You are on page 1of 7

Mahuna Graha

Suhi jednoplodniki pucavac koji se u suhom stanju otvara na lenom i trbunom avu. Njen latinski
naziv je Fabaceae.

Orai Lijeske
Suhi jednoplodniki nepucavac, u ko
jem sjemenka nije srasla sa usploem.
Sadri po jednu sjemenku. Njegov lat
inski naziv je Nux.

Tikva
Jednoplodniki ili vieplod-
niki soni nepucavac, koji u
mesnatom dijelu usploa sa-
dri vei broj sjemenki. Njen
latinski naziv je Cucurbita.

Roka
Dvoplodniki suhi nepucavac s jednom sjemenkom,
koja je vrsto srasla s usploem.
Na vrhu esto ima kunduru
(ili papus) koja im slui pri
rasprostranjivanju pomou
vjetra ili ivotinja.

Rotkva
Cijepavac se u zrelom i
suhom stanju popreko cijepa u pojedine plodne lanke. Dvoplodniki su cijepavci neke krstaice, poput
rotkve, iji je latinski naziv
Raphanus.

Perun
Kalavac je dvoplodniki ili
vieplodniki suhi plod koji se
u zrelom stanju uzduno dijeli u dva ili vie plodia. Na
primjer perun iji je latinski
naziv Petroselinum crispum.

Kupina
Kotuniast zbirni plod
se sastoji od veeg broja
meusobno sraslih jednoplod
nikih kotunica, a znaajan
je za rod kupina Rubus.

Jagoda
Jagoda je plod koji se sastoji
od izboenog sonog cvjeti
ta, u kojem su uronjeni mno
gobrojni, jednoplodniki
oraii. Plod je znaajan za
rod jagoda Fragaria.

ipak
ipak se sastoji iz vrasto izdubljenog sonog cvjetita, koje
obavija brojne jednoplodnike
oraie. ipak je karakteristian
za rod rua Rosa.

Kruka
Jezgriast plod se sasto-
ji od debelog mesnatog
cvjetita, unutar kojeg
se nalaze pretinci sa sje
menkama. Jezgriast plod
je znaajan za rod Pirus
(kruka).

iak
Predstavnik je suhih skupnih plodova, i njegov latinski naziv je Arctium.

Smokva
Predstavnica je sonih
ili mesnatih skupnih
plodova, i njen latinski
naziv je Ficus carica.