You are on page 1of 50

PERLEMBAGAA

N
PERSEKUTUAN
& HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

3.1

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN

3.2

PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH

3.3
KANDUNGAN BAB 3

KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

3.4

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

3.5

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

3.6

Konsep Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Definisi Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Jenis Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Ciri-ciri Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Keperluan Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Peranan Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Ketertinggian Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Penggubalan Perlembagaan Malaysia


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

10

Sejarah Penggubalan Perlembagaan


Tanah Melayu
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

11

Malayan Union
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

12

Tujuan Penubuhan Malayan Union


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

13

Ciri-ciri Malayan Union


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

14

Penentangan Malayan Union


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

15

Sebab Penentangan Malayan Union


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

16

Kerjasama Kearah Kemerdekaan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

17

Kontrak Sosial 1948


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

18

Perkara Dalam Kontrak Sosial 1948


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

19

Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah


Melayu 1948
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

20

Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

21

Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

22

Ke Arah Pemerintahan Secara Demokrasi


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

23

Ke Arah Pemerintahan Secara Demokrasi


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

24

Rombongan London
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London


4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan
Diketuai Tunku Abdul Rahman.
Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha
menuntut kemerdekaan
WAKIL RAJA-RAJA MELAYU

WAKIL PERIKATAN

KETUA: Datuk Panglima Bukit


Gantang (MB Perak)
En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB
Selangor)
Datuk Mohammad Seth
Mohammad Said (MB Johor)
Datuk Nik Ahmad Kamil Hj
Mahmood (bekas MB Kelantan)
SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir
Shamsuddin

KETUA: Tunku Abdul Rahman


Putra Al-Haj (Ketua Menteri &
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri)
Datuk Abdul Razak Hussain
(Menteri Pelajaran)
Kol.H.S.Lee (Menteri
Pengangkutan)
Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman
(Menteri Hasil Bumi)
SETIAUSAHA: T.H.Tan

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

25

Perjanjian London
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

26

Suruhanjaya Reid
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

27

Suruhanjaya Reid
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

28

Kontrak Sosial & Perlembagaan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

29

Unsur Tradisi & Perlembagaaan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

30

Isu Hubungan Etnik Dalam


Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

31

Isu Hubungan Etnik Dalam


Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

32

Islam sebagai Agama Persekutuan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

33

Rasional Peruntukan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

34

Prinsip Kebebasan Beragama


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN

PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA


Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian
persekutuan
Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada
Perkara 11(4)
Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:

PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau


mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam
Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan upacara
sembahyang bukan agamanya.
Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

35

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

36

Rasional Peruntukan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

37

Kedudukan Istimewa Melayu dan Bumiputera


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

38

Rasional Peruntukan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

39

Prinsip Raja Berperlembagaan


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

40

Tanah Rezab Melayu


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

41

Kewarganegaraan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

42

Piagam Madinah
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

43

Kepentingan Piagam Madinah


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM
IAGAM
MADINAH
AGAM MADINAH

44

PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM
IAGAM
MADINAH
AGAM MADINAH

45

Intipati Piagam Madinah dalam Konteks


Hubungan Etnik
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

46

Implikasi pelaksanaan Piagam Madinah


PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

47

Elemen Persamaan Piagam Madinah Dan


Perlembagaan Malaysia
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

48

Pengukuhan
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Bincangkan

TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem


pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini
Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan
kontrak sosial.
Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam
Madinah kepada masyarakat bukan Islam.
Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia
dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam
Perlembagaan Persekutuan.
Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa
peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan
etnik di Malaysia.
Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam
Perlembagaan Persekutuan.
49

PENGUKUHAN
PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN

MALAYAN UNION
UNION
MALAYAN
PERSEKUTUAN
PERSEKUTUAN
TANAHMELAYU
MELAYU
TANAH
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

UNSURTRADISI
TRADISI
UNSUR

PIAGAMMADINAH
MADINAH
PIAGAM

Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana


yang terdapat dalam Perkara 153.
Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia
menjelang kemerdekaan.
Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama
Persekutuan.
Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan
berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan.
Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan
Islam sebagai agama Persekutuan.
Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan
keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia.
Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan
berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan.
Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan
Islam di Malaysia.

50