You are on page 1of 14

Lector univ. dr.

:

Student:

Cuprins:

1. Introducere ……………………………………………………………………..…... p3
2. Caracteristici……………………………………………………………..………..…p3
3. Societatea cu raspundere limitată cu asociat unic……………………..………..……p4
4. Constituirea societații cu răspundere limitată………………………..………..….….p4
5. Funcționarea societății cu răspundere limitată……………………..…………..….…p5

L.R.L. Bibliografie…………………………………………………………….p10 8. fiind reglementată pentru prima dată în Germania. Aspecte specifice privind dizolvarea. Administrarea societății……………………………………………………….R.6. întrucât s-a dovedit a fi încă de la momentul creării ei forma asociativa cea mai avantajoasa pentru cei care o constituie. societatea cu răspundere limitată a fost adoptata ca model si reglementată.p11 Introducere Reprezentând rezultatul nevoilor resimțite în activitățile comerciale societatea cu răspundere limitată a aparut destul de târziu.p7 7....………. în scurtă vreme în mai toate țările Europei.……. lichidarea si transformarea S. 2 .…….. la sfâr șitul secolului XIX-lea.….……. Ca entitate juridical distinctă. Notiunea de S.

Asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. ca orice societate comerciala. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor. Caracteristici: 1. care va fi detinatorul tuturor partilor sociale. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. 31/1990. astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris. care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. Specific numai societatii cu raspundere limitata este faptul ca ea se poate consitui potrivit legii fie ca societate pluripersonala. 2. 210 din lege. dobandeste calitatea de comerciant prin constituire sa. Intradevar potrivit dispozitiilor art. 3. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic Potrivit art. in conditiile legii. 32-34 din Legea nr. O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. ca si societatile de persoane. dar prin dispozitiile articolului 210 din aceeasi lege se instituie o exceptie. iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau. Capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale. 3 . societatea avand deci un caracter “ Intuitu personae“ . societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat. 4.Societatea cu raspundere limitata – SRL este societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. fie ca societate unipersonala. in temeiul careia este posibila infiintarea unei societati cu raspundere limitata si numai de catre o singura persoana. regula o reprezinta constituirea societatii prin reunirea mai multor persoane.

daca se are in vedere o atare infiintare. b) forma. agentii. denumirea si sediul social. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. datele acestora de identificare. h) durata societatii. in numerar sau in natura. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. c) obiectul de activitate al societatii. Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300. atunci cand se infiinteaza odata cu societatea. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. aceste aporturi pot fi in natura sau in numerar. daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar.000 lei si el se constituie din aportul asociatilor. d) capitalul social. SRL se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din 2 sau mai multi asociati sau numai prin statut in cazul asociatului unic. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. e) in cazul societatilor cu raspundere limitata. datele lor de identificare.L.Constituirea societati cu raspundere limitata - S. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. 4 . sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara.R. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica –. Societatea ia hotarari cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu exceptia hotararii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociatilor. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. g) sediile secundare – sucursale.

In cadrul ei se iau toate hotararile asociatilor. conform art. 186 din Legea nr. potrivit art. Cenzorii societatii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor. Convocarea adunarii asociatilor se face in forma stabilita prin statut iar in lipsa unei asemenea prevederi. 31/1990. cu valoare nominala egala ce nu poate fi mai mica de 100. Adunarea asociatilor are. Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal. b) Desemneaza administratorii si cenzorii societatii. at asupra problemelor ordinare asupra societatii cat si asupra celor care implica modificarea actului constitutive. Valoarea aportului in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social. Convocarea adunarii asociatilor se face de catre administratorii societatii sau la initiativa asociatilor cu precizarea scopului convocarii. in conditii de cvorum si majoritatea diferite. in cazul asociatului unic e obligator. Adunarea asociatilor se convoaca la sediul societatii. 190 din Legea nr.Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale. Adunarea decide. cel putin odata pe an sau de cate ori este necesar. Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru tinerea adunarii. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile si ca atare emiterea de titluri negociabile duce la sanctionare penala a administratorului societatii. 31/1990. 5 . ii revoca pe acestia si le da descarcare pentru activitatea lor.31/1990 urmatoarele atributii principale: a) Aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net. in cazul in care aceasta nu a fost convocata de administratori.000 lei. potrivit art. In cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa. cu precizarea ordinii de zi. prin scrisoare recomandata. Functionarea societatii cu raspundere limitată Adunarea asociătilor societății cu răspundere limitată Adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie a societatii cu raspundere limitata. majorarea capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului. 189 din Legea nr.

Adunarea adopta hotarari potrivit art. actul constitutiv. votul unei majoritati calificate: cel putin 3/4 din numarul partilor sociale. prin votul care exprima majoritatea absoluta a asociatilor si majoritatea absoluta a partilor sociale. indiferent de numarul partilor sociale care le detine: a) Asociatul care a adus aportul in natura sau care a incheiat societatea un act juridic. Este obligat sa se abtina de la vot. hotararea se adopta cu votul majoritatii asociatilor prezenti si cea a capitalului social reprezentata. In cazul in care nu s-au putut intruni ambele majoritati si in aceasta cauza nu s-a putut adopta nici o hotarare. Pentru adoptarea hotararilor asupra transmiterii partilor sociale catre persoane din afara societatii este necesar potrivit art. atunci cand se delibereaza asupra aportului sau asupra acelui act juridic. are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii. care. se convoaca cea de a II.intr-o operatie determinata. Actul constitutiv poate stabili cautarea se poate face si prin corespondenta. asociatii exercita dreptul de vot proportional cu participarea la capitalul social. Hotararile adunarii se adopta prin votul asociatilor prezenti.31/1990.186 din Legea 31/1900. in conditiile legii. pe cale de consecinta.potrivit art.188 din Legea nr.31/1990. potrivit art. astfel: a) La prima convocare. 6 .a adunare. 197 din Legea nr.c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii. d) Modifică. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. b) La cea de a II-a adunare oricare ar fi numarul de asociati si parte de capital reprezentata in adunare de catre asociatii prezenti.187 din Legea 31/1990 prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere. b) Asociatul.

alin. trebuie sa se decida de adunarea generala cu respectarea dublei majoritati prevazute de art. Legea nr. duratei insarcinarii si renumeratiei administratorilor. daca administratorii au fost numiti prin contractul de societate.31/1990.Pentru modificarea contractului de societate sau a statutului este necesar conform articolului 187 din legea nr. afara de dispozitii contrare in lege sau in actul constitutiv. sau cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. cu respectarea contractului de societate.31/1990). Legea interzice administratorilor sa exercite fara autorizarea adunarii generale a asociatilor. Dupa parerea unor autori desemnarea administratorilor.31/1990 votul tuturor asociatilor. ca si stabilirea puterilor. Bilantul societatii cu raspundere limitata se intocmeste dupa dispozitiile legii speciale privind contabilitatea societatilor comerciale. Revocarea administratorilor se face prin votul tuturor asociatilor. daca administratorii au fost desemnati de catre adunarea generala a asociatilor. impreuna cu 7 . a statutului si dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii. Administrarea societatii cu raspundere limitată Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori. Desi legea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a hotararilor adunarii asociatilor. Numirea lor se poate face prin contractul de societate ori prin hotararea adunarii generale si nu trebuie sa fie neaparat din randul asociatilor. inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.192.31/1990. Hotararile luate de adunarea asociatilor. precum si sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altora( art. daca ele se refera la acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege. mandatul de administrator.2. in alte societati concurente sau avand acelasi obiect. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi.187 din Legea nr. in conditiile prevazute de lege pentru anularea hotararii adunarii actionarilor potrivit articolului 191 din Legea nr. se considera ca aceste hotarari trebuie inregistrate la registrul comertului. Asociatul ale carui drepturi au fost incalcate poate cere instantei judecatoresti anularea hotararii adunarii asociatilor.

raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarilor generale. Reducerea poate fi efectuata numai dupa implinirea a doua luni de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial. anexand raportul lor. pe langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti. Administratorii sunt obligati ca in termen de 5 zile de la data adunarii generale sa depuna o copie de pe bilantul contabil.raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale pentru a fi cercetate de asociati. insotita de contul de profit si pierderi la administratia financiara. 8 . Un exeplar al bilantului contabil vizat de administratia financiara. O alta obligatie a administratorilor consta in convocarea adunarii asociatilor la sediul social cel putin o data pe an in adunari generale ordinare .si ori de cate ori este necesar in adunari extraordinare. se micsoreaza din orice cauza. astfel din beneficiul anual se va prelua cel putin 5 % in fiecare an. impreuna cu actele mentionate mai sus vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului. Numirea cenzorilor este obligatorie cand nr. Administratorii au obligatia constituirii fondului de rezerva. administratorii au obligatia de a inscrie in registrul comertului aceasta reducere si de a cere publicarea ei in Monitorul Oficial. Cenzorii SRL-ului Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori. asociatilor este mai mare de 15. pana cand cuantumul acestui fond de rezerva va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social. dar si in lipsa acestei prevederi hotararile adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic decat 3. In cazul reducerii capitalului social. Daca acest fond odata constituit. va fi completat cu respectarea dispozitiilor privind cota de prelevare anuala si cuantumul minim al fondului.

sa nu fie ruda sau afin pina la al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre administratori. sa nu fi suferit condamnari pentru :  gestiune frauduloasa.Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de munca. 9 . de a supraveghea gestiunea. 3.  dare sau luare de mita. 2.  fals. de a aduce la cunostinta administratorilor neregulile constatate in administratie sau gestiune. etc. sa nu fi fost pus sub interdictie. varsta majoratului. 6. cetatenie romana pentru majoritatea lor. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani. de a exercita personal mandatul. dupa care pot fi realesi. calitatea de asociat sau contabil (trebuie sa existe cel putin un contabil autorizat). Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani.  abuz de incredere. Conditii legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor : 1. si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil autorizat. sa nu primeasca de la societate un salariu pentru alta functie decat aceea de cenzor. 5. inselaciuni. 4. 7. 2. Obligatii 1. marturie mincinoasa. 3.

Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele: a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. 8. obligatia de a pastra secretul. 9. obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor. lichidarea si transformarea societatii cu raspundere limitată Societatea cu raspundere limitata se dizolva in cazurile prevazute de art. de a prezenta adunarii generale raport asupra constatarilor facute in executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii. 10. 5. obligatia de a nu indeplini functia de cenzor in mai mult de 3 societati concomitent. obligatia de a consemna in registrul special constatarile facute in exercitiul mandatului lor.169 din Legea nr. 10 .4. 2. d) Hotararea adunarii generale. b) Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia. Drepturile cenzorilor 1.31/1990 care prevede cazurile generale de dizolvare. ordinara si extraordinara. Aspecte specifice privind dizolvarea. de a convoca adunarea generala (ordinara si extraordinara) cind nu a fost convocata de administratori. determinata prin statut sau in baza hotararii adunarii generale. dreptul de a primi in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. c) Declararea nulitatii societatii. 7. obligatia de a participa la adunarea generala. 6. dreptul de a primi o indemnizatie fixa.

L. In cazul in care in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau a micsorarii capitalului social acesta este reintregit sau este readus la suma ramasa ori la minimul legal. la cererea oricarui asociat. SRL-ul se dizolva prin deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat sau prin incapacitatea. Posibilitatea transformarii SRL nu este reglementata de lege. f) Deschiderea procedurii lichidarii judiciare. g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. De asemenea S. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmisiunea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic fara lichidare. Se excepteaza cazul cand in actul constitutive exista clauze de continuare cu mostenitori sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma SRL cu asociat unic.e) Hotararea tribunalului. al micsorarii lui sub minimul legal. dar din interpretarea art. 31/1990 si prevederilor contractului de societate in masura in care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale. retragerea sau decesul unuia dintre asociati.R. excluderea. 11 . rezulta ca pentru modificarea actului constitutiv este necesar votul unanimitatii asociatilor. cand datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Daca nu se realizeaza unanimitatea este prevazuta posibilitatea retragerii din societate a asociatilor care au votat contra. sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social corespunde SRL-ul nu se dizolva. se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau dupa caz. SRL se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr.140 si 142. pentru motive temenice precum neintelegere in grade dintre asociati care ii impiedica functionarea societatii.

Divizarea este operatiunea prin care: a) o societate.Fuziunea si divizarea unei S. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. Fuziunea este operațiunea prin care : a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si. eventual.R. eventual. 12 . al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau. in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si. b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie.L. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. eventual. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare.

Radu I. Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. editura Alma mater Timisoara 1999. Legea 31/1990 privind societatile comerciale. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare. Mircea Stefan Minea – Constituirea societatilor comerciale. 13 . Aceasta. cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si. Motica. poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare. Stanciu. 3.DREPT COMERCIAL ROMAN – Editura ALL – Bucuresti. 5. editura Lumina lex 2001. 4. Lucian Bercea – Drept comercial roman si drept bancar. Bibliografie 1. 2. editura Lumina lex. Bucuresti 1996. Motica. eventual. Radu I.b) o societate.D Carpenaru . Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. Claudia Rosu – Drept comercial roman si international. transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite.

14 .