You are on page 1of 1

Una guida sulle compatibilta' dei display lcd nokia.

Nokia 1600,2310
Nokia2600,2650,2652,3200,5140,6220,7250i,3100,3120,6100
,3200,5100,6610,6610i,7210
Nokia 2610,5140i,6030
Nokia 3220,7260,6020,6021, sono comp. con lcd esterni 9500,9300,9300i
Nokia 3300,6800
Nokia 5200,6070,6080
Nokia 5300,6233,6234,7370,E50
Nokia 6060,6101,6102,6103,6125,6136,6151,7360
Nokia lcd esterni 6101,6102,6170,7270
Nokia lcd interni 6170,7270
Nokia 6270,6280,6288
Nokia 6630,6260,N91
Nokia 6680,N70,N72
Nokia 7610,6670
Nokia N71,N73,N93
Nokia 2300 per 1100
Nokia 6170 per 7270
Nokia N93 per N71 e N73
Nokia 6270 per 6280
Nokia 6680 per N70 and N72
Nokia 6260 per 6630
Nokia 3220 lcd per display esterno 9300
Nokia 7210 per 6100, 7250, 3100, 2650, 2600, 5140, 3120, 6610, 5100, 3200
Nokia 6020, 3220 funzionano come lcd esterno 9500
Nokia 7610 = 6670, 6630, 3230
Nokia 6101 = 6060, 6103