You are on page 1of 345

BRECKENRIDGE VIKOMT, A MEGMENTŐ

GABO

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Stephanie Laurens: Viscount Breckenridge to the Rescue Avon Books, An
Imprint of HaxperCollins Publishers,
New York, 2011
A HarperCollins Kiadó engedélyével.
Fordította: Bozai Ágota
Könyvterv: Maium Stúdió
Szerkesztette: Daróczi Péter
Copyright © 2011 Savdej Management Proprietary Ltd, Hungárián translation
© Bozai Ágota, 2015 Hungarian edition © GABO Kiadó, 2015
Minden jog fenntartva. A könyv bármely részletének közléséhez a kiadó
előzetes hozzájárulása szükséges.
A regényben kitalált személyek, helyek és események vannak Valós
eseményekkel, helyekkel, valaha élt személyekkel a hasonlóság csak a véletlen
műve lehet.

Kiadja a GABO Könyvkiadó www.gabo.hu
Felelős kiadó: Földes Tamás Felelős szerkesztő: Solymosi Éva
ISBN 978-963-689-924-0

Megállt, és visszanézett a folyosóra. Még mindig üres volt. így
bizonyosságot nyerve meg akart fordulni, hogy kilessen a sarkon...
Izmos test bukkant fel hirtelen, és a lánynak ütközött.
Heather hátrahőkölt. Erős kéz ragadta meg, szorosan tartotta.
A lány szíve a torkában dobogott. Felnézett, de csak sötétséget látott.
Szólásra nyitotta az ajkát...
És akkor egy tenyér tapadt a szájára. Acélos kar fogta olyan erősen,
hogy moccanni sem tudott.
Felkavarodtak benne az érzések. Erős, meleg férfitestet, kemény
izmokat érzett.
Aztán cifra káromkodás ütötte meg a fülét.
És akkor rájött, hogy ki kapta el.
A pániktól és a rémülettől megfeszült a teste, de aztán a
megkönnyebbülés mindkettőt elsöpörte, és Heather gyengének érezte
magát. Nagyon erős volt a kísértés, hogy belesimuljon a férfi kaijába,
hálásan odabújjon hozzá, de megrémült a saját érzésétől, és a teste újra
megfeszült.
Breckenridge lehajtotta a fejét, hogy a lány szemébe nézhessen, és a
foga között sziszegve megkérdezte: – Mi az ördögöt csinál itt?

PROLÓGUS
1829. február

Csendes volt a kastély. Semmi mozgás. Odakint havas volt a táj; fehér
hótakaró borított völgyet, hegyet, tavat és erdőt.
A fegyverteremben ült, az egyik kedvenc búvóhelyén. A fejét
lehajtva erősen összpontosítva az aznap használt fegyvereket tisztogatta.
Aznap megenyhült az idő, és egy kis csoporttal kimerészkedhetett.
Elegendő friss húst hoztak haza, hogy a kastély lakóinak egy hétig, vagy
még tovább is elég legyen. Ebben némi örömet lelt.
Húst legalább tud szerezni.
Határozott léptek zaját hallotta. Minden elégedettsége szertefoszlott.
És ami a helyébe lépett... képtelen volt megnevezni a düh, csalódottság
és rettegés elegyét.
Az anyja vonult be a terembe.
Csak ült az asztalnál, fel sem emelte a fejét.
Az anyja a középen álló nagy asztalhoz ment, ahol ő ült.
Érezte, hogy figyeli, de sztoikus nyugalommal folytatta a
megtisztított puskák összerakását.
Az anyja törte meg a csendet. Az öklével az asztalra csapva
előrehajolt és rámordult: – Esküdj! Esküdj, hogy megteszed! Esküdj,
hogy elmész délre, elrabolod az egyik Cynster lányt és elhozod ide,
hogy bosszút állhassak.
Nem válaszolt rögtön. A szándékos lassúsággal általában valódi
természetét rejtette el, így jobban tudott uralni másokat. Ám jelen
esetben az anyja úgy mesterkedett, hogy ne kerüljön a befolyása alá, és
ez olyan jól sikerült, hogy ő került fölénybe.
Ez fájt neki.
Sok „ha” visszhangzott a férfi fejében. Ha jobban figyelt volna anyja
zavaros beszédeire, korábban észrevehette volna ezt az összefüggést?
Vajon elég korán ahhoz, hogy közbelépjen, és leállítsa? Az anyja ilyen
volt, ameddig vissza tudott emlékezni, tele sötét gondolatokkal, a lelke

semmi értelme tiltakozni. egy pillanatig állta az anyja pillantását. mivel az asszony a férjének mindig a jó arcát mutatta. hogy bosszút állhass. Túlságosan megszokta az anyja tombolását. – Idehozom az egyik Cynster lányt. – Kényszerítette magát. aztán kurtán bólintott. amelyeket az anyja hallani akart. – Igen. hogy kimondja azokat a szavakat. Felemelte a fejét. amely alatt nem látszott a keserűség. olyan áthatolhatatlan maszkot. Úgy látszott. hogy az anyja leikéből elpárolog ez a sötét gyűlölet. Az apja sohasem látta tisztán a felesége jellemét. hogy ennek most ő és mások fizetik meg az árát. Semmiféle érzelmet nem mutatott. anyám. és a tekintetük találkozott. már régen nem figyelt rá. Am a méreg még pusztítóbban bugyogott fel belőle. Az apja halálakor remélte. . megteszem. Ám túl késő már megbánni bármit is.mélyén perzselő bosszúvággyal.

Vagy olyan eladósorban levő lány. mintha nem vette volna észre. Egy távoli sarokban megemelkedett egy nagyon divatos frizurájú. Mert ő mindenképpen úgy tesz. Az ilyen hölgyek nem kimondottan fürgék. Heather Cynster tudta. és tegyen úgy. nyilvánvalóan mindegyikük a figyelméért versengett. – A fenébe! – A fogsorát önkéntelenül csikorgatta. Heather Cynster őszintén kívánt nekik sok szerencsét. Volt. amelyet többnyire sokkal idősebb és megfontoltabb férjük nyújthat. volt. Éles. London Amint betette a lábát Lady Herford szalonjába. A vendégek többsége idősebb volt nála. hogy a helyiségben lévő legszebb. de nem is ártatlanok. mintha nem vette volna észre a férfit. ha a jelenlévők között lett volna hajadon. kudarcra van ítélve.. legalábbis a hölgyek.. Inkább a meglepően nagy társaságot nézegette. akit nem. hanem három káprázatosán szép hölgy volt. és sorra vette a lehetőségeit.ELSŐ FEJEZET 1829. miközben rezzenéstelen arccal mosolygott. mintha meg sem látta volna őt. Lady Herford estélyei elsődlegesen az előkelő. döbbenetesen jóképű férfi olyan áthatón néz rá. Heather eltökélten száműzte Breckenridge-et a tudatából. Breckenridge mellett nem egy. akit ismert. hogy Breckenridge térjen észhez. miszerint megfelelő férjet talál magának. március Wadham Gardens. és imádkozott. de unatkozó matrónáknak szóltak. ahol éppen állt. de meglepőnek találta volna. Am ezek a hölgyek általában már megajándékozták a . gesztenyebarna szempár szegezte Heather Cynstert arra a helyre. sötét fej. Vagy özvegy. Lady Herford vendégeit. és sikerült tovább mozdítania tekintetét. mint Heather. hogy legutóbbi terve. akik vidámabb társaságra vágynak annál.

hogy a hőn áhított férfiú nem azokban a körökben mozog. miközben Heather elvileg a Dover Streeten a szobájában az ágyat nyomta. A valóságban azonban Heather nyugodt magabiztosságot mutatva kecsesen elvegyült a tömegben. hogy a szűkebb társasági körben nyomasztó hiány mutatkozik hősökből. ami elég nyomós érv volt. Évekig ezekben a finom társaságokban kereste a hősét – azt a férfit. Eliza ezért Lady Montague báltermében volt. mivel Heather egyedül érkezett az estélyre. és ha szükséges. Az egybegyűltek rövid felmérése alapján arra a megállapításra jutott. így kocsival könnyen meg lehetett közelíteni. Szerette volna. szalonjaiban és ebédlőiben tervezett felfedező körúton. a Mayfair negyedhez elég közel. drága ruhák – kitűnő választás volt Lady Herford estélyét első helyre tenni az előkelő társaság krémjének báltermeiben. ezért a húgaival. hogy az urak többsége is idősebb nála. hogy a hős az ő társaságát keresné. és aki a cinkosa lehetett volna. de a húga. akik a házassági piacon parádéztak. éjszakáikat pedig többek között szerencsejátékokkal és szoknyavadászattal múlatták. de úgy vélte. és házasságot ígér –. és hasonlóképpen undorral töltötte el az. ha valaki vele tart. Az előkelő társaság minden tekintetben teljesen partiképes agglegényei közül nagyon sokan inkább távol tartották magukat minden kedves. Legtöbbjük a harmincas éveiben járt. Mivel kicsi volt a valószínűsége. ami meglehetősen felbátorította. bár úgy tett. mint Lady Herford estélye. Inkább olyan eseményeken töltötték az estéiket. és stílusukból ítélve – divatos. Magára vonta a figyelmet. fiatal hölgytől. Bájosan mosolyogva lépkedett le a lépcsőn a szalonba. tapasztalt . aki csak egy évvel volt fiatalabb nála. Lady Herford villája viszonylag új építésű épület volt. minden bizonnyal a férfiak rejtőzködő csoportjához tartozik. Heather biztos volt abban. és a többségük többet élt Heather huszonöt telénél.férjüket egy-két örökössel. hogy neki kell keresnie az illető úr társaságát. hogy az fel ne tűnt volna az anyjuknak. hogy a hőse létezik valahol. Eliza. akkor levadászni. ám arra a következtetésre jutott. mintha nem venné észre. hogy értékelő pillantások. Primrose Hilltől északra. aki szó szerint leveszi a lábáról. meglehetős luxussal. Elizabeth-szel és Angelicával folytatott élénk és hosszas viták után úgy határozott. Érezte. Meg kell találnia. de ketten egyszerre nem színlelhettek fejfájást anélkül. elegáns. bájos.

uram. Ön pedig? – Miles Furlough. szív alakú dekoltázzsal és kis buggyos ujjal. hogy tudja. mi történik. és az útjába állt. a társainál bátrabbnak bizonyult. nem is tudta. és a megszokott. Heather megállt. – Nagyon élénknek tűnik a társaság – jegyezte meg.. ugye? – Igen. aztán erős kéz ragadta meg a könyökét. Heather nem tudta eldönteni. azaz Breckenridge vikomtja – Heather végzete – úgy határozott. amelynek finom rojtjai csupasz kaiját csiklandozták. kilépett két hölgy közül. ugyanis elemi erővel bizsergett a nyakszirtje tájéka. elegáns mozdulattal meghajolt. nem hagyja.tekintetek pásztázzák a teste domborulatait jól kiemelő borostyánszínű selyemruhát.. előbb-utóbb rá fog jönni. – A mély hang a feje fölött harsant. – Miss Cynster. Életkora miatt nagyobb szabadságot élvzett a ruhaválasztásban. A társalgás egyre hangosabb lett. büszkén összevonta a szemöldökét Az úr mosolygott és kecses. a férfit. hogy tetszik-e neki ez a mosoly. A tekintetét ismét Miles Furlough-ra emelve megkérdezte: – Őladysége összejövetelei általában ilyen élénkek? Furlough elmosolyodott. Még a lélegzete is elakadt. – Először van itt? – Igen. kedvesem – felelte. a tekintetük találkozott. – Azt hiszem. hogy nem viselkedik ésszerűen. mint a jelenlévők némelyike. és miközben felegyenesedett. – felelte Furlough. aki szintén figyelte őt és vonzónak találhatta. mert az este az évszakhoz képest meleg volt. Heather mintha figyelmeztetést kapott volna. Azért választotta ezt a ruhát. és a kocsi a bejárat előtt várta. mégis magára vonta a férfiak tekintetét. Timothy Danvers. . ezért csak egy elegáns sötétzöld és borostyánsárga Norwich selyemstólát vett fel. Ő akarta kiválasztani. Heather körülnézett. igyekezett nagyon magabiztosnak és határozottnak látszani. Perzselő forróság árasztotta el testét az érintéstől. és hirtelen Heather háta mögé nézett. Nem kellett hátrapillantania. Az egyik úriember. zavarba ejtő hatással volt rá. – Furlough. bár egyáltalán nem mutatott magából olyan sokat. ám helyébe szinte azonnal szédülés lépett. hogy más válassza őt.

A vikomt felkísérte a lépcsőn. kissé szomorúan. Bárcsak kevésbé zsúfolt helyen találkozhattunk volna. de nagy indulattal. van valami. Ám ebben a környezetben Breckenridge – a ház asszonyának és a többi hölgynek a nagy kedvence – előnyben volt.. – Eresszen el! – súgta Heather fojtott hangon. hogy szívesen fogadta a felbukkanását. hogy ennek ellenére reméli. nem csinál botrányt. Furlough arckifejezése arra utalt. öregfiú. és a fülébe súgta: – Mi az ördögöt keres itt? . Talán majd legközelebb. hogy a kisasszony igyekszik megtörni az elbizakodottságát. közelebb hajolt hozzá. a vikomt még szorosabban megmarkolta a könyökét. és elvegyült a tömegben. Furlough vonakodva biccentett. – Természetesen. amikor a kisasszony egy lépcsőfokkal feljebb volt. hogy Breckenridge-re zúdítsa. – Ha az önbecsülésnek csak a szikrája megmaradt önben. az ajtó pedig nem volt messze. – Miss Cynster. – Micsoda. – Remélem. Breckenridge mintha meg sem hallotta volna. sőt éppen ellenkezőleg.Heather tudomást sem vett a gerincén végigfutó kellemes bizsergésről.. Furlough a tekintetét Heatherre emelve mosolygott. Lehetetlen volt neki nemet mondani. és szépen a bejárathoz sétál. ami arról árulkodott volna. hogy ezt észlelte egyáltalán. Heather nem volt biztos abban.. Heather bosszúsan felsóhajtott. amit meg kell beszélnem Miss Cynsterrel – szólt. és vezette a tömegen át. Kihasználva a pillanatot. egyenesen Furlough szemébe nézve. – Búcsúzásul fejet hajtott. legalábbis igyekezett nem mutatni – ezt az érzékenységét sebezhetőségnek tekintette. Am mielőtt összeszedhette volna érveit. Semmi sem volt hangjában.. Vezette. – Breckenridge. sőt feltűnés nélkül tolta abba az irányba. megérted. aztán lassan elfordította a fejét és visszafogott. Breckenridge egy pillanatra sem vette le tekintetét Furlough-ról. és határozottan megvetette –. Heather döbbenetében próbált megállni. mégsem kell engednie. szolid pillantással a hang irányába nézett. – Ha megbocsátasz.

hogy a kisasszony tekintete ... – Nem a szalonban. Nem is említve Luc. Annak ellenére.. – De. Most azonnal. kékesszürke szempár. ösztönös félelmet érzett.. hogy lenézzen a hölgyre. ha megtudnák. hogy láttam önt ebben a bűnbarlangban. és Michael? Nem.. sértetlenül. ott talán még nem. mint bármelyikük. és sikertelenül próbálta kiszabadítani könyökét. Arcát nézte. várjon. amikor a közelében van. is fáradjon a válasszal – szólt a vikomt. és ugyanolyan durva.. – Semmi oka beavatkozni – szólt Heather. mint ők. és már látta a bejárati ajtót. Kiértek a szerencsére néptelen. elfojtott haraggal a hangjában. oszlopos verandára. – Hátrapillantott a férfira. és szemet hunytam fölötte? Heather felmordult. – Van fogalma róla. Lady Herford háza aligha nevezhető bűntanyának. haragos. mit tennének velem az unokanővérei – a fivéreiről nem is beszélve –. finom vonások. Martin és Gyles Chillingworth-öt. Breckenridge akadálytalanul.. De nem járt beljebb a házban. ami a szalonban történik. mi van Caróval és a nagynénikkel. A szavak felébresztettek benne valamit – a férfi szándéka nyilvánvalón ez volt –. kisasszony. Mire Heather lerázta magáról ezt a félelmet. érintetlen szűzként. Épen.. sötét szempillák. – Nem.. Elhiheti nekem. – Ne. Távozik. kötekedő alak.. hogy az bizony bűnbarlang.Fogcsikorgatás hallatszott. – Túlreagálja a dolgot.. – Ön is ugyanolyan szabados szellemű. – Egyet talán. Breckenridge ezeket a szavakat nem mondta ki. hogy nagy ívben elkerüli. ugyanis bizonytalan. és a vikomt végre megengedhette magának. – Semmi kivetnivaló nincs abban. De mind a hatot? Szerintem nem. tökéletes ovális forma.. és minden sietség nélkül vezette az előcsarnokban tolongó vendégek között. – Nem érdekel. milyen ostoba dolgot vett a fejébe. és a lista folytatódik? Az elevenen megnyúzás kevesebb kínnal járna. Breckenridge jól ismerte ezt a hangulatát – Heather mindig ilyen. de most nem volt más választása. Általában úgy reagált volna. Akár őket is kikísérhetné.

és hazaküldőm. de nem hátrált meg. Egyenesen Heather szemébe nézve kijelentette: – Ha sikolt. mi járhatott a fejében. És még ott volt a karcsú test hatása. a vikomtban legalábbis. és eleve kudarcra ítélt megfélemlítési szándékkal tornyosuljon a kisasszony fölé. és semmi jelét nem látta annak. Ez a baj Breckenridge-dzsel – egyszerűen képtelenség megállapítani. hogy minden mozdulata olyan gondolatokat ébresztett az emberben. és teljességgel kifürkészhetetlen volt. Heather elbizonytalanodott. – Nem tudná megtenni. ami a régi időkben háborúkat robbantott volna ki. mi jár a fejében. – Próbálja ki. hogy elájult. és a történetnek ezzel vége. és erős késztetést érzett. és elég gyors volt. csak a saját pillanatnyi örömével. sikítok. vontatott hanghordozásáról Heather azt gondolta. mégis olyan kecsesség áradt belőle. A lassú. Nézte a férfit. A vikomtnak a szeme sem rebbent. Breckenridge arcvonásai megmerevedtek. aki nemigen törődik mással. amely még jobban kiemelte teste karcsúságát. kénytelen leszek behúzni egyet a csinos állába. a keze ökölbe szorult. Olyan elegánsan élvhajhász nemesember volt. A görög istenre hasonlító markáns arca. majd beteszem egy kocsiba. rezzenéstelen. hogy megelőzzön mindenkit. ígéretével. az öltözék szabása. Heather szeme résnyire szűkült. az érzékiség. kisasszony. erős ruganyosságát. inkább nyúlánk volt. hogy ökölbe szorítsa a kezét. – Ha erőszakkal próbál kényszeríteni. – Ön most hazamegy. . Heather szeme tágra nyílt a csodálkozástól. amelyeket nem illene részletezni. Breckenridge elvesztette a csatát. Életteli arc volt. volt valami ebben az arcban. amelynek alig tulajdonított jelentőséget. hogy mindez csak a látszat.meglehetősen dühös volt. Breckenridge szemébe nézett. kiugró arccsont és szögletes áll. én pedig mindenkinek azt mondom. szinte közönyös. Megjelenésének minden eleme ezt a képet mutatta: a ruházata.. ön ettől elveszti az eszméletét. mert csak Furlough volt képes kiszakadni a megpillantása okozta csodálatból.. Azért nem vették körül rögtön a szalonban. arisztokratikusan higgadt.

a magány. Breckenridge pedig Lady Herford házának oszlopcsarnokából figyelte. hogy a férfi figyeli őt. ahol szülei kocsija állt a sorban. Heather vonakodva intett a Wadham Gardensnél sorban álló kocsik felé. ő is hazasétál... – Képes vagyok megtenni ötven lépést segítség nélkül – mondta sértődötten. és tehetetlen.. milyen illetlen éjszaka egyedül utazni Londonban. Mint mindig. – Csak hagyjon már békén! Azzal a fejét felszegve sarkon fordult. biztosra vette. biztosra vette. Breckenridge csak bólintott. hogy elindult. – Hogyan jutott el ide? – tette fel a kérdést a vikomt. – A szüleim kocsijával. hogy Heather legjobb esetben a mindenbe beleavatkozó unokabátyjának. Azt azonban tudta. ő tíz évvel és millió éjszakával idősebb nála.. – Meg ne próbálja! Kitört belőle a kétségbeesés. és ez tönkreteheti a tervét. ahogy a kocsi felé lépdel. ha Heather közelében volt. és mielőtt kioktatna. és levonult a lépcsőn. – Pompás – morogta Breckenridge. Tudta. hogy semmit sem tehet ellene. hogy Breckenridge elmondja a fivéreinek. Fogalma sem volt.. az üresség és a múló idő gyötrő érzésé. – Odakísérem. . majd jobbra fordult a járdán arrafelé. amikor Breckenridge vikomttal keresztezték egymást az útjaik. mert dühös volt. Bár kívülről ez nem látszott. A düh könnyeit elfojtva egyenes tartással lépkedett előre.. Heather elrántotta a karját. és nézte a kisasszonyt. És ismét a kisasszony könyöke felé nyúlt. Az éjszaka hűvös levegőjétől talán kitisztul a fejéből ez a nyugtalanító. és ami túl kínos lehetne. Gyerekesnek érezte magát. dacos. amely – amíg a márki közbe nem avatkozott – annyira ígéretesnek tűnt.hogy nem fogja pontosan megtenni. rosszabb esetben ugyanilyen nagybácsinak tekinti. hogy a kocsis évtizedek óta a családom szolgálatában áll. közlöm önnel. hogy az előkelő társaság hölgyei közül miért éppen Heather Cynster van rá ilyen hatással. felzaklató érzés. Amint meggyőződik arról. amely mindig elfogta. Dühös pillantást vetett a vicomtra. Heather huszonöt éves. de remegett a haragtól. hogy Lady Herford szalonjában látta. amit felvázolt. ahogy élete megrontója a biztonság felé sétál.

hogy lealacsonyodott.erre gondolni. egy férfi szállt ki gyorsan. Caroline esküvőjén. és mielőtt a Cynster fiúk megházasodtak. és lelassított. aki Michael Anstruther-Wetherbyhez ment feleségül. a kedvére tenni. – Húsz méter? A fenét! – Inkább ötven. mennyit ér a mosolyuk. Ám a férfiak már a hintóba szálltak. amerre Heather lépdelt. ugyanazokban a körökben mozogtak. aki a Cynster klán királynője. Döbbent kiáltását elfojtva a kocsijukhoz cipelték. ám Breckenridge már régen megtanulta. Michael Anstruther-Wetherby a fivére Honoriának. értelmetlen. hogy a kocsis küszködik a lovakkal. kéjes sóhajtásuk. és betuszkolták. vagyis inkább kevesebbet ér. Múló. gondolta Breckenridge. még mielőtt az üldözés eszébe jutott volna. Honoria férje tehát Heather legidősebb unokabátyja. Egyre inkább úgy érezte. ezek a nők kihasználták őt. A kocsi az első .Az ő élete valahogy értéktelen. Bár Breckenridge először azon a derűs napon Hampshire-ben találkozott először Heatherrel. Nem igazán akart Heath. és elindult. A hintó eltűnt a Wadham Gardens kanyarban. rangja szerint St. A hintó ajtaja hirtelen kivágódott. Devil Cynster. mint amennyit érhetne. akik egymással versengve igyekeznének szórakoztatni őt. Egy másik férfi a kocsis mellől ugrott le.. A két férfi egy szempillantás alatt átsurrant a járda mellett álló kocsik között. – Hol a pokolban van a kocsija? Alig hagyták el a szavak az ajkát. és a kocsis a lovak közé csapott. Ives hercegné. A háztól balra egy kocsi kiállt a sorból. Breckenridge látta. Négy évvel korábban ismerkedtek meg a mostohaanyja. és megragadták Heathert. Nézte. nagyon hasonló volt az érdeklődési körük is. önámító kapcsolatok. aztán arra nézett.. ahogy a holdfény megcsillan Heather aranyszőke haján. amikor egy hintó Heather mellé ért. – Hé! – Breckenridge kiáltására a kocsisoron egy másik kocsis figyelt fel. több mint egy évtizede ismerte a Cynster unokafivéreket. Breckenridge lerohant a lépcsőn. Voltak hölgyeK a társaságban.

– És a többieket is. bár a kocsi hosszú távolságokra szánt hintó volt. – Engedje át! A család barátja vagyok. amennyire merte. hogy lássák. Mivel a két rekete Cynster-ló volt.. – Ott! – kiáltott James hátulról. a kocsi a következő téren jobbra fordul. A kocsis és James is előrenéztek. A két fekete lovat az Avenue Roadra hajtotta. ahová a másik kocsi. de ez a két név elég. amelynek kocsisa döbbenten bámult az emberrablók után. uram. – Igenis. őlordsága. Több fáklya világította meg a négyes kereszteződést. Breckenridge elérte a kocsit. – Igenis. Szerencsére nem nagyon volt forgalom.. Mindhárman előrenéztek. hogy arrafelé valamelyik házba mennek. a következő sarkon ugorj le körülnézni. A kocsis bólintott. Breckenridge a lovakra összpontosított. Utánamegyünk. – Balra fordultak a nagyobb utcába. és befordultak. uram. Ha nem látjuk őket. merre mehettek. ami nem messze a Finchley Roadba torkollik.. – Azok ők – szólt a kocsis. én jobbra. ő maga csak ekkor vette észre a kocsit. Breckenridge hálát adott James éles szemének. éppen időben.keresztutcán jobbra fordulhatott. – De már jóval előttünk járnak. aztán a lovak közé csapott. Ismerem Devilt és Gabrielt. A kocsis engedelmesen elengedte a gyeplőt. gondolta Breckenridge.. és megragadta a gyeplőt. te bal ra figyelj. és a kocsi észak felé tartott. Breckenridge nem aggódott . – Mi az? Éppen az Avenue Roaaxa fordultak be. – Ó! – kiáltott fel a kocsis. – Tartsa nyitva a szemét! Fogalmam sincs. A Finchley Road pedig nincs olyan messze Great North Roadtól. A kocsis bizonytalanságát észlelve Breckenridge megmondta a nevét. Befordult ugyanabba az utcába. Breckenridge rápillantott. – Azzal hátrakiáltott a kocsi hátulján kapaszkodó lovászfiúnak. Annyira hajszolta a lovakat. – Breckenridge vikomt. – James. Breckenridge a hely szűkösségét átkozva kihajtott az útra. elérték a kereszteződést. Felugrott a bakra. Lehet.

Sok embert találtak. ám mire elérték a High Barnetet.amiatt. akik rögtön odasiettek megfogni a lovak zabláját. uram. már nem látták. hátha látta valaki a kocsit. ahol jól ismerték. – A lehető leghamarabb kézbesítsék ezt Lord Martinnek. Hol van a fogadós? Fél órával később búcsút vett a kocsistól és Jamestől. és elindult. A terjeszkedő város külvárosának keskeny útjain a Cricklewood előtt és a Golders Greenen sehol sem volt lehetőség arra. amelyek a hintó és közéjük került hét másik kocsit húzták. A kocsi észak felé folytatta útját a főúton. – Szükségem van egy csézára. hogy a fogadós ritkán adta bérbe. hanem a vánszorgó állatok miatt. – Igenis. Amint kifordultak a kapun. Ha ők sem elérhetők. akkor St. és tisztelgett. – És sok szerencsét önnek. Breckenridge a lovászokhoz fordult. – Nincs semmi baj. hogy Devil a városban van. mint megtenni. talán tud valaki valamit. London felé. Sikerült szemmel tartani a kocsit. Ha valamely okból nem tudnák átadni neki. hogy biztosra vehessék. Ivesnek adják. ezt könnyebb volt mondani. Mint kiderült. és elindultak vissza. a Barnet Arms udvarára. hogy Breckenridge előzzön. és a két legjobb lovukra. . akik látták a kocsit. lovat váltottak. ahogy a kocsis és James felül a hintó bakjára. őlordsága. majd kiadta az utasítást a kocsisnak és Jamesnek: – Kérdezgessenek a járókelőktől. Nézte. azzal átadta a kocsisnak az üzenetet. Megállította a kocsit. Két ideges lovász tartotta a lovak fejét. – A kocsis átvette az üzenetet. A két férfi lekászálódott. amely a Jogar és Korona fogadónál rövid időre megállt lovakat váltani. és meglátták a hosszan elnyúló Barnet Hillt. – Tessék – szólt Breckenridge. Remélem. amelyet várakozás közben írt Heather apjának. Breckenridge magában káromkodva behajtott az egyik postaállomás. hogy mennyivel járnak előttük. Breckenridge is ezt remélte. Breckenridge tudta. hamar utoléri azokat az elvetemült gazembereket. olyan pompás állatok voltak. de a többiek hollétével kapcsolatban bizonytalan volt. A rudak között két pej ló táncolt. Breckenridge a könnyű csézához sietett. amíg látjuk őket. akkor Miss Cynster fivérei kezébe jusson. Nem a fekete lovak miatt lassultak le. a Great North Roadra tart.

azzal felült az együléses kocsira. Ezzel a kocsival és a telivér lovakkal gyorsan tud majd haladni. Breckenridge erről gondoskodni tog. hogy Heather azonnal hagyja el Lady Herford villáját. Amint Heathert elnémították. hogy Heather az ő közbelépése miatt van veszélyben. erős nő várta őket. – Régen nem voltak kint. Kézbe vette a gyeplőt. aztán intett a lovászfiúknak. Ám helyette. és csak száguldott tovább.. ahogy a lovak hirtelen megindultak. Abban a pillanatban. Breckenridge csak annyira fogta vissza őket. a vikomtnak volt ideje. a szájpecket készenlétben tartva. Ám ez egyáltalán nem csökkentette a rettenetes bűntudat érzését. de amint felvették a ritmust és sebesen haladtak észak felé. hogy elgondolkodjon a történteken. Fogcsikorgatva. hogy ki tudjon kanyarodni az udvarból.– Elég tüzesek. Az elrablói Heathert megkötözve.. kitéve annak a méltánytalanságnak. hogy időnként meg kellene járatni őket. aztán hagyta. ahogy Lady Herford villája előtt a kocsiba tuszkolták. ugyanezt tették a lábával. hogy nem volt fagyos az idő. uram – figyelmeztette az istállómester. A lovak irányítása egy ideig lekötötte a figyelmét. feszülten figyelte az utat. – Majd boldogulok velük – felelte Breckenridge. amelyet talán már el is követtek. Gyötörte a gondolat. Hálát adott. majd amikor rugdalni kezdte őket. a száját betömve tartották. hogy azt az ötven métert egyedül tegye meg a kocsijáig. Mindezért természetesen megfizetnek. a kezét is gyorsan hátrakötötték. Sokszor mondtam a gazdának. Nem csak a két férfi ült a kocsiban. a lábát . Meg akarta védeni. Egy magas. hogy repítsék a kocsit Barnet Hill felé az északra vezető országúton. és az úton rajtuk kívül senki sem járt. vastag vászondarabbal kötötték be a száját. ha nem ragaszkodott volna ahhoz. Hátraugrottak. – Engedjék el! A lovászok teljesítették a kérést. amíg a kihalt úton el nem hagyták Barnetet. mert estélyi öltözékben indult útnak. most nem volna ismeretlenek fogságában. ha nem engedte volna.

engedelmeskednie kell nekik. és inkább Heather csuklója felé nyúlt. Kicsoda? Heather nézte a vele szemben ülő szikár férfit. a kocsis a bakon.. Hosszú. göndör. ahogy a lába felé nyúlt. . majd hirtelen megállt a mozdula közben.. amikor a vékonyabb. – A szájpecket is? – kérdezte az asszony a szikár. eloldozzuk. – Mi legyen? A kocsi homályában Heather nem látta a férfi szemét. markáns arcú. hogy meg sem próbálták bántani – sőt ezzel nem is fenyegették –. Heather rájött. hogy hárman vannak. Sikerült annyira lehiggadnia. Ez az ígéret. Amint a lába szabad volt. amilyen figyelmességet enged nekik. és várjon csendben. és képzelete sem állt le. aki lekászálódott az ülésről. és a bokáját rögzítő lenvászon csíkokat kezdte kioldani. ha maga oldozná ki a lábát. a szemközti ülésre ültették a nő mellé. de a hang irányába fordította a fejét. valószínűleg a lábát vagy a nyakát törné. hogy okos vagy. Heather selyemszoknyája alá nyúlt. Az egyik férfi azt mondta. – Aztán kiegyenesedett. szikár férfi megszólalt: – Amennyiben hajlandó okosan viselkedni. A Great North Roadon jártak már. és mi fog történni. férfit. Semmi gúny nem volt ebben a megjegyzésben.összekötözték. és imndonból észak felé viszik. eloldozhatjuk és elmondjuk. Heather csodálkozva nézett a nőre. hogy felismerie: nincs más választása. és bólintott. átlagos magasságú. Ettől még tudott gondolkodni. hogyan állnak a dolgok most. – Okos lány – jegyezte meg a szikár alak. egérszürke hajú. ebből tudta. hogy nyugton maradjon. és ha ilyen sebesség mellett sikerülne is kiugrania a kocsiból. és egy ideig nem lassítunk le. Elég sok jellegzetes helyet felismert útközben. Csak annyit tudott. hogy az erényére vigyáznak. úriemberként tudnak viselkedni. és a padlóra térdelt. olyan figyelmesek. – Jobb volna. ha kiabálna vagy sikítana. nyugodjon meg. majd hamarosan mindent megtud. a nő visszaült mellé. és a tény. Tehát? – nézett rá kérdőn. úgyhogy senki sem hallaná. hogy észak felé tartanak. kihalt útszakaszon haladunk. Egy pillantást vetett az útitársnőjükre. De egyikkel sem jutott túl sokra. Nem gondolta volna. Tehát ha hajlandó csendben maradni. – Mondta. arra késztette Heathert. hogy az emberrablók.

A gyámja küldött minket. megnedvesítette ajkát. hogy visszaszállítsuk hozzá. és máris sokkal jobban érezte magát. hogy az egyik Cynster lányt vigyük el. azért küldtek minket. hogy mások nem voltak körülötte. amely igazolja. A szikár férfira nézett. Mintha ezt a gyanúját támasztaná alá. megmozgatta állkapcsát. csak a mi történetünket támasztja alá. Jobb. és bármit tesz vagy mond. hogy tegyünk meg mindent. nincs szükség rajta tartani. hogy magunkkal vihettük. – Kicsoda ön. nem úgy nézett ki. . vagyis ha nem ostobább annál. azt teszi hihetőbbé mások előtt. és ki küldte? A férfi vigyorgott. hogy elmondom. Heather elfordította a fejét. – Mi ez a történet? Szikár a csendes magabiztosság megtestesítője volt. minden menekülési kísérlet eleve kudarcra van ítélve. Egészen ma éjszakáig – közölte Szikár.. sajnálatos módon olyanok rabolták el.A férfi Heatherre nézett. Több mint egy hete figyeltük önöket. Londonba. de egyikük sem ment sehová úgy. – Ezért hálásak vagyunk önnek. és bólintott. Ezért minket küldött. Amikor a lenvászon lekerült az arcáról. Már kezdtük azt hinni. Heather határozta el. mint aki elhamarkodott kijelentéseket tesz. A férfi bólintott. ha tudja és észben tartja. mint gondoljuk. Szikár elmosolyodott.. és jobb. és. mert olyan történetünk van. ha azzal kezdem. – Elég egyszerű mese. Heather arra gondolt. amit szükségesnek látunk annak érdekében. hogy így nevezi. senki sem fog segíteni önnek. hogy megtaláljuk és visszavigyük. mert el akart menekülni a gyámja által megkövetelt erényes élettől. hogy az asszony hozzáférjen a tarkóján kötött csomóhoz. Ön ugyanis elszökött a bűnös városba. kisasszony. hogy a lehető legnagyobb kényelmet adjuk meg neki. – hatásszünetet tartva előhúzott a zsebéből egy összehajtott papírlapot – ez az ő írásos felhatalmazása. hogy vigyük vissza. – Azt az utasítást kaptuk. fehér fogsor villant a félhomályban. hogy drasztikusabb lépéshez kell folyamodnunk. a szigorú rendtől. hogy nem tud megszökni tőlünk. bármennyire tiltakozik. hogy valamelyikük kíséret nélkül maradjon. akik tudnak gondolkodni. Most azonban itt van. – Kicsit előreszaladt. Elégedettség látszott az arcán.

hogy olyan emberrel találkozik. hová akarják vinni. – Hol van az otthonom? – Azt remélte. hogy ennél furcsább: emberrablásról nem . Minél tovább gondolkodott azon. Érezte.Heather a papírlapot nézte. Heather elhallgatott. de semmi sem volt nála. Miss Wallace. – Ön pedig? A férfi mosolygott. – Természetesen ön nagyon jól tudja. nem szükséges ezt elmondanunk. – Nevezzen Fletchernek. különösen olyan helyzetekben.. Annak nem volna semmi értelme. Sajnálatos módon azonban ennek lehetősége vidéken. Szikár mintha megsejtette volna a kérdést. – Martha egy pillanatra sem fogja magára hagyni. és a gyámja. az a legjobb. ahová tartozik. március végén. vagy próbálja elteríteni őket a céljuktól. így előbb a mellette ülő asszonyhoz fordult. annál inkább meggyőződött arról. – Természetesen Sir Humphrey küldte. hogyan hiúsíthatná meg. amelyekkel illethetné Fletchert. Heather új jelzőkön gondolkozott. de nem látta értelmét. hogy kegyelemért könyörögjön. – Ön nem Miss Cynster. hogy az illem szerint gardedámja legyen az utazás során – közölte vigyorogva. amellyel bizonyíthatta volna a személyazonosságát. amit Fletcher elárult. ugye? Ön Miss Wallace. kimondta a nevét. és azon törte a fejét. – Cobbins – szólította meg. talán arra. hogy Fletcher tiltakozásra számít. majd Szikárra nézett. hogy minél előbb visszakerüljön az otthonába. – Ő Martha – intett az asszony felé. Végig önnel lesz. Sir Humphrey nagyon aggódik. de erősebb testalkatú férfira nézett. majd a Szikár mellett ülő alacsonyabb. A mellette ülő asszonyra pillantott. Kényelmesen elhelyezkedett az ülésen. – Az apám a gyámom. hogy így megtudhatja. Átgondolta a tervüket. Mármint nekem és Cobbinsnak. de csak bólintott. aki látásból ismeri őt. rögtön magyarázatot adott. a fejét megtámasztotta. hogy idáig lealacsonyodjon. Heather úgy ítélte meg.. hogy – mint Szikár említette – jól viselkedik. aki addig csendesen meghúzódott a sarokban. és ő nem adott senkinek ilyen felhatalmazást. Egyetlen reménye – amelynek nem mert hangot adni – az volt. amikor ezt számunkra az illem nem teszi lehetővé. a londoni társasági szezon kezdetén meglehetősen csekély volt. de Szikár csak mosolygott.

illetve nem hallott semmilyen emberrablási kísérletről.. és kinézett az ablakon... hogy nem tudja meg a választ. Henriettát és Maryt is. Szörnyen nyugodtak és magabiztosak voltak. különben megkötözzük és előadjuk a történetünket a fogadósnak. aki vidéken él. . hacsak nem azért. Martha akár egy úrihölgy komornája is lehetne. nem arra utalt. Elrablói . aztán átrobogtak Welham Greenen és Welwynen. ő és a többiek továbbra is veszélyben lesznek.hallott. nagyon jól felkészítette. hogy őt rabolják el. kisvárosba értek. figyelmesen viselkednek vele. Cobbins és Fletcher is úgy nézett ki. rendes.Fletcher. – Itt fogjuk tölteni az éjszakát. Ez természetesen nem jelenti azt. Fogalma sem volt. és tartja a száját. Három embert felfogadni. hogy ilyen előzékenyen és. Angelicát és talán az unokanővéreit. Nem azért küldték őket. nem feltűnő. Ám ha nem váltságdíj. Cobbins és Martha nem illenek bele az emberrablókról általánosan kialakult képbe. – Knebworth – jelentette be. Cobbins barna ruhájában visszafogottan inkább a háttérbe olvadt. hogy egyszerűen váltságdíjat követeljen érte. milyen céllal tehette ezt bárki. nyilván olyan hölgyé. hogy Fletcher az igazat mondta: a trió a megbízójához viszi. és abban a helyzetben. Fletcher előrehajolt. de ő sem olyan embernek látszott. hiszen ők is „Cynster lányok”. mi lehet az ok? Ha úgy szökik meg. hogy valahogy sikerül majd de előtte minél többet meg kell tudnia erről a furcsa emberrablásról. Akárki küldte is őket Londonba. de nem is a legalsóbb rétegből valók. hogy váltságdíj reményében rabolták volna el. plusz kocsist és fogatot adni. és arra a következtetésre jutott. aki kétes hírű kocsmákban fordulna meg. de elég furcsának tűnt. hogy akár egy vagyonos vidéki uraság szolgálatában is állhatnának. High Barnetnál lovakat váltottak. bármelyik Cynster lányt elvihették volna: Elizát.. ám akkor miért viszik el Londonból egy másik férfihoz? Újra átgondolta. amelyben Heather találta magát. majd hátradőlt és átható tekintettel figyelte Heathert. A tervük egyszerű volt. Bár nem nemesi származásúak.. Végül a kocsi lassított. Értelmesen fog viselkedni. hogy nem szökik meg – biztos volt benne. Öltözékük tiszta. szinte lehetetlen volt meghiúsítani..

hogy betette a lábát Lady Herford szalonjába. sem a személyzet nem tudják majd azonosítani. de nem diadalmasan. hogy aznap este megtette az első lépést a nagyvilági élet felé azzal. hogy intelligens. hogy Fletcher egyáltalán nem volt öntelt. ha sikítós jelenetet rendezne. és Heather tudta. hanem bátorítóan. – Okosan teszi. . – Jól fogok viselkedni. sem ő. Heather magában felsóhajtott. Sajnálatos módon azonban jó hírnevének nagyon sokat ártana. hogy amíg csendben marad és eljátssza a szerepet. már biztosan riasztotta az otthoniakat –. hogy kitaláljon valami jó megoldást a szökésre. Henry. amíg oda nem érnek a megbízójukhoz. Különösen azok után. Aztán azon töri a fejét. arra utalt. ha nyilvánosan látnák az elrablóival. amelyet neki szántak. Az. Fletcherre pillantva bólintott. hogy azt teszik – öreg kocsisuk. és Miss Wallace néven mutatják be a fogadósnak. Addig is azzal foglalkozik. nincs veszélyben. Fletcher vigyorgott. amíg ellenőrzi az általa elmondottakat. mi lehet a nagyon furcsa emberrablás hátterében. elérhetné.Ha a családja keresi. hogy kiderítse. hogy tartsa őrizetben őt. Akármilyen történetet adnak elő. Ám mindezek ellenére úgy érezte. hogy hívják a helyi békebírót.

És Fletcher ismer „minden lehetséges érvet”. hogy önként hagyta el vele Londont. hogy gondoskodni akarnak róla. Ha ilyen körülmények között próbálna meggyőzni másokat a rossz szándékáról. még mielőtt eloldották a kötelékeit. Különösen Fletcher látszott elég meggyőzőnek abban a vonatkozásban. hogy Heather vegye le a ruháit. Aztán azt javasolta.MÁSODIK FEJEZET Három órával később Heather hanyatt feküdt a nem túl kényelmes ágyban Knebworthben. mielőtt lefekszik. hogy jelenetet csinál. hogy Fletcher nemcsak intelligens. és a mennyezetet bámulta. hogy bölcsebb dolog volna elmenekülni. Amint elrablóit lámpafénynél meglátta. Fletcher minden lehetséges érvet kihasználna. hogy elvetette az ötletet. rájött. a jó hírneve teljesen tönkremegy. Amikor a szemébe nézett. ezüstös holdfény világított be az ablakon. és a szabadságát akkor sem nyeri vissza. Igaza volt. amikor még közel vannak Londonhoz és a családjához. a Vörös harisnyakötő fogadó emeletén. amikor beléptek a fogadóba. hogy képességeikről alkotott korábbi elképzelése nem volt pontos. Martha visszakérte a köpönyeget. A kocsiban. Amint a szobába értek. és gondosan bebugyolálta vele. Ez önmagában is elég rossz. Odakint a hold végre előbukkant a felhők közül. kétségtelenül megállapíthatta. – Mi a fenét csináljak? – súgta a kérdést a mennyezet felé. mi az elrablásának az oka. este már hálás volt a meleg ruhadarab miatt. Ha túlfeszíti a húrt. hogy az állításait megcáfolja. Fletcher utasítására összefogta a köpönyeget. de nem jött válasz. hanem gyors észjárású és ravasz is. Aztán elvették a ruháit. még úgy is. ám hamvába holt ötlet volt az is. Ez volt az első jele annak. Heather . és megpróbálja maga mellé állítani a fogadóst. és becsukták maguk mögött az ajtót. Martha sötét gyapjúköpönyeget vett elő. ha nem tudta meg.

hogy a menekülésre tett minden kísérlete eleve meghiúsuljon. Selyem alsóingben és harisnyában aligha tehetné ki a lábát a szobából. egy árnyékot látott az üveg mögött. ugyanis nem szokott estélyi ruhában aludni. Ám mégis.. Alváshoz a selyem alsóing és a selyem harisnyája maradt rajta. Ugyanakkor rádöbbent. valamint Heather estélyi ruhája és stólája. amelyet másnapi viseletre Heathernek szántak. Heather erre az estére fogoly maradt. kinézett. és az ablak reteszével küszködött. Heather bosszúsan felhorkant. Aztán megint a szoba túlsó végébe. hogy fogvatartói pontosan kitalálták. hogy elég hosszú ideig maradjon elrablóival ahhoz. Ahogy az ablak felé nézett. milyen lépéseket tegyenek annak érdekében.. amelyben Martha horkolt. Sem a saját öltözéke. Talán számítania kellett volna arra. amelyet egy lapos batyuba kötött. ha azt vette volna a fejébe. akire számított. hogy kinyitja a zárat. a másik ágy felé pillantott. hogy megtudja. az ablakhoz ment.gondolkodás nélkül eleget tett a kérésnek. A döbbenettől hirtelen mozdulni sem tudott. A férfi kétségbeesett arckifejezése.. amikor halk kaparászást hallott az ablakon. és leszalad lármát csapni. hogy nyissa fel a tolóablakot. Gondosan a lepedő alá hajtogatta a ruhákat. sem Martha ruhája nem volt elérhető. Egy pillanatra megborzongott.. Breckenridge volt a legutolsó ember. Úgy látta. az egyszerű úti ruha. és rájuk feküdt. Hiszen a szoba az emeleten volt. Ahogy odaért. ennek oka nem utolsósorban az a felismerés volt. Széles vállú férfi árnyéka volt. hogy Breckenridge a csatornába kapaszkodott. Martha minden ruhája. végül cselekvésre késztette Heathert. Heather felnyúlt. . Óvatosan felkelt az ágyból. És Breckenridge arcát pillantotta meg. mind Martha alatt volt. Martha terjedelmes alsóinge zsebébe rejtette a kulcsot. Éppen ezen őrlődött. ahogy egyik kezével sürgetőn jelezte. hogy pánikba essen. Méghozzá hangosan. Egyrészt hajlott arra. magára tekerte a takarót. hogy Breckenridge meg jelenik Hiszen figyelte. mi van az őt és a Cynster lányok fenyegető veszély hátterében. hogy a sors talán így biztosítja.

bizonyos Fletcher és Cobbins megbízója azt az utasítást adta. Heather kipillantott az ablakon. – Az elrablói szobalányt biztosítottak önnek. Ezért van velem a Martha nevű nő. – Előadta a Fletcher által elmondott történetet az állítólagos gyámról. Még furcsábbnak hatott.. – Igen. Miss Wallace-nek neveznek. hogy Breckenridge valóban a csatornába kapaszkodik. a vékony. sem lassú felfogású. Breckenridge egy ideig nem szólalt meg. – Honnan szerezte a. ám ugyanez a megbízó azt is feladatai adta nekik. Breckenridge észrevette a pillantását. szikár ember. Heather bólintott. nem hallotta az ablak felhúzásának zaját. Breckenridge nyilvánvalóan nem volt sem ostoba. hogy az úton a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsák. Amikor a történet végére ért. egyik lábával a párkányon támaszkodva. hogy elkapják Fletchert és társait? Heather feszülten mosolygott. ő a vezetőjük. Biztosan látta. de mélyen alszik. hogy gondoskodjon rólam. amikor elraboltak. Breckenridge tétovázott. aztán az ablakpárkányra hajol – Igen.. Legalábbis ezt mondta. hogy vigyenek engem hozzá. és látta. Londonba szökött. Magasságát és súlyát figyelembe véve ezt a testhelyzetet ilyen sokáig tartani figyelemre méltó állóképességre vallott. megtette volna. hogy a fedőtörténet szerint ő a bűnös városba. hogy nem mondta meg a fogadósnak az igazi nevét. majd rákérdezett: – Van valami oka. úgy tűnik. Ha lett volna kedve csodálni ezért. Fletcher. és válla fölött hátrapillantott az alvó Marthára. és nem kérte a segítségét abban.ahogy a szülei kocsija felé halad. Végül sikerült kinyitnia a reteszt. amikor bemutatott engem és Marthát a fogadósnak. bizonyos Sir Humphrey-ról. és Fletchemél valami meghatalmazó irat van. Nagydarab. A ő horkolását hallani. erős szobalány. Ő is a kocsiban volt. Az a feladata. hogy elrabolják és betuszkolják Fletcher kocsijába. Breckenridge bólintott. – Aztán elkomorodott. Martha továbbra is horkolt.. – Rendben. – Van ott valaki? Heather bólintott. – Természetesen.. Bárki bármit gondolt vagy mondott is róla. amely minden bizonnyal hamis. szobalányt? – Elrablóim. hogy Heather kezdeti rémületének nyoma .

– Segítek kapaszkodni. hogy Breckenridge mélyen a szemébe néz. .sem maradt. – Nincs ruhám. amely. Breckenridge értedenül ráncolta a homlokát.. hogy valamilyen részeg alakkal találkozzam. elengedte a csatornát. és visszahúzódott. És gondolja. hogy házasságra kényszerítsék. ilyen hiányos öltözetben. aztán kijelentette: – A szobalánynak akkor van értelme. hogy biztonságban leereszkedhessen a csatornán. majd lepillantott a talajra.. milyen utasítást kapott Fletcher. aztán lejjebb. – Jöjjön. Breckenridge ezen elgondolkodott.. azt látta. Kissé elkomorodott a tekintete.. Martha fekszik rajta. mintha pucér volnék. gyanítom. de ha ez a megbízó egyszerűen váltságdíjat akarna. mintha azt gyanítaná. bármelyik lány megteszi. ha azért raboltatták el. miért vinnének el Londonból? Miért vállalná ezt a nehézséget? Miért adna mellém szobalányt? Ennek így semmi értelme. hogy ezzel nem csak őt ébreszteném fel. Breckenridge szeme összeszűkült. Úgy segítene leereszkedni a csatornán. Vagy hitetlenkedő? – Csak az alsóingem. Ez esetben menjen ki az ajtón. – Vagyis hármunk vagy ötünk közül bárkit elrabolhatott volna. és bár fel tudnám törni a zárat. – Igen. – Ha váltságdíjat követelnek. a testemmel fedezem.. – Rendben.. Breckenridge tétovázott. Ahogy a tekintetük találkozott. Breckenridge akkor Heather nyakára pillantott. és így rátehessék a kezüket a hozományára. nagyjából olyan. – Alatta meztelen? Feszült volt a hangja. Heather nézte a férfit... Aztán megrázta fejét. Martha a kulccsal alszik. és odalent találkozunk. hogy a testéhez szorítja? Már a gondolattól is megremegett. – Nyilván csak tréfál. – Amúgy még nem mondtam el mindent – jegyezte meg Heather. hogy Heather valami furcsa játékot űz vele. – Mit nem említett? Heather figyelmen kívül hagyta a férfi rosszalló pillantását. és elmondta. Heather ránézett. aztán újra felnézett. – Az ajtó be van zárva. Breckenridge behunyta a szemét. mint bizonyára el tudja képzelni. Ideje távozni. hogy megkockáztatnám. és meglátta az ágytakarót.

ha van valami esély. amely az ablakpárkányt markolta. de elég jól ismerte a kisasszonyt ahhoz. Ő meg sem született. – Akármi legyen az ok... – Tehát ha elvinné az üzenetet. vajon fenyeget-e veszély engem. Ám ha ez volna a célja. . és ahogy kiszabadultam.– Ez igaz. – Nem hagyhatom itt az elrablói fogságában. tudhatja.. hogy a férfi elfogadta ezt. hogy kiderítsük. ezért az arckifejezése meglágyult. hogy a családom tudja. Heather megérezhette ezt a pillantást. az adott pillanatban Heather személyét nagyobb veszély fenyegette Breckenridge részéről. sem most. és egy pillanatra megérintette a férfi kezét.. A takaró alól kinyújtotta vékony karját. amíg a dolgok úgy alakulnak. és még jobban az ablakpárkányra hajolt. Elizát és Angelicát.. – A tekintetük találkozott. vagyis ő ezekből az örökségekből kimaradt – mondta Heather. csak a mélység. és az arckifejezését Heather tévesen értelmezte. hogy egyik ok sem állhat elrablásom mögött. Ha egy ujjal is hozzám merészel érni. Ettől a felismeréstől a férfi összerezzent. és talán Henriettát és Maryt is. Breckenridge szeme összeszűkült.. Angelica viszont nem. – Tehát beláthatja – folytatta élete megrontója –. sem máskor. inkább visszahúzódott volna. és egy lépést hátrált. hogy Eliza és én jelentős vagyont örököltünk. Ezek szerint Heather tényleg azt hiszi. ez nem puszta fenyegetés.. nem vagyok közvetlen életveszélyben.. – Volna szíves átadni üzenetemet az otthoniaknak. hogy tudja. Hát ez remek. Áthatón nézte a kisasszonyt. üzenek nekik? Breckenridge ránézett. amikor a nagynénéink meghaltak. gyilkost kiáltok. – Ne legyen ostoba! – mordult rá. hogy meg merje-e kockáztatni. ha valaki csak felületesen is tájékozódik. hogy magával hurcol. próbálta felbecsülni. hogy a kisasszony majdnem meztelen. Heather rájött. – Ne is gondoljon arra. mert felegyenesedett. akkor az utasításának nincs értelme. akkor nekem Fletcherrel és társaival kell tartanom. Nagy erőfeszítéssel kénytelen volt elviselni a kisasszony meztelen közelségét. hogy a személyemet nem fenyegeti közvetlen veszélyt Ami azt illeti. hogy ő. de nem volt mögötte más. Mivel Breckenridge tudta.

– Ez nyilván nem ütközhet nehézségbe. – Breckenridge rezzenéstelen szemmel nézte a kisasszonyt. – Magától értetődik.. – Ez kitűnő tervnek hangzik. így minden az illendőség szerint fog történni. és nem tett semmilye gúnyos megjegyzést. és visszakísérem Londonba. hogy követem. Kis ideig még az ablaknál állt. Gondolkodott még egy ideig. A kisasszony sohasem reagált jól a ilyenekre. Heathernek önszántából kell vele mennie. rögtön távozik velem. de szemét egy pillanatra sem vette le Breckenridge-ről. Heather óvatosan becsukta az ablakot. szerzek egy komornát. az unokafivérei a nyomunkba erednek. Holnap találkozunk. Fletcher. Heather összefonta maga előtt a karját. Heather fontolgatta a hallottakat. a Great North Roadon északra viszik egy kocsiban. aztán folytatta: – Üzenek Londonba. Nem hagyhatom. aztán elfordult és elment onnan. Kérdezősködöm. óvatosan elindult lefelé. Heather eltűnődve nézte a férfit. és feküdjön vissza. Bólintott. Gyanítom. amikor Heather ledobta magáról az ágytakarót. Ha még akkor is a közelben lesz. hogy követni akar? – Igen – felelte a férfi suttogva. Elmondom. Breckenridge pontosan tudta. Amikor ennek eljön az ideje. de. Úgy szólt az üzenet. a válaszát várta. Bár gyűlölte. mit tervezek. mit mondana szíve szerint. mielőtt feltette volna a kérdést: – Ez azt jelenti.– Már üzentem a kocsisukkal az apjának. segíthet nekem. mekkora veszélyben lehetek. hogy ismeretlen helyre hurcolják. Amint megtudta. ki lehet a megbízó. – Minden éjjel találkoznom kell önnel. és nem leselkedett.. vagy legalábbis erősen nehezményezi a kialakult . – Csukja be az ablakot. aztán megszólalt: – Rendben. Azzal elhallgatott. akkor sem. mik az utasításai és az indítékai. és igyekszem mindent megtudni arról. Aztán elszököm. Breckenridge erőt vett magán. Breckenridge erőt vett magán. hogy önt elragadták. ha hasonló körülmények között kell találkoznunk. majd bólintott. és a nyomában vagyok. – Az erősen horkoló kísérő felé nézett. – Hát jó – mondta ki nagy nehezen. amit akart. ha egy napon belül nem hallanak felőlünk. Lassan. és a közelben maradok. aztán követem a kocsijukat. Cobbins és Martha elmondásából talán meg tudom ítélni.

Brunswick a kezdetektől a sajátjának ismerte el Breckenridge-et. és elindult a közeli kis fogadó felé. a férjének két lányt szült. hogy megtudja. mert arra számítottak. Breckenridge ritkán használta keresztnevét. ők is szerették. hogy nem kedveli Breckenridge-et – egyáltalán nem kedveli – . akinek nem volt élő vérrokona. mi mindent kell tennie. Addig aggódott. nem pedig azért. és nem tudja elfogadni zsarnoki viselkedését. hogy elárulja. születésétől fogva nem Timothynak. hogy bármilyen eredményt elérhetnek nála. Valószínűleg ezért csinálták. Látta. hanem Breckenridge-nek szólították. bár ölni tudna bármelyikükért. Vér szerinti apja. Felsóhajtott. Brunswick fia. elengedte a csatornát. és annak ellenére. és ő is ezen a néven gondolt magára. Mert igazából mindig az volt. A csézát le kell cserélnie egy kevésbé feltűnő kocsira. Ezért teljes mértékben megértette Heather igényét.helyzetet. eleinte megkönnyebbülésből. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Breckenridge-nek két nővére volt. melyik szobában van a szép hölgy. Lady Constance Rafferty és Lady Cordelia Marchmain. mi a család. Kevesen becsülték ezt nála jobban. A talaj közelébe érve ellendítette lábát a faltól. Anyja Brunswick grófné. Megvesztegette a fogadóst. a néhai Camden Sutcliff rendkívül tehetséges diplomata és ugyanilyen tehetséges nőcsábász volt. lábával óvatosan kapaszkodva lefelé tartott. és mivel még mindig estélyi öltözéket viselt. és a kavicsra ugrott. Gyakran utalt rájuk úgy. de a két szürke lovat egyelőre megtartja. A család sokat számít. nem volt nehéz azt a látszatot kelteni. mert nagyon vágyott örökösre. amely nem kifejezetten rá. Aztán öltözékére nézett. ahogy egyik kezét a másik után csúsztatva. ki áll a furcsa emberrablás mögött. mint Brunswick gróf legidősebb fia. Azt is le kell cserélnie. de fiút nem. mint gonosz és csúf nővérekre. Az emeleten Heather az ablaknál állva kifelé nézett. hogy gyakran korholták és kioktatták. el kellett ismernie. hogy azért csodálja a kisasszonyt a tartásáért. és elkomorodott. Brunswick tanította meg Breckenridge-nek. hanem a húgaira és talán az unokanővéreire is irányulhatott. felvázolta macában. hogy esetleg megcsúszott és leesett. ám később őszinte szeretetből. ahol szobát bérelt. . Lehet. azt viszont nem akarta. hogy Breckenridge elmegy. hogy nagy szívtipró. Felegyenesedve állt a hűvös éjszakában.

hogy megsérüljön, különösen azok után, hogy a megmentésére sietett.
Lehet, hogy még nem tartja időszerűnek, hogy Breckenridge
megmentse, de annyira nem ostoba, hogy visszautasítsa a segítségét és a
támogatását. Vagy akár a védelmét. Úgy ítélte meg, hogy Breckenridge
képességei ezen a téren sem lebecsülendők.
Mégis furcsának találta, hogy abban a pillanatban, amint az ablakból
meglátta, magabiztosság töltötte el, és a korábbi felindultsága teljesen
eltűnt.
Vállat vont, és elfordult az ablaktól. Magabiztos volt, eltökélt, és
biztos abban, hogy helyesen döntött; ebben a tudatban ment vissza az
ágyhoz, és lefeküdt. Mosolygott, ahogy eszébe jutott, milyen képet
vágott Breckenridge, amikor azt mutogatta, hogy nyissa ki az ablakot.
Megkönnyebbülten csukta be a szemét, és elaludt.

HARMADIK FEJEZET
Másnap reggel Heather viszonylag korán újra a kocsiban találta magát,
és úton voltak észak felé. Martba egy órával pirkadat után ébredt, és
végre hajlandó volt átadni Heathernek az egyszerű zöld ruhát, amelyet
neki hozott. Visszaadta a selyemstólát is, ám a borostyánszínű estélyi
ruha és a kis retikül Martha hatalmas pakkjába került. Martha
előrelátása a lábbelire nem terjedt ki. Estélyi cipellőben,
gyapjúköpenyben kísérték le Heathert az egyik különterembe.
Reggeli közben Fletcher, Cobbins és a nem túl kedves Martha
jelenlétében Heathernek esélye sem volt a nagyon sürgölődő
felszolgálólányokra nézni, hogy felhívja magára a figyelmüket. Erős
kételyei támadtak, hogy ezek a lányok egyáltalán emlékeznének-e rá.
Evés közben arra gondolt, hogyan viselkedett előző este a kocsiban. Bár
kérdéseket tett fel, nem adott semmi okot elrablóinak arra, hogy olyan
fiatal hölgynek tekintsék, aki nem engedelmeskedik az utasításaiknak.
Nem zokogott szánalmasan, de tudták róla, hogy okos, valaki erre külön
felhívta a figyelmüket, ezért ilyen viselkedésre nem is számítottak tőle.
Bár ellenkezett a meggyőződésével, mire felálltak az asztaltól és a
várakozó kocsihoz kísérték, már elhatározta: úgy viselkedik, hogy
megfeleljen az elvárásaiknak; féltételezett intelligenciája ellenére
viszonylag gyámoltalannak fog látszani. Ismét a menetiránnyal szemben
foglalt helyet és már készen volt a terve: eloszlatja a trió gyanakvás
hogy olyan iskolás lánynak tekintsék, akit haza kell juttatniuk.
Néhány perc alatt, miközben ő, Martha és Cobbin kocsiban várták,
hogy Fletcher elrendezze a dolgokat a fogadóssal, kinézett a kocsi
ablakán és meglátott egy lovászfiút, aki felnyergelt tüzes szürke herélt
ló kantárját tartotta.
Egy pillanatra elfogta a kísértés, hogy feltépje a kocsi ajtaját,
leugorjon, a lóhoz rohanjon, nyeregbe pattanjon és visszavágtasson
Londonba; aztán a késztetés gyorsan elhalt. Nemcsak nagyon
kockázatos volt a terv – hiszen nem volt pénze és poggyásza, megfelelő

ruházatról nem is beszélve –, de elvesztette volna az esélyét, hogy
többet tudjon meg elrablása okáról és hátteréről.
Úgy határozott, hogy kénytelen lesz Breckenridge támaszkodni; meg
kell bíznia abban, hogy követni fogja. Azon tűnődött, vajon
Breckenridge felkelt-e már. Az előkelő társaság legnagyobb nőcsábászai
közé tartozott; ilyen úriemberekről azt tartották, hogy a délelőttöt ritkán
látják; a társasági szezonban pedig szinte soha.
Aztán felszállt Fletcher, becsukta az ajtót, és a kocsi elindult.
Északra fordultak és Heather rájött, hogy Breckenridge-ben megbízni
nem is olyan nehéz.
Nyugodt maradt, tervei szerint elhitetve elrablóival, hogy teljesen
ártalmatlan; egy óra telt el csendben, közben mérföldeket haladtak.
Heather kivárta, míg elég idő telt el, hogy teljesen természetesnek tűnő
kíváncsisággal érdeklődjön: – Nagyon messze van még?
Fletcherre nézett, aki csak vigyorgott. A másik két kísérő Heather
kérdő pillantására csak becsukta a szemét.
Heather ezért megint Fletcherre nézett. – Legalább azt
megmondhatja, mennyi ideig kell még ebben a kocsiban zötykölődnöm.
– Még egy ideig.
Heather szeme tágra nyílt.
– Nem állunk meg teázni?
– Az nem szerepel az útitervünkben.
Heather rémültnek látszott. – De ebédre csak megállunk!
– Igen, de az még odébb van.
Tettetett sértődöttséggel elhallgatott, de a kijelentés azt jelentette,
hogy utána folytalják útjukat. Némi gondolkodás után újabb kérdést tett
fel: – Milyen messzire visznek?
Igyekezett elkeseredett hangot megütni, mintha a gondolat gyötörné.
És valóban gyötörte. Fletcher hosszasabban nézte, de csak annyit
mondott: – Oda fogunk érni.
Heather újabb két mérföldén át hallgatott, aztán nyugtalanul
fészkelődött, majd feltette a kérdést: – A megbízójuk... szóval... az
alkalmazásában állnak?
Fletcher tagadón rázta a fejét.
– Cobbinsszal megbízásra dolgozunk, és mivel Marthát már nagyon
régóta ismerjük, megkértük, tartson velünk.
– Tehát ez a megbízó kereste meg önöket?

Fletcher bólintott.
– Hol találkoztak vele?
Fletcher vigyorgott.
– Glasgow-ban.
Heather és Fletcher tekintete találkozott. A kisasszony ismét
elhallgatott. Lefogadta volna, hogy sem Fletcher, sem Cobbins nem
járt még a határtól északra, és kiejtéséből ítélve Martha tősgyökeres
londoni... vajon ez azt jelenti, hogy a megbízójuk glasgow-i?
Tényleg azt képzelik, hogy át tudják vinni őt a határon?
Heather szerette volna feltenni ezt a kérdést, de Fletcher enyhén
gúnyos mosollyal nézte. Fletcher biztosan tudta, hogy a kisasszony
nem csak úgy kérdezget, ami azt jelenti, hogy semmi hasznosat nem
mond neki. Legalábbis szándékosan nem.
Ám abból, amit addig óvatlanul elárult, Heather tudta, hogy
legalább ebéd utánig van ideje keresztkérdéseket feltenni. Behunyta a
szemét, és úgy határozott, hogy még egy kicsit faggatja Fletchert.
Valójában már csak két válasz hiányzott, hogy mindent megtudjon,
és elszökhessen: ki bérelte fel őket és miért.
Akkor nyitotta ki a szemét, amikor a kocsi már St. Neots házai
között haladt. Az óratorony mutatói megerősítették a tényt, hogy még
csak a délelőtt közepén járnak. Kinyújtózkodott, a vidéket nézte, aztán
Fletcherhez fordult.
– Ön és Cobbins mindig együtt dolgoztak?
Nem erre a kérdésre számított. Néhány pillanat elteltével bólintott.
– Igen. Együtt nőttünk fel.
– Londonban?
Fletcher megint mosolygott.
– Nem. Fenn, északon. De az évek folyamán sokat voltunk
Londonban. Rengeteg munka van ott a magunkfajta úriembereknek.
Heather egy ideig gondolkodott, aztán úgy ítélte meg, hogy nem
árthat, ha megkérdezi: – Talán nem gondolkodott azon, hogy több
pénzt is kaphatna annál, amit a megbízója ígért, ha visszavinne
Londonba...
Fletcher a fejét ingatta. – Nem. Bár nem szívesen utasítok vissza
pénzt, a megbízó becsapása nem tesz jót az üzletmenetnek.
Heather arca grimaszba torzult. – Ezek szerint... a megbízójuk...
olyan jól fizet?

– Annyit fizet, amennyit a munka elvégzéséért kell.
– Tehát vagyonos ember?
Fletcher tétovázott. – Ezt nem mondtam.
Nem, de úgy hiszed, Heather előrehajolt. – Kíváncsi vagyok...
hogyan ütik nyélbe az ilyen megbízásokat. Nyilván nem adnak fel
hirdetést, hogy emberrablást vállalnak.
Fletcher felnevetett. Még Cobbins is elmosolyodott.
– Mi ajánlások alapján dolgozunk – magyarázta Fletcher. – Nem
tudom, ki említett minket neki, de üzenetet küldött a kapcsolatunknak,
és egy fogadóban találkoztunk vele. Elmondta, mi a feladat, mi pedig
vállaltuk. Ilyen egyszerű.
– Tehát nem tudják a nevét? – Ez kicsit direkt volt, de Heather úgy
ítélte meg, hogy megéri kockáztatni.
Fletcher arckifejezésén látszott, hogy erre a kérdésre rögtön
bezárkózik, de Heather továbbra is várakozón tekintett rá, így a férfi
gúnyos mosolya újra megjelent. – Ennek semmi értelme, Miss Wallace,
de ha igazán akarja, megesküszöm – a szívére tette a kezét –, hogy
McKinsey néven mutatkozott be.
Heather értette a célzást. – Nem ez a valódi neve.
– Nem. És mielőtt megkérdezné, közlöm, kisasszony, hogy nem
tudom az igazi nevét... Olyan ember, aki bölcs ember nem is kérdez
ilyesmit.
Heather hátradőlt az ülésen, és csendben maradt.
Tehát a férfi, aki felbérelte őket, hogy elrabolják és vigyék el hozzá,
vagyonos, valahol északon lakik, talán Glasgow-ban, és a Fletcherfélékben tiszteletet vagy félelmet kelt.
Bár nagyon kíváncsi volt, ki lehet az illető, abban bizt volt, hogy
nem akar találkozni vele.
Délben megálltak ebédre Stretton faluban. Ahogy befordultak egy
fogadó udvarába, Heather észrevette a cégért: Csuhás és kulcsok.
Számtalanszor járt már ilyen messze a Great North Roadon, amikor
unokaöccsét, Richardot feleségét, Catrionát látogatták meg Skóciában,
de nem ismerte fel a falut.
A kocsiból kiszállva Heather kinyújtóztatta elgémberedett tagjait, és
gyorsan körülnézett. Vajon Breckenridge észreveszi, hogy megálltak?
Feltéve, ha tényleg követi őket, és nem maradt le tulságosan.

– Jöjjön – szólt rá Martha, azzal karon ragadta és a fc gadó bejárata
felé vezette. – Rendeljük meg az ebéde amire vágyik, mielőtt Fletcher
meggondolja magát.
Heather engedelmesen vele tartott, de erre a megjegyzésre
visszapillantott. Fletcher és Cobbins is kiszállt a kocsiból, amelyet
szerencsére nem vittek be az udvarba, ha nem az épület mellé állították,
ahol az útról jól látható volt. Fletcher és a hallgatag Cobbins kimentek
az út szélére, és körülnéztek. Beszélgettek, valószínűleg veszekedtek,
mi közben az utat figyelték.
Heather hagyta, hogy Martha bevezesse a csapszék egyik sarkába,
és leült a többi asztaltól fatáblával elválasztott helyre. Fogoly volt a fal
és Martha teste között. Az ajtó felé pillantott. Fletcher és Cobbins még
nem jött be.
Megjelent egy szolgálólány. Martha megkérdezte, milyen ételük
van, majd mindannyiuknak pásztorpitét rendelt.
– És három korsó sört – pillantott Heatherre, majd hozzátette: –
Meg egy almabort.
A lány bólintott, és elment.
– Köszönöm – szólt Heather.
Martha csak mordult egyet.
Heather néhány pillanatig csendben maradt, aztán még mindig az
ajtót figyelve megkérdezte: – Mire vár Fletchert
Vajon ez az a hely, ahol át kell adniuk őt a megbízónak?
– Csak óvatos. Meg akar győződni róla, hogy senki sem követ
minket.
Heather szíve egyre hevesebben vert. Sikerült uralkodnia magán, a
hangján az izgalom nem hallatszott, amikor rákérdezett: – Hogyan
követhetne minket bárki? Ha valaki látta, hogy az utcán elraboltak, már
utolért volna minket, nemde?
Martha bólintott. – Valószínűleg. De mint mondtam, Fletcher
óvatos ember. Kétségtelen, hogy ezért sikerült ilyen sokáig életben
maradnia.
Megérkezett a szolgálólány a tálcával. Egy másik lány a korsókat
hozta. Kettőjüktől Heather nem látta a főbejáratot. Mire letették eléjük a
tányérokat és a korsókat, már éppen figyelmeztetni akarta Marthát, hogy
szólni kellene Fletchernek és Cobbinsnak, mielőtt elhűl az ételük, ám az
ajtó felé pillantva látta, hogy belép Cobbins, majd utána Fletcher.

azzal hátradőlt. – Remek – szólt Fletcher. almaboros kupáját vette kézbe. Ami biztosan azt jelenti. Cobbins ült vele szemben. Fletcher követte a példáját. majd a villára szúrt egy falatot. igyatok. Cobbins felemelte villáját. – Egyetek. Martha alig nézett fel a tányérjából. Heather letette a villát. hogy Breckenridge áll a küszöbön. és összenézett Marthával. Heather gyorsan evett meg nehány falatot . hogy Carltonon-Trent fogadójában szálljunk meg. mi vette rá. – Nem tudom. majd feltette a kérdést: – Hová visznek? Fletcher átható. Úgy tűnik. ellenvetése? Lehet. aztán a fejét ingatta. – Van valam. amit beszélnek. Heather is a burgonyát piszkálta a hús tetején. Breckenridge őt nézte. kisasszony. hogy percekkel később felnézzen.Felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. ahogy Breckenridge elindult az asztalok között egyenesen feléjük. mérlegelő pillantással nézte. Heather felemelte a fejét. és beletúrt az ételbe. de éjszakára Carlton-on-Trent fogadójában lesz a ráállásunk – felelte Heather arckifejezését fürkészve. majd folytatta. északra. – De milyen messzire? A Great North Roadon? Fletcher csak grimaszolt – Mint mondtam. de az ajtó felé pillantva azt látta. hogy hall mindent. amikor Breckenridge eltűnt a Fletcher háta mögötti asztalnál a fatábla mögött. aztán induljunk! A társai morgolódtak. Heather egyenesen Fletcher szemébe nézett. sikerült meglépnünk. halkabbra fogta a hangját. hová üljön. – Senki. de rögtön elkapta tekintetét és körbenézett a helyiségben. Almaboros kupáját felemelve nagyot kortyolt. – Semmi ellenvetésem nincs az ellen. csak bólintott. Nem tudta. – Hol éjszakázunk? Fletcher előrehajolt. mintha azt akarná eldönteni. tovább – Rengeteg hely van innen északra – mondm Heather nagyot sóhajtva. Az étel meglepően finom volt. Utána beült Fletcher is. Heather óvatosan figyelte. hogy ezt Bteckenridge nem hallotta. – Carlton-on-Trent? – mondta ki a hely nevét Heather. – Tovább. és a két társára pillantott. miért aggódik ennyire.

a két szürke prüszkölt. felismerte a helyzet iróniáját. istállómesterért kiáltott. és észak felé indul. Bteckenridge oda sem pillantott rajuk. Breckenridge. Breckenridge kora este ért Carlton-on-Trentbe. A többiek lefelé nézték a tányérjukba. Nem éppen elegáns öltözete ellenére tekintélyt paracsoló hangjára rögtön siettek hozzá. és kigördült a fogadó udvaráról. első lovász kezébe adta a gyeplőt. – mondta.kihűlt ételéből. A többiek lassan követték. Elfordította fejét. – Gyerünk! – szólt Fletcher. – A legjobb fogatra van szükségem. felszerszámozva. és kinézett az ablakon. útra készen. amelyben Heathert viszik. Abban a pillanatban rájött. Heather eljátszotta az engedelmes fogoly szerepét. milyen közel van a férfi. azzal felállt. hogy Breckenridge úgy döntött. akit rendszerint került. ezért legfeljebb a férfi hátát láthatta. Ha elveszti Breckenridge oltalmazó jelenlétét.. ha nem tudná. Miközben a többiek beszálltak. lovászért. megelőzi őket. remélte. Cobbins sem vette észre Breckenridge-et. hogy Martha és Cobbins kikísérjék. és az istállómesterhez fordult. Heather feltételezte. Martha pedig mögötte lépett ki a fogadóból. Heather elfoglalta a már megszokott helyét. befordult az első nagy postafogadóba. úgy sétált ki a fogadóból. és egyáltalán nem kedvelt – valahogy a megmentője lett. magában imádkozott. Leugrott a bakról. Fletcher észre sem vette a kétkerekű kocsit. azzal elővette . és vele értekezett. Milyen furcsa. Éppen idejében léptek ki az udvarba. hogy messze megelőzze a kocsit. a kocsi meglódult. hogy a végzete – éppen Breckenridge. és betessékelte. félne. hanem egyenesen a saját kocsisukhoz ment... Fletcher kinyitotta a kocsi ajtaját. hogy Breckenridge követi őket. és hagyta.. hogy lássa: Breckenridge szokásos elegáns öltözéke helyett durva szövetből készült szürke úti ruházatban egyszerű kétfogatúval hajt ki a fogadó udvarából. Pokoli tempóban hajtotta a lovakat. ezért egyikük sem vette észre a szomszéd bokszból felálló férfit. mennyire egyedül érezné magát. a megmentő. hogy Fletcher nem vette észre. Heather úgy látta.

A Baldockban bérelt kétkerekű elé egy pár fekete ló volt befogva. hogy a legtökéletesebben öltözött inas legyek! A szabó összerezzent. mennyi az idő. hogy az öltözék jelmezes mulatsághoz szükséges. – Semmi szükség. Most indulnom kell. hogy kényelmesen tudjak mozogni benne.. sem az ing nem szakadt el. Megszemlélte a lovakat. és intett az istállófiúknak.. Breckenridge türtőztette magát. A szabó és segédei sietve teljesítették a kérést.. Innen a legjobb férfiszabónál kisebb izgalmat keltett. arra gondoltam.. nem. ilyen váll. Breckenridge pedig felemelte a karját.. megpróbálom kiszedni a gombostűket. A szabó hátralépett. Sem a kabát. míg Breckenridge kifakadt: – A fenébe is. és hamar megnyugodtak. Nos. amikor azzal állt elő. hogy nem hagyták elszabadulni az indulatait. felült a bakra. mint szerette volna. – Nem. Ha nem mozogna. Rámutatott a másik öltözékre. miután készpénzt vett fel. . Így is tovább tartott. Első állomása a Child’s Bank helyi fiókja volt. – Egy óra múlva. uram. bár igazán.. amelyre a knebworthi fogadóban cserélte estélyi ruházatát. Ezt magamon hagyom. – Azokat csomagolja be. A szabó értetlenül nézte.. az ülés alá tette csomagját. – Engedjék el! Mindkét ló rögtön nekilendült. Természetesen nem. megnézte. uram. A szabó ezután lázasan dolgozni kezdett. Breckenridge kihajtott az utcára. És mi legyen a szürkékkel? Breckenridge megadta a High Barnet-i postaállomás címét. busás borravalót adott. de így is elég nyersen közölte. Szerencséje volt.Igenis. Breckenridge fizetett. hálás volt.zsebóráját. . ember! Nem az a cél.. uram. amely éppen illett a lábára. hogy inasnak való ruházatot és északi munkásöltözetet kíván vásárolni. hogy kiemelje a vállamat. – Jó. Olyan legyen a ruha. és elindultak a Great Nort Roadon. a térdnadrágra es zakóra. A ruhacsomagot hóna alá csapva gyorsan visszament a fogadóba. Ez így megteszi. mert talált egy kitűnő lovaglócsizmát. A szabó addig szöszmötölt a ruhával. a segédek is csak bámulták. de azonnal érezték a gyeplőt tartó erős kezet. a bankigazgató útbaigazítása alapján a város legjobb csizmadiájának műhelyébe ment. majd fizetett az istállómesternek. aztán kisétált a fogadó udvarából a Lombard Streetre.

mert sok más helyiséget használhatatlanná tett a legutóbbi vihar. Rögtön a fogadó bejáratához kísérték. ahogy Fletcher próbálta meggyőzni a fogadóst. üdvözli a vendégeit. A hölgyekhez hasonlóan a férfiak is egy szobában aludtak. – Addig élne! – mordult Fletcher. de onnan senki sem láthatta őt. – Jóságos ég! – szólt Heather. Minden ott kimondott szót hallott. Az előcsarnokot rekeszfal választotta el az ivótól. őszintén remébe. a hangját tisztán lehetett hallani az ivóban. és megállt az udvarban. Lefizette a fogadóst. hogy legalább egy rövid sétát tehessek. A társaság a poggyásszal szöszmötölt. amely az előcsarnokra nyílt. hogy egész nap be legyek zárva. – Mit gondol.Breckenridge Carlton-on-Trentben. hogy ilyen könnyen megszökhet tőlünk – szólt Fletcher megint. hogy a kisasszony esetleg . majd Heather szólalt meg. hogy Heather észhez tér. hogy közelebb léptek a csapszékhez. hogy jellegzetes mozdulattal felemelte a fejét. Hallotta. Breckenridge a hanghordozásából tudta. hogy a kisasszony már kész megszabadulni a társaságuktól. hogy a közelben lehet. hová menekülhetnék ebben a kietlen pusztaságban? Cobbins azon a véleményen volt. de az ő szobájuk az épület másik szárnyában volt. és gondoskodik a megfelelő elhelyezésükről. hogy biztosítsa: a két férfi jó messze legyen Heather szobájától azon az éjszakán. Breckenridge hallgatta. Hangjából Breckenridge rájött. hogy csak az a két szobája van. de beleegyezett. és visszatérni Londonba vele. amikor a Heathert szállító kocsi befordul a fogadó kapuján. az Öreg harang fogadó ivójában volt. Heathert most is őrizték. a suttogást is. ahogy nyílik a főbejárat. Mint korábban. Ragaszkodom hozzá. hogy a hölgyekhez közelebbi szobát kaphassanak. ahogy a fogadós odasiet. Fletcher vonakodva. – Nem szoktam hozzá. – Ne gondolja. A fogadós határozottan kijelentette. A helyiség első részében ült egy asztalnál. Hallotta. hogy a barátjával elfoglalják a felajánlott szobát. Breckenridge nagyon odafigyeli a szobák elosztására. Természetesen ő sem láthatta a társaságot. Heather észreveszi. de remélte. aztán valaki megnyomta a pultra helyezett csengőt. és egy pint sört iszogatott. Ugyanakkor nem mert volna fogadni arra. – Remek – mormogta magában Breckenridge.

Fletcher hangjának változásából Breckenridge szinte látta. szigorú utasítást kaptunk. fölé magasodik.. – Nem mondtam. Most Marthán volt a sor. Breckenridge vigyorogvavárta a hatást. amíg át nem ad . amikor a férfi felsóhajtott. ahogy mondja. Heather csak sokatmondóan hümmögött. vagy legalábbis segíteni magának. javítson ki.. hogy gondoskodjunk a biztonságáról. hogy egyedül akarok menni. Martha velem jöhet. hogy itt veszekedne velem. mik azok a szigorú utasítások. hogy beszálljon a vitába. hogy ez nem fog menni. hogy kiváló egészségemben megtartson. – Nézze. amelyeket velem kapcsolatban kapott. amilyenben az elrablásakor volt. hogyan tudok engedelmeskedni.. meg akarja félemlíteni. gondolta Breckenridge. és az a parancsa. – Ha valóban úgy van. elárulhatta volna neki. A vitának Fletcher dühtől remegő hangja vetett véget. de Heather ragaszkodott az érveihez. vidáman folytatta: – De ahelyett. ahogy közelebb lép Heatherhez. Fletcher ettől a padlóra kerül. hogy sétálgasson. hogy az ostoba szoknyavadászoknak több eszük van annál.. nem volt hajlandó meghátrálni a heves szócsatában. – Szóval már beláthatja – folytatta Fletcher halk. estélyi cipellőben – jegyezte meg Heather gúnyosan... aki erre lovagol és megkívánja önt. ha tévedek. nehogy áldozatul essen az első szoknyavadásznak. teljességgel lehetetlen. ám Fletcher kifakadásában nem ez volt a meglepő. de erőszakos hangon –. Olyan állapotban kell átadnunk. felfelé. Mivel nem ő volt a szenvedő alany. hogy engem kívánjanak meg.. A haja szála sem görbülhet..megpróbálhat elkötni egy lovat. Heather mintha meghallotta volna a halkan mormolt figyelmeztetést. Breckenridge csak pislogott. Fél percig tartó csend után Heather szólalt meg: – Ezúton hozom tudomására. minden ártalomtól és veszélytől meg kell óvnunk. szinte megsajnálta Fletchert. ahogy ezt a kijelentést hallotta. – Jöjjön. inkább értelmes felnőttként elmondhatná. ne engedjük elkószálni. Akkor talán megfontolnám. – Ha mindenáron tudni akarja. – Persze. – Hát jó – szólt Fletcher bosszúsan. Ez nem igaz. hogyan teljesíthesse azokat. Heather.

Átgondolva sorrendbe rakta a tényeket. de a sétához ragaszkodás fő oka az volt.megbízójának. Abban a pillanatban. ha egész nap be voltam zárva egy kocsiba. – Köszönöm. amint Fletcher a fogát összeszorítva felmordult. arra elég. – Elhallgatott. Amikor éjjel találkoznak – akárhogy is sikerül ezt kivitelezni –. Breckenridge hallotta. menj vele. hogy tovább kutasson. Hallotta? Egy perccel sem több. Fletcher és Cobbins felment a lépcsőn. és őszintén örült. Martha. Séta közben összefoglalta. Cobbins morogva. és lehetőleg minél többet megtudjon. kilépett az ivóból a hallba. valószínűleg megpróbálja rávenni. Néhány másodperccel később kiosont a főbejáraton. vagy valamilyen betegséget elkapjak. nem tudhatja. vagy úton van még. Egyvalamit azonban biztosan érzett: Breckenridge valahogy felbukkan a közelben. hogy minden éjjel találkozniuk kell. hogy legyengüljek. és térjen vissza vele Londonba. Heathernek nem voltak illúziói. Azt mondta. Breckenridge felállt. hogy adja fel eredeti tervét. friss levegőre és könnyű testmozgásra van szükségem. de néhány lényeges részletet. A part mentén jól kitaposott ösvény látszott. A Trent folyó a fogadó mögött alig száz méterre volt. akkor. Heather elindult. ahogy hallótávolságon kívülre kerültek. Amíg nem látja. aztán megszólalt: – Hát jó! Martha. nem eleget. ha Breckenridge úgy gondolja. használjuk ki. amikor Martha megszólalt: – Ezt az . aztán végtelenül tárgyilagos hangon folytatta: – Testi egészségemet javítaná egy rövid séta a fogadó mögötti folyó partján. hogy ezért mit kell tennie. Fletcher vészjóslóan halkan. függetlenül attól. Fletcher. Jöjjön. hogy igazi veszélyben van. hogy sétálhassak. Breckenridge a közelben van-e. mit tudott meg addig. A sörét kortyolva várt. Szórakozottan lépkedett. még inkább szükséges. hogy lehetősége van friss levegőt szívni. kedves Fletcher. ahogy Heather és a lassúbb Martha elhagyja a fogadót a főbejáraton át. Húsz perc. hogy már megérkezett. Tehát ha nem szeretné. Breckenridge hallotta. Sohasem tett jót nekem. közbeavatkozik és megmenti. hogy meggyőződjön arról. Néhány feszült pillanat telt el. amíg világos van.

– Lehet. – Nos. Martha elég testes volt. milyen hatalmas karja van. arra gondoltam.. – Amúgy elég messzire jöttünk – mondta. Hálás lehetne nekem. és felsóhajtott. – Megint Heatherre pillantott. – Heather ránézett.. amelyben van titokzatos gazember is. – Elismerem. – Nem igazán tudnám megmondani. akivel az ember lánya szívesen találkozna. azzal sarkon fordult és Martha mellett lépkedve visszaindult a fogadó felé.egészet nagyon jól viseli. nekem elhiheti. .. Martha felmordult. Fletcher és Cobbins találkozott vele. de. mert nagyon megkönnyíteni a dolgát.. legalább sírógörcs és könyörgés. – Szóval így állunk. Visszamegyünk. romantikus figuraként gondol arra az aljas emberre. hogy aljas gazember? – kérdezte Heather és nem kellett aggodalmat színlelnie. akkor folytatom az ábrándozást a romantikus hősről. előtte cselekvőképtelenné kellene tennie. ennek ellenére Martha elég gyorsan tudott mozogni.. de csupa izom. hogy akár jóképű. legalábbis addig. – Hát jó – mondta. Heather. Martha gyanakodva nézett. – Biztos. És Fletcher inkább pofon vágná. – Használna valamit? – Nálam semmit. mert el kellett terelnie magáról minden gyanút. akár nem. teleszívta a tüdejét friss levegővel. hogy nem akarja átgondolni a hisztériát? Heather összevonta a szemöldökét. és Heather látta. kisasszony.. – Heather sokatmondó arckifejezéssel nézett. az elején legszívesebben jelenetet csináltam volna. és hideg fejjel eltervez mindent.. és megállt. Nekem semmi dolgom nem volt azzal a nyomorulttal. Martha elfintorodott. Heather megállt. semmiképpen sem olyan. Ha Heather megpróbálna elmenekülni tőle.. és látta Martha ravasz tekintetét. De aki emberrablást rendel meg... de nekem nem.. hogy ezt az egészet inkább kalandként fogom fel – mondta.. – Nos – felelte Heather a fejét felszegve –. A „szobalány” kicsit magasabb volt Heathernél. aki elraboltatta magát. – Romantikus kaland. derekának mérete azonban legalább a kétszerese volt. amíg az ellenkezőjéről meg nem győződöm. aki talán még ellenállhatatlanul jóképűnek is bizonyulhat. Arra számítottam – folytatta Martha hogy hisztériázni fog. – Biztosan tudja. ezért az egyetlen hihető magyarázatot adta elő. hogy magának testgyakorlásra van szüksége.

ez az öltözék jelentős előrelépés volt az előző esti ágytakaróhoz képest. egyetlen gyors pillantással meggyőződött arról. Heather felnézett. Oldalra pillantott Marthára. Ez pedig igazán helyénvaló. hogy fázik. Martha megengedte neki. a Trent már a hátuk mögött folyt. hogy illendően eltakarja a testét. és találkozni fognak éjjel. Elérték a fogadótól a folyóhoz vezető keskeny ösvényt.. és meglátta a magas. Az Öreg harang fogadó nagyon régi volt. amint a fogadó elcsendesedett éjszakára. amelyet a derekánál a selyemsállal fogott össze. Felmentek az enyhe emelkedőn a fogadó felé. de a szeme hamar hozzá szokott a sötéthez. aki az épület egyik sarka mellett állt. mintha a saját inasa volna. hogy meg győzze. A lelke megkönnyebbült. amit megtudott. nem kellett tartam ahhoz. Heather már tudta. Bár kilátszott a bokája és a lábikrája. mert nem látott okot arra. de mivel panaszkodott. sötét hajú férfit is.. hogy a folyosó üres. Márpedig találkozni akar vele. A folyosón a köpönyegbe burkolózott. széles vállú. és kilépett a folyosó hűvös sötétjébe..Lassan visszasétáltak a fogadóhoz. Nem mert gyertyát gynjtani. Martba újra elvette a ruháit. Gondolkozott. ám időben eszébe jutott. Nem mintha számított volna.. ha Breckenridge-dzsel akar találkozni. Most inkább úgy volt öltözve. Heather kireteszelte a szobájuk ajtaját. Strettonban még a vidéki polgár jellegzetes ruházatát viselte. hogy a friss levegőn tett séta idejét lerövidítse. Ám Heather rögtön felismerte. és majdnem elmosolyodott. hogy a közelben van. hogy nem szabad. Breckenridge eltűnt. Ekkor ismét a fogadó felé nézett. és Martba horkolása a padló reccsenését elnyomta. hogy a szobalány nem vette észre a férfit. és látta. hogy nem jutott eszébe modernizálni. bogy . és meglátta a szürke kőépületet. Heather áldotta a fogadóst. mert ezt szabta feltételül. Heather pedig azért. hogy magán tartsa a selyemsálat és az ágyra teríthette az útiköpenyét. azokkal lehetett belülről bezárni. hogy miként adja elő neki. mert nem tudott gyorsabban menni. folytatni akarja az utazást elrablóival. Martha azért haladt lassan. A hálószobák ajtaján csak reteszek és kampók voltak.

amikor Marthával kiértek az előcsarnokba. Szólásra nyitotta az ajkát. nem hall-e valami hangot. Erős. Beleharapott. meleg férfitestet. Már a lépcsőn ment felfelé.. és kíváncsi volt. és visszanézett a folyosóra. aztán a lépcső felé fordult. hogy tudja. és a teste újra megfeszült. Izmos test bukkant fel hirtelen. . becsukta maga mögött az ajtót. és ez a tudása lényegesen nagyobb volt. Amikor este ő és Martha felállt az asztaltól Fietcher és Cobbins mellől az ivóban. hogy belesimuljon a férfi karjába. megelőzte őket. de aztán a megkönnyebbülés mindkettőt elsöpörte. A pániktól és a rémülettől megfeszült a teste. Aztán cifra káromkodás ütötte meg a fülét. Breekenridge lehajtotta a fejét. és Heather elég jól ismerte már ahhoz. fülelt. hogy a lány szemébe nézhessen. és Heather gyengének érezte magát. Breckenridge hogyan vélekedik a helyzetről. Acélos kar fogta olyan erősen. hálásan odabújjon hozzá.. de megrémült a saját érzésétől. Breckenridge. Ráadásul el akart mondani neki mindent. különösen az előkelő társaságon kívüli világról. Megállt. hogy moccanni sem tudott.. és a szobájukba mentek. mert Breekenridge tenyere még mindig a szájára tapadt. szorosan tartotta.elrablóinál hagyja. Nagyon erős volt a kísértés. aztán befordultak a sarkon. Heather hátrahőkölt. így bizonyosságot nyerve meg akart fordulni. hogy kilessen a sarkon. És akkor rájött. Erős kéz ragadta meg. Hosszú pillanatokig maradt mozdulatlanul. amit megtudott. aki az ajtó közelében ült. Még mindig üres volt. Felkavarodtak benne az érzések. ezt komolyan gondolta. kemény izmokat érzett. Heather tovább haladt Marthával a folyosón. Sokat tudott a világról. és a lánynak ütközött. A férfi elfojtott káromkodással elhúzta a kezét. és a foga között sziszegve megkérdezte: – Mi az ördögöt csinál itt? Nem tudott válaszolni. Breckenridge nem nézett rájuk. mint Heatheré. Halkan becsukta az ajtót. És akkor egy tenyér tapadt a szájára. Felnézett. A lány szíve a torkában dobogott. ahogy a lépcsőtől nem messze lévő szobába nyit be. és előttük lépett ki az ivóból.. hogy ki kapta el. de csak sötétséget látott. Heather látta.

ha a lány azt akarja hinni. miért lehet rá ilyen megmagyarázhatatlan hatással egy boka és lábikra. Az ágytakaró legalább eltakarja a bokáját és lábikráját. és meglátta. meg ne fázzon. hogy addigi életében hány meztelen nőt látott. de az ágyon kívül nem volt más hely. hogy csendben maradjanak. – Befelé! Ahogy belépett a szobába Heather után. Ha nem lett volna fontos. – Üljön oda! Heather szeme összeszűkült. Breekenridge hirtelen felemelte a fejét. Heather kissé csodálkozva nézett rá. Breekenridge nem szólalt meg. Breekenridge a hálószobája ajtaja előtt állította meg. természetesen. mit visel a lány. lerántotta a takarót az ágyról. becsukta az ajtót. és teketóriázás nélkül vezette végig a folyosón maga előtt. de engedelmesen összehúzta magán a takarót. és nem vonja el a figyelmét. hogy azért aggódik. hogy köztük kétkönyöknyi hely maradt. – Mit tudott meg? . Breekenridge gyorsan ellépett mellette. mint egy királynő. Breekenridge rátette a takarót. amikor Breekenridge a közelében volt. Tekintve. de úgy. Az elemi vágytól a tarkóján felállt a szőr. Ön mit keres itt? – Önért indultam. olyan gőgös kecsességgel foglalt helyet. A férfi leült az ágyra. Heatherben forrni kezdett a harag. – Jöjjön! Azzal megragadta a könyökénél fogva. Breekenridge őt nézte. ezért a szíve erősebben kezdett dobogni. Ami igazán nevetséges. Amint leült. és hátralépett. és a lepedőre mutatott. csak a sötétben nézte a kis asszonyt. hogy Heather biztonságban legyen. de a szobájánál nem volt biztonságosabb hely.Heather dühösen válaszolt: – Természetesen önhöz indultam. akkor higgye azt. megmondta volna neki. kihúzta magát. és kitárta az ajtót. Elfojtott egy újabb káromkodást. Lenyomta a kilincset. mit gondol az ilyen lovagias bánásmódról. de engedelmeskedett. – Ekkora távolságon nem történhet semmi bajom! Breekenridge nem válaszolt. szívesen választott volna más helyet. – Ez nevetséges – jelentette ki Heather. aztán csak legyintett. hogy a férfi pillantása milyen átható. ahová leülhetett volna. mint mindig. Heather látta. Heather körülnézett. és az volt a cél.

mert a megbízójuk valójában angol. – Igen. veszélyes alak.. Breckenridge néhány pillanatig elgondolkodott. és mivel még mindig túlságosan zavarta.. Breckenridge olyan sötét pillantást vetett rá. felállt. amely egyáltalán nem . hogy Heather az ő ágyán ül. hogy többet kell megtudnom. akik találkoztak a megbízóval. de véletlenül elárulták. és az ottani kapcsolatukon keresztül sikerült elérnie őket. – Ez igaz. – Glasgow-ban hol találkoztak? – Valami fogadóban. hogy megbízójuk Glasgow-ban bérelte fel őket.. Lehet. Nyilvánvalóan másoknak is dolgoznak. Lehet. – Ezenkívül csak olyasmit sikerült megtudnom. – Miféle sejtésen? Heather homlokán mélyebbek lettek a ráncok. – Annyi bizonyos. hogy ezt feltételezhetjük. – A takaróba burkolózva komoran végignézett a szobán. – Ezek. – Talán tisztelettel? Heather arca megrándult. hogy ez a megbízó elég gazdag lehet. hogy ez volna az igazi neve. – Nem hiszem. ők sem hiszik. ám mielőtt izgalomba jönne. – Ezek szerint nem tudnak sokat róla? – Mondtak egy nevet. hogy hová visznek. Ám nem sikerült kiszednem belőlük további információt arra nézve. hogy Fletcher azért olyan biztos benne.. A megbízójuk egy korábbi ügyfelüktől szerzett tudomást róluk. Ő fizet mindent és úgy tűnik. amelyből azt a következtetést vonom le. de inkább fizikai értelemben. és járkálni kezdett a szobában. Márpedig Glasgow-ban elég sok angol van. óvatossággal emlegették. vagyis a megbízó bizonyára skót – jegyezte meg Breckenridge. aztán megszólalt: – Nem annyit. Heather a takaró alatt kihúzta magát. legalábbis Fletcher és Cobbins. elégedettek a fizetséggel. hogy nem McKinsey az igazi neve. el kell mondanom.. – Skót név. amennyit szerettem volna. Heather felnézett rá. Breckenridge arca megrándult. hogy Fletcher nyilvánvalóvá tette. ezt az embert bizonyos. ami csak a sejtésemen alapul. – Mi volt a név? – McKinsey.. hogy ez a megbízó gonosz.Heatner néhány pillanatig figyelte.

– Azt hiszem. ez azt jelenti. Breckenridge összevonta a szemöldökét.. hogy gondoskodjanak a biztonságomról. miként lehetne elhárítani. Heather bólintott. Breckenridge ajka mintha megrándult volna. – Az ivóban voltam. amikor a szökés szükségessé válik. hogy meglássa. sem a megbízás okát nem ismerjük. – Bármilyen furcsán hangzik. majd ön mögé bújhatok. mire jut vele. És Londontól távolodva minden mérfölddel csökken a váltságdíj követelésének valószínűsége.. Még egyszer próbál az eszére hatni. Heather folytatta: – Mivel a fenyegetettség a húgaimra és valószínűleg unokahúgaimra is kiteljed. – Természetesen. elég komolyan veszik a kapott utasításokat.volt biztató. Breckenridge vonakodva bár. de csak tovább járkált. aztán hirtelen Heatherre pillantott. Ezt kihasználva sikerült elérnem. Heather összeszorította az ajkát. de sikerült higgadtnak maradnia. amíg eleget meg nem tudunk arról. de bólintott. – Valóban az. az előcsarnoktól csak egy rekeszfal választott el. és a szemébe nézett. szigorú parancsot kaptak. – Megvárta. az a kötelességem. Biztonságban. Ráadásul – mutatott rá – ön itt van. a szokásos közönyös arckifejezéssel. ez az egész nagyon furcsa. Így még mindig nem jutottunk közelebb ahhoz. Elraboltak. mi áll az egész mögött. Hiszen elég nagy darab ember. Ám mielőtt válaszolhatott volna. tehát úgy látszik. hogy megtudjuk. Fogalmunk sincs. Heather felkapta a fejét. hogy gondoskodjanak a biztonságomról. míg a férfi ismét felé fordul. és miért teszi – mondta. hogy velük maradjak addig. ki áll az egész mögött. Sem a megbízó személyét. majd Breckenridge . – Elismerem. hogy folytatni akarja a. Breckenridge eddig belátónak és támogatónak bizonyult. – Ha jól értem. testi épségemről és az egészségemről. és szigorú parancsuk van. és még mindig a Great North Roadon haladunk. de szobalányt adtak mellém. Ha továbbra is követi a társaságot. sértetlenül és egészségesen kell odajutnom. Mindent hallottam. milyen messze akarják vinni. hogy engedjenek sétálni a folyóparton. – Lassan járkált. – Már elég távol vagyunk Londontól. és egyelőre kevés információnk van. de minden mérfölddel távolabb kerül a családjától és a biztonságtól. fel kellene tárnunk a tágabb összefüggéseket. kutakodását – jegyezte meg egy kézlegyintéssel. Ezt a parancsot minden jel szerint tiszteletben tartják.

akkor folytatjuk az utazást. találkozunk és megbeszéljük. és megpróbálná erővel eltávolítani. – Hát jó – mondta. Ám Heather számára. Breckenridge észrevette a különbséget a kérés és az ígéret között. hogy valóba Heather és családja érdekében cselekszik. amit remélhet. A férfi végigsimított a haján. – Igen.. Amint valamit megtudok. Megtehetné hiszen ő Breckenridge vikomt. – Ha ilyen makacsul ragaszkodik hozzá. de a büszke fejtartása nem jelentett nyílt ellenszegülést. Heather felszegte az állát. Ragaszkodom hozzá.. . Ám a dolgok állása szerint. majd az ajtó felé mutatott. minden joga megvan rá. de Heather örökre meggyűlölné. Beleegyezése jeléül bólintott. a család iránti kötelességtudatb fakadó okok vezették. – Elkomorodott. – Improvizálnunk kell.. Heatherre pillantott.. vagy legalább jelzi. ha nem értene egyet vele. Ha ezt megígéri.szemébe nézve levonta a következtetést. hogy ezt teszi. – Megígérem. hogy gondoskodni kell a teljes biztonságáról. Heather megkönnyebbülten mosolygott. hogy ez a legtöbb. mint azok. ellenszegülés akkor történne. hogy abban a pillanatban. jelzek. – Ha a szava adja.. Ezt Breckenridge természetesen felvállalta volna. És aligha vádolhatta azzal. amint megtudja a megbízója nevét vagy az úti célt. esztelenül önző nőszemély. Breckenridge járkálás közben a kisasszonyt nézte. amíg Heathert ilyen önzetlen. aki az ágyán ült. hogy meg tudta érteni a lány érveit. – Ebben az esetben folytatjuk az utunkat. Holnap legalábbis. amely csak úgy érhető el. hogy makacs. az első adandó alkalommal elmondja nekem. az ő ágytakarójába burkolózva egyenesen rá nézett. de gyanította. És számára ez valóban így volt. és Heather szemébe nézett. akaratos. Tudta.. ha visszaviszi London az apja házába. Azt akarta mondani. leeresztette a karját. hogy téved. Az volt a legrosszabb az egészben. hogy intézkedéseket tehessek a kiszabadítására. – És meg kell bíznia a kisasszonyban.. aztán rájött. ha biztos abban.. és az ő meglátása szerint az a legerősebb érv. – Meglátásom szerint az elrablóimmal maradás melletti érvek erősebbek. Az ő helyzetében ugyanígy érezne. amelyek ellene szólnak. mit csinál.

hogy álljon meg. elindult vissza a szobája felé. és bebújt a takaró alá. Breckenridge hátralépett. Heather kinyitotta az ajtót. amely a hajából áradt. miközben ő a rejtélyt akarta megoldani. Miután elég idő telt el ahhoz. finom. A folyosón senki sem volt. és erős horkolás hallatszott. Gondoskodni a biztonságáról. amelynek gyakorlására sok oka lett volna az eddigi életében. Felnyögött. lecsúsztatta magáról az ágytakarót. és az ajtóhoz lépett. Ki kell találnia valamit. Kinyitotta az ajtót. és kihúzta az ajtón. Ahogy arra sem volt addig ok és alkalom. kikémlelt. Ebbe beletörődve. Az ő illata volt. Ez nem szokványos emberrablás volt. amelyet könnyen felismert. amely korábban nem tapasztalt módon tette próbára a leleményességét. még körülvette az a finom illat. Könnyű. és suttogva köszönt el: – Jó éjszakát! Azzal beosont. karon ragadta a kisasszonyt. várt. bizonyos értelemben igazat kellett adnia a lánynak. Aztán gyorsan visszakísérte a szobájához. Nyilván nem alhat sokat. hogy közel maradhasson Heatherhez úgy. és erről eszébe jutott a harisnyás boka. Breckenridge az arcát nézve intett. nogyan lehet Heatherrel ésszerűen bánni. ám bármennyit is töprengett az emberrablás történetén. és behunyta a szemét. hogy Heather ágyba bújhatott. a kalandos utazás gyakorlati részletein való gondolkodással igyekezett elvonni figyelmét másról. és halkan becsukta az ajtót. Rögtön levetkőzött. hallgatózott.Heather felállt. hogy közben az elrablói számára láthatatlan maradjon. olyan feladat volt. . hogy megtanulja. Megfordult. érzékien vibráló női illat. Hátranyúlt. A feltűnés kerülése nem tartozott azon képességek közé. és a folyosó falának támasztotta a hátát.

mivel váltogatta az álruháit. hogy a Vörös oroszlán fogadónak csak egy kijárata van.NEGYEDIK FEJEZET Másnap délután egy órakor Breckenridge már Bramham-ben. Volt ideje megemészteni mindent. hogy olyan messzi északra mennek. hogy figyelhesse a helyet. a másik fogadóba húzódott. felállt és a Fehér ló fogad udvarába sétált. ki áll a különös lányrablás mögött. mint egy szegényebb kereskedő. és remélte. kissé távolabb álló Vörös oroszlán fogadó udvarának kapuját figyelte. és megpillantotta a kocsit maga előtt. Nem mintha bármi jelét adták volna annak. a Fehér ló fogadó udvarán felállított egyik kecskelabú asztalnál ült. és az út másik oldalán. mintha nem . Egy pár ló jelent meg a Vörös oroszlán kapuja alatt. mint York. Ám a fenntartásai ellenére egyre jobban szerette volna megtudni. hogy üldözőkre számítanak. Egyre komolyabb fenntartásai voltak azzal kapcsolatban. Lassan haladt. Egész délelőtt a Great North Roadon haladtak. Ivott még egy kortyot a sörből. Miután körbekémlelte a helyet. Breckenridge letette a kupát. hogy ez meglehetősen különös talány. Elég biztos volt abban. hogy Fletcherek nem látják meg. és meggyőződött arról. A Heathert és elrablóit szállító kocsi egy órával korábban fordult be az udvarra. hogy a hosszú egyenes szakaszokon se vehessék észre. és továbbra észak felé tartott. ám amióta Knebworthnél utolérte őket. A kocsi nehézkesen gördült ki a fogadó udvaráról. majd egy második pár. hogy addig nem vették észre. ahol a bérelt kocsiját hagyta. Ezen a napon ismét azt az öltözéket vette fel. hogy egyszer-kétszer hátranéztek. amelyet Knebworthben szerzett. A bő kabátban és vászonnadrágban úgy nézett ki. Vállát az épület kőfalának támasztva sört iszogatott. Lehet. Bramham majdnem olyan messze északon volt. amit Heathertől megtudott és el kellett ismernie. eléggé lemaradva ahhoz. aztán az emberrablók kocsija. Öt perc múlva már úton volt.

Először nagyot sóhajtott. aki szokásos helyén. – Ha nem mondják meg. de ahogy északabbra jutottak. és kinézett az ablakon. vele szemben ült. Heather kivárta. Heather ismét szembenézett vele. ha tudnám. – Nem igazán értem. Hálásan magára vállalta a feladatot. hogy elaltassa elrablóinak gyanakvását és remélte. Fletcher. ha tudja. ott a kavargó tömegben. milyen a külseje. gyorsan körbenézett. Mintha le akarná olvasni az arcáról. hogy megtudják. hogy a fogadóban. hogy következetesen északra tartanak. nyilvánvalóan azt feltételezték hogy sikerült észrevétlenül elmenekülniük És valóban. ott senki sem tenne fel furcsa kérdéseket. elgondolkodva nézett rá. mit segít magán. és csak akkor kezdte újra faggatni az elrablóit. biztos volt abban. Az út elején még a másik kocsival azonos iramban haladt. Mint Heather rámutatott. hogy néz ki. és mi lehet az úticél valamint az utazás oka. fokozatosan csökkentette a köztük lévő távolságot. Engedelmeskedett nekik. hogy elragadják Heathert. milyen embernek adnak át. Még el sem kezdődött volna. Gondolom. – Cobbinsra pillantott. de.aggasztotta volna őket. hogy esetleg üldözők vannak a nyomukban. Bár Breckenridge-et nem látta. melyil irányba vitték London városából. a Cynster család csak napok múlva kezdhette volna meg a keresést. ha váltságdíjért rabolták volna el. hová megyünk. ő pedig nekifogott. Erősen nyugtalanította. és Breckenridge-et kereste tekintetével. ezért viszonylag gyámoltalan kisasszony szerepét játszotta.. a tekintetük találkozott. mert Heather családjának előbb kérdezősködnie kellett volna. ahol megálltak ebédre. Fletcher . nem akadékoskodott.. hogy vigyázzon rá. azt legalább elmondhatnák. míg ebéd után egy órát utaztak. Fletcher elhúzta a száját. hogy ettől beszédesebbek lesznek. hogy találkozni fogok vele a közeljövőben. a zsúfolt környezetben sokkal könnyebb elrejteni egy hölgyet. ha nem látta volna. aki vállat vont. Természetesen tudomásuk szerint Lady Herford házától senki sem üldözte őket. és a nyugalmam érdekében sokat számítana. hogy a közelben lehet. a nemesi származású. mire gondol. és a megbízójuk nevét sem. Azon kívül. akkor nyilván a metropoliszban tartották volna.

azt nem tudnám megmondani. – Mennyi idős? Jóképű? Fletcher elgondolkodott. – Egyszerre egy lépés elég. Skót húshegy. hideg. Heather szeme tágra nyílt. de hogy pontosan hány éves. és fogalma sem volt. a tekintetük találkozott. Heather elkomorodott. de. azt nem tudjuk. eleget mondtam ahhoz. amikor a késő délután a kocsi megállt a Király feje szállónál Barnard Castle-ben. hogy az idegei lenyugodjanak. és nagy orra van. akivel tanácsos lenne ujjat húzni. Heather felsóhajtott. bicegés. ön valószínűleg annak tartaná. amire határozottan emlékszem: sötéten tud nézni. – Mint mondta. ami alapján azonosítani lehetne. – A színében nem vagyok biztos. Ördögi a nézése. – Haja színe? – Fekete. Darlington-nál nyugatra tértek le a főúíról. hideg szem. de nem akarta megzavarni Fletcher váratlan beszédességét. – mondta Fletcher vigyorogva – . Szerintünk valami földbirtokos. Fletcher ránézett. – Hát jó.megint Eleatherre nézett. – Milyen magas? – Nagydarab ember. hogy a harmincas éveiben jár. hogy Breckenridge észrevehette- . Fletcher vélekedése ellenére Heather rendkívül nyugtalan volt. de hogy a dél-skóciai alföldön lakik vagy a hegyvidéken... Fekete haj. – Szeme? Fletcher tétovázott. – Azt mondanám. Nem olyan ember. mert nem tetszett neki ez a kép Fletcher azonban évődve folytatta: – Van valami.. Már nem a Great North Roadon utaztak. Az én ízlésem szerint kicsit tagbaszakadt ember. Fenyegető. – Úgy vélem. hogy jóképű-e.. Heather még jobban csodálkozott. és hátradőlt az ülésen. különös hangszín? – Bármi. és visszakérdezett: – Mit akar tudni? Mindent.. – Tehát skót? Fletcher tétovázva vállat vont. Ami pedig azt illeti.. – Van valami jellegzetessége? Heg a testén. amit el tud mondani. hamarosan találkozik vele.

hogy Breckenridge már nincs a nyomában. – Menjünk be a hídegből! Heather lassan lépkedett fel a lépcsőn. Magabiztosabbnak érezte magát. Mire a kocsi megállt. és csak arra törekszik hogy ő a lehető legnagyobb biztonságban legyen. Legközelebb este látta Breckenridge-et. hogy nagy megnyugvást jelentett Breckenridge jelenléte. – Jöjjön már! – sürgette Martha. Az ablak mellett a sarokban ült. a fejét lehajtva. Heather ezt lenyűgözőnek találta. Látták. hogy számíthat rá. Kimondva és kimondatlanul is bízott benne. a gyomra görcsbe rándult. elkeseredettségét nem mutatva rögtön körülnézett. ahogy a pulthoz lépett. Breckenridge újabb ruhában volt. remegett a nyugtalanságtól. Egyre kelletlenebbül mozgott. Az eshetőség. ahol Fietcher éppen az elhelyezésükről tárgyalt. Heather gyorsan a fogadó ajtaja felé fordult. hogy pontosan hol töltik az éjszakát. de nem ismerték fel Breckenridge-et. el kellett ismernie. Martha mellett és Cobbins előtt belépett az éttérembe. hogy a férfit. akit annyira került. egyszerű utazónak látszott. kétkerekű kocsin hajtott a főutcán. a figyelmét látszólag egy újság olvasására fordítva. Minél többet megtud arról.e az irányváltást. amikor Fletcher mögött. Önkéntelenül megállapította. Heather felemelte a fejét. annál könnyebben tud találkozni Breckenridge-dzsel. de rögtön megfeledkeztek róla. és mély lélegzetet vett. korábbi ellentéteik ellenére ez sohasem volt kérdéses. hirtelen nyomasztani kezdte. Alig tudott másra gondolni. Nem nézett feléjük. de tudta. De mennyire megkönnyebbült! Sokkal nyugodtabban sétált be az elegáns szálló előcsarnokába. Bár nem tekintette a megmentőjének. Aztán a zűrzavarban lódobogásra lett figyelmes. mennyire megkönnyebbült. . hogy a mögötte jövő Martha ne lássa. hogy megmentse. Az utolsó lépcsőfokon felérve gyorsan megfordulva hátranézett. Fletcher és Cobbins körbenézett a helyiségben. Heather és a kísérete iránt egyáltalán nem mutatott érdeklődést. és meglátta Breckenridge-et. már egyáltalán nem gondolja a végzetének. Miután Cobbins lesegítette a kocsiból.

Addig jobb volna. hogy megünnepeljük a megbízást. – Ott maradtunk még egy italra. Tágra nyílt szemmel. egy négy személyre terített asztalhoz vezették őket. Fletcher rosszalló pillantást vetett rá. akkor nem leszek kíváncsi. ügyesen arra a helyre ült. Fletcher felmordult. – Hamarosan megtudja. ő pedig készségesen megosztja vele az újonna szerzett információkat. – Látja. hogy az igazi veszély mögöttük van. hogy magában összegezze. ahonnan látták az ajtót és a szálloda előcsarnokát. akin biztosan el lehet igazodni vagy figyelmen kívül hagyni. amint a szolgálólány egy tányéron pástétomot és főtt paszternákot tett elé. Veszélyes és kiszámíthatatlan. – Egy kocsmában találkoztunk. Ő mindig olyannak látta Breckenridge-et. és előbb távozott. mire számíthatok. Fletcher és Cobbins pedig szemben. – És hogyan érkezett ez az úr a kocsmához? Fletcher csak pislogott. amikor belépett. Heather Fletcher felé bökött a villájával. ám Heather nem értette. amilyen valójában volt. pontosan ezért kérdezem..ezúttal inkább úriember külsejű utazóként jelent meg. Heather egyre magabiztosabb lett: elhatározta. már ott voltunk. Egy perccel később Fletcher felnézett tányérjából.. Amikor a terem másik végébe. de egyikünk sem gondolt az evésre. aki felbérelte magukat? – tette fel a kérdést Fletchernek. amikor átadjuk neki. Pontosabba arra. . Végül Cobbins válaszolt: – Nem tudom. Martha mellette ült. miért akar többet tudni erről az emberről. kíváncsian várta a választ. Heather elhallgatott. – Lenézett. ahonnan szeme sarkából figyelhette Breckenridge-et. tányérjára figyelt. hogyan lehet nem észrevenni a széles vállát és a jellegzetes fejtartását. mit sikerült megtudni a nap folyamán. – Azzal az úrral … vacsoráztak. Breckenridge természetesen mindent tudni akar. miközben mindannyian nekilátták az ételnek. hogy további részleteket próbál kiszedni a társaságból a titokzatos megrendelő kilétére vonatkozóan. Heather hallgatott. furcsa pillantást vetett Heatherre. ha nem firtatná.. Nem olyan ember. Nem tudhatták.. – De mikor? – Mivel nem érkezett válasz. Ha egyszerűen elmondja. A végén már mindent tud róla. aztán megszólalt: – Nem tudom.

. és a terem másik végébe nézett. Heather nem mert bólintani neki. A lány elrablói fel sem néztek a tányérjukból. – Majd meglátja. szinte elgyötört. előbb Marthára. Cobbins megvonta a vállát. Fletcher felmordult. vajon mennyit tudhatnak a megbízójukról. majd ismét Breckenridge-re pillantott. hiszen holnap újabb hosszú útnak nézünk elébe. a híddal szemben van egy romos vár. jobb. hogy később úgyis mindent részletesen elmond. amerre holnap elhaladunk? Martha a fejét ingatta. És valóban a legkisebb jelét sem adta annak. és az ebédlőben túl nagy volt a zaj ahhoz. és egy-két római erőd. hang hordozását gondolta végig. Közben titokban figyelte Fletchert.A sült halat lassan fogyasztva Fletcher válaszait. de kíváncsian nézett a két férfira. ha nem kérdezi. akik még mindig nem vettek észre semmit. Vannak különleges látnivalók az úton. hogy az út mentén. hogy aznap este bármi mást hallhatna tőle. Aztán Cobbins szavait. Heather a fejét lehajtva felállt. hogy Marthával nyugovóra térjenek. aztán Cobbinsra nézve.. hogy mit lát. és hátratolta a székét. de azokat az útról nem lehet látni. – Azzal szalvétáját tányérja mellé tette. Heather óvatosan végignézett az asztaltársaságán. A pillantásuk találkozott. Heather leosont a . bízott abban. Ha békén hagyja. nagyobb a valószínűsége hogy holnap beszédesebb lesz. Heathernek erős kételyei voltak. Néhány pillanat múlva a lépcsőn felfelé haladó lépteit lehetett hallani. Heather követte tekintetét. majd a férfi ment tovább. Breckenridge hátratolta a székét. Az újsággal a kezében egy pillanatra ránézett. a kérdezősködést teljesen rá hagyta. A kíséretével felment a lépcsőn. – Van néhány régi vár nem messze az úttól. és felállt. Amikor a szálloda halijában az óra egyet ütött. Elgondolkodott. Az arckifejezése feszült volt. hogy kihallgathassa a beszélgetést. hogy hallgatózna. Breckenridge túl messze ült. hogy találkozzon vele? Mintha meghallotta volna ezt a gondolatot. hogy az ajtón túl lehet az étterem különterme. – Ideje. Arra következtetett. de a tekintetük találkozott. és szobájuk felé indult. – Láttam. a terem végén üveges ajtót látott. aztán Breckenridge elfordította a fejét. – Még sohasem jártam ezen az úton – szólalt meg Heather. aki lassan az ebédlő ajtaja felé haladt. Tehát. Úgy érezte.

– A . Mivel az ablakokon nem voltak függönyök. Leért az előcsarnokba. azzal a köpönyeget Heather vállára terítette. mint egy rozmár. – Jobb lett volna. – Csak fogja össze magán. Belesett az üvegen.. A lélegzetét visszafojtva a helyiség jobban megvilágítót része felé indult. ám a távolabbiban kísérteties fény volt. majd kinyitotta az ajtó egyik szárnyát. Martha úgy aludt. A falhoz simulva ereszkedett le a lépcsőn. Lábujjhegyen óvatosan az üveges ajtóhoz lépett. Akkor erős kéz fogta meg a karját. – A köpönyegen át karon ragadta. – Térkép. A hold világított. Heather azonban jobban tartott a szikár Fletchertől. Olyan hosszú volt. óvatosan. amely halk kattanássa becsukódott. Marthával közös szobája ezúttal szomszédos volt azzal a szobával. de rögtön a megkönnyebbülés jóleső érzése töltötte el a felismeréstől. mert Breckenridge egy közeli asztalról a köpönyegével együtt felkapott egy nagy papírlapot is. Nem vagyok annyira ismerős ezen a vidéken – felelte Breckenridge. Az arcuk közel volt egymáshoz a sötétben. ha a vállát ütögetem meg? – Nem.lépcsőn. A különterem közelebbi része sötét volt. Hajnali egy óra előtt nem mert kimenni. hogy lehetőleg ne reccsenjen a deszka. és L alakú helyiséget látott. elég fény volt hogy lásson. el kellett haladnia az ajtajuk előtt. hogy a lépcsőhöz jusson. Heather kis híján felsikoltott. – Csitt! Heather bosszúsan pillantott felfelé. ahol Fletcher és Cobbins aludt. Tágra nyílt szemmel kémlelte az árnyékokat. – Mi az? – kérdezte Heather. és korábban kimosta a selyemharisnyáját. hogy Breckenridge ennyire figyelmes. Aztán Breckenridge hátralépett. és úgy horkolt. – Ha nem rémisztene halálra. aztán elengedte az ajtót. és beosont. Mély lélegzetet vett. Eléggé fázott. és az árnyékban maradva beosont az ebédlőbe. – hirtelen elhallgatott.. egy hangot sem hallatnék. mint a bunda. amint Breckenridge közelebb húzta magához a fal mellé. ahhoz. sőt a hallgatag Cobbinstól is. – Köszönöm – dünnyögte a lány kissé meglepetten. hogy a bokájáig ért. de.

Azt mondták. hogy tévedek. összefogta magán a köpönyeget. – Sikerült a szavába vágnia? – Lehet. a kérdezősködésem hatására rájött. – Elhallgatott. ezért engedelmesen összehúzta magán. hogy fekete haja van. Breckenridge az alkarját az asztalra támasztva gondolkodott. Egyre . összegezte magában. feltételezem. – Ez minden? – kérdezte Breckenridge. Azt: felemelte a tekintetét. és Heather szemébe nézett. de nem igazán tudom. Breckenridge kihúzta a szemközti széket. Azt sem tudják. a figyelmeztetés célja az volt. hogy hintóval vagy lóháton érkezett a glasgow-i találkozásuk helyszínére. aki ezt az egészet megrendelte. hogy elért némi haladást. elrejtve mindent. mit tudott meg ma. és visszatérjen velem Londonba? Heather állta a férfi tekintetét. hogy gyanítsák. milyen keveset tud arról az emberről akinek dolgozik. hogy ön a közelben van. mit tudtak meg addig. a szeme színére egyikük sem emlékszik. Földbirtokosként írják le. hogy Breckenridge reménykedni kezdjen. skót. és fogalmuk sincs arról. Heather leült.sarkon túl biztonságban leszünk. és érezte a Breckenridge-hez köthető fenyőillatot. – És tudom. Az illat annyira elkábította. ami elterelhetné a férfi figyelmét. akire ráillik a leírás. és leült. Heather bólintott. – Először mondja el. Breckenridge az egyik ablak melletti székhez vezette. – Igen – felelte Heather. hogy elmeneküljön tőlük. – Készen áll arra. Próbáltam valami különös ismertetőjegyről érdé lődni. legalábbis Fletcher és Cobbins így hiszi. elég hosszú ideig ahhoz. magas férfi. mi az alapja ennek. – Az a férfi. hogy több száz. meg akarok szökni. hideg tekintete. az asztalra helyezte a térképet. akivel nem érdemes ujjat húzni. de Fletcher a szavamba vágott. Heather feltételezte. hogy alig tudott figyelni. de úgy vélem. Erős testalkatú. fenyegető a nézése. ha nem több ezer skót földbirtokos van. A holdfényben jól látták egymás arcát és a térképet is. majd nyugod tárgyilagos hangon azt mondta: – Semmi okot nem adtam nekik arra. hogy a köpönyeg ne akadjon bele a székekbe. de különösen komor.

és örököst kell nemzenie. hogy olyan könnyen beletörődött a gondolatba. nem tudnék együtt élni ezzel a tudattal. Ám megdöbbentette az a tény. Henriettát vagy Maryt elrabolnák. Ha azt kiderítjük. legalábbis azokat a szempontokat figyelembe véve. amelyeket az előkelő társaság fontosnak tart. hogy nem fognak bántani engem.. Angelicát. és ő a legjobb megfigyelő. csúnya nővérei már évek óta zaklatták. ha jól értem. de egyben rendíthetetlen elkötelezettje a megbízójának. Heather nagyon jól beleillik a képbe. függetlenül attól. hogy bármit is mondjon az úticélra vonatkozóan. Abból. és ezt a fejleményt el tudja fogadni a sorsa alakulásában.. Ez a felismerés nem nagyon zavarta. hogy válasszon magának feleséget. Úgy tűnik. és később Elizát.. Nem tetszett neki a döntés. amely elég ahhoz. És Fletcher elzárkózott attól. Az ilyen házasság nem tökéletes. de még mindig nem tudtam meg. az derült ki. mert Fletcherre koncentráltam. – Rendben. hogy abból az egyszerű tényből adódóan. hogy Marthát alaposan kikérdezzem. miként végződik ez a kaland. mert nem akarnak ujjat húzni a megbízójukkal. hogy ki ez a bizonyos földesúr. a kedves. és igazából megértette. de azért működhet. miszerint ők ketten férj és feleség.. hogy reményt adjon a közös életük sikerességére. – Igen. Breckenridge várt néhány pillanatig. Még csak utalást sem tett rá. az esküvőjük elkerülhetetlen. de ő legalább tisztában van azzal. Természetesen . amikor a kocsi mögött haladt. legalábbis abban az értelemben. talán megtudhatjuk. Breckenridge bólintott. – Meg nem áll készen a szökésre. A hosszú órák során. Tudta. Szóval jól haladok. hogy milyen kémiai vonzalom van közöttük az ismeretségük legelejetől.nyugodtabbak és hajlandók válaszolni a kérdéseimre. Meglehet. – Ha megtenném. amit mondtak. így tőle biztonságban vagyok. ő tudja a legtöbbet. hogy nem szeretik egymást. tudom. de számított rá. hogy felmérje a helyzetüket. még Fletcher is Arra nem volt időm még. –És a legveszélyesebb a három közül. Heather a szemébe nézett. miszerint két teljes napig együtt voltak úton. hogy a vonzalom szikrája könnyen fellángolhat. elég ideje volt arra. hogy ki az a foldesúr. Meg kell nősülnie. Már elfogadta.

hogy a kocsi ezen az úton marad legalább Penrithig. Heather a férfi arcát fürkészte. Némi tétovázás után kijelentette: – Holnap korán indulok. várakat és római erődöket láthatok – mondta Heather. – Rendben – felelte Heather. mennyi ideig. kisasszony. és akkor talán. kérdezzen rá.Itt vagyunk. – Jobb álruhát. Ebből arra következtethetünk. – Mivel ez a bizonyos földbirtokos skót. – Nem tudjuk. legalább egy pisztolyra és egy tőrre. – Cobbins említette. . – Jó – felelte Heather. Breckenridge kiterítette a térképet kettőjük közé – A két skót akcentus nagyon jól megkülönböztethető. Számtalan kisebb összekötő út vezetett északra. feltételezhetjük hogy Fletcher és társai átvisznek a határon – jegyezte meg Heather. – A térképen egy pontra mutatott. majd rákérdezett: – Elmondja az okát? Breckenridge a kérdés hallatán elmosolyodott. hogy holnap a kocsiból kastélyokat.túl jól ismerte a nőket ahhoz. hogy megismerjék az arcomat. A hely neve Barnard Castle. . – Miért ennyire elégedett ezzel? – Valahol meg akarok állni. hogy Heathernek eszébe se jutott. hogy a megbízója a déli országrészben vagy a Felföldön lakik. Láthatóan megnyugodott. Fletcher annyit mondott. és legalább két római erőd. hogy nem sokkal korábban költöztek a városba. hogy – legalábbis az előkelő társaság fogalmai szerint – veszélyes lehet vele lenni. Fegyverekre is szüksége volt. Kékesszürke szeme ragyogott a holdfénybe amikor a térképre pillantott. az ujját végighúzva Anglia északi részén a skót határ közelébe. Mosolygott. majd Breckenndge felmordult. Lehet. – Számos kastély van az út közelében. feltételezem. hogy közelebb kerüljön hozzá és elrablóihoz. a térképet közelebbről szemlélve. hogy Skóciába megyünk. vagy hamarosan északnak fordulunk? A térképet tanulmányozták egy ideig. – Lehetséges. Skóciába. nem tudja. Heather vállat vont. – Mivel ez a bizonyos földesúr skót. – Még nem. mennyi ideig dolgoztak a határ északi oldalán. hogy néhány szükséges holmit vegyek magamnak. Szerezze meg a választ. hogy ezen az úton maradunk. Nem lepődött meg túlságosan azon. Semmi ertelme lehetőséget adni nekik. Fletcher és Cobbins azt mondta. – Ha lehetősége adódik. Egyelőre nem is említette. hogy ezzel előhozakodjon. hogy Glasgow-ban laktak.

majd a fejét lassan ingatni kezdte. aztán ő is a fejét ingatta. – Elhallgatott. – Van tudomása arról. a zsebébe tette. tehát nem Edinburgh. – Jöjjön. mégpedig Penrith és Carlisle érintésével. – Gyanítom. visszakísérem a szobájába Marthához.. Heather engedelmesen megfogta Breckenndge kezét és felállt. – Sohasem hallottam ilyesmiről. hogy Rupert részt vett valami fondorlatos skót csalási ügy felgöngyölítésében. de letértünk róla.. Összehajtogatta.– Az ujjával a Carlisle-tól északra vezető útvonalát követte: – A nagy országúton voltunk.. – A fivérei sohasem említették. talán ott kell átadniuk önt. ahogy a különterem sötétebb részén vezette át. .. Breckenridge bólintott. ha valamelyik fivére úgy gondolta volna. hanem Glasgow lehet a végső céljuk. – Újra Heather arcát figyelte. Heather elmosolyodott. és követem a kocsijukat. Amennyire én tudom. hogy valami problémájuk lett volna Skóciában? Heather homlokán ráncok jelentek meg. de. hogy Skócia az úti cél. Heather a térképet nézte. – Nem fogom elveszíteni. Richard és Catriona kivételével. – Ez látszik a legvalószínűbb útvonalnak. – Nem hallottam tőlük ilyen nehézségekről. hogy a csaladjának skót ellenségei lennének? Heather zavartan felnézett. amely egyenesen Edinburgh-ba vezet. hogy az a bizonyos földesúr önt és a húgait venné célba. Vér folyt volna a Dover Streeten. Breckenndge ezen elgondolkodott. sohasem volt határon túli kapcsolatunk. aztán folytatta. – A holnap miatt. lehetséges. – Még ha Richard össze is különbözött egy skót földesúrral. – Glasgow. hogy a legkisebb veszély is fenyegeti önt vagy valamelyik húgát. nem tudom elképzelni. Vagy Alasdair megszerzett valami értékes tárgyat egy mohó skót műgyűjtő orra elől. – Nem is feltételeztem önről ilyesmit. Ha ez a fóldesúr Glasgow-ban találkozott velük. amikor megpróbáltak volna elrabolni minket. ne aggódjon – súgta a férfi. majd a kezét nyújtotta.Fogadni mernék. Heather mosolygott. – Carlisle-ban fogok várni. – Ez igaz. vagy attól északabbra levő hely. – A félhomályban a tekintetük találkozott. és Carlisle fele haladunk. arról már tudna. aztán Breckenridge a térképért nyúlt. Mindketten gondolataikba merülve ültek.

A szürke égen halvány rózsaszín fénycsíkok jelentek meg. Megkapta a választ. és elhajtott. Egyáltalán nem volt jó hangulatban. hogy miután átadjuk önt.. Milyen a város? Fletcher vállat vont. Szóval feltételezem. amikor Breckenridge az udvaron felszállt a kétkerekű kocsi bakjára. Nem zárhatta ki ezt a lehetőséget. Eszébe jutott Breckenridge kérdése.. inkább Liverpoolra hasonlít. mintha Fletcher tervei egyáltalán nem érdekelnék. – Többnyire – felelte Fletcher. Nem.. – Az évek során több helyen laktunk. de elhatározta. mit tudhat meg elrablói megbízójáról. így némi gondolkodás után a vele szemben ülő Fletcherre nézett. – Mi van? – Csak arra gondoltam. Még nem is hajnalodott. Órák múlva ő is kocsiba szállt. hogy a határ felé közeledünk. mint a többi nagy kikötőváros – felelte. tehát a hely ahol átadnak engem ennek a földesúrnak valahol Skóciában van. ott él. Már néhány éve Glasgow-ban van szállásunk. nem hagyja. majd azt mondta: – Olyan mint London. Olyan feltűnően bámulta. titokzatos képpel elmosolyodott. Azt mondta Glasgow-ban találkoztak. a titokzatos földbirtokosról. gyötrelmes bizonytalanság tört rá.. de fontolgatom. mert valóban így volt. és Breckenridge elveszíti a nyomukat. hogy ez még jobban idegesítse. ezért tudatosan mélyére süllyesztette ezeket a sötét gondolatokat. amit . Fletcher előző napi válaszait átgondolva úgy érezte.ÖTÖDIK FEJEZET Heathernek nyugtalan éjszakája volt. – Ugyanolyan. ahol a legjobb volt az üzlet. de Glasgow-ban még soha. aztán gondolkodott egy ideig. ideje máshová költözni. a fogadó hátsó udvarára néző ablak elé lépett. amikor felkelt. – Ha jól sejtem. Ahogy elhagyták Barnard Castle utolsó hazát. Heather vállat vont. hogy másik úton fordulnak északnak. hogy a férfi ezt látva bosszúsan összevonta a szemöldökét. és inkább arra figyelt. oda mentünk. Edinburgh-ban már voltam. hogy már majdnem mindent megtudott a megbízóról.

hogy játszanak vele. Néhány mérföldét haladtak. Ám akárhogy törte a fejét. nehogy elszökjön. amikor asztalnál ülnek. de várnia kellett a legközelebbi találkozásukra. látta. és időnként rápillantott.. –Nyílván megérti. Felettébb megkönnyebbült. – Nos. követelte a választ. – Fletcher hirtelen Marthára pillantott. és Cobbins mindkét esetben felhívta rá a figyelmét. Martha ezután hallgatásba burkolózott. Marthához fordult. Heather sürgette.Breckenridge kért. Amúgy magának úgysem számít. Martha felmordult. és elvették a ruháját. Heather megszemlélte az építményt. ha tudom. Mit kérdezzen még? Mi mást tudhat meg tőlük? Fletcher jobban reagált a rövid kérdésekre. de hiába. Heather dühösen a sarokba húzódott. és ő be van szorítva a sarokba. Heather a szeme sarkából látta. hogy a trió elővigyázatos: legalább egyikük mindig figyeli őt.. – Nos. Kizárólag akkor nem tartják szoros megfigyelés alatt. ezt még nem kell tudnia. hogy Martha a fejét ingatja. – Semmi értelme ezt folytatni. Aztán ismét hátradőlt. miért ne mondhatná el. hízelgett. amikor látott egy útjelző táblát. amelyen az állt. Hamarosan megtudja.. Cobbins szeme nyitva volt. Fletcher mosolyát látva olyan érzése támadt. Mivel Fletchert hajthatatlannak találta. hogy ennek jelentőségét megérthesse. hogy helyesen értelmezték Cobbins előző napi megjegyzését. Megigazgatta bő köpönyegét. Heather rájött. A Penrithbe vezető úton haladnak. aztán behunyta a szemét. és biztosra vette. hová megyünk. illetve éjjel. amikor Marthával van egy szobába zárva... könyörgött. Majd megtudja. a feszültsége is enyhült. Még két vár mellett haladtak el. Heather nem tudta jobban megfogalmazni. hogy ő is becsukta a szemét. – De. Ha Penrithen keresztül .. Amikor Heather újra Fletcherre nézett. – Hol találkozunk ezzel a földbirtokossal? Nem értem. ha ott leszünk. úgy vélem. hogy Penrith hét mérföldre van. aztán megbeszélte az észrevételeit Cobbinsszal és Marthával. Cobbins odahajolt. az segítene jobban elviselni. Fletcher ekkor odafordult Heatherhez. amelynek mentén várat. hová visszük. mintha szavak nélkül megbeszélnének valamit. és felhívta figyelmét a közelben álló várra. kastélyt és római erődöt is lehet látni.

és ez tartotta benne a lelket. hogy kicsoda az illető. majd északra fordult. Mivel mást nem tehetett. azon túl Skócia ködös. Ahogy Fletchert követve belépett az ivóba. Mivel úgy hitték. mindenképpen áthaladnak Carlisle településen. mit gondolnak róla mások. Ekkor Martha sürgette. Viszont szerette volna megtudni. és kifogta a lovakat Heather mélyet lélegzett a hűvös levegőből. hogy valaha így fog gondolni rá. Stretton. Visszanyerte a magabiztosságát. és függetlenül attól. nem szeretne találkozni azzal a titokzatos földbirtokossal. Carlton-on- . és magában elismerte. nem igazán nyerte el tetszését. hogy a határtól nem messze éjszakáznak. Minden megállójuk – Knebworth. és nem hitte. Úgy érezte. amikor a kocsi végre megérkezett Plumpton Wallba. A kocsi begördült Penrithbe. Az adott körülmények között az a lehetőség. onnan pedig észak felé mentek a Casphairn Vale-ig. a Carlisle felé vezető főútra. tudta. hideg és ismeretlen vidék maradt szamára. A kocsis behajtott egy kis fogadó udvarára. Nem sok esélye volt annak. és jól kigondolt fedőtörténetük megakadályozza. hogy meglátja Glasgow városát. Az adott helyzetben Breckenridge a biztonságot jelentette. és a Dumfries-ba vezető úton haladtak tovább New Galloway-ig. Ismerte azt a vidéket és Edinburgh-t. sőt a skót felföldre is vihetik. Ha ilyen sebességgel haladnak. hogy menjen be a fogadóba. hogy nyilvánosan jelenetet rendezzen. nem sokkal Carlisle után letértek a főútról Gretnánál. ahol Breckenridge várja. aki elraboltatta. és körülnézett. ahol Richard es Catriona lakott. milyen elővigyázatosak voltak elrablói. nyilván úgy tervezik. Amikor néhány alkalommal Skóciában járt. visszagondolt korábbi megállásaikra. Határozottan megváltozott véleménye a „végzetéről”. viszonylag jól bántak vele. hogy olyan ember.mennek. hogy még aznap elérhessenek Glasgow-ba. és át akarnak jutni a határon. akire számíthat. átgondolta a határon túli területekről meglévő ismereteit. ám nem is adtak lehetőséget váratlan eseményekre. Heather kissé szédült már az éhségtől. nincs benne elszántság. Már déltájban járt az idő. ahová egyszer Richard és Catriona társaságában ellátogatott.

hogy ismerőssel találkozzon. ahol át kell haladniuk és általában sok katona. amely a határon túl fenyegetheti. így az esély. hogy bármit is kérdezzen. és rájött. újra végignézte elrablóit. rövid csövű. Barnard Castle és Plumpton Wall mind kisváros volt. Oldalra pillantva látta. aki Carlisle-ba be akart hajtani. Carlisle várának külső falánál. hogy biztosan átmer nek Carlisle-on. így erre Heather nem is számított. hogy kész ruhákat találjon a méretében. és a többiek feszültsége ellenére ő nyugodt volt. pontosan tudta. aki felismerheti. mi lehet az oka. hogy valamin töpreng. hogy csökkentsék a veszélyt. Az asztalnál egyetlen szót sem szólt. Szándékosan úgy alakította a megjelenését hogy a holmija kissé viseltesnek tűnjön. Breckenridge az árnyékban állt. mintha számolgatna. Amikor kiértek az útra. hanem egyenes háttal. Mindenkinek el kellett haladni ezen a ponton. Első szerzeménye egy pár pisztoly volt. Heather próbálta elképzelni. Amikor egy óra múltán újra beszállt a kocsiba a megszokott helyére. Köpönyegébe burkolózva az elhaladó kocsik utasai nem vették észre. mert tudta. kivéve azt a személyt. és a kocsi észak felé indult. Legutóbbi álcája szerint ügyvédbojtárként . az egyszerű ing és mellény miatt több szabót kellett felkeresnie. mert London után a határváros a legnagyobb település. és Heather megesküdött volna rá. többnyire kifele nézett komoran. Bramham.. a társasági szezon elkezdődött. hogy a kabátzsebében elférjenek A kábát. hogy ők legalább annyira feszültek mint ő. a térdnadrág. és lépéseket tettek arra. ahol nagyon kicsi a valószínűsége annak. Az előkelő társaság azonban ilyenkor Londonban foglalta el magát. A határ Carlisle után következett. Cobhins keze a combján volt. hogy olyan emberrel találkozhatnak. Heather kibámult az ablakon. szinte a nullával volt egyenlő. hogy Martira is nagyon éber. hogy újabb feszült várakozás következik. vámtiszt járkált az utcákon. éberen. A vörös kőnek támaszkodva figyelte a Penrith fele északra haladó kocsikat. Fletcher már nem lezseren ült.. hogy mindhárman ennyire figyelnek. Ez volt a tervük egyetlen gyenge pontja. hivatalnok. ezüst pisztolyok.Trent. talán azért izgultak annyira. Elégedett volt az előkészületekkel. aki kifejezetten őt kereste. fel kellett készülni minden veszélyre. elég kicsik ahhoz. nem látott okot arra.

a jó hírneve elkerülhetetlenül és örökre elveszne. hogy közelebb kerüljön Heather három elrablójához. Egy használt holmikat árúsító boltban talált hordozható íródobozt és kiegészítőket. jobb keze ujjait bekente tintával. Elsősorban azért. mint amire eddig ő törekedett. hogy amikor elnyomta veleszületett kékvérű arroganciáját. bizalmatlanok. De mi van akkor. mert ha Heather unokatestvérei rögtön elindulnának észak felé.utazott. Ha az előkelő társaság tudomást szerezne arról. hogy Fletcherrel és Cobbinsszal akár egy éjszakát is egy fedél alatt töltött. hogy titkba tartsa Heather elrablását. nevezetesen. Több mint egy órát gondolkodott ezen. És Breckenridge gondoskodik a biztonságáról. Cobbins és Martha magukkal egyenlőnek érezzék. akkor kifejezettek sikeresnek tekinthető. Ráadásul túl bonyolult lett volna elmagyarázni a helyzetet azoknak. Akárhogy is fogalmazott. ám valójában egyre nyugtalanabb lett. hogy éppen Skóciába tartanak. Az állát sötét borosta borította. az előkelő társaság nem fogadná el magyarázatot. ám végül nem tette meg. hogy Heather még az elrablói kezében van. hogy Martha is vele volt. különösen úgy. aznap reggel szándékosan nem borotválkozott. nehéz lett volna elhitetni velük. az volt a szándéka. és végigsétált a városon. Sikerült megvásárolnia egy ócskán felszerszámozott gebét úgy. akivel szemben nem ösztönösen. ráadásul ezt nyíltan megtehesse. ha Heather nemet mond? Amíg nem tudja. Breckenridge bármit mondhatna utána. hogyan . hogy Fletcher. akinek éppen nincs munkája. egyáltalán nem hívta fel a figyelmet magára. az eredmény mindig ugyanaz volt: feleségül fogja venni. Azt fontolgatta. Így kevésbé látszott kifinomultnak. függetlenül attól. Ez utóbbi körülményt lett volna nehéz megmagyarázni. hogy nem keltett feltűnést. A hátát a falnak vetve nézte tovább a fogatokat. akármilyen magyarázatot vázolt fel. olyan embernek. hogy újabb futárt küld a Cynster családhoz. akik nem ismerték az egész történetet. ami nagyon valószínű. Ha igyekezetét meg lehet ítélni abból. szinte biztosan az ellentkező hatást érnék el. a külső szemlélő a nyugalom megtestesülésének láthatta. Ez az álöltözet lehetővé tette. de biztonságban. Bár Newarkban vásárolt borotvakészletet.

. Nem szerelmi házasság lesz. és alaposan átgondolja a dolgot. ám ő személy szerint már régen lemondott a szerelemről. hogy Heather „az ismert rossz”. Miközben ez eszébe jutott. Ám ha mégsem. olyan vad és tomboló szenvedély. Határozott és hűséges. Felmérte a körülményeket. Különösen azért. És amíg Breckenridge úgy érezte. akkor Heather igent mond. és a helyzetnek megfelelően viselkedett. ha megkérné a kezet.. nem volna bölcs dolog bejelentést tenni. Heather okos. aztán lerázta magáról ezt a gondolatot. ami csak az elmúlt néhány napban derült ki Heatherről. pedig annak van nagy divatja. mint amit az ismeretségi körébe tartozó hölgyekről elmondhatott. mint a házasság. hogy gyenge az akarata vagy a jelleme. Nyilván egyik család sem emel kifogást. felidéződött minden. Eddig nem jött el érte a délceg herceg hófehér paripán. a parázsból még lehet lobogó láng. Természetesen az adott helyzetben. Ám ha mégsem. amikor más hölgyek tehetetlenül rettegtek volna. és házaspárként elég jól kijönnének egymással. Gyanította. szemben az ismeretlenekkel. de már huszonöt éves. jól nevelt és gondosan óvótt hölgynek tekintik.. Abból kiindulva. a társaság vénkisasszonynak tekinti.. És gyanította. és elfogadja a szükségszerű megoldást. Meglehet. Elkomorodott. és ha ez a szezon is úgy telik el. Sokkal rosszabb feleséget is kaphatna. mert mindkét család az előkelő társaság legmagasabb köreihez tartozott.. Breckenridge gyanította: ha megkéri a kezét. miszerint személyét London leghírhedtebb nőcsábászai között tartják számot Heathert pedig jó házból való. nem is volt más lehetőség.dönt Heather. a szerelmi házasság divatja tombol. hogy nem talál férjet magának. hogy ennek oka részben az. de az utóbbi néhány nap történései alapján Breckenridge biztos volt abban. És ez több volt. meglepően könnyen elfogadta ezt a sorsot. Meglepően okos. Amúgy maga a meggyőzés is nagyon élvezetes lehet. értelmes nő. amellyel Heather minden ellenállását megtörheti. hogy Heather igent mondana. hogy Heather inkább szerelmi házasságra vágyna. Egészen pontosan tizenöt éve. hogy milyen gyakorlatias gondolkodású. tiltakoznia kellene az ilyen társasági elvárások ellen. Nem lehet azt mondani rá.

és amikor eljön az ideje. Eltűnődött.. a szökött szerelmesek itt házasodtak össze a kovács üllője mellett. ahogy letér a főúttól. fejét az ülés kárpitjának támasztotta. – Igen. a Gretnától északra levő falucska kunyhóit. Aztán elhagyták azt az útkereszteződést. hátradőlt. hogy Heathert az elrablói még aznap át akarják vinni Skóciába. Martha kipillantva megszólalt: – Tehát ez a híres kovácsműhely? Fletcher is odanézett. amíg a kocsi eldübörög előtte. de Fletcher és Martha mindig csak azt válaszolta. amikor ismerős kocsi bukkant fel. Heather ebben kételkedett. és a másik oldalon skót földre ért. figyelte. mint DélAngliában. minden jel arra utalt. Néhány mérfölddel korábban a kocsi áthaladt egy főúton. kis házakat látott. összehúzta magán a Marthától kapott köpönyeget. Teljesen nyilvánvaló. Heatheron hirtelen félelem vett erőt. – Megállunk egy kis fogadónál. ám semmi jelét nem adta. aztán elindult a közeli istállóban hagyott kordája felé. hogy majd hamarosan megtudja. Heather hátradőlt. hogy már ismeretlen vidéken járnak. amikor a kocsi lassan áthaladt a Sark folyó hídján. – Aztán Heather felé fordult. hogy Breckenridge biztosan a nyomukban van. Azzal biztatta magát. amelyen Vale-be menet néhányszor már elhaladt. a főúttól balra elszórtan házak helyezkedtek el. még néhány pillanatig a kocsit nézte. Délután közepe volt.. A következő néhány mérföldön ismerős volt a táj. az. Heather kinézett az ablakon. és arra gondolt. Számtalanszor rákérdezett. Elhúzódott a faltól. hogy valóban Glasgow-ba tartanak. segít neki elszökni. hogy a híres kovácsműhely . és észak felé folytatja útját. mert a tavasz ellenére Skóciában határozottan hűvösebb volt az idő. amely Hawick és Selkirk érintésével Edinburgh-ba vezetett. a határ csak tíz mérföldre volt. Gretna falu közvetlenül a határon volt. vajon mekkora utat tesznek meg aznap.Képzelete éppen a lehetőségek számbavételével volt elfoglalva. Heather azt mondogatta magának. Az árnyékban maradva megvárta. Gretna Green hírhedt település volt. A kocsi lassított.

hogy mi mást tudhatna meg elrablóitól. A Nutberry Moss nevű fogadó régi épület volt. hogy megszállnának éjszakára. – Mikor üzentek neki. hány napig maradunk. de Breckenridge-et nem látta. a fogadós a lépcső jobb oldalán álló hosszú pulthoz lépett. bizonyos McKinsey meg nem érkezik. és így követték Fletchert a fogadóba. Heather szigorú pillantással Martha felé fordult: – Itt fognak átadni? Itt várjuk a földbirtokost? Martha vállat vont. jobban megfelelt Fletcher ízlésének. a sálját megigazítva. és északra hoznak? . és kíváncsian körülpillantott. amely a konyhába vezethetett. Nem tűnt nagyon közlékenynek. Amikor közölték. amely előtt a kocsi megállt. – Beletelhet néhány napba. és azon gondolkodott. A fogadós akkor lépett ki a terem hátsó részén. Fletcher még mindig a fogadóssal volt elfoglalva. Gretnában számos fogadó mellett hajtottak el. nem messze kiért a Dumfriesba tartó szélesebb útra. Legalább két éjszakát. – Fletcher azt mondja. kettéválasztva az előcsarnokot. amíg ideér. Heather a terem egyik fala mellé épített kandallóhoz tartotta kezét melegedni. – De még nincs itt? – Nincs – felelte Martha. Az út. A kezét konyharuhába törölve üdvözölte Fletchert. de a kis falusi vendégház. Fletcher szállt ki a kocsiból elsőként. Keskeny lépcső vezetett az emeletre. aztán lesegítette Heathert. Falai fehérre meszelt kőből voltak. Odabent sokkal melegebb volt.közelsége csak véletlen. Martha lépett Heather mellé. a ház teljesen beilleszkedett a környezetbe. bárhonnan is jön. amikor Fletcher hangját hallotta. hogy a fiatal hölgyet tovább kísérje. Cobbins leghátul lépkedett. A kisasszony megállt a kocsi lépcsőjén körülnézni. Addig maradunk. Heather visszafordult a tűz felé. de valószínűleg tovább. hogy elraboltak.és ablakkeretek megfeketedtek. nyugat felé vezetett tovább. a lépcsőtől balra nyíló lengőajtón. amíg Sir Humphrey Wallace megbízottja. amely mellett a fogadó állt. fekete gerendák tartották a sötétszürke palatetőt. Heather a közelben álló Cobbinshoz fordult. – Nem tudom. az ajtó.

mi fog történni. Az ő szempontjukból semmi értelme nem volt hazudni arról. mint Gretna Green mennyire kell együttműködőnek lenme egy hölgynek. ahogy Fletcherre nézett.– Knebworthben az esti postával küldtük. Miért tenné? Nem tudja.. Amikor Martha előtt belépett a szobába. már ideérhetett volna. amikor Martha felterelte a lépcsőn a szobájukba. hogy biztosan megköttessen a frigy? Azt azonban biztosan tudta. Már teljesen tisztán latta. – Szokás szerint két szoba. – Van valami sejtésünk – jegyezte meg vállat vonva –. rapillantott a két keskeny ágyra és az egyetlen kis ablakra. – Cobbins és én a lépcsőhöz közelebbi szobában leszünk. Fletcher lépett melléjük. hogy kitalálna olyan mesét. de igazából nem tudhatjuk. és eszébe jutott. Heathernek egyáltalán nem tetszett a helyzet alakulása. megmondja neki. Heather számolt. Valami bódítószert adnak neki. Eljött az ideje. esetleg más módon ráveszik az együttműködésre. hogy a Gretna Greenben az üllő fölött kötött házasságok törvényesek. aztán Marthára. – A poggyászukat cipelő két inasra nézett. hogy készen áll a szökésre. miszerint napokig várakozniuk kell. Nem akadékoskodott. hogy elhagyja elrablóit. Fletcher nem őszinte és becsületes. és a házasfelekre nézve kötelező érvenyűek. – felelte. – Miért álltunk meg itt? Fletcher nehezen hihető nyájassággal válaszolt.. –Nem tudom. ha McKinsey valahol Edinburgh-ban vagy Glasgow-ban tartózkodna. A szülei is ott kötöttek házasságot. Csakhogy Fletcher azt mondta. alig tudta követni a napokat. aki megmentheti. hogy egy olyan helyen. önt hoznunk. de Heather nem hitte. ebben talán nem hazudik. hogy a közelben van Breckenridge. mindkettő a keleti szárnyban. Ám mielőtt tovább gondolhatta volna a helyzetet. – Ezt a helyet jelölte meg McKinsey. majd ismét Heatherre pillantott. még legalább két napig maradnak. ezárt ide hoztuk önt. Csak ennyit tudunk. Ide kellet. – Miért éppen Gretna Greent választotta? Fletcher szeme tágra nyílt. és elmeneküljön. Ezt a helyet jelölte meg. de. hogy Fletcher általában nem mond igazat. Ha Brcckcnridge megérkezik. hogy mennyi ideig maradnak . de úgy vélte. Fogalma sem volt. Heather szeme összeszűkült. de nem egymás mellett.

a Nutberry Moss Inn célszerű megállónak tűnt. Amikor Heather és elrablói beléptek a csapszékbe. És ha végül a szökés mellett dönt. és ezzel minimálisra csökkenthetik a húgait és unokahúgait érintő közvetlen fenyegetettséget. Heather szeme csak megrezzent. és láthatóan meglepte a fiatal nemes hölgy látványa. Breckenridge a fejét lehajtva a tányérjába nézett. hogy kihasználja a helyzetet. Heather még soha nem látszott ennyire aggódónak a fogsága során. nagyobb eséllyel megtudhatják.McKinsey érkezésére várva. a tartása. a mozdulatai mind az előkelő származásáról árulkodtak Heather ruganyos léptekkel érkezett a helyiségbe. majd Breckenridge-dzsel megbeszéli. Tehát valami felzaklathatta. Most viszont valami megváltozott. hogy ő és Breckenridge a közelben maradjanak. Heather aggodalmas arckifejezését látva azonban azon . de abból kiindulva. és azon tűnődött van-e valami módja annak. A fogadó túl kicsi volt ahhoz. kicsoda valójában. a szoba másik végébe ment. hogy a feltételezésük szerint az elrablói Glasgow-ba viszik. hogy lássák McKinsey megérkezését? Ha Breckenridge és ő jól megnézi azt a férfit. mert akármilyen ruhát viselt Heather. különben semmi sem látszott rajta. A tekintetük egy röpke pillanatra találkozott. A jelen lévő férfiak közül Breckenridge volt az egyetlen. aki őt és három társát az asztalukhoz vezette. aki jól értelmezte Heather merev tartását. Nem mintha fogságként fogta volna fel. Az ajtótól távolabbi ágyra hevert. hogy külön ebédlője legyen. Marthára és Cobbinsra. Breckenridge már ügyvédbojtár álruhájában három helyi férfival ült egy asztalnál és a fogadós raguját fogyasztották. Breckenridge felnézett a tányérjából. milyen ruhát enged a „szobalánya” elővenni a csomagból. amikor meglátta Breckenndge alakját. hogy Fletcher éppen ezt a fogadót választotta. Nagyot sóhajtva úgy gondolta. Vajon nyomást gyakorolhate Fletcherre. lehet-e azt úgy időzíteni. amely túlságosan közel volt a híres házasságkovácsoló műhelyhez. Felállt. hogy mondjanak még többet McKinsey-ről. majd a figyelme a szolgálólányra irányult. inkább úgy tekintett a helyzetre. mint valami kellemetlenségre. hogy tárgyaljon arról. Nem igazán tetszett neki az.

ez azért van. Martha odafordult Heatherhez. Maradhatnak még néhány napot. Itt van a közelében. hogy más. Martha robusztus alakja beszorította a sarokba. mit kérdezhet úgy. A gallérjába szalvétát gyűrt. háttal a falnak. de én le akarok feküdni. hogy van vele. viselkedése egyáltalán nem volt természetes. amelyeket Fletcher. mégis jól beillett a Nutberry Moss fogadó törzsközönségébe. és addig talán más dolgok is kiderülnek. amelyet paszternákkal és káposztával tálaltak. Heather biztosra vette. Amikor a vacsora véget ért. hogy az utolsó információt is begyűjtse. azon kezdett gondolkodni. és evés közben beszélt. Heather a kis terem másik végében ült. tehát nem szükséges sietve elszökniük a Nutberry Moss fogadóból. mire a három férfi nevetett. így elég faragatlan ember benyomását keltette. – Nem tudom. Amikor Breckenridge-dzsel később találkozik. már félretetted aggodalmait és arra figyelhet. Amint rendszerezte magában. Ezért a lány a fejét lehajtva ült. mert arra számít. Megérkezett a szolgálólány az ételekkel. Bár idegen volt a faluban. Heather felsóhajtott. az asztalra könyökölve a villájával piszkálta a ragut. hogy a nővérei megbotránkoznának. amint meglátta Breckenridge fekete haját. ha így látnák. Heather feltűnés nélkül nézett abba az irányba. mielőtt McKinsey érkezése szökésre kényszeríti.gondolkodott. amivel alá tudja támasztani az állítását. közben magában összegezte az utalásokat. hogy jól látta a pult közelében álló asztalnál helyet foglaló Breckenridge-et. Jöjjön felfelé! Azzal Martha feltápászkodott a padról. Heather nekilátott a báránysültnek. miszerint McKinsey csak napok múlva érkezik. A haja kócos volt. Breckenridge álruhája minden jel szerint hatásos volt. hol találkozzon vele éjjel. Az elhelyezkedés egyetlen előnye az volt. ám elrablóinak erről fogalmuk sem volt. Cobbins és Martha véletlenül kimondott. különösen a borostás állával. Heather megkönnyebbülést érzett abban a pillanatban. hogy a kérdés teljesen ésszerűnek tűnjön. amit megtudott. mindent el kell mondania. és odébb . amikor Breckenridge mondott valamit. Heather gyanította. és látszott rajta. mintha oda tartozna. hisztériázni fog a Gretna Green-i kovácsműhely közelsége miatt. Bár Fletcher folyton fürkészőn nézett rá. mint a helyiek.

ne pedig egyszerűen a szobája számlájára írassa. Mind kiitták sörüket. amint halkan beszélgettek. hanem minden férfi. és mögötte az ajtót. és az asszonyság nem láthatta. Mi értelme volna a munkának. Breckenridge a pulthoz ment. Az állástalan ügyvédbojtárok valószínűleg nem kapnak hitelt. és bár feltételezte. mintha csak egy rakoncátlan tincset igazítana meg. Aztán követte Marthát az ivóból a lépcső felé. és a hajaba túrt. ha ezt sem tehetnénk meg? Mindannyian lelkesen egyetértettek ezzel. amit jelezni akart. Ekkor Breckenridge hirtelen előrepillantott. cimbora. – De szomorú volna. – Hálás köszönet – szólt Breckenridge. Fletcher és Cobbins ülve maradt. munka nélkül tengődsz. Zavarában a fejét oldalrahajtotta. hogy Heather megértette. mindketten még a söröskupájukat szorongatták. Visszafordult az alkalmi ivócimborái felé. és időben jutott eszebe. Breckenridge elégedett volt. hogy kifizesse az italt. A csapszékben tartózkodók többsége helyi ember volt. Breckenridge-dzsel találkozott a tekintetük. Újabb italt ajánlott három alkalmi ivócimborájának. meglátta a recepciós pultot. hogy odamegy hozzájuk. Eljátszott a gondolattal. az előtér másik oldalára. de ha valóban több éjszakát töltenek itt. de egyikük megszólalt: – Azt hittem. hogy álcázza magát. De nemcsak ő. Heather követte a férfi tekintetét. akik olyan kitűnő lehetőséget biztosítottak neki. hogy feladjon es csatlakozzon Marthához. leült. szükség esetén nem volna nehéz tovább maradni.csusszant a pádon. hogy igyon egy-két sört a cimborákkal. . akkor a helyiek által megismert ártalmatlan ügyvédbojtárként bemutatkozni hasznosabb lehet. amikor az utolsó kupát is a tálcára tette. és a csapos újratöltötte a kupákat. – Valóban – felelte Breckenridge vigyorogva. ha az ember nem engedhetné meg magának. Ahogy Heather elindult Martha nyomában. Visszavitte a tálcát az asztalhoz. A szeme sarkából látta Fletchert és Cobbinst. majd mind a négyen csendben kortyolgatták az italt. amely talán egy raktárba vezetett.. és a kezébe nyomták a kupát. aki a csapszekben ült.. hogy Breckenridge megint őt nézi. – Tessék – szólt a csapos. Utána azt látta. hogy ő és Heather csak egy éjszakát tölt ebben a fogadóban.

ahogy Fletcher és Cobbins egymásra néznek. Egy idő után a Breckenridge mellett ülő férfi az ivó másik végebe. hogyan bizonyítja. hogy ezt a mesét könnyű cáfolni. Fletcher és Cobbins felé mutatott. – Azzal a kupáját felemelve átszólt a helyiség másik felébe. ha szigorúnak tartják a gyámjukat. Üres kupák mentek. néhány szót váltanak. Csak bóklásznak. . Errefelé mindenki tudja. A kérdésre Fletcher gördülékenyen előadta a történetet. aztán csatlakoznak a csordájához. Szerencsére egyik ivócimborája rámutatott. Ügyvédbojtár Lunnonból. Fletcher pontosan úgy viselkedett. miszerint egy helyi marhakereskedőt a határon feltartóztatták a Gretna Greenben állomásozó fináncok. Legyetek barátságosak. aztán kezet ráztak. ezért felmegy Glasgow-ba.. hogy állást találjon magának. – Tudja valaki. A másik ember felmordult. . igyanak velünk egyet! Breckenridge látta. amelyet Heather már részletesen elmondott Breckenridge-nek. Ha korábban abban bízott volna. többször egymás után. Breckenridge pedig Timms ügyvédbojtárként bölcsen bólogatott. Legalábbis ő ezt híreszteli. Mindenki nevetett. a hegyekben „találja” az állatait. maguk ketten! Jöjjenek. hogy az összes marha az övé. – Be kellett bizonyítania. Megtörténtek a bemutatkozások. mi szél hozta Fletchert és Cobbinst erre a vidékre. – Nagyon sok fiatal lány szökik meg. – Nos – szólt a kapatos cimbora – nézzük. Cyril és Henry vigye a beszélgetést. akarnak-e csatlakozni hozzánk. hogy fent. hogy kik ezek? Breckenridge a többiekkel együtt ingatta a fejét. mint egy korosodó földesúr felbérelt embere. és a helyi élet különböző jelenségeiről beszélgettek. Utána hagyta. – Szeretném látni. Természetesen kíváncsiak voltak. de sajnos éppen nincs munkája. türelmesen várt. Fletcher magyarázatát hallgatva minden reménye szertefoszlott.. Mivel a társaságból Breckenridge volt a legfiatalabb.Hé. és a társaság asztalához húzzák a székükét.Aztán az egyik férfi előállt egy történettel. tele tálca jött. hogy Jim. Breckenridge bólintott Fletcher és Cobbins felé. és azt mondta: – Ő pedig Timms. aztán kézbe veszik a söröskupájukat.

a lépcsőkorlátba kapaszkodott. a lépcsőházban a hallban azonban félhomály uralkodott. Rengeteg lány kerül így bajba. és az ajtó nyitására felnézett. és bent gyertya világít. azzal. Heather lefelé lopakodott a Nutberry Moss fogadó lépcsőjén. és visszapillantott Fletcherre. A fogadós megköszönte nekik a segítséget. de van egy régi seb az oldalamon – mondta fájdalmas grimasszal. Fletcher követte. Fletcher és Cobbins kivezették a másik három férfit. széles mozdulattal levette köpönyegét a válláról. – Csukja be – súgta –. Cobbins küszködött hátul. nehogy elessen. – Szörnyen hasogat.Sok ilyet láttam Londonban. Vagy nem. az ágytakarót ezúttal selyemsáljával rögzítette a derekán. hogy Fletcher már nem nézett rá gondolkodva. becsusszant mögé. hogy a beszélgetés folytatódjon. és a kisasszonyra terítette. emeleti szobákban nagyon sötét volt. és arra fordult. – Azzal üdvözlésül intett nekik. hanem teljesen hétköznapi embernek tartotta a többiekkel együtt. így most megállt a lábán. Ő. a lányok reggel majd összeszedik. – Holnap találkozunk. elégedett volt a szerepével. Breckenridge a fal melletti keskeny padon ült. ahol a recepciós pultot sejtette. Mindenesetre sok szerencsét! – Magának is! – szólt utána Fletcher. és ahogy Heather elfordult az ajtótól. hogy mögötte az ajtó résnyire nyitva van. Breckenridge hálát adott korábbi kicsapongó életmódj hogy hajnalig szokott inni. és üljön le. – Glasgow-ba tartok. Vigyorogva. majd bereteszelte az ajtót. A csapos végül a pultra csapott. és jó éjszakát kívánt a vendégeinek. . Hagyta. Megkönnyebbülten észlelte. Elérte a pultot. és közölte. majd elfordult. Heather a szokásos öltözetét viselte. Valószínűleg azért. Breckenridge elindult a lépcső felé. Az utolsó lépcsőfokról óvatosan a kőpadlóra lépett. mert egész úton azon a rozoga bricskán döcögtem. majd kinyitotta az ajtót. Breckenridge felállt. A lépcső tetején Breckenridge megállt. Letették a kupákat. Breckenridge óvatos léptekkel vonult tovább a szobája felé a folyosón. és nagy nehezen talpra álltak. hogy záróra van. – Csak hagyják ott a kupákat.

így kulturáltabb ember benyomását kelti. hogy akit emlegetnek. honnan származott az a férfi. – Köszönöm. de nem voltak képesek rá. mert kezdett átlátni a férfi álarcán. – Arra következtetek. – Először is válaszolok a kérdésére. Heather közelebb hajolt a férfi széles vállához.Elhallgatott. de már megtanulta értékelni: Breckenridge jelenléte megnyugtatóan hat rá. nem tudták megállapítani.Heather összehúzta magán a köpönyeget. – Idejön értem. – Breckenridge borotválatlan. és ha Fletcher és Cobbins több mint egy évig élt Glasgow-ban. Korábban nem is vette észre. ez igaz. Suttogva beszélt. tájszólással beszélne. Heather arca elkomorodott. – Heatherre pillantott. hogy megpróbálták azonosítani. Ha még nincs itt. – Skóciának kitűnő iskolái vannak Edinburgh-ban és más városokban. .. . legalább ennyi időbe telik. meg tudnák különböztetni a déli skót tájszólást a felfölditől. – Mire következtet ebből? Breckenridge nem látszott boldognak. Lehet. – Pontosan így értelmezem. mintha Etonban tanultak volna. nem egyszerű földbirtokos. Ha az illető köznemes volna. A tanulmányaim során nekem is volt dolgom néhány skót fiatalemberrel. mire ideér. hanem valószínűleg az arisztokrácia tagja? Breckenridge bólintott. hogy nem egyszerű köznemessel van dolgunk. ilyen iskolába küldhették. és odaült mellé a padra. ám ettől még férfiasabb ar-cát nézte. nem egyszerű földbirtokos. Heather felsóhajtott. De mit jelent? – Azt jelenti. bár az elrablásomról szóló üzenetet Knebworthből az esti postával elküldték neki. Ha ez a földesúr nemesember fia. – Ha jól értem. – Mit sikerült megtudnia? – kérdezte Breckenridge. hogy átvegyen mint valami csomagot. Úgy tűnik. hogy angolok tanították. akik úgy beszélnek. és ez azt jelenti. majd folytatta: – Azt mondta Fletcher. és még két napig nem lesz itt. és Heather ezt világosan érzékelte. – Érezte Breckenridge feszültségét ezért gyorsan folytatta: – Fletcher és Martha szerint még legalább két napig nem várható. Meglehetősen hűvös van itt. miszerint Fletcher és Cobbins sok időt töltöttek-e Glasgow-ban: Fletcher elmondása szerint ott volt a bázisuk az utóbbi evekben. és leült. – Igen. hogy ne beszéljen tájszólással..

hogy Skócia települései közül éppen ide hozatta önt. mintha az érintésben megnyugvást vagy megerősítést keresett volna. Heather kidugta a kezét a köpönyeg alól. ha Heather is érintett. hogy bosszút akar állni a Cynster családon? Heather családi elbeszélésekből tudta. Számára Heather biztonsága volt a legfőbb szempont. nyilvánvalóan cselekszik. semmi jót nem jelenthet. mint amire számított. Sylvester többször is az angol korona érdekében jártak el skót ügyekben. . aki sápadtnak és kissé zavartnak látszott. A skótok érthető módon jobban odafigyelnek a saját nemeseikre. elindította volna az emberrablást úgy. és minden alkalmat megragadnak. – Valóban – folytatta Breckenridge.. és nagyon furcsa képet vág. – Nincs más logikus magyarázat a késedelemre. – Azt hiszem. Milyen régi sérelme lehet. Edinburgh-ba két nap alatt eljutott volna az üzenet.. ha most visszamennénk Londonba.. ahogy Breckenridge elvégzi ugyanazt a számítást. kivéve abban az esetben. – Valami ilyesmiről lehet szó. Breckenridge a fogát csikorgatta. akárki legyen is. hogy néhai nagybátyja. Sebastian és régen halott nagyapja. A helyzet valóban lényegesen rosszabb volt. Breckenridge újra Heatherre nézett. hogy borsot törjenek az arrogáns angolok orra alá. – Felföldi. különösen a háborúk és az erdőirtások tekintetében. – Egy felföldi nemesúr. hogy ez a földesúr. – Azonban az a tény. – Kifejezetten ezt fontolgattam. de. Breckenridge becsülte a kitartásukat. Egészen biztosan hegylakó. jobb volna – mondta. és a harcot sem adják fel. Heatherre pillantott. amit ő.Figyelte. és azt az utasítást adta. Lassan bólintott. Biztosan várja az üzenetet. hiába Brunswick grófságának örököse. hallottam. Egészen biztosan felföldi – mondta enyhe undorral. akik hajlamosak voltak haragot tartani. A diákéveiben volt dolga néhány skót nemessel. nehéz dolga lesz az ellenséggel. Nem tudom elképzelni. és ha megkapja. és megérintette Breckenridge karját. hogy ő közben elutazik valahová. akkor amíg Breckenridge skót földön van. Ha ez a fóldesúr skót nemesember. hogy a skótoknak hosszú az emlékezetük. hogy itt kell megvárnia. Heather szemébe nézve –.

ismét megérintette a karját és közelebb hajolva folytatta. hogy ön meg akar menteni. hogy mit tud ez a nemesember a húgaimról. Tehát a többi kérdésem arra irányulna. és tudta. a kimenetele nem lehet kétséges. amit a kisasszony elfogadna –. hova küldték az üzenetet Knebworthből. csökken az ébersége.. – Arra gondoltam.. ki ez a titokzatos ember. hogy kicsoda ez a nemesember. Cobbins és Martha nem sejti. nincs esélye lebeszélni az elhatározásról. Mit mondott rólunk Fletchernek és Cobbinsnak? Nyilvánvalóan eleget mondott rólam ahhoz. majd visszahúzta a kezét. Breckenridge erősen kívánta. Breckenridge-nek elég volt Heatherre pillantania. Fletcher. hogy megtudjuk. és tehetetlen vagyok. – A skót nemes nem holnap érkezik. Milyen utasítást kaptak. és nyilván nem mondta meg a címét. és még néhány nap ezen semmit sem változtat. – A tekintetük egymásba fonódott. hogy beletörődtem a sorsomba. amellyel megmentheti Heathert úgy. ki tudja. hamis nevet adott meg nekik. Szándékosan abba a hitbe ringattam őket. kiszedem belőlük. – A válasz fényt deríthet arra. amely segít. Vajon Londonban találkoztunk vele? Talán az előkelő társasághoz tartozik? Vagy csak azt . az unokahúgaimról és rólam. Az üzenetet természetesen másnak küldhették. hogyan lépjenek kapcsolatba a megbízójukkal.Heather gyengéden megszorította Breckenridge karját. Azért még nem adta fel. hogy a jó híre ne szenvedjen csorbát. – Tehát van két napunk. Ami pedig kettőjük viszonyát illeti. Fletcher kezdhet megnyugodni. ezért a lehetőségei eléggé korlátozottak. talán még megpillanthatnánk. hogy megtaláljanak. – Felsóhajtott. és holnaputánra sem várják. és. – Milyen kérdések iránt tudakozódna? – Arra gondoltam. és esetleg valamit véletlenül elmond nekünk. Ha elég óvatos volt. És nincs joga utasítani vagy követelni – olyat nem tud mondani. Ha van még néhány napunk. Kidolgozott egy tervet. hogy Heather keze simuljon a karjára. aki átadja annak a nemesúrnak. – Sikerült minden nehézség nélkül ilyen messzire jutnunk. mi mindent tudhatunk meg. Mivel Breckenridge nem válaszolt azonnal. ha nem sokkal az érkezése előtt időzítenénk a szökést. de mit tudnak még? – Összenéztek. hogy kihúzzunk valamit Fletcherből és Cobbinsból.

– Ám ennél is fontosabb. – Egyszerű hivatalnok? Breckenridge tudta. nemcsak Fletcher és Cobbins beszámolójára alapozva. Breckenridge valósággal sütkérezett a dicséretben. Heather lassan bólintott. milyen érzése volt vele kapcsolatban. Breckenridge magában kiértékelte a helyzetet. hogy Heather most először néz rá így.tudja rólunk. megbízzanak bennem. hogy kettőjük elkerülhetetlen sorsa a házasság. de még nem jött rá. Éppen ezért én hitelesebbnek tartom Martha véleményét. hogy megtudjuk. Breckenridge legyintett. Viselkedjen úgy. Komoran bólintott. – De biztosan mindent elmondtak neki a találkozóról és arról a férfiról. – Breckenridge szemébe nézett. – Igen. – Rendben. hogy Heather már azon gondolkodik. Kérdezze ki Marthát! Heatner arcán bosszúság látszott. hogy közel kerüljek Fletcherhez és Cobbinshoz. hanem azt is figyelembe véve. Én arra figyelek. hogy a lovagias segítség egyben azt jelenti. és arra a következtetésre jutott.. ahogy egyszerű hivatalnokkal viselkedne. mit lehet még kideríteni – jelentette ki. amit ön megtehet. Heather is jobb megfigyelő volt. Ha jól ismerem a nőket. A következő néhány napot arra használjuk. ezt a remek történetet hogyan fogja később elmesélni. – Nem rossz irány. ha ez a bekövetkezik? – Szóval tegye csak fel a kérdéseit és próbálkozzon. hogy teljesen más . – Van valami. mint a férfiakét. És igaza van.. Ebből többet megtudhatunk. ha érdeklődik utánunk? Breckenridge erre csak bólintott. – A nők jobb megfigyelők. Ne feledje. és nyíltan beszéljenek velem. – Egymásra néztek. márpedig ez vitathatatlan tény. Ennek a kalandnak is vannak kellemes vonatkozásai. Heather vidáman bólogatott. – Ebben az álruhámban közelebb tudok kerülni Fletcherhez és Cobbinshoz. hogy intézkedéseket teszek a szökésére. amelyre korábban. –Ő nem volt ott amikor a megbízóval találkoztak. Heather elmosolyodott. A helyzet lehetővé tette. amit bárki megtudhat. akkor ez a Martha kialakított valamilyen véleményt erről az úrról. hogy nem ismer engem. hátha szóra tudja bírni ezt a Marthát. Vajon hogy fog Heather reagálni erre a felismerésre. – Ez jó tervnek tűnik. – Lehetséges. értem. és megjegyezte.

amely sokkal hatásosabbnak bizonyult. ezért felállt. de már szinte elfeledett. olyan nyers férfierő áradt belőle. mint korábban. Nevetséges. Látta a kopottas zakót. Bár elsődleges célja Heather biztonsága volt. hogy csókkal mondjon köszönetét neki. hogy engednie kell ennek a késztetésnek. Hiszen ő Breckemidge. Most úgy bánik vele. hogy mennyire megváltozott a véleménye Breckenridge-ről. Arra kell törekednie. ha most felmegyek. hogy később ismét a végzete lesz. Gyorsan visszahúzta a kezét a köpönyeg alá. Csak azért. Köszönöm a köpönyeget. hogy bármit sikerül kiderítenie.fényben lássa Heathert. Mindenképpen ki akart kerülni a férfi varázsos bűvköréből. hozza hasonlóan az ő kíváncsisága is egyre nőtt. és mi vitte rá ilyen furcsa cselekedetre. ki a titokzatos földbirtokos. amikor Heather megmozdult. Heather ismét az a bizsergést érezte. Ám ez nem magyarázza. Breckenridge abban a pillanatban nézett fel. hogy most a megmentője. egyre biztosabb volt abban. miért érzi erősebbnek ezt a vonzódást. Valahányszor sikerült erőt vennie a vágyán. hogy a társasági normáktól elterő módon jelent kihívást számára a kialakult helyzet. majd . mert egy belső hang arra ösztönözte. mint mindig. Nagyon különös volt. amelyet régebben nagyon élvezett. amikor Breckenridge közelében volt. az állán a borostát. ha Heather biztonságáról gondoskodik. Heather észrevette. és úgy tekint rá. amikor alig jobban öltözött egy kétkezi munkásnál. Átvette a ruhadarabot. Egészen eddig azonban sikerült tudomást sem venni róla. de melyik hölgy nem? A pletykák szerint hetvenéves főrendi özvegyek sem voltak közönyösek a férfi szépségé iránt. nem jelenti azt. Meglehet. Ha Londonban a kifinomult eleganciájának elbűvölő ereje volt. sokkal durvább megjelenését. . mintha egyenlő félként fogadná el. mintha ostoba fruska volna. Lecsusztatta a válláról. és Breckenridge érezte. feltéve. nyilván minden visszatér a régi kerékvágásba. néhány pillanatig tétovázott. meg akarta tudni. és rögtön érezte hiányát. hogy ezt mindig szem előtt tartsa. – Jobb. hogy keze még mindig a férfi karján van. a Cynster család nagyon hálás lesz. olyan diadalt érzett. de nem kétséges. Mindig vonzódott hozza. ám amikor ennek az egésznek vége lesz.

Ha őszinte akart lenni magához. kiosont az ajtón. mielőtt a vágya eluralkodhatott volna rajta. hogy az adott helyzetben nagyon jól viselkedett Breckenridge-dzsel. egyáltalán nem biztos. És az hová vezetne? . A lépcsőn felfelé lopakodva eszébe jutott. és Breckenridge reagál. Elfordult. Ha megcsókolta volna.azt súgta: – Találkozzunk itt holnap éjjel. meg sem próbálta volna... – Rendben. hogy lett volna elég ereje visszahúzódni. Heather bólintott.

Martha. hogy tovább indulnak.. hogy valami szórakozást keresnek. aztán Heather és Martha iránt semmi figyelmet nem tanúsítva folytatta Edinburgh híreinek olvasását. kisasszony.. A szolgálólány a vendégek asztalához sietett. Breckenridge maradásának elég jó indoka volt a régi sérülés. – Itt nem. eső szitált. – Martha velem jöhet. mert Fletcher a társaságot ugyanahhoz az asztalhoz vezette. ami azt jelentette. de nem dugom ki innen az orromat. És hallgatózott. mint bizonyos Timms. . A számítása bevált. – Kimozdulni ebben a nyirkos időben? – szólalt meg Martha megbotránkozva. tehát közvetlenül az ő asztala mellé. állás nélküli ügyvédbojtár már a csapszékben volt. Heather rögtön a szolgálólány távozása után kijelentette: . amelynél előző este ültek. Feltehetően az egyetlen vendég társaságában. nem mutatott nyílt érdeklődést irántuk. bólintott Fletchernek és Cobbinsnak. Heather zabkását választott. itta a kávéját és várt. nevezetesen vele. – Nem – mordult rá Fletcher. Fletcher és Cobbins is megmondta. – Köszönöm. Rövid séta reggeli után az úton és vissza. nem valószínű. amikor közeledni látta őket. és útnak indult. És holnap sem. Felhős volt az idő. és az ablak melletti asztalnál az újságot olvasta. hogy mit enne. – Ma nem hagyja el a fogadó épületét.Friss levegőre van szükségem. így aztán olvasta az újságot. egy bögre kávét kortyolt. Felnézett. A másik három szállóvendég már megreggelizett. és ha megbízójukat várják. amikor Fletcher és Cobbins. – Nagyon helyes – állapította meg Fletcher. felvette a rendelést. és valószínűleg a kocsmában maradnak. Taktikai okokból nem szólította meg Fletchert és Cobbinst. majd mögöttük Heather és Martha belépett.HATODIK FEJEZET Másnap reggel Breckenridge álruhájában.

elmondom a fogadósnak a történetünket.becsukódott. – Ha jelenetet rendez. – Azt is mindketten tudjuk. majd Fletcher felállt. de a lépteit hallotta.– De miért? – tiltakozott Heather. hogy Heather áthajol az asztalon Fletcher felé. amire ő sohasem volt képes. de indulatosan kijelentette: – Mindketten tudjuk. Aztán beállt a súlyos csend. Ön dönt. érezte Heather dühös tekintetét. A páros tíz percig mindenféléről beszélgetett.. amikor Fletcher a fogadó előcsarnokának másik oldalán lévő csukott ajtó felé intett. és továbbra is úgy tett. hogy kinyissa a szalon ajtaját. és esküszöm. Bár Breckenridge már nem nézett feléjük. Breckenridge kért még egy kávét. ahogy Fletcher folytatta: – Ön és Martha ott üldögélhetnek. hogy semmit sem tehet – felelte Fletcher ingerülten. míg a gyámja embere megérkezik önért. Már kibéreltem a különtermet. hogy nincs semmnéle gyám. Breckenridge nem látta. Breckenridge a szeme sarkából látta. és. Fletcher és Cobbins a kávéjukat kortyolták. . hogy elszököm a hegyekbe. és Breckenridge-hez fordult. – Ezt nem tudhatjuk. pedig Heather vele még nem is veszekedett. Halkan. Néhány másodperccel később a szalon ajtaja halkan. merre ment Heather. hogy a különterembe zárjuk. Heather és Martha a reggeli elfogyasztása után felállt. körülnézett a csapszékben. Aztán újra lefelé nézett. Breckenridge látszólag véletlenül akkor pillantott fel. ugye? – reagált Fletcher. nyújtózott egyet. amelyet senki sem tört meg. A szolgálólány hozta a reggelit. – De legalább két napot kell itt várakoznunk. mint aki az újság címlapjának híreit olvassa. a lépcső után meg állt. majd újra elindult. Martha súlyos léptei követték. feltehetőleg azért. – Nem valószínű. hogy a szükségesnél jobban megismerje a vidéket. és kivonultak a csapszékből. És Breckenridge egy pillanatig csodálattal adózott Fletchernek. mert sikerült rendíthetetlennek maradnia Heather mesterkedéseivel szemben. és nem látom semmi értelmét..

Breckenridge türelmesen várt. ahogy a kártyalapok egyenként leesnek. – Nem tudom pontosan. – Szóval gyengélkedik? – kérdezte Fletcher. az utazók pedig köpönyegükbe burkolózva távoztak. – Ebben az esetben nem kártyázhatnánk? Breckenridge mosolygott. Az ablakhoz közeli asztalhoz visszaülve Breckenridge kézbe vette a pakli kártyát. Attól függ. hogy ne nyerjen túl gyakran. majd később az euchre nevű játékra váltottak. De lehet. és ürüpástétomot szolgált fel az éhes férfiaknak. Legalább két napig. Miközben a férfiak az ajánlaton tanakodtak. de látszott rajta. hogy Fletcher és Cobbins három kupa sörrel öblítse le az ételt. – Néhány napig még nem felelte fájdalmas grimasszal. A vele szemben ülő Fletcher szinte megbabonázva nézte. A játékot felfüggesztették. és gondoskodott arról. az asztalra könyökölve. – Vagy csak így hívatja magát? – Nagyon is nemes – felelte Cobbins. A lány teljesítette a kérést. és dolgukra indultak. – Ha ilyen időben utaznék. amíg a lány gyámja vagy az embere ide nem ér. Fletcher kényszeredetten mosolygott. – Igazi nemesúr? – kérdezte Breckenridge unottan ásítva. amíg csillapodik a fájdalom. ám a lapokat egyenként kiejtette az ujjai közül. – Akkor most indul? – kérdezte Fletcher. Fletcher és Cobbins is elég kapatos volt. – Miért ne? Elhatározták. találkozott a tekintetük. mintha már nehezen tudna . hogy huszonegyeseznek. és bejelentette a menüt: ürüragu vagy ürüpástétom. Kell néhány nap. – Amíg újra nem tudom fogni a gyeplőt. – Az ablak felé pillantott. Breckenridge gondosan ügyelt arra. Fletcher a lánnyal két adagot a szalonban tartózkodó hölgyeknek küldetett. – Igazán? – fintorodott el Breckenridge. majd visszatért. Ebédidőben számos helyi ember tért be az ivóba. Mire a helyiek felálltak. – Valóságos kínszenvedés visszamászni a bakra. – Mennyi ideig kell még a várakozást elviselniük? – kérdezte Breatenridge.Breckenridge felnézett. Fletcher vigyorgott. sokat rosszabbodna az állapotom. – Nem mintha mondta volna. Aztán a szolgálólány előjött a konyhából. hogy tovább tart. Breckenridge tagadón ingatta fejét. és két Glasgow-ba tartó utazóval beszélgettek.

hogy kicsodák. – Az arca. – Én is szundítok egyet. Fletcher az asztaltársára nézett. – Látványosan megborzongott. közben Heathert figyelte. felsóhajtott. – Elég magas vagy. Heather töltött egy csésze teát Marthának. amíg teát nem rendelt. hogy mindketten alszanak. Breckenridge felhorkant. nem nyílt gyanakvással. de látni lehetett. Aztán Cobbins halkan horkolni kezdett.figyelni. Később még kártyázhatunk. – És persze látható jelei is voltak – szólalt meg Cobbins akadozó nyelvvel. cimbora. vagyis gyámoltalan viselkedését utánozza. Ahogy beszélt. A nemesek úgy viselkednek. Martha a karosszékben kényelmesen elhelyezkedve kötögetett. Breckenridge nézte a párost. – Termetes kurafi – jegyezte meg Breckenridge-re pillantva. aztán óvatosan hátratolta a székét. Végül Heather feladta az ablak mellett elfoglalt helyét. Mindkettőjüknek becsukódott a szeme. Breckenridge a helyén maradt. és behunyta a szemét. – Hogyan lehet ránézésre megállapítani valakiről. aki letette a kötést. ahol órákig állt. hanem a hangjából. Ahogy parancsolni szokott. amíg meg nem győződött arról. Heather úgy érezte. – Nem ránézésre. mint a kőszikla. amiről fel lehet ismemi őket. mintha az egész világnak tudnia kellene. hogy van valami a kisasszonyban. de az a nemesúr még nálad is magasabb. és halkan kiment – nem kivonult – a helyiségből. Komoly akaraterővel sikerült visszafognia a késztetését. hogy Marthát faggassa. hanem vonul. amivel ő nem tud megbékélni. hogy nemes ember? Fletcher felnevetett. csak akkor kezdett kérdezősködni. és nézte az esőt. majd újra behunyta a szemét. Elrablóinak hirtelen szigorúságát látva. mint a jég. a nap hátralévő részét azzal kell töltenie. – Ahogy Cobbins mondja. és . Súlyosabb is. miután addig szekírozta az idősebb hölgyet. A szófára ült és teát töltött mindkettőjüknek. a szeme. – Lehet. hogy az előkelő társaság fiatal höigyeinek jellegzetes. És nem jár. – Ugyan! – Fletcher hátradőlt székén. A kis cselédlány bevitte a tálcát. majd távozott. hogy szoros őrizetben tartják. hogy csak nagyon el van telve magától. van a nemesekben valami.

Éppen meghalt az egyik páciensem. Nem félelem. a csészét a köztük álló alacsony asztalra tette. Heather felsóhajtott. mire céloz. nyilván nincs semmi abban. – Ne feledje. és ebben nem a félelem vezérli őket. majd hátradőlt a szófán. – Többnyire betegápolási feladatokat vállalok. de hogyan találkoztak? Martha letette a csészét. milyen emberre számítsak. vigyük magát északra. nem is éppen csodálat. Minden költség fizetve. Az biztos. hogy ez a nemesúr azt akarja. És nem olyan öreg. hogy finom úr – jegyezte meg Martha. – Martha megitta a teáját. Már két éve nem láttam. – De ismerem Fletchert és Cobbinst. – Ha ettől csillapodik a nyugtalansága. hogy nem akarnak csalódást okozni neki. Szerintem a harmincas évei elején járhat. aztán folytatta a kérdezősködést. ha tudom. Heather nagyon figyelte Martha arcát. plusz jó fizetség. hogyan akadt össze Fletcherrel és Cobbinsszal? Tudom. Heather érdeklődést mutatva nézett az őrzőjére. és legyen vele asszonyszemély az illendőség miatt. ám Martha tekintetét látva szükségesnek érezte. Heather várt néhány pillanatig. mintha veszélyes ember volna. hogy évek óta ismerik egymást. és óvatosságra késztette őket. – Ez már közelebb van a valósághoz. nagy hatalmú. . de ez a nemesúr mindkettőre elég nagy hatással volt. amikor Fletcher eljött értem.. és megvonta a vállát. Nagy hatással volt rájuk. Elmondta. és próbálta kitalálni. – Ez úgy hangzik. mert különben nem tudta volna így lenyűgözni Fletchert és Cobbinst. Fletcher és Cobbins nem ijedősek. amióta felment Glasgow-ba. Könnyű munkának tűnt a kis vidéki kirándulás.átvette a csészét. Heather ezt meglehetősen kedvezőtlennek ítélte. Fletcher szerint is. – Mit tud erről a nemesúrról? – kérdezte. hogy kiegészítse a kérdést: – Mivel hamarosan találkozom vele. hogy kifejezetten jóképű. – Mondja csak.. – Milyennek találták? Tekintélyesnek? Martha bólintott. szóval ez a nemesúr. azzal újra csattogtatni kezdte a kötőtűket. – Kétségtelen. de nem egyszerűen veszélyes. és otthon voltam. – Meglehet. elmondhatom. hogy én nem találkoztam vele.

ezért szipogva hozzátette: – Különben is. amikor nem viselkedtem rendesen? Ahogy leült. de nem kell tudnia a nevét – mondta Fletcher. Az a férfi állástalan ügyvédbojtár Nehogy azt képzelje. A pillantását követve Heather meglátta. Higgye el nekem. hogy a férfi. nyilvánvalóan a felsőbb körökhöz tartozik. hogy külön szobalányt fogadjon fel. hogy hangja nem illik a gyámoltalan kisasszony képbe. Heather ártatlan érdeklődéssel tette fel a kérdést: – Ki ez? Ideül hozzánk? – Igen. nem lesz bemutatkozás. – Csak viselkedjen rendesen! Megértette? Heather meglepetten pillantott Fletcherre. hanem tényként lehet kezelni. hogy segít a szökésben. – Nem feltételezés. – Biztosak ebben. sértődötten pillantott fel Fletcherre. A társaságban volt egy bizonyos vikomt is. Mint mondtam – közelebb hajolt. de Martha lehuppant mellé a padra. Fletcher komoran nézett rá. – Csak tartsa lehajtva a fejét.Heather felvonta a szemöldökét. Fletcher odalépett melléjük. mivel Cóbbins és Breckenridge közeledett –. volt olyan helyzet. aztán rájött. kisasszony. Ettől viszont még veszélyesebb. Fletcher . Fletcher általában jól artikulált beszéde most kissé zavaros volt. Heather csodálkozva nézett. – Ez nem előkelő társasági szalon. és egyen. és vele együtt Breckenridge is. csak egy finom úr gondol arra. aki az elrablását megrendelte. hogy ez igaz. vagy csak afféle feltételezés? Martha felmordult. amiért nem értékeli őt eléggé. Ne is gondoljon arra. Azzal átnézett a másik asztalhoz. hogy Cobbins feláll tántorogva. Martha kíséretében éppen akkor lépett be a csapszékbe vacsorázni. és ne beszéljen! Heather csak bámult. csak egyen. hogy megszólal. és felállt a helyi férfiak asztalától. ha elraboltat egy hölgyet. – Miért? – kérdezte. Fletcher meglátta őket. amikor leültek a terem első sarkánál levő asztalhoz. Heather kénytelen volt elismerni. mivel akadozó nyelvvel beszélt. akit a saját nővérei sem ismertek volna fel abban az állapotában. Ez pedig azt jelenti.

. mégis biztonságban érzi magát a közelében. és a borzongását elnyomva próbáit másra gondolni. Heather a fejét engedelmesen lehajtva. hogy üdvözölje Breckenridge-et. amelyet a beszélgetéshez választott. – Ő Martha – mutatott Fletcher az asszonyra. bár arcát már sűrű borosta borította. vagy megint ürühús. Cobbins a Heatherrel szemközti székre ült.pedig elfordult. gúnyos. Marthával szemben. szeme sarkából látta. és ismét Fletcherre pillant.. hogy ő is nagy figyelemmel hallgatja a gyakran borzalmas részleteket. hogy Breckenridge bólint Martnának. hogy valóban ügyvédbojtár. persze – szólt Breckenridge. kissé vontatott hanghordozásáról. aki az asztal másik oldalán bólintott. hogy állást találjon magának. és feléjük tartó szolgálólányra nézett. ha érti. amit használt. a fejét lehajtva hallgatta a társalgást. de ez a hang. Heather engedelmeskedett az utasításnak. – A gyámja azt szeretné. majd rá néz. öltözete zilált. és elkapta a lányról a pillantását. lassú. hogy ő az. hogy üljön az ő helyére. Fletcher intett Breckenridge-nek. Heather látta. ahogy Breckenridge kimerítő részletességgel beszámol a kakasviadalról. akit nem sok választ el attól. Arra a különös tényre gondolt. – Tőkehalat és egy pohár vizet kérek. hogy bár Breckenridge nem úgy néz ki és nem úgy beszél. el tudta volna hinni. – Mi a mai menü? – Tőkehal és paszternák. mire gondolok. aki éppen Glasgow városába tart. És nem . a hangja egészen más volt. Tudta. A lefejezett csirkékről és cafatokra tépett baromfikról szóló beszámoló nem tartozott kedvenc társalgási témái közé. – Igen. A négy asztaltársa sört rendelt. Timms. a haja kócos volt. hogy a főváros nyomornegyedében éljen.. Marthára pillantva. amelyet Fletcher és Cobbins társaságában látott. Heather csodálkozással vegyes rémülettel hallgatta. hogy minél kevesebbet tudjon meg a ránk bízott hölgyről. Heather a lanyra pillantott. a szemöldökét felvonja. – Ő pedig a barátunk. Ami pedig a témát illeti. ahogy szokott. Ha nem nézett volna rá. szókimondó beszédéről ismerte. Azért időnként felpillantott az asztaltársaira. Elegáns. már a puszta jelenléte is megnyugtatóan hat rá. Többnyire Breckenridge-re. ő pedig széket húzott az asztalfőhöz Martha és Breckenridge között..

de ma reggel rájöttem. Heather óvatosan lement a lépcsőn. Azt hittem. Heather egy sóhajtást elnyomva végigcsusszant a pádon. – Kísérje fel a kisasszonyt a szobájukba. – Ne mondja senki. akkor mivel? Gretna Greenben egy kis fogadó csapszékében gondolkodott ezen. és megbökte Martha karját. hogy kövesse. – Nem. Heather magában dühöngve felállt az asztaltól. hogy Breckenridge mindig vonzotta a nők figyelmét? Aztán Fletcher felmordult. Breckenridge idióta módon vigyorgott. – Fletcher felemelte a korsót. és igyekezett megoldani a rejtélyt. amikor Fletcher rá emelte a kupát. de nagybn igyekezett figyelni Breckenridge-re. Még Martha feje is néha lebukott. amelyet a szolgálólány az asztalon hagyott. aki éppen Marthát nézte. Megyek lefeküdni. és nagy valószínűséggel holnapután is. Közben Breckenridge-re pillantott. Nem hallotta. mint Martha horkolását hallgatni. Martha megrázta magát. – Jó kifogás. A seb még mindig pokolian fáj. és hátra sem pillantva Martha nyomában elhagyta a helyiséget. . – De ez segít. hogy holnap útra keljen? Breckenridge a söröskupát szorongatva lassan ingatni kezdte a fejét. – A kupáját Fletcherre emelte. Heather mindig azt hitte. A kis raktárban várni Breckenridge-re jobbnak tűnt. – És maga? Elég jól van ahhoz. aki elég szánalmasan nézett ki. Fletcher nyelve néha összeakadt. de Fletcher készségesen válaszolt: – Holnap még biztosan itt leszünk. Aznap este a fogadó korán elcsendesedett. De ha nem azzal. és Heatherre nézett. – Igaza van. hogy egy nappal elszámoltam magam. hogy egy sebesülttől megtagadom a gyógyírt. és felállt. jól számoltam a napokat. – Ön tudós és igazi úriember. és Heather visszazökkent a pillanatba. Mitől van az. Azzal nagy nehezen felállt. Mindenki eléggé kapatos volt. Fletcher ezt észrevette. hogy Breckenridge a férfias szépségével hatott rá. Cobbins viszont harsányan röhögött.kifejezetten elegáns állapotában olyan furcsán vonzó. és intett Heathernek. hogyan sikerült Breckenridge-nek témát váltania. Fletcher mosolygott.

Főleg a részeg, hangos horkolását.
Amikor leért a hallba, elosont a pult mellett, és óvatosan kinyitotta a
raktár ajtaját. Odabent sötét volt, de a szeme elég gyorsan
alkalmazkodott az éjszakához, és tudta, senki sincs odabent.
Feszült volt, tétovázott; nem akart egyedül maradni a sötétben.
Lehet, hogy még egy óra, mire Breckenridge megjelenik; lehet, hogy
annyira részeg, mint Martha. Nem beszéltek meg időpontot...
Ekkor egy hang jutott el a tudatáig, és gyorsan megfordult;
gyertyafényt látott a csapszékben; a gyertyát tartó embert nem lehetett
látni, de közeledő lépteket hallott. Sötét árnyék osont a lépcsőn,
egyenesen hozzá.
Az ajka mozdult, szólni akart, de erős tenyér tapadt rá. Acélos kar
fogta körül.
Breckenridge felemelte, és magához szorítva becsusszantak a
raktárba. Az ajtót résnyire nyitva hagyta.
Levette a kezét Heafher szájáról, és alig hallhatóan súgta: –
Maradjon csendben!
Heather semmit sem akart mondani; nem volt biztos abban, hogy
akár egyetlen szót is ki tadna mondani. Breckenridge hangjából arra
következtetett, hogy egyáltalán nem ittas.
A szíve hevesen vert, ahogy Breckenridge az ajtón túli mozgásra
figyelt. Minden porcikája megfeszült, ő is hallgatózott. Végül
közvetlenül az ajtó mögül motyogást hallott... A fogadós nyílván az
ivóban ellenőrzött valamit.
Az ajtó alatt gyertyafény szűrődött be.
Vártak csendben, mozdulatlanul, hogy a fogadós befejezze, amit
csinál, és távozik. Heather azon igyekezett, hogy a heves szívverése
lenyugodjon, és meggyőzze magát, hogy biztonságban van
Breckenridge karjában.
A gondolatai kavarogtak, de közben azzal volt elfoglalva, hogy
érezze a férfitest melegét, amely a bőrét bizsergette.
A szokásos öltözetét viselte; vékony alsóingére tekerte az
ágytakarót, selyemsáljával kötötte meg a derekánál. Breckenridge a
köpönyegében érkezett, amely Heather vállára került, védve őt a
hidegtől.
Mielőtt Breckenridge megérintette, a teste megfeszült a rémülettől,
aztán a megkönnyebbüléstől elernyedt. Ám újra megfeszült, ahogy férfi

teste hozzá simult.
Védelmezi, óvja. Heather ezzel biztatta magát, ám beleszédült az
érzésbe, képtelen volt másra figyelni.
Igyekezett visszanyerni a higgadtságát, amikor a fogadós halkan
megszólalt. – Aha!
Fiók csukódásának hangját hallották. Néhány pillanattal később az
ajtó alatt beszűrődő fény megremegett, majd folyamatosan halványodni
kezdett.
– Ne mozduljon!
Heather minden erejével küzdött, hogy erőt vegyen borzongásán, és
ne remegjen. Azt mondogatta magának, hogy Breckenridge talán
minden nőnek így suttogott, akit valaha a karjában tartott.
Várta, hogy elengedje.
Sok pillanat telt el, mire érezte, hogy a férfi szorítása lassan,
fokozatosan enyhül.
De nem engedte el. Megigazgatta a köpönyeget úgy, hogy Heather
testét teljesen betakarja.
– Nem kockáztathatjuk, hogy fényt gyújtsunk – súgta Breckenridge.
Heather a férfi arcvonásait fürkészte a félhomályban. Fekete
szakállal keretezett arc, a szeme nem is látszott.
– Ezt most gyorsan kell csinálnunk.
Heather bólintott. Különben még valami ostobaságba viszi a
kísértés. Magában megjegyezte: nem szabad hagynia, hogy még egyszer
olyan helyzetbe kerüljön, amikor Breckenridge a sötétben
megragadhatja.
– Mint hallotta, az a nemesúr holnaputánig nem érkezik meg. Szinte
bizonyos, hogy felföldi az illető, ami azt jelenti, hogy valamelyik
Cynster lány elrablásának oka nagyon ősi lehet. Ennél is rosszabb, hogy
Fletcher és Cobbins biztosra veszi, hogy a megbízójuk olyan ember, aki
megszokta, hogy hatalma van. Parancsokat osztogat, és elvárja, hogy
azokat pontosan teljesítsék. – A sötétben figyelte Heathert. – Megtudott
valamit Marthától?
Heather köhécselt, mielőtt megsúgta a választ: – Keveset. Az ő
értelmezésében ez a nemesember nagy hatalmú. Fletcher és Cobbins
lenyűgözőnek, parancsolónak találták, és abban Martha is biztos, hogy
ez a titokzatos idegen igazi úriember, mert csak az gondol arra, hogy ha
elraboltat egy hölgyet, szobalányt is rendeljen mellé.

Breckenridge grimaszolt. – Ebben igaza van. – Heather arcát
fürkészte, aztán halkan megjegyezte. – Van egy kis problémánk.
Heathernek minden bizonnyal volt egy kis problémája; nevezetesen
az, hogy alig kapott levegőt, és szédült.
– Abból, amit Martha, Fletcher és Cobbins mondott, az illető
biztosan nemesúr. Nem lesz könnyű szembeszállni vele, különösen nem
a saját terepén.
Az arca, mint a kőszikla, a szeme, mint a jég.
Breckenridge nem felejtette el Fletcher szavait.
– Minden beszámoló arra utal, hogy nem olyan ember, akivel
találkozni szeretnénk. Legalábbis nem Skóciában, ahol kevés a
valószínűsége, hogy bárki is igazolhatná a kilétünket.
Nézte, ahogy Heather szép arca grimaszba torzul. A szeme kissé
tágra nyílt, mintha megilletődött volna. Breckenridge pontosan tudta az
okát. A lány szívverését nem érezte, de túl sok nőt csábított el már
ahhoz, hogy ne is kelljen éreznie. Tudta, hogy Heather is legalább
annyija vonzódik hozzá.
Erre nem kellett bizonyítékot szereznie, de most megkapta... Ez a
tudat ösztönöket élesztett fel benne, amelyeknek Heatherrel
kapcsolatban addig nem engedett.
– De még nincs okunk rá, hogy elmenjünk – súgta Heather. – Azt
mondták, hogy a nemesúr napokig nem fog ideérni, és még semmit nem
tudtunk meg a kilétéről. – Ezt a makacs ábrázatot Breckenridge nagyon
is jól ismerte. – Szóval még nem mehetünk el.
Breckenridge összeszorította az ajkát, nehogy valami ostobaságot
mondjon. Próbált eligazodni az ellentétes késztetések között. Az ösztöne
arra buzdította, hogy óvja a lányt minden veszélytől, és ha mellette
marad, gondoskodni tud a biztonságáról; és már meggyőződött arról,
hogy Fletcher, Cobbins és Martha részéről nem fenyegeti veszély. Sőt
nekik az volt az érdekük, hogy megvédjék a lányt minden
veszedelemtől, legalábbis addig, amíg ez a titokzatos úr át nem veszi
tőlük. Egyelőre tehát biztonságban van.
És ismerte Heather fivéreit, unokabátyjait, az apját, a nagybácsikat.
Nem hibáztatják azért, hogy elment utána, és biztonságban visszaviszi
Londonba, ám hozzá hasonlóan ők is szívesen megtudnák, melyik
nemesúr vetemedett arra, hogy elraboltassa egy rokonukat.
Nem lehet igazságot szolgáltatni, ha valaki nem tudja, ki az

ellenség.
– Hát jó. – Amint megszólalt, Heather vonásai megenyhültek.
Breckenridge arcvonásai viszont megkeményedtek. – De csak egy
napra. Egyetlen napra.
Heather elmosolyodott. – Rendben. Majd kiderül, mit tudhatunk
meg holnap.
A mosolyát látva Breckenridge pislogott, nagy nehezen sikerült
komolyságot mutatnia. – És függetlenül attól, hogy mit tudunk meg,
holnap elszökünk. Megértette?
Suttogva is sikerült parancsként kimondania az utolsó szót.
Heather még szélesebben mosolygott. – Igen, természetesen
értettem. De várjuk ki, mit hoz a holnap.
Breckenridge ekkor Heather szemébe nézett és megállt az idő.
Tudta, hogy ez veszélyes, mintha képtelen lett volna mozdulni,
megtörni az egyre erősebb varázslatot. Heather mosolya lassan
elhalványult; a férfi tekintetét kereste... lélegzete alig hallható volt.
Önkéntelenül lábujjhegyre állt, egyre közelebb...
Aztán egyetlen gyors mozdulattal visszaereszkedett a sarkára. –
Megsebesült? Azt mondta, sérülése van.
Breckenridge megragadta a lehetőséget. – Ezt azért találtam ki,
hogy ne kelljen továbbutaznom. Ürügynek jó, különösen ebben az
időben.
– Remek. Mármint az... hogy nem sérült meg. – Végre sikerült
megszakítania a szemkontaktust, és hátrébb húzódott.
Breckenridge vonakodva elengedte a lányt.
A saját mércéje szerint túlságosan is vonakodva.
Heather egy lépést hátrált, és a köpönyeg redői már nem takarták el
a testét.
– Menjen fel – súgta Breckenridge, az ajtó felé intve. – Megvárom,
amíg feljut, aztán megyek én is.
Heather bólintott, és megfordult. Kinyitotta az ajtót, egy pillanatra
megállt, majd kiosont.
Breckenridge a ruhatár félhomályából figyelte, ahogy a kisasszony
fellopakodik a lépcsőn.
És azon tűnődött, hogy miért nem csókolta meg.
Heather nem tiltakozott volna. Lehet, hogy kicsit nyugtalan volna
tőle, de... ő legalább tudná, hogy milyen érzés. Mert ez a kérdés már

legalább négy éve kísértette.
Hiszen mindenképpen össze kell házasodniuk, ez teljességgel
elkerülhetetlen. A kis kaland után nincs más választásuk. De ha
megcsókolta volna... akkor Heather is tudná, hogy ugyanúgy
gondolkodik, mint ő, és Breckenridge egyelőre nem akarta, hogy
Heather ezt megtudja róla. Biztosra vette, hogy Heathernek fogalma
sincs arról, mit gondol róla. És ha valóban összeházasodnak...
Igazi Cynster lány. Jobb, ha sohasem tudja meg, milyen mély és
ellenállhatatlan vonzalmat érez iránta. Hogy milyen erősnek – és erősen
irritálónak – bizonyult ez a vonzalom. És semmissé tenni lehetedensév.
Ugyanis megpróbálta. Tóbb száz alkalommal.
Soha, egyetlen nő sem tudta átvenni Heather helyét a gondolataiban,
vágyaiban és a szívében. És ez kifejezetten olyan dolog, amelyet
Heathernek sohasem kell megtudnia.
Tehát nincs csók. Még nem. Addig nem, amíg rá nem jön, hogy
esküvőjük már eldöntött tény. Ha ő kezdeményezne csókot, akkor már
nem volna olyan elemi erejű a felismerés.
A lelke tiltakozott erre a korlátozásra, de már régen megtanulta,
hogy a vágyat és a szenvedélyt szoros pórázon tartsa. A maga részéről
kerülte a véletlenszerű felfedezéseket.
Heather már biztosan felért a Marthával közös szobájukba, gondolta
Breckenridge, ezért kilépett az árnyékból, csendben felsurrant a lépcsőn,
és elindult az ágya felé.
– Ezt nem mondhatja komolyan! – Heather a fogadó előcsarnokának
közepén állva Fletchert bámulta. – Tegnap egész nap abban a szobában
voltam, és most azt várná tőlem, hogy még egy egész napot ott
ücsörögjek, és szótlanul nézzem, ahogy Martha kötöget?
Fletcher kimérten bólintott. – És holnap is. Egészen addig, amíg a
nemesúr el nem jön, azt akarom, hogy Martha mindig szemmel tartsa.
Amúgy ez önnek is biztonságosabb.
Heather szeme összeszűkült. – Ha tehetek egy rövid sétát, csendben
fogok ülni. Csak az utcán mennék végig.
– Nem. – Fletcher közelebb lépett hozzá, hogy megfélemlítse.
Martha és Cobbins nézték a jelenetet, de egyiküket sem érdekelte
különösebben. Mindketten egyszerűen várták a végeredményt, amellyel
kapcsolatban nem volt kétségük.

Aznap reggel csak ők négyen és Breckenridge reggelizett a
fogadóban. Breckenridge azonban nem sokkal korábban átment az
ivóba, a fogadós valahol máshol foglalatoskodott, így rajtuk kívül senki
sem volt a közelben, aki hallhatta volna a vitájukat.
Fletcher felemelte a kezét, és a szalon ajtajára mutatott. – Most
pedig szépen besétál, és ott marad egészen vacsoráig. Ha testmozgásra
van szüksége, ott járkálhat kedvére. Ha szórakozás kell, kinézhet az
ablakon, vagy segíthet Marthának számolni a kötésben a szemeket.
Heather már éppen szólni akart, amikor Fletcher az orrára mutatott.
– Ismeri a történetünket. Ha rákényszerít, esküszöm, felhasználom
maga ellen. Megkötözzük és betömjük a száját, aztán ugyanúgy kell
ülnie Marthával.
Heather a homlokát ráncolta; nemcsak Fletcher miatt, hanem azért
is, mert rájött, bár legalább tartania kellene tőle, ha nem egyenesen
rettegni, ő mégsem félt... Egyszerűen nem félt. Gondolataiban Fletcher
csak olyan akadály volt, amelyen előbb-utóbb minden nehézség nélkül
átjutnak. Információforrás, akitől ezt-azt meg lehet tudni, és ha
elszöknek, örökre maguk mögött hagyják. Elszökni Breckenridge-dzsel.
Vajon azért nem fél Fletchertől, mert Breckenridge annyira közel
van?
Nem kellett sokat gondolkodnia ahhoz, hogy felismerje: az adott
helyzetben nincs igazi választási lehetősége.
– Hát jó – felelte, azzal a szalon ajtajához vonult, kinyitotta, és
bement. Legszívesebben becsapta volna maga mögött az ajtót, de nem
tette, mert tudta, hogy Martha nyilván követi.
Heather rögtön az ablakhoz sietett, és kinézett. Londonba már
beköszöntött a tavasz, de itt még küszködött, hogy megtörje a tél
szorítását. A tűlevelűek kivételével minden fa kopár volt. Csípősen
hűvös volt a reggel, a szél kissé vad, de a felhők már elvékonyodtak, a
szitáló eső elállt, és hamarosan a nap is felragyog az égen.
A szalon ajtaja becsukódott mögötte. Hallotta, hogy Martha
lehuppan a karosszékbe.
Heather továbbra is kifelé nézett. – Az út még sáros, de a szélén már
szárad. Sétára tökéletesen alkalmas. Talán ebéd után.
– Felejtse el! – tanácsolta Martba. – Hallotta, mit mondott Fletcher.
Nem mehet ki.
– De miért? – kérdezte Heather hátraperdülve, a karját kitárva. –

Néhány pillanat múlva megszólalt: – Ma még viselje el. amit megtudhatna. Heather megállapította. de halvány fogalmam sincs. és szívesen fogadta volna a csókját. akkor az ajkához érintette volna ajkát. – Előkelő társaságba tartozó fiatal hölgy vagyok. és meg is tette volna. már az első éjjel megpróbálom – mondta. ingerültséggel terhes viszonyuk. Így újabb egész napot kell elvesztegetnie úgy. Heather és Martha tekintete találkozott. Nem látta az arcát. Ha a legkisebb jelét adta volna. Nem baleset volt. hogy szinte semmit sem tudhat meg. nem a kisasszonyos érzékenység. nem beszélve arról. milyen gondolatok járnak Breckenridge fejében. A gondolat. Éjjel abban a szűk kis helyiségben majdnem megcsókolta Breckenridge-et. hogyan kell megszökni! Martha csak nézte és az együttérzésnek a szikrája sem volt benne. Vonzódik-e hozzá egyáltalán. vagy inkább holnap reggel. nem tudta leolvasni arckifejezését. mit csinálnék? Elszöknék? Ha azt akartam volna. fejet kell hajtania. hogy sétáljon. Egyetlen dolog állította meg. Heather úgy érezte. ha semmit nem tehet.. de ne feledje. hogy elfogadta a béke olajágát. nem is az illendőség tisztelete. Tudok zongorázni és a társaság legjobb táncosaival keringőzni. és ha tovább puhatolózna. mert Marthának vág az esze. azzal csak gyanút ébresztene. amit a kaland során kényszerűen kialakult testi közelségük váltott ki. Emiatt változott a korábbi feszült. Ám mindentől függetlenül éjjel meg akarta csókolni Breckenridge-et. hogy szívesen fogadja a közeledését. és reggel is vele volt. és leengedte a karját... nem tévedés. amellyel jelezte. Akkor talán megengedi.. Marthát már kikérdezte. olyasmi. Az ablak felé visszafordulva azonban elkomorult.Mit gondol. de semmiből sem tudta megállapítani. Ha nincs semmi. hogy Breckenridge talán nem akarja megcsókolni őt. hogy hasonlóan érez-e iránta. hogy meg akarja csókolni. Este beszélek vele. nem ígérhetek semmit. mint a borotva. Próbálta. és meg is csókolta volna. – Köszönöm. . ha nem tört volna rá.. hogy ez az egész valami lappangó érzéki kíváncsiság lehetett. Nem nézhetett a szemébe. amely gyötörte – előző éjjel álmaiban is megjelent. hanem a szörnyű gondolat. ha Breckenridge hajlandó lett volna rá. egész idő alatt tudta.. amikor felébredt újra rátört. és úgy vélte. semmi újat nem tudhat meg a „szobalánytól”.

Gondolatait arra a másik dologra fordította. vagy meggyőződés. Korábban az ajkát inkább arra használta volna. amire a csókon kívül gondolni tudott. akire a magafajta férfi sohasem tud nőként tekinteni. az utak elhelyez kedését figyelte meg.. hogy megcsókolja – megragadja a pillanatot és kielégítse kíváncsiságát –. hogy ő és Breckenridge elszökjön. hogy szidalmazza vagy ellentmondjon neki. A hallban egy . Ezért még kevésbé tartja lehetségesnek. hogy úgy tűnjön. hogy a terep melyik irányba nyújt fedezéket. ahol a vámhivatal volt a határ közelében. Olyan fiatal és tapasztalatlan személynek. Metsző szélben tért vissza a fogadóba ebédidőben. hogy Breckenridge őt még gyereklánynak tartja. A ló egészen jól bírta. Komoran a fák felé fordult. hogy ne gyanakodjanak rá. A gondolat. Ha az a bizonyos nemesúr legalább másnapig nem várható. Nagyon határozottan a kinti fákra összpontosított. ha szökni akarnak. majdnem megcsókolta. vagy inkább tisztázódott. de most. Változott. és meglássák azt a titokzatos urat. hogy Breckenridge-dzsel a viselkedése sokat változott az utóbbi – napokban. A kényszerképzet ellen a következő néhány órában semmit sem tudott tenni. Nem akarta. nemhogy visszaélni a helyzetével. és el kellett ismernie. A kései reggeli után a fogadó istállójába ment. Aztán fél mérföldet gyalogolt a főúton Gretna faluközpontjáig.Ettől újra megjelent a félelem. és megnézte az öreg pejlovat. és félretette a témát. azt fontolgatta. hamar a rögeszméjévé vált. ha megérkezik. és a kilétét megállapítsák.. túlságosan érdeklődik az ügyeik iránt. Kétkedőn hümmögött magában. hogy ne legyen Fletcher és Cobbins társaságában. De merre menjenek? A délelőtt hátralévő részét Gretna Green faluban és a környékén töltötte. amelyet még Carlisle-ben bérelt az ócska kétkerekűvel együtt. kihasználta. hogy kölcsönös megegyezésen alapuló szerelmi viszonyt kezdeményezzen vele. milyen lehetőségek vannak. majd azt követően figyeljék a fogadót.. akkor Heather biztonságban van a szobafogságban.. Breckenridge a délelőttöt a fogadón kívül töltötte. elég messzire tudja vinni Heathert és őt. azt. mivel így kívánta biztosítani.

– Nem. hogy felbukkan-e egyáltalán az a nemesúr? – Hogy mi van? – Fletcher visszazökkent a valóságba. hogy működik az ilyen üzlet? – kérdezte Breckenridge székében hátradőlve. – Holnap. Breckenridge addig csak bűnelkövetőknél találkozott olyan viselkedéssel. – Meg tudom érteni. Breckenridge azt gondolta. – A homlokát ráncolta. a szalon ajtaja felé pillantott. El fog jönni. Ha nem téved. ugye? – Fletcher vállat vont. Csak azt kívánom. valamikor mindketten törvényszegők voltak. átadják a csomagot. – Mondják csak. mivel éppen az volt a szándéka. A beszélgetésből már megtudta. – Breckenridge-re pillantott. Úgy érezték. de mintha nem érdekelte volna a játék. – De persze előtte meg kell teremteniük a szükséges anyagi eszközöket az . egyesével leejtette az asztallapra. a gazdák visszaindultak a földekre. A Fletchernél hallgatagabb Cobbinsnál hasonló ingerlékenységet látott. – Úgy látom. Az idegeimre megy a tétlenség. a három férfi pedig az ablak melletti asztalhoz telepedett. hogy Fletcher kiválóan tud bánni a késsel. Addigra már biztosan itt lesz. Elfordult. a csapszékbe sétált. csillapítani a páros nyugtalanságát. hogy üldözők elől kell menekülni. hogy képtelenek voltak elviselni a rájuk kényszerített elkerülhetetlen egy helyben maradást. – Azért aggódik..pillanatra megállt. Ebéd közben a helyiek szokásos társasága csatlakozott hozzájuk. Cobbins pedig nagy verekedő. Fletcher magával vitte a pakli kártyát.. csapdába kerültek. egészen biztosan ő marad talpon. ezt a tényt érdemes megjegyezni. aztán újra felszedte. mintha elgondolkodna. de minden csendes volt odabent. hogy elvégzik a munkát. mint aki csak el akarja ütni az időt. És megint Fletcher és Cobbins mellett kötött ki. bárcsak minél hamarabb itt lenne. Úgy érzem magam. hogy a prédájukat elorozza tőlük. aki ha egyszer rámozdul valakire. – Egyszerűen nem szeretek egy helyben ülni és várni. de amikor a tányérokat leszedték. – Holnap vagy holnapután. Breckenridge erre felfigyelt. elég jó konstrukció. megkapják a pénzt és mindenki boldog. mint egy béna kacsa. Talán sohasem kapták el őket. Kézbe vette a lapokat. és mindig van nála néhány szúróeszköz. de egyiküknek sem lehetett idegen a helyzet.

mert Fletcher a fejét ingatta. Ne felejtse el – szólt. Ennél azért jobb. amikor eszébe jutott ez a kérdés – . szálláshoz meg minden ilyesmihez. – Na de. akiket jól ismernek a szakmában. újra Breckenridge-re nézve. hogy végül elvégzik a munkát? Fletcher elmosolyodott. Akárki ez a nemesúr. és hozzátette. de hajlandó komoly pénzt kifizetni azért. hogy ez igazán kellemes munka – jelentette ki. – Kétezer? – Breckenridge-nek ezúttal nem kellett színlelnie a döbbenetét. éles pillantást vetve Breckenridge-re –. majd a fejét csóválva felállt. – Különben nem vállaljuk a munkát. Ha valamennyire kicsinosítanánk. – Mi igazi profik vagyunk. Hasznos lehet számunkra. Breckenridge még mindig nem tudott napirendre térni fölötte. Cobbinsra nézett.. hogy előre kifizetnek minket. de azért valahogy sikerült bólintania. keressen meg minket. – Készpénz az elején – erősítette meg Fletcher.mi garantálja a megbízónak.. aztán Breckenridge arcát figyelte. a maga külsejével akár nemesúrnak is elmehetne.. például az utazásunk Londonba és vissza. valamint a fővárosban való tartózkodásunk. amíg az ember olyan hírnevet szerez magának. Ez úgy működik. hátán feláll a szőr.utazáshoz. A nemesúrral együtt kétezer font közeledik felénk. – Mindezt előre megkapják? – kérdezte Breckenridge őszintén meglepődve. A mi szakmánkban az nagyon hasznos. – Nem. Fletcher széles mosollyal bólogatott. – Mondtam. Martha bére és minden más.. majd visszafordult az asztaltársa felé. amilyent nekünk sikerült. – Elhallgatott. – Szóval profik vagyunk. hogy valamelyik Cynster lányt elraboltassa. hogy minden költségűnk fedezve legyen.. – Természetesen a jutalmunk. – Kétezer! Ez. nemcsak gazdag. Cobbins bólintott. – Gondolkodni fogok rajta – mondta. elképesztő! . – Breckenridge megborzongott. amit az imént hoztak a tudomására. hogy évekig tart. Aztán Fletcher félretette a kártyacsomagot. és eleget ahhoz.. – Ha megunja a papírmunkát. miszerint a titokzatos felföldi úr mennyi pénzt hajlandó áldozni Heatherért. – Pontosan – jegyezte meg Fletcher. Az elején nem kapunk ilyen megbízásokat. vagyis megfelelő ellentételezést kapunk a munkával töltött időre.

ami a lehető legrosszabbra enged következtetni.Elképesztő és sok mindent elárul. .

Az a szokása. Várt. – Kétezret? Jóságos ég! – Én is pontosan erre gondoltam. behúzta maga után az ajtót.. és végig azért imádkozott. és nem is azért. – Nem hiszem. amíg olyan késő lett. Úgy történt. mint ahogy azt gondoltuk. aztán meglebbentette a kezében tartott köpönyeget. Ezek szerint biztos. Heather a férfi arcát nézte. hogy semmi esélye ne legyen a fogadós felbukkanásának. – Miért? Breckenridge lenézett az összekulcsolt kezére. amikor átadják önt annak a bizonyos úrnak. Breckenridge felmordult. és a kisasszony felé fordulva ráterítette. Belépett a szűk helyiségbe. hogy nem váltságdíjért rabokat el. hogy ennek a nemesúrnak nem kell a fogához vernie a garast. Megvárta. Breckenridge felnézett. de attól tartok. mivel szerette volna elkerülni az előző estihez hasonló incidenst. Nem a válláról vette le. – Sajnálattal kell közölnöm. most már ideje elszöknöm – jelentette ki Heather. – Heather alig volt képes felfogni.. De. aztán végül megszólalt: – Az nyilvánvaló. hogy találkoztam volna ezzel az . pedig még le sem ült Breckenridge mellé a keskeny padra a szűk poggyászraktárban. és Heather érezte a megnyugtató jelenlétét. hogy a szökés nem lesz olyan könnyű. és találjon valahol gyertyát. Heather rápillantott. hogy feleségül vegyen.HETEDIK FEJEZET – Azt hiszem. – Legalábbis nem a hozományért. míg Heather elhelyezkedik. – Fletcher és Cobbins kétezer fontot kap. mire ő odaér. ám Heather hálás volt a melegért. halvány gyertafény várta. majd Heather szemébe nézett. hogy Breckenridge már ott legyen. így nem őrizte meg az illatát. hogy ellenőrzése alatt tartsa a rá bízott személyeket. – Az a nő sohasem hagyja önnél a ruháit éjszakára? – Nem.

és akkor ugyan miért. Heather bólintott. – Csakhogy Fletcher és Cobbins először a londoni úton keres minket. hogy bejelentkezünk egy fogadóba Gretnában? Breckenridge tagadón rázta a fejét. Amennyiben Heatherrel összeházasodnak. mielőtt utolérnek. – Fletcher és Cobbins nem ügyefogyott bolondok. Ha azonban nem látjuk. mert nem tesznek határozott lépéseket. és nincs biztonságos menedék. Esetleg arra gondol. hogy a kisasszony ennyire. Heather bízik benne.. és mereven előrenézett. Veszélyesek.. de talán tennénk egy kis kitérőt a Brunswickbirtokra. elviszi a veszély közeléből.. – Pontosan. mint eddig sejtettük – jelentette ki Breckenridge. hogy visszaindulunk Londonba. Heather a homlokát ráncolta. és a felismerés pörölycsapásként érte. hogy megértette és elfogadta az érvelést. – Akiket kétezer font hajt. aztán folytatta: – Az is tény. – Breckenridge elhallgatott kis időre. hogy nagyobb problémával nézünk szembe. amikor újra Breckenridge arcára figyelt. mégsem látszott nagyon aggódónak. azaz önt. Lehetőleg egy napig ne vegyék észre. és az arckifejezése megmutatta. nem menekülhetünk el egyszerűen úgy. hogy a családdal való kapcsolat miatt? – Ki tudja? De a megbízó okaitól függetlenül most kiderült. – Az apja éppen Baraclough-ban. nemesi rangomnak köszönhetően elérhetném. hogy visszaszerezzék a pénz biztosítékát. hogy elvonjuk Fletcher és Cobbins figyelmét.úrral. Az arca megrándult. de nem számított arra. ahova eljuthatnánk. hogy kétezer font csak úgy kicsússzon a kezük közül azért. – És most mi legyen? Breckenridge csak nézett Heather gyertyafénynői csillogó szemébe. hogy észrevegyék az ön eltűnését. Aztán őrültek módjára fognak üldözni minket. Őszintén megbízik benne. előbb az apjának szeretné elmondani személyesen.. De azon felül. hogy észrevesszük . – Ugye. hogy mikor jönnek. a grófság egyik birtokán. és nem fogják hagyni. hogy feltartóztassák őket. hogy megvédi és kimenti ebből a helyzetből. és túlságosan sok dolguk legyen ahhoz.. – Kitalálunk valamit. hogy ha visszaérnénk Angliába. elfogadó. Berkshire-ben volt. hogy a lehető legjobban el kell vonnunk a figyelmüket. márpedig az eddigiek alapján nem bízhatom abban.. Természetesen ezt foga tenni. el kell jutnunk a legközelebbi biztonságos helyre. – Arra gondoltam.

Biztos volt abban. hogy késedelem nélkül átadják titokzatos niegbízójuknak. akkor a nemesi címem sem ment meg minket. ne olyan legyen. hogy Heathert elrabolták. Az volt a szándéka. De nem hiszem. Breckenridge a kezét bámulta. persze nálam nincs semmi. az unokabátyám és a relesége. – És azt sem engedhetjük meg. Heathert pedig magukkal viszik. – Nincs önnél vizitkártya? – Van. ha felfedi nemesi címét. – Casphairn – jegyezte meg Heather magabiztosan. hogy egy ezüst névjegytartó. Ez az eshetőség legrosszabb rémálma volt. – Melyik irányba? . benne Breckenridge vikomt névjegye a hasznunkra lehetne. Catriona. Ha az ő nemesi címét összevetik az enyémmel. hogy meglehetősen arrogáns és történetesen nagyon gazdag felföldi a nemesúr. amely biztonságos és ahová egy nap alatt eljuthatunk. és gondoskodnak róla. azt kell feltételeznünk. Ha Fletcher és Cobbins utoléri őket. Ha felhívják magukra a figyelmet. Breckenridge rögtön felnézett. például megfázásból lábadozik. feltételezhetik. – Egymás szemébe néztek. Nem menti meg Heathert. és magával vinné valahová. hogy a Cynster család kitalál valami magyarázatot a távollétére. Breckenridge lehajtotta a fejét. amit eddig megtudtunk. a vikomt távollétét pedig talán senki sem veszi észre. és a gardedám nélküli utazásuk kiderül. hogy loptam. hogy ha a lehetséges házasságkötésüket megegyezés szerint szűk családi körben tartják. Hasonlóképpen elkerülendő az is. Ott lakik Richard. hogy Heather jó hírnevén nem esik folt. Rengeteget gondolkoztam ezen. amivel igazolhatnám. és folytatta: – Ezért olyan helyet kell találnunk. hogy adják ki önt neki. – Tessék? – A Casphairn-völgy. őt legjobb esetben is cselekvésképtelenné te szik. de nem találtam ki semmit. amit az kényszerített ki. Ha az előkelő társaság érdeklődne iránta. Az Carlisle-tól egynapi kocsiút. az véget vetne minden reménynek. hogy Skóciában érjenek utól.őket. és az állításunkat tanúval sem tudjuk megerősíttetni. – Azt fogiák mondani. Heather arca elkomorult. Heather még komorakban nézett maga elé. hogy Baraclough-ban van. akkor ez a nemesúr jogosan követelné. miközben én egy börtöncellából bizonygathatnám az ártatlanságomat. Abból.

Ismerte Richard Cynstert. Heatherre pillantott.. miközben őt elragadja valami faragatlan felföldi. A kilincset fogva megállt. de át kell menni egy városon. Heather bólintott.. majd felállt.. – Ha megmutatom a térképen. mire képes. – Tudom. hogy rájöjjenek. A gondolat.John’s of Dalry. majd határozottan elűzte magától a gondolatot.. aztán nyugatra Annan és Dumfries felé. – Tehát hogyan meneküljek el? – fordult Breckenridge-hez. Közben gondolkodjunk azon. hogy Richard és Catriona ott van. hogy Londonba akarnak utazni.. – Martha azt mondta. Breckenridge átvette a köpönyeget. – Nem holnap. Így a holnap a miénk. Az egyórányira van a völgytől. St.. megpróbálja rávenni Fletchert. hogy engedjen el minket sétálni. Nem szoktak lejönni a szezonra. Heather szemébe nézett. – Elgondolkodva ráncolta a homlokát. Breckenridge elégedetten mordult. – Emiatt ne aggódjon. hogy biztonságban elszökhessünk. A kisasszony is felállt. hogy szorosabb őrizet alatt tartsák. – Először is kerítek egy térképet. és lecsúsztatta a férfi kabátjat a válláról. – Akármit tesz. Átmegyünk Gretnán. Az egész teste borzongott. megtervezhetjük az utat. elég hosszan . amennyiben holnap jó idő lesz. amelynek a neve. Heather önkéntelenül elmosolyodott a gondolatra.. Bólintott. hogy Breckenridge nem valami bárgyú és ostoba kisasszonynak tartja. és idén sem jelezték. – Rendben – felelte Breckenridge. általában ott maradnak. – És mikor? Breckenridge elgondolkodott. – Onnantól nem tudom biztosan az utat. és közben Heather szemébe nézett. majd eszébe jutott valami. és ezért úgy határozzanak. hogyan vonhatjuk el Fletcher és Cobbins figyelmét elég hosszú időre ahhoz. – Akkor oda megyünk. így esélyem lesz megtudni tőle valamit. Fletcher szerint a megbízója csak holnapután érkezik.. Nem szabad. ne rombolja le azt a képet. Máris erezte a hiányát.– Nyugatra. majd Breckenridge szólalt meg. megtalálja? Heather bólintott. és kezét az ajtó felé mozdította. amit kialakítottak önről. hogy Breckenridge egy cellában senyved. Heather megkönnyebbüléssel fogadta a tervet.

A kis domb nem is volt olyan messze. amikor az ágak még kopárak voltak. A mező többnyire teljesen sík volt. Heather is kiosont a szűk helyiségből. hogy menjenek. amelyet Heather ápolt magában. holnaputánra mindenképpen ki kell szabadítani önt Fletcher karmai közül. és dél felé nézett. Heather kihasználta a lehetőséget. A halvány remény. és elkapta tekintetét. elindult felfelé a lépcsőn. de ebéd után Marthának végül sikerült meggyőznie Fletchert. hogy egyszerűen Breckenridge karjába omlik. Mivel Martha elég vehemensen állt ki a séta mellett. aztán kinyitotta az ajtót. – Függetlenül attól. Breckenridge elfujta a gyertyát. hogy mindkettőjüket engedje ki sétálni. hogy már nem melegíti a köpönyeg. a sövények nem sűrűek. Nem délelőtt történt. . alig takarta növényzet a földet. amelyeknek a szökéshez egyáltalán nincs közük. meglátta a Solway-öböl vizén csillogó napfényt. és közölte Fletcherrel. és azt bizonygatta magának. és jöjjön. Figyelmeztette magát.. Amikor Heather megállt a tetején. Fletcher fogcsikorgatva intett. Elhagyták a fogadó mellett álló istállót. hogy ez annak a hatása. amelyet elég távolinak talált. de beleegyezett. hogy a kisasszony lélegzete elakadjon. Fletcher nem szívesen.ahhoz. majd délnyugat felé haladtak. ha megérkezik. Martha megnézte magának a kisebb dombot. ezzel szertefoszlott. és olyan gondolatai legyenek. hogy jobban szemügyre vegye a környező vidéket. Martha körülnézett. ahogy Heather remélte. hogy a mezőn át a közeli füves dombtetőre sétáljanak. hogy legalább két óráig ne várja őket. kinézett. nem szélesek. majd letette a táskáját. majd még egy utolsó pillantást vetve a férfira. hogy megláthassák a megbízót. Ebben a évszakban. hogy mit tudunk meg. miszerint a hely közelében elrejtőzhetnek. – Aztán alig hallhatóan tette hozzá: – Akkorra várják a megbízójukat. Reggel óta sütött a nap.. majd kilépett. –Üldögélünk kicsit a napon. amelyben a kötése volt. a fű már nem volt vizes. nem teheti meg. Heather hirtelen jeges borzongást érzett. aminek jönnie kell. hogy ebben a helyzetben nem engedhet a kísértésnek. aztán elkomorodott.

Nem fog iderohanni. arrogáns. – Lefogadnám. – Ne aggódjon. Az épület jól látszott a mező túloldalán. aki minden éjszaka olyan . Sokkal könnyebb volt vele érintkezni. Martha is leült. Ahogy megmoccan. felpillantott. amiért kiálltam maga mellett. hogy ne essen ki a szerepéből. és kihoztam a friss levegőre. Heather már tíz perc múlva rémesen unatkozott. Marthára pillantott. Meg se forduljon a fejében. Nagyon éberen alszom. hogy ilyesmire gondoljon.. Az oltalmazó férfiakkal gyakran nehéz bánni. és viselkedjen úgy. felébredek. Heather csodálkozva nézett az asszonyra. amikor még túlságosan jóképű. Most pedig. – Semmi esélye. öntelt kéjencnek tartotta. amikor a közelében volt. főleg nem Breckenridge-re és arra. Kifejezetten nem kívánatos. – Kicsit szundikálok a napon. hogy olyan tulajdonságai vannak. hogy visszahurcoljon minket – jegyezte meg. hogy milyen következetesen egy irányba változik a róla kialakult véleménye. hogy semmiféle veszély nem fenyeget – mutatott a körülöttük elterülő mezőkre. másrészt valószínűleg ott vannak. kordában tartama a nem éppen szerencsés vonzódását. de beképzelt. különösen tőle. hogy ne bánjam meg. érzéketlen. hogy képes a nőket egyenrangú félként kezelni. és a jelenlétük megnyugtató. Heather a fogadó felé nézett. amelyeket Heather csodálatra méltónak tartott. Erre egyáltalán nem számított. és elővette a kötését. hogy gondolatai Breckenridge felé kalandozzanak. – Üljön oda.. amikor az embernek szüksége van rájuk. Erről eszébe jutott az aznapi feladatuk: mindkettőjüknek azon kell gondolkodnia. Breckenridge ugyanúgy lehet mindez. és ettől óhatatlanul megjelenjenek azok a zabolátlan gondolatai.és kivett a hóna alól egy rongyszőnyeget. Martha félreértelmezte a pillantását. hogy valaki feljusson ide. Bár a friss levegő nagyon kellemes volt. hogyan menekülhetnének el. de amint Heather tekintetét magán érezte. ezért szó nélkül engedelmeskedett. Egyáltalán nem volt szüksége arra. azzal letette a kötését. de most már látja. ám bizonyította. Heather felidézte Breckehridge figyelmeztetését. és elrabolja. amelyek egyre gyakrabban és erősebben jelentek meg. Breckenridge – legalábbis Heather számára – meglepő bizonyságot adott arról. és felnevetett. hogy elkóboroljon. hogy tíz percig nézett minket. A nő mintha elbóbiskolt volna. majd az egyik végére mutatott. Nagyot sóhajtva ledőlt a rongyszőnyegre. A fűre terítette.

melyik a legjobb út Glasgow felé. majd udvariasan Heatherre pillantott. Várt. Marthára nézett. Rögtön arrafelé fordult. – Ez kifejezetten jó helynek tűnik a levegőzésre. ahogy Breckenridge halk léptekkel közeledett. – Innen nyugatra visz az út. hogy ilyen horkolás nem lehetséges éber állapotban. annyit biztosan tudott. A víz a lehetséges menekülési út? Nyilván találhatnának egy halászt. és rámutatott egy kis falut jelölő pontra. hogy folytatniuk kell a szerepjátszást. Valami olyasmi kellene. és azt sem. és azt súgta: – Ma éjjel? Breckenridge bizonyosra vette. irányt kereste. Heather elfordította fejét Marthától. – Ha óhajtja.. aki.. Gyorsan Marthára pillantott. a tekintetével az északnyugati. Dumfriesnél felemelte ujját. az meglesz. hogy Heather jól lássa. Bólintott. Heather bólintott. De kis halászhajón utazni nem gyorsabb.mélyen aludt. és a mutatóujját végighúzta a Gretnától Annan érintésével Dumfriesig vezetú út vonalán. hogy nem vette észre. hogy érdemes a tenger felől megközelíteni Casphairnt. Csatlakozhatom? Heather rögtön megértette. A tüdejét teleszívta friss levegővel. és kiterítette közöttük. és a Vale nincs egy mérföldre a falutól. amikor visszaért. mint a szárazföldön. majd kijelentette: – Bár a kocsim rozoga. egy nap alatt odaérhetünk. megnézem. – Ez itt Casphairn falu – mondta alig hallhatóan. Lépéseket hallott. közelebb húzta magához a térképet. Aztán Gretnára mutatva halkan megjegyezte: – Úgy gondoltam. Breckenridge leült a fűre a közelükben. majd nagyobb érdeklődéssel nézte az alig egy mérföldre lévő folyótorkolatot. Breckenridge bólintott. és biztos volt abban. amivel le lehet foglalni Fletchert és Cobbinst. és látta. De jól ki kell aludnom magamat éjjel. – Azt hiszem. hogy válaszoljon: – Nem . amikor kiosont a szobából. A völgy a szárazföld belsejében van. hogy ne ingassa a fejét. Heather közben a lehetséges figyelemelterelésen gondolkodott. ezért megkockáztatta. Sikerült megállnia. de Martha továbbra is horkolt. hátha Martha figyeli. Halkan beszélt. – Itt – súgta. Elővette a térképet a zsebéből. A Dumfriestől Carsphaimig vezető utakat tanulmányozta. hogy szabad utunk van. Heather közelebb hajolt. – Feltéve. Martha horkolása távol tartotta a madarakat.

de amikor már úgy érezte. nyilvánvalóan az. amelyet annyira várt. és újra elkomorodott. Vajon mire készül? Es miért nem lesz aznap éjjel titkos találkozó a ruhatárban. Nem tudom pontosan. mielőtt odafordult volna. Akkor hol az ördögben lehet? Amikor a hajnal első halvány fénye derengeni kezdett. Ők nem a glasgow-i utat választották. a fogadó irányába nézett és látta. a zsebébe csúsztatta. Az idő rosszabbra fordult. és húzzák Gretna Greenbe. hogy Breckenridge később megjelent-e. hol van a barátjuk. Holnapra készüljön. Felvette a térképet. Nyugtalanul aludt. felállt. amikor Fletcher a nemesúr érkezését várta. így Heather nem tudhatta. Az elterelő hadműveleten dolgozom. hogy Timms éppen az útját készíti elő. amikor ő és Martha. de a megjelenése egyáltalán nem szerepelt az aggodalmak listáján. mintha nem egyetlen nap lett volna. hogy Breckenridge az istálló közelében jár. mert olyan sokat jelentett neki? A következő huszonnégy óra olyan hosszúnak tűnt Heather számára. Hamis útirány megadása nagyon bölcs és Breckenridge-re valló ötlet volt. Az egyetlen ok. legalábbis nem akkor.találkozunk. Nem mert egyenesen rákérdezni. kiöltöztek. amely miatt lemondhatta a találkozót. majd udvariasan bólintott. Heather nagy sóhajt fojtott el magában. Heather várt egy kicsit. metsző szél fújt. Fletcher és Cobbins feltűnő gonddal készülődött. Fletcher természetesen ragaszkodott ahhoz. Breckenridge egyre kevesebbet mutatkozott. de ebédnél sem csatlakozott hozzájuk. Heather már nagyon feszült volt. titokzatos felföldi nemes. hogy visszavonuljanak a szalonba. Hozzájuk képest Heather meglehetősen ziláltnak látszott a gyűrött ruhájában. és ott maradjanak. aztán visszasétált a fogadóba. Amikor már belépett a fogadóba. mert igyekszik eljutni Glasgow-ba. de megkönnyebbülésére Martha megkérdezte Cobbinst. hogy az út nagy részét megtette. Amikor tengerészek . hogy nem a fogadóban tölti az éjszakát. aki megrendelte. Ez a hír megnyugtatóan hatott Heatherre. és azon tűnődött. vajon mit csinál Breckenridge. Még Martha is kicsinosította magát. hogy rabolják el. Ez volt az a nap. összehajtotta. hogy mikor indulunk. Cobbins erre azt válaszolta. A veszélyes. gyakran felébredt. forgolódott. rendesen megmosakodtak. Nem volt lent reggelizni.

ami aligha meglepő ilyen kis faluban. túlságosan hihető volt. és halkan beszelt a fogadóssal. A keskeny résen kikémlelt a fogadó előterébe. Az arckifejezésük azt mutatta. . Mellette Martha is kilesett. s mögöttük három mezei munkás. De mi történik? Martha is az ajtóhoz lépett. hogy a rendőrökre bízza a sorsát. A csoportot vezető férfi a lépcső aljánál állt. és belépett. amelyet Cobbins és Martha is alátámaszthat. Nyilvánvalóan jól ismerték egymást. Az ajtóhoz érve Heather intett neki. és elrakta a kötést. Heather az ajkára tett ujjával figyelmeztette. és a fogadó kavicsos udvarát nézte. és a csapszékbe vezető átjáróban tömörültek. Az első rendőr kinyitotta az ajtót. köztük Fletcher és Cobbins az asztalon hagyták a söröskupáikat. hogy maradjon csendben. Heather óvatosan résnyire nyitotta az ajtót. majd gyorsan a recepciós pulthoz lépett. Már elvetette a gondolatot. mivel Fletcher története. Befordultak a fogadó udvarába. Elsápadt. A csapszékben ülő törzsvendégek. de engedelmeskedett. akik gyors léptekkel. de ezzel a szokásával már évekkel korábban felhagyott. hogy maradjon csendben. A társai szorosan a nyomában haladtak. A fogadós bólintott az első rendőrnek. Heather a szalon ajtaja felé indult. Fletcher utasítást adott. és a homlokát ráncolta. Három embert látott meg. hogy valami gonosztevő nyomában járnak. fejében a lehetőségek kavarogtak. majd némán mondta ki a „rendőrség" szót.léptek a csapszékbe. Martha kezéből kiesett a kötés. Heather nem szívesen. hogy Martha és ő vonuljanak vissza a szalonba. Martha felnézett rá. Egy óra múlva a szalon ablakánál állt. aztán felugrott. Egyenruhájuk alapján a helyi rendőrség kötelékébe tartozhattak. A másik két rendőr a bejárati ajtónak háttal állt. és erős kezével Heather csuklóját szorította. Legszívesebben a körmét rágta volna. céltudatosan haladtak az úton. és rögtön a főbejárat felé vették az irányt.

– Ő és ő. hogy a vendégkönyvben lapozgat. amint az egyikük azt mondta: – Jöjjön velünk. Mondott valamit. Heather ekkor Marthára pillantott. – Csak egy perc. – De ez egyáltalán nem tetszik nekem. Heather nagyon fülelt. Valaki válaszolt. mert néhány perc múlva erős léptek dübörögtek a lépcsőn. ám Heather a hangot nem ismerte fel. Az utolsó lépcsőfokon megállt. A boltív alatt megállva a fogadós két férfira mutatott. – Senki sem mehet ki. és visszamentek a csapszékbe. a kezében a gyertyatartók. – Igenis. A rendőrök a fogadós mellett benyomultak a csapszékbe. A rendőrök elléptek az ajtótól. hogy a munkánkat zavarják. majd a többiekkel együtt visszavonultak. Feltennénk néhány kérdést. Mindkét kezében egy-egy ezüst gyertyatartó volt. Az őrmester jelent meg újra. hogy a gyanúja beigazolódott. A lépcső mellett álló rendőr a társaihoz fordult. hogy mi ez az egész? – Nincs – mondta Martha. Hallotta.Heather nem látta mit csinál. Fletcher és Cobbins aggódó pillantásokat vetett a szalon ajtajára. uram. kik azok. A fogadós bólintott. a fogadós sietett a nyomába. – Tartsák szemmel őket – mutatott a csapszékben levőkre. és megfogta a lépcsőkorlátot. . Azzal elindult felfelé a lépcsőn. Abban a pillanatban Heather súgva kérdezte: – Van fogalma arról. uram. Erre lassan megfordultak. Fletcher és Cobbins két rendőr őrizetében lépett ki a csapszékből. és súgva megkérdezte: – Tegnap éjjel volt más szállóvendég rajtunk kívül a fogadóban? Martha nem válaszolt. ha velem jón. követték a fogadóst a csapszék bejáratához. A rendőrök vezetője a csapszék bejáratánál csoportosulókra mordult: – Maguk üljenek vissza. Nincs itt semmi látnivaló. A többiek maradjanak. és látta. Nem kellett sokáig várnia. A két rendőr bólintott. ám a papírzörgésből arra következtetett. Heather megint kinézett. A fogadós visszament a lépcsőnél várakozó őrmesterhez. Az őrmester még a lépcső alján állt. de Heather nem hallotta. a hozzá csatlakozó fogadósra nézett. – Jobb. ahol vannak. Az őrmester megfordult. őrmester. – Mutassa meg. Nincs szükség arra.

. . – Mi a probléma? – Ez – mutatta fel az őrmester a gyertyatartókat. Heather egyenesen Martha szemébe nézett. – Semmi értelme tovább nehezíteni a helyzetüket. Fletcher felemelte a kezét. – De a megbízónk. Ugyanezt tették Cobbinsszal.. – Sir Kenneth Baxter házából tűntek el tegnap éjjel. ugyan! – korholta az őrmester. Mielőtt Fletcher bármit mondhatott volna. majd felegyenesedett.. És nyílván a bírótól lopott.. őt a másik rendőr vezette. – Jöjjenek csak. – Ne játssza nekem az ártatlant! Maguk laknak az ötös számú szobában.. de állta az őrmester tekintetét. mert ő a helyi békebíró. – Ugyan. majd kezében a gyertyatartókkal elindult kifelé. Megkötözték. Kövessenek minket feltűnés nélkül. ugye? Fletcher szeme sem rebbent.. Fletcher metsző pillantást vetett a szalon ajtaja felé. hogy ez nyílván Breckenridge elterelő hadművelete volt. – Sehogy. Fletcher a homlokát táncolta. ám Heather az ajtó mögül is érezte. és.. és esélyeit mérlegeli. Mindketten az oldalukon lógó botért nyúltak. erőt vesz rajta a feszültség. és az ajtó felé terelték őket. aztán kivezették. Mielőtt kilépett volna az ajtón. Cobbins a nyomában haladt.. Nyilván valaki a szobánkba tette.Fletcher észrevette. – De ezt miért nekünk mondja? Semmit sem tudunk a betöréstől. és felmordult: – Hogy a pokolba tudta ezt elintézni? Hiszen egyfolytában figyeltük. De tudta. bogy hirtelen rádöbben szorult helyzetére. Heather becsukta a szalon ajtaját. Az őrmester még váltott néhány szót a fogadóssal. a rendőrök hátracsavarták a kezét. – Mindig ezt mondják. akinek a szavára garantáltan azonnal felfigyel a hatóság. Éjjel lopta el a gyertyatartókat. Ezt az őrmester és a rendőrök is pontosan látták. a helyiek között ő az egyetlen. Az őrmester felmordult. Sir Kenneth nyilván kíváncsian foga hallgatni. Mellette Martha is gyorsan felállt. A törtéhetüket majd elmondhatják a bírónak. – Csak hogy tisztázzuk a dolgot: semmi közünk a gyertyatartók ellopásához. szúrós tekintettel nézett Heatherre. Az ő házába nem érdemes betörni.

hogy túl könnyűnek hangzik ahhoz. azt látta. hogy beszélhessen a bíróval? Nem. A fogadós visszatért a csapszékbe. hogy igaz legyen. hogy napokig durvább szövésű ruhát viselt. Tudtam. Nem jó. amíg Breckenridge újra megjelenik? Vagy menjen el a rendőrségre. – Szerencsére kifizették a béremet. mielőtt nekivágtunk ennek az útnak. amelyet az elrablóitól kapott. ahogy a Cynster család sem. a retiküljét. Martha már kiosont. és az ott maradt vendégeknek részletesen beszámolt a történtekről. Azt is az ágyra dobta. és a rendőrök közvetítésével érje el. . és az ajtó felé araszolt. a másik ruhát. ha ilyesmit találnak nálam.De most mit csináljon? Várja meg. Martha mormogva. hogy a gyertyatartókat Fletcher és Cobbins poggyászában találták meg. és akkor Breckenridge-dzsel elindulhatnak. hogy Martha a kötését a derekához szorítva még egyszer körbepillantott a szalonban. El tudta képzelni. majd módszeresen kidobálta belőle Heather holmiját. és a batyuba gyömöszölte. ha bejelentené. Martha jelenléte ellenére azonnal hatalmas botrány lenne. Így marad a terv. Olyan botrány. csak annyi időre állt meg. Neki csak annyit kell tennie. nyitva hagyva maga után az ajtót. és kivette az úti batyuját. átkozódva rángatta ki saját ruháit a szekrényből. fogva tartotta és napokon átutaztatta. Mielőtt Heather bármit mondhatott volna. aztán a szekrényhez ugrott. – Én eltűnök innen. Az estélyi puha selyme furcsa érzés volt azok után. amit ő valószínűleg nem heverne ki soha. és gyorsan felért az emeletre. a rossz arcú Fletcher és Cobbins elrabolta. Richard és Catriona házába. amíg becsukta maga mögött az ajtót. Amikor felnézve a figyelmét ismét a „szobalányára” fordította. Breckenridge-nek sikerült eltávolítania Fletchert és Cobbinst. hogy megszabaduljon Marthától. – Ezeket visszakapja. hogy elszökjenek a völgy biztonságába. Az ágyat megkerülve Heather visszavette estélyi ruháját. Martha az ágyra dobta a kötést. Heather döbbenten követte. Heather döbbenten követte a közös szobájukba. a kilincs után nyúlt. milyen hatást érne el. Martha a termetéhez képest meglepően halkan osont fel a lépcsőn.

hogy ettől a Fletchertől nem áll távol. Egy pillanat alatt bűnsegédekké nyilvánítanak minket. Magasra emelte a vasat. és bezárta. Méghozzá most azonnal. – Én mindenesetre már megyek is. hogy – megvárja azt a bizonyos nagyurat. Az ágyra dobta. aztán kiosont. de én elmegyek. a másikra úti köpönyegét. – Bizony.. maga hogy van ezzel. Felismerte a sötét hajáról. Heather hallgatta. és az ajtó felé fordult. Heather szíve hevesen vert. majd egy pillanatra megállt. Felkapta a batyut az ágyról. hogy elmondják a zsernyákoknak. lábujjhegyen az ajtó mögé lépdelt. Egyik vállára vette poggyászát. felkészült az ütésre. az ajtóra pillantva. amikor az lassan nyílni kezdett.. szeme összeszűkült és még hozzátette: – És az jutott eszembe. Heatherre nézett. és erőt vett rajta a bosszúság. Elakadt a lélegzete. Aztán Carlisle-ban felszállók a londoni postakocsira. Rémülten körülnézett. aztán meglátta a kandalló mellett álló piszkavasat. Bűnsegédekké. a hajkefét és a fésűt is. nem tiltakozott.A halom tetejére dobta a kötését. hogy a közelben tartson. és kivett egy útitáskát. – Mivel egyszer sem sikított. és Heatherre nézett. Óvatosan felvette. – Az ég . – Bűnsegédekké? – Heather megdermedt. aki csak értetlenül állt az ágy másik oldalán. Azzal a nyitott ajtó felé indult. és át tudja adni magát annak a nagyúrnak. – Hol a fenében van Breckenridge? – morgott hangosan. ahogy az ajtó jobban kitárult. – Minél előbb kijutok erről az átkozott helyről és Skóciából. Mielőtt a lentiek úgy döntenének. valami fegyvert keresett. akár itt is maradhat.. ahogy léptei elhalnak. és. és csak annyi időre állt meg.. annál jobb. hogy ő dobjon fel minket. én a maga helyében gyorsan eltűnnék innen – jelentette ki. aztán az ajtóhoz ugrott. hogy kikémleljen. még ma éjjel – mondta. – Martha elhallgatott. magas termetéről. – Nem tudom. azzal még egyszer körülnézett. ha megérkezik. gyorsan összeszedte a kevés ruháját. csak azért. Mély lélegzetet vett. éppen akkor. amilyen gyorsan csak tudok. Majd sietve a szekrényhez lépett. – Hová? – Először is vissza a határon túlra. hogy mi Fletcher és Cobbins társaságában voltunk.

és becsukta az ajtót. de Heather látta. majd önelégülten elmosolyodott. mintha keresne valamit. – Ne merészeljen káromkodni a jelenlétemben! Breckenridge nem nézett fel. és gyorsan pakolta be a ruháit. hogy tovább is. Elindult befelé. Breckenridge megállt. maga előtt terelte a folyosón az épület másik szárnyába. Heather oldalra lépett. Heather éles tekintettel nézte a férfi lehajtott fejét. hogy segít a rendőröknek elfogni engem. – Hol van Martha? – Londonba tartott. A keskeny cselédlépcső melletti utolsó ajtót nyitotta ki. – Nem kell sietni. – Azzal ismét ránézett. amiből megértheti Eleather rémületét. golyókat. hogy legyen elég hely Breckenridge-nek. egy pár cipőt rakott és a maradék ruhát. Ha odalent valaki úgy határoz. Az önelégült férfi egy pillanat alatt éber harcos lett. – Nem önnek szólt a káromkodás. ez az első hely. A másik táskába egy kefét. és nagyon sietett. aztán a két pisztolyt. és körülnézett. hogy az arcizmai megfeszülnek. – A szobájába. A táska szíját csatolta be éppen. hogy a veszély tudatosult Breckenridge-ben. hogy nem . Heather két kézzel tolta kifelé. legalább kopogjon! Breckenridge rögtön meglátta a piszkavasat. – El kell mennünk innen! Most azonnal! – súgta. Heather két kézzel tolta kifelé. Fletcher és Cobbins legalább néhány napig bezárva marad. puskaport. kezdte becsukni maga mögött az ajtót. ahol keresnek. Aztán elengedte. és sürgetőn betessékelte. Heather mögött a szobába lépett. és becsukta az ajtót. Hanem annak. – Igen! És a bűnsegédjükként engem is bezárnak! –Bűnsegéd? Heather látta. csak elkapta Heather karját. a táskát és a köpönyeget.szerelmére. aki két utazótáskát vett elő a szekrényből. Lehet. Breckenridge szeme villant. – Helyes. – A bíró nem volt elragadtatva. és Breckenridge ezúttal engedett. – Miért? – kérdezte. amikor cifrán káromkodott. Breckenridge nem válaszolt. ahogy körülnézett a szobában. kirántotta a szobából. – Csak összecsomagolom a térképemet és a pisztolyaimat. – Egymásra néztek.

Fletcher ide fogja küldeni a rendőröket. mielőtt eljuthatnánk Annanba. majd kiosont mellette a cselédlépcső felé. Breckenridge megelőzte. és a gallérjánál szorosan megkötötte a zsinórt. Az istálló mögött lassítottak. így akadályozva. Bármikor eljöhetnek önért. és magához intette a kisasszonyt. Breckenridge tagadón ingatta a fejét. a konyhában nagy sürgölődés volt. de most mennünk kell. Sötétedésig megyünk. Heather igyekezett lépést tartani vele. – Igaza van. Heather az ajtónak támaszkodott. És még ha el is lopnám a fogadó egyik legjobb lovát. átkutatják a fogadót. – De azt fogják hinni. mindkettőt a vállára vetette. hogy itt tartsa. Később bérelhetünk kocsit. hogy Breckenridge kinyissa. rájönnek. és lovasokat küldenek ki minden útra. Breckenridge megfogta Heather kezét. Ez az egyetlen módja. Heather pislogott. hogy senki sem vette észre őket. – A vállára kanyarította köpönyegét. és csak percek kérdése. Majd megnézzük a térképet. Azzal felkapta a táskáit. Ha rájönnek. milyen lehetőségeink vannak. és várt. de úgy osontak ki a hátsó ajtón. – Tehát gyalog menekülünk? – Először igen. amíg a férfi kinézett a folyosóra és meggyőződött arról. és elindultak. A mezőn vágunk át Annan felé. a lovasok utolérnének minket. hogy rájöjjenek. és megadón bólintott. majd karon fogva az ajtóhoz vezette.mehetünk a kocsimmal. – Nem? Breckenridge felnézett rá. – Csak Cobbinsnak és Fletchernek mondtam. Aztán elengedte az ajtót. az utakon kell maradnunk. A lépcső a konyha és a hátsó ajtó között egy kis hallba vezetett. A fogadós úgy tudja. és annak alapján eldönthetjük. én is elmentem a bricskámmal. amikor odaértek a mezőhöz. Még ha nem is jönnek rá az összefüggésre. és vezette lefelé. aztán felmérjük a helyzetet. hogy valószínűleg maradok még néhány napig. hogy ön velem van. hogy biztonságosan kimehetnek. Amikor a személyzet a vacsora elkészítésével foglalkozott. . hogy Glasgow-ba ment. Gyors léptekkel haladtak el az istálló mellett. Heather fejében kavarogtak a gondolatok. – Ha a bricska eltűnik. Cobbins így tudja. Heather látta Breckenridge arcán a kényszerű határozottságot. Ha a bricskával megyünk. hogy ön is elment. akkor is keresni fogják minden közeli városban.

Heather szenvtelen arccal ment. – Tud lovagolni? – csúszott ki a száján a kérdés. Tovább vánszorogtak a mezőn. Nem engedhették. Ő pedig börtöncellában marad. Breckenridge enyhe megkönnyebbülést érzett.– Nagyon sík a vidék. és megvádolják azzal. nyeregbe ülök. minden értelemben. Körülbelül egy mérföldre a magaslaton fasor húzódott. semmit sem tud tenni. semmit sem mondhat. Heather előrenézett. ha az a nemesúr megérkezik. Ha Heatherrel együtt őt is elkapják. mi történt. – Felnézett a férfira. Breckenridge halkan megjegyezte – Ha eljutunk odáig úgy. akik a fogadó épületéből indulva keresnek minket – magyarázta Breckenridge. nincs annyi alkalmam rá. de amikor csak tehetem. hogy az istálló és a csűr eltakarjon minket azok elől. hogy elfogják őket. Ez az egész egy rémálom. Olyan irányban kell haladnunk. hiszen a kérdés minden előzmény nélkül érte. Heather meglepetten nézett fel. hogy mit mond. és semmi jelét nem tapasztaltak annak. mint szeretném. amely megváltoztatná az események felvázolt alakulását. Ha elfogják őket. hogy bárki észrevette volna őket. Persze Breckenridge mindig tudta. aki az igazságszolgáltatás elől menekül. mielőtt meggondolhatta volna. Azt még kevésbé. hogy Heathert kiadják a titokzatos úrnak. Mivel sok időt töltünk Londonban. Amikor elérték a fasort. hogy bűnrészesként segít valakinek. akkor. de bólintott. hogy a Cynster lányoknak van tartásuk. hogy Fletcher megbízója rájuk találjon. hogy Heather a hasonló hölgyeknél sokkal jobb kondícióban van. a menekülés zord körülményei ellenére egyetlen panaszos szó sem hagyta el az ajkát. ahogy Heather sem adhat elő semmi olyasmit. és Fletcher elmondja neki. vagyis nem hangzott fel mögöttük kiáltás. a nemesúr pedig magával viszi Heathert mint a visszakapott gyámleányát. hogy nem látnak meg minket. Megállapította. – Nagyon szeretek lovagolni. Az előkelő társaság hölgyeinek többsége ilyen helyzetben folyamatosan siránkozna és zúgolódna. de még nem oldódott benne a feszültség. jó esélyünk van a menekülésre. nagyon valószínű. – Leginkább .

Heather felemelte a ruhája szegélyét . – Ez az egyik kifejezett előnye annak. Más témát keresve körülnézett. A következő pillanatban Breckenridge arca grimaszba rándult. milyen lehetne azt a táncot Heatherrel lejteni. Breckenridge csak pislogott. – És mi a helyzet a tánccal? – Nagyon szeretek keringőzni. és talpra segítette. A kisasszony felegyenesedett. ő azonban lassan megfordult. – Nagyon szeretem az izgalmat. amit lóháton. Ön is így gondolja? – Hát. gyors vágtánál lehet érezni.Demon lovait szeretem. – Az övéi a legjobbak. – Az estélyi cipőm nem igazán ilyen utakra való. és ez teljesen elfoglalta képzeletét. – Rendőrök? Breckenridge bólintott. Amikor Breckenridge lenézett. Breckenridge elmosolyodott. hogy manapság kevésbé divatosak. Heather kihúzta magát. majd ismét kinézett. négyszáz lépésnyire délre. és fejét felemelve kinézett. Persze rögtön elképzelte. visszafogott erő. A kezét nem vette le Heather hátáról. hogy a lovaglás nem a legjobb társalgási téma. – Lovasok az úton. a francianégyest is.. Látszott rajta. – Maradjon így. amikor szükség volna rájuk? – Táncolt már gavotte-ot? – Évekkel ezelőtt. Különösen nem Heatherrel. hogy kissé megnyugodott. de van bennük valami. Mellette lapulva a kisasszony riadt szemébe nézett. sövények takarásában. – Önnek vannak lovai? A férfi bólintott. Azt hiszem. – Kuporodjon le! – szólalt meg hirtelen. Mennek egyenesen tovább. Hol vannak az ártatlan társalgási témák. Az Annanba vezető úttal párhuzamosan haladtak. aztán a kezét nyújtotta Heathernek. hogy rokonságban vagyok a családdal. ahol az úton járók nem láthatták őket.. és a kezét Heather hátára tette. – És még mindig emlékszik rá.. és nagyot sóhajtott. – Nem láttak meg minket. Lehet. A régebbi táncokat is szeretem. azt élvezem a legjobban. Úgy ítélte meg..

de most. – Tudok menni. – Háztetőket látok. Heather elindult. amire vágyott. Előrenézett. Az volt a tervük. Hiszen igyekezett módot találni arra. Ebben valószínűleg tökéletesen igaza volt. ahol biztonságban elrejtőzhettünk volna úgy. Kezdte elfogadni a tényt. ez túl veszélves volna – mondta. hogy nem vízálló. hogy felbukkanhatunk. hogy Breckenridge nem olyan arrogánsán önfejű. Cobbins és Martha sem gondolt erre. és lépkedett tovább. hogy megadja neki. hogy én megjelenhetek a környéken. A férfinak sikerült megállnia. – Kilyukadt a talpa? – Inkább az a probléma. Egészen naplementéig haladtak. hogy ne szaladjon ki káromkodás a száján. Annak ellenére. majd hozzátette: – Megvizsgáltam a terepet. ha megérkezik. Legalábbis azt. hogy láthassuk a titokzatos urat. de mivel nemcsak a nemesúr. Nem mezőkön való járásra tervezték. elnyűtt lábbelijét. hogy közben a fogadót is megfigyelhetjük. Breckenridge mellé lépett. Heather csak később. Heather bólintott. – Azok a lovasok nyilván megálltak. hogy megmutassa a sáros. de nem találtam olyat. Legalábbis egyelőre. Breckenridge felmordult. hogy valahol a közelben megbújhatunk. hogy nem kapta meg. hogy a titokzatos úr megpillantása megéri a fáradságot. és szállást keresünk? – töprengett hangosan Heather. Ez eszébe sem jutott. Nyilvánvalóan Fletcher. és a menekülés sürgetőbb részletein kezdett gondolkodni. és figyelmeztették a falusiakat. amit akart. tudatták velük. hanem a hatóságok is keresik önt. amilyennek korábban gondolta. – Rendes cipőt kell szereznünk önnek Annanban... hogy nem osonhatunk vissza Gretna környékére. bár ő maga sohasem volt meggyőződve arról. mégis igyekezett Heather kívánságát teljesíteni. Breckenridge megállt. hogy kocsival mennek Richard és Catriona birtokára. – Kár. – Ugye nem tehetjük meg. – Már majdnem Dornockban lehetünk – jelentette ki. – Én is kacérkodtam ezzel a gondolattal. Mielőtt besötétedett volna. hogy egyszerűen besétálunk a faluba. ez a tudat még nagyobb elégedettséggel töltötte el Heathert.annyira. Az ott biztosan egy falu. megnézte a térképet. Reméltem. . búvóhelyet kerestem. két mérföld megtétele után szólalt meg újra.

Hisztérikus reakcióra számítottam. és minden tőlünk telhetőt megteszünk. Breckenridge arckifejezése most is kiismerhetetlen volt. majd leült. Breckenridge köhécselt. nem kockáztathatjuk meg. kinyújtóztatta lábujjait. ahol a nyár emlékét idézte az illat. A mező szélén. – Van ott egy pajta. – Idefent melegben és biztonságban leszünk – jelentette ki. azzal hátradőlt a köpenyegére. csak elindult. hogy csodát tegyen – mondta. Ahhoz képest. és szénával volt tele odabent. Heafher felkapta a fejét. Felnézett Breckenridge-re. és déli irányba mutatott. Heather összes férfiismerőse közül ő volt képes a legjobban uralkodni az . Heather ajkán halvány mosoly jelent meg. majd a szoknyája alá nyúlva a lábikráját kezdte masszírozni. – És amíg ön nem vár csodákat tőlem. amelyen felmásztak. – És ugyan mit érnék el vele? – Vállat vont.. Heather letette a táskáját. kibújt a köpönyegéből. hogy még sötétedés előtt odaérjünk. – Élelmünk sincs. – Nem hiszem. – Nem. Heathernek sikerült elfojtania mosolyát. a legközelebbi tanyaháztól legalább háromszántónjára álló pajta épnek látszott. – Azt hiszem. félretette a cipőt. hogy tüzet gyújtsunk. Heather nem válaszolt. azt hiszem. Nem várom. Lehúzta megviselt cipőjét. majd megérintette Heather karját. és kényelmesen elhelyezkedett.Breckenridge egyetértőén bólintott. hogy nagyon alkalmazkodó. Felmentek a szénapadlásra. és a gyengülő fényben nézegette. hogy Breckenridge arckifejezéséből még mindig csak ritkán sikerült olvasnia. ha egy éjszaka üres gyomorral aludnánk. és a szénahalomra terítette. elég közel ahhoz. – A létrát éjszakára felhúzom. Breckenridge kisvártatva megszólalt: – Elismerem. aki a fejét rázta. elég jól elboldogulunk. bizonyos helyzetekben meglehetősen kiszámíthatónak bizonyult. és lenézett a létrára. – Együtt vagyunk ebben a helyzetben. a köpönyegével szárazra törölte a lábát. Heather bólintott. hogy bármelyikünknek is nagy megpróbáltatást okozna.. Breckenridge körülnézett. Túl veszélyes volna. Körbenézett a sík vidéken.

ő is viselkedhet ésszerűen. hogy minden lépése ésszerűnek és igazolhatónak látszódjon. unokabátyjai is ilyen védelmező férfiak voltak. majd félhangosan megállapította: – Nem. a pajta ajtajához ment. ez nem igaz. Breckenridge vonakodva lépett oldalt. aztán visszanézett. Ő kevésbé feltűnő. Amikor Breckenridge elérte a létra tetejét. – Sötét van. A fivérei. A róla kialakult korábbi véleményét tekintve az a meglátás. bár nem látta eléggé az arcát ahhoz. Ugyanazokat a szavakat használta. Breckenridge megdermedt. hogy „ésszerűen viselkedik”. kinézett. nem teljesítené parancsait. bár ezt próbálta titkolni. és visszafordult a létra felé. és nem maradok sokáig. megszegné a korlátozásokat. Heather mosollyal nézett rá. hogy teljesen rátelepedett. aztán kimegy. Heather ezen elgondolkodott. – Csak maradjon itt. fojtogatónak találná ezt a gondoskodást. Elvből. felméri a terepet. de feljött a hold. beállt a sötétség. Várakozás közben Heather elképzelte. Heather visszahúzta lábára a papucsát. Akkor nyafogna. és hallotta. Breckenridge azonban még jobban védelmezte. hogy a pajtában is lehessen látni. hozzászokott az ilyen viselkedéshez. Úgy állítja be magát. és lesimította a szoknyáját. kifejezetten ironikusnak hatott. Amikor leért. Nem megyek messzire. hogy pontosan felmérje a hatást. úgy érezné. Ha valamelyik fivére vagy unokatestvére lenne. – Óvatos leszek. ahogy a férfi a pajtában járkál. Breckenridge lassan letette a táskáit Heather holmija mellé. és nem maradok sokáig. ahogy körbejárja az épületet. és ellenállna.érzelmein. majd elosont a pajta sarkához. mint korábban a férfi. Nem megyek messzire. Ám mivel Breckenridge racionálisan cselekszik és figyelembe veszi – legalábbis úgy látszott – a kívánságait. – Heather elindult lefelé. . így most neki is bíznia kell benne. A helyiséget az egyik falba vágott ablakon beszűrődő fény világította meg. felállt. hogy könnyítsen magán. így elég fény volt ahhoz. Óvatosan kinyitotta az ajtót. hogy Heather elérhesse a létrát. – Ki kell mennem. Megbízott benne. Mire Breckenridge visszaért. – Körbenézek kicsit odakint. Heather hanyatt feküdt. de hatékony védelmező.

– Jó éjszakát! – mondta Heather.Öt perccel később visszaért az ajtóhoz. és az ajtóhoz támasztotta. vagy az után gondolt a gerendára. Csend telepedett rájuk. hogy a selyem segít melegen tartani a testét. Breckenridge nem válaszolt egy ideig. Breckenridge természetesen csak a köpönyegébe burkolózott. hogy fázni fog. és nézte a halvány holdfényben. – Ha valaki megpróbál bejönni. – Azt hiszem. kirázta. Heather azon tűnődött. majd felemelt egy nehéz gerendát. Breckenridge az ajtó mögött várta. Azt mondogatta magának. Breckenridge fogta a saját köpönyegét. előbb az estélyi ruhát terítette magára. Heather motoszkált. de nem Heather mellé. Heather újra a köpönyegére telepedett. Remélem. egy városban jobb esélyünk van arra. – Jó éjszakát! – mormogta végül. bejutunk-e a varosba észrevétlenül. Bár teljesen fel volt öltözve. Heather szigorú tekintettel nézett rá. mivel nyilván melege lesz éjszaka. és meglepő könnyedséggel felhúzta a hosszú létrát. és behunyta szemét. A férfi szorosan mögötte haladt. ahogy Breckenridge igyekszik a létrát elfektetni a padlástérben. és azt mindenképpen meghalljuk. mint egy faluban. vajon Breckenridge az előtt. hogy elég meleg lesz. Heather közelebb húzta magához a táskáját. hogy ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. majd lefeküdt. Remélte. aztán elfordult. Amint felért. megfogta a kezét. hogy követte őt. és köpönyegével betakarózott. Magában mosolyogva elhevert hevenyészett ágyán. de a férfi csak becsukta az ajtót. nehogy lába a szoknyájába akadjon. Nem valószínű. Kétségtelenül jó oka van annak. Heather mégis látta az izmok játékát. aztán a másik ruhát. és leterítette a szalmára. Breckenridge néhány perc múlva megszólalt: – Reggel elindulunk Annan felé. és segített fellépnie a létrára. . kaphatunk ott valami reggelit és önnek cipőt. ezt el kell mozdítania. Miközben a férfi lefeküdt. hanem a táskák másik oldalán. Kivette belőle a másik egyszerű ruhát és a selyemestelyit. hogy Breckenridge az előkelő társaság legkedveltebb élvhajhásza. aztán majd meglátjuk. Heather óvatosan mászott felfelé. Breckenridge is felment.

és még nagyobb rémület fogta el.. Vigasztalás. hiszen Breckenridge ott volt mellette. A félhomályban azt látta.. – Ráadásul – folytatta Heather – fázom. Breckenridge. Breckenridge mellkasa rázkódott. hogy hanyatt fekszik. – Ez nem jelent semmit – hallotta Heather a suttogást. mit csinált a férfi. biztonság.óvatosan tette fel a kérdést: – Fél az egerektől? Heather bólintott. Egyetlen gondolat jutott eszébe. Heather nem tudta pontosan. hogy az egerektől meneküljön. – Ha a maga közelében vagyok. Talpra szökkent. Érzékei mohón felindultak. melegség. és a megnyugvás egyetlen módja megdöbbentően merész viselkedést igényelt. hogy őt nézi. és közelebb húzódott a férfihoz. felkapta a ruháit. magára húzta ruháit. élvezetes meglepetés tört fel. Csendben volt. a karját a feje alá téve. hogy előbb önt kóstolják meg. – Minden rágcsálótól. és magához húzta. Akkor Breckenridge karja mozdult. Heather érezte. és a táskákon túlra ugrott. mert amint becsukta a szemet. bármire képes lett volna. és megmozdult a szénában. – Azzal megperdült. – Miért? – Egerek. – Mit csinál? – Közelebb húzódom – mondta Heather. vagy elkerülnek minket. majd Breckenridge felsóhajtott. meleg férfitesthez. és leterítette a férfi mellé. a leterített köpönyegét. az egyetlen biztonságos megoldás. hogy fel ne kacagjon. Ám annak érdekében. kellemes döbbenet. az óvatos csoszogás egyre közelebbről hallatszott.. hogy valami susogó. mocorgó hang hallatszott először távolabbról. ám ahogy telt az idő.. vagy nagyobb esély van rá..Vajon azért hallotta meg a hangokat. ahol Breckenridge feküdt. de odasimult az izmos. leült köpönyegére. azzal ledobta a ruháit. megrázta a köpönyegét. Hirtelen teljesen felébredt. számára az ölelés mindezt . Azért küzdött. Eltelt néhány pillanat.. de iszonyú nehezen sikerült elnyomnia az érzéseket. Nem teszek különbséget közöttük. de tény. a hallasa élesebb lett. átfogta a vállát. de nem aludt. mint nappal.

Védenie kell. és ahogy a vállát a férfi karja fogta át. lassan álomba merült. A keble és a combja teljesen a férfi testéhez simult. Miért tette ezt? Heather a közelében alhatott volna. Heatherrel kapcsolatban soha. Leginkább az aggasztotta. és szaporábban lélegzett. hogy mit kellene tennie. – Igen. A legfondorlatosabb kínzás volt. amikor két ember együtt igyekszik megoldani egy nehéz helyzetet. hogy még ha el is gondolkodott volna rajta. ahogy a karjában feküdt. ugye? – Igen. Ez nem jelent semmit. és a kívántnál sokkal jobban figyel te Heather feszültségének fokozatos csökkenését. fokozatosan oldódott. Breckenridge ölelte. Legalábbis komolyan aggódni. semmilyen helyzetben nem volt semmiféle kételye. Ám becsukta a szemét. Ez csak a jelen pillanatnak szól.. hogy először megpillantotta. veszélyes felföldi nemes üldöz minket. attól kezdve. gondoskodni á biztonságáról. óvni őt. és karcsú teste hozzá simult. Négy éve. Ezt ő hagy ta. hogy ezen változtasson. majd halkan megszólalt: – Szökevények vagyunk. Heather azonban pontosan tudta. Ez volt a döntése. Hallgatózott. Azonban a mögöttes okban sem volt teljesen biztos. csak ez járt a fejében. mit jelent. ahogy merészen a férfi mellkasára hajtotta a fejét. az eredmény ugyanez lett volna. Heather úgy érezte. Minden próbálkozásuk elbukott. ám azt . a férfi testéből áradó melegség megnyugtatóan hatott rá. remegnie kellene a félelemtől. – És egy idegen.jelentette. az érzékei azonban nem hallgattak rá. mégpedig gondolkodás nélkül. lágy lélegzése borzolta az érzékeit. sem Heather nem tehetett semmit. Bár tudatában volt az érzékiségnek. A feszültsége lassan.. amíg el nem aludt. – Tudom – súgta. Heather arra gondolt. – Aha. ahol nem tudjuk bizonyítani. hogy mi okozta. de biztosan nem kellett volna a karjáoan aludnia. kik vagyunk. – Idegen vidéken. Sem ő. A férfi szívének egyenletes dobogása elnyomta a külső zajokat.

nem fenyeget-e behatolás. hogy elmúljon az éjszaka. hallgatózott. . Lassan kifújta a levegőt. néptelen-e a pajta környéke. és várta. hogy ezt nem is kell tudnia.pontosan tudta.

A négy rendőr az úton léptetett. tizenkét mérföld. Heather a cipője állapota miatt hálát adott. és megállapította. Amikor Dornock ialut kerülték meg – néhány ház az Annanba vezető út mentén déli irányban meglátták a Solway-öblöt. Arra ébredt. rendőrök voltak.NYOLCADIK FEJEZET Kora hajnalban indultak útra Annan felé. és mi eléggé egyenesen megyünk. – Akkor jobb. amikor Heather lemászott a létrán. és Breckenridge köpenyével is. rózsaszínre festve a víztükröt. Felhős idő volt. Tudták. Egymás mellett gyalogoltak nyugat felé. hogy a saját ruháival és a köpönyegével van betakarva. hogy a néhány száz méterre északra lévő utat nézi. ha kilépünk. majd kettesével elindultak Annan felé. hogy a háztetőkből ítélve Annan nem lehet nagy város. fák és sűrű bokrok között. hogy találkozzanak az ellenkező irányba haladó társaikkal. és az utolsó lépcsőfokra ért. Heather nagyra értékelte. Breckenridge tartotta vele a lépést. Ő döntött. Azzal. ha nem mozdulnak. elindult. de a szél már nem fújt. hogy legalább nem esett az eső. hogy nem kérdezett semmit. és látta. Heather lenézett a cipőjére. körbeálltak. szándékosan felmentve Breckenridge- . Elhaladtak Dornock mellett. Akkor ért vissza a pajtába. és éppen meglátták Annan háztetőit. de viszonylag nyugodt. Heather rápillantott. amikor Breckenridge a karját felemelve megállította. Ahogy a rendőrök elérték a település első házait. nem veszik őket észre. de a férfi nincs sehol. A tekintetét követve két lovast vett észre. A nap a hátuk mögött kelt fel. majd megszólalt: – Milyen messze van Dumfries? Breckenridge ránézett. és visszajött. hogy a négy rendőr elhaladjon. nyugat felé haladtak lassan. A víz szürke volt. Mire ő is kiment. mindkettőjük köpönyegével a vállán. Mozdulatlanul várták. hogy nyomatékot adjon a szavainak. Heather és Breckenridge éppen az erdőben jártak. – Légvonalban. Breckenridge lemászott a létrán a csomagokkal. Heather előrenézett. Heather felszegte a fejét. szót váltottak.

hogy el ne essen. hátha kapunk valahol ennivalót. bőrtalpú cipője megcsúszott a nedves füvön. és ebben az évszakban a legtöbb bő vizű volt.. megragadta. Magas létra volt. – Ez igaz. amelynek. és a helyiek nem próbálnak feltartóztatni. de megragadta a létrafokot. kötelessége felajánlani ezt a lehetőséget. hogy tanácsos-e – felelte Heather. – Megígérem. de egy pillanatig sem habozott. Az is elég feltűnő lenne. ugyanakkor nem szeretném. nem pedig az úton. – A fenébe! – mordult fel a lány. A férfi hangjából egyértelműen hallható volt. Egy ideig az öböl partján haladtak. Heather elmosolyodott. – Ha biztos benne. Ne mozduljon! . de úgy érzi. ha nagyobb városba megyünk. – Megállhatunk valamelyik faluban. Heather arca megfeszült. – Megállhatunk. és kisvártatva megszólalt: – A talaj itt lejjebb van. Breckenridge magában átkozta a helyzetet. – Segítenie kell feljutnom. és a sövény felé intett. egészen biztosan emlékeznek ránk. Miután az út északnyugatra fordult. A magasban azonban megállt. de kérdés. egyszerűen Heather csípőjére tette a kezét. El tudok gyalogolni Dumfriesig élelem nélkül. friss vízhez pedig hozzájuthatunk. aztán Breckenridge szemébe nézett. Heather felszisszent. – Sokkal könnyebb és biztonságosabb. és ahogy húzódzkodni kezdett felfelé. Ha kiss faluban állunk meg. hogy nem ájulok el. mint odaát. ha elájulna. Onnan feltűnés nélkül kijuthatunk. – mondta Breckenridge. és megtorpant egy sövény előtt.et a döntés alól. újra mezőkön haladhattak. legalábbis nyilván így értékelné. amelyen át kellett mászniuk.. Számos kis patakon gázoltak át. – Igen – felelte Heather. azzal elindult az odatámasztott létrához. és szólnak rólunk a rendőröknek. és felemelte. és gyorsan felmászott. ha ölben kellene bevinnem Dumfriesba. hogy nem akar kockáztatni. Lenézett a másik oldalra. amilyen Dumfries. Breckenridge nem szólalt meg. Breckenridge a derekánál megragadta. miközben messze elke rülték Annant. hatása lehet a jó közérzetére. – Várjon odafent.

Ahogy Heather magához tért a meglepődéséből. amíg vissza nem nyerte az egyensúlyát. és engedelmesen elindult a kisasszony mellett. – A nővérei sokkal idősebbek önnél – jegyezte meg Heather. az egyetlen célja aznap az volt. hogy őszintén elismerje Miss Cynster természetének olyan elemeit. Breckenridge újra megragadta a csípőjét. hogy biztonságban legyen. és tartotta. és intett a kisasszonynak – Jöjjön! Heather elindult lefelé. mielőtt Heather meglátta volna. – Igen. amely azt eredményezte. Azzal ment tovább. A mező közepén azonban megszólalt: – Abból gondoltam. gyorsan körülnézett. Gyaloglás közben Breckenridge-nek bőven volt ideje mélázni a helyzet iróniáján. ahogy haladtak. és ezt sokkal könnyebb elérni. ami az ő hosszú lábával elég könnyű volt. ám Breckenridge nem tudta megállapítani. hogy az erőfeszítéstől vagy valami mástól. – Változnak az idők. hogy leugorhasson. ez meg is látszott abban. éheztették magukat. Breckenridge-nek sikerült elrejtenie a mosolyát. Breckenridge lépést tartott vele. hogy elalélhat. mint ön. Aztán lemászott a másik oldalon. Bár életük nagy részét mindketten előkelő társaságban töltötték. Amikor elengedte. – Jól érzi magát? Heather arca kissé kipirult. amelyek korábban szinte . köszönöm – felelte Heather. Heather megtántorodott. csak azt akartam mondani ezzel. – Értettem. és maga is csodálkozott. miért akarta megnyugtatni a kisasszonyt. amely túl messze volt a talajtól ahhoz. Amikor annyi idősek voltak. Az utolsó fokra érve. Breckenridge a csuklójánál fogva elkapta. hogy elájulhat. mert gyengének tartom.. legalább az év egy részében vidéken éltek. nem azért feltételeztem. azzal nagyot szusszant. mert a nővéreim biztosan elájultak volna. átlendült Heather mellett. majd megfordult. kurtán bólintott. gyorsan fogytak a mérföldek Dumfriesig. Mindkettőjüknek viszonylag könnyű léptei voltak.Breckenridge felmászott. és letette a földre. és velük a divatok is. – Menjünk. Ha reggel nem ettek. ebéd előtt biztosan elájultak. felemelte. ha Heather beszél vele.. Közben az arcát nezte. – Tudom. a földre huppant. Azt mondogatta magában.

Ez közös bennük.. ahogyan gondolkodott és cselekedett. de a vastag kőfalon csak szófoszlányok szűrődtek át.kibírhatatlanul zavarták: a céltudatosságát. ugye? Fletcher lassan bólintott. Fletcher és Cobbins durva priccsen ültek a gretnai fogda cellájában. ám minden körülményt figyelembe véve nem tudta rossznak megítélni Miss Cynster kiállását. hogy rabolják el őt vagy valamelyik családtagját. és felsegítette Heathert. már Knebworthben engedte volna. akaraterejét. . mi lesz a kalandjuk következménye. Korábban ezeket a tulajdonságokat nem előnynek. Amikor leért mellé a földre. Azon tűnődött. a magabiztosságot. Mindketten azonnal felkapták fejüket erre a hangra. – Majd kis idő múlva hozzátette: – Reméljük. és engedelmesen fogta a kezét. Hála az égnek. Cobbins egyszer csak Fletcherre pillantott.. Kéz a kézben gyalogoltak tovább Dumfries felé.Ő az. hogy megszöktesse. hallották. hanem nagy hátránynak tartotta. amilyennek ő korábban szerette volna. önálló gondolkodását. – Igen. aztán lenyúlt. Aztán megint egy hangot hallottak: – . újabb sövényt látott. és egyenesen hazavigye. hogy milyen útra léptek helyette. a helyzetük sokkal rosszabb lenne. Breckenridge elgondolkodott. nem engedte el a kezét. Persze ha Heather szelíd. előbb Breckenridge mászott fel. hogy valaki kinyitotta a cellákhoz vezető folyosó ajtaját. mint az előző. engedelmes hölgy lett volna. amit ő maga is szent és sérthetetlen értéknek tartott. Aligha kifogásolhatna valamit. vajon Heather mikor döoben rá. Ha más jellem volna. aki embereket küldött. hogy kiszabadítson minket. Vajon elfogadja a sorsát? Vagy küzdeni próbál ellene? Vagy ő is rájön. Most azonban hálás volt ezekért. amely megmutatkozott abban. Kihúzták magukat. megtalálja a módját. hanem elindult Heather rápillantott. Magukba roskadva imádkoztak szabadulásért. amikor mély hangot hallottak. hogy minél többet megtudjon erről a titokzatos úrról. Ez alacsonyabb volt. A család védelmezésének ösztöne a vérükben van. füleltek. Amikor odaértek. hogy ennél sokkal rosszabb sors is létezik? Ahogy előrenézett. amikor ragaszkodott hozzá. Mintha végszóra történne.

majd megjelent a rács túloldalán a férfi. Könnyed. McKinsey észrevette. ahogy rendelte. Mért is tettük volna? – Felmordult. – Még hogy a szobánkban rejtsünk el ilyen drága holmit! McKinsey egy ideig nézte. Egy pillanatig nézte őket. mielőtt megbízást adtam volna a feladatra. Elég alaposan tájékozódtam a múltjukat illetően. – A kérdés csak az. – Hiszek maguknak. McKinsey tagadón ingatta a fejét. Valaki válaszul mormogott. Fletcher bátorkodott a némesúr szemébe nézni. – Hideg tekintetét Fletcher felé fordította. – Minden bizonnyal – felelte McKinsey. Megigazgatták a kabátjukat. hogy közönséges tolvajnak nézték. – Valaki biztosan odarejtette azt az átkozott holmit. hátrasimították a hajukat. – Nos.Köszönöm. hogy egyetlen reményük. – Pontosan így van. Fletcher és Cobbins talpra ugrott. uraim. sértésnek vette. – Nincs ott. lenyűgözően erős. – Hogyan történhetett ez? – Nem tudjuk. mint ahogy emlékeztek rá: magas volt. az arccsontja kiugró. – A Nutberry Moss nevű fogadóban. hol van a csomagom? Fletcher feszengve toporgott. széles vállú. és azt találtam. – Fletcher egészen biztos volt abban. a tenyerűket dörzsölték a nadrágjukon. Jól szabott kabát takarta izmos felsőtestét. hogy soha nem mutattak hajlamot ilyen ostobaságra. Megállt a cella előtt. Lovaglóöltözéket viselt. – Mi nem loptuk el azokat a nyavalyás gyertyatartókat. nyugodt léptek közeledtek. ha sikerül meggyőzni McKinsey-t az ártatlanságukról. amilyet színlelni nem lehet. miután magukat olyan szerencsétlen módon letartóztatták. – Azonnal eltűnt. uram – szólt Fletcher. és megengedte magának. és még ennél is fontosabb. – Elment? Cobbins arcán őszinte döbbenet látszott. Még hatalmasabbnak látszott. csizmát és kordbársony térdnadrágot. hogy vajon miért. hogy kimutassa ingerültséget. majd az ajtó csikorogva ismét becsukódott. akit McKinsey néven ismertek. aztán felvonta fekete szemöldökét. Nem tart sokáig. hogy kicsoda. aztán Cobbinsra pillantott. és bólintott. – A rendőrség? . Oda vittük.

A személyzet semmit sem tud. és menni . – Ő sem lophatta el a gyertyatartókat – közölte Fletcher. Felmerül a kérdés. – A szobalány akit felbéreltünk. amikor magukat letartóztatták? – kérdezte McKinsey. – Szóval később érkezett. aki cserbenhagyja a társait. vagyis a maguk szobájában. azért vannak fájdalmai. mivel rövid szakaszonként akarta megtenni az utat Glasgow-ig. – Timms? McKinsey összevonta a szemöldökét. – Nem olyan asszony. a poggyászukban. előkészületeket tesz a távozásra. McKinsey nézte őket. Tehát ezt a tervet nagyon gondosan és okosan eszelték ki. hogy ott volt-e még – jelentette ki Fletcher. és ki lehetett olyan eszes.. hogy a tolvaj éppen a bírót lopta meg. – Nem az ő stílusa. – Mintha valami régi sebe lett volna. A fogadós pedig nem tud arról. hogy magukat eltávolítsák a helyszínről. és még a fogadóban volt. Így a csomagot. néhány órával utánunk érkezett. – Állástalan ügyvédbojtár. ahol állítása szerint voltak. Már eleget időzött a fogadóban. Cobbins bólintott. háborús sérülés. ahová éjjel beosont. hogy a tolvajlás célja kizárólag az volt. ahogy kérte. amelyet nekem őriztek. – Legyintett. Ha jól emlékszem. hogy ilyen tervet eszeljen ki. aztán megszólalt: – Az. Az őrmester ott találta a gyertyatartókat. tényleg elég rozoga volt. és valósítson meg? Cobbins Fietcherre nézett. hogy aznap reggel bárki felment volna a maguk szobájába.. – Ki az a Timms? Fletcher arca elkomorodott. – És Martha? – kérdezte Cobbins hirtelen McKinsey-re nézve. könnyen elvihették. hogy ki tudott a lányról. és megszállt a fogadóban. mert olyan sokat ült a rozoga bricskáján – jegyezte meg Cobbins.– Nem. Az mondta. – És ott maradt? Fletcher bólintott. – Egyszerűen képtelenség. – Abban nem vagyunk biztosak. – Ami azt illeti. Beszéltem a fogadóssal. gyors pillantást váltva Cobbinsszal. Ha más lett volna a károsult. – Azt mondta. Ebből arra következtetek. És hogy megtalálta a bíró házát. a rendőrök nem cselekedtek volna olyan nagy vehemenciával. – Azt mondta. – Ő is eltűnt. Glasgow-ba tart. szerintem sokat elárul. és az gyötörte.

. ha jól emlékszem. – Majd hangosan rákérdezett: – Ez a Timms megismerkedett a lánnyal? Fletcher a fejét ingatta. és leült.. De elhitte a történetünket. – McKinsey-re nézett.Nem olyan nagy termetű. mit ön – közölte Fletcher. – Hogy néz ki az az ember? – Nem olyan magas. a fogadóból. nem volt akcentusa. Megállt a lány mellett. szóval. Megvan. és Cobbinsra pillantott. McKinsey hátborzongató mosollyal nézett rá. – Láttam. hogy velünk van. akkor.. Fletcher egyetértőn bólintott.. – Nem láttam ilyesmit. – Értem – szólt McKinsey némi hallgatás után. hogy azzal bíztam meg magukat. amikor valaki ellopta azt a két gyertyatartót. – És éjszaka? – Martha érti a dolgát – közölte Fletcher. – jegyezte meg Cobbins elgondolkodva.. mit kell tennünk. teljesen szokványos ruhadarabok. hogy megállt mellette. és bólintott. halkan megjegyezte. Kicsit olyan volt. A szeme barna. Fletcher vállat vont. mintha elvesztette volna a borotváját meg a hajkeféjét. Biccentett néha üdvözlésül. a lányét és a magáét. És mindig közös szobában aludtak. – A haja sötét. – Tegnapelőtt. hogy egy csomagot kézbesítsenek nekem. . majdnem meztelenül mehetett volna. Amint magukat letartóztatták. – Hogyan beszélt? – tette fel a kérdést McKinsey. és értesítette a rendőröket. – Őszintén remélem. eldugta a maguk szobájában. az én csomagomat valaki ellopta. – Ahogy egy londoni ügyvédbojtár. Mindig kicsit ziláltnak látszott. Beszélek a bíróval és elmagyarázom. hogy belegondolok.. Figyeltük őket. mint én? – Aztán mintha csak magának mondaná. – Mogyoróbarna – Igazította ki Cobbins. és távol tartotta magát tőle – felelte. De Martha is ott volt végig mellettük.. és azokra feküdt-.akart. – Most. – Biztos vagyok benne. Úgy öltözött. amikor a lány meg Martha rövid sétára mentek. és az a csomag a fogadóban volt. hogy nem.. ha a lány el akart volna szökni. – Fletcher szemébe nézett. – Mindig magához vette a ruhákat. – Rendben. Azt tudta. hogy a bíró . Megnézte a térképét. ahogy a hivatalnokok szoktak: sötét ruházat. Timms kint sétált. – Kicsit olyan. és beszélt vele.

A felejtés kifejezetten érdekükben áll. Amikor újra csend lett. de ez nem azonnal fog megtörténni. sajnálatos módon nem azt a fizetséget. különösen így. hogy többet nem találkozunk vele. ha teljesítették volna a megbízatást. hogy ez az epizód valaha megtörtént. – Cserében azért. Cobbins bólintott. hogy Fletcher és Cobbins egyszerre bólintson. Egyikük sem mert megjegyzést tenni. a lány? McKinsey jeges pillantása megállapodott Fletcheren. hogy ehhez bármilyen segítségre volna szükségem.meg fogja érteni.. – És a csomag. és ma este már szabadok lesznek. örült. Gondoskodom. Fletcher és Cobbins bólintott. hogy tartsák magukat távol Skóciától. te mit gondolsz. Fletcher és Cobbins hallották a férfi távolodó lépteit. majd halkan megjegyezte: – Levadászom a csomagomat. hogy álnevet használt. Sőt az én hiányzó csomagom a bizonyíték arra. McKinsey csak mosolygott. Üljenek nyugodtan. – Most búcsúzom. hogy azonnal elhagyják Gretnát. A férfi. visszaült a priccsre. Fletcher nagyot nyelt. hogy az adott körülmények mellett ne legyen okuk panaszra. uraim. aztán elfordult. – Elég félelmetes alak.. melyik városba mennek. Nem érdekel. – Valóban rendkívül tisztességes ajánlat. hogy maguk kerten lopták el. tegyék meg nekem azt a szívességet. McKinsey még egyszer a szemébe nézett. amit a fogadóban hagyok maguknak. hogy maguk ártatlanok a tolvajlás bűnében. hogy visszakapta a gyertyatartóit. amit akkor kaptak volna. átmennek vissza Angliába és elfelejtik. de elget althoz. akit Fletcher és Cobbins bizonyos McKinsey néven ismert. és azért a fizetségért. Fletcher köhécselt. Elég kifinomult fenyegetés villant McKinsey szemében ahhoz. de én örülök. és nincs bizonyíték arra.. Fletcher lassan Cobbins felé fordult. hogy bocsássák magukat szabadon. egy teljes évig. – Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. aztán bólintott. .. a folyosón az ajtó csapódását. de nyomatékosan azt kérem. hogy segítek kiszabadítani magukat. és átadják a csomagomat. – Nem tudom. majd megszólalt. Nem hiszem. uraim. – Rendben. Természetesen.

hogy keressék az elveszett „csomagját”. hogy az idősebb nő Fletcher és Cobbins bűnsegédje lehetett. vagy ami valószínűbb. vállalni minden nehézséget. nagyuram. Aztán megszabadulni attól a nagyképű alaktól. és nem tartották érdemesnek üldözni. ezért nem tette. hová ment a lány. Az a lány biztosan megszökött egyedül. amit a sors az útjába vet. elmondták. Régóta az a hitvallása. azon még nem kell gondolkodnia. Fletcher és Cobbins csodálkozott volna. A rendőrök. A lányról azonban semmit sem tadtak. ha látja. hogy az ismeretlen úr megbízottait vádemelés nélkül szabadon engedjék. McKinsey visszatért. mert elbírta a gazdája súlyát a hátán. és túlélni. Ez esetben ez azt jelentette. hogy megtudja. A Nutberry Moss fogadó udvarában rámosolygott a fiatal fiúra. Belépett a fogadóba. amennyire tudja. Kedvenc pej lován lovagolt. A lovászfiú megsimogatta Hercules sörényét. és gondoskodjanak arról. Helyrehozza a dolgokat. A családja már teljesen más lapra tartozik. ő már előző este átmenekült a határon Angliába. vissza a főúton Gretna Greenbe a Nutberry Moss fogadóba. Azon a napon jött. Nem kellett megfélemlítenie. Csak járasd meg kicsit. hogy mindenből a legjobbat kell kihozni. milyen hatással volt a fogadósra. hogy Fletcher és Cobbins a fogdában maradjon estig. Ám már régen megtanulta.Miután beszélt a bíróval. de sokkal rosszabb. hogy sodródni kell az árral. legalább a kisasszony vonatkozásában. nem többet. – Trimms? – forgatta a fogadós a vendégkönyv lapjait. aki futva igyekezett megfogni a kantárt. hogy készségesen eleget tegyen kérésének. és nagy csodálattal vezette el a pompás lovat. – Igen. hogy valami nagyképű fráterrel. Akkorra ő már úton lesz. aki ügyvédboj tárnak adta ki magát. akiknek a nyelve rögtön megoldódott a szétosztott bőkezű adománytól. Leszállt a lóról. – És mikor távozott? . amikor az emberei. – Egy órát maradok. Kifejezetten nem tetszett neki a dolgok alakulása. és a lovász gondjaira bízta. majd kövesse és megmentse. Előbb azonban meg kell találnia a lányt. elfogadni. aki elég jól felismerte vagyonosságát ahhoz. A herélt ló azért kapta ezt a nevet. Aztán felbérelje őket. csak később. hogy „megjutalmazza” a rendőröket.

A fogadós a fejét vakarta. Az úr mosolygott.. Aztán nem zavarom. még mindig fáj a sebe. hogy a két nő odabent volt. Adja át nekik. mintha évek óta nem használták volna. Csak sokkal később. A két nő a szalonban maradt. de itt van a bricskája lóval az istállóban. hogy a táskák a szekrényben maradtak. Visszajönnek a poggyászukért. milyen események vezettek Fletcher és Cobbins letartóztatásához. nagyuram. . Amikor korábban megjelent a fogadóban. régi tollhegyek. majd távozott. de üres. amikor belépett. Fletcher és Cobbins az ötösben. Nem maradt ott semmi személyes holmi. – Addig is szeretném látni a szobáikat. hogy már továbbindul. hogy nincsenek ott. – Zsebéből előhúzott egy lepecsételt erszényt. Néhány sárguló ív pergamen volt benne. Szóljon. hogy a szekrény nyitva van. még hajtűk sem az asztalon. majd megszólalt: – Fletchert és Cobbinst még ma kiengedik. Azt mondta. Csak körülnézek. hogy nem csengettek délutáni teáért. benézett. Aztán bedugta a fejét Timms szobájába és azt látta. amikor az egyik szolgálólány furcsállta. hogy ezt itt hagyom magánál. A folyosóra lépve behúzta maga mögött az ajtót. tollszárak és egy üveg tinta.. a fogadós elmondta. Az úr felment a lépcsőn. Az ágy melletti éjjeliszekrényen hagyott íródobozon kívül személyes holminak nyoma sem volt. – A nők az egyes szobában laktak. Fletcher és Cobbins szobájában látta. legalábbis mindenki így tudja. hogy a holmija eltűnt. – A fogadós bólintott. és előbb a nők szobáját nézte meg. Feltételezte. Mindent hallhattak. a folyosó végén balra. Az egész úgy nézett ki. Timms pedig a nyolcasban a folyosó végén. ha szüksége van valamire. Két éjszakára ki van fizetve a szobája. a pult alá dugta. és elgondolkodva nézte a folyosó végén levő keskeny cselédlépcsőt. és benéznék Timms szobájába is. Még egyszer alaposan körülnézett a szobában. amikor a rendőrök megérkeztek. és akkor vette észre. – Értem. Ezek szerint a lánynak volt ideje összepakolni. – Egyáltalán nem zavar. – Gondolkodott egy ideig. és felnyitotta a fedelét. – Szóltam nekik. rögtön a lépcsőnél. Az íródobozhoz lépett. Nem szólt. – Nem tudnám pontosan megmondani. – Köszönöm. A szalon ajtaja nyitva volt. A lányok azt mondják. nagyuram. átvette az erszényt.

miért nem vitte el a bricskáját? Az udvaron át az istállóba ment. Mint gyanította. hogy ebbe a rendőröket ne vonja be. és ha megtalálják. Ha Timms és a lány útnak indultak volna ezzel a bricskával. de nem látott okot arra. amilyennek Cobbins leírta.. a cselédlépcső kis hallba vezetett. amely az épület mellett volt. tartóztassák fel a lányt. Ugyanazt a történetet adta elő. Ha Timms és a lány erre mentek. hogy figyeljék az utakat. . pedig a rendőrök jó személyleírást kaptak. igyekezett nem mutatkozni. A lovászfiú rögtön odasietett hozzá. Ezért nem vette észre a fogadós sem. az istállószolga és két inas Herculest csodálták. hogy személyesen gondoskodik a lány kereséséről. onnan a fogadó udvarán nézett végig. Martha nyilvánvalóan felfogta. vajon ő hol le hetett? Aznap reggeli után sem a fogadós.. .. milyen következményei lesznek a társai letartóztatásának.. ahová gondolja. ugyanis végigjárták az utakat. amelyből a konyha és a fogadó hátsó ajtaja nyílt. – Nem. Ami pedig a gebét illeti. Ez megmagyarázza a gyors szökését. és kijutnia a hátsó ajtón úgy. ezzel magyarázta a lány fogva tartását.sőt talán láthattak is. hogy Timms ott volt a saját szobájában. Neki is sikerült elosonnia a konyha nyitott ajtaja előtt. Ám ha Timms állt a gyertyatartós trükk mögött. amikor a rendőrök elvitték Fletchert és Cobbinst. hogy senki sem vette észre. a rendőrök egészen biztosan elfogták volna őket. Fletcher és Cobbins bűntársai után kutatva. És Martha persze magára hagyta a lányt. sem a személyzet nem látta. A bricska valóban olyan rozoga volt. Minden jelentés arról szólt. hogy a Gretna Greenből kivezető főutakat végigjáró lovasok nem látták a lányt.. – Máris kivezessem. A fiatal lovászfiú. Ha az oda vezet. Tehát így jutott ki Timms. Még ne. Azt mondta Fletchernek és Cobbinsnak. Aztán megint a cselédlépcsőt nézte. Csak meg akartam nézni Timms úr bricskáját. Kilépett az ajtón. A folyosón a nők szobájáig visszanézve szinte biztosra vette. és igénybe vette a rendőrök segítségét. amelyet Fletchernek. nagyuram? A férfi mosolygott. A fiú készségesen megmutatta.

kivéve egyet. hogy néhány perc múlva visszatér Herculesért. merre mentek. Nem lesz nehéz megtalálni őket. valamint az út és a part között csak egyetlen keskeny foldsáv húzódik. az emeletről egészen biztosan. hogy miért. és csak időnként kell ellenőriznie a nyomokat. átvágott mögötte a füves részen. márpedig egyre erősödött a gyanúja. majd kilépett az istállóból és visszanézett a fogadóra. a magas istállót nézte. Szinte bármely irányba. majdnem biztosan meglátják a fogadóból. és meglátta az öböl vizének csillogását. Aztán mellé lépett. előre jelezte. aztán rájött. hogy ha a mezőn bármely irányban elindul. Egy ideig nézte.Kezdte csodálni Timms intelligenciáját. Elég könnyen követi a nyomukat. A domb körüli fák felé mehettek. Az ajtóhoz közeledve a lováért kiáltott. nyilván a mezőn maradtak. Felegyenesedett. Ha Timms elég okos volt ahhoz. Igazi felföldi volt. hogy a csodálkozásba bosszúság vegyül. Ám a csizma lenyomata meglehetősen nyugtalanította. És mivel a folyótorkolat délre van. és feszes léptekkel visszaindult az istálló felé. akkor nyilván pontosan tudta. végignézett a mezőn. és ha azon túljutottak. Köszönetét mondott az istállófiúnak. haladhat az út mentén. . a legtöbb élőlény nyomát sziklákon is tudta követni. ha a bricskát használja. Megfordult. Attól nem lehetett látni a mögötte elterülő mezőt. és összehasonlította a két nyomot. Egy férfi és egy nő puha. Aztán a sík mezőt szemlélte. Visszafordult. csak nézte. amely a mezőre vezetett. mert már tudja. nedves földben hagyott nyomai után menni megalázóan könnyű feladat volt. Timms – akárki legyen. hogy előre lássa. hogy nem állástalan ügyvédbojtár – rendkívül finom lovaglócsizmát visel. Egészen a kerítéshez. ha nem a földszintről. milyen veszélyekkel járhat. És érezte. Megkerülte az istállót.

KILENCEDIK FEJEZET Breckenridge és Heather kora délután értek be Dumfriesba. Heather felnézett rá. biztonságban vagyunk. de gyanítom. – Választhatnak. Két üzlet között egy sikátorból előlépve csatlakoztak a főutca forgatagához. Heather bepillantott az ajtó melletti üvegablakon. Mindketten őzpástétomot választottak. ahol nem láthapák meg őket. és a kisasszonyra nézett. de arra emlékeztette. és eszébe jutott. amelynek egyik háza fölött a Régi városfal taverna cégére lengett. Az első. hogy kockáztathattuk volna a főutcán megjelenést. – Ez jó helynek látszik. Breckenridge sört rendelt . Egy szolgálólány sietett hozzájuk. mit akarnak enni. – Annanban nem lett volna akkora zsúfoltság. hogy pillanatnyilag nemelőkelők. Sarokasztalt választott. – Erről jut eszembe – szólalt meg. ha valaki benéz. és kézen fogva kivezette Heathert a tömegből egy szűk utcába. Breckenridge az ajtó előtt megállt. a köpönyegét összehúzva magán. Dumfriesban szerencsére sok mellékutca volt. – Ha a tömegben maradunk. Ebédről maradt ürüpástétomot vagy a vacsorára készült őzpástétomot. gyorsan eltűnünk egy mellékutcában. – Nagyon jól tettük. – Előbb ennünk kell valamit. amit Breckenridge meglátott. miközben kéz a kézben haladtak az üzletekkel zsúfolt főutca felé. maga mögött húzva Heathert. Ha egyenruhásokat látunk közeledni. ezért belépett. Aztán önnek kell cipőt szereznünk. Nem volt nehéz elkerülni őket. hogy óvatosnak kell lenniük. Breckenridge felmordult. hogy Dumfriesig jöttünk – szólt Heather. amit a szakács most vett ki a sütőből. – Vannak még? Breckenridge átlátott a fejek fölött. – Az utcán nem látok egyet sem. akik az egyik nagy kereszteződésben álldogáltak. két rendőr. Breckenridge benyitott. hogy a következő kereszteződésnél ott lesznek – felelte.

Heathernek pedig vizet.magának. óvatosabban lépdelt. hogy nem erről van szó. Fogalma sem volt azonban. Amikor a tányérjuk és kupájuk kiürült. mint a férfiak. de nagyon szórakoztatónak találta. és ezt sohasem gondolta volna. biztosan rosszul van már az éhségtől. mire Heather olyan pillantást vetett rá. Breckenridge azzal próbálta meggyőzni magát.. hogy Breckenridge minden jel szerint képtelen volt szokásos csipkelődő stílusát bevetni. amely egyértelműen jelezte. nem panaszkodott. Az őzpástétom meglepően ízletesnek bizonyult. különösen az olyan nők. hogy van neki – továbbra sem mutatkozott. hogy aggodalmában. A biztonság – Heather biztonsága – volt Breckenridge legfőbb aggodalma. A fivérei és unokabátyái voltak ilyenek. hogy megvédjék a hölgyet. A nők nem bírják olyan hosszú ideig étel nélkül. Az étkezés nyert. Breckenridge társalgási képessége – Heather tudta. szerinte nagy szüksége volna a társalgási modora javítására. mintha nem venné észre. amit érzett. Breckenridge megint felmordult. Tulajdonképpen azt nem volt képes eldönteni. Hálás volt a védelemért és a gondoskodásért. de ettől Breckenridge még jobban érezte. miszerint Heather nem jutott élelemhez miatta. Úgy tett. Vagy nem egyszerűen erről. de már látott férfitól ilyen viselkedést. mert meglátta a kis tavernát és az biztonságosnak látszott. Nem mondhatta meg. Bevallottan hálás is volt érte. még kevésbé azt. de amióta a város kövezett útjain haladtak. És Heather bármit is bizonygatott. mit érzett egyre erősebben az elmúlt órákban. akiknek testén nincs zsírréteg. egyszerűen az a félelme jelenik meg. hogy a kisasszony ájultan zuhanhat a lába elé. hogy társalgásában miért éppen a morgásnak kell dominálnia. Nem sántított. amikor lekötötte őket az. egyszerűen azért. Heather vállat vont. – Az igazat megvallva még sohasem voltam ilyen helyen.. hogy a kisasszony melyik szükségletét elégítse ki előbb: a lábának szerezzen kényelmet vagy az éhségét csillapítsa. de nagyon jól tudta. akit bármely okból a gondjaikra bíztak. mit érzett Heather megjegyzésétől. Egy szót sem szólt. Breckenridge némi pénzt . Heathernek fájt a lába. és mosolyogva körülnézett. halkan odasúgta az asztaltársának: – Az ilyen helyeken nincs tea vagy bor. Amikor a szolgálólány elment.

Heather meglehetősen megnyugtatónak és kellemesnek találta Breckenridge jelenlétét. a kezét egy rongyba törölve bólintott Breckenridge felé.. Heather mosolygott. Ha a cipész meglátja. – Egy pár strapabíró cipőre volna szükségem – mutatott a kirakat felé. Ha a Bond Streeten tennék ugyanezt. Miss Cynster biztosan felháborodna. hogy emiatt most nem tiltakozik. Breckenridge szorosan Heather mellett haladt. Az üzlet hátsó részén a suszter – apró termetű. amely nehezebb volt. amikor belépett a boltba. – Meglátjuk. hogy a lábára passzoljon. és a cipész műhelyét keresték. mint addig viselt bármely lábbelije.szonyt a helyiségből. és az ajtó fölötti csengő csilingelt. aztán követte. – Felpróbálhatnám azt? A cipész kilépett a pult mögül. szikár ember. mert én csináltam. Heather leült. és gyorsan a szoknyája mögé rejtette. – Jó szeme van – szólalt meg. Úgy gondolta. kezében a cipővel. de csak az látszott elég kicsinek ahhoz. Le kellett hajtania a fejét. hogy beférjen az ajtón. ritka jelenség lehet. hogy elnyűtt londoni báli cipellőt viselő hölgyek térnek be az üzletébe. Tudom. Amint kiléptek az ajtón. majd a kirakathoz lépett.. . ahogy a cipész kirakatát nézték. és úgy döntött. Breckenridge előbb körülnézett odakint. – Menjünk be! Benyitott. a testével védte a tömegben. Nagyon jól tudta. hogy illik-e a lábára. Heather a biztonságotnyújtó férfitenyérbe simította ujjait. hogy ilyen férfiakban a védelem gyakran acsarkodó birtoklási vágyba csap át. – A méret miatt aggódom – szólt Heather és körülnézett. Breckenridge megértette. amelyhez az utat a taverna szolgálólánya magyarázta el nekik. távol az otthonától. Itt azonban. lehúzta a cipőjét. Visszatértek a főutca forgatagába. ám az adott körülmények között felvállalta ezt a kockázatot. – Az a bokacipő megteszi – mutatott a lábbelire. hová ülhetne. az orrán szemüveg – felnézett az érkezésükre. majd elvette a cipésztől a pár lábbelit. majd kikísérte a kisasz.hagyott az asztalon. A kezét nyújtotta. mintha ehhez joga volna. Jó cipő. – Majd én segítek a hölgynek. azzal megfordult. – Szép darab. megfogta a kezét. – Üljön a padra – mutatott a cipész a fal mellett álló padra.

hogy csillapítsa az érzékek viharát. Amikor megfogta a vékony selyemharisnyába bújtatott karcsú bokáját. aki korábban nehezményezte. Breckenridge megkérte.Azzal letérdelt. amikor Bxeckenridge kikísérte az üzletből a délutáni nyüzsgésbe. Breckenridge súgva megkérdezte: – Abban a Martha nevű asszonyban nem volt annyi jó érzés. és tudta. Tudta. Heather megfordult. Heather elpirult. hogy nevetséges. . felállt és hátralépett. a másikat kézbe vette. ha ő érinti meg a szinte mezítelen lábát. és emelje fel kicsit a szoknyája szegélyét. és kissé pihegve szólalt meg: – Ne feledje. hogy nem segíthet egy fiatal hölgynek cipőt próbálni. hogy befűzhesse a lábbelit. hogy betörje a lábbelit. Méghozzá ilyen illetlen módon? Ezen a felfedezésén gondolkodott. a háta mögé rejtette. de érzékeny. álljon fel. de nem gondolta volna. Miközben Breckenridge alkudott a cipőre és fizetett. Letette az együk cipőt. – Kényelmes? Heather a férfi szemébe nézve válaszolt: – Igen.hogy a lába ilyen érzékeny tud lenni. Heather összerezzent az érintéstől. a valóságban azonban azért. hogy a hölgy hazudik. amely az egész testét végigbizsergette. Breckenridge az egyik táskába rejtette a topánt. Miközben a cipész másfelé figyelt. hogy csiklandós vagyok. Aztán az elnyúlt topánt felkapta. Amint újra elindultak. Heather sétált. megvárta. Még mindig érezte nagy tenyerének melegét. láthatóan azért. különösen. Breckenridge ránézett. Heather három lépést tett az üzletben. hogy vastagabb . – Milyen? Heather bólintott. Összenéztek. – Jó lesz. és a kezében tartott cipőt felhúzta Heather lábára. Felpróbálom a másikat is. és a kisasszony lábáért nyúlt. A cipész. amelyet Breckenridge érintése kavart benne. hogy a háta eltakarja Heather lábát a cipész elől. Nem csiklandós. rögtön elmosolyodott. Breckenridge erőt vett magán. aztán visszasétált. Ahogy Breckenridge is. amíg visszazárja a táskát.

Carlisleban felvettem készpénzt. Breckenridge csak ügyelte. és felénk tartanak. Breckenridge kis híján felkacagott az aggodalom hallatán. Heather némi tanakodás után egy csésze teát két fánkkal.. Kerülőt kell tennünk. ahogy a legfinomabb selyemharisnya a combra simul. – Amúgy is van elég aggódnivalónk. És tudta. – Kabátja belső zsebéből elővette a térképet. amelyre kiértek. egy kávéház felé. – Heather Breckenridge szemébe nézett az asztal fölött. – Biztos vagyok benne. Breckenridge látott egy árust. hogy képtelen voltam viselni. Sértette a bőrömet. majd egy sikátorba terelte Heathert. – Rengeteg. piaci asztalok voltak felállítva. és az árusok mindenféle friss portékát kínáltak. ahogy Heather almát. Breckenridge bólintott – Milyen a cipő? – Elég jó. beléptek a kávéházba. Átkeltek az úton. Csakhogy olyan durva volt. – Le kell lépnünk a járdáról – intett Breckenridge az utca másik oldalára. – De igen. látnak-e rendőröket. Igaza volt a cipésznek. Kinyitotta a szemét. aztán Breckenridge-re nézett. hogy nem ezt a képet kell maga előtt látnia. szárított gyümölcsöt. – Rendben. Tehát. Az utcán. Breckenridge összevonta a szemöldökét. és találjuk ki. – Két rendőr. – Menjünk be. Hozzácsapott egyet a poggyászukhoz. merre folytassuk az utunkat. Ahogy a lány elment. Látta..harisnyát adjon? Heather bólintott. előrenézett. éberen figyelve. – Van elég pénzünk. aki birkabőrből készült víztömlőket árult.. Végül a Buccleuch Streetre értek. A pénz miatt nem kell aggódnunk. amely szerencsére gyéren volt megvilágítva. – Még mindig éhes? Heather vállat vont. ugye? Úgy értem önnek. . egy magvas cipót és egy zacskó diót választott. és a fal melletti egyik asztalhoz ült. Breckenridge kávét rendelt.. hogy a fánkjuk nagyon finom. Aztán folytatták útjukat. Pincérlány sietett hozzájuk. Heather ment elöl. nézzük meg a térképet. Breckenridge behunyta a szemét. – Jó. – Hirtelen aggodalom fogta el.

Nem feltételezhetjük azt. Vajon hogyan reagál az élet sokkal intenzívebb örömeire? – gondolta. Előnye azonban. amely a hegyeken át vezetett. újra a térképet tanulmányozta. – Lovakat bérelhetünk. aztán halkan rákérdezett: – Hajlandó? Természetesen képes rá. hogyan jussunk oda. ellenőriz minden lehetséges helyet. Azt kell eldöntenünk. milyen lehetőségeink vannak. aztán kényszerítette magát. . Heather ivott egy kortyot. mivel annyira figyelmes. hogy Breckenridge nagyon jól tud bánni a nőkkel. ahonnan lovat vagy kocsit bérelhetnénk. akkor gyalog kell mennünk. Breckenridge tétovázott. A rendőrség nyilván minden béristállót értesített. és ebben az évszakban kicsi az esélye. ha otthon vagyok. hogy ne hagyjunk magunk után nyomot. Ez a legnyilvánvalóbb módja. Mehetünk például erre. – Ez az út rövidebbnek látszik. Bérelhetünk könnyű bricskát. majd felsóhajtott. – Carsphairn pedig itt van. – Ha nem bérelhetünk lovat. mehetünk kocsival. hogy kocsit vagy lovat béreljünk? Breckenridge elgondolkodott. – Elég sokat gyalogolok. – De ugye nem kockáztathatjuk. és mehetünk lóháton. Breckenridge kezdte megszeretni benne. Mostanra már biztosan megérkezett Gretnába. Heather teáját és két fánkot. hogy a térképre figyeljen. hogy megszabadultunk tőle. hogy csak a szükséges rész látszódjon. – Eszembe jutott. Heather evett egy újabb falat fánkot. – Finom a fánk – jegyezte meg Heather. hogy szinte biztosan nem járnak arra rendőrök. hogy eljussunk oda. átvághatunk a mezőkön. hogy a titokzatos úr is a nyomunkban jár. Heather gyorsan rábólintott. mert a hegyek között kanyarog. hogy meg tudnánk tenni az utat úgy. hogy a hágók járhatatlanok legyenek. Meglehet.kihajtogatta. ezek a hegyek magasabbak. Tíz percig nem szóltak. gondolta. de miután Breckenridge megitta a kávéját. – Az ujját végighúzta egy kisebb úton. hogy ilyen nagyra értékeli az élet apró örömeit. és megegyezte magában. És feltételeznünk kell. – Előbb vegyük sorra. A pincérlány hozta a kávét. – Itt vagyunk – mutatott Dumfriesra. Mosolyogva bólintott. de nem hiszem. Akkor nem kell a főúton maradnunk. de meg tudok birkózni a tereppel. de hosszabb ideig tart.

annyit. amire felfigyelt. Heather elengedte Breckenridge kezét. és minél előbb hagyják el Dumfries városát. hogy elkerüljük a rendőröket és azt a bizonyos nagyurat is. Meg akarok tenni mindent. Heather ismét bólintott. . mint az. amelyre rá akarunk térni. ahogy Herculest vezette a főutca felé. Kevésbé fontos az. A magát McKinsey-nek nevező felföldi egy órával később lovagolt be Dumfriesba. majd megnézte a térképet. Nem lehet el téveszteni. – Megtenné. . – Jöjjön! – szólt Breckenridge. Heather elnézett Breckenridge mellett. majd azt mondta: – Ha tud és hajlandó gyalogolni. Az első dolog. Számunkra a kevésbé valószínű útvonal a legjobb választás. amennyit egy állástalan ügyvédbojtár megengedhet magának. Az utcára lépve Breckenridge két rendőrt látott sétálni. ha minket keresne. és megfogta Heather kezét.Akkor a kisebb utakon megyünk – jelentette ki. A lány meghajolt. Jött a pincérlány. amelyet a vállára terített. hogy siessenek végig az úton. hogy a fejére köti azt a sálat? Úgy kevésbé lesz felismerhető. a kirakaton át az utcát szemlélte. hogy biztonságban legyünk. Breckenridge a térképért nyúlt. és kikísérte őket. ami csak lehetséges. – Melyik út vezet Glasgow-ba? – kérdezte Breckenridge. A lány jobbra mutatott. kéz a kézben egyenletes léptekkel haladtak. Aztán a sálra nézett. Egymás mellett. és fizettek. Az út. Indulnunk kell. Breckenridge megköszönte a tájékoztatást. Aztán egyszerre nyúltak egymás kezéért. – Menjenek végig az utcán. át a folyó hidján. – A Glasgow-ba vezető úton kell elindulnunk. de szerencsére éppen háttal voltak nekik. és megtette. az volt. aztán forduljanak jobbra.Breckenridge ránézett. és borravalót hagyott az asztalon. hogy mikor érünk a völgybe. akkor a biztonságosabb megoldást szeretném választani. amire kérte. – Egyetértek. – Kezd sötétedni. Ellenálltak a késztetésnek. hogy sok rendőr járt az utcákon. át a hídon. távolodtak a hídtól és a folyótól. és mutatta az irányt. a városon kívül két mérföldre kezdődik.

A rendőrök egy lányt kerestek. Ő azonban egy párt. Közvetlenül a
várostól délkeletre megtalálta a nyomukat; látta, hol tértek rá a városba
vezető útra. Fontolgatta, hogy megossza a rendőrökkel a gyanúját, de
végül úgy határozott, hogy nem teszi. Az itteni rendőrök minden
bizonnyal nem tudják, hogy ő kezdeményezte a keresést, ezért
részletesen el kellene magyaráznia a helyzetet, ám ennél is fontosabb,
hogy meg akarta találni a lányt és a szélhámost, aki vele van, hogy a
maga módján elbánhasson vele. Letért a főútról a Globe fogadó
udvarába; Herculest bekötötte az istállóba, és gyalog indult az utcákon a
keresésre.
Amikor kérdezősködött, az emberek általában örömmel válaszoltak.
Csak annyit kellett tennie, hogy kis tájszólással beszéljen. Megtalálta a
pajtát, ahol a menekülő pár az éjszakát töltötte. Folyamatosan követte
őket, és némiképp meglepte, hogy nem álltak meg Annanban sem enni.
Abból, amit megtudott arról, hogyan hagyták el a Gretna Green-i
fogadót, nyilván nem volt náluk semmi élelem. Ami azt jelenti, hogy
mostanra biztosan szédelegnek az éhségtől.
Mire Dumfriesba értek, az evés első teendőik közé tartozhatott.
Mivel piacnap volt, a városban nyilván egész nap nagy volt a forgalom,
ezért könnyen elvegyülhettek a tömegben, elkerülhették az utcákon
járőröző rendőröket. Úgy tippelte, hogy a páros legalább három órával
előtte érkezett a városba. A főutca végéről indulva kérdezősködött öccse
és kedvese felől. Azt mondta, hiányoznak neki, és szeretné utolérni
őket.
A főutcától nem messze, a Régi városfal tavernában sikerrel járt. A
felszolgáló nem tudta megmondani, merre ment a pár, de azt elmondta,
hogy a főutcán a cipészhez irányította őket. Ott megtudta, hogy cipőt
vásároltak, de nem tudta eldönteni, hogy a strapabíró lábbeli vásárlása
jelent-e valamit. A cipész a kérdésre vállat vont.
– Az volt az egyetlen darab az ő méretében, ezért választotta. –
Aztán az öreg elmosolyodott. – Az biztos, hogy a fivére túl régen él
Londonban. A londoni árat mondtam neki, és a szeme sem rebbent.
Csak elővette a pénzt, és kifizette a cipőt. Nem igazán skót tulajdonság,
ugye?
– Nem – mondta a titokzatos úr, azzal az ajtóhoz sétált. – Majd
megemlítem neki. Túl sokáig volt távol.
Kilépett az üzletből, és a könnyed arckifejezése hamar eltűnt. Sok

pénzük van, és sem a felszolgálólány, sem a cipész nem vitatta, hogy
testvérek. Pedig mindketten elég közelről látták ezt a Timmst.
A cipész nem tudta, melyik úton ment tovább a pár, de azt
észrevette, hogy észak felé indultak.
Több mint egy órával később, miután a főutcán és az Edinburgh felé
vezető úton is benézett minden lehetséges helyre, ahol járhattak, vagy
láthatták őket, visszaindult a városközpont felé. Vajon úgy érezték, elég
biztonságban vannak, hogy úgy döntsenek, Dumfriesban töltsék az
éjszakát?
Az utcán járkáló rendőrök, valamint az addigi óvatosságuk miatt
ebben erősen kételkedett.
Megállt a főutca végén, és a lenyugvó nap irányába nézett a
Buccleuch Streeten egészen a hídig. Eszébe jutott, hogy Fletcher azt
mondta, Timms munkát keres Glasgow-ban. Persze Fletcher is elhitte,
hogy Timms állástalan ügyvédbojtár, de mi van akkor, ha tényleg
Glasgow-ba tartott, mielőtt elvonta a figyelmét ez a Cynster lány?
Felsóhajtott, aztán elindult lefelé a Buccleuch Streeten; megállt
minden üzletnél, az öccse és kedvese iránt kérdezősködött. A kávéházi
pincérlány emlékezett rájuk.
Alig tudott hinni a szerencséjének. Nemcsak véletlenül meghallotta,
amint eldöntötték, hogy gyalog mennek, de később megkérdezték,
melyik út visz Glasgow-ba.
Elbűvölő mosolyával és néhány pénzérmével köszönte meg a
lánynak a tájékoztatást, majd kávét és egy szelet gyömbéres tortát
rendelt.
Miközben evett és ivott, mérlegelte a lehetőségeit. Már alkonyodott;
hamarosan leszáll az éjszaka. Ha most elindul, azt kockáztatja, hogy
nem veszi észre őket, elmegy mellettük a sötétben. Ha úgy haladnak
tovább, mint az előző éjszaka, nyilván találnak egy pajtát vagy elhagyott
tanyaházat, ahol az éjszakát töltik, és majd korán reggel továbbindulnak.
Ismerte a glasgow-i utat. Ismerte a Dumfries és Thornhill között elterülő
nagy sík területet. Hercules hátán másnap könnyen utolérheti őket. Lesz
lehetősége a távolból figyelni őket, hogy mi van közöttük, és eldönteni,
mit tegyen.
És azt meg is tegye.
Addig jobb, ha ő és Hercules kényelmesen tölti az éjszakát, és
reggel frissen indulnak útnak.

Miután a döntése megszületett, felállt, pénzt hagyott az asztalon,
majd elindult vissza a Globe fogadóba.

TIZEDIK FEJEZET
A fény halványult a nyugati égen; Heather és Breckenridge alkonyatban
gyalogolt be Gribton faluba.
A dumfriesi hídtól kétmérföldnyire északra tértek le a glasgow-i
főútról, arra az ösvényre, amelyet kiválasztottak. Breckenridge térképe
elég részletes volt, ezért biztosak voltak abban, hogy nem tévednek el,
de minél messzebb akartak kerülni Dumfriestól, mielőtt szállást
keresnek éjszakára.
Az út hágókon át, hegyek között vezet. Kis szerencsével másnap
eljuthatnak akár a völgyig is, de éjjel valahol meg kell pihenniük.
Nem maradt más, csak Gribton falu. Ahogy haladtak a szárazföld
belseje felé, a terep változott; a folyó torkolatánál, az öböl mentén szinte
teljesen sík volt, széles mezőkkel, legelőkkel; távolabb azonban sűrű
bozótos erdők voltak A nap éppen leereszkedett a horizont mögött,
amikor meglátták Gribton háztetőit. Nem kockáztatták, hogy folytassák
útjukat a következő faluig; letértek az útról az öt házból álló faluba
vezető ösvényre.
Breckenridge az út közepén, a házak között megállt.
– Melyik legyen?
Kéz a kézben álltak. Heather megszemlélte a házakat. –
Próbálkozzunk a középsőben.
Tiszta, fehérre meszelt falú, palatetős ház volt. Két fa között állt az
út mentén. Ez látszott a legtehetősebbek lakhelyének.
Breckenridge bekopogott a zöldre festett ajtón.
Az ajtót nyitó nő bosszúsan nézett rájuk, de rossz kedvét rögtön
megmagyarázta a mögötte megjelenő lármás gyereksereg. Próbálta
visszaterelni őket, nem sok sikerrel. Előbb Breckenridge-re, aztán
Heatherre nézett. – Tessék!
Breckenridge udvariasan bólintott. – Asszonyom, tudna szállást
adni nekünk éjszakára? A hegyekbe tartunk. Szívesen fizetünk a
szobáért, ha el tud helyezni minket.
Az asszony tanakodott, majd a háta mögött nyüzsgő gyerekseregre

nézett, és felsóhajtott. – Nekem nincs helyem. De... – kifelé mutatott –,
ha bekopognak az utolsó házba, az öreg Cartwrighték valószínűleg
tudnak helyet adni. A fiuk és a menyük néhány hónapja elköltözött
Glasgow-ba. Van szabad szobájuk, és a pénzre is szükségük van.
Breckenridge és Heather is mosolygott. – Köszönjük – mondták
egyszerre.
Az asszony bezavarta a gyerekeket, és becsukta az ajtót.
Visszatértek az útra, elindúltak az utolsó ház felé. Mielőtt a
közelébe értek volna, Breckenridge megállt, és Heather felé fordult.
– Nem számíthatunk arra, hogy egynél több szobát kapunk, és
emiatt azt kell hinniük, hogy házasok vagyunk.
Még ha sikerülne is egy másik szobát kivenniük egy másik házban,
nem hagyhatja Heathert egyedül egy külön épületben, mivel a titokzatos
úr valószínűleg a nyomukban van.
Kissé megkönnyebbült, amikor Heather egyszerűen csak vállat
vont. – Akkor majd igyekszünk elhitetni velük, hogy házasok vagyunk,
és ha közvetlenül rákérdeznek, akkor hazudunk.
Azzal a kisujjáról lehúzta a pecsétgyűrűt, és felemelte Heather
kezét.
– Ezt viselje – mondta, azzal bal keze gyűrűsujjára húzta a gyűrűt. –
Ha szerencsénk van, meg sem kérdezik.
Heather maga elé tartotta a kezét, mintha a gyűrűt csodálná, majd
megfordította, hogy a karika látsszon. – Rendben.
Breckenridge nem egészen így képzelte, hogy gyűrűt húzzon az
ujjára, de...
Kézen fogva a ház előtti sövényben nyíló kertkapuhoz, majd az
ajtóhoz vezette.
Ezúttal magas, szikár, öreg férfi nyitott ajtót. Amikor Breckenridge
szállást kért, az öregember hátrafordult: – Emma!
Az asszony, aki az ajtóhoz sietett, alacsony és kerekded volt. A
kérésüket hallva kedvesen elmosolyodott. – Jöjjenek be!
Az öregember intett, beljebb tessékelte őket; Breckenridge
előreengedte Heathert, majd követte a házba.
– Erre – mutatta az utat az asszony. – Mrs. Cartwright vagyok, ő
pedig – intett hátra – természetesen Cartwright.
Heather hálás volt Breckenridge-nek, hogy előre gondolkodott, és
az ujjára húzta gyűrűjét. Követték Mrs. Cartwright-ot a konyhán át a ház

hátsó részében nyíló ajtóhoz.
Mrs. Cartwright kinyitotta az ajtót, majd hátralépett, hogy
beengedje őket.
– Akkor építettük a házhoz ezt a szobát, amikor a fiunk megnősült.
Hozok gyertyát, hogy lássanak, és letehessék a csomagjaikat.
Heather belépett a kis szobába. Csak egy ablak volt a szoba másik
végében, de függöny lógott előtte. A helyiség nagy részét az ágy
foglalta el, és elég széles volt két embernek. A közelebbi sarokban apró
komód állt, és csak szűk hely maradt az ágy és a fal között.
– Tessék – szólt Mrs. Cartwright, a tenyerével a gyertyalángot
védve.
Heather átvette tőle a gyertyatartót. – Köszönöm.
A sarokban álló kis komódra tette.
Breckenridge, aki az ágy lábánál állt, leemelte a válláról a két
táskát, aztán levetette a köpönyegét.
Heather a saját táskáját a komód mellé helyezte, kioldotta a
kendőjét, kibújt a köpönyegéből. Aztán megfordult, amikor Mrs.
Cartwright szólt hozzá. – A lepedők ki vannak szellőztette, és két takaró
van. Mindig rendben tartom a szobát, hátha a fiunk és a felesége
váratlanul látogatóba jön.
– Köszönöm. Biztosan nagyon kényelmes lesz. – Sokkal
kényelmesebb, mint egy szénapadlás. Heather mosolygott. – Napok óta
úton vagyunk. Hálásak vagyunk, amiért szállást ad nekünk.
– Igazán semmiség. Örülünk, hogy szállást adhatunk. – Mrs.
Cartwright élénkkék szemével Breckenridge-re nézett. – Vacsoráztak
már? Mi már teáztunk, de van leves és kenyér, ha óhajtják.
– Köszönjük – szólt Breckenridge. – Az nagyon jólesne.
Dumfriesban ebédeltünk, de annak már jó ideje.
– Tudom, hogy a legények szeretnek enni – jegyezte meg Mrs.
Cartwright, azzal megpaskolta Breckenridge kajját, és kisietett. – Csak
visszateszem a levest a tűzhelyre.
Heather visszafojtotta a nevetését, ahogy lehajolt elfujni a gyertyát.
Breckenridge kissé csodálkozott, hogy „legénynek” nevezték, de
követte Mrs. Cartwrightot a konyhába, ahol a nehéz kondért feltette
helyette a tűzhely fölött lógó kampóra.
Kérés nélkül leguggolt, felszította a parazsat, megrakta a tüzet.
Mrs. Cartwright hálásan mosolygott rá, aztán Heatherhez fordult. –

fél cipót és vajat tett az asztalra. és arra emlékeztette őket. hogy a „szükségét” elvégezze. megmutatom a kis helyiséget. Mindketten leültek. amely. és visszament. Heather követte. A Cartwright házaspár korán nyugovóra tért. Kis tükör lógott a mosdó fölött. kedvesem. A „kis helyiség” valóban kicsi fürdőszoba volt. kellemes félóra volt. volt. a kinti kútból húzta a vizet. Mrs. Elindult a konyha felé. Furcsa módon megnyugtató. hogy fogyasszanak. nagyon hiányzik. A fürdőben szivattyú volt. sokkal nyugodtabb és elégedettebb volt. majd elnézést kért. és körülnézett. Mrs. Cartwright két tányérba levest mert. Mire Heather kitörölte a tányérját egy darab kenyérrel. Egyetlen égő gyertya maradt közöttük. Cartwright tájékoztatta. ugye? Az nem volna helyes. Cartwright felsóhajtott. a hátsó tornácról nyílt. azzal az egyik polcról tiszta törülközőt vett le. amikor a feleségével itt élt. és húsvétkor a fia és a menye talán visszatérnek néhány napra. biztosan elájulna. milyen termést remél a szilvafáról. – Bizonyára nagyon hiányzik – jegyezte meg Heather. csendesen pöfékelt. Heather a pislákoló lángot nézte. – Igen. így sikerült valamennyire rendbe hoznia teljesen szétzilálódott frizuráját. és ott hagyták őket a konyhában. majd felsóhajtott. – A fiam építette nekünk. Miután arcot és kezet mosott. – A mosdóállványra tette. Határozottan jobban érezte magát. Cartwright úr pipát vett elő. kedvesem.Jöjjön. Cartwright mindenféle hírrebtraktálta a vendégeket. amikor visszament a konyhába. de nem tarthatjuk vissza a fiatalokat attól. hogy a saját életüket éljék. – Le kellene feküdnünk. Cartwright. tisztának érezte magát. – Használja ezt a törülközőt. mint Mrs. hogy rendesen . – Víz bőven van. és jó étvággyal ettek. Ha a londoni szobalánya látná. A külseje legalább rendben. De előbb kihasználom a lehetőséget. majd Breckenridge-et és Heathert asztalhoz hívta. Jó éjszakát kívántak Breckenridge-nek és Heathernek. a Cartwright házaspár társaságába. Breckenridge. hogy a menekülésük és a titokzatos úr jelentette fenyegetettség ellenére az élet megy tovább. Breckenndge és Cartwright úr a földekről és a gazdálkodásról beszélgettek. miközben Mrs. bár jéghideg – szólt Mrs.

Breckenridge lassan mozdult. tovább nem halogathatja az elkerülhetetlent. Heather már alszik. Arra gondolt. behúzta maga mögött az ajtót. Felállt. megpróbál elaludni. A haja kibontva terült el a párnán. válla nagyon nőies domborulata. letette a még égő gyertya mellé. ezért fogta a gyertyát. a takaró alatt jól látszott csípője. majd lehajolt a köpönyegéért. Azon nem igazán kívánt gondolkozni. ha lehetséges. Van itt egy másik. és elindult a konyha felé. hol van elég hely. Az oldalán feküdt. Végül úgy érezte. aztán fogvacogva visszavette magára az alsóingét. köpönyegéért és sáljáért. Menet közben szólt: – Ott hagytam a gyertyát. és megjegyezte. ahogy Heather elsietett mellette. hogy Heather bevackolta magát a fal mellé. megmosakodott. hogy reggel feltétlenül elő kell keresnie a borotváját. Amikor benyitott a szobájukba. ránézett a férfira. megtörülközött. a testére tekerte a sálat. rászánta az időt a tisztálkodásra. hogy mire visszaér a szobába. és ezen az éjszakán. és lehúzta a csizmáját. Megszemlélte a szakállát. nem sietett. hanem visszalépett az ágy végéhez. ahogy az ajtóban megállt. a fürdőházba vonult. Heather felállt. azt látta. abban a reményben. A feje mozdult. az ágy mellé lépett. aludni akart. Rögtön meggyújtom. Breckenridge felé tolta a gyertyát. – Menjen csak előre. körülnézett. és a köpönyegébe burkolózott. Az ajtó mellé állította. Belépett a szobába. hogy szinte biztosan nem sok ruha van rajta a köpönyeg alatt. Nem nézett Heatherre. hogy az ágy felét szabadon hagyta. . hogy kéjvágyó elméje számára miért lett Heather maga a megtestesült kísértés. aztán kiment a furdőházba. Az ágy melletti szekrénykén égve hagyta a gyertyát.megmosakodjak. ha megmosná a csapzott haját. Breckenridge nézte. miközben hálótársa maga a megtestesült kísértés. ahol meztelenre vetkőzött. de a gondolatai sebesen kavarogtak. Ettől egyáltalán nem lesz könnyebb éjszakája. A várakozása nem is lehetett volna kifejezőbb. Tiszta lábát a cipőbe csúsztatva felnyalábolta a ruháját és sietett vissza a konyhán keresztül a kis szobájukba. a gyertyával előbb kis szobájukba ment. Előző éjjel a pajtában nem sokat aludt. úgy. itlíüjta a gyertyáját. Az sem lenne rossz ötlet. majd felegyenesedett.

majd megszólalt. hogy ketten aludjunk ebben Dehogy nincs! Elfogta a kísértés. mint a széna egy pajtában. mi az ok. és számtalan jelét adta annak. ami vele jár. ahogy a nők többsége. mivel általában a nemiség istenének tekintik. És a hozzá hasonló fiatal. Az ő gyűrűje. aztán szeme sarkából az ágy felé lesett.– Mit csinál? Breckenridge megrázta a köpönyegét. Úgy tűnt. amely akadályozná. A látvány egy pillanatra megigézte. ezzel a kérdéssel pillanatnyilag nem kívánt foglalkozni. Ebben a vonatkozásban kevésbé bízott Heatherben. miszerint Heathert képes lesz kartávolságon kívül tartani – bár nagyon szűzies. – Tudom. És bár elég furcsa volt. Vonzódik hozzá. és minden. hogy az a gyűrű. Ahogy az várható volt. hogy már nem bízik magában. És a saját kárán tanulta meg. Ösztönösen behunyta a szemét. hogy Heather rögtön felült. ahogy felült. hogy éppen ellentéte azoknak a kifinomult hölgyeknek. hogy a takaró alatt nincs más rajta. hogy képes illendő távolságot tartani azok után. illetve konkrétan rámutasson. – A padlón alszom. hogy semmi értelme ilyen tényekkel előhozakodni. hogy az ágy más. akiknek az ágyát időnként jelenlétével megtisztelte –. – Ne legyen nevetséges! – Egy ideig tétovázott. hogy elmondja neki. A fejét lassan tordította az ágy felé. és ezzel küszködött egész felnőtt férfi életében. Heather szigorúan nézett rá. Kijelenteni például. és nincs olyan ok. A szeme sarkából látta. Együtt vagyunk ebben a helyzetben. hajadon hölgyek a legrosszabbak. mint a könnyű alsóing. hogy nem bízott magában. Ez egyszerűen tény. mint önmagában. és leterítette a padlóra. Semmi szükség arra. És a saját vágyai mellett Heatber hasonló késztetéseit is féken kell tartania. hogy még tovább feszítse a búrt. mint jártas volt. de úgy érezte. hogy ez a fajta imádat semmit sem jelent neki. hamarosan valósággá válik. ami aznap történt köztük. Azt mondta magának. És ezen a helyen bizonyosan nem. A gyertyafény megcsillant az aranygyűrűjén. és az arckifejezése közömbös . Szerencsére Heather a keble elé fogta a takarót. teljesen tapasztalatlan. inkább lelkes.

hogy a kapcsolatunkat tovább bonyolítsuk. Egyetlen oka lehetett annak. hogy ez a tény bármilyen mértékben hatással lesz a jövőmre. Heather nem tudta. – Még nem fejeztem be. hogy konokul védelmező. hogy Breckenridge inkább a hideg padlón aludna. hogy nem tudok aludni. és mintha ez a kis jelenség gúnyolódott volna vele. és elájul. hogy nem tett eleget a felszólításnak. az ágy és a fal közötti távolság sokkal kisebb.. és bizonyos szinten nem igazán értette. hogy kompromittál azzal. az emberek többsége úgy érezte. – Azzal felemelte a mutatóujját.. hogy forgolódás közben beveri a fejét az ágy aljába. És pontosan tudta. Ha partnerek és egyenlők. Amikor Breckenridge ilyen komoly volt. akkor feküdjön ide – mutatott maga mellé az ágyba – és melengessen. hogy Breckenridge kifogásai mögött milyen megfontolások vannak. mint mellette az ágy kényelmében. ha mehettem alszik az ágyban. Heather felemelte a kezét. hogy Heather manipulálni próbálja.volt. – Értem. gyakorlatilag a nullával . Dühös volt miatta. elég hideg lett. – Ráadásul. Ha ott próbál aludni. – Értem – jelentette ki éles hangon. amikor megszólalt: – A padlón fogok aludni. akkor egy ágyban kell aludniuk. ha jobban megnézi. és a gyűrű ismét villant. – Ne gondolja. megtörténhet. végtelenül sértő volt rá nézve. És akkor kifog megvédeni engem attól az átkozott nagyúrtól. Tökéletesen tisztában vagyok azzal. Az. Ám ha nem vette volna észre. – Igen. nem okozott meglepetést. ez az utolsó szava. Breckenridge többnyire kifürkészhetetlen arcán Heather pillanatnyi zavarodottság jeleit látta. de állta Breckenridge tekintetét. és mivel itt nincs fűtés. ha együtt vannak ebben az egészben. védeni akar. Azt se gondolja. hogy ilyen utazás után az esély. és tisztességesen viselkedni velem. A gondolat. annyira reszketek. vagyis ha valóban óvni... mert az adott helyzetben nem hiányzik. ha ön eszméletlenül hever? Breckenridge csípőre tett kézzel nézett rá. Heather szeme összeszűkült. – Én. mint a válla szélessége. A gyűrű még mindig csillogott a gyertyafényben. hogy máshoz férjhez mehetek. tisztességes akar lenni. mivel nyerhetné meg ezt a vitát.

hogy még mindig túl fiatal hölgynek tartja. hogy ezen a nyáron ellátogatok a Valebe. most már sohasem házasodhatnak össze. és egy ideig ott maradok. hogy elrablásomnak és az önnel való szökésemnek milyen megítélése lesz a társaságban. Most ott áll előtte. Breckenridge néhány pillanatig nem szólalt meg. Tudni sem fogom. nagynénjei. Már eldöntöttem. és szinte biztos. högy ilyen megfontolásból tett ajánlatot nem fogadhat el. és bár arckifejezéséből most sem tudott kiolvasni semmit. úgy ítélte meg. hogy nem keltem el a házassági piacon. mihez kezdek életem hátralévő részével. mindent elterveztem. és minden ismerőse megérti. mit gondol és mond rólam az előkelő társaság. hogy valóban vannak tervei.. hogy elvegye őt.. mint ön – folytatta Heather nyugodtan. hogy házasodjunk össze.. de határozottan. mert a becsület parancsa. Akármi történjen. Az utazás következményei nem fogják lényegesen befolyásolni a terveimet. Ha egy férfi arra kényszerül. és ennyi. Heather ajka mosolyra húzódott. ám ilyen okból ő sosem fogadna el házassági ajánlatot. akit feleségül vehet. Mert az egyetlen férfi. a legkevésbé sem lesz hatással rám. Tudja. Már gondoltam rá. hogy Catriona a saját gyerekein kívül is sok kicsiről gondoskodik. Breckenridge csak azért kérheti meg a kezét. Anyja.. húgai. – Ugyanolyan jól ismerem az előkelő társaságot. Ezt bizonyítja a vita is. – Huszonöt éves vagyok. aztán hazamegyek Somersetbe. sohasem látta meg benne a nőt. – Mik a tervei? Mintha nem hitte volna. hogy Breckenridge-et rákényszerítsek.egyenlő. Sohasem . a körülmények arra kötelezik. hogy házassági ajánlatot tegyen neki. mert ezt tartják az egyetlen elfogadható következménynek. és tudom. de nem vagyok hajlandó elfogadni a társadalom által diktált házasságot. hogy a teljes őszinteség a legjobb az adott helyzetben. Ez az utazás csak néhány hónappal hozta előre a terveim megvalósítását. az elképzelhetetlen. – Szeretem a gyerekeket. Breckenridge szemébe nézett. azt ő nem fogadhatja el. ezért hozzátette: – Pontosan tudom. De már az utazás előtt ez volt a helyzet. Néhány hónap múlva a társaság elkönyveli. akihez hozzáment volna feleségül. Megtapasztalom. és kiderítem. Az. hogy a társaság ezek után jogosan követelheti. mit csinál Catriona a segítőivel. mit tehetek ott. Az.

ám a civilizált. Ez a meggyőződése. kifinomult. hogy ő máshogy vélekedhet. a legcsekélyebb mértékben sem. ez a megdönthetetlen hit a legkisebb mértékben nem változott. ez a bizonyosság. hogy össze kell házasodniuk. Legszívesebben megrázta volna a kisasszonyt. a társadalmi elvárások szerint élő úriemberhez méltón gyorsan átértékelte a helyzetet. amikor azt gondolta. milyen következményekkel jár az elrablása. nem marad más választása. Halkan az ágy mellé lépett. Breckenridge csak állt. mert a társaság különben felzúdul és képletesen a fejét követelik. Azt. ádázul nézett maga elé. és valószínűleg az enyémet is.hogy ő részt vesz megmentésében. mivel ő Breckenridge. Az sem számít. A kezét ökölbe szorította. Még mindig állta Breckenridge rezzenéstelen tekintetét. Tehát fogja be a száját – villant a tekintete dacosan –. hanem azt. hogy járkáljon a szobában. és feküdjön már le! Kirohanását – egyértelmű hadüzenetét – azzal zárta le. hogy Heather nem fogja fel. hogy a csodálatos terveiből.mennék feleségül olyan férfihoz. – Elhallgatott. mert meg akart nősülni. amit nem vett észre. és most már érti. és behunyta a szemét. Heather érvei egyáltalán nem rengették meg. a gondos mérlegelésből kifelejtette őt. ha az kell. hogy az volna a kaland egyetlen helyes végkimenetele. hogy szúrós tekintettel nézett a férfira. hogy ennek az utazásnak egyetlen mozzanata sem változtat a jövőmön. Úgy találta. nem is azért. Felsóhajtott. Nézte a fekvő Heathert. hogy a kaland után. mint gondolta. majd magára húzta a takarót. megkérdőjelezte a következtetéseit. Nem egyszerűen azért. – Remélem. pontosabban a barna szempár bűvkörébe került. Sértve érezte magát. lényegesen nagyobb kihívással kell szembenéznie. mint feleségül venni. Nyilvánvalóan tévedett. Ám nem ez volt. és az érzelmeivel küzdött. rendíthetetlen meggyőződését. Dühös volt. hogy megmentse a becsületét. aki csak azért akarna feleségül venni. a fal felé fordult. így minden világos. Majdnem engedett az erős késztetésnek. újra mérlegelte a helyzetet. és az. Heather pedig Cynster. a fejét fogva üvöltsön Heatherrel. Az egyszerű igazság – amit Heather nem volt hajlandó felismerni – az volt. hogy mellém fekszik az ágyban. és Heather sok .

elkerülhetetlen. de Heatherrel természetesen sétált rajta. Ha a Vale-be érnek. és ragaszkodik az álláspontjához. hogy Heather nem fogja fel a társadalmi következményeket. hogy ő úgy látja. Azt. ez az érvelés teljesen megalapozott volt. ha bármi kényszerről volna szó. házasodjanak össze. Lenézett rá. ahogy ő akarta. hogy csalárdul magához kötné. . hogy a bizalmas testi kapcsolat ellenére sem hajlandó feleségül menni hozzá. amiért ráerőltette az akaratát. sem más férfihoz. Heather haragudna. De felfogta. És nem is akarja elkerülni. hogy egyáltalán nem megy férjhez: sem hozzá. Márpedig a Cynster hölgyek nagyon félelmetes erőt képviselnek. nem hajlandó megfelelni a társasági elvárásoknak. Mivel azt feltételezte. akkor. és kijelenti. mert előre látta: ha enged az ösztönei egyre erősebb sürgetésének. hogy ha elcsábítaná és magáévá tenné. Azt gondolná róla. ha most elcsábítja. vagyis nem hajlandó feleségül menni hozzá. mérlegelte és inkább azt vette a fejébe. már csak a férfiösszetartás miatt is az ő oldalán állna. amelyen – mint régen megfogadta – nem akart járni többé.. Breckenridge arra gondolt. és a házasság most már.szempontból ideális feleség lehetne. Nézte a lányt. látta a szőke haj arany ragyogását. és így biztosítaná a házasságukat. függetlenül attól. bár a Cynster család minden férfi tagja. nem feltétlenül jut olyan előnyhöz. és elcsábítja. ha Heather toppant a kecses lábával.. ha úgy látja. a társaság kényszeríti őket házasságra. a nők viszont Heather pártját fognák. teljesen más dolog azonban. mert minden egyéb megfontolás mellett olyan terepen találta magát. a maga előnyére fordítaná a társasági életben tanúsított viszonylagos naivitását. Eddig csak azért tartotta vissza magát a testiségtől. akkor Heather később úgy érezhetné. előre eldöntöttnek tekintette. hogy kihasználta a helyzetét. azt hozva fel mentségére. és felmérte az új állapotot. hanem azért. amellyel meg tudná változtatni a dolog kimenetelét Ismerte a Cynster család minden tagját és tudta. Mert az egy dolog. Vagyis minden úgy alakulna. hogy összeházasodnak. És a benne rejlő harcos nem volt hajlandó ezt feladni. hogy a társaság úgyis azt diktálja. Ez megváltoztatja és teljesen más megvilágításba helyezi a dolgot. Gyanította. hogy férfiként ő is aktívan igyekszik a házasságra kényszeríteni. hogy Heather mit gondolt vagy érzett.

hogy el ne mozduljon. A fejét a párnára hajtva próbált ellazulni. mint szeretné.ők kerekednének felül. Aztán rájött. A matrac szélét megmarkolva tartotta magát. hogy . ha meggyőzi. Heather nem tudta. ugyan mi vesztenivalója van? A dolgok jelenlegi állása szerint az egyetlen mód. Az elcsábítás tehát nem javítana esélyein. Heather a lepedő alatt feküdt. Ettől függetlenül rögtön érezte a kellemesebb melegséget. ezért behunyta szemét. Ahogy sejtette. nézte. vagy egyszerűen könyvelje el. hogy minden idegszálával figyel a neszekre. aztán felemelte a takarót. kigombolta a nadrágját derékban. döntő szó. Egyetlen más lehetőség sem merült fel benne. Kétség sem fért hozzá. mennyi hely maradt a lány mellett. A lepedő fölé feküdt. Ám ez nem következett be. aztán elfújta a gyertyát. Várta. Arra biztatta magát. hogy megnyugodjon. legalábbis nem úgy. azt hagyva sorompónak közöttük. Nem mintha az meggátolhatna bármit is. Elfogadta az új célt. Várta. miközben a férfi elhelyezkedett. Nem véletlenül ismerik őt az előkelő társaság legnagyobb kéjenceként. akkor van még egy adu a kezében. önként ajánlja neki. hogy a férfi elismerte az igazát. Előrehajolt. de ha elcsábítja. Márpedig Heather vonzódik hozzá. mint a legtöbb fiatal lány iránta való rajongása: az ünnepelt. hogy továbbra is szorítania keli a matracot. kioldotta a nyakravalóját. hogy a halvány holdfény beáradjon a kis szobába. hogy a sors mindkettőjükre lesújtson. A Cynster-klánban a családi ügyekben mindig az övék a végső. hogy ez a vonzalom ugyanolyan. és lehúzta magáról a nadrágot. Heatherre pillantva tudta. vajon diadalmasan mosolyogjon. Ám ez megfelelő kiindulópont. hogy elnyerje a lány kezét. mert akkor Breckenridge felé gurul. lerázta magáról a köpönyegét. Túlságosan feszült volt ahhoz. de semmi sem változott. És tárgyilagosan nézve a helyzetet. tapasztalt férfit csodálják benne. hogy a felesége akar lenni. hogy a vágyai csillapodjanak. hogy már aludnia kell. Egy szál alsóingben elhúzta az ablakot takaró függönyt. Még egyszer alaposan áttekintette a lehetőségeket. A mennyezetet bámulva várta.

ahogy úsztak.. hogy rövid. Breckenridge legalább annyira vonzódik hozzá. lényegesen különbözhet attól. hogy Breckenridge levetkőzött. Élete várható alakulását tekintve valószínűleg soha nem kerül más férfival ágyba. mozdulatlanul feküdt. és aludni akart. amelynek még birtokában van. Természetesen nőként neki kell megtennie az első lépést. Az ösztöne figyelmeztette. mint hogy élete végéig megkeseredett aggszűz marad? Különösen úgy. hogy kimondja. mit akar. mint viszont? Soha nem kedvelték egymást igazán. Nem megy férjhez. kísértő gondolatok arról. Soha nem adja azt ajándékba férfinak. mint puszta kéjvágy? És nem gondolta már olyan arrogánsnak. hogy tudta.. ridegnek és hajthatatlannak az utóbbi napok történései után. A bőre bizsergett. A gondolatra megborzongott. Annyira nem ártatlan. hogy az előkelő társaság első számú kéjence szeretkezzen vele? Különösen úgy. álomképek jelentek meg előtte. ami az ágyban van. De hogyan valósítsa meg? Nem kívánt hosszú perceket a megállapítás. talán még könyörgésre is kényszeríti. Breckenridge nem neki való. akkor talán neki kellene könyörögni. sem ő. sem a húgai nincsenek a közelben. Látott már meztelen férfit. és Breckenridge-et ismerve biztosan kényszeríteni fogja. nem lesz szüksége a szüzességére. akkor pedig mi értelme tartogatni? Vajon tényleg veszni engedi a lehetőséget. Komoly vonzereje volt. hogy ez olyan kérdés. Bár ébren maradt. Ez az elgondolás nagyon tetszett neki. amikor azt hitték. . hogy amit akkor látott. Ha Breckenridge kívánja őt. vagy legalábbis nem annyira naiv. távolságtartónak. mielőtt mellé feküdt volna. fiatalabb unokaöccseit és barátait. hogy az alternatíva nem más... minden idegszálával éberen figyelt. tehát mi más lehet ez. Komoly elhatározással becsukta a szemét. hogy milyen lehet vele. Az elméje nem volt hajlandó figyelmen kívül hagyni azt a tényt. érzéketlennek. mielőtt megadja magát az élete végéig tartó kényszerű magánynak. Nem számít. szenvedélyes viszonyuk legyen. Felzaklató.átadhassa magát az álomnak.

de őt szeretőjének fogadja. Heather kipirult. pihegett. minél többet gondolkodik rajta az ember. Egy szédítő pillanatra kiszakította Heathert a világból. visszafogott csókok voltak. És lassan csókolta Heathert. amely elemi erővel hatott Heatherre. és felvonta a szemöldökét. szerelemről és beteljesülésről beszéltek. az izmos mellkasát a keblétől alig néhány centire. átgördült. Kegyetlenül. és Heathernek tantaluszi kínokat okoztak. Valósággal fájt. és Heather már hanyatt feküdt. vasakarattal visszafogta szenvedélye hevét és háborgó vágyát. nem volt más köztük. így Heather keze a férfi mellére került. Breckenridge hanyatt feküdt. ahogy ő. Tehát első lépésként elengedte a matracot. aztán az ajkát az ajkához érintette. Aztán Breckenridge felemelkedett. és csak forgott. Aztán Breckenridge véget vetett a szédületnek. hogy Heather ilyet soha egyetlen férfival nem élhetett át. Soha nem volt még szeretője. és lassan magáévá teszi. ahogy felkészült.. de nem szakította meg a csókot. Ingben volt. – Én. és bár semmi mást nem tett. Breckenridge kihasználta a helyzetet. Megbabonázták. Féktelen és könyörtelen. hogyan kell még meghittebben érintkezni. A csók szenvedélyes. Még kevésbé volt bizonytalan Breckenridge testének reakciója. A csípője Heather csípőjéhez feszült. és tudta.. Átfordult. Mivel nem talált megfelelő szavakat.. nem alatta. Heather köhécselt. Akaratos vágyra késztették. szenvedélyről. hogy játékra csábítsa. céltudatos és határozott volt. hogy megtanítsa.amelynek a megoldása annál bonyolultabb. amelyek vágyról. Érezte a férfitest közelségét. Ugyanazzal az acélos. Ő pedig elfogadja az elfogadást. ígéretes. Breckenridge testéhez gördült. és a lepedő fölött feküdt.. csak a gyűrött lepedő. Lassan Heather felé fordította a fejét. Szenvedély. egyik tenyerét a szakállas férfiarcra tette. ellenállhatatlan akarattal átvette az irányítást. amikor Breckenridge végre .

– Ezzel eljutottam a következő kérdésemhez. De elég hamar meg fogja érteni. hogy komoly szándékai lettek volna. – Ebben neked van tapasztalatod. – És ha ez nem lett volna elég. Breckenridge-nek nagy önuralomra volt szüksége. semmi irányítás. – Tudod te. Aláveted magadat az akaratomnak. – Azt akarom. . tudatosan ejtette ki a szavakat. és elmosolyodott. Heather megvonta a vállát. Breckenridge képtelen volt uralkodni magán. hogy van valami a kérés mögött. Heather nem fordította el a tekintetét. ahogy ezen az éjszakán tervezte. Ám ezt a pozíciót örökre akarja. – Ha engedelmeskedem a kívánságodnak – mondta –. Tehát egyetértesz? Heather a szemébe nézett. nem csak egyetlen éjszakára. hogy a kerek melle csábítóan érjen hozzá a férfi ingéhez. amíg Heather kinyitja a szemét. – Én pedig azt nem tudtam. mit csinálsz? Heather megnyalta az ajkát. nyilván érezte. úgy fogjuk csinálni. hogy egyáltalán akarsz ilyet játszani – mondta a férfi. de nem húzódott el. elég világosan kifejeztem a kívánságomat. Ő lesz Heather egyetlen szeretője. ez a szándéka és a célja. és közben a keble Breckenridge mellkasához ért. Még sohasem csábított el nőt úgy. Megvárta. Még sohasem fárasztotta ki magát annyira. Semmi követelés. – Nem is tudtam. ahogy én akarom. – És te? – Én már jártam ezen az úton. hogy a kérdezgetés ilyen nagy szerepet játszik a játékodban. hogy szeretkezz velem. – Még mindig nem tudom. Ez tagadhatatlan tény volt. – Mondd el szavakkal! Heather mély lélegzetet vett. – Nagyon tisztán. amit ő nem ért. – Az egyetlen szeretőm. és mélyen a szemébe nézett. hogy erre ne reagáljon. hozzátette. – De nem velem. hogy akarsz-e. és a szemébe nézett.felemelte a fejét. – Azt akarom. – Pontosan. hogy legyél a szeretőm. hagyta. – Azt hittem.

ahogy Breckenridge a fogai közé vette az alsóing szalagát. amikor a férfi nyelvét érezte a nyakán. állhatatosan ébresztgette őket. aztán visszacsúsztatta az ujjait a hajába. pontosan tudta. vággyal hullámzott alatta. amely annyira elsodorta. a teste megfeszült. Lassan kinyitotta a szemét. És hogyan érintse. hogy a szeretőjének akarja a férfit. Szenvedélyesebben. Úgy tűnt. amíg elemi erővel fel nem törtek. hogy függővé váljon. amíg a kis masni ki nem bomlott. amit csak kér. amíg Heather teste ösztönösen emelkedett. Izgatóbban. minden oka megvolt rá. Csak a lepedő jelentett akadályt közöttük. majd csókolta. hogy szíve hirtelen hevesebben ver. amelyek a legerősebben felébresztik alvó szenvedélyét. és dédelgette azokat a pontokat. aztán Heather fölé tornyosult. hol érintse. és ez a szenvedély nem hasonlított semmihez. ahogyan finoman nyalogatta. hogy még egyszer megízlelhesse ezt a mámorító gyönyört. amiről addig álmodott.Felsóhajtott. Kimond bármit. a távolba révedt. És a szenvedélyek a megigézésre meg is jelentek. az választotta el a keblét a férfi izmos mellkasától. ahol Heather a legérzékenyebb volt. és gyengéden belemarkolt. és nézte. de szeme tágra nyílt. mint előtte. és lassan a testére ereszkedett. – Rendben. Breckenridge még célzatosabban mosolygott. közben a szakálla finoman dörzsölte a bőrét. Breckenridge lassan. egészen addig. ezért maga felé húzta. Ahogy te akarod. vágyódjon rá. és Breckenridge érezte. A szeme . Ezek után nem is olyan nehéz kijelenteni. Breckenridge egyáltalán nem éreztette vele. Megsimogatta Breckenridge arcát. a keblét a férfi ajkához érintette. és bólintott. És Heather nem is remélt mást. milyen érzelmi vihart kavart benne a csókja. amikor a férfi nyelve végigment a kulcscsontján. és addig húzta. Ez az érzéki élmény már önmagában elég volt ahhoz. Heather lélegzete is elállt. és ebből tudta. Heather valóban sodródott. hogy észleli. Minden érzéki tudományát bevetette amit valaha kitapasztalt: simogatott itt és ott. Heather lélegzete elakadt. hogy nem fogja meggondolni magát. Breckenridge nem sietett. a lüktető szenvedély tengerébe jutott. és megcsókolta. Heather teste kissé megfeszült. hogy ne siessen. talán egy leheletnyi sürgetéssel. hol csókolja.

Nem olyan volt. gyengéden szopogatta. Heather keble nem volt nagy. Breckenridge rögtön elengedte a keblét. milyen gyönyörűséget képes adni neki az ajkával. Arra számított. ám az arc átsiklott a másik kebelre. hogy Breckenridge ajkának finom játékától a mellbimbói úgy megkeményednek. de a felfedezés elég erős volt ahhoz. A saját teste. hogy teljes mértékben az ösztöneire figyeljen.. Heather nem kapott levegőt. ahogy a keblét kényezteti. És akkor lassan. fegyelmeznie kell magát. Akarta Heathert. érezte. Nem is tudta. mert sokat látott. hogy lassabban haladjon. aztán egyre erőteljesebben. Ahogy a redőzött alsóing alatt . hogy a testében a vágy fokozatosan erősödik. de a formája tökéletes. Miközben lejjebb csúszott az ágyban a takaró alá. Breckenridge megérezte Heather tétovázását. a nyelvével. Mindig is akarta. a teste megint megfeszült. tudta az okát.lecsukódott. hogy az érzékelése ennyire kifinomulhat az izgalomtól. a férfi pedig haladt előre. elkerülhetétlenül újabb felfedezések következtek. hogy a bőre ilyen érzékeny tud lenni.. kényszerítő vágy. A lehető legalaposabban ismerte a női bájakat. és Heather rögtön folytatást akart. hogy Heather keble ennyire le tudja kötni a figyelmét. amikor érezte. de azért határozottan megmutatkozott. hogy valóságos fájdalmat érez. mint amilyenre számított. majd forró ajka közé szívta a mellbimbóját. érintésével a vágy újabb hullámát indítva el. ám a lány testét felfedezni önmagában is váratlanul lenyűgöző gyönyör volt. a szájával. És Heatherre. hogy megtudja. hogy megborzongott a gyönyörűségtől. ennyire belefeledkezik. és nekifogott. Sohasem gondolta volna. hogy megismételje a hosszú folyamatot: szoktatni akarta Heather érzékeit. Breckenridge ezt pontosan tudta. Heather a szépek között is szép volt. ahogy Breckenridge a nyelvével megnedvesítette. Breckenridge nem gondolta volna. A fájdalom rögtön a gyönyörűség tengerébe fulladt. A férfi fejét megragadva akarta irányítani. Lassan. A saját értékrendje szerint a legszebb. Még nem követelőző. hogy folytassa a tanítást és a tanulást.

az érintés később jöhet. Annyira akarta megigézni. hogy Heather megfázhat. amit nagyon próbált visszatartani. hogy . azzal nem okozna altkora meglepetést neki. Hallotta Heather gyönyörtől terhes sóhajtását. halk nyöszörgését. Elhúzódott. ha Heatherrel egyszerű érintéssel kezdi. élvezhesse testének szépségét a holdvilágnál. ahol az alsóing áttetsző redői alig takarták a combtőnél látszó göndör barnaságot. hogy úgy maradjon. Gyönyörködhessen benne. ahogy abban megállapodtak. és hagyta. dédelgette. Azt akarta. aztán Heather mellé simult. megcsókolta. az túl szokványos. Lenézett oda. hogy Heather nézi. És elégedett volt. ahogy nyaldosva haladt egyre lejjebb és lejjebb.. a szabad kezével a keblét simogatta. – Csiklandós vagy? – Nem. amíg be nem telik a látványával. de a férfi nem engedte. miközben ő a testét gyengéden birtokba vette. Aztán erőteljesebben markolta meg a mellét. Breckenridge ehhez az alapelvhez ragaszkodott. és lejjebb mozdult az ágyban. Heather felhevülten pihegve várta a következő leckét. nézni. Előbb az ajak és nyelv. Breckenridge érezte az izgatott várakozást. Csak az számított. elengedte a lány keblét. simogatással. Megszűnt a veszély. Heather moccanni akart. a keze megtalálta a merev mellbimbót. Amikor Breckenridge végre felemelte a fejét. amennyire ő akarta. mert látni akarta. hogy már a karjában van meztelenül. mint a kéz. Breckenridge felnézett. és azt dörzsölte. csak a szakállad. A dörzsölő érzés az érzéki fegyvertár hasznos kiegészítője. Lehajolt hozzá. az ajkát a gyönyör újra hosszú játékra csábította. – Bizony. Érezte. hogy Heathert az érzékei tökéletesen alárendeljék neki.tapogatózott. de ösztönösen tudta. mire Heather meglepetésében halkan felnevetett. és váratlanul a köldököt harapdálta. Engedje vezetni macát.. Az ajak érzékibb. és nézhesse. kéjes. Legalábbis nem annyira. elkellett fogadnia ezt a vágyat. Breckenridge érintésekkel szokott előbb érintkezni.

Ám Breckenridge ezúttal tovább húzta az ujját. megragadta az ing szegélyét. Méghozzá sokkal nagyobb szenvedéllyel. – Meg akarlak érinteni. hogy kiszabadítsa karját az ingből. amelyet Heather engedett szabadon magában azzal az első. Mint minden nőnél. Az érintése elvonta Breckenridge figyelmét annyira. Kinyújtotta a kezét. Miközben küszködött. hogy teste kétségbeesett akarással feszüljön a testének. Heather a tenyerével simogatta. megmarkolta az inget. és az arcát a két keze közé fogva csókolja újra. hogy Heather tegye. aztán felemeli kezét. izzó szenvedélyét. Meztelenül. rángatta. és tudta. hogy Heather el tudott húzódni a csókból. hogy felemelje. és a mögötte rejlő sokkal forróbb finomságtól. és haladt tovább. Felszisszent. felfelé húzta. de Heather nagyon határozott volt. hogy Heather ezt az érintést tüzes vonalnak érzi a csípőjén. nem igyekezett fel oldani. és alig észrevehetően elmosolyodott. akit valaha ágika vitt. a derekán. Breckenridge oldalra fordult. és egy ujjnyira állt meg a megbabonázó göndörségtől. Heather lélegzete újra elakadt a tehetetlen várakozásban. az ing alá. a mellén. és hagyta. követelte. Heather megérezte a hallgatólagos beleegyezést. mint amit addig mutatott. Kicsit arra a szenvedélyre emlékeztetett. bátor csókkal. Ennyit arról. végighúzta ujját lassan a lábujjakon. táplálta a vágyát. és félig ülve átrángatta a fején. ahogy Heather keze a mellkasára simult. és lassan másfelé fordította figyelmét: a hosszú combra. Breckenridge itt is magabiztosan irányított. Akkor érezte. Breckenridge tétovázott. körözött a térden. simogatta. a lábikrán. majd szította. alig érintve a belső comb érzékeny bőrét. ahogy megérintette. . miközben Breckenridge megismételte a másik láb ráérős simogatását a talptól a comb tövéig. hogy nincs semmi követelés. ami jólesik neki. hogy Heather keze a derekára csúszik.megmaradjon ez a feszültség. Csak támaszkodott mozdulatlanul. Megvárta. megérintette Heather lábfejét. amíg Heather vágya lángra lobban.

de Breckenridge-nek erős kételyei voltak afelől. majd még feljebb csúsztatva a tenyerét az erős vállat simogatta. Heather éppen a másik mellbimbóra akart áttérni. hogy Heather szinte követelje. hogy Heather szabadon. hogy csókolja. Márpedig ahogy Heather visszahúzódott a csókból. És élvezni a szeretést. A szándéka olyan újdonság volt Breckenridge számára. Egyik tenyerét lecsúsztatta a lány meztelen hátán. Utánozta. Mielőtt megállíthatta volna. amikor Breckenridge felemelte a kezét. és Breckenridge megvonaglott. Többségük csak hanyatt feküdt. vajon a szűz leány mit fog tenni ezután. és hagyta. És bár annyi nő nézett már rá ennél kéjesebben. Kétségkívül szűz volt. ahogy meri.. finom nyalogatással haladt a mellbimbóig. hogy minden szűz ennyire odaadó volna. Apró. amelyhez hasonlót még soha nem tapasztalt. és a . hogy kifejezetten élvezi. és gyengéden megharapta. és Heather arcát a két tenyere közé fogta. tapogatta egyre lejjebb. különben Heather valószínűleg nem lett volna képes olyan következetesen arra összpontosítani. Breckenridge hagyta magát. Heather fölé kerüljön. Heather újra harapott. beszívta. aztán Heather fölé került. A lábikrán bújtatta át az alsóinget. és hagyta. aztán letépte róla az összegyűrt selymet. mert olyan érzéki kíváncsiság tombolt benne. hogy mostantól újra ő diktálja az ütemet. azon gondolkodott. ujjaival körbejárta a mellbimbót. amit a férfi tett vele. érzéki tekintete azt mutatta. hogy viszonozza a kapott gyönyört. egészen a tomporáig. Ám miközben Breckenridge minden érzéke zsongott. lemeztelenítette csípőjét. Breckenridge az arcát akarta látni. A két ruganyos félgömböt simogatta. Szerencsére a gyűrött lepedő elválasztotta altestüket. olyan incselkedőn és kihívón. és izzó vággyal csókolta. hogy szeresse őket.. kemény lett. jelezve. És Heather teljes súlyával nekitámaszkodva az ágyra nyomta. és adja át magát neki. Heather csodálata végtelenül jóleső érzés volt. tomporát. karcsú combját. mint a vas. csókolta. Magához húzta Heather fejét. és a gyönyörűség ígéretében tobzódott. hogy hagyta. vadul csókolja. Várt. miszerint kevés ilyen bátor és elszánt nőt ismer.kitapintotta az izmokat. kevesen igyekeztek szabadon viszontszeretni. a tudata mélyén feljegyezte.

De voltak tervei. Heather teste megfeszült. amelyet a tapasztalt nőcsábász felismert. Hirtelen megszakította a csókot. nagy tapasztalattal édes remegést idézett elő a testében. Közben egyetlen pillanatra sem szakította meg a csókolózást. sikerült ellenállnia az egyre erősebb késztetésnek. hogy egyszerűen tépje ki a lepedőt testük közül. apró mozdulatokkal dédelgette. Egyáltalán nem érzett félelmet. lefelé csusszant az agyban. Ettől az érintéstől Breckenridge önuralma kis híján megingott. hogy megcsókolta Breckenridge ajkát. aztán az ölébe hajtotta a fejét. magához szorította. miközben még féktelenebbül nyalogatta és . meztelenül az agyban. megtapasztalni mindent. a testében gyönyörködik és gyönyört akar – teljesen természetesnek és helyénvalónak tűnt. el akart húzódni. hogy a gyönyörű két kicsi kebel az ő szőrös mellkasához préselődjön. Olyan egyszerű. szégyent.selyem teljesen lecsúszott. és egyre nagyobb szenvedéllyel birtokolta az ajkát. hogy a szíve hevesen dobog. de Breckenridge megelőzte. és Heather el akarta érni a férfit.. Aztán magához vonta. és mozdulatlanságban tartotta. Ez az egész.. Breckenridge nyelvének hegye a göndör pihék alatt körözött. majd Heather halk. Alig tudta elhinni. és gyengéden megsimogatta a borostás arcot. hogy megérinthesse. és ágaskodó hímtagját nyomja a combok közötti forróságba. gyönyörűséges. ő akarta. hogy Breckenridge ilyet tesz. a legcsekélyebb aggály sem merült fel. erős karjával lefogta derekát. Finoman irányított. a döbbent felismeréstől remegő sóhajára lejjebb hatolt. és amire mérhetetlenül vágyakozott. kitűzte magának a célt. Alig kapott levegőt. ártatlan vágy volt ebben az érintésben. Előbb a göndör pihékhez érintette az ajkát. erős kézzel megragadta és széttárta Heather combját. hogy menten belehal. megismerni. ám nagyon vágyott érezni. és a várakozásaival ellentétben attól a pillanattól fogva. Heather érezte. ahogy ott fekszenek egymás mellett felhevülten. hogy Breckenridge őt akarja. de az ujjaival csak a hajába tudott beletúrni. Breckenridge pedig az érzékek feltartóztathatatlan zuhatagával viaskodva értőn. markolta a lepedőt. mintha így akarta volna lehorgonyozni örvénylő érzékeit. Ő kezdeményezte. Lenyomta Heathert az ágyra. Heather keze kissé bizonytalanul felemelkedett. Mohón kívánta.

és magához rántotta egy minden korábbinál szenvedélyesebb csókhoz. – Hamarosan. aztán nagy erővel átnyomult a szűzhártyán. de csak egyujjnyira. Az ujjait mozgatta odabent. Heather testét megfeszítette a gyönyör édes lüktetése. mohón remélt valamit. még. türelmetlenül. Breckenridge hosszan élvezte nyelvén az édes ambróziát. eljött az idő. kéjjel. mélyebben belényomult. Heather úgy érezte.. Abban a pillanatban. hogy teljesen magába fogadja. és ez még. elkapta a heves vágy kényszere. aztán két ujját tolta be a még lüktető hüvelybe. és a tenyerével fojtotta el a kéj kitörő hangját. Visszahúzódott. még tovább erősödik. Heather megremegett. Hallotta Heather sóhaját. előkészítette a terepet.. Még mélyebbre hatolt. drágám – suttogta. sürgető mámor vett rajta erőt. kényeztette és szorította. . lángnyelvek csapnak ki a bőréből. Heather felkapta a fejét. kényszerítette Heathert. ahogy Heather fölé emelkedett. és nyelvét beljebb tolta. Breckenridge megragadta Heather kezét. Breckenridge visszahúzódott a heves ölelésből. Breckenridge addig juttatta el. És akkor érezte. A finom ujjak simogatva végigtapogatták a férfi ágaskodó nemi szervét. amennyire Heather még bírta. Breckenridge az utolsó pillanatban eszmélt. hogy az önuralom teljesen elhagyja... – Most! És megtalálta a kemény. Benyomult. és a falloszát oda illesztette.. és egyre érzékenyebbé válik. hogy levegő után kapkodva kapaszkodott belé. A szabad kezével megragadta a fejet. és nyomukban felperzselődött minden gátlás.simogatta. Szélesebbre tárta Heather combját. és Heather pihegve a következő érintést várta. Megragadta a csípőjét. közelebb nyomult. leszorította. lüktető falloszt. amikor az ösztön azt súgta. sóvárgó vággyal. ahogy a sürgető vágy és szenvedély elszabadult. mozgatta előre-hátra. amely kitöltötte a tenyerét. mohón. Heather ajkát olyan szenvedéllyel csókolta... A lángok felcsaptak. tilalom. és ugyanazzal a mozdulattal kihúzta ujjait a szűk résből. szemérmetlenül vágyott a következő nyalogatásra.. Vele is forgott a világ. intelem.

Minden erős behatolás kitöltötte. vonaglott alatta. Heather nem tudott másról. hogy megmozduljon. Finom? Olyan heves szeretkezés volt. csak az.emelte. túl kimerült volt ahhoz. újra a csúcsra ért. És. Életében először teljesen az igézet hatása alá került. és újra beléhatolt keményen.. – Ez. és Breckenridge próbálta elfojtani a kéj kiáltását. nagyon finom.. a feltámadt vágy elől. A finomságnak halvány jele sem maradt. Kifulladva. a hüvelye erősen lüktetett. és az érintése megnyugtató. A kielégülés nagy hulláma olyan erős volt. Heather vele mozgott. Ez volt számára. csak a férfitest diktálta ritmusról. Abban a pillanatban semmi sem számított. Heather simogatja. hogy alig kapott levegőt. Aztán fokozatosan az érzékek újra működni kezdtek. hogy magába fogadja teljesen. a csípőjét fel.. hogy érezze. – Köszönöm – sóhajtotta. Breckenridge majdnem méltatlankodott. Heather feléje fordította a fejét. Érezte a férfi keménységét a testében. és halkan a férfi nevét nyögte. elsöpörte arcából a nedves hajtincseket.. hogy „finom”? . A körmeivel végigszántott Breckenridge hátán. és Heather erről csak azt tudja mondani. amelynek nem lehet ellenállni. Ám mielőtt megmozdulhatott volna.. és engedett a nőiség ősi követelésének. a szükség. Lehullott az álarc. követelte és elvette a gyönyört. izgalmas volt. Őt is magával ragadta a tomboló szenvedély. Előtört belőle az ősi ösztön. ezúttal is felzokogott. semmi más. meg szerette volna mutatni Heathernek a szerelem gyönyörűségének minden apró finomságát. mintha valami örvény húzná egyre magasabbra. rabszolgájává tette a sürgető vágy. es az ajkát a borostás archoz érintette. ölelje. vággyal. Félig Heatherre hanyatlott. csapdába ejtette a megsemmisítő testi szerelem. minden könyörtelenül mély lökéssel őt akarta. megigézte. de Heather sürgette és az önuralom reménye szertefoszlott. Breckenridge beleveszett a pillanat varázsába. nem volt menekvés a szenvedély...Breckenridge lassan akart haladni. hogy magaba fogadja. a gyönyörtől és szenvedélytől szédülve. Aztán Heather teste megemelkedett alatta. ahogy az orgazmus átszáguldott a testén. Elfogta. hogy majdnem belepusztult. akarással. belékapaszkodott örömmel. az övé legyen..

amelyen elégedett boldogság látszott. Pedig ő volt az. hogy minden tekintetben meztelen. Tétovázott. majd engedett a késztetésnek. hogy felemelkedjen Heather testéről. Nézte Heather arcát. Behunyta szemét.. hogy úgy érezte. csak a keze mozdult. . Heather nem szólalt meg. édesen nyöszörgött. és végre elernyedt Breckenridge mellett. Breckenridge homlokon csókolta. – Aludj. Néhány pillanattal később Breckenridge odafordult felé. Aztán sikerült elég erőt összeszednie ahhoz. Heather sóhajtva. Breckenridge a kielégültségen kívül megmagyarázhatatlan elégedettséget érzett. aki elvileg tapasztalt volt ebben. és mély álomba merült. Hosszú szerelmi élete során először fordult elő. Aki mindig tudta. Hanyatt fordult mellette. Nem találta a finom modorú. mit kell tenni. és teljesen elernyedt az ágyban. Magához vonta Heathert. a mennyezetet bámulta.. Bizonytalan. Breckenridge arcát simogatta. de ott nem volt semmiféle útmutatás.Heather hanyatt dőlt. önelégült énjét. ismerte a szeretkezés minden árnyalatát. feje alatt karja volt a párna. és kinyújtotta a kezét.

Breckenridge. és a lepedőt nézte. Minden jel arra utalt. kéz a kézben sétáltak ki Gribtonból. Megnézte. azon túl a fürdőkamra ajtaját. sikerült segíteni nekik azzal. aztán visszatette a zsebébe. Vérzett kicsit. Kilesett az ajtón. megállt. mivel a Cartwright házaspárral és Breckenridge-dzsel ült az asztalnál. a sercegés minden hangot elnyomott. és elindult. Ahogy visszaértek a Dunscore és Kirkland felé tartó útra. Amikor a nap magasabbra hágott. Cartwrightot pillantotta meg. hogy fát vágott. aki éppen kis halakat sütött serpenyőben. hogy megszálltak náluk. akinek az arca egész reggel kifürkészhetetlen volt.. legerotikusabb fantáziálásait is felülmúlta. hegyű terepen kell . Mosoly áradt szét arcán... Breckenridge kintről lépett be. és felfogta azt a néhány cseppet. hogy estére elérünk a völgybe. mennyi az idő. és érezte. – Még csak kilenc óra van. Az a tevékenység legvadabb álmait. – Határozottan fogta meg Heather kezét. Reggelizés közben is jó kedve volt. Heather úgy érezte. hogy nehezebb. gyorsan kijutott a házból. és nincs a szobában.TIZENEGYEDIK FEJEZET Másnap reggel Heather arra ébredt. Megkönnyebbülten kászálódott ki a takarók alól. Ásított. – Még egyszer megnéztem a térképet. Az ablakon kinézve a hátsó verandára vezető ajtót látta. és Mrs. és elővette a zsebóráját. nyújtózkodott. Aztán eszébe jutott valami. ám nagyon valószínű. hogy az izmai nem szokták meg a. a testében még kavargóit a jóleső érzés. Lehet. amikor Mrs. felemelte a takarót. Háttal állt Heathernek.. aztán megnyugodva nekifogott a mosakodásnak. hátukon vitték a táskáikat. be a fürdőkamrába. vagy legalább a közelébe. hogy Breckenridge már felkelt az ágyból. de alsóing nélkül. amely félig nyitva volt. Kiosont a hálószobából. Cartwright szólt neki. ezzel segített az idős párnak. számára szokatlan éjszakai tevékenységet. becsukta az ajtót és bereteszelte. és gyorsan felöltözött. – Hála az égnek! – sóhajtott fel. de az alsóing ott volt alatta összegyűrve. ha megállás nélkül megyünk.

Breckenridge régen megtanulta. Egyenletesen haladtak áz előttük magasodó hegyek fele. ám az nem változott. A meghittségre. valami határozottan más . Sohasem fogadna el olyan férjet. vidáman bólintott. Ugyanúgy. – Biztosan lesz valami kis falu vagy tanyaház. Az éjszaka eseményei még tovább árnyalták Breekenridge-ről alkotott véleményét. hogy tervezett életútja nem változott. méhek zümmögtek az ösvény melletti bokrok között. hogy tudatosan kerülte ezt a tevékenységet annyi éven át. az ő lépteihez igazította a tempót. Úgy gondolta. hogy szíve csordultig telt hasonló fényességgel. a meghatározhatatlan lelki és testi kapcsolatra. Heather mosolya szélesedett. a nap sütött rájuk. hogy él-e más férfi a világon. mint az elmúlt éjszakán. – Heatherre pillantott. ezért nem is élvezhette annak kifejezett előnyeit. És erős kétely támadt benne. hogy felnyitotta a szemét. és érezte. hogy elvesztette a szüzességét. Szótlan meghittségben haladtak egymás mellett. akármilyen hihetetlenül jó szerető is. hogy ma éjszakára is szállást kell találnunk valahol. Breckenridge-et már évekkel korábban letámadta volna. a pillanat varázsára. Heather mosolyogva. harmatosnak. Hála Breckenridge-nek. Természetesen lehetetlen volt. Erre a gondolatra elmosolyodott. ha tudta volna. a testi élményre. hogy alkalmazkodjon az útitársához. es az lényegesen lelassít minket. és remélheti. ám a mellette lépdelő férfi iránti tiszteletből egyenletes léptekkel haladt. A következő néhány nap. milyen ez. mint az elmúlt éjszakán. ígéretesnek látszott. aki eleget tud tenni korábbi és újabb elvárásainak. madarak daloltak. – Meglehet.haladnunk. Ugyanúgy. Heather csodálta a látványt. Azon kívül. akit a társasági illem kényszerít rá. Talán a közvetlen jövőjük változott. az örömteli összebujasra utána. Gyönyörű tavaszi idő volt. Legszívesebben szökdécselt. ám éppen ezzel mindig az elkerülhetetlenhez jutott vissza. táncolt volna. A leírhatatlan gyönyör ellenére tudta. Az érzésre. hogy Breekenridge-nek is megváltozott a róla kialakított véleménye. El sem tudta hinni. Minden frissnek. hogy a jövőben külön utakon járnak. hogy Heather ne gondoljon az éjjel történtekre.

ne próbálja megjósolni. amelyek átcsaptak rajta. mit gondol most róla. hogyan működik a gondolkodásuk. de sokkal közelebb érezte magához Breckenridge-et. hogy hagyjon alá a birtoklási vágy. Visszafordíthatatlanul. mint a többiek. hogy e vonatkozásban Heather sem más. Talán ez a változás mindig bekövetkezik. felbontotta köztük az egyensúlyt. Egyenletes. Szerette volna megtudni. Számára azt. döbbenetes intenzitására tudott koncentrálni. a tekintetével pásztázta a vidéket. és nem lenne hajlandó együttműködni vele. mivel mindig tudtak meglepetést okozni. Bármilyen tapasztalt volt is a nőkkel. Rosszabb. Arra figyelmeztette magát. nem várt olyasmit. Azt akarta. közben folyamatosan figyelt. hogy ne fogja erősebben Heather kezét.lett. hogy átlépett a testi szerelem küszöbén. Maga a gondolat elég volt ahhoz. hogy rosszabb. es biztos volt abban. Más dolgokat is megváltoztatott. hogy ez mihez vezethet. hogy az egyik ilyen dolog újra megmoccanjon. hogy elrejtse az igazi érzéséit – olyan érzelmeket. Azzal. és ment tovább. és ne hívja fel magára Heather figyelmét szükségtelenül. hogy maradjon nyugton. de tűnődő arckifejezését. De csak a pillanat felzaklató vibrálására. és feíszabadultabb volt a társaságában. Nem tudta volna megmondani az okát. Több szempontból is. hogy szeretkeztek. hogy elcsábította Heathert. Ha pontos képe volna arról. mert Breckenridge tudni akarta – valószínűleg szüksége is volt rá. akkor pedig Isten irgalmazzon neki. már régen megtanulta. hogy amint véget ér az utazás. amelyeket nyugtalanítóan erősnek talált – Heather elől. Az együtdéttel kapcsolatos erős érzelmek teljesen új tapasztalatot jelentettek számára. megalapozta a jogát. amely az együtt töltött éjszaka után egyre nőtt benne. Még ha Heather nem is jött rá. nyugodt. megkérje a kezét. Küzdött. . ha egy férfi és egy nő bizalmas viszonyba kerül egymással. magabiztos léptekkel haladt. Breckenridge a szeme sarkából figyelte Heathert. és az éjszaka okozta változásokkal küzdött. Látta derűs. Az is lehet. de azzal. És az érzéknek hullámaira. kitalálná a tervét. mire gondol. amit ne tapasztalt volna már vagy ezerszer. Ezért rendkívül fontos volt. hogy tudja mire gondol. Elgondolkodott a lehetőségeken.

akit a feleségének akar. és egymás kezét fogva folytatták útjukat. ahol az ösvényt szinte teljesen elmosta egy kis patak. hogy az övé lesz. Breckenridge lépett a fákra először. hogy feleségül vegye. amit meg soha egyetlen szeretőjével sem tapasztalt. bátorító szemvillanás azt sugallta. kéjjel. Heather az a hölgy. Az út együk oldalán fatörzseket fektettek le.. mert gondolatban már elhatározta. megragadjon minden alkalmat. ám komoly kétségei támadtak. az örömtől csillogó. amely megfelelően leírja. Amikor a fatörzsekről végre ismét szilárd talajra jutott. megtartotta. hogy még hathatósabb érvekkel kell előhozakodnia. mit gondol Heather. amikor Heather csak a lépéseire figyelt. és határozottan vágyik rá. A tekintetük egy pillanatra találkozott.Elég nyugtalanító. de az ajkán a kis mosoly. hogy el ne essen. Breckenridge nem tudta kitalálni. Ez az egyetlen szó. amit érzett. Olyan részhez értek.. majd Heather kezét szorosabban fogva haladt előre. Természetesen rajta múlik. elégedett. Heather a másik kezével a szoknyáját fogva követte. és minél jobban magához kösse szenvedéllyel. de ezek mellett a nem is olyan rejtett sebezhetőség érzése nagyon zavarta. Mivel szilárdan eltökélte. Érthető. ez könnyen lehet azért. csábítónak és addigi kapcsolatukat tekintve kívánatosnak ítélte. Felkelt már a nap. Ezt a lehetőséget nagyon érdekesnek. hogy könnyebb legyen gyalog átkelni az ingoványos részen. mit akar tenni. hogy megváltoztassa Heather makacs elhatározását. Aztán megfordult. hogy Heather megváltoztatta az elképzelését a saját jövőjével kapcsolatban. A lehetőségeit mérlegelve határozott léptekkel haladt. . hogy ezek után fontosabbnak érzi. Idegesség. és elindult észak felé a glasgow-i úton. Breckenridge szamára. hogy nem volna ellenére megismételni az előző éjszakai hancúrozást. Az előző éjszaka történtek kőbe vésték. amikor a magát McKinsey-nek nevező férfi kilovagolt Dumfiriesból. mert a felesége lesz. és az arckifejezését fürkészte. hogy kihasználjon minden adódó lehetőséget. Breckenridge kihasználta. Heather azért különleges. és ha vele lenni olyan érzés. segítette az utolsó lépését. vággyal. hogy Heather a felesége lesz. Az elmúlt éjjel történtek után nem is lehetett más választása. nyilvánvaló volt.

A fejében kavarogtak a lehetőségek. hogy ne vegyék észre. mintha kettéosztotta volna az életét „akkor” és „most” részekre. úgy döntött. úgy.Biztosra vette. az első és legfontosabb feladata az volt. Ha látja. a nap már magasan járt. Ha meglátja őket. hogy a jövője – vele vagy mással – biztosított. Néhány óra múlva meglátja őket. hogy sértetlen. Le hetséges. sőt a helyzet talán segíti is az ügyét. bár nyilván nem ez volt az eredeti szándéka. Az úton számos hosszú. . Micsoda fordulat. közben Hercules patáinak egyenletes dobogását hallotta. hogy megtalálja a Cynster lányt és kísérőjét. hogy megmentse Heather Cynstert. hogy a történteket a maga hasznára tudja fordítani. hogy az a legbölcsebb. A látványból azt feltételezhették volna. mit tegyen. nyílt szakasz volt. mi a legjobb. és soha nem is volt az. akitől a dumfriesi piacon vették. ahogy lovagolt az úton. hogy átgondolja. és meglesz az a kényelme. És Dumfries olyan távolinak tűnt. hogy másképpen cselekedjen. Jó néhány órát töltött az éjszakából azzal. hogyan viselkednek egymással. Mivel egyre nagyobb bizonyosságot szerzett. Amikor Heather és Breckenridge Kirkland kozeleoe ért. Ami köztük az éjszaka történt. ettek és visszanéztek a hullámzó dombokra. Bár egy ideje felfelé haladtak. hogy rajtuk kívül nincs más élőlény a környéken. Kövekre ültek a csobogó víz fölött. Eszébe iutott az öregasszony. ha nem lett volna kénytelen elraboltatni őt. ha előbb megfigyeli őket. Bosszúsan felsóhajott. és ha ez bekövetkezik. ami akkor volna. és megálltak egy patak pártján a Dumfriesban vásárolt élelemből falatozni. könnyű lesz a távolból figyelni. a zöld dombok eltakarták előlük a kilátást déli irányba. Függetlenül attól. amit tehet. huszonnégy óránál sokkal távolibbnak. hogy mi történt. hogy a lány kísérője nem állástalan ügyvédbojtár. Meg kell bizonyosodnia róla. tudni fogja. De a dolgok állása nem tette lehetővé. Heather az egyik táskából almát vett elő. és lovagolt tovább. és képet alkot a kapcsolatuk természetéről.

Az ajka mosolyra húzódott. mennyi ideig tarthat. arcát a nap felé emelte. és átengedte magát a képzeletének. Azon kívül. hogy a lehető legtöbbet kapja tőle a rövid idő alatt. hogy bár úgy tűnik. A napon üldögélt a férfi mellett. Addig azonban ebben az állapotában Heather a magáénak tudhatja. a viszonyuk úgyis véget ér. Amint visszaérnek a civilizációba. mert Breckenridge éppen kenyeret falatozott kemény sajttal. és ha lehetséges. állástalan ügyvédbojtár álruhájában. megragadja az alkalmat. mindenképpen újra akarja tapasztalni azokat a gyönyöröket. kitalált ember személyisége. Biztosan meg kell állniuk éjszakára egy háznál vagy pajtában. és furcsa módon emberibb volt. Jelenlegi külseje csak egy másik. amelyekben az elmúlt ejjel része volt. Természetesen valahányszor odanézett. hogy a szeretőire elég hamar ráunt vagyis igazan az áll leginkább érdekében. az előkelő társaság kedvence. leborotválja a szakállár’ megszokott ruháit hordja. ahogy az enyhe szellő simogatja az arcát Behunyta szemét. milyen volt vele Breckenridge az utazás során. ha nem is azonnal. de nagyon hamar. hogy a test gyönyöreibe bevezette. Előrenézett. biztonságosabb helyzetben elfogta volna.Heather önkéntelenül elmosolyodott. Mert látta az éjjel úgy. Akárhogy is. még egy kicsit tágítani tapasztalatainak horizontját Amint visszaérnek a civilizációba. Máshol. Ő az egyetlen. mit csinál éjjel. Breckenridge látta a lány arcán az örömet. teljesen egyedül vannak a vidékén. máskor. majd újra az ösvényre nézett. aki tudja. mennyi ideig lesz képes fenntartani Breckenridge érdeklődését – mert köztudott volt. arisztokratikus vonásait. Élvezte az elet minden apró örömét. Heather megállapította. Már elhatározta. ahogy ott állt karnyújtásnyira tőle a londoni nőcsábász. mint Londonban. másképpen viselkedett vele. hogy igazán gyönyörű. Sohasem felejti el ezt a pillanatot. és tekintete a mezőket pásztázta. amit együtt tölthetnek. hogy kihasználja a pillanatot. ez nem így van. és újra Breckenridge lesz. Amíg Breckenridge csak az övé. Érezte. hogy férfiszépsége nem tűnt fel annyira. Szakálla elrejtette szigorú. és vonakodva megállapította. hogy a holdfény megvilágította a meztelen testét. Fogalma sem volt. a kísértés. hogy elősegítse új tervének .

de. pajtában. miközben lovagolt vissza Dumfriesba a glasgow-i úton. hogy merre. Arról fogalma sem volt. és az ajkán megjelent az a furcsa kis mosoly. Ráadásul még nem békélt meg a gondolattal. Még nagy utat kell megtennünk. hogy érdeklődjön a pár után. és felállt. ami azt jelentette. aki a birtokon él.megvalósulását. amit nem értett teljesen. vagy letértek az útról és másfelé mentek. kocsmánál. Heather bólintott. – Mennünk kell. Kirkland nyugat felé van. és ellenőrizni. Breckenridge várt.bar olyan módon. – Köszönöm. Egészen Thornhillig nem akadt a nyomukra. ha holnapra a völgybe akarunk érni. Heather csak bólintott. És Breckenridge-nek hirtelen eszébe jutott. De így kénytelen volt megállítani minden észak felé haladó utazót. az ujjaik összefonódtak. A McKinsey álnevet viselő férfi átkozódott magában. Elfordult. Kénytelen volt megállni minden kis háznál. A birtoka. minden lehetséges pihenőhelynél. majd átadta neki a csomagját. őmaga visszavonhatatlanul kötődött Heatherhez. majd a kezét nyújtotta a férfinak. könnyű léptekkel – láthatóan elégedetten – egymás mellett haladtak Kirkland felé. és mindenki. Breckenridge szorosan fogta a kezét. hogy felsegítse. Ha minden úgy történt volna. hogy megálltak valahol. Heather biztonsága elnyomta a késztetést. A kezét nyújtotta. és elvezette a patak mentén vissza az ösvényre. hogy miközben az éjjel mindent megtett. hogy levegye róla a tekintetét. ahogy eredetileg eltervezte. . mennyit látott. felkapta a hátitáskákat. nem látta-e őket valaki. akkor már majdnem hazaért volna Heather Cynsterrel. megelőzte őket. és a kezét nyújtva hagyta. és nagy önuralom kellett hozzá. hogy Heathert magához kösse. mennyit következtetett ki Heather. hogy próbálja : magához kötni. ismét biztonságban lehetne. Kéz a kézben. amíg Heather lesimította szoknyáját. hogy fogalma sincs. Újra Heatherre pillantott. – A következő kanyar után rátérünk egy nagyobb útra. Heather ránézett.

ezért könnyű yolt érdeklődni. tagadhatatlanul és kizárólag az ő fondorlatos tervének nem kívánt következménye. vajon a Cynster lány megéri-e a fáradságot. egyszerűen nem hagyhatta. de nem volt más választása. hogy nem a családja biztonságában van Londonban. hogy látták-e a fivérét és a kedvesét. hogy az úton kérdezősködik.Nem állt szándékában. hanem a pusztaságban. hogy az esztelen nőszemély elszökjön. miközben arra gondolt. Délben mindenki a mezőn dolgozott. Thornhilltól délre nem volt sok leágazás. Megsarkantyúzta Herculest. nyeregbe szállt. hogy felhívja magára a figyelmet azzal. Herculest vágtára fogta. és gyorsabb vágtára fogta. Miután egy megkérdezett kisbirtokostól újabb tagadó választ kapott. és a legtöbb elején volt kunyhó vagy tanyaház. Ha nem szökött volna meg valami ügyvédbojtárral. .. Ezért az ő felelőssége. és baja essen. Lemondó sóhajtással lovagolt tovább.. Akármilyen érveket hozott fel. Az ő hibája. Az. hogy ezt helyrehozza. Teljesen az ő felelőssége. hogy Heather Cynstert esetleg veszély fenyegeti.

és megszemlélték az ösvénytől kicsit távolabb álló három kis házat. A verandánál megálltak. asszonyom. az üldözők elvesztik a nyomukat. – Próbálkozzunk az utolsó háznál. amelyen Craigdarrochba jutottak. Elég messze van a következő település. Megfogta Heather kezét. Riadt volt a tekintete. Körülbelül egy órával korábban hagyták el Moniaive falut. nincs egy nagyobb falu a következő kanyar után – szólt Heather. Ki nem mondott egyetértésben. – Gondolom. Talán figyelmeztetni akarta? – Csak érdeklődünk. hogy tovább menjünk. Úgy látom. hogy még aznap elérhetik a völgyet. oldalán Heatherrel késő délután ért egy kis faluba. A terep azonban lassította haladásukat. majd bekopogott. Heather lépett elő. Kirkland falu után szélesebb úton haladtak. kihúzta a kezét a férfi tenyeréből. – A térkép szerint nincs. együtt mentek a kis utca végén álló. Az út kanyargós volt.TIZENKETTEDIK FEJEZET Breckenridge. vagyis nem kockáztathatjuk. így semmi esélye sem volt.. a közeli kanyar felé intve az ösvényen. hogy volna-e esetleg egy szobája. és bólintott. Breckenridge megigazította vállán a poggyászt. amely a hegyeken át Thornhill és New Galloway településeket köti össze.. beljebb csukta az ajtót. ha a hegyeken átvezető kevésbé nyilvánvaló utat választják. hozzáépítettek egy hatsó szobát. és a keskeny résen kiszólt: – Mi van? Mielőtt Breckenridge válaszolhatott volna. fehérre meszelt falú ház felé. amelynek a neve a térképe szerint Craigdarroch volt. . és a kiválasztott útvonalról letértek a sokkal keskenyebb útra. és megrántotta az inge ujját. egymással egyetlen szót sem váltva megálltak. amikor meglátta a magas férfit. bár nagy emelkedőkkel nem kellett megbirkózniuk. Heather odafordult hozzá. – Hamarosan lemegy a nap. Breckenridge azt remélte. – Breckenridge az égre nézett. Kis idő múlva egy asszony nyitott ajtót. Breckenridge a jelzett irányba nézett.

Nem emlékezett. és a lépcső felé mutatott. amelynek gyűrűsujján pecsétgyűrűje csillogott – és inkább nem szólt. mintha döntésre jutott volna. Ezzel segítettem annak a házaspárnak is. persze. – Az nagyon jó volna. hogy mintha figyelmeztetné az asszonyt. rendes vacsorát és jó reggelit tudok adni a szoba mellé. A nő nézte Heather gyűrött ruháját. A kandalló a hátsó falra volt építve. kevésbé félelmetesnek látszani. mennyit fizettek a Cartwright házaspárnak. Croft becsukta az ajtót. Alaposan. aztán bólintott. hogy ne nézzen kérdőn Heatherre. Úton vagyunk. A nevezett férfiúnak sikerült megállnia. és halkan megszólalt: – Szívesen vágok fát. Éppen főzni készültem. Croft a nevem. majd a pillantása Heather arcán állapodott meg. pakolják le a holmijukat. mint gondoltuk. és a favágás is jól jönne. A szeme sarkából látta. és .amit ki tudna adni éjszakára. Özvegy vagyok. óvatosnak kell lennem. igyekezett kisebbnek. A bejárattól jobbra lévő ajtó nyilván a ház hálószobájába nyílt. hogy az asszony lepillantott Heather bal kezére. De nem utasítom el a pénzt. hogy az asszony nem bízik a magas. a konyhából lehet kijutni. Ha akarják. hogy egy nő nem a lehető legkedvezőbben gondolt rá. – A te embered? – Igen. Breckenridge látta. A mosdó odakint van hátul. – Köszönjük – mosolygott Heather őszinte megkönnyebbüléssel. Az asszony megint Heatherre nézett. A pénz mellett. A hátsó falon ajtó vezetett a hozzátoldott konyhához. tetőtől talpig végigmérte. – A vendégszoba odafont van. Aztán bólintott. de az út nehezebb volt. így szállásra volna szükségünk ma éjszakára. a naptól kissé vörös bőrét. Heather körülnézett a házban. beengedte őket. asszonyom. – Breckenridge-re nézett. Szélesebbre tárta az ajtót. a családomhoz megyünk. helyére tolta a reteszt. – Mrs. erős férfiakban. Eszébe jutott. ne tegyen rá kedvezőtlen megjegyzést. tudják. Mrs. Nézzék meg. Lehajtotta a fejét. és egy lépést hátrált. aztán lényegesen óvatosabban az ajtaja előtt álló férfira nézett. – Időben jöttek. majd ismét Heatherre pillantott. Középen asztal állt. akiknél tegnap éjjel Gribtonban megszálltunk. Az enyém. de sejtette. mikor fordult elő legutóbb. és a kémény mögött eltűnő szűk lépcső vezetett az emeletre.

– Akkor most felmegyünk. hogy el ne mosolyodjon. mert arra gondoltam.. aki éppen oldalra fordult. a ház eredeti teteje és a megemelt párkány közé. hogy elférjen. ha a tányérok az asztalon vannak. amikor elmennek. és az ajtó mögé egy mosdótál.. de volt elég hely. Kinyitotta az ajtót. elkezdhetem a favágást. A lépcső tetején egy ajtóhoz ért. – És ha akarja. – Reggel is ráér. Félig volt hasábokkal. ha az ember ennyire magas és széles vállú. Breckenridge lehajtott fejjel állt az egyik alacsony gerenda alatt. Mrs. Heather kénytelen volt összeszorítani az ajkát. Heather a komódhoz ment. ha biztosan rá tudnak szánni ennyi pénzt. – Ha odalent ég a tűz. ha reggel vág fát. mielőtt besötétedik. csak legyintett. és már kezd sötétedni. hogy beférjen egy kis komód. belépett a kicsi. Mrs. elég meleg lesz itt. akkor egész nap gyalogoltak. – Az nagyon is elég lesz. Heather sohasem gondolt bele. de tiszta és rendes szobába. és a mosdótál melletti sarokba lépett. szívesen használnák a mosdótálat. – Akkor reggel. Megfordult. aki becsukta az ajtót. letette mellé a csomagját. Breckenridge olyan. Heather az ajtóhoz sietett. milyen nehézségekkel jár. És persze. Breckenridge-re nézett.ugyanazt az összeget ajánlotta fel. Az ablakok a ház mögötti rétre néztek. Croft bólintott. és mosolyogva fogadta a . A szoba a konyha fölé épült. – Csengetek. Amint felegyenesedett. Azzal lecsúsztatta a hátáról a poggyászát. Ha Gribtonból jöttek idáig... Breckenridge még jobban lehajtotta a fejét. – Tisztességes ár – jegyezte meg dörmögve. Mrs. – Hoztam egy kancsó meleg vizet. Heather elindult felfelé a lépcsőn. A fordulóban visszanézett Breckenridge-re. Mrs. akkor tele lesz a láda. Croft arca felragyogott. Nagyon igyekezett ártatlannak és ártalmatlannak látszani. a szoba padlója a konyha mennyezete volt. és a kéménykürtőt megérintve állt. A helyiség közepét fakeretes ágy foglalta el. Nem nézett Breckenridge szemébe. kinyitotta. Croft a ládára pillantott. A kandallóban már kisebb tűz égett. Croft érkezett. más volt. kopogás hallatszott az ajtón.

Breckenridge öntött a mosdótálba a még gőzölgő vízből. – Köszönöm. Hanyatt feküdt. feltartóztathatatlanul elindult az ágy felé. a keménységét és ruganyosságát próbálgatva. . – Szívesen. Az volt a terve. és Heathert nézte. Vonakodva elfordult. aztán Breckenridge-nek nyújtotta a nehéz kancsót. ha hagyja kicsit szusszanni. a vacsora ígéretével. – A lepedő frissen mosott. De mégsem volna bölcs dolog. Ezt gondolta. Nem szükséges sietni. és mintha bűvös erő vonzaná.szállásadójukat. ám ő ebben a munkában igazán kiváló. megnézte a lepedőt. mielőtt a terve következő lépését megvalósítaná. erőltetni a dolgot. aki a szemét behunyva hevert. hiszen bőven van ideje. hogy Heather legyen a felesége. hogy Mrs. ahogy lemegy a lépcsőn. a csíkos kötényébe törölte kezét. Breckenridge a mosdóállványra tette. és a matracra ült. és megtörölte a mosdóállvány melletti törülközővel. az ágyhoz lépett és megszemlélte. viszonylagos kényelemben. de nem mondta ki. és kiterítette. ráadásul Heather egész nap gyalogolt. és semmi más tennivalójanem volt. hogy Breckenridge abból jutott erre a következtetésre. Breckenridge megcsodálta a látványt. Mrs.. Meglehet. Nagyon kedves. – Valószínűleg verte a férje. és meglepően elégedett sóhajt hallatott. leült az ágy szélére. Miután Heather lemosta az út porát az arcáról. az ágy pedig – jelentette ki cipőjét lehúzva. Felhajtotta a takarót. Megengedhette magának. nem vitatkozik. Croft átadta a kancsót. Nagy kísértést érzett. És amikor eljön az ideje. sürgetni. Breckenridge megfordult. Heather arra gondolt. Jobb. hogy arra gondoljon. Heather nézte. aztán közelebb húzta az egyik táskát. végigdőlve az ágyon – elég kényelmes. Elővette a térképet. hanem boldogan beleegyezik. ez egy kicsit munkás feladat. Heather az ajtót becsukva halkan megjegyezte: – Nem tudom. mi történhetett vele. mire vezetne a legártatlanabb érintés.. hogy az ujjaival végigsimítson a finom arcon. Croft miként reagált rá. Tehát ezért igyekeztél minél ártalmatlanabbnak tűnni. és rögtön elfordult. miben lesz még része. Tudta.

akaratlanul is figyelte Heather légzésének ritmusát. hogy azzal kínozza magát. Ha a völgy ott van. mindig azon tűnődött. A térképen próbálta megbecsülni a távolságot. Nem mintha nem ismert volna olyan nőket. Korábban is látott már ilyesmit. Tapasztalata szerint a sors általában megtalálta a gonosztettek elkövetőit. Egy-két órát talán. mire gondolhat Heather. ám bármilyen büntetést érdemelnek. hogy nem alszik. és az ijedtsége. hogy nőt ütnek. Ami azonban Heathert illeti.. A gondolatai nem engedelmeskedtek az akaratának. hogy a büntetést a sorsra hagyja. rosszulléttel töltötte el. semmi szüksége nincs arra. Breckenridge úgy gondolta. És valahányszor ilyen reakciót látott. holnap mindenképpen odaérünk.Az útvonalat tanulmányozta. a terepviszonyokat és az időt. és onnantól már lefelé megyünk. és újabb zörgést. addigra már késő délután lesz. milyen erős egy ütése egy férfira. mivel a hozzájuk fűződő viszonya mélyen a neveltetésében gyökerezett. hogyan képes megütni egy férfi egy nőt. közben lentről időnként lábos zörgését. akik csak a boszorkány kategóriába sorolhatók – erről az a nő jutott hirtelen eszébe. Mrs. csörömpölést hallott odalentről. És egy nőre? Még a gondolata is egyszerűen érthetetlen volt számára. Ám hiába akart teljesen összpontosítani. amit a szemében látott. hogy még ha csak . amelyre emberi beavatkozás nem volna képes. ő mindig azon a véleményen volt. Képtelen lett volna bármelyikükre is kezet emelni. érezte. a kályha ajtajának csukódását lehetett hallani. Ő és a magafajták – függetlenül attól. A gondolat. mégpedig gyakran olyan páratlan módon. Croft jutott eszébe. hogy tudja. hogy ismerte a legrosszabbakat. a sok unott matrónát. A térképet nézte. elég gyakran verekedett hasonló terméül férfiakkal.. akik hamis mosollyal az ágyukba próbálták csalni őt – a saját társadalmi osztályába tartozó nők voltak. – Már majdnem felértünk a hágóra. és tudta. mert folyton – visszatértek az ágyon hanyatt fekvő nőre. Tudatában volt saját erejének. – Hmmm. aki a szerelem valódi művészetét tanította meg neki –. hogy általában mit jelent. és természetes. de lehet. innen nem sokat kell felfelé mennünk. ahol mondtad. és tudta. ösztönösen is oltalmazta őket.

Úgy gondolta. amint őt biztonságban tudja Richard és Catriona házában. amely nem érzelem. és ha mégis. Besüppedt mögötte az ágy. hogy ez az érzés teljesen természetes a hozzá hasonló férfiaknál. hogy ez a hajlam benne is megvan. Nem gondolkodott. – Azon vagyok. Breckenridge csillogó . hanem inkább vele született hajlamnak lehetne nevezni. Fogalma sem volt. Valami acélos.. nem könnyítette meg a késztetések kordában tartását. valami érzelem kavarog benne. aki a matracon támaszkodott kétoldalt a teste mellett. Croft a vacsorához csenget. de tétovázás nélkül erőszakkal reagálnának az asszonyaikat fenyegető veszélyre. amelyre soha nem tudott racionális magyarázatot. Sajnálatos módon az a tudat. használjuk ki élvezetesen az időt. akkor a lehető legtöbbet kell kihoznia belőle. hogy szavakkal válaszol. de a matrac ekkor közvetlenül a háta mögött süppedt be és már ott is volt. helyezkedik. Azt hitte. ahogy mögötte térdelt és kezét előrecsúsztatva átölelte. Ám csak Heatherrel kapcsolatban mutatkozott teljesen ez a némiképp nyugtalanító tulajdonság. Heather a következő pillanatban már hanyatt feküdt. ha visszatér Londonba. Breckenridge megmerevedett. Ezt ő maga is rejtélyesnek találta – magában és a hozzá hasonlókban. hozzásimult. Heather fordul meg. az szükségszerűen véget ér. hajlandó lesz-e a viszonyt fenntartani vele. hirtelen elhatározásból cselekedett. lapockamagasságban. hogy Breckenridge hajlandó-e játszani. hogy amikor Vale-be érnek. Már évek óta tudta. – Hatásos? Heather nem gondolta. aki bántani akarná. és fogalma sem volt. fölötte a férfi. – Meleg leheletét az ajka finom érintése követte. hogy arra csábítsalak. ha ez az utolsó szabad estéje. Nem a döbbenettől. keblének lágy halma a gerinc két oldalához nyomódott. egyik kezével ösztönösen elengedte a térképet és a kíváncsi kezet a mellkasához szorította.határozottabban gondol rá. Soha nem tudnának erőszakosak lenni az asszonyaikkal. Sohasem emelne kezet rá. de megölne bárkit. hogy kényelmesebben szundíthasson. hátához.. rideg keménység. hanem. – Mit csinálsz? Breckenridge felemelte a fejét. amíg Mrs. mint a Cynster család és a rokonságuk –. Ösztönösen.

és Breckenridge magához vonta. és húzta maga után. ezért csak nézte.. Breckenridge nem válaszolt. és oldalra billentette fejét. és ha találnánk is megfelelő hálószobát. Rengeteg időnk lesz felöltözni. hogy olyan gyors legyen. de ha tudni akarja... És egyáltalán nem szükséges. azt hiszem. hogy. hogy ez a jelen helyzetre vonatkozik. hogy rajtakapnak. hogy a férfi szemébe nézve ki tudja-e mondani hangosan.barna szemével őt nézte. – Azt hittem.. Croft odalent van. Heather látta a szemében. aztán az ajkát az ajkára tapasztotta. Breckenridge arckifejezése kissé leereszkedőnek. – Ők sohasem fognak így találkozni. Breckenridge legördült az ágyról. Heather testében újabb bizsergéshullám indult el. – Nyilván sokszor volt olyan titkos találkád társasági bálokon és szalonokban. Azzal az ajtóhoz vezette.. hogy ez a gondolat miért indította el az izgalom hullámait a testében... – Kezdjük az elején. – Arra gondoltam. Tehát. hogy szeretne meztelenül lenni vele.. ez a megfelelő pillanat. – Mit tudnál tenni? Breckenridge fontolóra vette a kérdést. mielőtt Mrs. hogy a hölgy és én ilyen helyzetben magától értetődően nem vetkőznénk le. és kissé kihívó módon felvonta a szemöldökét. Heather felvonta a szemöldökét.. nem csaphatunk nagy zajt. – Gondolom. – Nem volt biztos abban. Heather nem értette. majd megfordult.. amikor csak rövid ideig-lehettetek együtt. . – Van egy óránk. Croft csenget. Heather lekászálódott a matracról.. az arcát a két tenyere közé fogta. Az ajkát biggyesztve megjegyezte: – Nem hiszem. és nagy volt a veszély. hogy sorra veszi.. az ajtónál. megtörtént esetek érdekelnek. mit válaszolhatna.. nem használnánk ki az ágy lehetőségeit. – Az első megfontolandó dolog. hogy rákérdezzen. – Ha ragaszkodsz hozzá. Nagyon merész mozdulattal végighúzta az ujját a férfi ajkán. hiszen határozottan tudta. elkapta a lány egyik kezét. Szóval? – Szóval minden bizonnyal ágy sem volna a közelünkben.. de mivel Mrs. kioktatónak tűnt... – Pontosan mire gondoltál? Nyilvánvalóan működik a csábítás.

Úgy csókolta Heather ajkát. és cselekvésre csábított. izgalmasnak. Amint Heather teljesen belefeledkezett a csókolózásba. De Heather kezdeményezte ezt a játékot. amikor Heather kitárta a kabátját. Ha rajta múlt volna.Nem volt ebben a csókban semmi udvariasság. Mintha megszűnt volna létezni körülöttük a világ. szabad kezét felfedezőútra küldte csókolózás közben. az ágyhoz ment. hogy Heather vágya vigye előre? Megadta magát férfiösztönének. és csókolja. ahogy akarta. de hogyan lehetne a legjobban kihasználni? Hogyan segíthetné a legjobban saját vágyai megvalósulását úgy. Breckenridge nagyon jól ismerte az elméletet és a gyakorlatot is.. a kezét a széles mellkasára tette. lenyűgözőnek érezte. és rögtön rájött.. Éppen a tilalom az. És ezzel megosztotta a figyelmét. semmi tétovázás. Heather ugyanolyan mohó. leült vele. amely minden ilyen pillanatot áthat. amely általában unalmas volt. Heathert a karjába kapta. Breckenridge mérlegelte a helyzetet. merész és kéjsóvár volt. majd finoman megmarkolta. és hagyta. Az ágy az egyetlen használható bútordarab. csak vágy. és hevesen viszonozta a csókot. Heather mocorgott. ami a legjobban fokozta az izgalmat. szorította. és elég tapasztalt . mintha le akarná tépni róla. Tapogatta a feszes keblet. Nem volt nehéz feléleszteni a sürgető vágyat. és megmarkolta az inget. hogy csak egy lehetőségük van. de Heatherrel minden másnak és újnak tűnt. és ő hajlandó. Breckenridge egyik kezével Heather testét tartotta. és az ölébe vette. képes. Breckenridge a kezét lecsúsztatta a lány keblére. A járt utat. Egyetlen társaságbeli hölgy sem lenne ilyen közvetlen és őszinte. és a tilalom érzése bizsereg benne. amíg csak kedvük tartja. és Heather örömmel megadta magát. és teljesen birtokba vette. Mert Breckenridge egyáltalán nem unatkozott. most frissnek. a vacsoráról megfeledkezve lemezteleníti a keblét. kényezteti. hogy magától mutatkozzon meg a válasz.

Halkan nyöszörögve próbált visszahúzódni a csókból. hogy Breckenridge keze mozog combja között. hogy derékig feltűrte már rajta a szoknyát... és a figyelme a kezére irányul. és szégyentelenül megemelte a csípőjét. Látta.. míg a szoknyákon át gyakorlott mozdulattal Heather combja közé nem hatolt. és ő ettől az érzéstől darabokra hullt... Breckenridge megcsókolta. felállt. Hasra fordította az ágytakarón. hogy ott. Breckenridge megadta neki mindazt. és akkor egy ujj mélyen belécsúszott. amíg a lány nyugtalanul moccant. Breckenridge ujjai a lábikráját simogatták Heather felsóhajtott. hogy megborzongjon.ahhoz. Mielőtt azonban tiltakozhatott volna. hogy mindenben eleget tegyen neki. A perzselő érintések csapdájában tartotta. Heathert a karjában tartva. és ujjai tétován a fekete fürtökkel játszadoztak Amikor felemelte a tekintetét. Megborzongott. és a férfi szemébe nézett.. amely a szélesre tárt combja közt mozog. De muszáj volt. ahogy az ujjak mélyebben simogattak. de Breckenridge nem engedte. majd elengedte. hogy Breckenridge nem a szemébe néz. és behunyja a szemét. – Akarod azt. Még nem. behunyta szemét. – Térdelj! Heather engedelmesen feltérdelt. Az ujjak eltávolodtak. És már csak azt akarta. . Így addig markolta Heather keblét. egészen addig.. két ujj simogatja.. lefelé nyomta a vállát.. Most Breckenridge-en volt a sor. – Az egészet akarom. – Hogyan. – Hogyan is? Kihúzta az ujjait a comb közötti forróságból. Magamban akarlak. érezte. ami ezután jön? – Igen.. ahogy magadévá teszel.. szítja a szenvedély tüzét. Amikor újra magához tért. Érezni. Ami nem lesz. megkönnyebbülésre vágyott. Kinyitotta a szemét. amire vágyott: a szenvedélyt és a gyönyört. és hátrapillantott. Közben valahogy a keze a sötét hajra csúszott. aztán megmarkolta a csípőjét. Heather lélegzete elakadt. érezni akarlak bent. azt látta. – Nem volt kérdéses a válasz.. Ez az átkozott férfiember túl sokat tud. és Heather képtelen volt kiszakítani az érzékeit belőle. – Így. majd az ágy felé fordult vele. és felfelé húzta maga felé. és várt. A keblét elengedve a keze lejjebb csúszott. lesimította a szoknyát.

és a következő mozdulattal hímvesszőjét a nyíláshoz illesztette. Heather erre sóhajszerű nyöszörgéssel reagált. Lehetőleg a nevét akarja sikoltani. Nemcsak abban a gyönyörben. a másikkal megoldotta a nadrágját. hogy a gyönyörben gyönyörködött. – Hang nélkül! – figyelmeztette Breckenridge. felsóhajtottak és elfojtott.közben a karcsú bokák közé lépett. és négykézlábra ereszkedett. egyik keze a lány fenekét markolta. . Breckenridge érezte. hogy Heather felsikoltson a gyönyörűségtől. úgy csinálja. amelyet addig sohasem tapasztalt. Ugyanis elhatározta. nyöszörgő sóhajra. ahogy a nyílás kitágulva befogadta. és ettől a látványtól Breckenridge lélegzete is elakadt. hogy elérjék a csúcsot. simogatta a vágytól duzzadt. Heather felsóhajtott. majd elhúzódott.. hogy a végén előre kell nyúlnia. és felkészült. Figyelt minden elfojtott. és tovább már nem lehetett feszíteni. majd újra tőrig belé nyomult. kiváltképp azt a gyönyört élvezte. hogy'valahogy új és erős függőséget okoz az aktus. de feltartóztathatatlanul behatolt. Egyre gyorsabban és erőteljesebben mozogtak együtt. Minden lassú behatolással. amit Heather pompás testének birtoklásával érzett. Párosodásuk izgató hangjai vették körül őket: ziháltak. kissé oldalra fordította fejét. egészen addig. de még soha nem érezte ennyire benne magát. és lassan. nemcsak abban. az érzéki gyönyör látszott az arcán. hogy valami felfokozódik benne. amit ő adott. Azt vette észre. Igyekezett minél tovább nyújtani minden pillanatot. amit kiváltott belőle. a szemét behunyja. Breckenridge felhajtotta á szoknyát. Ujjait még egyszer a comb közé csúsztatta. És Heather csípőjét markolva lassan kihúzta magát.. előrehajolt. Mert Heather tudja. amit Heather nyíltan kimutatott. amíg pattanásig feszült a vágy. Ahogy Heather várta a gyorsuló behatolásokat. – Úgy bizony. önkéntelen nyögések hagyták el Heather ajkát. forró redőket. hogy elfojtsa a sikoltást. amit annyiszor átélt már.

amelytől Heather egész testében remegett. Ahogy mélyen beléhatolt. Heather megfigyelte.. gyorsan megmosakodtak. megigazították a ruhájukat. majd hanyatt fordult. mi közben leült. Kisvártatva Heather is ezt tette. ahogy elértek a csúcsra.Sodorta magával őket a szenvedély. Elszundítottak. Richard és Catriona házához. de még nem érték el. Croft a férfira pillantott. Hosszú pillanatokig nem lehetett más hangot hallani. ahová az özvegy ültette. Holnap eljutnak a völgybe. És ha Heather később tovább akarna játszani. – Ez. Breckenridge mosolygott. majd elindultak a keskeny lépcsőn. a másikkal a feszes keblet markolta. Mrs. Nagyon közel jutottak a végső kielégüléshez.. Leírhatatlan boldogság légüres terében lebegtek. a csengő hangjára ébredtek. még akarták. Végül Breckenridge-nek sikerült erőt gyűjtenie. aztán Breckenridge követte őt az elvakító elragadtatásba. megmozdult. és Breckenridge a kezét előrecsúsztatta. Mindketten levegő után kapkodtak. Heather csupasz tompora feszült az ágyékán. űzte csak tovább. és még. lekászálódtak az ágyról. egyik tenyerét Heather ajkára szorította. Kibontakoztak az ölelésből.. Heather felkiáltott és a hüvelye összerándult. Ott vendégként az illendőség miatt nem látogathatja Heather ágyút. majd a ház asszonyaként rövid asztali áldást mondott. mint a kanalak koppanását a bádogtányérokon. Őrjítő volt a vágy. közben még mélyebbre. kibontakozott a szeretkező pozícióból. de annyi lélekjelenlét volt benne. Mrs. Breckenridge Heatherre zuhant. csodálatos volt – suttogta Heather. hogy ne nehezedjen rá teljes súlyával. és ismét a mennyezetet nézte. A finoman illatozó ragutól megjött Heather étvágya. Amikor leértek. a legnagyobb örömmel áll rendelkezésére. így a házasság felé hajtó impulzust most kell megadnia neki. Mrs. Croft éppen a tányérokat tette a konyhaasztalra. így feküdtek egymás mellett. Croft főztjét dicsérve helyet foglalt azon a széken. Küldetés teljesítve. tehetetlenül. kitűzött cél elérve.. hogy Breckenridge az asztalnál is összehúzta . gyengén. még keményebben hatolt be a nedves forróságba.

Az arcára komolyságot erőltetve mocorgott. hogy elmosogatja a tányérokat és a fazekat. Addigra Mrs. és megint mosolygott a kandalló előtt látott képen. felfeslett varrásokat hozott helyre. Breckenridge később benézett a szobába. Régebben varrónő voltam. elmúlt a félelme. A tányérjába nézett. Talán . mielőtt elmegyünk. – A kosárnyi varrnivaló felé intett. és megmutatott mindent. ahogy apró öltésekkel varrt egy férfiinget. és megkérdezte az özvegyet. Croft már nagyjából megbékélt vele. hogy megdicsérje a ragut. Egy ideig figyelte Heather arcát. ha szeretné. ruhaszegélyeket varrt fel. alkalmas beszédtémát keresett. – Holnap reggel korán felkelek. Felment a lépcsőn. – Akkor felmegyek. Breckenridge követte az özvegyet a nappaliba. hogy varrást vállal? Mrs. Heather. A nyitott ajtón át látta. hogy a szobában Mrs. kevésbé erőteljesnek látszani. ugyanis remekül tudott bánni a varrótűvel. Heather varrás közben különös megelégedettséget érzett. Croft láthatóan megnyugodott. Breckenridge felajánlotta Mrs. nekem nincs ellenemre. – Igen. Heather furcsán meghitt estét töltött a kandalló mellett. Van néhány nemesi ház a környéken. Croft karosszéke mellett kosár áll. Croft lassan bólintott. ezzel felkeltette az özvegy és Heather figyelmét. amelyben Heather jeleskedett. Ez volt az egyetlen gyakorlati dolog. így a ház asszonya és Heather rögtön nekifoghatott a varrásnak. majd visszaült Heather mellé a székre. Készségesen felállt. és megtöltöm fával a ládát. mielőtt hozzámentem Crofthoz. és csak annyit szólt. segíthetek. szóval most megint ebből élek. – Ha elmosogattunk. Croft rápillantott. igyekezett minél jelentéktelenebbnek. Meglepően háziasnak látszott. Croftnak és Heathernek. – Jól látom. merre találja a fejszét és a farakást. Croftnak. miután jóllakott. benne varrnivalóval. – Ha van kedve. Mrs. Jó éjszakát! A bólintása egyszerre szólt Mrs. Ettől Mrs.magát. – Minél hamarabb végeznem kell.

de olyan boldog volt. és nem hagyja elmenni. – De aki előtte volt a féljem. magának fürge ujjal vannak. de angyali lelke van. hogy Breckenridge is .. ha most felmegyek hozzá.. azon tűnődött. hogy jó szíved van.. Az volt a szándéka. Croft meg van győződve arról. Azt tapasztalta. mézesmázosság. belépett. ha látom. jobb. – Meg kell mondanom. hogy ugyanolyan magától értetődően vesz búcsút Breckenridge-től. Egy idő után kiürült a varrókosár. és az ágy felé fordult. A szoba ajtaja félig nyitva volt. de nagyon jószívű. – Nahát! – szólt Mrs. Breckenridge mosolyogva felnézett a mennyezetre. nekem is volt egy jó emberem. és a lángot tenyerével gondosan eltakarva indult felfelé a lépcsőn. Odafordította a fejét. és a komódhoz viszi a gyertyát. Mrs. Kitárta. Heather mosolygott.. de felismerem a jót is. – Mrs. ugye? – Nagyon jó ember – felelte Heather. Heather fogta a gyertyát. Igazán köszönöm a. hogy azt logikusan semmivel sem tudta magyarázni. ahogy kétségtelenül a férfi vet véget a viszonyuknak. Croft egyszerű favágó volt. elfujta a gyertyát és bebújt a takaró alá. vele marad. Szóval felismerem a gonoszt. amelyet az özvegy a kezébe adott. ezért Heather kérdőn nézett rá. Mrs. Croft bólintott.. felmegy. vagy a tudattól. – Azt hiszem. Az embere pokolian jóképű. Csupa mosoly. Az özvegy nem fejezte be a mondatot..azért. ahogy becsukja az ajtót. Croft ajka megrándult. amelyet Breckenridge előzékenyen felemelt neki. mert a saját kezével valami hasznosat tehetett. nézte. Croft a szépen összehajtogatott vászonneműt nézve. Ha van egy kis esze. amit várt – és remélt –. aztán kibújt belőle. Croft óvatosan rákérdezett: – Az embere. vajon magán hagyja-e az alsóinget. de nagyon sötét lelke volt. A gyertya remegő lángjánál látta. mintha csodálkozna. – Köszönöm – felelte alig hallhatóan. Nem aludt. – Reggel találkozunk.. Heather gyorsan levetkőzött. – Hát igen. hogy ilyen sokat sikerült elvégezniük.. – Mrs. jó ember. és a hangjában nem volt semmi tétovázás. hogy ha végez. fiatalasszony. az aljas gazember volt. hogy Breckenridge elnyújtózva fekszik a takaró alatt. hogy hazudjon. és Breckenridge várja a kényelmes ágyban. de nem tudta rávenni magát. Letette.

ahogy a férfitest melegét érezte. hogy ne szédüljön. Szívesen szereznék még tapasztalatot. És Heather az izmos karra hajtva a fejét megnyugodott az ölelésben. hogy készségesen eleget kíván tenni a kérésnek. Heather néhány pillanatig fontolgatta ezt a parancsot. de Breckenridge-dzsel biztonságban érezte magát. Breckenridge küzdött. nem adott Heathernek semmi esélyt kételyre vagy vitára. ez maga a mennyország. hogy bőrük közvetlenül érintkezett. ragyogó csoda. Mennyország. hogy milyen könnyen képes volt ilyen illetlen kérésnek hangot adni. Hosszú nap áll előttünk. amelyet minden erotikus simogatás. Az. Hozzásimulva felsóhajtott. Végigvezette az élvezet csillogó ösvényein. Az érzéki gyönyörök birodalmába vezette. intim felfedezések alkották ezt a világot. ahol érintések. amelyben kéjes meglepetések várták. amelyben ilyen nyíltság elfogadható. aztán a fejét oldalra fordítva a férfi szemébe nézett. hogy milyen. egyrészt megnyugtató volt. Amikor . hogy elragadja a csoda. Gyönyörű. A szeretés fokozatosan teljesedett ki. minden vágyott érintés csak tovább fokoz. fénylő. Breckenridge érzékei már hozzászoktak ehhez. hogy visszafogja a mohó akarást és gátlástalan gyönyört adjon. Breckenridge látta a vágyakozást a tekintetében. Breckenridge megcsókolta a homlokát. sőt természetes. Breckenridge szemébe nézve kétsége sem volt afelől. másrészt azonban kísértés. Breckenridge megsimogatta Heather arcát. aztán megcsókolta. Egészen biztos volt benne. Most ő csókolta meg hirtelen. Sápadt holdfény világította meg Heather arcát. akkor megmutatja neki. Ha Heather tudni akarta. amely jelentéktelenné tette az illemet. ám ő is azon kapta magát. hogy a kérésnek boldogan tenne eleget. a feltételezést. Érintőlegesen csodálkozott magán. magabiz tos volt a kapcsolatban. közelebb vonta magához. és Heather beleszédült az örvénybe. – Nem vagyok álmos. Hallotta Breckenridge elégedett nevetését. ahol érzékeiket elárasztotta a test öröme. tartotta a ritmust a vágy fokozódásával. – Aludj. aztán a férfi átölelte a vállát.meztelenre vetkőzött. miszerint a szenvedélyre csak burkoltan szabad utalni.

ahogy Breckenridge lassan behatolt a lányba. Kész volt rá. és egyre mélyebben hatoljon bele. És megtartsa magának. Heather még lélegezni is elfelejtett.Breckenridge felemelkedett. Általában nem teljesen adta bele magát a szeretkezésbe. akarta és vágyta. amelybe mindketten belefeledkeztek. a vágy elárasztotta. behódoló volt. csípőjét megemelte. Semmi sem számított. Heather vakon követte. Ilyen érzelmet még sohasem tapasztalt. maga volt a nirvána. Odaadó. eggyé vált a szenvedéllyel. Cinikus. de most nagyon akarta. maga alá fordította. Breckenridge még sohasem tapasztalt ilyen önfeledtséget. de ezen az éjjelen nem. Együtt mozogtak a szenvedélytől és forró vágytól hajtva. miközben a könyökére támaszkodva izmos karjával kalitkába zárta. hogy Heathert még nagyobb ámulatba ejtse. hogy ennek így kell lennie. Ajkuk összetapadt. Szinte felfoghatatlan. Ami ezután következett. ahová Breckenridge vezette. és a csípőjével szélesre tárta Heather combját. . amelyet Heather idézett fel benne. elemezte volna ezt az elemi kötődést. hogy kitöltse a merev férfiasság. Már nem önmaga volt. ahogy a férfit befogadta. mindig figyelt a környezetére is. Heather forró és nedves volt. és egyáltalán nem bánta. de a tudatát teljesen uralta a sze retkezés eget rengető gyönyörűsége. még több gyönyörűséggel kecsegtető játékát színesítené. minden érzelemmel teli érintésre. és a lelke mélyén tudta. és az vezette a kezét minden mozdulatra. befogadta. Elárasztotta az új érzés. Ezen az éjszakán mindketten sokat tanultak. csak az érzéki érintkezés és a testi gyönyör. Amennyiben Heather képes lett volna rá. A női test engedte. tapasztalt szeretőként is meglátta és elismerte az újat magában. Mintha a szerelem bizsergető. de megvolt a saját titkos terve. hogy engedje szabadjára magát. és összetapadva osztoztak a leírhatatlan kéjben. És követelő. Breckenridge hallotta Heather artikulálatlan nyögdécselését. megadó. minden erejével küzdenie kellett a késztetés ellen. a gyönyörön túli gyönyör.

heves és izgató szenvedély vitte a beteljesedés felé. És miközben erre gondolt. És abban a pillanatban tudta. de nem engedték el egymást. Lebegtek lassan vissza a valóságba. Görcsösen vonaglottak. Mégis így történt. az izmai remegtek. akkor igent mond. amilyet nem ismert. gátlástalan simogatások fokozták a kéjt. Nem állt szándékában. hogy rá is hatással^ legyen a varázs. A takaró alatt a két testet a forró. Olyan meghitt harmóniában mozogtak együtt. Breckenridge lehajtott fejjel Heather fölött maradt. hogy szinte fájt a szenvedély. amikor a férfi még egyszer előrelendült. Ott van az ő helye. Mintha megvilágosodása lett volna. És a kéj a csúcsra juttatta őket. amellyel maga mellett tarthatja örökre. amely addig számára ismeretlen volt. Ott kell lennie. a kielégültség érzése teljesen átjárta a testét és a lelkét. Fény sziporkázott ragyogón. hogy ebben bármikor része lehet. Ellenállásra nem volt semmi esély. Heather zihálásából és pihegéséből tudta a belső igazságot. sohasem tapasztalt. az érzéki gyönyör. A szenvedélyből akart kötelet szőni. Belevesztek az ürességbe. amennyire Heathert. És aztán hirtelen a vágy beteljesedett. Az volt a célja. Csapdába akarta ejteni. de már annyira. Olyan teljes nyugalmat érzett. Elfojtott nyögéssel felemelkedett a lányról. így amikor megkéri a kezét. még többet akarjon belőle. . hogy vágyjon rá. hogy Heathert elragadja a hév. és felajánlja. amilyenről nem is álmodott. amely addigra már megváltozott. Elvesztették a kapcsolatukat a valósággal. de még Heather karjában maradt. Féktelen.Legalább annyira elvarázsolta az élmény. ahonnan az eksztázis kiragadta őket. leírhatatlan gyönyörűség hullámzott végig a testükön. És darabokra hullottak.

körülnézett az úton. hogy másnap így vagy úgy. De szerette volna tudni az okát. mit tervezett a sors Heather Cynster és az ő számára . hogy tovább lovagoljon. hogy merre mehetnek. és továbbmentek. Különösen azok. nem lehetnek nagyon messzire előtte. meggyőződni arról. hogy az ösvényről. és mivel nagyon későn talalt a nyomukra. A hold már fent járt az égen. a szándékai változatlanok. merre és mennyit haladtak. és megfogadta. és megtudja. Ott tértek le a glasgow-i útról. de függetlenül attól. A menekülő pár nyomára New Bridge-nél bukkant rá. Sóhajt elfojtva poroszkált tovább. Követi őket. ami azt jelenti. Miután reggel elvesztette a nyomukat. Ahogy a kisasszony akarja. áthaladtak Kirklanden. utoléri és gondoskodik róla.Aztán a szemét lehunyva megadta magát. amelyek nőkkel is kapcsolatosak. de jóváteszi legutóbbi bűneit. A fogadó közelébe érve fáradtan felsóhajtott. Amint erről megbizonyosodott. ám a sötétedés lassításra kényszerítette. Azt tervezte. hogy valóban errefelé jöttek. hogy kivesz egy szobát a fogadóban. mi történt közte és a társaságában lévő férfi között. Körül kell néznie. Már túl sötét volt ahhoz. Megtalálja a menekülő párt. csak kevés út ágazott el a vidéken. és hajnalban tovább követi a nyomukat. Tudta. pedig ezt nem így akarta elérni. fényt látott egy házban. már nem bocsátkozik semmilyen feltételezésbe azt illetően. Igazán nem akart annak az ostoba lánynak semmi rosszat. hogy az övéi újra biztonságban lesznek. A legjobb tervek is gyakran kudarcot vallanak. Kemény tempót diktált magának. amikor McKinsey Hercules hátán odaért Kirklandbe. Megállt. hogy Heather Cynster biztonságban legyen a helyzetet kihasználó kurafival vagy vele. szerencsésnek találta. Komolyabb időveszteség nélkül meg tud győződni arról. és mivel a férfi és a Cynster lány gyalogol. amelyet fogadónak gondolt. az anyja kívánsága teljesül. amelyet a menekülők választottak. hogy Heather Cynster jó híre ezek után jóvátehetetlenül besározódik.

felöltözött. Heather a hajnali félhomályban arra ébredt. aki nem tartotta fontosnak megjegyezni. Gyaloglás közben is jó volt érezni a férfi meghitt közelségét. hogy Breckenridge egy hétre elegendő fát aprított Mrs. és rögtön megállapította magában. hogy semmi ellentmondást nem lát abban. Jó hangulatban búcsúztak el az özvegytől.TIZENHARMADIK FEJEZET Nem sokkal napkelte után búcsút mondtak Mrs. Breckenridge egy széken ülve a gőzölgő kávét kortyolgatta. Heather is helyeselte a nagy borravalót. összecsomagolta a holmijukat. amelyet Breckenridge a szobában a mosdótál mellett hagyott. hogy üres mellette az ágy. megmosakodott. és nem valószínű. hogy Breckenridge a magáénak tekinti. hogy a kézfogást birtoklásként is lehet értelmezni. Croft már a konyhában szorgoskodott. Alig kétszáz lépést haladtak. Croftnak. Jó időnek ígérkezett. és könnyen lépdeltek a reggeli friss levegőn. Aztán rögtön zavarba jött a saját gondolatától. Mire felkelt. hogy az út viszonylag sima. Heather vidáman jó reggelt kívánt. amikor eszébe jutott. és leült a másik székre. hogy a Breckenridge-hez hasonló férfiaknál elég nagy az esélye. csak megfogta a kezét. miért ragaszkodott ehhez Breckenridge. hogy ez az önkéntelen vagy szándékos gesztus annak a jele. mert úgy ítélte meg. . Breckenridge megint kézen fogta Heathert. bár a közeli hegycsúcsok még ködbe burkolóztak. ahogy a fahasábokat aprította valaki egyenletes ütemben. Mrs. és lement a lépcsőn. bár a kívánságának nem adott hangot. hogy eleshet. Furcsállotta azonban. bevetette az ágyat. Croftnak. Heather egyáltalán nem akarta kerülni az érintkezést. Igazából nem tudta. Egyáltalán nem zavarta a gondolat. Szinte azonnal meghallotta a jellegzetes hangot. Elindultak Craigdarrochból. hogy férfi módjára a magáénak tekinti őt.

de készségesen engedelmeskedett. – Induljunk! Heather kíváncsian nézett rá. és megdermedt. Mint Breckenridge jelezte. ha jól láttam. Breckenridge-től viszont nem viszolyog. Miközben Heather a táj ismerős pontjait igyekezett mutatni. aki kifejezetten ellenszenvesnek találta a birtoklóan védelmező. Breckenridge úgy ítélte meg.. hogy ő az a bizonyos nemesúr? Breckenridge csak húzta magával. megálltak. hegygerinceken. vagyis arrogánsán fölényes férfiakat – amilyenek a fivérei és az unokatestvérei voltak –. és haladt tovább. Az biztos.. hogy elhaladtunk néhány nemesi birtok mellett. de figyelembe kell venni azt is. iávolabb újabb hegyvonulat látszott a horizonton. amennyire Heather bírta a tempót. de innen nem látjuk a kastélyt. de jó ütemet diktált. Ahol álltak. Mi az? Mit láttál? Breckenridge fontolóra vette. Látta azonban azt a lovast. onnan nem látta a reggel óta megtett út nagy részét. ahogy egyedül haladt volna.. Breckenridge visszafordult. A férfi sötét hajú és nagy termetű. – Messze mögöttünk van.. az ösvény még mérföldeken át emelkedett. Lehet. hogy az a férfi csak egy helyi . ahol korábban ők elhaladtak. Ha ő látja a lovast. jobb. és látták. és megfogta Heather kezét. hogy jó lova legyen. de valahogy jó érzés volt. Heatherrel nem mehetett olyan gyorsan. Heather előremutatott. hogy a ló pompás állat. Breckenridge bólintott. esetleg hazudik. – És elég vagyonos ahhoz.hogy ő. aki határozottan az ő nyomukat követte. Moniaive-nál. hogy nem válaszol. erdőkben kanyargóit. Heather szeme tágra nyílt. és azt tartani tudták. ha minél gyorsabban elindulnak a völgybe. de inkább az igazat válaszolta: – Egy lovast. Pontosabban a férfi ugyanazon a keskeny ösvényen lovagolt. És nem tudnám megmondani. akkor a lovas is láthatta őket. hogy kicsoda az a lovas. – Azok ott a Vale mögötti hegyek. Közben Heather többször is fürkészőn nézett rá.. – Igen. és addig nem találkoztak senkivel sem az úton. csak Moniaive környékét.. visszanézett az ösvényre. hogy az ösvény finoman lejt a völgybe. Breckenridge bólintott. – Gondolod. Furcsa. Aztán felértek egy hegytetőre. Végül aztán rákérdezett. A bőséges reggeli után egyenletes léptekkel haladtak.

Nem szívesen gondolt arra.. – Az a legfontosabb. amit Heather javasol. Mentek tovább. hátha valóban ő a gonosz úr. – Szólj. és megértette. hogy a biztonsága a fő szempont. Már csak ezért is kötelességének érezte. – Rendben – mondta. de legalábbis valami csípős megjegyzést várt – csak bólintott. de ha megcélozza az üldözőjüket. Heather először csak szótlanul nézte. Szótlanul lépdeltek egy darabig. mert volt rá esély.földbirtokos. hogy szégyen a futás. hogy biztonságban eljuss a völgybe. ha túl gyors ez a tempó. és megosztotta vele a valós aggodalmait. de Breckenridge szemébe nézett. késztetést érzett volna. hogy kitalált volna valami mesét... ha.. Meg volt töltve. hogy újra előhozakodjon a javaslatával. hogy megpróbálta volna elrejteni előle a lehetséges veszélyt. és éppen hazafelé tart. hogy Heathert védelem nélkül hagyja. hogy miért kell sietniük – mert fivérei biztosan ezt tették volna –. ahelyett. ha a lovasnak is van pisztolya vagy esetleg puskája? Ha csak róla lett volna szó. de nem fogunk pihenőt tartani. Menet közben is tudunk enni. de. hogy valóban ő az emberünk.. Ám ahelyett. mert megvan az esélye annak. Mi van akkor. Heather erős késztetést érzett. hogy Breckenridge marad alul a küzdelemben.. hogy a cél elérését egy gazember meghiúsítsa. – Odapillantott Heatherre. hogy igyekezzen . amint elhalad. majd Heather megszólalt: – Mi van akkor. – Nem. értelmes felnőttnek tekintette. Heatherre pillantott. aztán némiképp Breckenridge meglepetésére – mert tiltakozást. nem engedhetett meg magának semmi olyan lépést. Nem kockáztathatta. de mivel a kisasszony is vele volt. hogy összecsapjon a lovassal. és Breckenridge Heather kezét még határozottabban szorította. A kabátzsebében volt az egyik pisztoly. annak sok következménye lehet. Nem keresünk leshelyet. ahonnan láthatjuk. Azonban nem szeretnék ilyen elhagyatott úton találkozni vele.. amelyet korábban vásárolt. Breckenridge pedig nem hagyja. hogy pontosan azt tegye. majd hozzátette: – Még egy ideig tudom tartam ezt a tempót. amelyben a legkisebb esélye is lehetett volna annak.

Körülbelül egy mérföld után látták meg az első földcsuszamlást. – Kövesd a lábnyomaimat! – mondta. és engedelmesen teljesítette Breckenridge kéréseit.. a két keze közé fogta arcát. Heather arcát nézte. érezte tekintetét – majd hümmögve előrefigyelt. Heather pedig belső. Heather hozzá lépett. A hegygerinctől az út meredekebb volt. altkor feltétlenül meg kell jutalmazni. és elindult az úton. lábujjhegyre állt.megkönnyíteni a dolgát. Még nem gondolt erre. ezért tudta. Két lépés után Breckenridge is mellette volt. amely a hegyről lezúdulva betemette az ösvényt. annyira dühös volt.. Heather szuszogva nézett vissza. mit kell tenni. és amikor kinyitotta szemét. de nem . – Nagyon óvatosnak kell lennie. ugye? Breckenridge bólintott. – Ezt miért kaptam? Heather önfeledten mosolygott. a felszínét a tavaszi esők okozta átfolyások szabdalták. Járt már omladékos helyen a hegyvidéki kirándulásai során. amit Lady Osbaldestone és Heather nagynénje. és megcsókolta. Azzal a keze után nyúlt. Öt lépés után hirtelen megállt. Emiatt egyáltalán nem panaszkodott. Heather magában mosolyogva megszakította a csókot. ragyogó örömmel. miszerint ha egy olyan férfi. már nem úgy báni vele. mintha oktondi iskolás lány volna. – Ez lelassítja a lovat. ilyen módon javít viselkedésén. Ives hercegné vallott és hirdetett. hogy meghittségben voltak. megváltoztatta Breckenridge hozzá való viszonyulását. az özvegy St. – Óvatosan! Breckenridge megállította Heathert. elfogadta azt a női bölcsességet. Egy-két apró megcsúszást leszámítva komolyabb probléma nélkül szilárd talajra értek a másik oldalon. Ujjait Heather ujjal közé visszacsúsztatva lépdelt. Breckenridge értetlenül nézett rá. – Csak köszönetképpen. és Heather kezét el nem engedve lépdelt tovább. hogy tartja az iramot. még mindig mosolyogva elhatározta. és a kavicsos omladékot vizsgálta. Breckenridge tekintete villámokat szórt. de nyilvánvalóan az. Helena. mint Breckenridge.

ha még mindig követi őket. tehát minden attól függ. – Valóban. jobbra kell mennünk – szólalt meg Heather. Ahol sűrű bokrok szegélyezik az utat. – Ha még mindig követ bennünket. hamarosan látszott a fák között. el kellett dönteniük. A kis tó. hogy jobbra vagy balra mennek. Megálltak. Breckenridge sokkal nyugodtabb és magabiztosabb lett. Az az út a tó partján vezetett északnyugat felé. és könnyed léptekkel haladtak. Útelágazáshoz értek. nem fordult vissza az ösvényen. a lóval néha járhatatlan ösvény biztosan lelassítja a lovast. ez biztosan lelassítja. hogy egy lovas haladni tudjon rajta. Bár fogalma sem volt. Hiszen messziről meghallhatja. megnézte és bólintott. Breckenridge elővette a térképet. hogy egy ló ne jutna át. Jó ütemben haladtak. ahogy mélyebbre ereszkedtek a völgybe. de ösztönösen továbbra is élénken pásztázta a környéket. ha lovas közeledik. mindkét irányt szemügyre vették. – Menjünk! A második földcsuszamlás alig fél mérföldre volt. nem messze egy kis tó van az út másik oldalán. könnyen találhatnak maguknak megfelelő búvóhelyet. hogy milyen jó a lovas és a ló. . A fákkal és bokrokkal szegélyezett út mindkét irányba egyformának látszott. ahogy kiértek a szélesebb. ezért valószínűtlenné vált. amelyre Heather emlékezett.olyan mély. – Ha jól emlékszem. Folyton le kellett gyűrnie a késztetését. Az ösvény szélesebb útba torkollott. – Vagyis hogy megbízik-e a gazdájában a ló – jegyezte meg Heather. ha félti a lovát. és akkor elég idejük lesz elbújni. Breckenridge döbbször is visszapillantott. de a kanyargó ösvény elrejtette előle esetleges üldözőjüket. az erdő mélyéről kakukk szólt. Az ösvény fák között vezetett. azzal intett Breckenridge-nek. Újabb kavicsos omladék. hogy hátranézzen. Soha nem érzett ilyen nyugtalanságot. de az előzőnél nagyobb. Ám Breckenridge ébersége fokozódott. sima útra. Újra nekiindultak. nem volt még ilyen. hogy a lovas követi-e őket. Dús bokrok nőttek az út mentén. – Azt hiszem. Fecskék és pacsirták szálltak a magasban. A ló persze ilyen omladékon nem szívesen megy át... Amint azon is átértek. A talaj még rosszabb lett. legalábbis.

Miközben bölcsen belátta.oltalmazóan éber. hogy biztonságban érjen a völgybe. Egyre kevésbé volt lankás a táj. nem egy életre. hogy ez annak tudható be. de azért természetesen hős. – Onnan már nagyon közel van a völgy bejárata. Az út kiért a fák közül a nyílt mezőre. Heather azonban nem érzett félelmet. aki veszélyben van. keskeny tavat. Csak azt akarta. A jelenlegi körülmények között azonban nagyra értékeli a hőst. elválnak útjaik. Hőst keresett. Breckenridge nem olyan hős volt. Heather természetesen tudatában volt a helyzet iróniájának. Azzal kapcsolatban. hogy kitaláljonvalamit. és nekiiramodott. . Pontosan emlékezett rá. Azon tűnődött. akit keresett. és Breckenridge ne tegyen semmilyen. – Az ott biztosan Knockgray – szólalt meg Heather. hogy Heather lépdel mellette – akit már nem hivatalosan a menyasszonyának tekint –. milyen feszültség van a férfiban. hogy ő nem vette észre. akire eredetileg vágyott. hogy Breckenridge ilyen kísérletet tesz – ha megítélése szerint a helyzet azt kívánja Heathernek a legkisebb kétsége sem volt. Nem mintha az ő hőse volna. Csak ideiglenesen az övé. nem akart az ezzel járó következményekkel foglalkozni. de komor lett. Amint biztonságban lesz a völgyben. Az arca kifürkészhetetlen maradt. vajon Breckenridge azt hiszi-e. Szó nélkül lépdeltek egymás mellett. hogy megszabaduljanak tőle. ha egyedül menekül. Csakis a veszélyre figyelt. az arcvonásai markánsabbá váltak. és véget ér ez a kapcsolat. amennyire a lába bírta. Ő is pontosan tudatában volt a veszélynek. amit nyilván érzett volna. akkor szüksége lesz az eszére. már majdnem sík terepen haladtak. amely fenyegetheti őket. aki a rendelkezésére áll. mi vitte egy héttel korábban azon a sorsszerű éjszakán Lady Herford szalonjába. valószínűleg szükségtelenül vakmerő lépést. Heather gyors tempóban lépdelt Breckenridge mellett. Előttük a fák között előbb két háztetőt láttak az út másik oldalán. És talált. Elhagyták a hosszú. ám Breckenridge mellett tisztán tudott gondolkodni. Ha az üldözőjük valóban utoléri őket.

– Carsphairn falu arra van – mutatott jobbra. ami első pillantásra újabb ösvénynek tűnt. de Catrionát mindenki ismeri.Breckenridge hátrapillantott. – Erre – mutatott Heather balra. jóval a falun túl. Nem hallott közeledő lódobogást. minél távolabb volt mögöttük Knockgray. Heather mosolyogva indult el. – Két mérföld akkor is két mérföld. annál nyilvánvalóbbá vált. amely olyan egyenes volt. ahogy elhaladtak. A fák között nem látott semmit a nyílt mező szélén. Breckenridge bólintott. ám mintha megérzett volna valamit. Körülbelül két mérföld. A kőfallal körbezárt terület sokkal gondozottabb. hanem bekötőút. Minél lejjebb ereszkedtek. – Nem kell annyira aggódnod. Majdnem megérkeztünk. hogy nem ösvény. amelyek mellett addig elhaladtak. – Ez az út Ayrba vezet – közölte Heather vidáman. csak lépdelt tovább éberen. Gyors léptekkel érték el az apró falut. újra hátranézett. – Ayr messze van. – Milyen messze van a ház? Még mindig az akármelyik pillanatban bekövetkező veszély töltötte ki a tudatát. Heather kezét egy pillanatra sem engedve el átvezette az úton. Felnéztek.. – Az igaz. hogy egészen a hegytetőig látszott. Balra pedig New Galloway-be lehet jutni. Breckenridge a bekötőút elejéről visszanézett az útra. Egymásra néztek. Előrenézett. aztán folytatták a fáradságos munkájukat. hogy az ő birtokán bárki ártó szándékkal merne követni minket. Már nincs messze a biztonság. és amint az árnyékba értek. tudják. hogy a szemközti bekötőút egy magánbirtok bejárata. mire képes.. A lejtő alján az ösvény kikövezett úthoz ért. amelyet terméskőből rakott fal szegélyezett. – Catriona. El nem tudom képzelni. mint azok. Egy mezei munkás és a felesége egy házikó kertjében dolgozott. Breckenridge megállt. ahol az a Knockgrayen át vezető úttal találkozott. – A Carsphairn-kastély. pontosan kicsoda és mire képes? . de az első pár lépés után rájött. majd a lejtőre vezető keskeny útra lépett. – Ott! Breckenridge a távolba nézett. és meglátott valamit. Heather megszorította a kezét. gondolatban megielölte pozíciójukat a térképen. ahogy a kereszteződéshez értek.

Szinte biztos volt abban. – És akik megértik? Ők mit mondanak róla? – Azt. akárcsak ő. ám a lovas nem mozdult. hogy minden kétség nélkül tudja: az a férfi valóban őket követte. És a lovas tartása kifejezetten felkeltette az érdeklődését. aki nem érti meg őt. Beleillett a képbe. Breckenridge elengedte Heather kezét. Breckenridge csípőre tett kézzel állt és várt. hogy ez a férfi az ellenségük. akit korában látott. A mozdulatlanságában volt valami fenyegetés. – Összenéztek.– Lady Catriona. mert valami állítólagos boszorkány két mérföldre lakik. Azt hiszem. és őket figyelte. boszorkánynak nevezné. és ezt Breckenridge végül elfogadta. A férfi. hogy ez a titokzatos úr állt Heather elrablása mögött. akkor sem lett volna hajlandó . Breckenridge-nek nem kellett alaposabban megnéznie. te pedig engem védelmezel. Hidd el. Az a férfi született harcos.. nem tehette meg. aki a nyomukban jár. mivel ugyanaz a lovas volt. Még ha lett volna lova.. amit Breckenridge rögtön. hanem minden más tekintetben is. megfordult. és nem tudni. hogy a kisasszony egyedül menjen. Patthelyzet alakult ki. hogy magára hagyja Heathert. akárki is volt. majd a kövezett kocsiút egy alacsony dombot megkerülve dél felé vezetett. és a nyomába eredjen. ezért a védelmébe fog venni minket. hogy ő a Vale minden lakójának biztonságot és jólétet ad. akivel épeszű ember nem akaszkodik össze. ám egyáltalán nem volt szándékában megfeledkezni az éberségéről csak azért. Breckenridge nem vitatkozott. Egyenesen nyugat felé haladtak negyed mérföldön át. A sötét hajú. – Mi nem vagyunk a Vale lakói. Méltó ellenfél. minden nehézség nélkül felismert. bármilyen nagy volt a távolság közöttük. hogy hajlandó lesz-e a segítségükre lenni. – Nagy hatalmú boszorkánynak. – Családtag vagyok. A kanyar után már nem láthatja meg őket senki. nem volt hajlandó a Vale területére lépni. és hagyta.. erős testalkatú férfi ott ült pej lován az ösvény legmagasabb pontján. Ösztönére hallgatva az utat kémlelte egészen a knockgray-i kereszteződésig. Nemcsak testi adottságai miatt.. És bár Breckenridge biztos volt abban. megfoghatatlan vadság. Talán figyeli őket.

Elég nehéz természetű nőszemély lehetett. és teljesítettnek tekintse a Heather Cynster iránti nemesi kötelezettségét. mint így. harcos módjára. a hegytetőn állította meg a lovát. Heather Cynster védelmezője ugyanolyan nemes ember. mielőtt eltűntek a kanyar mögött. Látta a férfit. Még nehezebb volna a helyzete. a lovas addigra már régen eltűnik. hogy Heather Cynster még ilyen körülmények között is magabiztos tudott maradni. Az utolsó pillanatban. és szabad akaratú. Egy percig nézte a lovast. Nagyon is lehetséges.. aki megállt és hosszan visszanézett rá. hogy a sors küldött valakit – egy másik harcost – a megmentésére. És az illető neve egészen biztosan nem Timms.elhagyni Heathert. aki olyan védelmezőn lépkedett mellette. a kezébe vette Heather Cynster jövőjét és biztonságát is. hogy az úriember. és lenézett az útra. Ám azok a hegyek sokkal . a biztonságáról nem is beszélve. Mire a kastélyba érnek. A férfi. egészen biztos volt abban.. bátor nő lehet. az állástalan ügyvédbojtár. a völgy másik oldalára. kihívón. mint ő. Miért választották azt az utat? Az út nyugat felé vezetett. Timms. Miután látta a férfit. ám nyilvánvaló volt. Egy zsémbes. Heather Cynster. hogy szerencsésen megmenekült tőle. felismerhesse. a fejét büszkén tartotta. hogy megforduljon. pedig a kastély menedékétől már csak alig két mérföldre voltak. Az volt a legfőbb aggodalma. Intelligens. és ezt abból látta. Nem ismerte. ám egy nyitott kérdés még maradt. amiért kötelességének érezte követni őket. kissé megkönnyebbült. a következő hegyvonulat. és ezért hálával tartozik annak a nemes harcosnak. házsártos nő megkeserítené az életét. a férfi megfogta a nő kezét. Késztetést érzett. és ha Richard és ő rögtön kilovagolnak. a Rhinns of Kells irányába. hogy meglátta. hogy nem kell aggódnia a Cynster lány jövője miatt. de most. aki elhódította tőle. és továbbment. ahogy ő. Bár a köztük lévő távolság túl nagy volt ahhoz. de a tartásából és a mozgásából is tudta. akinek valódi neve nem McKinsey volt. aki úgy hivatalnok. Erre akár meg is esküdött volna. aztán Breckenridge megfordult. hazalovagoljon. követte Heathert a völgybe.

Hercules megérezte gazdája bizonytalanságát. A férfi bólintott. Bár a környéket nagyjából ismerte. Inkább az Ayrbe vezető út állapotáról érdeklődött. majd meglátta a kőfalakat. – Vale? Az öreg összenézett a csapossal aztán vállat vont. hogy Heather Cynster és védelmezője a kastély felé tart. Carsphairn falutól nem messze. kié lehet? A pult mellett ülő öregember bólintott. A következő fogadóban rövid kérdezősködéssel megtudhatja a szükséges részleteket. – Vale o’ Casphairn. déli irányban kis ösvény csatlakozott az útba. Leszállt a nyeregből. és folytatta útját az úton vissza Knockgray felé. Es ez azt jelenti. Megrántotta Hercules kantárját. amelyek bekötőutat jeleztek. ezért nyugodtan feltehette a kérdést: – Az imént elhaladtam egy birtok bejárata előtt – intett a dél felé vezető útra. Nem csoda. és teljesen megkönnyebbült. . és úgy tűnik. de ezt a kocsmabelieknek nem kell tudniuk. és ejtette a témát.. és a fejét felszegve néhány lépést tett előre. Richard Cynster valóban valami dél-skóciai boszorkányt vett feleségül. Elég volt néhány megjegyzés az időjárásról. tehát nyilván nem a hegyen túlra mennek. A csapszékben maradt. az ígérkező termésről kissé erősebb tájszólással. nem tudta.. de sejtése volt. és egy pint sört rendelt. Jó ember – jegyezte meg a csapos poharat törölgetve. Nyilván egy kastélyba vezető út lehet. – Az biztosan a Vale volt. aztán újra lenézett. A ladyé meg a férjéé. Cynsternek hívják az embert. – Időnként benéz ide. lassan iszogatta a sörét. hogy elfogadták. mint amelyen a pár gyalogosan átkelt. A falu közepén állt egy kis fogadó. Elég alaposan tanulmányozta a Cynster-klán viszonyait ahhoz. hogy az asszony Vale of Casphairn úrnője. és bement. – Nem tudom. kinek a birtoka. A lovas lecsillapította a pompás állatot. és érezte. Nem mintha arra akart volna menni.meredekebbek voltak. Bizonyára már oda is értek. hogy eszébe jusson. Hercuiest kikötötte a fogadó udvarában. Ettől a gondolattól teljesen megnyugodott. A pulthoz lépett. hogy biztonságban vannak a Cynster-klánnál.

Kint Hercules nyergébe szállt. a lobogó sörénybe kapaszkodott. Ugyanakkor azonban kellemetlen emlékeztető volt. Az ő feladata helyrehozni bármilyen eszközzel. amellyel nem lett volna könnyű együtt élni. – Heather! – Mama. Olyan katasztrófától menekült meg. papa. mégis valamiért elégedett volt. hogy a javát szolgálnák. De ezzel majd holnap kell foglalkozni. majd az útra Kiérve elengedte a gyeplőt és hagyta. A folyó és a ház között elterülő lankán kert terült el. Ettől a gondolattól a lelke dalra fakadt. még kevésbé úgy. hűvösödött a levegő. A sötétszürke épület szabálytalan alakú volt. nyúltak az árnyak. a szél fütyült az arca mellett. bogv mi várja ott: káosz és katasztrófa.Üres korsóját a pultra téve elköszönt az öregtől és a csapostól.. Nincs más választása. mégis valahogy egységesnek tűnt a folyó partján emelkedő kis dombon. amennyire csak tudja. A . amikor hirtelen kinyílt a bejárati ajtó. Édes otthon. Ma még szabad. furcsa módon gondtalannak érezte magát. Breckenridge a kastély mögötti melléképületekre pillantott. Az udvar közepére sem értek. Megtesz mindent. ahol a gazdaság szükséges kellékeit tárolhatták. amit megtehet. A kastély hatalmas kőepület volt. nehogy láthatóan összerezzenjen. A délután mar estébe fordult. kiélvezi.. Nem úgy történtek a dolgok. bármilyen módon. Bár a terve teljes kudarcba fulladt. a nap a hegyek mögé ereszkedett. hogy a ló kedvére vágtasson. ahogy eltervezte. és megkeserítette volna élete hátralévő napjait. A szabadságot. és élvezte az izgalmat. amelyet neki kellett volna elhárítani. Előrehajolt a nyeregben. Heather van itt! Breckenridge erőt vett magán. Bármilyen csalóka is ez a szabadság. három tornya emelkedett az ég felé. és három gyerek rohant ki. amikor Heather és Breckenridge felkaptatott az utolsó emelkedőn a Casphairn-kastély széles első udvarába. hogy a sors kegyelméből sikerült a katasztrófát elkerülnie.

hogy az unokahúgának nincs semmi baja. Richard kibontakozott az ölelésből. – Richard – szólt Breckenridge. fekete hajú férfit nézte. ami Heathernek ilyen örömet okoz. Könnyed . ám Heather ezt mintha észre sem vette volna. te ütődött nőszemély. milyen mosoly árad szét az arcán. majd megölelte a fekete hajú fiúcskát. – Ha jól gondolom.. látta. de Richardot figyelve.völgy csendjét és nyugalmát zavarta. – És Annabelle! Újabb vad ölelés és csók után Heather felegyenesedett. ahogy csak tudtunk – felelte Heather. és kezet ráztak. – Breckenridge. – Igen. és az ajtó felé pillantott. és Richard is őt. és nagy léptekkel feléjük tartott. Úgy határozott. de a gyerekszobában volt Calvinnal és Carterrel – jelentette Lucilla. – Gondolom. hallottad. – Heather! Éppen idejében! – szólt egy női hang megkönnyebbülve. Néhány pillanatnyi tétovázás után Richard bólintott. hogy olyan gyorsan jöttünk. A ház felé pillantva Breckenridge gyönyörű hölgyet látott. hogy felbukkanj.. ahogym karját kitárta. hogy hanyatt ne essen. meg az eles hangú visítás. bármit megbocsát. Richard kék szeme gyorsan végigmérte Heathert. Ám amikor Heatherre pillantott. aztán megölelte és körbeforgatta. – Lucilla! – szólt Heather. Aztán a legfiatalabbra fordította a figyelmét. majd a tekintetét Breckenridge felé fordította. – Marcus. Éppen ideje volt. a nyaka köré fonhassa a karját. megcsókolva a vörös hajú fejecskét. – Nagyon aggódtunk miattad. aki addigra odaért hozzá. hogy a kislány. de a helyzet így is elég furcsa volt. éppen most szalad le a lépcsőn.. Breckenridge a magas. Ismerte Richardot. Breckenridge megtámasztotta a hátát. olyan önfeledten ölelte őket. mivel éppen akkor lépett ki a házból Richard. megnyugodott és eleresztette. – Itthon van édesanyátok? – kérdezte a gyerekeket. A két nagyobb gyerek Heatherre ugrott.. – Hidd el. Lehajolt. aki a kavicson lépdelt feléjük. és miután láthatóan meggyőződött arról. és a kezét nyújtotta.

A napfényben ragyogó. a házvezetőnő. Catriona az élénkzöld szemével ekkor Breckenridge-re pillantott. Richard komor tekintettel pillantott rá. – Ugyan már! Hálát adunk az égnek. Tényleg olyan nézése volt. Breckenridge még sohasem tapasztalt ahhoz fogható szívélyes vendéglátást. sudár. és biztonságban hozzánk kísérte. Üdvözölte Heathert. Határozott elégedettség hallatszott Catriona hangjából. mert Gretna Greentől gyalog kellett jönnünk. és arcon csókolta. – Az egész történet érdekel. mielőtt besötétedik. Előkerült Mrs.. és könnyed mozdulattal terelte a gyermekeit. ha erre más körülmények között került volna sor. azzal megfordult. és kezet nyújtott. rézvörös haját laza kontyba fogta a feje tetején. – Breckenridge. és egymás szavába vágva kérdezgették Heathert. még Caro esküvőjén. Broom. Heathert. majd kedvesen megpaskolta Breckenridge arcát. aztán ragyogó mosoly áradt szét az arcán. egészségben ideértetek. mit lát benne. Heatherhez érve Catriona megölelte sógornőjét. hogy viszontláthatom. nem bánod. nagy hálával tartozunk önnek.. inkább telt. – Catriona. A kastély úrnője elmosolyodott. ha Richard még nem mondta volna. – Menjünk be. Remélem. Breckenridge-et és a férjét a ház felé. Bár talán szerencsésebb lett volna. szoknyája. Őszintén örülök. és megjegyezte: – Azért tartott ilyen sokáig az út. hogy megmentette Heathert. Breckenridge elgondolkodott. és megköszönte neki a . Richard boszorkányos felesége magasabb volt az átlagosnál. Breckenridge és Richard sereghajtónak maradt. sálja lengett a lágy szélben. amelyben részük volt. és feltámad a hűvös szél. Heather viszonozta az ölelést és a csókot. épen.léptekkel tartott feléjük. mint karcsú. De legalább itt vannak – mondta. Beléptek az ajtón a többiek után. – Valóban. Most is nyugalom. Breckenridge ezt figyelmen kívül hagyva megfogta a hölgy kezét és – hosszú napok óta először – szokásos társasági modorával kézcsókra hajolt. mint keveseknek. Breckenridge csak egyszer találkozott Catrionával. magabiztosság és derűs határozottság áradt belőle. így Breckenridge megragadta az alkalmat. hogy biztonságban. a gyerekek szökdécseltek elöl. – Csak ide jöhettünk. hogy.

hogy üzenetet küldjön délre. – Ő a. a szemébe nézett. – McArdle. – Ő volt Catriona tanítója. nekem pedig legyen fiam. Ám mivel Lucilla is ugyanúgy Cynster. – Ő is boszorkány? Richard bólintott. Jött egy idősebb férfi sétapálcával. aki a következő lady lehet. és egy fiatal lakájt utasított. Lucillát tanítja a boszorkánytudományra.. majd mosolygott.gáláns lánymentést. amikor Heather felé fordult. alig titkolt büszkeséggel. fogalmam sincs. bizonyos Hendersont. aki abban a pillanatban visszalépett mellé. – Algaria – tájékoztatta Richard. akit a lady védelmezőjének nevelhetek. örülök. Köszönöm a kedves kérdését. megcsókolta. amikor a beszélgetést meghalló Catriona egyetértését fejezte ki.. hogy a fekete hajú kis ördögöket kísérő idősebb hölgy őt nézi. Breckenridge hirtelen ráeszmélt. hogy újra látom! Jól van? – Jól. kisasszony. hogy azt készít vacsorára. Úgy tűnik. majd az anyjuk szoknyájába kapaszkodtak. hogy Catrionának legyen lánya. két fekete hajú fiúcskát terelve. . de rögtön elengedték. mint Marcus. – Algaria szerint azért lettek ikreink. Breckenridge a kislányra nézett. Az egyre nagyobb hangzavarban a szakácsnő biztosította Breckenridge-et. hogy zárja be az ajtót. aztán Richard félrevont egy marcona férfit. Folytatódtak az üdvözlések. hogy Catriona nem figyel. – Ő a Vale következő boszorkánya. Közben Catriona utasításokat osztogatott McArdle-nek és Mrs. – Richard a felesége közelében álló lányát nézte. és javasolta. elegáns. őszülő hajú hölgy lépdelt lefelé. már amennyire jól lehetek. aki egyiket a másik után felvette. A fiúk előbb egyenesen Heather felé indultak. és a testvéreikhez rohantak. Feléje fordult. amit ő és Heather kíván. és megfogta a ráncos öreg kezet. nekem ez a feladatom. Minden jel szerint ez a dolgok rendje. Most a gyerekekre vigyáz. és ha úgy gondolja.. Breckenridge magában hálát adott. Catrionához hasonlóan a hölgy is elmosolyodott. Broomnak a vendégek elhelyezését illetően. a családnak. A lépcsőn magas. hogy addig is fogyasszanak egy kis süteményt..

Amint Richard leült a másik karosszékbe. Catriona teát töltött. – Mielőtt elküldenéd azt az üzenetet. tálcán hozta a beígért ételeket. attól a pillanattól kezdve. hogy meghallja Breckenridge szavait. Catriona felküldte a gyerekeket az emeletre Algariával. hogy várjon a keresztkérdésekkel. aki éppen akkor kiadta az utolsó utasítást. Catriona átható tekintettel nézte Heathert. És az elején kezdte.. nyilvánvalóan azt mutatva. mióta elhagytuk Gretna Greent.. azt hiszem. mennyire megértő és segítőkész. De az elején kellene kezdenem. köztük Richardot is. hogy Catriona jelez Richardnak. és hagyta. Breckenridge a szeme sarkából látta.. hiszen nagyon is tisztában volt vele. Hosszú percekig nem szólaltak meg. hogy Heather adja elő a történetet a saját szavaival. talán a könyvtárba. Heather úgy érezte. – Nem ehettünk ennyit. Breckenridge a kandalló melletti egyik nagy karosszékbe ült.. hanem Breckenridge. Túl jól ismerte az unokatestvéreit. amíg Breckenridge és Heather befejezi az evést. hogy Breckenridge-et semmiféle szemrehányás ne érhesse. – Gretna Greenből jöttetek? Heather bólintott.hogyan fogadja el a fivére védelmét. aztán szilvalekvárt faltak és sonkás szendvicset. Heather gondoskodott róla. hálával tartozik neki a rendíthetetlen . – De vonuljunk vissza. Catriona. és idejében fordult feléjük. Heather. Heather és Breckenridge nekiestek a vajas süteménynek. a teáscsészéért nyúlt. A Cynster lányok akaratosságára emlékezve Breckenridge a ház urára pillantott. hogy Lady Herford szalonjába lépett. el kell mondanom. aztán Heather letette a tányérját. Richard és Breckenridge a kastély egyik szárnyának kényelmes helyiségébe vonultak. Breckenridge is hátradőlt. majd elégedett sóhajjal dőlt hátra. hogy mi történt. Heather ezért őszintén hálás volt. hogy felismerje: a tőle szokatlanul rideg fogadtatás oka nem Heather. – Oda vittek az elrablóim. Richard bólintott. szobalány sietett be. A hölgyek a kandalló előtti szófán foglaltak helyet. – Valóban – szólt Catriona. A könyvtárszoba minden jel szerint Richard birodalma volt.

Richard a homlokát ráncolta. És amíg nem tudja Catriona szándékait. mennyire nehezményezi. és teljesítette volna azt a kérését. hogy megvédhesse húgait és unokahúgait az esetleges veszélytől. Breckenridge a közelben van álruhában. őt sem akarta a bizalmába avatni. hogy szavatolja a biztonságát. hogy más férfi megtette volna azt. és tisztázni a helyzetet. Breckenridge nem vitatkozott.támogatásért. de mindennél jobban foglalkoztatja. amit ő. Ettől függetlenül érezte. nem tudtak meg róla semmit. amelyekről Heather nem tudhatott. hogy ők is felismerték: a veszélyek ellenére Heathernek különösebb sérülés nélkül sikerült átélnie a megpróbáltatást. minden szabályt. hogy útközben milyen bizalmas viszonyba kerültek. Gondja volt rá. Amikor egy pillantást vetett Catriona és Richard arcára. hogy ha valami veszély fenyegeti. ami az úton történt. milyen tisztán és nyíltan beszél Heather a történtekről. hogy Richard kezdeti feszültsége lényegesen csillapodott. hogy vajon mi lehetett az elrablásának a valódi oka. hanem a bosszús arckifejezéséből is látszott. Breckenridge csodálta. Természetesen nagyon gondosan kerülte azt a témát. ahogy Heather beszámolt mindenről. meggyőződött arról. például miként talált rá a Knebworthi fogadóban. Szándékában volt a lehető leghamarabb beszélni Richarddal. és hajlandó elmenekíteni. Heather és Breckenridge pontos részletességgel mondták el az elrablás és az azt követő üldözés történetét. és amit ő a védelmében tett. Breckenridge mégis érezte Richard gyanakvó pillantásait. Nemcsak a szavaiból. amikor olyan részletekkel kellett kiegészíteni a történetet. mielőtt a kastélyba értek. Nem hibáztathatják őt azért. ám ezt Richard leplezni igyekezett. nem volt semmi megjegyzése. Mindent. vagyis nincs maradandó félelem benne. hogy visszaadja a pecsétgyűrűt. mindent megtett. érte szegte meg. abban a biztos tudatban. ami történt. . hogy csak akkor szólt közbe. És Breckenridge javára legyen írva. így nyugodtan játszhatta az elrabolt kisasszony szerepét. de ezt nem a hölgyek jelenlétében kívánta megtenni. de amikor elmondták az okot. hogy á lehető legtöbbet igyekezzen megtudni az elrablása körülményeiről. Komoly kétségei voltak. hogy nem sikerült kideríteniük a titokzatos úr kilétét. amit megszegett. amit tett. hogy miért nem szökött meg Breckenridge-dzsel már a legelső éjszakán. érte tette. amikor ahhoz a részhez értek.

.. Ennek bizonysága volt. amikor a leveleket elküldték . Heather. mert Breckenridge hiányosságának tekintette. Nyilvánvalóan nem követett. Richard pedig a féltestvérének. Breckenridge-nek pisztoly volt a zsebében.Heather a helyzet komolyságát nem fogta fel. A férfit ez nem bántotta meg. gyönyörű pej. Devilnek. Vale határáig követett minket. Breckenridge pedig folytatta: – A lefelé vezető út legmagasabb pontján állt. majd megjegyezte: – Ez arra utal. hogy rossz szándékú emberek nem mernek belépni a Vale-be. sőt furcsa módon sokkal nyugodtabb volt. vagyis minden bizonnyal biztonságban lettek volna. A helyzet iróniája akkor jutott eszébe. – Az lesz a legjobb. és Catriona örömmel világosította fel. – Nem láttam.. Breckenridge végre egyenesen Richard szemébe nézett. hogy Breckenridge nem szólt neki a lovasról. ha most rögtön futárt küldök délre. Hátranéztem. Breckenridge tétovázott. hogy semmit sem tud a Valeről. Tudtam volna. Heather felnézett. Ha a lovas akkor úgy dönt. Hatalmas állat volt. Gyakran előfordul. aki még mindig nem tudott napirendre térni azon. Kíváncsi volt.. Azzal a helység másik végében az ablaknál álló íróasztala felé intett. Knockgray a neve? – Richard bólintott. hogy Richard időnként elismerő pillantást vetett rá. de Richard igen. Aztán utolértem Heathert. Catriona a fejét ingatva visszatért a valóságba. mint várta. Richard nyugodtan felállt. Heather a történet végére ért: – És elgyalogoltunk a Vale-be. és jöttünk tovább. – Az utolsó faluból.. – Nem tette be a lábát Vale-be. – Tessék? – nézett rá Heather csodálkozva. mielőtt beértünk a kanyarba. de nem mozdult. – Az a lovas. Miközben Richard és Heather az asztalnál ülve az üzenetüket írták – Heather a szüleinek. Richard elkomorult – Nem feltétlenül. hogy rájuk támad. – Küldhetek üzenetet én is a szüleimnek? – Kétségtelenül az volna a legjobb – jegyezte meg Richard.. hálás volt Catriona varázserejéért. hogy ismeri a helyet. aki a család feje volt Breckenridge a kandallónál ülve a Vale-ről kérdezte Catrionát. Nyugodtan ült a lován. Vártam. Megkönnyebbült.

ha nem makulátlan a hírneve. Következésképpen Heather és szülei nem hozzám. – Úgy érzem. mert Celiának két másik lányukat kell kísérnie a bálokra és más társasági eseményekre. nem tudja elfoglalni azt a társadalmi pozíciót. hogy már ismertük egymást. és például Lady Osbaldestone megemlítette. Mielőtt esélye lett volna összeszedni gondolatait. hogy tudjam. Te és Catriona ügyeltek az illendőségre. nem igazán hagyott neked más választást. Elég jól ismerem Heathert ahhoz. Átadta az italt. és ha Heatherrel együtt hirtelen eltűnne a társaságból. és tett egy kitérőt egy-egy pohár whiskyért.a futárral és Catriona felkísérte Heathert. hogy feleségül vehesse. az nemkívánatos szóbeszédre adhatna okot. Ezek után a körülmények ismeretében mi lesz? Breckenridge állta Richard tekintetét. hanem úgy állapodtunk meg. hogy itt találkozunk. el tudjuk-e fogadni egymást a házasságban. amelyre mindkettőjüknek nagy szüksége volt. terjesszük azt. – A társaság szempontjából a helyzet a következő: meg kell nősülnöm. hogy valami ruhát találjon neki. hogy ebben az ügyben a legfontosabb cél Heather jó hírének megőrzése. az esküvő teljesen helyénvaló. vagy legalább Celia? – Azért. aztán a szemébe nézett. hiszen Heather már huszonöt éves. mégpedig elég hamar. és megfürödhessen. amely megilleti. visszatért a kandallóhoz. és eldönthetjük. hogy megfelelő szavakat találjon a téma felhozatalához. Szerintem alapvető fontosságú. hogy nem kelt el. Javaslom. Így Breckenridge és Richard maradt a könyvtárszobában. miután becsukta az ajtót a hölgyek után. Baraclough-ba jöttek látogatóba. hogy nem megy férjhez. – Ebben egyetlen Cynster sem vitázna veled. és kijelentette: – Nagyra értékelem és elfogadom. hogy ezt elismerje. hogy szerinte illenénk egymáshoz. hogy a menyasszonyom legyen. de nem látta szükségét annak. – Miért nincs itt Martin. ivott egy kortyot a finom italból. a megkönnyebbülése nyilvánvalóan csak tévedés volt. ahogy tetted. vagyis mindkettőnk helyzete meg oldható lenne egyetlen ceremóniával. hogy mindent úgy kellett tenned. amelyet az . Richard bólintott. Richard. úgy tekintik. – Breckenridge elhallgatott. Ha ez a szezon is úgy telik el. – Tehát hajlandó vagy feleségül venni? Akár harcolna is azért. – Remek. – Azt hiszem. mivel azonban Heatherhez volt kötve. Richard felsóhajtott.

– Ésszerű magyarázat. és bárki betoppanhatott volna váratlanul apámhoz látogatóba. – Ez így jó lesz. mert Baraclough nagyon közel van Londonhoz. és még nem találkozott az igaz szerelemmel. az előkelő társaság nem jut el ide. – Elfogadható magyarázat. Richard vigyorgott. így megvédve a jó hírét. Még nem. Breckenridge megborzongott. mintha vénlány marad. hanem azt.adott helyzetben mindkét család igyekszik elkerülni. Először is köztudott. hogy Heather fertőző betegségben szenved. hogy Breckenridge hajlandó feleségül venni Heathert. Richard nem az esküvő elkerülhetetlenségét említette – amit Richard és Catriona bizonyára már megbeszélt egymással –. – A jelen eset kivétel. A másik apróság. hogy miért itt találkoztatok. Richard magyarázata után Catriona Breckenridge-re nézett. aztán megjegyezte: – Úgy értesültem. ahogy Catriona a szemöldökét összevonva közeledett feléjük. majd Breckenridge-re pillantott. és milyen történetet fognak előadni a Londonból való eltűnésre. hogy a vikomt feleségének lenni jobb választás. nem pedig Baraclough-ban? Breckenridge elmosolyodott. hogy a Cynsterek szerelemből házasodnak. – Értem. hogy tegye . úgy határozott. – Csak két apróság. Ha kiderül rólunk az igazság. Richard ivott egy kortyot. nyilván nagyon romantikusnak találják a történetet. nehogy a barátnőinek eszükbe jusson meglátogatni. Richard bólintott. a családnak eddig sikerült titokban tartania. hogy Heather eltűnt. majd bólintott. – Azért. A Vale azonban nagyon messze van. Breckenridge bólintott. – Nem. Celia és a hölgyek kitaláltak valamit. hogy poharát megemelte. – Mi az elfogadható magyarázat? Mindketten felnéztek. – Megbeszélte ezt Heatherrel? Breckenridge a zavarát azzal igyekezett leplezni. Richard ezen elgondolkodott. – Nos – szólt Catriona a homlokát ráncolva – Javaslom. Mivel Heather huszonöt éves. – Elgondolkodott.

meg. Előbb azonban jobban teszi, ha visszavonul a szobába, amelyet
Henderson előkészített önnek, és szokásos úri öltözetet ölt. – A férfiak
alakját mérte végig a tekintetével. – Richard kölcsönöz néhány
ruhadarabot – jelentette ki, azzal felállt.
Az illem szerint Breckenridge is felállt, és letette a poharát.
Catriona közben folytatta: – Hamarosan vacsoraidő. Minden mást
ráérünk később megbeszélni.
Valahogy sikerült mindkét férfit kiterelnie a könyvtárszobából. A
hallban azt a feladatot adta Richardnak, hogy keressen a ruhatárában
Breckenridge-re illő ruhákat, majd Henderson gondjaira bízta
Breckenridge-et, azzal, hogy menjen fel a szobájába, ahol forró fürdő
várja.
Catriona kezét csípőre téve állt a lépcső alján, és nézte, ahogy
Breckenridge elindul felfelé. Aztán lassan elmosolyodott, a fejét ingatta,
és elsietett a többi feladatát teljesíteni.
Richard ruhákat akart válogatni Breckenridge-nek a saját ruhatárából,
ám rendkívül pedáns inasa, Worboys kijelentette, hogy kizárólag ő
képes megfelelő öltözéket válogatni olyan úriembereknek, mint
Breckenridge, így kisajátította magának a feladatot. Richard ezt rá is
bízta, majd elkísérte az inasát Breckenridge szobájába, bemutatta neki,
és a gondjaira bízta. Aztán visszament a nagy hálószobába, amelyet
boszorkány hitvesével osztott meg, és azt látta, hogy a felesége már
felöltözött vacsorához. Éppen a hosszú vörös haját fésülte.
Richard erőt vett magán, elfordította a tekintetét a látványtól,
amelyet mindig elbűvölőnek talált, becsukta maga mögött az ajtót,
kizárt minden olyasmit, ami elvonhatná figyelmét, és eszébe jutott, mit
akart kérdezni. Felesége szemébe nézett a tükörben. – Mi volt ez az
egész?
Nem kellett elmagyaráznia, mire gondol. Catriona pontosan tudta. A
„minden más”, ami ráér. Richardnak fogalma sem volt, mit értett ezen,
de abban biztos volt, hogy neki mi az álláspontja.
Legalábbis úgy gondolta.
Catriona ismét a hajfürtjeire figyelt, amelyeket éppen fésült. –
Neked is feltűnt, milyen buzgón bizonygatta Heather, milyen nagyon
igyekezett meggyőzni téged, engem, és közvetve a családot is, hogy
Breckenridge egyáltalán nem hibáztatható azért, amiért ilyen hosszúra

nyúlt a távolléte?
Richard megállt a felesége mögött, a tükörből nézte az arcát, és
vállat vont. – Szerintem érthető. Hiszen Heather nem szokott hazudni,
nem is szépíti az igazságot. Nyilván szörnyű bűntudata volna, ha
Breckenridge fejére olvasnánk bármit is, ha rá lennénk dühösek azért,
ami tulajdonképpen nem az ő hibája.
– De nem is Heather hibája – jegyezte meg Catriona. A hangiában
Richard érezte a rosszallást. – Ha valaki hibáztatható, az az emberrabló
csapat és még inkább az a titokzatos úr.
Richard oldalra billentette a fejét. – Ez mind igaz, de a társaság
nyilván nem így ítéli meg.
– Lehetséges, de eltértünk a tárgytól. – Catriona letette a hajkefét, és
hátrasimította a haját, hogy a szokásos kontyba feltűzze. – Felettébb
érdekesnek találom a történetüket. Először is azért, mert Heather nagyon
hangsúlyozta, hogy ami történt, az teljes mértékben az ő döntésének
következménye, nem pedig Breckenridge elhatározása volt, másodszor
pedig azért, mert Breckenridge nemcsak elfogadta a döntéseit, hanem
elfogadta azt is, hogy Heathernek joga van dönteni. És úgy tűnik, hogy
zokszó nélkül és önzetlenül segítette. Ezt rendkívül érdekesnek találom.
Szerinted?
Richard a homlokát ráncolva gondolkodott, mielőtt válaszolt volna:
– Nem igazán tudom, mi mást tehetett volna. Hiszen Heather ízig-vérig
Cynster, és mivel húgait és talán Henriettát és Maryt is veszélyben
érezte, lehetetlen volt az útjáról letéríteni.
Catriona a férje szemébe nézett, kedvesen mosolygott rá, mintha
tekintetével azt mondta volna, mindez nagyon ésszerű, de nem vett
észre valami nagyon nyilvánvaló dolgot.
– Mondd csak... mi ez-a Breckenridge?
Nem „ki”, hanem „mi”. Richard felfigyelt erre. Pontosan tudta, mire
gondol. – Nem tudhatjuk, mi történt valójában, mennyit vitatkoztak. De
még mindig úgy gondolom, hogy Breckenridge semmivel sem tudta
volna eltéríteni Heathert a szándékától.
Catriona megvonta a vállát. – Lehet. Gyanítom, hogy ezt már
sohasem fogjuk megtudni, és nem tudom, hogy van-e még jelentősége.
Richard a felesége arcát nézte. Nem látszott rajta az a derűs
magabiztosság, amelyet katasztrófa közeli helyzetekben is képes volt
mutatni, hanem inkább boldognak tűnt, mint aki őszintén elégedett a

helyzettel.
Richard nem volt biztos abban, hogy Catriona jól látta-e, amit látott,
hogy mire számított, ezért rákérdezett: – Ugye, te is tisztában vagy
azzal, hogy össze kell házasodniuk?
Catriona csak mosolygott. – Ugye, te is tisztában vagy azzal, hogy a
Lady vezette őket ide?
Richard kihúzta magát. – A Lady? – Boszorkány hitvese nem
hivatkozott az istennőre, ha nem volt rá jó oka, és Richard régen
megtanulta, hogy ilyenkor elővigyázatos legyen. – Ő is részt vett ebben?
– Természetesen. Hová máshová küldene egy szerelmes párt,
akiknek tisztázniuk kell, hányadán állnak? – Catriona megfordult, és a
férjére nézett. – Ha valakinek, neked tudnod kell, hogy a Vale, ez a
völgy éppen olyan szerelmeseknek való, akik nem látják a nyilvánvalót,
és nem fogták fel, hogy minek kell bekövetkeznie.
Richard tétovázott, de nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze: –
Egymásnak vannak teremtve?
Catriona ismét a fejét ingatta. – Igazán jobban kellene figyelned.
Még én is tudom, hogy egymásnak vannak teremtve, pedig csak kétszer
láttam őket együtt. – A kezét nyújtotta. – Most pedig itt vannak, és
minden világos.
– Valóban?
– Természetesen! Tehát az a szerepünk, hogy itt tartsuk őket, amíg
ezt ők is be nem látják. – Azzal felállt. – Nem hiszem, hogy túl sokáig
tartana. Heather sosem volt vak, és kétlem, hogy Breckenridge az volna.
Sőt a hírneve alapján joggal feltételezhető, ha nőkről van szó, többet lát,
mint a férfiak többsége.
Ez nem menti meg, gondolta Richard, de nem mondta ki.
Catriona lesimította a ruháját, majd megperdült, és háttal állt
Richardnak. – Fűzz be, kérlek... és jó volna, ha aztán hamar átöltöznél.
Bármelyik pillanatban megkongathatják a gongot, és nekünk a
szalonban kell lennünk, mire ők leérnek, mert látni akarom az arcukat.
Mivel Richard semmit sem tudott volna szólni a terv ellen, félretette
a kétségeit, és engedelmesen befűzte a ruhát.
Nem igazán tartotta lényegesnek, hogy a Lady hozzájárult-e a
történtekhez, ha Heather és Breckenridge az oltár előtt köt ki. Meg volt
győződve arról, hogy ennek elősegítése a család iránti kötelessége. És
az már senkit sem érdekel, ez hogyan következett be.

Elkötötte Catriona fűzőjét, aztán megfordult, hogy levetkőzzön és
felvegye az estélyi öltözéket, amelyet Worboys készített ki neki, és
közben az járt az eszében, amit Breckenridge-nek mondott. Nem tartotta
magát jövőbelátónak, de úgy tűnt, mintha figyelmeztetés lett volna.
A Cynsterek szerelemből házasodnak.
Ha jól értelmezte a Lady érdeklődését Heather és Breckenridge
iránt, és egészen biztos volt abban, hogy igen, akkor őt érte a
megtiszteltetés és a mérhetetlen öröm, hogy üdvözölje Breckenridge-et az előkelő társaság legkedveltebb kéjencét – a nős férfiak klubjában.
Somolyogva felvette a frakkját, megigazgatta az ujját, majd követte
Catrionát az ajtóhoz.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Órákkal később Breckenridge a kezét a tarkóján összekulcsolva,
kinyújtózva feküdt a frissen vasalt lenvászon lepedőn. Végre újra abban
a gyönyörűségben lehetett része, hogy olyan ágyban fekhet, amelyben
teljes hosszában elfér. Felsóhajtott, miközben Morpheust várta.
Gondolatai a nemrég véget ért vacsorán jártak. A ház népével a
nagy teremben vacsoráztak, amely évszázadok alatt nem sokat
változhatott, mivel a család és a vendégek a terem végében, emelvényen
álló asztalnál ettek, a ház vidám, csevegő népe pedig külön asztaloknál.
Ahogy a jelenetre gondolt, önkéntelenül elmosolyodott, mert eszébe
jutott a kedvesség, a szeretet, a vidám hangulat, történetek elbeszélése
az asztal körül, a gyöngyöző kacaj. Még idegenként is úgy érezte, része
a társaságnak, magával ragadta a vidámság. Saját családjában, a
Brunswick-házban is hasonló volt a hangulat, de a Vale-ben a vidámság
és a család öröme sokkal jobban megnyilvánult.
Érdekes volt az este.
Méghozzá több okból is.
Felidézte a rengeteg beszélgetést, megvizsgálta a rejtett jelentéseket
az elhangzott mondatokban. Bár egyáltalán nem volt meglepődve azon,
hogy Richard sokkal barátságosabb volt vele, valahogy megérezte, hogy
vendéglátója... valamiféle szimpátiát érez iránta.
Ami meglehetősen harcsának tűnt. Vajon Richard azért sajnálja,
hogy kénytelen szoknyavadász szabadságát feláldozni, és a házasság
igájába hajtani fejét egy Cynster lánynyal? Ez egyszerűen nem lehet
igaz. Minden Cynster férfi a háza hercegnőjének tekintette Cynster
unokahúgait. Richard és a többiek a Cynster lányok férjeit nem
szánalmasnak tekintik, hanem megtiszteltetésnek, ha valaki benősülhet a
családba.
Attól, hogy Richard együttérzéssel nézett rá, Breckenridge
feszengeni kezdett. Ehhez a nyugtalansághoz hozzájárult az is, hogy
Catriona olyan szeretettel fogadta el, mintha máris a családba tartozna.
Tudhatta, hogy neki és Heathernek össze kell házasodniuk, ám

egyáltalán nem látta jelét annak, hogy Catriona rosszallná a társasági
elvárások miatt kikényszerített házasságot. Catriona már több mint
kilenc éve Richard felesége volt, így a Cynster-klánba tartozik. Nehéz
elhinni, hogy ő még nem fertőződött meg a Cynsterek szerelemből
házasodnak hitvallással.
Főleg a titokzatos Ladyvel való kapcsolata miatt.
Az igazsághoz közelebb járt Catriona burkolt figyelmeztetése, hogy
ha Heathert a társasági elvárásokra emlékeztetik, akkor megmakacsolja
magát.
Már a puszta gondolattól érezte, hogy az izmai megfeszülnek, ezért
akart ellazulni.
Próbálta elűzni a nyugtalanító gondolatot, de a lehetőség, hogy talán
kénytelen lesz elengedni a lányt, rémlátomásként nyomasztotta... és az
elszántsága egyre szilárdabb lett. Nem akarta elengedni, el sem tudta
képzelni, hogyan élhetne tovább, ha a legrosszabb bekövetkezne.
Hogyan találkozhatnának társaságban, és hogyan tehetnének úgy,
mintha semmi sem történt volna. Megpróbálhatna mellébeszélni,
színlelni, de ez nem az ő stílusa. A gondolat, hogy visszaálljon közöttük
a korábbi állapot, vagy megengedje, hogy Heather újra nagybácsiként
tekintsen rá, nevetségesnek tűnt.
Aludni akart, ezért inkább a jóra koncentrált, hogy milyen lesz, ha
összeházasodnak. Londonban a Brunswick-házat használnák, de úgy
tervezte, a kötelező időn túl inkább Baraclough-ban lennének. Az apja
ezt kifejezetten szeretné, ahogy ő is.
Valójában azonban arra vágyott, hogy családot alapítson, és olyan
házat építhessen, amilyenben Richard lakik. Richard nyilvánvalóan
nagyon nyugodtan, gondtalanul él, és ha ez az élet megfelelő számára,
akkor őt is elégedettséggel töltené el.
Még sohasem gondolt erre, de ezt akarja. Ezt az utat akarja követni
élete hátralévő részében.
Ebben az egyetlen akadály az, hogyan vegye rá Heathert, hogy lássa
be, szerelmi vallomás nélkül is feleségül kell mennie hozzá. Ebben
szerencsére az ő oldalán állt az előkelő társaság.
Behunyta a szemét, és próbált elaludni.
Könnyű lett volna, hiszen az ágy nagyon kényelmes volt, a kőfalak
pedig olyan vastagok, hogy semmilyen hang nem zavarta.
Mégis forgolódott. Felült, felrázta a párnát, visszafeküdt.

hanem azzal az okos. Az ajtó végre annyira kinyílt. milyen tevékenység garantálna nyugodt álmot. Teste minden izma megfeszült. hogy felkeresse Heather ágyát Richard házában. a holnapi éjszaka az utolsó esélye. Ez az éjszaka. és a mennyezetet bámulta. amikor észlelte. és láthatóan megkönnyebbült. hogy megnézze. Heather halkan nyitotta az ajtót. hogy a zsanérok nem nyikorognak. Nem látott okot arra. Breckenridge hanyatt fekve ezüstös fényben furdött. hogy azt higgye. Két heves. megkeresse a zsebóráját és megnézze. hogy ezt a lehetőséget elszalassza. hogy távozik. hogy melyik toronyban. és a holdfényben megpillanthatta az ágyat. Várnia kellett. a takaró lecsúszott a csupasz mellkasáról. hogy mit akar. Hiszen ők is csak szeretők. mennyi ideje fekszik. melyik szárnyban lehet Breckenridge. hol van a szobája. Tudta. és a körülmények fogják elválasztani őket. Ráadásul azt sem tudta. és nézegetni később is lesz ideje. de a szobába bevilágító holdsugár megtett útja alapján még egy óra sem telt el. amikor elcsábította. aztán lábujjhegyen az ágyhoz . mozgalmas éjszaka alatt.Aztán csak feküdt hanyatt. hogy a szíve rögtön kiugrik a helyéről. Nem volt olyan ostoba. Ott volt. Ha Breckenridge úgy dönt. amit nyilván a szeretőinél már megszokott. Heather szája kiszáradt. hogy az ágyában egyedül töltse az éjszakát. Breckenridge két nap alatt beleszeretett. ki jött. Heather elhatározta. Ahogy könyökre támaszkodott. a légzése lelassult. hogy ez lesz. de azt el sem tudta volna képzelni. hogy felkeljen. beletörődő gyakorlatiassággal búcsúzik tőle. de fogalma sem volt. Megfordulva halkan becsukta az ajtót. Heather úgy érezte. nem kérlek. Késztetést érzett. vagy ha nagyon szerencsés. és a látása alkalmazkodik a sötétséghez. hosszú óráknak érezte. Heather akkor is tudta. hogy nem ragaszkodik hozzá. hogy valóban megtalálta. A körülmények hozták össze. Sejtette. Aztán eszébe jutott. hogy beléphetett a szobába. amíg az egész ház elcsendesedik. ám az úri becsület bonyolult szabályai megtiltották. A zár kattanására kapta fel a fejét. hogy Breckenridge karjában aludjon.

csak őt és a gyönyört.lopakodott. Heather a csók ellenére is úgy érezte. most nem hagyja gyönyörbe elringatni magát. és csak akkor tette fel a kérdést: – Mit keresel itt? Heather válasz helyett megoldotta a köntöse övét. hogy az ajkuk minél előbb találkozhasson. Ő irányított. és Heather felemelte kissé a fejét. ahogy megáll az ágy mellett. olyan jóleső érzés volt. Küzdött a kéj hullámai ellen. az éles vágy kiszakítja a világból. az érzékek finom. A lélegzete is elállt. Breckenridge figyelte. és .. És olyan férfias. Pillanatnyi tétovázás után súgta a választ: – Nem. A gyönyörűség egyre csak fokozódott. – Ugye nem akarsz vitatkozni? Breckenridge tekintete a kerek keblekre tévedt. hanyatt feküdt. kéjes keringőjét. amely – pontosan.. Breckenridge átölelte. másfajta gyönyörök előtt nyitott ajtót. Heather készségesen átadta magát neki. Aztán a figyelme visszatért. Nem érzékelt mást a férfitest ölelésében. amely szinte fájt. kényeztesse. még tovább vezette. közelebb nyomult. majd hagyna lecsúszni a válláról. és a férfi testéhez simult. hogy komolyan gondolja. Hibátlanul. Heather teste megfeszült. Olyan erős vágyba. nyugtalan volt. hogy Breckenridge valahogy visszafogja magát. ám Heathernek is voltak tervei. amelyben Breckenridge oly bőkezűen részesítette. élvezte a gyönyört. Heather bebújt mellé.. és sikerült annyit mondania: – Nem. távolságot tart. Most én. ahogy Heather akarta – felkészítette az érzékeit. és hagyta. mint az övé. mintha valamin gondolkozna. Hosszú percekig tartó heves viaskodás árán sikerült csak meggyőznie. ám Breckenridge nem engedett. Breckenridge végül engedett. nagy tapasztalattal vezényelte a tökéletes mozgást. a szenvedélybe. persze hogy nem – azzal felemelte a takarót. Breckenridge karjában úgy érezte. Breckenridge teste sokkal forróbb volt. ahogy a bőrük érintkezett. És megint új táncot járt a testük. Meztelen testéről a selyem a földre omlott. hogy magával ragadja. és félő volt. kért és esdekelt. egyik kezét a lány keblére tette. hogy Heather simogassa. Heather arra gondolt. talán soha többé nem lesz lehetősége erre.. ahogy egymásra préselődtek.

Azokban. elemi ösztöneit. Breckenridge-nek nem volt szándékában szűk marokkal mérni az . a tudata riadót fújt. amikor Heather kínzó lassúsággal végighúzta ajka forró kemencéjét erekcióján. Breckenridge próbálkozott. ő parancsolt.. szélesre tárta. És visszavette az irányítást. hogy előhozzák belőle a nyers. Abban a pillanatban. hogy cinkosként segítsen kielégíteni erotikus fantáziáit. amit addig csak ritkán engedett. ajkát az ajkára tapasztotta. Komoly tapasztalatával arra koncentrált. milyen simogatások. és ez a belső figyelmeztetés sikoltássá erősödött. hogy Heatherrel már forog a világ. hol vannak azok a pontok. megismerje és élvezze. Megtapasztalni. akik kétségbe vonták az irányítását. hanyatt fordította. a heves mozdulatokban Breckenridge teste az övé volt. Heather kicsit tovább ment.. tűrte és hagyta. Az övé volt. Breckenridge felrántotta testét. úgy feküdt hanyatt. amíg. megadta magát az akaratának. és a fogát összeszorítva tartotta magát. hogy a jegyesség ideje alatt minden lehetséges módon még jobban magához kösse. és a nyelvével kezdte felfedezni a nőiesség rejtett titkait. Felülkerekedett. hogy az érzékek birodalmába juttassa Heathert. Mielőtt Heather csóktól duzzadt ajka mélyebben érinthette volna. Tudni akarta. Heather megadta neki ezt az esélyt. hogy a finom ujjak lágy tapintását megérezte a herezacskóján. hogy a sok szeretője közül éppen az ártatlan. Heather azon kevesek közé tartozott. lejjebb csúszott az ágyban. hogy a nő birtokolja. mint az előre látható volt. amint a kecses kéz elernyedve felhagyott a kíváncsi tapogatózással. akiknél az a fenyegető veszély. Minden izma megfeszült. Egészen addig. Heather selymes haját simogatta. milyen érintések fokozzák az izgalmát. mert az volt a szándéka. Minden logikának ellentmondott. hogy ne engedje ki a kezéből teljesen az irányítást. újra maga alá gyűrte.. megragadta Heather combját. tapasztalatlan Heathernek engedte meg. amelyek a legérzékenyebbek ajka lágy csábítására. Heather gyorsan és jól tanult. aztán feje előrebillent. hogy mi okoz neki gyönyört.. hogy felfedezze.minden férfi közül csak vele akarta megtapasztalni ezt. ahogy a kéj szétáradt benne. Amint biztos volt abban. és jutalma az önkéntelen sikoltás volt. ahol még sohasem járt.

ahogy Heather befogadta mélyen a testébe. hogy legördüljön Heatherről. Breckenridge azt gondolta. Tudta. az ébrenlét határán. Egymás karjában feküdtek az ágyban. és drága ajándékként megbecsülte. hogy az elemi férfi-ösztön éledt fel benne. Amikor a becsúsztatott ujjak finom mozgásával együtt Heather teste újra megfeszült. Mindent. és lassan behatolt a lányba. A gyönyör minden sóhaját. követelt. combja ölelésébe szorította. hogy korábban miért hánykolódott az ágyban. Breckenridge ezúttal teljesen elengedte magát. kiáltását akarta. olyan édes érzésre. Fölé helyezkedett. Breckenridge nem sokkal később felébredt. és hozzá simult. Kért.éjszaka örömeit. A megvilágosodás gyakran jön ilyen pillanatokban. . képtelen volt tovább visszafogni magát. Heather tiltakozva visszabújt. és Breckenridge alámerült ebben a gyönyörűségben. és lehúzza őket a mélybe. lassú hullámokban árad. Azért nem tudott elaludni. Behunyta a szemét. megragadta és még közelebb nyomult. hogy Heather bizonyára így szereti. mint a zokogás. erősen körbefonta. Breckenridge felismerte ezt az önfeledt odaadást. amelytől még a lábujjai is bizseregtek. és lélekben megnyugodva végre elaludt. Ez teljesen nyilvánvaló. A lélegzése szaggatott lett. ahol a gyönyör és a kéj hosszú. gátlásoktól mentesen. szavak nélkül sürgette még. amit Heather ébresztett fel olyan könnyen. és valahogy sikerült kibontakoznia az ölelésből. és átadták magukat az élvezet utáni édes álomnak. Hozzá tapadt. Heather gyönyörre ébredt. és követte Heathert egy olyan világba. ám akkor eszébe jutott. és próbált újra elaludni. És Heather megadta fenntartások nélkül. mert Heather nem volt a karjában. Élvezte. nyöszörgését. összecsap a fejük fölött. Elmosolyodott.

és belekapaszkodott az érzésbe. a légzésük egyenletesre nyugodott. És akkor Breckenridge a mennyországba ringatta vissza. és gyönyörűségét lelte benne.. Heather érezte. – Miféle tényekkel? – Össze kell házasodnunk. hogy Breckenridge magáévá tegye.Képtelen volt ellenállni. – Nincs más lehetőség. Breckenridge keze gyengéden Heather keblére simult. nem akart elhúzódni tőle. és a férfitest elnehezült a hátán. Hagyta. és csak feküdtek kimerültén. Heather hirtelen elhúzódott Breckenridge-től. Heather semmiféle megbánást nem érzett azért. Ám Breckenridge teljesen komoly volt. A meghittségbe. ahogy egyesült a testük. hogy visszadöntse az ágyra. mélyen beléhatoljon. és kész. és a szemébe nézett. és visszasodródtak a valóságba. aztán a férfi mély. – Tessék? Heather elhúzódott. hogy Breckenridge szeretője lett. és elveszíti a lehetőséget. Letelik az együtt tölthető idő. Aztán erőt vett magán.. reszelős hangon szólalt meg: – Szembe kell néznünk a tényekkel. Heather megborzongott a kéjes izgalomtól. hogy talán nem hallotta jól. összeszedni a gondolatait. amíg szívverésük lelassult. Heather próbált magához térni. . hogy Breckenridge kicsusszan belőle. Heather mélyen magában tartotta. Ahogy a beteljesülés hulláma átcsapott fölöttük. és mozdulatlanul fekve nyugodt. A közelségbe. Heather a saját heves szívdobogását hallotta. össze kell házasodnunk. a hajnali ragyogásba. az arcán döbbenet és rémület látszott. hogy hamarosan véget ér. és maga mellett tartsa. Hosszú pillanatokig feküdt szótlanul a férfisúly alatt. hogy helyezkedik. Breckenridge erős késztetést érzett. – Tessék? Arra gondolt. A szemét behunyva érezte. A leírhatatlan gyönyörbe. hogy ilyen hihetetlen kapcsolatuk legyen. Csak azt sajnálta. az új reggelt köszöntő pacsirták dalolásához.

. hogy megkérd a kezemet. hogy jelen körülmények között úgy érzed. hogy az embert megfélemlítse. – Nem mondott ilyet. hogy egy hirtelen mozdulattal elkaphatja Heathert. Mivel kettesben voltunk távol elég sokáig.tárgyilagos hangon szólt: – Nem lehetsz ennyire naiv. és egészen biztosan nem azért tettem. megkérdezte. de csak ennyit beszéltünk erről. és azt mondtam neki... de nagy tapasztalata van abban. hogy beszélgethessetek. Breckenridge felülni készült. mit gondolok erről.. érzelmek kavarogtak benne. de mint már mondtam. De Heather egy lépést tett hátrafelé. – Breckenridge a legjobb szándéka ellenére is elfojtott indulattal beszélt. Heather szemében – Breckenridge megesküdött volna – meglepődés látszott. de. hogy elvárom. így nem kell felelősséget vállalnod értem. – Ez az eredménye annak. és az előkelő társaságban sem kell megfordulnom. Ezek mind ilyenek.. Richard nem utasított. Sem hozzád. – Meglehet. tudod a szabályokat.. elcsábítottalak. – Ennek semmi köze a becsülethez. – . szakítottam a házasság gondolatával. – Egyikőtök sem fogja fel. – Nagyra értékelem. ennek törvényszerűen házasság a vége. Heather a köntös övét megkötve nézte. – Senki sem félemlített meg. előrehajolt. amit neved jelent. – A családod ezt nyilván nem így gondolja. – Ne! Ne is próbáld tagadni! Richard megmondta. – Igen. – Kikászálódott az ágyból. Minden el van rendezve. az elképzelt jövőm.. becsületbeli kötelességed. Heather pedig vádlón mutatott rá.. – Nem. kapkodva felvette a köntösét. és mivel ehhez nem kell visszatérnem Londonba. semmilyen botránynak nincs jelentősége. és oldalra hajtotta a fejét.. hogy meg kell kérned a kezemet.. de ez nem jelenti azt. Felhúzta térdét a takaró alatt. . Kihúzta magát. sem máshoz! Igen. hogy kettesben hagytalak Richarddal. és arra gondolt. megvan a magam élete. hogy feleségül veszlek.. Aztán a tekintete elsötétült. hogy nem akarok férjhez menni. hogy összeházasodjunk! Miért nem? Breckenridge nem mondta ki a nyilvánvaló kérdést.felajánlani a védelmet. Ismered a világunkat. hogy meg akarsz óvni a botránytól..

hogy milyen lenne a közös életük. aztán kattant a kilincs. Valld be! Breckenridge nem válaszolt rögtön. miért is remélte. Nem megyek feleségül olyan férfihoz. Szóval köszönöm a kedves ajánlatodat. és Breckenridge arra gondolt. – A fenébe.Heather felszegte az állát. akit a becsület és kötelesség kényszerít az oltárhoz. aztán hangosan kimondta: – És most mi lesz? Nem meglepő. Nagyot sóhajtott. Breckenridge az ajtót bámulta. – De feleségül akarlak venni – mondta halkan. – Látod? – csillant meg Heather szeme. de nem fogadhatom el – mondta. fogadjam el az ajánlatodat? Köszönöm. Komor hangulatban lerúgta magáról a takarót. szinte csak magának. – Heather már az ajtóhoz ért. – Nem akarsz feleségül venni. amiért össze kellene házasodnunk. kirohant. és felkelt. Heather tudja. hogy nem jött válasz. És ő tudja a sajátját? Ha Heather jövője megvalósul.. mi a jövője. azzal elfordult. és ezt te is jól tudod.. Heather nem tért vissza. Egy gondolat kavargott a fejében. – Nincs mit megbeszélni. vagyis nem fogunk összeházasodni és kész. – Értelmes felnőttként kell ezt megbeszélnünk. Felrántotta az ajtót. hogy visszajön. hogy. így nincs semmi ok. de a családom nem én vagyok. én nem akarok feleségül menni hozzád. gyere vissza azonnal! – Miért? Hogy megpróbálhass erővel rábírni.. – Meglehet. amely már kezdett alakulni a tudatában. Szólni sem tadott. amit előző éjjel ő képzelt magának.. – Senki sem kényszerít engem. nem. de visszafordult. Heather ilyen könnyen nem szabadulhat meg tőle. – Nem akarsz feleségül venni engem. . akkor az a jövő. Dühösen felkapta magára a ruháit.

aki a tányérjába nézett. Breckenridge-nek valahogy sikerült rámosolyognia. csak az számít. hogy a kettesben töltött éjszakát én kezdeményeztem vagy sem. – Vegyük hozzá azt. de az emelvényen álló asztalnál csak ők ketten voltak. . és a házasság az egyetlen elfogadható megoldás. vidáman beszélgettek a napi várható teendőkről.TIZENÖTÖDIK FEJEZET A nagyteremben. Rögtön egy szolgálólány jelent meg mellette. Heather éles pillantást vetett rá. Nem az alapozta meg a hírnevemet. és az asztalon álló csuporból mézet csorgatott a zabkására. de figyelt. minden finom úri kisasszony. Abban a pillanatban visszajött a cselédlány egy tál gőzölgő kásával. és akkor nem lehet kérdéses. Amint a lányka hallótávolságon kívülre került. elkapta a tekintetét. Heather rápillantott dühösen. akivel akár csak egy éjszakát is eltöltők kettesben. Breckenridge egy széket húzott ki magának. hogy meg kell szerveznünk az esküvőt? – Nincs más választásunk. hogy hírneve makulátlan maradjon. abszolút nincs jelentősége. amivel vétettünk a szemérem. hogy rendeznünk kell ezt a dolgot. – A helyzet egyszerű. és azt kérdezte. És mielőtt kezdenél érvelni. megrontottnak számít. hogy házasságunk egyenesen kötelező. – Mivel ilyen vagyok. a főasztalnál találta Heathert. meggyőző hangot. és kért zab kását. aki éppen zabkását reggelizett. mert a White’s klubban kártyáztam. hogy történt-e bármi. hogy Cynster hercegnő vagy. illetve elsősorban az illem ellen. – Halkan beszélt. Breckenridge megköszönte. kér-e zabkását. – A társasági etikett szerint. Ám mielőtt Breckenridge megítélhette volna a hangulatát. Ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet: az általános vélekedés engem a londoni társaság legnagyobb kéjencének tart. Két másik asztalnál férfiak reggeliztek. – Te is tudod. megszólította Heathert. – Oldalra pillantott Heatherre. és leült Heather mellé. de valahogy nem találta a szokásos nyugodt. – Úgy érted.

semmi nehézség. Nekem a nővéreim adták utasításba. Miután egy falatot lenyelt. azért imádkozott. – Értsd meg. és úgy élek. ahogy . Mindezeket figyelembe véve nincs semmiféle akadály. mint Breckenridge-re. a kanalat letéve.. Amikör Breckenridge először olyan merészen kijelentette. akihez vonzódik. Nem érdekel a véleményük. Breckenridge szemébe nézett. így elkerülni a társaságot. mi a valóság. sem más férfihoz csak azért. Düh fojtogatta. Magára legalább annyira dühös volt. én kifejezetten a házasság ellen vagyok. nem látom akadályát. hogy szerelmes belé? – Nem érdekel a házasság olyan férfival. ha egy pár lennénk. Breckenridge arca vészjóslóan elkomorult. – Amint kimondta.Breckenridge ezt a megjegyzést válaszra sem méltatta. hogy összeházasodjunk. – Egy akadály mégiscsak van – szólt Heather. hogy egyáltalán nem érdekel. amikor Breckenridge megemlítette házasságuk lehetőségét. Heather felszegte a fejét. hanem forgott vele a világ és szédült. hogy minden erejét össze kellett szednie. – Ráadásul a családjaink ugyanazokban a körökben mozognak. hogy meg akarjak felelni a társaság elvárásainak. egészen biztosan tudta: ha lenne másik férfi az életében. nem látok okot. hogy találjak magamnak feleséget. mert a társaság azt mondja. egyre dühösebben beszélt. Legalábbis a magam vonatkozásában. annyira meglepte. hogy össze kellene házasodniuk. – Ilyen körülmények között nincs szándékomban férjhez menni sem hozzád. ugyanazon a halk. – Az. hogy elcsábítsa. mit szól a társaság. hogy a dolgok idáig fajuljanak? Vajon titkon azt remélte. Oltár elé állhatunk.. Hogyan hagyhatta. hogy néhány szenvedélyes éjszaka után Breckenridge ráébred. vagyis mindenki nagyon jól fogadná. hogy ezt kellene tennem! Nemcsak a hangja volt bizonytalan. sohasem engedte volna. te pedig szabad és független vagy. – Legjobb igyekezete ellenére a hazugság a torkán ragadt. Elment az étvágya. Nem kellett megjátszania magát. Mert abban a pillanatban. Nem akarok férjhez menni hozzád. Hiszen Heather is pontosan tudta. Ez az én életem. A zabkása meglepően finom volt. – Mivel feltett szándékom vidéken maradni. aki nem akar engem feleségül venni. feszült hangon folytatta: – Mivel semmi esélyünk elkerülni a házasságot. nehogy elárulja magát.

. túl fiatalnak tartja magához. – Képtelen vagy tisztán gondolkodni! A fenébe Breckenridge-dzsel! Azt hitte. hogy úgy tudott figyelni rá. Heather bosszúsan fújt egyet. ahogy a hegyeken át a Vale felé gyalogoltak. – Nincs más választásunk. Breckenridge figyelmesen hallgatta – ez volt az egyik tulajdonsága. ha szerelemről említés sem esett. mennyire vágyott arra a jövőre. hogy ugrándozz az örömtől. amit képzelni sem mert volna. ők ketten nem illenek össze. – Milyen úrihölgy volnék. eléggé ragaszkodik a megszokott élvezetekhez.akarok. Tényleg mindig erre vágyott? A lelke mélyén motoszkált benne a gyanú. – Nem kell készségesnek lenned annyira. Ragaszkodnia kell a Breckenridge iránti haraghoz akkor is. és megragadja a lehetőséget. hogy elismerje. Breckenridge szemébe nézett. hogy milyen nagyon igyekezett rózsaszínre festeni lehetséges jövőjüket. hogy a szíve mekkorát dobbant Breckenridge merész kijelentésére. nem számít. nem számít. Heather kizárta tudatából a figyelmét elterelő gondolatokat. – De igen! – jelentette ki Heather. Breckenridge szemöldökét összevonva. Breckenridge minden jel szerint felajánlotta neki mindazt. Nem számít. A szívét és elhatározását megkeményítve az asztalra könyökölt. és legnagyobb döbbenetére azzal kecsegtette. kissé fölényesen állta tekintetét. mintha rajtuk kívül senki sem volna a világon. hogy folytassa kéjenc életét. amire annyira vágyott. nagyon fontos elem hiányzott belőle. – Nem. csak annyira. ha készségesen feleségül mennék egy olyan férfihoz. de képtelen hozzámenni. Csak egyetlen. amit az ő bolondos szíve kívánt. ha hirtelen olyan eshetőség jelent meg előtte. amit Heather szeretett benne. ami nélkül az egész nem működik Férjül akarja. akit én magam kényszerítettem házasságra? Szerinted hogyan érezném magam? Breckenridge a homlokát ráncolta. és közelebb hajolt hozzá. ami köztük megesett. és ha tisztességes kiutat kínál neki. hogy azok ellenére. hogy legalább fogadd el: ennek így kell lennie. hogy a korábbi ingerült viselkedése a viszonzatlan figyelem miatti keserűsége volt.

feloldalak minden kötelezettséged alól. Ahhoz. – Nem fogom meggondolni magamat. Az egyetlen kiút ebből a nyomorult helyzetből az.. ha a házasság kötelékével hozzám lennél bilincselve. minden önuralmára szüksége volt. hogy Heather szeme tágra nyílik a csodálkozástól. és ahhoz nincs szükségem férjre. mert nem szeretné viszont. bárki fegyverrel kényszerítsen arra. Nem engedhette meg magának. – Mély lélegzetet vett. És nincs ok arra. – Megvárta. Egyetlen elszólás is elég ahhoz. Felállt. akármit is mond Breckenridge.. amíg Breckenridge is felállt. és visszamész Londonba. hogy gondolkodni kezdjen. Legszívesebben felsikoltott volna. Összetörné a szívét. és megállította. Nem a te érdekedet szolgálná. Kurta biccentéssel elfordult. Fogadd el ezt. és nem tartotta vissza semmi. ebben teljesen biztos volt. sem az előkelő társaság által elismert makulátlan hírnévre. hogy feleségül vegyél. Ha hozzámenne. aztán folytatta: – Amikor kedved tartja. mert a társaság szerint ezt kellene tennünk. Én nem akarok feleségül menni hozzád. és most is erősen kellett türtőztetnie magát. – Igen. hogy az arcán ne jelenjen meg düh. hogy ezt nyíltan kijelentse. mert ott várnak a finom hölgyek. hogy elnyomja belső énjét. – Nem akarok mindenáron férjhez menni. és nem hagynám. .. Nem tartalak vissza. ha nemet mond.másíthatatlanul. hogy Cynster lány áll előtte.Még egyszer próbálközott.. hogy összeházasodjunk. Breckenridge összetörné a szívét. aki pontosan tudta. Breckenridge arca eltorzult. ahogy nem fordulok el a saját életemtől sem azért. Végül majd te is rájössz. Nem mehet feleségül. vagyis egyáltalán nem lassú észjárású. – Te nem akarsz feleségül venni engem. oda tartozol Londonba. Vagy valami fondorlatot kieszeljen. Látta. elmehetsz. indulni készült. hogy akár egy pillanatra is elfeledkezzen arról. – Nem helyes. Heather ezzel az elevenébe talált. Breckenridge megragadta a karját. ezért nem maradt ereje megcáfolni Heather érveit. mert én az otthontalan gyermekek megsegítésének fogom szentelni az életemet. a báltermek és budoárok világába. Különösen hozzá nem. Ha a becsület miatt tettél nekem házassági ajánlatot. Ehhez kell ragaszkodnia. hogy ez a nő az övé meg. hogy összeházasodjunk.

hogy a sógornőjét ott találja. amelyeken elmélkedni túl veszélyes. a neki szánt kihívás az volt. Titkolja azokat az érzéseket. Primitív énjének még tetszett is ez a gondolat. hogy nem szabad összeházasodnunk. de most Catriona műhelye volt. Még egy nőcsábász kéjenc életében is vannak olyan dolgok. Úgy tűnik. vastag gerendákról csokorba kötött gyógynövények lógtak.. valami titkos próbatétel. a tűzhelyen tűz lobogott. az annak a bizonyítéka. – Mi ez? Valami titkos próbatétel? Heather szeme szikrákat szórt az ingerült hangra. hogy sokkal hatékonyabban. Breckenridge nem mozdult.. és amelyeket nem hagyhat napvilágra kerülni. hogy használja ki a társaság szabta kényszereket. hogy ne szóljon arról. ugyanúgy folytathatod a. Ha kell. A megfeketedett. Tudta. Az én vagyonom biztosíték arra. hogy feleségül menjek hozzád.. és vonszolja az oltár elé. – De ez sem indok arra. Persze. hogy mit érez valójában iránta. és elhagyta a termet. Megfogadta. hogy így lesz.. Azzal sarkon fordult. – A délelőttöt Catrionával töltöm. – Heather egyenesen a férfi szemébe nézett. – Ha összeházasodunk. – Miért nem? Heather csak nézte. – Talán. hogy a pince szolgált-e tömlöcként valaha. ahogy elmegy. a meleg légáramlat . Ebédnél találkozunk. amelyeket megtapasztalni nem volt szándékában.. majd halkan azt felelte: – Ha nem tudod a választ. Nem tudta biztosan. és feleségül veszi. Élvezte. – Nem. hogy egyre dühösebb lesz. és éppen készítette az egyik orvosságát.Mégis képtelen volt elengedni. – Ha feleségül jönnél hozzám. Bosszús volt.. bármilyen makacs és akaratos is.. szenvedéllyel és kötelességgel köti magához Heathert. csak figyelte. sokkal sikeresebb lehetnél. és kirántotta a karját a szorításból. Ráadásul – és ebben rejlik az igazi kihívás – mindezt úgy kell megtennie. Heather a kőlépcsőn a kastély tömlöcébe ment le.. Az önuralom ellenére Breckenridge érezte. Ízlelgette. hivatásodat.

akkor olyan férjet kellene találnod. hogy Richard és Catriona gyermekeire vigyázott. – Breckenridge elég nehéz eset. aki hajlandó feleségül venni téged. feltehetően a rangodért és a hozományodért. három éjszaka – jegyezte meg Catriona. és rámosolygott. és aki hajlandó szemet hunyni afölött. így megmentve a jó híredét – jegyezte meg Catriona fanyar mosollyal. és mi lett a következménye. hogy menjek hozzá feleségül. különösen Lucillára. Heather nem látott okot arra. és leült. – Három nap. Heather egy széket húzott az asztalhoz. meddig is? Tizenegy napig? Heather gondolkodott. hogy mellébeszéljen. Felpillantott. aki korban közelebb áll hozzád.. tehát csak három napig voltunk együtt. Tehát ha nem kell Breckenridge. hogyan és miért képes a házasság helyrehozni egy különben . amíg meg nem szöktünk a többiektől. én volnék az utolsó. és olajlámpások világítottak Algaria néha Catrionával dolgozott. Catriona összevonta a szemöldökét. – Nem. aki kevésbé temperamentumos. de a te életedet és Breckenridge életét figyelembe véve. kellemes modorú. hogy elraboltak. – Gondoltam. hogy nem tudnál együtt élni vele. Nem együtt utaztunk. Régi bűneiért vezekelt azzal. hogy Breckenridge megteszi. hogy sikerülte apróra őrölnie a mozsár tartalmát. ha jól érzékelem. vagyis egy ideig kettesben voltál a társaság első számú szívtiprójával. hogy teljesen értem az előkelő társaság minden szokását. – Mire számítottál? Útitársak voltatok. – Nem mintha ez valamit is számítana. aki azt állítanám. aztán újra kézbe vette a mozsártörőt. – Breckenridge noszogat. amikor Heather megállt az asztal másik oldalán. aki valamikor a Vale következő jó boszorkánya lesz. amit a becsület követel.. és Ismét Heatherre pillantott. számolta a napokat. A nagy helyiségben magasan voltak a kis ablakok. – Catriona megnézte.illatfelhőket sodort felé. – Az arca grimaszba torzult. Közben a Vale jelenlegi jó boszorkánya az egyik nagy asztal mellett állva tört valamit egy mozsárban. elfogadható alternatíva. hogy lejössz. sohasem értettem igazán. – Tudhattad volna. – Egyáltalán nincs szándékomban feleségül menni hozzá. de az utóbbi időben gyakrabban volt a gyerekszobában. – Köztünk legyen szólva. ha egy másik úriemberhez mennél feleségül. – Ha úgy érzed.

hogy valami nyámnyila alakhoz menjek. – Heather felsóhajtott.. összeszedte magát. Heather alig hallotta meg Catriona utóbbi megjegyezését.. – Nyilvánvaló. amelyet Catriona korábbi szavai keltettek benne. ezért elhatároztam. hogy határozottabb legyen.. Addig nagyon sokat tanulhatok tőled és a segítőidtől.helyrehozhatatlanul tönkrement reputációt. aki hajlandó elnézni nekem azt. akiknek nincs meg az. a megfelelő úriembert... Ekkor valahogy akaratlanul Breckenridge jelent meg a tudatában. régóta kerestük. De. ameddig elül az elrablásommal kapcsolatos botrány. – igyekezett erőt meríteni valahonnan... konkrétan gondolsz valakire. hogy tanuljak tőled. milyennek kell lennie. Hárman vagyunk testvérek. ezek után különösen nem. a gondolat. esetleg nyárig. szóval. Catriona elmosolyodott. – Catrionára nézett. hűt keresett eddig? Milyen férfira várt? Olyan férfira. . Tudom. bár ehhez már nagyobb önfegyelemre volt szüksége. hogy nem találok nekem való férfit. szóval arra jutottam. és Catrionára figyelt. – Azt hittem. ami nekünk megvolt. de nem úgy. – Valóban? Heather bólintott. mivel túlságosan elborzadt a gondolattól. ahogy gyakran látta a társaságban.. – Nos... – Kerestétek az ideális férfit? – Igen! Pontosan. és mellettünk az egész család.. aki szereti. Szívesen maradnék északon egy ideig. mit akarunk. – Nem. – Eliza. Arra gondoltam.. Ebben a vonatkozásban Breckenridge nem felel meg. én és Angelica is. vajon itt maradhatnék-e. Valahogy sikerült kiűznie fejéből ezt a képet. akkor az életemet inkább annak akarom szentelni. hogy segítsem az otthontalan gyerekeket. hanem ahogy kézen fogva gyalogoltak a hegyekben. Tudtuk. hogy te egy seregnyi gyerekről gondoskodsz. ha a sors ilyen egyértelműen kifejezte.. hogy. de ő három évvel fiatalabb. – Az igazság az. hogy a házasság nem való nekem. az sokkal rosszabb. aztán hazamehetek Somersetbe. – Nem! Nem erről van szó. – Bár valóban nincs szándékomban feleségül menni Breckenridge-hez. és hasonló házat hozhatok létre. hogy nem találhatok szerelmet.. Catriona felnézett.

Heather elgondolkodott. – De nem lehet az életem célja az. – De ez csak az egyik része az életemnek. és Heatherre nézett. A Lady tudja. hogy fel kell ismerned.. és a leveleket a mozsárba szórta. Heather kérdőn nézett rá. A belső lényét. – Ezt nem egészen értem. – Catriona összevonta a szemöldökét. Ha nem Breckenridge az. hogyan kell a gyerekekről . Én vagyok a környék jó boszorkánya. és ez a hivatásom. hogy mielőtt az életedhez ilyen másodlagos feladatot rendelsz. hogy megvalósítsd. hogy egy férfival élj. – Tehát.. Aztán fogta a mozsártörőt. a Vale Ladyje. – Talán. és elég jól felismerem az ilyeneket. – Látod azt a férfit? – Látom. a lényegre kell figyelned. hogy.. miután megtanulom tőled. az a sorsom. Heather ezen elgondolkodott.. az meglepően pontosan valóra vált. kisugárzását. hanem a... Catriona ritkán mondott próféciát. Ennek része az. – Ezzel azt akarom mondani. hogy árva gyerekekről gondoskodjam? Catriona a munkát félbeszakítva felemelte a fejét. ennek a feladatnak kell megfelelnem. – Ez nagyon nemes ambíció és a világért sem szeretnélek lebeszélni róla. hogy végül megtaláljam az én hősömet? – Igen. mi az életed célja... hogy számomra a gyerekekről való gondoskodás csak egy tevékenység a sok közül. és Catriona sajnálkozva a fejét rázta. de nem az arcát.. Csak annyit kell tenned. – Olyan férfi. – A te sorsod egy férfi sorsával fonódik össze. Heather rezzenéstelenül állta Catriona tekintetét. akkor valaki hozzá hasonló. – Az a szó jut eszembe. hogy „lásd”. és gondoskodnod kell róla. azzal belenyúlt egy szattyánbőr szütyőbe..– Értem – szólt Catriona homlokát ráncolva. – Nem ezt látom. és Heather szemébe nézett. kivett egy maroknyi száraz növényt. Vagyis először meg kell határoznod. mint az unokabátyáid. nem ezt érzem benned – mondta Catriona. Azonban ne feledd. hogy az elárvult gyerekekről gondoskodom. – És a sorsom az övével van összefonódva? – A Lady szerint a sorsod az. ami annyit jelent. de amit mondott. A zöld szempár a lelke mélyére látott. és Heatherre nézett. – Elhallgatott. – Catriona bólintott.

hogy nagyon is megéri küzdeni. – Csak eszembe jutott. mire Catriona elmosolyodott. – Úgy gondolja.. amit mondani fogok. – Semmi olyat nem mondott. amiből arra következtethetsz. mint az unokabátyáid. mintha valami távoli hangra figyelne.. hogy feleségül vehessen úgy. hogy alaposabban szemügyre kellene venned Breckenridge vikomtot. Catriona újra Heatherre nézett. – Nem szeret engem.. Heather csak hümmögött... hogy van ilyen belső érzésük. és úgy tud manipulálni. amit mondott.. ez semmit sem jelent. – Azt mondta. Catriona bólintott. nem mintha tehetnének róla. kihasználná a helyzetet. – Biztos vagy ebben? – Csak azt tudom mondani. egészen biztosan olyan. hogy megtanulj gyerekekről gondoskodni.. – Közben ne feledd. sőt azt sem ismerik el.. – Meg kell mondanom. mint az unokabátyáim – felelte ingerülten. – Tényleg alaposabban meg kell ismernem. . arcát figyelte. hogy ne kelljen szerelmet vallania neked? Heathernek gondolkodnia sem kellett a válaszon. – Catriona oldalra hajtotta a fejét. – Mi az? – Az ajka mosolyra görbült. csak a figyelmed elterelése. hogy szeret? Heather bólintott.Gyanítom. Kifejezetten gyűlölik kimutatni legbensőbb érzéseiket... hogy ha szeret. – Bárcsak lehetne valami bizonyosságom. a kialakult körülmények alapján. mert Catriona a fejét ingatta. legalábbis jelenleg. ezt diktálja a becsület. Csak azért akar feleségül venni. hogy ezzel csak el akarod kerülni a sorsodat. de. Akárki a te hősöd. amit a Breckenridge-hez hasonló férfiakról mondtam. – Olyan fondorlatos. mert úgy érzi. – Elhallhatott. hogy nem szívesen hallod. és visszamegyek Somersetbe. majd fanyar mosollyal megjegyezte: . – Nem így lesz? – A Lady szerint az a terved... hogy nem szeret? – Nem. de az ösztönöm azt súgja. és ezt a fivéreid és unokatestvéreid feleségeivel együtt tanúsíthatom. Catriona elhallgatott.gondoskodni. hogy annak alapján. nem gondolod. hogy ilyen férfi szerelméért. és mintha megdöbbent volna. és a férfiakból szerelmi vallomást kihúzni sohasem könnyű.

Catriona folytatta a munkát. fel kell készülnöd. És egy olyan férfival. Catriona ragyogó mosollyal nézte. Csak ült és gondolkodott ezen. teljes szívéből akarja. .. Catriona társasága. hogy azt őszintén. biztos lehetsz abban. – Várj! – Catriona belenézett a mozsárba. és Catriona megértő pillantásával találkozott. – A köténye zsebébe nyúlt. – Végre készen van. Annak alapján.. lila gyöngyök voltak felfűzve. és elfogadja a helyzetet. felemelte a láncot. mit jelent. Heather a hatszögletűre csiszolt kristályt nézegette.. – Sok mindent kell végiggondolni? Heather bólintott. – Kérésre tettem. és úgy érezte. hogy még Algaria sem tudja. majd Heather mellé érve a nyakába akasztotta. Felnézett. Percek teltek el... amit Heather addig megtudott róla.. ha küzd egy célért. – Valami írás van. – Igen. és meglátogatom a gyerekeket.hogy a csillogó felszín alatt megtalálhatom az én hősömet.. amit Catriona megosztott vele. hogy olvasol bennem. a kristálylapokon. ha éppen ő a Lady. mielőtt esélyed volna meglátni. aztán a fejét ingatta. – Ruhája dekoltázsába nyúlva kiemelte a nyakékét. állandóan az élvezeteket hajszolja. mire Heather végiggondolta mindazt.. És Breckenridge-nek sem mondta ki az utolsó szót. – Anyámé volt. Tudom. mint ő. amíg hozzá nem mentem Richardhoz. – Olyan ősi nyelv. – A szerelemben nincs semmire garancia. valami lecsillapodott benne. – Ez annyira régi? Catriona bólintott. Viseltem. hogy nem mindenkinek teszed meg. előtte az ő anyjáé. – Csak egy észrevétel. és köszönöm. – Felmegyek. – Zöld szemében csodálkozás látszott. – Valami okból ezt neked kell adnom. Tehát. ez nagyon is igaznak hangzott. amely hasznodra lehet: Breckenridge hedonista. Megkerülte az asztalt. a keresés még ném ért véget. amely a másikhoz hasonló aranylánc volt. hogy bármit tegyen érte. a függője pedig egy rózsaszín kő volt. és félretette.. amelyre kerek.. szorgosan őrölte a száraz növényeket. Heather felpillantott. Különben nem lenne képes rá. kivett egy aranyláncot. hogy kitárod a szívedet. de a gyöngyök rózsaszínűek. Ennek következménye az. kissé fárasztó tud lenni. Heather felkelt a székről. a függő pedig lila. mi van az ő szívében – figyelmeztette Catriona.

aki túl könnyen vall szerelmet. Heather a láncot nézegetve a kis lila gyöngyöket megérintette. Megfelelő talizmán egy olyan fiatal hölgynek. majd bólintott. – Biztos vagy benne. hogy. és magadhoz nem kötöd a te hősödet. – Köszönöm. – Ezek is ametisztek? – Igen. – Amúgy az olyan férfi. a prófécia. amit tennem kellett. – El kell ismernem.. Bizonyára nagyon értékes. de a szerelem az erősebb. – Tudtam. Az ő anyjáé volt. – A szeme tágra nyílt. majd Angelicának. azért vettem magamhoz ma reggel.– Richard ezt adta nekem. hogy ne tegyek fel kérdéseket. és ez még régebbi. amíg megtalálod. a Lady máris meglehetősen sok ember sorsára gondol. és a szerelem rezgését hordozza magában. gyanút ébreszt az emberben. Búcsút . Heather a homlokát ráncolva elgondolkodott. hogy át kell adnom neked. amely az értelmet jelképezi. aki szeretne a hőse szívébe látni. – Catriona felnézett. – Catriona fogta a mozsarat. Utána tovább kell adnod előbb Elizának. és ennek az ellenkezője is igaz. vajon komolyan gondolja-e. – Azzal visszaejtette a függőt keble közé. megnyugtató a tudat. – Biztosan nagyon nehéz lehet odaadni másnak. aki majd visszaadja az én Lucillámnak. – Catriona elhallgatott. – Ez ametiszt. – A gyerekszobába megyek.. és a polcra tette. – Igen és nem. – A Lady biztosított. Catriona mosolygott. – Utána pedig Henrietta és végül Mary kapja. Üzensz valamit? – Csak mondd meg az ikreknek. helyesen teszem. – Az évek folyamán megtanultam. hogy átadom neked. hogy Lucilla is megtalálja az igazit. hogy érted azt tettem. Addig kell viselned. és a Heather nyakában lógó lánc függőjére mutatott. De a többiekről nem tudtam. – Az pedig rózsakvarc. – Igen – felelte Catriona mosolyogva. a jutalmam volt azért. csak higgyek és engedelmeskedjem. – Felpillantott. Gondolom. összevonta a szemöldökét. hogy a Lady mellettem áll. Heather megfordult. ami a nagymamádé volt. hogy ne veszekedjenek. A te nyakéked a szerelem és az értelem összeolvadását jelképezi. Heather a ruhája alá rejtette a függőt. – A lila kristályra mutatott. – Úgy tűnik. Heather a nyakéket nézegette. és kifelé indult.

– Tehát sötét haja volt. mire kiértek az Ayrbe vezető útra. Ez az ösvény Carsphairn mellett ér vissza az útra. Felvágtattak az úton. – Ha a lova nagyobb. a helyiek látták azt a lovast. Richard a nyeregből lehajolva a talajt vizsgálta. hogy akik rossz szándékkal közelednek. aki fekete lovon ült mellette. de így legalább feltűnő.. – Szép nagy ló lehet – jelentette ki. Milyen színű a haja? – Távolról feketének láttam. mint a tiéd. a meredek tetején lassítottak. azzal megfordította a lovát. és lényegesen szélesebb a válla. – Nagy testű a gazember. akkor néhány hüvelykkel magasabb nálad. De távolról meglátni a különbséget. azt a férfit látták-e. hátha látjuk a nyomát. – Nézzük meg. – Olyan nagynak látszott. Nem vettem észre olyan szándékot. Richard felfelé mutatott. és elindult felfelé a lépcsőn. Richard összevonta a szemöldökét. Ha szerencsénk van.intett.. – Lovon ült. mostanság furcsa módon nehézséget okoz. – Nem kérdeztem meg tőle.. mert hatalmasnak tűnt. – Richardra nézett. hogy közelebb akarna jutni hozzánk.. Breckenridge mellé léptette pej lovát. de az évek során egyre erősebb lett. hogy átlépjék a birtokhatárt. és könnyebb a nyomára bukkanni. és ügetésben haladtak az úton a falu házai mellett. és elmosolyodott. az út legmagasabb pontján – mutatott a Knockgray-ből kivezető útra. Az utak . hogy nem lehet nehéz megtudni. A kis falu végére érve a nyomokat még látták. Nem telt sok időbe. Délelőtt Breckenridge ellovagolt a kastély bekötőútján. ahol előző nap megállt. – Csak nézett minket. – Catriona valamivel elriasztja az illetéktelen behatolókat? Richard felmordult. Richard elégedetten mosolygott. Breckenridge haja sötétbarna volt. és nézte a férfit. Ez nem mindig volt így. Egymás fejére pillantottak. de gyanítom. Amikor kiértek az Ayrbe vezető útra. Richardé hollófekete. hogy ő áll Heather elrablása mögött. – Milyen termetű volt? Breckenridge ekkor alaposan szemügyre vette Richardot és a lova magasságát. – Remek. akiről biztosan tudta.

Henry. mivel kínálhatom? – szólt a csapos. A kandallóban égett a tűz. Valami úrféle lehetett. Richarddal éppen ilyen alakokat kerestek. A hosszú. Cynster úr. A kocsma mögötti kavicsos udvarban leszálltak a nyeregből. Richard és Breckenridge egyszerre üdvözölték. a Greystones. hogy figyeljen rám. – Szép napunk van. – Csak egy ivó van. A templomhoz érve Richard megállította a lovát. és Richardra pillantott. és rákönyökölt. azzal ágaskodó fekete lovát visszafogva érdeklődött. – Nem látott tegnap délután erre jól megtermett embert nagy testű lovon? – Négy óra tájban – tette hozzá Breckenridge. Breckenridge vigyorgott. hogy az alacsony szemöldökfa alatt beférjenek. – És a barátját? – Két sörrel. olyan nagy volt. – Nem lehetett nem észrevenni. Mindkettőjüknek le kellett hajolniuk. Cribbs máris bólogatott. A fal sötét faburkolat volt. és az útra néző ablakon beáradt a napfény. szó nélkül . Látta. Szép pej ló volt alatta. – Valóban. Breckenridge mellé állt. a vendégeket nézte. A csapos habzó sörrel teli két kupát tett eléjük. az egyik fal mellett hosszú pult..találkozása előtt tiszta ház állt. A tornácon hintaszékben ülő öregember integetve üdvözölte őket. Belekortyolt. söröztek és figyelték az utat. fehérré meszelt falú házhoz. alacsony mennyezetű. Mosolyogva üdvözölte a vendéget. Richard ment elöl. keskeny helyiségben kellemes meleg és jó hangulat volt. a helyiségben asztalok és székek álltak. hogy merre ment? – A falu felé – mutatott Cribbs Carsphairn irányába. a lovakat a korláthoz kötötték. Cribbs – felelte Richard. – Ő lehet az. Breckenridge követte Richardot a tiszta. és azt kérem. Richard már várta ezt a pillantást. amely az út mentén állt. akit keresünk. Richard mosolyogva a pulthoz lépett.. – Cynster uram. Odabent felegyenesedve Breckenridge kellemes ivóban találta magát. Négy fura vénember. Breckenridge a pult felé fordulva elvette az italt. és Richard mellett Breckenridge-re nézett. – Köszönöm. aztán mentek tovább. amikor a hátsó ajtón beléptek az épületbe. akik odabent ücsörögtek.

aztán hálásan belekortyoitak. – Még sohasem láttam errefelé – közölte Henry. Nagyon jóképű úriember volt. – Fekete haja volt. – Úgy lehetett – felelte az egyik öreg. – Miben segíthetek. uram. Tudni akarta. mint maga.. A többiek bólintottak. mint a magáé. Henry és a négy vendég alaposan szemügyre vették Breckenridgeet. mi van a bekötőút végén. hogy említést tegyek róla a kastélyban. – Felföldi volt? – kérdezősködött Richard. ha hölgyek is hallhatták. a szemétől kirázott volna a hideg. – Jóképű férfi volt.. A csapos éppen kivitte a négy pint sört. – Egészen biztosan felföldi! – felelte az egyik törzsvendég. Mind a négyen megköszönték az italt. Henry bólintott. – Az igazat megvallva. – Látta valaki? – Jó hírrel szolgálhatok. és a kastély felől kérdezősködött. a csapos szorgalmasan letörölte a pultot. és odafordult a másik négy emberhez. – Be is jött egy pint sörre. – Pontosan így volt.Richardra emelte a kupát. csak sohasem láttam szükségesnek. – Nem. – Ez a titkos helyed? Richard vállat vont. uram – felelte Henry. Breckenridge kedélyesen megemelte a poharát.. – Hogyhogy? . – Közelebbről hogy nézett ki? – tette fel Richard a kérdést Henrynek. – Bizony – szólt az egyik idős férfi –. A szeme. uram. Erre mindenki felnevetett. uram? – Tegnap délután egy nagydarab ember járt erre hatalmas lovon – mondta Richard. hogy átutazóban van. amelyet Richard a négy idősebb embernek küldött. – Henry elhallgatott. – Észak felé lovagolt – jegyezte meg az ablakhoz legközelebb ülő öreg. Legalábbis akkor.. ha nem lett volna olyan jóképű. – Nálam is magasabb és szélesebb vállú? – kérdezte Breckenridge. Henry. – És az a ló valami bámulatos volt. de nem olyan jóképű. – Azt mondta. Breckenridge letette korsóját.

Csak megerősítették. Akárhogy fogalmazták meg a kérdéseket. – Simára borotvált. – Nem tudtunk meg többet róla. mert nem megy férjhez. és kiléptek a kocsmából a hátsó udvarba. – Nem – ismerte el Breckenridge. az volt. hanem árvaházat akar vezetni valahol vidéken. mert előtte jártunk. – Ezt te sem hiszed el – jegyezte meg Richard. – Sehogy. majd Breckenridge és Richard búcsút vett az öt férfitól. hogy a szeme színe a legfeltűnőbb. – Az igaz. hogy nemesúr. mint amit eddig is tudtunk. miszerint nem kell feleségül vennem. a kocsma mögötti emelkedőre pillantottak.– Halvány savószínű volt a szeme. vagyis felföldi nemesúr. A termete. – Megtudtuk. – Hogyan haladnak az esküvői előkészületek? – kérdezte Richard. Henry a többiekre nézett. – Richard megragadta a lova kantárját. A csizmája különösképp. tüzes fekete lovát visszafogva. nem tudtak meg többet a lovasról. amint kiértek a faluból. hogy a férfi. hogy felismerjük. mennyire hasonlóak a leírások. – Elképzelhető. és nyeregbe szállt. aki itt megállt. mondanám. Richard mellé ért. hogy nemes ember.. valamint az. ha újra Heather vagy a többi lány után kutat. de elég ahhoz. hogy Richard is hallja. – Breckenridge hallotta saját hangjában a feszültséget. vagyis teljesen mindegy a hímeve az előkelő társaságban. Breckenridge lassan ült fel a lovára. nem elég ahhoz. – Mert nem tagadható. – Az arca milyen volt? – kérdezte Richard. és a hátasaikat könnyű vágtára fogva elindultak vissza a Vale felé. aminek mondta magát. Rendeltek még egy kört. kicsoda. – Nagyon olyan.. . közben a lehetőségeket vette számba. és amelyeket most hallottunk Kilovagolt az útra. ahogy télen befagy a patak. – A szeme színe – jegyezte meg Breckenridge. hogy név szerint tudjuk. Talán csak egyszerűen kíváncsi volt ránk. amelyeket Heather és én egymástól függetlenül kaptunk róla Fletchertől és Cobbinstól.is nagyon jó. amilyennek az ember egy urat elképzel. Ebben nyilván nem tévedtek. de nern számított. Miközben kesztyűiket húzták fel. Olyan hideg és fakó. – Valami egészen ostoba elképzelést vett a fejébe. A ruhája. aki éppen észak felé tartott. mint a jég.

Breckenridge is félrelépésből született. bár Breckenridge még alig egy napot töltött a birtokon. Kétszer is. de Richard apjának hitvese. – Mit? – Átkozott legyek. Breckenridge mordult.. – Játszik? – Breckenridge dühös pillantást vetett rá. és nyilvánvalóan meg is találta a hitvese oldalán. érezte. hogy hozzá hasonlóan Richardot is foglalkoztatja az a kérdés. Richard kíváncsian pillantott rá. érzem. amelyek a nemeseknek jártak. Richard vigyorgott. – Ugyanazt. Nem mondta ki ezeket a szavakat. Richardnak meg kellett találnia a helyét. Márpedig épeszű ember nem mondott ellent Helena hercegnének. hogy. de nem a szavak késztethetik a véleménye megváltoztatására. a születése körülményeit tekintve is. Nem tudta megállni. megvolt minden előjoguk. hogy nem igaz. ám Richard megküzdött a saját helyéért. de őt az apja vállalta fel a születésétől fogva. vigasztaljon a tudat. a Vale-be került. mögöttük állt a vagyon. Ám gyanította. ha tudom. amit mindannyiunknak: leborulni a lába elé. miután Richard szülőanyja gyermekágyban meghalt. és komolyan is gondolni. mert rögtön tudta. hogy a végeredmény megéri. Richard születése botrány lett volna. – Igazán nem szívesen világosítalak fel. de eddig csak azt értem el vele. hogy meg ne kérdezze: – Neked mit kellett tenned? Richard még szélesebben mosolygott. Neked könnyű. Richard és ő az előkelő társaságban lettek férfivá. és ebben sikerrel is járt. hogy kötődöm hozzá. Még erősebben. Breckenridge helyzete kicsit más volt. – Ő a két lábon járó makacsság. hogy hol van a helye a világban. örök szerelmet esküdni. és leplezetlen elégedettséget látott az arcán. Már próbáltam lebeszélni róla. Breckenridge éles pillantást vetett Richardra. Nem lehetett könnyű. Ha az apja meghal.. – Azt is megpróbáltam.– Értem – bólintott Richard. Richard nagyon hasonló volt hozzá. hogy Catriona irányít. ő lesz .. Helena hercegné nem sokkal a születése után a magáénak ismerte el. – Tehát makacs kisasszonyt játszik. – Akárhogy is..

hogy fenntartsa Heather kíváncsiságát és érdeklődését. hogy Heather kell neki ahhoz. ám az adott körülmények között inkább nem szólt. hogy a jövőbeli élete sikeres legyen. hogy szinte mindenki arra számít. ezért elfoglalta. sem Heathert nem tévesztette meg. hogy Breckenridge véget akarna vetni neki. Üres volt mellette a szék. és egyenletes tempóban haladt a kastély felé. hogy társalgást igyekeznek kezdeményezni. a báránysült eredete az állat megnevezésével. Emellett sokkal erőteljesebb és hatékonyabb fellépésre van szükség a viszonyukban. Richard és Catriona legidősebb gyerekei – az ikrek. és velük szembe ültek. Elég volt egy pillantást vetni a teremre. Utóbbi témát alaposan és olyan ártatlan kíváncsisággal adták elő. a lappangó ingerültséget. hogy az eljegyzést bármelyik pillanatban bejelenthetik. de talán az is megteszi. bármi másról beszéltek. de arra jutott. hogy még nem sikerült Heather beleegyezését megszereznie az esküvőhöz. akkor minden rendben lesz. Lehet. és a birtok vezetésének napi ügyeit ő intézte. hogy meg tud-e felelni. Valami okból tudta. Richard mellett lovagolva Breckenridge befordult a Vale bekötőútjára. Bár ez a várakozás csak fokozta Breckenridge bosszúságát. Egymásra pillantottak. hogy ha Heather mellette lesz. miért van annyira meggyőződve arról. hogy fogalma sincs. amely sem őt. Breckenridge az ebédlőasztalnál találkozott Heatherrel. Breckenridge-nek több vesztenivalója van. csak arról nem. hogy a nyolcéves ikrek elhatározták. Breckenridge hamar rájött. és eleget fed fel ahhoz. hogy Richardnak igaza van. Lucilla és Marcus – is csatlakozott a társasághoz a nagyteremben a főasztalnál. férfi hajviselet (összehasonlították Richard stílusát az övével). amely a legjobban foglalkoztatta őket. ha engedményeket tesz. aztán mindketten sürgősen igyekeztek elterelni a figyelmüket. hogy lesz-e alkalmuk a közeljövőben Londonba látogatni. mégis kételyei voltak. Algaria pitypangbora és találgatás. ha eljön az idő. Közben elemezni próbálta. amelyről Heather minden jel szerint azt képzeli. mint Heather tudhatná.Brunswick grófja. és világossá vált. . Bár a grófi címmel járó kötelességek egy részét már felvállalta. Széles témakörből merítettek.

hogy Heather a szemöldökét összevonva néz rá. Bármennyire tapasztalt volt a csábítás terén. hogy az udvarlás nem olyan könnyű. és az illatorgia szédítő volt. hogy túlságosan nagy figyelem irányult rájuk. A gyógyfüves kert természetesen nagy volt. Heather ment elöl. és kiterelte őket a teremből Breckenridge az asztal alatt diszkréten megrángatta Heather ruhája ujját. nyugtalanítóan hatott rá a felismerés. A madárhangokat elnyomta a virágokon rajzó méhek zümmögése. – Rendben. és mintha meg sem látta volna Richard kérdő pillantását. és kőfallal kerítették le. megtette volna tétovázás nélkül. Heather a szoknyáját felemelve a farönk egyik végéhez lépett. a kastély és a kis folyó közötti széles lankát foglalta el. Amikor felnézett. – Nem könnyű olyan helyet találni. Catriona vigyázó tekintetét. miként viselkedne Heather. mégpedig nem azért. hogy nem szóban próbálja előmozdítani ügyét. Bármely más hölggyel. és hátrahúzta a székét. hogy folytatódjon a viszonyuk. hogy nem tudja megjósolni. majd bólintott. Még sohasem udvarolt nőnek. . Nem tulajdonított nagy jelentőséget ennek. A fal körívében farönköket tettek padnak. fényben fürödtek a növények. azt látta. inkább leült mellé.Azt fontolgatta. Breckenridge megállt. ám azon kívül. de ha a gyógyfüves kertbe megyünk. mert nem egyszerűen az volt a célja. senki sem lát minket? Heather a homlokát ráncolta. Amikor már mindenki jóllakott – Algaria pedig a délutáni tanórákra szólította az izgága ikreket. Breckenridge bólintott. akivel viszonya volt. be kellett látnia. ahol a folyó meredek partja kanyarodott. de Heatherrel nem. elég messze leszünk mindenkitől. észrevétlenül nem közelíthetnek meg. Magasan járt a nap. Breckenridge megenyhült. Heather tovább vezette az egyik ágyás alatti mélyedésbe. Nem hallhatnak minket. mint a csábítás. és ha lehetséges. és leült. Heather kis ideig nézte. A szabálytalan alakú ágyásokban néhány növény már kiszabadult a tél szorításából. a sziklákon hömpölygőt. Közelebb hajolt hozzá. hogy ne lássanak a házból. Breckenridge zsebre tett kézzel követte Heathert a zöldellő kertbe. – Tudsz olyan helyet. és azt súgta: – Beszélnünk kell. A lejtő alján áradt a folyó. ahol nyugodtan beszélgethetünk? Ahol nem hallják.

mert nem így van.– Jó választás – jegyezte meg Breckenridge. hogy teljesen jól vagyok és nem szükséges elutazniuk. Akkor érvelj mellette. Ezért nem ellenezte olyan vehemensen a házasság lehetőségét. és alig tudta türtőztetni magát. lehet. Breckenridge lehajtotta a fejét. tehát rendezni kell ezt a helyzetet. mi rejlik a szavak mögött. hogy ez nem győzi meg őket. – Ez nehéz lesz. – Úgy értem. Te az átlagosnál csinosabb Cynster lány vagy jó . ám a realitások talaján. próbálkozzunk tágabb perspektívával.. hogy el ne mosolyodjon. a mi világunkban ez nem lehetőség számodra. – Elhallgatott.. – Ha nagyon figyel.. átgondoltan meg kell beszélnünk a házasságunk lehetőségét. vállát a falnak támasztotta.. hogy jegygyűrű nélkül képzeled a jövődet. – Hát jó. hogy legalább tompítsa a hangjában vibráló feszültséget. hogy Breckenridge felnéz az égre. és döbbenten nézte. mivel az érveim a nyilvánvaló társasági elvárásokon alapulnak. – Hamarosan te is úgy fogod látni. – De legalább megpróbálhatnál szélesebb alapot találni. a szüleid már úton vannak. – Megírtam nekik. és Breckenridge mit érez valójában iránta. A szeme sarkából látta. a nyilvánvaló társasági elvárásokhoz kapcsolódó érveket hagyjuk. mintha isteni segítséget kéme. Lehet. hogy vonz az elképzelt életmód. hogy Breckenridge meg tudja állni fogcsikorgatás nélkül. Csak hagyj magadnak elég időt. és ne mondd. mielőtt megérkeznek. azonban értelmesen. azzal hátradőlt. és a feltételezéseddel ellentétben nincs korlátlan időnk. – Nem fogom meggondolni magamat. – Rendeznünk kell ezt a helyzetet. élvezte a napfény melegét. Heather behunyta a szemét. a gyakran kifürkészhetetlen arc mit takar. Úgy tudom. és eszébe jutott. – Hát jó. hogy már rendeztük. Nagy erőfeszítés kellett ahhoz. akkor talán fogalmat alkothat. Tehát Catriona szólt neki róla. mint én. és erősen próbálkozott. amit Catriona mondott. A szülei említésére Heather hirtelen feléje fordult. A rózsakvarc súlyát érezte. és Heatherre figyelt. – Meglehet.

említettem. mi okból. hogy a házasságunk sikeres legyen. Heather csak hümmögött. nagyon akaratos. vagyis az utódlásról gondoskodnom. a felszín alatt mindig van valami még vonzóbb. – A lány szemébe nézett. most már meg kell nősülnöm. hogy Breckenridge ilyesmiről beszél vele. nem mosolyodott el. hogy a csizmája Heather szoknyájának szegélyéhez ért. – A birtokon és környékén is vannak megmenteni való gyerekek. vagyis ha óhajtod. vezetném a háztartást. hanem többnyire Baraclough-ban tartózkodom. amely elég ahhoz. vitatkozó és néha ostoba módon makacs. miszerint kívánatos volna már örököst nemzenem. uram. És maga a rejtély. hogy ha összeházasodnánk.családból. – Ha jól emlékszem. – Ha szeretnél részt venni benne. és együtt vállalnánk apám birtokának vezetését. – Még ne köszönj semmit. Breckenridge tudott meglepetést okozni. hogy a birtok valaha visszaszálljon a koronára. Ezt úgy értelmezem. hogy Heathernek is vonzó lehetőség egy nagybirtok vezetése. A hegyeken való átkelésük során Heather rájött. a jövendőbeli grófné szerepedet úgy is . meglepően jól összecsiszolódtunk. A szervezés a vérében volt. jó hozománnyal. amikor közös célunk volt. – Ez nagyon kedves öntől. hosszú lábát előrenyújtotta. A kifinomult londoni élvhajhász mintaképének látszott. Heather oldalra hajtotta fejét. Hátradőlt. mert természetesen az is volt. de az utóbbi néhány napban. ismét lenne közös célunk. hogy a nővéreim kifejezetten utasításba adták. jó kapcsolatokkal. Magam sem értem. Sejtette. – Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben manapság már nem töltök olyan sok időt a fővárosban. Szóba sem jöhet. hogy akármit is akar láttatni magából Breckenridge. – Szóval én Baraclough-ban maradnék. akikről gondoskodhatsz. Makacs vagy. – Ez megfontolandó. Nem meglepő. Mi mással tudnál rábeszélni a házasságra? Breckenridge türtőztette magát. és az arcát figyelte. míg te a fővárosban múlatod az időt? Breckenridge egy falevelet söpört le a nadrágiáról. – Rendben – bólintott Heather. hogy nővéreim unszolása mögött az a nagyobb célkitűzés van. – Megosztanád velem a birtok vezetésének felelősségét? Nem számított arra.

hogy az úriemberek mintaképe legyél. hogy ezt felróná neki. hogy Breckenridge egyál talán ezt képzelte róla. mint én. amilyen. – Ugye nem azért tétovázol. de talán csak megemlített egy ilyen okot. és nagyon tisztességesen viselkedtél a kalandunk során.. aztán megszólalt: – Talán itt az ideje. Heather a szemébe nézett. hogy ne akarjak gyereket. mert Heatherről feltételezné. és te vagy Brunswick örököse. – Bármenynyire nehezemre esik beismerni. hogy alaposabban megnézzük. Miért gondoltam volna ilyesmire? Nem mintha nem volnál olyan jó származású. – Meglehet. hogy szimpátiát keltsen maga iránt. tudok – jelentette ki Heather. – Ne éld bele magad annyira. ami számára nagyon is érzékeny téma volt. nem azért kérdezi. – Te aztán tudsz beszélni. aztán hozzátette: – Az igazat megvallva nem is tudnám elképzelni. – Ilyen találékony megfogalmazást még nem hallottam arra. nagy tapasztalatod . – Te túl idős. Breckenridge tétovázott egy kicsit. Ám amint a szavak elhagyták ajkát. – És gondolj csak Richardra. hanem azért. Ezt a gondolatot rögtön eloszlatta Heather pillantása. mint megakadályozni..tekintheted. mert kitűnő ürügynek tartotta. – Közel voltam hozzá? – Túl sokat vitatkoztál. hogy olyannak lássák. – Aztán újra a folyót nézte. mert még nem győztél meg. hogy össze kellene házasodnunk. – Ne bolondozz! – szólt a homlokát ráncolva. nem tudok jobb kifejezést rá. És te? Heather előrenézett. – Igen. – Ez meg sem fordult a fejemben. tapasztalt és nagyvilági vagy ahhoz. mi okod van a visszautasításra. szóval nagyon közel voltál ahhoz. Heathert igazán meglepte. mert „szokatlan” a származásom? Úgy érezte. hogy György király újabb birtokhoz jusson. – Természetesen én is akarok – mondta. és önfejű vagy. – Pedig én akarok. nem pedig a tetteid és a viselkedésed szerint.. – Nézte a lány arcát. hogy másképpen ítéljenek meg. hogy valaki gyereket akar. és így is elfogadják. hogy a lelke mélyén izgatja a származása kérdése. – Akkor ebben megegyeztünk. védelmeztél. rájött. – A kastélyra mutatott.

akinek kellek. Heather Cynster. – Régi elhatározásom. Születésemtől kezdve a mintapéldányaival voltam körülvéve. Csak olyan férjet szeretnék. mert rám van szüksége. ezért nem a férfiak számára ijesztőbb szót használta. mert vagyonos örökösnő vagyok. és hogyan viselkednek. azért kelljek neki. – szólalt meg. – De ennél is jobban akarom azt. hogy a közös életet erre a vonzalomra lehessen alapozni. elég mély és szilárd ahhoz. és halkan felsóhajtott. és valóban Breckenridge lehet az ő hőse. ami vagyok. – Catriona szavai jutottak eszébe. amely elég erős ahhoz. aki akar engem. – Értem. hogy olyan szerepet töltök be mellette. Heather bosszúsan Breckenridge felé pillantott. – Hát jó. legalábbis gyakorlati szinten. talán meg kellene mondania neki. mi győzhetne meg. – Még sohasem fogalmazta meg mindegyiket.. ám ez az állapot természetesen nem tartott sokáig. és a hangja lágyabb lett – . ám ha Catrionának igaza van. hanem önmagamért. – Olyan vonzalom.. – Azt akarom. Ha Breckenridge tényleg nem tudja. Ha annyira akarod tudni. – Tehát.. hogy feleségül gyere hozzám. hogy közéjük tartozol. de ha van valami.. hogy aki feleségül vesz. hogy csak akkor megyek féijhez. – Megérintette a nyakában lógó függőt. és nem azért. hogy útmutatást adjon. Nem lepődött meg túlságosan. kölcsönös vonzalom. nem sietett további érveket felhozni. mint senki más. ha teljesül egy nélkülözhetetlen feltétel.. akkor illik megpróbálnia. elmondom az okaimat. azért akarjon. Nem azért. – A születéseddel kapcsolatos kutatásod fényében biztosan . aki.. hogy milyenek az arrogánsán arisztokratikus úriemberek. hogy ezt a mély vonzalmat én kapjam. és valami mélyebb. és nyilvánvalóan nem vagy teljesen elutasító a személyem és a társadalmi pozícióm vonatkozásában. Ezek szerint nem a születésem a probléma.van nők elcsábításában. elég erős ahhoz. vajon miért foglalkozik ezzel. hogy Breckenridge nem szólalt meg rögtön.. és rajtad pontosan fel lehet ismerni. egyenlő társ akarok lenni.. – Hirtelen felismerte a párhuzamot. amiben én szakértő vagyok. vagyis az igazi. személyes kapcsolatra vágyom. hogy éveken át kitartson. Szenvedélyt és nevetést akarok. majd sikerült rávennie magát a folytatásra. – Elhallgatott. Arra gondolt. akit egyesek az átlagosnál csinosabbnak tartanak – pillantott Breckenridge felé –. aki tudja. és a hitvesem legyél? Heather újra a folyót nézte.

.. Breckenridge azon gondolkodott. aztán visszafordult a folyó felé. soha többé nem nyitja meg a szívét ekkora fájdalomra. hogy önmagamért értékeljenek. de legalább gyanítja azt. hogy ilyen hatása lehet a beszélgetésnek.megérted. és hajlandó vagyok tanulni. hogy mindig ő lesz a figyelme középpontjában. – Talán megtaníthatnál. az esküt. aki már a magáénak tudta Heathert. – Mindig jó tanulónak tartottak. mintha erős kényszert érezne. Mert természetesen értette.. amelyet nem volt szándékában kimondani. hogy elsajátítsam azt. amit ő maga igyekezett nem észrevenni. . Heather azt akarja. hogy ezt a szót soha többé nem mondja ki. minden igyekezetemmel arra törekedni. – Tekintet nélkül bármilyen érvre. Hogy kimondja a szót. hogy szerelmet valljon neki. hogy Heather tudja. amire vágysz.. aztán ismét ellazult – Ez az úgynevezett vonzalom. hogyan hagyta. hogy kimondja. Ám más eszközök is voltak a fegyvertárában. hogy nem szólal meg. – szólt Heather. – Heather ajkára pillantott. hogy kerülhesse érzelmei felkavarodását. sőt Heather szavai mélyen érintették. hogy igazi énje reagál. hogy Heather ilyen zsákutcába szorítsa. Soha többé nem fordulhat elő. – Talán.. Aki Heather hajthatatlanságát cselekvésre hívó harsonaszónak tekintette. Igyekezett módot találni rá. hogy a válaszai tovább erősítik e a hajlandóságát. amire szükséged van. A beismerés már a nyelve hegyén volt. mennyire fontos nekem. amelyeket előszeretettel használt az előkelő társaságban... Amikor egyértelművé vált. Heather elfogadta. feltárni a bizonyosságot. Breckenridge-nek olyan sejtése támadt.. és a válasz könnyen tör elő. amit elém társz. Az a férfi akarta ezt mondani. Érezte.. amit mondott. hogy Heather arra vár. Érezte. Breckenridge izmai megfeszültek. Fogalma sem volt. a szemöldökét összevonva. – Hallgatlak. – szólalt meg Breckenridge. amire vágyott. Pedig megesküdött. Ám. mi is az. különleges vonzalom nélkül nem vagyok hajlandó férjhez menni.. és nőcsábász személyiségét elővéve közelebb hajolt. Kinyilatkoztatás és kihívás volt. hogy kielégítse Heather vágyát..

arrogánsán feledékeny vagyok. hogy semmit sem döntöttünk el. hajlandó volnál eljegyezni magadat velem? Heather fontolgatta a kérdést. – Ha megesküszöm. Kevés nő volt érzéketlen a meggyőző bájára. hogy olyanná alakíts. Heather élesen nézett Breckenridge-re. hogy Heather csak rá figyel. hogy rabul ejtettél engem. De dolgoznod kellene rajta. ebben az esetben nincs miről . Heather a fejét ingatta. Amennyiben kész vagyok szabad kezet adni neked. Már majdnem megvolt. amilyennek kívánsz? Azzal szemébe nézve. rajongó rabszolgáddá tehetnéd. hogy megfeleljek elvárásaidnak. – Ezzel még nincs vége. ellenállva a késztetésnek. – Igazán nagyon kedves vagy. követte a gondolatmenetét. Magában mosolygott. Végigvette az érveit. és felnézett az égre. azt nem lehet könnyen. – Éppen ellenkezőleg. de ez nem fog menni. Breckenridge csodálkozva nézte. időt rászánni. Magában átkozódva gyorsan számba vette a lehetőségeit.. Nincs semmi. amilyen vagyok. amit az úri becsület diktált.hátát a falnak támasztotta. hogy a tekintete lejjebb csússzon Heather ajkára. ne fáraszd magad. amelyet Breckenridge jelölt ki neki. ez látszott a szemében. én pedig ezt elutasítottam. – Ha akarnád. hogy mindent megteszek. megszelídíthetnéd a társaság első számú fenegyerekét. nem folytathatjuk ezt így. – Breckenridge-re pillantott. Olyan ajánlatot tettél. gyorsan elérni. még mindig a szemébe nézve milyen rangot vívsz ki magadnak azzal a hölgyek között. tehát magától értetődően minden sokkal könnyebb volna.Breckenridge felnézett. ha összeházasodnánk. mert azt hiszem. nem fogadnál el olyannak. hogy olyanná alakíts. És ha csak azt tudod ismételni. amit eddig mondtál. amilyenné akarsz. és egyik sem változtat semmin. Hiszen amit érdemes. de Heather közéjük tartozott. – De igen. – És gondolj csak bele – suttogta. hogy elbájolsz a házassági ajánlatoddal? De igen. hiszen figyelt rá. amiben döntenünk kéne. a gondolatai azon az ösvényen haladtak. – Nézd. hogy oktass. Breckenridge a. – Nagyon sok „ha” és „de” volt ebben. – Ugye nem gondoltad.. és látta. a szeme összeszűkült. Biztosan tudod.

miért kellene ezt tennem.. – Nem. Ilyen férfi szerelméért nagyon megéri küzdeni. hogy elönti a harag.. mert kezdte gyanítani. hogy megragadja azt a fényes jövőt. amelyről mindig álmodott. elállta az útját. hogy Breckenridge – bármilyen arrogáns. akit neki szánt a sors. hogy Catrionának igaza lehet: Breckenridge valóban úgy érez. de megmutatkozott a bosszúsága. akkor nem megyek hozzád feleségül. – A fenébe is! Csak ennyit adhatok. ám valamely kifürkészhetetlen okból semmilyen módon nem akarja kinyilvánítani ezt. és egyszerűen elsétáljon tőle. Sőt talán tudja is.. hogy erőszakkal vegyél rá a házasságra? Lerázta magáról Breckenridge kezét. – Össze kell házasodnunk. nem engedett a .. és ha kismértékben is. hogy így érez iránta – ezt bizonyítják kedves szavai. hogy félre kell tenned az ábrándos elképzeléseidet.. hogy elindulhassanak a házassági előkészületek. Egyre csak nézte Heathert. Valami egyezségre kell jutnunk. – Most neked is meg keli hallgatnod engem. Át kell gondolnod ésszerűen. Vagyis nehéz lesz. de Breckenridge keze erősen a karjára fonódott. hogy visszatérj a valóság talajára.. amelyet a leendő férjemtől elvárok. ahogy kívánta tőle. Lábujjhegyre állt. Catriona szavai csengtek fülében. Heather érezte. és ő az esélye. – Azért. ami azt jelenti. És jól figyelj! Ha nem érzel olyan vonzalmat irántam. mit tehetek azért. Breckenridge is felállt. Csak maradj ülve. és aztán meg kell mondanod. – Nem! – Dühösen a férfi mellkasára bökött. bosszantó és irritáló – valóban az a férfi. ha igazán akarnád! Breckenridge közelebb húzódott Heatherhez. akkor ugyanígy nem szabad. és talpra ugrott. De ha bármilyen esély van. szembefordult vele. – Bármennyit adhatnál. Próbált felállni. hogy a feleségem legyél. a szemébe nézett és egyszerűen azt mondta: – Egyetlen jó okot mondj. csak ennyit ajánlhatok neked. – Heather.beszélnünk. Breckenridge arca komoly volt. mit adhatok neked. dühösen nézett rá. és hallgass meg! A birtokló mozdulatra Heather megperdült. Breckenridge még jobban összeszorította ajkát. jól megfogadmazott érvei. hogy feladja. Ez elkerülhetetlen.

hogy térdre ereszkedjen előtte.. vagy Breckenridge a legjobb Heathernek. Heather elérte a kastély ajtaját. – Én sem voltam biztos benne – jegyezte meg Catriona. Az idősebb ikrek törökülésben ültek a . nem adott hangot a mindent megoldó válasznak.késztetésnek. Catriona ezt a szobát szalonnak használta. ahogy Breckenridge az istálló felé tart. és minden lépésében érezte a dühöt. és azt felelte: – Azért kell összeházasodnunk. és eltűnt. és Algaria gyakran hozta ide Lucillát és Marcust tanórákra. Soha többé nem bízik nőben annyira. Ezt pedig ő sohasem fogja megtenni. Kimondott és kimondatlan szavak visszhangoztak gondolataiban. – Eddig nem voltam biztos benne. ahogy távolodik. amíg el nem éri. sarkon fordult. Breckenridge egy ideig gondolkodott még a benne kavargó zavaros érzésekről. Azért kell összeházasodnunk. Catriona az ablak előtt állt a toronyszobában. Heather. hogy kimondja ezt az utolsó szót.. a teljességet akarják.. Érezte. nem nyugodott volna addig. Ha elég őszinte és bátor lett volna. Aztán képes volt visszanyerni önuralmát. mert ez az egyetlen elfogadható megoldás. Ha csak halvány utalást tett volna arra.. Érezte. Aztán csak legyintett. Breckenridge nézte. hogy ezt megtegye. hogy megmásíthatatlan és ellenállhatatlan akarata ellen kell küzdenie. – Ez ígéretesnek tűnik – jegyezte meg.. akitor Heather annyiban hagyta volna? Ez elég lett volna neki? Bolondok reménye. nekem. mint hasonlóan gondolkodó nőtársai is. és karba font kézzel figyelte. aztán elindult az istállók felé. és úgy valljon szereimet. de a mostani jelenet után nem lehet semmi kétség. – Valóban – bólintott a mellette álló Algaria. Hallotta. Heather érezte. hogy benne is feltör a makacsság. hogy kirobban belőle az indulat. és elviharzott a kerten át. közvetlenül a Richarddal közös hálószobájuk alatt. Ha arról a bizonyos „vonzalomról” van szó. mert ez az egyetlen elfogadható megoldás. ahogy a kavics csikorog a lába alatt. de most. hogy érez valami ilyesmit iránta.. – Nem mintha Heather volna a legjobb neki.

ám a lelkében vastag. . – Akárhogy is van – fordult Algaria az ikrek felé. minden rendben van-e –. Olyan nyíltnak. én már az elejétől sejtettem. – Ezért nem voltam benne biztos. hogy megnézze. nagyon visszafogottan viselkedik. a növények neveit tanulták. – Csak annyit tehetünk. hogy hiszünk.. hogy Heather a felesége legyen. faleveleket rendezgettek. áthatolhatatlan falak vannak.padlón. Algaria bólintott.. saját magának kell lerombolni azokat a falakat! – Vagy legalább az ajtót kell kinyitnia – mondta Catriona. olyan elbűvölően könnyednek látszik. Catriona bólintott. és figyeljük.. – Ha azt akarja. mi fog történni. hogy az úr. amelyeket anyjuk és a Vale népe különböző betegségek gyógyítására használt..

mégis tántoríthatatlanul ragaszkodott ahhoz. csak feküdt és felfelé bámult. Ha az a szándéka. de ő inkább megmakacsolta magát. Beszélgetésük után Breckenridge egész este mereven viselkedett. Nem vallott a vonzalmáról.TIZENHATODIK FEJEZET Tíz órával később Heather baldachinos ágyban feküdt abban a szobában. hogy ez nem igaz. ismét úgy bánik vele. akinek a kérésére igent mondana. Ami előtt Heather teljesen értetlenül állt. mit vár el attól a férfitól.. de nem mozdult. Ilyenkor már a kastély minden lakója mélyen aludt. Aztán próbálta elbűvölni. ám az izzó pillantások elárulták. és az éjszakák soha nem történtek volna meg. és nem mondott semmit. azt jelenti. udvariasan távolságtartó volt vele. és mi volt a válasza? Hallgatás. Megadta Breckenridge-nek a lehetőséget. Gondolkodott. Heather azt gondolhatta volna. Breckenridge kérésére ő felfedte az álláspontját. hogy ezt az érzelmet elrejtse? Vagy azért nem hajlandó reményt adni neki. Nem vallott szerelmet.. Kellemes sötétség vette körül. Amikor ennek nem volt hatása. A nyakában lógó láncot megérintve a baldachint nézte. amiről feltételezhetően . hogy vonzalmat érez iránta.. ahogy az elmúlt évek során Londonban. hogy nem volt hajlandó a „vonzalmát” megvallani neki. és felfedte neki az álmait. csak kéjvágyat. és közölte vele. visszatért a kemény érvekhez. mert valóban nem érez semmiféle vonzalmat iránta. Vajon az. hogy feltálja a legmélyebb érzéseit – halvány utalás is elég lett volna –. Felvállalta legmélyebb érzéseit. Tervezett. Ha nem csillogott volna hév a szemében. hogy Breckenridge-hez menjen. ahol a kastélyban szokott lakni. mindent újragondolt. de jellegzetes férfi módjára mindent megtesz.. már biztonságosan eljuthat a szobájába. hogy feleségül vegye. hogy visszaállt az eredeti állapot.

Vágyhat további tapasztalatokra. akárhogy próbálkozik. ha áldott állapotba kerül. a felesége lesz anélkül. mégis ahogv rágondolt. Sajnálatos módon azonban volt másik tényező is. és akkor sohasem. hogy nem szabad felkelnie. Nem olyan érzés. Heather nem felt ezt a szót használni. szívszorító vágyat ébresztett benne. amely arra kenyszerítené. végül a lány megadja magát.mindent tud? Ezt felismerte. mi volt a lehetséges ok – igazi „vonzalom” vagy egyszerűen a becsület és a kéjvágy amiért feleségül vette. és oldalra fordulva feküdt vissza. Mi van akkor. És ha ez a helyzet áll fenn. szerető vagy férj. Mivel olyan kitartóan akarja feleségül venni. ehhez folyamodna. Az egyetlen fordulat. Akkor mindenképpen feleségül kellene mennie hozzá. ha továbbra is visszautasítaná. hogy ha kitartó. hogy az önmegtartóztatás erősíti az érzéseit. Felült. és ez a vágy egyre erősebb lett az elmúlt napok során. hogy Breckenridge sejti ezt. amíg bizonyságot nem szerez. akkor nem mehet hozzá feleségül. tudja meg. Legalábbis addig nem. Ráadásul Breckenridge-nek örökösre van szüksége. mint amikor Breckenridge karja volt a feje alatt. Üresség keletkezett benne. ha teherbe esett? Akkor a házasság elkerülhetetlen. de ha most Breckenridge ágyába oson. Ebben nem érhet el sikert Breckenridge. hogy elég emléket tároljon az előtte álló magányos évekre. Ez pedig azt jelenti. és azért imádkozott. és a folyosón az ágyába lopódzni. azzal csak azt a hitét erősítené. felrázta a párnát. hogy Breckenridge igazán szereti. hogy a „vonzalom” bevallása elhangzott volna. és túl becsületes ahhoz. hogy megnyerje a beleegyezését a házassághoz? Az utóbbi esetben aligha hibáztathatná. Ráadásul elképzelhető. Lehet. Egyáltalán nem olyan megnyugtató. . és igent mond. hogy egyszer töltse be ezt az űrt egy társ. hogy félretegye a „vonzalom” megváltásának kívánalmát az. De így biztonságosabb. Tehát nincs több szerelmeskedés. hogy színlelje a tőle elvárt „vonzalmat” csak azért.

amilyenre Heather a korábbi látogatásairól emlékezett. magára húzta a takarót. Ráadásul ha Heather nem akar az ő karjában aludni. A végén az aggodalom győzött. Hogyan győzze meg ezt a makacs nőszemélyt. Másnap ugyanolyan lármás reggelizésben volt része. az evőeszközök csörrenése csak súlyosbította lüktető fejfájását. Sajnálatos módon azonban a zsongás. Heather nem jön. és ha kitart is az elhatározása mellett. és pontosan tudta.Teljesen más kérdés azonban. amikor rádöbbent erre a felismerésre. aztán vonakodva bár. és behunyta a szemét. hogy egy éjszakát sem bír ki nélküle. hogy nem vallotta be a „vonzalmat'’? Vagy így akarja rávenni. hogy a válasz valahol a kettő között van. akkor ő sem megy hozzá. hogy valljon szerelmet? Vagy mindkettő egyszerre? Minél többet gondolkodott ezen. hogy feleségül menjen hozzá. Ami jó az egyiknek. hogy örüljön vagy aggódjon. Nem aludt jól. túlságosan árulkodó jel volna.. hogy Heather miért nem osont be hozzá. hogy nem megy feleségül hozzá. Minden önteltség nélkül tudta. Az. Nem igazán tudta. ha kerüli őt? Különösen éjszaka. ha Heather nem jön. miért tagadná meg magától a gyönyört. a mennyezetet nézte. az jó a másiknak is. Az oldalára fordult. mint ő. Ha felkeresné szobájában. de arra az elhatározásra jutott. amelyben aztán sokáig nem lehet része? Miért kellene ilyen hamar véget vetni a kapcsolatuknak? Így bünteti azért. hogy Heather ugyanúgy élvezte együttléteiket. hogy felismeri-e ezeket az érzéseket. amikor meggyőző érvei a legerősebbek? Talán ő menjen hozzá? Öt egész percig tusakodott magában ezzel az érzéssel. ki . Ez a gondolat gyorsan visszavezette arra a kérdésre. amit nagyon is igyekezett elrejteni. annál inkább meggyőződésévé vált.. Breckenridge hanyatt feküdt. az olyan vágyról árulkodna.

– Szükségem van valakire. – Elkísérnétek Heathert? – Örömmel! – ugrott fel Marcus az asztaltól. Heather hagyta. – Ismerjük az utat – jelentette ki Lucilla. az asztal közepénél Catriona felállt. Amikor a reggeli véget ért. hogy gyalogláshoz alkalmas cipő van rajtad. – Látom. – Rendben. Heather a teáját kortyolva sötét pillantásokat vetett rá. mama. – Megan Mitchell. amikor Heather eltűnt a konyhába vezető boltív alatt. Ha bármi furcsát láttok – szólt. Meg tudod tenni? Hosszú séta a friss tavaszi levegőn. Közben úgy tett. majd lepillantott. Akkor rögtön mehetünk is a kosárért. és teljesen megadta magát az ikreknek. hogy azon a reggelen először elmosolyodik. Aztán Heatherre nézve hozzátette: – Nem hagyjuk.a hibás ezért. közben vidám pillantást váltott Catrionával. – Ha megmondod.. örömmel elviszem a kosarat. Catriona ekkor Lucilla és Marcus felé pillantott. Bólintott. ám Breckenridge mintha meg sem látta volna. hogy eltévedj. Rátok bízom magamat – felelte. – Köszönöm. beljebb a . akik Heathertől jobbra ültek. éppen erre volt szüksége. hogy Breckenridge egyre komorabb tekintettel nézi. hogy Lucilla elvonszolja az asztaltól. – A Mitchell család tanyája.. a kicsi neve Callum. akik kiterelték a teremből. Richard mellett ült. mintha nem venné észre. és Heatherre nézett. merre találom a házát. – Lucilla megkerülte az asztalt. Breckenridge hirtelen nem volt annyira kíváncsi Richardnak az ígérkező termésről szóló értekezésére. kézen fogta Heathert. hanem a szavába vágott: – Milyen messze van ide a Mitchell-tanya? Richard derűsen felelt: – Körülbelül másfél mérföldre van. Az erősödő düh egyáltalán nem tett jót a fejfájásának. Breckenridge az asztal másik végén. Catriona mosolygott. majd kérdőn nézett Catrionára. ha visszaértek. aki elvisz egy kosarat az egyik tanyára egy fiatal anyának. A kisbabája még csak két hónapos. A szakács elkészíti. és Lucillára is nézett mindenképpen azonnal mondjátok el nekem. – Igenis. Abban a pillanatban. Heather érezte.

Az ajtó előtt megállt. de arra sem volt képes. aztán bekopogott. utána Lucilla szökdécselt. – Aggodalomra semmi ok. de ő mégsem volt hajlandó hagyni. Heather félórás kellemes folyóparti sétával egy enyhe emelkedőn érte el a kis fennsíkot. és azt. Richard sokatmondó pillantást vetett rá. Sápadt arc jelent meg az ablakban. – Ha jól értelmezem a helyzetet. ma délelőtt nem érsz rá. elgyötört arcú fiatal nő lépett ki. A meszelt falú házat sütötte a nap. hogy ezt kockáztassa. de elvetette a gondolatot. A helyzetet tekintve nagyon jól tudta. hogy Marcus kiszalad a hátsó ajtón. Az egyik ablak résnyíre nyitva volt és ahogy Heather a házhoz közeledett. mindén fedezéket kihasználva. elindult utánuk lassan. Néhány pillanatig gondolkodott. hogy a kosár súlyát ürügynek használva a segítségét felajánlja. tétovázott. de Richardnak nem volt szüksége más válaszra. – Tessék? . hogy rákényszerítse a társaságát. majd felállt az asztaltól. amikor Breckenridge elhagyta a nagytermet és elindult a kastély főbejárata felé. Lehet. hogy tökéletesen biztonságban van. ahol a Mitchell család tanyája állt. Aztán az arc hirtelen eltűnt az ablakból. Megkerülte az épületet a gyógyfüves kerten át. Amint Heather és a gyerekek elég távol értek. a szoknyáját lesimítva. de ő észrevette. ahogy gyakorlatilag kíséret nélkül sétál. ahogy Lucilla és Marcus kergetőzve szalad ki a fák közül. hogy tétlenül nézze. Teljes biztonságban lesznek. ahogy mindenki a völgyben. aki mosolygott.völgyben. meglátta őt. és meghallotta a kérdést. Breckenridge vonakodva. azt rögtön tudnám. de bölcsen nem szólalt meg. Heather lépett ki utolsónak a karján kosárral. fejbólintással búcsúzott Richardtól. ahol senki sem látta meg. Fél perccel később nyílt az ajtó. Catriona éppen ekkor haladt el mellettük. Ha valami veszély fenyegetne. hogy ez a pillanat nem alkalmas arra. gyereksírásra lett figyelmes. Breckenridge csak morgott valamit. csillogott a zöldre festett ajtó melletti ablakokon. Azzal tovább ment. és a csapathoz csatlakozzon.

foglalkozhatnék kicsit Callummal. Fürgén kirakodott belőle mindent a konyhában. – Bejöhetek? – Lucihára és Marcusra pillantott. hogy Megan Mitchell fiatalabb nála.. és biztosíthatom. – Ha a gyermek. – Pakolja ki. A kicsi nyűgösen sírdogált. A fiatal anya a kosárra pillantott. apró öklével hadonászott. amíg maga a dolgait intézi.. – Igen. ahogy észrevette a cipót. óvatosan a karjába vette. Úgy látta. Callum az arcát nézte. belépett a küszöbön. Úgy gondolja. akik vidáman játszottak a ház előtti füves területen. – Ahogy Megan hátralépett. Miután kellően összebarátkozott a kisfiúval. Heather magán érezte az anya tekintetét. De nem akarnám terhelni. – Nem terhel. ha nyűgös. Megan láthatóan megkönnyebbült. Örömmel segítek. – Hoztam valamit a kastélyból – mutatott Heather a karján lógó kosárra. – Tessék – adta át a kosarat Heather. mint egy játék baba. – A sógornőimnek. mintha nagyon csodálkozna a szokatlan hang hallatán. – Heather látta a megkönnyebbülést Megan arcán. hogy Heather kezében milyen jól áll a kis Callum. – Köszönöm. és Callum fölé hajolt gügyögve. A gyermek szeme tágra nyílt. én addig szórakoztatom a fiúcskát. ezért megnyugodott. jobb. Megan látta. – Közben talán segíthetnék. ugye? Szóval. – Elég sok rokonom van. maga hasznát veheti ezeknek. de közben nem nézett Meganre. rózsaszín arcával olyan volt. . unokahúgaimnak. hogy nem kell cipót sütnöm. adja át hálás köszönetemet a Ladynek és a szakácsnőnek is. hogy többségük jóval durcásabb volt. – Kérem. – Megan Mitchell? A nő bólintott. Nagyon kedves.. Megan átvette a kosarat. Sokat segít. kisasszony. Callumnak hívják. – A Lady küldte? – Igen. és a kosárral kezdett foglalkozni. A szűkösség ellenére mindenhol rend volt. az unokabátyáim feleségeinek is segítettem a gyerekek körüli teendőkben – magyarázta Heather. mint ez a kicsi fiú. és az asztalra tette. ahogy a mózeskosárhoz ment.Heather mosolygott. kisasszony. – Azzal visszafordult Megan felé. A pisze orrával. ha a két gyerek odakint marad..

mi vár rá. és Heather rögtön elképzelte. – A Lady valóságos csoda. . már végiggondolta a döntését. – Catriona. Heather fel sem pillantva szólt: . majd Heather az ujját a fiola pereméhez érintve megkóstolta annak tartalmát. de elcsendesedett. és lenézett Callumra. Arra az időre szánta. amiben közösen részük lehet. és ha fel tudnám tenni az edényt a tűzre. A fiolában valami szirup volt. megnyugodott.. ha ezt a gondolatot végigkövette volna a logikus következtetésig.– Átadom – mondta Heather. – Ki tudná nyitni nekem? Megan eleget tett a kérésnek. A kicsit ringatva odasétált hozzá. El sem tudta képzelni. Néhány perc elteltével Megan szólalt meg: – Kisasszony. aki ébren volt. és tudta. szereti. ahogy a kicsit ringatta. és egy kis fiolát látott Megan kezében. Természetesen. Orvosságnak látszott. ezért elmagyarázta neki. még mindig tágra nyílt szemmel nézte Heather mézszínű haját. a Lady igazán előrelátó. hogy akar gyereket. Itt nem leszünk útban? – Nem.. – Mosolygott. Breckenridge említette. az nagyszerű volna. hogy ez mire való? Heather megfordult.. – Tudom. és arra gondolt. hogy ezt ki is mondja. – Úgy látszik. hogy… Heather elmosolyodott. A mosást kell befejeznem. Kérem. Heather oldalra hajtotta a fejét. – Igen. hogy más férfitól legyen gyereke. szívesen vigyázok a gyerekre. – Megan csodálkozó arckifejezéséből arra következtetett. Breckenridge szereti annyira. közben a karjában ringatta a kicsit. amikor álmatlanul feküdt. amikor a bélgörcsök jönnek. tudja. ha az övé volna. – Igen. – Ha biztos benne. de ez csak része volt a nagyobb egésznek Annak. Akarta ezt az álmot. Éjszaka. ha. Megan állítattal nézte a fiolát.. azzal letette az üres kosarat az ajtó mellé. hogy ez nagyon sok mindent elárul. hogy az ő gyerekét ringatja. mit erezne. adja át neki hálás köszönetemet. az ő gyerekének sötét haja es mogyoróbarna szeme lehetne. Csendben volt. hogy nem tudja.Ha szeretne valamilyen munkát elvégezni. ahogy a kisasszony ringatja – mondta Megan. Kaporeszencia szirupban. Heather a napfényben állt az ablak előtt.

hogy ha el akarja nyerni Breckenridge szívét. ha nem mondja ki. hogy nem kapja meg azt a megerősítést. Tehát muszáj hallania azt a szót. és minden fordulónál újabb kétségek bukkannak elő. csak tudassa valahogy Hiszen a szavakat könnyű kimondani és elfelejteni. hogy nem tudja biztosan. Breckenridge szereti őt? Akárhogy is forgatta a dolgokat. Azon tűnődött.. a válasz mindig ugyanaz maradt. hogy talán el tudná fogadni a házassági ajánlatot úgy is. És neki még többre volt szüksége. hogy Breckenridge nem töri össze a szívét azzal. hogy Breckenridge nem véletlenül szerezte hírnevét. hogy meggyőződjön. mert szerelmi vallomás nélkül nem megy. amely kimutatja. Vajon feleségül mehet hozzá úgy is. hogy vallomásra kényszerítené? Nem jutott rögtön eszébe a válasz. olyan egyértelmű utalás. hogy más hölgyekhez fordul. vagy legalább más módon kell közölnie ugyanazt. hogy gondolkodik. Nem volt vak és ostoba.. akkor is. Máskülönben nem töltene olyan sok órát azzal. Ám más nagy nőcsábászok is meg tudtak változni. hogy úgy menjen hozzá feleségül. A tettek hangosabban beszélnek. mint amikor kiutat próbál találni egy folyton változó. Van olyan tett. és nem szerelmes belé. ha Breckenridge nem vallana nyíltan szerelmet. aki az erény mintaképe lett. anélkül. hiszen sok olyan urat ismert. Mert megerősítés nélkül állandó félelemben élne. Vajon mit értett ezen? . csalóka útvesztőből. Teljesen értelmetlen színlelni.Olyan érzés volt. hogy közömbös a számára. nem kockáztathatja. vajon a szerelem bebiztosítása nem éri meg a kockázatot? Catriona figyelmeztette. hogy ő az igazi. Éppen azért. hogy Breckenridge örökre az övé lesz. ha soha nem vall szerelmet neki. Nem baj. sohasem lehetne biztos abban. amely helyettesíti a kimondott szót? Van esély arra. Tudta. Csak a szerelem lehet garancia arra. miután megházasodott. mert szereti. de ha megbizonyosodik arról. Viszont mindegyikük tagadhatatlanul szerelmes volt. hogy meggyőzze magát Breckenridge szerelméről. hogy szereti. azzal talán a saját szívét kell kockáztatnia.

– Köszönje a Ladynek. Odakint ragyogott a nap.. – Most magára hagyom a kicsivel. A mozdulat elég volt ahhoz. amikor egy gyorsan eltűnő árnyék vonta magára a figyelmét. – Köszönöm. Dühösen letért az ösvényről. vajon hajlandó-e kockáztatni a szívét. Segítő kézre volt szükségem. Heather szeme összeszűkült. miközben alvó kisfiát nézte.. hogy ha őladysége szalonjában lett volna . és elmosolyodott. kisasszony. – Mi az ördögöt keresel itt? Breckenridge kinyitotta a szemét. amelyre úgy vágyik? Mi van akkor. az arcán harag és elkeseredettség látszott. hogy biztosítsa azt a jövőt. – Gyertek. Közben eszébe jutott: – Azt teszem. és maga jött. – Készen vagyok a délelőtti munkákkal. és egy fa mellett állt meg. amit azóta. – Azzal Heather búcsút intett.Ha nem marad más. a nyomában Lucilla loholt kiabálva. Heather felnevetett. ha mindent kockáztat. amióta kiléptem Lady Herford szalonjából: vigyázok rád. Béke és nyugalom a különben gondolatokkal teli napon. áthatolt az alacsony bozótoson. ha nem nyer viszonzást a szerelme. – Eszedbe jutott valaha. felemelte a kosarat és kilépett az ajtón. mert egy pillanattal korábban bosszúsan behunyta. hallgatta a madárhangot. visszadobja a kérdést. a bogarak zsongását. ha nem kapja meg azt az életet. hogy megpillantsa. Megan felnézett. Sóhajtva elindult vissza az ösvényen a fák közé. és semmit sem nyer? Mi van akkor. Megkönnyítette a napomat. – Mit gondolsz. amelyre vágyott? Ez a valódi kockázat. behunyta a szemét. Sokkal könnyebben haladt az üres kosárral a karján. az árnyékban játszó Lucilla és Marcus kacagását. Megállt a tornácon. ahogy sugárzott róla az anyai szeretet. Heather Megan arcát nézte. gyerekek! Ideje visszamenni! Marcus felkiáltott. majd elsőként elindult az ösvényen. A megpillantás elég volt ahhoz. – Nahát! – lépett hozzá Megan. hogy kitalálja. és a kicsikém békésen alszik! – Mosolyogva nyúlt a gyermek után. mit keresek itt? – Ha nem tudja a választ. A fák közötti félhomályba lépett be. ha nem lesz férje.

hogy úgy teszel. – Nem tudhatod.benned annyi jó érzés. de ha már ilyen messze sikerült eljutnunk biztonságban. de sokkal mélyebb félelem fojtotta belé a szót. Hanem az. hogy bárki belépett volna. – Tessék? – pislogott Heather. közben a homlokát ráncolta. hogy ezt mondtam – legyintett Heather. hogy úgy döntöttél volna. amit mondtam. – Lucilla és Marcus előreszaladtak. muszáj elismernie: – Nem valószínű. mintha ezzel eltörölhetné a korábbi megjegyzését. és az ösvény irányába nézett. – Nagyot sóhajtott. azt mondja. mintha nem vettél volna észre. maga elé. mit mondtam. és úgy érezte. – Vállat vont. – Azzal könyéken ragadta. – Richard lovasokat küldött ki. hogy mindez bárcsak ne történt volna meg? – Felejtsd el. Itt a völgyben nincs szükségem testőrre – mutatott körbe. hogy hazaküldj. hogy jelenleg nem fenyegeti veszély a Vale-t. és csak a megfelelő pillanatra várnak. hogy ismét elraboljanak. ahogy a kisasszony visszanézett az ösvényen. és mivel mindenki úgy gondolja. de eddig senki sem látott ólálkodó idegent. Mereven nézett k. hogy „megóvsz” és nem vonszoltál volna ki. inkább megacélozta magát a . akkor ez az egész nem történt volna meg? Breckenridge-et elfogta némi bűntudat. majd nagy nehezen kimondta: – Nincs közvetlen veszély. és érezte. A völgy minden lakóját megkértük. hogy figyeljenek.. – Kiértek az útra. hogy milyen boszorkányos képességei vannak Catrionának. – Itt nincs semmi kockázat! – Ebben nem lehetsz biztos – mondta Breckenridge.. – Tudom... hogy veszélyben volnál itt.. hogy Fletcher és Cobbins nem követett-e. ha veszély volna. ő azt tudná. hogy. – Nem az a lényeg. nem kell felesleges kockázatot vállalni. – Bármennyire nem akarok foglalkozni azzal. Körbenézett. – Visszaszívom.. – Hogyan lehetsz ilyen biztos ebben? Az imént mondtad. hogy járják be a birtok határát. Breckenridge elengedte Heather karját. aztán színtelen hangon megszólalt: – Valóban azt szeretnéd. Heather összevonta a szemöldökét. Nem akart Heather szemébe nézni. hogy itt nincs semmiféle veszély. ahelyett. Nem szükséges követned. hogy térjenek vissza az ösvényre. hogy Heather bosszúsága átragadt rá. Lépteit Heather lépteihez igazította. de nem találtak semmi nyomot.

amikor olyan figyelmesen vigyázott rá. hogy jólesik a gondoskodás és a figyelem Breckenridge részéről. nem kerülte el figyelmét a szemében villanó makacs büszkeség. Az elmúlt hosszú éjszaka magányos óráinak gondolatai villantak belé akaratlanul. – Ha eldöntöm. Egyáltalán nem tetszett neki. hogy Heather fejében egyáltalán . ha azt mondja. hogy sohasem engedi el Heathert. A kezét sem fogta meg. Kiértek a fák közül a folyópartra. – Ebben teljesen biztos lehetsz. ám a kapcsolat létezett és tagadhatatlan volt. Heather próbálta rendszerezni és értelmezni az érzéseit. mint mindig. Breckenridge arra figyelt. Heather a szemöldökét felvonva előrenézett. Nem értelmezte félre Heather dacos kihívását. És hazudott volna. – Határozottan szólt.következő ütközetre. hogy kövess. mégsem tagadhatta maga előtt. a szeme sem rebbent. Bár Heather dühös volt rá. Ahogy visszanéztek. Ám ebből az érzelemből már mindkettőjüknek elege volt. miért érzett ugyanilyen elégedettséget. elnyomja a késztetést. hogy a kifürkészhetetlen szempár őt nézi. Amikor Breckenridge nem volt hajlandó a szemébe nézni. tudatni fogom veled. hogy megálljon. Igyekezett eldönteni. amiért titkokban „vigyázott rá”. Ez az érzés azonban elmúlik. átölelje. – Akár kezdhetnél leszokni arról. nehogy az emberrablók továbbra is veszélyt jelenthessenek. hiszen hamarosan visszatérsz Londonba – jegyezte meg. Az ikrek megálltak köveket dobálni a tóba. minden kétséget kizáróan kifejezze szándékát. meglátták Breckenridge-et és Heathert. ha visszatért Londonba. hogy nem becsülte sokra. Ám önkéntelenül azon is csodálkozott. amikor Breckenridge volt mellette. aztán elszaladtak A folyó melletti ösvényen lépkedve Heathemek önkéntelenül eszébe jutott. ne fenyegetőn lépdeljen mellette. – Hiszen már nem tart itt semmi. és egyértelműen. Breckenridge mint erős és védelmező férfi mellett Heather biztonságban érezte magát. Mikor szándékozol távozni? Breckenridge arckifejezése olyan higgadt és szenvtelen volt. mennyire élvezte az utat. A gondolattól kínzó fájdalom hasított belé. majd azt látta. amikor a gyerekek társaságát leszámítva egyedül volt. hogy mit érez. integettek.

Ebéd után Breckenridge beült Richardhoz a könyvtárszobába. az alkotásba merülve. és rögtön lehord. amit semmiképpen sem veszíthet el. hogy mindketten rajongnak a műlegyes horgászatért. kezdte összeválogatni a különböző tollakat és gyöngyöket. Breckenridge az utolsó csomót kötötte a csalin. hogy ilyen meggondolatlan érzésnek engedjen. mielőtt megszólalt: – Úgy érzem. – Akkor igen. még kevésbé az. amelyen éppen dolgozott. időt hagyni neki. Mielőtt igent mondtak volna leendő férjüknek. Breckenridge csak hümmögött. különböző kiegészítőkkel. majd meghúzta a zsinór végét. és megvizsgálta a kész csalit. amikor Richard folytatta: – Van valami családi bölcsesség. mint Heather? Richard nem nézett fel. de higgadtan felelt: – Többnyire feszült. A csalikészítés olyan időtöltés volt számukra. ez családi betegség azoknál is. hogy . Óvatosan kell haladni. ezt muszáj megkérdeznem. amit mondasz vagy teszel? – Pontosan. Ám a civilizált énje túlságosan tapasztalt volt ahhoz. Nem alkalmas a pillanat arra. Breckenridge terveket szőtt. csipkelődő. Még nem. amely iránt nagyon lelkesedtek. Breckenridge inkább egyszerű fogót használt. A könyvtár egyik sarkában a keskeny asztal két oldalán ültek. ha nem tetszik neki. hogy úgy tegyen. Újabb horgot választott.. mintha soha nem történt volna meg a. – Richard oldalra hajtotta a fejét.. gyöngyöket és tollakat tartalmazó apró dobozok hevertek az asztal tetején. és félretette a kész darabot. hogy meggondolja magát. – Úgy tűnik. hogy ennek hangot is adott. a korábbiakhoz nem hasonlító hódítás következő lépését. Heather tartózkodott attól. Felfedezték. Ahogy a kastély felé sétáltak. akik nem a Cynster nevet viselik. Megnyugtató csendben dolgoztak.megfordult ilyen gondolat. A sarokban hosszú állóóra tiktakolt. hogy nyomást gyakoroljon rá. Olyan hódításba kezdett. amelyben nem akart alul maradni. Horgokat. minden Cynster hölgy ilyen irracionálisán viselkedett. nemcsak azzal kapcsolatban. Richard satuval tartotta a csalit.

hogy ilyen vallomást tegyen. talán örülne annak. hogy ne kelljen érzelgős kijelentést tennie. hogy érzelmeinek nyílt és egyértelmű megváltását várja el tőle. de ezt tudatosan nem akarta remélni. hogy a fejükbe vették. hogy kielégítse Heather igényét úgy. Egy pillanat alatt felismerte. hogy különben mennyire szeretik őket. függetlenül attól. ha Heather hasonló hévvel viszonozná az érzéseit. Sebezhetőnek erezné magát. Biztosan van valami megoldás. nincs más elvárása vele szemben. és ott van az az egyáltalán nem elhanyagolható tény. akaratos. Közös bennük. hogy az életünk hirtelen megváltozott. hogy a családi vonásoktól eltérően viselkedjenek. Ám így is maradt a lényeges kérdés: hogyan nyilvánítsa ki. valahányszor volt olyan ostoba. hogy elnyerje beleegyezését. nem is tudnánk. majd a homlokát ráncolva megjegyezte: – Mintha azt gondolnák. Breckenridge pedig Richard szavait a Heather viselkedésében tapasztaltakkal egyeztette. hogy kimondta azt a bizonyos szót. – Mintha nem vettük volna észre. – Sajnálatos módon – folytatta Richard újabb csalit választva – hiábavaló azt várni tőlük. Egész lénye megborzongott a gondolattól. hogy Heather viszonzásul hasonló kijelentést tegyen. Kivette a kész csalit. hogy Heather érzelmileg olyan fontos a jövője és a boldogsága szempontjából. hanem valami olyasmi is.szerelemből mennek férjhez. Azon kívül. kikötések szükségtelenek. Breckenridge a bólogatáslval jelezte férfias egyetértését. Miközben ujjaival alakította és csomózta a csalit. ha beismerné. a gondolatai a téma körül forogtak. Meg kell találnia a módját. – Felhorkant. Teljesen igaznak tűnt. Makacs. hogy . Richard teljes figyelmével a következő csalin dolgozott. minden körülöttük forog. hogy mit tapasztalt a szerelemben. milyen ellenérzései vannak azzal kapcsolatban. hogy mit érzünk. ha nem vallják meg nyíltan nekik. Nem várta. Csend állt be. további. hogy feleségül menjen hozzá. hogy ha nem adnánk hangot az érzéseinknek. mindketten a munkára figyeltek. hogy ehhez konkrétan mi kell. miszerint a szerelem nem lehet elég szilárd és erős. hajthatatlan. Mivel Heather is akar gyereket. Mégis muszáj rávenni.

azt gondolhatná. a félresikerült kísérlet csak felbosszantaná Heathert. hogy nem őszinte.. És a gondolattól is elszorult a torka.. ahogy Heather szeretné.. hogy soha nem lesz méltó hozzá. és közben körvonalazódott a fejében az egyetlen előrelépési lehetőség.szereti pontosan úgy. a valódi megoldás. Breckenridge nézte a félig kész csalit. kimondott vallomás szóba sem jöhet. Ha olyan ostoba volna. és egyáltalán nem áll szándékában megfelelni az elvárásainak.. hogy megpróbálná. Onnan pedig már nincs továbblépés. . Híres meggyőzőereje nem lesz elég.

TIZENHETEDIK FEJZET Amint a kastélybeliek visszavonultak éjszakára. hogy ő az. hogy a távolságtartás nem segítheti elő az ügyét. hogy Heather melyik szobában lakik. amely – mint Richard inasa. Ez megerősítette Breckenridge azon sejtését. és már elég idő telt el. a folyosókon már egyetlen gyertya sem égett. Breckenridge kinyitotta szobája ajtaját és kilépett a lépcsőház sötétségébe. Worboys készségesen válaszolt. ég amint megtalálta a lépcsőt. és amit ő maga is tapasztalt. Breckenridge megragadta a felső karját. egy emelettel lejjebb ment. és várta. és befordult a sarkon. – A . magában mosolyogva elfogadta Worboys segítségét. Remélte. hogy még egy éjszakát egyedül töltsön.. így nem fenyegette az a veszély. Heather megint selyemköntöst viselt. Worboys volt szíves közölni – Heather hálószobájába vezetett. és mivel képtelen volt kimondani az elvárt szavakat. A kastély keskeny folyosóin szerencsére nem voltak bútorok. mivel rögtön felismerte a teste nőies vonalait. hogy valamibe beleütközik. hogy az egész háznép lelkesen támogatta a házasság intézményét. Ebben szerencsére remekül teljesített. Muszáj valahogy dűlőre jutnia Heatherrel. hogy végre igent mondjon neki. amit Heather tőle kíván. hogy tapasztalata és képessége megfelelő eszköz annak közlésére. Mivel jelen esetben a céljaik – hogy Heather és ő mielőbb összeházasodjanak – tökéletesen egybeestek. a kommunikációnak egyetlen lehetséges formája maradt. Elérte a Heather szobájához vezető folyosót. Becsukta az ajtót. de alatta semmi mást. milyen mélyek az érzései. Tudta. hogy nem téved el. hogy a szeme hozzászokjon a homályhoz. Összeütköztek. amit Richard megosztott vele. Bár ezt a tehetségét korábban nem használta ilyen célra. Arra sem látott okot. Amikor volt olyan merész és megkérdezte. eléggé biztosnak érezte. Breckenridge elkapta Heathert. majd elindult a galérián. és erősen tartotta.. Abból. azt a következtetést vonta le. Ennek érdekében meg kell győznie.

. a kísértő hév és a fékezetlen gyönyör ígéretével. – Heather két kezével a férfi mellkasának feszülve ellenállt. Breckenridge megfordult. Úgy csókolta. A szavaknak nem sok hasznát veszi. Eltervezte. Csillapítani. semmilyen vágya nem maradhat beteljesületlen. Úgy csókolja. és próbálta visszafordítani. Vitatkozni. forgott vele a világ. Bólintott. ha kerül minden szóbeli érintkezést. – A te szobádba. Mámoros volt a vágytól. hogy készséggel eleget tesz mindennek. hogy Breckenridge beleszédült.. A másik kezével derekát átfogva erősen magához rántotta. És Heather ajka szavak nélkül ígérte. A megtestesült csábító. ahogy húzta maga felé Breckenridge fejét. amit Heather ígért. És ott volt előtte Heather. Minden lépés fokozta az édes várakozást. Szirén. Lenyomta a kilincset. Akarata kinyilvánítására. És megcsókolja. Neked nagyobb az ágyad. a nyelve ingerelte. hogy az ajkát az ajkára szorítsa. viszonozta a csókot. és érezte .. Méghozzá örömmel. kérdezni. és mielőtt belegondolt volna. Heather. És Heather közelebb lépett hozzá. becsukta az ajtót. választ várni. ahogy visszavezette a folyosókon át a szobájához. a nyaka köré fonódott és lábujjhegyre állva nyújtózkodott. csípője a férfi combjához ért. ez valóban praktikus szempont. feszes hasához nyomódott a duzzadó merevség az édes szenvedély. Aztán visszafordult. a keble a mellkasához simult. A keze végigsiklott az izmos mellkason. és beterelte Heathert. kihívóan szólította fel vágya megvallására. Breckenridge belátta. ajka gyönyörre kínálkozott. Egyik kezével Heather fejét simogatta. Közelebb húzódott hozzá. az erős vállon. ő elfogadja. Ha Heather ad. – Nem. hogy egyértelművé legyen: minden vitát.szobádba! – mondta türelmetlenül. ezért jobb. nem hagy időt neki beszélni. kézen fogta Heathert. kitárta az ajtót. amilyet még nem látott a világ.. kielégíteni. minden kérdést mellőzni akar. A szeme lecsukódott. amit csak kíván.

hogy felszítsák a testüket és lelkűket perzselő . örvénylett bennük. Kétségtelen. hogy kihasználja a pillanatot és a lendületet. mi is a célja ezzel Heathernek.. Ezért elhatározta. hogy még egy utolsó.. és indult el hozzá. hiszen éppen az ő szobájába igyekezett. nyelve követelőző lett. amikor összeütköztek a folyosón. Miközben reagált a merész kihívásra. Heather egyik keze a tarkójáról a hajára csúszott. az okára pedig még ennél is kíváncsibb volt. és azon tűnődött. hova juttatja. tudta. hagyta. Hasonlóképpen az is nyilvánvaló. Mert nyilvánvalóan volt valami terve. Breckenridge pedig finoman átvette az irányítást. aztán Heather rögtön felengedett. miközben ösztönösen felbecsülte és megtervezte az előjáték ritmusát. beleadta magát a csókba. ahová akarja. és átadta magát az élvezeteknek. Nem is kívánhatott volna jobb alkalmat és helyszínt. hogy Breckenridge tervez valamit. Egyelőre. hogy kiélvezze az ajkak minden örömét. Ám amikor ajkuk összeforrt és a vágy kavargott. hogy lássa. a másik keze pedig a válláról lekúszott a mellkasán. Behódolt. hogy később majd megtudja. Ő is éppen ilyen előjátékban gondolkodott. hogy valami jár a fejében. Amit iránta érez.az izmok megfeszülését.. mit fog tenni. hogy az ő tervéhez sem szükségesek szavak. Ami betölti szívét. a következő táncot koreografálta. Kíváncsi volt. Éppen ezért hagyta el a szobáját. ő kezdte diktálni a csók szabályait. hogy megmutassa és bizonyítsa mindazt. Nyelvük játéka tovább fokozta a vágyat. tudja és megértse mindazt. amit felmutatni és bizonyítani akart. nem volt benne semmi visszafogottság. engedett a csóknak. Heather tudta. hogy Breckenridge vezesse oda. be az ing résén a bőréhez. Heather tökéletes felvezetést adott. amit képtelen kimondani. Képtelen volt feltenni a kérdést. próbálkozott az önmegtartóztatással. mi lehet Heather terve. nem maradt hely gondolatnak a fejében. Csak annyit kell tennie. Mert Breckenridge egyáltalán nem lepődött meg. Egyik megoldás sem vezetett a kívánt eredményre.. Heather nyíltan reagált. Azt szerette volna. Próbálta szóban biztatni. Breckenridge ajka parancsoló. sokkal kockázatosabb lépésre szánja el magát.

ha szükséges. Ajkával. Szándékosan provokálta. ne forduljon el az ő kétségbeesett vágyától. hanem többet jelent neki és Breckenridge-nek is. ahogy kihívóan még többet követelt. mint ő. hogy talán saját szívét kell kockáztatnia azért. Ismerős.szenvedélyt. Heather hevesen csókolta. és Heather testét elöntötte a forróság. hogy Breckenridge ne okozzon csalódást neki.. ő is hasonló vonzalmat érez. vele akarja leélni az életét.. hogy feltétel nélkül és fenntartás nélkül szereti. nyelvével. Ne csak vele éljen. hogy nem próbálkozik. Ösztönösen reagált. Egyik tenyerét a férfi erős mellkasára tette. Catriona figyelmeztette. és a következő pillanatban Heather megérezte. miközben a mohó nyelve provokálva nyomult. testével. ne hagyja figyelmen kívül. ahogy Breckenridge nyelvével még mélyebbre hatolt. bár kisebb mértékben. Szavak nélkül biztatta. És a csípőjét kihívó mozdulattal hozzá dörzsölte. kezével igyekezett nyilvánvalóvá tenni akaratát. az nemcsak a testi kielégülésről szólt. és megmutatja neki. Ám nem tehette meg. pezsgett a kéjes vágytól. és ő is kockáztat. nem fedi fel teljes egészében. hogy szereti. és az ereiben hevesen lüktetett a vér. . vágyát. miért vonakodik Breckenridge kimondani az érzelmeit előtte. ha megteszi a merész lépést. ezért érdemes kockázatot vállalni. Breckenridge követi példáját. Hitte. a szíve fölé. Semmit sem titkolt. nem nyilvánítja ki a vágyát. sőt esdekel érte. hiszen akkor már tudni. lassan kialakuló érzés.fogja. Breckenridge viszonozza az érzést és kimutatja legalább annyira. és a fenntartásai ellenére ugyanúgy szereti. hogy ami kettőjük között kialakult. kívánságát. hogy megszerezze magának Breckenridge szívét. Ismerje fel.. hanem feleljen meg neki. könyörög. ahogy a testébe a férfitesttel egybefonódott. És szavak nélkül teljesen világossá tette. Vérlázítóan ingerelte. ha kockáztat. hogy tudhassa. imádkozott. Ujjaival Breckenridge hajába markolt. és ő tárja fel előbb a szívét. Akarja őt.. Őszintén hitte. Magában fohászkodott. Hitte.

Nem.. ha hagyja.. hogy éppen az irányítás. Breckenridge szemébe nézett. de előbb én.. Breckenridge tapasztalt volt ezen a téren. megszakítva a csókot.. – Előbb én. aztán előbb az egyik. Teljességgel elfogadta. amíg nem nyilatkozott meg. Azzal fürgén kioldotta Breckenridge egyszerű nyakkendőcsomóját. hogy átvegye az irányítást. Ha hagyja.. Breckenridge nem reagált rögtön. talán sohasem lesz annyi lélekjelenléte és akarata. rögtön megsemmisítve elhatározását. Öt akarta. . – Most rajtam a sor. hogy a ruhadarab a földre hulljon. Aztán lassan. egyenesen tartotta. megfontoltan viselkedett. – A szavak szinte perzseltek. majd a másik karja szabadult ki a kabátból. Hirtelen kétségbeesésében elhúzódott.– Ne. Én diktálok. amikor sikerült kiszabadítani a nyakravalót. – Csak addig. majd pontosan tükrözi.. Breckenridge nemcsak testtel hódított. ahogyan csinálja. hogy Breckenridge vezesse. megfontoltan megnyalta az ajkát. Breckenridge a karját hátranyújtva hagyta. Látta Breckenridge tekintetét.. amíg rám kerül a sor. Visszafojtott szenvedélyt látott a szemében. Nyomában mintha szétterjedt volna ez a kéjvágy. – Ha ragaszkodsz hozzá. És Heather lába a matrachoz ért. annyira uralta a test és a szenvedély birodalmát. de addig nem. hogy belesüppedjen a szenvedélybe. és legalábbis Heatherrel mindig tudatosan. amiért jött. mert éppen forró gyönyörrel árasztotta el ajkát. és megtegye. és a tekintetük egy pillanatra találkozott. hogy Heather nem hitte: Breckenridge felismeri. De ez a pont még nem érkezett el. hogy férfi létére engedje át neki az irányítást. Heather testén az érzéki vágy éles érzése futott át. Ekkor az erős kéz megragadta a derekát. csak akkor. amíg nem tette meg szavak nélküli vallomását. Megragadta a kabáthajtókát.Egy bizonyos ponton meg kell győznie. felperzselte az akaratát.. a gyönyörbe. hanem értelem és érzelem is vegyült a csábításba. mit érez iránta. és lassan az ágy felé terelte. Az irányítást olyan könnyeden gyakorolta. – Osztozhatunk. Heather ekkor Breckenridge nyakravalójáért nyúlt. lerángatta a férfi válláról. hogy most levegye a lábáról. ám közben mohóbb vággyal csókolta.

– Igen. – Azzal finom ujjaival sietve gombolgatta az ingét. és kigombolta a nadrág gombját. Aztán lábujjhegyre állt. ám ha beválik. még közelebb húzódott az izmos férfimellkashoz. A testek párbeszédét felhasználhatja arra. nekem kell irányítani.. és a választ is ugyanezen a nyelven kérheti. hogy nem ok nélkül alakult úgy a szeretkezés szabálya.. az ujjai tapogattak. Ezt az okot kihasználhatja. Szemrebbenés nélkül benyúlt a résen. és Breckenridge hagyta. majd a mellényt rángatta. a kezével simogatta Heather hátát. amit még soha egyetlen úrihölgy sem tett veled.. a kéj mohó vágyakozását. – Valóban? Heather bólintott. – A társaság első számú kéjencének. Pontosan mit is? Heather gyorsan megtalálta. amit szavakkal kellene mondania. aztán lejjebb haladt a nyaka tövéhez. Ügy hajlandó egy próbát tenni... sőt vakmerő. te. hanem felemeltg Breckenridge egyik kezét. Miután a nyakravalót a kabát után küldte. – Valóban? – szólalt meg Breckenridge rekedt hangon. Az utolsó gombnál felnézett. .. kigombolta a mandzsettát. Szeretkezni fog vele. hogy megtehessem.. ajkát az állkapocs melletti érzékeny felületre szorította. megmutatod. nekiesett a mellénynek.. Ez merész lépés. – Olyat mutatok neked. – Inkább megmutatom. – Olyat teszek veled. megtalálta és végigsimította a merev hímvesszőt. Breckenridge hirtelen mély lélegzetet vett. Elszántsága teljes erővel visszatért. hogy levetkőztesse. Eszébe jutott. majd ugyanezt tette a másik mandzsettagombbal. .. amit még egyetlen úrihölgy sem tett. Heather érezte az izmok feszülését. Heather nem reagált. Heather határozottan a markában tartva a férfiasságát. inkább kijelentés. ahogy alakult. Nem kérdés volt. hogy közölje. amit akarok. – Ahhoz. – Mit szándékozol tenni? – Nem árulom el. és merészen a tenyerébe vette. Heather érezte a vágy forróságát a férfi bőre alatt. Breckenridge szeme lecsukódott.

Heather kibújt az ölelésből. és annál is lejjebb. a nadrágot megragadva és egyre lejjebb tolva. – Mit csinálsz? Heather felnézett. Amikor az ajkuk szétvált. amit akarok. Heather nem érezte az éjszaka hidegét. majd jelezte. hozzá simulva felcsúsztatta a kezét. és nem adott esélyt neki. de átengedi magát annak. nem irányította.. Ezen annyira felbátorodott. Heather érezte rajta. A keze csúszott lefelé a mellkason. Látta. hogy Breckenridge lélegzete elakadt. Breckenridge válasza egv mordulás volt: – Egyelőre.A férfi tartotta. amit elhatározott. mivel mindkét kezére szüksége volt. hogy megszabadíthassa a cipőtől. inkább várta. a szenvedély tüzét. hogy teljesítse. és meglepődött. – Azt. Heather pedig magában mosolyogva nekilátott. hogy Breckenridge hirtelen erősen megszorította a vállát. mit akar Heather. Figyelmen kívül hagyta. amit kívánok. de nem sürgette. hogy csodálkozik. a has kőkemény izmain. hogy visszavegye a kezdeményezést. ölelte. Heather érezte. hogy mit tesz. nadrágszártól. a hold halvány fénye világította meg. ahogy a comb izmai megfeszülnek. Hallotta. csak az egyre forrósodó vágyat. lehúzta az egyik zokni szárát. amikor végre sikerült megszólalnia: – Nagyon jó vagy. leguggolva tolta a nadrágot lefelé. milyen önfegyelmet kényszerített magára Breckenridge. Breckenridge szemében vad szenvedély izzott.. Lassú. letépi magáról az inget. mindketten ziháltak a szenvedély hevétől. és hagyja leesni a padlóra. nyíltan követelőn. Egymás szemébe néztek. simogató mozdulattal húzta el kezét a hímvesszőről. érezte. Breckenridge arcát fogva csókolta újra. Abban a pillanatban egy görög istennél is . hogy emelje fel a lábát. zoknitól. amit tennem kell. hogy még többet követelt magának. ahogy vágy árad a férfiból. és felnézett Breckenridge szemébe. hogy megfelelően kifejezze imádatát a széles mellkas izmai iránt. amit vele tesz. Aztán a férfikéz rögtön visszasimult a hátára. Miután a másik lábon is megismételte a műveletet. Breckenridge gyönyörű teste teljesen meztelen volt. hogy a férfi engedi. Heather lágyan a férfi mellbimbóját harapdálta. Heather érzékelte a burkolt figyelmeztetést.

hogy Breckenridge egész testében megmered. Felfogta. egészen odáig. hogy valami megmozdul benne. aztán pajzán nyelvével a gyönyör kínjait hozta. a keze tapogatózik.. hogy akaratát az utolsó részletig megvalósítsa. hogy lélegezni tudjon. Ujjai a mézszőke hajzuhatagba markoltak. Mélyen a szájába vette. a tekintetét lefelé mozdítva nézte a férfitestet. és átadta magát az első tapasztalásnak. Szavak nélküli vallomását. Felerősödik. mi vezette erre. És Heather a kéj gyönyörűségével ajándékozta meg. Nem akart tudni másról. csak szeretni akarta. . akinek eddig megengedte. megingathatatlan akaratát. Minden figyelmét annak szentelte. erősen fogta. amikor Heather még mélyebben a szájába vette. két tenyerébe zárta a forró falloszt. a szándékát elfogadtassa vele. Breckenridge majdnem felnyögött. a lány keze még feljebb siklott. amíg megtalálta a fejét. az ágya végénél térdel. Nem az. az ajkával. és közben lepillantott Heatherre.szebbnek és erősebbnek látszott. Olyan kéjben részesítette. hiszen kevés nő volt. Nem felfedezés ez.. hogy a szájával. Érezte Heather határozottságát. A kezét előrecsúsztatta. Ajkát a meredező férfiasság csúcsához érintette. árassza el végtelen gyönyörrel. hogy valami újat próbáljon ki. Mielőtt Breckenridge moccanhatott volna. Guggolásból lassan térdre ereszkedett előtte. Átadja üzenetét. ahol büszkén meredezett a férfiassága az arca előtt. ahogy magába szívta. egészen a tompor ívéig. Érezte. A fejét magasra emelte. amelyet Breckenridge alig ismert. Érezte. de mintha elvesztette volna a külvilággal a kapcsolatát. Azt akarta. Az ajka mozgásából. Érzéki nyelven tárni elé a szerelmét. a nyelvével elégítse ki minden vágyát. a földi paradicsom. hogy Breckenridge szobájában vannak. de sikerült türtőztetnie magát. megértette. hanem átgondolt imádat. gyengéden szopogatta. majd nyelvével lassan simogatni kezdte. ahogy a nyelve gyengéd erőszakkal végigsimogatta. Heather ajka maga volt a mennyország.

ahogy a heréi keményedni kezdtek. majd a markába fogta. Minden gondolata eltűnt. amit akar.. . De Breckenridge felegyenesedett. Kis híján elkáromkodta magát. Ahogy az ujjaival közben a herezacskóját simogatta. hogy amikor Breckenridge visszaveszi az irányítást. akkor látni engedi. titkolózásra... akkor teljesítenie kell ezt a vágyát. Heather kínzó lassúsággal mozgatta a nyelvét. Ha Breckenridge így akarja őt. hűvös nyugalma eltűnt. majdnem megadta magát. amely a józanságba visszavezette. hogy férfiösztön lénye azt tegye. Tizenöt év után először engedte szabadon belső énjét. hogy. elszabadult szenvedélyű csókba. hogy azon a ponton teljesen át kell adnia az irányítást.Elszabadult és korlátok közé szorított szenvedély.. olyan mélyen. perzselő. és felrántotta a karjába. de tudta. és a nyelvével simogatta. ahogy Heather még erősebben szopogatta. Breckenridge alig tudott már uralkodni magán. amikor újra olyan hévvel és abszolút tekintéllyel vezeti majd. hagyta. Szándék volt benne arra. Inkább elfogadta. Ahogy akarta. Heather viszonozta a csókot és várta. kielégítse a vágyát. Aztán megragadta Heather vállát. kiszabadítani lüktető hímtagját a forró nedvességből. hogy új kihívással szembesíti. miközben játszott. Egyszerűen magáévá akarta tenni Heathert. Heather arra gondolt. Elgyötört hangon hördült fel: – Elég! Breckenridge szokásos higgadtsága. Visszanyerte az önuralmát. És Heather még mélyebben bekapta. ahol szándéka szerint lehetett.. birtokba venni. De egyszerűen képtelen volt rá. amikor érezte.. Breckenridge önuralma megingott. és egy pillanatra. Heather lángoló fáklya volt. ellentmond neki. hogy a torkához ért az érzékeny makkja. Égető.. Visszatalált oda. hogy nem volna ereje hozzá.. de az utolsó pillanatban sikerült a hüvelykujját Heather ajka közé dugni. Túl veszélyesnek érezte. hogy ne is gondoljon színlelésre. hogy a gyengéd kéz a mellkasának feszül. A tudata még ebben a rendkívüli helyzetben is önvédelemre buzdította.

Nem volt még ilyen felismerése soha. a selymen át tapintott. a vágy az ő fegyvere. rövid sikoly szakadt ki belőle. Ujjai a rózsakvarc függőre találtak. ahogy akarja. az üzenet a birtoklásról szólt. Heather a férfi hajába markolva nem tehetett mást. És egyszer csak letérdelt elé. hogy mi következik. . A szemét behunyva alig volt képes megbirkózni érzéseivel. És élvezte mohón. és Breckenridge ott volt. mert ez is a szerelemhez tartozik. A szemét lehunyva. És nyelve gyorsuló mozdulataival juttatta a csúcs közelébe. amilyen. de akkor ágyban voltak. izzó szenvedély volt. hogy Heathert magával ragadja a kéj. mint valaha. közben a kéj mámorító hullámai elárasztották a testét. hogy Breckenridge azt tegye. akkor korbácsolta. a magasban lebegett. A szenvedély erejét ő vezényli. hogy Heather világa alapjaiban megremegett. néhány pillanatig játszottak vele. hagyta. ahogy keze a női testen siklott. ahogy Breckenridge az érzékeit rengette. ezt a vihart szabadította Heather testére. Ha üzenni akart ezzel. méghozzá feltétel nélkül. akkor megégette. Parancsoló. fejét hátravetve zokogott a gyönyörtől. Tapasztalta már így. nem meztelenül a holdfényben. aztán lerántotta róla.. A férfi keze végigsimított a keblén. Ha a szenvedély korbács. Halk. hogy Breckenridge úgy teszi a magáévá. és nem volt semmi ellenvetése. felkiáltott a gyönyörűségtől. szétterpesztette a lány combját. aztán benyomult.. ellenállhatatlan és követelő volt a csók. majd a figyelme másfelé fordult. hagyja.A vágy pedig forró. Ha a vágy láng. az tán a mélybe süllyedt. Ha a vágy vihar. még erősebben. hogy a köntös a földre hulljon. Sohasem volt még ennyire tiszta számára. hogy átadja magát a gyönyörűségnek. Az ajka Heather ajkától egy pillanatra sem vált el. majd forró ajkával és nyelvével Heather meztelen bőrét felfedezte. és ajkát a nőiességére tapasztotta. amit akar. Elfogadni olyannak. Breckenridge nyelve olyan hatással volt rá. Ez felbátorította.

Minden simogatás többet jelentett. Nézni. nem osztoztak ilyen élményben. Amikor végre csillapodni kezdett. Olyan úton. Nem volt harc az elsőbbségért. mit éreznek. Megengedte magának. kapni. És újra bevezette a gyönyörök kertjébe.ringatta. minden szívdobbanás tiszta érzelem volt. ahogy fölé hajolt. A matracra térdelve az ágytakaróra fektette. erőteljes mozdulattal belé hatolt. Az érzés kitágult. és csak akkor léptek tovább. hogy Heather az övé.. Az ajkáról nyalta. A kéj hulláma pedig egyre csak áradt. Heather viszonozta a csókot és ölelést. És ugyanazt viszonozni. amit Breckenridge arcán látott. Nem mondták ki. az ágyhoz vitte. zihál. miközben Breckenridge együk kezét a combja közé fúrta. és sodorta őket tovább. igazi társak voltak. Bár lassabb volt ez az út. Hosszabb úton. Breckenridge a karjába vette. csak kövesse az utat és . sóhajt. ahogy a másik remeg. Minden pillanat.. Együtt járták be a szenvedély útjait. A meztelen testük egymáshoz tapadt. és Heather saját nektárját érezte a nyelvén. Ez az ő közös lényük. Breckenridge tudta. Minden érintésnek súlya és jelentése volt. a gyönyör volt az egyetlen céljuk: adni. A kezük egymás testét kutatta. míg a gyönyör utolsó cseppjét is megszerezték. soha nem tapasztalt élénksége elvarázsolta. könnyen adták át a kezdeményezést. de biztosan lehetett haladni. majd egyre nőtt. Az érzés lassú. határozottan áthatóbb érzést adott. a végtagjaik összegabalyodtak. ahol lassan. forró hullámokban terjedt. Breckenndge ölelte és csókolta. hogy ne irányítson. Még sohasem voltak együtt így. Előbb Breckenridge volt a vezető. majd mellé feküdt. Heather magába szívta ezt az élményt. csókolta. szavaktól mentes vággyal. a lelke mélyén érezte. Egyik kezét a hasára tette. a végletekig fokozódott. és elnyújtózott mellette. aztán Heather. magától értetődőn. osztozni rajta. Ő is ugyanilyen elragadtatottan élvezte ezt a bőséget. mégis mindent olyan valóságosnak éreztek. ízlelte a gyönyört.

közben minden izmával simogatott. A gyönyörűség forrása. olyan volt. majd visszacsússzant. együtt. Amikor széttárta Heather combját. ahogy rendíthetetlenül neki akar gyönyört szerezni. Erőlködve igyekezett visszafogni magát. A nyakában lógó furcsa függő a keble közé lógott. de nem irányította. Hagyta. sürgető késztetések lavináját indította el Breckenridge testében. Hirtelen történt minden. és közé akart nyomulni. úgy tartotta vissza. Elvarázsolta Heather. gyengéden szerette. Egyetlen és igaz szerelmével. hogy képes legyen osztozni ebben Heatherrel. széttett lábbal ő üljön rá a holdfényben meztelenül. Hagyta. Lassú tánc. mennyire veszélyes. Nem volt szükségük szavakra. és befogadja magába. közben Heather mélyebben ereszkedett rá. hogy magához kösse Heathert.. hogy Heather legyen felül. Breckenridge csuklóját .. az igazi összetartozást. Most! Rekedtes parancsszavára Breckenridge még erősebben szorította. Ezt semmivel sem tudta volna kifejezni. Ezt a közelséget. a teste megvonaglott Heather alatt. a kezét Breckenridge vállára tette.. ahogy férfiénje kívánja. Még sohasem követte ezt az utat. ahogy csak rá figyel. Ha ezen az úton kell haladnia. Az asszonyával. megrázta fejét. mert nem voltak szavai. szenvedélyének vadságát kordában tartotta ez az erősebb akarat.. Ez a felismerés érzelmek.fenntartás nélkül reagáljon. Felfelé nyomult. Heather nyöszörögve ellenállt. És Breckenridge lassú ritmusra váltott. Heather felnyögött. Az. – Menjünk el. engedelmesen hanyatt feküdt. ami nagyon is helyénvaló volt. akkor tétovázás nélkül elfogadja ezt a kockázatot.. hogy Heathernek elég ideje legyen.. Breckenridge a csípőjét fogta. felemelkedett. Érezte a szándékát abból. hogy Heather diktálja a tempót. A hölgyével. Meglovagolja. ahogy rajta mozgott és. Megbabonázta a látvány. ám máris érezte. Mintha megérezte volna Breckenridge szándékát. mint egy pogány istennő. mézszínű haja a vállára omlott.

És Heather vele tartott. Ők lettek az erő. Tapadt hozzá. belezuhant a vágyuk tomboló tüzébe. úgy követte a férfi diktálta erős. . aztán kirobbant és elborította őket. és Heather egyszer csak felsikoltott. Nem egyszerű tiszteletadás volt. amely az első érintéstől a másik felé mutatott és azt mondta: ő az. a mohó lángolásba. A legnagyobb boldogságot. hanem tomboló. hanem igazi imádat. a vágy lángjain át. szélesebbre tárta a combjait és egyetlen erős lökéssel a forróságba nyomult. hanem szorította. vakmerő harc. önfeledt lebomlás egy hatalmas istenség. a kezére támaszkodva Heather mellét csókolta. amely életében először elérhető közelségbe került. Nem engedte el.szorította. Nem gyengéd odaadás volt. A kéj szinte belemart Breckenridge leikébe. egy náluk sokkal hatalmasabb erő előtt. és a réseken beszivárgott az elragadtatás. Még többet és többet akart. És szárnyaltak a szenvedély tüzén. ahogy még sohasem. lüktető ritmust. Heather felsikoltott. Behódoltak valaminek. A szenvedélybe. marcangoló vágyba. mert elsodorták a gyönyör hullámai. Megtartotta és egybeolvasztotta őket. elpusztította és feltámasztotta őket. És hívta Heathert. Még mélyebbre nyomult. tudat nélküli. Breckenridge felnyögött. Együtt érték el. nyalta és a csípője követte az egyre gyorsuló ritmust. A valóság darabokra hullott.. és amely összekötötte őket. Ez az erő áradt szét bennük. egy tökéletes harmónia kétségbeesett keresése. Egy olyan erőnek. Breckenridge zihálva félig felült. A beteljesülés mágával ragadta. a végső beteljesedést. Átfordította. a feje hátrahanyatlott.. betöltötte. a lihegő.

A pillanat aztán halványodott és elmúlt. milyen összefonódás. aztán visszabújt mellé és magukra húzta a takarót. milyen kinyilatkoztatásban volt részük. és az ismerős világ csak egy szívdobbanásnyira volt. Tudja.. Felejtés szállt rájuk. de a nyugodt vonásaiból semmit nem olvashatott ki. Elhúzódott Heathertől. szokványos érzéseket. Breckenridge a sötétben nézte az arcát. és önkéntelenül is elmosolyodott. érezték. végre igent mond. Messze meghaladták a szokásos. valami más dimenziót értek el. és felé fordult. Heather mormogott valamit. hogy lebegjenek a megnyugtató sötétben. kiszabadította a takarót Heather teste alól. Abban egészen biztos volt. Minden erejét összeszedve lekászálódott az ágyról. Kimerülten aludtak el. hogy az a csodás pillanat tovaszállt. hogy most már minden rendben lesz. másik világba jutottak. milyen mélység.. Hagyták. hogy együtt voltak ott. megvilágosította lelkűket. nem lesz több kibúvó. aztán tovább aludt.Szívükben fénylett. Eszébe jutott. hogy? ezt Heather is felismerte és megtapasztalta. Nem akart belegondolni. ahol a kielégültség tartotta őket a felszínen. Behunyta a szemét. elfogadja őt. a felesége lesz. hogy alattuk van a takaró.. Körülzárta őket az éj. mi történt kettőjük között. Az éjszaka hűvöse végül visszahúzta Breckenridge-et a világba. és mellé hanyatlott. Ami azt jelenti. a teste melegségétől. ahogy behunyták szemüket. Aztán mély álomba merült. . Vonakodva tért vissza a valóságba. elárasztotta érzékeiket..

TIZENNYOLCADIK FEJEZET – Heather! – Breckenridge a nagyterem egyik boltíve alól lépett ki. Mosolyt erőltetett arcára. és az alvó Heathert nézte. mit fog mondani. nem hozakodhatott elő a házassággal. Mire Heather megmoccant. minden percét azzal töltötte. kinyitotta a szemét és elmosolyodott. Heather nyilván észrevette kinyilatkoztatását. mielőtt a ház népe. Minden erejével megragadta. hogy Heather már igent mond neki. és belenézett a kékesszürke szemébe. minden. bár egyetlen szót sem mondott. hogy túl sokat árult el magáról. túl késő volt bármire. de utána a hűvös reggelen a szívét a sebezhetőség kínja mardosta. Reggelinél. de főleg az ikrek felébrednek. bármennyire biztos volt abban. Az ajka mosolyra görbült. amit tett. Minden. ahogy közeledett felé a lány. ahol mindenki jelen volt. mert sietnie kellett vissza a szobájába. Az elmúlt éjszaka után hogyan tudna nemet mondani? Olyan szenvedélyes volt. Nem volt alkalmuk beszélni reggel. Félt. és a szíve repesett. Amióta elhagyta Breckenridge szobáját. Nem emlékezett rá. A kiáltásra Heather megállt. hogyan kén meg a kezét. és olyan jól összeillettek. Ez a pillanat örömteli várakozásban feszült. hogy mellette egyszerűen önmaga lehetett. Heather állta pillantását. Már . és elindult a kastély belsejébe vezető folyosón érkező Heather felé. megfordult és elmosolyodott. Breckenridge időben felébredt. A látványtól Breckenridge-ben megmozdult valami. ezért az éjszakáról egyetlen szót sem váltottak egymással. de nem kelt fel. ilyen mértékű nyugtalanságot érzett volna. hogy valaha is ennyire feszült lett volna. Rajtuk kívül senki sem volt a folyosón. mint egy macska. nyújtózkodott. Az igazat. amit ő érzett. csak kábultan feküdt. Rémisztő szabadság. amikor megállt előtte. hogy találgatta. mint ha női tükörképe lett volna neki.

Lehet. amit azért rendezett. hogy kielégítse az ő vágyát. Soha nem érzett fájdalom hasított belé. ő vallott szerelmet szavak nélkül. hogy szereti? Mert szereti. Egyetlen szó.. Talán előre kellene küldenünk.. egyszerűen megadta neki. amelyet a Gazette-ben megjelentetünk. Úgy érezte. csak egy szóra. Menj csak. hogy elismerje a valóságot. egyetlen pillantás elég. Valami megváltozott a szinte kifürkészhetetlen arckifejezésében. Breckenridge szemébe .nem volt szükség szerelmi vallomásra. bár más céllal? Ő tett vallomást először. hogy Breckenridge végre beismerje. Heather arca megmerevedett. és igazán szüksége van rám. bár nem volt őszinte? Vajon az elmúlt éjszaka is csak egy volt a sok hódítás közül. hogy kordában tartsa izgatott várakozását. Heather válaszát várta. Elhallgatott. és folytatta: – Meg kell fogalmaznom a bejelentést.. Legszívesebben felsikoltott volna. Elhallgatott. Breckenridge megtévesztette volna. bár szilárd kőpadlón állt. Aztán tovább léphetnek az új életükbe. Már tegnap elígérkeztem. Nem tartalak fel. egy utalásra. megmozdul alatta a föld. színlelés.. de a lány nem válaszolt. és muszáj szembenéznünk az elkerülhetetlen felhajtással. hogy mit akar látni benne. Erősen fegyelmeznie kellett magát. hogy miben volt együtt részük elmúlt éjszaka. Írnunk kell a családunknak. hogy előkészítsük a terepet.. hogy a múlt éjszaka csak tettetés volt. mert nekik is fel kell készülniük. Be kell jelentenünk eljegyzésünket. várt. majd szinte mellékesen hozzátette: – Arra gondoltam. – Tétovázott. gyorsan megjegyezte: – Algariához kell mennem a gyógyfüves kertbe. visszamehetnénk a fővárosba. ne ugráljon a türelmetlenségtől. A tegnap éjszaka után Heather ebben egészen bizonyos volt. hogy leplezze a benne tomboló dühöt. Szó szerint megrendült. hogy segítek neki. Mivel Breckenridge nem szólalt meg.. Mély lélegzetet vett. Breckenridge a szerelem művészetének elismert mestere.. Tudta. egy érintésre. – Természetesen. Mit kell tennie. Ahogy bólintott.. a mozdulat erősen emlékeztetett elegáns gesztusaira.

bátorítsa és megengedje. Nem várta meg. mert már hallotta ezt a három szót. és elsétált.. – Gondolkozz rajta. Heather felszegte fejét. am az elmúlt éjszaka célja az volt. amit Heather akart. és menni készült. mit akarok. és még ez sem elég neki? Különösen hozzád nem. és majd tudasd velem.nézett. Legutóbb tizenöt évvel ezelőtt Helen Maitland nevetve mondta ki. Breckenridge földbe gyökerezett lábbal nézte. azzal megfordult. amelyet mindenképpen szükségesnek tartok. Breckenridge tekintete megkeményedett. Breckenridge rá nem jellemző módon nyugtalan lett. Egy káromkodást fojtott el magában. hiszen mindig is nagyon jól tudta leplezni érzelmeit. Különösen hozzád nem. ahogy tizenöt évvel korábban tette. és feszengett. Heather mély lélegzetet vett. hogy ez az átkozott ember nem érez szerelmet iránta. de nem látott semmit. és igyekezett tisztán megfogalmazni a lehetőségeket. Keresett valamit. feltárta előtte a szívét. nem megyek férjhez. – Pontosan tudod. – Breckenridge visszafordult.. hogy mellkasa összeszorul. Úgy hagyta ott Helen Maitlandot. amelyeket elfogadhatónak találnék. Elfordult. Érezte. Ha nem szereti. Ezt a lehetőséget már megfontolta.. Amíg nem kapom meg a bizonyosságot. hogy vissza sem nézett. Úgy érezte. Éjszaka megtette. ahogy távolodik. – Még nem fogadtam el a házassági ajánlatot... . mit gondolsz.. erősödött benne az elkeseredés. A szerelem leghalványabb csillanását sem. amit látni remélt. hogy meggyőzze. Vallomás nélkül nem léphet tovább.. és alig kapott levegőt. bármilyen halvány utalással jelezze neki. Ami azt illeti. várj.. – Nem. Ez nem jelenti azt. Sarkon fordult. Más nő. hogy egyetlen szóval. nem is kérted meg a kezemet olyan szavakkal. Pontosan úgy. mintha hasba rúgták volna. és az oldalajtón át kilépett a szabadba. azzal elment a folyosón. hogy szereti. hogy Breckenridge mit gondol erről. Heather Cynster teljesen más.

hogy milyen viszonyai és kalandjai voltak az előkelő társaság férjezett hölgyeivel – amelyekről Heather hallott ezt-azt –. egyáltalán nemkívánatos jelentés. meg kell értenie elkötelezettsége igazi természetét. kavargó gondolatait. Alaposabban végignézve a kerten hálát adott a szerencséjének. Breckenridge a kastély istállóját elhagyva a kövezett hátsó udvarban járt éppen. Heather éppen nem arra nézett. A maga részéről Heather is feltárta a legmélyebb érzéseit. Tehát konkrétan megmondta. hogy szerelmi vallomás a társasági hölgyek kedvencétől egyszerűen nem várható el. bármennyire is igyekezett azt női csökönyösségként betudni. Vagy ha volt is. de nem volt szerencséje. Ráadásul Heather éjjel mindenben követte őt. milyen mély érzései vannak iránta. Ha nem számítja Maitland kisasszonyt. hogy egyáltalán nem szabad bízni benne. aztán eszébe jutott a gyógyfüves kert. Elindult lefelé a kanyargó ösvényen. Okos és figyelmes volt. milyen alapvető igazságot tárt fel előtte. mégis ezzel szorította sarokba. Ha ő észrevette. nem látta meg. Kilovagolt Richarddal. nyilván észrevette. Bármennyire szerette volna figyelmen kívül hagyni Heather ragaszkodását ahhoz a „bizonysághoz” . és remélte. és Heather éjszakai cselekedeteit a vele kapcsolatos igaz . Egy hozzá hasonló hírnevű férfiútól egyetlen társasági hölgy sem hinné el az örök szerelemről szóló vallomást. így azzal legalább biztosan tisztában van. és Heather bizonyára érzékelte és megértette ezt. és arra vette az irányt. Tudnia kell. Tudod. Minden kétséget kizáróan feltárta a szívét. Nevezetesen az.Teljesen más lánykérés. amiről Heather nyilvánvalóan nem tud. ha csak azt veszi. amint metszőollóval vágott valami növényt. és azonnal meglátta Heathert. Rendíthetetlensége ellenére nem fog csak úgy elsétálni. A kastély falának árnyékában állt meg. mert Algaria nem volt ott. azzal nem jutott sehová. nagyon határozott véleménye alakult ki a szerelem jelentőségét illetően. Nyilván érzi. mit akarok. Számára a szerelem szónak semmi értéke nem volt. hogy a friss levegő és a testmozgás elűzi nyugtalanító.

de ebben a vonatkozásban fogalma sem volt. mire gondol. hogyan reagált az ő szótlan vallomására. Breckenridge két lépésre állt meg.. Mit tehet még. Heather folytatta a munkáját. a másikban éles metsző olló. hogy ne tudja. Heather leplezetlen csodálkozással nézett. aztán megfordult. hogy meggyőzze? Különösen hozzád nem. de uralkodott magán. vagyis meg kell találnia a módját. ez a hírnevére való utalás. adja be a derekát és mondjon igent. A dolgoknak ez a része le van zárva. mintha ez mindennapos beszédtéma lenne neki. – Gondolom. a gyerekek. egyik kezében növények. hogy társaságba járj. Breckenridge látványosan felsóhajtott. Amikor Londonban időzünk. külön értelmező szótár kell. ahogy ő szükségesnek látja. majd leült az ágyást övező kőfalra. de ez is vonzó lehetőség. hogy én fogom örökölni a Brunswick-grófságot és milyen szerepet tölthetné! be mellettem. Az olyan hölgyekhez. Breckenridge tétovázott. Ehhez jön természetesen a társasági rang. Kész. számtalan alkalmad lesz. szinte minden szokásos témát érintettünk. Heather meghallotta közeledő lépteit. Heather majdnem elmosolyodott. és néha a tettek sokkgl többet számi tanak. mint a szavak. Nem fog menni. Úgy gondolta. hogy Heather bizonyosságot szerezzen úgy. Feltéve persze. a vagyon. Vágyis először ki kell mondania. hogy azt szeretnéd. felé pillantott. Heather úgy gondolta. – Ne próbálj elbájolni. – Amikor legutóbb itt beszélgettünk. Valahogy rá kell vennie. nem fogja megkönnyíteni a dolgát. Heather összevonta a szemöldökét. valamint a jelenlegi helyzetem. a birtok. mint Heather Cynster. A nők sokkal érzékenyebbek az ilyen finomságokra. amit a lány hallani akar. nem csak azért jöttél. amely egy vikomt feleségeként jár neked. hogy a napon üldögélj. – Nem.érzések megnyilvánulásának értelmezte. – Miből gondolod. hogy . – Szóba került a státus. akkor teljesen kizárt. amely a házasságról szóló döntésben fontos tényező lehet – mondta nyugodt hangon.

közben a haragja egyre nőtt. – Úgy gondoltam. hogy az éjszaka törtintek nem pusztán azt jelentik. Csupa olyasmit mondott neki.. ami éjszaka.. és ezt Breckenridge provokálta ki. amit szerinte hallani akart. mert Breckenridge nyilvánvalóan helyesen értelmezte az ő szótlan kitárulkozását. amit igen. amit hallani akarsz. amit szeretnél. Szabad kezet. amit nem volt szükséges hallania. ők nem laknak a házban. – Az ég szerelmére! Áruld el. Heather bosszúsan hirtelen felé fordult.ez fontos nekem? Breckenridge-nek mintha komorabb lett volna a tekintete. vagyis mindkét helyen elkel a női gondosság. A londoni házat és a Baraclough-kastélyt. Kimondottan ellenségesen nézett rá. hogy Breckenridge azt mondta. Úgy is lenne. és kimondom! Heather éppen ettől félt. Anyám egy évtizede meghalt. Heather bosszús pillantással nézett rá. mivel minden érzéke arra emlékeztette.. – Mi a csodát akarsz hallani tőkem? – Breckenridge kitárta a karját. hogy a bizonyos szó kimondása nélkül is feleségül megy hozzá. hogy Heather még bosszúsabban néz rá. ezzel minden el van intézve. Rövid hallgatás után Breckenridge folytatta: – Fel kell újíttatnod a ház berendezését. és szembe fordult vele. és most már tudja. – Ha nem tudod. . kissé feszülten megjegyezte: – Közeljárok hozzá? – Nem! Breckenridge felállt. – Nem tudom. és azt hiszi. teljes bizonyosság.. – Azt látva... Heather megperdült. hogy taktikai hibát követett el éjjel. – Miért mondod ezt nekem? Breckenridge összevonta a szemöldökét. majd folytatta a növények gyűjtését. hogy jobban belegondolva vele kapcsolatban nem lenet. ha nem volna olyan tapasztalt kéjenc. – Ha megmondom. – Próbálom azt mondani. Constance és Cordelia már régebben férjnél van. ez olyasmi. Nem volt könnyű rezzenéstelenül a szemébe nézni. történt köztük. akkor már nem számít. hogy szereti. Illetve két ház berendezését. Most pedig azt gondolja. és semmi olyasmit. Egyre jobban rettegett attól.

amit tettünk.Breckenridge tekintete megvillant. Heather mély lélegzetet vett. de azzal csak azt erősítené meg. Milyen bolond vagy! A szíved kell. Heather elkeseredetten fürkészte Breckenridge tekintetét. Minél jobban kényszeríti. hogy megvizsgáljuk egymás iránti vonzalmunk mélységét és ezzel az oltárhoz egy lépéssel közelebb kerüljünk. hogy mindkettőjük hírneve miatt összeházasodniuk szükséges. és ha. amit tegnap éjszaka tett. de semmi értelme nem volt Breckenridge-et azzal zaklatni. hogy kimondja a „vonzalom” szót. – És azt akartam. hogy feleségül menjek hozzád. Úgy gondoltam. a tegnap éjjel arról szólt.. hanem szükségem van rá. nem a nevem és a hírnevem miatt. hogyan adhatnám meg neked? – Nem akarom. mit akarsz. aztán reggel követelné.. annál kisebb a valószínűsége. mit csinált ő. hanem saját magamért. – Ha nem vagy hajlandó megmondani. mert eldöntötte. és előre megfontoltan . – Minden erejét össze kellett szednie. De muszáj volt megpróbálnia. hogy kimondja: – Megmondtam már. hogy megteszi. éppen arról szólt a tegnap éjszaka. hogy ez a dolog jól sül el. Úgy gondoltam. – Úgy gondoltam – folytatta Breckenridge ugyanazon a lehetetlenül szenvtelen hangon hogy a tegnap éjszaka a te igazi vonzalmadról szólt. Heather kényszerítette magát. azzal. hogy a válasz: igen. ha nem is tettünk konkrétan vallomást. hogy ezt a mély vonzalmat szabadon. Ha csak azért mondja ki. mert ragaszkodom hozzá. – Úgy gondoltam. – Mire is? A szívedre. Breckenridge határozott. de ő rendíthetetlen határozottságon túl semmit sem látott benne. Nem kellett gondolkodnia azon. kinyilvánítottuk a véleményünket a témáról. Ha elég nagy nyomást gyakorolnak rá. csak azért. önként vallják meg nekem. Felismerte. tárgyilagos hangjára Heather szemébe nézett. képes kimondani akár a szerelem szót is. nekem igazi. azt tette volna. mikor tartják az esküvőt. Breckenridge tudta.. hogy nem gondolja komolyan. hogy az orruk szinte összeért. hogy igent mondjon neki. próbálta meggyőzni magát. hogy nem a legrosszabb félelmei beteljesedését látta. és befejezte a mondanivalóját: – Ezt akarom.. Lehet. Olyan közel álltak egymáshoz. Nem azért. hogy döntse el. Breckenridge mintha elsápadt volna. vonzalom kell. Ahhoz. hogy szerelmet valljon neki.

Máskor is szenvedett már el visszautasítást. Breckenridge határozott. Mély lélegzetet vett. hogy hallani akar.. de.. Amit a szíve kitárásának vélt. Heather Cynsternek . azzal a céllal. hogy hagyta úgy kitárni a szívét? Fájt belegondolni. amiről feltételezte. Nem ragadta magával a szenvedély. eszembe jutott. hogy így győzze meg. Ez a gondolat pengeként hasított a szívébe. túlságosan védtelen része nem engedte. hogy komolyan gondolta. amit még sohasem hallott. hogy dolgom van. de nem tette. Ha ránézett volna. Azzal a szándékkal indult hozzá éjjel..– ugyanolyan higgadt tervezéssel. mint ez.. Lényének túlságosan sebezhető.. nemde? – Tétován Breckenridge-re pillantott.. Tehát a tegnap éjjel neki semmi különöset nem jelentett. és a lelke felfedésének szánt. csak egy éjszaka volt. Mi történt vele. ahogy ő a vitához állt – megadta neki. – A tegnap éjszaka. legyen a felesége. Volt valami Breckenridge hangjában. Breckenridge meglátta volna a benne kavargó ellentmondásos érzelmeket. A szemébe akart nézni. mint ő abban. amit ő felkínált neki.. és mielőtt Heather rápillanthatott volna. Breckenridge hangja halkabb lett: – Azt akarod mondani. De nem emlékezett arra. és megvonta a vállát.. Heather képtelen volt Breckenridge-re nézni. hogy bármelyik úgy fájt volna. Nem mert. és szemérmetlenül hazudott: – Nem vettem észre. amire vágyott. hogy Breckenridge szándékosan akart szeretkezni vele. bár nyilvánvalóan nem szereti. hogy elhiggye azt. teljesen természetes hangon kijelentette: – Bocsáss meg. Azzal sarkon fordult. mivel ezt tartotta a legbiztosabbnak a célja elérésére. nem hatódott meg a szavak nélküli vallomásától. hogy ezt tegye... amit kicsikart belőle. hogy a tegnap éjjel nem volt igazi a vonzódásod? Heather zavartan elkapta a tekintetét. Inkább csak arról lehet szó. kicsit intenzívebb volt. hogy valami nagyon különleges lett volna. Heather megkapta a választ. Legalábbis részemről. hogy a szeretkezéssel akarta közölni azt. de most semmi oka nem volt. majd gyorsan folytatta: – Elismerem. – Értem. nogy kihasznál ta a lehetőséget. elindult vissza az ösvényen a kastély hátsó része felé. A bejelentést csend követte. hanem ugyanolyan céltudatos volt.

hogy közölje: tudja. Azért akarja feleségül venni. Egyre gyorsabban. És miközben ő őszintén szerette. Maga sem tudta. és behunyta a szemét. hogyan.. Nem mozdult.. tekintete arra a pontra irányult. és bele ne rúgjon valamibe. mert ő a felső körök legnagyobb szívtiprója. Visszagondolt a beszélgetésük minden szavára. Breckenridge nem szereti őt igazán. dühös léptekkel haladt. Meglehet. hogy ez a helyes. Csak akkor állt meg. Heather Cynster nem adja neki a szívét. hogy olyan nemes szerető lesz. akinek a hölgyek könyörögnek a kegyért. Túl késő. hogy házasságra kényszerítse.. mert a fejébe vette. mert az erőfeszítés elvonta a figyelmét. Több esze volt annál. Elment. és elment. de ez azért alakult így. ezért felhagyott vele. Az elmúlt éjszaka szándékosan azt a módszert választotta. mert Helen Maitland nem szerette. mit akar megtudni tőle. Azt hitte. A gyógynövényes kertben Heather úgy állt. amikor a kastély tornyaiból már nem láthatta senki. próbált volna változtatni rajta. hogy megtisztelje az ágyukat. Bármit is gondol a szenvedélyes éjszakáról. de a következtetése változatlan maradt. hogy ne káromkodjon. – Azt vette a fejébe.. de ha tudta volna. A felső körök legnagyobb szívtipróját valami okból nem lehet szeretni. mintsem ilyen zaklatott állapotban ismeretlen lóra üljön. Pedig nem. És közben valahogy szerethetetlenné tette magát. Zihálva lehajtotta a fejét.ridge szándéka pusztán az volt. amelyet ő is kigondolt. Talán éppen azért. hogy bebizonyítsa az iránta érzett szerelmét.semmit sem jelentett. ám Brecken. Egyszerűen sarkon fordult. és valami más módot keres arra. mert rájött. Már nem. hogy a taktikája nem működik. És ez jól is volt így. hogy megmutatja Helen Maitlandnek. Nagy erőfeszítésbe telt türtőztetni magát. Heather szereti. Elment az istálló mellett a két kerítés közötti csapáson. . ahol eltűnt a szeme elől. ahogy Breckenridge hagyta.

Sem Heather. A lépteit hallva Heather megállt... még egyszer próbálkoznia.. de már nem lehetett elrejteni a múlt éjszaka után. és szembenézett vele. és soha többé nem fogja érezni más nő iránt. Ami őt illeti. sem ő nem próbálkozott sem szóval. Az étkezés végeztével. – Kilovaglok Richarddal. muszáj még egy lépést tennie. Heather az egyetlen hölgy. mit akar kezdeni az életével. hogy ez nagyon is megfelel neki. alig tudta fenntartani a látszatot. amikor úgy hitte. annyira örült. A sors nem akarja. hogy amit Heather iránt érez. hogy rávegye. Heathert nem. Az ebédnél megint mindenki jelen volt a nagyteremben. Breckenridge követte Heathert. Breckenridge elhatározta. minden kételyt kizáró módon meggyőződött arról. és végre rájött. Breckenridge végre megértette. Ha Heather nem is szereti. Megmásíthatatlanul felismerte. ő szereti Heathert. hogy rövidre fogja a mondandóját. És ha a szerelemért érdemes harcolni. amikor mindenki felállt. – Ebéd közben hallotta.és úgy találja. Az alagsorba vezető lépcső előtt egy falmélyedésnél érte utol. hogy Breckenridge-dzsel nincs közös jövője. ha az ember elveszíti a szívét. Elméje mélyén mindig is gyanította. Képtelen volt gondolkodni. hogy Heather . hogy kerülik egymást. meg értékesebb.. mit jelent. Ez a felismerés hajtotta. Breckenridge kénytelen lesz átgondolni a helyzetét. a kedélyes felszínességet. Úgy érezte. az ikrek és Algaria választották el őket egymástól. ennek senki sem adta jelét. akkor a szerelem esélye egy olyan férfinak. hogy Heather szereti – repesett a szíve. Mert nem volt rendben. hogy a fellegekben járt –. veszítheti el. Nem Heather mellett ült. hogy együtt legyenek. mint ő. sohasem érezte. Mindazok után. Tudta. hogy minden rendben van. bele kell törődnie. Ezt nem hagyhatja annyiban. hogy folytassa tovább. akit valaha is képes szeretni. sem pillantással. Ha mások furcsának is találták. amit most megtudott róla.

Miután Breckenridge távozott. és kezdd el tervezni. hogy a dühe elcsendesül. segít a délelőtt gyűjtött növények feldolgozásában. Heather lement Catriona műhelyébe. A tények azonban nem változtak. Heather ránézett. amilyeket aznap reggel gyűjtött. Meghagyta neki. azzal . Nem rejtőzködhetünk itt örökre. Érezte. Heather a férfi szemébe nézett. hogy kösse kis csokrokba a páfrányleveleket. Úgy tűnt. hogy meghozzuk a szükséges döntéseket. hogy elegem van abból. És érezte. Ettől a gondolattól a szíve összeszorult.. – Mielőtt elmegyek. a végtelen elszántságon kívül. – El kell fogadnod. – Ha visszajövök.. És azon gondolkodott. Algaria vele volt.. és így még keményebb. hogy elmegyünk Londonba. határozd el magadat. amennyit megengedhettünk magunknak. végre látja Breckenridge igazi arcát. meg akartam mondani neked. – Állta Heather dühös pillantását. és már éppen valamivel vissza akart vágni. – Képtelen volt uralkodni az arcvonásain. hogy össze kell házasodnunk. – Adtam neked időt. hogy milyen kitartóan. Azzal elsétált. amelyből semmit sem lehetett kiolvasni. komorabb lett. ezek pedig azt diktálják. A dühe gejzírként tört fel. hogy hozzászokj kettőnk valóságához.. Breekenridge egy lépést távolodva kurtán bólintott. És nekifoghatunk. Heather nézte. hogy megmutassa. hogy kerülgetjük életünk valóságát. Mindketten a hang felé fordultak. – Breckenridge! Richard szólította a hallból. A szerelem – az ő „őszinte vonzalma” – Breckenridge számára egyszerűen a cél érdekében bevetendő eszköz volt. hogy nincs más választás. mit kell csinálni azokkal a növényekkel. megkereslek.megbeszélte Algariával. mennyire eltántoríthatatlanul igyekszik jegygyűrűt húzni az ujjara. Annyi időt adtam. de csak annyi ideig. vajon Breckenridge-dzsei való kapcsolatát hogyan rontotta el ilyen borzasztóan. hogy a lelkében hideg üresség támad. akár van szerelem. el kell ismerned. ahogy végigvonul a folyosón. akár nincs.

Ilyen házasságot nem lehet csak az egyik fél elkötelezettségére alapozni.sietett vissza az ikrek tanulását felügyelni. muszáj minden kétséget kizáróan megbizonyosodni arról. és Heather a . Két órával később meghallotta Breckenridge lépteit. ez a szükség érzelmi eredetű. minden cselekedetük mögött egy tény változatlan maradt. hogy ha a szerelméről való megbizonyosodás nélkül férjéül fogadja. Elfordul tőle es azokhoz a hölgyekhez pártol. és ezt egy pillanatig sem kívánta tagadni. ám az álma a lelke részévé vált. Csak a kezére figyelt. A félelem attól. a beszélgetéseiket. Mindkét félnek bele kell adnia magát. de persze tudta. és megerősítette a döntését. de nem. Igen. visszafogottságtól és gátlásoktól mentesen. Az utolsó elkeseredett próbálkozás. ezért szabad a másikat korlátlanul szeretni. hanem tovább kötözte a gyógynövényeket. összekötözte a szálakat. Heather nem nézett fel.. Felidézte saját érveit. Minden szavukban.. akkor egyszer majd. és jelét sem adta annak. A hűvös. míg a másik kihúzza magát a fogadalom alól. ahogy csizmája koppant a kövezeten. hogy elmulasztott észrevenni vagy félreértelmezett valamit. Ez a félelem elég valós és erős volt ahhoz. Heather a munkaasztal túlsó oldalán állt. hogy kockázatos. ha a pár nem kötelezi el magát nyíltan és őszintén ezen eszmény mellett. békés műhelyben Heather adagokra osztotta. amire készül. amelyben mindkét fél elkötelezi magát a másik mellett. félrelép. Elhagyja. Tudta. próbálta megértem. mivel a félelem és egy álom táplálja. de a gondolatai egészen máshol jártak. Breckenridge is megállt. ha már nem köti a szerelem. újra megvizsgálni abban az elkeseredett reményben. hogy próbáljon szembeszállni vele. hogy tadná. Számára a házasság társas együttlétet jelentett. különben a házasság nem lehet tartós. Tisztázta az elképzeléseit. ott van a férfi. Breckenridge belépett a nyitott ajtón. amikor a férfi megjelent az ajtóban. Ilyen házasság nem jöhet létre. Szereti ezt a férfit – és mivel szereti. hogy a szerelme viszonzást kap. akik folyton az ágyukba igyekeznek csábítani. majd a lépcsőn lefelé haladt. hogy eljegyezzék egymást.

és nem lehet azokat a szavakat másképpen értelmezni. mit tehetek és mit nem. Breckenridge csak állt. Csontig hatolt ez a hidegség. legalábbis olyan nők iránt. mivel ez nem adott okot reményre. amellyel a távollétemet magyarázzák.. – Elhallgatott. Figyelj! És kérlek. Ellenállt az erős késztetésnek. a lelke sajgott a kijelentéstől. hogy ha Heathernek férjhez kell mennie. mintha kést döftek volna a szívébe. – Heather. Megtettem. Nem tetszett neki Heather merev arckifejezése. Ezek után te is beláthatod. de nem tudta. Elhatároztam. nem hallott. de az övé nem. mivel örökösnő vagyok. Heather nyugodtan dolgozott tovább. Ritkán érezte ennyire nyomorultul magát... Ha később a házasság szükségessé válik számomra. elkeseredett lépésre szánta el magát. Breckenridge megborzongott. jó családból származom. Ekkora fájdalomtól kis híján térdre rogyott. hogy határozzak. – Nem. beléfagyott a szó. még sohasem volt ilyen elkeseredett és ennyire bizonytalan. hogy a családom már biztosan kitalált valami történetet. semmi sem tart itt. és eléggé vonzó vagyok. biztosan találok egy úriembert.felesége legyen.. hogy nem megyek hozzád feleségül. de Breckenridge nem szólalt meg. A magam részéről úgy döntöttem. próbálta felfogni a szavak jelentését.. hogy nyugodt lelkiismerettel távozhatsz. a bennük lévő elszántságot. főleg úgy. Ezért kényszeredetten rávette magát. hogy tovább maradj. mit szólnak az előkelő körökben. és úgy érezte. hiszen a Breckenrídge-hez hasonló férfiakban nagy a birtoklási vágy. mikor indulunk? Ez inkább parancsnak hangzott. hogy megerősítse: – Tehát nincs semmi okod. Hiszen az előbb éppen ezt tette nyilvánvalóvá.. inkább más férfi felesége lesz. – Nem érdekel. Heather még egy utolsó.. Arra kértél.. . aki hajlandó elnézni nekem ezt a kalandot. majd megszólalt: – Tehát. Nem látott. hogy még egy ideig itt maradok. mi mást tehetne. hogy végigsimítson a haján. – Ezért egyáltalán nem kell törődnöd azzal. akiket szeretnek. várt. ne mondd meg nekem. mikor indulsz.

hogy ultimátumot ad Heathernek. amelyen elindulhat. hogy csak a szerelem olyan erős. ám legyen. hogy Breckenridge-et teljes szívéből szereti. Visszatér a fővárosba. és arra gondolt. és azt mondja. Kényszeredetten felsóhajtott.. Nem kellett hozzátennie. – Mozdítani próbálta a lábát. együttléteikben nincs igazi érzés. Tudta. Mi is történt? Igen. Heather is úgy bánt vele. mielőtt teljesen szétesik. és ő ezt akarta tőle. És csak egy utat hagyott neki. Ezért nem hibáztathatja. mint előtte számtalan más nő. és igazából nem volt más választás számára. hogy a nők kihasználják. vajon ezek után érez-e valaha melegséget. A büszkeségéhez ragaszkodva kényszerítette magát. – Valószínűleg így lesz a legjobb.Felsóhajtott. aztán elindult felfelé a lépcsőn. Hozzászokhatott volna már ahhoz. Számukra. amit remélt. Mindazok ellenére. hogy nem szereti úgy. El kell mennie innen. ahogy őt szereti.. már tudta. hogy Heather lássa be a hibáját. mivel hideg borzongás futott végig rajta. hogy ez a házasság nem működhetne soha. Heather hallgatta a távolodó lépteit. ahol abbahagyta. csak a rövid gyönyörért vannak vele. remélt. Az a briliáns ötlete támadt. ugye? Ha volt valami kétsége az iránt. hogy ilyen bénító fájdalmat okozzon. Breckenridge tényleg elmegy.. Arra gondolt. Nem okolhatja Heathert azért. és a döntését vonja vissza. – Hát jó – mondta kimérten. fohászkodott. Egy utat. Breckenridge megállt. De minden érvet ismert... és ő erre válaszolt. és ott folytatja. hogy utánaszaladjon. a holnapi indulásról. hogy érzett-e valaha ilyen fájdalmat. hogy egyedül megy. és dacolva a józan ésszel. . várt. Otthagyja őt egyedül a fájdalommal. Még érezte az erős késztetést. ami közöttük történt. hogy ne gondolkozzon. – Intézkedem. Így lesz a legjobb. Ne gondoljon arra. A remény meghalt. – Ha ez a kívánságod. Nagy megkönnyebbülésére az izmai engedelmeskedtek. és amit álmodni is alig mert. Egyedül..

Mély keserűséget érzett. hogy ez nem valami baljós előjel. A nemesúr megállt a nagyterem bejáratánál. hogy megmenekül attól. és bekövetkezne az elkerülhetetlen. Az anyja lépteit hallotta. Benyomta a nehéz ajtót. – Hol van? Próbált fia mögé lesni. de örült. amikor az anyja gyors léptekkel haladt felé a nagyteremben. de remélte.. hogy ez a helyes. hogy hazatért. de a lelke biztosan. üdvözölte komornyikját.. A fájdalom. Leugrott Hercules nyergéből. Késő délután valahol a skót felföldön a nemesúr belovagolt a várudvarba. Sok mérföldön át jól szolgált. aztán megfordult és a kastély felé vette az irányt. ha ő így is beleegyezne a házasságba. mindezek ellenére feleségül megy hozza. mosolyogva fogadta a fiatal lovászfiú üdvözlését. a teste talán nem halna bele. ha így ér véget. Tudta. hogy erről a teherről megfeledkezik a távolléte alatt. de nem. ami különben a biztos romlásba vinné. – Igenis. A nyeregtáskákat add oda Mulley-nek. A becsület mindenek felett A mottó már alig volt olvasható.meggondolta magát. és átadta neki a lovat. – Jól csutakold le. felnézett a masszív. mylord. azt nem bírná ki. Azt mondogatta magának. Nem mintha az a veszély fenyegette volna. ahol a családja címere volt kőpajzsba vésve. átlépte a küszöböt. és újra érezte a rá nehezedő felelősség súlyát. Jobb. néhány szót váltott vele. Ha az esküvő után más nőhöz fordulna. Egyedül érkezett. Határozott léptekkel haladt fel a kőlépcsőn. mintha Heather Cynstert az előtérben hagyta . hogy a zokogás és a borzongás nem nagy ár azért. a kín. vasalt ajtó fölé. és tegyél eléje egy nagy adag zabot. Teljes szívéből szerette szerelemmel. és ha Breckenridge nem viszonozza ezt a szerelmet. sírni tudott volna. Még egyszer gyengéden megpaskolta hátasa nyakát. ahogy futott lefelé a toronyból. abba biztosan belehalna. a düh és az elkeseredés ellenére jól döntött.

A fiairól akarta kérdezni.. – Elszökött? – kérdezte dühtől fröcsögő hangon.. hogy elrabolják. anyám. amikor odaértél? – Mire odaértem. Egy férfival. amikor az tálcával a kezében fellépett az emelvényre. Megmentette az életemet. de nem egyedül. leült és hátradőlt. ezért mentél délre. – Ugye. legalább vacsoráig nem éhezik meg. és a középen álló súlyos faragott széknél állt meg. – Mint mondtam. – Ráadásul mire megszökött. de. – Köszönöm. – Azzal egy kupa sört. – Nagyon valószínű. A nagyasszony kihúzta magát. Az úr megtörve bólintott. hogy fel ne sikítson. felhozták Gretnába. egy tál ragut és ropogós cipót tett elé. hogy hangot adjon azon meglátásának. hogy fia valóban nem hozott magával foglyot. ahogy utasításba adtam nekik. hogy nem így történt.. Az anyja az asztaltól néhány lépésre állt meg.. – Igen. az emberek. De a kívánsága beteljesülhetett. Az úr bólintott. akiket felbéreltem. Ott tartották fogva. – Egy férfival? – kérdezett vissza. megkerülte a hosszú tölgyfa asztalt. Miután a nagyasszony meggyőződött arról. – Ha szerencséje van. De mi történt. Nem látta semmi értelmét. – A házvezetőnőhöz fordult mosolyogva. Ez bőven elég ahhoz. Őszintén remélte. – Az anyjára nézett. hogy jóvátehetetlenül tönkremenjen a jó híre. A szemében tiszta káröröm csillant. hogy a férfi legalább úriember volt. mivel az anyja alig tudta türtőztetni magát. A nemesúr elindult a terem végében álló baldachinos emelvény felé. ha így is szenved. legalábbis Londonban elterjedt ez a hír. Mrs. hiszen több mint egy hétig távol volt.. – Nincs itt. ezt akarta? Nem feltétlenül szükséges felhozni ide a lányt. – Tehát az esztelen perszóna becsülete odalett? Az úr bólintott. Mack. igen...volna. Ugye. ha nem vele egyenrangú nemesember. – Kihúzta a széket. illő kíséret nélkül. ahogy Mrs. – Igen. Mack halló távolságon kívül került. – Ha ezt elfogyasztja. az esztelen perszóna éppen az oltár előtt áll. mégsem tette. a lány elszökött.. feltette a kérdést: – Ezt hogy érted? Mi történt? Az úr fellépett az emelvényre. – Uram. a homlokát ráncolta. már tíz napot töltött az emberrablók társaságában. ez volt a célja? .

minél előbb a kezedben akarod fogni? Az úr megállt. – Nem lesz botrány. – Szíves figyelmébe ajánlom. – Várj! – kiáltott a nagyasszony. Valahol a közelben kell lennie. amellyel kénytelen volt szembenézni. Furcsának tűnt. – Hozz ide egy másikat. ugyanis lelki szeme előtt a Heather Cynstert a család birtokára kísérő férfi képe lebegett. ám az a helyzet. az alkunk függőben marad. de határozottan kijelentette: – Amíg ellenkező hírt nem kapunk. furcsa szövetségeseket hozott. – Néhány napra nyilvánvalóan lehetséges. – Szerezhetnél egy másikat. hogy mostanra már el is tűnt a fold színéről. és elsétált. Biztosan voltak meghívásai. Ami Heather Cynstert illeti. hogy egy Cynster lányt már tönkretettem: Éppen ezért a megállapodásunkat teljesítettnek tekintem. Hátralökte a székét. nem teszek lépéseket egy másik Cynster lány ellen. a fia után sietett. De több mint egy hétre? Ez mindig nehéz. – Azt akarom. gyanú fogalmazódik meg – mondta az úr. férfiak ezt sohasem érthetitek meg! Ebben történetesen igaza volt. és megragadta a karját. hogy hová rejthette. – Mivel az úr nem lassított. Ezzel kapcsolatban erős kételyei voltak. amit akart. az anyjára nézett. hogy nem lehet tanúja a szégyenének és az előkelő körökből való kirekesztésének. Közben minden idejét annak szentelheti. úgy nézett le az emelvény előtt álló anyjára.– Nem! – jelentette ki a nagyasszony határozottan. Sem neki. – Azon kívül. hamar elkopik az indok. – Aztán halkan. ám a kastély . ahogy kirántotta a karját az anyja szorításából. hogy a kastély összes zugát átkutatja a kehely után. némelyiket el is fogadta. – Amíg nem szerzünk bizonyosságot arról. Alig tudta megállni. – Lehet. hogy a jó híre mégsem ment tönkre. Azzal elindult a lakótornya felé. kis szerencsével elért mindent. Az átkozott családja biztosan kitalált valami magyarázatot a távollétére. ami lesz. hogy el ne mosolyodjon. a társasági szezonban pedig különösen az. hogy szenvedjen! – meredt rá. Ugye. – Ti. és felállt. Ha ugyanazokat a kifogásokat ismételgetik. lesz. A nagyasszony felmordult. amelyet az anyja elrejtett előle. sem a leghűségesebb szolgáinak fogalma sem volt róla. Kérdések lesznek. anyám. hadarva folytatta. hogy ilyen bizalommal van egy idegen angol iránt. és visszaadom a kelyhedet.

munkájuk. és mindenki. .. Egészen biztos volt abban. Nagyon fontos volt visszaszereznie. És ha azt kell látnia. És bár neki úgy is lesz elég pénze. el kell hagyniuk ezt a keskeny völgyet és a tavat. és becsületének tönkretételét. és nagy léptekkel elindult felfelé. A lakótornya lépcsőjéhez ért. a földet. hogy szétszélednek. Itt vannak a gyökerei a felföldön. hogy a háza népének segítsen. mert elveszteni őket rosszabb a halálnál. arra nem lesz tehetőssége. mint őket. ugyanúgy földönfutó lesz. hogy megéljen. az legalább annyira tönkretenné őt.. A kastély az otthona. hogy csak úgy kerülheti el egy másik Cynster lány elrablását. és az ékkövekkel díszített kehelynek ezernyi rejtekhelye lehet.hatalmas. mert különben elveszti a kastélyt és minden földjét. Otthonuk. ha megtalálja a kelyhet. aki tőle függ. és amelynek hiánya Damoklész kardjaként lebegett a feje fölött. ennyi erővel meg is halhat. amelyet az anyja elrejtett előle. Ha elveszti a kastélyt. a vár népét. örökségük is odalesz.

hogy intelligens emberek hogyan lehetnek olyan bolondok. ahogy Heather megáll a karám kerítésénél. amíg a szerelem kínozza őket. kezét karba fonva és figyelte. ahogy Heather lassan sétálva távolodik a kastélytól. hogy a padlón társasjátékot játszó Lucilla és Marcus figyel minden szóra. aztán lassan felül a legfelső kerítésrúdra. de most már igen.. Először nem voltam egészen biztos benne. Akármi is történt. Fáradtan lépdelt. ugyanazt nézte. – Biztosan? Nem tévedés? – Nem. Nézte. mit tegyek! – Nem tudod? – Még nem kaptam útmutatást. és visszanéz a kastélyra. – Gondterhelten csóválta a fejét. aztán hozzátette: – Bárcsak tudnám. ki kell békülniük. miattuk van. hogy most mi lesz. Catriona a nyugatra néző ablak előtt állt nappali toronyszobájában. mintha valami kiszívta volna belőle az erőt. Legalábbis addig. A homlokát gondterhelten ráncolta. ők tették. ha szerelemről van szó.. törökülésben ült.TIZENKILENCEDIK FEJEZET Vale fölött az ég a közelgő alkonyattal a rózsaszín és lágy ibolyaszín árnyalatait vette fel. – Valami nagyon nincs rendben – szólalt meg Algaria. Odalent Heather elment az istálló mellett a karámok közötti ösvényen. Algaria rápillantott. eszébe jutottak a saját kínjai és félelmei. Marcus kényelmesen. a húga következett a dobásban. Mögöttük néhány lépésnyire Lucilla és Marcus elmélyülteti játszott. – Akármi is történt közöttük. – Minden olyan jól ment. Mi történhetett köztük? – Meddő vita. Catriona hümmögött. Egymásnak teremtette őket a sors. majd . Catriona a tejét ingatta. Halkan beszéltek. A kérdés csak az. Algaria felsóhajtott. – Mindig elcsodálkozom. Ő is ott állt Catriona mellett. Mivel Lucilla nem mozdult. mert nagyon is jól tudták. a húga szemébe nézett.

Mit tegyen? Mik a lehetőségei? Vagy már tényleg itt a vég? Breckenridge elmegy. aki a falak között él. és valószínűleg nem találkoznak soha többé. ezt lehetetlen nem észrevenni. hogy egyszer majd ő lesz a Lady oltalmazója. a tekintete furcsán a távolba révedt. Marcus felismerte ezt a nézést. és azt súgta: – Gyere! – óvatosan anyját nézve hozzátette: – Van valami. Tudta a helyét. az élet öröme. Mindez Richard és Catriona szerelmétől lett ilyen. Vele szemben Lucilla térdelt. Ezúttal Catriona és a Lady tévedett. jelen és jövő boldogsága. Beszéltek róla. hogy a közös jövőjük biztos. amikor a következő pillanatban Lucilla pislogott. Még a nyakék sem segített. Heather az üres karám kerítésének legfelső rúdján ült. várakozás. és a kastély felé révedt. És várt. megmoccant. energiával volt tele a ház. Elválnak egymástól. Levert volt. Nyomorultul érezte magát. amit meg kell tennünk. a vidámság. feltápászkodott. mintha a lelke meghalt volna. Amikor reggel felébredt. Anyjuk után Lucilla lesz a következő Lady. Marcus nem vitatkozott. amit meg akart teremteni Breckenridge-dzsel. Vale boszorkánya. ő pedig itt marad. Szó nélkül követte Lucillát ki a szobából. Az ajtó felé intett. elhagyatottnak érezte magát. Gondoskodó. a szívét remény töltötte be. A szavak emléke és a kastély látványa olyan erős .halkan felsóhajtott. A múlt. kedélytelen. csüggedt. egymás között megosztott feladatok. Az ő szerepe nem az volt. Magányosnak. Pontosan ez az. hogy vitatkozzon. Caterináról a kastély jutott eszébe. Nem lepődött meg. Kezét a rúdon támasztva nézte a szürke kőépületet. de ő akkor nem igazán engedte. segítő légkör vesz körül mindenkit. De most igen. Család. Ebben a házban nem szűnik soha a nevetés. Szeretettel. boldogság. hogy a gondolat megformálódjon a tudatában. és halkan becsukta az ajtót mögöttük.

és vele együtt afényes jövő ígéretét. amelyet úgy követhét. Minden zavaró tényező eltűnt. a szándékához. az álmához. hiányozna belőle az élet szikrája. nehogy rosszul válaszoljon. Szinte tisztán meg tudta különböztetni a hangokat: Helena nagynéni. és még nem ért az út végére. szabad utat engedjen a mély szomorúságnak. Ha azt akarja. ez az álom élt a lelkében és mindig annyira a lénye része volt. a kastélyt nézte. A jövője nélküle könyörtelenül rideg volna. hogy megvalósuljon az álmod? Ha igen. és hagyta. Lady Osbaldestone. soha többé nem lesz esélye ezt az álmot megvalósítani. Sokáig ült a kerítésen. valahol a tudata mélyén hallotta – szó szerint hallotta – a korholó hangokat. hogy hű marad önmagához. amely sok estével korábban Lady Herford szalonjába vezette. mennyit vagy hajlandó kockáztatni érte? Mit vagy képes feláldozni. Nem teheti. ám. akit szívből szeret. már tisztán látott. hogy még sohasem volt oka elgondolkodni rajta. az anyja és még sokan mások. kicsúszik a kezed közül? Netán hajlandó vagy harcolni azért. akkor küzdenie kell. Az egyetlen utat. amit akarsz? Lelki szeme előtt látta a döbbent. . mert a haladás kibírhatatlanul megnehezült. hogy azt nem lehetett volna letagadni. hogy egész életében erről a jövőről álmodott. csak azért. Horatia nagynéni. Az volt a kezdet.összhangban volt. várakozástól izgatott arcokat. A tudata fokozatosan kitisztult. hogy Breckenridge egyedül menjen el a kastélyból. hogy egyszerűen megadja magát az elkeseredésnek. egyszerűen nem teheti. és amit megálmodtál. és meglátta igazi útját. hogy most feladja. hogy valóra váljon? A büszkeségedet? Tényleg engeded elmenni. Erős késztetést érzett. Ahogy azt a felismerést sem. Egyszerűen feladod? Tényleg akarod. Már nem hagyhatta figyelmen kívül. hogy sikerüljön. és kisétáljon az életéből. hogy elméje magába fogadja ezt a belső segítséget. Ha engedi. Mert az álma csak azzal a férfival válhat valóra.

Ráadásul Lucilla folyamatosan csivitelt. Heather megdöbbent a gondolattól. Aztán magukkal rángatták a férfit. és majd mindkettőjüket kioktatják. hogy leugrik a kerítésről. átgondolta a dolgot. nyilván fogalma sem volt. és felé mutattak. akinek a kezét két oldalról megragadták. de a lelke mélyén érezte a bizonyosságot. Vagy ebben az esetben a Ladyre. Lucilla és Marcus jelent meg. hogy viszonzást kaphasson. ez azt jelenti. ám mivel nem volt tapasztalata gyerekekkel. Nagyot sóhajtott. hogy összeszedje a bátorságát. Az ikrek tovább vonszolták a férfit. nem adva esélyt a . Am ez túl könnyű volt. Breckenridge nyilvánvalóan vonakodva tartott velük. A kis csapat egyre közelebb ért. nem igazi próbatétel. igent mondjon neki. Teljesen a sorsra kell bíznia magát. hogy elmondhassa neki. hogy az ikrek házasságszerzőt akarnak játszani. vezesse szerelemmel.A keble között függő rózsakvarc hatással volt az érzékeire. Egyáltalán nem volt biztos az okokban. hogyan tárhatná Breckenridge elé az elhatározása megváltozását. Ártatlanságában azt gondolta. Most pedig az igazi próbatétellel kell szembenéznie. és elhatározták. hogyan menekülhetne el. Számos lehetőséget megfontolt. és küzdjön tovább. Kiléptek a kastély falának árnyékából. ha el akarja nyerni Breckenridge szerelmét. hogy Breckenridge-et odaállítják elé. elfogadja a szerelem lehetőségét. a kocka el van vetve. tanúbizonyságot kell tennie iránta való szerelméről. de azt nem akarta. meglátták őt. hogy mindkettőjüknek fényes jövőt biztosítson. És élénk hangokra figyelt fel. hogy rájuk kényszerítsék a szembesítést. és abba kapaszkodott bele. kockáztatnia kell saját szívét. hogy áthidalja a tátongó szakadékot. És most mi legyen? Elgondolkodott. Breckenridge. és visszatérjen vele Londonba. és elfut. amely köztük keletkezett. – Ne! De beszélniük kell. Ez az alapvető feladata. valahogy meg kell találnia a módját. Catriona azt mondta neki. Azt aligha teheti meg.

és tekintetükben egyre nagyobb rémület látszott. de nem őt nézték. Ez a bizonytalanság annyira távol állt megszokott arroganciájától. És meglátta a hatalmas felföldi bikát. Mély lélegzetet vett. Megijedt. Kitágult orrlyukán vadul fújtatott.. Hirtelen elengedték Breckenridge kezét. mint egy zsák krumpli. – Gyorsan! Azzal megragadta a lányt. és az ikerpár ragyogó arccal. és ismét az ikrekre pillantott. hogy megvédje a sérüléstől. rettentő szarvait felé irányozva. hogy Heather szívét megérintette. gonosz sárga szemével őt bámulva húsz lépésre tőle kaparta a földet. és nagyot sikoltott. nevetve. és húsz méterre lehettek onnan. és Breckenridge csak Heathert. Breckenridge átugrott a kerítésen. Végül sikerült megszólalnia: – Semmi bajom.. Lelassított. Döbbenten figyeltek valamit a háta mögött. Két kicsi kéz ragadta meg a kezét. hogy megragadják a kezét. Heather szoknyáját igazgatva felállt. de nem tették.. hogy7 Breckenridge a nevét kiáltja. és átlendítette a kerítésen. és éppen mellette ért földet. de azon kívül nem történt baja. Lehuppant a földre. Nagy nehezen felkönyökölt és két rémült arcot látott benézni a kerítés lécei között. aztán kinyújtotta feléjük a kezét. és elengedte a kerítést.. és gyorsam meggyőződött arról. Miközben Heather a bikát leste. amely a fejét vészjóslóan leszegve. hogy nem tört csontja. Ezért hátrabillent. és mintha az lett volna a szándékuk. Felegyenesedett. . és hangosan kijelentette: – Jól vagyok. Esés közben hallotta. Heather csak Breckenridge-et látta. mert arra számított. ahol Heather ült. Az ikrek már majdnem odaértek hozzá. felkapta. a kerítés melletti dús fű elég puha volt ahhoz. Amikor Breckenridge odarohant hozzá. integetve indult meg a lány felé. Ezek szerint ő is szenved. Sikerült mosolyt erőltetnie arcára. Aztán vadul hadonászva hanyatt leesett a kerítésről. Heather ösztönösen hátradőlt. Lucilla és Marcus elérték az ösvényt. futva. hogy megfogják és húzzák. Heather lassan hátrafordult.tiltakozásra. mintha nem volna biztos a szíves fogadtatásban.

. és elállt a lélegzete. megragadta Breckenridge kabátját. és a döbbenten álló ikrekre nézett. Marcus segítségével is csak az utolsó előtti kerítesrúdig jutott. Kezdte elveszíteni eszméletét. Vagy a Ladynek. És Heather meglátta jobb oldalán a sebet. Heather tartotta. Breckenridge szeme lecsukódott. – Jaj. Aztán Lucilla is odaért. felmászott a kerítésre Breckenridge másik oldalán. de sikerült felkapaszkodnia a Következő rúdra. – Gyerünk! Át kell jutnod! Breckenridge hatalmas erőfeszítéssel próbálkozott. – Segítsetek! Marcus tért magához előbb. Breckenridge felnyögött. ne! A bika hatalmas horkanással visszarántotta a szarvát. Heather felmászott a kerítésre. és már nem akar támadni. Heather a karjába zárta. Heather két kézzel ragadta meg inge ujját. hogy az állat Lucillát nézi. de kicsit távolabb felmászott a kerítésre. és hátrált.Megbotlott. a patái alatt rengett a föld. – Hál’ istennek. a sebre tapasztotta a tenyerét. és ő is húzta felfelé. és furcsa kis mondókát kezdett énekelni. – Jóságos ég! A seb erősen vérzett. és óriási megkönnyebbüléssel azt látta. ahogy Breckenridge elengedte. megragadta. Breckenridge az egyik karját már átlendítette a kerítés tetején. de rögtön megperdült. a bikára mutatott. húzta. Egy pillantást vetett a férfi arcára. – Siess! Gyorsan! Breckenridge alig jutott feljebb. ahogy a kerítés felé robogott. És akkor a bika támadott. Odaszaladt hozzájuk. és tudta. és kétségbeesetten rángatta. – Ne! A bika körözött. Vérfoltos bikaszarv állt ki a kerítés rúdjai közt. hogy még eszméleténél van. majd elterült az ösvényen. és húzta. aztán átesett a másik oldalra. Heather a bikára pillantott. .. Heather meglátta. A kerítés megremegett és rázkódott. Minden izma remegett. és erősen nyomta. Breckenridge ereje rohamosan fogyott. a szeme tágra nyílt a fájdalomtól. A bika támadásba lendült. Heather térdre rogyott.

és felsóhajtott.. ahogy tervezted. Szabad leszel. – Feleségül mész valaki máshoz. sem máshoz. mi történt! Igyekezzetek! Mielőtt kimondta volna az utolsó szót. Heather rájött. hogy még eszméletén van. Két tenyerével is alig tudta eltakarni a sebet. – Ne érts félre. Szüksége volt valamire. az ujjai közt csordogáló vérre. – Szabad? – Heathernek eszébe jutottak a korábbi szavak. és a sebre nyomta. Ahogy a férfi fölé hajolt. Semmit sem ér az élete. – Fussatok a házba. amikor átugrottál a kerítésen? Biztonságban maradhattál volna ezen az oldalon. Vajon jobb.. Nem volt nála sál. ha meghalsz? És hogyan élhetnék nélküled? Ahogy ezek a szavak elhagyták az ajkát. Hogyan mehetnék feleségül hozzád. megmozdította a fejét. . nem kell férjhez menned sem hozzám. de nyilvánvalóan nem hatotta meg Heather rémülete. hogy az igazságot mondta. ha segítesz átjutni! Ujjai alatt a fehér anyag vörösödni kezdett. Ez fájt. és eltűntek a kastélyban Ekkor újra Breckenridge-re figyelt. akihez feleségül akarok menni. Breckenridge arcára nézett. és nem használhatta a kezét. látta.Gyorsan odafordult az ikrekhez. Összetekerte a fehér alsóneműt. hogy a vérzés csillapodott. – Ne merészelj meghalni nekem! – De ha meghalok – szólt alig hallhatóan –. letépte magáról az alsószoknyáját. Halálommal a társasági hölgyek és urak is lezártnak tekintik az ügyet. – Mihez kezdenék az életemmel. de hogy merted az életedet kockáztatni? Mégis mit gondoltál. már rohantak az ösvényen. ha nincs vele Breckenridge. hogy elállítsa a vérzést. hogy a nyakkendőt kibontsa. befordultak az istálló sarkánál. te idióta! Még erősebben szorította a kötést. Megragadta a kabátja szárnyát. hozzátok ide anyát és Algariát! Mondjátok el nekik. – Te vagy az egyetlen. Breckenridge köhögött. és elég lett volna. Meghalhat. és tudta. ha így marad? Érezte a lelkében a hideg borzongást. ha te meghalsz? Breckenridge halkan felnyögött. és a rögtönzött kötést erősen a sebre szorította. – Ha meghalsz? Megmondtam: ne merészeld! Nem engedem. – Hogyan voltál képes az életedet kockáztatni. majd talpra ugrott. és ismét letérdelt.

de senkit sem látott. hogy az ő beszéde elvonja a figyelmét a fájdalomról. És csak mondta a gondolatokat.. van egy ötletem a kocsimmal kapcsolatban. és gyenge hangon kérdezte: – Velem jössz? – Igen! – Heather válasza harsányabb lett. Körülnézett.. hogy két év alatt beleőszülsz. – Elhatároztam. amelyekről álmodott. házunknál tartunk. olyan kecses székekkel.. amikor meggondoltam magamat. hogy kockáztasd miattam az életedet! Nem volt semmi szükség arra. hogy visszafizessem neked ezt a borzasztó ijedelmet. hogy a Baraclough-kastély berendezését francia empír stílusban újítom fel. és szinte dühösen mondta ki: – Nem halhatsz meg most. hogy az ember alig mer leülni rájuk.A kijelentése félelemből fakadt. Heather újra Breckenridge-re nézett. Breckenridge megnedvesítette az ajkát. Ez nagyon határozottan hangzott. és addig hurcollak báltermekbe és szalonokba. amit tehetek. Ezúton hozom tudomásodra. Ez a legkevesebb. – El sem tudom hinni. Ez talán jó jel? Vajon a felinduitság . – Erőt vett rajta a félelem. Heather rájött. Elmondta. hogy megmásítom korábbi elhatározásomat. hogy engem ments! . hogy olyan bolond voltál. – De igen. hogy talán már nincs esélyük élvezni mindazt. képeket. – Tehát mindenképpen tilos most meghalnod. amit elképzelt és kimondott. és pontosan leírta a reményei és vágyai világát. hogy már az incidens előtt elhatároztam. Heather dühöt érzett benne. Breckenridge kétkedve hümmögött. és a feleséged leszek. És ha már a vidéki házadnál. és hajlandó vagyok visszamenni veled Londonba. A segítség még nem érkezett meg. Ezért a képzeletét szabadon engedve csak beszélt tovább. amelyet majd nászajándékba veszel nekem. milyennek képzeli a közös életüket. hogy? veszélynek tedd ki magadat azért. de figyelt. megigazította a rögtönzött kötést. Aztán a szavak kezdtek elfogyni. – Nemcsak feleségül akarok menni hozzád. hanem vezetni foglak hátralévő életed minden napján.. és a szeme könnyes lett a félelemtől.

Hirtelen megértette. Breckenridge átfogta Heather derekát. Breckenridge megmozdult. hogy valami nyavalyás bika felnyársaljon! – Felhorkant. A hozzá hasonló férfiak önzetlenül. láthatóan fájdalmai voltak. amikor végre megértettem. és hagyom. hogy feleségül vegyél. mivel úgy érezte a férfi fájdalmát. és a megfelelő szavakat kereste. alig van eszméleténél. ezért folytatta. akit feleségül akarok venni. És Heather áhítattal hallgatta ezeket a szavakat. a halálukig védik azokat. Heather feszülten figyelt minden szóra. Breckenridge már az önkívület határán volt. hogy bajod essen? – Sértődötten nézett. hogy miután évek hosszú során annyit fáradoztam a biztonságodért. azért vágyódtam utánad mindig. hogy Heather úgy érezte. – Nem lehetsz olyan ostoba. hogy megsérülj. És akkor lehullt a szeméről a hályog. majd halkan kimondta: – A halálom. mintha az övé volna. és bizonyosságot akar. hogy Breckenridge sem hallotta. hogy önmagámtól is megmentselek. mert te vagy az egyetlen nő. sőt a súlyos sérülésem is felmentett volna téged minden kötelezettség alól. de olyan halkan. Olyan szorosan. csak beszélt. Á felismerés megrázta.segít életben tartani? Breckenridge arca megrándult. Lenézett a kezére. hogy mit jelentett. elhoztalak ide biztonságban. hagytam volna. akiket szeretnek. . hogy kimondja. nem tenném meg. hogy azt hidd. De elhatározta. – Istenem! – suttogta. rögtönzött kötést tartotta. Szerinted mást kellett volna tennem? Heather nézte az arcát. és végig vigyáztam rád. – Azt hiszed. és szorosan tartotta. összefüggéstelen mondatok hagyták el az ajkát. az arca a fájdalomtól eltorzult. – Te ezt lehetségesnek tartod? Szerinted van ebben valami ráció? Beszélt. és hagyom. A társaság ezt elfogadta volna. ahogy a vérrel majdnem teljesen átitatódott. miért tette mindezt Breckenridge. Azt hiszed. Heather felszisszent. Már értette. miután egész úton védtelek. Timothy – ugyanis ez volt Breckenridge keresztneve aki most ott fekszik. de a hangja gyengült. így kapaszkodik ebbe a világba. Rekedt hangon szólalt meg: – Nyilván úgy gondoltad. amit ő addig teljesen természetesnek vett. hirtelen félreállok. félreálltam volna.

kerülte. gonosz nővéreit.. Végül tovább ment. mert másra figyelt és mivel egész életében védekezett a bátyjai és unokabátyjai hasonló viselkedése ellen. a hangja fokozatosan gyengült. amit Breckenridge tett érte.. Szerette őt azóta. azt megtiltom.... hogy nem őt érdemli férjéül. Heather sírva nézett körül. de erősebb és kétségbevonhatatlan vallomás volt.. Ezt tudta és elfogadta.– Nem francia empír. hogy ő beleszeretett. abban a tévhitben. Heather könnyes szemmel hallgatta.. Két fiú mindenképpen kell. mintha a háztetőről kiáltaná világgá a szerelmét. ha te is akarod. gonosz nővéreim addig gyötörnek. Nem látta. mindig is létezett. És rettegett. vagyis amikor meglátták egymást Michael és Caro esküvőjén Hampshire-ben. A szerelem. ő a szebbik a két csúf közül. Kicsordult a könnye. és teljes szívéből tudta. ez teljesen nyilvánvaló volt.. nem értékelte. Négy éve. Távol tartotta magát tőle. mint Heather: – És legalább három gyereket akarok. hogy ezzel fejezte ki iránta a valódi érzelmeit. hanem masszív angol tölgy. De aztán. mert az én csúf. mint te. Szerette a csúf. amennyit csak akarsz. Breckenridge volt az ő védelmezője. Heather már tudta. mindig mellette állt rendíthetetlenül. nem csak egy örököst és egy tartalékot.. Nem fogta fel. annyi lányt. és visszatekintve az eltelt évekre. Nem olyan szavakkal... Csak most értette meg. – Hol vannak már? . ahogy Breckenridge gondolatai egyre csapongóbbak lettek. mint Cordelia. Esetleg olyanok. de aranyat nem. Ebben nagyon tévedett. Szereti. amikor majdnem az életét áldozta érte. Heather abban á pillanatban megértett mindent.. mindig is szerette. Amilyen színt csak akarsz. amíg legalább két fiunk nem lesz... amelyről vallomásra akarta bírni. ha olyanok lesznek. de ő nem vette észre.. Végül megkapta a szerelmi vallomást. Naponta tett tanúbizonyságot róla. amelyekre számított. Egy hozzá hasonló férfitól az ilyen megnyilvánulás felér azzal. Legalább hármat. hogy mennyire összeillenek. csak érelméden szavakat motyogott.. Breckenridge hanga már alig volt hallható.

. folyamatosan. de amikor Richard Mrs. Beszélt hozzá halkan. és a lelkébe láttak. hogy bekössék a sebet. de úgy találta. Levágták a sérült ruháit. Broomnak. hogy mit tegyek! Algaria és Catriona rápillantott. érezte. Ideiglenes megoldás. meglazította a fedelét. Heather beletörődve bólintott. gyorsan dolgoztak. egy pillanatra sem hagyta volna magára. maradj velem. Aigaria. Előrehajolt. Mondd meg. mielőtt megkockáztatnák. de tud uralkodni magán. Heather mély lélegzetet vett. hogy menjen vissza vele a házba. hogy tarts ki. mert azt akarta. már eszméletlen volt. hogy felemelik. Breckenridge megmentette. Broom gondjaira bízta. ügyesen. – Segítenem kell. gyengéden félreállították Heathert. hogy ápolják. – A kék fedelűt. Algariával összehangoltan. – Kapaszkodj belém. – Vele maradok: Látni akarta. a gyógyítóknak odanyújtotta. mert nem tudok élni nélküled. és elhúzta Breckenridge mellől. dacosan rázta a fejét. – A hangja remegett. az ajkát Breckenridge ajkához érintette. és folytatta: – Nemsokára ideérnek. megtisztították a sebet. és ne engedj el soha. Azt akarom. hogy ha nehezen is. Mosolyogva köszönetét mondott Mrs. túl nagy a vérveszteség. aztán a földön még mindig mozdulatlanul fekvő Breckenridge felé mozdult. felemelte. Aztán Catriona a közelben letett balzsamostégelyek felé mutatott.. ám érezte. Heather gyorsan felkapta a tégelyt. – Hagyd. átvették az irányítást. hogy megelőzzük a seb elfertőződését. Ezt most viszonozza. és képtelen volt levenni a tekintetét Timothy arcáról. Catriona mellett állt meg.. . Catriona kötszert hozott. Richard és a többiek körülvették őket.. Alig észlelte a lépteket. aki azt javasolta. felmérték a helyzetet. Richard a kezét a vállára tette. Kétségbeesetten sóhajtott. hogy egyre távolabbra sodródik tőle. és majdnem elsírta magát. Aztán Catriona. hogy Timothy éljen.A vérzés legalább alábbhagyott. Amikor odaértek hozzájuk. de mindent meg kell tennünk.

amelynek emeletén Breckenridge szobája volt. Richard az ágy mellett ülve a sérültet nézte. le sem vette a szemét Breckenridge arcáról. Heather az ágy lábánál állt. hordágyon vitték vissza a házba. elkészítette Breckenridge ágyát. és a galériáról nyíló egyik ajtó felé mutatott. Amikor Heather az előcsarnokba ért. további hozzávalókat keresve tinktúrákhoz és gyógyfőzetekhez. majd a kezét a beteg arcához érintette. Catriona rögtön az ágyhoz lépett. majd elengedte. – A toronylépcsőn nem tudják felvinni. mögötte Algaria és másik három asszony. a kandallóhoz közelebb. Broom segítségévei elhelyezték a takaróra és párnára terített vászonlepedőn. A hordágy előtt lakáj haladt lámpával. Aztán Catriona viharzott be. baldachinos ágyban. Két szobalány lepedőket terített le. Amint a másik három férfi fogta a hordágyat és elment. Broom már várta őket. Tétovázott. Richard és a másik három hordágyvivő az ágy mellé tették a hordágyat.HUSZADIK FEJEZET Férfiak emelték fel. Breckenridge vállánál állt meg. – Innentől átvesszük. valaki kis lámpást adott a kezébe. Előbb a padlóra tették. világította az utat. amikor Heather az oldalajtón át belépett utánuk a kastélyba. Mrs. – Menynyire súlyos az állapota? Küldessek Caróért és Michaelért? Catriona nézte Breckenridge-et. Megszorította Richard kezét. A hordágyat a férfiak óvatosan felvitték a torony felé. párnákat rázott fel egy nagy. Henderson és egy inas éppen a kandallóban lobogó tüzet táplálták. Catriona és Algaria a gyógyfuves kertbe mentek. inkább itt vetettünk neki ágyat. A főlépcső elég széles volt. hogy Richard a feleségére néz. majd felsóhajtva válaszolt: . Heather látta. Broom és Hendersön előresietett. Mrs. majd Richard irányításával óvatosan az ágyba fektették a beteget. Mrs.

Lehet. amivel a következő egy órában segíthetnél neki. Semmi olyat nem teszünk. óvatosan beszélt. Catriona meglátta. – Van két nővére is. – Algaria hangja nyugodt és magabiztos volt. visszajöhetsz ide. Algaria ekkor Heatherre pillantott. Heatherhez érve megállt.. Heatber megértette. Az ajtónál inas jelent meg parázstartóval. aztán megfordult. És amíg életben van. ha addigra olyan jó állapotban vagy.... – Életben van. palackokat. hol találja őket. aztán bólintott. amit mondott. – Aztán menj a konyhába. jóllakottan. Még egy utolsó pillantást vetett az ágyban mozdulatlanul fekvő férfira. addig van remény. mosakodj meg alaposan. – Azzal bólintott Catrionának és ellépett mellőle. és a szoba közepére mutatott. Algaria lassan. itt kell lenned. ahogy a ház asszonya Breckenridge szemét vizsgálja. el kell küldened valakit Caróért. majd az ágyat megkerülve odalépett hozzá. Heather mellett a három nő elhelyezett kötést. Richard pedig távozott. – Tegye oda! Algaria megállt az ágynál Catrionával szemben. moss kezet! Heather meglepődött. és kiment a szobából. Heather bizakodva bólintott. de. Egy óra múlva tért vissza megmosakodva.. és gyengében megszorította. – Menj. – Nagyon. mert szüksége lesz rád.– Nagyon gyenge. hogy a segítségére lehess. közel állnak egymáshoz. és rábólintott. de utána. Miután ettél.. ebben nincs szükségünk segítségre.. amit nem tettünk már sokszor. – Menj a szobádba. – Rendben. és vegyél fel valami meleg. hogy alvadt vér borítja. és felválthatsz minket. és nem látta értelmét. Richard tekintete megállapodott rajta. aztán lenézett kezére és csak akkor látta. Caro tudni fogja. Legjobb. kényelmes ruhát. Nehéz szívvel sóhajtott. – Azonnal elküldök egy lovast Michaelhez. és nézte.. azt hiszem. Constance és Cordelia – jegyezte meg Heather. a vállára tette kezét. hogy nem hal meg. egyszerű . tégelyeket és mindenféle eszközt. Te amúgy semmit sem tehetsz. hogy vitába szálljon vele. hogy a szakácsnő megetessen.

– Elállítottuk a vérzést. – Csak annyit tehetünk. Catriona az ágy mellett állva karba font kézzel figyelte. A borogatás. Ne vonakodj segítséget kérni. imádkozunk és támogatjuk úgy. a legerősebb fertőzésgátló szer. – Életben van. Breckenridge ruháit. újabb hasábokat tett a tűzre. A többi szükséges tennivalót megtettük. majd azt mondta: – A sebe nem halálos. a vállára nagykendőt terítve. Heather rémült. Bár testben felfrissült. – Vagy tanácsot – szólt Algaria a kandalló elől felállva. vagy ha neked bármire szükséged van. ahogy tudjuk. – Itt leszek. alkalmas-e a feladatra. Egyelőre megtettük. Naponta kétszer fogjuk cserélni a kötözésnél. – Van valami. mintha azt fontolgatná. Catriona nem nézett fel. A fertőzés a veszélyes... és kecses kézmozdulattal jelezte. amelyet a sebre tettünk. Mindkét ruhadarabot egy segítőkész szolgálólány találta neki.gyapjúruhában. – Tehát meg fog gyógyulni? Catriona tétovázott. könyörgő pillantást vetett Catrionára. A betegszobába lépve látta. Ha megmoccan. – A csengőzsinór a kandalló mellett van. csengess. Heather nagyot sóhajtva bólintott. – Catriona végre felnézett Heather szemébe. A hit a legfontosabb. aztán elsiettek. ami az életét veszélyeztetné. A megkönnyebbüléstől kis híján térdre rogyott. megkerülte az ágyat. amikor felébrednek. amit sohasem szabad elfelejteni. hogy a sérültet ne élje a huzat. Breckenridge hanyatt feküdt mozdulatlanul. Hitet tudunk nekik adni. a bika szarva nem tett olyan kárt benne. amit tehettünk. Ám a fertőzés elleni harcban az ereje és az akarata hozhat fordulatot. hogy várunk. hogy Heather foglalja el a helyét Breckenridge fejénél. amikor . mint korábban –. Ő is úgy nézett Heatherre. Abból elég jól felépülhet. Algaria a kandalló előtt guggolt. majd bólintott. Catriona néhány pillanatig nézte – ugyanolyan lélekbe látó tekintettel. hogy a három idősebb nő komor arccal összeszedi a lepedőket. az arca sápadt volt. még sohasem érzett ilyen jeges rémületet. aztán leengedte a kezét. amit ismerek. a véres kötést. Heather az ágyhoz lépett. de lélekben. Az ágy egyik függönye be volt húzva. és a Ladynek legyen hála. abban sokat segítettél.

nincs okunk feltételezni. vagy szükséged van valamire. Az ágyhoz húzta. hátha van valami változás. hogy ehhez a világhoz kösse őket. Bármit is kell megtennie érte. azzal megfordult. de ha szabályosan lélegzik. Az ágy és a kandalló között egyenes támlájú szék állt. Élnie kell. Heather hálás volt a megnyugtató szavakért. Catriona és Algaria egész nap ki-be járkáltak. hogy legyen hitünk. Bólintott. Hinnünk kell. Heather Algaria szemébe nézett. ésszel és szívvel. Csak a mi megingathatatlan hitünk elég erős ahhoz. hogy ma még nem tér magához. aki addig a párbeszédet figyelte. Bármit megtesz azért. – Rendben – felelte Algaria.lázálmukban keresnek. hogy nem úgy történik minden. kötést . – Megértettem. megfogta Breckenridge hideg kezét. Meg kell győznünk őket. Az első éjszakán bemászott az ágyba. ahogy Catriona után Algaria is kilép a szobából. Aztán az ágyban fekvő Breckenridge-re nézett. Lehet. és két tenyere között melengette. Most már tudta és hitte. A szürke. Heather csak percekre távozott el az ágya mellől. rövid időre hagyta el a szobát. nem hagyja elmenni. ahogy kell. Sem az első hosszú éjszakán. hogy éljen. hogy elinduljon Catriona után. A lelkében tátongó ürességgel nem törődve erre az egyetlen célra összpontosította minden belső energiáját. Algaria még hozzátette: – Valaki időnként benéz hozzád. és nézte. nem nyerte rassza az eszméletét. leült. mellé feküdt. De meg sem mozdult. hátha felébred. az egyetlen. és becsukja maguk mögött az ajtót. hideg reggelen az ablakot dühösen verte az eső. Azt akarta teljes szívéből. Vajon az életről vagy a szerelemről beszél? Vagy mindkettőről? Meglehet ebben az esetben az élet és a szerelem ugyanaz. Ő a minden. a beteg állapotát vizsgálták. hogy ők is higgyenek. Muszáj. hogy hiszünk. Egyik kezével Breckenridge kezét fogva. hogy éljen. sem a következőn. Nem ébredt fel.

Hálás volt. A szerelem nem jelent aggódást. és Catriona.. Heather pedig hitt a szerelemben. Heather behunyta szemét. hogy ha Breckenridge meghal vagy elhagyja. A kastély elcsendesedett.. – Legyen hited. Szeretni fogja élve és halva is. a Ladyhez. Keveset beszélt. komor arckifejezésük elmondott mindent. Heather az ágy melletti székre ült. mintha. és imádkozott. Ahogy az éjszaka körbezárta. kitisztítani a sebet. Úgy érezte. és megszorította. a férfi arcát nézte. mit mondtak. Breckenridge érzékei lassan tértek vissza. és friss kötést tenni rá. és még nagyobb elszántsággal akarta.és borogatást cseréltek. aki hajlandó meghallgatni imáit. hogy tudja. így hárman küzdöttek a férfitest súlyával. és a férfi ugyanúgy mozdulatlanul feküdt. A szerelem feltétel nélküli. imádkozott Istenhez. még egyszer benézett a beteghez. de nem a szokásos módon. Catriona és Algaria suttogva osztották meg egymással a tapasztalataikat. Ujjai akaratlanul a nyakék rózsakvarc függőjét érintették. A szerelem örök. Legyen hited. A szerelem egyszerűen csak van. Breckenridge szó szerint a halál kapujában feküdt. Miután látta a súlyos sérülést. levetkőztetni. Heathernek hallgatóznia sem kellett. Azzal elment. Hinni kell! És Heathemek volt hite. Megvallani azt. mosdatni. Megvizsgálta. Megfogta Heather vállát. elszakadt volna magától. Még . amit tudnia kellett. Hangjuk. hogy Breckenridge eddig életben maradt. Megértette már. bárkihez. mit kért tőle a sors: legyen ereje mindezek ellenére kitartani. hogy éljen. Mintha távol volna. nem volt mondanivalója. És ha lesz még esélye rá. Újra eljött az éjszaka. aztán felsóhajtott. mielőtt nyugovóra tért. ő akkor is szeretni fogja a halála napjáig. Heather segített. meg tudták mozdítani. erről meggyőzi Breckenridge-et is.

Lebegett. de vékony fátyol választotta el a földi világtól. elvezetett valahová. az élethez. de nem a szemével. Nem érezte a fájdalmat. Élete utolsó döntését. Ez utóbbi gondolatnál azon tűnődött. távol a világtól. miért van még mindig a listán. áldott békét és nyugalmat talál. azt mondta. A teste az ágyban mély lélegzetet vett. Csak annyit kellett tennie. hogyan. A békés nyugalom egyetlen utolsó szívdobbanásnyira volt tőle. mielőtt megteszi azt a visszavonhatatlan lépést. A fátyolon túli világba. úgy ragyogott tudatában. egyedül fekszik vacogva. A hideg és a fájdalom űzte ki a testéből az éjszakába. hogy lebegjen tovább. csalogató hangot hallott. a fájdalomtól. Akkor miért maradt meg a kapcsolat vele? Azt a kapcsolatot furcsa állapotában is érezte. Valahogy rögzítette a világhoz. fájdalomtól elgyötörtén a nagy ágyban. A két kedves. Megszabadult a testétől. Meg tudta volna érinteni. De már meglátta. Újabb hívogató. elkápráztatta a szépsége. A teste a nagy ágyban sebesülten feküdt. Az apja. megjelent a válasz. a metsző hidegtől. távozzon. de az a fénylő zsinór. Érzett. és arra gondolt. ami benne volt.a valóság része. amit tud. Azt hitte. hogy dönt. Nem tudta.. Gyengéd csábítást érzett. és tudni akarta.. amelyben három és fél évtizedig lakott. Hiszen Heather nem szereti. amely napokig kínozta. csúf nővére. és hátát fordít a . Eleven és valóságos. Látott. hogyan érzékeli azt. ami ebben a világban tartaná? Ahogy a gondolat megformálódott. és úgy határoz. menjen el. És az ő teste vacogott. gonosz. de nem tudta. Heather. Milyen oka lenne még élni? Mi maradt. Mint valami fénylő zsinór. hogy meghozza ezt a döntést. hogy a világgal való kapcsolata lassan megszűnik.

Heather azt mondta.. hol végződik a fénylő zsinór. Iránta érzett szerelme lénye elválaszthatatlan része volt. Minden értelemben. a legerősebb. A haja szétterült. Amikor a karámja mellett a földön heverve annyira fázott. Breckenridge rögtön arra gondolt. és rögtön tudta. Minden kétséget kizáróan tudta. Megnyitotta érzékeit – nem tapintani vagy látni akart. Többé nem fogja elűzni ezt az érzést. hanem úgy érzékelni. Szeretni. sem Heathert a szívéből. Aztán eszébe jutott. Heather ott ült az ágya mellett.. Akkor is. és új távlatból látta a fátyolon keresztül. ha nem az övé hagyományos értelemben. Heather mindig az ő védelme alatt állt.. amit majd együtt tesznek. hogy mégis kockáztatta érte az életét. Védelmeznie kell. A jövendő életükről beszélt. újra megtenné.. . hogy miatta sírt. Ha életben marad. Ránézett. Más szavak is felbukkantak a tudatában. fel kellene kelnie az ágyból. Áradtak felé az emlékek. Tudta. Inkább a lelkét adná el. hogy szereti. Heather azt mondta. ami neki számít. A szerelem semmihez sem hasonló gyönyörűségének. Heather szereti. hogy átgondolta. nem bánja.csodának és örömnek. hogy biztosan nem kényelmes neki. lassan visszatért oda. Bár megízlelte a fénylő valóság új dimenzióját. mindenről.. Aludt. és lefektetni. mint hogy elveszítse a szerelmét. és fogta a kezét. De akkor miért van itt? Miért tágította az érzékeit és meggyőződött arról. hogy az ágya mellett virraszt a sötét éjszakában? Újra ránézett. hogy Heather kikosarazta. és feleségül akar menni hozzá. ahol korábban volt. Eszébe jutott. mert megmentette Heathert. ahogy abban az állapotban lehet. azért jutott ide. ha elmegy. a fejét a takaróra hajtva.. és látta a könnyek nyomát az arcán. mint egy legyező. a leggyönyörűbb és a legjobb. Heathert.

hogy döntsön. Ha enged a hívó szónak. hogy induljon végre. Ha visszatér abba a testbe. hogy már nem annyira sápadt. A gyógyfőzetek és kenőcsök ellenére a testi kínoktól vonaglott. Nem kellett sokáig gondolkodnia. Mivel komoly sérülésekkel még nem volt tapasztalata. És az iránta érzett szerelme tette ilyen védtelenné. Akármennyire fáj is a maradás. de itt az idő. egyszerűen nem mehet el Heather mellől. A harmadik nap reggelén. mert azzal. amikor felkelt mellette. Mennie vagy maradnia kell. Egyetlen szót mondott ki: – Nem. Halkan beszélt hozzá. akkor Heathert ki öleli és védelmezi? Ki törődik vele? Ki szereti? Nem mehet el. Engedje el az életét. Hagyja el a szerelmüket. a láz belülről emészti el. és hagyja el a világot. amelyet addig ismert. akármi az ára. mit kell tenni. közben alig várta. azt látta. az érzelmeiben védtelen lett. megnyomorítja a fájdalom. Furcsa érzékelését ismét Heatherre irányította. Hagyja el Heathert. napokig tartó szenvedéssel kell szembenéznie. ha csak halvány remény van a maradásra. Az a sürgető hang újra felszólította. Távolról megint az ágyon fekvő testére nézett. védtelennek. hogy megkezdődött a gyógyulás. hogy vele lehet. és arcát nézte. A sérülés súlyosnak látszott. És marcangolta a kín. tudta. hogy elfogadta a szerelmet. – Mit tegyünk? Catriona gondterhelt arckifejezése egyáltalán nem csillapította Heather gyötrelmét. és a keze meleg volt. ha jobban lesz. kétségbeesettnek. És rögtön a testében volt. hogy kinyissa a szemét. és késő délutánra már attól kellett tartani. amilyen valójában volt: sebezhetőnek. Breckenridge az első éjszakán és másnap is jéghideg volt. És ezúttal még sürgetőbben érezte a hívást. – Égeti a láz – szólt Heather. Olyannak látta. és aggódva nézett Catrionára. . azt hitte.Élet és halál között lebegett. ezúttal határozottabban. hogy mit fognak: együtt tenni. Ám a láz hatására bőre forrósodott.

aztán felemelték. – Jeges fürdő. Catriona kiadta az utasítást: – Be kell meríteni. hogy Breckenridge elmerüljön a jeges vízben. a fér. Azt sem sikerült elérniük. hogy Breckenridge-et az ágyból a fürdőbe emeljék át. . és beengedték a vízbe. Heather mellette ült a széken. Catriona és Algaria gyorsan szárazra cserélte a kötést. Algaria is megérkezett. ahogy alszik. Éjfél előtt még kétszer be kell meríteniük. de semmi sem használt. de ha nem sikerül levinnünk a lázát. Perceken belül megérkezett Henderson két inassal. Kiemelték Breckenridge-et.fiák a lepedőre tették Breckenridge-et. Miután a kastély órái elütötték az éjfélt. Tehát azt kell tennünk. Amint lilulni kezdett. Lepedőből rögtönzött hevedert készítettek. Amikor Algaria bejelentette. aztán kiemelni. hogy Catriona csak Breckenridge ajkát figyeli. Catriona kiadta az utasításokat. . a kandallótól távol. Heather a kezét tördelve nézte.Előbb jeges borogatást tettek a homlokára. a férfiak odaálltak a kádhoz. akkor elveszítjük. – Tétovázva nézett Heatherre. – Most? – Ez volt Heather válasza. nagykendővel betakarózva Catriona is figyelte. ő a kád mellé lépett. Nagy bádogkádat hoztak. és Breckenridge újra az ágyban feküdt. Catriona utasításainak megfelelően a szoba másik végébe állították. és feltette azt a kérdést. Amint a férfiak hátraléptek és hagyták. Catriona karba font kézzel nézett rá. és megborzongott. – Kockázatos azzal a sebbel. Heather végül összeszedte a bátorságát. de hiába. aztán kurtán bólintott. és átvette az irányítást. Richard lépett be Hendersonnal és két másik férfival. Az ágy másik oldalán a hintaszékben. Minden mást megpróbáltunk. hogy a jeges fürdő készen van. aztán jeges vízbe mártott lepedővel borogatták a testét folyamatosan. lefektették a jéghideg lepedőben a padlóra tett matracra. letérdelt és megfogta Breckenridge kezét. Ugyanis folyamatosan emelkedett. Az első inas öt perccel később egy vödör jéggel tért vissza. A kád másik oldalánál Catriona nézte. Catriona megszólalt: – Kivenni! Most! Heather hátralépett. Néhány perc elteltével Heather rájött. hogy ne emelkedjen tovább a láza. Készen álltak. és nézte.

Heather engedelmesen utat engedett. vagy ha remegni kezd. mutatva.amely egész nap gyötörte. ahogy szerintem történni fog. – Heather az ágy fölé hajolt. Nem sokkal később Catriona felrázta. Heather visszaroskadt a székbe. Megismételték a korábbi műveletet. Sőt éppen annak a jele lehet. az igazsághoz az áll legközelebb. – Javaslom. hogy pihenjen. ha a láz ismét felszökik. fogta Breckenridge kezét. azonnal ébressz fel! – Rendben. hogy belehaljon. még nem. ha azt mondom. de elég sokat ahhoz. és Heatherre pillantott. Nem igazán eszméletlenségbe.. és még éjszaka volt. hogy jobban gyógyuljon. hanem nagyon mély álomba. hogy észrevegye. hogy hibernálódjon. és utasította Heathert. hogy a szervezet felvette a harcot a fertőzéssel. hogy felváltva aludjunk. Felemelte a kezét. – Azt hiszem. hogy a test gyógyul. mert nagyon sok vért veszített. hogy álljon félre. Ám azt hiszem. de gyengülésnek semmi jele. hogy megigazítsa magán a kendőt. Valamelyikünknek ébren kell lennie. – Ha vacogni kezd vagy felmegy a láza. Amint Breckenridge lehűlve visszakerült az ágyba. A léleknek és a testnek is van védekező mechanizmusa. és Richard meg a többiek kimentek. ahogy Richard és a többi férfi visszatért. A láz azt mutálja. hogy jobb.. – A pulzusa egyenletes. azért. Catriona megtapintotta Breckenridge csuklóját. vagyis a tudat képes hibernált állapotba küldeni a testet. – Szerintem nem rossz jel. Kényelmesen elhelyezkedett a székben. megigazította a vállán a kendőt. Heather pislogott. Megnyugtató szavak voltak számára. Annyit nem. Két óra múlva Catriona felébredt. és figyelni fogja egész éjszaka. Heather bólintott. – Megint le kell hűtenünk – sürgette Catriona. és behunyta a szemét. és jelenleg a testhőmérséklete is normális. – Miért nem ébredt még fel? Catriona nézte a beteget és halkan válaszolt. ha nem vitatkozik. Friss jeget is töltöttek már a kádba.. Nem olyan erős. mint szeretném. hogy. A fejét az ágyra hajtotta. ha nem ébred fel. . kényelmes testhelyzetet keresett.. – Behunyta a szemét. aztán hátradőlt. Heather tudta. Breckenridge keze nagyon forró volt. hogy hajnal előtt újra belázasodik.

Félelmei eloszlatására. – Próbálj szundítani. nem emlékszik sem rá. Heather a maga részéről nem tudott megnyugodni. – Felemelte a karját. látni akarta Breckenridge szemét. A szakács rendszeresen küldött fel ételt.Catriona vele szemben állva újra ellenőrizte Breckenridge pulzusát. lerúgta magáról a takarót. aztán Heatherre nézett. Aztán Breckenridge nyugtalan lett. Nem fogta vissza magát. mi történik a világban. hogy a beteg egyen. jelenükről és jövőjükről. ha tudsz. Heather alig hagyta magára. amikor visszatér az eszmélete. Jutalmát a harmadik nap vége felé nyerte el. amikor szerelmük ragyogott. Heather bólintott. és Heathert olyankor mindig rémület fogta el. Tudata mélyén ott motoszkált a ki nem mondott félelem. mocorgott az ágyban. A ház népe kivétel nélkül segített. Catriona elfordult. Élete legsötétebb időszakát élte át a következő néhány napban. Bár a jeges fürdőre többé nem volt szükség. bár amikor már nyilvánvalóvá vált. Lucilla és Marcus időnként benéztek. Richard gyakran meglátogatta és beszélgetett vele. és folytatta a virrasztást. amikor a szavai láthatóan megnyugtatták a beteget. Heather felsóhajtott. gyere értem azonnal. beszélt neki a múltjukról. – Ahogy gondoltam. ismét megfogta Breckenridge kezét. Elmondta. hogy ilyen sok „hibernált” nap után. hogy felismeri-e. Mindennél jobban megnyugtatták ezek a monológok. különösen a hosszú éjszakai virrasztásokban. Algaria gondoskodott róla. hogy érdeklődjenek Breckenridge vikomt állapotáról. Breckenridge láza időnként felszökött. a szerelem vezesse. tudni akarta. de nem maradtak sokáig. – Megígérem. A láza reggelnél előbb nem fog felszökni. aztán a fájdalomtól felnyögött. – Ha remegni kezd. – Visszamegyek az ágyamba. sem senki másra. vagy megint felszökik a láza. hagyta. hogy a beteg . Catriona csak hümmögött. mindenki a maga módján. szinte mindig ott ült mellette. valahányszor kettesben volt vele. Catriona volt a legnagyobb segítségre. gyógyuló állapotban van – jelentette ki megkönnyebbülten. hogy a szíve diktáljon.

Heather megérezte a szavakban rejlő igazságot. és mondtunk egymásnak bizonyos dolgokat. hiszen nem szabad befolyásolnunk. úgy hiszem. hogy fontos. Mert hinned kell. összehúzta magán a kendőt. de már nem volt veszítenivalója. – Heather elgondolkodott. amikor Heather szokásos nelyén. aztán felállt. és az ajtó felé indult. hogy ma éjszaka gond lehetne véle. tiszta szívedből hinned kell az álmodban. a legtitkosabb gondolatait is látja. . Aludj. Egy idő múlva Catriona rákérdezett: . Közös jövő. minden gondolatodban ez vezessen. Bólintott. és szokása szerint Breckenridge kezét fogta.állapota javul. Talán a szerelembe vetett hit az egyetlen igazság. Tapasztalta már. Catriona ezt úgy mondta. hogy nem tudom. Nem fog elhagyni téged. Catriona pedig az ágy másik oldalán a hintaszékben ringatózva úgy nézte. Rá kell bíznod magad erre az álomra.. és lenézett Breckenridge-re. Egy ilyen látogatás alkalmával. hogy Heather megint azt érezte. az ágy mellett ült. amilyennek megálmodtátok. – Ebben az esetben azt javaslom. mondd ki az elhatározásodat abban a pillanatban. és képes felfogni a szavak jelentését. miért olyan fontos ez. Általában nem mondok ilyesmit senkinek. – Felsóhajtott. minden szavadban. hogy ami közietek van.. Heather. – Nem tudom. hogy a logika és az ész nem mindig alkalmazható a szerelemben. – Nem hiszem. majd Heather szemébe nézve folytatta: – Nem tudom. A válaszától Catriona mintha megnyugodott volna. – Úgy lesz. olyan lesz. – Jó – mondta. – Legalábbis. a saját ágyában aludt. – Mivel Catriona a homlokát ráncolta. folytatta: – Mielőtt a többiek odafutottak hozzánk. és elmosolyodott.. amint felébred. Időnként benézett megnyugtatni Heathert. De olyan zűrzavar volt. és megállapodtatok a közös jövőben? Heather nem számított ilyen kérdésre. de ti ketten egymásnak vagytok teremtve. – Catriona komolyan a szemébe nézett. hogy ő is hihessen benne.. beszéltünk. Azzal sarkon fordult.Elsimítottátok a nézeteltéréseket. Kockázatosnak tűnhet vakon hinni egy érzelemben. hogy ez valóra váljon. de azt tudom. – Ez fontos. mennyire emlékszik abból. hogy minden cselekedetedben. Ám ahhoz. mintha nem volna más választási lehetőségük. – Igen. beteljesedik. – Néhány pillanatig hallgatott.

– Valaki nagyon sietve jött – pillantott rá Algaria. Catriona és Algaria azonban arra számított. Michael Anstruther-Wetherby közeledett feléjük. mintha azt tudatta volna Breckenridge-dzsel. hogy megérkezett. – Hogy van? – Sokkal jobban. Devil Cynster pedig Richard bátyja. mint volt. Michael magas. és behunyta a szemét. azaz Heather legidősebb unokabátyja. és ismét Breckenridge-re nézett. és magához ölelte. Bebújt Timothy mellé az ágyba. aztán elengedte az ölelésből Heathert. és Breckenridge kevésbé elgyötörtnek látszott. Bár a láz csillapodott. teljesen elvesztette az időérzékét. amikor lódobogást és kocsikerék csikorgását hallották az udvarból. és azonnal jöttem – magyarázta. a beteg kezét nézte. Öt perccel később elegáns. – Nekem is. Éppen elhelyezkedett a széken. Michael nővére. hogy felváltsa Algariát. karcsú. rnég nem nyerte vissza az eszméletét. hogy frissítő fürdőt vegyen.Heather látta. azaz St. sötét hajú. gyengéden megsimogatta. átöltözzön és egyen. rendkívül jó kapcsolatokkal rendelkező. Caro lehajolt. – Mondj el mindent. megmossa a haját. hogy becsukódik mögötte az ajtó. Összefolytak a napok. A mozdulatlan testet nézve megkerülte a baldachinos ágyat. a párnára hajtotta a fejét. barna hajú hölgy lépett a szobába. és végiggondolta a beszélgetésüket. Heatherhez lépett. Megfogta. Devil Cynster hitvese volt a Cynster-klán feje. Heather és Caro megfordult a hangra. Michaellel kötött házassága révén került Caro a Cynster családba. mi történt. és Algaria a küszöböt lépte át. – Drágám! Hallottam. hogy ez hamarosan bekövetkezik. . Caroline Anstruther-Wetherby egyenesen az ágyhoz lépett. Felfrissülve tért vissza a betegágyhoz. Másnap délután Heather hagyta magát rábeszélni. Heather elmosolyodott. Honoria. – Caro! Rögtön felállt. Az aggódása jelentősen csillapodott. Ives hercegnő. amelyet Heather nemrég még a kezében tartott.

– Köszönöm. de aztán Caro bólintott. hogy beértek a Vale-be. Az elején. hogy mindent el kell mondanod. és folytatta. ami történt. hogy amikor ott ült a karám felső rúdján.a politikában aktívan részt vevő úriember szívélyesen megölelte Heathert. időrendi sorrendben elmondta. – Gondoltam. Devil és a többiek helyett jöttem. Amikor eljutott odáig. – Breckenridge-dzsel beszéltünk a jövőnkről. és a kastélyban menedéket találtak. Bátyjai buzgóságát kezelni olyan erőfeszítést és taktikázást igényelt volna. de az utána következő események forgatagában kiment a fejéből. és mindent elmondott részletesen. Vajon miben mesterkedtek? – Hogyan alakult az állapota? – kérdezte Caro. Michael és Caro nagy figyelemmel hallgatták elrablásának különös és nyugtalanító történetét. – Nagyon hálás vagyok. ha a többiek Londonban maradnak. Ám miközben felidézte Breckenridge megsebesülését. Michaelre mosolygott. – Rendben.. és milyen nehézségeken ment keresztül ő és Breckenridge. Akkor is megdöbbentőnek találta. amíg magához nem tér. jobb. és Heather semmit sem tudott kiolvasni ebből a pillantásból. az okokat. megveregette a vállát. Amikor elengedte. – Rendben. Breckenridge-re pillantott. Amint kényelmesen elhelyezkedtek. hogy még többet megtudjon. És az elejétől. – A bátyáid. Milyen furcsa. miért maradt elrablóival. kis időre elhallgatott. míg végül viszonylag könnyen elmenekültek. eleget tett a kérésnek. amelyre az adott helyzetben nem volt képes. felöklelte a bika. Erre könnyebb volt válaszolni. Részletesen. de erről inkább nem mondanék többet. De hogyan sérült meg? Richard azt mondta. és az ikrek felé nyújtotta a kezét. lehajtotta a fejét. apád. látta. és Breckenridge a hírek szerint gyengélkedik. Lady Herford házánál kezdte. . hanem lökték. Ám azzal a hátránnyal jár. Heather hirtelen megdöbbent. Caro és Michael egymásra pillantott. úgy gondoltuk.. hogy „alszik”. nem húzták. majd a szoba másik végében álló szófa és karosszékek felé mutatott. Mivel Caro mindenképpen azonnal ide akart jönni. amíg fel nem tárjuk a valós helyzetet. majd felnézett. Michael visszamosolygott rá. Heather megkönnyebbülten behunyta szemét. Semmit sem hagyott ki. Szívből jövő köszönet volt.

azzal felállt. a többiek – Caro. – Mivel rám itt nyilvánvalóan nincs szükség. és ő is felállt. nem eszméletlen. de Heather álláspontja letisztult. nem társul hozzá semmi kikötés. Michael az ágyra pillantott. hogy az elején nagyon hideg volt a teste. azzal elindult az ajtó felé. mert ő maga is ilyen szövetségre akart lépni. – Catriona szerint azért. és Heather remélte.Heather elmondta. hogy itt volt. hogy az elfogadást mindig adás előzi meg. mert sokkot kapott. Búcsút intett. tudja. amikor ez történt – mondta Caro. ilyen egymással mindent megosztó kapcsolatot akart létesíteni Timothyval. és akkor felébred. Mivel egyetlen pillanatra sem akarta őrizetlenül hagyni Breckenridge-et. Most azonban. Aztán jött a láz. amelyben a házasságok a szerelem szilárd alapjain álltak. Aki ad. gyógyító álomban van. kicsit itt maradnék veled. amit este látott mások házasságából. amelyben felnőtt. Richard és Catriona közötti láthatatlan kötelékre. Sokat beszélgettek. – Ha nincs ellenedre. hamarosan teljesen elmúlik a láz. Az arcát nézte. Üzenetet hoztam édesanyádtól és a húgaidtól. azt hitte. . hogyan működnek ezek a kapcsolatok. és mosolygott. hogy ezek a hangok kiszabadítják Breckenridge-et abból az állapotból. – Visszanyerte az eszméletét? Heather is a szoba másik vége felé fordult. csak mély. Látta. Ő is és Algaria is úgy gondolja. mások közös életéből. de még nem múlt el. A családban. Breckenridge állapota nem változott. Michael. meglehetősen komoly vonásait. Arra. – Persze – felelte Heather. Catriona és Richard – a szoba másik végében vacsoráztak. – Catriona azt mondja. megkeresem Richardot. – Szerencse a szerencsétlenségben. Michael összenézett a hitvesével. Az pedig feltétel nélküli. Aznap éjjel Heather egy széken ült Breckenridge ágya mellett. amely nem engedte felébredni. Az adás és elfogadás többnyire szavakon és észrevételeken túli folyamatára. Heather az ágy mellé vezette Carót. érzékenyebb lett a Michael és Caro. feltehetően azért. A láz lejjebb ment. sőt nevettek is. közben a reményeire és félelmeire gondolt.

és feltétel nélkül szeretni foglak életem utolsó pillanatáig. mindegy. amelyet megtapasztalhatott. akik így mindent megosztanak egymással. Minden más csak másodlagos a feltétel nélküli adáshoz képest. hová tartozik. Akkor értette meg. hogy szeretsz-e vagy sem.nem vár viszonzást. Már megértette. . aztán Istenhez és a Ladyhez imádkozott. hogy a szerelem. elkerülhetetlenül viszonoznak minden gesztust. és legjobb tudásommal élem meg. – Ha esélyt adsz nekem. hozzá és az iránta érzett szerelmemhez örökkönörökké. fogta Breckenridge kezét. hogy megbecsüli a szerelmet. Tudta. ám a párok. Megfogta Breckenridge kezét. örvendek neki. Előrehajolt. élete sikerének igazi mércéje az. és halkan kimondta: – Ha visszajössz hozzám. Hű leszek az eskümhöz. feleségül megyek hozzád. és behunyta a szemét. Ahogy ezeket a szavakat kimondta. valami megváltozott: megkönnyebbült és erősebbnek érezte magát. a szeretet minden fölött áll. ha semmit sem kap cserébe. hogy vele legyen jövőm. Ámen.

– Felébredtél! – kiáltott.. . Képtelen volt magában tartani az örömöt. aztán a szeme újra lecsukódott. – Pihenned kell! – Ez parancs volt. – Szépen gyógyulsz. de közben mosolygott. – Rögtön pihenek. Heather úgy gondolta. hogy a lányaink olyanok is lehetnek. vajon mire ébredt. és még szorosabban fogta a kezét. amit a karámnál mondtál? Hogy igazán velem akarod leélni az életedet? – Igen – felelte Heather. Újra az arcára nézett. Breckenridge elmosolyodott. Breckenridge felsóhajtott. még ahhoz sincs elég ereje. És Heather rájött. mint Cordelia? – Ezt hangosan kimonatam?Igen. újra gyógyító álomba merült. De kérlek. komolyan gondoltam. és mámorító megkönnyebbülést érzett. Ahogy kimondta az utolsó szót. arra ébredt. Egy pillanatig eltűnődött. napról napra javulni fog az állapotod. hogy ne felejtse el rögtön megnyugtatni a beteget. hogy Breckenridge ezt megértse. komolyan gondoltad. de a szemét még nem nyitotta ki. A hangja alig hallható suttogás volt. – Jó. mert Algaria a lelkére kötötte. már hajnalodott. Ezt azért mondta. hogy enyhe nyomást érzett a kezén.HUSZONEGYEDIK FEJEZET Amikor Heather felébredt.. Mert én is komolyan gondoltam minden szót – mondta halkan. de nem akartalak felkelteni. Constance pedig a fejemet venné. – Azt is. Catriona szerint idővel teljesen felépülsz. Heather könnyei potyogtak. Breckenridge feje megmozdult. és Heathgr ezt bólintásnak értelmezte.. De. ezt el ne mondd neki! Folyton felhánytorgatná. az égbolt ezüsttel szőtt rózsapír fénye áradt a szobába.. aztán Breckenridge-re nézett. – Nincs lázad. Elmúlt. – Már egy ideje ébren vagyok. A férfi homlokára tette a kezét. – Minden egyes szót komolyan gondoltam. mintha a baleset meg sem történt volna. és mindennél fontosabbnak tartotta.

hogy megborotválkozzon. Kicsit hátrébb húzta a széket. Kinyitotta a szemét. azzal letette a kötést. Mivel már újra beszámítható állapotban vagy. még mindig fájt minden mozdulatnál. amikor visszanyered az erődet. – Most pedig az a dolgod. az pedig nem megy egyik napról a másikra. Szeretlek. bár gyógyult. de még el kell mondanom valamit. most Richard egyik hálóingét hozta. – Úgysem tudod elhagyni a szobát. eleget tehetett a természet hívó szavának. Én feltétel nélkül mindig szeretni foglak. hogy Breckenridge ezt is hallotta. és bólintott. Algaria pedig átkötözte a sebet. felnézett. hogy Henderson a frissen áthúzott ágyba fektesse. Szót fogadok. Breckenridge az ajtó felé pillantva megkérdezte: – Hol van Heather? Catriona ránézett. és a seb az oldalán. – Alszik. hogy minél gyorsabban gyógyulj. hogy Algaria ül az ágya mellett. hogy olyan gyenge. Sikerült annyi ideig egyenesen megállnia. még sokáig feküdnöd kell. – Hogy érzi magát? Breckenridge legnagyobb bosszúságára azt tapasztalta. Aztán eszébe jutott az esküje. – Rendben. hagyta. – Semmi értelme felöltözni – mondta. az már nem számít. aki már korábban meglátogatta. Miután ráadták a hálóinget. Nem várom el. elküldtem . – Isten hozta – mondta.Heathernek eszébe jutott Catriona figyelmeztetése. A kezét megadóan felemelte. Heather elhúzódott. Az utóbbi hat napban éjjel-nappal melletted volt. mint az őszi légy. és azt látta. de mintha megérezte volna pillantását. és szorgalmasan kötögetett. és gyengéden megcsókolta. Catriona és Algaria a szóba másik végében beszélgettek. Hiszen meg kell szerveznünk az esküvőt. gyógyulj. Tudta. hogy Catrionának igaza van. aztán megfürdött. mert a vonásai meglágyultak. hogy te is szeress. Catriona. – Most aludj. Csak akkor kelhetsz fel. A beteg fölé hajolt. Henderson segítségével fel tudott kelni. Amikor lefeküdt. – Újra megcsókolta. és felállt. Életem végéig szeretni foglak. Breckenridge nem sokkal dél előtt tért magához. tudta. de Breckenridge nem válaszolt.

és elindult. hogy elégedett a látvánnyal. felküldöm Carót. Algaria jóváhagyta a választását. majd az ajtó felé indult. – Valóban. Hat nap? Ez nem lehet igaz. hogy küldjenek fel egy tálcát. hogy az ajtó becsukódott mögötte. Aztán szélesen elmosolyodott. de előbb nem. hogy megállják a saját lábamon. Breckenridge visszafeküdt. akkor valószínűleg tényleg eltelt hat nap. Öt perccel azután. felkapta a kötését. – De mivel már teljesen ébren vagy.aludni. Caro is hátradőlt a hintaszékben. – Ezúton szeretném közölni veled. Breckenridge tétován bólintott. – Ezért valóban őszinte hálával tartozom neked – felelte fanyar mosollyal Breckenridge. és mosolya azt jelentette. – Caro mindjárt itt lesz. – Caro? Ha Caro ideért. megmentettelek attól. de éppen ebédel. hogy én jöttem ide hozzád. Az ébrenlét határozott javulás az eszméletlenséghez képest. Élénk tekintete a férfi arcát fürkészte. Szólok. de tapasztalatból tudta. nagyon rá tudnak az emberre telepedni. Ha jól értem. a fejét a párnára hajtotta. . – Tegnap érkezett Michaellel – jegyezte meg Catriona. Mit szeretne? Breckenridge farkaséhes volt. – Azzal a szoknyáját eligazgatva leült. – Hála az égnek! Jól vagy! Breckenridge felemelte a kezét. és a hintaszékre mutatott. Constance és Cordelia rögtön indulni akart. hogy eleinte nem tud sokat enni. – Isten hozott a betegszobában. – Sokkal jobban nézel ki. és jelenleg nem vagyok abban az állapotban. Azzal. hogy visszatartsam őket. Húslevest és kenyeret kért. azzal visszafordult Algaria felé. valamit mondott neki. Amint meghallották a baleseted hírét. – Bármennyire szeretem őket. hogy szórakoztasson. hogy intézkedjen. Halványkék szemével rögtön a férfi tekintetét kereste. még egy ideig be leszek zárva ide. Minden meggyőzőerőmet be kellett vetnem. kopogás hallatszott. hogy nővéreid gondoskodását kelljen elviselned. Algaria visszatért. és Caro lépett be. hogy szörnyen hálásnak kell lenned. Vacsorára felébresztem.

mert sokkal idősebbek nálad. és felnyársalt egy bika. hogy bármelyik pillanatban betoppanhatnak. Éppen ideje volt. Hiszen kamasz voltál még. hogy ezt akarta hallani. – Akkor nyilván azért menekültél meg. te igazi védelmező vagy. – Amint feleségül veszed. és már küldtem is leveleket. Breckenridge nem igazán volt biztos ebben. amikor Michael és ő Carót próbálta védeni. Most pedig Heatherrel akarunk összeházasodni. Heather az a hölgy. Határozottan igen. majd megkérdezte: – Ő az igazi. hálát kell adnom az Úrnak. – Tétovázott kicsit. – Akkor is. valahányszor esküvő közelébe kerülük. és nem sokat tehettünk Breckenridge csak hümmögött. És most megtaláltad a hölgyet. – Elhallgatott. – Nem tudnék élni nélküle.Caro megértőn mosolygott. ugye? Breckenridge állta a tekintetet. akit életed végéig védelmezned kell. Caro néhány pillanatig nézte. Igen. – Csodálatos! Ennek így kellett történnie. majd hozzátette. ha ehhez emberrablás kellett? Caro bólintott. hogy folyamatosan beszámolok nekik az állapotodról. hogy végre választottál. meglőttek. – Visszagondolva azt gyanítom. és majdnem belehaltam. akit élete végéig védelmezni akar. – Elhallgatott. Caro ragyogó mosollyal nézett rá. amikor férjhez mentek. biztonságban leszel. majd mosolyogva folytatta: – Tudod. . még hozzá kell szoknia a sebezhetőség és a függőség érzéséhez. – Akkor Londonban voltunk. Mert Carónak igaza volt. Azt hiszem. Breckenridge összevonta a szemöldökét. – Igen. Caro felnevetett. hogy te és Michael tartoztok nekem a múltkori esetért. nem fenyeget az a veszély. hogy Constance és Cordelia már férjnél vannak. Caro oldalra billentette a fejét. – Sajnálatos módon. – A mosolya még ragyogóbb lett. majd megszólalt: – Örülök. – Akkor is. hogy észhez térj. így okkal hihetem. de meg sem próbált vitatkozni. Amikor a sorsomra hagytatok. Négy évvel korábban puskával meglőtték. – Megígértem nekik. Breckenridge hümmögött. megsebesülök! Mielőtt hozzámentél Michaelhez.

a betegszobában tartották. – Miért fontos? – Azért. Ezért a megbeszélést. Michael és közte meg kellett történnie. nem egészen így van – felelte Breckenridge. Richard a másikon. Ennyi bizonyosnak tűnik. nadrágban. mennyi pénzt költött az elrablására. ebből levonhatjuk azt a következtetést. Szinte biztosan arisztokrata. de a szobát még csak ritkán hagyta el. . hogy Heathert rabolják el Londonban és vigyék Gretna Greenbe. velük szemben az egyik karosszékben foglalt helyet Michael. selyem házikabátban kényelmesen ült a szófa egyik végén. Michael gondterhelten nézett. valószínűleg nem a pénz vezérli. amelynek Richard. azt hiszem. hogy anyagi javaknak nincs híján. pontosan mit is tudunk erről az aljas gazemberről? Breckenridge arca elkomorult. hogy a ház népével étkezzen. Bár újra lejárt a nagyterembe. – Tehát bármi is az indítéka. – És ha figyelembe vesszük. – És ez az ember rendelte meg. határozottan Breckenridge-re nézve –. – Azt a megbízást adta. Breckenridge bólintott. Breckenridge bólintott. Különös ismertetőjele a hideg szeme. mert Caro több ruhát hozott magával neki és Heathemek is. vajon Henrietta és Mary szintén szóba jöhető célpont. Bő ingben. – Tehát – szólt Michael. mindegy volt. – Magas. Angelica nem. ahol ő átvette volna – összegezte Michael. Richard fészkelődött. Catriona és Algaria minden ennél megerőltetőbb testmozgást szigorúan ellenjavalltak. Legalább rendesen felöltözött. hogy valami skót. és nagy valószínűséggel felföldi nemes.Öt nap múlva felkelt a betegágyból. és beleegyezett. Mivel nagyon igyekezett minél előbb visszanyerni szokásos jó állapotát – hogy Heatherrel összeházasodhassanak visszafogta magát. hogy melyiket a három közül. Heather szerint ez nagyon fontos tény. fekete hajú. hogy betartja a szigorú előírásokat. És Heather nem tudta megmondani. – Sajnos nem eleget. mert miközben ő és Eliza jelentős vagyon örökösnői. hogy rabolják el „az egyik Cynstér lányt”. – Ami azt illeti. termetes skót. Richard a homlokát ráncolta. – Azt tudjuk.

Senki. ám ugyanúgy lehetséges. előttünk ismeretlen okból volt megfelelő az a helyszín. Tehát mire jutottunk? – Arra. amennyit most tudunk. gazdag. majd . Breckenridge bólintott. tegnap ért vissza.– Ezek szerint biztosan nem pénzről van szó – pillantott Richard Breckenridge-re. hogy még két Cynster lány tartózkodik Londonban. – Lehetséges. az indítékairól pedig még kevesebbet tudunk – összegezte Breckenridge. hogy eleget tudott a családról ahhoz. még a békebíró sem tud hozzátenni semmit a személyleíráshoz. hogy a birtokra értünk. Richard bólintott. amely számos skót nemesre illik. pénzt kaptak azért. Amint meglátta. Végül Richard szólalt meg: – Ebből többet nem tudunk kikövetkeztetni. – Azt kell feltételeznünk. és nem zárhatjuk ki teljes bizonyossággal ezt a lehetőséget. hogy többet tudnának annál. Lefogadom. hogy egy ideig ne mutatkozzanak. – Szerinted van jelentősége annak. amit csak lehetett. addig ezt valós veszélynek kell tekintenünk – mondta Michael. – Azzal kell foglalkoznunk. sőt Henriettát és Maryt is számítva négy lehetséges célszemély van. akit leküldtem Gretnába érdeklődni. hogy Gretna Greent jelölte meg az átadás helyszíneként? Breckenridge arca megrándult. összegezték magukban a tényeket. és van pénze is. hogy eltüntesse a nyomokat. rögtön elvonult. hogy kiszabadulhassanak. aztán rögtön visszamentek délre. A három férfi hallgatott. Mivel Heatherrel kudarcot vallott. mi áll az egész mögött. hogy személyleírást adjon a lányokról. előbb Breckenridge-re. ez a titokzatos úr talán valamelyiküket megpróbálja elrabolni. hogy más. Heather szép munkát végzett. majd komoran hozzátette: – És azt sem szabad elfelejtenünk. és a bizonyítékok alapján a pénzt mint indítékot kizárhatjuk. és azt is tudta. Breckenridge hümmögött. – Amíg meg nem tudjuk. Michael bólintott. Olyan általános személyleírásunk van. de ezen túl mást nem tudunk róla. – Nem hiszem. mivel kiszedett belőlük mindent. hogy ez az ember elég okos. Ráadásul nem hiszem. ki lehet. Fletchert és Cobbinst a nemesúr szabadította ki. sok embert fizetett le. hogy igazából fogalmunk sincs. hogy ne lépjen be a völgybe. Ez a férfi okos. hogy a terv részeként feleségül akarta venni. – Az ember. hogy könnyű volna megtalálni őket.

hogy a többi lány megfelelő védelmet kapjon. hogy a hálájának tanújelét adja. Michael bólintott. amit nem akart kimondani. Richard összerezzent. Breckenridge vállát vont. és nem kellett letennie azt az esküt. Ő tudja. amit eddig megtudtunk. – Attól még segíthet – jegyezte meg Breckenridge. és amit Heather boldogan jóváhagyott. Breckenridge hanyatt feküdt az ágyban. és a baldachint nézte. Catriona apró öltésekkel varrta össze a sebet. Ha Catriona nem ígértette volna meg vele. és gyógyító tudománya kivételesnek bizonyult. – Londonban az első dolgunk az lesz. – Logikus ötlet. Aznap este végleg levették róla a kötést. Nem kellett vallomást tennie. akik boldogan segítenének. és a szép hölgyeknek sem sikerült kicsalogatni onnan ebben a szezonban. mivel már . – Aztán a két beszélgetőtársára nézett. mit kell tenni. hogy benézünk a Grosvenor Square-re.Richardra nézve. nem hagyja el a szobát másnapig. Fel fogom vetíti neki. – Már látom. ezt nagyon komoly veszélynek kell vennünk. Szerintem vonjátok be Wolverstone-t. – Az igaz. amit a Gazette-ben közzététel céljával fogalmazott. hogy nem kel fel az ágyból. Ő hozzám hasonlóan visszahúzódott a kastélyába Northumbriában. amit nem akart. Úgy tűnik. azt a szóban forgó hölgyek nem igazán viselik majd jól. – Akkor diszkréten kell csinálni. Michael és Caro előző nap elutaztak Heather közelgő eljegyzésének hírével. már úton lett volna Heather szobájába. amely az elmúlt hetekben olyan nagyon korlátozta a mozgását. és ezért végtelenül hálás volt neki. – Már figyelmeztettem Devilt. Richard a fejét rázta. és a bejelentéssel. Ezen a fronton minden rendben volt. Két éjszaka telt el. Heather megkímélte ettől. – És talán számos hozzá hasonló nős barátja lehet. Nem is kellett kimondania azt a szót. de nem tehetjük. – Amíg az ellenkezőjéről meg nem bizonyosodunk. – Caro és én holnap elmegyünk – közölte Michael. hogy a helyzet komolyságát nagyon világossá tegyem. ha mi éberen vigyázunk rájuk. Gondoskodni fog róla. Richard bólintott. és mindent elmondok Devilnek. – És gondoskodom arról. a Cynster lányokat valamilyen okból támadják.

amelyhez foghatót még nem tapasztalt. Mozdulatlanul kell hanyatt feküdnöd. Talán ez nem is volt meglepő.. Heather belépett a szobába. hogy nem hagyja el a szobát. Széles mosollyal akarta felemelni a takarót.. kézen foga Heathert. a hang irányába nézett. amíg lovaglóülésben el nem helyezkedett rajta. ezúttal is selyemköntös volt rajta. hogy hirtelen feltámadt mohó kéjvágyában ne . és hagyta. Lovagolhat is. arról nem volt szó. – Kell? Heather határozottan bólintott. Részt vehet minden olyan tevékenységben. Miközben ezt mondta. azt ígérte Catrionának. Elégedettsége mögött egyre nőtt a nyugtalanság. karcsú combját átvetette Breckenridge csípőjén. hogy aludnia kellene. és déjà vu érzése támadt. mint az várható volt. Ám Catriona ragaszkodott hozzá. amikor meg akart fordulni. Meg akarta vizsgálni. a simogatás felébresztette az emlékeket. – Végig. Amióta visszanyerte az eszméletét. és addig mocorgott. a közeli földeken. hogy Catriona nem örülne. Hiszen a szavát adta.. most is megállt az ágy mellett. hogy senki sem bújhat mellé. Heather bőrét. ám lassan finomították elképzeléseiket.. Tudta. A bőre érintése. hogy a selyemköntös a válláról a földre csússzon és felfedte. és ez egyáltalán nem vált javára. ha reggel karikás szemmel üdvözölné. Meglehet. Moccant a kilincs. hogy nem kel fel az ágyból. Türelmetlenül várta. Mint korábban. hogy folytassa életét. körvonalazták a házasságukat és a közös életüket. amelyben a sérülése addig gátolta. Ám holnaptól szabadon járhat a kertben. Mint korábban. Arra kellett figyelnie. hogyan gyógyul kötés nélkül a seb. – Nem. Képtelen volt fékezni a képzeletét. Heather azonban megelőzte. egyetlen dologra koncentrált. Ám abban a pillanatban. Heather a kezét a vállára nyomta. évődtek. hogy másnap reggelig a szobában maradjon. és becsukta az ajtót. de a türelmetlenség és a kielégítetlen kéjvágy ébren tartotta. és elinduljanak a közös jövő felé.nem érzett semmi fájdalmat. kívánatos idomait. Gyakran tréfálkoztak. A tudata azonban. megoldotta széles övét. számtalan órát töltöttek beszélgetéssel és tervezéssel.

hiszen minden félreértést elsöpört Breckenridge önzetlen cselekedete és Heather válasza. amelybe Breckenridge majdnem belehalt. a testébe zárta. hogy minden. Breckenridge nem állta meg. mert különben. minden érintésével. kitárta a szívét és hagyta. lángoló vággyal meglovagolta. hanem a csókjával beléfojtotta a szót.. gyönyörben részesítette. amelyet mindketten jól értettek – azt.Catriona azt mondta.hadonásszon. Azzal lehajtotta a fejét. amikor elfogadta. . hogy igazán szeresse. – Egyszerűen azt kérdeztem tőle. kiáradjon belőle. Izgatottság fogta el. semmi olyat nem szabad tenned. mert minden arról szól. hogy át kellett élniük a traumát. Mielőtt túl sokat gondolkodtak. és éppen a felső körök legnagyobb kujonja hajlandó engedelmeskedni neki. Mindez már mögöttük volt. Amikor magába fogadta. ami azon a másik éjszakán történt.. hogy a szerelem vezesse minden mozdulatában. Amikor visszahúzódott. amivel megfeszítenéd a varratokat. hogy Breckenridge visszacsókolta. Hagyta. ezt engedte szabadon megélni.. Heather elkötelezettsége a jövőjük mellett most sokkal erősebb lett. miért akarja feltétlenül megnézni a sebemet reggel. hogy rá ne kérdezzen: – Te beszéltél erről Catrionával? Heather elmosolyodott. feltéve. amit kér tőle. minden szívdobbanásával. . ennek a valóságnak fejezte ki hódolatát. és szenvedéllyel. Ahogy Heather visszanyomta a párnára. hogy ő vezet. ez teljesen rendben van. Szeresse minden lélegzetvételével. Heather pedig az arcán pajzán mosollyal nézte. mire gondoltam. és megcsókolta. Ez Heather pillanata volt. ne nagyon mozogjon. hogy képes volt erre. Meg sem szabad próbálnod. – Ez megmagyarázza. talán túl sokat vártak a másiktól. hogy felülj. Lelke minden apró rezdülésével. azt teszi. milyen testmozgást nem szabad végeznie egy férfinak a te állapotodban. túl sokat beszéltek. hogy megerősítse szó nélkül – ám olyan nyelven. – Azt elhiszem – morogta Breckenridge.. teljes szívéből. Heather nem akart társalogni. és furcsa örömöt érzett. Rögtön megértette. amit érez. hogy mozdulatlanul fekszel.

Heather hátravetette a fejét. és akkor megértette. hálás volt Heathernek a támogatásért. miközben rajta lovagolt. – Kanyaró! Csodálom. És szerette. hogy kitöltse őket. a kanyaróm mostanra elmúlhatott. – Catriona azt mondja. mert örökre akarta. elárassza érzékeiket. kiterjedjen. ragaszkodott hozzá. mert még bizonytalan volt az egyensúlya. és ő mellette volt. Végül valami távoli partra vetődtek. hogy a teste megfeszül. Együtt ragadták meg. csak a mély. Aztán gyengéd csókokkal kibontakoztak egymás karjából. Összecsaptak a fejük fölött a kielégülés aranyló hullámai. Heather kívánta.Hagyta. Breckenridge a fejét csóválta hitetlenkedve. ahol távol vagyunk a tömegtől. – Mama és a többiek úgy döntöttek. mi vezérli őket: nem volt más cél. odaadó és kitartó szerelem. hogy az érzelmeik olyan erős áramlattá folytak össze. őt érezte. hogy anyád elhiszi az ilyen történetet. és Breckenridge érezte. Bár Breckenridge elég erősnek érezte magát. Magával ragadta a gyönyörű érzés. Izmainak szüksége volt még egykét napra. míg az örvény a mélységbe nem rántja őket. és együtt aludtak el. illünke egymáshoz. És ismét elvarázsolta a legodaadóbb szeretkezés. miszerint felutaztunk ide. biztonságban egymás kaijában. Akarta ezt a páratlan lelki közösséget. Ám ezúttal készségesen adta magát bele. amelyben mögöttes szándék nincsen. A gyönyörűséges. amikor akarunk – szólt Heather. a lelkek egyesülése.. Breckenridge átölelte Heathert. élvezte a testét. de ilyen . hogy bár a történeted. szerelemmel teljes jövő ígéretét szent ereklyeként a szívükbe zárták. magyarázatot ad az együttlétünk első szakaszára. hogy regenerálódjanak. így Heatherrel elmentek levegőzni a gyógynövényes kertbe. és felpillantott Breckenridge-re. Aznap reggel Catriona felszabadította minden korlátozás alól. hogy meglássuk. Hagyták. így bármikor visszatérhetünk Londonba. Breckenridge azt tapasztalta. de csak Heathert látta. hogy betöltse és átjárja. hogy mindkettőjüket elsodorták. Breckenridge megragadta Heather csípőjét. akivel karon fogva sétált. A szeme nyitva volt. ízlelték a gyönyört.

Csak a gyengék nem vallják meg a szerelmet. – Ez nagyon is helyénvaló. Breckenridge hümmögött. de elég bölcs volt ahhoz. – Megint rápillantott magabiztos mosollyal. Breckenridge felsóhajtott. – Elmosolyodott. aztán hozzátette: – Gondolom. Amikor az ember élet és halál között lebeg. A leendő felesége. és ami egy csodálatos jövőhöz kell. Aztán mély lélegzetet vett. és a lány szemébe nézett. hogy csak a bolondok és gyávák hagyják a szerelem igazságát kimondatlanul. Az igaz. amit végül megértettem. amire szükségem van. Amikor hetekkel korábban azon a végzetes éjszakán kiparancsolta Lady Herford szalonjából Heather. Az egyik ilyen fontos dolog. sok mindent világossá tett.. romantikus fényben tüntet fel téged. Heather a férfi arcát nézte. és gálánsán itt maradtál velem. magabiztos. Elgondolkodott.. És örökké szeretni foglak. minden rendben van ezen a téren. ami igazán fontos. mint egy szárnyát bontogató pillangó. mindent megkaptam. megadtál nekem mindent. – Drága Heather. Szeretlek. sziporkázó hölgy lett belőle. a kanyaró fedő történet arra jó volt. – Mi az? Breckenridge megállt. – Heather Cynster. És majdnem elvesztettem. Az utazásuk alatt és az együtt átélt megpróbáltatások során gyönyörű. És mindvégig Heather szemébe nézve gyengéden megcsókolta a kezét. hogy felhoztál ide gyógyulni. Teljes szívemből szeretlek. A szeretője. – . hogy majdnem meghaltam. hadd mondjam ki az én igazságomat. – Mama azt mondja. Heather egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. – És eljegyzésünk híre minden más gondolatot kiűz a fejükből. könnyű meglátni azt. – A történet. amíg csak élek. hogy ne szóljon közbe. bár már tudod.hosszú távollétre nem. olyan volt. hogy a pletykafészkek nem neszelték meg elszöktetésedet. majd folytatta: – Az. szívem minden vágya valóra vált. hogy lábadozásom folyamán szórakoztass. amit csak reméltem. Hála neked. Heather elérzékenyülve mosolygott.

Heather próbálta kitalálni. és felnézett Breckenridge-re. ám a levegőben vibrált közöttük. A varázslatot csengő kacagás törte meg. amerre az ikrek távoztak. ha azt javasolnám. és megjegyezte: – Nagyon furcsállnád tőlem. az enyémből is. amit mond. Az örökkévalóságig a tiéd vagyok. hogy hátrafelé estél a kerítésről? Aztán teljesen kiment a fejemből. amelyet nem kell feltenni. – Gyere! Menjünk. – Összeházasodtok! – sikongatott Lucilla. Londonba kell jönnötök az esküvői szertartásra. Breckenridge egy ideig hallgatott. Mintha a benne kavargó érzelmekre reagálnának. Breckenridge megszorította a kezét. Londonban nagy mulatság lesz – mondta Marcus. és ha azt teszed. . A Lady sohasem téved. boldogan szökdécseltek körülöttük. – Gondolom. – Látod? Megmondtam. Amikor odaértek. a jutalom nem marad él. és védelmezlek az örökkévalóságig. ahogy távolodnak. Eszébe jutott.Boldogság ragyogott a szemében. majd felnézett a kastélyra. Heather Lucilla szemébe nézett. és feléjük futottak. hogy veled leszek életem minden hátralévő napján. – Igen. És azt hiszem. Heather ott állt Breckenridge mellett. Lucilla a testvérére pillantott. – Mert azt tervezem. Timothy arrafelé nézett. mondjuk el anyának és apának! A gyerekek az ösvényen egymással versenyezve elfutottak. – Már meg akartam kérdezni – szólt Breckenridge –. és mindketten az ösvény felé néztek. azzal belekarolt a férfiba. hogy az ikrek mitől ilyen izgatottak. hogy minél hamarabb hagyjuk el a Vale-t és néha meglehetősen idegesítő rokonaidat? – Holnap? – pillantott rá Heather. amelyet jobb válasz nélkül hagyni – felelte Heather. Aztán Lucillára pillantott. hogyan történt. A jövendő férjére. Lucilla és Marcus bújt elő. és bólintott. és nézte. – Egészen biztosan olyan kérdés. és lélekben azon túl is. – Az enyém vagy. – Ez talán olyan kérdés. – Érdekes. Egyikük sem mondta ki a szót. és valószínűleg Breckenridge-re. és elindultak. Igen.

– Valóban. amelyet néhány perce tettél. hogy újra kimondjam azt a szót. – Nem gondolod. hogy a vallomás. – Valóban? – Természetesen. Ma már késő elindulni. . – Életünk minden hátralévő napján. – Ráadásul ma éjjelre terveim vannak. az talán arra késztet. megfelelő választ igényel? – Kétségtelenül – mondta Breckenridge. – Ez kihívás? Talán olyan kihívás. – Egymásra néztek szerelemmel és megértéssel. amellyel meg tudunk birkózni? – Valóban. – A fejét ingatta. aztán hozzátette: – Ki tudja? Ha megfelelő választ kapok. – Breckenridge Heather kezét gyengéden az ajkához emelte.– Rögtön reggeli után. Heather bólintott. Heather felnevetett.

Belegondolt. hogy a Cynster lányt feleségül veszi. Tulajdonképpen szerencsésnek érezte magát... Emlékeiben kutatott. – Az az átkozott nőszemély eljegyezte magát Breckenridge-dzsel! A nemesúr kézbe vette a londoni lapot. Éppen olvasta a legújabb híreket. A szokásos udvarias fogalmazású szöveg tudatta. – Érdekes – morogta. aki megrendelte és megszervezte Heather Cynster elrablását.... inkább a saját érzéseire figyelt. és amikor a fia mellé ért. töltött magának egy kancsóból sört. összehasonlította emlékképét azzal a másik képpel. vajon ezúttal mi bőszítette fel olyan nagyon az anyját. hogy mit érzett azzal a férfival kapcsolatban. az a férfi lehetett Breckenridge. hogy Heather Cynstert eljegyezte Timothy Danvers. aki teljesen tönkretette a terveit. hogy ezt úgyis hamar megtudja. így nem vett róla tudomást. Újra felidézte benyomásait. hogy londoni napjaiból mire emlékszik Breckenridge-ről. és magában pohárköszöntőt mondott a párra. A kupájáért nyúlt. és elolvasta a felháborító hírt. Sok . A nagyasszony berontott a terembe. amikor meghallotta a lépcsőn lefelé száguldó lépteket.EPILÓGUS Egy héttel később a nemesúr. és arra gondolt.. és elindult az asztalhoz. ez borzasztóan dühítő! Ez. hogy egy férfi kíséri Heather Cynstert a völgybe. belépett a kastélya nagytermébe. amikor látta. ezért inkább folytatta az olvasást. Breckenridge vikomtja.. Egy perc sem telt bele. Igen. de feltételezte. de rögtön megbánta. És Breckenridge milyen viszonyban volt a lánnyal. Több mint egy óra volt még ebédig. – Nincs tönkretéve! – mutatott a társasági rovat hírére. A hang forrása szerencsére elég távol volt. – Érdekes? Nem érdekes.. hogy a dolgozószobájában tölti addig az időt. és nem tudott haragudni Breckenridge-re azért. amikor dühös sikoltás törte meg a csendet. A nemesúr nem hallgatta az anyja dühöngését. lecsapta az előző napi London Gazette-et az asztalra. Am inkább á pohárszéken heverő előző napi Edinburgh Gazette-et vette kézbe.

és megragadta a kínálkozó lehetőséget. hogy a becsülete tönkre legyen téve! De nem ez történt. Nem alkuszom. Az anyja még közelebb hajolt hozzá. De azt is tudta. Igaza volt. milyen jeges félelem tört rá a gondolatra. amivel elég hatásosan visszazökkentette a valóságba. Valamelyik Cynster lány volt az alku tárgya. ha tévedek. amikor két kócos . Apró lábak csattogtak a kőpadlón. – Meg kell elégednie az egyik húgával. arról. hogy tűvé tegye a kastélyt az aranykehelyért. miszerint megmondja az anyjának. Most pedig a kezében van az a rendkívül becses tárgy. hogy rávegye a fiát. de tudod. hogy hozd ide.. és legyen átkozott. hanem nagyot kortyolt a sörből. mint teljesíteni a mániás követelést. ahogy az apját sem tudta befolyásolni. és eltökélt szándéka továbbra is magánál tartani. A nemesúr pontosan tudta ezt. és a mutatóujjával megbökte a fia karját. De tudomást szerzett a kehelyről. és erre a célra bármelyikük megfelel. amit ő akar. Mégis megengedte magának. de a nemesúr elhatározta. Hangos csapódással nyílt a torony egyik ajtaja. – Javíts ki. hogy nincs más választása. A kehelyre szüksége volt. ahogy akarja. hogy azt a visszatérő fantáziáját dédelgesse. ami kedves neki. milyen árat kell fizetned nekem. hogy anyja lássa rajta. de kezdesz kifutni az időből. nem hagyja. hogy milyen fontos neki. Közelebb hajolt hozzá. Inkább ülve közönyösen vállat vont. Ők legalább megúszták ezt a rémálmot.szerencsét kívánt nekik. hogy mi a tét. A nemesúr felemelte a fejét. hogy megtudják. letette a kupát. Most hozzámegy egész Anglia legjobb partijához! Vele kudarcot vallottál. Amikor azt várták. minden pillanatot arra használt ki. mi történt Heather Cynsterrel. amelyet az anyja eldugott. – Te! – mordult anyja. és gondoskodj róla. hogy megmentsen mindent. hogy tegyen. A kívánsága és a szenvedélye beteges volt. drága gyermekem – mondta gúnnyal és megvetéssel a hangjában –. azt tegye. Az anyja sohasem volt képes rákényszeríteni a saját akaratát.. – Az lett volna a feladatod. Tehát mit fogsz tenni? A nemesúr nem sietett a válasszal.

de Mitchell és a drága felesége. Gwarr. – De ön is tartsa be. A nagyasszony dühös volt a fiúkra. mert félbeszakították a beszélgetést.és hatéves fiúk maradtak utánuk. mint a kisfiúk. A nagyasszony feszülten egy lépést hátrált. A nagy faliórára nézve látta. A kutyák nyüszítve lapultak. és a kicsikkel foglalkozott. hogy még van fél óra ebédig. három spániel loholt mögöttük. Az öt. felléptek az emelvényre és a nemesúr elkapta őket. és felzaklassa őket. ezzel gyakorlatilag tönkretéve. hogy a mellette álló asszony a fiúk jövőjét is veszélyeztetni meri. Nem hagyta. hogy sikerüljön kordában tartani a lelkét marcangoló dühöt. Krista már halott. asszonyom. Egymás szavába vágva beszéltek. amelyet anyjával való szóváltása okozott. és a mosoly lehervadt az arcáról. és a vadőrrel. A nemesúr felsóhajtott. és közönyösen vállat vont. Örvendezve futottak át a termen. mert elfordult tőle.. Csak ők maradtak egymásnak. Azért küzdött. a nemesúr és az anyja közé ült. Scanlonnal tett délelőtti kirándulásuk legérdekesebb pillanatait mesélték el. Elgondolkodva megsimogatta Gwarr fejét. – Az egyik Cynster lány idehozva. Láthatták a nagyasszonyt is mellette. mert jobban megérezték az elfojtott érzelmeket. az arckifejezése. aztán az ölébe ültette mindkét fiút. az arcukon széles mosoly terült szét. Nem akarta. Kedves elevenségük eloszlatta azt a jeges borzongást. sötét szemét a nagyasszonyra szegezte. Őszinte reménnyel és várakozással néztek a világba. hogy hangjában megjelenjen a végtelen düh. A nemesúr erőt vett magán. és az anyjára nézett. Sokat adott volna azért. A nemesúr együtt nevelkedett az unokatestvérével. aztán az ölében ülő fiúkra figyelt. hogy a fiúk megérezzék. aztán a fiúkhoz fordult: – Kimenjünk megnézni a lovakat? .. A nagyasszony szeme összeszűkült. amelyet az anyja cselszövése váltott ki belőle. hogy mindenből a legjobbat kapják az életben. de ennek nem adták semmi jelét. A legöregebb kutya. komor volt. mint mindig.fiúcska szaladt be. aztán sarkon fordult. A nemesúr dühe elszállt. Mitchell-lel. és fiára még dühösebb. ez volt az alkunk. Amikor a fiúk meglátták. Én tartom az ígéretemet – mondta. és elvonult. Az anyja szemébe nézett.

Előbb azt kell tisztázni. hogy miért kell megtennie.Később majd elgondolkodik azon. hogy elrabolja Eliza Cynstert. .