You are on page 1of 174

MODUL

KURSUS VEE3013
Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup
Sekolah Menengah
Program Jarak Jauh

Ahmad Mohamad Sharif
Khairul Anuar Hasnan
Noor Azizah Ahmad
Zaliza Hanapi

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN
VOKASIONAL
2013

ii

MODUL
KURSUS VEE3013
Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup
Sekolah Menengah
Program Jarak Jauh
Penulis
Ahmad Mohd. Sharif
Khairul Anuar Hasnan
Noor Azizah Ahmad
Zaliza Hanapi
Penyunting

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
2013

ii

FAKULTI PENNIKAL DAN VOKASION FAKULTI
PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
2013
AL
2013

Kaedah dan Teknik Kategori Strategi Pengajaran Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Berasakan Masalah Pendekatan Modular Hasil Pembelajaran Rumusan Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas 17 . Objektif dan Rangka Isi Kemahiran Hidup Perubahan Dalam Kemahiran Hidup Rangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran PTV Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PTV Rumusan Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas Unit 2.Kurikulum Pendidikan Teknikal dan Vokasional 1 Hasrat.iv Senarai Penulis dan Penyunting Pengenalan Kandungan KANDUNGAN ii iii iv Muka surat Unit 1.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Pengertian Strategi. Pendekatan.

v Unit 3-Perancangan Rancangan Mengajar 35 Tujuan dan Kepentingan Perancangan Pelajaran Proses Perancangan Pengajaran Komponen Perancangan Pengajaran Tujuan dan Kepentingan Persediaan Mengajar Contoh Format Rancangan Persediaan Mengajar Sumber-sumber Pengajaran dan Pembelajaran Rumusan Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas Unit 4.Strategi dan Pendekatan Pengajaran Kurikulum Kemahiran Hidup 49 Kaedah Pemusatan Kaedah Penyampaian Pendekatan dan Penekanan Rumusan Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas Unit 5.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin Konsep Pengurusan Bilik Darjah Ciri-ciri Guru Efektif dalam Pengurusan Bilik Darjah Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah Peraturan dan Rutin dalam Pengurusan Bilik Darjah Jenis-jenis Masalah Disiplin Model Pengurusan Disiplin Faktor berlaku Masalah Disiplin dan Tingkahlaku di Bilik Darjah Cadangan Mengatasi Masalah Disiplin di Bilik Darjah Rumusan 66 .

vi Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas Unit 6– Keperibadian yang baik Elemen pengetahuan dan kemahiran Kepentingan budaya kerja dan komunikasi Keselamatan dalam bengkel Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Serta Maklum Balas Unit 7.Maksud Pengurusan Bengkel Kemahiran Carta Organisasi Sekolah Peranan Panitia Kemahiran Hidup Fungsi Pengurusan Makmal Penyimpanan dan Penyelenggaraan Peralatan Penggunaan Dokumentasi dan Bahan Cetak Langkan Penyeliaan Keselamatan Peta Konsep Kata Kunci Rumusan Penilaian Kendiri Rujukan 82 93 118 .Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali dan Aktiviti Bilik Darjah Jenis Bengkel Kemahiran Bengkel Maksud Kerja Amali Tujuan Kerja Amali Prinsip Pengendalian Kerja Kemahiran-Kemahiran Pelajar Panduan Ruang Bengkel Amali Aktiviti Dalam Bilik Darjah Rumusan Peta Konsep Kata Kunci Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Soalan dan Maklum Balas Unit 8.

ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Maksud Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kelebihan Penggunaan ICT kepada Pelajar Penggunaan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan ICT sebagai Pembelajaran Tutorial.Penerokaan.vii Jawapan Soalan dan Maklum Balas Unit 9.Definisi dan jenis penilaian Kepentingan penilaian Peranan Guru Dalam Proses Penilaian Merancang Penilaian Melaksana Penilaian Peta Konsep Kata Kunci Rumusan Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Soalan dan Maklum Balas 140 154 . Alat Aplikasi dan Alat Pemudah Komunikasi Peta Konsep Kata Kunci Rumusan Penilaian Kendiri Rujukan Jawapan Soalan dan Maklum Balas Unit 10 .

(C5) 2. . Penaksiran Kursus Kursus ini mengandungi kerja kursus (60%) dan peperiksaan akhir (40%). penyediaan dan penggunaan pelbagai jenis ujian. Peperiksaan akhir berbentuk soalan objektif aneka pilihan. Kursus ini diperuntukkan 3 jam kredit. panduan guru dan bahan sumber lain. pendekatan dan strategi.iii PENGENALAN PENDAHULUAN Modul Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup disediakan khusus untuk pelajar Pendidikan Jarak Jauh Sekolah Menengah yang mengikuti Kursus VEE3013 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup pada Semester 1 Sesi 2013/2014. nilai dan etika keguruan. preparation and use of various methods. scheme of work and lesson plan. buku teks. (P6) 3. Menunjukkan daya kepimpinan dan pengurusan yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. micro-teaching). pengajaran mikro. Mempamirkan tingkahlaku dan penampilan diri berasaskan sikap. kaedah dan teknik pengajaran. penyediaan rancangan pengajaran harian. (Curriculum analysis with reference to the Living Skills syllabi. rancangan kerja dan persediaan mengajar. Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran Kemahiran Hidup. teaching methods and techniques. Kerja kursus merangkumi rakaman pengajaran mikro. aims and objectives of teaching. teacher guides and other resource materials. approaches and strategies. textbooks. Mengadaptasikan kaedah dan teknik mengajar Kemahiran Hidup yang berkesan. Hasil Pembelajaran Kursus 1. (A5) 4. (LS2) Sinopsis Kursus Analisis kurikulum dengan merujuk kepada sukatan pelajaran Kemahiran Hidup. forum. matlamat dan objektif pengajaran..

Mengimbas kembali hasrat. Modul Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup ini perlu mengimbaskan kembali perihal kurikulum mata pelajaran Kemahiran Hidup dari segi hasrat. objektif dan rangka isi kandungannya. 3. 6. Oleh yang demikian. Menerangkan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk Kemahiran Hidup PENGENALAN Kaedah mengajar dan mata pelajaran yang diajar adalah dua entiti yang saling bergantung diantara satu sama lain. anda dapat: 1. Dalam unit ini juga dibincang tentang beberapa model pengajaran dengan contoh topik dan aktiviti yang sesuai untuk Kemahiran Hidup khususnya dan PTV amnya. Dalam unit pembelajaran 1 ini dimasukkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam KHB selari dengan transformasi kurikulum kebangsaan. Membincangkan model-model pengajaran dan pembelajaran PTV yang berkesan. Menerangkan Rangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan. sesaorang guru itu harus berpengetahuan tentang kontennya iaitu apa yang perlu diajar. objektif dan rangka isi kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu. Bagi memahami kaedah mengajar sesuatu mata pelajaran. 4. Menerangkan perubahan-perubahan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah. 2. Kebergantungan dua entiti ini boleh diumpamakan seperti irama dan lagu. Apa yang diajar mesti disokong oleh bagaimana ianya diajar. ISI KANDUNGAN Apakah hasrat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) digubal dalam kurikulum sekolah? .Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |1 UNIT PELAJARAN 1 KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP DAN MODEL PENGAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. 5. Memberi contoh topik/aktiviti yang menggunakan setiap model pengajaran ini.

Ekonomi Rumah Tangga 1. Elektrik 5. Mata pelajaran ini ditawar di sekolah bagi membuat persediaan awal dalam membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan. Bater 3. _______________________________________________________________________________ 3.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |2 Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) adalah satu mata pelajaran wajib. _______________________________________________________________________________ 6. _______________________________________________________________________________ 4. Elektrik 3. senaraikan enam daripada 12 objektif yang tertera. ditawar di Tingkatan 1 hingga 3. kreatif. _______________________________________________________________________________ Rangka Isi Kandungan Kemahiran Hidup Bersepadu Struktur kurikulum KHB mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian Teras dan Bahagian Pilihan. Ekonomi Rumah Tangga. Jahitan 9. Tempat Kediaman 11. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 4. Lukisan Teknik 8. Lukisan Teknik 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2. 1. Tanaman Hiasan Bahagian Pilihan pula terbahagi kepada empat bahagian iaitu Kemahiran Teknikal. Dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 Edisi 2003 muka surat 3 dan 4. 1. Organisasi Bengkel dan Keselamatan 2. Pertanian dan Perdagangan & Keusahawananyang mana murid mengambil salah satu daripadanya. 1. Kuih Tempatan 4. Bahagian Teras yang dinamakan Reka Bentuk dan Teknologi yang diambil oleh semua murid mengandungi unit pembelajaran berikut. Reka Cipta 3. Perniagaan dan Keusahawanan . _______________________________________________________________________________ 5. Pakaian 6. Biskut dan Kek 5. _______________________________________________________________________________ 2. Kemahiran Teknikal 1. Pemakanan dan Pengurusan Sajian 2. Elektronik 4. Unit-unit pembelajaran dalam empat pilihan adalah seperti berikut. KHB bercorak pravokasional berasaskan teknologi yang berhasrat melahirkan insan yang kenal faham teknologi. Elektronik 6. Masakan 10. berketrampilan dan berintegriti. berdikari dan mempunyai semangat keusahawanan agar mereka prihatin terhadap perkembangan teknologi semasa dan dapat menyumbang dan memenuhi keperluan guna tenaga. Enjin 6. Kerja Paip` 7. Asas Elektromekanikal 5. Jahitan 7.

Asas Elektromekanikal 5. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) akan mengambil alih Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) secara beransur-ansur mulai tahun 2011. Ternakan Ikan Air Tawar 6. Tanaman Sayuran 3. Kompos 2. Perdagangan dan Keusahawanan 2. m. KHB akan digantikan dengan Pendidikan Vokasional dan Teknologi (PVT) secara penuhnya pada tahun 2017. Haiwan Kesayangan 4. senaraikan tajuk-tajuk yang terkandung dalam unit pembelajaran “Reka Cipta” _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Apakah pentingnya unit pembelajaran “Reka Cipta” dimasukkan dalam kurikulum Kemahiran Hidup? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Sejajar dengan transformasi pendidikan. Dalam KSSM. Haiwan Kesayangan 4. Tanaman Sayuran 3. Perniagaan dan Keusahawanan 1. Perniagaan dan Keusahawanan Dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran kemahiran Hidup Edisi 2003.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |3 3.s 39) senaraikan tajuk-tajuk PVT dalam rajah berikut. Ternakan Ikan Air Tawar 6. Pertanian 1. Pelandskapan 7. Pelandskapan 7. Kompos 4. Dengan merujuk Modul Kursus ALE3022 Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Program Jarak Jauh (unit 3. . Asas Elektromekanikal 5.

Rajah 1. kajian dan amalan yang lepas yang didapati berkesan.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |4 KANDUNGAN PVT Tingkatan1 __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Tingkatan 2 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Tingkatan 3 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Kenal pasti perubahan-perubahan yang berlaku dalam mata peljaran PVT dari segi struktur dan isi kandungannya. satu kerangka yang telah dibina daripada Kerangka Hopkins (2007) menerusi kajian oleh LSN dan City and Guids for Skills Development (Faraday. Model mengandungi komponen-komponen yang berkait dan berhubung di antara satu sama lain dalam satu kerangka kearah mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan. Kerangka ini boleh membantu anda memikirkan ke arah pengajaran PTV yang berkesan. __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ . berhubung dan bertindih antara satu sama lain secara sinergi bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. Model-model pengajaran dan pembelajaran dibina berasaskan kepada teori.1 berikut adalah Kerangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan. . Overton dan Cooper 2011). Dalam rajah di bawah terdapat lima komponen yang berkait . memahami model-model pengajaran yang relevan dan berkesan amatlah penting. Bagi memperolihi pengajaran dan pembelajaran PTV yang berkesan. Model pengajaran boleh ditafsirkan sebagai pernyataan dan gambaran mudah daripada aktiviti pengajaran sebenar yang kompleks.

Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |5 Refleksi Pengajaran Konteks Pengajaran Model Pengajaran Perhubungan Pengajaran Kemahiran Strategi dan Mengajar Refleksi Pengajaran Rajah 1. Kemahiran strategi adalah alat pengajaran dan pembelajaran yang guru ada manakala kemahiran mengajar memberi maksud cara bagaimana guru memilih dan menggunakan alat untuk mengajar dengan berkesan. Pemilihan dan penggunaan sesuatu model yang sesuai atau kombinasi model-model ini. . strategi pengajaran dan kemahian guru itu sendiri. Komponen kedua ialah kemahiran strategi dan kemahiran mengajar.1 Kerangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan Lima komponen ini dihuraikan seperti berikut. latar belakang pelajar. Banyak kajian menunjukkan penggunaan model yang sesuai dan spesifik boleh meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pencapaian pelajar. banyak bergantung kepada objektif/hasil pembelajaran. Komponen pertama. model pengajaran adalah pemeringkatan yang berstruktur yang dibentuk untuk menggambarkan satu jenis pemikiran atau respons bagi mencapai hasil pembelanaran yang spesifik.

percaya-mempercayai dan hormat-menghormati . prasarana dan alat kelengkapan. perhubungan pengajaran merangkumi komitmen guru dan perhubungan guru dengan pelajar.menaruh pengharapan yang tinggi kepada murid . dan pertimbangan pandangan ke arah tindakan susul hasil daripada analisis.mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan harmoni . corak dan ciri kursus vokasional. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah/Inkuiri 2.menyerapkan unsur-unsur humor dan menyeronokkan dalam proses pengajaran Komponen keempat. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung 3. Apakah modul yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran PTV? Pemilihan dan penggunaan model yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran PTV bergantung kepada hasil/objektif pembelajaran. nilai atau pengetahuan tentang pengalaman. . - Adakah model pengajaran ini boleh diguna pakai? Aspek pengajaran mana yang boleh diguna pakai? Bilakah model ini berkemungkinan tidak sesuai? Model manakah yang mungkin perlu dicuba. di terokai dan dibaiki? Terdapat lima model pengajaran yang sesuai digunakan dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup khususnya dan mata pelajaran teknikal dan vokasional umumnya. merekod. Antara peranan guru dalam hal ini ialah . menganalisa maklumat berkaitan topik yang diberi dan melapor serta membentangkannya untuk pemrbincangan. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan 5. aktiviti pengajaran dan tugasan pembelajaran. 1. Terdapat lima model pengajaran yang sesuai bagi P & P PTV.mendengar dan memberi perhatian kepada pelajar .memahami dan berinterkasi dengan pelajar . konteks pengajaran meliputi matlamat dan peringkat program . analisis kepercayaan. gaya pembelajaran pelajar. beberapa persoalan/faktor perlu diambil kira. latar belakang pelajar dan sebagaimya. Inkuiri atau Model Pengajaran Penyelesaian Masalah melibatkan pelajar mencari. Model Pengajaran Main Peranan 4. Komponen kelima. konteks pengajaran dan sebagainya. Dalam aspek ini. Model Pengajaran Simulasi Model pertama. membina konsep dan menguji kesahihan fakta. refleksi pengajaran merangkumi tiga proses berkaitan iaitu pengalaman langsung.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |6 Komponen ketiga. Dalam aktiviti pelajar akan menyelidik. Sebelum memilih dan menggunakan model pengajaran yang sesuai. strategi pengajaran dan kemahiran mengajar guru. perhubungan guru-pelajar amat penting kearah proses pembelajaran yang berkesan.

1. Hasil pembelajarannya lebih tertumpu kepada pencapaian domain kognitif dan domain psikomotor iaitu konten dan kemahiran.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |7 Satu contoh model ialah Model 5E yang mempunyai 5 fasa iaitu engagement. Engagement(Penetapan) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Exploration(Penerokaan) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Explaination (Penerangan) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Elaboration (Penghuraian) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Evaluation (Penilaian) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Kenal pasti tiga topik/aktiviti dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang sesuai mengguna pakai model pengajaan ini.___________________ 3.. Cooper S. (2011) di laman sesawang http://www. exploration. explaination. Overton C. Mengimbas kembali pelajaran yang lepas 3. Persembahkan pelajaran baru 4. Memberi syarahan/kuliah secara menerang. ______________________ 2. Semak semula aktiviti untuk sesi pengajaran ini. Aplikasikan pelajaran baru dengan aktiviti pelajar 6.skillsdevelopment. elaboration dan evaluation. Menjelaskan tujuan pelajaran 2._____________________ Model kedua. . Transisi daripada tunjuk cara ke aktiviti kendiri 5.org/pdf/Developing_effective_VTL%20_through_teaching_models. berbincang dan menunjuk cara sesuatu produk proses adalah beberapa kaedah/teknik P & P yang sering digunakan dalam model ini. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung adalah satu model berstruktur yang sesuai untuk kebanyakan mata pelajaran. Dengan merujuk kepada “Developing effective vocational teaching and learning through model:A Guide “ Faraday S. Model pengajaran interaktif secara langsung menggunakan enam fasa iaitu 1.pdf nyatakan apa yang dimaksudkan dengan setiap fasa Model 5E.

Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |8 Secara berkumpulan (5-6 orang satu kumpulan). 1. . Penilaian Dengan berbincang berkumpulan kecil. Modul pengajaran ini yang sesuai kepada semua bidang vokasional. Main Peranan bertujuan membantu pelajar memahami isu daripada pelbagai sudut pandangan dengan melakukan lakonan atau pemerhatian. modul pengajaran Penyelidikan Berkumpulan sebagai satu contoh yang menyerapkan pembelajaran koperatif. terangkan setiap empat langkah tersebut di atas._________________________ Modul keempat. Pilih peserta yang terlibat 3._________________________ 3. 1. Model ini boleh dihuraikan dalam sembilan fasa seperti berikut. Sediakan pemerhati 5. penampilan diri dan komunikasi. Persembahan 2. mendedahkan pelajar dengan masalah yang mencabar menerusi mencari. huraikan setiap enam langkah di atas. 1. Lakonkan semula main peranan 8. Model ini boleh membentuk perilaku dalam kalangan pelajar dalam suasana yang seakan sama dengan keadaan sebenar. __________________________ 3. Memperkenalkan masalah dan objektif 2. Kongsi pengalaman dan buat kesimpulan Kenal pasti tiga topik atau aktiviti dalam Kemahiran Hidup yang sesuai menggunakan modul Main Peranan.__________________________ 2. Kenal pasti tiga topik atau aktiviti daam mata pelajaran Kemahiran Hidup yang mengguna pakai model pengajaran ini. Tindakan 4._____________________________ 2. Reaksi 3._______________________ Model ketiga. Bincang dengan lebih lanjut 9. mengumpul dan menganalisa maklumat secara berkumpuan untuk membina dan menguji hipotesis/anfaian atau ke arah menyelesaikan masalah atau mencari kesimpulan. menitikberatkan hasil pembelajarannya kepada penyelesaian masalah dan membina ilmu/kemahiran. Hasil pembelajaran lebih ke arah pembentukan aspek social yang termasuk kemahiran intrapersonal. Rangkakan lakonan 4. Mulakan main peranan 6. Bincang dan nilai 7. Terdapat empat fasa dalam pengendalian modul ini. 1.

banyak bergantung kepada objektif/hasil pembelajaran. Tambah lagi dua aktiviti bagi setiap lajur berkesan dan lajur kurang berkesan. Refleksi peserta Dalam kumpulan kecil. Melihat kip video tentang proses jahitan pakaian untuk tontonan pelajar boleh dijadikan satu simulasi.__________________________ 2. Hasil pembelajaran model ini lebih kepada menguasai konsep. latar belakang pelajar. Jadual berikut memapar aktiviti-aktiviti yang berkesan dan tidak berkesan bagi lima model pengajaran yang telah dibincang. menganalisa dan melapor maklumat. Modul kelima. Modul Pengajaran dan Cirinya Inkuiri: Pelajar menguji andaian/hipotesis berasaskan kepada pemahaman konsep dengan cara mengumpul._____________________ Seperti yang diberitahu sebelum ini. Terdapat empat fasa bagi menjelaskan proses simulasi ini. Berkesan Untuk 1 Membina konsep Kurang Berkesan Untuk 1. Membuat demonstrasi tentang penggunaan pemadam api semasa kebakaran dalam bengkel adalah satu contoh. Modul Pengajaran Simulasi memaparkan situasi seakan sebenar bagi menguasai konsep dan kemahiran. Melakukan simulasi agak mudah tetapi memerlukan perkakas dan bahan yang sesuai dan mencukupi. Penyertaan dalam simulasi 4. melakukan proses/prosedur kerja dan menyelesaikan masalah dalam keadaan macam sebenar.___________________________ 2.Ku rikulu m Ke mahira n Hi dup dan Model P engajar an |9 Kenal pasti tiga topic dalam Kemahiran Hidup yang mengguna pakai modul jenis ini. 1. 1. strategi pengajaran dan kemahian guru itu sendiri. huraikan empat fasa di atas untuk memahami model pengajaran ini. pemilihan dan penggunaan sesuatu model yang sesuai atau kombinasi model-model ini. Orientasi 2. Latihan peserta 3. Kenal pasti tiga topic/aktiviti yang boleh dijadikan untuk mengendalikan model pengajaran ini. Belajar kemahiran baru 2.__________________________ 3.__________________________ 3 __________________________ 3 __________________________ .Satu contoh telah diberi.

K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 10 Pengajaran Interaktif Secara Langsung. melakukan tugas dan menyelesaikan masalah dalam keadaan seperti benar.__________________________ 3. Mempelajari kemahiran amali 2. Menerokai masalah 1.__________________________ 2. Belajar ilmu pengetahuan baru 1. Pembelajaran secara percakapan .________________________ 3. ________________________ 3. 1. _______________________ 3. Menjana idea baru Main Peranan: Pelajar mempelajari sesuatu isu dari pelbagai sudut pandangan menerusi melakunkannya dalam pelbagai peranan atau secara pemerhatian. Bercakap atau menunjuk cara secara bersemuka diikuti dengan tugasan yang membantu pelajar mengingati maklumat baru untuk diserap dalam minda.__________________________ 3. Belajar ilmu pengetahuan baru 2._______________________ 3. _________________________ 2.______________________ 1. Menerokai perasaan 2. 1.______________________ Adakah anda tahu apakah kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum Kemahiran Hidup secara khususnya dan pendidikan teknikal dan vokasional umumnya? Berikut adalah senarai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kebanyakan tergolong dalam “pembelajaran menerusi membuat (learning by doing) atau pembelajaran menerusi pengalaman (experiential learning). Membentuk kemahiran komunikasi dan interaksi sosial Simulasi: Pelajar memperolihi konsep. Menerokai masalah Penyelidikan Berkumpulan: Pelajar bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah.________________________ 2 __________________________ 2.________________________ 2. __________________________ 3. 1. Pembelajaran menerusi pemerhatian 2. 1.menyelidik isu dan memperolii pengetahuan 1.__________________________ 1._________________________ 3.

Apakah sebabnya anda memilih kaedahkaedah tersebut? 1. Pembelajaran secara memikir secara kreatif dan kritis 10.__________________________5. Pembelajaran secara menunjuk 7. Pembelajaran secara latih tubi 5. Mata Pelajaran Vokasional dan Teknologi (PVT) akan mula mengambil alih KHB mulai Tahun 2017. Pembelajaran secara persekitaran maya 16. 3. Pembelajaran secara mendengar.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 11 3. mencatat dan mengingat 4. pilih lima kaedah di atas yang paling selalu digunakan. Pembelajaran secara simulasi 17. Pembelajaran secara saingan 15. bercorak pravokasional berasaskan teknologi bagi melahirkan insan yang kenal faham teknologi. 2. Pembelajaran secara main peranan 18. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) adalah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendah._________________________ 4. Pembelajaran secara inkuiri 9. berdikari dan mempunyai semangat keusahawanan. Pembelajaran secara meniru (imitation) Berasaskan pengalaman anda mengendalikan mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah. ________________________ Sebab-sebab menggunakan lima kaedah di atas ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ RUMUSAN 1.Komponent baru. Pembelajaran menerusi permainan 14. Pembeljaran menerusi penyelesaian masalah 8. . KHB mengandungi bahagian Teras dan Bahagian Pilihan. ICT dimasukkan dan Bahagaian Perniagaan dan Keusahawanan merintasi semu komponen. _________________________ 2. kreatif. Bahagian Teras diambil oleh semua pelajar manakala Bahagian Pilihan mengandungi empat komponen. Pembelajaran secara rekleksi 12. PVT mengandungi komponen-komponen seperti KHB yang diambil oleh semua pelajar tanpa ada pilihan. Pembelajaran dengan dibimbing 13. Pembelajaran secara mendraf dan mengsketsa 11. 4. Pembelajaran secara maklum balas 6. _______________________ 3.

Model pengajaran yang diberi fokus dalam unit pembelajaran 1 ini. .3. mengandungi lima model pengajaran iaitu: 6.5. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri 6. 6. 12. perhubungan pengajaran. menyelesaikan masalah menerusi mencari. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan 6. Model Pengajaran Simulasi 7.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 12 5.2. Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup lebih berfokus kepada mempelaajari menerusi membuat (learning by doing) dan pembelajaran menerusi pengalaman. Model Pengajaran Main Peranan memahami sesuatu isu menerusi lakonan atau pemerhatian dalam keadaan seakan benar. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung 6. kemahiran strategi dan kemahiran mengajar. 10. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan bertujuan membina dan menguji andaian. 8. Model Pengajaran Simulasi bertujuan menguasai konsep menerusi melakukan proses kerja bagi mengatasi masalah.1. merekod dan menganalisis maklumat untuk pembentangan dan perbincangan. merekod dan menganalisis maklumat. Kerangfka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan mengandungi lima komponen yang saling berhubung dan berkait iaitu model pengajaran. 11. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri mementingkan langkah-langkah menyelesaikan masalah menerusi mencari.4. 9. Model Pengajaran Main Peranan 6. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung mementingkan pencapaian konten dan kemahiran menerusi interaksi bersemuka. konteks pengajaran dan refleksi pengajaran.

berdikari. Konteks Pengajaran dan Refleksi Pengajaran 6. Kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu 2. Model Pengajaran. Kerangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan 5. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri 7. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan 10.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 13 PETA KONSEP Perhubungan Pengajaran Kemahiran Strategi dan Kemahiran Mengajar Kerangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan Konteks Pengajaran Modul Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan Modul Pengajaran Main Peranan Model Pengajaran Modul Pengajaran Interaktif Secara Langsung Modul Pengajaran Semulasi Modul Pengajaran Penyelesaian Masalah/Inkuiri KATA KUNCI 1. Kemahiran Strategi dan Kemahiran Mengajar. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PTV 12. Pembelajaran Menerusi Membuat 13.Model Pengajaran Simulasi 11. Mata Pelajaran Pendidikan Teknologi dan Vokasional 3. Perhubungan Pengajaran. keusahawanan 4. Model Pengajaran Main Peranan 9. Pembelajaran Menerusi Pengalaman . Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung 8. Kenal faham teknologi.

Pendidikan PVT menambah komponen baru berikut di samping mengekal sebilangan besar komponen mata pelajaran KHB. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung C. Berikut adalah komponen-komponen dalam Kerangka Membentuk Pengajaran dan Pembelajaran PTV Yang Berkesan I. A. Modul pengajaran berikut mengutamakan pencapaian pengetahuan dan kemahiran. Model pengajaran Konteks pengajaran Refleksi Pengajaran Perhubungan Pengajaran Strategi pengajaran I. Model pengajaran memberi maksud pernyataan dan gambaran mudah bagi menerangkan situasi pengajaran yang kompleks. Kemahiran strategi ialah _______pengajaran dan pembelajaran yang guru ada manakala kemahiran mengajar ialah _______ bagaimana guru memilih dan menggunakannya. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri B. A. C. V. II dan III sahaja II. Perniagaan dan Keusahawanan C. III. Prinsip akaun 3. 6. menyerapkan sifat keusahawanan 2. Model Pengajaran Simulasi . IV dan V sahaja I. Reka Cipta B. mata pelajaran wajib B. A. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan E. Berasaskan teknologi D. IV. 5. mata pelajaran elektif C. III dan IV sahaja 4. Kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) mempunyai cirri-ciri berikut kecuali _________ A. II III dan V sahaja I. D. III. II. B.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 14 A PENILAIAN KENDIRI 1. II. YA atau TIDAK. Teknologi maklumat dan komunikasi D. Model Pengajaran Main Peranan D.

__________________________________________ 2. Model Pengajaran Simulasi 9. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri B. C. latar belakang ibu-bapa pelajar IV. Model Pengajaran Main Peranan D. Melakukan tunjuk cara atau demonstrasi bagaimana memadam api dengan menggunakan pemadam api di bengkel adalah satu cara mengaplikasi model pengajaran berikut. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan E. I. Beri tiga sebab mengapakah Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan itu penting? 1. Model Pengajaran Simulasi 10. Pelajar mata pelajaran Kemahiran Hidup diberi tugas oleh gurunya untuk menyelesaikan masalah kekerapan kehilangan alat perkakas bengkel pada hari cuti sekolah. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung C. A.________________ . konteks pengajaran A. Tiga kaedah pengajaran yang amat berkesan dalam meningkatkan kemahiran amali pelajar dalam sesuatu bidang ialah 1. Model Pengajaran Penyelesaian Masalah atau Inkuiri B. Model Pengajaran Penyelidikan Berkumpulan E. III dan IV sahaja II. __________________________________________ 3. D. II dan IV sahaja 8. __________________________________________ 11. B. Model pengajaran yang paling sesuai untuk dikendalikan oleh guru ialah __________ A. Model Pengajaran Interaktif Secara Langsung C. Pemilihan dan penggunaan sesuatu model pengajaran banyak bergantung kepada faktor-faktor berikut._________________ 3. hasil pembelajaran II. Model Pengajaran Main Peranan D. III dan IV sahaja I.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 15 7. II dan III sahaja I. gaya pembelajaran pelajar III. I. _________________ 2.

Bahagian Pendidkan Teknik dan Vokasional: Kuala Lumpur. Developing effective vocational teaching ang learning through teaching models: a guide. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. 10. 5. 3. & Cooper S. 2.K u r i k u l u m K e m a h i r a n H i d u p d a n M o d e l P e n g a j a r a n | 16 RUJUKAN Faraday S. 6. Membina kemahiran berkomunikasi Membina sifat tanggungjawab 11. cara B D E A Membentuk interaksi sosial. Transformasi Pendidikan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia. London UK: LSN Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Info Ringkas. Pembelajaran secara menunjuk Pembelajaran dengan dibimbing . Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1. JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. 8. 9. B C D Ya alat. ___________ (2011). Pembelajaran secara latih tubi. 7. Overton C.

6. pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan pembelajaran modular Kaedah dan teknik pengajaran lain akan juga disentuh. 7. kaedah dan teknik pengajaran. 2. 4. menerangkan kaedah dan teknik yang sesuai untuk Kemahiran Hidup. unit ini memberi lebih tumpuan kepada strategi dan pendekatan pengajaran yang relevan dan berkesan untuk bidang ini seperti pembelajaran berasaskan projek. membincangkan pembelajaran berasaskan projek untuk Kemahiran Hidup. PENGENALAN Seorang guru perlu memikirkan apakah strategi dan pendekatan yang berkesan bagi mencapai objektif/hasil pembelajaran yang telah ditentukan.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 17 UNIT PELAJARAN 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. membanding-bezakan strategi pengajaran mengikut kategori pemusatan. penyampaian dan kumpulan sasaran. Unit ini juga akan mendedahkan kepada pembinaan dan aplikasi hasil pembelajaran yang berasaskan domain Taksonomi Bloom. pendekatan. . 5. 3. membincangkan pembelajaran berasaskan masalah untuk Kemahiran Hidup. menerangkan pengertian strategi. membina hasil pembelajaran berasaskan domain Taksonomi Bloom. anda dapat: 1. menerangkan pendekatan modular untuk Memahiran Hidup. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran banyak bergantung kepada kebijaksanaan guru memilih strategi dan pendekatan yang sesuai di samping pengetahuan konten yang dimiliknya. Memandangkan mata pelajaran Kemahiran Hidup khususnya dan mata pelajaran PTV umumnya adalah mata pelajaran/bidang yang bercorak “hands-on” yang menekan pembelajaran melalui pengalaman.

1. melakar peta konsep dan melapor. hasil pembelajaran. pendekatan. Strategi pengajaran boleh dihuraikan kepada tiga kategori iaitu kaedah pemusatan. kaedah dan teknik pengajaran bagi mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan. kaedah dan teknik pengajaran? Beri satu contoh yang boleh menjelaskan lagi maksud pengertian perkataan-perkataan ini dalam pengajaran. aktiviti kelas. Strategi pengajaran yang berasaskan kepada kategori kaedah pemusatan pula terbahagi kepada tiga aspek. Pengajaran berpusat kepada pelajar 3. kaedah dan teknik pengajaran? Dalam pengajaran. persediaan dan pemilihan segala aktiviti yang bertujuan untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran ialah kemahiran yang diguna pakai oleh guru bagi menjadikan kaedah pengajaran berkesan untuk mencapai objektif pelajaran. kaedah penyampaian dan kumpulan sasaran. latar belakang murid. beliau akan memilih beberapa kaedah seperti sumbangsaran dan perbincangan serta teknik pengajarannya ialah membuat uji kaji. Pendekatan pula adalah gambaran umum dan menyeluruh bagaimana pengajaran itu dikendalikan. pendekatan. model dan prinsip pembelajaran (Esah Sulaiman). Teknik pengajaran ini diperkukuhkan dengan pelbagai aktiviti pembelajaran. Pengajaran berpusat kepada guru 2.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 18 ISI KANDUNGAN Apakah yang anda faham dengan perkataan strategi. saiz kelas dan kecukupan alat/bahan bantu mengajar. Pengajaran berpusat kepada bahan . Adakah anda sudah faham apa yang dimaksudkan dengan strategi pengajaran. strategi pengajaran memberi maksud sesuatu perancangan dan pemilihan guru dalam menentukan pendekatan. Strategi pengajaran memberi lebih luas perspektifnya yang merangkumi perancangan. Kaedah pengajaran pula ialah satu siri proses/tindakan yang sistematik bagi memenuhi kehendak objek/hasil pembelajaran. Ia merupakan pernyataan yang telah terbukti benar berdasarkan teori. Pemilihan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran harus sesuai dengan corak mata pelajaran (teori/amali). Sebagai contoh jika sesaorang guru itu ingin mengguna pakai pendekatan penyelesaian masalah dalam strategi pengajarannya.

senaraikan satu kelebihan dan kekurangan bagi setiap aspek kategori pemusatan. Kaedah langsung (direct) 2. guru akan sukar mengajar. Ketiga-tiga situasi ini dipanggil strategi pengajaran yang berpusat kepada guru. Murid __________________________ ___________________________ __________________________ ___________________________ ___________ 3. Kaedah bersepadu (integrated) Strategi pengajaran berasaskan kepada kategori kumpulan sasaran dibahagikan kepada empat aspek 1. Kelas 2. memberi pendapat dan berinteraksi dengan guru dan rakan sekelas. Dalam keadaan sebenar. Kaedah tidak langsung (indirect) 3. Guru __________________________ ___________________________ __________________________ ___________________________ ___________ 2. 1. pengajaran guru melibatkan ketiga-tiga aspek ini. Kumpulan – besar dan kecil 3.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 19 Strategi pengajaran yang berasaskan kepada kategori kaedah penyampaian pula terbahagi kepada tiga aspek. Aspek Kategori Pemusatan Kelebihan Kekurangan Contoh kaedah/teknik spt. Berpasangan 4. Pengajaran secara sehala guru-murid seperti syarahan membuat murid pasif dan tidak aktif. bercerita __________________________ ___________________________ ___________ 1. Pengajaran dan pembelajaran dua hala ini membuat pelajar terlibat secara aktif baik dalam perbincangan ataupun kerja amali. Ada pula guru memberi peluang kepada murid berbincang. murid dan bahan. Terdapat juga situasi di mana guru amat bergantung kepada alat dan bahan bantuan mengajar seperti buku teks dan komputer. Berpasangan Kaedah Pemusatan Sering kita mendengar guru sahaja yang bercakap semasa mengajar. jika tiada. murid diam sahaja mendengar apa yang diajar dan kurang member respons kepada pengajaran guru. Dengan memberi satu contoh bagi setiap aspek kategori pemusatan. Bahan _________________________ ___________________________ . walaupun guru akan lebih cenderung kepada salah satu daripada tiga aspek ini.

Pendedahan deduktif ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Dua pendekatan yang tergolong dalam penyampaian tidak langsung ialah penemuan enkuiri dan penemuan inkuiri. 1.ca/staff/olenka.html Dengan merujuk kepada tajuk dan aktiviti dalam Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Edisi 2003. Kaedah ini lebih kearah pembelajaran berpusat kepada guru yang mana ilmu pengetahuan yang diolah dan disampaikan secara tersusun dan sesuai dengan kemampuan murid. konsep dan prinsip secara terus dan sehala. laman sesawang berikut boleh diakses http://www4. Kaedah ini melibatkan proses dua hala yang lebih menjurus kepada pembelajaran berpusat murid.bilash/best%20of%20bilash/inductivedeductive. pendekatan deduktif dan pembelajaran inkuiri.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 20 Kaedah Penyampaian Pencapaian hasil pembelajaran banyak bergantung kepada keberkesanan kaedah penyampaian yang diamalkan oleh guru.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.educ. Kaedah penyampaian secara langsung merupakan kaedah konvensional. Pendedahan induktif bermaksud menyampai pelajaran daripada yang mudah ke lebih sukar atau dari konkrit/spesifk ke lebih abstrak/umum manakala pendedahan deduktif pula bermula dengan pelajaran yang lebih umum/abstrak kepada yang lebih spesifik/konkrit. Pendekatan pendedahan induktif dan pendedahan deduktif adalah dua contoh tergolong dalam penyampaian secara tidak langsung. Andaian tentang penemuan ini membolehkan dua jenis penemuan dikenal pasti iaitu penemuan enkuiri dan penemuan inkuiri. .ncsu. Pendekatan secara penemuan oleh guru adalah untuk memberi kefahaman bahawa pengetahuan yang sentiasa berkembang hasil daripada tafsiran data dan konsep yang sering berubah dan yang boleh dirumuskan menerusi kajian dan eksperimen. Pendedahan induktif ______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______ 2. Kaedah penyampaian boleh dikategorikan kepada kaedah langsung. terangkan bagaimana tajuk dan aktiviti ini boleh dijadikan contoh untuk mengukuhkan lagi kefahaman anda terhadap pendedahan induktif dan pendedahan deduktif. melibatkan penglibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Antara contoh-contoh dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup ialah tunjuk cara dan latih tubi. di mana guru meyampaikan ilmu pengetahuan dalam bentuk fakta. Pendekatan ini berpandu kepada peranan guru untuk menyerap unsur-unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam kalangan murid. Kaedah penyampaian secara tidak langsung pula yang mana guru lebih berperanan sebagai pemudahcara.pdf http://www. kaedah tidak langsung dan kaedah bersepadu. Bagi mendapat maklumat lanjut tentang pendekatan induktif.ualberta.

unsur-unsur kerja berpasukan. Murid pula lebih memberi perhatian. kumpulan (besar atau kecil). Bagi menyampaikan pengetahuan yang banyak kepada keseluruhan kelas. mencatat nota dan disertai dengan perbincangan. kepimpinan. Selain mengetahui latar belakang murid dari segi keupayaan. Kumpulan sasaran boleh dibahagikan kepada empat kategori seluruh kelas. Penemuan inkuiri pula guru berperanan sebagai pemudahacara untuk menyelesaikan masalah yang baru manakala murid mengenal pasti masalah yang hendak diselidiki serta langkah-langkah yang perlu diambil. 1. bagi menerangkan sesuatu proses kerja dan prosedur penggunaan alat secara umum. kemahiran berintekasi. sama ada kumpulanm besar atau kecil. daya saingan dan tanggungjawab boleh diserapkan dalam kalangan murid. kecenderungan dan minat mereka. menganalisa dan mentafsir data ke arah membuat rumusan dan keputusan. Kumpulan Sasaran Keberkesanan sesuatu strategi pengajaran banyak bergantung kepada kumpulan sasaran iaitu murid yang kita ingin kendalikan. Guru ungkin memberi tugas rumah sama ada berbentuk latihan atau rujukan. kaedah syarahan adalah sesuai. guru harus memberi panduan dan penerangan dengan jelas dan teratur di samping memantau. Dalam pengendalian kelas secara kumpulan. membimbing kumpulan dari masa ke masa. guru akan merumus dan menilai kefahaman murid terhadap syarahannya. guru berada di hadapan kelas dan mengajar secara syarahan. Antara contohnya ialah kaedah pembelajaran berasaskan projek dan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Walau bagaimanpiun. Dua kaedah ini akan dibincang dengan lebih lanjut lagi kemudian di unit ini.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 21 Penemuan enkuiri lebih menjurus kepada proses meneroka dan menentukan masalah yang hendak diselidiki. mendengar. Sebelum kelas berakhir. Guru berperanan sebagai pembimbing. Guru juga menyediakan kemudahan dan mewujudkan suasana menggalakkan kajian dan eksperimen. Penemiuan inkuiri ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Kaedah penyampaian bersepadu mempunyai dan menggabungkan cirri-ciri daripada kedua-dua kaedah penyampaian langsung dan penyampaian tidak langsung yang lebih menyeluruh dan lengkap. Penemuan enkuiri ______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 2. pemandu dalam menghadapai proses bagi mendapat. kaedah pengajaran harus disesuaikan dengan bilangan pelajar yang terlibat. berpasangan atau individu. Sebagai contoh. sesi soal jawab. Beri satu aktiviti dalam Kemahiran Hidup yang boleh dijadikan contoh bagi memahami penemuan enkuiri dan penemuan inkuiri. memadailah memberi . Dalam mengendalikan kelas besar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan teori.

memasang komponen elektronik. penglibatan murid secara berpasangan boleh juga diamalkan. __________________ 1. ______________ ______________ _ .S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 22 taklimat yang disusuli dengan tunjuk cara yang mudah kepada kumpulan yang besar (6-10 orang). Dalam pengajaran secara kumpulan besar atau kumpulan kecil. Adakah masih ingat apa yang anda faham maksud pembelajaran koperatif dan kolaboratif? Rujuk Modul ALE3022 Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Program Jarak Jauh. Bagi mengendalikan aktiviti amali yang melibatkan proses kerja yang rumit dan alatan yang kecil seperti menjahit. KUMPULAN SASARAN KELAS KUMPULAN BESAR/KECIL BERPASANGAN 1. Murid menguasai satu modul ke satu modul yang lebih tinggi mengikut kecekapan dan individu. __________________ ___________________ ___________________ ____________________ _ INDIVIDU 1. __________________ __________________ __________________ ____________________ _ __________________ Kumpulan kecil 1. Pembelajaran modular memerlukan modul pembelajaran. alat dan bahan serta masa yang mencukupi. Kerja kursus ialah satu contoh yang memerlukan murid mengendalikan tugasan secara individu dalam Kemahiran. unsur-unsur pembelajaran koperatif dan kolaboratif boleh diserapkan. kaedah tunjuk cara yang melibatkan kumpulan kecil (3-5 orang) adalah sesuai. seorang daripada mereka harus lebih cekap agar beliau boleh membantu guru menunjuk ajar jika pasangannya tidak cekap. Bagi mengajar murid menguasai kemahiran menggunakan sesuatu perisian komputer. pembelajaran modular diberi fokus dalam mata pelajaran Vokasional dan Teknologi. Mengendalikan pengajaran terutamanya bagi murid menguasai sesuatu kemahiran yang lebih spesifik. Edisi 2011. Dalam KSSM. Dalam berpasangan itu. Mengajar murid yang berpasasngan boleh dijalankan jika menguasai sesuatu kemahiran yang spesifik diutamakan dan alat dan perkakas juga mencukupi. mata pelajaran yang mengganti Kemahiran Hidup kelak. tenaga pengajar yang berpengetahuan dan mencukupi. pendekatan modular adalah lebih baik. Dengan merujuk kepada Huraian Sukatan pelajaran Edisi 2003. Kumpulan besar 1. Modul pembelajaran adalah unit-unit pembelajaran yang kecil dan spesifik yang boleh memandu murid belajar secara persendirian atau dengan bimbingan tenaga pengajar yang sedikit. beri satu aktiviti yang boleh dijadikan contoh bagi memenuhi kumpulan sasaran.

Guru perlu melakukannya tunjuk cara dengan jelas. Hasil keputusan perlu dibuat selepas sesi. Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran bercorak amali berasaskan teknologi. berinteraksi. Guru sebagai penunjuk cara perlu membuat persediaan sebelum. Idea-idea sumbangsaran tidak seharusnya dijadikan keputusan muktamad. Syarahan akan lebih berkesan jika guru/pensyarah mempunyai suara yang jelas dan lantang. intelek dan afektif murid. semasa dan selepas tunjuk cara dari segi tujuan. penerangan yang jelas. Murid agak pasif dan hanya mendengar dan mencatat. Penerangan harus spesifik. Syarahan Syarahan adalah satu kaedah pengajaran sehala dan berpusat kepada guru yang membolehkan guru/pensyarah menyampaikan maklumat yang banyak kepada murid yang ramai dalam masa yang singkat. peralatan dan kumpulan sasaran. teratur dan lancar agar murid boleh memahami dan menguasai kemahiran yang hendak disampaikan. minat terhadap tajuk yang dibincangkan. ringkas dan mudah . jelas dan mudah dibicara oleh ahli-ahli. gaya yang menarik. Perbincangan boleh membentuk dan mengembangkan daya kognitif. Sumbangsaran Sumbangsaran adalah satu kaedah bagi mendapatkan pelbagai idea dalam penyelesaian satu masalah. Kebaikan kaedah ini ialah menggalakkan murid berfikir. produk dengan langkah-langkah yang sistematik dan jelas. Perbincangan Perbincangan adalah satu kaedah pengajaran dua hala yang melibatkan guru-murid. Pengerusi memberi peluang kepada semua ahli memberi pandangan tanpa mengira kewajaran idea dalam masa yang singkat. tempat.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 23 _ Apakah kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk Kemahiran Hidup? Seperti yang kita ketahui. Sesi perbincangan harus mengikut tatacara dan prosedur yang betul. Tunjuk Cara (Demonstrasi) Satu kaedah yang melibatkan guru menunjuk cara sesuatu proses. Sesi perbincangan yang dipengerusi oleh seorang pemudah cara harus berkisar kepada tajuk yang khusus. Mata pelajaran ini banyak melibatkan aktivti “ hands-on. murid-murid bagi membicara sesuatu tajuk/isu bagi mendapatkan pandangan. Memandangkan syarahan merupakan penyampaian sehala. idea dan kata sepakat. kaedah dan teknik bercorak teori/kuliah juga dilaksanakan. bahasa yang baik. Sesi sumbangsaran melibatkan ahli kumpulan kecil 5-8 ahli yang dipengerusi oleh seorang pemudah cara. Walau bagaimanapun. interaksi dan komunikasi di antara guru dan murid agak terhad.” Justeru itu kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai harus memberi fokus kepada aktiviti bercorak amali dan projek yang melibatkan murid secara aktif. Idea-idea yang diperolihi boleh dijadikan sebagai input untuk perbincangan lanjut. berkomunikasi dan menanam sifat toleransi dan kerja berpasukan. Murid pula akan mendapat lebih manfaat jika mereka mempunyai daya tumpuan dan pendengaran yang tinggi.

ladang bagi mendapatkan gambaran sebenar dari segi produk. www. guru harus mengadakan aktiviti pengukuhan atau latihan untuk memantapkan lagi kefahaman dan kemahiran murid. Pelajar boleh menfaatkan lawatan ini secara melihat. murid didedah pada satu pengalaman yang lebih luas dan skop tugasan yang komprehensif berdasarkan kepada tajuk pengajaran dari mula hingga akhir setelah mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi. simulasi dan lawatan terdapat beberapa kaedah yang relevan untuk pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup. perwatakan atau senario sebenar. PBP menyerapkan pendekatan pembelajaran koperatif. PBP boleh berbentuk kerja amali. Lawatan Lawatan merupakan satu kaedah/aktiviti sokongan yang mengukuhkan lagi kefahaman pelajar dalam sesuatu mata pelajaran atau aktiviti. Lawatan ke tempat seperti kilang. taman. ladang kongsi. Bagi mendapat maklumat yang lebih lanjut tentang pembelajaran berasaskan projek. menggambarkan dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah. tunjuk cara. PBP berlandaskan kepada andaian teori bahawa murid bersedia belajar aktiviti yang dirancang dan sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. kajian luar. Semasa sesi pengukuhan atau latihan. Terdapat tiga aspek tunjuk cara (i) Model hidup – melakukan proses. Lawatan memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi walaupun kos pengendalian agak tinggi. Simulasi boleh berbentukproses pergerakan bagi menunjukkan pergerakan sebenar peralatan atau mesin. Selepas menunjuk cara. murid perlu dibimbing dan diselia. Dalam kaedah ini. eksperimen. proses kerja.com/watch?v=LMCZvGesRz8 . pembelajaran kolaboratif dan inkuiri penemuan. kajian lapangan dan lawatan. sumbangsaran. Simulasi juga boleh berbentuk main peranan bagi menggambarkan dan menunjukkan lakonan olok-olok murid bagi mencerminkan sesuatu situasi. anda boleh mengakses laman sesawang berikut.youtube. memerhati dan mengaitkan apa yang dipelajari dalam kelas dengan amalan sebenar. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek (PBP) yang diasaskan oleh William Kilpatrick (1871) dan diubahsuai mengikut kaedah penyelesaian masalah yang dipelopori John Dewey (1910). perbincangan. Lawatan yang diuruskan oleh pihak sekolah untuk kumpulan besar harus relevan dan menepati kehendak sesuatu mata pelajaran.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 24 difahami. suasana tempat kerja yang tidak terdapat di sekolah atau dalam buku. tingkah laku sebenar atau menunjukkan model dan bahan sebenar yang maujud (ii) Model simbolik – menerangkan proses atau prosedur secara bertulis (iii) Model persepsi – menunjukkan satu proses atau aktiviti dengan bantuan internet Simulasi Simulasi adalah satu kaedah bagi mewujudkan keadaan seakan sebenar dengan sengaja dan terkawal bagi menerangkan. Selain daripada syarahan.

membentang.______________________________ 2.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 25 PBP mempunyai ciri-ciri berikut. 6. 3. Guru juga perlu memantau. 5. PBP berlandaskan kepada prinsip-prinsip berikut. 6. menyelia dan menilai dari masa ke masa Murid membincang.____________________________________ 4. psikomotor dan afektif. berkongsi idea dan pengalaman dan menyebarluaskan dapatan Langkah-langkah panduan dalam mengendalikan PBP melibatkan 1. Kenal pasti empat tugasan dalam pentaksiran Kemahiran Hidup yang boleh dikategorikan sebagai pembelajaran berasaskan projek. membincang dan melaporkan hasil projek Merumus dan membuat kesimpulan Sebagai rumusan. Mengembangkan daya kreatif dan potensi murid menerusi pengalaman amali Menanamkan sikap positif. 7. 2. kerjasama. PBP menanamkan sikap tanggungjawab. membimbing dan mengawal didiplin agar objektif sebenar tidak terpesong. 1. ______________________________ . Walau bagaimanapun. sistematik dan mesti dipatuhi Guru sentiasa membimbing. 4. 4. 2. 1. ___________________________________ 3. unsur pembelajaran melalui pengalaman Projek harus bermakna. kecenderungan dan kebolehan murid Projek berdasarkan kepada objektif. tajuk dan aktiviti yang relevan Projek memerlukan alat. kerjasama dan inisiatif. 3. Memilih projek yang sesuai Bekerjasama dengan murid Membentuk kumpulan Memantau dan membimbing projek murid Menyelia dan menaksir Membentang. PBP mengambil masa agak panjang dan memerlukan alat dan bahan yang mencukupi. bahan yang sesuai dan mencukupi Projek perlu rancangan kerja yang lengkap. 5. 2. 3. 1. sesuai dengan tajuk dan objektif pelajaran Mengukuhkan perasaan kekitaan. 4. kepuasan bekerja dan ingatan. Projek berdasarkan minat. PBP adalah satu pendekatan yang komprehensif dari segi proses dan menyatupadu tiga domain kognitif.

Pendidikan yang terancang – dirancang dan dimasukkan dalam kurikulum 3. mendapat. rangsangan dan rundingan sosial. Masalah yang ddikenal pasti mengarahkan kepada proses meneroka. Murid berpeluang merancang dan mengurus sendiri (kendiri) . Menjalankan kajian 6.html PBM berlandas kepada prinsip-prinsip berikut.edu/whatispbl. Mengemukakan hipotesis 5.uci.www. Pengetahuan dan kemahiran yang dicapai bermakna dan berasaskan kepada masalah bukannya disiplin 3. Model ini mengutarakan lapan langkah 1. mengumpul dan menganalisis maklumat dan kemahiran baru. 1. Menentukan masalah 2. Pengetahuan sedia diaktif dan ditokok tambah dengan yang baru 5. Proses penyelesaian masalah – Masalah didahulukan bukannya maklumat. Menjana beberapa alternatf 8. penerokaan dan penyusunan pengetahuan yang sedia ada ke arah pencapaian menyelesaikan masalah. Mengumpul fakta 4. memilih kaedah dan bahan. Pendidikan berpusatkan pelajar – murid sebagai fokus – pelajar menentukan objektif. 2. Penemuan masalah adalah langkah pertama dan penggalak kepada penyelesaian masalah. Bagi mendapat maklumat lanjut tentang pembelajaran berasaskan masalah. Mentakrifkan semula masalah 7. Mengemukakan penyelesaian Ciri-ciri utama 1. anda boleh akses laman sesawang .pbl. PBM ialah proses pembelajaran berpandukan kepada proses memahami dan menyelesaikan masalah. PBM berfokus kepada pengetahuan dan kemahiran serta mendorong kepada pencarian. Mentakrifkan masalah 3.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 26 Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran berasaskan masalah yang mula diperkenalkan di Kanada pada sekitar tahun 1960an berasaskan kepada teori konstruktivisma yang berlandaskan pembelajaran dibina dengan berinteraksi dengan persekitaran. Guru sebagai pembimbing dan perangsang. Dalam unit ini diperturunkan satu model yang relevan iaitu Model Forgaty (1970). Bermula dengan masalah yang realistik dan sebenar yang mungkin dihadapi oleh murid 2. Murid lebih aktif dan bertanggungjawab kepada pembelajaran 4.

Pentaksiran berlandaskan kepada tahap pencapaian berasaskan kepada kriteria yang ditentukan 6. jelas dan terperinci 3. memilih. Murid boleh menggunakan modul pembelajaran tanpa guru atau dengan bimbingan guru yang minima. khusus dan teratur 2. Murid diberi kebebasan memula. pengetahuan yang relevan dari segi keupayaan dan minat murid 2. Guru berperanan sebagai pembimbing dan pemudahcara 5. khusus serta boleh diukur dan dinilai di samping diperkukuhkan dengan prosedur dan proses menguasai kemahiran yang tersusun dan lengkap. Tatacara dan proses pentaksiran hasil pembelajaran juga disusun dengan sistematik. Mengandungi unit-unit pelajaran yang kecil yang disusun atur mengikut turutan dari mudah ke sukar 3. Diirancang berasaskan kepada kemahiran. Guru perlu beri dorongan dan bimbingan kepada murid semasa pembelajaran 4. 4. guru boleh menumpukan perhatian khusus kepada murid yang memerlukan bimbingan. In akan menjejaskan pemupukan nilai murni dan sikap kerja dalam kumpulan . Penentuan objektif – ciri-ciri. bahan yang mencukupi. 1. Mempunyai hasil pembelajaran yang jelas. Modul pembelajaran ialah unit pelajaran kecil yang mengandungi hasil/objektif pembelajaran yang jelas. memerlukan penyeliaan dan bimbingan yang rapi dan penyediaan peralatan. 2. Pendekatan modular mempunyai ciri-ciri berikut. Murid tidak dapat berinteraksi dan bekerja secara kumpulan. murid yang rendah pencapaian prestasi pembelajarannya boleh diberi perhatian khusus. menilai keberkesanan Pembinaan item yang jelas dan sesuai Analisis latar belakang murid-keupayaan. 1. 5. 3. 6. berhenti pelajaran mengikut kemampuan 4.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 27 Pendekatan Modular Pendekatan modular dalam pembelajaran ialah satu kaedah pembelajaran secara kendiri (individualized instruction) berpandukan kepada modul pembelajaran. Perlu mengadakan aktiviti penaksiran selepas setiap unit pembelajaran Penyediaan modul boleh melibatkan langkah-langkah berikut 1. Bahan modul perlu lengkap. Kelemahannya pula ialah kaedah ini memakan masa dan tenaga yang banyak dan agak sukar dikendalikan di kelas yang ramai murid. Murid boleh beralih kepda modul yang lebih tinggi setelah mencapai tahap yang minima Pendekatan modular berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut. minat dan pengalaman Penyusunan bahan modul pembelajaran Pemilihan bahan media Penilaian terhadap modul Antara kelebihan modul pembelajaran ialah murid berkembang mengikut kebolehan mereka.

Bagi melaksanakan aktiviti rujuk internet yang sesuai.Dengan member satu contoh seperti modul membina taaman mini. prosedur. . konsep. Pembentukan (Development). diukur Penerangan tingkah laku murid dan bukan guru Pencapaian hasil pembelajaran satu unit pembelajaran selepas satu sesi bukannya proses pembelajaran ataupun skop isi kandungan Harus boleh memenuhi kehendak matlamat atau objektif Tiga domain utama dalam hasil pemeblajaran yang diasaskan oleh Bloom iaitu kognitif. Hasil pembelajaran harus mempunyai kriteria berikut.     Perkataan tingkah laku yang spesifik. Hasil pembelajaran menekankan hasil selepas (end or achieved result) bukannya objektif yang dihasratkan (intended objectives) atau proses pembelajaran murid. prinsip dan sebagainya. semangat. Model ini digunakan bagi menggubal dan membentuk satu program/aktiviti berdasarkan kepada pendekatan modular. kemahiran. Domain psikomotor merangkumi pergerakan fizikal anggota badan dalam melakukan aktiviti amali. nilai murni) yang boleh dilakukan atau tunjukkan oleh murid selepas satu sesi pelajaran. Pelaksanaan (Implementation) dan Penilaian (Evaluation). motivasi. nilai murni dan sikap.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 28 Salah satu model yang boleh menghuraikan pendekatan modular secara komperehensif dan teratur ialah Model ADDIE yang mengandungi lima fasa (Rajah 2) iaitu Analisis (analysis). terangkan setiap satu fasa/langkah Model ADDIE. psikomotor dan afektif Domain kognitif melibatkan pembinaan daya intelek atau keupayaan minda terhadap fakta. penghargaan. mudah dilihat. Merekabentuk (Design). Domain afektif pula menggambarkan perasaan emosi seperti perasaan. Fasa I – Analisis ___________________________________________________________________________ Fasa 2 – Merekabentuk _____________________________________________________________________ Fasa 3 – Membentuk _______________________________________________________________________ Fasa 4 – Melaksana _______________________________________________________________________ Fasa 5 – Menilai __________________________________________________________________________ Hasil Pembelajaran Berasaskan Taksonomi Bloom Hasil pembelajaran (learning outcomes) ialah perubahan dalam tingkah laku (pengetahuan. sikap.

mengkritik. mengawal. mengkosepsikan. mengikuti. Gerak balas terbimbing – mencuba. seperti menjejaki. mengatur semula. Bapa murid menghidu bau kuih yang disedia oleh anaknya. 4. Penilaian – menilai. Domain psikomotor pula mempunyai tujuk aras dan contoh bagi setiap aras adalah 1. mengeksperimen. membuat kesimpulan. melabel. Pengetahuan – mengenal pasti. Sintesis – menggabungkan. mereka cipta. Persepsi – Pengamatan atau proses membawa kepada kesedaran terhadap ransangan daripada benda. Gerak balas tanpa bimbing – Tindakan ke arah satu pencapaian kemahiran yang agak kompleks seperti membina. Murid boleh menyatakan kepentingan warna tanah. 6. mengesan. 2. membina. menunjuk cara. Gerak balas nyata yang kompleks – Tindakan motor secara automatik dan kompleks yang mencerminkan tahap kompetensi yang tinggi seperti membaiki. Murid boleh merancang jadual pertandingan bumi hijau. menunujuk cara. merancang. 5. meringkaskan. meniru. menentukan. menaksir. menghuraikan. menyenarai. fizikal dan emosi seperti mempamir. Murid boleh mempelbagaikan fungsi traktor untuk aktiviti pertanian. 5. mentafsir. Contoh bagi setiap tahap domain adalah 1. membuat andaian. menyataka. Murid merasa keenakan rasa kuih yang dibuat oleh rakannya. Murid dengan bantuan rakannya cuba membuat kuih. melakar. menyokong. menama.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 29 Terdapat enam tahap atau aras mengikut domain kognitif. objek melalui alat deria seperti menghidu. 3. Analisis – Memilih. 2. Murid boleh menerangkan bagaimana air memberi kesan kepada fotosintesis 3. Murid boleh memilih baja terbaik untuk tanaman tomato. member respons. Murid boleh menghitung kuantiti nutrien dalam baja sebatian 4. Adaptasi – Kemahiran menambah nilai atau mengubah suai seperti mempelbagai. . mereka bentuk. menciri. merekabentuk. Pemahaman – menerangkan. 6. murid boleh mereka bentuk blaus termoden di pasaran. Murid boleh menunjuk cara membuat teknik kuih kepada rakan sekelasnya. membuat keputusan. mengasingkan. memberi contoh. mengesan dan mengecam. Murid boleh menilai kesan sampingan racun serangga baru terhadap pokok tanaman. Aplikasi – mengira. menghitung. Set – kesediaan secara mental. Murid boleh membaiki enjin kereta yang rosak. merela dan merasa. mengubahsuai. mengelas.

menyediakan 3. Objek. Kata kerja -yang aktif dan spesifik.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 30 7. cenderung dan terlibat secara aktif terhadap sesuatu amalan/nilai. keprihatinan. Murid berpegang teguh terhadap agama yang baru dianutinya. 5. Dengan alatan yang sesuai dan cukup. kesediaan.tindakan kepada kata kerja seperii mendefinisikan makanan seimbang. boleh diperhati dan diukur seperti mendefinisikan. Murid sedar/prihatin terhadap kepentingan diet seimbang 2. membangun. merumus. pelajar boleh …. Murid mendisiplinkan diri dalam latihan olah raga peringkat negeri. mendengar seperti. Komponen dalam Hasil Pembelajaran Terdapat enam komponen dalam hasil pembelajaran 1. Murid boleh mereka cipta alat pengering baju dengan menggunakan bahan kitar semula. Domain dan arasnya – Domain kognitif aras 5 seperti “ Merancang penyediaan majlis makan malam orang kenamaan (C5). Domain afektif mempunyai lima aras. Frasa merujuk kepada kumpulan sasaran seperti “Di akhir pelajaran. bersetuju dan rela bertindak terhadap sesuatu benda/situasi. Murid memilih atau mengamalkan diet seimbang dalam pemakanannya. Menilai – menerima. Konteks/Keadaan – Dalam konteks apa tindakan itu boleh dilakukan seperti Dengan menggunakan pembaris. Menghayati – menyerap dan menganuti nilai secara konsisten dan logik yang menjadi pegangan.tahap kualiti yang ingin dicapai secara eksplisit. Menerima – kesedaran. mekanik itu boleh membaiki basikal… 5. 4. Adakala tidak dinyatakan secara eksplisit seperti. pelajar dapat… 2. menjahit. Murid suka membaca Al-Quran selepas sembahyang. Menjahit kain 4. Standard/kriteria . pelajar dapat mengukur saiz pakaian…. 3. Contoh bagi setiap aras adalah 1. Selepas mengikuti kursus ini. . Lakuan tulin – Mereka cipta produk atau proses bagi menyelesaikan masalah atau membaiki situasi seperti mereka cipta. Mengorganisasi – mengatur/membina sesuatu sistem nilai dalam diri sendiri. pendirian atau falsafah hidup. menyenaraikan proses mengkukus secara tepat 6.. Memberi maklum/balas – melibatkan diri. Pelajar dapat menyediakan dua daripada lima resipi baru yang diajar.

Kaedah pemusatan berpusat kepada guru (syarahan). simulasi dan lawatan. mendedahkan murid kepada proses penyelesaian masalah menerusi penerokaan. 5. . kaedah dan teknik pengajaran bagi mencapai pembelajaran yang berkesan. 9. tunjuk cara. 11. Kumpulan sasaran merangkumi kelas. tidak langsung (induktif/deduktif) dan bersepadu (pembelajaran berasaskan projek/masalah) 8.S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 31 Contoh Pada akhir kerja amali. penganalisian dan rumusan maklumat di samping menimba ilmu baru. pengumpulan. Pembelajaran berasaskan masalah yang bermula dengan penemuan masalah. 3. Standard/kriteria – dalam masa satu jam 6. Kaedah ialah proses yang sistematik berasaskan teori bagi memenuhi kehendak objektif pembelajaran . 3. 6. Tandakan setiap enam komponen dalam kedua-dua hasil pembelajaran RUMUSAN 1. perbincangan. berpasangan dan individu. sumbangsaran. Objek – kereta 4. kaedah penyampaian dan kumpulan sasaran. Kaedah penyampaian secara langsung (latih tubi). Frasa – Pada akhir kerja amali 2. Strategi pengajaran adalah perancangan dan pemilihan pendekatan. 10. kumpulan. Strategi pengajaran berasaskan kepada kaedah pemusatan. 4. pelajar dapat menservis kereta dalam masa satu jam berpandukan kepada manual yang diberi (P3) 1. Domain dan aras – P3 – Domain psikomotor. Konteks/keadaan – berpandu kepada manual 6. Kata kerja – menservis 3. 2.Teknik pengajaran ialah kemahiran yang diaplikasi bagi memperkukuhkan kaedah pengajaran. skop tugasan yang komprehensif dan menyerap unsur-unsur pembelajaran koperatif dan kolaboratif dan inkuiri penemuan. Pembelajaran berasaskan projek mendedahkan murid pengalaman yang lebih luas. murid (sumbangsaran) dan bahan (kad kerja) 7. Pendekatan merupakan gambaran bagaimana pengajaran itu dikendalikan. Kaedah dan teknik P & P termasuklah syarahan.gerak balas terbimbing Bina satu hasil pembelajaran untuk setiap domain kognitif dan domain psikomotor yang setiap satu mengandungi enam komponen. pencarian.

S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 32 12. Hasil pembelajaran yang berdasarkan Taksonomi Bloom diukur dalam tiga domain iaitu kognitif. standard/kriteria dan domain/aras. Domain afektif meggambarkan emosi. Pembelajaran modular membolehkan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran mengikut kemampuan sendiri dengan bantuan modul yang jelas. Hasil pembelajaran mengandungi enam komponen iaitu frasa. 15. spesifik dan relevan untuk memenuhi kehendak murid dengan bimbingan guru yang minima. nilai murni dan sikap. psikomotor dan afektif. konteks/keadaan. PETA KONSEP Kelas Individu Kumpulan Sasaran Berpasangan n Kumpulan (besar/kecil) Strategi dan Pendekatan P & P Kemahiran Hidup Kaedah Pemusatan Kaedah Penyampaian Langsung -Tunjuk cara -Latih tubi -Masteri Tidak Langsung -Pendedahan induktif -Pendedahan deduktif -Penemuan inkuiri -Penemuan enkuiri Bersepadu -Pembelajaran berasaskan projek -Pembelajaran berasaskan masalah Murid -Perbincangan -Sumbangsaran -Simulasi Guru -Syarahan -Ceramah Bahan -Kad kerja -Rekabentuk berbantu komputer -Buku teks . objek. kata kerja. 13. Domain kognitif lebih mengukur keupayaan minda terhadap fakta manaakala domain psikomotor lebih menjurus kepada kebolehan menggunakan anggota untuk melakukan aktiviti amali. 14.

pendekatan. dan teknik pegajaran Kaedah pemusatan. 9. 6. pendekatan modular Tiga domain hasil pembelajaran – kognitif. tidak langsung dan bersepadu Kumpulan sasaran –kelas. Sesi __________ boleh mengembangkan daya minda. Kaedah __________ boleh mendapatkan idea sebanyak yang mungkin tetapi tidak boleh dijadi keputusan. 3. pembelajaran berasaskan masalah. 8. berpasangan dan individu Pembelajaran berasaskan projek. mengumpul. Merancang sesuatu projek tergolong dalam domain __________ aras _________. langsung manakala 4. .S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 33 KATA KUNCI        A Strategi pengajaran. 7. __________ adalah contoh kaedah penyampaian secara _________________ ialah kaedah penyampaian secara besepadu. Dalam enam komponen hasil pembelajaran. murid dan bahan Kaedah penyampaian secara langsung. Pendedahan dari yang konkrit ke lebih abstrak ialah pendekatan__________ manakala pendedahan dari yang umum kepada yang lebih spesifik ialah pendekatan___________. pernyataan yang menggambarkan kualiti yang ingin dicapai ialah ___________. kaedah. kaedah penyampaian dan kumpulan sasaran Pengajaran berpusat kepada guru. intelek dan ketahanan emosi murid. ____________ bermula dengan penemuan masalah dahulu sebelum melalui pelbagai proses menerokai. mereka cipta sesuatu produk baru dan inovatif tergolong pada tahap/aras __________ . Kaedah ___________lebih berpusat kepada guru manakala kaedah__________ menggalakkan penglibatan aktif murid dalam P & P. 10. Dalam domain psikomotor. kumpulan. _____________ menggambarkan bagaimana pengajaran itu dikendalikan manakala ________ merupakan proses yang sistematik bagi memenuhi kehendak hasil pembelajaran. menganalisis dan merumus maklumat. psikomotor dan afektif PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 5.

London: Longman. Esah Sulaiman (2004). standard/kriteria RUJUKAN Bloom. Tanjong Malim. Teknologi & Penaksiran. (1964). Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives. (1956). Skudai. Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pembelajaran berasaskan masalah 8. . Kognitif. Sumbangsaran 6. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia. Lakuan tulin 10. London: Longman. deduktif 5. .S t r a t e g i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n K e m a h i r a n H i d u p | 34 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. et al. Rahil M. Handbook: Affective Domain. Bhd. Benjamin S. Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Manual Instruksi KPD 3016 & 3026 Pengajaran . kaedah 2. Habibah A & Kamariah A. Fakulti Pendidikan dan Pengurusan Pembangunan ( ).. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Induktif. Handbook 1: Cognitive Domain. perbincangan/sumbangsaran 3. Perbincangan 7. Pengenalan Pedagogi. Syarahan/ceramah. et al. pembelajaran berasaskan projek/masalah 4. Malaysia: Karisma Publications Sdn.. Amalan Pengajaran Berkesan. Taxonomy of Educational Objectives. Bakar (2009). sintesis 9. Shah Alam. Pendekatan. Bloom. Latih tubi/tunjuk cara.

Tugas ini merujuk kepada proses di mana guru perlu memberi perhatian kepada pelajar di dalam bilik darjah seperti mengetahui apakah minat. 5. Menerangkan tujuan dan kepentingan persediaan mengajar. 4. sesuatu proses pengajaran yang berkesan tidak akan terjadi jika tidak ada sebarang perancangan pengajaran yang teliti dan berkomprehensif.Perancangan Rancangan Mengajar I35 UNIT PELAJARAN 3 PERANCANGAN RANCANGAN MENGAJAR HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Ini kerana melalui perancangan pengajaran yang berkesan ia akan mempengaruhi keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sekaligus akan mempengaruhi tahap penguasaan pelajar terhadap ilmu yang disampaikan. terdapat enam tugas yang perlu difikirkan oleh seorang guru di dalam proses perancangan untuk pengajaran iaitu:  Mendiagnosis keperluan pelajar. keperluan dan kebolehan mereka secara individu. ISI KANDUNGAN Perancangan untuk Pengajaran Berdasarkan pandangan Rahil. anda akan dapat: 1. Mengenalpasti sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. PENGENALAN Tahukah anda. Menerangkan tujuan dan kepentingan perancangan pelajaran. Menghasilkan rancangan persediaan mengajar 6. Menerangkan proses perancangan pengajaran. . 3. Habibah & Kamariah (2009). 2. Setiap guru apabila mendapat pekerjaan sebagai seorang guru berperanan dan bertanggungjawab di dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menghuraikan komponen-komponen perancangan pengajaran. Dengan ini guru dapat memikirkan aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan pelajar agar dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Ini bertujuan untuk menarik minat pelajar di dalam melibatkan diri di dalam aktiviti pembelajaran.  Membolehkan guru menghabiskan sukatan pelajaran seperti yang telah ditetapkan. Apakah Kepentingan Rancangan Mengajar disediakan?  Membantu guru merancang pengajarannya secara lebih komprehensif dan teratur dan memenuhi kehendak sukatan pelajaran. objektif pengajaran dan teknik pengajaran yang akan digunakan semasa sesi aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlaku.Perancangan Rancangan Mengajar I36  Memilih kandungan dan menetapkan objektif.menilai dan melaporkan tentang kemajuan pelajar.Objektif pengajaran adalah asas untuk perancangan pengajaran. Tugas ini amat penting kerana ia akan melibatkan penyusunan maklumat berkaitan keperluan pelajar.Ia membolehkan guru mengenalpasti adakah objektif pengajaran tersebut tercapai atau tidak dan melihat keberkesanan teknik pengajaran yang digunakan semasa sesi aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. guru harus berusaha memulakan aktiviti tersebut dengan memberi motivasi kepada pelajar.penyelesaian masalah dan sebagainya.rancangan mengajar penggal. Dalam menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.  Memberi keyakinan kepada guru untuk mengajar terutamanya kepada guru baru yang kurang berpengalaman di dalam mengajar. rancangan mengajar mingguan dan rancangan mengajar harian.  Membantu guru menentukan pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan objektif pengajaran. strategi.  Membantu guru memilih bahan dan sumber serta aktiviti yang sesuai.Tujuan rancangan mengajar ini adalah sebagai panduan asas serta rujukan kepada guru matapelajaran di dalam melaksanankan proses pengajaran dan pembelajaran.  Mengukur.  Mengenalpasti teknik pengajaran.  Membuat persediaan mengajar. perlu memilih teknik pengajaran yang bersesuaian berdasarkan objektif pengajaran supaya dapat memenuhi keperluan objektif pengajaran tersebut dan akan memberi kesan yang positif kepada pelajar.Rancangan mengajar ini biasanya akan dibuat oleh setiap guru yang merangkumi rancangan mengajar tahunan. Melalui objektif pengajaran ia menunjukkan apakah harapan guru setelah aktiviti pengajaran dan pembelajaran selesai. Apakah Tujuan Rancangan Mengajar disediakan? Rancangan mengajar adalah perancangan atau suatu program yang disediakan secara sistematik oleh seseorang guru bagi setiap matapelajaran yang akan diajarkan. Antara contoh teknik pengajaran adalah seperti teknik bercerita. demonstrasi. . Rancangan mengajar ini dibuat berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tugas ini amat penting untuk melihat sejauhmana pelajar menguasai ilmu pengajaran yang diajar. Setiap guru.  Meningkatkan motivasi pelajar dan melaksanakan pengajaran.

Apakah itu Huraian Sukatan Pelajaran? Merupakan ulasan terperinci berkaitan topik-topik yang akan diajar kepada pelajar bagi sesuatu matapelajaran. Ini bertujuan supaya guru itu sendiri terlebih dahulu memahami segala konsep dan kemahiran yang perlu dikuasai bagi setiap topik-topik yang dinyatakan di dalan sukatan pelajaran.Ini kerana ia akan memudahkan guru untuk mengenalpasti dan memilih bahan pelajaran yang sesuai digunakan. melalui persediaan mengajar yang berkesan ia akan memudahkan proses aktiviti pengajaran . Oleh itu.Guru juga harus memahami bahawa setiap pelajar mempunyai kebolehan dan kemampuan yang berbeza terhadap penguasaan ilmu pelajaran yang diajar. setiap guru khasnya guru baru perlu mengkaji secara mendalam sukatan pelajaran bagi setiap matapelajaran yang ditugaskan untuk mengajar. kaedah atau teknik pengajaran yang bersesuaian serta bijak memperuntukkan masa untuk penyampaian pengajaran. Bincangkan dengan rakan anda dengan lebih terperinci berkaitan proses perancangan pengajaran seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di atas. Apakah itu Persediaan Mengajar? Merupakan satu pelan yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran.Perancangan Rancangan Mengajar I37 Nyatakan apakah lagi kepentingan rancangan mengajar disediakan? Apakah proses Perancangan Pengajaran? Penelitian dan Pentafsiran Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Membuat Rancangan Pengajaran Menyediakan Persediaan Mengajar Apakah itu Sukatan Pelajaran? Merupakan satu susunan topik-topik yang perlu diajar kepada pelajar bagi sesuatu matapelajaran dan mempunyai objektif yang tersediri. Apakah Kepentingan Persediaan Mengajar? Bagi persediaan sesuatu pelajaran.

Apakah yang dapat anda kaitkan antara kepentingan persediaan mengajar dengan rajah disebelah? . jika terdapat pelajar yang bertanyakan sebarang soalan atau meminta sebarang penerangan berkaitan pelajaran yang diajar.ia mampu mengelakkan dari berlakunya masalah disiplin seperti gejala ponteng kelas dalam kalangan pelajar. Oleh itu.Antara kepentingan persediaan mengajar disediakan adalah:  Membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dengan sistematik dan berkesan dan ini akan menghasilkan suasana pengurusan bilik darjah yang baik. Setiap guru haruslah membuat persediaan darisegi pemahaman sesuatu isi pelajaran yang akan diajar. Ini kerana. Ini akan menambahkan keyakinan pelajar terhadap kemampuan guru.Ini kerana persediaan mengajar merupakan suatu dokumen yang merekodkan segala aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru.  Membantu guru mengawal disiplin bilik darjah dengan baik.  Membantu guru menyemak apa yang telah diajarkan kepada pelajar supaya guru boleh merancang aktiviti pengajaran yang selanjutnya.Perancangan Rancangan Mengajar I38 dan pembelajaran berjalan dengan lancar walaupun melibatkan pelajar yang berbeza kemampuan.  Membantu guru di dalam mengingati isi pelajaran yang hendak disampaikan tanpa sebarang keraguan. guru mampu menjawab serta memberi penerangan dengan jelas tanpa rasa gentar.

Aktiviti Susulan .Pelajar . langkah keselamatan yang perlu difikirkan oleh guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kecemasan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan penerapan nilai-nilai murni yang merangkumi aspek nilai murni yang perlu diterapkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku yang bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang baik.Rumusan/ Kesimpulan Refleksi -Penilaian Objektif Pelajaran -Penilaian Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran -Penilaian Kerja Pelajar -Pengubahsuaian Komponen-komponen Persediaan Mengajar 1.P -Darjah -Bil. pengetahuan sedia ada pelajar yang bertujuan sebagai asas kepada pembelajaran baru.prinsip.masa pengajaran dan tempoh masa pengajaran.Komponen Maklumat Asas atau Persediaan Terdiri daripada maklumat umum (terdiri daripada kelas. bilangan pelajar yang hadir dan bilangan pelajar yang tidak hadir) dan maklumat khusus (meliputi tajuk pelajaran iaitu memberitahu apa yang menjadi fokus kepada pengajaran pada hari tersebut. konsep. domain afektif yang merupakan objektif yang menunjukkan aspek kerohanian dan emosi seperti sikap serta nilai dan domain psikomotor yang merupakan objektif yang merangkumi aspek tingkah laku atau kemahiran seperti menulis. isi pelajaran bergantung kepada sekolah kerana ada sesetengah sekolah memerlukan guru menulis pada bahagian ini maklumat secara terperinci berkaitan isi pelajaran yang akan diajar dan ada sesetengah sekolah memerlukan hanya maklumat yang ringkas berkaitan isi pelajaran yang akan diajar.Perancangan Rancangan Mengajar I39 Apakah Komponen-Komponen Persediaan Mengajar ? KOMPONEN PERSEDIAAN MENGAJAR Maklumat Asas/Persediaan Am -Nama M. .Masa -Jangka Masa Khusus -Tajuk Pelajaran -Isi Pelajaran -Objektif Pelajaran -Langkah Keselamatan -Sumber Pengajaran Penyampaian Pendahuluan (Set Induksi) -Nilai Murni Penutup Perkembangan -Aktiviti Pengajaran -Isi Pelajaran -Kemahiran -Strategi Pengajaran -Penerapan Nilai -Penggunaan Sumber .Hari -Tarikh . objektif pembelajaran yang boleh ditulis berdasarkan tiga domain iaitu domain kognitif yang menunjukkan hasil intelek seperti pengetahuan dan pemahaman berkaitan fakta. melukis.memasak dan sebagainya.

Objektif Eksplisit: Objektif yang menghuraikan pencapaian suatu pelajaran yang dikehendaki.Biasanya pernyataan yang lebih jelas. muzik.Set induksi boleh dilakukan dengan penggunaan gambar.Komponen Penyampaian Pada bahagian penyampaian terdiri daripada set induksi (Dilakukan pada permulaan pelajaran yang bertujuan untuk menarik minat pelajar terhadap isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru serta mewujudkan keadaan pelajar yang bersedia untuk menghadapi sesi aktiviti pembelajaran.pelajar boleh: Membina model perabot.Contoh perkataan yang digunakan ialah nyatakan. merangkumi strategi pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan akan memberikan kesan yang positif kepada pelajar dan menunjukkan keberkesanan pengajaran tersebut.Perancangan Rancangan Mengajar I40 Apakah Jenis-jenis Objektif Pengajaran dan Pembelajaran? Objektif Implisit: Objektif yang hanya menyatakan perubahan-perubahan tingkah laku yang tidak ketara. cerita atau peristiwa yang bersesuaian dengan objektif pelajaran yang akan diajar) dan aktiviti perkembangan (Merangkumi penyusunan isi pelajaran dengan mengambil kira prinsip seperti menyampaikan isi pelajaran dari senang ke susah dan sudah diketahui kepada yang belum diketahui. kurang spesifik dan tidak menetapkan perlakuan atau hasil pembelajaran yang diharapkan daripada pelajar. Melukis gambar model perabot yang dibina. merangkumi penerapan nilai murni yang perlu diterapkan secara tidak langsung semasa aktiviti pengajaran sedang dijalankan agar dapat menghasilkan pelajar yang seimbang darisegi rohani emosi.menghargai. intelek dan jasmani dan merangkumi penggunaan sumber yang bersesuaian yang merupakan bahan serta alat bantu mengajar yang akan .Contohnya dalam Kemahiran Hidup: Pada akhir pelajaran. Objektif Ekspresif: Merupakan salah satu objektif eksplisit tetapi ia memerlukan pelajar membuat analisa terhadap sesuatu yang menggunakan domain afektif dan psikomotor. terangkan. Nyatakan dua contoh dengan menggunakan objektif eksplisit di dalam mana-mana topik bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. faham. Contoh perkataan yang digunakan ialah tahu. 2.

Perancangan Rancangan Mengajar I41
digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Guru perlu memilih sumber pengajaran yang
bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan yang mampu menarik minat pelajar).

3.Komponen Penutup
Merupakan bahagian terakhir di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang meliputi aktiviti susulan
dan aktiviti membuat kesimpulan.Aktiviti susulan merupakan aktiviti tambahan yang bertujuan
mengukuhkan kemahiran atau konsep yang baru dikuasai dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Contoh aktiviti susulan ialah menjalani sesuatu projek yang berkaitan isi pelajaran,
permainan, aktiviti pengayaan dan sebagainya.Aktiviti membuat kesimpulan pula merupakan aktiviti untuk
menutup sesuatu pelajaran.Ia terdiri daripada kesimpulan kognitif (merujuk kepada membuat rumusan
dengan menghuraikan semula perkara-perkara utama yang dipelajari yang membantu mengukuhkan lagi
pemahaman pelajar) dan kesimpulan sosial (merujuk kepada aktiviti peneguhan yang boleh dilakukan
dengan memberi pujian atau ulasan terhadap kemajuan pelajar apabila disoal dan ini dapat
mempertingkatkan motivasi belajar kepada pelajar).

4.Komponen Refleksi
Komponen refleksi dan aktiviti penilaian harus dilakukan setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran
yang bertujuan untuk mengukur sejauhmanakah objektif pelajaran tercapai dan mengetahui
sejauhmanakah pelajar dapat menguasai isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.Aktiviti penilaian boleh
dilakukan dengan membuat refleksi terhadap tindakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau
pemeriksaan kerja pelajar melalui ujian lisan atau bukan lisan yang telah dijalankan semasa sesi
pelajaran.Melalui penilaian yang dilakukan, ia akan menjadi rujukan kepada guru untuk membuat
pengubahsuaian terutamanya dari segi teknik pengajaran yang akan digunakan untuk pelajaran yang baru
agar dapat menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.

Bincangkan dengan rakan anda, aktiviti lain yang boleh digunakan untuk menilai
kemahiran pelajar.

Perancangan Rancangan Mengajar I42

Contoh Format Persediaan Mengajar
Format persediaan mengajar merupakan satu skema yang tersusun sebagai panduan kepada guru
khasnya guru baru di dalam menyediakan rancangan mengajar. Format persediaan mengajar ini adalah
berbeza dan ada yang mempunyai kesamaan dari segi bergantung kepada sekolah. Namun begitu,
komponen –komponen yang perlu dimasukkan di dalam persediaan mengajar adalah sama.
Contoh 1: Format Persediaan Mengajar
Kelas:

Kesepaduan:

Bilangan Pelajar:

Penerapan Nilai:

Mata Pelajaran :

Sumber Pengajaran:

Tajuk/Topik:

Objektif Pengajaran :

Tarikh:

1.

Masa:

2.

Pengetahuan Sedia Ada :

Kemahiran:

Komponen/
Langkah
-Set Induksi
-Perkembangan
Langkah ______
(_______minit)
-Penutup
-Refleksi
Ulasan Guru Pelatih:
Ulasan Penyelia:

Isi/
Kemahiran

Aktiviti
Pengajaran dan
Pembelajaran

BBM/KBKK/Nilai

Catatan

Perancangan Rancangan Mengajar I43
Contoh 2: Format Persediaan Mengajar
Kelas:

Tarikh:

Bilangan Pelajar:

Masa:

Mata Pelajaran :
Tajuk/Topik:
Pengetahuan Sedia Ada :
Objektif Pengajaran:
Bahan Sumber Pengajaran:
Permulaan/Set Induksi:

Langkah
Langkah I
Langkah II
Langkah III
Langkah IV
Penutup
Penilaian
Catatan
Guru
Catatan
Penyelia

Isi
Pelajaran

Strategi/
Aktiviti

Kemahiran

Bahan
Sumber

Penerapan
Nilai

Perancangan Rancangan Mengajar I44 Contoh 3: Format Persediaan Mengajar Tarikh: Masa: Kelas: Bilangan Pelajar: Mata Pelajaran : Tajuk/Topik: Isi Pelajaran: Pengetahuan Sedia Ada : Objektif Pengajaran: Kemahiran: Penerapan Nilai: Bahan Sumber Pengajaran: Permulaan/Set Induksi: Penyampaian: Langkah I: Langkah II: Langkah III (Aktviti Kumpulan): Langkah IV Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Penutup: Catatan Guru: Catatan Penyelia: .

spesimen.Perancangan Rancangan Mengajar I45 Berdasarkan contoh format yang ditunjukkan. pita rakaman. PETA KONSEP Perancangan Rancangan Mengajar Perancangan untuk Pengajaran Tujuan dan Kepentingan Rancangan Mengajar Tujuan dan Kepentingan Persediaan Mengajar Komponen Perancangan Pengajaran Format Perancangan Persediaan Mengajar Sumber-sumber Pengajaran dan Pembelajaran . pilih salah satu format dan hasilkan rancangan persediaan mengajar anda sendiri berkaitan mana-mana topic di dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. komputer dan sebagainya. Sumber-sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sumber pengajaran dan pembelajaran adalah bahan atau alat bantu mengajar yang digunakan semasa proses atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. model. buku rujukan serta alat bantu mengajar seperti kad gambar. projektor. Antara sumber-sumber bahan pengajaran dan pembelajan adalah buku teks.televisyen.

10. 7. 2. projektor. komputer dan sebagainya. Rancangan mengajar adalah perancangan atau suatu program yang disediakan secara sistematik oleh seseorang guru bagi setiap matapelajaran yang akan diajarkan. 4. 3. buku rujukan serta alat bantu mengajar seperti kad gambar. Perancangan Rancangan Mengajar Kepentingan Persediaan Mengajar Objektif Komponen Sumber-sumber Alat Bantu Mengajar Penilaian Refleksi Set Induksi RUMUSAN 1. 2. Objektif pembelajaran boleh ditulis berdasarkan tiga domain iaitu domain kognitif. Setiap guru bertanggungjawab di dalam menyediakan rancangan mengajar bagi setiap matapelajaran yang diajar. spesimen. 9. terhadap isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru serta mewujudkan keadaan pelajar yang bersedia untuk menghadapi sesi aktiviti pembelajaran. . 6.Perancangan Rancangan Mengajar I46 KATA KUNCI 1. 6. Komponen refleksi dan aktiviti bertujuan untuk mengukur sejauhmanakah objektif pelajaran tercapai dan mengetahui sejauhmanakah pelajar dapat menguasai isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.Melalui perancangan mengajar yang baik ia akan memberi hasil yang positif kepada keberkesanan pengajaran dan kepada pelajar. 7.televisyen. Antara sumber-sumber bahan pengajaran dan pembelajan adalah buku teks. 5. Set induksi dilakukan pada permulaan pelajaran yang bertujuan untuk menarik minat pelajar. domain afektif dan domain psikomotor . 5. Rancangan mengajar ini dibuat berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. model. 8. 3. Format persediaan mengajar merupakan satu skema yang tersusun sebagai panduan kepada guru khasnya guru baru di dalam menyediakan rancangan mengajar. 4. pita rakaman.

Selangor: Penerbitan Multimedia SDN. afektif dan _________________________. 4.Selangor: Karisma Publications SDN.Berikut merupakan maksud persediaan mengajar iaitu: a.Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran. _________________________________________ b. merupakan satu jadual pengajaran yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran. Mok Soon Sang (2010). Pedagogi:Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan.Habibah.BHD. d. merupakan satu teori yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran.Rohizani & Mohd Zohir (2003). _________________________________________ 3. 5. Huraikan satu contoh aktiviti susulan yang dapat dilakukan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apakah tujuan rancangan pengajaran di sediakan? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2. Amalan pengajaran berkesan. merupakan satu pelan yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran. Rahil. &Kamariah (2009). merupakan satu kerangka konsep yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti penilaian yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran.BHD. Nyatakan dua kepentingan rancangan mengajar disediakan: a.Pahang:PTS Publications&Distributir SDN. . Terdapat tiga domain objektif pembelajaran iaitu ____________________. b.Perancangan Rancangan Mengajar I47 PENILAIAN KENDIRI 1. RUJUKAN Shahabuddin. c.BHD.

Aktiviti permainan yang menunjukkan kemahiran atau konsep yang baru dikuasai di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. c. 3. . Kognitif. 4. Membolehkan guru menghabiskan sukatan pelajaran seperti yang telah ditetapkan. Merupakan satu pelan yang disediakan oleh guru yang menunjukkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan bagi sesuatu masa pengajaran. b. Bertujuan sebagai panduan asas serta rujukan kepada guru matapelajaran di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Membantu guru memilih bahan dan sumber serta aktiviti yang sesuai. a. psikomotor. 5.Perancangan Rancangan Mengajar I48 JAWAPAN SERTA MAKLUMBALAS 1. a. 2. Memberi keyakinan kepada guru untuk mengajar terutamanya kepada guru baru yang kurang berpengalaman di dalam mengajar.

Perancangan Rancangan Mengajar I49 .

Menerangkan kepentingan dan ciri pengajaran mikro. Unit ini akan memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran mengajar yang perlu dikuasi pelajar program ijazah sebagai persediaan untuk menjalani latihan mengajar/praktikum dan sebelum ditempatkan di sekolah untuk pengajaran sebenar. Menghuraikan langkah persediaan sesi pengajaran mikro. Menganalisa kriteria penilaian pengajaran mikro. ISI KANDUNGAN Apakah yang anda faham dengan perkataan pengajaran mikro? Pengajaran mikro boleh ditakrif sebagai suatu pendedahan dan latihan bagi bakal guru pelatih menguasai kemahiran-kemahiran mengajar yang diperlukan sebagai seorang guru sebelum praktikum atau pengajaran yang sebenar di sekolah. Pengajaran mikro merupakan satu pengajaran berfokus. Melaksanakan kemahiran-kemahiran mengajar yang spesifik. 5. 3. Mentakrifkan pengertian dan tujuan pengajaran mikro. . 4. Membincangkan peranan dan tugasan petugas pengajaran mikro.P e n g a j a r a n M i k r o | 49 UNIT PELAJARAN 4 PENGAJARAN MIKRO HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. 6. 2. terkawal yang memberi peluang kepada bakal guru pelatih ini mempamirkan kaedah dan teknik pengajaran yang spesifik dalam masa yang terhad. PENGENALAN Unit 4 yang mengutarakan tajuk “Pengajaran Mikro” ini mendedahkan kepada pelajar tentang pengertian. Unit ini juga akan menerangkan langkah persediaan yang terlibat dalam mengendalikan sesi pengajaran mikro. anda dapat: 1. kepada murid yang sedikit. tujuan kepentingan dan ciri pengajaran mikro. Persembahan pelajar dirakam dan ditayangkan semula untuk mendapatkan maklum balas oleh rakan sebaya dan penyelia ke arah penambahbaikan.

mengilustrasi dan menunjuk cara Mengendalikan perbincangan Mengawal kelas pengajaran . Apakah tujuan pengajaran mikro dilalkukan oleh guru pelatih? 1.dailymotion.http://www. guru dapat membuat refleksi kelemahan. 4. Mewujudkan pelajar dalam keadaan bersedia bagi menempuhi pengajaran sebenar di sekolah kelak Apakah pentingnya pengajaran mikro kepada bakal-bakal guru?          Mempamerkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Menguasai isi kandungan tajuk yang disampaikan Merancang dan menyediakan satu rancangan pengajaran Mengajar berpandukan rancangan pengajaran harian yang disediakan Mempamirkan satu set induksi yang sesuai Mengamalkan teknik soal jawab yang berkesan Memberi penerangan seperti mengukuh. 8. Mengurangkan kerisauan dan meningkatkan keyakinan guru untuk menghadapi situasi pengajaran yang sebenar. Dapat mengurangkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.P e n g a j a r a n M i k r o | 50 Bagi mendapat maklumat lanjut tentang pengajaran mikro.com/watch?v=15cRQorvOp4 - Pengajaran ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu (a) Pengajaran makro – pengajaran yang lengkap dan menyeluruh dari mula hingga akhir pengajaran yang melibatkan individu atau kumpulan kecil (3-4 orang) dalam masa 15 – 60 minit. Membolehkan guru menguasai pelbagai kemahiran pengajaran dengan cepat melalui pengalaman yang menyeronokkan. . Dapat mengamalkan dan mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari. Melalui rakaman video.youtube. laman sesawang berikut boleh diakses. (b) Pengajaran mikro – pengajaran yang berfokus kepada satu kemahiran mengajar yang spesifik seperti menerang. membincang oleh individu dalam masa 5-15 minit. Dapat memperbaiki kelemahan dan mendapat bimbingan daripada pensyarah penyelia atau rakan sebaya. 2. Memberi peluang kepada guru mempraktik kemahiran mengajar dalam situasi terancang. 7. kekuatan pengajaran pelajar 5. 3. 6.com/video/x10oyzv_20-mins-microteach-ideas_creationhttp://www.

alat dan bahan bantu mengajar . masa dan tempat ditetapkan.objektif/hasil pembelajaran yang hendak dicapai .P e n g a j a r a n M i k r o | 51      Mempamirkan perwatakan yang sempurna Menggunakan alat dan bahan bantu mengajar Berinteraksi dengan murid Menilai pembelajaran murid Membuat refleksi dan menilai pengajaran sendiri Berbanding dengan pengajaran dan pembelajaran di kelas biasa. suasana yang terkawal. bilangan murid yang kecil. masa yang terhad.aktiviti P & P termasuk aktiviti guru dan murid – kaedah dan teknik P & P yang sesuai . . pelajar harus merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian mengikut format dan mengandungi maklumat seperti berikut.teknik penilaian murid   Memperteguhkan isi kandungan mengenai topik menerusi pembacaan. kemahiran mengajar yang spesifk. tarikh. Topik harus spesifik bagi tempoh masa yang terhad. rujukan dan perbincangan Membuat rehearsal sebelum membuat persembahan . Topiknya pula harus pelajar berpengetahuan dan yakin dalam topik yang disampaikan. pengajaran mikro mempunyai ciri-ciri yang mana pengajarannya dipermudahkan dari segi         Topik yang spesifik. proses pengajaran yang sistematik.  Persediaan Mengajar o Setelah topik dipilih dan ditentukan. Pengajaran dirakam dan ditayangkan semula Pengajaran diberi ulasan untuk penambahbaikan Apakah langkah persediaan yang perlu dibuat sebelum mengendalikan pengajaran mikro?  Pemilihan topik  Pemilihan topik pengajaran boleh ditetapkan oleh penyarah atau dipilih sendiri oleh pelajar dengan persetujuan pensyarah.

P e n g a j a r a n M i k r o | 52 Apakah peranan dan tugasan petugas yang terlibat dalam pengajaran mikro? Dalam setiap sesi pengajaran mikro yang dirancang. o Guru mempersembahkan pengajaran berdasarkan rancangan pengajaran harian yang terkandung butir maklumat seperti hasil pembelajaran yang perlu dicapai. soal jawab dan aktiviti amali Pengulas  Pelajar rakan sebaya (2-3 orang) sebagai pengulas dan pengkritik memerhatikan persembahan pengajaran guru  Pengulas memberi ulasan (kekuatan. dan penilaian murid. penyelia dan perakam video. isi kandungan. Penyelia/Pensyarah  Pensyarah kursus sebagai penyelia sesi pengajaran mikro memerhati. kaedah dan teknik mengajar. pengulas. petugas mempunyai peranan dan tugas mereka sendiri. kaedah dan teknik digunakan. o Guru o Pelajar sebagai guru perlu membuat perancangan dan persediaan dari segi objektif. murid. aktiviti guru dan murid. o Guru mengendalikan sesi pengajaran mengikut proses pengajaran dan pembelajaran yang disyorkan o Guru diberi peluang mengkritik persembahan diri sendiri selepas sesi akhir o Mengambil kira ulasan daripada penyelia dan pengulas untuk penambahbaikan di masa hadapan Murid o Pelajar rakan sebaya yang berlakon sebagai murid (5-10 orang) dalam kelas pengajaran mikro o Murid harus terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran seperi perbincangan. alat dan bahan mengajar yang disediakan. alat/bahan bantu mengajar dan penilaian. kelemahan dan cadangan penambahbaikan) berdasarkan kriteria dalam borang penilaian pengajaran mikro yang disediakan. mengesan dan mengulas persembahan pengajaran mikro pelajar  Penyelia merekod dan menilai prestasi pengajaran guru berlandaskan kriteria dalam borang penilaian. Petugas ini terdiri daripada guru. .

Kemahiran memulakan pengajaran Memulakan sesi ini dengan mengendalikan induksi set yang bertujuan untuk mendapatkan tumpuan daripada murid menerusi.menarik perhatian – suara dan bahasa. hubungan baik. . Kemahiran Menyoal Kepentingan Soalan      Penyoalan sebagai aktiviti mengembangkan dan meningkatkan pemikiran. peralatan -membangkitkan motivasi – merangsang minat menerusi gambar. bercerita. 1. menggabungkan pengalamam sekarang dengan dahulu. Tajuk:________________________ Induksi set __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. kesungguhan mengajar -menstruktur – memaklumkan rangka tajuk dan objektif pelajaran hendak dicapai.P e n g a j a r a n M i k r o | 53 Perakam Video    Menyediakan bilik rakaman yang sesuai dan lengkap Merakam setiap sesi pengajaran dan menayangnya semula Menyediakan rakaman dalam CD untuk pelajar atas permintaan Adakah anda mengetahui dan boleh mempamirkan kemahiran-kemahiran mengajar yang spesifik yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar? Diperturunkan 12 kemahiran mengajar yang perlu dikuasai oleh pelajar.mengaitkan tajuk yang lepas dengan sekarang. interaksi. Kenal pasti satu tajuk/aktiviti Kemahiran Hidup dan cadangkan satu contoh induksi set yang boleh menarik perhatian dan minat pelajar. kefahaman murid Menggalakkan penglibatan aktif dan interaksi murid Keseimbangan soalan beraras rendah dan tinggi Maklum balas dan peneguhan berlaku Pengembangan daya kemahiran kreatif dan kritis . pergerakan anggota. mengcungkil idea. membuat ringkasan -membuat cantuman.

istilah dan intonasi harus mudah difahami oleh murid Pelbagaikan soalan dari masa ke masa bagi menarik minat Soalan harus boleh mendorong murid berfikir Soalan haruslah ringkas. mengurangkan perasaan segan dan takut di kalangan murid Menambahkan minat dan tumpuan murid terhadap pelajaran Prinsip Menyediakan dan Menggunakan Soalan               Aras soalan harus sesuai dengan latar belakang murid – peringkat umur. meransang dan mencungkil fikiran murid Membimbing murid kepada kaedah inkuiri-penemuan kearah membuat keputusan dan penyelesaian masalah Menarik perhatian agar murid menumpu kepada sesuatu perkara Menilai keberkesanan P & P guru Menilai pencapaian objektif P & P Membantu murid mengulang kaji pelajaran sebagai persediaan kepada ujian Menjalinkan perhubungan di antara guru dengan murid. Tujukan soalan kepada seluruh kelas dengan jelas dan lantang (bukan segelintir murid cerdas) dan pastikan semua mendengar dan memahami kehendak soalan. Guru boleh menyoal soalan yang sama kepada beberapa murid bagi mendapatkan jawapan yang tepat Guru boleh mengulangi soalan jika ada murid yang tidak dengar/faham. Guru boleh meminta murid lain menambah jawapan atau membetulkan jawapan yang salah atau kurang tepat Sebut nama murid ketika menyoal. tepat dan jelas Ikut tertib/prosedur penyoalan iaitu guru mengemukakan soalan. kebolehan. murid dengan murid menerusi interaksi dan komunikasi Menimbulkan perasaan ingin tahu menerusi soalan yang mencabar dan menarik Berkongsi idea dan pengalaman Memberi keyakinan diri. Kemudian tujukan soalan kepada sesaorang murid. berhenti sebentar (memberi masa murid berfikir). guru menyebut nama sebelum murid tersebut menjawab. pengalaman Soalan harus dirancang sebelum mengajar Perkataan.P e n g a j a r a n M i k r o | 54 Objektif Penyoalan             Menguji pengetahuan dan kefahaman murid Mencetus. Jangan menyoal secara umum Elakkan jawapan yang diberi secara beramai-ramai Beri pujian jika jawapan betul dan bernas dan betulkan jawapan yang salah/kurang tepat .

mendorong kepada daya kreativiti yang memerlukan keterbukaan minda. teori. mengukuhkan kefahaman dan memberi arahan. analisis. membina pengetahuan. Apakah pendapat anda terhadap terhadap sekolah kluster? (pelbagai jawapan) Apakah akan terjadi kepada murid jika peperiksaan UPSR dan PMR dimansuhkan? (subjektif) Bina satu soalan bagi setiap dua jenis soalan. aras rendah (pengetahuan dan kefahaman) Pemikiran konvergen menggunakan integrasi logik dan penaakulan bagi menghasilkan sesuatu penyelesaian masalah yang lazim berpandukan kepada prinsip. Tujuan menerang adalah untuk menyampaikan maklumat.bertumpu dan bercapah Soalan bertumpu: ____________________________________________________________________ Soalan bercapah: ____________________________________________________________________ Aras Soalan Aras soalan berpandu kepada enam aras domain hasil pembelajaran Taksonomi Kognitif Bloom iaitu pengetahuan. hukum dan pengalaman sedia ada. aplikasi. soalan tertumpu (convergent) dan soalan bercapah (divergent)  Soalan bertumpu – memerlukan jawapan yang tepat. sintesis dan penilaian. hukum atau pengalaman sedia ada sesaorang bagi mendapatkan pelbagai alternatif penyelesaian bagi sesuatu masalah. Pemikiran jenis ini sering disebut pemikiran lateral. Soalan Aras Analisis:_________________________________________________________________ Soalan Aras Penilaian: _______________________________________________________________ 3.    Apakah tema Hari Guru tahun ini? (satu jawapan) Adakah anda tahu jawapannya? (objektif – ya atau tidak) Soalan bercapah – memerlukan pelbagai jawapan.P e n g a j a r a n M i k r o | 55 Jenis Soalan Terdapat dua jenis soalan. aras rendah dan tinggi Pemikiran terbuka yang tidak terkongkong dengan teori. Sering dilabel sebagai pemikiran analitis dan kritis. kefahaman. Dua contoh soalan seperti berikut. intuisi. Dengan merujuk kepada unit 2 modul ini. Kemahiran Menerang Sebahagian besar masa P & P ditumpukan untuk aktiviti menerang. Dua contoh soalan seperti berikut. imaginasi. sediakan satu soalan bagi setiap aras analisis dan penilaian. .

Gunakan ketegasan menerusi intonasi. Terdapat tiga jenis penerangan    Terjemahan – menjelaskan makna seperti istilah/lain perkataan dan tidak menambah maklumat Penghuraian – menjelaskan proses. Buat urutan /kesinambungan dengan bantu ingat. ringkas dan sesuai dengan tahap daya intelek. sebabnya 4. Tujuan Perbincangan Dikendalikan 1. keupayaan murid dari segi skop dan bahasa. Soalan diajukan bagi mengetahui kefahaman apa yang diterangkan 4. Kemahiran Mengendalikan Perbincangan Seperti yang dibincangkan dalam unit 2 modul ini. sebab dan kesan Prinsip Kemahiran Menerang 1. perbincangan merupakan satu kaedah pengajaran dua hala yang melibatkan guru-murid. 3. Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses menyelesaikan masalah/isu . murid-murid bagi membicara sesuatu tajuk/isu bagi mendapatkan pandangan. Perbincangan boleh menggalakkan murid berfikir. idea dan kata sepakat. Terdapat empat komponen penerangan iaitu 1. Gunakan kejelasan dengan memberi tumpuan kepada aspek yang spesifik dengan bantuan ilustrasi. variasi. Sesi perbincangan biasanya dipengerusi oleh seorang pemudah cara yang mengawal tatacara dan prosedur perbincangan agar tajuk yang dibincang itu diberi fokus. contoh. kata penghubung dan kelajuan penyampaian yang pelbagai 4. Ayat penghubung yang mengandungi ayat penyambung seperti oleh demikian. Penjelasan dibantu dengan andaian. ilustrasi agar lebih menarik. berkomunikasi dan menanam sifat toleransi dan kerja berpasukan. jelas dan mudah dibicara oleh ahli-ahli. berinteraksi. Perbincangan harus berkisar kepada tajuk yang khusus. mendalam dengan tambah maklumat Penerangan pemberian sebab – menjelaskan atau menjawab soalan dengan lebih lanjut menerusi penaakulan atau proses logik seperti mengapa. Ayat penutup meringkaskan apa yang diterangkan 5. Intipati kandungan yang hendak diterangkan 3.P e n g a j a r a n M i k r o | 56 Penerangan harus jelas. Dapatkan respons murid menerusi penglibatan mereka. Ayat pembukaan yang mewujudkan kesediaan dan menarik perhatian seperti bertanya soalan 2. struktur dan prosedur dengan lebih lanjut. Ringkaskan apa yang diterangkan dengan bahasa yang mudah dan elakkan kekaburan. petunjuk dan gerak isyarat. 2.

Kawal sesi perbincangan agar tenteram. 7. Tunjuk cara juga boleh meransang pemikiran kritis dan kreatif dan menyerapkan inkuiri terbimbing. keyakinan diri dan mengawal disiplin serta mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan harmoni. Mulakan dengan soalan bercapah yang memberi peluang pelajar memberi pendapat 3. Buat rumusan. Ini boleh direalisasikan menerusi interaksi sosial yang mesra. Kemahiran Menunjuk Cara Seperti yang telah dibincangkan dalam modul di unit 2. Insentif mungkin berbentuk hadiah yang sesuai seperti buku 4.Interkasi dua hala yg melibatkan aktiviti spt menyoal. murid-murid. kemahiran sosial dan nilai murni pelajar Langkah-Langkah Mengendalikan Perbincangan 1. Mengukuhkan lagi kefahaman pelajar dalam satu topic/isu 3. Aplikasikan teknik penyoalan yang sesuai 4. menunjuk cara dalam konteks Kemahiran Hidup melibatkan guru mempamir sesuatu proses. Beri insentif kepada pelajar jika mereka menunjukkan pencapaian cemerlang dalam peperiksaan atau kerja amali. senyum. Buat keputusan dan sebarkan kepada ahli-ahli lain 5. Gunakan bahasa dan frasa yang positif seperti baik. Dalam proses pengajaran guru perlu memberi motivasi. 6. Sebagai persediaan sebelum perbincangan. tepuk tangan 3. Libatkan semua ahli memberi pendapat 5. Ini boleh menambah kefahaman pelajar. Dalam proses memperkukuhkan. gestur dan aktiviti. beberapa komponen perlu diambil kira 1. 4. Tunjuk cara membolehkan murid mengaitkan konsep. Cara ini mendorongkan murid mengambil inisiatif dan . mendengar perasaan. kesimpulan dan rerfleksi 6. berfokus kepada tajuk asal. bagus dan bayangan lisan seperti teruskan 2. produk dengan langkah-langkah yang sistematik dan jelas. Tujuan memperkukuhkan proses pembelajaran secara umumnya adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam pelajaran. memuji. Meransang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif pelajar 4. Interaksi boleh dibahagikan kepada dua kategori. prinsip yang dipelajari dalam kelas dengan amalan yang dilakukan di luar bilik darjah. prinsip boleh diperteguhkan. Kemahiran Memperkukuh Kemahiran memperkukuhkan iakah tindakan guru melakukan berulang kali bagi menggalakkan murid berubah kepada tingkah laku yang lebih positif menerusi proses peneguhan berbahasa. hormat-menghormati di anatara guru dan murid. Menanamkan sifat toleransi. memberi perangsang. menerima pendapat. Cara ini konsep.P e n g a j a r a n M i k r o | 57 2. Gunakan bahasa bukan lisan/isyarat seperti mengganguk. Interkasi amat penting dalam proses P & P dalam memupuk kemahiran sosial dan interpersonal guru-murid. Kemahiran Berinteraksi Interaksi memberi maksud proses saling bertindak. guru harus tentukan tajuk/isu dan ahli-ahli yang terlibat. 2. mempengaruhi di antara satu sama lain seperti guru dengan murid dan murid dgn murid. Olah semula jawapan pelajar agar lebih baik.

Perhatikan respons murid terhadap ilustrasi Ilustrasi boleh kategorikan dalam tiga kategori    Media elektronik . inspirasi agar murid lebih yakin. Tujuan menggunakan iulstrasi adalah untuk       Memberi ransangan dan minat kpd murid Menjelaskan lagi apa yang hendak disampaikan Mengukuhkan kefahaman murid dalam sesuatu konsep dan prinsip membuat p & p lebih menyeronokkan memudahkan dan mempelbagaikan p & p menjimatkan masa dan tenaga Beberapa prinsip diambil kira dalam menyedia dan menggunakan ilustrasi      Guru cekap menggunakannya agar p & p lebih jelas. analogi dan gambar Guna contoh yang relevan kepada konsep. nyanyian. Kemahiran meransang boleh dilakukan menerusi kata-kata semangat.buku teks. OHP. episod usahawan berjaya. klip video. Interaksi sehala yang melibatkan aktiviti bersyarah. CD-rom Media bukan elektronik . idea yang abstrak dan sukar. baja. kad aktiviti Alat dan bahan sebenar . bunyi. berinsiatif dan cemerlangf dalam pengajian. baju dan kuih . mesin. sukar murid memahami dan menggambarkannya. powerpoint.P e n g a j a r a n M i k r o | 58 bertindak balas berkomunikasi dengan guru. papan putih.peralatan ICT seperti perisian. P&P lebih berpusat kepada guru dan bahan. 8. internet. Dengan adanya peralatan ICT dan kemudahan internet penerangan tajuk yang sukar difahami boleh dipermudahkan dalam bentuk gambarfoto. perwatakan mulia dan sebagainya. Ini membuat P & P akan lebih bermakna.peralatan/bahan sebenar seperti enjin. Kemahiran Meransang Kemahiran ini lebih kepada memberi motivasi. 9. seronok dan berkesan. prinsip dan objektif pelajaran Gunakan contoh yang sesuai dan menarik dari segi saiz. Banyak isi kandungan sesuatu pelajaran yang agak abstrak. warna. kartoon dan sebagainya. gambarfoto. cerita teladan. memberi arahan. kemas dan teratur Guna contoh yang mudah difahami melalui objek sebenar. model. Aktiviti ini membuat murid menerima apa yang didengar dan diberitahu tanpa reaksi. terang. Mengilustrasi Kemahiran mengilustrasi bermaksud kemahiran menggunakan alat dan bahan bantu mengajar untuk memudahkan murid memahami konsep. tulisan. cerita. modul. menerang.

Tentukan pendekatan kerja amali – individu. Mengendalikan Kerja Amali Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran bercorak “hands-on” yang memberi penekanan kepada aktivti/kerja amali baik di bengkel. berpasangan atau kumpuan kecil 7. sasaran. Kemahiran Membuat Refleksi Refleksi adalah satu sesi di mana guru mengimbas kembali isu dan masalah dan juga kekuatan dalam penyampaian. Adakah sesi ini menyoronokkan anda? Murid juga harus membuat refleksi tentang pelajaran ini. Beri peringatan tentang langkah keselamatan semasa kerja amali 8. mencukupi dan boleh berfungsi 6. Guru boleh memberi kerja rumah dan meminta membuat rujukan untuk persediaan pelajaran minggu hadapan. Mengenal pasti isu/masalah membolehkan guru memperbaiki lagi kesilapan. 12. prosedur 8. Kerja amali menghungkaitkan konsep. Sesi ini melihat semula apa yang telah dipelajari. Apakah kaitannya dengan pelajaran sekarang dengan pelajaran akan datang? 6. . aktiviti. membuat rumusan dan kesimpulan apa yang telah diajar dari aspek kognitif dan sosial. Beri taklimat kepada murid dengan jelas tentang kerja amali . Menutup pengajaran Setiap pengajaran baik sesi amali atau teori harus di akhiri dengan sesi penutupan. Sediakan tempat/kawasan yang sesuai untuk menampung bilangan murid 4. Berbincang. Bolehkah idea/konsep yang dipelajari diaplikasikan di situasi baru? 5. Lantik ketua kumpulan bagi membantu kerja amali 11. Adakah kaitannya pelajaran sekarang dengan yang lepas? 4. Beri bimbingan semasa kerja amali 10. Apakah idea/konsep utama kita pelajari? 3. Guru juga menilai tahap kefahaman murid dengan menyoal secara lisan. teori di kelas dengan aktiviti/kerja amali dengan cara langsung atau tidak langsung mengukuhkan kefahaman mereka terhadap sesuatu/pelajaran. Apakah yang anda telah pelajari? 2. 1. memberi kuiz atau mengajukan beberapa soalan seperti. buat refleksi dan buat laporan selepas kerja amali 11. bahan yang sesuai. Kenal pasti latar belakang murid yang terlibat – keupayaan. Guru akan meringkas.P e n g a j a r a n M i k r o | 59 10.tujuan. Beberapa prinsip yang boleh diambil kira dalam mengendalikan keja amali 1. Tentukan objektif/hasil pembelajaran yang perlu dicapai 2. makmal atau ladang. minat dan bilangan 3. Adakah sesi ini berguna dan bermakna kepada anda? 7. Sediakan alatan. Tunjuk cara proses/prosedur kerja yang rumit dan sukar 9. Kerja amali dapat membina daya kreatif dan kritis murid di samping mendedahkan murid kepada proses saintifik dan menanam sifat berpasukan jika dibuat dalam kumpulan kecil.

Adakah guru ini memulakan P & P dengan induksi set yang relevan dan menarik? 2. Adakah bahasa pertuturannya jelas? 4. Tugasan ini sebagai satu kerja kursus yang mana rakaman pengajaran mikro anda itu perlu dimuat dalam CD berserta dengan rancangan pengajaran harian untuk dihantar kepada pensyarah kursus. Adakah guru mengemukakan soalan beraras tinggi? 8. Adakah guru berinteraksi dengan murid semasa mengajar? 9. 1. Adakah guru membuat sesi penutup P & P ini dengan baik? . Anda dikehendaki merujuk dan melihat episod pengajaran mikro yang tertera dalam CD yang disertakan dalam modul ini. Pengajaran mikro adalah satu daripada keperluan bagi kerja kursus bagi kursus tersebut dan seorang perlu belajar dan mempersembahkannya. Adakah guru menggunakan kaedah dan teknik P & P yang sesuai? 6. Sesi refleksi boleh mengenal pasti sebab-sebab berlakunya masalah/isu dan mencari langkahlangkah penyelesaian demi untuk penambahbaikan. Masa pengajaran ialah 1520 minit dan tajuk pilihan anda sendiri. Adakah anda mengetahui kriteria yang diambil kira dalam penilaian pengajaran mikro? Sesaorang pelajar yang mengambil program pendidikan diperlukan mengambil kursus kaedah mengajar atau pedagogi sesuatu mata pelajaran. Adakah guru menggunakan alat dan bahan bantu mengajar dengan berkesan? 7. Anda dikehendaki membuat rakaman pengajaran mikro anda di kelas sekolah anda dengan mengambil kira 12 kemahiran mengajar yang telah dipelajari. Adakah guru dapat mengawal kelas dengan baik? 10. Dilampirkan bersama-sama ini satu contoh format dan kriteria penilaian pengajaran mikro bagi kursus VEE3013 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup untuk rujukan anda. Anda boleh memberi ulasan terhadap pengajaran mikro ini berpandukan kepada beberapa aspek soalan berkaitan penyampaian berikut. Adakan penyampaiannya jelas. Kekuatan yang diperolihi juga boleh manfaatkan dan diperteguhkan lagi.P e n g a j a r a n M i k r o | 60 kekurangan dalam penyampaian. tersusun dan mudah difahami oleh murid? 3.

Guru perlu bersedia dari segi pemilihan topik. 13. Pengulas dari kalangan rakan sebaya memberi ulasan dan kritik yang professional dan membina. masa yang terhad. terkawal dan terhad. 3. 12. berkomunikasi dan menanam semangat toleransi dan kerja berpasukan. 4. mengukuhkan kefahaman dan member arahan. 6. 14. mengesan. 5. membina pengetahuan. Perakam video meyediakan bilik rakaman dan alatan serta merakam dan memainkan semula untuk penilaian. Perbincangan boleh menggalakkan kemahiran berfikir. . Pengajaran mikro merupakan satu sesi pendedahan atau latihan untuk bakal guru mempamirkan kemahiran pengajaran dan tajuk yang spesifik. Rakan sebaya pula sebagai murid terlibat secara aktif dalam P & P. Kemahiran menerang menyampaikan maklumat. Pengajaran mikro dikendalikan dengan topik dan kemahiran yang spesifik. aktiviti P & P untuk guru dan murid. kemahiran kepada bakal guru untuk menceburi dalam profesyen keguruan. Pengajaran mikro memberi proses pengajaran yang lengkap dan panjang berbanding pengajaran mikro yang menumpu kepada tajuk dan kemahiran yang spesifik. membimbing dan menilai guru. suasana yang terkawal untuk bilangan murid yang kecil. Kemahiran menyoal boleh mengembang dan menilai kefahaman di samping meningkatkan penglibatan dan interaksi murid. alat dan bahan bantu mengajar dan teknik penilaian di samping tarikh. Penyelia/pensyarah memerhati.P e n g a j a r a n M i k r o | 61 RUMUSAN 1. suasana yang terkawal. masa dan tempat. hasil pembelajaran. keyakinan. 15. Pengajaran mikro penting untuk memberi persediaan. kaedah dan teknik. 11. 9. bilangan murid yang sedikit. 2. 7. Pengajaran mikro bertujuan mengaplikasi dan membaiki kemahiran mengajar guru dalam situasi terancang. 8. masa yang terhad. 10. Pelajar sebagai guru pelatih membuat persediaan dan perancangan untuk mempersembahkan kemahiran mengajar untuk mendapoat ulasan daripada pengulas dan penyelia. Induksi set sebagai kemahiran memulakan pengajaran sebagaibagi menarik perhatain dan minat terhadap apa yang akan diajar.

kemahiran penyampaian.P e n g a j a r a n M i k r o | 62 16. Kemahiran berinteraksi memupuk kemahiran sosial dan interpersonal guru. inspirasi agar murid lebih yakin. Mengendalikan kerja amali membolehkan guru menghubungkaitkan konsep yang dipelajari di kelas dengan amalan sebenar di luar kelas. 21. 22. Kemahiran membuat refleksi mengimbaskan kembali kekurangan dan memperkukuhkan kekuatan kea rah kepada penambahbaikan. Kemahiran mengilustrasi boleh memudahkan murid memahami konsep yang sukar menerusi pelbagai kategori alat/bahan bantu mengajar. 18. 19. 20. Kemahiran memperkukuh boleh meningkatkan perubahan positif kepada murid menerusi interaksi saling hormat-menghormati. 24. Kemahiran meransang memberi motivasi. Kriteria penilaian pengajaran guru meliputi persediaan dan perancangan. sikap dan saksiah guru PETA KONSEP Memulakan pengajaran Membuat refleksi Menyoal Menutup pengajaran Menerang g Pengajaran Mikro PENGAJARAN MIKRO Mengendali kerja amali Mengilustrasi Mengendali perbincangan Mengukuh Meransang Menunjuk cara Berinteraksi . pengetahuan konten. 23. Kemahiran menutup pengajaran memboleh guru merumus dan membuat kesimpulan apa yang diajar. Kemahiran menunjuk cara memudahkan murid memahami konsep dan idea yang sukar. 17. berinisiatif dan produktif.

P e n g a j a r a n M i k r o | 63

KATA KUNCI
Pengertian - pengajaran mikro dan pengajaran mikro
Tujuan pengajaran mikro
Kepentingan pengajaran mikro
Ciri-ciri pengajaran mikro
Langkah persediaan
Proses Pengendalian
Peranan dan tugas guru, murid, pengulas dan penyelia
Memulakan pengajaran
Menyoal
Menerang
Mengendalikan perbincangan
Mengukuh
Menunjuk cara
Berinterkasi
Meransang
Mengilustrasi
Mengendali kerja amali
Menutup pengajaran
Membuat refleksi
Kriteria Penilaian Pengajaran mikro

A

PENILAIAN KENDIRI
1. Pernyataan berikut adalah ciri-ciri kemahiran mikro kecuali
A. skop topik yang luas
B. masa yang terhad
C. kemahiran yang spesifik
D. bilangan murid yang sedikit
E. suasana yang terkawal
2. Pensyarah/penyelia dalam pengajaran mikro hanya mengesan dan menilai kemahiran guru, YA
atau TIDAK.
3. Kemahiran menstruktur adalah sebahagian daripada induksi set. YA atau TIDAK
4. Soalan boleh mencetus dan mengembang idea di samping menilai kefahaman murid. YA atau
TIDAK
5. Soalan berbunyi “Apa pandangan anda terhadap pengaruh kumpulan Syiah di Malaysia?
merupa soalan jenis __________.
6. Kemahiran mengajar berikut boleh memupuk kerja berpasukan dalam kalangan murid.

P e n g a j a r a n M i k r o | 64

I.
II.
III.
IV.

Menerang
Menunjuk cara
Mengendalikan perbincangan
Mengendalikan kerja amali

A.
B.
C.
D.

I dan II sahaja
I dan III sahaja
II dan III sahaja
III dan IV sahaja

7. Kemahiran mengajar berikut boleh mencetus dan mengembangkan idea kecuali
A.
B.
C.
D.

menyoal
berbincang
menutup pengajaran
memulakan pengajaran

8. Kemahiran mengajar berikut boleh memotivasi dan menarik minat murid
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Meransang
Induksi set
Menerang
Mengilustrasi
I . II dan III sahaja
I , III dan IV sahaja
II , III dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja

RUJUKAN
Fakulti Pendidikan dan Pengurusan Pembangunan (
). Manual Instruksi KPD 3016 & 3026
Pengajaran , Teknologi & Penaksiran. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Mok Song Sang (2003). Pedagogi untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 2. Edisi Kedua. Subang
Jaya,: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Rudin Salinger & Omar Hashim (1990). Kemahiran Asas Pengajaran Mealui Penajaran Mikro. Pealing
Jaya: Fajar Nakti Sdn, Bhd,
Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1. Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

P e n g a j a r a n M i k r o | 65

JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS
1. A
2. TIDAK
3. YA
4. YA
5. bercapah
6. D
7. C
8. D

“Pengurusan bilik darjah melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. Menerangkan jenis-jenis masalah disiplin. 8. 7. 6. 2. memantau perkembangan murid serta menjangka dan bertindak dengan lebih awal ke atas peluang yang boleh menimbulkan masalah”. menyusun atur prosedur dan segala sumber berkaitan. 9. mewujudkan persekitaran yang boleh memaksimumkan kecekapan. “Pengurusan bilik darjah adalah perancangan kehidupan dalam bilik darjah iaitu termasuk merancang kurikulum. Menyatakan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah disiplin di bilik darjah.Hall (2000).Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 66 UNIT PEMBELAJARAN 5 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN DISIPLIN HASIL PEMBELAJARAN: Diakhir unit ini. 3. Akhiar & Shamsina (2012). Apakah yang dapat anda faham berkaitan konsep pengurusan bilik darjah? . ISI KANDUNGAN Apa itu Konsep Pengurusan Bilik Darjah? “Pengurusan bilik darjah adalah satu proses untuk memastikan pelajaran dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar walupun pada masa yang sama berlaku gangguan daripada tingkah laku murid”. Menerangkan peranan guru di dalam bilik darjah. menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan menguruskan kerja murid”. Mengenalpasti ciri-ciri guru efektif dalam pengurusan bilik darjah. Menghuraikan sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku di bilik darjah. Memahami konsep disiplin bilik darjah. 4. Mencadangkan peraturan dan rutin dalam pengurusan bilik darjah. anda diharap dapat: 1. Mendefinasikan konsep pengurusan bilik darjah. Mengenalpasti cara pengurusan masalah disiplin bilik darjah melalui pelbagai model disiplin. Lemlech (1988). 5.

meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain.berikan pendapat anda. Prosedur pengurusan yang tegas. 2. iklim bilik darjah dan hubungan antara pengurusan dengan pengajaran”. Sikap guru yang optimis.Minda Pendidik (2012). 3. senario yang manakah menunjukkan suasana pengurusan bilik darjah yang berkesan. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 67 Bagaimanakah Pengurusan Bilik Darjah yang Berkesan? “Pengurusan bilik darjah yang berkesan melibatkan aspek ciri peribadi seorang guru. Anderson (1989).Mengapa? . 4. 5. rutin dan peraturan bilik darjah.mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan terdiri daripada: 1. Berdasarkan senario seperti rajah di atas. 2. Prinsip-prinsip Pengurusan Bilik Darjah yang Berkesan: 1. penggunaan masa pembelajaran yang efisien. Bersikap positif kepada semua pelajar. Hubungan baik antara guru dan pelajar. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif agar dapat menghalang sikap negatif pelajar. 6. 3.

kompetensi pengajaran dan pembelajaran dan penghayatan serta amalan nilai. Guru efektif dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek kualiti peribadi guru itu sendiri. membentuk suasana pembelajaran yang kondusif serta dapat menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta menggunakan masa pengajaran dan pembelajaran yang dengan sebaik-baiknya. Huraikan dengan lebih terperinci berkaitan ciri-ciri guru efektif berdasarkan tiga aspek berikut iaitu kualiti peribadi seseorang guru. Merancang Mengarah (Guru sebagai Perancang) (Guru sebagai Pengarah) GURU sebagai PENGURUS BILIK DARJAH Mengelola (Guru sebagai Pengelola) Bincangkan bersama rakan anda contoh tugas yang perlu dilakukan oleh seorang guru sebagai perancang.Guru yang efektif mampu menguruskan bilik darjah dengan berkesaan. tidak semua guru mampu menjadi guru yang efektif serta cemerlang.pengarah.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 68 Bagaimanakah Ciri-ciri Guru yang Efektif dalam Pengurusan Bilik Darjah? Seseorang guru itu memerlukan latihan serta pengalaman untuk menghasilkan pengurusan bilik darjah yang berkesan. kompetensi pengajaran dan pembelajaran dan penghayatan serta amalan nilai. pengelola dan pengawal Mengawal (Guru sebagai Pengawal) . Semua orang boleh menjadi guru namun.

Rutin Pergerakan Pelajar  Beratur sebelum masuk dan apabila keluar menjadikan pelajar lebih teratur dan mengikut tertib.  Contoh: Memungut buku latihan dan mengagih bahan dan latihan.  Contoh: Pelajar menjaga kebersihan kelas serta mengadakan jadual bertugas di dalam bilik darjah. Tujuan rutin adalah untuk melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.    Rutin Interaksi Merangkumi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Rutin Pembelajaran  Merangkumi penglibatan pelajar dalam bilik darjah.    Rutin Pentadbiran Meliputi tugas dan peranan guru yang pelbagai. aktiviti sumber pengajaran dan pembelajaran dan membina pusat aktiviti. memantau aktiviti bilik darjah dan menilai pencapaian pelajar.  Merangkumi guru perlu memberitahu hasil pembelajaran. 5. 3. 4.  Contoh: Guru membuat laporan hasil tugasan amali pelajar. Contoh amalan rutin adalah guru mengambil kehadiran pelajar setiap hari. Jenis-jenis rutin adalah: 1. Contoh: Perbincangan dalam kelas atau kumpulan dan menjalankan ujikaji di makmal. Membantu mentadbir bilik darjah dengan berkesan. 6. 2. Setiap rutin yang dibentuk hendaklah sentiasa dipantau. Rutin Kelas  Merangkumi peraturan dan prosedur untuk mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang baik.  Contoh: Pelajar keluar dari kelas untuk pergi ke makmal Komputer. Contoh: Mencatat kehadiran pelajar dan pungutan yuran. . Adanya interaksi antara guru dan pelajar.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 69 Aktiviti Utama dan Rutin Rutin adalah prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti oleh murid dalam aktiviti spesifik mereka. Rutin Pengurusan Tugasan  Merangkumi persediaan guru terhadap tugasan.

seseorang pemimpin akan membimbing. Mengadakan inovasi di dalam proses pembelajaran.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 70 Kepimpinan dalam Pengajaran Definisi Kepimpinan dalam Pengajaran  Kepimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang agar mahu bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Memusatkan perhatian kepada pelajarnya. Apakah Peranan Guru Sebagai Pemimpin? 1. 6. Menetapkan struktur tugas. 2. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan secara terbuka dan adil. Terdapat tiga jenis kepimpinan yang biasanya diamalkan oleh guru dalam bilik darjah iaitu: . Jenis-jenis Kepimpinan dalam Pengajaran   Corak interaksi guru dengan pelajar di dalam bilik darjah adalah bergantung kepada jenis kepimpinan seseorang guru tersebut. mempengaruhi perilaku orang lain.  Corak interaksi guru dengan pelajar di dalam bilik darjah adalah bergantung kepada jenis kepimpinan seseorang guru tersebut. Memotivasikan pelajarnya. tanggungjawab dan hak-hak masing-masing di dalam kelas. Berkomunikasi dengan jelas dan sabar. kewajipan. serta menggerakkan orang lain untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan matlamat. 5.  Oleh itu. memberi arahan. 3. dalam konteks pendidikan guru perlu memainkan peranan sebagai pemimpin di dalam proses pembelajaran yang perlu menggerakkan pelajarnya serta memotivasikan pelajarnya untuk mencapai kejayaan. 4. Di dalam proses tersebut.

Ini membawa kepada persekitaran suasana bilik darjah yang bosan. . Manakala pelajar bertindak apabila diberi arahan oleh guru. Pelajar juga tidak diberi peluang untuk menyatakan sebarang pendapat atau mengemukakan sebarang cadangan. Situasi ini akan menyebabkan ada sesetengah pelajar yang membenci guru lalu bertindak menjauhi guru tersebut seperti ponteng kelas. Pelajar-pelajar juga akan menjadi pasif serta tidak berani bersuara. Interaksi antara pelajar dengan pelajar juga menjadi aktif serta menghasilkan suasana di bilik darjah yang menyeronokan. Kepimpinan Demokratik Corak pemerintahan yang berkongsi kuasa antara setiap ahli dalam sesuatu komuniti Merujuk kepada peranan guru yang sedia berkongsi kuasa dengan pelajarnya dalam pengurusan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seperti guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah melalui hasil perbincangan di antara pelajar. Interaksi antara guru dengan pelajar di dalam sesi pengajaran amat menggalakan di mana pelajar bertindak cergas serta berani bersuara.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 71 Jenis Kepimpinan Definisi Ciri-ciri Kepimpinan Guru Kepimpinan Autokratik Corak pemerintahan Merujuk kepada peranan guru yang mempunyai yang menguruskan kelas dengan kuasa mutlak kuasa penuh seperti guru menetapkan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kesan Kepimpinan Terhadap Pengurusan Bilik Darjah Mempengaruhi interaksi antara guru dengan pelajar di mana guru memberi arahan dan pelajar hanya mendengar serta mengikut apa yang diarahkan oleh guru. Ini menyebabkan komunikasi dua hala berlaku.Ini menyebabkan hanya komunikasi sehala berlaku. pelajar menjadi rapat dengan guru dan ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sekaligus mampu menaikkan motivasi pelajar untuk belajar dengan bersunguh-sungguh. pelajar juga digalakan bertanya atau mengemukakan sebarang cadangan atau pendapat berkaitan masalah pembelajaran yang dihadapi. pelajar kadangkala menjadi tertekan kerana tidak berani bertanya jika tidak memahami sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tidak menyeronokan.

Tetapi interaksi antara pelajar dengan pelajar bertambah aktif kerana pelajar diberi kebebasan di dalam menentukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Melalui jenis kepimpinan yang dinyatakan. Apakah corak kepimpinan yang anda ingin praktikkan atau tonjolkan sebagai seorang guru? Nyatakan sebab anda memilih corak kepimpinan tersebut.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 72 Kepimpinan Laissez-faire Corak pemerintahan yang memberi kebebasan di mana tiada kawalan terhadap sebarang aktiviti yang dijalankan Merujuk kepada peranan seorang guru yang sudi memberi kebebasan sepenuhnya kepada pelajarnya di dalam melakukan sebarang aktiviti pengajaran yang difikirkan sesuai dijalankan. apa yang dapat anda fahami serta kaitkan dengan pengurusan . situasi ini kadangkala menyebabkan kurangnya kawalan pengurusan bilik darjah serta menunjukkan pelajar kurang berkeyakinan terhadap guru mereka. Interaksi di antara guru dengan pelajar tidak memberangsangkan serta menunjukkan kepimpinan seseorang guru yang agak lemah kerana guru tidak bertindak aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan Disiplin Bilik Darjah bilik darjah? Berdasarkan rajah di atas. Ini bermakna guru tidak menyediakan sebarang rancangan pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu.

2. 3. maklum balas dan kesediaan untuk mempelajari daripada kesilapan. Ini sebenarnya adalah satu bentuk kemahiran yang perlu guru-guru baru pelajari dan kemahiran ini akan berkembang setelah melalui beberapa tahun pengalaman mengajar di sekolah. Kesanggupan seseorang mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Melalui buku Laporan Jawatan kuasa Kabinet (1979). Di sekolah. Perkataan disiplin berasal daripada perkataan Latin disciplina yang bermaksud mengajar. Turney dan Cairns (1976) menegaskan bahawa disiplin merangkumi dua perkara asas iaitu aturan atau arahan kepada aktiviti yang berlaku di dalam bilik darjah dan motivasi kendiri membantu memandu arah pelajar mengekalkan tanggungjawab mereka sebagai pelajar. Kesanggupan hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mempunyai semangat tolongmenolong. Ini terutamanya terjadi kepada guru-guru baru yang tidak mampu mengawal kelas kerana belum mempunyai pengalaman mengajar. 2. 6. Kesanggupan berkhidmat kepada masyarakat.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 73 Apa itu Disiplin Bilik Darjah? Disiplin merupakan peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran.2012). disiplin membawa beberapa maksud seperti berikut: 1. Disiplin bilik darjah merupakan satu idea bagaimana guru mengawal pelajarnya untuk bertingkah laku agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhalang(Akhiar dan Shamsina. kerenah dan perangai. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina. 3. 7. ketekalan. . pengurusan tingkah laku dan disiplin merupakan pusat pengajaran yang memerlukan penggunaan akal.Tujuan disiplin bilik darjah dikenakan adalah untuk menjadikan pelajar-pelajar agar mematuhi peraturan sekolah berkelakuan baik serta memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar. 5. Kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan tertib. Kesanggupan seseorang menghormati hak individu lain. guru kadangkala mungkin menemui kegagalan di dalam melaksanakan pengurusan bilik darjah dengan sewajarnya kerana tidak mampu mengawal tingkah laku pelajar yang terdiri daripada pelbagai macam ragam. 4. Menurut Akhiar dan Shamsina (2012). pengurusan bilik darjah. rasa keadilan dan kesungguhan di mana ia boleh dimantapkan melalui latihan. Sinonim kepada hukuman. Teknik yang digunakan oleh guru mengukuhkan dan mengekalkan arahan dan aturan di dalam bilik darjah. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaaan sendiri.Manakala Sheiviakov dan Redl (1956) menghuraikan disiplin kepada tiga maksud utama iaitu: 1. Tingkat arahan yang wujud dalam kumpulan iaitu tingkat pengelolaan dan pengurusan bilik darjah yang dicapai oleh guru.

Berdasarkan Model Modifikasi Tingkah laku B. peneguhan negatif dan dendaan. pujian. Disiplin Arahan Kumpulan 4. apakah yang anda faham berkaitan konsep pengurusan disiplin bilik darjah? Jenis-jenis Disiplin Berdasarkan Lindgren (1972).Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 74 Berdasarkan maklumat yang diberikan.Skinner)  Model ini menggunakan prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. anda perlu mencari maklumat berkaitan definisi. markah merit dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan tingkah laku pelajar yang diingini. lebih memenuhi keperluan motivasi esentrik iaitu bergantung kepada elemen ganjaran untuk jangka masa panjang dan ini boleh mengakibatkan motif pelajar bertukar dan murid lebih teruja mendapat ganjaran daripada ilmu. Model Modifikasi Tingkah laku ( B. Anda boleh merujuk melalui laman internet atau buku rujukan [ (Akhiar &Shamsina (2012). . komik dikeluarkan supaya pelajar kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini.F.F. Disiplin Arahan Diri Berdasarkan senarai jenis disiplin yang dinyatakan seperti di atas. Disiplin Arahan Guru 2.  Terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan positif seperti hadiah. Shahabudin et al .(2003)].Kedua adalah peneguhan negatif seperti majalah. berikan dua contoh lain mewakili peneguhan positif.  Peneguhan berbeza dengan dendaan yang menghukum tingkah laku yang salah atau tidak diingini.Skinner. Disiplin Arahan Kerja 3.  Kebaikan dan kelemahan model ini ialah hasil pantas tetapi tidak kekal lama. ciri-ciri serta contoh yang merujuk kepada jenis disiplin tersebut. Model Pengurusan Disiplin Terdapat lima jenis model pengurusan disiplin iaitu: 1. disiplin boleh dibahagikan kepada empat iaitu: 1.

percaya kebolehan pelajar. mengenalpasti kelemahan pelajar. tingkah laku bermasalah berpunca daripada motif-motif iaitu untuk mendapatkan perhatian. Namun. mencabar kuasa.  Mengikut Dreikurs.  Melalui model ini Canter menekankan tentang hak guru dan pelajar dalam pengurusan bilik darjah. hak murid untuk belajar dalam persekitaran bilik darjah yang kondusif dan hak guru untuk mengajar tanpa gangguan.  Dreikurs juga turut mencadangkan cara-cara berikut boleh digunakan oleh guru untuk menangani salah laku iaitu berkomunikasi perkara yang positif.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 75 2. Berikan lima cadangan lain yang membolehkan guru menangani masalah salah laku pelajar secara berkesan. pelajar dan guru bersama-sama memikul tanggungjawab dalam pengurusan disiplin bilik darjah agar amalan demokrasi perlu diaplikasikan. membalas dendam dan mempamerkan kekurangan. Kenalpasti bekas guru-guru anda yang mewakili ciri-ciri guru-guru tersebut dan nyatakan jenis guru manakah yang memberi kesan yang bermakna pada diri anda?Mengapa? 3.  Guru perlu mengenalpasti punca salah laku dan pelajar perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah. guru tidak asertif (menggunakan pendekatan pasif.bekerjasama rasa bangga pencapaian pelajar dan memberi galakan serta motivasi kepada pelajar. Model Akibat Logikal Dreikurs (Rudolf Dreakurs)  Melalui model ini ia menekankan kepada kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada pelajar-pelajar untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah. guru asertif mengambil berat dan berlaku adil kepada semua pelajar).  Menurut Canter terdapat tiga jenis guru iaitu guru yang agresif (lebih bersifat autokratik. Berdasarkan tiga jenis guru yang dinyatakan oleh Model Disiplin Asertif Canter. yakin dan tegas dalam menetapkan peraturan. Model Disiplin Asertif Canter (Lee & Marlene Canter)  Model ini berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan pelajar terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. menunjukkan kuasa dan tidak bertolak ansur).Pengurusan bilik darjah perlu dilakukan secara asertif (berkeyakinan dan tegas) dan memberikan peneguhan yang sesuai untuk tingkah laku yang diingini. tidak konsisten dan mengelirukan) dan guru asertif (jelas dengan matlamat pengurusan.Selain itu. . memberi galakkan peningkatan pelajar. belajar daripada kesilapan.  Oleh itu penguatkuasaan peraturan perlu untuk memastikan aktiviti bilik darjah berjalan lancar.  Pelajar juga perlu dilatih untuk mendapatkan kawalan kendiri terhadap pengurusan disiplin bilik darjah.

Fragmentasi berlaku apabila guru memecahkan unit-unit kecil sedangkan pelajaran itu dapat dijalankan secara menyeluruh dan momentum pengajaran yang baik akan membantu pelajar untuk bersedia melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Guru perlu mengawasi persekitaran bilik darjah pada setiap masa dan memastikan kelancaran dan pelaksanaan aktiviti perlu untuk pengurusan bilik darjah yang baik.  Model terapi realiti yang merupakan satu teknik kaunseling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri. Model Pengurusan Kelompok Kounin (Jacob Kounin)  Melalui model ini ia menekankan kepada pengawasan dan penyeliaan yang teliti guru dalam pengurusan bilik darjah. guru dapat membantu pelajar kenal pasti akibat tingkah laku yang ditunjukkan. Momentum merujuk kepada keadaan di mana guru memulakan pengajaran dengan lancar.  Guru perlu mempunyai withitness iaitu berupaya mengawal dan menyelia lebih daripada satu aktiviti bilik darjah dalam satu masa. apakah kesan terhadap pelajar melalui amalan guru yang berlandaskan Model Pengurusan Kelompok Kounin? 5. Melalui terapi realiti. iaitu mengulang perkara-perkara yang tidak perlu dan melakukan fragmentasi. Fikirkan. keadaan persekitaran yang menyebabkan pelajar gagal memenuhi keperluan asas mereka di sekolah. Kesan gelombang akan lebih efektif sekiranya guru membuat tindakan dengan jelas. Kebolehan guru melakukan dua tindakan pada satu masa digelar pertindanan. membuat refleksi tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat perancangan tentang kehendak sebenar mereka pada masa akan datang. masalah tingkah laku di dalam bilik darjah berlaku akibat daripada pelajar berasa bosan atau tidak puas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah. Model Terapi Realiti (William Glasser)  Asas utama kepada model ini ialah setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu berasaskan pilihan yang dibuat. tegas dan serius.  Menurut Glasser. Bincangkan sejauh mana anda sebagai guru boleh mengaplikasikan Teori Realiti di dalam bilik darjah anda. Guru juga harus elakkan penerangan yang meleret.Terapi realiti membantu murid mengenal realiti kehidupan dalam memenuhi keperluan mereke mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Kesan gelombang (ripple effect) kesan daripada teguran atau tidakan guru terhadap seseorang pelajar yang melakukan salah laku. melakukan peralihan antara aktiviti p&p dengan cekap dan membuat penutup dengan menyimpulkan pengajaran pada hari itu dengan berkesan. mengemukakan pelan perancangan untuk membantu pelajar mengurus tingkah laku dan bertindak sebagai pembimbing pelajar. .Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 76 4. mempastikan akibat realiti atau dipilih oleh pelajar.Pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan keperluankeperluan asas mereka.

4. Keadaan fizikal bilik darjah yang tidak kondusif Hubungan guru dengan pelajar kurang baik dan mesra. 6. 3. Penggunaan pendekatan dan strategi mengajar yang kurang sesuai. 4. Melaksanakan rancangan pelajaran secara sistematik dan menarik serta lebih bermakna. 7. Mempelbagaikan aktiviti pengajaran-pembelajaran serta menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai serta teknik variasi ransangan untuk mengekalkan minat pelajar. 5. Kesihatan pelajar yang kurang baik. 2. 5. Sahsiah guru yang kurang menyakinkan. Aspirasi sekolah yang terlalu tinggi. Kecekapan Mengurangkan pengurusan bilik darjah masalah disiplin Rajah 4: Perkaitan Pengurusan bilik Darjah dengan Disiplin Pelajar Mewujudkan suasana dan keadaan bilik darjah yang kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran Huraikan perkaitan berdasarkan rajah di atas Cara Mengatasi Masalah Disiplin Bilik Darjah Berikut terdapat beberapa cadangan yang boleh digunakan untuk mengurangkan mesalah disiplin di dalam bilik darjah: 1.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 77 Punca-punca Masalah Disiplin 1. 2. Berikan aktiviti pemulihan untuk pelajar-pelajar yang masih belum menguasai kemahiran atau memperoleh kefahaman pelajaran yang diajarkan. Menggunakan strategi pemusatan pelajar dan bahan-bahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengaruh negatif dari keluarga. 3. rakan sebaya dan alam sekitar. Bersikap adil dan tegas terhadap hukuman yang dikenakan dan ganjaran yang diberikan. .

Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 78 Berdasarkan rajah di atas apakah yang dapat anda fahami dan nyatakan adakah kaedah seperti di atas masih boleh digunakan lagi untuk mengatasi masalah disiplin pelajar pada masa kini?Berikan alasan anda? Nyatakan kaedah lain yang mampu mengatasi masalah disiplin pelajar pada masa kini? PETA KONSEP Konsep dan Prinsip Pengurusan Bilik Darjah PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN DISIPLIN Peranan Guru sebagai Pengurus Bilik Darjah Peraturan dan rutin Jenis-jenis Rutin Kepimpinan dalam Pengajaran Definasi Kepimpinan Rutin Kelas Rutin Pentadbiran Rutin Pergerakan Pelajar Rutin Pembelajaran Rutin Interaksi Rutin Pengurusan Tugasan Peranan Guru sebagai Pemimpin Jenis-jenis Kepimpinan dalam Pengajaran Pengurusan Disiplin Bilik Darjah Konsep Pengurusan Displin Bilik Darjah Jenis-jenis Disiplin Model Pengurusan Disiplin .

Disiplin bilik darjah merupakan satu idea bagaimana guru mengawal pelajarnya untuk bertingkah laku agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhalan . seseorang pemimpin akan membimbing. Pengurusan Bilik Darjah Guru efektif Rutin Disiplin Tingkah Laku Kondusif RUMUSAN 1. Kepimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang agar mahu bekerjasama untuk menacapai sesuatu tujuan tertentu. 4. 7. Di dalam proses tersebut.Tujuan disiplin bilik darjah dikenakan adalah untuk menjadikan pelajar-pelajar agar mematuhi peraturan sekolah berkelakuan baik serta memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Pengurusan bilik darjah yang berkesan melibatkan aspek ciri peribadi seorang guru. Guru efektif dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek kualiti peribadi guru itu sendiri. Disiplin merupakan peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. 6. 2. Rutin adalah prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti oleh murid dalam aktiviti spesifik mereka. 4. mempengaruhi perilaku orang lain. rutin dan peraturan bilik darjah. Guru yang efektif mampu menguruskan bilik darjah dengan berkesaan. Tujuan rutin adalah untuk melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. 5. memberi arahan. 3. membentuk suasana pembelajaran yang kondusif serta dapat menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta menggunakan masa pengajaran dan pembelajaran yang dengan sebaik-baiknya. 2. serta menggerakkan orang lain utnuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan matlamat.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 79 KATA KUNCI 1. 3. 5. iklim bilik darjah dan hubungan antara pengurusan dengan pengajaran. kompetensi pengajaran dan pembelajaran dan penghayatan serta amalan nilai.

________________________________________ b. Marzano. terdapat dua faktor yang menyumbang kepada masalah tingkah laku di dalam bilik darjah iaitu : a. ________________________________________ d.N (2009). Berikan tiga peranan guru di dalam mencegah disiplin di dalam bilik darjah. a. Shahabuddin.J et al._________________.R. 4. Myint.K. S.Victoria:Hawker Brownlow.(2006). A handbook for classroom management that work. Nyatakan jenis-jenis disiplin yang utama: a. Singapore:Prentice Hall. ________________________________________ c.BHD. Disiplin _____________________________merujuk kepada disiplin yang diwujudkan berdasarkan tugasan yang diberikan oleh guru dan pelajar perlu menyelesaiknnya dalam tempoh tertentu. Berdasarkan Glasser. ________________________________________ 3. ________________________________________ b. ________________________________________ c.Classroom manangement:facilitating teaching and learning. Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Rohizani &Mohd Zohir (2003).J.Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 80 PENILAIAN KENDIRI 1. ____________________________. ________________________________________ b. Pedagogi:Stategi dan teknik mengajar dengan berkesan.ET AL (2005).Selangor: Oxford Fajar SDN. .Pahang:PTS Publication SDN.mengarah.BHD. 2. ________________________________________ 5. ________________________________________ RUJUKAN Haliza & Samuel. Tanggungjawab guru sebagai pengurus bilik darjah adalah berasaskan kepada empat elemen pengurusan iaitu merancang.

Pengurusan Bilik Darjah dan Disiplin I 81
JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS
1. Mengelola, Mengawal
2.

a.
b.
c.
d.

Disiplin Arahan Guru
Disiplin Arahan Kerja
Disiplin Arahan Kumpulan
Disiplin Arahan Diri

3. Disiplin arahan kerja
4. a.Guru perlu merancang dan menggunakan pendekatan yang terbaik dan menarik.
b.Guru perlu membuat persediaan yangv rapi dalam persediaan mengajar.
c.Guru perlu tegas dalam member arahan atau tugasan.
5. a. Pelajar berasa bosan atau tidak puas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah.
b. keadaan persekitaran yang menyebabkan pelajar gagal memenuhi keperluan asas mereka di sekolah

Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 82

UNIT PELAJARAN 6
GURU KEMAHIRAN HIDUP YANG BERKESAN

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda dapat
1. Menjelaskan keperibadian yang baik bagi seorang guru kemahiran hidup.
2. Mengenal pasti beberapa elemen pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada
pada guru.
3. Memahami kepentingan budaya kerja dan komunikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran
4. Memahami dan mengamalkan keselamatan dalam bengkel kemahiran hidup

PENGENALAN

P

Guru merupakan suatu jawatan yang professional, dan menjadi tanggungjawab
kepada semua guru untuk menjaga penjawatan tersebut agar tidak dipandang rendah
oleh masyarakat. Penjawatan ini boleh tercalar dengan tindak tanduk guru yang tidak
menggambarkan sebagai seorang guru. Banyak kes telah dipaparkan di ruang-ruang media
tentang kecurangan keprofesional perguruan. Tidak dapat dinafikan bahawa bilangan guru
yang banyak menyebabkan perkara ini boleh berlaku, sebagaimana yang diibaratkan sebagai
setandan pisang tidak semuanya elok. Oleh itu usaha kearah kesempurnaan professional guru
dapat direalitikan . kanak-kanak juga Perkembangan pendidikan yang terkini menitik beratkan
kepada bidang pendidikan teknik dan vokasional. Matlamat kerajaan adalah meletakan item
pendidikan ini pada tahap dunia. Justeru itu guru perlu mengambil peranan bagi memastikan
matlamat ini tercapai sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan.
Bagi mencapai hasrat tersebut pengukuhan terhadap keperluan jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial perlu dipertingkatkan. Oleh itu guru kemahiran hidup perlu bersedia
meningkatkan diri menjadi insan yang dihormati dengan memainkan peranan dalam
masyarakat disamping mengekalkan nilai baik yang sedia ada pada diri. Akhirnya dapat
meletakan pendidikan pada tahap sebagaimana yang diharapkan iaitu meletakan pendidikan
teknik dan vokasional pada peta dunia pendidikan.

Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 83

ISI KANDUNGAN

K

anak-kanak mempunyai kemahiran dan bakatnya masing-masing. Bakat kanakkanak boleh dikenalpasti semasa mereka melaksanakan aktiviti amali dan juga
semasa proses pembentangan, pengajaran, hasil ujian, sikap kerjasama dan juga
semasa komunikasi antara Mereka. Proses aktiviti amali dapat membantu kanak-kanak untuk
membina bakat dan kemahiran vokasional mereka. Anda sebagai seorang guru boleh
mengenal pasti mereka melalui penelitian yang bersistematik. Anda boleh menjadi guru yang
berkesan melalui keperibadian yang baik, pengetahuan yang mencukupi, kemahiran dalam
amali, bijak berkomunikasi, komitmen dengan kerja dan mengamalkan keselamatan dalam
semu aktiviti.

KEPERIBADIAN YANG BAIK

K

Pada diri guru itu sendiri perlu ada keperibadian yang baik. Banyak perkara yang
ditafsirkan sebagai guru yang mempunyai keperibadian yang baik. Di dalam
masyarakat ada juga yang mengasingkan antara perkara peribadi dengan kerja..
Dalam aspek keguruan keperibadian seseorang dengan pekerjaan memainkan peranan saling
berkait. Mana mungkin seorang guru menggalakkan anak murid berdisplin tetapi guru itu
sendiri tidak berdisplin, mana mungkin seorang guru menyuruh anak murid menutup aurat
sedang dia sendiri tidak menutup aurat dan banyak lagi contoh yang menggambarkan
keperibadian seorang guru dengan kerja sebagai guru.
Oleh itu seorang guru itu perlu berakhlak dan bermoral. Tindak tanduk mengambarkan
kehebatan seorang guru, keterampilan guru kemahiran hidup perlu menggambarkan
kehebatan. Murid-murid sentiasa menilai dan memerhati gurunya secara tidak langsung.
Akhlak mulia adalah pakaian bagi seseorang. Murid akan menjadikan gurunya sebagai ‘role
model’ kepada dirinya.
Seandainya guru kemahiran hidup itu beragama islam, nilai agama perlu ada pada
guru tersebut kerana dalam konteks Negara Malaysia majoriti pelajar adalah beragama islam.
Keperibadian guru kemahiran hidup perlu mempunyai keyakinan diri dalam melakukan
sesuatu agar guru itu dilihat sebagai tahu apa yang dibuatnya. Bagi meningkatkan keyakinan
guru kemahiran hidup, kemahiran perlu ada padanya. Seandainya guru kurang mahir dalam
melakukan sesuatu aktiviti, guru tersebut perlu membuat persedian awal dengan mendalami
aktiviti tersebut dan membuat latihan yang cukup sebelum pengajaran terlaksana. Apabila ini
berlaku guru akan lebih yakin dalam pengajarannya.
Bengkel kemahiran hidup memperolehi peruntukan yang tinggi. Guru kemahiran hidup
perlu bertindak amanah dan perlu bertanggungjawab dengan semua kewangan dan peralatan
yang diterima. Kegagalan dalam menguruskan amanah ini boleh membawa gejala yang tidak
elok dalam pendidikan, sedang perkerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang mulia dan
mendapat penghormatan di mata masyarakat.
Untuk makluman para pelajar sekalian, untuk menjadi guru yang berkesan, salah satu
ciri yang perlu ada pada diri guru ialah mempunyai kebijaksaan dalam mengurus diri sendiri
dan pakaian hendaklah sentiasa kemas dan teratur. Guru merupakan model kepada pelajar,
seandainya guru dalam keadaan tidak terurus akan mendapat tanggapan yang negetif

seandainya guru dalam keadaan tidak terurus akan mendapat tanggapan yang negetif daripada pelajar. Sikap positif dan keterbukaan menjadi kunci kepada penerimaan pelajar yang berbagai bentuk dan perangai. Apabila keadilan itu wujud dalam keperibadian guru. Penilaian terhadap pelajar perlu adil. Untuk makluman para pelajar sekalian. Anda perlu menerima pelajar seadanya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh membentuk pelajar. Adil dalam tindak tanduk semasa pengajaran amali dan teori. Pelajar datang dalam pelbagai bentuk dan perangai. untuk menjadi guru yang berkesan. guru itu sendiri perlu mempunyai nilai ini. Di dalam islam meletakkan sesuatu ditempatnya merupakan suatu perkara yang adil. . Anda perlu bekersama dan sedia berkongsi pengalaman dengan guru-guru yang lain dalam usaha membentuk jati diri pelajar. guru itu sendiri perlu mempunyai nilai ini. secara tidak langsung akan lahir sikap bertimbang rasa dalam diri guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Anda perlu bekersama dan sedia berkongsi pengalaman dengan guru-guru yang lain dalam usaha membentuk jati diri pelajar. Anda perlu menerima pelajar seadanya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh membentuk pelajar. agihan tugas perlu adil. Guru kemahiran hidup perlu bertindak amanah dan perlu bertanggungjawab dengan semua kewangan dan peralatan yang diterima. salah satu ciri yang perlu ada pada diri guru ialah mempunyai kebijaksaan dalam mengurus diri sendiri dan pakaian hendaklah sentiasa kemas dan teratur. Bengkel kemahiran hidup memperolehi peruntukan yang tinggi. Guru perlu memainkan peranan dalam membentuk nilai kreatif dan inovatif pada diri pelajar. Oleh itu dalam membentuk pelajar menjadi kreatif dan inovatif. Nilai ini boleh dipelajari dan latihan kearah nilai boleh dibentuk. sedang perkerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang mulia dan mendapat penghormatan di mata masyarakat. Semua ini perlu bertindak atas kapasiti kemampuan pelajar itu sendiri. Oleh itu dalam membentuk pelajar menjadi kreatif dan inovatif. Sikap positif dan keterbukaan menjadi kunci kepada penerimaan pelajar yang berbagai bentuk dan perangai. Kesediaan anda dalam menerima pelajar juga penting. Pelajar datang dalam pelbagai bentuk dan perangai. Guru perlu memainkan peranan dalam membentuk nilai kreatif dan inovatif pada diri pelajar. laporan pelajar juga perlu adil. Kegagalan dalam menguruskan amanah ini boleh membawa gejala yang tidak elok dalam pendidikan. Nilai kreatif dan inovatif juga penting kepada guru. Nilai ini boleh dipelajari dan latihan kearah nilai boleh dibentuk.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 84 daripada pelajar. Kesediaan anda dalam menerima pelajar juga penting. kerja rumah perlu adil. begitu juga dalam pendidikan kemahiran hidup bertindak adil dalam semua aspek. Guru merupakan model kepada pelajar. Nilai kreatif dan inovatif juga penting kepada guru.

Keyakinan ini wujud dengan kerap melakukan latihan secara berkala. anda juga perlu mengamalkan budaya latihan dalam diri sendiri. Keyakinan dalam tunjukajar amat penting. . Perkara Diri Anda Berakhlak dan bermoral Mengamalkan ajaran islam Keyakinan dalam kerja amali Bertindak adil Amanah dalam tugas Kebijaksanaan mengurus Kreatif dan Inovatif GURU YANG BERPENGETAHUAN DAN BERKEMAHIRAN S Seandainya anda ingin menjadi guru kemahiran hidup yang hebat. Kemahiran anda akan luput sekiranya tidak diamalkan. Seorang guru kemahiran hidup boleh menyelesaikan masalah dan bersedia menyelesaikan masalah yang timbul. Pandangan diri tentang keperibadian anda. Kesediaan anda dalam berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa hauskan ilmu dan akhirnya anda berjaya mengamalkan budaya ilmu dalam diri sendiri. Tuliskan pandangan anda dalam ruang yang disediakan. Walaupun anda bergelar sebagai guru. Sebarang keputusan perlu mengambil kira rasional dan objektif.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 85 Cuba fikirkan keperibadian yang ada pada diri anda sebagaimana pernyataan yang dinyatakan diatas. Anda perlu menghadiri kursus-kursus dalam perkhidmatan dalam membentuk jati diri dan ilmu-ilmu yang terkini dalam bidang anda. anda perlu menyediakan diri anda dengan ilmu yang lebih daripada sepatutnya. Latihan dan kesungguhan dalam pengajaran amat perlu dalam memberi memberi ilmu kepada pelajar. Ini bertujuan meningkatkan lagi ilmu sediaada bagi memberi nilai tambah diri anda di mata pelajar dan masyarakat. Keputusan perlu dibuat dengan fakta-fakta yang konkrit.

Anda perlu memahami . Setiap projek dan hasil kerja pelajar perlu disemak dan diberi penilainya sewajarnya. Setiap latihan dan tugasan perlulah dibimbing dan samada sewaktu pengajaran. Guru yang boleh mengurus dan mengendalikan bengkel dengan baik boleh meningkatkan kualiti dirinya dan sekolah. Papan tanda keselamatan perlu dipasang. Latihan dan dorongan yang berterusan akan member suatu impak yang besar kepada pelajar. Bagi guru kemahiran hidup anda perlu membawa pelajar ke tempat-tempat yang sesuai dengan subjek yang dipelajari. dibantu dan kerapmenerima teguran dalam kerja latihan mereka. langsung mendisiplinkan pelajar Beberapa teknik pengurusan boleh diamalkan bagi memastikan bengkel dan kelas dalam keadaan yang menyenangkan dan praktikal dalam pengendaliannya. Kejayaan sesuatu proses ko-munikasi apabila mesej yang hendak disampai itu Berjaya difahami oleh pihak yang satu lagi. Guru kemahiran hidup seharusnya dan semestinya menguasai beberapa teknik pengajaran samada dibengkel ataupun di dalam kelas. Mematuhi peraturan masuk kebengkel dan secara tidak. KECEMERLANGAN KERJA B engkel dan bilik darjah perlu diurus dengan sebaiknya. Anda perlu menguasai bilik darjah dan bengkel dan memastikan murid-murid mematuhi peraturan dan ini seterusnya dapat menjamin pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Pelajar akan merasa bermotivasi apabila mereka dibimbing. Semua ini bagi menjamin keselamatan diri dan peralatan dalam keadaan yang terbaik. Perpindah ilmu ini perlu berkesan kepada orang yang hendak disampaikan ilmu. Guru yang hebat seharusnya tidak menangguhkan kerja mereka. KOMUNIKASI YANG BERKESAN K omunikasi merupakan suatu proses yang penting dalam memberi ilmu. Kebolehan guru membuat kertas kerja dalam memohon program lawatan dalam Negara atau luar Negara. Komunikasi adalah suatu proses pemindahan mesej dari seseorang kepada seseorang yang lain. Teknik dan pengajaran dibengkel perlu dilaksanakan secara konsisten dan akhirnya menjadi rutin harian kepada pelajar. peraturan bengkel perlu jelas dan keluar masuk peralatan perlu bersistematik. Ini membolehkan pelajar mengetahui status dan tahap kebolehannya. sewaktu amali dan lain-lain waktu yang dirasakan sesuai. Tugasan yang diberi perlulah sesuai dengan tahap mereka dan kekerapan kerja bertulis dan latihan mengikup kekerapan yang sesuai.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 86 Pembelajaran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan tidak terikat hanya di dalam bengkel sahaja. anda perlu memberi ulasan yang membina bagi member dorongan kepada pelajar tersebut bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka. Setelah anda menilai dan menanda hasil kerja pelajar. Ini boleh meningkatkan kualiti diri anda dan juga sekolah anda. Guru juga perlu memberi rangsangan dan menggalakkan pelajar berfikir dalam setiap kerja amali yang mereka lakukan.

Papan tanda amaran dan laluan keselamatan .Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 87 beberapa bentuk komunikasi yang berkesan. fizikal dan visual. Pelajar-pelajar sekolah sentiasa aktif terutamanya apabila berada di bengkel di mana sifat ingin tahu pada diri pelajar adalah tinggi. Seandainya bahasa yang digunakan tidak difahami oleh pelajar. Guru yang berkesan sentiasa memastikan bengkelnya sentiasa kemas dan bersih dan sentiasa bersedia dengan kedatangan pelajar. Ketegasan anda amat diperlukan kerana di bengkel terdapat beberapa peralatan dan mesin-mesin yang merbahaya. Anda boleh mengulang pernyataan anda seandainya mesej yang hendak disampaikan tidak berjaya. Mereka menerima maklumat dan perlu memahaminya. pastikan pelajar memakai pakaian yang sesuai. Dalam konteks kemahiran hidup. Guru yang berkesan mampu mengawal pelajar dengan baik. Selepas aktiviti amali dilaksanakan perlu dipastikan bengkel ditinggalkan dalam keadaan yang bersih sebagaimana mula-mula pelajar masuk tadi. Taklimat sebelum masuk kebengkel sangat perlu bagi memastikan pelajar mematuhi peraturan dan mengamalkan keselamatan. kegagalan penyampai maklumat akan berlaku. Kejayaan anda dalam mengusai komunisasi akan menjadikan anda seorang guru yang berkesan dalam pengajaran dan pengajaran anda. Anda sebagai orang yang menyimpan maklumat dan pelajar sebagai insan yang menerima maklumat. Mesej yang hendak disampaikan perlulah jelas dan pelajar memahami bahasa yang anda gunakan. Proses ini hanya Berjaya dilakukan apabila guru tersebut berjaya melaksanakan proses komunikasi yang berkesan. Anda boleh mengemukakan soalan bagi memastikan pelajar faham pengajaran anda. mereka menerima maklumat melalui lisan. Semua ini perlu dipastikan oleh guru yang mengajar. Guru perlu memberi penjelasan melalui lisan. rambut yang pendek dan kuku yang telah dipotong dengan rapi. komunikasi berlaku dalam ketiga-tiga keadaan iaitu lisan. Kebersihan bengkel akan memberikan gambaran awal tentang guru yang mengendalikan bengkel tersebut. anggukan. Bahasa merupakan alat utama dalam penyampaian mesej. Anda boleh mengenalpasti samada komunikasi anda berkesan atau tidak melalui tindakbalas pelajar. Sebelum pelajar masuk kebengkel. gelengan dan sebagainya. Bengkel hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas. PERATURAN DAN KEBERSIHAN A nda boleh mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel dengan baik dan tegas. Hasil daripada tindak balas pelajar perlu diperhatikan bagi memastikan proses penyampaian mesej itu berjaya. fizikal dan visual. Anda juga boleh meringkaskan mesej seandainya mesej itu mudah difahami bagi mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama guru tersebut mengamalkan apa yang dia perkatakan. Kegagalan anda dalam mengawal kelas sewaktu di bengkel boleh mengundang bahaya. anda juga boleh melihat riaksi-riaksi bukan lisan yang boleh anda fahami seperti riak muka. guru perlu menunjukajar melalui kerja amali secara fizikal dan pelajar memerhati tunjukajar tersebut. MENGAMALKAN KESELAMATAN. Perkara lain yang perlu diperhatikan oleh guru ialah memastikan susun atur alatan dan mesin dalam keadaan sepatutnya.

. Dari mula pelajar masuk di bengkel guru perlu mengawasi dan memastikan peraturan dan kerja amali berjalan dalam keadaan yang teratur dan berdisiplin. Pencahayaan yang mencukupi bagi memastikan kerja-kerja amali yang dilakukan dalam keadaan yang cukup terang. Gunakan First Aid Kit jika kecelakaan kecil berlaku dan jika keadaan kecelakaan itu agak serius hubungi pihak-pihak yang tertentu bagi mengendalikan perkara tersebut. Anda sebagai guru yang berkesan perlu bertindak segera dan tidak panik jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. anda diminta melakarkan susun atur bengkel yang pernah anda kendalikan dan sertakan sekali laluan keselamatan. Sendainya berlaku tumpahan minyak. Berdasarkan pengalaman sendiri. tindakkan segera perlu dilakukan bagi memastikan lantai tidak dalam keadaan licin dan berbahaya kepada pelajar.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 88 ditandakan dengan betul. Peredaran pengudaraan di dalam bengkel mestilah dalam keadaan yang menyegarkan dan sesuai untuk melakukan kerja.

5. kemahiran merupakan perkara utama yang perlu ada pada diri guru. Dalam konteks kemahiran hidup. Komunikasi yang baik dan berkesan perlu ada pada setiap guru. Kegagalan dalam komunikasi membawa kepada kegagalan pengajaran dan pembelajaran. 6. Pelajar sedaya upaya memahami apa yang dituturkan oleh guru. 3. Keselamatan. Dalam bidang perguruan amalan kerjanya berbeza dengan sektor kerajaan yang lain. Guru yang berkemahiran akan memberikan impak nilai hormat yang tinggi daripada pelajarnya.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 89 RINGKASAN 1. Guru yang berkesan perlu memiliki keperibadian yang tinggi. Pada diri guru tersebut telah anda sifat-sifat yang baik. Guru yang hebat perlu mempunyai ilmu yang hebat dan mestilah lebih dari pelajarnya sendiri. Memahami bidang tugas guru amat penting bagi memastikan kejayaan mendidik pelajarnya. Setiap perkara perlu disertai dengan kesungguhan dalam bekerja. Pengetahuan merupakan aset utama seorang guru. 2. Nyawa tidak boleh digadaikan dengan hanya kerana kegagalan mematuhi peraturan dan keadaan bengkel yang berisiko. . 4. pengetahuan dengan kerja yang dilakukan amat penting. peraturan dan kebersihan adalah saling berkait bagi memastikan keadaan pelajar dalam keadaan yang baik.

Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 90 PETA KONSEP KEPERIBADIAN YANG BAIK AMALKAN KEBERSIHAN. MEMILIKI PERATURAN DAN KESELAMATAN GURU PENGETAHUAN YANG BERKESAN KOMUNIKASI YANG BERKESAN MEMILIKI KEMAHIRAN .

2. (2002) Trends and issues in instructional design and technology. Nyatakan ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Teknologi Sistem Pengajaran. P. Keperibadian Kemahiran Berpengetahuan Komunikasi 5. (2005). Reiser. Ramlah Jantan (2003). Asmah bt Hj Ahmad (1989). OUM : Psikologi Pendidkan. Ohio: Merril and Prentice Hall. Kuala Lumpur : Budiman Sdn Bhd. 5. RUJUKAN Ab. Mok Soon Sang. Keselamatan 6. Pembelajaran PENILAIAN KENDIRI 1. . Mahani Razali. Eggen. Senaraikan beberapa nilai-nilai keperibadian yang baik 2. Strategies For Teachers : Teaching Content and Thinking Skills. Kuala Lumpur : Malindo Printers Sdn. Rahman Selamat (1990). 3. Boston : Allyn & Bacon Prof. Kebersihan 7. Pengajaran 10. R.. Dr. & Dempsey. Aspek yang bagaimana yang dikatakan sebagai guru yang berilmu boleh menyebabkan perpindahan ilmu yang baik. Bagaimana kemahiran guru boleh membantu guru dalam pengajaran dan pengajaran? 3. 4.P (1996). 4. Khadijah Rohani Mohd Yunus. Bhd.D & Kauchak. Pedagogi 1. Petaling Jaya : Longman Malaysia. Bagaimana tidak mengamalkan kebersihan boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku di bengkel. Bhd. Petaling Jaya. Columbus.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 91 KATA KUNCI 1. Amir Awang (1986) Teori-teori pembelajaran. V. Peraturan 8. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti. D. Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Inovatif 9.

penerapan pengukuhan. 4.. . R.: Prentice Hall.: Merril Prentice Hall. Washington DC. Mesej jelas.). lisan dan visual. (8th ed. The evolution of American educational technology.. M. Teknologi pengajaran. & Richey. Heinich. (1994).). Guru yang berkemahiran akan lebih faham apa yang hendak disampaikan kepada pelajar. Seels. Englewood. Memahami Pembelajaran. B.. Instructional technology: The definition and domains of the field. (2003). J. Englewood Cliffs. (1990). Instructional technology and media for learning. M. Shah Alam: Fajar Bakti. Integrating educational technology into teaching (3rd ed.. Samada kebersihan diri. Wan Zah Wan Ali (2000). peralatan dan tempat. tindakbalas fizikal. R. N. Guru yang mengamalkan budaya ilmu akan memberi contoh yang baik pada pelajar samada kemahiran atau pengajaran teori. Pelajar akan lebih faham dan berminat dengan kayanya ilmu yang ada pada guru. 5. Petaling Jaya : Longman Malaysia.Guru Kemahiran Hidup Yang Berkesan I 92 Roblyer.. Kuala Lumpur : Utusan Publications and distribution Sdn. Saettler. JAWAPAN DAN MAKLUM BALAS 1. memberi contoh yang baik untuk pelajar. 3. D. (2004). risiko kemalangan akan lebih tinggi. & Molenda. Bhd. Yusup Hashim (1998). Mengujudkan nilai hormat dari pelajar kepada guru. S. Jika bengkel kotor dan berminyak. Upper Saddle River. Russell. Nilai Keperibadian yang baik         Berakhlak mulia amalkan nilai islam amanah bijaksana kebolehan mengurus menerima seadanya adil kreatif dan inovatif 2. J.J. N.E. Colorado: Libraries Unlimited Smaldino. AECT Sharifah Alwiah AlSagoff (1988) Psikologi Pendidikan 1. P.

5. 93 . jasmani dan emosi. 1. suasana bilik darjah KBSM yang menggalakkan murid yang aktif dan kerap berinteraksi antara satu sama lain hendaklah diwujudkan. rohani. Menerangkan kemahiran-kemahiran yang perlu diperolehi olehpelajar 4. Membincangkan prinsip-prinsip pengendalian kerja amali 3. anda dapat:. Menjelaskan tujuan menjalankan kerja amali.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I93 UNIT PELAJARAN 7 PENDEKATAN DAN PENEKANAN KERJA AMALI DAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Sejajar dengan matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) iaitu untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya menjadi insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Menggariskan panduan ruang bengkel yang sesuai untuk kerja amali. Mencadangkan pengajaran aktiviti luar bilik darjah PENGENALAN K ita akur bahawa seorang guru yang baik dan berjaya menyampaikan pengajaran dengan berkesan mempunyai keserasian dengan persekitaran pembelajaran. 2.

Bolehkan anda namakan bilik-bilik khas yang disediakan di sekolah untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain dari bilik darjah tradisi? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi. 7. _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ii.1 Sebelum anda meneruskan pembacaan. Maka bilik darjah khas yang dipanggil bengkel perlu diadakan di sekolah untuk mencapai matlamat sebenar mata pelajaran kemahiran Hidup. Nyatakan pengertian bilik darjah. sila jawab persoalan di bawah ini: i.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I94 Dalam melaksanakan KBSM. Bolehkan anda memberi maksud kepada ‘bilik darjah tradisi’? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ iii. kerja paip. Antara bengkel-bengkel yang disediakan pihak sekolah adalah seperti berikut:  Bengkel kerja kayu  Bengkel kerja paip  Bengkel elektrik dan elektronik 94 . bilik-bilik khas juga ada disediakan untuk mata pelajaran yang tertentu. berbagai bilik darjah disediakan mengikut keperluan dan kesesuaian pengajaran dan pembelajaran setiap mata pelajaran di sekolah. kaedah penggunaan bilik darjah tradisi untuk proses pengajaran dan pembelajaran tidak cukup untuk memastikan murid-murid mendapat kemahiran yang sesuai. apa kata kita buat perkaitan bilik khas dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup. Sudah pasti untuk memperoleh kemahiran-kemahiran ini. pertanian juga kemahiran dalam bidang ekonomi rumah tangga iaitu masakan dan jahitan. elektrik dan elektronik. Selain dari bilik darjah tradisi. Telah sedia maklum bahawa mata pelajaran Kemahiran Hidup menuntut muridmuridnya memperolehi kemahiran dalam bidang-bidang seperti perdagangan dan keusahawanan serta kemahiran manipulatif yang merangkumi kerja kayu.

teratur dan sistematik membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. T ahukah anda dalam menentukan ruang bilik darjah iaitu bengkel dan Kemahiran Hidup yang sesuai dan selamat. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 95 . anda perlu memastikan bahawa perkara-perkara di bawah diberi perhatian dan dilaksanakan:  Tentukan ruang fizikal (bengkel-bengkel dan makmal-makmal) ditempatkan di lokasi yang strategik  Bilangan ruang fizikal mencukupi supaya dapat memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran  Pembinaan bengkel-bengkel dan makmal-makmal perlu mengikut spesifikasi Service Oriented Architecture (SOA) dan Brief Project supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan selesa dan selamat  Gunakan ruang dan kawasan ini dengan optima dan mengikut fungsi yang ditetapkan  Bersihkan ruang dan kawasan ini sebelum dan selepas digunakan  Wujudkan jadual penyelenggaraan ruang dan kawasan secara berkala Apakah Service Oriented Architecture (SOA) dan apakah Brief Project? Jelaskan keduaduanya di ruangan di bawah. Penyimpanan dan penggunaan peralatan ini direkodkan dengan teratur dan sentiasa dikemas kini rekodnya. Bengkel yang kemas.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I95  Rumah hijau  Bilik masakan (dapur)  Bilik jahitan  Bilik pengurusan diri Bengkel-Bengkel ini membolehkan peralatan tertentu disimpan dan dikeluar bila perlu.

” Pernyataan di atas menekankan pentingnya lokasi sesuatu bengkel atau makmal itu. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ PENDEKATAN DAN PENEKANAN KERJA AMALI Apakah maksud kerja amali? 96 .Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I96 __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ “Tentukan ruang fizikal (bengkel-bengkel dan makmal-makmal) ditempatkan di lokasi yang strategik. Bincangkan maksud lokasi yang strategik.

pemahaman teori melalui pemerhatian. i. ______________________________________________________________ ii.2 Cuba imbas kembali pengertian ‘mikropengajaran’ dan kepentingannya dengan menulis pengertiannya di bawah. ______________________________________________________________ 97 . Dalam aspek mata pelajaran Kemahiran Hidup. kemahiran manipulatif. Manakala Chen Fook Cheong (1982) pula.com kerja amali membawa pengertian melakukan apa-apa yang tersebut dalam sesuatu teori. pengujian kebenaran teori serta penyelesaian masalah. Hasil dari proses mengaplikasi prinsip dan teori yang dibekalkan oleh guru terlebih dahulu akan menjadi pengukur kepada tahap kemahiran murid. Pernahkah anda mendengar perkataan ‘mikropengajaran’? 7. Kerja amali dalam kajian ini bermaksud aktiviti-aktiviti yang melibatkan eksperimen untuk menguji kebenaran teori dan juga penyelesaian masalah pengiraan.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I97 M enurut tutor. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 7.3 Senaraikan sepuluh kemahiran mikropengajaran yang perlu ada pada seorang guru yang baik. Pencapaian murid dalam memperolehi kemahiran seperti mana yang dituntut oleh mata pelajaran Kemahiran Hidup juga bergantung kepada kemahiran guru yang mengajarnya. telah mendefinisikan kerja amali sebagai aktiviti kelas yang melibatkan pemerhatian. pelajar diberi prinsip dan teori dan seterusnya membuat aplikasi.

98 . ______________________________________________________________ ix. ______________________________________________________________ x. ______________________________________________________________ viii. Teknologi dan Penaksiran. ______________________________________________________________ v.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I98 iii. ______________________________________________________________ vii. ______________________________________________________________ vi. ______________________________________________________________ TUJUAN KERJA AMALI M enurut Manual Instruksi Pengajaran. terdapat tujuh tujuan menjalankan kerja amali. ______________________________________________________________ iv.

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I99 TUJUAN KERJA AMALI Meningkatkan penguasaan isi kandungan Memberi peluang pelajar mengalami tabii. kaedah dan semangat sains Membina kemahiran dan sikap saintifik Membina kemahiran berfikir kritis dan kreatif Membina kemahiran praktik yang generik Membina pengetahuan sains secara empirik Membina kemahiran kerja dalam kumpulan PRINSIP MENGENDALI KERJA AMALI 99 .

Sediakan bahan. ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ iii. dan besemangat Kemahiran Hidup di bengkel. ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ii. ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Seimbangkan amali tradisional dengan amali berbentuk inkuiri mengikut kebolehan pelajar. peralatan dan sumber secukupnya sebelum amali hendak dijalankan. apa kata kita mendalami lagi mata pelajaran Kemahiran Hidup dan pada masa yang sama mengenalpasti kemahiran yang perlu dioerolehi murid-murid Kemahiran Hidup. 7. KEMAHIRAN AMALI KEMAHIRAN HIDUP 100 . 3. Setelah dinyatakan prinsip-prinsip pengendalian kerja amali. Tumpukan kepada sebilangan kecil kemahiran sahaja bagi satu-satu pengajaran. 6. 5. Sebaiknya bahagikan pelajar kepada berpasangan atau bertiga (kumpulan kecil). 4. Tentukan objektif kerja amali. 8. 2. ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ iv. i. Ajar terlebih dahulu kemahiran asas kerja amali bagi mengelakkan kemalangan dan cara bertindak apabila berlaku kemalangan. Beri peringatan tentang peraturan keselamatan di begkel. bolehkah anda memberi contohcontoh kemahiran asas kerja amali pelajar Kemahiran Hidup. Wujudkan persekitara yang mengujakan.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I100 B erikut adalah prinsip dalam pengendalian kerja amali: 1. merangsang sifat ingin tahu.

Pilihan SPN . Pilihan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.Sains Pertanian 4. Pilihan KT . Bahagian elektif pula terbahagi kepada 4 pilihan iaitu: 1.Perdagangan Pilihan 1 : Kemahiran Teknikal Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam elektrik dan asas elektromekanikal. murid juga diberikan rumusan untuk mengira rintangan dalam litar siri dan litar selari. Pilihan PD . 101 .Kemahiran Teknikal 2. Dalam pembelajaran elektrik. arus dan rintangan.Ekonomi Rumah Tangga 3.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I101 M ata pelajaran ini terbahagi kepada kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Pilihan ERT . Murid akan menggunakan meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid. Di samping pengiraan kuasa elektrik. murid mengkaji litar siri dan litar selari untuk mengetahui kaitan antara voltan. Semu pelajar diwajibkan mengikuti bahagian ini yang meliputi kemahiran:  Reka bentuk  Elektrik  Tanaman  Jahitan  Kerja paip asas  Asas perniagaan Murid dikehendaki memilih salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan.

sayuran. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan 102 . Murid menjahit dan menghias skirt berkasing untuk kerja jahitan. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam pembinaan kompos dan penanaman sayur. Melalui penanaman sayur-sayuran. Murid membuat kerja amali dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. murid akan memerhati kesan daripada penggunaan kompos dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran dan penghasilan sayur-sayuran. inisiatif dan berdaya saing. yakin diri. Dalam aspek pakaian. Pilihan 2 : Ekonomi Rumah Tangga Bidang Ekonomi Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran tentang makanan dan pengendalian makanan.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I102 Pendedahan kepada konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan memahami bagaimana komponen elektronik boleh mengawal dan mempertingkatkan pergerakan mekanikal. mengenalpasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek penanaman sayur-sayuran. Murid juga diperkenalkan kepada pelbagai jenis dokumen penting bagi penubuhan dan pengendalian perniagaan. Pilihan 4 : Perdagangan dan Keusahawanan Bidang Perdagangan dan Keusahawanan menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan perniagaan yang merangkumi langkah. Antara tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap berdikari. Murid berpeluang memilih jenis sayur. masakan.langkah penubuhan dan pengendalian perniagaan serta pengenalan kepada bidang-bidang pengeluaran yang telah sedia wujud. murid mengenal pasti jenis fabrik dan memperoleh kemahiran memilih pakaian. pakaian dan jahitan.sayuran yang hendak ditanam.

alatan dan projek 103 .5 m dan tinggi 0. mudah dibersihkan dan tidak menampung habuk dan tidak licin  Tingkap yang besar untuk membenarkan cahaya masuk sebanyak mungkin serta pengedaran udara yang bebas  Pintu mempunyai daun pintu yang besar bagi memudahkan jalan keluar semasa kecemasan  Meja kerja yang tahan lasak yang berukuran di antara 1.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I103 menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. Pendedahan murid kepada konsep dalam proses pengeluaran membantu mereka membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik.9 m  Mempunyai bekalan asas seperti elektrik bagi pencahayaan dan soket kuasa dan bekalan air siap dengan pili dan singki bagi pencucian  Sebuah stor atau bilik bagi menyimpan bahan-bahan. Tahniah! Anda kini telah berjaya mengenalpasti kemahiran-kemahiran asas pembelajaran Kemahiran Hidup yang perlu dicapai oleh murid-murid anda. KESESUAIAN RUANG UNTUK KERJA AMALI Bagaimana mengenal pasti bilik darjah yang sesuai sebagai bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu?  Saiz bengkel adalah bergantung kepada jenis kerja yang akan dilakukan di dalamnya  Keluasan yang sesuai ialah 20 m X 25 m  Ciri-ciri bengkel yang sesuai:  Boleh menampung bilangan murid seramai 20 orang atau lebih  Ia membolehkan seseorang bergerak dengan bebas  Lantai mestilah dari bahan tahan lasak.2 m x 1.

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I104 SENARIO AKTIVITI DALAM BILIK DARJAH TRADISI Pembelajaran di dalam bilik darjah  Kedudukan meja dan kerusi yang tersusun  Pelajar duduk mengikut aturan  Guru selalunya berada di hadapan semasa proses pengajaran dan pembelajaran  Teknik mengajar yang digunakan guru di dalam bilik darjah tradisi ialah penerangan 104 .

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I105 SENARIO AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH TRADISI Pembelajaran di dalam bengkel Kemahiran Hidup Kemahiran kerja kayu di Bengkel Kayu 105 .

Learning to Live Together dan Learning to Be”. Learning to Do. PENGERTIAN PLBD 106 .Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I106 Kemahiran memateri di dalam Bengkel Elektronik Kemahiran amali masakan di dalam Dapur Masakan PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD) PENGENALAN P rogram Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 2000. objektif dan tiga model PLBD yang melibatkan kerja lapangan dan lawatan dijelaskan dalam dokumen ini. Pengertian. 2005) bagi membantu para guru menjalankan PLBD. Ianya diperkenalkan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual selaras dengan saranan UNESCO supaya mengamalkan “Four Pillars of Education: Learning to Know. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah mengeluarkan Garis Panduan PLBD (Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari dalam kelas 2. Model PLBD 2: Berhampiran kawasan sekolah. Mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan 6. domain sikap dan domain kemahiran. Meningkatkan minat dan sikap murid untuk belajar 5.” OBJEKTIF PLBD PLBD boleh digunakan untuk tujuan menyediakan murid untuk belajar sesuatu tajuk atau konsep yang akan dipelajari.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I107 “Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) adalah suatu program atau aktiviti luar bilik darjah yang terancang dan berstruktur. atau pun sebagai satu proses mempelajari sesuatu tajuk atau konsep. Objektif-objektif PLBD merangkumi tiga domain pembelajaran. iaitu domain pengetahuan. Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif. bermakna dan menyeronokkan 3. memproses dan menganalisis data dan maklumat 7. Mengembangkan kemahiran mengumpul. Menerapkan nilai-nilai murni MODEL PLBD Terdapat tiga model PLBD dicadangkan dalam dokumen Garis Panduan PLBD iaitu: Model PLBD 1: Luar bilik darjah dalam kawasan sekolah. Antaranya ialah: 1. mengukuhkan apa yang telah dipelajari. Aktiviti ini berpusatkan murid dan bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah. Model PLBD 3: Jauh dari kawasan sekolah (dengan kebenaran PPD) (Lawatan terancang & berintergrasi ilmu) 107 . Memberikan pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar. Membolehkan murid berfikir dan menguasai ilmu pengetahuan melalui pengalaman kontekstual 4.

 Memastikan insuran berkumpulan telah diambil untuk murid  Memastikan seorang guru pengiring ditugaskan untuk sekumpulan sepuluh orang murid  Membahagikan murid kepada lima orang dalam satu kumpulan dan melantik ketua bagi setiap kumpulan untuk menjaga kebajikan setiap ahli kumpulan di sepanjang lawatan  Melawat tempat PLBD dan merancang aktiviti 108 . PPD dan ibu bapa  Memaklumkan kepada murid dan ibu bapa tentang tujuan dan program PLBD  Mendapatkan nombor telefon ibu bapa murid supaya senang dihubungi  Membuat tempahan tempat dan pengangkutan  Memastikan bas mempunyai insuran penumpang. sikap dan kemahiran yang hendak dicapai)  Ulangkaji pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang diperlukan untuk aktiviti PLBD  Memenuhi segala syarat dan kehendak rasmi seperti kebenaran bertulis daripada pihak sekolah.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I108 PERANCANGAN PLBD T erdapat tiga fasa dalam melaksanakan PLBD iaitu: FASA PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PLBD) SEBELUM PLBD SEMASA PLBD SELEPAS PLBD Fasa sebelum PLBD  Menetapkan tujuan & objektif PLBD (hasil pembelajaran tajuk / konsep dalam sukatan. permit perjalanan dan dua orang pemandu.

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I109  Memberi taklimat kepada murid tentang keselamatan.  Menyusun maklumat yang dikumpul  Menjawab soalan-soalan tugasan dan membuat rumusan  Menyemak dapatan dan rumusan dengan murid atau kumpulan lain  Menyediakan laporan 109 . perakam audio dan sebagainya)  Mengetahui dan menyedari tujuan dan objektif lawatan  Menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk aktiviti lawatan  Melatih teknik-teknik mengumpul maklumat  Mengetahui dan memahami tanggungjawab diri dan kumpulan  Memahami peraturan dan aturcara lawatan  Menyediakan bahan yang diperlukan untuk aktiviti lawatan  Memahami keperluan-keperluan keselamatan Semasa PLBD  Menyelia dan mengawal murid supaya keselamatan murid sentiasa terjaga  Memberi bantuan bila diperlukan  Mengalakkan murid menanya soalan untuk mendapat maklumat  Membuat pemerhatian secara langsung  Mengumpul dan merekod maklumat  Mematuhi peraturan-peraturan lawatan  Berkerjasama dalam kumpulan Selepas PLBD  Memberi maklumat tambahan jika diperlukan oleh murid  Membimbing murid membuat rumusan  Menilai pembelajaran murid dan keberkesanan aktiviti PLBD (termasuk pengurusan dan pengelolaan aktiviti). peraturan dan tanggung jawab masingmasing  Membahagikan tugas dan tanggungjawab kepada murid  Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan (termasuk alat-alat seperti kamera.

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I110  Menghantar / membentang hasil / laporan  Membincang isu-isu yang mengelirukan (jika ada) TUJUAN (HASIL) PLBD A ktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran dan bertujuan untuk :  Memberi peluang untuk murid memperoleh pengalaman sebenar  Sebagai satu bentuk rekreasi  Bersosial dan berkomunikasi  Aktiviti yang menggembirakan  Aktiviti bebas dan terancang Antara aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah adalah aktiviti seperti :  lawatan  motivasi  perkhemahan  perkelahan  berkuda  berenang  aktiviti jual beli  lawatan sosial 110 .

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I111 Perkhemahan unit pakaian seragam Latihan menyelamat Lawatan pelajar sekolah ke Rumah Orang Tua 111 .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 2. Bilik darjah tradisi 5. Bilik darjah khas 6. Kemahiran manipulatif 3. Guru wajar membuat persediaan mengajar manakala murid-murid pula memberikan penglibatan yang menyeluruh supaya tahap kemahiran dapat ditonjolkan dengan sebaik mungkin. KATA KUNCI 1. Guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar seperti mengendalikan kerja amali pelajar supaya pembelajaran mereka mencapai ke tahap yang optimum. Ia menjadi lebih berkesan apabila murid-murid dapat mengaplikasi pemahaman mereka dengan menunjukkan kemahiran yang dibina semasa kerja amali di bengkel kemahiran Hidup. Mikropengajaran 112 .Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I112 Aktiviti keusahawanan di sekolah RUMUSAN Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup tidak hanya bergantung kepada pemahaman teori dan prinsip semata. Bengkel 4. Kerja amali 7.

Sains Pertanian 11. 5. 4. 113 . Dengan menggunakan ayat sendiri. Kemahiran Teknikal 9. Perdagangan 12. terangkan maksud bilik darjah tradisi. Ekonomi Rumah Tangga 10. Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) 13. Terangkan maksud Pembelajaran Luar Bilik Darjah. Apakah ciri-ciri bilik darjah tradisi? 3.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I113 8. Berikan lima faktor yang memberi kesesuaian bengkel. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Fasa PLBD PENILAIAN KENDIRI 1. 2.

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I114 TUJUAN KERJA AMALI 114 .

Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I115 PETA MINDA BILIK DARJAH TRADISI DAN BILIK KHAS PENDEKATAN DAN PENEKANAN KERJA AMALI DAN AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH LUAR BILIK DARJAH BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP DAN KERJA AMALI AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH 115 .

blogspot. Bilik darjah tradisi Merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru mengikut kaedah keseluruhan kelas.Tanjung Malim: Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Ciri-ciri bilik darjah tradisi: • Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris • Pelajar yang rendah. bertubuh kecil dan kurang penglihatan atau kurang pendengaran ditempatkan di hadapan • Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat kepada guru • Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah 116 . Teknologi dan Penaksiran. (2011). Nurulhuda Abd Rahman.com/2008/04/pembelajaran-luar-bilik-darjah.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I116 RUJUKAN Ee Ah Meng.Guru dan Cabaran Masa Kini.Manakala guru pula selalunya berada di depan semasa meyampaikan pengajarannya mengikut kaedah dan strategi yang tertentu.com/2011/11/aktiviti-luar-bilik-darjah. 2.(2010). et al. Selangor: Multimedia. (Eds). al. UPSI http://zeti-s. et.html http://easeritanjong. (2004). Bilik darjah tradisi biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja yang disusun berbaris-baris.blogspot.html JAWAPAN SOALAN DAN MAKLUM BALAS 1. Pedagogi II. Manual Instruksi KPD3016 dan KPD3026 Pengajaran. Fajar Bakti: Kuala Lumpur Syed Ismail Syed mustafa.

alatan dan projek Maksud Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) “Pembelajaran luar bilik darjah (PLBD) adalah suatu program atau aktiviti luar bilik darjah yang terancang dan berstruktur. Sebuah stor atau bilik bagi menyimpan bahan-bahan. Aktiviti ini berpusatkan murid dan bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah.9 m • Mempunyai bekalan asas seperti elektrik bagi pencahayaan dan soket kuasa dan bekalan air siap dengan pili dan singki bagi pencucian • 4.Pendekatan dan Penekanan Kerja Amali Dan Aktiviti Luar Bilik Darja I117 • 3.5 m dan tinggi 0.2 m x 1. Ia juga merangkumi persekitaran pembelajaran yang progresif. mudah dibersihkan dan tidak menampung habuk dan tidak licin • Tingkap yang besar untuk membenarkan cahaya masuk sebanyak mungkin serta pengedaran udara yang bebas • Pintu mempunyai daun pintu yang besar bagi memudahkan jalan keluar semasa kecemasan • Meja kerja yang tahan lasak yang berukuran di antara 1. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan Kesesuaian bengkel: • Menampung bilangan murid seramai 20 orang atau lebih • Ia membolehkan seseorang bergerak dengan bebas • mestilah dari bahan tahan lasak.” 117 .

pastinya perkataan ‘pengurusan’ tidak asing kepada anda. Menerangkan maksud pengurusan dalam konteks pengurusan bengkel Kemahiran Hidup. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN BENGKEL P ada peringkat ini. 5. pengurusan adalah aktiviti pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan . 3. Menerangkan dokumen dan bahan cetak yang digunakan dalam pengurusan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah. Apakah maksud ‘pengurusan’? Sekiranya anda merujuk kepada wikipedia Bahasa Melayu. Ini adalah kerana topik pengurusan sentiasa dibincangkan suatu ketika dulu semasa anda mengikuti programprogram atau kursus-kursus pengurusan. Menjelaskan tugas-tugas mengurus makmal dan bengkel 4.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I118 UNIT PELAJARAN 8 PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. anda dapat: 1. Membincangkan peranan panitia Kemahiran Hidup mengurus makmal dan bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah. 2. Menghuraikan cara-cara penyimpanan dan penyelenggaraan peralatan dan bahan di bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah.

dan teknologi.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I119 menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Guru penolong kanan hal ehwal pelajar iv. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Guru penolong kanan ko-kurikulum . Guru penolong kanan akademik iii. Namun demikian ianya bolehlah ditakrifkan atau diertikan sebagai :- “Satu bentuk rajah grafik yang menunjukkan struktur susunan . kedudukan tempat atau posisi seseorang individu di dakam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa (authority) . Pengetua ii. Setiap individu itu perlulah diberikan peranan yang khusus supaya tidak berlaku pertindihan tugas dan kekeliruan yang akan menghalang dan menjejaskan kelicinan perjalanan organisasi itu. tugas dan tanggungjawabnya. Carta organisasi sekolah biasanya mempunyai jawatan-jawatan yang berikut mengikut fungsi-fungsi yang perlu dilaksanakan oleh individu atau kumpulan iaitu: i. serta juga sumber alam semula jadi. Siapakah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus makmal dan bengkel Kemahiran Hidup di sekolah anda? CARTA ORGANISASI SEKOLAH C arta organisasi tidak mempunyai definisi yang khusus. kewangan.” Carta organisasi bukan sekadar bertujuan memaparkan bagaimana sesebuah organisasi itu perlu ditadbirkan mengikut struktur operasi organisasi itu tetapi carta itu perlulah menggariskan dengan jelas bidang tanggungjawab tiap-tiap anggota organisasi itu. Ia sering merangkumi penggunaan sumber-sumber manusia.

pihak sekolah boleh menambah jawatan-jawatan mengikut keperluan sekolah. Ini adalah kerana ia atas kerana ia akan memudahkan anda sebagai seorang guru Kemahiran Hidup membuat persediaan dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran subjek Kemahiran Hidup.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I120 Selain dari yang dinyatakan di atas. Anda perlu mengetahui peranan panitia atau ketua panitia kerana anda perlu menyokong dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan panitia ini. Mari kita ambil panitia Kemahiran Hidup sebagai contoh kerana anda sudah tentu bernaung di bawah panitia ini. . Bolehkah anda bina satu struktur carta organisasi sekolah anda? Di dalam carta tersebut di manakah anda sebagai seorang guru Kemahiran Hidup berpayung atau ditempatkan? Anda wajar mengetahui setiap peranan atau fungsi jawatan-jawatan di dalam carta organisasi sekolah anda. Ini adalah contoh carta organisasi sekolah yang jelas.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Tahniah! Anda telah berjaya peranan anda dengan jelas sebagai guru Kemahiran Hidup. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan untuk diserahkan kepada guru penolong kanan v. Mengadakan mesyuarat atau perjumpaan untuk memperkasakan subjek Kemahiran Hidup Bersepadu Rentetan dari tugas ketua panitia Kemahiran Hidup. apakah pula peranan anda sebagai seorang guru Kemahiran Hidup yang bertanggungjawab menyokong objektif-objektif panitia itu? Nyatakan sekurang-kurangnya empat peranan anda di ruangan yang disediakan di bawah.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I121 Di antara tugas ketua panitia ialah: i. Membuat pesanan bahan dan alatan melalui borang pra pesanan vi. Mengagihkan tugas mengajar kepada guru-guru Kemahiran Hidup dan tanggungjawab mengurus. i. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ iv. Membantu menyediakan dan melengkapkan alat bantu mengajar yang sesuai dan terkini iv. menyelenggara serta keselamatan bengkel yang diberikan ii. bulanan dan semester iii. MAKMAL DAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP . Menyelaras sukatan dan rancangan pelajaran mingguan. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ii. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ iii.

Mari kita namakan bengkel-bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu yang biasa terdapat di sekolah-sekolah. Perdagangan dan Keusahawanan Pilihan yang berbagai memerlukan berbagai-bagai ruang fizikal yang berbeza untuk mencapai tujuan setiap pembelajaran. Pertanian iv. Kemahiran Hidup Bersepadu merangkumi empat pilihan iaitu: i. Ekonomi rumah tangga iii. Jenis-Jenis Makmal dan Bengkel Bengkel-Bengkel dan makmal-makmal Kemahiran Hidup Berseadu dibina mengikut keperluan sekolah bersesuai dengan subjek yang ditawarkan kepada murid. Makmal-makmal dan bengkel-bengkel Kemahiran Hidup dibina mengikut subjek-subjek yang ditawarkan sekolah. Kemahiran Manupulatif Tambahan ii. Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Rendah (Tahun 4. 5 dan 6) Contoh makmal atau bengkel di sekolah rendah:  Bengkel kemahiran manipulatif  Bilik jahitan  Ruang pameran (mempamerkan hasil kerja murid)  Stor (penyimpanan peralatan dan bahan)  Kebun (kawasan tanaman)  Bangsal pertanian .Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I122 U ntuk meningkatkan dan memantapkan ilmu anda. marilah kita menamakan bengkel-bengkel dan makmal-makmal yang dipertanggungjawabkan kepada panitia Kemahiran Hidup. Maka terhasilnya makmal-makmal dan bengkel-bengkel untuk menyediakan ruang dan kemudahan murid memperolehi kemahiran bagi setiap pilihan dalam subjek Kemahiran Hidup. Contoh keperluan bengkel-bengkel di sekolah teknik ekonomi rumah tangga (ERT) berbeza dengan bengkel-bengkel di sekolah menengah harian.

2 dan 3) Contoh makmal atau bengkel di sekolah menengah:  bengkel kerja kayu dan logam  bengkel elektrik dan elektronik  bengkel enjin  bengkel paip  bilik lukisan teknik  bilik jahitan  bilik masakan  ruang pameran  kawasan tanaman  nurseri  stor Bengkel Elektif Sains Pertanian (Tingkatan 4 dan 5) Contoh makmal atau bengkel di sekolah menengah:  ruang atau bilik demonstrasi (tunjuk cara)  rumah hijau  nurseri  kawasan tanaman  stor (penyimpanan peralatan dan bahan) Setiap guru diagihkan sekurang-kurangnya satu makmal atau bengkel untuk anda mengurusnya. Mengurus makmal atau bengkel? Tahukah anda tugas-tugas mengurusnya? MENGURUS MAKMAL DAN BENGKEL .Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I123 Bengkel Kemahiran Bersepadu Hidup Sekolah Menengah (Tingkatan 1.

Ruang sesuai untuk kerja penyelenggaraan ( baiki alatan. penggantian dan pelupusan perlu direkodkan dalam stok pejabat  Susun atur i. perabut dan peralatan) Anda perlu mengambil perhatian tentang perkara-perkara yang melibatkan susun atur. Susun atur bengkel yang baik seperti:- - Rak-rak dan panel alatan dan kelengkapan mudah digunakan - Rak-rak simpanan bahan binaan projek boleh menempatkan dengan baik - Rak-rak bahan bantu mengajar yang kemas kini dan pelbagai - Memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan iii.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I124 T ajuk ini akan membincangkan tiga aspek utama dalam pengurusan bengkel iaitu: i. panel dan rak peralatan. papan notis. Penggunaan. perabot dan peralatan di bengkel-bengkel Kemahiran Hidup seperti yang berikut:  Perabot harus dibekalkan dengan mencukupi untuk keperluan dan sesuai untuk kegunaan  Jenis perabot yang berkualiti mengikuti spesifikasi yang ditentukan  Perabot meliputi kerusi meja (guru dan murid). papan tulis. roller shutter. skrin overhead projector (OHP). Susun atur bengkel perlu kemas dan lengkap supaya kerja-kerja dapat dilakukan dengan sempurna dan mengelakkan daripada berlakunya kemalangan dan kerosakkan harta benda ii. Jarak meja kerja 1. kabinet dokumen dan bahan. almari. perabut dan peralatan ii. mesin) Di bawah ini adalah contoh susun atur sebuah bengkel. iv.  Pembekalannya. perabut. Penyelenggaraan. . susun atur. meja kerja. dan sebagainya. ruang dan peralatan PENGGUNAAN (Susun atur. ruang dan peralatan iii. Pembersihan. white board. meja lukisan.5m antara satu sama lain.

perlu bersihkan  Mengagihkan alatan kepada murid mengikut kumpulan kerja dan seterusnya memastikan murid tesebut menyimpan alatan di tempat yang sepatutnya dalam keadaan kemas  Menitikberatkan kebersihan diri dan mental. Mesin Penyedut Hampagas (jenis kering dan basah) - Jenis kering digunakan untuk menyedut kotoran kering. membuang sampah selepas kelas amali  Pastikan lantai bersih – jika ada kesan minyak. menyapu lantai.  Berpakaian kemas. ruang dan peralatan) . perabut dan peralatan tersusun dengan baik  Terhindar dari habuk yang boleh mendatangkan penyakit  Membersihkan tempat kerja.  Dalam kerja pembersihan terdapat dua mesin yang digunakan iaitu: i. kuku dan rambut yang pendek kerana kebersihan mental adalah berfikir positif dan bertanggungjawab dengan tugas yang diberi. - Jenis basah digunakan untuk menyedut kotoran kering dan cecair.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I125 PEMBERSIHAN (Ruang dan peralatan)  Makmal atau bengkel sentiasa dalam keaadan bersih dan kemas. ii. Mesin Pemampat Udara digunakan untuk proses pembersihan secara semburan tekanan udara tinggi PENYENGGARAAN MAKMAL DAN BENGKEL (Perabut.

mesin dan bangunan menjadi rosak  Ia dilakukan berterusan dari masa ke semasa mengikut jadual senggaraan yang telah ditetapkan  Senggaraan ini lebih mahal untuk dilakukan kerana kerja senggaraan yang berterusan tetapi untuk jangka panjang cara ini menguntungkan kerana kerosakan yang besar dapat dielakkan  Senggaraan kawalan mengandungi: - Reka bentuk dan pemasangan yang sesuai untuk peralatan yang digunakan - Pemeriksaan loji dan alatan mengikut jadual untuk mengelakkan kerosakkan daripada berlaku - Membuat servis. alatan. Senggaraan Ramalan  Senggaraan Ramalan menjalankan kerja-kerja senggaraan mengikut jangkaan kerosakan . dapatkah anda menyenaraikan peralatan dan bahan yang biasa terdapat di bengkel-bengkel itu pula? Adakah jawapan anda sama dengan yang di bawah ini? Bagaimana pula dengan kaedah penggunaan. baik pulih dan penjagaan alatan supaya sentiasa sempurna - Pelinciran yang sempurna dan mencukupi serta pembersihan dan perlindungan seperti mengecat peralatan dan bangunan ii.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I126 Setelah anda mengetahui jenis-jenis ruang fizikal bengkel yang boleh didapati di sekolahsekolah. penyenggaraan bengkel. perabot atau bangunan supaya sentiasa berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan sempurna. mesin mudah alih. Senggaraan Kawalan  Senggaraan yang paling berkesan kerana senggaraan dilakukan sebelum peralatan. Penyenggaraan yang sempurna dapat mengurangkan risiko kemalangan. penyimpanan dan pembaikan peralatan dan bahan tersebut? Penyenggaraan Definisi penyenggaraan ialah melakukan aktiviti menjaga atau menservis perkakasan. Terdapat tiga jenis kerja penyenggaraan atau senggaraan yang biasa dilakukan iaitu: i.

buku stok. Merangkumi kontrak perjanjian. peralatan dan bahan di makmal dan di bengkel yang perlu diurus. buku penggunaan dan pinjaman. Pastikan aktiviti-aktiviti sengaraan dilakukan secara berkala. SOA dan brief project. alat optik. sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Bahagian-bahagian pada alatan elektronik tidak membolehkan kerja-kerja servis dilakukan Senggaraan Pembetulan  Senggaraan jenis ini hanya dilakukan selepas sesuatu peralatan itu rosak  Kerja-kerja senggaraan tidak akan dilakukan selagi tiada kerosakan yang berlaku  Biasanya senggaraan ini dilakukan ke atas peralatan yang kecil dan yang tidak digunakan terlalu kerap Setiap kerja senggaraan perlu direkod sebagai rujukan. tolok tekanan dan suhu serta tolok rintangan digunakan untuk meramal kemungkinan berlakunya kerosakan  Senggaraan ini banyak dilakukan dalam industri yang melibatkan penggunaan alatan elektronik seperti komputer kerana: - Peralatan yang digunakan mempunyai bahagian yang kecil dan rumit untuk disenggara setiap hari iii. Sistem rekod yang baik membolehkan kerjakerja senggaraan yang lebih berkesan. PENGURUSAN DOKUMEN DAN BAHAN CETAK S elain daripada ruang. manual pengguna mesin. pekeliling. susun atur.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I127  Biasanya peralatan seperti alat penganalisis gegaran dan amplitud. buku panduan guru. fail panitia. buku teks. buku rekod mengajar. kad inventori. dokumen-dokumen atau bahan-bahan cetak yang sering kali dijadikan rujukan atau digunakan dalam mengurus penggunaan bengkel untuk proses pengajaran dan pembelajaran subjek Kemahiran Hidup turut diberi perhatian. Berikut adalah antara perkara-perkara yang berkaitan dengan dokumen dan bahan cetak yang perlu diurus: 1. buku latihan dan . tolok audio. modul.

pembekal. 4. 3. Menyelaraskan aktiviti-aktiviti sekolah yang melibatkan pembaikan harta sekolah. telefon. Dokumen dan bahan cetakan perlu ditempatkan di ruang khas di makmal atau bengkel dan dikunci jika perlu. gas dalam keadaan baik dan selamat 3. senarai dan spesifikasi peralatan. 5. Memastikan dokumen dan bahan cetak mencukupi dan up to date. Oleh itu anda perlu membuat perancangan supaya kerja-kerja penyeliaan dan penyelarasan dapat dilaksanakan dengan mudah dalam: 1. Membuat rekod data alatan seperti nombor siri. air. Memastikan amalan keselamatan dipatuhi dan alatan keselamatan berada dalam keadaan baik 4. Arahan Perbendaharaan dan Surat Pekeliling dan surat edaran dan sebagainya. Menyediakan senarai tugas dan waktu kerja staf serta memastikan ianya dipatuhi 2. Dokumen yang terhad dan sulit disimpan di tempat yang berkunci selalunya di bilik panitia.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I128 kerja murid. Memastikan kerja penyelenggaraan dibuat secara berkala 5. Menyelia dan memastikan segala bekalan elektrik. Disimpan secara tersusun mengikut kategori dokumen atau bahan cetakan. keselamatan dan keceriaan PENGURUSAN KEWANGAN MAKMAL DAN BENGKEL I ni adalah antara tugas-tugas anda dalam mengurus makmal dan bengkel: . kebersihan. 2. kos membeli dan sebagainya. PENYELIAAN DAN PENYELARASAN B engkel-Bengkel Kemahiran Hidup merupakan ruang yang agak rumit untuk diselia dan diselaraskan. 6.

Biasanya hitung panjang kos senggaraan setahun akan dijadikan asas dalam jumlah peruntukan tahunan KESELAMATAN DI MAKMAL DAN BENGKEL M engapa peraturan-peratutan yang ditetapkan di makmal-makmal dan bengkel-bengkel perlu diikuti murid? Jawapannya sudah tentu untuk menjamin keselamatan diri. membentang dan mengesahkan anggaran belanja mengurus tahunan panitia  Menyediakan bantuan per kapita mata-mata pelajaran  Menyediakan dan merekod prestasi perbelanjaan panitia secara berkala  Menyemak.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I129  Menyediakan. Jumlah wang yang diperuntukkan ke bahagian senggaraan bergantung kepada kos senggaraan yang telah dibuat dalam masa setahun iii. Belanjawan dibuat setahun sekali ii. . memeriksa. mengawasi dan mengawal perbelanjaan panitia  Membuat belanjawan: i.

peralatan dan apa jua yang hendak dirancang perlu mengambil kira faktor tingkah laku manusia untuk mengelakan kemalangan 2. Pencegahan dijadikan matlamat utama dalam keselamatan.all. Keselamatan dimana berkait rapat dengan tingkah laku manusia. Definisi ini juga melibatkan dua konsep utama yang berkaitan dengan keselamatan iaitu: Keselamatan yang berkait dengan tingkah laku manusia: 1. Langkah-Langkah mencegah kemalangan Keselamatan perlu dikekalkan dengan mencegah kemalangan daripada berlaku.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I130 Logo di atas merupakan peringatan kepada yang berkenaan dan ia merupakan teras amalan bagi memastikan sesuatu pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lancar dan selamat. walau bagaimanapun langkah-langkah mencegah kemalangan perlu diambil. 1981). Apakah aspek-aspek keselamatan yang dititikberatkan? Di antaranya ialah:  Menyediakan bahan perlindungan dan pakaian kerja bagi melindungi badan  Mengadakan alat pemadam api yang berfungsi  Menyediakan peti pertolongan cemas dan tempat rawatan . Kemalangan berlaku dengan sebab. dengan itu mengurangkan kemalangan (Aaron et. Setiap program. Konsep Utama Keselamatan Apakah pengertian keselamatan? Keselamatan adalah satu yang terhasil daripada perubahan tingkahlaku manusia atau reka bentuk persekitaran fizikal supaya dapat mengurangkan bahaya.

jauhkan badan supaya pahat tidak menuju ke badan  Simpan alatan tangan dengan rapi selepas digunakan Langkah keselamatan di bengkel:  Sentiasa memastikan bengkel dalam keadaan bersih .Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I131  Memaparkan nombor telefon panggilan kecemasan seperti bomba. ambulan. polis dan lain-lain  Melabel “UTAMAKAN KESELAMATAN” atau “SAFETY FIRST”  Sediakan langkah mengguna/ keselamatan semasa menggunakan mesin  Memastikan kawasan kerja selamat Peringatan di bawah ini selalunya boleh didapati di bengkel-bengkel Kemahiran Hidup Di bawah ini pula adalah antara langkah-langkah keselamatan di bengkel kemahiran manipulatif: Langkah keselamatan untuk alatan tangan:  Selalu menggunakan alatan tangan yang tajam  Gunakan alatan tangan yag berkeadaan baik iaitu tidak rosak  Pastikan pahat tepi serong dan kikir dipasang pemegang supaya dapat menggengam dengan kuat  Bila memahat kayu.

 Berhati-hati apabila menggunakan simen pelarut.  Gulung lengan baju panjang sampai ke siku untuk mengelakkan gangguan semasa bekerja.  Pakailah kasut yang bertapak getah apabila membaiki alat elektrik atau apabila bekerja di dalam bengkel elektronik atau elektrik. Kalau tidak. pastikan suisnya telah dimatikan. Langkah keselamatan di bengkel elektrik dan elektronik:  Jangan membebankan sesuatu mata kuasa.  Selepas menggunakan mesin.  Pastikan rambut pendek bagi murid lelaki dan murid perempuan yang panjang diikat. gunakan sebatang kayu kering dan asingkan wayar hidup daripada mangsa itu. minta pertolongan dengan serta merta. Antara langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi pelajar semasa menjalankan kerja amali di bengkel-bengkel Kemahiran Hidup: 1) Memakai apron . Apabila seorang murid terkena kejutan elektrik.  Apabila menjumpai wayar hidup tergantung di sling. matakan suis. Persediaan diri sendiri sebagai langkah keselamatan:  Pakai pakaian yang sesuai apabila bekerja dalam bengkel.  Pakai apron semasa bekerja supaya pakaian sekolah tidak kotor.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I132  Lantai terhindar dari tumpahan minyak atau gris  Semua kekuda disusun dengan teratur  Semua bahan reja dikutip dan di buang ke dalam tong sampah Langkah keselamatan di bengkel kerja paip:  Paip besi bergalvani yang dipotong mesti dikikir untuk membuang gerigis  Semua bahan paip disimpan di tempat yang ditentukan.

Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I133 2) Menggunakan rambu-rambu keselamatan kerja seperti goggle dan topi keselamatan 3) Menyusun mesin dan peralatan dengan teratur untuk mengelakkan kecederaan .

Bekerja tanpa apron akan A mencederakan tangan anda B merosakkan baju anda C mengotorkan baju anda D mencederakan badan anda 2. keadaan manakah selamat untuk bekerja di bengkel? A Sampah tidak disapu .Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I134 Mesin jahit disusun secara teratur di bilik jahitan 4) Tidak bergurau atau bermain di dalam bengkel Cuba jawab soalan-soalan di bawah dengan memilih jawapan yang betul. 1. Di antara yang berikut.

Guru juga . Pernyataan-pernyataan berikut adalah cara mengendalikan alat elektrik yang betul kecuali A Menutup suis lektrik selepas menggunakan mesin berkuasa elektrik B Menghidupkan suis alat elektrik dengan tangan yang kering C Menarik murid yang terkena kejutan elektrik wayar hidup dengan tangan anda D Meminta pertolongan dengan serta merta apabila menjumpai wayar hidup yang tergantung 5.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I135 B Alatan tangan tidak disimpan dengan rapi C Tiada tempat menyimpan peralatan yang sesuai atau selamat D Bengkel yang bersih dan teratur 3. Di antara yang berikut. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Murid yang hendak menggunakan sesuatu mesin mesti A mencuci mesin berkenaan terlebih dahulu B menggulung lengan baju jika memakai baju berlengan panjang C memakai apron semasa bekerja D menggunting rambut sekiranya rambut panjang RUMUSAN M engurus bengkel bukanlah suatu tugasan yang mudah. Ia agak rumit kerana setiap guru yang berpayung di bawah panitia Kemahiran Hidup bukan sahaja mengajar tetapi perlu mengurus makmal atau bengkel yang dipertanggungjawabkan. merancang jadual senggaraan berkala dan membuat sendiri kerja senggaraan jika perlu. manakah boleh menyebabkan kemalangan dalam bengkel? A Menggunakan alatan tangan yang tumpul B menggunakan pemutar skru untuk membuka penutup tin cat C Menggunakan gergaji puting yang pemegangnya longgar D membuang reja kayu dalam tong sampah 4. Semua kerja-kerja mengurus seperti mengurus pelajar.

Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I136 mestilah cekap merekod dan mendokumentasi sebarang aktiviti yang berkaitan. Senggaraan pembetulan 7. Keselamatan . Pengurusan 2. Ketua Panitia dan guru Kemahiran Hidup Bersepadu bertanggungjawab untuk membuat belanjawan tahunan. Carta organisasi 3. KATA KUNCI 1. merekod kemalangan. Oleh itu perancangan kewangan perlu dibuat dengan berhati-hati. Mereka perlu bijak mengurus kewangan kerana peralatan. Semua dokumen atau bahan cetak perlu digunakan atau disimpan mengikut prosedur yang ditetapkan. Senggaraan ramalan 6. Penyenggaraan 4. Tugas mengurus semakin mencabar bila mana guru perlu berpengetahuan teknologi dan bahan-bahan serta peralatan dan mesin yang terkini dan sentiasa bertambah canggih. mencatat kerja-kerja senggaraan serta pembelian alatan atau bahan projek. Kesemua rekod dan dokumen dijaga dan disimpan dengan baik. Contohnya ialah merekod penggunaan peralatan. Senggaraan kawalan 5. bahan dan kerja-kerja senggaraan bengkel memerlukan sejumlah wang yang agak besar.

Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I137 PETA MINDA Pengurusan Maksud Struktur Organisasi Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Bengkel Kemahiran Hidup Keselamatan Mengurus Makmal dan Bengkel Kemahiran Hidup: Penggunaan Pembersihan ruang dan peralatan Penyenggaraan Dokumen dan cetak Penyeliaan dan penyelarasan Kewangan .

New York: Prentice Hall. Kementerian Pelajaran Malaysia (2005). Menentukan pembekalan kuantiti yang mencukupi untuk kegunaan iii. http://adtec-online-resources. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kula Lumpur 2. 4.my 5. Menetapkan kualiti peralatan dan bahan mengikut spesifikasi semasa perolehan . paip. alatan tangan dan elektrik. baja) dan lain-lain ii. Ampang Press Sdn. apakah perkara-perkara lain yang perlu diberi perhatian dan diamalkan berkaitan dengan peralatan dan bahan yang biasa terdapat di bengkelbengkel Kemahiran Hidup di sekolah: i. apakah perkara-perkara lain yang perlu diberi perhatian dan diamalkan berkaitan dengan peralatan dan bahan yang biasa terdapat di bengkel-bengkel Kemahiran Hidup di sekolah? 2.com. D. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3. Pada pendapat anda. cat. Merangkumi mesin (pelarik. 3. (2003). Bhd. apakah langkah-langkah yang sesuai diambil untuk melaksanakan supaya pengajaran dan pembelajaran subjek Kemahiran Hidup menjadi lebih efektif? RUJUKAN 1. Buku Panduan Perolehan Kerajaan. Kementerian Kewangan Malaysia (1997). gerudi).com/ JAWAPAN DAN MAKLUM BALAS Jawapan 1 Merujuk kepada penerangan jenis-jenis senggaraan. http://. Merujuk kepada penerangan jenis-jenis senggaraan. bahan habis guna (kayu.blogspot. mengisar.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I138 PENILAIAN KENDIRI 1.mardec. pencanai. Engineering Laboratory Management: Principles and Processes. Hammening.

teratur dan selamat digunakan vii. Gunakan prosedur dan peraturan penyimpanan. Mengemas dan membersih bengkel selepas setiap waktu amali vii. Menyedia dan menguruskan peperiksaan amali . Peralatan dan bahan sentiasa disimpan di tempat yang sesuai dan selamat x. Peralatan perlu diselenggarakan mengikut jadual xi. Memastikan penggunaan peralatan sentiasa diselia dan diawasi ix. Mengesah penerimaan peralatan mengikut spesifikasi dan merekodkannya Jawapan 2 Langkah-langkah melaksanakan subjek Kemahiran Hidup yang efektif di dalam makmal atau bengkel: i.Pengurusan Dan Keselamatan Makmal dan BengkeI I139 iv. Menguruskan perolehan peralatan mengikut tatacara perolehan dan prosedur kewangan yang betul v. Membimbing dan menyelia semasa kelas amali v. Bahan perlu segera diganti jika kehabisan xiii. Memastikan penyediaan peralatan dan alat bantu mengajar sebelum kelas amali bengkel iii. Memastikan peralatan sentiasa dalam keadaan baik. Memastikan murid tahu menggunakan peralatan dengan betul dan selamat viii. Menggunakan peralatan dan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran seperti yang ditentukan dalam Huraian Sukatan Pelajaran vi. Mengendalikan kelas amali murid dengan lancar dan teratur iv. pembaikan dan penyelenggaraan xiv. Peralatan perlu segera dibaiki/diganti jika rosak/kurang berfungsi xii. Mengawasi disiplin murid dan peraturan keselamatan semasa kelas amali vi. Menyediakan dan menyusun jadual penggunaan bengkel ii. Menyemak dan memeriksa buku latihan murid viii.

PENGENALAN Adakah anda sebagai guru bersedia menghadapi zaman teknologi yang serba canggih ini?. alat aplikasi dan alat pemudah komunikasi. Malah membolehkan sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah. alat aplikasi dan alat pemudah komunikasi . Pada zaman teknologi yang serba canggih ini membolehkan manusia dapat berinteraksi secara berkesan walaupun tidak bersemuka di antara satu sama lain. penerokaan (exploratory). Menerangkan maksud penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menerangkan kelebihan menggunakan pendekatan ICT untuk pembelajaran tutorial. Kemajuan dalam bidang pendidikan semakin hari bertambah jelas dipengaruhi oleh penggunaan ICT dan telah mencetuskan pelbagai perubahan dalam pengurusan pendidikan . 4.Berikan pandangan anda. 7. senang dan efektif. 5. Menerangkan maksud pendekatan ICTsebagai pembelajaran tutorial. alat aplikasi dan alat pemudah komunikasi. 3. anda akan dapat: 1. Menghuraikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ICT sebagai pembelajaran tutorial. alat aplikasi dan alat pemudah komunikasi. 6. penerokaan (exploratory). penerokaan (exploratory). penerokaan (exploratory). Menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghuraikan kelebihan penggunaan ICT kepada pelajar.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI140 UNIT PELAJARAN 9 ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menerangkan bagaimana ICT dapat digunakan dalam pembelajaran tutorial. 2.

as a diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create. Holmes (1999) berpandangan bahawa penggunaan teknologi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. setiap guru perlu bersedia dan bergerak melangkah ke hadapan dalam mengharungi ledakan maklumat dunia tanpa sempadan ini. Justeru itu. Manakala Blurton (2002) menyatakan ICT sebagai “ICT s stand for information and communication technologies and are defined for the purposes of this primer. disseminate. penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara saintifik. terancang dan bersesuaian bagi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanaan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran sekaligus berperanan membawa kaedahkaedah yang baru serta inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. mengurus. Robertson (1998) mentakrifkan ICT sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yg digunakan untuk memproses. Melalui kemajuan di dalam bidang ICT. Penggunaan teknologi itu perlulah digabungkan bersama kaedah pengajaran oleh guru. mengukuh dan menambah kemahiran. memanipulasi.Seseorang guru bukan sahaja perlu tahu menggunakan komputer malah guru itu sendiri perlu mempunyai pemahaman terhadap isi pengajaran yang ingin disampaikan melalui penerapan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. ISI KANDUNGAN Apakah yang dimaksudkan dengan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran? Tahukah anda ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology dan dalam bahasa Melayunya adalah Teknologi Maklumat dan Komunikasi. menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. internet serta multimedia. lahirlahlah pelajar atau masyarakat yang berpendidikan celik IT dan celik teknologi melalui pembudayaan komputer. Menurut Pisapa (1994). Penguasaan guru terhadap ICT menjadi suatu keperluan dalam membantu guru menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan. penggunaan ICT membawa maksud berkaitan penggunaan teknologi pembelajaran bertujuan untuk memperkenal. memindah. Apakah yang dapat anda rumuskan berkaitan maksud penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran? .ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI141 terutamanya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. Secara kesimpulannya. store and manage information”.

60% daripada apa yang mereka buat. 40% daripada apa yang mereka lihat.Oleh .  Membantu pelajar di dalam mempertingkatkan kemahiran teknologi terkini serta kemahiran di dalam bidang ICT seperti memahami setiap subjek yang dipelajari dan menyimpan. 90% daripada apa yang mereka baca. sebut dan buat serentak.Pelajar juga akan lebih aktif. memperoses dan merekod setiap maklumat yang diperolehi. tidak bosan.  Menghasilkan peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai keupayaan seperti setiap guru harus fahami bahawa setiap pelajar di dalam kelas mempunyai tahap kebolehan yang berbeza di dalam memahami ilmu pengajaran yang diajar. 30% daripada apa yang mereka dengar. Ini kerana ICT membantu guru di dalam mengakses bahan pengajaran dengan mudah sekaligus memudahkan guru agar dapat membuat persiapan dengan lebih awal dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 50% daripada apa yang mereka sebut. 2002) Apakah Kelebihan Penggunaan ICT dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran? Berdasarkan Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). video yang boleh dimuatkan pelbagai gambar dan bahan yang menarik dan pelajar boleh mengaplikasikan bahan tersebut melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatkah anda membuat perkaitan antara maklumat yang dinyatakan oleh Ismail (2002) dengan penggunaan ICT dalam pendidikan? (Ismail.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI142 Tahukah anda bahawa daya ingatan seseorang dapat menangkap sebanyak: 20% daripada apa yang mereka baca.Contohnya penggunaan alat seperti powerpoint. flash. mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat di dalam proses pengajaran serta pembelajaran dan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. Antara kelebihan penggunaan ICT di dalam pendidikan ialah:  Membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.  Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik .  Menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan ini dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT.berkesan dan menyeronokan. lihat. dengar. dan ini juga boleh mengelakkan pelajar dari tidur di dalam bilik darjah. telah menggariskan terdapat tiga dasar utama peranan ICT di dalam sistem pendidikan iaitu literasi ICT bagi semua pelajar.

tetapi ia bukan untuk menggantikan tempat guru atau mengambil alih peranan sekolah. TV Pendidikan (TVP) dan sebagainya. Makmal Pengkomputeran. HARUS DIINGATKAN walaupun ICT mempunyai peranan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penggunaan ICT perlu dirancang dengan efektif sebagai aktiviti sampingan. terlalu mahal.  Membolehkan pelajar mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar.  Membolehkan pelajar menjelajah dunia internet dan melalui internet pelbagai aktiviti dan ilmu pengetahuan boleh diperolehi dan ini melibatkan perkembangan kognitif dalam kalangan pelajar serta mendorong mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI143 itu. mustahil dan bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa dan ini akan mampu meningkatkan daya kreativiti serta imaginasi pelajar. perlu bersesuaian dengan keperluan kurikulum dan memerlukan perkakasan serta perisian yang sesuai dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Projek Schoolnet. TAHUKAH ANDA : Berikut merupakan antara projek dan aktiviti yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam usaha meningkatkan meningkatkan penggunaan ICT dalam pendidikan iaitu: Projek Rintis Sekolah Bestari. melalui penggunaan ICT membolehkan pelajar yang agak lemah di dalam bilik darjah mampu belajar dan menggunakan komputer. Nyatakan apakah projek dan aktiviti lain yang anda tahu telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam meningkatkan penggunaan ICT di sekolah? .

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan dalam aspek pengajaran guru iaitu guru menggunakan ICT dan aspek pembelajaran iaitu murid menggunakan ICT. Bagaimanakah ICT dapat digunakan untuk Pembelajaran Tutorial? Biasanya alat ICT yang digunakan untuk pembelajaran tutorial adalah berbentuk perisian yang bercirikan multimedia bagi sesuatu subjek atau kursus pendidikan yang boleh diperolehi dalam bentuk CD-ROM. aplikasi dan komunikasi (Means. Melalui aspek pengajaran guru.Kaedah penyediaan alat tutorial adalah disediakan oleh guru subjek itu sendiri. Setiap perisian pendidikan haruslah mengandungi satu atau lebih daripada komponen berikut:  mempersembahkan maklumat  membimbing  menyediakan atau memberi latihan  menilai pencapaian . suatu pendekatan atau kaedah yang terbaik dan berkesan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada keperluan pelajar di dalam memudahkan pemahaman mereka terhadap apa yang diajar serta mampu mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan ada sesetengah sekolah membeli bahan seperti cd interaktif daripada pihak luar yang menerbitkan pelbagai bahan pembelajaran. Pendekatan Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian ICT di dalam pembelajaran dapat dikategorikan sebagai:  ICT untuk Pembelajaran Tutorial  ICT untuk Pembelajaran Penerokaan (eksploratori)  ICT untuk Pembelajaran Aplikasi  ICT untuk Pembelajaran Komunikasi Pendekatan ICT sebagai Pembelajaran Tutorial Merujuk kepada suasana pembelajaran yang melibatkan pelajar yang pasif Apakah maksud ICT untuk Pembelajaran Tutorial? ICT untuk pembelajaran tutorial merangkumi pembelajaran ekspositori. Sesungguhnya. penerokaan. penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial. cakera keras ataupun laman web.1994).ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI144 Bagaimana ICT dapat digunakan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran? Seseorang guru itu berperanan sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan perlu memastikan bahawa setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dirancang dengan rapi dan efektif supaya membolehkan objektif pembelajaran tercapai. ICT digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem serta latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Manakala dalam aspek pembelajaran pula.

guru harus membuat persediaan awal dengan merancang aktiviti pembelajaran dengan menggunakan komputer.Ini kerana jika guru tidak mempunyai kemahiran tersebut ia boleh mengakibatkan pembaziran masa dan tenaga.  Adanya keperluan dalam menggunakan ICT. Dalam konteks ini. Apakah situasi yang sesuai menggunakan pendekatan ICT untuk Pembelajaran Tutorial? Pendekatan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai digunakan apabila:  Guru mempunyai tugas luar seperti menghadiri kursus atau bengkel pendidikan. kelas tersebut akan diselia oleh guru ganti. penggunaan secara berkumpulan atau individu dan penggunaan ICT di dalam atau luar waktu persekolahan.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI145 Pembelajaran tutorial lebih menekankan guru sebagai penyampai maklumat utama dan pelajar sebagai penerima.Maka. Harus diingatkan bahawa. Apakah perkara yang perlu DIPERTIMBANGKAN oleh GURU sebelum menggunakan pendekatan ICT untuk Pembelajaran Tutorial?  Mempunyai kemahiran mengendalikan peralatan ICT.Dengan perancangan yang berkesan akan memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.Oleh itu. Oleh itu.Sekaligus menyebabkan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak tercapai. . guru telah memikirkan bahawa dengan penggunaan ICT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ia akan memudahkan pelajar memahami dan menguasai pengetahuan yang dikehendaki. setiap guru perlulah menilai setiap perisian yang digunakan sebelum pelajar menggunakannya. guru perlulah bijak dan kreatif memilih aktiviti yang bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan pelajar.Ini dapat mengelakkan pelajar daripada membuang masa dan membantu guru ganti di dalam proses menyelia pelajar.  Guru juga harus merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor lokasi peralatan ICT sama ada dalam kelas atau di luar kelas. Ini kerana ia akan mengakibatkan lebih banyak masa diperlukan oleh pelajar untuk memahami sesuatu bidang ilmu jika guru menggunakan aktiviti yang yang tidak berkesan.  Memilih perisian pendidikan yang sesuai dengan keperluan pengajaran.

Apakah kelebihan menggunakan pendekatan ICT untuk Pembelajaran Tutorial?  Pelajar dapat belajar mengikut kemampuan sendiri.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI146  Terdiri daripada pelajar yang ramai di dalam satu kelas dengan kebolehan yang berbeza. guru boleh menggunakan perisian pendidikan sebagai aktiviti pemulihan. guru dapat memilih perisian pendidikan yang sesuai yang boleh mencabar minda pelajar. guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian pelajar sementara sebahagian lagi dapat menggunakan komputer sebagai aktiviti pembelajaran.Oleh itu. portal maklumat.  Mampu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Oleh itu.Mengelakkan pelajar bosan. Pendekatan ICT sebagai Pembelajaran Penerokaan (Exploratory) Apakah maksud ICT untuk Pembelajaran Penerokaan (Exploratory)? Penggunaan ICT dalam pembelajaran penerokaan merangkumi penggunaan ICT sebagai medium di dalam mencari serta mengakses maklumat daripada internet. CDROM dan sebagainya.  Kelas yang terdiri daripada pelajar yang bijak yang memerlukan aktiviti penggayaan. Pembelajaran penerokaan lebih menunjukkan bahawa pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui ICT .  Dapat mengindividukan pembelajaran.Dalam konteks ini.  Menangani pelajar yang bermasalah dalam penguasaan pengajaran. di dalam mengalami serta mengkaji sesuatu fenomena secara simualasi dan di dalam melihat sesuatu demonstrasi sesuatu kejadian yang mempunyai urutan babaknya yang boleh dikawal oleh pelajar. Bincangkan dengan rakan anda dengan lebih terperinci berkaitan kelebihan menggunakan pendekatan ICT untuk pembelajaran tutorial.

ia memudahkan pelajar di dalam mengulangkaji pelajaran kerana adanya jaringan capaian di rumah.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI147 Bagaimanakah ICT dapat digunakan untuk Pembelajaran Penerokaan? Pendekatan yang oleh ICT untuk pembelajaran penerokaan adalah serasi dengan pendekatan contructivism iaitu teori pembelajaran yang lebih memberi penekanan terhadap pemikirab kreatif dan kritis. Melibatkan pembelajaran yang berbentuk inkuiri. Melibatkan pembelajaran yang menjurus kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sebenar. Apa itu Pembelajaran Inkuiri? Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari serta menemukan sendiri jawapan dari satu masalah yang dipertanyakan.Namun begitu.Melalui pendekatan ini.Guru dan pelajar juga dapat mengakses maklumat secara terus daripada internet dan guru juga boleh menggunakan maklumat yang disimpan di dalam CDROM seperti pangkalan data serta maklumat lain yang dapat diperolehi di pasaran. pembelajaran authentik dan pengetahuan yang dibina melalaui interaksi social. . penyelesaian masalah. harus diingatkan bahawa guru perlulah mengawal masa kerana pembelajaran penerokaan mungkin akan menyebabkan aktiviti pembelajaran akan menjadi panjang. Fikirkan mengapa guru perlu mengawal atau menetapkan masa untuk pelajar mengakses maklumat dalam pembelajaran penerokaan? Apakah situasi yang sesuai menggunakan pendekatan ICT untuk Pembelajaran Penerokaan? Pendekatan ICT untuk pembelajaran penerokaan sesuai digunakan apabila:     Melibatkan aktiviti pembelajaran yang berbentuk simulasi. Melibatkan aktiviti yang berkaitan kajian masa depan. Apa itu Pembelajaran Simulasi? Aktiviti yang memerlukan pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam satu keadaan yang ditiru atau diserupakan dengan keadaan sebenar.

. mengedit dan mengolah sesuatu kandungan tugasan dengan bantuan pemprosesan perkataan dan mempersembahkan hasil tugasan tersebut. Ini mampu memberikan suasana pembelajaran yang menyeronokan dan tidak bosan. Apakah kelebihan menggunakan pendekatan ICT untuk Pembelajaran Tutorial?  Membantu mendorong pelajar terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI148 Bincangkan dengan rakan anda dengan lebih terperinci berkaitan situasi yang sesuai dalam menggunakan pendekatan ICT untuk pembelajaran penerokaan seperti yang telah dinyatakan. sistem pangkalan data dan sebagainya. perisian persembahan. ICT juga memainkan peranan sebagai mekanisma untuk penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran.  Memberi peluang kepada pelajar di dalam menentukan haluan serta peningkatan pembelajaran masing-masing. hamparan elektronik. Pendekatan ICT Sebagai Alat Aplikasi Apakah maksud ICT sebagai Alat Aplikasi? Penggunaan ICT sebagai alat aplikasi membantu di dalam melaksanakan tugasan pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu. Bagaimanakah ICT dapat digunakan sebagai Alat Aplikasi? Setiap guru haruslah memahami konsep yang sebenar berkaitan penggunaan ICT sebagai alat aplikasi yang berkesan. projektor LCD dan lain-lain lagi. editor grafik. Manakala contoh alat perkakasan yang dapat digunakan di dalam membantu memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula adalah seperti pencetak.Contoh perisian aplikasi yang dapat membantu pelajar di dalam melaksanakan tugasan pengajaran dan pembelajaran adalah seperti pemprosesan perkataan. pengimbas. jika pelajar menyediakan sesuatu tugasan dengan hanya menggunakan pemproses perkataan (komputer).  Membolehkan guru menerapkan teori pembelajaran seperti teori constructivism dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan ICT yang berkesan atau bermanfaat hanya berlaku apabila pelajar akan berbincang di antara sesama rakan.

Antara model pembelajaran yang menggunakan pendekatan ICT sebagai alat pemudah komunikasi adalah pembelajaran kolaboratif. audio. netmessenger dan sebagainya. chat.Komunikasi ini dapat dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks.Ini tidak akan memberi sebarang manfaat kepada pelajar.  Mampu mempertingkatkan kemajuan dan kecekapan pelajar terhadap hasil pembelajaran sekaligus mempertingkatkan kemahiran pelajar terhadap penggunaan ICT. grafik. Bagaimanakah ICT dapat digunakan sebagai Alat Pemudah Komunikasi? ICT dapat digunakan sebagai alat pemudah komunikasi melalui empat teknik iaitu teknik seorang (secara bersendirian). kebolehan komunikasi melalui ICT ia membolehkan setiap . melalui pendekatan ICT ini ia membantu guru di dalam mengemukakan soalan yang lebih mencabar minda pelajar terutamanya pelajar yang bijak.Selain itu. teknik seorang kepada seorang. apakah situasi lain yang sesuai menggunakan pendekatan ICT sebagai alat aplikasi? Apakah kelebihan menggunakan pendekatan ICT sebagai Alat Aplikasi?  Di dalam satu kelas. Apakah situasi yang sesuai menggunakan pendekatan ICT sebagai Alat Aplikasi? Pendekatan ICT sebagai alat aplikasi sesuai digunakan apabila:  Memerlukan pelajar memberi tumpuan di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan dua aktiviti kerja dalam satu masa atau aktiviti pembelajaran autentik. Oleh itu.  Membantu pelajar di dalam memberi tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran yang autentik. Fikirkan dan bincangkan dengan rakan anda. teknik seorang kepada ramai dan teknik ramai kepada ramai.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI149 penggunaan ICT bukanlah dikatakan berkesan tetapi hanya sebagai mesin taip sahaja.  Seseorang pelajar perlu mengelaskan data yang banyak untuk membuat analisis data tersebut dan ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya daripada pelajar untuk memikirkan bagaimana analisis akan dijalankan serta membuat interpretasi hasil analisis data yang dibuat. menerima dan berkongsi maklumat yang terdiri daripada pelbagai bentuk.Manakala contoh alat komunikasi yang melibatkan perkhidmatan adalah seperti emel. Pendekatan ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi Apakah maksud ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi? Penggunaan ICT sebagai alat pemudah komunikasi merangkumi penggunaan oleh guru atau pelajar daripada lokasi yang berbeza di dalam menghantar. akan terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan terhadap pengajaran yang berbeza. video atau kombinasi daripada pelbagai mod.Contohnya di dalam aktiviti menjalankan eksperimen di dalam makmal.

 Membolehkan penglibatan pakar dari dalam dan luar negara di dalam proses pembelajaran dan ini sekaligus mewujudkan perkongsian ilmu pengetahuan di antara satu sama lain. PETA KONSEP ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Maksud /Konsep Kelebihan Pendekatan ICT untuk Pembelajaran Tutorial ICT untuk Pembelajaran Penerokaan ICT sebagai Alat Aplikasi ICT sebagai Alat Pemudah Komunikasi . Apakah kelebihan menggunakan pendekatan ICT sebagai Alat Aplikasi?  Membantu mempertingkatkan penglibatan pelajar di dalam proses pembelajaran dan ini akan mengelakkan pembelajaran yang tidak menyeronokan. pendekatan ICT sebagai alat pemudah komunikasi yang berkesan dilihat sebagai satu kemahiran yang berupaya mempertingkatkan kemajuan pelajar di dalam pembelajaran.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI150 pelajar bertukar maklumat serta pendapat di antara satu sama lain serta berupaya membuka minda pelajar dengan perkongsian ilmu pengetahuan. Terangkan apakah kelebihan lain berkaitan penggunaan ICT sebagai alat pemudah komunikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Sesungguhnya. Fikir dan nyatakan sejauhmanakah tahap penguasaan anda sebagai guru di dalam penggunaan ICT dan adakah anda seorang guru yang celik ICT? Berikan alasan anda.

6.ICT untuk pembelajaran aplikasi dan ICT untuk pembelajaran komunikasi. 4. 5. Penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara saintifik. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem serta latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Penggunaan ICT dalam pembelajaran penerokaan merangkumi penggunaan ICT sebagai medium di dalam mencari serta mengakses maklumat daripada internet. Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). amalan-amalan pengajaran.ICT untuk pembelajaran penerokaan (eksploratori). terancang dan bersesuaian bagi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanaan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran sekaligus berperanan membawa kaedah-kaedah yang baru serta inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. 8. penguasaan pengetahuan serta kemahiran ICT. 6. Penggunaan ICT sebagai alat aplikasi membantu di dalam melaksanakan tugasan pengajaran dan pembelajaran . 4. ICT (Information and Communication Technology) Pembelajaran Tutorial Pembelajaran Penerokaan Alat Aplikasi Alat Pemudah Komunikasi Perisian Pendekatan Penggunaan RUMUSAN 1. Sesungguhnya guru-guru perlu mengatasi pelbagai cabaran terutama dari segi perubahan dari segi peranan guru. 3. portal maklumat. 3. ICT untuk pembelajaran tutorial merangkumi pembelajararan ekspositori. telah menggariskan terdapat tiga dasar utama peranan ICT di dalam sistem pendidikan iaitu literasi ICT bagi semua pelajar. Guru perlulah bersedia menghadapi zaman teknologi yang serba canggih ini dan berperanan menerapkan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran 2. CDROM dan sebagainya 7. Penggunaan ICT dalam pendidikan adalah salah satu matlamat Malaysia di dalam meningkatkan kualiti pendidikan yang bertaraf dunia. Pengintegrasian ICT di dalam pembelajaran dapat dikategorikan sebagai ICT untuk pembelajaran tutorial.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI151 KATA KUNCI 1. 2. 7. mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat di dalam proses pengajaran serta pembelajaran dan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti. 5.

Berikut merupakan komponen yang perlu ada di dalam perisian pendidikan kecuali: a. ilustrasi. Mempersembahkan maklumat b. Membimbing c. telah menggariskan terdapat tiga dasar utama peranan ICT di dalam sistem pendidikan iaitu : a. Nyatakan satu situasi pengajaran yang memerlukan pendekatan ICT sebagai alat aplikasi. Menilai pencapaian 5. . Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Menyediakan atau memberi latihan e. dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran dan penyampaian isi pelajaran akan menjadi lebih efekktif. Penggunaan ICT di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara ___________________________. Alat demonstrasi dan pengelola 4. Tutor dan alat demonstrasi c. PENILAIAN KENDIRI 1.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI152 8. 2. Ini kerana dengan adanya penggunaan grafik. Melalui ICT pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Tutor dan Pengawal d. saintifik dan _________________________ bagi meningkat kecekapan proses dan keberkesanan pe perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran sekaligus berperanan membawa kaedah-kaedah yang baru serta inovatif dalam pembelajaran dan penilaian. ______________________________________________ 3. ______________________________________________ b. ______________________________________________ c. Apakah peranan ICT bagi aspek pengajaran guru? a. menerima dan berkongsi maklumat yang terdiri daripada pelbagai bentuk 9. Penggunaan ICT sebagai alat pemudah komunikasi merangkumi penggunaan oleh guru atau pelajar daripada lokasi yang berbeza di dalam menghantar. Pengawal dan pengarah b. Mengelola d.

Selangor: Multimedia SDN. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia.Tutor dan alat demonstrasi 4. c. . Mengelola 5. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. G. Fungsi pengurusan pembangunan perisian kursus pendidikan dan teknologi maklumat dalam pendidikan. a. Bersesuaian 2. Memerlukan pelajar memberi tumpuan di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan dua aktiviti kerja dalam satu masa atau aktiviti pembelajaran autentik atau b.BHD. (2009). peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat di dalam proses pengajaran pembelajaran b. Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).New York: Palgrave Macmillan. a. A.ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran HidupI153 RUJUKAN Clarke. B. JAWAPAN SERTA MAKLUMBALAS 1. Terancang. literasi ICT bagi semua pelajar 3. (2008). E-learning skills. Seseorang pelajar perlu mengelaskan data yang banyak untuk membuat analisis data tersebut dan ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya daripada pelajar untuk memikirkan bagaimana analisis akan dijalankan serta membuat interpretasi hasil analisis data yang dibuat. Cheng. b. penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti c.

Senarai semak. 2. hasil kerja dan proses penghasilan. Membincang kepentingan penilaian 3.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 154 UNIT PELAJARAN 10 PENILAIAN DALAM KEMAHIRAN HIDUP HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. skala kadar dan carta penyertaan digunakan oleh guru untuk merekod penglibatan dan kemajuan kanak-kanak dalam aktiviti kemahiran. . Menghuraikan peranan guru dalam penilaian kemahiran hidup 4. Menerangkan definisi penilaian dan jenis-jenis penilaian. anda dapat: 1. Melaksanakan penilaian kemahiran hidup PENGENALAN P enilaian kemahiran hidup dilaksanakan oleh guru untuk mengenal pasti perkembangan kreativiti dan kemahiran kanak-kanak. Kaedah penilaian pelajar kemahiran yang boleh dilaksanakan oleh guru merangkumi pemerhatian. Modul ini membincangkan peranan guru sebagai pemerhati dan penilai semasa membuat penilaian kemahiran hidup. Merancang penilaian kemahiran hidup 5.

Ramli merupakan salah seorang pelajar yang cerdik dan setiap kali peperiksaan beliau memperolehi markah yang sangat baik. perekod dan penilai untuk mengenal pasti perkembangan aktiviti dan kemahiran pelajar. Bagi pandangan anda mengapa situasi ini boleh berlaku? Asri merupakan seorang pelajar yang sangat nakal dan beliau juga mempunyai ramai kawan yang suka dengannya. Penilaian kemahiran hidup boleh dilaksanakan secara pemerhatian. anda perlu menjalankan penilaian sebagai proses berterusan dalam mendokumentasikan dan merekod perkembangan kanak-kanak. Guru perlu mengumpul dan menyemak semula hasil kerja dalam bentuk portfolio sebagai instrument untuk mengenal pasti perkembangan aktiviti dan kemajuan pelajar. Fikirkan senario berikut. Tetapi apabila kerja amali beliau agak perlahan melakukan kerja. merekod perkembangan kanak-kanak dan menyimpan rekod dan hasil kerja kemahiran para pelajar. Penilaian hasil kerja membolehkan guru mengenal pasti perkembangan dengan menjalankan penilaian terhadap hasil kerja yang telah direkodkan secara sistematik dan beretika. Guru juga harus mengenal pasti prosedur-prosedur untuk membuat pemerhatian. Justeru. menganalisa hasil kerja pelajar dan menerusi hasil kerja masing-masing.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 155 ISI KANDUNGAN Penilaian dan jenis-jenis penilaian kemahiran hidup G uru berperanan sebagai pemerhati. Dalam situasi begini apakah yang anda boleh lakukan supaya asri boleh Berjaya dalam akademik dan kemahiranya? PEN .

kebolehan dan penglibatan kanakkanak dalam kerja amali. Selain itu. Sebagai contoh. guru perlu menilai hasil jahitan pelajar berdasarkan kemampuan psikomotor pelajar. Guru perlu membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil kerja. Selain itu.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 156 PENILAIAN KEMAHIRAN HIDUP P enilaian merupakan proses positif dan satu sumber makluman untuk mengenal pasti perkembangan kreativiti dan kemahiran pelajar. Ia dapat mempamerkan kebolehan dan kemampuan pelajar dalam proses aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemahiran. PEMERHATIAN K aedah pemerhatian dilaksanakan untuk menilai proses penghasilan kerja amali. Guru perlu merancang. KEPENTINGAN PENILAIAN KEMAHIRAN HIDUP . guru juga perlu memerhati minat. Seterusnya. kemajuan pelajar boleh dikenal pasti daripada perkembangan hasil kerja mereka melalui penilai bermodul sebagaimana yang telah ditetapkan oleh guru. Menjadi kebiasaan penilaian bagi kemahiran hidup dilakukan secara dari mudah ke yang lebih susah. membuat pemerhatian. Cara ini membantu guru dan ibu bapa lebih memahami perkembangan pelajaran mereka. Hasil kerja yang disimpan secara berperingkat merupakan bukti kepada perkembangan kemahiran pelajar. Pelajar perlu membina kemahiran asas sebelum pergi ke aktiviti yang lebih susah. Guru juga perlu menyimpan hasil kerja pelajar dan mencatatkannya secara sistematik. memotong. guru harus merancang aktiviti yang melibatkan psikomotor seperti pergerakan jari dan tangan untuk membantu kanak-kanak menggunakan peralatan dengan cara yang betul. HASIL KERJA KEMAHIRAN HIDUP H asil kerja amali pelajar menggambarkan realistik berkenaan perkembangan kreativiti dan kemahiran pelajar. mencatatkan kemajuan kanak-kanak dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kelemahan kanakkanak supaya kemahiran mereka dapat dipertingkatkan. Penilaian yang dilakukan menerusi hasil kerja amali mereka. Hasil kerja amali pelajar seperti kerja amali yang dihasilkan perlu dianalisa dari semasa ke semasa. mencantum logam dengan kaedah yang betul. Maka guru perlu merancang aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan pelajar seperti menanda.

mencatatkan kekuatan dan kelemahan para pelajar serta mengambil tindakan dan membantu mereka. Ini . Setelah mengumpul data pemerhatian. Mengambil tindakan dan membantu pelajar S etelah kekuatan dan kelemahan kanak-kanak dikenalpasti. Sesetengah kanak-kanak mempunyai bakat yang tinggi dalam penilaian bakat mereka manakala sesetengah pelajar kurang berpontensi dalam bidang kemahiran. Oleh itu. MEMAHAMI KEKUATAN DAN KELEMAHAN PELAJAR D alam aktiviti kemahiran hidup. proses adalah lebih penting daripada produk akhir. Mencatatkan kekuatan dan kelemahan pelajar P emerhatian yang dilaksanakan oleh guru dalam aktiviti amali perlu dicatat. guru boleh menyediakan modul kemahiran tambahan untuk murid-murid yang ada masalah membentuk kemahiran diri dalam latihan kemahiran sedia ada dengan bantuan guru atau memberikan seorang pelajar yang telah dikenal pasti mempunyai kemahiran dalam kerja amali. sebagai guru. .Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 157 P enilaian pelajaran dan kemahiran pelajar sangat penting kerana membantu guru dan ibu bapa mengenal pasti perkembangan anak murid mereka Guru perlu memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar. merekod atau merakam aktiviti yang dilaksanakan di dalam atau luar bilik darjah. anda perlu mengambil tindakan yang bijak untuk membantu murid-murid dalam aspek perkembangan pelajaran dan kemahiran pelajar. direkodkan atau apa saja medium yang boleh menyimpan maklumat tersebut. sebagai guru.Sebagai contoh. anda perlu menentukan objektif dan tempoh masa untuk menilai perkembangan kreatif dan kemahiran murid-murid. Sebagai pemerhati. guru diminta untuk menyediakan laporan secara bertulis berdasarkan apa yang diperhatikan sebagai bukti perkembangan pelajar yang boleh ditunjukkan kepada ibu bapa. bertujuan bagi memudahkan guru untuk membuat analisis dengan lebih detail kerana kegiatan pelajar yang dilaksanakan dapat dilihat secara berulangan. Anda boleh memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid-murid dengan membuat pemerhatian. anda perlu memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam aktiviti yang dilaksanakan.

Portfolio ini dapat mengambarkan perkembangan kemahiran dan bakat para pelajar. Penilaian guru merujuk kepada proses menghakimi sesuatu peristiwa dengan tujuan untuk memberi nilaian perkembangan dan bakat para pelajar. Guru Sebagai Penilai S etelah memerhati dan membuat rekod. Guru Sebagai Perekod M erekod merupakan mencatat atau merakam sesuatu peristiwa yang melibatkan kerja-kerja amali iaitu kemahiran yang berpandu. disimpan dalam portfolio. guru sebagai penilai perlu membuat penilaian perkembangan kemahiran dan bakat para pelajar dengan menganalisis peristiwa yang berlaku dan menulis laporan. Aktiviti memerhati dapat menyaksikan pencapaian dan perkembangan bakat kemahiran pelajar. Portfolio ini juga menjadi satu bukti laporan kepada pihak pentadbir dan ibu bapa kanak-kanak.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 158 Peranan guru dalam proses penilaian kemahiran hidup A malan membuat pemerhatian. guru perlu menentukan objektif dalam memenuhi tujuan pembelajaran. Guru Sebagai Pemerhati S ebelum aktiviti memerhati dan melihat tindak tanduk pelajar. Pemerhatian perlu dianalisis dan digunakan untuk mengenal pasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Sebagai contoh hasil kerja pelajar sama ada dalam bentuk bertulis atau amali dan perkembangan bakat dalam aktiviti kemahiran hidup direkod dan dianalisis. merekod dan membuat penilaian dalam proses aktiviti seni amat penting untuk mengenal pasti kemahiran dan bakat pelajar artistik kanak-kanak. Merekod membantu dalam pemerhatian dan penulisan laporan perkembangan para pelajar dalam kerja kemahiran secara berstruktur. .

.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 159 Merancang aktiviti penilaian kemahiran hidup A ktiviti penilaian perkembangan amali pelajar perlu dilaksanakan secara berperingkat. Dalam aktiviti merakam seseorang guru perlu merakam setiap apa yang dicakapkan oleh kanak-kanak. masa dan peristiwa yang sedang berlaku. Peringkat penilaian merangkumi peringkat perancangan. peringkat penilaian dan peringkat dokumentasi supaya data penilaian yang dikumpul adalah sahih dan dapat mempamerkan perkembangan pembelajaran dan penilaian bakat pelajar. Perkara yang penting ialah guru tidak boleh member komen tentang kanak-kanak berdasarkan latar belakangnya contohnya jantina. Pelajar tersebut juga perlu diperhati pada waktu peristiwa atau pada situasi keadaaan yang berbeza kerana setiap pelajar bertindak sesuai dengan keadaan yang dialaminya. tarikh. Termasuk isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah. Contohnya pelajar-pelajar sedang melakukan kerja amali dan berada dalam kumpulan atau bersendirian ini perlu ada dalam catatan. budaya. buruk atau nakal. peringkat perlaksanaan. status sosial dan keperluan khas. Peringkat Perancangan P eringkat ini guru perlu menentukan objektif penilaian dan menentukan prosedurprosedur penilaian yang dapat membimbing tingkah laku pelajar-pelajar dan perkembangan mereka berdasarkan pengalaman awal mereka. bangsa. Peringkat Perlaksanaan S emasa perlaksanaan. Dalam catatan pula perlu ada nama. Peringkat Penilaian E tika guru dalam penilaian ialah tidak memihak dan tidak menipu dalam catatan. postur badan dan pergerakan. Hal ini kerana setiap ulasan yang dibuat mestilah berdasarkan perkara sebenar yang terjadi dan mencapai objektif yang hendak dikaji. guru perlu mengelakkan daripada memberi komen seperti baik. Guru perlu fokus dan tahu apa yang ingin mahu diperhatikan.

Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 160
Peringkat Dokumentasi

M

engumpul, menjaga dan menyemak kembali portfolio ialah menggunakan banyak
folder atau kotak yang berwarna untuk membezakan setiap kategori poertfolio
mengikut perkembangan para pelajar atau tahap mereka. Dengan menggunakan kotak
membantu dalam menyimpan portfolio di di tempat yang sesuai dan mudah untuk disemak
kembali.
Sampel kerja amali para pelajar perlu dimasukkan ke dalam portfolio perlu disertakan
dengan tarikh. Dalam portfolio juga perlu mengandungi maklumat latar belakang, menetapkan
item kronologi contohnya setiap sampel kerja perlu dimasukkan mengikut urutan hasil kerja
dan portfolio juga harus menjadi proses yang berterusan untuk mengenal pasti perkembangan
kerja amali dan bakat para pelajar secara berterusan.

Melaksanakan aktiviti penilaian kemahiran hidup

G

uru boleh melaksanakan penilaian kemahiran dengan menggunakan beberapa
item yang telah dikenal pasti sesuai dengan pelajar. Anda boleh menggunakan
rekod anekdot, senarai semak, skala kadar dan carta penyertaan. Semua ini bertujuan untuk
mengetahui pencapaian objektif tidak tersasar dari yang dirancang.
Skala kadar

M

engenal pasti darjah pencapaian para pelajar dalam suatu aktiviti. Digunakan
untuk menilai dan merekod kemahiran dan tingkah laku murid-murid.

Contoh skala kadar
i.
Aktiviti kemahiran
BIL

1.
2.
3.
4.
5.

NAMA
MURID

Asri
Zulhisham
Zakuan
Husin
Zainal

KRITERIA PENILAIAN MENGIKUT
KEMAHIRAN
Hasil Kerja
Kemahiran
Menceritakan
(3 markah)
(3 markah)
hasil kerja
(4 markah)
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2

JUMLAH
(MARKAH)
10
7
8
9
7
6

Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 161

ii.

Aktiviti membentuk bakat pelajar
BIL

1.
2.
3.
4.
5.
iii.

NAMA
PELAJAR
Asri
Zulhisham
Zakuan
Husin
Zainal

KRITERIA PENILAIAN MENGIKUT
KEMAHIRAN
Ulangan
Kualiti
Kesungguhan
(3 markah)
(3 markah)
(4 markah)
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

JUMLAH
(MARKAH)
10
6
9
9
6
6

Aktiviti membentuk kreativiti
BIL

1.
2.
3.
4.
5.

NAMA
MURID

Asri
Zulhisham
Zakuan
Husin
Zainal

KRITERIA PENILAIAN MENGIKUT
KEMAHIRAN
Menggunakan
Mereka cipta
Menceritakan
bahan buangan
hasil kerja
hasil kerja
(3 markah)
(3 markah)
(4 markah)
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

JUMLAH
(MARKAH)
10
7
9
9
6
6

Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 162

Nyatakan pengalaman anda menilai aktiviti kemahiran pelajar.

Huraikan bagaimana anda boleh merancang aktiviti penilaian kemahiran
dalam kalangan murid-murid.

RINGKASAN
1. Penilaian merupakan proses positif dan satu sumber makluman untuk mengenal pasti

perkembangan kemahiran dan bakat pelajar.
2. Kaedah pemerhatian dilaksanakan untuk menilai proses penghasilan kerja murid-

murid dengan memerhati minat, kebolehan dan penglibatan murid-murid dalam aktiviti
kemahiran.
3. Kaedah penceritaan hasil kerja seni dapat membantu guru memahami masalah dan

mesej yang ingin disampaikan oleh murid-murid.
4. Portfolio mengambarkan perkembangan kreativiti dan kemahiran para pelajar dan

menjadi bukti laporan kepada pihak pentadbir dan ibu bapa pelajar.
5. Guru perlu memerhati, merekod, menilai, merancang aktiviti dan menilai kemahiran

murid-murid.
6. Peringkat dokumentasi melibatkan aktiviti mengumpul, menjaga dan menyemak

kembali portfolio.
7. Penilaian kemahiran hidup dan bakat pelajar boleh dilaksanakan dengan

menggunakan rekod anekdot, senarai semak, skala kadar dan carta penyertaan.

Perlaksanaan penilaian 5. Penilai 3. Perekod 2. Perancangan penilaian 4. Pemerhati 10. Nyatakan kepentingan penilaian kemahiran hidup murid-murid? 4.Dokumentasi penilaian PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan jenis-jenis penilaian kemahiran hidup? 3. Penceritaan 9. Hasil kerja 8. Apakah peranan guru dalam penilaian hidup murid-murid? 5. Bagaimana merancang dan melaksanakan penilaian kemahiran murid-murid? Carta penyertaan . Dengan menggunakan perkataan sendiri. Pemerhatian 7. huraikan apa yang dimaksudkan dengan penilaian kemahiran hidup? 2. Penilaian kemahiran hidup 6.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 163 PETA KONSEP Penilaian dalam kemahiran hidup Hasil kerja amali Pemerhatian Minat Kebolehan Penglibatan Rekod anekdotal Senarai semak Skala kadar KATA KUNCI 1.

7th Edition. J. 6th Edition. Schirrmacher. New York: Thomson Delmar Learning. - Pemerhatian - Hasil kerja - Penceritaan 3. 2th Edition.B. - Mengenal pasti perkembangan kemahiran murid-murid dan bakat murid-murid. Kepentingan penilaian kemahiran hidup murid-murid. Mayesky. Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. United Kingdom: Cambridge University Press. J. M. mencatatkan kekuatan dan kelemahan murid-murid serta mengambil tindakan dan membantu murid-murid. Growing Artists:Teaching Art toYoung Children. - Mempamerkan kebolehan dan kemampuan murid-murid dalam proses aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemahiran. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. & Fox. Koster. (2009). Maksudkan penilaian kemahiran hidup. Creative Activities for Young Children. New York: Thomson Delmar Learning. (2004).Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 164 RUJUKAN Cox. . - Proses positif dan satu sumber makluman untuk mengenal pasti perkembangan kemahiran dan bakat murid-murid. (2005). 2. Azhar Abd. Mohd. (2001). (2002). Jenis-jenis penilaian murid-murid. The Pictorial World of the Child. R. M. - Memahami dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid-murid. JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS 1. Art and Creative Development for Young Children. New York: Thomson Delmar Learning.E. Hamaid.

Perancangan dan Perlaksanakan penilaian kemahiran hidup. skala kadar dan carta penyertaan secara berperingkat. - Pemerhati - Perekod - Penilai 5. Peranan guru dalam penilaian kemahiran hidup. senarai semak. peringkat perlaksanaan.Penilaian Dalam Kemahiran Hidup I 165 4. - Perancangan penilaian peringkat perancangan. . - Perlaksanaan penilaian kemahiran hidup: rekod anekdot. peringkat penilaian dan peringkat dokumentasi.