You are on page 1of 34

ANALISIS SPM 2015

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH


KG CHATIN 28400
MENTAKAB PAHANG

ANALISIS SWOT

SP
M

1.

2.
3.

4.

KEKUATAN
Pencapaian menunjukkan
peningkatan LMS dalam peratus bagi
SPM adalah 93.33% bagi SPM 2014
dan 100% SPM 2015.
Program mata bertentang mata
bagi pelajar yang lemah.( pelajar
belajar dengan guru di bilik guru )
Program mentor mentee merapatkan
lagi hubungan dan meningkatkan
perbincangan dua hala guru dan
pelajar.
Sense Of Urgency membantu
meningkatkan semangat belajar
pelajar.

KEKURANGAN

1. Latar belakang pelajar lemah yang


mana pelajar dari sekolah tahfiz yang
tidak mempunyai pengetahuan asas
dalam bidang akademik.
2. Pelajar mempelajari 18
matapelajaran (terlalu banyak ) dan
menyebabkan masa di dalam jadual
waktu tidak mencukupi untuk PdP di
dalam kelas.

PELUANG
1. Hubungan erat dengan komuniti
setempat

ANCAMAN
Pengaruh rakan sebaya

1.

2. PIBG mempunyai dana yang


mencukupi

3. Ponteng sekolah dan ponteng kelas

2. Mengantuk di kelas

3. Pelajar akur dengan arahan dan


melibatkan diri dalam program yang
dijalankan.

4. Guru mata pelajaran SPM mempunyai


komitmen yang baik dalam
mengembeling tenaga mengajar.

POSTMORTEM

SP
M

PROGRAM
INTERVENSI
(RCA)
PEPERIKSAAN SPM
2015

KANDUNGAN
RCA Fishbone
Pelan Intervensi Lima
Langkah
Pelan Tindakan

Manusia

Kaedah

Kurang pengalaman
pdp yang berkesan

Kurang Fokus
semasa PdP
Tiada bantuanibubapa

Pelajar

(sebahagian)

Kurang
pemantauan

Guru

Program motivasi
kurang berkesan

Kekangan
masa

Kurang
Soalan KBAT

Tiada Motivasi
Dalaman

Beban tugas
(Azhari & Buuth)

Kawasan
sekolah yang
terhad
Bahan bantu mengajar terhad
(

Bahan yang sama


digunakan untuk
semua kumpulan

Bahan

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

Persekitaran

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH


( PILL )

Mengenal
pasti
pelajar
sasaran

Menyenaraik
an cadangan
intervensi

Memaham
i punca
masalah

Kenal pasti Apakah


pelajar
punca
bermasala
kepada
h yang
masalah
perlu
yang
diberi
dihadapi di
keutamaan
pelajar
yang
Senarai
dipilih?
disokong
dengan
data/KPI
Rujuk data
pencapaian /
prestasi pelajar
dan maklumat

Senaraikan
cadangancadangan
untuk
menangani
punca
masalah
yang
hendak
ditangani
Bincangka
n amalan
terbaik
bersama
guru lain

Membuat
prioriti
intervensi

Buat
prioriti
terhadap
intervensi
yang
disenaraik
an
adakah ia
mudah
dilaksana,
adakan ia
berimpak
tinggi?

Menyediak
an Pelan
Tindakan

Buat pelan
tindakan
dengan
terperinci
Nyatakan
pegawai
bertanggung
jawab dan
tarikh
pelaksanaan

20

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH


(P.I.L.L)
FOKUS
OBJEKTIF
1

Meningkatkan Fokus Pelajar


semasa PdP dalam kelas

Meningkatkan komitmen dan


kualiti Pengajaran Guru semasa
PdP

Ulangkaji - Fokus subtopik dan


pelajar berdasarkan Analisis Item

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH


(P.I.L.L)
OBJEKTIF
FOKUS

Meningkatkan fokus pelajar semasa PdP dalam


kelas

L1

L2

L3

L4

L5

SASARAN

PUNCA MASALAH

CADANGAN
INTERVENSI

PRIORITI
INTERVENSI

PELAN
TINDAKAN

Semua
pelajar
dalam
setiap
kelas
Semua
guru mata
pelajaran

1. Pelajar
mengantuk
2. Pelajar
kurang aktif
3. Pelajar
tidak
berminat
dengan
pengajaran
guru
4. Kurang
aktiviti
dalam kelas
5. Kurang

1. Pendedaha 1. Pendedaha 1. LADAP


n iTHINK
n iTHINK
iTHINK
dan
kepada
2. Penggunaa
penggunaa
semua guru
n iTHINK
nnya dalam
dan pelajar.
dalam PdP
PdP
2. Penggunaa 3. Pertandinga
2. Aktiviti PdP
n iTHINK
n iTHINK
yang
dalam PdP
mengikut
melibatkan
Panitia
pergerakan
dalam kelas
3. Aktiviti
kumpulan
4. PdP

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH


(P.I.L.L)
OBJEKTIF
FOKUS

Meningkatkan komitmen dan kualiti pengajaran


guru semasa PdP

L1

L2

L3

L4

L5

SASARAN

PUNCA MASALAH

CADANGAN
INTERVENSI

PRIORITI
INTERVENSI

PELAN
TINDAKAN

Guru yang 1. Pelajar


1. Guru
kurang
bosan
bermasalah
komited
dengan PdP
ini perlu
guru kerana
diberi
Guru yang
kurang
motivasi
kurang
menarik
2. Pihak PPD
berkualiti
2. Guru
perlu
dalam PdP
kurang
mengadaka
menguasai
n lawatan
Guru Baru
kemahiran
ke sekolahmengajar
sekolah
3. Guru
3. SIP+ subjek
berkira
perlu turun
kerja
ke sekolah

1. Guru
1. LADAP
bermasalah
MOTIVASI
ini perlu
GURU
diberi
motivasi
2. ZIARAH
2. Pihak PPD
CAKNA
perlu
PPDT
mengadaka
n lawatan
3. BIMBINGAN
ke sekolahSIP+
sekolah
3. SIP+ subjek
perlu turun
ke sekolah

PELAN INTERVENSI LIMA LANGKAH


(P.I.L.L)
OBJEKTIF
FOKUS

Ulangkaji Fokus kumpulan kecil pelajar dan


subtopik berdasarkan Analisis Item

L1

L2

L3

L4

L5

SASARAN

PUNCA MASALAH

CADANGAN
INTERVENSI

PRIORITI
INTERVENSI

PELAN
TINDAKAN

Pelajar
mengikut
kumpulan
tertentu

1. Pelajar
tertentu
tidak dapat
menguasai
topik-topik
yang
tertentu
sahaja

1. Pelajar
diberi kelas
mengikut
kumpulan
dan
subtopik
yang
mereka
tidak dapat
kuasai

1. Pelajar
diberi kelas
mengikut
kumpulan
dan
subtopik
yang
mereka
tidak dapat
kuasai

1. Membuat
analisis
item
selepas UP1

Kumpulan
lulus
kepada
cemerlang
Kumpulan
gagal
kepada
lulus

2. Kelas
Tambahan
atau Kelas
Pemulihan
mengikut
kumpulan
dan
subtopik
berdasarka
n analisis

NAMA GURU

WAN NUR HIKMAH BINTI WAN MUHAMAD

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
BAHASA
MELAYU

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

SEMUA LULUS
SUBJEK BAHASA
MELAYU SPM
TAHUN 2015

SEMUA PELAJAR LULUS MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

NAJWA BT ABU SAMAH

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
BAHASA
INGGERIS

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

3 PELAJAR TIDAK
LULUS BAHASA
INGGERIS
SPM TAHUN 2015

3 PELAJAR YANG TIDAK LULUS MERUPAKAN PELAJAR


TAHFIZ YANG MEMASUKI MTI SEMASA TINGKATAN 4 DAN
5 DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN ASAS DALAM
AKADEMIK.

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

MADIHAH NIKMAH BINTI HAJI HAMIDIM

MATA PELAJARAN

SEJARAH

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA

BIL
MURID

HEADCOUNT
INTERVENSI

SEJARAH

14

SEMUA PELAJAR
LULUS SEJARAH

PERNYATAAN
MASALAH

SEMUA PELAJAR LULUS SUBJEK SEJARAH TAPI MASIH


BELUM MENCAPAI A

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

NORAZIZAN BT AZAZ

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
MATEMATIK

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

3 PELAJAR TIDAK
LULUS MATEMATIK
SPM TAHUN 2015

3 PELAJAR YANG TIDAK LULUS MERUPAKAN PELAJAR


TAHFIZ YANG MEMASUKI MTI SEMASA TINGKATAN 4 DAN
5 DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN ASAS DALAM
AKADEMIK.

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

MOHD FAIZ BIN WAHAB

MATA PELAJARAN

SAINS

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
SAINS

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

SEMUA PELAJAR
LULUS
SPM TAHUN 2015

SEMUA PELAJAR LULUS SUBJEK SAINS TETAPI BELUM


MENCAPAI A

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

MOHD RIZAL BIN RAZALI

MATA PELAJARAN

PSI

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
PSI

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

3 PELAJAR TIDAK
LULUS PSI
SPM TAHUN 2015

3 PELAJAR YANG TIDAK LULUS MERUPAKAN PELAJAR


TAHFIZ YANG MEMASUKI MTI SEMASA TINGKATAN 4 DAN
5 DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN ASAS DALAM
AKADEMIK.

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

FIKIRUDDIN BIN NORDIN

MATA PELAJARAN

PQS

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
P

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

3 PELAJAR TIDAK
LULUS PSI
SPM TAHUN 2015

3 PELAJAR YANG TIDAK LULUS MERUPAKAN PELAJAR


TAHFIZ YANG MEMASUKI MTI SEMASA TINGKATAN 4 DAN
5 DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN ASAS DALAM
AKADEMIK.

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

NAMA GURU

NOOR AZURA BINTI AB RAHMAN

MATA PELAJARAN

PERDAGANGAN

TINGKATAN

HEAD COUNT ANALYSIS


MATA
PELAJARAN /
TOV
BERASASKAN
RCA
PERDAGANGAN

PERNYATAAN
MASALAH

BIL
MURID

14

HEADCOUNT
INTERVENSI

SEMUA PELAJAR
LULUS
PERDAGANGAN
SPM TAHUN 2015

SEMUA PELAJAR LULUS PERDAGANGAN CUMA PERATUS A


PERLU DI PERTINGKATAKAN.

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

TIADA ASAS
AWAL
AKADEMIK
PELAJAR LEMAH
DALAM MEMBUAT
PERKAITAN

MOTIVASI
YANG
KURANG
TERLALU
BANYAK
MATAPELAJARA
N PERLU DI
TELAAH

PELAJAR
YANG GAGAL
DALAM
BEBERAPA
SUBJEK SPM
2015

PELAJAR
TIADA ASAS
DALAM
BAHASA ARAB

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

AD PELAJAR
YANG TIDAK
FASIH
MEMBACA

HANYA FOKUS
BELAJAR
UNTUK LULUS
SPM

GURU MASIH
KURANG
PENGALAMAN DAN
AKAN DI TAMBAH
BAIK DARISEMASA
KE SEMASA
PELAJAR LAMBAT
MEMBUAT
PERSEDIAAN( DE
KAT DENGAN
PEPERIKSAAN
BARU
MENGULANGKAJI
TEKNIK
DENGAN TEKUN)
MENJAWAB
PERLU
DIPERTINGKATK
AN

MASA YANG KURANG DI


DALAM JADUAL WAKTU

Manusia

Kaedah

Kurang pengalaman
pdp yang berkesan

Kurang Fokus
semasa PdP
Tiada bantuanibubapa

Pelajar

(sebahagian)

Kurang
pemantauan

Guru

Program motivasi
kurang berkesan

Kekangan
masa

Kurang
Soalan KBAT

Tiada Motivasi
Dalaman

Beban tugas
(Azhari & Buuth)

Kawasan
sekolah yang
terhad
Bahan bantu mengajar terhad
(

Bahan yang sama


digunakan untuk
semua kumpulan

Bahan

MADRASAH TARBIAH ISLAMIAH

Persekitaran