You are on page 1of 2

Capitolul 1

Subiectu 4
Puterea in circuitele electrice de c.a monofazate
Intre sursa si receptor are loc un transfer de putere in ambele sensuri.
IMAGINE 1 IMAGINE 1
IMAGINE 1 IMAGINE 1

a)

puterea instantanee p[W]

p= u(t)*i(t)
p= 2UI sin (t + u)sin (t + i)=UIcos UI cos(2 t + u+ i)
Puterea instantanee este caracterizata prin 2 termeni: constanta in timp depinzand de produsul
valorii efective ale tensiunii si curentului si de cosinusul unghiului dintre ele; puterea flotanta
variaza cu dublul frecventei tensiunii de alimentare si valoarea medie a acestei puteri esto 0.
Intr-un anumit interval de timp cand p>0 , sursa formeaza putere.
b)

puterea activa P[W]


P=1/T pdt // (integrala de la 0 la T)

Reprezinta Valoarea medie pe o perioada a puterii instantanee.


1 T
1 T
UI cos dt - UI (2t u i )

T 0
T 0
P UI cos U a I UI a RI 2 GU 2 0
P

c)

d)

puterea reactiva Q [var]


Q UI sin I U r I UI r XI 2 BU 2 0
puterea aparenta S [VA] -> este valoarea maxima a puterii active
S UI ZI 2 YU 2 0

Puterea instantanee si puterea aparenta nu se pot masura direct.


Puterea activa se masoara cu wattmetru
e)

factorul de putere Kp
Kp

f)

P
cos [0,1]
S

puterea aparenta complexa S[VA]

S UI * Ue j u Ie j i UI ej ( u i ) UIe j

S UI cos jUI sin P jQ


S
g)

P 2 Q 2 UI

triunghiul puterilor > reprezinta in planul complez sau fazorial ce leaga puterea aparenta
complexa de puterea activa si puterea reactiva
Triunghiul cu vectori reprezinta la alta scara triunghiul impedantelor sau apendantelor.

IMAGINE 2 IMAGINE 2
IMAGINE 2 IMAGINE 2