You are on page 1of 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/

2016

MINGGU
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

KONSEP/
ISTILAH

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA


Minggu
1

1.0

Pengenalan:
Imperialisme Barat di Asia
Tenggara

1.1.

Faktor Imperialisme

1.2

Perubahan Sistem Politik

04-08
jan

Minggu
2

a) Pengenalan
Sistem Politik
Barat di Asia
Tenggara

11-15
jan

1.3

Minggu
3
18-22
jan

1.4

Filipina
Indonesia
Burma
Indochina
Tanah Melayu
Thailand

Nasionalisme di Asia
Tenggara
Faktor kemunculan
Nasionalisme

Menyatakan takrif
imperialisme
Menyenaraikan kuasa
imperialisme barat di Asia
Tenggara.
Menerangkan faktor
imperialisme Barat di Asia
Tenggara.
Merasionalkan
keistimewaan Asia
Tenggara yang menarik
imperialisme Barat

Bertanggungjawab
mempertahankan
negara

Imperialisme
Nasionalisme

Berbangga dengan
kekayaan negara

Imperialisme

Menyatakan sistem
pentadbiran sebelum
kemasukkan kuasa barat
Menghuraikan perubahan
pentadbiran di Asia
Tenggara semasa
pemerintahan Barat
Menyatakan kesan
pentadbiran Barat
terhadap rakyat tempatan

Mempertahankan
kemerdekaan negara
Berhati-hati terhadap
penjajah
Bersedia menerima
perubahan demi
kebaikan

Menyatakan takrif
nasionalisme
Menghuraikan faktor yang
mencetuskan nasionalisme
di Asia Tenggara

Masyarakat
berorganisasi
Bersatu dalam
organisasi.

Nasionalisme
Gerakan Islah

Menyenaraikan tokohtokoh nasionalisme


Menyatakan ciri-ciri
nasionalisme di Asia
Tenggara pada tahap
pertama
Menghuraikan ciri-ciri

Semangat perjuangan
Sanggup berkorban
Mempertahankan
kedaulatan negara

Birokasi
Barangay
Encomienda
Encomiendero
Pungutan cukai
Kabinet

Perkembangan
Nasionalisme

Filipina
Indonesia
Burma
Indochina
Thailand

Gerakan Radikal
Revolusi
Gerakan Dakyah
Sekular

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
MINGGU
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

KONSEP/
ISTILAH

nasionalisme pada tahap


kedua
BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Minggu
4

2.1.1

25-29
Jan

Perjuangan Pemimpin
Tempatan Menentang
British
Pemerintahan dan
pentadbiran British

2.1.2

01-05
Feb

Minggu
7&8

Dol Said
Rentap
Syarif Masahor
Dato Maharaja Lela
Yam Tuan Antah
Dato Bahaman
Tok Janggut
Antonam
Abdul Rahman Limbong

2.2

Gerakan Nasionalisme
Sehingga Perang Dunia
KeDua

2.1.2

Faktor Pemangkin
Nasionalisme

2.2.2

Gerakan Islah
Maksud Gerakan Islah
Kaum Muda

15-26
Feb

2.2.3

Berani
mempertahankan
maruah
Menghargai
pengorbanan
perjuang negara.

AntiBritish
Kedaulatan
Campurtangan

Menceritakan peristiwa
perjuangan pemimpin
tempatan
Menyatakan langkah
pemimpin tempatan
menentang british
Menyatakan kesan
perjuangan pemimpin
tempatan

Sanggup berkorban
Menghargai
perjuangan pemimpin
negara .

Cukai
Kubu
Rundingan
Maufakat
Serangan balas

Menghuraikan faktor yang


menyumbang kepada
perkembangan
nasionalisme

Bersama menjaga
keamanan negara.

Intelek
Gerakan Islah
Imigran
Ideologi
Pan-Islamisme

Menyatakan maksud dan


matlamat Gerakan Islah
Menyenaraikan tokoh yang
terlibat dalam Gerakan
Islah
Menghuraikan perjuangan
Kaum Muda

Kesepakatan dalam
perjuangan

Kaum Muda
Gerakan Islah
Reformasi

Berfikiran kreatif

Akhbar

Peristiwa Penentangan
Pemimpin Tempatan

Minggu
5

Menyatakan sebab
penentangan
Menyenaraikan tokohtokoh tempatan yang
menentang British

Perkembangan dan
2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
MINGGU
TARIKH

TAJUK

Peranan Akhbar, Majalah


dan Novel
A) Akhbar
Warta Malaya
Lembaga Malaya
Maljis
Utusan
Warta Negara
Fajar Sarawak
B) Majalah
Majalah Guru
Pengasuh
Bulan Melayu

2.2.4

2.2.5

C) Novel
Keris Melaka
Anak Mat Lela
Gila
Putera Gunung
Tahan
Melor Kuala
Lumpur
Perjuangan Nasionalisme
oleh Persatuan
Kesatuan Melayu
Muda
PASPAM
KMM
Kesatuan
Kebangsaan
Melayu Sarawak
Kesatuan Melayu
Selangor
Gerakan Nasionalisme
Semasa Pendudukan
Jepun
MPAJA
Force 136
Wataniah Pahang
Kesatuan Rakyat
Indonesia
Semanjung

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Menyatakan contoh
akhbar,majalah dan novel
yang berperanan dalam
gerakan nasionalisme

dalam menghasilkan
idea
Membudayakan ilmu
dalam kehidupan

KONSEP/
ISTILAH

Novel
Majalah
Sosio ekonomi
Emansipasi
Ummah

Kesatuan
Radikal
Propaganda
Kongers
Ketenteraan

Menyatakan
perkembangan akhbar,
majalah dan novel dalam
gerakan nasionalisme
Menghuraikan isu-isu yang
dibangkitkan dalam akhbar
dan majalah
Menghuraikan tema yang
dibangkitkan dalam novel

Menyatakan contoh
persatuan dan kesatuan
dalam memperjuangan
semangat nasionalisme
Menyenaraikan isu yang
diperjuangan oleh badan
dan kesatuan dalam
gerakan nasionalisme

Menyatakan corak
pemerintahan Jepun di
Asia Tenggara
Menyenaraikan
pertubuhan untuk
3

Kesepakatan dalam
perjuangan
Sanggup berkorban

Perang gerila
Persidangan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
MINGGU
TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

KONSEP/
ISTILAH

menentang Jepun
Menghuraikan peranan
kesatuan dalam
membangkitkan kesedaran
nasiaonalisme

BAB 3 :

KESEDARAN DAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Minggu
12

3.1

Pengenalan:
Latar Belakang dan
Konsep Negara Bangsa

21-25
Mac
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.3

Berbangga dengan
warisan negara

Kerajaan
Empayar
Negara bangsa

Mentakrif konsep negara


bangsa
Menerangkan latar
belakang pembinaan
negara bangsa Perancis,
Itali, Jerman dan Madinah

Kepimpinan
berwibawa
membentuk
kedaulatan negara
Bersikap
kepemimpinan
cemerlang

Menyatakan takrif
negara,bangsa,kerajaan
dan perlembagaan
Menghuraikan ciri-ciri
negara, bangsa, kerajaan
dan perlembangaan

Keunggulan warisan
bangsa Menghargai
dan memelihara
warisan bangsa

Bangsa
Negara
Perlembangaan

Menyenaraikan ciri-ciri
Negara Bangsa pada
zaman Kesultanan Melayu
Melaka

Bersama pertahankan
kedaulatan negara

Pembinaan Negara dan


Bangsa

Minggu
13
28 Mac
01 April

Mentaktifkan maksud
negara dan bangsa

Perancis
Itali
Jerman
Madinah

Ciri-ciri Negara Bangsa


A) Konsep
Bangsa
Negara
Kerajaan
Perlembangaan
B) Ciri Negara Bangsa
Kesultanan Melayu
Melaka
Wilayah Pengaruh
Kedaulatan
Keunggulan Undangundang
Rakyat
Lambang
Kerajaan
Warisan Negeri-negeri
Melayu
Undang-undang
Tubuh Kerajaan
Johor

Menyatakan warisan
Kesultanan Melayu Melaka
dalam Undang-undang
4

Realpolitik
Liberalisme
Nasionalisme
Negara
Bangsa
Negara bangsa
Piagam
Perlembangaan

Wilayah
Sempadan
Historiografi
Istiadat
Hukum Kanun
Fasal 44
Amirul mukminin

Jemaah Menteri
Persekutuan
Demokrasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
MINGGU
TARIKH

TAJUK

Sistem Jemaah
Menteri
Undang-undang
Tubuh Kerajaan
Terengganu
Prinsip Demokrasi
dan Konsep
Persekutuan
Negeri Sembilan

HASIL PEMBELAJARAN

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Minggu
14&15

4.1

Malayan Union

4.1.1

Sebab Malayan Union


diperkenalkan

Menyatakan faktor-faktor
British memperkenalkan
Malayan Union

4.1.2

Kandungan
Perlembangaan Malayan
Union

Menghuraikan isi
perjanjian Malayan Union

4.1.3

Penentangan terhadap
Malayan Union

4.2

Persekutuan Tanah
Melayu

4.2.1

4.2.2

Minggu
16
18-22
April

KONSEP/
ISTILAH

Lembaga
Buapak

Tubuh Kerajaan
Terengganu dan Johor
Menghuraikan Sistem
Jemaah Menteri di
Kelantan
Memerihalkan prinsip
Demokrasi dan
Persekutuan Negeri
Sembilan

BAB 4 :

04-15
April

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

Perubahan membawa
kemajuan
Berhati-hati terhadap
penjajahan Barat

Veto
Kesatuan
Malayan Union
Jus Soli
Pentadbiran
Pusat

Menghuraikan sebabsebab orang Melayu dan


Raja-raja Melayu
menentang Malayan Union
Menyatakan sebab-sebab
sokongan orang dagang
terhadap Malayan Union
Menyatakan cara orang
Melayu menentang
Malayan Union

Semangat bersatu
padu
Cintakan negara
Bertindak wajar

Bantahan
Tunjuk perasaan
Berkabung
Pemulauan
Demotrasi
Status quo
Golongan radikal

Pembentukan
Persekutuan Tanah
Melayu

Menghuraikan faktor-faktor
pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu

Semangat perjuangan
Bersatu padu
Berusaha secara
produktif

Golongan radikal
Kolonial

Usaha Pembentukan
Persekutuan Tanah
Melayu

Menyenaraikan peranan
tokoh-tokoh utama dalam
Pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu
Menyatakan tuntutan
orang Melayu

Kerjasama antara
rakyat

Mogok
Orang dagang
Radikal
Republik

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
MINGGU
TARIKH

TAJUK

4.2.3

Perlembagaan
Persekutuan Tanah
Melayu 1948

Menyenaraikan ciri-ciri
Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1948

4.2.4

Tokoh Penggerak
Persekutuan Tanah Melayu

Menyenaraikan peranan
tokoh-tokoh utama dalam
Pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu

4.3

Pergerakan Parti Politik di


Sarawak dan Sabah

Menyatakan faktor
kemunculan gerakan
nasionalisme di Sabah dan
Sarawak
Menyenaraikan peranan
persatuan dalam menuntut
kemerdekaan
Menyatakan tindakan
British dalam
mengkukuhkan kedudukan

BAB 5 :

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

Minggu
17

5.1

Sistem Ahli 1951


Ciri-ciri Sistem
Proses
Pelaksanaan
Sistem Ahli
Kepentingan
sistem Ahli

5.2

Pakatan Murni
Maksud Pakatan Murni

25-29
April

5.2.1

Hasil Pakatan Murni


- CLC
- Pembukaan keahlian
UMNO
- Persidangan
Kebangsaan

5.2.3

- Pilihan Raya
- Majlis Perundangan
Persekutuan
- Rundingan London

5.2.4

UNSUR DAN
TINGKAH LAKU
PATRIOTISME

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Pesuruhjaya
Tinggi
Negeri naungan

Bersatu hati
Bertindak wajar dan
berani

Tanah Jajahan
Mahkota
Perlembagaan
1941

Menyatakan maksud
Sistem Ahli
Menghuraikan ciri-ciri
Sistem Ahli
Menyatakan proses
pelaksanan dan
kepentingan Sistem Ahli

Bersedia memikul
tanggungjawab
Bersikap tolenrasi
Berkerjasama

Dekolonisasi
Kabinet
bayangan
Majlis Raja-raja
Portfolio
Ahli

Menerangkan maksud
Pakatan Murni
Menyenaraikan hasil ke
arah membentuk pakatan
Murni

Pakatan Murni
Muafakat
Kerakyatan
Negeri
Imigran
Pilihan raya
Hak asasi
manusia

Menghuraikan kepentingan
hasil Pakatan Murni
Menyenaraikan tokoh
tokoh utama dalam
membentuk perpaduan
kaum

Toleransi kaum
melahirkan
masyarakat
cemerlang saling
menghormati
Sanggup berkorban
Semangat cintakan
negara
Kerjasama membawa
kejayaan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
Minggu
18
02-06
Mei

5.3

Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu 1957

5.3.1

Suruhanjaya Reid

5.3.2

Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu

5.3.4

Tokoh Kemerdekaan
Tuanku Abdul
Rahman
Tun Abdul Razak
Tun H.S Lee

Tun V.S
Sambanthan

Menyenaraikan ahli-ahli
Suruhanjaya Reid
Menghuraikan peranan
Suruhanjaya Reid

6.1

Faktor Pembentukan
Malaysia

6.3

Reaksi Pembentukan
Malaysia
Dalam Negara
Negara-negara
luar
-

6.4

Langkah
Pembentukan
Malaysia

6.5
Perjanjian Malaysia
1963

Birokrasi
Raja
Perlembagaan

Minggu
24&25

6.2

Kerakyatan jus
soli
Perlembangaan
Persekutuan
Naturalisasi
Dewan
Undangan
Negeri
Sistem

Menghuraikan peranan
tokoh-tokoh utama dalam
menuntut kemerdekaan

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

13-24
Jun

Bekerjasama
untuk kebaikan
bersama
Semangat
cintakan negara

Menyenaraikan isi
perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu
Menghuraikan
kepentingan Perjanjian
Persekutuan Tanah
Melayu

BAB 6 :

Pembentukan Malaysia
16 Sept 1963
Idea Pembentukan
Malaysia

Menyatakan idea
Pembentukan Malaysia
Menghuraikan sebabsebab Pembentukan
Malaysia
Menyatakan reaksi dalam
negara terhadap
Pembentukan Malaysia
Menjelaskan reaksi luar
negara terhadap
Pembentukan Malaysia
Menyusun secara
kronologi peristiwa
Pembentukan Malaysia
Menyatakan syarat
Perjanjian Malaysia 1963

BAB 7 :

SISTEM PEMRINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Minggu

7.1

Demokrasi Malaysia
7

Kepimpinan berwibawa
menjamin kedaulatan
negara Bersikap
kepemimpinan
cemerlang.
Bersikap tolenrasi
Bekerjasama
Berpandangan jauh

Gagasan politik
Neo-kolonialis
Imperialisme
Komunis

Gagasan
Malaysia
Memorandum

Kesepakatan menjamin
keamanan negara

Akta Malaysia
Hari Malaysia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
26
27 Jun01 Julai
7.1.1

Maksud Demokrasi
Ciri Demokrasi

Mentakrif maksud
demokrasi
Menjelaskan ciri-ciri
demokrasi

Mendukung amalan
Demokrasi negara

Demokrasi
Parlimen
Pilihan raya

Perlembagaan
Keluhuran
Perlembagaan
Kepentingan
Perlembagaan

Menjelaskan konsep
Perlembagaan dan
keluhuran Perlembagaan
Menghuraikan
kepentingan
Perlembagaan

Menghormati
Perlembagaan
Medaulatkan
perlembagaan

Pindaan Perlembagaan

7.1.2

7.1.3

Raja Berperlembagaan

Kuasa Pemerintah
Badan Perundangan
Badan Pelaksana
Badan Kehakiman

Menyatakan tujuan
pindaan perlembagaan
Menjelaskan proses
pindaan Perlembangaan
Menyenaraikan kuasa
yang Dipertuan Agong

Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum
Pilihan Raya Kecil
Syarat calon dan
pengundi

7.1.5
Parti Politik
Di Malaysia
- UMNO,MIC,AMCJA,
MCA
Di Sabah
- SCA, UNKO, USNO
Di Sarawak
- PKMS,SUPP,SNAP,

Imuniti
Ordinan

Kesetiaan kepada Raja


Kedaulatan undangundang

Menyenaraikan badanbadan pemerintah


Menghuraikan fungsi
badan pemerintah

7.1.4

Menyatakan proses
pilihan raya
Menyatakan peranan
Suruhanjaya Pilihan Raya
Menyenaraiakn syarat
sebagai pengundi dan
calon pilihanraya
Menyenaraikan parti-parti
politik di Malaysia, Sabah
dan Sarawak
Menyatakan sejarah
perjuangan parti politik
Menghuraikan tujuan
penubuhan parti politik

Perlembangaan
Rukun Negara
Keluhuran
Akta

Badan
pemerintah
Jemaah Menteri
Badan Berkanun
Badan
Pelaksana

Menunaikan hak dan


tanggungjawab

Calon
Pengundi
Suruhanjaya
Pilihan Raya

Semangat cintakan
negara
Bersatu padu menjadi
kedaulatan negara

Parti politik
Ideologi

Kesetiaan kepada
negara
Mengambil bahagian

Kuasa eksekutif
Perlembagaan
Persekutuan

BARJASA,PESAKA,PCS,
PANAS
7.2

Negara Persekutuan

7.2.1
7.2.2

Kerajaan Pusat
Kerajaan Negeri

Menyatakan kerajaan
Persekutuan
Menyatakan senarai
8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016

Minggu
27
04-08
Julai

BAB 8 :
Minggu
28

7.3

Lambang Negara

7.3.1
7.3.2
7.3.3

Jata Negara
Bendera Malaysia
Lagu Negara

kuasa kerajaan
Persekutuan, Negeri dan
kuasa bersama
Menghuraikan bidang
kuasa Kerajaan pusat dan
Kerajaan Negeri

dalam pentadbiran
Berkerjasma untuk
membangunkan negara

Menyenaraikan lambanglambang negara


Menyatakan makna yang
terdapat pada lambang
negara
Mengkaji sejarah lirik
Lagu Kebangsaan

Kesetiaan kepada
negara
Menjaga lambang
negara

Jata
Jalur gemilang
Malaysia boleh

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN


8.1

Pembangunan Ekonomi

8.1.1

Rancangan Lima Tahun


Rancangan Malayan
Pertama
Rancangan Malayan
Kedua
Rancangan Malaysia
Pertama
Rancangan Malayasia
Kedua
Rancangan Malayasia
Ketiga
Rancangan Malayasia
Keempat
Rancangan Malayasia
Lima

11-15
Julai

8.1.2

Dasar Pembangunan
Ekonomi
Dasar Pertanian
Negara
Dasar Penswastaan
Dasar Pensyarikatan
Dasar Hala Tuju Cara
Baru
Pengeluaran Negara
Dasar Perindustrian
Negara

Menyenaraikan
rancangan pembangunan
ekonomi negara
Menyatakan contoh
agensi dan fungsi agensi
yang ditubuh di bawah
Rancangan Malaysia
Kedua
Menghuraikan matlamat
dan usaha yang
dilaksanakan dalam
Rancangan Lima Tahun
Menyatakan objektif dan
kejayaan DEB kea rah
perpaduan dan
kesejahteraan rakyat

Menyenaraikan dasardasar ekonomi negara


Menghuraikan matlamat
dasar-dasar negara
Menyatakan kebaikan
dasar yang diperkenalkan
dalam dasar
Pembangunan Ekomomi

MARA
Dasar Ekonomi
Baru
Industri Desa
Prasarana
Agensi

Kekayaan negara
dinikmati bersama
Perancangan yang jitu
menjamin
kesejahteraan

Pembangunan
In-Situ
Penswastaan
Pensyarikatan
Industri berat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
Dasar Kependudukan
Minggu
29

8.2
8.2.1

18-22
Julai

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4

Pembangunan dan
Perpaduan Bangsa
Rukun Negara

Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan
Falsafah Negara

Akta Bahasa
Kebangsaan

Dasar Kebudayaan
Kebangsaan

Sukan untuk
Perpaduan
Minggu
30
25-29
Julai

BAB 9 :
Minggu
31
01-05
Ogos

8.3

Malaysia Ke Arah Dunia


Maju

8.3.1

Wawasan 2020
Idea dan konsep
Cabaran
-

Menyatakan sejarah
kewujudan Rukun Negara
Menyatakan matlamat
Rukun Negara
Menghuraikan
kepentingan prinsip
Rukun Negara
Menyatakan langkah ke
arah pembentukan Dasar
Pendidikan Kebangsaan
Menyatakan Kandungan
Falsafah pendidikan
Kebangsaan
Menyatakan kandungan
penggubalan Akta Bahasa
Kebangsaan
Menghuraikan langkah
memartabatkan bahasa
Melayu
Menyatakan prinsip Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
Menyatakan kepentingan
Dasar Kebudayaan
Kebangsaaan
Menyatakan kepentingan
sukan untuk perpaduan

Menyatakan matlamat
Wawasan 2020
Menghuraikan 9 cabaran
Wawasan 2020
Menyatakan usha yang
diambil untuk mencapai
Wawasan 2020

Menghormati lambang
negara

Sistem pendidikan
bertaraf dunia

Memartabatkan bahasa
kebangsaan

Rukun Negara
Keluhuran
Kesusilaan
Ideologi

Sekolah pondok
Ordinan
Pendidikan
sekular

Bahasa
pengantar

Identiti negara
Memartabatkan budaya
Timur

Berdaya saing

Kepimpinan
berwawasan
Berdaya saing untuk
kemajuan

Wawasan 2020
Cabaran
Globalisasi

Kesefahaman
membawa keharmonian
Kepatuhan kepada
undang-undang

Pakatan bertiga
Pakatan
Sekutu

MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


9.1

Konflik Antarabangsa

9.1.1

Perang Dunia Pertama


Perang Dunia Kedua

Menyatakan Negara yang


terlibat dalam perang
dunia pertama dan kedua
Menghuraikan sebab
10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016
tercetusnya Perang Dunia
Pertama dan Perang
Dunia Kedua
Menyatakan sebab
kegagalan Liga Bangsa
Menyatakan kesan
Perang Dunia Pertama
dan Perang Dunia Kedua
kepada negara-negara
yang terlibat
9.1.2

Minggu
32&33
08-19
Ogos

9.2

9.2.1

Kemunculan Blok dunia


dan Perang Dingin

Peranan dan
Sumbangan Malaysia
Dalam Pertubuhan
Antarabangsa
Dasar Luar Malaysia
- Asas penggubalan
Dasar

- Perkembangan Dasar

9.2.2

Malaysia Dalam
Pertubuhan
Antarabangsa
- Komanwel
- PBB
- NAM
- Negara-negara
Selatan
- OIC

Menyatakan maksud Blok


Dunia dan Perang Dingin
Menyenaraikan negara
yang terlibat dalam
Perang Dingin dan
tergolong dalam Blok
Dunia
Menghuraikan sebab
berlaku Perang Dunia
Menjelaskan kesan-kesan
Perang Dunia terhadap
negara-negara sedang
membangun

Menyatakan dasar luar


Malaysia
Menghuraikan faktor
penggubalan dasar luar
Malaysia
Menyenaraikan
kepentingan dasar luar
Malaysia
Menyatakan
perkembangan dasar luar
Malaysia
Menerangkan matlamat
dasar luar mengikut tahap
Menyatakan maksud
pertubuhan antarabangsa
Menyenaraikan
pertubuhan antarabangsa
yang disertai Malaysia
Menyatakan matlamat
pertubuhan antarabangsa
11

Menghormati
kedaulatan negara lain

Mengekalkan
keamanan sejagat
Tolak ansur dalam
menghadapi konflik

Tolak ansur dalam


menghadapi masalah
Sentiasa bekerjasama

Berpandangan jauh dan


berwawasan
Semangat kejiranan
Tabah menghadapi
cabaran
Peka terhadap isu-isu
antarabangsa

Kuasa Paksi
Pakatan Bertiga
Kuasa Berikat

Blok Dunia
Tabir besi
Perang Dingin
Kapitalis
Blok komunis
Subversif
Pakatan

Hubungan
Antarabangsa
Hubungan
diplomatik
Dasar Aparteid

Hubungan luar
Probarat
Berkecuali
Antikomunis

Koloni
Sekateriat
Komanwel
Deklarasi
Sidang
kemuncak

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 5/


2016

Malaysia Dalam
Pertubuhan Serantau
- ASA
- MAPHILINDO
- ASEAN

Cabaran dan Masa


Depan
- Globalisasi
- ICT
- Koridor Raya
Multimedia
- K-Ekonomi
- K- Masyarakat

Menyenaraikan peranan
Malaysia dalam
pertubuhan antarabangsa
Menyatakan faedah yang
diperolehi oleh Malaysia
sebagai ahli pertubuhan
antarabangsa

Menyatakan maksud
pertubuhan serantau
Menyatakan pertubuhan
yang di anggotai Malaysia
di peringkat serantau
Menghuraikan tujuan
penubuhan ASA,
MAPHILINDO dan
ASEAN
Menyenaraikan
sumbangan dan peranan
Malaysia dalam
pertubuhan serantau
Menyatakan faedah yang
diperolehi Malaysia
sebagai anggota
pertubuhan serantau

Deklarasi
Bangkok
Zon Bebas
Perdagangan
Serantau
Kebudayaan

Kreatif dan inovatif

Menyatakan maksud
globalisasi,ICT, KEkonomi dan KMasyarakat
Menghuraikan
kepentingan ICT,KEkonomi dan KMasyarakat dalam era
globalisasi
Menjelaskan langkah
Malaysia dalam
menghadapi globalisasi

Ulangkaji
PE PE R I K SAAN

12

SPM 2016

Globalisasi
Perkampungan
sejagat
Nilai tambah
baru
Aero-angkasa
Bio-teknologi
Lembah biotech