You are on page 1of 1

Norisma

No 7c,Tingkat 3
Jalan Pandan Indah 4/8
55100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
Jalan Kencana Mas 1,
Kawasan Perindustrian Tebrau,
81100 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

8 JUN 2015

Tuan,
KEBENARAN KEPADA WAKIL UNTUK MENGAMBIL DOKUMEN
Merujuk kepada perkara di atas, saya seperti nama dan alamat di atas tidak
dapat hadir untuk mengambil dokumen/geran perakuan pendaftaran
kenderaan saya.
2. Sehubungan dengan itu, saya mewakilkan penama di bawah ini untuk
mengambil dokumen berkenaan bagi pihak saya.
Nama wakil : JUMBADI
No. Kad Pengenalan : A O391984
Alamat : Water Park Austin Heights (Taman Mount Austin), 81100 Johor
Bahru, Johor,
Malaysia
No. Telefon : 018 3525088

Hubungan :

SUAMI

3.Dengan itu,saya mengaku akan bertanggungjawab di atas tindakan


memberi kebenaran ini. Segala kerjasama dan perhatian daripada
pihak tuan amatlah saya hargai dan didahulukan dengan ribuan terima
kasih.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

(NORISMA)