You are on page 1of 3

Kch bn: 5 iu tuyt vi sa chua TH mang li?

S lc: Ngi Vit a s s dng sa chua nh mt mn trng


ming sau khi dng ba. Vi chin dch 5 iu tuyt vi sa
chua TH mang li?. TH mun to mt hiu ng viral trn cc
mng x hi nhm mc ch thay i thi quen s dng sa chua
ca ngi Vit hin ti.
i tng: n gii, t 18 n 35, c thu nhp trung bnh n cao,
quan tm n vn gi gn v chm sc sc khe, c s dng cc
trang mng x hi, c th l Facebook v knh pht tn video
Youtube.
Ni dung video: video bao gm nm cng dng/ cch dng ca
sa chua gn lin vi thi quen sinh hot ca ngi Vit v xu hng
gia nhp vn ha phng Ty
1. S dng sa chua cho ba n sng: kt hp vi ng cc, cc
loi ht
2. S dng sa chua cho cc mn salad trn: kt hp vi cc loi
nguyn liu bp khc nh du m, tng t, mayonaise lm
dressing cho cc mn salad trn
3. S dng sa chua dng da: kt hp vi cc nguyn liu
lm p khc nh mt ong, bt ngh lm mt n cung cp
dng cht cho tng loi da
4. S dng sa chua chua tng cng vi cht: kt hp cc loi
tri cy nh chui, du, to, to nn mt mn n nh cung
cp vitamin cho c th.
5. S dng sa chua lm du vt chy nng
Thi gian d kin: 3 pht (V y l chin dch video qung co
viral truyn thng qua cc mng x hi nh Facebook, Youtube nn
khng hn ch v mt thi gian). V d: qung co Dove v v p
ngi ph n 6 pht https://www.youtube.com/watch?
v=litXW91UauE&feature=youtu.be
Th
i
gia
n
5s

Ni dung quay

Ch chy

Dng c,
nguyn
liu

Ch thch

C th lm kiu
typing word, g
sai (m thanh:
uhhh~), xa ri
g li ni dung
chin dch thu ht

hn.
10s
15s

Hnh nh hp sa chua TH
xut hin, m np
Mung mc sa ra ngoi
lm ri cc git sa: mi
git l mt loi vitamin,
khong cht c trong sa
chua

2 lc sa
chua TH
Mung inox
hoc g,
phng nn
trng hoc
c th chn
gian bp
Ng cc
Kellogg, t
thy
tinh/g,
hoc cc
loi ht sy

30s Cnh 1: Cc loi ht ng


cc chy vo khong na
t t nhiu gc mn hnh,
sau mc sa chua vo
tng mung. Nhng mt
thi gian nn trc tip
vo. (m thanh yummy~)
20s Cnh 2: Thoa sa chua Ci tay, sa
khng ng thoa trc tip
chua
ln tay/cc vt lm
KHNG
du vt chy nng (m
NG
thanh
mn
nguyn:
Ahhh~)
40s Cnh 3: Cc loi rau xanh,
Rau x
qu c ra sch di vi
lch, bp
nc sau t nm ln ci tm, c
tht, xt lt ri ln trn v chua, bp
t ln; cc loi nguyn liu M v du
lm dressing cng lm m, ng,
tng t. Cui cng, t mui, sa
salad s c tm tp mi chua, gim,
mn trong dch dressing.
mt ong
30s Cnh 4: Cc nguyn liu
Chn lon
p mt c ch v tng
con cc
chn nh ln mm nh
kiu, mt
mm ch, mc ch lm
ong, bt
ngi ta ht hn. Mung ngh, ngh
mc trn cc nguyn liu
ti, yn
li vi nhau thnh hn hp mch, bt
p mt: cho da kh kt yn mch,
hp mt ong, da du vi da leo, c
ngh, da hn hp vi yn
chua
mch.

Gi : 81, Nguyn
Vn Nguyn, Q1
nhng do qun c
ph nn khng
bit h cho quay
khng
Hnh s kt hp
gia cc vitamin
trong sa v cc
protein trong ht
to ba n y
dng cht
C th lm vt
chy nng bng
son mi, hoc sp
n cy dm
gm gm
Ln trang
Tastemade, ILC,
hay cc trang
cooking website
khc tm cc
cng thc sao
nghe mi Vit
Nam n c
Tm cch sp xp
cc loi mt n
c hin th ht
nhm trnh ngi
dng da ny
nhng s dng
mt n da khc
ri d ng ri tha
ri kin cc kiu

30s Cnh 5: Cc loi tri cy Chui (loi


Thng n sa
c lt trn, tch ra cc
chui
chua kt hp vi
kiu thnh tng khc tng Dolly), du
tri cy gip d
khc (m thanh: au n)
to v
n hn, ngoi ra
vi mi dao sc khng ht ng, to, l
kt hp gia cc
mu ( ct tri cy khng c
cc kiu,
vi cht trong 2
mu). Sau c trn vi
mt ong,
ngun thc phm
nhau v cui cng l ti
mt du,
trn cng gip
sa chua ln v cc loi dao, t va, y mnh hp th
nc st ngt ngt nh
tht
dinh dng cho c
mt ong, mt dy lm con
th. Ch : khng
bn pht thm b m.
s dng cam,
bi. chanh
10s Thng hiu TH chy ln
Thm cc thng
cng vi khu hiu chin
tin chi tit c
dch: Hn c sa chua?
chy di mn
L TH
hnh nh thng tin
thm v chin
dch, website,
fanpage,
Ngun thng tin:
http://www.thekitchn.com/5-delicious-salad-dressings-made-withgreek-yogurt-208452 :Salad
http://www.thehinhonline.com.vn/food/nutrition/yogurt-whole-milknutrition-fact
http://soha.vn/song-khoe/trong-sua-chua-co-nhung-vi-chat-dinhduong-nao-20131203115017036.htm : dinh dng
http://chuthapdo.org.vn/tac-dung-cua-sua-chua-khong-duong-khienlam-ban-bat-ngo-8293.html : mt n
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=recipe&dbid=176 :
n vi tri cy