ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου β.
Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ. Παναιτωλικού
και η. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται
2. Δήμος Ξηρόμερου με έδρα τη Βόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανακτόριου β.
Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αστακού με έδρα τον Αστακό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αστακού β.
Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπάκτου
β. Αποδοτιάς γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται
5. Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφιλοχίας
β. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται

Πρόταση 1
6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμους
α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Τριχωνίδας με έδρα το Θέρμο αποτελούμενος από τους δήμους α.Θέρμου β.
Αρακύνθου και γ. Μακρυνείας, οι οποίοι καταργούνται
Πρόταση 2
6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι αποτελούμενος από τους δήμους
α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων γ. Αράκυνθου δ. Μακρύνειας και ε. Αιτωλικού, οι
οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Θέρμου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Γ. Ο Δήμος Θέρμου χαρακτήριζεται ως ορεινός

2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1

1. Δήμος Ναυπλιέων με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπλιέων β.
Νέας Τίρυνθας γ. Μιδέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ερμιονίδας με έδρα το Κρανίδι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ερμιόνης και β.
Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο
αποτελούμενος από τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται

Πρόταση 1
4. Δήμος Άργους με έδρα το Άργος αποτελούμενος από τους δήμους α. Άργους β. Νέας Κίου
γ. Λέρνας και τη κοινότητα Αχλαδοκάμπου, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Μυκηνών με έδρα το Κουτσοπόδι και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενος
από τους δήμους α. Μυκηναίων β. Κουτσοποδίου γ. Λυρκείας και τη κοινότητα Αλέας οι
οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
4. Δήμος Άργους – Μυκηνών με έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενος
από τους δήμους α. Άργους β. Νέας Κίου γ. Λέρνας δ. Μυκηναίων ε. Κουτσοποδίου στ.
Λυρκείας και τις κοινότητες α. Αχλαδόκαμπου, β. Αλέας οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Επιδαύρου χαρακτηρίζεται ως ορεινός

3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Τρίπολης με έδρα τη Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Τρίπολης β.
Τεγέας γ. Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου και στ. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Λεωνιδίου β. Τυρού και τη κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Μαινάλου με έδρα τη Βυτίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βυτίνας β.
Κλείτορος γ. Λεβιδίου και δ. Φαλάνθου, οι οποίοι καταργούνται
4. Δήμος Λάδωνα με έδρα τα Τρόπαια αποτελούμενος από τους δήμους α. Κοντοβαζαίνης
και β. Τροπαίων, οι οποίοι καταργούνται

2

5. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Δημητσάνας
β. Ηραίας γ. Λαγκαδίων και δ. Τρικολώνων, οι οποίοι καταργούνται
6. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μεγαλόπολης β. Γόρτυνος και γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται
Β. Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή
Γ. Οι δήμοι Μαινάλου, Λάδωνα, Νότιας Κυνουρίας και Γορτυνίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρταίων

β.

Αμβρακικού γ. Βλαχερνών δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο αποτελούμενος
από τους δήμους α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κομποτίου και τη κοινότητα Κομμένου, οι οποίοι
καταργούνται.
3. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με έδρα την Άνω Καλεντίνη αποτελούμενος από τους δήμους
α. Ηράκλειας β. Γεωργίου Καραϊσκάκη και γ.Τετραφυλίας οι οποίοι καταργούνται
4. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουλγαρέλι αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριανών β. Μελισσουργών, οι οποίοι
καταργούνται
Β. Οι δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5.1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούμενος από τους
δήμους α. Νέας Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α.
Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται.

3

3. Δήμος Δάφνης – Υμηττού με έδρα τη Δάφνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Δάφνης
και β. Υμηττού, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Κηφισιάς με έδρα τη Κηφισιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Κηφισιάς β. Νέας
Ερυθραίας και γ. Εκάλης, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Πεντέλης με έδρα τα Μελίσσια αποτελούμενος από τους δήμους α. Μελισσίων και β.
Πεντέλης και γ. Νέας Πεντέλης, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου με έδρα το Μοσχάτο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μοσχάτου και β. Ταύρου, οι οποίοι καταργούνται
7. Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού με έδρα το Ψυχικό αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ψυχικού και β. Νέου Ψυχικού και γ. Φιλοθέης, οι οποίοι καταργούνται
8. Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης με έδρα τη Πεύκη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Πεύκης και β. Λυκοβρύσεως, οι οποίοι καταργούνται
9. Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης με έδρα την Αργυρούπολη αποτελούμενος από τους
δήμους α. Ελληνικού και β. Αργυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται
Πρόταση 1.
10. Δήμος Ιλίου - Καματερού με έδρα το Ίλιον αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιλίου και β.
Καματερού, οι οποίοι καταργούνται
Πρόταση 2.
10. Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με έδρα τους Αγίους Αναργύρους αποτελούμενος
από τους δήμους α. Αγίων Αναργύρων και β. Καματερού, οι οποίοι καταργούνται

Β. Στους δήμους α. Αθηναίων β. Βύρωνος γ. Καλλιθέας δ. Καισαριανής ε. Ηρακλείου στ.
Ηλιουπόλεως ζ. Ζωγράφου η. Γαλατσίου θ. Βριλησσίων ι. Αμαρουσίου ια. Αλίμου ιβ. Αιγάλεω
ιγ. Αγίων Αναργύρων ιδ. Αγίου Δημητρίου ιε. Αγίας Παρασκευής ιστ. Αγίας Βαρβάρας ιζ.
Γλυφάδας ιη. Πετρουπόλεως ιθ. Χαλανδρίου κ. Χαϊδαρίου

κα. Περιστερίου κβ. Παλαιού

Φαλήρου κγ. Νέας Ιωνίας κδ. Μεταμορφώσεως κε. Νέας Σμύρνης κστ. Ίλιου δεν επέρχεται
καμία αλλαγή

5.2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

4

1. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας με έδρα το Κερατσίνι αποτελούμενος από τους δήμους
α. Κερατσινίου και β. Δραπετσώνας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με έδρα τη Νίκαια αποτελούμενος από τους δήμους
α. Νικαίας και β. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οι οποίοι καταργούνται
3. Δήμος Τροιζηνίας με έδρα το Γαλατά αποτελούμενος από τους δήμους α. Τροιζήνος και β.
Μεθάνων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Κυθήρων με έδρα τα Κύθηρα

αποτελούμενος από το δήμο Κυθήρων και τη

κοινότητα Αντικυθήρων, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Σαλαμίνας με έδρα τη Σαλαμίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Σαλαμίνας και
β. Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγκιστρίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια
αυτά της τέως κοινότητας.
Γ. Στους δήμους α. Πειραιώς β. Περάματος γ. Κορυδαλλού δ. Αίγινας ε. Σπετσών στ. Πόρου
και ζ. Ύδρας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

5.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ωρωπού με έδρα τον Ωρωπό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ωρωπίων β.
Αυλώνος γ. Καλάμου και τις κοινότητες α. Συκάμινου β. Πολυδενδρίου γ. Μαρκοπούλου
Ωρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ. Αφιδνών, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μαραθώνος με έδρα το Μαραθώνα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μαραθώνος β. Νέας Μάκρης και τις κοινότητες α. Γραμματικού β. Βαρνάβα, οι οποίοι
καταργούνται
3. Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου με έδρα τη Ραφήνα αποτελούμενος από το δήμο Ραφήνας και
τη κοινότητα Πικερμίου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Διονύσου

με έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούμενος τους δήμους α. Αγίου

Στεφάνου β. Δροσιάς γ. Διονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταμάτας β. Κρυονερίου
Ροδοπόλεως οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Αχαρνών με έδρα τις Αχαρνές αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχαρνών και β.
Θρακομακεδονών, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Παλλήνης με έδρα το Γέρακα αποτελούμενος από τους δήμους α. Παλλήνης β.
Γέρακα και τη κοινότητα Ανθούσης , οι οποίοι καταργούνται

5

7. Δήμος Παιανίας με έδρα τη Παιανία αποτελούμενος από τους δήμους α. Παιανίας και β.
Γλυκών Νερών, οι οποίοι καταργούνται
8. Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος με έδρα τα Σπάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Σπάτων
– Λούτσας και β. Αρτέμιδος (Λούτσας), οι οποίοι καταργούνται
9. Δήμος Λαυρεωτικής με έδρα το Λαύριο αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαυρεωτικής
β. Κερατέας και τη κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίοι καταργούνται.
10. Δήμος Θορικού με έδρα τα Καλύβια Θορικού αποτελούμενος από τους δήμους α.
Καλυβίων Θορικού β. Αναβύσσου και τις κοινότητες α. Σαρωνίδος β. Κουβαρά γ. Παλαιάς
Φώκαιας , οι οποίοι καταργούνται.
11. Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με έδρα τη Βούλα αποτελούμενος από τους
δήμους α. Βούλας β. Βάρης και γ. Βουλιαγμένης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήμους α. Κρωπίας και β. Μαρκόπουλου Μεσογαίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

5.4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελευσίνος και
β. Μαγούλας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας με έδρα τη Μάνδρα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μάνδρας β. Βιλίων γ. Ερυθρών και τη κοινότητα Οινόης οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Μεγαρέων με έδρα τα Μέγαρα αποτελούμενος από το δήμο α. Μεγαρέων και β.
Νέας Περάμου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Φυλής με έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούμενος τους δήμους α. Άνω Λιοσίων β.
Ζεφυρίου και γ. Φυλής οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Ασπροπύργου δεν επέρχεται καμία μεταβολή

6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Πατρέων με έδρα τη Πάτρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πατρέων β.
Βραχναίικων γ. Ρίου δ. Μεσσάτιδος και ε. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ερυμάνθου με έδρα τη Χαλανδρίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Τριταίας
β. Φαρρών και τις κοινότητες α. Καλεντζίου β. Λεόντιου, οι οποίοι καταργούνται.

6

3. Δήμος Δυτικής Αχαΐας

με έδρα τη Κάτω Αχαΐα

αποτελούμενος από τους δήμους α.

Ωλένιας β. Μόβρης γ. Δύμης και δ. Λαρισσού, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Καλαβρύτων

με έδρα τα Καλάβρυτα

αποτελούμενος από τους δήμους α.

Καλαβρύτων β. Αροανίας γ. Παϊων και δ.Λευκασίου, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 1
5. Δήμος Αιγίου με έδρα το Αίγιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγίου β. Συμπολιτείας
και γ. Ερινεού, οι οποίοι καταργούνται
6. Δήμος Ανατολικής Αιγιαλείας με έδρα το Διακοπτό αποτελούμενος από τους δήμους α.
Διακοπτού β. Ακράτας και γ. Αιγείρας, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
5. Δήμος Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγίου β.
Συμπολιτείας γ. Ερινεού δ. Διακοπτού ε. Ακράτας και στ. Αιγείρας,οι οποίοι καταργούνται.

7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Τανάγρας με έδρα το Σχηματάρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Σχηματαρίου
β. Οινοφύτων γ. Τανάγρας και δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Θηβαίων με έδρα τη Θήβα αποτελούμενος από τους δήμους α. Θηβαίων β. Θίσβης
γ. Βαγίων δ. Πλαταιών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αλιάρτου με έδρα την Αλίαρτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλιάρτου β.
Θεσπιέων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ορχομενού με έδρα τον Ορχομενό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ορχομενού
β. Ακραιφνίας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Λεβαδέων με έδρα τη Λιβαδειά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεβαδέων β.
Χαιρωνείας γ. Δαύλειας δ. Κορώνειας και τη κοινότητα Κυριακίου, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Αράχοβας με έδρα το Δίστομο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αραχόβης β.
Διστόμου και τη κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Αράχοβας χαρακτηρίζεται ως ορεινός

7

8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Δεσκάτης με έδρα τη Δεσκάτη αποτελούμενος από τους δήμους α. Δεσκάτης και β.
Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 1
2. Δήμος Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γρεβενών β.
Βεντζίου και γ. Ηρακλεωτών οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Βασιλίτσας με έδρα τους Μαυραναίους αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Κοσμά β. Γόργιανης γ. Θεοδώρου Ζιάκα και τις κοινότητες α. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ.
Περιβολίου δ. Σαμαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. Δότσικου ζ.Σμίξης, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
2. Δήμος Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γρεβενών β.
Βεντζίου γ. Ηρακλεωτών δ. Αγίου Κοσμά ε. Γόργιανης στ. Θεοδώρου Ζιάκα και τις κοινότητες
α. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ. Περιβολίου δ. Σαμαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. Δότσικου ζ.Σμίξης
οι οποίοι καταργούνται.

Β. Οι δήμοι Δεσκάτης και Βασιλίτσας χαρακτηρίζοντας ως ορεινοί

9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Δράμας με έδρα τη Δράμα αποτελούμενος από το δήμο Δράμας και τη κοινότητα
Σιδηρονέρου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Προσοτσάνης με έδρα τη Προσοτσάνη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Προσοτσάνης και β. Σιταγρών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Παρανεστίου

με έδρα το Παρανέστι αποτελούμενος από τους δήμους α.

Παρανεστίου και β. Νικηφόρου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Δοξάτου με έδρα το Καλαμπάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Δοξάτου και β.
Καλαμπακίου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή

8

Γ. Οι δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου χαρακτηρίζοντας ως ορεινοί

10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ρόδου με έδρα τη Ρόδο αποτελούμενος από το δήμους α. Ρόδου β. Νότιας Ρόδου
γ. Πεταλούδων δ. Λινδίων ε. Καμείρου στ. Καλλιθέας ζ. Αφάντου η. Ιαλυσού θ. Αταβύρου και
ι. Αρχαγγέλου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Κω με έδρα τη Κω αποτελούμενος από τους δήμους α. Κω β. Ηρακλειδών και γ.
Δικαίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Καρπάθου με έδρα τη Κάρπαθο και ιστορική έδρα τον Όλυμπο Καρπάθου
αποτελούμενος από το δήμο Καρπάθου και τη κοινότητα Ολύμπου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγαθονησίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια
αυτά της τέως κοινότητας.
Γ. Στους δήμους α. Νισύρου β. Πάτμου γ. Καλύμνιων δ. Λειψών ε. Λέρου στ. Κάσου ζ.
Μεγίστης η. Σύμης θ. Τήλου ι. Χάλκης και ια. Αστυπάλαιας δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρούπολη αποτελούμενος από τους δήμους
α. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και γ. Φερών, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί αποτελούμενος από τους δήμους α. Σουφλίου και β.
Τυχερού γ. Ορφέα, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Διδυμοτείχου με έδρα το Διδυμότειχο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Διδυμοτείχου και β. Μεταξάδων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ορεστιάδος β. Βύσσας γ. Κυπρίνου και δ. Τριγώνου, οι οποίοι καταργούνται
Β. Στον δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

9

12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Χαλκιδέων με έδρα τη Χαλκίδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκιδέων β.
Ληλαντίων γ. Ανθηδώνος δ. Νέας Αρτάκης και ε. Αυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Διρφύων με έδρα τα Ψαχνά αποτελούμενος από τους δήμους α. Διρφύων και β.
Μεσσαπίων, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ερέτριας με έδρα την Ερέτρια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ερέτριας και β.
Αμαρυνθίων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Καρυστίας με έδρα την Κάρυστο αποτελούμενος από τους δήμους α. Καρύστου β.
Στυρέων γ. Μαρμαρίου και τη κοινότητα Καφηρέως , οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Ιστιαίας με έδρα την Ιστιαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιστιαίας β. Αιδηψού
γ. Αρτεμισίου δ. Ωρεών και τη κοινότητα Λιχάδος , οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Λίμνης με έδρα τη Λίμνη Ευβοίας αποτελούμενος από τους δήμους α. Νηλέως β.
Ελυμνίων και γ. Κηρέως, οι οποίοι καταργούνται
Πρόταση 1
7. Δήμος Κύμης με έδρα τη Κύμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Κύμης και

β.

Κονιστρών, οι οποίοι καταργούνται
8. Δήμος Ταμυνέων με έδρα το Αλιβέρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ταμυνέων και β.
Αυλώνος γ. Δυστίων, οι οποίοι καταργούνται
Πρόταση 2
7. Δήμος Γεωργίου Παπανικολάου με έδρα το Αλιβέρι αποτελούμενος από τους δήμους α.
Κύμης β. Κονιστρών γ. Ταμυνέων δ. Αυλώνος και ε. Δυστίων, οι οποίοι καταργούνται

Β. Στον δήμο Σκύρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καρπενησίου με έδρα το Καρπενήσι αποτελούμενος από τους δήμους α.
Καρπενησίου β. Φουρνά γ. Προυσσού δ. Ποταμιάς ε. Δομνίστας και στ. Κτημενίων οι οποίοι
καταργούνται.

10

2. Δήμος Αγράφων με έδρα τη Δυτική Φραγκίστα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Φραγκίστας β. Βίνιανης γ. Ασπροποτάμου δ. Απεραντίων και

ε. Αγράφων, οι οποίοι

καταργούνται.
Β. Ο Δήμος Αγράφων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α. Συνίσταται ο κατωτέρω δήμος:
Δήμος Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζακυνθίων β.
Αλυκών γ. Αρκαδίων δ. Αρτεμισίων ε. Ελατίων και στ. Λαγανά, οι οποίοι καταργούνται.

15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ζαχάρως με έδρα τη Ζαχάρω αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαχάρως και β.
Φιγαλείας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ανδρίτσαινας

με έδρα τα Κρέστενα αποτελούμενος από τους δήμους α.

Σκιλλούντος β. Ανδριτσαίνης και γ. Αλιφείρας, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πύργου με έδρα το Πύργο αποτελούμενος από τους δήμους α. Πύργου β. Ωλένης
γ.Ιαρδανού και δ. Βώλακος, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αμαλιάδας με έδρα την Αμαλιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμαλιάδας
και β. Πηνείας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με έδρα την Αρχαία Ολυμπία αποτελούμενος από τους δήμους
α. Αρχαίας Ολυμπίας β. Λασιώνος γ. Φολόης και δ. Λαμπείας, οι οποίοι καταργούνται
6. Δήμος Κυλλήνης με έδρα τα Λεχαινά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεχαινών β.
Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλήνης και δ. Βουπρασιάς, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαστούνης β.
Βαρθολομιού και γ. Τραγανού, οι οποίοι καταργούνται.

16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

11

1. Δήμος Βεργίνας με έδρα τη Βέροια αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέροιας β.
Αποστόλου Παύλου γ. Δοβρά δ. Βεργίνας και ε. Μακεδονίδος, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αλεξανδρείας β. Πλατέος γ. Μελίκης και δ. Αντιγονιδών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ανθεμίων με έδρα το Κόπανο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμίων και β.
Ειρηνουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Νάουσας δεν επέρχεται καμία μεταβολή

17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείου β.
Γοργολάινης γ. Τεμένους δ. Παλιανής και ε. Νέας Αλικαρνασσού οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαζίου β.
Κρουσώνα και γ. Τυλίσου , οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Νίκου Καζαντζάκη με έδρα τα Πεζά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρχανών β.
Νίκου Καζαντζάκη, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ρίζα με έδρα τη Γέργερη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαρού β. Ρούβα και γ.
Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μοιρών β.
Τυμπακίου γ. Γόρτυνας, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Μονοφατσίου με έδρα το Ασήμι και ιστορική έδρα τον Πύργο αποτελούμενος από
τους δήμους α. Αστερουσίων β. Κόφινα, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 1
7. Δήμος Πεδιάδος με έδρα το Λιμένα Χερσονήσου και ιστορική έδρα το Καστέλλι
αποτελούμενος από τους δήμους α. Χερσονήσου β. Γουβών γ. Μαλλιών δ. Επισκοπής και ε.
Καστελλίου, οι οποίοι καταργούνται.
8. Δήμος Αρκαλοχωρίου με έδρα το Αρκαλοχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αρκαλοχωρίου και β. Θραψανού, οι οποίοι καταργούνται.

12

Πρόταση 2
7. Δήμος Χερσονήσου με έδρα το Λιμένα Χερσονήσου αποτελούμενος από τους δήμους α.
Χερσονήσου β. Γουβών γ. Μαλλιών και δ. Επισκοπής, οι οποίοι καταργούνται.
8. Δήμος Μινώα Πεδιάδος με έδρα το Αρκαλοχώρι και ιστορική έδρα το Καστέλλι
αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαλοχωρίου β. Καστελλίου και γ. Θραψανού, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Στον δήμο Βιάννου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Γ. Ο δήμος Βιάννου χαρακτηρίζεται ως ορεινός

18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ηγουμενίτσης β. Συβότων γ. Μαργαριτίου και τη κοινότητα Πέρδικας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Φιλιατών με έδρα τις Φιλιάτες αποτελούμενος από τους δήμους α. Φιλιατών β.
Σαγιάδας και γ. Παραποτάμου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Σουλίου με έδρα τη Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα Σουλίου
αποτελούμενος από τους δήμους α. Παραμυθιάς β. Αχέροντα και τη κοινότητα Σουλίου, οι
οποίοι καταργούνται.

19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Θεσσαλονίκης

με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελούμενος από τους δήμους α.

Θεσσαλονίκης β. Τριανδρίας και γ. Αγίου Παύλου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου με έδρα τον Εύοσμο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ελευθερίου Κορδελιού και β. Ευόσμου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Συκεών με έδρα τις Συκιές αποτελούμενος από τους δήμους α. Συκεών και β.
Πεύκων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Παύλου Μελά

με έδρα τη Σταυρούπολη

αποτελούμενος από τους δήμους α.

Σταυρούπολης β. Πολίχνης και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης με έδρα τους Αμπελόκηπους αποτελούμενος από τους
δήμους α. Αμπελοκήπων και β. Μενεμένης, οι οποίοι καταργούνται.

13

5. Δήμος Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πανοράματος
β. Πυλαίας και γ. Χορτιάτη, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Χαλκηδόνος με έδρα τα Κουφάλια αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκηδόνος
β. Αγίου Αθανασίου και γ. Κουφαλίων, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Αξιού με έδρα τη Σίνδο αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχεδώρου β. Αξιού και
γ. Χαλάστρας, οι οποίοι καταργούνται.
8. Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ωραιοκάστρου β. Μυγδονίας και γ. Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται.
9. Δήμος Λαγκαδά με έδρα τον Λαγκαδά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαγκαδά β.
Λαχανά γ. Ασσήρου δ. Σοχού, ε. Εγνατία στ. Κορώνειας και ζ. Βερτίσκου, οι οποίοι
καταργούνται.
10. Δήμος Θερμαϊκού με έδρα τη Περαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Θερμαϊκού β.
Επανομής γ. Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται.
11. Δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμης β. Μίκρας
γ. Βασιλικών, οι οποίοι καταργούνται.
12. Δήμος Βόλβης με έδρα το Σταυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Γεωργίου β.
Μαδύτου γ. Αρεθούσας δ. Απολλωνίας ε. Ρεντίνας και στ. Καλλινδοίων, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Στους δήμους α. Καλαμαριάς και β. Νεαπόλεως δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ιωαννιτών με έδρα τα Ιωάννινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιωαννιτών β.
Ανατολής γ. Περάματος δ. Παμβώτιδας ε. Μπιζανίου και τη κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ζαγορίου με έδρα τους Ασπράγγελους αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ανατολικού Ζαγορίου β. Κεντρικού Ζαγορίου γ. Τύμφης και τις κοινότητες α. Βοβούσης β.
Πάπιγκου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Κόνιτσας με έδρα τη Κόνιτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κόνιτσας β.
Μαστροροχωρίων και τις κοινότητες α. Δίστρατου β. Αετομηλίτσης γ. Φούρκας, οι οποίοι
καταργούνται.

14

4. Δήμος Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ιστορική έδρα το Δελβινάκι αποτελούμενος από
τους δήμους α. Καλπακίου β. Δελβινακίου γ. Άνω Πωγωνίου δ. Άνω Καλαμά και τις
κοινότητες α. Πωγώνιανης β. Λαβδάνης, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με έδρα τα Πράμαντα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Τζουμέρκων β. Πράμαντων και τις κοινότητες α. Σιράκου β. Καλαριτών γ. Ματσουκίου και δ.
Βαθυπέδου, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο αποτελούμενος από τους δήμους α. Μετσόβου β.
Εγνατίας και τη κοινότητα Μηλέας οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Δωδώνης με έδρα την Αγία Κυριακή αποτελούμενος από τους δήμους α. Δωδώνης
β. Λάκκας Σουλίου γ. Κατσανοχωρίων δ. Αγίου Δημητρίου και ε. Σελλών

οι οποίοι

καταργούνται.
8. Δήμος Ζίτσας με έδρα την Ελεούσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζίτσας β.
Πασσαρώνος γ. Μολοσσών δ. Εκάλης και ε. Ευρυμενών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Οι δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου και Ζαγορίου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

21. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καβάλας με έδρα τη Καβάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Καβάλας και β.
Φιλίππων, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Νέστου με έδρα τη Χρυσούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Χρυσούπολης
β. Κεραμωτής και γ. Ορεινού, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 1
3. Δήμος Παγγαίου με έδρα την Ελευθερούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ελευθερούπολης β. Πιερέων γ. Παγγαίου δ. Ελευθερών και ε. Ορφανού, οι οποίοι
καταργούνται.
Πρόταση 2
3. Δήμος Ελευθερούπολης με έδρα την Ελευθερούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ελευθερούπολης β. Παγγαίου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ορφανού με έδρα τη Νέα Πέραμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελευθερών
β. Ορφανού και γ. Πιερέων, οι οποίοι καταργούνται.

15

Β. Στον δήμο Θάσου δεν επέρχεται καμία μεταβολή,

22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αργιθέας με έδρα το Ανθηρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχελώου β.
Αργιθέας και τη κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας,οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Νικολάου Πλαστήρα με έδρα το Μορφοβούνι αποτελούμενος από τους δήμους α.
Νεβρόπολης Αγράφων και β. Πλαστήρα, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Παλαμά με έδρα τον Παλαμά αποτελούμενος από τους δήμους α. Παλαμά και β.
Φύλλων και γ. Σελλάνων,οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Σοφάδων με έδρα τους Σοφάδες αποτελούμενος από τους δήμους α. Σοφάδων β.
Άρνης γ. Ρεντίνας δ. Ταμασίου και ε. Μενελαϊδας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Καρδίτσας β.
Κάμπου γ. Ιτάμου δ. Μητρόπολης και ε. Καλλιφώνιου, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Παμίσου με έδρα το Μουζάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Μουζακίου β.
Παμίσου και γ. Ιθώμης, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Ο δήμος Νικολάου Πλαστήρα χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καστορίας με έδρα τη Καστοριά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστοριάς β.
Αγίας Τριάδος γ. Μεσοποταμίας δ. Κορεστίων και τη κοινότητα Καστρακίου, οι οποίοι
καταργούνται.
2. Δήμος Ορεστίδος με έδρα το Άργος Ορεστικό αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ορεστίδος και β. Ίωνα Δραγούμη, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Νεστορίου με έδρα το Νεστόριο αποτελούμενος από τους δήμους α. Νεστορίου β.
Ακριτών και τις κοινότητες α. Γράμμου β. Αρρένων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Μακεδνών με έδρα το Μαυροχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίων
Αναργύρων β. Μακεδνών γ. Βιτσίου και δ. Κλεισούρας, οι οποίοι καταργούνται.

16

Β. Οι δήμοι Νεστορίου και Μακεδνών χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κέρκυρας με έδρα τη Κέρκυρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κερκυραίων β.
Μελιτιείεων γ. Κορισσίων δ. Παρελίων ε. Παλιοκαστριτών στ. Λευκιμμαίων ζ. Φαιάκων η.
Θιναλίου θ. Εσπερίων ι. Αχιλλείων ια. Αγίου Γεωργίου ιβ. Κασσωπαίων και τις κοινότητες α.
Οθώνων β. Μαθρακίου γ. Ερεικούσσης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Παξών δεν επέρχεται καμία μεταβολή

25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κεφαλονιάς με έδρα το Αργοστόλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αργοστολίου
β. Σάμης γ. Πυλαρέων δ. Παλίκης ε. Λειβαθούς στ. Ελείου – Προνών ζ. Ερισού και τη
κοινότητα Ομαλών, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Ιθάκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή

26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς αποτελούμενος από τους δήμους α. Κιλκίς β. Κρουσσών γ.
Χέρσου δ. Πικρολίμνης ε. Μουριών στ. Γαλλικού ζ. Δοϊράνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Παιονίας με έδρα το Πολύκαστρο και ιστορική έδρα τη Γουμένισσα αποτελούμενος
από τους δήμους α. Πολυκάστρου β. Ευρωπού γ. Αξιούπολης δ. Γουμένισσας και τη
κοινότητα Λιβαδιών, οι οποίοι καταργούνται.

27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κοζάνης με έδρα τη Κοζάνη αποτελούμενος από τους δήμους α.Κοζάνης β. Αιανής
γ. Ελιμείας δ. Δημητρίου Υψηλάντη ε. Ελλησπόντου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Βοϊου με έδρα τη Νεάπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σιάτιστας β.
Νεάπολης γ. Τσοτυλίου και τη κοινότητα Πεντάλοφου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Εορδαίας με έδρα τη Πτολεμαΐδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πτολεμαΐδας
β. Βέρμιου γ. Μουρικίου δ. Αγίας Παρασκευής και τη κοινότητα Βλάστης, οι οποίοι
καταργούνται.

17

4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια αποτελούμενος από τους δήμους α. Σερβίων β.
Καμβουνίων και τη κοινότητα Λιβαδερού, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Βελβεντού δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κορινθίων με έδρα τη Κόρινθο αποτελούμενος από τους δήμους α.Κορινθίων β.
Σαρωνικόυ γ. Σολυγείας δ. Άσσου – Λεχαίου ε. Τενέας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Σικυωνίων με έδρα το Κιάτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Σικιωνίων β.
Στυμφαλίας και γ. Φενεού, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ευρωστίνης με έδρα το Ξυλόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ευρωστίνης και β. Ξυλοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Βέλου με έδρα το Ζευγολατιό αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέλου β. Βόχας,
οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Λουτρακίου με έδρα το Λουτράκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λουτρακίου Περαχώρας β. Αγίων Θεοδώρων, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Νεμέας δεν επέρχεται καμία αλλαγή
Γ. Ο δήμος Νεμέας χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Σύρου – Ερμούπολης με έδρα την Ερμούπολη αποτελούμενος από τους δήμους
α.Ερμούπολης β. Άνω Σύρου γ. Ποσειδωνίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Άνδρου με έδρα την Άνδρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Άνδρου β.
Υδρούσας γ. Κόρθιου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο αποτελούμενος από τους δήμους α.
Νάξου β. Δρυμαλίας και τις κοινότητες α. Σχοινούσσης β. Κουφονησίων γ. Ηράκλειας δ.
Δονούσης, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Θήρας με έδρα τη Θήρα αποτελούμενος από το δήμο Θήρας και τη κοινότητα Οίας,
οι οποίοι καταργούνται.

18

5. Δήμος Τήνου με έδρα τη Τήνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τήνου β. Εξωμβούργου
και τη κοινότητα Πανόρμου, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Οι κοινότητες 1. Κιμώλου 2. Φολέγανδρου 3. Ανάφης 4. Σίκινου 5. Αντιπάρου
αναγνωρίζονται ως δήμοι με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά των αντίστοιχων τέως
κοινοτήτων.
Β. Στους δήμους α. Μυκόνου β. Κέας (Ιουλίδος) γ. Σερίφου δ. Κύθνου ε. Σίφνου στ. Αμοργού
ζ. Ιητών η. Μήλου θ. Πάρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σπάρτης β.
Οινούντος γ. Μυστρά δ. Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φαρίδος και τη κοινότητα Καρυών, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτελούμενος από τους
δήμους α. Γυθείου β. Σμύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Έλους β. Κροκεών
γ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς με έδρα τους Μολάους αποτελούμενος από τους δήμους α.
Μονεμβασιάς β. Μολάων γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Βοϊών, οι οποίοι καταργούνται
Β. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια
αυτά της τέως κοινότητας.

31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αντιχασίων
β. Ελασσόνας γ. Λιβάδιου δ. Ολύμπου ε. Ποταμιάς στ. Σαρανταπόρου και τις κοινότητες α.
Βερδικούσης, β. Καρυάς γ. Τσαρίτσανης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ενιππέα β.
Ναρθακίου γ. Πολυδάμαντα και δ. Φαρσάλων, οι οποίοι καταργούνται.

19

3. Δήμος Αγιάς με έδρα την Αγιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάς β. Ευρυμενών γ.
Λακέρειας και δ. Μελιβοίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια αποτελούμενος
από τους δήμους α. Γόννων β. Κάτω Ολύμπου γ. Μακρυχωρίου δ. Νέσσωνος και την
κοινότητα Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τυρνάβου και
β. Αμπελώνος, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 1
6. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β.
Κοιλάδας γ. Γιάννουλης δ. Νίκαιας και ε. Κραννώνος, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τον Πλατύκαμπο και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος από
τους δήμους α. Πλατυκάμπου β. Αρμενίου γ. Κιλελέρ, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 2
6. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β.
Κοιλάδας και γ. Γιάννουλης, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος από τους
δήμους α. Πλατυκάμπου β. Κραννώνος γ. Αρμενίου δ. Κιλελέρ και ε. Νίκαιας, οι οποίοι
καταργούνται.

32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Μιραμπέλου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Νικολάου β. Νεάπολης και την κοινότητα Βραχασίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Σητείας με έδρα τη Σητεία αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιτάνου β. Λεύκης γ.
Μακρύ Γιαλού και δ. Σητείας, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήμους Ιεράπετρας και Οροπέδιου Λασιθίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή

33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

20

1. Δήμος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάσου β. Αγίας
Παρασκευής γ. Γέρας δ. Ερεσού – Αντίσσης ε. Ευεγέρτουλα στ. Καλλονής ζ. Λουτροπόλεως
Θερμής η. Μανταμάδου θ. Μήθυμνας ι. Μυτιλήνης ια. Πέτρας ιβ. Πλωμαρίου και ιγ.
Πολιχνίτου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Λήμνου με έδρα τη Μύρινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ατσικής β.
Μούδρου γ. Μύρινας και δ. Νέας Κούταλης, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Η κοινότητα Αγίου Ευστρατίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική
περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.

34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Α. Συνιστάται δήμος Λευκάδος με έδρα τη Λευκάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Απολλωνίων β. Ελλομένου γ. Καλάμου δ. Καρυάς ε. Καστού στ. Λευκάδος ζ. Σφακιωτών, οι
οποίοι καταργούνται.
Β. Στον δήμο Μεγανησίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή

35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Βόλου με έδρα το Βόλο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγριάς β. Αισωνίας γ.
Βόλου δ. Ιωλκού ε. Νέας Αγχιάλου στ. Νέας Ιωνίας ζ. Πορταριάς η. Αρτέμιδας και την
κοινότητα Μακρινίτσης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ρήγα Φεραίου με έδρα το Βελεστίνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κάρλας β.
Φέρων και την κοινότητα Κεραμιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου με έδρα τη Ζαγορά αποτελούμενος από τους δήμους α.
Ζαγοράς και β. Μουρεσίου, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλμυρού β.
Πτελεού γ. Σούρπης και την κοινότητα Ανάβρας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Νότιου Πηλίου με έδρα την Αργαλαστή αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αργαλαστής β. Αφετών γ. Μηλέων δ. Σηπιάδος και την κοινότητα Τρικερίου, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Στους δήμους Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου δεν επέρχεται καμία μεταβολή
Γ. Ο δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

21

36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Άριος β.
Θουρίας και γ. Καλαμάτας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μεσσήνης με έδρα τη Μεσσήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιπείας β.
Ανδρούσας γ. Αριστομένους δ. Βουφράδων ε. Ιθώμης στ. Μεσσήνης ζ. Πεταλιδίου και την
κοινότητα Τρικόρφου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πύλου – Νέστορος με έδρα τη Πύλο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κορώνης
β. Μεθώνης γ. Παπαφλέσσα δ. Πύλου ε. Νέστορος και στ. Χιλιοχωρίων, οι οποίοι
καταργούνται.
4. Δήμος Τριφυλλίας με έδρα την Κυπαρισσία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αετού β.
Αυλώνος γ. Γαργαλιάνων δ. Κυπαρισσίας ε. Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας, οι οποίοι
καταργούνται.
5. Δήμος Οιχαλίας με έδρα τον Μελιγαλά αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανδανίας β.
Αρφαρών γ. Δωρίου δ. Είρας ε. Μελιγαλά και στ. Οιχαλίας, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Μεσσηνιακής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αβίας και β. Λεύκτρου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Μεσσηνιακής Μάνης χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ξάνθης με έδρα τη Ξάνθη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ξάνθης και β.
Σταυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μύκης με έδρα τη Σμίνθη αποτελούμενος από το δήμο Μύκης και τις κοινότητες α.
Θέρμων β. Κοτύλης γ. Σατρών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Δημόκριτου με έδρα τα Άβδηρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αβδήρων β.
Βιστωνίδος και γ. Σελέρου, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στον δήμο Τοπείρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή

22

38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Έδεσσας με έδρα την Έδεσσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βεγορίτιδας και
β. Έδεσσας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Αλμωπίας με έδρα την Αριδαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αριδαίας και β.
Εξαπλατάνου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Σκύδρας με έδρα τη Σκύδρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Μενηίδος και β.
Σκύδρας, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 1
4. Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου με έδρα την Κρύα Βρύση αποτελούμενος από τους δήμους α.
Κρύας Βρύσης και β. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γιαννιτσών β.
Κύρρου και γ. Πέλλας, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
5. Δήμος Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά αποτελούμενος από τους δήμους α. Γιαννιτσών β.
Κύρρου γ. Πέλλας δ. Κρύας Βρύσης και ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.

39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Δίου με έδρα το Λιτόχωρο και ιστορική έδρα το Δίον αποτελούμενος από τους
δήμους α. Ανατολικού Ολύμπου β. Δίου και γ. Λιτοχώρου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Πύδνας με έδρα τον Κολινδρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγινίου β.
Κολινδρού γ. Μεθώνης και δ. Πύδνας, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 1
1. Δήμος Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελαφίνας β.
Κατερίνης γ. Κορινού και δ. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Πιερίων με έδρα την Κάτω Μηλιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Πέτρας και β.
Πιερίων, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Πιερίων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

23

Πρόταση 2
1. Δήμος Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελαφίνας β.
Κατερίνης γ. Κορινού δ. Παραλίας ε. Πέτρας και στ. Πιερίων,, οι οποίοι καταργούνται.

40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Πρέβεζας με έδρα τη Πρέβεζα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαλόγγου και β.
Λούρου και γ. Πρέβεζας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Πάργας με έδρα τη Πάργα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πάργας και β.
Φανάριου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ζηρού με έδρα τη Φιλιππιάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανωγείου β.
Θεσπρωτικού γ. Φιλιππιάδος και την κοινότητα Κρανέας, οι οποίοι καταργούνται.

41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαδίου β.
Λαππαίων γ. Νικηφόρου Φωκά και δ. Ρεθύμνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Μυλοπόταμου με έδρα το Πέραμα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Γεροποτάμου β. Κουλούκωνα και την κοινότητα Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αμαρίου με έδρα τον Φουρφουρά αποτελούμενος από τους δήμους α. Συβρίτου και
β. Κουρητών, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αγίου Βασιλείου με έδρα το Σπήλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Λάμπης και
β. Φοίνικα, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Στο δήμο Ανωγείων δεν επέρχεται καμία μεταβολή
Γ. Οι δήμοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

24

1. Δήμος Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγείρου β.
Κομοτηνής και γ. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ιάσμου με έδρα τον Ίασμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιάσμου β. Σώστου
και την κοινότητα Αμαξάδων, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Μαρώνειας με έδρα τις Σάπες αποτελούμενος από τους δήμους α. Μαρωνείας και
β. Σαπών, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αρριανών με έδρα τη Φιλλύρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρριανών β.
Φιλλύρας και τις κοινότητες α. Κέχρου β. Οργάνης, οι οποίοι καταργούνται.

43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Σάμου με έδρα το Βαθύ αποτελούμενος από τους δήμους α. Βαθέος β.
Καρλοβασίων γ. Μαραθοκάμπου και δ. Πυθαγορείου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Κηρύκου β. Ευδήλου και γ. Ραχών, οι οποίοι καταργούνται
Β. Στον δήμο Φούρνων Κορσεών δεν επέρχεται καμία μεταβολή

44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Σιντικής με έδρα το Σιδηρόκαστρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κερκίνης β.
Πετριτσίου γ. Σιδηροκάστρου και τις κοινότητες α. Αγκίστρου β. Αχλαδοχωρίου γ.
Προμαχώνος, οι οποίοι καταργούνται
2. Δήμος Βισαλτίας με έδρα τη Νιγρίτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αχινού β.
Βισαλτίας γ. Νιγρίτης και δ. Τραγίλου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Εμμανουήλ Παππά με έδρα το Χρυσό αποτελούμενος από τους δήμους α.
Εμμανουήλ Παππά και β. Στρυμώνα, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Αμφίπολης με έδρα το Ροδολίβος αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμφίπολης β.
Κορμίστας γ. Πρώτης και δ. Ροδολίβους, οι οποίοι καταργούνται.

25

5. Δήμος Νέας Ζίχνης με έδρα τη Νέα Ζίχνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλιστράτης
και β. Νέας Ζίχνης, οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 1
6. Δήμος Ηράκλειας με έδρα την Ηράκλεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηράκλειας β.
Σκοτούσσης και γ. Στρυμωνικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Σερρών με έδρα τις Σέρρες αποτελούμενος από τους δήμους α. Σερρών β. Καπετάν
Μητρουσίου γ. Λευκώνα δ. Σκουτάρεως και τις κοινότητες α. Άνω Βροντούς β. Ορεινής, οι
οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
6. Δήμος Ηράκλειας με έδρα την Ηράκλεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείας και
β. Στρυμωνικού, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Σερρών με έδρα τις Σέρρες αποτελούμενος από τους δήμους Σερρών β.
Σκουτάρεως και τις κοινότητες α. Άνω Βροντούς β. Ορεινής, οι οποίοι καταργούνται.
8. Δήμος Καπετάν Μητρουσίου με έδρα το Προβατά αποτελούμενος από τους α. Λευκώνα β.
Σκοτούσσης και γ. Καπετάν Μητρουσίου, οι οποίοι καταργούνται.

45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καστανιάς με έδρα τη Καστανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστανιάς β.
Κλεινοβού γ. Μαλακασίου και την κοινότητα Ασπροπόταμου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Πινδέων με έδρα τη Πύλη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιθήκων β. Γόμφων
γ. Πιαλείων δ. Πύλης ε. Πινδέων και τις κοινότητες α. Μυροφύλλου β. Νεράιδας, οι οποίοι
καταργούνται.
3. Δήμος Φαρκαδόνας με έδρα τη Φαρκαδόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Οιχαλίας
β. Πελλιναίων και γ. Φαρκαδόνας, οι οποίοι καταργούνται.

26

Πρόταση 1
4. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.
Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Τρικκαίων και στ. Φαλωρείας, οι οποίοι
καταργούνται.
5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Καλαμπάκας και β. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Νεοχωρίτη με έδρα τη Βασιλική αποτελούμενος από τους δήμους α. Βασιλικής β.
Παληοκάστρου γ. Παραληθαίων και δ. Τυμφαίων , οι οποίοι καταργούνται.

Πρόταση 2
4. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.
Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Παληοκάστρου στ. Παραληθαίων ζ.
Τρικκαίων και η. Φαλωρείας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Βασιλικής β. Καλαμπάκας γ. Τυμφαίων και δ. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.
Δ. Ο δήμος Καστανιάς χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Παρνασσού με έδρα τη Κάτω Τιθορέα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Αμφίκλειας β. Ελάτειας και γ. Τιθορέας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Αταλάντης με έδρα την Αταλάντη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αταλάντης β.
Δαφνουσίων γ. Οπουντίων και δ. Μαλεσίνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Δομοκού με έδρα το Δομοκό αποτελούμενος από τους δήμους α. Δομοκού β.
Θεσσαλιώτιδος και γ. Ξυνιάδος, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Μαλιακού με έδρα τα Καμένα Βούρλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Κωνσταντίνου β. Καμένων Βούρλων και γ. Μώλου, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Στυλίδας με έδρα τη Στυλίδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχιναίων β.
Πελασγίας και γ. Στυλίδος, οι οποίοι καταργούνται.

27

Πρόταση 1
6. Δήμος Λαμιέων με έδρα τη Λαμία αποτελούμενος από τους δήμους α. Γοργοποτάμου β.
Λαμιέων γ. Λειανοκλαδίου δ. Υπάτης και την κοινότητα Παύλιανης, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Μακρακώμης – Σπερχειού με έδρα τη Σπερχειάδα αποτελούμενος από τους δήμους
α. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού β. Μακρακώμης γ. Σπερχειάδος και την κοινότητα
Τυμφρηστού, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
6. Δήμος Λαμιέων με έδρα τη Λαμία αποτελούμενος από τους δήμους α. Γοργοποτάμου β.
Λαμιέων γ. Λειανοκλαδίου και την κοινότητα Παύλιανης, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Σπερχειάδος με έδρα τη Σπερχειάδα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Σπερχειάδος β. Υπάτης, οι οποίοι καταργούνται.
8. Δήμος Τυμφρηστού με έδρα τη Μακρακώμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου
Γεωργίου Τυμφρηστού β. Μακρακώμης και την κοινότητα Τυμφρηστού, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Ο δήμος Τυμφρηστού χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κάτω Κλεινών
β. Μελίτης γ. Περάσματος και δ. Φλώρινας, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Αμυνταίου με έδρα το Αμύνταιο με ιστορική έδρα το Νυμφαίο αποτελούμενος από
τους δήμους α. Αετού β. Αμυνταίου γ. Φιλώτα και τις κοινότητες α. Βαρικού β. Λεχόβου γ.
Νυμφαίου, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πρεσπών με έδρα το Λαιμό αποτελούμενος από το δήμο Πρεσπών και την
κοινότητα Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι καταργούνται.
Β. Ο δήμος Πρεσπών χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

28

1. Δήμος Δελφών με έδρα την Άμφισσα και ιστορική έδρα τους Δελφούς αποτελούμενος από
τους δήμους α. Αμφίσσης β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάς δ. Δελφών ε. Δεσφίνας στ. Ιτέας ζ.
Καλιέων και η. Παρνασσού, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Δωρίδος με έδρα το Ευπάλιο και ιστορική έδρα το Λιδωρίκι αποτελούμενος από
τους δήμους α. Βαρδουσίων β. Ευπαλίου γ. Λιδωρικίου και δ. Τολοφώνος, οι οποίοι
καταργούνται.

49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Πολυγύρου με έδρα το Πολύγυρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανθεμούντα
β. Ορμυλίας γ. Ζερβοχωρίων και δ. Πολυγύρου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Σιθωνίας με έδρα τη Νίκητη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σιθωνίας και β.
Τορώνης, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Κασσάνδρας με έδρα τη Κασσάνδρεια αποτελούμενος από τους δήμους α.
Κασσανδρείας και β. Παλλήνης, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Νέας Προποντίδας με έδρα τα Μουδανιά αποτελούμενος από τους δήμους α.
Καλλικράτειας β. Μουδανιών και γ. Τρίγλιας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Αριστοτέλη με έδρα την Ιερισσό και ιστορική έδρα την Αρναία αποτελούμενος από
τους δήμους α. Αρναίας β. Παναγίας και γ. Σταγίρων – Ακάνθου, οι οποίοι καταργούνται.

50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Χανίων με έδρα τα Χανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Χανίων β. Ελευθερίου
Βενιζέλου γ. Θερισσού δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. Κεραμίων, οι
οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Αποκορώνου με έδρα τη Κρυονέριδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Φρέ β.
Βάμου γ. Γεωργιουπόλεως δ. Κρυονέριδας ε. Αρμένων και τη κοινότητα Ασή Γωνιάς, οι
οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Πλατανιά με έδρα τον Πλατανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Κολυμβαρίου
β. Μουσούρων γ. Βουκολίων και δ. Πλατανιά, οι οποίοι καταργούνται.

29

4. Δήμος Κισσάμου με έδρα τον Κίσσαμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Κισσάμου β.
Μυθήμνης και γ. Ινναχωρίου, οι οποίοι καταργούνται
5. Δήμος Κανδάνου – Σέλινου με έδρα την Παλαιόχωρα και ιστορική έδρα την Κάνδανο
αποτελούμενος από τους δήμους α. Καντάνου β. Ανατολικού Σέλινου και γ. Πελεκάνου, οι
οποίοι καταργούνται
Β. Η κοινότητα Γαύδου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά
της τέως κοινότητας.
Γ. Στον δήμο Σφακίων δεν επέρχεται καμία μεταβολή
Δ. Οι δήμοι Σφακίων και Κανδάνου – Σέλινου χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.

51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Α. Συνιστάται ο κατωτέρω δήμος:
Δήμος Χίου με έδρα τη Χίο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Μηνά β. Αμανής γ.
Ιωνίας δ. Καμποχώρων ε. Καρδαμύλων στ. Μαστιχοχωρίων ζ. Ομηρούπολης και η. Χίου, οι
οποίοι καταργούνται.
Β. Στους δήμους Οινουσσών και Ψαρών δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

30

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες:

α.

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς

Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα της περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης είναι η Κομοτηνή. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα
και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

β.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ημαθίας,

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα της περιφέρειας
Κεντρικής

Μακεδονίας

είναι η Θεσσαλονίκη. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό

διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντίστοιχου περιφερειακού
διαμερίσματος.

γ.

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών,

Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

είναι η

Κοζάνη. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι
έδρα του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

δ. Η περιφέρεια Ηπείρου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
και Πρεβέζης. Έδρα της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα. Κάθε νομός αποτελεί και
περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντίστοιχου
περιφερειακού διαμερίσματος

ε.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας,

Μαγνησίας και Τρικάλων. Έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Λάρισα. Κάθε νομός
αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του
αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

31

στ.

Η περιφέρεια Ιονίου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας,

Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Έδρα της περιφέρειας Ιονίου είναι η Κέρκυρα. Κάθε νομός
αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του
αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος
ζ. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας. Έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα. Κάθε νομός
αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του
αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

η. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι η Λαμία.
Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα
του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος

θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το νομό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας
Αττικής είναι η Αθήνα. Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους
δήμους Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής,
Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού.

Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα

Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας
Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. Η
περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς,
Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού –
Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου. Η περιφερειακή
ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας και Ίλιου / Καματερού ή Αγ. Αναργύρων –
Καματερού. Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας
Πειραιώς. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας
Δυτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της
νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

ι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη.
Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα
του αντίστοιχου περιφερειακού διαμερίσματος.

32

ια. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και
Χίου. Έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη. Συγκροτείται τo περιφερειακό
διαμέρισμα Λέσβου που περιλαμβάνει το Δήμο Λέσβου. Συγκροτείται το περιφερειακό
διαμέρισμα Λήμνου που περιλαμβάνει το δήμο Λήμνου και το δήμο Αγίου Ευστρατίου.
Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Χίου με έδρα τη Χίο που περιλαμβάνει το δήμο
Χίου, το δήμο Ψαρών και το δήμο Οινουσσών. Συγκροτούνται το περιφερειακό διαμέρισμα
Σάμου που περιλαμβάνει το δήμο Σάμου και το περιφερειακό Διαμέρισμα Ικαρίας που
περιλαμβάνει τους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων.

ιβ.

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και

Δωδεκανήσου. Έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η Ερμούπολη. Συγκροτείται το
περιφερειακό Διαμέρισμα Κω που περιλαμβάνει το δήμο Κω και το δήμο Νισύρου.
Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Καρπάθου που περιλαμβάνει το δήμο Καρπάθου
και το δήμο Κάσου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Καλύμνου που περιλαμβάνει το
δήμο Καλυμνίων, το δήμο Αστυπάλαιας, το δήμο Λειψών, το δήμο Λέρου, το δήμο Πάτμου
και το δήμο Αγαθονήσιου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Ρόδου που περιλαμβάνει
το δήμο Ρόδο, το δήμο Σύμης, το δήμο Χάλκης, το δήμο Μεγίστης και το δήμο Τήλου.
Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Σύρου που περιλαμβάνει το δήμο Σύρου –
Ερμούπολης, το δήμο Κέας, το δήμο Κύθνου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα
Μήλου που περιλαμβάνει το δήμο Μήλου, το δήμο Κιμώλου, το δήμο Σέριφου και το δήμο
Σίφνου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Πάρου που περιλαμβάνει το δήμο Πάρου
και το δήμο Αντιπάρου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Νάξου που περιλαμβάνει το
δήμο Νάξου και το δήμο Αμοργού. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Τήνου που
περιλαμβάνει το δήμο Τήνου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Μυκόνου που
περιλαμβάνει το δήμο Μυκόνου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα που περιλαμβάνει
το δήμο Άνδρου. Συγκροτείται το περιφερειακό διαμέρισμα Θήρας που περιλαμβάνει το δήμο
Θήρας, το δήμο Ιητών, το δήμο Σίκινου, το δήμο Φολέγανδρου και το δήμο Ανάφης.

ιγ. Η περιφέρεια Κρήτης η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου
και Χανίων. Έδρα της περιφέρειας Κρήτης

είναι το Ηράκλειο. Κάθε νομός αποτελεί και

περιφερειακό διαμέρισμα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα του αντίστοιχου
περιφερειακού διαμερίσματος.

33

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σύσταση
1.

Συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

i.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής
με έδρα την Αθήνα.

ii.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , η οποία εκτείνεται στα όρια
των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λάρισα.

iii.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια
των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.

iv.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία
εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με
έδρα την Πάτρα.

v.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

vi. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης
με έδρα το Ηράκλειο.
vii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την
Θεσσαλονίκη.

34

ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Μενιδίου

Ινάχου
Ανακτορίου

Αμφιλοχίας

Κεκροπίας (Παλαίρου)

Παρακαμπυλίων

Μεδεώνος

ΦυτειώνΣτράτου

Αλυζίας

Νεάπολης

Παναιτωλικού

Αγρινίου
Παραβόλας

Πλατάνου

Θεστιέων
Αστακού

Αποδοτίας

Αγγελοκάστρου

Θέρμου

Αρακύνθου
Αιτωλικού

Πυλλήνης
Μακρυνείας

Οινιάδων

Ναυπάκτου
Ι. Π. Μεσολογγίου
Χάλκειας

Αντιρρίου

(8)
(3)
(3)
(6)
(3)
(3)
(3)

Αλέας

Μυκηναίων
Κουτσοποδίου
Λυρκείας
Μιδέας
Αργους
Επιδαύρου
Νέας Κίου

Νέας Τίρυνθας
Ασκληπιείου
Ναυπλίου

Αχλαδοκάμπου
Λέρνας

Ασίνης

Κρανιδίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

(4)
(4)
(4)
(2)
(2)

Ερμιόνης

ΑΡΚΑΔΙΑ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΛΑΔΩΝΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

(4)
(3)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)

Κοντοβαζαίνης
Κλείτορος
Λεβιδίου

Τροπαίων Λαγκαδίων
Βυτίνας
Ηραίας

Μαντινείας

Δημητσάνας
Φαλάνθου
Τρικολώνων
Γόρτυνος

Τρίπολης

Μεγαλόπολης

Κορυθίου

Τεγέας
Βαλτετσίου
Βόρειας Κυνουρίας
Σκυρίτιδας

Φαλαισίας
Τυρού (Απόλλωνος)

Λεωνιδίου
Κοσμά

Μελισσουργών

Αγνάντων
Θεοδωριάνων

Αθαμανίας
Ξηροβουνίου

Ηρακλείας

Τετραφυλίας

Βλαχέρνας
Πέτα
Γεωργίου Καραϊσκάκη

Φιλοθέης
Αρταίων

Κομποτίου

Αμβρακικού
Αράχθου
Κομμένου

ΑΡΤΑ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

(5)
(3)
(4)
(4)

ΑΧΑΪΑ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ρίου
Ερινεού
Συμπολιτείας

Πατρέων
Παραλίας
Βραχναιίκων

Αιγίου

Μεσσάτιδος
Διακοπτού

Μόβρης
Λεοντίου

Δύμης
Λαρισσού
Φαρρών

ΑκράταςΑιγείρας

Ωλένιας
Καλαβρύτων

Καλεντζίου
Τριταίας

Αροανίας
Κλειτορίας

Παΐων

(5)
(4)
(3)
(4)
(3)
(4)

ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

Δαύλειας
Αραχόβης

(4)
(4)
(3)
(5)
(2)
(2)

Χαιρωνείας
Ορχομενού
Ακραιφνίας

Διστόμου
Αντικύρας
Αλιάρτου
Κυριακίου

Λεβαδέων

Θεσπιέων
Βαγίων

Κορώνειας

Θηβαίων
Τανάγρας

Σχηματαρίου

Οινοφύτων
Θίσβης
Πλαταιών
Δερβενοχωρίων

ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(2)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (3)
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ (10)

Ηρακλεωτών

Σαμαρίνης

Δοτσικού
Μεσολουρίου
Φιλιππαίων
Σμίξης
Βεντζίου
Αβδέλλας

Γρεβενών
Θεόδωρου Ζιάκα

Δεσκάτης

Περιβολίου
Γόργιανης

Χασίων

Σιδηρόνερου

Παρανεστίου

Κάτω Νευροκοπίου

Προσοτσάνης

Δράμας

Σιταγρών

Νικηφόρου

Δοξάτου

Καλαμπακίου

ΔΡΑΜΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ

(2)
(1)
(2)
(2)
(2)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΩΡΟΠΟΥ
(12)
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
(4)
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
(2)
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
(2)
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(3)
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
(3)
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (3)
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
(7)
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
(2)
ΘΟΡΙΚΟΥ
(5)
ΑΧΑΡΝΩΝ
(2)
ΚΡΩΠΙΑΣ
(1)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(1)

Σκάλας Ωρωπού
Νέων Παλατιών
Σκάλας Ωρωπού
Συκαμίνου Ωρωπού
Μαρκοπούλου Ωρωπού
Καλάμου
Αυλώνας

Μαλακάσας
Βαρνάβα

Πολυδενδρίου
Καπανδριτίου

Γραμματικού

Αφιδνών

Μαραθώνος
Αγίου Στεφάνου
Σταμάτας
Θρακομακεδόνων Κρυονερίου
Ανοιξης
Αχαρνών

Δροσιάς Ροδόπολης
Διονύσου
Νέας Μάκρης

Γέρακα
Ανθούσας
Παλλήνης
Γλυκών Νερών

Πικερμίου

Ραφήνας

Σπάτων - Λούτσας
Αρτέμιδος
Παιανίας

Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Κρωπίας

Βούλα

Βάρης
Κουβαρά

Βουλιαγμένης
Καλυβίων Θορικού

Σαρωνίδας

Κερατέας

Αναβύσσου

Παλαιάς Φώκιας
Αγίου Κωνσταντίνου
Λαυρεωτικής

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

(2)
(4)
(1)
(3)
(2)

Ερυθρών

Οινόης

Βιλλίων

Φυλής
Μάνδρας
Μαγούλας
Ασπροπύργου
Ελευσίνας

Μεγάρων

Νέας Περάμου

Ανω Λιοσίων

Ζεφυρίου

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αγαθονησίου

Πάτμου

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ (1)
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (1)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
(1)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
(2)
ΚΑΣΟΥ
(1)
ΚΩ
(3)
ΛΕΙΨΩΝ
(1)
ΛΕΡΟΥ
(1)
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
(1)
ΝΙΣΥΡΟΥ
(1)
ΠΑΤΜΟΥ
(1)
ΡΟΔΟΥ
(10)
ΣΥΜΗΣ
(1)
ΤΗΛΟΥ
(1)
ΧΑΛΚΗΣ
(1)

Λειψών

Λέρου

Καλυμνίων

Δικαίου

Κω

Ηρακλειδών

Αστυπαλαίας

Σύμης

Νισύρου

Τήλου

Ρόδου
Ιαλυσού
Πεταλούδων
Καλλιθέας
Καμείρου

Αφάντου

Χάλκης
Ατταβύρου

Αρχαγγέλου
Λινδίων

Νότιας Ρόδου

Ολύμπου
Μεγίστης

Καρπάθου

Κάσου

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ (1)
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (1)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
(1)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
(2)
ΚΑΣΟΥ
(1)
ΚΩ
(3)
ΛΕΙΨΩΝ
(1)
ΛΕΡΟΥ
(1)
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
(1)
ΝΙΣΥΡΟΥ
(1)
ΠΑΤΜΟΥ
(1)
ΡΟΔΟΥ
(10)
ΣΥΜΗΣ
(1)
ΤΗΛΟΥ
(1)
ΧΑΛΚΗΣ
(1)

Αγαθονησίου

Πάτμου

Λειψών

Λέρου

Καλυμνίων

Δικαίου

Κω

Ηρακλειδών

Αστυπαλαίας

Σύμης

Νισύρου

Τήλου

Ρόδου

όδου
Ιαλυσού
Πεταλούδων
Καλλιθέας
Καμείρου

Αφάντου

Χάλκης
Ατταβύρου

Αρχαγγέλου
Λινδίων

Νότιας Ρόδου

Ολύμπου

Καρπάθου

Κάσου

Τριγώνου
Βύσσας
Κυπρίνου
Ορεστιάδος
Μεταξάδων
Διδυμότειχου

Ορφέα

Σουφλίου

Τυχερού
Αλεξανδρούπολης
Τραϊανούπολης

Φερών

ΕΒΡΟΣ

Σαμοθράκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

(3)
(4)
(2)
(3)
(1)

Αρτεμισίου
Ωρεών Ιστιαίας
Λιχάδος

Αιδηψού

Νηλέως
Σκυρέων

Ελυμνίων
Κηρέως

Μεσσαπίων
Κύμης

Διρφύων

Κονιστρών

Νέας Αρτάκης
Ανθηδώνος

Χαλκιδέων
Ληλαντίων

Αυλίδος

Αμαρυνθίων

Ερέτριας

Αυλώνος

Ταμυνέων

Δυστίων

ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ
ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΚΥΜΗΣ

(5)
(2)
(2)
(3)
(3)
(5)
(4)
(1)
(2)

Στυρέων

Μαρμαρίου Καφηρέως
Καρύστου

Ασπροποτάμου
Αγράφων

Απεραντίων

Φουρνά

Βίνιανης

Κτημενίων

Φραγκίστας

Καρπενησίου

Ποταμιάς

Προυσσού
Δομνίστας

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (6)
ΑΓΡΑΦΩΝ
(5)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (6)

Ελατίων

Αλυκών

Αρκαδίων

Αρτεμισίων
Ζακυνθίων

Λαγανά

ΗΛΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ

(2)
(4)
(4)
(3)
(2)
(4)
(3)

Βουπρασίας
Λεχαινών
Κάστρου - ΚυλλήνηςΑνδραβίδας
Τραγανού
Βαρθολομιού

Γαστούνης

Πηνείας

Λασιώνος
Λαμπείας

Αμαλιάδος

Ωλένης

Ιαρδάνου

Φολόης
Πύργου
Αρχαίας Ολυμπίας

Βώλακος
Σκιλλούντος

Αλιφείρας
Ανδριτσαίνης
Ζαχάρως
Φιγαλείας

ΗΜΑΘΙΑ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ

Ανθεμίων

Ειρηνούπολης

Αλεξάνδρειας

Ναούσης

Αντιγονιδών

Δοβρά

Αποστόλου Παύλου

Πλατέος

Μελίκης
Βέροιας
Βεργίνας

Μακεδονίδος

(5)
(1)
(4)
(2)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΡΙΖΑ
ΦΑΙΣΤΟΥ

Γαζίου
Τυλίσου

Νέας Αλικαρνασσού
Γουβών

Ηρακλείου

Επισκοπής

Χερσονήσου
Μαλλίων

Κρουσώνα

Αρχανών

Γοργολαΐνη

Τεμένους

Παλιανής (Τετραχωρίου)
Νίκου Καζαντζάκη
Ζαρού

Θράψανου

Καστελλίου

Ρούβα
Αγίας Βαρβάρας

Τυμπακίου
Αρκαλοχωρίου
Βιάννου

Μοιρών

Αστερουσιών
Γόρτυνας

Κόφινα

(5)
(2)
(2)
(2)
(5)
(1)
(3)
(3)
(3)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
(3)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (4)
ΣΟΥΛΙΟΥ
(3)

Φιλιατών
Σαγιάδας

Παραποτάμου
Ηγουμενίτσης
Παραμυθιάς

Συβότων

Πέρδικας

Σουλίου

Μαργαριτίου
Αχέροντα

Λαχανά

Ασσήρου

Βερτίσκου

Κουφαλίων

Σοχού
Αγίου Αθανασίου

Μυγδονίας

Καλλιθέας

Αρέθουσας
Λαγκαδά

Ωραιοκάστρου
Χαλκηδόνος

Καλλιθέας

Εγνατίας

Ευκαρπίας
Ευόσμου
Ελευθερίου-Κορδελιού
Πολίχνης
Εχεδώρου Σταυρουπόλεως
Μενεμένης
Αμπελοκήπων
Πεύκων
Νεαπόλεως
Συκεών

Χαλάστρας
Αξιού

Αγίου Παύλου
Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου
Ρεντίνας

Χορτιάτη

Κορωνείας
Απολλωνίας

Μαδύτου

Πυλαίας
Πανοράματος
Καλαμαριάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλινδοίων
Θέρμης
Θερμαϊκού
Μηχανιώνας
Βασιλικών
Μίκρας
Επανομής

ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΟΛΒΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΑΞΙΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

(7)
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)

Λαγκαδά

Ωραιοκάστρου

Καλλιθέας
Ευκαρπίας
Ευόσμου
Ελευθερίου-Κορδελιού
Εχεδώρου

Σταυρουπόλεως
Πολίχνης

Μενεμένης
Αμπελοκήπων
Νεαπόλεως

Πεύκων
Συκεών

Αγίου Παύλου
Τριανδρίας
Θεσσαλονίκης
Χορτιάτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πυλαίας
Πανοράματος
Καλαμαριάς

ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΟΛΒΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΑΞΙΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

(7)
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Αετομηλίτσης

(5)
(6)
(5)
(3)
(5)
(6)
(5)
(6)

Μαστοροχωρίων

Φούρκας

Κόνιτσας

Πωγωνιανής
Άνω Πωγωνίου
Διστράτου
Παπίγκου

Δελβινακίου

Καλπακίου

Βοβούσης
Τύμφης

Άνω Καλαμά
Λάβδανης

Κεντρικού Ζαγορίου
Μηλέας

Εκάλης

Ανατολικού Ζαγορίου

Ζίτσας

Μετσόβου
Περάματος

Εγνατίας

Ευρυμενών
Πασαρώνος
Μολοσσών
Νήσου Ιωαννίνων
Ιωαννιτών
Ανατολής
Μπιζανίου
Δωδώνης

ΠαμβώτιδοςΒαθυπέδου
Συρράκου
Καλαριτών
Τζουμέρκων
Ματσουκίου

Σελλών

Πραμάντων
Κατσανοχωρίων
Αγίου Δημητρίου

Δερβιζιάνων (Λάκκας Σουλίου)

Ορεινού

Φιλίππων
Χρυσούπολης
Παγγαίου

Καβάλας

Ελευθερούπολης
Κεραμωτής

Πιερέων
Ελευθερών
Ορφανού

Θάσου
ΚΑΒΑΛΑ
ΝΕΣΤΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

(3)
(1)
(2)
(5)

Σελλάνων
Παλαμά

Παμίσου

Φύλλου
Ιθώμης

Μουζακίου
Αργιθέας

Καρδίτσας

Πλαστήρα

Κάμπου

Άρνης

Μητρόπολης

Αθαμανών (Αν. Αργιθέας)Νεβρόπολης Αγράφων

Σοφάδων

Αχελώου

Ιτάμου

Καλλιφωνίου
Ταμασίου
Μενελαΐδας

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΜΙΣΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΑΛΑΜΑ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ

(2)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)

Ρεντίνης

Κορεστίων

Βιτσίου
Καστρακίου

Καστοριάς
Αλιάκμωνα
Ακριτών

Αγίας Τριάδος

Αγίων Αναργύρων
Κλεισούρας
Μακέδνων

Ίωνος Δραγούμη

Γράμου

Ορεστίδος
Νεστορίου

Αρρένων

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΜΑΚΕΔΝΩΝ

(4)
(5)
(2)
(4)

ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Εκάλης
Νέας Ερυθραίας

Κηφισιάς

Λυκόβρυσης
Μεταμόρφωσης
Νέας Πεντέλης

Πεύκης
Μελισσίων

Ηρακλείου

Πεντέλης
Αμαρουσίου

Νέας Ιονίας

Βριλησίων

Φιλοθέης

Χαλανδρίου

Ψυχικό
Νέου Ψυχικού
Αγίας Παρασκευής
Χολαργού
Παπάγου

(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)

Καματερού

Πετρούπολης
Ιλίου
Αγίων Αναργύρων

Χαϊδαρίου

Περιστερίου

Αγίας Βαρβάρας

Αιγάλεω

ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΛΙΟΥ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΟΣ

Νέας Φιλαδέλφειας

Νέας Χαλκηδόνας
Γαλατσίου

Αθηναίων

Ζωγράφου

Καισαριανής
Δάφνης Υμηττού

Βύρωνα

Ηλιούπολης

(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)

ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ταύρου

Μοσχάτου Καλλιθέας

Νέας Σμύρνης
Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Φαλήρου

Αλίμου
Αργυρούπολης

Ελληνικού

Γλυφάδα

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (15)
ΠΑΞΩΝ
(1)

Ερεικούσσης

Οθωνών
Μαθρακίου
Θιναλίου

Εσπερίων

Κασσωπαίων
Αγίου Γεωργίου
Φαιάκων
Παλαιοκαστριτών

Κερκυραίων
Παρελίων
Αχιλλείων

Μελιτειέων

Κορισσίων
Λευκιμμαίων

Παξών

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗΣ
(1)
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (8)

Ερίσου

Ιθάκης

Πυλαρέων

Παλικής
Αργοστολίου
Σάμης
Ομαλών

Λειβαθούς

Ελειού - Πρόνων

Μουριών

Δοϊράνης

Χέρσου
Κρουσσών
Λιβαδίων

Αξιούπολης

Πολυκάστρου
Κιλκίς

Γουμένισσας

Ευρωπού
Πικρολίμνης

Γαλλικού

ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
(7)
ΠΑΙΟΝΙΑΣ (5)

KOZANH
ΒΟΪΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βερμίου

Μουρικίου

Πτολεμαΐδας Αγίας Παρασκευής

Βλάστης
Δημητρίου Υψηλάντη

Ελλησπόντου

Ασκίου
Νεάπολης

Τσοτιλίου

Κοζάνης

Πενταλόφου

Βελβεντού
Σιάτιστας
Ελιμείας
Αιανής

Καμβουνίων
Λιβαδερού

Σερβίων

(5)
(3)
(5)
(5)
(1)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΒΕΛΟΥ

(5)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)

Ευρωστίνης

Ξυλοκάστρου

Λουτρακίου-Περαχώρας

Σικυωνίων

Αγίων Θεοδώρων
Βέλου

Φενεού

Βόχας Άσσου-Λεχαίου

Στυμφαλίας

Κορινθίων

Νεμέας

Τενέας

Σαρωνικού
Σολυγείας

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Υδρούσας
Άνδρου
Κορθίου

Πανόρμου
Κέας
Εξωμβούργου
Τήνου

Κύθνου

Σερίφου

Άνω Σύρου
Ερμουπόλεως
Ποσειδωνίας

Μυκόνου

(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)

Δονούσης

Δρυμαλίας
Πάρου

Νάξου

Αντιπάρου

Σίφνου

Κουφονησίων
Σχοινούσσης
Ηράκλειας

Κιμώλου

Μήλου

Ιητών
Σικίνου
Φολεγάνδρου

Οίας
Θήρας
Ανάφης

Αμοργού

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Καρυών

Πελλάνας

Οινούντος

Μυστρά

Θεραπνών
Σπάρτης
Γερόνθρων

Φαρίδος
Νιάτων
Κροκεών
Σμύνους

Σκάλας
Ζάρακα

Έλους

Μολάων

Γυθείου

Ασωπού

Μονεμβασίας

Οιτύλου

Ανατολικής Μάνης
Βοϊών

Ελαφονήσου

(7)
(4)
(5)
(5)
(1)

ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (περιέχεται και η κ. Τσαρίτσανης)
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΓΙΑΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Λιβαδίου

Ολύμπου
Σαρανταπόρου
Καρυάς

Αντιχασίων

ΓόννωνΚάτω Ολύμπου
Ελασσόνας
Ευρυμενών
Αμπελακίων
Αμπελώνα
Βερδικούσης
Ποταμιάς

Μακρυχωρίου

Τυρνάβου

Νέσσωνος
Γιάννουλης
Μελιβοίας

Λακέρειας

Λάρισας

Αγιάς
Πλατυκάμπου

Κοιλάδας

Κραννώνος

Νίκαιας

Ενιππέα

Πολυδάμαντα

Φαρσάλων
Ναρθακίου

Κιλελέρ
Αρμενίου

(5)
(8)
(4)
(4)
(3)
(5)
(2)

Νεάπολης

Αγίου Νικολάου
Ιτάνου

Οροπεδίου Λασιθίου
Σητείας

Ιεράπετρας
Μακρύ Γιαλού
Λεύκης

ΛΑΣΙΘΙ
ΜΙΡΑΜΠΕΛΟΥ (περιέχεται και η κ. Βραχασίου)
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(2)
(4)
(1)
(1)

ΛΕΣΒΟΣ
ΑΓ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (1)
ΛΕΣΒΟΥ
(13)
ΛΗΜΝΟΥ
(4)

Ατσικής
Μύρινας

Μούδρου

Νέας Κούταλης

Αγίου Ευστρατίου

Μήθυμνας
Πέτρας

Ερεσού - ΑντίσσηςΚαλλονής

Μανταμάδου

Αγίας Παρασκευής
Λουτροπόλεως Θερμής
Ευεργέτουλα

Πολιχνίτου

Αγιάσου
Πλωμαρίου

Μυτιλήνης
Γέρας

Λευκάδος

Σφακιωτών

Καρυάς

Ελλομένου
Απολλωνίων

Μεγανησίου
Καλάμου

Καστού

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(7)
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (1)

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Κεραμιδίου

Κάρλας

(9)
(3)
(2)
(4)
(5)
(1)
(1)
(1)

Ζαγοράς

Μακρινίτσης
Νέας Ιωνίας

Φερών

Πορταριάς
Μουρεσίου
Ιωλκού
Αγριάς
Αισωνίας
Αρτέμιδας
Βόλου
Μηλεών
Αφετών

Νέας Αγχιάλου

Αργαλαστής
Αλοννήσου

Αλμυρού
Ανάβρας

Σηπιάδος
Σούρπης

Πτελεού

Τρικερίου

Σκιάθου
Σκοπέλου

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

(3)
(8)
(6)
(2)
(6)
(6)

Είρας

Αυλώνος
Δωρίου

Ανδανίας

Αετού
Κυπαρισσίας
Μελιγαλά

Οιχαλίας

Τριπύλας
Φιλιατρών

Ιθώμης

Αρφαρών

Τρικόρφου
Ανδρούσης
Αριστομένους
Άριος

Θουρίας

Γαργαλιάνων
Παπαφλέσσα
Νέστορος
Βουφράδος

Μεσσήνης

ΧιλιοχωρίωνΠεταλιδίου
Πύλου

Καλαμάτας

Αβίας

Αιπείας
Μεθώνης
Λεύκτρου
Κορώνης

Θερμών

Κοτύλης

Μύκης

Σταυρούπολης

Σατρών

Ξάνθης
Σελέρου
Βιστωνίδος

Τοπείρου
Αβδήρων

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΜΥΚΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ

(2)
(3)
(4)
(1)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΡΥΔΑΛΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΥΔΡΑΣ
ΠΟΡΟΥ

Περάματος

Κορρυδαλού
Νίκαιας

Κερατσινίου

Σαλαμίνας

Αμπελακίων

Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Πειραιώς
Δραπετσώνας

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΡΥΔΑΛΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΥΔΡΑΣ
ΠΟΡΟΥ

Αίγινας
Αγκιστρίου

Μεθάνων

Τροιζήνας

Πόρου

Υδρας

Σπετσών

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Κυθήρων

Αντικυθήρων

ΠΕΛΛΑ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Εξαπλατάνου
Αριδαίας

Κύρρου
Μενηίδος
Βεγορίτιδας

Έδεσσας
Μεγάλου Αλεξάνδρου
Γιαννιτσών
Σκύδρας

Κρύας Βρύσης

Πέλλας

(2)
(2)
(3)
(2)
(2)

ΠΙΕΡΙΑ
ΔΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ

Αιγινίου
Κολινδρού
Μεθώνης
Πύδνας

Ελαφίνας

Κορινού

Πιερίων
Κατερίνης
Παραλίας

Πέτρας
Δίου

Λιτοχώρου

Ανατολικού Ολύμπου

(3)
(4)
(4)
(2)

Πάργας
Ανωγείου

Θεσπρωτικού
Φαναρίου

Φιλιππιάδος
Κρανέας
Λούρου

Ζαλόγγου

Πρεβέζης

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΑΡΓΑΣ
(2)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (3)
ΖΗΡΟΥ
(4)

Αρκαδίου

Γεροποτάμου

Ρεθύμνης

Νικηφόρου Φωκά
Λαππαίων

Κουλούκωνα

Ανωγείων
Συβρίτου
Φοίνικα
Λάμπης
Κουρητών

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (περιέχεται και η κ. Ζωνιανών)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΜΑΡΙΟΥ

(2)
(4)
(2)
(1)
(2)

Οργάνης
Κέχρου
Σώστου
Αμαξάδων

Κομοτηνής

Φιλλύρας

Ίασμου
Αρριανών

Αιγείρου

Νέου Σιδηροχωρίου

Σαπών

Μαρώνειας
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

(3)
(4)
(3)
(2)

Καρλοβασίων
Βαθέος

Μαραθοκάμπου

Πυθαγορείου

Αγίου Κηρύκου
Ευδήλου
Ραχών

Φούρνων Κορσεών

ΣΑΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
(3)
ΣΑΜΟΥ
(4)
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ (1)

ΣΕΡΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Αγκίστρου
Προμαχώνος
Αχλαδοχωρίου

Πετριτσίου
Κερκίνης

Άνω Βροντούς
Σιδηροκάστρου
Ορεινής
Ηρακλείας
Σκοτούσσης

Σερρών

Λευκώνα
Κ. Μητρουσίου

Εμμανουήλ Παππά

Στρυμονικού

Αλιστράτης
Σκουτάρεως

Στρυμώνα

Νέας Ζίχνης
Κορμίστας
Πρώτης

Βισαλτίας

Ροδολίβους

Νιγρίτης
Αχινού
Τραγίλου
Αμφίπολης

(3)
(4)
(6)
(4)
(6)
(2)
(2)

Χασίων
Μαλακασίου
Τυμφαίων
Καστανιάς
Καλαμπάκας

Ασπροποτάμου

Βασιλικής

Κλεινοβού

Παραληθαίων
Παληοκάστρου

Φαρκαδόνας
Φαλωρείας
Κόζιακα
Καλλιδένδρου

Αιθήκων

Οιχαλίας
Τρικκαίων Εστιαιώτιδας
Πελινναίων

Πιαλείων
Γόμφων Μεγάλων Καλυβίων

Νεράιδας
Πινδέων
Μυροφύλλου

Πύλης

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΙΝΔΕΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

(6)
(2)
(7)
(4)
(3)
(4)

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θεσσαλιώτιδος

Δομοκού
Ξυνιάδος
Μακρακώμης
Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού
Λειανοκλαδίου

Στυλίδος

Εχιναίων
Πελασγίας

Τυμφρηστού
Λαμιέων
Σπερχειάδος

Υπάτης
Γοργοποτάμου
Παύλιανης

Μώλου
Καμένων Βούρλων
Αγίου Κωνσταντίνου
Δαφνουσίων
Αμφίκλειας

Ελάτειας
Τιθορέας

Αταλάντης

Μαλεσίνης

Οπουντίων

(5)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)

Κάτω Κλεινών
Μελίτης
Πρεσπών

Φλώρινας

Περάσματος

Αμυνταίου

Κρυσταλλοπηγής
Νυμφαίου

Φιλώτα

Αετού

Λεχόβου
Βαρικού

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (4)
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (6)
ΠΡΕΣΠΩΝ
(2)

ΦΩΚΙΔΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ (4)
ΔΕΛΦΩΝ (8)

Καλλιέων

Γραβιάς

Βαρδουσίων

Παρνασσού

Λιδορικίου

Αμφίσσης

Δελφών
Ευπαλίου
Ιτέας
Τολοφώνος

Γαλαξιδίου

Δεσφίνης

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ζερβοχωρίων

Αρναίας

Ανθεμούντα

Σταγείρων-Ακάνθου
Παναγίας
Πολυγύρου

Καλλικράτειας
Τρίγλιας

Ορμυλίας

Μουδανιών

Σιθωνίας

Κασσάνδρας
Τορώνης

Παλλήνης

(4)
(2)
(2)
(3)
(3)

ΧΑΝΙΑ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥ

(3)
(3)
(4)
(7)
(6)
(1)
(1)

Κολυμβαρίου
Ακρωτηρίου
Κισσάμου
Νέας Κυδωνίας

Σούδας

Πλατανιά
Μυθήμνης Βουκολιών

Χανίων

Ελευθερίου Βενιζέλου

Θερίσου
Μουσούρων
Ινναχωρίου

Κεραμιών Αρμένων

Βάμου

Φρέ
Καντάνου

Κρυονερίδας
Γεωργιουπόλεως

Πελεκάνου

Ανατολικού Σελίνου

Σφακίων

Ασή Γωνιάς

Ψαρών

Αμανής

Καρδαμύλων

Οινουσσών

Ομηρούπολης

Χίου
Καμποχώρων
Αγίου Μηνά

Μαστιχοχωρίων

Ιωνίας

ΧΙΟΣ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (1)
ΧΙΟΥ
(8)
ΨΑΡΩΝ
(1)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΘΗΝΩΝ A'
Ακθναίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ακθναίων
Άθροισμα

789,166

38.96

20,253.7

1

789,166

38.96

20253.72

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΘΗΝΩΝ Β'
Βφρωνοσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βφρωνοσ

64,661

9.20

7,025.3

1

64,661

9.20

7025.32

1

Ιλίου (Νζων Λιοςίων)

85,572

9.45

9,052.4

1

Καματεροφ

23,172

5.95

3,894.5

1

108,744

15.40

7059.92

2

115,150

4.75

24,247.2

1

115,150

4.75

24247.21

1

81,024

12.72

6,367.8

1

81,024

12.72

6367.81

1

27,193

7.84

3,468.1

1

27,193

7.84

3468.05

1

81,435

8.52

9,561.5

1

81,435

8.52

9561.47

1

Δάφνθσ

25,058

1.38

18,224.0

1

Τμθττοφ

11,746

0.98

12,047.2

1

36,804

2.35

15661.28

2

63,418

4.03

15,752.1

1

Άθροισμα
Ιλίου - Καματεροφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Καλλικζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Καλλικζασ
Άθροισμα
Θλιοφπολθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θλιοφπολθσ
Άθροισμα
Καιςαριανισ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καιςαριανισ
Άθροισμα
Ηωγράφου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ηωγράφου
Άθροισμα

Δάφνθσ - Τμθττοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Γαλατςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γαλατςίου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

63,418

4.03

15752.11

1

19,886

3.96

5,026.8

1

Νζασ Πεντζλθσ

6,219

3.23

1,925.4

1

Πεντζλθσ

4,851

28.88

168.0

1

30,956

36.06

858.36

3

26,567

3.86

6,889.8

1

26,567

3.86

6889.78

1

Πεντζλθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μελιςςίων

Άθροισμα
Βριλθςςίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βριλθςςίων
Άθροισμα

Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αργυροφπολθσ

35,076

8.23

4,263.0

1

Ελλθνικοφ

16,223

7.13

2,276.3

1

51,299

15.36

3340.87

2

71,551

12.94

5,530.3

1

71,551

12.94

5530.30

1

39,800

5.91

6,735.5

1

39,800

5.91

6735.49

1

77,917

6.45

12,080.2

1

77,917

6.45

12080.16

1

35,072

3.20

10,960.0

1

35,072

3.20

10960.00

1

Άθροισμα
Αμαρουςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αμαρουςίου

Άθροισμα
Αλίμου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αλίμου
Άθροισμα
Αιγάλεω (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Αιγάλεω
Άθροισμα
Αγίων Αναργφρων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίων Αναργφρων
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αγίου Δθμθτρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίου Δθμθτρίου

68,719

4.95

13,885.4

1

68,719

4.95

13885.43

1

60,065

7.94

7,569.6

1

60,065

7.94

7569.63

1

48,132

4.64

10,377.7

1

48,132

4.64

10377.75

1

31,354

2.43

12,929.5

1

31,354

2.43

12929.48

1

83,665

25.37

3,298.3

1

83,665

25.37

3298.31

1

51,559

6.60

7,815.5

1

51,559

6.60

7815.52

1

Κθφιςιάσ

45,015

25.94

1,735.6

1

Νζασ Ερυκραίασ

15,972

4.83

3,306.1

1

5,497

4.33

1,268.9

1

66,484

35.10

1894.13

3

Νζου Ψυχικοφ

11,688

1.00

11,688.0

1

Ψυχικοφ

11,046

2.78

3,979.1

1

Άθροισμα
Αγίασ Παραςκευισ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίασ Παραςκευισ
Άθροισμα

Θρακλείου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θρακλείου
Άθροισμα
Αγίασ Βαρβάρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίασ Βαρβάρασ
Άθροισμα
Γλυφάδασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γλυφάδασ

Άθροισμα
Πετροφπολθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πετροφπολθσ
Άθροισμα
Κθφιςιάσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Εκάλθσ
Άθροισμα
Νζου Ψυχικοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Φιλοκζθσ

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

8,020

2.30

3,485.4

1

30,754

6.08

5060.72

3

Παπάγου - Χολαργοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χολαργοφ

33,915

3.95

8,586.1

1

Παπάγου

13,799

3.38

4,088.6

1

47,714

7.33

6513.86

2

75,327

10.81

6,971.5

1

75,327

10.81

6971.49

1

48,494

22.66

2,140.5

1

48,494

22.66

2140.54

1

20,894

2.18

9,602.0

1

8,426

1.95

4,321.0

1

29,320

4.13

7106.16

2

146,743

10.05

14,601.3

1

146,743

10.05

14601.29

1

67,160

4.57

14,683.0

1

67,160

4.57

14682.99

1

Άθροισμα
Χαλανδρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χαλανδρίου
Άθροισμα

Χαϊδαρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χαϊδαρίου
Άθροισμα

Λυκόβρυςθσ - Πεφκθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πεφκθσ
Λυκοβρφςεωσ

Άθροισμα
Περιςτερίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Περιςτερίου
Άθροισμα

Παλαιοφ Φαλιρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Παλαιοφ Φαλιρου
Άθροισμα

Φιλαδελφείασ - Χαλκθδόνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Νζασ Φιλαδζλφειασ

25,221

2.85

8,849.5

1

Νζασ Χαλκθδόνοσ

10,386

0.80

12,982.5

1

35,607

3.65

9755.34

2

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Νζασ Ιωνίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νζασ Ιωνίασ
Άθροισμα

69,508

4.42

15,722.2

1

69,508

4.42

15722.23

1

Μοςχάτου - Σαφρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μοςχάτου

24,315

2.33

10,458.1

1

Σαφρου

15,555

2.13

7,320.0

1

39,870

4.45

8959.55

2

27,522

5.50

5,002.2

1

27,522

5.50

5002.18

1

76,508

3.52

21,710.6

1

76,508

3.52

21710.56

1

Άθροισμα
Μεταμορφϊςεωσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεταμορφϊςεωσ

Άθροισμα
Νζασ ΢μφρνθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νζασ ΢μφρνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΙΣΩΛΙΑ΢ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου

18,354

250.22

65.5

8

Οινιάδων

10,103

260.42

37.3

6

Αιτωλικοφ

7,348

111.75

56.8

5

Αρακφνκου

5,811

90.14

58.3

6

Μακρυνείασ

4,591

124.04

30.7

10

46,207

836.57

55.23

35

12,515

390.10

31.5

10

Ινάχου

5,739

549.75

9.8

15

Μενιδίου

2,237

107.73

20.8

2

20,491

1047.58

19.56

27

Ανακτορίου

8,845

230.64

36.7

6

Μεδεϊνοσ

4,983

211.14

23.4

6

Παλαίρου

4,044

202.14

19.6

5

17,872

643.92

27.75

17

Αςτακοφ

7,049

341.83

20.4

12

Αλυηίασ

3,759

148.72

25.3

5

Φυτειϊν

2,550

83.54

26.5

2

13,358

574.09

23.27

19

18,259

159.95

114.2

14

Χάλκειασ

2,568

113.91

22.5

7

Αντιρρίου

2,313

50.79

45.5

3

Αποδοτίασ

1,360

257.64

5.3

20

Πυλλινθσ

1,179

123.97

9.5

11

Πλατάνου

1,161

169.68

6.8

12

Άθροισμα
Αμφιλοχίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμφιλοχίασ

Άθροισμα
Ξθρόμερου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αςτακοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Ναυπακτίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ναυπάκτου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

26,840

875.93

30.64

67

Αγρινίου

57,174

155.85

351.3

7

Θεςτιζων

7,199

57.81

95.9

4

΢τράτου

6,144

150.66

40.1

8

Νεάπολθσ

5,185

60.10

85.7

4

Παραβόλασ

4,158

135.37

30.7

10

Αγγελοκάςτρου

2,673

51.38

48.0

3

Παρακαμπυλίων

2,532

212.51

10.9

10

Παναιτωλικοφ

1,422

105.98

13.4

6

86,487

929.65

93.03

52

7,837

311.23

23.5

23

7,837

311.23

25.18

23

Αγρινίου (8 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Θζρμου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θζρμου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ΢
Λαυρεωτικισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κερατζασ

11,205

129.86

86.3

1

Λαυρεωτικισ

10,407

35.48

293.3

1

649

10.45

62.1

1

22,261

175.80

126.63

3

Αγίου ΢τεφάνου

8,961

8.14

1,101.4

1

Δροςιάσ

6,009

2.20

2,730.1

1

Ανοίξεωσ

5,276

4.58

1,151.5

1

Διονφςου

5,032

21.41

235.0

1

Κρυονερίου

2,708

46.63

58.1

1

΢ταμάτασ

2,470

18.95

130.3

1

Ροδοπόλεωσ

2,048

9.55

214.5

1

32,504

111.46

291.62

7

77,679

104.31

744.7

1

4,876

3.55

1,373.5

1

82,555

107.86

765.41

2

Αγίου Κωνςταντίνου
Άθροισμα
Διονφςου (7 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αχαρνϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αχαρνϊν
Θρακομακεδόνων
Άθροισμα

Ραφινασ - Πικερμίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ραφινασ

10,701

18.98

563.8

1

Πικερμίου

2,924

21.52

135.9

1

13,625

40.50

336.41

2

Νζασ Μάκρθσ

12,870

36.66

351.0

1

Μαρακϊνοσ

7,911

96.49

81.5

1

Βαρνάβα

1,750

37.35

46.9

1

Γραμματικοφ

1,443

51.67

27.9

1

23,974

222.17

107.91

4

Άθροισμα

Μαρακϊνοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Ωρωποφ (11 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αυλϊνοσ

5,085

106.09

47.9

1

Καλάμου

4,079

44.88

90.9

1

Μαρκοποφλου Ωρωποφ

3,451

23.18

148.9

1

Νζων Παλατίων

3,299

8.53

387.0

1

΢κάλασ Ωρωποφ

3,074

12.36

247.9

1

Καπανδριτίου

2,827

35.46

76.8

1

Αφιδνϊν

2,422

34.59

69.9

1

Μαλακάςθσ

1,405

30.20

46.5

1

Πολυδενδρίου

1,377

13.88

99.2

1

΢υκαμίνου

1,299

15.64

83.0

1

Ωρωποφ

1,224

11.97

102.3

1

29,542

336.77

87.72

11

Παλλινθσ

17,232

18.93

910.2

1

Γζρακα

13,990

6.63

2,109.2

1

2,389

3.87

618.1

1

33,611

29.43

1142.07

3

12,997

43.92

295.9

1

6,770

9.24

732.8

1

19,767

53.16

371.87

2

10,323

70.64

146.1

1

Αναβφςςου

6,721

14.48

464.2

1

Παλαιάσ Φωκαίασ

2,624

22.94

114.4

1

΢αρωνίδοσ

1,656

6.67

248.3

1

Κουβαρά

1,542

24.37

63.3

1

22,866

139.10

164.39

5

14,719

18.65

789.1

1

Άθροισμα
Παλλινθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ανκοφςασ
Άθροισμα
Παιανίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παιανίασ
Γλυκϊν Νερϊν
Άθροισμα
Θορικοφ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καλυβίων Θορικοφ

Άθροισμα
΢πάτων - Αρτζμιδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αρτζμιδοσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

΢πάτων-Λοφτςασ

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

10,419

55.04

189.3

1

25,138

73.70

341.11

2

13,644

81.84

166.7

1

13,644

81.84

166.71

1

24,453

102.00

239.7

1

24,453

102.00

239.74

1

Μαρκοποφλου Μεςογαίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μαρκοποφλου Μεςογαίασ
Άθροισμα
Κρωπίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Κρωπίασ
Άθροισμα

Βάρθσ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βοφλασ

25,647

8.79

2,918.7

1

Βάρθσ

10,702

22.63

472.8

1

5,778

5.81

995.3

1

42,127

37.23

1131.69

3

Βουλιαγμζνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΓΟΛΙΔΑ΢
Ναυπλιζων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ναυπλίου

16,113

33.62

479.3

4

Μιδζασ

6,521

178.31

36.6

9

Αςίνθσ

5,528

136.87

40.4

5

Νζασ Σίρυνκασ

3,445

41.44

83.1

3

31,607

390.24

80.99

21

29,505

137.89

213.6

9

Νζασ Κίου

3,548

5.63

622.5

1

Λζρνασ

2,829

84.29

33.6

4

593

105.88

5.6

1

36,475

333.68

109.31

15

Μυκθναίων

4,169

159.03

26.2

7

Κουτςοποδίου

3,519

121.07

29.1

4

Λυρκείασ

2,903

245.19

11.8

8

679

143.21

4.7

4

11,270

668.50

16.86

23

Κρανιδίου

10,102

252.94

39.9

5

Ερμιόνθσ

4,228

167.08

25.1

3

14,330

420.02

34.12

8

Αςκλθπιείου

4,656

179.84

25.9

4

Επιδαφρου

4,054

160.60

25.2

4

8,710

340.44

25.58

8

Άθροισμα
Άργουσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Άργουσ

Αχλαδοκάμπου
Άθροισμα
Μυκθναίων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αλζασ
Άθροισμα
Ερμιόνιδασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Επιδαφρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΚΑΔΙΑ΢
Σριπόλεωσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Σριπόλεωσ

32,167

119.29

269.7

11

Σεγζασ

3,858

118.35

32.6

16

Μαντινείασ

3,142

205.36

15.3

7

Κορυκίου

2,379

115.18

20.7

6

΢κυρίτιδασ

1,597

186.16

8.6

7

Βαλτετςίου

1,357

210.24

6.5

14

44,500

954.59

46.62

61

1,660

143.45

11.5

17

Λαγκαδίων

904

79.18

11.4

2

Δθμθτςάνθσ

901

110.71

8.1

7

Σρικολϊνων

675

102.03

6.6

5

4,140

435.37

9.51

31

Λεωνιδίου

5,305

418.65

12.7

12

Απόλλωνοσ

1,923

88.57

21.7

3

405

85.22

4.8

1

7,633

592.44

12.88

16

Σροπαίων

3,765

185.61

20.1

14

Κοντοβαηαίνθσ

1,633

136.85

11.9

9

5,398

322.45

16.74

23

Λεβιδίου

3,433

312.64

11.0

11

Κλείτοροσ

1,741

149.08

11.6

9

Βυτίνασ

1,213

139.31

8.7

7

635

208.55

3.0

7

7,022

809.57

8.67

34

Άθροισμα
Γορτυνίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θραίασ

Άθροισμα
Νότιασ Κυνουρίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Κοςμά
Άθροισμα
Λάδωνα (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Μαινάλου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Φαλάνκου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μεγαλόπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μεγαλόπολθσ

8,126

331.49

24.5

31

Φαλαιςίασ

2,141

274.93

7.8

20

777

116.21

6.7

10

11,044

722.63

15.28

61

11,589

576.81

20.1

26

11,589

576.81

20.09

26

Γόρτυνοσ

Άθροισμα
Βόρειασ Κυνουρίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βόρειασ Κυνουρίασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΣΑ΢
Αρταίων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αρταίων

27,026

47.35

563.4

4

Φιλοκζθσ

5,687

50.49

112.4

6

Αμβρακικοφ

4,742

93.29

29.8

9

Ξθροβουνίου

3,439

121.68

27.8

8

Βλαχζρνασ

3,242

71.79

42.6

4

44,136

384.60

114.76

31

Άθροισμα

Γεωργίου Καραϊςκάκθ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γεωργίου Καραϊςκάκθ

2,837

174.18

16.3

5

Σετραφυλίασ

2,622

159.82

16.4

7

Θρακλείασ

1,672

129.89

12.9

4

7,131

463.89

15.37

16

Άθροισμα

Κεντρικϊν Σηουμζρκων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ακαμανίασ

4,678

297.63

15.3

12

Αγνάντων

2,800

124.19

22.5

8

Θεοδωριάνων

263

44.40

5.9

1

Μελιςςουργϊν

121

35.51

3.4

1

7,862

501.73

15.67

22

Αράχκου

5,710

70.78

77.8

7

Πζτα

4,833

97.77

45.8

3

Κομποτίου

3,283

36.94

85.3

3

Κομμζνου

665

13.88

46.3

1

14,491

219.37

66.06

14

Άθροισμα
Νικολάου ΢κουφά (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΧΑΙΑ΢
Πατρζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πατρζων

171,616

125.42

1,368.3

4

Ρίου

12,674

98.98

128.0

12

Μεςςάτιδοσ

12,246

66.37

184.5

7

Παραλίασ

9,153

11.98

764.2

3

Βραχναιίκων

4,805

32.11

149.6

5

210,494

334.85

628.62

31

Φαρρϊν

5,453

241.85

22.5

16

Σριταίασ

4,869

244.80

19.9

14

Λεοντίου

514

71.59

7.2

3

Καλεντηίου

493

23.91

20.6

1

11,329

582.14

19.46

34

10,131

71.50

141.6

8

Λαριςςοφ

8,221

219.08

36.4

11

Ωλζνιασ

6,495

189.53

34.3

16

Μόβρθσ

4,761

86.48

55.1

6

29,608

566.60

52.26

41

Καλαβρφτων

7,243

531.80

13.6

31

Λευκαςίου

3,067

253.20

12.1

16

Αροανίασ

1,872

173.80

10.8

12

Παΐων

1,730

99.28

17.4

7

13,912

1058.07

13.15

66

28,245

151.10

186.9

14

΢υμπολιτείασ

6,765

85.51

79.1

16

Ερινεοφ

3,448

98.71

34.9

6

Άθροισμα
Ερυμάνκου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Δυτικισ Αχαιασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δφμθσ

Άθροισμα
Καλαβρφτων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αιγίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αιγίου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

38,458

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

335.32

114.69

36

Ανατολικισ Αιγιαλείασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Διακοπτοφ

6,121

103.93

58.9

12

Ακράτασ

5,899

180.07

32.7

14

Αιγείρασ

3,107

103.65

30.0

11

15,127

387.65

39.02

37

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΒΟΙΩΣΙΑ΢
Λεβαδζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λεβαδζων

22,072

166.69

132.4

3

Κορϊνειασ

3,932

190.54

20.6

5

Κυριακίου

2,161

130.36

16.6

1

Δαφλειασ

2,040

94.99

21.5

3

Χαιρωνείασ

1,946

111.45

17.5

8

32,151

694.02

46.33

20

Οινοφφτων

7,869

77.27

101.8

3

΢χθματαρίου

7,092

38.29

185.2

1

Σανάγρασ

4,076

122.53

33.3

4

Δερβενοχωρίων

2,119

222.94

9.5

4

21,156

461.02

45.89

12

Θθβαίων

24,443

309.57

76.1

6

Πλαταιϊν

4,205

172.53

24.4

5

Βαγίων

4,162

88.15

45.7

1

Θίςβθσ

3,276

245.49

13.3

5

36,086

815.74

44.24

17

Αλιάρτου

6,205

148.36

41.8

5

Θεςπιζων

5,481

108.15

50.7

5

11,686

256.51

45.56

10

Διςτόμου

4,387

131.27

33.4

2

Αραχόβθσ

3,236

139.45

23.2

1

Αντικφρασ

2,179

23.33

93.4

1

9,802

294.05

33.33

4

Άθροισμα
Σανάγρασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Θθβαίων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αλιάρτου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αραχόβθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Ορχομενοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ορχομενοφ

9,942

230.10

43.2

8

Ακραιφνίασ

3,090

176.22

16.6

3

13,032

406.31

32.07

11

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεςκάτθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δεςκάτθσ

4,931

268.10

18.3

5

Χαςίων

2,114

162.04

13.0

3

7,045

430.14

16.38

8

16,421

459.61

35.6

13

Θρακλεωτϊν

2,418

135.86

17.7

8

Βεντηίου

2,364

321.85

7.3

7

21,203

917.32

23.11

28

Θεόδωρου Ηιάκα

1,723

241.69

7.1

12

Κοςμά του Αιτωλοφ

1,243

115.09

10.8

9

Γόργιανθσ

1,049

204.51

5.1

6

Μεςολουρίου

93

17.74

5.2

1

΢αμαρίνθσ

64

97.25

0.7

1

΢μίξθσ

60

25.29

2.4

1

Φιλιππαίων

38

25.52

1.5

1

Περιβολίου

32

137.21

0.2

1

Αβδζλλασ

12

43.24

0.3

1

Δοτςικοφ

5

30.27

0.2

1

4,319

937.80

4.61

34

Άθροισμα
Γρεβενϊν (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γρεβενϊν

Άθροισμα

Βαςιλίτςασ (10 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΡΑΜΑ΢
Δράμασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δράμασ

57,033

488.61

116.7

13

334

350.85

1.0

2

57,367

839.45

68.34

15

10,501

162.34

64.7

6

6,382

80.81

78.7

5

16,883

243.15

69.43

11

7,289

872.78

8.3

17

7,289

872.78

8.35

17

Νικθφόρου

3,819

241.00

15.8

7

Παρανεςτίου

1,295

787.12

1.6

3

5,114

1028.12

4.97

10

10,743

418.96

25.6

11

4,788

62.47

76.1

7

15,531

481.42

32.26

18

΢ιδθρονζρου

Άθροισμα
Δοξάτου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δοξάτου
Καλαμπακίου
Άθροισμα

Κάτω Νευροκοπίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κάτω Νευροκοπίου
Άθροισμα
Παρανεςτίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Προςοτςάνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Προςοτςάνθσ

΢ιταγρϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΤΣΙΚΗ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
Ελευςίνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελευςίνοσ

26,121

18.45

1,415.4

1

Μαγοφλασ

3,758

18.13

207.2

1

29,879

36.58

816.72

2

Άθροισμα

Μάνδρασ - Ειδυλλίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μάνδρασ

12,739

205.77

61.9

1

Ερυκρϊν

3,105

61.15

50.8

1

Βιλίων

2,252

144.85

15.5

1

Οινόθσ

581

14.43

40.3

1

18,677

426.20

43.82

4

27,305

38.45

710.2

1

Ηεφυρίου

9,130

1.40

6,521.4

1

Φυλισ

2,702

69.28

39.0

1

39,137

109.13

358.63

3

27,252

322.21

84.6

1

6,922

7.90

876.2

1

34,174

330.11

103.52

2

27,927

101.97

273.8

1

27,927

101.97

273.87

1

Άθροισμα
Φυλισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Άνω Λιοςίων

Άθροισμα
Μεγαρζων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μεγαρζων
Νζασ Περάμου
Άθροισμα
Αςπροπφργου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αςπροπφργου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
Ρόδου (10 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ρόδου

55,086

19.48

2,827.7

1

Πεταλοφδων

11,842

89.15

132.8

6

Ιαλυςοφ

10,111

16.70

605.4

1

Καλλικζασ

9,749

109.75

88.8

3

Αρχαγγζλου

7,731

115.38

67.0

3

Αφάντου

6,665

46.10

144.6

2

Καμείρου

4,878

211.83

23.0

7

Νότιασ Ρόδου

3,432

379.05

9.1

10

Λινδίων

3,411

178.90

19.1

5

Αταβφρου

2,429

234.35

10.4

5

115,334

1400.68

82.34

43

17,894

67.20

266.3

1

Θρακλειδϊν

6,904

160.54

43.0

3

Δικαίου

6,030

62.58

96.4

2

30,828

290.31

106.19

6

928

50.06

18.5

3

928

50.06

18.54

3

3,053

45.04

67.8

1

3,053

45.04

67.79

1

16,576

134.54

123.2

1

16,576

134.54

123.20

1

687

17.35

39.6

1

Άθροισμα
Κω (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κω

Άθροισμα

Νιςφρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νιςφρου
Άθροισμα
Πάτμου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πάτμου
Άθροισμα
Καλυμνίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καλυμνίων
Άθροισμα
Λειψϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Λειψϊν

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

687

17.35

39.60

1

5,881

219.92

26.7

9

684

104.88

6.5

1

6,565

324.80

20.21

10

8,172

74.17

110.2

1

8,172

74.17

110.18

1

152

14.50

10.5

1

152

14.50

10.48

1

1,013

69.46

14.6

1

1,013

69.46

14.58

1

403

11.98

33.6

1

403

11.98

33.65

1

2,594

65.75

39.5

1

2,594

65.75

39.45

1

521

64.53

8.1

2

521

64.53

8.07

2

295

37.04

8.0

1

Καρπάκου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρπάκου
Ολφμπου
Άθροισμα
Λζρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Λζρου
Άθροισμα
Αγακονθςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγακονθςίου
Άθροισμα
Κάςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κάςου
Άθροισμα

Μεγίςτθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεγίςτθσ
Άθροισμα
΢φμθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢φμθσ
Άθροισμα
Σιλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Σιλου
Άθροισμα
Χάλκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χάλκθσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

295

37.04

7.96

1

1,385

114.08

12.1

1

1,385

114.08

12.14

1

Αςτυπαλαίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αςτυπαλαίασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΒΡΟΤ
Αλεξανδροφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αλεξανδροφπολθσ

53,459

642.25

83.2

6

Φερϊν

9,627

410.51

23.4

7

Σραϊανοφπολθσ

3,039

161.95

18.6

4

66,125

1214.70

54.44

17

21,943

255.07

85.4

8

Βφςςασ

8,156

168.90

47.9

5

Σριγϊνου

6,411

390.26

16.3

13

Κυπρίνου

2,865

135.20

21.1

3

39,375

949.44

41.47

29

18,937

352.03

53.5

15

4,443

211.24

21.0

8

23,380

563.27

41.51

23

΢ουφλίου

7,644

460.97

16.5

5

Ορφζα

5,980

642.47

9.3

7

Συχεροφ

4,067

220.29

18.5

5

17,691

1323.72

13.36

17

2,712

177.83

15.2

1

2,712

177.83

15.25

1

Άθροισμα
Ορεςτιάδοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ορεςτιάδοσ

Άθροισμα
Διδυμοτείχου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Διδυμοτείχου
Μεταξάδων
Άθροισμα
΢ουφλίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢αμοκράκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢αμοκράκθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΤΒΟΙΑ΢
Χαλκιδζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χαλκιδζων

55,264

30.80

1,794.1

1

Λθλαντίων

15,389

111.32

138.1

6

Νζασ Αρτάκθσ

8,571

23.02

372.4

1

Αυλίδοσ

7,714

122.23

63.1

4

Ανκθδϊνοσ

5,871

129.29

42.8

2

92,809

416.66

222.74

14

13,178

433.24

30.4

13

6,265

344.16

18.2

14

19,443

777.40

25.01

27

Αμαρυνκίων

6,898

109.91

62.8

5

Ερζτριασ

5,320

58.65

90.7

1

12,218

168.56

72.49

6

Σαμιναίων

9,651

202.92

47.3

8

Διςτφων

5,080

158.26

31.3

8

Αυλϊνοσ

4,707

143.41

32.8

8

19,438

504.59

38.52

24

Κθρζωσ

6,060

294.61

20.6

10

Ελυμνίων

5,108

161.10

31.7

5

Νθλζωσ

2,505

129.02

19.4

7

13,673

584.72

23.38

22

Ιςτιαίασ

7,329

180.79

40.4

10

Αιδθψοφ

6,482

115.44

56.1

3

Άθροισμα
Διρφφων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μεςςαπίων
Διρφφων
Άθροισμα
Ερζτριασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Σαμινζων (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Λίμνθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ιςτιαίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αρτεμιςίου

3,996

122.63

32.6

8

Ωρεϊν

3,258

49.91

65.3

4

Λιχάδοσ

1,067

39.89

26.7

1

22,132

508.67

43.51

26

Καρφςτου

6,854

166.95

41.1

6

Μαρμαρίου

2,895

241.33

12.0

9

΢τυραίων

2,840

188.58

15.1

5

Καφθρζωσ

1,013

77.77

13.0

2

13,602

674.64

20.16

22

2,711

223.09

12.2

1

2,711

223.09

12.15

1

Κφμθσ

7,738

167.62

46.2

12

Κονιςτρϊν

3,541

127.56

27.8

11

11,279

295.18

38.21

23

Άθροισμα

Καρυςτίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢κφρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κφρου
Άθροισμα
Κφμθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
Καρπενθςίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρπενθςίου

8,736

249.04

34.8

14

Ποταμιάσ

1,081

126.19

8.6

10

Φουρνά

791

132.23

6.0

3

Προυςςοφ

666

146.38

4.5

11

Κτθμενίων

564

76.82

7.3

5

Δομνίςτασ

490

215.76

2.3

7

12,328

946.42

13.03

50

Φραγκίςτασ

1,734

142.44

9.8

7

Απεραντίων

1,673

160.25

9.5

7

Αςπροποτάμου

1,480

125.57

11.8

5

Αγράφων

1,237

288.57

4.3

7

Βίνιανθσ

1,066

152.73

7.0

6

7,190

869.56

8.27

32

Άθροισμα
Φραγκίςτασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Ηακφνκου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ηακυνκίων

16,382

45.76

357.8

6

Λαγανά

5,858

73.80

79.1

6

Αλυκϊν

4,852

42.88

113.2

9

Αρκαδίων

4,828

26.48

182.4

7

Αρτεμιςίων

4,482

104.89

42.7

13

Ελατίων

2,481

111.41

22.3

6

38,883

405.23

95.95

47

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΛΕΙΑ΢
Πφργου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πφργου

35,620

169.22

208.5

19

Ωλζνθσ

8,713

152.22

57.2

16

Ιαρδάνου

4,016

62.72

64.0

9

Βϊλακοσ

3,285

69.52

46.4

4

51,634

453.68

113.81

48

Ηαχάρωσ

11,579

185.30

61.9

20

Φιγαλείασ

2,137

89.18

24.0

6

13,716

274.47

49.97

26

Αρχαίασ Ολυμπίασ

9,689

177.71

54.1

23

Φολόθσ

3,814

174.20

21.9

9

Λαςιϊνοσ

1,915

119.53

16.0

6

Λαμπείασ

1,013

72.45

14.0

3

16,431

543.88

30.21

41

31,542

247.41

125.2

20

4,733

141.42

31.9

16

36,275

388.83

93.29

36

10,333

158.96

60.5

9

Λεχαινϊν

6,010

91.84

63.6

6

Ανδραβίδασ

4,269

40.71

104.8

3

Κάςτρου-Κυλλινθσ

4,056

49.32

82.2

4

24,668

340.83

72.38

22

11,301

59.20

190.5

7

Άθροισμα
Ηαχάρωσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αρχαίασ Ολυμπίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αμαλιάδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμαλιάδοσ
Πθνείασ

Άθροισμα
Κυλλινθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βουπραςίασ

Άθροισμα
Πθνειοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γαςτοφνθσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Βαρκολομιοφ

5,129

60.57

84.5

5

Σραγανοφ

3,228

41.29

77.8

3

19,658

161.06

122.05

15

15,799

193.23

81.3

16

Αλιφείρασ

3,576

96.48

37.0

6

Ανδριτςαίνθσ

1,764

130.97

13.4

10

21,139

420.68

50.25

32

Άθροισμα
Ανδρίτςαινασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢κιλλοφντοσ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΜΑΘΙΑ΢
Βεργίνασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βζροιασ

47,677

358.52

132.8

11

Αποςτόλου Παφλου

8,549

63.48

133.1

5

Δοβρά

4,983

103.85

47.9

5

Βεργίνασ

2,342

68.85

33.9

4

Μακεδονίδοσ

1,979

199.00

9.9

4

65,530

793.69

82.56

29

22,274

300.89

74.0

5

22,274

300.89

74.03

5

Άθροισμα
Νάουςασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νάουςασ
Άθροισμα

Ανκεμίων - Ειρθνοφπολθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ανκεμίων

7,945

74.54

106.4

6

Ειρθνοφπολθσ

3,945

49.96

79.0

3

11,890

124.50

95.50

9

Αλεξάνδρειασ

19,924

140.09

141.7

6

Πλατζοσ

10,504

171.42

57.9

8

Μελίκθσ

7,208

97.79

72.8

5

Αντιγονιδϊν

5,141

57.42

88.8

6

42,777

466.72

91.65

25

Άθροισμα
Αλεξάνδρειασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Θρακλείου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θρακλείου

142,112

109.03

1,303.5

6

12,559

16.10

780.2

2

Σεμζνουσ

3,122

56.61

55.2

3

Γοργολαΐνθ

3,026

41.46

73.0

6

Σετραχωρίου

2,296

21.42

107.2

4

163,115

244.61

666.83

21

13,761

95.81

143.6

5

Κρουςϊνα

4,044

65.03

62.2

4

Συλίςου

2,930

131.06

22.4

10

20,735

291.91

71.03

19

Αγίασ Βαρβάρασ

5,186

99.04

52.4

7

Ηαροφ

3,177

71.80

44.2

3

Ροφβα

2,135

62.73

34.0

3

10,498

233.57

44.95

13

Νίκου Καηαντηάκθ

7,019

102.20

68.7

14

Αρχανϊν

4,497

31.52

142.7

2

11,516

133.72

86.12

16

Αρκαλοχωρίου

9,766

237.59

41.1

14

Θραψανοφ

2,468

37.29

66.2

4

12,234

274.88

44.51

18

5,983

221.54

27.0

16

5,983

221.54

27.01

16

Νζασ Αλικαρναςςοφ

Άθροισμα
Μαλεβιηίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γαηίου

Άθροισμα
Ρίηα (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Νίκου Καηαντηάκθ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αρκαλοχωρίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Βιάννου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βιάννου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Πεδιάδοσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χερςονιςου

8,135

70.98

114.6

6

Γουβϊν

7,145

94.96

75.2

8

Καςτελλίου

6,458

123.33

52.4

14

Μαλίων

6,173

60.72

101.7

3

Επιςκοπισ

2,411

45.50

53.0

5

30,322

395.49

76.67

36

10,821

181.89

59.5

12

Συμπακίου

9,884

157.12

62.9

11

Γόρτυνασ

5,132

158.31

32.4

13

25,837

497.32

51.95

36

Αςτερουςιϊν

6,015

203.42

29.6

11

Κόφινα

4,970

144.77

34.3

8

10,985

348.19

31.55

19

Άθροισμα
Φαιςτοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μοιρϊν

Άθροισμα
Μονοφατςίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
Θγουμενίτςθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θγουμενίτςθσ

15,250

111.44

136.5

9

΢υβότων

2,908

72.44

40.1

4

Μαργαριτίου

2,819

148.82

18.9

7

Πζρδικασ

1,812

34.61

52.4

1

22,789

367.31

62.04

21

Φιλιατϊν

7,038

494.85

14.2

42

΢αγιάδασ

2,054

86.90

23.4

5

Παραποτάμου

1,341

60.33

22.2

4

10,433

642.09

16.25

51

Παραμυκιάσ

7,601

340.94

22.2

23

Αχζροντα

2,226

67.34

33.1

4

552

93.23

5.9

5

10,379

501.51

20.70

32

Άθροισμα
Φιλιατϊν (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢ουλίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

΢ουλίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ Α'
Θεςςαλονίκθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θεςςαλονίκθσ

385,406

17.82

21,631.4

1

11,750

1.48

7,966.1

1

8,192

1.95

4,194.6

1

405,348

21.25

19079.69

3

΢υκεϊν

42,787

7.98

5,360.4

1

Πεφκων

6,465

1.80

3,591.7

1

49,252

9.78

5034.96

2

Σριανδρίασ

Αγίου Παφλου
Άθροισμα
΢υκεϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Αμπελοκιπων - Κορδελιοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμπελοκιπων

43,016

1.80

23,858.0

1

Μενεμζνθσ

15,133

7.99

1,894.2

1

58,149

9.79

5938.42

2

Άθροισμα

Ευόςμου - Μενεμζνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ευόςμου

54,825

9.93

5,522.8

1

Ελευκερίου-Κορδελιοφ

22,349

3.43

6,513.8

1

77,174

13.36

5777.36

2

90,096

6.40

14,075.3

1

90,096

6.40

14075.30

1

΢ταυρουπόλεωσ

43,576

3.18

13,724.7

1

Πολίχνθσ

37,569

7.33

5,128.9

1

6,442

13.26

485.7

1

87,587

23.76

3685.86

3

31,830

1.17

27,251.7

1

Άθροισμα
Καλαμαριάσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καλαμαριάσ
Άθροισμα
Παφλου Μελά (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ευκαρπίασ

Άθροισμα
Νεαπόλεωσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Νεαπόλεωσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

31,830

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η
1.17

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

27251.71

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ Β'
Χορτιάτθ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πυλαίασ

22,928

24.38

940.5

1

Πανοράματοσ

14,456

21.32

678.0

1

Χορτιάτθ

12,538

109.93

114.1

4

49,922

155.63

320.77

6

Αγίου Ακαναςίου

14,062

154.74

90.5

6

Κουφαλίων

10,664

104.03

100.5

2

Χαλκθδόνοσ

9,573

129.15

73.6

6

34,299

387.91

88.42

14

Εχεδϊρου

23,565

102.92

228.5

4

Χαλάςτρασ

9,903

117.69

81.6

2

Αξιοφ

6,738

85.04

77.9

3

40,206

305.65

131.54

9

11,987

21.86

548.5

1

Μυγδονίασ

7,095

98.51

72.0

3

Καλλικζασ

5,880

97.39

60.3

4

24,962

217.76

114.63

8

17,014

174.86

86.2

8

΢οχοφ

5,496

280.19

19.5

3

Κορωνείασ

3,932

84.49

37.2

5

Αςςιρου

3,756

76.66

49.0

2

Λαχανά

3,018

210.09

14.4

5

Εγνατίασ

2,681

104.97

23.3

4

Βερτίςκου

2,008

196.61

10.2

4

37,905

1127.87

33.61

31

Άθροισμα
Χαλκθδόνοσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αξιοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ωραιοκάςτρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ωραιοκάςτρου

Άθροισμα
Λαγκαδά (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λαγκαδά

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Βόλβθσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ρεντίνασ

6,052

104.00

47.0

3

Αγίου Γεωργίου

5,272

65.79

80.0

2

Απολλωνίασ

3,957

150.54

23.5

5

Καλλινδοίων

3,936

154.72

25.4

5

Μαδφτου

3,381

63.76

37.6

3

Αρζκουςασ

3,111

214.93

14.5

5

25,709

753.74

34.11

23

Θζρμθσ

16,014

100.94

158.6

4

Μίκρασ

10,146

80.83

125.5

4

8,276

200.34

41.3

6

34,436

382.11

90.12

14

19,802

20.30

975.5

3

Μθχανιϊνασ

9,186

20.94

425.9

3

Επανομισ

8,138

91.49

88.9

2

37,126

132.74

279.70

8

Άθροισμα
Θζρμθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Βαςιλικϊν
Άθροισμα
Θερμαϊκοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θερμαϊκοφ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωαννιτϊν (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ιωαννιτϊν

75,550

47.42

1,592.5

5

Παμβϊτιδοσ

9,904

131.32

71.4

14

Ανατολισ

7,734

14.77

488.1

3

Περάματοσ

5,611

104.58

53.1

9

Μπιηανίου

3,948

91.35

43.2

7

354

0.68

81.9

1

103,101

390.10

264.30

39

Κόνιτςασ

5,690

540.93

10.5

25

Μαςτοροχωρίων

1,382

271.16

5.1

12

Διςτράτου

420

53.81

7.8

1

Φοφρκασ

117

32.37

3.6

1

39

51.29

0.8

1

7,648

949.57

8.05

40

Άνω Καλαμά

2,363

86.50

27.3

11

Δελβινακίου

2,345

255.56

9.2

17

Καλπακίου

1,986

116.76

17.0

8

Άνω Πωγωνίου

1,398

136.96

10.2

9

Πωγωνιανισ

772

56.69

13.6

4

Λάβδανθσ

123

48.19

2.6

2

8,987

700.66

12.83

51

Ανατολικοφ Ηαγορίου

1,814

269.55

6.7

15

Κεντρικοφ Ηαγορίου

1,217

206.68

5.9

15

Σφμφθσ

1,006

427.80

2.3

12

Παπίγκου

161

34.03

4.7

1

Βοβοφςθσ

150

51.03

2.9

1

4,348

989.09

4.40

44

Νιςου Ιωαννίνων

Άθροισμα
Κόνιτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αετομθλίτςθσ

Άθροισμα
Πωγωνίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ηαγορίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μετςόβου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μετςόβου

4,079

177.68

23.0

4

Εγνατίασ

2,469

131.17

18.8

6

629

54.56

11.5

1

7,177

363.40

19.75

11

Παςαρϊνοσ

8,412

135.28

62.2

17

Μολοςςϊν

1,893

240.23

7.8

20

Ηίτςασ

1,803

65.84

27.4

5

Εκάλθσ

1,650

49.18

33.5

7

Ευρυμενϊν

1,165

73.86

15.8

8

14,923

564.39

26.44

57

Μθλζασ

Άθροισμα
Ηίτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Βορείων Σηουμζρκων (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πραμάντων

1,302

69.09

18.8

3

Σηουμζρκων

648

71.10

9.1

8

Ματςουκίου

167

35.36

4.7

1

Καλαριτϊν

89

39.96

2.2

1

΢ιράκου

45

29.31

1.5

1

Βακυπζδου

31

10.13

3.1

1

2,282

254.94

8.95

15

Αγίου Δθμθτρίου

5,488

231.47

23.7

18

Λάκκασ ΢ουλίου

2,379

158.58

15.0

14

Κατςανοχωρίων

2,079

103.32

20.1

9

΢ελλϊν

1,402

166.31

8.4

15

Δωδϊνθσ

1,213

100.88

12.0

9

12,561

760.55

16.52

65

Άθροισμα
Δωδϊνθσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑΒΑΛΑ΢
Καβάλασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καβάλασ

63,572

112.60

564.6

3

Φιλίππων

10,614

238.75

44.5

11

74,186

351.35

211.15

14

15,175

236.66

61.9

13

Κεραμωτισ

5,406

107.12

47.0

4

Ορεινοφ

1,637

316.76

5.1

8

22,218

660.53

33.64

25

13,451

380.10

35.4

10

13,451

380.10

35.39

10

11,080

126.97

87.3

6

Ελευκερϊν

7,090

150.55

47.1

7

Παγγαίου

4,638

79.53

58.2

3

Ορφανοφ

4,453

200.14

22.2

6

Πιερζων

4,383

143.40

30.6

8

31,644

700.60

45.17

30

Άθροισμα
Χρυςοφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χρυςοφπολθσ

Άθροισμα

Θάςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θάςου
Άθροισμα
Παγγαίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελευκεροφπολθσ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑΡΔΙΣ΢Α΢
Καρδίτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρδίτςασ

41,411

110.09

376.2

6

Κάμπου

5,360

90.27

59.3

7

Μθτρόπολθσ

4,146

57.89

71.6

7

Ιτάμου

3,354

233.18

14.3

8

Καλλιφϊνου

2,818

154.60

18.2

6

57,089

646.04

88.37

34

Άθροισμα

Νικολάου Πλαςτιρα (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πλαςτιρα

2,365

85.44

25.4

5

Νεβρόπολθσ Αγράφων

1,657

97.41

15.8

7

4,022

182.85

22.00

12

Αργικζασ

1,067

150.38

7.1

8

Αχελϊου

972

87.43

11.1

4

Ακαμανϊν

449

135.07

3.3

8

2,488

372.87

6.67

20

Μουηακίου

9,187

179.52

51.2

14

Παμίςου

4,447

53.73

82.6

5

Ικϊμθσ

2,773

80.49

34.5

8

16,407

313.74

52.29

27

΢οφάδων

12,377

241.15

51.3

14

Σαμαςίου

3,722

163.32

22.8

6

Άρνθσ

3,164

89.09

35.5

4

Μενελαΐδασ

2,012

169.82

11.8

6

484

56.97

8.5

1

21,759

720.34

30.21

31

Άθροισμα
Αργικζασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πάμιςου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢οφάδων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ρεντίνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Παλαμά (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παλαμά

9,644

153.78

62.6

8

΢ελλάνων

4,987

88.72

55.7

5

Φφλλου

3,869

139.12

27.8

7

18,500

381.61

48.48

20

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
Καςτοριάσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καςτοριάσ

17,038

42.94

297.3

1

Αγίασ Σριάδοσ

6,199

99.09

62.6

8

Αλιάκμονα

4,194

99.17

42.3

5

Κορεςτίων

953

122.28

7.8

7

Καςτρακίου

724

78.42

9.2

2

29,108

441.90

65.87

23

Νεςτορίου

1,533

336.33

4.6

4

Ακριτϊν

1,013

85.72

11.8

4

Αρρζνων

581

134.60

4.3

3

2

59.42

0.0

1

3,129

616.07

5.08

12

10,146

206.40

49.2

13

3,333

134.11

24.8

5

13,479

340.51

39.59

18

Μακζδνων

3,398

28.01

90.3

3

Αγίων Αναργφρων

2,690

97.34

27.6

4

Βιτςίου

1,436

135.03

10.6

6

462

37.07

12.5

1

7,986

297.45

26.85

14

Άθροισμα
Γράμου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Γράμου
Άθροισμα

Ορεςτίδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ορεςτίδοσ
Κωνοσ Δραγοφμθ
Άθροισμα
Μακεδνϊν (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Κλειςοφρασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΕΡΚΤΡΑ΢
Κζρκυρασ (15 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κερκυραίων

41,532

40.51

991.1

4

Αχιλλείων

10,079

48.10

207.2

14

Εςπερίων

7,441

54.46

136.6

11

Παρελίων

7,099

48.98

144.9

10

Λευκιμμαίων

6,694

50.82

131.7

4

Μελιτειζων

6,584

62.87

98.2

9

Φαιάκων

6,201

53.84

115.2

7

Θιναλίου

5,316

77.90

68.2

10

Κοριςςίων

5,122

27.68

185.1

6

Αγίου Γεωργίου

4,463

39.45

113.1

13

Παλαιοκαςτριτϊν

4,279

48.28

88.4

8

Καςςωπαίων

2,704

33.70

80.1

4

Ερεικοφςςθσ

612

4.45

137.6

1

Οκωνϊν

340

10.08

33.7

1

Μακρακίου

186

3.53

52.7

1

108,652

604.63

179.70

103

2,429

30.12

80.6

4

2,429

30.12

80.64

4

Άθροισμα
Παξϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Παξϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
Κεφαλονιάσ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αργοςτολίου

12,503

157.67

79.3

11

Παλικισ

7,386

119.34

61.9

15

Λειβακοφσ

4,644

62.63

74.2

11

Ελειοφ-Πρόνων

3,610

111.69

32.3

11

΢άμθσ

2,530

129.33

19.6

6

Ερίςου

1,470

78.11

18.8

13

Πυλαρζων

1,371

81.11

16.9

3

Ομαλϊν

1,030

46.70

22.1

1

34,544

786.58

43.92

71

3,212

117.81

27.3

8

3,212

117.81

27.26

8

Άθροισμα
Ικάκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ικάκθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΙΛΚΙ΢
Κιλκίσ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κιλκίσ

24,874

319.83

77.8

10

Γαλλικοφ

7,095

149.05

47.6

6

Πικρολίμνθσ

7,019

160.31

42.8

7

Κρουςςϊν

6,319

588.88

10.7

19

Χζρςου

4,237

157.91

26.8

4

Μουριϊν

3,206

133.66

23.1

4

Δοϊράνθσ

2,000

71.66

24.6

3

54,750

1581.30

34.62

53

Πολυκάςτρου

12,299

311.11

39.3

11

Γουμζνιςςασ

6,677

208.95

32.0

7

Αξιοφπολθσ

6,320

280.44

22.2

7

Ευρωποφ

5,971

80.02

73.8

5

Λιβαδίων

407

32.28

12.6

1

31,674

912.80

34.70

31

Άθροισμα
Παιονίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΟΖΑΝΗ΢
Κοηάνθσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κοηάνθσ

49,812

365.99

136.1

21

Ελλθςπόντου

7,481

337.97

22.1

12

Ελιμείασ

6,320

88.74

63.7

8

Αιανισ

3,746

149.28

24.0

7

Δθμθτρίου Τψθλάντθ

2,861

112.07

25.5

4

70,220

1054.05

66.62

52

΢ιάτιςτασ

6,589

157.82

41.6

3

Νεάπολθσ

4,745

237.48

19.9

20

Αςκίου

4,530

196.48

23.0

6

Σςοτιλίου

3,780

330.27

11.4

26

786

83.92

9.4

4

20,430

1005.97

20.31

59

΢ερβίων

9,512

361.37

23.8

15

Καμβουνίων

2,076

148.79

13.9

3

Λιβαδεροφ

1,597

52.00

30.7

1

13,185

562.15

23.45

19

3,549

126.17

28.1

4

3,549

126.17

28.13

4

36,393

217.60

167.0

12

Μουρικίου

4,744

112.06

42.3

5

Βερμίου

3,303

187.15

17.6

4

Αγίασ Παραςκευισ

1,595

119.61

13.3

4

520

72.09

7.2

1

46,555

708.50

65.71

26

Άθροισμα
Βοϊου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Πενταλόφου
Άθροισμα
΢ερβίων (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Βελβεντοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βελβεντοφ
Άθροισμα

Εορδαίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πτολεμαΐδασ

Βλάςτθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
Κορινκίων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κορινκίων

36,991

101.91

362.0

5

Άςςου-Λεχαίου

9,162

25.49

359.4

4

Σενζασ

5,136

167.58

30.6

6

΢αρωνικοφ

4,620

136.58

33.8

4

΢ολυγείασ

2,614

179.46

14.6

3

58,523

611.02

95.78

22

΢ικυωνίων

18,654

171.27

108.9

17

΢τυμφαλίασ

2,530

201.57

12.3

10

Φενεοφ

2,019

226.20

8.9

9

23,203

599.04

38.73

36

Βόχασ

9,546

87.90

108.6

7

Βζλου

7,705

76.95

100.1

8

17,251

164.85

104.65

15

13,671

310.10

44.1

26

4,553

101.42

44.9

10

18,224

411.52

44.28

36

7,286

204.71

35.6

10

7,286

204.71

35.59

10

15,077

195.20

76.6

3

4,963

98.03

50.6

1

20,040

293.23

68.34

4

Άθροισμα
΢ικυωνίων (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Βζλου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ευρωςτίνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ξυλοκάςτρου
Ευρωςτίνθσ

Άθροισμα
Νεμζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νεμζασ
Άθροισμα
Λουτρακίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Λουτρακίου-Περαχϊρασ
Αγίων Θεοδϊρων
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΤΚΛΑΔΩΝ
΢φρου - Ερμοφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ερμουπόλεωσ

13,496

11.18

1,207.0

2

Άνω ΢φρου

3,362

67.01

50.2

4

Ποςειδωνίασ

2,935

23.71

123.8

3

19,793

101.90

194.24

9

1,852

126.35

14.7

6

1,852

126.35

14.66

6

Άνδρου

4,027

102.76

39.2

7

Τδροφςασ

3,057

195.37

15.6

11

Κορκίου

2,201

81.92

26.9

6

9,285

380.04

24.43

24

11,772

126.91

92.7

11

5,585

302.83

18.4

11

Κουφονθςίων

376

26.03

14.4

1

΢χοινοφςςθσ

197

8.51

23.1

1

Δονοφςθσ

166

13.75

12.1

1

Θράκλειασ

133

17.80

7.5

1

18,229

495.82

36.77

26

Σινου

5,088

22.87

222.4

3

Εξωμβοφργου

2,478

138.21

17.9

9

549

33.38

16.4

1

8,115

194.46

41.73

13

12,453

71.17

175.0

12

Άθροισμα
Αμοργοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αμοργοφ
Άθροισμα
Άνδρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Νάξου
Δρυμαλίασ

Άθροισμα
Σινου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Πανόρμου
Άθροισμα
Θιρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θιρασ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Οίασ

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

1,272

19.45

65.4

2

13,725

90.62

151.45

14

1,862

109.02

17.1

1

1,862

109.02

17.08

1

2,162

148.93

14.5

2

2,162

148.93

14.52

2

1,538

100.19

15.4

2

1,538

100.19

15.35

2

4,736

160.15

29.6

5

4,736

160.15

29.57

5

9,274

105.18

88.2

2

9,274

105.18

88.17

2

1,011

45.16

22.4

1

1,011

45.16

22.39

1

12,514

196.31

63.7

7

12,514

196.31

63.75

7

1,262

75.21

16.8

1

Ιθτϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ιθτϊν
Άθροισμα
Κζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Κζασ (Ιουλίδοσ)
Άθροισμα
Κφκνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κφκνου
Άθροισμα
Μιλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μιλου
Άθροισμα

Μυκόνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μυκόνου
Άθροισμα
Αντιπάρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αντιπάρου
Άθροισμα
Πάρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πάρου
Άθροισμα
΢ερίφου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢ερίφου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

1,262

75.21

16.78

1

2,574

73.94

34.8

2

2,574

73.94

34.81

2

272

40.37

6.7

1

272

40.37

6.74

1

838

53.25

15.7

1

838

53.25

15.74

1

238

42.51

5.6

1

238

42.51

5.60

1

676

32.22

21.0

2

676

32.22

20.98

2

΢ίφνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢ίφνου
Άθροισμα
Ανάφθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ανάφθσ

Άθροισμα
Κιμϊλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κιμϊλου
Άθροισμα
΢ικίνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

΢ικίνου
Άθροισμα
Φολεγάνδρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Φολεγάνδρου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑΚΩΝΙΑ΢
΢πάρτθσ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢πάρτθσ

19,102

84.45

226.2

5

Φαρίδοσ

4,787

183.67

26.1

12

Μυςτρά

4,329

131.95

32.8

9

Θεραπνϊν

2,814

261.71

10.8

8

Πελλάνασ

2,788

153.76

18.1

9

Οινοφντοσ

2,094

301.81

6.9

8

626

64.43

9.7

1

36,540

1181.78

30.92

52

Γυκείου

7,433

197.29

37.7

18

Οιτφλου

3,959

218.58

18.1

18

Ανατολικισ Μάνθσ

1,563

108.88

14.4

6

΢μινουσ

1,353

94.50

14.3

10

14,308

619.25

23.11

52

Ζλουσ

6,366

117.58

54.1

7

΢κάλασ

5,801

143.95

40.3

6

Κροκεϊν

2,687

160.93

16.7

4

Νιάτων

2,513

206.50

12.2

4

Γερόνκρων

1,952

236.78

8.2

4

19,319

865.73

22.32

25

Βοιϊν

7,257

215.53

33.7

13

Μολάων

5,449

193.17

28.2

6

Μονεμβαςίασ

4,194

209.00

20.1

10

Αςωποφ

3,754

94.36

39.8

4

Ηάρακα

1,244

237.23

5.2

5

21,898

949.28

23.07

38

Καρυϊν
Άθροισμα
Μάνθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ευρϊτα (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Επιδαφρου Λιμθράσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ελαφονιςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Ελαφονιςου

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

746

19.89

37.3

1

746

19.89

37.50

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑΡΙ΢Η΢
Λάριςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λάριςασ

132,779

120.56

1,083.1

2

10,000

50.17

195.7

2

Νίκαιασ

6,720

279.56

24.0

8

Κοιλάδασ

3,202

161.42

19.7

7

Κραννϊνοσ

2,973

205.19

14.5

9

155,674

816.91

190.57

28

14,291

348.89

41.0

9

Ποταμιάσ

4,753

200.28

23.7

8

Αντιχαςίων

3,548

142.92

24.8

3

Ολφμπου

3,446

303.96

11.3

7

΢αρανταπόρου

3,337

150.90

22.1

7

Λιβαδίου

2,983

158.27

18.8

2

Βερδικοφςθσ

2,126

101.27

21.0

1

874

158.68

5.5

3

35,358

1565.17

22.59

40

Συρνάβου

17,401

369.74

47.0

4

Αμπελϊνοσ

8,463

153.66

54.7

4

25,864

523.40

49.42

8

Νζςςωνοσ

5,362

172.66

31.1

7

Κάτω Ολφμπου

3,834

127.59

29.8

4

Μακρυχωρίου

2,956

106.69

27.4

4

Γόννων

2,872

112.68

25.3

3

415

54.12

7.6

2

15,439

573.74

26.91

20

8,191

243.25

33.5

9

Γιάννουλθσ

Άθροισμα
Ελαςςόνασ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελαςςόνασ

Καρυάσ
Άθροισμα

Συρνάβου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Σεμπϊν (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αμπελακίων

Άθροισμα
Κιλελζρ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πλατυκάμπου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Κιλελζρ

2,568

147.35

17.4

5

Αρμενίου

2,267

99.40

22.8

4

13,026

490.00

26.58

18

Αγιάσ

6,297

189.49

33.2

9

Μελιβοίασ

2,874

197.63

14.5

4

Ευρυμενϊν

2,246

93.98

23.6

4

Λακζρειασ

1,703

179.31

9.5

5

13,120

660.42

19.87

22

11,216

121.43

92.4

3

Πολυδάμαντα

6,371

292.94

21.7

12

Ενιππζα

4,394

161.25

27.2

8

Ναρκακίου

1,694

164.10

10.3

5

23,675

739.73

32.01

28

Άθροισμα
Αγιάσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Φαρςάλων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Φαρςάλων

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
Μιραμπζλου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αγίου Νικολάου

19,593

317.83

61.6

14

6,476

193.86

33.4

12

26,069

511.69

50.95

26

23,729

394.77

60.1

15

23,729

394.77

60.11

15

14,418

277.38

52.0

18

Μακρφ Γιαλοφ

4,015

159.23

25.2

8

Ιτάνου

2,429

197.41

12.3

4

Λεφκθσ

2,009

152.30

13.2

6

22,871

786.32

29.09

36

3,067

129.98

23.6

11

3,067

129.98

23.60

11

Νεάπολθσ

Άθροισμα
Ιεράπετρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ιεράπετρασ
Άθροισμα
΢θτείασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

΢θτείασ

Άθροισμα

Οροπεδίου Λαςικίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Οροπεδίου Λαςικίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΕ΢ΒΟΤ
Λζςβου (13 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μυτιλινθσ

37,881

107.43

352.5

9

Καλλονισ

8,073

241.53

33.4

9

Γζρασ

6,945

86.35

80.4

6

Πλωμαρίου

6,385

122.45

52.1

8

Πολιχνίτου

5,163

172.08

29.9

5

Ερεςοφ-Αντίςςθσ

5,111

290.95

17.6

7

Πζτρασ

3,721

72.48

51.3

5

Λουτροπόλεωσ Θερμισ

3,481

79.47

43.8

6

Ευεργζτουλα

3,242

88.75

36.5

7

Μανταμάδου

3,024

122.39

24.7

4

Αγιάςου

2,581

79.92

32.3

1

Αγίασ Παραςκευισ

2,454

114.92

20.9

2

Μικυμνασ

2,375

50.17

47.3

4

90,436

1628.87

55.52

73

Μφρινασ

7,602

82.05

92.7

5

Μοφδρου

4,518

176.74

24.4

12

Ατςικισ

2,727

134.57

20.2

7

Νζασ Κοφταλθσ

2,698

75.72

35.6

8

17,545

469.08

37.40

32

307

43.33

7.1

1

307

43.33

7.09

1

Άθροισμα
Λιμνου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αγίου Ευςτρατίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίου Ευςτρατίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΕΤΚΑΔΟ΢
Λευκάδασ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λευκάδοσ

11,094

59.45

183.0

8

Ελλομζνου

3,215

56.02

57.4

9

Απολλωνίων

3,065

124.68

24.6

13

΢φακιωτϊν

1,667

30.49

54.7

7

Καρυάσ

1,254

30.87

40.6

3

510

24.96

20.4

2

89

5.90

15.1

1

20,894

332.38

62.86

43

994

22.36

44.5

3

994

22.36

44.46

3

Καλάμου

Καςτοφ
Άθροισμα
Μεγανθςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεγανθςίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
Βόλου (9 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βόλου

85,001

27.68

3,071.1

1

Νζασ Ιωνίασ

32,979

63.31

520.9

2

Νζασ Αγχιάλου

6,877

80.45

85.5

3

Αγριάσ

5,835

25.23

231.3

2

Αρτζμιδασ

4,397

28.79

152.7

4

Αιςωνίασ

3,059

75.50

40.5

2

Ιωλκοφ

2,081

1.98

1,050.5

3

Πορταριάσ

2,033

22.75

89.3

4

661

59.90

11.0

1

142,923

385.60

370.65

22

Φερϊν

6,210

215.51

28.8

5

Κάρλασ

5,040

223.59

22.5

4

580

111.53

5.2

1

11,830

550.64

21.48

10

Μακρινίτςθσ
Άθροισμα
Ριγα Φερραίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Κεραμιδίου
Άθροισμα

Ηαγοράσ - Μουρεςίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ηαγοράσ

3,759

96.10

39.1

3

Μουρεςίου

2,690

54.21

49.6

6

6,449

150.32

42.90

9

Αλμυροφ

13,198

473.76

27.8

8

΢οφρπθσ

3,698

191.26

19.3

6

Πτελεοφ

2,648

118.23

22.4

3

Ανάβρασ

595

121.86

4.9

1

20,139

905.11

22.25

18

Μθλεϊν

3,100

63.75

48.6

5

΢θπιάδοσ

2,180

122.40

17.8

3

Αργαλαςτισ

1,998

74.82

26.7

3

Άθροισμα
Αλμυροφ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Νοτίου Πθλίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αφετϊν

1,754

80.74

21.7

5

Σρικερίου

1,713

26.82

63.9

1

10,745

368.54

29.16

17

2,425

129.61

18.7

1

2,425

129.61

18.71

1

5,788

49.66

116.0

1

5,788

49.66

116.55

1

4,706

96.30

48.9

3

4,706

96.30

48.87

3

Άθροισμα
Αλοννιςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αλοννιςου
Άθροισμα
΢κιάκου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κιάκου
Άθροισμα

΢κοπζλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κοπζλου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
Καλαμάτασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καλαμάτασ

61,373

253.18

242.3

14

Θουρίασ

3,690

76.88

48.0

6

Άριοσ

2,001

22.27

88.9

6

67,064

352.33

190.35

26

Μεςςινθσ

10,853

84.41

128.3

14

Πεταλιδίου

3,345

104.97

31.9

12

Αριςτομζνουσ

2,668

90.68

29.4

11

Ανδροφςασ

2,583

50.47

51.1

9

Ικϊμθσ

2,144

90.40

23.7

8

Αιπείασ

2,134

55.57

38.4

5

Βουφράδων

1,327

42.36

31.3

6

805

42.94

18.7

5

25,859

561.80

46.03

70

Λεφκτρου

4,267

222.98

19.1

19

Αβίασ

2,391

179.83

13.3

8

6,658

402.81

16.53

27

Πφλου

5,251

142.16

36.5

11

Νζςτοροσ

4,725

91.50

51.4

8

Κορϊνθσ

4,718

105.16

44.9

10

Χιλιοχωρίων

2,633

73.95

35.6

5

Μεκϊνθσ

2,423

97.20

24.9

6

Παπαφλζςςα

1,422

42.14

33.7

5

21,172

552.12

38.35

45

Φιλιατρϊν

9,098

114.88

79.2

6

Γαργαλιάνων

8,998

122.68

73.3

7

Άθροισμα
Μεςςινθσ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)

Σρικόρφου

Άθροισμα
Λεφκτρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πφλου - Νζςτοροσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Σριφυλλίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Κυπαριςςίασ

8,300

101.02

82.2

11

Αετοφ

2,305

94.85

24.3

11

Αυλϊνα

1,996

112.90

17.7

10

493

69.70

7.1

7

31,190

616.02

50.63

52

Μελιγαλά

3,641

78.19

46.6

11

Αρφαρϊν

2,942

87.52

33.6

8

Ανδανίασ

2,586

88.69

29.2

14

Δωρίου

2,527

102.83

24.6

9

Οιχαλίασ

2,439

59.06

41.3

10

488

86.65

5.6

8

14,623

502.94

29.08

60

Σριπφλασ
Άθροισμα
Οιχαλίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Είρασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΞΑΝΘΗ΢
Ξάνκθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ξάνκθσ

53,598

153.12

350.0

3

2,785

340.35

8.1

7

56,383

493.47

114.26

10

Μφκθσ

11,673

314.87

37.1

3

Κοτφλθσ

2,341

79.12

29.6

1

Θερμϊν

1,293

90.01

14.4

1

΢ατρϊν

784

149.33

5.3

1

16,091

633.33

25.41

6

10,051

153.90

63.0

8

΢ελζρου

4,561

30.57

149.2

1

Αβδιρων

3,650

137.53

22.5

4

18,262

322.00

56.71

13

12,223

309.17

39.1

8

12,223

309.17

39.54

8

΢ταυροφπολθσ

Άθροισμα
Μφκθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Δθμοκρίτου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βιςτωνίδοσ

Άθροισμα
Σοπείρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Σοπείρου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΙΡΑΙΩ΢ Α'
Πειραιϊσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πειραιϊσ

181,933

10.87

16,744.9

1

181,933

10.87

16744.87

1

12,716

87.41

145.5

5

12,716

87.41

145.48

5

3,780

27.12

139.4

1

3,780

27.12

139.38

1

Σροιηινοσ

6,274

190.29

32.9

6

Μεκάνων

1,964

50.16

39.2

4

8,238

240.45

34.26

10

4,282

49.56

86.4

1

4,282

49.56

86.41

1

2,646

64.44

41.1

1

2,646

64.44

41.06

1

886

13.30

66.3

1

886

13.30

66.61

1

3,532

279.59

12.6

13

39

20.43

1.9

1

Άθροισμα
Αίγινασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αίγινασ
Άθροισμα
΢πετςϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢πετςϊν

Άθροισμα
Σροιηθνίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πόρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πόρου
Άθροισμα
Υδρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Υδρασ
Άθροισμα

Αγκιςτρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγκιςτρίου
Άθροισμα
Κυκιρων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κυκιρων
Αντικυκιρων

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

3,571

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η
300.02

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

11.90

14

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΙΡΑΙΩ΢ Β'
΢αλαμίνοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢αλαμίνοσ
Αμπελακίων

Άθροισμα

28,423

80.99

350.9

2

6,552

15.17

431.9

2

34,975

96.16

363.71

4

Κερατςινίου - Δραπετςϊνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κερατςινίου

78,474

7.60

10,324.2

1

Δραπετςϊνασ

13,335

1.73

7,730.4

1

91,809

9.33

9844.41

2

70,710

4.32

16,352.9

1

70,710

4.32

16352.91

1

26,684

14.73

1,811.7

1

26,684

14.73

1811.66

1

Άθροισμα
Κορυδαλλοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κορυδαλλοφ
Άθροισμα
Περάματοσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Περάματοσ
Άθροισμα

Νίκαιασ - Αγίου Ι. Ρζντθ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Νικαίασ

95,798

6.65

14,407.9

1

Αγίου Ιωάννου Ρζντθ

15,422

4.52

3,408.9

1

111,220

11.17

9954.35

2

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΛΛΑ΢
Αλμωπίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αριδαίασ

19,970

562.91

35.5

17

8,852

422.91

20.9

13

28,822

985.82

29.24

30

25,729

321.13

80.1

10

3,839

261.86

13.2

5

29,568

582.99

50.72

15

31,782

207.61

152.7

3

Κφρρου

7,509

181.42

41.4

7

Πζλλασ

7,157

113.62

62.9

6

46,448

502.64

92.41

16

10,780

76.96

140.1

4

7,619

88.93

85.7

7

18,399

165.88

110.92

11

΢κφδρασ

15,633

120.66

129.2

11

Μενθίδοσ

5,087

118.56

42.9

6

20,720

239.23

86.61

17

Εξαπλατάνου

Άθροισμα
Ζδεςςασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ζδεςςασ
Βεγορίτιδασ
Άθροισμα
Πζλλασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γιαννιτςϊν

Άθροισμα

Μεγάλου Αλεξάνδρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κρφασ Βρφςθσ
Μεγάλου Αλεξάνδρου
Άθροισμα
΢κφδρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΙΕΡΙΑ΢
Δίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δίου

10,885

172.42

63.0

6

Ανατολικοφ Ολφμπου

8,198

152.79

53.6

5

Λιτοχϊρου

6,789

169.46

40.0

1

25,872

494.66

52.30

12

57,098

93.51

609.6

5

Κορινοφ

6,657

70.91

93.9

5

Παραλίασ

6,150

24.29

252.6

3

Ελαφίνασ

5,039

160.69

31.4

8

74,944

349.40

214.49

21

Πζτρασ

5,896

219.32

26.9

5

Πιερίων

2,547

112.94

22.6

3

8,443

332.26

25.41

8

Αιγινίου

5,007

74.97

66.3

2

Κολινδροφ

4,879

124.64

39.1

4

Πφδνασ

3,730

104.98

35.5

4

Μεκϊνθσ

3,537

34.29

103.2

4

17,153

338.88

50.62

14

Άθροισμα
Κατερίνθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κατερίνθσ

Άθροισμα
Πιερίων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πφδνασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΡΕΒΕΖΗ΢
Πάργασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φαναρίου

8,751

205.64

42.5

21

Πάργασ

3,846

68.90

55.8

4

12,597

274.55

45.88

25

19,984

64.14

299.0

5

Λοφρου

5,260

175.25

29.9

10

Ηαλόγγου

4,893

137.56

35.6

10

30,137

376.94

79.95

25

Φιλιππιάδοσ

8,165

141.28

57.3

10

Θεςπρωτικοφ

4,944

131.82

37.5

8

Ανωγείου

1,291

71.65

18.0

3

Κρανζασ

1,010

34.67

29.1

1

15,410

379.43

40.61

22

Άθροισμα
Πρεβζηθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πρεβζηθσ

Άθροισμα

Ηθροφ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΡΕΘΤΜΝΟΤ
Μυλοποτάμου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γεροποτάμου

7,901

194.59

40.6

16

Κουλοφκωνα

5,449

137.79

39.5

15

13,350

332.38

40.17

31

4,054

130.96

31.0

3

4,054

130.96

30.96

3

΢ιβρίτου

3,165

151.55

20.9

14

Κουρθτϊν

2,468

125.74

19.6

12

5,633

277.29

20.31

26

Λάμπθσ

5,100

220.84

23.1

16

Φοίνικα

3,548

138.34

25.6

10

8,648

359.17

24.08

26

32,694

126.46

258.5

12

Νικθφόρου Φωκά

6,468

95.64

67.6

14

Αρκαδίου

5,557

123.02

45.2

13

Λαππαίων

2,553

51.13

49.9

8

47,272

396.25

119.30

47

Άθροισμα
Ανωγείων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ανωγείων
Άθροισμα
Αμάριου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αγίου Βαςιλείου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ρεκφμνθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ρεκφμνθσ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΡΟΔΟΠΗ
Κομοτθνισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κομοτθνισ

53,719

385.39

139.4

12

Αιγείρου

4,328

134.96

31.1

10

Νζου ΢ιδθροχωρίου

3,454

120.49

28.7

4

61,501

640.83

95.97

26

΢απϊν

9,365

354.60

26.4

10

Μαρωνείασ

7,261

286.15

25.3

7

16,626

640.74

25.95

17

΢ϊςτου

6,657

229.19

29.0

7

Ιάςμου

6,564

202.95

29.6

3

Αμαξάδων

1,630

33.80

47.5

1

14,851

465.94

31.87

11

Φιλλφρασ

8,028

236.50

33.9

20

Αρριανϊν

5,789

178.39

32.5

14

Οργάνθσ

2,865

215.67

13.3

1

Κζχρου

1,577

140.62

11.2

1

18,259

771.18

23.68

36

Άθροισμα
Μαρϊνειασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Ιάςμου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αρριανϊν (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

΢ΑΜΟΤ
΢άμου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βακζοσ

12,525

125.15

100.1

9

Καρλοβαςίων

9,645

100.33

96.1

10

Πυκαγορείου

8,989

164.66

54.6

11

Μαρακοκάμπου

2,841

87.25

32.6

5

34,000

477.40

71.22

35

Αγίου Κθρφκου

3,401

74.75

45.5

3

Ευδιλου

2,811

78.79

35.7

6

Ραχϊν

2,142

101.77

21.0

3

8,354

255.30

32.72

12

1,487

45.25

32.9

1

1,487

45.25

32.86

1

Άθροισμα
Ικαρίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Φοφρνων Κορςεϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Φοφρνων Κορςεϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

΢ΕΡΡΩΝ
Θρακλείασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θρακλείασ

12,982

170.09

66.5

9

΢κοτοφςςθσ

5,181

99.43

52.1

6

΢τρυμωνικοφ

4,532

156.08

28.9

6

22,695

425.60

53.32

21

10,486

196.55

53.3

6

Κερκίνθσ

9,574

335.78

27.1

10

Πετριτςίου

5,692

249.90

22.5

6

Αχλαδοχωρίου

1,109

187.02

5.9

2

Αγκίςτρου

393

70.94

5.5

1

Προμαχϊνοσ

178

42.21

4.2

1

27,432

1082.41

25.34

26

Νιγρίτθσ

9,709

160.89

60.3

5

Βιςαλτίασ

6,129

144.08

42.5

8

Σραγίλου

4,484

196.48

22.7

7

Αχινοφ

2,836

155.16

18.2

7

23,158

656.61

35.27

27

57,867

252.97

228.7

4

΢κουτάρεωσ

7,492

88.28

83.1

9

Κάτω Μθτρουςίου

6,140

87.06

70.2

6

Λευκϊνα

3,751

68.25

55.0

3

Ορεινισ

816

54.31

15.0

1

Άνω Βροντοφσ

406

47.31

8.6

1

76,472

598.18

127.84

24

11,068

217.54

50.9

8

7,985

118.81

66.3

8

Άθροισμα
΢ιντικισ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢ιδθροκάςτρου

Άθροισμα

Βιςαλτίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢ερρϊν (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢ερρϊν

Άθροισμα
Εμμανουιλ Παππά (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Εμμανουιλ Παππά
΢τρυμϊνα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

19,053

336.35

56.65

16

Νζασ Ηίχνθσ

9,869

273.15

36.0

14

Αλιςτράτθσ

3,944

129.35

30.4

6

13,813

402.51

34.32

20

Ροδολίβουσ

3,150

105.96

29.7

3

Αμφίπολθσ

3,047

151.11

20.0

4

Κορμίςτασ

3,043

73.96

40.9

4

Πρϊτθσ

2,620

79.04

33.1

3

11,860

410.07

28.92

14

Νζασ Ηίχνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αμφίπολθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΣΡΙΚΑΛΩΝ
Σρικκαίων (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Σρικκαίων

57,914

68.96

836.8

1

Φαλωρείασ

3,946

76.33

51.7

5

Παλθοκάςτρου

3,098

197.88

15.7

7

Παραλθκαίων

3,097

98.05

31.6

5

Μεγάλων Καλυβίων

3,021

44.81

66.6

3

Εςτιαιϊτιδασ

2,927

39.76

73.6

4

Κόηιακα

2,503

59.19

42.3

5

Καλλιδζνδρου

2,311

21.83

105.8

4

78,817

606.81

129.89

34

Γόμφων

4,901

58.46

83.8

6

Πφλθσ

4,015

100.08

40.1

7

Πιαλείων

3,507

52.52

66.8

5

Αικικων

1,360

279.83

4.9

11

Πυνδαίων

1,187

166.22

7.1

9

Μυροφφλλου

575

32.93

17.5

1

Νεράιδασ

341

58.89

5.8

4

15,886

748.91

21.21

43

Κλεινοβοφ

1,820

180.73

10.1

6

Καςτανιάσ

1,116

149.81

7.4

5

Μαλακαςίου

1,063

157.53

6.7

5

103

297.08

0.3

8

4,102

785.15

5.22

24

11,347

277.01

41.0

9

Χαςίων

3,518

291.75

12.1

8

Βαςιλικισ

2,350

41.77

56.3

3

Συμφαίων

1,536

262.52

5.9

7

18,751

873.05

21.48

27

Άθροισμα
Πινδζων (7 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Καςτανιάσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αςπροποτάμου
Άθροισμα
Καλαμπάκασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καλαμπάκασ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Φαρκαδόνασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φαρκαδόνασ

6,755

218.61

30.7

8

Οιχαλίασ (Νεοχωρίου)

5,457

85.45

63.7

5

Πελλιναίων

2,921

62.92

46.2

5

15,133

366.99

41.24

18

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
Λαμιζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λαμιζων

62,452

412.15

151.0

13

Τπάτθσ

5,351

257.38

20.8

16

Γοργοποτάμου

3,886

156.98

24.7

11

Λειανοκλαδίου

2,963

80.21

36.9

5

287

38.45

7.5

1

74,939

945.16

79.29

46

Αμφίκλειασ

4,676

229.37

20.4

6

Σικορζασ

4,506

149.59

30.1

5

Ελάτειασ

3,842

154.36

24.9

5

13,024

533.32

24.42

16

Αταλάντθσ

9,584

304.10

31.5

7

Μαλεςίνθσ

4,993

103.71

48.1

2

Δαφνουςίων

3,988

77.37

51.5

3

Οπουντίων

3,853

129.53

29.7

2

22,418

614.72

36.47

14

Δομοκοφ

5,358

346.13

15.5

16

Θεςςαλιϊτιδοσ

4,359

154.92

28.1

8

Ξυνιάδοσ

3,482

206.82

16.8

8

13,199

707.87

18.65

32

Παφλιανθσ
Άθροισμα
Αμφίκλειασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αταλάντθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Δομοκοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Μακρακϊμθσ - ΢περχειοφ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢περχειάδοσ

9,530

379.47

25.1

22

Μακρακϊμθσ

5,869

271.19

21.6

14

Αγίου Γεωργίου Συμφρθςτοφ

2,080

157.06

13.2

12

433

28.68

15.1

1

17,912

836.40

21.42

49

Συμφρθςτοφ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μαλιακοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μϊλου

5,926

147.41

40.2

9

Καμζνων Βοφρλων

4,785

117.50

40.7

3

Αγίου Κωνςταντίνου

3,221

72.23

44.6

2

13,932

337.13

41.32

14

΢τυλίδοσ

6,703

202.48

33.1

6

Εχιναίων

4,388

133.05

33.0

6

Πελαςγίασ

3,027

128.30

23.6

4

14,118

463.82

30.44

16

Άθροισμα
΢τυλίδοσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΛΩΡΙΝΑ΢
Φλϊρινασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φλϊρινασ

17,500

150.63

116.2

8

Μελίτθσ

6,909

269.48

25.6

11

Περάςματοσ

5,392

211.02

25.6

13

Κάτω Κλεινϊν

3,787

188.56

20.1

16

33,588

819.70

40.98

48

Αμυνταίου

8,468

243.23

33.9

8

Φιλϊτα

4,442

119.10

33.5

7

Αετοφ

3,394

134.09

25.3

8

Λεχόβου

1,183

20.44

51.8

1

Βαρικοφ

659

21.83

30.1

1

Νυμφαίου

211

28.21

7.5

1

18,357

566.89

32.38

26

1,781

331.66

4.3

13

383

101.98

3.8

3

2,164

433.65

4.99

16

Άθροισμα
Αμυνταίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πρεςπϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πρεςπϊν
Κρυςταλλοπθγισ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΩΚΙΔΑ΢
Δελφϊν (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμφίςςθσ

8,864

315.17

28.1

8

Ιτζασ

5,943

26.35

225.5

3

Γαλαξιδίου

2,600

126.09

20.6

4

Δελφϊν

2,435

73.13

33.3

2

Γραβιάσ

2,274

161.65

14.1

8

Δεςφίνθσ

2,115

148.99

14.2

1

Παρναςςοφ

1,913

87.03

22.0

3

848

183.25

4.6

7

26,992

1121.66

24.06

36

Ευπαλίου

4,850

204.16

23.8

16

Λιδορικίου

2,720

393.08

6.6

17

Σολοφϊνοσ

2,523

131.38

19.2

9

781

248.78

3.1

13

10,874

977.39

11.13

55

Καλλιζων
Άθροισμα
Δωρίδοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Βαρδουςίων
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
Πολυγφρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πολυγφρου

10,444

470.93

22.2

7

Ορμυλίασ

4,471

87.93

50.8

2

Ανκεμοφντα

4,208

248.96

16.9

4

19,123

807.82

23.67

13

΢ικωνίασ

8,127

322.71

25.2

4

Σορϊνθσ

3,671

193.90

18.9

2

11,798

516.60

22.84

6

16,236

141.46

114.8

9

Καλλικράτειασ

8,746

108.89

80.3

5

Σρίγλιασ

5,415

121.96

44.4

6

30,397

372.32

81.64

20

Καςςάνδρασ

9,440

206.07

45.8

8

Παλλινθσ

5,531

128.18

43.1

6

14,971

334.26

44.79

14

΢ταγίρων-Ακάνκου

8,398

253.27

33.1

8

Αρναίασ

5,884

288.74

20.4

5

Παναγίασ

3,470

204.90

16.9

3

Ηερβοχωρίων

2,808

139.53

20.1

5

20,560

886.44

23.19

21

Άθροισμα
΢ικωνίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Νζασ Προποντίδασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μουδανιϊν

Άθροισμα
Καςςάνδρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Αριςτοτζλθ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χανίων

55,838

12.56

4,444.3

1

Ελευκερίου Βενιηζλου

10,636

18.81

565.6

2

Ακρωτθρίου

9,773

112.62

86.8

5

Νζασ Κυδωνίασ (Γαλατά)

7,368

21.46

343.4

4

΢οφδασ

6,745

22.01

306.5

3

Θερίςου

6,517

74.11

87.9

5

Κεραμιϊν

1,325

89.72

14.8

6

98,202

351.29

279.55

26

Κιςςάμου

7,453

149.03

50.0

9

Μυκιμνθσ

2,839

55.27

51.4

12

Ινναχωρίου

1,178

136.72

8.6

8

11,470

341.02

33.63

29

Πελεκάνου

3,753

166.62

22.5

5

Καντάνου (Κανδάνου)

1,344

73.08

18.4

3

Ανατολικοφ ΢ελίνου

1,205

136.56

8.8

6

6,302

376.25

16.75

14

Πλατανιά

5,118

74.93

68.3

13

Κολυμβαρίου

4,932

149.99

32.9

17

Μουςοφρων

4,599

191.74

24.0

12

Βουκολιϊν

3,215

75.11

42.8

9

17,864

491.78

36.33

51

Αρμζνων

3,095

55.29

56.0

7

Βάμου

2,697

67.04

40.2

9

Γεωργιουπόλεωσ

2,414

52.92

45.1

5

Κρυονερίδασ

2,328

67.56

34.5

6

Άθροισμα
Κιςςάμου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Κάνδανου - ΢ελίνου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πλατανιά (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αποκορϊνου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Φρε

Αςι Γωνιάσ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

1,049

53.82

19.5

5

529

18.27

28.9

1

12,112

314.90

38.46

33

2,419

467.59

5.2

9

2,419

467.59

5.17

9

81

32.42

2.5

1

81

32.42

2.50

1

΢φακίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢φακίων
Άθροισμα
Γαφδου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γαφδου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 1)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΙΟΤ
Χίου (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χίου

25,671

22.82

1,124.8

1

Ομθροφπολθσ

7,471

155.02

48.2

7

Ιωνίασ

4,474

48.27

92.7

11

Μαςτιχοχωρίων

4,322

211.69

20.4

9

Καμποχϊρων

2,870

50.57

56.8

7

Καρδαμφλων

2,758

182.48

15.1

6

Αγίου Μθνά

2,678

13.05

205.2

2

Αμανισ

1,529

158.39

9.7

15

51,773

842.29

61.47

58

855

17.43

49.1

1

855

17.43

49.06

1

478

44.51

10.7

1

478

44.51

10.74

1

Άθροισμα
Οινουςςϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Οινουςςϊν
Άθροισμα

Ψαρϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ψαρϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΘΗΝΩΝ A'
Ακθναίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ακθναίων
Άθροισμα

789,166

38.96

20,253.7

1

789,166

38.96

20253.72

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΘΗΝΩΝ Β'
Βφρωνοσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βφρωνοσ

64,661

9.20

7,025.3

1

64,661

9.20

7025.32

1

85,572

9.45

9,052.4

1

85,572

9.45

9052.36

1

115,150

4.75

24,247.2

1

115,150

4.75

24247.21

1

81,024

12.72

6,367.8

1

81,024

12.72

6367.81

1

27,193

7.84

3,468.1

1

27,193

7.84

3468.05

1

81,435

8.52

9,561.5

1

81,435

8.52

9561.47

1

Δάφνθσ

25,058

1.38

18,224.0

1

Τμθττοφ

11,746

0.98

12,047.2

1

36,804

2.35

15661.28

2

63,418

4.03

15,752.1

1

Άθροισμα

Ιλίου (Νζων Λιοςίων) (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ιλίου (Νζων Λιοςίων)
Άθροισμα
Καλλικζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καλλικζασ

Άθροισμα
Θλιοφπολθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θλιοφπολθσ
Άθροισμα
Καιςαριανισ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Καιςαριανισ
Άθροισμα
Ηωγράφου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ηωγράφου
Άθροισμα
Δάφνθσ - Τμθττοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Γαλατςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γαλατςίου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

63,418

4.03

15752.11

1

Πεντζλθσ

4,851

28.88

168.0

1

Νζασ Πεντζλθσ

6,219

3.23

1,925.4

1

19,886

3.96

5,026.8

1

30,956

36.06

858.36

3

26,567

3.86

6,889.8

1

26,567

3.86

6889.78

1

Πεντζλθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Μελιςςίων
Άθροισμα
Βριλθςςίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βριλθςςίων
Άθροισμα

Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελλθνικοφ

16,223

7.13

2,276.3

1

Αργυροφπολθσ

35,076

8.23

4,263.0

1

51,299

15.36

3340.87

2

71,551

12.94

5,530.3

1

71,551

12.94

5530.30

1

39,800

5.91

6,735.5

1

39,800

5.91

6735.49

1

77,917

6.45

12,080.2

1

77,917

6.45

12080.16

1

Άθροισμα
Αμαρουςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αμαρουςίου

Άθροισμα
Αλίμου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αλίμου
Άθροισμα
Αιγάλεω (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Αιγάλεω
Άθροισμα

Αγίων Αναργφρων - Καματεροφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καματεροφ

23,172

5.95

3,894.5

1

Αγίων Αναργφρων

35,072

3.20

10,960.0

1

58,244

9.15

6365.46

2

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αγίου Δθμθτρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίου Δθμθτρίου

68,719

4.95

13,885.4

1

68,719

4.95

13885.43

1

60,065

7.94

7,569.6

1

60,065

7.94

7569.63

1

48,132

4.64

10,377.7

1

48,132

4.64

10377.75

1

31,354

2.43

12,929.5

1

31,354

2.43

12929.48

1

83,665

25.37

3,298.3

1

83,665

25.37

3298.31

1

51,559

6.60

7,815.5

1

51,559

6.60

7815.52

1

15,972

4.83

3,306.1

1

5,497

4.33

1,268.9

1

45,015

25.94

1,735.6

1

66,484

35.10

1894.13

3

Ψυχικοφ

11,046

2.78

3,979.1

1

Νζου Ψυχικοφ

11,688

1.00

11,688.0

1

Άθροισμα
Αγίασ Παραςκευισ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίασ Παραςκευισ
Άθροισμα

Θρακλείου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θρακλείου
Άθροισμα
Αγίασ Βαρβάρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίασ Βαρβάρασ
Άθροισμα
Γλυφάδασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γλυφάδασ

Άθροισμα
Πετροφπολθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πετροφπολθσ
Άθροισμα
Κθφιςιάσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Νζασ Ερυκραίασ
Εκάλθσ
Κθφιςιάσ
Άθροισμα
Νζου Ψυχικοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Φιλοκζθσ

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

8,020

2.30

3,485.4

1

30,754

6.08

5060.72

3

Παπάγου - Χολαργοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χολαργοφ

33,915

3.95

8,586.1

1

Παπάγου

13,799

3.38

4,088.6

1

47,714

7.33

6513.86

2

75,327

10.81

6,971.5

1

75,327

10.81

6971.49

1

48,494

22.66

2,140.5

1

48,494

22.66

2140.54

1

20,894

2.18

9,602.0

1

8,426

1.95

4,321.0

1

29,320

4.13

7106.16

2

146,743

10.05

14,601.3

1

146,743

10.05

14601.29

1

67,160

4.57

14,683.0

1

67,160

4.57

14682.99

1

Άθροισμα
Χαλανδρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χαλανδρίου
Άθροισμα

Χαϊδαρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χαϊδαρίου
Άθροισμα

Λυκόβρυςθσ - Πεφκθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πεφκθσ
Λυκοβρφςεωσ

Άθροισμα
Περιςτερίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Περιςτερίου
Άθροισμα

Παλαιοφ Φαλιρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Παλαιοφ Φαλιρου
Άθροισμα

Φιλαδελφείασ - Χαλκθδόνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Νζασ Χαλκθδόνοσ

10,386

0.80

12,982.5

1

Νζασ Φιλαδζλφειασ

25,221

2.85

8,849.5

1

35,607

3.65

9755.34

2

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Νζασ Ιωνίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νζασ Ιωνίασ
Άθροισμα

69,508

4.42

15,722.2

1

69,508

4.42

15722.23

1

Μοςχάτου - Σαφρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μοςχάτου

24,315

2.33

10,458.1

1

Σαφρου

15,555

2.13

7,320.0

1

39,870

4.45

8959.55

2

27,522

5.50

5,002.2

1

27,522

5.50

5002.18

1

76,508

3.52

21,710.6

1

76,508

3.52

21710.56

1

Άθροισμα
Μεταμορφϊςεωσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεταμορφϊςεωσ

Άθροισμα
Νζασ ΢μφρνθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νζασ ΢μφρνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΙΣΩΛΙΑ΢ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου

18,354

250.22

65.5

8

Αιτωλικοφ

7,348

111.75

56.8

5

Οινιάδων

10,103

260.42

37.3

6

35,805

622.39

57.53

19

12,515

390.10

31.5

10

Ινάχου

5,739

549.75

9.8

15

Μενιδίου

2,237

107.73

20.8

2

20,491

1047.58

19.56

27

Παλαίρου

4,044

202.14

19.6

5

Μεδεϊνοσ

4,983

211.14

23.4

6

Ανακτορίου

8,845

230.64

36.7

6

17,872

643.92

27.75

17

Αςτακοφ

7,049

341.83

20.4

12

Φυτειϊν

2,550

83.54

26.5

2

Αλυηίασ

3,759

148.72

25.3

5

13,358

574.09

23.27

19

Πυλλινθσ

1,179

123.97

9.5

11

Πλατάνου

1,161

169.68

6.8

12

18,259

159.95

114.2

14

Αντιρρίου

2,313

50.79

45.5

3

Χάλκειασ

2,568

113.91

22.5

7

Αποδοτίασ

1,360

257.64

5.3

20

26,840

875.93

30.64

67

Άθροισμα
Αμφιλοχίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμφιλοχίασ

Άθροισμα
Ξθρόμερου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αςτακοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ναυπακτίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ναυπάκτου

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αγρινίου (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παναιτωλικοφ

1,422

105.98

13.4

6

΢τράτου

6,144

150.66

40.1

8

Θεςτιζων

7,199

57.81

95.9

4

Παραβόλασ

4,158

135.37

30.7

10

Παρακαμπυλίων

2,532

212.51

10.9

10

57,174

155.85

351.3

7

Αγγελοκάςτρου

2,673

51.38

48.0

3

Νεάπολθσ

5,185

60.10

85.7

4

86,487

929.65

93.03

52

Αγρινίου

Άθροισμα

Ιεράσ Πόλθσ Μεςολογγίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αρακφνκου

5,811

90.14

58.3

6

Μακρυνείασ

4,591

124.04

30.7

10

Θζρμου

7,837

311.23

23.5

23

18,239

525.41

34.71

39

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ΢
Λαυρεωτικισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αγίου Κωνςταντίνου

649

10.45

62.1

1

Κερατζασ

11,205

129.86

86.3

1

Λαυρεωτικισ

10,407

35.48

293.3

1

22,261

175.80

126.63

3

Δροςιάσ

6,009

2.20

2,730.1

1

Ανοίξεωσ

5,276

4.58

1,151.5

1

Κρυονερίου

2,708

46.63

58.1

1

Διονφςου

5,032

21.41

235.0

1

Ροδοπόλεωσ

2,048

9.55

214.5

1

΢ταμάτασ

2,470

18.95

130.3

1

Αγίου ΢τεφάνου

8,961

8.14

1,101.4

1

32,504

111.46

291.62

7

4,876

3.55

1,373.5

1

77,679

104.31

744.7

1

82,555

107.86

765.41

2

Άθροισμα
Διονφςου (7 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αχαρνϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θρακομακεδόνων
Αχαρνϊν
Άθροισμα

Ραφινασ - Πικερμίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ραφινασ

10,701

18.98

563.8

1

Πικερμίου

2,924

21.52

135.9

1

13,625

40.50

336.41

2

1,750

37.35

46.9

1

Νζασ Μάκρθσ

12,870

36.66

351.0

1

Μαρακϊνοσ

7,911

96.49

81.5

1

Γραμματικοφ

1,443

51.67

27.9

1

23,974

222.17

107.91

4

Άθροισμα

Μαρακϊνοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βαρνάβα

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Ωρωποφ (11 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ωρωποφ

1,224

11.97

102.3

1

΢υκαμίνου

1,299

15.64

83.0

1

Αυλϊνοσ

5,085

106.09

47.9

1

΢κάλασ Ωρωποφ

3,074

12.36

247.9

1

Πολυδενδρίου

1,377

13.88

99.2

1

Μαρκοποφλου Ωρωποφ

3,451

23.18

148.9

1

Μαλακάςθσ

1,405

30.20

46.5

1

Καπανδριτίου

2,827

35.46

76.8

1

Καλάμου

4,079

44.88

90.9

1

Αφιδνϊν

2,422

34.59

69.9

1

Νζων Παλατίων

3,299

8.53

387.0

1

29,542

336.77

87.72

11

13,990

6.63

2,109.2

1

Ανκοφςασ

2,389

3.87

618.1

1

Παλλινθσ

17,232

18.93

910.2

1

33,611

29.43

1142.07

3

12,997

43.92

295.9

1

6,770

9.24

732.8

1

19,767

53.16

371.87

2

Παλαιάσ Φωκαίασ

2,624

22.94

114.4

1

Καλυβίων Θορικοφ

10,323

70.64

146.1

1

Κουβαρά

1,542

24.37

63.3

1

΢αρωνίδοσ

1,656

6.67

248.3

1

Αναβφςςου

6,721

14.48

464.2

1

22,866

139.10

164.39

5

14,719

18.65

789.1

1

Άθροισμα
Παλλινθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γζρακα

Άθροισμα
Παιανίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παιανίασ
Γλυκϊν Νερϊν
Άθροισμα
Θορικοφ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢πάτων - Αρτζμιδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αρτζμιδοσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

΢πάτων-Λοφτςασ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

10,419

55.04

189.3

1

25,138

73.70

341.11

2

13,644

81.84

166.7

1

13,644

81.84

166.71

1

24,453

102.00

239.7

1

24,453

102.00

239.74

1

5,778

5.81

995.3

1

Βοφλασ

25,647

8.79

2,918.7

1

Βάρθσ

10,702

22.63

472.8

1

42,127

37.23

1131.69

3

Άθροισμα

Μαρκοποφλου Μεςογαίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μαρκοποφλου Μεςογαίασ
Άθροισμα
Κρωπίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Κρωπίασ
Άθροισμα

Βάρθσ - Βοφλασ - Βουλιαγμζνθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βουλιαγμζνθσ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΓΟΛΙΔΑ΢
Ναυπλιζων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ναυπλίου

16,113

33.62

479.3

4

Νζασ Σίρυνκασ

3,445

41.44

83.1

3

Αςίνθσ

5,528

136.87

40.4

5

Μιδζασ

6,521

178.31

36.6

9

31,607

390.24

80.99

21

Αλζασ

679

143.21

4.7

4

Αχλαδοκάμπου

593

105.88

5.6

1

Μυκθναίων

4,169

159.03

26.2

7

Νζασ Κίου

3,548

5.63

622.5

1

29,505

137.89

213.6

9

Κουτςοποδίου

3,519

121.07

29.1

4

Λζρνασ

2,829

84.29

33.6

4

Λυρκείασ

2,903

245.19

11.8

8

47,745

1002.18

47.64

38

Ερμιόνθσ

4,228

167.08

25.1

3

Κρανιδίου

10,102

252.94

39.9

5

14,330

420.02

34.12

8

Επιδαφρου

4,054

160.60

25.2

4

Αςκλθπιείου

4,656

179.84

25.9

4

8,710

340.44

25.58

8

Άθροισμα
Άργουσ - Μυκθνϊν (8 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άργουσ

Άθροισμα
Ερμιόνιδασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Επιδαφρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΚΑΔΙΑ΢
Σριπόλεωσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μαντινείασ

3,142

205.36

15.3

7

Σριπόλεωσ

32,167

119.29

269.7

11

Βαλτετςίου

1,357

210.24

6.5

14

Κορυκίου

2,379

115.18

20.7

6

΢κυρίτιδασ

1,597

186.16

8.6

7

Σεγζασ

3,858

118.35

32.6

16

44,500

954.59

46.62

61

901

110.71

8.1

7

1,660

143.45

11.5

17

Λαγκαδίων

904

79.18

11.4

2

Σρικολϊνων

675

102.03

6.6

5

4,140

435.37

9.51

31

Απόλλωνοσ

1,923

88.57

21.7

3

Λεωνιδίου

5,305

418.65

12.7

12

405

85.22

4.8

1

7,633

592.44

12.88

16

Σροπαίων

3,765

185.61

20.1

14

Κοντοβαηαίνθσ

1,633

136.85

11.9

9

5,398

322.45

16.74

23

1,741

149.08

11.6

9

635

208.55

3.0

7

Λεβιδίου

3,433

312.64

11.0

11

Βυτίνασ

1,213

139.31

8.7

7

7,022

809.57

8.67

34

Άθροισμα
Γορτυνίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δθμθτςάνθσ
Θραίασ

Άθροισμα
Νότιασ Κυνουρίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Κοςμά
Άθροισμα
Λάδωνα (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Μαινάλου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κλείτοροσ
Φαλάνκου

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μεγαλόπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φαλαιςίασ

2,141

274.93

7.8

20

777

116.21

6.7

10

8,126

331.49

24.5

31

11,044

722.63

15.28

61

11,589

576.81

20.1

26

11,589

576.81

20.09

26

Γόρτυνοσ
Μεγαλόπολθσ

Άθροισμα
Βόρειασ Κυνουρίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βόρειασ Κυνουρίασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΡΣΑ΢
Αρταίων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φιλοκζθσ

5,687

50.49

112.4

6

Αμβρακικοφ

4,742

93.29

29.8

9

27,026

47.35

563.4

4

Βλαχζρνασ

3,242

71.79

42.6

4

Ξθροβουνίου

3,439

121.68

27.8

8

44,136

384.60

114.76

31

Αρταίων

Άθροισμα

Γεωργίου Καραϊςκάκθ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θρακλείασ

1,672

129.89

12.9

4

Γεωργίου Καραϊςκάκθ

2,837

174.18

16.3

5

Σετραφυλίασ

2,622

159.82

16.4

7

7,131

463.89

15.37

16

263

44.40

5.9

1

Αγνάντων

2,800

124.19

22.5

8

Ακαμανίασ

4,678

297.63

15.3

12

121

35.51

3.4

1

7,862

501.73

15.67

22

Κομποτίου

3,283

36.94

85.3

3

Κομμζνου

665

13.88

46.3

1

Αράχκου

5,710

70.78

77.8

7

Πζτα

4,833

97.77

45.8

3

14,491

219.37

66.06

14

Άθροισμα

Κεντρικϊν Σηουμζρκων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θεοδωριάνων

Μελιςςουργϊν
Άθροισμα
Νικολάου ΢κουφά (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΑΧΑΙΑ΢
Πατρζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βραχναιίκων

4,805

32.11

149.6

5

171,616

125.42

1,368.3

4

12,246

66.37

184.5

7

9,153

11.98

764.2

3

12,674

98.98

128.0

12

210,494

334.85

628.62

31

Λεοντίου

514

71.59

7.2

3

Καλεντηίου

493

23.91

20.6

1

Σριταίασ

4,869

244.80

19.9

14

Φαρρϊν

5,453

241.85

22.5

16

11,329

582.14

19.46

34

10,131

71.50

141.6

8

Λαριςςοφ

8,221

219.08

36.4

11

Ωλζνιασ

6,495

189.53

34.3

16

Μόβρθσ

4,761

86.48

55.1

6

29,608

566.60

52.26

41

Παΐων

1,730

99.28

17.4

7

Αροανίασ

1,872

173.80

10.8

12

Λευκαςίου

3,067

253.20

12.1

16

Καλαβρφτων

7,243

531.80

13.6

31

13,912

1058.07

13.15

66

΢υμπολιτείασ

6,765

85.51

79.1

16

Ερινεοφ

3,448

98.71

34.9

6

Διακοπτοφ

6,121

103.93

58.9

12

28,245

151.10

186.9

14

Πατρζων

Μεςςάτιδοσ
Παραλίασ
Ρίου
Άθροισμα
Ερυμάνκου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Δυτικισ Αχαιασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δφμθσ

Άθροισμα
Καλαβρφτων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αιγιαλείασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αιγίου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αιγείρασ

3,107

103.65

30.0

11

Ακράτασ

5,899

180.07

32.7

14

53,585

722.96

74.12

73

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΒΟΙΩΣΙΑ΢
Λεβαδζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δαφλειασ

2,040

94.99

21.5

3

Χαιρωνείασ

1,946

111.45

17.5

8

Κυριακίου

2,161

130.36

16.6

1

Κορϊνειασ

3,932

190.54

20.6

5

Λεβαδζων

22,072

166.69

132.4

3

32,151

694.02

46.33

20

Δερβενοχωρίων

2,119

222.94

9.5

4

Οινοφφτων

7,869

77.27

101.8

3

΢χθματαρίου

7,092

38.29

185.2

1

Σανάγρασ

4,076

122.53

33.3

4

21,156

461.02

45.89

12

Βαγίων

4,162

88.15

45.7

1

Θίςβθσ

3,276

245.49

13.3

5

Πλαταιϊν

4,205

172.53

24.4

5

Θθβαίων

24,443

309.57

76.1

6

36,086

815.74

44.24

17

Αλιάρτου

6,205

148.36

41.8

5

Θεςπιζων

5,481

108.15

50.7

5

11,686

256.51

45.56

10

Αντικφρασ

2,179

23.33

93.4

1

Αραχόβθσ

3,236

139.45

23.2

1

Διςτόμου

4,387

131.27

33.4

2

9,802

294.05

33.33

4

Άθροισμα
Σανάγρασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Θθβαίων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αλιάρτου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αραχόβθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Ορχομενοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ακραιφνίασ

3,090

176.22

16.6

3

Ορχομενοφ

9,942

230.10

43.2

8

13,032

406.31

32.07

11

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δεςκάτθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δεςκάτθσ

4,931

268.10

18.3

5

Χαςίων

2,114

162.04

13.0

3

7,045

430.14

16.38

8

Γρεβενϊν

16,421

459.61

35.6

13

Βεντηίου

2,364

321.85

7.3

7

Γόργιανθσ

1,049

204.51

5.1

6

Θεόδωρου Ηιάκα

1,723

241.69

7.1

12

60

25.29

2.4

1

Κοςμά του Αιτωλοφ

1,243

115.09

10.8

9

Θρακλεωτϊν

2,418

135.86

17.7

8

5

30.27

0.2

1

Μεςολουρίου

93

17.74

5.2

1

΢αμαρίνθσ

64

97.25

0.7

1

Φιλιππαίων

38

25.52

1.5

1

Αβδζλλασ

12

43.24

0.3

1

Περιβολίου

32

137.21

0.2

1

25,522

1855.12

13.76

62

Άθροισμα
Γρεβενϊν (13 ςυνενοφμενοι διμοι)

΢μίξθσ

Δοτςικοφ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΡΑΜΑ΢
Δράμασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δράμασ

57,033

488.61

116.7

13

334

350.85

1.0

2

57,367

839.45

68.34

15

10,501

162.34

64.7

6

6,382

80.81

78.7

5

16,883

243.15

69.43

11

7,289

872.78

8.3

17

7,289

872.78

8.35

17

Νικθφόρου

3,819

241.00

15.8

7

Παρανεςτίου

1,295

787.12

1.6

3

5,114

1028.12

4.97

10

4,788

62.47

76.1

7

10,743

418.96

25.6

11

15,531

481.42

32.26

18

΢ιδθρονζρου

Άθροισμα
Δοξάτου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δοξάτου
Καλαμπακίου
Άθροισμα

Κάτω Νευροκοπίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κάτω Νευροκοπίου
Άθροισμα
Παρανεςτίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Προςοτςάνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢ιταγρϊν

Προςοτςάνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΤΣΙΚΗ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
Ελευςίνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελευςίνοσ

26,121

18.45

1,415.4

1

Μαγοφλασ

3,758

18.13

207.2

1

29,879

36.58

816.72

2

12,739

205.77

61.9

1

581

14.43

40.3

1

Ερυκρϊν

3,105

61.15

50.8

1

Βιλίων

2,252

144.85

15.5

1

18,677

426.20

43.82

4

27,305

38.45

710.2

1

Φυλισ

2,702

69.28

39.0

1

Ηεφυρίου

9,130

1.40

6,521.4

1

39,137

109.13

358.63

3

27,252

322.21

84.6

1

6,922

7.90

876.2

1

34,174

330.11

103.52

2

27,927

101.97

273.8

1

27,927

101.97

273.87

1

Άθροισμα

Μάνδρασ - Ειδυλλίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μάνδρασ
Οινόθσ

Άθροισμα
Φυλισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Άνω Λιοςίων

Άθροισμα
Μεγαρζων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μεγαρζων
Νζασ Περάμου
Άθροισμα
Αςπροπφργου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αςπροπφργου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
Ρόδου (10 ςυνενοφμενοι διμοι)
Νότιασ Ρόδου

3,432

379.05

9.1

10

Πεταλοφδων

11,842

89.15

132.8

6

Λινδίων

3,411

178.90

19.1

5

Καμείρου

4,878

211.83

23.0

7

Καλλικζασ

9,749

109.75

88.8

3

Ιαλυςοφ

10,111

16.70

605.4

1

Ρόδου

55,086

19.48

2,827.7

1

Αρχαγγζλου

7,731

115.38

67.0

3

Αταβφρου

2,429

234.35

10.4

5

Αφάντου

6,665

46.10

144.6

2

115,334

1400.68

82.34

43

6,030

62.58

96.4

2

17,894

67.20

266.3

1

6,904

160.54

43.0

3

30,828

290.31

106.19

6

928

50.06

18.5

3

928

50.06

18.54

3

3,053

45.04

67.8

1

3,053

45.04

67.79

1

16,576

134.54

123.2

1

16,576

134.54

123.20

1

687

17.35

39.6

1

Άθροισμα
Κω (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δικαίου

Κω
Θρακλειδϊν
Άθροισμα

Νιςφρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νιςφρου
Άθροισμα
Πάτμου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πάτμου
Άθροισμα
Καλυμνίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καλυμνίων
Άθροισμα
Λειψϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Λειψϊν

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

687

17.35

39.60

1

5,881

219.92

26.7

9

684

104.88

6.5

1

6,565

324.80

20.21

10

8,172

74.17

110.2

1

8,172

74.17

110.18

1

152

14.50

10.5

1

152

14.50

10.48

1

1,013

69.46

14.6

1

1,013

69.46

14.58

1

403

11.98

33.6

1

403

11.98

33.65

1

2,594

65.75

39.5

1

2,594

65.75

39.45

1

521

64.53

8.1

2

521

64.53

8.07

2

295

37.04

8.0

1

Καρπάκου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρπάκου
Ολφμπου
Άθροισμα
Λζρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Λζρου
Άθροισμα
Αγακονθςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγακονθςίου
Άθροισμα
Κάςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κάςου
Άθροισμα

Μεγίςτθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεγίςτθσ
Άθροισμα
΢φμθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢φμθσ
Άθροισμα
Σιλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Σιλου
Άθροισμα
Χάλκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Χάλκθσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

295

37.04

7.96

1

1,385

114.08

12.1

1

1,385

114.08

12.14

1

Αςτυπαλαίασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αςτυπαλαίασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΒΡΟΤ
Αλεξανδροφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φερϊν

9,627

410.51

23.4

7

53,459

642.25

83.2

6

3,039

161.95

18.6

4

66,125

1214.70

54.44

17

Βφςςασ

8,156

168.90

47.9

5

Κυπρίνου

2,865

135.20

21.1

3

Σριγϊνου

6,411

390.26

16.3

13

21,943

255.07

85.4

8

39,375

949.44

41.47

29

18,937

352.03

53.5

15

4,443

211.24

21.0

8

23,380

563.27

41.51

23

΢ουφλίου

7,644

460.97

16.5

5

Ορφζα

5,980

642.47

9.3

7

Συχεροφ

4,067

220.29

18.5

5

17,691

1323.72

13.36

17

2,712

177.83

15.2

1

2,712

177.83

15.25

1

Αλεξανδροφπολθσ

Σραϊανοφπολθσ
Άθροισμα
Ορεςτιάδοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ορεςτιάδοσ
Άθροισμα
Διδυμοτείχου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Διδυμοτείχου
Μεταξάδων
Άθροισμα
΢ουφλίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢αμοκράκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢αμοκράκθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΤΒΟΙΑ΢
Χαλκιδζων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ανκθδϊνοσ

5,871

129.29

42.8

2

Λθλαντίων

15,389

111.32

138.1

6

Νζασ Αρτάκθσ

8,571

23.02

372.4

1

Αυλίδοσ

7,714

122.23

63.1

4

55,264

30.80

1,794.1

1

92,809

416.66

222.74

14

6,265

344.16

18.2

14

13,178

433.24

30.4

13

19,443

777.40

25.01

27

Αμαρυνκίων

6,898

109.91

62.8

5

Ερζτριασ

5,320

58.65

90.7

1

12,218

168.56

72.49

6

Χαλκιδζων
Άθροισμα
Διρφφων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Διρφφων
Μεςςαπίων
Άθροισμα
Ερζτριασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Γεωργίου Παπανικολάου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αυλϊνοσ

4,707

143.41

32.8

8

Διςτφων

5,080

158.26

31.3

8

Κονιςτρϊν

3,541

127.56

27.8

11

Κφμθσ

7,738

167.62

46.2

12

Σαμιναίων

9,651

202.92

47.3

8

30,717

799.76

38.41

47

Νθλζωσ

2,505

129.02

19.4

7

Κθρζωσ

6,060

294.61

20.6

10

Ελυμνίων

5,108

161.10

31.7

5

13,673

584.72

23.38

22

Άθροισμα

Λίμνθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ιςτιαίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αρτεμιςίου

3,996

122.63

32.6

8

Λιχάδοσ

1,067

39.89

26.7

1

Ωρεϊν

3,258

49.91

65.3

4

Ιςτιαίασ

7,329

180.79

40.4

10

Αιδθψοφ

6,482

115.44

56.1

3

22,132

508.67

43.51

26

Καφθρζωσ

1,013

77.77

13.0

2

Μαρμαρίου

2,895

241.33

12.0

9

Καρφςτου

6,854

166.95

41.1

6

΢τυραίων

2,840

188.58

15.1

5

13,602

674.64

20.16

22

2,711

223.09

12.2

1

2,711

223.09

12.15

1

Άθροισμα
Καρυςτίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢κφρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κφρου

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
Καρπενθςίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ποταμιάσ

1,081

126.19

8.6

10

Δομνίςτασ

490

215.76

2.3

7

Προυςςοφ

666

146.38

4.5

11

Κτθμενίων

564

76.82

7.3

5

8,736

249.04

34.8

14

791

132.23

6.0

3

12,328

946.42

13.03

50

Αςπροποτάμου

1,480

125.57

11.8

5

Απεραντίων

1,673

160.25

9.5

7

Αγράφων

1,237

288.57

4.3

7

Φραγκίςτασ

1,734

142.44

9.8

7

Βίνιανθσ

1,066

152.73

7.0

6

7,190

869.56

8.27

32

Καρπενθςίου
Φουρνά

Άθροισμα
Φραγκίςτασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Ηακφνκου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελατίων

2,481

111.41

22.3

6

Αρτεμιςίων

4,482

104.89

42.7

13

Αρκαδίων

4,828

26.48

182.4

7

Αλυκϊν

4,852

42.88

113.2

9

16,382

45.76

357.8

6

5,858

73.80

79.1

6

38,883

405.23

95.95

47

Ηακυνκίων
Λαγανά

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΛΕΙΑ΢
Πφργου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πφργου

35,620

169.22

208.5

19

Ωλζνθσ

8,713

152.22

57.2

16

Βϊλακοσ

3,285

69.52

46.4

4

Ιαρδάνου

4,016

62.72

64.0

9

51,634

453.68

113.81

48

Ηαχάρωσ

11,579

185.30

61.9

20

Φιγαλείασ

2,137

89.18

24.0

6

13,716

274.47

49.97

26

Φολόθσ

3,814

174.20

21.9

9

Αρχαίασ Ολυμπίασ

9,689

177.71

54.1

23

Λαςιϊνοσ

1,915

119.53

16.0

6

Λαμπείασ

1,013

72.45

14.0

3

16,431

543.88

30.21

41

4,733

141.42

31.9

16

31,542

247.41

125.2

20

36,275

388.83

93.29

36

4,056

49.32

82.2

4

10,333

158.96

60.5

9

Λεχαινϊν

6,010

91.84

63.6

6

Ανδραβίδασ

4,269

40.71

104.8

3

24,668

340.83

72.38

22

5,129

60.57

84.5

5

Άθροισμα
Ηαχάρωσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αρχαίασ Ολυμπίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αμαλιάδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πθνείασ
Αμαλιάδοσ

Άθροισμα
Κυλλινθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κάςτρου-Κυλλινθσ
Βουπραςίασ

Άθροισμα
Πθνειοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βαρκολομιοφ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Σραγανοφ

3,228

41.29

77.8

3

Γαςτοφνθσ

11,301

59.20

190.5

7

19,658

161.06

122.05

15

Ανδριτςαίνθσ

1,764

130.97

13.4

10

΢κιλλοφντοσ

15,799

193.23

81.3

16

3,576

96.48

37.0

6

21,139

420.68

50.25

32

Άθροισμα
Ανδρίτςαινασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αλιφείρασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΜΑΘΙΑ΢
Βεργίνασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δοβρά

4,983

103.85

47.9

5

Βεργίνασ

2,342

68.85

33.9

4

Αποςτόλου Παφλου

8,549

63.48

133.1

5

Μακεδονίδοσ

1,979

199.00

9.9

4

47,677

358.52

132.8

11

65,530

793.69

82.56

29

22,274

300.89

74.0

5

22,274

300.89

74.03

5

Βζροιασ
Άθροισμα
Νάουςασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νάουςασ
Άθροισμα

Ανκεμίων - Ειρθνοφπολθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ανκεμίων

7,945

74.54

106.4

6

Ειρθνοφπολθσ

3,945

49.96

79.0

3

11,890

124.50

95.50

9

7,208

97.79

72.8

5

Αλεξάνδρειασ

19,924

140.09

141.7

6

Πλατζοσ

10,504

171.42

57.9

8

5,141

57.42

88.8

6

42,777

466.72

91.65

25

Άθροισμα
Αλεξάνδρειασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μελίκθσ

Αντιγονιδϊν

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Θρακλείου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γοργολαΐνθ

3,026

41.46

73.0

6

Θρακλείου

142,112

109.03

1,303.5

6

Σεμζνουσ

3,122

56.61

55.2

3

Σετραχωρίου

2,296

21.42

107.2

4

12,559

16.10

780.2

2

163,115

244.61

666.83

21

Κρουςϊνα

4,044

65.03

62.2

4

Συλίςου

2,930

131.06

22.4

10

13,761

95.81

143.6

5

20,735

291.91

71.03

19

Ηαροφ

3,177

71.80

44.2

3

Αγίασ Βαρβάρασ

5,186

99.04

52.4

7

Ροφβα

2,135

62.73

34.0

3

10,498

233.57

44.95

13

Νίκου Καηαντηάκθ

7,019

102.20

68.7

14

Αρχανϊν

4,497

31.52

142.7

2

11,516

133.72

86.12

16

Θραψανοφ

2,468

37.29

66.2

4

Καςτελλίου

6,458

123.33

52.4

14

Αρκαλοχωρίου

9,766

237.59

41.1

14

18,692

398.21

46.94

32

5,983

221.54

27.0

16

Νζασ Αλικαρναςςοφ
Άθροισμα
Μαλεβιηίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Γαηίου
Άθροισμα
Ρίηα (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Νίκου Καηαντηάκθ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Μινϊα Πεδιάδοσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Βιάννου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βιάννου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

5,983

221.54

27.01

16

Χερςονιςου

8,135

70.98

114.6

6

Μαλίων

6,173

60.72

101.7

3

Επιςκοπισ

2,411

45.50

53.0

5

Γουβϊν

7,145

94.96

75.2

8

23,864

272.17

87.68

22

Συμπακίου

9,884

157.12

62.9

11

Γόρτυνασ

5,132

158.31

32.4

13

Μοιρϊν

10,821

181.89

59.5

12

25,837

497.32

51.95

36

Αςτερουςιϊν

6,015

203.42

29.6

11

Κόφινα

4,970

144.77

34.3

8

10,985

348.19

31.55

19

Χερςονιςου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Φαιςτοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Μονοφατςίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
Θγουμενίτςθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θγουμενίτςθσ

15,250

111.44

136.5

9

Πζρδικασ

1,812

34.61

52.4

1

΢υβότων

2,908

72.44

40.1

4

Μαργαριτίου

2,819

148.82

18.9

7

22,789

367.31

62.04

21

Παραποτάμου

1,341

60.33

22.2

4

΢αγιάδασ

2,054

86.90

23.4

5

Φιλιατϊν

7,038

494.85

14.2

42

10,433

642.09

16.25

51

7,601

340.94

22.2

23

552

93.23

5.9

5

2,226

67.34

33.1

4

10,379

501.51

20.70

32

Άθροισμα
Φιλιατϊν (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢ουλίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Παραμυκιάσ
΢ουλίου
Αχζροντα
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ Α'
Θεςςαλονίκθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αγίου Παφλου

8,192

1.95

4,194.6

1

Θεςςαλονίκθσ

385,406

17.82

21,631.4

1

11,750

1.48

7,966.1

1

405,348

21.25

19079.69

3

΢υκεϊν

42,787

7.98

5,360.4

1

Πεφκων

6,465

1.80

3,591.7

1

49,252

9.78

5034.96

2

Σριανδρίασ
Άθροισμα
΢υκεϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Αμπελοκιπων - Κορδελιοφ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αμπελοκιπων

43,016

1.80

23,858.0

1

Μενεμζνθσ

15,133

7.99

1,894.2

1

58,149

9.79

5938.42

2

Άθροισμα

Ευόςμου - Μενεμζνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελευκερίου-Κορδελιοφ

22,349

3.43

6,513.8

1

Ευόςμου

54,825

9.93

5,522.8

1

77,174

13.36

5777.36

2

90,096

6.40

14,075.3

1

90,096

6.40

14075.30

1

37,569

7.33

5,128.9

1

6,442

13.26

485.7

1

43,576

3.18

13,724.7

1

87,587

23.76

3685.86

3

31,830

1.17

27,251.7

1

Άθροισμα
Καλαμαριάσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Καλαμαριάσ
Άθροισμα
Παφλου Μελά (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πολίχνθσ
Ευκαρπίασ
΢ταυρουπόλεωσ

Άθροισμα
Νεαπόλεωσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Νεαπόλεωσ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

31,830

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η
1.17

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

27251.71

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢ Β'
Χορτιάτθ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πυλαίασ

22,928

24.38

940.5

1

Χορτιάτθ

12,538

109.93

114.1

4

Πανοράματοσ

14,456

21.32

678.0

1

49,922

155.63

320.77

6

Κουφαλίων

10,664

104.03

100.5

2

Αγίου Ακαναςίου

14,062

154.74

90.5

6

9,573

129.15

73.6

6

34,299

387.91

88.42

14

Χαλάςτρασ

9,903

117.69

81.6

2

Εχεδϊρου

23,565

102.92

228.5

4

6,738

85.04

77.9

3

40,206

305.65

131.54

9

Καλλικζασ

5,880

97.39

60.3

4

Μυγδονίασ

7,095

98.51

72.0

3

11,987

21.86

548.5

1

24,962

217.76

114.63

8

΢οχοφ

5,496

280.19

19.5

3

Λαχανά

3,018

210.09

14.4

5

Λαγκαδά

17,014

174.86

86.2

8

Κορωνείασ

3,932

84.49

37.2

5

Εγνατίασ

2,681

104.97

23.3

4

Βερτίςκου

2,008

196.61

10.2

4

Αςςιρου

3,756

76.66

49.0

2

37,905

1127.87

33.61

31

Άθροισμα
Χαλκθδόνοσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Χαλκθδόνοσ
Άθροισμα
Αξιοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αξιοφ
Άθροισμα
Ωραιοκάςτρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ωραιοκάςτρου

Άθροισμα
Λαγκαδά (7 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Βόλβθσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μαδφτου

3,381

63.76

37.6

3

Ρεντίνασ

6,052

104.00

47.0

3

Αρζκουςασ

3,111

214.93

14.5

5

Απολλωνίασ

3,957

150.54

23.5

5

Αγίου Γεωργίου

5,272

65.79

80.0

2

Καλλινδοίων

3,936

154.72

25.4

5

25,709

753.74

34.11

23

16,014

100.94

158.6

4

8,276

200.34

41.3

6

10,146

80.83

125.5

4

34,436

382.11

90.12

14

Θερμαϊκοφ

19,802

20.30

975.5

3

Επανομισ

8,138

91.49

88.9

2

Μθχανιϊνασ

9,186

20.94

425.9

3

37,126

132.74

279.70

8

Άθροισμα
Θζρμθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θζρμθσ
Βαςιλικϊν

Μίκρασ
Άθροισμα
Θερμαϊκοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωαννιτϊν (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μπιηανίου

3,948

91.35

43.2

7

354

0.68

81.9

1

Περάματοσ

5,611

104.58

53.1

9

Παμβϊτιδοσ

9,904

131.32

71.4

14

Ανατολισ

7,734

14.77

488.1

3

Ιωαννιτϊν

75,550

47.42

1,592.5

5

103,101

390.10

264.30

39

Διςτράτου

420

53.81

7.8

1

Φοφρκασ

117

32.37

3.6

1

Κόνιτςασ

5,690

540.93

10.5

25

39

51.29

0.8

1

1,382

271.16

5.1

12

7,648

949.57

8.05

40

1,986

116.76

17.0

8

Πωγωνιανισ

772

56.69

13.6

4

Άνω Καλαμά

2,363

86.50

27.3

11

123

48.19

2.6

2

Δελβινακίου

2,345

255.56

9.2

17

Άνω Πωγωνίου

1,398

136.96

10.2

9

8,987

700.66

12.83

51

161

34.03

4.7

1

Κεντρικοφ Ηαγορίου

1,217

206.68

5.9

15

Σφμφθσ

1,006

427.80

2.3

12

150

51.03

2.9

1

1,814

269.55

6.7

15

4,348

989.09

4.40

44

Νιςου Ιωαννίνων

Άθροισμα
Κόνιτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αετομθλίτςθσ
Μαςτοροχωρίων

Άθροισμα
Πωγωνίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καλπακίου

Λάβδανθσ

Άθροισμα
Ηαγορίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παπίγκου

Βοβοφςθσ
Ανατολικοφ Ηαγορίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μετςόβου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μθλζασ

629

54.56

11.5

1

Μετςόβου

4,079

177.68

23.0

4

Εγνατίασ

2,469

131.17

18.8

6

7,177

363.40

19.75

11

Ηίτςασ

1,803

65.84

27.4

5

Ευρυμενϊν

1,165

73.86

15.8

8

Παςαρϊνοσ

8,412

135.28

62.2

17

Εκάλθσ

1,650

49.18

33.5

7

Μολοςςϊν

1,893

240.23

7.8

20

14,923

564.39

26.44

57

167

35.36

4.7

1

΢ιράκου

45

29.31

1.5

1

Βακυπζδου

31

10.13

3.1

1

Σηουμζρκων

648

71.10

9.1

8

Πραμάντων

1,302

69.09

18.8

3

89

39.96

2.2

1

2,282

254.94

8.95

15

Δωδϊνθσ

1,213

100.88

12.0

9

΢ελλϊν

1,402

166.31

8.4

15

Λάκκασ ΢ουλίου

2,379

158.58

15.0

14

Κατςανοχωρίων

2,079

103.32

20.1

9

Αγίου Δθμθτρίου

5,488

231.47

23.7

18

12,561

760.55

16.52

65

Άθροισμα
Ηίτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Βορείων Σηουμζρκων (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ματςουκίου

Καλαριτϊν
Άθροισμα
Δωδϊνθσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑΒΑΛΑ΢
Καβάλασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φιλίππων

10,614

238.75

44.5

11

Καβάλασ

63,572

112.60

564.6

3

74,186

351.35

211.15

14

15,175

236.66

61.9

13

Κεραμωτισ

5,406

107.12

47.0

4

Ορεινοφ

1,637

316.76

5.1

8

22,218

660.53

33.64

25

13,451

380.10

35.4

10

13,451

380.10

35.39

10

11,080

126.97

87.3

6

4,638

79.53

58.2

3

15,718

206.51

76.11

9

Πιερζων

4,383

143.40

30.6

8

Ορφανοφ

4,453

200.14

22.2

6

Ελευκερϊν

7,090

150.55

47.1

7

15,926

494.09

32.23

21

Άθροισμα
Χρυςοφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Χρυςοφπολθσ

Άθροισμα

Θάςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Θάςου
Άθροισμα
Ελευκεροφπολθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ελευκεροφπολθσ
Παγγαίου
Άθροισμα
Ορφανοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑΡΔΙΣ΢Α΢
Καρδίτςασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρδίτςασ

41,411

110.09

376.2

6

Ιτάμου

3,354

233.18

14.3

8

Καλλιφϊνου

2,818

154.60

18.2

6

Κάμπου

5,360

90.27

59.3

7

Μθτρόπολθσ

4,146

57.89

71.6

7

57,089

646.04

88.37

34

Άθροισμα

Νικολάου Πλαςτιρα (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πλαςτιρα

2,365

85.44

25.4

5

Νεβρόπολθσ Αγράφων

1,657

97.41

15.8

7

4,022

182.85

22.00

12

Αργικζασ

1,067

150.38

7.1

8

Αχελϊου

972

87.43

11.1

4

Ακαμανϊν

449

135.07

3.3

8

2,488

372.87

6.67

20

Παμίςου

4,447

53.73

82.6

5

Ικϊμθσ

2,773

80.49

34.5

8

Μουηακίου

9,187

179.52

51.2

14

16,407

313.74

52.29

27

2,012

169.82

11.8

6

΢οφάδων

12,377

241.15

51.3

14

Σαμαςίου

3,722

163.32

22.8

6

Άρνθσ

3,164

89.09

35.5

4

484

56.97

8.5

1

21,759

720.34

30.21

31

Άθροισμα
Αργικζασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πάμιςου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢οφάδων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μενελαΐδασ

Ρεντίνθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Παλαμά (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Παλαμά

9,644

153.78

62.6

8

΢ελλάνων

4,987

88.72

55.7

5

Φφλλου

3,869

139.12

27.8

7

18,500

381.61

48.48

20

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
Καςτοριάσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κορεςτίων

953

122.28

7.8

7

Καςτρακίου

724

78.42

9.2

2

Καςτοριάσ

17,038

42.94

297.3

1

Αλιάκμονα

4,194

99.17

42.3

5

Αγίασ Σριάδοσ

6,199

99.09

62.6

8

29,108

441.90

65.87

23

Ακριτϊν

1,013

85.72

11.8

4

Νεςτορίου

1,533

336.33

4.6

4

2

59.42

0.0

1

581

134.60

4.3

3

3,129

616.07

5.08

12

10,146

206.40

49.2

13

3,333

134.11

24.8

5

13,479

340.51

39.59

18

462

37.07

12.5

1

Αγίων Αναργφρων

2,690

97.34

27.6

4

Βιτςίου

1,436

135.03

10.6

6

Μακζδνων

3,398

28.01

90.3

3

7,986

297.45

26.85

14

Άθροισμα
Γράμου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Γράμου
Αρρζνων
Άθροισμα

Ορεςτίδοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ορεςτίδοσ
Κωνοσ Δραγοφμθ
Άθροισμα
Μακεδνϊν (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κλειςοφρασ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΕΡΚΤΡΑ΢
Κζρκυρασ (15 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κοριςςίων

5,122

27.68

185.1

6

Οκωνϊν

340

10.08

33.7

1

Μακρακίου

186

3.53

52.7

1

Ερεικοφςςθσ

612

4.45

137.6

1

Φαιάκων

6,201

53.84

115.2

7

Παρελίων

7,099

48.98

144.9

10

Παλαιοκαςτριτϊν

4,279

48.28

88.4

8

Λευκιμμαίων

6,694

50.82

131.7

4

Καςςωπαίων

2,704

33.70

80.1

4

Θιναλίου

5,316

77.90

68.2

10

Εςπερίων

7,441

54.46

136.6

11

Αχιλλείων

10,079

48.10

207.2

14

4,463

39.45

113.1

13

Κερκυραίων

41,532

40.51

991.1

4

Μελιτειζων

6,584

62.87

98.2

9

108,652

604.63

179.70

103

2,429

30.12

80.6

4

2,429

30.12

80.64

4

Αγίου Γεωργίου

Άθροισμα
Παξϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Παξϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
Κεφαλονιάσ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢άμθσ

2,530

129.33

19.6

6

Παλικισ

7,386

119.34

61.9

15

Ομαλϊν

1,030

46.70

22.1

1

Πυλαρζων

1,371

81.11

16.9

3

Ερίςου

1,470

78.11

18.8

13

12,503

157.67

79.3

11

Ελειοφ-Πρόνων

3,610

111.69

32.3

11

Λειβακοφσ

4,644

62.63

74.2

11

34,544

786.58

43.92

71

3,212

117.81

27.3

8

3,212

117.81

27.26

8

Αργοςτολίου

Άθροισμα
Ικάκθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ικάκθσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΙΛΚΙ΢
Κιλκίσ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πικρολίμνθσ

7,019

160.31

42.8

7

Χζρςου

4,237

157.91

26.8

4

Μουριϊν

3,206

133.66

23.1

4

Κρουςςϊν

6,319

588.88

10.7

19

Γαλλικοφ

7,095

149.05

47.6

6

Δοϊράνθσ

2,000

71.66

24.6

3

24,874

319.83

77.8

10

54,750

1581.30

34.62

53

Ευρωποφ

5,971

80.02

73.8

5

Γουμζνιςςασ

6,677

208.95

32.0

7

Αξιοφπολθσ

6,320

280.44

22.2

7

407

32.28

12.6

1

12,299

311.11

39.3

11

31,674

912.80

34.70

31

Κιλκίσ
Άθροισμα
Παιονίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Λιβαδίων

Πολυκάςτρου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΟΖΑΝΗ΢
Κοηάνθσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αιανισ

3,746

149.28

24.0

7

Ελλθςπόντου

7,481

337.97

22.1

12

Κοηάνθσ

49,812

365.99

136.1

21

Ελιμείασ

6,320

88.74

63.7

8

Δθμθτρίου Τψθλάντθ

2,861

112.07

25.5

4

70,220

1054.05

66.62

52

΢ιάτιςτασ

6,589

157.82

41.6

3

Σςοτιλίου

3,780

330.27

11.4

26

Αςκίου

4,530

196.48

23.0

6

Νεάπολθσ

4,745

237.48

19.9

20

786

83.92

9.4

4

20,430

1005.97

20.31

59

΢ερβίων

9,512

361.37

23.8

15

Λιβαδεροφ

1,597

52.00

30.7

1

Καμβουνίων

2,076

148.79

13.9

3

13,185

562.15

23.45

19

3,549

126.17

28.1

4

3,549

126.17

28.13

4

Μουρικίου

4,744

112.06

42.3

5

Βερμίου

3,303

187.15

17.6

4

Αγίασ Παραςκευισ

1,595

119.61

13.3

4

520

72.09

7.2

1

36,393

217.60

167.0

12

46,555

708.50

65.71

26

Άθροισμα
Βοϊου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Πενταλόφου
Άθροισμα
΢ερβίων (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Βελβεντοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Βελβεντοφ
Άθροισμα

Εορδαίασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Βλάςτθσ
Πτολεμαΐδασ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
Κορινκίων (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢ολυγείασ

2,614

179.46

14.6

3

Σενζασ

5,136

167.58

30.6

6

΢αρωνικοφ

4,620

136.58

33.8

4

Άςςου-Λεχαίου

9,162

25.49

359.4

4

36,991

101.91

362.0

5

58,523

611.02

95.78

22

18,654

171.27

108.9

17

Φενεοφ

2,019

226.20

8.9

9

΢τυμφαλίασ

2,530

201.57

12.3

10

23,203

599.04

38.73

36

Βόχασ

9,546

87.90

108.6

7

Βζλου

7,705

76.95

100.1

8

17,251

164.85

104.65

15

4,553

101.42

44.9

10

13,671

310.10

44.1

26

18,224

411.52

44.28

36

7,286

204.71

35.6

10

7,286

204.71

35.59

10

15,077

195.20

76.6

3

4,963

98.03

50.6

1

20,040

293.23

68.34

4

Κορινκίων
Άθροισμα
΢ικυωνίων (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢ικυωνίων

Άθροισμα
Βζλου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ευρωςτίνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ευρωςτίνθσ
Ξυλοκάςτρου

Άθροισμα
Νεμζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Νεμζασ
Άθροισμα
Λουτρακίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Λουτρακίου-Περαχϊρασ
Αγίων Θεοδϊρων
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΚΤΚΛΑΔΩΝ
΢φρου - Ερμοφπολθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Άνω ΢φρου

3,362

67.01

50.2

4

Ποςειδωνίασ

2,935

23.71

123.8

3

Ερμουπόλεωσ

13,496

11.18

1,207.0

2

19,793

101.90

194.24

9

1,852

126.35

14.7

6

1,852

126.35

14.66

6

Κορκίου

2,201

81.92

26.9

6

Τδροφςασ

3,057

195.37

15.6

11

Άνδρου

4,027

102.76

39.2

7

9,285

380.04

24.43

24

5,585

302.83

18.4

11

΢χοινοφςςθσ

197

8.51

23.1

1

Κουφονθςίων

376

26.03

14.4

1

Θράκλειασ

133

17.80

7.5

1

Δονοφςθσ

166

13.75

12.1

1

11,772

126.91

92.7

11

18,229

495.82

36.77

26

2,478

138.21

17.9

9

549

33.38

16.4

1

5,088

22.87

222.4

3

8,115

194.46

41.73

13

1,272

19.45

65.4

2

Άθροισμα
Αμοργοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αμοργοφ
Άθροισμα
Άνδρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δρυμαλίασ

Νάξου
Άθροισμα
Σινου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Εξωμβοφργου
Πανόρμου
Σινου
Άθροισμα
Θιρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Οίασ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Θιρασ

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

12,453

71.17

175.0

12

13,725

90.62

151.45

14

1,862

109.02

17.1

1

1,862

109.02

17.08

1

2,162

148.93

14.5

2

2,162

148.93

14.52

2

1,538

100.19

15.4

2

1,538

100.19

15.35

2

4,736

160.15

29.6

5

4,736

160.15

29.57

5

9,274

105.18

88.2

2

9,274

105.18

88.17

2

1,011

45.16

22.4

1

1,011

45.16

22.39

1

12,514

196.31

63.7

7

12,514

196.31

63.75

7

1,262

75.21

16.8

1

Ιθτϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ιθτϊν
Άθροισμα
Κζασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Κζασ (Ιουλίδοσ)
Άθροισμα
Κφκνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κφκνου
Άθροισμα
Μιλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μιλου
Άθροισμα

Μυκόνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μυκόνου
Άθροισμα
Αντιπάρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αντιπάρου
Άθροισμα
Πάρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πάρου
Άθροισμα
΢ερίφου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢ερίφου

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

1,262

75.21

16.78

1

2,574

73.94

34.8

2

2,574

73.94

34.81

2

272

40.37

6.7

1

272

40.37

6.74

1

838

53.25

15.7

1

838

53.25

15.74

1

238

42.51

5.6

1

238

42.51

5.60

1

676

32.22

21.0

2

676

32.22

20.98

2

΢ίφνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢ίφνου
Άθροισμα
Ανάφθσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ανάφθσ

Άθροισμα
Κιμϊλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κιμϊλου
Άθροισμα
΢ικίνου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

΢ικίνου
Άθροισμα
Φολεγάνδρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Φολεγάνδρου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑΚΩΝΙΑ΢
΢πάρτθσ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
Οινοφντοσ

2,094

301.81

6.9

8

Μυςτρά

4,329

131.95

32.8

9

Πελλάνασ

2,788

153.76

18.1

9

Θεραπνϊν

2,814

261.71

10.8

8

Φαρίδοσ

4,787

183.67

26.1

12

Καρυϊν

626

64.43

9.7

1

΢πάρτθσ

19,102

84.45

226.2

5

36,540

1181.78

30.92

52

Γυκείου

7,433

197.29

37.7

18

΢μινουσ

1,353

94.50

14.3

10

Οιτφλου

3,959

218.58

18.1

18

Ανατολικισ Μάνθσ

1,563

108.88

14.4

6

14,308

619.25

23.11

52

Ζλουσ

6,366

117.58

54.1

7

Γερόνκρων

1,952

236.78

8.2

4

΢κάλασ

5,801

143.95

40.3

6

Νιάτων

2,513

206.50

12.2

4

Κροκεϊν

2,687

160.93

16.7

4

19,319

865.73

22.32

25

Αςωποφ

3,754

94.36

39.8

4

Μολάων

5,449

193.17

28.2

6

Ηάρακα

1,244

237.23

5.2

5

Βοιϊν

7,257

215.53

33.7

13

Μονεμβαςίασ

4,194

209.00

20.1

10

21,898

949.28

23.07

38

Άθροισμα
Μάνθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ευρϊτα (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Επιδαφρου Λιμθράσ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ελαφονιςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Ελαφονιςου

Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

746

19.89

37.3

1

746

19.89

37.50

1

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑΡΙ΢Η΢
Λάριςασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Λάριςασ

132,779

120.56

1,083.1

2

3,202

161.42

19.7

7

10,000

50.17

195.7

2

145,981

332.15

439.50

11

Λιβαδίου

2,983

158.27

18.8

2

Ολφμπου

3,446

303.96

11.3

7

Ποταμιάσ

4,753

200.28

23.7

8

14,291

348.89

41.0

9

΢αρανταπόρου

3,337

150.90

22.1

7

Αντιχαςίων

3,548

142.92

24.8

3

Βερδικοφςθσ

2,126

101.27

21.0

1

874

158.68

5.5

3

35,358

1565.17

22.59

40

Συρνάβου

17,401

369.74

47.0

4

Αμπελϊνοσ

8,463

153.66

54.7

4

25,864

523.40

49.42

8

2,872

112.68

25.3

3

415

54.12

7.6

2

Κάτω Ολφμπου

3,834

127.59

29.8

4

Μακρυχωρίου

2,956

106.69

27.4

4

Νζςςωνοσ

5,362

172.66

31.1

7

15,439

573.74

26.91

20

Αρμενίου

2,267

99.40

22.8

4

Κιλελζρ

2,568

147.35

17.4

5

Πλατυκάμπου

8,191

243.25

33.5

9

Κοιλάδασ

Γιάννουλθσ
Άθροισμα
Ελαςςόνασ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)

Ελαςςόνασ

Καρυάσ

Άθροισμα
Συρνάβου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Σεμπϊν (5 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γόννων
Αμπελακίων

Άθροισμα
Κιλελζρ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Κραννϊνοσ

2,973

205.19

14.5

9

Νίκαιασ

6,720

279.56

24.0

8

22,719

974.76

23.31

35

Λακζρειασ

1,703

179.31

9.5

5

Ευρυμενϊν

2,246

93.98

23.6

4

Αγιάσ

6,297

189.49

33.2

9

Μελιβοίασ

2,874

197.63

14.5

4

13,120

660.42

19.87

22

Φαρςάλων

11,216

121.43

92.4

3

Ναρκακίου

1,694

164.10

10.3

5

Πολυδάμαντα

6,371

292.94

21.7

12

Ενιππζα

4,394

161.25

27.2

8

23,675

739.73

32.01

28

Άθροισμα
Αγιάσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Φαρςάλων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
Μιραμπζλου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αγίου Νικολάου

19,593

317.83

61.6

14

6,476

193.86

33.4

12

26,069

511.69

50.95

26

23,729

394.77

60.1

15

23,729

394.77

60.11

15

Ιτάνου

2,429

197.41

12.3

4

Λεφκθσ

2,009

152.30

13.2

6

Μακρφ Γιαλοφ

4,015

159.23

25.2

8

14,418

277.38

52.0

18

22,871

786.32

29.09

36

3,067

129.98

23.6

11

3,067

129.98

23.60

11

Νεάπολθσ

Άθροισμα
Ιεράπετρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ιεράπετρασ
Άθροισμα
΢θτείασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

΢θτείασ

Άθροισμα

Οροπεδίου Λαςικίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Οροπεδίου Λαςικίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΕ΢ΒΟΤ
Λζςβου (13 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μανταμάδου

3,024

122.39

24.7

4

Μυτιλινθσ

37,881

107.43

352.5

9

Πολιχνίτου

5,163

172.08

29.9

5

Πλωμαρίου

6,385

122.45

52.1

8

Πζτρασ

3,721

72.48

51.3

5

Μικυμνασ

2,375

50.17

47.3

4

Λουτροπόλεωσ Θερμισ

3,481

79.47

43.8

6

Καλλονισ

8,073

241.53

33.4

9

Ευεργζτουλα

3,242

88.75

36.5

7

Ερεςοφ-Αντίςςθσ

5,111

290.95

17.6

7

Γζρασ

6,945

86.35

80.4

6

Αγιάςου

2,581

79.92

32.3

1

Αγίασ Παραςκευισ

2,454

114.92

20.9

2

90,436

1628.87

55.52

73

Μφρινασ

7,602

82.05

92.7

5

Νζασ Κοφταλθσ

2,698

75.72

35.6

8

Ατςικισ

2,727

134.57

20.2

7

Μοφδρου

4,518

176.74

24.4

12

17,545

469.08

37.40

32

307

43.33

7.1

1

307

43.33

7.09

1

Άθροισμα
Λιμνου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αγίου Ευςτρατίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγίου Ευςτρατίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΛΕΤΚΑΔΟ΢
Λευκάδασ (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢φακιωτϊν

1,667

30.49

54.7

7

89

5.90

15.1

1

510

24.96

20.4

2

Ελλομζνου

3,215

56.02

57.4

9

Λευκάδοσ

11,094

59.45

183.0

8

Καρυάσ

1,254

30.87

40.6

3

Απολλωνίων

3,065

124.68

24.6

13

20,894

332.38

62.86

43

994

22.36

44.5

3

994

22.36

44.46

3

Καςτοφ

Καλάμου

Άθροισμα
Μεγανθςίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Μεγανθςίου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
Βόλου (9 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αιςωνίασ

3,059

75.50

40.5

2

Ιωλκοφ

2,081

1.98

1,050.5

3

Βόλου

85,001

27.68

3,071.1

1

Αγριάσ

5,835

25.23

231.3

2

661

59.90

11.0

1

Πορταριάσ

2,033

22.75

89.3

4

Αρτζμιδασ

4,397

28.79

152.7

4

32,979

63.31

520.9

2

6,877

80.45

85.5

3

142,923

385.60

370.65

22

580

111.53

5.2

1

Φερϊν

6,210

215.51

28.8

5

Κάρλασ

5,040

223.59

22.5

4

11,830

550.64

21.48

10

Μακρινίτςθσ

Νζασ Ιωνίασ
Νζασ Αγχιάλου
Άθροισμα
Ριγα Φερραίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κεραμιδίου

Άθροισμα

Ηαγοράσ - Μουρεςίου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μουρεςίου

2,690

54.21

49.6

6

Ηαγοράσ

3,759

96.10

39.1

3

6,449

150.32

42.90

9

Ανάβρασ

595

121.86

4.9

1

Αλμυροφ

13,198

473.76

27.8

8

΢οφρπθσ

3,698

191.26

19.3

6

Πτελεοφ

2,648

118.23

22.4

3

20,139

905.11

22.25

18

Σρικερίου

1,713

26.82

63.9

1

Μθλεϊν

3,100

63.75

48.6

5

Αργαλαςτισ

1,998

74.82

26.7

3

Άθροισμα
Αλμυροφ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Νοτίου Πθλίου (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Αφετϊν

1,754

80.74

21.7

5

΢θπιάδοσ

2,180

122.40

17.8

3

10,745

368.54

29.16

17

2,425

129.61

18.7

1

2,425

129.61

18.71

1

5,788

49.66

116.0

1

5,788

49.66

116.55

1

4,706

96.30

48.9

3

4,706

96.30

48.87

3

Άθροισμα
Αλοννιςου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αλοννιςου
Άθροισμα
΢κιάκου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κιάκου
Άθροισμα

΢κοπζλου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢κοπζλου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
Καλαμάτασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θουρίασ

3,690

76.88

48.0

6

61,373

253.18

242.3

14

2,001

22.27

88.9

6

67,064

352.33

190.35

26

Πεταλιδίου

3,345

104.97

31.9

12

Σρικόρφου

805

42.94

18.7

5

Βουφράδων

1,327

42.36

31.3

6

Ικϊμθσ

2,144

90.40

23.7

8

Αριςτομζνουσ

2,668

90.68

29.4

11

Ανδροφςασ

2,583

50.47

51.1

9

Αιπείασ

2,134

55.57

38.4

5

10,853

84.41

128.3

14

25,859

561.80

46.03

70

Αβίασ

2,391

179.83

13.3

8

Λεφκτρου

4,267

222.98

19.1

19

6,658

402.81

16.53

27

Πφλου

5,251

142.16

36.5

11

Παπαφλζςςα

1,422

42.14

33.7

5

Κορϊνθσ

4,718

105.16

44.9

10

Νζςτοροσ

4,725

91.50

51.4

8

Μεκϊνθσ

2,423

97.20

24.9

6

Χιλιοχωρίων

2,633

73.95

35.6

5

21,172

552.12

38.35

45

9,098

114.88

79.2

6

493

69.70

7.1

7

Καλαμάτασ

Άριοσ
Άθροισμα
Μεςςινθσ (8 ςυνενοφμενοι διμοι)

Μεςςινθσ

Άθροισμα
Λεφκτρου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πφλου - Νζςτοροσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Σριφυλλίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Φιλιατρϊν
Σριπφλασ

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Κυπαριςςίασ

8,300

101.02

82.2

11

Αυλϊνα

1,996

112.90

17.7

10

Αετοφ

2,305

94.85

24.3

11

Γαργαλιάνων

8,998

122.68

73.3

7

31,190

616.02

50.63

52

2,439

59.06

41.3

10

488

86.65

5.6

8

Δωρίου

2,527

102.83

24.6

9

Αρφαρϊν

2,942

87.52

33.6

8

Ανδανίασ

2,586

88.69

29.2

14

Μελιγαλά

3,641

78.19

46.6

11

14,623

502.94

29.08

60

Άθροισμα
Οιχαλίασ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Οιχαλίασ
Είρασ

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΞΑΝΘΗ΢
Ξάνκθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ξάνκθσ

53,598

153.12

350.0

3

2,785

340.35

8.1

7

56,383

493.47

114.26

10

Θερμϊν

1,293

90.01

14.4

1

΢ατρϊν

784

149.33

5.3

1

Κοτφλθσ

2,341

79.12

29.6

1

Μφκθσ

11,673

314.87

37.1

3

16,091

633.33

25.41

6

10,051

153.90

63.0

8

΢ελζρου

4,561

30.57

149.2

1

Αβδιρων

3,650

137.53

22.5

4

18,262

322.00

56.71

13

12,223

309.17

39.1

8

12,223

309.17

39.54

8

΢ταυροφπολθσ

Άθροισμα
Μφκθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Δθμοκρίτου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βιςτωνίδοσ

Άθροισμα
Σοπείρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Σοπείρου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΙΡΑΙΩ΢ Α'
Πειραιϊσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πειραιϊσ

181,933

10.87

16,744.9

1

181,933

10.87

16744.87

1

12,716

87.41

145.5

5

12,716

87.41

145.48

5

3,780

27.12

139.4

1

3,780

27.12

139.38

1

Μεκάνων

1,964

50.16

39.2

4

Σροιηινοσ

6,274

190.29

32.9

6

8,238

240.45

34.26

10

4,282

49.56

86.4

1

4,282

49.56

86.41

1

2,646

64.44

41.1

1

2,646

64.44

41.06

1

886

13.30

66.3

1

886

13.30

66.61

1

3,532

279.59

12.6

13

39

20.43

1.9

1

Άθροισμα
Αίγινασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αίγινασ
Άθροισμα
΢πετςϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢πετςϊν

Άθροισμα
Σροιηθνίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πόρου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Πόρου
Άθροισμα
Υδρασ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Υδρασ
Άθροισμα

Αγκιςτρίου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Αγκιςτρίου
Άθροισμα
Κυκιρων (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κυκιρων
Αντικυκιρων

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ
Άθροισμα

3,571

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η
300.02

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

11.90

14

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΙΡΑΙΩ΢ Β'
΢αλαμίνοσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢αλαμίνοσ
Αμπελακίων

Άθροισμα

28,423

80.99

350.9

2

6,552

15.17

431.9

2

34,975

96.16

363.71

4

Κερατςινίου - Δραπετςϊνασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κερατςινίου

78,474

7.60

10,324.2

1

Δραπετςϊνασ

13,335

1.73

7,730.4

1

91,809

9.33

9844.41

2

70,710

4.32

16,352.9

1

70,710

4.32

16352.91

1

26,684

14.73

1,811.7

1

26,684

14.73

1811.66

1

Άθροισμα
Κορυδαλλοφ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Κορυδαλλοφ
Άθροισμα
Περάματοσ (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Περάματοσ
Άθροισμα

Νίκαιασ - Αγίου Ι. Ρζντθ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αγίου Ιωάννου Ρζντθ

15,422

4.52

3,408.9

1

Νικαίασ

95,798

6.65

14,407.9

1

111,220

11.17

9954.35

2

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΕΛΛΑ΢
Αλμωπίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Εξαπλατάνου

8,852

422.91

20.9

13

19,970

562.91

35.5

17

28,822

985.82

29.24

30

3,839

261.86

13.2

5

25,729

321.13

80.1

10

29,568

582.99

50.72

15

Γιαννιτςϊν

31,782

207.61

152.7

3

Κρφασ Βρφςθσ

10,780

76.96

140.1

4

Πζλλασ

7,157

113.62

62.9

6

Μεγάλου Αλεξάνδρου

7,619

88.93

85.7

7

Κφρρου

7,509

181.42

41.4

7

64,847

668.52

97.00

27

΢κφδρασ

15,633

120.66

129.2

11

Μενθίδοσ

5,087

118.56

42.9

6

20,720

239.23

86.61

17

Αριδαίασ

Άθροισμα
Ζδεςςασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Βεγορίτιδασ
Ζδεςςασ
Άθροισμα
Πζλλασ (5 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢κφδρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΙΕΡΙΑ΢
Δίου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Δίου

10,885

172.42

63.0

6

Ανατολικοφ Ολφμπου

8,198

152.79

53.6

5

Λιτοχϊρου

6,789

169.46

40.0

1

25,872

494.66

52.30

12

Παραλίασ

6,150

24.29

252.6

3

Κορινοφ

6,657

70.91

93.9

5

57,098

93.51

609.6

5

Πζτρασ

5,896

219.32

26.9

5

Πιερίων

2,547

112.94

22.6

3

Ελαφίνασ

5,039

160.69

31.4

8

83,387

681.66

122.33

29

Κολινδροφ

4,879

124.64

39.1

4

Μεκϊνθσ

3,537

34.29

103.2

4

Πφδνασ

3,730

104.98

35.5

4

Αιγινίου

5,007

74.97

66.3

2

17,153

338.88

50.62

14

Άθροισμα
Κατερίνθσ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Κατερίνθσ

Άθροισμα

Πφδνασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΠΡΕΒΕΖΗ΢
Πάργασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πάργασ

3,846

68.90

55.8

4

Φαναρίου

8,751

205.64

42.5

21

12,597

274.55

45.88

25

Πρεβζηθσ

19,984

64.14

299.0

5

Ηαλόγγου

4,893

137.56

35.6

10

Λοφρου

5,260

175.25

29.9

10

30,137

376.94

79.95

25

Θεςπρωτικοφ

4,944

131.82

37.5

8

Φιλιππιάδοσ

8,165

141.28

57.3

10

Κρανζασ

1,010

34.67

29.1

1

Ανωγείου

1,291

71.65

18.0

3

15,410

379.43

40.61

22

Άθροισμα
Πρεβζηθσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Ηθροφ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΡΕΘΤΜΝΟΤ
Μυλοποτάμου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γεροποτάμου

7,901

194.59

40.6

16

Κουλοφκωνα

5,449

137.79

39.5

15

13,350

332.38

40.17

31

4,054

130.96

31.0

3

4,054

130.96

30.96

3

΢ιβρίτου

3,165

151.55

20.9

14

Κουρθτϊν

2,468

125.74

19.6

12

5,633

277.29

20.31

26

Φοίνικα

3,548

138.34

25.6

10

Λάμπθσ

5,100

220.84

23.1

16

8,648

359.17

24.08

26

Λαππαίων

2,553

51.13

49.9

8

Νικθφόρου Φωκά

6,468

95.64

67.6

14

Αρκαδίου

5,557

123.02

45.2

13

Ρεκφμνθσ

32,694

126.46

258.5

12

47,272

396.25

119.30

47

Άθροισμα
Ανωγείων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ανωγείων
Άθροισμα
Αμάριου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αγίου Βαςιλείου (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Ρεκφμνθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΡΟΔΟΠΗ
Κομοτθνισ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αιγείρου

4,328

134.96

31.1

10

Νζου ΢ιδθροχωρίου

3,454

120.49

28.7

4

53,719

385.39

139.4

12

61,501

640.83

95.97

26

Μαρωνείασ

7,261

286.15

25.3

7

΢απϊν

9,365

354.60

26.4

10

16,626

640.74

25.95

17

Αμαξάδων

1,630

33.80

47.5

1

΢ϊςτου

6,657

229.19

29.0

7

Ιάςμου

6,564

202.95

29.6

3

14,851

465.94

31.87

11

Φιλλφρασ

8,028

236.50

33.9

20

Κζχρου

1,577

140.62

11.2

1

Οργάνθσ

2,865

215.67

13.3

1

Αρριανϊν

5,789

178.39

32.5

14

18,259

771.18

23.68

36

Κομοτθνισ
Άθροισμα
Μαρϊνειασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Ιάςμου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αρριανϊν (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

΢ΑΜΟΤ
΢άμου (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καρλοβαςίων

9,645

100.33

96.1

10

Μαρακοκάμπου

2,841

87.25

32.6

5

Πυκαγορείου

8,989

164.66

54.6

11

12,525

125.15

100.1

9

34,000

477.40

71.22

35

Ραχϊν

2,142

101.77

21.0

3

Ευδιλου

2,811

78.79

35.7

6

Αγίου Κθρφκου

3,401

74.75

45.5

3

8,354

255.30

32.72

12

1,487

45.25

32.9

1

1,487

45.25

32.86

1

Βακζοσ
Άθροισμα
Ικαρίασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Φοφρνων Κορςεϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)

Φοφρνων Κορςεϊν
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

΢ΕΡΡΩΝ
Θρακλείασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Θρακλείασ

12,982

170.09

66.5

9

4,532

156.08

28.9

6

17,514

326.17

53.70

15

Αγκίςτρου

393

70.94

5.5

1

Πετριτςίου

5,692

249.90

22.5

6

Αχλαδοχωρίου

1,109

187.02

5.9

2

178

42.21

4.2

1

10,486

196.55

53.3

6

9,574

335.78

27.1

10

27,432

1082.41

25.34

26

Νιγρίτθσ

9,709

160.89

60.3

5

Σραγίλου

4,484

196.48

22.7

7

Αχινοφ

2,836

155.16

18.2

7

Βιςαλτίασ

6,129

144.08

42.5

8

23,158

656.61

35.27

27

7,492

88.28

83.1

9

406

47.31

8.6

1

΢ερρϊν

57,867

252.97

228.7

4

Ορεινισ

816

54.31

15.0

1

66,581

442.87

150.34

15

7,985

118.81

66.3

8

11,068

217.54

50.9

8

19,053

336.35

56.65

16

΢τρυμωνικοφ

Άθροισμα
΢ιντικισ (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Προμαχϊνοσ
΢ιδθροκάςτρου
Κερκίνθσ
Άθροισμα
Βιςαλτίασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢ερρϊν (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

΢κουτάρεωσ
Άνω Βροντοφσ

Άθροισμα
Εμμανουιλ Παππά (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢τρυμϊνα
Εμμανουιλ Παππά
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Νζασ Ηίχνθσ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Αλιςτράτθσ

3,944

129.35

30.4

6

Νζασ Ηίχνθσ

9,869

273.15

36.0

14

13,813

402.51

34.32

20

Ροδολίβουσ

3,150

105.96

29.7

3

Κορμίςτασ

3,043

73.96

40.9

4

Αμφίπολθσ

3,047

151.11

20.0

4

Πρϊτθσ

2,620

79.04

33.1

3

11,860

410.07

28.92

14

Άθροισμα
Αμφίπολθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Καπετάν Μθτροφςιου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢κοτοφςςθσ

5,181

99.43

52.1

6

Λευκϊνα

3,751

68.25

55.0

3

Κάτω Μθτρουςίου

6,140

87.06

70.2

6

15,072

254.74

59.17

15

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΣΡΙΚΑΛΩΝ
Σρικκαίων (6 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κόηιακα

2,503

59.19

42.3

5

Καλλιδζνδρου

2,311

21.83

105.8

4

Φαλωρείασ

3,946

76.33

51.7

5

Σρικκαίων

57,914

68.96

836.8

1

Μεγάλων Καλυβίων

3,021

44.81

66.6

3

Εςτιαιϊτιδασ

2,927

39.76

73.6

4

72,622

310.88

233.60

22

Πφλθσ

4,015

100.08

40.1

7

Πιαλείων

3,507

52.52

66.8

5

Μυροφφλλου

575

32.93

17.5

1

Νεράιδασ

341

58.89

5.8

4

Πυνδαίων

1,187

166.22

7.1

9

Γόμφων

4,901

58.46

83.8

6

Αικικων

1,360

279.83

4.9

11

15,886

748.91

21.21

43

Μαλακαςίου

1,063

157.53

6.7

5

Κλεινοβοφ

1,820

180.73

10.1

6

Καςτανιάσ

1,116

149.81

7.4

5

103

297.08

0.3

8

4,102

785.15

5.22

24

11,347

277.01

41.0

9

2,350

41.77

56.3

3

13,697

318.78

42.97

12

Φαρκαδόνασ

6,755

218.61

30.7

8

Πελλιναίων

2,921

62.92

46.2

5

Άθροισμα
Πινδζων (7 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Καςτανιάσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Αςπροποτάμου
Άθροισμα
Καλαμπάκασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Καλαμπάκασ
Βαςιλικισ
Άθροισμα
Φαρκαδόνασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Οιχαλίασ (Νεοχωρίου)

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

5,457

85.45

63.7

5

15,133

366.99

41.24

18

Χαςίων

3,518

291.75

12.1

8

Παραλθκαίων

3,097

98.05

31.6

5

Παλθοκάςτρου

3,098

197.88

15.7

7

Συμφαίων

1,536

262.52

5.9

7

11,249

850.21

13.23

27

Άθροισμα
Καλαμπάκασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
Λαμιζων (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γοργοποτάμου

3,886

156.98

24.7

11

62,452

412.15

151.0

13

2,963

80.21

36.9

5

287

38.45

7.5

1

69,588

687.79

101.18

30

Αμφίκλειασ

4,676

229.37

20.4

6

Σικορζασ

4,506

149.59

30.1

5

Ελάτειασ

3,842

154.36

24.9

5

13,024

533.32

24.42

16

Οπουντίων

3,853

129.53

29.7

2

Μαλεςίνθσ

4,993

103.71

48.1

2

Αταλάντθσ

9,584

304.10

31.5

7

Δαφνουςίων

3,988

77.37

51.5

3

22,418

614.72

36.47

14

Δομοκοφ

5,358

346.13

15.5

16

Ξυνιάδοσ

3,482

206.82

16.8

8

Θεςςαλιϊτιδοσ

4,359

154.92

28.1

8

13,199

707.87

18.65

32

5,869

271.19

21.6

14

433

28.68

15.1

1

2,080

157.06

13.2

12

8,382

456.93

18.34

27

Λαμιζων

Λειανοκλαδίου
Παφλιανθσ
Άθροισμα
Αμφίκλειασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αταλάντθσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Δομοκοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Συμφρθςτοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Μακρακϊμθσ
Συμφρθςτοφ
Αγίου Γεωργίου Συμφρθςτοφ
Άθροισμα
Μαλιακοφ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

Μϊλου

5,926

147.41

40.2

9

Καμζνων Βοφρλων

4,785

117.50

40.7

3

Αγίου Κωνςταντίνου

3,221

72.23

44.6

2

13,932

337.13

41.32

14

Πελαςγίασ

3,027

128.30

23.6

4

΢τυλίδοσ

6,703

202.48

33.1

6

Εχιναίων

4,388

133.05

33.0

6

14,118

463.82

30.44

16

΢περχειάδοσ

9,530

379.47

25.1

22

Τπάτθσ

5,351

257.38

20.8

16

14,881

636.85

23.37

38

Άθροισμα

΢τυλίδοσ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
΢περχιάδασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΛΩΡΙΝΑ΢
Φλϊρινασ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)
Κάτω Κλεινϊν

3,787

188.56

20.1

16

Μελίτθσ

6,909

269.48

25.6

11

17,500

150.63

116.2

8

5,392

211.02

25.6

13

33,588

819.70

40.98

48

Αετοφ

3,394

134.09

25.3

8

Φιλϊτα

4,442

119.10

33.5

7

Βαρικοφ

659

21.83

30.1

1

Λεχόβου

1,183

20.44

51.8

1

Νυμφαίου

211

28.21

7.5

1

Αμυνταίου

8,468

243.23

33.9

8

18,357

566.89

32.38

26

1,781

331.66

4.3

13

383

101.98

3.8

3

2,164

433.65

4.99

16

Φλϊρινασ
Περάςματοσ
Άθροισμα
Αμυνταίου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πρεςπϊν (2 ςυνενοφμενοι διμοι)
Πρεςπϊν
Κρυςταλλοπθγισ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΦΩΚΙΔΑ΢
Δελφϊν (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Γραβιάσ

2,274

161.65

14.1

8

Παρναςςοφ

1,913

87.03

22.0

3

848

183.25

4.6

7

Ιτζασ

5,943

26.35

225.5

3

Δελφϊν

2,435

73.13

33.3

2

Γαλαξιδίου

2,600

126.09

20.6

4

Αμφίςςθσ

8,864

315.17

28.1

8

Δεςφίνθσ

2,115

148.99

14.2

1

26,992

1121.66

24.06

36

Ευπαλίου

4,850

204.16

23.8

16

Λιδορικίου

2,720

393.08

6.6

17

781

248.78

3.1

13

2,523

131.38

19.2

9

10,874

977.39

11.13

55

Καλλιζων

Άθροισμα
Δωρίδοσ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Βαρδουςίων

Σολοφϊνοσ
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
Πολυγφρου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ορμυλίασ

4,471

87.93

50.8

2

Πολυγφρου

10,444

470.93

22.2

7

Ανκεμοφντα

4,208

248.96

16.9

4

19,123

807.82

23.67

13

Σορϊνθσ

3,671

193.90

18.9

2

΢ικωνίασ

8,127

322.71

25.2

4

11,798

516.60

22.84

6

Σρίγλιασ

5,415

121.96

44.4

6

Καλλικράτειασ

8,746

108.89

80.3

5

16,236

141.46

114.8

9

30,397

372.32

81.64

20

Καςςάνδρασ

9,440

206.07

45.8

8

Παλλινθσ

5,531

128.18

43.1

6

14,971

334.26

44.79

14

Παναγίασ

3,470

204.90

16.9

3

΢ταγίρων-Ακάνκου

8,398

253.27

33.1

8

Ηερβοχωρίων

2,808

139.53

20.1

5

Αρναίασ

5,884

288.74

20.4

5

20,560

886.44

23.19

21

Άθροισμα
΢ικωνίασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Νζασ Προποντίδασ (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Μουδανιϊν
Άθροισμα
Καςςάνδρασ (2 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Αριςτοτζλθ (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων (7 ςυνενοφμενοι διμοι)
΢οφδασ

6,745

22.01

306.5

3

Θερίςου

6,517

74.11

87.9

5

10,636

18.81

565.6

2

7,368

21.46

343.4

4

55,838

12.56

4,444.3

1

Κεραμιϊν

1,325

89.72

14.8

6

Ακρωτθρίου

9,773

112.62

86.8

5

98,202

351.29

279.55

26

Μυκιμνθσ

2,839

55.27

51.4

12

Ινναχωρίου

1,178

136.72

8.6

8

Κιςςάμου

7,453

149.03

50.0

9

11,470

341.02

33.63

29

Ανατολικοφ ΢ελίνου

1,205

136.56

8.8

6

Καντάνου (Κανδάνου)

1,344

73.08

18.4

3

Πελεκάνου

3,753

166.62

22.5

5

6,302

376.25

16.75

14

Μουςοφρων

4,599

191.74

24.0

12

Πλατανιά

5,118

74.93

68.3

13

Βουκολιϊν

3,215

75.11

42.8

9

Κολυμβαρίου

4,932

149.99

32.9

17

17,864

491.78

36.33

51

Γεωργιουπόλεωσ

2,414

52.92

45.1

5

Βάμου

2,697

67.04

40.2

9

Αρμζνων

3,095

55.29

56.0

7

Φρε

1,049

53.82

19.5

5

Ελευκερίου Βενιηζλου
Νζασ Κυδωνίασ (Γαλατά)
Χανίων

Άθροισμα
Κιςςάμου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Κάνδανου - ΢ελίνου (3 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Πλατανιά (4 ςυνενοφμενοι διμοι)

Άθροισμα
Αποκορϊνου (6 ςυνενοφμενοι διμοι)

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

Αςι Γωνιάσ

Κρυονερίδασ
Άθροισμα

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

529

18.27

28.9

1

2,328

67.56

34.5

6

12,112

314.90

38.46

33

2,419

467.59

5.2

9

2,419

467.59

5.17

9

81

32.42

2.5

1

81

32.42

2.50

1

΢φακίων (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
΢φακίων
Άθροισμα
Γαφδου (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Γαφδου
Άθροισμα

Στατιστικά Στοιχεία (Πρόταση 2)
OTA

ΜΟΝΙΜΟ΢
ΠΛΗΘΤ΢Μ

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΣΑ΢Η

ΠΤΚΝΟΣΗΣ
Α

ΣΟΠ
ΔΙΑΜΕΡΙ΢

ΧΙΟΤ
Χίου (8 ςυνενοφμενοι διμοι)
Ομθροφπολθσ

7,471

155.02

48.2

7

Μαςτιχοχωρίων

4,322

211.69

20.4

9

Καρδαμφλων

2,758

182.48

15.1

6

Καμποχϊρων

2,870

50.57

56.8

7

Ιωνίασ

4,474

48.27

92.7

11

Αμανισ

1,529

158.39

9.7

15

25,671

22.82

1,124.8

1

2,678

13.05

205.2

2

51,773

842.29

61.47

58

855

17.43

49.1

1

855

17.43

49.06

1

478

44.51

10.7

1

478

44.51

10.74

1

Χίου
Αγίου Μθνά
Άθροισμα
Οινουςςϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Οινουςςϊν
Άθροισμα

Ψαρϊν (1 ςυνενοφμενοσ διμοσ)
Ψαρϊν
Άθροισμα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful