You are on page 1of 18

IMPODOBIREA

BRADULUI
DECEMBRIE 2013

Activitate realizată în colaborare
cu Primăria Ploieşti
responsabili
prof.Iuja Amalia
prof. Dumitrache Adrian