbökte Martha karját. amikor Fletcher rá emelte a kupát. akkor mivel? Gretna Greenben egy kis fogadó csapszékében gondolkodott ezen. de ma reggel rájöttem. Megyek lefeküdni.kifejezetten elegáns állapotában olyan furcsán vonzó. és felállt. és Heatherre nézett. aki elég szánalmasan nézett ki. – A kupáját Fletcherre emelte. hogy kövesse. Heather óvatosan lement a lépcsőn. hogy Breckenridge a férfias szépségével hatott rá. hogy holnap útra keljen? Breckenridge a söröskupát szorongatva lassan ingatni kezdte a fejét. Mitől van az. A seb még mindig pokolian fáj. – Igaza van. hogy egy nappal elszámoltam magam. és nagy valószínűséggel holnapután is. De ha nem azzal. Cobbins viszont harsányan röhögött. hogy Breckenridge mindig vonzotta a nők figyelmét? Aztán Fletcher felmordult. és igyekezett megoldani a rejtélyt. – Fletcher felemelte a korsót. Fletcher nyelve néha összeakadt. hogyan sikerült Breckenridge-nek témát váltania. – De ez segít. de nagybn igyekezett figyelni Breckenridge-re. Fletcher ezt észrevette. Breckenridge idióta módon vigyorgott. Még Martha feje is néha lebukott. – Nem. Martha megrázta magát. Aznap este a fogadó korán elcsendesedett.

Főleg a részeg, hangos horkolását.
Amikor leért a hallba, elosont a pult mellett, és óvatosan kinyitotta a
raktár ajtaját. Odabent sötét volt, de a szeme elég gyorsan
alkalmazkodott az éjszakához, és tudta, senki sincs odabent.
Feszült volt, tétovázott; nem akart egyedül maradni a sötétben.
Lehet, hogy még egy óra, mire Breckenridge megjelenik; lehet, hogy
annyira részeg, mint Martha. Nem beszéltek meg időpontot...
Ekkor egy hang jutott el a tudatáig, és gyorsan megfordult;
gyertyafényt látott a csapszékben; a gyertyát tartó embert nem lehetett
látni, de közeledő lépteket hallott. Sötét árnyék osont a lépcsőn,
egyenesen hozzá.
Az ajka mozdult, szólni akart, de erős tenyér tapadt rá. Acélos kar
fogta körül.
Breckenridge felemelte, és magához szorítva becsusszantak a
raktárba. Az ajtót résnyire nyitva hagyta.
Levette a kezét Heafher szájáról, és alig hallhatóan súgta: –
Maradjon csendben!
Heather semmit sem akart mondani; nem volt biztos abban, hogy
akár egyetlen szót is ki tadna mondani. Breckenridge hangjából arra
következtetett, hogy egyáltalán nem ittas.
A szíve hevesen vert, ahogy Breckenridge az ajtón túli mozgásra
figyelt. Minden porcikája megfeszült, ő is hallgatózott. Végül
közvetlenül az ajtó mögül motyogást hallott... A fogadós nyílván az
ivóban ellenőrzött valamit.
Az ajtó alatt gyertyafény szűrődött be.
Vártak csendben, mozdulatlanul, hogy a fogadós befejezze, amit
csinál, és távozik. Heather azon igyekezett, hogy a heves szívverése
lenyugodjon, és meggyőzze magát, hogy biztonságban van
Breckenridge karjában.
A gondolatai kavarogtak, de közben azzal volt elfoglalva, hogy
érezze a férfitest melegét, amely a bőrét bizsergette.
A szokásos öltözetét viselte; vékony alsóingére tekerte az
ágytakarót, selyemsáljával kötötte meg a derekánál. Breckenridge a
köpönyegében érkezett, amely Heather vállára került, védve őt a
hidegtől.
Mielőtt Breckenridge megérintette, a teste megfeszült a rémülettől,
aztán a megkönnyebbüléstől elernyedt. Ám újra megfeszült, ahogy férfi

teste hozzá simult.
Védelmezi, óvja. Heather ezzel biztatta magát, ám beleszédült az
érzésbe, képtelen volt másra figyelni.
Igyekezett visszanyerni a higgadtságát, amikor a fogadós halkan
megszólalt. – Aha!
Fiók csukódásának hangját hallották. Néhány pillanattal később az
ajtó alatt beszűrődő fény megremegett, majd folyamatosan halványodni
kezdett.
– Ne mozduljon!
Heather minden erejével küzdött, hogy erőt vegyen borzongásán, és
ne remegjen. Azt mondogatta magának, hogy Breckenridge talán
minden nőnek így suttogott, akit valaha a karjában tartott.
Várta, hogy elengedje.
Sok pillanat telt el, mire érezte, hogy a férfi szorítása lassan,
fokozatosan enyhül.
De nem engedte el. Megigazgatta a köpönyeget úgy, hogy Heather
testét teljesen betakarja.
– Nem kockáztathatjuk, hogy fényt gyújtsunk – súgta Breckenridge.
Heather a férfi arcvonásait fürkészte a félhomályban. Fekete
szakállal keretezett arc, a szeme nem is látszott.
– Ezt most gyorsan kell csinálnunk.
Heather bólintott. Különben még valami ostobaságba viszi a
kísértés. Magában megjegyezte: nem szabad hagynia, hogy még egyszer
olyan helyzetbe kerüljön, amikor Breckenridge a sötétben
megragadhatja.
– Mint hallotta, az a nemesúr holnaputánig nem érkezik meg. Szinte
bizonyos, hogy felföldi az illető, ami azt jelenti, hogy valamelyik
Cynster lány elrablásának oka nagyon ősi lehet. Ennél is rosszabb, hogy
Fletcher és Cobbins biztosra veszi, hogy a megbízójuk olyan ember, aki
megszokta, hogy hatalma van. Parancsokat osztogat, és elvárja, hogy
azokat pontosan teljesítsék. – A sötétben figyelte Heathert. – Megtudott
valamit Marthától?
Heather köhécselt, mielőtt megsúgta a választ: – Keveset. Az ő
értelmezésében ez a nemesember nagy hatalmú. Fletcher és Cobbins
lenyűgözőnek, parancsolónak találták, és abban Martha is biztos, hogy
ez a titokzatos idegen igazi úriember, mert csak az gondol arra, hogy ha
elraboltat egy hölgyet, szobalányt is rendeljen mellé.

Breckenridge grimaszolt. – Ebben igaza van. – Heather arcát
fürkészte, aztán halkan megjegyezte. – Van egy kis problémánk.
Heathernek minden bizonnyal volt egy kis problémája; nevezetesen
az, hogy alig kapott levegőt, és szédült.
– Abból, amit Martha, Fletcher és Cobbins mondott, az illető
biztosan nemesúr. Nem lesz könnyű szembeszállni vele, különösen nem
a saját terepén.
Az arca, mint a kőszikla, a szeme, mint a jég.
Breckenridge nem felejtette el Fletcher szavait.
– Minden beszámoló arra utal, hogy nem olyan ember, akivel
találkozni szeretnénk. Legalábbis nem Skóciában, ahol kevés a
valószínűsége, hogy bárki is igazolhatná a kilétünket.
Nézte, ahogy Heather szép arca grimaszba torzul. A szeme kissé
tágra nyílt, mintha megilletődött volna. Breckenridge pontosan tudta az
okát. A lány szívverését nem érezte, de túl sok nőt csábított el már
ahhoz, hogy ne is kelljen éreznie. Tudta, hogy Heather is legalább
annyija vonzódik hozzá.
Erre nem kellett bizonyítékot szereznie, de most megkapta... Ez a
tudat ösztönöket élesztett fel benne, amelyeknek Heatherrel
kapcsolatban addig nem engedett.
– De még nincs okunk rá, hogy elmenjünk – súgta Heather. – Azt
mondták, hogy a nemesúr napokig nem fog ideérni, és még semmit nem
tudtunk meg a kilétéről. – Ezt a makacs ábrázatot Breckenridge nagyon
is jól ismerte. – Szóval még nem mehetünk el.
Breckenridge összeszorította az ajkát, nehogy valami ostobaságot
mondjon. Próbált eligazodni az ellentétes késztetések között. Az ösztöne
arra buzdította, hogy óvja a lányt minden veszélytől, és ha mellette
marad, gondoskodni tud a biztonságáról; és már meggyőződött arról,
hogy Fletcher, Cobbins és Martha részéről nem fenyegeti veszély. Sőt
nekik az volt az érdekük, hogy megvédjék a lányt minden
veszedelemtől, legalábbis addig, amíg ez a titokzatos úr át nem veszi
tőlük. Egyelőre tehát biztonságban van.
És ismerte Heather fivéreit, unokabátyjait, az apját, a nagybácsikat.
Nem hibáztatják azért, hogy elment utána, és biztonságban visszaviszi
Londonba, ám hozzá hasonlóan ők is szívesen megtudnák, melyik
nemesúr vetemedett arra, hogy elraboltassa egy rokonukat.
Nem lehet igazságot szolgáltatni, ha valaki nem tudja, ki az

ellenség.
– Hát jó. – Amint megszólalt, Heather vonásai megenyhültek.
Breckenridge arcvonásai viszont megkeményedtek. – De csak egy
napra. Egyetlen napra.
Heather elmosolyodott. – Rendben. Majd kiderül, mit tudhatunk
meg holnap.
A mosolyát látva Breckenridge pislogott, nagy nehezen sikerült
komolyságot mutatnia. – És függetlenül attól, hogy mit tudunk meg,
holnap elszökünk. Megértette?
Suttogva is sikerült parancsként kimondania az utolsó szót.
Heather még szélesebben mosolygott. – Igen, természetesen
értettem. De várjuk ki, mit hoz a holnap.
Breckenridge ekkor Heather szemébe nézett és megállt az idő.
Tudta, hogy ez veszélyes, mintha képtelen lett volna mozdulni,
megtörni az egyre erősebb varázslatot. Heather mosolya lassan
elhalványult; a férfi tekintetét kereste... lélegzete alig hallható volt.
Önkéntelenül lábujjhegyre állt, egyre közelebb...
Aztán egyetlen gyors mozdulattal visszaereszkedett a sarkára. –
Megsebesült? Azt mondta, sérülése van.
Breckenridge megragadta a lehetőséget. – Ezt azért találtam ki,
hogy ne kelljen továbbutaznom. Ürügynek jó, különösen ebben az
időben.
– Remek. Mármint az... hogy nem sérült meg. – Végre sikerült
megszakítania a szemkontaktust, és hátrébb húzódott.
Breckenridge vonakodva elengedte a lányt.
A saját mércéje szerint túlságosan is vonakodva.
Heather egy lépést hátrált, és a köpönyeg redői már nem takarták el
a testét.
– Menjen fel – súgta Breckenridge, az ajtó felé intve. – Megvárom,
amíg feljut, aztán megyek én is.
Heather bólintott, és megfordult. Kinyitotta az ajtót, egy pillanatra
megállt, majd kiosont.
Breckenridge a ruhatár félhomályából figyelte, ahogy a kisasszony
fellopakodik a lépcsőn.
És azon tűnődött, hogy miért nem csókolta meg.
Heather nem tiltakozott volna. Lehet, hogy kicsit nyugtalan volna
tőle, de... ő legalább tudná, hogy milyen érzés. Mert ez a kérdés már

legalább négy éve kísértette.
Hiszen mindenképpen össze kell házasodniuk, ez teljességgel
elkerülhetetlen. A kis kaland után nincs más választásuk. De ha
megcsókolta volna... akkor Heather is tudná, hogy ugyanúgy
gondolkodik, mint ő, és Breckenridge egyelőre nem akarta, hogy
Heather ezt megtudja róla. Biztosra vette, hogy Heathernek fogalma
sincs arról, mit gondol róla. És ha valóban összeházasodnak...
Igazi Cynster lány. Jobb, ha sohasem tudja meg, milyen mély és
ellenállhatatlan vonzalmat érez iránta. Hogy milyen erősnek – és erősen
irritálónak – bizonyult ez a vonzalom. És semmissé tenni lehetedensév.
Ugyanis megpróbálta. Tóbb száz alkalommal.
Soha, egyetlen nő sem tudta átvenni Heather helyét a gondolataiban,
vágyaiban és a szívében. És ez kifejezetten olyan dolog, amelyet
Heathernek sohasem kell megtudnia.
Tehát nincs csók. Még nem. Addig nem, amíg rá nem jön, hogy
esküvőjük már eldöntött tény. Ha ő kezdeményezne csókot, akkor már
nem volna olyan elemi erejű a felismerés.
A lelke tiltakozott erre a korlátozásra, de már régen megtanulta,
hogy a vágyat és a szenvedélyt szoros pórázon tartsa. A maga részéről
kerülte a véletlenszerű felfedezéseket.
Heather már biztosan felért a Marthával közös szobájukba, gondolta
Breckenridge, ezért kilépett az árnyékból, csendben felsurrant a lépcsőn,
és elindult az ágya felé.
– Ezt nem mondhatja komolyan! – Heather a fogadó előcsarnokának
közepén állva Fletchert bámulta. – Tegnap egész nap abban a szobában
voltam, és most azt várná tőlem, hogy még egy egész napot ott
ücsörögjek, és szótlanul nézzem, ahogy Martha kötöget?
Fletcher kimérten bólintott. – És holnap is. Egészen addig, amíg a
nemesúr el nem jön, azt akarom, hogy Martha mindig szemmel tartsa.
Amúgy ez önnek is biztonságosabb.
Heather szeme összeszűkült. – Ha tehetek egy rövid sétát, csendben
fogok ülni. Csak az utcán mennék végig.
– Nem. – Fletcher közelebb lépett hozzá, hogy megfélemlítse.
Martha és Cobbins nézték a jelenetet, de egyiküket sem érdekelte
különösebben. Mindketten egyszerűen várták a végeredményt, amellyel
kapcsolatban nem volt kétségük.

Aznap reggel csak ők négyen és Breckenridge reggelizett a
fogadóban. Breckenridge azonban nem sokkal korábban átment az
ivóba, a fogadós valahol máshol foglalatoskodott, így rajtuk kívül senki
sem volt a közelben, aki hallhatta volna a vitájukat.
Fletcher felemelte a kezét, és a szalon ajtajára mutatott. – Most
pedig szépen besétál, és ott marad egészen vacsoráig. Ha testmozgásra
van szüksége, ott járkálhat kedvére. Ha szórakozás kell, kinézhet az
ablakon, vagy segíthet Marthának számolni a kötésben a szemeket.
Heather már éppen szólni akart, amikor Fletcher az orrára mutatott.
– Ismeri a történetünket. Ha rákényszerít, esküszöm, felhasználom
maga ellen. Megkötözzük és betömjük a száját, aztán ugyanúgy kell
ülnie Marthával.
Heather a homlokát ráncolta; nemcsak Fletcher miatt, hanem azért
is, mert rájött, bár legalább tartania kellene tőle, ha nem egyenesen
rettegni, ő mégsem félt... Egyszerűen nem félt. Gondolataiban Fletcher
csak olyan akadály volt, amelyen előbb-utóbb minden nehézség nélkül
átjutnak. Információforrás, akitől ezt-azt meg lehet tudni, és ha
elszöknek, örökre maguk mögött hagyják. Elszökni Breckenridge-dzsel.
Vajon azért nem fél Fletchertől, mert Breckenridge annyira közel
van?
Nem kellett sokat gondolkodnia ahhoz, hogy felismerje: az adott
helyzetben nincs igazi választási lehetősége.
– Hát jó – felelte, azzal a szalon ajtajához vonult, kinyitotta, és
bement. Legszívesebben becsapta volna maga mögött az ajtót, de nem
tette, mert tudta, hogy Martha nyilván követi.
Heather rögtön az ablakhoz sietett, és kinézett. Londonba már
beköszöntött a tavasz, de itt még küszködött, hogy megtörje a tél
szorítását. A tűlevelűek kivételével minden fa kopár volt. Csípősen
hűvös volt a reggel, a szél kissé vad, de a felhők már elvékonyodtak, a
szitáló eső elállt, és hamarosan a nap is felragyog az égen.
A szalon ajtaja becsukódott mögötte. Hallotta, hogy Martha
lehuppan a karosszékbe.
Heather továbbra is kifelé nézett. – Az út még sáros, de a szélén már
szárad. Sétára tökéletesen alkalmas. Talán ebéd után.
– Felejtse el! – tanácsolta Martba. – Hallotta, mit mondott Fletcher.
Nem mehet ki.
– De miért? – kérdezte Heather hátraperdülve, a karját kitárva. –

de halvány fogalmam sincs. nem tudta leolvasni arckifejezését.. amely gyötörte – előző éjjel álmaiban is megjelent. Nem látta az arcát. és úgy vélte. fejet kell hajtania. ha semmit nem tehet.. Este beszélek vele. Heather megállapította. amikor felébredt újra rátört. hogy szívesen fogadja a közeledését. egész idő alatt tudta. Tudok zongorázni és a társaság legjobb táncosaival keringőzni. hogy meg akarja csókolni. hogy elfogadta a béke olajágát. – Köszönöm. hogy sétáljon. amit megtudhatna. Próbálta. Éjjel abban a szűk kis helyiségben majdnem megcsókolta Breckenridge-et. és reggel is vele volt. ingerültséggel terhes viszonyuk. hogyan kell megszökni! Martha csak nézte és az együttérzésnek a szikrája sem volt benne.. – Előkelő társaságba tartozó fiatal hölgy vagyok. Ám mindentől függetlenül éjjel meg akarta csókolni Breckenridge-et. hanem a szörnyű gondolat. és meg is csókolta volna. amit a kaland során kényszerűen kialakult testi közelségük váltott ki. de semmiből sem tudta megállapítani. nem tévedés.. Nem baleset volt. és ha tovább puhatolózna. Így újabb egész napot kell elvesztegetnie úgy. mert Marthának vág az esze. azzal csak gyanút ébresztene. hogy ez az egész valami lappangó érzéki kíváncsiság lehetett. hogy hasonlóan érez-e iránta. Heather úgy érezte. mint a borotva. amellyel jelezte. nem is az illendőség tisztelete. akkor az ajkához érintette volna ajkát. Heather és Martha tekintete találkozott. hogy Breckenridge talán nem akarja megcsókolni őt. Az ablak felé visszafordulva azonban elkomorult. Vonzódik-e hozzá egyáltalán.. ha Breckenridge hajlandó lett volna rá. de ne feledje. hogy szinte semmit sem tudhat meg.. Emiatt változott a korábbi feszült. és meg is tette volna. A gondolat. nem ígérhetek semmit. és szívesen fogadta volna a csókját. vagy inkább holnap reggel. Ha nincs semmi. Akkor talán megengedi. olyasmi. nem a kisasszonyos érzékenység. Néhány pillanat múlva megszólalt: – Ma még viselje el.Mit gondol. nem beszélve arról. már az első éjjel megpróbálom – mondta. és leengedte a karját. Egyetlen dolog állította meg. ha nem tört volna rá. Nem nézhetett a szemébe. semmi újat nem tudhat meg a „szobalánytól”. Ha a legkisebb jelét adta volna. milyen gondolatok járnak Breckenridge fejében. mit csinálnék? Elszöknék? Ha azt akartam volna. . Marthát már kikérdezte.

Breckenridge a délelőttöt a fogadón kívül töltötte. hogy Breckenridge-dzsel a viselkedése sokat változott az utóbbi – napokban. A ló egészen jól bírta.Ettől újra megjelent a félelem. A hallban egy . akire a magafajta férfi sohasem tud nőként tekinteni... elég messzire tudja vinni Heathert és őt. hogy úgy tűnjön. A kései reggeli után a fogadó istállójába ment. Nem akarta. Korábban az ajkát inkább arra használta volna. ha szökni akarnak. ha megérkezik. de most. akkor Heather biztonságban van a szobafogságban. Ezért még kevésbé tartja lehetségesnek. és el kellett ismernie. Kétkedőn hümmögött magában. Változott. és megnézte az öreg pejlovat. hogy ne gyanakodjanak rá. azt fontolgatta. vagy inkább tisztázódott. nemhogy visszaélni a helyzetével. Gondolatait arra a másik dologra fordította. hogy szidalmazza vagy ellentmondjon neki. hogy a terep melyik irányba nyújt fedezéket. ahol a vámhivatal volt a határ közelében. A gondolat. kihasználta. hogy ő és Breckenridge elszökjön.. hogy kölcsönös megegyezésen alapuló szerelmi viszonyt kezdeményezzen vele. amelyet még Carlisle-ben bérelt az ócska kétkerekűvel együtt. és félretette a témát. amire a csókon kívül gondolni tudott. De merre menjenek? A délelőtt hátralévő részét Gretna Green faluban és a környékén töltötte.. majd azt követően figyeljék a fogadót. Aztán fél mérföldet gyalogolt a főúton Gretna faluközpontjáig. az utak elhelyez kedését figyelte meg. és meglássák azt a titokzatos urat. Ha az a bizonyos nemesúr legalább másnapig nem várható. majdnem megcsókolta. vagy meggyőződés. hogy Breckenridge őt még gyereklánynak tartja. hogy megcsókolja – megragadja a pillanatot és kielégítse kíváncsiságát –. hogy ne legyen Fletcher és Cobbins társaságában. mivel így kívánta biztosítani. Komoran a fák felé fordult. azt. milyen lehetőségek vannak. hamar a rögeszméjévé vált. túlságosan érdeklődik az ügyeik iránt. Nagyon határozottan a kinti fákra összpontosított. Olyan fiatal és tapasztalatlan személynek. Metsző szélben tért vissza a fogadóba ebédidőben. és a kilétét megállapítsák. A kényszerképzet ellen a következő néhány órában semmit sem tudott tenni.

hogy elvégzik a munkát. egyesével leejtette az asztallapra. Úgy érzem magam. Addigra már biztosan itt lesz. mintha elgondolkodna. Kézbe vette a lapokat. a csapszékbe sétált. aztán újra felszedte. bárcsak minél hamarabb itt lenne. Breckenridge azt gondolta. hogy a prédájukat elorozza tőlük. de amikor a tányérokat leszedték. Talán sohasem kapták el őket. Ebéd közben a helyiek szokásos társasága csatlakozott hozzájuk. hogy Fletcher kiválóan tud bánni a késsel. egészen biztosan ő marad talpon. – Úgy látom. a három férfi pedig az ablak melletti asztalhoz telepedett. – Breckenridge-re pillantott. Breckenridge erre felfigyelt. És megint Fletcher és Cobbins mellett kötött ki. csillapítani a páros nyugtalanságát. – Mondják csak. – Holnap vagy holnapután..pillanatra megállt. – A homlokát ráncolta. aki ha egyszer rámozdul valakire. mint egy béna kacsa.. A Fletchernél hallgatagabb Cobbinsnál hasonló ingerlékenységet látott. Cobbins pedig nagy verekedő. – De persze előtte meg kell teremteniük a szükséges anyagi eszközöket az . Elfordult. – Nem. – Egyszerűen nem szeretek egy helyben ülni és várni. valamikor mindketten törvényszegők voltak. – Holnap. de minden csendes volt odabent. Fletcher magával vitte a pakli kártyát. csapdába kerültek. El fog jönni. hogy működik az ilyen üzlet? – kérdezte Breckenridge székében hátradőlve. – Meg tudom érteni. Ha nem téved. de mintha nem érdekelte volna a játék. megkapják a pénzt és mindenki boldog. elég jó konstrukció. a szalon ajtaja felé pillantott. mivel éppen az volt a szándéka. hogy képtelenek voltak elviselni a rájuk kényszerített elkerülhetetlen egy helyben maradást. ezt a tényt érdemes megjegyezni. hogy felbukkan-e egyáltalán az a nemesúr? – Hogy mi van? – Fletcher visszazökkent a valóságba. átadják a csomagot. ugye? – Fletcher vállat vont. a gazdák visszaindultak a földekre. A beszélgetésből már megtudta. mint aki csak el akarja ütni az időt. – Azért aggódik. hogy üldözők elől kell menekülni. de egyiküknek sem lehetett idegen a helyzet. Úgy érezték. és mindig van nála néhány szúróeszköz. Az idegeimre megy a tétlenség. Breckenridge addig csak bűnelkövetőknél találkozott olyan viselkedéssel. Csak azt kívánom.

Aztán Fletcher félretette a kártyacsomagot. Akárki ez a nemesúr. – Breckenridge megborzongott. aztán Breckenridge arcát figyelte. keressen meg minket. – Kétezer! Ez. majd visszafordult az asztaltársa felé. de hajlandó komoly pénzt kifizetni azért. Ne felejtse el – szólt. hogy végül elvégzik a munkát? Fletcher elmosolyodott.mi garantálja a megbízónak. – Gondolkodni fogok rajta – mondta. – Mi igazi profik vagyunk.. – Nem. és eleget ahhoz. amilyent nekünk sikerült. amíg az ember olyan hírnevet szerez magának. Fletcher széles mosollyal bólogatott. – Elhallgatott. – Mondtam. a maga külsejével akár nemesúrnak is elmehetne. hátán feláll a szőr. hogy minden költségűnk fedezve legyen. – Kétezer? – Breckenridge-nek ezúttal nem kellett színlelnie a döbbenetét. szálláshoz meg minden ilyesmihez. valamint a fővárosban való tartózkodásunk. amit az imént hoztak a tudomására. – Különben nem vállaljuk a munkát. hogy ez igazán kellemes munka – jelentette ki. Ha valamennyire kicsinosítanánk. mert Fletcher a fejét ingatta. hogy valamelyik Cynster lányt elraboltassa. elképesztő! . – Szóval profik vagyunk. – Pontosan – jegyezte meg Fletcher. vagyis megfelelő ellentételezést kapunk a munkával töltött időre.. A mi szakmánkban az nagyon hasznos. Ennél azért jobb. újra Breckenridge-re nézve. nemcsak gazdag. Az elején nem kapunk ilyen megbízásokat. akiket jól ismernek a szakmában. Hasznos lehet számunkra. A nemesúrral együtt kétezer font közeledik felénk. például az utazásunk Londonba és vissza.utazáshoz.. – Ha megunja a papírmunkát. hogy előre kifizetnek minket. – Készpénz az elején – erősítette meg Fletcher. Martha bére és minden más. majd a fejét csóválva felállt.. – Mindezt előre megkapják? – kérdezte Breckenridge őszintén meglepődve. amikor eszébe jutott ez a kérdés – . Ez úgy működik.. – Természetesen a jutalmunk. hogy évekig tart. éles pillantást vetve Breckenridge-re –. és hozzátette. de azért valahogy sikerült bólintania. Cobbinsra nézett. Cobbins bólintott. Breckenridge még mindig nem tudott napirendre térni fölötte.. miszerint a titokzatos felföldi úr mennyi pénzt hajlandó áldozni Heatherért. – Na de.

Elképesztő és sok mindent elárul. ami a lehető legrosszabbra enged következtetni. .

pedig még le sem ült Breckenridge mellé a keskeny padra a szűk poggyászraktárban. Az a szokása. Várt. mivel szerette volna elkerülni az előző estihez hasonló incidenst. Ezek szerint biztos. majd Heather szemébe nézett. és végig azért imádkozott. amíg olyan késő lett. – Sajnálattal kell közölnöm. ám Heather hálás volt a melegért. és nem is azért. Heather a férfi arcát nézte. mire ő odaér. – Nem hiszem. de attól tartok. és találjon valahol gyertyát. és Heather érezte a megnyugtató jelenlétét.HETEDIK FEJEZET – Azt hiszem. – Az a nő sohasem hagyja önnél a ruháit éjszakára? – Nem. most már ideje elszöknöm – jelentette ki Heather.. hogy Breckenridge már ott legyen. aztán meglebbentette a kezében tartott köpönyeget. így nem őrizte meg az illatát. – Kétezret? Jóságos ég! – Én is pontosan erre gondoltam. míg Heather elhelyezkedik. és a kisasszony felé fordulva ráterítette. hogy a szökés nem lesz olyan könnyű. – Miért? Breckenridge lenézett az összekulcsolt kezére. Úgy történt. aztán végül megszólalt: – Az nyilvánvaló. amikor átadják önt annak a bizonyos úrnak. halvány gyertafény várta. hogy ellenőrzése alatt tartsa a rá bízott személyeket. hogy feleségül vegyen. Breckenridge felnézett. mint ahogy azt gondoltuk. – Legalábbis nem a hozományért. Nem a válláról vette le.. hogy semmi esélye ne legyen a fogadós felbukkanásának. behúzta maga után az ajtót. hogy nem váltságdíjért rabokat el. hogy ennek a nemesúrnak nem kell a fogához vernie a garast. Belépett a szűk helyiségbe. Breckenridge felmordult. hogy találkoztam volna ezzel az . – Fletcher és Cobbins kétezer fontot kap. – Heather alig volt képes felfogni. Megvárta. De. Heather rápillantott.

de talán tennénk egy kis kitérőt a Brunswickbirtokra. Aztán őrültek módjára fognak üldözni minket. hogy ha visszaérnénk Angliába. mert nem tesznek határozott lépéseket. elfogadó. hogy visszaszerezzék a pénz biztosítékát. Lehetőleg egy napig ne vegyék észre. hogy észrevegyék az ön eltűnését. – Pontosan. mielőtt utolérnek. – Breckenridge elhallgatott kis időre. hogy nagyobb problémával nézünk szembe. – Arra gondoltam. és túlságosan sok dolguk legyen ahhoz.. márpedig az eddigiek alapján nem bízhatom abban. hogy a lehető legjobban el kell vonnunk a figyelmüket. hogy feltartóztassák őket. mint eddig sejtettük – jelentette ki Breckenridge. el kell jutnunk a legközelebbi biztonságos helyre.. Természetesen ezt foga tenni. ahova eljuthatnánk. és nincs biztonságos menedék. hogy elvonjuk Fletcher és Cobbins figyelmét.. Az arca megrándult. Esetleg arra gondol. előbb az apjának szeretné elmondani személyesen. nemesi rangomnak köszönhetően elérhetném. – Ugye. amikor újra Breckenridge arcára figyelt. Őszintén megbízik benne. és mereven előrenézett. azaz önt. aztán folytatta: – Az is tény. hogy a kisasszony ennyire. Amennyiben Heatherrel összeházasodnak. – Csakhogy Fletcher és Cobbins először a londoni úton keres minket. Heather bízik benne. – És most mi legyen? Breckenridge csak nézett Heather gyertyafénynői csillogó szemébe. hogy megvédi és kimenti ebből a helyzetből. De azon felül. és nem fogják hagyni. és akkor ugyan miért. – Az apja éppen Baraclough-ban.. hogy bejelentkezünk egy fogadóba Gretnában? Breckenridge tagadón rázta a fejét. hogy megértette és elfogadta az érvelést. mégsem látszott nagyon aggódónak. nem menekülhetünk el egyszerűen úgy. a grófság egyik birtokán. és az arckifejezése megmutatta.úrral. – Fletcher és Cobbins nem ügyefogyott bolondok. Berkshire-ben volt. Heather bólintott. elviszi a veszély közeléből. Heather a homlokát ráncolta. hogy mikor jönnek.. – Akiket kétezer font hajt. hogy visszaindulunk Londonba. Veszélyesek. hogy a családdal való kapcsolat miatt? – Ki tudja? De a megbízó okaitól függetlenül most kiderült.. de nem számított arra. hogy észrevesszük . hogy kétezer font csak úgy kicsússzon a kezük közül azért. Ha azonban nem látjuk. és a felismerés pörölycsapásként érte. – Kitalálunk valamit.

Breckenridge rögtön felnézett. és gondoskodnak róla. ne olyan legyen. hogy egy ezüst névjegytartó. amit eddig megtudtunk. amely biztonságos és ahová egy nap alatt eljuthatunk. amit az kényszerített ki. és a gardedám nélküli utazásuk kiderül. – Melyik irányba? . a vikomt távollétét pedig talán senki sem veszi észre.őket. Ha Fletcher és Cobbins utoléri őket. Heather még komorakban nézett maga elé. akkor ez a nemesúr jogosan követelné. hogy meglehetősen arrogáns és történetesen nagyon gazdag felföldi a nemesúr. Ha az ő nemesi címét összevetik az enyémmel. Breckenridge lehajtotta a fejét. Rengeteget gondolkoztam ezen. Ott lakik Richard. hogy a Cynster család kitalál valami magyarázatot a távollétére. Ha felhívják magukra a figyelmet. – Azt fogiák mondani. Az volt a szándéka. az unokabátyám és a relesége. Biztos volt abban. Hasonlóképpen elkerülendő az is. – Casphairn – jegyezte meg Heather magabiztosan. persze nálam nincs semmi. például megfázásból lábadozik. hogy ha a lehetséges házasságkötésüket megegyezés szerint szűk családi körben tartják. hogy Heathert elrabolták. hogy loptam. hogy Skóciában érjenek utól. Nem menti meg Heathert. Ha az előkelő társaság érdeklődne iránta. akkor a nemesi címem sem ment meg minket. őt legjobb esetben is cselekvésképtelenné te szik. de nem találtam ki semmit. Az Carlisle-tól egynapi kocsiút. és az állításunkat tanúval sem tudjuk megerősíttetni. az véget vetne minden reménynek. Heathert pedig magukkal viszik. miközben én egy börtöncellából bizonygathatnám az ártatlanságomat. – Egymás szemébe néztek. hogy Heather jó hírnevén nem esik folt. feltételezhetik. Breckenridge a kezét bámulta. hogy adják ki önt neki. – Tessék? – A Casphairn-völgy. – És azt sem engedhetjük meg. Catriona. hogy Baraclough-ban van. benne Breckenridge vikomt névjegye a hasznunkra lehetne. és magával vinné valahová. – Nincs önnél vizitkártya? – Van. Heather arca elkomorult. Ez az eshetőség legrosszabb rémálma volt. De nem hiszem. ha felfedi nemesi címét. hogy késedelem nélkül átadják titokzatos niegbízójuknak. azt kell feltételeznünk. Abból. és folytatta: – Ezért olyan helyet kell találnunk. amivel igazolhatnám.

Heather megkönnyebbüléssel fogadta a tervet. – Rendben – felelte Breckenridge. St. Heatherre pillantott. – Onnantól nem tudom biztosan az utat. majd felállt. hogy engedjen el minket sétálni.. és lecsúsztatta a férfi kabátjat a válláról. általában ott maradnak. de át kell menni egy városon. Heather bólintott. – Ha megmutatom a térképen. – Akármit tesz. elég hosszan . – És mikor? Breckenridge elgondolkodott. – Martha azt mondta. A kilincset fogva megállt. megpróbálja rávenni Fletchert.John’s of Dalry. hogy rájöjjenek. így esélyem lesz megtudni tőle valamit. Breckenridge átvette a köpönyeget. amennyiben holnap jó idő lesz. mire képes. Az egyórányira van a völgytől. Breckenridge elégedetten mordult. Közben gondolkodjunk azon. hogyan vonhatjuk el Fletcher és Cobbins figyelmét elég hosszú időre ahhoz. Átmegyünk Gretnán.. és közben Heather szemébe nézett. Nem szoktak lejönni a szezonra.. amit kialakítottak önről. Ismerte Richard Cynstert.– Nyugatra. majd eszébe jutott valami. hogy Londonba akarnak utazni. – Emiatt ne aggódjon. – Elgondolkodva ráncolta a homlokát. és ezért úgy határozzanak. Máris erezte a hiányát. és kezét az ajtó felé mozdította. Fletcher szerint a megbízója csak holnapután érkezik. – Tehát hogyan meneküljek el? – fordult Breckenridge-hez. hogy Richard és Catriona ott van.. Heather szemébe nézett. miközben őt elragadja valami faragatlan felföldi. hogy Breckenridge egy cellában senyved. majd határozottan elűzte magától a gondolatot. és idén sem jelezték.. Így a holnap a miénk. Az egész teste borzongott. A gondolat. A kisasszony is felállt. hogy szorosabb őrizet alatt tartsák. – Nem holnap. Bólintott.. – Először is kerítek egy térképet. Heather önkéntelenül elmosolyodott a gondolatra. hogy biztonságban elszökhessünk. megtervezhetjük az utat. Nem szabad. – Tudom. amelynek a neve. aztán nyugatra Annan és Dumfries felé. – Akkor oda megyünk... megtalálja? Heather bólintott. ne rombolja le azt a képet. majd Breckenridge szólalt meg. hogy Breckenridge nem valami bárgyú és ostoba kisasszonynak tartja.

miszerint a hely közelében elrejtőzhetnek. amelyet Heather ápolt magában. hogy a mezőn át a közeli füves dombtetőre sétáljanak. amelyben a kötése volt. nem teheti meg. amelyet elég távolinak talált. Nem délelőtt történt. . Fletcher nem szívesen. ezzel szertefoszlott. és közölte Fletcherrel. hogy ez annak a hatása. A mező többnyire teljesen sík volt. hogy már nem melegíti a köpönyeg. a fű már nem volt vizes.. Amikor Heather megállt a tetején. aztán elkomorodott. hogy ebben a helyzetben nem engedhet a kísértésnek. és olyan gondolatai legyenek. Heather kihasználta a lehetőséget. de beleegyezett. hogy menjenek. –Üldögélünk kicsit a napon. Reggel óta sütött a nap. hogy jobban szemügyre vegye a környező vidéket. A kis domb nem is volt olyan messze. Martha körülnézett. kinézett. majd még egy utolsó pillantást vetve a férfira. hogy legalább két óráig ne várja őket. Mivel Martha elég vehemensen állt ki a séta mellett. – Aztán alig hallhatóan tette hozzá: – Akkorra várják a megbízójukat. amikor az ágak még kopárak voltak. Elhagyták a fogadó mellett álló istállót. hogy megláthassák a megbízót. Martha megnézte magának a kisebb dombot. Fletcher fogcsikorgatva intett. hogy egyszerűen Breckenridge karjába omlik. elindult felfelé a lépcsőn.. Ebben a évszakban. – Függetlenül attól. a sövények nem sűrűek. amelyeknek a szökéshez egyáltalán nincs közük. majd délnyugat felé haladtak. aztán kinyitotta az ajtót. ahogy Heather remélte. ha megérkezik. Breckenridge elfujta a gyertyát. hogy mit tudunk meg. hogy a kisasszony lélegzete elakadjon. és azt bizonygatta magának. de ebéd után Marthának végül sikerült meggyőznie Fletchert. alig takarta növényzet a földet. nem szélesek. és dél felé nézett. majd kilépett. Heather hirtelen jeges borzongást érzett. majd letette a táskáját. aminek jönnie kell.ahhoz. meglátta a Solway-öböl vizén csillogó napfényt. A halvány remény. Heather is kiosont a szűk helyiségből. holnaputánra mindenképpen ki kell szabadítani önt Fletcher karmai közül. és jöjjön. Figyelmeztette magát. hogy mindkettőjüket engedje ki sétálni. és elkapta tekintetét.

Heather felidézte Breckehridge figyelmeztetését. hogy valaki feljusson ide. Kifejezetten nem kívánatos. Sokkal könnyebb volt vele érintkezni. hogy elkóboroljon. hogy olyan tulajdonságai vannak. Marthára pillantott.és kivett a hóna alól egy rongyszőnyeget. Martha is leült. amikor a közelében volt. Erről eszébe jutott az aznapi feladatuk: mindkettőjüknek azon kell gondolkodnia.. amikor az embernek szüksége van rájuk. hogy gondolatai Breckenridge felé kalandozzanak. hogy ne bánjam meg. Heather a fogadó felé nézett. Breckenridge ugyanúgy lehet mindez. majd az egyik végére mutatott. – Kicsit szundikálok a napon. – Üljön oda. Heather csodálkozva nézett az asszonyra. – Semmi esélye. Nagyot sóhajtva ledőlt a rongyszőnyegre. azzal letette a kötését. Az oltalmazó férfiakkal gyakran nehéz bánni. hogyan menekülhetnének el. de most már látja. és kihoztam a friss levegőre. másrészt valószínűleg ott vannak. ám bizonyította. de beképzelt. hogy milyen következetesen egy irányba változik a róla kialakult véleménye. – Lefogadnám. hogy képes a nőket egyenrangú félként kezelni. öntelt kéjencnek tartotta. hogy tíz percig nézett minket. aki minden éjszaka olyan . hogy ilyesmire gondoljon. hogy semmiféle veszély nem fenyeget – mutatott a körülöttük elterülő mezőkre. Most pedig. és elővette a kötését. Nagyon éberen alszom. Meg se forduljon a fejében. és a jelenlétük megnyugtató. kordában tartama a nem éppen szerencsés vonzódását. felébredek. hogy visszahurcoljon minket – jegyezte meg. különösen tőle. de amint Heather tekintetét magán érezte. érzéketlen. Heather már tíz perc múlva rémesen unatkozott. amelyeket Heather csodálatra méltónak tartott. és ettől óhatatlanul megjelenjenek azok a zabolátlan gondolatai. Martha félreértelmezte a pillantását.. Bár a friss levegő nagyon kellemes volt. Ahogy megmoccan. Az épület jól látszott a mező túloldalán. és viselkedjen úgy. és felnevetett. – Ne aggódjon. Egyáltalán nem volt szüksége arra. arrogáns. hogy ne essen ki a szerepéből. Breckenridge – legalábbis Heather számára – meglepő bizonyságot adott arról. amiért kiálltam maga mellett. amikor még túlságosan jóképű. Erre egyáltalán nem számított. amelyek egyre gyakrabban és erősebben jelentek meg. ezért szó nélkül engedelmeskedett. A fűre terítette. és elrabolja. A nő mintha elbóbiskolt volna. Nem fog iderohanni. főleg nem Breckenridge-re és arra. felpillantott.

egy nap alatt odaérhetünk. – Feltéve. és biztos volt abban. hogy folytatniuk kell a szerepjátszást. és a Vale nincs egy mérföldre a falutól. Heather elfordította fejét Marthától. Marthára nézett. és a mutatóujját végighúzta a Gretnától Annan érintésével Dumfriesig vezetú út vonalán. – Ez itt Casphairn falu – mondta alig hallhatóan. De jól ki kell aludnom magamat éjjel. az meglesz. ahogy Breckenridge halk léptekkel közeledett. A Dumfriestől Carsphaimig vezető utakat tanulmányozta. a tekintetével az északnyugati. annyit biztosan tudott. – Ez kifejezetten jó helynek tűnik a levegőzésre. amikor kiosont a szobából. hogy ilyen horkolás nem lehetséges éber állapotban. majd udvariasan Heatherre pillantott. – Azt hiszem. hogy érdemes a tenger felől megközelíteni Casphairnt.mélyen aludt. és kiterítette közöttük. Gyorsan Marthára pillantott. aki. hogy Heather jól lássa. Sikerült megállnia. melyik a legjobb út Glasgow felé. hátha Martha figyeli. hogy ne ingassa a fejét. Heather bólintott. – Ha óhajtja. Rögtön arrafelé fordult. Valami olyasmi kellene. és látta. Bólintott. Heather közelebb hajolt. irányt kereste. hogy nem vette észre. – Itt – súgta. A völgy a szárazföld belsejében van. amivel le lehet foglalni Fletchert és Cobbinst. De kis halászhajón utazni nem gyorsabb. – Innen nyugatra visz az út. és rámutatott egy kis falut jelölő pontra. hogy szabad utunk van. de Martha továbbra is horkolt. Várt. hogy válaszoljon: – Nem . Aztán Gretnára mutatva halkan megjegyezte: – Úgy gondoltam. megnézem. Heather közben a lehetséges figyelemelterelésen gondolkodott. amikor visszaért. majd kijelentette: – Bár a kocsim rozoga. Breckenridge leült a fűre a közelükben. és azt sem. ezért megkockáztatta. Halkan beszélt. A víz a lehetséges menekülési út? Nyilván találhatnának egy halászt. és azt súgta: – Ma éjjel? Breckenridge bizonyosra vette.. Dumfriesnél felemelte ujját. A tüdejét teleszívta friss levegővel.. mint a szárazföldön. közelebb húzta magához a térképet. Csatlakozhatom? Heather rögtön megértette. Elővette a térképet a zsebéből. majd nagyobb érdeklődéssel nézte az alig egy mérföldre lévő folyótorkolatot. Lépéseket hallott. Breckenridge bólintott. Martha horkolása távol tartotta a madarakat.

a zsebébe csúsztatta. de megkönnyebbülésére Martha megkérdezte Cobbinst. amelyet annyira várt. gyakran felébredt. aki megrendelte. összehajtotta. Ők nem a glasgow-i utat választották. hogy visszavonuljanak a szalonba. aztán visszasétált a fogadóba. legalábbis nem akkor. Nem tudom pontosan. Hozzájuk képest Heather meglehetősen ziláltnak látszott a gyűrött ruhájában. hogy Breckenridge később megjelent-e. Ez a hír megnyugtatóan hatott Heatherre. rendesen megmosakodtak. Nem volt lent reggelizni. hogy nem a fogadóban tölti az éjszakát. forgolódott. A veszélyes. Fletcher és Cobbins feltűnő gonddal készülődött. Heather várt egy kicsit. Nem mert egyenesen rákérdezni. Vajon mire készül? Es miért nem lesz aznap éjjel titkos találkozó a ruhatárban. hogy Breckenridge az istálló közelében jár. Holnapra készüljön. de amikor már úgy érezte. Az elterelő hadműveleten dolgozom. és azon tűnődött. Fletcher természetesen ragaszkodott ahhoz. mintha nem egyetlen nap lett volna. amikor ő és Martha. de a megjelenése egyáltalán nem szerepelt az aggodalmak listáján. metsző szél fújt. hol van a barátjuk. titokzatos felföldi nemes. Amikor már belépett a fogadóba. és ott maradjanak. Az idő rosszabbra fordult. Akkor hol az ördögben lehet? Amikor a hajnal első halvány fénye derengeni kezdett. felállt. Heather már nagyon feszült volt. mielőtt odafordult volna. de ebédnél sem csatlakozott hozzájuk. hogy Timms éppen az útját készíti elő. vajon mit csinál Breckenridge. így Heather nem tudhatta. hogy az út nagy részét megtette. Nyugtalanul aludt. Ez volt az a nap. Heather nagy sóhajt fojtott el magában. mert olyan sokat jelentett neki? A következő huszonnégy óra olyan hosszúnak tűnt Heather számára. Amikor tengerészek . hogy mikor indulunk. amikor Fletcher a nemesúr érkezését várta. a fogadó irányába nézett és látta. Hamis útirány megadása nagyon bölcs és Breckenridge-re valló ötlet volt. hogy rabolják el. Az egyetlen ok. és újra elkomorodott. amely miatt lemondhatta a találkozót. Breckenridge egyre kevesebbet mutatkozott. kiöltöztek. és húzzák Gretna Greenbe. majd udvariasan bólintott. mert igyekszik eljutni Glasgow-ba. nyilvánvalóan az. Felvette a térképet. Még Martha is kicsinosította magát. Cobbins erre azt válaszolta.találkozunk.

hogy maradjon csendben. és halkan beszelt a fogadóssal. de ezzel a szokásával már évekkel korábban felhagyott. és belépett. Három embert látott meg. aztán felugrott. A társai szorosan a nyomában haladtak. hogy maradjon csendben. Heather óvatosan résnyire nyitotta az ajtót. és erős kezével Heather csuklóját szorította. Egyenruhájuk alapján a helyi rendőrség kötelékébe tartozhattak. amelyet Cobbins és Martha is alátámaszthat. Már elvetette a gondolatot. Heather a szalon ajtaja felé indult. majd némán mondta ki a „rendőrség" szót. De mi történik? Martha is az ajtóhoz lépett. A csapszékben ülő törzsvendégek. . majd gyorsan a recepciós pulthoz lépett. Martha felnézett rá. mivel Fletcher története. és rögtön a főbejárat felé vették az irányt. Az első rendőr kinyitotta az ajtót. A keskeny résen kikémlelt a fogadó előterébe. de engedelmeskedett. A másik két rendőr a bejárati ajtónak háttal állt. köztük Fletcher és Cobbins az asztalon hagyták a söröskupáikat. és a csapszékbe vezető átjáróban tömörültek. Befordultak a fogadó udvarába. Martha kezéből kiesett a kötés. Mellette Martha is kilesett. A csoportot vezető férfi a lépcső aljánál állt. és elrakta a kötést. Legszívesebben a körmét rágta volna. hogy Martha és ő vonuljanak vissza a szalonba. hogy valami gonosztevő nyomában járnak. Heather nem szívesen. céltudatosan haladtak az úton. Nyilvánvalóan jól ismerték egymást. hogy a rendőrökre bízza a sorsát. s mögöttük három mezei munkás. Az ajtóhoz érve Heather intett neki. és a fogadó kavicsos udvarát nézte. akik gyors léptekkel. Fletcher utasítást adott. A fogadós bólintott az első rendőrnek. ami aligha meglepő ilyen kis faluban. Elsápadt. Heather az ajkára tett ujjával figyelmeztette.léptek a csapszékbe. Az arckifejezésük azt mutatta. túlságosan hihető volt. Egy óra múlva a szalon ablakánál állt. fejében a lehetőségek kavarogtak. és a homlokát ráncolta.

Azzal elindult felfelé a lépcsőn. Erre lassan megfordultak. Feltennénk néhány kérdést. és súgva megkérdezte: – Tegnap éjjel volt más szállóvendég rajtunk kívül a fogadóban? Martha nem válaszolt. őrmester. A fogadós bólintott. ám Heather a hangot nem ismerte fel. ha velem jón. hogy a vendégkönyvben lapozgat. Nem kellett sokáig várnia. ahol vannak. Az őrmester jelent meg újra. A rendőrök elléptek az ajtótól. Abban a pillanatban Heather súgva kérdezte: – Van fogalma arról. Heather nagyon fülelt. – Csak egy perc. a fogadós sietett a nyomába. A fogadós visszament a lépcsőnél várakozó őrmesterhez. Heather ekkor Marthára pillantott. kik azok. de Heather nem hallotta. Mondott valamit. ám a papírzörgésből arra következtetett. Fletcher és Cobbins két rendőr őrizetében lépett ki a csapszékből. A lépcső mellett álló rendőr a társaihoz fordult. – Jobb. Hallotta. Fletcher és Cobbins aggódó pillantásokat vetett a szalon ajtajára. uram. A többiek maradjanak. a hozzá csatlakozó fogadósra nézett. Mindkét kezében egy-egy ezüst gyertyatartó volt. Nincs itt semmi látnivaló. – Senki sem mehet ki. a kezében a gyertyatartók. A rendőrök a fogadós mellett benyomultak a csapszékbe. és látta. amint az egyikük azt mondta: – Jöjjön velünk. hogy a gyanúja beigazolódott. – Tartsák szemmel őket – mutatott a csapszékben levőkre. A boltív alatt megállva a fogadós két férfira mutatott. Nincs szükség arra. Az őrmester megfordult. követték a fogadóst a csapszék bejáratához. és visszamentek a csapszékbe. – Mutassa meg. A két rendőr bólintott. – De ez egyáltalán nem tetszik nekem. hogy mi ez az egész? – Nincs – mondta Martha. . hogy a munkánkat zavarják. – Igenis. Az utolsó lépcsőfokon megállt. majd a többiekkel együtt visszavonultak. mert néhány perc múlva erős léptek dübörögtek a lépcsőn. A rendőrök vezetője a csapszék bejáratánál csoportosulókra mordult: – Maguk üljenek vissza. Heather megint kinézett. Valaki válaszolt. – Ő és ő. uram.Heather nem látta mit csinál. Az őrmester még a lépcső alján állt. és megfogta a lépcsőkorlátot.

– Ne játssza nekem az ártatlant! Maguk laknak az ötös számú szobában. Fletcher a homlokát táncolta. Az ő házába nem érdemes betörni. – Ugyan. ugyan! – korholta az őrmester. Mielőtt kilépett volna az ajtón. – Semmi értelme tovább nehezíteni a helyzetüket. és esélyeit mérlegeli. . mert ő a helyi békebíró. Fletcher metsző pillantást vetett a szalon ajtaja felé. – Jöjjenek csak. akinek a szavára garantáltan azonnal felfigyel a hatóság. Megkötözték. De tudta. Mindketten az oldalukon lógó botért nyúltak. hogy ez nyílván Breckenridge elterelő hadművelete volt.. szúrós tekintettel nézett Heatherre. de állta az őrmester tekintetét. A törtéhetüket majd elmondhatják a bírónak.. őt a másik rendőr vezette. Nyilván valaki a szobánkba tette. – Csak hogy tisztázzuk a dolgot: semmi közünk a gyertyatartók ellopásához. Kövessenek minket feltűnés nélkül. Az őrmester még váltott néhány szót a fogadóssal. Ugyanezt tették Cobbinsszal. – Mi a probléma? – Ez – mutatta fel az őrmester a gyertyatartókat. Éjjel lopta el a gyertyatartókat. aztán kivezették. és az ajtó felé terelték őket. – Sehogy. Ezt az őrmester és a rendőrök is pontosan látták. – Mindig ezt mondják. Sir Kenneth nyilván kíváncsian foga hallgatni... Mielőtt Fletcher bármit mondhatott volna. Heather becsukta a szalon ajtaját. ugye? Fletcher szeme sem rebbent.. Cobbins a nyomában haladt. ám Heather az ajtó mögül is érezte. – Sir Kenneth Baxter házából tűntek el tegnap éjjel.. majd kezében a gyertyatartókkal elindult kifelé. – De a megbízónk. a rendőrök hátracsavarták a kezét. – De ezt miért nekünk mondja? Semmit sem tudunk a betöréstől. a helyiek között ő az egyetlen. Fletcher felemelte a kezét. Az őrmester felmordult. erőt vesz rajta a feszültség.. és felmordult: – Hogy a pokolba tudta ezt elintézni? Hiszen egyfolytában figyeltük. bogy hirtelen rádöbben szorult helyzetére.. Mellette Martha is gyorsan felállt.Fletcher észrevette. majd felegyenesedett. és. Heather egyenesen Martha szemébe nézett. És nyílván a bírótól lopott.

mielőtt nekivágtunk ennek az útnak. csak annyi időre állt meg.De most mit csináljon? Várja meg. a másik ruhát. hogy megszabaduljon Marthától. és akkor Breckenridge-dzsel elindulhatnak. és a rendőrök közvetítésével érje el. – Én eltűnök innen. . és a batyuba gyömöszölte. Martha mormogva. Richard és Catriona házába. átkozódva rángatta ki saját ruháit a szekrényből. Az estélyi puha selyme furcsa érzés volt azok után. Olyan botrány. Mielőtt Heather bármit mondhatott volna. hogy igaz legyen. nyitva hagyva maga után az ajtót. Neki csak annyit kell tennie. majd módszeresen kidobálta belőle Heather holmiját. ahogy a Cynster család sem. – Szerencsére kifizették a béremet. és az ajtó felé araszolt. amíg becsukta maga mögött az ajtót. Azt is az ágyra dobta. Tudtam. milyen hatást érne el. azt látta. Az ágyat megkerülve Heather visszavette estélyi ruháját. és gyorsan felért az emeletre. ha ilyesmit találnak nálam. Amikor felnézve a figyelmét ismét a „szobalányára” fordította. a kilincs után nyúlt. Heather döbbenten követte a közös szobájukba. hogy napokig durvább szövésű ruhát viselt. Martha már kiosont. ha bejelentené. hogy túl könnyűnek hangzik ahhoz. Martha jelenléte ellenére azonnal hatalmas botrány lenne. Martha az ágyra dobta a kötést. hogy beszélhessen a bíróval? Nem. és az ott maradt vendégeknek részletesen beszámolt a történtekről. hogy elszökjenek a völgy biztonságába. a rossz arcú Fletcher és Cobbins elrabolta. aztán a szekrényhez ugrott. amit ő valószínűleg nem heverne ki soha. hogy Martha a kötését a derekához szorítva még egyszer körbepillantott a szalonban. és kivette az úti batyuját. amíg Breckenridge újra megjelenik? Vagy menjen el a rendőrségre. – Ezeket visszakapja. Martha a termetéhez képest meglepően halkan osont fel a lépcsőn. Így marad a terv. Nem jó. hogy a gyertyatartókat Fletcher és Cobbins poggyászában találták meg. Breckenridge-nek sikerült eltávolítania Fletchert és Cobbinst. fogva tartotta és napokon átutaztatta. a retiküljét. El tudta képzelni. amelyet az elrablóitól kapott. Heather döbbenten követte. A fogadós visszatért a csapszékbe.

– Minél előbb kijutok erről az átkozott helyről és Skóciából.. Felkapta a batyut az ágyról. szeme összeszűkült és még hozzátette: – És az jutott eszembe. Az ágyra dobta.. Azzal a nyitott ajtó felé indult. magas termetéről. Majd sietve a szekrényhez lépett. annál jobb. Aztán Carlisle-ban felszállók a londoni postakocsira. akár itt is maradhat. csak azért. – Nem tudom. a hajkefét és a fésűt is. és az ajtó felé fordult. Egyik vállára vette poggyászát. az ajtóra pillantva. és csak annyi időre állt meg. és át tudja adni magát annak a nagyúrnak. hogy elmondják a zsernyákoknak. Mielőtt a lentiek úgy döntenének. Heather szíve hevesen vert. aztán meglátta a kandalló mellett álló piszkavasat.. – Bizony. és Heatherre nézett. – Mivel egyszer sem sikított. aztán az ajtóhoz ugrott. – Az ég .. hogy a közelben tartson. – Bűnsegédekké? – Heather megdermedt. amilyen gyorsan csak tudok. és bezárta. ahogy léptei elhalnak. Bűnsegédekké. hogy mi Fletcher és Cobbins társaságában voltunk. hogy ettől a Fletchertől nem áll távol. Egy pillanat alatt bűnsegédekké nyilvánítanak minket. gyorsan összeszedte a kevés ruháját. nem tiltakozott. Elakadt a lélegzete. Óvatosan felvette. Mély lélegzetet vett. Heather hallgatta.A halom tetejére dobta a kötését. – Hol a fenében van Breckenridge? – morgott hangosan. hogy ő dobjon fel minket. éppen akkor. Magasra emelte a vasat. hogy – megvárja azt a bizonyos nagyurat. ha megérkezik. és kivett egy útitáskát. de én elmegyek. maga hogy van ezzel. ahogy az ajtó jobban kitárult. Méghozzá most azonnal. aki csak értetlenül állt az ágy másik oldalán. még ma éjjel – mondta. és erőt vett rajta a bosszúság. azzal még egyszer körülnézett. hogy kikémleljen. – Én mindenesetre már megyek is. valami fegyvert keresett. – Hová? – Először is vissza a határon túlra. Rémülten körülnézett. és. – Martha elhallgatott. aztán kiosont. én a maga helyében gyorsan eltűnnék innen – jelentette ki. a másikra úti köpönyegét. lábujjhegyen az ajtó mögé lépdelt. felkészült az ütésre. majd egy pillanatra megállt. Felismerte a sötét hajáról. amikor az lassan nyílni kezdett. Heatherre nézett.

aki két utazótáskát vett elő a szekrényből. majd önelégülten elmosolyodott. – Nem kell sietni. Aztán elengedte. hogy nem . hogy legyen elég hely Breckenridge-nek. Heather két kézzel tolta kifelé. hogy segít a rendőröknek elfogni engem. Elindult befelé. de Heather látta. és körülnézett. mintha keresne valamit. és gyorsan pakolta be a ruháit. amikor cifrán káromkodott. egy pár cipőt rakott és a maradék ruhát. Hanem annak. A keskeny cselédlépcső melletti utolsó ajtót nyitotta ki. Breckenridge szeme villant. Lehet. ahol keresnek. hogy a veszély tudatosult Breckenridge-ben. – Ne merészeljen káromkodni a jelenlétemben! Breckenridge nem nézett fel. – Csak összecsomagolom a térképemet és a pisztolyaimat. a táskát és a köpönyeget. – Azzal ismét ránézett. Fletcher és Cobbins legalább néhány napig bezárva marad. kezdte becsukni maga mögött az ajtót. Heather mögött a szobába lépett. és nagyon sietett. Heather oldalra lépett.szerelmére. Heather két kézzel tolta kifelé. csak elkapta Heather karját. Breckenridge megállt. amiből megértheti Eleather rémületét. és Breckenridge ezúttal engedett. puskaport. Breckenridge nem válaszolt. ahogy körülnézett a szobában. A másik táskába egy kefét. és sürgetőn betessékelte. Az önelégült férfi egy pillanat alatt éber harcos lett. Ha odalent valaki úgy határoz. hogy tovább is. – Hol van Martha? – Londonba tartott. – Helyes. golyókat. – Igen! És a bűnsegédjükként engem is bezárnak! –Bűnsegéd? Heather látta. – A bíró nem volt elragadtatva. – A szobájába. A táska szíját csatolta be éppen. hogy az arcizmai megfeszülnek. aztán a két pisztolyt. Heather éles tekintettel nézte a férfi lehajtott fejét. és becsukta az ajtót. – Egymásra néztek. maga előtt terelte a folyosón az épület másik szárnyába. ez az első hely. – Miért? – kérdezte. kirántotta a szobából. és becsukta az ajtót. – El kell mennünk innen! Most azonnal! – súgta. legalább kopogjon! Breckenridge rögtön meglátta a piszkavasat. – Nem önnek szólt a káromkodás.

akkor is keresni fogják minden közeli városban. aztán felmérjük a helyzetet. Azzal felkapta a táskáit. Heather igyekezett lépést tartani vele. – Csak Cobbinsnak és Fletchernek mondtam. és a gallérjánál szorosan megkötötte a zsinórt. milyen lehetőségeink vannak. Bármikor eljöhetnek önért. Heather látta Breckenridge arcán a kényszerű határozottságot. rájönnek. én is elmentem a bricskámmal. Breckenridge megfogta Heather kezét. és elindultak. Fletcher ide fogja küldeni a rendőröket. hogy ön is elment. Majd megnézzük a térképet. hogy senki sem vette észre őket. Később bérelhetünk kocsit. hogy valószínűleg maradok még néhány napig. és vezette lefelé. – Igaza van. mielőtt eljuthatnánk Annanba. Ha rájönnek. Ha a bricskával megyünk. és megadón bólintott. hogy itt tartsa. A lépcső a konyha és a hátsó ajtó között egy kis hallba vezetett. átkutatják a fogadót. – De azt fogják hinni. Amikor a személyzet a vacsora elkészítésével foglalkozott. Heather az ajtónak támaszkodott. amikor odaértek a mezőhöz. Heather fejében kavarogtak a gondolatok. hogy rájöjjenek. mindkettőt a vállára vetette. A fogadós úgy tudja. hogy biztonságosan kimehetnek. az utakon kell maradnunk. . és lovasokat küldenek ki minden útra. hogy ön velem van. hogy Breckenridge kinyissa. Az istálló mögött lassítottak. majd kiosont mellette a cselédlépcső felé. de úgy osontak ki a hátsó ajtón. A mezőn vágunk át Annan felé. hogy Glasgow-ba ment. – A vállára kanyarította köpönyegét. Aztán elengedte az ajtót. és várt. És még ha el is lopnám a fogadó egyik legjobb lovát. Breckenridge tagadón ingatta a fejét. így akadályozva. amíg a férfi kinézett a folyosóra és meggyőződött arról. Breckenridge megelőzte. és csak percek kérdése. Még ha nem is jönnek rá az összefüggésre. majd karon fogva az ajtóhoz vezette. a lovasok utolérnének minket. – Tehát gyalog menekülünk? – Először igen. Cobbins így tudja. és annak alapján eldönthetjük. de most mennünk kell. és magához intette a kisasszonyt. – Ha a bricska eltűnik. Ez az egyetlen módja.mehetünk a kocsimmal. a konyhában nagy sürgölődés volt. Heather pislogott. – Nem? Breckenridge felnézett rá. Sötétedésig megyünk. Gyors léptekkel haladtak el az istálló mellett.

Ő pedig börtöncellában marad. – Nagyon szeretek lovagolni. Ha Heatherrel együtt őt is elkapják. minden értelemben. hogy bűnrészesként segít valakinek. és semmi jelét nem tapasztaltak annak. Az előkelő társaság hölgyeinek többsége ilyen helyzetben folyamatosan siránkozna és zúgolódna. hogy Heathert kiadják a titokzatos úrnak. nagyon valószínű. hogy az istálló és a csűr eltakarjon minket azok elől.– Nagyon sík a vidék. hogy a Cynster lányoknak van tartásuk. Breckenridge enyhe megkönnyebbülést érzett. a nemesúr pedig magával viszi Heathert mint a visszakapott gyámleányát. hiszen a kérdés minden előzmény nélkül érte. de még nem oldódott benne a feszültség. Tovább vánszorogtak a mezőn. hogy mit mond. Persze Breckenridge mindig tudta. Heather szenvtelen arccal ment. Megállapította. Breckenridge halkan megjegyezte – Ha eljutunk odáig úgy. hogy elfogják őket. Amikor elérték a fasort. vagyis nem hangzott fel mögöttük kiáltás. – Felnézett a férfira. és megvádolják azzal. Heather előrenézett. és Fletcher elmondja neki. aki az igazságszolgáltatás elől menekül. mielőtt meggondolhatta volna. hogy bárki észrevette volna őket. mi történt. akkor. Azt még kevésbé. Heather meglepetten nézett fel. Olyan irányban kell haladnunk. akik a fogadó épületéből indulva keresnek minket – magyarázta Breckenridge. jó esélyünk van a menekülésre. – Leginkább . semmit sem mondhat. a menekülés zord körülményei ellenére egyetlen panaszos szó sem hagyta el az ajkát. – Tud lovagolni? – csúszott ki a száján a kérdés. Mivel sok időt töltünk Londonban. nincs annyi alkalmam rá. Körülbelül egy mérföldre a magaslaton fasor húzódott. de amikor csak tehetem. Ha elfogják őket. de bólintott. hogy Fletcher megbízója rájuk találjon. hogy nem látnak meg minket. nyeregbe ülök. ahogy Heather sem adhat elő semmi olyasmit. hogy Heather a hasonló hölgyeknél sokkal jobb kondícióban van. Ez az egész egy rémálom. semmit sem tud tenni. ha az a nemesúr megérkezik. Nem engedhették. amely megváltoztatná az események felvázolt alakulását. mint szeretném.

amikor szükség volna rájuk? – Táncolt már gavotte-ot? – Évekkel ezelőtt. Heather felemelte a ruhája szegélyét . – Önnek vannak lovai? A férfi bólintott. a francianégyest is. – Nem láttak meg minket. de van bennük valami. hogy a lovaglás nem a legjobb társalgási téma. Lehet. Mellette lapulva a kisasszony riadt szemébe nézett. ahol az úton járók nem láthatták őket. Más témát keresve körülnézett. – Az estélyi cipőm nem igazán ilyen utakra való. A kisasszony felegyenesedett. Úgy ítélte meg. – Nagyon szeretem az izgalmat. – Ez az egyik kifejezett előnye annak.. – Maradjon így. amit lóháton. A következő pillanatban Breckenridge arca grimaszba rándult. milyen lehetne azt a táncot Heatherrel lejteni. Mennek egyenesen tovább. Hol vannak az ártatlan társalgási témák. – Kuporodjon le! – szólalt meg hirtelen. és talpra segítette.. – És még mindig emlékszik rá. és fejét felemelve kinézett. hogy manapság kevésbé divatosak. és a kezét Heather hátára tette. A kezét nem vette le Heather hátáról. Heather kihúzta magát. ő azonban lassan megfordult. A régebbi táncokat is szeretem. Breckenridge csak pislogott. – Az övéi a legjobbak. – Rendőrök? Breckenridge bólintott.Demon lovait szeretem. Látszott rajta. Azt hiszem. Persze rögtön elképzelte. és ez teljesen elfoglalta képzeletét. aztán a kezét nyújtotta Heathernek. – És mi a helyzet a tánccal? – Nagyon szeretek keringőzni. négyszáz lépésnyire délre.. és nagyot sóhajtott. sövények takarásában. Különösen nem Heatherrel. – Lovasok az úton. hogy kissé megnyugodott. majd ismét kinézett. hogy rokonságban vagyok a családdal. Breckenridge elmosolyodott.. Ön is így gondolja? – Hát. Amikor Breckenridge lenézett. Az Annanba vezető úttal párhuzamosan haladtak. azt élvezem a legjobban. visszafogott erő. gyors vágtánál lehet érezni.

annyira. hogy nem osonhatunk vissza Gretna környékére. ahol biztonságban elrejtőzhettünk volna úgy.. Az ott biztosan egy falu. Nyilvánvalóan Fletcher. mégis igyekezett Heather kívánságát teljesíteni. A férfinak sikerült megállnia. hogy kocsival mennek Richard és Catriona birtokára. hogy nem vízálló. Breckenridge felmordult. de mivel nemcsak a nemesúr. Mielőtt besötétedett volna. Cobbins és Martha sem gondolt erre. hogy közben a fogadót is megfigyelhetjük.. Legalábbis azt. megnézte a térképet. Ebben valószínűleg tökéletesen igaza volt. – Tudok menni. Reméltem. hogy a titokzatos úr megpillantása megéri a fáradságot. de nem találtam olyat. Breckenridge mellé lépett. hogy felbukkanhatunk. hogy ne szaladjon ki káromkodás a száján. de most. ez a tudat még nagyobb elégedettséggel töltötte el Heathert. Nem mezőkön való járásra tervezték. – Háztetőket látok. tudatták velük. – Én is kacérkodtam ezzel a gondolattal. két mérföld megtétele után szólalt meg újra. Kezdte elfogadni a tényt. . Heather bólintott. és figyelmeztették a falusiakat. – Már majdnem Dornockban lehetünk – jelentette ki. Heather elindult. ha megérkezik. hogy nem kapta meg. és lépkedett tovább. bár ő maga sohasem volt meggyőződve arról. hogy én megjelenhetek a környéken. hogy láthassuk a titokzatos urat. amire vágyott. hogy megadja neki. Előrenézett. hogy Breckenridge nem olyan arrogánsán önfejű. hanem a hatóságok is keresik önt. és a menekülés sürgetőbb részletein kezdett gondolkodni. Az volt a tervük. Hiszen igyekezett módot találni arra. – Azok a lovasok nyilván megálltak. amilyennek korábban gondolta. Heather csak később. majd hozzátette: – Megvizsgáltam a terepet. hogy megmutassa a sáros. – Kilyukadt a talpa? – Inkább az a probléma. Ez eszébe sem jutott. elnyűtt lábbelijét. Legalábbis egyelőre. Annak ellenére. – Ugye nem tehetjük meg. amit akart. Egészen naplementéig haladtak. és szállást keresünk? – töprengett hangosan Heather. Breckenridge megállt. ez túl veszélves volna – mondta. hogy egyszerűen besétálunk a faluba. – Kár. – Rendes cipőt kell szereznünk önnek Annanban. búvóhelyet kerestem. hogy valahol a közelben megbújhatunk.

– A létrát éjszakára felhúzom. a legközelebbi tanyaháztól legalább háromszántónjára álló pajta épnek látszott. – Nem hiszem. Heathernek sikerült elfojtania mosolyát. Heather ajkán halvány mosoly jelent meg. hogy csodát tegyen – mondta. Breckenridge körülnézett.Breckenridge egyetértőén bólintott. hogy Breckenridge arckifejezéséből még mindig csak ritkán sikerült olvasnia. félretette a cipőt. – És amíg ön nem vár csodákat tőlem. és szénával volt tele odabent. kibújt a köpönyegéből. a köpönyegével szárazra törölte a lábát. A mező szélén. – Együtt vagyunk ebben a helyzetben. ha egy éjszaka üres gyomorral aludnánk. Heather nem válaszolt. – Azt hiszem. – Van ott egy pajta. és déli irányba mutatott. és kényelmesen elhelyezkedett. Körbenézett a sík vidéken. Felmentek a szénapadlásra. majd a szoknyája alá nyúlva a lábikráját kezdte masszírozni. ahol a nyár emlékét idézte az illat. és a gyengülő fényben nézegette. Hisztérikus reakcióra számítottam. elég közel ahhoz. – Élelmünk sincs. hogy tüzet gyújtsunk. Heather összes férfiismerőse közül ő volt képes a legjobban uralkodni az . aki a fejét rázta. nem kockáztathatjuk meg. Heather bólintott. – Nem. azt hiszem. Breckenridge arckifejezése most is kiismerhetetlen volt. – Idefent melegben és biztonságban leszünk – jelentette ki. Felnézett Breckenridge-re. Ahhoz képest. Breckenridge köhécselt. Heafher felkapta a fejét. és a szénahalomra terítette. Nem várom. bizonyos helyzetekben meglehetősen kiszámíthatónak bizonyult. és lenézett a létrára. majd leült. majd megérintette Heather karját. Heather letette a táskáját. hogy még sötétedés előtt odaérjünk. Lehúzta megviselt cipőjét. elég jól elboldogulunk. csak elindult. azzal hátradőlt a köpenyegére. kinyújtóztatta lábujjait. Túl veszélyes volna. – És ugyan mit érnék el vele? – Vállat vont.. amelyen felmásztak. hogy nagyon alkalmazkodó.. hogy bármelyikünknek is nagy megpróbáltatást okozna. Breckenridge kisvártatva megszólalt: – Elismerem. és minden tőlünk telhetőt megteszünk.

ő is viselkedhet ésszerűen. A fivérei. hogy Heather elérhesse a létrát. Ő kevésbé feltűnő. aztán visszanézett. Breckenridge azonban még jobban védelmezte. felállt. hogy minden lépése ésszerűnek és igazolhatónak látszódjon. de feljött a hold. és nem maradok sokáig. Heather mosollyal nézett rá. ahogy körbejárja az épületet. Ha valamelyik fivére vagy unokatestvére lenne. és hallotta. hogy könnyítsen magán. Ám mivel Breckenridge racionálisan cselekszik és figyelembe veszi – legalábbis úgy látszott – a kívánságait.érzelmein. Breckenridge vonakodva lépett oldalt. nem teljesítené parancsait. A róla kialakult korábbi véleményét tekintve az a meglátás. Óvatosan kinyitotta az ajtót. megszegné a korlátozásokat. Várakozás közben Heather elképzelte. . majd félhangosan megállapította: – Nem. és visszafordult a létra felé. Nem megyek messzire. aztán kimegy. beállt a sötétség. Úgy állítja be magát. ez nem igaz. így most neki is bíznia kell benne. úgy érezné. és ellenállna. unokabátyjai is ilyen védelmező férfiak voltak. Heather hanyatt feküdt. hogy a pajtában is lehessen látni. hozzászokott az ilyen viselkedéshez. Akkor nyafogna. Heather visszahúzta lábára a papucsát. a pajta ajtajához ment. bár ezt próbálta titkolni. Nem megyek messzire. Mire Breckenridge visszaért. így elég fény volt ahhoz. mint korábban a férfi. – Óvatos leszek. bár nem látta eléggé az arcát ahhoz. – Ki kell mennem. hogy teljesen rátelepedett. fojtogatónak találná ezt a gondoskodást. Breckenridge megdermedt. Ugyanazokat a szavakat használta. és nem maradok sokáig. – Heather elindult lefelé. és lesimította a szoknyáját. kinézett. ahogy a férfi a pajtában járkál. – Sötét van. hogy pontosan felmérje a hatást. Megbízott benne. Amikor leért. A helyiséget az egyik falba vágott ablakon beszűrődő fény világította meg. kifejezetten ironikusnak hatott. Amikor Breckenridge elérte a létra tetejét. – Körbenézek kicsit odakint. Heather ezen elgondolkodott. felméri a terepet. de hatékony védelmező. hogy „ésszerűen viselkedik”. Elvből. majd elosont a pajta sarkához. Breckenridge lassan letette a táskáit Heather holmija mellé. – Csak maradjon itt.

és köpönyegével betakarózott. és segített fellépnie a létrára. nehogy lába a szoknyájába akadjon. Kétségtelenül jó oka van annak. és az ajtóhoz támasztotta. . hogy ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. Breckenridge néhány perc múlva megszólalt: – Reggel elindulunk Annan felé. hogy követte őt. aztán elfordult. és meglepő könnyedséggel felhúzta a hosszú létrát. Csend telepedett rájuk. Breckenridge fogta a saját köpönyegét. Heather mégis látta az izmok játékát. és behunyta szemét. Heather óvatosan mászott felfelé. Breckenridge is felment. hogy Breckenridge az előkelő társaság legkedveltebb élvhajhásza. és nézte a halvány holdfényben. vajon Breckenridge az előtt. Remélte. vagy az után gondolt a gerendára. ezt el kell mozdítania. Miközben a férfi lefeküdt. hogy a selyem segít melegen tartani a testét. Heather újra a köpönyegére telepedett. aztán majd meglátjuk. kirázta. hanem a táskák másik oldalán. Amint felért. egy városban jobb esélyünk van arra. de nem Heather mellé. aztán a másik ruhát. Breckenridge természetesen csak a köpönyegébe burkolózott. Magában mosolyogva elhevert hevenyészett ágyán. előbb az estélyi ruhát terítette magára. Kivette belőle a másik egyszerű ruhát és a selyemestelyit. hogy elég meleg lesz. Heather azon tűnődött. megfogta a kezét. mivel nyilván melege lesz éjszaka. hogy fázni fog. – Azt hiszem. Heather közelebb húzta magához a táskáját. A férfi szorosan mögötte haladt. Heather szigorú tekintettel nézett rá. és leterítette a szalmára. Nem valószínű.Öt perccel később visszaért az ajtóhoz. Breckenridge nem válaszolt egy ideig. – Ha valaki megpróbál bejönni. és azt mindenképpen meghalljuk. kaphatunk ott valami reggelit és önnek cipőt. de a férfi csak becsukta az ajtót. Breckenridge az ajtó mögött várta. mint egy faluban. Azt mondogatta magának. bejutunk-e a varosba észrevétlenül. – Jó éjszakát! – mormogta végül. Remélem. – Jó éjszakát! – mondta Heather. ahogy Breckenridge igyekszik a létrát elfektetni a padlástérben. Bár teljesen fel volt öltözve. Heather motoszkált. majd felemelt egy nehéz gerendát. majd lefeküdt.

Csendben volt. mit csinált a férfi. vagy nagyobb esély van rá. meleg férfitesthez. és leterítette a férfi mellé. kellemes döbbenet. mert amint becsukta a szemet. mint nappal. A félhomályban azt látta. majd Breckenridge felsóhajtott. leült köpönyegére. ahol Breckenridge feküdt. a leterített köpönyegét. Talpra szökkent. Vigasztalás. Breckenridge. a karját a feje alá téve. megrázta a köpönyegét. és még nagyobb rémület fogta el. – Ha a maga közelében vagyok. – Azzal megperdült. az egyetlen biztonságos megoldás. felkapta a ruháit. Heather nem tudta pontosan. Akkor Breckenridge karja mozdult. élvezetes meglepetés tört fel. hogy őt nézi.. azzal ledobta a ruháit. és megmozdult a szénában. Hirtelen teljesen felébredt. az óvatos csoszogás egyre közelebbről hallatszott. biztonság. hogy előbb önt kóstolják meg. – Ráadásul – folytatta Heather – fázom. Azért küzdött. és közelebb húzódott a férfihoz. Érzékei mohón felindultak. vagy elkerülnek minket. és a táskákon túlra ugrott.. – Minden rágcsálótól. – Mit csinál? – Közelebb húzódom – mondta Heather. Breckenridge mellkasa rázkódott. de iszonyú nehezen sikerült elnyomnia az érzéseket. hogy fel ne kacagjon.. Heather érezte. hiszen Breckenridge ott volt mellette. magára húzta ruháit.. átfogta a vállát. melegség. a hallasa élesebb lett. Egyetlen gondolat jutott eszébe.óvatosan tette fel a kérdést: – Fél az egerektől? Heather bólintott. Eltelt néhány pillanat. és magához húzta. hogy valami susogó. ám ahogy telt az idő. hogy az egerektől meneküljön. de odasimult az izmos. – Ez nem jelent semmit – hallotta Heather a suttogást.. de tény. számára az ölelés mindezt . Nem teszek különbséget közöttük. és a megnyugvás egyetlen módja megdöbbentően merész viselkedést igényelt.Vajon azért hallotta meg a hangokat. bármire képes lett volna.. Ám annak érdekében. mocorgó hang hallatszott először távolabbról. hogy hanyatt fekszik. de nem aludt. – Miért? – Egerek.

A legfondorlatosabb kínzás volt. Heather úgy érezte. majd halkan megszólalt: – Szökevények vagyunk.. amíg el nem aludt. ugye? – Igen. óvni őt. csak ez járt a fejében. – És egy idegen. Heatherrel kapcsolatban soha.jelentette. Breckenridge ölelte. – Igen. Ezt ő hagy ta. mit jelent. amikor két ember együtt igyekszik megoldani egy nehéz helyzetet. Védenie kell. ám azt . Bár tudatában volt az érzékiségnek. fokozatosan oldódott. lassan álomba merült. – Aha. mégpedig gondolkodás nélkül. és szaporábban lélegzett. hogy még ha el is gondolkodott volna rajta. az érzékei azonban nem hallgattak rá. sem Heather nem tehetett semmit. Ám becsukta a szemét. attól kezdve. és a kívántnál sokkal jobban figyel te Heather feszültségének fokozatos csökkenését. remegnie kellene a félelemtől. gondoskodni á biztonságáról. és ahogy a vállát a férfi karja fogta át. az eredmény ugyanez lett volna. de biztosan nem kellett volna a karjáoan aludnia. ahogy a karjában feküdt. semmilyen helyzetben nem volt semmiféle kételye. ahol nem tudjuk bizonyítani. hogy ezen változtasson. kik vagyunk. Miért tette ezt? Heather a közelében alhatott volna. Ez nem jelent semmit. a férfi testéből áradó melegség megnyugtatóan hatott rá. Heather arra gondolt. Leginkább az aggasztotta. Azonban a mögöttes okban sem volt teljesen biztos. ahogy merészen a férfi mellkasára hajtotta a fejét. veszélyes felföldi nemes üldöz minket. Legalábbis komolyan aggódni. és karcsú teste hozzá simult. – Idegen vidéken.. Heather azonban pontosan tudta. A keble és a combja teljesen a férfi testéhez simult. Négy éve. A férfi szívének egyenletes dobogása elnyomta a külső zajokat. hogy először megpillantotta. hogy mi okozta. Minden próbálkozásuk elbukott. Ez volt a döntése. hogy mit kellene tennie. Sem ő. Hallgatózott. A feszültsége lassan. – Tudom – súgta. Ez csak a jelen pillanatnak szól. lágy lélegzése borzolta az érzékeit.

és várta.pontosan tudta. nem fenyeget-e behatolás. hogy elmúljon az éjszaka. . hallgatózott. néptelen-e a pajta környéke. hogy ezt nem is kell tudnia. Lassan kifújta a levegőt.

fák és sűrű bokrok között. hogy a háztetőkből ítélve Annan nem lehet nagy város. rendőrök voltak. Amikor Dornock ialut kerülték meg – néhány ház az Annanba vezető út mentén déli irányban meglátták a Solway-öblöt. Mozdulatlanul várták. de a szél már nem fújt. hogy találkozzanak az ellenkező irányba haladó társaikkal. és éppen meglátták Annan háztetőit. tizenkét mérföld. Heather lenézett a cipőjére. A tekintetét követve két lovast vett észre. Heather rápillantott. hogy a néhány száz méterre északra lévő utat nézi. és látta. Breckenridge lemászott a létrán a csomagokkal. hogy legalább nem esett az eső. ha nem mozdulnak. Ő döntött. és megállapította. Heather előrenézett. körbeálltak. mindkettőjük köpönyegével a vállán. de viszonylag nyugodt. A négy rendőr az úton léptetett. Azzal. szándékosan felmentve Breckenridge- . rózsaszínre festve a víztükröt. A víz szürke volt. nyugat felé haladtak lassan. Breckenridge tartotta vele a lépést.NYOLCADIK FEJEZET Kora hajnalban indultak útra Annan felé. és Breckenridge köpenyével is. Felhős idő volt. A nap a hátuk mögött kelt fel. – Légvonalban. Ahogy a rendőrök elérték a település első házait. majd megszólalt: – Milyen messze van Dumfries? Breckenridge ránézett. Heather és Breckenridge éppen az erdőben jártak. Akkor ért vissza a pajtába. elindult. de a férfi nincs sehol. hogy a saját ruháival és a köpönyegével van betakarva. majd kettesével elindultak Annan felé. – Akkor jobb. Egymás mellett gyalogoltak nyugat felé. nem veszik őket észre. ha kilépünk. hogy a négy rendőr elhaladjon. hogy nem kérdezett semmit. és visszajött. Heather felszegte a fejét. Arra ébredt. amikor Heather lemászott a létrán. és az utolsó lépcsőfokra ért. amikor Breckenridge a karját felemelve megállította. Mire ő is kiment. Elhaladtak Dornock mellett. Heather a cipője állapota miatt hálát adott. szót váltottak. hogy nyomatékot adjon a szavainak. Heather nagyra értékelte. Tudták. és mi eléggé egyenesen megyünk.

és kisvártatva megszólalt: – A talaj itt lejjebb van... friss vízhez pedig hozzájuthatunk. megragadta. kötelessége felajánlani ezt a lehetőséget. és a helyiek nem próbálnak feltartóztatni. Ha kiss faluban állunk meg. de egy pillanatig sem habozott. A magasban azonban megállt. és ahogy húzódzkodni kezdett felfelé. hogy tanácsos-e – felelte Heather. Onnan feltűnés nélkül kijuthatunk. Heather arca megfeszült. A férfi hangjából egyértelműen hallható volt. Magas létra volt. amelyen át kellett mászniuk. ugyanakkor nem szeretném. hogy nem ájulok el. bőrtalpú cipője megcsúszott a nedves füvön. – Várjon odafent. ha ölben kellene bevinnem Dumfriesba. egyszerűen Heather csípőjére tette a kezét. de megragadta a létrafokot. és felemelte. egészen biztosan emlékeznek ránk. Heather felszisszent. de kérdés. aztán Breckenridge szemébe nézett. ha elájulna. és a sövény felé intett. és megtorpant egy sövény előtt. Egy ideig az öböl partján haladtak. – Ha biztos benne. azzal elindult az odatámasztott létrához. Breckenridge nem szólalt meg. Számos kis patakon gázoltak át. Heather elmosolyodott. – mondta Breckenridge.et a döntés alól. és gyorsan felmászott. legalábbis nyilván így értékelné. – A fenébe! – mordult fel a lány. – Igen – felelte Heather. hatása lehet a jó közérzetére. – Segítenie kell feljutnom. ha nagyobb városba megyünk. amilyen Dumfries. és ebben az évszakban a legtöbb bő vizű volt. nem pedig az úton. de úgy érzi. – Megállhatunk valamelyik faluban. Ne mozduljon! . Lenézett a másik oldalra. amelynek. hátha kapunk valahol ennivalót. mint odaát. – Megígérem. újra mezőkön haladhattak. – Megállhatunk. miközben messze elke rülték Annant. és szólnak rólunk a rendőröknek. Az is elég feltűnő lenne. hogy nem akar kockáztatni. Breckenridge a derekánál megragadta. Miután az út északnyugatra fordult. – Sokkal könnyebb és biztonságosabb. El tudok gyalogolni Dumfriesig élelem nélkül. Breckenridge magában átkozta a helyzetet. hogy el ne essen. – Ez igaz.

– Jól érzi magát? Heather arca kissé kipirult. és intett a kisasszonynak – Jöjjön! Heather elindult lefelé.. – Változnak az idők. és tartotta. Ha reggel nem ettek. az egyetlen célja aznap az volt. hogy leugorhasson. Breckenridge a csuklójánál fogva elkapta. gyorsan körülnézett. átlendült Heather mellett. Heather megtántorodott.Breckenridge felmászott. hogy elalélhat. – Menjünk. Azzal ment tovább. köszönöm – felelte Heather. Breckenridge-nek sikerült elrejtenie a mosolyát. és maga is csodálkozott. mert gyengének tartom. Az utolsó fokra érve. gyorsan fogytak a mérföldek Dumfriesig. ez meg is látszott abban. éheztették magukat. Bár életük nagy részét mindketten előkelő társaságban töltötték. és letette a földre. legalább az év egy részében vidéken éltek. hogy elájulhat. ami az ő hosszú lábával elég könnyű volt. mielőtt Heather meglátta volna. Azt mondogatta magában. csak azt akartam mondani ezzel. és engedelmesen elindult a kisasszony mellett. és ezt sokkal könnyebb elérni. Mindkettőjüknek viszonylag könnyű léptei voltak. Gyaloglás közben Breckenridge-nek bőven volt ideje mélázni a helyzet iróniáján. kurtán bólintott. és velük a divatok is. – Tudom. Ahogy Heather magához tért a meglepődéséből. amely azt eredményezte. Aztán lemászott a másik oldalon. – A nővérei sokkal idősebbek önnél – jegyezte meg Heather. ahogy haladtak. hogy biztonságban legyen. Breckenridge lépést tartott vele. Amikor elengedte. mint ön. amíg vissza nem nyerte az egyensúlyát. Közben az arcát nezte. hogy az erőfeszítéstől vagy valami mástól.. amely túl messze volt a talajtól ahhoz. amelyek korábban szinte . mert a nővéreim biztosan elájultak volna. ha Heather beszél vele. a földre huppant. majd megfordult. nem azért feltételeztem. felemelte. ebéd előtt biztosan elájultak. Amikor annyi idősek voltak. – Értettem. hogy őszintén elismerje Miss Cynster természetének olyan elemeit. ám Breckenridge nem tudta megállapítani. – Igen. miért akarta megnyugtatni a kisasszonyt. azzal nagyot szusszant. A mező közepén azonban megszólalt: – Abból gondoltam. Breckenridge újra megragadta a csípőjét.

– Igen. hanem nagy hátránynak tartotta. Kihúzták magukat. Fletcher és Cobbins durva priccsen ültek a gretnai fogda cellájában. mi lesz a kalandjuk következménye. előbb Breckenridge mászott fel.Ő az. Korábban ezeket a tulajdonságokat nem előnynek. ahogyan gondolkodott és cselekedett. amely megmutatkozott abban. Aztán megint egy hangot hallottak: – . Kéz a kézben gyalogoltak tovább Dumfries felé. amit ő maga is szent és sérthetetlen értéknek tartott. aki embereket küldött. hogy ennél sokkal rosszabb sors is létezik? Ahogy előrenézett. vajon Heather mikor döoben rá. Azon tűnődött. Ez alacsonyabb volt. Cobbins egyszer csak Fletcherre pillantott. A család védelmezésének ösztöne a vérükben van. hogy megszöktesse. önálló gondolkodását. – Majd kis idő múlva hozzátette: – Reméljük. füleltek. ugye? Fletcher lassan bólintott. Vajon elfogadja a sorsát? Vagy küzdeni próbál ellene? Vagy ő is rájön. de a vastag kőfalon csak szófoszlányok szűrődtek át. . már Knebworthben engedte volna. amikor ragaszkodott hozzá. hogy milyen útra léptek helyette. hogy kiszabadítson minket. Magukba roskadva imádkoztak szabadulásért. és engedelmesen fogta a kezét. amilyennek ő korábban szerette volna. Ez közös bennük. amikor mély hangot hallottak.. Persze ha Heather szelíd. a helyzetük sokkal rosszabb lenne. mint az előző. a magabiztosságot. Aligha kifogásolhatna valamit. Breckenridge elgondolkodott. Amikor odaértek. engedelmes hölgy lett volna. hogy minél többet megtudjon erről a titokzatos úrról. aztán lenyúlt. Amikor leért mellé a földre. Mintha végszóra történne. és felsegítette Heathert. nem engedte el a kezét. hallották. újabb sövényt látott. hogy rabolják el őt vagy valamelyik családtagját. és egyenesen hazavigye. Mindketten azonnal felkapták fejüket erre a hangra. Hála az égnek. ám minden körülményt figyelembe véve nem tudta rossznak megítélni Miss Cynster kiállását. hogy valaki kinyitotta a cellákhoz vezető folyosó ajtaját. megtalálja a módját. hanem elindult Heather rápillantott. Ha más jellem volna. Most azonban hálás volt ezekért.kibírhatatlanul zavarták: a céltudatosságát.. akaraterejét.

nyugodt léptek közeledtek. széles vállú. Fletcher és Cobbins talpra ugrott.Köszönöm. Elég alaposan tájékozódtam a múltjukat illetően. az arccsontja kiugró. hátrasimították a hajukat. – A kérdés csak az. ha sikerül meggyőzni McKinsey-t az ártatlanságukról. Nem tart sokáig. aztán felvonta fekete szemöldökét. – Pontosan így van. hogy kimutassa ingerültséget. és megengedte magának. – Nincs ott. – A Nutberry Moss nevű fogadóban. – Hogyan történhetett ez? – Nem tudjuk. hogy közönséges tolvajnak nézték. majd az ajtó csikorogva ismét becsukódott. Mért is tettük volna? – Felmordult. miután magukat olyan szerencsétlen módon letartóztatták. és még ennél is fontosabb. hogy egyetlen reményük. Jól szabott kabát takarta izmos felsőtestét. Oda vittük. hogy kicsoda. hogy vajon miért. uraim. – Azonnal eltűnt. – Hiszek maguknak. Lovaglóöltözéket viselt. majd megjelent a rács túloldalán a férfi. Fletcher bátorkodott a némesúr szemébe nézni. hogy soha nem mutattak hajlamot ilyen ostobaságra. mint ahogy emlékeztek rá: magas volt. – Valaki biztosan odarejtette azt az átkozott holmit. – Még hogy a szobánkban rejtsünk el ilyen drága holmit! McKinsey egy ideig nézte. Megállt a cella előtt. Megigazgatták a kabátjukat. a tenyerűket dörzsölték a nadrágjukon. – Fletcher egészen biztos volt abban. Valaki válaszul mormogott. Könnyed. mielőtt megbízást adtam volna a feladatra. sértésnek vette. uram – szólt Fletcher. aztán Cobbinsra pillantott. – A rendőrség? . csizmát és kordbársony térdnadrágot. McKinsey tagadón ingatta a fejét. – Mi nem loptuk el azokat a nyavalyás gyertyatartókat. és bólintott. hol van a csomagom? Fletcher feszengve toporgott. ahogy rendelte. – Minden bizonnyal – felelte McKinsey. – Elment? Cobbins arcán őszinte döbbenet látszott. amilyet színlelni nem lehet. lenyűgözően erős. akit McKinsey néven ismertek. Még hatalmasabbnak látszott. – Nos. és azt találtam. Egy pillanatig nézte őket. – Hideg tekintetét Fletcher felé fordította. McKinsey észrevette.

Már eleget időzött a fogadóban. Beszéltem a fogadóssal. ahogy kérte. – Ő sem lophatta el a gyertyatartókat – közölte Fletcher. és ki lehetett olyan eszes. Az mondta. hogy magukat eltávolítsák a helyszínről. ahol állítása szerint voltak. – És ott maradt? Fletcher bólintott. hogy aznap reggel bárki felment volna a maguk szobájába. mivel rövid szakaszonként akarta megtenni az utat Glasgow-ig. – Szóval később érkezett. – Nem olyan asszony. és valósítson meg? Cobbins Fietcherre nézett. – Mintha valami régi sebe lett volna. szerintem sokat elárul. Tehát ezt a tervet nagyon gondosan és okosan eszelték ki.– Nem. Így a csomagot. És hogy megtalálta a bíró házát.. aztán megszólalt: – Az. Felmerül a kérdés. Ha más lett volna a károsult. – A szobalány akit felbéreltünk. Ebből arra következtetek. Az őrmester ott találta a gyertyatartókat. háborús sérülés. – Timms? McKinsey összevonta a szemöldökét. és még a fogadóban volt. Ha jól emlékszem. azért vannak fájdalmai. és menni . hogy ilyen tervet eszeljen ki. – Azt mondta. aki cserbenhagyja a társait. a rendőrök nem cselekedtek volna olyan nagy vehemenciával. – Ami azt illeti. amikor magukat letartóztatták? – kérdezte McKinsey. – Azt mondta.. hogy ott volt-e még – jelentette ki Fletcher. ahová éjjel beosont. – Legyintett. hogy ki tudott a lányról. – Abban nem vagyunk biztosak. – És Martha? – kérdezte Cobbins hirtelen McKinsey-re nézve. Glasgow-ba tart. és megszállt a fogadóban. könnyen elvihették. Cobbins bólintott. amelyet nekem őriztek. – Állástalan ügyvédbojtár. és az gyötörte. gyors pillantást váltva Cobbinsszal. – Ő is eltűnt. vagyis a maguk szobájában. mert olyan sokat ült a rozoga bricskáján – jegyezte meg Cobbins. tényleg elég rozoga volt. néhány órával utánunk érkezett. hogy a tolvaj éppen a bírót lopta meg. A személyzet semmit sem tud. előkészületeket tesz a távozásra. a poggyászukban. McKinsey nézte őket. – Egyszerűen képtelenség. – Ki az a Timms? Fletcher arca elkomorodott. A fogadós pedig nem tud arról. – Nem az ő stílusa. hogy a tolvajlás célja kizárólag az volt.

Azt tudta. – Mogyoróbarna – Igazította ki Cobbins. – És éjszaka? – Martha érti a dolgát – közölte Fletcher. Amint magukat letartóztatták. – Őszintén remélem. – Most. mint én? – Aztán mintha csak magának mondaná...Nem olyan nagy termetű. Fletcher vállat vont.. hogy megállt mellette. De Martha is ott volt végig mellettük. McKinsey hátborzongató mosollyal nézett rá. és bólintott. a lányét és a magáét. nem volt akcentusa. – McKinsey-re nézett. – Fletcher szemébe nézett. hogy belegondolok. – Majd hangosan rákérdezett: – Ez a Timms megismerkedett a lánnyal? Fletcher a fejét ingatta. Kicsit olyan volt. halkan megjegyezte. Timms kint sétált. – Tegnapelőtt. és leült. és beszélt vele. hogy a bíró . hogy nem. – Ahogy egy londoni ügyvédbojtár. – Láttam. ha jól emlékszem. Mindig kicsit ziláltnak látszott. – Mindig magához vette a ruhákat. mit ön – közölte Fletcher. – Biztos vagyok benne. De elhitte a történetünket. mintha elvesztette volna a borotváját meg a hajkeféjét. eldugta a maguk szobájában. és értesítette a rendőröket. A szeme barna. a fogadóból. hogy velünk van. És mindig közös szobában aludtak. – Kicsit olyan.akart. Megvan. Biccentett néha üdvözlésül. és azokra feküdt-. az én csomagomat valaki ellopta. és az a csomag a fogadóban volt. Úgy öltözött. majdnem meztelenül mehetett volna. akkor. és Cobbinsra pillantott. . amikor a lány meg Martha rövid sétára mentek. Beszélek a bíróval és elmagyarázom.. Fletcher egyetértőn bólintott. Figyeltük őket.. amikor valaki ellopta azt a két gyertyatartót. – jegyezte meg Cobbins elgondolkodva. – Hogyan beszélt? – tette fel a kérdést McKinsey. hogy egy csomagot kézbesítsenek nekem. ahogy a hivatalnokok szoktak: sötét ruházat... szóval. – Nem láttam ilyesmit. és távol tartotta magát tőle – felelte. Megállt a lány mellett. – A haja sötét. teljesen szokványos ruhadarabok. hogy azzal bíztam meg magukat. ha a lány el akart volna szökni.. Megnézte a térképét. – Rendben. – Hogy néz ki az az ember? – Nem olyan magas. – Értem – szólt McKinsey némi hallgatás után. mit kell tennünk.

McKinsey még egyszer a szemébe nézett. Amikor újra csend lett. . Gondoskodom. – Cserében azért. majd megszólalt. de elget althoz. ha teljesítették volna a megbízatást.. McKinsey csak mosolygott. majd halkan megjegyezte: – Levadászom a csomagomat. te mit gondolsz. hogy bocsássák magukat szabadon. de nyomatékosan azt kérem. uraim. – Rendben.. akit Fletcher és Cobbins bizonyos McKinsey néven ismert. de ez nem azonnal fog megtörténni. hogy álnevet használt. sajnálatos módon nem azt a fizetséget. és nincs bizonyíték arra. – Nem tudom. örült. visszaült a priccsre. Nem érdekel. melyik városba mennek. Fletcher köhécselt. de én örülök. hogy az adott körülmények mellett ne legyen okuk panaszra. uraim. hogy ez az epizód valaha megtörtént. hogy azonnal elhagyják Gretnát. hogy visszakapta a gyertyatartóit.. – Most búcsúzom. – És a csomag. A felejtés kifejezetten érdekükben áll. – Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. Természetesen.. hogy maguk kerten lopták el. aztán bólintott. Fletcher nagyot nyelt. Üljenek nyugodtan. Nem hiszem. hogy ehhez bármilyen segítségre volna szükségem. a lány? McKinsey jeges pillantása megállapodott Fletcheren. átmennek vissza Angliába és elfelejtik. hogy maguk ártatlanok a tolvajlás bűnében. Fletcher és Cobbins bólintott. aztán elfordult. hogy többet nem találkozunk vele. Cobbins bólintott. egy teljes évig. hogy segítek kiszabadítani magukat. Elég kifinomult fenyegetés villant McKinsey szemében ahhoz. – Valóban rendkívül tisztességes ajánlat. Egyikük sem mert megjegyzést tenni.meg fogja érteni. és ma este már szabadok lesznek. és átadják a csomagomat. hogy Fletcher és Cobbins egyszerre bólintson. Fletcher és Cobbins hallották a férfi távolodó lépteit. hogy tartsák magukat távol Skóciától. tegyék meg nekem azt a szívességet. különösen így. A férfi. amit a fogadóban hagyok maguknak. Fletcher lassan Cobbins felé fordult. Sőt az én hiányzó csomagom a bizonyíték arra. amit akkor kaptak volna. a folyosón az ajtó csapódását. és azért a fizetségért. – Elég félelmetes alak.

Előbb azonban meg kell találnia a lányt. Akkorra ő már úton lesz. Fletcher és Cobbins csodálkozott volna. vissza a főúton Gretna Greenbe a Nutberry Moss fogadóba. A családja már teljesen más lapra tartozik. Ám már régen megtanulta. akiknek a nyelve rögtön megoldódott a szétosztott bőkezű adománytól. azon még nem kell gondolkodnia. A herélt ló azért kapta ezt a nevet. ha látja. Belépett a fogadóba. A lányról azonban semmit sem tadtak. hogy az ismeretlen úr megbízottait vádemelés nélkül szabadon engedjék. legalább a kisasszony vonatkozásában. – Igen. ő már előző este átmenekült a határon Angliába. A Nutberry Moss fogadó udvarában rámosolygott a fiatal fiúra. hogy Fletcher és Cobbins a fogdában maradjon estig. aki elég jól felismerte vagyonosságát ahhoz. és nagy csodálattal vezette el a pompás lovat. Kedvenc pej lován lovagolt. A rendőrök. Helyrehozza a dolgokat. McKinsey visszatért. és nem tartották érdemesnek üldözni. – Egy órát maradok. hogy valami nagyképű fráterrel. és túlélni. mert elbírta a gazdája súlyát a hátán. vagy ami valószínűbb. Nem kellett megfélemlítenie. Aztán megszabadulni attól a nagyképű alaktól. nagyuram. Azon a napon jött. és gondoskodjanak arról. hogy megtudja. – Trimms? – forgatta a fogadós a vendégkönyv lapjait. elmondták. Leszállt a lóról. amennyire tudja. amikor az emberei. majd kövesse és megmentse. vállalni minden nehézséget. Ez esetben ez azt jelentette. milyen hatással volt a fogadósra. hogy mindenből a legjobbat kell kihozni. nem többet. hová ment a lány. elfogadni. hogy készségesen eleget tegyen kérésének. hogy sodródni kell az árral. csak később. hogy keressék az elveszett „csomagját”. hogy az idősebb nő Fletcher és Cobbins bűnsegédje lehetett. de sokkal rosszabb. és a lovász gondjaira bízta. Csak járasd meg kicsit. – És mikor távozott? . amit a sors az útjába vet. Aztán felbérelje őket. Az a lány biztosan megszökött egyedül. Régóta az a hitvallása. A lovászfiú megsimogatta Hercules sörényét. Kifejezetten nem tetszett neki a dolgok alakulása. hogy „megjutalmazza” a rendőröket.Miután beszélt a bíróval. aki ügyvédboj tárnak adta ki magát. ezért nem tette. aki futva igyekezett megfogni a kantárt.

Az úr mosolygott. Feltételezte. Nem maradt ott semmi személyes holmi. hogy nincsenek ott. Adja át nekik. de üres. A két nő a szalonban maradt. – Köszönöm. amikor a rendőrök megérkeztek. Az egész úgy nézett ki. amikor belépett. majd távozott. Amikor korábban megjelent a fogadóban. rögtön a lépcsőnél. Visszajönnek a poggyászukért. benézett. átvette az erszényt. majd megszólalt: – Fletchert és Cobbinst még ma kiengedik. Néhány sárguló ív pergamen volt benne. – A fogadós bólintott. Timms pedig a nyolcasban a folyosó végén. hogy a holmija eltűnt. – Zsebéből előhúzott egy lepecsételt erszényt.. A folyosóra lépve behúzta maga mögött az ajtót. Még egyszer alaposan körülnézett a szobában. Csak körülnézek. hogy már továbbindul. – Egyáltalán nem zavar. és akkor vette észre. hogy ezt itt hagyom magánál. és elgondolkodva nézte a folyosó végén levő keskeny cselédlépcsőt. milyen események vezettek Fletcher és Cobbins letartóztatásához. Azt mondta. – A nők az egyes szobában laktak. – Nem tudnám pontosan megmondani..A fogadós a fejét vakarta. és benéznék Timms szobájába is. de itt van a bricskája lóval az istállóban. Fletcher és Cobbins az ötösben. Ezek szerint a lánynak volt ideje összepakolni. tollszárak és egy üveg tinta. Szóljon. Csak sokkal később. . nagyuram. még hajtűk sem az asztalon. még mindig fáj a sebe. és felnyitotta a fedelét. – Addig is szeretném látni a szobáikat. Két éjszakára ki van fizetve a szobája. nagyuram. és előbb a nők szobáját nézte meg. a pult alá dugta. mintha évek óta nem használták volna. Mindent hallhattak. – Értem. Nem szólt. A lányok azt mondják. hogy a táskák a szekrényben maradtak. Az íródobozhoz lépett. Az ágy melletti éjjeliszekrényen hagyott íródobozon kívül személyes holminak nyoma sem volt. a fogadós elmondta. amikor az egyik szolgálólány furcsállta. hogy nem csengettek délutáni teáért. A szalon ajtaja nyitva volt. legalábbis mindenki így tudja. Az úr felment a lépcsőn. Fletcher és Cobbins szobájában látta. a folyosó végén balra. ha szüksége van valamire. Aztán bedugta a fejét Timms szobájába és azt látta. hogy a szekrény nyitva van. – Szóltam nekik. hogy a két nő odabent volt. – Gondolkodott egy ideig. régi tollhegyek. Aztán nem zavarom.

A fiú készségesen megmutatta. Ez megmagyarázza a gyors szökését. Tehát így jutott ki Timms. tartóztassák fel a lányt.. pedig a rendőrök jó személyleírást kaptak. Fletcher és Cobbins bűntársai után kutatva. A fiatal lovászfiú. milyen következményei lesznek a társai letartóztatásának. hogy figyeljék az utakat. és ha megtalálják. Neki is sikerült elosonnia a konyha nyitott ajtaja előtt. Aztán megint a cselédlépcsőt nézte. Ha Timms és a lány erre mentek. Azt mondta Fletchernek és Cobbinsnak. És Martha persze magára hagyta a lányt.sőt talán láthattak is. – Nem. Kilépett az ajtón. Ezért nem vette észre a fogadós sem.. a cselédlépcső kis hallba vezetett. onnan a fogadó udvarán nézett végig. amikor a rendőrök elvitték Fletchert és Cobbinst. de nem látott okot arra. az istállószolga és két inas Herculest csodálták. ezzel magyarázta a lány fogva tartását. Ha Timms és a lány útnak indultak volna ezzel a bricskával. amelyből a konyha és a fogadó hátsó ajtaja nyílt. ahová gondolja. . vajon ő hol le hetett? Aznap reggeli után sem a fogadós. igyekezett nem mutatkozni. A lovászfiú rögtön odasietett hozzá. miért nem vitte el a bricskáját? Az udvaron át az istállóba ment. hogy senki sem vette észre. sem a személyzet nem látta. hogy személyesen gondoskodik a lány kereséséről.. és kijutnia a hátsó ajtón úgy. A folyosón a nők szobájáig visszanézve szinte biztosra vette. Mint gyanította. Még ne. amely az épület mellett volt. amelyet Fletchernek. Ha az oda vezet. Martha nyilvánvalóan felfogta. nagyuram? A férfi mosolygott. Csak meg akartam nézni Timms úr bricskáját. Minden jelentés arról szólt. hogy ebbe a rendőröket ne vonja be.. – Máris kivezessem. . ugyanis végigjárták az utakat. Ám ha Timms állt a gyertyatartós trükk mögött. amilyennek Cobbins leírta.. A bricska valóban olyan rozoga volt. Ugyanazt a történetet adta elő. Ami pedig a gebét illeti. hogy Timms ott volt a saját szobájában. és igénybe vette a rendőrök segítségét. a rendőrök egészen biztosan elfogták volna őket. hogy a Gretna Greenből kivezető főutakat végigjáró lovasok nem látták a lányt.

Elég könnyen követi a nyomukat. végignézett a mezőn. Az ajtóhoz közeledve a lováért kiáltott. haladhat az út mentén. Szinte bármely irányba. aztán rájött. Aztán a sík mezőt szemlélte. amely a mezőre vezetett.Kezdte csodálni Timms intelligenciáját. Egy ideig nézte. A domb körüli fák felé mehettek. Igazi felföldi volt. majd kilépett az istállóból és visszanézett a fogadóra. ha nem a földszintről. nedves földben hagyott nyomai után menni megalázóan könnyű feladat volt. csak nézte. Köszönetét mondott az istállófiúnak. milyen veszélyekkel járhat. átvágott mögötte a füves részen. a legtöbb élőlény nyomát sziklákon is tudta követni. hogy nem állástalan ügyvédbojtár – rendkívül finom lovaglócsizmát visel. Aztán mellé lépett. hogy a csodálkozásba bosszúság vegyül. márpedig egyre erősödött a gyanúja. Ám a csizma lenyomata meglehetősen nyugtalanította. . Ha Timms elég okos volt ahhoz. nyilván a mezőn maradtak. akkor nyilván pontosan tudta. hogy néhány perc múlva visszatér Herculesért. és feszes léptekkel visszaindult az istálló felé. hogy ha a mezőn bármely irányban elindul. a magas istállót nézte. és összehasonlította a két nyomot. az emeletről egészen biztosan. Megkerülte az istállót. Egészen a kerítéshez. és meglátta az öböl vizének csillogását. merre mentek. és csak időnként kell ellenőriznie a nyomokat. Nem lesz nehéz megtalálni őket. Felegyenesedett. előre jelezte. ha a bricskát használja. kivéve egyet. Egy férfi és egy nő puha. Attól nem lehetett látni a mögötte elterülő mezőt. és ha azon túljutottak. valamint az út és a part között csak egyetlen keskeny foldsáv húzódik. És mivel a folyótorkolat délre van. majdnem biztosan meglátják a fogadóból. hogy miért. Megfordult. Visszafordult. mert már tudja. hogy előre lássa. Timms – akárki legyen. És érezte.

Az első. miközben kéz a kézben haladtak az üzletekkel zsúfolt főutca felé. – Választhatnak. és kézen fogva kivezette Heathert a tömegből egy szűk utcába. és a kisasszonyra nézett. – Annanban nem lett volna akkora zsúfoltság. mit akarnak enni. maga mögött húzva Heathert. Heather bepillantott az ajtó melletti üvegablakon. Ha egyenruhásokat látunk közeledni. Két üzlet között egy sikátorból előlépve csatlakoztak a főutca forgatagához. – Előbb ennünk kell valamit. Aztán önnek kell cipőt szereznünk. Ebédről maradt ürüpástétomot vagy a vacsorára készült őzpástétomot. amit a szakács most vett ki a sütőből. két rendőr. Sarokasztalt választott.KILENCEDIK FEJEZET Breckenridge és Heather kora délután értek be Dumfriesba. – Ez jó helynek látszik. a köpönyegét összehúzva magán. amelynek egyik háza fölött a Régi városfal taverna cégére lengett. – Nagyon jól tettük. de gyanítom. Dumfriesban szerencsére sok mellékutca volt. de arra emlékeztette. Breckenridge benyitott. – Az utcán nem látok egyet sem. gyorsan eltűnünk egy mellékutcában. – Erről jut eszembe – szólalt meg. Egy szolgálólány sietett hozzájuk. ahol nem láthapák meg őket. Breckenridge sört rendelt . hogy pillanatnyilag nemelőkelők. – Vannak még? Breckenridge átlátott a fejek fölött. Heather felnézett rá. Breckenridge felmordult. – Ha a tömegben maradunk. biztonságban vagyunk. Breckenridge az ajtó előtt megállt. Mindketten őzpástétomot választottak. hogy óvatosnak kell lenniük. akik az egyik nagy kereszteződésben álldogáltak. hogy kockáztathattuk volna a főutcán megjelenést. hogy a következő kereszteződésnél ott lesznek – felelte. hogy Dumfriesig jöttünk – szólt Heather. amit Breckenridge meglátott. ha valaki benéz. ezért belépett. Nem volt nehéz elkerülni őket. és eszébe jutott.

mintha nem venné észre. mit érzett Heather megjegyzésétől. hogy megvédjék a hölgyet.magának. hogy van neki – továbbra sem mutatkozott. de már látott férfitól ilyen viselkedést. hogy a kisasszony ájultan zuhanhat a lába elé. hogy nem erről van szó. Fogalma sem volt azonban. Breckenridge társalgási képessége – Heather tudta. amit érzett. – Az igazat megvallva még sohasem voltam ilyen helyen. A biztonság – Heather biztonsága – volt Breckenridge legfőbb aggodalma. Bevallottan hálás is volt érte. amely egyértelműen jelezte. Nem sántított. Vagy nem egyszerűen erről. Breckenridge azzal próbálta meggyőzni magát. A fivérei és unokabátyái voltak ilyenek. hogy Breckenridge minden jel szerint képtelen volt szokásos csipkelődő stílusát bevetni. különösen az olyan nők. mert meglátta a kis tavernát és az biztonságosnak látszott. akiknek testén nincs zsírréteg. szerinte nagy szüksége volna a társalgási modora javítására. Heathernek fájt a lába. biztosan rosszul van már az éhségtől. nem panaszkodott. de nagyon szórakoztatónak találta. miszerint Heather nem jutott élelemhez miatta. hogy a kisasszony melyik szükségletét elégítse ki előbb: a lábának szerezzen kényelmet vagy az éhségét csillapítsa. Breckenridge némi pénzt . Hálás volt a védelemért és a gondoskodásért. Az őzpástétom meglepően ízletesnek bizonyult. de nagyon jól tudta. És Heather bármit is bizonygatott. hogy társalgásában miért éppen a morgásnak kell dominálnia. és mosolyogva körülnézett. Amikor a szolgálólány elment.. mit érzett egyre erősebben az elmúlt órákban. egyszerűen azért.. egyszerűen az a félelme jelenik meg. A nők nem bírják olyan hosszú ideig étel nélkül. óvatosabban lépdelt. de ettől Breckenridge még jobban érezte. Nem mondhatta meg. Tulajdonképpen azt nem volt képes eldönteni. Amikor a tányérjuk és kupájuk kiürült. amikor lekötötte őket az. Heathernek pedig vizet. Egy szót sem szólt. halkan odasúgta az asztaltársának: – Az ilyen helyeken nincs tea vagy bor. Úgy tett. hogy aggodalmában. és ezt sohasem gondolta volna. Breckenridge megint felmordult. de amióta a város kövezett útjain haladtak. Heather vállat vont. mint a férfiak. Az étkezés nyert. még kevésbé azt. akit bármely okból a gondjaikra bíztak. mire Heather olyan pillantást vetett rá.

mint addig viselt bármely lábbelije. – A méret miatt aggódom – szólt Heather és körülnézett. a kezét egy rongyba törölve bólintott Breckenridge felé. Tudom. Ha a Bond Streeten tennék ugyanezt. – Meglátjuk. – Felpróbálhatnám azt? A cipész kilépett a pult mögül. Miss Cynster biztosan felháborodna. Heather a biztonságotnyújtó férfitenyérbe simította ujjait. Itt azonban. hogy emiatt most nem tiltakozik. a testével védte a tömegben. – Majd én segítek a hölgynek. – Szép darab. megfogta a kezét. Jó cipő. A kezét nyújtotta. majd elvette a cipésztől a pár lábbelit. Amint kiléptek az ajtón. amely nehezebb volt. hogy ilyen férfiakban a védelem gyakran acsarkodó birtoklási vágyba csap át. hogy illik-e a lábára. aztán követte. majd kikísérte a kisasz. Úgy gondolta. – Menjünk be! Benyitott. – Üljön a padra – mutatott a cipész a fal mellett álló padra. Heather mosolygott.. hogy a lábára passzoljon. és a cipész műhelyét keresték. szikár ember. ám az adott körülmények között felvállalta ezt a kockázatot. mintha ehhez joga volna. Heather meglehetősen megnyugtatónak és kellemesnek találta Breckenridge jelenlétét.hagyott az asztalon. Az üzlet hátsó részén a suszter – apró termetű. – Az a bokacipő megteszi – mutatott a lábbelire. – Egy pár strapabíró cipőre volna szükségem – mutatott a kirakat felé. – Jó szeme van – szólalt meg. lehúzta a cipőjét. és az ajtó fölötti csengő csilingelt. Heather leült. hová ülhetne. ahogy a cipész kirakatát nézték. Breckenridge előbb körülnézett odakint. Visszatértek a főutca forgatagába. Le kellett hajtania a fejét. az orrán szemüveg – felnézett az érkezésükre. kezében a cipővel. amikor belépett a boltba. majd a kirakathoz lépett. Breckenridge megértette. Nagyon jól tudta. hogy elnyűtt londoni báli cipellőt viselő hölgyek térnek be az üzletébe. . azzal megfordult. távol az otthonától. de csak az látszott elég kicsinek ahhoz. és gyorsan a szoknyája mögé rejtette. Ha a cipész meglátja. és úgy döntött. ritka jelenség lehet. hogy beférjen az ajtón.. Breckenridge szorosan Heather mellett haladt. mert én csináltam. amelyhez az utat a taverna szolgálólánya magyarázta el nekik.szonyt a helyiségből.

Nem csiklandós. aki korábban nehezményezte. Letette az együk cipőt. Heather összerezzent az érintéstől. Heather megfordult. Breckenridge ránézett. . Amikor megfogta a vékony selyemharisnyába bújtatott karcsú bokáját. Heather három lépést tett az üzletben. aztán visszasétált. Ahogy Breckenridge is. Breckenridge megkérte. Miközben a cipész másfelé figyelt. és emelje fel kicsit a szoknyája szegélyét. – Kényelmes? Heather a férfi szemébe nézve válaszolt: – Igen. – Jó lesz. – Milyen? Heather bólintott. hogy vastagabb . Felpróbálom a másikat is. Miközben Breckenridge alkudott a cipőre és fizetett. hogy a háta eltakarja Heather lábát a cipész elől. Breckenridge az egyik táskába rejtette a topánt. hogy betörje a lábbelit. hogy nem segíthet egy fiatal hölgynek cipőt próbálni. Amint újra elindultak. Breckenridge erőt vett magán. hogy a hölgy hazudik. Méghozzá ilyen illetlen módon? Ezen a felfedezésén gondolkodott. felállt és hátralépett. Breckenridge súgva megkérdezte: – Abban a Martha nevű asszonyban nem volt annyi jó érzés. rögtön elmosolyodott. megvárta. Még mindig érezte nagy tenyerének melegét. amelyet Breckenridge érintése kavart benne. álljon fel. A cipész. hogy csillapítsa az érzékek viharát. hogy befűzhesse a lábbelit. Összenéztek. és tudta. különösen. a másikat kézbe vette.Azzal letérdelt. láthatóan azért. Tudta. de nem gondolta volna. a valóságban azonban azért. ha ő érinti meg a szinte mezítelen lábát. és kissé pihegve szólalt meg: – Ne feledje. Heather elpirult. és a kisasszony lábáért nyúlt. amely az egész testét végigbizsergette. a háta mögé rejtette. hogy csiklandós vagyok. Heather sétált. amíg visszazárja a táskát. de érzékeny.hogy a lába ilyen érzékeny tud lenni. hogy nevetséges. és a kezében tartott cipőt felhúzta Heather lábára. Aztán az elnyúlt topánt felkapta. amikor Bxeckenridge kikísérte az üzletből a délutáni nyüzsgésbe.

hogy képtelen voltam viselni. merre folytassuk az utunkat. – Le kell lépnünk a járdáról – intett Breckenridge az utca másik oldalára. egy kávéház felé. nézzük meg a térképet. – Van elég pénzünk.. amelyre kiértek. . Tehát. Az utcán. Breckenridge bólintott – Milyen a cipő? – Elég jó. szárított gyümölcsöt. Breckenridge kis híján felkacagott az aggodalom hallatán. beléptek a kávéházba. Átkeltek az úton. hogy a fánkjuk nagyon finom. és a fal melletti egyik asztalhoz ült. Heather némi tanakodás után egy csésze teát két fánkkal.harisnyát adjon? Heather bólintott. piaci asztalok voltak felállítva. Ahogy a lány elment. hogy nem ezt a képet kell maga előtt látnia. – Rendben. Csakhogy olyan durva volt. Pincérlány sietett hozzájuk. Breckenridge csak ügyelte. amely szerencsére gyéren volt megvilágítva. – Jó. Aztán folytatták útjukat. – Két rendőr. egy magvas cipót és egy zacskó diót választott.. előrenézett. Breckenridge látott egy árust. aki birkabőrből készült víztömlőket árult. – Kabátja belső zsebéből elővette a térképet. És tudta. és az árusok mindenféle friss portékát kínáltak. és felénk tartanak. Carlisleban felvettem készpénzt. Kerülőt kell tennünk. – Még mindig éhes? Heather vállat vont. Breckenridge behunyta a szemét. Igaza volt a cipésznek. – Hirtelen aggodalom fogta el. – De igen. éberen figyelve. Kinyitotta a szemét. – Rengeteg. Heather ment elöl. – Menjünk be. ahogy Heather almát. A pénz miatt nem kell aggódnunk.. – Amúgy is van elég aggódnivalónk. Hozzácsapott egyet a poggyászukhoz. Végül a Buccleuch Streetre értek. Sértette a bőrömet. Látta.. Breckenridge összevonta a szemöldökét. és találjuk ki. ahogy a legfinomabb selyemharisnya a combra simul. aztán Breckenridge-re nézett. – Biztos vagyok benne. ugye? Úgy értem önnek. Breckenridge kávét rendelt. – Heather Breckenridge szemébe nézett az asztal fölött. látnak-e rendőröket. majd egy sikátorba terelte Heathert.

ellenőriz minden lehetséges helyet. hogy Breckenridge nagyon jól tud bánni a nőkkel. Heather evett egy újabb falat fánkot. aztán halkan rákérdezett: – Hajlandó? Természetesen képes rá. . hogy a térképre figyeljen. és mehetünk lóháton. És feltételeznünk kell. hogy megszabadultunk tőle. hogyan jussunk oda. de miután Breckenridge megitta a kávéját. Mehetünk például erre. Heather teáját és két fánkot. Mosolyogva bólintott. Ez a legnyilvánvalóbb módja. – De ugye nem kockáztathatjuk. Breckenridge kezdte megszeretni benne. és ebben az évszakban kicsi az esélye. hogy kocsit vagy lovat béreljünk? Breckenridge elgondolkodott. Nem feltételezhetjük azt. de nem hiszem. amely a hegyeken át vezetett. – Ha nem bérelhetünk lovat. hogy meg tudnánk tenni az utat úgy. A pincérlány hozta a kávét. aztán kényszerítette magát. mert a hegyek között kanyarog. – Carsphairn pedig itt van. Vajon hogyan reagál az élet sokkal intenzívebb örömeire? – gondolta. A rendőrség nyilván minden béristállót értesített. Heather gyorsan rábólintott. ahonnan lovat vagy kocsit bérelhetnénk. – Finom a fánk – jegyezte meg Heather. – Eszembe jutott. milyen lehetőségeink vannak. ha otthon vagyok. átvághatunk a mezőkön. – Előbb vegyük sorra. Azt kell eldöntenünk. hogy csak a szükséges rész látszódjon. de meg tudok birkózni a tereppel. Tíz percig nem szóltak. de hosszabb ideig tart. Meglehet. – Az ujját végighúzta egy kisebb úton. akkor gyalog kell mennünk. mivel annyira figyelmes. hogy a hágók járhatatlanok legyenek. – Itt vagyunk – mutatott Dumfriesra. mehetünk kocsival. hogy szinte biztosan nem járnak arra rendőrök. Akkor nem kell a főúton maradnunk. Előnye azonban. Breckenridge tétovázott. – Lovakat bérelhetünk. – Ez az út rövidebbnek látszik. – Elég sokat gyalogolok. hogy ne hagyjunk magunk után nyomot.kihajtogatta. Heather ivott egy kortyot. majd felsóhajtott. Bérelhetünk könnyű bricskát. hogy a titokzatos úr is a nyomunkban jár. és megegyezte magában. Mostanra már biztosan megérkezett Gretnába. újra a térképet tanulmányozta. hogy ilyen nagyra értékeli az élet apró örömeit. gondolta. ezek a hegyek magasabbak. hogy eljussunk oda.

Breckenridge ránézett. és megfogta Heather kezét. át a hídon. Breckenridge a térképért nyúlt. és mutatta az irányt. Az utcára lépve Breckenridge két rendőrt látott sétálni. majd megnézte a térképet. mint az. amire kérte. kéz a kézben egyenletes léptekkel haladtak. hogy biztonságban legyünk. ha minket keresne. az volt. Az első dolog. hogy siessenek végig az úton. amennyit egy állástalan ügyvédbojtár megengedhet magának. a kirakaton át az utcát szemlélte. – Kezd sötétedni. ahogy Herculest vezette a főutca felé. – Menjenek végig az utcán. Aztán egyszerre nyúltak egymás kezéért. – Egyetértek. Jött a pincérlány. hogy a fejére köti azt a sálat? Úgy kevésbé lesz felismerhető. és minél előbb hagyják el Dumfries városát. Breckenridge megköszönte a tájékoztatást. át a folyó hidján. Egymás mellett. Indulnunk kell. amelyre rá akarunk térni. – A Glasgow-ba vezető úton kell elindulnunk. Aztán a sálra nézett. távolodtak a hídtól és a folyótól. hogy mikor érünk a völgybe. Heather elnézett Breckenridge mellett. és fizettek. – Megtenné. a városon kívül két mérföldre kezdődik. annyit. Kevésbé fontos az. . Nem lehet el téveszteni. Meg akarok tenni mindent. majd azt mondta: – Ha tud és hajlandó gyalogolni. – Jöjjön! – szólt Breckenridge. amire felfigyelt. és borravalót hagyott az asztalon. aztán forduljanak jobbra. de szerencsére éppen háttal voltak nekik. . A lány meghajolt. A lány jobbra mutatott. ami csak lehetséges. hogy elkerüljük a rendőröket és azt a bizonyos nagyurat is. – Melyik út vezet Glasgow-ba? – kérdezte Breckenridge. és kikísérte őket.Akkor a kisebb utakon megyünk – jelentette ki. és megtette. Az út. Heather ismét bólintott. amelyet a vállára terített. hogy sok rendőr járt az utcákon. Számunkra a kevésbé valószínű útvonal a legjobb választás. Heather elengedte Breckenridge kezét. Ellenálltak a késztetésnek. akkor a biztonságosabb megoldást szeretném választani. A magát McKinsey-nek nevező felföldi egy órával később lovagolt be Dumfriesba.

A rendőrök egy lányt kerestek. Ő azonban egy párt. Közvetlenül a
várostól délkeletre megtalálta a nyomukat; látta, hol tértek rá a városba
vezető útra. Fontolgatta, hogy megossza a rendőrökkel a gyanúját, de
végül úgy határozott, hogy nem teszi. Az itteni rendőrök minden
bizonnyal nem tudják, hogy ő kezdeményezte a keresést, ezért
részletesen el kellene magyaráznia a helyzetet, ám ennél is fontosabb,
hogy meg akarta találni a lányt és a szélhámost, aki vele van, hogy a
maga módján elbánhasson vele. Letért a főútról a Globe fogadó
udvarába; Herculest bekötötte az istállóba, és gyalog indult az utcákon a
keresésre.
Amikor kérdezősködött, az emberek általában örömmel válaszoltak.
Csak annyit kellett tennie, hogy kis tájszólással beszéljen. Megtalálta a
pajtát, ahol a menekülő pár az éjszakát töltötte. Folyamatosan követte
őket, és némiképp meglepte, hogy nem álltak meg Annanban sem enni.
Abból, amit megtudott arról, hogyan hagyták el a Gretna Green-i
fogadót, nyilván nem volt náluk semmi élelem. Ami azt jelenti, hogy
mostanra biztosan szédelegnek az éhségtől.
Mire Dumfriesba értek, az evés első teendőik közé tartozhatott.
Mivel piacnap volt, a városban nyilván egész nap nagy volt a forgalom,
ezért könnyen elvegyülhettek a tömegben, elkerülhették az utcákon
járőröző rendőröket. Úgy tippelte, hogy a páros legalább három órával
előtte érkezett a városba. A főutca végéről indulva kérdezősködött öccse
és kedvese felől. Azt mondta, hiányoznak neki, és szeretné utolérni
őket.
A főutcától nem messze, a Régi városfal tavernában sikerrel járt. A
felszolgáló nem tudta megmondani, merre ment a pár, de azt elmondta,
hogy a főutcán a cipészhez irányította őket. Ott megtudta, hogy cipőt
vásároltak, de nem tudta eldönteni, hogy a strapabíró lábbeli vásárlása
jelent-e valamit. A cipész a kérdésre vállat vont.
– Az volt az egyetlen darab az ő méretében, ezért választotta. –
Aztán az öreg elmosolyodott. – Az biztos, hogy a fivére túl régen él
Londonban. A londoni árat mondtam neki, és a szeme sem rebbent.
Csak elővette a pénzt, és kifizette a cipőt. Nem igazán skót tulajdonság,
ugye?
– Nem – mondta a titokzatos úr, azzal az ajtóhoz sétált. – Majd
megemlítem neki. Túl sokáig volt távol.
Kilépett az üzletből, és a könnyed arckifejezése hamar eltűnt. Sok

pénzük van, és sem a felszolgálólány, sem a cipész nem vitatta, hogy
testvérek. Pedig mindketten elég közelről látták ezt a Timmst.
A cipész nem tudta, melyik úton ment tovább a pár, de azt
észrevette, hogy észak felé indultak.
Több mint egy órával később, miután a főutcán és az Edinburgh felé
vezető úton is benézett minden lehetséges helyre, ahol járhattak, vagy
láthatták őket, visszaindult a városközpont felé. Vajon úgy érezték, elég
biztonságban vannak, hogy úgy döntsenek, Dumfriesban töltsék az
éjszakát?
Az utcán járkáló rendőrök, valamint az addigi óvatosságuk miatt
ebben erősen kételkedett.
Megállt a főutca végén, és a lenyugvó nap irányába nézett a
Buccleuch Streeten egészen a hídig. Eszébe jutott, hogy Fletcher azt
mondta, Timms munkát keres Glasgow-ban. Persze Fletcher is elhitte,
hogy Timms állástalan ügyvédbojtár, de mi van akkor, ha tényleg
Glasgow-ba tartott, mielőtt elvonta a figyelmét ez a Cynster lány?
Felsóhajtott, aztán elindult lefelé a Buccleuch Streeten; megállt
minden üzletnél, az öccse és kedvese iránt kérdezősködött. A kávéházi
pincérlány emlékezett rájuk.
Alig tudott hinni a szerencséjének. Nemcsak véletlenül meghallotta,
amint eldöntötték, hogy gyalog mennek, de később megkérdezték,
melyik út visz Glasgow-ba.
Elbűvölő mosolyával és néhány pénzérmével köszönte meg a
lánynak a tájékoztatást, majd kávét és egy szelet gyömbéres tortát
rendelt.
Miközben evett és ivott, mérlegelte a lehetőségeit. Már alkonyodott;
hamarosan leszáll az éjszaka. Ha most elindul, azt kockáztatja, hogy
nem veszi észre őket, elmegy mellettük a sötétben. Ha úgy haladnak
tovább, mint az előző éjszaka, nyilván találnak egy pajtát vagy elhagyott
tanyaházat, ahol az éjszakát töltik, és majd korán reggel továbbindulnak.
Ismerte a glasgow-i utat. Ismerte a Dumfries és Thornhill között elterülő
nagy sík területet. Hercules hátán másnap könnyen utolérheti őket. Lesz
lehetősége a távolból figyelni őket, hogy mi van közöttük, és eldönteni,
mit tegyen.
És azt meg is tegye.
Addig jobb, ha ő és Hercules kényelmesen tölti az éjszakát, és
reggel frissen indulnak útnak.

Miután a döntése megszületett, felállt, pénzt hagyott az asztalon,
majd elindult vissza a Globe fogadóba.

TIZEDIK FEJEZET
A fény halványult a nyugati égen; Heather és Breckenridge alkonyatban
gyalogolt be Gribton faluba.
A dumfriesi hídtól kétmérföldnyire északra tértek le a glasgow-i
főútról, arra az ösvényre, amelyet kiválasztottak. Breckenridge térképe
elég részletes volt, ezért biztosak voltak abban, hogy nem tévednek el,
de minél messzebb akartak kerülni Dumfriestól, mielőtt szállást
keresnek éjszakára.
Az út hágókon át, hegyek között vezet. Kis szerencsével másnap
eljuthatnak akár a völgyig is, de éjjel valahol meg kell pihenniük.
Nem maradt más, csak Gribton falu. Ahogy haladtak a szárazföld
belseje felé, a terep változott; a folyó torkolatánál, az öböl mentén szinte
teljesen sík volt, széles mezőkkel, legelőkkel; távolabb azonban sűrű
bozótos erdők voltak A nap éppen leereszkedett a horizont mögött,
amikor meglátták Gribton háztetőit. Nem kockáztatták, hogy folytassák
útjukat a következő faluig; letértek az útról az öt házból álló faluba
vezető ösvényre.
Breckenridge az út közepén, a házak között megállt.
– Melyik legyen?
Kéz a kézben álltak. Heather megszemlélte a házakat. –
Próbálkozzunk a középsőben.
Tiszta, fehérre meszelt falú, palatetős ház volt. Két fa között állt az
út mentén. Ez látszott a legtehetősebbek lakhelyének.
Breckenridge bekopogott a zöldre festett ajtón.
Az ajtót nyitó nő bosszúsan nézett rájuk, de rossz kedvét rögtön
megmagyarázta a mögötte megjelenő lármás gyereksereg. Próbálta
visszaterelni őket, nem sok sikerrel. Előbb Breckenridge-re, aztán
Heatherre nézett. – Tessék!
Breckenridge udvariasan bólintott. – Asszonyom, tudna szállást
adni nekünk éjszakára? A hegyekbe tartunk. Szívesen fizetünk a
szobáért, ha el tud helyezni minket.
Az asszony tanakodott, majd a háta mögött nyüzsgő gyerekseregre

nézett, és felsóhajtott. – Nekem nincs helyem. De... – kifelé mutatott –,
ha bekopognak az utolsó házba, az öreg Cartwrighték valószínűleg
tudnak helyet adni. A fiuk és a menyük néhány hónapja elköltözött
Glasgow-ba. Van szabad szobájuk, és a pénzre is szükségük van.
Breckenridge és Heather is mosolygott. – Köszönjük – mondták
egyszerre.
Az asszony bezavarta a gyerekeket, és becsukta az ajtót.
Visszatértek az útra, elindúltak az utolsó ház felé. Mielőtt a
közelébe értek volna, Breckenridge megállt, és Heather felé fordult.
– Nem számíthatunk arra, hogy egynél több szobát kapunk, és
emiatt azt kell hinniük, hogy házasok vagyunk.
Még ha sikerülne is egy másik szobát kivenniük egy másik házban,
nem hagyhatja Heathert egyedül egy külön épületben, mivel a titokzatos
úr valószínűleg a nyomukban van.
Kissé megkönnyebbült, amikor Heather egyszerűen csak vállat
vont. – Akkor majd igyekszünk elhitetni velük, hogy házasok vagyunk,
és ha közvetlenül rákérdeznek, akkor hazudunk.
Azzal a kisujjáról lehúzta a pecsétgyűrűt, és felemelte Heather
kezét.
– Ezt viselje – mondta, azzal bal keze gyűrűsujjára húzta a gyűrűt. –
Ha szerencsénk van, meg sem kérdezik.
Heather maga elé tartotta a kezét, mintha a gyűrűt csodálná, majd
megfordította, hogy a karika látsszon. – Rendben.
Breckenridge nem egészen így képzelte, hogy gyűrűt húzzon az
ujjára, de...
Kézen fogva a ház előtti sövényben nyíló kertkapuhoz, majd az
ajtóhoz vezette.
Ezúttal magas, szikár, öreg férfi nyitott ajtót. Amikor Breckenridge
szállást kért, az öregember hátrafordult: – Emma!
Az asszony, aki az ajtóhoz sietett, alacsony és kerekded volt. A
kérésüket hallva kedvesen elmosolyodott. – Jöjjenek be!
Az öregember intett, beljebb tessékelte őket; Breckenridge
előreengedte Heathert, majd követte a házba.
– Erre – mutatta az utat az asszony. – Mrs. Cartwright vagyok, ő
pedig – intett hátra – természetesen Cartwright.
Heather hálás volt Breckenridge-nek, hogy előre gondolkodott, és
az ujjára húzta gyűrűjét. Követték Mrs. Cartwright-ot a konyhán át a ház

hátsó részében nyíló ajtóhoz.
Mrs. Cartwright kinyitotta az ajtót, majd hátralépett, hogy
beengedje őket.
– Akkor építettük a házhoz ezt a szobát, amikor a fiunk megnősült.
Hozok gyertyát, hogy lássanak, és letehessék a csomagjaikat.
Heather belépett a kis szobába. Csak egy ablak volt a szoba másik
végében, de függöny lógott előtte. A helyiség nagy részét az ágy
foglalta el, és elég széles volt két embernek. A közelebbi sarokban apró
komód állt, és csak szűk hely maradt az ágy és a fal között.
– Tessék – szólt Mrs. Cartwright, a tenyerével a gyertyalángot
védve.
Heather átvette tőle a gyertyatartót. – Köszönöm.
A sarokban álló kis komódra tette.
Breckenridge, aki az ágy lábánál állt, leemelte a válláról a két
táskát, aztán levetette a köpönyegét.
Heather a saját táskáját a komód mellé helyezte, kioldotta a
kendőjét, kibújt a köpönyegéből. Aztán megfordult, amikor Mrs.
Cartwright szólt hozzá. – A lepedők ki vannak szellőztette, és két takaró
van. Mindig rendben tartom a szobát, hátha a fiunk és a felesége
váratlanul látogatóba jön.
– Köszönöm. Biztosan nagyon kényelmes lesz. – Sokkal
kényelmesebb, mint egy szénapadlás. Heather mosolygott. – Napok óta
úton vagyunk. Hálásak vagyunk, amiért szállást ad nekünk.
– Igazán semmiség. Örülünk, hogy szállást adhatunk. – Mrs.
Cartwright élénkkék szemével Breckenridge-re nézett. – Vacsoráztak
már? Mi már teáztunk, de van leves és kenyér, ha óhajtják.
– Köszönjük – szólt Breckenridge. – Az nagyon jólesne.
Dumfriesban ebédeltünk, de annak már jó ideje.
– Tudom, hogy a legények szeretnek enni – jegyezte meg Mrs.
Cartwright, azzal megpaskolta Breckenridge kajját, és kisietett. – Csak
visszateszem a levest a tűzhelyre.
Heather visszafojtotta a nevetését, ahogy lehajolt elfujni a gyertyát.
Breckenridge kissé csodálkozott, hogy „legénynek” nevezték, de
követte Mrs. Cartwrightot a konyhába, ahol a nehéz kondért feltette
helyette a tűzhely fölött lógó kampóra.
Kérés nélkül leguggolt, felszította a parazsat, megrakta a tüzet.
Mrs. Cartwright hálásan mosolygott rá, aztán Heatherhez fordult. –

bár jéghideg – szólt Mrs. Cartwright két tányérba levest mert. Cartwright mindenféle hírrebtraktálta a vendégeket. Egyetlen égő gyertya maradt közöttük. Jó éjszakát kívántak Breckenridge-nek és Heathernek. tisztának érezte magát. – Igen. így sikerült valamennyire rendbe hoznia teljesen szétzilálódott frizuráját. fél cipót és vajat tett az asztalra. sokkal nyugodtabb és elégedettebb volt. – Használja ezt a törülközőt. Cartwright tájékoztatta. milyen termést remél a szilvafáról. – Le kellene feküdnünk. volt. A külseje legalább rendben. Cartwright úr pipát vett elő. amikor a feleségével itt élt. mint Mrs. De előbb kihasználom a lehetőséget. hogy a menekülésük és a titokzatos úr jelentette fenyegetettség ellenére az élet megy tovább. Mrs. Mire Heather kitörölte a tányérját egy darab kenyérrel. A „kis helyiség” valóban kicsi fürdőszoba volt. Ha a londoni szobalánya látná. ugye? Az nem volna helyes. hogy fogyasszanak. majd Breckenridge-et és Heathert asztalhoz hívta. kedvesem. és visszament. Határozottan jobban érezte magát. majd elnézést kért. Mindketten leültek. biztosan elájulna. amely. A Cartwright házaspár korán nyugovóra tért. – Bizonyára nagyon hiányzik – jegyezte meg Heather. kellemes félóra volt. azzal az egyik polcról tiszta törülközőt vett le. Furcsa módon megnyugtató. majd felsóhajtott. Elindult a konyha felé. – Víz bőven van. A fürdőben szivattyú volt. Cartwright. a hátsó tornácról nyílt. nagyon hiányzik. Breckenndge és Cartwright úr a földekről és a gazdálkodásról beszélgettek. Heather követte. kedvesem. – A fiam építette nekünk. Kis tükör lógott a mosdó fölött. miközben Mrs. és arra emlékeztette őket. Cartwright felsóhajtott. Heather a pislákoló lángot nézte. és húsvétkor a fia és a menye talán visszatérnek néhány napra. hogy a „szükségét” elvégezze. Mrs. Breckenridge. és körülnézett. megmutatom a kis helyiséget. a Cartwright házaspár társaságába. hogy a saját életüket éljék. hogy rendesen . de nem tarthatjuk vissza a fiatalokat attól. és jó étvággyal ettek. Miután arcot és kezet mosott. és ott hagyták őket a konyhában.Jöjjön. – A mosdóállványra tette. amikor visszament a konyhába. a kinti kútból húzta a vizet. csendesen pöfékelt.

Breckenridge nézte. és a köpönyegébe burkolózott. hol van elég hely. Breckenridge lassan mozdult. Menet közben szólt: – Ott hagytam a gyertyát. Breckenridge felé tolta a gyertyát. letette a még égő gyertya mellé. A várakozása nem is lehetett volna kifejezőbb. Végül úgy érezte. Nem nézett Heatherre. a testére tekerte a sálat. Heather már alszik. Az sem lenne rossz ötlet. rászánta az időt a tisztálkodásra. válla nagyon nőies domborulata. köpönyegéért és sáljáért. . abban a reményben. hogy reggel feltétlenül elő kell keresnie a borotváját. aludni akart. majd lehajolt a köpönyegéért. ahogy Heather elsietett mellette. Azon nem igazán kívánt gondolkozni. Van itt egy másik. Előző éjjel a pajtában nem sokat aludt. hanem visszalépett az ágy végéhez. nem sietett. hogy az ágy felét szabadon hagyta.megmosakodjak. megmosakodott. Amikor benyitott a szobájukba. a fürdőházba vonult. úgy. – Menjen csak előre. Tiszta lábát a cipőbe csúsztatva felnyalábolta a ruháját és sietett vissza a konyhán keresztül a kis szobájukba. Megszemlélte a szakállát. és ezen az éjszakán. körülnézett. behúzta maga mögött az ajtót. Az ajtó mellé állította. ezért fogta a gyertyát. Arra gondolt. de a gondolatai sebesen kavarogtak. ha lehetséges. hogy Heather bevackolta magát a fal mellé. ahol meztelenre vetkőzött. a takaró alatt jól látszott csípője. A feje mozdult. a gyertyával előbb kis szobájukba ment. az ágy mellé lépett. A haja kibontva terült el a párnán. azt látta. Az ágy melletti szekrénykén égve hagyta a gyertyát. Az oldalán feküdt. aztán fogvacogva visszavette magára az alsóingét. megtörülközött. hogy kéjvágyó elméje számára miért lett Heather maga a megtestesült kísértés. és lehúzta a csizmáját. hogy szinte biztosan nem sok ruha van rajta a köpönyeg alatt. ahogy az ajtóban megállt. Felállt. Belépett a szobába. miközben hálótársa maga a megtestesült kísértés. ránézett a férfira. ha megmosná a csapzott haját. Ettől egyáltalán nem lesz könnyebb éjszakája. itlíüjta a gyertyáját. és elindult a konyha felé. aztán kiment a furdőházba. Rögtön meggyújtom. majd felegyenesedett. hogy mire visszaér a szobába. Heather felállt. tovább nem halogathatja az elkerülhetetlent. és megjegyezte. megpróbál elaludni.

hogy képes illendő távolságot tartani azok után. mint jártas volt. de úgy érezte. Ebben a vonatkozásban kevésbé bízott Heatherben. A szeme sarkából látta. mivel általában a nemiség istenének tekintik. és leterítette a padlóra. ezzel a kérdéssel pillanatnyilag nem kívánt foglalkozni. hogy ez a fajta imádat semmit sem jelent neki. mi az ok. A fejét lassan tordította az ágy felé. hogy az a gyűrű. – A padlón alszom. Ahogy az várható volt. – Ne legyen nevetséges! – Egy ideig tétovázott. Együtt vagyunk ebben a helyzetben. hogy Heather rögtön felült. Az ő gyűrűje. Ösztönösen behunyta a szemét. és nincs olyan ok. miszerint Heathert képes lesz kartávolságon kívül tartani – bár nagyon szűzies. És bár elég furcsa volt. ami aznap történt köztük. Heather szigorúan nézett rá. hogy az ágy más. majd megszólalt. hogy még tovább feszítse a búrt. És a saját vágyai mellett Heatber hasonló késztetéseit is féken kell tartania. hogy éppen ellentéte azoknak a kifinomult hölgyeknek. akiknek az ágyát időnként jelenlétével megtisztelte –. Úgy tűnt. ahogy a nők többsége. hogy nem bízott magában. inkább lelkes. mint önmagában. teljesen tapasztalatlan. Vonzódik hozzá. és minden. mint a könnyű alsóing. hogy semmi értelme ilyen tényekkel előhozakodni. mint a széna egy pajtában. Ez egyszerűen tény. Semmi szükség arra. ahogy felült. és az arckifejezése közömbös . hajadon hölgyek a legrosszabbak. és ezzel küszködött egész felnőtt férfi életében. és számtalan jelét adta annak. Szerencsére Heather a keble elé fogta a takarót. A látvány egy pillanatra megigézte. hogy ketten aludjunk ebben Dehogy nincs! Elfogta a kísértés. És ezen a helyen bizonyosan nem. hogy elmondja neki. És a saját kárán tanulta meg. ami vele jár. Azt mondta magának. amely akadályozná. És a hozzá hasonló fiatal. – Tudom. Kijelenteni például. hogy a takaró alatt nincs más rajta.– Mit csinál? Breckenridge megrázta a köpönyegét. illetve konkrétan rámutasson. A gyertyafény megcsillant az aranygyűrűjén. hogy már nem bízik magában. aztán szeme sarkából az ágy felé lesett. hamarosan valósággá válik.

Dühös volt miatta. nem okozott meglepetést. Az. végtelenül sértő volt rá nézve. az emberek többsége úgy érezte. ez az utolsó szava. hogy ilyen utazás után az esély. Ha ott próbál aludni. – Igen. Heather szeme összeszűkült.. tisztességes akar lenni. és elájul. annyira reszketek. hogy konokul védelmező. hogy máshoz férjhez mehetek. hogy ez a tény bármilyen mértékben hatással lesz a jövőmre.. Ha partnerek és egyenlők. védeni akar. – Értem – jelentette ki éles hangon. Amikor Breckenridge ilyen komoly volt. ha jobban megnézi. – Ráadásul. ha ön eszméletlenül hever? Breckenridge csípőre tett kézzel nézett rá. Ám ha nem vette volna észre. hogy Breckenridge kifogásai mögött milyen megfontolások vannak. hogy nem tudok aludni. Tökéletesen tisztában vagyok azzal. és tisztességesen viselkedni velem. hogy Heather manipulálni próbálja. Breckenridge többnyire kifürkészhetetlen arcán Heather pillanatnyi zavarodottság jeleit látta. vagyis ha valóban óvni. ha együtt vannak ebben az egészben. hogy a kapcsolatunkat tovább bonyolítsuk. hogy kompromittál azzal. megtörténhet. – Ne gondolja. és bizonyos szinten nem igazán értette. És pontosan tudta. az ágy és a fal közötti távolság sokkal kisebb. – Azzal felemelte a mutatóujját.volt. hogy forgolódás közben beveri a fejét az ágy aljába. és mivel itt nincs fűtés. Azt se gondolja. Heather nem tudta. ha mehettem alszik az ágyban. – Értem. És akkor kifog megvédeni engem attól az átkozott nagyúrtól. és a gyűrű ismét villant.. de állta Breckenridge tekintetét. – Én. A gyűrű még mindig csillogott a gyertyafényben. Egyetlen oka lehetett annak. amikor megszólalt: – A padlón fogok aludni. és mintha ez a kis jelenség gúnyolódott volna vele. – Még nem fejeztem be. mint a válla szélessége. elég hideg lett. mert az adott helyzetben nem hiányzik. mivel nyerhetné meg ezt a vitát. gyakorlatilag a nullával .. akkor egy ágyban kell aludniuk. hogy Breckenridge inkább a hideg padlón aludna. hogy nem tett eleget a felszólításnak. akkor feküdjön ide – mutatott maga mellé az ágyba – és melengessen. Heather felemelte a kezét. A gondolat. mint mellette az ágy kényelmében.

högy ilyen megfontolásból tett ajánlatot nem fogadhat el. mit tehetek ott. hogy házassági ajánlatot tegyen neki. – Ugyanolyan jól ismerem az előkelő társaságot. a legkevésbé sem lesz hatással rám. mert a becsület parancsa. Anyja. most már sohasem házasodhatnak össze. és kiderítem. hogy Catriona a saját gyerekein kívül is sok kicsiről gondoskodik. De már az utazás előtt ez volt a helyzet. Most ott áll előtte. mindent elterveztem. hogy elvegye őt.. mit gondol és mond rólam az előkelő társaság. hogy nem keltem el a házassági piacon. sohasem látta meg benne a nőt... Heather ajka mosolyra húzódott. Breckenridge szemébe nézett. Az. és ennyi. Ha egy férfi arra kényszerül. Akármi történjen. és egy ideig ott maradok. hogy valóban vannak tervei. – Szeretem a gyerekeket. és bár arckifejezéséből most sem tudott kiolvasni semmit. az elképzelhetetlen. ám ilyen okból ő sosem fogadna el házassági ajánlatot. – Mik a tervei? Mintha nem hitte volna. Breckenridge néhány pillanatig nem szólalt meg. Néhány hónap múlva a társaság elkönyveli. akihez hozzáment volna feleségül. mihez kezdek életem hátralévő részével. ezért hozzátette: – Pontosan tudom. Mert az egyetlen férfi. hogy ezen a nyáron ellátogatok a Valebe. Ez az utazás csak néhány hónappal hozta előre a terveim megvalósítását. Ezt bizonyítja a vita is. Breckenridge csak azért kérheti meg a kezét. aztán hazamegyek Somersetbe. – Huszonöt éves vagyok. Az utazás következményei nem fogják lényegesen befolyásolni a terveimet. akit feleségül vehet.egyenlő. de határozottan. de nem vagyok hajlandó elfogadni a társadalom által diktált házasságot. Tudja. hogy a teljes őszinteség a legjobb az adott helyzetben. és tudom. Tudni sem fogom. mert ezt tartják az egyetlen elfogadható következménynek. Már gondoltam rá. hogy elrablásomnak és az önnel való szökésemnek milyen megítélése lesz a társaságban. azt ő nem fogadhatja el.. húgai. hogy még mindig túl fiatal hölgynek tartja. és minden ismerőse megérti. Az. a körülmények arra kötelezik. úgy ítélte meg. Sohasem . mint ön – folytatta Heather nyugodtan. hogy Breckenridge-et rákényszerítsek. Megtapasztalom. Már eldöntöttem. hogy a társaság ezek után jogosan követelheti. nagynénjei. és szinte biztos. hogy házasodjunk össze. mit csinál Catriona a segítőivel.

mivel ő Breckenridge. Nézte a fekvő Heathert. Az sem számít. nem marad más választása.mennék feleségül olyan férfihoz. újra mérlegelte a helyzetet. és most már érti. kifinomult. hogy szúrós tekintettel nézett a férfira. Sértve érezte magát. – Elhallgatott. Úgy találta. hogy az volna a kaland egyetlen helyes végkimenetele. Heather pedig Cynster. Majdnem engedett az erős késztetésnek. rendíthetetlen meggyőződését. hogy megmentse a becsületét. mint feleségül venni. a társadalmi elvárások szerint élő úriemberhez méltón gyorsan átértékelte a helyzetet. – Remélem. Nem egyszerűen azért. Az egyszerű igazság – amit Heather nem volt hajlandó felismerni – az volt. és az. ádázul nézett maga elé. ám a civilizált. Breckenridge csak állt. A kezét ökölbe szorította. a fal felé fordult. mert a társaság különben felzúdul és képletesen a fejét követelik. pontosabban a barna szempár bűvkörébe került. amikor azt gondolta. Halkan az ágy mellé lépett. mert meg akart nősülni. Felsóhajtott. hogy ő máshogy vélekedhet. hanem azt. a gondos mérlegelésből kifelejtette őt. és az érzelmeivel küzdött. mint gondolta. ha az kell. hogy össze kell házasodniuk. amit nem vett észre. a legcsekélyebb mértékben sem. hogy a csodálatos terveiből. Nyilvánvalóan tévedett. hogy Heather nem fogja fel. Ez a meggyőződése. milyen következményekkel jár az elrablása. Legszívesebben megrázta volna a kisasszonyt.hogy ő részt vesz megmentésében. és behunyta a szemét. Heather érvei egyáltalán nem rengették meg. Azt. Tehát fogja be a száját – villant a tekintete dacosan –. nem is azért. Dühös volt. hogy járkáljon a szobában. hogy mellém fekszik az ágyban. és valószínűleg az enyémet is. ez a bizonyosság. Még mindig állta Breckenridge rezzenéstelen tekintetét. hogy a kaland után. majd magára húzta a takarót. megkérdőjelezte a következtetéseit. és feküdjön már le! Kirohanását – egyértelmű hadüzenetét – azzal zárta le. így minden világos. lényegesen nagyobb kihívással kell szembenéznie. és Heather sok . aki csak azért akarna feleségül venni. ez a megdönthetetlen hit a legkisebb mértékben nem változott. hogy ennek az utazásnak egyetlen mozzanata sem változtat a jövőmön. Ám nem ez volt. a fejét fogva üvöltsön Heatherrel.

a társaság kényszeríti őket házasságra. Heather haragudna. ha bármi kényszerről volna szó. . hogy Heather mit gondolt vagy érzett. Gyanította. hogy egyáltalán nem megy férjhez: sem hozzá. Ha a Vale-be érnek. a maga előnyére fordítaná a társasági életben tanúsított viszonylagos naivitását. Mert az egy dolog. akkor. hogy Heather nem fogja fel a társadalmi következményeket. Azt. de Heatherrel természetesen sétált rajta.. Mivel azt feltételezte. hogy csalárdul magához kötné. hogy férfiként ő is aktívan igyekszik a házasságra kényszeríteni. Breckenridge arra gondolt. sem más férfihoz. Vagyis minden úgy alakulna. ha most elcsábítja. a nők viszont Heather pártját fognák. hanem azért. házasodjanak össze. mert minden egyéb megfontolás mellett olyan terepen találta magát. és a házasság most már.szempontból ideális feleség lehetne. hogy a bizalmas testi kapcsolat ellenére sem hajlandó feleségül menni hozzá.. Azt gondolná róla. hogy kihasználta a helyzetét. Márpedig a Cynster hölgyek nagyon félelmetes erőt képviselnek. és így biztosítaná a házasságukat. vagyis nem hajlandó feleségül menni hozzá. mert előre látta: ha enged az ösztönei egyre erősebb sürgetésének. ahogy ő akarta. akkor Heather később úgy érezhetné. De felfogta. És nem is akarja elkerülni. és kijelenti. hogy ő úgy látja. Lenézett rá. amelyen – mint régen megfogadta – nem akart járni többé. és elcsábítja. amellyel meg tudná változtatni a dolog kimenetelét Ismerte a Cynster család minden tagját és tudta. És a benne rejlő harcos nem volt hajlandó ezt feladni. nem hajlandó megfelelni a társasági elvárásoknak. bár a Cynster család minden férfi tagja. Nézte a lányt. amiért ráerőltette az akaratát. már csak a férfiösszetartás miatt is az ő oldalán állna. nem feltétlenül jut olyan előnyhöz. és ragaszkodik az álláspontjához. hogy a társaság úgyis azt diktálja. ha Heather toppant a kecses lábával. Eddig csak azért tartotta vissza magát a testiségtől. azt hozva fel mentségére. ha úgy látja. és felmérte az új állapotot. látta a szőke haj arany ragyogását. elkerülhetetlen. teljesen más dolog azonban. mérlegelte és inkább azt vette a fejébe. Ez megváltoztatja és teljesen más megvilágításba helyezi a dolgot. hogy összeházasodnak. ez az érvelés teljesen megalapozott volt. hogy ha elcsábítaná és magáévá tenné. előre eldöntöttnek tekintette. függetlenül attól.

vagy egyszerűen könyvelje el. kioldotta a nyakravalóját. mennyi hely maradt a lány mellett. nézte. Ám ez nem következett be. Ahogy sejtette. A fejét a párnára hajtva próbált ellazulni. Ettől függetlenül rögtön érezte a kellemesebb melegséget. mint szeretné. Nem mintha az meggátolhatna bármit is. Heatherre pillantva tudta. hogy már aludnia kell. legalábbis nem úgy. Az elcsábítás tehát nem javítana esélyein. és lehúzta magáról a nadrágot. önként ajánlja neki. mint a legtöbb fiatal lány iránta való rajongása: az ünnepelt. Túlságosan feszült volt ahhoz. ha meggyőzi. Várta. hogy a felesége akar lenni. hogy a sors mindkettőjükre lesújtson. miközben a férfi elhelyezkedett. Ám ez megfelelő kiindulópont. kigombolta a nadrágját derékban. hogy el ne mozduljon. A Cynster-klánban a családi ügyekben mindig az övék a végső. És tárgyilagosan nézve a helyzetet. Még egyszer alaposan áttekintette a lehetőségeket. Egyetlen más lehetőség sem merült fel benne. A mennyezetet bámulva várta. de ha elcsábítja. mert akkor Breckenridge felé gurul. Előrehajolt. A matrac szélét megmarkolva tartotta magát. hogy továbbra is szorítania keli a matracot. döntő szó. Nem véletlenül ismerik őt az előkelő társaság legnagyobb kéjenceként. Kétség sem fért hozzá. hogy megnyugodjon. Arra biztatta magát. hogy ez a vonzalom ugyanolyan. aztán elfújta a gyertyát. hogy minden idegszálával figyel a neszekre. Egy szál alsóingben elhúzta az ablakot takaró függönyt. ugyan mi vesztenivalója van? A dolgok jelenlegi állása szerint az egyetlen mód. hogy a halvány holdfény beáradjon a kis szobába. tapasztalt férfit csodálják benne. Várta. de semmi sem változott. lerázta magáról a köpönyegét. Aztán rájött. Elfogadta az új célt. Heather nem tudta. hogy elnyerje a lány kezét. hogy . hogy a vágyai csillapodjanak. hogy a férfi elismerte az igazát. Márpedig Heather vonzódik hozzá. vajon diadalmasan mosolyogjon. akkor van még egy adu a kezében. A lepedő fölé feküdt. Heather a lepedő alatt feküdt.ők kerekednének felül. aztán felemelte a takarót. ezért behunyta szemét. azt hagyva sorompónak közöttük.

Nem megy férjhez. Bár ébren maradt. Komoly elhatározással becsukta a szemét. Annyira nem ártatlan. talán még könyörgésre is kényszeríti. álomképek jelentek meg előtte. hogy kimondja. hogy ez olyan kérdés. Természetesen nőként neki kell megtennie az első lépést. hogy Breckenridge levetkőzött. érzéketlennek. tehát mi más lehet ez. Élete várható alakulását tekintve valószínűleg soha nem kerül más férfival ágyba. De hogyan valósítsa meg? Nem kívánt hosszú perceket a megállapítás. hogy rövid. szenvedélyes viszonyuk legyen. Komoly vonzereje volt. hogy amit akkor látott. Látott már meztelen férfit. A bőre bizsergett. . mint viszont? Soha nem kedvelték egymást igazán. Az elméje nem volt hajlandó figyelmen kívül hagyni azt a tényt. hogy tudta.. vagy legalábbis nem annyira naiv.. A gondolatra megborzongott. amelynek még birtokában van. Ha Breckenridge kívánja őt. hogy az alternatíva nem más. Breckenridge legalább annyira vonzódik hozzá. kísértő gondolatok arról. mozdulatlanul feküdt. Az ösztöne figyelmeztette. Breckenridge nem neki való. akkor talán neki kellene könyörögni. Felzaklató. és Breckenridge-et ismerve biztosan kényszeríteni fogja. akkor pedig mi értelme tartogatni? Vajon tényleg veszni engedi a lehetőséget. mint puszta kéjvágy? És nem gondolta már olyan arrogánsnak. sem a húgai nincsenek a közelben. Soha nem adja azt ajándékba férfinak. fiatalabb unokaöccseit és barátait.. hogy az előkelő társaság első számú kéjence szeretkezzen vele? Különösen úgy. ahogy úsztak. mielőtt mellé feküdt volna. minden idegszálával éberen figyelt. Ez az elgondolás nagyon tetszett neki. ami az ágyban van.átadhassa magát az álomnak. nem lesz szüksége a szüzességére. lényegesen különbözhet attól. Nem számít.. és aludni akart. mit akar. távolságtartónak. amikor azt hitték. mint hogy élete végéig megkeseredett aggszűz marad? Különösen úgy. sem ő. hogy milyen lehet vele. mielőtt megadja magát az élete végéig tartó kényszerű magánynak. ridegnek és hajthatatlannak az utóbbi napok történései után.

Féktelen és könyörtelen. hogy Heather ilyet soha egyetlen férfival nem élhetett át... ígéretes. Egy szédítő pillanatra kiszakította Heathert a világból. És lassan csókolta Heathert. ahogy ő. hogyan kell még meghittebben érintkezni. ahogy felkészült. hogy játékra csábítsa. minél többet gondolkodik rajta az ember. Ingben volt. átgördült. vasakarattal visszafogta szenvedélye hevét és háborgó vágyát. Aztán Breckenridge felemelkedett. Szenvedély. amikor Breckenridge végre . Akaratos vágyra késztették. így Heather keze a férfi mellére került. szenvedélyről. Még kevésbé volt bizonytalan Breckenridge testének reakciója. Valósággal fájt.amelynek a megoldása annál bonyolultabb. Mivel nem talált megfelelő szavakat. A csók szenvedélyes. pihegett. Lassan Heather felé fordította a fejét. szerelemről és beteljesülésről beszéltek. és a lepedő fölött feküdt. és bár semmi mást nem tett. csak a gyűrött lepedő. és tudta. Megbabonázták. A csípője Heather csípőjéhez feszült. visszafogott csókok voltak. Aztán Breckenridge véget vetett a szédületnek. Breckenridge testéhez gördült. Soha nem volt még szeretője. de őt szeretőjének fogadja. és felvonta a szemöldökét. Ő pedig elfogadja az elfogadást. hogy megtanítsa. az izmos mellkasát a keblétől alig néhány centire.. egyik tenyerét a szakállas férfiarcra tette. céltudatos és határozott volt. nem alatta. amelyek vágyról. nem volt más köztük. – Én. Érezte a férfitest közelségét. Heather kipirult. Heather köhécselt. Tehát első lépésként elengedte a matracot. ellenállhatatlan akarattal átvette az irányítást. aztán az ajkát az ajkához érintette. és Heather már hanyatt feküdt. Kegyetlenül. de nem szakította meg a csókot. Átfordult. Breckenridge kihasználta a helyzetet. amely elemi erővel hatott Heatherre. és lassan magáévá teszi. Breckenridge hanyatt feküdt.. és csak forgott. és Heathernek tantaluszi kínokat okoztak. Ugyanazzal az acélos.

– Pontosan. hogy van valami a kérés mögött. elég világosan kifejeztem a kívánságomat. . és elmosolyodott.felemelte a fejét. ez a szándéka és a célja. Még sohasem csábított el nőt úgy. – És te? – Én már jártam ezen az úton. úgy fogjuk csinálni. hogy egyáltalán akarsz ilyet játszani – mondta a férfi. – Nem is tudtam. Ez tagadhatatlan tény volt. nyilván érezte. Még sohasem fárasztotta ki magát annyira. Breckenridge képtelen volt uralkodni magán. – Ebben neked van tapasztalatod. és közben a keble Breckenridge mellkasához ért. – Azt akarom. – Nagyon tisztán. – Azt hittem. Breckenridge-nek nagy önuralomra volt szüksége. – Mondd el szavakkal! Heather mély lélegzetet vett. hogy komoly szándékai lettek volna. Aláveted magadat az akaratomnak. – Még mindig nem tudom. hogy akarsz-e. Heather megvonta a vállát. hozzátette. – Azt akarom. – És ha ez nem lett volna elég. tudatosan ejtette ki a szavakat. amit ő nem ért. – Ezzel eljutottam a következő kérdésemhez. Megvárta. de nem húzódott el. – Én pedig azt nem tudtam. Heather nem fordította el a tekintetét. – Ha engedelmeskedem a kívánságodnak – mondta –. és mélyen a szemébe nézett. nem csak egyetlen éjszakára. hagyta. De elég hamar meg fogja érteni. Semmi követelés. hogy erre ne reagáljon. Ám ezt a pozíciót örökre akarja. – Az egyetlen szeretőm. és a szemébe nézett. – De nem velem. mit csinálsz? Heather megnyalta az ajkát. hogy a kérdezgetés ilyen nagy szerepet játszik a játékodban. Ő lesz Heather egyetlen szeretője. ahogy ezen az éjszakán tervezte. ahogy én akarom. hogy a kerek melle csábítóan érjen hozzá a férfi ingéhez. semmi irányítás. hogy legyél a szeretőm. – Tudod te. amíg Heather kinyitja a szemét. hogy szeretkezz velem. Tehát egyetértesz? Heather a szemébe nézett.

A szeme . Minden érzéki tudományát bevetette amit valaha kitapasztalt: simogatott itt és ott. talán egy leheletnyi sürgetéssel. Szenvedélyesebben. és nézte. És hogyan érintse. Breckenridge még célzatosabban mosolygott. és gyengéden belemarkolt. Úgy tűnt. aztán visszacsúsztatta az ujjait a hajába. Lassan kinyitotta a szemét. a távolba révedt. Csak a lepedő jelentett akadályt közöttük. és megcsókolta. Breckenridge lassan. Ezek után nem is olyan nehéz kijelenteni. a keblét a férfi ajkához érintette. és addig húzta. Heather teste kissé megfeszült. És Heather nem is remélt mást. milyen érzelmi vihart kavart benne a csókja. amit csak kér. amelyek a legerősebben felébresztik alvó szenvedélyét. mint előtte. hol érintse. amikor a férfi nyelve végigment a kulcscsontján. hogy ne siessen. amíg Heather teste ösztönösen emelkedett. Heather lélegzete is elállt. Kimond bármit. de szeme tágra nyílt. aztán Heather fölé tornyosult. Ahogy te akarod. és ez a szenvedély nem hasonlított semmihez. majd csókolta. és ebből tudta. ahol Heather a legérzékenyebb volt. ahogy Breckenridge a fogai közé vette az alsóing szalagát. hogy nem fogja meggondolni magát. amikor a férfi nyelvét érezte a nyakán. hogy észleli. amely annyira elsodorta. Megsimogatta Breckenridge arcát. közben a szakálla finoman dörzsölte a bőrét. minden oka megvolt rá. vággyal hullámzott alatta. És a szenvedélyek a megigézésre meg is jelentek. állhatatosan ébresztgette őket. amiről addig álmodott. az választotta el a keblét a férfi izmos mellkasától. és lassan a testére ereszkedett. Izgatóbban. és Breckenridge érezte. Breckenridge egyáltalán nem éreztette vele. Breckenridge nem sietett. és dédelgette azokat a pontokat. Heather lélegzete elakadt. a teste megfeszült. hogy a szeretőjének akarja a férfit. vágyódjon rá. egészen addig. amíg elemi erővel fel nem törtek. hol csókolja. Heather valóban sodródott. ahogyan finoman nyalogatta. – Rendben. hogy szíve hirtelen hevesebben ver. a lüktető szenvedély tengerébe jutott. hogy még egyszer megízlelhesse ezt a mámorító gyönyört. amíg a kis masni ki nem bomlott.Felsóhajtott. és bólintott. hogy függővé váljon. ezért maga felé húzta. Ez az érzéki élmény már önmagában elég volt ahhoz. pontosan tudta.

Heather keble nem volt nagy. Sohasem gondolta volna. milyen gyönyörűséget képes adni neki az ajkával. hogy a testében a vágy fokozatosan erősödik. A lehető legalaposabban ismerte a női bájakat. A saját teste. ahogy a keblét kényezteti. hogy az érzékelése ennyire kifinomulhat az izgalomtól. Heather nem kapott levegőt. és nekifogott. ennyire belefeledkezik. És akkor lassan. És Heatherre. de azért határozottan megmutatkozott. elkerülhetétlenül újabb felfedezések következtek. érintésével a vágy újabb hullámát indítva el. Lassan. a férfi pedig haladt előre. ahogy Breckenridge a nyelvével megnedvesítette.lecsukódott. de a formája tökéletes. Breckenridge ezt pontosan tudta. hogy a bőre ilyen érzékeny tud lenni. Breckenridge rögtön elengedte a keblét. hogy folytassa a tanítást és a tanulást. mert sokat látott. hogy Heather keble ennyire le tudja kötni a figyelmét. hogy megismételje a hosszú folyamatot: szoktatni akarta Heather érzékeit. hogy lassabban haladjon. kényszerítő vágy. gyengéden szopogatta. ám az arc átsiklott a másik kebelre. A saját értékrendje szerint a legszebb. A férfi fejét megragadva akarta irányítani. amikor érezte.. aztán egyre erőteljesebben. majd forró ajka közé szívta a mellbimbóját. Nem is tudta. a nyelvével. tudta az okát. hogy Breckenridge ajkának finom játékától a mellbimbói úgy megkeményednek. hogy megtudja. Akarta Heathert. és Heather rögtön folytatást akart. Arra számított. Heather a szépek között is szép volt. fegyelmeznie kell magát. Ahogy a redőzött alsóing alatt . de a felfedezés elég erős volt ahhoz. mint amilyenre számított. Nem olyan volt. a teste megint megfeszült. Miközben lejjebb csúszott az ágyban a takaró alá.. érezte. hogy teljes mértékben az ösztöneire figyeljen. ám a lány testét felfedezni önmagában is váratlanul lenyűgöző gyönyör volt. Még nem követelőző. Breckenridge nem gondolta volna. A fájdalom rögtön a gyönyörűség tengerébe fulladt. Breckenridge megérezte Heather tétovázását. Mindig is akarta. a szájával. hogy valóságos fájdalmat érez. hogy megborzongott a gyönyörűségtől.

a keze megtalálta a merev mellbimbót. Lehajolt hozzá. amíg be nem telik a látványával. hogy . – Bizony. elkellett fogadnia ezt a vágyat. nézni. Breckenridge felnézett. aztán Heather mellé simult. A dörzsölő érzés az érzéki fegyvertár hasznos kiegészítője. Heather felhevülten pihegve várta a következő leckét.tapogatózott. halk nyöszörgését. ahogy abban megállapodtak. Lenézett oda. Elhúzódott. de ösztönösen tudta. miközben ő a testét gyengéden birtokba vette. megcsókolta. Amikor Breckenridge végre felemelte a fejét. amennyire ő akarta. hogy már a karjában van meztelenül. és váratlanul a köldököt harapdálta. Aztán erőteljesebben markolta meg a mellét. Breckenridge érezte az izgatott várakozást. Legalábbis nem annyira. Előbb az ajak és nyelv. hogy úgy maradjon. de a férfi nem engedte. Az ajak érzékibb. Annyira akarta megigézni. és lejjebb mozdult az ágyban. És elégedett volt.. – Csiklandós vagy? – Nem. ahogy nyaldosva haladt egyre lejjebb és lejjebb. az ajkát a gyönyör újra hosszú játékra csábította. hogy Heather megfázhat.. ha Heatherrel egyszerű érintéssel kezdi. elengedte a lány keblét. és hagyta. dédelgette. élvezhesse testének szépségét a holdvilágnál. azzal nem okozna altkora meglepetést neki. amit nagyon próbált visszatartani. Breckenridge érintésekkel szokott előbb érintkezni. Breckenridge ehhez az alapelvhez ragaszkodott. mint a kéz. Engedje vezetni macát. az érintés később jöhet. és nézhesse. ahol az alsóing áttetsző redői alig takarták a combtőnél látszó göndör barnaságot. Megszűnt a veszély. az túl szokványos. Gyönyörködhessen benne. hogy Heathert az érzékei tökéletesen alárendeljék neki. a szabad kezével a keblét simogatta. mire Heather meglepetésében halkan felnevetett. mert látni akarta. Csak az számított. csak a szakállad. Érezte. Hallotta Heather gyönyörtől terhes sóhajtását. kéjes. simogatással. Azt akarta. Heather moccanni akart. hogy Heather nézi. és azt dörzsölte.

simogatta. alig érintve a belső comb érzékeny bőrét. megérintette Heather lábfejét. Miközben küszködött. Csak támaszkodott mozdulatlanul. Breckenridge itt is magabiztosan irányított. és egy ujjnyira állt meg a megbabonázó göndörségtől. amíg Heather vágya lángra lobban. Meztelenül. ahogy Heather keze a mellkasára simult. Heather a tenyerével simogatta. – Meg akarlak érinteni. az ing alá. ami jólesik neki. Breckenridge tétovázott. Mint minden nőnél. és alig észrevehetően elmosolyodott. hogy teste kétségbeesett akarással feszüljön a testének. de Heather nagyon határozott volt. Kicsit arra a szenvedélyre emlékeztetett. izzó szenvedélyét. hogy Heather keze a derekára csúszik. Kinyújtotta a kezét. Méghozzá sokkal nagyobb szenvedéllyel. és lassan másfelé fordította figyelmét: a hosszú combra. mint amit addig mutatott. és haladt tovább.megmaradjon ez a feszültség. Ennyit arról. és az arcát a két keze közé fogva csókolja újra. hogy Heather ezt az érintést tüzes vonalnak érzi a csípőjén. . majd szította. felfelé húzta. Az érintése elvonta Breckenridge figyelmét annyira. körözött a térden. amelyet Heather engedett szabadon magában azzal az első. megragadta az ing szegélyét. Felszisszent. Breckenridge oldalra fordult. hogy Heather el tudott húzódni a csókból. és félig ülve átrángatta a fején. hogy Heather tegye. hogy kiszabadítsa karját az ingből. Megvárta. akit valaha ágika vitt. és hagyta. rángatta. bátor csókkal. követelte. aztán felemeli kezét. a mellén. és a mögötte rejlő sokkal forróbb finomságtól. ahogy megérintette. és tudta. hogy felemelje. megmarkolta az inget. nem igyekezett fel oldani. Akkor érezte. Ám Breckenridge ezúttal tovább húzta az ujját. a derekán. miközben Breckenridge megismételte a másik láb ráérős simogatását a talptól a comb tövéig. végighúzta ujját lassan a lábujjakon. táplálta a vágyát. a lábikrán. Heather lélegzete újra elakadt a tehetetlen várakozásban. Heather megérezte a hallgatólagos beleegyezést. hogy nincs semmi követelés.

és hagyta. ujjaival körbejárta a mellbimbót.. Kétségkívül szűz volt. Ám miközben Breckenridge minden érzéke zsongott. a tudata mélyén feljegyezte. hogy minden szűz ennyire odaadó volna. aztán Heather fölé került. aztán letépte róla az összegyűrt selymet. Többségük csak hanyatt feküdt. de Breckenridge-nek erős kételyei voltak afelől. amit a férfi tett vele. Magához húzta Heather fejét. egészen a tomporáig. Breckenridge az arcát akarta látni. és Heather arcát a két tenyere közé fogta. és hagyta. Heather újra harapott. hogy hagyta. mint a vas.kitapintotta az izmokat. hogy kifejezetten élvezi. tomporát. hogy csókolja. Apró. Egyik tenyerét lecsúsztatta a lány meztelen hátán. Utánozta. hogy szeresse őket. A szándéka olyan újdonság volt Breckenridge számára. és a gyönyörűség ígéretében tobzódott. tapogatta egyre lejjebb. kevesen igyekeztek szabadon viszontszeretni. finom nyalogatással haladt a mellbimbóig. Márpedig ahogy Heather visszahúzódott a csókból. Heather éppen a másik mellbimbóra akart áttérni. olyan incselkedőn és kihívón. ahogy meri. azon gondolkodott. lemeztelenítette csípőjét. különben Heather valószínűleg nem lett volna képes olyan következetesen arra összpontosítani. hogy Heather szinte követelje. karcsú combját.. Breckenridge hagyta magát. beszívta. és adja át magát neki. Heather fölé kerüljön. érzéki tekintete azt mutatta. A két ruganyos félgömböt simogatta. hogy Heather szabadon. hogy mostantól újra ő diktálja az ütemet. és Breckenridge megvonaglott. Szerencsére a gyűrött lepedő elválasztotta altestüket. Heather csodálata végtelenül jóleső érzés volt. És Heather teljes súlyával nekitámaszkodva az ágyra nyomta. A lábikrán bújtatta át az alsóinget. amikor Breckenridge felemelte a kezét. kemény lett. jelezve. És bár annyi nő nézett már rá ennél kéjesebben. Várt. majd még feljebb csúsztatva a tenyerét az erős vállat simogatta. Mielőtt megállíthatta volna. mert olyan érzéki kíváncsiság tombolt benne. vadul csókolja. és gyengéden megharapta. És élvezni a szeretést. csókolta. és a . hogy viszonozza a kapott gyönyört. és izzó vággyal csókolta. vajon a szűz leány mit fog tenni ezután. miszerint kevés ilyen bátor és elszánt nőt ismer. amelyhez hasonlót még soha nem tapasztalt.

Hirtelen megszakította a csókot. Breckenridge nyelvének hegye a göndör pihék alatt körözött. Ettől az érintéstől Breckenridge önuralma kis híján megingott. markolta a lepedőt. Egyáltalán nem érzett félelmet. és a várakozásaival ellentétben attól a pillanattól fogva. Breckenridge pedig az érzékek feltartóztathatatlan zuhatagával viaskodva értőn. Ő kezdeményezte... Heather keze kissé bizonytalanul felemelkedett. és gyengéden megsimogatta a borostás arcot. a legcsekélyebb aggály sem merült fel. lefelé csusszant az agyban. Ez az egész. meztelenül az agyban. megtapasztalni mindent. Heather teste megfeszült. hogy Breckenridge őt akarja. De voltak tervei. hogy a szíve hevesen dobog. Alig tudta elhinni. Lenyomta Heathert az ágyra. Közben egyetlen pillanatra sem szakította meg a csókolózást. Aztán magához vonta. és Heather el akarta érni a férfit. sikerült ellenállnia az egyre erősebb késztetésnek. mintha így akarta volna lehorgonyozni örvénylő érzékeit. hogy megcsókolta Breckenridge ajkát. erős karjával lefogta derekát. de az ujjaival csak a hajába tudott beletúrni. és amire mérhetetlenül vágyakozott. apró mozdulatokkal dédelgette. miközben még féktelenebbül nyalogatta és . Finoman irányított. ám nagyon vágyott érezni. hogy Breckenridge ilyet tesz. amelyet a tapasztalt nőcsábász felismert. és egyre nagyobb szenvedéllyel birtokolta az ajkát. és ágaskodó hímtagját nyomja a combok közötti forróságba. Heather érezte. el akart húzódni. Előbb a göndör pihékhez érintette az ajkát. gyönyörűséges. nagy tapasztalattal édes remegést idézett elő a testében. Olyan egyszerű. kitűzte magának a célt. de Breckenridge megelőzte. aztán az ölébe hajtotta a fejét. Alig kapott levegőt. hogy egyszerűen tépje ki a lepedőt testük közül. megismerni. majd Heather halk. hogy a gyönyörű két kicsi kebel az ő szőrös mellkasához préselődjön. Mohón kívánta. a testében gyönyörködik és gyönyört akar – teljesen természetesnek és helyénvalónak tűnt. ártatlan vágy volt ebben az érintésben. ahogy ott fekszenek egymás mellett felhevülten. hogy menten belehal. a döbbent felismeréstől remegő sóhajára lejjebb hatolt. ő akarta. hogy megérinthesse. szégyent. erős kézzel megragadta és széttárta Heather combját. magához szorította.selyem teljesen lecsúszott. és mozdulatlanságban tartotta.

Benyomult. aztán nagy erővel átnyomult a szűzhártyán. mozgatta előre-hátra. Breckenridge megragadta Heather kezét.simogatta. kényszerítette Heathert. ahogy Heather fölé emelkedett. mohón. Heather testét megfeszítette a gyönyör édes lüktetése. tilalom. És akkor érezte. Abban a pillanatban. Breckenridge addig juttatta el. A lángok felcsaptak. és Heather pihegve a következő érintést várta. közelebb nyomult. lüktető falloszt. de csak egyujjnyira. . Az ujjait mozgatta odabent.. türelmetlenül.. – Most! És megtalálta a kemény. lángnyelvek csapnak ki a bőréből.. – Hamarosan. Heather felkapta a fejét. eljött az idő. szemérmetlenül vágyott a következő nyalogatásra. A finom ujjak simogatva végigtapogatták a férfi ágaskodó nemi szervét. sóvárgó vággyal. elkapta a heves vágy kényszere. leszorította. intelem. amennyire Heather még bírta. mohón remélt valamit. Breckenridge hosszan élvezte nyelvén az édes ambróziát. Hallotta Heather sóhaját... és ugyanazzal a mozdulattal kihúzta ujjait a szűk résből. Szélesebbre tárta Heather combját. aztán két ujját tolta be a még lüktető hüvelybe. még. kéjjel. amikor az ösztön azt súgta. és nyelvét beljebb tolta. amely kitöltötte a tenyerét. és magához rántotta egy minden korábbinál szenvedélyesebb csókhoz. A szabad kezével megragadta a fejet. hogy teljesen magába fogadja. hogy az önuralom teljesen elhagyja. Breckenridge az utolsó pillanatban eszmélt. még tovább erősödik. sürgető mámor vett rajta erőt. előkészítette a terepet. Vele is forgott a világ. és a tenyerével fojtotta el a kéj kitörő hangját. drágám – suttogta. Visszahúzódott. Heather ajkát olyan szenvedéllyel csókolta. Még mélyebbre hatolt. hogy levegő után kapkodva kapaszkodott belé. Heather úgy érezte. és a falloszát oda illesztette. mélyebben belényomult.. Breckenridge visszahúzódott a heves ölelésből.. Heather megremegett. és nyomukban felperzselődött minden gátlás. és ez még. Megragadta a csípőjét. ahogy a sürgető vágy és szenvedély elszabadult. és egyre érzékenyebbé válik. kényeztette és szorította..

a feltámadt vágy elől. Őt is magával ragadta a tomboló szenvedély.. követelte és elvette a gyönyört. A körmeivel végigszántott Breckenridge hátán. nem volt menekvés a szenvedély.. Breckenridge majdnem méltatlankodott. túl kimerült volt ahhoz. Aztán fokozatosan az érzékek újra működni kezdtek.. csapdába ejtette a megsemmisítő testi szerelem. Abban a pillanatban semmi sem számított. amelynek nem lehet ellenállni. hogy alig kapott levegőt. az övé legyen.Breckenridge lassan akart haladni. Breckenridge beleveszett a pillanat varázsába. a szükség. hogy megmozduljon. hogy magaba fogadja. és engedett a nőiség ősi követelésének. és újra beléhatolt keményen. és Heather erről csak azt tudja mondani. megigézte. a csípőjét fel. csak az. vággyal. minden könyörtelenül mély lökéssel őt akarta. ölelje. mintha valami örvény húzná egyre magasabbra. és halkan a férfi nevét nyögte. elsöpörte arcából a nedves hajtincseket. Heather feléje fordította a fejét. Félig Heatherre hanyatlott. akarással. belékapaszkodott örömmel. Előtört belőle az ősi ösztön. a gyönyörtől és szenvedélytől szédülve. izgalmas volt. Heather vele mozgott. Ám mielőtt megmozdulhatott volna. semmi más. Aztán Heather teste megemelkedett alatta. Elfogta. hogy magába fogadja teljesen. Minden erős behatolás kitöltötte. és Breckenridge próbálta elfojtani a kéj kiáltását. vonaglott alatta. a hüvelye erősen lüktetett. rabszolgájává tette a sürgető vágy. ezúttal is felzokogott. hogy majdnem belepusztult. újra a csúcsra ért. A kielégülés nagy hulláma olyan erős volt. És. Heather nem tudott másról. Finom? Olyan heves szeretkezés volt. Lehullott az álarc. Érezte a férfi keménységét a testében.. es az ajkát a borostás archoz érintette. Ez volt számára.. hogy érezze.. nagyon finom. – Ez. – Köszönöm – sóhajtotta. és az érintése megnyugtató. ahogy az orgazmus átszáguldott a testén. Életében először teljesen az igézet hatása alá került. meg szerette volna mutatni Heathernek a szerelem gyönyörűségének minden apró finomságát.. Heather simogatja. Kifulladva. hogy „finom”? . de Heather sürgette és az önuralom reménye szertefoszlott. A finomságnak halvány jele sem maradt.emelte.. csak a férfitest diktálta ritmusról.

de ott nem volt semmiféle útmutatás. Behunyta szemét. Hosszú szerelmi élete során először fordult elő. és mély álomba merült. mit kell tenni. édesen nyöszörgött. Breckenridge a kielégültségen kívül megmagyarázhatatlan elégedettséget érzett. Hanyatt fordult mellette. Nézte Heather arcát. Aki mindig tudta. csak a keze mozdult. Bizonytalan. és kinyújtotta a kezét... a mennyezetet bámulta. Breckenridge arcát simogatta. Pedig ő volt az. Magához vonta Heathert. majd engedett a késztetésnek. hogy úgy érezte. és teljesen elernyedt az ágyban. – Aludj. ismerte a szeretkezés minden árnyalatát. önelégült énjét. Néhány pillanattal később Breckenridge odafordult felé. Aztán sikerült elég erőt összeszednie ahhoz. feje alatt karja volt a párna. Breckenridge homlokon csókolta. Heather sóhajtva. Tétovázott.Heather hanyatt dőlt. aki elvileg tapasztalt volt ebben. amelyen elégedett boldogság látszott. Nem találta a finom modorú. . Heather nem szólalt meg. és végre elernyedt Breckenridge mellett. hogy felemelkedjen Heather testéről. hogy minden tekintetben meztelen.

és elővette a zsebóráját. hegyű terepen kell . Reggelizés közben is jó kedve volt. Az a tevékenység legvadabb álmait. felemelte a takarót. hátukon vitték a táskáikat. akinek az arca egész reggel kifürkészhetetlen volt. Aztán eszébe jutott valami. – Még egyszer megnéztem a térképet.. Minden jel arra utalt. ezzel segített az idős párnak. és érezte. Megkönnyebbülten kászálódott ki a takarók alól.. és nincs a szobában.. aztán megnyugodva nekifogott a mosakodásnak.TIZENEGYEDIK FEJEZET Másnap reggel Heather arra ébredt. Vérzett kicsit. ám nagyon valószínű. Háttal állt Heathernek. azon túl a fürdőkamra ajtaját. hogy az izmai nem szokták meg a. hogy estére elérünk a völgybe. Cartwrightot pillantotta meg. hogy Breckenridge már felkelt az ágyból. a testében még kavargóit a jóleső érzés. ha megállás nélkül megyünk. amikor Mrs. aztán visszatette a zsebébe. Amikor a nap magasabbra hágott. és elindult. kéz a kézben sétáltak ki Gribtonból. Cartwright szólt neki. mennyi az idő. számára szokatlan éjszakai tevékenységet. hogy fát vágott. és gyorsan felöltözött. – Határozottan fogta meg Heather kezét. be a fürdőkamrába. aki éppen kis halakat sütött serpenyőben. hogy megszálltak náluk. becsukta az ajtót és bereteszelte.. vagy legalább a közelébe. mivel a Cartwright házaspárral és Breckenridge-dzsel ült az asztalnál. megállt. és a lepedőt nézte. és Mrs. és felfogta azt a néhány cseppet. Breckenridge kintről lépett be. Kiosont a hálószobából. Megnézte. Breckenridge. – Még csak kilenc óra van. a sercegés minden hangot elnyomott. – Hála az égnek! – sóhajtott fel. de alsóing nélkül. legerotikusabb fantáziálásait is felülmúlta. sikerült segíteni nekik azzal. gyorsan kijutott a házból. Kilesett az ajtón. Mosoly áradt szét arcán. hogy nehezebb. Az ablakon kinézve a hátsó verandára vezető ajtót látta. de az alsóing ott volt alatta összegyűrve. Heather úgy érezte. Lehet. Ásított. Ahogy visszaértek a Dunscore és Kirkland felé tartó útra. nyújtózkodott. amely félig nyitva volt.

Azon kívül. hogy a jövőben külön utakon járnak. aki eleget tud tenni korábbi és újabb elvárásainak. vidáman bólintott. Az érzésre. és érezte. táncolt volna. ám a mellette lépdelő férfi iránti tiszteletből egyenletes léptekkel haladt. hogy szíve csordultig telt hasonló fényességgel. Az éjszaka eseményei még tovább árnyalták Breekenridge-ről alkotott véleményét. Úgy gondolta. hogy tervezett életútja nem változott. hogy felnyitotta a szemét. az örömteli összebujasra utána. hogy Heather ne gondoljon az éjjel történtekre. és remélheti. milyen ez. hogy Breekenridge-nek is megváltozott a róla kialakított véleménye. hogy ma éjszakára is szállást kell találnunk valahol. A leírhatatlan gyönyör ellenére tudta. És erős kétely támadt benne. Természetesen lehetetlen volt. es az lényegesen lelassít minket. Erre a gondolatra elmosolyodott. A meghittségre. a meghatározhatatlan lelki és testi kapcsolatra. a testi élményre. méhek zümmögtek az ösvény melletti bokrok között. Breckenridge-et már évekkel korábban letámadta volna. harmatosnak. a pillanat varázsára. mint az elmúlt éjszakán. hogy elvesztette a szüzességét. mint az elmúlt éjszakán. Gyönyörű tavaszi idő volt. A következő néhány nap. akármilyen hihetetlenül jó szerető is. ám éppen ezzel mindig az elkerülhetetlenhez jutott vissza. ígéretesnek látszott. akit a társasági illem kényszerít rá. Sohasem fogadna el olyan férjet. – Meglehet. ám az nem változott. ha tudta volna. – Heatherre pillantott. Talán a közvetlen jövőjük változott. hogy tudatosan kerülte ezt a tevékenységet annyi éven át. madarak daloltak. az ő lépteihez igazította a tempót. Ugyanúgy. Szótlan meghittségben haladtak egymás mellett. El sem tudta hinni. hogy él-e más férfi a világon. Heather csodálta a látványt. Heather mosolya szélesedett. a nap sütött rájuk. Breckenridge régen megtanulta. Heather mosolyogva. Hála Breckenridge-nek.haladnunk. – Biztosan lesz valami kis falu vagy tanyaház. Egyenletesen haladtak áz előttük magasodó hegyek fele. Ugyanúgy. Legszívesebben szökdécselt. Minden frissnek. hogy alkalmazkodjon az útitársához. valami határozottan más . ezért nem is élvezhette annak kifejezett előnyeit.

mert Breckenridge tudni akarta – valószínűleg szüksége is volt rá. Talán ez a változás mindig bekövetkezik. Az is lehet. hogy az egyik ilyen dolog újra megmoccanjon. kitalálná a tervét. Más dolgokat is megváltoztatott. hogy átlépett a testi szerelem küszöbén. megalapozta a jogát. Breckenridge a szeme sarkából figyelte Heathert. magabiztos léptekkel haladt. és ne hívja fel magára Heather figyelmét szükségtelenül. Látta derűs. Küzdött. amelyek átcsaptak rajta. akkor pedig Isten irgalmazzon neki. és feíszabadultabb volt a társaságában. nyugodt. hogy elcsábította Heathert. mint a többiek. mivel mindig tudtak meglepetést okozni. Azt akarta. ha egy férfi és egy nő bizalmas viszonyba kerül egymással. Több szempontból is. Még ha Heather nem is jött rá. felbontotta köztük az egyensúlyt. már régen megtanulta. Rosszabb. hogy tudja mire gondol. amit ne tapasztalt volna már vagy ezerszer. hogy ez mihez vezethet. és ment tovább. Visszafordíthatatlanul. mit gondol most róla. Az együtdéttel kapcsolatos erős érzelmek teljesen új tapasztalatot jelentettek számára. amely az együtt töltött éjszaka után egyre nőtt benne. a tekintetével pásztázta a vidéket. hogy e vonatkozásban Heather sem más. hogy ne fogja erősebben Heather kezét. hogy hagyjon alá a birtoklási vágy. hogy elrejtse az igazi érzéséit – olyan érzelmeket. hogy maradjon nyugton. Számára azt. mire gondol. és nem lenne hajlandó együttműködni vele. megkérje a kezét. hogy rosszabb. De csak a pillanat felzaklató vibrálására. Ezért rendkívül fontos volt. . Maga a gondolat elég volt ahhoz. ne próbálja megjósolni. közben folyamatosan figyelt. de azzal. És az érzéknek hullámaira. hogy amint véget ér az utazás.lett. nem várt olyasmit. Bármilyen tapasztalt volt is a nőkkel. és az éjszaka okozta változásokkal küzdött. Ha pontos képe volna arról. Elgondolkodott a lehetőségeken. Azzal. Nem tudta volna megmondani az okát. de sokkal közelebb érezte magához Breckenridge-et. es biztos volt abban. amelyeket nyugtalanítóan erősnek talált – Heather elől. hogyan működik a gondolkodásuk. Szerette volna megtudni. hogy szeretkeztek. de tűnődő arckifejezését. döbbenetes intenzitására tudott koncentrálni. Arra figyelmeztette magát. Egyenletes.

és elindult észak felé a glasgow-i úton. ahol az ösvényt szinte teljesen elmosta egy kis patak. de ezek mellett a nem is olyan rejtett sebezhetőség érzése nagyon zavarta. amely megfelelően leírja. Breckenridge kihasználta. Az előző éjszaka történtek kőbe vésték. hogy még hathatósabb érvekkel kell előhozakodnia. hogy megváltoztassa Heather makacs elhatározását. hogy Heather megváltoztatta az elképzelését a saját jövőjével kapcsolatban. és egymás kezét fogva folytatták útjukat. Breckenridge nem tudta kitalálni. A lehetőségeit mérlegelve határozott léptekkel haladt. mit gondol Heather. hogy feleségül vegye. Felkelt már a nap. hogy el ne essen. hogy kihasználjon minden adódó lehetőséget. Az út együk oldalán fatörzseket fektettek le. segítette az utolsó lépését. és minél jobban magához kösse szenvedéllyel. és határozottan vágyik rá. Breckenridge lépett a fákra először. hogy az övé lesz. mert a felesége lesz. Mivel szilárdan eltökélte. amit meg soha egyetlen szeretőjével sem tapasztalt. nyilvánvaló volt. bátorító szemvillanás azt sugallta. majd Heather kezét szorosabban fogva haladt előre. Ezt a lehetőséget nagyon érdekesnek. amikor a magát McKinsey-nek nevező férfi kilovagolt Dumfiriesból. Érthető. Amikor a fatörzsekről végre ismét szilárd talajra jutott. . Heather a másik kezével a szoknyáját fogva követte. Heather az a hölgy. hogy nem volna ellenére megismételni az előző éjszakai hancúrozást. Az elmúlt éjjel történtek után nem is lehetett más választása. Idegesség. csábítónak és addigi kapcsolatukat tekintve kívánatosnak ítélte. amikor Heather csak a lépéseire figyelt. hogy könnyebb legyen gyalog átkelni az ingoványos részen. Aztán megfordult. és ha vele lenni olyan érzés.Elég nyugtalanító. vággyal. Breckenridge szamára. Heather azért különleges. és az arckifejezését fürkészte. hogy Heather a felesége lesz. ám komoly kétségei támadtak. akit a feleségének akar. mit akar tenni. megragadjon minden alkalmat. Ez az egyetlen szó. megtartotta. Természetesen rajta múlik.. Olyan részhez értek. A tekintetük egy pillanatra találkozott. hogy ezek után fontosabbnak érzi.. elégedett. ez könnyen lehet azért. mert gondolatban már elhatározta. amit érzett. az örömtől csillogó. kéjjel. de az ajkán a kis mosoly.

Kövekre ültek a csobogó víz fölött. hogy mi történt. hogy ne vegyék észre. és soha nem is volt az. és képet alkot a kapcsolatuk természetéről. hogy az a legbölcsebb. Az úton számos hosszú. Eszébe iutott az öregasszony. Mivel egyre nagyobb bizonyosságot szerzett. ahogy lovagolt az úton. És Dumfries olyan távolinak tűnt. ha előbb megfigyeli őket. Le hetséges. hogy átgondolja. Néhány óra múlva meglátja őket. ha nem lett volna kénytelen elraboltatni őt. és megálltak egy patak pártján a Dumfriesban vásárolt élelemből falatozni. nyílt szakasz volt. Ha látja. a zöld dombok eltakarták előlük a kilátást déli irányba. huszonnégy óránál sokkal távolibbnak. hogy rajtuk kívül nincs más élőlény a környéken. mi a legjobb. tudni fogja. hogy a lány kísérője nem állástalan ügyvédbojtár. bár nyilván nem ez volt az eredeti szándéka. Meg kell bizonyosodnia róla. sőt a helyzet talán segíti is az ügyét. ettek és visszanéztek a hullámzó dombokra. . úgy. hogy másképpen cselekedjen. hogyan viselkednek egymással. Bár egy ideje felfelé haladtak. De a dolgok állása nem tette lehetővé. Bosszúsan felsóhajott. akitől a dumfriesi piacon vették. és meglesz az a kényelme. úgy döntött.Biztosra vette. Micsoda fordulat. ami akkor volna. hogy a történteket a maga hasznára tudja fordítani. amit tehet. és lovagolt tovább. hogy sértetlen. Függetlenül attól. Ha meglátja őket. a nap már magasan járt. mintha kettéosztotta volna az életét „akkor” és „most” részekre. mit tegyen. közben Hercules patáinak egyenletes dobogását hallotta. az első és legfontosabb feladata az volt. hogy a jövője – vele vagy mással – biztosított. Heather az egyik táskából almát vett elő. és ha ez bekövetkezik. hogy megmentse Heather Cynstert. könnyű lesz a távolból figyelni. A fejében kavarogtak a lehetőségek. Ami köztük az éjszaka történt. Jó néhány órát töltött az éjszakából azzal. Amikor Heather és Breckenridge Kirkland kozeleoe ért. hogy megtalálja a Cynster lányt és kísérőjét. A látványból azt feltételezhették volna.

állástalan ügyvédbojtár álruhájában. milyen volt vele Breckenridge az utazás során. Amint visszaérnek a civilizációba. Érezte. majd újra az ösvényre nézett.Heather önkéntelenül elmosolyodott. hogy férfiszépsége nem tűnt fel annyira. hogy kihasználja a pillanatot. aki tudja. Az ajka mosolyra húzódott. Ő az egyetlen. Már elhatározta. és tekintete a mezőket pásztázta. Természetesen valahányszor odanézett. amit együtt tölthetnek. ha nem is azonnal. mennyi ideig tarthat. a kísértés. hogy a lehető legtöbbet kapja tőle a rövid idő alatt. hogy bár úgy tűnik. másképpen viselkedett vele. mit csinál éjjel. Akárhogy is. de nagyon hamar. Breckenridge látta a lány arcán az örömet. hogy a test gyönyöreibe bevezette. és vonakodva megállapította. és ha lehetséges. Amíg Breckenridge csak az övé. biztonságosabb helyzetben elfogta volna. leborotválja a szakállár’ megszokott ruháit hordja. mint Londonban. Heather megállapította. teljesen egyedül vannak a vidékén. a viszonyuk úgyis véget ér. az előkelő társaság kedvence. megragadja az alkalmat. A napon üldögélt a férfi mellett. mert Breckenridge éppen kenyeret falatozott kemény sajttal. és átengedte magát a képzeletének. hogy a szeretőire elég hamar ráunt vagyis igazan az áll leginkább érdekében. hogy elősegítse új tervének . Fogalma sem volt. ahogy az enyhe szellő simogatja az arcát Behunyta szemét. mennyi ideig lesz képes fenntartani Breckenridge érdeklődését – mert köztudott volt. Mert látta az éjjel úgy. arcát a nap felé emelte. még egy kicsit tágítani tapasztalatainak horizontját Amint visszaérnek a civilizációba. Szakálla elrejtette szigorú. Előrenézett. Máshol. és furcsa módon emberibb volt. Addig azonban ebben az állapotában Heather a magáénak tudhatja. hogy a holdfény megvilágította a meztelen testét. arisztokratikus vonásait. mindenképpen újra akarja tapasztalni azokat a gyönyöröket. Sohasem felejti el ezt a pillanatot. Azon kívül. Élvezte az elet minden apró örömét. és újra Breckenridge lesz. hogy igazán gyönyörű. Biztosan meg kell állniuk éjszakára egy háznál vagy pajtában. amelyekben az elmúlt ejjel része volt. máskor. ahogy ott állt karnyújtásnyira tőle a londoni nőcsábász. Jelenlegi külseje csak egy másik. kitalált ember személyisége. ez nem így van.

hogy próbálja : magához kötni. Breckenridge várt. miközben lovagolt vissza Dumfriesba a glasgow-i úton. pajtában. Kéz a kézben. vagy letértek az útról és másfelé mentek. és nagy önuralom kellett hozzá. és felállt. ha holnapra a völgybe akarunk érni. hogy érdeklődjön a pár után. hogy Heathert magához kösse.bar olyan módon. Heather biztonsága elnyomta a késztetést. hogy fogalma sincs. mennyit látott. hogy levegye róla a tekintetét. majd a kezét nyújtotta a férfinak. hogy felsegítse. könnyű léptekkel – láthatóan elégedetten – egymás mellett haladtak Kirkland felé. akkor már majdnem hazaért volna Heather Cynsterrel. felkapta a hátitáskákat. – Mennünk kell. ami azt jelentette. minden lehetséges pihenőhelynél. hogy miközben az éjjel mindent megtett. Egészen Thornhillig nem akadt a nyomukra. és a kezét nyújtva hagyta. Kirkland nyugat felé van. és az ajkán megjelent az a furcsa kis mosoly. az ujjaik összefonódtak. A birtoka. A McKinsey álnevet viselő férfi átkozódott magában. nem látta-e őket valaki. A kezét nyújtotta. De így kénytelen volt megállítani minden észak felé haladó utazót. . őmaga visszavonhatatlanul kötődött Heatherhez. és elvezette a patak mentén vissza az ösvényre. Újra Heatherre pillantott. hogy merre. Még nagy utat kell megtennünk. Heather bólintott. és mindenki. Ha minden úgy történt volna. majd átadta neki a csomagját. Arról fogalma sem volt. – A következő kanyar után rátérünk egy nagyobb útra. és ellenőrizni. aki a birtokon él.megvalósulását. megelőzte őket. ismét biztonságban lehetne. Breckenridge szorosan fogta a kezét. mennyit következtetett ki Heather. És Breckenridge-nek hirtelen eszébe jutott. kocsmánál. de. ahogy eredetileg eltervezte. Ráadásul még nem békélt meg a gondolattal. amíg Heather lesimította szoknyáját. Heather csak bólintott. Elfordult. hogy megálltak valahol. amit nem értett teljesen. – Köszönöm. Kénytelen volt megállni minden kis háznál. Heather ránézett.

egyszerűen nem hagyhatta. vajon a Cynster lány megéri-e a fáradságot. Teljesen az ő felelőssége. és gyorsabb vágtára fogta. hogy Heather Cynstert esetleg veszély fenyegeti.. Herculest vágtára fogta. miközben arra gondolt. Lemondó sóhajtással lovagolt tovább. hogy látták-e a fivérét és a kedvesét. Thornhilltól délre nem volt sok leágazás. és a legtöbb elején volt kunyhó vagy tanyaház. tagadhatatlanul és kizárólag az ő fondorlatos tervének nem kívánt következménye. . Megsarkantyúzta Herculest. hogy az úton kérdezősködik. és baja essen. de nem volt más választása. Az ő hibája. Miután egy megkérdezett kisbirtokostól újabb tagadó választ kapott. Az. ezért könnyű yolt érdeklődni. hogy felhívja magára a figyelmet azzal. nyeregbe szállt.Nem állt szándékában. hanem a pusztaságban. hogy az esztelen nőszemély elszökjön. hogy nem a családja biztonságában van Londonban. hogy ezt helyrehozza. Ha nem szökött volna meg valami ügyvédbojtárral. Délben mindenki a mezőn dolgozott.. Akármilyen érveket hozott fel. Ezért az ő felelőssége.

bár nagy emelkedőkkel nem kellett megbirkózniuk. fehérre meszelt falú ház felé. nincs egy nagyobb falu a következő kanyar után – szólt Heather. Talán figyelmeztetni akarta? – Csak érdeklődünk. – Próbálkozzunk az utolsó háznál. így semmi esélye sem volt. vagyis nem kockáztathatjuk. hogy volna-e esetleg egy szobája. hogy még aznap elérhetik a völgyet. oldalán Heatherrel késő délután ért egy kis faluba. és megszemlélték az ösvénytől kicsit távolabb álló három kis házat. ha a hegyeken átvezető kevésbé nyilvánvaló utat választják. amelynek a neve a térképe szerint Craigdarroch volt. és bólintott. Heather odafordult hozzá. beljebb csukta az ajtót. a közeli kanyar felé intve az ösvényen. kihúzta a kezét a férfi tenyeréből. Breckenridge azt remélte.. Úgy látom. és a kiválasztott útvonalról letértek a sokkal keskenyebb útra. majd bekopogott. Breckenridge megigazította vállán a poggyászt. Ki nem mondott egyetértésben. és a keskeny résen kiszólt: – Mi van? Mielőtt Breckenridge válaszolhatott volna. – Gondolom. együtt mentek a kis utca végén álló. Az út kanyargós volt. – Breckenridge az égre nézett. Riadt volt a tekintete. amelyen Craigdarrochba jutottak. hozzáépítettek egy hatsó szobát. amely a hegyeken át Thornhill és New Galloway településeket köti össze. asszonyom. az üldözők elvesztik a nyomukat. és megrántotta az inge ujját. Heather lépett elő. Kirkland falu után szélesebb úton haladtak. Breckenridge a jelzett irányba nézett. amikor meglátta a magas férfit. – A térkép szerint nincs. Megfogta Heather kezét.. Kis idő múlva egy asszony nyitott ajtót.TIZENKETTEDIK FEJEZET Breckenridge. egymással egyetlen szót sem váltva megálltak. A terep azonban lassította haladásukat. Elég messze van a következő település. Körülbelül egy órával korábban hagyták el Moniaive falut. – Hamarosan lemegy a nap. hogy tovább menjünk. . A verandánál megálltak.

és egy lépést hátrált. Breckenridge látta. majd a pillantása Heather arcán állapodott meg. Croft a nevem. tetőtől talpig végigmérte. akiknél tegnap éjjel Gribtonban megszálltunk. és . ne tegyen rá kedvezőtlen megjegyzést. hogy az asszony nem bízik a magas. – Az nagyon jó volna. Az asszony megint Heatherre nézett. mint gondoltuk. hogy az asszony lepillantott Heather bal kezére. aztán bólintott. tudják. Szélesebbre tárta az ajtót. A kandalló a hátsó falra volt építve. Ha akarják. és a kémény mögött eltűnő szűk lépcső vezetett az emeletre. amelynek gyűrűsujján pecsétgyűrűje csillogott – és inkább nem szólt. Özvegy vagyok. helyére tolta a reteszt. A hátsó falon ajtó vezetett a hozzátoldott konyhához. persze. a naptól kissé vörös bőrét. Lehajtotta a fejét. Nézzék meg. Aztán bólintott. beengedte őket. A szeme sarkából látta. de az út nehezebb volt. De nem utasítom el a pénzt. A nevezett férfiúnak sikerült megállnia. a családomhoz megyünk. Nem emlékezett. A pénz mellett. Croft becsukta az ajtót. erős férfiakban. Mrs. Az enyém. hogy egy nő nem a lehető legkedvezőbben gondolt rá. így szállásra volna szükségünk ma éjszakára. és a lépcső felé mutatott. kevésbé félelmetesnek látszani. de sejtette. mennyit fizettek a Cartwright házaspárnak. – A vendégszoba odafont van. és a favágás is jól jönne. Alaposan. Eszébe jutott. – Breckenridge-re nézett. rendes vacsorát és jó reggelit tudok adni a szoba mellé. Középen asztal állt. majd ismét Heatherre pillantott. a konyhából lehet kijutni. mintha döntésre jutott volna. A bejárattól jobbra lévő ajtó nyilván a ház hálószobájába nyílt. hogy ne nézzen kérdőn Heatherre. és halkan megszólalt: – Szívesen vágok fát. – Időben jöttek. A mosdó odakint van hátul. óvatosnak kell lennem. asszonyom. mikor fordult elő legutóbb. igyekezett kisebbnek. aztán lényegesen óvatosabban az ajtaja előtt álló férfira nézett. Éppen főzni készültem.amit ki tudna adni éjszakára. – A te embered? – Igen. – Köszönjük – mosolygott Heather őszinte megkönnyebbüléssel. Ezzel segítettem annak a házaspárnak is. A nő nézte Heather gyűrött ruháját. Heather körülnézett a házban. pakolják le a holmijukat. Úton vagyunk. hogy mintha figyelmeztetné az asszonyt. – Mrs.

és az ajtó mögé egy mosdótál. kinyitotta. Croft érkezett. A fordulóban visszanézett Breckenridge-re. ha a tányérok az asztalon vannak. hogy elférjen. de volt elég hely. és már kezd sötétedni. és a kéménykürtőt megérintve állt. A lépcső tetején egy ajtóhoz ért. Mrs. Breckenridge még jobban lehajtotta a fejét. ha biztosan rá tudnak szánni ennyi pénzt. ha az ember ennyire magas és széles vállú. milyen nehézségekkel jár. a ház eredeti teteje és a megemelt párkány közé. Ha Gribtonból jöttek idáig. Félig volt hasábokkal. – Reggel is ráér.. más volt. kopogás hallatszott az ajtón.. – Akkor most felmegyünk. akkor egész nap gyalogoltak. Croft arca felragyogott. és mosolyogva fogadta a . de tiszta és rendes szobába.. mielőtt besötétedik. amikor elmennek. Croft a ládára pillantott. – Az nagyon is elég lesz. – És ha akarja. elég meleg lesz itt. – Tisztességes ár – jegyezte meg dörmögve. akkor tele lesz a láda. Mrs. A helyiség közepét fakeretes ágy foglalta el. Heather a komódhoz ment. Heather sohasem gondolt bele. hogy el ne mosolyodjon.. Az ablakok a ház mögötti rétre néztek. Heather az ajtóhoz sietett. Megfordult. belépett a kicsi.ugyanazt az összeget ajánlotta fel. Breckenridge-re nézett. csak legyintett. szívesen használnák a mosdótálat. letette mellé a csomagját. Kinyitotta az ajtót. – Csengetek. A szoba a konyha fölé épült. – Hoztam egy kancsó meleg vizet. elkezdhetem a favágást. – Akkor reggel. Heather elindult felfelé a lépcsőn. Breckenridge olyan. hogy beférjen egy kis komód. Mrs. ha reggel vág fát. A kandallóban már kisebb tűz égett. Azzal lecsúsztatta a hátáról a poggyászát. Croft bólintott. és a mosdótál melletti sarokba lépett. Nem nézett Breckenridge szemébe. Heather kénytelen volt összeszorítani az ajkát. – Ha odalent ég a tűz. És persze. aki éppen oldalra fordult. a szoba padlója a konyha mennyezete volt. Breckenridge lehajtott fejjel állt az egyik alacsony gerenda alatt. mert arra gondoltam. aki becsukta az ajtót. Nagyon igyekezett ártatlannak és ártalmatlannak látszani. Amint felegyenesedett. Mrs.

hogy Breckenridge abból jutott erre a következtetésre. Meglehet. mielőtt a terve következő lépését megvalósítaná. ha hagyja kicsit szusszanni. Megengedhette magának. Elővette a térképet. mi történhetett vele. Tehát ezért igyekeztél minél ártalmatlanabbnak tűnni. Az volt a terve. Breckenridge megcsodálta a látványt. hiszen bőven van ideje. leült az ágy szélére. a csíkos kötényébe törölte kezét. és kiterítette. Hanyatt feküdt. Croft miként reagált rá. mire vezetne a legártatlanabb érintés. Ezt gondolta. Miután Heather lemosta az út porát az arcáról. nem vitatkozik. végigdőlve az ágyon – elég kényelmes. – Köszönöm. Tudta. hogy arra gondoljon. De mégsem volna bölcs dolog. Jobb. – A lepedő frissen mosott.szállásadójukat. miben lesz még része. az ágy pedig – jelentette ki cipőjét lehúzva. hogy Heather legyen a felesége. Croft átadta a kancsót. – Szívesen. viszonylagos kényelemben. a keménységét és ruganyosságát próbálgatva. ám ő ebben a munkában igazán kiváló. és a matracra ült. aki a szemét behunyva hevert. Nagyon kedves. Breckenridge megfordult. megnézte a lepedőt. aztán Breckenridge-nek nyújtotta a nehéz kancsót. ráadásul Heather egész nap gyalogolt. ahogy lemegy a lépcsőn. hogy az ujjaival végigsimítson a finom arcon. feltartóztathatatlanul elindult az ágy felé. Breckenridge a mosdóállványra tette. de nem mondta ki.. Heather az ajtót becsukva halkan megjegyezte: – Nem tudom. Nem szükséges sietni. és megtörölte a mosdóállvány melletti törülközővel. És amikor eljön az ideje. Heather nézte. Felhajtotta a takarót. . erőltetni a dolgot. aztán közelebb húzta az egyik táskát.. a vacsora ígéretével. és rögtön elfordult. és semmi más tennivalójanem volt. hogy Mrs. ez egy kicsit munkás feladat. Heather arra gondolt. sürgetni. Vonakodva elfordult. Mrs. – Valószínűleg verte a férje. Nagy kísértést érzett. és Heathert nézte. és mintha bűvös erő vonzaná. és meglepően elégedett sóhajt hallatott. hanem boldogan beleegyezik. az ágyhoz lépett és megszemlélte. Breckenridge öntött a mosdótálba a még gőzölgő vízből.

akik hamis mosollyal az ágyukba próbálták csalni őt – a saját társadalmi osztályába tartozó nők voltak. és onnantól már lefelé megyünk. és az ijedtsége. addigra már késő délután lesz. Korábban is látott már ilyesmit. Egy-két órát talán. hogy általában mit jelent. – Hmmm. csörömpölést hallott odalentről. és tudta. ahol mondtad. a terepviszonyokat és az időt. semmi szüksége nincs arra. ő mindig azon a véleményen volt. Mrs. Tapasztalata szerint a sors általában megtalálta a gonosztettek elkövetőit. Tudatában volt saját erejének. hogy a büntetést a sorsra hagyja. érezte. hogy tudja. rosszulléttel töltötte el. és tudta.. mégpedig gyakran olyan páratlan módon. – Már majdnem felértünk a hágóra. ösztönösen is oltalmazta őket. közben lentről időnként lábos zörgését. hogyan képes megütni egy férfi egy nőt.. A térképen próbálta megbecsülni a távolságot. Ami azonban Heathert illeti. a sok unott matrónát. A gondolatai nem engedelmeskedtek az akaratának. de lehet. holnap mindenképpen odaérünk. hogy ismerte a legrosszabbakat. innen nem sokat kell felfelé mennünk. a kályha ajtajának csukódását lehetett hallani. aki a szerelem valódi művészetét tanította meg neki –. Képtelen lett volna bármelyikükre is kezet emelni. ám bármilyen büntetést érdemelnek. És valahányszor ilyen reakciót látott. amelyre emberi beavatkozás nem volna képes. És egy nőre? Még a gondolata is egyszerűen érthetetlen volt számára. akik csak a boszorkány kategóriába sorolhatók – erről az a nő jutott hirtelen eszébe. mindig azon tűnődött. Breckenridge úgy gondolta. Croft jutott eszébe. mivel a hozzájuk fűződő viszonya mélyen a neveltetésében gyökerezett. akaratlanul is figyelte Heather légzésének ritmusát. A gondolat. Ő és a magafajták – függetlenül attól. hogy még ha csak . hogy azzal kínozza magát.Az útvonalat tanulmányozta. mire gondolhat Heather. Ha a völgy ott van. hogy nőt ütnek. Ám hiába akart teljesen összpontosítani. és újabb zörgést. Nem mintha nem ismert volna olyan nőket. és természetes. elég gyakran verekedett hasonló terméül férfiakkal. amit a szemében látott. hogy nem alszik. A térképet nézte. mert folyton – visszatértek az ágyon hanyatt fekvő nőre. milyen erős egy ütése egy férfira.

Croft a vacsorához csenget. hogy kényelmesebben szundíthasson. Ezt ő maga is rejtélyesnek találta – magában és a hozzá hasonlókban. és fogalma sem volt. Nem a döbbenettől. hogy szavakkal válaszol. hozzásimult. mint a Cynster család és a rokonságuk –. – Azon vagyok. Heather a következő pillanatban már hanyatt feküdt.. hanem inkább vele született hajlamnak lehetne nevezni. Valami acélos. de megölne bárkit. amely nem érzelem. rideg keménység. használjuk ki élvezetesen az időt. fölötte a férfi. egyik kezével ösztönösen elengedte a térképet és a kíváncsi kezet a mellkasához szorította. aki bántani akarná. ha visszatér Londonba. az szükségszerűen véget ér. Azt hitte. akkor a lehető legtöbbet kell kihoznia belőle. Úgy gondolta. – Mit csinálsz? Breckenridge felemelte a fejét. Fogalma sem volt. hajlandó lesz-e a viszonyt fenntartani vele. hogy ez a hajlam benne is megvan. Ösztönösen. Heather fordul meg. Sajnálatos módon az a tudat.. amelyre soha nem tudott racionális magyarázatot. hirtelen elhatározásból cselekedett. és ha mégis. keblének lágy halma a gerinc két oldalához nyomódott. aki a matracon támaszkodott kétoldalt a teste mellett. Breckenridge csillogó . Nem gondolkodott. hogy arra csábítsalak. hogy Breckenridge hajlandó-e játszani. de tétovázás nélkül erőszakkal reagálnának az asszonyaikat fenyegető veszélyre. – Hatásos? Heather nem gondolta. helyezkedik. Már évek óta tudta. nem könnyítette meg a késztetések kordában tartását.határozottabban gondol rá. hanem. Ám csak Heatherrel kapcsolatban mutatkozott teljesen ez a némiképp nyugtalanító tulajdonság. – Meleg leheletét az ajka finom érintése követte. ahogy mögötte térdelt és kezét előrecsúsztatva átölelte. hogy ez az érzés teljesen természetes a hozzá hasonló férfiaknál. hátához. valami érzelem kavarog benne. amíg Mrs. amint őt biztonságban tudja Richard és Catriona házában. de a matrac ekkor közvetlenül a háta mögött süppedt be és már ott is volt. Soha nem tudnának erőszakosak lenni az asszonyaikkal. hogy amikor Vale-be érnek. ha ez az utolsó szabad estéje. Breckenridge megmerevedett. Besüppedt mögötte az ágy. lapockamagasságban. Sohasem emelne kezet rá.

nem csaphatunk nagy zajt. Az ajkát biggyesztve megjegyezte: – Nem hiszem.. ez a megfelelő pillanat. majd megfordult. hogy olyan gyors legyen. – Van egy óránk. és Breckenridge magához vonta. az arcát a két tenyere közé fogta. . azt hiszem. hogy a férfi szemébe nézve ki tudja-e mondani hangosan. de mivel Mrs. hogy sorra veszi. hogy. Heather látta a szemében. – Azt hittem.. Breckenridge legördült az ágyról. Heather testében újabb bizsergéshullám indult el. hogy szeretne meztelenül lenni vele.. Heather nem értette. És egyáltalán nem szükséges. hiszen határozottan tudta.. mit válaszolhatna. – Gondolom. hogy rákérdezzen... Nagyon merész mozdulattal végighúzta az ujját a férfi ajkán. és oldalra billentette fejét. nem használnánk ki az ágy lehetőségeit. ezért csak nézte. Breckenridge nem válaszolt. – Pontosan mire gondoltál? Nyilvánvalóan működik a csábítás. Croft csenget. Heather felvonta a szemöldökét. Heather lekászálódott a matracról. amikor csak rövid ideig-lehettetek együtt. – Kezdjük az elején. és ha találnánk is megfelelő hálószobát. hogy ez a jelen helyzetre vonatkozik. kioktatónak tűnt.. de ha tudni akarja. – Ők sohasem fognak így találkozni... Azzal az ajtóhoz vezette. Szóval? – Szóval minden bizonnyal ágy sem volna a közelünkben.. – Nem volt biztos abban. az ajtónál.. hogy ez a gondolat miért indította el az izgalom hullámait a testében. Rengeteg időnk lesz felöltözni. Croft odalent van.. megtörtént esetek érdekelnek. aztán az ajkát az ajkára tapasztotta..barna szemével őt nézte. elkapta a lány egyik kezét. és húzta maga után. hogy rajtakapnak. és kissé kihívó módon felvonta a szemöldökét. – Ha ragaszkodsz hozzá.. és nagy volt a veszély. Tehát. Breckenridge arckifejezése kissé leereszkedőnek. – Nyilván sokszor volt olyan titkos találkád társasági bálokon és szalonokban. hogy a hölgy és én ilyen helyzetben magától értetődően nem vetkőznénk le. – Arra gondoltam. mielőtt Mrs. – Az első megfontolandó dolog.. – Mit tudnál tenni? Breckenridge fontolóra vette a kérdést..

az ágyhoz ment. és ő hajlandó. és az ölébe vette. kényezteti. És ezzel megosztotta a figyelmét. mintha le akarná tépni róla. Heather ugyanolyan mohó. képes. a kezét a széles mellkasára tette. Mert Breckenridge egyáltalán nem unatkozott. csak vágy. Az ágy az egyetlen használható bútordarab. hogy magától mutatkozzon meg a válasz. lenyűgözőnek érezte. Nem volt nehéz feléleszteni a sürgető vágyat. izgalmasnak. és megmarkolta az inget. Úgy csókolta Heather ajkát. amely minden ilyen pillanatot áthat. majd finoman megmarkolta. és a tilalom érzése bizsereg benne. de hogyan lehetne a legjobban kihasználni? Hogyan segíthetné a legjobban saját vágyai megvalósulását úgy. hogy Heather vágya vigye előre? Megadta magát férfiösztönének. és cselekvésre csábított. Egyetlen társaságbeli hölgy sem lenne ilyen közvetlen és őszinte. Éppen a tilalom az. amikor Heather kitárta a kabátját. De Heather kezdeményezte ezt a játékot.. és Heather örömmel megadta magát. és hagyta. amely általában unalmas volt. Heathert a karjába kapta. Breckenridge egyik kezével Heather testét tartotta.Nem volt ebben a csókban semmi udvariasság. semmi tétovázás. ahogy akarta. hogy csak egy lehetőségük van. A járt utat.. amíg csak kedvük tartja. Breckenridge a kezét lecsúsztatta a lány keblére. és hevesen viszonozta a csókot. szorította. Breckenridge nagyon jól ismerte az elméletet és a gyakorlatot is. a vacsoráról megfeledkezve lemezteleníti a keblét. de Heatherrel minden másnak és újnak tűnt. szabad kezét felfedezőútra küldte csókolózás közben. Heather mocorgott. most frissnek. merész és kéjsóvár volt. és elég tapasztalt . leült vele. ami a legjobban fokozta az izgalmat. Tapogatta a feszes keblet. és teljesen birtokba vette. Ha rajta múlt volna. Mintha megszűnt volna létezni körülöttük a világ. Breckenridge mérlegelte a helyzetet. Amint Heather teljesen belefeledkezett a csókolózásba. és csókolja. és rögtön rájött.

és Heather képtelen volt kiszakítani az érzékeit belőle. Ami nem lesz.. hogy ott. érezni akarlak bent. – Nem volt kérdéses a válasz. majd az ágy felé fordult vele. Halkan nyöszörögve próbált visszahúzódni a csókból.. Amikor újra magához tért. – Akarod azt. hogy derékig feltűrte már rajta a szoknyát. míg a szoknyákon át gyakorlott mozdulattal Heather combja közé nem hatolt. Breckenridge megcsókolta. és felfelé húzta maga felé. amíg a lány nyugtalanul moccant. Heather lélegzete elakadt. lefelé nyomta a vállát. érezte. majd elengedte. hogy Breckenridge keze mozog combja között.. Az ujjak eltávolodtak.. egészen addig. Mielőtt azonban tiltakozhatott volna.. és akkor egy ujj mélyen belécsúszott. – Hogyan.. – Az egészet akarom. ahogy az ujjak mélyebben simogattak.. lesimította a szoknyát. és ujjai tétován a fekete fürtökkel játszadoztak Amikor felemelte a tekintetét. Heathert a karjában tartva. Most Breckenridge-en volt a sor. és behunyja a szemét. aztán megmarkolta a csípőjét. De muszáj volt.. amely a szélesre tárt combja közt mozog. Ez az átkozott férfiember túl sokat tud.. Kinyitotta a szemét.. és szégyentelenül megemelte a csípőjét. megkönnyebbülésre vágyott. És már csak azt akarta. szítja a szenvedély tüzét. két ujj simogatja.. behunyta szemét. hogy Breckenridge nem a szemébe néz. Megborzongott. Magamban akarlak. ami ezután jön? – Igen. és a figyelme a kezére irányul. – Térdelj! Heather engedelmesen feltérdelt. Érezni. ahogy magadévá teszel. A keblét elengedve a keze lejjebb csúszott. – Így. Közben valahogy a keze a sötét hajra csúszott. de Breckenridge nem engedte. hogy mindenben eleget tegyen neki. – Hogyan is? Kihúzta az ujjait a comb közötti forróságból. amire vágyott: a szenvedélyt és a gyönyört. és hátrapillantott.ahhoz. Breckenridge ujjai a lábikráját simogatták Heather felsóhajtott. A perzselő érintések csapdájában tartotta. Látta. és a férfi szemébe nézett.. azt látta. felállt. Breckenridge megadta neki mindazt. . hogy megborzongjon. Még nem. Hasra fordította az ágytakarón. és ő ettől az érzéstől darabokra hullt. Így addig markolta Heather keblét. és várt.

Ahogy Heather várta a gyorsuló behatolásokat. de még soha nem érezte ennyire benne magát. Nemcsak abban a gyönyörben.. egyik keze a lány fenekét markolta. hogy valami felfokozódik benne. – Úgy bizony. és négykézlábra ereszkedett. a másikkal megoldotta a nadrágját. a szemét behunyja. Minden lassú behatolással. Heather felsóhajtott. és a következő mozdulattal hímvesszőjét a nyíláshoz illesztette. Igyekezett minél tovább nyújtani minden pillanatot. simogatta a vágytól duzzadt. hogy Heather felsikoltson a gyönyörűségtől. amit annyiszor átélt már. hogy elfojtsa a sikoltást. Azt vette észre. amit Heather nyíltan kimutatott. És Heather csípőjét markolva lassan kihúzta magát. felsóhajtottak és elfojtott. hogy elérjék a csúcsot. Figyelt minden elfojtott. Lehetőleg a nevét akarja sikoltani. és felkészült. Heather erre sóhajszerű nyöszörgéssel reagált. kissé oldalra fordította fejét. majd újra tőrig belé nyomult.közben a karcsú bokák közé lépett. és ettől a látványtól Breckenridge lélegzete is elakadt. kiváltképp azt a gyönyört élvezte. és tovább már nem lehetett feszíteni. amit ő adott. Ujjait még egyszer a comb közé csúsztatta. . önkéntelen nyögések hagyták el Heather ajkát. úgy csinálja. hogy a végén előre kell nyúlnia. az érzéki gyönyör látszott az arcán. de feltartóztathatatlanul behatolt. nemcsak abban. – Hang nélkül! – figyelmeztette Breckenridge. egészen addig. Breckenridge érezte. forró redőket. amíg pattanásig feszült a vágy. Mert Heather tudja. Egyre gyorsabban és erőteljesebben mozogtak együtt. Ugyanis elhatározta.. ahogy a nyílás kitágulva befogadta. és lassan. előrehajolt. hogy a gyönyörben gyönyörködött. majd elhúzódott. amelyet addig sohasem tapasztalt. hogy'valahogy új és erős függőséget okoz az aktus. amit Heather pompás testének birtoklásával érzett. Párosodásuk izgató hangjai vették körül őket: ziháltak. nyöszörgő sóhajra. Breckenridge felhajtotta á szoknyát. amit kiváltott belőle.

És ha Heather később tovább akarna játszani. közben még mélyebbre. aztán Breckenridge követte őt az elvakító elragadtatásba. Amikor leértek. a legnagyobb örömmel áll rendelkezésére.. így feküdtek egymás mellett. még akarták. megigazították a ruhájukat. Breckenridge mosolygott. de még nem érték el. Breckenridge Heatherre zuhant. Küldetés teljesítve. Mindketten levegő után kapkodtak. Mrs. egyik tenyerét Heather ajkára szorította. kitűzött cél elérve.. még keményebben hatolt be a nedves forróságba. Kibontakoztak az ölelésből. és még. Ahogy mélyen beléhatolt. de annyi lélekjelenlét volt benne. Ott vendégként az illendőség miatt nem látogathatja Heather ágyút. tehetetlenül. Croft éppen a tányérokat tette a konyhaasztalra. így a házasság felé hajtó impulzust most kell megadnia neki. mi közben leült. Őrjítő volt a vágy. Leírhatatlan boldogság légüres terében lebegtek. Croft főztjét dicsérve helyet foglalt azon a széken. hogy ne nehezedjen rá teljes súlyával. űzte csak tovább. a másikkal a feszes keblet markolta.. Elszundítottak. Nagyon közel jutottak a végső kielégüléshez. majd elindultak a keskeny lépcsőn.. és Breckenridge a kezét előrecsúsztatta. Heather csupasz tompora feszült az ágyékán. majd hanyatt fordult. A finoman illatozó ragutól megjött Heather étvágya. Hosszú pillanatokig nem lehetett más hangot hallani. lekászálódtak az ágyról. Mrs. hogy Breckenridge az asztalnál is összehúzta . csodálatos volt – suttogta Heather. kibontakozott a szeretkező pozícióból. amelytől Heather egész testében remegett. Holnap eljutnak a völgybe. – Ez. és ismét a mennyezetet nézte. majd a ház asszonyaként rövid asztali áldást mondott. Richard és Catriona házához. gyengén. Heather megfigyelte. Mrs. megmozdult. a csengő hangjára ébredtek. ahová az özvegy ültette. Végül Breckenridge-nek sikerült erőt gyűjtenie.Sodorta magával őket a szenvedély. Heather felkiáltott és a hüvelye összerándult. Kisvártatva Heather is ezt tette. ahogy elértek a csúcsra. Croft a férfira pillantott. mint a kanalak koppanását a bádogtányérokon. gyorsan megmosakodtak.

mielőtt hozzámentem Crofthoz. mielőtt elmegyünk. – Ha elmosogattunk. nekem nincs ellenemre. Breckenridge követte az özvegyet a nappaliba. Régebben varrónő voltam. Egy ideig figyelte Heather arcát. Heather. Croftnak. A nyitott ajtón át látta. alkalmas beszédtémát keresett. amelyben Heather jeleskedett. Breckenridge később benézett a szobába. hogy megdicsérje a ragut. Felment a lépcsőn. – A kosárnyi varrnivaló felé intett. majd visszaült Heather mellé a székre. segíthetek. – Jól látom.magát. – Minél hamarabb végeznem kell. Talán . hogy elmosogatja a tányérokat és a fazekat. Croftnak és Heathernek. és megtöltöm fával a ládát. elmúlt a félelme. Heather varrás közben különös megelégedettséget érzett. és csak annyit szólt. Jó éjszakát! A bólintása egyszerre szólt Mrs. – Holnap reggel korán felkelek. igyekezett minél jelentéktelenebbnek. és megkérdezte az özvegyet. ezzel felkeltette az özvegy és Heather figyelmét. Van néhány nemesi ház a környéken. ugyanis remekül tudott bánni a varrótűvel. Croft már nagyjából megbékélt vele. ha szeretné. – Ha van kedve. Meglepően háziasnak látszott. Breckenridge felajánlotta Mrs. Ettől Mrs. ahogy apró öltésekkel varrt egy férfiinget. kevésbé erőteljesnek látszani. Croft karosszéke mellett kosár áll. Addigra Mrs. felfeslett varrásokat hozott helyre. benne varrnivalóval. és megint mosolygott a kandalló előtt látott képen. hogy varrást vállal? Mrs. – Akkor felmegyek. Croft láthatóan megnyugodott. ruhaszegélyeket varrt fel. szóval most megint ebből élek. Croft rápillantott. hogy a szobában Mrs. A tányérjába nézett. és megmutatott mindent. Készségesen felállt. miután jóllakott. Ez volt az egyetlen gyakorlati dolog. merre találja a fejszét és a farakást. így a ház asszonya és Heather rögtön nekifoghatott a varrásnak. Az arcára komolyságot erőltetve mocorgott. Croft lassan bólintott. – Igen. Heather furcsán meghitt estét töltött a kandalló mellett. Mrs.

Csupa mosoly. aztán kibújt belőle... de nagyon sötét lelke volt. amit várt – és remélt –. Mrs. – Köszönöm – felelte alig hallhatóan. és a lángot tenyerével gondosan eltakarva indult felfelé a lépcsőn. – De aki előtte volt a féljem. és Breckenridge várja a kényelmes ágyban. hogy ilyen sokat sikerült elvégezniük. Azt tapasztalta. Az özvegy nem fejezte be a mondatot. vele marad.. az aljas gazember volt. mert a saját kezével valami hasznosat tehetett. ugye? – Nagyon jó ember – felelte Heather. és az ágy felé fordult. Kitárta. de nagyon jószívű. Mrs. és nem hagyja elmenni. Croft a szépen összehajtogatott vászonneműt nézve. Heather mosolygott. hogy jó szíved van. hogy Breckenridge elnyújtózva fekszik a takaró alatt. – Mrs. Heather gyorsan levetkőzött. vajon magán hagyja-e az alsóinget. hogy hazudjon. – Azt hiszem. mintha csodálkozna. – Hát igen. Egy idő után kiürült a varrókosár. mézesmázosság. Breckenridge mosolyogva felnézett a mennyezetre. – Mrs. jó ember. belépett. Croft óvatosan rákérdezett: – Az embere. Ha van egy kis esze. elfujta a gyertyát és bebújt a takaró alá. ahogy becsukja az ajtót. és a hangjában nem volt semmi tétovázás. vagy a tudattól.. – Meg kell mondanom. Croft egyszerű favágó volt. ha látom. A szoba ajtaja félig nyitva volt. Letette. Croft meg van győződve arról. A gyertya remegő lángjánál látta. de felismerem a jót is. magának fürge ujjal vannak. amelyet Breckenridge előzékenyen felemelt neki. – Reggel találkozunk. nekem is volt egy jó emberem..azért. – Nahát! – szólt Mrs. de nem tudta rávenni magát. ha most felmegyek hozzá. Az volt a szándéka. Nem aludt.. Igazán köszönöm a. nézte. amelyet az özvegy a kezébe adott. jobb. ahogy kétségtelenül a férfi vet véget a viszonyuknak. fiatalasszony. azon tűnődött. ezért Heather kérdőn nézett rá. Croft bólintott. hogy Breckenridge is . Odafordította a fejét. felmegy. Szóval felismerem a gonoszt.. de angyali lelke van. hogy azt logikusan semmivel sem tudta magyarázni. Az embere pokolian jóképű. de olyan boldog volt. hogy ha végez.. Heather fogta a gyertyát. Croft ajka megrándult. hogy ugyanolyan magától értetődően vesz búcsút Breckenridge-től. és a komódhoz viszi a gyertyát.

És Heather az izmos karra hajtva a fejét megnyugodott az ölelésben. hogy a kérésnek boldogan tenne eleget. – Nem vagyok álmos. Szívesen szereznék még tapasztalatot. Az. Heather néhány pillanatig fontolgatta ezt a parancsot. a feltételezést. hogy ne szédüljön. magabiz tos volt a kapcsolatban. Hozzásimulva felsóhajtott. Amikor . ragyogó csoda. aztán a férfi átölelte a vállát. ám ő is azon kapta magát. ahol érzékeiket elárasztotta a test öröme. hogy elragadja a csoda. ahogy a férfitest melegét érezte. aztán a fejét oldalra fordítva a férfi szemébe nézett. miszerint a szenvedélyre csak burkoltan szabad utalni. nem adott Heathernek semmi esélyt kételyre vagy vitára. Hallotta Breckenridge elégedett nevetését. Ha Heather tudni akarta. ahol érintések. tartotta a ritmust a vágy fokozódásával. ez maga a mennyország. hogy milyen. de Breckenridge-dzsel biztonságban érezte magát. akkor megmutatja neki. közelebb vonta magához. – Aludj. hogy készségesen eleget kíván tenni a kérésnek. Breckenridge érzékei már hozzászoktak ehhez. Mennyország. amelyet minden erotikus simogatás. fénylő. Most ő csókolta meg hirtelen. hogy milyen könnyen képes volt ilyen illetlen kérésnek hangot adni. sőt természetes. Érintőlegesen csodálkozott magán. Sápadt holdfény világította meg Heather arcát. Egészen biztos volt benne. A szeretés fokozatosan teljesedett ki. hogy visszafogja a mohó akarást és gátlástalan gyönyört adjon. másrészt azonban kísértés. Az érzéki gyönyörök birodalmába vezette. Hosszú nap áll előttünk. aztán megcsókolta. Breckenridge küzdött. Breckenridge megcsókolta a homlokát. egyrészt megnyugtató volt. Breckenridge megsimogatta Heather arcát. amelyben ilyen nyíltság elfogadható. intim felfedezések alkották ezt a világot. amely jelentéktelenné tette az illemet. Végigvezette az élvezet csillogó ösvényein. Breckenridge látta a vágyakozást a tekintetében. minden vágyott érintés csak tovább fokoz.meztelenre vetkőzött. Gyönyörű. amelyben kéjes meglepetések várták. és Heather beleszédült az örvénybe. Breckenridge szemébe nézve kétsége sem volt afelől. hogy bőrük közvetlenül érintkezett.

ahogy Breckenridge lassan behatolt a lányba. A női test engedte. Amennyiben Heather képes lett volna rá. a vágy elárasztotta. de ezen az éjjelen nem. maga alá fordította. Heather még lélegezni is elfelejtett. még több gyönyörűséggel kecsegtető játékát színesítené. És követelő. amelybe mindketten belefeledkeztek. Elárasztotta az új érzés. hogy ennek így kell lennie. Ilyen érzelmet még sohasem tapasztalt. és egyáltalán nem bánta. Semmi sem számított. minden erejével küzdenie kellett a késztetés ellen. Kész volt rá. eggyé vált a szenvedéllyel. miközben a könyökére támaszkodva izmos karjával kalitkába zárta. amelyet Heather idézett fel benne. Mintha a szerelem bizsergető.Breckenridge felemelkedett. Ami ezután következett. minden érzelemmel teli érintésre. Már nem önmaga volt. hogy engedje szabadjára magát. de most nagyon akarta. Általában nem teljesen adta bele magát a szeretkezésbe. Ajkuk összetapadt. Breckenridge hallotta Heather artikulálatlan nyögdécselését. és az vezette a kezét minden mozdulatra. Szinte felfoghatatlan. és összetapadva osztoztak a leírhatatlan kéjben. hogy kitöltse a merev férfiasság. ahogy a férfit befogadta. ahová Breckenridge vezette. de megvolt a saját titkos terve. És megtartsa magának. de a tudatát teljesen uralta a sze retkezés eget rengető gyönyörűsége. . csak az érzéki érintkezés és a testi gyönyör. tapasztalt szeretőként is meglátta és elismerte az újat magában. mindig figyelt a környezetére is. Breckenridge még sohasem tapasztalt ilyen önfeledtséget. Heather forró és nedves volt. és a csípőjével szélesre tárta Heather combját. megadó. Cinikus. hogy Heathert még nagyobb ámulatba ejtse. Ezen az éjszakán mindketten sokat tanultak. és egyre mélyebben hatoljon bele. behódoló volt. csípőjét megemelte. Heather vakon követte. Együtt mozogtak a szenvedélytől és forró vágytól hajtva. befogadta. a gyönyörön túli gyönyör. maga volt a nirvána. akarta és vágyta. elemezte volna ezt az elemi kötődést. Odaadó. és a lelke mélyén tudta.

akkor igent mond. Elvesztették a kapcsolatukat a valósággal. Ott van az ő helye. Ellenállásra nem volt semmi esély. Féktelen. . hogy szinte fájt a szenvedély. Mintha megvilágosodása lett volna. És a kéj a csúcsra juttatta őket. és felajánlja. amikor a férfi még egyszer előrelendült.Legalább annyira elvarázsolta az élmény. de nem engedték el egymást. sohasem tapasztalt. leírhatatlan gyönyörűség hullámzott végig a testükön. Olyan teljes nyugalmat érzett. És aztán hirtelen a vágy beteljesedett. Görcsösen vonaglottak. Csapdába akarta ejteni. de még Heather karjában maradt. A szenvedélyből akart kötelet szőni. Ott kell lennie. És miközben erre gondolt. az érzéki gyönyör. ahonnan az eksztázis kiragadta őket. gátlástalan simogatások fokozták a kéjt. A takaró alatt a két testet a forró. Belevesztek az ürességbe. amellyel maga mellett tarthatja örökre. Olyan meghitt harmóniában mozogtak együtt. Mégis így történt. így amikor megkéri a kezét. heves és izgató szenvedély vitte a beteljesedés felé. amely addig számára ismeretlen volt. amely addigra már megváltozott. Elfojtott nyögéssel felemelkedett a lányról. Lebegtek lassan vissza a valóságba. az izmai remegtek. És abban a pillanatban tudta. És darabokra hullottak. hogy Heathert elragadja a hév. amilyet nem ismert. amilyenről nem is álmodott. Fény sziporkázott ragyogón. de már annyira. még többet akarjon belőle. hogy ebben bármikor része lehet. a kielégültség érzése teljesen átjárta a testét és a lelkét. hogy vágyjon rá. Breckenridge lehajtott fejjel Heather fölött maradt. Heather zihálásából és pihegéséből tudta a belső igazságot. Az volt a célja. amennyire Heathert. Nem állt szándékában. hogy rá is hatással^ legyen a varázs.

csak kevés út ágazott el a vidéken. Már túl sötét volt ahhoz. és megtudja. de függetlenül attól. Ott tértek le a glasgow-i útról. és továbbmentek. hogy az ösvényről. hogy tovább lovagoljon. nem lehetnek nagyon messzire előtte. az anyja kívánsága teljesül. hogy merre mehetnek. Különösen azok. Azt tervezte. Tudta.Aztán a szemét lehunyva megadta magát. amelyet fogadónak gondolt. meggyőződni arról. merre és mennyit haladtak. Ahogy a kisasszony akarja. hogy valóban errefelé jöttek. hogy másnap így vagy úgy. szerencsésnek találta. Megállt. hogy kivesz egy szobát a fogadóban. hogy Heather Cynster jó híre ezek után jóvátehetetlenül besározódik. hogy Heather Cynster biztonságban legyen a helyzetet kihasználó kurafival vagy vele. és mivel a férfi és a Cynster lány gyalogol. Követi őket. Igazán nem akart annak az ostoba lánynak semmi rosszat. már nem bocsátkozik semmilyen feltételezésbe azt illetően. áthaladtak Kirklanden. fényt látott egy házban. utoléri és gondoskodik róla. és megfogadta. de jóváteszi legutóbbi bűneit. Miután reggel elvesztette a nyomukat. és hajnalban tovább követi a nyomukat. A hold már fent járt az égen. Kemény tempót diktált magának. amelyet a menekülők választottak. mit tervezett a sors Heather Cynster és az ő számára . A legjobb tervek is gyakran kudarcot vallanak. ami azt jelenti. ám a sötétedés lassításra kényszerítette. a szándékai változatlanok. körülnézett az úton. hogy az övéi újra biztonságban lesznek. A menekülő pár nyomára New Bridge-nél bukkant rá. amikor McKinsey Hercules hátán odaért Kirklandbe. Komolyabb időveszteség nélkül meg tud győződni arról. és mivel nagyon későn talalt a nyomukra. amelyek nőkkel is kapcsolatosak. Sóhajt elfojtva poroszkált tovább. pedig ezt nem így akarta elérni. mi történt közte és a társaságában lévő férfi között. De szerette volna tudni az okát. Amint erről megbizonyosodott. A fogadó közelébe érve fáradtan felsóhajtott. Körül kell néznie. Megtalálja a menekülő párt.

Igazából nem tudta. Egyáltalán nem zavarta a gondolat. és lement a lépcsőn. hogy Breckenridge egy hétre elegendő fát aprított Mrs. felöltözött. Heather egyáltalán nem akarta kerülni az érintkezést. bár a kívánságának nem adott hangot. összecsomagolta a holmijukat. hogy férfi módjára a magáénak tekinti őt. hogy eleshet. aki nem tartotta fontosnak megjegyezni. . Heather is helyeselte a nagy borravalót. Elindultak Craigdarrochból. Croft már a konyhában szorgoskodott. amikor eszébe jutott. megmosakodott. Aztán rögtön zavarba jött a saját gondolatától. és nem valószínű. Mrs. mert úgy ítélte meg. hogy az út viszonylag sima. Alig kétszáz lépést haladtak. és könnyen lépdeltek a reggeli friss levegőn.TIZENHARMADIK FEJEZET Nem sokkal napkelte után búcsút mondtak Mrs. hogy semmi ellentmondást nem lát abban. Mire felkelt. hogy a Breckenridge-hez hasonló férfiaknál elég nagy az esélye. Croftnak. Gyaloglás közben is jó volt érezni a férfi meghitt közelségét. és rögtön megállapította magában. és leült a másik székre. hogy Breckenridge a magáénak tekinti. Heather vidáman jó reggelt kívánt. Breckenridge megint kézen fogta Heathert. bár a közeli hegycsúcsok még ködbe burkolóztak. Szinte azonnal meghallotta a jellegzetes hangot. Furcsállotta azonban. hogy a kézfogást birtoklásként is lehet értelmezni. Jó hangulatban búcsúztak el az özvegytől. Heather a hajnali félhomályban arra ébredt. miért ragaszkodott ehhez Breckenridge. bevetette az ágyat. Breckenridge egy széken ülve a gőzölgő kávét kortyolgatta. hogy ez az önkéntelen vagy szándékos gesztus annak a jele. Croftnak. csak megfogta a kezét. Jó időnek ígérkezett. ahogy a fahasábokat aprította valaki egyenletes ütemben. amelyet Breckenridge a szobában a mosdótál mellett hagyott. hogy üres mellette az ágy.

ha jól láttam. visszanézett az ösvényre. – Gondolod. Miközben Heather a táj ismerős pontjait igyekezett mutatni.. Furcsa.hogy ő. aki kifejezetten ellenszenvesnek találta a birtoklóan védelmező. Heather szeme tágra nyílt. – Induljunk! Heather kíváncsian nézett rá. és megfogta Heather kezét. csak Moniaive környékét. akkor a lovas is láthatta őket. Heatherrel nem mehetett olyan gyorsan. vagyis arrogánsán fölényes férfiakat – amilyenek a fivérei és az unokatestvérei voltak –. Lehet. Pontosabban a férfi ugyanazon a keskeny ösvényen lovagolt. ahogy egyedül haladt volna. hogy ő az a bizonyos nemesúr? Breckenridge csak húzta magával. Breckenridge úgy ítélte meg. hogy az a férfi csak egy helyi . Végül aztán rákérdezett. – Igen. iávolabb újabb hegyvonulat látszott a horizonton. hogy kicsoda az a lovas. – Azok ott a Vale mögötti hegyek. És nem tudnám megmondani.. de készségesen engedelmeskedett. hegygerinceken. de innen nem látjuk a kastélyt. Ha ő látja a lovast. aki határozottan az ő nyomukat követte. de jó ütemet diktált. Breckenridge bólintott. de figyelembe kell venni azt is. és megdermedt. Aztán felértek egy hegytetőre. és haladt tovább. onnan nem látta a reggel óta megtett út nagy részét. Breckenridge visszafordult. megálltak.. az ösvény még mérföldeken át emelkedett. amennyire Heather bírta a tempót. Közben Heather többször is fürkészőn nézett rá. Mint Breckenridge jelezte. jobb.. Moniaive-nál. A férfi sötét hajú és nagy termetű.. hogy jó lova legyen. Heather előremutatott. és azt tartani tudták. – Messze mögöttünk van. erdőkben kanyargóit. A bőséges reggeli után egyenletes léptekkel haladtak. Breckenridge-től viszont nem viszolyog. Ahol álltak. hogy elhaladtunk néhány nemesi birtok mellett. hogy az ösvény finoman lejt a völgybe. és addig nem találkoztak senkivel sem az úton. hogy nem válaszol. ha minél gyorsabban elindulnak a völgybe. hogy a ló pompás állat. – És elég vagyonos ahhoz. de inkább az igazat válaszolta: – Egy lovast. Látta azonban azt a lovast. Breckenridge bólintott.. esetleg hazudik. Mi az? Mit láttál? Breckenridge fontolóra vette. Az biztos. és látták. ahol korábban ők elhaladtak. de valahogy jó érzés volt.

mert volt rá esély. hogy a biztonsága a fő szempont. nem engedhetett meg magának semmi olyan lépést. Azonban nem szeretnék ilyen elhagyatott úton találkozni vele. de mivel a kisasszony is vele volt. de legalábbis valami csípős megjegyzést várt – csak bólintott. majd hozzátette: – Még egy ideig tudom tartam ezt a tempót. Menet közben is tudunk enni.földbirtokos. – Az a legfontosabb. Mentek tovább. ahelyett. Szótlanul lépdeltek egy darabig. késztetést érzett volna. hátha valóban ő a gonosz úr. amelyet korábban vásárolt. hogy miért kell sietniük – mert fivérei biztosan ezt tették volna –. – Rendben – mondta. Heatherre pillantott. Nem keresünk leshelyet. hogy összecsapjon a lovassal. Breckenridge pedig nem hagyja. hogy igyekezzen . értelmes felnőttnek tekintette. Meg volt töltve.. és megosztotta vele a valós aggodalmait. és éppen hazafelé tart. majd Heather megszólalt: – Mi van akkor.. hogy valóban ő az emberünk. Ám ahelyett. ha.. mert megvan az esélye annak. de. de ha megcélozza az üldözőjüket. amint elhalad. Heather erős késztetést érzett. hogy szégyen a futás.. és megértette. amelyben a legkisebb esélye is lehetett volna annak. – Odapillantott Heatherre.. hogy Heathert védelem nélkül hagyja. – Szólj. amit Heather javasol. Már csak ezért is kötelességének érezte. Heather először csak szótlanul nézte. hogy újra előhozakodjon a javaslatával. de nem fogunk pihenőt tartani. annak sok következménye lehet. – Nem.. ha a lovasnak is van pisztolya vagy esetleg puskája? Ha csak róla lett volna szó. Nem szívesen gondolt arra. de Breckenridge szemébe nézett. hogy biztonságban eljuss a völgybe. aztán némiképp Breckenridge meglepetésére – mert tiltakozást.. hogy kitalált volna valami mesét. hogy pontosan azt tegye. és Breckenridge Heather kezét még határozottabban szorította. ahonnan láthatjuk. Nem kockáztathatta. hogy megpróbálta volna elrejteni előle a lehetséges veszélyt. A kabátzsebében volt az egyik pisztoly. hogy Breckenridge marad alul a küzdelemben. hogy a cél elérését egy gazember meghiúsítsa. Mi van akkor. ha túl gyors ez a tempó.

Breckenridge tekintete villámokat szórt. mintha oktondi iskolás lány volna. de nem . Heather arcát nézte. lábujjhegyre állt. és elindult az úton. Egy-két apró megcsúszást leszámítva komolyabb probléma nélkül szilárd talajra értek a másik oldalon. ugye? Breckenridge bólintott. hogy tartja az iramot.. – Óvatosan! Breckenridge megállította Heathert. Járt már omladékos helyen a hegyvidéki kirándulásai során. és a kavicsos omladékot vizsgálta.megkönnyíteni a dolgát. Ujjait Heather ujjal közé visszacsúsztatva lépdelt. mit kell tenni. Két lépés után Breckenridge is mellette volt. Még nem gondolt erre. – Kövesd a lábnyomaimat! – mondta. érezte tekintetét – majd hümmögve előrefigyelt. Ives hercegné vallott és hirdetett. miszerint ha egy olyan férfi. az özvegy St. és Heather kezét el nem engedve lépdelt tovább. Breckenridge értetlenül nézett rá. de nyilvánvalóan az. Heather hozzá lépett. elfogadta azt a női bölcsességet. Körülbelül egy mérföld után látták meg az első földcsuszamlást. mint Breckenridge. Öt lépés után hirtelen megállt. már nem úgy báni vele. a felszínét a tavaszi esők okozta átfolyások szabdalták. és amikor kinyitotta szemét. amit Lady Osbaldestone és Heather nagynénje. ilyen módon javít viselkedésén. megváltoztatta Breckenridge hozzá való viszonyulását. hogy meghittségben voltak. – Nagyon óvatosnak kell lennie. amely a hegyről lezúdulva betemette az ösvényt. – Ez lelassítja a lovat. Heather pedig belső. – Csak köszönetképpen. Emiatt egyáltalán nem panaszkodott.. Azzal a keze után nyúlt. A hegygerinctől az út meredekebb volt. – Ezt miért kaptam? Heather önfeledten mosolygott. ragyogó örömmel. Heather magában mosolyogva megszakította a csókot. ezért tudta. Heather szuszogva nézett vissza. annyira dühös volt. a két keze közé fogta arcát. Helena. altkor feltétlenül meg kell jutalmazni. még mindig mosolyogva elhatározta. és megcsókolta. és engedelmesen teljesítette Breckenridge kéréseit.

A kis tó. Breckenridge döbbször is visszapillantott. – Vagyis hogy megbízik-e a gazdájában a ló – jegyezte meg Heather. hogy jobbra vagy balra mennek. Ahol sűrű bokrok szegélyezik az utat. ez biztosan lelassítja.. Útelágazáshoz értek. Ám Breckenridge ébersége fokozódott. ezért valószínűtlenné vált. Fecskék és pacsirták szálltak a magasban. ahogy kiértek a szélesebb. ha lovas közeledik. – Menjünk! A második földcsuszamlás alig fél mérföldre volt. jobbra kell mennünk – szólalt meg Heather. Hiszen messziről meghallhatja. tehát minden attól függ. – Ha jól emlékszem. – Ha még mindig követ bennünket. legalábbis. Jó ütemben haladtak. azzal intett Breckenridge-nek. hogy milyen jó a lovas és a ló. Soha nem érzett ilyen nyugtalanságot.olyan mély. Breckenridge sokkal nyugodtabb és magabiztosabb lett. nem messze egy kis tó van az út másik oldalán. ha még mindig követi őket. Megálltak. A talaj még rosszabb lett. ahogy mélyebbre ereszkedtek a völgybe. hogy egy lovas haladni tudjon rajta. Az ösvény szélesebb útba torkollott. ha félti a lovát. Folyton le kellett gyűrnie a késztetését. de az előzőnél nagyobb. Amint azon is átértek. hogy hátranézzen. hogy egy ló ne jutna át. mindkét irányt szemügyre vették.. Breckenridge elővette a térképet. – Azt hiszem. A ló persze ilyen omladékon nem szívesen megy át. az erdő mélyéről kakukk szólt. de ösztönösen továbbra is élénken pásztázta a környéket. amelyre Heather emlékezett. Az ösvény fák között vezetett. el kellett dönteniük. nem volt még ilyen. Dús bokrok nőttek az út mentén. megnézte és bólintott. nem fordult vissza az ösvényen. sima útra. Újra nekiindultak. . de a kanyargó ösvény elrejtette előle esetleges üldözőjüket. hogy a lovas követi-e őket. könnyen találhatnak maguknak megfelelő búvóhelyet. Újabb kavicsos omladék. hamarosan látszott a fák között. Az az út a tó partján vezetett északnyugat felé. és akkor elég idejük lesz elbújni. és könnyed léptekkel haladtak. a lóval néha járhatatlan ösvény biztosan lelassítja a lovast. Bár fogalma sem volt. A fákkal és bokrokkal szegélyezett út mindkét irányba egyformának látszott. – Valóban.

Az arca kifürkészhetetlen maradt. Heather azonban nem érzett félelmet. ám Breckenridge mellett tisztán tudott gondolkodni. A jelenlegi körülmények között azonban nagyra értékeli a hőst. hogy biztonságban érjen a völgybe. hogy ez annak tudható be. aki a rendelkezésére áll. – Onnan már nagyon közel van a völgy bejárata. Heather gyors tempóban lépdelt Breckenridge mellett. aki veszélyben van. és véget ér ez a kapcsolat. már majdnem sík terepen haladtak. amit nyilván érzett volna. hogy ő nem vette észre. Csak azt akarta. Heather természetesen tudatában volt a helyzet iróniájának. hogy kitaláljonvalamit. amennyire a lába bírta. Csakis a veszélyre figyelt. – Az ott biztosan Knockgray – szólalt meg Heather. mi vitte egy héttel korábban azon a sorsszerű éjszakán Lady Herford szalonjába. Miközben bölcsen belátta. hogy Heather lépdel mellette – akit már nem hivatalosan a menyasszonyának tekint –. És talált. nem akart az ezzel járó következményekkel foglalkozni. Szó nélkül lépdeltek egymás mellett. de komor lett. akkor szüksége lesz az eszére. amely fenyegetheti őket. elválnak útjaik. hogy Breckenridge ilyen kísérletet tesz – ha megítélése szerint a helyzet azt kívánja Heathernek a legkisebb kétsége sem volt. Breckenridge nem olyan hős volt. Amint biztonságban lesz a völgyben. Azzal kapcsolatban.oltalmazóan éber. keskeny tavat. Ha az üldözőjük valóban utoléri őket. az arcvonásai markánsabbá váltak. Egyre kevésbé volt lankás a táj. nem egy életre. és nekiiramodott. Azon tűnődött. és Breckenridge ne tegyen semmilyen. Nem mintha az ő hőse volna. Elhagyták a hosszú. Előttük a fák között előbb két háztetőt láttak az út másik oldalán. Az út kiért a fák közül a nyílt mezőre. vajon Breckenridge azt hiszi-e. Ő is pontosan tudatában volt a veszélynek. milyen feszültség van a férfiban. ha egyedül menekül. hogy megszabaduljanak tőle. . de azért természetesen hős. Hőst keresett. akire eredetileg vágyott. Pontosan emlékezett rá. akit keresett. Csak ideiglenesen az övé. valószínűleg szükségtelenül vakmerő lépést.

– Carsphairn falu arra van – mutatott jobbra. gondolatban megielölte pozíciójukat a térképen. ahogy a kereszteződéshez értek. Breckenridge bólintott. annál nyilvánvalóbbá vált. – A Carsphairn-kastély. Előrenézett. majd a lejtőre vezető keskeny útra lépett. – Ayr messze van. Gyors léptekkel érték el az apró falut. – Nem kell annyira aggódnod. hogy nem ösvény. mint azok. A kőfallal körbezárt terület sokkal gondozottabb. ahol az a Knockgrayen át vezető úttal találkozott. hogy az ő birtokán bárki ártó szándékkal merne követni minket. hogy a szemközti bekötőút egy magánbirtok bejárata. Breckenridge megállt. Felnéztek.. – Ott! Breckenridge a távolba nézett. de Catrionát mindenki ismeri. – Catriona. hogy egészen a hegytetőig látszott. Minél lejjebb ereszkedtek. amelyet terméskőből rakott fal szegélyezett. El nem tudom képzelni. Majdnem megérkeztünk. ami első pillantásra újabb ösvénynek tűnt. aztán folytatták a fáradságos munkájukat. A fák között nem látott semmit a nyílt mező szélén. hanem bekötőút. Balra pedig New Galloway-be lehet jutni. ahogy elhaladtak. – Ez az út Ayrba vezet – közölte Heather vidáman. ám mintha megérzett volna valamit.. és meglátott valamit. – Milyen messze van a ház? Még mindig az akármelyik pillanatban bekövetkező veszély töltötte ki a tudatát. Már nincs messze a biztonság. mire képes. minél távolabb volt mögöttük Knockgray. Egy mezei munkás és a felesége egy házikó kertjében dolgozott. tudják. pontosan kicsoda és mire képes? . amely olyan egyenes volt. – Erre – mutatott Heather balra. amelyek mellett addig elhaladtak. Heather megszorította a kezét. A lejtő alján az ösvény kikövezett úthoz ért. – Két mérföld akkor is két mérföld. Körülbelül két mérföld. Egymásra néztek. és amint az árnyékba értek. – Az igaz.Breckenridge hátrapillantott. Heather kezét egy pillanatra sem engedve el átvezette az úton. csak lépdelt tovább éberen. jóval a falun túl. Nem hallott közeledő lódobogást. Breckenridge a bekötőút elejéről visszanézett az útra. újra hátranézett. de az első pár lépés után rájött. Heather mosolyogva indult el.

erős testalkatú férfi ott ült pej lován az ösvény legmagasabb pontján. Breckenridge elengedte Heather kezét. Egyenesen nyugat felé haladtak negyed mérföldön át.– Lady Catriona. Szinte biztos volt abban. ezért a védelmébe fog venni minket. Talán figyeli őket. mivel ugyanaz a lovas volt. és nem tudni. megfoghatatlan vadság. Breckenridge-nek nem kellett alaposabban megnéznie. majd a kövezett kocsiút egy alacsony dombot megkerülve dél felé vezetett. hogy ez a férfi az ellenségük. és őket figyelte. hogy a kisasszony egyedül menjen. És bár Breckenridge biztos volt abban. Patthelyzet alakult ki. Hidd el. nem volt hajlandó a Vale területére lépni. – Nagy hatalmú boszorkánynak... mert valami állítólagos boszorkány két mérföldre lakik. Ösztönére hallgatva az utat kémlelte egészen a knockgray-i kereszteződésig. Nemcsak testi adottságai miatt. A mozdulatlanságában volt valami fenyegetés. aki a nyomukban jár. hogy ő a Vale minden lakójának biztonságot és jólétet ad. akárcsak ő. amit Breckenridge rögtön. hogy minden kétség nélkül tudja: az a férfi valóban őket követte. te pedig engem védelmezel. Méltó ellenfél. – És akik megértik? Ők mit mondanak róla? – Azt. akárki is volt. Azt hiszem. ám egyáltalán nem volt szándékában megfeledkezni az éberségéről csak azért. bármilyen nagy volt a távolság közöttük. Az a férfi született harcos. – Összenéztek. hogy magára hagyja Heathert. akkor sem lett volna hajlandó . és hagyta. – Családtag vagyok. – Mi nem vagyunk a Vale lakói. megfordult. minden nehézség nélkül felismert. Beleillett a képbe.. és a nyomába eredjen. A sötét hajú. aki nem érti meg őt. nem tehette meg.. ám a lovas nem mozdult. boszorkánynak nevezné. és ezt Breckenridge végül elfogadta. akivel épeszű ember nem akaszkodik össze. hogy hajlandó lesz-e a segítségükre lenni. És a lovas tartása kifejezetten felkeltette az érdeklődését. A férfi. akit korában látott. Breckenridge nem vitatkozott. hogy ez a titokzatos úr állt Heather elrablása mögött. Még ha lett volna lova. Breckenridge csípőre tett kézzel állt és várt. hanem minden más tekintetben is. A kanyar után már nem láthatja meg őket senki.

a völgy másik oldalára.. Még nehezebb volna a helyzete. aki elhódította tőle. akinek valódi neve nem McKinsey volt. Késztetést érzett. Elég nehéz természetű nőszemély lehetett. és továbbment. amiért kötelességének érezte követni őket. aki úgy hivatalnok. Nem ismerte. aztán Breckenridge megfordult. a fejét büszkén tartotta. ám nyilvánvaló volt. ahogy ő. És az illető neve egészen biztosan nem Timms. aki olyan védelmezőn lépkedett mellette. Nagyon is lehetséges. Miután látta a férfit. a férfi megfogta a nő kezét. Az utolsó pillanatban. Erre akár meg is esküdött volna. kissé megkönnyebbült. A férfi. hogy nem kell aggódnia a Cynster lány jövője miatt. Intelligens. hogy az úriember. egészen biztos volt abban. aki megállt és hosszan visszanézett rá. kihívón. és teljesítettnek tekintse a Heather Cynster iránti nemesi kötelezettségét. ám egy nyitott kérdés még maradt. Miért választották azt az utat? Az út nyugat felé vezetett. hazalovagoljon. házsártos nő megkeserítené az életét. Heather Cynster. Az volt a legfőbb aggodalma. és ha Richard és ő rögtön kilovagolnak. és ezért hálával tartozik annak a nemes harcosnak. a biztonságáról nem is beszélve. hogy szerencsésen megmenekült tőle. követte Heathert a völgybe. de a tartásából és a mozgásából is tudta. hogy megforduljon. a következő hegyvonulat. Egy percig nézte a lovast. pedig a kastély menedékétől már csak alig két mérföldre voltak. Heather Cynster védelmezője ugyanolyan nemes ember. hogy a sors küldött valakit – egy másik harcost – a megmentésére. mint ő. és lenézett az útra. bátor nő lehet. az állástalan ügyvédbojtár. de most. és ezt abból látta. Ám azok a hegyek sokkal . Timms. a lovas addigra már régen eltűnik.. és szabad akaratú. hogy Heather Cynster még ilyen körülmények között is magabiztos tudott maradni. Látta a férfit. mielőtt eltűntek a kanyar mögött. felismerhesse. mint így. a kezébe vette Heather Cynster jövőjét és biztonságát is. a Rhinns of Kells irányába. Egy zsémbes.elhagyni Heathert. Bár a köztük lévő távolság túl nagy volt ahhoz. Mire a kastélyba érnek. a hegytetőn állította meg a lovát. hogy meglátta. harcos módjára.

A lovas lecsillapította a pompás állatot. hogy Heather Cynster és védelmezője a kastély felé tart. az ígérkező termésről kissé erősebb tájszólással. nem tudta. A következő fogadóban rövid kérdezősködéssel megtudhatja a szükséges részleteket. amelyek bekötőutat jeleztek. hogy elfogadták. és teljesen megkönnyebbült. A csapszékben maradt. Es ez azt jelenti. hogy az asszony Vale of Casphairn úrnője. . Leszállt a nyeregből. – Az biztosan a Vale volt. A ladyé meg a férjéé. és a fejét felszegve néhány lépést tett előre. aztán újra lenézett. és ejtette a témát.. Megrántotta Hercules kantárját. Bár a környéket nagyjából ismerte. Bizonyára már oda is értek. A pulthoz lépett. kinek a birtoka. – Nem tudom. Elég alaposan tanulmányozta a Cynster-klán viszonyait ahhoz. Hercules megérezte gazdája bizonytalanságát. A férfi bólintott. Jó ember – jegyezte meg a csapos poharat törölgetve. és egy pint sört rendelt. – Időnként benéz ide. hogy biztonságban vannak a Cynster-klánnál. – Vale? Az öreg összenézett a csapossal aztán vállat vont. és érezte.. A falu közepén állt egy kis fogadó. kié lehet? A pult mellett ülő öregember bólintott. Elég volt néhány megjegyzés az időjárásról. és bement. és úgy tűnik.meredekebbek voltak. Cynsternek hívják az embert. lassan iszogatta a sörét. Nem mintha arra akart volna menni. hogy eszébe jusson. ezért nyugodtan feltehette a kérdést: – Az imént elhaladtam egy birtok bejárata előtt – intett a dél felé vezető útra. de sejtése volt. Nyilván egy kastélyba vezető út lehet. Ettől a gondolattól teljesen megnyugodott. déli irányban kis ösvény csatlakozott az útba. tehát nyilván nem a hegyen túlra mennek. Richard Cynster valóban valami dél-skóciai boszorkányt vett feleségül. Nem csoda. – Vale o’ Casphairn. Carsphairn falutól nem messze. és folytatta útját az úton vissza Knockgray felé. Hercuiest kikötötte a fogadó udvarában. Inkább az Ayrbe vezető út állapotáról érdeklődött. majd meglátta a kőfalakat. de ezt a kocsmabelieknek nem kell tudniuk. mint amelyen a pár gyalogosan átkelt.

Üres korsóját a pultra téve elköszönt az öregtől és a csapostól. Az ő feladata helyrehozni bármilyen eszközzel. a nap a hegyek mögé ereszkedett. Bármilyen csalóka is ez a szabadság. Kint Hercules nyergébe szállt. a lobogó sörénybe kapaszkodott. A szabadságot. A folyó és a ház között elterülő lankán kert terült el. amikor hirtelen kinyílt a bejárati ajtó. Ettől a gondolattól a lelke dalra fakadt. bogv mi várja ott: káosz és katasztrófa. ahol a gazdaság szükséges kellékeit tárolhatták. Megtesz mindent. Ugyanakkor azonban kellemetlen emlékeztető volt. a szél fütyült az arca mellett. hűvösödött a levegő.. A délután mar estébe fordult. Heather van itt! Breckenridge erőt vett magán. A . ahogy eltervezte. hogy a javát szolgálnák. Olyan katasztrófától menekült meg. Édes otthon. mégis valamiért elégedett volt. nyúltak az árnyak. amikor Heather és Breckenridge felkaptatott az utolsó emelkedőn a Casphairn-kastély széles első udvarába. majd az útra Kiérve elengedte a gyeplőt és hagyta. Az udvar közepére sem értek. kiélvezi. amennyire csak tudja. mégis valahogy egységesnek tűnt a folyó partján emelkedő kis dombon.. hogy a ló kedvére vágtasson. bármilyen módon. A kastély hatalmas kőepület volt. Előrehajolt a nyeregben. Nincs más választása. még kevésbé úgy. – Heather! – Mama. papa. Bár a terve teljes kudarcba fulladt. és megkeserítette volna élete hátralévő napjait. De ezzel majd holnap kell foglalkozni. és élvezte az izgalmat. amit megtehet. A sötétszürke épület szabálytalan alakú volt. és három gyerek rohant ki. nehogy láthatóan összerezzenjen. három tornya emelkedett az ég felé. Nem úgy történtek a dolgok. hogy a sors kegyelméből sikerült a katasztrófát elkerülnie. amellyel nem lett volna könnyű együtt élni. furcsa módon gondtalannak érezte magát. Breckenridge a kastély mögötti melléképületekre pillantott. Ma még szabad. amelyet neki kellett volna elhárítani.

A ház felé pillantva Breckenridge gyönyörű hölgyet látott. Néhány pillanatnyi tétovázás után Richard bólintott. és kezet ráztak. de Richardot figyelve. Breckenridge a magas. hogy felbukkanj. mivel éppen akkor lépett ki a házból Richard.. aztán megölelte és körbeforgatta. – Nagyon aggódtunk miattad. hogy a kislány. hogy olyan gyorsan jöttünk. ami Heathernek ilyen örömet okoz. – Heather! Éppen idejében! – szólt egy női hang megkönnyebbülve. és Richard is őt. látta. – Igen. Richard kibontakozott az ölelésből. – Richard – szólt Breckenridge. – Lucilla! – szólt Heather. – Hidd el. és az ajtó felé pillantott. a nyaka köré fonhassa a karját. – Itthon van édesanyátok? – kérdezte a gyerekeket.völgy csendjét és nyugalmát zavarta. fekete hajú férfit nézte. – Gondolom. hogy az unokahúgának nincs semmi baja. hallottad. hogy hanyatt ne essen. Lehajolt. – És Annabelle! Újabb vad ölelés és csók után Heather felegyenesedett. Ám amikor Heatherre pillantott. – Breckenridge. meg az eles hangú visítás. Richard kék szeme gyorsan végigmérte Heathert.. aki addigra odaért hozzá. majd megölelte a fekete hajú fiúcskát. ahogy csak tudtunk – felelte Heather. de a gyerekszobában volt Calvinnal és Carterrel – jelentette Lucilla. Éppen ideje volt. éppen most szalad le a lépcsőn. Ismerte Richardot. és nagy léptekkel feléjük tartott. megcsókolva a vörös hajú fejecskét. és a kezét nyújtotta. – Marcus.. ám Heather ezt mintha észre sem vette volna. majd a tekintetét Breckenridge felé fordította. A két nagyobb gyerek Heatherre ugrott. te ütődött nőszemély. milyen mosoly árad szét az arcán. bármit megbocsát. olyan önfeledten ölelte őket. megnyugodott és eleresztette. ahogym karját kitárta. Könnyed . és miután láthatóan meggyőződött arról. Úgy határozott. – Ha jól gondolom.. de a helyzet így is elég furcsa volt. Breckenridge megtámasztotta a hátát. aki a kavicson lépdelt feléjük. Aztán a legfiatalabbra fordította a figyelmét.

. Richard komor tekintettel pillantott rá.léptekkel tartott feléjük. Határozott elégedettség hallatszott Catriona hangjából. nagy hálával tartozunk önnek. és könnyed mozdulattal terelte a gyermekeit. Remélem. és biztonságban hozzánk kísérte. és arcon csókolta. magabiztosság és derűs határozottság áradt belőle. azzal megfordult. Őszintén örülök. aztán ragyogó mosoly áradt szét az arcán. – Menjünk be. a házvezetőnő. és megköszönte neki a . szoknyája. és feltámad a hűvös szél. hogy megmentette Heathert. ha erre más körülmények között került volna sor. amelyben részük volt. Breckenridge és Richard sereghajtónak maradt. De legalább itt vannak – mondta. és kezet nyújtott. mint karcsú. mert Gretna Greentől gyalog kellett jönnünk. sálja lengett a lágy szélben. mielőtt besötétedik. – Ugyan már! Hálát adunk az égnek. Heather viszonozta az ölelést és a csókot. Heatherhez érve Catriona megölelte sógornőjét. Catriona az élénkzöld szemével ekkor Breckenridge-re pillantott. – Valóban. inkább telt. Richard boszorkányos felesége magasabb volt az átlagosnál. Breckenridge-et és a férjét a ház felé. – Az egész történet érdekel. A napfényben ragyogó. Most is nyugalom. hogy. Breckenridge elgondolkodott. mint keveseknek. Broom. Tényleg olyan nézése volt. – Csak ide jöhettünk. nem bánod.. hogy biztonságban. Előkerült Mrs. A kastély úrnője elmosolyodott. rézvörös haját laza kontyba fogta a feje tetején. Breckenridge még sohasem tapasztalt ahhoz fogható szívélyes vendéglátást. – Catriona. Breckenridge ezt figyelmen kívül hagyva megfogta a hölgy kezét és – hosszú napok óta először – szokásos társasági modorával kézcsókra hajolt. és megjegyezte: – Azért tartott ilyen sokáig az út. Beléptek az ajtón a többiek után. a gyerekek szökdécseltek elöl. majd kedvesen megpaskolta Breckenridge arcát. sudár. épen. ha Richard még nem mondta volna. így Breckenridge megragadta az alkalmat. Bár talán szerencsésebb lett volna. – Breckenridge. hogy viszontláthatom. és egymás szavába vágva kérdezgették Heathert. mit lát benne. Breckenridge csak egyszer találkozott Catrionával. Heathert. még Caro esküvőjén. Üdvözölte Heathert. egészségben ideértetek.

. aki a következő lady lehet. őszülő hajú hölgy lépdelt lefelé. hogy addig is fogyasszanak egy kis süteményt. majd az anyjuk szoknyájába kapaszkodtak. aztán Richard félrevont egy marcona férfit. de rögtön elengedték. Úgy tűnik. örülök. – Ő a. amikor a beszélgetést meghalló Catriona egyetértését fejezte ki. Ám mivel Lucilla is ugyanúgy Cynster. hogy újra látom! Jól van? – Jól. nekem ez a feladatom. hogy zárja be az ajtót. Breckenridge hirtelen ráeszmélt. Broomnak a vendégek elhelyezését illetően. elegáns. a családnak... akit a lady védelmezőjének nevelhetek. két fekete hajú fiúcskát terelve. bizonyos Hendersont. hogy a fekete hajú kis ördögöket kísérő idősebb hölgy őt nézi. A lépcsőn magas. A fiúk előbb egyenesen Heather felé indultak.. megcsókolta. – Ő a Vale következő boszorkánya. és a testvéreikhez rohantak. Breckenridge magában hálát adott. a szemébe nézett. és egy fiatal lakájt utasított. . hogy Catriona nem figyel. Lucillát tanítja a boszorkánytudományra. nekem pedig legyen fiam. Köszönöm a kedves kérdését. és ha úgy gondolja. – Algaria szerint azért lettek ikreink. Minden jel szerint ez a dolgok rendje. alig titkolt büszkeséggel. Közben Catriona utasításokat osztogatott McArdle-nek és Mrs.gáláns lánymentést. amikor Heather felé fordult. – Ő is boszorkány? Richard bólintott. és javasolta. aki abban a pillanatban visszalépett mellé. Az egyre nagyobb hangzavarban a szakácsnő biztosította Breckenridge-et. Catrionához hasonlóan a hölgy is elmosolyodott. – Richard a felesége közelében álló lányát nézte. Jött egy idősebb férfi sétapálcával. Folytatódtak az üdvözlések. – Algaria – tájékoztatta Richard. hogy azt készít vacsorára. hogy Catrionának legyen lánya. majd mosolygott. mint Marcus. Breckenridge a kislányra nézett. – McArdle. Feléje fordult. hogy üzenetet küldjön délre. és megfogta a ráncos öreg kezet. Most a gyerekekre vigyáz. fogalmam sincs. – Ő volt Catriona tanítója. kisasszony. aki egyiket a másik után felvette. amit ő és Heather kíván. már amennyire jól lehetek.

Breckenridge a kandalló melletti egyik nagy karosszékbe ült..hogyan fogadja el a fivére védelmét. aki éppen akkor kiadta az utolsó utasítást. Catriona teát töltött. tálcán hozta a beígért ételeket. majd elégedett sóhajjal dőlt hátra. – Mielőtt elküldenéd azt az üzenetet. – Valóban – szólt Catriona. attól a pillanattól kezdve. aztán szilvalekvárt faltak és sonkás szendvicset.. hogy Lady Herford szalonjába lépett. Amint Richard leült a másik karosszékbe. mióta elhagytuk Gretna Greent. Richard és Breckenridge a kastély egyik szárnyának kényelmes helyiségébe vonultak. Heather úgy érezte. A könyvtárszoba minden jel szerint Richard birodalma volt. hogy Heather adja elő a történetet a saját szavaival. Heather. Heather ezért őszintén hálás volt. Catriona. talán a könyvtárba. – De vonuljunk vissza. Richard bólintott. hogy Breckenridge-et semmiféle szemrehányás ne érhesse. a teáscsészéért nyúlt. köztük Richardot is. azt hiszem. A hölgyek a kandalló előtti szófán foglaltak helyet. hanem Breckenridge. aztán Heather letette a tányérját. Heather gondoskodott róla. mennyire megértő és segítőkész. hálával tartozik neki a rendíthetetlen . Catriona felküldte a gyerekeket az emeletre Algariával. nyilvánvalóan azt mutatva. – Oda vittek az elrablóim. Túl jól ismerte az unokatestvéreit. Hosszú percekig nem szólaltak meg.. Catriona átható tekintettel nézte Heathert. De az elején kellene kezdenem. hogy Catriona jelez Richardnak. A Cynster lányok akaratosságára emlékezve Breckenridge a ház urára pillantott. el kell mondanom. hogy felismerje: a tőle szokatlanul rideg fogadtatás oka nem Heather. – Nem ehettünk ennyit. – Gretna Greenből jöttetek? Heather bólintott. hiszen nagyon is tisztában volt vele. amíg Breckenridge és Heather befejezi az evést.. Heather és Breckenridge nekiestek a vajas süteménynek. hogy meghallja Breckenridge szavait. És az elején kezdte. és idejében fordult feléjük. hogy mi történt. Breckenridge a szeme sarkából látta. hogy várjon a keresztkérdésekkel. Breckenridge is hátradőlt. és hagyta. szobalány sietett be.

hanem a bosszús arckifejezéséből is látszott. amelyekről Heather nem tudhatott. ám ezt Richard leplezni igyekezett. nem volt semmi megjegyzése. így nyugodtan játszhatta az elrabolt kisasszony szerepét. Breckenridge a közelben van álruhában. És Breckenridge javára legyen írva. például miként talált rá a Knebworthi fogadóban. amit ő. amit megszegett. és hajlandó elmenekíteni. hogy nem sikerült kideríteniük a titokzatos úr kilétét. És amíg nem tudja Catriona szándékait. amit tett. érte tette. de ezt nem a hölgyek jelenlétében kívánta megtenni. Breckenridge mégis érezte Richard gyanakvó pillantásait. hogy á lehető legtöbbet igyekezzen megtudni az elrablása körülményeiről. nem tudtak meg róla semmit. de amikor elmondták az okot. abban a biztos tudatban. hogy szavatolja a biztonságát. Amikor egy pillantást vetett Catriona és Richard arcára. ami történt. hogy ők is felismerték: a veszélyek ellenére Heathernek különösebb sérülés nélkül sikerült átélnie a megpróbáltatást. érte szegte meg. Richard a homlokát ráncolta. hogy vajon mi lehetett az elrablásának a valódi oka. és teljesítette volna azt a kérését. milyen tisztán és nyíltan beszél Heather a történtekről. mielőtt a kastélyba értek. hogy visszaadja a pecsétgyűrűt. Heather és Breckenridge pontos részletességgel mondták el az elrablás és az azt követő üldözés történetét. hogy ha valami veszély fenyegeti. Komoly kétségei voltak. Ettől függetlenül érezte.támogatásért. Mindent. meggyőződött arról. és tisztázni a helyzetet. ami az úton történt. hogy útközben milyen bizalmas viszonyba kerültek. Nemcsak a szavaiból. Nem hibáztathatják őt azért. hogy Richard kezdeti feszültsége lényegesen csillapodott. hogy más férfi megtette volna azt. mindent megtett. vagyis nincs maradandó félelem benne. hogy csak akkor szólt közbe. és amit ő a védelmében tett. . minden szabályt. de mindennél jobban foglalkoztatja. Breckenridge nem vitatkozott. amikor ahhoz a részhez értek. amikor olyan részletekkel kellett kiegészíteni a történetet. ahogy Heather beszámolt mindenről. mennyire nehezményezi. hogy megvédhesse húgait és unokahúgait az esetleges veszélytől. Breckenridge csodálta. Természetesen nagyon gondosan kerülte azt a témát. Szándékában volt a lehető leghamarabb beszélni Richarddal. hogy miért nem szökött meg Breckenridge-dzsel már a legelső éjszakán. őt sem akarta a bizalmába avatni. Gondja volt rá.

Hatalmas állat volt. aki a család feje volt Breckenridge a kandallónál ülve a Vale-ről kérdezte Catrionát. – Nem tette be a lábát Vale-be. Richard nyugodtan felállt. Ennek bizonysága volt. – Nem láttam. Catriona a fejét ingatva visszatért a valóságba. hogy semmit sem tud a Valeről. és jöttünk tovább. és Catriona örömmel világosította fel. Aztán utolértem Heathert. Miközben Richard és Heather az asztalnál ülve az üzenetüket írták – Heather a szüleinek. Heather felnézett. Kíváncsi volt. Richard pedig a féltestvérének. hogy rossz szándékú emberek nem mernek belépni a Vale-be. Devilnek. Richard elkomorult – Nem feltétlenül. Breckenridge-nek pisztoly volt a zsebében. hálás volt Catriona varázserejéért. – Az a lovas. hogy Breckenridge nem szólt neki a lovasról. Azzal a helység másik végében az ablaknál álló íróasztala felé intett. Heather a történet végére ért: – És elgyalogoltunk a Vale-be. majd megjegyezte: – Ez arra utal. hogy Richard időnként elismerő pillantást vetett rá. hogy rájuk támad. Nyugodtan ült a lován. Nyilvánvalóan nem követett. Knockgray a neve? – Richard bólintott. – Tessék? – nézett rá Heather csodálkozva.. Heather. – Küldhetek üzenetet én is a szüleimnek? – Kétségtelenül az volna a legjobb – jegyezte meg Richard.. aki még mindig nem tudott napirendre térni azon. A férfit ez nem bántotta meg. Vártam. vagyis minden bizonnyal biztonságban lettek volna.. Vale határáig követett minket. Tudtam volna. gyönyörű pej. de nem mozdult. ha most rögtön futárt küldök délre. Ha a lovas akkor úgy dönt. – Az lesz a legjobb. Breckenridge tétovázott. – Az utolsó faluból. Gyakran előfordul. Hátranéztem.. Megkönnyebbült. mielőtt beértünk a kanyarba. sőt furcsa módon sokkal nyugodtabb volt.. A helyzet iróniája akkor jutott eszébe. Breckenridge pedig folytatta: – A lefelé vezető út legmagasabb pontján állt. Breckenridge végre egyenesen Richard szemébe nézett. mert Breckenridge hiányosságának tekintette.Heather a helyzet komolyságát nem fogta fel. mint várta. de Richard igen. hogy ismeri a helyet. amikor a leveleket elküldték ..

mert Celiának két másik lányukat kell kísérnie a bálokra és más társasági eseményekre. hogy ezt elismerje. mégpedig elég hamar. hogy a menyasszonyom legyen. hogy mindent úgy kellett tenned. hogy ebben az ügyben a legfontosabb cél Heather jó hírének megőrzése. és ha Heatherrel együtt hirtelen eltűnne a társaságból. az esküvő teljesen helyénvaló. de nem látta szükségét annak. úgy tekintik. Richard felsóhajtott. Ha ez a szezon is úgy telik el. Mielőtt esélye lett volna összeszedni gondolatait. hogy már ismertük egymást. amelyre mindkettőjüknek nagy szüksége volt. vagyis mindkettőnk helyzete meg oldható lenne egyetlen ceremóniával. Szerintem alapvető fontosságú. Richard. Elég jól ismerem Heathert ahhoz. és megfürödhessen. Javaslom. amely megilleti. terjesszük azt. el tudjuk-e fogadni egymást a házasságban. ivott egy kortyot a finom italból. – Úgy érzem. Richard bólintott. hogy feleségül vehesse. és kijelentette: – Nagyra értékelem és elfogadom. hogy nem megy férjhez. nem tudja elfoglalni azt a társadalmi pozíciót. ha nem makulátlan a hírneve. Te és Catriona ügyeltek az illendőségre. és tett egy kitérőt egy-egy pohár whiskyért. hogy valami ruhát találjon neki. hogy megfelelő szavakat találjon a téma felhozatalához.a futárral és Catriona felkísérte Heathert. amelyet az . hogy nem kelt el. – A társaság szempontjából a helyzet a következő: meg kell nősülnöm. – Azt hiszem. Következésképpen Heather és szülei nem hozzám. mivel azonban Heatherhez volt kötve. aztán a szemébe nézett. visszatért a kandallóhoz. a megkönnyebbülése nyilvánvalóan csak tévedés volt. az nemkívánatos szóbeszédre adhatna okot. Átadta az italt. és eldönthetjük. – Miért nincs itt Martin. hanem úgy állapodtunk meg. ahogy tetted. vagy legalább Celia? – Azért. nem igazán hagyott neked más választást. hogy szerinte illenénk egymáshoz. – Ebben egyetlen Cynster sem vitázna veled. miután becsukta az ajtót a hölgyek után. – Breckenridge elhallgatott. Ezek után a körülmények ismeretében mi lesz? Breckenridge állta Richard tekintetét. hogy itt találkozunk. hogy tudjam. – Tehát hajlandó vagy feleségül venni? Akár harcolna is azért. – Remek. és például Lady Osbaldestone megemlítette. hiszen Heather már huszonöt éves. Így Breckenridge és Richard maradt a könyvtárszobában. Baraclough-ba jöttek látogatóba.

Mivel Heather huszonöt éves. – Nos – szólt Catriona a homlokát ráncolva – Javaslom. majd bólintott. mintha vénlány marad. – Értem. – Ésszerű magyarázat. Richard nem az esküvő elkerülhetetlenségét említette – amit Richard és Catriona bizonyára már megbeszélt egymással –. az előkelő társaság nem jut el ide. – Nem. hogy poharát megemelte. Breckenridge megborzongott. Richard magyarázata után Catriona Breckenridge-re nézett. Richard vigyorgott. Richard ivott egy kortyot. nyilván nagyon romantikusnak találják a történetet. – A jelen eset kivétel. Először is köztudott. – Elfogadható magyarázat. hanem azt. hogy Heather fertőző betegségben szenved. – Elgondolkodott. Breckenridge bólintott. aztán megjegyezte: – Úgy értesültem. hogy Heather eltűnt. hogy a vikomt feleségének lenni jobb választás. úgy határozott. ahogy Catriona a szemöldökét összevonva közeledett feléjük. és milyen történetet fognak előadni a Londonból való eltűnésre. így megvédve a jó hírét. Ha kiderül rólunk az igazság. – Mi az elfogadható magyarázat? Mindketten felnéztek. hogy miért itt találkoztatok. A másik apróság. a családnak eddig sikerült titokban tartania. – Ez így jó lesz. hogy a Cynsterek szerelemből házasodnak. Richard ezen elgondolkodott. – Megbeszélte ezt Heatherrel? Breckenridge a zavarát azzal igyekezett leplezni. nem pedig Baraclough-ban? Breckenridge elmosolyodott. – Azért. A Vale azonban nagyon messze van. – Csak két apróság. Richard bólintott. mert Baraclough nagyon közel van Londonhoz. Még nem. hogy tegye . és bárki betoppanhatott volna váratlanul apámhoz látogatóba. majd Breckenridge-re pillantott. és még nem találkozott az igaz szerelemmel. hogy Breckenridge hajlandó feleségül venni Heathert.adott helyzetben mindkét család igyekszik elkerülni. nehogy a barátnőinek eszükbe jusson meglátogatni. Celia és a hölgyek kitaláltak valamit.

meg. Előbb azonban jobban teszi, ha visszavonul a szobába, amelyet
Henderson előkészített önnek, és szokásos úri öltözetet ölt. – A férfiak
alakját mérte végig a tekintetével. – Richard kölcsönöz néhány
ruhadarabot – jelentette ki, azzal felállt.
Az illem szerint Breckenridge is felállt, és letette a poharát.
Catriona közben folytatta: – Hamarosan vacsoraidő. Minden mást
ráérünk később megbeszélni.
Valahogy sikerült mindkét férfit kiterelnie a könyvtárszobából. A
hallban azt a feladatot adta Richardnak, hogy keressen a ruhatárában
Breckenridge-re illő ruhákat, majd Henderson gondjaira bízta
Breckenridge-et, azzal, hogy menjen fel a szobájába, ahol forró fürdő
várja.
Catriona kezét csípőre téve állt a lépcső alján, és nézte, ahogy
Breckenridge elindul felfelé. Aztán lassan elmosolyodott, a fejét ingatta,
és elsietett a többi feladatát teljesíteni.
Richard ruhákat akart válogatni Breckenridge-nek a saját ruhatárából,
ám rendkívül pedáns inasa, Worboys kijelentette, hogy kizárólag ő
képes megfelelő öltözéket válogatni olyan úriembereknek, mint
Breckenridge, így kisajátította magának a feladatot. Richard ezt rá is
bízta, majd elkísérte az inasát Breckenridge szobájába, bemutatta neki,
és a gondjaira bízta. Aztán visszament a nagy hálószobába, amelyet
boszorkány hitvesével osztott meg, és azt látta, hogy a felesége már
felöltözött vacsorához. Éppen a hosszú vörös haját fésülte.
Richard erőt vett magán, elfordította a tekintetét a látványtól,
amelyet mindig elbűvölőnek talált, becsukta maga mögött az ajtót,
kizárt minden olyasmit, ami elvonhatná figyelmét, és eszébe jutott, mit
akart kérdezni. Felesége szemébe nézett a tükörben. – Mi volt ez az
egész?
Nem kellett elmagyaráznia, mire gondol. Catriona pontosan tudta. A
„minden más”, ami ráér. Richardnak fogalma sem volt, mit értett ezen,
de abban biztos volt, hogy neki mi az álláspontja.
Legalábbis úgy gondolta.
Catriona ismét a hajfürtjeire figyelt, amelyeket éppen fésült. –
Neked is feltűnt, milyen buzgón bizonygatta Heather, milyen nagyon
igyekezett meggyőzni téged, engem, és közvetve a családot is, hogy
Breckenridge egyáltalán nem hibáztatható azért, amiért ilyen hosszúra

nyúlt a távolléte?
Richard megállt a felesége mögött, a tükörből nézte az arcát, és
vállat vont. – Szerintem érthető. Hiszen Heather nem szokott hazudni,
nem is szépíti az igazságot. Nyilván szörnyű bűntudata volna, ha
Breckenridge fejére olvasnánk bármit is, ha rá lennénk dühösek azért,
ami tulajdonképpen nem az ő hibája.
– De nem is Heather hibája – jegyezte meg Catriona. A hangiában
Richard érezte a rosszallást. – Ha valaki hibáztatható, az az emberrabló
csapat és még inkább az a titokzatos úr.
Richard oldalra billentette a fejét. – Ez mind igaz, de a társaság
nyilván nem így ítéli meg.
– Lehetséges, de eltértünk a tárgytól. – Catriona letette a hajkefét, és
hátrasimította a haját, hogy a szokásos kontyba feltűzze. – Felettébb
érdekesnek találom a történetüket. Először is azért, mert Heather nagyon
hangsúlyozta, hogy ami történt, az teljes mértékben az ő döntésének
következménye, nem pedig Breckenridge elhatározása volt, másodszor
pedig azért, mert Breckenridge nemcsak elfogadta a döntéseit, hanem
elfogadta azt is, hogy Heathernek joga van dönteni. És úgy tűnik, hogy
zokszó nélkül és önzetlenül segítette. Ezt rendkívül érdekesnek találom.
Szerinted?
Richard a homlokát ráncolva gondolkodott, mielőtt válaszolt volna:
– Nem igazán tudom, mi mást tehetett volna. Hiszen Heather ízig-vérig
Cynster, és mivel húgait és talán Henriettát és Maryt is veszélyben
érezte, lehetetlen volt az útjáról letéríteni.
Catriona a férje szemébe nézett, kedvesen mosolygott rá, mintha
tekintetével azt mondta volna, mindez nagyon ésszerű, de nem vett
észre valami nagyon nyilvánvaló dolgot.
– Mondd csak... mi ez-a Breckenridge?
Nem „ki”, hanem „mi”. Richard felfigyelt erre. Pontosan tudta, mire
gondol. – Nem tudhatjuk, mi történt valójában, mennyit vitatkoztak. De
még mindig úgy gondolom, hogy Breckenridge semmivel sem tudta
volna eltéríteni Heathert a szándékától.
Catriona megvonta a vállát. – Lehet. Gyanítom, hogy ezt már
sohasem fogjuk megtudni, és nem tudom, hogy van-e még jelentősége.
Richard a felesége arcát nézte. Nem látszott rajta az a derűs
magabiztosság, amelyet katasztrófa közeli helyzetekben is képes volt
mutatni, hanem inkább boldognak tűnt, mint aki őszintén elégedett a

helyzettel.
Richard nem volt biztos abban, hogy Catriona jól látta-e, amit látott,
hogy mire számított, ezért rákérdezett: – Ugye, te is tisztában vagy
azzal, hogy össze kell házasodniuk?
Catriona csak mosolygott. – Ugye, te is tisztában vagy azzal, hogy a
Lady vezette őket ide?
Richard kihúzta magát. – A Lady? – Boszorkány hitvese nem
hivatkozott az istennőre, ha nem volt rá jó oka, és Richard régen
megtanulta, hogy ilyenkor elővigyázatos legyen. – Ő is részt vett ebben?
– Természetesen. Hová máshová küldene egy szerelmes párt,
akiknek tisztázniuk kell, hányadán állnak? – Catriona megfordult, és a
férjére nézett. – Ha valakinek, neked tudnod kell, hogy a Vale, ez a
völgy éppen olyan szerelmeseknek való, akik nem látják a nyilvánvalót,
és nem fogták fel, hogy minek kell bekövetkeznie.
Richard tétovázott, de nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze: –
Egymásnak vannak teremtve?
Catriona ismét a fejét ingatta. – Igazán jobban kellene figyelned.
Még én is tudom, hogy egymásnak vannak teremtve, pedig csak kétszer
láttam őket együtt. – A kezét nyújtotta. – Most pedig itt vannak, és
minden világos.
– Valóban?
– Természetesen! Tehát az a szerepünk, hogy itt tartsuk őket, amíg
ezt ők is be nem látják. – Azzal felállt. – Nem hiszem, hogy túl sokáig
tartana. Heather sosem volt vak, és kétlem, hogy Breckenridge az volna.
Sőt a hírneve alapján joggal feltételezhető, ha nőkről van szó, többet lát,
mint a férfiak többsége.
Ez nem menti meg, gondolta Richard, de nem mondta ki.
Catriona lesimította a ruháját, majd megperdült, és háttal állt
Richardnak. – Fűzz be, kérlek... és jó volna, ha aztán hamar átöltöznél.
Bármelyik pillanatban megkongathatják a gongot, és nekünk a
szalonban kell lennünk, mire ők leérnek, mert látni akarom az arcukat.
Mivel Richard semmit sem tudott volna szólni a terv ellen, félretette
a kétségeit, és engedelmesen befűzte a ruhát.
Nem igazán tartotta lényegesnek, hogy a Lady hozzájárult-e a
történtekhez, ha Heather és Breckenridge az oltár előtt köt ki. Meg volt
győződve arról, hogy ennek elősegítése a család iránti kötelessége. És
az már senkit sem érdekel, ez hogyan következett be.

Elkötötte Catriona fűzőjét, aztán megfordult, hogy levetkőzzön és
felvegye az estélyi öltözéket, amelyet Worboys készített ki neki, és
közben az járt az eszében, amit Breckenridge-nek mondott. Nem tartotta
magát jövőbelátónak, de úgy tűnt, mintha figyelmeztetés lett volna.
A Cynsterek szerelemből házasodnak.
Ha jól értelmezte a Lady érdeklődését Heather és Breckenridge
iránt, és egészen biztos volt abban, hogy igen, akkor őt érte a
megtiszteltetés és a mérhetetlen öröm, hogy üdvözölje Breckenridge-et az előkelő társaság legkedveltebb kéjencét – a nős férfiak klubjában.
Somolyogva felvette a frakkját, megigazgatta az ujját, majd követte
Catrionát az ajtóhoz.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Órákkal később Breckenridge a kezét a tarkóján összekulcsolva,
kinyújtózva feküdt a frissen vasalt lenvászon lepedőn. Végre újra abban
a gyönyörűségben lehetett része, hogy olyan ágyban fekhet, amelyben
teljes hosszában elfér. Felsóhajtott, miközben Morpheust várta.
Gondolatai a nemrég véget ért vacsorán jártak. A ház népével a
nagy teremben vacsoráztak, amely évszázadok alatt nem sokat
változhatott, mivel a család és a vendégek a terem végében, emelvényen
álló asztalnál ettek, a ház vidám, csevegő népe pedig külön asztaloknál.
Ahogy a jelenetre gondolt, önkéntelenül elmosolyodott, mert eszébe
jutott a kedvesség, a szeretet, a vidám hangulat, történetek elbeszélése
az asztal körül, a gyöngyöző kacaj. Még idegenként is úgy érezte, része
a társaságnak, magával ragadta a vidámság. Saját családjában, a
Brunswick-házban is hasonló volt a hangulat, de a Vale-ben a vidámság
és a család öröme sokkal jobban megnyilvánult.
Érdekes volt az este.
Méghozzá több okból is.
Felidézte a rengeteg beszélgetést, megvizsgálta a rejtett jelentéseket
az elhangzott mondatokban. Bár egyáltalán nem volt meglepődve azon,
hogy Richard sokkal barátságosabb volt vele, valahogy megérezte, hogy
vendéglátója... valamiféle szimpátiát érez iránta.
Ami meglehetősen harcsának tűnt. Vajon Richard azért sajnálja,
hogy kénytelen szoknyavadász szabadságát feláldozni, és a házasság
igájába hajtani fejét egy Cynster lánynyal? Ez egyszerűen nem lehet
igaz. Minden Cynster férfi a háza hercegnőjének tekintette Cynster
unokahúgait. Richard és a többiek a Cynster lányok férjeit nem
szánalmasnak tekintik, hanem megtiszteltetésnek, ha valaki benősülhet a
családba.
Attól, hogy Richard együttérzéssel nézett rá, Breckenridge
feszengeni kezdett. Ehhez a nyugtalansághoz hozzájárult az is, hogy
Catriona olyan szeretettel fogadta el, mintha máris a családba tartozna.
Tudhatta, hogy neki és Heathernek össze kell házasodniuk, ám

egyáltalán nem látta jelét annak, hogy Catriona rosszallná a társasági
elvárások miatt kikényszerített házasságot. Catriona már több mint
kilenc éve Richard felesége volt, így a Cynster-klánba tartozik. Nehéz
elhinni, hogy ő még nem fertőződött meg a Cynsterek szerelemből
házasodnak hitvallással.
Főleg a titokzatos Ladyvel való kapcsolata miatt.
Az igazsághoz közelebb járt Catriona burkolt figyelmeztetése, hogy
ha Heathert a társasági elvárásokra emlékeztetik, akkor megmakacsolja
magát.
Már a puszta gondolattól érezte, hogy az izmai megfeszülnek, ezért
akart ellazulni.
Próbálta elűzni a nyugtalanító gondolatot, de a lehetőség, hogy talán
kénytelen lesz elengedni a lányt, rémlátomásként nyomasztotta... és az
elszántsága egyre szilárdabb lett. Nem akarta elengedni, el sem tudta
képzelni, hogyan élhetne tovább, ha a legrosszabb bekövetkezne.
Hogyan találkozhatnának társaságban, és hogyan tehetnének úgy,
mintha semmi sem történt volna. Megpróbálhatna mellébeszélni,
színlelni, de ez nem az ő stílusa. A gondolat, hogy visszaálljon közöttük
a korábbi állapot, vagy megengedje, hogy Heather újra nagybácsiként
tekintsen rá, nevetségesnek tűnt.
Aludni akart, ezért inkább a jóra koncentrált, hogy milyen lesz, ha
összeházasodnak. Londonban a Brunswick-házat használnák, de úgy
tervezte, a kötelező időn túl inkább Baraclough-ban lennének. Az apja
ezt kifejezetten szeretné, ahogy ő is.
Valójában azonban arra vágyott, hogy családot alapítson, és olyan
házat építhessen, amilyenben Richard lakik. Richard nyilvánvalóan
nagyon nyugodtan, gondtalanul él, és ha ez az élet megfelelő számára,
akkor őt is elégedettséggel töltené el.
Még sohasem gondolt erre, de ezt akarja. Ezt az utat akarja követni
élete hátralévő részében.
Ebben az egyetlen akadály az, hogyan vegye rá Heathert, hogy lássa
be, szerelmi vallomás nélkül is feleségül kell mennie hozzá. Ebben
szerencsére az ő oldalán állt az előkelő társaság.
Behunyta a szemét, és próbált elaludni.
Könnyű lett volna, hiszen az ágy nagyon kényelmes volt, a kőfalak
pedig olyan vastagok, hogy semmilyen hang nem zavarta.
Mégis forgolódott. Felült, felrázta a párnát, visszafeküdt.

Tudta. ám az úri becsület bonyolult szabályai megtiltották. mennyi ideje fekszik. Heather elhatározta. hogy ezt a lehetőséget elszalassza. Breckenridge két nap alatt beleszeretett. Teste minden izma megfeszült. A zár kattanására kapta fel a fejét. Ha Breckenridge úgy dönt. hanem azzal az okos. hogy nem ragaszkodik hozzá. Heather úgy érezte. Ráadásul azt sem tudta.Aztán csak feküdt hanyatt. Heather akkor is tudta. Késztetést érzett. Breckenridge hanyatt fekve ezüstös fényben furdött. Heather halkan nyitotta az ajtót. hogy felkeljen. Két heves. Heather szája kiszáradt. Aztán eszébe jutott. hogy felkeresse Heather ágyát Richard házában. hosszú óráknak érezte. beletörődő gyakorlatiassággal búcsúzik tőle. hogy az ágyában egyedül töltse az éjszakát. amikor észlelte. A körülmények hozták össze. hogy mit akar. amíg az egész ház elcsendesedik. milyen tevékenység garantálna nyugodt álmot. hogy valóban megtalálta. Ez az éjszaka. hogy Breckenridge karjában aludjon. hogy melyik toronyban. hol van a szobája. hogy a zsanérok nem nyikorognak. megkeresse a zsebóráját és megnézze. a holnapi éjszaka az utolsó esélye. Az ajtó végre annyira kinyílt. melyik szárnyban lehet Breckenridge. hogy azt higgye. nem kérlek. de a szobába bevilágító holdsugár megtett útja alapján még egy óra sem telt el. de azt el sem tudta volna képzelni. hogy a szíve rögtön kiugrik a helyéről. Nem volt olyan ostoba. amikor elcsábította. a légzése lelassult. Megfordulva halkan becsukta az ajtót. a takaró lecsúszott a csupasz mellkasáról. és a körülmények fogják elválasztani őket. ki jött. hogy megnézze. aztán lábujjhegyen az ágyhoz . Hiszen ők is csak szeretők. amit nyilván a szeretőinél már megszokott. de fogalma sem volt. hogy távozik. Várnia kellett. és láthatóan megkönnyebbült. Sejtette. vagy ha nagyon szerencsés. és a látása alkalmazkodik a sötétséghez. Ott volt. és nézegetni később is lesz ideje. és a mennyezetet bámulta. mozgalmas éjszaka alatt. Ahogy könyökre támaszkodott. hogy beléphetett a szobába. és a holdfényben megpillanthatta az ágyat. hogy ez lesz. Nem látott okot arra.

. Küzdött a kéj hullámai ellen. Hosszú percekig tartó heves viaskodás árán sikerült csak meggyőznie..lopakodott. és hagyta. élvezte a gyönyört. Pillanatnyi tétovázás után súgta a választ: – Nem. És olyan férfias. Meztelen testéről a selyem a földre omlott. és csak akkor tette fel a kérdést: – Mit keresel itt? Heather válasz helyett megoldotta a köntöse övét. hogy Breckenridge valahogy visszafogja magát. mintha valamin gondolkozna. mint az övé. és . hogy az ajkuk minél előbb találkozhasson. hogy Heather simogassa. amely szinte fájt. nyugtalan volt. az érzékek finom. most nem hagyja gyönyörbe elringatni magát. Breckenridge teste sokkal forróbb volt. talán soha többé nem lesz lehetősége erre. és a férfi testéhez simult. Breckenridge figyelte. távolságot tart. kért és esdekelt. olyan jóleső érzés volt. ahogy megáll az ágy mellett. Heather teste megfeszült. A lélegzete is elállt. Hibátlanul. egyik kezét a lány keblére tette. A gyönyörűség egyre csak fokozódott. Heather arra gondolt. amely – pontosan. és Heather felemelte kissé a fejét. ahogy egymásra préselődtek. közelebb nyomult. kéjes keringőjét. ám Heathernek is voltak tervei. Nem érzékelt mást a férfitest ölelésében. ahogy Heather akarta – felkészítette az érzékeit. És megint új táncot járt a testük. Heather a csók ellenére is úgy érezte. hogy komolyan gondolja. hogy magával ragadja. még tovább vezette. Most én. Breckenridge karjában úgy érezte. hanyatt feküdt. amelyben Breckenridge oly bőkezűen részesítette. kényeztesse. és félő volt. Ő irányított. az éles vágy kiszakítja a világból.. Heather bebújt mellé. – Ugye nem akarsz vitatkozni? Breckenridge tekintete a kerek keblekre tévedt. majd hagyna lecsúszni a válláról. Heather készségesen átadta magát neki. ahogy a bőrük érintkezett. a szenvedélybe. ám Breckenridge nem engedett. másfajta gyönyörök előtt nyitott ajtót. és sikerült annyit mondania: – Nem. Olyan erős vágyba.. Aztán a figyelme visszatért. persze hogy nem – azzal felemelte a takarót. Breckenridge végül engedett. csak őt és a gyönyört. nagy tapasztalattal vezényelte a tökéletes mozgást. Breckenridge átölelte.

Felülkerekedett.. Heather megadta neki ezt az esélyt. hogy az érzékek birodalmába juttassa Heathert. újra maga alá gyűrte. milyen érintések fokozzák az izgalmát.. hogy előhozzák belőle a nyers. Megtapasztalni.. Breckenridge felrántotta testét. Heather gyorsan és jól tanult. akiknél az a fenyegető veszély. hogy a sok szeretője közül éppen az ártatlan. milyen simogatások. Az övé volt. megadta magát az akaratának. és a nyelvével kezdte felfedezni a nőiesség rejtett titkait. és a fogát összeszorítva tartotta magát. Komoly tapasztalatával arra koncentrált. ajkát az ajkára tapasztotta. hogy a jegyesség ideje alatt minden lehetséges módon még jobban magához kösse. Amint biztos volt abban. amelyek a legérzékenyebbek ajka lágy csábítására. Breckenridge-nek nem volt szándékában szűk marokkal mérni az . ő parancsolt. hol vannak azok a pontok. amíg. Breckenridge próbálkozott. Tudni akarta. Minden logikának ellentmondott. akik kétségbe vonták az irányítását. úgy feküdt hanyatt. megismerje és élvezze. Minden izma megfeszült. a tudata riadót fújt. ahol még sohasem járt. hogy ne engedje ki a kezéből teljesen az irányítást. mint az előre látható volt. elemi ösztöneit. és jutalma az önkéntelen sikoltás volt. Azokban. mert az volt a szándéka. tűrte és hagyta. amit addig csak ritkán engedett. hogy felfedezze.minden férfi közül csak vele akarta megtapasztalni ezt. hogy a finom ujjak lágy tapintását megérezte a herezacskóján. és ez a belső figyelmeztetés sikoltássá erősödött. aztán feje előrebillent. Mielőtt Heather csóktól duzzadt ajka mélyebben érinthette volna. lejjebb csúszott az ágyban. hogy a nő birtokolja. a heves mozdulatokban Breckenridge teste az övé volt. Abban a pillanatban. amikor Heather kínzó lassúsággal végighúzta ajka forró kemencéjét erekcióján. amint a kecses kéz elernyedve felhagyott a kíváncsi tapogatózással. tapasztalatlan Heathernek engedte meg. Heather kicsit tovább ment. hogy cinkosként segítsen kielégíteni erotikus fantáziáit. megragadta Heather combját. ahogy a kéj szétáradt benne. szélesre tárta. hanyatt fordította. hogy mi okoz neki gyönyört. Heather selymes haját simogatta. hogy Heatherrel már forog a világ. Heather azon kevesek közé tartozott. Egészen addig.. És visszavette az irányítást.

kiáltását akarta. követelt. ahol a gyönyör és a kéj hosszú. Breckenridge azt gondolta.éjszaka örömeit. Heather tiltakozva visszabújt. Behunyta a szemét. Tudta. Mindent. combja ölelésébe szorította. hogy Heather bizonyára így szereti. hogy legördüljön Heatherről. hogy az elemi férfi-ösztön éledt fel benne. és valahogy sikerült kibontakoznia az ölelésből. szavak nélkül sürgette még. Breckenridge ezúttal teljesen elengedte magát. és lélekben megnyugodva végre elaludt. hogy korábban miért hánykolódott az ágyban. És Heather megadta fenntartások nélkül. mint a zokogás. Azért nem tudott elaludni. az ébrenlét határán. és hozzá simult. képtelen volt tovább visszafogni magát. Egymás karjában feküdtek az ágyban. mert Heather nem volt a karjában. gátlásoktól mentesen. és lehúzza őket a mélybe. A lélegzése szaggatott lett. Breckenridge nem sokkal később felébredt. A megvilágosodás gyakran jön ilyen pillanatokban. amit Heather ébresztett fel olyan könnyen. Heather gyönyörre ébredt. összecsap a fejük fölött. erősen körbefonta. Amikor a becsúsztatott ujjak finom mozgásával együtt Heather teste újra megfeszült. nyöszörgését. ahogy Heather befogadta mélyen a testébe. és követte Heathert egy olyan világba. Kért. olyan édes érzésre. . és átadták magukat az élvezet utáni édes álomnak. megragadta és még közelebb nyomult. lassú hullámokban árad. és Breckenridge alámerült ebben a gyönyörűségben. és drága ajándékként megbecsülte. és próbált újra elaludni. Ez teljesen nyilvánvaló. amelytől még a lábujjai is bizseregtek. Elmosolyodott. Breckenridge felismerte ezt az önfeledt odaadást. A gyönyör minden sóhaját. és lassan behatolt a lányba. ám akkor eszébe jutott. Fölé helyezkedett. Élvezte. Hozzá tapadt.

és elveszíti a lehetőséget. nem akart elhúzódni tőle. hogy helyezkedik. Heather semmiféle megbánást nem érzett azért. Heather megborzongott a kéjes izgalomtól. És akkor Breckenridge a mennyországba ringatta vissza. Aztán erőt vett magán. Heather a saját heves szívdobogását hallotta. a légzésük egyenletesre nyugodott. hogy hamarosan véget ér. hogy Breckenridge magáévá tegye. hogy talán nem hallotta jól. az arcán döbbenet és rémület látszott. A szemét behunyva érezte. – Nincs más lehetőség. mélyen beléhatoljon. és kész. és belekapaszkodott az érzésbe. és gyönyörűségét lelte benne. hogy visszadöntse az ágyra. Hosszú pillanatokig feküdt szótlanul a férfisúly alatt. amíg szívverésük lelassult. – Tessék? Arra gondolt. . Heather hirtelen elhúzódott Breckenridge-től. és visszasodródtak a valóságba. A közelségbe. Csak azt sajnálta. és a szemébe nézett. Breckenridge erős késztetést érzett.. Heather próbált magához térni. – Tessék? Heather elhúzódott. összeszedni a gondolatait. hogy Breckenridge szeretője lett. reszelős hangon szólalt meg: – Szembe kell néznünk a tényekkel. és maga mellett tartsa. – Miféle tényekkel? – Össze kell házasodnunk. Letelik az együtt tölthető idő. az új reggelt köszöntő pacsirták dalolásához. és a férfitest elnehezült a hátán. Hagyta. Ahogy a beteljesülés hulláma átcsapott fölöttük. Breckenridge keze gyengéden Heather keblére simult.Képtelen volt ellenállni. és csak feküdtek kimerültén. Heather érezte. és mozdulatlanul fekve nyugodt. Ám Breckenridge teljesen komoly volt. hogy Breckenridge kicsusszan belőle. A meghittségbe. aztán a férfi mély. a hajnali ragyogásba.. hogy ilyen hihetetlen kapcsolatuk legyen. Heather mélyen magában tartotta. ahogy egyesült a testük. össze kell házasodnunk. A leírhatatlan gyönyörbe.

előrehajolt. – A családod ezt nyilván nem így gondolja.. hogy összeházasodjunk! Miért nem? Breckenridge nem mondta ki a nyilvánvaló kérdést. Heather pedig vádlón mutatott rá. – . hogy meg kell kérned a kezemet. mit gondolok erről. érzelmek kavarogtak benne. és oldalra hajtotta a fejét. hogy kettesben hagytalak Richarddal. – Ennek semmi köze a becsülethez.. – Nem. megvan a magam élete. – Ez az eredménye annak.. így nem kell felelősséget vállalnod értem. sem máshoz! Igen. – Senki sem félemlített meg. – Nagyra értékelem.. Aztán a tekintete elsötétült. és egészen biztosan nem azért tettem. hogy egy hirtelen mozdulattal elkaphatja Heathert. semmilyen botránynak nincs jelentősége. hogy nem akarok férjhez menni. – Breckenridge a legjobb szándéka ellenére is elfojtott indulattal beszélt. hogy elvárom. de ez nem jelenti azt. kapkodva felvette a köntösét. hogy beszélgethessetek. Breckenridge felülni készült. ennek törvényszerűen házasság a vége. – Kikászálódott az ágyból. elcsábítottalak.tárgyilagos hangon szólt: – Nem lehetsz ennyire naiv. de mint már mondtam. – Egyikőtök sem fogja fel. Ismered a világunkat.. Kihúzta magát. hogy meg akarsz óvni a botránytól. szakítottam a házasság gondolatával. az elképzelt jövőm. megkérdezte.felajánlani a védelmet.. de nagy tapasztalata van abban. – Igen. de... hogy az embert megfélemlítse. tudod a szabályokat. – Meglehet. Mivel kettesben voltunk távol elég sokáig. Heather a köntös övét megkötve nézte.. Sem hozzád. de csak ennyit beszéltünk erről. Heather szemében – Breckenridge megesküdött volna – meglepődés látszott. hogy jelen körülmények között úgy érzed.. . – Ne! Ne is próbáld tagadni! Richard megmondta. De Heather egy lépést tett hátrafelé. becsületbeli kötelességed. Minden el van rendezve. Richard nem utasított. hogy megkérd a kezemet.. és mivel ehhez nem kell visszatérnem Londonba. és az előkelő társaságban sem kell megfordulnom. Felhúzta térdét a takaró alatt. és arra gondolt. – Nem mondott ilyet. Ezek mind ilyenek. amit neved jelent.. és azt mondtam neki. hogy feleségül veszlek.

aztán hangosan kimondta: – És most mi lesz? Nem meglepő. mi a jövője. akit a becsület és kötelesség kényszerít az oltárhoz. de a családom nem én vagyok. Heather tudja. és felkelt. – Látod? – csillant meg Heather szeme. Felrántotta az ajtót.. hogy.. És ő tudja a sajátját? Ha Heather jövője megvalósul. – De feleségül akarlak venni – mondta halkan. hogy visszajön. aztán kattant a kilincs. Komor hangulatban lerúgta magáról a takarót. nem. – A fenébe. – Nem akarsz feleségül venni engem. Szólni sem tadott. amely már kezdett alakulni a tudatában. és Breckenridge arra gondolt. akkor az a jövő.Heather felszegte az állát. én nem akarok feleségül menni hozzád. hogy milyen lenne a közös életük. – Senki sem kényszerít engem. Szóval köszönöm a kedves ajánlatodat. amit előző éjjel ő képzelt magának. szinte csak magának. – Heather már az ajtóhoz ért. miért is remélte. Nagyot sóhajtott. és ezt te is jól tudod. amiért össze kellene házasodnunk. Heather nem tért vissza. gyere vissza azonnal! – Miért? Hogy megpróbálhass erővel rábírni. Nem megyek feleségül olyan férfihoz. vagyis nem fogunk összeházasodni és kész. – Nem akarsz feleségül venni. Egy gondolat kavargott a fejében. – Értelmes felnőttként kell ezt megbeszélnünk. Heather ilyen könnyen nem szabadulhat meg tőle.. de visszafordult. azzal elfordult. hogy nem jött válasz. Dühösen felkapta magára a ruháit. de nem fogadhatom el – mondta. így nincs semmi ok. – Nincs mit megbeszélni. . – Meglehet.. Breckenridge az ajtót bámulta. kirohant. Valld be! Breckenridge nem válaszolt rögtön. fogadjam el az ajánlatodat? Köszönöm.

És mielőtt kezdenél érvelni. hogy házasságunk egyenesen kötelező. Nem az alapozta meg a hírnevemet. Rögtön egy szolgálólány jelent meg mellette. Breckenridge megköszönte. és kért zab kását. de az emelvényen álló asztalnál csak ők ketten voltak. meggyőző hangot. és azt kérdezte. abszolút nincs jelentősége. aki éppen zabkását reggelizett. hogy a kettesben töltött éjszakát én kezdeményeztem vagy sem. – Vegyük hozzá azt. Két másik asztalnál férfiak reggeliztek. – Halkan beszélt. hogy hírneve makulátlan maradjon. Heather éles pillantást vetett rá. és leült Heather mellé. – A helyzet egyszerű. de figyelt. a főasztalnál találta Heathert. – Úgy érted. – Te is tudod. mert a White’s klubban kártyáztam. hogy Cynster hercegnő vagy. Amint a lányka hallótávolságon kívülre került. és az asztalon álló csuporból mézet csorgatott a zabkására. és a házasság az egyetlen elfogadható megoldás. hogy rendeznünk kell ezt a dolgot. Ám mielőtt Breckenridge megítélhette volna a hangulatát. hogy történt-e bármi. Breckenridge-nek valahogy sikerült rámosolyognia. – Mivel ilyen vagyok. Ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet: az általános vélekedés engem a londoni társaság legnagyobb kéjencének tart. kér-e zabkását. csak az számít. megszólította Heathert. aki a tányérjába nézett. de valahogy nem találta a szokásos nyugodt. és akkor nem lehet kérdéses. Heather rápillantott dühösen. amivel vétettünk a szemérem.TIZENÖTÖDIK FEJEZET A nagyteremben. megrontottnak számít. Breckenridge egy széket húzott ki magának. – Oldalra pillantott Heatherre. – A társasági etikett szerint. akivel akár csak egy éjszakát is eltöltők kettesben. elkapta a tekintetét. . illetve elsősorban az illem ellen. hogy meg kell szerveznünk az esküvőt? – Nincs más választásunk. vidáman beszélgettek a napi várható teendőkről. minden finom úri kisasszony. Abban a pillanatban visszajött a cselédlány egy tál gőzölgő kásával.

nem látok okot. Nem érdekel a véleményük. Hiszen Heather is pontosan tudta. mint Breckenridge-re. hogy egyáltalán nem érdekel. azért imádkozott. amikor Breckenridge megemlítette házasságuk lehetőségét. Heather felszegte a fejét. hogy találjak magamnak feleséget. semmi nehézség. hogy elcsábítsa. nehogy elárulja magát. – Amint kimondta. Mindezeket figyelembe véve nincs semmiféle akadály. – Mivel feltett szándékom vidéken maradni. A zabkása meglepően finom volt. hogy össze kellene házasodniuk. Breckenridge szemébe nézett. Düh fojtogatta. hanem forgott vele a világ és szédült. Magára legalább annyira dühös volt. Nem kellett megjátszania magát. annyira meglepte. – Egy akadály mégiscsak van – szólt Heather. hogy ezt kellene tennem! Nemcsak a hangja volt bizonytalan. Ez az én életem. egészen biztosan tudta: ha lenne másik férfi az életében. aki nem akar engem feleségül venni. Nem akarok férjhez menni hozzád. Miután egy falatot lenyelt. mert a társaság azt mondja. Breckenridge arca vészjóslóan elkomorult. és úgy élek. hogy minden erejét össze kellett szednie. – Ilyen körülmények között nincs szándékomban férjhez menni sem hozzád. a kanalat letéve. – Legjobb igyekezete ellenére a hazugság a torkán ragadt. – Az. mi a valóság. Nekem a nővéreim adták utasításba. akihez vonzódik. ha egy pár lennénk. feszült hangon folytatta: – Mivel semmi esélyünk elkerülni a házasságot. ugyanazon a halk. vagyis mindenki nagyon jól fogadná.. Elment az étvágya. te pedig szabad és független vagy. hogy néhány szenvedélyes éjszaka után Breckenridge ráébred.Breckenridge ezt a megjegyzést válaszra sem méltatta. hogy összeházasodjunk. hogy meg akarjak felelni a társaság elvárásainak. – Értsd meg. hogy a dolgok idáig fajuljanak? Vajon titkon azt remélte. – Ráadásul a családjaink ugyanazokban a körökben mozognak. nem látom akadályát. Hogyan hagyhatta. sohasem engedte volna. Legalábbis a magam vonatkozásában. sem más férfihoz csak azért. én kifejezetten a házasság ellen vagyok. Amikör Breckenridge először olyan merészen kijelentette.. ahogy . egyre dühösebben beszélt. így elkerülni a társaságot. mit szól a társaság. Oltár elé állhatunk. hogy szerelmes belé? – Nem érdekel a házasság olyan férfival. Mert abban a pillanatban.

nagyon fontos elem hiányzott belőle. ahogy a hegyeken át a Vale felé gyalogoltak. – Milyen úrihölgy volnék. ők ketten nem illenek össze. amit Heather szeretett benne. ha szerelemről említés sem esett. Ragaszkodnia kell a Breckenridge iránti haraghoz akkor is. Heather kizárta tudatából a figyelmét elterelő gondolatokat. ha készségesen feleségül mennék egy olyan férfihoz. – Nincs más választásunk. amire annyira vágyott. amit képzelni sem mert volna. és ha tisztességes kiutat kínál neki. – Képtelen vagy tisztán gondolkodni! A fenébe Breckenridge-dzsel! Azt hitte. nem számít. – Nem.akarok. A szívét és elhatározását megkeményítve az asztalra könyökölt. és megragadja a lehetőséget. hogy azok ellenére. ami nélkül az egész nem működik Férjül akarja. Breckenridge minden jel szerint felajánlotta neki mindazt. Heather bosszúsan fújt egyet. túl fiatalnak tartja magához. Breckenridge szemébe nézett. hogy milyen nagyon igyekezett rózsaszínre festeni lehetséges jövőjüket. hogy a korábbi ingerült viselkedése a viszonzatlan figyelem miatti keserűsége volt. Breckenridge figyelmesen hallgatta – ez volt az egyik tulajdonsága. de képtelen hozzámenni. hogy folytassa kéjenc életét. – Nem kell készségesnek lenned annyira. mennyire vágyott arra a jövőre. Breckenridge szemöldökét összevonva. ami köztük megesett. Csak egyetlen. és közelebb hajolt hozzá. Tényleg mindig erre vágyott? A lelke mélyén motoszkált benne a gyanú. hogy elismerje. . ha hirtelen olyan eshetőség jelent meg előtte. csak annyira. amit az ő bolondos szíve kívánt. hogy úgy tudott figyelni rá. hogy legalább fogadd el: ennek így kell lennie. akit én magam kényszerítettem házasságra? Szerinted hogyan érezném magam? Breckenridge a homlokát ráncolta. nem számít. hogy a szíve mekkorát dobbant Breckenridge merész kijelentésére. eléggé ragaszkodik a megszokott élvezetekhez. kissé fölényesen állta tekintetét. és legnagyobb döbbenetére azzal kecsegtette. – De igen! – jelentette ki Heather. hogy ugrándozz az örömtől. Nem számít. mintha rajtuk kívül senki sem volna a világon.

Ehhez kell ragaszkodnia. Nem engedhette meg magának. – Nem akarok mindenáron férjhez menni. indulni készült. hogy feleségül vegyél. Ha a becsület miatt tettél nekem házassági ajánlatot. Felállt.. – Mély lélegzetet vett. ezért nem maradt ereje megcáfolni Heather érveit. ha nemet mond. Breckenridge megragadta a karját. és ahhoz nincs szükségem férjre. Legszívesebben felsikoltott volna. Különösen hozzá nem. mert ott várnak a finom hölgyek. Összetörné a szívét.Még egyszer próbálközott. Látta. Én nem akarok feleségül menni hozzád. . hogy összeházasodjunk. – Nem helyes. Heather ezzel az elevenébe talált. elmehetsz. aki pontosan tudta. hogy ezt nyíltan kijelentse.másíthatatlanul. hogy gondolkodni kezdjen. mert én az otthontalan gyermekek megsegítésének fogom szentelni az életemet. Ahhoz. Fogadd el ezt. és nem hagynám. minden önuralmára szüksége volt. amíg Breckenridge is felállt... hogy Heather szeme tágra nyílik a csodálkozástól. Kurta biccentéssel elfordult. ahogy nem fordulok el a saját életemtől sem azért. a báltermek és budoárok világába. Breckenridge összetörné a szívét. aztán folytatta: – Amikor kedved tartja. mert a társaság szerint ezt kellene tennünk. mert nem szeretné viszont. Az egyetlen kiút ebből a nyomorult helyzetből az. Breckenridge arca eltorzult. – Igen. hogy összeházasodjunk. hogy akár egy pillanatra is elfeledkezzen arról. ebben teljesen biztos volt. Egyetlen elszólás is elég ahhoz. Nem a te érdekedet szolgálná. oda tartozol Londonba. Végül majd te is rájössz. hogy elnyomja belső énjét. Vagy valami fondorlatot kieszeljen. hogy az arcán ne jelenjen meg düh. bárki fegyverrel kényszerítsen arra. Ha hozzámenne. Nem mehet feleségül. – Megvárta. hogy Cynster lány áll előtte. akármit is mond Breckenridge. – Te nem akarsz feleségül venni engem. Nem tartalak vissza. – Nem fogom meggondolni magamat. És nincs ok arra. vagyis egyáltalán nem lassú észjárású. és most is erősen kellett türtőztetnie magát. és nem tartotta vissza semmi. feloldalak minden kötelezettséged alól. sem az előkelő társaság által elismert makulátlan hírnévre. hogy ez a nő az övé meg. ha a házasság kötelékével hozzám lennél bilincselve.. és megállította. és visszamész Londonba.

– De ez sem indok arra. Élvezte. Persze. Nem tudta biztosan. és amelyeket nem hagyhat napvilágra kerülni.. és kirántotta a karját a szorításból. bármilyen makacs és akaratos is. A megfeketedett. – A délelőttöt Catrionával töltöm. Az én vagyonom biztosíték arra.. hogy a sógornőjét ott találja. hivatásodat. valami titkos próbatétel. hogy sokkal hatékonyabban. hogy használja ki a társaság szabta kényszereket. hogy egyre dühösebb lesz. Primitív énjének még tetszett is ez a gondolat. Tudta. Megfogadta. – Mi ez? Valami titkos próbatétel? Heather szeme szikrákat szórt az ingerült hangra. hogy a pince szolgált-e tömlöcként valaha.. hogy így lesz. – Talán. és éppen készítette az egyik orvosságát. ugyanúgy folytathatod a. Bosszús volt.. Breckenridge nem mozdult. amelyeken elmélkedni túl veszélyes. a neki szánt kihívás az volt.. Heather a kőlépcsőn a kastély tömlöcébe ment le. Ízlelgette. csak figyelte. de most Catriona műhelye volt. és elhagyta a termet. hogy mit érez valójában iránta. vastag gerendákról csokorba kötött gyógynövények lógtak.. az annak a bizonyítéka. Még egy nőcsábász kéjenc életében is vannak olyan dolgok. Azzal sarkon fordult. Úgy tűnik. – Heather egyenesen a férfi szemébe nézett. – Ha összeházasodunk. hogy ne szóljon arról. Ha kell. sokkal sikeresebb lehetnél. – Nem.. a meleg légáramlat . ahogy elmegy. Ráadásul – és ebben rejlik az igazi kihívás – mindezt úgy kell megtennie.Mégis képtelen volt elengedni. a tűzhelyen tűz lobogott. hogy feleségül menjek hozzád. – Ha feleségül jönnél hozzám. és vonszolja az oltár elé. és feleségül veszi. szenvedéllyel és kötelességgel köti magához Heathert. hogy nem szabad összeházasodnunk. Titkolja azokat az érzéseket. majd halkan azt felelte: – Ha nem tudod a választ. amelyeket megtapasztalni nem volt szándékában.. Ebédnél találkozunk. Az önuralom ellenére Breckenridge érezte. – Miért nem? Heather csak nézte.

– Breckenridge noszogat.. – Három nap. és rámosolygott. amíg meg nem szöktünk a többiektől. hogy mellébeszéljen. Catriona összevonta a szemöldökét. számolta a napokat. hogy sikerülte apróra őrölnie a mozsár tartalmát. amit a becsület követel. aki azt állítanám. Régi bűneiért vezekelt azzal. hogyan és miért képes a házasság helyrehozni egy különben . Nem együtt utaztunk. – Köztünk legyen szólva. de az utóbbi időben gyakrabban volt a gyerekszobában. – Catriona megnézte. meddig is? Tizenegy napig? Heather gondolkodott. és leült. vagyis egy ideig kettesben voltál a társaság első számú szívtiprójával.. Közben a Vale jelenlegi jó boszorkánya az egyik nagy asztal mellett állva tört valamit egy mozsárban. és olajlámpások világítottak Algaria néha Catrionával dolgozott. aztán újra kézbe vette a mozsártörőt. hogy lejössz. amikor Heather megállt az asztal másik oldalán.illatfelhőket sodort felé. ha egy másik úriemberhez mennél feleségül. aki valamikor a Vale következő jó boszorkánya lesz. három éjszaka – jegyezte meg Catriona. akkor olyan férjet kellene találnod. – Nem. aki hajlandó feleségül venni téged. hogy elraboltak. – Tudhattad volna. aki kevésbé temperamentumos. tehát csak három napig voltunk együtt. aki korban közelebb áll hozzád. hogy Breckenridge megteszi. hogy nem tudnál együtt élni vele. hogy Richard és Catriona gyermekeire vigyázott. – Nem mintha ez valamit is számítana. hogy menjek hozzá feleségül. és Ismét Heatherre pillantott. ha jól érzékelem. feltehetően a rangodért és a hozományodért. – Mire számítottál? Útitársak voltatok. különösen Lucillára. – Gondoltam. én volnék az utolsó. és aki hajlandó szemet hunyni afölött. A nagy helyiségben magasan voltak a kis ablakok. így megmentve a jó híredét – jegyezte meg Catriona fanyar mosollyal. Heather nem látott okot arra. hogy teljesen értem az előkelő társaság minden szokását. de a te életedet és Breckenridge életét figyelembe véve. – Breckenridge elég nehéz eset. Tehát ha nem kell Breckenridge. elfogadható alternatíva. – Az arca grimaszba torzult. Felpillantott. kellemes modorú. – Egyáltalán nincs szándékomban feleségül menni hozzá. és mi lett a következménye. sohasem értettem igazán. – Ha úgy érzed. Heather egy széket húzott az asztalhoz.

ami nekünk megvolt. akkor az életemet inkább annak akarom szentelni. aki szereti.. hűt keresett eddig? Milyen férfira várt? Olyan férfira. Ekkor valahogy akaratlanul Breckenridge jelent meg a tudatában. Addig nagyon sokat tanulhatok tőled és a segítőidtől. hanem ahogy kézen fogva gyalogoltak a hegyekben. és hasonló házat hozhatok létre. ezek után különösen nem. hogy a házasság nem való nekem.. és Catrionára figyelt. de ő három évvel fiatalabb. ezért elhatároztam. – Heather felsóhajtott. amelyet Catriona korábbi szavai keltettek benne. – Az igazság az. hogy határozottabb legyen. szóval arra jutottam. bár ehhez már nagyobb önfegyelemre volt szüksége. és mellettünk az egész család. Tudom.. mit akarunk. . – Nem. ameddig elül az elrablásommal kapcsolatos botrány. aztán hazamehetek Somersetbe. én és Angelica is... régóta kerestük. Catriona elmosolyodott. – Nyilvánvaló. Valahogy sikerült kiűznie fejéből ezt a képet.. milyennek kell lennie. Ebben a vonatkozásban Breckenridge nem felel meg. hogy valami nyámnyila alakhoz menjek. – Eliza. hogy nem találhatok szerelmet. Hárman vagyunk testvérek. – Nem! Nem erről van szó. az sokkal rosszabb.helyrehozhatatlanul tönkrement reputációt. szóval. Heather alig hallotta meg Catriona utóbbi megjegyezését. Tudtuk.. esetleg nyárig. – Bár valóban nincs szándékomban feleségül menni Breckenridge-hez. – Kerestétek az ideális férfit? – Igen! Pontosan. – Valóban? Heather bólintott. konkrétan gondolsz valakire. ahogy gyakran látta a társaságban. aki hajlandó elnézni nekem azt. akiknek nincs meg az. – igyekezett erőt meríteni valahonnan. – Catrionára nézett. Catriona felnézett. Arra gondoltam. Szívesen maradnék északon egy ideig. a megfelelő úriembert. hogy segítsem az otthontalan gyerekeket..... hogy nem találok nekem való férfit.. – Nos. hogy. – Azt hittem. de nem úgy.. ha a sors ilyen egyértelműen kifejezte. hogy tanuljak tőled. a gondolat. vajon itt maradhatnék-e.. mivel túlságosan elborzadt a gondolattól. De. összeszedte magát. hogy te egy seregnyi gyerekről gondoskodsz.

hogy számomra a gyerekekről való gondoskodás csak egy tevékenység a sok közül. hogy végül megtaláljam az én hősömet? – Igen.. hogy az elárvult gyerekekről gondoskodom. Heather ezen elgondolkodott. hogy egy férfival élj. A belső lényét. – Talán. – Ez nagyon nemes ambíció és a világért sem szeretnélek lebeszélni róla. hanem a. és a leveleket a mozsárba szórta. Catriona ritkán mondott próféciát. – Ezzel azt akarom mondani. mint az unokabátyáid. az meglepően pontosan valóra vált. a Vale Ladyje.. és elég jól felismerem az ilyeneket. az a sorsom. – Nem ezt látom. – Az a szó jut eszembe. Csak annyit kell tenned. hogy megvalósítsd.. – Tehát. Azonban ne feledd.. – De nem lehet az életem célja az. A zöld szempár a lelke mélyére látott. Én vagyok a környék jó boszorkánya. Ennek része az.. kivett egy maroknyi száraz növényt. A Lady tudja. Heather elgondolkodott. nem ezt érzem benned – mondta Catriona. és Catriona sajnálkozva a fejét rázta.. de amit mondott. akkor valaki hozzá hasonló. Heather rezzenéstelenül állta Catriona tekintetét. hogy. hogy árva gyerekekről gondoskodjam? Catriona a munkát félbeszakítva felemelte a fejét. – Olyan férfi. azzal belenyúlt egy szattyánbőr szütyőbe. – És a sorsom az övével van összefonódva? – A Lady szerint a sorsod az. de nem az arcát..– Értem – szólt Catriona homlokát ráncolva. ennek a feladatnak kell megfelelnem. – Ezt nem egészen értem. és gondoskodnod kell róla. Aztán fogta a mozsártörőt. a lényegre kell figyelned. és Heatherre nézett. – Elhallgatott. – Látod azt a férfit? – Látom. Vagyis először meg kell határoznod. – Catriona összevonta a szemöldökét. ami annyit jelent. hogy mielőtt az életedhez ilyen másodlagos feladatot rendelsz. hogy „lásd”.. – A te sorsod egy férfi sorsával fonódik össze. és Heatherre nézett.. – De ez csak az egyik része az életemnek. kisugárzását. mi az életed célja. Heather kérdőn nézett rá. miután megtanulom tőled. hogy fel kell ismerned. és ez a hivatásom. hogyan kell a gyerekekről . és Heather szemébe nézett. Ha nem Breckenridge az. – Catriona bólintott..

mert Catriona a fejét ingatta. és ezt a fivéreid és unokatestvéreid feleségeivel együtt tanúsíthatom. arcát figyelte. és visszamegyek Somersetbe. – Csak eszembe jutott. – Azt mondta. mire Catriona elmosolyodott. hogy nem szívesen hallod. – Biztos vagy ebben? – Csak azt tudom mondani. hogy nagyon is megéri küzdeni. – Elhallhatott. amiből arra következtethetsz. és mintha megdöbbent volna.. mert úgy érzi. Csak azért akar feleségül venni. hogy van ilyen belső érzésük... és úgy tud manipulálni. .. hogy ha szeret. majd fanyar mosollyal megjegyezte: . – Úgy gondolja.. Catriona újra Heatherre nézett.. amit a Breckenridge-hez hasonló férfiakról mondtam. de az ösztönöm azt súgja. hogy megtanulj gyerekekről gondoskodni. sőt azt sem ismerik el.. hogy ilyen férfi szerelméért. amit mondani fogok. hogy annak alapján. Heather csak hümmögött. – Olyan fondorlatos. mint az unokabátyáid.. hogy alaposabban szemügyre kellene venned Breckenridge vikomtot.Gyanítom. – Meg kell mondanom. ezt diktálja a becsület. Catriona bólintott. mint az unokabátyáim – felelte ingerülten. – Közben ne feledd. legalábbis jelenleg.. – Semmi olyat nem mondott. hogy ezzel csak el akarod kerülni a sorsodat. nem mintha tehetnének róla. – Bárcsak lehetne valami bizonyosságom. ez semmit sem jelent.. Kifejezetten gyűlölik kimutatni legbensőbb érzéseiket. – Tényleg alaposabban meg kell ismernem.. mintha valami távoli hangra figyelne. – Catriona oldalra hajtotta a fejét. és a férfiakból szerelmi vallomást kihúzni sohasem könnyű. a kialakult körülmények alapján. – Nem így lesz? – A Lady szerint az a terved. – Nem szeret engem. hogy nem szeret? – Nem. Catriona elhallgatott. de. amit mondott. hogy ne kelljen szerelmet vallania neked? Heathernek gondolkodnia sem kellett a válaszon. hogy szeret? Heather bólintott.gondoskodni.. hogy feleségül vehessen úgy. nem gondolod. kihasználná a helyzetet. Akárki a te hősöd. egészen biztosan olyan. – Mi az? – Az ajka mosolyra görbült. csak a figyelmed elterelése.

hogy olvasol bennem. aztán a fejét ingatta. valami lecsillapodott benne. Különben nem lenne képes rá. . a keresés még ném ért véget. Catriona társasága. És egy olyan férfival. – Valami okból ezt neked kell adnom. kivett egy aranyláncot. majd Heather mellé érve a nyakába akasztotta.hogy a csillogó felszín alatt megtalálhatom az én hősömet. és Catriona megértő pillantásával találkozott. amely a másikhoz hasonló aranylánc volt. hogy bármit tegyen érte. Viseltem.. Megkerülte az asztalt.. – Olyan ősi nyelv. de a gyöngyök rózsaszínűek. ez nagyon is igaznak hangzott. amit Catriona megosztott vele. Annak alapján.. hogy nem mindenkinek teszed meg. ha küzd egy célért. Catriona folytatta a munkát. – Várj! – Catriona belenézett a mozsárba. – Zöld szemében csodálkozás látszott.. – Igen. – Kérésre tettem. Csak ült és gondolkodott ezen. felemelte a láncot. Heather felpillantott. Catriona ragyogó mosollyal nézte. fel kell készülnöd. szorgosan őrölte a száraz növényeket. és elfogadja a helyzetet. a kristálylapokon. a függője pedig egy rózsaszín kő volt. – Ruhája dekoltázsába nyúlva kiemelte a nyakékét. – Felmegyek. és meglátogatom a gyerekeket. mit jelent. teljes szívéből akarja. hogy még Algaria sem tudja.. Tudom. biztos lehetsz abban. mielőtt esélyed volna meglátni. – Sok mindent kell végiggondolni? Heather bólintott.. előtte az ő anyjáé. hogy kitárod a szívedet. Heather a hatszögletűre csiszolt kristályt nézegette. a függő pedig lila.. és úgy érezte. Felnézett. – A szerelemben nincs semmire garancia. – Valami írás van.. és félretette. amíg hozzá nem mentem Richardhoz. mire Heather végiggondolta mindazt. amelyre kerek. amely hasznodra lehet: Breckenridge hedonista. – Ez annyira régi? Catriona bólintott. állandóan az élvezeteket hajszolja. És Breckenridge-nek sem mondta ki az utolsó szót. Tehát.. – Végre készen van. ha éppen ő a Lady. és köszönöm. mi van az ő szívében – figyelmeztette Catriona. – Csak egy észrevétel. hogy azt őszintén. Ennek következménye az. mint ő. lila gyöngyök voltak felfűzve. – A köténye zsebébe nyúlt. – Anyámé volt. Heather felkelt a székről. amit Heather addig megtudott róla. Percek teltek el. kissé fárasztó tud lenni..

hogy érted azt tettem. – A szeme tágra nyílt. és magadhoz nem kötöd a te hősödet. – Azzal visszaejtette a függőt keble közé. – Felpillantott. – A lila kristályra mutatott. – Catriona felnézett. – A gyerekszobába megyek. vajon komolyan gondolja-e. – Ezek is ametisztek? – Igen. amíg megtalálod. azért vettem magamhoz ma reggel. ami a nagymamádé volt. aki túl könnyen vall szerelmet. Addig kell viselned. – Igen és nem. Utána tovább kell adnod előbb Elizának. majd bólintott.– Richard ezt adta nekem. – Amúgy az olyan férfi. a Lady máris meglehetősen sok ember sorsára gondol. és ennek az ellenkezője is igaz. – A Lady biztosított. és a polcra tette. Az ő anyjáé volt. – Catriona elhallgatott. – El kell ismernem. helyesen teszem. hogy ne tegyek fel kérdéseket.. amely az értelmet jelképezi.. gyanút ébreszt az emberben. Heather megfordult. Üzensz valamit? – Csak mondd meg az ikreknek. – Ez ametiszt. hogy. Heather a nyakéket nézegette. csak higgyek és engedelmeskedjem. Heather a láncot nézegetve a kis lila gyöngyöket megérintette. – Az évek folyamán megtanultam. aki majd visszaadja az én Lucillámnak. Búcsút . megnyugtató a tudat. A te nyakéked a szerelem és az értelem összeolvadását jelképezi. – Az pedig rózsakvarc. De a többiekről nem tudtam. – Biztosan nagyon nehéz lehet odaadni másnak. – Tudtam. Catriona mosolygott. aki szeretne a hőse szívébe látni. Gondolom. Heather a ruhája alá rejtette a függőt. – Catriona fogta a mozsarat. Bizonyára nagyon értékes. hogy a Lady mellettem áll. és a Heather nyakában lógó lánc függőjére mutatott. a jutalmam volt azért. és kifelé indult. – Utána pedig Henrietta és végül Mary kapja. hogy átadom neked. – Biztos vagy benne. Heather a homlokát ráncolva elgondolkodott. hogy át kell adnom neked. a prófécia. de a szerelem az erősebb. – Úgy tűnik. hogy Lucilla is megtalálja az igazit. és ez még régebbi. Megfelelő talizmán egy olyan fiatal hölgynek. amit tennem kellett. és a szerelem rezgését hordozza magában. – Igen – felelte Catriona mosolyogva. majd Angelicának. – Köszönöm. összevonta a szemöldökét. hogy ne veszekedjenek.

– Nagy testű a gazember. mert hatalmasnak tűnt. mint a tiéd. Breckenridge haja sötétbarna volt. – Milyen termetű volt? Breckenridge ekkor alaposan szemügyre vette Richardot és a lova magasságát. Ez az ösvény Carsphairn mellett ér vissza az útra. Felvágtattak az úton. hogy nem lehet nehéz megtudni. Nem telt sok időbe. de így legalább feltűnő. Richard elégedetten mosolygott. és ügetésben haladtak az úton a falu házai mellett. – Lovon ült. ahol előző nap megállt. – Nem kérdeztem meg tőle. – Ha a lova nagyobb. de gyanítom.. hogy átlépjék a birtokhatárt. mostanság furcsa módon nehézséget okoz. – Remek. és elmosolyodott. hogy közelebb akarna jutni hozzánk. – Tehát sötét haja volt.. akkor néhány hüvelykkel magasabb nálad. Nem vettem észre olyan szándékot. A kis falu végére érve a nyomokat még látták. Richard a nyeregből lehajolva a talajt vizsgálta. akiről biztosan tudta. Breckenridge mellé léptette pej lovát. azzal megfordította a lovát. Richard felfelé mutatott. Ha szerencsénk van. Délelőtt Breckenridge ellovagolt a kastély bekötőútján. De távolról meglátni a különbséget. mire kiértek az Ayrbe vezető útra. a helyiek látták azt a lovast. az út legmagasabb pontján – mutatott a Knockgray-ből kivezető útra. – Csak nézett minket. Amikor kiértek az Ayrbe vezető útra. hogy ő áll Heather elrablása mögött. – Richardra nézett. – Nézzük meg. Richardé hollófekete. hogy akik rossz szándékkal közelednek. és elindult felfelé a lépcsőn. aki fekete lovon ült mellette. de az évek során egyre erősebb lett..intett. és lényegesen szélesebb a válla. Richard összevonta a szemöldökét. Egymás fejére pillantottak. hátha látjuk a nyomát. Ez nem mindig volt így. a meredek tetején lassítottak. – Olyan nagynak látszott. – Szép nagy ló lehet – jelentette ki.. Az utak . és nézte a férfit. Milyen színű a haja? – Távolról feketének láttam. és könnyebb a nyomára bukkanni. azt a férfit látták-e. – Catriona valamivel elriasztja az illetéktelen behatolókat? Richard felmordult.

A kandallóban égett a tűz. Mindkettőjüknek le kellett hajolniuk. Richard és Breckenridge egyszerre üdvözölték. a Greystones. hogy az alacsony szemöldökfa alatt beférjenek. alacsony mennyezetű.találkozása előtt tiszta ház állt. aztán mentek tovább. keskeny helyiségben kellemes meleg és jó hangulat volt. amely az út mentén állt. – És a barátját? – Két sörrel. – Nem lehetett nem észrevenni. és Richard mellett Breckenridge-re nézett.. Richard már várta ezt a pillantást.. – Valóban. Belekortyolt. Breckenridge követte Richardot a tiszta. söröztek és figyelték az utat. Odabent felegyenesedve Breckenridge kellemes ivóban találta magát. a lovakat a korláthoz kötötték. fehérré meszelt falú házhoz. és azt kérem. akik odabent ücsörögtek. a vendégeket nézte. és Richardra pillantott. hogy figyeljen rám. amikor a hátsó ajtón beléptek az épületbe. A kocsma mögötti kavicsos udvarban leszálltak a nyeregből. A templomhoz érve Richard megállította a lovát. A hosszú. Richard ment elöl. Valami úrféle lehetett. Cynster úr. Szép pej ló volt alatta. Breckenridge vigyorgott. és az útra néző ablakon beáradt a napfény. Breckenridge a pult felé fordulva elvette az italt. – Csak egy ivó van. Látta. szó nélkül . – Cynster uram. A tornácon hintaszékben ülő öregember integetve üdvözölte őket. Richard mosolyogva a pulthoz lépett. Henry. A fal sötét faburkolat volt. – Nem látott tegnap délután erre jól megtermett embert nagy testű lovon? – Négy óra tájban – tette hozzá Breckenridge. hogy merre ment? – A falu felé – mutatott Cribbs Carsphairn irányába. – Köszönöm. és rákönyökölt. Mosolyogva üdvözölte a vendéget. olyan nagy volt. mivel kínálhatom? – szólt a csapos. Cribbs máris bólogatott. – Szép napunk van. A csapos habzó sörrel teli két kupát tett eléjük. Richarddal éppen ilyen alakokat kerestek. azzal ágaskodó fekete lovát visszafogva érdeklődött. akit keresünk. – Ő lehet az. Négy fura vénember. a helyiségben asztalok és székek álltak. az egyik fal mellett hosszú pult. Cribbs – felelte Richard. Breckenridge mellé állt.

– Látta valaki? – Jó hírrel szolgálhatok.. – Azt mondta.Richardra emelte a kupát. – Jóképű férfi volt. Henry. Mind a négyen megköszönték az italt. – Henry elhallgatott. – Fekete haja volt. uram. – Közelebbről hogy nézett ki? – tette fel Richard a kérdést Henrynek. Breckenridge letette korsóját. és odafordult a másik négy emberhez. – És az a ló valami bámulatos volt. A többiek bólintottak. – Felföldi volt? – kérdezősködött Richard. – Nálam is magasabb és szélesebb vállú? – kérdezte Breckenridge. Henry és a négy vendég alaposan szemügyre vették Breckenridgeet. – Úgy lehetett – felelte az egyik öreg. – Pontosan így volt. mint a magáé. – Ez a titkos helyed? Richard vállat vont. aztán hálásan belekortyoitak. Nagyon jóképű úriember volt.. hogy átutazóban van. Tudni akarta. A szeme.. ha hölgyek is hallhatták. – Bizony – szólt az egyik idős férfi –. uram. A csapos éppen kivitte a négy pint sört. Henry bólintott. – Miben segíthetek. – Észak felé lovagolt – jegyezte meg az ablakhoz legközelebb ülő öreg. – Egészen biztosan felföldi! – felelte az egyik törzsvendég. – Még sohasem láttam errefelé – közölte Henry. – Nem. Erre mindenki felnevetett. amelyet Richard a négy idősebb embernek küldött. mint maga. ha nem lett volna olyan jóképű. a szemétől kirázott volna a hideg. mi van a bekötőút végén. és a kastély felől kérdezősködött. hogy említést tegyek róla a kastélyban. Legalábbis akkor. de nem olyan jóképű. csak sohasem láttam szükségesnek. uram – felelte Henry.. uram? – Tegnap délután egy nagydarab ember járt erre hatalmas lovon – mondta Richard. – Be is jött egy pint sörre. – Az igazat megvallva. a csapos szorgalmasan letörölte a pultot. Breckenridge kedélyesen megemelte a poharát. – Hogyhogy? .

valamint az. és amelyeket most hallottunk Kilovagolt az útra. aki éppen észak felé tartott. Richard mellé ért. hogy név szerint tudjuk. nem elég ahhoz. amilyennek az ember egy urat elképzel. Miközben kesztyűiket húzták fel. és a hátasaikat könnyű vágtára fogva elindultak vissza a Vale felé. amelyeket Heather és én egymástól függetlenül kaptunk róla Fletchertől és Cobbinstól. A ruhája. de nern számított. – Richard megragadta a lova kantárját. – Breckenridge hallotta saját hangjában a feszültséget. mondanám. vagyis teljesen mindegy a hímeve az előkelő társaságban. – Az igaz. Ebben nyilván nem tévedtek. . kicsoda. Talán csak egyszerűen kíváncsi volt ránk. hogy a férfi. nem tudtak meg többet a lovasról. A csizmája különösképp. – Nagyon olyan. hanem árvaházat akar vezetni valahol vidéken.. de elég ahhoz. mennyire hasonlóak a leírások.is nagyon jó. – Elképzelhető. majd Breckenridge és Richard búcsút vett az öt férfitól. és nyeregbe szállt. – A szeme színe – jegyezte meg Breckenridge. – Nem tudtunk meg többet róla. hogy Richard is hallja. amint kiértek a faluból. – Simára borotvált. – Megtudtuk. tüzes fekete lovát visszafogva. – Sehogy. mint a jég. Rendeltek még egy kört. közben a lehetőségeket vette számba. mint amit eddig is tudtunk. mert előtte jártunk. aminek mondta magát. hogy felismerjük. Olyan hideg és fakó.. Henry a többiekre nézett. mert nem megy férjhez. Akárhogy fogalmazták meg a kérdéseket. Breckenridge lassan ült fel a lovára. és kiléptek a kocsmából a hátsó udvarba. a kocsma mögötti emelkedőre pillantottak. ha újra Heather vagy a többi lány után kutat. az volt. – Nem – ismerte el Breckenridge. A termete. – Valami egészen ostoba elképzelést vett a fejébe. hogy nemes ember. – Ezt te sem hiszed el – jegyezte meg Richard. – Mert nem tagadható. vagyis felföldi nemesúr.– Halvány savószínű volt a szeme. – Az arca milyen volt? – kérdezte Richard. miszerint nem kell feleségül vennem. aki itt megállt. – Hogyan haladnak az esküvői előkészületek? – kérdezte Richard. ahogy télen befagy a patak. hogy nemesúr. hogy a szeme színe a legfeltűnőbb. Csak megerősítették.

hogy. Richard és ő az előkelő társaságban lettek férfivá. ám Richard megküzdött a saját helyéért. amit mindannyiunknak: leborulni a lába elé. és leplezetlen elégedettséget látott az arcán. és ebben sikerrel is járt. – Ő a két lábon járó makacsság.. érzem. Kétszer is. amelyek a nemeseknek jártak. – Tehát makacs kisasszonyt játszik. Richard kíváncsian pillantott rá. – Igazán nem szívesen világosítalak fel. Már próbáltam lebeszélni róla. a Vale-be került. – Akárhogy is. és komolyan is gondolni. hogy meg ne kérdezze: – Neked mit kellett tenned? Richard még szélesebben mosolygott. Helena hercegné nem sokkal a születése után a magáénak ismerte el. Richard vigyorgott. Richard nagyon hasonló volt hozzá. mögöttük állt a vagyon. megvolt minden előjoguk. hogy hozzá hasonlóan Richardot is foglalkoztatja az a kérdés. – Azt is megpróbáltam. de őt az apja vállalta fel a születésétől fogva. Breckenridge éles pillantást vetett Richardra. hogy nem igaz. de nem a szavak késztethetik a véleménye megváltoztatására. de eddig csak azt értem el vele. Márpedig épeszű ember nem mondott ellent Helena hercegnének. és nyilvánvalóan meg is találta a hitvese oldalán. hogy a végeredmény megéri. Breckenridge helyzete kicsit más volt. a születése körülményeit tekintve is. Nem tudta megállni. de Richard apjának hitvese.. hogy Catriona irányít. ő lesz . Ha az apja meghal. Richardnak meg kellett találnia a helyét. – Játszik? – Breckenridge dühös pillantást vetett rá. Nem mondta ki ezeket a szavakat. Breckenridge is félrelépésből született. Ám gyanította. miután Richard szülőanyja gyermekágyban meghalt. – Ugyanazt. Még erősebben. – Mit? – Átkozott legyek. vigasztaljon a tudat.. Richard születése botrány lett volna. hogy kötődöm hozzá. mert rögtön tudta. Nem lehetett könnyű. Breckenridge mordult.– Értem – bólintott Richard. Neked könnyű.. bár Breckenridge még alig egy napot töltött a birtokon. érezte. hogy hol van a helye a világban. örök szerelmet esküdni. ha tudom.

hogy a jövőbeli élete sikeres legyen. Elég volt egy pillantást vetni a teremre. Breckenridge hamar rájött. Lehet. Egymásra pillantottak. Közben elemezni próbálta. Bár ez a várakozás csak fokozta Breckenridge bosszúságát. amely sem őt. hogy szinte mindenki arra számít. hogy ha Heather mellette lesz. aztán mindketten sürgősen igyekeztek elterelni a figyelmüket. sem Heathert nem tévesztette meg. Bár a grófi címmel járó kötelességek egy részét már felvállalta. bármi másról beszéltek. hogy fenntartsa Heather kíváncsiságát és érdeklődését. hogy Heather kell neki ahhoz. ha engedményeket tesz. és a birtok vezetésének napi ügyeit ő intézte. ezért elfoglalta. és egyenletes tempóban haladt a kastély felé. hogy még nem sikerült Heather beleegyezését megszereznie az esküvőhöz. Breckenridge-nek több vesztenivalója van. de arra jutott. Emellett sokkal erőteljesebb és hatékonyabb fellépésre van szükség a viszonyukban. Lucilla és Marcus – is csatlakozott a társasághoz a nagyteremben a főasztalnál. Richard és Catriona legidősebb gyerekei – az ikrek. és eleget fed fel ahhoz. és velük szembe ültek. de talán az is megteszi. hogy Richardnak igaza van. hogy fogalma sincs. miért van annyira meggyőződve arról. ha eljön az idő. hogy Breckenridge véget akarna vetni neki. a báránysült eredete az állat megnevezésével. mégis kételyei voltak. amelyről Heather minden jel szerint azt képzeli. Richard mellett lovagolva Breckenridge befordult a Vale bekötőútjára.Brunswick grófja. akkor minden rendben lesz. mint Heather tudhatná. hogy a nyolcéves ikrek elhatározták. csak arról nem. Üres volt mellette a szék. férfi hajviselet (összehasonlították Richard stílusát az övével). és világossá vált. Valami okból tudta. a lappangó ingerültséget. Széles témakörből merítettek. hogy társalgást igyekeznek kezdeményezni. . ám az adott körülmények között inkább nem szólt. Algaria pitypangbora és találgatás. hogy lesz-e alkalmuk a közeljövőben Londonba látogatni. amely a legjobban foglalkoztatta őket. hogy meg tud-e felelni. hogy az eljegyzést bármelyik pillanatban bejelenthetik. Utóbbi témát alaposan és olyan ártatlan kíváncsisággal adták elő. Breckenridge az ebédlőasztalnál találkozott Heatherrel.

mint a csábítás. hogy ne lássanak a házból. de Heatherrel nem. és az illatorgia szédítő volt. Heather a szoknyáját felemelve a farönk egyik végéhez lépett. Breckenridge zsebre tett kézzel követte Heathert a zöldellő kertbe. a sziklákon hömpölygőt. a kastély és a kis folyó közötti széles lankát foglalta el. majd bólintott. nyugtalanítóan hatott rá a felismerés. senki sem lát minket? Heather a homlokát ráncolta. A gyógyfüves kert természetesen nagy volt. azt látta. észrevétlenül nem közelíthetnek meg. mert nem egyszerűen az volt a célja. Breckenridge bólintott. – Tudsz olyan helyet. ám azon kívül. Breckenridge megenyhült.Azt fontolgatta. – Rendben. Magasan járt a nap. A madárhangokat elnyomta a virágokon rajzó méhek zümmögése. Amikor már mindenki jóllakott – Algaria pedig a délutáni tanórákra szólította az izgága ikreket. Catriona vigyázó tekintetét. hogy folytatódjon a viszonyuk. A fal körívében farönköket tettek padnak. Nem hallhatnak minket. és kőfallal kerítették le. hogy Heather a szemöldökét összevonva néz rá. fényben fürödtek a növények. Nem tulajdonított nagy jelentőséget ennek. és mintha meg sem látta volna Richard kérdő pillantását. A szabálytalan alakú ágyásokban néhány növény már kiszabadult a tél szorításából. megtette volna tétovázás nélkül. mégpedig nem azért. Még sohasem udvarolt nőnek. Közelebb hajolt hozzá. hogy nem szóban próbálja előmozdítani ügyét. Heather tovább vezette az egyik ágyás alatti mélyedésbe. Bármennyire tapasztalt volt a csábítás terén. elég messze leszünk mindenkitől. . Bármely más hölggyel. A lejtő alján áradt a folyó. Heather ment elöl. de ha a gyógyfüves kertbe megyünk. és ha lehetséges. és leült. akivel viszonya volt. ahol nyugodtan beszélgethetünk? Ahol nem hallják. és hátrahúzta a székét. be kellett látnia. Heather kis ideig nézte. – Nem könnyű olyan helyet találni. és kiterelte őket a teremből Breckenridge az asztal alatt diszkréten megrángatta Heather ruhája ujját. és azt súgta: – Beszélnünk kell. miként viselkedne Heather. Breckenridge megállt. hogy túlságosan nagy figyelem irányult rájuk. inkább leült mellé. ahol a folyó meredek partja kanyarodott. Amikor felnézett. hogy az udvarlás nem olyan könnyű. hogy nem tudja megjósolni.

és Heatherre figyelt. azonban értelmesen. és ne mondd. – Nem fogom meggondolni magamat. Lehet. átgondoltan meg kell beszélnünk a házasságunk lehetőségét. hogy Breckenridge meg tudja állni fogcsikorgatás nélkül. – Ha nagyon figyel.. hogy ez nem győzi meg őket. tehát rendezni kell ezt a helyzetet.. hogy vonz az elképzelt életmód. hogy teljesen jól vagyok és nem szükséges elutazniuk. és alig tudta türtőztetni magát. akkor talán fogalmat alkothat. – Megírtam nekik. – Hát jó. hogy már rendeztük. mi rejlik a szavak mögött. lehet. mintha isteni segítséget kéme. – Meglehet. – Hát jó. azzal hátradőlt. mert nem így van. amit Catriona mondott. a mi világunkban ez nem lehetőség számodra. A rózsakvarc súlyát érezte. – Rendeznünk kell ezt a helyzetet. élvezte a napfény melegét. Nagy erőfeszítés kellett ahhoz. A szülei említésére Heather hirtelen feléje fordult. Tehát Catriona szólt neki róla. – Hamarosan te is úgy fogod látni. ám a realitások talaján.. Csak hagyj magadnak elég időt. Breckenridge lehajtotta a fejét. vállát a falnak támasztotta. hogy legalább tompítsa a hangjában vibráló feszültséget. – Elhallgatott. és a feltételezéseddel ellentétben nincs korlátlan időnk. Te az átlagosnál csinosabb Cynster lány vagy jó . A szeme sarkából látta. és eszébe jutott. – Ez nehéz lesz. és erősen próbálkozott. Heather behunyta a szemét. és Breckenridge mit érez valójában iránta. mielőtt megérkeznek. – Úgy értem. hogy el ne mosolyodjon. mint én. Akkor érvelj mellette.– Jó választás – jegyezte meg Breckenridge. Ezért nem ellenezte olyan vehemensen a házasság lehetőségét. a szüleid már úton vannak. Úgy tudom. a nyilvánvaló társasági elvárásokhoz kapcsolódó érveket hagyjuk. és döbbenten nézte.. hogy Breckenridge felnéz az égre. mivel az érveim a nyilvánvaló társasági elvárásokon alapulnak. hogy jegygyűrű nélkül képzeled a jövődet. próbálkozzunk tágabb perspektívával. – De legalább megpróbálhatnál szélesebb alapot találni. a gyakran kifürkészhetetlen arc mit takar.

hogy a csizmája Heather szoknyájának szegélyéhez ért. meglepően jól összecsiszolódtunk. És maga a rejtély. – Ha szeretnél részt venni benne. amikor közös célunk volt. említettem. Makacs vagy. hanem többnyire Baraclough-ban tartózkodom. a jövendőbeli grófné szerepedet úgy is . – Rendben – bólintott Heather. nem mosolyodott el. vezetném a háztartást. hogy ha összeházasodnánk. Nem meglepő. mi okból. jó hozománnyal. Mi mással tudnál rábeszélni a házasságra? Breckenridge türtőztette magát. Hátradőlt. hogy a birtok valaha visszaszálljon a koronára. ismét lenne közös célunk. Heather oldalra hajtotta fejét. mert természetesen az is volt. vagyis az utódlásról gondoskodnom. A hegyeken való átkelésük során Heather rájött. vagyis ha óhajtod. hogy a házasságunk sikeres legyen. A szervezés a vérében volt. Sejtette. most már meg kell nősülnöm. uram. hogy Heathernek is vonzó lehetőség egy nagybirtok vezetése. – Ez megfontolandó. Heather csak hümmögött. és az arcát figyelte. Ezt úgy értelmezem. A kifinomult londoni élvhajhász mintaképének látszott. de az utóbbi néhány napban. hosszú lábát előrenyújtotta. hogy Breckenridge ilyesmiről beszél vele. nagyon akaratos. – A birtokon és környékén is vannak megmenteni való gyerekek. – Megosztanád velem a birtok vezetésének felelősségét? Nem számított arra. jó kapcsolatokkal. vitatkozó és néha ostoba módon makacs. miszerint kívánatos volna már örököst nemzenem. amely elég ahhoz. – Ha jól emlékszem. Szóba sem jöhet.családból. akikről gondoskodhatsz. – Ez nagyon kedves öntől. míg te a fővárosban múlatod az időt? Breckenridge egy falevelet söpört le a nadrágiáról. – Még ne köszönj semmit. hogy nővéreim unszolása mögött az a nagyobb célkitűzés van. a felszín alatt mindig van valami még vonzóbb. Breckenridge tudott meglepetést okozni. – Szóval én Baraclough-ban maradnék. – Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben manapság már nem töltök olyan sok időt a fővárosban. – A lány szemébe nézett. hogy akármit is akar láttatni magából Breckenridge. és együtt vállalnánk apám birtokának vezetését. Magam sem értem. hogy a nővéreim kifejezetten utasításba adták.

aztán megszólalt: – Talán itt az ideje. amilyen. hogy össze kellene házasodnunk. – A kastélyra mutatott. és így is elfogadják. – Természetesen én is akarok – mondta. – Te aztán tudsz beszélni. hogy Breckenridge egyál talán ezt képzelte róla. hogy valaki gyereket akar. hogy ezt felróná neki. mint megakadályozni. de talán csak megemlített egy ilyen okot. mert még nem győztél meg. hogy másképpen ítéljenek meg. és nagyon tisztességesen viselkedtél a kalandunk során. tudok – jelentette ki Heather. mert „szokatlan” a származásom? Úgy érezte. – És gondolj csak Richardra. és önfejű vagy. hogy szimpátiát keltsen maga iránt. mert kitűnő ürügynek tartotta. nem tudok jobb kifejezést rá. szóval nagyon közel voltál ahhoz. – Pedig én akarok. – Ez meg sem fordult a fejemben. Ezt a gondolatot rögtön eloszlatta Heather pillantása. mi okod van a visszautasításra. – Te túl idős. – Aztán újra a folyót nézte.tekintheted. ami számára nagyon is érzékeny téma volt. mert Heatherről feltételezné. hanem azért. aztán hozzátette: – Az igazat megvallva nem is tudnám elképzelni. Miért gondoltam volna ilyesmire? Nem mintha nem volnál olyan jó származású. Ám amint a szavak elhagyták ajkát. hogy ne akarjak gyereket. hogy a lelke mélyén izgatja a származása kérdése. – Ne éld bele magad annyira. mint én. – Akkor ebben megegyeztünk. nem azért kérdezi. nem pedig a tetteid és a viselkedésed szerint. Heather a szemébe nézett.. – Nézte a lány arcát. nagy tapasztalatod . hogy György király újabb birtokhoz jusson.. Heathert igazán meglepte. – Közel voltam hozzá? – Túl sokat vitatkoztál.. védelmeztél. – Meglehet. és te vagy Brunswick örököse. hogy alaposabban megnézzük. Breckenridge tétovázott egy kicsit. – Bármenynyire nehezemre esik beismerni. – Ugye nem azért tétovázol. – Ne bolondozz! – szólt a homlokát ráncolva. rájött. hogy az úriemberek mintaképe legyél. tapasztalt és nagyvilági vagy ahhoz. És te? Heather előrenézett. – Igen. hogy olyannak lássák. – Ilyen találékony megfogalmazást még nem hallottam arra.

elmondom az okaimat. – szólalt meg. vajon miért foglalkozik ezzel. – Catriona szavai jutottak eszébe... és a hitvesem legyél? Heather újra a folyót nézte. és hogyan viselkednek. akkor illik megpróbálnia. egyenlő társ akarok lenni. aki akar engem. – Még sohasem fogalmazta meg mindegyiket. amiben én szakértő vagyok. – Azt akarom.. vagyis az igazi.. Ha Breckenridge tényleg nem tudja. Ezek szerint nem a születésem a probléma. hogy aki feleségül vesz. hogy közéjük tartozol. – Megérintette a nyakában lógó függőt. ám ez az állapot természetesen nem tartott sokáig. mi győzhetne meg. és a hangja lágyabb lett – . Nem lepődött meg túlságosan. személyes kapcsolatra vágyom. talán meg kellene mondania neki. Ha annyira akarod tudni. aki. kölcsönös vonzalom. azért akarjon.. – Elhallgatott. Nem azért.van nők elcsábításában. – Olyan vonzalom. hanem önmagamért.. mert rám van szüksége. – Értem. – Hát jó. – De ennél is jobban akarom azt. és rajtad pontosan fel lehet ismerni. Csak olyan férjet szeretnék. és valóban Breckenridge lehet az ő hőse. ha teljesül egy nélkülözhetetlen feltétel. elég erős ahhoz. – A születéseddel kapcsolatos kutatásod fényében biztosan . Heather bosszúsan Breckenridge felé pillantott. és nem azért. Születésemtől kezdve a mintapéldányaival voltam körülvéve. és nyilvánvalóan nem vagy teljesen elutasító a személyem és a társadalmi pozícióm vonatkozásában. akinek kellek. hogy csak akkor megyek féijhez. és valami mélyebb. hogy olyan szerepet töltök be mellette. hogy milyenek az arrogánsán arisztokratikus úriemberek. – Tehát. – Hirtelen felismerte a párhuzamot. ami vagyok. elég mély és szilárd ahhoz. amely elég erős ahhoz.. Szenvedélyt és nevetést akarok. azért kelljek neki. Arra gondolt. ezért nem a férfiak számára ijesztőbb szót használta. ám ha Catrionának igaza van. Heather Cynster. hogy éveken át kitartson. hogy útmutatást adjon. és halkan felsóhajtott. aki tudja. akit egyesek az átlagosnál csinosabbnak tartanak – pillantott Breckenridge felé –. majd sikerült rávennie magát a folytatásra.. de ha van valami. mint senki más. hogy a közös életet erre a vonzalomra lehessen alapozni. legalábbis gyakorlati szinten. hogy feleségül gyere hozzám. hogy ezt a mély vonzalmat én kapjam. nem sietett további érveket felhozni. – Régi elhatározásom. hogy Breckenridge nem szólalt meg rögtön. mert vagyonos örökösnő vagyok.

. és a válasz könnyen tör elő. hogy elsajátítsam azt. aki már a magáénak tudta Heathert. amit ő maga igyekezett nem észrevenni.. mennyire fontos nekem. – Tekintet nélkül bármilyen érvre. hogy Heather ilyen zsákutcába szorítsa. aztán visszafordult a folyó felé. hogy Heather tudja. amire vágyott. amit elém társz. de legalább gyanítja azt. hogy Heather arra vár. hogy mindig ő lesz a figyelme középpontjában. Soha többé nem fordulhat elő. aztán ismét ellazult – Ez az úgynevezett vonzalom.. – Hallgatlak.. hogy a válaszai tovább erősítik e a hajlandóságát. hogy ilyen hatása lehet a beszélgetésnek. Pedig megesküdött. a szemöldökét összevonva. különleges vonzalom nélkül nem vagyok hajlandó férjhez menni. Kinyilatkoztatás és kihívás volt. és hajlandó vagyok tanulni.. mintha erős kényszert érezne. Ám más eszközök is voltak a fegyvertárában. hogy kimondja. Aki Heather hajthatatlanságát cselekvésre hívó harsonaszónak tekintette.. Hogy kimondja a szót. amelyet nem volt szándékában kimondani. Breckenridge-nek olyan sejtése támadt.. hogy önmagamért értékeljenek. – Talán. Igyekezett módot találni rá. feltárni a bizonyosságot. – Mindig jó tanulónak tartottak.megérted.. amire vágysz. Heather azt akarja. hogy kerülhesse érzelmei felkavarodását. . hogy igazi énje reagál. Mert természetesen értette. Heather elfogadta. Ám. Az a férfi akarta ezt mondani.. Fogalma sem volt. és nőcsábász személyiségét elővéve közelebb hajolt. mi is az. hogy ezt a szót soha többé nem mondja ki. hogyan hagyta. soha többé nem nyitja meg a szívét ekkora fájdalomra. amire szükséged van.. sőt Heather szavai mélyen érintették. Érezte. Breckenridge azon gondolkodott. Amikor egyértelművé vált. Breckenridge izmai megfeszültek. A beismerés már a nyelve hegyén volt. amit mondott. Érezte. hogy kielégítse Heather vágyát. amelyeket előszeretettel használt az előkelő társaságban. az esküt. minden igyekezetemmel arra törekedni. – Heather ajkára pillantott.. – szólt Heather. hogy nem szólal meg. – Talán megtaníthatnál. hogy szerelmet valljon neki. – szólalt meg Breckenridge.

– Éppen ellenkezőleg. hogy semmit sem döntöttünk el. Magában mosolygott. – Ha akarnád. amilyennek kívánsz? Azzal szemébe nézve. Biztosan tudod. Olyan ajánlatot tettél. időt rászánni. amiben döntenünk kéne. a gondolatai azon az ösvényen haladtak.. ha összeházasodnánk. azt nem lehet könnyen. Kevés nő volt érzéketlen a meggyőző bájára. követte a gondolatmenetét. Heather a fejét ingatta. nem folytathatjuk ezt így. – De igen. hogy rabul ejtettél engem. hogy oktass. – Ezzel még nincs vége. de Heather közéjük tartozott. ebben az esetben nincs miről . hogy megfeleljek elvárásaidnak. tehát magától értetődően minden sokkal könnyebb volna.hátát a falnak támasztotta.Breckenridge felnézett. amit az úri becsület diktált. nem fogadnál el olyannak. Breckenridge csodálkozva nézte.. – Igazán nagyon kedves vagy. – Breckenridge-re pillantott. Breckenridge a. még mindig a szemébe nézve milyen rangot vívsz ki magadnak azzal a hölgyek között. mert azt hiszem. És ha csak azt tudod ismételni. amelyet Breckenridge jelölt ki neki. – Ugye nem gondoltad. és egyik sem változtat semmin. amit eddig mondtál. Magában átkozódva gyorsan számba vette a lehetőségeit. ellenállva a késztetésnek. és felnézett az égre. hogy Heather csak rá figyel. De dolgoznod kellene rajta. Már majdnem megvolt. hiszen figyelt rá. hogy mindent megteszek. én pedig ezt elutasítottam. arrogánsán feledékeny vagyok. – És gondolj csak bele – suttogta. gyorsan elérni. Amennyiben kész vagyok szabad kezet adni neked. amilyen vagyok. hogy olyanná alakíts. megszelídíthetnéd a társaság első számú fenegyerekét. rajongó rabszolgáddá tehetnéd. – Nagyon sok „ha” és „de” volt ebben. hogy a tekintete lejjebb csússzon Heather ajkára. – Nézd. Hiszen amit érdemes. ez látszott a szemében. hogy olyanná alakíts. Heather élesen nézett Breckenridge-re. – Ha megesküszöm. Végigvette az érveit. a szeme összeszűkült. és látta. hogy elbájolsz a házassági ajánlatoddal? De igen. Nincs semmi. ne fáraszd magad. amilyenné akarsz. de ez nem fog menni. hajlandó volnál eljegyezni magadat velem? Heather fontolgatta a kérdést.

hogy elindulhassanak a házassági előkészületek. hogy így érez iránta – ezt bizonyítják kedves szavai. hogy félre kell tenned az ábrándos elképzeléseidet. – Össze kell házasodnunk. ahogy kívánta tőle. szembefordult vele. bosszantó és irritáló – valóban az a férfi. És jól figyelj! Ha nem érzel olyan vonzalmat irántam. Breckenridge arca komoly volt. Csak maradj ülve. akit neki szánt a sors. hogy a feleségem legyél. és aztán meg kell mondanod. Breckenridge még jobban összeszorította ajkát. nem engedett a . hogy Catrionának igaza lehet: Breckenridge valóban úgy érez. ami azt jelenti. – Bármennyit adhatnál. amelyről mindig álmodott. Catriona szavai csengtek fülében. – Nem! – Dühösen a férfi mellkasára bökött. elállta az útját.. amelyet a leendő férjemtől elvárok. hogy megragadja azt a fényes jövőt.. Ilyen férfi szerelméért nagyon megéri küzdeni. és hallgass meg! A birtokló mozdulatra Heather megperdült.beszélnünk. de Breckenridge keze erősen a karjára fonódott. mit adhatok neked. Lábujjhegyre állt. hogy feladja. és egyszerűen elsétáljon tőle. Át kell gondolnod ésszerűen. – Heather. – Nem. de megmutatkozott a bosszúsága.. Ez elkerülhetetlen. mert kezdte gyanítani. Valami egyezségre kell jutnunk. dühösen nézett rá. – A fenébe is! Csak ennyit adhatok. akkor ugyanígy nem szabad. akkor nem megyek hozzád feleségül. Egyre csak nézte Heathert. a szemébe nézett és egyszerűen azt mondta: – Egyetlen jó okot mondj. jól megfogadmazott érvei.. és ha kismértékben is. csak ennyit ajánlhatok neked. hogy elönti a harag. Heather érezte. mit tehetek azért. ha igazán akarnád! Breckenridge közelebb húzódott Heatherhez. hogy erőszakkal vegyél rá a házasságra? Lerázta magáról Breckenridge kezét.. Próbált felállni.. Breckenridge is felállt. és ő az esélye. Sőt talán tudja is. Vagyis nehéz lesz. ám valamely kifürkészhetetlen okból semmilyen módon nem akarja kinyilvánítani ezt. miért kellene ezt tennem. és talpra ugrott. hogy Breckenridge – bármilyen arrogáns. – Most neked is meg keli hallgatnod engem. – Azért. De ha bármilyen esély van. hogy visszatérj a valóság talajára.

Ha arról a bizonyos „vonzalomról” van szó.késztetésnek. Soha többé nem bízik nőben annyira. Catriona az ablak előtt állt a toronyszobában. nekem. és eltűnt. hogy érez valami ilyesmit iránta.. mert ez az egyetlen elfogadható megoldás. Kimondott és kimondatlan szavak visszhangoztak gondolataiban. sarkon fordult. Azért kell összeházasodnunk. és minden lépésében érezte a dühöt. Breckenridge egy ideig gondolkodott még a benne kavargó zavaros érzésekről. Heather elérte a kastély ajtaját. a teljességet akarják. hogy benne is feltör a makacsság. Hallotta. aztán elindult az istállók felé. Az idősebb ikrek törökülésben ültek a . Breckenridge nézte. hogy térdre ereszkedjen előtte. Érezte. – Valóban – bólintott a mellette álló Algaria. és elviharzott a kerten át. akitor Heather annyiban hagyta volna? Ez elég lett volna neki? Bolondok reménye.. – Ez ígéretesnek tűnik – jegyezte meg. nem adott hangot a mindent megoldó válasznak. Ha csak halvány utalást tett volna arra. de most. hogy megmásíthatatlan és ellenállhatatlan akarata ellen kell küzdenie. ahogy Breckenridge az istálló felé tart. de a mostani jelenet után nem lehet semmi kétség. és azt felelte: – Azért kell összeházasodnunk. Érezte.. hogy kimondja ezt az utolsó szót. és Algaria gyakran hozta ide Lucillát és Marcust tanórákra. Heather. hogy kirobban belőle az indulat. ahogy a kavics csikorog a lába alatt.. Catriona ezt a szobát szalonnak használta. mert ez az egyetlen elfogadható megoldás. Ha elég őszinte és bátor lett volna. mint hasonlóan gondolkodó nőtársai is. Heather érezte. nem nyugodott volna addig. és karba font kézzel figyelte. – Eddig nem voltam biztos benne. közvetlenül a Richarddal közös hálószobájuk alatt.. – Nem mintha Heather volna a legjobb neki. és úgy valljon szereimet. hogy ezt megtegye. vagy Breckenridge a legjobb Heathernek. ahogy távolodik.. Ezt pedig ő sohasem fogja megtenni. Aztán csak legyintett. amíg el nem éri. Aztán képes volt visszanyerni önuralmát. – Én sem voltam biztos benne – jegyezte meg Catriona.

– Akárhogy is van – fordult Algaria az ikrek felé. áthatolhatatlan falak vannak. hogy az úr. Catriona bólintott. hogy hiszünk.padlón.. ám a lelkében vastag. Olyan nyíltnak. . mi fog történni. saját magának kell lerombolni azokat a falakat! – Vagy legalább az ajtót kell kinyitnia – mondta Catriona. – Ha azt akarja. – Ezért nem voltam benne biztos. a növények neveit tanulták.. – Csak annyit tehetünk. és figyeljük. faleveleket rendezgettek. nagyon visszafogottan viselkedik. olyan elbűvölően könnyednek látszik.. hogy megnézze. amelyeket anyjuk és a Vale népe különböző betegségek gyógyítására használt.. hogy Heather a felesége legyen. én már az elejétől sejtettem. Algaria bólintott. minden rendben van-e –.

Ha nem csillogott volna hév a szemében.. már biztonságosan eljuthat a szobájába. Beszélgetésük után Breckenridge egész este mereven viselkedett. Gondolkodott. és közölte vele. ismét úgy bánik vele. ahogy az elmúlt évek során Londonban. hogy vonzalmat érez iránta. ahol a kastélyban szokott lakni. hogy Breckenridge-hez menjen. és az éjszakák soha nem történtek volna meg. azt jelenti. Ilyenkor már a kastély minden lakója mélyen aludt. hogy visszaállt az eredeti állapot. Nem vallott a vonzalmáról. amiről feltételezhetően . hogy ez nem igaz. csak feküdt és felfelé bámult. Heather azt gondolhatta volna. hogy feleségül vegye. mégis tántoríthatatlanul ragaszkodott ahhoz. ám az izzó pillantások elárulták. mert valóban nem érez semmiféle vonzalmat iránta. visszatért a kemény érvekhez. hogy nem volt hajlandó a „vonzalmát” megvallani neki. Nem vallott szerelmet. Kellemes sötétség vette körül. de nem mozdult. Ha az a szándéka. mit vár el attól a férfitól. de jellegzetes férfi módjára mindent megtesz. Amikor ennek nem volt hatása. Aztán próbálta elbűvölni. hogy ezt az érzelmet elrejtse? Vagy azért nem hajlandó reményt adni neki. Ami előtt Heather teljesen értetlenül állt. A nyakában lógó láncot megérintve a baldachint nézte.. Tervezett.. Megadta Breckenridge-nek a lehetőséget. akinek a kérésére igent mondana. Vajon az. udvariasan távolságtartó volt vele.. Breckenridge kérésére ő felfedte az álláspontját. mindent újragondolt. de ő inkább megmakacsolta magát. és nem mondott semmit. csak kéjvágyat. Felvállalta legmélyebb érzéseit.TIZENHATODIK FEJEZET Tíz órával később Heather baldachinos ágyban feküdt abban a szobában. hogy feltálja a legmélyebb érzéseit – halvány utalás is elég lett volna –. és felfedte neki az álmait. és mi volt a válasza? Hallgatás.

Lehet. Vágyhat további tapasztalatokra. Ráadásul Breckenridge-nek örökösre van szüksége. ha továbbra is visszautasítaná. amíg bizonyságot nem szerez. Az egyetlen fordulat. Ez pedig azt jelenti. Mi van akkor. és igent mond. és azért imádkozott. hogy Breckenridge sejti ezt. Mivel olyan kitartóan akarja feleségül venni. végül a lány megadja magát. Akkor mindenképpen feleségül kellene mennie hozzá. Sajnálatos módon azonban volt másik tényező is. hogy Breckenridge igazán szereti. a felesége lesz anélkül. és a folyosón az ágyába lopódzni. akárhogy próbálkozik. Egyáltalán nem olyan megnyugtató. ehhez folyamodna. amely arra kenyszerítené. és túl becsületes ahhoz. Ráadásul elképzelhető. Üresség keletkezett benne. hogy a „vonzalom” bevallása elhangzott volna. de ha most Breckenridge ágyába oson. hogy elég emléket tároljon az előtte álló magányos évekre. és ez a vágy egyre erősebb lett az elmúlt napok során. Tehát nincs több szerelmeskedés. hogy az önmegtartóztatás erősíti az érzéseit. hogy félretegye a „vonzalom” megváltásának kívánalmát az. azzal csak azt a hitét erősítené. és akkor sohasem. szívszorító vágyat ébresztett benne. hogy ha kitartó. Heather nem felt ezt a szót használni. Nem olyan érzés. Ebben nem érhet el sikert Breckenridge. ha teherbe esett? Akkor a házasság elkerülhetetlen. hogy nem szabad felkelnie. mi volt a lehetséges ok – igazi „vonzalom” vagy egyszerűen a becsület és a kéjvágy amiért feleségül vette. .mindent tud? Ezt felismerte. szerető vagy férj. akkor nem mehet hozzá feleségül. hogy megnyerje a beleegyezését a házassághoz? Az utóbbi esetben aligha hibáztathatná. mint amikor Breckenridge karja volt a feje alatt. Felült. felrázta a párnát. Legalábbis addig nem. tudja meg. De így biztonságosabb. ha áldott állapotba kerül. hogy egyszer töltse be ezt az űrt egy társ. És ha ez a helyzet áll fenn. és oldalra fordulva feküdt vissza. mégis ahogv rágondolt. hogy színlelje a tőle elvárt „vonzalmat” csak azért.

a mennyezetet nézte. hogy örüljön vagy aggódjon. ki . Heather nem jön. és ha kitart is az elhatározása mellett. mint ő. az evőeszközök csörrenése csak súlyosbította lüktető fejfájását. amikor rádöbbent erre a felismerésre. hogy nem vallotta be a „vonzalmat'’? Vagy így akarja rávenni. hogy valljon szerelmet? Vagy mindkettő egyszerre? Minél többet gondolkodott ezen. Ez a gondolat gyorsan visszavezette arra a kérdésre. hogy felismeri-e ezeket az érzéseket. az jó a másiknak is. Az. Nem aludt jól. Breckenridge hanyatt feküdt. hogy Heather ugyanúgy élvezte együttléteiket. Másnap ugyanolyan lármás reggelizésben volt része. magára húzta a takarót. hogy feleségül menjen hozzá. túlságosan árulkodó jel volna. Ha felkeresné szobájában. hogy a válasz valahol a kettő között van. amikor meggyőző érvei a legerősebbek? Talán ő menjen hozzá? Öt egész percig tusakodott magában ezzel az érzéssel. amelyben aztán sokáig nem lehet része? Miért kellene ilyen hamar véget vetni a kapcsolatuknak? Így bünteti azért. aztán vonakodva bár. hogy egy éjszakát sem bír ki nélküle.. hogy nem megy feleségül hozzá. Ami jó az egyiknek. Nem igazán tudta.Teljesen más kérdés azonban.. Az oldalára fordult. amit nagyon is igyekezett elrejteni. ha kerüli őt? Különösen éjszaka. az olyan vágyról árulkodna. hogy Heather miért nem osont be hozzá. Minden önteltség nélkül tudta. Sajnálatos módon azonban a zsongás. Hogyan győzze meg ezt a makacs nőszemélyt. és pontosan tudta. ha Heather nem jön. Ráadásul ha Heather nem akar az ő karjában aludni. akkor ő sem megy hozzá. A végén az aggodalom győzött. és behunyta a szemét. miért tagadná meg magától a gyönyört. annál inkább meggyőződésévé vált. de arra az elhatározásra jutott. amilyenre Heather a korábbi látogatásairól emlékezett.

Heather a teáját kortyolva sötét pillantásokat vetett rá. Ha bármi furcsát láttok – szólt. az asztal közepénél Catriona felállt.a hibás ezért. A szakács elkészíti. Heather hagyta. – Lucilla megkerülte az asztalt. – A Mitchell család tanyája. kézen fogta Heathert. – Rendben. – Megan Mitchell. – Elkísérnétek Heathert? – Örömmel! – ugrott fel Marcus az asztaltól. Meg tudod tenni? Hosszú séta a friss tavaszi levegőn. örömmel elviszem a kosarat. hogy azon a reggelen először elmosolyodik. beljebb a . Közben úgy tett. hanem a szavába vágott: – Milyen messze van ide a Mitchell-tanya? Richard derűsen felelt: – Körülbelül másfél mérföldre van. Catriona ekkor Lucilla és Marcus felé pillantott. – Ha megmondod. Rátok bízom magamat – felelte. Breckenridge az asztal másik végén.. közben vidám pillantást váltott Catrionával. mintha nem venné észre. – Szükségem van valakire. merre találom a házát. éppen erre volt szüksége. és Lucillára is nézett mindenképpen azonnal mondjátok el nekem. Bólintott. hogy Lucilla elvonszolja az asztaltól. Richard mellett ült. – Igenis. hogy gyalogláshoz alkalmas cipő van rajtad. amikor Heather eltűnt a konyhába vezető boltív alatt. Heather érezte. Breckenridge hirtelen nem volt annyira kíváncsi Richardnak az ígérkező termésről szóló értekezésére. és Heatherre nézett. a kicsi neve Callum. Akkor rögtön mehetünk is a kosárért. majd lepillantott. ám Breckenridge mintha meg sem látta volna. – Látom. hogy Breckenridge egyre komorabb tekintettel nézi. akik kiterelték a teremből. – Köszönöm. és teljesen megadta magát az ikreknek. akik Heathertől jobbra ültek. A kisbabája még csak két hónapos. majd kérdőn nézett Catrionára. mama.. Abban a pillanatban. Aztán Heatherre nézve hozzátette: – Nem hagyjuk. aki elvisz egy kosarat az egyik tanyára egy fiatal anyának. – Ismerjük az utat – jelentette ki Lucilla. hogy eltévedj. Amikor a reggeli véget ért. ha visszaértek. Az erősödő düh egyáltalán nem tett jót a fejfájásának. Catriona mosolygott.

Amint Heather és a gyerekek elég távol értek. fejbólintással búcsúzott Richardtól. Heather lépett ki utolsónak a karján kosárral. ahogy mindenki a völgyben. hogy ezt kockáztassa. majd felállt az asztaltól. de bölcsen nem szólalt meg. ahol senki sem látta meg. Az ajtó előtt megállt. – Aggodalomra semmi ok. a szoknyáját lesimítva. hogy a kosár súlyát ürügynek használva a segítségét felajánlja. Ha valami veszély fenyegetne. ma délelőtt nem érsz rá. és a csapathoz csatlakozzon. tétovázott. ahogy Lucilla és Marcus kergetőzve szalad ki a fák közül. aki mosolygott. és azt. azt rögtön tudnám. aztán bekopogott. és meghallotta a kérdést. Aztán az arc hirtelen eltűnt az ablakból. de elvetette a gondolatot. hogy tétlenül nézze. Sápadt arc jelent meg az ablakban. – Ha jól értelmezem a helyzetet. Néhány pillanatig gondolkodott. A helyzetet tekintve nagyon jól tudta. utána Lucilla szökdécselt. Lehet. Richard sokatmondó pillantást vetett rá. Breckenridge csak morgott valamit. hogy ez a pillanat nem alkalmas arra. de ő észrevette. ahol a Mitchell család tanyája állt. Az egyik ablak résnyíre nyitva volt és ahogy Heather a házhoz közeledett. meglátta őt. hogy tökéletesen biztonságban van. amikor Breckenridge elhagyta a nagytermet és elindult a kastély főbejárata felé. elindult utánuk lassan. – Tessék? . Breckenridge vonakodva. ahogy gyakorlatilag kíséret nélkül sétál. Fél perccel később nyílt az ajtó. elgyötört arcú fiatal nő lépett ki. mindén fedezéket kihasználva. Teljes biztonságban lesznek. Azzal tovább ment. Heather félórás kellemes folyóparti sétával egy enyhe emelkedőn érte el a kis fennsíkot. Catriona éppen ekkor haladt el mellettük. Megkerülte az épületet a gyógyfüves kerten át. de Richardnak nem volt szüksége más válaszra. de ő mégsem volt hajlandó hagyni. de arra sem volt képes. gyereksírásra lett figyelmes. csillogott a zöldre festett ajtó melletti ablakokon.völgyben. A meszelt falú házat sütötte a nap. hogy Marcus kiszalad a hátsó ajtón. hogy rákényszerítse a társaságát.

és az asztalra tette. belépett a küszöbön. – Közben talán segíthetnék. mint ez a kicsi fiú. amíg maga a dolgait intézi. Nagyon kedves. unokahúgaimnak. Úgy gondolja. Úgy látta. – Igen. de közben nem nézett Meganre. – Elég sok rokonom van. hogy Megan Mitchell fiatalabb nála. Megan láthatóan megkönnyebbült.. és biztosíthatom. Heather magán érezte az anya tekintetét. mint egy játék baba.Heather mosolygott.. Callum az arcát nézte. Miután kellően összebarátkozott a kisfiúval. De nem akarnám terhelni. ahogy észrevette a cipót. – A Lady küldte? – Igen. A szűkösség ellenére mindenhol rend volt. ha nyűgös. – Tessék – adta át a kosarat Heather. A fiatal anya a kosárra pillantott. – Hoztam valamit a kastélyból – mutatott Heather a karján lógó kosárra. – Pakolja ki. – Köszönöm. . az unokabátyáim feleségeinek is segítettem a gyerekek körüli teendőkben – magyarázta Heather. hogy többségük jóval durcásabb volt. Megan átvette a kosarat. Örömmel segítek. – Heather látta a megkönnyebbülést Megan arcán. akik vidáman játszottak a ház előtti füves területen. ha a két gyerek odakint marad. apró öklével hadonászott. – Bejöhetek? – Lucihára és Marcusra pillantott. óvatosan a karjába vette. – Kérem. ezért megnyugodott.. kisasszony. – A sógornőimnek. – Nem terhel. ugye? Szóval. rózsaszín arcával olyan volt. kisasszony. hogy nem kell cipót sütnöm.. adja át hálás köszönetemet a Ladynek és a szakácsnőnek is. – Ha a gyermek. én addig szórakoztatom a fiúcskát. és a kosárral kezdett foglalkozni. – Megan Mitchell? A nő bólintott. A kicsi nyűgösen sírdogált. foglalkozhatnék kicsit Callummal. Megan látta. jobb. A pisze orrával. mintha nagyon csodálkozna a szokatlan hang hallatán. ahogy a mózeskosárhoz ment. – Ahogy Megan hátralépett. maga hasznát veheti ezeknek. Sokat segít. Fürgén kirakodott belőle mindent a konyhában. hogy Heather kezében milyen jól áll a kis Callum. Callumnak hívják. A gyermek szeme tágra nyílt. és Callum fölé hajolt gügyögve. – Azzal visszafordult Megan felé.

ha ezt a gondolatot végigkövette volna a logikus következtetésig.. Heather fel sem pillantva szólt: . Arra az időre szánta. és arra gondolt. és Heather rögtön elképzelte. de elcsendesedett. A kicsit ringatva odasétált hozzá. mit erezne. Éjszaka. adja át neki hálás köszönetemet. Kérem. és ha fel tudnám tenni az edényt a tűzre. Orvosságnak látszott. tudja. ha az övé volna. hogy… Heather elmosolyodott. – Ki tudná nyitni nekem? Megan eleget tett a kérésnek. amikor a bélgörcsök jönnek. Heather a napfényben állt az ablak előtt. de ez csak része volt a nagyobb egésznek Annak. ahogy a kicsit ringatta. – Mosolygott. majd Heather az ujját a fiola pereméhez érintve megkóstolta annak tartalmát. Breckenridge szereti annyira. az nagyszerű volna. – Úgy látszik.. Heather oldalra hajtotta a fejét. és tudta. hogy ez mire való? Heather megfordult. és lenézett Callumra. ahogy a kisasszony ringatja – mondta Megan.Ha szeretne valamilyen munkát elvégezni. A mosást kell befejeznem. amikor álmatlanul feküdt. megnyugodott. hogy más férfitól legyen gyereke. Akarta ezt az álmot. Breckenridge említette. hogy ez nagyon sok mindent elárul. – Ha biztos benne.. hogy ezt ki is mondja. ezért elmagyarázta neki. a Lady igazán előrelátó. El sem tudta képzelni. szívesen vigyázok a gyerekre. azzal letette az üres kosarat az ajtó mellé. már végiggondolta a döntését. és egy kis fiolát látott Megan kezében. A fiolában valami szirup volt. szereti. közben a karjában ringatta a kicsit. Természetesen. aki ébren volt. – A Lady valóságos csoda. az ő gyerekének sötét haja es mogyoróbarna szeme lehetne. – Igen. hogy akar gyereket. Csendben volt. – Igen. Itt nem leszünk útban? – Nem. Megan állítattal nézte a fiolát.. – Catriona. amiben közösen részük lehet.– Átadom – mondta Heather. hogy nem tudja. Néhány perc elteltével Megan szólalt meg: – Kisasszony. – Megan csodálkozó arckifejezéséből arra következtetett. . még mindig tágra nyílt szemmel nézte Heather mézszínű haját. – Tudom. hogy az ő gyerekét ringatja. mi vár rá. ha. Kaporeszencia szirupban.

amely helyettesíti a kimondott szót? Van esély arra. és minden fordulónál újabb kétségek bukkannak elő. nem kockáztathatja. Máskülönben nem töltene olyan sok órát azzal. Éppen azért. hogy más hölgyekhez fordul. Ám más nagy nőcsábászok is meg tudtak változni. hogy ő az igazi. Breckenridge szereti őt? Akárhogy is forgatta a dolgokat. hogy nem kapja meg azt a megerősítést. hiszen sok olyan urat ismert. Azon tűnődött. mert szereti. hogy úgy menjen hozzá feleségül. de ha megbizonyosodik arról. hogy talán el tudná fogadni a házassági ajánlatot úgy is. hogy szereti.Olyan érzés volt. anélkül. hogy nem tudja biztosan. hogy vallomásra kényszerítené? Nem jutott rögtön eszébe a válasz. hogy gondolkodik. Teljesen értelmetlen színlelni. vajon a szerelem bebiztosítása nem éri meg a kockázatot? Catriona figyelmeztette. mert szerelmi vallomás nélkül nem megy. és nem szerelmes belé. Van olyan tett. Nem volt vak és ostoba. hogy meggyőzze magát Breckenridge szerelméről. És neki még többre volt szüksége. ha Breckenridge nem vallana nyíltan szerelmet. hogy Breckenridge nem töri össze a szívét azzal. hogy ha el akarja nyerni Breckenridge szívét. ha soha nem vall szerelmet neki. Csak a szerelem lehet garancia arra. sohasem lehetne biztos abban. vagy legalább más módon kell közölnie ugyanazt. hogy Breckenridge örökre az övé lesz. hogy közömbös a számára. a válasz mindig ugyanaz maradt. olyan egyértelmű utalás. mint amikor kiutat próbál találni egy folyton változó.. Mert megerősítés nélkül állandó félelemben élne. Vajon mit értett ezen? . A tettek hangosabban beszélnek. hogy Breckenridge nem véletlenül szerezte hírnevét. azzal talán a saját szívét kell kockáztatnia. csak tudassa valahogy Hiszen a szavakat könnyű kimondani és elfelejteni.. aki az erény mintaképe lett. Viszont mindegyikük tagadhatatlanul szerelmes volt. amely kimutatja. Nem baj. hogy meggyőződjön. Tehát muszáj hallania azt a szót. csalóka útvesztőből. ha nem mondja ki. Tudta. miután megházasodott. Vajon feleségül mehet hozzá úgy is. akkor is.

és semmit sem nyer? Mi van akkor. – Készen vagyok a délelőtti munkákkal. hogy kitalálja. Dühösen letért az ösvényről. amikor egy gyorsan eltűnő árnyék vonta magára a figyelmét. amelyre vágyott? Ez a valódi kockázat. ahogy sugárzott róla az anyai szeretet. – Nahát! – lépett hozzá Megan. és egy fa mellett állt meg. vajon hajlandó-e kockáztatni a szívét. majd elsőként elindult az ösvényen. Közben eszébe jutott: – Azt teszem. miközben alvó kisfiát nézte. áthatolt az alacsony bozótoson. behunyta a szemét. visszadobja a kérdést. Odakint ragyogott a nap. Segítő kézre volt szükségem. Heather felnevetett. Megkönnyítette a napomat. Béke és nyugalom a különben gondolatokkal teli napon. mert egy pillanattal korábban bosszúsan behunyta. amelyre úgy vágyik? Mi van akkor. hogy megpillantsa. Sóhajtva elindult vissza az ösvényen a fák közé. a bogarak zsongását. a nyomában Lucilla loholt kiabálva. – Azzal Heather búcsút intett. az árnyékban játszó Lucilla és Marcus kacagását. – Gyertek. Megan felnézett. ha nem kapja meg azt az életet. és a kicsikém békésen alszik! – Mosolyogva nyúlt a gyermek után. – Most magára hagyom a kicsivel. – Eszedbe jutott valaha. hogy biztosítsa azt a jövőt. A mozdulat elég volt ahhoz. – Mit gondolsz. ha nem nyer viszonzást a szerelme. az arcán harag és elkeseredettség látszott. ha mindent kockáztat.. Heather szeme összeszűkült. ha nem lesz férje. amióta kiléptem Lady Herford szalonjából: vigyázok rád. – Köszönje a Ladynek. Heather Megan arcát nézte. amit azóta. mit keresek itt? – Ha nem tudja a választ. Megállt a tornácon. felemelte a kosarat és kilépett az ajtón. hogy ha őladysége szalonjában lett volna . A megpillantás elég volt ahhoz. A fák közötti félhomályba lépett be. – Köszönöm. Sokkal könnyebben haladt az üres kosárral a karján. – Mi az ördögöt keresel itt? Breckenridge kinyitotta a szemét. hallgatta a madárhangot. és elmosolyodott. kisasszony. és maga jött.Ha nem marad más. gyerekek! Ideje visszamenni! Marcus felkiáltott..

ő azt tudná. hogy milyen boszorkányos képességei vannak Catrionának.benned annyi jó érzés. Körbenézett. és mivel mindenki úgy gondolja. hogy úgy döntöttél volna. hogy „megóvsz” és nem vonszoltál volna ki.. és érezte.. – Hogyan lehetsz ilyen biztos ebben? Az imént mondtad. hogy úgy teszel. ha veszély volna. aztán színtelen hangon megszólalt: – Valóban azt szeretnéd. – Azzal könyéken ragadta... – Nagyot sóhajtott. hogy veszélyben volnál itt. – Vállat vont. de ha már ilyen messze sikerült eljutnunk biztonságban.. hogy bárki belépett volna. – Itt nincs semmi kockázat! – Ebben nem lehetsz biztos – mondta Breckenridge. hogy Fletcher és Cobbins nem követett-e. – Kiértek az útra. hogy térjenek vissza az ösvényre. – Richard lovasokat küldött ki. amit mondtam. A völgy minden lakóját megkértük. – Nem az a lényeg. muszáj elismernie: – Nem valószínű. mintha nem vettél volna észre. és az ösvény irányába nézett. azt mondja. Lépteit Heather lépteihez igazította. – Lucilla és Marcus előreszaladtak. – Tudom. – Bármennyire nem akarok foglalkozni azzal. és úgy érezte. inkább megacélozta magát a . – Visszaszívom. mit mondtam. de nem találtak semmi nyomot. ahelyett. Mereven nézett k. ahogy a kisasszony visszanézett az ösvényen. Nem akart Heather szemébe nézni. akkor ez az egész nem történt volna meg? Breckenridge-et elfogta némi bűntudat. majd nagy nehezen kimondta: – Nincs közvetlen veszély. nem kell felesleges kockázatot vállalni. hogy itt nincs semmiféle veszély. és csak a megfelelő pillanatra várnak. hogy jelenleg nem fenyegeti veszély a Vale-t. hogy Heather bosszúsága átragadt rá. – Nem tudhatod. hogy figyeljenek. hogy ismét elraboljanak. hogy járják be a birtok határát. de sokkal mélyebb félelem fojtotta belé a szót. hogy ezt mondtam – legyintett Heather.. hogy hazaküldj. hogy mindez bárcsak ne történt volna meg? – Felejtsd el. hogy. – Tessék? – pislogott Heather. maga elé. közben a homlokát ráncolta. mintha ezzel eltörölhetné a korábbi megjegyzését. Breckenridge elengedte Heather karját. Itt a völgyben nincs szükségem testőrre – mutatott körbe. de eddig senki sem látott ólálkodó idegent. Heather összevonta a szemöldökét. Nem szükséges követned. Hanem az.

Ez az érzés azonban elmúlik. Amikor Breckenridge nem volt hajlandó a szemébe nézni. Kiértek a fák közül a folyópartra. ám a kapcsolat létezett és tagadhatatlan volt. hogy sohasem engedi el Heathert. majd azt látta. hogy jólesik a gondoskodás és a figyelem Breckenridge részéről. amikor a gyerekek társaságát leszámítva egyedül volt. amikor Breckenridge volt mellette. amiért titkokban „vigyázott rá”. meglátták Breckenridge-et és Heathert. ne fenyegetőn lépdeljen mellette. a szeme sem rebbent. – Ha eldöntöm. ha visszatért Londonba. És hazudott volna. – Akár kezdhetnél leszokni arról. elnyomja a késztetést. Heather próbálta rendszerezni és értelmezni az érzéseit. Breckenridge mint erős és védelmező férfi mellett Heather biztonságban érezte magát. Az elmúlt hosszú éjszaka magányos óráinak gondolatai villantak belé akaratlanul. mennyire élvezte az utat. Ám önkéntelenül azon is csodálkozott. hogy a kifürkészhetetlen szempár őt nézi. Egyáltalán nem tetszett neki. tudatni fogom veled. hogy kövess. miért érzett ugyanilyen elégedettséget. mégsem tagadhatta maga előtt. Breckenridge arra figyelt. mint mindig.következő ütközetre. nem kerülte el figyelmét a szemében villanó makacs büszkeség. integettek. Nem értelmezte félre Heather dacos kihívását. – Hiszen már nem tart itt semmi. hogy nem becsülte sokra. Az ikrek megálltak köveket dobálni a tóba. Ahogy visszanéztek. hogy megálljon. és egyértelműen. A gondolattól kínzó fájdalom hasított belé. Heather a szemöldökét felvonva előrenézett. Bár Heather dühös volt rá. nehogy az emberrablók továbbra is veszélyt jelenthessenek. – Ebben teljesen biztos lehetsz. Ám ebből az érzelemből már mindkettőjüknek elege volt. ha azt mondja. aztán elszaladtak A folyó melletti ösvényen lépkedve Heathemek önkéntelenül eszébe jutott. minden kétséget kizáróan kifejezze szándékát. átölelje. hogy mit érez. Mikor szándékozol távozni? Breckenridge arckifejezése olyan higgadt és szenvtelen volt. amikor olyan figyelmesen vigyázott rá. hogy Heather fejében egyáltalán . hiszen hamarosan visszatérsz Londonba – jegyezte meg. A kezét sem fogta meg. Igyekezett eldönteni. – Határozottan szólt.

hogy ennek hangot is adott. amit semmiképpen sem veszíthet el. Horgokat. hogy mindketten rajongnak a műlegyes horgászatért. Ebéd után Breckenridge beült Richardhoz a könyvtárszobába. gyöngyöket és tollakat tartalmazó apró dobozok hevertek az asztal tetején. Felfedezték. amelyben nem akart alul maradni. de higgadtan felelt: – Többnyire feszült. Breckenridge inkább egyszerű fogót használt. hogy . Olyan hódításba kezdett. minden Cynster hölgy ilyen irracionálisán viselkedett. időt hagyni neki. amelyen éppen dolgozott. Még nem. Heather tartózkodott attól. Breckenridge csak hümmögött. és megvizsgálta a kész csalit. kezdte összeválogatni a különböző tollakat és gyöngyöket. – Úgy tűnik. akik nem a Cynster nevet viselik. amely iránt nagyon lelkesedtek. amit mondasz vagy teszel? – Pontosan. A könyvtár egyik sarkában a keskeny asztal két oldalán ültek. Mielőtt igent mondtak volna leendő férjüknek. ezt muszáj megkérdeznem. Óvatosan kell haladni. hogy ilyen meggondolatlan érzésnek engedjen. mintha soha nem történt volna meg a. A csalikészítés olyan időtöltés volt számukra. – Akkor igen.. – Richard oldalra hajtotta a fejét. és félretette a kész darabot. hogy nyomást gyakoroljon rá. Breckenridge terveket szőtt. ha nem tetszik neki. még kevésbé az.megfordult ilyen gondolat. Richard satuval tartotta a csalit. a korábbiakhoz nem hasonlító hódítás következő lépését. ez családi betegség azoknál is. mielőtt megszólalt: – Úgy érzem. csipkelődő. különböző kiegészítőkkel. Breckenridge az utolsó csomót kötötte a csalin. Nem alkalmas a pillanat arra. és rögtön lehord.. Megnyugtató csendben dolgoztak. Ahogy a kastély felé sétáltak. Ám a civilizált énje túlságosan tapasztalt volt ahhoz. nemcsak azzal kapcsolatban. majd meghúzta a zsinór végét. amikor Richard folytatta: – Van valami családi bölcsesség. az alkotásba merülve. A sarokban hosszú állóóra tiktakolt. hogy meggondolja magát. mint Heather? Richard nem nézett fel. hogy úgy tegyen. Újabb horgot választott.

Breckenridge pedig Richard szavait a Heather viselkedésében tapasztaltakkal egyeztette. hogy Heather érzelmileg olyan fontos a jövője és a boldogsága szempontjából. hogy ilyen vallomást tegyen. Csend állt be. Egy pillanat alatt felismerte. ha beismerné. függetlenül attól. hogy a családi vonásoktól eltérően viselkedjenek. Meg kell találnia a módját. Azon kívül. Közös bennük. Miközben ujjaival alakította és csomózta a csalit. milyen ellenérzései vannak azzal kapcsolatban. Egész lénye megborzongott a gondolattól. hanem valami olyasmi is. – Sajnálatos módon – folytatta Richard újabb csalit választva – hiábavaló azt várni tőlük. hogy kielégítse Heather igényét úgy. Sebezhetőnek erezné magát. akaratos. hogy elnyerje beleegyezését. nincs más elvárása vele szemben. további. hogy különben mennyire szeretik őket. ha nem vallják meg nyíltan nekik. nem is tudnánk. hogy az életünk hirtelen megváltozott. – Mintha nem vettük volna észre. hajthatatlan. Makacs. talán örülne annak. Mégis muszáj rávenni. majd a homlokát ráncolva megjegyezte: – Mintha azt gondolnák. minden körülöttük forog. hogy érzelmeinek nyílt és egyértelmű megváltását várja el tőle. hogy a fejükbe vették. hogy ehhez konkrétan mi kell. és ott van az az egyáltalán nem elhanyagolható tény. Breckenridge a bólogatáslval jelezte férfias egyetértését. mindketten a munkára figyeltek. Biztosan van valami megoldás. ha Heather hasonló hévvel viszonozná az érzéseit. hogy feleségül menjen hozzá. a gondolatai a téma körül forogtak. Nem várta. Teljesen igaznak tűnt. hogy mit érzünk. hogy kimondta azt a bizonyos szót. – Felhorkant. hogy mit tapasztalt a szerelemben.szerelemből mennek férjhez. miszerint a szerelem nem lehet elég szilárd és erős. valahányszor volt olyan ostoba. hogy ha nem adnánk hangot az érzéseinknek. hogy ne kelljen érzelgős kijelentést tennie. Kivette a kész csalit. Mivel Heather is akar gyereket. de ezt tudatosan nem akarta remélni. hogy Heather viszonzásul hasonló kijelentést tegyen. Richard teljes figyelmével a következő csalin dolgozott. Ám így is maradt a lényeges kérdés: hogyan nyilvánítsa ki. kikötések szükségtelenek. hogy .

ahogy Heather szeretné. hogy soha nem lesz méltó hozzá. a valódi megoldás. kimondott vallomás szóba sem jöhet.. és egyáltalán nem áll szándékában megfelelni az elvárásainak. azt gondolhatná. És a gondolattól is elszorult a torka. a félresikerült kísérlet csak felbosszantaná Heathert. Breckenridge nézte a félig kész csalit. hogy nem őszinte. Híres meggyőzőereje nem lesz elég. és közben körvonalazódott a fejében az egyetlen előrelépési lehetőség..szereti pontosan úgy. Onnan pedig már nincs továbblépés. Ha olyan ostoba volna.. hogy megpróbálná.. .

és várta. Breckenridge megragadta a felső karját. milyen mélyek az érzései.. amit Heather tőle kíván. hogy a szeme hozzászokjon a homályhoz. és már elég idő telt el. egy emelettel lejjebb ment. A kastély keskeny folyosóin szerencsére nem voltak bútorok. mivel rögtön felismerte a teste nőies vonalait. hogy nem téved el. Amikor volt olyan merész és megkérdezte. hogy végre igent mondjon neki. hogy az egész háznép lelkesen támogatta a házasság intézményét. – A . hogy a távolságtartás nem segítheti elő az ügyét. majd elindult a galérián. amit Richard megosztott vele. Heather megint selyemköntöst viselt. Becsukta az ajtót. ég amint megtalálta a lépcsőt. Worboys volt szíves közölni – Heather hálószobájába vezetett. magában mosolyogva elfogadta Worboys segítségét. Muszáj valahogy dűlőre jutnia Heatherrel. Ez megerősítette Breckenridge azon sejtését. Mivel jelen esetben a céljaik – hogy Heather és ő mielőbb összeházasodjanak – tökéletesen egybeestek. a kommunikációnak egyetlen lehetséges formája maradt. azt a következtetést vonta le.TIZENHETEDIK FEJZET Amint a kastélybeliek visszavonultak éjszakára. Abból. de alatta semmi mást. és befordult a sarkon. Összeütköztek. Breckenridge kinyitotta szobája ajtaját és kilépett a lépcsőház sötétségébe. a folyosókon már egyetlen gyertya sem égett. és amit ő maga is tapasztalt. Ennek érdekében meg kell győznie. Bár ezt a tehetségét korábban nem használta ilyen célra. hogy tapasztalata és képessége megfelelő eszköz annak közlésére. Elérte a Heather szobájához vezető folyosót. hogy még egy éjszakát egyedül töltsön. Worboys készségesen válaszolt. eléggé biztosnak érezte. Ebben szerencsére remekül teljesített. Breckenridge elkapta Heathert. hogy ő az. amely – mint Richard inasa. Arra sem látott okot. Tudta. Remélte. hogy Heather melyik szobában lakik. hogy valamibe beleütközik. és mivel képtelen volt kimondani az elvárt szavakat. így nem fenyegette az a veszély.. és erősen tartotta.

minden kérdést mellőzni akar. ő elfogadja. Egyik kezével Heather fejét simogatta. az erős vállon. kérdezni. becsukta az ajtót. Szirén. csípője a férfi combjához ért. Méghozzá örömmel. forgott vele a világ. És ott volt előtte Heather. ha kerül minden szóbeli érintkezést. Neked nagyobb az ágyad. Vitatkozni. ahogy visszavezette a folyosókon át a szobájához. Aztán visszafordult. Breckenridge megfordult. amilyet még nem látott a világ. amit csak kíván. Úgy csókolja. És Heather közelebb lépett hozzá. A megtestesült csábító. ezért jobb. Akarata kinyilvánítására. A keze végigsiklott az izmos mellkason. A szavaknak nem sok hasznát veszi. a kísértő hév és a fékezetlen gyönyör ígéretével. Csillapítani. feszes hasához nyomódott a duzzadó merevség az édes szenvedély. semmilyen vágya nem maradhat beteljesületlen. Minden lépés fokozta az édes várakozást. ahogy húzta maga felé Breckenridge fejét.szobádba! – mondta türelmetlenül. viszonozta a csókot. kitárta az ajtót.. és próbálta visszafordítani.. a nyaka köré fonódott és lábujjhegyre állva nyújtózkodott. és mielőtt belegondolt volna. amit Heather ígért. hogy Breckenridge beleszédült. hogy készséggel eleget tesz mindennek. és érezte . És Heather ajka szavak nélkül ígérte.. választ várni. Úgy csókolta. Heather. A szeme lecsukódott. Lenyomta a kilincset. kézen fogta Heathert. – A te szobádba. ez valóban praktikus szempont. a keble a mellkasához simult. a nyelve ingerelte. – Heather két kezével a férfi mellkasának feszülve ellenállt. – Nem. hogy egyértelművé legyen: minden vitát. A másik kezével derekát átfogva erősen magához rántotta. hogy az ajkát az ajkára szorítsa.. kielégíteni. kihívóan szólította fel vágya megvallására. ajka gyönyörre kínálkozott. Eltervezte. Közelebb húzódott hozzá. Mámoros volt a vágytól. nem hagy időt neki beszélni. És megcsókolja. és beterelte Heathert. Ha Heather ad. Breckenridge belátta. Bólintott.

hagyta. hogy kihasználja a pillanatot és a lendületet. Breckenridge pedig finoman átvette az irányítást. aztán Heather rögtön felengedett. nem volt benne semmi visszafogottság. amit képtelen kimondani. mi lehet Heather terve. amikor összeütköztek a folyosón. hogy Breckenridge vezesse oda. Kétségtelen. beleadta magát a csókba. tudja és megértse mindazt. Ám amikor ajkuk összeforrt és a vágy kavargott. Nyelvük játéka tovább fokozta a vágyat. Miközben reagált a merész kihívásra. hogy valami jár a fejében. az okára pedig még ennél is kíváncsibb volt. Heather tökéletes felvezetést adott. mit fog tenni. nem maradt hely gondolatnak a fejében. Mert Breckenridge egyáltalán nem lepődött meg. nyelve követelőző lett.. Ő is éppen ilyen előjátékban gondolkodott. és azon tűnődött. Kíváncsi volt. Próbálta szóban biztatni. Mert nyilvánvalóan volt valami terve. próbálkozott az önmegtartóztatással. engedett a csóknak. mi is a célja ezzel Heathernek. hogy felszítsák a testüket és lelkűket perzselő . hogy lássa. hogy kiélvezze az ajkak minden örömét. a másik keze pedig a válláról lekúszott a mellkasán. Breckenridge ajka parancsoló.. a következő táncot koreografálta. hiszen éppen az ő szobájába igyekezett. be az ing résén a bőréhez. Nem is kívánhatott volna jobb alkalmat és helyszínt. Amit iránta érez. ő kezdte diktálni a csók szabályait. Egyelőre. és indult el hozzá. Képtelen volt feltenni a kérdést. Ezért elhatározta. hogy Breckenridge tervez valamit. Csak annyit kell tennie. amit felmutatni és bizonyítani akart. Heather nyíltan reagált. tudta. hogy később majd megtudja. miközben ösztönösen felbecsülte és megtervezte az előjáték ritmusát. Heather tudta. ahová akarja.. Heather egyik keze a tarkójáról a hajára csúszott. Behódolt. hogy az ő tervéhez sem szükségesek szavak. sokkal kockázatosabb lépésre szánja el magát. hova juttatja.az izmok megfeszülését. Ami betölti szívét. Hasonlóképpen az is nyilvánvaló.. hogy megmutassa és bizonyítsa mindazt. örvénylett bennük. és átadta magát az élvezeteknek. hogy még egy utolsó. Éppen ezért hagyta el a szobáját. Azt szerette volna. Egyik megoldás sem vezetett a kívánt eredményre.

Semmit sem titkolt. Vérlázítóan ingerelte. nyelvével. Egyik tenyerét a férfi erős mellkasára tette. Ám nem tehette meg.. ezért érdemes kockázatot vállalni. hogy szereti. Magában fohászkodott. hanem többet jelent neki és Breckenridge-nek is. és az ereiben hevesen lüktetett a vér. miközben a mohó nyelve provokálva nyomult. hogy feltétel nélkül és fenntartás nélkül szereti. Ajkával.. hogy Breckenridge ne okozzon csalódást neki. És a csípőjét kihívó mozdulattal hozzá dörzsölte. Breckenridge viszonozza az érzést és kimutatja legalább annyira. miért vonakodik Breckenridge kimondani az érzelmeit előtte. És szavak nélkül teljesen világossá tette. hogy nem próbálkozik. hogy talán saját szívét kell kockáztatnia azért.. a szíve fölé. ahogy kihívóan még többet követelt. és a fenntartásai ellenére ugyanúgy szereti. ha szükséges. Akarja őt. ahogy a testébe a férfitesttel egybefonódott. mint ő. Breckenridge követi példáját. Ismerje fel. sőt esdekel érte. Catriona figyelmeztette. ő is hasonló vonzalmat érez. lassan kialakuló érzés. ha kockáztat. kívánságát. . kezével igyekezett nyilvánvalóvá tenni akaratát. vele akarja leélni az életét. és ő is kockáztat. bár kisebb mértékben. Ujjaival Breckenridge hajába markolt. az nemcsak a testi kielégülésről szólt. imádkozott.szenvedélyt. Hitte. hogy ami kettőjük között kialakult. és a következő pillanatban Heather megérezte. Őszintén hitte. Heather hevesen csókolta. Ne csak vele éljen. Szavak nélkül biztatta. pezsgett a kéjes vágytól. vágyát. ahogy Breckenridge nyelvével még mélyebbre hatolt. ha megteszi a merész lépést. és ő tárja fel előbb a szívét. nem nyilvánítja ki a vágyát. és Heather testét elöntötte a forróság. ne hagyja figyelmen kívül. hiszen akkor már tudni. hogy megszerezze magának Breckenridge szívét. Ismerős. hogy tudhassa. Ösztönösen reagált. testével. Hitte.fogja.. hanem feleljen meg neki. ne forduljon el az ő kétségbeesett vágyától. könyörög. Szándékosan provokálta. és megmutatja neki. nem fedi fel teljes egészében.

Breckenridge szemébe nézett. ha hagyja. rögtön megsemmisítve elhatározását.– Ne... Öt akarta. Az irányítást olyan könnyeden gyakorolta.. Breckenridge nemcsak testtel hódított.. amíg nem nyilatkozott meg.Egy bizonyos ponton meg kell győznie. – A szavak szinte perzseltek. aztán előbb az egyik. Breckenridge a karját hátranyújtva hagyta. amíg nem tette meg szavak nélküli vallomását. Teljességgel elfogadta. megfontoltan megnyalta az ajkát. hogy éppen az irányítás. és legalábbis Heatherrel mindig tudatosan. majd a másik karja szabadult ki a kabátból. felperzselte az akaratát. csak akkor. . és megtegye. – Csak addig. – Ha ragaszkodsz hozzá.. megszakítva a csókot. Ekkor az erős kéz megragadta a derekát. Breckenridge tapasztalt volt ezen a téren. hanem értelem és érzelem is vegyült a csábításba. mert éppen forró gyönyörrel árasztotta el ajkát. Aztán lassan. hogy belesüppedjen a szenvedélybe. Breckenridge nem reagált rögtön. hogy férfi létére engedje át neki az irányítást. – Osztozhatunk. és a tekintetük egy pillanatra találkozott. de előbb én. Ha hagyja. hogy átvegye az irányítást.. a gyönyörbe. egyenesen tartotta. és lassan az ágy felé terelte. De ez a pont még nem érkezett el. Heather testén az érzéki vágy éles érzése futott át. hogy most levegye a lábáról. talán sohasem lesz annyi lélekjelenléte és akarata. Heather ekkor Breckenridge nyakravalójáért nyúlt. Visszafojtott szenvedélyt látott a szemében. amikor sikerült kiszabadítani a nyakravalót. És Heather lába a matrachoz ért.. – Előbb én. Hirtelen kétségbeesésében elhúzódott. hogy Breckenridge vezesse. ám közben mohóbb vággyal csókolta. Azzal fürgén kioldotta Breckenridge egyszerű nyakkendőcsomóját. Nem. lerángatta a férfi válláról. de addig nem. hogy a ruhadarab a földre hulljon. Én diktálok. majd pontosan tükrözi. – Most rajtam a sor. Látta Breckenridge tekintetét.. amiért jött. ahogyan csinálja. annyira uralta a test és a szenvedély birodalmát. amíg rám kerül a sor. mit érez iránta. Megragadta a kabáthajtókát. hogy Heather nem hitte: Breckenridge felismeri. megfontoltan viselkedett. Nyomában mintha szétterjedt volna ez a kéjvágy.

majd a mellényt rángatta.. majd ugyanezt tette a másik mandzsettagombbal. ajkát az állkapocs melletti érzékeny felületre szorította. nekem kell irányítani. ám ha beválik. – Azzal finom ujjaival sietve gombolgatta az ingét. hogy közölje. kigombolta a mandzsettát. amit akarok. és Breckenridge hagyta. hogy levetkőztesse. és a választ is ugyanezen a nyelven kérheti.. hogy nem ok nélkül alakult úgy a szeretkezés szabálya.. Elszántsága teljes erővel visszatért. Heather nem reagált.. Az utolsó gombnál felnézett. még közelebb húzódott az izmos férfimellkashoz. Breckenridge hirtelen mély lélegzetet vett. a kéj mohó vágyakozását. Ezt az okot kihasználhatja. A testek párbeszédét felhasználhatja arra. megtalálta és végigsimította a merev hímvesszőt. Miután a nyakravalót a kabát után küldte. – Valóban? Heather bólintott. Breckenridge szeme lecsukódott.. te. az ujjai tapogattak. Ez merész lépés. amit még egyetlen úrihölgy sem tett. – A társaság első számú kéjencének. Heather érezte a vágy forróságát a férfi bőre alatt. . Eszébe jutott..– Igen. hogy megtehessem. Heather határozottan a markában tartva a férfiasságát. amit szavakkal kellene mondania.. sőt vakmerő. amit még soha egyetlen úrihölgy sem tett veled. Heather érezte az izmok feszülését. nekiesett a mellénynek. aztán lejjebb haladt a nyaka tövéhez. – Olyat mutatok neked. – Ahhoz. Ügy hajlandó egy próbát tenni. Aztán lábujjhegyre állt. Szeretkezni fog vele. inkább kijelentés. – Valóban? – szólalt meg Breckenridge rekedt hangon. Szemrebbenés nélkül benyúlt a résen. és kigombolta a nadrág gombját. ahogy alakult. – Olyat teszek veled.. megmutatod. hanem felemeltg Breckenridge egyik kezét. és merészen a tenyerébe vette. – Mit szándékozol tenni? – Nem árulom el. Pontosan mit is? Heather gyorsan megtalálta.. a kezével simogatta Heather hátát. – Inkább megmutatom. . Nem kérdés volt.

lehúzta az egyik zokni szárát. érezte. Hallotta. – Mit csinálsz? Heather felnézett. hozzá simulva felcsúsztatta a kezét. amit akarok. és meglepődött. hogy emelje fel a lábát. és annál is lejjebb. Aztán a férfikéz rögtön visszasimult a hátára. Breckenridge arcát fogva csókolta újra. – Azt. Breckenridge szemében vad szenvedély izzott. de nem sürgette. Heather nem érezte az éjszaka hidegét. és hagyja leesni a padlóra. hogy Breckenridge hirtelen erősen megszorította a vállát. Heather lágyan a férfi mellbimbóját harapdálta. nadrágszártól. a szenvedély tüzét. Figyelmen kívül hagyta. hogy a férfi engedi. Heather érezte. csak az egyre forrósodó vágyat.. hogy visszavegye a kezdeményezést.. hogy teljesítse. zoknitól. hogy megszabadíthassa a cipőtől. mit akar Heather. Abban a pillanatban egy görög istennél is . hogy megfelelően kifejezze imádatát a széles mellkas izmai iránt.A férfi tartotta. letépi magáról az inget. Breckenridge gyönyörű teste teljesen meztelen volt. milyen önfegyelmet kényszerített magára Breckenridge. Lassú. mivel mindkét kezére szüksége volt. a hold halvány fénye világította meg. de átengedi magát annak. simogató mozdulattal húzta el kezét a hímvesszőről. leguggolva tolta a nadrágot lefelé. Heather pedig magában mosolyogva nekilátott. hogy még többet követelt magának. amikor végre sikerült megszólalnia: – Nagyon jó vagy. amit tennem kell. amit kívánok. Heather kibújt az ölelésből. ölelte. hogy Breckenridge lélegzete elakadt. a has kőkemény izmain. A keze csúszott lefelé a mellkason. Amikor az ajkuk szétvált. Miután a másik lábon is megismételte a műveletet. nyíltan követelőn. amit elhatározott. nem irányította. hogy csodálkozik. Heather érzékelte a burkolt figyelmeztetést. Egymás szemébe néztek. és felnézett Breckenridge szemébe. mindketten ziháltak a szenvedély hevétől. amit vele tesz. és nem adott esélyt neki. inkább várta. a nadrágot megragadva és egyre lejjebb tolva. ahogy a comb izmai megfeszülnek. Látta. majd jelezte. Ezen annyira felbátorodott. Breckenridge válasza egv mordulás volt: – Egyelőre. hogy mit tesz. Heather érezte rajta. ahogy vágy árad a férfiból.

aztán pajzán nyelvével a gyönyör kínjait hozta. Heather ajka maga volt a mennyország. hiszen kevés nő volt. Felfogta. gyengéden szopogatta. hanem átgondolt imádat. És Heather a kéj gyönyörűségével ajándékozta meg. Mélyen a szájába vette. amelyet Breckenridge alig ismert. egészen a tompor ívéig. Nem az. de sikerült türtőztetnie magát.. Érzéki nyelven tárni elé a szerelmét. Mielőtt Breckenridge moccanhatott volna. csak szeretni akarta. Ujjai a mézszőke hajzuhatagba markoltak. mi vezette erre. Érezte. amikor Heather még mélyebben a szájába vette. Ajkát a meredező férfiasság csúcsához érintette. hogy Breckenridge egész testében megmered. ahogy a nyelve gyengéd erőszakkal végigsimogatta. Szavak nélküli vallomását. Felerősödik. Azt akarta. . akinek eddig megengedte. A fejét magasra emelte. majd nyelvével lassan simogatni kezdte. hogy akaratát az utolsó részletig megvalósítsa. az ajkával. hogy valami újat próbáljon ki. de mintha elvesztette volna a külvilággal a kapcsolatát. megingathatatlan akaratát. a nyelvével elégítse ki minden vágyát. a keze tapogatózik. hogy Breckenridge szobájában vannak. hogy lélegezni tudjon. Érezte. Olyan kéjben részesítette. árassza el végtelen gyönyörrel. megértette.. A kezét előrecsúsztatta. Nem akart tudni másról. két tenyerébe zárta a forró falloszt. a lány keze még feljebb siklott. Minden figyelmét annak szentelte. hogy a szájával. a földi paradicsom. Átadja üzenetét. Az ajka mozgásából. erősen fogta. hogy valami megmozdul benne. a tekintetét lefelé mozdítva nézte a férfitestet. ahol büszkén meredezett a férfiassága az arca előtt. és átadta magát az első tapasztalásnak. Nem felfedezés ez. Breckenridge majdnem felnyögött. Guggolásból lassan térdre ereszkedett előtte. az ágya végénél térdel. amíg megtalálta a fejét. ahogy magába szívta. egészen odáig. a szándékát elfogadtassa vele. és közben lepillantott Heatherre.szebbnek és erősebbnek látszott. Érezte Heather határozottságát.

majdnem megadta magát. Tizenöt év után először engedte szabadon belső énjét. és egy pillanatra. hűvös nyugalma eltűnt. amely a józanságba visszavezette. hogy ne is gondoljon színlelésre. Ahogy akarta. ahogy a heréi keményedni kezdtek. olyan mélyen.. hogy amikor Breckenridge visszaveszi az irányítást.. Ahogy az ujjaival közben a herezacskóját simogatta. Elgyötört hangon hördült fel: – Elég! Breckenridge szokásos higgadtsága.Elszabadult és korlátok közé szorított szenvedély. hogy új kihívással szembesíti. és a nyelvével simogatta. Heather arra gondolt. akkor teljesítenie kell ezt a vágyát. hagyta. Visszanyerte az önuralmát.. kiszabadítani lüktető hímtagját a forró nedvességből. titkolózásra. Heather viszonozta a csókot és várta. Ha Breckenridge így akarja őt. de az utolsó pillanatban sikerült a hüvelykujját Heather ajka közé dugni. hogy a gyengéd kéz a mellkasának feszül. Egyszerűen magáévá akarta tenni Heathert.. Visszatalált oda. ahogy Heather még erősebben szopogatta. hogy azon a ponton teljesen át kell adnia az irányítást. majd a markába fogta.. Breckenridge alig tudott már uralkodni magán. de tudta. hogy férfiösztön lénye azt tegye. .. ahol szándéka szerint lehetett. miközben játszott. De egyszerűen képtelen volt rá. birtokba venni. De Breckenridge felegyenesedett. amit akar. Breckenridge önuralma megingott. Túl veszélyesnek érezte. hogy. Kis híján elkáromkodta magát. Heather kínzó lassúsággal mozgatta a nyelvét. hogy a torkához ért az érzékeny makkja. Minden gondolata eltűnt. amikor érezte. Égető. perzselő. Inkább elfogadta.. Szándék volt benne arra. ellentmond neki. amikor újra olyan hévvel és abszolút tekintéllyel vezeti majd. Heather lángoló fáklya volt. A tudata még ebben a rendkívüli helyzetben is önvédelemre buzdította. elszabadult szenvedélyű csókba. akkor látni engedi. hogy nem volna ereje hozzá.. Aztán megragadta Heather vállát. És Heather még mélyebben bekapta. és felrántotta a karjába. kielégítse a vágyát.

hogy Heather világa alapjaiban megremegett. Ha a szenvedély korbács. Breckenridge nyelve olyan hatással volt rá. rövid sikoly szakadt ki belőle.A vágy pedig forró. hogy a köntös a földre hulljon. És élvezte mohón. hogy mi következik. szétterpesztette a lány combját. hogy Heathert magával ragadja a kéj. Heather a férfi hajába markolva nem tehetett mást. felkiáltott a gyönyörűségtől. Parancsoló. néhány pillanatig játszottak vele. aztán lerántotta róla. Sohasem volt még ennyire tiszta számára. hogy átadja magát a gyönyörűségnek. a selymen át tapintott. Az ajka Heather ajkától egy pillanatra sem vált el. Ez felbátorította. A szenvedély erejét ő vezényli. akkor megégette. És egyszer csak letérdelt elé. hagyta. mert ez is a szerelemhez tartozik. amit akar. majd forró ajkával és nyelvével Heather meztelen bőrét felfedezte. . aztán benyomult. Ha a vágy láng. a magasban lebegett. hogy Breckenridge azt tegye. Ha üzenni akart ezzel.. Ha a vágy vihar. izzó szenvedély volt. ahogy akarja. Elfogadni olyannak. hagyja. amilyen. akkor korbácsolta. és ajkát a nőiességére tapasztotta. ellenállhatatlan és követelő volt a csók. még erősebben. az üzenet a birtoklásról szólt. ahogy keze a női testen siklott. Halk. ahogy Breckenridge az érzékeit rengette. A férfi keze végigsimított a keblén. És nyelve gyorsuló mozdulataival juttatta a csúcs közelébe. Ujjai a rózsakvarc függőre találtak. A szemét lehunyva. nem meztelenül a holdfényben. A szemét behunyva alig volt képes megbirkózni érzéseivel. de akkor ágyban voltak. hogy Breckenridge úgy teszi a magáévá. majd a figyelme másfelé fordult. mint valaha. fejét hátravetve zokogott a gyönyörtől. Tapasztalta már így. közben a kéj mámorító hullámai elárasztották a testét. Nem volt még ilyen felismerése soha. méghozzá feltétel nélkül. a vágy az ő fegyvere.. és Breckenridge ott volt. az tán a mélybe süllyedt. és nem volt semmi ellenvetése. ezt a vihart szabadította Heather testére.

amit Breckenridge arcán látott.. Heather magába szívta ezt az élményt. és csak akkor léptek tovább. Breckenndge ölelte és csókolta. igazi társak voltak. minden szívdobbanás tiszta érzelem volt. Még sohasem voltak együtt így. sóhajt. míg a gyönyör utolsó cseppjét is megszerezték. majd egyre nőtt. és Heather saját nektárját érezte a nyelvén. mégis mindent olyan valóságosnak éreztek. a végtagjaik összegabalyodtak. Hosszabb úton. Az ajkáról nyalta. határozottan áthatóbb érzést adott. Minden pillanat. a végletekig fokozódott.ringatta. Az érzés kitágult. osztozni rajta. ahogy a másik remeg. hogy Heather az övé. kapni. Az érzés lassú. az ágyhoz vitte. erőteljes mozdulattal belé hatolt.. és elnyújtózott mellette. A kéj hulláma pedig egyre csak áradt. soha nem tapasztalt élénksége elvarázsolta. Nem mondták ki. aztán Heather. ahogy fölé hajolt. Nem volt harc az elsőbbségért. Heather viszonozta a csókot és ölelést. És újra bevezette a gyönyörök kertjébe. zihál. Bár lassabb volt ez az út. Megengedte magának. A matracra térdelve az ágytakaróra fektette. A meztelen testük egymáshoz tapadt. És ugyanazt viszonozni. Olyan úton. Ez az ő közös lényük. Amikor végre csillapodni kezdett. Egyik kezét a hasára tette. Minden simogatás többet jelentett. majd mellé feküdt. Breckenridge tudta. és sodorta őket tovább. Minden érintésnek súlya és jelentése volt. Breckenridge a karjába vette. a lelke mélyén érezte. könnyen adták át a kezdeményezést. hogy ne irányítson. ízlelte a gyönyört. mit éreznek. Együtt járták be a szenvedély útjait. Előbb Breckenridge volt a vezető. magától értetődőn. nem osztoztak ilyen élményben. miközben Breckenridge együk kezét a combja közé fúrta. ahol lassan. Ő is ugyanilyen elragadtatottan élvezte ezt a bőséget. csak kövesse az utat és . forró hullámokban terjedt. szavaktól mentes vággyal. csókolta. Nézni. de biztosan lehetett haladni. a gyönyör volt az egyetlen céljuk: adni. A kezük egymás testét kutatta.

Ezt a közelséget.. hogy Heather diktálja a tempót. de nem irányította. Heather nyöszörögve ellenállt. Lassú tánc.. Hirtelen történt minden. Elvarázsolta Heather. ahogy rendíthetetlenül neki akar gyönyört szerezni. Érezte a szándékát abból. a kezét Breckenridge vállára tette. Ez a felismerés érzelmek. közben Heather mélyebben ereszkedett rá. sürgető késztetések lavináját indította el Breckenridge testében. Megbabonázta a látvány. hogy Heather legyen felül. a teste megvonaglott Heather alatt. hogy Heathernek elég ideje legyen. ám máris érezte. mézszínű haja a vállára omlott. megrázta fejét. A hölgyével. hogy képes legyen osztozni ebben Heatherrel. Még sohasem követte ezt az utat. Egyetlen és igaz szerelmével. Breckenridge csuklóját . Erőlködve igyekezett visszafogni magát. Hagyta. Nem volt szükségük szavakra. akkor tétovázás nélkül elfogadja ezt a kockázatot. ahogy férfiénje kívánja. Ezt semmivel sem tudta volna kifejezni. A nyakában lógó furcsa függő a keble közé lógott.. A gyönyörűség forrása. olyan volt.fenntartás nélkül reagáljon. hogy magához kösse Heathert. majd visszacsússzant. mint egy pogány istennő. ahogy rajta mozgott és. Az. és befogadja magába. szenvedélyének vadságát kordában tartotta ez az erősebb akarat. engedelmesen hanyatt feküdt. úgy tartotta vissza.. ami nagyon is helyénvaló volt. Meglovagolja. Az asszonyával. Felfelé nyomult. mert nem voltak szavai. gyengéden szerette. Breckenridge a csípőjét fogta. Amikor széttárta Heather combját. Heather felnyögött. ahogy csak rá figyel. Hagyta. Most! Rekedtes parancsszavára Breckenridge még erősebben szorította. együtt. Ha ezen az úton kell haladnia. széttett lábbal ő üljön rá a holdfényben meztelenül. És Breckenridge lassú ritmusra váltott.. közben minden izmával simogatott. és közé akart nyomulni. – Menjünk el. mennyire veszélyes.. felemelkedett. Mintha megérezte volna Breckenridge szándékát. az igazi összetartozást.

Ez az erő áradt szét bennük. Nem egyszerű tiszteletadás volt. tudat nélküli. a végső beteljesedést. hanem igazi imádat. A legnagyobb boldogságot. Heather felsikoltott. betöltötte. úgy követte a férfi diktálta erős. És hívta Heathert. A szenvedélybe. . Behódoltak valaminek. Ők lettek az erő. a feje hátrahanyatlott. marcangoló vágyba. A valóság darabokra hullott. lüktető ritmust. Egy olyan erőnek. ahogy még sohasem. nyalta és a csípője követte az egyre gyorsuló ritmust. Még mélyebbre nyomult.. elpusztította és feltámasztotta őket. Átfordította. és Heather egyszer csak felsikoltott. És Heather vele tartott. Tapadt hozzá. vakmerő harc. hanem szorította. a lihegő. A beteljesülés mágával ragadta. egy náluk sokkal hatalmasabb erő előtt. Nem gyengéd odaadás volt. a kezére támaszkodva Heather mellét csókolta.. és a réseken beszivárgott az elragadtatás. Együtt érték el. amely az első érintéstől a másik felé mutatott és azt mondta: ő az. a mohó lángolásba. És szárnyaltak a szenvedély tüzén. Még többet és többet akart.szorította. belezuhant a vágyuk tomboló tüzébe. Megtartotta és egybeolvasztotta őket. Nem engedte el. a vágy lángjain át. Breckenridge zihálva félig felült. és amely összekötötte őket. egy tökéletes harmónia kétségbeesett keresése. önfeledt lebomlás egy hatalmas istenség. mert elsodorták a gyönyör hullámai. A kéj szinte belemart Breckenridge leikébe. amely életében először elérhető közelségbe került. aztán kirobbant és elborította őket. szélesebbre tárta a combjait és egyetlen erős lökéssel a forróságba nyomult. Breckenridge felnyögött. hanem tomboló.

Minden erejét összeszedve lekászálódott az ágyról. A pillanat aztán halványodott és elmúlt. nem lesz több kibúvó. Hagyták. megvilágosította lelkűket. milyen mélység. de a nyugodt vonásaiból semmit nem olvashatott ki. és az ismerős világ csak egy szívdobbanásnyira volt. Abban egészen biztos volt. Az éjszaka hűvöse végül visszahúzta Breckenridge-et a világba... valami más dimenziót értek el.Szívükben fénylett. és felé fordult. . hogy együtt voltak ott. Eszébe jutott. Behunyta a szemét. ahogy behunyták szemüket. milyen kinyilatkoztatásban volt részük. a teste melegségétől. Nem akart belegondolni. Messze meghaladták a szokásos. aztán tovább aludt. Heather mormogott valamit. mi történt kettőjük között. a felesége lesz. Ami azt jelenti. elárasztotta érzékeiket. szokványos érzéseket. és mellé hanyatlott. milyen összefonódás. kiszabadította a takarót Heather teste alól... Körülzárta őket az éj. Elhúzódott Heathertől. hogy az a csodás pillanat tovaszállt. másik világba jutottak. Felejtés szállt rájuk. hogy? ezt Heather is felismerte és megtapasztalta. érezték. hogy most már minden rendben lesz. Vonakodva tért vissza a valóságba. aztán visszabújt mellé és magukra húzta a takarót. Aztán mély álomba merült. és önkéntelenül is elmosolyodott. végre igent mond. hogy alattuk van a takaró. elfogadja őt. hogy lebegjenek a megnyugtató sötétben. Tudja. Breckenridge a sötétben nézte az arcát. ahol a kielégültség tartotta őket a felszínen. Kimerülten aludtak el.

ahol mindenki jelen volt. amit tett. kinyitotta a szemét és elmosolyodott. Mosolyt erőltetett arcára. de nem kelt fel. Mire Heather megmoccant. hogyan kén meg a kezét. Félt. Már . Breckenridge időben felébredt. Minden erejével megragadta. Rémisztő szabadság. amikor megállt előtte. A látványtól Breckenridge-ben megmozdult valami. hogy túl sokat árult el magáról. minden. mint egy macska. A kiáltásra Heather megállt. mielőtt a ház népe. Amióta elhagyta Breckenridge szobáját. amit ő érzett. mit fog mondani. Heather nyilván észrevette kinyilatkoztatását. Az elmúlt éjszaka után hogyan tudna nemet mondani? Olyan szenvedélyes volt. de utána a hűvös reggelen a szívét a sebezhetőség kínja mardosta. Reggelinél. Az ajka mosolyra görbült. hogy Heather már igent mond neki. hogy találgatta. ezért az éjszakáról egyetlen szót sem váltottak egymással. és az alvó Heathert nézte. bármennyire biztos volt abban. Nem volt alkalmuk beszélni reggel. és elindult a kastély belsejébe vezető folyosón érkező Heather felé. megfordult és elmosolyodott. csak kábultan feküdt. mint ha női tükörképe lett volna neki. de főleg az ikrek felébrednek. és belenézett a kékesszürke szemébe. és olyan jól összeillettek. Nem emlékezett rá. Rajtuk kívül senki sem volt a folyosón. Heather állta pillantását. túl késő volt bármire. hogy mellette egyszerűen önmaga lehetett. Minden. és a szíve repesett. minden percét azzal töltötte. Az igazat. ahogy közeledett felé a lány. nem hozakodhatott elő a házassággal. Ez a pillanat örömteli várakozásban feszült.TIZENNYOLCADIK FEJEZET – Heather! – Breckenridge a nagyterem egyik boltíve alól lépett ki. nyújtózkodott. ilyen mértékű nyugtalanságot érzett volna. bár egyetlen szót sem mondott. mert sietnie kellett vissza a szobájába. hogy valaha is ennyire feszült lett volna.

. Soha nem érzett fájdalom hasított belé.. Úgy érezte. és muszáj szembenéznünk az elkerülhetetlen felhajtással. bár szilárd kőpadlón állt. csak egy szóra. de a lány nem válaszolt.. Valami megváltozott a szinte kifürkészhetetlen arckifejezésében. Nem tartalak fel. Már tegnap elígérkeztem. – Természetesen. Be kell jelentenünk eljegyzésünket. Lehet. bár nem volt őszinte? Vajon az elmúlt éjszaka is csak egy volt a sok hódítás közül. hogy kordában tartsa izgatott várakozását. amit azért rendezett. és folytatta: – Meg kell fogalmaznom a bejelentést. hogy Breckenridge végre beismerje. Breckenridge a szerelem művészetének elismert mestere. színlelés. a mozdulat erősen emlékeztetett elegáns gesztusaira. – Tétovázott. ne ugráljon a türelmetlenségtől. hogy mit akar látni benne. Erősen fegyelmeznie kellett magát. bár más céllal? Ő tett vallomást először. Egyetlen szó.. A tegnap éjszaka után Heather ebben egészen bizonyos volt.. mert nekik is fel kell készülniük. megmozdul alatta a föld. Aztán tovább léphetnek az új életükbe. várt. Elhallgatott. Menj csak. hogy segítek neki.. egy érintésre. Tudta. hogy előkészítsük a terepet. Írnunk kell a családunknak. visszamehetnénk a fővárosba. hogy szereti? Mert szereti.. Ahogy bólintott. Elhallgatott. hogy elismerje a valóságot. Breckenridge megtévesztette volna. és igazán szüksége van rám. amelyet a Gazette-ben megjelentetünk. majd szinte mellékesen hozzátette: – Arra gondoltam. Mit kell tennie. egyszerűen megadta neki. Breckenridge szemébe .nem volt szükség szerelmi vallomásra. Talán előre kellene küldenünk. Legszívesebben felsikoltott volna. Mivel Breckenridge nem szólalt meg. ő vallott szerelmet szavak nélkül. gyorsan megjegyezte: – Algariához kell mennem a gyógyfüves kertbe. hogy miben volt együtt részük elmúlt éjszaka. Szó szerint megrendült. Heather válaszát várta. egyetlen pillantás elég. egy utalásra.. hogy kielégítse az ő vágyát. hogy a múlt éjszaka csak tettetés volt. hogy leplezze a benne tomboló dühöt. Heather arca megmerevedett. Mély lélegzetet vett.

A szerelem leghalványabb csillanását sem. azzal megfordult. Érezte. Ez nem jelenti azt. mit gondolsz. és feszengett. mintha hasba rúgták volna. – Pontosan tudod. ahogy távolodik. és majd tudasd velem. nem megyek férjhez. – Még nem fogadtam el a házassági ajánlatot. Ami azt illeti. Úgy hagyta ott Helen Maitlandot. Ezt a lehetőséget már megfontolta. várj. Ha nem szereti. Úgy érezte. és igyekezett tisztán megfogalmazni a lehetőségeket. Legutóbb tizenöt évvel ezelőtt Helen Maitland nevetve mondta ki. hogy meggyőzze. nem is kérted meg a kezemet olyan szavakkal. amelyet mindenképpen szükségesnek tartok. Pontosan úgy. és még ez sem elég neki? Különösen hozzád nem. és alig kapott levegőt. Heather felszegte fejét. – Gondolkozz rajta... Éjszaka megtette. és az oldalajtón át kilépett a szabadba. ahogy tizenöt évvel korábban tette. erősödött benne az elkeseredés. Más nő. hiszen mindig is nagyon jól tudta leplezni érzelmeit. Amíg nem kapom meg a bizonyosságot. és menni készült. Breckenridge rá nem jellemző módon nyugtalan lett.. bátorítsa és megengedje. azzal elment a folyosón. mit akarok. és elsétált. bármilyen halvány utalással jelezze neki. hogy mellkasa összeszorul. amit látni remélt. Elfordult. Különösen hozzád nem. hogy egyetlen szóval.. Egy káromkodást fojtott el magában. hogy szereti. hogy vissza sem nézett. – Breckenridge visszafordult. Sarkon fordult. Vallomás nélkül nem léphet tovább. hogy ez az átkozott ember nem érez szerelmet iránta. am az elmúlt éjszaka célja az volt. amit Heather akart.. Breckenridge földbe gyökerezett lábbal nézte. Heather mély lélegzetet vett. Nem várta meg. Keresett valamit. Heather Cynster teljesen más.. amelyeket elfogadhatónak találnék. mert már hallotta ezt a három szót. Breckenridge tekintete megkeményedett.. feltárta előtte a szívét. de nem látott semmit. . hogy Breckenridge mit gondol erről.. – Nem.nézett.

hogy milyen viszonyai és kalandjai voltak az előkelő társaság férjezett hölgyeivel – amelyekről Heather hallott ezt-azt –. Bármennyire szerette volna figyelmen kívül hagyni Heather ragaszkodását ahhoz a „bizonysághoz” . mit akarok. Minden kétséget kizáróan feltárta a szívét. bármennyire is igyekezett azt női csökönyösségként betudni. Ha nem számítja Maitland kisasszonyt. és remélte. Okos és figyelmes volt. Nyilván érzi. Ha ő észrevette. hogy szerelmi vallomás a társasági hölgyek kedvencétől egyszerűen nem várható el. Vagy ha volt is. és Heather éjszakai cselekedeteit a vele kapcsolatos igaz . azzal nem jutott sehová. Tehát konkrétan megmondta. Heather éppen nem arra nézett. Kilovagolt Richarddal. Egy hozzá hasonló hírnevű férfiútól egyetlen társasági hölgy sem hinné el az örök szerelemről szóló vallomást. aztán eszébe jutott a gyógyfüves kert. mert Algaria nem volt ott. nem látta meg. Elindult lefelé a kanyargó ösvényen. kavargó gondolatait. A maga részéről Heather is feltárta a legmélyebb érzéseit. mégis ezzel szorította sarokba. így azzal legalább biztosan tisztában van. és arra vette az irányt. Tudnia kell. Számára a szerelem szónak semmi értéke nem volt. és Heather bizonyára érzékelte és megértette ezt. ha csak azt veszi. nagyon határozott véleménye alakult ki a szerelem jelentőségét illetően. amint metszőollóval vágott valami növényt. hogy a friss levegő és a testmozgás elűzi nyugtalanító. de nem volt szerencséje. Breckenridge a kastély istállóját elhagyva a kövezett hátsó udvarban járt éppen. Rendíthetetlensége ellenére nem fog csak úgy elsétálni. amiről Heather nyilvánvalóan nem tud. hogy egyáltalán nem szabad bízni benne. Nevezetesen az. és azonnal meglátta Heathert. egyáltalán nemkívánatos jelentés. A kastély falának árnyékában állt meg.Teljesen más lánykérés. meg kell értenie elkötelezettsége igazi természetét. milyen alapvető igazságot tárt fel előtte. Tudod. Alaposabban végignézve a kerten hálát adott a szerencséjének. Ráadásul Heather éjjel mindenben követte őt. nyilván észrevette. milyen mély érzései vannak iránta.

Vágyis először ki kell mondania. amely a házasságról szóló döntésben fontos tényező lehet – mondta nyugodt hangon. A dolgoknak ez a része le van zárva. majd leült az ágyást övező kőfalra. hogy meggyőzze? Különösen hozzád nem. Heather majdnem elmosolyodott. külön értelmező szótár kell. hogyan reagált az ő szótlan vallomására. a másikban éles metsző olló. hogy azt szeretnéd. amely egy vikomt feleségeként jár neked. – Gondolom. – Nem. mint a szavak. Amikor Londonban időzünk. Breckenridge látványosan felsóhajtott. valamint a jelenlegi helyzetem. adja be a derekát és mondjon igent. akkor teljesen kizárt. de ebben a vonatkozásban fogalma sem volt. aztán megfordult. Breckenridge két lépésre állt meg. vagyis meg kell találnia a módját. Heather úgy gondolta. felé pillantott. hogy a napon üldögélj. Úgy gondolta. Az olyan hölgyekhez.érzések megnyilvánulásának értelmezte. egyik kezében növények. – Ne próbálj elbájolni. Valahogy rá kell vennie. Nem fog menni. nem csak azért jöttél. a birtok. mint Heather Cynster. – Miből gondolod. és néha a tettek sokkgl többet számi tanak. – Amikor legutóbb itt beszélgettünk. szinte minden szokásos témát érintettünk. Heather folytatta a munkáját. ez a hírnevére való utalás. Mit tehet még. a gyerekek. mire gondol. hogy Heather bizonyosságot szerezzen úgy. hogy társaságba járj. hogy ne tudja. hogy én fogom örökölni a Brunswick-grófságot és milyen szerepet tölthetné! be mellettem. de uralkodott magán. Heather leplezetlen csodálkozással nézett.. Breckenridge tétovázott. amit a lány hallani akar. számtalan alkalmad lesz. hogy . Ehhez jön természetesen a társasági rang. Feltéve persze. a vagyon. – Szóba került a státus. nem fogja megkönnyíteni a dolgát. A nők sokkal érzékenyebbek az ilyen finomságokra. de ez is vonzó lehetőség. ahogy ő szükségesnek látja. mintha ez mindennapos beszédtéma lenne neki. Heather meghallotta közeledő lépteit. Kész. Heather összevonta a szemöldökét.

amit nem volt szükséges hallania. és kimondom! Heather éppen ettől félt. Rövid hallgatás után Breckenridge folytatta: – Fel kell újíttatnod a ház berendezését. Úgy is lenne. – Ha nem tudod. ez olyasmi. A londoni házat és a Baraclough-kastélyt. Illetve két ház berendezését. amit szerinte hallani akart. és szembe fordult vele. Csupa olyasmit mondott neki. történt köztük. Constance és Cordelia már régebben férjnél van. Egyre jobban rettegett attól. Heather megperdült. hogy szereti. majd folytatta a növények gyűjtését. amit hallani akarsz. – Ha megmondom. – Úgy gondoltam. és most már tudja. hogy az éjszaka törtintek nem pusztán azt jelentik.. – Nem tudom. ők nem laknak a házban. és semmi olyasmit. hogy jobban belegondolva vele kapcsolatban nem lenet. hogy Heather még bosszúsabban néz rá. hogy Breckenridge azt mondta.. hogy a bizonyos szó kimondása nélkül is feleségül megy hozzá. Heather bosszúsan hirtelen felé fordult. – Az ég szerelmére! Áruld el. mivel minden érzéke arra emlékeztette. hogy taktikai hibát követett el éjjel. Kimondottan ellenségesen nézett rá. – Próbálom azt mondani. ezzel minden el van intézve. mert Breckenridge nyilvánvalóan helyesen értelmezte az ő szótlan kitárulkozását. vagyis mindkét helyen elkel a női gondosság.ez fontos nekem? Breckenridge-nek mintha komorabb lett volna a tekintete. ha nem volna olyan tapasztalt kéjenc. amit igen. és ezt Breckenridge provokálta ki. Most pedig azt gondolja. Anyám egy évtizede meghalt. teljes bizonyosság. kissé feszülten megjegyezte: – Közeljárok hozzá? – Nem! Breckenridge felállt.. akkor már nem számít. . – Azt látva. Szabad kezet.. Nem volt könnyű rezzenéstelenül a szemébe nézni. – Miért mondod ezt nekem? Breckenridge összevonta a szemöldökét. Heather bosszús pillantással nézett rá. amit szeretnél. – Mi a csodát akarsz hallani tőkem? – Breckenridge kitárta a karját.. ami éjszaka. közben a haragja egyre nőtt. és azt hiszi..

Breckenridge tudta. hanem szükségem van rá. mert ragaszkodom hozzá. – Úgy gondoltam. Minél jobban kényszeríti. éppen arról szólt a tegnap éjszaka. – És azt akartam. Lehet. és ha. tárgyilagos hangjára Heather szemébe nézett. mikor tartják az esküvőt.. hogy ez a dolog jól sül el. hogyan adhatnám meg neked? – Nem akarom. – Mire is? A szívedre. mit csinált ő. önként vallják meg nekem. a tegnap éjjel arról szólt. hogy szerelmet valljon neki. hogy kimondja a „vonzalom” szót. és befejezte a mondanivalóját: – Ezt akarom. vonzalom kell. ha nem is tettünk konkrétan vallomást. aztán reggel követelné. Felismerte. hogy nem a legrosszabb félelmei beteljesedését látta. Breckenridge határozott. Nem kellett gondolkodnia azon. Ha elég nagy nyomást gyakorolnak rá. hogy döntse el. de semmi értelme nem volt Breckenridge-et azzal zaklatni. hogy kimondja: – Megmondtam már. hogy megvizsgáljuk egymás iránti vonzalmunk mélységét és ezzel az oltárhoz egy lépéssel közelebb kerüljünk. Heather mély lélegzetet vett. amit tegnap éjszaka tett. nekem igazi. hogy feleségül menjek hozzád. hogy megteszi. és előre megfontoltan . Úgy gondoltam.. amit tettünk. Ahhoz.. – Ha nem vagy hajlandó megmondani. Milyen bolond vagy! A szíved kell. hogy mindkettőjük hírneve miatt összeházasodniuk szükséges. csak azért. hogy a válasz: igen. hogy az orruk szinte összeért. Úgy gondoltam. Heather elkeseredetten fürkészte Breckenridge tekintetét. de ő rendíthetetlen határozottságon túl semmit sem látott benne. mert eldöntötte. annál kisebb a valószínűsége. azt tette volna. Olyan közel álltak egymáshoz. nem a nevem és a hírnevem miatt. Heather kényszerítette magát.. – Úgy gondoltam – folytatta Breckenridge ugyanazon a lehetetlenül szenvtelen hangon hogy a tegnap éjszaka a te igazi vonzalmadról szólt. próbálta meggyőzni magát. Nem azért. Breckenridge mintha elsápadt volna. kinyilvánítottuk a véleményünket a témáról. hogy igent mondjon neki. Ha csak azért mondja ki. azzal. de azzal csak azt erősítené meg. hogy ezt a mély vonzalmat szabadon. – Minden erejét össze kellett szednie. képes kimondani akár a szerelem szót is. hanem saját magamért. mit akarsz.Breckenridge tekintete megvillant. hogy nem gondolja komolyan. De muszáj volt megpróbálnia.

Breckenridge meglátta volna a benne kavargó ellentmondásos érzelmeket. amit kicsikart belőle. Mély lélegzetet vett. hogy hallani akar. hogy dolgom van. túlságosan védtelen része nem engedte. hogy hagyta úgy kitárni a szívét? Fájt belegondolni.. majd gyorsan folytatta: – Elismerem. Máskor is szenvedett már el visszautasítást. De nem emlékezett arra. Volt valami Breckenridge hangjában. – Értem. Lényének túlságosan sebezhető.. nogy kihasznál ta a lehetőséget. Azzal a szándékkal indult hozzá éjjel. Inkább csak arról lehet szó. hogy a tegnap éjjel nem volt igazi a vonzódásod? Heather zavartan elkapta a tekintetét. A bejelentést csend követte.. amire vágyott. Tehát a tegnap éjjel neki semmi különöset nem jelentett. de nem tette. Nem ragadta magával a szenvedély. hogy komolyan gondolta. Azzal sarkon fordult.. és a lelke felfedésének szánt. hogy ezt tegye. hogy bármelyik úgy fájt volna. Breckenridge határozott. hogy Breckenridge szándékosan akart szeretkezni vele. bár nyilvánvalóan nem szereti. hogy valami nagyon különleges lett volna.. eszembe jutott.– ugyanolyan higgadt tervezéssel. Heather Cynsternek . Nem mert. elindult vissza az ösvényen a kastély hátsó része felé. de most semmi oka nem volt. mint ez. hogy elhiggye azt. nem hatódott meg a szavak nélküli vallomásától. Heather képtelen volt Breckenridge-re nézni. Legalábbis részemről. amiről feltételezte. legyen a felesége. ahogy ő a vitához állt – megadta neki. hanem ugyanolyan céltudatos volt. azzal a céllal. Amit a szíve kitárásának vélt. teljesen természetes hangon kijelentette: – Bocsáss meg.. Breckenridge hangja halkabb lett: – Azt akarod mondani. de. és mielőtt Heather rápillanthatott volna. Ha ránézett volna. Heather megkapta a választ.. – A tegnap éjszaka. és szemérmetlenül hazudott: – Nem vettem észre... mivel ezt tartotta a legbiztosabbnak a célja elérésére. hogy a szeretkezéssel akarta közölni azt. kicsit intenzívebb volt. és megvonta a vállát. amit még sohasem hallott. amit ő felkínált neki. csak egy éjszaka volt.. Mi történt vele. mint ő abban. nemde? – Tétován Breckenridge-re pillantott. Ez a gondolat pengeként hasított a szívébe. A szemébe akart nézni. hogy így győzze meg.

És közben valahogy szerethetetlenné tette magát. – Azt vette a fejébe. ahogy Breckenridge hagyta. A gyógynövényes kertben Heather úgy állt. A felső körök legnagyobb szívtipróját valami okból nem lehet szeretni. hogy megmutatja Helen Maitlandnek. tekintete arra a pontra irányult. Maga sem tudta. Egyszerűen sarkon fordult. ám Brecken.. hogy ne káromkodjon. Heather szereti. hogy megtisztelje az ágyukat. mert Helen Maitland nem szerette. és elment. . de a következtetése változatlan maradt.. Heather Cynster nem adja neki a szívét. hogy bebizonyítsa az iránta érzett szerelmét. Breckenridge nem szereti őt igazán. hogy olyan nemes szerető lesz. Zihálva lehajtotta a fejét. Bármit is gondol a szenvedélyes éjszakáról. Már nem. de ez azért alakult így. amelyet ő is kigondolt. Csak akkor állt meg. és valami más módot keres arra. hogy ez a helyes. Elment az istálló mellett a két kerítés közötti csapáson. hogyan. Több esze volt annál. mert ő a felső körök legnagyobb szívtiprója. Pedig nem. Egyre gyorsabban.ridge szándéka pusztán az volt. És ez jól is volt így. Talán éppen azért. dühös léptekkel haladt. Nem mozdult. akinek a hölgyek könyörögnek a kegyért. Az elmúlt éjszaka szándékosan azt a módszert választotta. Meglehet. de ha tudta volna. és behunyta a szemét.. amikor a kastély tornyaiból már nem láthatta senki.. Azt hitte. ezért felhagyott vele. hogy a taktikája nem működik. Azért akarja feleségül venni.semmit sem jelentett. És miközben ő őszintén szerette. hogy házasságra kényszerítse. és bele ne rúgjon valamibe. mintsem ilyen zaklatott állapotban ismeretlen lóra üljön. mert a fejébe vette. mit akar megtudni tőle. Visszagondolt a beszélgetésük minden szavára. Túl késő. próbált volna változtatni rajta. mert rájött. Nagy erőfeszítésbe telt türtőztetni magát. mert az erőfeszítés elvonta a figyelmét. ahol eltűnt a szeme elől. Elment. hogy közölje: tudja.

Az étkezés végeztével.. sohasem érezte. Úgy érezte. akit valaha is képes szeretni. Ezt nem hagyhatja annyiban. amikor mindenki felállt. veszítheti el.. Mert nem volt rendben. hogy rávegye. Elméje mélyén mindig is gyanította. hogy amit Heather iránt érez. Nem Heather mellett ült. hogy minden rendben van. a kedélyes felszínességet. hogy ez nagyon is megfelel neki. és végre rájött. minden kételyt kizáró módon meggyőződött arról. Mindazok után. – Kilovaglok Richarddal. hogy Heather szereti – repesett a szíve.és úgy találja. A lépteit hallva Heather megállt.. Breckenridge kénytelen lesz átgondolni a helyzetét.. – Ebéd közben hallotta. és szembenézett vele. mint ő. hogy együtt legyenek. mit jelent. az ikrek és Algaria választották el őket egymástól. És ha a szerelemért érdemes harcolni. Ez a felismerés hajtotta. Megmásíthatatlanul felismerte. muszáj még egy lépést tennie. ő szereti Heathert. mit akar kezdeni az életével. hogy folytassa tovább. Képtelen volt gondolkodni. Breckenridge végre megértette. meg értékesebb. ha az ember elveszíti a szívét. Heathert nem. de már nem lehetett elrejteni a múlt éjszaka után. Heather az egyetlen hölgy. hogy Heather . amikor úgy hitte. és soha többé nem fogja érezni más nő iránt. Ha mások furcsának is találták. annyira örült. Ha Heather nem is szereti. sem ő nem próbálkozott sem szóval. Breckenridge elhatározta. Sem Heather. hogy Breckenridge-dzsel nincs közös jövője. Az alagsorba vezető lépcső előtt egy falmélyedésnél érte utol. hogy rövidre fogja a mondandóját. sem pillantással. Az ebédnél megint mindenki jelen volt a nagyteremben. még egyszer próbálkoznia. A sors nem akarja. Ami őt illeti. amit most megtudott róla. ennek senki sem adta jelét. alig tudta fenntartani a látszatot. Breckenridge követte Heathert. bele kell törődnie. akkor a szerelem esélye egy olyan férfinak. hogy a fellegekben járt –. hogy kerülik egymást. Tudta.

komorabb lett. És érezte. – El kell fogadnod. hogy elegem van abból. Nem rejtőzködhetünk itt örökre. Érezte. akár van szerelem.. hogy a lelkében hideg üresség támad. és így még keményebb. amelyből semmit sem lehetett kiolvasni. És nekifoghatunk. Algaria vele volt. A dühe gejzírként tört fel. amennyit megengedhettünk magunknak. de csak annyi ideig. hogy kerülgetjük életünk valóságát. hogy kösse kis csokrokba a páfrányleveleket. Azzal elsétált. meg akartam mondani neked. Meghagyta neki. hogy meghozzuk a szükséges döntéseket. A tények azonban nem változtak. Heather ránézett. Mindketten a hang felé fordultak. a végtelen elszántságon kívül. Breekenridge egy lépést távolodva kurtán bólintott. Heather lement Catriona műhelyébe. hogy nincs más választás. hogy elmegyünk Londonba. határozd el magadat. hogy a dühe elcsendesül. Miután Breckenridge távozott. Annyi időt adtam. el kell ismerned. hogy megmutassa. mennyire eltántoríthatatlanul igyekszik jegygyűrűt húzni az ujjara. – Képtelen volt uralkodni az arcvonásain. amilyeket aznap reggel gyűjtött. Heather a férfi szemébe nézett. A szerelem – az ő „őszinte vonzalma” – Breckenridge számára egyszerűen a cél érdekében bevetendő eszköz volt.. – Állta Heather dühös pillantását. hogy össze kell házasodnunk. – Ha visszajövök. Ettől a gondolattól a szíve összeszorult. ezek pedig azt diktálják.megbeszélte Algariával. Úgy tűnt. és kezdd el tervezni. És azon gondolkodott. megkereslek. – Adtam neked időt. végre látja Breckenridge igazi arcát. hogy milyen kitartóan. akár nincs.. segít a délelőtt gyűjtött növények feldolgozásában. mit kell csinálni azokkal a növényekkel.. Heather nézte. ahogy végigvonul a folyosón. azzal . és már éppen valamivel vissza akart vágni. hogy hozzászokj kettőnk valóságához. – Breckenridge! Richard szólította a hallból. – Mielőtt elmegyek. vajon Breckenridge-dzsei való kapcsolatát hogyan rontotta el ilyen borzasztóan.

hogy elmulasztott észrevenni vagy félreértelmezett valamit. Számára a házasság társas együttlétet jelentett. Két órával később meghallotta Breckenridge lépteit. amelyben mindkét fél elkötelezi magát a másik mellett. A félelem attól. visszafogottságtól és gátlásoktól mentesen. Szereti ezt a férfit – és mivel szereti. akik folyton az ágyukba igyekeznek csábítani. amikor a férfi megjelent az ajtóban. hogy a szerelme viszonzást kap. Felidézte saját érveit. ahogy csizmája koppant a kövezeten. Heather nem nézett fel. és ezt egy pillanatig sem kívánta tagadni. és megerősítette a döntését. hogy tadná. hogy ha a szerelméről való megbizonyosodás nélkül férjéül fogadja. muszáj minden kétséget kizáróan megbizonyosodni arról. Igen. ha a pár nem kötelezi el magát nyíltan és őszintén ezen eszmény mellett. hogy eljegyezzék egymást.. majd a lépcsőn lefelé haladt. mivel a félelem és egy álom táplálja. Mindkét félnek bele kell adnia magát. hanem tovább kötözte a gyógynövényeket. A hűvös. és jelét sem adta annak. Elhagyja. ám az álma a lelke részévé vált. Heather a munkaasztal túlsó oldalán állt. Tisztázta az elképzeléseit. különben a házasság nem lehet tartós. Ilyen házasság nem jöhet létre. Tudta. újra megvizsgálni abban az elkeseredett reményben. félrelép. ott van a férfi. amire készül. ha már nem köti a szerelem. Ilyen házasságot nem lehet csak az egyik fél elkötelezettségére alapozni. Az utolsó elkeseredett próbálkozás. míg a másik kihúzza magát a fogadalom alól. Csak a kezére figyelt. Minden szavukban. ez a szükség érzelmi eredetű. próbálta megértem. minden cselekedetük mögött egy tény változatlan maradt. hogy kockázatos. hogy próbáljon szembeszállni vele. akkor egyszer majd. Breckenridge belépett a nyitott ajtón. de a gondolatai egészen máshol jártak.sietett vissza az ikrek tanulását felügyelni. összekötözte a szálakat. de persze tudta. de nem. ezért szabad a másikat korlátlanul szeretni. békés műhelyben Heather adagokra osztotta. a beszélgetéseiket.. Elfordul tőle es azokhoz a hölgyekhez pártol. Ez a félelem elég valós és erős volt ahhoz. és Heather a . Breckenridge is megállt.

Megtettem. Heather még egy utolsó. hogy határozzak. és nem lehet azokat a szavakat másképpen értelmezni. és eléggé vonzó vagyok. mikor indulsz. hogy még egy ideig itt maradok. hogy megerősítse: – Tehát nincs semmi okod. Ha később a házasság szükségessé válik számomra. jó családból származom. – Heather.. elkeseredett lépésre szánta el magát. Heather nyugodtan dolgozott tovább. Ezért kényszeredetten rávette magát.. Nem látott. Ritkán érezte ennyire nyomorultul magát. A magam részéről úgy döntöttem.felesége legyen. aki hajlandó elnézni nekem ezt a kalandot. Ezek után te is beláthatod. a lelke sajgott a kijelentéstől. mikor indulunk? Ez inkább parancsnak hangzott.. főleg úgy. biztosan találok egy úriembert. akiket szeretnek.. Elhatároztam.. – Nem érdekel. a bennük lévő elszántságot. Hiszen az előbb éppen ezt tette nyilvánvalóvá. és úgy érezte. hogy tovább maradj. Csontig hatolt ez a hidegség. hogy végigsimítson a haján. hogy ha Heathernek férjhez kell mennie. – Ezért egyáltalán nem kell törődnöd azzal. várt. de nem tudta. mi mást tehetne. Arra kértél. mivel örökösnő vagyok. de az övé nem. inkább más férfi felesége lesz. Ellenállt az erős késztetésnek. de Breckenridge nem szólalt meg. Breckenridge megborzongott. mit szólnak az előkelő körökben. amellyel a távollétemet magyarázzák. mivel ez nem adott okot reményre. – Nem. Figyelj! És kérlek.. semmi sem tart itt. – Elhallgatott. hogy a családom már biztosan kitalált valami történetet. legalábbis olyan nők iránt. ne mondd meg nekem. mit tehetek és mit nem. beléfagyott a szó. Breckenridge csak állt. . Nem tetszett neki Heather merev arckifejezése. hiszen a Breckenrídge-hez hasonló férfiakban nagy a birtoklási vágy.. hogy nyugodt lelkiismerettel távozhatsz. hogy nem megyek hozzád feleségül. nem hallott. mintha kést döftek volna a szívébe. még sohasem volt ilyen elkeseredett és ennyire bizonytalan. próbálta felfogni a szavak jelentését. majd megszólalt: – Tehát.. Ekkora fájdalomtól kis híján térdre rogyott.

és ő erre válaszolt. a holnapi indulásról. mielőtt teljesen szétesik. hogy utánaszaladjon. hogy Breckenridge-et teljes szívéből szereti. – Intézkedem. Arra gondolt. – Mozdítani próbálta a lábát. együttléteikben nincs igazi érzés. hogy nem szereti úgy. mint előtte számtalan más nő. . Hozzászokhatott volna már ahhoz. csak a rövid gyönyörért vannak vele. Breckenridge tényleg elmegy.Felsóhajtott. ami közöttük történt. várt. ám legyen. Nem kellett hozzátennie. ahogy őt szereti. – Ha ez a kívánságod. és amit álmodni is alig mert. Kényszeredetten felsóhajtott. Még érezte az erős késztetést. Otthagyja őt egyedül a fájdalommal. És csak egy utat hagyott neki. ugye? Ha volt valami kétsége az iránt. remélt. A büszkeségéhez ragaszkodva kényszerítette magát. Heather is úgy bánt vele. hogy csak a szerelem olyan erős. Breckenridge megállt. hogy ez a házasság nem működhetne soha. és ő ezt akarta tőle. – Valószínűleg így lesz a legjobb. Nagy megkönnyebbülésére az izmai engedelmeskedtek. és azt mondja. Ne gondoljon arra. A remény meghalt. hogy ne gondolkozzon. hogy érzett-e valaha ilyen fájdalmat. Ezért nem hibáztathatja. már tudta. Heather hallgatta a távolodó lépteit. hogy Heather lássa be a hibáját. Visszatér a fővárosba. Egyedül. hogy egyedül megy. és arra gondolt. Nem okolhatja Heathert azért. ahol abbahagyta. El kell mennie innen. De minden érvet ismert.. vajon ezek után érez-e valaha melegséget. Az a briliáns ötlete támadt. Egy utat.. hogy a nők kihasználják. amelyen elindulhat. és igazából nem volt más választás számára. amit remélt. és ott folytatja. Mi is történt? Igen. és a döntését vonja vissza. Mindazok ellenére.. aztán elindult felfelé a lépcsőn. hogy ultimátumot ad Heathernek. és dacolva a józan ésszel.. Számukra. fohászkodott. – Hát jó – mondta kimérten. hogy ilyen bénító fájdalmat okozzon. Tudta... Így lesz a legjobb. mivel hideg borzongás futott végig rajta.

néhány szót váltott vele. ahol a családja címere volt kőpajzsba vésve.. – Hol van? Próbált fia mögé lesni. és bekövetkezne az elkerülhetetlen. vasalt ajtó fölé. – Igenis. a düh és az elkeseredés ellenére jól döntött. a kín. Sok mérföldön át jól szolgált. hogy erről a teherről megfeledkezik a távolléte alatt. A becsület mindenek felett A mottó már alig volt olvasható. Nem mintha az a veszély fenyegette volna. de a lelke biztosan. amikor az anyja gyors léptekkel haladt felé a nagyteremben. mintha Heather Cynstert az előtérben hagyta . Késő délután valahol a skót felföldön a nemesúr belovagolt a várudvarba. és ha Breckenridge nem viszonozza ezt a szerelmet. aztán megfordult és a kastély felé vette az irányt. átlépte a küszöböt. sírni tudott volna. A nyeregtáskákat add oda Mulley-nek. hogy hazatért. mosolyogva fogadta a fiatal lovászfiú üdvözlését.meggondolta magát. ami különben a biztos romlásba vinné. abba biztosan belehalna. Leugrott Hercules nyergéből. Tudta. Határozott léptekkel haladt fel a kőlépcsőn. hogy megmenekül attól. ha így ér véget. ahogy futott lefelé a toronyból. a teste talán nem halna bele. és átadta neki a lovat. de örült. de remélte. Jobb. Azt mondogatta magának. ha ő így is beleegyezne a házasságba. Az anyja lépteit hallotta. Mély keserűséget érzett.. üdvözölte komornyikját. és tegyél eléje egy nagy adag zabot. mylord. azt nem bírná ki. Teljes szívéből szerette szerelemmel. és újra érezte a rá nehezedő felelősség súlyát. hogy ez nem valami baljós előjel. de nem. – Jól csutakold le. Ha az esküvő után más nőhöz fordulna. hogy a zokogás és a borzongás nem nagy ár azért. felnézett a masszív. hogy ez a helyes. mindezek ellenére feleségül megy hozza. Még egyszer gyengéden megpaskolta hátasa nyakát. A fájdalom. A nemesúr megállt a nagyterem bejáratánál. Benyomta a nehéz ajtót. Egyedül érkezett.

– Kihúzta a széket.. már tíz napot töltött az emberrablók társaságában.volna. felhozták Gretnába. Mrs. – Nincs itt.. – Ugye. mivel az anyja alig tudta türtőztetni magát. ahogy Mrs. de nem egyedül. Az úr bólintott. amikor az tálcával a kezében fellépett az emelvényre. ha így is szenved. – Mint mondtam. Mack halló távolságon kívül került. Miután a nagyasszony meggyőződött arról. – Tehát az esztelen perszóna becsülete odalett? Az úr bólintott. Ugye.. ezért mentél délre. ez volt a célja? . – Azzal egy kupa sört. hogy jóvátehetetlenül tönkremenjen a jó híre. hogy fia valóban nem hozott magával foglyot. – Nagyon valószínű. ahogy utasításba adtam nekik. feltette a kérdést: – Ezt hogy érted? Mi történt? Az úr fellépett az emelvényre. A fiairól akarta kérdezni. amikor odaértél? – Mire odaértem. megkerülte a hosszú tölgyfa asztalt. a lány elszökött. illő kíséret nélkül. az esztelen perszóna éppen az oltár előtt áll.. hiszen több mint egy hétig távol volt. és a középen álló súlyos faragott széknél állt meg. A nemesúr elindult a terem végében álló baldachinos emelvény felé. – Igen. – Uram.. – Ha ezt elfogyasztja. De mi történt. – Ráadásul mire megszökött. Ez bőven elég ahhoz. a homlokát ráncolta.. – Igen. – Ha szerencséje van. – A házvezetőnőhöz fordult mosolyogva.. ha nem vele egyenrangú nemesember. A szemében tiszta káröröm csillant. mégsem tette. De a kívánsága beteljesülhetett. hogy elrabolják. – Egy férfival? – kérdezett vissza. – Az anyjára nézett. Őszintén remélte.. ezt akarta? Nem feltétlenül szükséges felhozni ide a lányt. az emberek. anyám. – Köszönöm. hogy hangot adjon azon meglátásának. Egy férfival. hogy a férfi legalább úriember volt. de. Az úr megtörve bólintott. Nem látta semmi értelmét. hogy nem így történt. legalábbis Londonban elterjedt ez a hír. – Elszökött? – kérdezte dühtől fröcsögő hangon. Ott tartották fogva. hogy fel ne sikítson. egy tál ragut és ropogós cipót tett elé. Megmentette az életemet. legalább vacsoráig nem éhezik meg. akiket felbéreltem. Mack. A nagyasszony kihúzta magát. Az anyja az asztaltól néhány lépésre állt meg. leült és hátradőlt. igen.

– Szíves figyelmébe ajánlom. hamar elkopik az indok. hogy nem lehet tanúja a szégyenének és az előkelő körökből való kirekesztésének. amellyel kénytelen volt szembenézni. a társasági szezonban pedig különösen az. – Várj! – kiáltott a nagyasszony. A nagyasszony felmordult. sem a leghűségesebb szolgáinak fogalma sem volt róla. Hátralökte a székét. – Hozz ide egy másikat. hogy el ne mosolyodjon. Az átkozott családja biztosan kitalált valami magyarázatot a távollétére. Sem neki. ám a kastély . és visszaadom a kelyhedet. hadarva folytatta. Azzal elindult a lakótornya felé. – Amíg nem szerzünk bizonyosságot arról. az anyjára nézett. Ami Heather Cynstert illeti. kis szerencsével elért mindent. Furcsának tűnt. furcsa szövetségeseket hozott. a fia után sietett. ám az a helyzet. – Azon kívül. de határozottan kijelentette: – Amíg ellenkező hírt nem kapunk. lesz. Ugye. amit akart. Ha ugyanazokat a kifogásokat ismételgetik. – Szerezhetnél egy másikat. – Mivel az úr nem lassított. ahogy kirántotta a karját az anyja szorításából. férfiak ezt sohasem érthetitek meg! Ebben történetesen igaza volt. – Aztán halkan. az alkunk függőben marad. – Lehet. – Azt akarom. némelyiket el is fogadta. Ezzel kapcsolatban erős kételyei voltak. hogy hová rejthette. ami lesz. hogy szenvedjen! – meredt rá. úgy nézett le az emelvény előtt álló anyjára. nem teszek lépéseket egy másik Cynster lány ellen. Közben minden idejét annak szentelheti. Alig tudta megállni. és elsétált. hogy a kastély összes zugát átkutatja a kehely után. ugyanis lelki szeme előtt a Heather Cynstert a család birtokára kísérő férfi képe lebegett. hogy mostanra már el is tűnt a fold színéről. hogy egy Cynster lányt már tönkretettem: Éppen ezért a megállapodásunkat teljesítettnek tekintem. – Néhány napra nyilvánvalóan lehetséges. Biztosan voltak meghívásai. amelyet az anyja elrejtett előle. gyanú fogalmazódik meg – mondta az úr. hogy ilyen bizalommal van egy idegen angol iránt. – Ti. – Nem lesz botrány. minél előbb a kezedben akarod fogni? Az úr megállt. és megragadta a karját. De több mint egy hétre? Ez mindig nehéz.– Nem! – jelentette ki a nagyasszony határozottan. anyám. és felállt. hogy a jó híre mégsem ment tönkre. Kérdések lesznek. Valahol a közelben kell lennie.

az legalább annyira tönkretenné őt. mint őket. Itt vannak a gyökerei a felföldön. hogy csak úgy kerülheti el egy másik Cynster lány elrablását. arra nem lesz tehetőssége. Nagyon fontos volt visszaszereznie. És bár neki úgy is lesz elég pénze.. a vár népét. és becsületének tönkretételét. és az ékkövekkel díszített kehelynek ezernyi rejtekhelye lehet. és amelynek hiánya Damoklész kardjaként lebegett a feje fölött. a földet. hogy a háza népének segítsen. mert elveszteni őket rosszabb a halálnál. örökségük is odalesz. és nagy léptekkel elindult felfelé.. mert különben elveszti a kastélyt és minden földjét. el kell hagyniuk ezt a keskeny völgyet és a tavat. ha megtalálja a kelyhet. . ennyi erővel meg is halhat. Otthonuk. ugyanúgy földönfutó lesz. A lakótornya lépcsőjéhez ért. hogy szétszélednek. És ha azt kell látnia. A kastély az otthona. Egészen biztos volt abban. és mindenki.hatalmas. munkájuk. Ha elveszti a kastélyt. hogy megéljen. amelyet az anyja elrejtett előle. aki tőle függ.

aztán lassan felül a legfelső kerítésrúdra. hogy a padlón társasjátékot játszó Lucilla és Marcus figyel minden szóra. eszébe jutottak a saját kínjai és félelmei. a húga következett a dobásban. Mögöttük néhány lépésnyire Lucilla és Marcus elmélyülteti játszott. ugyanazt nézte. ki kell békülniük. Catriona hümmögött. majd . – Gondterhelten csóválta a fejét. mert nagyon is jól tudták. ahogy Heather lassan sétálva távolodik a kastélytól. amíg a szerelem kínozza őket. törökülésben ült.TIZENKILENCEDIK FEJEZET Vale fölött az ég a közelgő alkonyattal a rózsaszín és lágy ibolyaszín árnyalatait vette fel. Algaria felsóhajtott. Algaria rápillantott. Catriona a nyugatra néző ablak előtt állt nappali toronyszobájában.. – Biztosan? Nem tévedés? – Nem. hogy intelligens emberek hogyan lehetnek olyan bolondok. de most már igen. kezét karba fonva és figyelte. mintha valami kiszívta volna belőle az erőt. Mivel Lucilla nem mozdult. – Mindig elcsodálkozom. Nézte. mit tegyek! – Nem tudod? – Még nem kaptam útmutatást. Mi történhetett köztük? – Meddő vita. miattuk van. ahogy Heather megáll a karám kerítésénél. – Minden olyan jól ment. a húga szemébe nézett. ők tették. A homlokát gondterhelten ráncolta. Halkan beszéltek. Egymásnak teremtette őket a sors. és visszanéz a kastélyra. aztán hozzátette: – Bárcsak tudnám. Marcus kényelmesen. Legalábbis addig. Ő is ott állt Catriona mellett. ha szerelemről van szó. – Valami nagyon nincs rendben – szólalt meg Algaria.. Akármi is történt. Odalent Heather elment az istálló mellett a karámok közötti ösvényen. A kérdés csak az. Először nem voltam egészen biztos benne. Catriona a tejét ingatta. – Akármi is történt közöttük. Fáradtan lépdelt. hogy most mi lesz.

Nyomorultul érezte magát. aki a falak között él. Beszéltek róla. hogy vitatkozzon. amit meg kell tennünk. és azt súgta: – Gyere! – óvatosan anyját nézve hozzátette: – Van valami. hogy egyszer majd ő lesz a Lady oltalmazója. Az ajtó felé intett. Ezúttal Catriona és a Lady tévedett. megmoccant. segítő légkör vesz körül mindenkit. Marcus felismerte ezt a nézést. feltápászkodott. Család. Anyjuk után Lucilla lesz a következő Lady. várakozás. amikor a következő pillanatban Lucilla pislogott. Magányosnak. és a kastély felé révedt. hogy a közös jövőjük biztos. Levert volt. Elválnak egymástól. jelen és jövő boldogsága. A szavak emléke és a kastély látványa olyan erős . Mindez Richard és Catriona szerelmétől lett ilyen. és valószínűleg nem találkoznak soha többé. És várt. ő pedig itt marad. mintha a lelke meghalt volna. Marcus nem vitatkozott. Vele szemben Lucilla térdelt. A múlt. De most igen. a szívét remény töltötte be. Még a nyakék sem segített. csüggedt. amit meg akart teremteni Breckenridge-dzsel. Szeretettel. Gondoskodó. Vale boszorkánya. de ő akkor nem igazán engedte. Tudta a helyét. elhagyatottnak érezte magát. Nem lepődött meg. Amikor reggel felébredt. Szó nélkül követte Lucillát ki a szobából. egymás között megosztott feladatok. hogy a gondolat megformálódjon a tudatában. Mit tegyen? Mik a lehetőségei? Vagy már tényleg itt a vég? Breckenridge elmegy. az élet öröme. a tekintete furcsán a távolba révedt. Kezét a rúdon támasztva nézte a szürke kőépületet. Caterináról a kastély jutott eszébe. és halkan becsukta az ajtót mögöttük. energiával volt tele a ház. Pontosan ez az. Az ő szerepe nem az volt.halkan felsóhajtott. ezt lehetetlen nem észrevenni. kedélytelen. Ebben a házban nem szűnik soha a nevetés. Heather az üres karám kerítésének legfelső rúdján ült. a vidámság. boldogság.

Az egyetlen utat. kicsúszik a kezed közül? Netán hajlandó vagy harcolni azért. nehogy rosszul válaszoljon. hogy megvalósuljon az álmod? Ha igen. A jövője nélküle könyörtelenül rideg volna. szabad utat engedjen a mély szomorúságnak. Egyszerűen feladod? Tényleg akarod. csak azért.összhangban volt. amelyet úgy követhét. hogy egyszerűen megadja magát az elkeseredésnek. mennyit vagy hajlandó kockáztatni érte? Mit vagy képes feláldozni. mert a haladás kibírhatatlanul megnehezült. a szándékához. és amit megálmodtál. ám. Lady Osbaldestone. akit szívből szeret. akkor küzdenie kell. a kastélyt nézte. ez az álom élt a lelkében és mindig annyira a lénye része volt. és még nem ért az út végére. hogy valóra váljon? A büszkeségedet? Tényleg engeded elmenni. hogy még sohasem volt oka elgondolkodni rajta. hogy most feladja. Horatia nagynéni. Minden zavaró tényező eltűnt. hogy sikerüljön. Sokáig ült a kerítésen. hogy elméje magába fogadja ezt a belső segítséget. amely sok estével korábban Lady Herford szalonjába vezette. és meglátta igazi útját. Szinte tisztán meg tudta különböztetni a hangokat: Helena nagynéni. az álmához. hogy azt nem lehetett volna letagadni. Mert az álma csak azzal a férfival válhat valóra. Ha engedi. hogy Breckenridge egyedül menjen el a kastélyból. az anyja és még sokan mások. amit akarsz? Lelki szeme előtt látta a döbbent. egyszerűen nem teheti. és vele együtt afényes jövő ígéretét. várakozástól izgatott arcokat. Ha azt akarja. és hagyta. A tudata fokozatosan kitisztult. Erős késztetést érzett. hogy egész életében erről a jövőről álmodott. Már nem hagyhatta figyelmen kívül. Ahogy azt a felismerést sem. és kisétáljon az életéből. már tisztán látott. soha többé nem lesz esélye ezt az álmot megvalósítani. hiányozna belőle az élet szikrája. . Nem teheti. valahol a tudata mélyén hallotta – szó szerint hallotta – a korholó hangokat. hogy hű marad önmagához. Az volt a kezdet.

és visszatérjen vele Londonba. Teljesen a sorsra kell bíznia magát. átgondolta a dolgot. kockáztatnia kell saját szívét. hogy leugrik a kerítésről. hogy elmondhassa neki. Kiléptek a kastély falának árnyékából. hogy Breckenridge-et odaállítják elé. tanúbizonyságot kell tennie iránta való szerelméről. Am ez túl könnyű volt. és majd mindkettőjüket kioktatják. igent mondjon neki. Breckenridge nyilvánvalóan vonakodva tartott velük. akinek a kezét két oldalról megragadták. vezesse szerelemmel. – Ne! De beszélniük kell. A kis csapat egyre közelebb ért. Nagyot sóhajtott. Lucilla és Marcus jelent meg. Vagy ebben az esetben a Ladyre. Ráadásul Lucilla folyamatosan csivitelt. hogy mindkettőjüknek fényes jövőt biztosítson. nem adva esélyt a . Számos lehetőséget megfontolt. Azt aligha teheti meg. a kocka el van vetve. Catriona azt mondta neki. meglátták őt. Breckenridge. nem igazi próbatétel. de azt nem akarta. de a lelke mélyén érezte a bizonyosságot. Most pedig az igazi próbatétellel kell szembenéznie. és elfut. hogyan menekülhetne el. és elhatározták. És élénk hangokra figyelt fel. hogy rájuk kényszerítsék a szembesítést. és abba kapaszkodott bele. elfogadja a szerelem lehetőségét. Egyáltalán nem volt biztos az okokban.A keble között függő rózsakvarc hatással volt az érzékeire. Ez az alapvető feladata. hogy viszonzást kaphasson. ha el akarja nyerni Breckenridge szerelmét. Az ikrek tovább vonszolták a férfit. hogy összeszedje a bátorságát. hogy az ikrek házasságszerzőt akarnak játszani. ez azt jelenti. hogy áthidalja a tátongó szakadékot. ám mivel nem volt tapasztalata gyerekekkel. és felé mutattak. Ártatlanságában azt gondolta. hogyan tárhatná Breckenridge elé az elhatározása megváltozását. És most mi legyen? Elgondolkodott. Aztán magukkal rángatták a férfit. valahogy meg kell találnia a módját. és küzdjön tovább. amely köztük keletkezett. Heather megdöbbent a gondolattól. nyilván fogalma sem volt.

a kerítés melletti dús fű elég puha volt ahhoz. Sikerült mosolyt erőltetnie arcára..tiltakozásra. Lehuppant a földre. és ismét az ikrekre pillantott. Végül sikerült megszólalnia: – Semmi bajom. és hangosan kijelentette: – Jól vagyok. Nagy nehezen felkönyökölt és két rémült arcot látott benézni a kerítés lécei között. hogy megfogják és húzzák. és elengedte a kerítést. felkapta. – Gyorsan! Azzal megragadta a lányt. amely a fejét vészjóslóan leszegve. és átlendítette a kerítésen. mert arra számított. de azon kívül nem történt baja. Heather lassan hátrafordult. Mély lélegzetet vett. Breckenridge átugrott a kerítésen. Ezek szerint ő is szenved. Döbbenten figyeltek valamit a háta mögött. Ez a bizonytalanság annyira távol állt megszokott arroganciájától. gonosz sárga szemével őt bámulva húsz lépésre tőle kaparta a földet. és húsz méterre lehettek onnan. Lucilla és Marcus elérték az ösvényt. mintha nem volna biztos a szíves fogadtatásban. de nem tették. Amikor Breckenridge odarohant hozzá. de nem őt nézték. és nagyot sikoltott. Felegyenesedett. Kitágult orrlyukán vadul fújtatott. Ezért hátrabillent. futva. és éppen mellette ért földet. Az ikrek már majdnem odaértek hozzá. hogy7 Breckenridge a nevét kiáltja. Aztán vadul hadonászva hanyatt leesett a kerítésről. Lelassított. aztán kinyújtotta feléjük a kezét. Heather csak Breckenridge-et látta.. nevetve. . hogy megragadják a kezét. Heather szoknyáját igazgatva felállt. integetve indult meg a lány felé. Miközben Heather a bikát leste.. ahol Heather ült. Hirtelen elengedték Breckenridge kezét. Megijedt. és Breckenridge csak Heathert. Két kicsi kéz ragadta meg a kezét. és gyorsam meggyőződött arról. és az ikerpár ragyogó arccal. és tekintetükben egyre nagyobb rémület látszott. Heather ösztönösen hátradőlt. hogy nem tört csontja. rettentő szarvait felé irányozva. mint egy zsák krumpli.. hogy Heather szívét megérintette. Esés közben hallotta. És meglátta a hatalmas felföldi bikát. hogy megvédje a sérüléstől. és mintha az lett volna a szándékuk.

de kicsit távolabb felmászott a kerítésre. hogy még eszméleténél van. . és a döbbenten álló ikrekre nézett. és hátrált. de rögtön megperdült. a sebre tapasztotta a tenyerét. – Hál’ istennek. Egy pillantást vetett a férfi arcára.. Heather a karjába zárta. Breckenridge az egyik karját már átlendítette a kerítés tetején. ahogy Breckenridge elengedte. – Ne! A bika körözött. Breckenridge felnyögött. Minden izma remegett. a patái alatt rengett a föld. és már nem akar támadni. A bika támadásba lendült. és furcsa kis mondókát kezdett énekelni. aztán átesett a másik oldalra. Heather meglátta. Kezdte elveszíteni eszméletét.. és elállt a lélegzete. Heather térdre rogyott. Marcus segítségével is csak az utolsó előtti kerítesrúdig jutott. – Siess! Gyorsan! Breckenridge alig jutott feljebb. és húzta. Odaszaladt hozzájuk. Aztán Lucilla is odaért. És akkor a bika támadott. a szeme tágra nyílt a fájdalomtól. és ő is húzta felfelé. majd elterült az ösvényen. ne! A bika hatalmas horkanással visszarántotta a szarvát. Heather felmászott a kerítésre. és erősen nyomta. Breckenridge szeme lecsukódott. felmászott a kerítésre Breckenridge másik oldalán. Heather tartotta. megragadta Breckenridge kabátját. Vérfoltos bikaszarv állt ki a kerítés rúdjai közt. – Segítsetek! Marcus tért magához előbb. és óriási megkönnyebbüléssel azt látta. – Jaj. – Jóságos ég! A seb erősen vérzett. hogy az állat Lucillát nézi.Megbotlott. húzta. és kétségbeesetten rángatta. ahogy a kerítés felé robogott. Heather két kézzel ragadta meg inge ujját. – Gyerünk! Át kell jutnod! Breckenridge hatalmas erőfeszítéssel próbálkozott. A kerítés megremegett és rázkódott. a bikára mutatott. és tudta. Vagy a Ladynek. Heather a bikára pillantott. Breckenridge ereje rohamosan fogyott. de sikerült felkapaszkodnia a Következő rúdra. megragadta. És Heather meglátta jobb oldalán a sebet.

ha te meghalsz? Breckenridge halkan felnyögött. és tudta. és a rögtönzött kötést erősen a sebre szorította. mi történt! Igyekezzetek! Mielőtt kimondta volna az utolsó szót. és felsóhajtott. látta. ha meghalsz? És hogyan élhetnék nélküled? Ahogy ezek a szavak elhagyták az ajkát.Gyorsan odafordult az ikrekhez. – Ne merészelj meghalni nekem! – De ha meghalok – szólt alig hallhatóan –. és eltűntek a kastélyban Ekkor újra Breckenridge-re figyelt. és nem használhatta a kezét. – Feleségül mész valaki máshoz. hogy a nyakkendőt kibontsa. Vajon jobb. te idióta! Még erősebben szorította a kötést. Szüksége volt valamire. hogy elállítsa a vérzést. befordultak az istálló sarkánál. Heather rájött. Semmit sem ér az élete.. majd talpra ugrott. amikor átugrottál a kerítésen? Biztonságban maradhattál volna ezen az oldalon. – Szabad? – Heathernek eszébe jutottak a korábbi szavak. Ez fájt. Meghalhat. – Hogyan voltál képes az életedet kockáztatni. Szabad leszel. Megragadta a kabátja szárnyát. hogy a vérzés csillapodott. ahogy tervezted. már rohantak az ösvényen. Halálommal a társasági hölgyek és urak is lezártnak tekintik az ügyet. és a sebre nyomta. de nyilvánvalóan nem hatotta meg Heather rémülete. ha segítesz átjutni! Ujjai alatt a fehér anyag vörösödni kezdett. és elég lett volna. Ahogy a férfi fölé hajolt. sem máshoz. hogy az igazságot mondta. Breckenridge köhögött. ha így marad? Érezte a lelkében a hideg borzongást. Breckenridge arcára nézett. akihez feleségül akarok menni. nem kell férjhez menned sem hozzám. – Fussatok a házba. – Ha meghalsz? Megmondtam: ne merészeld! Nem engedem. hogy még eszméletén van. ha nincs vele Breckenridge. és ismét letérdelt.. Hogyan mehetnék feleségül hozzád. letépte magáról az alsószoknyáját. hozzátok ide anyát és Algariát! Mondjátok el nekik. az ujjai közt csordogáló vérre. . megmozdította a fejét. – Ne érts félre. Összetekerte a fehér alsóneműt. de hogy merted az életedet kockáztatni? Mégis mit gondoltál. – Mihez kezdenék az életemmel. Nem volt nála sál. – Te vagy az egyetlen. Két tenyerével is alig tudta eltakarni a sebet.

A segítség még nem érkezett meg. amikor meggondoltam magamat.. amit elképzelt és kimondott. Breckenridge kétkedve hümmögött. hogy kockáztasd miattam az életedet! Nem volt semmi szükség arra. – Nemcsak feleségül akarok menni hozzád. Ez a legkevesebb. olyan kecses székekkel.. hogy megmásítom korábbi elhatározásomat. és szinte dühösen mondta ki: – Nem halhatsz meg most. hanem vezetni foglak hátralévő életed minden napján. képeket.A kijelentése félelemből fakadt. Heather újra Breckenridge-re nézett. hogy két év alatt beleőszülsz. milyennek képzeli a közös életüket. de senkit sem látott. és gyenge hangon kérdezte: – Velem jössz? – Igen! – Heather válasza harsányabb lett. Aztán a szavak kezdtek elfogyni. és pontosan leírta a reményei és vágyai világát. házunknál tartunk. Heather dühöt érzett benne. És csak mondta a gondolatokat. Elmondta. – El sem tudom hinni. hogy talán már nincs esélyük élvezni mindazt. Ezért a képzeletét szabadon engedve csak beszélt tovább. – Elhatároztam. de figyelt. és addig hurcollak báltermekbe és szalonokba. – De igen. És ha már a vidéki házadnál. van egy ötletem a kocsimmal kapcsolatban.. amit tehetek. hogy? veszélynek tedd ki magadat azért. – Tehát mindenképpen tilos most meghalnod. amelyekről álmodott. megigazította a rögtönzött kötést. hogy a Baraclough-kastély berendezését francia empír stílusban újítom fel. Ez talán jó jel? Vajon a felinduitság . hogy olyan bolond voltál. hogy már az incidens előtt elhatároztam. Breckenridge megnedvesítette az ajkát. amelyet majd nászajándékba veszel nekem. – Erőt vett rajta a félelem. és a szeme könnyes lett a félelemtől. Heather rájött. Ez nagyon határozottan hangzott. Ezúton hozom tudomásodra. és hajlandó vagyok visszamenni veled Londonba. hogy engem ments! . és a feleséged leszek. Körülnézett. hogy visszafizessem neked ezt a borzasztó ijedelmet. hogy az ő beszéde elvonja a figyelmét a fájdalomról. hogy az ember alig mer leülni rájuk..

Á felismerés megrázta. Breckenridge átfogta Heather derekát. És Heather áhítattal hallgatta ezeket a szavakat. mert te vagy az egyetlen nő. azért vágyódtam utánad mindig. de a hangja gyengült. Azt hiszed. Heather feszülten figyelt minden szóra. Már értette. hogy kimondja. . félreálltam volna. Breckenridge már az önkívület határán volt. de olyan halkan. Lenézett a kezére. – Nem lehetsz olyan ostoba. hogy feleségül vegyél. hogy bajod essen? – Sértődötten nézett. amit ő addig teljesen természetesnek vett. rögtönzött kötést tartotta. és végig vigyáztam rád. elhoztalak ide biztonságban. nem tenném meg. amikor végre megértettem.segít életben tartani? Breckenridge arca megrándult. hogy megsérülj. mintha az övé volna. láthatóan fájdalmai voltak. Olyan szorosan. így kapaszkodik ebbe a világba. – Istenem! – suttogta. Szerinted mást kellett volna tennem? Heather nézte az arcát. hogy Breckenridge sem hallotta. Breckenridge megmozdult. majd halkan kimondta: – A halálom. és szorosan tartotta. Hirtelen megértette. miért tette mindezt Breckenridge. alig van eszméleténél. miután egész úton védtelek. – Azt hiszed. mivel úgy érezte a férfi fájdalmát. A hozzá hasonló férfiak önzetlenül. hogy önmagámtól is megmentselek. Rekedt hangon szólalt meg: – Nyilván úgy gondoltad. – Te ezt lehetségesnek tartod? Szerinted van ebben valami ráció? Beszélt. csak beszélt. akiket szeretnek. és a megfelelő szavakat kereste. ahogy a vérrel majdnem teljesen átitatódott. És akkor lehullt a szeméről a hályog. és hagyom. Heather felszisszent. és hagyom. hogy miután évek hosszú során annyit fáradoztam a biztonságodért. hirtelen félreállok. akit feleségül akarok venni. és bizonyosságot akar. A társaság ezt elfogadta volna. összefüggéstelen mondatok hagyták el az ajkát. hogy Heather úgy érezte. hogy mit jelentett. a halálukig védik azokat. De elhatározta. Timothy – ugyanis ez volt Breckenridge keresztneve aki most ott fekszik. ezért folytatta. sőt a súlyos sérülésem is felmentett volna téged minden kötelezettség alól. hagytam volna. hogy azt hidd. hogy valami nyavalyás bika felnyársaljon! – Felhorkant. az arca a fájdalomtól eltorzult.

Végül tovább ment.. Kicsordult a könnye. Naponta tett tanúbizonyságot róla. hogy ő beleszeretett. de aranyat nem... mindig mellette állt rendíthetetlenül.. Legalább hármat. mindig is létezett. ő a szebbik a két csúf közül. mert másra figyelt és mivel egész életében védekezett a bátyjai és unokabátyjai hasonló viselkedése ellen. Ezt tudta és elfogadta. Heather abban á pillanatban megértett mindent. De aztán. kerülte. és teljes szívéből tudta.. azt megtiltom. hogy nem őt érdemli férjéül. gonosz nővéreit. amikor majdnem az életét áldozta érte. de erősebb és kétségbevonhatatlan vallomás volt. Amilyen színt csak akarsz. mint te. csak érelméden szavakat motyogott. de ő nem vette észre. mindig is szerette. hogy ezzel fejezte ki iránta a valódi érzelmeit. amíg legalább két fiunk nem lesz.. Szerette a csúf. amennyit csak akarsz. és visszatekintve az eltelt évekre. ez teljesen nyilvánvaló volt.. annyi lányt. Nem olyan szavakkal. Két fiú mindenképpen kell. mert az én csúf. a hangja fokozatosan gyengült. amelyekre számított. nem csak egy örököst és egy tartalékot. Távol tartotta magát tőle.. mint Heather: – És legalább három gyereket akarok. Egy hozzá hasonló férfitól az ilyen megnyilvánulás felér azzal. vagyis amikor meglátták egymást Michael és Caro esküvőjén Hampshire-ben. Nem fogta fel. Végül megkapta a szerelmi vallomást. mint Cordelia.. amit Breckenridge tett érte. Ebben nagyon tévedett.– Nem francia empír. hanem masszív angol tölgy. És rettegett. ahogy Breckenridge gondolatai egyre csapongóbbak lettek. Breckenridge hanga már alig volt hallható.. Csak most értette meg. gonosz nővéreim addig gyötörnek. abban a tévhitben.. A szerelem.. hogy mennyire összeillenek. Heather sírva nézett körül. ha olyanok lesznek. amelyről vallomásra akarta bírni. Breckenridge volt az ő védelmezője. nem értékelte... Heather már tudta. Szerette őt azóta. ha te is akarod. Négy éve. Heather könnyes szemmel hallgatta. Esetleg olyanok... – Hol vannak már? . mintha a háztetőről kiáltaná világgá a szerelmét. Szereti. Nem látta.

de úgy találta. felemelte. hogy mit tegyek! Algaria és Catriona rápillantott. – A hangja remegett. érezte. Heather beletörődve bólintott. Heather mély lélegzetet vett. Richard a kezét a vállára tette. megtisztították a sebet. . de tud uralkodni magán. mert nem tudok élni nélküled.. és folytatta: – Nemsokára ideérnek. Heather gyorsan felkapta a tégelyt. Azt akarom. Mondd meg.. folyamatosan. átvették az irányítást. – Hagyd. Broomnak. aki azt javasolta. de amikor Richard Mrs. a gyógyítóknak odanyújtotta. gyengéden félreállították Heathert. az ajkát Breckenridge ajkához érintette. – Segítenem kell. Ezt most viszonozza. felmérték a helyzetet. és elhúzta Breckenridge mellől. hogy bekössék a sebet. Aztán Catriona.A vérzés legalább alábbhagyott. – A kék fedelűt. meglazította a fedelét. hogy megelőzzük a seb elfertőződését. hogy Timothy éljen. már eszméletlen volt. Kétségbeesetten sóhajtott. dacosan rázta a fejét. Ideiglenes megoldás. mert azt akarta. hogy felemelik. hogy menjen vissza vele a házba. aztán a földön még mindig mozdulatlanul fekvő Breckenridge felé mozdult. Catriona mellett állt meg. Aigaria.. ám érezte. Mosolyogva köszönetét mondott Mrs. hogy egyre távolabbra sodródik tőle. és majdnem elsírta magát. hogy tarts ki. Levágták a sérült ruháit. túl nagy a vérveszteség. – Vele maradok: Látni akarta. ügyesen. Algariával összehangoltan. Aztán Catriona a közelben letett balzsamostégelyek felé mutatott. Broom gondjaira bízta. és képtelen volt levenni a tekintetét Timothy arcáról. – Kapaszkodj belém. Amikor odaértek hozzájuk. Breckenridge megmentette. gyorsan dolgoztak. hogy ha nehezen is. Beszélt hozzá halkan. Richard és a többiek körülvették őket. Alig észlelte a lépteket. Catriona kötszert hozott. maradj velem. és a lelkébe láttak. de mindent meg kell tennünk. egy pillanatra sem hagyta volna magára. és ne engedj el soha. hogy ápolják. Előrehajolt. mielőtt megkockáztatnák..

Aztán Catriona viharzott be. inkább itt vetettünk neki ágyat. – A toronylépcsőn nem tudják felvinni. le sem vette a szemét Breckenridge arcáról. Heather az ágy lábánál állt. majd elengedte. Két szobalány lepedőket terített le. Mrs. majd Richard irányításával óvatosan az ágyba fektették a beteget. Richard az ágy mellett ülve a sérültet nézte. majd a kezét a beteg arcához érintette.HUSZADIK FEJEZET Férfiak emelték fel. Broom segítségévei elhelyezték a takaróra és párnára terített vászonlepedőn. A hordágy előtt lakáj haladt lámpával. Amint a másik három férfi fogta a hordágyat és elment. a kandallóhoz közelebb. baldachinos ágyban. amikor Heather az oldalajtón át belépett utánuk a kastélyba. Amikor Heather az előcsarnokba ért. A hordágyat a férfiak óvatosan felvitték a torony felé. mögötte Algaria és másik három asszony. Breckenridge vállánál állt meg. – Innentől átvesszük. Mrs. Henderson és egy inas éppen a kandallóban lobogó tüzet táplálták. Tétovázott. Megszorította Richard kezét. Broom és Hendersön előresietett. majd felsóhajtva válaszolt: . amelynek emeletén Breckenridge szobája volt. Catriona rögtön az ágyhoz lépett. Előbb a padlóra tették. – Menynyire súlyos az állapota? Küldessek Caróért és Michaelért? Catriona nézte Breckenridge-et. és a galériáról nyíló egyik ajtó felé mutatott. hordágyon vitték vissza a házba. Catriona és Algaria a gyógyfuves kertbe mentek. A főlépcső elég széles volt. Broom már várta őket. Mrs. párnákat rázott fel egy nagy. további hozzávalókat keresve tinktúrákhoz és gyógyfőzetekhez. világította az utat. elkészítette Breckenridge ágyát. valaki kis lámpást adott a kezébe. Heather látta. hogy Richard a feleségére néz. Richard és a másik három hordágyvivő az ágy mellé tették a hordágyat.

– Azzal bólintott Catrionának és ellépett mellőle. – Rendben. amit mondott. hogy vitába szálljon vele. de. és nézte. Richard pedig távozott. Heatherhez érve megállt. el kell küldened valakit Caróért. – Van két nővére is. Még egy utolsó pillantást vetett az ágyban mozdulatlanul fekvő férfira. aztán bólintott. – Tegye oda! Algaria megállt az ágynál Catrionával szemben. óvatosan beszélt. – Életben van. palackokat. moss kezet! Heather meglepődött. aztán lenézett kezére és csak akkor látta.. Az ajtónál inas jelent meg parázstartóval. tégelyeket és mindenféle eszközt. Richard tekintete megállapodott rajta. és kiment a szobából. addig van remény. ebben nincs szükségünk segítségre.– Nagyon gyenge. a vállára tette kezét. de utána. Heatber megértette. Legjobb. mosakodj meg alaposan. Heather bizakodva bólintott. hogy a segítségére lehess. hogy alvadt vér borítja.. hogy a szakácsnő megetessen. és felválthatsz minket. És amíg életben van. – Algaria hangja nyugodt és magabiztos volt. Egy óra múlva tért vissza megmosakodva. amivel a következő egy órában segíthetnél neki. és a szoba közepére mutatott. visszajöhetsz ide. itt kell lenned. Algaria lassan. azt hiszem. Caro tudni fogja. – Azonnal elküldök egy lovast Michaelhez. és gyengében megszorította. hogy nem hal meg. Constance és Cordelia – jegyezte meg Heather. és nem látta értelmét. egyszerű ... – Menj a szobádba.. ahogy a ház asszonya Breckenridge szemét vizsgálja. – Menj. és vegyél fel valami meleg. Semmi olyat nem teszünk. hol találja őket. – Nagyon. aztán megfordult. amit nem tettünk már sokszor. Nehéz szívvel sóhajtott. kényelmes ruhát. jóllakottan. Lehet. mert szüksége lesz rád. – Aztán menj a konyhába. majd az ágyat megkerülve odalépett hozzá.. közel állnak egymáshoz.. Miután ettél.. ha addigra olyan jó állapotban vagy. és rábólintott. Catriona meglátta. Te amúgy semmit sem tehetsz. Algaria ekkor Heatherre pillantott. Heather mellett a három nő elhelyezett kötést.

amit tehettünk. imádkozunk és támogatjuk úgy. az arca sápadt volt. A többi szükséges tennivalót megtettük. Ne vonakodj segítséget kérni. A betegszobába lépve látta. – Elállítottuk a vérzést. és a Ladynek legyen hála. Heather nagyot sóhajtva bólintott. Ő is úgy nézett Heatherre. Heather rémült. – Tehát meg fog gyógyulni? Catriona tétovázott.. a véres kötést. A borogatás. abban sokat segítettél. újabb hasábokat tett a tűzre. amelyet a sebre tettünk. csengess. Bár testben felfrissült. még sohasem érzett ilyen jeges rémületet. amit ismerek. Catriona az ágy mellett állva karba font kézzel figyelte. amit sohasem szabad elfelejteni. mintha azt fontolgatná. – Életben van. hogy Heather foglalja el a helyét Breckenridge fejénél.gyapjúruhában. megkerülte az ágyat. aztán elsiettek. amikor . majd azt mondta: – A sebe nem halálos. – Catriona végre felnézett Heather szemébe. Catriona néhány pillanatig nézte – ugyanolyan lélekbe látó tekintettel. hogy várunk. a bika szarva nem tett olyan kárt benne. – Vagy tanácsot – szólt Algaria a kandalló elől felállva. A fertőzés a veszélyes. Breckenridge ruháit. a legerősebb fertőzésgátló szer. és kecses kézmozdulattal jelezte. vagy ha neked bármire szükséged van. Heather az ágyhoz lépett. hogy a három idősebb nő komor arccal összeszedi a lepedőket. – Itt leszek. amikor felébrednek. ahogy tudjuk. Az ágy egyik függönye be volt húzva. hogy a sérültet ne élje a huzat. Breckenridge hanyatt feküdt mozdulatlanul. ami az életét veszélyeztetné. a vállára nagykendőt terítve. – Van valami. Ám a fertőzés elleni harcban az ereje és az akarata hozhat fordulatot.. Naponta kétszer fogjuk cserélni a kötözésnél. Algaria a kandalló előtt guggolt. Hitet tudunk nekik adni. – A csengőzsinór a kandalló mellett van. A megkönnyebbüléstől kis híján térdre rogyott. Egyelőre megtettük. Mindkét ruhadarabot egy segítőkész szolgálólány találta neki. mint korábban –. – Csak annyit tehetünk. majd bólintott. Ha megmoccan. könyörgő pillantást vetett Catrionára. alkalmas-e a feladatra. aztán leengedte a kezét. A hit a legfontosabb. Abból elég jól felépülhet. Catriona nem nézett fel. de lélekben.

A lelkében tátongó ürességgel nem törődve erre az egyetlen célra összpontosította minden belső energiáját. megfogta Breckenridge hideg kezét. Hinnünk kell. ahogy kell. a beteg állapotát vizsgálták. Élnie kell. aki addig a párbeszédet figyelte. hogy éljen. leült. Catriona és Algaria egész nap ki-be járkáltak. sem a következőn. hogy ők is higgyenek. Az első éjszakán bemászott az ágyba. Ő a minden. és becsukja maguk mögött az ajtót. nem hagyja elmenni. vagy szükséged van valamire. Heather Algaria szemébe nézett. Heather hálás volt a megnyugtató szavakért. de ha szabályosan lélegzik. Csak a mi megingathatatlan hitünk elég erős ahhoz. Lehet. Azt akarta teljes szívéből. hogy nem úgy történik minden. hogy legyen hitünk. Muszáj. hátha van valami változás. A szürke. hogy ma még nem tér magához. ésszel és szívvel. nem nyerte rassza az eszméletét. hideg reggelen az ablakot dühösen verte az eső. hogy ehhez a világhoz kösse őket. rövid időre hagyta el a szobát. – Rendben – felelte Algaria. Heather csak percekre távozott el az ágya mellől. hátha felébred. nincs okunk feltételezni. Sem az első hosszú éjszakán. hogy éljen. De meg sem mozdult. Algaria még hozzátette: – Valaki időnként benéz hozzád. ahogy Catriona után Algaria is kilép a szobából. Bármit is kell megtennie érte. Vajon az életről vagy a szerelemről beszél? Vagy mindkettőről? Meglehet ebben az esetben az élet és a szerelem ugyanaz. hogy hiszünk. Egyik kezével Breckenridge kezét fogva. mellé feküdt. az egyetlen. Aztán az ágyban fekvő Breckenridge-re nézett. és nézte. Bármit megtesz azért. Bólintott. azzal megfordult. és két tenyere között melengette.lázálmukban keresnek. hogy elinduljon Catriona után. – Megértettem. Az ágy és a kandalló között egyenes támlájú szék állt. Most már tudta és hitte. kötést . Meg kell győznünk őket. Az ágyhoz húzta. Nem ébredt fel.

hogy tudja.és borogatást cseréltek. de nem a szokásos módon. És ha lesz még esélye rá. mit kért tőle a sors: legyen ereje mindezek ellenére kitartani. mosdatni. Ujjai akaratlanul a nyakék rózsakvarc függőjét érintették. mit mondtak. Hálás volt. aki hajlandó meghallgatni imáit. meg tudták mozdítani. kitisztítani a sebet. és a férfi ugyanúgy mozdulatlanul feküdt. nem volt mondanivalója. mielőtt nyugovóra tért. Heather az ágy melletti székre ült. még egyszer benézett a beteghez. és megszorította. Mintha távol volna. Még . és még nagyobb elszántsággal akarta. – Legyen hited. A szerelem feltétel nélküli. bárkihez. Megfogta Heather vállát. Miután látta a súlyos sérülést. A szerelem egyszerűen csak van. Megvizsgálta. levetkőztetni. A kastély elcsendesedett. Heathernek hallgatóznia sem kellett. Hangjuk. komor arckifejezésük elmondott mindent. Heather segített. elszakadt volna magától. és friss kötést tenni rá. ő akkor is szeretni fogja a halála napjáig. Legyen hited. Heather pedig hitt a szerelemben. és Catriona. hogy Breckenridge eddig életben maradt. Breckenridge érzékei lassan tértek vissza. Újra eljött az éjszaka. aztán felsóhajtott. erről meggyőzi Breckenridge-et is. így hárman küzdöttek a férfitest súlyával. imádkozott Istenhez. amit tudnia kellett.. Heather behunyta szemét. Hinni kell! És Heathemek volt hite. Megvallani azt. Megértette már. Szeretni fogja élve és halva is. Breckenridge szó szerint a halál kapujában feküdt. hogy ha Breckenridge meghal vagy elhagyja. A szerelem örök. és imádkozott. mintha.. Catriona és Algaria suttogva osztották meg egymással a tapasztalataikat. Úgy érezte. Azzal elment. A szerelem nem jelent aggódást. Ahogy az éjszaka körbezárta. Keveset beszélt. hogy éljen. a Ladyhez. a férfi arcát nézte.

a valóság része. Valahogy rögzítette a világhoz. az élethez. megjelent a válasz. Mint valami fénylő zsinór. távozzon. Látott. csúf nővére. úgy ragyogott tudatában. áldott békét és nyugalmat talál. hogy lebegjen tovább. amely napokig kínozta. Gyengéd csábítást érzett. miért van még mindig a listán. hogy meghozza ezt a döntést. Azt hitte. Meg tudta volna érinteni.. Milyen oka lenne még élni? Mi maradt. Heather. És az ő teste vacogott. azt mondta. Lebegett. gonosz. amit tud. fájdalomtól elgyötörtén a nagy ágyban. A fátyolon túli világba. ami ebben a világban tartaná? Ahogy a gondolat megformálódott. hogyan. és úgy határoz. és arra gondolt. De már meglátta. A békés nyugalom egyetlen utolsó szívdobbanásnyira volt tőle. Akkor miért maradt meg a kapcsolat vele? Azt a kapcsolatot furcsa állapotában is érezte. egyedül fekszik vacogva. Hiszen Heather nem szereti. Ez utóbbi gondolatnál azon tűnődött. Csak annyit kellett tennie. menjen el. elvezetett valahová. A két kedves. A hideg és a fájdalom űzte ki a testéből az éjszakába. és hátát fordít a . A teste az ágyban mély lélegzetet vett. hogy dönt. hogy a világgal való kapcsolata lassan megszűnik. de az a fénylő zsinór. de nem tudta. hogyan érzékeli azt. de nem a szemével. Érzett. Újabb hívogató. Az apja. és tudni akarta. távol a világtól. de vékony fátyol választotta el a földi világtól. Eleven és valóságos. amelyben három és fél évtizedig lakott. a fájdalomtól. a metsző hidegtől. elkápráztatta a szépsége. ami benne volt. Élete utolsó döntését. Nem érezte a fájdalmat. A teste a nagy ágyban sebesülten feküdt. Nem tudta.. mielőtt megteszi azt a visszavonhatatlan lépést. Megszabadult a testétől. csalogató hangot hallott.

amit majd együtt tesznek. és látta a könnyek nyomát az arcán. Minden kétséget kizáróan tudta. Ránézett. Áradtak felé az emlékek. hogy átgondolta. és rögtön tudta. sem Heathert a szívéből. mint egy legyező. Tudta. hogy Heather kikosarazta. Heather azt mondta. Megnyitotta érzékeit – nem tapintani vagy látni akart. hol végződik a fénylő zsinór. Minden értelemben. Ha életben marad. mert megmentette Heathert. ami neki számít. Amikor a karámja mellett a földön heverve annyira fázott. mint hogy elveszítse a szerelmét. a fejét a takaróra hajtva. Eszébe jutott. hogy biztosan nem kényelmes neki. Inkább a lelkét adná el. ahogy abban az állapotban lehet. Többé nem fogja elűzni ezt az érzést. A haja szétterült. Bár megízlelte a fénylő valóság új dimenzióját. Akkor is. mindenről. ahol korábban volt. hogy az ágya mellett virraszt a sötét éjszakában? Újra ránézett. nem bánja. hogy mégis kockáztatta érte az életét.. Szeretni. és fogta a kezét.. a leggyönyörűbb és a legjobb. Aztán eszébe jutott. és lefektetni. hogy szereti. Más szavak is felbukkantak a tudatában. lassan visszatért oda. ha elmegy. Heather azt mondta.. és új távlatból látta a fátyolon keresztül.csodának és örömnek. A jövendő életükről beszélt. Heather ott ült az ágya mellett. hogy miatta sírt. Aludt. a legerősebb. ha nem az övé hagyományos értelemben... . és feleségül akar menni hozzá.. Iránta érzett szerelme lénye elválaszthatatlan része volt. Védelmeznie kell. Breckenridge rögtön arra gondolt. A szerelem semmihez sem hasonló gyönyörűségének. Heather szereti. azért jutott ide. De akkor miért van itt? Miért tágította az érzékeit és meggyőződött arról. Heather mindig az ő védelme alatt állt. hanem úgy érzékelni. Heathert. újra megtenné. fel kellene kelnie az ágyból.

és arcát nézte. és aggódva nézett Catrionára. közben alig várta. A sérülés súlyosnak látszott. Ha visszatér abba a testbe. védtelennek. hogy vele lehet. és hagyja el a világot. hogy elfogadta a szerelmet. – Égeti a láz – szólt Heather. És rögtön a testében volt. amelyet addig ismert. Távolról megint az ágyon fekvő testére nézett. hogy döntsön. . És az iránta érzett szerelme tette ilyen védtelenné.Élet és halál között lebegett. ezúttal határozottabban. Hagyja el a szerelmüket. – Mit tegyünk? Catriona gondterhelt arckifejezése egyáltalán nem csillapította Heather gyötrelmét. akkor Heathert ki öleli és védelmezi? Ki törődik vele? Ki szereti? Nem mehet el. és késő délutánra már attól kellett tartani. Furcsa érzékelését ismét Heatherre irányította. amilyen valójában volt: sebezhetőnek. kétségbeesettnek. Breckenridge az első éjszakán és másnap is jéghideg volt. És marcangolta a kín. ha csak halvány remény van a maradásra. tudta. És ezúttal még sürgetőbben érezte a hívást. hogy induljon végre. hogy mit fognak: együtt tenni. mit kell tenni. A harmadik nap reggelén. napokig tartó szenvedéssel kell szembenéznie. A gyógyfőzetek és kenőcsök ellenére a testi kínoktól vonaglott. Engedje el az életét. amikor felkelt mellette. Ám a láz hatására bőre forrósodott. és a keze meleg volt. Nem kellett sokáig gondolkodnia. de itt az idő. mert azzal. egyszerűen nem mehet el Heather mellől. megnyomorítja a fájdalom. Olyannak látta. hogy megkezdődött a gyógyulás. Ha enged a hívó szónak. az érzelmeiben védtelen lett. akármi az ára. a láz belülről emészti el. Mennie vagy maradnia kell. Akármennyire fáj is a maradás. hogy kinyissa a szemét. azt hitte. azt látta. Halkan beszélt hozzá. Az a sürgető hang újra felszólította. hogy már nem annyira sápadt. Mivel komoly sérülésekkel még nem volt tapasztalata. Egyetlen szót mondott ki: – Nem. ha jobban lesz. Hagyja el Heathert.

Ugyanis folyamatosan emelkedett. aztán jeges vízbe mártott lepedővel borogatták a testét folyamatosan. Az első inas öt perccel később egy vödör jéggel tért vissza. de semmi sem használt. és megborzongott. lefektették a jéghideg lepedőben a padlóra tett matracra. Amint a férfiak hátraléptek és hagyták. Lepedőből rögtönzött hevedert készítettek. nagykendővel betakarózva Catriona is figyelte. és átvette az irányítást. Miután a kastély órái elütötték az éjfélt. de ha nem sikerül levinnünk a lázát. letérdelt és megfogta Breckenridge kezét. és Breckenridge újra az ágyban feküdt. – Jeges fürdő. Catriona kiadta az utasításokat. a kandallótól távol. hogy Catriona csak Breckenridge ajkát figyeli. Minden mást megpróbáltunk. hogy Breckenridge elmerüljön a jeges vízben.fiák a lepedőre tették Breckenridge-et. Heather mellette ült a széken. ahogy alszik. Amint lilulni kezdett. és feltette azt a kérdést. – Most? – Ez volt Heather válasza. Készen álltak. Tehát azt kell tennünk. Catriona utasításainak megfelelően a szoba másik végébe állították. – Tétovázva nézett Heatherre. és beengedték a vízbe. hogy a jeges fürdő készen van. ő a kád mellé lépett. és nézte. Heather a kezét tördelve nézte. Nagy bádogkádat hoztak. Catriona megszólalt: – Kivenni! Most! Heather hátralépett. A kád másik oldalánál Catriona nézte. aztán kurtán bólintott. Éjfél előtt még kétszer be kell meríteniük. hogy Breckenridge-et az ágyból a fürdőbe emeljék át. Catriona karba font kézzel nézett rá. Kiemelték Breckenridge-et. akkor elveszítjük. a fér. – Kockázatos azzal a sebbel. Az ágy másik oldalán a hintaszékben. hogy ne emelkedjen tovább a láza. Azt sem sikerült elérniük. a férfiak odaálltak a kádhoz. Perceken belül megérkezett Henderson két inassal. Catriona és Algaria gyorsan szárazra cserélte a kötést. aztán kiemelni. Néhány perc elteltével Heather rájött. .Előbb jeges borogatást tettek a homlokára. de hiába. . Catriona kiadta az utasítást: – Be kell meríteni. Heather végül összeszedte a bátorságát. Richard lépett be Hendersonnal és két másik férfival. Amikor Algaria bejelentette. Algaria is megérkezett. aztán felemelték.

– Ha vacogni kezd vagy felmegy a láza. még nem. – A pulzusa egyenletes. fogta Breckenridge kezét. hogy hibernálódjon.. aztán hátradőlt. – Megint le kell hűtenünk – sürgette Catriona. és behunyta a szemét. ha a láz ismét felszökik. Kényelmesen elhelyezkedett a székben. hogy megigazítsa magán a kendőt. Felemelte a kezét. mutatva. hogy a test gyógyul. ha nem vitatkozik. Breckenridge keze nagyon forró volt. hogy álljon félre. Annyit nem. A léleknek és a testnek is van védekező mechanizmusa. Catriona megtapintotta Breckenridge csuklóját. azonnal ébressz fel! – Rendben. Valamelyikünknek ébren kell lennie. Heather engedelmesen utat engedett. Nem igazán eszméletlenségbe. Nem sokkal később Catriona felrázta. megigazította a vállán a kendőt. ahogy szerintem történni fog. Megnyugtató szavak voltak számára. mert nagyon sok vért veszített. hogy észrevegye. Amint Breckenridge lehűlve visszakerült az ágyba. és még éjszaka volt... hogy a szervezet felvette a harcot a fertőzéssel. hogy jobban gyógyuljon. hogy. – Javaslom. ha azt mondom. hogy belehaljon. Heather bólintott. ahogy Richard és a többi férfi visszatért. az igazsághoz az áll legközelebb. Sőt éppen annak a jele lehet. A fejét az ágyra hajtotta. mint szeretném. – Miért nem ébredt még fel? Catriona nézte a beteget és halkan válaszolt. hogy felváltva aludjunk. Ám azt hiszem. és figyelni fogja egész éjszaka. Heather tudta. vagyis a tudat képes hibernált állapotba küldeni a testet.. Megismételték a korábbi műveletet. kényelmes testhelyzetet keresett. hogy pihenjen. .amely egész nap gyötörte. és utasította Heathert. hanem nagyon mély álomba. de elég sokat ahhoz. de gyengülésnek semmi jele. – Behunyta a szemét. – Azt hiszem. Heather pislogott. vagy ha remegni kezd. hogy hajnal előtt újra belázasodik. – Heather az ágy fölé hajolt. és jelenleg a testhőmérséklete is normális. Nem olyan erős. és Heatherre pillantott. azért. – Szerintem nem rossz jel. hogy jobb. Friss jeget is töltöttek már a kádba. Két óra múlva Catriona felébredt. Heather visszaroskadt a székbe. ha nem ébred fel. és Richard meg a többiek kimentek. A láz azt mutálja.

aztán a fájdalomtól felnyögött. Élete legsötétebb időszakát élte át a következő néhány napban. Catriona csak hümmögött. A szakács rendszeresen küldött fel ételt. Tudata mélyén ott motoszkált a ki nem mondott félelem. Aztán Breckenridge nyugtalan lett. de nem maradtak sokáig. és Heathert olyankor mindig rémület fogta el. hogy érdeklődjenek Breckenridge vikomt állapotáról. különösen a hosszú éjszakai virrasztásokban. hogy ilyen sok „hibernált” nap után. Lucilla és Marcus időnként benéztek. gyere értem azonnal. Mindennél jobban megnyugtatták ezek a monológok. A ház népe kivétel nélkül segített. Heather felsóhajtott. Bár a jeges fürdőre többé nem volt szükség. sem senki másra. Algaria gondoskodott róla. – Próbálj szundítani. látni akarta Breckenridge szemét. – Visszamegyek az ágyamba. – Felemelte a karját. a szerelem vezesse. mi történik a világban.Catriona vele szemben állva újra ellenőrizte Breckenridge pulzusát. hogy a beteg egyen. amikor szerelmük ragyogott. jelenükről és jövőjükről. hagyta. vagy megint felszökik a láza. aztán Heatherre nézett. Heather bólintott. lerúgta magáról a takarót. mindenki a maga módján. hogy a szíve diktáljon. Richard gyakran meglátogatta és beszélgetett vele. mocorgott az ágyban. – Ha remegni kezd. Catriona volt a legnagyobb segítségre. gyógyuló állapotban van – jelentette ki megkönnyebbülten. amikor visszatér az eszmélete. – Megígérem. Elmondta. Félelmei eloszlatására. beszélt neki a múltjukról. Heather alig hagyta magára. Breckenridge láza időnként felszökött. – Ahogy gondoltam. szinte mindig ott ült mellette. ha tudsz. Jutalmát a harmadik nap vége felé nyerte el. ismét megfogta Breckenridge kezét. Heather a maga részéről nem tudott megnyugodni. hogy felismeri-e. bár amikor már nyilvánvalóvá vált. és folytatta a virrasztást. nem emlékszik sem rá. Nem fogta vissza magát. amikor a szavai láthatóan megnyugtatták a beteget. valahányszor kettesben volt vele. hogy a beteg . A láza reggelnél előbb nem fog felszökni. Catriona elfordult. tudni akarta.

aztán felállt. beszéltünk. Egy idő múlva Catriona rákérdezett: . – Igen. Heather megérezte a szavakban rejlő igazságot. De olyan zűrzavar volt. de azt tudom. hogy ő is hihessen benne. hiszen nem szabad befolyásolnunk. mondd ki az elhatározásodat abban a pillanatban. hogy ami közietek van. – Catriona komolyan a szemébe nézett. hogy a logika és az ész nem mindig alkalmazható a szerelemben. tiszta szívedből hinned kell az álmodban.. Mert hinned kell. – Úgy lesz. de már nem volt veszítenivalója. hogy ma éjszaka gond lehetne véle. a saját ágyában aludt. – Nem hiszem. amilyennek megálmodtátok..állapota javul. Catriona pedig az ágy másik oldalán a hintaszékben ringatózva úgy nézte. olyan lesz. Ám ahhoz. a legtitkosabb gondolatait is látja. és szokása szerint Breckenridge kezét fogta. – Ez fontos. Általában nem mondok ilyesmit senkinek. majd Heather szemébe nézve folytatta: – Nem tudom. A válaszától Catriona mintha megnyugodott volna. Aludj. összehúzta magán a kendőt. hogy minden cselekedetedben. Közös jövő. Bólintott. minden gondolatodban ez vezessen. . hogy fontos. de ti ketten egymásnak vagytok teremtve. amikor Heather szokásos nelyén.. beteljesedik. hogy nem tudom. – Jó – mondta. minden szavadban.. és megállapodtatok a közös jövőben? Heather nem számított ilyen kérdésre. és képes felfogni a szavak jelentését. és lenézett Breckenridge-re. hogy Heather megint azt érezte.Elsimítottátok a nézeteltéréseket. Catriona ezt úgy mondta. – Heather elgondolkodott. Heather. amint felébred. mintha nem volna más választási lehetőségük. az ágy mellett ült. Egy ilyen látogatás alkalmával. Talán a szerelembe vetett hit az egyetlen igazság. – Néhány pillanatig hallgatott. és elmosolyodott. – Ebben az esetben azt javaslom. Azzal sarkon fordult. Időnként benézett megnyugtatni Heathert. Tapasztalta már. – Nem tudom. Nem fog elhagyni téged. – Felsóhajtott. – Legalábbis. és mondtunk egymásnak bizonyos dolgokat. úgy hiszem. miért olyan fontos ez. és az ajtó felé indult. Rá kell bíznod magad erre az álomra. hogy ez valóra váljon. Kockázatosnak tűnhet vakon hinni egy érzelemben. – Mivel Catriona a homlokát ráncolta. folytatta: – Mielőtt a többiek odafutottak hozzánk. mennyire emlékszik abból.

Michael Anstruther-Wetherby közeledett feléjük. – Hogy van? – Sokkal jobban. átöltözzön és egyen. Öt perccel később elegáns. – Nekem is. Honoria. mi történt. Éppen elhelyezkedett a széken. sötét hajú. hogy felváltsa Algariát. Caro lehajolt. Bár a láz csillapodott.Heather látta. azaz St. Caroline Anstruther-Wetherby egyenesen az ágyhoz lépett. Megfogta. mintha azt tudatta volna Breckenridge-dzsel. a beteg kezét nézte. Catriona és Algaria azonban arra számított. – Drágám! Hallottam. a párnára hajtotta a fejét. Heather elmosolyodott. Michael magas. Másnap délután Heather hagyta magát rábeszélni. Összefolytak a napok. hogy ez hamarosan bekövetkezik. azaz Heather legidősebb unokabátyja. hogy megérkezett. – Mondj el mindent. Heatherhez lépett. Michael nővére. hogy frissítő fürdőt vegyen. Felfrissülve tért vissza a betegágyhoz. rendkívül jó kapcsolatokkal rendelkező. és behunyta a szemét. . megmossa a haját. gyengéden megsimogatta. aztán elengedte az ölelésből Heathert. amikor lódobogást és kocsikerék csikorgását hallották az udvarból. mint volt. Heather és Caro megfordult a hangra. Devil Cynster pedig Richard bátyja. A mozdulatlan testet nézve megkerülte a baldachinos ágyat. és Breckenridge kevésbé elgyötörtnek látszott. Bebújt Timothy mellé az ágyba. – Caro! Rögtön felállt. és azonnal jöttem – magyarázta. amelyet Heather nemrég még a kezében tartott. rnég nem nyerte vissza az eszméletét. hogy becsukódik mögötte az ajtó. Devil Cynster hitvese volt a Cynster-klán feje. barna hajú hölgy lépett a szobába. és ismét Breckenridge-re nézett. és magához ölelte. Az aggódása jelentősen csillapodott. karcsú. teljesen elvesztette az időérzékét. Ives hercegnő. Michaellel kötött házassága révén került Caro a Cynster családba. és Algaria a küszöböt lépte át. – Valaki nagyon sietve jött – pillantott rá Algaria. és végiggondolta a beszélgetésüket.

– Rendben. de erről inkább nem mondanék többet.. és folytatta. apád.a politikában aktívan részt vevő úriember szívélyesen megölelte Heathert. – A bátyáid. Vajon miben mesterkedtek? – Hogyan alakult az állapota? – kérdezte Caro. – Gondoltam. Szívből jövő köszönet volt. felöklelte a bika. hanem lökték. Amint kényelmesen elhelyezkedtek. és Heather semmit sem tudott kiolvasni ebből a pillantásból. időrendi sorrendben elmondta. és az ikrek felé nyújtotta a kezét. lehajtotta a fejét. és a kastélyban menedéket találtak. majd felnézett. de aztán Caro bólintott. és milyen nehézségeken ment keresztül ő és Breckenridge. hogy beértek a Vale-be. kis időre elhallgatott. eleget tett a kérésnek. és mindent elmondott részletesen. De hogyan sérült meg? Richard azt mondta. hogy amikor ott ült a karám felső rúdján. Amikor eljutott odáig. – Nagyon hálás vagyok. – Rendben. míg végül viszonylag könnyen elmenekültek. Erre könnyebb volt válaszolni. hogy még többet megtudjon. Devil és a többiek helyett jöttem. úgy gondoltuk. . majd a szoba másik végében álló szófa és karosszékek felé mutatott. hogy „alszik”. megveregette a vállát. ami történt. látta. és Breckenridge a hírek szerint gyengélkedik. Milyen furcsa. Heather megkönnyebbülten behunyta szemét. És az elejétől. Semmit sem hagyott ki. Mivel Caro mindenképpen azonnal ide akart jönni. Amikor elengedte. – Köszönöm. Heather hirtelen megdöbbent. Ám miközben felidézte Breckenridge megsebesülését. miért maradt elrablóival. – Breckenridge-dzsel beszéltünk a jövőnkről. Caro és Michael egymásra pillantott. Michael és Caro nagy figyelemmel hallgatták elrablásának különös és nyugtalanító történetét. Breckenridge-re pillantott. Akkor is megdöbbentőnek találta. amelyre az adott helyzetben nem volt képes. az okokat. jobb. Bátyjai buzgóságát kezelni olyan erőfeszítést és taktikázást igényelt volna. Lady Herford házánál kezdte. ha a többiek Londonban maradnak. nem húzták.. hogy mindent el kell mondanod. Ám azzal a hátránnyal jár. amíg magához nem tér. Michael visszamosolygott rá. de az utána következő események forgatagában kiment a fejéből. Az elején. amíg fel nem tárjuk a valós helyzetet. Részletesen. Michaelre mosolygott.

Mivel egyetlen pillanatra sem akarta őrizetlenül hagyni Breckenridge-et. azt hitte. érzékenyebb lett a Michael és Caro. a többiek – Caro. . Búcsút intett. de még nem múlt el. sőt nevettek is. Richard és Catriona közötti láthatatlan kötelékre. A családban. tudja. hogyan működnek ezek a kapcsolatok. Az adás és elfogadás többnyire szavakon és észrevételeken túli folyamatára. Heather az ágy mellé vezette Carót. – Mivel rám itt nyilvánvalóan nincs szükség. azzal felállt. és ő is felállt. Üzenetet hoztam édesanyádtól és a húgaidtól. Aztán jött a láz. – Ha nincs ellenedre. amely nem engedte felébredni. amit este látott mások házasságából. hogy az elején nagyon hideg volt a teste. Most azonban. – Visszanyerte az eszméletét? Heather is a szoba másik vége felé fordult. Aki ad. azzal elindult az ajtó felé. hogy itt volt. amelyben a házasságok a szerelem szilárd alapjain álltak. Ő is és Algaria is úgy gondolja. de Heather álláspontja letisztult. – Persze – felelte Heather. csak mély. amelyben felnőtt. Látta. nem eszméletlen.Heather elmondta. Az arcát nézte. hogy ezek a hangok kiszabadítják Breckenridge-et abból az állapotból. – Szerencse a szerencsétlenségben. Aznap éjjel Heather egy széken ült Breckenridge ágya mellett. mert ő maga is ilyen szövetségre akart lépni. Sokat beszélgettek. Catriona és Richard – a szoba másik végében vacsoráztak. Michael összenézett a hitvesével. és Heather remélte. megkeresem Richardot. hogy az elfogadást mindig adás előzi meg. Michael. Michael az ágyra pillantott. kicsit itt maradnék veled. meglehetősen komoly vonásait. és mosolygott. közben a reményeire és félelmeire gondolt. mert sokkot kapott. Az pedig feltétel nélküli. gyógyító álomban van. ilyen egymással mindent megosztó kapcsolatot akart létesíteni Timothyval. A láz lejjebb ment. Breckenridge állapota nem változott. – Catriona azt mondja. mások közös életéből. és akkor felébred. – Catriona szerint azért. feltehetően azért. amikor ez történt – mondta Caro. nem társul hozzá semmi kikötés. Arra. hamarosan teljesen elmúlik a láz.

Akkor értette meg. aztán Istenhez és a Ladyhez imádkozott. elkerülhetetlenül viszonoznak minden gesztust. és legjobb tudásommal élem meg. a szeretet minden fölött áll.nem vár viszonzást. és behunyta a szemét. Minden más csak másodlagos a feltétel nélküli adáshoz képest. és feltétel nélkül szeretni foglak életem utolsó pillanatáig. hogy a szerelem. élete sikerének igazi mércéje az. amelyet megtapasztalhatott. ám a párok. Ámen. fogta Breckenridge kezét. ha semmit sem kap cserébe. Előrehajolt. Tudta. hogy vele legyen jövőm. valami megváltozott: megkönnyebbült és erősebbnek érezte magát. Ahogy ezeket a szavakat kimondta. akik így mindent megosztanak egymással. Hű leszek az eskümhöz. hogy szeretsz-e vagy sem. örvendek neki. Megfogta Breckenridge kezét. hová tartozik. feleségül megyek hozzád. hozzá és az iránta érzett szerelmemhez örökkönörökké. Már megértette. . hogy megbecsüli a szerelmet. és halkan kimondta: – Ha visszajössz hozzám. – Ha esélyt adsz nekem. mindegy.

. hogy a lányaink olyanok is lehetnek. A hangja alig hallható suttogás volt. Breckenridge feje megmozdult. És Heather rájött.. Újra az arcára nézett. és mindennél fontosabbnak tartotta. . már hajnalodott. komolyan gondoltam. – Pihenned kell! – Ez parancs volt. – Nincs lázad. Heather úgy gondolta. vajon mire ébredt. Egy pillanatig eltűnődött. De. De kérlek.. – Szépen gyógyulsz. és mámorító megkönnyebbülést érzett. komolyan gondoltad. és Heathgr ezt bólintásnak értelmezte. még ahhoz sincs elég ereje. hogy Breckenridge ezt megértse. de nem akartalak felkelteni. mert Algaria a lelkére kötötte. mintha a baleset meg sem történt volna. Mert én is komolyan gondoltam minden szót – mondta halkan. Heather könnyei potyogtak. és még szorosabban fogta a kezét. hogy enyhe nyomást érzett a kezén. napról napra javulni fog az állapotod. Ahogy kimondta az utolsó szót. A férfi homlokára tette a kezét. – Már egy ideje ébren vagyok. – Azt is. Képtelen volt magában tartani az örömöt. – Rögtön pihenek. de közben mosolygott. – Minden egyes szót komolyan gondoltam. arra ébredt. újra gyógyító álomba merült. Breckenridge elmosolyodott.. Breckenridge felsóhajtott. de a szemét még nem nyitotta ki. – Jó. Constance pedig a fejemet venné. ezt el ne mondd neki! Folyton felhánytorgatná. mint Cordelia? – Ezt hangosan kimonatam?Igen. amit a karámnál mondtál? Hogy igazán velem akarod leélni az életedet? – Igen – felelte Heather. Ezt azért mondta. Elmúlt. – Felébredtél! – kiáltott. aztán Breckenridge-re nézett.HUSZONEGYEDIK FEJEZET Amikor Heather felébredt. az égbolt ezüsttel szőtt rózsapír fénye áradt a szobába. aztán a szeme újra lecsukódott. hogy ne felejtse el rögtön megnyugtatni a beteget. Catriona szerint idővel teljesen felépülsz.

hagyta. hogy Catrionának igaza van. Henderson segítségével fel tudott kelni. – Isten hozta – mondta. hogy Algaria ül az ágya mellett. és felállt. hogy megborotválkozzon. – Most pedig az a dolgod. még sokáig feküdnöd kell. Kicsit hátrébb húzta a széket. Breckenridge nem sokkal dél előtt tért magához. hogy minél gyorsabban gyógyulj. de Breckenridge nem válaszolt. most Richard egyik hálóingét hozta. aki már korábban meglátogatta. Catriona és Algaria a szóba másik végében beszélgettek. Breckenridge az ajtó felé pillantva megkérdezte: – Hol van Heather? Catriona ránézett. Az utóbbi hat napban éjjel-nappal melletted volt. aztán megfürdött. azzal letette a kötést. hogy Breckenridge ezt is hallotta.Heathernek eszébe jutott Catriona figyelmeztetése. – Most aludj. az pedig nem megy egyik napról a másikra. Nem várom el. – Alszik. Aztán eszébe jutott az esküje. Kinyitotta a szemét. mert a vonásai meglágyultak. Csak akkor kelhetsz fel. amikor visszanyered az erődet. de mintha megérezte volna pillantását. – Semmi értelme felöltözni – mondta. felnézett. még mindig fájt minden mozdulatnál. hogy Henderson a frissen áthúzott ágyba fektesse. Én feltétel nélkül mindig szeretni foglak. A beteg fölé hajolt. – Hogy érzi magát? Breckenridge legnagyobb bosszúságára azt tapasztalta. hogy te is szeress. és azt látta. tudta. és bólintott. mint az őszi légy. és a seb az oldalán. Algaria pedig átkötözte a sebet. Szót fogadok. bár gyógyult. Heather elhúzódott. gyógyulj. eleget tehetett a természet hívó szavának. Mivel már újra beszámítható állapotban vagy. – Úgysem tudod elhagyni a szobát. Catriona. elküldtem . Tudta. Életem végéig szeretni foglak. Szeretlek. és szorgalmasan kötögetett. az már nem számít. és gyengéden megcsókolta. Miután ráadták a hálóinget. Amikor lefeküdt. Hiszen meg kell szerveznünk az esküvőt. – Rendben. Sikerült annyi ideig egyenesen megállnia. A kezét megadóan felemelte. hogy olyan gyenge. de még el kell mondanom valamit. – Újra megcsókolta.

– Isten hozott a betegszobában. Vacsorára felébresztem. a fejét a párnára hajtotta. hogy szörnyen hálásnak kell lenned. – Ezért valóban őszinte hálával tartozom neked – felelte fanyar mosollyal Breckenridge. de éppen ebédel. Breckenridge tétován bólintott. hogy visszatartsam őket. és Caro lépett be. Constance és Cordelia rögtön indulni akart. akkor valószínűleg tényleg eltelt hat nap. – Caro mindjárt itt lesz. Azzal. hogy megállják a saját lábamon. és a hintaszékre mutatott. Szólok. még egy ideig be leszek zárva ide. Minden meggyőzőerőmet be kellett vetnem. felkapta a kötését. – Ezúton szeretném közölni veled. felküldöm Carót. és mosolya azt jelentette. megmentettelek attól. Breckenridge visszafeküdt. hogy elégedett a látvánnyal. Amint meghallották a baleseted hírét. Halványkék szemével rögtön a férfi tekintetét kereste.aludni. Hat nap? Ez nem lehet igaz. kopogás hallatszott. hogy nővéreid gondoskodását kelljen elviselned. hogy én jöttem ide hozzád. Ha jól értem. Az ébrenlét határozott javulás az eszméletlenséghez képest. – Valóban. Aztán szélesen elmosolyodott. de előbb nem. hogy intézkedjen. és elindult. valamit mondott neki. – Caro? Ha Caro ideért. Öt perccel azután. Caro is hátradőlt a hintaszékben. nagyon rá tudnak az emberre telepedni. Élénk tekintete a férfi arcát fürkészte. hogy eleinte nem tud sokat enni. – Sokkal jobban nézel ki. Algaria visszatért. . – Tegnap érkezett Michaellel – jegyezte meg Catriona. – Azzal a szoknyáját eligazgatva leült. hogy küldjenek fel egy tálcát. Mit szeretne? Breckenridge farkaséhes volt. – De mivel már teljesen ébren vagy. de tapasztalatból tudta. – Hála az égnek! Jól vagy! Breckenridge felemelte a kezét. azzal visszafordult Algaria felé. Húslevest és kenyeret kért. – Bármennyire szeretem őket. és jelenleg nem vagyok abban az állapotban. hogy szórakoztasson. hogy az ajtó becsukódott mögötte. majd az ajtó felé indult. Algaria jóváhagyta a választását.

hogy végre választottál. – Akkor Londonban voltunk. még hozzá kell szoknia a sebezhetőség és a függőség érzéséhez. és majdnem belehaltam. Caro néhány pillanatig nézte. te igazi védelmező vagy. Hiszen kamasz voltál még. hogy te és Michael tartoztok nekem a múltkori esetért. Igen. majd megkérdezte: – Ő az igazi. akit élete végéig védelmezni akar. biztonságban leszel. és nem sokat tehettünk Breckenridge csak hümmögött. – Csodálatos! Ennek így kellett történnie. – Igen. – Akkor is. ugye? Breckenridge állta a tekintetet. Breckenridge összevonta a szemöldökét. és felnyársalt egy bika. hogy ezt akarta hallani. ha ehhez emberrablás kellett? Caro bólintott. megsebesülök! Mielőtt hozzámentél Michaelhez. Azt hiszem. Breckenridge hümmögött. – Nem tudnék élni nélküle.Caro megértőn mosolygott. hogy észhez térj. – Akkor is. Breckenridge nem igazán volt biztos ebben. – Tétovázott kicsit. És most megtaláltad a hölgyet. – Elhallgatott. Amikor a sorsomra hagytatok. Caro ragyogó mosollyal nézett rá. meglőttek. majd megszólalt: – Örülök. – Akkor nyilván azért menekültél meg. de meg sem próbált vitatkozni. – Elhallgatott. majd mosolyogva folytatta: – Tudod. Határozottan igen. így okkal hihetem. – A mosolya még ragyogóbb lett. Caro felnevetett. amikor Michael és ő Carót próbálta védeni. Heather az a hölgy. hogy bármelyik pillanatban betoppanhatnak. Caro oldalra billentette a fejét. hogy Constance és Cordelia már férjnél vannak. – Visszagondolva azt gyanítom. nem fenyeget az a veszély. és már küldtem is leveleket. valahányszor esküvő közelébe kerülük. Mert Carónak igaza volt. majd hozzátette. – Megígértem nekik. hálát kell adnom az Úrnak. akit életed végéig védelmezned kell. – Sajnálatos módon. . – Amint feleségül veszed. Négy évvel korábban puskával meglőtték. hogy folyamatosan beszámolok nekik az állapotodról. mert sokkal idősebbek nálad. amikor férjhez mentek. Most pedig Heatherrel akarunk összeházasodni. Éppen ideje volt.

Különös ismertetőjele a hideg szeme. És Heather nem tudta megmondani. . nem egészen így van – felelte Breckenridge. Ennyi bizonyosnak tűnik. vajon Henrietta és Mary szintén szóba jöhető célpont. Richard a másikon. – Azt a megbízást adta. hogy betartja a szigorú előírásokat. hogy rabolják el „az egyik Cynstér lányt”. Bő ingben. Legalább rendesen felöltözött.Öt nap múlva felkelt a betegágyból. ebből levonhatjuk azt a következtetést. – Tehát – szólt Michael. ahol ő átvette volna – összegezte Michael. hogy anyagi javaknak nincs híján. velük szemben az egyik karosszékben foglalt helyet Michael. Breckenridge bólintott. selyem házikabátban kényelmesen ült a szófa egyik végén. Catriona és Algaria minden ennél megerőltetőbb testmozgást szigorúan ellenjavalltak. mindegy volt. Richard fészkelődött. és nagy valószínűséggel felföldi nemes. – Miért fontos? – Azért. mert miközben ő és Eliza jelentős vagyon örökösnői. – Sajnos nem eleget. – És ez az ember rendelte meg. – Azt tudjuk. amelynek Richard. – És ha figyelembe vesszük. Angelica nem. Szinte biztosan arisztokrata. de a szobát még csak ritkán hagyta el. – Tehát bármi is az indítéka. nadrágban. Michael gondterhelten nézett. mennyi pénzt költött az elrablására. mert Caro több ruhát hozott magával neki és Heathemek is. Michael és közte meg kellett történnie. azt hiszem. Ezért a megbeszélést. – Magas. Heather szerint ez nagyon fontos tény. határozottan Breckenridge-re nézve –. hogy valami skót. hogy Heathert rabolják el Londonban és vigyék Gretna Greenbe. valószínűleg nem a pénz vezérli. és beleegyezett. – Ami azt illeti. pontosan mit is tudunk erről az aljas gazemberről? Breckenridge arca elkomorult. fekete hajú. Mivel nagyon igyekezett minél előbb visszanyerni szokásos jó állapotát – hogy Heatherrel összeházasodhassanak visszafogta magát. Richard a homlokát ráncolta. Bár újra lejárt a nagyterembe. termetes skót. Breckenridge bólintott. hogy a ház népével étkezzen. a betegszobában tartották. hogy melyiket a három közül.

hogy a terv részeként feleségül akarta venni. és azt is tudta. hogy ne lépjen be a völgybe. sőt Henriettát és Maryt is számítva négy lehetséges célszemély van. az indítékairól pedig még kevesebbet tudunk – összegezte Breckenridge. – Amíg meg nem tudjuk. hogy más. addig ezt valós veszélynek kell tekintenünk – mondta Michael. pénzt kaptak azért. hogy még két Cynster lány tartózkodik Londonban. – Nem hiszem. – Azzal kell foglalkoznunk. Amint meglátta. Tehát mire jutottunk? – Arra. összegezték magukban a tényeket. – Az ember. Ez a férfi okos.– Ezek szerint biztosan nem pénzről van szó – pillantott Richard Breckenridge-re. ki lehet. Fletchert és Cobbinst a nemesúr szabadította ki. előttünk ismeretlen okból volt megfelelő az a helyszín. mi áll az egész mögött. és nem zárhatjuk ki teljes bizonyossággal ezt a lehetőséget. és a bizonyítékok alapján a pénzt mint indítékot kizárhatjuk. majd . hogy igazából fogalmunk sincs. Breckenridge hümmögött. ez a titokzatos úr talán valamelyiküket megpróbálja elrabolni. Heather szép munkát végzett. hogy egy ideig ne mutatkozzanak. sok embert fizetett le. előbb Breckenridge-re. ám ugyanúgy lehetséges. amennyit most tudunk. hogy ez az ember elég okos. mivel kiszedett belőlük mindent. amely számos skót nemesre illik. amit csak lehetett. hogy könnyű volna megtalálni őket. Olyan általános személyleírásunk van. de ezen túl mást nem tudunk róla. – Azt kell feltételeznünk. Lefogadom. gazdag. A három férfi hallgatott. hogy kiszabadulhassanak. aztán rögtön visszamentek délre. hogy Gretna Greent jelölte meg az átadás helyszíneként? Breckenridge arca megrándult. – Lehetséges. Richard bólintott. Breckenridge bólintott. tegnap ért vissza. Ráadásul nem hiszem. – Szerinted van jelentősége annak. hogy többet tudnának annál. Senki. hogy személyleírást adjon a lányokról. és van pénze is. hogy a birtokra értünk. akit leküldtem Gretnába érdeklődni. még a békebíró sem tud hozzátenni semmit a személyleíráshoz. Mivel Heatherrel kudarcot vallott. majd komoran hozzátette: – És azt sem szabad elfelejtenünk. Michael bólintott. Végül Richard szólalt meg: – Ebből többet nem tudunk kikövetkeztetni. hogy eleget tudott a családról ahhoz. hogy eltüntesse a nyomokat. rögtön elvonult.

Ha Catriona nem ígértette volna meg vele. amit a Gazette-ben közzététel céljával fogalmazott. – Már figyelmeztettem Devilt. a Cynster lányokat valamilyen okból támadják. Ő hozzám hasonlóan visszahúzódott a kastélyába Northumbriában. ezt nagyon komoly veszélynek kell vennünk. – Amíg az ellenkezőjéről meg nem bizonyosodunk. Richard a fejét rázta. – Londonban az első dolgunk az lesz. Richard bólintott. ha mi éberen vigyázunk rájuk. de nem tehetjük. Heather megkímélte ettől. hogy nem kel fel az ágyból. Gondoskodni fog róla. akik boldogan segítenének. és amit Heather boldogan jóváhagyott. Michael és Caro előző nap elutaztak Heather közelgő eljegyzésének hírével. Nem kellett vallomást tennie. Michael bólintott. – Akkor diszkréten kell csinálni. Úgy tűnik. hogy a hálájának tanújelét adja. – És talán számos hozzá hasonló nős barátja lehet. amit eddig megtudtunk. amit nem akart kimondani. – És gondoskodom arról. Ezen a fronton minden rendben volt. – Attól még segíthet – jegyezte meg Breckenridge. Breckenridge vállát vont. – Logikus ötlet. amely az elmúlt hetekben olyan nagyon korlátozta a mozgását. – Az igaz. és a szép hölgyeknek sem sikerült kicsalogatni onnan ebben a szezonban. Richard összerezzent. Breckenridge hanyatt feküdt az ágyban. Aznap este végleg levették róla a kötést. Catriona apró öltésekkel varrta össze a sebet. már úton lett volna Heather szobájába. mit kell tenni. hogy benézünk a Grosvenor Square-re. Fel fogom vetíti neki. és nem kellett letennie azt az esküt. Szerintem vonjátok be Wolverstone-t. nem hagyja el a szobát másnapig. Két éjszaka telt el. és gyógyító tudománya kivételesnek bizonyult. hogy a többi lány megfelelő védelmet kapjon. és mindent elmondok Devilnek. – Aztán a két beszélgetőtársára nézett. és a bejelentéssel. hogy a helyzet komolyságát nagyon világossá tegyem. amit nem akart. azt a szóban forgó hölgyek nem igazán viselik majd jól. és ezért végtelenül hálás volt neki. – Már látom. Ő tudja. Nem is kellett kimondania azt a szót.Richardra nézve. és a baldachint nézte. mivel már . – Caro és én holnap elmegyünk – közölte Michael.

Hiszen a szavát adta. megoldotta széles övét. egyetlen dologra koncentrált. hogy nem hagyja el a szobát. Heather azonban megelőzte. Képtelen volt fékezni a képzeletét. – Végig. hogy hirtelen feltámadt mohó kéjvágyában ne . hogy a selyemköntös a válláról a földre csússzon és felfedte. hogyan gyógyul kötés nélkül a seb. hogy senki sem bújhat mellé. Mint korábban. Heather bőrét. Tudta. ezúttal is selyemköntös volt rajta. körvonalazták a házasságukat és a közös életüket. arról nem volt szó. és addig mocorgott. a hang irányába nézett. Mozdulatlanul kell hanyatt feküdnöd. kézen foga Heathert. hogy folytassa életét. és becsukta az ajtót. amíg lovaglóülésben el nem helyezkedett rajta. Türelmetlenül várta. Gyakran tréfálkoztak. Ám abban a pillanatban. Arra kellett figyelnie. Széles mosollyal akarta felemelni a takarót.. Lovagolhat is. kívánatos idomait. de a türelmetlenség és a kielégítetlen kéjvágy ébren tartotta. Meg akarta vizsgálni. és déjà vu érzése támadt. a közeli földeken. Heather belépett a szobába. azt ígérte Catrionának. – Kell? Heather határozottan bólintott. hogy másnap reggelig a szobában maradjon.. hogy nem kel fel az ágyból. Mint korábban. ám lassan finomították elképzeléseiket.. A bőre érintése. és hagyta. hogy Catriona nem örülne. amelyben a sérülése addig gátolta. ha reggel karikás szemmel üdvözölné. és elinduljanak a közös jövő felé. amikor meg akart fordulni. Ám holnaptól szabadon járhat a kertben. és ez egyáltalán nem vált javára. – Nem.. Heather a kezét a vállára nyomta. A tudata azonban.nem érzett semmi fájdalmat. mint az várható volt. amelyhez foghatót még nem tapasztalt. a simogatás felébresztette az emlékeket. Ám Catriona ragaszkodott hozzá. Talán ez nem is volt meglepő. évődtek. karcsú combját átvetette Breckenridge csípőjén. számtalan órát töltöttek beszélgetéssel és tervezéssel. Részt vehet minden olyan tevékenységben. Elégedettsége mögött egyre nőtt a nyugtalanság. Meglehet. Moccant a kilincs. Miközben ezt mondta. hogy aludnia kellene. most is megállt az ágy mellett. Amióta visszanyerte az eszméletét.

a testébe zárta. ezt engedte szabadon megélni. kiáradjon belőle.. és éppen a felső körök legnagyobb kujonja hajlandó engedelmeskedni neki. és szenvedéllyel. hogy ő vezet. azt teszi. Ahogy Heather visszanyomta a párnára. hanem a csókjával beléfojtotta a szót. teljes szívéből. Ez Heather pillanata volt. minden érintésével. hogy felülj. miért akarja feltétlenül megnézni a sebemet reggel. amit kér tőle. semmi olyat nem szabad tenned. . . hogy mozdulatlanul fekszel. Heather nem akart társalogni. Szeresse minden lélegzetvételével. ami azon a másik éjszakán történt. – Azt elhiszem – morogta Breckenridge. amit érez. amivel megfeszítenéd a varratokat. kitárta a szívét és hagyta. talán túl sokat vártak a másiktól. mert különben. hogy rá ne kérdezzen: – Te beszéltél erről Catrionával? Heather elmosolyodott. hogy minden.. Heather pedig az arcán pajzán mosollyal nézte. hogy igazán szeresse. Izgatottság fogta el. Amikor visszahúzódott. Azzal lehajtotta a fejét. hogy át kellett élniük a traumát. Hagyta.hadonásszon. ne nagyon mozogjon. mert minden arról szól. – Ez megmagyarázza. Heather elkötelezettsége a jövőjük mellett most sokkal erősebb lett.Catriona azt mondta. ennek a valóságnak fejezte ki hódolatát. és megcsókolta. Amikor magába fogadta. hogy a szerelem vezesse minden mozdulatában. Lelke minden apró rezdülésével. hogy megerősítse szó nélkül – ám olyan nyelven. amelyet mindketten jól értettek – azt. Breckenridge nem állta meg. milyen testmozgást nem szabad végeznie egy férfinak a te állapotodban. hogy képes volt erre. hogy Breckenridge visszacsókolta.. ez teljesen rendben van. Mielőtt túl sokat gondolkodtak. amelybe Breckenridge majdnem belehalt. amikor elfogadta. – Egyszerűen azt kérdeztem tőle. gyönyörben részesítette. mire gondoltam. minden szívdobbanásával. feltéve. lángoló vággyal meglovagolta. Rögtön megértette. és furcsa örömöt érzett. túl sokat beszéltek. Meg sem szabad próbálnod. hiszen minden félreértést elsöpört Breckenridge önzetlen cselekedete és Heather válasza.. Mindez már mögöttük volt.

a lelkek egyesülése. A szeme nyitva volt. de csak Heathert látta. ragaszkodott hozzá. amikor akarunk – szólt Heather. mert örökre akarta. hogy betöltse és átjárja. és Breckenridge érezte. és akkor megértette. ahol távol vagyunk a tömegtől. hogy regenerálódjanak. és felpillantott Breckenridge-re. Breckenridge azt tapasztalta. – Catriona azt mondja. Izmainak szüksége volt még egykét napra. – Kanyaró! Csodálom. És ismét elvarázsolta a legodaadóbb szeretkezés. kiterjedjen. miközben rajta lovagolt. Bár Breckenridge elég erősnek érezte magát. magyarázatot ad az együttlétünk első szakaszára. élvezte a testét. hogy meglássuk. illünke egymáshoz. Akarta ezt a páratlan lelki közösséget. míg az örvény a mélységbe nem rántja őket. szerelemmel teljes jövő ígéretét szent ereklyeként a szívükbe zárták. Végül valami távoli partra vetődtek. így bármikor visszatérhetünk Londonba. Együtt ragadták meg. hogy mindkettőjüket elsodorták. hogy az érzelmeik olyan erős áramlattá folytak össze. csak a mély. elárassza érzékeiket. Breckenridge a fejét csóválta hitetlenkedve. – Mama és a többiek úgy döntöttek. A gyönyörűséges. amelyben mögöttes szándék nincsen. biztonságban egymás kaijában. de ilyen . Heather hátravetette a fejét. Breckenridge átölelte Heathert. hogy kitöltse őket. Breckenridge megragadta Heather csípőjét. Heather kívánta. így Heatherrel elmentek levegőzni a gyógynövényes kertbe. és ő mellette volt. Ám ezúttal készségesen adta magát bele. a kanyaróm mostanra elmúlhatott. hogy bár a történeted. hálás volt Heathernek a támogatásért. Hagyták. hogy anyád elhiszi az ilyen történetet. Aztán gyengéd csókokkal kibontakoztak egymás karjából. és együtt aludtak el. Magával ragadta a gyönyörű érzés. miszerint felutaztunk ide. őt érezte. Összecsaptak a fejük fölött a kielégülés aranyló hullámai. mi vezérli őket: nem volt más cél.Hagyta. Aznap reggel Catriona felszabadította minden korlátozás alól. És szerette. odaadó és kitartó szerelem. ízlelték a gyönyört. mert még bizonytalan volt az egyensúlya.. hogy a teste megfeszül. akivel karon fogva sétált.

Szeretlek. hogy felhoztál ide gyógyulni. mint egy szárnyát bontogató pillangó. Az igaz. Breckenridge felsóhajtott. Csak a gyengék nem vallják meg a szerelmet. amit csak reméltem. És majdnem elvesztettem. – Mama azt mondja. de elég bölcs volt ahhoz. magabiztos. Heather egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. Amikor az ember élet és halál között lebeg. Az utazásuk alatt és az együtt átélt megpróbáltatások során gyönyörű.. – . – Megint rápillantott magabiztos mosollyal. Az egyik ilyen fontos dolog. Aztán mély lélegzetet vett. a kanyaró fedő történet arra jó volt. És örökké szeretni foglak. könnyű meglátni azt. Amikor hetekkel korábban azon a végzetes éjszakán kiparancsolta Lady Herford szalonjából Heather. sziporkázó hölgy lett belőle. Breckenridge hümmögött. Elgondolkodott. A szeretője. bár már tudod. – Heather Cynster. – És eljegyzésünk híre minden más gondolatot kiűz a fejükből. amit végül megértettem. A leendő felesége. Teljes szívemből szeretlek. amire szükségem van. szívem minden vágya valóra vált. majd folytatta: – Az. – Mi az? Breckenridge megállt. hogy a pletykafészkek nem neszelték meg elszöktetésedet. hogy csak a bolondok és gyávák hagyják a szerelem igazságát kimondatlanul. És mindvégig Heather szemébe nézve gyengéden megcsókolta a kezét. és ami egy csodálatos jövőhöz kell. hadd mondjam ki az én igazságomat. minden rendben van ezen a téren. Heather elérzékenyülve mosolygott. és a lány szemébe nézett. ami igazán fontos. hogy majdnem meghaltam. – Elmosolyodott. Heather a férfi arcát nézte. amíg csak élek. – A történet. olyan volt. – Drága Heather. és gálánsán itt maradtál velem. megadtál nekem mindent. hogy ne szóljon közbe. hogy lábadozásom folyamán szórakoztass. aztán hozzátette: – Gondolom. – Ez nagyon is helyénvaló. Hála neked.hosszú távollétre nem. mindent megkaptam. sok mindent világossá tett.. romantikus fényben tüntet fel téged.

– Az enyém vagy. Eszébe jutott. és lélekben azon túl is. Egyikük sem mondta ki a szót. – Igen. amelyet jobb válasz nélkül hagyni – felelte Heather. amit mond. A Lady sohasem téved. Breckenridge megszorította a kezét. Breckenridge egy ideig hallgatott. és felnézett Breckenridge-re. – Ez talán olyan kérdés. És azt hiszem. Lucilla a testvérére pillantott. – Gondolom. A varázslatot csengő kacagás törte meg. és nézte. és feléjük futottak. – Gyere! Menjünk. és valószínűleg Breckenridge-re. – Összeházasodtok! – sikongatott Lucilla. hogy veled leszek életem minden hátralévő napján. Amikor odaértek. Lucilla és Marcus bújt elő. Mintha a benne kavargó érzelmekre reagálnának. és védelmezlek az örökkévalóságig. amelyet nem kell feltenni. Timothy arrafelé nézett. hogyan történt. az enyémből is. – Már meg akartam kérdezni – szólt Breckenridge –. – Egészen biztosan olyan kérdés. és mindketten az ösvény felé néztek. hogy hátrafelé estél a kerítésről? Aztán teljesen kiment a fejemből.Boldogság ragyogott a szemében. Igen. a jutalom nem marad él. A jövendő férjére. Londonba kell jönnötök az esküvői szertartásra. és bólintott. . Londonban nagy mulatság lesz – mondta Marcus. ahogy távolodnak. Heather ott állt Breckenridge mellett. hogy az ikrek mitől ilyen izgatottak. – Látod? Megmondtam. majd felnézett a kastélyra. Aztán Lucillára pillantott. boldogan szökdécseltek körülöttük. – Mert azt tervezem. és megjegyezte: – Nagyon furcsállnád tőlem. azzal belekarolt a férfiba. amerre az ikrek távoztak. ám a levegőben vibrált közöttük. mondjuk el anyának és apának! A gyerekek az ösvényen egymással versenyezve elfutottak. Heather próbálta kitalálni. Heather Lucilla szemébe nézett. Az örökkévalóságig a tiéd vagyok. hogy minél hamarabb hagyjuk el a Vale-t és néha meglehetősen idegesítő rokonaidat? – Holnap? – pillantott rá Heather. és ha azt teszed. ha azt javasolnám. és elindultak. – Érdekes.

Ma már késő elindulni. – Valóban? – Természetesen. az talán arra késztet. hogy a vallomás. aztán hozzátette: – Ki tudja? Ha megfelelő választ kapok. . – Életünk minden hátralévő napján. megfelelő választ igényel? – Kétségtelenül – mondta Breckenridge. Heather bólintott. Heather felnevetett. amellyel meg tudunk birkózni? – Valóban.– Rögtön reggeli után. hogy újra kimondjam azt a szót. amelyet néhány perce tettél. – Breckenridge Heather kezét gyengéden az ajkához emelte. – Ráadásul ma éjjelre terveim vannak. – Egymásra néztek szerelemmel és megértéssel. – Nem gondolod. – Valóban. – A fejét ingatta. – Ez kihívás? Talán olyan kihívás.

összehasonlította emlékképét azzal a másik képpel. Breckenridge vikomtja. amikor meghallotta a lépcsőn lefelé száguldó lépteket. és magában pohárköszöntőt mondott a párra.... Egy perc sem telt bele. de feltételezte. Újra felidézte benyomásait. Igen. A nagyasszony berontott a terembe. Tulajdonképpen szerencsésnek érezte magát. Éppen olvasta a legújabb híreket. vajon ezúttal mi bőszítette fel olyan nagyon az anyját. inkább a saját érzéseire figyelt. hogy egy férfi kíséri Heather Cynstert a völgybe. amikor látta. Emlékeiben kutatott. hogy a Cynster lányt feleségül veszi. És Breckenridge milyen viszonyban volt a lánnyal. de rögtön megbánta. hogy ezt úgyis hamar megtudja. az a férfi lehetett Breckenridge. és elolvasta a felháborító hírt. aki megrendelte és megszervezte Heather Cynster elrablását. és nem tudott haragudni Breckenridge-re azért. Több mint egy óra volt még ebédig. és elindult az asztalhoz. aki teljesen tönkretette a terveit. – Érdekes – morogta. és arra gondolt.EPILÓGUS Egy héttel később a nemesúr. – Nincs tönkretéve! – mutatott a társasági rovat hírére. töltött magának egy kancsóból sört. így nem vett róla tudomást. A nemesúr nem hallgatta az anyja dühöngését... – Az az átkozott nőszemély eljegyezte magát Breckenridge-dzsel! A nemesúr kézbe vette a londoni lapot. Belegondolt. belépett a kastélya nagytermébe. hogy londoni napjaiból mire emlékszik Breckenridge-ről. ez borzasztóan dühítő! Ez. Am inkább á pohárszéken heverő előző napi Edinburgh Gazette-et vette kézbe. hogy a dolgozószobájában tölti addig az időt. lecsapta az előző napi London Gazette-et az asztalra. A szokásos udvarias fogalmazású szöveg tudatta. A hang forrása szerencsére elég távol volt. – Érdekes? Nem érdekes. A kupájáért nyúlt.. és amikor a fia mellé ért. Sok . hogy mit érzett azzal a férfival kapcsolatban.. hogy Heather Cynstert eljegyezte Timothy Danvers. ezért inkább folytatta az olvasást.. amikor dühös sikoltás törte meg a csendet.

De tudomást szerzett a kehelyről. hogy a becsülete tönkre legyen téve! De nem ez történt. mi történt Heather Cynsterrel. Tehát mit fogsz tenni? A nemesúr nem sietett a válasszal. hogy megmentsen mindent. – Javíts ki. Közelebb hajolt hozzá. drága gyermekem – mondta gúnnyal és megvetéssel a hangjában –.szerencsét kívánt nekik. – Meg kell elégednie az egyik húgával.. hanem nagyot kortyolt a sörből. milyen árat kell fizetned nekem. de kezdesz kifutni az időből. és legyen átkozott. hogy tegyen. Most pedig a kezében van az a rendkívül becses tárgy. Az anyja még közelebb hajolt hozzá. Amikor azt várták. ha tévedek. és gondoskodj róla. – Az lett volna a feladatod. A nemesúr felemelte a fejét. hogy hozd ide. amikor két kócos . azt tegye. Ők legalább megúszták ezt a rémálmot. A kehelyre szüksége volt. Hangos csapódással nyílt a torony egyik ajtaja. de tudod. és erre a célra bármelyikük megfelel. és eltökélt szándéka továbbra is magánál tartani. de a nemesúr elhatározta. amit ő akar. ami kedves neki. hogy tűvé tegye a kastélyt az aranykehelyért. A nemesúr pontosan tudta ezt. Igaza volt. mint teljesíteni a mániás követelést. – Te! – mordult anyja. Mégis megengedte magának. hogy megtudják. hogy azt a visszatérő fantáziáját dédelgesse. nem hagyja. De azt is tudta. hogy nincs más választása. Az anyja sohasem volt képes rákényszeríteni a saját akaratát. ahogy akarja. Most hozzámegy egész Anglia legjobb partijához! Vele kudarcot vallottál.. hogy rávegye a fiát. minden pillanatot arra használt ki. Inkább ülve közönyösen vállat vont. arról. Nem alkuszom. miszerint megmondja az anyjának. amivel elég hatásosan visszazökkentette a valóságba. Apró lábak csattogtak a kőpadlón. letette a kupát. és a mutatóujjával megbökte a fia karját. hogy anyja lássa rajta. és megragadta a kínálkozó lehetőséget. A kívánsága és a szenvedélye beteges volt. ahogy az apját sem tudta befolyásolni. Valamelyik Cynster lány volt az alku tárgya. milyen jeges félelem tört rá a gondolatra. hogy mi a tét. hogy milyen fontos neki. amelyet az anyja eldugott.

mint mindig. Sokat adott volna azért. Az öt. és fiára még dühösebb. A nemesúr együtt nevelkedett az unokatestvérével.fiúcska szaladt be. hogy hangjában megjelenjen a végtelen düh. amelyet anyjával való szóváltása okozott. hogy a fiúk megérezzék. három spániel loholt mögöttük. és a kicsikkel foglalkozott. ez volt az alkunk. de ennek nem adták semmi jelét. Én tartom az ígéretemet – mondta. Őszinte reménnyel és várakozással néztek a világba. Nem hagyta. Elgondolkodva megsimogatta Gwarr fejét. Láthatták a nagyasszonyt is mellette. mert jobban megérezték az elfojtott érzelmeket. az arckifejezése. és felzaklassa őket. A nagyasszony feszülten egy lépést hátrált.. Örvendezve futottak át a termen. mert elfordult tőle. mint a kisfiúk. Amikor a fiúk meglátták. A nemesúr felsóhajtott. hogy mindenből a legjobbat kapják az életben. Egymás szavába vágva beszéltek. és az anyjára nézett. amelyet az anyja cselszövése váltott ki belőle. komor volt. A nemesúr erőt vett magán. A nagyasszony szeme összeszűkült. Nem akarta. A nagy faliórára nézve látta. aztán az ölébe ültette mindkét fiút. – Az egyik Cynster lány idehozva. az arcukon széles mosoly terült szét. asszonyom. – De ön is tartsa be. aztán az ölében ülő fiúkra figyelt. aztán sarkon fordult. A nagyasszony dühös volt a fiúkra. mert félbeszakították a beszélgetést. Krista már halott. hogy még van fél óra ebédig. és a mosoly lehervadt az arcáról. Csak ők maradtak egymásnak. Scanlonnal tett délelőtti kirándulásuk legérdekesebb pillanatait mesélték el.és hatéves fiúk maradtak utánuk. A kutyák nyüszítve lapultak. hogy sikerüljön kordában tartani a lelkét marcangoló dühöt. ezzel gyakorlatilag tönkretéve. de Mitchell és a drága felesége. Az anyja szemébe nézett. és a vadőrrel. Kedves elevenségük eloszlatta azt a jeges borzongást. Azért küzdött. A legöregebb kutya. A nemesúr dühe elszállt. és elvonult. hogy a mellette álló asszony a fiúk jövőjét is veszélyeztetni meri. felléptek az emelvényre és a nemesúr elkapta őket. és közönyösen vállat vont.. sötét szemét a nagyasszonyra szegezte. a nemesúr és az anyja közé ült. aztán a fiúkhoz fordult: – Kimenjünk megnézni a lovakat? . Gwarr. Mitchell-lel.

Később majd elgondolkodik azon. . hogy elrabolja Eliza Cynstert. hogy miért kell megtennie. Előbb azt kell tisztázni.