You are on page 1of 1

Učíš a máš k dispozici iPad? Pak máš multimediální nástroj, který ti zefektivní a zatraktivní výuku!

iPad jako
pomůcka učitele

OPRAVA
ZNÁMKY ANKETY ODEVZDÁNÍ PRACÍ
O P R A V O V Á N Í HODNOCENÍ
VIRTUÁLNÍ NÁSTĚNKA
TESTUJ HLASOVÁNÍ O P A K O V Á N Í
ZPĚTNÁ VAZBA
Testování žáků zd
ar m
a
zda
rm
a

Reprezentovaná data vyplývají ze získaných odpovědí na otázku:
„Které aplikace používáte pro testování žáků?“ z dotazníku určeného
Socrative Teacher NearPod
pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých Nástroj pro získání zpětné Aplikace kombinující prezentace,
gymnázií, kteří aktivně využívají iPad pro zvýšení efektivity jejich práce.
vazby nabízející široké spolupráce a nástroje pro
možnosti testování hodnocení v reálném čase

a
rm a
zda rm
zda

Socrative Student Google Forms
Aplikace k vyplňování testů Google Formuláře jsou dostupné
vytvořených v Socrative Teacher, on-line přes aplikaci Google Drive
která je určená pro žáky a umožňují tvořit testy

31 % 23 % 9% 46 %

Pro odevzdávání prací se dá využít ty technologie AirDrop, která umožňuje bezdrátový přenos souborů mezi Apple zařízeními.

Další nástroje Plickers
a
a rm
9,- a zd
14 a rm
zd
Pokud žáci nemají k dispozici mobilní
eClicker Presenter 2 Dropbox dotyková zařízení ani počítač, tak
Aplikace pro tvorbu a posílání Nejrozšířenější cloudové úložiště pomocí této bezplatné aplikace může
otázek do chytrých telefonů, využitelné také jako sběrné místo učitel v reálném čase sbírat odpovědi
tabletů a notebooků v publiku žákovských prací
od žáků a následně je analyzovat.
a a
arm arm
zd zd

eClicker Audience 2 Padlet Scénář je jednoduchý. Žáci dostanou vytištěné
Aplikace pro příjem otázek Virtuální nástěnka umožňující kartičky
vytvořených v aplikaci eClicker vkládání multimédií se širokým a učitel se může po synchronizaci své třídy pustit do
Presenter 2 využitím nejen ve škole samotného testování.
a
a a rm
arm zd
zd

Google Classroom Remind Plickers je opravdu jednoduchý nástroj, které
On-line nástavba Google Drive Aplikace sloužící pro rychlou umožňuje testování
vytvořená na míru pro školní komunikaci mezi vyučujícím, i v terénu (není závislý na internetovém připojení).
instituce žáky a rodiči
Aplikace Plickers je na App Store dostupná pouze
e
on
iPh

a
arm a
d arm
z
zd
pro iPhone.
Showbie Quick Key Mobile
Aplikace ke sběru, známkování Aplikace, která automaticky
a prohlížení prací studentů vyhodnotí test vyplněný na Více na https://plickers.com
umožňující vkládání komentářů předem naformátovaný papír

Autor: Martin Prade Infografika je interaktivní. Ceny aplikací se mohou měnit. Verze 3 (13. 12. 2017)