You are on page 1of 1

http://upoznajmuziku.

com

http://upoznajmuziku.com

http://upoznajmuziku.com

http://upoznajmuziku.com

http://upoznajmuziku.com

http://upoznajmuziku.com

Format ovog radnog materijala je A4.


tampajte ga, makaze u ruke, isecite
svaku karticu i zaponite igru.
Fle kartice moete koristiti u
razliitim aktivnostima.
Uvek su pogodne da se kroz zabavu
naui neto novo.
Za jo materijala i zanimljivosti o
muzici, posetite moj blog:
http://upoznajmuziku.com

http://upoznajmuziku.com