You are on page 1of 34

ISLAM &

HUBUNGAN
ETNIK

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Pengenalan
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

8.1

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

8.2

APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL

8.3

MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH

8.4

TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

8.5

KANDUNGAN BAB 8

Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik


NILAI
NILAI

Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun


sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT:

Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme


masyarakat bersandarkan firman Allah SWT:

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Islam Dan Keharmonian Hubungan Etnik


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Prinsip Islam Berkaitan Dengan Nilai


Kemanusiaan

NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Berilmu / Al-ilm
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Permesyuaratan/ Al-syura
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Permesyuaratan/ Al-syura
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Keadilan/ Al-adalah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Kebebasan/ Al-hurriyyah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

10

Kesamarataan/ Al-musawah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

11

Bertanggungjawab/ Al-masuliyyah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

12

Asas-asas Hubungan Etnik Dalam Islam


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

13

Berkenal-kenalan/ Al-taaruf
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

14

Faham Memahami/ Al-tafahum


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

15

Saling Bekerjasama/ Al-taawun


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

16

Persaudaraan/ Ukhuwah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

17

Berkasih Sayang/ Al-mahabbah


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

18

Jamin Menjamin/ Al-tadhamun


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

19

Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan


Masyarakat Malaysia
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

20

Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan


Masyarakat Malaysia
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

21

Kejiranan Dan Hubungan Etnik


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

22

Pemangkin Semangat Kejiranan


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

23

Hubungan Sosial
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

24

Maqasid Syariah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

25

Maqasid Syariah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

26

Maqasid Syariah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

27

Maqasid Syariah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

28

Maqasid Syariah
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

29

Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

30

Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

31

Batas Toleransi Dalam Kehidupan Beragama


NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

32

Pengukuhan
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Bincangkan

ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan Islam


yang menjadi lambang ke arah kesatuan warga negara.
Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam
masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam
Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya hubungan
kerjasama yang baik antara pelbagai etnik menurut
perspektif Islam.
Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan
nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung
kepelbagaian etnik
Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang
direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam
Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut
Islam
33

Pengukuhan
NILAI
NILAI

KEMANUSIAAN
KEMANUSIAAN

ASAS
ASAS
HUB ETNIK
ETNIK
HUB
APLIKASI
APLIKASI
SOSIAL
SOSIAL
MAQASID
MAQASID
SYARIAH
SYARIAH
TOLERANSI
TOLERANSI
HUB ETNIK
ETNIK
HUB

Huraikan

EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan


toleransi hubungan etnik di Malaysia
Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam
dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid alsyariah) dalam kerangka perundangan Islam yang
mampu memberi perlindungan kepada hak-hak asasi
sebagai rakyat dalam konteks masyarakat majmuk.
Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami
dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia bagi
memperkukuhkan perpaduan.
Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial
menurut Islam dalam konteks hubungan etnik di
Malaysia.
34