You are on page 1of 232

XXVII

2014.


XXVII


21131 , 22

,

Material for the Study of the Cultural


Monuments of Vojvodina XXVII
Publisher
The Provincial Institute for the Protection of Cultural
Monuments, 21131 Petrovaradin, trosmajerova 22
For Publishers
Zoran Vapa, Director
Editor ih chief
Zoran Vapa
Editor
Bogdan Janjuevi, PhD

Advisory Editors
Dubravka ukanovi, PhD
Danijela Korolija Crkvenjakov, PhD
Bogdan Janjuevi, PhD
Velika Dautova Ruevljan, PhD
Slavica Vujovi, PhD
Vladimir Barovi, PhD
Mirjana eki, PhD
Svetlana Baki
Dr Raffay EndreContributors
Aleksandar Kadijevi, PhD
Dubravka ukanovi, PhD
Nenad Makuljevi, PhD
Branka Kuli, PhD
Vlastimir Radonjanin, PhD
Danijela Korolija Crkvenjakov, PhD
Velika Dautova Ruevljan, PhD
Bogdan Janjuevi, PhD
Milka anak Medi, PhD
Dragan Bulatovi, PhD
Vladimir Barovi, PhD
Raffay Endre, PhD
Vladimir Stojanovi, PhD
Tatjana Pivac, PhD
Dubravka Preradovi, PhD
Svetislav Nikoli, M.Sc.

Content


XVIII XIX

ARCHEOLOGY
7

Radovan Sremac
Sourses from 18th and 19th centuries for the study of
the archaelogical heritage of the Municipality of id
ARCHITECTURE

17

Svetlana Baki
New research on Araa


3D

41

Csaba Majoros
3D computer analysis of the causes of
static problems of Basilica Araa

,
:

XIX

48

Filip Krmar, Bojan Kojii


The building of Skadar on Begej
The incentive to build a new town hall in
Veliki Bekerek at the end of 19th century

65

Vesna Karavida
City Slaughterhouse of Szkelyi
Lszl, architect, in Zrenjanin2. . 27

73

Vesna Majstorovi
Villa of Jzsef Vrkony, painter, at 27
kej 2 oktobra street in Zrenjanin

83

Bogdan Janjuevi
The influence of the new stylistic expressions
at the beginning of the 20th century to
the construction in Vojvodina

HISTORY OF ART

93

Dimitrije Lj. Marinkovi


Altar ciborium of the Church of the nativity
of st. John the baptist in Mesi monastery

114

Ljubica Jukic
A Contribution to the study of the work of Sava
umanovia the way of the creation of the art work

M.

HISTORY
125

Aleksandra Dabii
The importance of cartographic sources for
the study of the development of Zemun


,
a

CONSERVATION AND RESTAURATION


145

Vanja Jovanovi, Bojan Nikoli


Peter Kalman problems of inadequate conservation
interventions on canvas paintings and new standards
in Atelier for conservation of paintings (CIK)
APPLIED ARTS

159

Dubravka ukanovi
Old crafts as part of cultural
tradition woodcarving
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE
PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

177

Gabor Demeter
The basic directions, guidelines and possibilities of
the rehabilitation of the synagogue in Subotica

200

Vesna ivkovi
The importance and limitations of climate
monitoring at the example of museum institutions
and immovable cultural property in Vojvodina

212

Branko Krasojevi
Stages of management of cultural and
touristic products in Serbia

REVIEWS

-,
3D

221

Ivana Nekov-Repi, Aleksandra Zekovi


The use of 3d model in the presentation of the cultural
heritage on the ocassion of Dunavska Street from
the city gate to cultural heritage exhibition

225

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Archeology

XVIII XIX


: , ,


. , ,
, ,
, 1726.

(Luigi Ferdinando Marsigli,


16581730), ,
1699. . 850 km -
.

1.

XXVII 7

1.


() (Marsigli 1726: . IX). 1699. , -,
.
, .
, , .

( 1).

1800. (
. . 10
. . 4.).
5 1 .
12
13000 .
(
. . 10 . . 4.). :


.
(o-)

,
XVIII . ,
.
, .1 , .

Svitli i Plemeniti Gospodine nass Zemaljskij

Povjestnike crtice Sriema glede njegovieh


znamenitostih i u njemu se nahodeih starinah. Arkiv za
povjestnicu jugoslavensku IV (1857). . 212.
1

8 XXVII

Budui da obsstina Berkaszovacska i vassega Plemenitoga Gospodstva Podainiczi molbenu Tuxbu pridaju pozaradi czigle koju nikoliko Berkaszovacza u
Gradu Despotovczu izkopali jesu ovu godinu i sotom
cziglom jesu podrumove sazidali brez koj biti nemogu,
nissta nemanye od ove czigle iz vadite iz zemlje Gospodin Provizor isste od oni Lyudi za istu cziglu za jedan fat pet forinti indi Svitli Zmeljski nass Gospodine
radismo Znati jeli iz vasse Glave to czina izassla i nie
akoje izvasse glave illi iz Gospodina Provizora Samo,
mi nissta nemanye Svakojako pokorni jesmo platiti
ali pri pokorno molimo i sva obsstina S. Gospodina
zemaljskog dabinam ucsinili sstogod prilicsno platiti za iste komade czigle, i promislite nass veliki Trud
kojusmo podneli kopajui mlogi malo nisu glavu izgubili u onoj zemlji i to za veliku nuxdu zassto novcza

3. -
, 1737.
2. -
, XVIII .

nie od kud kupiti, a drugo od kakoje Berkaszovo postalo kod svakoga Spaije Lyudi kopali jesu, i iztoga
grada sluxilise jesu kuche podrumove popraviti jesu
nijedan Spaija nikomova iztraxivala nie od negi novacza a sada naposlitku neprilicsne novcze za komade czigle platimo. Nista nemanye pripokorno molimo Nyiovo Svitlo Gospodstvo dabinamse smilovali sstogod
manye czinu ucsinili kako u drugi Spaija prilicsna czina staroj czigli a osuo me truda i pored nassega Velikoga truda opet Pripokorno uzicsemose Lyubechi ruke i
noge Vassega P. Gospodstva ako bass badava nemoze
biti. Sada avi Smilitese na vasse sinove i siromassne
podainike sstogod na manye Nachine svitli Spailuk na
koje sluge ostajemo pokorne svitlog Spailuka.
Schid 28. okt. 1806.
Podaniczi Svitlog Spailuka Schidcskog iz Berkaszova
Na Slussbi ostajemo Pripokorni podaniczi
Marko Kendics(?) Knez Berkaszovacski, Timotia
Antoniin Esskut
Kmetovi: Simo Misslyenovics, Stipan Stipanovics,
Pavao Pavkovics.

4. -
, XVIII .

XXVII 9

5.

, 1857. : Dalje dole po sata daleko (


. ) kraj sela Sot nalaze se takoer dva
brdaca i onuda kamenje razvalinah njekakovieh,
imenom Grad i Gradac poznatieh. to je tu bilo
nitko mi kazati neznade (Okrugi 1857: 202).
1896.
(Brunmid 1897: 159).


. ( 24).
, XVIII XIX . 1702.
(?)
( 1990: 27).
(ibid.: 59).
, , 1702. ( 5.) (loc.
cit.)
(. 6804). ,
1702, : M(anibus) Q(uinti)
Val(erii) Severinni equ(iti) | coh(ortis) III pretoriae
| qui vix(it) ann(os) XVIII me(n)s(es) VIIII d(ies)
VIII | Flavia Ianuaria mater | v[iva si]bi et [ei]dem
| Severiano filio | carissi[mo] posuit.|.
III . (Dautova-Ruevljan 1983: 27).
1798. (
)
, .
10 XXVII

( . S 103, No. 0007/040,


042, 045/049. Comitatus Syrmiensis cum adnexsis
provinciis 1798.).

( ).

1733,
(St. Elye).
( 68).
1848.
XIX
mansio Ulmo.2 ,
, . O
1729. : Ilinci
su daleko od Vaice jedan sat, a nastavaju ih Raci
raskolnici, koji imadu svoju crkvu i sveenika svoga
obreda. U ovom selu i sad stoji zidana crkva, dobro
graena, pokrita hrastovim daicama, i to trokom
v. g. Pavla Blaevia, sadanjeg upnika u Lovasu,
lijepo je pokrivena i posveena Sv. Iliji, a upravlja
njome upnik malovaiki. Oltar je drven pristojno
ukraen, ima sliku Sv.Ilije (Gai 1936: 30).
1786.
( 2003: 168).

( , 7).
. 1729.
2

La via Romana da Sirmio a Salona 5. Bullettino di


archeologia e storia Dalmata 7 (1881). . 100.

6. . 1733.

XXVII 11

7. .
XIX .

8. . 1848.

12 XXVII

,
u ovim su ruevinama
vidjeli ljudi, koji su okolo zemlju obraivali, neko
svijetlo, kao da je zapaljena svijea iskoila iz zemlje,
i vie ovakvih znakova, koji daju jasan dokaz, da
usred ruevina ove nekad slavne crkve poiva neko
sveto tijelo. Potaknuti ovim znamenjima pokuavali
su ljudi susjednih sela kopati ondje zemlju da vide
to te ruevine kriju, i to to svijetlo znai, ali su u
tome poslu bili sprijeeni, jer je mnoge iznenada
napala teka bolest, drugima su opet udovi bili uzeti,
i tako su skratili svoje zemaljske dane (Gai 1936:
30). 1613,

(Gai 1936: 33).
1888.
( )
.
aj
(Brunmid 1888: 71).

( ) ( 79).
() 1715.
.
. 1737. ( ).

1859. Izmeu selah
Batrovacah i male Vasce, na obali Bosuta vidit je
takoer tragove bedemah, amacah i razruenih zidinah,
i to je mjesto ondanjemu puku poznato pod imenom
Gradina. Sudei po obsegu razvalinah i po liepom
poloenju mjesta i ciele one okolice, morao je i ovdje
biti njeko znameniti grad (Stojanovi 1859: 203).
1880. :
Listom od 6. kolovoza t.g. iz Sotina obavieuje nas
velezasluni povjerenik zem. Muzeja i hrv. Arkeol.
Drutva Antun Bogeti o odkriu nedvojbenih tragova
predhistorikoga naselita, sbivem se teajem ovoga
ljeta sluajno na krajikom zemljitu nedaleko od
Morovia, koje bi moglo postati veoma znamenitom
rudom za na zem. Arkeol. Muzej te znatnom
polugom za razjanjenje najdavnije poviesti ove nae
zemlje, kad bi mu se Moecenata nalo, da ga potpuno
na svietlo izvede. Evo to o tom na prijatelj pie:
Doznao sam, da se kod Batrovaca most preko Bosuta
pravi, da se tamo toga radi njeka gradina razkapa, i
da se je ve mnogo drevnosti iznalo. Nisam mogao
prigorjeti, da se nae stvari u tuinu raznaaju, naem

9. 1733.

kola, pak tamo. Ali kad na gradinu, imam to viditi.


Gradina se zove, ali su to ogromne mogile (humci), od
kojih je jednu sa strane mjernik do dva metra dubljine
prokopati dao. Tu se opaaju tri, jedan povrh drugoga,
ognjita; a izkopano je mnogo predmeta predhistorike
dobe. To su: 7 komada jelenskih rogova, 6 praka
razne veliine od peene zemlje, jedna posuda dosta
itava, jedan kalup od kamena, jedna naunica i 7
drugih komada od bakra. Sve ove stvari nalaze se
u mjernika, koji je prolih dana izaslan bio ondje od
kraj. Zem. Upravne oblasti, da onaj most pregleda. Isti
mjernik najbolje moe izvjee od razkopane mogile
podnjeti. Po mom skromnom mnienju skrije ista
mogila neizmjerno blago predhistorike dobe. To vam
je skup vie mogila tik rieke Bosuta; sa bosutske strane
osiplju se, te obilaze ih, naao sam odlomak klina
kamenite dobi i neoteenu praku od peene cigle.
Doao sam u trag, kako na narod nazivlje predmete
iz kamenite dobi. Nazivlje naime: ubojni kamen,
ubojna strielja, ubojna sekira. Sa otimi stvarmi vraa
od raznih bolesti i u braku. Tiem sam nainom doznao,
da takovih stvari u sakritom u narodu dosta imade
(Bogeti 1880: 123).
,
1739. ( 2003: 168).
1878.
kockasto tielo sa 14 polja, 8 trouglastih i 6
etverouglastih (Ljubi 1878: 94).

XIX .

XXVII 13

-, , 1891. ,
.
, , 46
(Brunmid
1902: 72).


,

XVIII XIX .
,

.


Atlas vukovarskog vlastelinstva 1733. Priredio Ante Grubii. Osijek: Muzej Slavonije, 2006.
Bogeti, Antun. Odkrie predhistoriko. Viestnik HAD Vol. 2, No. 1. (1880): 123.
Brunmid, Josip. Tragovi predhistorijskih naseobina u Sriemu. Viestnik HAD 3 (1888): 6571.
Brunmid, Josip. Izvetaji muzejskih povjerenika i prijatelja. Vjesnik HAD, nova serija Vol 2, No. 1 (1897): 133175.
Brunmid, Josip. Prethistorijski predmeti iz srijemske upanije. Vjesnik HAD, Nova serija Vol. 6, No. 1. (1902): 6886.
, . . : , 2003.
(Nepoznat autor). La via Romana da Sirmio a Salona (7). Bullettino di archeologia e storia Dalmata 7. (1881): 100102.
Gai, Emerik. Povijest upe i mjesta Morovi. akovo: Biskupska tiskara, 1936.
Dautova-Ruevljan, Velika. Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije. Novi Sad:
Vojvoanski muzej, 1983.
, . . : , 1990.
Ljubi, ime. Razne viesti, kritika. Viestnik HAD Vol. 1, No. 1. (1879): 8896.
Marsigli, Ferdinando Luigi. Danubius Pannonico-Mysicus. Hag, 1726.
Okrugi, Ilija. Povjestnike crtice Sriema glede njegovieh znamenitostih i u njemu se nahodeih starinah. Arkiv za
povjestnicu jugoslavensku IV. (1857): 201232.
Stojanovi, M. O starinami u slavonskoj Krajini. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku V. (1859): 202205.

. S 103, No. 0007/040, 042, 045/049. Comitatus Syrmiensis cum adnexsis provinciis 1798.
. 10 .
XVIII XIX

Sourses from 18th and 19th Centuries for the Study of


the Archaelogical Heritage of the Municipality of id
Radovan Sremac
Key words: id, historical sources, archaeological sites.

The study contains the review of the historical sources for the period from 18th to 19th century in which
the existence of old buildings and sites in the municipality od id are mentioned. The earliest reference of a site
in this region is in the work of Count Marsigli from 1726. where he described the medieval fortress Berkasovo
(Despotovac). The lack of building stone in the lowland region of Srem led to the complete destruction of old
buildings. Today some building complexes or isolated objects which existed between 18th and 19th century are
absolutely unknown (the churches in Bainci, Molovin, Ilinci, the fortifications in Bainci and Ilinci).

14 XXVII


Architecture: , , ,
, ,


, ,
, ;

, 19.
, ,
,
,
. Aaa je je ae oe oao oe aee aa
a ojoe. a oae oo
ao eeo a oae e ee oa, e eo oa
oe oae, oj e o a oaaj
oeao ao aee ao o
e oa ae Aae.

. , ,
.

1972. 1976.
, , ,

.

a
. ,

2006. 2013.
:

,
-
;


in
situ;

, 2013, ;

1. 3.

, : , 3,5

;

2008.
2013. ;


, ;

, .,
, .
, 19. 20. ,
XXVII 17


,

, ,
, ,
, ,
, .
,
.
.

. ,
. ( 1978:
333) , .
,

.
( 1978: 338) ,
,
, .
( 1978: 382)
25
.
?
13. .

1370. ,
.
, ,
II ,
I, .
,
,
. ( 1978: 239, 323)

(-, , ),

(-,
, ).

,
, , .
,
, ,
.
,


.


ee e e
eoe ( ) ajae
eoa oee aa, aea
eoa. e oe eooe, a
, oao ooe oe ae a a
oj a.
ae eee e eae e
oa aoo oo o oaaa
oo, eo ee aoeaa. e
oj oo 19. ea ee oeaj
o e ae jao ee, a ee oa ooe aao eoe.
ao a Eo ojoj e aje 18. ea
aa o e aa oaa, e
oaa aoaa oeaa, ao
e aee aa oee eeoae
a aae oo, ea aa, e
oo o eea oa oja aje ea ae oa.
oa oje a a oa o
aea, a aeooa oaaa
ae aje. ( 2005: 14)
ao ee e a1 oaj
ee eeoaa oaoa ooae aje j je oa 1836. oao ao
aao, eeoe eoe, a 1848. e a. a jao a ee
je eo aa a e oaa
Aoo aa oj aa 1835. 1837.
oe, ojae rsalkod eo
eeea. o ee a je oa jeoaa
a a a a je aa eao
a eaae aee Aa aoe ao o je oe 1457. . ()
1

18 XXVII

pusztatemplom.

1. , Vasrnapi Ujsg, Pest 1860.

ao aao, ao aaja oa a eooe oj je aoo oeo


ooeo ae, ao je oae a e
eea ea e je o a jae
a aaje, oaao je eo a aao
ea ea. oa a2 ooae
aje oa aaa ea,
eeo je a ee a oe e aaa aaa
a o o aeaa a aj, je je o aa eoo
a.
oaaa . ao aea, o aaa aje 19. ea, aao je a oojae
aje jeooe e, a oo a aa. eee je ao o
eo oaaa o 1972. o 1975,
a oja je ooo a ao, oo
eoja aoje aee oeaje a
oaaa. ( 2004: 816).
oe 1860. ee e a
oe ej oaa a Ao
a e ee eoa eo eo ee
e oaaa a jooa. a eooj a
( 1) 3 e e aa , o o o oee eoa, ee ee
oa a ooa a aa, e
ae o. a oo oe ae oe je
eoa e e. ( 2005:16, 17)
.
Vasrnapi Ujsg, Pest
4. 1860, 45. Dr. S. J., . 544.

.

2
3

a eeoj a o Jea (Doby Jen),


aeoj oo 1870. ea aa ea eaa
(Henszlmann Imre) oj je eeo oae
e, e e ao aa ae a o, a ee a oa e ea je e
1863. ea aa oja oja je a e e eae eoe eaae oje.
aje 19. ea oe ao oaae
oaaa ae, e ao o ae ojeaa,
ao aaea, eo o aa aoe
ao oja je oa o oea
e.
ooeej
ee
Jee
eaa (Szentklray Jen) eeo je a aa
aeooa oaaa, 1877. 1878. .
eo aa e aj eao ej.
eee oaae je eeo ee eee
(Gerecze Pter) 1896, ao e Memlkek
Orszgos Bizottsga, a a e oe
aeo a eo a ao
Joa eo a eaa ae e,
oja je aaa oo 1840, e je ooo eo
o jao. ( 2005: 19, 20, 21)
o ae oa ao aa
a aao, ae a o, ao oeee,
o oj je o ao oa ea.


oeao
aa 1898. oe, o oao o ea
aao a, oao a ae ae, oa ee oa.

XXVII 19

S4

S3

S5

S2

S6

S1

0
1
2
3
4
5

I. . 1976.

20 XXVII

5
4
3
2
1
0
S1 55

NP 20

pos 1 45/32

S2 45/45

pos 10 30/32

S1 45/45

II. . 1976.

XXVII 21

140 . aoe, oao oeo j eo


eeooo a a aa a oa
e aa.
( 3). 29 14
7 , .

oo aaa ae ae a . a (1964: 141148), a eoooj oaa o ee ae ae.

e a ea aa eao je oao eeoae a a e


eeaoj aooj e Joaj
ooo oeo. e 1946. oe ee
oa a a , oaoaa
je eo
aaj, e ae o a ae.

eaee oa 20. ea ee

, ,
. .


aaj oeao ao, aa a
aaa ea aaa. oa

a aae Jao eaje
(Sedlmayr Jnos) Ea oa (Kozk Eva).

aee a oja a,
ao a aoaaja, a
aje ao oea oo ooe oa eo oo OO ooa,
a o eee oa oo ea a ee je.
eae oea oaaa
oja oe a- (1953: 7684) (1953: 8592) a ojoa eja, a

2.

22 XXVII

a aa a aa aje 19. ea
eo aao aea. Oaj a e ao aj eoa e a aa.

aa ooea e a ee
oa, a eo jea ooo o

3.

ae eaa, a ee a oa je ee ee oa o e
eaa ooa, oa oa o o o ooa o e o 2,5 ,
ae je oo eaae oaa a
aao a ej 230 . oe
o o aao a oj je ee
o e o o, a. ( I II)
eo aea oaa oea, jao
ee oje, a je oa aee a oje eo o aea: aae, ooe, ,
a, ea a ooa, aoooa oaa eoaja oo ao a a eoe aee.
oe 2006. e eao eo ae oaaa e, ooaejo, e aea ea oeaja
oojee aa eeooj o.4
T : ,
, ,
: , ,
.
.
4

e ee je
oeo je ea o a aeooa oaaa oja je a eja ojoe oajo aoa a a oea
e, a oooe eojo aoje.
oaaa aaa
oea aaa o ooja ae a, oa oj oaa aee,
ae aje. Oa oaaa e aaa a
oaae aea oo e oaaa a
oa oj o oo oao. 2013.
.
,
. o je oeo ea a aae
aoe a ojea , , ,
.
aae IPA oaa eoae aa a je a a
e oj ea a oo oea ajeo aea a aoa, aaa a, e
je oa ojea e eja oj,

XXVII 23

oajo aoa,
Bcs-Kiskn egyei nkomnyzat
zemi Szervezete eeea. oaa je
a a oja je oeaa eoeoe
aae oo, Aa a aaoj. o o je oaea
aaa a o o eej oja je, e oejae eoo o aea
a ojoj eoj, oa ea a a o a o 5 . aoe, aaa e ao aa
oeaja, o aea oo aea oje e e aoe a o a aoa,
eea oo ea .
o aa aoa o aaoj, : Oa,
ee, ae, eeeee, oje aaj
oj oj j aj e o
eoa a Aa. je oooja
eaa, a aaa, oja je e eo
eeea a , oeaja oaa
aoa, e e o a ojea oj e
aa eoj e 14. e,
aae aoe a eoj oo e,
oaa aeoo aaa ea a aee.

IPA 2013.
EDICT .
aea o aaa ooe, oae eoae eoe,
,
, ,
, ,
,
.5 ( 4).6
,
2009. .
7 (Karolina Biacsi), .
,
. 8

.
, , , .
6

. .
7
,

.
8

: , , , ,
, , ,
,
,
.
,
Szikkti
.
5

4. 2013.

24 XXVII


. .


(-). 19.
20. (, , ,
)
.
,
.
, ,
.
.
,
.

/ ,


. , , ,
,
.
,
, ,
.
( I)
,
. (60
30) . ( 2004: 121) , .
.
535 410 .

442 . : 128 , 89 , 89 ,
95 .
127 . 26,60,
15,90 .
. ,
. ( 3)


. ,
. ( 2)
:
130 , 75 , 15,90 ( ), : 8,45 ,
10,90 ; 9,25 ,
18,10 .
19.
(: )
140 4 . . (: = ) :
2,32 4,95 . , 280 .


,
250 , . 340 .
,
.
.

.

, ,

.
. , .

XXVII 25.9
,
.
( ) 385 , 280 .

.
, . 7 ,
.

.


. .
.
( 2)


14. . ,
13. ,
, .

5
93 75
. .
. ( 5)

5. , ,


74 60 . 16

7 .
20 , 10
. .

,
. .
,
, . 27
.
, 26, 32. ( 5)
.
. .
( 15/, . 14681 ), . . ( 15/, .
14682 ). .
9

26 XXVII

6.


.

, .

, .
.
,
. ( 6, 7)

.


. ( 8)

8.
,

. ( 9)


,
.

7..

,
. ,
,.

,

9.


,
,

.
,
.

XXVII 27


,
240 290 . 2. ,

27 14 7 , 2 .

. e
, 60 . ( 10) .
30
. .

, , , 27 14 7
, 2 .

,
.

.

.

30 , 15 ,
.


. ( 3)

, ,
.

.

, , ,

.
.
,
.
, 19. ,

.

10. ,

, ,
.
2 , 100 . ,

28 XXVII


. ,
, 30 ,
,
. ( 11)
2005.
, ,
. , ,
, .

12.

, ,
. .

.

11.

, 60 ..
, ,

, .


.. 1314 ,
. , , .

, . ( 12)

,

, ,
.

,
,
, ,
,
( ).

,
.
,
..
.

.
.

XXVII 29

. ( 13)

,

. ( 14)
,
, .10
( 15)

13.


, .
10 . 3035
,
(
)
( ),
.
.
. ,
,

15.


,
1. .
, . . .

a. a. , 23 .
.
je o . ,
.
a . 53 .

,
,
.

14. , 2014.

30 XXVII

Az Aracsi templomrom.
10

16.

,
, .
,
.
. .
( 16)


.


( . 1 2)
. ,
. ,
, .
:
, , ,
.

17. ,

1
1, , ,
, , . 19.
. .

, ,
. , . , .
,

. ,
. ( 17)
2
, , 19. , ,
.
,
XXVII 31

. .
. ,
.

. , .

. (
18 18)
.
,
. .
.
3, 4, 5 6

18. ,
2013.

1976. .
,
. . .
,

, . 55 . 30 ,
.
. 5
3,0 .

18. , , 2013.

,
, .
.
, .

32 XXVII

. 6 .
,
.
.

.
, .


, .
( 19)


, .


. (
),
.
,
.

, .
.
, .
, .
. ,
.
19. , ,
, , 2013..
. 45 45 , + 7,60 .
:

.
.
.
, . .
1 2 ,
.
, .

, , .
,

, .


. , ,
. ( 20)
, . ,

. ,

.


.

,

.

XXVII 33


.

, 30 ,
, 60
90
90 ,
,
.
69 . 7883 ,
75 . ( 20 )

.


.
70 160 .

,
, .
, ,
. ( 20)


.

.

.

,
,
.
, ,

. ,
. 3335 ,

.

(
)
.
. ( 20)
,
, , . ,
,
.
.
, .

34 XXVII

20.


, , . . .
. :
, .
.
. ( 21),
.
. ,
.

, .

. ( 21)

.
,
.
,
,
.
22.

80 5 ,
60
,
. ( 22)

100 , 75 45
.

13
, 2835 . 4,50 , .
,
.

.

.
.
21.

XXVII 35

.
,
, , .

. ,
.


2005. . . ,
.

,
, .

.
2,5
.

,
. ,
.

75 .


. ( 23)

80 ,

.


,
,
(1:2,
1:1,5, 1: 1,25).


,
,
.
.
, .
.

.
, 633
519 ,


.
,
,
.
, ,
.
, ,
. 10 .
. ( 24)
.

: , .
70 . :

Y,
. , . . ( 8)

23.

36 XXVII

, ,
.
,

, .
( 25 ) .
,

.

,

,
.

24.

, .

?.

, .
,
14. , .
. ,

.


.
. .


. .
. ,
,
.
,

.
.

XXVII 37


oeaja oajo aoa a a oea e eoaa, oje 15.
Brny, goston. Aracs. In: Trsalkod, 24, 1835, mrcius 25, 96.
Baumgart, Fritz. Mali leksikon arhitekture. Beograd: Jugoslavija, 1979.
Biacsi, Karolina. Az aracsi templomrom felmrse, pletanyagainak ponos meghatrozsa s krosodsai,(Procena crkve
Araa, tano odreivanje materijala i njihova oteenja) Skript naunog materijala. Budapest: 2012, Dokumentacija
PZZZSK
, . , , . : 1978.
Gerevich, Tibor. Magyarorszg romnkori emlkei. Budapest: 1938.
, . , , , : 1995/96,
139154.
, . ( 1537, I). : , 1978.
Kalapis, Zoltn. Az aracsi Pusztatemplom, in: Kalapis Zoltn: Trtnelem a fld alatt. jvidk: 1995: 3161.
Kalapis, Zoltn. Bnt historikusa: Szentklray Jen, in: Kalapis Zoltn: Lentsgi arckpcsarnok. jvidk: 2001: 182193.
Kozk, va. Iskopavanja romanike crkve Vrtesszentkereszt.
-, . , 2, : 1953: 7684.
e , . .
10, : (1974): 1745.
, . , 2, : 1953: 151153.
, . , 2, : 1953: 8592.
, . , 10, : 1961: 89115.
, . . , 1213, : 1964: 141148.
, . , . 17, (1975): 137138.
, . , . 18, (1976): 126127.
, . , . 20, (1978): 135136.
, M. Apa. Bo VIIIIX, :
, (197879): 333342.
Raffay, Endre. Az aracsi templom (RUEVINE ARAKE CRKVE). Novi Sad: Forum, 2005.
Raffay, Endre. Stari i novi rezultati istraivanja razvalina arake crkve, HID. Novi Sad: Forum, 2012.
Stani, Radia. Veliki Bekerek. Petrovgrad. Zrenjanin. Zrenjanin: Szerk, 1995.
Stanojev, Neboja. Srednjovekovna naselja u Vojvodini. Novi Sad: Muzej Vojvodine, 1996.
, . . : , 2004: 5128.
Henszlmann, Imre. Archaeolgiai kirnduls Csandra, in: Archaeolgiai Kzlemnyek VIII, (1871): [Az aracsi templomrl
szl rsz: 3949].

ooaje eeo ao
: ,

38 XXVII

New Research on Araa


Svetlana Baki
Key words: archaeological and architectural research, historical data, two restorations, traces of the
architectural structure, brick, stone

Summary: The remains of the Araa basilica are located in the area of Novi Beej, about twenty kilometers northeast of the city. Araa is one of the three authentic preserved monuments of 13th century Romanesque
Gothic architecture in Vojvodina. Extensive archaeological and architectural research was conducted during the
seventies. Complex conservation works were carried out in the period from 1972 to 1976, and they included the
reconstruction of four pillars, parts of arches in the southern lateral nave, arches and a part of the northern wall
above the arches of the middle nave.
The origins of the basilica and the surrounding village Araa are still unclear, and there is still no reliable
data about the time of the building and its patrons. This could be obtained by the archaeological excavations, the
analysis of the stylistic characteristics, traces on the building structure of the basilica remains, their precise measurements and recording, as well as the next interpretation.
The precise dimensions, locations and shapes of the constructive and shaping elements of the original building have been obtained thanks to the use of advanced technology photogrammetric recording, manual technical recording, and electronic drawings with the use of photography.
The basilica has three naves in its base, with three semicircular apses, the centers of which are on the same
line. The longitudinal orientation significantly deviates from the ideal west-east orientation (60 30). The division into naves has been achieved through three pairs of columns. The basis is divided into four arches in the
longitudinal direction. The western wall has been preserved almost entirely. Parts of the stone rosette and the
stone sill of the entrance, the original width of which was 280 cm, are missing. The rosette diameter (with a profiled ring) is 385 cm.
On the inner side of the wall, in the zone of the southern side of the nave, traces of the former arch are
visible. The arch has a semicircular curve and it is 27cm thick. Above the arch, there is a gable wall where two
diagonal grooves indicate the position and slope of the roof surfaces, one slope is of 26, and the other is of 32.
The arches were lying on stone ribs, and the ribs were lying on the decorated consoles. The grooves on the arch
indicate the position and slope of the roof surfaces of the middle nave.
The height of the middle nave was calculated on the original parts of the attic cornice preserved in the inner south wall of the bell tower, the former exterior north wall of the middle nave. The preserved row of small
arcades and consoles, with the ending parts of the brick attic cornice indicates the position of the eaves of the
middle nave roof and they are a precious source of information about the appearance of all attic cornices which
are no longer there.
The remains of the stone consoles on the middle nave wall, on which the purloins laid, give reliable information about the place of the roof ridges above the side naves.
The longitudinal walls were built of bricks in the seventies and are up to 290 cm high. The buttresses are
rectangular, drawing from the foundation dimensions. The fundations of the buttresses are separate from the
foundations of the longitudinal walls.
There are the remains of three apses and a gable wall on the eastern side.
On the central apse most of the original structure is preserved. That is, the parts of red brick walls with original
window openings and four columns which separated the apse wall into five parts. The stone base fragment, which
provides enough data for reconstruction, is preserved next to the column in the corner toward the northern apse.
The upper parts of the dividing walls of the apses were decorated with semicircular-based pilasters with
capitals stylized with floral designs (northern pilaster), and an atlantes and a human figure (southern pilaster) and
an abacus in the form of a quarter of a circle.
Inside the basilica, there are six columns two of which are original, and four of which were made during the
1976 restoration. There were two types of columns: four with octagonal bases and next to the apse two with cruciform bases, semicircular pilasters and three quarters columns between the arms of the cross.

XXVII 39

The octagonal-based column provides data about the appearance of the pilasters along the walls of the middle nave.
The four new columns were built according to the constructing project, with reinforced concrete core,
around which regular stone ashlars were built. The cores of the columns are about 55 cm. The stone ashlars
are 30 cm thick. The basis of the southeastern column is jagged. It has been reconstructed very successfully. The
stonework was performed by good masons. The capitals of those columns were improvised from the stone fragments of the original capitals, and with rows of dry-laid bricks.
The northern wall of the middle nave was reconstructed above the columns, based, on statically calculation,
with a frame made of reinforced concrete. The frame is made of vertical columns dimensions of which are 45 x
45 cm and a horizontal beam that goes to the western wall, which is secured from collapsing in this way.
The arches are made of stone ashlars. The same stones have been used as for the columns.
The bell tower was built in the 14th century, above the northeastern arch of the lateral nave. Its base is rectangular. The bell tower has two floors and the third floor is octangular, as a base for the cap tower. It has been
mortared.
The outline of a buttress is visible on the western wall, with clear indication of the place where it breaks
above the roof, its slope, and the place where it becomes the vertical supporting column. On the second floor,
there is a two-light window with a double Gothic arch.
The north facade of the bell tower is free and it can be observed in its entirety. It is covered with moss, so
there are plenty of illegible traces.
The dimensions of the buttress have been identified. It is 80 cm wide at the base, and 5 meters above, it is
reduced to 60 cm. The thickness of the buttress gradually reduces from 100 cm at the bottom to 75cm and then
45 cm.
The largest part of the eastern facade is free standing because the wall of the northern apse is missing. In the
upper part this facade overlaps the facade of the gable wall of the main nave by about 80 cm.
The southern facade of the bell tower is made of brick, roughly and with irregular joints.
Above the third floor, the rectangular base becomes octagonal over the pendetives. The base height was
slightly over 2.5 m. The octagons wall thickness is 75 cm. The most important traces are located on the southern wall of the bell tower. It was built with quality red brick, with regular joints. The original window has been
preserved. Above the window there is a preserved part of the original attic cornice of the middle nave. It has
been built in the same manner as the attic cornice on the middle apse.
The walls of the basilica contain plenty of precious data that is waiting to be read and interpreted. They will
be amended after conservation work on cleaning the walls of the biofilm. Earlier recorded traces and data have
been used for the interpretation of the construction methods and designs, as well as a base for extrapolation of
the ideal reconstruction of the basilica original the 14th century appearance. However, after the potential realization of additional data it will be possible to make adjustments in order to increase the accuracy and historical
truth.

40 XXVII

3D


: , AxisVM, 3D , ,
, ,


, , , , xisVM.
,
,
, .
, , ,

, .

, , ,
, , , ,
., , , ,
.
, , a
e (Alexander
Hrennikoff, 1941)
(Richard Courant, 1942) , ,
(),

,
.
, ,
, , , ,
,
, .

. ,

, ,
, ,


.

() () ,


, .
,
,
, , ( )
, , ( , , .)
-,
, , ,
, , ,
,
.

XXVII 41

, , , , .
,
,
(utoCAD, ArchiCAD)
.
, , :
1. ,
( ).
2. , , , ,
.

1.

, ,
,
,
.
, ,

, ,
(
) .
,
o , ,

, - -.

xisVM
AxisVM
InterCAD ( )
Microsoft Windows.
12, 2013. .

, .

42 XXVII

3.
- ,

.
, , 3D ,

.
, , ,
.

.

,
, ,
,
.

, , (
)
( ).
, , ,

2. 1972. ,


.
, ,

.
, .
(. )
(. 2D )
(.
3D ).

AxisVM (
)
.

3D

,
1972. , 2008. ,
XIV .

XXVII 43

), ( ) .
, , , . , , ( ,
, ) 1370. , .

3. ( )

.

5, ( x-y) - , (
)

.


(
) ,
. (,
) ,
,

1370. ,
.

( 2)
( 3 4),
, 460000 (!) .
, , ,
,
,
(, ,
) () , , .


(
1,49Hz, ,

44 XXVII

4. ( )

.

5.

( , )
, .
(
,
) , ()
.
( ) (,
).
(,
, )
(1,6m)
, .
5. , 6,
, 3D ,
. ,

, .
, , ,
.
(
AxisVM) , ,

, .

, ,
,
( ) ,
.

6.

XXVII 45

? , e
( ),
, ,
. ,
,

.

.
, , 7. ,
,
( )
.
(,
),
, ( )
. ,
, .
7.

( 1370. ),
. ,
,
,
. ,
, ,

. ,
? .

M AxisVM, ,
,

, .

, 7. :
, , , , ,
() .
, . 8,
,
.
, , :
46 XXVII

8. ,

3D Computer Analysis of the Causes of


Static Problems of Basilica Araa
Csaba Majoros
Key words: Finite element method, AxisVM software, 3D computer statical analysis, structural design,
structural stability, structural elements

In this article, an introduction and light educational view of the Finite element method is given in comparison to the traditional approaches of structural design calculations.
The implementation of Finite element method into the AxisVM computer programme, and the features and
advantages of this software are also presented.
As an illustration, the design structure of basilica Araa is implemented into the spoken computer programme, and some interesting details, through the history of the church, about static anomalies are shown.
First, how the disproportion of internal resistance between main centered walls, their columns and the rest
of the structure generated unwanted load distribution, and possible damages.
Second, in the year 1370, when after profound reconstruction, a bell-tower is added on the northern side of
basilica, some new structural anomalies are developed. Unhappily chosen, non symmetric design, introduced
into these middle longitudinal centered walls, forces which tend them to collapse.
Finally, some suggestions about the possibilities for reconstruction are also given, as well as the scenario for
more damage if no further preventive action takes place in the future.

XXVII 47

:

XIX
,
: , , ,


( ,
.45 18902003: 766, 891,
1239, 1274, 1959),
.
, ,
(
!)
.

- . ,
,
,
, ,
,

. ,
XIX ,
-
,
,
;
XIX ,
.


()

1933. . 1746.
48 XXVII

, (Milleker 1933: 32). - ,


(.
Verwaltungsgebude), ()
. ,
.
, , , , II ;
:
... ,
.
.
. ,
,
... (Milleker 1933: 37).

. , ( 1953: 916),
1779.
.
1793. , ,
, ,
.
,
, ,
, 30. 1807. (
1956: 49; Milleker 1933: 43).
.

1. 1894. .

()

XIX
.

1808. ( 1956: 5253).
,
, ( 1956: 53).
,
,
,
( 1956: 52).
1808. .
1810. , ,


, .1 , ,
,
.
1820. ,

.
, 1848. (Borovszky 1911:
456).
1848. ,
(Kgl)

. . ., 3
18721918 (17691918), 481/810
12. 1810, 14. 30.
1810. .
1

XXVII 49

.

,
. 2

( ),
.
,
. ,

,
, ,
, ,
.
( 1)

, XVIII XIX ,

.3

XX .

,
10 .4 ( 2)
;
. . , 3 18721918 (17691918), . 242/848.
(gl)
5
22. 1844.
3
26,
.
4

.
, . .

.

,
.
.
.

.
2

50 XXVII

2. XX

,
,
,
. 5

XIX , Gross-Becskereker Wochenblatt-.
Wochenblatt , (1851),
.

, , ,
(
1869. ) . , , ,
.6 28. 1869.

,

( 2005: 598).
,
, , ,
,
(), ,
,
, ,
, 1:1000.
1312 2.
6
. (KundmachungHirdets-, Gross-Becskereker Wochenblatt 25.5.1867:
3), - (Aufruf-Hirdets, Gross-Becskereker Wochenblatt 28.3.1868: 4)
5

.
. .
, , - ,
1872. ,
(. A kztrvnyhatsgok
rendezsrl), . , ,
,
( 2011: 109).
1872. ,
(Lokales, Gross-Becskereker Wochenblatt
14.12.1872: 1112; Milleker 1933: 62;
1938: 306). , ,
.
Wochenblatt 1887. ...

(...) -
[ . .],
(Unser Stadthaus,
Gross-Becskereker Wochenblatt 23.7.1887: 2).
, ,
...
56 (...)
(sic!) (...) 23 (...)
,
, ... (Unser Stadthaus, Gross-Becskereker
Wochenblatt 23.7.1887: 2).


(18941896)
, XIX
.
, ,
- . ,

XIX ,
, ,
, ,
,
(Lebl 1979: 128129; . 2002:
481482),
. , a
(8961896).

;
,

.
,
: (1887), (1892), (1893),
(1895).
:
(1891) (1896).
,
(1894),
(1895), ,
, , .
,
.


,
,
(18881896).
,

.
, 1895.
, ,

XXVII 51

(18951899)
.

.

1894. . GrossBecskereker Wochenblatt:
,
. , (...)
, , , (Der Stadthausbau, Gross-Becskereker
Wochenblatt 22.11.1894: 1).

,
, ,
(. . .) (Der
Stadthausbau,
Gross-Becskereker
Wochenblatt
22.11.1894: 1). ( ) (...)
, ,
.

,

(Der Stadthausbau, GrossBecskereker Wochenblatt 22.11.1894: 2).
1895.
. Wochenblatt-a 22.

( ), 20 (Stdtische
Interessen, Gross-Becskereker Wochenblatt 22.6.1895:
2).
,
, (Stdtische Interessen, Gross-Becskereker
Wochenblatt 22.6.1895: 2).
, (. Kiss Istvan)

52 XXVII

7
.

, ,

. ,
.

,
;
(Lokales. Zum Stadthausbau,
Gross-Becskereker Wochenblatt 14.9.1895: 4). ,
:
,

,
,
8.
, 300 000 . 2114 m 250 000
(Lokales. Zum Stadthausbau, Gross-Becskereker
Wochenblatt 14.9.1895: 4). , ,
,
.
1895. ;
,

100 000 ;

,
1857. .
, 1880. . 1882.
1885, .
,
, , , , , , , .

( ,
, ,
.) ( . 2009: 4546).
8

(),
( ) .
7


, [
. . .]
(Aus dem Gemeinderathe, GrossBecskereker Wochenblatt 21.9.1895: 2).
.9
(1896),
,
.
, ,
(. Lng Adolf), ,
, , ,
(Aus dem
Gemeinderathe, Gross-Becskereker Wochenblatt
1.2.1896: 3).
1848. , -
. XIX
( , , -),
. ,
,
, , , , .

,
.
,
:

, ,
273 000 (Lokales. Stadthausbau,
Gross-Becskereker Wochenblatt 1.2.1896: 4). GrossBecskereker Wochenblatt (. ).

112 154, 92 .

8 575, 69 .

5 501, 49 .

4 492, 64 .

18 232, 95 .

, ,

42 816, 15 .

7 662, 50 .

6 374, 49 .

7 619, 25 .

1 276, 50 .

4 530, 19 .

1130

1297

2548, 21 .

1979, 88 .

16 586, 57 .

392, 90 .

16 631, 15 .

5936, 10 .

651, 29 .

5 976 .

538, 75 .

(Lokales. Stadthausbau,
Wochenblatt 1.2.1896: 4)

Gross-Becskereker

, ,

, ,
. , . 10
, ,
, (Vrosi kzgyls, Torontl 28.1.1896:
1; Aus dem Gemeinderathe, Gross-Becskereker
Wochenblatt 1.2.1896: 3; Lokales. Stadthausbau,
Gross-Becskereker Wochenblatt 1.2.1896: 4;),

: 3000 , 1500
, 1000 ,
400 ,
300 ,
400 , 100 (Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 1.2.1896: 4)
10( De Notre Damme). , ,
, 1903/1904, 1909.
(. . .).

XXVII 53

.
15
;

;
, ,
; , ,

.

Wochenblatt-a, 22. 1896. , ,

3000
(Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt
22.2.1896: 1).
,

(Stadthausbau, Gross-Becskereker
Wochenblatt 22.2.1896: 1).; Wochenblatt , :
(Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker
Wochenblatt, 29.2.1896: 4).

,

; ,
,
, ,
. ,
, ,
, ,
(Lokales. Zum Stadthausbau, GrossBecskereker Wochenblatt 14.3.1896: 4).

(
) .
, ,

54 XXVII

.

1896, , .
,
: 5 6 ; , , ;
,
, , ,
(Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker
Wochenblatt 11.4.1896: 4). ,
,

(Lokales.
Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 15,
11.4.1896, 4).

11.


1896. ( )
1896.
.
, , , ( )
, 1:100. (
).12
, , ,

Wochenblatt-
(1901) ,
. .: Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 20.4.1901: 4.
* 1938. ,
,
,
,

(: 349).
, , .
12
(
90)
11


.13


, , . , ,
; , , ,
. .
,
. , ,
.
.
, ( ) (
I ) ,
.
, (
18 47, 52 58).
504. ( ), , .
XIX ,


;
(1893.); ,
, (1895.),
1896. 505,
,

. ,
, , ,
Vroshz NagyBecskereken (
)

13

,

,
. , ,
, ,
. (: 193)

,
,
.
, ,
,
.14 ,
. , , , ,
, . . , ,
,
,
.15
,
.
.
, , , ,
, .
.16


XIX . (: 202)
15
XIX , ,
, .
16

.
14

XXVII 55

3. Varoshaz.

, ,
, . ,
10 .
,
. ,
, (
),
,
. ( 3)


, ,

56 XXVII

, ,
,
, .
, () ,
.

,


? ( 4, 4, 4)

,
.
, ,
, .

4.

, , .

.
,
. ,
. (
)
. - ,


.17
.
17

;
, , , ,
. , , , , ,
. , , ,
.
, ,
, , ..

XXVII 57

4. I

,
, ,
(1317).
, ;
, a
. (: 197)

,
. ,

58 XXVII, .
, ,
XIX , , .
, ,
, ,
,

4. II

XIX .18

. ,
, .

.
, , 1880. .
,
. ( , , , 2009.)
18

,
,
,

, (
).19 ,
.
,
,
. ,
.
. (. , (XIXXX ), 2005.)
19

XXVII 59

5. XX


,

. ,


,
.

. ( 5)

.

,

-
, .
,
.
, , , , .
60 XXVII, .
,
,
,
,
.
, .
, ,
.
, ,

. ( 6, 7, 8, 9)
XIX . ,

8.
6.

9. 1897.

7.


,
1896.
: .
, , , 1897.
. 20

,
.
, ,
, .
:
187779.

20,
,
, (186174), . 21


1895.
1896. ()
1896.
1897.
1899. ()
1907.
: ,
, ,
, .
21
,
: . ,
.
(: 215)
XXVII 61

10. XX,
,
.

,
:
(1883),

.22

(
). , , 1964.
.
, . , .23 ,
,

. (
10, 11)


,

,
,
.
r a

-

.
XIX ,

, !
, 1958.
(. ) ,
. ,
,

( ) . -, XX ,
. : Rnay Elemr, Gilicze Jnos, Marosvri Attila, A zombori Rnay csald trtnete, Szeged 2012.
22

62 XXVII


,
, , :
(
a),
.. ( , ,
,
, 2008.)
23

XIX ,
. ,

, ,

, , , , .

!

11.

XXVII 63


, . 45 18902003.
Milleker, Felix. Geschichte der Stadt Veliki Bekerek 13331918. Wrschatz: 1933.
6. 1769 , , . 1, . I, 1953: 916.
: 1807. , , . 11,
. 4, 1956: 4955.
Borovszky, Samu. Torontl vrmegye. Budapest: 1911.
, . . : 2005.
, (.). . -: 2011.
, (.). . : 1938 ( 2004).
. . : 1966.
, ; .
XIX XX . : 2009.
Orsolya, Varga. Lang Adolf munkssga. Kolozsvr: 2010.
Lebl, Arpad. Graanske partije u Vojvodini 18801918. Novi Sad: 1979.
, ; , . . : 2002.
, . (XIXXX ). : 2005.
, . 17181914. : 2011.
, ; . .
, : 2008.
. . : 2009.
Der Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 38, 22.9.1894, 12.
Stdtische Interessen, Gross-Becskereker Wochenblatt 25, 22.6.1895, 12.
Lokales. Zum Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 37, 14.9.1895, 4.
Aus dem Gemeinderathe, Gross-Becskereker Wochenblatt 38, 21.9.1895, 12.
Vermischte Nachrichten. Das neue Kabinet, Gross-Becskereker Wochenblatt 3, 19.1.1895, 5.
Aus dem Gemeinderathe, Gross-Becskereker Wochenblatt 5, 1.2.1896, 3.
Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 5, 1.2.1896, 4.
Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 8, 22.2.1896, 12.
Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 9, 29.2.1896, 4.
Lokales. Zum Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 11, 14.3.1896, 4.
Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 15, 11.4.1896, 4.
Lokales. Stadthausbau, Gross-Becskereker Wochenblatt 16, 20.4.1901, 4.

The Building of Skadar on the Begej


The Incentive to Build a New Town Hall in
Veliki Bekerek at the End of 19th Century
Filip Krmar, Bojan Kojii
Key words: Veliki Bekerek, town hall, Istvan Kish, Adolf Lang.

Abstract: This paper analyses the beginning and the development of the incentive for the building of the new
town hall in Veliki Bekerek which originated from the end of the 19th century. Despite tremendous economic
development of the town in that period, favourable social and historic conditions and great construction enthusiasm, this idea was not realised, unlike other construction ventures at that time. The special attention in this paper
is paid to the life and creative work of two Hungarian architects Istvan Kish and Adolf Lang whose names
were related to this project. The new town hall was not built due to the lack of consensus of the town heads and
other social factors that took part in decision making. The old town hall survived until the 60s of the last century, when pursuant to the stipulations of the Master plan in 1958 it gave way to Vodotoranj Water tower.
64 XXVII
: , , ,

(Szkely Lszl), (3.8.1877, 23.1.1934, ),


, , , , : ,
,
.1
1909. ,
,
. ,

, ,
.
1913. (1).
, ,

.
,
. 1900. . ,
(Szekernys 2002:69). , (Czigler
Gyz)2,

. :
,
17521992, 49;
: Gerle, Jnos;
Kovcs, Attila; Makovecz Imre. A Szzdfordul Magyar
pitszete. Bkscsabn: Szpirodalmi Knyvkiad Bonex,
1990, 186; , : Szekernys Jnos,
Szkely Lszl, Editura Erdlzi Hirad, Cluj 2002;
2
1850.
.
1

1.

.
,
, , (Szekernys 2002:70).
,
, ,
.3
, :
, .
, , . 1887.
, .

. (Szchenyi frd)
, , 1905.
. ..
3
. , ,
1902. . 42 18.
1902. :
, 68.253 .
XXVII 65


, ,
.
.
, ,
(Szekernys 2002:67).

, 1902. , (Szilard
Emil), ,

.

,
. , ,

. ,
,
, ,
(Szekernys 2002:67). .
, , (
2). , . .

2. , ,

66 XXVII

. XX ,

, .
1904, ,
. , ,
,

.
, - .
,
.

, , .
, . ,
,
( 3), .4
,
,
. (Szekernys 2002:72).,
:
1868.
(, 12 1868:3). , 1875. ,
(,
32 1875:3). 1878. ( () 1938:281). ,
XIX ,
.
27. 1892.
, ,
(,
(.)
4

3. ,

28 1892:3). ,
. 1902.
.
, , . ,
(, 104 1902:3).
. , 1904. ,
,
(, 293 1904:2).
,

.
1. 1908. . , ,

(, 172 1908:2). , ,
(,

207 1908:2).
. ,

(,
225 1908:2).
1909. .
,


(
, .) .5
(, 109 1909:2). ,
,
,
. , , ,
.
, , . 17,
22. 1909, .2;
5

XXVII 67

4. ,

5. ,

6.


(, 229 1909:2).
, (, 234
1909:2) ( 4).

68 XXVII

1909. ,
,
.
(, 298 1909:3). ,
,
,

7.

.6
(, 254 1910:2).( 4, 5). , ,
, ,
( 6, 7).

, , , , ,

. : , , . 10, 14. 1910, . 1 2; , . 11, 15.
1909. .2;

, , , ( 8, 9).
.

.

8. ,

XXVII 69


, , ,
.
,
,
, ,

. : o

,
.


.

.
.
.
.
(),
.
,
,
. ,
.
. ,
, , .
, ,
, . ,
.

,

70 XXVII

, .
1924. ,
: , , ,
, .7
,
.
, , , , ,
, , ,
,
... , ,
, , ,
.

. ,
. 1923. -


( ). . ,

,
. 8

, 19191941,
.97, 2137/4.2.1924, 1.1. 1924. , 16

8
; 19191941,
- , .
97, 18483/2.11.1923, 16
7

9. ,

XXVII 71


. . 12, (16. 1868): 3.
. . 32, (12. 1875): 3.
. . 28, (27. 1892): 3.
. . 104, (7. 1902): 3.
. . 293, (23. 1904): 2.
. . 172, (29. 1908): 2.
. . 207, (11. 1908): 2.
. . 225, (2. 1908): 2.
. . 17, (22. 1909): 2.
. . 109, (14. 1909): 2.
. . 229, (8. 1909): 2.
. . 234, (14. 1909): 2.
. . 298, (31. 1909): 3.
. . 10, (14. 1910): 1 2.
. . 11, (15. 1909): 2.
. . 254, (8. 1910): 2.
, 17521992, , 49;
; 19191941, - , . 97, 18483/2.11.1923;
, 19191941, 1.1. 1924.
, .97, 2137/4.2.1924;
, (.). . : 1938.
Gerle, Jnos; Kovcs, Attila; Makovecz, Imre. A Szzdfordul Magyar pitszete. Bkscsabn: Szpirodalmi Knyvkiad
Bonex, 1990: 186;
Szekernys, Jnos. Szkely Lszl. Cluj: Editura Erdlzi Hirad, 2002.

City Slaughterhouse of Szkelyi Lszl,


Architect, in Zrenjanin
Vesna Karavida
Key words: Timisoara, city slaughterhouse, preliminary design, modern functional requirements

At the beginning of 1909, after several unsuccessful attempts, the construction of the new City Slaughterhouse in Veliki Bekerek became certain. According to the city newspapers Torontal, a piece of land at the
corner of Toe Jovanovia Street and Begejski red was purchased for that purpose. In the middle of the same
year, the City Assembly decided to call for design plans for the new slaughterhouse. The idea was abandoned after the City Assembly authorized representatives had visited some of the most modern slaughterhouses in the region. Instead of the tender, Szkelyi Lszl, an architect from Timisoara, was invited to make plans for the new
city slaughterhouse. His experience in this kind of projects was thought to be the best guarantee for a successful
business. The example of Bekerek was followed by Panevo as soon as the following month. However, Szkelyis plans were not realized there.
In December 1909, the architect submitted to the City Mayor the preliminary design of the slaughterhouse, the
description and the amount of approximate expenses. In one of the following issues, journalists gave detailed information about the techical innovations which would be used in meat production. An interesting fact on the technical
side of the project is that the waste waters from the plant were released into the river after the adequate purification.
The bulding largely retained its original appearance, despite the later additions and minor transformations.
The halls, workshops, ice factory and other buildings of the complex in Begej were organized symmetrically,
and the result of the whole view and the original design of roof lines, facades and wreaths was a dynamic and
harmonious composition. The massive prismatic tower dominates the view, while the harmonious administrative
building with symetrically placed mezzanine, in which the kindergarden is placed today, stood aside.

72 XXVII


2. . 27

: , , , ,

1. 1894.


, , 1910.
.
, XIX XX ,
, ,
.
XIX , , ,
,
2.

. , ,
, ,
,
,
( 1).. ,
XXVII 73

,
.
-

(, , 31, 2007: 172176).
XIX
XX , , ,
,
( 2009: 6268, 114119).

: , (17691918) ( ),
,
, , ( 2013:
145, 170171).1

(Jozsef
Vrkony, 1879
1938)
,

(), ,

. ,
, ,
.
,
... . ,

.

.
, .


XX (, XII2, 1985:1521).
1

74 XXVII


.
. ,
,
. , , 1912.
, .

1936. .


, ,
(, 1969), ( 19821983), (
2009: 53).

,
.
. .
: ,
,
( 1969).


J
, ,
.
,

, ( 2).
,
, ( 3).


, ,
, , , , , .2
, ,
(), : , (17691918), .1
535/1910.

, .
, , , ,

.

2.

,
.

,
. , ,
, .

, ,

, ,
.
.
, , ,

.

3.

, , .
,
,
. , XX , , , ,

.


,

4.

: ,
,

,
. .
( 4).
,
XX , , , .
, .

XXVII 75

5.

, , , , ,
, ,
, (, II, 1955: 260262) ( 2006: 446)
(, V, 2004: 57).
1910. ,
,
(Stiefl Matys),
,
3 ( 5).
, : , (17691918), .1 499/1910; : ( 2013:
47, 145); . , ,
, .


.
3

76 XXVII


,
. ,
,
, . ,
, , ( 6).
,
, , , , ( 7).
, ,
, ,
( 8). , ,
, , ,
. ,
, .
.
. (..)

9.
6.

7.

10.

8.

,
,

, ,

.

, .
( 9).

. , .

, , ,
. ,

XXVII 77

11.

12.


. , , , ,
, , . , ,
.

, , , , .

,
, , .
, ,
,

.

,
, , , .

, , ( 10).
,
78 XXVII

,
,
. , ,
.
, .
(
,
), , ,
, , ,
( 11).
,
, , ,
, .

, , ,
, ,

( 12). , , , , , ,
.,
.4 ,
, XX
, ,
, ,
. (. 13). ,

, . , , ,
.
, 1945/6. , . ,

, XX ,
( 14).
, , ,
XX , ,
( 1972: 5153).

, ,
.5
1956. ,
, , , , ,
.
, . 1956.

.
5
21. 2011. . , , , 2013.
. (. , . 51/2013.).
,
.
4

13. ,

14.


XIX XX

, ,
.

, .6
, .
, 2005. . , , ,
.
, , ,
, ,
. .
6
: (,
VIVII, 1976, 9197); (-, XII
2, 1985, 1521); (Gerle 1998: 249275); (Howard 1996);
(Moravnszky 1998: 1331, 73, 190202).
XXVII 79


, .
-
, ,
.
, , , , , .

, .

,
, XX , , , :
2. ,
,
. , ,
.
, , ,
XIX XX :
,
2. ( )
,
.7
, ,


.
, , ,
, (,
2013). ,
,
.

, , ,

( 2010), ( ,
20, 2011: 171179).

80 XXVII

,
, . ,
,
.

, .
, 1911. , ,
, , ,

(, , 31,
2007: 172176).8
,
, ,
, ,
,
(, 2009: 6368).
,
(, XXVI, 2013, 2940),
, ,
.
, , ,
,
,

. :
, ( ),
, , ,
,
( 2013).
,
,

, ,
, ,
, : , (17691918), .1 10/1911. ( 2013: 56,
170175).
8

XX .
, , .
, , ,
, , , .
, . 12
. 12, .
, ,
,
(Klaszki Jakab). , ,
.
, . 9


, ,
.
, ,
.
,
,
10
( 15).

15. ,

, : , (17691918), .1 506/1912; 445/1909; 134/1908;


176/1912; 73/1908; 207/1907; 75/1906; (
2013);
10
,
, , ,
.
9

, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
.


, . .
VIVII.
:
, 1976.
, : ,
17691918, (), .1.
499/1910; ( ) .1. 535/1910;
, . . :
, 2010.
, ; .
.
31. : 2007, 172177.
, . .
XXVI. :
,
2013, 2940;
, ; .

XIX XX . : ,
2009, 6268, 114119;
, . : ,
(17691918) ( ). :
, 2013;
, .
, XII2, : , 1985;
, . --.
: --, 1972, 5153;
, . 19. 20.
. : , 2009, 53;
, . XIX . : rt Press, 2006, 446, 457494;
, . . , . II, :
1955, 260262;

XXVII 81

, .
() 18901940,
: .
28 19821983;
, .
(), XII2, :
, 1985, 1521;
Farbaky, Pter; Andrs Ferkai, Jnos Gerle, Gyrgy Kelnyi,
Pl Lvei, Tibor Sabjn, Jozsef Sisa. Magyarorszg
pitszetnek trtnete. Budapest: 1998, 249275;
Howard, Jeremy. Art Nouveau International and national
styles in Europe. Manchester and New York: 1996;
Kadijevi, Aleksandar. Two courses of the Serbian arhitectural
Art Nouveau: international and national

-:
. V,
, : 2004;
Moravnszky, kos. Verseng ltomsok. Budapest: 1998,
1231, 73, 190202;
Mernyi, Ferenc. Magyar pitszek 18901918. Budapest:
1955,
Popovi, Vukica. Velikobekereki slikarski ateljei dvesto
godina slikarstva u Zrenjaninu 17401940. Zrenjanin:
Narodni muzej Zrenjanin, 1969;
Pri Vujnovi, Gordana. Pojava, evolucija i transformacija
graanskih vila na Paliu. Zbornik radova
Graevinskog fakulteta 20, Subotica: Univerzitet u
Novom Sadu i Graevinski fakultet Subotica, 2011,
171179.

Villa of Jzsef Vrkony, Painter, at 27 Kej


2 Oktobra Street in Zrenjanin
Vesna Majstorovi
Keywords: villa, ambient, secession, architecture, plan.

The text about the architecture of the villa of the Jzsef Vrkony, the painter, comprises several interrelated
parts.
The history of the villas location is presented in the first, shorter introductory part of the text, starting from
the end of the 19th century, when no buildings existed in this area covered with forest, along the coast of the Begej in the Mala Amerika settlement.
An overview of research done up to the present times is given after that, as well as the basic biographical
data about the investor of the villa, the painter Jzsef Vrkony, who raised the residential building in 1910, in the
Art Nouveau architectural style, which he, the famous impressionist, also used as a painting studio.
Also, in the part related to the historical and artistic analysis of the villa, the inner organization of space and
its stylistic characteristics are presented in detail, based on the original preserved plans of the building.
In the end, other villa-like buildings are listed, which were built in Veliki Bekerek starting from the end of
the 19th century until the beginning of World War I, with a special emphasis on those built in the Art Nouveau
style. Within the final part, the facts about the present condition of the buildings and the level of their protection
are included.

82 XXVII
: , , , ,

A

,
.
,
.
,

, ( ), , ,
.
.,
XVIII XIX , . ,

,
, ,
.
XIX
. 1867.


.

.
,


.
, ,
. , , (Cramer 1988: 91
94)
(Gerle et al. 1990: 62, 2005: 56
58). ,
( 1988: 6970),

.
,

, . , ,
, , ,
.
.
, . ,

.

1895. (Peintner 1979:
42) .
,
, , , .
.

XXVII 83

1.


. ( 1)
19121913, ( 2010: 96, 1999:
332337),1 , (19121914)
( 1999: 216221)2 .
( 2010: 94,
1991: 299311)3
. ( ) 1909. ( ?) (
2010: 94, 2005: 299303).4
, ,( 2005: 301302). . 1912.
1914. , (Kovcs Frigyes) (
2006: 110). ,
,
.

.
(18671960)
.
2

19121914.
.
3

1909/10. .
4

.
1

84 XXVII


,
,
,
.
, 1906. 1908. , ( 2009: 5859).
, ,
,
(Gerle
et al. 1990: 132134, Wiebenson et al 1998: 242,
Morvanszky 1998: 239, 377, 385389, 417).

, , ,
. ,
1897. , , , ,
, , 1900. . ,
, , .


a

,
, XIX ( . 1998:
58).
,
. 1893.
( 2005: 37).
1891.
,
, , ( 1978: 174175).5
. . ,

( XIX XX ), 1997.


.
,
( )
( 2005: 1020).6

.
, ,
. .
, , , , , .

. ,
,
,
, .
(
2) (Klein 2003, Lvay 1984: 107116,
1998: 6772, . 1988: 213224).
(Dezs Jakab,
18681944) (Marcell Komor,
18641932) (Gerle et al. 1990: 8586, Moravnszky
1988: 149, . 2006: 233234).
.


,
,
. ,
, ,
(Klein 2009: 100112, Klein
20052007, 2009: 97, 2010: 133174).

,

. B. Duranci, Arhitektura secesije
u Vojvodini, Subotica 2005 ( A
Vajdasgi ptszeti szecesszi, Novi Sad, 1983), 1120.
6

2.

.
,
.
,
- .
, ( 1976,
2005: 4245). ,
, .

, .
,
, .
- ,
1907. . ,

, .
1908. 1910. (
1999). , ,
1912 ( 2006: 236).


, .

, .
,

XXVII 85

,
, .

.
,
,
. (Nagy
Sndor),
(Gdll) (Howard 1996: 105, 111117).
.
gesamtkunstwerk-a
, , , . ,

, (Janjuevi 2010:
149162).
XX
, .


. ,
, .
,
,

( 2006: 130131,
1998: 4657). , 1909. 1912. , ( 2006: 139140),
(Vigad) ( 2006: 137138),
( 2006: 143)
.

,
. ,
. ,

86 XXVII

, , .
Fiatalok ()

.
.
, , (
2005: 34).
a
e , ,
.
1908/09. ( 3) (Gerle et al. 1990: 87,
2005: 8186).
,
, . :
, .
. , , .
,
.
, , .

.
.

3.
1908/09.

, ,
. , , , ,
.
. ,
,
.
,
,
.( 2005:
4243). ,
, ,
. XIX
, .

.
,
,
, ,
,
.


()


,

.
,
, ,
. , 1900,

.

,
,
.
,
, (
2005: 292, 293, 296).
.
, ,
. XIX

, ( 1985: 235).
,
.
, XIX ,

.7

, 1878.
( 1997: 6,8,38,39,
294295).
.

,

XIX XX .
,
,
, ( 4). ,
( 1999, . 1999).
. 189495.
,
(
1999: 8788). , ,
: . ,
, 1997.

XXVII 87

4.

5.

. ,
(19001901). , 1902,
.
.


,
( 5).
1899, 1901. (- 1927: 1617).

( 1997: 5253,
1999: 146). ,
. .
.

88 XXVII

( 1985: 235).
,
,
. ,
,
.
.
,
,
,
( 1997: 5253, 2004, 5370).
, ,
,
.
.
(Arts
and Crafts movement), ,
(Hermann Boll)
(Kranjak 2004: 181201).
,
.
,
,
,

. ,
.
, .


,
,
,

, . ,,
. ,
,


.
, ,
. , ,
,
, ,
. ,

,

.

.


(Arts and Crafts Movement).
. , .
, ,
,
, .


Gerle, Jnos; Attila Kovcs, Imre Makovecz. A szzadfordul magyar ptszete. Budapest: Bkscsaba, 1990.
, . XX . : 2010.
Cramer, . The Mathildenhhe in Darmstadt, Art Nouveau/Jugendstil Architecture in Europe. Deutsche UNESCO-Komission,
1988.
, . . : 2005.
, . . , 456, ( 1988).
Peintner, . Otto Wagner 18411918. London: 1979.
, . . 2005.
, . , : 1999.
, . , , . 33, 1991, 299311.
. , (), 1, 2006, 110.
, . , DaNS 64, 2009, 5859;
Wiebenson, D. Sisa J. (editors). The Architecture of Historic Hungary. Cambridge, MIT Press, Massachusetts, London,
England, 1998.
Morvanszky, kos. Competing visions, aesthetic invention and social imagination in Central European architecture, 1867
1918, Cambridge, Massachusetts 1998.
, ; . XIX XX . 456,
(1998): , 58.
, . . : 1978.
, . ( XIX XX
). : 1997.
Klein, Rudolf. The Synagogue of Subotica. Subotica: 2003.
ifj. Lvay, E. A szabadkai szinagga, Memlk vdelem, XXVIII. vf. Budapest, 1984, 2. szm, 107116.
, . . , 1998: 67.
, -. rt Nouveau Style in Yugoslavia A survey of Secessionist Architecture in
Yugoslavia, Art Nouveau/Jugendstil Architecture in Europe, Deutsche UNESCO-Komission, Bonn 1988, 213224.
Moravnszky, kos. Die Architektur der Donaumonarchie. Berlin: 1988.
, ; . . 1, 2006.
Klein, Rudolf. Juden und die Sezession: Ein kuzer berblick ber Architektur und Gesellschaft in Kakanien, 100112, In:
Aliza Cohen-Mushlin, Hermann Simon und Harmen H. Thies (Hg.): Beitrge zur jdischen Architektur in Berlin, Kleine
Schriften der Bet Tfila-Forschungsstelle fr jdische Architektur in Europa, Band 2, 2009.

XXVII 89

Klein, Rudolf. Secession: un got juif? Art Nouveau Buildings and the Jews in some Habsburg Lands, Jewish Studies at the
CEU V, 20052007, 2009.
, . : Un got juif. , . (2010): 133174.
, . . 1976.
, . . : 1999.
, . . 1, 2006: 236.
Howard, Jeremy. Art Nouveau International and National Styles in Europe. Manchester-NewYork: 1996.
Janjuevi, Bogdan. Notes on Turn-of-the-Century Architecture in Vojvodina, Centropa, vol. 10, no. 2, May 2010. New York:
149162.
, . - . 1, 2006: 130131;
, . 19091912. 456, (1998): 4657.
, . . 1, 2006: 139140.
, . . 1, 2006: 137138.
, . . 1, 2006: 143.
, . (XIXXX ). : 2005.
, . , . 21, :
, (1985): 235.
, . . : 1999.
, (). XIX XX . : 1999.
, ; , . . : 1927.
, . -: . V, (2004): 5370.
Kranjak, I. Herman Bolle u Srijemu. Osjeki zbornik 27, Osijek (2004): 181201.

The Influence of the New Stylistic Expressions


at the Beginning of the 20th Century to
the Construction in Vojvodina
Bogdan Janjuevi
Key words: secession, Jugend style, Hungarian national style, Hansenatics, Vojvodina

The architecture of secession in Vojvodina originated and developed on a relatively small geographical area
far away from bigger centers; nevertheless it appeared in the same time period as in a great number of metropolises. It does not represent the compact stylistic expression on the above stated territory, but it differentiates depending on the local area. The stylistic influences that bring new architectonic and constructive approach to the
building and shaping of palaces and villas are transferred directly from bigger European centers (mostly from
Vienna and Budapest) by the authors trained there; with evident additional influence of national architecture
from the territory of the Pannonian plain and Erdelj, which altogether contribute to the strong local trait of this
architecture. Under the influence of these different tendencies the local architects were formed and they created
specific and very original copyrighted work.

90 XXVII


History of Art
: , , , , ,


(*20.6.1939. 18.12.2012.)

,
.

,
( 2007: 1314),
XI
( 2002: 13). ,
( 1), .

( 1954: 338344; 1967,
9; Baraki 1970: 186187; 1971: 248;
1987: 15; 1991: 141144; 2002: 13; 2006: 55; 2007:
1329; 2008: 47).
,
( 1951: 161165; 1957: 4546;
1990: 6163; 2003: 316, 375, 385, 407; 1987: 24; 2002: 4370; 2006:
91; 2007: 1329; 2008: 47).
, ,

- ( 1976: 217218).
,

.
, .
,

. ,

,
.

1.

(. ciborium,
cibarium, cibureum, civarium, cyburium) (DU CANGE
1886) , ,
turis arca. .

keber kbor, . , ciborium , .
(=) ,
() ( 1990: 117).
(
), (

XXVII 93

705715, 715730,
+733) . , ,
(==)
(. 19, 4142) ( 2008: 15).

, (=)
.
,
.

.
,
,
(: 15).
, ( 1990: 117).
VI VII . , ,
VII (
, 913959, * 905,
959) De ceremonius
aulae Bizantinae (
) ,
( 1961: 3031).
,
,
( )1,
( 1935: 96; Badurina 1979: 181182). ,
(Badurina 1985: 181; Maldini
2004: 190). ,
,
(.
couronne, ciel sur colonnes, . umbellum, turris,
arca, .) (Gurlitt 1906: 213215). ,
, ,
( 1990: 117).
, (Viollet-le-Duc 1868: 508; Klauser
1955: 6870; 1961. 3031; Wessel and
Restle 1965: 1056; Maldini 2004: 190).
(Klauser 1955: 6870, 7578; Wessel und Restle 1965:
10571058), ,
: 2004:
3132.

94 XXVII


(Wessel and Restle 1965: 1055; 1975: 1516;
Sturgis 1989: 602603; Harris 2000: 115),
( 2010: 125139).

(Bogdanovi 2002: 7). ( 1961: 30). ,
, ( , ),

. ,
I (Flavius
Valerius Aurelius Constantinus Augustus,
306337, * 272, 337) ,
o
( , ,
, , ,
,
, )
(Holtzinger 1899: 74, 76; Klauser 1955: 6870; Wessel
and Restle 1965: 1058.; Cabrol, Leclerq 1914: 1591
1595, 1604; Krauthajmer i uri, S. 2008, 32, 35, 48,
210; 1954: 476; 1953: 4041; - 1957: 26, 55, 64; Pallas 1979:
4458; 1961: 30, 3335; The Oxford
Dictionary of Byzantium 1991: 460; Stevens Curl 2000:
149; 2002: 46, 65, 69, 75, 87, 96, 103;
Tassias 2003: 36, 3839, 6975; Fortunati 2004: 1, 14
16).

,
( 1998: 73).
.
.
2,
, .


. : 1961: 5.

, .

198201),
XII 5.

(* 1924, 2010)
( 2001: 7888, 8893, 107)
,
.
VII X ( 2007: 87, 93, 99100,
104105, 114116, 153).
, in situ ,

.(Vei i Lonar 2009: 9163).

. ,
, .

.

.
,
(Isto: 187247).

IX
(* 1914, 1996) ( 1985: 91103) - (Preradovi-Petrovi 2002, 247264).


,
(* 1876, 1957)
(Stjepevi 1938: 1516), (* 1885,
1968) ( 1951: 277280), (* 1925, 2002),
- (anakMedi i ubrovi 2010: 30). IX
, 3. ,

,
4.


( 1951: 277280; 1961: 30104; anak-Medi i ubrovi 2010:
, ,
, : anakMedi i ubrovi 2010: 30, 36, 195.
4
, , XII :
anak-Medi i ubrovi 2010: 3036, 195.


,
,

, (Pekovi 2010:
142157). ,
, (Isto: 145, sl. 127129; 148, sl.
131; 150, sl. 133; 154, sl. 142; 155, sl. 144; 162, sl.
152; 163, sl.153). ,
,
, ,
.

.
(1429)
...

IX

XI .
. .
: 2008: 2541; anak-Medi i
ubrovi 2010: 191195.

XXVII 95

.. (
1994 (1856): 152, . 69),
.
,.
, . , . , ,
.
,

(- 2007: 2537.). ,

. ,
,
.. ,
,

. , 787. ()
(
1995, 193261; 1996: 185;
1997: 7981; 2005: 4344).

,
. , (15451562),
,
( 1961: 3335).6 O
: 1964: 70, 77, 91, 92, 97,

96 XXVII

(Erlande-Brandenburg 2001:
11; Rieger 2001: 118), ,
, , ,
(Gian Lorenzo Bernini,
*1598; 1680)
(Baldwin Smith 1978
(1956): 197198; Gallet 1967: 139;
1999: 129.).
, , .

, , ( 1970: 165, 170, 183, 205.).

,
. ,
()7 (,
, 8)
,
XIX (Eenwein
1886: 157; Holtzinger 1899: 161).

( ,
12281234, * 1192; 1235),
(* 1915, 2009)

( 1957: 7678.). , ,

( 2003: 147, 155, 456, 463, 757).
, -
, ,
(- 1986:
144, 55). ,

100, 104, 109, 127; ; 1970: 4; Pazaras 1987:
160, 163164; -, . 1989: 211, 102;
7
: II . 27, 3; . 7, 60;
. 15, 7; 16, 1; : 1935: 304.
8
, 1) ,
,
; 2) ,
.
: 1935: 1..
.
, ( 2011: 107
109), ( 2011: 102105, 1, 2, 3).
,
-
()9,
(- 1995: 1517; - 1997:
, 114128. 7
11; - 1997: , 177179, 5; -
2007: 14).
, ,

-
( 2000: 26), - ,
, , (- 1997: 114128. 7 11).

XVI
(
2009: 17). , ,
,

, ( 2009: 18, . ).
, XVII
XVIII , ,
teatrum sacrum. ,

,


( 2009: 32).
, .
: 1975: 15 ( ).
9

,
,
,
( 2009: 32).
,
. .
(
2009, 59), ,
( 2011: 92). ,

,
1747. ( 1999: 123
137).
,

( 2009: 59).
,
,

. , ,
.
,
,
, ( 1989 (1898): 92).

,
( 1997: 199202;
2003: 456; 2004: 25
26), ,
, ( 1971:
173185). ,
.
,
, ,
. (* 1883, 1969) ,
,

XXVII 97

( 2).10
() (* 1939, 2012)11.
,
12.
,
.
1999.
. . 1999. .
,
, , . (
- 3),
, ,
.
11
()
1988. , 1992. . , ,
2004. , .
2003. , ,
.
: 2013; 2013: 4648. : 2013: 459466.
12
: ( 2006.
. . 2004. ), (
: 2014, ... ,
),
( 2009. . ),
( 2010.
. . 2006. ).
( 2003. ),
( : 2014, ...
, )

( 2006. , )
( 2006. ,
). . . .
, . ,
.
10

2.

(- 1995: 14 ( 1), 21;


1996: 102, 162; ( 93);
1997: 184; 2000: 346 ( 4), 351;
- 2007: 10, 12; 2011: 8788; 2014,
, ). , .
, 1950.
( 1996: 105, 125).
,
.
, , , (
).

, ,
. ,

.
,

98 XXVII

3, 4. ( )


1998. .
, ( ,
13).
,
24.
13

.
5
. .

, .
XXVII 99

5.


- 1998. ,
( 3, 4)14.

, ,

1999. ( 5).
( -).

14

100 XXVII


. , . , .

,
, (1.
. 10:1821; . 13:10). (,
),
(

6.

6.

2006: 75; 2004: 41).


(, , palla) ( 1982: 101102).
,
.
.


( 6).

,
. , .

7, 8. ( )

XXVII 101

9, 10. ( )

11. ( )

102 XXVII


( 7, 8),
15.

16 17.

, . , ,
.
, , .

,
. ,
.
, .
( 9, 10).


, .
.
.
( 11, 12).
45 .
.
, ,
.
: Strugis 1989 (19012):
160161; Stevens Curl 2000: 506507.
16
,

.
: 1974: 300; Strugis 1989
(19012): 836; Stevens Curl 2000: 675.
17

,
.
,
.

. : 1974: 302; Strugis 1989 (19012): 440; Stevens Curl
2000: 597.
15


( 13).
.

. .
. ,
.
,
. , .
,
, . , .
. ,
( 14, 15).
,
.

.
.
,
.

.
, . . ,


18.

.
(scamillus) , : 1952: 325 ( , . . scamillum, .
: 2009: 256; Sturgis 1989 (19012):
412; Harris 2000: 481.
18

XXVII 103

12. ( )

104 XXVII.
-

13.

14, 15. ( )

,

.
,
.
, ,
. ,
( 16). ,
.
.

- 19.

, ( 17).
.

19

2007: 261.
XXVII 105

,

e .
, 22,
.
2008. 23,
,
, ,
1996. ( 2010: 132.).24

. ,
,
2000.
. ,
, ( 19),

.
16. (
) (
)

, .
,
20,
XX 21 ( 18).
, , ,


. ,

, singula
epistylia. , , . (. epistylia) singular
epistylion, .
: 2009: 110, 120, 256;
21
:
2010: 128135.
20

106 XXVII

, . ()

LXXXII ,
( 2001: 4243). , 2006,

. .
23

. .
24
,
, ,
,
( 1996. ),
( 1999, 2000. ). ,

. . ,
,
, ,
(
, ,
, . . .).
22

17. ()

XXVII 107

, - ( 20),
...A la recherche dun
temps prsent ( 21)
.

13/2010 ( .
2010: 180181), .

18.

21. ...A la
recherche dun temps prsent

19. LX (XXX)

108 XXVII

20. ...A la recherche dun temps prsent

XXVII 109


, . . 11.
: , 1975, 1516.
Badurina, nelko. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog krscanstva i uvod u ikonologiju Radovana Ivaneva,
Zagreb: Sveuilina naklada Liber Kranska sadanjost Institut za povijest umetnosti, 1979. 181182.
Smith, E(arl) Baldwin. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages, (repr. New York 1978): Princeton,
New Jersey: 1978 (1956), 197198.
, , : LX (XXX), 12, - 2000: : I.
Baraki, S(tanimir). Mesi, Vrac manastirski kompleks, Arheoloki pregled 12, Beograd: Arheoloko drutvo Jugoslavije,
1970. 186187.
, . , : , , CCXIX, , 2, 1953. 4041.
, . , . (), :
, 1997. 7981.
Bogdanovi, Jelena. The Proclamation of the New Covenant: The Pre-Iconoclastic Altar Ciboria in Rome and Constantinople,
Athanor XX, Vanderbilt University, 2002. 7.
Vei, Pavua i Lonar, Milenko. HOC TIGMEN ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar: Sveuilite u
Zadru, 2009. 9163.
, . (Vitruvii de Architectura libri decem), . , :
: 2009. 10, 120, 256.
Viollet-le-Duc, Eugne Emmanuel. Dictionnaire raisonn de larchitecture franaise du XIe au XVIe sicle, ConstructionCyborium,Volume 4, Cyborium, Paris: 1868. 508.
, . , II , . , :
, , , 1995. 193261;
Gallet, Michael. Bernin (Giovanni Lorenzo Bernini), Dictionnaire universel de lart et des artistes, (Fernand Hazan, diteur),
dition Classique et Contemporaines, 4042 rue du Capitaine Ferber, Paris XXes: 1967. Fernand Hazan, 139.
. , , : , 2007.261.
. (), : () : 2013.
Gurlitt, Cornelius. Handbuch der Architektur, Vierter Teil: Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebude, 8. Halbband:
Kirchen, Denkmler und Beftattungsanlagen, Heft 1: Kirchen, Alfred Krner Verlag, Stuttgart: 1906. 213215.
, . IXXVIII , : , 70, 1964. 77,
91, 92, 97, 100, 104, 109, 127.
DU CANGE et al 1886. Glossarium medi et infim latinitatis. Niort: L. Favre, 1886. http://ducange.enc.sorbonne.fr/ (preuzeto
12.5.2011)
, . , , : , LXXXII, 2000. 2: 4243.
, . , : , , 26.0110.02.2001.
Erlande-Brandenburg, Alain. Larchitecture gothique, Paris: Jean-Paul Gisserot Patrimoine culturel: 2001. 11.
, . ( ), : , 1990. 6163.
, . 7. 10. , : , 5,
2007. 87, 93, 99100, 104105, 114116, 153.
, . , 2, : , ,
1971. 173185.
, . , : ; : , 1987. 15.
, . , : , : , 2007. 1314.
, . , : , 1996. 102, 105,
125, 162 ( 93)
, . ( XIX XX
), , IV /
- , 1997, 184.
, . , ,
, : : 2000. 346 ( 4), 351.
5, , (. . , ). : ,
: 1967. 9.
, . . , , -: 2006. 75.

110 XXVII

, . , , : , , , ; : : 2001.7888, 8893, 107.


, , . , : ; , . 2; : 1998. 73.
, , . , , :
,
, 30: 2004., 2526.
Krauthajmer, Riard i uri, Slobodan. Ranohrianska i vizantijska arhitektura, prevod Sran Krtolica, Beograd:
Graevinska knjiga, a.d.: 2010. (1986) 32, 35, 48, 210.
Klauser, Theodor. Ciborium, Reallexikon fr antike und christentum (Dolger, Franz Joseph. Klauser, Theodor. Kruse, Helmut.
Lietzmann, Hans. Waszink, Jan Hendrik), Band I, Anton Hiersemann, Stuttgart: 1955. 6870.
, . XIV , :
, , CCCXLV, , . 38: 1961. 3031.
, . , , :
, 4: 1970.
Maldini, Slobodan. Ciborijum, posuda, Enciklopedija arhitekture, Tom I, A-N, Beograd: Slobodan Maldini: 2004. 190.
, .
XVIII , XIVXV, :
, 2010. 128135.
, . , , , . 40, 1/3, . .
, : : 2010. 125139.
, . , 12, :
: 2011. 99110.
, . , 07, : ,
07/2011: 2011. 8788.
, . , , 2014.
, . -
(18071810.) , , 2014.
, . -
, , 2014.
Marinkovi, edomila. ...A la recherche dun temps prsent, Exposition de larchitecture serbe ecclsiastique contemporaine,
de lintrieur et du mobilier liturgique, Paris: Diocse de France et dEurope occidentale, Galerie de la paroisse orthodoxe
serbe Saint Sava: 2006.
, . ...A la recherche dun temps prsent, , 13/2010, :
: 2010. 180181.
, . XVIII , , : : 1971. 248.
, . , , : , o , XXXVI: 1985.
91103.
, . , , :
: 2002. 46, 65, 69, 75,
87, 96, 103.
, . , , ,
, II, : : 1951. 277280.
, . , I, : : 1982. 101102.
, . , 6 7,
: : 1976. 217218.
, . , , : ,
III: 1957. 7678.
, . , : : 1997.
199202.
, . , : : 2003. 147, 155, 456, 463,
757.
, . , : : 1974. 300, 302, 325;
-, . ,
, : ; : 1957. 26, 55, 64.
, . , , :
1954.476.
, . , : : 1996. (1959) 185.

XXVII 111

Pazaras, Theocharis. Reliefs of a sculpture workshop operating in Thessaly and Macedonia at the end of the 13th and beginning
of the 14th century, Lart de Thessalonique et des pays Balkaniques et les courant spirituals au XIVe sicle, Belgrade:
Acadmie serbe des sciences et des arts, Institut des tudes balkaniques, ditions spciales, No. 31: 1987. 160, 163164.
Pallas, Dimitrios. I. Le ciborium hexagonal de Saint-Demetrios de Thessalonique, 10, :
: 1979. 4458.
Pekovi, eljko. Crkva S. Petra Velikoga, Dubrovaka predromanika katedrala i njezina skulptura, Dubrovnik: Omega
engineering d.o.o. Split: Centar Studia mediterranea pri Filozofskom fakultetu: 2010. 142157, 145, sl. 127 129, 148,
sl. 131, 150, sl. 133, 154, sl. 142; 155, sl. 144, 162, sl. 152, 163, sl. 153.
, . , , : 2005. 4344.
, . , : 1935. 96.
, . Sacrae reliquiae , , :
: 2000. 26.
Preradovi Petrovi Dubravka. Ulcinjski ciborijum, natpis i reljefne predstave, Godinjak Pomorskog muzeja u Kotoru L(50),
Perast:Muzej grada Kotor: Pomorski muzej: 2002. 247264.
, , , -,
: : 2013. 4648.
, . , : , : :
2002. 13.
Rieger, Thodore. Les cathdrales, Paris: Jean-Paul Gisserot: 2001. 118.
. , (Istoria ekklesiastike kai mystikh theria / agios
Germanos Knstantinoyoles) . , : -; , 2: 2008. 15.
, . , . ( , 1898), : ,
, : 1989 (1898) 92.
, . , , : : 1957. 4546.
, 1994 (1856) - 1856, .
1994, 152, . 69.
Curl, James Stevens. A Dictionary of Architecture, Oxford University Press: 2000. 149, 506507, 597, 675.
Stjepevi, Ivo. Katedrala Sv. Tripuna u Kotoru, Split: 1938.1516.
, . , : : 1970. 165,
170, 183, 205.
, . , , , XCIV,
, : : 2013. 459466.
, . 16901740, : , , 91: 2006. 55.
Sturgis, Russell et al. Sturgis illustrated dictionary of architecture and building, Vol. I, A-E, New York: 1989. (19012) 602603.
Strugis, Russell et al. Strugis illustrated dictionary of architecture and building, Vol. III: O-Z, New York: 1989 (19012) 160
161, 412, 440, 836.
Tassias, Ioannis C. Saint Demetrius, Thessaloniki: 2003. 36, 3839, 6975.
, .
, , XX, : : 1999. 129.
, . , I, : , :
: 2008. 47.
, . , . , : :
2009. 17, 18, 32, 59.
, . , XLIII,
: : 2011. 92.
, . , 34, : 1990. 117.
Treitinger, O. Baldachin, Baldachin, Reallexikon fr antike und christentum (Dolger, Franz Joseph Dlger. Lietzmann,
Waszink, Jan Hendrik, Wenger, Leopold. Klauser, Theodor), Band I, Hiersemann Verlags G.M.B.H, Stuttgart: 1950.
11501153.
The Oxford Dictionary of Byzantium, Prepared at Dumbarton Oaks, New York Oxford 1991, 460.
Fortunati, Vera. Bari San Nicola, Bologna: 2004. 1, 1416.
, . I, , : :
2004. 3132, 41.
Harris, Cyril. M (edited by). Illustrated dictionary of historic architecture, New York: 2000. 115.
Holtzinger H. 1899. Die altchritliche und byzantiniche Baukunt, 3. Band, erte Hlfte, Zweiter theil, Handbuch der
Architektur, Stuttgart: 74, 76. Zu S. 161.
Cabrol, Fernand. Leclercq, Henri. Dictionaire darchologie chrtienne et de liturgie, Tome troisime 2me partie, Paris: 1914.
15911595, 1604.

112 XXVII

-, . , I, :
: 1986. 144 ( 55).
-, . , II,
, , : : 1989. 211, 102.
-, . , XIII I,
, , : : 1995. 14
( 1), 1517, 21.
-, . , 1549
1994, : 1997. 114128. 9 11.
-, . , , , :
, , LXXXIX, , 8: 1997. 177179,
5;
-, . , . , : :
2007. 10, 12, 14.
-, . , , : : 2007. 2537.
anak-Medi, Milka. ubrovi, Zorica. Katedrala Svetog Tripuna u Kotoru, Kotor: Bokeljska mornarica: 2010. 30, 36, 125,
198201.
, . . , XL2008, :
: 2008. 2541
Harris, Cyril M. Illustrated dictionary of historic architecture, New York: 2000. 115, 481.
, . XVIII XIX , : : 2003. 316, 375, 385, 407.
, . XVI XVII , : ,
, 8; : ; : ; : , , : 1991. 141144.
Wessel, Klaus. Ciborium, Reallexikon zur byzantinischen kunst. (Wessel, Klaus.Restle, Macell). Lieferung 7, Anton
Hiersemann, Stuttgart: 1965. 1056.

Altar Ciborium of the Church of the Nativity


of st. John the Baptist in Mesi Monastery
Dimitrije Lj. Marinkovi
Keywords: monastery, church, altar, ciborium kuvuklion, liturgical furniture.

Ever since the oldest Christian communities began to build their temples, they filled them with ciboria. The
pillars which held the canopy made the base architecture of the altar ciboria. The variously shaped pillars were
interconnected with a construction that was different in every region. The size, the material and the luxurious
decorations of the altar ciboria were always related to the importance of the temple, and the financial power of
its ktitors (patrons).
The existence of altar ciboria in medieval Serbian Orthodox churches has not been found. Later, only in certain Serbian temples, some quite rare examples of this liturgical furniture could be found.
The placement of the altar ciborium in the Mesi catholicon is the contemporary attempt of highlighting the
architectural and meaningful unity of the Churchs baldachin and altar mensa in a Serbian Orthodox Church. This
endeavor, conducted at the very end of the past century, is quite extraordinary, given that it is an interpolation of
the indoor environment of a building that is registered as a historical and cultural monument of exceptional importance. The basic architecture of Mesi altar ciborium is grounded on the early models of examples of the same
kind, and its position was not jeopardizing the existing mensa, because its lower part remained intact in the lower
part of the ciborium. Special attention was paid while determining the horizontal dimensions of the ciborium so
that they do not disrupt any liturgical action in the altar area. Its vertical dimensions were adjusted to the volume
value of the altar, and did not jeopardize the visual access to the laos from the nave in regard to the certain frescoes in the altar. The role of Mesi ciborium was primarily essential, but its architectural significance was not neglected. However, it was removed in 2008, just before the dismantling the altar railing erected in 1996.

XXVII 113
: , ,


, , .
,
. ,

. ,
.

.
,
, , .
10 ,
-.
14 .,
15 (5 . . .) . , .

,
. .
. , , ,
, ,

, , . ( 1939)
... , ,
, , ,

114 XXVII

. (
1957: 164)
... ,
.

... ( 1984: 95).
...
. ,
, ,
... (
1960: 48).
... , ,
.
... ( 2011: 11).

,
, .
,
( ).

.

I 1

( )

3.
4.
5.
6.
7.
8.

(124)2 415
(123) 416
(61) 376
(72) 366
(168) 419
(120) 396
(185) 403
(202) 410
(89) 392
(122) 391

9.

(54) 367

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(204) 401
(199) 407
(77) 371
(69) 375
(222) 402
(170) 400
(214) 404
(160) 405
(75) 382
(159) 408
(83) 368
(75) 383
(158) 406
(88) 381

(87) 380
(85) 387
(201) 409
(194) 417
(59) 377
(206) 364
(200) 358
(75) 369
(76) 370
(189) 414
(58) 363

1.
2.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.


( )

(281) 204
(513) 293
(443) 289
(357) 271
(487) 258
(222) 245
(487) 242
(281) 204
(252) 191

(458) 156
(306) 144
(337) 143
(524) 133 Monsury
(609) 130
(591) 124
(556) 117
(586) 113
(314) 111
(232) 104
(291) 101
(290) 100
(245) 300 .
(230) 99
(218) 86
(289) 85
(198) 68
(507) 59
(142) 52
(474) 351
(486) 333
(336) 332
(335) 329
(296) 328
(262) 145

( ) , 2010.
.
2

1

XXVII 115

II
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(
, ,
, )
(23) , 1924.
. ,
(16) , 1921. , ,

(20) , 1923. , ,

(23) 1924. ,

(25) , 1925.
.
(38) ( ), 1928.
. .
(39) , 1928.
. , 727
(48) (), 1929.
. , , 1541
(53)
( ), 1929.
. , 1534
(67) , 1929.
. , 1539
(66) , 1929.
.
(91) -, 1933.
. ,
(104) (
), 1934.
. , 1529
(107) ( )
1934. . , 1532
(149) , 1938.
, , 636
(224) ( 5) 1942.
, , 637

17. (164) , 1939.


(
, , ,
, )
(75) , 1924. , 2244
(53) , 1921.
, 1924. ,
4
(75) , 1924.
(83) , 1925. , 1964
(125) , 1928.
(120) , 1928.
,
(152) , 1929.
,
(154) (
), 1929.
,
(159) (), 1929.
, 2428
(155) , 1929.
,
(193) -, 1933.
,
(254) , 1934.
, 1702
(264) , 1934.
,
(332) , 1938.
, 1232
(617) , 1942.
, .
(461) , 1939. ,

(24) , 1924.
(71) , 1924. , 892
.
(183) , 1940. , 1583
19.
(56) , 1921. , 2481
(184) , 1940. , 2114
18.

, , , , ,
, , - , ,
.
4
,
. .
3

116 XXVII

III
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

( )
(219) 361
(71) 365
(86) 372
(109) 374
(100) 373
(79) 384
(157) 390 , 193840.
(188) 413
(153) 418
(151) 421
(215) 422

IV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

( , , ,
)
(11) ,1920. . 86
(12) 1920/21. . ,
(13) , 1920/21. . ,

(14) , 1921. , , 428


(15) , 1921. , ,
(17) , 1921. ,
(18) , 1921. , , 198
(19) , 1921/23. , , 1648
(21) , 1923. . , 2285
(22) , 1924. .
(24) , 1924. . ,
(27) , 1927. . , 1657
(28) I 192627.. , 1333
(29) II 192627. , , 1339
(30) , 192627. .
(31) , 192627. , , 1659
(32) , , 192627. , , 1337
(36) , 1927. , , 1641
(37) , 1928. ?
(43) , 1928. ,
(45) , 1928. . ,
(46) , 1928. ,
(47) , 1929. , , 1650

XXVII 117

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

(49) , 1929. , , 1533


(56) , 1929. , , 1538
(64) , 1929. , , 2119
(74) , 1930. , , 29
(90) , 1933. , , 1658
(92) , 1933. , , 1656
(112) , 1935. , , 1660
(155) , 1938. , 4281
(156) , 1938. , , ,
(171) , 1939. ,
(172) , 193940. , , 1642
(197) , 1940.
(203) , 1940. . ,
(205) , 1940. , , 2112
(213) , 1941. , , 1584
(216) , 1941. ,

V
.

1.

(109) 399
(33) 411
(34) 412

2.

(187) 359 , 1929.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

( )


(
, , ,
)
(110) , 1927. , 1484

(156) , 1929.

(130) , 1929.
(60) 357 , 1929.
,
(157) ( ), 1929.
(62) 360 , 1929.
, , . . 580
(99) 378 , 1934 (401) . 1939.
( , 1939)
,
(334) , (),
(81) 389 , 1930.
1938. ,
(166) , 1932.
(84) 385 , 1932.
, . . 1633
(227) . , 1934.
(99) 378 , 1934.
,
(225) , 1934.
(94) 386 , 1934.
,
(214) . , 1934.
(157) 390 , 1934.
,
(152) 420 , 1938.
(331) , 1938.
(154) 423 , 1938.
(467) , 1939. ,
(395) ( ),
(167) 395 , 1939.
1939. ,
(57) 362 1929.
(
), 1934. , 28415
(73) 379 1929.

: .

118 XXVII

VI

(
, , ,
)

1.
2.

(26) , 1926. , 1344


(50) , 1929. , 2117
(51) , 1929.
, 871
(52) , 1929. ,
2115
(63) , 1929. ,
1526
(68) , 1929. , , 394
(98) , 1934.
, 88

3.
4.
5.
6.
7.
8.

(95) , 1934. , 2111

9.

(96) , , 52
(101) ( ) 1934.
,1655
(105) , 1934.
, 1644
(102)
, 1934. 1654
(113) , 1935. ,
197
(114) , 1935. , 1343
(115) , 1935. , 89
(116) (
), , 1342
(118) (
), 1935. 1323
(121) , 1935.
,
(125) (
), 1935. 718
(111) , 1935. ,
,
(128) , 1935. , 2118
(55) 1929. ,
, 1525.
(126) ( ) 1935.
, . . 1335

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
(495) 66 , 1940.
(153) 69 , 1929.
(396) 181 , 1939.
(532) 167 , 1940.
(150) 243 , 1929.
(324) 324 , 1938.
(257) 174 , 1934.
(262) 145 ,
1934.
(255) 255 , 1934.
(213) 89 1934.
(261) 136

(260) 134 , 1934.


(273) 197 , 1935.
(279) 203 , 1935.
(285) 307 , 1935.
(284) 353 , 1935.

(286) 335 , 1935.


(281) 204 ,
1935.

(271) 318 , 1935.

(278) 199 , 1935.

21.

(127) , 1935. , . 2113.

(269) 337 (
) 1935.

22.

(130) , 193536.
, . 716

(301) 343 , 1936.

XXVII 119

26.

(129) , 193536.
, 713.
(132) 193536.
(133) ( ),
19351936. , 1341
(134) , 193536.

27.

(135) , 193536.

23.
24.
25.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

(142) (
), 193637. ,
1329
(144) (), 1937.
, 2063
(145) , 1937.
, 1325.
(146) 1937. 1347
(150) , 1938. ,
637
(161) , 1939. , 714.
(162) , 1939.
, 715
(163) 1939. ,
,
(166) , 1939. ,
1582
(165) ,
1932. , 1531
(140) 193536.
(148) , 1938.
1321
(136) , 1935
38. , 1322
(137) , 1936.
, 1331
(138) ,
1936. ,

49.

(304) 320 ,1936.


(297) 336 , 1936.
(305) 324 ,1936.
(305) 324 ,1936.
(309) 325 , 1936/371942.
(310) 45 , 1937.
(321) 327 , 1937.
(322) 344 1937.
(322) 344 1937.
(338) 120 , 1938.
(456) 312 , 1939.
(402) 274 , 1939.
(465) 162 , 1939.
(429) 37
, 1939.
(455) 142
, 1939.
(354) 237 , 1938.
(358) 272 , 1938.
(355) 237 ,
1938.
(300) 208 , 1936.
(304) 320 , 1936.

(117) , 1935. ,. 1346

(283) 339 , 1935.

(139) 1348
(141) .
1936 , 1328.
(131) , 193536. 1340.

(307) 326 , 1936/37

(135) , 193536.

(299) 338 , 1936.


(356) 260 ,
1938.

(176) I, 1940. 1336


(527) 207
(177) II, 1940. ,
, 1940.
1345
(173) , 193940.
(534) 170 , 1940.
(174) , 19391940.

48.

(303) 349 , 1936.

(175) 1940.
(178) , 1940. , ..
1654

120 XXVII

(533) 168 , 1940.


(542) 189 , 1940.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

(180) , 1940. ,
. . 1652
(181) , , / 394
(182) , 1940. ,
/ 634
(183) , 1940. , 1583
(184) , 1940. , 2114
(186) , 1940. ,
, ,
(192)
, 1940. ( 1934). ,
1324
(198) , 1940.
,
(195) , 1940.

(210) , 1941.
,
,
(211) , 194041.
, 1535
(212) ( 2) 1941.
, 635
(207) , 1940
41. , 1647
(217) , 1941. ,

(218) , 1941. ,
,
(220) , 1942.
, 719
(221) , 1942.
, 717
(237) , 1942. , ,

, 1941. , 13606


, 1957. ,
488 .
27 , 438 .

(482) 171 ,
1940.
(324) 345 , 1938.
(324) 345 , 1938.
(475) 178 , 1940.
(481) 177 , 1940.
(258) 195 , 1934.
(564) 187 , 1941.
(520) 215 , 1940.
(573) 108 1941,
(510) 65 , 1940.
(561) 264 , 1941
(570) 78 , 1941.
(593) 147, , 1941.
(572) 291 , 1941.
(602) 123 ,
1942.
(606) 128 ,
1942.
(626) 346 , 1942.
(588) 229 1941.

. , 40
, , .
. , ,
, .

: .
XXVII 121


Bala, Milorad. Primeri metoda rada i tehnolokog postupka u stvaralatvu Save umanovia. Graa za prouavanje
spomenika kulture Vojvodine I (1957): 164172.
Baievi, Dimitrije. Sava umanovi: ivot i umetnost. Zagreb: Drutvo historiara umjetnosti Hrvatske, 1960.
, . : . : - , 2001.
, . : . : ; : , 2007.
, . . : 18961942. : , 1984.
, . . . : 1939.

A Contribution to the Study of the Work of Sava


umanovia the Way of the Creation of the Art Work
Ljubica Jukic
Key words: Sava Sumanovic, oil on canvas, sketches

Analizying works of Sava umanovi published in the monograph by Ljubica Miljkovi Sava umanovi,
surrending to the passion we have the opportunity to see most of his works in one place.At first a large number
of sketches is indicated.The sketches show the seriousness of the artist to create a work of art. umanovi did
sistematically the sketches in all drawing teshniques The way of the painting had its own course and these
sketches explain the procedure.The monograph Sava umanovi, surrending to the passion by Ljubica Miljkovi was the model for linking the sketches with the paintings. By analyzing and linking the sketches and oil
on canvas, known so far, six groups have been formed.

122 XXVII


HistoryM.
: , ,, . , XVIII ,
,
, e,
, e ,

. a
.
,
.
,
, ,
,
, .
,
.


.
.1
- ,
, .
1780. .
. ,
(: 1966).
1

Dr Rudolf mit, Pregled karata i planova Beke Ratne


Arhive, koji se odnose n Jugoslaviju ( ). , 1932. ( . 1964, 2142, 24232425, 2521
2527, 25432553, 2567, 26322634, 35113517, 47374763).

1. (Ottendorf Henrik) 1663. Budarol Belgradba-ban,


Ottendorf Henrik Kepes utleirasa1663, 1943

a
a , ,
,

.
,
1663. , , ( 1).

XXVII 125

2. , Plan von Semlin (1740), 74x52 cm, , 054 (Hofkammerarchiv


Wien-HKAW).

,
, , ,
.
. , . ,
.
.( 1966:4)

XVIII

, XVIII .2
Plan von Semlin (1740), 74x52 cm, , 054 (Hofkammerarchiv Wien-HKAW).

126 XXVII

, . ,
, .
, , , .
.

, ,
.
,

.
, ,

( 2). 1740.

.
.

.
, ,
. , , , ,
.
,
.3

. ,
IV
, ,

,
, .
, . ,
.
, 1746. .

,
,
1749. .
, 1751. .
_ ( ) . XII .5/1793.
14. I 1793. .

,
. 10 , .
, . , , 5. XII. 1798.

. . (-
LXVI .193).
3

XVIII ,
.( 1959:20)

1753. ,


.4 ( 3) , ,
,
, ,
.
, . ,
, . .
.
, .
,
; ,
,

. , ,
,
, , . .
.
.
, , Ideal Plan von Semliner
Warosch. Auss welchen zuersehen wass noch von
denen Ao. 1739 gesetzen Palessaden stehet, wie auch
den im Jahr Ao. 1749 darum auf geworfene Graben,
dessen Tiefe und Breide die Profil zeigen,
,
.
4

Fredrih Renner, Ideal Plan von Semliner Warosh, 1749,


71x48 cm, HKAW 0102
XXVII 127

3. . (Friedrich Renner) 1753. , , 0102

. ,
.

.
, 1754, ( 4) ,

, .5
,
. ,
,
. ,
.
,

.
Plan fon Semlin, 1754, 67x50, , , Inl, C.
VII 9 (Kreigsarchiv Wien-KAW); Johan Michael Klotz, Plam
fon Semlin, 1754, 70x52 cm., HKAW 0100.
5

128 XXVII


, 1780. , .6

, .7 1780. ,
,
, . ( 5)
, ,
.
,
, ,
. , , , ,
6
Th. v. Wrthenpreis-W. v. Wolgenmuht. Oeconomische
charte der Kaus. Koing. Befreiten Militar communitaet Semlin 1780., 1:3600, , , 251
19; W B IX a 906 A.
7
J: Seneri, Prvi zemaljski jozefinski premijer,
Geodetski list, 1012. Zagreb 1958, 498.

4. , Plan fon Semlin, 1754, 67x50, , , Inl, C. VII 9 (Kreigsarchiv Wien-KAW); Johan
Michael Klotz, Plam fon Semlin, 1754, 70x52 cm., HKAW 0100.

, , , ,
, .
,
1780.
. ,
1754. , , .

.
1780. ,

,
,
.

a , ,
.
XVIII
, ,
, .
: .
,
. , ,
, . , .
, .

.

XXVII 129

5. . . , Th. v. Wrthenpreis-W. v. Wolgenmuht. Oeconomische charte


der Kaus. Koing. Befreiten Militar communitaet Semlin 1780., 1:3600, , , 251
19; W B IX a 906 A.

1790. 10 , 22 5 . , ,
, .
,
, .
. , .
,
.

130 XXVII

48 100 .
,
50 . ,
: , ,
( 1966:13).

6. 1788. , III 3071

. ,
,
. , ,
. .
, ,
.

,
, , , .
. ,
, , .
1754. 1780.
.
,
.

, -, , . ,
.

1780.

.

1754. .

- 1788.
1791,

XXVII 131

7. 1791. , , Inl. CVII 7

.8
XVIII , , ,
8

R. mit, Pregled mapa, karata i planova beke Ratne


arhive koje se odnose na Jugoslaviju () Be 1932. .
24232425, 25212527, 25432552, 2663, 3513 47414744.
12
1788. 1791. , .

: Plan von Semlin und dessen Verschanzungen von
1788, : 1:3700, KAW, H IIIe 3071; Semlin ao. 791
Plan der Stadt wie solche ao. 789 mit ihren Verschanzungen und
detranchements bestanden ist. 95x63 cm, KAW, Inl. C VII No 7.

132 XXVII


.9
1788. .10 ( 6)
,
9

S. Mancini. Prospect der Stand und Fastung Belgrad von


Semlin aus anzusehen, August 1789, Artaria , 47,5x34,5; AW, Inl. CVII No 7.
10
Plan (vom 1788. Jahre) Der K:K Militar Comunitat
Semlin. 49x36 cm. 1:3500.
() 12186;
(), 1952; :
I. Sopron, Monographie von Semlin und Umgebung,
1890. . IV; , 1950.

8. 1788, Plan von Semlin und dessen Verschanzungen von 1788, : 1:3700.

. .
XVIII ,
,


, .
( 7 8) ,
, , ,
17561763.
, . , , ,
, ,

. , , .

(
1959:24).
XVIII

.
XIX XX , .

XIX

.
1830. 1909.

XXVII 133

10. , Carl Berthold, Plan der Stadt Semlin (1830.) 1:40. (7 : , , , 2 2 ). KAW, Inc. C VII 27. a,
1823, 1830, 1830. .

. ( 10 11)
. ,
.
, ( 10)
.11

, 1780. . ,
,
; , .

Carl Berthold, Plan der Stadt Semlin (1830.) 1:40. (7 : , , , 2 2 ).


KAW, Inc. C VII 27. , 1823,
1830, 1830.

. . 1836.,
. , , ,
.

11

134 XXVII

11. , 1909.

,
84 ,
. , ,
. , XIX . ,

, .
,
, XVIII
XIX ,
XXVII 135

9. 1835. 1840. , , VIII


12031

,
.12
XIX
1780. ,
.

.
,
,
. . , .

.
,
.

,
,
. ,


, , , ,
XVIII , XIX ,
.13
.
(Graben)
(Magistrats Thor) (Contumatz
Thor).

.
, ,

:
() ().

1789, KAW inl. C VIII No 7; 1817.


KAW GI h 631.

12

136 XXVII

13

. ( 9) ,
, .14
, ,
.

, , , ,
( ) .
. XVIII
,
, .

,

, .
. ,
,
. ,
(Shiff-amt gasse)
.
XVIII
,

, , . ,
10 .
.

.
1458
, 100 . ,
, .
14

Situations Plan von Semlin, 1840. KAW; K. VII 12031.


1835. 1840.,
Situations plan der zu Semlin bestenden Palisadirung, 1840.,
KAW Inl. C. VII No

.
, , , , , , ,
( , ,
), , , .

18161818. ( 1896:
118). 46 , . 30 16 , 26 2
, , Kleine Exercier Platz.
: , , , ,
, ,
, ,
, ,
, , , ,
, . , (Jozefstadt,
Franztall).
.
,
.

. , ,
,
: , ,
,
.
XIX
, .
, ,
B .
1820.
.15
XIX

,


.
J. Alt-v. Kunche, Syrumien-Stadt Semlin (1829). 43x31,5 .
15

XXVII 137

, .
,
,
,
,
.

, .
1848. -
1867, XIX
, , , ,
. ,
( 1929:26; 1959:5).
, Stadte Ordung 1862.
1787. , , , , .
,
XIX

(Inundation Terain) .
1871. . ,

.
.
,
.
, , 15000.
- ,
1909. .16
XIX
XX .
16

Katastralna mapa kr. slobodnog grada Zemuna, po


mjerikoj oevidnosti od godine 1904. 1:2880,
Budapest 1908. - IV .
19, 20, 27 28. ( ); (Plan) Grad Zemun 1.2880,
45x50 cm.
138 XXVII

.

( 1981).

, .
, .
, , ( 1981).

, () ,
,
. ,

,
,
.

.
,
. ,
,
, , .

, , .
,
.
,


. , ,

XIX ,
.
.
(Kleine exercier
Platz) .
,
. , , .

.
, ( ), ,
,

,
,
, ,
;
,
;
.
, , , , ,
.
.
, . (, , , , ),
(,
, )
(, , ,
).
, , , .
,

, .
XIX , XX , ,
.

XX
XVIII ,
,
.
, , ,
.
,
XVIII ,
( 1967:25) ,
1902, 1905, 1906. 1907,
1906, 1907. 1911.
.17
17

Graevinski statut za grad Zemun i njegovo podruje.


Zbirka statuta, I, 87107.


,
,
,
. ,
.
, , ,
,
1911. . .

, 1914. .

, . . , 1928.
.
, . , . . ( 12)
,
. ,
, .

, .
. 1923.
1934,

.
1945. ,
1950. .
,
,
, , .
1945. 1991.
,

XIX .
. ,
,

XXVII 139

12. , . , 1928.

, . ,
, - .

O 1717. ,

140 XXVII

1918. ,
, . XVIII ,
, , .

. XVIII , .

-
XVIII XIX .
XIX XX , ,


. 1934. , a .
,
, ,
, , . ,
.

.
dr Rudolf mit, Pregled karata i planova Beke
Ratne Arhive, koji se odnose na Jugoslaviju ( ), , 1932.
- ,
, . ,
1780. .

- IV ,

.
, ,
,
. XVIII, XIX
, , .
a , 1751,
, 1871,
1934,
. , ,
,
- .
, -
,
,
.
, . 14/79.


, . 184849. : 1929.
, . 1918, : 1959.
, . . XXVIII, : 1981.
, T. 18041808, . I. :
, XIX: 1955.
, T. , : XIX 1955.
, T. 17491881, , : 1956.
, . . : 1896.
, . 17171881. : , 1967.
, . I. : , 1966.
Graevinski statut za grad Zemun i njegovo podruje. Zbirka stauta, I

XXVII 141

The Importance of Cartographic Sources for


the Study of the Development of Zemun
Aleksandra Dabii
Key words:The old urban core of Zemun, cartographic sourses, development of cities

Ever since 1717, when the army of Eugene of Savoy entered Zemun and when Zemun became a constituent
of the Austrian empire and it was developing under their rule up to 1918, it is possible to follow its continual
growth and its formation into a significant urban unity, through several stages limited by certain political events.
Zemun was repopulated and developed in a very subordinate position in relation to Belgrade, in its shadow,
during the first half of the 18th century, at the stage of the reconstruction of the former village of oriental character with mostly Christian residents. That phase is limited by the treaties of Poarevac and Belgrade. The core
of Zemun was gradually growing and forming in the second phase, in the second half of the 18the century. That
phase ends at the time of Austro-Turkish and Napoleons wars in the end of the 18th and in the beginning of the
19th century. In the third phase, during the 19th and in the beginning of the 20th century, Zemun was developing
within set construction foundations, i.e. through the reconstruction of the legacy, since the First Serbian Uprising
until the World War I. The fourth phase, which has lasted from the World War I until today, is characterized by
singular building within the core of Zemun, which ceased being the boundary place.
Since its formation in the first half of the 18th century until today, the historical development of the core
of Zemun shows natural continuity of formation, expansion and final shaping of an urban unity with all the
elements which sustain the complex social relations, the structure of the population, economic developments,
cultural circumstances, social capacities, and, in general, the totality of urban life in the range of three hundred
years. The development of the core is especially important for the sustainment of the formation process of the
spatial framework of life in different eras through the construction and architectural metamorphosis.
The topographic development of the core of Zemun can be studied through the cartographic sources and
plans and their supporting documentation, along with the town regulations, construction of defensive buildings,
condition and number of buildings, general arrangement and disposition of houses, the structure of the buildings
and the like.
The Vienna War Archive owns the largest collection of old cartographic sources for the study of the territorial growth of the old core. The signature plans of Zemun were listed by Rudolf Schmidt, Ph.D in his Overview
of the maps and plans of the Vienna War Archive, which are related to Yugoslavia (typed manuscript). Vienna,
1932. (Zemun no. 1964, 2142, 2423-2425, 2521-2527, 2543-2553, 2567, 2632-2634, 3511-3517, 4737-4763).
Besides that, those plans provide information for the military-historical development of Zemun, the battles led
in its environment, the concentration of troops and the like. The Home Museum of Zemun has several plans of
Zemun among which the detailed cadastral plan of 1780 stands out.
Cartographic sources are available in the Land Registry Office of the Fourth Municipal Court of Zemun, as
well as other documentation concerning proprietary and land relations and property.
A special role was played by the settlements which developed as military, economic and cultural centers and
over the time evolved into the cities throughout two centuries in Vojvodina. Based on the fact that the period of
the 18th, and especially the 19th century marked the quantitative and qualitative development of the settlements,
in this paper we will call attention to the importance of cartographic sources, i.e. archival plans for the study of
the development of cities, on the example of Zemun, which had self-governing authority since 1751, when the
city representation was elected, through 1871 when it was a free royal town, until 1934 when it was integrated
into Belgrade, the capital.

142 XXVII


Conservation and Restauration

a

,
K : , , , ,


2011.

. ,


().
: ,
,

,

, (-) .
, : ,
(INTERREG IIIA),

, (/Ifa /
Institut frAuslands-beziehungen).

.

, . (18771947),
25
.
,
,
.

.
: (1911. ), (1912. 1913. ), (1913. ) (1914.
). , 1914. 1918. , . ,
1929. , ,
.
1930.
, .
, .

,
. XX ,
.
, , ,
.
.
, ,

. : ,
.

, , ,
, .
XXVII 145,
.

(, , ), .
,
. ,
.
.
, .
,
.

a (100110) ( 17)

.
- .
,

(Kraigher-Hozo 1991: 428).

,
.

1. ,
UV

(8646)
(6046)
,
.
(
19) . , ,
.

(Kraigher-Hozo 1991: 504).
, .
,
, ,
( 1). ,
, ( 17).

146 XXVII

2. ,

.
,
( 2 3). -
.

, ( 4).


, ,
.
,
, , , UV 1
.

( 1).

3. ,

, (
21), , , , .


UV 2
IC 3. UV
.
, ( 5 6).

5. , UV

UV ,

2
UV ,

3
,
1

4. ,

XXVII 147

(1525%)
( 68C) ( 7). , ,
.

6. , IC, ,
-
.4

7. ,


Lascaux crylkleber 49820X6.
,
, Hollytex7


( ) , e
45C 50 65 mBar-a.
.


,
.
, , . Beva 3715
- ,

5
371 ,

( ).

4

148 XXVII

8. ,

Lascaux crylkleber 49820X


. 20% .
7
Hollte ,
6

( 8). Hollytex 60% Beva 371


.
, 515% Beva371
. 68C.
,


( 9).

10. ,


o .

(Nicolaus 1999: 351368; Wollbers 2000: 55108).

9. ,. :
. : ,
,
. polyester monofilament (105/),

(Berger 2000: 8990).
K Bevafilm8
(

).
(Beva film) 68C
( 10).


. , , .
9
, , (, , , )
.

. , ,
, . solvent gel10

.
UV . ,
, . , .
, (
11 12),
a ,
(white spirit) i (Tween
20).
10
Solventgel


9

Beva film Bev 371


.
.
,
8

XXVII 149

.
,
.
Clear
gel-a BG-211 .

13. ,

11. ,

12. ,

Clear gelcleaning sstem BG-2, MosLab,

11

150 XXVII

14. ,

15. ,

16. ,

17. ,

18. ,

XXVII 151

19. ,

20. ,

,
(Brandi
11950. 520) ( 15 16).

, , .

,
.

( 13 14).

Schminke, .

Restauro12. tratteggi

Restauro
. : ,

12

152 XXVII


(Le Franc) ( 18, 20 22).

,
( , )
.

, , . (57)

( 23).

21. ,

22.

23.

XXVII 153


, , .

.


.
,
:
,
.
,
.,
.
. ,
,
,
a ,

.

,

,
.
- .
,
, UV , . ,
,
154 XXVII

,

.

, ,
,

,
. ,
, , , . (
) ,
, , .
,
,
,
, ,

.
UV

.


,
. ,
,

. ,
.
, ,
, .
,

.


, . . : , 2011.
Berger, Gustav . with Russell, William. Conservation of Paintings: Research and Innovations. London: rchetype
Publications Ltd, 2000.
Brandi, Cesare. Il fondamento teorico del Restauro. Roma: Boletleino della Instituto Centrale del restauro, 11950.
Nicolaus, Knut. The Restoration of Paintings. Koneman, Cologne 1999, Mladinska knjiga tiskarna d.d., Ljubljana
Kraigher-Hozo, Metka. Slikarstvo-metodeslikanjaimaterijali. Sarajevo: Svjetlost, 1991.
Wolbers, Richard. Cleaning Painted Surfaces, Aqueous Methods. London: rchetype Publications Ltd, 2000.

Peter Kalman Problems of Inadequate Conservation


Interventions on Canvas Paintings and New Standards
in Atelier for Conservation of Paintings (CIK)
Vanja Jovanovi, Bojan Nikoli
Key words: Conservation of paintings, restoration of paintings, multispectral analysis, oil on canvas,Peter
Kalman

It is a common case to discover in our collections of paintings which belong to museums and galleries, as a
part of some current project, a new value of neglected or even forgotten artists.
Exactly that happened in 2011. when the project Conservation of the paintings of Munich school students
started. Owner of the project is the City Museum Sombor, while a partner during realization of so far three
phases in this project is the Central Institute for Conservation in Belgrade.
Third phase of this great and significant project is just ongoing, which is financed by the Ministary of Culture of the Republic of Serbia. During three years of work on conservation of paintings of the students of the
Munich School, one name was the most present, and quality of his work is impressive. It is Peter Kalman (18771947), a painter whose 25 works are today stored in Native collection of the City Museum in Sombor. This
large number of paintings is in the Museum thanks to family Singer, which enabled young Peter Kalman, who
came from a pour peasant family, a painting education in Budapest and Munich. In Serbia his life is quite unexplored he was much more known throughout the world than here. That confirms numerous solo exhibitions: in
Dusseldorf (1911), Munich (1912. and 1913.), Dresden (1913) and Berlin (1914). Also, he was a war painter in
Austro-Hungarian army from 1914 to 1918. and painted war battles in Russia and Turkey. Kalman participated
in 1929. in world exhibit in Barcelona, where he received a gold medal for painting. His name appeared again in
the joint exhibition in 1930. in Budapest, in the National Salon.
Although, the paintings were painted by the same author, their technological characteristics and conservation problems are completely different. This paper will deal with significance of different tests for making a correct decision about the phases in conservation treatment, as well as for selection of compatible materials which
will be used during the treatment.
Having found out that some inadequate interventions were made on most of Kalman`s paintings during the
20th century conservationists of the Central Institute for conservation suggested new standards for conservation
to prevent such problems to be repeated in the future.

XXVII 155


Applied Arts
: , , ,

1.
,
, , , ,
,
,
.

,

.
.
1.1.

XX
,
, XX
, .
, ,
,

. (Ornament
und Verbrechen, 1908), (Loos,

1.

2.

XXVII 159

Adolf) ,
, ,
- (Klein 2012). ,
, ,
, .
,
,
.


, (
,
, 18851887), (
1908
1910.), (
1912. 1914.) .


.
,
XX . ,
,
,
,
.

2.

2.1.
. .
,
,

. ,
,
.
,
, .

, , , ,
( 1993: 223-238,

1.2.
XX

, XVIII ( ) XIX
. XX
( 1954: 238-252,
1956: 22-38, 1965),
- , XX
( 2007).
,
- ,
.

3.

4.

160 XXVII

1994).

.
, .

, ,
, ,
( 1965, 2009).
, XVIII ,


. ,
XVIII

( 1954: 238-252).
2.2.

XVIII XIX
XVIII ,
,

,
.

.
, ,
, ,
, , . ,

XVII ,
. XVIII

,

5.
. , (1729)

( 2007).
, , , . -
, , . ,
. , . , , 1744.
, ,
, ,
, .
XVIII ,
, , , , ,

XXVII 161

( 1954: 238-252, 2007). , XVIII


,
XVIII ,
XIX
.


.
, , , , .
, - ,


- .

-
,
.

,
, , , .
.

, ,
. ,
, , , ,
, , 1 ,
. , 1798./ 1803/, . , 1808, .
, 1812, , 1881./ 1890-/,
, 1892, . , 1896, , 1904,
,
19041907, . , 1804./ 1905/,
, 19061908, . , 1863./ 1902
1912/, . , 1931.
1

162 XXVII

(Ferdinand Stuflesser).2
XIX
,

.

,
,
.

,

XVIII XX , .


XVIII .

3.

( 2011: 709719)
3.1.1951.


,
. ,

,
,
.
Ferdinanda Stuflesser, St. Urlich, 18551926., Ortisei /
St. Ulrich, Grden, Sd Tyrol
2

6.

7.

1954.
,
XX .

. ,
(19221973) ,

, , .
1933.
, ,
,

( 197273: 6797).

XX , -
.
,
, ,
.
,

XXVII 163

8. ,
, 1987.

.
,
,

, .


,
( ) .

,
.
XX
,
,
,
,
( 2010).,
.
.
,

. ,
,

. ,

, - ,

3.1.


,


XX -

164 XXVII

9.

10.

11.

,
.3

15 20
, -, , ,
(Ateliers fr kirchliche Kunst) (
2003: 231).
, , -
, ,
, .

,

,
, ,
,
, , - , , , ,
.
,
,
.
3

-- ,
.
,
,
,

XXVII 165

. ,

, ,

.
,

.

12. .

, ,

14. .

13. .

15. .

166 XXVII

- , ,
,
XX ,

17. .

16. .

4.


4.1.

18. .

- (UNESCO)
4
( )

(Intangible Clutural Heritage ICH).


(Living Human Treasures) , , ,
.
4

Convention for the Safeguarding of the Intangible


Cultural Heritage, UNESCO, Paris, 17 October 2003.

19. .

XXVII 167

.
,

20. .

22.
1834. .
(1799/1837).

21. .

,

? , ,
.
,
,
,
.
.
1993.
,

168 XXVII

23.
1834. .
(1799/1837).

24.
1834. .
(1799/1837).

25.
1834. , .
(1799/1837)

26.
1834. , .
(1799/1837)

27.
1834. , .
(1799/1837)

28.
1834. , .
(1799/1837)

, .
,
.

.
,
,

, .
,
,
-

, ,
.

, , , , , .
, , , ,
, ,
,
, ,
, .
, ,


,

XXVII 169

29.
1834. , .
(1799/1837)

, ,
,

, . ,
,
,
. ,

,
.

5.
1951.


- . ,

, -, , , .
,
,
,

.
, , ,

170 XXVII

30.
1834. , .
(1799/1837)

-
, , ,
.
,
,
. ,
, ,
, ,


.
, .
, ,
,
, ,
( 2007)

- ,
XVIII XIX , ,
, .

31. .
1778.

32. .
1778.

33. .
1778.

34. .
1778.

35.
. 1778. 1993.

36.
. 1778. 1993.

XXVII 171

37. .

38. .


, . . . , 1997.
, . . : 1965.
, . . XXV, (1993): 223238.
, . , . : 1994.
ukanovi, D. Serbian Orthodox Churches of the 18th and the 19th Centuries in Baka Typology of Architectural Shapes.
Novi Sad: 2009.
ukanovi, D. Revival of Woodcarving. Proceedings of the 2nd International Conference on Intengible Heritage Sharing
Cultures 2011, Tomar (2011): 709719.
, . , XVIII XIX
, : 3, (1954): 238252.
. 60 . : 2010.
, . , : 2122, (197273): 6797.
Klein, R. Jewish Influence on Ideologies of Modern Architecture, Proceedings of the International Conference Architecture and
Ideology, Belgrade, September 2829, 2012.
-, . . : 2010.
Kraevac, I. Kipar Ferdinand Stuflesser. Doprinos tirolskom sakralnom kiparstvu druge polovice 19. stoljea u sjevernoj
Hrvatskoj. Radovi Instituta povijesti umjetnosti 27, Zagreb (2003): 231239.
Kraevac, I. Crkva Pohoda Blaene Djevice Marije u Macincu primjer kvalitetnoga neogodikog Gesamtkunstwerka, Radovi
Instituta povijesti umjetnosti 28, Zagreb (2004): 282295.
, . XVIII , : 2007.

172 XXVII

, . , ,
, : 2007.
, . XVIIIXX . : 1982.
, .. , 1955.
:1955.
, . . , : 15, : 1925.
, ; , . . : 1927.
, . XVI 1872. .
11, (1955): 2238.
, . XVIII XIX , : 3, (1956):
2238.
, . , , . : 1973.
Encouraging Transmission of ICH : Living Human Treasures, October, 12. 2012., http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?pg=00061&lg=en

-
, , , 20052011..

:
1, 2, 6, 7, 9-11
3-5, 8, 12-38 eeo ao,

Old Crafts as Part of Cultural Tradition Woodcarving


Dubravka ukanovi
Keywords: Woodcarving, old craft, renovation, restoration

Perpetuation of knowledge and skills that are the essence of old crafts represents continuous creative process based in tradition and makes the intangible cultural heritage of a nation. A segment of cultural tradition
which is researched is the historical context of woodcarving tradition, as a craft that had been present on the territory of Vojvodina for centuries as well as the reasons of its disappearance and the conditions for its renovation.
In this paper, a long standing process of reviving the woodcarving craft that has been in extinction is presented, through the work of a cultural institution. During the late 20th century this institution changed its role
from that of a performer of professional activities into the one of a center for education and a nursery of highly
specialized, professionally trained staff who became not only the bearers of the craft but also those who assigned
the skills, ideas and knowledge. The model of woodcarving craft revival in Serbia is applicable in other areas or
on other disappearing crafts, knowledge and skills which are part of our cultural tradition.

XXVII 173A Multidisciplinary Approach
to the Protection of Cultural Property

,


: , , , ,

1. / the synagogue in Subotica.


(: , )

1979.
, ,
.

(. ),
, ,
, , ,

,
,
,
.
,
, (
: Aron HaKodesh).
,

XXVII 177

.
, , .
,
,
.
, , , ,

.
,
, , .
,

, . ,
, .
, , ,
. (Negyela 2012:
101102)1, ,
Npsznhz .
300 ,
, 1980- .

. ,
,
, 300 .
.
, ,
:
1.


300 ,
,

:
.

178 XXVII

,
. ,
,
,
,
-
.
, , , .
2.

,
800 ,
(Angster) . ,
,
. , ,

.

3.


, , .
.

, :
, , , , ,
(Kosztolnyi Dezs Sznhz), (Lifka Sndor Art mozi).
, , , ,
. ,
, , .
(
) ( 300 ),
1000 .

, .
,
. -,
,
/
,
, .
,

, ,

.
,
(Negyela Lszl
Mrk), ,
.

- , .
Zsinagga.com 2011.
, .
, (Milko
Izidor Szellemi Pholy) , , ,
: , , , , ,
. ,

(World Music), , , 110-
. . 100 . 60%
, ( , , ) ,

.
, ,
.
, .
.
, . ,
- .
512 ,
, 2545 . (Negyela, 2012:
108) , , 8000 . ,
, ,
. (Negyela, 2012: 105)
,
,
, .
,

.
, , - - ,
. , , .
(Negyela, 2012: 108)
()
- ,
(Npkr Magyar Mveldsi
Kzpont).

, - ,
( ), - () , () , . ,
,

,

XXVII 179

( , , .).
, , ,
,
.

( ). , ,
,
(4060) . ,
( (Glid Nndor), ).
, . . - , ... , , ,
.... (Negyela, 2012: 107)
, .

,
.

. ,
.
,

.2 , ,
,
.
,
:

.
2

180 XXVII

,
.
, ,
. ,
. .
, , , ,
, , ,
,
.
, .
,

. ,
(
. 11), . , , ,

, , ,
.

: ,
, .
,
. ,

,
,

( , ,
,
.).
,
( ,
).

, .
1980- , , (dr.
Schmidt Jnos),

(Schmidt 1980).
(Ifj. Lvay
Endre),
:


(Lvay 1984: 113).

. , ,
. , ,
.
, ,
.
. ,
, ,
,
, -.

.
,
(Lvay 1984:
3639).

.

,
.

,
.

(ecskemt),
.

,
,
.

, ,

.
.
, ,
.


. (12. 2003.
),
. ,
(
,
) .
,
,

. 2004.
,

, / (IRPP/SAAH)
(Integrated Rehabilitation Project
Plan / Survey of the architectural and archeological
heritage (IRPP/SAAH) Regional Programme for
Cultural and Natural Heritage in South-East Europe)


. 2002. ,
(World Monuments
Fund Jewish Heritage Support Programme),

XXVII 181

.
, , , - ,

()
.
,
,
, ,


.

2. / the
central dome with the Torah ark Aron HaKodesh
(: , )

182 XXVII

,
,
.


, . ,
,
,
, , , , ,
, , , . ,

.

.
( ), .

( )
.

.

, .
,
.
1.1.

(
)
, ,
, , ,

, . ,
, II
,
,
. , ,
, . . ,
, ,
, , , , . ,
, .
?
genius loci,
,
?
- -
, , ,
, .
,
, , , , . ,
,
. ,
.
1.2.
,
, ,
.
,
,
, , ,
.

1.3. KUA VENOG UNIVERZUMA


I UNIVERZALNE BRATSKE
LJUBAVI TIHO MESTO
, ,
, :
. .
. ,


, ,
, ,
, , , .

. .
, , (
, ),
, , , ,
, ,
.
1.4.

.
, .
, , ,
.

(, -),
,
, . , , , ,

.
, XXI
,
,
.
,
.

XXVII 183

, , ;

1.5.

, ,
,
.
, ,
. (
,
)
.

, ,
, ;

-
, - -
;

, (, , , , , .)
;

, ,
, ,
- .
, -,
,

. 25.
2013. () , 23.

;


, .

.
, ;

, ,
;

, , , .;

(, , , , ,
, ,
, world music .)
- ;

. ,
.
,

;

, , ,
, ,

;

,
.
.

.
,

- (Sandra Siano-Weinreb),
. (Museum of Jewish Diaspora);,
. ,
,

184 XXVII


,

(Wifi),

,

;

,
,
, , , , , ,
. , ,
.
, ,
,
,


, . . , , ,
, .


, , . , , .,
.
, ( )
,

. ,

. :
?
,
,
( ), , .
, , , ,


, , .


, .
, , . ,
, ,
, ,
. ,
. ,


.
, , ,
, .
-
, ( ), , ,
. ,
,
,

XXVII 185

.
,
,
.
,

.
,
, , .
, : 3

1.

1000 ~ 100
2.4
. (Baumhorn Lipt)
.

2.

1000 (1 100 2/5


, 3/5 ).

3.

1.

40 40
.

2.

3.

4.

80 (
).

5.

: ,
. , .
,
.
4
(Der
Neue Neufert).
3

186 XXVII

,
,

1.

(

).

2.

-
.

3.

4.

5.

6.

. 1.
, , .

, ,
.
, .
: ) () ,

.
; )
,
.
, ; ) , 1990-
. , ,
.
; ) ,
) ).
,
,
,
,
. ,

,

3. / Site plan
(: Nagy Tmea)
: 1) ; 2) ; 3)
; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) .

. ,
, .
,
.
(
),
, . ,

,
. ,
.
. ,

, .

, .
,

,
,
.

... (Pcsi Orgonapt Manufaktra
Kft.),
(Vgh Antal) 17. 2007. .

(Wegenstein Lipt) ,
1903.
. , , 22
XXVII 187

4. . 1. / the variation no. 1. The plan of the ground floor and the
galleries
(: )
: 1) ( ); 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) a ; 7)
( ); 8) ; 9)
; 10) ;
11) ; 12) ; 13) . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) .

. ,
,
.
, , ,
. ,
.
-. , .
1904.
:

188 XXVII

1.(II/22). 185.000
.
,
.

2.

,
,
40 , 340.000380.000
.

5. / the supporting functions settled inside the surrounding


buildings
(: )
: 1) ; 2) ; 3)
; 4) 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) .


,


,
XXI , .
,

.

6. / the
remains of the original Wegenstein orgel
(: Vgh Antal,
)

, , ,
.
,
,
XXVII 189

7. / the site plan


(: )
: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ;
6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) ;
11) ; 12) ; 13) (); 14)
; 15) ; 16)
(); 17) .

. -, .
. 1. ,

.
, ().

190 XXVII

. 2. ( . 7 8) (
: ). ,
.

(, , ),
.
,

8. / the newbuilt sub-terrain building the Annex


(: )
: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 12)
; 13) 14) ; 15) ; 16)
.


. .
( ,
, .)
,
.
,
,
.
- -
.
,
,

, .
.

, ,
, , . 1997.
, ,

,
() ,

. (
1280

XXVII 191

36 ), , , , , , .
, ()
, , ,
-. ,
. ,
, ,
.

,
.


, .

,
, , ,

.
(Wi-Fi)
., , , ,
, , ,
.
,

.

-,
, ,
.

.

192 XXVII

, ,
- ( , , ,

).5
)

(
15 ),
e , .
, (
1.000 , 350 ).

, , ,
.

10. / a
view of the synagogue with the annex
(: )
5
- ,
, .

9. / the ideal plan of the surroundins of the synagogue


(: )
: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ;
6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) ;
11) ; 12) ; 13) (); 14)
; 15) ; 16)
(); 17) (Glid Nndor).


.

.
.
)

700 295

, 995 ,
1.336 (808 +528).
. (), 0,80
2, 1.000
800 2 .
,
. , ,
( . 1). .

XXVII 193

2,
.
. 1 ( 4). . 2 ,

.

- (
). -
.


1,60
,
, .
, .

, , . - -
,
. . 2
,
.

( )

(
),
( 4).
, 528 295.

, , (
).
,

, -,
, .

.

(-, .), ., .

(1000).
( . 1).
. 2,

, .

.
)
, ,
.
( ), ,
( 4).
,
( . 1), .
, ,

194 XXVII

)

,

()
. ( )
, ,
.
.
( )
, , . . : ) 75,00 2; )
21.2 2; ) 2 x 35 2. ,
: 166,00 2.

)

O ,

. (,
) ,
, ( . 1, 5), (
. 2.: 7. 8.).
.
,
,
.
,
(. 62),

.
)

6.
,
,
90/70 C ,
, .

.
( . 2, 7 8),
. , .

-
.
, , ,
.

.
.
.
Alacker, Attila, . ThermoGas Subotica, : , 2005.


, ,
.
.

, .

.
(Alacker:
2005) .

.
,
, . , ,

,
.
( ) .
(
. 1). . 2 (
7. 8). (SK1)

.
, (SK2)
, . (, , )
, .
. ,

.

,
, ,
,
.

(
), . 1 ,

XXVII 195

. 2
.
.
--


, .
, .
, --
( 4).
.
.
. 2 W,
. ,
,
.
120 (5 W ).
.
( ),
, , ,
.

.
. ,
.
.

14 MH
150 W 16 MH
70 W, ( ),
. ,
12 MH .

,

196 XXVII

. .

.
() .

.

(
)
, ,
, .
, . , ,
.
, PVC . ,
, . , .

.
. . 12 8 .
2100 W a 100 V. 50 W,
20 W. ,
( ),
, .
, , . , ,
.
,
, .

11. / the ideal view of the restored synagogue


(: THORN LIGHTING)


, . . O : XLIII/456, : 1998.
Lvay, Endre, . A szabadkai zsinagga. O : Memlkvdelem XXVIII./2, : 1984.
Negyela, Lszl M. jratervezs, Zsid Hitkzsg Szabadka, : 2012.
Neufert, Ernst. Bau-Entwurfslehre. Ullstein Fachverlag, , 1960.
Gazda, Anik; Kubinyi Andrs, Pamer Nra, Pczy Klra, Vrs Kroly. Magyarorszgi Zsinaggk, Gazda Anik: BcsKiskun Megye, Mszaki Knyvkiad Budapest, , 1989.
Milk, Izidor. Hogyan ptettk fel a templomot. : Szombat, : 8. 1925.
Klein, Rudolf. Zsinaggk Magyarorszgon 17821918 Fejldstrtnet, tipolgia s ptszeti jelentsg (Synagogues in
Hungar 17821918 Genealogy, Typology and Architectural Significance, TERC Kft., , 2011.
Klein, Rudolf. The Synagogue in Subotica, The Municipality of Subotica. : Grafoproduct, 2003.
Klein, Rudolf. A dohny utcai zsinagga. : TERC, 2008.
Klein, Rudolf. The Great Synagogue in Budapest. : TERC, 2008.
Klein, Rudolf. Juden und die Sezession Ein kurzer berblick ber Architektur und Gesellschaft in Kakaninen. :
Aliza Cohen-Mushlin Hermann Simon Harmen H. Thies (Hg.): Beitrge zur jdischen Architektur in Berlin, Kleine
Schriften der Bet Tfila-Forschungsstelle fr jdische Architektur in Europa. Band 2, Braunschweig (), 2010.
Klein, Rudolf. Nineteenth Century Synagogue Typology in Historic Hungary, Jewish Architecture in Europe, Proceedings
of the International Congress in Braunschweig 8th11th October 2007, Schriftenzeihe der Bet Tfila-Forschungsstelle fr
jidische Architektur in Europa. Band 1, Braunschweig (), 2010.
Klein, Rudolf. The Hungarian Jews and Architectural Style: : In the Land of Hagar Jews of Hungary: History,
Society and Culture. Ed. Beth Hatefutsoth, The Nachum Goldman Museum of the Jewish Diaspora, Tel Aviv, 2002.
Klein, Rudolf. Synagogues in Hungary: Short Survey from the Middle Ages to Modern Times. : In the Land of
Hagar Jews of Hungary: History, Society and Culture. Ed. Beth Hatefutsoth, The Nachum Goldman Museum of the
Jewish Diaspora, Tel Aviv, 2002.
Klein, Rudolf. A szabadkai zsidsg felemelkedse s hanyatsa. : Mlt s jv 12, 1995.
Klein, Rudolf. A Dohny Templom, a Rombach s a Kazinczy utcai zsinagga t a keleties stlustl a modernizmusig.
: Magyar ptmvszet mellklete 2002/6.

XXVII 197

Klein, Rudolf. Meaning and Transformation of Ashkenazic Synagogue Architectur. : ewish Studies in a New
Europe: Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen in 1994 under the Auspices of the European
Association for Jewish Studies. Eds. Ulf Haxen et al., , 1998.
Klein, Rudolf. A debrceni zsinaggk. O : Mlt s Jv, 1994/1.
Klein, Rudolf. Secession: un got juif? Art Nouveau Buildings and the Jews in some Habsburg Lands. : Jewish
Studies at the CEU V, 20052007, 2009.
Klein, Rudolf. Oriental Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosophy and Historical Significance. O : Ars
Judaica 2, 2006.
Klein, Rudolf. Leopold Baumhorn. Encyclopedia Judaica, , : Urim
Publishing House, 2000.
. . O : Rukovet XLIII/456, : 1998.
Jakab, Dezs. A templomrl. O : Szombat. : 8. 1925.
Jancs, rpd. Temesvr Zsidsga A belvrosi zsinagga, Mindenki Kalendriuma 2011. O : Heti j Sz, : 2011.
Juhsz, Istvn. A volt zsinagga trtnete. O : Tudomny s Technika Hza Kecskemt, MTESZ Bcs-Kiskun Megyei
Szervezete, , 1981.
Virnyi, Gyula. Az 50 ves kecskemti zsid templom. : 1921.
Szendrey, J. Sndor. gy kezddtt. O : Tudomny s Technika Hza Kecskemt, MTESZ Bcs-Kiskun Megyei
Szervezete, , 1981.
Dr. Lw, Immnuel. A szegedi j zsinagga. : Traub B. s Trsa, 1903.
Mezs, Tams. A Holokauszt Dokumentcis Kzpont s Emlkgyjtemny tudomnyos dokumentcija. , 2000.
Gerle Jnos, et al: A szzadfordul magyar ptszete. Szpirodalmi Knyvkiad Bonex, Budapest, 1990.
Ger Lszl (.). agyarorszgi zsinaggk. Budapest: Mszaki knyvkiad, 1989.
Borsk, Maro. Synagogue Architecture in Slovakia. : Synagoga Slovaca, 2007.
Ivnyi, Istvn. Szabadka szabad kirlyi vros trtnete. II. ktet, Bittermann Jzsef Knyvnyomdja, , 1892.
, . . : 5,
, . : , 1987.
Keler, Katrin. Ritus und Raum der Synagoge. Michael Imhof Verlag, Bet Tfila, , 2007.
, et. al.: III. : 20042006.
Bedoire, Fredrik. Jewish Contribution to Modern Architecture 18301930. Jersey City: Ktav Publishing House, 2004.
Jarrass, Domenique. Synagogues Architecture and Jewish Identity. Paris: Vilo, Adam Biro, 2001.
, . . : , 2002.
, . . : , 1998.
, . , , : ; :
Kijrat, 2002.
, . Turn of the Century Buildings and Architects in Subotica. : Edinburgh Architecture Research,
Vol. 30, 2006.
, . . O : XX (. ). :
, 2010.
:
a) : , , , 1985.
b) , . 1, 2 3. : 2002.
c) Schmidt, Dr. Jnos. Szakrti javaslat a szabadkai zsinaggaplet tbb cl kulturlis ltestmnny trtn
talaktsra. : 1980.
d) , , .
, . . . , -
, , 222200/29. 06. 1988.
e) , , . , , , , :
, . . . , - , a, 222232/28. 07. 1988.
f) , , ; , , . . .
. , , 224051/20. 12. 2003.
g) . : ( : 603/06 05. 06. 2006. .)
h) Sinagoga u Subotici, unutranja dekoracija, projekat konzervatorskih radova (EZ-2/11/2006., Knjiga II, , 2005.
i) Alacker, Attila. . ThermoGas Subotica, :
, 2005.

198 XXVII

The Basic Directions, Guidelines and Possibilities of


the Rehabilitation of the Synagogue in Subotica
Gabor Demeter
Key words: rehabilitation, synagogue, Carpathian Basin, secession, supporting functions

This article is the conclusion of a long-year research of the author, presented within his PhD dissertation on
the topic: The restoration of the synagogue in Subotica revitalization and rehabilitation possibilities through
Carpathian Basin examples. The Synagogue in Subotica is a cultural heritage building of the highest importance, and is an unique Jewish religious building in the region designed in the style of Hungarian secession (Art
Nouveau). As a result of a general social neglect, and the lack of finances Its restoring process already lasts
for almost forty years. The author, who has been actively involved in the restauration of the building for more
than fifteen years, makes an analysis of the real needs of the town and thewider region for a new institution of
culture, with keeping the original religious function too, and gives a proposition for the new purpose to the abandoned building. In a special chapter he determines basic guidelines, principles and opportunities for the revitalization and rehabilitation of the synagogue and the surrounding buildings, designed and constructed in the same
period (1900-1904) by the same author-architects (Dezs Jakab and Marcell Komor). In his text he performers
a detailed analysis of all supporting functions necessary to implement a new purpose of the building, in order to
rehabilitate it with less changes and interventions.

XXVII 199

: , , ,

. ,

,
, ,
,
, ,
,
, .
,

.
,
. ,
.

, , ,
, , , ,
.

200 XXVII


,

.

,

.

XX .
, , XIX
XX ,
,
.
.
, ,
.

, ,

, .
a
,
, -, , .

,

. , ,
, ,
.


,
, .

,
(Guillemard 2009).

,
,
,
.

,
(evidence-led), ,
,
(Waller 2003: 12).

, XX ,
,


, ,
,
(Plenderleith
and Werner 1971, Stolow 1979, Thomson 1986).
,
, ,
,
. ,
,
, ,
.

,
, ,
.


, ,
(ASHRAE 1999, Michalski
1999, Ankersmit 2011: abstract, Tegelaers, Smets:
, NMDC 2009, EN 15757: 2010,
PAS 198:2012). ,

, ,
,
,
, ,
.
,
,


, ,
.

XXVII 201

,
, , ,

. ,


.,
,
.. :
1. .
, 2008. ,
.
.
2. . 2007. ( )


.
, ,
,
2012. .
3. . 2011.
2012.

202 XXVII

.
4.
. 9.
5. 2012.

.
5.
. II
, je
.
10.10. 2007. 2.3.2009. .

.


2012. 2013. , .,
, .


.
(Testo 175H2 Testo 174H)

0 100% 20
o +70C. 0.5C 3%
+25C,
16.000 .


175 H2 , (Escort iLog) ,
0 100%
40 +70C.
0.25C ( 0C)

3%, 32.000 .
, ,

. ,
, ,
, ,
, ,
, .,
.
,
,
.
,
, ,

.
,
, .
,

.
..
,
,
, , ,

,

,
.


, ,
. ,
,
.
.

,
, , ., XIX XX ,

.
, , 60 cm,
.
, .
.

.

20% .
70%.

XXVII 203

1.

,


,
, .
( 1), ,
, , ; 70%.

,
, ,
. , .
30C
,
( 2).

204 XXVII

,


.
, , 65%.
,

, .

, , .
,
, , 60% 80%
( 3).

2.

3.

XXVII 205

4.

,
. ,
,
,
.
2007.
, 2009.
36 30C 80% , 14 20C 60%
. 450 m/h.

.
60% ( 4).
, ,

206 XXVII

, ,
.

,
,
. 15%


. 14C, 31C ( 5).
,
, .

, , 45%

5. ( )

6.

21C,

,

10% 5C, 10C, 30C (Michalski and Grattan 2010).

XXVII 207

,


.

,
27C 32.3C, 3C
,


.
30% 40% ( 6).
,


,
15C 18C, 35% 45%.


.
,
, .

1478. .

7.

208 XXVII

8.

, 1722. .
,
, ,
.
,
, ,
, .
,


. 60 %,
75 % ( ),
( 7).

,
. 3C,
30C, ,

.
, ,
, 2011. ,

( . 2007,
. et al. 2007). ,
, , 66 %,
14C. ,
,
. , .

, ,

XXVII 209


e
,
, . , ,
, ,

. ,
,

.

,
, , .
,
, ,


.

210 XXVII


.

,
.
,

,
.
, , ,

, . ,

, .
, ,

,
,
, .


Ankersmit B. 2011. Klimaatwerk: New Dutch Climate Guidelines. International Symposium and Workshop on Cultural
Property Risk Analysis Lisbon, 2011 September 14 16, unpublished. http://protectheritage.com/Lisbon2011/wp-content/
uploads/2012/10/Symposium-Abstracts.pdf (15.10.2013)
ASHRAE Chapter 21 Museums Libraries and Archives, in 2003 ASHRAE Handbook. Heating, Ventilating, and AirConditioning APPLICATIONS, SI Edition. Atlanta: published by American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, 2003.
Waller, R. R. Cultural Property Risk Analysis Model: Development and Application to Preventive Conservation at the
Canadian Museum of Nature. Gteborg Studies in Conservation 13, Gteborg: published by Gteborg Acta Universitatis
Gotho-burgensis, 2013.
, . , , 2007.
EN 15757 Conservation of Cultural Property Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced
mechanical damage in organic hygroscopic materials. Brussels: CEN, 2010.
Guillemard, D. Evaluation des conditions de conservation, , 2009.
Michalski, S. Setting Standards for Conservation: New Temperature and Relative Humidity Guidelines Are Now Published.
CCI Newsletter, 24, November. Ottawa: Canadian Conservation Institute, 1999.
Michalski, S; Grattan, D. Environmental Guidelines for Museums. Canadian Conservation Institute, 2010. http://www.cci-icc.
gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/enviro/controls-niveaux-eng.aspx (14.10.2013)
Nathan, S. Conservation Standards for Works of Art in Transit and on Exhibition, Museums and Monuments, XVII, Paris:
Unipub, 1979.
NMDC NMDC guiding principles for reducing museums carbon footprint, 2009 http://www.nationalmuseums.org.uk/media/
documents/what_we_do_documents/guiding_principles_reducing_carbon_footprint.pdf (14.10.2013)
PAS 198 Specification for environmental conditions for cultural collections. London: British Standardisation Institute, 2012.
Plenderleith J.H; Werner, A.E.A. The Conservation of Antiquities and Works of Art. Oxford: Uni Press, 1971.
Tegelaers, J; Smets, L. New environmental guidelines and how to bring them up to museums. http://www.nba.fi/en/File/995/lsmets-j-tegelaers-emac.pdf (3.10.2011)
Thomson, G. The Museum Environment. London: Butterworths, 1986.
, ; , ; , ; , . , , 2007.

The Importance and Limitations of Climate


Monitoring at the Example of Museum Institutions
and Immovable Cultural Property in Vojvodina
Vesna ivkovi
Key words: climate conditions, cultural heritage, monitoring, safekeeping conditions

This paper deals with the importance of climate monitoring and problems in the acquisition and processing,
i.e. interpretation and use of the gathered data in preservation of cultural heritage, using the examples of museum institutions and immovable cultural property in Vojvodina. The paper presents the results obtained by continuous monitoring of relative humidity and temperature at different periods and of different duration, as well as
analysis of the collected data in terms of the characteristics of internal climatic conditions and their stability, and
the behavior of a building in relation to the external climatic conditions. The data on relative humidity and temperature are compared with the documented behavior of materials in various climatic conditions in the storages,
exhibition spaces and historic buildings, to be able to suggest adequate solutions for the climate control and prevent the deterioration of cultural properties. Recommendations are made in accordance with the needs of the objects, the results of scientific research on the response of materials to changes in humidity and temperature, and
measures that reflect the growing need for climate control solutions which respect the principles of sustainability
and energy efficiency.

XXVII 211

-


: , , , ,

,
.

.

,
.,
. ,
,

. , ,
(Hall et al. 1993:276).
,
, ,
.

.
,
, , , , , /
.

212 XXVII, , ,

( 2009:20). : , , ,
( 2009:106).
, ,
,
.
, ,
.

. ( 2010:103).
.
, , , , , ,


(Rosenfeld 2008:7):
1.
( ),
, , , , ,

, ( ,
, , , , ,
),
, ,
,
, .


,
,

,

, ,
, ,
.

2.
, , ,
,
,
, ,
( )
.

6. , ,
, , ,
(, ,
), ,
(, , , , ), ,

(, , ), ,
,
( ) ,
,
(, ,
, , , , ),
, (
) ,

, , ,
.

3. ,
, ( ),
, .
4.
(, , )
,
,
.
5.
, , ,
, , , ,
,
, , , , , ,
,
, , , ,

7. ,
, ,

, ( ,
, ,

XXVII 213


/
), , ,
(quid pro quo)
, ,


, , ,
.
,

,
( ,
SWOT
). , ,
.. ,

.

. ,
,
.
, .

214 XXVII.
.
, :
, , ,
.

,

( 2001:89).

( , ,
,
).
,
. , , ,
. ,
,
.
, ,
.

( ). ,

.

,
,
. , ,
(XIT, ,
BEER FEST). ,

. : ,

,
, , ,
, , ,
( 2013:223).
, .

, . , , ,
,
, . ,


(
).
(MICE, Touring), ,
.


. , ,
,
, . ,
.
, (, ) ( )


,
.
,
, ,

, . ,
,
.
.
,
,
.


.
,

,
.
, .

,
.

.

: ,
,
, ,
, . ,
, (
, ).
. ,
,

.
:
,
,
, , ,

XXVII 215

5,71

6,00

4,43

5,00
4,00

3,99

3,95

4,05

4,46

3,83

3,68

4,04

4,64

3,94

3,00

2,29

2,00
1,00
0,00

ce

i
m

1.
: Krasojevi B., Support to implementation of the National Strategy for Tourism. Review with
proposals for competitive update. Final draft. December, 2011., str. 30.

( 2006:161183). ,

.
, ,
( ), ( 2011:348).

( , ,

, , ,
) ,
14 ,
, 2011.
,
.
( 2013:228). , , , ,
.

9%

10,20 %


3,10 %

37,10 %


16,90 %3%

20,70 %

2. ( %)
: , 2011.

216 XXVII


11,5

43,2

41,6

/
17,4

/
/

5,4
27,8


8,2

21,1

5,1

4,9
18,70

3,60

7,10

6,90
15,90

42,40


24,10


13,40

9,90

52,00

4,60
15,90

/
9,60

27,20

7,90

5,90
31,90


24,90

/
12,70

/ /

28,30

, .
,

.

7,80

,
, , (16,9%). , : ,
(42,4%),
, 24,1%,
15,9% ,
13,4%.

22,9

2,30

3. ( %)
: 2011.


2006. 2011. :
, , MICE
.

2011.
,
MASMI Research Group . 1.500 , (20%), (13%)
(12%),
(2%) (1%),

.
:
, ,
,
(37,1%), , , , , (20,7%),

, ,
.
.
. , ,
.


, , ,
.

.
: , ,
,

.
,
. (
)
,
.

, ,
UNESCO
.

XXVII 217


Hall, Colin Michael; McArthur, Simon. Towards Sustainable Heritage Management, Auckland, Oxford: Oxford University
Press, 1993.
Krasojevi, Branko. Support to implementation of the National Strategy for Tourism Review with proposals for competitive
update, Final draft. Beograd, 2011.
Rosenfeld, Raymond. A. Cultural and Heritage Tourism. Eastern Michigan University 2008. <http://www.municipaltoolkit.org/
UserFiles/Rosenfeld_EN.pdf> 28.12.2013.
Sigala, Marianna; Leslie, David International Cultural Tourism: Management, implications and cases. Oxford, 2005.
, . : .
. 27/28, 20102012.
, . . . :
Etnological Researches. : 2006.
, . . . :
, 2013.
, . . : , 2009.
, . . : , 2001. <http://www.biznis-akademija.com/B.
akademija-Zivotni-ciklus-proizvoda_671 >23.12.2013.
, . : 2000 2010. : ,
2011.
, . . : , 2009.

Stages of Management of Cultural and


Touristic Products in Serbia
Branko Krasojevi
Key words: management, tourism, culture, product, Serbia.

Planning and design make cultural resources become touristic resources, but only with the process of presentation and interpretation they do become cultural and heritage tourism products. They represent the coherence of attraction, accommodation and transport, which consists of the main (monuments, manifestations and
services of museum and monument tourism guidance) and the additional product (general touristic services and
offers of touristic information centers, national touristic organizations, touristic clubs, agencies and transport
infrastructure) as the elements of general touristic product. Cultural potentials of Serbia are great but also indulgent in planning and management. Due to the vague objectives and priorities of development, cultural tourism
is being developed without a specific plan. Strategic decision making in the process of planning of cultural and
touristic products development has to involve all stakeholders: state institutions, local authorities, tourism industry, regional and local tourist organizations and development agencies, as well as cultural institutions, Serbian
Orthodox Church, tourist guides and others whose opinions are of the importance to the planning and decision
making. The aim of the paper is to present that with small investments, cultural and tourism products may have
important economic effects on the economic growth and development, income increase, employment and competitiveness of Serbia.

218 XXVII


Reviews

3D


-,
: , , 3D , ,

1.

, 25. 2013.

,
.
2013. .
,
, ,
, . 31
,
, , a
.

XVIII .

, .
,
- , :

, 3D
.

- (. ,
.7/2008.)

, , 3D , .
3D 1,
.
1

XXVII 221

2.

3.


.
FARO Fokus 3D 120 s,
FARO SCENE 5.0 Gexel JRC Reconstructor 2.0.
Nikon
D700 Nikon D600 70 200
.2

, ,

( ) ,
.

, , .

, ,


,
.


,
2

222 XXVII

4.

5.

. .3

,
3D
,
,

. ,

.


,
,
,


.

3
Guido Galvani, Alesandro Grieco, Federica Maietti,
Cecilia Traina. Restauro. Il rilievo tridimensionale della scena
urbana nel centro storico di Ferrara. Salone dell arte del
Restauro della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
in collaborazione con Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali della Regione Emilia-Romagna. 2005: 263266.

XXVII 223

The Use of 3d Model in the Presentation of the Cultural


Heritage on the Ocassion of Dunavska Street from
the City Gate to Cultural Heritage Exhibition
Ivana Nekov-Repi, Aleksandra Zekovi
Keywords: exhibition, Dunavska Street, digital 3D model, cultural heritage presentation, digital documentation.

A virtual animation of the buildings and the space of one part of the city core was shown as a part of the
Dunavska Street from the city gate to cultural heritage exhibition, which was organized to commemorate 30
years of work and existence of the Institute for the Protection of Cultural Monuments of Novi Sad.
The project for a three-dimensional recording of the urban scheme has been carried out in collaboration
with the Central Institute for Conservation in Belgrade and Marko Aleksi, an architect, with the use of modern 3D laser scanning methods. The three-dimensional digital model has been completed based on the scans
made using the three-dimensional laser scanner for scanning the buildings in 3D. In this way, a documentation
base of 3D digital models was made, which offers many opportunities for the cultural heritage presentation and
popularization.
The records obtained are the best way of documenting, because the scanner records the whole building geometry in three dimensions.
In the member states of the European Union, cultural heritage is presented with the use of modern technology, which contributes to quicker and easier awareness creation about the importance of cultural heritage among
the general population. This type of presentation is still insufficiently used in our region.

224 XXVII

a1


, ,
( ) , : , , 21, 21131 , .
Microsoft Word-, (
, , ) 35.000 ; :
Times New Roman; : 1,5; : 12. ( 10 15 )
( )
, 1, 11. ( , ): 1, 10.
,
.
(, , , ...)
(300 dpi). , . : bmp, jpg tiff.
, .
.


,
, , , a
(, !), ,
. . :
( 1986: 128)

, . . 2. . :
, 1986.

, . . 2. . :
, 1986.

, , , :
( 1986: 128130)

,
, , :

1
,
,
. .

XXVII 225

( 1986: 128, 130)

, . . 2. . :
, 1986.

,
, . James J. Murphy,
, :
(Murphy 1974: 95)

Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory


from Saint Augustine to the Renaissance. Berkeley: University of California
Press, 1974.

,
, (urphy 1974: 12).
,
o , . ( et al., ):
( . 2007)
(Poss et al. 2000)

, ; , .
. 4. . : , 2007.
Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics.
3rd ed. Glasgow: Harper Collins, 2000.

, , :
(1974: 207), XI .
,
, ( 1958; 1968)
, , ,
: :
(
1979: 7) ...


.
. ()
.
,
. ,
( ).
():


, . . , , . . : , .
:
, . . . : , 2001.

226 XXVII

A . 2, 3, 4. n-
( .) ...
:
, . : . . 1. - 2. . :
, 1958.

... () .
:
, . : . . 1. : ,
19582.

:
, . . : , 19862.
, ; , . . :
, 20074.
Poss, Christopher; Bryan Lowes & Leslie Chadwick. Dictionary of Economics. Glasgow: Harper Collins, 20003.


, , , , :
. 20052006: . : , 2005.
: . : . :
, 2008.


:
. . : , 1877.


, (.). ( ) , , . , , 2021. 2003. : ,
2004.


-, . , 19191941. .
: , 2005.
, . , 19201971. : , , 2001.


:
, . . : , : &
: , 1998.) .
:
Black, John. A Dictionary of Economics. Oxford & New York: Oxford University Press, 20022.

XXVII 227

) ( ) . (
tc, ).
:
Bannock, Graham et al. Dictionary of Economics. London etc.: Penguin Books, 20037.


, . . , . , : , .
:
, . . , 1810. : , 2003.


.
, ( ). . : , .
:
, (.). . :
, 1996.
, (.). . V .
1942. : ,
2009.

, . ( ). : , , .
:
, , . : , . 8552/264/5, 17801783.

( , 23), ,
.

/
, . . (,
): .
:
, . . . 473, . 3 ( 2004): 265269.


, . , : . (.)
18541904. : ,
1998: 868884.


, . . : .
:
, . . 21. 12. 2004: 5.

228 XXVII

()
:
1. ( / ); : ()
2. ( / ); : ()
3.
4.
5. .
, , , , .
, , :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

, / / /
,
. ,
.


/ .


( ). (.)
( ).
:
(). . 29/78.
(). 124/04.

, .
:
(). 62/03, 64/03, 58/04 62/04.

, ( , ) ., .,
., :
. 5, . 2, . 3 . 5, 6, 9 10 . 4-12 ...
( , ,
, ...), , () ,
, / .

on-line
, . . < >. .
:
Veltman, K. H. Augmented Books, knowledge and culture.
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 2. 2. 2002.

XXVII 229

/ on-line
, . . . .
. .
:
Tit, A. Teaching Infopreneurship: students perspective. ASLIB Proceedings. February 2000. Proquest. 21. 2. 2000.

on-line:
o. . < >. .
:
Wilde, Oscar. Encyclopedia Americana. < http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-92614715.html > 15. 12. 2008.

/
(DOI = Digital Object Identifier)
/ on-line (:
-, , / , , .)
( ), . DOI (. en.wikipedia.
org/wiki/Digital_object_identifier).
, . . . .
DOI
:
Nikolic, Ivana. Publishing in Serbia. Slavic & East European Information Resources, Volume 1, Issue 2 & 3 February
2001: 85-126. DOI: 10.1300/J167v01n02_03
< www.informaworld.com/smpp/.../content~db=all~content=a904437540 > 30. 1. 2010.

< > ( 3. ).

DOI
, . o. . . DOI:
:
Paskin, Norman. Digital Object Identifier (DOI) System. Encyclopedia of Library and Information Sciences. Third
Edition. DOI: 10.1081/E/ELIS3-120044418


T ,
a. ,
, .
, , , .
.

230 XXVII

Simulta,

-


500

..,
ISSN 0434-300X

Proofreading and Copyediting


Nikola Strajni
Translated by
Simulta, Novi Sad
Jasmina Radin
Design
Branko Strajni
Cover photo
Nedeljko Markovi
Print Run
500 copies
Printed
ID Cicero d.o.o, Beograd
ISSN 0434-300X

CIP
,

902/9048(497.113)(082)
/
. 1957, 1- .: , 1957-,-29 cm

ISSN 0434-300X

COBISS.SR-ID 6565132