You are on page 1of 35

UPOZNAJ HRVATSKU i saznaj to je...

Dobit ete
by

UVOD

Upoznaj Hrvatsku
i saznaj to je...
...NAJBOLJE U HRVATSKOJ po izboru graana

rvi cilj ovog projekta, koji se


sastoji od prirunika, web
stranice i uskoro aplikacije za
mobilne telefone je da bolje
upoznate svoj zaviaj, upaniju u kojoj
ivite, da UPOZNATE HRVATSKU. U
dananje vrijeme brzog ivljenja i raznih
problema esto zaboravljamo na one
osnovne ivotne vrijednosti, na ljepotu
prirode koja nas okruuje, na povijest
koja nas ini ponosnima, na znaajne
osobe, dogaanja, kulturu Usporite
malo barem vikendom, pogledajte
oko sebe i budite svjesni trenutka i
mjesta gdje ivimo. I ne zaboravite da
su najbolje stvari obino vrlo dostupne
ili ak besplatne. Nadamo se da e
vam ovaj prirunik i web stranice www.
NAJBOLJEu HRVATSKOJ.info &
www.VIKENDPLANER.info , na kojima
uvijek moete vidjeti to je domae
stanovnitvo preporuilo da je najbolje u
njihovoj upaniji, pomoi u tome.

Istraivanje
Subjektivno miljenje preko 3000
graana iz cijele Hrvatske, koji su imali
priliku kroz struno istraivanje GfK
centra za istraivanje trita odabrati
to smatraju NAJBOLjIM u svojoj
upaniji, samo je inicijator i motivator da
ovaj projekt pokrene sve zainteresirane.
Prije svega da pokrene sve nas graane
koji trebamo koristiti i uivati u svim
mogunostima koje nam se pruaju, ali i
turistike djelatnike koji bi na bolji nain
trebali promovirati sve to nude. Ovaj
je projekt, nadamo se, dobar primjer.
Dakle, na osnovu nominacija turistikih
zajednica i naeg projektnog tima (u
sluajevima kad se turistike zajednice
nisu odazivale), graanima je ponueno
da izaberu ali i predloe to smatraju
NAJBOLJIM u svojoj upaniji. Prirunik
koji drite u rukama je skraeni rezultat
tog istraivanja. Ovdje ste dobili preko
1000 ideja to trebate vidjeti i kako
primjerice moete obogatiti nastupajue
proljetne vikende. Na web stranici
www.NAJBOLJEu HRVATSKOJ.info i u

okviru portala www.VIKENDPLANER.


info nalaze se detaljni rezultati sa
tonim postocima glasova ispitanika
i preko 2000 ideja koje ete lagano
pronai uz pomo googl mapa! Ovo su
ujedno i web stranice na kojima moete
dati svoje komentare i predloiti nove
nominacije za 2012. godinu, a koje se
primaju do 30.rujna 2011.
U svakom izboru ima i biti e
nezadovoljnih, a i velika je vjerojatnost
da smo kao projektni tim unato
ogromnom trudu napravili i pokoju
nenamjernu greku. Unaprijed se
ispriavamo svima i pozivamo da nam
pomognete u ispravljanju i doradi
podataka koji e odmah biti uvrteni na
web stranice. Takoer vas pozivamo
da istraujete Hrvatsku i pomognete
nam u dodavanju novih nominacija. A
svi turistiki djelatnici nezadovoljni ovim
izborom graana, trebaju se pitati da
li zaista imaju dobar turistiki proizvod
i da li ga dovoljno dobro promoviraju.
VIKENDPLANER.info tim rado e vam
pomoi u promotivnim aktivnostima,
tako da se slobodno moete javiti na
info@vikendplaner.info ili na telefon 014694 964 i zatraiti nae savjete.
to dalje?
Vjerujemo da e oglaivai i relevantne
institucije prepoznati potrebu da ovako
korisne informacije dosegnu i preko 10
milijuna stranih turista koje posjeuju
Hrvatsku. U tom smislu planiramo
pripremiti prirunik na engleskom jetiku
The BEST in CROATIA -selected by
citizens 2011. i aplikaciju za mobilne
telefone. Ovaj vid marketinga se moe
lijepo uvezati sa oglaavanje na plaama
i benzinskim pumpama. To su sigurno
dva mjesta koja e veina stranih turista
posjetiti i provesti na njima odreeno
vrijeme. I naravno,sljedee godine, u
isto vrijeme moete oekivati rezultate
istraivanja za 2012.godinu, sa jo vie
dobrih ideja to vidjeti i posjetiti prema
izboru graana.
Autor projekta: Draen Cvijeti

SADRAJ

Ideje za savren vikend


Hrvatsku smo podijelili u 12 vikend regija. To su podruja koja po naem
sudu moete kvalitetno obii tokom jednog produenog vikenda. U
ovom priruniku i na portalu www.VIKENDPLANER.info ete pronai sve
potrebne ideje i gotove aranmane. A evo kako su u istraivanju GfK-a
tokom veljaa i oujak 2011. godine, 3044 graana Hrvatske koji su
korisnici Interneta i imaju 15 i vie godina, odgovorili na pitanja:

SJEVERNA
HRVATSKA

Uvod

ISTRA

Istarska upanija

ZAGREB I
OKOLICA

KVARNER

Kako zamiljate Va idealan vikend?


30%

13%
12%

SLAVONIJA
SRIJEM
I BARANJA

SLAVONIJA
ZAPAD

ISTRA
16%

KVARNER

SREDINJA
HRVATSKA

LIKA I
KARLOVAC

29%

I na kraju uvoda jedan zgodan i aktualan


aforizam koji bi nas sve trebao pokrenuti da
vikende provedemo kvalitetno i u ovim ne ba
najboljim vremenima:

Zaboravite recesiju i krizu


jer ivot nema reprizu!

30% odlazak na izlet/u prirodi (more, planine, van mjesta boravka) s dobrim drutvom/obitelji
29% kombinacija rekreacije, zabave, odmora
13% odlazak na neko putovanje - kombinacija rekreacije, zabave, odmora
12% jutarnja kava na sunanoj terasi, etnja kraj mora, romantina veera
16% neto drugo

ZADAR

IBENIK

SPLIT

76%

60%

41% s obitelji/djecom
35% s partnerom
23% s prijateljima
1% sam/a

76% oglasi na Internet stranicama


60% preko prijatelja/poznanika
15% u turistikim agencijama
9% oglasi u novinama

3% oglasi na TV-u
3% . oglasi na radiju
3% neto drugo
3% nigdje se ne informiram

IMPRESSUM:

PROJEKTNI TIM: Jelica Pani, Sonja Stankovi, Ivana krlin, Nikola eli, Andrija Jovi, Tatjana Rajkovi, Draen Cvijeti
MARKETING: ABAK d.o.o., Maksimirska 109, Zagreb, tel 01-4684 964, info@vikendplaner.info PRIPREMA I GRAFIKI DIZAJN: RedPoint
IZVOR FOTOGRAFIJA: Foto arhiv Hrvatske turistike zajednice i foto arhivi turistikih zajednica upanija (Sergio Gobbo
Renco Kosinoi, Damir Fabijani, Milan Babi, Hrvoje Domazetovi) TISAK: Radin print

Liko - senjska upanija


Karlovaka upanija

SREDINJA HRVATSKA
Sisako - moslavaka upanija
Bjelovarsko - krievaka upanija

ZAGREB I OKOLICA
Grad Zagreb
Zagrebaka upanija

Virovitiko - podravska upanija


Poeko - slavonska upanija
Brodsko - posavska upanija

35%

15%

41%

LIKA i KARLOVAC

SLAVONIJA ZAPAD

23%

Gdje se najee informirate o mogunostima


provoenja vikenda MOGUE MAX. 2 ODGOVORA

Zadarska upanija
ibensko - kninska upanija
Splitsko - dalmatinska upanija
Dubrovako - neretvanska upanija

Krapinsko - zagorska upanija


Varadinska upanija
Meimurska upanija
Koprivniko - krievaka upanija

S kim najee
provodite vikende?

DALMACIJA

SJEVERNA HRVATSKA

Vikend koji ukljuuje jedno noenje koristi se u prosjeku oko 6 puta u godini. Koriste
ga najvie graani Dalmacije, pa grada Zagreba, te Istre s Primorjem. Preko 55%
graana za vikend s noenjem moe maksimalno izdvojiti izmeu 201 i 600 kuna,
oko 20% i manje od toga, a priblino etvrtina moe potroiti i vie od 601 kune.

Primorsko - goranska upanija

3
6
12
18
22
24
28
30
33
34
39
40
45
46
47
54
55
56
58
59

SLAVONIJA SRIJEM I BARANJA


Vukovarsko - srijemska upanija
Osijeko - baranjska upanija

DUBROVNIK
Zahvaljujemo se suorganizatorima i medijskim partnerima projekta. Pozivamo vas od 23. do 26. oujka na
4. Meunarodni sajam turizma CroTOUR`11 na kojem cemo prezentirati rezultate istraivanja i davati vam ideje
za savren vikend u paviljonu 8, tand 16, ZV (u blizini glavne pozornice).

62
63

NAJBOLJE U istarskoj upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

NP BRIJUNI

Brijunsko otoje jedini je nacionalni park u Istri,


a sa svojih 14 otoka koji se pruaju 736 hektara
povrine predstavlja jedinstvenu igru prirode
koja objedinjuje prelijepe ivotinjske vrste te
raritetnu i bogatu floru na jednom mjestu. Slovi
za jedno od najljepih arhipelaga na Mediteranu.
2 RT KAMENJAK I MEDULINSKI ARHIPELAG 3 PARK
PRIRODE UKA 4 LIMSKI KANAL I ROMUALDOVA PEINA
5 KOTLI, BUZET

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

MOTOVUN

JAMES JOYCE

Neobina ivotna pria


ovjeka i umjetnika u
bjeanju od povijesti,
sklop ivotne
sudbine u potrazi za
zaposlenjem, dovode
Joycea u Pulu, gdje
je, stigavi iz Trsta,
u listopadu 1904.
do oujskih dana
1905. radio kao
profesor engleskog
jezika u Berlitzovoj
koli, predavajui
uglavnom
austro-ugarskim
asnicima u gradu
Brodogradilita i Arsenala, pomorskoj
bazi Austro-Ugarske, carsko-kraljevske Monarhije.
Ve u Puli mladi Joyce nosi u sebi uliksovsku
sliku novovjekovne rascjepkanosti modernog
ovjeka.

Stara legenda kazuje kako su neko davno u dolini


rijeke Mirne ivjeli divovi. Bili su toliko veliki da su
gledajui gradove na breuljcima nad Mirnom, jedan
drugom iz ruke u ruku dodavali alat i veliko kamenje.
Jedan od gradova to su ga su u to legendarno doba
izgradili divovi bio je i Motovun.

2 MICHELANGELO 3 ROBERT KOCH 4 MATIJA


VLAI ILIRIK 5 STJEPAN KONZUL ISTRANIN

2 STARA JEZGRA GRADA SA SVIM SPOMENICIMA, PULA 3 HUM 4 EUFRAZIJEVA BAZILIKA,


PORE 5 SV. EUFEMIJA, ROVINJ

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Motovun film festival
2. Dani antike - Pula Superiorum
3. Teatar Ulysses, Brijuni
4. Veeri ribarske tradicije, Rovinj
5. Festival plesa Svetvinenat

KULTURA - MUZEJI
1. Eufrazijeva bazilika
2. Aleja glagoljaa, Ro - Hum
3. Pulska arena
4. Kua o batani
5. Park skulptura D. Damonje

SPORT I REKREACIJA
1. Buzet: out-door sportovi
2. Rovinj: Monte Mulini art wellness
3. Go - kart
4. wellness & spa - Katel, Motovun
5. wellness centar hotela Meli Coral

ZABAVA
1. Zabavni centar Monvi
2. Adrenalinski parkovi
3. Noni klub Byblos
4. Koktel bar Pietas Julija
5. Jahanje po iariji

SMJETAJ
1. Hotel Katel 3*, Motovun
2. Hotel San Rocco 4*, Brtonigla
3. Agroturizam Ograde, Pazin
4. Hotel Park 3*, Rovinj
5. Valamar Riviera Hotel 4*, Pore

RESTORANI
1. Valsabbion
2. Restoran Milan
3. Zigante
4. San Rocco
5. Alla Beccaccia

IZVORNI PROIZVODI
1. Istrian hand made
2. Ulica Sergijevaca, Pula
3. Ulica Carrera, Rovinj
4. Ulica Decumanus, Pore
5. Vodnjanu: Dani vina i ulja

SHOPPING
1. Ekoloki med
2. Poljoprivredni obrt Vivoda
3. Tartufi
4. Prut
5. Maslinovo ulje

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PARK PRIRODE UKA

Park prirode Uka obuhvaa masiv najvie istarske planine Uka. Najvii vrh je
Vojak 1.401 m. Dijelovi parka pruaju se na podruju dviju upanija i to Istarske
i Primorsko-goranske te pripadaju gradu Opatiji i opinama Kran, Lupoglav,
Lanie, Matulji, Lovran i Moenika Draga ukupne povrine 160 km. Poloajem,
reljefom, geolokom graom, geomorfologijom, klimom, bujnou umske
vegetacije, zatienim i endeminim vrstama flore i faune, Uka predstavlja
specifinost ovog dijela Istre i Kvarnera.
2 OTOI KOLJUN 3 OBALNI PUT - LUNGOMARE
NALNI PARK RISNJAK 5 PARK ANGIOLINA

POVIJESNI LOKALITETI

12

NACIO-

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

TRSATSKA GRADINA

Kulturno-povijesni spomenik 1. kategorije sastavni je


dio turistike ponude grada Rijeke. Njena atraktivnost,
sadrajnost i originalnost nemaju premca na ovom
podruju i u regiji. Prvi se put spominje kao sjedite
upe 1288. Na tom se mjestu od prapovijesti nalazila
liburnijska osmatranica odakle se kontrolirao put iz
unutranjosti prema moru. Trsatska je gradina jedna od
najstarijih fortifikacija u Hrvatskom primorju u kojoj su
sauvana obiljeja ranosrednjovjekovne gradogradnje.
2 GRAD KRK STARA GRADSKA JEZGRA 3 SVETITE
MAJKE BOJE NA TRSATU 4 DJEVOJKA S
GALEBOM 5 SRETNI GRAD RAB FELIX ARBA

ANDRIJA
MOHOROVII

Roen je u Voloskom
1857. godine. Studirao
je u Pragu, predavao
na nautikoj koli u
Bakru, gimnaziju u
Osijeku i fakultet u
Zagrebu. Bio je lan
Akademije znanosti
i umjetnosti, a
njegovo ime nosi
jedan krater na
Mjesecu. Umro je
u Zagrebu 1936.
g. Ove godine
obiljeena je 100.
obljetnica otkria
Mohoroviieva
diskontinuiteta. Rije
je o jednom od najveih postignua u podruju
seizmologije svih vremena.
2
4

DRAGO GERVAIS 3 JANKO POLI KAMOV


FRANO SUPILO 5 IVAN MAURANI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Rijeki karneval
2. Rijeke ljetne noi
3. Hartera festival
4. Rapska Fjera
5. Festival okolade

KULTURA - MUZEJI
1. Otoi Koljun
2. Primorsko povijesni muzej hrv. primorja Rijeka
3. Izloba rijeki torpedo
4. Muzej grada Rijeke
5. Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

SPORT I REKREACIJA
1. etnja obalnim etalitem
2. Bazeni Kantrida
3. Planinarska staza Kamenjak
4. Thalassotherapia Opatija
5. Premuieva staza

ZABAVA
1. Jazz tunel
2. Terminal club
3. Cross road. Krk
4. Stereo
5. Hemingway bar Opatija

SMJETAJ
1. Grand Hotel Bonavia 4*
2. Grand Hotel 4 opatijska cvijeta 4*
3. Hotel Ambasador 5*
4. Hotel Mozart 5*
5. Hotel Corinthia 3*

RESTORANI
1. Restoran Plavi podrum, Opatija
2. Restoran hotela Bitoraj Fuine
3. Restoran Bevanda
4. Arca Fiumana
5. Restoran Le Mandra, Opatija

IZVORNI PROIZVODI
1. Mori rijeki suvenir
2. Zadruga zeleno i plavo
3. Krki prut

SHOPPING
1. Tower Centar Rijeka
2. Trgovaki Centar robna kua Ri
3. Srednja ulica u gradu Rabu
4. Gant, C/O hotel Milenij
5. Lacoste, C/O hotel Agava

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U ZADARSKOJ upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

NP KORNATI

U sredinjem dijelu hrvatskog Jadrana, na sutoku ibenskih i zadarskih otoka,


smjestila se jedna posebna skupina otoka nazvana Kornati. Zbog izuzetnih
krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne
crte i osobito bogatih biocenoza morskog ekosustava, godine 1980. vei dio
Kornatskog akvatorija proglaen je nacionalnim parkom. Danas NP Kornati
zauzima povrinu otprilike 220 km2 i ukljuuje ukupno 89 otoka, otoia i hridi s
priblino 238 km obalne crte.
2 PARK PRIRODE TELAICA 3 ZNAAJNI KRAJOBRAZ SJEVEROZAPADNI
DIO DUGOG OTOKA 4 PRIRODNE PJEANE PLAE 5 LJEKOVITO NINSKO BLATO

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

CRKVA SV. DONATA


ZATITNI ZNAK
GRADA ZADRA
1

18

Izvorno posveena
Sv. Trojstvu, a tek od
15. stoljea nazivaju
je dananjim imenom,
po zadarskom biskupu
Donatu koji je inicirao
gradnju. Po neobinom
cilindrinom obliku i s
dvostrukim unutarnjim
prostorom istie
se originalnou
i jedinstvenou
graevinske
tehnike bez izravnih
uzora. Crkva je dugo izvan sakralne funkcije. Ima
izvanredne akustike karakteristike pa se u njoj ve
50 godina odravaju glazbene priredbe poznatoga
meunarodnog festivala srednjovjekovne i renesansne
glazbe Glazbene veeri u Sv. Donatu.
POVIJESNA JEZGRA U LIKU TRAPEZA 3 ZADAR
CRKVA SV. STOIJE (ANASTAZIJA) - KATEDRALA U
ZADRU 5 POZDRAV SUNCU
2
4

KREIMIR
OSI

Osvojio je gotovo
sve to se moe
osvojiti u amaterskoj
koarci, a ostavio je
trag i u sveuilinoj
amerikoj koarci.
Poznat po eleganciji,
vrhunskoj tehnici i
taktici igre, plijenio
je i svojim prijaznim
karakterom i
dobrotom, te je
mnogima nakon
njega sluio kao
sportski i osobni
uzor. Uvrten je
meu 50 osoba
koje su najvie
pridonijeli Euroligi.
Karijeru je zapoeo u KK Zadar 1965. Dananja
dvorana Kreimira osia je dom KK Zadra, kao
znak na njegovo sjeanje.
2
4

GRGUR NINSKI 3 PETAR ZORANI


TOMISLAV IVI 5 KNEZ BRANIMIR

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Saljske uance
2. 11. festival cvijea Sv.Filip IiJakov
3. Eno-Eko-Gastro-Etno Stol 2011.
4. Biograd Boat Show 2011.
5. Blagdan Gospe od Zeeva

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej antikog stakla Zadar
2. Arheoloki muzej Zadar
3. Narodni muzej Zadar
4. Izloba crkvene umjetnosti
5. Zbirka Benedikta na okovcu

SPORT I REKREACIJA
1. Tisuu otoka raj za nautiare
2. Robinzonski turizam
3. Otkrijte ari ribarskih mjesta
4. Acquapura thalasso spa
5. Saljska regata gladua

ZABAVA
1. Arsenal
2. Maraschino bar
3. Maya pub
4. Carpymore pub
5. Gotham City club

SMJETAJ
1. Hotel Bastion - Zadar 4*
2. Hotel Pinija - Petrane 4*
3. Hotel Mediteran Zadar 3*
4. Zaton Holiday Resort - Zaton 4*
5. Hotel Donat Zadar 3*

RESTORANI
1. Restoran Sokol
2. Konoba Kalelarga
3. Konoba Branimir
4. Konoba Stara Kuina
5. Restoran Aenona

IZVORNI PROIZVODI
1. Paki sir
2. Maraschino
3. Posedarski dalmatinski prut
4. Paka ipka
5. POG ampera - kozji sir, masl. ulje

SHOPPING
1. City Galeria Zadar
2. Interspar Zadar
3. Dm - Drogerie Markt
4. Konzum Super Zadar
5. Bipa

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U IBENSKO-KNINSKOJ upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

NP KRKA

Rijeka Krka je sa svojih 7 sedrenih slapova i ukupnim


padom od 242 metra prirodni krki fenomen. Osim
prirodnih ljepota podruje rijeke Krke obuhvaa itav
niz arheolokih lokaliteta, nekoliko starohrvatskih
utvrda iz 14. st, mlinice koje svjedoe o tradicijskom
ivotu i privreivanju, a posebnosti krajolika pridonosi
i otoi Visovac koji s franjevakim samostanom ini
jedinstvenu ambijentalnu cjelinu.
2

KORNATI

ZLARIN

KAPRIJE

IRJE

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

KATEDRALA
SV. JAKOVA
1

22

U cijelosti je izgraena od kamena, bez uporabe


ikakvog drugog materijala. Jedinstvena je po: smionim
konstrukcijskim montaama kamenih ploa i rebara, i to
bez uporabe ikakvog vezivnog materijala; jedinstvena
je meu renesansnim crkvama s proeljem u obliku
trolista; jedinstvena je po suglasju arhitekture i niza
od 71 realistinog portreta na apsidama. Njezine
neponovljive umjetnike vrijednosti prepoznao je i
UNESCO-ov Odbor za svjetsku batine pa je godine
2000. ibensku katedralu uvrstio u Popis svjetske
batine.
2
4

TVRAVA SV. MIHOVILA 3 KNINSKA TVRAVA


KNEEVA PALAA 5 GRADSKA VIJENICA

FAUST
VRANI

Vrani je sastavio prvi


vei rjenik hrvatskoga
jezika, kao dio rjenika
koji je sadravao
pet najuglednijih
europskih
jezika latinski,
talijanski, njemaki,
dalmatinski (danas
zvan kao hrvatski)
te maarski jezik.
Iskazivao je
poseban interes
za fiziku tako
da je sva svoja
istraivanja
objavio u djelu
Machinae novae
(Nove naprave ) djelo u
kojem je na pet jezika opisano 56 razliitih naprava,
ureaja, konstrukcija, od kojih su najpoznatiji visei
most i padobran.
2
4

DRAEN PETROVI 3 PETAR KREIMIR IV.


IVO BREAN 5 JURAJ IGORI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Meunarodni djeji festival
2. Dalmatinska ansona
3. Srednjovjekovni ibenik - sajam
4. Bodulska pripetavanja
5. ibenske klapske veeri

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej grada ibenika
2. ibensko kazalite
3. Aquarium i muzej pomorske tradicije
4. Galerija sv. Krevana
5. Multipleks Cinestar ibenik

SPORT I REKREACIJA
1. Big game fishing
2. Biciklistike staze
3. Wellness spa centar Solaris
4. Nogometni teren ibenik
5. Life wellness centar

ZABAVA
1. Hacienda
2. Klub Exit
3. Klub Opium Vodice

SMJETAJ
1. Solaris d.d. ibenik
2. Hotel Olympia 4*
3. Hotel Imperial 3*
4. Hotel Vrata Krke 3*
5. Hotel Panorama 3*

RESTORANI
1. Restoran Uzorita
2. Restoran Torcida
3. Konoba Makina
4. Restoran Santa Maria
5. Vinoteka Pilgrim

IZVORNI PROIZVODI
1. Vinoplod d.d. ibenik

SHOPPING
1. Trgovaki Centar Dalmare
2. City life

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

MODRA PILJA BIEVO

Modra pilja u uvalici Balun; na prijedlog baruna Eugena von Ransonet


otvor pilje je proiren, uinivi je tako dostupnom cijelom svijetu.
Otkrivena ljepota pilje, obojena srebrnim plavetnilom, neprestano
privlai znatieljnu rijeku turista. Spilja ima dva otvora, jedan manji,
umjetno produbljen, kroz koji moe proi amac, te drugi otvor poput
svoda i mnogo iri, na junoj strani pilje, ispod razine mora. Kroz taj
podvodni otvor prodire kroz pilju sunana svjetlost, koja se, prolazei
kroz vodu, najprije lomi, a onda se od dna pilje odbija
2

PAKLINSKINI OTOCI

ZLATNI RAT

KANJON CETINE

POVIJESNI LOKALITETI

Dioklecijanova palaa jedini je primjerak sauvane


rimske carske palae koja pokazuje kontinuitet urbanog
rasta do modernih vremena. Na vrlo ogranienom
prostoru organski su usklaeni kasnoantiki,
srednjovjekovni, renesansni, barokni i moderni
elementi koji jo uvijek ine drutveno sredite cijelog
Splita.Primjer je razmjene ljudskih vrednota, kroz
odreeno vremensko razdoblje ili unutar kulturnog
podruja svijeta, kroz razvoje u arhitekturi i planiranju
grada. Vano je svjedoanstvo kulturne tradicije i
civilizacije.
2
4

PARK PRIRODE BIOKOVO

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

DIOKLECIJANOVA
PALAA U SPLITU
1

24

GRADSKA JEZGRA TROGIRA 3 SALONA


GRAD HVAR 5 KLIKA TVRAVA

IVAN
METROVI

Ivan Metrovi
je najpoznatiji i
najslavniji hrvatski
kipar te jedan od
najveih suvremenih
svjetskih umjetnika.
Rodio se 15.
kolovoza 1883.
u Vrpolju kod
upanje, ali je
djetinjstvo proveo
u Dalmaciji. Poslije
Drugog svjetskog
rata nastanio se u
Sjedinjenim Dravama
radei za meunarodnu publiku, ali aljui svoja
djela i u tadanju Jugoslaviju (npr. spomenik
Njegou). Kao prvom ivom umjetniku u muzeju
Metropolitan u New Yorku organizirana je njegova
samostalna izloba (1947.). Ameriki predsjednik
Eisenhower osobno mu je u Bijeloj kui uruio
dekret kojim je postao ameriki dravljanin.
2
4

MILJENKO SMOJE 3 DIOKLECIJAN


GORAN IVANIEVI 5 MARKO MARULI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Sinjska alka
2. Festival klapa u Omiu
3. Glumci u Zagvozdu
4. Za kriem
5. Balote

KULTURA - MUZEJI
1. Galerija Metrovi
2. Arheoloki muzej u Splitu
3. Muzej grada Splita
4. Tvrdalj Petra Hektorovia
5. Malakoloki muzej u Makarskoj

SPORT I REKREACIJA
1. Rafting avantura po Cetini
2. Ronjenje u srednjoj Dalmaciji
3. Picigin
4. Trekking po Biokovu
5. Paragliding u Omiu

ZABAVA
1. O`Hara Music Club
2. Carpe Diem
3. Hula Hula
4. Varadero
5. Deep Club

SMJETAJ
1. Le Meridien Lav, 5*
2. Hotel Park, 4*
3. Hotel Marmont, 4*
4. Hotel Amfora, 4*
5. Bluesun Hotel Soline, 4*

RESTORANI
1. Konoba Kremenko
2. Restoran Boban Split
3. Konoba Maslina
4. Adriatic Grao
5. Konoba Vrisnik

IZVORNI PROIZVODI
1. Bra fini sapuni
2. Rafioli Imotski
3. Proizvodi Brae Pivac d.o.o.
4. Prut Votane Iz Trilja
5. Dalmatinski prut Premium

SHOPPING
1. Shopping centar Joker
2. City Center One
3. Super Konzum Makarska
4. Trgovaki Lanac Studenac, Omi
5. Super Konzum Sinj

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U DUBROVAKO-NERETVANSKOJ upaniji


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

NP MLJET

Mljet (lat. Melita, tal. Meleda) je osmi po veliini otok u


Hrvatskoj, jedan od najveih junodalmatinskih otoka te ujedno
najjuniji i najistoniji od veih hrvatskih otoka. Mljet pripada
dubrovakoj skupini otoka i njezin je najvei otok. Jednako kao
i danas, Mljet je tijekom cijele povijesti gravitirao iskljuivo tom
podruju. Nalazi se u neposrednoj blizini Dubrovnika, Korule,
Elafitskih otoka, a od poluotoka Peljeca dijeli ga Mljetski kanal.
2 OTOK LOKRUM 3 MALOSTONSKI ZALJEV 4 KONAVOSKI DVORI I SKLOP
MLINICA I STUPA NA RIJECI LJUTOJ 5 PODMORJE LASTOVSKOG OTOJA

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

DUBROVAKE
GRADSKE ZIDINE
1

28

Dubrovake gradske zidine najvea su atrakcija za


posjetitelje i jedan od najouvanijih fortifikacijskih
sustava u Europi, duine 1940 metara. Ukljuuju pet
tvrava, te esnaest kula i bastiona. Drugi najatraktivniji
muzej pod otvorenim nebom na svijetu otvoren je za
obilaske posjetiteljima tijekom cijele godine, kroz tri
dostupna ulaza - kod crkvice sv. Luke na istoku, kod
crkve sv. Spasa neposredno po ulasku u staru gradsku
jezgru s Pila i kod Pomorskog muzeja - tvrave sv. Ivana.
2
4

Za ivota vrlo
ugledan u europskim
znanstvenim
krugovima, tek
je u novije doba
utvreno kako je
u mnogoemu
nadilazio svoje
vrijeme i bio pretea
mnogih znanstvenih
dostignua. Ruer
Bokovi, jedan
od najslavnijih
Dubrovana
uope, uz iznimno
snaan intelekt
posjedovao je
ivu fantaziju
i prodornu
intuiciju, a u europskoj
povijesti znanosti ostavio je
neizbrisiv trag.
2

STARI GRAD KORULA 3 STONSKE ZIDINE


TVRAVA LOVRIJENAC 5 STONSKA SOLANA

RUER
BOKOVI

MARIN DRI 3 VLAHO BUKOVAC


IVAN GUNDULI 5 IVO VOJNOVI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Feta svetog Vlaha
2. Dubrovake ljetne igre
3. Dani kamenica Sv. Josip
4. Neretvanski maraton laa
5. Folklorne priredbe u ilipima

KULTURA - MUZEJI
1. Arheoloki muzej Narona
2. Pomorski muzej Dubrovnik
3. Kua Vlaha Bukovca
4. Visia Dubrovnik 5d theatrum
5. Etnografski muzej Rupe

SPORT I REKREACIJA
1. Windsurfing u Vignju
2. Sea Kayaking u Dubrovniku
3. Sputanje niz zidine
4. Ragusa Spa Wellness
5. Kite School Neretva

ZABAVA
1. East West Club
2. Revelin klub
3. Latino club Fuego
4. Lazareti night club
5. Capitano (Ex Polo)

SMJETAJ
1. Hotel Excelsior 5*
2. Hotel Hilton Imperial 5*
3. Hotel Croatia Cavtat 4*
4. Hotel Ostrea 3*
5. Radisson Blu Resort, 5*

RESTORANI
1. Konoba Kapetanova kua
2. Restoran Nautika
3. Konoba Konavoski dvori
4. Adriatic Komin
5. Konoba Leut

IZVORNI PROIZVODI
1. Vinarija Dinga
2. Tradicionalni dubrovaki Nakit
3. Neretvanske mandarine
4. Poip Smokvica
5. Plavac Blato

SHOPPING
1. Pemo d.o.o. Dubrovnik
2. Spiona Land
3. Euroshop prodajnicentar d.o.o
4. Mercator u upi dubrovakoj
5. Trgovaki centar Metkovi

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U LIKO-SENJSKOJ UPANIJI


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

NP PLITVIKA JEZERA

Plitvika jezera svjetski su biser neprocjenjive vrijednosti.Dananja ponuda


Plitvikih jezera omoguuje da gotovo milijun posjetitelja godinje iz cijelog
svijeta upoznaje ljepote parka kroz aktivnosti koje ukljuuju pjeaenje,
vonju elektrinim brodom i panoramskim vlakom, veslanje, planinarenje,
biciklizam i skijanje. Najistaknutiji i najposjeeniji meu osam nacionalnih
parkova u Hrvatskoj jedina je prirodna ljepota, u drutvu kulturnih
vrijednosti, u Hrvatskoj uvrtena u Popis svjetske batine (UNESCO) i to jo
1979. godine, meu prvima u svijetu.
2 VRELA RIJEKE GACKE
VELEBIT 4 ZAVRATNICA

3
5

NACIONALNI PARK SJEVERNI


VELIKI SLAP (NP PLITVIKA JEZERA)

POVIJESNI LOKALITETI

30

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

KULA NEHAJ

Tvrava Nehaj je simbol grada Senja. Izgraena je


1558. godine pod nadzorom kapetana Ivana Lenkovia.
Sazidana je od materijala razruenih crkava, samostana
i kua izvan gradskih zidina. Ima kockasti oblik, a
orijentirana je prema stranama svijeta. Visoka je 18, a
iroka 23 m. Zidovi su debeli 2-3.30 m, prema vrhu se
suavaju i zavravaju s krunitem na kojem je pet malih
ugaonih kula. Danas je ovdje izloba Gradski i plemiki
grbovi Senja te razni skupovi i kulturna dogaanja.
2 Kuterevo 3 Grad Otoac 4 STARI GRAD
RIBNIK - LOKALITET KOSINJSKE TISKARE
5 Tursko groblje i izvor u Ramljanima

NIKOLA TESLA

Za sebe je tvrdio da nije


izumitelj ve otkriva
stvari koje postoje
u prirodi oko nas.
Za svoju uspjenost
u izumiteljskom
poslu sam je tvrdio
da zahvaljuje
svojoj uroenoj
sposobnosti
nevjerojatne
vizualizacije stvari,
procesa i dogaaja.
Sukladno tome
sve svoje
eksperimente
prvo bi osmislio u
glavi, a potom ih
praktino proveo u djelo.
Tvrdio je kako je tu sposobnost imao od malena te
da ponekad nije znao razlikovati svoju matu od
stvarnosti.
2
3
5

SILVIJE STRAHIMIR KRANJEVI


ANTE STAREVI 4 VJENCESLAV NOVAK
ANDRIJA TAMPAR

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Senjski ljetni karneval
2. Ide jesen ide novo prelo
3. Uskoki dani
4. Senjski mesopust
5. Samba festival - Sambastico

KULTURA - MUZEJI
1. Memorijalni centar
Nikola Tesla
2. Gradski muzej Senj
3. Sakralna batina
4. Senjske koncertne veeri

SPORT I REKREACIJA
1. Planinarenje po Lici i Velebitu
2. Plitviki maraton
3. Veslaka regata Lika 2011.
4. Ronilaki centar Explorator
5. Wellness hotela Libra

ZABAVA
1. Papaya
2. Aquarius
3. Kalypso

SMJETAJ
1. Hotel Park 4*
2. Hotel Luna 4*
3. Hotel Jezero 3*
4. Hotel Velebno 3*
5. Hotel Macola 3*

RESTORANI
1. Lika kua
2. Restoran Macola
3. Restoran Albatros
4. Zlatna Potkova
5. Konoba Stric Luka

IZVORNI PROIZVODI
1. Sirana Runolist
2. Velebitsko Pivo
3. Opg Ronevi - medovi
4. Velebitska rakija travarica /
Eliksir za ene Vila Velebita

SHOPPING
1. Plodine Gospi
2. Lidl Otoac
3. Konzum (Maxi) Gospi.
4. DM Gospi
5. Konzum (Super) Senj

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U KARLOVAKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

KANJON PARK VRELA MRENICE

Na najljepem dijelu rijeke Mrenice nalazi se jezero i prirodno


proirenje s otokom na kojem se nalazi izletite Kanjon park
Vrela Mrenice. Kanjon park odlina je lokacija za izlete i sportske
te team building programe. Smjeten u srcu prekrasne ouvane
prirode, taj jedinstveni kanjonski akvarij udaljen je 18 km od
Slunja te 68 km od Karlovca. Nema boljeg mjesta za izlete,
oputanje i uivanje nego u ovoj prekrasno ouvanoj prirodi pokraj
rijeke Mrenice.
2
5

PLANINA KLEK 3 JEZERO SABLJACI


BIJELE STIJENE

BARAEVE PILJE

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

VODENIARSKO
NASELJE RASTOKE
1

Po svom nastanku Rastoke su zapravo prvi uvod u


Plitvika jezera, ali za razliku od tih jezera posebne su po
tome to se u to bogatstvo zelenila po otoiima i hridima
prije tristo godina ispreplelo ljudsko naselje s mlinicama
liarama. Ono to je priroda tisuama godina stvarala,
a ovjek poslije, prilagoavajui se prirodnim uvjetima,
izgradio, starim gradinama i gradiem Slunjem skladno
se uklapa u jedinstvenu cjelinu. Godine 1969. upisane su
u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog
zavoda za zatitu spomenika kulture u Zagrebu.

Braa su objavila razliite putopisne crtice na


mnogim jezicima, a zbirke materijalne kulture iz
Etiopije i June Amerike darovali su Etnografskom
muzeju u Zagrebu. Godine 1898., Mirko je osvojio
naslov Champion of Globetrotter preavi put od
Petrograda do Pariza za samo 110 dana. S bratom
Stjepanom poao je 1899. na put oko svijeta.
2
3
5

2 STARI GRAD KARLOVAC 3 BRANI KULA


STAROG GRADA DUBOVCA 4 FRANKOPANSKI
KATEL U OGULINU 5 OZALJ

MIRKO I STJEPAN SELJAN

FRAN KRSTO FRANKOPAN


SLAVA RAKAJ 4 MAKSIMILIJAN VRHOVAC
IVANKA BOLJKOVAC

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Vazam ogulinskog puka
2. Proljetne promenade
3. Makare
4. Dani polja i kruha
5. Ogulinski festival bajki

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej Domovinskog rata u Turnju
2. Gradski muzej Karlovac
3. Zaviajni muzej Ogulin
4. Zaviajni muzej Ozalj
5. Modru glagoljaki sabor

SPORT I REKREACIJA
1. Aktivni odmor u Zelenom kutu
2. Toplice Lee
3. Jahanje u Jelovu klancu
4. Tenis centar Brig
5. Wellness studio Cd

ZABAVA
1. Papas Bar
2. Edison Buddha Bar
3. Cohiba Bar
4. City Bar Ogulin
5. Drme

SMJETAJ
1. Hotel Korana Srakovi 4*
2. Mrenika kua 3*
3. Lovaki dom Muljava 3*
4. Tn Bjelolasica 3*
5. Lovaka Kua St. Hubert

RESTORANI
1. Restoran Zeleni kut
2. Restoran Lovaki rog
3. Restoran Dp
4. Ugostiteljski obrt Petro
5. Restoran Ive

IZVORNI PROIZVODI
1. Karlovako svijetlo pivo
2. Ogulinski kiseli kupus
3. Pribor za jelo Korana
4. Cipele mr. Joseph
5. Sirana Mievi

SHOPPING
1. Shopping centar Karlovanka
2. Dm, Karlovac
3. Lidl, Karlovac
4. Mercator, Karlovac
5. Trgovaki obrt Arka

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

33

NAJBOLJE U SISAKO-MOSLAVAKOJ UPANIJI


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PARK PRIRODE
LONJSKO POLJE
1

Kao movarno podruje ubraja se meu najugroenija stanita


na svijetu. To je najvee zatieno movarno podruje ne samo
u Hrvatskoj nego u cijelom dunavskom porjeju. Uvrten je u tzv.
Ramsarski popis movara koje su meunarodne znaajke, osobito
kao prebivalite ptica movarica. Prema kriterijima direktive o
pticama Europske unije, to podruje pripada vanim podrujima za
ptice (Important Bird Areas - IBA).
2

SELO IGO

BRDO DJED

MOSLAVAKA GORA

POVIJESNI LOKALITETI

Obrambena je utvrda graena od 1544. do 1550. godine


na uu Kupe u Savu. Sagraena je od cigle antike
Siscije s ciljem obrane od turskih navala. Upravo su
pod zidinama Starog grada Turci 22. lipnja 1593. godine
doivjeli veliki poraz.

2 KRAPJE 3 JASENOVAC - SPOMENIK 4 STARA


GRADSKA JEZGRA PETRINJE 5 ARHEOLOKA
NALAZITA

PETRINJSKA ETNICA
ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

STARI GRAD SISAK

34

STJEPAN RADI

Stjepan Radi rodio se


11. lipnja 1871. u selu
Trebarjevu Desnom.
U ranoj mladosti
mnogo je putovao i
prouavao narodni
ivot i seljako
gospodarstvo, nakon
ega se odluuje
posvetiti politici.
Zbog sudjelovanja
u spaljivanju
maarske zastave
u jesen 1895.,
osuen je zajedno
s dvadesetak
studenata zagrebakoga Sveuilita.
Radikalski poslanik Punia Rai 20. lipnja 1928.
pucao je u Skuptini u poslanike HSS-a te je teko
ranio Stjepana Radia. Od zadobivene rane Stjepan
Radi umire, a njegov posljednji ispraaj pretvorio
se u prosvjed protiv reima.
2
3
5

LJUDEVIT POSAVSKI
OKTAVIJAN AUGUST 4 ANTUN RADI
GENERAL JANKO BOBETKO

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Viteki turnir
2. Motorijada
3. Kestenijada 2011.
4. Fiijada - Ribarska no
5. Izloba slika Luke Paljetka

KULTURA - MUZEJI
1. Gradski muzej, Sisak
2. Muzej Moslavine
3. Galerija ili
4. Vrtni centar Kaktusi
5. Zbirka ivka Sajka

SPORT I REKREACIJA
1. Planinarsko drutvo Yeti
2. Rukometni klub Siscia
3. Gradski stadion Sisak
4. Vaterpolski klub Siscia
5. Ragbi klub Sisak

ZABAVA
1. Rock caffe Podroom
2. Voodoo bar
3. Defoult
4. Siscia jazz klub
5. Dioniz Sisak

SMJETAJ
1. Hotel Panonija 2*
2. Hotel Kutina 3*
3. Hotel Petrova Gora 2*
4. Hotel Central 3*
5. K. Perkovi & M. avlovi

RESTORANI
1. Restoran Cocktail
2. Restoran Stari grad
3. Moslavaka vinska cesta
4. Restoran Panonija
5. Restoran M

IZVORNI PROIZVODI
1. Zimska salama Gavrilovi
2. Moslavaki krlet
3. Pateta Gavrilovi
4. Petrinjski med
5. Vino Moslavac

SHOPPING
1. Stc Sisak
2. Kaufland, Sisak
3. Super Konzum, Sisak
4. Dm, Sisak
5. Dm, Kutina

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

VRANJEVINA RELJEFNA TERASA S


IZVOROM I VODOPADOM
1

Vranjevina je najblie izletite na padinama Papuka, 4 km od


Daruvara, na 291 m nadmorske visine, u neposrednoj blizini
planinarskog doma Petrov vrh. To je uzduna terasa okruena
umama bukve, graba i hrasta, uz izvor tzv. Svete vode. Izvorska
voda je provedena do ruba strme stijene gdje ini vodopad visok
dvadeset metara.
2

BILOGORA

IZVORI TERMALNE VODE DARUVAR

POVIJESNI LOKALITETI

GINKO BILOBA

PARK PRIRODE PAPUK

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

DVORAC GROFA
JANKOVIA
1

MATO LOVRAK

CENTRALNO MJESTO
kad pomislite to i kamo za vikend....
Antun Jankovi gradi od 1771. do 1777. godine barokni
dvorac oko kojeg je ve tada postojalo nekoliko kua te
je ime dvorca Daruvar dalo ime naselju, a nestaje ime
Podborje. Njemaki istraiva i putopisac Taube dvorac
Jankovia ubraja meu najljepe graevine u kraljevini.
Dvorac je graen u obliku slova U, stoga sadri tri krila
koja ograuju dvorite koje je okrenuto prema sjeveru.
TRG EUGENA KVATERNIKA U BJELOVARU
MUNICIPIJA AQUAE BALISSAE 4 KULTURNOPOVIJESNA BATINA PAPUKA 5 BEREK - GRAD
GARI
2
3

Tel: 00 385 (01) - 4684 960, 4609 952, 4609 962


info@vikendplaner.info
Hrvatska, Zagreb, Maksimirska 109

...ili kad trebate konzultaciju kako efikasno


napraviti promociju za svoju turistiku ponudu!

Mato Lovrak (Veliki Grevac pokraj Bjelovara,


8. oujka 1899. - Zagreb, 14. oujka 1974.), hrvatski
djeji pisac, zavrio uiteljsku kolu i slubovao
u mnogim mjestima. Pisao je i pripovijetke, ali je
osobitu popularnost stekao romanima tematski
vezanim uz djetinjstvo. Gradi zanimljivu fabulu
s elementima pustolovnog, ali i s didaktikim
naglascima. Djela su mu prevedena na mnoge
jezike.
2 GORAN TRIBUSON 3 SLAVKO KOLAR
PRERADOVI 5 EDO MURTI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Boina pria u azmi
2. Bok fest
3. Terezijana.
4. Doinky
5. Bjelovarski sajam

KULTURA - MUZEJI
1. Lovrakov centar
2. Gradski muzej Bjelovara
3. Galerija drvenih skulptura
4. Gradski muzej, Daruvar
5. Stalna izloba Saveza eha

SPORT I REKREACIJA
1. Daruvarske toplice
2. Biciklistike staze
3. Aquae Balissae
4. Rekreacijsko jahanje
5. Planinarsko drutvo Bilogora

ZABAVA
1. Havana Club
2. Opium Bar
3. Johhny B. Goode

SMJETAJ
1. Hotel Termal 3*
2. Hotel Central 3*
3. Vila Gari 3*
4. Hotel Balise 2*
5. Opg Matej Kovaevi Daruvar

RESTORANI
1. Daruvarska vinska cesta
2. Restoran Pavii
3. Daruvarsko vinogorje
4. Restoran Kamenitovac
5. Restoran ljukin Gon

IZVORNI PROIZVODI
1. Koestlin
2. Sirela sirevi - Ribanac i Podravac
3. Vina vinarije Daruvar
4. Zdenka mlijeni proizvodi
5. Poljanski aran

SHOPPING
1. Kaufland Bjelovar
2. Billa Bjelovar
3. Lidl Bjelovar
2. Getro Bjelovar
3. Konzum Bjelovar

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

APETAR

39

NAJBOLJE U GRADU ZAGREBU


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PARK PRIRODE MEDVEDNICA

Paletu udesnih boja 4 godinja doba koju nudi Medvednica neete nai ni na
ekspresionistikom platnu. A kada zavre mali ratovi izmeu kie, snijega, sunca i
vjetra i zavlada proljee, Medvednica e Vam otkriti preko 1300 biljnih vrsta. No, ono
najvrjednije za brojne posjetitelje i ovaj Park prirode su prirodne ume koje pokrivaju
81% povrine. U neposrednoj blizini Zagreba omiljeno je izletite njegovim graanima
i gostima. Svojim posjetiteljima prua brojne ureene planinarske i poune staze,
planinarske domove, spomenike kulture te predstavlja poligon za razne sportske
i rekreativne aktivnosti kao to su biciklizam, planinarenje, skijanje, etnje Meu
brojnim atrakcijama istiu se Rudnik Zrinski, pilja Veternica i Medvedgrad.
2 PARK MAKSIMIR 3 BOTANIKI VRT
4 ZAGREBAKA ZELENA POTKOVA 5 PILJA VETERNICA
POVIJESNI LOKALITETI

40

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

GORNJI GRAD

Gornji grad je povijesna jezgra dananjega Zagreba i


do danas je odreen poloajem bedema slobodnoga
kraljevskoga grada osnovanoga 1242. godine. Gornji
grad obiluje povijesnim znamenitostima (Kamenita
vrata, crkva sv. Marka, crkva sv. Katarine, kula
Lotrak) te legendama i priama koje ive usporedo
sa sadanjou. Gornji grad ima i svoju mranu stranu.
Naime, ovdje su se navodno do sredine 18. stoljea
sastajale vjetice ili coprnjice. Mnoge od njih crkvena
inkvizicija osudila je na smrt lomaom.
2
4

KAMENITA VRATA 3 ZAGREBAKA KATEDRALA


MIROGOJ 5 GRADEC-KAPTOL-DONJI GRAD

MARIJA JURI ZAGORKA

Marija Juri Zagorka (1873. -1957.) novinarka je i


spisateljica britkog pera i slobodoumnih pogleda
te odluna feministica. U svojim mnogobrojnim
romanima esto je za motiv uzimala likove
i situacije iz zagrebake prolosti. Neki od
najomiljenijih naslova su Grika vjetica, Gordana,
Ki Lotraka, Kneginja iz Petrinjske ulice.
2
3
5

EDUARD SLAVOLJUB PENKALA


AUGUST ENOA 4 MIROSLAV KRLEA
JANICA KOSTELI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Cest is dbest
2. Utrka Svjetskog skijakog kupa
3. Advent u Zagrebu
4. Meunarodna smotra folklora
5. Markov sajam

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej suvremene umjetnosti
2. Hrvatsko narodno kazalite
3. Tehniki muzej
4. Muzej Mimara
5. Muzej grada Zagreba

SPORT I REKREACIJA
1. rc Jarun
2. Arena Zagreb
3. Jezero Bundek
4. Hipodrom Zagreb
5. rc alata

ZABAVA
1. Aquarius
2. Sax!
3. Tvornica
4. Purgeraj
5. Hemingway Bar

SMJETAJ
1. Hotel Regent Esplanade 4*
2. Sheraton Hotel Zagreb 5*
3. Westin Zagreb Hotel5*
4. Hotel Tomislavov Dom3*
5. Hotel Dubrovnik Zagreb 4*

RESTORANI
1. Ivica I Marica
2. Pivnica Medvedgrad
3. Okrugljak
4. estinski Lagvi
5. Stari Fijaker 900

IZVORNI PROIZVODI
1. Kravata
2. Licitarsko srce
3. estinski kiobran
4. Penkala
5. Zagrebaki Melem

SHOPPING
1. Shopping Ulica Ilica
2. City Centre One
3. Trnica Dolac
4. Avenue Mall
5. Arena Centar

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U ZAGREBAKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PARK PRIRODE UMBERAK


SAMOBORSKO GORJE
1

Zatieno podruje Parka prirode obuhvaa izdvojeno brdsko podruje


umberakog i Samoborskog gorja poloenih 30-ak km jugozapadno
od Zagreba. umberako gorje vie je i zapadnije, a Samoborsko gorje
nie i pitomije s najviim vrhom Japetiem (880 m). Titulu zatienog
podruja Parku je priskrbilo i njegovo bogatstvo flore i faune. ume
i travnjaci dva su glavna ekosustava u kojima su nastanjene i neke
rijetke i zatiene vrste biljaka i ivotinja. Vodeno bogatstvo takoer
je odlika ovog prostora, a oituje se kroz brojnost izvora i vodotoka.
2
5

GRGOSOVA PILJA 3 Anindol 4 Japeti


Ornitoloki rezervat CRNA MLAKA

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

NOVI DVORI

Novi dvori bana Josipa Jelaia, jedinstveni su


spomenik kulturno-povijesne batine. Primjer su
ouvanosti cjelovitog gospodarskog vlastelinskog
kompleksa. Na livadi pokraj dvorca, Jelai je sagradio
neogotiku kapelu sv. Josipa. U umi Hrastinaje
izgraena grobnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci
lanova obitelji Jelaia Oko dvorca je ureen i
prekrasan perivoj.
Dvorac OBITELJI ORI 3 Dvorac Januevec
Dvorac Erddy. Kerestinec 5 PODRUM
MLADINA
2
4

Petar Zrinski

Petar Zrinski (1621.


Vrbovec - 1671.
Beko Novo
Mesto) oenio
se groficom
Katarinom
Zrinski 1643.,
polusestrom
Frana Krste
Frankopana.
Godine 1665.
je imenovan
hrvatskim
banom, ali
je slubeno
preuzeo dunost tek 1668. g. Kao veliki
ratnik proslavio se u mnogim bitkama, a najbolje
govori podatak da ga je kralj nazvao titom
kranstva i strailom Turaka. Kao pjesnik,
1660. preveo je s maarskog jezika i u Mlecima
izdao poznati spjev svog brata Nikole Zrinskog
akovekog Sirena Jadranskoga mora.
2
3
5

Dragutin Domjani
Vladko Maek 4 Ljubo Babi
Simo Mraovi

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Viteki turnir u Sv. Heleni
2. Svetonedeljski fanik
3. Jaskanske vinske sveanosti
4. Zelena livada
5. Vincekovo

KULTURA - MUZEJI
1. Samoborski muzej
2. Muzej Turpopolja
3. Muzej Marton
4. Muzej Brdovec
5. Muzej Sveti Ivan Zelina

SPORT I REKREACIJA
1. Jahanje
2. Biciklistike staze
3. Rute uz rijekuSavu
4. Adrenalinski centar Sv. Nedelja
5. Golf

NONI IVOT I ZABAVA


1. Cabana
2. Goldfinger
3. Jazz caffe Forum
4. Klub 100
5. Disco club Srce

SMJETAJ
1. Hotel Samoborski Slapovi 2*
2. Hotel Lavica 3*
3. Hotel Livadi 3*
4. Hotel - restaurant Babylon 3*
5. Hotel Tina 3*

RESTORANI
1. Restoran Divlje vode
2. Pleivika vinska cesta
3. Restoran Gaucho Steak House
4. Restoran piek
5. Restoran Babylon

IZVORNI PROIZVODI
1. Bajadera
2. Prirodna izvorska voda Jana
3. Sueno voe
4. Cedevita
5. Velis proizvodi ips od jabuke

SHOPPING
1. West Gate Shopping City
2. Suveniri Sreko
3. DM d.o.o.-Dugo Selo
4. Billa Velika Gorica
5. Supermarket Plodine Iv. Grad

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

45

NAJBOLJE U VARADINSKOJ UPANIJI

NAJBOLJE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PRIRODNE LJEPOTE

HUNJAKOVO

PARK UMA I JEZERO


TRAKOAN
1

Hunjakovo je jedno od najbogatijih paleolitskih nalazita neandertalskog ovjeka


u Hrvatskoj i Europi. Ono je geoloki, paleontoloki, paleoantropoloki i arheoloki
lokalitet zatien kao paleontoloki spomenik prirode. Nalazi se u blizini
centra grada Krapine, na Hunjakovu brijegu. Prve nalaze otkrilo je od lokalno
stanovnitvo koje je na njih nailazilo kopajui pijesak. Istraivanja zapoinju 23.
kolovoza 1899. godine, kada je Dragutin Gorjanovi-Kramberger na poziv fra
Dominika Antolkovia posjetio nalazite na Hunjakovu brdu, kako bi prouio
ostatke kostiju i zubi, koji su tamo pronaeni.
2
4

Perivoj se dijelom razvio iz autohtone ume hrasta kitnjaka i obinog


graba. Osobito i prepoznatljivo obiljeje Trakoanu daje veliko
umjetno jezero, dugo oko kilometar i pol, ija povrina iznosi oko 17
hektara, a dubina oko 2,5 metra. Voda se ljeti ugrije i do 22 C. U zimi
se povrina jezera zaleuje i led na njoj ostaje oko tri mjeseca. Uz
samo jezero ureene su pjeake staze, koje taj prostor pretvaraju u
jedinstveno etalite.

STRAHINJICA 3 ZATIENI KRAJOBRAZ ZELENJAK u klancu rijeke Sutle


KUMROVEKA DOLINA 5 TOPLIKI PJEAKI PRSTEN

POVIJESNI LOKALITETI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

MUZEJ KRAPINSKIH
NEANDERTALACA
1

JOSIP BROZ TITO

IVANICA

ARBORETUM OPEKA, VINICA

RAVNA GORA

POVIJESNI LOKALITETI

KALNIK

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

DVORAC TRAKOAN

IVAN RABUZIN

Ivan Rabuzin
- On the Hills - Na bregovima-prauma
-Primeval Fore
st 1960. HMNU

46

Sadraj se moe pratiti na nekoliko razliitih razina


vizualnih i virtualnih interpretacija koje posjetiteljima
objanjavaju kompleksnu priu o postanku ivota na
Zemlji i evoluciji ovjeka, stalno se referirajui na znaaj
otkria fosilnih ostataka neandertalaca u Krapini i
revolucionarne istraivake metode koje su koritene
u njihovoj obradi. Posebnost je to obilazak ukljuuje i
izvorni lokalitet Hunjakovo koji je najpoznatije svjetsko
nalazite neandertalskog ovjeka s najbogatijom i
najraznolikijom fosilnom zbirkom.

Josip Broz Tito hrvatski


i jugoslavenski politiar, jugoslavenski
dravnik i komunistiki voa. Josip Broz roen
je 7. svibnja 1892. u Kumrovcu. Za predsjednika
Republike Tito je izabran 1953., a donoenjem
novog Ustava (1974.) postao je predsjednik bez
ogranienja trajanja mandata. Preminuo je 2.
svibnja 1980. u Ljubljani.
2
3
5

2 NACIONALNO SVETITE MAJKE BOJE


BISTRIKE 3 DVOR VELIKI TABOR 4 KUMROVEC
5 MUZEJ SELJAKIH BUNA u dvorcu Ori

AMBROZ MATIJA GUBEC


LJUDEVIT GAJ 4 DR. FRANJO TUMAN
ANTUN MIHANOVI

Trakoan je nastao u 13. stoljeu u obrambenom


sustavu sjeverozapadne Hrvatske kao manja
osmatraka utvrda za nadzor puta od Ptuja prema
bednjanskoj dolini. Prema legendi Trakoan je svoje ime
dobio po trakoj utvrdi (arx Thacorum) koja je navodno
postojala u vrijeme antike. Druga sauvana predaja
govori, da je ime dobio po vitezovima Drachenstein koji
su u ranom srednjem vijeku gospodarili tim krajevima.
Tijekom godina dvorac Trakoan je mijenjao gospodare,
te je konano 1584. Trakoan stekla obitelj Drakovi.
2
3
4

AQUAE IASAE - RIMSKA JAVNA ARHITEKTURA


CENTAR SVIJETA, TRG SV. TROJSTVA, LUDBREG
SAMOSTAN PAVLINA 5 GREBENGRAD

Slikarstvom se bavio vie od 50 godina, nije


imao slikarsko obrazovanje, osim veernjeg teaja
crtanja. Na njegovim su slikama, motivi prirode i
sela Hrvatskog zagorja. Najee je slikao brjegove,
cvijee, oblake i sunce. Izlagao je u galeriji Mona
Lisa u Parizu 1963. godine, te je o njemu snimljeno
10 dokumentarnih filmova i objavljen vei broj
knjiga na vie stranih jezika. Oslikao je keramiku za
poznatu tvrtku Rosenthal. Izradio je velike zastore
za kazalite u Tokiju i Muzej moderne umjetnosti u
Urawi u Japanu.
2 BLAENKO LACKOVI 3 IVAN RANGER
BELOSTENEC PAVLIN 5 JOSIP KRA

IVAN

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

DOGAAJI I OBIAJI
1. Viteki turnir
2. Tjedan kajkavske kulture
3. Obljetnica seljake bune
4. Tabor film festival
5. Glumaki festival u Krapini

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej krapinskih neandertalaca
2. Muzej Staro selo Kumrovec
3. Dvor Veliki tabor
4. Muzej Staro selo Kumrovec
5. Muzej seljakih buna

SPORT I REKREACIJA
1. Wellness hotel Terme Tuhelj
2. Adrenalinski park Termi Tuhelj
3. Lokalne biciklistike staze
4. Povijesno-pouna staza Kamenjak
5. Wellness hotel Villa Magdlena

ZABAVA
1. Irish pub temple bar
2. City caffe
3. Kavana Maksimiljan
4. Element bar
5. Caffe bar don Corleone

DOGAAJI I OBIAJI
1. pancirfest
2. Varadinske barokne veeri
3. Festival ipke, Lepoglava
4. Dani ludbreke svete nedjelje
5. Dani grada Ivanca

KULTURA - MUZEJI
1. Zaviajni muzej, V Toplice
2. Galerija ipke, Lepoglava
3. Galerija Jamni, Lepoglava
4. Galerija Rabuzin, Novi Marof
5. Gradski muzej Varadin

SPORT I REKREACIJA
1. Paragliding na Ravnoj gori
2. Biciklistika staza Luec
3. Dolina rijeke Bednje
4. TKI Centar Lepoglava
5. Staza Rau

ZABAVA
1. Rock Art Caffe
2. Aquamarine
3. Lavra
4. Pizzeria i noni klub Toni
5. The Old City Pub

SMJETAJ
1. Terme Tuhelj 3*
2. Hotel Villa Magdalena 4*
3. Seoski turizam Vuglec Breg
4. Bluesun hotel Kaj 4*
5. Terme jezerica 3*

RESTORANI
1. Restoran Zelenjak
2. Restoran Slamnati krovovi
3. Klet Kozjak
4. Restoran Vuglec breg
5. Seosko imanje Grena gorica

IZVORNI PROIZVODI
1. Zagorski puran
2. Zagorski trukli
3. Zagorska vina

SHOPPING
1. Roses fashion outlet
2. Supermarket Plodine, Zabok
3. Supermarket Lidl, Zabok
4. DM, Krapina
5. Super Konzum, Krapina

SMJETAJ
1. Hotel Istra 4*, Varadin
2. Hotel Lagus3* Gornji Kneginec
3. Hotel Turist 3*,Varadin
4. Hotel Minerva 3*
5. Hotel Orion 3*

RESTORANI
1. Restoran Zlatne Gorice
2. Restoran Knegineka hia
3. Restoran Coning, Trakoan
4. Restoran Kljuice
5. Restoran Bednja

IZVORNI PROIZVODI
1. Varadinski klipii
2. Vindijini proizvodi
3. Buino ulje
4. Kiselo zelje
5. Lepoglavska ipka

SHOPPING
1. Supernova
2. Storeland
3. Varadin
4. Mercator
5. Kaufland

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

47

UPOZNAJ HRVATSKU i saznaj to je...

...i dobit ete

Tel: 00 385 (01) - 4684 960, 4609 952, 4609 962; Fax: 4609 962
info@vikendplaner.info
Hrvatska, Zagreb, Maksimirska 109

NAJBOLJE U MEIMURSKOJ UPANIJI

NAJBOLJE U KOPRIVNIKO-KRIEVAKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PRIRODNE LJEPOTE

PERIVOJ ZRINSKIH

Nalazi se oko Starog grada Zrinskih u gradu akovcu. Park


je sastavni dio kompleksa akoveke utvrde, koja se na
tom mjestu, nalazi jo od 13. stoljea. U perivoju se nalazi
vie spomenika, statua, memorijalnih objekata i drugih
umjetnikih kiparskih djela. Tu su, meu ostalima, bronana
statua hrvatskog bana Nikole Zrinskog Sigetskog, barokni
kameni kip Svetog Jeronima i spomenik u obliku kamenog
obeliska poginulim Meimurcima u Prvom svjetskom ratu.
2
4

ZNAANJI KRAJOBRAZ RIJEKE MURE 3 KRAJOBRAZ GORNJEG MEIMURJA


RIJEKA DRAVA 5 MLINAROV POUNI PUT NA RIJECI DRAVI

POVIJESNI LOKALITETI

54

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

STARI GRAD ZRINSKIH

Predstavlja najvredniji spomenik svjetovnog


graditeljstva u akovcu.
Prvi put se spominje u 13. stoljeu, graditelji su bili
plemii iz obitelji ak. Godine 1546. dolazi u posjed
grofova Zrinski, koji su grad zbog neprestane opasnosti
od Turaka pretvorili u modernu renesansnu utvrdu s
raskonom palaom. Dananji izgled dobio je sredinom
18.stoljea. Danas je sredinji memorijalni prostor
Meimurja te simbol meimurskog identiteta i tradicije.
2 MLIN NA RIJECI MURI 3 POVIJESNA JEGRA
GRADA AKOVCA 4 CRKVA SV. JERONIMA
TRIGOVA 5 SPOMEN DOM RUDARSTVA CIMPER
U STAROM SEPARATORU UGLJENA

UREVAKI PIJESCI

Krvavi peski, Hrvatska Sahara, tak su neki od naziva za


Geografsko-botaniki rezervat urevake pijeske ili kako
ih podravci zovu ureveke peske. Nastali su nanoenjem
sedimenata s ledenjaka. Geografski i klimatski uvjeti pogodovali
su zadravanju pijeska na ovom podruju. Do kraja 19. stoljea
ovdje su jo uvijek bili ivi pijesci. Prvi radovi na poumljavanju
pijesaka zapoeti su 1891. godine na inicijativu tadanjeg
proelnika Narodno-gospodarstvenog odsjeka Kraljevske
zemaljske vlade Mirka pl. Halper Sigetskog.

OBITELJ BANOVA ZRINSKIH

MALI KALNIK

JEZERO ODERICA

REGIONALNI PARK MURA DRAVA

POVIJESNI LOKALITETI

VELIKI PAUT

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

DVORAC ERDDY
- RUBIDO
1

FRAN GALOVI

Od 1546. 1691.
godine najsjajnije
je razdoblje
feudalne povijesti
Meimurja. Tada
je obitelj grofova
Zrinskih, koji su
bili istaknuti
vojskovoe,
graditelji,
pjesnici i
hrvatski banovi
prenijela
sjedite svoje
obitelji u
akovec, centar svojeg
najveeg i najbogatijeg posjeda. U akovcu su
sagradili snanu tvravu i palau , a na rijeci Muri
sustav tvrava kojim su sprijeili Osmanlije u
daljnjem osvajanju hrvatskih teritorija. Danas se
akovec naziva gradom Zrinskih.

U gornjorijekome kraju rairena je pria o tome kako


je grofica Rubido u sjevernoj kuli svoga dvorca prva
otpjevala hrvatsku himnu Lijepa naa (Horvatska
domovina), uz pratnju njezina kompozitora Josipa
Runjanina, a na stihove Antuna Mihanovia. Meutim,
prii nedostaje povijesna potvrda, a negira je i injenica
da je Livadieva Jo Hrvatska ni propala u spisima
takoer smatrana jednom od hrvatskih himni, to je
moda dovelo do zabune.

Fran Galovi,
hrvatski knjievnik
iz razdoblja
moderne, roen
je u Peterancu
kod Koprivnice
20. srpnja 1887.
Jedan je od
najznaajnijih
pjesnika
dijalektalne
poezije
(antologijske su
njegove pjesme
na kajkavskom narjeju:
Kostanj, Jesenski veter, Crn - bel itd.)
Najpoznatija pjesma na tokavskom narjeju mu
je zasigurno Childe Harold. U veini Galovievih
pjesama bit se nalazi u onome to je ispod povrine
stiliziranog pjesnikog izraza; a to je motiv vjene
tenje za neim, reflektirane u sveprisutnom
izraavanju ljubavi i udnje za zaviajem.

2 RUDOLF STEINER 3 JOSIP TOLCER


SLAVENSKI 4 TETA LIZA ELIZABETA TOPLEK
5 FILIP UDE

2 DVORAC STARI GRAD 3 FRANJEVAKI SAMOSTAN SV. ANTUNA PADOVANSKOG 4 DVORAC


INKEYA 5 CRKVA SV. KRIA

2 ZLATA BARTL 3 SVETI MARKO KRIEVANIN


ANTUN NEMI 5 IVANA VRDOLJAK - VANNA

55
4

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

DOGAAJI I OBIAJI
1. Dani Zrinskih i Porcijunkule
2. Vincekovo
3. Fanik
4. Spust murskih lai
5. Mesap

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej Meimurja, akovec
2. Zgrada Scheier
3. Galerija Vernissage
4. Etnografska zbirka u Kotoribi
5. Etnografska zbirka u Maloj Subotici

SPORT I REKREACIJA
1. Spa & Golf Resort Sv. Martin
2. Speedway stadion Milenium
3. Gimnastiki sportski centar Aton
4. Gradski bazen akovec
5. Teniski centar Punec

ZABAVA
1. Caffe bar Arcus
2. Flash
3. Parco Alfa
4. Zrinski
5. Aladin - disco club

DOGAAJI I OBIAJI
1. Picokijada
2. Renesansni festival u Koprivnici
3. Kostanjada
4. Krievako Spravie
5. urevo K urevu

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej grada Koprivnice
2. Muzej prehrane Podravka
3. Gradski muzej Krievci
4. Muzej Stari grad
5. Zaviajni muzej Kalinovac

SPORT I REKREACIJA
1. Podravski rekreacijski centar
2. Drava route
3. Gradski stadion
4. portsko ribolovni klub
5. Planinarsko drutvo Borik

ZABAVA
1. Mmc Kugla
2. Club Hollywood
3. Al Capone
4. Disco bar Elite
5. Nautilus

SMJETAJ
1. Spa golfer hotel 3*
2. Hotel Park 2*
3. Hotel Golf 3*
4. Villa Matulina 3*
5. Hotel Kralj 3*

RESTORANI
1. Mala Hia
2. Meimurski Dvori
3. Klet Potrti Kota
4. Restoran Dvorac Terbotz
5. Restoran Trattoria Rustica

IZVORNI PROIZVODI
1. Puipel izvorno
meimurska sorta vina
2. Pelinji proizvodi: propolis
3. Meimurska gibanica

SHOPPING
1. Mercator centar akovec
2. Kaufland akovec
3. Prva suvenirnica u Murskom
Srediu

SMJETAJ
1. Hotel Picok 4*
2. Hotel Podravina 3*
3. Kapetanova kua
4. Hotel Bijela kua 3*
5. Hotel Crna Mica 2*

RESTORANI
1. Restoran Podravska klet
2. Restoran Klas
3. Restoran Belo Virje
4. Restoran Tesoro
5. Restoran Zlatan

IZVORNI PROIZVODI
1. Vegeta
2. Izvorna narodna nonja
3. Vezeni nakit
4. Izvorni vez za ugostiteljstvo
5. Vezene tradicijske slike

SHOPPING
1. Trnica i sajmite
2. Suvenirnica Tiko
3. Interspar Koprivnica
4. Trgovaki Centar Koprivnica
5. Kaufland

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI


izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PARK UMA JANKOVAC


S PLANINARSKIM DOMOM
1

Na najljepem dijelu Parka prirode Papuk nalazi se Park uma Jankovac s


planinarskim domom, mjesto koje ima vrlo zanimljivu priu. U 18. stoljeu na ovom
je prostoru postojala staklana u kojoj su radili njemaki staklari. Bila je poznata
po imenu Staklana na Skakavcu. Nakon to su iscrpljene zalihe drveta, koje se
koristilo za proizvodnju ae, staklana je prestala s radom. O postojanju svjedoi
staklarsko groblje koje se nalazi povie dananjeg Planinarskog doma.
2 KRINICA 3 RIJEKA DRAVA
SPOMENIK PRIRODE RUPNICA

DIVOVSKA SEKVOJA ILI MAMUTOVAC U SLATINI

POVIJESNI LOKALITETI

POVIJEST GRADA
ORAHOVICE, OSTACI
RUICE GRADA
1

56

Od bive Ruice
grada, najveeg i
najbolje ouvanog
srednjovjekovnog
grada u sjevernoj
Hrvatskoj danas
postoje samo razvaline
koje su evidentirane
kao spomenik nulte
kategorije.
Podno Ruice grada
smjestila se Orahovica
koja se u povijesti prvi put spominje u ispravi kralja
Andrije II. iz 1228. godine kojom se odreuju mee
izmedu posjeda porodice Teten i posjeda plemenite
porodice Orahovicke iz Orahovice. Kasnije je bila
kraljevski posjed. Nastala je krajem 14. i poetkom 15.
stoljea. U to je vrijeme Orahovica bila moan zidani grad
uz zemljini posjed koji se razvija ubrzano.
2 DVORAC ANTUNA PEJAEVIA U VIROVITICI
S PARKOM 3 STAKLARSKO GROBLJE U PARK
UMI JANKOVAC 4 CRKVA SV. ROKA U VIROVITICI 5 STARI GRAD

JEDINSTVENI GEOLOKI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ


1

PETAR PRERADOVI

Petar Preradovi
(19. oujka 1818.
Grabrovnica - 18.
kolovoza 1872.)
je gotovo cijeli
ivot proveo
izvan domovine,
a knjievnou
se bavio koliko
mu je doputala
asnika sluba.
Svoj entuzijazam
posvetio je
ilirizmu, u ijoj
je drugoj fazi postao
najutjecajniji pjesnik. Pjesmama izraava brigu za
hrvatski jezik, privrenost slavenskoj koncepciji
i iskreno domoljublje. Autor je brojnih soneta,
oda, prigodnica, himni, balada, elegija, romanci i
nadgrobnica. Neki od klasika hrvatske knjievnosti:
Miruj, miruj, srce moje, Jezik roda moga, Pozdrav
domovini, Mrtva ljubav, Ljudsko srce, Putnik
2
4

MILKO KELEMAN 3 JAN VLAIMSKY


VIKTOR MEGA 5 DRAGO BRITVI

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...


DOGAAJI I OBIAJI
1. Rokovo
2. Virovitiki kazalini susret
3. Virovitiko kazalino ljeto
4. Pjesme Podravine I Podravlja,
5. Crkvarako prelo

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej Virovitice
2. Pjesme Podravine i Podravlja
3. Zaviajni Muzej Slatina
4. Dani Milka Kelemana

SPORT I REKREACIJA
1. Biciklizam, jahanje, etnja
2. Atletski klub Slatina
3. Hrvaki klub Slatina
4. portsko ribolovna udruga Klen
5. Croming fitness studio

ZABAVA
1. St. Patriks Pub
2. Disko Klub Mon Cherry, Orahovica
3. Disco-Bar Tena
4. Caffe Bar Pink Panther
5. Night-Bar Angels

SMJETAJ
1. Hotel Mozart 4*
2. Hotel Ruica grad 3*
3. Hotel Dukat 3*
4. Hotel ulenti 3*
5. Lovaka Kua Repi 3*

RESTORANI
1. Restoran Mozart
2. Zlatni Klas Otrovanec
3. Restoran Beki Dvori
4. Restoran Stari Hrastovi
5. Dravska Ia Krinica

IZVORNI PROIZVODI
1. Virovitiki duhan
2. Zeleni silvanac - Orahovica
3. Nakit slatinskog kraja

SHOPPING
1. Billa, Virovitica
2. Kaufland, Virovitica
3. DM, Virovitica
4. Konzum, Virovitica
5. Lidl, Virovitica

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

NAJBOLJE U BRODSKO-POSAVSKOJ UPANIJI

NAJBOLJE U POEKO-SLAVONSKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PRIRODNE LJEPOTE

JEZERO PETNJA

Jezero oduevljava svojim izgledom, umskim okruenjem,


stazama za etnju, mogunostima za ribolov, veslanje i druge
portove na vodi, te istim zrakom. Posebnu ar jezeru daje
stapanje plavetnila vode sa zelenilom i arenilom uma, to
mu je donijelo epitet diljsko oko. Sjeverno od ovog zatienog
lokaliteta, nalazi se nekoliko manjih pilja, meu kojima
najzanimljiviji erozivni oblik ini kanjon Pljuskara koji, uz pilju,
obuhvaa i tri slapa na potoku.
2 LJESKOVE VODE 3 EKO-ETNO SELO STARA KAPELA
REZERVAT VEGETACIJE MUKI BUNAR

POVIJESNI LOKALITETI

TVRAVA BROD
(SPOMENIK NULTE
KATEGORIJE)
1

58

U Brodu, Austrija od 1715.-1780. gradi veliku carsku i


kraljevsku slavonsku pograninu tvravu Brod na rijeci
Savi, koju je koncipirao princ Eugen Savojski. Prema
procjeni izdrljivosti brodske tvrave, neprijatelju bi
trebalo deset dana pripreme za napad i 46 dana za
zauzimanje cijele tvrave. Iako kao vojna utvrda na
granici tvrava gotovo nikad nije bila u prilici dokazati
i potvrditi svoju borbenu mo, na prohujalo vrijeme
svakodnevnog vojnikog ivota koji se u njoj odvijao
podsjeaju brojni sauvani fortifikacijski objekti.
2 FRANJEVAKI SAMOSTAN I CRKVA
PRESVETOG TROJSTVA 3 KUA BRLIEVIH
4 BAROKNI DVORAC CERNIK 5 HORNWERK U
BRODSKOJ TVRAVI

izabrali graani 2011

PRIRODNI REZERVAT GAJNA

POSEBNI UMSKI

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ


1

IVANA BRLI-MAURANI

PARK PRIRODE PAPUK

Zakon o proglaenju Parka prirode Papuk donesen


je 23. travnja 1999. godine. Bitan razlog za
proglaenje Papuka parkom prirode jest to to su
u njemu ouvana obiljeja ive i neive prirode,
karakteristina za srednju Slavoniju. Neosporno je
rije o prostranom prirodnom i dijelom kultiviranom,
podruju sa naglaenim estetskim, ekolokim,
odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turistikorekreacijskim vrijednostima.
2

BICIKLISTIKI PARK PSUNJ

POEKA GORA

SOVSKO JEZERO

POVIJESNI LOKALITETI

PLI MALIAK

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ

KUNI PIL

Ivana BrliMaurani (Ogulin,


18. travnja 1874.
- Zagreb, 21. rujna
1938.) hrvatska
je knjievnica
koja je priznata
u Hrvatskoj i u
svijetu kao jedna
od najznaajnijih
spisateljica za
djecu. Potjee
iz poznate
intelektualne
graanske
obitelji Maurania.
Nakon udaje za odvjetnika i politiara Vatroslava
Brlia, seli u Brod na Savi (danas Slavonski Brod),
gdje je ivjela veinu ivota koji je posvetila svojoj
obitelji, obrazovanju i knjievnom radu. Kao majka
sedmero djece, imala je priliku upoznati se s
djejom psihom, i tako razumjeti istou i naivnost
njihova svijeta.

Kuni pil je sredinji spomenik na poekom trgu, koji


na vrhu ima kip Svetog Trojstva. Taj barokni spomenik
podignut je 1749. godine kao spomen na 798 Poeana
koji su umrli od epidemije kuge kad je grad imao oko dvije
tisue stanovnika. Na spomeniku pie da ga je podigao
grad, a izradio pictor di Veneta Gabrijel Granicije za
2000 jaja i 300 forinti. Na etvrtastom je postolju natpis,
a istaknuta slova, itana kao rimski brojevi, zbrojena daju
godinu izgradnje. Na istonoj strani postolja i danas se
vidi grb grada, uklesan sedamnaest godina prije nego to
je slubeno odobren 1765. godine.

2 DRAGUTIN TADIJANOVI 3 MATIJA ANTUN


RELKOVI 4 JOSIP STADLER 5 ZDENKO RUNJI

2 ISUSOVAKI DVORAC U KUTJEVU 3 CRKVE


SV. LOVRE 4 RUDINA 5 TRENKOV DVORAC

FRA LUKA IMBRIIMOVI

Luka Ibriimovi
(Poega ili Sibinj,
oko 1626. Poega, oujak
1698.) franjevac,
protuturski borac
i voa ustanka
u Slavoniji. U
Slavoniji je
organizirao i
dignuo narod
na ustanak
za konano
osloboenje
od Turaka. Dana 12.
oujka 1689. na brdu Sokolovcu kod Poege, fra
Luka je s narodnom vojskom razbio Turke, te je
tom prigodom dobio nadimak Sokol. Fra Luka i
njegova narodna vojska odigrali su veliku ulogu
u osloboenju Slavonije te nakon osloboenja,
godine 1691., fra Luka je odmah organizirao
naseljavanje opustoenih krajeva i gradnju
crkvi.
2
4

DOBRIA CESARI 3 ANDRIJA TAMPAR


ARKO POTONJAK 5 SVEN LASTA

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

DOGAAJI I OBIAJI
1. U svijetu bajki I. B. Maurani
2. Moto susreti
3. Brodsko kolo
4. Vinkovo
5. Fiijada

KULTURA - MUZEJI
1. Muzej brodskog Posavlja
2. Spomen-galerija I. Metrovia
3. Galerija Rui
4. Zaviajni muzej Kerdi

SPORT I REKREACIJA
1. portska dvorana Brod
2. RC Klasije
3. portski ribolov
4. Hotel Eko garten
5. Kuglanje

ZABAVA
1. Caffe bar i disco klub Alfa
2. Caffe bar Iguana
3. Caffe bar Gem
4. Noni Klub Rupa
5. Caffe bar Piramida

DOGAAJI I OBIAJI
1. Grgurevo 12. oujak
2. Fiijada
3. Hrvatska revija jednominutnog filma
4. Dani Dobrie Cesaria
5. Ivanjski krijes 21. lipnja

KULTURA - MUZEJI
1. Gradski muzej Poega
2. Muzej Velika
3. Muzej grada Pakraca
4. Vinoteka Vinum

SPORT I REKREACIJA
1. Biciklistiki park Psunj
2. Planinarenje
3. Paragliding
4. Gradski bazen Poega
5. Moto sport

ZABAVA
1. Caffe bar Deja-Vu
2. Caffe bar Majestic

SMJETAJ
1. Hotel Savus 4*
2. Hotel Central 3*
3. Hotel Kralj Tomislav 3*
4. Prenoite Jelen
5. Hotel Zovko Slavonski Brod 3*

RESTORANI
1. Restoran Zdenac
2. Restoran Lotos
3. Restoran Glembay
4. Restoran Jelen
5. Restoran Onyx

IZVORNI PROIZVODI
1. Vina Zdjelarevi
2. Kulen
3. Med

SHOPPING
1. Supernova Slavonski Brod
2. Interspar Slavonski Brod
3. Billa Slavonski Brod
4. Komunalac d.o.o. - Trnica
5. Konzum Slavonski Brod

SMJETAJ
1. Hotel Grgin Dol 2*
2. Prenoite Enjingi
3. Villa Stanii
4. Villa Dora
5. Prenoite Maliak

RESTORANI
1. Restoran Majeti
2. Restoran Kutjevaki podrum
3. Restoran Ribarska kua
4. Restoran ia Mate
5. Restoran Maliak

IZVORNI PROIZVODI
1. Mikado okolada Zveevo
2. Kutjevaka graevina
3. Kulenova seka
4. Slavonska unka

SHOPPING
1. Supermarket Plodine, Poega
2. Zveevo d.d.
3. Color trgovaki centar
4. Lidl, Poega
5. Borovo - trgovaka mrea d.o.o.

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

59

Znaju li svi za
Vau tvrtku...
LOLMHGQRVWDYQRQHPDWH
NYDOLWHWQXZHEVWUDQLFX"
Ono to imate:
]DVWDULRVDGUDMQDZHEVWUDQLFDPD
L]JOHGNRMHJMHSUHJD]LORYULMHPH
NULYXSRUXNXNRMXDOMHNOLMHQWLPDNXSFLPDLSDUWQHULPD
IUXVWULUDMXXVSRURVWNRMRPVHRGUDXMXSURPMHQHQDVWUDQLFL
YDZHEPDVWHUQHVWDRMHQHWUDJRP

2QRWRWUDLWH
NYDOLWHWQXLDWUDNWLYQXZHESUH]HQWDFLMX
ODNRLEU]RSURQDODHQMHQD*RRJOHX
PLMHQMDQMHVDGUDMDVYRMLKVWUDQLFD
VWDOQLNRQWDNWVDVYRMLPNOLMHQWLPDNXSFLPDLSDUWQHULPD
SRYUDWXORHQLKVUHGVWDYDLXWURHQRJYUHPHQD

+LWQRSRGX]PLWHSRWUHEQHNRUDNH
ZZZYLUWXVGL]DMQFRP

WI
HLQIR#YLUWXVGL]DMQFRP

NAJBOLJE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ UPANIJI

NAJBOLJE U OSJEKO-BARANJSKOJ UPANIJI

izabrali graani 2011

PRIRODNE LJEPOTE

PRIRODNE LJEPOTE

DUNAV - DUNAVAC

Obala Dunava kod Iloka s rukavcem (Dunavac)


smjetena neposredno podno srednjovjekovne
iloke akropole ini jednu atraktivnu, ambijentalnoprirodnu cjelinu. Sa akropole se kroz vrijednu
floru sputaju staze prema Dunavu i Dunavcu,
oko Dunavca flora i fauna movarnog podruja
te dalje ureena obala Dunava sa etnicom,
plaom, pristanitem, rekreativno-ugostiteljskim
sadrajima.
2

PARK UMA ADICA

VIROVI

DUNAVSKO
KRALJEVSTVO STARINA
SREDNJOVJEKOVNA
JEZGRA ILOKA
1

62

Iloka srednjovjekovna
jezgra zatieni je
kulturno-povijesni
kompleks najvie
kategorije. Povrinom
je to drugi po veliini
urbano-vojni kompleks
(odmah nakon kompleksa
Dioklecijanove palae) u
kojem su se kroz stoljea
izmjenjivali narodi i
vlasnici, gradile crkve,
damije, ubonice, kole i drugi objekti; zidine tvrave
14./15.st., dvorac N.Ilokog/kneeva Odescalchi 15.st.,
vinski podrumi ispod dvorca 15.-19.st, crkva, svetite
i samostan sv.Ivana Kapsitrana 15.st., osmanlijski
spomenici, kurija Brnjakovi, arheoloka nalazita i
ostaci, parkovna arhitektura.
2 VUEDOL I ORION 3 OVARA I GROBLJE
BRANITELJA 4 BAROKNA JEZGRA VINKOVACA
5 DVORAC ELTZ

PARK PRIRODE KOPAKI RIT

KOPAKI RIT je najvee prirodno mrijestilite ribe, pravo mjesto za


odmor i rekreativni port ribolovcima i lovcima. Tu je stanite vie
tisua srnee divljai, uvenih beljskih kapitalnih jelena, divljih svinja
i pernate divljai. Ovdje preko godine boravi oko 270 vrsta ptica
i to je pravi ornitoloki raj, u koji se brzo i lako moe doi dobrim
prometnicama i neposrednim promatranjem uvjeriti izbliza u ljepote i
bogatstvo ouvane prirode atraktivnom plovidbom po Kopaevskom
jezeru.

OBRONCI FRUKE GORE NAJISTONIJA TOKA RH

POVIJESNI LOKALITETI

izabrali graani 2011

VUKOVARSKA ADA

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ


1

LAVOSLAV RUIKA

Lavoslav (Leopold)
Ruika (Vukovar,
13. rujna 1887.
- Mammern,
vicarska, 26.
rujna 1976.)
dobitnik je
Nobelove
nagrade za
kemiju, te je
prvi dobitnik
te nagrade
iz Hrvatske.
Nositelj je
osam poasnih
doktorata
(etiri za
znanost, dva
za medicinu, te po jednog za prirodoslovne
znanosti i pravo). Uspostavio je uspjenu suradnju
s Hermannom Staudingerom, te radei s njim, 1910.
dobiva svoju diplomu, te s Staudingerom odlazi u
Zrich i postaje njegov asistent.
2
4

SINIA GLAVAEVI 3 JOSIP KOZARAC


JOSIP RUNJANINR 5 MIRKO FILIPOVI

2 RIJEKA DRAVA 3 PERIVOJ PEJAEVI


DONJEM MIHOLJCU

NAIKA PLANINARSKA I GEOLOKA STAZA

POVIJESNI LOKALITETI

TRG SV. TROJSTVA

Najvei trg u Osijeku okruen baroknim zgradama (osim


klasicistike zgrade Ekonomske kole), u sreditu sa
Zavjetnim stupom Sv. Trojstva 1729/30. koji je sagradila
udovica generala Petraa kao zavjetni spomenik protiv
kuge. Kompozicijski sa svecima sv. Rokom, sv. Rozalijom
i sv. Katarinom ini jednu od najljepih baroknih
tvorevina u Osijeku. Na sjevernoj strani Trga nalazi se
najmarkantnija zgrada (danas Rektorat Sveuilita J.
J. Strossmayera) podignuta po nalogu princa Eugena
Savojskog 1724.-1726.
2 AKOVAKA KATEDRALA 3 DVORAC
PEJAEVI 4 VODENA VRATA U OSIJEKU
5 SECESIJSKI NIZ EUROPSKE AVENIJE

VELIKI PARK U

ZNAAJNE OSOBE VEZANE UZ VA KRAJ


1

JOSIP JURAJ STROSSMAYER

Biskup akovakobosanski i
srijemski, veliki
hrvatski mecena
i pisac. Studirao
je teologiju
u akovu,
doktorirao
filozofiju u Peti
1843., zaredio
se za sveenika
1838. Bio je
voa Narodne
stranke.
Osniva je
Jugoslavenske
akademije
znanosti i umjetnosti, utemeljitelj
hrvatskog sveuilita i mnogih drugih kulturnih,
znanstvenih i prosvjetnih ustanova. Za Osijek je
osobito zasluan za izgradnju Klasine gimnazije
u Tvri, konkatedrale sv. Petra i Pavla u Gornjem
gradu, bolnice u Donjem gradu.
2
4

LAVOSLAV RUIKA 3 DORA PEJAEVI


VLADIMIR PRELOG 5 BRANKO LUSTIG

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

TOP 5 PREMA VAEM IZBORU: Mjesta, dogaajA, proizvoda...

DOGAAJI I OBIAJI
1. Vinkovake jeseni
2. Iloka berba groa
3. Vukovar film festival
4. okako sijelo
5. Vinkovo

KULTURA - MUZEJI
1. Vukovarska bolnica 1991.g
2. Muzej grada Vukovara
3. Gradski muzej Vinkovci
4. Muzej grada Iloka
5. umarski muzej Bonjaci

SPORT I REKREACIJA
1. Dunavska biciklistika staza
2. Bazeni Lenije
3. etnica u Vinkovcima
4. etnica u Vukovaru
5. etnica u Iloku

ZABAVA
1. Marabu Vinkovci
2. Vanilla Club
3. Brod na Dunavu
4. Grand hotel Vukovar
5. Plaa Vukovar

DOGAAJI I OBIAJI
1. 45. akovaki vezovi
2. Osjeke ljetne noi
3. Olimpijada starih portova
4. Slama Land Art Festival
5. Pannonian Challenge

KULTURA - MUZEJI
1. Osjeko ljeto kulture
2. HNK Osijek
3. Arheoloki muzej u Tvri
4. Muzej Slavonije
5. Zaviajni muzej Naice

SPORT I REKREACIJA
1. akovaka ergela
2. SRC Copacabana
3. Gradsko kazalite Sokolski dom
4. Gradski bazeni Osijek
5. Naika biciklistika staza

ZABAVA
1. Old Bridge pub
2. Caffe bar Bastion
3. Klub Mini Teatar
4. Klub Oxygene
5. Dublins pub Naice

SMJETAJ
1. Hotel Lav 4*
2. Hotel Dunav 3*
3. Hotel Kunjevci 3*
4. Imanje Principovac 4*
5. Srijemska kua 3*

RESTORANI
1. Restoran hotel Dunav 3*
2. Restoran Dunavska Golubica
3. Iloka Vinska cesta
4. Restoran Kunjevci
5. Restoran Vrke

IZVORNI PROIZVODI
1. Vuedolska golubica
2. Traminac
3. Srijemska ljivovica
4. okaki jastuk Vinkovci
5. Vino midt

SHOPPING
1. Suvenirnica spomen-dom
2. Wine Shop Tn Stari Podrum
3. Poklon galerija Fantazija
4. Galerija Navis
5. Kerum Vinkovci

SMJETAJ
1. Hotel Osijek 4*
2. Hotel Waldinger 4*
3. Bizovake Toplice 3*
4. Zoo Hotel 4*
5. Hotel Patria 4*

RESTORANI
1. Baranjska kua
2. Krma kod Rue
3. Restoran Gradski podrum
4. Kova arda
5. Restoran Galija

IZVORNI PROIZVODI
1. Zlatovez
2. Feravino, Ferianci
3. Slavonska nonja
4. Slavonska rakija ani
5. Slavonski kulen i kobasice

SHOPPING
1. Trgovaki centar Osijek
2. Mercator centar Osijek
3. Lidl Osijek
4. Supermarket Plodine Osijek
5. Interspar

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

za vie informacija:

www.vikendplaner.info

63