You are on page 1of 14

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
SPECIALIZAREA DREPT

DREPT COMERCIAL

REFERAT

Societatea cu răspundere limitată

Lector univ. dr.:
_____________________

Student:
ŞOT SERGIU SABIN
AN III Drept – Bistriţa

…….L.….……p4 4.…p3 3.…..….……….Cuprins: 1.. Introducere ……………………………………………………………………. p3 2..……. Administrarea societății………………………………………………………. Aspecte specifice privind dizolvarea.…p5 6.…. Bibliografie…………………………………………………………….R.……. Constituirea societații cu răspundere limitată……………………….………..…....………... lichidarea si transformarea S. Caracteristici…………………………………………………………….p11 2 ..p7 7....…………. Societatea cu raspundere limitată cu asociat unic…………………….……….p4 5...p10 8. Funcționarea societății cu răspundere limitată…………………….

32-34 din Legea nr. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. fiind reglementată pentru prima dată în Germania. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor.L.Introducere Reprezentând rezultatul nevoilor resimțite în activitățile comerciale societatea cu răspundere limitată a aparut destul de târziu. 3. astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris. în scurtă vreme în mai toate țările Europei. societatea avand deci un caracter “ Intuitu personae“ . ca si societatile de persoane. 31/1990. întrucât s-a dovedit a fi încă de la momentul creării ei forma asociativa cea mai avantajoasa pentru cei care o constituie. Intradevar potrivit dispozitiilor art. Societatea cu raspundere limitata – SRL este societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii. 4. Ca entitate juridical distinctă. Specific numai societatii cu raspundere limitata este faptul ca ea se poate consitui potrivit legii fie ca societate pluripersonala. Asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.R. Caracteristici: 1. Capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale. fie ca societate unipersonala. care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile. la sfâr șitul secolului XIX-lea. societatea cu răspundere limitată a fost adoptata ca model si reglementată. 2. dar prin dispozitiile articolului 210 din aceeasi lege se instituie 3 . Notiunea de S. regula o reprezinta constituirea societatii prin reunirea mai multor persoane.

precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. in conditiile legii. daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. daca se are in vedere o atare infiintare. in temeiul careia este posibila infiintarea unei societati cu raspundere limitata si numai de catre o singura persoana. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. in numerar sau in natura. ca orice societate comerciala. g) sediile secundare – sucursale.o exceptie. b) forma. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. d) capitalul social. care va fi detinatorul tuturor partilor sociale. cu precizarea domeniului si a activitatii principale.R. c) obiectul de activitate al societatii. iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau. denumirea si sediul social. atunci cand se infiinteaza odata cu societatea. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat.L. 210 din lege. e) in cazul societatilor cu raspundere limitata. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. datele acestora de identificare. Constituirea societati cu raspundere limitata - S. 4 . sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic Potrivit art. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica –. datele lor de identificare. dobandeste calitatea de comerciant prin constituire sa. agentii. valoarea aportului in natura si modul evaluarii.

h) durata societatii. cu valoare nominala egala ce nu poate fi mai mica de 100. In cadrul ei se iau toate hotararile asociatilor. SRL se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din 2 sau mai multi asociati sau numai prin statut in cazul asociatului unic. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile si ca atare emiterea de titluri negociabile duce la sanctionare penala a administratorului societatii. Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale. in cazul asociatului unic e obligator. cel putin odata pe an sau de cate ori este necesar. conform art. in conditii de cvorum si majoritatea diferite. Valoarea aportului in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social.000 lei. 186 din Legea nr. Societatea ia hotarari cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu exceptia hotararii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociatilor. Adunarea decide. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. majorarea capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului. Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal. 190 din Legea nr. 31/1990. Functionarea societatii cu raspundere limitată Adunarea asociătilor societății cu răspundere limitată Adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie a societatii cu raspundere limitata. Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300. 5 . potrivit art. 31/1990. aceste aporturi pot fi in natura sau in numerar. Convocarea adunarii asociatilor se face de catre administratorii societatii sau la initiativa asociatilor cu precizarea scopului convocarii.000 lei si el se constituie din aportul asociatilor. Adunarea asociatilor se convoaca la sediul societatii. In cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa. at asupra problemelor ordinare asupra societatii cat si asupra celor care implica modificarea actului constitutive.

In cazul in care nu s-au putut intruni ambele majoritati si in aceasta cauza nu s-a putut adopta nici o hotarare. Actul constitutiv poate stabili cautarea se poate face si prin corespondenta. indiferent de numarul partilor sociale care le detine: 6 .Cenzorii societatii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor. asociatii exercita dreptul de vot proportional cu participarea la capitalul social. b) La cea de a II-a adunare oricare ar fi numarul de asociati si parte de capital reprezentata in adunare de catre asociatii prezenti. se convoaca cea de a II. Adunarea adopta hotarari potrivit art. Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru tinerea adunarii. b) Desemneaza administratorii si cenzorii societatii.31/1990 urmatoarele atributii principale: a) Aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net. ii revoca pe acestia si le da descarcare pentru activitatea lor. Hotararile adunarii se adopta prin votul asociatilor prezenti. in cazul in care aceasta nu a fost convocata de administratori. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. potrivit art.a adunare. cu precizarea ordinii de zi. d) Modifică. in conditiile legii. astfel: a) La prima convocare. prin scrisoare recomandata. Adunarea asociatilor are. actul constitutiv. Convocarea adunarii asociatilor se face in forma stabilita prin statut iar in lipsa unei asemenea prevederi. desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere. hotararea se adopta cu votul majoritatii asociatilor prezenti si cea a capitalului social reprezentata. potrivit art. pe cale de consecinta.187 din Legea 31/1990 prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. 189 din Legea nr. Este obligat sa se abtina de la vot. c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii. prin votul care exprima majoritatea absoluta a asociatilor si majoritatea absoluta a partilor sociale.186 din Legea 31/1900.

197 din Legea nr. cu respectarea contractului de societate. Hotararile luate de adunarea asociatilor. afara de dispozitii contrare in lege sau in actul constitutiv. atunci cand se delibereaza asupra aportului sau asupra acelui act juridic. Administrarea societatii cu raspundere limitată Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori.31/1990 votul tuturor asociatilor.intr-o operatie determinata.31/1990.31/1990.31/1990. Desi legea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a hotararilor adunarii asociatilor. care. daca ele se refera la acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege. b) Asociatul. Pentru adoptarea hotararilor asupra transmiterii partilor sociale catre persoane din afara societatii este necesar potrivit art. trebuie sa se decida de adunarea generala cu respectarea dublei majoritati prevazute de art. duratei insarcinarii si renumeratiei administratorilor. inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Dupa parerea unor autori desemnarea administratorilor.31/1990. Numirea lor se poate face prin contractul de societate ori prin hotararea adunarii generale si nu trebuie sa fie neaparat din randul asociatilor. are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii.a) Asociatul care a adus aportul in natura sau care a incheiat societatea un act juridic.188 din Legea nr. ca si stabilirea puterilor.potrivit art.187 din Legea nr. se considera ca aceste hotarari trebuie inregistrate la registrul comertului. Pentru modificarea contractului de societate sau a statutului este necesar conform articolului 187 din legea nr. 7 . a statutului si dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii. Asociatul ale carui drepturi au fost incalcate poate cere instantei judecatoresti anularea hotararii adunarii asociatilor. votul unei majoritati calificate: cel putin 3/4 din numarul partilor sociale. in conditiile prevazute de lege pentru anularea hotararii adunarii actionarilor potrivit articolului 191 din Legea nr.

Daca acest fond odata constituit. insotita de contul de profit si pierderi la administratia financiara. mandatul de administrator. anexand raportul lor.2. daca administratorii au fost numiti prin contractul de societate. Legea nr. Administratorii au obligatia constituirii fondului de rezerva.192. Bilantul societatii cu raspundere limitata se intocmeste dupa dispozitiile legii speciale privind contabilitatea societatilor comerciale. se micsoreaza din orice cauza. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi. 8 . In cazul reducerii capitalului social. Administratorii sunt obligati ca in termen de 5 zile de la data adunarii generale sa depuna o copie de pe bilantul contabil. O alta obligatie a administratorilor consta in convocarea adunarii asociatilor la sediul social cel putin o data pe an in adunari generale ordinare .Revocarea administratorilor se face prin votul tuturor asociatilor. Legea interzice administratorilor sa exercite fara autorizarea adunarii generale a asociatilor. daca administratorii au fost desemnati de catre adunarea generala a asociatilor.si ori de cate ori este necesar in adunari extraordinare. administratorii au obligatia de a inscrie in registrul comertului aceasta reducere si de a cere publicarea ei in Monitorul Oficial. alin. pana cand cuantumul acestui fond de rezerva va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.31/1990). raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarilor generale. Reducerea poate fi efectuata numai dupa implinirea a doua luni de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial. in alte societati concurente sau avand acelasi obiect. va fi completat cu respectarea dispozitiilor privind cota de prelevare anuala si cuantumul minim al fondului. Un exeplar al bilantului contabil vizat de administratia financiara. sau cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale pentru a fi cercetate de asociati. precum si sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altora( art. astfel din beneficiul anual se va prelua cel putin 5 % in fiecare an. impreuna cu actele mentionate mai sus vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului.

varsta majoratului. sa nu fi fost pus sub interdictie. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic decat 3. Conditii legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor : 1. sa nu fi suferit condamnari pentru :  gestiune frauduloasa.  fals. 3. pe langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti. 6. cetatenie romana pentru majoritatea lor. sa nu primeasca de la societate un salariu pentru alta functie decat aceea de cenzor. Numirea cenzorilor este obligatorie cand nr.  abuz de incredere. si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil autorizat. asociatilor este mai mare de 15. 2. 9 . 4.  dare sau luare de mita. marturie mincinoasa. 5. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani. dar si in lipsa acestei prevederi hotararile adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori. etc. inselaciuni. Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de munca. 7. sa nu fie ruda sau afin pina la al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre administratori.Cenzorii SRL-ului Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori. calitatea de asociat sau contabil (trebuie sa existe cel putin un contabil autorizat).

6. ordinara si extraordinara. Aspecte specifice privind dizolvarea. 3. de a exercita personal mandatul. 7. 5. 10 . dreptul de a primi o indemnizatie fixa. 2. de a supraveghea gestiunea. 8. 10. lichidarea si transformarea societatii cu raspundere limitată Societatea cu raspundere limitata se dizolva in cazurile prevazute de art. obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor. obligatia de a participa la adunarea generala. obligatia de a pastra secretul. obligatia de a nu indeplini functia de cenzor in mai mult de 3 societati concomitent. dupa care pot fi realesi. 4. dreptul de a primi in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.31/1990 care prevede cazurile generale de dizolvare. 2.Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani. Obligatii 1. determinata prin statut sau in baza hotararii adunarii generale.169 din Legea nr. 9. Drepturile cenzorilor 1. de a aduce la cunostinta administratorilor neregulile constatate in administratie sau gestiune. obligatia de a consemna in registrul special constatarile facute in exercitiul mandatului lor. de a convoca adunarea generala (ordinara si extraordinara) cind nu a fost convocata de administratori. de a prezenta adunarii generale raport asupra constatarilor facute in executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii.

pentru motive temenice precum neintelegere in grade dintre asociati care ii impiedica functionarea societatii. f) Deschiderea procedurii lichidarii judiciare. SRL-ul se dizolva prin deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat sau prin incapacitatea. rezulta ca pentru modificarea actului constitutiv este necesar votul unanimitatii asociatilor. retragerea sau decesul unuia dintre asociati. excluderea. De asemenea S. se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau dupa caz. al micsorarii lui sub minimul legal. b) Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia. Se excepteaza cazul cand in actul constitutive exista clauze de continuare cu mostenitori sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma SRL cu asociat unic. d) Hotararea adunarii generale. dar din interpretarea art. Daca 11 .Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele: a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. 31/1990 si prevederilor contractului de societate in masura in care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale. e) Hotararea tribunalului. cand datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmisiunea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic fara lichidare. sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social corespunde SRL-ul nu se dizolva. SRL se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr.R. g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.140 si 142. Posibilitatea transformarii SRL nu este reglementata de lege. c) Declararea nulitatii societatii.L. la cererea oricarui asociat. In cazul in care in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau a micsorarii capitalului social acesta este reintregit sau este readus la suma ramasa ori la minimul legal.

R.L. in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea 12 . Fuziunea si divizarea unei S.nu se realizeaza unanimitatea este prevazuta posibilitatea retragerii din societate a asociatilor care au votat contra. eventual. Fuziunea este operațiunea prin care : a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si. b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

editura Alma mater Timisoara 1999. Aceasta. Divizarea este operatiunea prin care: a) o societate. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si. b) o societate. Radu I. cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. 2. Bibliografie 1. editura Lumina lex. Bucuresti 1996. eventual. eventual. 3. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare. transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite. editura Lumina lex 2001. Claudia Rosu – Drept comercial roman si international. Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. 13 . transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau. Mircea Stefan Minea – Constituirea societatilor comerciale. Radu I. eventual. Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. Motica. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare. Motica.nou-constituita si. Lucian Bercea – Drept comercial roman si drept bancar.

Stanciu. 5. 14 .D Carpenaru .DREPT COMERCIAL ROMAN – Editura ALL – Bucuresti. Legea 31/1990 privind societatile comerciale.4.