.

,

.

.

.

.

.

r .••• ..& ·N'~' Cl!:T·A~ S·BS- CU··

VIO~\ET,l"i. .. ·.~A(i ::. '!I'<~· J

,. I fI:'!...II~ ·IIrIfD·.II. r-'~111 ..... ~11:Ulr:a IW.~,~ ... · I

=V·-/IID·I-L-Jr~'T, 'A'~"" NA~,l'A£E£I'""'U"

'. ' •. 1 _~ I. I ., Q" .. ~l ~~ ••

EdiwJ:'a UI1AN1JS,

,

B--~

_~~~J

'TOOII dr~pl1JJrj'[e illSUp·ra 3&eSta;~ ]~l a»Wtin S.C'. IN!'1ICOMEX S.:,A, .~. Bueu, -:j. 1R~'rOOuCeli~ 't~X:~l!'m:r, e'hi -:_i pirfi :~~ :1111 oOn:i[m_mtul ,SU:: a, P.I!I:COME'X S.A. .~. Buw~1i pl~ ~nl~sI, ~i. e pil::dep!o;~le

_ .. :fI"m1 n......,;I ... 'f' ~I· 'U~~i"iillr. ~. ~- -- I_~g-_qv, UJ.I ·~·~D~

'lIi:l' ........ .-::: !A~~, "'"'A~~flIPAi_ Jt;"U LA ~[~l;j~IIi"-~ i!ti1..UJ~

l~&mlf!_ imm::urild de ,nIUEisH'-" lie flJ~-i, ed,w- I~~ dm~ s1 'in,~"e~C" nlfJld Ihltblll ~U;~~i, ~ d,'e!il)El!~'bth;~ '1mn'b_nJiil: eCii'jD/omi:C' ,~, de ~~l,i,!, :m~~ei!Tt ~~.ft\nn~['e!sn1llp1'l~m. :la.~~:fim.o~~ tOO, ma~~.e~,~u! C '$Hi '~1C.b.~bt gfil~ ~t lw~. ~ p,m£il ~ gEtmIlLlfltlm Minllll!hfi, 'eJ.1g1cjl'j~ ~ poati ft mtll1i$i'OO: gPld1.w][ ~;U OORCl La ~l'ib~ c~tti; ~k 0' U~,w.. l~ RJ.i;:dol" D.a"j1l."Il:u.te ~ 'DD,.:imI.dmt: fim.e~cgll ~1 B.,'tJ~, f'iJ.l~~l~

lm~:i;~d ycl:.J:mL"k M 'le~~i~ mc¢patClnll. :Q,Ung~ iiirufi u1!wel iT:i.ki~jl!l£a.~tU l' d6hb.dmd spmil::t~.Iit'~ ~~ EUIJ]~CIImi-e 'iii. ~rlm,fii',lt~ iJjlI',t'I~llii, ~~ -~·isa~ UmIiir_~k 12 lwW ,Ili-rmt ~s;lmtiJ ~ ~. ~i' 9tst'£:ilII~~i:l ~~I'il"lAti]lU?!jlftf'

'!! ~ ~- I

~'iih",,:",,,i ........ .....,t.

~:~:.Ijr;~-

Dlumpi. ;pn;rc~v~~~ cf.':lO'£ ~6 Ufc'lritl~ c1L'.l.~-!l~liii:1iIJ. le~I'le d!ej'li ~~pghll ~~]:k'" fi Immtlllrl~ ~ ~ ptrOOuotj.~'i. in dma'Ii~t:il ~~j~ ~i r~l'e ~" a~~:l ~nmoWtakia. d£ ft"'f'~ inl~~re~m c;ijR~Q'tii, pmpl'iiJ. ,i~t~ gM.dmj~ p~L iIld~eti ~ttc;~ :EI; Ifl$te d~ ~ ~_~,tl.t g D~6. l'nJ~. =;i, QlI!LI~~I.(:]!l:' de'~iill:iblte~, . i ~.l~. bu, ,~~~_., de ~m~,

'l'aD!~, lac~m :pmO'CinmlL~ 5wd poSihtt~~, S'I?; tifi1! 'S~ !i.eu;an;fi. 1 ~k ~J!lnUj!fDf!IIiii'11::

!!I I....e.ctJD~ ~bru.iE, Sh.~dme;,t~ ~m I~tlm,.e,m. ~a,'ti" d£:~ce :~:u;tQ:dl !i!1J. til!.~nilij\I:it 0 k,J~dl~i!;e.mi~ I~dnta ill. ptobl~dm' 1m.ma11t~e. t;t ,Mo, l~~lI,IIl.'I'i'~ !tt~~,;~ tliiUllli :~~ ~«'i1tiii.,~ ·tilltuplbd.le d~l:a~ilq~5\'e ~ ~mfnlilf~~ ~~EJ :5i~ 'Citi'll:

.' :Pl\lld~ laiCL1lIWl se, fnc& de c8:~e pi'fif~2nf pM :fiL'tJ~bm 'un d~l,.; ele ,C,Ul,&J.ului, p"eDml, p "1 S~ ~. ~- dl.-!ni4~ d~ :P~lUJ.1J_j~J)J,~' W.!:~ to. ~X_~~-[. :r~ t;r,.i~' dtil aL VOOe; 'We ~oo de,"~ ~; ltic ¢~ll't, ~_ sii,~l pl'.mtlU1i~-,. :r~~ OOJJ':ornn ~ iIDl :lIaIri~!)IJ. ~~htitij Dllil pKt~ ,pmnlUl:~ :p~, gii.l4 ,Q~,br.l I~ [Ill piMrl£,nt SCf,We fh:d :liltJIJ ~t:lWILn ~~Mii:pu&.uea"p~'l"',M k;'U.

I. Pl"d &G~'_i, ~ ~t leM mu1tlp:tm<d~ pm[I;~~ ;n'.~ti~ CH~ ~£!. e biiJy(i; IS~~,~ ClIOJI' ~liruJmm ~II. 'bd1~n._~~pl,~ l~ li~M& l~~&..

I. fi~"f:, . t~le I~ Id~~d :p:titl1i d.t ''VOC~b~ l~b~to:rll!iJ. ,i: ~(ru,11;:i'1\1~£i]. 'Wocahurun'I"l11 ~dit1onel. I. •• 1"rCitu1e" t.wQJd "~ii1lld1)e~! pr:e~um:. I~i m[li;~~,f;;: ~tI~.~il~cu]' ft, n~:p;~ ~tt ,~,""~i :~e 'a~~. d~J_~ '~W'lJ &i,:~ .d6\ro! m ~Uvitll!ml:oo,~ ~tJ~m d~ ~Dm~

j'F~ '~e ·1l0ce8i~. 1-6 Oil\~ de jBltndiil1 l(ip:W~ in cl~O:. ~: ~lud~u iIidWw'lhiilmD. 'I~e s_.t !~ItiinIdJili: cl!~ Bmbi. ~glali llu:l'a[th:.l1; ~]~ 11 d¢,fP3liid,pe; ,~t m Oi leiq~u,mtIU'i~ ]1m~1 Cl;t.ll'~ 'tdmml\~~Wi, ~. g '~.,j;o~j1n:il!!lH; ~:Ib:: mlfi·l!~o;lIi!.u ..

~~ ~iI.~--= I~

I, ~,;

llJ,N :rr' 3i WHO A_ND WHA,T IS 'MRS., WRll.",E ?'" 'bi,i,.,i ii""'.~i i~i_i .•• "'mi .,. o;!!

C1u,~-~~ ee I~S~ii;l' ,D .. ~~ WMt~'

(]mIIIUl.ti~ ,~~). ArlDic~lY:~ :Jii~~~f:it {2) PIU.1'(jilum ~l;!ib~~~ti,cv;;JQi~, {j) Adjooll''I,i'ul" (4,)1 :PrnnlllLHlHi:J~ :pmtllml~.

,~,S) liiitm:c\tti~lii~ FiteiTIi~ a:1 \\\~lbuh~n, 'iil" ~ii

2'1 UI ' '1'1" 4" W,E ,A:IlE IN' THE C~LA,SSROOM·i'i~"'ii"'i-';;;i'i~r.i'i"i i·io;i·i"i,."iii .... i·i~~

'y, -.'" ",

S1!l1Iit'~1 '!'jllli I~ I:~~Q,

ar.t(nm~~: n) ,Amc!Od'Ul bQ4.fhi.t l[l}, 'P,m:n!llme~e ;~~ 8!dj~'C~~ l.I\!il~e c:LWlDm]~Ir.,tni,w. 1(.3) 'C'uu:s.mC'!iile' i7ib.e~ b. l1tei'ie' ~rn~.

UIIi'l,I'T S·" 1;" N,RW E'N'OLI'SH: ,.OOKi"i_i"i'i~""i.o;'_i"i ."".,.n",'Ui~' '~"I"''','''',''~ :!fi, Ni!J'Ulii IIJI!l:D, ¢;JI~e de elll,u1ezl

O~!itrc~: 0) F1Ulrdl1:!lli s~~~f~milJf.. a,) ,AdJ1~t:Glil,ii~G p~~ij,;'~'" (1) IndJica,ti'wl 'p~n[ :Ii! 'Rmu'l ~i "t~ h~'leOi.

~e e~1il1jlilllmJ~ur?

~~,fka: C I) 'B!~~tiv~ ~I!I, :p'l~hd n~~~Ia:~~ (1) :P.\r!Oll'~I~ Pfi~5ii\"e., U} f:n'trtMri, di~un~ive. -

U N- '",- ,I'"r-' '""Ji

I I. I II'

'.te ;miifina, :piii',i(U:nillm'l, m_eti GmRil~~I,ca! C~~ ~Sl!f:iI'~th!',.

U,,~ ,IN) " 1_"1-' ,~, , 'UI§r. C J. ''riILlf ,C'lniiJCI - 'Ill?" 'lIi"IIlJG-'1r 'II'CU' , 4'.

, .lll ~ g "~I-: .. \~-"1 ~.c·J1i!Aft ~I"·.' ·'~I~~~i!i!:-!!iiiiililiiliilii-iiili:io_i~ilr.I.ii13iUHliilli.!IUllil'.~.- • .ilnIj.I!!I3~_!II3~!!!1 -_ I

No,i '~oflbjm Ie,D~)e'~lte

l~mmBlica~ ~]) V,~lt!!eie m~&le" (1) Mo~bd i:m~mdv", (3) ~UDIDll.iil11hil. I'.,

IUiNlirt IP 'WUA' 'S 'lIE LIKE? !I!;,."'.""'.~'-.~!i"""'~~'~'.~"'~!!i'''''' 1~1I1~"I'Ii"iI_'~""""""'-'~" 4,,6,

,CU'Q!lI :PiUm !l'1,'I

I~~~!i!;; (:1,') P1Wn1ilime'I~ ~r~~I.e, 10 ll;immri~~! mtJntit :~ ~~~i,y • .Mi) 'El-:-- -: ~'I;- .;:' ,- .. ' ...... I.Y<~af: '."'tHOa','lli,'!;Ce.

\0£. . ,l;l(;uDU.rru:: C ~~ !R!!(I"",,",~ __ ~ __ !!.Ii_ - - - iI::1""-

,~,

51

if-'ii ... ". • .w-I_'_ 0Ii1i'a. "I' I~~ [!!illY w.lIJ~'IIiii: .III 'IiV ._ •• Iii

,i"';!.. ". - • 'D.,.. -.- .~t··

ummlll.l:lC9J. ,I'",rn.poz~ ]~_

U'~Ul11 _~ET V":' LEARN' lE '" GLISR~ ... , ... '.n,,~~",", •• '.'or.n~., ... ,.,.,.~ 'Uh~.. 5~ I "1 tDvl~,~ m, 'II, • '. ~Ie'

GmmLIJti:Ca; (1 P,~~~~i le , ~tirue. (2} ModW, im~tativ_

U, '-I.: '.1· ... 1.1 ~i;"".J.. '1t_.'1,,_'~','. :., '., -H" ill, ''I.lPTJi3'G· '0' 'I'm ,~', 'GLI"'C"H C'III ll. . 6~

. _ _ "\J 'F",~ . ' "1 'y l.th'1:._ . )y1a . _ . I,. La,. - .. ' =,L_~' -: '_"1!(![~!!!!~!!!!~II!l!ll!ll'II!1 •••

"'~ -011 ' ,""em Qt ' d\~ ~Jd

Bramatj",cn~ (J1 )J?rIOoomei,- RIHbvt~ (2) P.,a1Jil:j~i"it!!l.~rede.6.nit (3) TimpJl ,rnzern ~ontilinuJl. (4, Vij~!ilrlJJl,~mpjEli~:.,

U,N II "lit.I MJEA~I..Si,: ,'" E_NGLA:N:Dni ..... jj" .. ~ ..... , ••• '"'.~ .. ~~i .... '.'.'iI! .. II!'.uli ... , •.• ·.,.n'""uu.,.. ,18,

M'~;set _0 A 1111 ".-

[3t'mn~ UOtl: ,P,rntii!.1m~'!e ,i a:di;~i.~ele' nit1tt~1iIe.~

UN,IT'16 T,m.S ,IS, 01 I.-R BOUSR'"".'."'.~""~"'''~';,"~~''!J,,",''''I1!'',"~'''''U'''.'''''' ...... ~'".,~ic.', gfi

,i\~ea!!!ib, ,. ," _' .: 'Ii Dii: !8iftl

Gnummc;a:: U) P,mticipi,ul, 'ft~u~. (2)1 TJ:mpD~ [i'k~/n1it. Perti O'[~',. aS~lJllIl OOllflun. (l,)' , Idatmtii v~fb~l(lif ~Jl odtI]e.

,A.;Pll"famltlllitlll :pritm~ig~gi W!I!!II

(jf8matim: 'f\~IDpul '~Ie~enl ,r-:err~C'r~, ,~PKtqI, !C~iD~Ug,

':II-._ I '11 - I. I ... ·::-,KAS,OI~ .:: ISI'ililiilrl~i-.~ ~i'li~r: il!!r~-! !1!+.~~it:iiii iii! i~~~i:~!Elr!!:I!:i:1! '~I!m.!B •• I!." 1:1!I'ijl,ii iliiiiliiliil.iii1iLil 11:1

Aln~ " 'p.arlle

,Gr.amaJ:ica: Adje.o.tIiwl, ~ padc'lc de CDmJii'S1m~~~.

UN'I:-' "I't.. T'B'P 'E',J. I ~,- yo:: 11- D

'f"'_ ~' _...:... ~I ~ ~ ft I .. '1 '. !I!II!I!!!I!'!I!jF.~'~IHIHllllliili.'-"'·llliilliliiliiJ!iI i!!-i!!::II-iIi!i~iI!iIi!li!ll!I~!-!:~=!:!I!~i!!!i!!I!!I!!lJ:~i !I'IP!PIHII!I!!liEII!l!!I!!liili!li!li~il u

F:!JJ.mIl' ,.:r 'm'lli" WlbOll

Q!lm:at~M~ C(lmpam!l:~ ~u:mesyIDtiII, I i~jecd,'¥cIi!Jr ~

,5

It .... ··· "IT 20.1 YOlrR ~AY THROUGH' LIF.E.'i,""""!'!1I!~"!U"" ... ; ... n.li~n •• iji~.,.. 12.S

ICU,11ll1 I;..:ti ~~ti ,ilrulmul' _ 'lril!l~' I

!r III ~

!(l1~uIliei: (l) T:ii~ 'Im~ ill! wlbuJu'i !1m, belOl• (1) Advc:rbt'li~,

O ' t LIKE 114

.. :-J ... I.: J . ._______:_ ~~", .~! !-!!!ii! ~!!l.I!I!ii -IYiIiILiI_iliii"i !!!!!!!"~_ll~~!fIL •• !I!I3IJ. liIl".ri-II'litli.iltillhki!!!!II!! !jl..!!~~r!!!!,

'1I'i I'r :21

.AI ~L ., :~_,"

" IlI!1 .e Ii' - 'IIfmlllll~1,?1!I

~1i'C, : Ti:ti:l(unl, tRtllll,a[ c.t'ihmIIUli "h]J! h!I:ve",. (2) ~R~\!'e ~.@,' \V,al!l)a~ 'm,odaJa.

Uil'1 aT' Z2 U,V1S;~ON, '·.~~"''',"''i i~",., ~" ..... ""'~."~"""'~"i_i''''''i'''';'i_'_'''",~", "~ ... ~ .. ,,, i,i i!l' ••

R~C'.I(p,ill;g III~- ,

U,,' "II' :aI, A, 'V,ISI,T -,. ,:.~." A : ,A : '. '~"'~iji"'''''''''"''.'.''''''"'' ,~~"'.'''''''"''~ .. ~ •• ''"''01.'. i"~".,. _ .. ~., ],4,

o 'wit ,I) Ie

Gnmm ncWlI: n), T'i~~gl'1feC1lIi~], !iliS,pKlul ~e.ll1UR., (2, 'Crun~~ plwale: nc~pjjle~,

u,'''r' :26 C T a.r!C~L~11 :' (imhl<atiCa~

Cif'

M:lt-,m'UlI[-:c:J,"'perfi_ 'luli, ~p~mJ CO]:l1i1,m:, dp.ed1ii'~ ,oofltiiiiIiJU •.

,1,75

:''fJ.ohilbU \l'iO~ lI~r .ilicliiltiii"mi :1S1~U de i ,pt.minl, O~Jr:lU[!.ifCii!1: fI') T[m,u~ lI',i1to;r, ,~~Jd COiiiil!n. (2,) Locul Hdmbe:JQl" de mOO.

",,1"410"21'

':~nrli,ciilte I 0 ~a_c

Cir.amrMicei TIim"ftu.i, viilat.l!' ,U~· c.;ttl~ (;.on1itnllLu.

Jl~'"" L_

IU "II" 2:-1'~ I ',''IJ'O,'' i:,., C ,oil. 'LLii:!l. )' 03-'

_._ "I._l ~ '.". ,g ',. ~'...,:_. .. ~ii!!.II!!~~_!!!~~ii!~~!!!I!!~ I_-II!I!-' lililU II !Ii il 1<1!l!liili Ili_ili I !iijiilili !.l!iiill!t! .1~.III!!_"l!!1[Il_!.!I!_!I!.. '7

Con,wni'b' d 't~ld~f -~e

G ,,; 'l!iQ,: (1)1 I""tmpad vii~aml 'to 1!IiC, ~l, (2')1 CU~l!!d _ till timpur.ililm".

U[~i,IT 2' MO ", , l':-Y:i_~"iIi~~ii!!~~!I!!ijl'=iI-!I!!I!E'~'~-EEI' ·'~illi'IIII'fiiii :i~.iii~~"!li'ir!i!ill!IiI!!·.t!lii~!I!!!II!!!!I!!Ii!!!_!!!!!!!I!!II!I'I!!!!I!!I!~,," lUI

Budli,

(;~tic!l~ V"(jt.@~~ dire~t1, ~i irn.-dimCiti.

6

'D~plllrum-DiIU"lturi

Gmnla~~ (1) DiB_~ pa:8l'Vii!l .. (2) Substa~~~e ~amupusc.

UII'IIIT 3~ STlI.A:WBERltlES ,A'. AFRIlL '8, :8:ESTBUY ;,~~.,m., .... ,.,. lUli ()11Di1~III;b~' ~pjDii'l~k JJUiiilr 'l.e(dp~ bl .n(li~U~

,~ ~

GmmMie3! 'lh,gtDllfi ide, ~~ere~.d~ ]:iI!Iifill~'I:eZI.IJ ~:cI:iv~, la 'c~']. ,Ml''II,[(.

Sil eiDil1'fiI fa j)N,

G,ro_maitfua:' Ntldu.d 'oon:di!~iiDnl1[.

UI~' n; 33 ,ABO'lJT CLOT,IIIN'G,~~~!;!,'~"'@~j;!-~~!iili~~~~!'. !'!'~I!'!i"''''!!,!i.'.'.l!; ~-'~"'I!~"'~"i!!""'-!-!'!'" 2318

D~.n: 'imib,rleilimillllf@

Gmma~ak..a: CO' •• 7iVd:en~;~ 't~m,pi!Wll~ ,m f~rc to 'caraoc!'Cl" ~muiit1,o~~1.

IJjI il' I IT; af4 \V,A ,'.T' TOI BE MIDD CREATIVE, A,~ I' 'WO!IUC,?!

J'U;S,T T,AD ,A, B,RE.AK.. '. "'~"'"~""_! ... " .. ~,";;;,,!, ..... ~;;; ....... , ... , ••• ''''"~''ii~~!i.''''.' 14"

V'~ :ii'. mU1~~ mid !~UJ :5,P~ LUlilt' Q :p~1

Gni1lrUi;!;l'Citl,:: U) V;littFFil~, per!~t ~l PmnJ1ilrtn.ele mct,~{, 0) 'V-cr:bc~C! w~.kl~ 'il,~'h{uddill ,.ii "'w@1I1dijj•

U'~I :1" ~J':,

,I' _,_ UiQ

,L'!illlirl

'GMm~ti~iJ; Plllif.,iIYl ~UI~!taIlti~~~

II • ".1" ' ,iii 6' *T T'U"D _j, '1i"ID'ID\niDT

'U;.j" _f _ .;a( :-' ,~.,.. .' ,D~' ,H1IJFL£'Uft~~ _' illilll!1 .~itI~i3i3.l •• ·.·nl!!l!!I!!lil!lr.l.i.:ri~!iEl!!I!Il~ •• _._!lJtlII!~~!II!I!!P.!II!liIi: ••• ~!I;;I!. IlU!1f!!II!1I3

L. :I'~mp~

'Gwam.MidJJ. ~ Promml~Je ,Ii :!I!dje.m;iv~~~ ,~U'u~Utml~

IU,_-I,····. I, rr' ~,-,'",,' ~,rJ' ,I'£!i,T~M·,'~, ,~V~;TI·II!".iI .,~ .. ~ __ ._-,---~~-~.,--.-._.--~,,~~--'- .... --------- 211J,

'._ ~f' ~!I. ~ ~ .. ~ J;,''U, ~~! ,;1-. ~ l "~Ji",~!!I!t_!!-!'!!'!" _ !!II!'!II!! _-II!!-!!1!l!!-"!"-I1!!1"!''!'!!!I.r _1!!!1 1II1 ... __ .-!.l __ ._ •• ! .1.111111. - - ~

Shiiemul 'WI m,l~

(]~ifiritiii~ I'mn'ilm~l~ ,~a :il!djl!l:uiw~~ :m'laU~, POO!1l1,Wm~le rela1fuv" hJf!iEiQJ~le ~fle:xj'~' ~j dEl: tlt~lri~

1

313

U t\.t l"r'A'" lIto"'nr 'TIRi'Ii' IE . -,' 'a- 'VI' 'C-fIj!I S· 'gDD ''1'41

l.·~ III _ ,"t·'! Ui".IU~ . ~~, -:. ~~ .' _-. !: .lllli . '_ ,,"_ ..• ·~\illlilillii~~ •• HHIj!i!~~~!Jil!l~~!,I£ ... dl'lilili.liil.IIiIJIIij.' ~ '_"~

, '.0 _I"de [pre.s:tIri de .iC!n"gJ

(}~[lJinooil~ V:iitoruii apropiil-. 'Y' ilOm[ 'mm:rior

UN 11 .r44, SI'CKNES'S, ,AND ~AI.TU.. .... "" ..... "".n .... , ... " ..... ;; ..... ,;o"n ...... - •• n .. ".,',.",," 3" 'BQdI, ,i sm-"Ii_::m

Gm~ict~ 'iimpwi r'Meri.-mull-iQa-;lj)m"OOtu]"

l, IrT' ' Jill 1:'. U"II'1U'T~ ABO" ,:.--.' - - 0-:" 1:1'1" 'S~ "I·B· in"

_ [ ~Q. ,~," ~i.1I! 'J" •. '. . _ ,_. , .•.. : .•• A.L.;r:· '\!!!~I-! !1I!!1!I!~~!liiL!i!i j!:i H ii!i~ •• !fll !l!l!!tr~!l!!!! !=!II!'lII~ ••• :I1I1"ir.i!!lil; ,J'. II'

CileWi ~dl,.· Ulf'O hul:e Uin

Gt'tl'lnMic-l: Vmc moo~:~e t~m..co'Uld:; ~"I[Iigb'I~ .m11LSl; shalID-,should: GYglu m)!

.· .. ,N :11' 416 THE JO~' SEA:RCH .. ~;n"",~.u''''"'"Iii!il,,,,",-,,",.;o,.''n", ..... ""~"""~"'''''~''','''N,.n, 39]

Clli .ra tuB '1IdliijllH'

OflWr1i~:. \fIUN :modale rMll-~wQuJd: .Deed; ~)l

U· .. ~ ~·r' I. 7· . 'p"/ '. i:'li R' !'In_G'" ~I.·. ftIIiJ"·~'N-·T- 403

,"111 ._." I, ',': ~,' .·Y',I.l"'·,:_ .,1. D.£-. , J.;,._l,·'. '. ;v,t=,JI,y.a.E" .... l,iI_l_~~:i!l!_.-~U!II.H[ ... I:JI![I~'!!' I. "I

- - - .

PrGHP,u~.lIIledilJmUi[j wUl1I!Jur1W'

O~icl! AdjceLn;w~,·· Gmd.e ,u:,eOtrq!l3!lltlc'

'. nd:rIl

Q~nlaUc: = ,AdjCCtiViiii,~ 'm CQmt :'II'l; ,rulJl~ftlO1' BJ1C,gQlatI

UN .IT' SOl HINTS, 'OF POSSII - E L~IS1J.]~ TI,ME,'j'.u,""~,,u~n.'. 1<0-. 4;2;,9

CI!~V,I, 'id!illd~PR pe:tr--'eceJ.\ei llim,p~lui Ii&er

'G~Ucli: Arl~~bu]

46l

,De~,~ :I'itlal

G~tic~: 'V'arbiiu~ dlilmcti ili iJn'di_lIeot~

:UN IT $4.., :B,USINESi, ME,ETmG:S",,';U"Uii"!'~~'!~~"~"" ""'~""~",,".,.,.- ... ,,,,,"~iO)on"~i'i'i' ,474, :lDtllniriJe dc, IfIICm

Gt.gn;J;~;i~':' Moou] o~~d~tiotuajl

Oil: ~_: H'i:a!lIq:emRlltuill

G:~E!~~~a= Piroppzi1li'i cotnd:Dtimidc

504

'~IIIt\.I'- I~\h 'FO'O .. ··"U· .,t.'lii:fn A"G' 'D'II'C'--D' '-LTD" D'W ~"'!i;iI!!"

!II IJ~" ~ .• r '_ :.f, _:_: .. , .:~ :._ ..... 1 ,~ •• jU ,d'-· l~;'··-' _. l . - _ 1Ift.~=Ulrll~~iIlillillillii i,it!l!iili~~I!J!l!;:i.;.ii! I!l!!!flI!~'!!!F~!!!Il!li~~I, •••• iI, ,~£:~

,AJli!illeJi~ttiJi e :Ii iIIg,;h:otfgl\i!i

Gmm_~id:. G~iiWI~;!Jj_ Com~tii ,g~~htle

UN!t.'If' 61 HOW [CO,RPO;RAllIONS RAISE CAP'IT:ALuo",u',',""n',' :5'43 'Qml pol ~~~e lr,gU!1S Mt !lit! ilUli

(;~aie.l: C!D.~tru~~~~ pa.lrticiphde

,0;11-- oil de ""1- ad

. - ~- -

OfllliliUiifuCl: S.,ub~r ' -~'e' 3ldverbWe.

UI [1111 r' "'I ru' '" iliii.JliL"II!Ji'l'S Oil!;'" -:OI'S"'o I'D'V' TID'

. '1.111 ::.- ... "' ~'~'~~"iD~~:: I,', '_. : j~ 1-,I,·,a.&..UI.' - I I;.: _', . ,.'1I.~iI!illili1iiii:iiii~ili:!!i<!!~~!II!_!!!~2!!!i!lIi!Ii!liil!

Clin,B)'e de [diisutltM~~

Omm'iltic~~ Ordi:n-e3 ICU[, ,mJl)I!l!~t ~n PJ!1~lu)lilic

512

!' "N:-I-Y-- ,~~ Mi,hlV~. SEl.iJii\-:n' 'neJI' A'ND PRIjiiUU"'C'-' "

'.',. ~I ,_.~~. ~"_~· .. l JUl'.,,] . " ,~!U .- I

I ,

.

UI<IIT '1

:',NGLI;SB: SOIUND'S

VO····W·······LS~·

_ .. ' . '.' . . _::_J

[[1:]' h_,e IJd:] ,_ el [~;] ~~ [rl:d) ., onqte

[ill ~[ [it] ,,. C'1~ M l(p:mn. ~~fi~1 p~ 00·,

III a m41 ss. melJJtm,) I[li~:]

.in [i:n] ~m,

[e) d§k [[dm:],- :p~p.i~ atedrl [1.1] be-Ip [Clm~,p] - ,arjuLor

[[~] black, [hlatt1 - MlIU [Al ,main [[m~lii] - Mr1m.,. >Om

[a~] ,e'IBS [klo:s: I ,- o1:ild, [g:]

;;1mnt [iI!:DJ:] '~, m1lDf1'

[oc][ bU prJI:'1'1 ';;' ~atl [~Il

alii, [r;::ld~ '!!, top;!! 'm:i1:e

not [D31] 'S' ~UJ l(iWR~l~ :folooifa 41)0"

ve:m)

om~ 1['!I':I~;s] - 'billW1!I, ~ [111;:] ,., dot d01lli!lj, ic1u]O~ [1lkw::1,] 'a, ~all, good £Iud] -l~u!llli Il)tEI:l~l.

- ,

book. [mIk]- (:.mte

!iOn. Est..nJ _ fig,

but [bAt] _ d8f,~ iDs~ ,girl {g~dJ- lsill

h~ r Ih~'::] ~ a] el

,a: f] -1111111 0 (Mdool ~~]ud:~dit)

DIP"'HT '0'" .'N···· . ·G··· . S······~

,I .. _. I I ~ I . ..~._ .. '. '_:'.'

lei] ta:ble. ['teiJhl;Jl .. m s8. name [~P;C'lm] = nmme

[~] ,b~: [hQo1!lm] .. lcui , clmm i~fily [~'~Wlilli] .... DUma{

~,~j] [ [~]I - ~1I.

0.,1 lmai,] ~ me~ :fila, ~c:i~ 'mr:'fc [iJu] 'i;1.01lISI:l [baus] '" cas~

b-mwliil l[iRD.l'D.Im.l- DlMO

.

[o-j] bey l~o.i,]I" bJ]i't 'w(f~ [wi~] - 'I;Oi~ [:i~l lte.:re [ hiijl:] : ::til~j

n-e: [~;Ilil] ,_ a,roa.pe rea] hai:r [ih~l" ,5r.

-,'J[' [I~][ ""~be

[[1I~) piKDl ep~] - dmc' 'mowu"t: [~mari .. t~ ~ ~s1

n

TRlP,HTHO··· •. -,N:··,:· G···'~S·.:

- ,

[~1aJ l1,~ ['mi~]' ,~ :foo

[.[Sa [~'Mi'oo.) ~ obosiJt,

[9_U~~ fl~~f e'n~~JI- n~

OUt [,a!i4:al- :11'QSma" 1101S~ n~~~, DO'ilStfe

SiEMiVOWE,LS

[w'] W~ [wiL~]I- [li03, what [,~t] ,. ce

[j] rQl!ll Oil:] ~ '~diIWbIllCail-aJj dfiLimn,eallPiL'lttrli res (j:esll ~ cla

smriel1t ['~tj1li~dnt:] ~ :Sludleillt

E Nc:. IG"-~ ·L.: I' 'S········· .. ·I HI S, O' .•.... ' U- -.' N' . D· .. ·• S·····.·····

,'. ' .. '. " .. I / . . .... ....'.. . . . . . ...

"

C10,NSIONAN-S

.

lW~1 O;u:,]: ~ tua~ ,~oi.ill,

,doo!l' [d:.i:.,J ," ~

'ft:)" I[dei] [OJ Ii

:P~D(;i1 [":JC~I,J -a. ~Uieia[]j :pe.n.IC~~ - ~~I peru',~~, book I)tikJI =, MItte:

'batD~~ [bmi~'] ~ l~i~u~s:il s~]U'CiJQr ,!d~uO'm, [~1klla:~:m] = :sJll~ dc· c~~ eleek [kl3k] =, eeas

[g] ~~, [gri::n] ~ 'verde

[k]

,~dJ r~gO,~dEl.] - ,~Id~na flltlif li"f:l~] ~ ~nifijj

- ~ iLOI_., JL. ~- ~~

~.'!l!!~T" [mil~] _ d'1!Ii~~ ,ooea ~lY ~:~vgri,] ~ 'fu~:

'va'liU~ ["-'~'ij!~:'] ,., ~oore:

[m] miaf.' [m~,'] ~ ~,

[v]

[TI] ne·w [[~j1!1::1 , •. ~UlU , mu [:Jlfiiin] - n~~

[:oJ :momiing 1[:ElD:W:g) ~ dU!lbi~!1 ,ey,~mn.g !["'i ;mi:~il" s!Wi

:Iess®n ["lcsl'lJ] ,~ :Is~!ie; ~bre:e< [len:] ~, 'Imi ~mg, [a~:I]I]1 = bteru

di:is, I[O~~] ~ ~acegt1t. ,i([~Ui th~l [i~t] ~ aeela, ~eet1, iSlt~!\Elt [~~Ij'I!p ... (] ,~. ~~JUd;cn[ (;~i]ing r5!,kl[~J ~, p,1~foD

:[5. (lz] ,_ ~t~

~M (~;:~ ,., gr!mlJl ~oo~,ogicl ~hi!i Ui:] -~;

~'h\)f.it, [j ~~~,] .. sClll:11;

[3~ meSlSUE [""mec3)a!] ~ 'mlsurl, p:leasure [~p'IC'3~] ~ p];'ilo~,~ [tn .. cb~i"r I[~:J e~) ~ ,scaui'}

(;h!illd (t.l Q;il41 - ,~pil

[d,sJI .J'~:h~ [d)!~m]' ,,. :~Mti

Jack: [d~kJI '= Ja,dk

[r] red [redj·- JI'Oi'!ll

write [mi'~] ,", sm.!:" SlCric,i.

'[~l~1 I't~ [h;!Jl!!!] - rom

U] [9JI

[s]

,8 [Ir:j.]:

b [mil C [$i:;] d, [Id.i:] e [I:]

:f. i',e~ I: [Id~i':.l :b [eim,j]

[Ii]

j [~J:~,ei] k Orei]

I, [ell

HI'I, [[em]

, ,

.Il [re'J.11

,0 ,['@'m p [pi;,] q, [k-,hm;,m r [aJ.:]

s [~]

I~ [ti;] u [1ln~] 'li [vi~]1

w [dAb~j~:] x, '[e'b']

.'Y [wai,]

~ [zed!<]

:I'S··::'

I "_.

(joOO i:11Q~gj SttL'*lltSJ.r ,GcOOl m:Waing',- tCil.chcr~

'W,ho ,ilm JO~' I mn MlS. W,b~~~

'What ~yeu'l; Mm. WbiJt~1 '~. am 8. 'teathe.r. 'YiDU am ~twk.nts a: dl I :wn, a '.-aC~f~

'Woo is ,he:? :H~~ ~51 M~. Black"

\Vha't is Mr,. D]l£o.k' 'I e ls tIJ JfiEmj an £ogincu,., ' .is llIle{- ,:iIiD, tOO~'Om~sl. :Miss B~ is II typei-t. Slie :is Q, ,oiI:ce-wo-dm:r'.

1m,' mt':i g, ~t\~' 'N,~, i!ihil:' ja't

ls MIss S "til a"studml~? Y'~:__i 5h~ is, Ihe~ a ve[J good.,~N&nt, ,B@.'& 'i;s, ~ lboy'. He is 3, ~olh~,.

Whal :is: b.e. Uk? He is. ,shart and :rat

~ ~ ~·,Rir'J. 5(1m is I. S'Cnoolgtd.

Vihlt :~ she Uki~?' Sb~'lI 'bdl a:o;d mm.

WI~ ,m :Bill, slud:enf.5i.

~ libel' tili0 S'IJ.ldi::-nts.? NOi ,th~" _m ~'t TB,y. are: cemIImW:sts.

~ YOtl, an: Ilpsbm_g'? N~ I mD, _~ I am I, Ito-RW],la.a. I am n itDmlmlan ei~ijmn. e-llJw ;J_W }l't1U,'? J 'm f'm_!. J.'bgk yoo.

rs

VO'· ' ..... c····· .. J.. 'D[]L' . .&. ~'1.1

..•.••. ~:~_. ',I, '_',' .. ~~!

r~~·h£.r !~mlti~t J iii]! S_ ' ... fUitdi'~[

MD. [~mi~ix;] :Sc. "" ooamn.i (lmlt!ll: ~ ~am1eJl;~ de rimlili~)

11m, 1[~m,1 '~'. ""IWI!: ('Vh. iSl :i! .imdlvcativ'

p~n;t~, ~J: sg,)

'Womm [~VNm~lIl] 5. ~ [f;m~~ i!l11 I[:m'.] Slrt. _. ~.~ I@'

1~l1omii§t. [~: ~,kn~oo~:J S. ,~ ~ami:Sj~:

....... Ifr-irniP.- [_"'-·11...,0-:1 ... ,"-_._- 1~1~"".,,",n!Ol3; .wilJ ill'!. ~'mgllll'~r

:Mis.~ [U!ii,] s, ~. d~~3fi (,~ de·

num~l~ d~ £~i['i~)

'~!S[ rtal"" stl is •. - !Ilfu~ililfi ~ --.M.

"',I If"" ~ Pl··J -- _. _. -- - gllL_

IDlftlct.wQl'ker [l':J!tiUlS!jw;!1~b;]1 :S:,. - :flw~~OMr: iSJll.~\t' [~~~ro:] ''f, •• , Dll e.st~ (Vb. ;9J ~:. indlUti.",

'(E,~nn::i '~]rr, Q.ptlv)

,doc.tnt [,'d*ta]' S •. ~ _Pi::; ;5:~iU:lOi~~,: [- ~..,jlH·;:~~o.i.]1 - _ .• , .: 'htt

_ _ .. HM,iI'Y . ~. . .. _ s. ~~ _~

lc:1!":JlJ1D'tllrr.,sb~'I- -::1] ,- _'_ - ~.c·I:;;''';':·t~. - \fi!~' - L - __ . g;.._~ s. ~o ~ifr!!

'liig, [QilpJ a·i.··- ~b1~

8~'H [~::l::ls\olW]1 :~,v. ,., d~ ~t;!!I1~. ~gti~:hmim [':hjsUJ Itii~D,J $. - ~gl)~z c!tiKn '["~~t_:]1 s. ,.' c:cdi~~!!iI. En,sli:sb p~lj§lin adj. - Ga.g;\L~~Ci *

~w

.~~ b~ rt~'~l~], 'If,. ,. ,~, fi

wbt is .he lLk~' li-1-JI ,. C~ aratl.,~d1 ~l@n ~~~~l?

hiM!l ""~!'~"~' ~ ... "'" ..... i!'Ii~ ,~~.~,

=- ~~ J. .. !I!'~'I! ~ !I!~ ll~i.1l

Im·:m.ille [fuh~.~ ,., 5,wIt.liJJlie .~ you l[e~:gk]I'-' mWi~es'C

N'~~~ 'f\i~lliriru; W']d'oo [waiut] S'mitb '[smi8] '!'B&~k, '[h1i~k;l .BmWr:iJ. [m,aJ(]liiJ~ Bobl[bQb]

GRAMMAR

I£~ "I"H.E 'INDEFlNlTB .A·HlliCLE .A:rtielliul :nehodrl'l

I

jt, ~G afld, ~[lirlllilin iSu'bstamlvulliluii .: ~ 'Cil1\~ n Q' dIllCm[' ~ 1m ,dlm!c~r

deJenmn~

:.r,~ fQ~, II.~{I camd mtv,blld ~ WD'i~ l!l_.ch~f;·- rum pmfit!J;~E.

m~.pe ;e;!!I. iOO s._e:!: COOUtQlli!t!I!Itic S~. ~.- Ii]"~ eOOlD'Pmlst ~ iEII.,~oomwst DlI.I1

'voc __ ";. ,a' woman ~. Q :femci'c

1~1:i! ,~nO:!ilist ~ 'WI! eC()ll'Omisl

,~~ ·B~.1~h. 'oonk ., 0 C'~ de firngl~z!

,a 'OO:}"''''IID 'bti~.

a ,girl'" 0 :f~d,

,a baek __ . '0 cane

'l·L-

lY.

lOR

, 'ciDd, mbRmtiwl !PCI: ~,il, deterrnma,~:c~ ,II i s ~t - ~,

1.~'1 , .. ,,",,~ ........ 'I]- ~'Io.....,ij[-i!j, ,..i.:l~ . ,.

'p. lii::iLj Iia.w~~an, IDi;;Il..iUMl,i.:!I[ ililmpa:ro;, '0 0II1C .. 'drt!i

. c . J

, am, r, cc..on.mmBli~ ~ i,;!Ig'lt, ~D-msL

'I am ,3, lloDUUclill. ~ S_, :mmim

I alb ,~, :mJm ... Sunt ':; l

',PhlmluJ 5Ui:mSlUilmlar ;se: f~~ aBu:gtOOl is. gill .. ,gW5, 'bcmnmapa, lIil!! 11 ~ de si1l,gWu' 0 fittl ~ fek:

an cal "mim, '" li:OODomi~ u ~i5t ~, ee.omiil,1ti

W' m~ ,&.nJHi'I~t·, , ," ',J, E ~~'"" ,&I '''-"' ",,j,," , '

Adj'- edi' ,-- ", -'¥UI'-

. .. ' .'

, •. ', I

D'"" '~

~,'

1I;,A(]\~ti-~rn cllifma.' !C' a.p.zA ru]MO'td~1j.~8J, ,I, 'mIlll.~' .. 11m Ibliatt'mai:1:

·_~I ~"~,,.~, ,;e,u.hta:tivullui iN!' .. ~.,.. n J

. 'Io'!oI!iIIl ,laklill.lJll__ ~ if"= ~''"''

Id~.

¥i',~ lee~ [ttlm!. imIllf,Q.t: de! gmw~, cuti!' i :I)IDDIru1, ,s~,vgbIl pc CI!m U ddmnilil.

, pad Rhoo~'boy - 'uo, "oolK 1m,

, ~ .. ",,'il.iV;I!P. '. '1..... · ... -~~·tlI ~~._!Iil,

I~ ~ ~~ , w WI .~~I't'll UIlJJIII

. .

ij, ;pudl ~&: .. 1jjJ' CIlUI: 'hurd,

,,oM, IbOOam '~ cIqi ~Ulie:

~ ,Adj,e.cti,~tle ,.e: -,prim! :matio:maJJitlt~, H 0 &D' Jjsib e:i.liztt1l, - 'u:n, '~e~I'~~iIJ1J

~Jcu,_:' .~ . _I .-:.

:1,'7

: v .. 'PERSONAL PBOiNDUNS, P,ro\numele~ pen/iii '~L e

Sm~1at. 'IMf,aI~
'] 1 w~
]I y:w Y~1l1
n He 11wy
She
.It - P-rol1WDel~ ~~ili "l" H sc(~e, i.uotdeitllmll cu PlI_~lmCuJla_

~ ,P:roi'iWII!BIc: ,-:: rsf!Mi pemoillJl, a W-a S~"llJ!tlilru nit!'! 'hlh,}I;u:[~~, :Si1!l~ta[];m1:'I;I\e. C~ ifclllWnlZS_ E,~a:l'C'" mtmmDl~ ~i, 1l~~~urU a~tttc.

'V TIlE -USE' ,T JNJ)ICA11VE 01' ' ,DB. :, " 'I'TO :lE1~1

: ItdJi,ea,tivul p:n~Jl't III ver.lnduii ,,lt~ 'b~'~

mteroptiv _(,=liGlttl'tiv)

,She ,i~

~I.is,

J:~fD'i oootr;a5c

,~ • lin, '~'QU' fie) I Pm net, Y"01!.t e net (Y,!jHI, 'he'!]s:~ :s.:l1-e~:&i it's~ i~[I!jI~)! be's ,WJ~' 'Il~ i:5f;JJ,·:I)~,

'I III h- i . I ( l.,' 1"\'-' ,M' (i"F[

'We' re, yOr(lj lIi'e~ , Ii S tW1I! sue l'iD 'ti~ 11:, 51 D,;"~ ,:r"

U,c;,Ie: jm'I1:1i "oW, n= llllJi, t~ amfll~IO~

'~o.u re ,oo'm: (y'oru :a:fierli,~ O. I tbeJ~ll~ DDt t'mcv ~''I:) -,

Aren ":1 yatJJ7 bn't he'? isn ~: W, ~m~I,it11 Bttill:',t

....... ., ;!'Ii.'. 'I' '!il""''''''-? ... _ ... "",

lV'JRI r. ~.~ ,!L Iii U!UIIl Ol!!~lrl! rL

;~hey"?

.nll,

,ll~ Ilffli.lonJIli C:et_ta1' ~ ~r.dtf81~lrd' t/:·el1.f)liril ,G'N urmitoa:uk £#hk"':Jfj),m.~ iti~"IiIGmi$t~, :51U.l&~ l,,~, ~mi~t. e11JgiM~ri ~t~~ 1:QD~1, .S'~, lE~lt!!lllm~lni SCllOlllg~r:':i 'ilffi~ (iUi~ Cl\a~m@mi '~~OO, d~ef"

.I!'.iii]l' 'if' ,~~... ~'", ,j"" .~,_.=~' L:J,!i~~ a, "i .;"r. ,_.II:i

,U:.II\O Ji'~Wi!J.~I~ ,~"WMn~~i~e ,'$fjuim',Ufl~ ,ell- pmflU'm:ele:pel"SO:lt.iuc' ,C{j,R¥,'U,'n~MttMTce{i'

1. My:;. Lfti1e ,i:s,;an ecGOiI!.QIDist. a Bri' iiS;II st1lnoollbQ:y., 3. Mr., ,"Bt(M'i;: w ,j! ,good en~i'li\'ee:r. ~\, Mrses B~~? is; ,~, 1~!iPist- 5. A Wlt.l~ 18, a, sCitooi,gir~. 16. T-om~ ,{lnd .Jaim ,_~ :stud~efits. 7', Brib mdl 13lre ec.'i)n'Om'll~~ ...

,n-: C01lf,lqlfl.,.fl $JJ~I~ .linN! ~u'ftRn'Q, ~a~U'lII~toore ,Ill vmuJJ~i ~!i'1'8' 'e';'r,~

I, II: •• , ~ I~ok;,' 2" 1'iQ.1l1 ;~>d, JaCk, ." ~liIill[k\l!i!s. :3, r u, .. , a 'W'01'Iman. 4 .. She .... a '~l(lUSewl:fe. 5.lbej' "1" 'mglneel"s- 6, M:r, Bln~ik «a " ,~ ~i)OOm1st j', W,e; ••• iCa'i,mmists. :~. '¥'O!i!l ••• ~.I]

~ll~i~['i ~Ii Mt~. 'WliIite , ,8J :!:ea.dter. ~ 0." '¥'!:ilU "" m:6i~·wm],~~IiS.

~" rns * :a ~s.'t Q,V' a J~tQd~ 2. Am 1: ,aiD EElBin~( or aJ 'IiCBiche:d 3.. ~iSi ~i; a oohtirol~oy (!i$ a "!roden!? - ,!:'I" ,AJre w;e' ~oomi$bl (Ij,~, dEml"Si?' :!t. ~ you, Stm ofl'w&ww'~e:r' 0.1" ~ ~c'n.QO~:gi.r:ti? 6. [s he: arui m l!lhOO1~";, Is. she, tIn (DJ ,thimiJ~' !t Are y;ml. - RO~lIintniain, li)jj 3J1 E~llidlm~? 9" ·,A.r;e ywu srudm~ iGr e:~~c:~:?

'Vll ,~n.,miiff1liinI4 ,Uliml.~:p\MPM;lJi~~ P msp;1LlMt(i~ ,Cfj'l:ls,rm ,MDtl~ulu'i~ Mooe~: He, is ,~, reiJ.ltlJiL~f.,

'WhQ '15 It 'IUameJI? R'e is.

l, :She:.is ~,d~Dt •. '%, w~: iUl' HOO;olrilsm. :t 'They,~ s~d~nts... 4" He is M1J e;1:l;~fil.ee{r'. :5. iEhb J~ ii, ;~V:;oUlOy:~ ,~~ Mis.s, ,BmWfliJ iB,,~ Qpist '1. 'J: QmI,~ ~h.GDlgir,l 8:., "'fell :o:ru, a '~:e!theu:.

x:,~:

1., 'Nu ~Um :l!lQi a1 :bi$" ,.' dcnp," 'Dill' :sorum.

,2,., :&1. fiM! illjim'iu: li, ,~nmn.i:s,t?

.3. Ciu,. bi]?

..iiI r.= _" _ ''\II

.. ~,'~bJ.~

5.. Efti ,lwie:iU: iSh ,Iliewc? ,6.~ 'NU qb, ~

"1'. m :lIIimt, ~~!lmari WlI, S!tud~~,?

,8. IBii lUll!, de!iSeDle . . , ,ceonmn:i~ti,1' N~ WI sm_t. ~i, i!1!mt :profes-orii.

0, n ... _ ... -'~ in.m:m;-~ ... 'Ii ..l1 __ ,.....IijiI .~!ii Vfji ~~~ ~~l ~:MI !IiIha.'-!ill 'U;~WJ! •

U)l. AIm ,e.stc '0 ~Wdmti ,roane 1b;llId_

11., :ea cstc. Udiln,pd ~ pmf~?

t"!ll D. .. JIi.., ' .... 1Ii ... - .... ,"" ................... ,~""':'., N" 'i'il ''''!III -* ... ~ .. ",hi, .. ~l~~,~ [Il~., gu-u Iil.lll !l.lClMiJi ¥~I1.U_IlJ.~ .. , ".~~ ,I~._ ~1Jii., ~~ ,,-,'.I}¥-¥.

THE:-t:'·:. ·E··_'·N···,G··.· ···L .J IS··']·

, . . [. . ~ _.' _. 1. .. .

'O«KJ., 'ImOOD,~ re:'iI~~! Good • (iemOOn., 'teacl1df'

'W1ial. is Imis,' n.is i~ i!l,c:lu~mo:m. W·~ ute io ~ ~1.S'room. This cl~m ~s.. Laq~ arnd 'b'ri.ght. '1'bE~. _' a lot: Oitmi_p :im this clgssr:ocm:: a, tlhJh:' , ;9. chirir, liJ!Iamy' dgb.~, a lb.] actbo,ud,. a m.a_'i a. pic-rote. ,Dd I 'bM~e.

:r.his. 's [!!he ,OOM ,and tltos~,~ ~"windows" Th~' door' m~ closed! [tl.U that 'window' is ~~n .. nil!! istbr: [liIb' e amd, iJml js, the cl!lair. This' ~le: is 'towm am, ,t1i1~ chairs are alse m~ ni.~ m$ I~ l1oo~' g~ that, ilSi t11= ,"i.[qe

n~· ':' '.e. 'boo~ and, ~Ilse ·are the exereisc";~b ... "~~. ooo'~~ J • to.pm raD~ 'illiI~~ _~;..boob IR sJim.l:", .~ ~: ~ c~tcise·~, -. pe:~ills amld, f'tFmM:aili."pms om ii.hc' cCS'b .. ,

:hi 'IL~ 8, .,iclun;: 00 !he w1!11" Yes, 'lb~m is. Them are' :m.any &:$'q hI. the: t1~m.

A:rell "t 'tbae ifDMl,y EDglish, Ib;mOD OD :~e ~_;s.? 'Y es, there: ar.e.~

JU~' 'ihe~: :~. t!totes 'in 'liB c;1wrM~.? .No. 'there· ,~m 1. ft~ 'i~ ,mo;ly,(It!Ie. ls '~: a ,d.i~'li~~ 00 ~ uable? ,~' o, 'th~m lsn l.

I!ftmto~:m, [['iad:it;i':~g"n][ is. ,., dU]!lI - - iad. ~i'C ,[Is:.,] ,a(Jj .• :8,~Q8! 'owe

in, [[m], P~J.t ~ m.

p[o~ P,i~E r~] s, ~ 'latdo.l!

wimkrw [~wi.md~] S' '!!' Kr.eutri ;-~ .. 'oo6k eeb_Jz.~'b'mk;]i s ... cal,tN, ,shut II /i!t] adj. - tncllU,

,f4l1UEi.Wm.¥J'i ['mmtm:p.eR~ ,~~ .. :s.li:!oo 'bdaclc [M· ~:kl i~j.. ,. ncgm,

'oo~e'l'bdbru5] ,S,_ '= bi.ti!lim.c~ ~n [D.'fi][ :p.Rp. ~ pe

-.d [~;,I,] :5·,. ~ p~rete

, onel i w,;t\;n) DlIIm: •. ,,._ IlJlIiLU

di.ctiWl~ l'ditJ" .. "] ,S" = dicpoDru" tJn,em.~. [~r~~:] . ~iLlIlLt~, exi:s.~ se Idl1'jJ, iht=re ~ [~r'~ = CS~, cocistl,., ~ an.1 ~. tct [m[~ 'l~vvl ~ I] :n:ni1time (J,e

11

T "D'!E~ j.'-n~·L- '11'

__:-, I D:B. L >' Ii' IIJ.'!II!A .I ~~" .. Ibo· .Ii!.;!

ArlCOll.l, hOitl . t

,~, se el te ~tc ~g] ci[iid e~J'v 'Juii.tIl, ~·arr.e. lim ullicuru [lIg,~jfw.njan.] ,_ wn-unea, ·lIi'ft11MzI·~pe·en 1m SUilt't <OO:Wlmmnfc tJtq wil!ldow [h '~W±ndou] - famu'tra

sau. ~1v~ill'::',

dte' boy,"' 'blmtu1J ~'he' .. "d· .. 'lata1

~ d1:CIj!te: [lIj] dmd e:u.v,bliUl \1Me ~~ me. 'IPS eu un ~und vocalic:

If ::_~ .. f,lll - !t=~'I·'I1 . I'

I..t1.8. ,JlIJ1&. l,U:!! WI'O. J ... ·Oe.rJ1e.,;3 a

Ik~ &~iU. elass [00 "~ gg'Li JkI ... ~s 1 ~ Orni e

i~~j .:,

rhe. (,I'pcm windaJiw [6i OtUp~~ ~w!!i!dQ;u] ~ ,fe~ j)~il' (jeijcruil

~;~ a~~i :fm:m~ lindtifCmiCllt' de Fom

• ~ 'i r.wmhl .Sl.li?mSI:aD.!fivW~ pel rCml'C :n ,d~~,

tA~' matJ1, ~ b.Mbam.t

dig' 'WO: .~ feml~ita,

ti1~' r~·k. ~ 'p.11,pitmil

/hE' ,ian - 'pupittel.t: on IA~' '~I. - :p!i: pua~

.in dt8 c[as..~OO'ID ,., W 011$1..

II D,I:"" 0" '. N" ,~T'D ·;i,TI'IJ"D ni ·0'" N'," 'DUr·N·.· '8'· ... 'j'!L-1n] .... n ·~~I'1i',iIi:!

- '!!! • .ErJj', ~ I I ..... rO.~~, "TO D. Iii ,I :. J.' " 'a ' '.1 • " _ ". ~·,u .t1~,~~ .1.. Y. Er--~I

:rh.is !f,s a ,cl'8iiiiljroom. ~ Aauta. 19~ Qji d, dccWI.

Tlult is ;11 door., _ Aaeea ~I (11,,1-

I .~ ate: wans ... Aec:itrl. :IiWB ~i. 'l1w". fl~ d~p. ~ A'(re;t. SMlrd ]~!'1~p'L.~

DIU. o~ is ,Iar~·. - AI~tI :lid do c.1ad. esl! ~ ..

'TJuJd rw:'Of is c1o:if:jct ... U,a, 8,(:~ I~tj

, :inchist

~. waml;si a~ 'w;b~" 'PI~lU aee U~, !i,w.'l~ albi.

r~' d.clbi; .-= Iml'W1W. ~ .AOO:I~ '1P~11re

,M

I)A~te 'COf18In1~~,ili,

,~ se Ifm ~ifilutta S1U'b:r~~1ryil~ ]ogi~ ai,

Il. !;II [:i'n r1 III II

pWp011tiGI, ,~. C3J!e .u antIDOl:pe-aIa, ~m, CD

(am SQ ,~Widl m nu:mb'. I

,Ajirm4uv; (b~ :i5 ihm!m

There is ,SJ !bookcase iu tke' ,d~lSnmm. = Eld'lim, ml (lulap ~ cll1i m >c.ha5!t

Th.eJ\! arel ,m~y e_~se-boob O'e, ,tbei d~::iks.. - E:mli mu]tc cai,e~Ji~~' PUDitre_

N.r~,;'; t~m, i~ ~ot l'rtter:(}gtln~'

tlit.re ,aile. Dom, (-N.e.g;(lti~)= i'I'~ (nIGt)? ~ ~re [[not)?

the.m 's :0.01 (lh~;re~ rn.su ~ 'Ilhe;r:e.? im~t)

the", _"rte [!lot (WfiCi Men t thelie7 ~D,'rt)_

1; Rlspu'ndql fa Inw1Jln:

'I., ~5 '.ws, a c~;assr;omn wal; ilJim~~'~' 2. 'W;b ,t is, 'tkael ~n tIlLe: cluSID'OOfi'i? 1. h tb~: door opn1' 4, ts l\_~ w,i~d(rw' ~I~;d? 5. l~ me: 'Ulhle 'w'bri~ti. or bmWln:? 6. ,~ tla.e~: .i!lIlJ' deits iJ!lJ m~ clUSlfCom? '1. What are' It.~ !ilD d~! ,desb? ;8., ~s, f:lue I, :ma;p en '(~e w.id? ~~l Alitl du~ru mrmy' lables in te ckis~,oom'?

Modcill: [~ ,th~s a d,esfk?' y . ~ it is.

No,., :it:'is:n 't" it \! ii, 'tB1ble'.

'll~ ",'I!..'" -1.._,: A'

lIll'I! 'rulS 'Si 'IiiWillu. r.

~ Tit

I ,"",," /' ¥

."Ii. .. ~I

1Il~ J .

1

- - --

'- 'jj:I'·'I·~ . ,~II j~

l. w~ '1ilii1!:iJ:''t ,a. ~o:kca'9l!:: ,iitti rlite: c.]~fMm? 2 .. Is them a f'elrttil'3JinF :pi!1l om Ul_~ d~k? :]1 •. An::: 'Dlh~lic

- , -;i;".,,!11 , -, , - I,!I".· 1,- - _. '? 4 'f~ ill., .• ..:'1-. ... , . - '~l? S m'", .. !I. ... __ , b . ~-'Ib..:Immy :Sl~~ m. rue: 'Cli!Hl:5fGC1m: ',. ,U! 'UI~ a, plelU_~ en 'I!!![_~ Wa!! -. : ,I, ,~ '!!l!.._i:"!;;;!:'!iO ill, (wwD ~-a!we

iirW ~be, c]asS'fnQm? 6. ,A~ 'thSfie: :ooany chairs h~: '~b~ cb'~ssoo~m?' ". ,A~ tbcft: 1P01il.ciis ,3!nd 'fOi1!!Jntai~pcl1lS: Q'[Ij '1Ii!:1 d.,j!' 8. l\s lwn-e,;m 'English book QJ]; m~: ta'IDc1'

1. :1 is, dds, ~ pm 0;1" a, PiiS]lCi]'? 2:. J~ Ilat. a ~ er aJ tsbfc? l. :IDs, 'Ilhi~ t1tc :I](mr lOr. ~Iw '::-'1 I~ n.g"J ,4.lS diu ,i! Gte~om 'O'J":~n, o,lice? 5" h~ Rbat a bl~k ~r lii b[owD.,pe.<Jlci~!], 6. ls fhi's a, bD(!I'k Of Bill exerciS-t:;-,book'! 7- ~~ Uw~' it :picn':l!m ox:ll map?' 8. ']s 'tds a hk or',a '.:alils?

116J;, B[isp~1'td..' ,ID' tntNbd,;,' t:tI,,/Ol'-m' ,mo6lu'lui:

MCKk:t: Is: tit;:§: arn office ''.,a, .. ltisroam)r?

y~. i,t ~s.. \

NOm, it i:m 't'. nt ,a !C:'~MSmo_m.

l. b ~hit!: iIJ pen l~a 'p~ilI(:~,I)1 ::t Is fins. 'tnt ,flo.~lr. (,~flirn - )[1 J., [s lilts '~, table' ,{a de$~]1? 4. 18 '~hi~ in open wimj,aow ell. cLosedJ wind.ow)?

IX r.m~c.:

1. A~!a '_Sl~ " !f,:;~3s1 'ITI~re:!ii [um~IiI~I~ ,2,. ~sU\ 0 muJ;~)irme de lu-cruri 18.ici~ e masl.o, 11IJOll. muUe p,q;dtm ¥i, ,scalJli.e. J,. Pe bAnci se ,a:fl~ c.ru:ti ' ea'i~mi [[:~Ioa:ne ,~ sl'i'l~ol1ri. 4. C.~~II~: ~WlDt ~ch~- I ~~;1~ swll inc,hi~. 5,. ''e P fe'ti ,~uU'l dou;~ ~e.tb~OU'ri i~i c haftli. 6" Surnt :mui~ti ~,~~ in diad. '7" Acc]laJ ~t~ ,p~alunul., ,~~eai es~e' -deaUSl. ~lt Mmm" te: ~Il' 54111 :Il-eagrl,~.

"'iJ~ ,4,;,p

l_ rur 5

:MY NE'W ENG,L,IS:-.

'B··O····O·····K····

. L: .. ," ,,':.

G00d .y~ 'Idies 'Emd c~kmm!~

G', ~- ... At.. ., 'il lOw. '~Y'i S1f~

This :is my' 'bo -, I bll'C ,8, n~ BngliSb boo:k., E[a/.V1C ,01/J, M ex;eooi:5~'b(I@'ki too,? 'Y:~j I1mv.;.

¥Oll have: afouJQ'laJn.·~lll. 'Your ib1.:mta»pe.1l is 00 yom" ,do_k HlWllC yw a It:o_miDi-Bm.sl:idl, dl~eti\olJW)'. 'N~ J ,bav~ 1:.

: ' c has, ilJ. mew wiDl~ 00 ~~ His, wmter 'coat :m li'-I.w.lk.

:H_c :bas, ne.w· ~l~j wo?' N~,~ ~ lmsn't

H'm,m. ;; MD. Soo'dillt ow smad, dJies:s on? 'Y'cs, Ill,; Iss. Dm: dress Is brown. I~ co"our i! 'bJu!!jl{.g, AU·the lattie.s in'tbii lOCUli, b:!lve ~,,~, 'o:n.

'I'hiS.'iOW11li has. ftl!W' WIIIDs. I:ts; '~ls: @R!'·Qilts.

W'~: ba¥~ mau. Dey' are: {ilU[' fd.~.

,&~,1,YOll, s, m:umy im )l'O!ill"dWnr,hn~ ¥e:s.1 W'elolile.

Is. Mms. WiDitj, tlliJm DWi' ,iB.Iis'b; w.thdl Y'G530 she :is. Sbc JS' ~B ~ ~lla.1sroo~ 't1Jow.

ftcy mwLm ;t ~illr: En,gIDi hi elasses im 'b mmnm,l. l'ht;, :bl':"fc dldr EqUsb !~1M!ii~ in 't]m G'~I·

26

gi •

.,.vo· ... C &. 'D1f-r'l" A'l:ReV · •. ·Pl.Du~:;m

- ---

to ~.~, [t. "ba:p':1 'V, •. ~ ill .a~

)lOur 0.:1:]1 adj..:pos. 'eo ~'I:", "C- d1i;l Ilal,ei., 'VJ».'!mi

1LI'Atli;rl,;"..JI: !U'~fril Vilii!m5ih

'!I·~~Ylal·. 'I' :IZ-rt' ., . _ '_

hiS ~] ., lw~ ~ :t1~ [J~;] ,5 •. - :pauklf

,mmrl [s.ma:f.] adj.., .. e~e,.gml ~ [~:] I. ~ miChie

:he:r lDa= '1 :adj .pos .. ~, @i

it5 r.ilS] ,a;dji.,os. ~ Iw~ ei (ncUl'iU) icOloot r~k;di)]l s, - clJ'loam

lim,i!.tY [!.Lalb~rl:] I.· .. ~~bLiotce! <district rd1s~] s. , .. ~i!!rtier

:lfdtmd (itcmidJ ~" ,. ,P.ride:~

thelk [liQ] :adJ.pos.. ~ 10'1

~lg ,[k!a;:si]! is. - ,~, de ~l~a

wlu;[(; [w£=i] od'Y'. - 'limit? !;{'iMo:lbq: [ta!lodHg] ~, - .~h[omm ~'0 m¥e ... lUll ._. a fi fm:ilxlcat cu.

~n. the d,om.in,g = dlim.i:iii!tqa,

m. the ,e'l;'e ."g-

"AR

II~ THE, P . U '.1' OF :NO'UNS 'Iura] lubst_._~tive1o~ _

1. w'bstam.f v:le J!! :2. ,:;nJibs'l:a!tl't i 'y·e I e ·tem1in~1e in: ..chI t e:rm:ini:h~i 1111: '~JI ·~~Ii~, '''i\:. i1S'~ '-l'.~ ..z. _ 'plr\"ii;l'e~da,t de: eenb'tmch, .. bmu.:bes I 'I; .S030.l, (y Ie· 'tm:fU'iSi.

(.nrrj, , .. b·mn~j). 'rOmii~, tm. 1;1 lady -

'b([j[l~h, .. rbmsb:es :lad]rS$ (do:a.WQI ~

~:-perii~, bus dO~UDDlC:)~ d.~'C1~'G'"

= hases (amn'b.~ ~ :nmy ~ di,e,tiaait'i!~ i

:~li!!'!!I~), cl '·s ~ (diIC'pnnM ~ di~,~-

classes (o~ d!~ narm)1

chu;:a, .. ore d!~ N. B,. Slu,b:S~f;liI'il!'fd,,,,

iCLa8;ii) ~l ill 0. x, ~~'.r:m i'lllabl!! in 1

'b~Nte.S (c·Uld.1: I' .pfec~:dd de v.ooali1

cl!!lii) forme,gl, :plUli'i:hil.

adlkl,glnd )a f.arma if' siln.gu'l:a;r 'tentililil'[Ii tia~, jarJ"~ nie:s~bimb~t: 'bGj ~. 'bo;lrS [(bti:a~: ~ 'blk~ti,),

dB- - da .,

:it 3. sUibshtnliveie 'tem.dl:l8l'e to.: -j; '-fl se ti'BD.$F.~ 5o'~ i be] f' .. du~l "res (r,al.ft .. :r: ·:fu.I. ":i )I!i W' i f'e" .. wI v' C 51 (lso,ic~mtii)'

". S,ub' ['ive ,e' I t.c'rm,· lJIatr€: im -a

1I!II1NIi ....... ..,gl ... 'r...;il ... , ,""' ~ ..... .". .. ~~l ~ ~,~ ~ ~ ~~~~

:s:o:fU'i.i ~ here-

~ G fClIIii::S (, _--ro,u-

~ fO ri )., 'po~a,to~ poll-'oes. I. c~oftHtadi)

·. [2::]

c5f!d ,5ubstarlrl,DWI. J :'lllnglllis ~ ulnniDi intr~ull SUIl<ct 'VK:!IIHc sau littm[,"-'iI.I1(;!! SiUliei:

C:OUonatn1if SQrno,r, [d], [b]l' [g]. [[v]" (:m]" [11] [~11 1]·, [iil. [r 1;

wmdo,\\V [ ''''vi~&l]lI- whu:ID~ "; ["'MIiLd~] (f-e~m ~. ,. ItreSl "")

,gll'i~ [g'I.tI,;v:] '" .s~!oI'W:~ [gl;\ v:z] 1(r:nM1!I$1 ~ :m.bu,i}

rD'Wm fl"1l:m] - :rooms I[rrn:,mz] '~mE!f,l1 - ~em). I

:p~i1Ci1 [.~ptIi,s[] ~ lP~g;dhll ['~U,l)rnsitz] (cre~o.u - ~jQ~ne)

.~'li.}11 " "b..~' 'b,1"i "ii.,'I' . ,

, '~'!J~ teiUJ, - '~\l05. I' iwZ! m,llsl,-;mes.e

~[s]

·cind slll.b.ilant~:'lilld la :&ingUlIOIf se ~enmnA lntt-WI'i mmet oo~mn'~ic Lm:I~ [t]! [p1J! [k , [11;, :~~li [11)",

» [il!;]

emil!: $tibstDtiwlla !S·mp] se 'l~rmim1 in slm~I,e~ [!ill, [ill U]ll ['3.~lw tnt r~~d

,

milp. [,mmp.:l- :DI'Iilirp;i [IMiKl'p5] UuwHra. _. h~l.,i)

de,sk l[,d,cskl ~ d~~nr: [d~'ks] ([llllp;U'U ~

~utitrel , stud: lIt [ siju:drud] ~'tI!uj[el'ns; ['~Stjlll:d~ilU] I :~de~l,",studlm ," I '

office ['~~it:S] - offi~e.s [',:~tfisJ~] I biwu ~, bitJouti)

brmlb [bu,fn - bms: es ["'brA,Jiz] (peri:~ ,m pil:l'u)

ooneh [[bCJit.H ~. 'bc.neh,es ['l!lel:ilt'J~z] (bancl - 'bArlici.)

box ticks 5' bOX!

. , :rOSSESS1VE ADJECI1V • S, AdjeeU'Yel,e pas.e:dve·

PI,ural

bJis .h.' wl8

I

I

n

m

lo.1.U'

1~.'djll;~ti,v.u1 'pQ:s~i,v

:It se ~azl 1hlD'W~WDSJ, i:Il:lljinl'al !5lll!bSlMlltU\fultlli, pe >CaR' '~I, d!,~fJMti1ll1:

~ 'am acecruii, fOifm~ l:rt~rcre!iLt ,~ ~~_I1i.d~ ~~l " 'n[Jlm~]. [SUhS!~r.t,1i\\!IIJ\'d, pe C~ '[I del~:rtn&II1t~,

I 'ttB\, S1.IMEanth,l'ele ,d!e'!~e.Iil'!Di:narI'C ,de, u, 3rljee~v IP~srl~i''!f :fl{U. ill!: 3tti,clJJ1e:ild.

my mom ,_, cml~~ :me~ :m:~' s:<Illl = :lJIu'i mtU

:m1 w1'& - 5ot,~~ :mQ, :~y :r:il.'ll,g' ~ hltdul '~e,U

:m~' 'fli:~OidS, - prici:eni.i '~ei Ol!!:1' OO~~"~ I"IlGasd

10', THE 'D~W'IC',ENT: .• ~1J'C"',"TII"ITJrn!- 10-., 'II!:!! ~ '1:~n'[D, UT10'1 '-,"''i'';1'II;i''I1i

i , .,-,ftn-lJl _ "I.~·~.U,II.. ft, ,J. '''.,~ _.,~ III ,lJLlIlli! ·Y,~ ... ! _' ! - "_ y. I~

'~

InIdl~a,' '~"nl{Ii'I, ,,'IPA.JD, '1-' , ... '11 'ye,,-:lIo.'ul,u;·' !I!, '~ 'b,'Ii,v, ,1'1

_l!!lIIL~ __ II<I"!!<I! __ ~~ i1JI _(I'u __ ,J, _v Il!I _ e

mlem,g;ativ = fNc\D,tii\/~

II haille 'YOQ, b9j,~e Ill.:: lila,s;

S@~:b~, .It:W

W'e' bIllie "¥:' ~UI iUlWI n~bave

1 've I 'Yo,!'] 'vIe, he ~:t§!~ i!iibe '.5" i~ ~ ~ woe 'VC~ ''iI.I\iJHlI,''Wi! 'Ih~ 'v,it

rJ.'. .. _'r~

f~mle ~~@

JMW1JL~1 Y!O'u, ~8I""e IlLQ'[ He: bes iDiD'~:

S,b~ !t1.~ nQ~ b: ~a~ 001:

We; hl",e 1~0'~ ''( eu llH\\l~' [lot Th~' ba,yt 1iIJm

I ~ not (], ,b,a,Vlen 1)J! ,0111 ~IO :lUl'l: (Y'ill!'U ~rn, "it'h he '5 '0,01: (tit' b3i~il 'ttt :~illLc; '~, ;nCllt Glb.c' :h~n 'it-l, :it::~ ~iQt: (itt 'h1!,~r:1. ~::t wc' ~ l1(Jt {wt::

'1.. .. _- - ~.,\ iUf,...- - ii< •• _ .. ",,-ii!' ~ii::IIWIiL' ~J;l! "tUllL"."",, :U'rw.'II,

{you, :ha,¥c"fli ~t)1 trey ~¥¢j, nO'~ (:~~y ,bia,~m,'ll 1

Hav~' :rn (~ot:)1' Ha,¥e! :rou. ,not)? ~H-'"'' Ib, - (- ...... )?

, ,~ as IUlil:; [JiOl,.

H~ th~ (~Qt)1' ,~ :11, ~o:t:)?, H:av~ '~l:i (li'i0'1:)1' H;a\li~' ,yrr.m I{rn/[)t)? Have 'th.~y (noll?

Haven ~c: ],,? haven ~t

"iI'''''IIiI'\' ii.''''~Bi iii; 'w. ... ,'? ii. iliil!~ "" -.!' W'!If!I. ~~iIJ..1lI1 I~l Jtlt'~... ~:Jj~1 ,

slilc? 'has[I, 't :it,? 1:i\9,\iI~n -.: we" briJ''ili!:ii1,"It: ,y;~\iI? 'h~,ve~ ~t ~~?

iI!" :iD'Ji'_ ~' .. _ ,~. ,.I.lc "' .

..r~ _I&iP"'''.~lIiil; _ IlRtre~~':

W .,. Ha~ :YQI!1I!J.·~w· :E~8iti~ 'bo~k? 'Whele is; it.~ AJnd 'w~:re' is 1~UJi iiOOi_·iin .. ~J11' 1" :Ha.s Sille ::3. RnmaJ'lrian,-:Bllg]i:sili'l, ~.tctfuo~~ 3,. mat 0Qi]m1lr. is l~:i~ W1rn])~ c.o:at? 4. lla~ M·m,. Smi:tJh a iliQ~. ~~~' S:, Ha,V'!\ y~i..i, 1l.el¥ ~lu)e5!? 16. B!l'V'~ 'y,~~,~ ED,g;lish.-:R;.om~nl4U], dicdon~~'? 1 •. Hai.';~ .~ 001:'" Eq~.sil1ltiw:~ ,!mI, 'the eveni~g? ,81i. 'Wb~1 wLour are '~e 'WlIlls'?

IJ .... ' ,r'i'- ,~ ... ~..;w,,6 - " ,';:;1: 1"",. . .. ", . ,4' .-,.;~. -,~ . ..,., -- - ~. - - - - - ""u· - .. "'Mt:i' tr'. 'IIl.,;.O'~R"Wr: SJ,J.tlr--t: ,'I;u'elfe 'cu ll.y~RI'V'~~,p'0".~rlil' e~~¥Ln~ __ "."

I. 'We liiaY¢,~rt:iSE;,'~ob: fin, , .•. ,dt,;ik1t. Tli~:fiW .... ~H:w~Mou. 1. 'Iiom b~ a ne~ winter "'~ii' '"!';'""i-." .. ",-.i'ii.!:IiiI· ~'I:", 'b'I~\i"I;'\' ]., ta.;I'I;~"', iC";~""';;Ii,",t.~ '~~.w ill"J'!ill1I:.iI, ~'II'I'fIi~1'f;s;..'!Et'0I~3iFi;iat;l; &d:l;I!lIfi':tmi.".,~,

"-'~'Il e e u ¥'J!'U_~ ~!iI!n~1 lliliJ! .. ![Ij~~ Il 11I~ ~~~I~!J~ _ ,D~Y YL~~ ~~~~l ._ ~ ~~.!I ~'!I!~ --!l~!! • ~ • 'I' - ~

.'!'. mc.titG.rulrics arc en die' 5.1te~\I'~. 4·. T'Gm has 8, blue :lJOg;[uain-,en •. ,. ~~h]-f!(:Ili ]s, '~n lh~

...:11.."...'.1", ,~~ T.L_~.." 'I""_,j:[~_, :th";;idoili; ,",,-i"_;; . ..:J~,,;o;; ...... _...... ..lrrg,-"'\iliO'!, ........ ,'U .. ii"IJlP-""I,..;j, ~'. TIl.;IIi' ro"'~ '11."',<:' tWA U~1K .. ~~ ,·"I~ _IILll!aoa! J11_a;M-_ .. _tl,~.J1W W,I_~_a.a UIIJUJ II .. W~~ !IiiIJo-""-! -!'f.'",",iIJ,~· (.Ji_I.tI1I..11il1.'-. ~Il ,LJIJ.b.I',· Iliihl.:1UIJ iIi_l~ _ -Y-

.e !II

diOOJiS. "'" wm,s ,'-IR :~lwJt"

n., ~e(i ,ul'm'd''i1J.tln!Il!.FtJ~.j' 11I,pJUfjlJ,:,' 4, ~ ~ H:er dh:,tionary li'il, mI, Jmt' t:e&k.

4, 'Y'our H~~e is; 'l!,i\~ :gnoo,

':it 'iii'. '''' 1..~ ,c.;:.~ .:I ,I, .. 'II.~'~. i!J!

.;,I!,,, ,~!!!in I; ,lid :lIlJ:WlloiJ.l'lil. '~, Cdl!iliHOOm,:

,4. ,~s dli! 'hl.f i!il1l;e:rc~i~boo'k1

4: ~..,.... ... ... lil .... ,,", ..... ~ JIb. 'Ii'''' ~l'!l ,1I1.-a. ~i.IJ~U_I~:E1l! !w~r~_ "!liP 1

~ 1. • .1 ~vie i 'nBbile iOdJ Q clm~r ~n my room., ·Z. ,Ucr mmn ~, Q, :picmre '00. 'Ii~ 'w,i1iIl.

3". Ha:g, d:i.c. ,studmt ill ~ew dJi~ljQn~

4. That mdl,. ~, 't. ,~, R6w' ~~9.

30

31

...• ,

"I,

WHATI·~ IS:,·:I M'I'INE··'I_,?

. ., _ ..,... - ,.,. ill

Th!!t, 'ly~writer i!l, 'yo'mil' Mnl:" 'W'hitc~ im;t iJt,7' 'Y-ea~ ~!: is. ,~t ,~ :Q~ 'yOUiffi•

Thf:i bn:if QDd the:sit.'] ate:~b~,h:l~i'~dren!, They illaR ~ sa~: ,tim! ,- da,liIli!ii'biiei" ,~"',;- -,',t,:W·",;) 'Y,-' !f~{: have.

III '''''0: - __ dW~ , .. _,;'" ~ ."1 _,

",h@s~ oIIiiill'i' !ite1lr ~ds'" His: ~.ijl b:1~e'\I liIl~ 'hi: red.

''W'b.QS'e'.b thi:s wf:!ii;le: l!lim'? Tit: iiii OIU)~;, h l£5 :got 'U!r~fBoi bnl, '~]itfm.i'i ~1~UliH?

li. ... 'D,~,.,; iI. OOiflllli"" - ' ..... 15 •• , ...... .,............ ]",~" 1·i1._n~ ... "",..."",,~ 'I'll' ~,O'; ,.'I,.,-~-_ liI,I!;i 1I;!I~"-"",,,1Wil! :IlI~'~,,",:iII n"",n ~""""!I!l. ,,~~1'!;!i~ ~ _u ... ~g. , ,~, J o:!; lIt~lJlo..

,rn:O:~ 'Y6lJ1m.

1 am, ii ~~~r" ~ I i1~d y~~ you, a:r--G.

'Yoo lam. Iii.at ,at the o:ffi~ IilmlW, 1ft ,.~~,l?' N@ .. rn, alml 1101,

'11m;; S<~llt m !l" '~Ol ,~, 'boo'b. tmm![ he,,! 'Yies~ h~ haiS:.

The iimm 0Vtef. ~Sf:e ]5 :1l0ii:, '!tim' '~!im[l, ~ 'h_~W' 'N'oj 'hl!: isnlJit. "'[~;r1 b_as:~t[ 00 Ens]i~ lenn¥~f;S~io:n"gmlidc"',~,*~ hE 'Ire'?' N,@~ he lu~sl'i.;'t.

1'his WQIDIm is yo_ ;ooIJleape~ ~.!l siI~1 Yes. &Iie' ~, 1',h~:'mm,,_.,Hn,s~sl[ c;.tiHs, aKm'1 the)!'! y~ ~1-. 'l'hey are tI.'iill 've~ !busy to~lJI"j' ;~: i~y1 N'm1~, 'lib~l ~t.ell'r.ii tIl!

bg,~,.

VO' . CABUJ4U(·-· Y

..•..•.. ' .,1" , '. -

• • •• , • -.1"

'" I '1 m "

:mwme ,ma.Jll. llfOO .• ,Dti', .. _:__ :~t~, i!l:m~ i3!!i

:Jm!ei,. ;a~ mele,

qm ea)~,] pro;n.~. ~ ~,~1U\i. a m~' itd, ,!!iI, :~6n, ;il~c Ma5[R:

'~MJ '[jQ~z;] pIDli.![t1!!)s. ,~, at ~I ,:I ~~ :n 'Iii" a~ 'tal~ at WDSfi\I, (dv." B. 'vQi8!~, (dv.~ lBli 'vOjui (dv.)~, ti~ \\i'O-a;stm (,div.)

~m I[)~;J;] pro.n_,~. - ,ajl'~i., 8,'~~ ,nj; ~i;;, a1.~' Ciw

b1!lflY ['bizil pd]. ~ OOil(pa'~ cihll_n ~!Illildmm] s, .. 100,,1i ]t~,w' [_~]: ~, ~ ~~

~n, [I~] :S. ,"" tiM,

hi~ [Wz) :Pf(m. 'p~., ~ :!l1lui~ H, ,~!.!i~! :ai lul, dG,'hii

wnn:5e I[hu:~,]l ~ro:nJiD'k:~" - a~, C1li~ Ii oW? ,~j ~1U1' Jlle, !~11

1hei~ I[k~~ ~g.,~, -IJ '~l~ :a 1J!)j'~, ai '1Qf:! ate lor

, ,', [, ,11" " ,', - '-Ia (,i"i"~I,~-'''i(!Ii:''''iiilii!i 'We""""': ci! ~t a:'_JI pmp. , _' ",J,!i.n~J~ !yy~, _ I!!,,!!I;;_ ,

indica ~8'~, ,pt :~iDC)

.~,,ifi='U' R':t.;.;.!,..1~ ".]1 '~~'!j!' ;o"i,'=!till .. : ~~. ~,!If!il ~ _ 11iP..I!··~·!i>~' U~~l

mm ,~~:] s, ~, bbw.ti,

~ [ka';,] !s<. ~',~u~~bjJ, m~~p~

~~m [,~~~uraGl!] s, ~ :apatalt d~, fotova;fl)a;~;

th.E' :m18ID ~ _~ [,"'mI,Vi~~ti~] ,~ blmatw

d~'~QIO'

gl * (im~ ~ halMoo'U.

~.O be ,~e [,WQ~~'~ fi~i: ~i~i d~ ,3iSta, (a~ci) ~]~,~W \'M:m~.er ('fel,ol.l,'wadr;il ~ C-('~c,g ,jj:e

'~.

I~~ ,:Browm [~~tJm_l11IiIZ] ~ familia, ,B'Ii'![i!'WIm eM,~_tijQn, gw&~'b'to'k ["k;Mlva~s~i .r,~ il:g,tdd~,ij ,. glid: di!! !~Dli'~8'~I!:

G:RA,MMA,R

I, 'THE, ,IRREGULAR, PLURAL 0, 'NOUNS Su.bsblD'ltyc' Icn :D~uftl, nenloJlat:

lim:' , !lQ'II"

~ 'r __ lIl~l

I,

't:1'iD [Mn] .. 'bIrlbat: woLiifiiiMI [m\WlWit1_am~ ;" fem~ic c#b:ild 1[~:lgdl'~ ,oopi.l

,~.d' I[,IG.";;:',] .. 'I'h;t~in'p

IUi.ll~ I_li~ J;t!l- _ ~V"""~

tooth, [~\I!:e] ,., dm_~

iB.tI~~C, [giJ~,s] - gis~1 m,o~ '[,IiIi]~m] ~,,~~c di~ IldaiJ ';;' D1'

_-

melD, ~mtm] .. h'iribatru wcmcm i["'wimim,J .. fem.ei cbldrED. Pil!Ubj,~ ~~;pli fed [fi;t] - :pici~

'ilL IAit" il!ii] At:\t!i~~ teetn ~)II:II;!! ... '~~

W" ] ~-

g..m~' -.';_S" ~ '. ~t~

m.i~~ [,m3ih::] - ~~~i di~c, ' as: i ,.. ~

H P'O", ~ iL"V'_i:!I,C!i('il'D P:R10'" ',".'k'I"O-: ;"'~c:.'!

~1Jr!1 IJ •••• ~~~!3.~ . ',," I!.i!: ' . ,~-,' ._ VI" 113

.1

m:

~is ~m

,33,

, D'II,j!!i'H!I9!i.'I·;i"'! . Q'lI'iI'iI';i~l'O'N'1il::i ,~~ 1_ ,1;glhll'iU.JJ."t'-.:11'VE' a tV.r.~·~",o.i ' •. g

IDkebiril .~Jggeti¥e'

:in lirnd)j, !!:liIgJem1' ~xpmsi:a Iln.~ .• 2r;J DrU ,=s't'C' IDvM:iab:UI ml'm lirnbil mmfinliCci se ,s~'bbn'~. '1ml 'f:wlClt~ie' de' wirbu]. d~fi p.n~. :~JiIoritie"

;a;} Dati! ~IJJ 'prima, IPto:~ti~: v,dtd !~'C .rm\Qt~\I;! ~.qJ~:sia rt~u..~, ~1Il'.'?" din, a I!!lnua, . ,rl~l!Im:;imie. e~· ~~~, pr.m. it!t'eroPJ~I~ .n~~1i:'!llli'J wa:bOi;!id, ~ililJ :P~~.Il'ifIJ ,p;r~~~igifie: Ila 3~cs]!i1ii. d1f!lJJ' ~\i :~~Qan! (ftnme, aonlmsl). D:ae:l cSub4ecw'~ :prim·e~ PIi,~po2.:it~~ esl~ exrrlma~: .Primtt".'WilI ~.tiv! a_~taJ ·ft of:i mtloou~t e!.!I, :pr,.um.ele' ·CO'M:::I.pu:H2lM.r,

bl rla;cUl. 10 :prim_a~ ,rro,poiE~e ·~muii. ~. ",~a1.iv, ~~!ai liIu!u ... ili ~~?~' esee fCali. ·prlJD. i~,t~'I~lt~1 ve:r~rldl!lii ,dl~n. pdlllli3. . _ ._ c~d~~,

Y~!i1 baVl~ a ~5\ bvm ." 'yo'1J1' },t1 'ilJi. Sit :n~ • .i: ~g.?

'f:~na. iSi lilt ~gm~. '~illll" :be? "'~m!\lj 'eBt:e ingin:~! m.li""~. qa?

'If' D'" ,~_'i J' ,1",.,- 1i:.~..J\

.1'," ,atts,:Uiftu,fP !!I. ,m1Wniil':'

1. 'Wb,{D!!'e :is; the' ·fDljU"l.ta1illl.oipe~. QIll.'Y'!mW" d-~~. d it mhi~ or yous?:!. :But: wbeR ~ :mln.e'? l. ]s h_t W:h~lt:c' eM )'0'I1If:!S:? Mat tC[ljIDil]W' :is llheIDrd 4. Haw; 'lilile ,!B~i11i; 'EII :lIln WDUirn',? s: •. ~6, $~ ~p ~Iver.· m~ out'mmdi? 6\" A:I7t an :~c l\MHDC.11 :io dlis, :l:'OIilm J'Oll1" ~ill~~s? ,"]. Are :yo~ It lite o:'ffh3e :llInw~

1 hi, tlDri)i:'! book 'j];:m?' ~.,.) ,{, :11",,,. .,'L._~ ~i-,", ,I.,~~ ,iI'1'ii-~ ;r .. timb '~men '~iii'i'iD9 C .... ,'b .. '!L ,AI .Ii,'_ I·!I!..-~i"

'r .~. _ .• \Lll~~fI.5IJ &ni ~a! UII:U "i~tw1 ~ \.~\I __ g r.~- i1-~Ig.I.IZIIII, . W~~J .. ,_ [nl~ IJ.lt~ ....

"". ,',.' , , " ;Ii:ii.,.;~ ? Il'ro... ")' ;II:' 1' ... JI.,~,' ' '" "ill' ("',0" 'II, ,'"

'~l~~tiIit~ IlJJl't!rJlft,. IIj. ..... igi ,'. ,dI • .GIl llUID, ~ ~,:: V,on".

~ 'd~,. tnnUbi _J,..m~:

~, She 'hJ'4 ,f!i, :~~w Can;L'm., :2. ~y gm,'t at s~ool, :nQW., 3. 'Yom :BnI1iSii-l~e1Dl!__liljWii, dl.cijG~ is Oti ,(lOr ~~,k., 4. W'; 'bV'eDt OUi !'ng[1liilu e~~:s~:m dm"Dmiit'i;8~, ,So 'W firJ1Jl,Your. teacb~r. 6., Y'Qu,ha,vG.' a,nsw ,hI. 1. $]t;::; iii ,an mlinc,cr. 8. He Wl,' iii, dOO'lo]". 9. y,~ are a:

Ole Qffic~ :m~,w", Ul Jill It~@ tad] " , this room mvc, mee ,d~$~ fin.

VI' Twztf~·,

1. A¥~i, mtU_ ,oedqj, mu,..i .1' 2. Un* s _: t ~~ ,g£dm17' 3. S_ 11 'birru. ,4,. M:a~iIm, ~~,

~ ~ '~Q:rl :DQ ~ a, dumnmav~ 'iIlU~ '.,? S", 'CQliii au ,1iP'Ild~ juc~. Du'''-i. .'~; 6. Al~ ,~'Ui ~~t ac~~ I~IJ' '1,,, 1m, 'iiJ~l.1l DOS.tm! tunt CbDl ~rA :,i 1mti~, 'Wdmti .. 8", A~ wi e-ste ,crcio1'l'ul

'~ I _I 'Ii.'!! iIIi '_..iI~. ,...:a......:i...· .II!:I,..."' i\ '!fIr;i,,'1 'I

~!l :tu!!uli ~ , tau ,saD i1lL Cil:r' ''iJ'I, ,~sum, ...w:\!R::: if1 ''l!li~iO'DlIC~it "Yml£l1CI we 'Imle e, SWlI

aiel, 10. Cmsw, ~fl ;~llc . I I ~ ~,:DIl-j Ifi? 1.1 .. :Ilj Siw'ltstwJ'eliti I limlim, en,gl,~~ ;.y-i, .,1 ] 2. Pro:tes.omJ hx Cfl:e cngJcz., nu .. :i, BfBl?' ~,3. 1\1, nU, Iqti ~, q;ri !roman;, :mm-i .,? 14,,, Bilmuril@ ~~r mu ,s.-m: 1lt~a;,lt~ :Ilu.;j, :~:?, 'I ;S" It >C'.sic 'gaJ 'bwi to:1!1},g' ,:g:w-:i ~,? '116. Ei n,n e m~i ,ti.clmd. [L'I:l,Wi qw.1 1'1, 'C]~ 'noaslli eittC' maJe: ,'~ lmminCi!asl. nu.-'" .1'

lS

UI't17

T IS-'-J M' 'y' . 'FRI~~ND"'S:-' C'-A' ,

. . ... ,: .. 1: ,.",' : I.: ~.. . ~) I'.' ,.< '_"""

WIM! ';·0 is 'ibis? This is, my:fiie:n I '~:'

JSft"t it Mr,. Bf~W, S"~~. No.! ~t im~ill1 is· my fclWi~g·s.

Wha'l. (i-olnWi :ill, yow memil,~.s cat?- His ~3Il ~i b1E. ~ colour of~ car is, bhlc.

Tlnd is, M~is.:b rndba~, :iSt:iJ~l it? I't. :i5,:noi'lliIat Str.1."t!j~. It ls;.nali tbe Inm.dh:ll,of~t ~d • .AID I. 'b 5ru-dCD1S~ ex~rci~,b. are· ,on dndr. ~b.

'rite (:ki~·dN-!il, 's 'htdl~il1t 'pc!~ BrTIJ if] Ilheil' '~dhap"

I-J~w. y{;.~ liM, ,OUI' ~ Oat? YBj we. ,kaVCl~ ,Our lat; ]!!;, m~ mtdl ~(i]'illfoo1Bble. Wt ~1!lIS fQ'iii[ ~oom5i Tbie mODlS o:fIOOlI.~ are L1U'8~ ,md IbJis,ht

IDs, tbat your flal1' 'N~ , ~t iSlil~tr i~: is, Muy~~t Ours is, nut to "it.

l'1,I\e ,go~ a ;!j:OQ~ :M.y son':5 ro~m is' 'Veity·pm:fl". 'TK deor. Dr'my c;hihr~; Nom iii [clMed. Tml!;, mtm,1)s 'fiI'Wi'iB ;:s Trimm." That W6moon.·jl mamc is,,~ r

:1b~ mmt':s [~~lI~as 'S, arc it b 'Om~ •• se WOm~.~ls, d~esJH.>e :smatt.r tOO.

·v····O···rc··.- t.

: ....... ".:

'bandhq' ["hauullegl ,!ij', '" ,.~I

on [cnm] 141. = p:qrilW

1M [flm:~] s. ~ apa,rtD~t

mod:em, rm:3m!l~J; ,dD··, ,., ~o*m ~dail\1; rb:mltald] ,iidj ..• OQlitfolUbiID ~ nuim] s, - :tImne.

'bltd1~pDjll!,l: 'peD, ebo.:]~~m, 'pen] ~ ICJ)'ei,ol1 eu p3:JJ1A. : ix

M\i\C you ~t: [~t:] ~ ai, (:m)?~. I.¥~ (dw.n= 'mear~)i1

HC!~. 't~[ ,'1 rn~k:¥[ ~:;;n·r[l ,., a]lturi '. e~ I(~a) .Ann [~m] ,ii' .', a.

TJBJIE· GENIT1'YE CASE C'IDl :genifiY

'I C"'. --l'" • - _,.1 '"ti ' ti_.ji'ii

, " I~e :uJ~!3i ,~u. 1'llJ'![Ilr@~!1~, IPre,po~If.,e[ - !!it- 'I'

I o>tdl"~ !Du.v:unt~'IQ:r fiind:

., :iU~jS~j(}ti ~lIJ[ ee ;deillfW1t'ilt~t@, OIiBellll.~, po&Nat (pmc~iM, de mticonJ ~th-i.tJ

., 'Hl'Qz:itl~ !!I{l\F

., 5ut5t!UJlivul (ice d~;J!J~te pos-esoo:!id (pl'eceeUI de armool ~~tM!~:J,

2" 'Se ,m:ln~t.~ ~bd, JWm~le. po&esoruliJ!l], ~~~ i~prl__[ji;ll; pri~:

~ :subS~lIiI~llre: cwrnme (Me ~~ume:!l:c :iiiinrl,e ;

~) SlUbst_lti,~~ lCom_UIIi~ ~: ~~C o.bioote.

~ ~c_llici,] of ll1e Sliilj~rit ~ c[~oIlJt:d sty", de~,

~Jn'l, '~,I_8 ~f the om~ ,~, pe~l,~i, b~-muhli

I '1iIo' - ! I
",:-,~,

~ studeuts!' ~ ]" Ie 'm. pOO "S (a~$.UQ.€ s) mu '! ,(apo:i~' ttm:l)~ ,{lMi'Dm, c.~~lo;r fimd::

~ S~,I~MriI'WJ. CG {b=ilTum~t~: po_~1o

, ~I

~, 's &1W! ~I

~ f.!!i&S:laJrJlihl'lI.'I:1 '~e ,deimJmc~:~~ o&~c~~ul ILc 9~m:t5~ 'b~:b: ~ Ie_Us sb.dlcn~llof: oosedut.

!-~ whup, ~I!l~

- dull ~dll;stm.tmiw !~ siqu]ll1

~' dupl nibSlmLti:ve'le. eu; p]Wi3ru f1~!n!:F1at.la pl~

Sc adaugl, 'j:

~' ~ ~1iI~~anrive :~ , p1lUH.1J

~" Se t7oilose~~t\~ o,~ild:njllHB.~,1~ ~iiiOlUh,ti este pp:rimat pri :

I) :fllbs!mni,v~ propriri nUiD)C de 'lunte;

b) $ub:s;uuoti ¥!i:; c,amlim,e care rUn,'I!IIDeSO fl'nD,1.~: Q~i ,i M:im.ailc,;

:,. ~S'. S'n'M3JlIl~w] carrG de.nllllllu':~t, :POS0 .. , ~o:ru1:

- ~ aniC}tlih,~~ rCU, ~oo[ 1111,Q.,111it ftd GSm~ un s,tlbsitillDtill" OOIDWl, :I~, :sii1lpda{ i!i'llill pluml, sa!1il 'W] e-mbatIlJl:ni Ii pmpriu DEll pluFldi

• • ~',.;a.~, ,- II!. •

'·'n'll f.f.iDlC,fte ,aittlOOl. u!;;!;cl, ~]l!e ~m ,:ru,lIlJlSlBlIJ'lliv

'p:DlOprin ta sirEip.lar. hbsn:lWti.v'1!l~ a..re ,d:entl~ me~~~ obii~hd pl':Sf!GBt illlll se arUcu'I@..j_7! ,~Il mew e ~tua' " e.

I Tom",!, ,pEDC(i[ "" crti~t1UJ,~ b.d rorna the' bll.¥~'S' toy - jru,~ln:! bliatul j

:titc WiDmem ~1S club - rdlE'bol, :~i~,or

TWll,~.!i fQlwlam-pm - ,sti]oo1 :Ioi Toma. ~M :BfC'W1ij';!' ~..w flat ',," ]lO'lI'~ apan:sment, a~i 'f8il:1'lhUiei, BmWiI

I~ gj1L'riS! pencH - rc:re:iOIlUi, :~i

.'11. .... '1._, r. iIl., ,,..'1.' ~"'_'_",'IIIo.",,: ...... ,.I· '.'

r~ wy-'~, !1llia,S: ,,.. "J,h,J~m , U_';'!!y'1!U,

'me ml's :um~l - !n~j;u;le pis'~eii

'1ii1.. • i ..... • _, ..... ~ 'D'"", :ii, ' •

~(ilmsma s r~mt!l:irr ,., ~e:Il;~Di'1i,W. ,r,..,u:milllrJlIICI

Im.be teac.'he;r,'~s: lCl1Ji cti!flulary - dJje.~iDwmd probll)][ilui

'~ !Smde.m~~, 'm~,. ,., priel,cmi, :st'laifeJl,· t-ubJ!,

'chi: Bm:'ifl)Wfi\S ,1t~W . Q\use - ~mJlIl, Ciiisli . .fiI,

"""-~'I" _ 'Ol

'IWIJ!I1C'i ,.,WWD

Arm·',s mom - ~~n\ AMi

:J' a'nim .... i',~~; 1(' :!:' ... ,;I., .-110,.:1:' ,', • .ill" '_~~, .. _-,,~' ,~iI U'lh!!lYel1~"~

~,. WhQ.s~ ~ i$ '1Ht., is., it yOl!lDJ (If 100r. {'ric.nd"sY-l, . ~ jJV~ 'you I,ot a c-ar? 3-. Wbat: ooJ01l.l1;' is 'it? ,4. Whose is _: tol1ti8jn..pen 011, )'OlH d~t? :So Is (luis ;lypC,wri ,£1")'(l!l1lm ;Ql"1bB>t ~:pi~e~tl tt Wh(Jse: is Illhlt :kmAa& is: it. MD'r.y~;s or. ~hat :sIrd ~~,? '1. 'WbC\U"~ ~oo tll~ i5l{uder!!.~,· e~eroi~iboo- ~',9. 'WJKWC:1 He mo~- 'o.1ruirl:ken"; ba.]l- pg~ru Jobl:,~ 9. 'Ho.W' mrmy rncrll'i'Ji!!! b~ 'J0U!r fiat? lie)l. Is 'tUi!r' fla~ neoo~: 1:0, GW'S?' 11. Wlutim are ~hosc:; men,'li,s, [ool.leagl!1~" rz- How ~~ ~h\lSif!i 'W'Cmle:O,'S: drtssa?

l-'I'F rr;..~ .. a'Ii . ',ji._ ., .~~ .r ~ . ,., .... :. '. " • . ~

T~, .j ~~~f,~ U'm~_'ItHlNu;.Pffl,or'~j iilif. '''~ll~ "~'i:gg1l ¥i' ttt,tm'ogllt:i/v~n.I'BIJ~:

I. M'y bl"otth'fMij'Sj DWllB is 'Tom. 2-. We:1ve. got a. mDd~m .aiR~ wJ(Jiwnable lat 3,. J~hn s ·bat~"pclinrl':pm is ,~m.~~ delk 4. The clti:I~.ms to,~ ~ very nice, S. I um. in. IJiiY':rOOI11t MW" 6. ~tCQfl'vic:rsatlo·ftIJ .. !J1i.· 1iK!;O'k is ·Mn;. Sm~lh~'s. "," l1m~G c,bi]~1!i :ha:ve lot~, 1.0 Of1]]ifi~ in th~i:!i sc:boo[bs!,p:.

II'nf ,DJ:,,., .... ""_.,ji~ .iPi~ ~ __ IL . .z' .:! iili:· . -- - 4 ... 111.· :;. - ,'!r,IL ,.i,.~-iJUl.:-'r' m ilJt~\I'i!lICiO""ilfm' m,OKe',lIliIll[,ii

Model; : s ·1 N~d . 'IS mo: ,'1 [(!Billl,)

Y es, 11 :is;"

'.:. '01 ~t inlmt. _lBl,S, Bi]_~':5 roam ..

40

WE·" C"'( --, AN:-" ,c. '-. - ·S·:-·-:-p· ·-E-' AK-' .:. 'E' N-·····-G·, :,: - ). -S·--·····.-·-H·-' ~

. ~ . '.:- \.'~ -,' : .. : ".... .. <_ ~ :" ".-. l " . u ,:" -. ", ".,' . , "' I . ~~ : "'" "" '. "'-, _.:. " : .. ~.: ,_ . . '.

1C'8n yon ~peak '~";gI~'b'i 'nD-mr? y,~! I: cam, 1:Jliit· o.mJ1.y,8, [iftlc. I~n"t yO!!! ~1!1, lOSSlDtli, ,mwrLoo.r 'LW1!J!? YC:$1 I '!l:a'IrI.

Open. 'tLe lm@'k en :P.fiP ~ mid ~~d~ [J.l~e!, Now~ elese Y>OIIM '1:101)1- '~l.n'C~th.o.arcl_ ''fak~ 'the, ,~b3Ik Dnd. Wcri4e. p]ew;:e':~

,t am '~u. uit£ '~~e wO't-ds:?' Yes, 'I: 'CjMJ.

Open the 'ooob Qd! 1~ln~ th~ ~xere~~~ 'p,l-case'! (!an y~u. OOml ,:mOiHi, oJi.e: to ~en,1'N'lOj I CM;ut ~ 11 Ofcaurne: 'you maJ'~, .Am, Cogt~ ple~~~

On~, 'tw:.o" three,. :lbw:·., ,Aiw~, iSlix! seven, 'e'jght. :mne!, ~=t

'ThaI.fik yalll:!: ,Amn, ~i~ 'pie." N-~w'j, go' ~k 00 :~ ~'31:. S:L't dn::-:WTI~ (;0 from ,th~ desk ~n 11]l~ 'Whnd~I!W.! ~!.

May I ~I] '~ 'w[md~' y~, 'Y'O-U milI,Y.

M'ay I itnk.~. 'YQW' :F~O'jl'? 'N,OIj ,F-clSe OO['IJ"'I, l soU 1il~, .~:t May I ~e 'yomr' dxc1[1[i~1 Yes,. ~,,-o!JJ, ml}f.

Th_ ·y~u . ~~ mudl.

:~ill' 11~\I';~ :nJlW~ 'No~ ~IU! :miiY 'not'.

Ma:¥ I tats. yo~' ~~e:iWi:s;e:.book.2 No~ ,lDti. 'Im~y [!Jot'.

"iLt,,;:;-! .i .... ""~",,,,, ... 'n ,.,\.." .... ..-.,,, "' .. ..,.,~.~ .. ~ 'y, -",oj '!jjI_" _", .... j, OO~~, -""'.~ -~~.~~_~ ~I~ -wr!l~ lllL--"!rI'-'" Wy{~111 ,J "-r.~~1 ~. VId! ,.w._n,;II ... a~~!J

Mus~; 'W\e ~eam 'N/'Il Je'S"&!lY,M',,? No •. you ;R~OOiIJi't DM:~I: mm~!t1~ .nQ·W~ 'W:ri.~e ~he ~,~:rd~e.

W~ m,Uiit n~ speak R01'i1Ujln~Mi OlunD!!. ~t1l~ .1E,nt'Hi'd~ cm~.

v '0---:-" C--' A'-' 'B' 'U-'-'-I' L-- A" "R" 'Y-'

': . I :-'_'. " . ': -,-

.. .' ..... " " ... " "" '"',' ... " ... ,

to.~eak. [t~ ij:~];k;] ii, - aJ ·vw.bi.

a, liltn~· [:~ ~Md] Jir-Qn.JIi'i~bO't ,. ,. 'P!MilQ. ~o:rt.llid ,[tatbd] '!,II. ~ a oiti.

~lli:t1ber [~nMi~'''~]' s, ~ mllmlr:

~l'I; iiM'IP!" r:fu."...,');ln'f ... 'io:..]II.... - ..:Il.o.... .. ' ... !..:t...

l?~·~rlll.J 1.~1 V~I!.~~"IUJ_ "' .. "::l'i ,I!lll-~-a_~IlI!I~

'W' [m~] ,«p. ~ D~ eI~ ~,re (mlosi'~ dupi

vcr'be, de: ililllii~~)

:ariicl'- [~:ilJ:~.I] ,hl~ - dupl

:10' ,go, on r~~,",3tUl~'::lIli] v. ;;;; ,Si iC!lltil1.iIliUIi ro ,~1~ [bl'kl~] ~' •. ~. ~. tttcmde

~n come [tQl",bm:1 '\'~ .. ' 3, '~Dii, ~:o takce: [~;tk:iIk~1 v, - ia.lua ~:bolk [t f~='k] s, ,= oidi,

h') w.rite [[~':mit':] v .... a 8CriC worn [~dml:8. ~ ~~l

~~ rt:l;ai\i\~ ['Itl~]~ :v] 'v" - ,~, ,Iilec~ ~"p,~i MI catm~: [t;,}:i};aU]l~]1 v', _, !ill, num[m

1:01 ~t. [~!:ripj_~tJI v; ,. ~,:repe~

S tin 1[:51 ti~] aliRv. '., 'Sru; I'j,

bJ' meed r~(~;::d~ li" - ,a~all'~ V!!evme, '1:0, ~i l[tE"~U;~] ¥,' - ,iii, :ifQloii,

'wll~ [t~! h):m1] 'V, -I inYl(ia [d1lrirQg ~[!~jwi~] piit,p' _, m, bmpu], [dQn'~~: opcr., [d.om~:] .. ' '[!,U, d~dhi,~i. ~x~: I[twt] ~\; .. ,tex~:

:from •.. t~ [C~Im] ~ 'R :Ia, .". :~, :~I3J •• " ilJf co:i.If1Se' [~~I~k~~81 .. ~ ..

In 'be_ck to~ ';rOOf 5'Ht~; [~i :l] .. wlQ"~~-.'vi'i t~lootru1J m'"

sit; d,QW.f:L ,[ ~,sill!:!d~nm:J .. !s~i j(1!l!

}"OO, :mus!: n'!'J~ "" 'nil esilif: 'voi~, l§~E' ,m~s

_"' [-'~ a ..:il...-]- •

yoo :~ __ '-- t ,~~_l: ~ :nJu,ICSfe: 1iIIe~e.! :fiI:U

I~e :neCie\5'ar~ nlll.l [csl(l!: ~'[

GRA,MMAR

M'O" 'D'" ... ·L' ''j;rIl:;'''1I'1!''D~

.. '"., . ·ft "TO ,~A.D'iJ1

V,e,rne~ :modla1~ dtfec!ti\li~:

alll [Irm~ bn] - 'IP~., Slml i'r:!! ~a1i-e,. ~t; oopabil,:

mil (Im~i],~;.~ I!t!t:ll vele, am pem.lfuim1ua;; m1l!it: [DlJi2it. 'mast], C-;' 'tmmd~

au ~toarelc c-aliaCt~sti.~I;

-nu su pa;mc:ubl ~~'I:Q!~ ~"iorfil1liUv, em, ml:~" :mw'l:

_, 'v.eib~l [caN te IY_mite~ ®~ fO~Q'!Feiibe :Ia, ] c;jfl;jj ~U1l~ :&om iOllC to .'1] _' '!Pot: till. tLtlIytlr

'in:f~;il'!; i!iCurt; d! :18 mm, is 7J!t)t!;.

W~ ,mDY :Iea:ve 1l{!!W' .. Put-em ~I, p]eclml

a~mm.

Th~roY' ,~W\t, write Wl, d!:~ iD~' w~w, - ,Ei' ~Ubmfl! sl, ~me ~:e, ~vil:!i~'l~ ~Qi

Hie! CM ~Jla'[e: the text. ,_, B:I 'pG)iI~ ~, bd:~di, t~~'IlIL

:Sh.e' - - , ~'iffIP'n, '[he WmooiW - '~ iiID.":: v,~e ~

- -- !mIlJJ',~ --- - -- - . --- - - -.

d_~hidi :re,tetUtra.

He rn:wd,ea:mrt'bhi 'text- 'lEl 'Ilrehme sa i]l,VC:~ aOC!S~: 't'~J~,

.. Fo:mma, irlilS>~d, ,a, wtlm'lm li~nJjj S£ ,sene' II! C:DIltJ-! ~3_dl ilhi'~ '~~.~: - :HI lJlJI ,poW(e 6~

ifl!~~Wl ~,.1~; ~o:~, e~~;(] ~i'~e~~I, a~t: ,text.

~ ''ij'er'b,g] IllmYJst:H la 'f[e:iFIUy e'xpr.hfLIa. MIay Wit:: ,g~ 'mow' ,", Av~m VQi~: ,~~ P~~M1I, I

'int~(d]cctia~: !I:'.U~ ,m~s,j 0, m:s vGi,~~, iact1m~i

:No,. yon In!1I$~ ~1 ,., 'N~, ~:8ie ,irIle~,

- iQ.t~]\j), .. ti!vvdi ![I~!Jti~ ,'~ ~1U~gati,v'·' tneililltjvu[ se ~ Cia la, "ii'e.d:iel\e: !!it!!) bc:~

_-~I~ ~ ~ • _ I _ ~ i .•. " •

~L '!'b,~, have",

,. For:me OOll'litmSe:

IC~"t [.ka~1i1t:] :majiTI,'\i I[ mlll.ltt]1

,'" Witt!: iIl'~\1ttlii -- t]

niL, 11:.' n_,

C' "~' "11..: • ~ 'n • !Iil,

~: ~' 1!ra!.rn1!J!aite ~l!IiJ!s: e'K;VCI:!i,e'. '~,f" ~~, ~iI!j

'tmnci 3ce'S~, en:rei'~u?'

I m. ,JI'Gt .: ~' :ftnmt:a.]n1l!enJ- ,., 'Nu am ~~l1'IDisig_~ ~I iau ,WIIU,d !!!:~.

,MwJn'l Wi!;? w,r.ite, iI'I1 tllIe wtuxls,?' ,_ NUJ b~i.e. 51 Stricm t®iiLe CII,~tc:le:?

'0' '.-' "Ii"1II~p CrHiDjl'i'n"," "Ifitn,:r~' .... 100· "10'" .!!!l IJ.~ IiJDL·~~J.Al·" ~ D'i •. ·· .. " .

~, La :p~8iIDl, ill, U--.a ~& ~ p1 ~ti,vtd 'fmD.datl~ p.l~! ' .. "fmd,u, (ttiILd'u,e~~}!1 'l~

ratiID'W.i,\i' ~:i1'ei lde:altio~, im'in1ttyW, ,iimmn, ('!.1I)1 ,~!

''ilem,uirlJi.

.t'.ll' ,"t.:!'

n .. YD, ;" .".' BAL, 'NumelAdui

~ IO]KJ 1:W.d 6 ~i~ [siks]
:2 two. [hJ~] '7' e-~ p':s~n]
,] thme [I,d:] 8 eieh1: [~ffit]
:1 four lr~] 9 mD~ [[:nam]
~ :fi,w: tellr"] Ull IreB [['term1 'E" _. X"': i' R' '. C· .. :~ I" S,I ~ S'":

~ .. 1, .... ~ ~.

n. "heceti ,unnlmdm~ p,'~ZJtJJ fa iI~4ti"" negllli.'p' ,i ilJtmJgll~'tJg(ltiv,: 1. We 'IIIel :re:peEl;l1l~he '~'. ~.t 'Vem ma,y' tDC the llIi:cd~'", ,],", l'ouQlSt ~!mMi, aU 'tbe.' w!iXd~" 4 .. I can ~~:am du:: ,I:;x.e:reise. S:, 'We: m,us.1: la~ .OO'W", 6. T.b~, m~ oom~. "'1+ 'W" can OCU:UiJ, Cro:m Oine 10 ~

,i ... · .., ,. ..r ,:r._ " ," If ,.

"~,,, AlR~P urm1J1I!NIRIf;'pl'iOPOdpJ' ~ll n(ltlt/!I1:

'[ •. Rell'd ~.~ :new i!~ :pL¢,3!S-e;! '2." Stl.1n:your'EilQ0~~ p1BBSl ! :1., COme ta Imb!'- b1a-c'kbo N, p'lei.S~! 4~ ICwnt htu 'M'C ,~, ten" :p1~! :5 ,- ftcpw. tlw m~ W"CMS1, ,,~WQ! ~" ·CL"se, tt~ ·wind.MIII ,im~:el ,. liead I,~!io:n ~_ 9,. 'p~,~~e! ,S. ,Yo, ~ y~ I~!!a~ ph~iii5c~: ,',. 1Iimslare the tum, pleas;e! '~rO. ''[~J; '1lEi" flutam.;o,peDi pl~~!~ :t L .l.e.a,Wi the iEloomi ,leas~!~ 1.'2;" ,Sp: k.llo.mW'J)iad :n'Ii}~'1

,44

:fJ'll" 'n""rl'~ :d'fi.n- - ,oJ . ft)t,., #It" ,n.: , .. !' -, - ",,,, IJ' , . - .::;j'_. ,:f_ ' ",,::f!i;~ II!'".. UD-rJ II' ,~un~" .tCU~~ I~U'ftII4IIW!! fill ,1!II6,I"1!!1 H' .!If. II'r.m~..iU'eK .pro.po.~N."

conform mmJiilJui:'

:M~l: Carll. ,00 ,~pcak Bq]~sb?

Yeo .~, CMl" NiJ" l.t~t.

I, Cm you '~.Sbd;e. d1is 'la:~? 2. Carn, }i\(}'U. W1filc:J ~]~ 't1tit 'n;aw wn~" J. :May '1 'Dak:~ ,our' peni:i11 ,it Must we rqieoat all (btl 'won'k? 5. 'Ma;y 'we; ,I~, ~b-::' :room,? [ri. lCan ' r 00 000 lit :imn 0'1n~ t'O 'wni? ". MU5~.ln; d'tlIJe new tel.tf.! :8. :May .J use YOW" ro n·,o'inlt J~IiIl? "1,. Musm. 'we write ~ise mmniber 911 (I, Canl ~ll16d the ' ~,n"

,

VI! CO'IItFoftfsp' SJ1fIflile' lil~u'~" '~,r6U!1. .o,.'liCfJ~,un"tiW"~ ».fi' m\iJ.i m"h

'fllfI'iQ"te If,CiJl.si , ... c-$le. posi/fiJ'::

L -Y:OIlll .0. l~~ 'Illly' 'p~mc;il ,1 .... yo~ 1Rns'lam Itbiis. Cltcrcrse? 3. 'Thc-y. +" t~, all Ilbe :new mi'.lls.. 4. Y O'!II, .. " repea!~ Ill, tln.:e' 'wow. 5,,, ••• , I IOpea 'Ul.e windlow? 6 ... " ,Ul!t CQml~ 'fnlm Qne. ~o kit;' j', , •• 'm: go baik'to, m,)"II!u,a*.7 I. ,,,. 1,01.1 mad :~111!:: ge-w<l~son.? 9 ... '" W~ speak a ''1' ng!:" sb tmilll,S 'lBle' EDI~i&b ,~'las~e.s7 ]0. yO\! .. ,,' 5i~ down.

4:5

W.ho' i,iS 'this, man'? This miUl ~ my :iie.ndl. He is om W:Wl~ " ".sit W,hat i~ llc lik 2" He is tUl~, )!Io.ilttg' and l~;;mds.o.me.

WI:w is (b~~' W1o'D~ woman? T!nt~ '!Ni;ug,1lI' wmolan ,~s AJ::in SIl;: 'is: 1m'll fri.ei.lld ,too

._"_ i1''!i!I .. - . ...,~ .. _ I ~~. I-'W'. 0 - . 11 __ , .I_. -'J_" '-_.,....\J _ .....

" "ut i!i ,sh~ bke? S~ e i;s: ,tmn, arul. v~ry 1m8]lt~1 mdee~l

W... '. 0.1_" ., 'I'J<

, u(iiJT:1I ~!Ilfii1 jOl!l S~, IJI, wi!!!, p.tctl.lOO ~

T',', • :p:iawre we CU 5ee a :yo'lllDg'wom:m s'lId,yinS m me Jljbnuyi,:and :illl picrnrn number '~'O we 6Im S9 '~hcim, in '11ile. palL

Wl'mS!i!l b~ lha1: MmJ'bag? '~ 'ilIDdb~I'i5 ',f' Th'ii ,I~ 'M." 'Wltite's Jmmlbag. Oiw m~, ,yow 'a_eit'C~-book~, pleas:gl Gi,w: ;!~ l\O m;:l

,. , ... ~,.-.ill. ilIi 1;1 iIt.. .. " L. '~_ - ''j!

Tit'll wlll,nm, M'J.!IStIl; YOlll ,g:r~ y!Dar c:ltlCrol»~:ln.u1iil must y.o.u .s.ury;e. )'wr ~eJi'iC:!i!in~~IlI·~tt, ~IiD.,'

, :rnusl ,giy,~ mils ,iiEreist:abook t(), him, :O(ll' m b~:I! ,to hm, not ~o )le",!!I,

Which ofth=: si!L'tdur~; ~ . yOO!r mad?' ~icb. sliIlde<m: ~ ,.em 'mod?

Wh&h ,of tb_, boQb iii you»;;'?' "~idJ, book, ~s ,oors1'

What H,ctw i~J: yow. f~voori~e-?'

Do:n't ask WIl ,ISO' m , qu~tioIg:1 pliE.88r=:i

rn.'Vc bel:' tm,y ad~I' pleae!' k!1d ~e 'YOW' didi-o~ i ptlasi:~! Ast him ~Q1 ~nh q~til~Dj :p:LMS!

o:~ US:D 'D:~pleJ ,pleMe!

VO'CA,BULA.RY

•• &., -- 11.'1'·_ til" ... 'I'~;e_"p,- -'~ c:lin,iC; fi, w •• om ~.u,.IiI.I.:.JIi ir . lirc B!!_ ~¥O'! .I~'" " IF

gre.!

him, [him,] "m:f.i.~m ... rpe el, :IBi. :young Uql ;~l. - dioi

bnd5Qm~ r_ms~] ;a4j. - 'hm,os

bex ~] pfon;pm pe: ea, ,~i,

,~ [:j:mt,di:.d] a.d)v bb!·a~d,e~Ic,! C'U, ,lade ..

'IJIwt

J1QlIi ijUl:] 'pteD.pem. -.,~ 1D.e.'~, P' 'wi. (rd,V·l

!i~, vmII (dv,,)

tlll!l iSlUd,)1' [~ I,s~~cti] 'V. ~ 3 ~tuw I 5U,yiQ [i·.Sl;\dih;] y ... 'smdliimd Uhmy ["Iaitnd] s. ,. bibliomcl

~ I[~end 'PM;J!I.:~n; ... p!1 ~i (~c)! ~ot ~R I!p;a:!k] s, .. pate

'to ,giVe [b~,gt.v]1 '\1'. - S, H

m~' [mi:.], wmm.,F.,TS. ,= ~ mi,ne', nrj,@:

'it. [~] p1Of:i u pen.nwh .. :~ et (~')\i luI (ei) to 'wll~mJ l:l~ihu;~m.J ,ro.w;iQt:ooo,g, ~ cui' which l[wl1tU p:r:on,int,,;oog. - c.D- dlmctre?

, ... .._ .... 'l!~,'\""~~ ~;: J I~'_. ~!~rr

,atIDf ["m'kta] it ~ , ctIt[

:Eill!'wri,(C: [~'feivl(;3,ri'l] S.," "'v'~tl 'plCfemti, to [~~ ['LQ',Si:ttkJ v - - ;a inbdia

'g~ [1Il,srl pmnp.eo. -pe :nI,oi~ no.l!l~,

I ~QC'~bJ)lI, ['kwClSlt.,1~] ;1" ~ i~DiH'~

'tyo ]t!id, [t~{landJ Y. " ,!!, da ~iJ, imp_fiIlIm.!lL't addmss. [:~iidms, ! .• ,", ab~,

~p[c n,i!~D:mpU Ii. _"I:lXCiD!lp'lu tw, [t~] pr.c;p,,, ,,. P=J!l!ru

'lr~J ~b:,,-,w ['~'I f 0.'u] Y •• , i) ,id;1.8.

:SO :ma:ny'~ alit ,!!fj :mm'~" atlU: de ,mwt:c

-. . - '1II'-irniiliS' ' , ~ D- .. Tn".. AND

1,TBE:PERSON,,'RONOd'lL", TKE, ",.~f'~~,,:

AOCU' "S- &. !1I'fJVE" C"- iii, iiI:.'i'£i -_ . ,,"IA'Ji,,_'c ': ~

,Pr-o:olllDele ,reno ( ~,. b, euurlle IH'UV " .£!Iutl.Y'

1: 'loo, He She ~'

sg .•

m

(to):mr. O@i)1 Y'(M!I

tto':,Mm ('ID,)lUr

(tDlk

me ,au, bm;,

hr. ~t

us "O!.ll 'iii em,

'~. n m

w~ Y,ou

Th,~Y'

A,_~_ .'

~~'tI;v

(m)'u ('m~'yl~, Jl:Q)'tb~

'_I'· .. n,' IP\q.,n, ""'~~'I,''';;I.''

Y IT!!, ""'It ~1r.Ji ~~.1 ill .... a:fi'i.:rnH'ii,tj v~~, erd i:!!liCig .

......... '-- .. ~,1i'""" ' 't,,",'I!I;'¥'~liI~'Ii'~ '~'iIl!;

t. iitll'b&~t

2, priC'dk~t. _

1. ~oI;Dplenu:m, mdiireet 4. compl,emmt: iini~~ :D-acl.dml oomp~~~l'1ml dlirect ~mlm_~ S,. oclw imtiiNtti ~~mplemcnJJW :imdl:~: w, 6 I :11l'U8it, ,siv~ ia11, 81iIs\vfir' ~o 11.p. - prel'le'da'~ de P:J'C,po:zi".i SI 'htJlJlii ~:i V3:n 'T.r~bujh~ 58.·; dily. 'Um t~_''!inillS hti (~~, ,1lUJ

~'~l'it~ altcw:va)

N,,:n~ Ci'~ui eCim,l~m,cl]tJll.j. ,iliIjille('C ~~t~.

• II . l

~~pn~mu,'~ pn.nrtfi.tE11. ,[pr;G1W.~ p.~~,~O'nBl 'j!

O~m;,~!~!Ju1 ~ 'P~~dfu: mt:'Otdewoo.

I ~0I~p!JeJi11'Cf.IlLlJ!I1, i[1tUKc.t

'I:i,' I~r.

C,]l.

CJD'.

1. P~n~.ru :pernO,:il\:e se :15010590 urmiltoar.elt~ ,~ffl]n,lm~1 ~i ~dj~ti:~-e 'iDlem,~Cive:;:

I all N .. '~vhQ~

~ •• .'16.....,...:., Ui. '~1I11v.~,!I

D. 1(10) 'whWlfilil,' A~w'~IiIll,'

Who ~ '!ilK?' .. !Cime e:ste Cil:?'

'~.~~, , • , ,.t., ... j;, ~ 19' 1-_ '. ,,_ A.·1 -~I" '"~.,. 111.rwl)!9 l~, Uil.IiIi~, !pli::llCl '''' \ycI.i!Din., ',n CIL I ~!l)I;;

!L'i'f-,ei[.D'll:lUID iK:~la?

W1w"' p-~c:i:! :is: af} (a-dji.j' ,. AI, ~1J11, !C:~~(m I ~tte-?'

"F' .... ti]<!:.""_ m"."l' 'lin'" m, 'lIJ'II>: liil.. .. l..".,,,;i.~ {'!Prj"",""" 'Ii [iii b' 'R'"R~iftll YI:I. ,'I"'~WJ V. 'I!-~ Ul-~ O~'~'I ~1.J'!i.I!1.l'-1

- 'OWl '~buj.~ ~~:i dr.i ~:eaJ?'

'Ii; ~ lIo.""o,Q, >C,!!' Wn~~,~

Alb, i~ 'thliS? ~,)I - 'O~ ~te ~~taJ?' ~j ~ you s~? l(Jmon.) - CeI'PO~ SP!M'l!~'

UH."""'1. 11." 'k'·' ... i.n;iifi) 111':' .4i~~ 11f"'I- ,.., ...... -, - i,.., !'J'~_, QOO ~ ni!, 1IJ,I'-'lIt~,. 'II;,I~I~I - v~ _d!:, 'iBiiu.;;

,ac:eca!

wmch ,(}'f'~ ~~~se·~lib is :)fO~' ~-> ,., C~ dil'iltm ~~:e ca.ld\e estc ;~I,

l~M?

W):Jeh Ulre~ m~~: W~ :Imll~ila._? (:adj.) - ,!p,,~ ~a;[\~ dl~Bi~ ~xl~fcjHi 'lte;b~~~ ~i~,'1 ~'~~~m,1:

E X:I1"RC:1S,:E S

II. 'I.' ~'.,.,... jiit .~' ~IUil'· S' Ii ~ 'IJ. IS ma 'bJrtd' I

_,~. ="~'f'L'~g~,_~_.fl!_,s"'~!Il~"~.p~'ume..,,~.·~~ ~~,Q.~_~ __ \~:e"~L: :1Ji1'~0c_~

lI;iI.d'e ,SM,p'O.ilJi1:'

:I.. A~k, #u~ ij~e~1s 8m}~t: 1f!Jr1J~~!!lI[il. 2., T,~, ~~~, tmr:'hu ror' ~ die_t~D_~' .. ,3~ T,!ie ~!lJry.s i!;i9l, see ~'h6irfrlel!dJ ~lt the ~ark. 4, ,Am, m~t: ui yeo In iJUUSWeiIi' ~b M~'. n'J~e; Sl. '1 must thatak m~''pi~d :001: tb~' book. 610 W'~: :1li'ill~1: ~b.ow lire. ,diila'fM' t1Ii~1' room. 'f. Als'k)(Jim and. ,Niek: 'W~c' 'Ilhe 'libruy i.s~, 8,. 'Give ,Nic~' ~~d' AiPl'lJ' am ;~~[,;, '~i. .A.J'U1 ID~ TiOim, 'm'w,t ;s:]1JYW' l'h'e p~Ml~ t~ ,r~mJ~ '] o. JUk.,~ aM me Mla~~~'qu.e~tiOOl. l 1. Dtln'lt ~md Mcl amd' A,nw your

'i.. .. .-..'I.~ ~M~,

.50

'~. W,w.t ,~(J~!!lw.r ~ 'fie '~'U? the \V,an iSl wlli:i~, it is :!'ii()'[ ble.

Ths c~i1~n:g "i~ a]slJ! 'wmite amll~h_c ,~loQI"~; ,~U;~w,.

'Viha'l. colQ!!I:r'~:S the !ilO(U:' o.r''llmsi meDiI? ~ d_a-oI o-f.tbi~i [~mm lis ~p.t, bm-w,m.1he 'MnOOW.'Jl are HIllU, 'brown, tM~

]s ,~: ,~cl~ :md QI" da!lk 'b~gi? T.bat ',enci'l ~ (Cd, 'i~; iSI'il;'lt; daak ~b:u~', 'fihii1, tRh~ is Y'~U!l]iW:i' it: ~~ nol ilJ~:e'rli.

'ne~ ~ is ,S;n!elih the 'sky i'S: bIAle;1I1m: iblaekboudl,:is ~1I.d~. w'bat' I;S 'yow::fa,VOlImi~e ~lQwr'?

Il; What. is this; ta11d~ mad~ '~' This 'l:abJe ~_s ntBllc ,!lii{fwmd

W'hi:It ,m_a,r ~l~~ be :m:a:~ ~'W!a:telite~; mil)' k ma_!:h' !Q,f,g«ld~, ,sil,\\',cr, Eickcl. steel 01" 8il'wmWtml.

What I_s YOllll w,l'ulh ~ ,~n' U:Y' ~,Mch ;il.1' ~-~ ef i~lti. Lit ]!iJI:Il';~: m:m~ of:ll!ic'k-et

What Is ~_~r :1ii,u.1ihag: mdfl' DR :R'er '~::is :madc olt~~, ,it: is mO:I: mw '(1f,iDm1C

m~kL~. ~

'WIm l!l!r~'~ 'ma:dc' (d~? Books ~~: :~~! ,Qf~',

'[s"!fQ1W:' dress, ~ 'MiSru~ iClQ~:on Ql w"17 MljI' I~U 'Is :ma:de: ofw~l.I't is-m~t:ma& Dr fillk.

Tho~c h~ 3iJl'e wa'd-=: ,of"b.d'(:~, ~d s~:om::. ,lx.y MC :001: ~ GfalllCf!ote. IPllal~ _d! lfllJ'5 Q; :madl!;: gf c:b~ I~ O~ n__lCb'Is.

What i1'rO _ths ~1~: ~f'~i)U:t aoes; 'made ,aft ~ .1iC$ of my shoes arJe :madCI 0:f ~iUb.e(~ ~ ~;~,:~t; ~r of'rtlb'bcr.

:m~,,~: ma, 'be &d,pt (OCr w;~ ,i-s~ 'ill'~t, P!(mltr or 'lW,~y~

B 'be hig smaIll 'hip .~ '!-d,-

t . I .' . l' ." '." .' '-.--; ," . ,1 - '-; ',"-, ..... 1,'- I

~ ,Imif .' .. '. • o.r ' ·1 '_ .' Ql:, !l)W,! ,ne,w (IF iilL~_

~-rmDS' may 'be :,~' ;DJ:" Q'~I', ~ __ R: Q'f, ~ fat 'm '_ '~I] Gi' :s:'Iio.dj, 'plC.a:5llllt' 'M' '~_ft.SaIiit"

Mc!Wt'mim'may N hi_, 'K '~ow:~ :~i Of old.

!O ~.. k ... , 'II _ . .,'L_..;j;, .,,lI_ -P'''''' .............. ~:'"*"' • ....,. ,.,:'11 ........

~'!dJW~ WilY' ~ ~on,g IQ~ ~,~ '!Wl~ Q~ II!I!!YA,¥'!!!' i' '~ .. u . .;r i¥~ l!!.OII""s.li ..

Win"~ 'ma:Y ~:'Wi.: or ~'~ OpeD 1M ~bllt I~: :mAr he: g~ ,n'., mic'k ~f' IU~~ Tlbles"MIi'('N fo'OWld, 1Wl, ;S'~ae, I~'I~~"

51

AID. C'~,cn::ise ~J1' be cas,), IOf Im~:t.

fbI!.y may 'be'mmy 'im' ,s ~ 'fiappy 'm" lmibam.

'w.~ :~ a~~ prese1T~ W~"~ _vcr ~'n;' We· iDt a1.w.~ c.ar,IJ'" we are' .DevC[ ~late·.

.shape: n,~i·lJli] 15" _, fCum;rJi

,dark [d.fckl iUlj. _. mhmcco' intlbilS, (Iflespre ,~l\gri)

= malll [:;:10:..:1] 4ji. ,.. mic. lnw [~t!lll] ;~~ji. ,= scunct 1'0.$

- d1 oiI~;-t.·~ I:a' ~ Q.1:d. [om .II a~. _. VCi;,op,:Jl:im

~[IJ epi):m] 's .. '-lPittsooni ,s~-S 1CS'~11J] a~ji ... pw!.mic weal:: (w,i :k]1 ' ' ,~. =. &]a',

tmet Ustri.:t1 ,5. = S· ,wi

lang [l{ilJJ] ~dj. - ,Iml

'wid~. [~id] adj., .. hltJ. 1M,S ~w e~ln~:m~] :lIdj. '" 'nn:p~t bad. P,l~d.l atlj, .. riu

rO'll1ltd. ~:ra!gmd] 3.dj., ~ :ro:lWldl squln r·drl{4,l'~] ;iUij - pDtm'l,

nzIanSlillar,' [rek.~'tcg&jllb.J a4j ... ,bepl:.,

n ~ •• i~_

008'[IlI~

Il!!aBY Pi:~] :mdj. - 'ut-0r

dim&ull r'dilkQlt] adj. ~ ,pe,ul,dli:llc:il dlN~~j [,!'~Iw;i~l a-d?·. ~ kll(Pld-~~ DjiV~ ['me~l~] adv ... :Ii'c.iodatl mcuy'I[lmm] ,ildj. ~ ~£@i .• Wne disfulS sad [~d] ,~, - min.

preu,'1 !p.rldll,adJ. ,~ ~,,'pllcu.t ugl:y [!~gliJ IdJi.·~ Il!Idl

dm;y ,[",m::'tU 14" ~ m!lllid:u

C~I_ :[kii.~] adj, - ~grat

'happy 1[lrll.pi] adj., .. r~rieic ll:i!lhap.W [ADi'11:~rlli.1 iIi~. ~ Bfiftrini~: . gmms, (gra'8] ,5, ~ iaml

sky [~'bi] s, ,., ~

wn{KI: I[~.] Sl. ~ Imm,

, ,.11d1 r ~i:i!d11 is:, - liW'

IPJI ~-jJl-

s::im~ ('siJi/,iQi) s., ,_ ar'li.:J!It

l~ t 1.]' s, - ,iele Pip=- [~r-iJ.j] s -l*tie:

5.11:. [silk] s, -"~Ci·

~ton [1'10'1111 s .. - bgmbae 'wool (wuil,] s, M' l&mt

briek l~rik] s, ,~ cltlmidi .~u.one [ .m.m:] s, - pwUI. ~Qn,ge:lfl' ["b:ni:rii:t] s,.~, ~e nm ,.W= ~Plcil' 1,. ~ ·mmarie.

cup [bp] 5., - '~~i

c'hina [ \tram~,]: ,t;. ,~ p.m so'le ~'~] s; ,-talpl

m:b,~ ['rli.b;')1 s ... oou)C:]l!C

.~D.; b= .rty [~;I"] -; ,000i, d~e

m," 'ht - ~ ... - j",] .,.--..:I...4I~-II..:i!I LII· ); ,lPG' -m Ii~.'~;, 1 '·'HPJi'lih •• ' ~UI ,

what.is 'tm:5! ubl~ lIDldc:,of? ,~. din, ee este ilcudi aCCII~f"-:m 'sl

T:uu ~_I~1{iO.·, srno ,',"1'

lDD J£S\JI!nE;-i ... ~l._lll, ... ~;'

.fepoli,:a,

·D"",~.;lt

,~p::,wl

'D3ct:., hn. med lil:orm:llil~, lil 'Ir,!O~]ozi.~,i,e in't!f:!O',gat:i V! h1iiCel~U!! e~ l!IIa, :pir\QJ1Ulne m~ro,piv p'lr!etcda~: de 0 pmpei,e. 'm ,Iim.ba 'vomiti,. p\IDi!i~i'i, ~e :11, ~~irul F~poz:i~si ~i. 5i~ amml~.

Ofw'ut ls ld!I:is: rta'b:tc madct!

Whit is !this ~bt~ made (Jft' - :Din ee 'UI:C I

.;I;'iIi ..... ".'.IIIi ""..,_", •. iIII '","1".""""9 laJ~141 ~~~-~ r.Ii_I~~l'i'l·

To 'w:bo:m mm y~, ,gi,~ '!he 'boo.l:':7 Whelm, :mlllSt you :gjI~' '~ book tll] - C\_1!i

" ·b.l' , .. :511· ..;1"". ·9

'Blllll!ll:Ji!! 00-1 ~J, c-artea",

lll~ IC(Jm_pl~ illufm:e .l~

',.1 - '''''''~'''~'''iJdl"", iie""l',iIII!.l£'nlf.llll",ilttlJd_~ [i:II, ,CU' rBfJ~Il~'Il',,",g ~¥,., "",'T'..,,~." ~.~ :.~~ ~ -.,~

L .~lStIl]1j lilla.,y be: " .. ,. Z. Colours 'mal( he: ,.,. " 3~ IlQU!l~, l$~' k ..... ~ •. :Pd:uwtt-arUiJlS ,[HiI'Y'~

"" s. rJi~i1iiltl:u1JjS uY"b¢ 6" :R.ooms :may be ..... 1'. '~rs :may '.; .,.,' 8. 'TExts, :1frI~f

be .•.. 9,. 'E~]ses ~y b~, ' ' ,[ 0" 'Q~e&1i'li)M ma,' be " .. u

5o::1i ~

1. To whom, must :lIW ~m;J, I~ dicli,OO'i~¥ ,:t Ofw:lmt E' 'pw~ 'oodE'13~ T,c; w:hmo, :~~:

'Voo. iIIIlve: ~m"! :i)hnrontailili~i!l'~· T' -0' 'w11n-, ·"fiii"'iI'i, 'filIW" ,.,1.~Vi!' ... [U' li~""i ... ";'I'~ O,".i:l"'w'I.~'J: ,!"" "b,!." .¥. __ ID - --... - --- ------I1?""""""l: _. - _-=""''''~~ "'L~_ .l!''''~ Iii!!_'!'!;'!! __ '!iI! __ -"'Y~!;:I!~'.J!"I.;I. ,III __ ,lil!III_ 1_:;) l!IJlI!<!o

w, ten, marle.-Y 6. T~ W:bilfi1J :mu[s~: Im~ wri~~:iIJ :IEtt~

VII~ tJad' :nl,umtftl ow.m:d- -:--,1. -'I!',~ -,--'_, - "'Jiiil:

- - - l. ,~' - , - _ - -- w'-m"~_ Q- pl'O'(}7J)~_

t. ~'I 'I;nat: 'l'Ibie sq;!iI~ O:f lr'OCtangula(l' 2:. 1 ,am lltWa}5, :prt5¢ili~·. ,3, :M~t hcu~:e; is, made ilj]f iL'imlQ~I~ • .4',. Th811: cl~~oo']Q is 'bright. 5., My'wate'~ iSI'made iIilifIP.1d, ,61. I;s be.r d~s :mill~ 1l]if' siEk 0.1: cott\)D~! '7. S,1w ls '~ve:r m~~-t 8. Is' 'thai~ eu:p' mJ!ttag! ar~ItiM~ '9. This e.xe:llCis~' is aer rca:sy". '~o. ,He~ jj~ ,y.ou.ll,1;: and, .hm&om~,

LE/' T-:- '._l - 'So .~ .... ~ LE' ARN\ "l"\~' 'E' .. -. N····'J G'- LIS'· . ···'Re --'

]1.: :' _ . >- \,":C" _',.':':", _ .. ,." ,~_ "-, ',: _',J • :_ .~"'~" .

H~m ~ ow; ciilSSt.eo:m. Bebind m.'~ t~r's ded. ~tJii, is 1 I b~ae.k.h(Jl3td. '~d im 'frOml, ,o:f :it Ijtu:~rel'Mle l~;en, d8S_b mtd, a ]01 of'~hWm.

~ (be: 'tc!di~'~, dak hw i~ mn Be I1ls!lJ, riJDlf '. wW 8. p~~e: of chalfk., Und-er ~~ '[eQcb,e-r'~ des~, 'them ~s, 8 ~r 'bas"m~

o'T'II th6 'IN,ans 'OC;PP1li.te,dl.e w,i[l)d~s, th.~~ as;8. ma;p, l1tt[-e ,ar-e. ~ec lamps 1!!IJ.IWiii tb!: li!IIeda.

In, 'dle' ~~ft..btmd, oom:er of~, :rno:m th~fe' is Bl. book·c~e" 0[1 I~~ oool~~Lf noo' tille' dooJi thm M.e boob and 00 ~e book'--s!hcelf OIl .its ri,gb: "a/ ]Iim~ 'be[I@W iI~ y,QU, can, s~ ~O:r:r.u: w.etiofWi:e "A'~vc ~hes._1 boo~s:nl,~ Oil lb= 'wm~lj there ,IS a ,LClmmre" N'iMrt m tli~ doo~T' t~ ~~ alPl:~ T1mxI,Ib 1lhe wiod.o.w·Wll m11fi!ii~ [he ~~e~, '1b~ ~eD: is lou,S =u!;d'wj~~, N~~: door lt~ 011'_ el&smom :is; tb ~b)oo.l, ]~bmry.

- Mr. ,Bro'WJil, sta.md tip:~ ,P:I~~! Clune '1.0.' tl!ui b:~aclk!lmud! NI~'w )l'DQ. 8m{l: It tbe· b:1~C:kbo~oo. Takt: ths c;ba[k 'andl''riil1i(ce the 'wo·oo IipCileim~ on th.-c b~;a.c1d;o9i'~ :plwe!: .- L!M; YQ;ut Go ~B£Jt l'Ol JQ,1Jlr.lsea !

_, Came :in~I(iWaie! Come mto 'the 'cluHOOm~: N~w :y.oll :DC m 'the LC~S'llOO:n:I. Si~: do'!!!!n., ,lti5~'~ LOOk *It 'lhe bI~~! " : til tb~ wmd on m~ tJ.1ac.kbcld :pLease,!1 Thmk :you~

,_ Mr'" S.m.1JbJ take· hit tJO@k, and: giVIi it t,~ m_~~ 'T3~: ,i~ :Iiow, rme ,ud, pad i~ runto the bill,s.! take it 10 i' '0'1 YO' ,-' 'ha.e' IBlIiid p,ut ,i~: 0\1!I, ~,de;sk~ "ThlsDk you!

- Mr,Inlc '" ", . .' 'this. map fiDm Be l~.;~e _111 p1!I~t: 'iit tll, m'l'V.t O,fUi'! S~, us ,tim, ma,p~ :pl~:~

- Mr .. Q1eCIl~ 1Pu.t. ,fin you ~rooot md go to ·the dom:i!' :,I.cas;!' OpEin. ~e door! G~ O'l.lt into '11K; ~8,B,e!

:Mi.ss; &!'I-t cnf:lle m,. p]eu~! T' - ,C l~iff::f0ur M~~ sit dGcW;D, .agd ~a: us dol ~i! l~fCi~ ..

V, o· .'. '. C' ,i.t 8' . 'U' '1"", 10 y' ',,'

, I_', ,8.. '.. .' L! n ft .'

~,hi:nd [biu'ilI:tmlIDd] p~p~ .. i'1il5pat~e 1b~1~t'!1l ,[bill~twi:~.] '~9'. ~ i[1'~ fi£~ l'pi:~J s, .. ~ bi!.l~tl

s:b.el:f [J ellf.l s, ,~, mlffi:

Ib~Hlk:..s'b!:1f e buk,J eU] s, = 'raft ea e~ 1Jil1We-l' I' mdili] m:w~. ~ iUibj ~dJ~ubbd lba9'k:e~ ['ba,~s:kit] s, = cow:

1@'p,Iil~,ii~ [~'Jpaz.it] 'p:r.,~p~ ~ :Uil ,ra(;l't. '~iuiiY'J l(tva' ['ou-:v:a] :Pft:'P,', ~, d~uprn~ peste' 'oom~' r~:r.I!~] :5. = ool~:

'w]dl, [w.i~J pRp. '~,OO,

'bI!mnw [bi:i]o,'!I:] pfe,~ .. ,SlUrD', d~e..subt, !lIb.~' [~'~h;l'i;vl p~~. =,de~lIlX-~ 'p!esk:1 pEl'g' I[p~!l is. -eeler

d:tr-.ough ['8;rn;:.] :fl\fe"~ ;0 pri~

,~~pil~ ['pl.~p'l] s, ~' Qmn~,~ POIW' 'Ilthrary ["Iailllilrnri,] s, =' bDb:I~rJ~~

'110 s~ ~pl ['li' 'S1z:,nd'ir.,p] - a ,19:e:rim'M in ,piciQ~:e

,wi: i[~t] ,~dv. ~' llfad,

~nl~ [!ii~!JyJ p~. ~ 'iii ... (eiCprifill'll, '~d.eea dl~

""1 ... ,· ... .1 .... ""''\1 if'!l!._~!l.!.I!~~i .... }

to 100k at. [bl'J~;d'~.t] v, •• , a, ~ ital-hl. la., to pul (W~I',pUt]1 'V~ .. !1 :ptIli.~

Upl ~o\\'p] ,!id.l", ,. SiUlS1, m sus

~W:I]. l[da11lDID ,ad.v, '_ jos

Q'~, ['Ql!i,l!',;.k,(;i'Uu] !!5~, .. , ,mMb:nl :iD .IiQ:md, !~if' [fIrAm.t] _, 'mn :far~,

:irn. tbc 'Ic:j..,hilnd, emm~ '.' 'lD "al,u], diu., 'stmga

'!'a"" Iii: !)i!!i, ~ ..... .,1ImI;!'1I1!:' r ... m,t']· - ,lim;j!~'i, nli!:!!\'ii,

I~~~ _~ ~~ ~~~, I}-J!---- ~ - -I~ ~

~' -

,CLe~, d~W' '~O oW" dasiu'O!tJm ,;" ,prima, ,ciimle:d de ,I~ ClM!3J, IIDa.f~

g9 Qut mIlO, fhi') ,p!lS$.!!je ['~8lidoJ]I'" ~~I ,coori~o,r

~:o came :in '~ 0, :ilmm

1m:ii '~1:l~ middfui ~r [jm'idi]1 ~·11Th mijliHl.IIl

.

'I.'Q put som~thmg ,on [~itimei~] = c!1i, se

'~mb(fioo, ¢l;I. ~w,

,t~, 'mki~ ~U~: of" .,' .. 8, SC'M1i:: dilUl

'~~ t.s somct"Mq off,[fOIf] = a se de~'btk~ ~f.i, I~'Q", III :soo.aiB!l, Q bald

]~'~8 iilll! ['l~I!S~'d\(I] ,. s~ ,tfH,~SIlD:I:

G •.. ·.1 M: ,. M····· A·'-···· R •. ···

.. ,81,,_ ,.

I !i!

l.@1, me .!O! GO!I

:UJt bmm ,gQ~' Leet: ber: g)0\~ .L~~ :~t go~

. Le~ us' ~oll Oo:!!

LCi~: dmm ,gol!

!J"'iilr'ro ~'~.··1·"'~' _._ 0"" Iii !!lJ ..... Jll. I;.._ ~ ~ .I)li: ,lb."" .•.

[krn,it gG!.

.Dom···t 1~t :IWD, ~II ]),om ~t :Id :er &o~' D@IlI;9\ let it ,Il~'! Dom' It :I~t 'us IO! . :O~rw~'t ,ao~~

D~~~lt !gtJ~~

DiDf!I"l let 'ilJemi. go!

D®n~1: letil1:s, pi!. I}llitil.~t :~,et',it_m. p!

.51

E,XBR _-·_-I:SE 81

,1 llL9f1,.itkp la' iJ,m :&Iirii

1 ,'WI~!Bl ,e:l!ll.~srn;@1ln is this',? '2- Wll~t ,is, tbc~ be:'~' ,the te:i~]!n~r"iil: ,cllll!~d;t,? 3. '\Ybs't is there im fmmt ,of'th-~ '~'a'_~,a, d~k~1 ~". WJgtI 'is m~ am 'iLt. ~eac'h~['~S deskY' s+ 'W~l, 1'S tlwm p&r. (he l~a J~r~s duk1' 6., Wb l ean y_ se, (liD tlJ,e, w~'I1 ~i!1'C me wilullo,w$1' 1', Vlb~a: i$ tE1a~ in, ~bt,]~ ,',~:hmd comer allI'l; ,c:I~roo:m? fit WbB~, car_n JOU see en Ihe 'ho()k~!bllv~iS? 9', 'Wh:flm: flllT.1l ,ell see aM,Ye 'the bOl!!llkl" &~H;;I,v,~1" t ~l. \1fhart: coo: ym\I,:see IDnll!igll, ~ w,ill1.dm'l'] 1[. WhPl J61 tb:ere '~e.tXt d:DQ'F'IlO, QUJr' ~lasSOO0~'n,? 12, Cm tb" ilidtieol-s, ICad: iu~ worm om mg 'bla;~k' MRi,?

[to~, f'mm;, of en, in, D.m.d~f ,41, over. ~'FOugb

'I f-~-_,-c- "ii'i,'" t'ft ":r:i'I',1 _.' ".' J!J"Uml l.!U~ !OJ. 1,_IlIl.

"II ',- 1'111 ..... """"1

~ •••• t'R; :Ii-' ~"

~' •••. your 'Ilnook and .',. ex,~!~, mQlD)~ ten,!, 4, __ ."' to the ,iI~, 'ple.ase:'.

, ,

1 .. '." lit:Le' 'Ileiw w'Md£, ~1'lI1 yOUii:" C;X\~siJ.;'boi6k$. 8. ' •.• ii[U dle' 'b:laO:kbomi~ 'p]itil£-ei~

!r/' "J"i.. ... ~J!! 'i'JO",,_,!ioi;i!',rn, --- .... J1 .... n-- - -'?i~i·l - .~.

11'", • .i!:~~iil; ~;~!!Ir"';g'n .. ,'.GH::~"m~~ ... ,'_a ".~;IiJ'!~_ _

1, L~~!s ~.Ii:i;t-e tfi"ij' ll~W textl :2" ,L~[ hiro, ~ililI-t ~rn, ~re to ~,-~m;! ,3., Lei; blim ,go ~"o I:h~ b'la,:kb~ui~,! 4. '~th!!l :~~]L~ 'tnc:' ~l3oo!, j., [.ei~'iS: ntPeit ,aU the WOl',tb! 6,., 'o,f$, 'Ihi~ ,~loox:. P:1~:ilS~~ 1- Let. m,e: ~__k yw,,~ q,~~Slti!!;nl ~l, ut'I~~ 80 (m~:i'DtQ ~ :~ld 9- Let ,ner. wr-it,e tllc' new ,~Hds iO[Ii the! 'biiackbo~.1 1 OL :~t hj:m put m~ ,m.~.p '@1P '~wd,! I. l. let 'him ,~n~W,tlfr 110\\". ] 2. 'Ut 'thilm'i, M'I( tRlmJB:_C: qUe5ti,QDS.

JlI. /kSJ'c;,;.,rrl_ r11, Da'ur:elii~

L :N'j],'i,tti;)bid~ti !C!rtil:e" e~lill!J ,mai, d:eP:Mt~ ';f.j :rog~! '2.1Q :fa:I.a, iPiJI,:pi".]nr ~~u:d~ntib~r I~~e 'b;lfOld ~OOire.s6'r:!lI~:Ull !t :Ow!I1I(1g:a- mlf;I~_~.Qr ~fl_t 'I~ ltnsilre .. ~_ Cb4,1lI1l lil!e ,bjDlii e-ste sub llljrnu~: prt'l1r~omhli. :!L Ulld~ ~t~ b~b]ii~me~ ~ool]i? 6. '1'9i, I~e :rQI, '0 b~1I dCi b~11 ~hu:d~ ex,~ttiltllil!ljl 'pEl mb]!, "~ 1'ml~tllh!eti clMilel ~i ;r,epela\i dJ1,lp§,:pm,~S'O~. ,S~ :NiiII, plm:~-till sGai.mtl~, n~lll in ~lliilocl!![ elaseil ,. V~vl de ~O!lH UH:tra. ~~ un ~ fMmlH. '[ 0, :P:,cii~:e![ii lllOfrJii I]U SllIIlt: RO, ,pil'li'C.; M!UU ~11~m. de mgTC'.li.i.,

TELL,ING· THE TIME·

T:hi!mt: arc· iO:liLIj!: mOUDnd llt~'" h. ill ;rniiln~ ... rJfO~·""""'_ ~I!I""" il...",-...~~_~i .'IW!',;,;....,' j.,.. ,;;0 -""f!lI'WilJ!' "" ... .l ;Ii...... . .: --,

_ ,iI' _ - "!' l&.!!.~ -- ~u_JlI!/Iii"","]l,_.!IdI" '!OII1'Jo'IOO n'lillWiUIi(;ll;;U, ;!",a.,;a. .ILII, !IiIP'!;o"1liiJ..i_~ ..... o!" iti;"".I!_"",,.~ yem!5

in ill dGil:3d~"

A. yellr'.~ :l2 mD'.,or'.52 wcdo .. 'fbc [i~: ,of:lln~ .mmtLb$ Qf-(h-e'~ ~! QnA~ill ori~in: llnlW_I)'" PC'ihrnMY:~ .M~ A:~riLi M~.y,. Jnn~e;. J~11', A~IU-S~ Se,mem}:ier., O'C_t,o'het! N~!lIi!i:rnllber ~d D-~~-m',OO~; ,It, mooth :tmtil :310 or :3 1. dilJ~. l~'-~' :has; 18, I~ i~ ;g l(Dm~rm~ 'yeu ~d: 29 .~tS; ~iu a leap ,~M.

Th~ QRi fOW" w,m~'. ,iill a [E'i,Q~llil" famee:u, ,Gfu.ys Wli_I, ~p~ iD 8. tfur.tn!gbl and, ,s~Vun, days: ill a w~'k: ~iit:it \\!I!:Cik r:~OOWliD'\ di!il;!S amd,a 'holi-{J\;r,v The nam~ o:f''tIUi ill .... s ,~rtb ~:'re-k - --, ~f:

__ _ _ -"YJJ<J -' J' --- - --, . -:;1.'''' ,. . . -- iJ"- (!j . _!!.!Ii. i& _ iar-e Q-

'E@gllis& (S~ QJigln~ S~J!, Monday'! TilJcsdB,Y~ 'Wt;dl1l~sci1ty" Tiu.nr~Itt-y" ,F'ri~y Wld,

Sl~Y· -

The &}' bemrt tMO,¥ is '1a1:-!:oou,y find, toe o,y bE;£@fe, :ifest~:tI~:y 'ns, c~ned (he dil,' 00£000 y~;~d_liirlbYi llioc, day dite:r. ~oda_y is tomalmW' ,an.d, 'l1'te day ;31fl:e~ ~D'M@~W' ls (lQlle~ m:h~ da;y i!dler tli4jHilOJroW.

A day has '24 bnurs. The illOl1lletits of '(UI day 3H~ :mormi.Dg,r:tJOOIl (tlljddary), af't~oon,

~lWifii~, m:i~]gh~: aJi!;4 '~i~ht. -

Th~e are two ~l!I{C-I:lour p-cri!®& :i[ll 8. ,da,),!", The:r am: aJ.,Iilft (Lallm iante mj~ridiem~ Qt. jn ~b:e, momi.J!1 '\ 'rl,- OIl nLar-L-, - t - 'd I, - . - • l'il.~ - A.... .-1

~ - :__:--:_8J.~ I~_:_ [p. __ " \i!!---~ 'p~ c m~Il:__J)em_.~ (!IT' 1iI:l '())~ i!l:~~moo:n:,!l.

'¥~ e~D ~:eU the 'Lime 'by' ill. eloDk, I@lt. ;1!Il, 'watc:h.,

Am ~gr :m~ e 'mm!ld~s; ;m~ ill mmutc ,MlS; 6.tll sC!Cml&. TllIere fIR :39 mlOlt!:cs in, :9, 'haEC,an, 1!m-ur ud 15 m.W,:w~s m, iii, qilIiW.'« (i!(f aD :h.om: ..

,.4ll'ln :P~!Ca.se 'leak ;a1: the clOCK'S, in ~h-e~ :piclilllre'~ Cm y~lJJ teU me the; [ime1'

S'rAj, o.r iC~~~ ]' CD: ~I: 'is :f:ivt(mi~'llI~) :~~,t ~..;,., n i~! '~'G~ (mbuat~) ;p,:~!n: :tim." J~ is 'Mn.Jii~ .. :fi,\!\t t:minut~) ,!U~ S~lt. ·U:'iiSJ·~t~~y .. .'fi~ tmi~'iJ1~) m ~~Th,IIt iii i!11~~at.t~rOO '!'I1ime, ,It is tm c;·c~mc,k shBlJ!~

Ann-I~,ve yoo ,gO'~: :ii, wHitch?

,Bi~61 'YCB" [U\"e.

,..iii - - 'Wlr~.' If ',' . ~jj;, '~~ " - , .... ~,..J'i.!'JI

n!an. '"' ~ ume: iI!5 i'!,. ~.'!I Y'Q1~ Vj,"iIW.i'l'I.

,B,t1,~! D,y' :my 'W1il:eh ,~t: is, '~nty,,,'five: 'biD, ,~,~ 'b'!(ll ,m.y' w-a!eh i8 fiulL 11: ]s, 'i~: :D!li:IlIIUi~s: '~~~ n~ cloc'k, on, the: wa[:i, ~f'~c: c~roo:m ilS ripi

Ann S~'j 'l1!~ right ~ js, ha]f'IP~~ eae, ~t ih_y i.s; it tlOOla-1? (\VI:tQ,t;I's 'lihe da.t~ l~y?) Ba/j; TI~y is, di.-e 6~, l~fN'gvePl~r- l'~;91"., • n.'~s, 'N\;;!ilwmiimr tb: 1 ~nll [," ... ,

160

Ai'llll Whm i5 yQll.r birtbday.? Bub Ills ,on 'libs :2cS'~. of·May.

A.1'l1ll1 Wharls '~y? ~t: day' ~ i~'2) B'fdJ' U:~s, Friday'. T~y is Fdfiliy",

AJIlI) \Vil~ ,'briv,e :YOdigol :;r'om Enslin iclas-s~s'~

lid W'~'lI'.e 8:o@t,ow:BlgUs'k.clu5CIi en hbl$!l~Y', 'Wedciesday,aVid Fri.J!' ,~~ II omcloc't in t1l1g mominJg;.

'V 0 C- ... , 'B' U" 'L A" R -Y-

'-:.'.: .': .... : :.:: 4, -":" __ -1,'-,' , ... '-:

time [~imll s. ' .. 'limp year U·] :Ii ... ' irII

ni~I~'UmlI[mi ~leruiQW]1 ~ .• , mUem:'u, ~iEI11Jiry' [ 's.eJ!It] ~ri] s, '. s:eoom

mot1m [i'nA;Q91] ,so ~ Illld

lNU [wi.:kJ SOl .. d,p1!mltld, night [nail] '5 ... mo.i!ptt~

,[Qmll.gh~ [ ,f.:li:tMl'tlls. ~ fli [pen!l))~di dF:i doul f~J,P.:tImJDi.

~~ ('WOl'kin,g da_y ,I ['lwl~deH s, - l[ luerimu,

h'l.dida',. [1i M'titm~.] Sl. ,_ ." - -; -'~

~Je: ~i I',fb:] Pl1;P. - ibim:e: d:: Idima~tn.I:ea. (leIBpa:ral),

ye1!~ma:J' 1[~J ~] ~dv. - 'rerj

,Mler ['~,!ilI::&.] t,iifGA ........ ~''''.il.!n IlJIl:iIlIil1

, ,_r [r.'L!l u_~ _ I

lomttDow [t;.1li\m!)~] 3dv".·- miit1.c

'Iea...;p }i'e'ar n~~'I] =. aro bii~

hocIII' e:iIU.3J s, = 'OIt,

:mlIilon ,[niW~i!1:15L·· a "ad

'middl1Y ["mi:d&fJ " Blind

:miim.i:gbt [m'midrul[l:) [S .• ", mt~l. ~gpS;H ,c:lOOk [):,I:okJl ,5. ~. 'CC"..IlS, (de: ,~~'e;, ~ ,1MI.a S 1,)1 hal.' ~11:l] ~, ,5 jum la~e

qumtcr W.kw~~1lJ1 :5, ~ .stert,

,l!St [pa:st]1 :pn;.p- ~ 'tireiJb1:d,c ~,poOl,~) ~o I'I1Jg:" pI'qJ. ~~d ~Ia\ ~'~~'non[):

l. L. r J If.""!"! \:1 \~~y ~ - .

SO· [S.OIl c~n.j, - ;.&'11"" prim 'urm~ ,ute. [de ~~:]I s, - ,ttbid,

biftbda-y roo~8dgU s. - zi. ~ lBqt-ell!

is c:ii!Ued.l~ddl·- ~tB ~u.!Qijr·, $e·liIJmi'Lq~i1 ·t·o· ~cn ~ mre ~3J. ;sPUgj·IAt ·este cea5W. 'frolD .... 'LiU "!" [tj~.. •. ~I] = d: ~ ... pinlla.

t(tmmpmw)

'it. i'~ tim 0: c~ook: sb!t. (f.Il:.;]I··· cst~,om. ~Qe DJl:

wba~: Um~ i$ it b;y )"emf watcil'l·· cit este.

OGl, '\i,pI, ceantI, tIu?

:m.,., v"~lllb is wrong (is n!l:f~. e~i}., .... ~W me1ll. ma .m~rg~: him

is )''O>1It. w.ateh t1lSt~ .•. 1~\lJ.I, 11.1i.Im.lL1l1~ 'timinm-?

is ~ur w-atdl .. sm~l ~ ~e.ilSuJl 'till r&t1fm.e. :i'm, unnit'l

'ip [h~ht lime ~. om II!X1iJcd.

19~' [!·dl~~jum.] 'ehmary r f,,-~ri]

'. 'mdl[ ~·tn A:pri~ ['" ~ iJ!r( ~)]] MJy[mei] Jmtc(~u=n] .11,;1'ly E.u::;w]

I AU&iI,gt e~:' t] Se.,~~ [~.pi~mba~ Oddter I[ok 'toubQ~ NQY~bcr [M'IJl~v~.tQ] :D«~'oor IK!d1l''-·semm]]

StuLdaY' ['Mnd'] M'~ida;y M~;mMuMJ 'JI~.Y ['d'1J;~zdi] Wl!tm~___ry [~'W'enzdi] iJtbu.~.,y· r~a:zrl:i] ¥ri&l:y [~:him] Satw:d8:y ['utidi:]

'V70" "C" '. AB-" :'UL '" 'ny' ''DD .... "'TI'C' . ~

• '_', ,,":' 1,," [ .J~ •••• '-~~ ... , ••• A

'1t".!iti.. r ... '.i.' ...... .'1.. •

'lIT 1Il1C:lll ,Mr!i.lIi.I.: tne 'L'IID'i'! ,'Well;: ~ :sa,;

Wi£mt li.mti ils I.~ ,~~1

\VhLt~9, 'd!L~: tim'l~ by Y'"OlU; w«mh?

Cim '~'G1l kiU me 'Ihr; right mllKa. p[~c?

f'iI,.,..... 'I~ __ e..llk_,," Fi """' ...... - • ;!'Ii

.~. )"QU ~~_!l me WII!~'1iU. e ',c y!!!!il'IO!l 1ft ;Iiif

fiei'ibe=IIo '''::-m'c;iIi; l'. .. , :iIe ....... ,.,/1]. o JIDn.l ll_ , ~ .~ .~l ~!W;~

'!II1.1'b~ .. 1'i::i .;i.~, ,jI;.:_ ... , 1'Oi'Ii--.n, W 01:11, '!;II ~I U!I!~ H'¥fWrf.

Pl~: l1!tl. 'mCl'~

W 'Id '-~ - 'j'. ,;;'1._ e' j'l! OU!· 'fiJ'i'ni Iii iiIi.,;toc .. iLeu mKl: _' tlmth

... l,~¥~lr~' I ',. .

,z~ ~f'litm tile I1~B •• R1U~ W BlIP' 'fM'.fW~ ",1 'The p.tJS.,~ ~.J'iM;\U8 ~:

il~S eighl ,C!,"!C'loolshup~ i,t"i9; ~ut eight; l'lll :nudy eipt;, Lms: iJlmOS't~ght; it~';~; ~QlI y..e'lle(ipt; ~t~'s ,s'bn(t1y ,81I1't1:' lailbt; it~s, a :€f.w' nnl,lib!.:5, a:llcr eight. CU, 'W~ say Itbcce fifte.oe:ll. ;1i"!,i\1!!l thjfl1;)!'~ ~ight, f0l114ve' ~rntt.d ,of: qWU1:er ,pm, ~I baU'~t"five er ~ ~er 'til) Dine? Yes, you IC~ 'wb.eD t.e~iq tbt.; tim=:i, or'~ Qf,' ~mllde§. U:O'w' eMt 'ymt t~n 'Hm' di;i:Jemrroe kL't!¥.ee.n ~wd~'e oj!;ebx~k 'in flie day mOO, rwcJrve,do:~OOk ,~t IU"ght:? [';~Iw' 1~IIC:h:!!I:k at, :rnigEit: is !lmi~"i!I',; 1'1l:er, midni,g;til. !,~,iiht:m, te.l1iQI m.~ 'tim, ~ Cim Md. 'lhe :1~I:ters a.m .. :, !~]ve GI't~!ockin,l~dJ1ime 'i~ ~middayJ! o.r itnocm-. A1lLrmi4_- ,y,. whe· te,Ung th-e'~ Wo_' C 1], add 'tte., ~ p;m"

(j~ ,wd the eloo'- ~

The rom ~~ ar:.cr: ddi!ttil)Di ;Si&1iliRxti,OI], mlll'Etiplieation u.d i:!j,vi jo:n~ :H@'W mulCh ,is aix, 'p1w; 'thee.1'

S~ P.~Ui '(nme O-r' ifj~X, Hlded to 1m, ' !b, dine.

'!!:Ii JIl. • ,', '. -b~",-~-.:!!l

,QO"W mi!J~n !liS SIJIX mmuS, ~UiJJ'K;,~.'

:Six, mimJS -'hri=1 Qr three (s-ub: " -ted), - ,m ~iM 'is! bee, now mu,ch is six, muilEi,plia:l, 'b:lt ~?

S:~ m'lidti,p'He;d by ~~ Or si.lI.i: ~Qm§: t_'" ~ '~,Iblli:e,n, How' :muob ,is ~ix devidEd b;t ft ,!]'

,Sill, dti\':iidCd ib¥ I[~CI U, ~iW1~'.

63

G:" 'R' •. A' . 'M' .1\1 ...• ' A···· 'R:'

-, - .. ',' '",' .,. • .:. _' , "I.'

THE NUJtII!. !tAL

. -"1' .'.:.

l - "'- •. , \. ','> ',;',_

- ,I ,!I):j]~ 2 tw·~ J,'~ 4 ,rtrull"

I ;$: .ive:

, :si~

" e\1\~l ~ ~~.~tt , ~~n!'

U~ ten.

j'l C'ICYell ~2 'nvC:I,~ '~J, 'l~tlJ [4 ~'~B-'-

_ ,iQI!W~_~

:[ ;S, if'teen

:[,6 ,s:bt~

:[" ,,",eeaU_1l

.[ S: e;ilb!:ccn

.[ 91 :nMmtb:i:UIJIi 20'lw~my 21'I.w~lJ~ 21 :iWe'IlI:yI.lV!!O ,lO '1.hil1~

.1::;: 1hi~.'w 40:tbny

50 :616J

60 siX'l)'

JD- -!\I\ftIj~ ~-~-~,

SOcipty' 90 1l~~lJ'

.~ O~ g, (Olle) liu.ndred

rn 0 ~ ~ (em_e.)1 ll,lmlred iM'i~ (II.H'

[2:5 3, (nl1C~1 :lnm_dmd iim'd I~ty ·~.yti '201 MO hl1llo{llmd.

30'01 three 'b:u [I 1100,

.silO· ~five Dndred

tb.e·.mt

th_e :1~OJid

~·thbd tK'€wnh tRim. '~;ill:mh. the 8e'¥I:411lil, 'tOe ci~lhtilb

I ,tB ~jilllb,

'tbe ten" IE ~]c¥:entb.

,.11.._ , ....... ,.'1Ali. DE ~;~~wm

'1ht1~mtb '1"lE :rn~D!," tbe :fm:ftliC'nth,

, the! 8i~~:ee;nm

,i!I!.._. 'ii\oiii:V,"-- ...... -~'i.. I:llI!i1 ~ _ "",~_,,"IiIl~

Iibe c..1 .• ~~n.th

IR;' -,'I-

, ~.~ .. m~i!letee;I~!

Ilk 1M'mliidl

'tlle ~D'",.,~(rtt. .. _re_;·s~d. ·_~inii~.

·the Ilh:t}~iD ,~:r.onidb

'~fLN~.

'tbc: li~it~e~

'LB ~l'\il:.mIitic~

'1M e:~,gb1ID~

I 'the mn,mrt_b

the hWldricdtb, '~:bWl~ ~ .r~t

l:h~ ~~ and 'lW~f1I~..'f.jiffb

I . '. . - ~'J .. .

I du:~, bundredDh

, 'iB I~hme hWl~tb, 'time fir" hiUllil~tk

... ----- ........ iI\ ~";_A;::.:-~l

'. mIlGlLlC ~1IiiWlIlU ~

.Ii Sill ~ + r tan 'L = [ilildo.n J

" 11. _lE <jIG' ':3. -_"

~.-.< 5i.x

.' -rl.

.J

[

MM

2. Numer:nl\~t~ ~fdi:niarle a, :F,@,~

~ ~ formcad ,a'ililupnd wfa:w . tJ! la, ic.(1,)]" ., b w~ ~!uJmer.iilJI'U!~, cudigDil OOlC'spU!Il!Zlt·or (~'U. ~il\ ~ 'l1u;: i:uII: ex:cep1ia, flJmn.E~. -101" ]~, 2~ 3.)~;

~ 1ITft. '.r'!llllinJi:m! 'IiII~il'~i'clliJlaf:i'tl~,'~ o.rtoiD'.~. :f"lice: me fiiH m~!-·"'.&,;il thCl'Ililm.ct:A 'llbG tvrlliiJJ;j

r r '!Ir I!!! . !t~ . _mJ!!'~- i' I -,~"

wm~roaMle lIrurm~miI!:

... ~t\ numcT-3.1rile ·~c in 4)., ·71 II: twC:lI~ ~ Ih~ 'IW .....

tmnBfoJQJJi 'tn. i~ ,i ada/up,-tII; ~ IOUlm." radh.d emiiifjl este lP!rec~.3:1 ,~t Dti.ooiuID homlril t',;he~Ji; .~ kit ~ R1lI!mewalelOl' ~m,~~', 'I'l!umm, 21SdJ,~ the MO :lmndred, :Mid ftrl~·1iji"A uDtima, ~ifij e.st~ g numclW. ~_

:Re···_·_ .

I, Nu.m!:mle: tM'dtiimaJ:e 8. F,orrtnaft

~ ,DJlWne:nle:le :n.bie. :13 ~i :~:9 ;!ie. ~eazI w ajurnml ~ufiwl!lii; ,..uelf.;

~. mlDnliil]eh~' 204 3~11 4.0 ,~. 90 R :fmm~ ,~u aJj~lomll!iutii';t_wUli -9';,

~ prez~Ei.tn, :partic'u']'a:ritl'ti ,O[togra,fice mmI~aweLc "iW!Ltecmle~

- 'inbi~ zeel ~i OOl~md. se plme: ]i~.iU1il~,

., i:111~ !'ute! ~ ze.c'i salll intm 5!!if.e: li l.Init!:l~i se' :p;l!IIile cL!!IltljnllG'paJ. ~\!'ii!.I~lf,r,~

~ '~l!MIIlerahlJ~Je: 'JiJlIt.Bl"i~ ,i1't.Ii'QflSall·;I . I: !~mlitl(}.n - '[ifill sc :fb.1!MesC la pJural d:, -I un :DWf!;~a] 'cllrdimaJ;

~ pUllc.rul care se :00111O~ tc in ~imifu!:I rom" ,t.lltm a. ~ ,teiff,t'!e e.'St~ Woc.u:it ell, vir;pl~t

lStx .. ,i*em n'-litj! ., nmeiUIII _L -!l'M:1Iu

SJ~ .. , i!it.;~,!l'

mDc·-mnC9'

lbl*~·~ tVt~ ciFt.ce.~ tw£n.ty .. tmrt,) :forty~, J5jty~ ,ciglrty

·~renty=-;c_n.c

'thlny.,fj ~

four lbpdred ilI1Id~wmtiy.-6ve (4J·2S) 'fw,o hund~ ,rm4 two (2;0(2)

,~ ~lmdc~'d.·Emd ene (3~U)

.t\n.. ;IiI;,.~~.~_d .il'l!1'Il'·'" Il;'":"i'iI~L.....d ;nn.dj·h.·:","w"""''''''(Ii . . ,11I,!I.~ I..I,TIIiI J.iUU~l~ ~ ~ __ ee ~lr.~' WILRm

(4~3n 1~3,24:,S2'

:kil. ~. m't~sl ~w@Q' ,(minliltei9:) p.~t OO~ ~.

,. U A .li;;... • (,"~. )

~re[ o:m' .~'. ,~.ru 1!l!llDiiiui~ ~Yi;o; mL'll . t.:· I

:1.98:4 ~ :mllEi:~n, llwuJred Wid e.~upj\y-.~~ ,Sane iii. UIU'ba via bi'~, se 'prm&rl WlIIl3, nlinmen. eqhty:.fow·

TQ.d~Y.,:it lis ~ .~~~: ~f JImlW,Y 1984 ,_ A.stm'j I!Sfe 1 urnlm:e .L984·.

l_ The ~~ • Oi,e mOntlUI, !~. ~ ~ 3ft ._. t.atirn, ,CJ,rig:m.

2. '[~m ,iite, t~DJ, 'Y~ ... ,Sl, dlt.c3ide.

3. ~ day ' •.. '~Y ij~ )I~SI!emd~'.,

4 .. 'W;f;:!~ tl!1l1fte: t1., _.~ a c'I.oc·k; Q"f'~ ~~. ~'. 'T1i;R' ,a~ ]n'DmLt§ ... 'luiJfan, :MW'.

6. _.;. my watcl!J it is, fiJ/(':! 'm!:TV~ ,.,"_ WQ.

'1,. W,~"haW; go~ QUI" E~eJ,]sh '!l;ia$S¢$ , •• , :~:riida)'. S. How ml!!tcb. is: ~ht mldli,p:Ued •.• '~'

il!i ""' .... j.l! ......... ,~""'I ......... r ;!L_ ...I_,,....;u.,.,_ rii", mi,.lM.J .. ". -,. it '!f;'!!'I!rc~:'I! '!.ii I~ '~~A ~_~ LI~ ~'i!ll_ •• lll~ ,11.;;1 , - -_~\.IiJjl;jl3".

1,~1. ~lve; '6~'~took ... , night 'i:; mlirifIDl,.t

'I' u:y, -b·li-"''Ii-'..[il..·!.:!, .',,, iii.,:"" "'J!:","~ .m ......

"l~,. ,~,#- _;~lUJr'P.:&iaj:" ~ lUll. ~ ~~ e e e ,_.~~

.Ill. ,DAr;' ,i.t~NI"~',iVMIJ' ~~I4't"~"'l :P' ir'niteP\j]ra'i~negtllrl1PiUil f"i'rm~iI'~a.r~I~,ir

'1':I)~,J:; .

:~ , r¥~' ,gql:t ,Ii new' 'w;arlcli. 2. It, .lis: c.i;s'ltt, o~,C:I.odt !!I~_. ,3., M:l!i" w.a.ileih is; Rm 'mi]Jli~: silo,w.

4~ l.Jodn'y' ~Jt d :my b:liJ:UDda:y'. S. Th~ ~ ~IIJ l.be, 'wall :is, ~~L

1ft'" CiIlp'" .•. - .... " '" __ ...iII'~", . ."

.. .l. I ' sf ~lIN'i'J~

'Eli '.". '11 ,~- I - .~!!III

nmdJ' 'da:Y,!il M~~ ~1II'berml ApriJ" J'~lle~:md N'O'¥wber.;; ,AU ~!'~tha~~,e: :a~~ilili8: Feb;~:u~ aIDee=

'Wldch ,bas at 'twellty~~p~: dit)',9 le'leg

A ,_.I"k .... 'Ii'lil"U'=JIi'Ioj·_ in ~"'\. t~"'n 'VP!!ilF .ntUAI "IRI~JJJI~;1·-·".oIlBr. , I. ,~Il ~~' IJ"!F~"O!O!lhiii

'WE' : .. ' A-" 'RE' . HA" ,'.'- VI' ,', ·N·····G·····-- O':~:""-UR" . "

':,'" .. " ~--- ,,- ~' ::"_ 1.',",-1',_','-. '., •..... ,.' ~'. :, ••.

'E,'N"'" G---:LIIS::-:'H C"'''' "'LA'-" S····'S···:·,

.,' ." ' r . I ,.' ',:. , , ' ,.:, '. ,:, I •. , •. -'

4 Whlt;are we do;IDil! now?: w[~ arc. !hJ.rviTUI a 'tell m ':E'ri,o.Usbt W:e. are 'Mii'nft" 01 ~~ta'lion

I \IJ • [. ~ • • -~ t~ ~. ., ••. -a.... __ ~_ _ "_a.11 •• j Jldl~.II~!:Ii . 1 _" _ ,_ ~>!,

The t~-c'hcr jJ5. dliClalimlrg, the '~~: slowbrl' ,se:nl.'e.E,(jc' Iby i!ente~. 'Ne:x~~ w , 8R: ,goin@, to' put ,du"w the: pc and, el,~e Q'UJ' e~~~'lK!ob" The man to vih.otn 'wio1 ~ gcirtS 'lQI 'band om: ~mds~-hoob. is ow; lle~a,~ who ]S, .. 1mS '1:0 oo~: Qua; ~~",

:Atl}' WOOl i., i~lp ~'h~r- d~iq''1

Join Hic. is, ~ ~ mU." oboo:y ~ 'mi:is~. W'e am: ,dl: preK.'nI., N~~ hs':is gain to ;15.

lib; t([MitWrg, ad YI!'C! _, ,.inl, '00 ;giwel" 'ihe-m ..

M~", 'Mmt ~ YO'W" 'mclld Min#

IG'hllJ' 'Sine ki!l, ,radlms, ;i. [It';d~ 'N~I; iSh is going ti®J wrif~ do'wt'i, 'Ill!!! n~w WQr&., Mii,." What is, ~ ,gmU~ in 'hut of'J'~ &lmg,1

JdJfJ '"~ ~ii, 'imlJmll!.tiD,s: :II. 'U~uu, hm, ,1I~~am, ,into. :ElD@tisb" II.., Wlm:lis 'm'C·' ._ '!ilI'n 'yaur' hdl dilwJ;?

J_'ii nit 'lady 'Glil ~ left, ~ le~ 'iii pa;mmar mt~" MAq.' Amm vilmt ~ your. '~ii at '~me. Id,oim,g?

J1{f1l1l.: My 'wlim ~ ~ng: _ ::rn.ei~j my S:t'illli is ~ his IImu'CW'D'lk and 'my' :~ir~ ~' i!S ptQins wifiJ :ber m'Mw1t@ 'ID;!p!S.

·-V·IO···C:·B··U·L-···R·V

.' ", " .'. ',' l.fli - i.. . l~ 1:,"1 l!l

.~ .J~ [i;"';I.i "II e.- .

'~O W.~ Uu'JI V •. -. iI UI-OC:

'~I: (ht] pmn.·reL ,~, CaiN'

'tD H.plruin (t-mk$~pl~inj] 'V. ,. ~ 'bpli~

to teiCb [b5'1i:~n 'Y'" .... S, ,~ a. tnlVI1.J.pe·

(:illtrv~ !C~.Vli,

l~iIen~~ ['s~n~1Ul~l ~, ~ 'wpQ~~~, .~

'to' n:sillf~ to' [~:it~:i~[jtaj1.!l;] 'y, .~. it ·ucuiilj, DB] .••• ,e.~pbul.a'~ rcnt,[~":eiJ('ra~lIi] ~h _. ei.tpl~~\ie. ~:t'i 00 ~~wg ·to l[t~'bP'gol.iialu~'m:] _ til ~. 's~,

a mt«litjoaaJ. &t a ;a'f& de :&md sa

Re.!l i[n*E1t] ,itdv ... ap@J]I ,~'up4 aecea,

• ;- --- i"~- n-~_'Il.i~: "J' ''ii' ,- -<\--ILQ pntG:t:lili~ llil'a ,1i".ll~lS, ._. ~ ,iI1i, '~§rn!i.I!

PtJ_o:]iJIJ [p:dl'.f(mlj'mJ] is, ~ SmrlSm,

g~ .. w.sl~ pnJ~~:s~~~~!] s, zim:

to .en [1iaI":ri,:··tS:I]1 '\jI'. - ,s. ·r'C.P'Dv§ti

."'" t~;U~ ~'b - '~~ - .~i] - <i C ..... ...:i... - sta de' ~U'i;..kil:

I!JI.I' !It!!'!!, ~.!;i .~ .. ~, Y. - ~ V'W u.1l1, iii .... ' __ . __ ·f< .... ~I~

ab~t: I.:tr"blu~]; ;p_. - des.p~ ~; (~;i'p:l~t:J s, ~ :RfCmt

dic~tiQm :[d~lf'~~iJ.(~)u] s. _, d'i~~ '~~ wctUc [t~ik~tcit] ,_ a ~.

,:s1~]y piS~~ctdiiiJ: iJd;,;;·,. - :~"'Q~'~,:~

.~~ haM :11l .lt~!:hrl1d' ill) v. " ,SJ 'plrr~d:ii~ ill

inmlm

~.~ (la~ [~'Ob!~.~·tU ·v •• , a, OQJ\~t~ .oo'body [";il~bXli]I,pIDOn.'Iwlhott~ ~. Rim,emi tD mi!!i~, ~I~;~~] v', ., :ii :I~p~i~, u ~bs~ta ~tmei [b~ ~'bm] etmj .... pelilmu ,ca" fim&a to 1000&: [~'~lruikJ 'v" ,il!; ,ginu

'00 :~ [l:;l! !p:dn] v .. ~ a hl~ I:D, gmd;irui homew~k r:lroum,wl~~'k,l iS~ ;; ~A

'wbi~e [~U] OODJ:, - i~. timJp ~~., ,p~ cilrnrl . ,~~,:p]aI)' l[g,~pl,eU v. '" a se:j!Jll!:fI,

ililk\:[Cstimg, [".iJntrl_S'!~!l] ,adj. .. :mL'CresaEL'~: ,~r·~1iJl'~. ['g~n!~pr~'b~!}lJd

.p:m;~ema. ,de; :a:mm!lti~

'10, ·~c ,IlQ~:e5 [IIlIW~] .= iii. :Iw ml'~itIeJ

N"'i'i'm~ii5i>m". -1""'1.. -'"""-ii"V [·I_n~;;i.d\ ww:~~~. ~_UYJfgMJI.:¥ .. -~.~~'-~;'·l~!£.l

I~,~b::)~(~ri] ~ t~_m' ~ud_w,~[

to !Cain 'tile 'm'll [~·~k~dl&'~mul] .... a n~ga, cata].-.Wi

art :1w:_1[~t:"houm] ~ ,I~I,

91"1

1')

G X"· A· '" 'M' ... 6 A····· R

' ., J:'.I",,;

l, l'DE :U,LAT,IVE .RON'OtllNS, 'l';1oDumele relative

The ~tlldemE: w,ho' . S: 'WrHblg' O~ . h,[i b&a.dkb:nifl'd, is my. :fti)eIl1~I" _, Slfttd~ntl1~ iL~

: sori£ pa t ibli e8~-= priirlil-elllul melt. 'G., wlll~e (,wlil, ~, Wi aJl~ CbYUc.~, ,~c) The, 'I)@,y K\hO\UT bOlllit li ~~IJJ frs 'Jam. ~ iBtiMm ,ai, !;~i ~, ~!!itr~ dese'his~, I~l'fl' I Tmn.

1li1_ biy 1M wAom: w .' are g~(mg, Lol1ood :m

... N' 'ljijjn..,. D' ,~Ji:~ •

O'lUre.ports. s M~, '1I1fl;lltl ... , '. Hm.ma.~~~

ti "10m mikm,', po~lle ID~·. iSm Dna 'White.

Ttu~, young MI!ll (w.hiOm you esn s e tfi~tatif:ilg i's Ol'Ir' 'emer. '~ T'IadmllPlI! cafe;

n po1j 'ycdl!ldt~d ~s:re pwles~,ItiI :nostiU~,

"'_.-' ~i'ifill:ll' ' .. __ ",..,. ,;o!IIO.,mi' '. '" ........ nlffli..;, 'HI!'"

J.1:ul!i 'j. ~~'-o. wam~, ~,Il"'; hi Il1n",W'liiMI1i,g !liUe

'E; dhcc!':s Cll!l~stions, is AM. _ Tin rQ, care :rI:9lp~n~;' i!'li'bebiri1tur piri!ti(rcs_ij}m~ui e~ie Am~

'D,"'!' ,'~'

,L~ _.1111,

D (t,o'\ whrom {camia. drciil dro'm'

• ',. ,\!-~ _,~ .,~. :}

2. '~'GlltlU ~~~ ~~ '[II!It;:Mi se [u]~~ Qrm:l'toa:mlG 'P'f~ll'WDe ,nilllive'"

,a.) WbOi.e

:il:IU1Ii, !ldtfei. [~""fima't

. liT

Th~ :foomta~n-:pe~ ,1tIh,~~, QDiloor :is, bhlc is mme. - S'iiiom a cinli w~~~~ iES!t.S atba5tri ~e al me-I!I~,

nw· fOWlb.m-,pm -Or;; m!'C1!J1!r of wJd£h' :is:

bba,~ ~ miG. I

''[he ee~ise whwlJ: :is, on pag~ 40 ls ",elY di:McUll ~ ~~.tim CaR i5C atIDJ l!l., :p:pgiilli 40 eS!lc-fQo& ,pm,

The c~lOOm (dim) YlYU ~ ~e in l'kis :piCl~mre j. Iq,e tmd hright. ,_ CI~ :fI~ W'G o ved~r in :a;ce~t tab[O'UJ este m~re ,i, :~wn~no85l.

~ I,,r.

'..(~I .,..'11.. ~iii, tU~ ~11.W1

Da~, 'p.r.UlM!m,eh:: Jlehwti.v' ~~~ p~dlat' ,de 0' ITN,pHi,pe~ ,p,IJO!]·U.l:utllie'~e relm~v ~~e om~s iar: :p1'CPIl~tia, ,~G _ilIa, :g,fE{r!l[lul pmfiDdl~c:u. si, ~ ,300eji.me~oot

n

W;tat we liIir'C leanl i:n,g: here i:~, v~ty [ekr_itI.g. ,.:" C~, C$, ~n,v~ aied este

'wDle' fnt~fJit

''flue (~xt ((h~ ,I ~ i~Latin-i :i;Si ~:.'lfy, - Tcxtul :Pc caire n ~~(bc este !.I!'~f.

Th~ ,tt~t 18J'~_r ~.1dJ we m ,~,®Ii[IJ,g to ~mt: iiis ftot di:ffi.a;d~~ ft;i ~.c:xt: we are going ito :replrt: ,,,j.ollfl :i~ :rtol diH1C'1!I1t. - T,eXllld de.spr,e ~I Uimtem. sl. ,relat~ nllJ '~~,e gWu.., , Th~ r~' ~ ~O '1!il1l~l!'.I' s;lle is; ,~viq tliLC I pe:rnci'l is, O'W" new cO:I~~" The y~1lJllig: minl !5l~ is ,~vq, ~~ pe!W~I, ,ro' :is, ~~!" ~n~~ !C'OI'~iZ3~fi. ~ Tinhl ,chiSJ"e,a ~ diI, ~e:io:nml I~te j1011], :n.osfn.l enl .

'0' T'D"Ii' 'Irlffll''iiW'V1II"iIIJ'IIJiJ''IDI 'liliA, 'n "CrD'II ''0

, iI3 ,-,~ .I..[',~\nr.u,~ . .1,.1 ~ •. ~- "[ I -e :" ':U-- ~

,ii, Sc ftmrllead adalll~d ~e:rmili~hl. ,~Ij~g. :Ia [nfLnli~ill'U~, ,scUIiE: a[ w.t.ului. d~ IColJju;gli:

Ciru1 :pcinmsc '~l:-Elfiii~~a oJngl,

- ¥eWele ~el1ili.lwre ']fjj it1J11' pi~rd m~: ~

:f:iDl~

~, ",f~(lifj ~Dlo~Uahicc, I!Cmlllltnate ~liL~:..O'

olilIWillmi1l [pretaiata (b~i e i!1ii~, '~~J!

--- dJ Jb~c~~~:': -, -

g;~ .'. u,~ I[:Q!ISIIl~ ~na['~~;

,~ 'w;ibe'ie, '~Uiri~;i]ild,iA;e '~e;rm;iml!ll!::l Wl'·O ,oo~~11 ,~s.Hi, ,de .0 s~ ~OOll~~ jrur.U dlub~-d (iO~~ani3J :fm 81 l;n, 'llLWl1a~

data :iJ~~hd ,eode pe uitima, s-ilabit;.

,. 'v'il~crjb~:I,~ u: rm_iil:l:BJt~ ilJi !! I ~I; Id:Ulbh;=~:z;iI, OO:M~. finaj;~. :illdUt\oont d~ :flCQ!::llt;

,,,. ln, 1~}iIilJI, 'vemelor tClHQlmate im. ~Iyl',~ y ,~e '~ebimhilt :hldif~Ml dacml i!S~'C prt~at, de' cnm!loa.nl sa'liJ. '~Hi;,

- Y\r::rbd~ ~l!!m:i:Of!te, il1l ... i~ b'Ml'SflO:rml,

'U-I', T~ pIDflEi"~1I!i"II!i;:TT' T'I6".'.S···· .... - CO· . ···~Tt'l'O .. ·V- -',\t!I'

,r !! IP_~· ~_. r ~~t·, ~,~.l"l . ~, -es ,"", J;'~ ria A£., U ". . ~

Tim,uI ,,\rueDt: Icontinuu.

Negativ

I ~ I~iatmi~,

'Y; 0,,,", ;9C ,1~ste:rU'S; He. is ]is'~:en~.ns &_h.~ j~ 1icstelD:llng

H: is; listeni'n~

'W¢ ~I ~i:5![r:Il~:ng y,~, :~~ ltsl:en'ililg' The: ,~re Hsremn ' ,

F er m iC: ~-~.

:r'~m Ei~tentrqg ~imr1!l ~'R: ]i:!1lt~nim,a: :b.e "s '~bl,toom.g :slne'.Sl [IMenhIS It~.S· ~i£t~i;~g we're Ij~~jn.l :YCJiu:·~ li~l~n.hl~ '~I!:;Y~ni: [i~:te:.,g

,[ !am, 'OO[ ,Inslenmg:

'Y Mi, a\I7C, :11101 ]isleDJing H~ '~ lDOt '[iiSt~~8 SJa,e: [i ,n,o'l: iSf'e:Mqg :h is Ht: Ustte1Jlliifi,g

·W'-~ i:tm DO!: ·[·is,~~ing

Y'Oll, ~ 'OO~ ]i81l:ei'lUtg The·- are, -not l1:s~ ,'" , '.

rm not, ~s~naDg

yql[l'~,~ :rU)I[ (~'O:ul. al'el,m't) .lJsteruQg

b'~ t'liot (t~ :i~D''[) :Hlil'Cltins: :ghel~:s: J1I!,o~tt (:3i'h.e: bini\t).

listmtil11B;

i:f"s nm: (illl im,''t), li~rerni~ W~'iif~ 1'1:0'1 fw~' :~Ie'!ll) HstmLqg

,Y~lt~f1e Bot ("you a'l;e'o~'t) LiIi~umg

tb~'iF~; :n.O'I (tb~y 3jftHl~t) rui®t-eilin, ".

,Am ~ (Ila!) li~ternllll~ .Are 'YaI£I. (Mt) 1,~.s~['IJi:!ll.g'? Is· h~ fmiii.~1 l~"telD'ti~?

115] dre (no~ll ]i~:era;ing?

Is. it (rm~JI :~~5!~iti~? .4~ W6 «Q~t) :1~~[:ef[irt,B;! .Are 10111. Cnn'O Ilislmi;n,g? Are the, .. ·Ilot .liSitetn.iIa..

,rum~t::y.Q~ lis~~ l~]ll\t, lt~· :ljistef:!!il]g1 t~'jlt :!!ills Us~min,g"~' lsn,!~: Jl 1,~:'iltJe!Ji1i:nl'?' aml1l,!'~ will i:'is~~:n~?' a.r,en,l',~ yO'u, '~imelti~? .3reID. It Ilh~!!j' li~te:n.iiI1""?

....;_~ ---- - .----.;t --_·---'---B-

·D .... , ....... 'I,;

rilt:~~u

L

[. FOI"Imii!if:e

'S,e fO:ml~ dm ti_mpum .preze-lJtt ru ~,e:rrblINi :au~Hi'i1f liitto ~ei~ \'iii .lP-dei.PIW :n£.jn~t ,iii

'vemuw! de 'cG~j~~t

.D~ ~~ttebuin.

&Ull 'friloslt::~. a. ~ltpri~:

'''0' a-cl~WJic de, ~urn:tit bl 'C!!I§ de' ~Jlf!!lillil~

,.,.. """"'~I" '11.' ••

!:n m~!,g~ . 'Vm~~Y

I !!1m l:i£l'enm,',~ Asoolt (;~ I~UJiID~ttd d'f!l &,)

'W~ll!t ~ yQiIili di(ilng? ~ 10e facicili, (['n W@_IitI.Il.Id)t :fa,,)?

11ue· ~'b.er is Idlc-lil,tlnf~, ·~t - (,A:CllIm) 'F'®~S'ID~[ dJ'lNd. 1m, i!t;xi;,

:l,~ dlJifig my' ho'lll~wor:k im.'lht .alm100Iil~ <0' AIm !i!-..:rm.mc t:ml)~~ "~pI, aID]~.

.~ 101 actil:ua~ e~· wm~i, sa. aibll.]oo m~um 'v.ii:h>J" :apmpjat d~ malB.llhl~ mrbirii"

Pcntru 1.\. sxprhul lde;d iIlC~h,mi ,dI: rChJ]'8!~. ~l1' ~ de dc.s~-warc ih, momenwl ·vowmJ, f\1b'lim ·qul :p:~llt conmu~1J iDl ,alm1bel,e jUlljl10iitiiL

WlD~~ tb,e. l~b"'r Is I!.¥la"'J~g· tile ru.'~e. 'W,t ii.l'!r ,,;,_. t:h~ ICnteBceS ill Ollllf ~ercj~e.",bonb.,- I:q, tim:p ee pll"Cl\f1!:!llond e.~ti~1 repl~ nOl seriem ,p(jjDpoz~tiUe in catete[\e nt1utre·,

, .... " T,g ·N·EAR, F1JT1JR.E V:i.iti1wil,.pnpiat

t F:o DR

S~ :fttrnIDer~! [lUJ. pfluen!tld ~~*1I.U. at veibu'llUll "to ,gofi ,i hllfi~itl\1i1!d lumi, al \ilmwui. de, ootU~lPt.

FUn{I u limp loompm·~ fnimat ~UJ a'j~ml ,:i!'iill;k:j]ili!iru11!l:i =1:0 :b:~':1 va fe,~ in~'!l"O,gl)owl u,ptinl "i :inltm.pti,y;..z,pt'ti:wl ca !II~' ''!/ernul IiIt.o he"

r ~ ~ :I

:1 am go.:ha I!l 'teD ircad, ~. A~ de !lind (in'ten1$ooc2'):d (lite~.

II sit' 1,!Jl~ . '1,'0, db:tate? ., Uml~a. ea siaj, 'iiO~?

'!!'i.t. ,. , ...... ~_ '

~llj d 1I~~",r,:DUJI' i'li) QICta'~e.·. _,.u M. '1l1H'i~!di

ddit"~~r

II ,sift' I(ne(j 1'4.1',. 't~1 d ictat e.:'?' ~. (N"UL) W"m.ed ,Et d did:~?

I .. N 'ii.._ " .. ,,,, '·-1 •

umBO'H.~'to CIL0:i .. ~uC WiooO'f"t" m.'l: ".,61."'1

to W.Ii" -. Am do ®f5J1iLd id inebid fere~tm, (IIlmtesd) Ql sI .. plO\ll,

BX:ERCI'SES

1S

·11, fJl; ~ ~)_IU'_fiYI 0"*' dill' ,._Itg' de"·~

.F!I1~·_ I.' ~-I s~

Cf"_'iiJ1.D.Mi~·i!I-"'''~e' ~

. ~,r-J!I!'~-l . _-.-

at a'boot ,®:ul: 'I,C of: :hll~n irl, ·bm. w:iih M. in

'I. Tha:; ~:t8_eh~r is wri~m.g oome exll!l1IDples, .Ill '~Im~ bla~bo~d.

'":I ·;W ' --- 'I .. n",_~:,- ~'L ~'" .• ''I..~ 'L,il\· '.I",,'Ii-.~~_,:i

,~ •. ' I!;: i:l[ti ~~oA&n,g n, !H~,e: ~'NJ_im, ••• YI,Ii;;l UJ~Il6'~.Q..

,3, .• Thmoy aile .,s;riin,g t:o pm"~ the'.t1iCiW ~ mk~ "1,0 .~ I~ 1aho~t~ry, ,4,. Om' :r~ntllw...sLu.i1Lt, is g;oii'il,g "'" :b.i5 'SW',

5. Tl!JIQ, i~ t~· ,hif!ll, ,ex,!_wis-c:b(lird:: "!" .. ," his :lKKrlft~iQ,; 16. ·W;~ a$,rgotlltl: 'M' vni~ 1Il 'r'!!,~: "'" 'lIte, :me,w tem.

7-:. 'R~ ilt4i>ch~··iJ ~i. 'ttl W.eI'8~ ,!~_!) te.xi. '~m~~' .;. ~~l1Ce~ , B. W;iri _ Gm~,'~~ Wk ... this: ~~l

'~. Amrun. ~~ ·tmmt-afi~ 11, '~t ,un ltDmmlii~, "'" IEn'gllsb., 10. & lid.y .... :m11~ is 'readffin,:g ,II :n~s.~r."

II. WhSl18~· yo:uJ[" ~op~~ ~ .. IhlQm~ d'ciititJ

'II '11, '!w'.i' 'I'" -'_.-'I .,.'1.. - • 'I~ '. 'k •

. I.~. ,~y, nt'JiC !Uiajl1l~w[, n;: ilb~yJlm:~: ",i, Ret ~o-ys.

~@i ~~ 11:0 001, to'P:L!lt:~ ~~ g.O;, to 4ictattj to ~~il'j tD ~:h~~"~,L,~:o ~Ji~CJi t®!.h!vcl, '!,n, ~Iel! lQ 'Cf'J'~ W, tab; 10 ,giive" til) smdy,. 'lfi .loo!i; ~®i shuta ~~ ,p:LadL~ ~:o Rd.

-, - - it J< liiRlofI! ,-'Ii... _.--ll,_. J! - __" 'Ii'......._ iliDl-_.-,

)1;, C~,J'(tfll': ''''-f,I'-: ,.ut:;~' ~ "l"£I"DUJ: ~ w~ ~~ M!!I' rtt1fflJU-1i ,irR,ietllir.L

Con,t1nil,lilli'

I. A ~~&-nl ... some ~sm~,'P, '~e.'b1lMi~~

:1, 'W'~ _,,~ to 'write bm·e-u m ~U1\~e:r:c:i~9~b, ,3., nj~ ._ch@r " .. s, :1le,.W ,@lUI~I':_l~

,~ .• ,I ••• t(f."~ ~1'Si IJq]iIII_artins.

S,' W., ..• ,at dn.~ Iblad:ho~d.

ani

6" fIe .,,'. hm ~I.R ~o ~n!~Y.

"t I , ... I, '~, ' fmm ,RQlJlalniwn, ~nto EnJllisll.

8. 'The sli!iJdtem1S • '. j:m '~'ilt 1em1~ [l~Mab)ty,. 9,., 'The ~, e.ae.r.,. em i-~~L

~ G. 1 +." g Bn,~is'h :1iI!~,s,pu_Je[".

1 ] _ He -se-e 'lihe '~xt: !S:eme~1:1 by ,se~en~

Model:~ He ls ,ioi:ng ~iS! halth~w,o:nk.

,H'e 'ms: ,gom,g, ~o diD h~s: Mm~wofk.

'I i!:''b' ",I' '"Ii I[!I" • 'L,: ... ~'I~' ii,.,:..II .. ,'~., ';II, T').., AI,'

• ~I!!.: ,151 re3ji:llllg a r,~_)!;t ~'. 1I.";I,e, lS puulrng, 1:1lI!5i 'p@iil1ujJ..i!!O 1lI1tO, I!US: Ii.K<SA. ~., 'n!! stuue;J:'Hl:, air'e

;rcp~tiq, stmt~,ee by se.nU!nee. 4. ,''lie ~ , is 'tmll.Bialiq ill l' °xt 'frn:m ,Rom_in in\o ,EligUs.ht" .5.. We are, 'lWti IJ I, m~f~s. 6, Th~ stu.mtliE: 'is 'WT~ting' a. f.qJmt, ',',;My aWl 'ii, :leaJmiil:l(IJ :S:D-gUtsht" :8,., Thc;l' are ~ ~bO"gt 'die EW 'ltltt. 9. llJte (!;9~herf' is, e~]!IbUmn,g ai, new ,pumtiaf'mle',

,Vfl, Com,fel1lfl' ''SPdlllJ~ ,I~' €'rl ,liR1QU,mele' ulatb' f;OI'espll.nimgr." !(J,mife/~' ,mN,.'m'DIe Nltlli~1 antle' es:t positil:

L The. slfudemt ... ,i!ll' aJUiw~rinl mbe ,ue.-stial'm is, m,), fii~nd.

:t"ft,e lady ... ),("'1 '~n ~~ spe~klilDJg is our tacher.,

'jfu,' • 111. ,"'

''" ~ ,IlL'€: I~nt a:oo,1Jj we ;ge :golnl ~o. 'bliUi. ts wry leasy.

4. 11Le ~i:D[Ij ,to IClphtfll3tinns ~ 3fe~ ]l:Sl~rning is QW':IlCW u:a'Cl:it'r.

:S. Tht!: ~Ie ; .• b is, exp.la:uw~ ;~!i '\faY diflicmlt.

i. n,~, YOWl wom1m .. " :is shu:WJi,G: ~ dQor ii!il ~"sooretLUy. '7'. Thl: ~m abtJ~'~ '", .. we are, tsilki!Qg b;, ~.1l!I cn~r.

~k The yeUdl,g ;m:Il!Il ml ,"',' iS~ is s~kI,liI: ~s' oor' new '~t1Ue.~.[c Tom. , .... 1 aIR]] :readhl_ is 'Vf:ry 'in!imstim,g.

10. T~: fioom ••• ' 'wm,n'M are G,~IlJ is (lIU'f,Ohllssmmn. 1 'I. ih~, ~ad;y ",. [l!atm!e :is; Arm i~ an, econoJUe.'1'.,

wm"c" :i?:...r .... , .. IIi~~i!!ii' n_'IiIIIIlIO,_,""' .... _''''_''_':ir' '_~"":"''':'Ii:i! ,.1,.'"..., :I'I: ....... ,~ .. ~Q-If"'i inill.".il1'II'Qc,.JfiJIi "''';0 .... _ ,_J\;iI '-.i ~ Ii J-nil,U~~pl.r!ll ~~l~r.,~,n:t;· ill ~'UiI!gi" iIl1~lf~(p.- gJIJ., Mil!! l~~ ~~ r~-(U"r _ .",-.~ 1~I!"MJ lliU"~ IWILL

, , ,'" 'iI' ..... ,;ili\" ,-, ... """ ... ~", ... ,,.j',~ .. ~ , ;!IiL,:i\i',.

f!"J1I"IIU! ft'efAU;1PJ. !IlG'tnU ,iWnu,e, a'ilC: paswp,.,

I" The h:~dy' ,t1m:~: :~S' wri,ti[ng IS01TlC wnrd$, (W, ~b~' bla~~~~ Is Jill.. '

~, TI!i@ ,dictionary that }i01Ji en , ' .. on the table [s m,), rri~' 's, mat, '_H. 3 .The 1~iWlg 'woman th.at ,I'~ m~ltg ,~, m,port is oW' ,soore.tMy..

4" Tb.Gl mlillYSe l\ili' is made,. afb.nel ,~ my fidh.~g;~S,

S" Th~ m- n [~W~ C@JI..· :e, in tb· ' :IIDb\farj a:~ Q!1!Ir. f~now- S'lud~nts., 6.1bc, w.ind~ '(b~ j~i Q.,el1 .is ,~ 'M;DOOW 'o.foW" c~mQm .. ,

.04'''11 Vcri~ ~1I. 'l;dH:iltiJ domnale S_ith~ Hifil{ V~~, aU, prce.

Ann: C~ f;w~~ji d,titi?'

" i.:k' 'Nul ijJj ,cit~ 8m " An,"] Ce ~i!'li1i

'Nick SClriU, 'Dtt£.e pro:~oD~L AlI'f,I1 Cu. 01 rS~ri,a~?

Me: Seng, ~~ ,~ bl!I~~~ d' ~~I~. Alf8 eu ee serie _.@iirfI[I'ir,Jl, :BOOn,1 Nlc._~, El s~ri~ ClII, ~llU01lllI,.

A"" DO'mDu[lbCtWln S!iJ:d,e pc ~,liJ1

.ld 'N'Un. d '111-1, .s~e:'~ t\bllii; 't\il, ~~ pe, '01 ~0ilI de him~ .A:,.lfll' C::llile ,sene' pe gh~li?-

N~~c..1 :Sltlld!c,~ij is e'ri1i.

A,n'-1 Cg: 0 d 'fuce~ dlupl (llooea?

Ntck DUJpI a.ccc3, am 81, 'ml! due. llBllo.wl mcu. Ann: 'C~ ~:' cc' up! amiad?

Nlc, kfteli~omez ;&1 C!1r~~ ,~a lliIihU.d.

1'. r

···A··'Y'··

- / " I

rt ,is a 'g,.net t~ snell, :~n 'l;b~ ,mQ~~ 'rom ,g~t5 '(Jilt Qlf bed~ IIljJmsl the 'MMOW ,illid ooes

.... ,' . . ~ ..' ,. - . . ,-

",dS :m!l)mm,g iIt~~~i!5i, ~i!1: fmmt W',h:ns, '.,n, M~fJW'.

Nex.tJ. be' ,Pl!~ iill~o the h~tb.rmnn, H.s 1l;ltL!Sla..es: :Itis 'tee(b~, S'ha~ hlrms~lf ~d'~ ~ MO"Wer ,fiT iii, hitiQ1. H~ ,~es; hi~]flom, 8, towel and] ,gets ~d. ~, llre combs: hls 'hil'iir' ;ud ,:g~tt.'S, '~o ~bc d~F mjCkm, '1:0 hllrll'e 'b~Id"aiS1~ ,A~r 'br.cakfa£tl' art glfput. seven" ~~ :1,e2i,~, mr mih'j: uffiOO(, Am: I:bi~ time 'of'llae d_a:r buses, '(~ ad undetgmWl,m inG :P[l(lktd. '[He' ,g,ets to- '11Jlie ~ffi~, ~tle_n to ,ei:ihl

W:ru'k bi:-ilins"Blt e~ght'~; g~ O~ 'gJ'IJl:n rOOf with hailf,w hwtjJ~ ~~3!k w'tw~l'!I,1~.

itt' fDW', WMIiIJ ~he p:~gramm~' iis ilWa:~ Ihm 1,®eS! ,k-Olllm~. ,He hashls ddinn~ ml~, lifter;~ ~bQ~ i)etd~ g.oes, aut: ,ShD,pP~~~ '~f'~~s~.,

Jp id];e evelliiDg a:t 1m~, ln~ iWl.d ~ 'W'll_l~ w,~1~k :~, fib iIl1[' gm, wefCSllliII: IN,~!' aiD ~~

'!rr' 'V' .. ,..III - ,,'Ib.~=. - 1~-ii; ....... j..;;. •

i, •.• ~ irei'U! SQmG'u-..ufl; '!Or ,l!Ii!il~,:~ mus_w.

So~mnes!, ~s~iaU.y on SUJn~,~,. ~y ha/,ve &wcsts tIl)f ~11 a~, m:1liir t:i_ei1da~, ,~~ fu1" lib wrull(;~ t®! ~he tineli!ila\,'~ ~~ ~~~ '00' ill ~.o.T!~, 'to 'YiS!t m,'[ttJt~I~ti's:,m~~u:m., ~_Q iru,dfinOO ~il"t\O :iii, :RS~8W'i1m'I:,

Gern,ef3U~~ '(b,ey JIG to lbcd ;at ha'lfpMt e1cvm.

I

Ann M):t~: ['$ :l(Qtl!rr' ;~m~l,s d.a.i:I,)' p't~r:li;mme!?

N· 'I. M' 'L· ,,ill.' iii. I •• ",,' 'iI..'" b.* t • ,,'II it. '1:111' h 'M, b rl

'lCI&, ,,-,;V :;OT:L, W.'lL.o':I.I!l::a :!:tt1LYI:D'~~~!S l~ac~,~Hm,tu.e Jinmi~~ie,;J, Qne"Oi-C)l!OO,_~: ,~"lie ~JI~ c!UD-C. __ :,;;1I'l!~~

:3I1'C'F' a slIi~n ~'~ llu~ ~tll:dij~ :For th~~ 'JII~t ierr.

Ann Diu.t :hiOW dIlcs. 'Inc Sp,i:U his ~~ 'lime?

'N:i~~~jt :M~' ,IK9 cyo.Unl~ :plaYlS: 'itmI1i5'i locs 'to' 'the ,s,ftmmm,g ~ool iI';j,r, $:¥!: ~I ~l~o.. Ji. Y,,: :13,' - ',- ,a, fl·il!if ... ,~-'--:'''-''''~nt-'~;crn:~r,u:?

.;ri;..Jm _ ~W' _!IID ~ "GJ __ y~ ~Il!~ ~ ...,.!~ _, ,

Ng: Yes" be "IS!.

Aml ,I~ ,he: ~ bu~;y?'

Nitk ¥~ ~r:y:, Wt:l:iMiJ he na£ 1W ,~lMS'~ Ins, l\S, in. (Itt ~i.hml)' s~llIdJiDI. 'Ho~~" 'when, b:e :h8.iS a, lilil~~e ~pa~ ijQle '~,eoos f~f a 'w.dk i:n, 1~ pam-"t, [ptIlY,i5, a :gamc IDircll~ :football. ~~~lb8iU 'Dr ~~ ~o IItI!1 f,tEbiJ;s!' 1~11li'b or to< 8. t'Ill' mOle:.

V· 0' ~,~ '8' I, 'U, .' 'L, A-", R·: ... 'y'" r

. ~uall . Ill' ".1'

~~day [;e.wj~J] adj.;. ,-,:zi.h.'l1ic.'~ Q~~m. auivillty, [~k'!rfi w'~] s;. ~. a~!J)Viwc·

'~i 'wab up [~,~U::!.A·p.]1 'lim ~ a se tre~ 'bathroom [! ~;~] K .• , tMn~.d~. ~e In ~I:ru ['l';l'ibrA.,~]I '''-'' .... 9 per]!I!J 'ku!ba~:,o;~~Jf'[~~~ I~i"Y' W_,~';:ie:~q ''W'", ,." ~

S!~ mde'

dlinimg:-:~m rdaim~ flO] s~ ... s.gerie: h!itakfYlI["~s~~ ,~. _ ~,d.ejlJll

ito learve f~r ,[~~U:V3':fu~] V:, ,_ ~ ,~a.l@ ,." .g~Qmn)" (i'd-3lm(~);(ia)I;\.l a.u'" .. tn Fnml ,daUy [~.i]i] ~~. ~ ~~~fiic

'Jmib [lJloJ]t n ~- ., tiil~l: ,0 [\I:mi\Z :~l E:N~] s, .. od"fMil

" '[ J~~I] .n..ii'· .. "_;:f,t

nex~: ~rueu~ ~'.'- !J,gll-_L~ ~r

I'· ... ~ii'i.:ll [j;""i;~""i'iii!i~'..iII] ~., -. ,,., 1liOlit:..a;;;,;:o, .~ ~llf-IJ,U !l.Q ~~-~~11Ll,1 '~'.'~ l...l i'k.'-Ij,l~

~ [IJim] s,. ~ j~: ,~b~s ft.~'es] s, _ .~ah

~ ,pt '01li~ iQf'~, [be~) = I, se cia joo din '!ilI1 to db,01l~'S: mo~g: ~l(~Js~ ... 8, fa~

gilWlgg~t\a 00 dimjn~l!i

to ]m,¥e':a s]j,ow~f. [j .1 at&~1 ,~. ,it, thee d~ 'bo m.~ ~. 'balli. [lba:6] - 3J :faile 'b;1i-c

'tD i~ 'MI~:df'~ ~ow·e1 r'taualJ - ~. !S~

~t~~ ~, PI:Q.W;p.uI.

j"", ;ij.Pf:: ,""'?' - - .. .:I1[C,,,,"::,·,;'\t1 - ,il ii~ 'b'ltHlca w .~, ..... Ii.!4Ii!!i:iS:S~ ~''!Pi:I ".1

to 'oomb CftC?S, :hl1r (h!~~1 ,_, ~ sc' :picptb.al b~~ 1[lrut~J s .. "·l'lD.tO:DH

~,I_m.] ~. ~.1ttam.m

umdeigmWil.d; 1[.I',A.ru!~p1!mdl s ... :melm~ h) ~~ ~o .['tii':G,~·i'N:] if. - ai, ,ajU,8;i!' Ita, pn;~c [~,~.16\;. ~ :p,liO~

I dhmcf' [!'dil)t~] r5..'~ cinI

~. r~m] adV.·- a~j~, d~.;a~

i!~ ~~b:ib [gilwO'~n v .•. - :a. 'W'mibi 1000~a]llrt~, p~taiDdJ adv. _, IcitGOdail~ l~iEdIiY' (isipe" il$] ruliV~ ,_ 'm s~~i~

. .""""t: IF~ . ~1I1- '''' (MaliI' !I:iI"'c; -;--00i

,KU~ ~~-lI':S. m .!,-g!Q,~.-

'ID ee;1l tOm, [tD!~k.:rl~:I'~~rlJJ ,,' s : ~ iii, ~ee~' ~ ·Ia ... !., tftMtiIel ['1!n~] .S;, .. , ~_c:4tm

t~ Ie !IJ!!i~\e:r PiI!m;'\!'iil] ._ a iSG: ~:mliI:iM

to ~;~:~. :fH1: ,_ 3 ,~ odilmi iif'~~ary [i:~is(~)ri.] _ diIWi. ~m

:n~['

~., m'fII ,-'l;,.ri;'iI'[I-m- [!!lI" --;j_ ,:1 - :ill mEl'U,jt ,ooRA

_:0 .ti'" :i-FPc ,g , , ~ -~\I -' ,,\~, - ,I;"

,e~Mi

'to ,go [O[ I,'waillk; I~~k] - a. mniH~ La. :plim!.iIJC

1001.' W bed, .. a mer:p]a, ~~~ , :~. Lid: I[~] - ~imp :IUitf

bJ I~I Ci~mg I["'~;~'U~I ~ liiJ. sS :p~;m~ba, CIJJ

11:..\" '" 'I t....

'l!lIliCl!C eta

sw:im:mi~\ ... pool (".S"IMI:DllIj·ipg:]] .... haztn, de !Dot:

to p$I,J"t:im'piatlDI rm'2CI]~] .. l1'cima]~ ",in,

·to ~: b.lCk. :~ 'thE '~rlruh:~ .. :a se 'i'mI~ d" la ,i;gsti~:

:iU,

p.:!O.·_··,C·_~.'·"·_·.B·'I1._.,.L'~.'R,Y·~ P'RA-C'TICD

'y' . J.iII.. _ ~ .. ' ,_:_ . ~'l "'.,' ~.~' ~ .' l I':. ,~, ,~

DA'_D."" .. .i:Ii Ill. .ftMn'·~"""'i"""..G.'_·'" ... """ .. "":I;u,ilt,,,.,r,r-.il,' "~iIiI,_iII ~~~r e-e --'-----.- _I~~_R_~~I~~_ ~r-~~!!!!W'tl

1.. CUi J!PM 'K!ah' ,rql1

l1i;,]" I !'I' ~ Dill 1.. __ ~~.- abmm .~iI i:... ..-;::1. ....

. i!i"llQ~, ~ ~ '~ .. ~'" '__:._' ~ Q~"1 W~ ~' ~_: ~OOll!i, ~Yi~~~

,2, ~".,ytlQ,~ I'MI lwbriO:wl'

,I, open tM 'willDdow tD let ~~ :=11, 'aLi.' ,m. '3.. n ••. ~;" irrwA ,PJI~' tutJj d"~?

:~ bNSih, mY' 'teeth with a '~b bmg'b .alil: t~a, :~1:. ,4. ft ••. ~'M' J'lMw.·jiOlInd/w.lM'"

:~ gimf!(.'e; :myself'with a, ,~a€!t, ·m:mr.

:5i" ~ '.'pM' t'flItj,~,., "'air w;iM,,. I comb m)l' bait: witlJiJ a, camtD.

'6. HII ,.'~011 ltillfii,ymll' IlIll' d," I 'bfUBb, m:~ :baiir: \\i',i.itb, a, ~~b.,

7., IJ,' '~!gJ;' db ).'DU' p" 'f,J r$" .O'/lbl' :[ :80' 'to tile: ,oftke by WL~OO"

,~ :1': .;d., ,U' .if., ... t:"I!J~~ •.• Ib. " ,", H ,;0:: i.': . "'Ih "-- -m c~ -'IlilJiNj'

'0. ,di,~t',wOC.,,~.!!!\!_' 'WfI.Be"''M'NlH,~i!U'J'~ ~ ilJlIl I'LL '/L ..

''t\ll'o.~ .it ~(s"n;' t'.

it .11019 '~g iI~ ,~'_i",,,!,m pl' "S'Cl'If'.YO 1WdI'1

mt ~ l'U! ,cmIDy ~im mililll!L'~~r to ~~ m tHI Wl.dcrpwrul :5.tatiOIDJ :if'l wa'lk., .~ 0, Ift~ tID jlOM ,do pur ,d'DfJ.iillfg'

(J~ .. fDll.y· ~: 00 In]", ,i5'ho,ppiml,g run :it dql~Ji'i,l st:Mle:., :~ l.. ,~!d~~JI! Wc~ 6 ~:rdbm·~'1

·~L .. ;":,,~ .. ·L.i. · ....... 1"' ..... '!i ..... 'Il.,a, 'i!';iI,~ljo!i, ,,,,,,i" :~:!I; .. ';(LI._~ ~j ~ !Y; ""'~'v.tJ _'1'!!I11i' !!no 1i.!W.'!!i:>.,

I~

, .iI. un 1:i" .... ~.,n'lii"i "110' 'II.:I"Oc' 'I·'lfti:!rSc liu~u ~""'·,UA,"_·[ ~lr " "~ .JL....r .. ' ·~Jt~\'···

1" PmmlDlE,-lc ~~iy," .' ,.,_'._" .... ' -1iI,,'~'WI!!.il 'U'" L.. ' ,L;_.JI HI til... ..11... "

_ ~ _ . _ ~ .!t" Ine:51~~,~~.,~ __ m.li!Ii:;;',

tX,nmliil. d1~ Vj!~DI S1!l d!~ gUPi~,

I :n .. Ib~~CWi~;Jl.=n 'l'i_~bii!i ''!t'lO:;I'i'l !, ~ld,'1 '10 cbc ~ 'he '~vg., ~ and

'lmdin_&1 a,~ fcillMi, ~a~ '-.11 .~_ _ (I. loombs. ~ :~ .. el;iiii!:~,5Sim'hmd, 5iG' '-1,), w,._ t Ie: b1dGa~, .' ii, " .i se:pi -dd.

(~~'j mde), ltD ~b'(- :~c'pjcptgl) $,M

,'lOO,mndc~~lilv. ~.[PRJOzi.Ii1 I ~ 'wrltcl ., '. ~' .. ' "'J! '., Pot isii w- ~ ~umele Rlhj~' ", bdL~ pllo ~u siliogbr. :~.

~, ~'II tad, ajlllCmil] cuiva)~

! :2. ft'O~lwneleJ ,de U.dtiH' ,~Jig.e.tl '1hey.~l~ :m_p,~" '~mus.t ggbtQ.:griwJ. _ -u ,pmnumdi! fe' I~' a ,p ~ ~. _, Hi Iinf~ru _we 51, '[1l15l.o~le, Se qUI ~a, ·-medi.lt, dlup!.' ~1U!!Dt'l)\o

wvlllu1 ~ am 'm f~' _U ~"~ ~ -,iW! I !Ke, :b~If' lDl1Dt do, h - -'e :m.Uit .. im

, _lDi~tf. '!!' E,"· ' jl '~J:iWI ", fad, ~l;I. , ,

Il, )ItiUiK~€ [ja! i1elfJ .. " .. ~.'. bW, 1m]' bimldfr[lW!o,'stU] .. ' ~~

i ~ff'Ih;c; self] - ~

i~tt~l_t,!'.- , I .. ' . ~ 'j,

]- I • 'L'~ ;;""" •• .a.

I Y '. . ... - ~'CI ,~ ,Wi! ~':-i<miolilll

, ~l~ ~Iiml,~':ldvt] '" ~i., ~£'f~

,I s,~ak 'You sfl!l"~'k

,~''r~

:He ,~pedi5,

S~';s~aJm 'It:5l,Pem; W,es,~. YOlll.~k 1'be' s

:~ ~~I 00& :s,~ik 'You dOl u:ot s,~ ,~c ,d~ ~m: ,speW::

She! d~ ItQ'l: ~. ~tl~not~ We' 00 Im1 :speak 'YQ~ do 'mot ,~,peaJk 'ibe·' , do :nm, ' . - 3:

:D'O l (iElm) s,e.!'k:'!'

'Dn 'yQ'iJ (no~) 'spcaik'?' D~ be il'n@t~j !meak?

. . - ~ -:~!P=!iY'---

:D',()e-s she ([IJ~t)i qJed~ 1Ii'ii\nij>o.,. ~I ''nnt)' m~~

~~ I~L ~...: '." 1~iW' .. -_._:':"~'

D;o 'we ~ot) ~eaik1. Dcp. YQ~ 1~i(Jt) ~~k? Do l1m-oot l$-:-:~ -'-_:,.

'n ~-= "Li'~ ~IJ,

T~wn;imlB~~ ~ de l~, 'pcnJ~~UI;a., a Hl-a si~guJ ar" S-~ 'p:oom.lJiliL'~if ermitndJ 6ce1eil!l~~i, Rguilfu I~ ~i ~a, ,1-~jil1)~ "1:aIilthi';~O:,[.

FOIT:i!!!l, CO'Jl~me,

]: dOIJl,'t sp~,kJi l1e, 'DOf]li't.W !§ptak1'!1 ~:il:Jlj'lt :~. ~~k?

dESil~~ -',!i.1kl;,. ~ ~w..

~'A

!!11""!"

:~ s~ .~. h>c ~; (iii. ~Ri - el VOl'bg~~] I '~QI w8!tm ~ IJc watclles, (;11 'U[rm~ri. ~ el

......... :i( ... "",,_'Ii.

II!LJ~~~J.

wlmwlib .. he 'bf!lllSb~, (a ,.e:..rulj ~"ell'!6ciG)

001 d~ss·., h~l~s; (Ia,{se) imbliica _ el, (.st] 'im'bm_~)

to; Idry _, .~ dril~ (,a u:lal ... cJ USlIJ,C!1) t~ !play ~, .~! ·1P1.:a.ys r(a,Jncw· .. ee.l j,~~) to ,~'O ",:b.e~, (a'w,er-g= ,., iI:~ 'mel'l~)

I~

:be .g~ [gOHZ] ,. I~l ~l'p;

:b:e· :pb.,.s, [Pleiliz]1 ,,., d joo-ef

.1.... ...I... I[ • ,dl",illi 'l "ii;:ow.n~: :rcaw: lliij.:~~ .,. e Cf]j~'e'

:lte· g:i~ [giiv.z;) ~ st CIi,

:lte SiMm.5, [n!i~]I'" el tU11iilt! h! ~U~ ~lz] -el oeamj [sil

be: ftl!!,ti, r'l!Oil.tt.si] ~ el'ifiUDi!

!r' . . I!i!' ---, - - It" -- -

:~c wrl:~, (m1Jts] .~, etscri:e

'Ib~ lUh [3:.] .. el ~'Irea'bi 'Ib.e ~ [Itt!.iks] - e:1. ia,

II. : n~'!u.rin1:are.

~te' f~i(;.~it :fe11tnt II ~rim:a, ,0. I.C~U!t'itb .Pe.'mwnr~~ ~amLt am:' HC: :100 iD mod ob~,~.rd1' iu, PlezCII:t Sc: folose ,.~~ eur 'lu'm.ilUoa:re.·~!t. adv~;dJe, sl Woc~,iu\lm.i, adv.emi8n~: lIiH'QI,,' (Ide~ ,o'b.itce~)II' pn.--riil/, fhl Sl~~n~~rrd l. ,o~n (i.d~s·e a.) alw'~'81 (i:nlotdelurul. - .taRet' r(Dic~oda~ ~iy drl;l ([n, fieca~ zi) f!V.t¥y ~ (i - 'fi.ecaIre an)lI!:lC. naeill. in ',.ro.JI@lzrut:il" e:I.is;~I, '~.I'n, advert, n~,~tiv- ve;r&uI] se rbla~!e' la a:f.i~ti,Y.

c - ~ WRi\IDl !E,mo MV -iU o'u' .~ setml!l de ~a, poo~dliili ~w bii¥e.:e: 'wtl:/.t~ tD ba,\fC 1w~Q_.I_i flU 'ho,ve: ill, IhO-JlJ'Ui ~:o 'ha~ :1Ii te.st ~lC", fu:m:mJ, 'inte]\C!I~ d\\l D!:D'i'lilbv-l ~I mt~ M;ati1v'~n -, ..

, - . ':r=o '-"., -o~ 'i-' - - - ~~ - - _

1h4 $-: COJilsttu:utf1e!Cu a,futo1'ul au.tilIDaruJ:l1Ji 'I~I:O Idoll•

[~I

he ~ [I~] ~ ~'l (5e) imbtl-~ Ilt, was'liIes, [ 'w~IJiizl" d (iS~) :S,p.i1 ~l-

be w;~1;d1ms, I[~W'::'-tf~ll ,., c~ g~1:C hi; e.J~i!iI [~:kruouziz] .. el ~il'Cbide.

be pl:ay.s 'Ihe U~rutD ,_, rd c6n!1I hli, 'pian

Sffil.e. iJ5. back. [oom '~hc m8dnne :i:\'[ 00 ~~ dO(lk.'~ fa:se 'httoo~ Ide 1a ilglihd: 1lI ;@Ia

on,...... I~"" __ Il.,~ ,"" ~).

UU!ll!i 1!;.!!111 .... UI1 l _.

Ev~ da:y .Il~ ~: to rus o.fi~ at: ei.g)d: ,

7 ~. ~ ........ '''' Ci\ __ ,C .. "",,,,_, -,. -'I -, . ..!I1;,.i!'\;o;,] 1iI."_,, (!II itlw·JWi", .. Oil, u~!I;ij<:Z1 E. ~. 'I!i!.y...... . !IIluvY

Iamlop:l~

I Qbva~ 'have ,~ mt, 'm, the ftcmot'lln.btD~ __ iUB d od!iIm.Cse iup'll. ,3.Ilti~~.

I ,mwg :haw ,a, rem in. ,tIlJ~ demoonl,. = N~ :mil onHhmsc ~~~~ d'~pI mrlSil3~,

We. tiM' 'In:a\!\~ BmjLish 1~1~ ~ S e~' d~.y,. .. , : u ,aVImI (i!l'C!1 de. [~Ihi;d in 'Hecate D. Da',1/)1 have' IJ mst rC1I"e:D)' aft·emoolI'l' - V~ "'_"'~'bWh in -t'i~ dllftlll amiMA?

.~~_"Il! J • !~. iI

15

.IL lJmUi~otlf'-;de,1Jre/1fi'ii .• lllfiJI;omue·i_Ut tatJll·,. mailtm ClJmpldlft'~ll(lil" liier'&

... "",,, ,~~'

aJ~1 i;~~j Iil&

I~it,. ''IN¥~ o~ LT,.

""'1''''''''''''''11.. t\A ",1"I;(Ii'.".4I ;ii'''' , .... ~, ,,,.'!", 'iii'''' ~ ... 'L~,.".., 'ii;.,. 'i.~iM\I:Ii' ''''' I~""''''~I'I!I\ili ,...... 'b ... , t_ .~ .. ib, "''''Iii '~'" n'-I" "'" \'IW '!r'J111iiii1i~~1~111·~ a1f1il!1EIrU~ !l.U1 un. ~ ~U.'~I !~IU 11LilLr'I!'IIiiII 1f.!I.J! ltl'UUI.J~I' !I.!U1 ~m..Ii:Ji_ lalua~, ·~u 1I:Ia), -Ui,I nil1l")~I1I, .. ...-aLllt, !tlJU lit' iU,~, ~

('0 A ... ,F. .mU_!5I~ 10 dEs!!" ~[!di~'" ':-3,·· 'I';' ,:"]-:- ~ - ~' c:~ -"-b.,

_ '~'i " "_"~, "'I .t!~ w y """" ~~, J) _Q'm __

'ifn ft""'1,"" - - .' -- -"'-_ - - -~fi ("-" -, ---- -ij~h"'---'~ , - -- Ji!'.;j --"' - ,o..-,~II,:;.~": trJl~ utl,prsp,rllI&1IJI't, ,KUne, Ii!J'lU"m~ ~U: n~--W'J! ,IQ. U;r-m,u:F.4rere 1Il.1J'n;UI,iII"1!;!!

Cl}Dftmn, mvd~/IUl_uii

Mooe:l~ Do you :10' 'i!0! dtt! '~i~~imi e"¥e.y 'w~1t~ y~~ we, ,do. N1oi, W'e dl)ill,lFt.

Vll~, .llIl«.jJ.fpi' i8jildbYJlI.' dill ~~~. ~N liMpd.I1~~ tiSJJeClli" ce .• gft ,~ajJ

t:~lljjR~:

] ·-W·-, .-, oI"jl ·.·b.~· ,\,~. '11·,.d. .. ", .. J.' 1I; . .,·, .... A ... c··.- ,AI_.- . -il_ 'iii N·'·· 1 , ,.Ir ib.~ . :'jj-'C . '1" L. , '"., iii, 'I,,!I.!l ru!!.¥ifi.iI' ~I~I""~~ IC~~~ en !,dJOI:I.Ul!IJJ' ,::mll!ll .l"llLlIJ![5Ui11Y.,I;;. . (Ii·IN 'INC. '\~O lIIII,ft, a.DI . .:;;;l1g ,~~1lIi

'I ~ ~~ n'! -I (, II..~, 1Ii.~.~'IL 1:;.= i'L • -'''- - - ·k ... ~lt' ~ . .;i 'Ii;.~' i. l '1..

c.a:8S .. '~'!' I~i~~ulf ' . 'ltit'!! ~ IH~;I!' .~,~m '~lIe :I!liIlsnlll'l~~U:; ,I,'D: ~~ :~:~: 'lW.fIt. "'. ri'ilw t.;ii'l'Y ,too, l~a'Ye 3,

dietitian). S .• ~,y (lio,u:o .~~~:~ '~~i) ~.wl:J d'mlOOfll. 6. WM~ you ('~®I do)~ ~'. Usu~l'Iy 1 O@' lave} 'ln~ o.moe at: :fio,w., 8., 'Wbe~ Iii~ pw\~ OlD, ~ 'tfY\~)11 T:OliDl (t'li) ,g'(') ih&me'. ,. ~)fOU (~~I 10) ~ow? :[ O. :[n, !he cv~run.H tb~ (tQ W\il1'db) i[h~ T:V. ,m~n1Lmc'. 11. 'Wml:tll~ PlI}i',SOIii. (1.101 ]ist!n, n~lntllilii,~, I 'ft!l! wBitch~ tli :fl[m 011 b: T • .v. 12.. [i'ow you. ('It.!!,,s~'rJd) :e;~ilcmnY. 'Y,W[ iSp.Etre ~l;nx?

IX »ail"t4i=

.~; .. Mer.geti, ]~. b~~, 1m :fi;e~~ dimirt~.ti? :~t 11lJ S~JlC~l ajrM.gem, .a'CaSI'.lhl,pl ~na. St, 3 - ~.

,~~!;i, P.1K~ la himm ~i1 OD ~a,pl~' ~ijlJlWl!i!:rle., ,4,. 'Nu, TIC: :p~ia1;Mm,lIiciooa,t~ di~ea~, in me~e I!fte 1ill'Cm_ 5. '~'D fis~ ct.1ii1lliKati fluil, m,~1!.I, :!H: 'btezqte Ea.'~ ~a:PiM~ fild 'Wl sft-rl. 6·. S~ el .iilSOllIl~~ mgc~ sa~ '!!umlm;o ~ro.~w .• 'tllnmllm. 1. ,A:H se~ w~. la 'baibn~l d~ 'inQt ~rt fi~ !~...idi. 8,IClt~ or:e- do! 'i!m,g1)w. ;al1l~ru pe: s~p.t!maSJ 9., ~ e~l~ Ilm,F_mu~, 'liD astbj,210. Nei Jail Jnefgem ~~ t~~ i'Q. ft~;dl!imiilllidi. ] I., S!Wrt:cfli ':fQ~IIl!: OO'lll,pa~: s~,:1li:m~a

a~~ta.? ]'2. 'm limpul'~' M~.jQ~j '~~~: ff;IIU !~,. ,M b~'i,Ul de '~Ilot, .

M;Mls, :im ~~l~d, difFe:r :iQtn dte~; 1m ~~ OOlmme5.

Bre4Crnt. 'wbhih is, ~ed bc!:wee:n. 5~'\jI~n and mh:la~ tis a subs!tmiti.aill tnfal~ com~i$brng Qif':fruil juice:, pm:ridle ,~c:' com :flakccS Wl:~ ml~:k ;~dl !Su,pt, b~ ~d e.u.s ~v r4I1We' ,():f~t or ~'aimI, 'tea o,r ,~mel ,aJld bt~. an'd. bUtil:e;E" 'wIDLiI maml~ nd jiwm.- :Smnc~ olle ma!1'1ruiur,~ 8J '~Qned ICg!~ OO~Id. :~lam. aa{l bill~k ()]. 'wbi~.~ ooil~.

UiSlIill~y,! t'hlC ~'~m~ fer IWl.ch, i~ ·~tw~~. ~,we!:'1,1\~ ~d twu. M :p~pl~ In~w.,~. no q.~ ,t~ :get bonte F--oc 'cttri~ ~tiill~ t1ll~·take :it ,at 8. c!!re 'n.~~ 'Iffilje,lom@e,

Mile 'in :R-oJ:tl.Mlria, te, 11fI'i~~y meal. is '!ihe :mai''Il me_!ll Q[ th'e! d~Yi (:!I)!lsistimg 'Oof ~ve.rJlI

.... .-..Hnii;,;; "I"'" ~1iI'i'II·i __ .:i I' • __ , ... 'I.i. ~., "" ,FJ...,,,,,,,'I ........ ~.'I 'E'''''li ~", .... ,,., .. IL.. · ... ' .. ·ei)!;,!" ;iI!I'P.n~'!il,.. iI..'~'or .. ; ..... ~1..,R 'i. .. "

r~~~~~~!1 I _y ~1~lWl-U g.IU~·&IJ lW ~ il.:Jl/~Iia-Jl ~1_~~.rII II:'U. j IIJ!LI.I.~~ '-IJIJ_,-~· 0- _ !W.1;ililj19" Ui1i.~!Ir. ~l.tll;n:ll IUAl.la!1i

chee!i:ci :hwmlb~~ I@r: sa~~1 or l][@a'~1' ~wn:y QI' ,fi~ti, :m_d] a ~alli~. ~ffil~tWGd b, :il 1C1l)i,' of ~Li~k mfr~e,

T1h'~ tbbd meal of dle~ diJ' :i5; ~a, 'all ,;5 (;ii(i[ock The EongHsb lite 1~e:iJ;" 'lea, :Slrolll!! wi'ah nl~L1k" With ~.he-tr la, tt.l:u:y may ,M,W ~~;~d ;a.m1:d.lul'fitt. jmo. and, ;~~.,

mo, Bq:bmd. ~'he! 'millm 'meal, .of ~.Il~ day' ~ mlHlfi':! 'wm~b is g:g,ally ,~d. I~~ lno:m~! 'W~!tll aU 'tlle :me:iT:llDt~, of dH ,frumujl,y ar~ k'Ck. fimm, WQit:~

'FbI: :flml ~W'~e is :aJ, soup. F~r ,~ nuj;n, ~QIme, tI.le;Y :~~' bvc: ~~ (~~ ',OlI]tDy ~1' meet willtb, -ve!Lttlli'b\l\n" N'~ItU: '~!iJm~ a; 'h~t 'pi~i ,8, 'puddin,g Oill 'fruit salmI eheese aru1l 'busC'uLis' foU~ by b1;)l~: or wllit:e l~@,free_

Whm.'~ :midday me~ is; 'Llie m.lIin lOW ofi!he ,d3y! it ~ ~~Uedl dilim!il" and tb: ~;v.~wn.Ell' meal is ,cailf~, iSllilp,per. :f.' OIl" 5:UplfCi, the ~Ilish, gen,e;raUy '!lave ifuS:~ ~o:ld1 V¢8l~, pork or 3J :gtcllk 'wi'tIl ~~ib~~ ~_' a,:~d _ad.

,,411'" :H'.1tVC :~~~ ,sl~' !M':ham~ p~. J_~ Wi'tb pl~, ~tk,~,n,

,ij' 'U J~ '-1:n - ii!~ more caB ... 1\~", ... i ,.,ii\P:I' ,Q!~t;~'70W'"im (lJ! , ,-,:'_, ',,',! ,~_'.

Jile n~ ~!1!1, I ,~m ~' fmdl Qf:fI'i.tfl~ . .4\i!fJ:i' 'H;a,Wi aootKr. bti~,i[Jl, plwc!

J_e 'Ves~ iduuli ,,0011 'it.'~,s very' :k5ind qf you. M~ [' ba'f''t ,~' ,h_t;'lpimig of'p.'Yd~ing1' n: is

Ai!TJil 'Y~J' [pleas'C'. ,May 1 ,!bell' }lOO. to.s~, :mGi"e miJ~'~ ,,Itf"'l N<D, tb~ yo-~ ~~'iiIDy:ni_e~.

V, 0" 'C"" B 'U 'L'.l -R' -V::

' .. ". : .. :,_,) :._:' ,ft. ti _: :1 . . ft. . ", ',':'

flL'!'srn [mJI ~ '11 s, - It'iIil s!,

,differ i"om 1['t3~!:i_f;~:iom] 'V. -a ,!1u:ilfri, 41t~, fill ,6 diJ~ril~ 'tktl de:

100Uler.l~ Ii/&] ,~j.n.ol. ~ ,aI~ :aJ~,al\i" al~iZ to ,oo~isl Qf [h"~R:I~~\\']1 V. ~ a fi ~~:'

dm.,ac~dm,

milk [milk]: s;" ~ :Inp~ ~1I,@iU PI UF'] s, ,= :ml1I!r aLG [:sJlai~~~. ~ 'fglie

,-,;",,~, [:.... ~. t,,'., - iI!I.1ln-e: ,~~, ",~~IIi--Jl1 ... , -" '

§\!!~g.e, ['S'35i43] ,S', ., (ln~ ~n,wrvt ;mlfilC:f' [$!h] \:l[hl'. - ~~ 11i:~,

'~fl1n [!pleiD] adj" -e. ~ mta,gu$:

'u]', _, ! [l • ,~] ,5- ~ ~ de cwO· e~

,~ Im'y , ,I!IO'- , -. _ - _ ,~

IdIe~

I 6Iih, Oil] s, - ~

II Wpl !)~IH s, ~ ,~~,

,

'li£!i, ~ike i'b'~~alk] v, ,.., sA 'pl~cta,

cake [b~;k:] s, " pd_j~lllllID ~p ~!!l~p]:~, ,. ,sUljti,

~~tablf8 ["~~J!:i,h~li] s, '" :Ie,guin'!:e pg-ddimlB PfuHi1gj S:" ,,. 'bmi:nc~

chasse 1[t.fi;:Zl] ,Ii. ,,. btmtA

.$.up:pc:r' [',~J ,~~, - ~i1 d-~ ~s;-an'!JJl ci~

I 'YpCU

b,ti~,imJ,S: ['lte~P[g] iii. ~ ]lI@~C d~ d'~

mJil(fG' [m3':] adj. ,,. mai mnwi

hi~:j:ui~~ [fl'h;t~~,~g;~:) ,. :IiU~ ,ik, h_~ omnfl~s r~,~lI,~~n-~ts] ,~ ful~, ,(['e, )il~,b 'iIo .. , .... ,,- iI",:~ [~~dll'~tiiz"il,~ocbi~,!!iigl

,nmmlll; an, ~ ,______ ~ JI

~

bread, ,~I ~n.ni'.[.~hmd(,~}n,~bA'~i] ~ paiJn¢

,fol"wed,'~ t~b:m-dl ~a~] - mmait .' blmm ad is,~ rbailka~d,i'elttJ " ,OOhWri {)i 11 s~lIlI:iIiIlIi

n:~s. v'ay :tina ~f,'y'ifjU [~dJJ'~ E;s.te toone. amahU din p,mea dIDDDoo.vl(l9S1rl" slmteti foolte ~hun~;!

Help YOl.II'SiB.-'f'lo ,swne. mo'lie. app.]e p~ Jli_1!ii1Se: _,' oi: s~t'~i~~va, ell. rJli~e ,1i!cmd.

~-' ",

eu mere" Vi :Ji1Dg" I

To, l~fll mnd '0.:[ [fim,d]j' fl,~i pll.~ m("~lt'~, a. £. ~~ei",d~:

,p'~ :me IDe: ml:1~ [p!leaHeill ID:U]I ~' Da~i«li s,ni~ viii, ro,g!

HeR you are! ;p'Ofti~U

"1:.10' 'C" 'AR'" . UL' . ·AR·:······ L,' ".:' PRA-:-····· :"IC'~~

'¥"'. :____ .... _._.. . -~ .," ,._.... . " . 'J .: ... :'; , _::.11 •. .I,IIIL_.r . .I.!I!

J. Wh.ld'oltB lunch ,C;(jfJsk, iJ/'tn ,Ao-mgig,P

llIl Rommj", l'u)M';n tmmi-mi m'~vem] ccu~.es= an ap~zef~, go bO-lm d"O¢'u,vJJe! a sou",., meat

or poU!1try wi~b v~~l'8.'bJ~ ,amd a d~rt~ -

1. Jlflurl ,do ~a ,g.cn'l!mlil AGTvt!, wltj ,our- meld?

\V'ida, i!JllT' m~1lIt, we: g~Il.~m.l]f" ~i!Wi: b-®ile~, miw '@f 'rmaJS~b~ :(u:!II;a!~~~ ,~'bi,~~ :Di~ejj GuD'Obl. '~;Ii 'f.:tcocbbcBm ,,,,t I~-

J. ,BaR":k nrem! FJ!Iwfd~',IJ,IIt_''(H~r'

Meatt :R'Wy hi: boile~ :srewed.t £fledl roasecd or' griUed. 4. Jfi!4R' ,kmdJ oJmem aft! JlDU! m~#(itH"'I'

I ca men~llIn, g£e,& "~ fflutl:on I ~n gd, bunh. There is a~!I) lP-~ and 'pr.udtry: c:'IiJj.c'ke!l. ;goos.e.~ duel and 'lWby..

S. [Hmo .tin.'rJ,/~"'M:p-s ,c,~1iI you ,mentiu'"

['cilh m!!fJftioo: Ti,IIermicem, ~OOO.~, mfl8: 'balLi oxtail dPlplw,g omon" ~o ~dJ t~:mal'O ~OIUp-s~, oow:l1~[jJ :m~ iCO'rn5·OlUrLIIli.

6. 'YIt'm is li~foWJ.u:r. did Wl·' Md' Brf,g1ls..A t

Their fiI,vlQwite ,dts.b '!il '~~, or m.uttQ~ ck~p wi~'b miru: lla'~~. 1. ,.'0"" .,)'O,u ,~.' ;r'liot tall.·?

Wbeli!. '] 'lay 'tbj mble ~,s,preld, rUr!: lablB c.t.'olh andJ put: elll m, tabT~ g'lsse~ ,U~S\ 8, bread lb~l\mtJ; a MI'l c;Uu,;a r Ippeit" ~~ ,a, MusWd, :p~~ aDd m.t:Lcry: :fGru, 'knivtls' :s.pamns md ~e.::, :!i~JB. IOn ~~ l:able£liC are' ailso ~UJP plaJltS and wllncr'li'lil(es~ dis1reiil: :gd, a ~-Ol.ip·ujntt1J.

&:.. Wllm'. jM'fU pfd' iPft lAe ,~'dl~;I(tT iffllljkrll

for'Im:ak.&&'tp, :p~lO]ldJ:' tshh~lc 'p8 amid ~cem, ,a5U\&aI-" 'b~Ui" cl!Ld:Giry!,'p'la~"aI1Id disb~··. 9. WlI.m'., ,ell ,FJi~ ,lmn' 'MIld fiJ'u~ hintJj,P

Wihi(u~i['lw(i'b,'V.-f1 may:baw:water mmml,w, JtErn bmlldy' :p.lmn b.mOOy~ , :' ot'S\\!l6!eE,. ·h~,e or"t.tr',

G 'R A- • .!I' 'M' A' 'R . ~"":'" ~.JJ" . _,," , ~.)

, . ~,lK~'TE p, ',RO"~~'" 0,.' 'I''fIiII.'If~,,-, ,'*',..TIn ,"'1'iIi'JEC"I7",ifE!J, : .. iII2!'

_~.lL","_ u" [~~~ ~~~ ~,~,'",~~

PraDO' -, e "I I~J~J~ediye.e DehoMre

II _i _ _ _ 'Pi' _ .• _ _!, ,II

IIIJI-I' ~ w.e., UIh l.1l'~::I. (II' iIill.C\I

lUll :fel, de·, j '00; , , ~"i sa:i

~=Ai,

1ArU,

som~'bMY

some ['SAmoodiJ

I~if;i~, _ +- ?, ,

,~'

POI

, AO'body ['WJfJlI~~il mm...e:ni •. -, I

anyOllc 1[~I,c:mlw.A:nJ

cime.,w~t

Im~ 1["'mm,ligJ oeu("?) mmi~,(~)~, 'ilIrice+"

'RO'thbtg [iliAei~m

tlo.,O:'D.G ["nou,!w;y]

~'

''''''''''''~;'

~"." '_11" .... 111" I ...

I ['emWd] :flCC3m, 'lollil ItGM,lWl'l!eIlJ

.sa~wb~ [I'B~W'£:_ :1 wd~:'+'::1

amywl~ere, :[e~':I]

" 1i.mleva (7)

nielicri ,( -c. ,o'niUBLt' .+:'

IJiD.WAere 1['In!~:iJ] n[~t ; ,.

e¥~[J"W~ [, I~i¥riwtg]

~~ifi-d~ru

"

I

~c ~!ll,S.DIlf."~ca in We ,oop (ad!i., 'ndl~,"".

,., g""", ... jffi,iiClPrD ~~'I t.,., ,~'!:....iIi

~~ ~1I'1I..'Jf·1I~ ~1IiI I ll&ll "'-~~-'A;h,!

Tlu:ite: a.re. lome' b[@!(J'k~, (H] ~h~ de iik (a4ji.ru:ho.l.); - Se. ,afla m.te.'~ ~ 'p'dp,itmL SQm';! cbil •. m'It gn r,o iiic:hCll'oi ,(adj"oehilJit.).

, -"

U~iii 'oo"iil '1lH:1I la ~c08l!l.

rC' 'L... • ~,"".I-

dOmrl say. ru; ~ 'V411'Y' ,gtJQu :at' SWIIill:ITi!l il,g'

(p:mn.m.dwt.:,. ~ UBii"s,pt.J'li ,M : I eskl fuanl

" -

bun la, iM!';'

Cq ro.11 lend :me. S'Om8 mID\DiIy.,? lld~, ~1mt:.).- I!*nt;ii ,sl~iliiU i.mpmmup. ni~~ bam ? :UalY I hdJ 'you to,femg't~1 (~dj.. iI~hQt). - P01; sa, vi, K!"¥'§C ~ fJ1i~~e ce~i,?'

Cam :yo.o, ~11, 'm~, J,~'IMIA~' ~bO,'~ himn~ !(pro ,I.ne.iw' ~). ,_ 1m;, :p.uleti Si,~UJ±nC [ctv.a III ie, . IUl:i, eUJ ~['?

b,) In, p(~plni,r rn 'i'm't~[ 1)3" t~\!'e e;8ii'lA, se '.~'pI:I, UlU, 'raspm~: ~firm~IY (ca._~d [ccrerlt1. Em ofc~fim oeva ,i dorim ca 'flspmls-til, $i, i~ ~1'6Jima,ti,v).

2.. ;o4~y ~ (;om._Jqii, diJ s ,roi~c:

a) ~n, :p.rnpozi~h 'inmro.,gltiw l:f1, llX-t'Ill 1,1lI~ S(Q'i'l~:

b) tn p~til ~~gati~ [~dl vdbW, Wit ii, fw'mai '~gaH~;

Is: there: ,G'J:I!I." te in the ~~1 [{a'j .n~1i1il!qm

_ -

Estc:'C9- ,,~-~ .m. '~iIiI ... tI!t?'

__ ' HI, ~ .... , _ _.",""..:.

Arm ftnure QWF ilmmD em tile' des'k'1 [(:Iit\j. m'~o;ti) ~ Se :~~.1 '~~ cliJli. pBi pupiilm,? ~ [&itl iorE' 'tbMie '-. ' ," - mtrs! yo'1lJJi" &i~DuJ5?

,II'"" 1i._0i,) Ie •• ,..I~~" "...i ••

'U"ml'l.!.:~.w.'" :';;;, alLmt '¥K;mlU mntre ,S'my,~'~

;actia :prictctllil v'~,m1'

,15; d~' ,m, t1te liibml'1? (pIOll.-r1tt'hOt,,') ~ '&~, ,eiDn,~ in, 'bibliotd?

"iI!'L......... '~, ". .iii.., I d' JI. )

,~ . .u.m~: li50 t [~ tea I la, '~e Ci!ip ~ilI.' U • .-:telic:! '

,_ 'N~, g~~ dGloo (ai. in ,~~~.

~ mol't ~p 'boob QIlL imhe: d.e:dt (~j~ ':r.u;b~'.)1 ,_ Nu Hall nici 1JJln:fcl de ~ ~

I PQUIU.

~ i':lin'!~; A~~f !.n. dJl' lli10rafY (PNm.

~ 1._, '\ ~ ",",'I' " " ,;' -., 'or '~, - ~ a, .. 'i:~!-~'

Rtl IUJ! I .• ) J;~U se ,~ m IWllvWoll~,

11lcm 'b;n't' ~lPMiq"~" thJ:: 'tU'~e (pmL"l. :nchDt)· ,,. N'Il se !lUll, mmu~ 'nC: ~.s~.

. [~

'I;;) 'in, p~~o~zi~pj i~;fil~~ (~il)l ;s(\D1~ul d~ I ,oricin,c, ilr.Warei om~ QriW1.'~)i'

dl,ll, ;Sil!l{:h~'lil can do 'ItI:s: ,ex'c'LdS.'Ci ('adJ. I :1lU~ihQt,.),,~ O~. studmt poa~e ~'~ f~ ~~~: ,a.crei~w.

A'.' ,of these ,dj~~:~ooari~, :B~' ,I~i;l!dl :mir' you (pr.lOillll. n,ei~{JIt.) - Ori:tli!n',e, d'I'IlttlTe :[]I}~Illl~~e, ,dli~~m~f!;M'C1 e5~;: Ib~, 'p~tm, !tine.

'YQ'u ,mn;y Ib~v~ ;g~)lMinB' ~tJly, WaJlt l~ii:I:riI. Ilehatl ,_ P,o~~, avea eriee dm,~~L

Th~rn I~ n~ ~ga in fh~ C'gp (:rn;dj ,W:;h,'Qi:.) ~ N'~

e5~' dl:el~ ~i tm oea_~-cl. ,I

T:b.erc' me Itg! books an, ~ht! desk (:edj .'mel1ot) ,~ NTIl ~I!!: alf.Hi nicI, urn, 'fe'~ & !cii~ pe ~llp~tJru. N'd~ 'tiLIDJ tfafil~ljt~ ,thl~us: d~mc",d~ ~e'~:t (PJi~y,g.,'~~t)1 .. N:i~1d lQ!iJ :~o1l;te s! tm_~l:i, a~t 'If:X!t: :lIiCU:,

E:XERC'IS'E8

I. lIiisp"ntkJi fa tu bb in:' _ _ _ _ _ __

t- WI.3![,d" - 'I..---~~~~ ~~' -, iE;'" '13 d i-Wl~lc ci--i"""[,.."A 1- rn.:;,-ita m I-:-l--:--' 'I? J' W!I;.a'i do [I'U

•.. IL __ Qe.sl W~;!ii!._IS_ m,l!;;,n1il:_liL,'l!I5' !I, y_QDS ~_,,,,,,.H, _- ._,", ,_m,IDJI-,~_- .• ~_, _ . y_

'hllvc :fUi!' b;1I\~akf&iil?~. ']~, 'Iher~ al1\y di:fr-e~UI~ 'tJetw.~n R(IImmti~U1J a:nd :Eng]i_:d~, b:~'3kfa~~? :5. W,h!i~ is '11IrI~ UtillEJet] ti~ :&1' :Iundn 6. W~~~ dCTh '[hell El!Ll,g;~iS:h, .Jl~!l.I8Jl]y have hl1ii~h? 7, W~lEL~ do, th.e:~ :hnw ,f'@;[ h;nrm'h? It Wl13it is! Urn t'liiird m~81 ,of ~h6 d_8,y? ~', WOOl: thu.~ .~_o tJIl~ 1li!rV-C;: 're-.a.'?' 10. What do they g:elu~ra] I).' hRve '!Wim 'tllei]" ~a?' il, Whdc'h j~ ;~!heJ nrnill! meal o:fl'be da!JI'

" .'~ ii'li','! - cd?, 1"i 1111,],. t,d··· ,,'t "- ,,' -- ,Pi '1'1: 1- ,d'! . "1 '~I"'I!.,~, iVi _" ',,- -]i!jI ~liII W'l!. '~' ;1]'11 ,&'fi;SJ:affil!<!L~' .. ,£, ~,Inall. u.Q§.I 'OOMu!U Q,I,~ ,J. '~'IlJiliIilH:'lie;.r IB._ ~:y,5 1II~ ~ _~lIIlng.mea. ,~,.,. :. _ ,uil~

dOl tbe iEngHsb :ha,voe! fQ:J' 8I!fp~t? l5, \'\¥'hi~b. :us' ~h~ :n:litil!!. :rnm~ ~[jj ,ltom:aJ];ia'~! '~IG. Wlm~: 3m YOUf :[W!'\ouri~~' d:ish:e.s:? 1.1'. ,Do ,~OU, F-iG:~][)" Dve I~UiLCh at h;Q[jD(: ,O\r.';ail,~, ~1I1~.dt ba~?1

,m., ,lJItfj ,!l~oot~

wjt11, llh:n\:lj, :pgarr,

'fOr ... ; .• ~~ "'., hfw~J'i'.

,I. 'B'~kfas!: liii, ,~eNedl'etwem. s¢ve~ ~~ m~. 2 .... :m~,ta.m~ :1lL1l'il.cb is: la, fml~l ~,.

,1 Us;mI~11 'lDe'time .. ,' lucJru i~ ... ~l'~e ,aqd '~~,

4, •• ,. Ro:m~mil, '(he [Jiha.{by meat :is; the ,iJ]JiLijI~rq, _ail, co:nsisliling ... , ~C'\i'cml diJS:It~.

:5'. the,), have te~'~ 1him m~ '", t!;~' daJl" "", fi''\I'~,

6 ... " m~,il\:fMI I gelll_emlly' '~,ve~ ~"s~pjwi~'h MId 3, C:Up 1!J,:f.cn,Ab~.

'1' 1'''' iG\ ') , ~ 'II "'II;. ilL. _;- -, . [Il. ~" . '~ie ~~g l.s~~ d",e '1lI(~~r I~-ea strQ:ng ._~ ti:hl !!;"

;g' ~;;".... 1- ~jl 'i._ ' I' _--il.' ib,: 'Il., "'II ! 'l ,~

Q. "!' ,1t.J:i~ '~'Ul!iJ 't~:i!c: mJitn, l'Ille~ ~tIi '!l!lU1fii~ijj" 'WI:U~I! :tiS sme(!l ,-, 'i'_' ;5~;vel], ~I !i:. d(:,~.

9. 1[~e ~nYis'h. tilikt l,iIlil'cl] " .. 8. ~re n. the ~Ii,ee QX",,, a, s:na"* 'bar;,

J O. The :E:ngl is.l11 [n~oIrl~ tli'iff-eJr 'i'" Om'S,

:1 [,11m}, 'bfiW: 8U:p~,~ ,ill; Hgh~: 'm~11 ~ ... !_" ~ a p.m, 1Oil' ~], p,m" '",' bl!lL~~ orr. '"'- ::I, ~'qifia'lli~~~U" j :2. Th~: :rl!i'\i'OO~'~~ me-i)} "" '~:il~ :BriH!h is; ~Siil,ib, ,O;T muiMn eh'o~ .;+ mini, :&!a'UCe..

te~. ~~~,try:;, ,liflil:tti:U,~ ,ofit'icC,t ,foo£ 'OOm'~ itime'~ ~E,ck:l'

bar, rseal, ca!l'Ji ~y~,

~!]lP,p~r~ ,helK'i:liI~

1. 'IILe u!;ual 1m, fot' Iur~_ch :18: one ,~,~G~ook.,

2. lile 'Engilig,n lib~heift~, Btmn~ win~, ... , l,. MWlY ] l(Df&r you ~I;tQll1e.r .,' ia(f cO'ffe$?

~" ". :if:), iL,gla~u[ difi'-er' fDi~m l!~~ in ,~, -,- -

,5. 'W:nelll, the liI1ai dil!&y '!W'leal i~ ~tJJ:":; na~i n ,1l1~1 ,~n]t~ 'i'",~, ~[ i:s, ~lrcd .".' iIIml~ ~~c CNClli'Qg :mea~ iii I~l,ledl :._ ~

6', l_~'¥e anoth>ef .,', of 'm,fut lca'~ ~'I~a'Sc" 'y'". We ,h~ve' three "', ill <hIl1'"

It T]ge II1I;gHsb,lu;like hn~l{ib a!~ !:I ~,~ :n,eiitl the ... er at a"," ri'

~. E~IH~h '.- • .I~ f.a1;1lI~[ pl a im, 'oolJl]piitCd ,~;o :c'M:'

'I 0., ,p.~1l' 'iav~ rrW~ ' •. - th~ ~o.ve, ,I]]t!til with WIg.e,tables.

~." [s: Mybody rea,ding im. the lli,'brairjl2, b ,anY~4Y' wri:~ms: O~ tb ~~~d:~~,!' 3·. :I~ ,tdrn,YDod~ ,~;ic!~~.i~ th~ '~;i(!L? 41,.1's aITiyibooy C[liliV'~g (he: repg ... :?' ~;_ '~'~ aJilyb-od)' e.1(;,'la:~mng, 'lib!; ,niles,?'

b), M:ald:' D~~ ,!i1'iybod:y ,~ea,v~ :fm 'Mrle IOffi"o!i:at 6 100"CWet ~~1}' d~,? "'{,es, seme do,. N6~ :tlubooy doe~,

) N' ,.iii:"~' 'Iii oIb, ," ~i._~ ?

'e m\aiK,: ,11115, Idie~ aJiI,}" tea, iIllll YlL'!i;: Cu,f'.

'Yes. Om~ jjs ,smme~ No ~m £m'~~ ,gy.

]. [81 :diere, ,Wly '~k 0:0 yOW" desild' ,2, ls :tb_~ any'mIlk :wJ" brea_ifast? :J. Is: 1lI~~ 3:D,¥ ink in )'OOt' fwratariD-'pe_n7' 4~ 1:5 k~ :~ny dietmary O~ 'die tacbrl:i de:s'kY S .. Is rii~ any ,~ak ~~,

the 'bl~u,;,'koo~d"} _

'J!" IC(jIQ,pJlttt41i ~ptli#i"e. ,1l6~r~ ~'U Pfif)'#~t;Jel.~' ,~I (l1J"~I"v,e.",'e ,n~h~"grite'

ef},'.p"lII;iIl>f},i'J_N':

:1., 11~n. ~~'I] )!\0U, •• -. 8JOOllt j)1;. 2. ,ASk :EtJb!ln~l: il'. l. Is 'there ••• aft m:e 'Iwle',! MI@~I tbe:me is ....

4" "'" ca.iJJ lmswer Uus 'qiR~lioo. ,5 is, :1lSkiq; alHlUtJ: yo~ Iri, ,If; .,," w<i!imcliIDDlIliI! T.-V"

~grIDlIme Jm,'ilbe J1U!t: ro~m1"1. D~ :~'O'u'~ ... ~~'w.ith J1OUlr. ~~' S.1hcm'C afClJtt .... dBct~o_lliUi~ ~nJ tlnat ~~e. ,'. Y,n, rna,' leaR ." u 'me. miD. W'~~ :M,'VC E~ish cla~, .. ~

E"~ ~., ''''~iIl- ~;ii\n - 1] _ t lb..... _ t- t,,,. ',,",,"";1. _ i ~ 'l~ m

~rll~,y '!lifWiD e~\!jUi," '~~ !JA,.1lll., . ,., ••• [1l]!US ' !lAO ~ '-, ~u~.I; Y!l!!, ma,y sal .,-;, ,'00 'W,ML Jl. ,;,1,,, i Jeasl;,.

,~i~ me •. : Dlnre, '.. ru4,. I can ~~ ~t .•. " '~S. Th£ 00 l},\1'ers:em!om, ~i.;;'hMk ~t be, .,. ht~~,

'Ie 'iIi'1. - rA tlntl'lII AI .. Ii -00 - ......... .:1

Il.!"" !!! ,I~~ Life! " •• W~!!,'!!;!!S C_C ,!Ii yy!~, . ~ 1I_:_:_:_~~i!.Y.

.II

"Q"

,,' .

",_ r-

IT" ··HI.I: . 'S:- 'I:'S-:~ O •• (~'·'U-,"··R·.····. H··O····~.···.U· "S'-:'E','

... ,. _.... ,_.... ," _," . -... . .. ""_ .-.".. ... .. ',

W'~ :I;:'-w rim, ,iii 'tMtt'\8t~m,yedl :btrWStl: Q1l i~ '~ ,~Wle.., U;m hDu.5~: i~, ma. of 'b-t-j~k On,

i',i!Mi'!i ,;ijio~ ~''''i !M.;r.f.' ,i/a..""m ,j'." :!'ii TV.' ",.;e.i,..il

~--r I!.itJJ I~ illW~ J ~U~,1!rI ~ Ml J ~ •• 1P-l-~l._W •.

The :MlR bas $e,vcm, $'~,8i" tlm~ ~~ 'tDc S.mm.tl :h!oo1r: .. 'toc :f~t t1o~,~ ft, :se£nIild :Ioo~~ the, ~7 I,omwilltb the :atti&S:i3JJi.dl'~:le ft,

-- I¥J -- - - - .. -- - ---- -- - - - - - -- - -- _ - _QL

Di-low' ~_~ ,!p"~d, flD!:U."' th~~, ils a :~~n~; w1:t~~ Wfi ~,~, ii, "U ••

l:b¢i~_~~ has, M'o '~Dtrn.fi~ "", dtll 'fi'-on,t: and 'tb~: 'oo£.k ~$~. In 'knat; ,of ~M itOW3G ~h~.r~: i!6l a I~ s'hi:ubs ad 80me :fl~emedis" A~: * 'N.~'k: ~fd'u: h@~ 'there i~ :II ,SJMI~!JU orchard, and, aJ ''I,!!£pblc ,pM~.

A~: ODS; riiild8 ,@'J'l'lit~ h~ '~'Mml is a ~,p.

\Wis.n :~ ,oom.e, hilrE;iJ I O<JXI1 ~ ,~~, w-aft a]q tire, palb, '1;0, I~ mmt door. m~1 imler' il~ Ilt!i)~, It $.tm~ ~~ to, t1m :s~ond n~QT' w:hem, 1mIf. Oat i:!i, 8i~d.

I - . " ft!i";'miJl~ ] -,' fi'-md,df'the"~,·,, ' t· am n_ ,Y- - :: ne(.- ;- a~ ii.'~oil:U"DlfFlo~s :fmrn,

~ ~ ~.~ MY W__ _ _ -OVife_, ,I .e:_ ere ;0 __ eg, _. __ ._ _ __ .". __ ,__ _ _

cm:ly spri.l1,g tin ~._~ :8t'!1l1il!lmn"

Mit~ H:a.v~ yoo ,F~' lR flat in 1hi~ h~~'

Q,yrge Y:~,'~ :h:Q,n. W'i!!:i','!le. ,reee~ny ~i: ,aJ, n:1~: ~!'e..

., .... j,ft) Is :it m '1iI1BD,~·:..gkk--:'"edi Drul.m1'

mlL~ ..... ' -Q - -- -:JI -- my - . - -- .

~~,~ :~t"~, ,Bi, 'dIre~ed, bc}'llse. MIll'I ~~ floof'do ,'0]1, ~,V~ I~' G6~~ :~, live 'elm 'llbe S'~d 8oor~ M~ Ha¥e :y-ou i,ot' :1, ,pmm:'11

~ Yt!!l., Wlli ~'\I'G :5. :ftow~r e:Md~~ 8J ~I iil.m.~ m~ a ~egetab:lel amdem. Mil., :Do J(I!U ,gm,w u,y '~!gJblh]!S in yOOJr' g~

Gmrp' {)t(XU.tt;~i w~ do, 'I ~~d N~I ~ 'lhm Mimi: lin thG pmm C'~ry I~,. M~ W'hc~ !if~ yg~ :~ yau ud

tl~.~' \V'G' bt.:n tftc CoM'm jj, ~1Ii1i';1Ii~ w:bIDOih, i! at: iO'M li.de of ~c mme'.

_'- __ ··8' ,If' I~l~_'

M~ Yn'~vc I~: !dI! m~ «m,",m:eM~ :im :~ flat! h1i~~:'I: ,<'-tfl

G~' Yts:.i w~~\\'e ,Fit c'lJ6c~~ty;1 ,p_\, ocDbllD_~ nmniq 'waler ,mid, :;ij, 'telt,~rl,:f~,

·V· "0"" 'C"'" A" '8' '0" 'L A' 'R' "y' "

.. , I l -: . '. " . ."

'" '"."_"."'.':"" ,'1," . :_'_" ',,' ,_. ." •.

lo li,\i',ui [Ili\!] '~',. - ,;iI. 'biijl ~ ~oolIili

;!I.~ut· [~'~\!',iflijUJ:l :S. ~~, Ibylemni, '(j]Jlanmt tiUJ

ooptlc~l

to.1ii [t~p), s. ,., ~ii!l de, ,~~, vlIT 'i',o~f[m~f) S", ~ BOO.~ri, 'l;;'htmney ('it J:imni]: s, ,.., m~

tillw~ [is!~:J~cl.].~. co. e~j ~ldxn~!We ~te~;

:riooll 4 clad~I'H)

m~(jf [:~tj(;] s:., ,_. etalii 1(!;liu~div,W1W1Le ,ml'eoQBf.iI ill clllWrrij)i

;1!1l~C'.S emdta] a 'n, ml81i1S'!aM.~. l:oft I~,~ft] 's. ~':po~

~~~me~t.l. ·bei;sm~n~;] s, ,~, siul~se'l

", .. ,'III"'~ '[""':""'~1"~ ,~- ''11- 'j':!ii ........ .!L~, . olI!!;(i,!<!,. a. !WI], . lilt ........

laWI4 [I~~] Sl. ,., p~W~. ~o;n sibr!ub [f;rilih] ~,' ~. ar&U!u'

:nvw~~~ [~liMlj-~~d] :~;. - $~l de fIoci g~, [";p,:dn] 'S~, ~ ,p.!did,

~Id~ ~d.]l II ... p~~ Latumj,

'i:!i~ ['~iit]1 :S. - - 0010.

it! . ,Ililo ..... _·· -- ~--_--

~o:q [~~[~ij] PI!C_p.., .. · (b.;1), :1~p~1 ]:lath [prdl:l SOl ii, po_I,

to e:rrl~r ["mtl:l] 'v. ,~ a inlD ~:~ ~~':sil:~ikedtr-] ill., - ~MI'i .. -- I~ -' -- j . . ----.

- 1e,' A . led' ~-.1 t" 'm., ... _ I~e.-i ·] ... .11] 'V' ,-,

W _Jt~ I _~, _~ ~,~,Y:i, L~,~. ~:a;

~~lR"",

t1!~ p~:dJ.~J s;, ~·li.vllldl 'tool [:liII:ils. =, '~lti

:~~y [[~'r:i:~IU] !ldv', - :re~t

t'@, ~, pt, get [p,\ i8~~, g~t] v: '~' a ~Aipi.1E t~1 move [m~:v] v .... a K nmtl

to - ~ .' aleW .. [ . . -. --.- - r-I .. I ,g1i .' 'I ,ft- - -'! ,Pi!JWJl I woo:! PU!;'1' 1800lm,

~. '" iiI tr.e~_ li! C!I.iIU~'ii,1l.B

'1.'0' keep~ ~c,pt! ~_,t KIci:~ ,kcc.Pfm, ~cpt1 v, - a . is

t~~ :~ ]11"':_ n

t1(l' '~, w,~ 'Were" ~n .[Ill:;, W:OZIl~i~:., 'bbl,] ~.-a;fi,

I~a, :have~ :ha~, h~I!J Ctnm-v~ ~d., ~d,l '~'. - ,8 ,a,wa

T. 'V., a;a~;m;], ['i~kYi.; !(inal] - ~Il;t:gnl, de

teiirn%imle

1l1!m,t ~ - a ~i~

'gt'OWlfJ." ,fl . ....,., .... l-~~,··,·,- I: ,-11°1:"""']-' - 'pan.' lloi'if-:

. . .!!.l'!i.OIcIi _., .U,-'!'.. .. "".r

I 1 • - I. t.

:hnn[, ~n_tran.~ r~~M] - ,i~mm-ar)~ :p:dp •.

clf!lill,

'b !k ilTmlI .- - .oiI '. •

!,;!~~L' C'!l __ :__CC .• , ~Illmme iiJC ~~£i1,1J.I,

i~U: ;i!:l\'(lWldl [,:J?'.~Wld] ,~ de] or imp~~;Uffi" fAit, ~ [~~titwi~] - pnm, hctillu btll(ik; Q.f'Im~ [!b~;~kav ~f]~~]1 ,., bi~, (~IJ.

~~)

:m~m, ttwlvc'i1ilience~, ~!m!ld~f;jJ :kam,lvi:njlansiz][ ., cO\nJ~: mMW,

'~LW ~alUtg r$~t(~}l'~i,;ti,O) - '~nd~ i~~i1,

n.mruiq wal,er.' ["'rd.h)'w~d~] ~ ~I ~mr~:a, Ii!i '~Il a& .. ea ~:ii p.recwn §;i

IG'-" ,') .~. ·M··'M······ ""'R·'·

"_:_. .', ,iifII. _ I .f',1" ~, ' ,

L T.:BE PAST :P:ARTlC[P'LE, :Partielpiuil, tr.ee'll·,'

2. rmi~~,\i.un, 'I~cu : al 'wiUal"' li'Bfllllau' til) lie _, 'kel1l

'fZ5~!: ,d_at in t8b~11l1 d1r: vedic ENBliate!, ~o bv,e ., had

.

1. PM'i!;~pii.ll 'TmccVI al ~.,lDr R"llltta se

, fonn. ;123, ad8i:!1lglnd tti:rmh'ul'ti:o ... d ]a :infmiih,ul '5 C:llut 811 y,e;tii ' 'IUii.

Cbd Sri acb~, 'temiim.tia, ·d-w

- Ylatbele; wt:mm't.e; 11 fit/'; 'piud ,!M;'G~t i~C

:fim'h

,"' V~ -e[~ mo;nnls~~,aib,ic:e 'iErmioat,c fIliu-~ ~([In~oi!rlll, p~d'g,m de I) sJif[,s.:w:I, \l'lliIeaiil s~ d!l.fM~z:I ooasoam fwalli1r:

I .. ver.belti 1P:IW'i$ilab.ic~ t@t_m:i'Da'~~ '~'ljjl'f:-O a o.nsn a nBi, :p:fI~~t,l .de: (J smgwl vOWlll M.uiM, dub:le.w. OOU-OOJ:'N\ (!noli :n1um.ai ~, ~~fl1d cade pi!, 'U'ld:ma :s:iLabi:

,. \!\rirbc.ie 'L'Carinate in, '!I,r~ dub'lead, oQ'O'nsDat'lla ft_nWIJndJ6::rertlt de ~oo1l1"

• la 'Iter.irJek: te;mrii1lUi~; to .. ,. Pit~~: d= C\IJ~ani! -y se lmns;(o___rmj, i'Q, ,i';

.. la 've:rblde., tetmin.:afe ib '~1 pmD~.8i dc, ¥Q~~l~1 y r!lmh~: neschlrmbat"

T_lDlliilJa\ia ~d. se (;U:e:~~;:

~ [d] ~upl, S~.lile'u: -Yoeahce, ~,i '-Yncte ool11SiQllan.wcel !!l.(l!:ill,OOe;.

'~ tlJ' _, 'm/til

to. ,Ial ~ pla~

'p]a,M 1[P[cidJ~ elosed [,klolm~] e Ued [k~=_d]

o.f.a ~n:OO.1[" {lIup':a }ndJ ·1Ii ... wd (ml!l"'VId1

~. ~ - ~ , ~ ~

lwedJ P.'ivd] dt-eRdl [dres ') WE'~ [~~II~] asbd [,a.~skl]1 wBlt'Cbedl'[vf:Jt H't] :titOBped Lstrqlt]1

-I ,....111 [" '~l ~.l.. .. ]_

I~ Il~'~I:!i~r '~l'l'li.l;

[I~ T.KE PRESENTj 'PERFECT TENSE SIMPLE Tj.plll!~ ~1:rreseD't: :re~t:'iI!'j} ISpeerCul, ,eo-gg.

I hrl~ S"Jok:c,n,

. Y: 00 'Mliiit ~:u,rnl :Hl~ .. has ~!pi!l~

'iIl'!!l:-_ ha .. , ,~L"'n QJ.~ ~ OI~. _ 1

I~ W .:5po·kcn

-W-; C ilL, ,-, _.,l!. ...

., 1ii!·:ulli.~·~'"J1,

'You baViC SplHm . TIl •.. ham"e ,s .• k-etru

'1 :hI~~ ilQt: .sfO'km y:O'llI, ba.vc ~ilt: spcl!{G[Il. .He has ml :spo:~m. 'Sb.c has; Dm: ,spoken :ns: :t~M 1iIO~ ,sl'I<ok,e.DI

.17"

·W~ haJ~: ,m,~t s~

'~,,,,,,,,, .~~", """", - ;o;Ji !l;in;t!ll ~~::1 "-"101, blll,~,,", 1Iil.'!,;.!,i. ~lMiin

T,h!:~: hrt'vl: :llii.J!, :s;-;- i __

:US,VI J: 1(i!i;Ol]1 ~~~.? Ha:~' .y,~ (miM:) sp~ben,? ,H~::B i(in,ol) SpOkCllli1'

. . ~

Has: ~~he 1~1'.i,ef) .SptiklCtt]i?'

BIas, it i{:lU;d) ,s.PQ·~[JJ1 NJ;J.~ we: ~oot} speJ}Qe~? :HH,W yw (m~l) s,~m? :H3,w' ,tli~ .' out,. ~ " b~'

!Po-nne: mptJ,~1

rYe, s,~ikl~ljj~ beJI~ I've ~U:f~ (I h,a'v\e:ri,i~) .Hai¥emi'<t I. S,pOkOCD?~,

spo:kem ete. ,spok'eJ]j, hrl',s, !1'i.Q!~: (!b~ kutll~t.he !pc&~Ji.?~tc. :hMrn;~~: • ", o.ttm. etc.

I 'have 8sk~d· .. am. ih1Y1:'Cbat r ha~ wn'tt:e:m. - ~ ,~~

J •. font1~!!'e

Ca, 'blaite ~illmp\lirUe pcrf~~t~, P',~n'l: :f-crfccI se 'fOl'im~d, CUI a~Ulto:rurn v~r.'buru;i ~lI;(iJi8r' I!\ix) IIiQ~u" . .Dlljpi dlIiW il ~mdfi. ~~ ~~~~ iI~nffi:

Fl'erred.ii ·s~ r~ml:l?1Z~ fIIhl itim,plid ·It~t ~'I '~~budl!Ji, ~ll'xlliu i1to a'Vti'! ~ pmicipiul 'lJi'C"C!.IIit ill willOului.d~ CDl!ljIUP!~

U.I"l~bjJiiml~:

"1'\' ·";:,1· . III ~~~ . "_x ~;." ·f, .. ,"·

.1,DP.liImJCi "'~J_U;O ,cx!pnu~, ;il'D1ICi.r:ILOniiM!~.

- = - -

, ~nlO1mlima. (imJ1J~li1ii. '!~~~~ ~ :ra'~. ds,~

.~~lit :a1i.U:OX: es~ anflCti.~, ~Ui~. :Dc~ ~~l~ PRS,NfI' ~f'f_~ ,uprid ~ if4"(i"JJ~

-''';iI.~;''UiI~ ,;ro .... I\'I'Ii. )(r-,-~.ii!WI~ 'I'JI'J,ili;;''"oiii'l'jJ'a...:;;',: m~!WI"~"'~ ,l!ilIi!f.O U!ii .p.·' ..... _.l!' I!'" il!J,lUJIlII!!I,I: iii ~J! .

~m~ Q' ;~~l~r~ ,tll!i~~" fiitA: d~ "fV.iiwr Elt:.

:L~~ , " .D',-,,"' "'-[ ,i': "I'-'If ",",",i _. ~,--

C'i'!INW E""~j!_ c,:5"e ,LO IJLSL\;: :PCD!llIiM, a ~~ iIlP'l

~~.e. t~m, taIie· i31re ~e,g;~. '00, ptezemtD'l •. ACaI,8ti ~.!!WJI, c.-u, pJi'Cm:~ SiC miilrlilual, 'Iie ~u1", ~o~ri,[JjttjJe: .pc: C$m le. aN; 'jQ .p:m~lIlt :ilc-eai5,tl :at'tblruc tmc~mj, flie 'prin r~ptuil ci

,. ~

.. K·j'!!me!. ~ml!l in.' . rH~t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful