You are on page 1of 2

TEST 2.

1. Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je : (zaokruiti jedan


tacan odgovor)
a) Dijagnostika metoda
b) Interventno terapijska metoda
c) I dijagnostika i terapijska metoda
2. Akutni apendicitis se leci: (zaokruite jedan tacan odgovor)
a) konzervativno-antibioticima
b) hirurkim putem-operacijom
c) konzervativno - infuzionim rastvorima
d) konzervativno-lokalnim hladjenjem
3. Zatvorene povrede trbuha (zaokrui dva netacna odgovora):
a) komuniciraju sa torakalnom dupljom
b) nemaju komunikaciju sa spoljanjom sredinom
c) mogu biti uzrokovane toplotnom energijom
d) mogu se leiti neoperativnim metodama
e) javljaju se u sklopu sepse
4. Maligni tumori eluca dijagnostikuju se: (zaokruite jedan tacan odgovor)
a) nativnom radiografijom abdomena
b) kompjuterizovanom tomografijom
c) kontrastnom radiografijom i gastroskopijom
d) gastroskopijom
5. U urodene deformitete prednjeg zida grudnog koa spadaju ( zaokruite jedan
tacan odgovor ):
a) Pectus carinatum
b) Pectus sanatum
c) Tietzeov sindrom
d) Morbus Madelun
6. Najbezbedniji pristup za drenau pneumotoraksa je ( zaokruite jedan tacan
odgovor ):
a) II meurebarni prostor u prednjoj aksilarnoj liniji

b) IV - V meurebarni prostor u srednjoj aksilarnoj liniji


c) VI meurebarni prostor u zadnjoj aksilarnoj liniji
d) IV meurebarni prostor u skapularnoj linij
7. Najceci mastitis kod ena u generativnoj dobi je: (zaokruite jedan tacan
odgovor)
a) specificni TBC mastitis
b) puerperalni mastitis
c) hronicni mastitis
8.Rektoskopija je endoskopska metoda:
a) pregleda i intervencija na descedentnom kolonu
b) pregleda i intervencija na poprenom kolonu
c) na cekumu i ascedentnom delu kolona
d) pregleda i intervencija na rektumu i zavrnom delu sigma
9.Hematohezija je:
.Iskasljavanje penusave krvi
b. Povracanje svetlo crvene krvi
v..Praznjenje svetlo crvene krvi iz rektuma
10. 63-godinji muskarac, teak 65kg, lei u postelji drugi postoperativni
dan nakon abdominoperinealne resekcije zbog karcinoma rektuma.
Stalni Foley-ev kateter je postavljen nakon operacije. Sestra je
zabrinuta jer, i pored stabilnih vitalnih parametara, izluivanje
mokrace u poslednja 2 sata je nula. Prethodna 3 sata izluivanje
mokrae je bilo: 56ml, 73ml i 61ml. Koji od sledeih je najverovatniji
razlog prestanka luenja mokrae?
A. Akutna bubrena insuficijencija
B. Oteenje mokrane beike tokom operacije
C. Oteenje uretera tokom operacije
D. Dehidratacija
E. Zapuen ili kvikovan (uvijen) kateter