You are on page 1of 30

HUBUNGAN

ETNIK KE
ARAH
MASYARAKAT
BERINTEGRASI

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN

6.1

PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT

6.2
KANDUNGAN BAB 6

PERANAN
PERANAN
NGO
NGO

6.3

ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

6.4

Pelan & Strategi Integrasi


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara


holistik amat mencabar kerana gagasan yang
retorik dan simbolik semata-mata hanya
menghasilkan impak yang kurang berkesan.

Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkan


lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini
serta membina masyarakat yang lebih adil dari
segi struktur sosial dan ekonomi.

Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu


dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan,
masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan
yang diperlukan.
3

Strategi Ke Arah Integrasi


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN

RUKUN NEGARA
DASAR-DASAR PEMBANGUNAN
NEGARA

PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT

ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

PELAN
PELAN TINDAKAN
TINDAKAN DAN
DAN
DASAR
DASAR KERAJAAN
KERAJAAN

PERANAN
PERANAN
NGO
NGO

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

WAWASAN 2020

1MALAYSIA
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN
INTEGRASI NASIONAL
PLKN
4

Rukun Negara
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Dasar-dasar Pembangunan Negara


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Dasar Pendidikan Kebangsaan


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Dasar Kebudayaan Kebangsaan


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Wawasan 2020
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

1Malaysia
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

10

Jabatan Perpaduan Negara Dan


Integrasi Nasional

DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN

PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

11

Khidmat Negara
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

12

Strategi Ke Arah Integrasi


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

13

Rukun Tetangga
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

14

Skim Rondaan Sukarela


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

15

Ziarah-menziarahi & Rumah Terbuka


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

16

Difusi Budaya
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

17

Strategi Ke Arah Integrasi


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

18

Majlis Belia Malaysia


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

19

Rakan Cop
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

20

SUHAKAM
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

21

ALIRAN
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

22

GAPENA
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

23

ABIM
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

24

Integrasi Menurut Perspektif Islam


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Integrasi menurut Islam bukan hanya di kalangan


masyarakat Islam bahkan di kalangan masyarakat
bukan Islam

Islam menyarankan supaya kita menjalin


hubungan baik dengan cara bertolak ansur, saling
menghormati dan bantu membantu antara satu
sama lain

Integrasi hanya akan berjaya sekiranya semua


masyarakat bekerjasama serta memberi
komitmen yang jitu

25

Asas Integrasi Islam


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

26

Kepentingan Integrasi
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

27

Kesan Perpecahan
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

28

Strategi Integrasi Islam


DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

29

Pengukuhan
DASAR
DASAR
KERAJAAN
KERAJAAN
PERANAN
PERANAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
PERANAN
PERANAN
NGO
NGO
ISLAM
ISLAM
& INTEGRASI
INTEGRASI
&

Jelaskan

TIGA (3) tanggungjawab masyarakat dalam


memastikan perpaduan etnik sentiasa terpelihara
Bincangkan TIGA (3) strategi mengekalkan
keharmonian hubungan etnik di Malaysia.
Bincangkan TIGA (3) pendekatan integrasi etnik yang
dilaksanakan oleh kerajaan untuk merealisasi agenda
perpaduan negara.
Buktikan TIGA (3) kejayaan sistem pendidikan dalam
mengintegrasikan etnik di Malaysia.
Huraikan EMPAT (4) peranan Rukun Negara untuk
memupuk perpaduan nasional.
EMPAT (4) strategi bagi menangani integrasi antara
kaum di Malaysia.
30