You are on page 1of 44

PEMBANGUNA

N POLITIK
DALAM
KONTEKS
HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
MODENISASI
MODENISASI

4.1

MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK

4.2

POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA

4.3

PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK

4.4

PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA

4.5

ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

4.6

KANDUNGAN BAB 4

Persoalan Modenisasi
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Proses Perubahan Masyarakat


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Modenisasi
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Sejarah Modenisasi Dunia


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Sejarah Modenisasi Dunia


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Penjajahan: Modenisasi Wilayah Luar Eropah


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

10

Luar Eropah: Modenisasi @ Pembaratan?


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

11

Modenisasi Ekonomi
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

12

Modenisasi Politik
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

13

Cabaran Modenisasi Politik


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

14

Metod Modenisasi Politik


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

15

Pemupukan Kerjasama Dan


Permuafakatan Politik
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

16

Latar Belakang Politik Malaysia


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

17

Politik Malaysia Sebelum Merdeka


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

18

Parti Politik Sebelum Merdeka


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

19

Politik Malaysia Selepas Merdeka


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

20

Parti Politik Sebelum Merdeka


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

21

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

22

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

23

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

24

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

25

Parti Politik Pasca Merdeka


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

26

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

27

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

28

Parti Politik Sarawak


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

29

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

30

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

31

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

32

Parti Politik Sabah


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

33

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

34

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

35

Perjanjian Malaysia 1963


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

36

Tuntutan Perjanjian Malaysia 1963


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

37

Tuntutan Perjanjian Malaysia 1963


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

38

Tuntutan Yang Dipersetujui Dalam Perlembagaan


Persekutuan
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

39

Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Politik


MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

40

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

41

Mendidik
manusia
mengenal
Allah

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK

Tempat
menyerlahkan
keistimewaan dan
keunggulan Islam

POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Tempat
melaksanakan
ajaran Islam
secara
menyeluruh.

Mengajar
manusia
melaksana
ibadah dengan
tepat

Matlamat
Pembangunan
Politik Dalam
Islam

Menunaikan
amanah
dengan
menegakkan
syariat

Membangun
dan
memakmur
muka bumi

Menegakkan
kebenaran dan
mencegah
kemungkaran.

42

MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

43

Pengukuhan
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
MODENISASI
POLITIK
POLITIK
POLITIK
POLITIK
MALAYSIA
MALAYSIA
PARTI
PARTI
POLITIK
POLITIK
PERJANJIAN
PERJANJIAN
MALAYSIA
MALAYSIA
ISLAM
ISLAM
& POLITIK
POLITIK
&

Huraikan

TIGA (3) dasar yang diperkenalkan oleh


kerajaan untuk mencapai matlamat pembinaan negara
bangsa
Jelaskan TIGA (3) faktor yang membawa kepada
pembentukan pakatan strategik Perikatan dan Barisan
Nasional
Huraikan EMPAT (4) cabaran yang sering dihadapi oleh
pakatan strategik tersebut.
Kemukakan TIGA (3) bukti pencapaian pembangunan
politik di Malaysia.
Bincangkan TIGA (3) strategi politik yang dilaksanakan
oleh kerajaan selepas Peristiwa 13Mei 1969.
Analisakan TIGA (3) cabaran yang boleh menggugat
kestabilan politik di Malaysia dan TIGA (3) cara
mengatasinya.
44