You are on page 1of 11

JU Obrazovni centar Pluine

Pluine
kolska 2015/2016 godina
Predmet : POZNAVANJE ROBE
Vrsta nastave: DODATNA NASTAVA

DNEVNIK RADA

ZORAN BLAGOJEVI
( nastavnik )
Spisak uenika lanova grupe

Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prezime i ime

Razr
ed

Vrijeme
realizacije
od .......
do .......

PLAN DODATNE NASTAVE ZA SKOLSKU 2015-2016


GODINU
Septembar
Radnih asova .....2.....
1. Upoznaje sastav pehrambenih proizvoda
2. Postupci ivanja prehrambenih proizvoda

Oktobar
Radnih asova .....2.....
1. Sastav i karakteristike proizvoda od ita
2. Upoznaje sastav i karakteristike voa

Novembar
Radnih asova .....2.....
1. Upoznaje sastav i karakteristike povra
2. Upoznaje sastav i karakteristike mesa

Decembar
Radnih asova .....2.....
1. Upoznaje proizvode prerade mlijeka
2. Sastav i karakteristike jaja

PLAN DOPUNSKE NASTAVE ZA SKOLSKU 2015-2016


GODINU
Januar
Radnih asova .....1.....
1. Kriterijumi ispravnosti vode za pie

Februar
Radnih asova ....2......
1. Postupci preiavanja otpadnih voda
2. Vrste bezalkoholnih pia

Mart

Radnih asova .....2.....

1. Elementi za klasifikaciju alkoholnih pia


2. Nabraja vrste i karakteristike jakih alkoholnih pia

April

Radnih asova .....2.....

1. Navodi prirodna srdstva za zaslaivanje


2. Upoznaje karakteristike meda

Maj

Radnih asova ....1......


1. Nabraja i nopisuje zaine

Evidencija o izostancima
Re
d.
br.

Prezime i ime

Izostao opravdano (+)


Izostao neopravdano (-)

Svega izostao
opr neo
.
p.

sve
ga

RASPORED RADA

Dani

Sati
od

Do

Sati
od
do

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Subota

TABELARNI PREGLED ODRANIH ASOVA

Planirano
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar
UI
polugoditu

2
2
2
2
1
9

Odrano
Februar
Mart
April
Maj
Jun
U II
polugoditu

Planiran
o
2
2
2
1
0
7

Odrano

DNEVNIK RADA
Dana 20. god
prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

Dana 20. god


prisutno ..,odsutno..
sadraj rada :

BILJEKE O USPJEHU POJEDINACA LANOVA


GRUPE

Red
.
broj

Prezime i ime

IZLETI, POSJETE , TAKMIENJA


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________
IZVJETAJ O RADU I REZULTATI TAKMIENJA
UENIKA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________