You are on page 1of 41

KESEPADUAN

DALAM
KEPELBAGAIA
N DI MALAYSIA

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

1.1

MASYARAKAT
MASYARAKAT

1.2

BUDAYA
BUDAYA

1.3

INTEGRASI
INTEGRASI

1.4

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

1.5

ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

1.6

KANDUNGAN BAB 1

Ras & Etnik


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

INDIVIDU
RAS

ETNIK

BUDAYA
BUDAYA

ETNISITI

ETNOSENTRISME

INTEGRASI
INTEGRASI

PREJUDIS

TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

STREOTAIP

ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

RASISME

DISKRIMINASI

Ras & Etnik


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Ras & Etnik


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Perasaan & Pemikiran


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Masyarakat & Budaya


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

Perpaduan

di dalam masyarakat yang bersifat plural

penting:

Untuk keharmonian dan kesejahteraan hidup.


Untuk menjamin kestabilan politik dan ekonomi.

Kesannya,

pelbagai dasar dan strategi untuk


meningkatkan kualiti hidup dapat dilaksanakan.

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Masyarakat & Bangsa


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Keperluan Mengkaji Masyarakat


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Ciri-ciri Masyarakat
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

10

Stratifikasi Sosial
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

11

Perspektif Masyarakat
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

12

Konsep Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

13

Jenis Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

14

Pembentukan Budaya Melayu


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

15

Peranan Utama Pembentukan Budaya


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

16

Ciri-ciri Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

17

Ciri-ciri Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

18

Perspektif Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

19

Faktor Perubahan Budaya


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA
BUDAYA
BUDAYA
INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

20

Fungsi Budaya Dalam Kehidupan


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA
BUDAYA
BUDAYA
INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

21

Perpaduan & Integrasi


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

22

Integrasi Nasional
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
INTEGRAI
INTEGRAI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

23

ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

24

Tahap Hubungan Etnik


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

25

Segregasi
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

26

Akomodasi
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
TAHAP
HUB
TAHAP
HUB
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ETNIK
ETNIK
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

27

Akulturasi
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
TAHAP
HUB
TAHAP
HUB
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ETNIK
ETNIK
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

28

ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

29

Kejayaan & Kegagalan Asimilasi


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
TAHAP
HUB
TAHAP
HUB
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ETNIK
ETNIK
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

30

Amalgamasi
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

31

Pluraliti Budaya
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

32

Masyarakat Plural
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

33

Ciri-ciri Masyarakat Plural


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

34

Komposisi Masyarakat Plural di Malaysia


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

KAUM

DESKRIPSI

Melayu

Ciri-Ciri

Takrifan Melayu dalam Perkara 160,Perlembagaan Persekutuan:


Seorang yang menganuti agama Islam
Lazim bercakap Bahasa Melayu
Menurut adat istiadat Melayu
Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia

Agama

Mengamalkan agama Islam


Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan
Mahkamah Syariah

Budaya

Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta


perayaan kebesaran Islam yang lain.

Ciri-Ciri

Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan


abad ke-20
Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu;
Hokkien, Hakka, Kantonis dan lain-lain
Mewakili 25% penduduk Malaysia

Agama

Lazim menganut agama Buddha dan Kristian


Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha

Budaya

Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari
Krismas dan Opera Cina

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Cina

35

Komposisi Masyarakat Plural di Malaysia


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

KAUM

DESKRIPSI

India

Ciri-Ciri

Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India


Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu;
Tamil,Telegu,Malayalee dan lain-lain
Mewakili 7% penduduk Malaysia

Agama

Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam


Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan
bagi agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia

Budaya

Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang


beragama Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh

Ciri-Ciri

Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti:


Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu;
Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut
Mewakili 12% penduduk Malaysia

Agama

Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan


animisme

Budaya

Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai


dan Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan
keagamaan seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Etnik
Sabah
dan
Sarawak

36

Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

37

Masyarakat Majmuk Dari Perspektif Islam


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

38

Konsep Umat
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

39

Asas Masyarakat Islam


ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

40

Pengukuhan
ETNIK &
& RAS
RAS
ETNIK

Huraikan:

MASYARAKAT
MASYARAKAT

BUDAYA
BUDAYA

INTEGRASI
INTEGRASI
TAHAP
TAHAP
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
ISLAM &
&
ISLAM
MASYARAKAT
MASYARAKAT

Akulturasi.
Segregasi.
Amalgamasi.

Bincangkan

TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi


yang wajar dijadikan panduan bagi menjamin
keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan
mengemukakan contoh yang relevan.
Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum BabaNyonya yang diterima daripada orang Melayu.
Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu
budaya sehingga membolehkan ia bertahan lama.

41