You are on page 1of 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu

e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

e-Dnevnik upute za uenike i roditelje


1. Sadraj

1.

Sadraj ............................................................................................................................................. 1

2.

Predgovor ........................................................................................................................................ 2

3.

e-Dnevnik za uenike ....................................................................................................................... 2

4.

5.

3.1

Ocjene...................................................................................................................................... 4

3.2

Ispiti ......................................................................................................................................... 5

3.3

Izostanci ................................................................................................................................... 6

3.4

Osobni podaci .......................................................................................................................... 7

3.5

Biljeke razrednika................................................................................................................... 8

e-Dnevnik za roditelje...................................................................................................................... 9
4.1

Ocjene.................................................................................................................................... 12

4.2

Ispiti ....................................................................................................................................... 13

4.3

Izostanci ................................................................................................................................. 13

4.4

Osobni podaci ........................................................................................................................ 15

4.5

Biljeke razrednika................................................................................................................. 15

Popis slika ...................................................................................................................................... 17

stranica 1 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

2. Predgovor
U uputama su na slikama crvenom bojom
kliknuti miem.

oznaene poveznice ili druge opcije na koje je potrebno

3. e-Dnevnik za uenike
e-Dnevnik za uenike se nalazi na adresi https://ocjene.skole.hr. Uenici se u sustav prijavljuju koristei
svoj elektroniki identitet iz sustava AAI@Edu.hr (npr. pero.peric@skole.hr). U aplikaciju se mogu
prijaviti uenici ije kole su ukljuene u e-Dnevnik. Na poetnoj stranici sustava klikom na "Popis kola
u sustavu e-Dnevnik" dostupan je popis kola koje su ukljuene u e-Dnevnik.

Slika 1. Poveznica koja vodi na popis kola u sustavu e-Dnevnik

stranica 2 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Za prijavu u aplikaciju uenik treba unijeti svoje korisniko ime i lozinku, te kliknuti na "Prijava" na dijelu
suelja za uenike.

Slika 2. Suelje za prijavu uenika (s lijeve strane)

Nakon prijave u sustav otvorit e se suelje na kojem je u gornjem dijelu navedena kolska godina,
uenikov razrednik, naziv kole i razred u koji je uenik upisan.

Slika 3. Prikaz podataka o uenikovoj koli, razredu, razredniku i kolskoj godini

Podaci koji su dostupni ueniku grupirani su u nekoliko kartica:

stranica 3 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

3.1 Ocjene
Za pregled ocjena potrebno je odabrati karticu "Ocjene".

Slika 4. Kartica "Ocjene"

Na kartici "Ocjene" prikazani su predmeti koji su ueniku uneseni u e-Dnevnik. Uz svaki predmet
navedeno je i ime i prezime nastavnika koji ueniku predaje predmet. Klikom na pojedini predmet
uenik ima mogunost pregledati ocjene i biljeke unesene za taj predmet. Ako su za predmet uneseni
lektira ili raspored pisanih zadaa tada e biti prikazani i podaci koji se odnose na lektiru, odnosno na
raspored pisanih zadaa.

stranica 4 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Slika 5. Pregled ocjena iz predmeta

3.2 Ispiti
Na kartici Ispiti prikazani su svi nadolazei ispiti iz svih predmeta koji su uneseni u e-Dnevniku. Za
svaki ispit naveden je toan datum ispita, predmet iz kojeg je ispit i biljeka. Klikom na Prikai sve
ispite na popisu e se prikazati i ispiti koji su proli.

Slika 6. Pregled ispita

stranica 5 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

3.3 Izostanci
Na kartici "Izostanci" uenik ima uvid u izostanke za tekuu kolsku godinu. Mogue je pregledati sve
izostanke ili odabrati odreeni mjesec. Za unesene izostanke navedeno je jesu li opravdani,
neopravdani, ekaju odluku razrednika ili imaju status ostalo. Izostanci koji ekaju odluku razrednika
su oni koje je unio nastavnik, ali razrednik nije aurirao status tih izostanaka (opravdano ili
neopravdano).

Slika 7. Kartica "Izostanci"

stranica 6 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

3.4 Osobni podaci


Na kartici "Osobni podaci" prikazani su uenikovi osobni podaci koji su u e-Dnevniku, te kontakt podaci
roditelja.

Slika 8. Kartica "Osobni podaci"

stranica 7 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

3.5 Biljeke razrednika


Na kartici "Biljeke razrednika" dostupni su podaci o informacijama, biljekama razrednika,
izvannastavnim kolskim aktivnostima, izvankolskim aktivnostima i vladanju.

Slika 9. Kartica "Biljeke razrednika"

Na kraju rada uenik se treba odjaviti iz sustava klikom na "Odjava" u gornjem desnom dijelu suelja.

Slika 10. Odjava iz sustava

stranica 8 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

4. e-Dnevnik za roditelje
e-Dnevnik za roditelje se nalazi na poveznici https://ocjene.skole.hr. Pristup aplikaciji omoguen je
roditeljima uenika ije kole koriste e-Dnevnik. Popis kola koje su ukljuene u e-Dnevnik dostupan je
klikom na "Popis kola u sustavu e-Dnevnik" na poetnoj stranici. Aplikacija omoguava roditeljima
uvid u ocjene, izostanke, osobne podatke i biljeke razrednika. Podaci su prikazani s vremenskim
odmakom od 48 sati iz pedagokih razloga. Pristup je dozvoljen korisnicima s elektronikim identitetom
u sustavu NIAS. Uvid u podatke djeteta mogu je pod uvjetom da je razrednik u e-Dnevniku ispravno
evidentirao dodatne podatke o roditeljima.
Za prijavu u aplikaciju potrebno je kliknuti na "Prijava" na dijelu suelja za roditelje.

Slika 11. Suelje za prijavu roditelja (s desne strane)

stranica 9 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Nakon toga sustav e zatraiti autentifikaciju. Potrebno je kliknuti na "Dozvoli" za nastavak prijave.

Slika 12. Potvrda autentifikacije

U sljedeem koraku trebate odabrati odgovarajuu vjerodajnicu, te kliknuti na "Prijava" pored eljenog
izdavatelja vjerodajnice.

Slika 13. Odabir vjerodajnice

stranica 10 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Nakon prijave sustav e otvoriti poetnu stranicu e-Dnevnika za roditelje. Na ovoj stranici potrebno je
odabrati razredni odjel za koji elite pregledati podatke. U primjeru na slici uenica je u aktualnoj
kolskoj godini upisana u trei razred (3.k) pa emo odabrati "3.k" kako bismo mogli pregledati podatke
za tekuu kolsku godinu.

Slika 14. Odabir razrednog odjela

Nakon odabir razreda otvorit e se suelje na kojem su podaci grupirani u nekoliko kartica. Klikom na
neku od kartica moete pregledati odabranu kategoriju podataka.

stranica 11 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

4.1

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Ocjene

Na kartici "Ocjene" dostupan je popis predmeta koji su ueniku uneseni u e-Dnevnik. Uz svaki
predmet navedeni su nastavnici koji ueniku predaju taj predmet.

Slika 15. Kartica "Ocjene"

Klikom na pojedini predmet prikazat e se ocjene i biljeke za isti. Ako je za predmet unesen termin
pisane zadae isti e biti prikazan na suelju. Isto tako, ako je za odabrani predmet unesena lektira tada
e i podaci za lektiru biti navedeni na ovom dijelu suelja.

Slika 16. Pregled ocjena iz predmeta

stranica 12 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

4.2

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Ispiti

Na kartici Ispiti prikazani su svi nadolazei ispiti iz svih predmeta koji su uneseni u e-Dnevniku. Za
svaki ispit naveden je toan datum ispita, predmet iz kojeg je ispit i biljeka. Klikom na Prikai sve
ispite na popisu e se prikazati i ispiti koji su proli.

Slika 17. Pregled ispita

4.3

Izostanci

Na kartici "Izostanci" roditelj ima uvid u izostanke. Mogue je pregledati sve izostanke ili odabrati
odreeni mjesec. Za unesene izostanke navedeno je jesu li opravdani, neopravdani ili ekaju odluku
razrednika. Izostanci koji ekaju odluku razrednika su oni koje je unio nastavnik, ali razrednik nije
aurirao status tih izostanaka (opravdano ili neopravdano).

Slika 18. Kartica "Izostanci"

stranica 13 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Na kartici "Izostanci" mogue je pregledati opcije za obavijesti klikom na "Postavke obavijesti".

Slika 19. Postavke obavijesti

Nakon to ste odabrali postavke obavijesti bit e prikazano suelje na kojem su navedene informacije
o obavijestima. Prikazane su informacije o tome alju li se obavijesti e-mailom i na koju adresu te jesu
li ukljuene OKP obavijesti. Za promjenu postavki e-mail obavijesti potrebno je javiti se uenikovom
razredniku. Na ovom dijelu moete promijeniti postavke za OKP obavijesti ukoliko je kreiran korisniki
pretinac (OKP).

Slika 20. Ureivanje postavki obavijesti

stranica 14 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

4.4 Osobni podaci


Na kartici "Osobni podaci" navedeni su uenikovi osobni podaci koji su u e-Dnevniku, te kontakt podaci
roditelja.

Slika 21. Kartica "Osobni podaci"

4.5 Biljeke razrednika


Na kartici "Biljeke razrednika" dostupni su podaci o informacijama, biljekama razrednika,
izvannastavnim kolskim aktivnostima, izvankolskim aktivnostima i vladanju.

stranica 15 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

Slika 22. Kartica "Biljeke razrednika"

Nakon zavretka rada potrebno je odjaviti se iz aplikacije klikom na "Odjava" u gornjem desnom dijelu
suelja.

stranica 16 od 17

CARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom sustavu


e-Dnevnik upute za uenike i roditelje

tel: +385 1 6661 500


fax: +385 1 6661 630
e-mail: helpdesk@skole.hr
url: carnet.hr/e-dnevnik

5. Popis slika
Slika 1. Poveznica koja vodi na popis kola u sustavu e-Dnevnik ............................................................ 2
Slika 2. Suelje za prijavu uenika (s lijeve strane) .................................................................................. 3
Slika 3. Prikaz podataka o uenikovoj koli, razredu, razredniku i kolskoj godini ................................. 3
Slika 4. Kartica "Ocjene" .......................................................................................................................... 4
Slika 5. Pregled ocjena iz predmeta ........................................................................................................ 5
Slika 6. Pregled ispita ............................................................................................................................... 5
Slika 7. Kartica "Izostanci" ....................................................................................................................... 6
Slika 8. Kartica "Osobni podaci" .............................................................................................................. 7
Slika 9. Kartica "Biljeke razrednika" ....................................................................................................... 8
Slika 10. Odjava iz sustava ....................................................................................................................... 8
Slika 11. Suelje za prijavu roditelja (s desne strane).............................................................................. 9
Slika 12. Potvrda autentifikacije ............................................................................................................ 10
Slika 13. Odabir vjerodajnice ................................................................................................................. 10
Slika 14. Odabir razrednog odjela ......................................................................................................... 11
Slika 15. Kartica "Ocjene" ...................................................................................................................... 12
Slika 16. Pregled ocjena iz predmeta .................................................................................................... 12
Slika 17. Pregled ispita ........................................................................................................................... 13
Slika 18. Kartica "Izostanci" ................................................................................................................... 13
Slika 19. Postavke obavijesti.................................................................................................................. 14
Slika 20. Ureivanje postavki obavijesti ................................................................................................ 14
Slika 21. Kartica "Osobni podaci" .......................................................................................................... 15
Slika 22. Kartica "Biljeke razrednika" ................................................................................................... 16

stranica 17 od 17