You are on page 1of 15

DISEDIAKAN OLEH : SUERZAN A/L ENGGO

2014969479
DISAMPAIKAN KEPADA : USTAZAH NORLELA
BINTI KAMALUDDIN

HAK ASASI ORANG BUKAN ISLAM


DALAM NEGARA ISLAM

Pengenalan
Persoalan

mengenai hak asasi


manusia amat penting
Dapat mengetegahkan hak dan juga
pendapat dalam memajukan
sesebuah negara
Berpeluang dalam mentadbir negara
Sama taraf dengan penduduk yang
beragama islam

Konsep Negara Islam


Menurut

al-Mawdudi : berasaskan al
quran dan al sunnah
Negara yg kuasa mutlaknya terletak
pada Allah yang menentukan shariat
Pembentukan negara islam mestilah
diasaskan kepada undang-undang
ciptaan Allah yang disampaikan
melalui rasul Nya
Pemerintah islam wajib
melaksanakan islam

Hak Asasi Bukan Islam di


Malaysia
Pertembungan

antara doktrin (liberal)


dan kolektivisme (sosialis)
Membawa ke arah penubuhan Deklarasi
Hak Sejagat
Mengenai hak hak yang patut dinikmati
oleh penduduk dalam sesebuah negara
yang berdaftar dengan PBB
Namun terdapat pelbagai isu yang boleh
mengganggu kedudukan agama islam di
Malaysia

Pembangunan Modal
Insan
I)

Perpaduan Integrasi
Satu proses yang menyatupadukan
seluruh masyarakat
Membentuk satu identiti dan nilai
bersama dalam diri masyarakat
Malaysia sebuah negara yang aman
dan damai

Intergrasi

bermaksud proses yang


mewujudkan satu identiti nasional
dalam kalangan kumpulan yang
terpisah
Kepelbagaian etnik dapat
mengeratkan hubungan bersama
Pelbagai kemudahan telah
disediakan oleh kerajaan

II) Keadilan
Adil

merujuk tidak menyebelahi


mana-mana pihak
Keadilan dalam islam tidak hanya
terbatas tentang soal-soal
pemerintahan semata-semata
Merangkumi dari segi aspek
keseluruhan kehidupan manusia
tanpa ada sebarang pengecualian

III) Hak Perundangan


Mempunyai

hak yang sama rata di


sisi-sisi undang-undang
Hak ini juga diguna pakai oleh
warganegara, yang bebas untuk
bergerak dan tinggi dalam manamana Perseketuan Malaysia

IV) Kebebasan
Beragama
Tertakluk

pada undang-undang
negeri yang boleh menghukum
kepada para pendakwah yang tidak
bertauliah

V) Hak Mendapat
Pendidikan
Setiap

manusia berhak mendapatkan


pendidikan
Jangan hanya disebabkan oleh warna
kulit, agama, kaum dan keturunan
tidak membenarkan mereka untuk
belajar

Tanggungjawab Bukan Islam


Dalam Negara Islam
1)

Menghormati Perlembagaan
Meliputi aspek kedudukan agama
Islam sebagai Agama Persekutuan
Menghormati Bahasa Kebangsaan
dan mempertahankannya
Memelihara kedudukan Institusi
Raja-Raja Melayu dan hak
keistimewaan orang Melayu

2) Menjaga Keselamatan
Negara
Menjaganya

bukan hanya terletak


pada satu agensi sahaja, malah
semua penduduk tidak kira agensi
kerajaan mahupun swasta hendaklah
berganding bahu dalam menjaga
keamanan negara
Tidak mudah untuk diceroboh oleh
orang luar

3) Menjaga Keharmonian
Bangsa
Perpaduan

di antara kaum penting


dalam menjamin kesejanteraan
hidup
Mempraktikan perpaduan dalam
pemerintahan dapat mencapai
negara yang maju dalam pelbagai
sektor
Memupuk semangat patriotisme
dalam diri masing-masing

4) Memberi Kesetian Kepada


Raja dan Negara
Mengamalkan

sistem demokrasi
berparlimen dan Raja
Berperlembagaan
Rakyat yang melakukan kesalahan
yang melibatkan negara
menyebabkan sultan atau raja
murka.

Terima

Kasih