You are on page 1of 17

Posturi de drenaj în afecţiuni

respiratorii
Profesor A.Moraru
USMF “N. Testemiţanu”

poziţii facilitatorii ale respiraţiei în
ortostatism

poziţie facilitatorie în decubit dorsal

poziţie facilitatorie în decubit lateral

poziţie facilitatorie în şezând

Poziţie de drenaj in sgmentele
posterioare- lobii inferiori drept şi
stâng

Tapotament pentru lobii inferiori

Segment lateral - lob inferior drept

Lobii mijlocii

Segmentele anterioare- lobii
inferiori stâng şi drept

Segmente anterioare –
lobii superiori stâng şi drept

Segment posterior – lobul superior
drept

Segment posterior – lob superior
stâng

“Posturi modificate de drenaj".
Segmentele superioare şi posterioare – lobul inf.dr

“Posturi modificate de drenaj". 25
Segment lateral – lob inf. drept

“Posturi modificate de drenaj".
Segmentele superioare şi posterioare – lobul inf.dr

“Posturi modificate de drenaj".
Segment anterior-lob inferior stg şi lob mijlociu