You are on page 1of 16

CONFUCIUS TUITION CENRE

A DAY TRIP TO MUAR

(1477-1488)

191855

Temenggong Daeng Ibrahim


1877

Abu Bakar
1884
""(Bandar Maharani)

6:00am
7:00am
8am-8:30am
9:30am

11:00am

----- ,

12:30pm

2:00pm

4:00pm

77

4:45pm

5:00pm

TABLE 1

TABLE 2

Ms.Lim
Ms.Bong

Looi Pei Ying


Marco
Jordan Lee
Yap Jie Xuan
Yap Kai Kang
Wong Jun Ming
Kelly Looi
Wong Sh Yun

Nicholas Liew
Lai Soon Peng
Chin Lin Tuck
Cherry Chin
Teh Yoke Teng
Phuan Hui Xin
Phuan Hui Yi

TABLE 3
Mr.Jacky
Ms.Shuhani
Ms.Anna
Mr.Yee
Hilman
Aina Fatihah
Danial

TABLE 4
Mr.Tiu
Mr.Lai
Ms.Choo
Mr.Chin
Ms.Lok

Yew Huei Qi
Yew Huei Ling
Seh Kwei Kim
Ghooi Wan Xin
Ghooi Feng Hin
Wong Zhen Hoong
Wong Xin Yi

TABLE 5
Mr.Loh
Ms.Phuan
Mr.Lau
Mr.Lee
Mr.Chow

Mr.Tesmon
Ms.Jennifer

6:00am

7:00am
8am-8:30am
9:30am

kopitiam
(kopi-O)

10:30am

otak-otakotak
otak-otak

12:30pm
2:00pm
4:00pm

4:45pm
5:00pm

1)
2)
3)
4)

NO

NAME

CONTACT NUM

BRANCH

Mr.Loh

Ms.Phuan

018-2096261

Confucius

Ms.Florence

016-5507991

Confucius

Mr.Chow

018-7874528

Confucius (sg long)

Mr.Tesmon

012-7199616

Confucius (sg long)

Ms.Yee

016-6850321

Confucius (sg long)

Ms.Lim

018-2378178

Confucius (sg long)

Ms.Bong

011-28736805

Confucius (sg long)

Mr.Jennifer

010-2821977

Confucius (sg long)

10

Mr.Lee

016-9685817

Confucius (sg long)

11

Mr.Chee

010-2353707

Confucius (sg chua)

12

Mr.Jacky

011-10860921

Confucius (sg chua)

13

Ms.Shuhani

011-24317850

Confucius (sg chua)

14

Ms.Anna

010-2722797

Confucius (sg chua)

15

Mr.Yee

012-5512100

Confucius (sg chua)

16

Mr.Lau

011-19724366

17

Mr.Tiu

016-6135804

Pyramid

18

Mr.Lai

010-2743157

Pyramid

19

Ms.Choo

016-9482923

Lincoln

20

Mr.Chin

012-3849954

Lincoln

21

Ms.Lok

010-2689672

Lincoln

No

NAME

STD

Yap Jie Xuan

Marco

Jordan Lee

Wong Sh Yun

Kelly Looi

Yap Kai Kang

Nicholas Liew

Wong Jun Ming

Looi Pei Ying

10

Lai Soon Peng

F1

11

Hilman

12

Chin Lin Tuck

13

Cherry Chin

14

CONTACT NUM

BRANCH

M:012-6958188
F:
M:016-5185669
F:017-2130696
M:016-9926210
F:010-5357035
M:012-2647299
F:

Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)

M:016-5082895
F:014-9366698
M:014-3331889
F:018-2526565
M:012-9852242
F:013-3897999
M:012-2647299
F:

Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)

M:016-5082895
F:014-9366698
M:012-2325577
GM:012-5225735
M:019-6342300
F:019-6752300
M:012-9142932
F:012-6938142

Confucius
(sg long)
Confucius
(sg long)
Confucius
(sg chua)
Confucius
(sg chua)

M:013-7887038
F:019-2116791

Danial

Sis:011-24317850

15

Teh Yoke Teng

F1

Sis:018-2096261

16

Phuan Hui Xin

F2

Sis:018-2096261

Confucius
(sg chua)
Confucius
(sg chua)
Confucius
(sg chua)
Confucius
(sg chua)

No

NAME

STD

CONTACT NUM

17

Aina Fatihah

F2

M:019-3887093
F:019-2654531

18

Phuan Hui Yi

F4

Sis:018-2096261

19

Yew Huei Qi

20

Yew Huei Ling

M:018-2993885
F:
M:018-2993885
F:

BRANCH
Confucius
(sg chua)
Confucius
(sg chua)
Pyramid

Pyramid

Seh Kwei Kim


22 Wong Zhen Hoong

F1

P:016-3950433

Pyramid

Lincoln

23

Wong Xin Yi

24

Ghooi Wan Xin

M:011-12178775
F:011-12168775
M:011-12178775
F:011-12168775
M:012-4582908
F:019-2111248

25

Ghooi Feng Hin

M:012-4582908
F:019-2111248

Lincoln

21

26
27
28
29
30
31

Lincoln
Lincoln

TEAM A

TEAM B

TEAM C

Mr.Lee

Ms.Choo

Mr.Chee

Ms.Shuhani

Mr.Chin

Mr.Jacky

Phuan Hui Xin

Ms.Lok

Mr.Yee

Phuan Hui Yi

Kelly Looi

Ms.Anna

Teh Yoke Teng


Yap Jie Xuan
Wong Sh Yun
Wong Jun Ming

Nicholas Liew
Lai Soon Peng
Looi Pei Ying
Wong Zhen Hoong

Mr.Tiu
Mr.Lai
Marco
Jordan Lee

Yap Kai Kang

Wong Xin Yi

Chin Lin Tuck

Hilman

Ghooi Wan Xin

Cherry Chin

Aina Fatihah

Ghooi Feng Hin

Yew Huei Qi

Danial

Yew Huei Ling

Seh Kwei Kim