You are on page 1of 40

POPULACION

A
GENETIKA

GENETIKA

izuava procese
nasledjivanja i
promenljivosti

- na nivou jedinke
- na nivou porodice
- na nivou grupe
jedinki (populacije)
POPULACIJA- grupa jedinki iste vrste koja
naseljava odredjeno stanite. Jedinke se
ukrtaju i daju plodno potomstvo.

- VRSTE SU NAJEE IMAJU VIE POPULACIJA

- PROMENE KOJE NASTAJU U IZOLOVANIM


(NAJEE UDALJENIM) POPULACIJAMA
VREMENOM MOGU DA DOVEDU DO NASTANKA
NOVIH VRSTA

- POPULACIJA IMA SVOJU GENETIKU


STRUKTURU ona je odredjena uestalou
genskih alela i njihovih kombinacija (genotipova)

- UKUPNA SUMA SVIH GENA JEDINKI KOJE INE


POPULACIJU INI FOND GENA (ili suma svih
gena gameta)

- U uem smislu FOND GENA je SUMA GENA


JEDNOG ODREDJENOG GENSKOG LOKUSA (za
populaciju od 1000 jedinki fond 2000 lokusa)

UKOLIKO SE GENETIKA
STRUKTURA POPULACIJE NE
MENJA KROZ GENERACIJE
POPULACIJA JE U RAVNOTEI

IDEALNA POPULACIJA
- PODRAZUMEVA SLUAJNO SPARIVANJE
JEDINKI (PANMIKSIJA)
- JEDINKE IMAJU PODJEDNAKU ADAPTIVNU
VREDNOST (JEDNAK FERTILITET I VIJABILITET)
- JE DOVOLJNO VELIKA
- NEMA MIGRACIJA
- NEMA MUTACIJA
- NEMA SELEKCIJE

pA
qa

uestalost dominantnog alela


uestalost recesivnog alela

pA + qa =1
ili 100%

enski gameti

muki gameti

pA
p A p2 AA
qa

qa
pq Aa

pq Aa q aa
2

(p A + qa)2 = 1

p2 AA + 2pq Aa + q2 aa =1
HARDY - WEINBERG

uestalost genotipova

p AA
2

2pq Aa
q2 aa

uestalost dominantnih
homozigota
uestalost heterozigota
uestalost recesivnih
homozigota

uestalost fenotipova

p AA + 2pq Aa
2

q2 aa

uestalost
dominantnog fenotipa

uestalost recesivnog fenotipa

q = q2

MUTACIJE NA X HROMOZOMU

pX
2
p
XX
pX
qX pqXX
pX
Y

pXY

qX
pqXX
q2X X
qX
qX Y

p 0.9 X
p0.9
X

0.1
X

q 0.1 X
0.81 XX
0.09 XX
p2
pq
0.09 XX 0.01 X X
pq
q2

Y
0.9 XY
p
0.1 X Y
q

0.81 XX : 0.18 XX : 0.01 X X


0.9 XY : 0.1X Y

IZRAUNAVANJE UESTALOSTI ALELA


FENOTIP (KRVNA GRUPA) / BROJ OSOBA

MN

298

489

213

GENOTIPOVI/ BROJ OSOBA

MM

MN

NN

298

489

213

OSOBE

ALELI

298 MM

596

489

MN

489

213

NN

OD UKUPNO 2000
LOKUSA

1089 M

+ 489

426

+ 915

ALELA

UESTALOST ALELA (frekvencija)

= 1085/2000 =

= 915/2000 =

0.5425 ili
54.25%
0.4575 ili
45.75%

GENOTIPOVI

MM

SVI GAMETI

1/2 GAMETA

1/2 GAMETA

MN
NN

SVI GAMETI

0.298 MM

0.298 M
0.2445 M

0.5425 ili
54.25% M
GAMETA

0.489 MN
0.2445 N
0.213
NN

0.213 N

0.4575 ili
45.75% N
GAMETA

KODOMINANTNI ODNOS ALELA

pM
qN
p2 MM
2pq MN
q2 NN
p2 M
2pq MN
q2 N

UESTALOST
ALELA
UESTALOST
GENOTIPOVA
UESTALOST
FENOTIPOVA

POPULACIJA

pM

qN

NEMCI

0.55

0.45

ESKIMI

0.93

0.17

AUSTRALIJSKI
URODJENICI

0.18

0.82

INDIJANCI IZ
SAD

0.78

0.22

PANMIKSIJA sluajno sparivanje


- sparivanje nezavisno od genotipa
ASORTATIVNO SPARIVANJE
- nije sluajno, postoji odabir

INBRIDING - KONSANGVINITET
- ukrtanje srodnika

MEDICINSKI ZNAAJ POVEAVA RIZIK DA SE


NADJU U HOMOZIGOTNOM STANJU RETKI
RECESIVNI GENI

STEPEN SRODSTVA

1/2

PROPORCIJE ZAJEDNIKIH GENA U SRODNIKA

1/2

KOEFICIJENT INBRIDINGA

STEPEN SRODSTVA

VEROVATNOA DA SE U GENOTIPU POTOMSTVA,


IZ UKRTANJA SRODNIKA, NADJU JEDNAKI
ALELI (PROPORCIJA HOMOZIGOTNOSTI)

PRVI STEPEN SRODSTVA - 1/2 ZAJEDNIKIH GENA

RODITELJ / DETE

F=1/4

BRAA / SESTRE

DIZIGOTNI BLIZANCI

DRUGI STEPEN SRODSTVA - 1/4 ZAJEDNIKIH


GENA

F=1/8

POLU BRAA /
SESTRE

STRIEVI /
NEACI

TREI STEPEN SRODSTVA - 1/8 ZAJEDNIKIH GENA

F=1/16

POLU BRAA /
SESTRE

ETVRTI STEPEN SRODSTVA - 1/16 ZAJEDNIKIH


GENA

F=1/32

PETI STEPEN SRODSTVA - 1/32 ZAJEDNIKIH GENA

F=1/64

A1A2

A3A4

II

III

IV

F=1/1
6

A1A1

1/64

A2A2

1/64

A3A3

1/64

A4A4

1/64

4/64

II

III

IV

AB

AD

1/4

CD

1/4

CF

1/8

EF

1/16

EH

1/32

GH

1/64

GJ

1/128

IJ

1/256

II

III

IV

KL

1/8

KN

1/16

MN

1/32

MP

1/64

OP

1/128

OR

1/256

QR

1/512

MUTACIJE
Izvor novih oblika gena alela

REKURENTNE MUTACIJE
MUTACIONI PRITISAK

PRIRODNA SELEKCIJA

POVEANJE ILI SMANJENJE UESTALOSTI


GENA ILI GENOTIPOVA USLED RAZLIKE U
PLODNOSTI (FERTILITETU) I
PREIVLJAVANJU (VIJABILNOSTI) JEDINKI

KADA SU PLODNOST I PREIVLJAVANJE SVIH


GENOTIPOVA U POPULACIJI JEDNAKI
ADAPTIVNA VREDNOST

(W ) = 1

KADA SU PLODNOST I PREIVLJAVANJE


GENOTIPOVA U POPULACIJI RAZLIITI
KOEFICIJENT SELEKCIJE S predstavlja
stepen smanjenja adaptivne vrednosti
genotipa

W+S=1
W=1-S

SELEKCIJA

TETNIH
DOMINANTNIH GENA
TETNIH
RECESIVNIH GENA

OBLICI SELEKCIJE

PROTIV HOMOZIGOTA U KORIST


HETEROZIGOTA

BALANSNI POLIMORFIZAM

PROTIV HETEROZIGOTA U KORIST


HOMOZIGOTA

NESTABILNI POLIMORFIZAM

TRANZITNI POLIMORFIZAM

NEUTRALNI POLIMORFIZAM

MIGRACIJE
EMIGRACIJE I IMIGRACIJE
RAZMENA GENA IZMEDJU
POPULACIJA
PROTOK GENA

GENETIKI DRIFT
IZRAEN U MALIM POPULACIJAMA
ODSTUPANJA U GENETIKOJ
STRUKTURI USLED SLUAJNOSTI