You are on page 1of 3

Naam: Niels van Kemenade

School: Basisschool de Boschuil


Klas: B
Datum: 23-3-2016
In dit document vindt u de overdenking van groep B. Allereerst te beginnen
met een aantal conclusies n.a.v. de typering van de groep.
In het algemeen valt het mij op dat deze groep om de kleinste dingetjes al komt
klagen. Ze komen het dan eerst aan de juf/meester vertellen, en dan pas (als dat
het geval is) aan het kind zelf. Ze blijven er nooit lang in hangen, het is bij de
kinderen snel afgesloten. Ook heeft het klagen geen invloed op ik vind mijn klas
leuk. Niemand kiest negatief, op 2 na kiest zelfs iedereen voor: ik vind het altijd
leuk.
Als ik conclusies trek uit de sociogram op gebied van sociaal kan ik het volgende
zeggen. Er zijn een aantal kinderen die negatief voor elkaar kiezen:
E.
E.
S.
S.

en
en
en
en

U.
Y.
Q.
Q.

Kinderen die over het algemeen op dit gebied negatief gekozen worden zijn:
Q.
Y.
G.
L.
M. is geen n keer negatief en geen n keer positief gekozen. Dit is iets om in
de gaten te houden, wil hij zelf niet, of is er iets anders waardoor hij niet gekozen
wordt?
Er zijn ook 4 kinderen die positief worden gekozen:
L.
S.
S.
S.
Op het einde ga ik de kinderen die ergens meer worden gekozen vergelijken met
de twee domeinen sociaal en werk gerelateerd. Misschien valt daar iets in op.

Nu een kijkje op het domein werk gerelateerd. Er zijn weer een aantal kinderen
die negatief voor elkaar kiezen, namelijk:
S. en S.
E. en L.
K. en S.
S. en R.
R. en J.
De kinderen die in het algemeen negatief zijn gekozen zijn:
Q., R. en Y.
De kinderen die positief zijn gekozen in het algemeen zijn:
L.
L.
S.
S.
C.
M. is niet positief als negatief gekozen door de groep.
Conclusie n.a.v. het sociogram:
- Er zijn verschillende kinderen die zowel op sociaal gebied als werk gerelateerd
gebied negatief gekozen worden, dit zijn:
- Q. en Y.
- Er zijn ook kinderen die in allebei de gevallen positief gekozen zijn, dit zijn:
- L. en S.
- Wat opvalt is dat M. tot vier keer toe niet is gekozen. Dit is iets om in de gaten
te houden.
- Er zijn geen kinderen die op beide gebieden elkaar negatief of positief kiezen.

Doelen die ik ga bereiken met de groep zijn:


-

De kinderen zijn voor het einde van dit schooljaar zelfstandiger in het
oplossen van problemen onderling, tijdens het spelen en het werken. De
kinderen komen dus niet naar mij toe, wanneer ze nog geen poging
hebben gedaan om het zelf op te lossen.
De kinderen komen binnen 3 minuten in de kring zitten als ik daarom
vraag.

Waarom zijn deze doelen belangrijk?


-

Ik merk dat de kinderen nu om de haverklap naar de juf/meester komen


om te zeggen dat die dit doet, of dat er dit is gebeurt met hem/haar. Ik
vind dat de kinderen eerst zelf moeten proberen het op te lossen, bij
kleuters zal dit wat minder diep gaan dat bij kinderen van groep 8. Ik denk
dat het nu al goed is als de kinderen eerst tegen de ander zeggen: stop,
hou op of ik vind dat niet fijn, wil je ermee ophouden?. Als ze het dan nog
een keer doen mogen ze best naar de leerkracht komen om dit aan te
geven. De kinderen moeten het dus eerst zelf proberen op te lossen.
De kinderen moeten leren om klaar te gaan zitten voor een les/uitleg. Dit
moet dan ook niet te lang duren. Voor sommige kinderen is het nog lastig
om te blijven zitten, of om te gaan zitten. Dit hindert dus als je wilt gaan
beginnen, want hierdoor raken andere kinderen ook weer onrustig.
Hierdoor kan het nog langer duren voordat je les/uitleg kan beginnen.

Welke werkvormen kan ik hanteren in mijn lessen? En waarom?


-

Ik denk dat ik best coperatieve werkvormen kan inzetten, wel zal ik dan
moeten kijken dat ik bepaalde kinderen niet bij elkaar zet. De kinderen die
negatief naar voren komen kiezen elkaar soms ook negatief. Het beste is
als ik de kinderen die negatief worden gekozen uit elkaar haal. Daarbij kan
ik dan weer iemand bijzetten waarmee de negatief gekozenen goed mee
overweg kan. Voor de rest kunnen de kinderen goed met elkaar overweg.
Het is dus van belang dat ik even goed kijk waar ik de meest negatief
gekozen kinderen plaats.
Werkvormen zoals rotonde en koppen-bij-elkaar zou ik goed kunnen
toepassen in deze groep.
Het samenwerken zou ik ook in kunnen zetten, als ik tweetallen ga maken,
zal ik goed moeten kijken wie ik bij elkaar zet, als de groepen wat groter
worden is dit wat minder aan de orde, omdat er altijd wel kinderen tussen
zitten die de rust kunnen bewaren. Wel zal ik altijd de negatief gekozen
kinderen uit elkaar zetten.
Ik kan ook goed de kinderen individueel aan de slag zetten. Ze hebben dan
geen last van iemand anders, de kinderen zijn zelfstandig aan het werk. Ze
mogen echter wel aan elkaar hulp vragen. Ik zie dat ze dan hulp vragen
aan de kinderen met wie ze dan goed kunnen werken, dit is positief.