You are on page 1of 14

‫‪12‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫|‬

‫יובל ירח‬

‫השתיקות‬

‫|‬

‫‪23‬‬

‫חצי דקה — והם בסטרווישלנה ‪ .80‬אחיו עוד יודע בכלל איך‬
‫בכיפור‬
‫ּ‬
‫לנהל סדר פסח כהלכתו? מוריץ זה מגיע לבית הכנסת רק‬
‫ובתשעה באב‪ ,‬מבקר ברמ"א* עם אשתו כאילו זאת הצגה של לראות־‬
‫את־היהודים (החזן שר טוב יותר מכל זמר פולני)‪ .‬אבל אם רוצים‬
‫בשטיבל הקטן של אגודת החייטים בדיטלה ‪,58‬‬
‫ּ‬
‫להתפלל באמת אז‬
‫בדירה של גלוזמן‪ ,‬שם אפשר להצטופף בסלון‪ ,‬לנסות להבין את‬
‫* בית כנסת עתיק וידוע בקרקוב‪.‬‬