ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αναθέτω κατόπιν διαπραγματεύσεως και πληρους συμφωνίας στον Λιάπη Παναγιώτη
Αδειούχο Κτηματομεσίτη, με ΑΔΤ 633583 ΑΤ Πεύκης Αρ.Μητρώου 6408 23 Ιου 05,
τη Σύνταξη δηλώσεων Κτηματολογίου για ακινητα ιδιοκτησίας μου στις διευθύνσεις
1.Οδος____________________Αρ____Περιοχή___________ορ______τμ_________
Πληρη Kυριότ 
___ Ψιλη Κυριοτ. ___ Επικαρπία ___ Χιλιοστά ___
2.Οδος____________________Αρ____Περιοχή___________ορ______τμ_________
Πληρη Kυριότ ___ Ψιλη Κυριοτ. ___ Επικαρπία ___ Χιλιοστά ___
3.Οδος____________________Αρ____Περιοχή___________ορ______τμ_________
Πληρη Kυριότ ___ Ψιλη Κυριοτ. ___ Επικαρπία ___ Χιλιοστά ___
4.Οδος____________________Αρ____Περιοχή___________ορ______τμ_________
Πληρη Kυριότ ___ Ψιλη Κυριοτ. ___ Επικαρπία ___ Χιλιοστά ___
5.Οδος____________________Αρ____Περιοχή___________ορ______τμ_________
Πληρη Kυριότ ___ Ψιλη Κυριοτ. ___ Επικαρπία ___ Χιλιοστά ___
έναντι αμοιβής ίση με ____________________ευρώ συν το νομιμο ποσοστο ΦΠΑ
- ΕΚΠΤΩΣΗ ________ΣΥΝΟΛΙΚΑ __________________ €
Παραδιδω σ αυτόν Συμβολαιο αρ _______ ημ/ναι__/__/___
Εγγρ Μευτεγραφης Συμβ____ Ημ/νια__/__/08 Υποθ_________ Αρ.___Τομ____
Φωτοτυπία Ταυτότητας Διπλή Οψη Εγγραφο απεικονισεως ΑΦΜ
Συμβολαιο γονικής παροχής

 Κατόψεις  Διαθηκη 

Ελαβα γνωση, διάβασα και κατανόησα

τις αιτησεις που συμπληρωθηκαν,

συμφωνω απολύτως κι εγγρινω αυτές , τις υπέγραψα προς καταθεση. Διδω εις
χειρας κου Λιαπη 40€ ως εξοδα καταθεσης κι αντιγραφου φακέλου
Δεν επιθυμώ να λάβω απόδειξη για τα χρήματα που εδωσα

Ημ/νια __/__/__ Υπογραφή _______ Ολογράφως ________________________