You are on page 1of 198

POGLAVLJE 1.......................................................................................................................

MALO PREDUZEĆE KAO IZVOR PREDUZETNIŠTVA.................................................
CILJ POGLAVLJA........................................................................................................
2.
Saznate ko su vlasnici malog preduzeća..............................................................
4.
Ko je promišljeni preduzetnik..............................................................................
6.
Koje su to forme preduzetništva..........................................................................
7.
Podsticanje preduzetništva kroz edukaciju..........................................................
1.1. Definisanje malog preduzeća...................................................................................
1.2.

Vlasnici malog preduzeća i preduzetnici.................................................................

1.3.

Nagrade za započinjanje malog preduzeća..............................................................

Slika 1.2. Preduzetničke nagrade....................................................................................
1.4. Promišljeni preduzetnik...........................................................................................
1.5.

Početak rada: Sposobnosti potrebne za početak....................................................

1.6.

BRIE Samoprocjenjivanje.....................................................................................

1.7.

Dalje od malog preduzeća: Druge forme preduzetništva......................................

Izvor: http://www.businessweek.com/magazine/special-reports/focus-onentrepreneurs-october-2011.html.................................................................................
Slika 1.5. : LLL Preduzetnički model u praksi.............................................................
Rezime poglavlja..............................................................................................................
POGLAVLJE 2.....................................................................................................................
ETIKA MALIH PREDUZEĆA: KLJUČ ZA DUGOTRAJAN USPJEH............................
2.1. Zašto se etika malog preduzeća razlikuje od etike velikog preduzeća?.........................
21 2.2. Kako etika i mala preduzeća idu zajedno..................................................................
Saznajte zašto je etika veliki dio malog preduzeća?........................................................
POGLAVLJE 3.............................................................................................................
Izvor: Advanced Practical Thinking Training Inc. (2001). Innovation
Index. http://www.aptt.com/innovationindex.htm in 2005...........................................
3.4. Šta Vam je sve potrebno da budete uspješan preduzetnik?.......................................
Izvor: Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The Process of Business
Creation, Thousand Oaks, CA: Sage, Table 27.1, strana 307......................................
Izvor: http://www.psed.isr.umich.edu/psed/data..........................................................
Izvor: http://www.ideaconnection.com/thinking-methods/scamper00022.html....................................................................................................................
Izvor: Abraham, J., & Knight, D. (2001). Strategic innovation: Leveraging
creative action for more profitable growth. Strategy and Leadership, 29(1),
21 – 26..........................................................................................................................
VRIJEME I PREDUZETNIŠTVO...............................................................................
Izvor: http://www.powerhomebiz.com/vol22/delegate.htm.........................................

Izvor: Heye, D. (2006). Creativity and innovation: Two key characteristics
of the 21st century information professional. Business Information Review,
23(4), 252 – 257...........................................................................................................
Pitanja:........................................................................................................................
CILJ POGLAVLJA....................................................................................................
8.11.3. Organi uprave i administracije.................................................
CILJ POGLAVLJA....................................................................................................
SNAGE.......................................................................................................................
SLABOSTI.................................................................................................................
Kupci spremni da kupe...............................................................................................
Kupci nijesu spremni da kupuju.................................................................................
Ugovori za proizvode i usluge...................................................................................
Neadekvatna finansijska pozadina.............................................................................
Adekvatna finansijska potpora...................................................................................
Posao koji se lako kopira............................................................................................
Specijalizovano znanje...............................................................................................
Slaba mreža podrške ili je nema.................................................................................
Jaka mreža podrške....................................................................................................
Neosoben proizvod, usluga ili brend..........................................................................
Trgovinske tajne, tajni recepti....................................................................................
Mane lokacije ili kapaciteta........................................................................................
Patenti, zaštitni znaci, autorska prava........................................................................
Neadekvatno osoblje..................................................................................................
Brend ili personalizovano prepoznavanje..................................................................
Nedostatak iskustva u samozapošljavanju.................................................................
Lokacija ili prednosti kapaciteta................................................................................
Nedostatak menadžerskog iskustva............................................................................
Superiorni proizvod/usluga ili procesi.......................................................................
Nedostatak iskustva u prodaji....................................................................................
Superiorno osoblje......................................................................................................
Nedostatak iskustva u industriji.................................................................................
Prethodno iskustvo sa samozapošljavanjem..............................................................
Nedostatak iskustva u određenom mjestu..................................................................
Prethodno menadžersko iskustvo...............................................................................
Nedostatak iskustva na tržištu....................................................................................
Prethodno iskustvo u prodaji......................................................................................
Prethodno iskustvo u industriji...................................................................................
Prethodno iskustvo na određenom mjestu..................................................................
Prethodno iskustvo na tržištu.....................................................................................
MOGUĆNOSTI.........................................................................................................
PRIJETNJE................................................................................................................
Manjak isporuke.........................................................................................................
Ekonomski pad...........................................................................................................
Nekorišćeni resursi.....................................................................................................
Prevelika snabdjevenost.............................................................................................
Ugovaranje klijenata..................................................................................................

Pritisak konkurencije..................................................................................................
Drugi izvori................................................................................................................
Pritisak dobavljača/kupaca.........................................................................................
Odustajanje od tržišta.................................................................................................
Gubitak velikog dobavljača/kupca.............................................................................
Omiljena kupovina.....................................................................................................
Propuštena prilika.......................................................................................................
Promjene pravila od strane Vlade..............................................................................
Negativna regulativa Vlade ili postupci.....................................................................
Tehnologija koja stvara nove proizvode/usluge.........................................................
Zaostalost na tržištu ili promjena tehnologije............................................................
Izvor: www.biznis-akademija.com/B.akademija-Zivotni-ciklus-proizvoda.......................
146 BIZNIS PLAN............................................................................................................
Tabela 8.1...................................................................................................................
Porodica i prijatelji investitori....................................................................................
Tihi partneri/investitori anđeli....................................................................................
CILJ POGLAVLJA....................................................................................................
Izvor: JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, VOL.
16 NO. 5 2001, pp. 382-400, # MCB UNIVERSITY PRESS, 0885-8624........................
202 Izvor: http://www.marketingmo.com/........................................................................
Preduzetnici mogu da koriste formulu AIDA (Attention-Interest-DesireAction) da bi dobro napisali izvještaje za novinare........................................................
Pitanja:........................................................................................................................
Pitanja:........................................................................................................................
Izvor: Stedman, C. (1985). Testing for Competence: Lessons from Health
Professions. Educational Forum, 49(2), 199-210.......................................................
Horizons 12, pp. 79–82..............................................................................................
Slika 14.6. Osnovne stavke BS...................................................................................
Izvor: NFIB Educational Foundation, “Business Starts and Stops”,
(Washington, DC: NFIB Educational Foundation, 1999)..........................................
Slika 15.2....................................................................................................................
Pitanje:........................................................................................................................
16.1. Izvori finansiranja za mala preduzeća..............................................................
Pitanja:........................................................................................................................
Pitanja:........................................................................................................................
CIL POGLAVLJA......................................................................................................
Pitanja:........................................................................................................................
CILJ POGLAVLJA....................................................................................................
CILJ POGLAVLJA....................................................................................................
Izvor: Noel Campbell, David T. Mitchell, (2012) "A (partial) review of
entrepreneurship literature across disciplines", Journal of Entrepreneurship
and Public Policy, Vol. 1 Iss: 2, pp.183 - 199.............................................................

POGLAVLJE 1 MALO PREDUZEĆE KAO IZVOR PREDUZETNIŠTVA .

Međunarodna zajednica koristi termin mala i srednja preduzeća (međunarodni termin za mala preduzeća). Evropska priča nerijetko govori o mikro. Ona kategoriše preduzeće u Sjedinjenim Američkim Državama kao malo ako ima manje od 500 zaposlenih. Među SME. 4. dok srednja preduzeća imaju od 51 do 500 ljudi. 5. Agencija SAD-a koja pomaže ljudima da pokrenu biznis je Administracija malih preduzeća ili SBA 1. Small Business Administration) .Administracija malih preduzeća. Broj zaposlenih u mikro 1 SBA (engl. 3.CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će Vam pomoći da : 1. ili SME. 8. Definisanje malog preduzeća Malo preduzeće može da se definiše na različite načine. . 6. malim i srednjim preduzećima. 7.1. mala preduzeća imaju od 1 do 50 ljudi. odnosna agencija Federalne vlade za pomoć malim preduzećima. umjesto mali biznis (small business). 2. Definišete malo preduzeće Saznate ko su vlasnici malog preduzeća Koje su nagrade za započinjanje malog preduzeća Ko je promišljeni preduzetnik Što je BRIE samoprocjenjivanje Koje su to forme preduzetništva Podsticanje preduzetništva kroz edukaciju Koje su sposobnosti potrebne za započinjanje sopstvenog biznisa 1.

koji nasleđuju ili im je dat udio u porodičnom biznisu. država Washington. Jedna je od prvih velikih kompanije koja je pradavala razna dobra preko Interneta.2. su imitativne prirode (slično je ili kopira nešto što već postoji). iznajmljen ili zakupljen od kompanije koja se naziva davalac franšize). bilo da je riječ o sopstvenom pronalasku. 2 Amazon. preduzetnik. Ove uloge se bave početnom fazom preduzeća iz perspektive preduzetnika. lice koje započinje biznis živi život preduzetnika. Druga grupa se sastoji od kupaca (ljudi koji kupe postojeći biznis). Menadžment vlasnika podrazumijeva konstantni ili barem dnevni menadžment preduzeća od strane njegovog vlasnika. Moguće je postati i vlasnik koji je odsutan. ili franšizi (prepakovani biznis kupljen. U preduzetničkom malom biznisu koristimo popularnu široku definiciju preduzetnika – svako ko posjeduje preduzeće je preduzetnik. gdje većina malih preduzeća radi ono što rade druga preduzeća.com2 ili picerije na uglu. . Poslije ulaska. na drugoj strani. Jedna su osnivači (ljudi koji stvore ili započnu novi biznis). uz samo male varijacije. Nezavisan znači da je biznis u posjedu pojedinca ili male grupe prije nego da postoji kao dio većeg preduzeća ili biznis čije akcije mogu da se kupe na berzi. znači da samozaposleni (kada radite za sebe). Ali kada razmišljamo o ljudima koji pokreću biznis prvi put. onih koji kupuju postojeći biznis. Mala preduzeća. uslugama ili modelima biznisa. Vlasnici malog preduzeća i preduzetnici Istinski preduzetnički biznis karakteriše novina (drugačije ili novo) u proizvodima. ponekad je od koristi da se izvrši podjela na grupe. Naš fokus je primarno na nezavisnim i malim preduzećima kojima upravlja vlasnik.com. svako ko radi za sebe umjesto za druge je takođe. dok u malim opseg bude od 5-50 i srednjim više od toga. To. koji profitira od biznisa ali nije uključen u njegov svakodnevni rad. Ovo naravno znači da svako ko je vlasnik malog preduzeća je preduzetnik. U okviru populacije preduzetnika. je američka e-komercijalna kompanija sa sjedištem u Seattleu. situacije sa kojima se oni suočavaju su nove situacije.preduzećima je od 1-5. ili naslednika (lice koje postaje vlasnik putem nasljedstva ili dobijanja udjela u porodičnom biznisu). Tako da bez obzira da li započinju sljedbenika Amazon. Inc. ljudi koji otpočnu posao. 1. takođe.

uloga vlasnika – menadžera. to jest kapital za ulaganje. Tabela 1. Inc. 2011 Ljudi koji započinju ulaganja visokog rasta moraju da znaju kako da traže i dobiju eksterno finansiranje. Tabela 1. Razlike između malih preduzeća i ulaganja sa visokim rastom nijesu samo semantičke prirode.. takođe. Oni. uloga u kojoj većina preduzetnika troši svoj radni vijek. . moraju znati kako da dominiraju na tržištu i da rastu dramatično i brzo prema rasporedu investitora ili kako to već tržište dozvoli.1 Razlike između malih preduzeća i ulaganja sa visokim rastom Malo preduzeće Ulaganja sa visokim rastom Preferencijalni izvor finansiranja Sopstveni novac vlasnika Novac drugih ljudi Kada je kompanija u nevolji Smanjiti troškove Prodavati više Šta je važnije Prodaja Marketing Preferencijal lične kontrole Zadržati autonomiju Uključiti druge Fokus Efikasnost Efektivnost Meta strategija Imitacija Novina Preferencijal eksterne kontrole Kontrolisati preduzeće Kontrolisati tržište Rast Kada je neophodno Kada je moguće Ljudski resursi Personalizovati Profesionalizovati Prihvatanje Lična validacija Eksterni legitimitet Šta ograničava rast Gubitak kontrole Tržišni odgovor Orijentacija delegiranja Delegiranje je teško Delegiranje je suštinsko Izvor: Entrepreneurial Small Business by the McGraw-Hill Companies.1 pokazuje razlike između malih preduzeća i ulaganja visokog razvoja. One su fundamentalne.pojavljuje se druga uloga.

usluge. koja može da varira od malog. procesi ili tržišta u nekoj organizaciji) i potencijalu rasta. Druga dva sektora uključuju sektor ambicioznih kompanija (franšize i kompanije na više lokacija sa niskom do umjerenom inovacijom i visokim nivoima rasta).Preduzeća širom svijeta se procjenjuju prema njihovoj inovativnosti (koliko važnu ulogu igraju nove ideje.1 mala preduzeća čine ekonomsku suštinu (najbrojnije i najšire raspoloživ tip preduzeća. lokalnog ili posebnog tržišta do nečega što koriste milioni ili čak milijarde. ali su zamišljene za visoke nivoe rasta. Ulaganja sa visokim rastom Visoko Ograničeni resursi Glamurozni Pronalazači "Microsofts" Ekonomska suština Ambiciozni Mala preduzeća Franšizne kompanije i kompanije na više lokacija Inovacija Nisko Nisko Visoko . proizvodi. Mala preduzeća idu od niskih do umjerenih nivoa inovacije i rasta. procesi ili tržišta. koje generalno nisu naročito inventivne. kao ulaganja visokog razvoja (kompanija sa izuzetno visokom inovativnošću i stopama rasta. i sektor ograničenih resursa (kompanije sa inovacijom ali niskom stopom rasta zbog nedostataka resursa) koji se sastoji od pronalazača i kompanija koje se bave istraživanjem i razvojem (čak i univerziteta) koji imaju dosta inovativnih ideja ali nemaju sredstava da ih izvedu na tržište. Drugi ekstrem je glamurozni sektor (sastoji se od kompanija koje imaju visoki rast i visoku inovaciju. koji se naziva mali biznis. Slika 1. Potencijal za rast se odnosi na moguću veličinu tržišta. one su među najvidljivijim pojavama u medijima) visokog razvoja i preduzeća visoke inovacije. i koje su kandidati za moguće finansiranje kapitalnim ulaganjima). Rangiranje preduzeća visoko ili nisko na ova dva mjerenja nam pomaže da identifikujemo različite tipove biznisa u onome što se naziva dinamička tipologija kapitalizma (model kategorizacije u ekonomiji koji se zasniva na inovativnosti i stopi rasta). počev od niskih do umjerenih nivoa inovacija i rasta) našeg društva. proizvodi. usluge. koje se sastoje od franšiza i kompanija na više lokacija. Inovativnost se odnosi na to koliko su važne za kompaniju nove ideje.1. Kao što vidite na Slici 1.

Tih $364 milijardi je predstavljalo 91. Kennedy School of Government.3. MA 02138. prihod od kojeg se može živjeti i lični rast5.8% svog finansiranja.962 procenata kompanije u svijetu predstavljalo je $364 milijarde uložene putem neformalnih kanala kao što su lične investicije.3. Naš cilj je da Vam transferišemo znanje potrebno da budete uspješni u malom preduzeću. metoda i testova zasnovanih na panel serijama pokazatelji su progresivnog razvoja i rastuće metodologije u oblasti analize panel serija u svijetu. bili biste u pravu. 1. Dani Rodrik. Nagrade za započinjanje malog preduzeća 1. takođe.038 % svih kompanija u svijetu i da su primile ukupno $32 milijarde u kapitalu ulaganja. u svijetu. godini ulaganja visokog razvoja predstavljala 0. John F.org). . U međuvremenu. October 2008 Kako bismo Vam predočili osjećaj za razliku između ulaganja visokog razvoja i ostatka polja malog preduzeća. (Pogledaj: www. zasnovana na sistemu anketa. Poznato je da ljudi idu gdje osjećaju da imaju najbolju šansu da dobiju nagrade koje najviše cijene.1. da Vam pomognemo da počnete na najpametniji mogući način i da vodite svoj biznis kako biste postigli lične uspjehe. Ovo je pokriveno sa više detalja nadalje navedenih. Nagrade pomenute od strane ljudi u procesu otpočinjanja sopstvenih preduzeća su navedene u slici 1. GEM je najveća studija preduzetništva. imajte u vidu da je Global Entrepreneurship Monitor3 izvijestio da su u 2003. Harvard University Cambridge. Revised.gemconsortium. Gotovo svi preduzetnici govore o tri ključne nagrade – fleksibilnost. Otkrijte nagrade koje preduzetnici mogu da dobiju kroz svoj biznis Zašto da postanete preduzetnik? Ako ste odgovorili „zbog novca“ ili „kako bih stvari uradio na svoj način“. preostalih 99. već takođe i fokus preduzetničkog malog preduzeća. Ovo su dvije druge nagrade – izgrađivanje velikog bogatstva i 3 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) . porodica i prijatelji.Istraživački program koji vrši godišnju procjenu preduzetničke aktivnosti na nacionalnom nivou.2.Stopa rasta Izvor: The Real Exchange Rate and Economic Growth. a kompanije na tom tržištu predstavljaju ne samo ekonomsku suštinu svjetske ekonomije. veoma dobro poznate na osnovu rezultata prijavljenih od strane Panel studije4 preduzetničke dinamike. Vrste nagrada koje ljudi pominju su. ali ovo su samo neki od razloga iza posjedovanja sopstvene kompanije. 4 Panel studije – Veliki broj novih modela.

fleksibilnost i prihod.2. što preduzetnici pominju češće nego radni ljudi generalno. The Jboss Group. Tri najpopularnija tipa nagrada za vlasnike malih preduzeća su rast.stvaranje proizvoda. ili pak moć nad drugima i porodične nagrade.2. Ove tendencije „samostalnog rada“ su vjerovatno dobra stvar. Tu su. kao što su poštovanje i divljenje drugih. Stanley. i nagrade koje preduzetnici pominju manje često od radnih ljudi generalno. Prvo preduzeće samo-izjašnjenog kompjuterskog genijalca Marc Fleury-a6 je nastradalo sa bankrostvom dotcoma. Slika 1. 2001). Ove stavke su obilježene sa asteriskom (*) na slici 1. Preduzetničke nagrade R a s t P r i h o d P O E R V M N O O P N E M T U E N R G A E D U r p n n d ogatsv–im B šnuzrdelkbph n i v e z a l n o o m e u t e F al e a g r k s i b e i l n o s t Porodica Moć Rijetko pomenute nagrade Priznanje Izv izv ro P –atejup d Divljenje or: Thomas J. To su društvene nagrade. MO: Andrews McNeel. je izgrađeno okolo izazova samostalnih finansija dok je bilo bolje u učinku i u trajanju od prethodnog 5 . Nagrade od rasta su ono što ljudi dobijaju od toga što se suočavaju sa izazovima i uče od istih. Njegovo drugo preduzeće. takođe. kao što je nastavak porodične tradicije u biznisu. jer pomažu preduzetnicima da budu na izvjesnoj distanci sa drugima i da učine ono što misle da je ispravno. The Millionaire Mind (Kansas City.

September 3. businessweek. 6 Marc Fleury.preduzeća.com/smallbiz/content/sep2003). Odnose se na sposobnost vlasnika biznisa da struktuiraju svoj život na način koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Ali preduzetnici gledaju na pravo mjesto. 7 Časopis Preduzetnik . Nagrade u smislu fleksibilnosti su možda tip nagrada koji najbrže raste. Za više od tri četvrtine preduzetnika. Jedno mjesto gdje je njihova kreativnost 8 najevidentnija je način na koji su oni finansirali svoje preduzeće. Business Week Online. Samo jedan preduzetnik od četiri kaže da ona ili on žele visoki prihod u biznisu. i jedna trećina su samozaposleni stručnjaci kao što su ljekari. Nagrade u smislu prihoda se odnosi na novac zarađen od posjedovanja sopstvenog biznisa. Više od 75 % milionera u Sjedinjenim Američkim Državama su preduzetnici. Promišljeni preduzetnik Svake godine časopis Preduzetnik7 piše o grupi novih preduzeća koje su pokrenuli ljudi mlađi od 40 godina. Dobijanje zajma od banke (sa SBA garancijama zajma i bez).4. 8 . Dvije trećine milionera su vlasnici biznisa. da dosta žrtvuju.Američki časopis o mladim milionerima. Iako su sva preduzeća uspješna kada stignu u časopis. (Pogledaj: www. Getting it Right”. da budu kreativni u svojoj taktici kako bi preživjeli dovoljno dugo da budu uspješni. u većini slučajeva njihovi vlasnici su morali da vrijedno rade. Dobijanje kapitala za ulaganje. Jboss koji prodaje usluge programiranja i podrške je bilo uspješno preduzeće od prvog dana i i dalje je jako. Od petnaest kompanija navedenih na listi Preduzetnika u posljednjih nekoliko godina. ovo znači pokušaj da se ostvari isti ili malo bolji prihod nego što ste imali prije nego što ste počeli sa sopstvenim biznisom. advokati ili fizioterapeuti. 2003. Dobijanje kreditne linije od banke. “Doing it Wrong. 1. devet preduzeća su dala informacije o tome kako su finansirali svoje početke. Šest od devet je pomenulo lične ušteđevine i neke uglavnom dobro poznate pristupe kao što su:     Pozajmljivanje od porodice i prijatelja. Entrepreneur’s Byline.

Ako počnete sa sopstvenom ušteđevinom i radite vrijedno i kreativno tražite i upravljate novcem. Ovo se naziva BRIE model 9. pomenuli mnoge kreativne pristupe prikupljanja ili štednje novca. Početak rada: Sposobnosti potrebne za početak Postoji milion stvari koje biste mogli da uradite kako biste pokrenuli preduzeće. ali koje su najbolje? Ponekad će Vam odgovor doći u formi prilike ili ponude a ponekad ćete morati da preduzmete prve korake sami. potrebno Vam je da se spoje četiri elementa – granica. Granica Vam daje mjesto gdje ćete da locirate i zaštitite resurse koje ste prikupili za preduzeće. Njihove priče se uglavnom poklapaju sa nalazima GEM-a i drugim studijama. Granica može da bude nešto što je jednostavno kao poslovni naziv ili registracija kod Vlade. Dobijanje novca od privatnog davanja (specijalni kapital koji se nudi profesionalnim investitorima).  Dobijanje početnog investicionog novca od „angel“ investitora. onda i Vi možete da finansirate svoje preduzeće. Kako biste pokrenuli preduzeće. Resources. Isti postupak sa kućom. Uzimanje hipoteke na kuću.5. Konsalting sa strane kako bi se prikupio novac za početak. Život u kancelariji kako bi se uštedjelo na zakupu stana. Odlaganje plaćanja povjeriocima. ili određena lokacija za kompaniju u kući. namjera i razmjena. telefonski broj ili e-mail adresa za preduzeće. Ali mnogi od ovih preduzetnika su. Resursi uključuju proizvod ili usluge koje će se 9. ( početna slova engleskih riječi Bounary. Primjeri koje su dali ovi mladi milioneri iz svojih ranih dana su:        Zamjena automobila jeftinijim i ulaganje viška novca u preduzeće. . kao što je prikazano na slici 1.3. takođe. 1. Korišćenje kreditnih kartica za finansiranje preduzeća. prodaje ili trampe što svi povremeno radimo. resursi. Intention and Exchange) Biznisu su potrebne koristi koje može imati od granica – nešto što ga postavlja kao preduzeće i odvaja ga od kupovine. na komercijalnom mjestu ili čak na internetu.

Preuzeto iz članka : Jerome Katz i William B. Razmjena je. takođe. nema biznisa. informativne resurse na tržištima i vođenje biznisa. Kada to završite. Tih 50 % Amerikanaca koji razmišljaju o pokretanju svog preduzeća izražavaju svoje namjere. no. BRIE model R esu rs i R azm j ena Vaš m a li G ra icn i bniz a s N a m je ra Izvor. strana 429-441. 1998). Pregledajte listu i označite ono što ste već uradili u pokretanju preduzeća. Na ovom mjestu u publikaciji. Academy of Management Review 13. Namjera je želja da se pokrene preduzeće i to je najučestaliji element BRIE modela.6. Ona se odnosi na premještanje resursa. BRIE Samoprocjenjivanje Model BRIE (granica–resursi–namjera–razmjena) je dokazan i zgodan način da se razmišlja o aktivnostima koje su neophodne kako bi se pokrenulo preduzeće. . finansijske resurse i ljudske resurse kao što su sopstveno vrijeme koje možete da posvetite preduzeću.nuditi. Ako preduzeće ne razmjenjuje sa svojim okruženjem. Slika 1. 1. Gartner. neophodna.3. možete da vidite kako da vrednujete BRIE ček listu na kraju Modula vještina. robe ili usluga na druge u razmjenu za novac ili druge resurse. Onda napišite u prvoj koloni koliko BRIE kategorija ste do sada uradili. koliko stavki ste uradili do sada kako bi Vaš biznis započeo na pravi način? Kompletna lista BRIE aktivnosti je data u sljedećoj tabeli. „Properties of Emerging Organizations“. 3 (July. ili vrijeme drugih sa Vama ili za Vas.

Kupovina domen naziva. Dobijanje autorskih prava. Učestvovanje na časovima i radionicama u vezi sa pokretanjem preduzeća (ako pohađate mali kurs iz biznisa. Pravljenje web sajta za preduzeće. Pravljenje vizit karti i/ili kancelarijskog pribora. znanje itd. kao što su novac. Resursi – stvari koje čine preduzeće. Započinjanje obaveze sa punim radnim vremenom (> 35 sati nedjeljno) Pripremanje biznis plana. Zapošljavanje radnika i menadžera (koji nemaju vlasništvo). patenata. Sticanje velikih stavki (opreme. . Preduzimanje marketinških i promotivnih napora. Identifikovanje mjesta za preduzeće kod kuće ili na drugom mjestu. Registracija naziva kompanije kod države. Definisanje tržišnih prilika. Razvijanje Vašeg proizvoda ili usluge. Dobijanje poslovne telefonske linije. inventara. Kupovina sirovina. zaliha.BRIE ček lista Granica – stvaranje mjesta za Vaše preduzeće u prostoru i u mislima ljudi Broj obavljenih aktivnosti u vezi sa granicama:        Otvaranje bankarskog računa za preduzeće. možete da potvrdite ovu stavku). imovine). zaštitnih znakova. Učestvovanje u programima koji pomažu novim preduzećima da se osnuju. Broj obavljenih aktivnosti u vezi sa namjerom:       Razmišljanje o biznisu. kapaciteta. Broj obavljenih aktivnosti u vezi sa resursima:        Organizovanje tima za početak. Namjera – pokazivanje namjere da se pokrene preduzeće i da bude uspješno. proizvodi.

nezavisni. doprinos preduzetništva je zapravo znatno veći. corporate and social etrenepreneurship) – akronim za četiri oblika preduzetništva . Kao minimum potrebno je da ste preduzeli bar jednu aktivnost u svakoj od BRIE kategorija kako biste uspješno započeli i razvijali biznis.7. Ako imate BRIE kategoriju u kojoj ništa nije označeno. ako imate dosta aktivnosti na ograničavanju a samo nekoliko razmjena to će vjerovatno dovesti do neizbalansiranog pristupa biznisu i manju šansu za preživljavanje. Traženje sredstava od supružnika ili partnera u domaćinstvu. znači da ste vjerovatno nešto veliko zanemarili. korporativni i društveni ili PICS Model preduzetništva10 (akronim za četiri oblika preduzetništva . Investiranje novca u preduzeće. independent. čak i sektora koji se bave dobrotvornim aktivnostima. Tako da ljudi koji mogu da potvrde tri ili četiri stavke u svakoj BRIE kategoriji imaju više šanse da im kompanije prežive i rastu od onih koji su čekirali samo jednu stavku po kategoriji. Traženje sredstava od sadašnjeg poslodavca. 10 PICS Model preduzetništva (public. nezavisni. Na primjer. Nazivamo ih četiri oblika preduzetništva (okruženje u kojem se dešava preduzetnički napor) – javni. Traženje sredstava od finansijskih institucija i sl. Takođe je važno da izbalansirate BRIE aktivnosti. korporativni i društveni oblik. Davanje poena je direktno. Kao dodatak stvaranju nezavisnih malih kompanija.javni. 1. Razmjena – investicije i prodaja iz preduzeća Broj obavljenih aktivnosti u vezi sa razmjenom:         Stvaranje prihoda od prodaje. Vlade. Organizovanje čuvanja djece kao biznis. Utvrđivanje kredita sa isporučiocem. Stopa preživljavanja biznisa se povećava sa brojem stavki koje ovjerite u različitim kategorijama. Razvijanje projektovanih finansijskih izvještaja. tako da će biznis vjerovatno da propadne. Čuvanje novca kako bi se investiralo u preduzeće..javni. Dalje od malog preduzeća: Druge forme preduzetništva Dok preduzetništvo izraženo u stvaranju novih malih preduzeća je suštinski dio naše ekonomije. preduzetništvo je prisutno u velikoj mjeri u rastu velikih korporacija. .

Odnos PICS oblika preduzetništva sa različitim fokusima je prikazan na slici 1. U društvenom preduzetništvu ključni elementi uključuju kreaciju. fokus je tipično na klijentima i inovaciji. Ova četiri oblika se razlikuju u zavisnosti od aspekta preduzetništva na koji se usredsređuju: stvaranje koji se odnosi na stvaranje novih lica. fokus na klijentima koji se odnosi na usklađenost sa Vašim tržištem.nezavisni. donoseći nove proizvode ili usluge na tržište ili otvaranje novih tržišta za Vašu kompaniju. efikasnost.4. dok u korporativnom preduzetništvu (oblik preduzetništva koji se odvija u postojećim biznisima u vezi sa novim proizvodima. uslugama ili tržištima). godine Nobelovu nagradu za mir). inovacija. koja se bavi novom stvari ili novim načinom obavljanja stvari. independent. Društveno preduzetništvo na drugoj strani uključuje stvaranje novih dobrotvornih i građanskih organizacija koje su finansijski same sebi dovoljne. i to je ono što čini malo preduzeće tako važnim kao uzor za druge oblike. corporate and social etrenepreneurship). Slika 1. Nezavisno preduzetništvo uključuje sva četiri elementa. Poznati primjeri korporativnog preduzetništva uključuju stvaranje novih brendova kao što su Apple iPod ili GM-ov Saturn. kao što je Grameen banka iz Bangladeša (koja je dobila 2006. Fokus na preduzetništvu Kreiranje Javno Nezavisno x x Korporativno x Društveno x Oblik preduzetništva Klijent Efikasnost x x Inovacija x x x x x . Javno preduzetništvo koji uključuje revitalizaciju Vladinih agencija. efikasnost i fokus na klijentima.4. odnosi se na obavljanje što više posla sa što manje resursa. U nezavisnom preduzetništvu sva četiri elementa su suštinska. koje za cilj ima fokusiranje na klijentima i aspekte efikasnosti preduzetništva. korporativni i društveni PICS – public.

Preduzetnici koju su fokusirani na klijente će prihvatiti manje profite ako to znači da će klijenti biti srećni. organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. 1. London. niti je poznat javnosti kao partner. OECD-Eurostat definicija preduzetništva "Pod preduzetništvom podrazumijevamo poslodavce i radnike koji rade za sopstveni račun". (2007) Entrepreneurship and social capital: analysing the impact of social networks on entrepreneurial activity from a rational action perspective. "Za preduzetništvo možemo reći da je djelatnost preduzetnika. Business Stripped Bare: The Adventures of a Global Entrepreneur. . iz čega proizilazi kooperativna inertnost i odsustvo dijalektike između investitora i preduzetnika. 25 (3).com/magazine/special-reports/focus-onentrepreneurs-october-2011. Virgin Books. International Small Business Journal. pp.12 1. Dakle. Podsticanje preduzetništva kroz edukaciju 11Branson.8. and Della Giusta. To je zato što je cilj svakog tipa preduzetništva da se postigne neka vrsta dobiti.Izvor: http://www. M. 220-244.1177/0266242607076524. 12 Casson. možemo nazivati "uspavanim konceptom" ("slippery concept"). usmjerena na pokretanje. R. The "slippery concept" U pojedinim situacijama. „uspavani partner” nije aktivan u upravljanju biznisom. takođe. Ograničena uloga. ISSN 1741-2870 doi: 10. i te dobiti nijesu uvijek izmjerene u cjelini korišćenjem novca.html Možete da primijetite da profit ili bogatstvo nijesu pomenuti kao fokus.” "Preduzetništvo je fenomen udružen sa ekonomskim aktivnostima". pojam "preduzetništvo".9.businessweek. kao premise dolaska do kvalitetnog i održivog proizvoda i usluge.8.11 1. M.1. (2008). investitora u procesu upravljanja i realizaciji projekata implikuje egzisteniju "uspavanih partnerstava".

preduzetničkih vještina i određenih ličnih karakteristika i kvaliteta koji nijesu direktno fokusirani na kreiranje nekog biznisa Prema tome. Ciljevi ovakvog obrazovanja. Nakon upoznavanja sa osnovnim načinima i principima profesionalnog razvoja potrebnih u današnjem društvu kako bi se svako najefikasnije izborio za svoje mjesto. prije svega. podrazumijevaju:  podizanje svjesti učesnika obrazovnog procesa o značaju i važnosti preuzimanja odgovornosti za sopstvenu sudbinu.  napuštanje filozofije “dobiti posao” i prihvatanje filozofije “kreirati posao sam”. jer one garantuju dobro pozicioniranje ljudskog kapitala na tržištu rada. Preduzetništvo je prepoznato kao bazična vještina u procesu permanentnog (doživotnog) obrazovanja (koncept LLL . obrazovanja i treninga za kreiranje biznisa. Danas je upravljanje profesionalnim razvojem ne samo organizaciona problematika već. . fleksibilnost i adaptibilnost. preduzetništvo se tretira kao opšti način razmišljanja koji je aplikativan u svakodnevnom životu u skoro svim oblastima rada i djelovanja. Jedna od važnijih tema u profesionalnom razvoju je sticanje i ovladavanje poslovnim vještinama. koje se realizuje na različitim nivoima. upornost i istrajnost.lifelong learning) zbog čega se obrazovanje za preduzetništvo promoviše i praktično realizuje u obrazovnom sistemu zemalja EU na svim nivoima formalnog (od osnovnog školstva do univerzitetskog nivoa) i neformalnog obrazovanja. gdje smo svakodnevno pretrpani sa dosta novih informacija i inovacija jako je važno da se studenti informišu oko osnovnih principa za samostalno upravljanje sopstvenim profesionalnim razvojem uz korišćenje adekvatnih poslovnih vještina.U vrijeme ubrzanog razvoja i promjena na tržišu.  razvijanje i promovisanje preduzetničkih kvaliteta (kreativnost. uočavanje poslovnih izazova i šansi u okruženju. lična potreba i nužda. preuzimanje rizika. svako će moći na sopstvenom primjeru da identifikuje ključne segmente u koje treba da ulaže kako bi najefikasnije postao/la konkurentan na tržištu rada. Ekspertska grupa EU definiše obrazovanje za preduzetništvo ne samo kao proces pripremanja. već u jednom širem kontekstu kao proces razvoja preduzetničkog načina razmišljanja.

nego i da u ranijim godinama djeca brže i lakše prihvataju 13 Stevenson. Što bolje definišemo koje stavove. edited by T. kao i lideri rađaju. tu već imamo problem. H. akciona orijentisanost odgovornost za postignute rezultate) koji su aplikativni u svim oblastima rada i djelovanja i prihvatanje promjena kao načina života. Preduzetničko učenje i obrazovanje Preduzetništvo i preduzetnici za sad imaju isti sudbinu kao liderstvo i lider. onda zaboravite na edukaciju. McCraw. Boston: Harvard Business School Press.14 Uspješni preduzetnički duh se sastoji od kombinacije određenih stavova. ali kad dođe do definicije istog. nego uključuje i neformalnu koja se dešava van formalnog sistema. lakše ćemo shvatiti povezanost između edukacije i preduzetništva. K. ali suština ista. Koja je uloga edukacije u razvoju preduzetništva? Sve zavisi kakav ćete odgovor dati na pitanje: „Da li se neko rađa kao preduzetnik ili se to ipak može naučiti?“ Pitanje zvuči poznato. onda edukacija i sadržaj te edukacije imaju ključnu ulogu u razvoju preduzetništva. L. Cruikshank. odgovornost. . 1980-1995.9. inovativnost. Preduzetništvo se uglavnom vezuje za mala i srednja preduzeća. stručnost. edukacija kako formalna tako i neformalna će imati lakši i uspješniji zadatak. kao i liderstvo.5aday. Model pokazuje da preduzetnička edukacija počinje od osnovne škole i da se nastavlja i poslije završetka fakulteta. svi govorimo o njihovom značaju. je način života: naš stav kako pristupamo poslu i koliko smo proaktivni i inovativni u tome što radimo. Često se koriste. M. Preduzetništvo. liderstvo za velike kompanije i korporacije. Sa pojednostavljenim preduzetničkim modelom doživotnog učenja. znanja i vještine želimo da razvijamo kod preduzetnika. entuzijazam. and J. visok nivo samopouzdanja. Forma i okruženje je različita.nhs. 14 http://www. McArthur and the Work of the Harvard Business School. kreativnost. Amabile. Razvoj preduzetništva nije bazirano samo na formalnoj edukaciji. H. zar ne? Ukoliko vjerujete da se preduzetnici. and T. "Entrepreneurial Management: In Pursuit of Opportunity. 1999. Ali ako vjerujete u suprotno. itd). ponašanja.. energičnost.1. znanja i vještina (orijentisanost na postignuća." In The Intellectual Venture Capitalist: John H.13 1.uk. Spiralni put edukacije ukazuje ne samo na to da proces učenja nije linearan. ponašanja.

učenici su različito otvoreni za prihvatanja i razvoj različitih komponenti preduzetničkog duha. u zavisnosti od doba.5. : LLL Preduzetnički model u praksi Master studije Put obrazovanja Fakultet Stav Ponašanje Srednje obrazovanje Znanje Vještine Osnovno obrazovanje Preduzetnička razmišljanja Neformalno učenje Izvor: Preuzeto sa sajta: www. ponašanja i stavove. Posljedica ovog je da je spirala gušća na početku naše edukacije. Dešava nam se najveći paradoks današnje preduzetničke edukacije! Da se najveći broj preduzetničkih edukativnih programa dešava na fakultetu ili kroz neformalnu edukaciju. Slika 1. srednja i fakultet. studenti. dok najveći broj preduzetnika su ljudi za završenom osnovnom i srednjom školom.nova znanja. a ne stavovi i ponašanja. dok preduzetničko znanje i vještine u ovom dobu nijesu toliko značajne i bitne da se razvijaju. te master studije). Složićete se da kad imate čovjeka od dvadeset i nešto godina. Preduzetnici zbog svog duha i proaktivnog stava počinju jako rano u svom životnom dobu da eksperimentišu i lansiraju različite ideje i biznise. vještine. Šta nam se dešava u praksi najbolje pokazuje slika iznad. Svaki biznis zahtjeva vrijeme i angažovanje. nego kasnije kad smo npr.cdop. Npr: u osnovnoj školi najlakše je i ujedno najznačajnije uticati na razvoj stavova. Isto ovo važi. što najčešće dovodi da mnogi od njih nemaju vremena za fakultetsko obrazovanje i da posjećuju razne kurseve i seminare. nije baš lako učiti ga lijepom ponašanju i osnovnim vrednostima! Sve ima svoje vrijeme i mjesto. ali obrnuto. presjek preduzetničkog duha raste kao posljedica akumuliranih edukativnih aktivnosti i povećava kapacitet učenika da prihvate nova znanja i vještine kroz vrijeme. Šta više. S druge strane na fakultetu ćete naći najviše predmeta i .rs Prolazeći kroz svaku fazu edukacije (osnovna. kada je fakultet u pitanju: ključna oblast razvoja su znanja i vještine.

onda moramo popuniti i ove praznine. Zaključak? Najveći broj učenika koji slušaju o preduzetništvu nijesu i sami preduzetnici kojima su ti programi namijenjeni! Naši preduzetnici uglavnom nemaju priliku. razviju sebe.programa koji imaju za cilj razvijanje preduzetništva. Lični i profesionalni razvoj je ključ razvoja svake ekonomije. postavlja se pitanje zašto je to tako? Ovaj podatak govori da i kvalitet i inovativnost u idejama nije toliko zastupljenja. tako i u uticaju na okruženje da ono bude što povoljnije za njihov biznis. Razumijevanje obima malog biznisa u Sjedinjenim Državama        Pola zaposlenih Amerikanaca razmišlja o samozapošljavanju. tako i neformalnu edukaciju.org. . SBA kategoriše preduzeće u SAD-u kao malo ako ima manje od 500 zaposlenih. a sve u cilju pomoći našim preduzetnicima da lakše i jednostavnije obavljaju njihov svakodnevni posao. Svake godine više od 1 miliona biznisa se započne u Sjedinjenim Državama. Preduzetnik je neko ko posjeduje preduzeće.uk. Oni moraju da imaju aktivnu ulogu kako u zahtijevanju kvalitetne obuke. 15 Rezime poglavlja 1. a da drugu godinu poslovanja preživi svako 5 preduzeća. Ukoliko želimo da stvarno razvijamo i njegujemo preduzetničku kulturu.sse. kao i da preduzetnicima najčešće manjka znanja iz upravljanja i vođenja svog sopstvenog biznisa. To je odgovornost svake osobe. Naučiti razlike između malih preduzeća i ulaganja velikog razvoja 15 http://www. Fokus u ovom tekstu je na preduzećima kojima upravljaju vlasnici sa 1 do 50 ljudi. Dobijanje pomoći povećava Vaše šanse za preživljavanje preduzeća. ali i ne smiju biti i ostati pasivni u svom razvoju. Ako se u prosjeku svake godine otvori oko 40. da kako kroz formalnu. Preduzetnici ne trebaju. Preduzetnik može da stvori novo preduzeće ili kupi postojeće – franšizu. 2.000 malih i srednjih preduzeća.

Mogućnost da se odagnaju ključni mitovi u vezi sa malim preduzećem:    Mit broj 1: Nema dovoljno finansija za započinjanje biznisa. Oko polovine traju najmanje četiri godine a među preduzećima sa zaposlenima. visoka stopa rasta). Vlasnici malih preduzeća su manje motivisani društvenim razlozima (priznanje. 3. ili 90 procenata) svih preduzeća propadnu u okviru dvije godine. mala stopa rasta) i ambicije (niska inovativnost. Često se namjerava da mala preduzeća ostaju mala. Ostali tipovi kompanija imaju ograničene resurse (visoka inovativnost. a ne u proizvodnji. 5. Štaviše. Identifikovanje aktivnosti od ključnog značaja za vlasnika malog preduzeća: .038 procenata svih kompanija.      Mala preduzeća čine ekonomsku suštinu i najveći segment ekonomije. Dok bismo svi željeli novac. Malo preduzeće ide od niskog do umjerenog u inovativnosti i stopi rasta. moć ili porodica) od opšte javnosti. Ulaganja visokog rasta imaju visoku inovativnost i stopu rasta. Mit broj 3: 70 procenata (ili 80. 4. divljenje. Kompanije sa visokim rastom predstavljaju samo 0. studije milionera pokazuju da su većina u biznisu pružanja usluga ili takvim profesijama. velika većina ljudi koji pokreću mala preduzeća izjavljuju da pronalaženje finansija nije problem. stope preživljavanja su čak i više. to je generalno veličina za koju se vlasnik osjeća komfornim da lično kontroliše biznis. Mit broj 2: Morate da napravite nešto (ili nešto high tech) ako hoćete da zaradite novac. Otkrijte koje nagrade preduzetnici mogu da dobiju putem svog biznisa:   Gotovo svi ljudi koji osnuju malo preduzeće imaju fleksibilnost i rast kao razloge za započinjanje tih preduzeća.

Efikasnost. takođe. Potencijal za rast. Fokusi na preduzetništvu. kao što je pomjeranje na gore u ekonomiji i društvu. Novitet. Mala preduzeća su.Kupci. Kreiranje. namjera. novi priliv prihoda. Administracija malih preduzeća. Što više BRIE aktivnosti ste izvršili. veća je vjerovatnoća da će novo preduzeće da preživi. Nagrade fleksibilnosti.Naslednik. korporativno i društveno preduzetništvo. Mala preduzeća nude mnoge koristi na lokalnom nivou kao što su zapošljavanje.Ulaganje visokog rasta. glavni izvor inovacija u društvu.Struktura zaposlenih. PICS model opisuje kako je preduzetništvo prisutno u cijelom našem društvu kroz javno.Tipologija dinamičkog kapitalizma.Inkubator. Centar za razvoj malog preduzeća. razmjena) model opisuje aktivnosti koje moraju da se obave kako bi preduzeće bilo stvoreno u najranijoj fazi.PICS model. Nezavisno malo preduzeće. Razumijevanje koliko su mala preduzeća važna za ekonomiju i zajednicu:      Mala preduzeća su važna jer su glavni izvor novih poslova u ekonomiji. BRIE ček lista daje aktivnosti koje se lako obavljaju i pomažu preduzetnicima da se pokrenu od nedjelovanja na akciju.Franšiza.Javno preduzetništvo. resursi.Imitativan.Sektor ambicioznih kompanija. 6. Korporativno preduzeće.Malo i srednje preduzeće.Dijeljenje misli. glavni izvor za nove mogućnosti.Kreativno uništenje .Inovativnost.Inovacija.Fokus na klijentima.   BRIE (granica. takođe. mogućnost za klijente da dobiju potrebnu robu i usluge.Vlasnik direktor. Mala preduzeća su.Osnivači.Preduzetnik.Oblici preduzetništva.Samozaposlen. podrška za druge biznise i pozitivnost primjera.Sektor ekonomske suštine. Nagrade rasta. Ključni termini: Malo preduzeće. nezavisno (koje uključuje malo preduzeće). Nezavisnopreduzetništvo.Nagrade prihoda.Sektor ograničenih resursa. porezi. Društveno preduzetništvo.Glamurozni sektor.

Možete da počnete na stranici koja se bavi podrškom za pokretanje preduzeća: http://www. Opišite populaciju malih preduzeća u Svijetu. Objasnite zašto se identifikujete sa svakim od tih razloga. Šta mislite da nam ovo govori o ljudima koji pokreću mala preduzeća? 5. Koliko ima kompanija i koliko novih kompanija nastaje svake godine? 2. 3.shtml.Pitanja: 1. 2. Koje su franšizing kompanije sa kojima redovno poslujete (kupujete od njih)? Šta Vam se kod njih sviđa ili ne sviđa u smislu mogućeg biznisa koji biste Vi imali? 7. Šta mislite. Ako možete. . Manje ljudi koji pokreću mala preduzeća pominju društvene razloge ili one koje se tiču obaveza za svoj izbor nego ljudi iz ostatka populacije. Zašto mislite da polovina populacije kaže da bi željela da pokrene malo preduzeće. ali samo jedna osoba od sedam koja izražava to interesovanje zaista to i pokuša? 3. Zašto je prisustvo malih preduzeća važno za velike kompanije? Eksperimentalne vježbe 1. Posjetite web sajtove Vaše zemlje i Vašeg mjesta kako biste pronašli informacije o programima koji podržavaju ekonomski razvoj putem pokretanja malog preduzeća i stvaranja radnih mjesta. Razmislite o listi razloga koju ljudi daju za prelazak na samozapošljavanje. Koje su razlike između malih preduzeća i velikih kompanija? 4. Zašto su mala preduzeća bolja u inovaciji od velikih preduzeća? 9. 8. Opišite BRIE model i kako se on primjenjuje na pokretanje kompanije.firstgov. Analizirajte listu razloga koje ljudi daju za prelazak na samozapošljavanje i navedite koji razlozi Vama odgovaraju. Napravite listu programa koje treba pogledati dok razvijate svoju ideju za biznis. intervjuišite lokalne preduzetnike u vezi sa njihovim razlozima i provjerite zašto se primjeri iz stvarnog života poklapaju sa rezultatima nacionalne ankete. koje će biti prednosti i mane pokretanja sopstvene kompanije nasuprot kupovine postojeće kompanije? 6. u SAD-u. Na državnim web sajtovima potražite „ekonomski razvoj“ ili „poslovnu podršku“.gov/business/business_resources.

Od ovoga.4. Pogledajte web sajt lokalnih biznis novina ili bizjournals.com web sajt za radove u Vašem regionu. POGLAVLJE 2 ETIKA MALIH PREDUZEĆA: KLJUČ ZA DUGOTRAJAN USPJEH CILJ POGLAVLJA . Upotrijebite termine „preduzetnik“ i „vlasnik malog preduzeća“ kako biste pronašli članke o lokalnim preduzetnicima. sastavite listu „lokalnih heroja i lidera lokalnog biznisa“ da Vam bude uzor za lokalnu pomoć.

kao i promet drugim proizvodima i uslugama . čak i kada 16 Enron je bio prestižno energetsko preduzeće. ono što se može činiti kao samo odluka je zapravo komplikovani set odluka o kojima vlasnici malih preduzeća moraju da razmišljaju. 6. Saznate zašto je etika veliki dio malog preduzeća.1. 2. 5. čak globalna. Kada se ljudi u velikom biznisu ponašaju neetički. Definišete etiku i etičke dileme i njihov međusobni odnos. 3. Takvo isto razmišljanje ne može da posluži u malom preduzeću jer vlasnik malog preduzeća je najčešće javno lice preduzeća. kao što su se ponašali oni u "Enronu"16. ali mala preduzeća su uvijek lokalna. što je proces u tri koraka koji će Vam pomoći da donesete etičke odluke.1. kada je prestao da bude kompanija koja se bavi samo prodajom plina. Razumijete zašto nema dileme ''uraditi to'' ili ''ne uraditi to'' sa aspekta vrste etičke odluke. Naučite tehnike građenja društvenog kapitala putem legitimiteta. Kako to može da se dogodi? Menadžeri u velikim kompanijama kažu da osjećaju da niko neće primjetiti ono što oni rade. U svoje nove djelatnosti Enron je uključio trgovanje zalihama plina. Naučite osnovne vještine za rješavanje krize.Ovo poglavlje će Vam pomoći da: 1. ostali gube investicije i svi gube vjeru u biznis. 2. čiji bankrot je prije svega bio posljedica velike deregulacije koja se desila u javnom sektoru. Definišite etiku i etičke dileme i njihov međusobni odnos Poslovna etika je uvijek važna. ušao je u krug najvećih korporacija 90-ih godina. Velika preduzeća su često nacionalna.1. 4.poput brzih internet veza i reklamnog prostora. Naučite planiranje etike. Sa etikom. hiljade ljudi gubi posao. . Zašto se etika malog preduzeća razlikuje od etike velikog preduzeća? 2.

Mi etiku koristimo i kada utvrđujemo da li je odluka koju ćemo da donesemo dobra ili loša. Vlasnici malih preduzeća koji donose neetičke odluke ugrožavaju ugled preduzeća i još gore. njeno preživljavanje. Savjet za bolji biznis (Council for Better Business Bureau)18 u SAD-u kaže da većina žalbi potrošača se odnose na mala preduzeća. Takva viđenja potrošača kada je riječ o nefer tretiranju imaju direktan.kada su vrijednosti osobe u konfliktu. svoj lični ugled i preduzeće kao jednu neraskidivu cjelinu. jer su otpušteni ili dobiju otkaz.sistem vrijednosti koji ljudi koriste da utvrde da li su postupci dobri ili loši. i često košta državu ili grad za nadoknadu koju prima lice u slučaju nezaposlenosti ili socijalnog za bivše zaposlene sve dok ne pronađu novi posao. Etička dilema se dešava kada su vrijednosti osobe u konfliktu. Često zaposleni u malom preduzeću budu oni koji prvi trpe. takođe.trguju u cijelom svijetu. sopstvene. Etička dilema se. ekonomski uticaj na zajednice u kojima 17 http://www.htm. Zato je važno da vlasnici malih preduzeća vide svoje odluke. Takođe lišava lokalnu i državnu Vladu poreza.2. 18 Preuzeto sa sajta: www. Etička dilema . lične etike. povjerenje.17 2. javlja kada ima više različitih opcija za odluku koju moramo da donesemo.org. Etika . Nerijetko najbolji izbor nije jasan. Kako etika i mala preduzeća idu zajedno Saznajte zašto je etika veliki dio malog preduzeća? Etika je dio pet ključnih aspekata gotovo svih malih preduzeća: uticaj zajednice.org/whatdo. 2. Neko je u pravu ili nije – na osnovu naše. fleksibilnost i inovacija. i postaje nejasno da li odluka o kojoj razmišljamo u smislu realizacije dobra ili nije. kultura.cbpp.ethical-company-organisation. Ovo ih lišava plate i lišava ostala lokalna preduzeća novca koji bi ovi zaposleni potrošili.2. i postaje nejasno da li odluka o kojoj razmišljamo da je donesemo je dobra ili nije? Ali šta je zapravo etika? Etika je sistem vrijednosti koji ljudi koriste da utvrde da li su postupci dobri ili loši.1. Uticaj zajednice Neetičko ponašanje u malom preduzeću obično vodi do manje prodaje i možda čak bankrotstva. . Studije navode da klijenti aktivno izbjegavaju da posluju sa prodavcima koje vide kao nepoštene i neetične.

U mnogim slučajevima preduzeće i njegov vlasnik su viđeni kao jedan isti fenomen. S obzirom da ljudi često vide vlasnike malih preduzeća i njihova preduzeća kao jedno isto. How trust pays off”. Kako je rekao jedan vlasnik malog preduzeća „Ja sam biznis za moje klijente. Povjerenje je suštinski sastojak za preživljavanje malih kompanija.pravednost u svim poslovnim transakcijama u kojima se kompanija angažuje. Kada ja donesem odluku. članovi zajednice očekuju ličnu odgovornost od vlasnika malog preduzeća. jer kada članovi zajednice i klijenti kupuju od lokalnog preduzeća. priča priču o Suzan. koja je preporučila poznanika jednom od svojih top klijenata. pitanja zaposlenih. kao što su finansijske transakcije. Lična odgovornost je kada ljudi preuzmu odgovornost za odluke koje donose i posledice tih odluka Povjerenje je lijepak za odnose i kada je jednom slomljeno može biti nemoguće ponovo spojiti. Poznaniku je bilo toliko 19 Preuzeto iz priče John Baurea “Small Business Insight. tu odluku donosi preduzeće.2. poslovnom profesionalcu.posluju mala preduzeća. oni znaju da posluju sa ljudima koji ispunjavaju obećanja. već i od strane samog vlasnika. Povjerenje u ovom kontekstu znači pravednost u svim poslovnim transakcijama u kojima se preduzeće angažuje. kao što je to slučaj sa mnogim. Velike kompanije često ne mogu da se takmiče. poštovanje regulative i rješavanje žalbi. Povjerenje Povjerenje . To može da bude konkurentska prednost. to je nemoguće sakriti. jer potencijalni klijenti će izabrati drugu kompaniju a ne onu koja ima prijavljenu reklamaciju. ne samo od strane zajednice.“19 Povjerenje u malo preduzeće je mač sa dvije oštrice. Kada vlasnik i zaposleni u malom preduzeću ne tretiraju klijente i ostale interesne strane pravedno. Peter Economy koji piše kolumnu na internetu za nezavisne profesionalce. kao što su finansijske transakcije.2. . 2. pitanja zaposlenih. Biznis je isti kao i lična riječ vlasnika i kredibilitet. vlasnicima preduzeća koji su držali riječ tokom godina i napravili trajne poslovne odnose. Oni me ne odvajaju od biznisa. poštovanje regulative i rješavanje žalbi.

što pokazuje kako se stvari rade. ethics. osnovnih pretpostavki ili prihvaćenih načina rješavanja problema i izazova u okviru kompanije. prihvaćene načine rješavanja problema i izazova u okviru kompanije. uprkos najboljim naporima vlasnika preduzeća klijent osjeća da je nepravedno tretiran.org/nbes2003/2003nbes_summary. To je kada „poistovjećivanje sa biznisom“ može da ima neočekivane posledice. Kultura Organizaciona kultura je set zajedničkih vjerovanja. www. Ako vlasnik određuje poslovnu kulturu u kojoj se od zaposlenih očekuje da postupaju etički. . Povjerenje je toliko važno u malom preduzeću da čak i pojava nepravednosti ili nedostatka povjerenja može da ima negativne efekte. kada ključni ljudi u biznisu imaju dosledan etički put. vlasnici malih preduzeća su uzori za zaposlene svaki put kada zakorače u svoju kompaniju. National Business Ethics Survey. odbio je da plati Suzan ono što joj je obećao. U malom preduzeću ima dosta fleksibilnosti u smislu uloga i očekivanog ponašanja. uključuje zajedničke. Kultura kompanije je set zajedničkih vjerovanja ili osnovnih pretpostavki koje pokazuju kako se stvari rade.2. Organizaciona kultura. Kada se osniva malo preduzeće. Kršenje obećanja. Kada je ugovor potpisao sa klijentom. takođe.20 Bilo da to žele ili ne. Rezultat? Suzan više ne daje preporuke a povjerenje je uništeno i ne može da se povrati. Etičke kulture izgrađuju povjerenje između vlasnika i zaposlenih. bez obzira na to kakva su. Edgar Shein. 2. pionir u istraživanju malih preduzeća kaže da vlasnici oblikuju kulturu putem „ponašanja u skladu sa riječima“ svakoga dana u svojoj kompaniji. 2003. onda bez obzira na to kada novi zaposleni se priključi kompaniji.html. naročito kada preduzeće tek počinje.3. vlasnik počinje da stvara organizacionu kulturu koja pomaže da se usmjere postupci kompanije. Skorašnja studija kaže da.drago što će dobiti posao da je obećao Suzan „nagradu za nalazača“ u zahvalnost za preporuku. Pokretanje preduzeća je najbolje vrijeme za vlasnike da saopšte etičku kulturu koju svi zaposleni razumiju. 20 Preuzeto iz izvora: Ethics Resource Center. može da uništi odnose na koje se vlasnici malih preduzeća oslanjaju. Ponekad. kultura će pomoći da se oblikuju postupci novog zaposlenog. imaju ga i zaposleni.

oni mogu da vide da ljudi koji nijesu članovi porodice su bolji zaposleni. izvan preduzeća. Zbog ovoga. stav ili vrijednost tokom dužeg vremena. James Hamilton and James Medoff. mi naglašavamo da se vrijedan rad nagrađuje. vlasnici mogu da vjeruju da „krv nije voda“ i da im porodični odnosi najviše znače.Vlasnici bi trebalo da vode računa da se ponašaju na isti način kako žele da se ponašaju i njihovi zaposleni. . međutim. posvećenost vlasnika radu i integritetu su ono što Vaše osoblje primećuje i slijedi. stava ili vrijednosti na način koji je očigledan za druge. Schein. Uzor je kada se vlasnici malog preduzeća ponašaju na način na koji žele da se ponašaju njihovi zaposleni. Patrick McCabe. Kao vlasnik malog preduzeća. nagrade i ono na šta vlasnik obraća pažnju su veoma važni načini da zaposleni shvate šta je prihvaćeno ponašanje.C. čak iako brat ili sestra žele da budu dio preduzeća. Lične vrijednosti su ono što osoba misli da je važno u životu i najbolji način da se živi. Niko ne radi za „čovjeka“. u Vašingtonu D. Vi morate da shvatite da ako zaposleni donosi odluke 21 Izvor: Charles Brown. Inc. ko-osnivač advertajzing agencije Get Your Message Right (GYMR). MA: Harbard University Press. „Prvo i najvažnije. Employers Large and Small (Cambridge. Na primjer. takođe. naglašava da dosljednost i vidljivost etičkog ponašanja su ključni za izgrađivanje etičke poslovne kulture. Ponekad ono što vlasnici misle da je važno u njihovim ličnim životima nije u najboljem interesu njihove kompanije. Zaposleni često vole da rade u malim preduzećima iz istih razloga iz kojih ih vlasnici i osnivaju: Ljudi koji rade u malim preduzećima mogu da budu nezavisniji i više „svoji“. Na kraju dana.21“ Dosljednost – identično ponašanje. 1990). lične vrijednosti igraju važnu ulogu u odlučivanju. mi smo svi u ovome zajedno i oni to vide. kaže da podučavanje. Unutar biznisa. Vidljivost – demonstracija ponašanja. Ovo može da stvori veliki konflikt između ličnih vrijednosti i poslovnih potreba. Lična etika zaposlenog je zaista važna za to kako malo preduzeće radi..

Fleksibilnost . Ideje uticaja zajednice.nepostojanje velikog broja pravila. povjerenja. razlog zašto vlasnici malog preduzeća uopšte pokreću svoj biznis. nerijetko. naročito posle pokretanja. kulture. Takođe. znači da zaposleni vjerovatno obavljaju mnoge različite poslove. Fleksibilnost Fleksibilnost u malom preduzeću znači nepostojanje velikog broja pravila. Malo preduzeće mora da bude fleksibilno kako raste i ulazi u nove situacije. Mala preduzeća imaju jedinstvene karakteristike koje čine etiku i etičko odlučivanje pitanjima velikog uloga. Ponekad mala preduzeća postanu vrlo uspješna u obavljanju novih stvari bolje od bilo koga drugog i zbog toga se mogu naći u etičkoj vreloj vodi. Inovacija Mala preduzeća su obično prva kada treba probati nešto inovativno. šema odlučivanja će ga gotovo sigurno pratiti u Vašem poslovanju. Inovacija je stvaranje nečeg novog ili probanje nečega prvi put. Lična etika je ono što Vi vjerujete da je dobro i loše i to su vjerovanja koja vode Vaše odluke u svakodnevnom životu.2. Ali vlasnici malih preduzeća moraju da izađu na kraj sa više situacija „koje se dešavaju prvi put“ i o kojima možda ranije nijesu razmišljali. 2. politika i procedura. obično postoje pravila kako se donose odluke. fleksibilnosti i inovacije dok se odnose na malo preduzeće često znače .5. U većim kompanijama.sa kojima se ne slažete u svom ličnom životu. Generalno ono ima manje resursa od velike korporacije što znači da malo preduzeće ne može da zaposli mnogo ljudi da rade određene poslove. Iskorišćavanje inovativne ideje je.4. politika i procedura. 2.2. Potreba da se bude fleksibilan sa manje radnika znači da zaposleni moraju da nose „kape“ za više poslova – moraju da budu sposobni da rade različite poslove u okviru kompanije.

3. Kada razmišljate o prva dva pitanja i ishodima Vaših odluka. 22 Online resource centre: www. Kada razmišljate „Koliko dugo“? „oliko mnogo?“ ili „Koliko loše“? pomoćiće Vam da imate neke brojeve.co.1.da je dobre odluke teže donijeti.3. važno je da pokušate da kvantifikujete odgovore kako bi Vam pomogli da dodate odgovarjuću težinu. Poslednja dva pitanja u vezi sa time koliko dugujete drugima i koliko oni duguju Vama. Obaveze su društvena sila koja obavezuje ljude koji odlučuju ili imaju odgovornosti da postupaju etički jer postupci koje oni preduzmu utiču na veliki broj ljudi. što je prikazano u tabeli 2. se fokusira na obaveze ljudi koji donose odluke. je detaljno iznijet niže na Slici 2.1. ako Vam duguju? Četiri pitanja i njihovi odgovori će Vam pomoći da utvrdite važne činjenice u vezi sa situacijom. Ovaj proces.1. prvi korak je da razmislite o dilemi postavljajući sebi sljedeća četiri pitanja: 1. 2. to je proces u tri koraka koji će Vam pomoći da donesete etičke odluke S obzirom da ne može da se napravi lista odgovora „Uradi to“ ili „Nemoj to da uradiš“. Etičko planiranje 2. Ko će biti povrijeđen i u kolikoj mjeri? Ko će imati koristi i kolike? Šta dugujete drugima ako im dugujete? Šta drugi duguju Vama. .3. kako da preduzetnik donese etičku odluku? 22 Tokom godina pojavio se model koji služi u raznim situacijama i daje Vam veliku vjerovatnoću da pronađete etičku odluku dok uzimate u obzir sve ključne faktore. Ideja je da vlasnici preduzeća i menadžeri imaju odgovornosti da postupaju etički jer postupci koje preduzimaju utiču na mnoge ljude. 2. čak iako su relativni.uk/orc/blundel. 4. Ovaj korak Vam pomaže da utvrdite šta je važno u vezi sa Vašom situacijom.oxfordtextbooks. Kada se suočavate sa etičkom odlukom i nijeste sigurni šta da uradite. etičko planiranje. Naučite planiranje etike. Svaka odluka u maloj kompaniji je važna i ne možete da priuštite da je prepustite slučaju da li ćete Vi i Vaši zaposleni donijeti dobre odluke bez obuke.

Ko će biti povrijeđen? Koliko će drugi biti povrijeđeni? Koliko će šteta trajati? Kakva je ravnoteža između koristi i štete? Da li je u redu povrijediti jednu grupu ljudi kako bi druga imala koristi? Da li su koristi dovoljno velike da opravdaju štetu? Balansiranje posljedica i dobrih i loših je ključ za donošenje pravih odluka. Postoje dva načina na koja možete da razmišljate o tome koje postupke da preduzmete. Obaveze i odgovornosti kao ključni donosilac odluka u vašoj kompaniji su važne. Balansiranje obaveza Vašeg biznisa i Vaše zajednice je ključ za donošenje pravnih odluka.org/ethics/conduct. Napravite opcije za djelovanje 3.html (AICP Code of Ethics & Professional Conduct) Pošto postavite sebi četiri pitanja. Ko će imati koristi? Šta dugujete drugima? Šta Vama drugi duguju? Koliko će drugi imati koristi? U kolikoj mjeri je korist koncentrisana na malu grupu ljudi? Da li išta dugujete ljudima zbog Vaše uloge vlasnika preduzeća ili lica koje donosi odluke? Da li možete išta da očekujete od drugih zbog Vaše uloge vlasnika preduzeća ili lica koje odlučuje? Šta ste u obavezi da uradite zbog Vaše mogućnosti da utičete na živote drugih ljudi? Šta je fer očekivati od drugih ljudi da učine za Vas? Da li treba da donesete određenu odluku na osnovu dugoročnog odnosa. Planiranje etike 1.3. Postavite četiri pitanja 2. Obavite etičke testove Fokus Postavite sebi četiri pitanja Utvrdite težinu O čemu treba razmisliti Ishodi odluka i planirani tokovi postupanja su važni.Tabela 2. Jedan se zove . istorijskog prethodnika.planning. trebalo bi da možete da vidite važna pitanja i ljude u Vašoj odluci – ko ili šta je važno i ko ili šta nije.1. ili Vaše uloge vlasnika biznisa? Izvor: http://www.

to znači da ste zainteresovani za to šta je najbolje za svakoga ko je uključen u situaciju. Posjedovanje distributivnog viđenja znači da razmišljate o rješavanju problema kao o pitanju pobjede-poraza. Ova ideja ima jak fokus u zajednici. Issue 9. Etika i zakonitost nijesu potpuno isti pojmovi. Integrativno viđenje . Vi mislite da je održavanje dobrih odnosa važno na duge staze. Distributivno viđenje – etičko viđenje koje uključuje razmišljanje o rješavanju problema kao o pitanju pobjede-poraza. Uopšteno govoreći. bilo veliko ili malo. Vi ste zainteresovani za najbolju odluku za sebe i svoj biznis. Čak iako malo preduzeće nema mnoga ista pravila kao velika kompanija.distributivno viđenje a jedan integrativno viđenje. odluka sa kojom se borite će biti jasna iz zakonske perspektive. Američke zakonske smjernice donijete 1991. Ako imate integrativno viđenje na drugoj strani. I oni se primjenjuju na svako preduzeće u SAD-u. Opet razmislite o ukupnoj situaciji. Volume 8. 23 Journal of Business Ethics. a šta će se desiti drugoj osobi uključenoj u to je manje važno od onoga što će se desiti Vama. Problem sa distributivnim viđenjem se dešava kad imate kratkoročnu perspektivu za rješavanje problema i ne uzimate u obzir ono što može da se dogodi sa Vašim ugledom ili malim preduzećem. javno ili privatno. . September 1989. Utilitarijanizam je etički model koji podržava traženje najvećeg dobra za najveći broj ljudi. znači da postupak koji rezultira najvećim dobrom za najveći broj ljudi je pravi postupak koji treba preduzeti. Morate da provjerite da li Vaša odluka spada pod zakonske smjernice. 23 U osnovi.etičko viđenje koje uključuje razmišljanje šta je najbolje za svakoga ko je uključen u situaciju (uporedite sa distributivnim). etika je oblast gdje imaju. Jedan od najvažnijih aspekata je da morate da razmotrite kako će Vaši postupci da utiču na druge ljude. pp 695-743. su dobile novi život od kada su se dogodili svi korporativni skandali kao što je "Enron". Mnogo puta. razmišljajte o zakonitosti kao o „najnižem zajedničkom denominatoru“ za prihvatljive postupke. Pomaganje drugim ljudima koji imaju interes u ovoj situaciji (korišćenjem četiri pitanja) je Vama važno koliko i pomaganje samom sebi.

Iz ovih izvora su ideje dobrog i lošeg u koje izgleda svako vjeruje i koje mogu da postanu očekivano dobro ponašanje. 119-146. religija. kod dobrog i lošeg što svako može da vidi i slijedi. Šta bi činilo dobar standard koji svako treba da prati? To je ideja iza univerzalizma.24 Zlatno pravilo je etički model koji predlaže da treba tretirati druge na način koji želite da budete tretirani.: 1988. Zlatno pravilo znači da biste se složili da Vas neko tretira na način kako Vi tretirate druge u skladu sa Vašim rješenjem. Ovo je malo vjerovatan primjer. .etički model koji predlaže da postoji kodeks dobrog i lošeg koji svako može da vidi i slijedi. pitamo Vas da li bi Vam bilo ugodno da se Vaša odluka (sa Vašim imenom naravno) reklamira na bilbordu tako da svako koga poznajete može da je vidi. Stičete ideje o dobru i zlu iz Vašeg vaspitanja. Bacanje toksičnog otpada u nečije jezero bi bilo prihvatljivo ponašanje ako bi on ili ona to mogli isto da učine sa Vašim jezerom. To je zlatno pravilo i gotovo svaka velika religiozna tradicija u svijetu ima neku verziju ovoga. ali poenta je da morate da razmislite kako biste se osjećali ako bi neko uradio isto što i Vi . Ja tretiram druge na način na koji želim da i sam budem tretiran? Ovo ste vjerovatno već čuli. Kao što mu i ime govori. _Adam Smith's Social Contract: The Proper Role of Individual Liberty and Government Intervention in 18th Century Society. obrazovanje i zajednica su glavni izvori. Univerzalizam . Porodica.Šta ako su svi uradili ono što sam ja htio da uradim? Kakav bi to svijet bio? Ta pitanja u ljusci su ideja univerzalizma. Business & Professional Ethics Journal 7. Zamislite to u svojoj glavi! Princip bilborda – etički model koji pita da li bi nekome bilo ugodno da mu se odluka i ime 24 Collins. Primjenjivanje univerzalizma je neposredno – Vaše rješenje je u redu ako možete da zamislite da svi rade isto kao i Vi. D. Zlatno pravilo može biti jedno od najlakših načina da se razmišlja o etičkim dilemama i potencijalnim rješenjima. Pitanje je jednostavno: Da li želim da me tretuiraju na način kako ja razmišljam da tretiram druge? Šta ako se moja odluka bude reklamirala na bilbordu? Ovdje je poslednja stvar koju možemo da Vam ponudimo kao pomoć – princip bilborda.

neetičko ponašanje može da dovede do većih profita nego etičko ponašanje. Malim preduzećima koje imaju društveni kapital se više vjeruje. . Journal of Business Ethics 47. R. kao što su povjerenje. samo jednim putem možete poći.Etika i uspjeh malog preduzeća 2. 1. koje predstavljaju potencijalne društvene obaveze koje su prednost preduzeća ili preduzetnika. C. Ethics and Excellence (Oxford University Press. Ključna korist etičkog ponašanja je ta da izgrađuje društveni kapital kompanije. “Revisiting the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism:Understanding the Relationship between Ethics and Entreprise”. New York).: 1992.4.Stvaranje društvenog kapitala25 Naučiti tehnike građenja društvenog kapitala putem legitimiteta Zašto donositi etičke odluke? Za neke to može biti stvar ličnog izbora ili religiozna naredba. donose više novca i suočavaju se sa manje zakonskih teškoća nego kompanije koje ne donose etičke odluke. i imaju korist od javljanja sumnje kada se jave problemi. Da li biste bili ponosni da vidite potencijalni postupak u džinovskim slovima? Da li biste se stidjeli? Da li bi drugi o Vama imali lošije mišljenje ako bi znali šta ste uradili kako biste riješili etičku dilemu? Ta pitanja su srce bilbord principa.1. no.26 Jednostavno rečeno. ali ako ste u biznisu na duže.. To znači izgrađivanje „kapitala“ u Vašoj kompaniji tretiranjem drugih. dosljednost i mreže. To je kapital u istom smislu u kom to mogu biti gotovina ili zemlja.reklamiraju na bilbordu koju može da vidi javnost. Možete da akumulirate ili trošite i što više imate veća je 25 Solomon. Društveni kapital uključuje karakteristike biznisa. kao što su povjerenje. 26 http://businessweek. etički biznisi traju duže. zakonodavci ih pravednije tretiraju. 2. Društveni kapital – karakteristike preduzeća.27 Istina je da na kratak rok.4. manje ih provjeravaju. 27 Patricia Carr. članove zajednice i zaposlene pravedno i pošteno.com/magazine/content/01_37/htm. uključujući i klijente. September 2003. dosljednost i mreže što sve pomaže da poslovni postupci teku glatko i efikasno.

Hajde da oba razmotrimo. zaposlene. Društveni kapital je glavna komponenta onoga što računovođe nazivaju „ugled“ (good will) i možete ga pronađi na bilansu stanja kompanije. J. vlasnik ili zaposleni Malo ili bez javnog dobijaju nagrade (npr. biznisi u kući. ali može biti naročito teško za preduzetnike koji su viđeni kao „drugačiji“ – žene. New York).1. Najbolje priznanja malo preduzeće godine) ili postižu značajne uspjehe izvan biznisa. manjine. Postizanje legitimiteta je. investitora ili konkurenata. glavni cilj svih novih biznisa ili postojećih biznisa koji su pretrpjeli značajnu promjenu. biznisi koje započinju mladi ljudi. Patterns of Culture (Pelican. Bentham. lica koja Vam pružaju podršku ili PR Preduzeće. lica koja Vam pružaju podršku ili PR MANJE LEGITIMAN Nemate dobro poznate ili vlasnike o kojima postoji dobro mišljenje.: 1948/1789. dobavljača. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Hafner.: 1946.4. Postoje dva načina za izgrađivanje društvenog kapitala. Indikatori legitimiteta zasnovani na ljudima LJUDI Good will (ugled) Javno priznanje Priznanje proizvoda/naziva usluge VIŠE LEGITIMAN Imate dobro poznate ili vlasnike o kojima postoji dobro mišljenje. . R. kao što je dobijanje novih vlasnika ili promjena proizvodnih linija. Prodaja robe sa brend imenom ili Bez brend naziva usluga Članstvo u trgovinskim i biznis Bez članstva 28 Benedict. izgrađivanjem legitimiteta Vaše kompanije i stvaranjem društvene mreže ljudi i institucija koji o Vama dobro misle.vrijednost Vaše kompanije. preduzetnici koji uvode novu tehnologiju ili ljudi koji su novi u nekoj oblasti ili industriji. Legitimitet28 Legitimitet znači da je kompanija vrijedna uzimanja u razmatranje ili saradnje zbog utisaka ili mišljenja klijenata. zaposlene. Sticanje legitimiteta je jedan od top izazova sa kojima se suočavaju nova mala preduzeća. takođe. Tabela 2. New York).

u kojoj je preživljavanje biznisa u pitanju i neophodno je momentalno djelovanje. Augustine.birmingham. šest koraka koje treba slijediti se prilagođavaju za mala preduzeća31.com/02creport. 6 (November/December 1995). year Takođe.htm. sva preduzeća prije ili kasnije se suočavaju sa nekom vrstom krize. Kada je kriza u punom zamahu znati šta uraditi je od kritičnog značaja. Rješavanje krize Naučite osnovne vještine rješavanja krize29 Dok se neki etički izazovi javljaju sporo i daju vlasniku malog preduzeća šansu da razmišlja o tome kako da izabere. Koraci su: 29 http://www.crisisexperts. 31 http://www. 30 Norman R. znanje šta treba da urade tokom krize je veoma specijalizovana i veoma emotivno zahtjevna forma etičkog odlučivanja. Harvard Business Review. Vlasnici malih preduzeća su optimisti u vezi sa svojim preduzećima i može da bude bolno kada nešto pođe naopako. mnogi vlasnici malih preduzeća misle da najvažniji izvor legitimiteta dolazi od razumijevanja ponuđenog proizvoda ili usluge. bivšeg predsjednika Lockheed Martina – Fortune 500 kompanije. Ako klijent razumije proizvod završni ključni faktor legitimiteta je promovisanje znanja u vezi sa samom organizacijom. no.. 2. Managing External Relations.uk/research/activity/socialpolicy/chasm/projects/responsibilties-ethics-financial-crisis-project.5. 2011. Iako je originalno dat za velike kompanije. .ac. by the McGraw-Hill Companies. Inc. 73. kompanija vjerovatno neće steći pažnju klijenata jer joj klijenti možda neće vjerovati. Zlatni standard za liderstvo u situacijama krize dolazi od Norman Augustine30. Managing the Crises You Tried to Prevent”. Kriza je situacija koja predstavlja veliki problem za biznis ljude. Za vlasnike. Ako klijenti to ne razumiju.aspx.Članstvo u poslovnoj mreži Organizaciona veličina Odjeća organizacijama i asocijacijama Ima zaposlene Samo vlasnik Nošenje uniforme ili poslovne Opušteno oblačenje odjeće Izvor: Small Business Environment.

Najbolje bi bilo da to bude vlasnik. 3. računovođa). ja ću ga pronaći i riješiti“ nego da odlažete priznanje do pronalaženja činjenica. izgradnje mreže i održavanja. I vještine primjenjivanja etike – bilo etičkog odlučivanja. 2. Preduzmite korake da riješite problem. Etika u svojim mnogim formama je ključni zahtjev za preduzetnika u malom preduzeću. Bolje je reći „Ako imamo problem. Brzo riješite krizu. Izađite na scenu što prije je to moguće. Vaš posao? Pokažite da brinete i svoju odgovornost. Delegirajte što više možete svakodnevnog upravljanja zaposlenima ili porodici dok se Vi koncentrišete na rješavanje efekata krize. Etičko postupanje čini mogućim za druge da vjeruju u malo preduzeće. 6. Odvojite upravljanje krizom od svakodnevnog upravljanja kompanijom. Neka jedna osoba govori u ime kompanije. očekivanje problema i izbjegavanje istih ili rješavanje istih prije nego što postanu veliki je bolji pristup. 5. Prenesite činjenice koje znate (i one koje ne znate) zaposlenima. Za utvrđena mala preduzeća. traženja pomoći ili rješavanja krize – su među najvažnijim vještinama koje svaki vlasnik malog preduzeća može da . Očigledno. i neka proces rješavanja problema bude što otvoreniji. 4. advokat. ali to može da bude i afirmisani radnik. član porodice ili spoljašnji profesionalac (npr. Mala preduzeća koja izgrađuju legitimnost i staraju se o svojim društvenim mrežama izgrađuju društveni kapital i povjerenje među ljudima i institucijama oko njih. ali samo jedno preduzeće od deset ima plan u slučaju krize ili katastrofe. Upravljanje krizom je teška ali neophodna vještina. etičko postupanje je od suštinskog značaja za izgradnju i održavanje goodwill-a. naročito kada je u začetku i ima malu arhivu. čak i u vremenima krize. Dobar član društvene mreže i legitimne organizacije daje Vam šansu da pokažete i demonstrirate Vaš etički pristup poslu i pomaže drugima da se dobro osjećaju u vezi sa vjerovanjem i ulaganjem novca u Vaše preduzeće. Ako radite obje stvari probajte da odvojite vrijeme za svaku posebno.1. Priznajte da ste u nevolji – brzo. klijentima i dobavljačima. Izazov za vlasnike malih preduzeća je utvrđivanje tih problema. izgradnje legitimiteta.

Ljudi izbjegavaju da posluju sa kompanijama koje smatraju neetičkim. malo preduzeće bez etičke osnove ili vještine prakse etičkog preduzeća je ekonomsko biće koje neće dugo potrajati u ovom svijetu. U malom preduzeću. tako da donošenje neetičkih odluka ugrožava sam opstanak malog preduzeća. Na kraju. sve dok se ne javi situacija u kojoj ne možemo da vidimo jasno koji je najbolji put. koja može da pomogne Vašem preduzeću na razne načine. tako da vlasnici i zaposleni nemaju jasno određene smjernice kako da riješe etičke dileme.  Etika predvodi naše odluke uglavnom bez našeg znanja. Jer mala preduzeća čine većinu preduzeća u SAD-u. Vjerovanje vlasniku malog preduzeća je ključno jer vlasnik i preduzeće su nerijetko „ista stvar“ u očima ljudi. povjerenje. i zaposleni se ugledaju na vlasnike u svojim postupcima. tako da se stavljaju u potencijalno rizične etičke situacije. Ako vlasnici postupaju neetički tako će i zaposleni. etičko djelovanje nije opcija – to je neophodnost.„uraditi“ i „ne uraditi“: . fleksibilnost i inovacija. Mala preduzeća nemaju puno politika i pravila. Shvatite zašto nema lista za etičke odluke . Saznajte zašto je etika veliki dio malog preduzeća       Etika je važna u pet ključnih aspekata malih preduzeća: uticaj zajednice. Vlasnici određuju kulturu za svoje malo preduzeće. Rezime poglavlja Definišite etiku i etičke dileme i odnos među njima  Etika je sistem vrijednosti koji ljudi koriste da utvrde da li su postupci dobri ili loši. kultura. Mala preduzeća su obično ona koja posjeduju i realizuju inovacije. To je dilema koja mora da se riješi.  Etička dilema se javlja kada su vrijednosti osobe u sukobu. ona su značajan dio svake zajednice. zbog čega mu nije jasno da li je odluka koju razmatra prava stvar koju treba uraditi.savlada.

ugledi i porodična dinamika su neki od razloga zašto etičke odluke u malom preduzeću mogu da budu komplikovanije nego u velikoj kompaniji. proizvoda i organizacije malog preduzeća od strane drugih ljudi. Odlučivanje vlasnika postaje uzor za sve zaposlene kako da odlučuju. tako da vrijedi utrošiti vrijeme da se utvrdi da li su te odluke najbolje. Četiri pitanja Vam pomažu da odlučite kako da izađete na kraj sa važnim ljudima i da primjenite informacije na Vašu odluku. Etika nije kao zakon.   Ima i suviše važnih i različitih faktora za mala preduzeća da bi se napravile takve liste. Etički testovi su „velika slika“ koja Vam pomaže da razumijete moguće opcije i da izaberete najbolju od ponuđenih. Ključni termini: . Naučite tehnike izgrađivanja društvenog kapitala kroz legitimitet   Društveni kapital se gradi iz legitimnosti i društvenih mreža. gdje „jedna veličina odgovara svima“. Legitimitet je prihvatanje ljudi. Naučite osnovne vještine za rješavanje krize    Krize su problemi koji donose rizik postojanju biznisa i zahtijevaju momentalno djelovanje. Iskrenost i otvorenost je veliki dio rešavanja krize. to je proces od tri koraka koji će Vam pomoći da donesete etičke doluke       Četiri pitanja (stvaranje opcija za postupanje) i etički testovi čine etičko planiranje. Postoji šest predloga za rješavanje krize. Stvaranje opcija za postupanje Vam pomaže da izgradite listu realističkih mogućnosti u smislu pomoći da riješite svoj problem. Odnosi. Živa riječ je ključna za uspjeh i rast malog preduzeća pri čemu čak i percepcija neetičkog tretiranja može da dovede do izgubljene prodaje. Naučite da etički planirate.

Koja su tri ključa za uspjeh u izgradnji Vaše mreže korišćenjem web sajtova za društvene mreže? 11.) nagrada. Integrativno viđenje. Sa kojom se važnom odlukom suočavate i zašto je to etička dilema? Da li je riječ o situaciji koja je važna kratkoročno ili dugoročno? Zašto? Šta Vam govori analiza Četiri pitanja? Slučaj Vam daje neka očigledna rješenja ili postupke. Kako može vlasnik preduzeća u začetku da pomogne promociji etičke organizacione kulture? 3.Etika. Princip bilborda. Fleksibilnost. i vidite da li može da položi bilo koji od sva četiri etička testa? Šta Vam govore četiri testa u vezi sa Vašom mogućom odlukom? 6. Zlatno pravilo Pitanja: 1. Koja su neka od kreativnih rješenja do kojih ste došli? 5. Povjerenje. 3. 2. Legitimitet. Vidljivost. Prvi principi. Utilitarijanizam. Uzajamnost. Koristeći sliku 2. 9. Lična etika. Organizaciona kultura .Obaveze. Baldrigde (društ. Etička dilema. Koja su tri opšta oblika legitimiteta? Dajte dva primjera načina izgradnje legitimiteta u svakoj opštoj formi. Kako Vaša vremenska orijentacija kao vlasnika pravi razliku u etičkom odlučivanju? 6. Koji su šest koraka rješavanja krize? Pitanja za diskusiju: 1. 2. Lične vrijednosti.Distributivno viđenje.Inovacija. . Koja su tri koraka u etičkom planiranju? 5. Branite postupke koje ste odlučili da iznesete maloj grupi. Zašto je društvena mreža važna za malo preduzeće? 10. Univerzalizam.2 preporučite Vaš „najbolji“ etički postupak. Doslednost. Zašto je fleksibilnost važna za preživljavanje malog preduzeća? Da li je u redu za etiku da bude fleksibilna u maloj kompaniji? 4. Društveni kapital. Etičko planiranje. Lična odgovornost. Koja su Četiri pitanja etičkog odlučivanja? 7. Zašto je etičko postupanje važno u malom preduzeću? Navedite bar tri razloga. 4.Uzor. Koja su četiri glavna etička testa? 8.ISO.

Da li su Vam članovi grupe pomogli da razmišljate o aspektima odluke o kojima sami nijeste mislili? Kako možete da promijenite proces etičkog odlučivanja zbog onoga što je rekla grupa? . Kako su se Vaši pojedinačni odgovori razlikovali od odgovora grupe? Da li su Vaši odgovori generalno oni koje je grupa riješila da usvoji? Zašto ili zašto ne? 2.PITANJA ZA DISKUSIJU CIJELE GRUPE 1.

6. Otkrijte tipove puteva karijere koje biraju preduzetnici. Prepoznajte specijalnu prirodu preduzetničkih timova. 2. Razumijete izazove vlasnika porodičnih kompanija. Naučite o tipovima ličnosti preduzetnika. . 3. 5. 4. 7.POGLAVLJE 3 IZAZOVI PREDUZETNIKA CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će Vam pomoći da: 1. Naučite kompetencije uspješnog preduzetnika. Steknete uvid u izazove sa kojima se suočavaju žene i manjine u biznisu. Naučite kako da postanete uspješan preduzetnik.

. elemente (pokretačke snage).3. da posjedujete neophodna znanja i da ulažete svoj kreativni potencijal u uspijeh svog preduzeća i da uz manju ili veću pomoć ljudi oko sebe počnete da gradite svoj san.1. Kao što smo naveli u uvodu da je suština preduzetničkog procesa prepoznavanje prilike koji dalje rezultira eksploatacijom prilike i ubrajanjem plodova poduhvata. Na Vama je da razvijate ideju. i plan kako da to realizujete. tako postoje i aspekti preduzetničkog procesa. To je ono šta Vas čini preduzetnikom. modele njihovog odvijanja. Cjelovit pristup ovom procesu obuhvata osnovne karakteristike procesa. svakako. Srce tog procesa je preduzetnik. potreban Vam je. same aktivnosti. ali i vještine potrebne za realizaciju ovog procesa. Ukoliko imate ideju i preduzetnički duh. stručnost i znanje kako da ostvarite svoje poslovne snove. a da pritom projekat bude isključivo Vaš . Preduzetnički proces predstavlja sljed aktivnosti kojima se ideja nastala prepoznavanjem prilike prevodi u realnost.preduzeli ste određene mjere da vidite rezultate svog rada. Kako postati preduzetnik? Počeli ste od ideje i od želje da stvorite nešto u čemu ćete da uspijete.

takođe. U njemu prikazujete šta želite da radite. Da li ima potrebe za tim? .2.prilike Izvor: Advanced Practical Thinking Training Inc. kome je to namjenjeno i koja sredstva su Vam za to potrebna. (2001). do resursa i finansijskog aspekta Vaše poslovne ideje koji su vam neophodni da biste ga realizovali. niti koliko smo doslijedni vremenskom planu. http://www. plan mora da sadrži sve detalje od projektovanja ideje do "poslednjeg eksera". Važnost poslovnog plana je nemjerljiva. sa investitorima i drugim ljudima koji su važni za izvođenje ovog plana.aptt. Ovaj plan uključuje sve detalje. Šta proizvoditi/prodavati? 2.com/innovationindex. Innovation Index. Za koga proizvoditi/prodavati? 3. od vremena koje Vam je potrebno da sve ostvarite. Bez njega ne bismo imali pojma u kojoj je fazi izvršavanje radova. On. Prije nego što počnete sa izradom poslovnog plana trebali biste da znate odgovore na sljedeća pitanja: 1.Preduzetnički proces Prikazano kao biznis model . Poslovni plan (biznis plan) Poslovni plan je detaljno razrađena ideja kako doći do željenog cilja. predstavlja oruđe za komunikaciju sa partnerom.htm in 2005 3. Da bi bio u potpunosti uspješan.

koji proizvod da proizvedete tj. pronađite ih u sljedećim pitanjima: 1. šta želite njime da postignete? 4. vještine i Vaše lične prednosti da to postignete i budete što bolji? Osim Vas samih (uključujući cio plan i poslovne partnere ukoliko postoje) morate da poznajete tržište na koje izlazite i kakva vam je konkurencija. Šta želite da radite .3. kako ćete to ostvariti i šta će vam sve trebati u toj realizaciji. 3. kakvu uslugu da pružite? 2. Gdje sebe želite da vidite. na kom tržištu. Šta je cilj Vašeg posla. da kasnije ne bi došlo do neslaganja. Kada planovi počnu sa izvođenjem. od koje uvijek morate biti bar malo bolji. Oba ova faktora utiču na to koliko ćete se dobro uklopiti u ovoj oblasti. Treba imati u vidu i da profesionalna udruženja i asocijacije stalno organizuju neke . pomoć može puno da Vam znači. Kakvo je Vaše iskustvo.4. poslovni plan razradite zajedno. koga želite za klijente tj.Kako da olakšate sebi? Ukoliko Vam još uvek neki od odgovora nedostaju. u ovoj fazi sad već treba da imate jasnu sliku o tome šta želite. ukoliko imate partnere. Postanite član nekog profesionalnog udruženja ili okupite grupu prijatelja da Vam se nađe kada vam je pomoć potrebna. potrudite se da budete u toku koliko šta napreduje. koja je Vaša ciljna grupa? 3. Da li postoje konkurenti? Ovo podrazumijeva da znate svoje ciljeve tj. Šta će biti prednosti Vašeg proizvoda ili usluge nad već postojećim uslugama? 5. Dok ste još uvijek na početku. Veoma je važno da. Svaki početak je težak i morate da olakšate sebi koliko god je to moguće.

u njihovim navikama i načinu na koji rade. odnosno u tome kako pristupaju poslu. Unutrašnja satisfakcija je najsnažniji motiv. Ne dozvolite da vas vrijeme pregazi! Radite ono što volite . 3. Šta Vam je sve potrebno da budete uspješan preduzetnik? Da li ste se ikada zapitali.4. je sigurno poželjan. i nekako se svi na kraju slažu da je tajna u karakteru uspješnih osoba. biti u pravo vrijeme na pravom mjestu. ali svakako ne i dovoljan uslov za uspjeh.treninge i obuke za svoje članove. a to može biti veoma korisno. Ako ste radili za nekog drugog. Kako bismo pratili sve učestalije promjene u cijelom svijetu. moramo kontinuirano da učimo i da se interesujemo za nove svjetske trendove i praksu.  Faktor sreće. nećete odmaći mnogo od početka. Pomoću ovakvih organizacija možete i da se povežete sa potencijalnim investitorima ukoliko Vi sami nijeste u mogućnosti da finansijski obezbjedite cio projekat. a to znači da morate usvojiti filozofiju doživotnog učenja. imaćete dovoljno snage i volje da preskočite svaku prepreku koja se pred Vama nađe. Ideja je uslov za uspjeh. onda znate da posao koji drugi rade ne mora baš toliko da Vam se dopada. Ako volite svoj posao. šta je to tačno što uspješni ljudi rade drugačije od ostalih ljudi? U čemu je njihova tajna? Koji su to neophodni sastojci za uspeh?  Inteligencija definitivo nije presudna. Brojni istraživači su pokušali da otkriju neophodne elemente i odgonentnu formulu uspjeha. Ako želite da idete u korak sa tim promjenama. . skoro je neophodno da radite ono što volite. ali posao koji sami započinjete jednostavno morate da volite. morate se i Vi mijenjati i usavršavati.kada počinjete da razvijate nešto samostalno. ali ako ne postoji znanje kojim ćete unaprijediti tu ideju.

i ideja samo predstavlja prvi korak u razvoju preduzetničkog procesa. 3. takođe. bez kojih je nemoguće razvijatu uspješan biznis: prilika.Timmons u svojoj knjizi “New venture Creation: Entepreneurship for 21st Century” pominje tri osnovna elementa za pokretanje uspješnog biznisa. a ponekad 2-3 budu finasirane. postoje.2. 2. First published in Great Britain. 2006. u pravo neki proizvod-uslugu. 3. Pored navedenih tajni vođenja uspješnog biznisa. 33 A. year. Preduzetnik/preduzetnički tim. tri osnovna elementa za uspješno vođenje biznisa biznisa: 1.4.4. postojanja. Poslovna prilika Svaka poslovna ideja ne predstavlja poslovnu priliku. Resursi. Steve Parks.33 3. Da bi neka poslovna treba biti dovoljno vrijeme. .Steve Parks u svojoj knjizi “How to be an Entrepreneur – The Six Secrets of Self-made Succes”32 pominje šest tajni uspjeha. Zapravo. ona atraktivna. Poslovna prilika. fokus. Najuspešniji preduzetnici su su svi oni koji počinju s kupcem i onim što tržište želi i ne gubi to iz vida. izgradnja i komunikacija. od 100 ideja predloženih investitorima obično 1. vidljiva kroz dodatnu vrijednost za ideja bila i poslovna prilika. Resursi 32 Preuzeto iz knjige “How to be an entrepreneur – The six secrets of self-made success”. koji stvara svog kupca-krajnjeg korisnika. talenat.1.

. te time teže njegovom uspjehu. pogotovo novac. važno za uspjeh preduzetničkog poduhvata jeste ravnoteža između navedena tri elementa – poslovne prilike. teško da ćete uspjeti. 3. Preduzetnik/Preduzetnički tim Ključni faktor uspjeha preduzetničkog poduhvata je čovjek. Članovi tima 34 A. Možemo zaključiti da upravo jedinstvena kombinacija ljudi. European Journal of work and organizational psychology. 3. str.4. 255.dobre poslovne prilike i dobri preduzetnici. ali upravo je to ono što nedostaje . kao preduslov uspjeha poduhvata. a ne novac. 3. Ali u tom procesu teško može uspjeti sam.Jedan od najčešćih pogrešnih shvatanja među potencijalnim preduzetnicima je da moraju prvo imati sve resurse «na broju». fazi razvoja tima dolazi do međusobnog upoznavanja članova tima. Tuckman (1965) podjela razvoja timova u pet faza34: . Conny. 18. Potreban mu je tim ljudi koji djele njegovu viziju. Možete imati odličnu poslovnu priliku.Faza formiranja. Team processes.3. Guido. Ono što je. Kreiranje preduzetničkog tima Faze formiranja preduzetničkog tima Opšte je prihvaćena Bruce W. ali ukoliko nemate odgovarajući tim ljudi i dovoljno resursa potrebnih za njenu realizaciju. Taylor & Francis Group. U prvoj fazi. Svaka poslovna prilika nije jednako dobra za svaki tim ljudi.. prilike i resursa u tačno određeno vrijeme i na tačno određenom mjestu predstavlja najvažniji faktor uspjeha jednog biznisa. ali i do upoznavanja članova tima sa ciljevima i misijom organizacije. Preduzetnik je taj koji pronalazi poslovnu priliku i upravlja resursima sa ciljem stvaranje nove vrijednosti.4. Psychology Press. Dobre poslovne prilike lako dođu do novca. takođe. Upravo nedostatak ravnoteže može biti razlog neuspjeha ili odbijanja investitora da finansiraju projekat. H. njegov cilj i koji su predani ideji preduzetničkog poduhvata. resursa i preduzetničkog tima. odnosno preduzetnik i tim ljudi koji ga okružuje. (2009). their antecedents and consequences: Implications for different types of teamwork.4.

. to nikako ne znači da dolazi do ukidanja menadžera. dolazi do konfliktnih situacija. Članovi tima osjećaju zadovoljstvo zbog angažovanja u timu. članovi tima iznose svoja mišljenja.Faza gašenja. Ovo je faza učenja. . Timovi koji su formirani za rješavanje određenih problema se nakon obavljenog zadatka rasformiraju. jer kada se utvrde grupne norme i članovi steknu samopuzdanje tim je spreman za akciju. lider treba da uspješno upravlja konfliktima. Mogu se pojaviti borbe za položaj i lične interese. Timska struktura favorizuje fleksibilno i distributivno . Lider tima uključuje saradnike u proces donošenja odluka. grupne norme. usmjerava članove tima na zadatak i saradnju. timska atmosfera i jedinstvo. članovi tima osjećaju zadovoljstvo nakon uspješno obavljenog posla i planiraju buduća angažovanja. fokus pažnje se sve više premješta sa lidera na saradnike. između ostalog. a članovi tima se vraćaju svojim stalnim poslovima i zadacima. Uvođenje timova je dovelo do radikalnih promjena u organizacionom dizajnu. Članovi tima postižu saglasnost o ciljevima koje treba postići i o međusobnom ponašanju. U ovoj fazi se razvijaju bliskiji odnosi. osamostaljuje ih. Naime. vrijednosti i uloge. da ih uključi u neformalne socijalne rasprave i podstakne da se svaki član tima osjeti kao važan dio tima. U ovoj fazi dolazi do ostvarenja postavljenih ciljeva i obavljanja zadatka. strepnja i velika očekivanja. U ovoj fazi. Ova faza kratko traje. Iako je.Faza normiranja. obučava i savjetuje. U ovoj fazi. Na lideru je da ih upozna sa istim. Nakon prve faze dolaze do izražaja ličnosti i uloge. podstiče jedinstvo. sposobnosti i vještina za obavljanje konkretnih poslova. Peta faza je faza rasformiranja tima. izgradnje kulture tima.moraju znati šta se od njih očekuje i kako se trebaju ponašati. lider tima je osamostalio svoje saradnike i članovima tima delegira autoritet za donošenje odluka. U savremenim uslovima poslovanja. dovelo do smanjena potreba za srednjim slojem menadžmenta. tradicionalne uloge naređivanja i kontrolora zamjenjuje uloga trenera. Ovu fazu karakterišu entuzijazam.Faza izvođenja. U ovoj fazi. Dakle. afirmiše njihove nove uloge i stil vođenja. . .Faza previranja. preovlađuje timski duh i svijest o sinergiji timskog rada. onoga ko podstiče.

Obezbijediti potrebno obučavanje.creativenetworksonline. Definisati ciljeve i zadatke. Eksterni kontakt Eksterni kontakt . Nove         uloge lidera u upravljanju timovima su sljedeće35: Razviti i primijeniti plan. Preduzetnički timovi. Dakle. Utvrđivati i nagrađivati radnu uspješnost. Savjetovati i ohrabrivati. Pratiti rad iz daljine. liderstvo u kome se članovi tima smjenjuju u ulozi vođe u zavisnosti od situacije i kompetentnosti. ocjeniti vještine tima.com.liderstvo. Objasniti granice tima. motivisati i podsticati članove. Upravljati konfliktima. lidri i mreže Indirektni kontakt Eksterni kontakt Eksterni kontakt Preduzetnički lider Venture tim Venture tim (član B) (član A) 35 http://www.

Ljubomorni zavidljivci žele da se spotaknete. upoznajte se s novim grupama. Budite svjesni Vašeg okruženja. Postarajte se da sebi priuštite mnogo psihološke topline.to je prevelik rizik. IL: Scott Foresman) 3. Vaša budućnost je važna.J. Savjete tražite od uspješnih ljudi. 3.da Vas primoraju na poražavajuće misli. a ne protiv Vas. Postarajte se da vaše okruženje radi za Vas.5. 4. . Nemojte dopuštati ograničavajućim silama negativnim ljudima koji Vam stalno govore da nešto ne možete . 1989 Entrepreneurial behavior (Glenview. POSTARAJTE SE DA VAM VAŠE OKRUŽENJE DONESE USPJEH Neki ljudi vide postojeće stvari i pitaju "Zašto"? Ja vidim stvari koje ne postoje i pitam "Zašto ne"? (George Bernard Shaw. Izbacite otrovne misli iz svog okruženja. Nikada je nemojte povjerovati samozvanim savjetnicima koji ni u čemu nisu uspjeli u životu . Otkrijte nove i podsticajne stvari kojima možete da se bavite. 1921) 1.Izvor: Bird. Nemojte dopustiti uskogrudim ljudima da spriječe Vaš napredak. Nemojte im pružiti to zadovoljstvo. B. 2. ali se čvrsto držite pozitivnih aspekata. tako i naš um zavisi od intelektualne hrane. 6. Isto onako kao što naš organizam zavisi od načina ishrane. Izbjegavajte ogovaranje. 5. Krećite se u društvu. Razgovarajte o ljudima.

3. 5. 4. 6. Razmislite o predsjedniku Lindonu Džonsonu 37. 7. 2010. međutim. čak i one kojih možda niste sasvim svjesni. godina. sve nesporazume koje ste možda imali ili ih sada imate s drugima. cjelovit. Švarc . otvoreno i časno. avgust 1908 — 22. doslovce glase: 1. Prevladajte razmirice. stekli nešto vrijedno. “Magija uspeha”. Znatno prije no što je postao predsjednik. . Nemojte biti egocentrični. Potrudite se da postanete istinski opušten čovjek. Ta njegova pravila za koja čak i posmatrač sa strane lako može uočiti da ih on sam neprestano primjenjuje u svemu što čini. Neefikasnost u ovom pogledu može ukazati na to da vaša zainteresovanost nije u dovoljnoj mjeri iskrena. U svemu što radite držite se prva klase. Da li to i za Vas važi? Ljudi koji stižu na vrh ne razgovaraju mnogo o tehnici koja im omogućuje da budu neposredni i srdačni u odnosima s drugima. Naučite da pamtite imena. družeći se sa vama. Bili biste. razradio sopstvenu formulu uspjeha u deset tačaka. 37 Lindon Bejns Džonson (engl.36 Usjpešni ljudi slijede plan za dopadljivost. Lyndon Baines Johnson. Postarajte se da ne odajete utisak čovjeka koji sve najbolje zna. Beograd: Mono i Manjana. Budite onaj kraj koga je drugima lagodno. Ništa jeftinije sebi ne možete da priuštite. 36 Preuzeto iz knjige: Dr Dejvid Dž. 2. Potrudite se da odbacite sve neprijatne i grube elemente svoje ličnosti.7. januar 1973. Džonson je. tako da vas ništa ne može izbaciti iz ravnoteže. čak i na papir stavljen plan za razvoj dopadljivosti. Njegujte one osobine po kojima ste zanimljivi da bi ljudi.) bio je predsednik SAD. Iskreno pokušajte da otklonite. Potrudite se da ljudi u vašoj blizini ne osete nikakvu napetost. 27. iznenađeni kada biste shvatili koliko veliki broj istinski velikih ljudi ima jasan. dok je razvijao svoje nevjerovatno izražene sugestivne moći.

prvi novi profil je bio vlasnik malog preduzeća. Kada su istraživači počeli da posmatraju pažljivije.gov/advo/research. Čak i danas. Svi veliki pronalazači su bili preduzetnici – Marko Polo. otkrili su da se izvjestan broj preduzetničkih ličnosti stalno pojavljuje (rezimirani su u Slici 3. vlasnici malih preduzeća su tipično vrijedni radnici. (1985)38 Preduzetnici su oduvijek očaravali ljude. osoba koja brzo uči i koja je spremna da rizikuje ne bi li stekla bogatstvo. vlasnici malih preduzeća su zapravo protiv 38 http://www. često sami i društveno izolovani.lead.Preduzetnička ličnost Naučite o tipovima preduzetničkih ličnosti “Okruženi smo intenzivnim promjenama i nesigurnošcu. vrijedan radnik. praćena poslovnim tempom sa turbo pogonom i stabilnošću do koje se dolazi rekonstrukcijom temelja. Ništa ne stoji. To je stvarnost sa kojom se nova generacija lidera mora da suoči”. Nanus. B.. 10. sve dok ne naučite da to postižete bez truda.6. Ulivajte ljudima duhovnu snagu i tako ćete im biti istinski dragi.sba. klasična preduzetnička ličnost pristaje kao rukavica nekim poznatim osnivačima biznisa. Ovo viđenje je trajalo od XVII vijeka sve do druge polovine XX vijeka. Svi su istraživali da pronađu nove prilike za trgovinu i sticanje bogatstva – ili su barem to rekli svojim kraljevskim pristalicama! Klasični preduzetnik je bio usamljenik. i ne pripadaju svi istom profilu. opšta situacija oko nas je komplikovana i neodređena. kao i milioni ostalih samozaposlenih ljudi. 3. sve konstantno teče. Vježbajte se u tome da vam se drugi ljudi dopadaju. 39 http://www. Na primjer. . 9. Kolumbo i Magelan.1). U posljednjih 5 godina je bilo više od 14–17 miliona ljudi 39 u SAD-u koji sami sebe zapošljavaju. Ali za razliku od klasičnih preduzetnika.. BenissW.org/. Kao i kod klasičnih preduzetnika. Razmišljajte o Bilu Gejtsu iz Majkrosofta ili pokojnom Sam Waltonu iz Wal-Marta. Oni svakako odgovaraju profilu. Nikada nemojte propustiti priliku da nekome čestitate na ostvarenjima koja je postigao ili da izrazite saosjećanje u situaciji kada je nekog zadesio bol ili razočaranje. često društveno izolovan.8.

Pojavili su se i drugi profili. prije biraju da izgrade bogatstvo kroz pažljivo planiranje i postupanje.1950 1960-1980 1980-danas Prvobitni klasični preduzetnik Vrijedno radi Usamljenik Društveno izolovan Brzo uči Želi bogatstvo Rizikuje Vlasnik malog preduzeća Vrijedno radi Usamljenik Društveno izolovan Prosječno uči Želi prosječnu zaradu Nije sklon rizikovanju Osoba sa idejom Upravljački preduzetnik . Drugo odstupanje od klasičnog preduzetnika je bila osoba sa idejom. oni se često klone rizika. već žele da njihova ideja bude uspješna. Oni se ugodno osjećaju sa ljudima i moći i zainteresovani su za stvaranje bogatstva. Ljudi sa idejom su vrijedni i društveno izolovani. Jedna varijanta je upravljački preduzetnik. ali ne i da izgrade veliko bogatstvo.rizika.1. U pitanju su ljudi društveno veoma iskusni i posjeduju poslovne veze. Međutim. To su tipovi ličnosti koji su se pojavili i koji se veoma razlikuju od klasičnog preduzetnika. To je često osoba koja je izbjegla iz velikog biznisa. Slika 3. ali često pronalaze druge autsajdere da rade sa njima. Njih obično ne vodi ideja bogatstva. Oni često dosta uče. ali sporo postupaju. i oni mogu da veoma rizikuju i uče dok pokušavaju da ožive tu ideju. Ličnost preduzetnika 1700. zbog toga sporije odlučuju i uče nego klasični preduzetnici. Ovi vlasnici malih preduzeća takođe žele da zarade za život.

40 http://www. sporije je uče u vezi sa biznisom ili tehnologijom – što je šema tipična za prodavce preduzetnike. Ovo je zbog toga što dio ljepote malog preduzeća je u tome da ima toliko puteva ka uspjehu i u stvarnosti Vaše ponašanje i vještine su važnije od karakteristika ličnosti u Vašoj psihi. brzo uči i želi bogatstvo – to i dalje stoji. Timothy. upravljački preduzetnik i prodavac – i dalje ima još profila koji mogu da opišu ljude koji su uspješni u pokretanju sopstvenog biznisa. Oni često kažu da znaju načine da minimiziraju rizik.com/the-entrepreneurial-personality9780415328098 Još jedna varijanta je prodavac preduzetnik.” Journal of Urban Affairs 23(1):41-56. Prodajni tipovi izgrađuju i održavaju široke mreže u okviru i izvan svojih kompanija.40 Brzi su gospodari društvenih situacija. način koji im daju konkurentsku prednost koja im je potrebna da uspiju.gov.psypress. . osoba sa idejom.uk. Vrijedan. kako bi mogli da budu samostalni. Oni koriste svoje mreže da minimiziraju rizik i možda se više bave svojim društvenim položajem i prihvatanjem nego ličnim bogatstvom.41 Čak i sa ova dva profila – savremeni klasični preduzetnik. Prije nego da bude usamljenik. Kao i kod svih preduzimača. moderni klasični preduzetnici vrijedno rade kako bi bili sami sebi dovoljni.investni. kao i da se suprotstave onima koji kažu ne. vlasnik malog preduzeća. mada su spremni da rade sa drugima kako bi postigli uspjeh. 41 Bates. Danas je čak i klasični preduzetnik doživio neke promjene. ali je poznato da klasični preduzetnici ne vide sebe kao osobe koje rizikuju. “Minority Business Access to Mainstream Markets.Vrijedno radi Timski igrač Ima društvene veze Brzo uči Želi da se obogati Nije sklon rizicima Izvor: http://www. ovaj tip dosta radi i veoma je društven. 2001.

42 Rothwell. The workplace learner: How to align training initiatives with individual learning competencies New York: American Management Association. Restoran se razlikuje od mehaničarske radnje ili prodavnice računara ili studija za izradu portreta. (2002). finansije i ljudske resurse. Svaki zahtijeva da razumijete određenu industriju i tržište i svaki zahtijeva veoma određenu vrstu vještine. teorije. Organizovanje i registracija – koja stvara granicu – je primjer aktivnosti operacija. ali ima i drugih specifičnih tipova stručnog znanja u vezi sa biznisom – koji se nazivaju kompetencije – koji se stalno pojavljuju kod uspješnih preduzetnika širom svijeta. nam pomažu da se fokusiramo na onih nekoliko kompetencija koje su od suštinskog značaja za uspješno započinjanje i vođenje biznisa. Neke od ovih vještina se fokusiraju na poznavanje Vašeg biznisa i njegovog konteksta. Znanje specifično za industriju – aktivnosti. Ključne poslovne funkcije – aktivnosti zajedničke za sva preduzeća kao što su prodaja.3. Preduzetničke kompetencije Naučite kompetencije uspješnog preduzetnika42 Kompetencije (oblici znanja povezanog sa biznisom). J. računovodstvo. Postoje izvjesne fundamentalne aktivnosti koje svi biznisi moraju da obave. računovodstvo. Ovo je veliki dio razloga zašto je jedan broj preduzetnika radi za druge prije nego što se osamostale. takođe. operacije. . operacije (takođe se naziva proizvodanja). kao što je BRIE model (granica/resursi/namjera/razmjena). koje se nazivaju ključne poslovne funkcije i uključuju prodaju. Svi preduzetnički tipovi ličnosti uključuju vrijedan rad.W. i znanje specifično za industriju. finansije i ljudske resurse. znanje i vještine specifično za preduzeće u određenoj industriji.7. Ovaj tip ekspertize se naziva osnovna poslovna kompetencija. Postoji. posjedovanje vještina koje odgovaraju biznisu. Kompetencija koju predlaže granica se odnosi na organizacione i poslovne procese kompanije. Dok bi moglo da bude kompetencija onoliko koliko ima i tipova ličnosti. mogućnost dijagnostikovanja zdravlja Vašeg biznisa i mogućnost da se vide buduće poslovne mogućnosti dok radite svakodnevni posao.

43 Čak i za najmanja preduzeća koji rade pola radnog vremena. lica koja pružaju usluge. kako se Vi nadate. Ove vještine koje vodi odlučnost se mogu nazvati kompetencije odlučnosti i demonstriraju se Vašim fokusiranjem na biznis umjesto na druge izbore. sirovine i ekspertiza. K. Za značajan broj preduzetnika iz sfere informatike. (2002).. . Razmjena se bavi stvarnim procesom eksploatisanja mogućnosti za profit – što je moderan način da se kaže „prodaja“. Kompetencije odlučnosti – vještine identifikovane sa energijom i fokusom potrebnim da bi se pokrenulo preduzeće. finansiranje. pronalaženje boljih informacija nego Vaša konkurencija na tržištu ili posjedovanje dovoljno finansija da se prevaziđu padovi u prodaji su primjeri resursa koji bi Vam mogli dati prednost. D. Developing competency models to promote integrated human resource practices [Special issue: Human resources management in the public sector]. & Gowing. M. I zapravo. Kompetencije mogućnosti – vještine neophodne da se identifikuju i ekploatišu elementi poslovnog okruženja koji mogu da dovedu do profitabilnog i održivog poslovanja. Gregory. Namjera reflektuje Vašu odlučnost da započnete svoj posao i da on bude uspješan. sirovine i različiti ljudi (savjetnici. prostor za biznis. 309-324. R. 41(3). Kao dodatak 43 Rodriguez. Human Resource Management. Patel.. A. studenti koji pohađaju formalne obuke ili časove često imaju više poena na testovima ekspertize nego ljudi koji vode preduzeća. informacije. preduzetnik treba da pronađe ili stekne pristup resursima kao što su vrijeme. Istraživanje kaže da ljudi mogu da uče ono što im je potrebno odnosno da znaju kako bi imali odgovarajuće nivoe ekspertize u sve četiri oblasti kompetencija. sticanje znanja u kompjuterskom programiranju je bilo od kritičnog značaja. teško ju je iskopirati. Bright. D. informacije. proizvoda ili ideje o usluzi koja će Vas vjerovatno voditi do profita i osobena je za Vašu kompaniju i. dobavljači. Znati najbolje mjesto gdje se mogu dobiti sirovine ili započeti rad. prostor za biznis. klijenti).. Kompetencije koje čine ovaj rad se nazivaju kompetencije mogućnosti i one uključuju identifikovanje mogućnosti.Kompetencije resursa – mogućnost ili vještina preduzetnika u pronalaženju potrošnih komponenata neophodnih za funkcionisanje preduzeća kao što su vrijeme. Resursi vode do određenih kompetencija koje se tiču resursa. finansiranje..

703-740. .. (2000).. K. Standardna poslovna praksa . A. Pearlman.je ona koja je široko usvojena u okviru industrije ili zanimanja. Ukratko. obezbjeđujući da se opasnim otpadom rukuje na odgovarajući način. Ali za ona preduzeća koja se pokrenu. L. & Sanchez. kao i pacijente od rizika slučajne zaraze. Lica koja se bave osiguranjem očekuju da Vaš ljekar vodi arhivu u standardnoj formi i da naplati Vama i osiguravajućoj kući korišćenjem samo tehnika „najbolje prakse“. Profesionalizacija Profesionalizacija se odnosi na mjeru u kojoj kompanija ispunjava ili prevazilazi standardne poslovne prakse za datu industriju.. Ash. The practice of competency modeling. Briga oko ekspertize nas vodi do razmišljanja o nivou profesionalizacije koji izaberete da upotrijebite u svojoj kompaniji. ljekovima i opcijama liječenja. Eyde. Carr. količina ekspertize je ono što razlikuje uspješnije od manje uspješnih kompanija. ili korišćenje čelične žice umjesto elastičnih i jeftinih narukvica. gotovo svaka 44 Shippman. Hesketh. Možete da upotrijebite razvijene usluge ili da uzmete franšizu. L. Postoje tri nivoa profesionalizma: ekspertski. J. M. Razmislite o ljekarskim ordinacijama. Oni inspirišu najviše nivoe povjerenja među klijentima.. R. B. 53. Kehoe. Primjeri standardne poslovne prakse uključuju pitanja da li želite da povećate svoju narudžbinu u restoranu brze hrane. Doktori moraju da budu u toku sa najnovijim medicinskim praksama.obuci ili časovima. Država čak i zahtijeva da ordinacija bude očišćena korišćenjem ekspertskih tehnika dizajniranih da zaštite lica koja se bave čišćenjem. Personnel Psychology.44 Ekspertska preduzeća su ona u kojima sve glavne funkcije firme slijede poslovne prakse industrije. Battista. možete da dobijete pomoć u konsaltingu od javnih ili privatnih resursa. I. Prisustvo ili odsustvo izvjesnih vještina pravi ogromnu razliku u razdvajanju između onih koji pokreću preduzeća i onih koji to ne čine.. ili čak možete i da kupite ekspertizu u paketu usvajanjem standardnih tehnika industrije. D. J. S. J.. Standardna poslovna praksa je ona koja je široko usvojena u okviru industrije ili zanimanja.. pokazivanje samo dijela broja svoje kreditne kartice na priznanicama. specijalizovani i minimalizovani.

Vlasnik restorana je možda pasioniran u vezi sa kuvanjem.gov/Granite_Rock_Co. franšize kao što su McDonald ili Fornetti specifikuju većinu procedura za rad preduzeća. Na primjer. može da „skrati“ Granite Rock (granitni kamen) 47. 46 http://www. Jedna se odnosi na podizvođače i dobavljače za velika preduzeća. 47 http:/www. Omiljena funkcionalna oblast dobija najveći dio brige vlasnika.org. I na kraju. mala preduzeća koja žele da imaju sertifikate o međunarodnom kvalitetu kao što su ISO 9000/1600045 moraju da bukvalno napišu knjigu o tome kako će obezbijediti dosljednost i profesionalizam u svakom apsektu svoje kompanije. finansije ili ljudski resursi. Kalifornija je dobio nagradu Malcolm Baldrige Quality za fokusiranje na kvalitet. Slijede tri drugačije situacije u kojima je ekspertska profesionalizacija zajednička za mala preduzeća. 45 Više možete naučiti na sajtu: www.com/article.Entrepreneur.quality. operacije (takođe se naziva proizvodnja). Granite Rock Company iz Watsonville. Isto tako.osnivači ili vlasnici su pasionirani u vezi sa jednom ili dvije ključne funkcije. Specijalizovane kompanije pokušavaju da generišu umjerene nivoe povjerenja među klijentima.htm. Ekspertska profesionalizacija . računovodstvo.funkcija lekarske ordinacije je razvijena da predstavlja procedure zasnovane na visokom nivou stručnosti. restoran će možda pokušavati da dobije visoki rejting u vodičima za putovanja i kritike lokalnih restorana ili lokalni distributer može da dobije i reklamira razvijeni sistem distribucije.46 Kao provjera kvaliteta.sve glavne funkcije kompanije slijede poslovne prakse industrije. Specijalizovana profesionalizacija . kao što su prodaja. . Ovdje velike kompanije zahtijevaju od podizvođača da ispune stotine procedura koje su korporativno diktirane i čija je namjera da osigiraju visoki pofesionalizam. Neka preduzeća biraju ekspertski nivo prezentacije kao dio svoje strategije. To znači da može da plati manje od iznosa na računu. GM ili Boeing. ili nije bila kvalitetna. što je dio proizvodnje. kao što su Wal-Mart. Na primjer. svaki klijent koji smatra da narudžbina nije bila potpuno u redu. Kako klijent to zna? Ponuda je u dnu svakog računa.iso.nist. Često je dio biznisa svjesno projektovan da ispuni ili prevaziđe standarde industrije.

Hallmark.Kurtz. Campbell Soup – jedna trećina S&P 500 kompanija. na razmjeni robe i na vašarima i sivom tržištu. Držanje arhive će se mijenjati od nepostojeće do slučajne. Dell. Economy: A Closer Look. U ovom ekstremu se nalaze ulični prodavci. Porodična preduzeća Razumite izazove vlasnika porodičnih preduzeća Porodično preduzeće je kompanija u kojoj jedna porodica posjeduje većinski udio i uključena je u svaskodnevno upravljanje poslovanjem. nema sistematičnog računovodstva.preduzetnik radi gotovo sve na najjednostavniji mogući način. 2003). IBM. su u porodičnom vlasništvu i upravi 48. Porodična preduzeća čine glavnu ekonomsku silu koja zapošljava 58 % ukupne radne snage SAD-a. no. Sticanje povjerenja je najteže za minimalizovana preduzeća. Prodaja je uvijek lična i malo ili nimalo marketinga ili reklame postoji. Tipično. Nordstrom. Business Week Online. January 25. novac se jednostavno stavlja u džep ili u kasu. “When Business Is In the Blood”. 3. Exxon i druge – ali ovo je samo dio ekonomske slike američke ekonomije. preduzetnik radi gotovo sve na najjednostavniji mogući način. . Shanker.S. Wrigley. kompanija u javnom vlasništvu – General Motors. Američka banka. Na minimiziranom nivou profesionalizacije. neki prodavci na pijacama. Motorola.Minimizirana profesionalizacija . Boeing. Male i velike. Mnoge od američkih najvećih kompanija – Anheuser-Bush. Nerijetko se misli da je ekonomija SAD-a izgrađena na grupi veoma velikih. 49 Joseph Astrachan and Melissa C. “Family Businesses” Contribution to the U.8. istina je da mala preduzeća mogu da se promijene tokom vremena: preduzeće koje startuje kao minimalizovana kompanija može da sazri u specijalizovanu ili čak ekspertsku formu. Takođe. 3 (September. 2005. i druga preduzeća sa pola radnog vremena. 48 R. “Family Business Review 167. one čine više od polovine preduzeća u Sjedinjenim Državama i bile su kreatori više od polovine novih radnih mjesta u Sjedinjenim Državama u drugoj polovini 90tih49.

koja omogućava članovima da donose efikasne. Mnogi novi preduzetnici su odrasli u porodicama u kojima su jedan ili oba roditelja ili drugi rođaci posjedovali porodični biznis kao što možete da vidite u primjerima porodica Ross i Enstrom gore. kao što su roditelj i šef i svaka za njih ima različite zahtjeve. Kao djeca vlasnika porodičnih preduzeća ove osobe su naučile kako biznis funkcioniše posmatrajući svoju porodicu na djelu. većina preduzetnika dolaze iz porodica preduzetnika. integracija koja se zasniva na komunikaciji može da bude efikasnija i odlučivanje može da bude lakše i brže. Porodična preduzeća su. takođe. Članovi porodice su već razvili jake odnose i međusobno djeluju redovno na i izvan radnog mjesta. Porodice su glavni izvor sredstava i osoblja za nova mala preduzeća. najefikasniji pristup za izbjegavanje sukoba uloga je da se porodična pitanja drže izvan porodičnog preduzeća. proširite je da se primjeni jednako i na članove porodice i na one koji to nijesu. Kao šef. Za porodična preduzeća. Kada god je to moguće. Na primjer. Sukob uloga je najgori kada ga ljudi ne prepoznaju. dok kao roditelj možete poželjeti da uzme slobodne dane kako bi bila sa svojom djecom. Često. Kada donosite odluku iz porodične perspektive. kao što su roditelj i šef i svaka za njih ima različite zahtjeve. kompetencije i samopouzdnje koje je doprinijelo kasnijim odlukama da postanu preduzetnici i njihovoj mogućnosti da uspiju. stalna potencijalna sila za budućnost malih preduzeća. koja daju mrežu za podršku sastavljenu od ljudi koje preduzetnik zna i kojima vjeruje. Konflikt uloga opisuje vrstu problema koja se javlja kada ljudi imaju više odgovornosti. podsjećanje sebe i drugih da se suočavate sa dosta uloga u sukobu pomaže im da razumiju tipove izbora koje moraju da naprave i vrste odluka koje su najvažnije. Konflikt uloga opisuje vrstu problema koja se javlja kada ljudi imaju više odgovornosti. Postoji dva izazova tipična za porodična preduzeća: 1) Konflikt uloga i 2) Nasleđe. Zapravo. možete željeti da Vaša kćerka ostane u prodavnici i radi. . trebalo bi da to mogu i zaposleni koji nisu dio porodice.Mala preduzeća u porodičnom vlasništvu imaju dosta prednosti. Ako se poslovanjem upravlja na vrhu od strane grupe blisko povezanih članova porodice. koordinisane odluke sa malo ili bez formalne komunikacije. Oni su stekli rana iskustva koja su im pomogla da razviju vještine. pokušajte da donesete odluke na osnovu poslovnih potreba. Jaka porodična veza može da postane jaka poslovna kultura. ako članovi porodice u biznisu mogu da odu na maturu svoje djece.

od strateškog značaja za ostajanje na vrhu Vaših odgovornosti je pravljenje spiska istih čim ih dobijete. Cliff J. 2003. koje mogu da pomognu da se izazovi prevaziđu kada je riječ o prenatrpanom rasporedu.  Napravite strategiju – Jednom nedeljno. To će Vam kasnije uštedjeti vrijeme. 51 Aldrich H.Sukob uloga stvara još jedan beskrajni problem – nedostatak vremena. čak i ako samo razmišljaju šta da urade sljedeće na poslu. odredite prioritete za Vaše zadatke na osnovu važnosti Vašeg poslovanja i njihovog datuma dospjeća. Kada ste preopterećeni. i prenatrpan raspored je zagarantovan. Razmotrite ove osnovne metode50: Upravljanje vremenom – proces organizacije za najefikasnije iskorišćavanje dana (vremena kao resursa). Preduzetnici uvijek rade. Preduzetnici su poznati po tome da predviđaju svoje zdravlje i da varaju sebe i svoj biznis kada je u pitanju vrijeme za razmišljanje o velikoj slici 50 Etzioni A. Preduzetnici su ljudi koji najviše žure. angažovanje više ljudi za zadatak je moćan način da se zadaci obave.   Ponavljajte – Svakog dana par minuta odvojite da ponovite navedene korake. 1991. Najvažniji zadaci koje treba najskorije obaviti dobijaju prioritet 1. a Vaše odložene brige koje nijesu toliko važne su 3. Journal of Social Behavior and Personality 6: 465-468. .  123 odredite prioritete – dok gledate u svoju listu. par minuta se bavite stvarima koje nijeste obavili ove nedelje i provjerite da li ste nešto predvidjeli što bi moglo da bude značajno za Vaš biznis. Delegirajte – pogledajte svoju listu zadataka i vidite koje zadatke možete da prepustite drugima da ih obave umjesto Vas (besplatno ili po cijeni). Dodajte porodične obaveze. porodicu i Vas lično.51  Napravite spisak – bilo da koristite savremenu informatičko – softversku aplikaciju. možete da uživate u precrtavanju obaveza sa liste. The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddedness perspective. The Socio-Economics of Property. Postoji međutim niz tehnika za upravljanje vremenom. Zadaci sa manjom važnosti ili više vremena za završavanje dobijaju 2. Journal of Business Venturing 18(5): 573-597. Dio ovoga dolazi od odgovornosti vlasništva. Onda kako ih obavljate.

jer top menadžeri u porodičnim kompanijama imaju tendenciju da ostaju na svojim pozicijama mnogo duže nego oni u kompanijama koje nijesu porodične.i budućnosti kompanije. Ova statistika raste u značaju ako uračunate ideju da samo jedna trećina porodičnih biznisa preživljava posle prve generacije. Takođe u odsustvu plana nasleđivanja. Oppenheimer JA. privatni i javni razdor među raznim frakcijama porodice postaje vjerovatniji. Starke FA. Često nedostatak jasnog plana nasljeđivanja je smrtonosno zvono za one porodične kompanije koje se suočavaju sa prvom tranzicijom unutar generacija. Problemi mogu da se jave kada vlasnik ne može da se suoči sa penzijom ili da zamisli da neko drugi vodi kompaniju. odgovor leži u profesionalnom pristupu problemu. U ovom slučaju profesionalni pristup uključuje izradu plana nasljeđivanja. mi se bavimo nasljeđivanjem – procesom intergeneracijskog transfera poslovanja. Planovi nasljeđivanja se bave ljudima koji će preuzeti. Ako osnivač umre. Ovo je problem. postane ozbiljno bolestan ili nije u mogućnosti da radi prije nego što on ili ona dobije prirodnog nasljednika.52 Nasljeđivanje – proces generacijskog transfera u preduzeću. Jedna studija je utvrdila da su direktori porodičnih kompanija imali prosječnu vladavinu od 17 godina nasuprot samo 8 godina za direktore drugih preduzeća. Očekuje se da će gotovo 40% američkih preduzeća u posjedu porodica se suočiti sa penzionisanjem ili polupenzionisanjem svojih direktora u narednih pet godina. Vlasnici se često odupiru odustajanju od kontrole. Dio problema može da bude preduzetnik. Vlasnici su ponekad spremni da razmotre ono što slijedi posle njih. 1998. koji ima teškoća da odustane. spoljašnja pomoć glasanja. Godard J. koje uloge će oni da popune i kakvu podršku će da dobiju (kao što je obuka. Deset minuta nedjeljno provedeno na ovaj način može da napravi ogromnu razliku. Employee Versus Conventionally Owned and Controlled Firms: An Experimental Analysis. Jedna studija je utvrdila da samo 5 % svih preduzetnika su mogli da se oslone na članove 52 Frohlich N. Kao što je istina za mnoge stvari u uspješnom malom preduzeću. kontrola resursa). . Problemi se javljaju kada nema nasljednika na raspolaganju unutar porodice. Managerial and Decision Economics 19: 311-326. čime negativno utiču na rad unutar kompanije i može da na kraju prouzrokuje propast biznisa. novi porodični lider može da iznenada bude gurnut u ulogu prije nego što se uskladi sa vitalnim informacijama o kompaniji i razvije potrebne vještine.

posvećenost i lična odgovornost. 53 Brižljiva upotreba porodičnog savjeta može. teškoće razdvajanja biznisa i porodičnih problema i kako da se izađe na kraj sa završecima su veoma česti u biznisima parova i rješenja su uglavnom ista – biti jasan u vezi sa odgovornostima. Sastanci mogu. . Lyden J. Succession planning in family business: The impact of owner gender. omogućavajući više mjesta za održavanje različite ravnoteže sa odborom direktora. Vlasnici porodičnih preduzeća imaju tendenciju da budu naročito pasionirani u vezi sa svojim preduzećem. Savjetodavni odbor ili formalni odbor direktora može takođe da doprinese važnim vještinama i strateškim upravljanjem.). Fokus savjeta je odnos porodice i preduzeća.porodice da preuzmu biznis. takođe. Family Business Review 10(4): 373396. On je doveo nekog drugog ko je imao vještinu da vodi svakodnevene operacije dok je sam zadržao predsjedavanje. Problemi konkurencije nas podsjećaju da je važno planirati kako će se rješavati sporovi. Odbor je od kritičkog značaja za planiranje nasleđa u kompaniji kada su članovi odbora od povjerenja ubijedili gospodina Helzberga da mora da se skloni sa mjesta predsjednika. Porodični savjet uključuje članove porodice sa neposrednim ineteresom u poslu (supružnik. Suprotan problem se javlja u situacijama kada više članova porodice vjeruju da oni treba da preuzmu vodeće mjesto i takmiče se za poziciju na štetu i porodice i posla. Davis P. angažovanje 53 Harveston P. takođe. ostala djeca itd. Ponekad niko od djece nema interesovanje za porodično preduzeće. Nerijetko se osnivaju odbori u cilju rješavanja sukoba problema planiranja i pomoći da se uvede red (čitaj profesionalizacija) u instinktivno odlučivanje u kompaniji. braća i sestre. jer imaju ogromnu ekonomsku inicijativu na koju treba da obrate pažnju. Jedan način da se maksimizira komunikacija u procesu nasljeđivanja je da se stvori porodični savjet. Ključna razlika između porodičnog savjeta i odbora direktora je ta da je funkcija porodičnog savjeta da drži porodicu uključenom dok je odbor fokusiran na vođenje posla. 1997. Odbor uključuje i značajno neporodično članstvo. da budu dobar forum za bavljenje problemima kao što su očekivanja od uloga. da pomogne time što će porodicu da drži uključenom na odgovarajući način. Samo treba da razmotrite stopu razvoda uopšte i da shvatite da brak i biznis mogu da budu kratkotrajna mješavina. Jedna specijalna situacija porodičnog biznisa je slučaj vjenčanog para koji zajednički posjeduje i upravlja svojim biznisom. Problemi nedostatka dogovora. pokušati održati granice između rada i kuće. Očekujte te sporove.

dok 48 % su bili solo preduzetnici. sa svim oblicima preduzetničkih timova što je oko 500. određena snaga kompanije dolazi iz znanja i međusobnog povjerenja. Identifikovanje ishoda za najbolji slučaj i najgori slučaj i najverovatnije . U Panel studiji preduzetničke dinamike došlo se do sljedećih podataka: 52 % svih pokretanja su se sastojala od timova. Kada par zajedno posjeduje i upravlja svojim poslom. Takođe.3. preduzetnički tim. strana 307 Timovi nepovezanih pojedinaca se suočavaju sa dodatnim problemima više nego kada je riječ o parovima koji rade. postoji i finansijska fleksibilnost koja dolazi od dvoje ljudi u jednoj porodici koja vodi biznis. Pokretanje većine novih malih preduzeća uključuje timove sa dva ili više preduzetnika. Odakle dolaze ovi timovi? Više od polovine timova (53 %) su supružnici ili životni partneri koji rade zajedno. Ovaj problem akcijskog kapitala mora da se riješi za svakoga na početku timskog pokušaja. 3. Timovi preduzetnika Prepoznajte specijalnu prirodu preduzetničkih timova Porodične kompanije predstavljaju specijalan slučaj najpopularnije forme liderstva u malom preduzeću. Thousand Oaks. Table 27. sa samo 15 % timova koji se sastoje od nepovezanih poslovnih saradnika.000 novih preduzeća godišnje. Ti timovi nepovezanih poslovnih saradnika predstavljaju više od 150. Slika 3.9. Rad sa članovima porodica koji nijesu supružnici su narednih 18 % timova. Dva člana tima mogu da ulože različite iznose novca i vremena u biznis.1. Jedan član Dva člana Tri člana Četiri člana Pet + članova Izvor: Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The Process of Business Creation. ali da očekuju identični prihod.spoljašnjih savjetnika kako bi se riješili problemi i planiranje kako kompanija može da prestane ili se promijeni. CA: Sage.000 novih preduzeća godišnje.

New York: Tarcher/Putnam. pokušaju da održe granice između rada i kuće. porastao eksplozivno u zadnje vrijeme.9. maloprodaja ili nastava. 3. S. Koji su razlozi tako fenomenalnog rasta broja manjinskih preduzetnika? Osnivanje javnog i privatnog finansiranja i inicijativa mreže su pomogli uravnotežavanje terena za kompanije manjinskih preduzetnika nuđenjem informacija. naročito kada je tim jednako podijeljen po pitanju izbora. Većina žena koje su započinjale biznis prije 10 ili više godina nije imalo menadžerskog iskustva i radile su u tradicionalnije „ženskim“ zanimanjima kao što su upravljanje kancelarijom. kao i planiranje kako kompanija može da prestane ili da se promijeni – su dobri podjednako i za timove sastavljene od nepozvanih pojedinaca kao i za timove koji se sastoje od parova. Danas su ženepreduzetnici jednake sa muškim preduzetnicima u smislu menadžerskog ili naučnog/tehničkog iskustva u vezi sa njihovim preduzetničkim preduzećem. Žene i manjine u malim preduzećima Steknite uvid u izazove sa kojima se suočavaju žene i manjine kao vlasnici malog preduzeća54 Preduzeća u posjedu žena su među najbrže rastućim sektorima u SAD-u.scenarije za biznis može da pomogne da se pojasne doprinosi i prihodi prije nego što se jave problemi. takođe. savjeta i pristupa finansijama. (1992). Drugo objašnjenje leži u rastu rasnih i etničkih grupa u SAD-u i to je trend koji se očekuje da će rasti. da imaju eksterne savjetnike u pružanju pomoći da riješe probleme. Ova preduzeća bilježe značajne stope rasta i po broju. Timovi se. suočavaju sa sukobom u vezi sa zajedničkim ciljevima i kako da odlučuju.55 54 Albert. takođe. ovaj rast predstavlja akcije nove grupe žena koja pokreće biznis. . Djelimično. Broj kompanija u posjedu manjina je.1. godišnjem obrtu i profitu u razvijenim ekonomijama.W. Work of her own: How women create success and fulfillment off the career track. Zakonsko rješenje za osnivanje partnerstava su tema na narednim stranama knjige i rješenja pomenuta gore za parove – da budu jasni u vezi sa odgovornostima.

Postoje dva rješenja za izazove u vezi sa pristupom. u posjedu žena i slične. Rezime poglavlja Naučite o tipovima ličnosti preduzetnika:  Od 1700 do 1950-tih ljudi su mislili da postoji samo jedan tip preduzetničke ličnosti.org. Kao što je već napisano na prethodnim stranicama ovog rada.) (1993). obje grupe se i dalje suočavaju sa izazovom pristupa. Pristup se odnosi na najjednostavniji oblik diskriminacije – često kompanije u posjedu žena ili manjina su jednostavno isključene iz mogućnosti koje se nude kompanijama u posjedu bijelih muškaraca. 55 http://www. kada mala preduzeća u posjedu žena ili manjina traže sredstva za ugovaranje. C. Women in business: perspectives on women entrepreneurs: London and New York: Routledge. Za ove grupe mreža je naročito bitna jer ovim kompanijama treba mreža čak više nego drugim tipovima preduzeća. . (Eds. & Truman.womenbusinessresearch.Uprkos rastu broja žena i manjina preduzetnika. Jedno rješenje je institucionalno. izgrađivanje društvene mreže je centralno za poslovni uspijeh. To znači da im neće biti dat isti pristup sredstvima ili mogućnostima ugovaranja koja imaju kompanije u posjedu muškaraca. S. Problemi pristupa za preduzeća u posjedu žena ili manjina se javljaju najčešće kao diskriminacija u finansiranju. kao što su mala preduzeća. 56 Allen. Dobra vijest je da Vlade na svim nivoima imaju specijalne mogućnosti ugovaranja za mala preduzeća u posjedu manjina ili žena. Drugi pristup rješavanju problema pristupa je ličan i uključuje dodatne napore za pravljenje mreže. kompanije u posjedu manjina. poznata kao ušteđena sredstva od strane velikih kompanija i Vladinih agencija.56 Ušteđena sredstva – sredstva Vlade za ugovaranje koja su obelježena za određene vrste kompanija.

prodavac i savremeni klasični preduzetnik. kompetencije odlučnosti i mogućnosti. znanje koje je karakteristično za određenu industriju.  Parovi u braku i partnerstva koja nijesu porodična se suočavaju sa sličnim problemima i rješenjima. specijalizovana ili ekspertska. .  Profesionalizacija opisuje u kolikoj mjeri je kompanija ispunjavala ili prevazilazila standardne poslovne prakse za tu industriju.  Da bi bio uspješan. Prepoznajte specijalnu prirodu preduzetničkih timova:  Većinu preduzeća pokreću timovi. kompetencije u vezi sa resursima. razdvajanje poslovnih i porodičnih problema i rješavanje prestanka. ljudi sa idejom. Razumite izazove vlasnika porodičnih kompanija:  Porodične kompanije su jedan od glavnih oblika malih preduzeća.  Glavni izazovi sa kojima se suočava porodični biznis su sukob uloga.  Parovi u timu imaju koristi od povjerenja i finansijske fleksibilnosti. operacije itd. preduzetniku treba kompetencija u osnovnim poslovnim funkcijama (npr.  Supružnici ili životni partneri su najčešći oblik tima.  Sva tri izazova mogu da se riješe brižljivim planiranjem.). Od 1960-tih pronađeno je pet različitih tipova preduzetničkih ličnosti: vlasnici malih preduzeća. upravljački preduzetnik. prodaja.  Tipični problemi uključuju nedostatak dogovora. Profesionalizacija može da bude minimizirana. upravljanje vremenom i naslijeđivanje. Naučite kompetencije uspješnog preduzetnika  Oblici ekspertize povezani sa biznisom se nazivaju kompetencije.

Ključni termini: Kompetencije znanje specifično za industriju kompetencije odlučnosti Ključne poslovne funkcije kompetencije resursa kompetencije mogućnosti Profesionalizacija profesionalizacija menadžment vremena Standardna poslovna praksa minimalizovanog poslovanja nasleđivanje Ekspertska poslovna praksa štednja sukob uloga Profesionalizacija certifikacija porodični biznis karijera specijalizovani biznis Pitanja: 1.  Pristup se postiže putem mreža i štednje.  Glavni izazov sa kojim se suočavaju ova preduzeća je sticanje pristupa mogućnostima. Koju vrstu puta on slijedi? Zašto? . Zašto je važno prepoznati da postoji više od jednog tipa preduzetničke ličnosti? 3. Posle oko 10 godina prodao je svoju kompaniju i kupio brod kako bi krenuo na krstarenje oko svijeta. Preduzetnik je pokrenuo biznis ni od čega i pretvorio ga u multimilionersku kompaniju. Slični problemi se javljaju i u timovima koje ne čine supružnici. Koji su različiti tipovi preduzetničke ličnosti? 2. Steknite uvid u izazove sa kojima se suočavaju žene i manjine u biznisu:  Preduzeća u vlasništvu žena i manjina rastu brzinom koja je veća od ostalih tipova biznisa.

Kada ima smisla da se pokrene preduzeće uz upotrebu minimalizovanog pristupa profesionalizaciji? Zašto je tako? 6. Šta čini situaciju preduzetnika u poznim godinama problematičnom? Šta oni mogu da učine da to olakšaju? . a koje su slabosti tima? 7.4. Da li neko sa dobrim znanjem karakterističnim za određenu industriju. Sa kojim se najvećim izazovom suočavaju kompanije u posjedu žena ili manjina? Kako ovo može da se riješi? 8. Koje su jake strane. ali sa malim kompetencijama u osnovnim poslovnim vještinama može da bude uspješan kao preduzetnik u toj industriji? Zašto i zašto ne? 5.

POGLAVLJE 4 IDEJE ZA MALA PREDUZEĆA: KREATIVNOST. Naučite model pilot testiranja internet poslovanja! 8. Identifikujete put kojim se razmatraju ideje za poslovni potencijal! 3. MOGUĆNOST I IZVODLJIVOST CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će vam pomoći da: 1. Razumijete kako metode kreativnosti mogu da pomognu vlasnicima preduzeća da prepoznaju nove mogućnosti! 4. Naučite kako da napravite obuhvatnu studiju izvodljivosti za svoje poslovne ideje! 7. Razumijete pet zamki koje sprečavaju inovaciju! 5. Naučite izvore mogućnosti koje preduzetnici imaju kako bi dobili ideje za poslovanje! 2. Razumijete vrijednost izgrađivanja kreativne kulture u poslovanju! . Identifikujete strategije za inovaciju u Vašem poslovanju! 6.

A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. 58 Neki naučnici su predložili da preduzetnici mogu da primjete stvari koje su drugima promakle. Da li Vam se čini da uspješni vlasnici malih preduzeća moraju da posjeduju neobične moći opservacije ili da koriste ''top-sikret'' strategije. većina ideja koje su pretvorene u poslovanje. . zašto se ja toga nijesam sjetio“? Zapravo. R. Prepoznavanje mogućnosti – potraga i pronalaženje novih ideja koje vode do poslovnih mogućnosti. Cardozo. & Ray. Ideja preduzetničke budnosti je uhvatila pažnju naučnika u ovoj oblasti. dolaze iz informacija i opservacija kojima smo okruženi svakog dana. Inovacija je implementacija kreativne ideje ili mogućnosti koja vodi do profitabilnih i efektivnih ishoda. Ovaj proces često uključuje kreativno mišljenje koje vodi otkriću novih i korisnih ideja. S. Journal of Business Venturing.freepatentsonline. Tačni razlozi zašto preduzetnici djeluju da su bolji u pronalaženju dobrih ideja nijesu jasni. Ova faza znači da preduzetnici imaju specijalan set opservacijskih vještina i vještina mišljenja koje im pomažu da identifikuju dobre mogućnosti.57 Istraživači u polju preduzetništva i malih preduzeća vjeruju da je ponašanje prepoznavanja mogućnosti najosnovnije i najvažnije preduzetničko ponašanje. (2003).4. 105-123. ili koje rezultiraju „novim i poboljšanim“ proizvodima i uslugama. Izvor poslovnih ideja Naučite koji su izvori mogućnosti koje preduzetnici posjeduju kako bi dobili ideje za poslovanje Da li se sjećate kada ste vidjeli neki novi proizvod ili uslugu u prodavnici ili možda čuli za ideju na radiju ili televiziji i razmišljali „Evo.com/article/Journal-ManagerialIssues/307184276. 58 http://www. A.. bez zaista započinjanja formalne potrage za mogućnostima. 18. nikome drugom poznate kada traže ideje za nove poslove ili inovacije za svoje postojeće kompanije? Mnogo je vjerovatnije da su ovi ljudi naučili da posvećuju pažnju znacima koji su oko njih i da postavljaju mnoga pitanja u vezi sa stvarima koje većina ljudi uzima zdravo za gotovo..html. Ova potraga i pronalaženje novih ideja koje vode do poslovnih mogućnosti se naziva prepoznavanje mogućnosti.1. 57 Izvor: Ardichvili.

Drugi kažu da nerijetko, takođe, razmatramo motivacije preduzetnika da traže
nove ideje. Na primjer, ako vlasnik restorana brze hrane primijeti da mušterije
traže zamjenu za zdravije sastojke, on može da bude motivisan da kontaktira
svoje dobavljače i da se raspita u vezi sa dobijanjem novih sastojaka i da
promijeni meni kao i da poveća zdrave ponude na meniju kako bi njegove
mušterije bile zadovoljne i kako bi možda stekao nove mušterije.
Preduzetnička budućnost - preduzetnici imaju specijalan set opservacijskih vještina i
vještina mišljenja koje im pomažu da identifikuju dobre mogućnosti. Preduzetnici mogu da
primijete stvari koje su drugima promakle, bez zaista započinjanja formalne potrage za
mogućnostima i motivacije da traže mogućnosti.
Ideje za nova preduzeća dolaze iz raznih izvora. Osoba koja želi da pokrene
preduzeće može da počne da traži prilike koje postoje na tržištu, možda kao
način da upotrijebi vještine i znanje koje je stekla na fakultetu ili na radnom
mjestu. U Panel studiji koja je rađena u SAD u vezi sa preduzetničkom
dinamikom, uzorak od 480 preduzetnika su upitani da li je poslovna ideja prva
naišla ili odluka da se pokrene neka vrsta poslovanja:
Šta je prvo naišlo za nova preduzeća?
 Poslovna ideja 37%;
 Odluka da se pokrene preduzeće 42%;
 Ideja i odluka su bile istovremene 21%.59
Ali, bez obzira da li je prvo naišla ideja ili odluka da se pokrene poslovanje, mi
sada razmatramo faktore koji su doveli vlasnike malih preduzeća do njihove
biznis ideje.

59 Preuzeto iz publikacije: Publications based on the Panel Study of
Entrepreneurial Dynamics Including the PSED I and II (U.S.) Data Sets, as
well as international counterpart studies, Updated by Casey Frid, Scott
Gordon, & Per Davidsson (June 2011);

Izvor: http://www.entrepreneur.com/businessideas/index.html
Radno iskustvo
Mnogi uspješni vlasnici malih preduzeća su proveli godine radeći za kompaniju
i stekli vrijedno iskustvo u vezi sa novim stvarima koje se mogu uraditi
drugačije. Ponekad ideja izraste iz slušanja žalbi klijenata.
Možete da upotrijebite sopstveno radno i lično iskustvo da smislite ideje za
drugačije obavljanje posla. Ponekad najbolje poslovne ideje dolaze od
sopstvene frustracije ili iz toga što ne nalazite tačno ono što tražite kao klijent.
Sličan biznis
Čak iako nemate puno godina iskustva u nekoj industriji ili na tržištu, možete
da vidite biznis u oblasti koja Vas intrigira jer volite izvjesne proizvode ili ako
saznate da postoji rastuće tržište za taj biznis a Vi smislite način da izvršite
proširenje neke mogućnosti.

Hobi ili lično interesovanje

Mnogi ljudi nalaze način da pretvore svoje hobije u uspješan biznis. David i
Tom Gardner, osnivači firme Motley Fool, nijesu počeli tako što su željeli da
pišu onlajn bilten o investicionom konsaltingu na web sajtu. Oni su bili željni
igrači bejzbol igre sa kockicama u gimnaziji koja se zvala Strat-O-Matic i imali
su ligu u svom gradu izvan Vašingtona D.C., gdje su odrasli. Tom se sjeća: „To
je bila igra sa brojevima i imali smo dosta statistike. Bilo je toliko
promjenljivih, kao na berzi i kao što ih imaju kompanije. To je bila stvar koja je
uključivala ljude, što je veliki dio vođenja kompanije, jer se zabava i sastojala
od trgovine sa Vašim konkurentima.
Slučajan događaj ili otkriće lijepih stvari
Ako je istina da su uspješni vlasnici budni kada je riječ o onome što se dešava
oko njih i da obraćaju pažnju na stvari koju većina ljudi propusti, onda nije
iznenađenje saznati da još jedan popularan izvor poslovnih ideja dolazi od
slučajnih događaja. Bilo da mislite o tome kao da treba biti na pravom mjestu u
pravom trenutku, kao o sreći, ili kao o budnosti za znakove oko Vas, mnoga
preduzeća su osnovana kao rezultat neočekivanog. Tokom ranih 1980-tih,
Rangaswamy Srinivasan je radio za IMB gdje je radio sa laserima i organskom
plastikom. Slučajno mu je pala na pamet „odlična ideja“ dok je sjedio za stolom
na Dan zahvalnosti, kada se pitao koliko bi laser bio efikasan u sječenju ćurkine
noge. Njegovi eksperimenti su doprinijeli razvoju laserske hirurgije oka, što je
ideja koja mu je pala na pamet dok je posmatrao okruženje. 60
Porodica i prijatelji
Ideje Vam se mogu javiti kada razgovarate sa porodicom i prijateljima. Ako ste
otvoreni za njihove predloge, to može dovesti do odlične poslovne ideje. Joan
Ecker, osnivač Fat Hat Factory, kompanije za odjeću vrijedne 1.7$ miliona
dolara, je došla na ideju za izradu šešira koji može da se oblikuje kada joj je
prijatelj rekao da će je posjetiti u njenoj novoj kući u Vermontu samo ako mu
nabavi topao šešir.61
Obrazovanje i ekspertiza
Kao što smo vidjeli ranije u poglavlju, neki vlasnici malih preduzeća prvo
odluče da žele da posjeduju biznis, pa tek onda traže održivu ideju za taj biznis.
Često, budući preduzetnici razmotre sopstvene vještine i talente kada traže
60 http://www.fatcats.com;
61 http://www.woofonline.com;

ideje. Kompanije za konsalting su veoma popularan primjer ovog pristupa
poslovnim idejama. Mnogi vlasnici konsalting kompanija su uzeli sopstvene
vještine i lansirali biznise prodajući te vještine drugim kompanijama ili
pojedincima kojima su potrebne. Neki od ovih konsultanata su, ili ostali bez
posla, ili su dobrovoljno napustili velike poslodavce kako bi konsultovali
klijente jer su osjećali da bi njihovi talenti bili značajnije priznati i nagrađeni u
sopstvenoj kompanija.
U Panel studiji preduzetničke dinamike, 480 preduzetnika su upitani „Šta vas je
dovelo do Vaše ideje za biznis?“ Slika 4.1 predstavlja rezultate ovog pitanja.
Radno iskustvo u određenoj industriji ili na tržištu je bilo najčešće pominjani
izvor ideja, koji je slijedila diskusija sa porodicom i prijateljima.
Slika 4.1. Šta vas je dovelo do Vaše ideje za biznis?
Razvila se od druge ideje koju sam razmatrao.
Moje iskustvo u određenoj industriji ili na tržištu.
Razmišljanje o rješavanju određenog problema.
Diskusije sa porodicom i prijateljima.
Diskusije sa potencijalnim ili postojećim klijentima.
Diskusije sa postojećim dobavljačima ili distributerima.
Diskusije sa potencijalnim ili postojećim investitorima/zajmodavcima.
Znanje ili ekspertiza u tehnologiji.
Drugi izvori.
Procenat (od 480 odgovora)
Izvor: http://www.psed.isr.umich.edu/psed/data

Transfer tehnologije i davanje licence
Jedan moćan ali rijetko korišćen izvor ideja su univerziteti i Vladine agencije.
Oba razvijaju ogroman opseg novih tehnologija ili vrše preradu postojećih
tehnologija, ali nikada ništa sa njima ne čine! Veliki univerziteti i Vladine
agencije, kao što su NASA i Ministarstva za poljoprivredu i odbranu, svi nude
tehnološke pronalaske besplatno malim preduzećima u razvoju. Postoje čak i
Vladini programi koji pomažu finansiranje takvih napora. Dobro mjesto za
početak su Vladini sajtovi u vezi sa tehnologijom kao što su NASA 62, sajt

62 www.ipp.nasa.gov;

Ministarstva odbrane63 na, ili Byrd nacionalni centar za transfer tehnologije 64.
Ako imate univerzitet u blizini koji ima istraživanje koje finansira Vlada,
možete da kontaktirate njihovu kancelariju za transfer tehnologije i da se
raspitate u vezi sa raspoloživim patentima za komercijalizaciju u sopstvenom
dvorištu, ili da posjetite web sajt Asocijacije menadžera univerzitetske
tehnologije65. Ovo su:
Licenca je zakonski sporazum koji Vam daje prava da koristite odgovarajući dio
intelektualne svojine.
Primalac licence – lice ili kompanija koja dobija prava da koristi određeni dio intelektualne
svijine.
Davalac licence – lice ili organizacija koja nudi prava odgovarajućeg dijela intelektualne
svojine.
Autorski honorar - plaćanje davaocu licence na osnovu broja ili vrijednosti prodatih stavki
sa licencom.
Ono što će Vam ove organizacije ponuditi je aranžman koji se zove davanje
licence. Licenca je zakonski sporazum koji Vam daje prava da koristite
odgovarajući dio intelektualne svojine (na primjer, tehnologiju). Za uzvrat,
primalac licence (lice ili kompanija koja dobija prava da koristi određeni dio
intelektualne svojine), treba da plati vlasniku licence (davaocu licence – lice ili
organizacija koja nudi prava odgovarajućeg dijela intelektualne svojine). Ova
plaćanja mogu da se sastoje od direktne ili godišnje paušalne takse za licencu ili
autorskog honorara (plaćanje davaocu licence na osnovu broja ili vrijednosti
prodatih stavki sa licencom), koji se plaća po prodatoj stavci. Često davalac
licence obezbjeđuje pristup stvaraocu ideje da mu pomogne da se pomjeri na
tržištu što uspješnije moguće. Primjeri proizvoda sa licencom koje vidite
svakog dana su MP3 format, Dolby smanjivanje buke, ili Gatorade, kao i
proizvodi sa poznatim ličnostima iz tv emisija, stripova ili filmova.

4.2.

Razmatranje ideja

63 http://www.dtic.mil/matris/t2/orgt2.html;
64 http://iridium.nttc.edu;
65 www.autm.net;

Identifikujte način na koji se ideje razmatraju za poslovni potencijal
U prethodnom odjeljku razmotrili smo različite načine kako možete da tražite
ideju za svoj biznis, ili za ideje koje poboljšavaju postojeće proizvode, usluge
ili poslovne procese. Da li je svaka dobra ideja održiva poslovna prilika?
Definitivno nije. Tržište je krcato sa primjerima loših biznis ideja koje su
djelovale odlično u začetku ali su bile očajne u realizaciji – dokaz je dot.com
balon koji je pukao u ranim 2000-tim. Poslovni svijet je saznao – u nekim
slučajevima vrlo grubo – da nije svaka ideja procijenjena na odgovarajući način
ili zaslužuje da evoluira u biznis. Zato, iako možete da imate jak osećaj da je
neka ideja prava ideja za Vas u koju ćete da uložite vrijeme i napor, postoji još
mnogo koraka koje treba da preduzmete prije otvaranja vrata. Ovdje mi
koristimo riječ ideja koja široko znači novi ili poboljšani proizvod, uslugu ili
proces.66

4.2.1. Od ideja do mogućnosti kroz kreativnost
Razumijevanje kako metode kreativnosti mogu da pomognu vlasnicima
preduzeća da prepoznaju nove mogućnosti
Možete da imate održivu poslovnu ideju, ali da li je ona najbolja koju treba
slijediti? Da li ste sigurni da imate pravi pristup kako biste uzeli najviše od
ideje? Veoma često, prva dobra ideja koju preduzetnik ima nije neophodno i
najbolja koju će imati. Prije posvećivanja sebe jednoj održivoj ideji, dobra je
praksa da uzmete neko vrijeme i da vidite da li možete da uzmete datu održivu
ideju i da je obnovite kako biste stvorili još bolju – profitabilniju, distinktivniju,
ideju koja se teže kopira.
Zašto da brinete o inovativnosti u Vašem pristupu? 67 Razmotrite lakoću sa
kojom možete da dođete do podataka preko interneta u vezi sa industrijama i
tržištima, kao što su to Vaši konkurenti, i kako su Vam pretraga preduzeća i
članci kako nešto uraditi na dohvat ruke sa mnogim časopisima i magazinima
na raspolaganju na mreži. Naravno, svako drugi ko razmišlja o započinjanju
preduzeća sličnog Vašim ima iste informacije kao i Vi. Postoje, međutim, neke
veoma kreativne metode koje možete da upotrijebite da Vam pomognu da
napravite ideje i mogućnosti koje mogu da Vas odvedu dalje od onoga što svi
ostali znaju. To je ono što može da Vam da inovativnost u posjedovanju biznisa,
bilo da tražite ideje koje su samo malo drugačije od konkurencije ili potpuno
66 http://www.cityofliterature.com/;
67 Besemer, S. P. & Treffinger, D. J, ‘Analysis of creative products: review and synthesis’

in The Journalof Creative Behavior, vol.15, no.3, 1981, pages 158-77;

koji je prvi iskovao riječ. je imao iskustva sa rastućim problemom nagomilavanja smeća (što se ne razlikuje od Vašeg grada bez sumnje) i lideri u gradu su pokušali sve uobičajene načine za rješavanje problema: povećali su broj kanti za smeće u gradu.ideaconnection.2 obezbjeđuje alat koji možete da upotrijebite da Vam pomogne da identifikujete nove mogućnosti.drugačije od onoga što ostali rade ili čak još uvijek ne rade. koja postavljamo vezano uz našu ideju. na primjer. Onda su došli do ideje: mali uređaj za snimanje je instaliran unutar kanti za smeće i svaki put kada bi neko podigao poklopac da baci smeće. brainstorming. Zasniva se na radu Alexa Ozborna.2. nastao od početnih slova pitanja. Ova alatka se naziva SCAMPER68. pionira u oblasti kreativnosti (proces koji stvara ideju ili mogućnost koja je nova i korisna. što je akronim za set znakova koji stvaraju nove ideje za Vaše poslovanje.html Zamjena: Razmislite šta možete da zamijenite za nešto drugo kako biste napravili novu ideju. Ove strategije su razrađene dalje u poglavlju. Ponekad rješenja izvedena iz SCAMPER znakova su „izlaz“ i vode ljude do nekih kreativnih ideja za rješavanje iritantnih problema. uređaj bi pustio šalu! Uskoro je problem smeća umanjen što nije iznenađujuće. . Slika 4. postavili su znakove koji podsjećaju ljude da ne prljaju i novčano su kažnjavali ljude za bacanje smeća. Slika 4.com/thinking-methods/scamper00022. Jedan grad u Holandiji. koja se često izvodi iz stvaranja veza između udaljenih ideja ili mogućnosti). Osobina koja omogućava Vašim klijentima da naručuju direktno sa web sajta prije nego da idu u prodavnicu ili naručuju putem maila je primjer zamjene. 68 SCAMPER je akronim. Kreativnost je ideja ili mogućnost koja je nova i korisna često izvedena veza između udaljenih ideja ili mogućnosti. Identifikovanje novih mogućnosti S – Substitute – Zamjena C – Combine – Kombinovanje A – Adapt – Adaptiranje M – Magnify ili Modify – Povećati ili Izmijeniti P – Put to other use – Upotrijebiti drugačije E – Eliminate – Eliminisati R– Rearrange – Reorganizovati Izvor: http://www.

a koje se javljaju kao rezultat zamjene nečega što već postoji? Kombinovanje: Razmislite koje su moguće kombinacije koje možete da napravite koje rezultiraju nečim što je potpuno drugačije. Možete da se sjetite originalnog kluba Knjiga mjeseca koja je članovima slala novu knjigu svakog mjeseca. Kada kupujete benzin na pumpi.69 Šta je pokrenulo ovu ideju: Šta možete da adaptirate iz drugih industrija ili oblasti za Vaše preduzeće? Povećanje ili mijenjanje: Uzimanje postojećeg proizvoda i mijenjanje njegovog izgleda ili produžavanje radnog vremena Vaše prodavnice ili dramatičnije reklamiranje su neki načini da povećate ili izmjenite svoju ideju. Upotrijebiti drugačije: Razmislite o načinima kako da stvorite veliki broj prilika za Vaš proizvod ili uslugu dalje od onoga za šta se tradicionalno koriste. pivo mjeseca. Nedavno. ako ste željeli da kupite knjigu. 69 http://www.entrepreneur. a ako ste željeli da kupite šoljicu kafe išli ste u kafić. Koje adaptacije možete da pronađete? Na primjer.Šta je pokrenulo ovu ideju: Kojih se mogućnosti možete sjetiti. Popularna je strategija inovacije koja može da bude podjednako efikasna i mnogo vjerovatnija u stvarnom svijetu. Danas. ali umjesto toga on je improvizovao i uvedeni su papirni ubrusi! Ponekada se adaptacije dešavaju kada preduzetnici daju sve od sebe da rade sa malim resursima. išli ste u prodavnicu koja je tipično prodavala samo knjige. nego poslovne prilike koje su rezultat radikalnih inovacija kao što su invencije.html.com/business-opportunities/index. pasta mjeseca i mnoge druge varijacije? Da li ste znali da je jednog dana proizvođač toaletnih maramica dobio isporuku papira koji je bio isuviše debeo da bi se koristio? Proizvođač je mogao da ga baci. usluge ili cijele biznise možete da spojite zajedno kako biste stvorili novi i osoben biznis? Adaptiranje: Razmislite šta može da se adaptira od proizvoda ili usluga koje već postoje. Mnoga uspješna preduzeća su osnovana na pojmu adaptacije. Šta je pokrenulo ovu ideju: Šta mogu da uradim što je primetnije ili dramatičnije ili drugačije na neki način u odnosu na moje konkurente? To ne mora da bude u samom proizvodu. možete da imate sva tri pod istim krovom u mnogim mjestima. Šta je pokrenulo ovu ideju: Koje odvojene proizvode. možda čak i CD-ove ili videotrake. . Ako ste željeli da slušate muziku išli ste u klub ili u pozorište. možete da usput kupite i neke namirnice zajedno sa stvarima za auto. ali može biti način na koji se reklamirate ili tretirate klijenta tokom transakcije koja postane nezaboravna.

3. Eliminisati: Tražite mogućnosti koje se javljaju kada se riješite nečega ili prestanete nešto da radite. Graham Wallas70 je razvio jedan od ranih opisa kreativnog procesa i danas se i dalje dosta koristi da vodi kreativni proces u poslovanju. Koje druge upotrebe postoje? Neka Vam cilj bude količina i dozvolite neobuzdanim idejama da teku sa zemaljskim. Ovo istraživanje kaže da kreativno mišljenje uključuje četiri faze: 1.2.Šta je pokrenulo ovu ideju: Pretpostavimo da ste saznali da su sve tradicionalne upotrebe Vašeg proizvoda nestale i da imate pun gepek proizvoda. Inkubacija – razmišljanje o problemu ili mogućnosti na „nesvjestan“ način. 4. Priprema – istraživanje problema ili mogućnosti u svim pravcima. Promišljeni preduzetnik Kreativni proces Kreativni proces kod pojedinaca. Šta je pokrenulo ovu ideju: Čega mogu da se riješim ili umanjim što bi eliminisalo nešto što moj klijent mora da uradi. naučnici. da razmotrite koji interesantni novi oblici mogu da se isprobaju. timova i organizacija je proučavan intenzivno preko 75 godina. . Slijede nekoliko preporuka koje će Vam pomoći da stavite sebe i svoj biznis u inovativni okvir misli. 2. Iluminacija – upali se sijalica i ideje počinju da teku. 70 Graham Wallas (1858-1932) je britanski sociolog . kompozitori i pronalazači su pokušali da opišu svoje kreativne momente. odlaganje. Ko zna koje nove primjene možete da pronađete. Reorganizovati ili izmijeniti: Jedan od najboljih primjera ove tehnike je prikazan na početku ovog poglavlja. Bavi se načinom kako se u stvari dešava kreativnost. Šta je pokrenulo ovu ideju: Šta možete da reorganizujete ili da promijenite redosljed na način na koji Vaš proizvod ili usluga izgledaju. Verifikacija – testiranje ideje i svođenje na najegzaktniji oblik. politikolog i zagovornik psihološkog pristupa izučavanju politike. Ovaj metod Vam nudi znake koji Vas guraju izvan Vaših tradicionalnih oblasti ekspertize. i kao rezultat da dam klijentu više nego što očekuje. Umjetnici. ili način na koji preduzeća u Vašoj industriji obično izgledaju ili su locirana? SCAMPER je veoma efikasan metod za pružanje pomoći vlasnicima preduzeća i njihovim zaposlenima da nađu alternativna rješenja i mogućnosti.2. Veliki dio onoga što mi znamo u vezi sa kreativnošću dolazi od razumijevanja procesa kroz koji prolaze visoko kreativni ljudi kada im ideje padnu na pamet. 4.

Ako možete da označite u kojoj se fazi kreativnog procesa nalazite. možete da vodite sebe kroz inovativno rješenje gledajući u stvari iz različitih perspektiva i omogućavajući da se problem malo krčka u pozadini. ili kada želite da identifikujete dalje prilike za svoje preduzeće.3. To je takođe centralno za ideju imitativne strategije. Neka to bude dobavljač ili prijatelj koji radi u drugačijoj oblasti. . Umjesto da pokušavate da jednostavno prodate svoj proizvod ili uslugu klijentima. Pokušajte da unesete neke predmete iz prirode i dodajte boju i inspirativne predmete ili citate. Isto tako klijenti mogu da vide novu kompaniju kao legitimniju ako imitira ustanovljene prakse u industriji.Ovaj proces je veoma koristan kada želite da istražite poslovni problem. Pitajte kolegu ili prijatelja da li možete da provedete nedjelju dana u njegovoj kompaniji da vidite šta možete da naučite što se može primijeniti na Vaše preduzeće. kao na primjer zašto ste izgubili kijenta. stavite se u njihovu poziciju i pitajte ih šta im smeta najviše ili koje probleme ne mogu da riješe u vezi sa Vašim preduzećem. 4. kao što su nova tržišta ili osobine za Vašu proizvodnu liniju.  Pozovite nekoga koga nikada ranije nijeste zvali na sastanak na kojem ćete rješavati problem ili tražiti nove mogućnosti.   Redizajnirajte svoje radno okruženje. ugrađivanje „promenljivosti“ u biznis je moguće ako Vi praktikujete promjenu. Ovdje su navedene neke tehnike koje možete da pokušate dok praktikujete inovaciju poslovanja:  Čitajte časopise ili trgovinske žurnale izvan Vašeg regiona. Ovo ne mora mnogo da košta.  Probajte mini-stažiranje. Uđite u inovativni okvir misli Bez obzira da li osjećate da Vašem preduzeću treba suptilna promjena ili drastična. Tipovi inovacija koje razvijaju mala preduzeća Identifikujte strategije za inovaciju u Vašem poslovanju Preduzećima je nekada lakše da imitiraju strategije drugih kompanija zbog troška i intenzivnog napora da donesu odluke na osnovu strategije radikalne inovacije. Uzmite sobu sa pogledom.  „Skenirajte okruženje“ kada ćete razgovarati o trendovima i događajima koji bi mogli da utiču na Vaše poslovanje. Ova tehnika je bila dobra za mnoge poznate kreativne ljude – od Leonarda da Vinčija do Alberta Ajnštajna.

Odbaciti Neočekivano ili Izmenjeno Šta se dešava? Kako to utiče na Prekinuti Inovativne Industriju postojeći mogućnosti Društvo okvir Tržišna pravila Izvor: C. ekonomske ili kulturne promjene – potencijal za konstantan biznis opada i privlačnost inovacija se povećava. Gaglio i J. Strategije koje uključuju odrađivanje iste stvari ili imitiranje drugih ili traženje dodatne strategije ima dosta smisla kada se poslovanje nastavlja konstantnim tokom. Katz „The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness“ Small Business Economics 16. ljudi imaju veću želju da isprobaju ekstremne nove ideje i to postaje odlično vrijeme da se uvedu ekstremno inovativne ideje.) Jedna neobična sposobnost pronađena kod preduzetnika koju su proučavali Gaglio i Katz je ta da mnogi od njih mogu da smisle nove ideje uz bilo koju kombinaciju resursa.2011. Ponekad se tokom ovih perioda stabilnosti.3).A. Gaglio i Katz nude model za razmišljanje o poslovnim implikacijama mogućnosti. Dok sjede na aerodromu preduzetnici počinju da gledaju gdje se linije formiraju i da se pitaju kako da od toga zarade. Tokom perioda velike promjene – bilo zbog tehnološke. U vrijeme velike promjene. Slika 4. Ali imitiranje drugih nije jedina strategija koju preduzetnik može da izabere.M. pokušavanje sa inovativnim idejama može da pomogne da se preuzme više posla od rivala i da se „prodrma“ industrija i možda da se da prednost inovatoru. (03. status kvo na tržištu očekivano ili Imitativna strategija ili postojeći događaj Ignorisati okvir Dodatne strategije Nešto može da bude Neobično.Imitativna strategija je ukupan strateški pristup u kojem preduzetnik radi manje ili više ono što ostali već rade.3. Proces identifikacije mogućnosti Stvari djeluju Održavanje Nastaviti po starom Situacija uobičajeno. političke. Drugima se mogu dati neki svakodnevni predmeti i za par minuta oni smišljaju načine da ih . Nazvan proces identifikacije mogućnosti (vidi Sliku 4. u njemu preduzetnik može da procijeni da li je situacija sa kojom se suočava ista kao što je tradicionalno ili se mijenja.

Tipovi inovacija TIP PROMJENE PRIMJERI Proizvod Proizvod/Usluga u ponudi Apple iPod (proizvod) i iTunes (usluga) Proces Kako su kreirani i dostavljeni Dell izgradnja (Dell's built) Pozicija Način na koji su predstavljeni na tržištu Amazon online prodavnica Paradigma Fundamentalni model biznisa eBay online tržište Inkrementalno Unaprijeđenje proizvoda/usluge Povećani kapacitet hard diska Radikalan Novi proizvod/usluga Digitalna kamera vs fotografija filma Komponenta Poboljšanja u dijelu proizvoda/usluge Porast u LCD definiciji i jasnoći displeja Sistem Uticaj unaprijeđenih proizvoda/usluga Plazma displej . Dodatna strategija: uzimanje ideje i nuđenje načina da se uradi nešto malo bolje od onoga što je sada urađeno Slika 4. Njihova upotreba procesa identifikovanja mogućnosti nam govori da biti kreativan može da postane način života.4.iskombinuju da zarade profit.

i tada 71 McMullan. Takođe je istina da je jedan od najvećih izazova sa kojim se preduzeće suočava uzimanje kontrole nad procesom promjene – treba znati kada i kako nešto promijeniti i pokušati nešto novo. (2006). Ovdje u igru ulaze proces identifikovanja mogućnosti. Načini da nastavite da budete kreativni Razumijevanje vrijednosti izgradnje kreativne kulture u poslovanju Pošto ste jednom stvorili Vašu poslovnu ideju i procijenili je i utvrdili da li je ili nije izvodljiva. Vi ste završili identifikaciju mogućnosti i proces procjene.Proizvod Novi proizvod Apple iPod Usluga Nove usluge Apple iTunes Izvor: Bessant J. Vol. Ponekad samo razmišljanje na nov način može da bude teško. Ovdje su neki načini kako da ovo izbegnete i da izgradite preduzeće koje je „naklonjeno idejama“. Neka preduzeća su sama izgrađena na novim idejama i novim preokretima postojećih ideja. and Shepherd. I bićete iznenađeni koliko vlasnika malih preduzeća ima ovaj mentalitet. priroda preduzetnika i malog preduzeća je takva da ćete uvijek tražiti nove prilike. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT.71 Utvrdićete da možete da privučete više kreativnih radnika i da dobijete više korisnih ideja od njih koje će uticati na najvažnije stvari koje s tiču Vašeg preduzeća sledeći preporuke.132-152. “Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur”. . pp.31. Vol:44. ISSN:0267-5730 4. to je novi početak i često za njih novo iskustvo. Inovacija je u srcu preduzetništva. on će uvjek biti tu. 2008. Francis D. jer svaki put kada ljudi pokreću preduzeće ili postaju vlasnici nekog.4. No.A. D. Academy of Management Review. J. Čak i pošto ste duboko zašli u biznis i čak i pošto je Vaše preduzeće uspješno i Vi ste ispunili svoje početne ciljeve. proces skrininga ideja i analiza izvodljivosti.S. Za ovakve situacije. najmudrije je da neko vrijeme razmislite prije nego što uložite svoj novac da biste odlučili koje ideje imaju najviše smisla jer profiter može da uštedi dosta nevolje. Uspješni vlasnici malih preduzeća nikada ne žive na lovorikama i nikada ne misle da pošto su postigli uspjeh. Pages:293-297. Ali ovaj proces se nikada stvarno ne završava.1. Ovo je naročito važno ako zapošljavate ili planirate da zaposlite druge ljude. SPECIAL ISSUE: DEVELOPING CAPABILITIES FOR CONTINUOUS INNOVATION. Jedna od zamki u koje mogu da upadnu vlasnici malih preduzeća je da ne uspiju da izgrade kulturu preduzeća – način razmišljanja i ponašanja – koja ohrabruje nove ideje i prihvata promjenu. Nema ništa tako obeshrabrujuće kao da radite za nekoga ko osjeća da nema ništa novo što Vi možete da doprinesete preduzeću.

jer to znači da je jedna od najmoćnijih tehnika za izgradnju Vašeg preduzeća pod Vašom kontrolom. (2001). Strategy and Leadership. 21 – 26 .. 29(1). u stvarnosti je sve osim toga. Prilike.tehnike kao što je SCAMPER mogu dosta da pomognu. J. & Knight. dok mnogi ljudi misle da je inovacija veliko iznenađenje. Suština je da. Strategic innovation: Leveraging creative action for more profitable growth. D. kreativnost i inovacije Preduzetnička prilika kreativnost inovativnost prilika Izvor: Abraham. To su dobre vijesti. nepredvidivo i nekontrolisano.

hobije i lične interese. imajte dan „za skeniranje okruženja“. Čitajte i izvan svoje oblasti. obrazovanje i iskustvo. njihove potrebe i veličina tržišta. postoji šest glavnih oblasti koje treba razmotriti:  Proizvod ili usluga: opis.  Ljudi iza ideje. Oni uključuju radno iskustvo. osnovna tehnološka inovativnost i jedinstvenost. Razumijevanje kako metode kreativnosti mogu da pomognu vlasnicima preduzeća da prepoznaju nove mogućnosti    Kreativne metode vam pomažu da identifikujete prilike izvan svega što svi ostali već znaju. SCAMPER je alat koji možete da upotrijebite da pokrenete nove mogućnosti za Vaše preduzeće. Većina preduzetnika koji su proučavani su znali da žele da pokrenu preduzeće i da su veoma motivisani da pronađu poslovne ideje. Identifikovanje načina kako se ideje razmatraju za poslovni potencijal  U procjenjivanju potencijalne vrijednosti Vaše poslovne ideje.  Tržište: ciljne grupe. upotrijebite „džokera“ na poslovnom sastanku. Koristite tehnologije koje mogu da Vam pomognu da uđete u inovativni okvir misli. slučajne događaje. kao i transfer tehnologije i davanje licence.  Ostali potrebni resursi.Rezime poglavlja Naučite izvore mogućnosti za preduzetnike kako bi dobili ideje za preduzeće     Prepoznavanje mogućnosti je jedno od najosnovnijih preduzetničkih ponašanja.  Profiti koji će vjerovatno nastati.  Zaštita intelektualne svojine. organizujte . Ideje za nova preduzeća dolaze iz mnogih izvora. susret sa sličnim preduzećem. diskusije sa porodicom i prijateljima. Preduzetnička budnost znači da preduzetnici imaju specijalan set vještina opservacije i razmišljanja koji im pomaže da identifikuju dobre prilike.

Kako preduzetnici prepoznaju nove ideje za svoje preduzeće? 2. Razumijevanje vrijednosti izgradnje kreativne kulture u Vašem preduzeću      Izgradite kulturu kompanije koja vrednuje nove ideje i prihvata promjenu. Obezbijedite sebi sobu sa pogledom i utvrdite okruženje koje stimuliše inovaciju. mini stažiranje.  Strategije radikalne inovacije odbacuju postojeće ideje i daju način da se stvari urade drugačije.  Dodatne strategije uzimaju ideju i nude način da se nešto uradi na bolji način nego što je postojeća izrada. Identifikovanje strategija za inovaciju u Vašem poslovanju  Postoje tri inovativne strategije koje mogu da izaberu vlasnici malih preduzeća:  Imitativne strategije uzimaju ideju koju je neko drugi već otkrio i izgrađuju preduzeće oko te ideje. Kako mogu preduzetnici da procijene vrijednost nove ideje? . Pozitivno ohrabrite ideje koje Vam drugi daju. redizajnirajte radno okruženje kako biste stimulisali Vaše inovativne vještine. riješite problem klijenta umjesto da prodate proizvod. Koji su uobičajeni načini za pretraživanje ovih poslovnih mogućnosti? 3. Ključni termini: Inovacija Davalac licence Dodatna strategija Prepoznavanje mogućnosti Autorski honorar Izvodljivost Preduzetnička budnost Kreativnost Pilot test Licenca Radikalna strategija inovacije Stopa konverzije Primalac licence Imitativna strategija Pitanja: 1. Stvorite slobodno vrijeme da bi zaposleni mogli da razmišljaju o novim idejama. inkubacija i verifikacija. Razmotrite neočekivane izvore mogućnosti. Kreativni proces ima tri faze: priprema.

Kako preduzetnici mogu da osiguraju da njihov biznis ostaje inovativan i svjež? Zašto mislite da neka mala preduzeća gube svoju kreativnu vrijednost kako preduzeće raste? POGLAVLJE 5 VRIJEME I PREDUZETNIŠTVO .4. Kako se kreativne metode za prepoznavanje mogućnosti razlikuju od tradicionalnih načina za traženje novih ideja? 5. dodatne i strategije radikalne inovacije? Kako možete da procijenite koja je dobra za Vaše preduzeće? 7. Koje su razlike između imitacije. Na šta treba da pazite kada tražite nove mogućnosti? 6. Šta bi trebalo da sadrži dobra studija izvodljivosti? Koja pitanja mogu da Vam pomognu da odgovorite kako biste utvrdili da li je Vaša poslovna ideja razumna? 8.

Razumijete šta je potrebno da se bude uspješan u preduzetništvu sa pola radnog vremena! 4. Posle diplomiranja. Naučite etičke izazove preduzetništva sa pola radnog vremena! 7.CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će vam pomoći da: 1. Naučite pet glavnih puteva za preduzetništvo sa pola radnog vremena! 3. Znate kada i zašto preduzetništvo sa pola radnog vremena ima smisla! 2. To prvo preduzeće je postalo templejt i osnova za učenje za kasnija preduzeća sa pola radnog vremena. neki su dobili posao sa punim radnim vremenom u jednoj kompaniji ali. Zašto su važna preduzeća sa pola radnog vremena Znati kada i zašto preduzeća sa pola radnog vremena imaju smisla Postoji više preduzetničkih priča koje se ponavljaju milion puta godišnje. su pokrenuli i svoje preduzeće sa pola radnog vremena.1. Naučite koje su koristi od samostalnog rada! 6. Naučite koji su izazovi prelaska sa preduzeća sa pola na preduzeće sa punim radnim vremenom! 5. takođe. Naučite kako da optimizujete delegiranje u okviru kompanije! 5. .

Raditi pola radnog vremena znači da preduzetnik može da radi drugi posao, kao
na primjer može da ima posao u drugoj kompaniji, može da ide u školu, kurs,
seminar ili da se stara o porodici. Za ljude koji rade više od 35 sati nedeljno,
termin je samozapošljavanje sa punim radnim vremenom. Raditi puno radno
vrijeme znači da se veći dio vremena provede na poslu.
Kada uđete u poslovanje, Vi birate da li ćete preuzeti pristup punog radnog
vremena ili pola radnog vremena. Pristupi sa punim radnim vremenom
uključuju kupovinu ili nasleđivanje postojećih preduzeća, franšizing, ili
otvaranje novog preduzeća sa punim radnim vremenom. Ti pristupi su
raspravljeni u Poglavlju 6.
Samozapošljavanje sa pola radnog vremena: Radite za sebe 35 sati ili manje tokom
sedmice.
Samozapošljavanje sa punim radnim vremenom: Radite za sebe više od 35 sati
sedmično.
Ovo poglavlje se bavi pristupima poslu sa pola radnog vremena. Preduzeća sa
pola radnog vremena su veoma važna iz dva razloga. U Panel studiji o
preduzetničkoj dinamici (PSED), oko tri četvrtine onih koji pokreću biznis već
rade puno radno vrijeme za nekog drugog tako da žele da njihovo preduzeće
radi pola radnog vremena. Praktično svako preduzeće pokrenuto od strane
dobitnika nagrade za studenta preduzetnika je počelo kao preduzeće sa pola
radnog vremena. Poznata preduzeća kao što su Apple, Dell, Majkrosoft, Mary
Kay Cosmetics i Ford modeling agencija, su počeli kao kompanije sa pola
radnog vremena. Lakoća i niska cijena pokretanja i zatvaranja kompanije sa
pola radnog vremena znači da ljudi mogu da se oprobaju u različitim
preduzećima bez velikog rizika. Ove prilike za samozapošljavanje sa pola
radnog vremena su važne jer one omogućavaju preduzetnicima da nauče o
raznim aspektima poslovanja bez rizikovanja svega što posjeduju pri svakom
pokušaju.
Drugo, samozapošljavanje sa pola radnog vremena je značajan dio svih
sadašnjih biznisa. U Sjedinjenim Državama, oko polovine su bila preduzeća sa
pola radnog vremena, a ta statistika je niža od stvarnih brojeva. Zbog ove
lakoće i niske cijene, postoji velika nestalnost u pogledu toga kako pojedinci
uskaču i iskaču iz samozapošljavanja brzo i često. Ova izmjenjiva situacija
znači da statistika države u vezi sa vlasnicima preduzeća ili ljudima koji su
samozaposleni najčešće bilježi samo najmanje, najnovije kompanije. Na
primjer, tinejdžeri koji zarađuju manje od 1.400 dolara godišnje na poslu kao
što je čuvanje djece ili košenje travnjaka ne moraju da prijavljuju svoj prihod.
Ljudi koji prodaju povremeno robu na garažnoj prodaji ili na sajtovima za

internet prodaju kao što je eBay72 mogu da jednostavno navedu dodatni prihod
bez navođenja izvora prihoda. Ovi primjeri dolaze pod radar vlasti, i
predstavljaju milione ljudi. Na primjer, ima više od 6 miliona ljudi koji prodaju
putem interneta preko sajtova za aukciju proizvoda i usluga, od kojih samo
nekoliko ulazi u arhivu Vlade.
Kada da razmotrite preduzetništvo sa pola radnog vremena
Ovih dana, konvencionalna mudrost je da, ako ste ozbiljni u vezi sa
pokretanjem biznisa, morate da pokrenete biznis sa punim radnim vremenom i
da se pripremite za to izradom biznis plana. To ima dosta smisla, jer Vam biznis
plan omogućava da razmotrite svaki aspekt svog preduzeća. Biznis planovi su,
takođe, važni ako namjeravate da tražite od drugih ekspertizu ili finansijske
investicije. Međutim, vođenje preduzeća sa punim radnim vremenom može da
bude velika obaveza i nije uvijek najbolji način za ulazak u svijet
preduzetništva.
Postoje tri situacije u kojima ima više smisla da se prvo pokrene biznis sa pola
radnog vremena. Jedna od njih je kada ste novi u biznisu i potrebno vam je da
steknete osnovno iskustvo.
Slika 5.1. Plan rada
Vi planirate
da steknete osnovno iskustvo
Nemate resursa za
preduzeće sa punim radnim vremenom

Postoji mali broj
prilika

Izvor: http://bobandrosemary.com/true-currency-part-time-entrepreneursmoney/

Ako se nijeste bavili određivanjem cijena, kupovinom i prodajom, učenje kako
se te stvari rade ima dosta smisla prije nego što lansirate preduzeće svojih
snova. Možda ćete željeti da steknete druge tipove iskustva prije nego što
pokrenete svoje preduzeće ili napišete biznis plan. Ta iskustva mogu da
uključuju iskustvo u industriji, u smislu biznisa, na određenom tržištu na kojem
namjeravate da poslujete, u rukovođenju gotovinom ili u rukovođenju sobom u
samozapošljavanju.

72 eBay pruža online uslugu aukcijske kupnje i prodaje. Osim
originalne i glavne web stranice u SAD-u, eBay je osnovao
svoje stranice u mnogim drugim zemljama kao što su:
Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Kina, Francuska, Njemačka,
Indija, Italija, Poljska, Velika Britanija;

Drugi tip situacije je ona u kojoj nemate resurse da pokrenete preduzeće sa
punim radnim vremenom ili napišete biznis plan. Vrijeme je vjerovatno
ultimativni resurs i pokretanje preduzeća može da ga optereti u velikoj mjeri.
Procjene kažu da izrada biznis plana zahijeva od 50 do 200 sati ili više ako ste
novi u poslu i radite sami. Pokretanje preduzeća sa punim radnim vremenom
može da uzme 70 sati nedjeljno ili više u ranim fazama. Možda nećete moći da
posvetite vrijeme poslu na taj način, i traženje preteče ima smisla. Takođe, ima
smisla ako su Vam potrebni drugi resursi. Jednom broju preduzetnika je u
početku nedostajalo sredstava i kontakata da održi sopstveni dizajnerski biznis
sa punim radnim vremenom. Posjedovanjem sopstvenog preduzeća sa pola
radnog vremena neki su stekli iskustvo, kontakte i ušteđevinu honorarno radeći
za alternativne kompanije i pozicionirali se za pokretanje sopstvenog preduzeća
sa punim radnim vremenom.
Treći tip situacije je mali broj prilika. Preduzeća sa pola radnog vremena mogu
da se brzo osnuju i ona nude konkretan primjer biznisa klijentima,
dobavljačima i drugima. Kada nema dovoljno vremena da se napravi biznis
plan ili da se pokrene cio biznis, pokretanje preduzeća sa pola radnog vremena
kako bi se privukla pažnja drugih ima dosta smisla (Vidi Sliku 5.1).

5.2.

Koje vrste preduzeća sa pola radnog vremena postoje?

Naučiti pet glavnih puteva do preduzeća sa pola radnog vremena
Fundamentalno, preduzetnici sa pola radnog vremena prodaju proizvode i
usluge. Neki ih obezbjeđuju lično; drugi preprodaju proizvode ili usluge koje
proizvode drugi. Oblici koje njihova preduzeća imaju dijele se na pet glavnih
kategorija – tezge, kuće, konsignacija, naručivanje poštom i preko interneta.
5.2.1. Maloprodaja na tezgama
Maloprodaja na tezgama – pored puta, na buvljoj pijaci, na poljoprivrednoj
pijaci, ili sajmu zanata – je jedan od najstarijih oblika malih preduzeća. Pominje
se u vjerskim knjigama, a pijace pune tezgi se nalaze u praktično svim
arheološkim iskopinama. Danas, tezge imaju tendenciju da budu ili polu-trajne
koje ostaju na jednom mjestu i izgrađene su da budu postojane, kao što je
poljoprivrednikova tezga pored puta, ili pokretne koje mogu da se lako sklope i
rasklope za upotrebu na poljoprivrednim pijacama, buvljim pijacama i
sajmovima zanata. Kako bi se počelo jeftino, ljudi često počinju da prodaju
robu iz gepeka svojih automobila ili koristeći sto koji se rasklapa ili ćebe sa
robom.
Radnik sa pola radnog vremena ima svoj prst na pulsu tržišta i zarađuje na
ograničenjima sa kojima se suočavaju vlasnici čamaca koji su gladni slatkog
osvježenja. Njegovi znaci i pozicija na plutajućem splavu stvaraju vidljivost i
povećavaju tržišnu želju za njegovim proizvodima. Njegova tezga mu

Drugi faktor uspjeha je inventar. 2007. Ako ste vidjeli nečiji rad i mislite da bi se prodavao. Uvijek počnite sa onim što znate. kao i troškovi dizajna kolica. Na drugoj strani. poreski brojevi itd. Kolica u skupom šoping centru u Zapadnoj Evropi i SAD-u. “Entrepreneur. može da košta 2. Možete da potražite na internetu proizvode ili usluge da ih preprodate na sajtu koji ima štampanu verziju raspoloživu u mnogim bibliotekama. 5. poljoprivredne pijace. . licence.300$ ili 15 % prodaje mjesečno. pitajte da li možete da budete zastupnik ili preprodavac.73 mada kolica mogu da se rentiraju u mnogim šoping centrima. ali blizu određenih prodavnica odakle će Vaši kupci najvjerovatnije izaći. ima dosta izvora. ako je na točkovima. Međutim.2. možete da obavite pretragu na internetu za proizvođače određenih proizvoda. postoji i skupa verzija. Dok tezge mogu biti među najjeftinijim načinima da se osnuje prodavnica. Uvijek neka Vam dokumentacija bude pri ruci (na pr. Takođe. Ključni faktor uspjeha za tezgu je lokacija gdje ima dovoljno prostora ili saobraćaja kako bi se održao biznis. postavljanje kioska sa sličicama igrača blizu prolaza ili prodavnice sportske odjeće. Troškovi uključuju zakup (obično procenat od prodaje sa osnovnim mjesečnim zakupom). kolica mogu da se rentiraju za određene periode (tokom sezone godišnjih odmora. kada je fiksirano. takse za članstvo u šoping centru.omogućava da jednostavno postavi prodavnicu tamo gdje vidi da postoji potreba. lokacije će imati nivoe saobraćaja koji će se mijenjati. dozvole za prodaju. Ako hoćete da prodajete proizvode drugih. “Retailatory Strike: Don’t Let the Big Boxes Win Without the Right.2. Kolica i kiosci su često među najskupljim lokacijama u šoping centrima kada je riječ o zakupu po kvadratnoj stopi. vikenda). na primjer.000$. Velike saobraćajne koncentracije su razlog zašto su buvljaci.000 ljudi nedjeljno dok šetaju kroz šoping centar. ili kiosk.) ako Vas provjerava policija i zvaničnici opštine. Maloprodaja od kuće Još jedan dobar pristup maloprodaji sa pola radnog vremena se odnosi na rad u kući – model rada na zabavama ili od vrata do vrata. Riječ je o kolicima u šoping centru. ili blizu hrane. Možete da prodajete proizvode koje sami pravite. Kolica i kiosci koštaju između 2. Jedna ideja da se umanje kirije je da razmotrite mogućnost da postavite svoja kolica ili kiosk daleko od prometnih lokacija. Pokušajte da locirate na ili blizu velikog prolaza. Prednost kolica i kioska je u tome što Vaše proizvode može da vidi više od 100. December. zabave ili oblasti gdje su veliki prodavci kako biste imali najveći promet ljudi. čak i kod njih. There’s Plenty of Room for Start-ups to Make Their Mark in Retail”. i vašari zanata popularna mjesta za tezge.000$ i 10. Jedan od pristupa je 73 Chris Penttila.

Zatvaranje prodaje znači da kupac treba da se saglasi da nešto od Vas kupi. što je široko korišćena tehnika sa desetinama franšiznih prodajnih operacija koje se koriste danas. imate varijabilni prihod i pronalazite načine da klijenti sa Vama stupe u kontakt (iako su mobilni telefoni i e-mail napravili veliku razliku). Marketing preko mreže je pristup prodaji u kojem prodavac regrutuje klijente da postanu distributeri proizvoda ili usluge drugima. tu postoji dobra šansa da je riječ o ilegalnoj piramidalnoj šemi. U prodaji od vrata do vrata. Konsignacione prodavnice i aukcije 74 www.org. maloprodavac ide do kuće da demonstrira i prodaje proizvod. Maloprodavac organizuje okupljanje u nečijoj kući gdje učesnici mogu da se druže i da se upoznaju sa maloprodavcem i sa proizvodima.3. Na primjer. . jer šeme ilegalne piramide su često napravljene da izgledaju kao Multilevel marketing. Ključni faktor je da proizvod bude u skladu sa zajednicom. Ovo je organizovano putem matične organizacije. Ekstra opreznost je neophodna. tamo gdje takse plaćaju novo regrutovani članovi mreže direktno višim članovima mreže. Dodatni zaplet je u tome što su sadašnji prodavci pozvani da regrutuju dodatne nove prodavce. takođe.bbb. teško je naći dobre mogućnosti za kupce sjemena ako radite u mjestu gdje su stanovi. naziva marketing na više nivoa ili Multilevel marketing. Prednosti preduzeća kod kuće su brzina i lakoća osnivanja. primjenjuje u marketing putem mreže. 5.2. jeftinost pokretanja i mogućnost da se radi daleko od kuće i poslodavca. Na primjer. Sve što je gore pomenuto se. Mane dolaze od toga što uvijek radite „na putu“. Još jedna varijacija kućnog modela je marketing preko mreže što se. zastupnici prodaju djelimično koristeći zabave kod kuće i prodaju od osobe do osobe. Ovo su pionirski uvele kozmetičke kuće.zabava kod kuće sa kupovinom. 75 www. takođe. nemate bazu iz koje možete da se organizujete i da radite. sa dodatom potrebom da se pažljivo provjeri matična organizacija i uslovi regrutovanja. čime se minimiziraju potencijalni sukobi. Možete da provjerite kod Federalne trgovinske komisije74 i Better Business Bureau75 u SAD-u.gov.ftc. Razmislite o prihodima i životnom stilu zajednice u vezi sa Vašim proizvodom. Faktor fundamentalnog uspjeha u prodaji od vrata do vrata je zatvaranje prodaje. Onaj koji regrutuje dobija proviziju od prodaje njegovog regruta.

5. potrebu da se pronađe odgovarajuće tržište za Vašu ponudu i način da se privuče pažnja kupaca. niske cijene za započinjanje posla (naročito ako stavite svoju robu u kataloge drugih ili na internet). na aukcijama koje se održavaju na specifičnim fizičkim lokacijama postoji mogućnost da pogledate robu prije početka nuđenja. Konsignacione prodavnice su maloprodajni objekti u koje kupci mogu da dođu i kupe proizvode koji se nalaze u prodavnici i koje su tu postavili razni prodavci. Konsignacione prodavnice – maloprodajni objekti koji prodaju proizvode kao posrednici u razmjeni za dio profita. mogućnost da se započne posao bez velikih ulaganja u inventar i potencijalna prodaja na velika tržišta. Tipično. Prednost konsignacione prodaje je u tome što Vam dozvoljava prodaju puno radno vrijeme dok ste angažovani samo pola radnog vremena. Vlasnik prodavnice se bavi prodajom i dobija dio novca od prodaje za uzvrat (tipično oko 50 % malih stvari.4. Naručivanje putem pošte i prodaja preko kataloga Zamislite da imate robu ili usluge da prodate ali nemate dovoljno vremena da utrošite na prodaju.2. Aukcija – to je varijacija konsignacione prodaje gdje klijenti daju ponude za robu i pobjeđuje najviša ponuda. Danas postoje dva načina za internet aukcije: možete da postavite sami aukciju na eBay ili da koristite onlajn eBay konsignacionu prodavnicu. manje za veće stvari). potrebu za pisanjem i vještine fotografisanja. Za aukcije.Popularan način da se prodaje je da date svoj proizvod nekom drugom da ga prodaje. dok kod aukcija preko interneta nude se slike i opisi. Aukcije su varijacija konsignacione prodavnice. kupcima se kaže gdje i kada mogu da daju ponude. Izazovi uključuju pripremu prije prodaje. Primarni faktor uspjeha za konsignacionu prodavnicu ili aukciju je lokacija koja daje dobre brojeve i vrstu kupaca za koje mislite da bi bili zainteresovani za Vaš proizvod. Prednosti naručivanja preko pošte i prodaje preko kataloga uključuju mogućnost da se prodaje prema Vašem rasporedu. . Sada takođe zamislite da su kupci razbacani u cijlom gradu. Mnoge konsignacione prodavnice imaju minimum prodajnu cijenu za stavke. Ovo može da se vrši putem konsignacionih prodavnica ili aukcije. zemlji ili svijetu. Vaš proizvod ili usluga je ono što ljudi prepoznaju i razumiju kako da koriste. To je situacija kada se naručuje putem pošte ili se vrši prodaja preko kataloga. tako da se pobrinite da se Vaš proizvod kvalifikuje.

3.5. . Mnogi preduzetnici tipično pokušavaju da svoje proizvode postave u postojeće kataloge. Prodaja posredstvom interneta Internet je atraktivno okruženje za preduzetnike koji žele da pokrenu preduzeće. Oni nude kupcima opis i često sliku proizvoda i kažu kupcu kako da naruči putem pošte. ključna osoba se zove kupac. Prodavnica preko interneta radi 24/7 i može da privuče kupce širom svijeta. Marketing je od ključnog značaja za uspješnu prodaju putem poštanskog naručivanja. Često porodice i lični život nameću zahtjeve koji dovode preduzeće i ostatak života u sukob. 5. Postoje dva glavna pristupa prodaji preko interneta. Za studente. Metode inventara na vrijeme – posjedovanje dovoljno proizvoda koliko je potrebno za neposrednu kupovinu. Svako zna šta su katalozi. Jedna strana priprema oglas koji odgovara na pitanja kupaca i mami ih da kupuju. lista onoga što treba uraditi uključuje stavke iz posla i ličnog života. Ovo je dobro za preduzetnike sa pola radnog vremena koji pokušavaju da imaju mikro inventar. Uspješni faktori za biznis sa pola radnog vremena Razumite šta je potrebno da se bude uspješan u preduzetništvu sa pola radnog vremena Za ljude koji imaju preduzeća sa pola radnog vremena. Kupci su navikli da kupuju na osnovu pretproizvoda i prototipova. Kada pronađete kataloge. testovi su vjerovatno prioritet prvog reda. Mikro inventari su odgovor malih preduzeća na metode inventara na vrijeme u velikim kompanijama. Ovo obično zahtijeva čestu dostavu od Vašeg dobavljača.Naručivanje putem pošte se obično vrši na osnovu oglasa koji se nalaze u novinama ili časopisima. Mikroinventar je skup proizvoda ili usluga koji se sastoji od samo jedne ili nekoliko stavki. Jedan je korišćenje eBaya ili drugog sajta na internetu kako biste prikazali svoju robu i bavili se procesom kupovine i prodaje. Drugi je da napravite sopstveni web sajt. Za veće kataloge ima više kupaca a svaki je specijalizovan za određene proizvode. 5. Ovo se naročito odnosi na preduzetnike sa pola radnog vremena. telefona ili interneta. dječije vannastavne aktivnosti su takođe prioritetne. Mikro inventar je skup proizvoda ili usluga koji se sastoji od samo jedne ili nekoliko stavki.2. narudžbine se ovih dana mogu podnijeti putem interneta ili telefona kao i putem pošte. Za roditelje. Katalozi su često namijenjeni kupcima i fokusiraju se na određene tipove proizvoda. Drugi ključni element je postavljanje oglasa u novinama ili časopisima u kojem ga Vaše ciljno tržište može vidjeti. Ova dva pristupa mogu biti komplementarna. Uprkos svom nazivu.

jer ako napišete po stavkama svoje odbitke. Zakažite i zaštitite neko vrijeme za sebe da se zabavite. Minimizirajte vrijeme provedeno na sastancima. Čak i kad ne morate da registrujete preduzeće. 4. ali zahtjevi variraju tako da je važno provjeriti. morate takođe da plaćate poreze na prodaju i oni često moraju da se vode na posebnom bankarskom računu i da se o njima vodi arhiva. uradite nešto u vezi sa problemom. . Nemojte da gubite vrijeme na žalbe. Razmjena: rad sa drugima Postoje dvije ključne grupe izvan Vašeg posla sa kojima morate da poslujete – Vlada i kupci. profesor preduzetništva na Loyola Marymont fakultetu predlaže šest ključnih ideja76: 1. nazivom. Na primjer. 2. 2004. većina država i mjesta zahtijevaju neku vrstu registracije. a u mnogim državama lica koja pružaju kozmetičke usluge od kuće moraju da imaju posebnu registraciju i u nekim slučajevima licencu. Entrepreneur. Registracija – informacije dostavljene Vladi u vezi sa postojanjem. Torres. morate da vodite evidenciju o svojim prodajama kako biste kasnije plaćali poreze na prihod. „dovoljno dobar“ je zaista dovoljan. Čak i preduzeća sa pola radnog vremena moraju da izađu na kraj sa Vladom i tri problema se stalno pojavljuju: registracija ili dobijanje dozvola. 6. 5. prirodom i kontakt informacijama za Vaše preduzeće. samo isplanirajte bolje drugi put. Fred Kieser. Iako je o porezima riječ. porezi i zone. korisno je ovdje pomenuti da Vi takođe želite da vodite arhivu svojih troškova. Vlada SAD-a ima web stranicu koja ima linkove sa informacijama u vezi sa registracijom. Ne bavite se prošlošču. U mnogim saveznim državama i gradovima. kozmetičari koji rade od kuće moraju da imaju dozvolu države. možete da odbijete svoje troškove od prihoda (a manji prihod znači manji porezi). Često buvlje pijace i sajmovi zanata uključuju privremene lokalne poreske brojeve pri iznajmljivanju tezgi. Takođe je važno provjeriti da li je za Vaše preduzeće potrebna specijalna dozvola. ali treba provjeriti. “Juggling Multiple Tasks: How to find the Time to Do All You Need to Do – and Then Some”. July 6. 3. Nemojte da Vam cilj bude savršenstvo. ili zakažite kratke sastanke. Za kompanije koje se vode od kuće ili komercijalnog mjesta kao što su vašar ili konsignaciona prodavnica. 76 Nichole L. Licence – dokumentovana dozvola od Vlade za vođenje posla. Zakažite i zaštitite kvalitetno vrijeme sa svojom porodicom.Posjedovanje nekih opštih pravila koji će Vam pomoći da sortirate sukobljene zahtjeve je od pomoći.

a za preduzeća sa pola radnog vremena. Tri druga ključna aspekta ostaju: utvrđivanje šta ste u mogućnosti da delegirate. su razmotreni u predhodnom dijelu rada. zadržavanje klijenata je naročito važno. .Ograničenja koja se tiču zoniranja mogu da budu neočekivani problem za preduzeća sa pola radnog vremena koja se vode od kuće. 77 Preuzeto sa sajta: www. za preduzetnike u preduzećima sa pola radnog vremena ključ je balansiranje vremena drugih ljudi. Kada zaposlite autsajdere koji nisu Vaši zaposleni da se bave cjelokupnim ili dijelom funkcionalne oblasti Vašeg posla. to se naziva autsorsing (angažovanje spoljnih saradnika). Neka mjesta nekada zabranjuju korišćenje kuća u komercijalne svrhe. Čak i susjedstva mogu da imaju slična ograničenja u obavezama na koje ljudi pristaju kada kupuju kuće. Koji su izazovi preduzetništva sa pola radnog vremena? Naučite kako da optimizirate Vaše delegiranje u okviru kompanije Pet aspekata preduzetništva sa pola radnog vremena se veoma razlikuju od punog radnog vremena.sba. i izazov sa kojim se suočavate kada pokušavate da pređete sa pola radnog vremena na preduzetništvo sa cijelim radnim vremenom. Uspješna prodaja sa pola radnog vremena zavisi od razvoja i održavanja solidne baze klijenata. Zoniranje – Vladine specifikacije za prihvatljivu upotrebu zemljišta i građevina u određenim oblastima. Dok najuspešniji preduzetnici u velikim kompanijama su oni koji nauče da dobiju i balansiraju novcem drugih ljudi.gov/hotlist/license. Lista nazvana „Izvori za mrežne veze“ je još jedno dobro mjesto da se počne izgrađivati Vaša baza klijenata77. vrijeme je ultimativni resurs. jer samo nekoliko preduzeća sa pola radnog vremena može da sebi priušti da pronalazi i prodaje uvijek novim klijentima. 5. Delegiranje se dešava kada dodijelite posao onima nad kojima imate moć. specijalni etički izazov koji dolazi od balansiranja preduzetništva sa pola radnog vremena i drugog posla. odlučivanje koliko profesionalni želite da budete i sticanje legitimnosti i povjerenja među klijentima. Komercijalna upotreba može da se definiše kao skladištenje ili klijenti kod kuće. Delegiranje i angažovanje spoljnih saradnika Za preduzetnike sa pola radnog vremena. Postoje dva glavna načina da se ovo uradi – delegiranje i autsorsing. Dva od njih. obično su to ljudi koje zaposlite ili koji volontiraju kako bi Vam pomogli. Klijenti su od centralnog značaja za prodaju.4.html. Jedini način da sigurno znate je da provjerite.

Ako dvoje ljudi radi u prodavnici.Delegiranje . preduzetnik koji je stručnjak za prodaju može da bude potpuna neznalica kada je riječ o knjigama. Dajte zaposlenima povratnu informaciju u vezi sa njihovim učinkom ubrzo pošto počnu. Angažovanje spoljnih saradnika – ugovaranje sa ljudima ili kompanijama izvan Vaše kompanije da završe posao za Vaše preduzeće.316299. Neka zadatak bude u skladu sa najboljim vještinama i stavom lica.00. Dozvolite vrijeme za zaposlene da nauče zadatak i isprave neizbježne rane greške. riješite ih. Kada se jednom delegira.com/article/0. Budite precizni u vezi sa ishodima koje želite od njihovog rada. možete da obavljate prodaju dvojici kupaca u isto vrijeme. i ponovo obučite zaposlenog. Tražite pitanja od vaših zaposlenih u vezi sa delegiranim poslom Povežite motivišući ishod sa delegiranim radom – šansa da se nauče nove vještine ili da se demonstrira liderstvo. Prva je kada drugi mogu da posao urade bolje od Vas. ponovo razmislite o svom pristupu. Druga je kada želite da Vaša kompanija radi kada nijeste prisutni. Nadajte se savršenstvu u učinku.78          Počnite da delegirate jednostavne zadatke kako biste se Vi i zaposleni navikli na taj proces. Ako je dobro urađena. ali budite zadovoljni sa dovoljno dobrim.html. Delegiranje ima smisla u dvije situacije. pregovaranje ili patentiranje. ne vraćajte nazad odgovornost. pratite 78 Preuzeto iz izvora: http://www. Tabela 5. delegacija oslobađa vlasnika tako da može da se bavi stvarima koje su najvažnije u preduzeću – ključna prodaja.1. To je moćan koncept. strateško razmišljanje.4621.entrepreneur. ili da radi na dva mjesta u isto vrijeme. i postoji više savjeta koji mogu da pomognu pri svakom delegiranju da bude uspješnije. Kada se jave problemi.kada dodijelite posao onima nad kojima imate moć. . povećana vidljivost ili prilika da se vidi više od preduzeća ili klijenata. Pristupi delegiranju za vlasnike malih preduzeća Nisko povjerenje Zaposleni niskog kvaliteta Visoko povjerenje Ne delegirajte delegirajte. Na primjer. Obučite.

ali sve rjeđe kako dokazuju da znaju svoj posao.rjeđe kako zaposleni stiče iskustvo Zaposleni visokog kvaliteta provjerite Delegirajte. provjeravanje prema nepredvidljivom rasporedu pomaže da držite zaposlene u neizvjesnosti i to pruža maksimalno osiguranje za vlasnika. kada zapošljavate autsajdere koji nijesu Vaši zaposleni da se bave cijelim ili dijelom funkcionalne oblasti Vašeg preduzeća. Vi štedite na vremenu i to je dobro. Najviše smisla ima kada imate ljude koji su dobri na svojim poslovima i od povjerenja.powerhomebiz. ostaju unutar kompanije. Najpopularniji tipovi među malim preduzećima su prikazani u Tabeli 5. mogućnost da delegirate zavisi od mogućnosti vlasnika da vjeruje drugima i od kvaliteta ljudi kojima vlasnik može da delegira.com/vol22/delegate. ima smisla da se angažuju spoljašnji saradnici. Aktivnosti koje su od centralnog značaja za strategiju preduzeća. često se mijenja ili je važna podrška funkcionisanju kompanije. ali je teško vjerovati zaposlenima. U oblastima u kojima je teško pronaći ekspertizu. Gurmanski (kulinarski) skupovi predlažu vrstu brižljivog uključivanja i nadzora koji je neophodan kako bi ovo angažovanje djelovalo.1 pokazuje Vaše pristupe delegiranju u zavisnosti od mješavine povjerenja vlasnika i kvaliteta zaposlenog. to se naziva angažovanje spoljnih saradnika (autsorsing). Tabela 5. ali sa nekim dodatnim koracima. Čak i sa ovim savjetima. Kako je ranije napomenuto. kao što je kuvanje i vođenje kuvarskih grupa za gurmanske skupove. pokazuje da najtehničkiji akspekti preduzeća – kao što su pravo. Tabela 5. Razmotrite primjer gurmanskih skupova.1. Za aktivnosti . vlasnik bi trebalo da dozvoli vrijeme da ih obučava i da prati njihov rad – u početku često. Kada je povjerenje visoko ali zaposleni nemaju vještine. ideja iza automatike je bila da se uštedi vrijeme. pratite neredovno Delegirajte i kako biste osigurali učinak na kraju Izvor: http://www. U devetnaestom i dvadesetom vijeku. Ovo Vam daje uvid u to kako da razmišljate o angažovanju spoljnih saradnika. Druga ključna ideja za angažovanje spoljnih saradnika je da nikada to ne činite kada je riječ o onome što je Vaša osobena kompetencija. računari ili finansijska arhiva – su oblasti u kojima će se najvjerovatnije javiti angažovanje spoljnih saradnika. delegiranje može da radi i u situacijama koje nijesu optimalne.htm Delegiranje nije za svakog i za svaku situaciju. Ako može računarski program ili druga kompanija da obave posao umjesto Vas. Kada je delegiranje od suštinskog značaja.1.

Prije nego što kupite.. . Ako Vam nešto treba. kupite korišćene ili po popustu i uvijek pitajte da li možete da razvučete plaćanja kako biste minimizirali tok gotovine. Ako kupujete. razmislite o prvoj ili drugoj hipoteci kako biste novac uložili u preduzeće.pdf. 2002. Coleman Foundation White Paper. 5. bez plate. Ako morate da kupite spoljašne usluge. pozajmite. Ključne ideje samostalnog rada su jednostavne79:          Živite bez novca koliko god možete. ali budite štedljivi. razmotrite da umjesto toga ponudite vlasništvo dijela preduzeća (akcijski kapital). onda od porodice.colemanchairs.5. Naročito je značajno za preduzeća rano u početku jer jedna od glavnih prijetnji za preživljavanje preduzeća je nedostatak kapitala. “Bootstrap Finance”. ako se osjećate ugodno da rizikujete svoju kuću. Ako Vam je potreban novac pozajmite ga prvo od sebe. Kako biste minimizirali dug. Kada počinjete Naučite koristi samostalnog rada Samostalan rad (bootstrapping) – pronalaženje jeftinog ili besplatnog načina da se nešto obavi – je popularan pristup za sva preduzeća i od suštinskog značaja za preduzeća sa pola radnog vremena.org/files/documents/4/Neeley. kreditnih kompanija. možda to možete da dobijete besplatno (kao što je pomoć od SCORE ili bivši profesori). naročito kada ih bolje ili jeftinije mogu obaviti spoljne kompanije. kalkulator koji štampa i kutija koja se zaključava umjesto kase). uzimajte preko kreditnih kartica i na kraju. ili iznajmite prije nego da kupite. jer za malo preduzeće koje tek počinje oboje obično uzimaju iz istih resursa. Do ovoga može doći zbog nedostatka gotovine u preduzeću ili čak i od nedostatka gotovine u ličnom životu vlasnika. trampite svoje vrijeme za to. 79 Lynn Neeley.koje nijesu strateški kritične angažuju se spoljni saradnici. Gubitak novca prije nego što preduzeće počne da se samo izdržava je velika prijetnja. Smanjite svoje lične i poslovne troškove maksimalno (npr. Ako su cijene hipoteka niske. tim redoslijedom. rad od kuće). http://www. vidite da li možete da zamijenite alternativu koja je jeftinija (npr. koristite kreditnu karticu kao što je American Express koja zahtijeva otplatu na 30 dana umjesto kreditne kartice. onda od prijatelja i posle toga od banaka.

Obrazac za vježbanje 2.1 Vam daje specifične informacije kako bi Vam drugi uspješno pomogli. Ima dosta ljudi od kojih možete da dobijete besplatnu pomoć za Vaše preduzeće sa pola radnog vremena. 5. Postoje dvije situacije u kojima preduzetnici sa pola radnog vremena rizikuju: tezgarenje i poboljšavanje. Tezgarenje Često. 2007).vlasništvo dijela preduzeća. uređivanje ovoga bez vrijeđanja Vašeg sadašnjeg poslodavca. Akcijski kapital . . Jedan ključ za djelovanje samostalnog rada je balansiranje niskih troškova sa besplatnom ekspertizom. Međutim. službenici trgovinske i stručne asocijacije. koji su ponudili besplatno preko interneta. Nedostatak kapitala – kada nemate dovoljno novca na raspolaganju za preduzeće da pokrijete manjke u prodaji ili profitima.  Kada koristite kreditnu karticu. Etika i mala preduzeća sa pola radnog vremena Naučite etičke izazove preduzetništva sa pola radnog vremena Nemoguće je imati legitimnost za Vaše malo preduzeće ako je Vaša etika dovedena u pitanje. ograničite kupovine i neka Vaš bilans na kreditnoj kartici bude čist.html (Accesed April 29. bivši ili penzionisani preduzetnici i organizacije za javni razvoj preduzeća kao što je Vaš lokalni SCORE ili Centar za razvoj malih preduzeća. uvijek bilježite kako trošite svoju gotovinu! Samostalan rad – korišćenje jeftinih ili besplatnih tehnika za minimiziranje troška. U poglavlju 2. Na primjer.6. kao što su bankari. Jedna oblast samostalnog rada koja brzo raste je raspoloživost visokokvalitetnog softvera koji je koristan za mala preduzeća. agenti osiguranja.com/magazine/20060701/bootstrapping-intro. najuspješnija mala preduzeća izgrađuju se od poslovne ekspertize i ličnih kontakata preduzetnika. ili dospijevanja u zakonsku ili ugovornu nepriliku. Jedan način da se ovo obavi je da se osnuje savjetodavni odbor. nije 80 www. 37signals.inc.com80 je počeo sa korišćenjem programa otvorenih izbora kako bi se izgradile aplikacije kao što su program menadžmenta programa. I uvijek.

Ključ je da držite odvojenim svoje poslove gdje radite puno radno vrijeme i svoj lični posao. Proždiranje znači uzimanje posla od Vašeg poslodavca.lako. Ako klijentima deluje kao . Glavne brige su sukob interesa.Samostalan rad pola radnog vremena posle Vašeg redovnog posla. ako ste moler za građevinskog preduzimača tokom dana. Vaš lični posao je nanio povredu Vašem stalnom poslu. i ono donosi neke rizike. Sukob interesa se javlja kada ljudi rade za svoj posao dok su na radnom mjestu gdje rade puno radno vrijeme. Sukobi interesa se dešavaju kada ono što je najbolje za Vaš posao se razlikuje od onoga što je najbolje za Vašeg poslodavca ili kada ljudi nijesu sigurni koju od dvije kompanije Vi predstavljate. postizanje legitimiteta i poslovnog poštovanja može da postane vodeća sila. preduzetnik vidi mogućnost koja je moguća. Povremeno. Tradicionalno rješenje za ovo je da se napravi odvojena lista klijenata bez imena sa Vašeg stalnog posla i onda da sačekate da Vas klijenti Vašeg poslodavca pitaju u vezi sa Vašim drugim poslom za koji su čuli da ste pokrenuli. nemojte da kontaktirate svoje klijente dok ste na svom zvaničnom radnom mjestu. Proždiranje – uzimanje posla od Vašeg poslodavca. Do ovoga može doći ako uzimate prodaju od poslodavca ili uzimate radne sate kako biste radili svoj posao. Na primjer. Ovo je pravi problem ako je Vaš lični posao sličan Vašem poslu sa punim radnim vremenom na primjer. Vi ćete neizbježno pronaći neke klijente koji ne žele da slušaju Vašu prodajnu priču. Sukob interesa je situacija u kojoj se osoba suočava sa dva ili više konkurentska standarda ili cilja. proždiranje prodaje i trovanje bunara. a briše se razlika između njih. ali djeluje kao napor. Ako zbog toga oni kažu Vašem poslodavcu da je manje vjerovatno da će kupiti od njega ili nje. Ako koristite svoje poslovne kontakte tokom Vašeg dnevnog posla kao osnovu Vašeg samozapošljavanja sa pola radnog vremena. Trovanje bunara – stvaranje negativnog utiska među klijentima Vašeg poslodavca. Samostalan rad pola radnog vremena poslije Vašeg redovnog posla se naziva tezgarenje. Poboljšavanje Za preduzeće sa pola radnog vremena. ''Trovanje bunara'' se odnosi na kreiranje negativnog utiska među klijentima Vašeg poslodavca. a radite sličan posao u svom preduzeću sa pola radnog vremena gdje tezgarite. Tezgarenje .

Da li možete da sebi priuštite da postanete samostalni? Ovo znači da Vam treba dovoljno novca da pokrijete lične i porodične troškove (tipično za šest mjeseci) kao i poslovne troškove. a oni se suočavaju sa izazovima kada postignu uspjeh. na našim ulicama. Preduzetništvo sa pola radnog vremena je važno kao test za prelazak na puno radno vrijeme. sa kreditnim izveštajima i registrima preduzeća koji su na raspolaganju na internetu za par sekundi. dok se Vi koprcate da zamijenite zdravstveno osiguranje koje je obezbjeđivao poslodavac. Drugi pokreću preduzeća sa pola radnog vremena i žele da ona i ostanu takva. značajnije. prodaji usluga ili proizvoda. zaključivanje velikog ugovora ili prodaje može da bude finansijski i marketinški indikator pravog vremena.napor. Pomjeranje od preduzeća sa pola radnog vremena na preduzeće sa punim radnim vremenom Saznajte o izazovima pomjeranja od preduzeća sa pola radnog vremena na preduzeće sa punim radnim vremenom Neki ljudi pokreću svoja preduzeća sa pola radnog vremena sa nadama da će preći na puno radno vrijeme u pravo vrijeme. preduzetnik može da počne da misli o tome da učini da preduzeće djeluje veće. na veću kompaniju i kao sredstvo samo-oslanjanja i samoizražavanja. Bilo da je riječ o maloprodaji ili veleprodaji. mogućnost da Vas otkriju je mnogo veći i rizik je veći. oni ili njihova roba su u našim radnjama i našim trgovinama. Ovaj utisak koji je obmanjujući. Preduzetništvo sa pola radnog vremena je važno jer daje ljudima šansu da nauče veze u poslovanju i da testiraju svoje ideje. Ako ste već zaposleni sa punim radnim vremenom negdje drugdje. U odlučivanju da li da pređete na puno radno vrijeme. 5. Danas. Za njih. može da predstavlja smrt za kompaniju ako se otkrije u nezgodno vrijeme. dovoljno je samo par minuta na internetu ili jednostavno da kažete komšiji „Mogu to da ti uradim“ kako biste pokrenuli preduzeće sa . ključno pitanje je obično finansijske prirode. To je često jedini način kako da se ljudi bave preduzetništvom usred svojih drugih obaveza. Milioni ljudi rade u sopstvenim preduzećima sa pola radnog vremena. Napor stvaranja robe ili usluga za halapljivo tržište može da učini teškim da se ostane na pola radnog vremena. Poboljšavanje je pokušaj da učinite da Vaše preduzeće djeluje bolje ili veće nego što zaista jeste.7. Može takođe da bude i novih troškova. prelazak na preduzetništvo sa punim radnim vremenom znači da treba da brižljivo pogledate svoju finansijsku situaciju. i u našim domovima. naziva se poboljšavanje. Međutim. sposobnije nego što zaista jeste.

Naučite pet glavnih puteva za preduzetništvo sa pola radnog vremena          Tezge uključuju tezge pored puta. Ima smisla kada nemate dovoljno resursa za preduzeće sa punom radnim vremenom. Ključna pitanja su sastavljanje reklame koja prodaje i stavljanje iste u odgovarajuću publikaciju. buvljake. poljoprivredne pijace i vašare. Ključna pitanja za tezge su lokacija. da plaćate poreze i da poštujete regulativu mjesta. Preduzeća u stanu uključuju zabave sa kupovinom. Granica – potrebno je da upravljate vremenom brižljivo i da držite dom i preduzeće odvojenim.pola radnog vremena. Rezime poglavlja Znati kada i zašto preduzetništvo sa pola radnog vremena ima smisla    Ima smisla kada je potrebno da steknete osnovno iskustvo. Razumite šta je potrebno da se bude uspješan u preduzetništvu sa pola radnog vremena    Upotrijebite BRIE model koji će Vam pomoći da identifikujete ključnu granicu i da razmijenite probleme. Razmjena – potrebno je da se registrujete kod vlasti. to će ostati opcija koje većina potencijalnih preduzetnika neće propustiti. Ključna pitanja su optimizacija vidljivosti i upravljanje procesom plaćanja. Takođe je potrebno da vodite pažljivu arhivu Vaših troškova uključujući i trošak sopstvenog vremena. Naručivanje putem pošte i kataloška prodaja se razlikuju veoma u troškovima i tržištima koji su pokriveni. Prodaja putem interneta može da se obavlja putem web sajtova etrgovine ili aukcija preko interneta. Ima smisla kada se suočavate sa uskim prozorom mogućnosti. Ključna pitanja za konsignacione prodavnice i preduzeća koja rade po principu aukcije su lokacija i saobraćaj. Ključni problemi za preduzeća u stanu uključuju posjedovanje dobrog domaćina za zabave sa kupovinom ili solidnu tehniku za zatvaranje prodaje u prodaji od vrata do vrata. prodaju od vrata do vrata i mrežni marketing. . gdje ima dosta saobraćaja i posjedovanje odgovarajućeg inventara.

Naučite kako da optimizujete delegiranje u okviru kompanije:
 Delegiranje je proces u kome drugi rade Vaš posao. Može da pomogne
preduzetniku da više stvari bude odrađeno;
 Upravljanje delegiranim poslom i ljudima koji ga obavljaju je ključni
izazov za preduzetnika;
 Angažovanje spoljnih saradnika stručnjaka da obave funkcionalne
zadatke Vašeg preduzeća;
 Možete da angažujete stručnjake za sve osim za zadatke koji čine Vašu
kompaniju jedinstvenom.
Naučite koristi od samostalnog rada


Samostalan rad podrazumijeva snalaženje sa malo novca ili bez novca;
Držite svoje troškove niskim, snađite se bez troškova, pozajmite
umjesto da kupite, kupujte korišćeno ili na popustu, i pogledajte druge
navedene tehnike;
Stvorite ekspertizu stvaranjem savjetodavnog odbora;

Naučite etičke izazove preduzetništva sa pola radnog vremena


Sav etički izazov preduzeća sa pola radnog vremena su tezgarenje i
poboljšavanje;
Tezgarenje može da rezultira proždiranjem prodaje Vašeg poslodavca ili
''zagađivanjem bunara'' time što ćete naljutiti klijente svog poslodavca;
Poboljšavanje može da se dogodi kada kompanija sa pola radnog
vremena pokuša da se predstavi kao ona sa punim radnim vremenom ili
veća nego što zaista jeste.

Naučite koji su izazovi prelaska sa preduzeća sa pola na preduzeće sa punim
radnim vremenomKljučni izazovi prelaska na preduzeća sa punim radnim vremenom i
samozapošljavanje su uglavnom finansijske prirode;
Napravite biznis plan kako biste procijenili svoju finansijsku situaciju u
novom preduzeću;
Kada izvršite prelazak, to radite kada imate najveću podršku svoje
porodice i prethodnog poslodavca;
Razmotrite povećavanje radnog vremena svog preduzeća sa pola radnog
vremena sve dok ne počnete da radite dva posla sa punim radnim
vremenom, a onda dajte otkaz kako biste se posvetili Vašem preduzeću
potpuno;

Ključni termini:

Samozapošljavanje sa pola radnog vremena;
Konsignacione
Promjenljivost;
Samozapošljavanje
sa
punim
Delegiranje
Angažovanje
spoljnih
Registracija
Samostalan rad (Bootstrapping)
Mikro- inventar
na vrijeme;
Akcijski
Marketing preko mreže
Tezgarenje
licence
Sukob interesa
kapitala
Proždiranje
bunara“
Pitanja:

Aukcija
prodavnice;
radnim

vremenom;
saradnika;
Zona
Inventar
kapital
Davanje
Gubitak
„Trovanje

1. Koje su tri situacije u kojima ima više smisla da Vaše preduzeće radi
pola radnog vremena nego puno radno vrijeme?
2. Postoji pet glavnih kategorija preduzeća sa pola radnog vremena –
tezge, kuće, konsignacija, naručivanje putem pošte i prodaja putem
interneta. Opišite svaku od njih ukratko i dajte najmanje jedan od
kritičnih faktora uspjeha za tu kategoriju preduzeća.
3. Koje su razlike između maloprodaje na zabavama i prodaje od vrata do
vrata?
4. Kako se pravljenje sopstvenog kataloga i stavljanje svog proizvoda u
postojeći katalog razlikuju? Kada svaki pristup ima najviše smisla?
5. Kada upravljate svojim vremenom koristeći listu šta treba učiniti? Kako
određujete prioritete na listi? Zašto?
6. Za koje vrste zadataka mala preduzeća najčešće angažuju spoljašnje
saradnike? Zašto mislite da su to popularni zadaci koji se daju drugima?
7. Od dva etička problema koja preovladavaju u vezi sa preduzećima sa
pola radnog vremena (tezgarenje i poboljšavanje), za koji mislite da je
najveći problem za preduzetnike? Zašto?

POGLAVLJE 6

POČECI MALIH PREDUZEĆA: PUTEVI
DO PREDUZETNIŠTVA SA PUNIM
RADNIM VREMENOM

CILJ POGLAVLJA

6. Spoznate probleme nasleđivanja preduzeća u posjedu porodice.Pjesma i tekst Paul Simon-a.Ovo poglavlje će Vam pomoći da: 1. 4. 3. Spoznate mogućnosti i zamke kupovine postojećeg preduzeća. . 2. Naučite koje su nagrade i zamke pokretanja novog preduzeća. 81 50 načina da ostavite ljubavnika“ . Opišite pet načina kako ljudi dospijevaju da upravljaju malim preduzećem. Objasnite prednosti i mane kupovine franšize. kako to kaže pjesma. 7. Spoznate četiri metode kupovine postojećeg preduzeća.1. 5. Opišete kako iznajmljeni menadžeri postaju vlasnici malog preduzeća. ali ima samo pet načina da uđete u menadžment malog preduzeća:      Možete da pokrenete malo preduzeće Možete da kupite postojeće preduzeće Možete da uzmete franšizu za preduzeće Možete da naslijedite preduzeće Možete da budete unajmljeni da budete profesionalni menadžer malog preduzeća Franšiza je pravni ugovor koji dozvoljava da se preduzećem upravlja korišćenjem naziva i poslovnih procedura druge kompanije. 6. Pet puteva ka vlasništvu preduzeća Opišite pet načina kako ljudi dospijevaju da upravljaju malim preduzećem Možda ima „50 načina da ostavite ljubavnika“ 81.

kako neki kažu. Na drugoj strani. moramo se diviti hrabrosti i optimizmu osobe koja izabere da pokrene novo preduzeće (vidi Sliku 6. Drugi profesionalni menadžeri su regrutovani da postanu direktori. 87% kompanija u začetku koje započnu u poslovnim inkubatorima i dalje rade posle pet godina i stope preživljavanja za studente koji pohađaju programe u oblasti preduzetništva i preduzetnici koji traže pomoć od centara za razvoj preduzeća – njih ima duplo više nego preduzeća.1). od gotovinske kupovine do „zarade“ gdje se preduzeće kupuje tokom perioda vremena sa novcem zarađenim od poslovanja. Finansijske i lične nagrade od pokretanja uspješnog novog preduzeća mogu da budu veoma impresivne. Headd. Small Business Economics 21. dok administracija malih preduzeća (SBA) u SAD-u prijavljuje da 66 % novih poslodavaca preživljava dvije godine ili više. do onih gdje je franšizno samo pravo da se koristi poslovni naziv. Mnoga preduzeća koja se završavaju to čine ne zato što nijesu uspjela već zato što je vlasnik iskoristio bolju priliku. Prednosti početaka 82 B. specifični detalji ulaska u biznis su jedinstveni za svaku osobu. Često se hobi polako pretvori u profitabilni biznis ili se slučajni događaj pretvori u poslovno ulaganje. Franšize mogu da idu od „ključ u ruke“ u kojem svakim dijelom preduzeća upravljaju profesionalci. Stopa uspjeha preduzeća u začetku je kontroverzno pitanje. no. . dobro isplanirane i finansirane. je trijumf nade nad realnošću. pp. Menadžeri nekih preduzeća stižu do vrha od početne pozicije zaposlenog sa pola radnog vremena.1. Uprkos visokoj stopi neuspjeha. 50 % preživljava najmanje četiri godine. pokretanje preduzeća. a 40 % preživljava više od šest godina. 82 Čak i za one koji dobijaju pomoć u pokretanju preduzeća. nasledstvo i profesionalni menadžment. Ovo poglavlje se bavi detaljima puteva ulaska u malo preduzeće: preduzeće u začetku. mnoga preduzeća u začetku „se prosto dogode“. 6. Kompanije u začetku mogu da budu odlučne. a ona preduzeća koja dobiju pomoć traju mnogo duže. 21-61. franšizing. kupovina.Iako svako ulazi u preduzeće putem jednog od ovih pet puteva.1. “Redefining Business Success: Distinguishing between Closure and Failure”. 1 (August 2003). Pokretanje novog preduzeća Naučite koje su nagrade i zamke pokretanja novog preduzeća Pokretanje novog preduzeća je najrizičniji put u poslovanje i put koji obećava najveće nagrade za uspjeh. Kupovina postojećeg preduzeća može da se dogodi na više načina. Često je za unajmljeni menadžemnt da koristi izbalansirane otkupe ili planove opcije zaposlenih za kupovinu kompanija za koje rade. Kao što smo primjetili u prethodnim poglavljima. Otkup – kupovina cijelog postojećeg preduzeća.

Aktiva – ono što preduzeće posjeduje i od čega se očekuje da ima ekonomsku vrijednost u budućnosti. Preduzeće u začetku ne može lako da dobije revolving kredit od dobavljača i finansijskih institucija. dugovi. prodaju i priliv gotovine koja se može koristiti da se dobiju finansije za preduzeće. sudski sporovi. Prava na brend mogu da garantuju momentalno prihvatanje preduzeća. Revolving kredit – kreditni ugovor koji omogućava da zajmoprimac plati cio ili dio bilansa . Preduzeće u začetku se veoma teško finansira. Postojeća preduzeća i franšize postoje zbog njihovog uspjeha u obezbjeđivanju dokazanih proizvoda i usluga. Kompanija u začetku može da obezbijedi nove. Preduzeća u začetku daje vlasniku mogućnost da koristi najnovije tehnologije. Preduzeće u začetku možda nema iskusne menadžere i radnike. Preduzeće u začetku zahtjeva dovoljno vreme da se osnuje i obezbijedi pozitivan protok gotovine. Osnovano preduzeće ili franšiza su izgradili klijentelu tako da im pruža momentalni priliv gotovine. Preduzeće u začetku može da se namjerno održava malim kako bi se ograničio broj mogućih gubitaka. Osnovana preduzeća i franšize obezbjeđuju momentalnu aktivu. Osnovana preduzeća i franšize obezbjeđuju iskusnu radnu snagu. jedinstvene proizvode ili usluge koje nijesu na raspolaganju kod postojećih preduzeća ili franšiza. da uzmu franšizu ili budu zaposleni:     Kompanija u začetku počinje od početka. opreme ili softvera koji bi mogli da ometaju produktivnost. Kupljeno preduzeće ili franšiza zahtjevaju momentalne i konstantne tokove gotovine kako bi se ispunile tekuće obaveze. Postojeće preduzeće ili franšiza su uložili u razvoj svog tržišta. Nedostaci preduzeća u začetku Postoji nekoliko nedostataka kada je riječ o osnivanju novih preduzeća:      Preduzeće u začetku nema poznati naziv.Ima dosta razloga zbog kojih ljudi biraju da pokrenu malo preduzeće prije nego da kupe postojeće. zgrada. Tokovi gotovine – prijem i trošenje gotovine od strane preduzeća. Nema zaostalih lokacija. Ne postoje problemi sa zaposlenima. ugovori ili druge zakonske obaveze koje moraju da se ispune. Postojeće preduzeće ima kreditne linije koje se prenose sa preduzećem. obuku i podršku menadžmentu.

ljudi (People). . Istraživanje indikatora uspješnog preduzeća u začetku pokazuju da je jedan od najboljih predskazivača uspjeha nivo iskustva osnivača. kada je bilans kredita otplaćen. vodoinstalaterski servis. Na drugoj strani ovaj tip preduzeća u začetku se može teško razlikovati od drugog sličnog preduzeća. Nasumični događaji. Rosenbloom. Dvije trećine svih preduzeća u začetku su zasnovane na idejama iz prethodnog radnog iskustva. Velika većina preduzeća u začetku su preduzeća „ja takođe“. Nije neophodno definisati preduzeće na tržištu. Pravni. jedina konkurentska prednost može da bude lokacija novog preduzeća. Poseban koncept koji vodi do osnivanja preduzeća dolazi od iskustva osobe koja pokreće preduzeće. Osnivači – ljudi koji stvore ili pokrenu novo preduzeće. prijedlozi prijatelja i saradnika i posebni kursevi obuke su izvori za samo nekoliko početnih ideja. itd. može se ponovo pozajmljivati. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from xerox corporation’s technology. profit (Profit) i nadzornike83 koji podupiru svaku novu poslovnu ideju i omogućavaju da se iskoristi u preduzeću (Društvena. bar ili kafić. hobija i porodičnih preduzeća. 529e555 (2002). kompanija za izradu znakova. Tehnološki).propozicija (Proposition). 83 Izvor: H. S. restoran ili kafić. restoran. Često je ideja za preduzeće da se jednostavno napravi česta pojava u biznisu: kozmetički salon. Vaša poslovna ideja može biti izražena kao "opportunity business model". Ova preduzeća će generalno prije da uspiju nego preduzeća zasnovana na idejama iz drugih izvora. suštinski identičnog preduzeća. briga o vrtovima. jer svako zna šta pruža kozmetički salon. mjesto (Place).u bilo koje vrijeme. proces (Process). Često. Zato vlasnici običnih preduzeća se toliko trude da učine da se njihovo preduzeće razlikuje od drugog. Preduzetnički model poslovanja ("Entrepreneurial Opportunity Business Model") Kao što smo diskutovali u prethodnim dijelovima knjige. rok bend. Chesbrough and R. Ovaj model poslovanja opisuje ključne dimenzije . Pokretanje novog preduzeća Prvi korak u pokretanju preduzeća je da se utvrdi šta će biti to preduzeće. Industrial and Corporate Change 11(3). Komercijalna. Pokretanje ''plagijatorskog preduzeća'' pruža neku zaštitu od propasti preduzeća.

kapital…Da li postoji društveni povratak? Ovo. bruto dobit. . može da uključi i razmatranje vlasničke strukture. Proces: Kako je preduzeće struktuirano? Koji su ključni procesi i odnosi? Kakvu ulogu igra informaciona tehnologija? Profit: Finansije. takođe. The Economist 390(8623) (March 21st 2009). dobavljača i zainteresovanih strana? Kako društveni kapital i umrežavanje podržava poslovnu priliku? Mjesto: Gdje je tržište? Ko su kupci i konkurenti? To bi moglo da podrazumijeva analizu tržišta i industrije kako bi se identifikovali segmenti i nedostaci. 84 The end of the free lunch e again. kupaca. prognoze. Ljudi: Ko je lider menadžmenta i kakva je mreža savjetnika. neto dobit.Dimenzije su način izražavanja različitih komponenti ili elemenata poslovne ideje84:    Propozicija: Može da bude izražena kao misijia ali treba da bude jasna i koncizna.

11. 5. Ali inkubatori rade mnogo više od prostog stvaranja radnih mesta. Izaberite preduzeće koje proizvodi visoke marže. Inkubatori obezbjeđuju pristup investitorima. Creativity and innovation: Two key komercijalno characteristics of the 21st century information professional. Izgradite povjerenje u Vašu „priču“. Imajte industrijskog iskustva. 2.Preduzetničke prilike . 7.1). Pokrenite preduzeće u inkubatoru. javnim grantovima za novac i tehnološkoj podršci. Možda je najvažnije to što inkubatori obezbjeđuju legitimnost dajući preduzeću lokaciju i utvrđene poslovne procese. 4.biznis model društveno ljudi Upravljanje Dimenzija predlog Izvor: Heye. 252 – 257. 10. 3. Pokrenite preduzeće sa ustanovljenim klijentima. revitalizaciju zajednica u nevolji i stvaranju bogatstva. Poslovni inkubatori su stvoreni da ojačaju lokalnu ekonomiju pomažući stvaranje radnih mjesta putem osnivanja uspješnih malih preduzeća. 1. Učesnici u inkubatorima dijele zajedničke kancelarijske usluge. Počnite sa više od jednog osnivača. 6. Učestvujte u programu monitoringa. 23(4). 9. Imajte detaljan budžet za pokretanje biznisa. Obavljanje sledećih stvari je najefikasniji put ka uspjehu (vidi Prilog 6. 8.  Pokrenite preduzeće u inkubatoru za preduzeća: inkubator za preduzeća je organizacija koja obezbjeđuje finansijsku. Oni pomažu komercijalizaciju novih tehnologija. kao što je javljanje na telefon i stvaranje i kopiranje dokumenata. D. Većina inkubatora su povezani sa agencijama za ekonomski razvoj i integrisani su u zajednicu. (2006). Imajte prethodnog iskustva u stvaranju novog preduzeća. . mjesto zakonsko proces Povećanje izgleda za početni uspjeh tehnološko profitpreduzeća je značajno povećana kada Vjerovatnoća za pokretanje uspešnog osnivač ima izvjesne atribute i kada osnivač preduzima izvjesne radnje. Najbolji inkubatori obezbjeđuju jeftin kancelarijski prostor sa menadžerima koji rade puno radno vrijeme na licu mjesta koji mogu da pomognu preduzetniku na više načina. Imajte iskustva u upravljanju malim preduzećima. 12. Proizvedite proizvod ili uslugu za koju postoji dokazana tražnja. Business Information Review. Obezbijedite spoljašnje investiranje. tehničku i menadžersku pomoć za pokretanje preduzeća.

 Proizvedite proizvod ili uslugu za koju postoji dokazana potreba: Nažalost mnogi novi proizvodi i usluge ne budu prihvaćeni. za više od pet milijardi potrošača u 140 država svijeta. pomažući drugima. ciljnim tržištem. proizvod ili uslugu. na neki način vrate dug mnogim ljudima koji su im pomogli da postignu uspjeh. proces dobijanja investicionih sredstava znači da Vaše preduzeće će biti kritički pregledano od strane autsajdera koji nemaju interesovanje za Vašu ideju. Vaše novo preduzeće neće imati ni iskustvo niti resurse da apsorbuje gubitak od neuspjeha proizvoda. promocijom. mentori mogu da Vam pomognu da izbjegnete greške i da donesete dobre poslovne odluke. Detaljni budžet za početak obezbjeđuje mapu za neophodno trošenje tokom faze početka. Uprkos njihovim ogromnim resursima i godinama iskustva oni redovno uvode proizvode koji propadaju. činjenica da ste mogli da ubijedite autsajdere da investiraju u Vaše preduzeće ukazuje na nivo vjerovanja u preduzeće i Vas koje pruža legitimnost. Danas kompanija P&G proizvodi više od 250 robnih marki. Oni mogu da. Zbog svog iskustva. kada će prilivi gotovine biti mali ili nepostojeći. Potrebno je da donesete brojne odluke u vezi sa lokacijom. Izvršni dobrovoljci doprinose svojim vremenom i energijom u pomaganju novim preduzećima i borbi malih preduzeća kao javna služba. SAD. Morate da žonglirate sa svim ovim zahtjevima dok istovremeno pazite da imate dovoljno gotovine. prodajom i svim aspektima pokretanja i funkcionisanja preduzeća. počela je kao mala.  Treba da imate detaljan početni budžet: Početna faza je obično najteže vrijeme u pokretanju preduzeća. 85 “Procter & Gamble“ (skraćeno P&G) je kompanija osnovana 1837. godine. Kompanije koje brižljivo planiraju svoje početne aktivnosti i izbjegavaju svako nepotrebno trošenje će vjerovatnije uspjeti. Ohio. Drugo. . Proizvodnjom proizvoda ili usluge za koje postoji dokazana tražnja.  Sačuvajte spoljašnje investicije: Obezbjeđivanje spoljašnjih investicija postiže dvije stvari: Prvo. proizvodom. Učestvujte u programu monitoringa: Uspješni vlasnici preduzeća i korporativni direktori dobro rade i zato su uspješni. Velike korporacije kao što su Procter & Gamble85 troše milione dolara godišnje na testiranje tržišnog prihvatanja novih proizvoda. porodična proizvodnja sapuna i svijeća u Cincinnatiju. rizik od neuspjeha proizvoda može da bude umanjen ili eliminisan.

da obezbijedi forum za razmatranje ideja. istinita da . mnoga potraživanja menadžemnta malih preduzeća zahtjevaju da imate mogućnost da se brzo prebacujete sa zadatka na zadatak. to Vam djeluje lakše. Oni preduzetnici koji imaju iskustvo u menadžmentu malih preduzeća vjerovatnije će moći da ispune mnoge istovremene zahtjeve uspješnog pokretanja preduzeća nego osoba koja je nova u malom preduzeću. Samo putem iskustva možete da naučite metode. Ali ako ste bili u biznisu. Imajte iskustva u upravljanju malim preduzećem: Upravljanje malim preduzećem zahtjeva pažnju koja je veoma nalik onoj koju pokazuje osoba koja vrti tanjire na štapovima. Dovoljno je koncizna. bez dozvoljavanja da Vam i jedan zadatak ostane nezavršen. ali barem ćete imati znanje iz prve ruke kako funkcioniše industrija što će olakšati Vaš zadatak.  Treba da imate industrijsko iskustvo: svaka industrija ima svoje osobenosti. Kao što izvođač mora da se pokreće brzo sa tanjira na tanjir.  Počnite sa više od jednog osnivača: Početak sa više od jednog osnivača obezbjeđuje preduzeću više iskustva. ona je postala dio našeg jezika i ne dovodi se u pitanje. Posjedovanje iskustva neće olakšati Vaš početak. vještina i resursa nego što to može da pruži jedan pojedinac. Scott McNealy i Warren Buffet čine da proces uspjeha u poslovanju djeluje lako. oblikovali i varili? Kako ćete prodati bicikle? Da li se bicikli prodaju putem veleprodavaca? Da li se prodaju direktno prodavnicama bicikala? Što manje znate o nečemu. Poslovni ljudi kao što su Michael Dell. Pravi ekspert čini da zadatak djeluje lako. procjenjivanje informacija i donošenje dobrih poslovnih odluka. Čak i jednostavni zadaci. zamislite da planirate da pokrenete kvalitetan restoran! Gdje kupujete bifteke vrhunskog kvaliteta? Kako kuvate meso? Ili zamislite izradu haj-tek laganih bicikala. kao što je kupovina neophodnog materijala mogu da budu gotovo nemogući bez industrijskog znanja. Za 150 godina koliko je prošlo od ove Dimine poznate rečenice. Gdje možete da kupite titanijumske cijevi? Koliko koštaju? Šta Vam je potrebno da biste ih sjekli. Ovaj proces može da bude ogroman za neiskusne menadžere. Sinergija – kombinacija u kojoj je cjelina veća od zbira djelova. Na primjer. izvore i tržišta za svaku specifičnu industriju. takođe.  Treba da imate prethodno iskustvo u pokretanju novog preduzeča: „Ništa ne uspijeva kao uspjeh“. Vi znate da nije tako. Veći broj osnivača u preduzeću takođe pruža priliku za sinergiju u kojoj poslovni rezultati veći od zbira ulaza. Više osnivača može.

 Pokrenite preduzeće sa ustanovljenim klijentima: Kada počinjete sa ustanovljenim klijentima Vi znate da ćete odmah imati priliv gotovine. obezbjeđuju tampon od velikog broja grešaka. problem zamjenjivanja izgubljene marže je mnogo jednostavniji ako morate da izvršite samo jednu ili dvije prodaje ili da imate jednog ili dva nova klijenta kako biste nadoknadili izgubljeni posao.deluje kao univerzalna istina. što samo povremeno rezultira uspjehom. Za preduzetnike sreća je da ova rečenica. nije potpuno istinita. ovo gotovo uvijek rezultira lošim odnosima i završava se sudskim sporovima po pitanju poslovnih tajni. Sa pravne tačke gledišta. (1) Pokretanje odvojenog preduzeća je redovna poslovna praksa koju obavljaju preduzeća svih veličina u svim fazama razvoja. gubitak svake prodaje ili klijenta ima momentalni efekat. iznos za koji su prodajne cijene veće od troškova proizvoda. Međutim. Moraćete da donesete teške etičke odluke. ugovor između poslodavca i zaposlenog je ispunjen kada su sve plate i drugi benefiti . Odbacivanjem takve aktivnosti. (2) Stupanje u konkurenciju sa Vašim sadašnjim poslodavcem je takođe uobičajena praksa. (3) Ili možete da pokrenete preduzeće i da budete podugovarač usluga Vašem poslodavcu ili drugim ustanovljenim preduzećima. Ostala odvajanja se prave kada matičnoj kompaniji nedostaje ili interes ili resursi. Iako se može učiti iz uspjeha. takođe. većina učenika stiču znanje putem procesa ponavljanja. Odvajanje je preduzeće koje se pravi tako što se odvaja dio preduzeća u posebno lice. (2) Možete da pokrenete preduzeće tako da postanete konkurencija svom poslodavcu. Kada su marže niske. matična kompanija smanjuje potrebe kapitala i obezbjeđuje veći fokus za menadžment na ostatak preduzeća. Naravno. Postoje u osnovi tri načina kako biste stekli posvećene klijente prije pokretanja: (1) Možete da pokrenete novo preduzeće kao „odcjepljenje“ od Vašeg sadašnjeg poslodavca. Jedna studija preduzetnika koji su uspješno pokrenuli preduzeće je utvrdila da prosječno preduzetnik ima tri neuspješna početka prije nego što postigne uspjeh. Stoga je tačnije da nijedan preduzetnik ne uspijeva bez prethodnog iskustva u propadanju. Neka odvojena preduzeća se prave kako bi se riješili aktivnosti koje „nijesu suštinske“.  Izaberite biznis koji daje visoke marže: Visoke marže. Jedna najveća prepreka za uspješno preduzeće je dobijanje i održavanje dovoljne gotovine kako bi se podržao i rad i rast. Na ovaj način novo preduzeće može da ima pristup resursima koji nijesu samo resursi matičnog preduzeća. prava intelektualne svojine i kršenja ugovornih obaveza.

računovodstva. Prednosti kupovine postojećeg preduzeća Postoje neke prednosti kupovine postojećeg preduzeća:    Ustanovljeni klijenti obezbjeđuju momentalnu prodaju i priliv gotovine. Kupovina postojećeg preduzeća ima važne prednosti nad pokretanjem novog. Ako ne postoji ugovor koji drugačije nalaže nijedna strana. jedinstveni set rizika.2. Ovo eliminiše potrebu da se angažuju zaposleni. pronađu prodavci. Poslovni procesi su već na mjestu umjesto postojećeg posla. Međutim. Pošto je preduzeće već uspješno. Međutim. dokazalo je da postoji dovoljna tražnja za njegovim proizvodima i uslugama kako bi profitabilno radilo. istraživanja i razvoja proizvoda. Kupovina postojećeg preduzeća Spoznajte koje su mogućnosti i zamke kupovine postojećeg preduzeća Drugi najčešći način da uđete u menadžment malog preduzeća je da kupite postojeće preduzeće. kupovina preduzeća ima svoj.isplaćeni u zamjenu za obavljanje zadataka za koje ste angažovani. 6. usluge čišćenja. Mane kupovine postojećeg preduzeća Mane kupovine postojećeg preduzeća uključuju: . Kupovina preduzeća često zahtjeva manje gotovine nego pokretanje novog. Prodavac će često obezbijediti finansiranje koje Vam omogućava da kupite preduzeće. na sljedeća pitanja nema lakih odgovora: (1) Da li je etički da koristite svoje zaposlenje da izgradite odnose sa klijentima koji naknadno mogu da se iskoriste za pokretanje novog preduzeća? (2) Da li je etički da koristite znanje i vještine koje ste stekli putem obuke i obrazovanja kod Vašeg poslodavca da pređete u svoje preduzeće koje će biti konkurencija Vašem poslodavcu? (3) Podugovaranje usluga postojećem preduzeću je negdje između odvajanja i pokretanja konkurentskog preduzeća. Usluge koje se često ugovaraju uključuju prodaju. utvrde računovodstveni sistemi i ustanove proizvodni procesi. ni poslodavac ni zaposleni nijesu u obavezi više od ovoga.1. Česta je i prihvaćena praksa za ugovorni odnos da se stvori pre pokretanja preduzeća.

Nijedna izjava se ne prihvata bez dokaza. Morate da se oslonite na analize. upoređenja i procjene.      Pronalaženje uspješnog preduzeća na prodaju koje je u skladu sa Vašim iskustvom. Možda je najvažnije to da je potrebno da ima adekvatno finansiranje na raspolaganju tako da možete da nastavite sa radom i da Vaše preduzeće raste. Dobro odrađena Dju dilidžens analiza minimizira rizike od neuspjeha i maksimizira vjerovatnoću za uspjeh identifikujuću snage i slabosti preduzeća. Dju dilidžens (dužna marljivost) je proces istraživanja kako bi se utvrdile potpune i kompletne implikacije kupovine preduzeća. Može biti veoma teško ubijediti zaposlene da se prilagode novim poslovnim metodama. Stvari koje čine da je preduzeće odgovarajuće za Vas su slične stvari koje pomažu da se stvori uspješan početak. Vi tražite ono koje odgovara Vašem iskustvu. ako je cijena dobra. Trebalo bi da proizvodi proizvode ili pruža usluge za koje postoji potražnja i koje imaju visoke marže. Ništa se ne uzima zdravo za gotovo. preduzeća na prodaju koja je lako naći su obično neodgovarajuća. Preduzeće može da bude u opadanju zbog promjena u tehnologiji Kapaciteti i oprema mogu da budu zastarjeli. Tokom procesa Dju dilidžensa svaki aspekt preduzeća se detaljno pregleda. obrazovanju i vještinama. Reputacija preduzeća može da bude prepreka budućeg uspjeha. Vrijednost malog preduzeća nikada se ne zna sa sigurnošću. Dokaz se po sebi podržava izvorima koji su eksternog karaktera u odnosu na preduzeće. Vi ne tražite bilo koje preduzeće. procedurama i procesima koji mogu da obezbijede povećane profite. Preduzeće bi trebalo da je u industriji u kojoj Vi imate iskustva. vještinama i obrazovanjem je teško i oduzima dosta vremena. Naravno. Vlasnici preduzeća su naročito osjetljivi u vezi sa prošlim sporovima i sudskim parnicama sa prodavcima i kupcima. Veoma je teško utvrditi koliko vrijedi malo preduzeće. pronalaženje jednog savršenog preduzeća je teško i predstavlja zadatak koji oduzima dosta vremena. Kao što ćete saznati kada shvatite napisano u ovom radu. ili im je potrebna velika popravka. Pronalaženje preduzeća za kupovinu Prvi problem koji morate da riješite je pronalaženje preduzeća na prodaju. . Prodavci obično oklijevaju da Vam pričaju o problemima koje preduzeće ima. Postojeći menadžeri i zaposleni mogu da imaju otpor prema promjeni. Pronalaženje preduzeća na prodaju Iako su sva preduzeća na prodaju.

6. Carroll. Najrigorozniji teoretski metod procjenjivanja vrijednosti tekućeg biznisa.86 Dju dilidžens (integralna analiza preduzeća) je proces istraživanja kako bi se utvrdila vrijednost preduzeća. na osnovu procjena budućeg odliva gotovine i priliva. Zbog ovih teškoća. Prvih pet koraka zajedno čine proces dužne marljivosti. obično se koristi drugi. Svrha ovih diskusija je da se dođe do procjene vrijednosti preduzeća. Eksterni savjetnici su nepristrasni – za razliku od Vas. Sada treba da se konsultujete sa Vašim poslovnim. CA:Sage 2000). Dju dilidžensa će u velikoj mjeri povećati šanse da Vaše preduzeće uspije. kao što su uporedljiva prodaja ili različite razmjere stavki finansijskih izvještaja. Nabavite dovoljno kapitala da kupite i vodite preduzeće. na osnovu promjene vlasništva. . Ako to učinite na ovaj način. Utvrđivanje vrijednosti preduzeća Pošto ste obavili detaljnu analizu. manje rigorozni metod da se utvrdi vrijednost preduzeća. 4. 2. Onda. Veoma je teško da se utvrdi vrijednost malog preduzeća. Investigating Entrepreneurial Opportunities (Thousands Oaks. Lično pregledajte lice mjesta (ili lica mjesta) preduzeća.Kada se stekne preduzeće postoji jasan redoslijed koraka koje treba slijediti: 1. 5. Intervjuišite klijente i dobavljače preduzeća. na osnovu projekcija biznis plana. Obavite intervjue sa prodavcima preduzeća. Zajedno. Prostudirajte finansijske izvještaje i drugu arhivu preduzeća. oni će vjerovatno jasno da vide loše strane. je korišćenjem diskontovanog toka gotovine. i samo onda. Diskontovani tok gotovine – tok gotovine gdje je umanjena vrijednost jer će biti primljen u budućnosti. morate da analizirate sve informacije koje ste prikupili sa dužnom pažnjom. finansijskim i pravnim savjetnicima. Dok ćete Vi vjerovatno vidjeti smisao dobre strane preduzeća. Takve procjene su veoma problematične.J. 3. Napravite detaljan biznis plan za sticanje. Green and J. Vi treba da donesete odluku da pokušate da kupite preduzeće. Pregovarajte o odgovarajućoj cijeni za preduzeće. možete da utvrdite vrijednost preduzeća i da utvrdite da li je preduzeće za Vas i da li ima odgovarajuće finansiranje na raspolaganju. oni nijesu uložili novac i vrijeme u proces. 86 R. 7.

Drugo. takođe. (2) Dijeljenje svakog toka gotovine nekom potrebnom stopom prihoda koja se sastoji od vremena koje će proći prije nego što se primi tok gotovine. prvobitni trošak sticanja aktive. Proces utvrđivanja neto sadašnje vrijednosti mogućnosti ulaganja zahtjeva (1) Procjenjivanje gotovine koja mora da se uloži. Onda se procijenjena stopa povećava na procijenjenu moć i koristi da se podijeli procijenjeni iznos gotovine koji će biti primljen u procijenjeno vrijeme u budućnosti. bolje je biti skoro u pravu nego biti precizno u krivu. (2) Procjenjivanje gotovine koja će se vratiti. i time se obezbjeđuje iluzija tačnosti. manja deprecijacija do tada.Metodologija diskontovanog toka gotovine se zasniva na konceptu da što duže treba da čekate na novac. Anuitet se sastoji od izvjesnog iznosa novca koji se ulaže da se zaradi kamata. Kamata koja je zarađena i dio kapitala uloženog se onda plaća držaocu anuiteta u seriji jednakih gotovinskih isplata. a u stvari gubi 40 % svoje vrijednosti kada ga izvezete sa parkinga i (3) Interno razvijena aktiva kao što su patenti. tako da može da transferiše vrijednosti u pogrešno vrijeme. riječ procjena je jednostavno latinska riječ sa istim značenjem kao i engleska riječ: naslućivati. Metodologija procjene aktive se zasniva na pretpostavci da preduzeće vrijedi koliko vrijedi njegova aktiva minus vrijednost bilo koje pasive. ne prošla zarada. Primjena diskontovanog toka gotovine na procjenu vrijednosti preduzeća je slična imanju anuiteta. vrši se investiranje. računar kupljen prije pet godina može sada da ne vrijedi skoro ništa. mada sistematični metod transferisanja vrijednosti aktive na trošak. zaštitni znaci i trgovinske tajne nemaju . Kupac preduzeća uvijek treba da se sjeti dvije stvari: Prvo. Možete da upotrijebite knjigovodstvenu vrijednost. Ova kalkulacija može da se obavi na bilo koji broj decimalnih mjesta. (2) Deprecijacija je arbitrarni. Preduzeće onda treba da obezbijedi profit dovoljan da se vrati investicija i. obezbijedi prihod na tu investiciju. procjena toka gotovine se sastoji od: (1) Procjenjivanja iznosa i tajminga budućeg toka gotovine. duga i poklona. (3) Procjenjivanje perioda u budućnosti u kojima će doći do priliva gotovine i (4) Procjenjivanje troška kapitala prema kupcu. Nikada se ne baviti trenutnim obrtom već realno sagledavati sadašnji i buduće profite. To je detaljno objašnjeno u narednom poglavlju kroz finansiranje malog preduzeća: Korišćenjem akcijskog kapitala. Zbir rezultantnih količnika je vrijednost preduzeća. U praksi. kada u stvari. na primjer novi automobil gubi vrijednost tokom pet godina. Postoje mnogi načini da se procijeni vrijednost aktive kompanije. manja je njegova sadašnja vrijednost. Glavni problemi sa knjigovodstvenom vrijednošću su u tome da: (1) Prvobitni trošak aktive može da nema veze sa tekućom vrijednošću – na primjer. Na sličan način kada neko kupuje preduzeće. Upotreba diskontovanih budućih zarada eksplicitno priznaje da vrijednost preduzeća je njegova buduća zarada. to nijesu ništa više nego obrazovana nagađanja. to jest. Primarna mana metoda diskontovanog toka gotovine je u tome što obezbjeđuju izgled sigurnosti. Potrebno je samo da pogledate mnoga propala preduzeća kako biste shvatili ovaj koncept.

. Međutim. na primjer. Kako biste riješili ovakve probleme morate da prilagodite vrijednost aktive koja očigledno vrijedi više ili manje od knjigovodstvene vrijednosti u procesu koji se naziva modifikovana knjigovodstvena vrijednost. reklamiranje i pripremu zgrade za pokazivanje. Vrijednost zamjene – trošak sticanja suštinski identične aktive. Dva pristupa se uobičajeno koriste: (1) Neto ostvariva vrijednost i (2) Vrijednost zamjene. Kako bi se koristila ova metodologija. Razmotrite kompaniju Coca Cola. Prvo. Ako prodajete zgradu. morate da koristite neku vrstu razmjere kao mjeru. Ovaj metod ima dva glavna problema. Glavni problemi u procjenjivanju tekućih vrijednosti su da: (1) Procjena ne uzima u obzir vrijednost tekuće firme u odnosu na vrijednost njene aktive koja se ne može definisati. Onda upoređujete višestruku zaradu preduzeća koje razmatrate sa nedavnom prodajom korišćenjem drugog kao benčmarka. Knjigovodstvena vrednost je razlika između troška originalnog sticanja i iznosa akumulirane deprecijacije. Njena jedna jedina najveća aktiva su njena prava na nazive „Coca Cola“ i „Coke“. profitabilnost. morate da izračunate i za preduzeće koje razmatrate i za preduzeće koje je nedavno prodato. uslovi na tržištu i fizička aktiva. manje trošak prodaje.knjigovodstvenu vrijednost. što je čvrsta vrijednost podijeljena stvarnim ili očekivanim godišnjim prihodom. Najčešća razmjera su višestruka zarada. Preduzeća nijesu nikada identična. Vrijednost zamjene je procjena koliko bi suštinski identična aktiva koštala da se stekne i spremi za upotrebu. veličina. nasuprot bendu koji proda svoja prava na svoju muziku (hitovi i diskovi) i (2) Veoma je teško i dugotrajno posebno identifikovati i procijeniti vrijednosti cijele aktive preduzeća – zamislite prodavnicu hardvera sa desetinama hiljadama predmeta. Neto vrijednost je procjena iznosa za koji aktiva može da se proda. Neto ostvariva vrijednost . vrijednost benda koji ostaje zajedno. trošak prodaje bi bio novac utrošen na agenta za nekretnine. bruto prodaja. često nema skorašnjih prodaja koje mogu da se upotrijebe za upoređenje.iznos za koji aktiva može da se proda. mogu da se razlikuju u izmjerljivim aspektima: lokacija. Na drugom ekstremu. Ovo može da bude glavni nedostatak ovog metoda. U najmanjoj mjeri ona se nalaze na različitim lokacijama. ako pregledate godišnji izvještaj preduzeća. Neto vijednost je obično značajno manja od vrijednosti zamjene bilo koje određene aktive. Drugo. nema dvije identične kompanije. Druga metodologija procjene aktive je da se procijeni tekuća vrijednost aktive bez obzira na knjigovodstvenu vrijednost. manje trošak prodaje aktive. otkrićete da vrijednost ovog prava nije prikazana u bilansu stanja. Kako bi se riješila ova različitost među preduzećima. Uporediva prodaja drugih kompanija u istoj industriji se često koristi da se procijeni vrijednost preduzeća.

možete da utvrdite da su se slične gostionice nedavno prodale za prosječno 600.000$). Takođe. Ako je gostionica koju razmatrate prijavila prosečni prihod od 68. kao što su izvodi iz poreske uprave i arhiva o plaćenom porezu. Pregledanjem raspoloživih podataka. Ta najviša cijena se zove Vaša tačka nezainteresovanosti u procesu pregovararanja.Višestruka zarada . vrednost bi bila 480. Proces primjene uporedne prodaje kako bi se utvrdila vrijednost preduzeća je teža nego što to ovdje djeluje. treba da utvrdite višestruku zaradu a ne samo pojedinačni broj. Kako bi se utvrdila uporedna prodajna vrijednost gostionice koja se razmatra. Iz ovih razloga.000$. Ovo znači uklanjanje svih ličnih troškova prodavca koji se naplaćuju preduzeću i svih troškova koji se vjerovatno neće ponovo javiti. možete lako da dobijete prodajne cijene i prijavljene zarade gostionica koje su se prodale u prošloj godini. Na primjer. a (2) Vi prepoznajete da prodavac zna da je svaka početna ponuda manja nego što ste Vi spremni da platite. za razliku od industrije prenoćišta i smještaja. Naravno.000$. treba da razmotrite rizičnost preduzeća. kupoprodajna cijena i prihod se ne otkrivaju.06 (600. Vi treba da ste nezainteresovani da li je ili ne postignut dogovor.000$/85. Kupac bi trebalo da je obavio proceduru Dju dilidžensa i da ima samopouzdanja u vezi sa procjenom uslova i vrijednosti preduzeća. Vi kao kupac bi trebalo da odlučite o apsolutno najvećoj cijeni koju namjeravate da platite. Ako je prosječni prijavljeni petogodišnji prihod gostionice bio 85.000$. Na primjer. otvorićete pregovore sa cijenom koja je značajno niža od Vaše tačke nezainteresovanosti. Mala početna . Ovaj termin dolazi od ideje da kada je cijena jednom postignuta. prodaje preduzeća su rijetke i često kada se izvrši prodaja. Svrha ovoga je dvostruka: (1) Vi želite da obavite kupovinu po najnižoj mogućoj cijeni.odnos između vrednosti kompanije i njene godišnje zarade. onda višestruka zarada iznosi 7. Struktura dogovora Objasnite četiri metode za kupovinu postojećeg preduzeća Kupac i prodavac se nađu da pregovaraju o finalnoj cijeni preduzeća. Tačka nezainteresovanosti je cijena posle koje je kupac nezainteresovan za kupovinu preduzeća. zamislite kupovinu male gostionice ili smještaja za noćenje i doručak. kada je to moguće.06. Takođe. neophodno je da se pomnoži prosječna zarada u poslednjih pet godina sa 7. U mnogim industrijama. treba da prilagodite iznose iz finansijskih izvještaja tako da reflektuju vjerovatne poslovne rezultate u Vašem vlasništvu.000$.

periodi otplate. Primarna mana u vezi sa otkupom je ta da se pasiva prenosi. ugovori o nepostojanju konkurencije i tačni detalji o onome što se stiče. Prodavac mora jedino da transferiše svoju aktivu kupcu kako bi se obavila transakcija. ali ne i cijelo. posjeduje svoju aktivu i ima odgovornost za svoje obaveze. Tehnički. Otkupi se postižu putem kupovine vlasničkog interesa u licu. uslovi sticanja. partnerstva i vlasništva jednog lica ne postoje odvojeno od vlasnika i time ne mogu da se otkupe. Zakonske poslovne organizacije su vještačka lica koja postoje odvojeno u odnosu na vlasnike. ne samo o cijeni. U praksi. svi utiču na cijenu koju ste Vi spremni da platite a koju će prodavac da prihvati. Postoji četiri osnovna načina kako se može kupiti preduzeće: (1) Možete da kupite udio prodavca u preduzeću. Vlasništva jednog lica ne mogu. Vi takođe pregovarate oko uslova prodaje. Naredno preduzeće se smatra da je novo lice koje se razlikuje od prodajnog lica. dok se sva aktiva prenosi u jednom trenutku. Preduzeće nastavlja kao lice. Otkup može da se obavi cio od jednom. Aktiva preduzeća mora da se kupi i obaveze preuzete u procesu koji se naziva sticanje ključnog resursa ili kupovina cijele aktive. Ponekad se otkupi obavljaju tako da se vlasništvo prenosi tokom nekog dogovorenog vremenskog perioda. Primarna prednost za otkup je jednostavnost.ponuda omogućava objema stranama da postignu kompromis koji je za sve zadovoljavajući. Otkupi koje obave zaposleni su primjeri promjena vlasništva tokom vremena. Preuzimanje je uzimanje kontrole nad preduzećem kupovinom njegovih akcija tako da možete da određujete odbor direktora. Otkupi od strane zaposlenih su postali zakoniti 1974. kao što su prodavčevo finansiranje. Otkup od strane zaposlenih se dešava kada vlasnici kompanije prodaju većinski dio akcija zaposlenima putem plana . Kao dodatak pregovaranju oko cijene. (3) Možete da kupite samo ključnu aktivu preduzeća kao što je inventar ili oprema preduzeća a ne samo preduzeće i (4) Možete da preuzmete javno preduzeće kupujući kontrolni udio u njenim akcijama. uključujući i potencijalne sudske sporove koji nastanu na osnovu postupaka i transakcija koje su obavljene prije promjene vlasništva. uključujući korporacije. Otkup Otkupi se odnose na preduzeća koja imaju formalno pravnu formu organizacije. Zapravo. Kada kupujete preduzeće. (2) Možete da kupite gotovo cijelo preduzeće. Kupovina gotovo cijelog preduzeća znači da kupujete značajno manje od 100 % preduzeća. godine kada su odredbe u vezi sa vlasništvom udjela zaposlenih bili kodifikovani u zakon. o svemu se može pregovarati. partnerstva mogu da nastave da postoje uprkos promjeni vlasništva. kompanije sa ograničenom odgovornošću i neka partnerstva.

Tehnički. Treba da pokušate da prepoznate minimalni iznos goodwill-a. Vrijednost preduzeća preko vrijednosti neidentifikovane aktive se naziva goodwill. nema istu dubinu znanja u vezi sa preduzećem koje se kupuje. po definiciji. Mane ovoga su iste kao i prednosti: prethodni vlasnik i menadžment ostaju u preduzeću. Svaki dio vlasništva može da se smatra kupovinom gotovo cijelog preduzeća. to postaje partnerstvo. imaju iskustva u vođenju tog preduzeća na profitabilan način.otkupa akcija od strane zaposlenih (ESOP)87 u skladu sa zakonodavstvom. bez obzira na to koliko je stručan. Prodavac i menadžeri uspješnog preduzeća. takođe. sticanja ključnih resursa se sastoje od kupovine samo aktive preduzeća. Postoje dvije prednosti u vezi sa kupovinom gotovo cijelog preduzeća: (1) Ona omogućava kupcu da izbalansira unutrašnje znanje i (2) Pomaže da se zadrže ključni zaposleni. ESOP . sve dok se vrši transfer manje od 100 % vlasništva. Kupac. prodavac će zadržati gotovinu i potraživanja od kupaca i zadržaće odgovornost za neke kratkoročne obaveze kao što su naplative mjenice. Kao što i ime govori. . Kupovina gotovo cijelog preduzeća može da se obavi u bilo kom obliku preduzeća. Ovo često izaziva probleme kada novi vlasnik želi da izvrši promjene a stari vlasnik i menadžeri to ne žele. Ova tehnika može. ESOP su komplikovane transakcije koje zahtijevaju visoko obučene profesionalce da ih implementiraju. da se upotrijebi sa bilo kojom drugom formom preduzeća. Kupovina gotovo cijelog preduzeća Do kupovine gotovo cijelog preduzeća dolazi kada neko stekne samo dio vlasništva u postojećem preduzeću. Jedna velika prijetnja kupcu preduzeća je ta da zaposleni koji su ključni za rad mogu da odu iz preduzeća. Čuvanjem sadašnjeg vlasnika kao aktivnog učesnika u poslovanju daje zaposlenima garancije da neće doći do velikih promjena.plan otkupa akcija od strane zaposlenih: metod za zaposlene da kupe preduzeće za koje rade. Obično. naziva kupovina cijele aktive i to je jedini način da se kupi cjelokupno vlasništvo.plan otkupa akcija od strane zaposlenih: metod za zaposlene da kupe preduzeće za koje rade. ako neko kupi cijelo vlasništvo. Korporacije i kompanije sa ograničenom odgovornošću mogu da nastave bez promjene oblika lica. Sticanje ključnih resursa Sticanje ključnih resursa se. takođe. Jedna 87 ESOP .

samo korporacije i izvesna partnerstva mogu u bilo kojim okolnostima da se steknu u procesu preuzimanja. ili da se likvidira kompletno. sljedeće preduzeće. štiti ga od postupka u vezi sa ne-zaštićenom pasivom. Samo se veoma rijetko dešava da neko stekne malo preduzeće putem nasilnog preuzimanja.1. na primjer. Ponekad. je uključeno samo nekoliko vlasnika. Nematerijalna aktiva – stvari od vrijednosti koje nemaju fizičko postojanje. Obavljanje preuzimanja malog preduzeća može da rezultira gubitkom ključnih zaposlenih i otporom zaposlenih koji ostaju. jer preuzimanja se često mogu postići kupovinom ili pozajmljivanjem relativno malog procenta neizmirenih akcija. Franšiza Šta je franšiza? Kako da razumijete prednosti i mane kupovine franšize? Franšizing je zakonski ugovor koji omogućava da jedno preduzeće radi koristeći naziv i poslovne procedure drugog. obično se obavljaju preuzimanja srednjih ili velikih preduzeća. kao što je kreditna linija ili lični kredit prodavca. patenti i trgovinske tajne.3. bez obzira na svoj pravni oblik. manji prihod može da se sačuva od poreza na prihod. Postoji prijetnja da će tekući menadžment biti zamijenjen. Zbog zahtjeva da akcije mogu da se slobodno transferišu. Dodjela ključnih resursa obezbjeđuje neku prednost. Najčešća franšiza širom svijeta je . samo malo preduzeća je podložno nasilnom preuzimanju. Preuzimanja su neprijateljski događaji.prednost u vlasništvu nad preduzećem je mogućnost da se sačuva prihod korišćenjem negotovinskih odbitaka kako bi se smanjili porezi na prihod. Preuzimanja Preuzimanja su moguća samo u slučaju preduzeća koje se slobodno prenosi bez dozvole menadžmenta ili drugih vlasnika. 6. U ovim okolnostima. nije odgovorno ni za jedan postupak niti transakcije prije kupovine preduzeća. kupac (često se naziva raider) preuzima kontrolu nad preduzećem bez dozvole svih vlasnika. Preuzimanje se sastoji od kupovine dovoljno akcija ciljnog preduzeća da se stekne kontrola nad odborom direktora preduzeća. Drugim riječima. Stoga što se više vrijednosti preduzeća prepoznaje kao goodwill. Kao rezultat ovih ograničenja i problema. Iako ovo ne oslobađa u potpunosti naredno preduzeće od svih prethodnih obaveza. U preuzimanju. Povremeno kupac će eksplicitno da navede da namjera preuzimanja je da se rasprodaju delovi preduzeća. tekući menadžment često ulaže napore da spriječi preuzimanje. Pošto se stiče samo aktiva.

Dva primjera za ovaj tip franšizinga su Snap-on Tools i auto dilerstva. Ugovor zahtjeva da primalac franšize plati taksu za pravo da se bavi poslom. logo ili drugi komercijalni simbol koji označava primaoca franšize kao afilijaciju davaoca franšize. naziv. . Franšizing trgovinskog naziva je ugovor koji obezbjeđuje samo prava na korišćenje trgovinskog naziva davaoca franšize. 3. Svaki od ovih faktora može da bude u velikoj mjeri promjenljiv od jedne do druge franšize. Ugovor daje primaocu franšize pravo da koristi brend.McDonald’s88. to jest. Primjer je Century 21 Real 88 McDonald's Corporation (NYSE: MCD) je najveći svjetski lanac restorana brze hrane. Vrijednost franšize se utvrđuje uz pomoć (1) Datih prava i (2) Potencijala toka gotovine za primaoca franšize. kada su prvi restoran otvorili braća Dick i Mac McDonald u San Bernardinu u američkoj državi Kalifornija. restorani koje vodi Korporacija McDonald’s. Oko 73 % McDonald’s restorana su u posjedu nezavisnih biznismena koji ih vode u franšiznom odnosu. Četiri elementa su od suštinskog značaja da bi ugovor bio franšiza: 1. piletinu. Ugovor obezbjeđuje da primalac franšize može da se bavi poslom koristeći marketing plan ili sistem koji mu dostavi davalac franšize. prodavanja ili distribuiranja robe ili usluga. Ostatak su restorani kompanije. uslužni znak. Franšize su ugovori između dva lica: (1) Davaoca franšize koji određuje uslove i standarde i ko daje radne dozvole. franšize McDonald’s-a su mala preduzeća. 4.000 restorana u više od 100 zemalja. godine. 3. 2. Većina davaoca franšize su velika preduzeća. Ugovor daje primaocu franšize zakonsko pravo da se bavi poslom nuđenja. zaštitni znak. milkshakeove i bezalkoholna pića. 2. Posao je počeo 1940. a većina primalaca franšize su mala: McDonald’s korporacija je veliko preduzeće. pomfri. (2) Primaoca franšize koji plaća taksu za prava i ko je saglasan da poštuje uslove i standarde. Postoje četiri osnovna oblika franšizinga: 1. Franšizing distribucije proizvoda daje primaocu franšize specifične proizvode sa brend nazivom. Konverzioni franšizing obezbeđuje organizaciju kroz koju nezavisna preduzeća mogu da kombinuju resurse. Dva primjera ovoga su TrueValu Hardware i Associated Grocers. koje prodaje primalac franšize na određenoj teritoriji. Inc. koji prvenstveno prodaje hamburgere. koji ima više od 30.

prodaju master franšize koje zahtijevaju otvaranje više prodavnica u određenom regionu. Primaoci franšize plaćaju davaocu franšize unaprijed taksu da dobiju franšizing prava i procenat bruto prodaje. operativne metode. Pojedinačna preduzeća koja se bave nekretninama se kombinuju da stvore širom zemlje poznat brend naziv i povećanu reklamnu efektivnost. McDonald’s specifikuje svaki aspekt posla. Prednosti franšizinga Prednost franšizinga je u tome što primalac franšize dobija koristi od dokazanog uspješnog poslovnog modela.uk/choosing-a-franchise/typesof-franchise-opportunities. Konverzioni franšizing obezbjeđuje organizaciju kroz koju nezavisna preduzeća mogu da kombinuju resurse. 4.89 Franšizing trgovinskog naziva je ugovor koji obezbjeđuje samo prava na korišćenje trgovinskog naziva i/ili zaštitnog znaka davaoca franšize.co. kao što je Subway (prodavnice sendviča). Master franšize moraju da otvore minimalni broj prodavnica u određenom vremenskom roku. 89 Preuzeto sa sajta: http://www. Franšizing formata preduzeća je primjer McDonald’s korporacije.auditelfranchise. što mogu da urade prodajom podfranšiza u okviru regiona za razvoj.“ Kao primalac franšize. Franšizing formata preduzeća je ugovor koji obezbjeđuje cio format preduzeća uključujući trgovinski naziv.Estate. Franšizing distribucije proizvoda je ugovor koji daje primaocu franšize specifične proizvode sa brend nazivom. Subway opisuje te franšize kao „zastupnike za razvoj“. marketinški plan i proizvode ili usluge za prodaju. ako postanete primalac franšize McDonald’s-a. neki davalac franšize. do vremena koliko mogu da se čuvaju prije prodaje. operativne metode. Na primjer. Na primjer. specifikacije proizvoda koji se prodaju. takođe. pa do broja krompirića u „Super velikoj porciji. pohađate obuku i imate podršku menadžmenta. Kao dodatak navedenom. moraćete da provedete najmanje dvije sedmice na „Univerzitetu hamburger“ u Oak Brook. od temperature na kojoj se kuvaju hamburgeri. . McDonald’s franšiza uključuje pravo da se koriste trgovinski nazivi McDonald’s. marketinški plan i reklamiranje u zemlji.php. koje prodaje primalac franšize na određenoj teritoriji.

Veb sajt časopisa Entrepreneur. Većina davalaca franšize imaju striktne ugovorne zahtjeve koji striktno ograničavaju šta možete da radite. Franšize su navedene rangirano prema broju novih lokacija otvorenih u protekloj godini. Mnogi su napustili biznis. Marketing. reklamiranje i promocija se kontrolišu i njima se upravlja iz sjedišta davaoca franšize. Druga mana franšizinga je u tome što je Vaš uspjeh utvrđen u velikoj mjeri uspjehom same franšize.com navodi 500 franšiza. Davaoci franšize mogu da zahtijevaju da kupite inventar i opremu od određenih prodavaca. Svako izdanje magazina Entrepreneur (Preduzetnik) sadrži oglase desetina davaoca franšiza koji žele da Vam prodaju svoje franšize. tehnikama. opremu i znakove. plasman proizvoda. Takse koji davaoci franšize naplaćuju su cijena koju plaćate da umanjite svoj rizik od neuspjeha. Ako Vam je dozvoljeno da kupite od lokalnih dobavljača i izvođača radova. Mane franšizinga Jedna od mana franšizinga je u tome što Vi odustajete od kontrole marketinga i rada. ostavljajući primaoce franšize bez pristupa dobavljačima i uslugama. uključujući i dizajn. zgrada u kojoj radi primalac franšize McDonald’sa mora da bude izgrađena u skladu sa postojećim standardima matične kompanije. većina davaoca franšize zahtijevaju prisustvo na godišnjim sastancima na kojem se obezbjeđuje redovan trening u vezi sa radom. Lista franšiza je. Franšizing se dokazao kao manje rizičan od pokretanja novog preduzeća. prije nego što dobijete dozvolu da pokrenete preduzeće. pronalaženje franšize je lako. Vaše kupovine se blisko kontrolišu pismenim politikama i ugovornim obavezama. davalac franšize ima pravo da Vam oduzme preduzeće. metode izgradnje. ili sticanja postojećeg. Čak je i moćna McDonald’s korporacija imala smanjenje prodaje i umanjene profite i za kompanije u vlasništvu i za primaoce franšize. Davalac franšize često određuje politike toliko detaljno da određuje u koje vrijeme otvarate i koje vrijeme zatvarate. Mogućnosti u vezi sa franšizom Ima više franšiza na raspolaganju nego što ih možete izbrojati. dekor. Davaoci franšize obično daju i vlasničke računarske programe za kase i računovodstvo. McDonald’s onda šalje iskusnog menadžera da Vam pomogne tokom početne faze Vašeg novog preduzeća. Redovno će Vas provjeravati kako bi osigurali da ispunjavate sve ugovorne standarde. takođe. Za razliku od pronalaženja malog preduzeća za kupovinu. Isto tako. proizvodima i novim promocijama. Na primjer. podijeljena na više kategorija uključujući: . Ako uporno ne ispunjavate standarde.Ilinois.

Bilo da nasljeđujete preduzeće ili zavještavate preduzeće.       Franšize koje najbrže rastu. Liste top 10. Dobijanje profesionalnog menadžmenta .4. Interesantno je da 8 od 10 franšiza su u industriji usluga. ako kompanija treba da bude uspješna. Preostale dvije. Porodična preduzeća koja uspješno prebrode tranziciju su uspješna. Pretraga pokazuje da preduzeća u vlasništvu kompanije obično propadaju poslije smrti ili penzionisanja osnivača. Najbolje od najboljeg. Prebacivanje menadžerskog ovlašćenja nije lako za većinu osnivača. jer su preduzete određene aktivnosti da se organizuje preduzeće i da se osigura da može profitabilno da funkcioniše kada nema osnivača. Google tm pretraga mreže uz upotrebu termina „mogućnost za franšizu“ je pronašla 788. Neki naplaćuju taksu za informaciju. 6. Top nove franšize. možete da mislite da se ovaj odjeljak ne odnosi na Vas. internet sadrži hiljade izvora za identifikovanje mogućnosti za franšizing. Nekoliko od najviše kotiranih stranica su sajtovi usluga koji nude informacije u vezi sa franšizama svih tipova. jednog dana možete da se nađete na drugom kraju procesa nasljeđivanja: Možda ćete Vi biti osnivač koji želi da prenese svoje preduzeće na svoje nasljednike. niti je lako za nasljednika osnivača. Međutim.000 stranica. Top franšize sa sjedištem u kući. Samo se mijenja Vaše gledište. Nasljeđivanje porodičnog preduzeća Jedna od najtežih stvari koju ćete ikada morati da učinite je da izvršite uspješan prenos vlasništva. su restorani brze hrane Subway i Dunkin Donuts (krofne). Neki nude besplatne usluge. Vi morate da nađete način da to uradite. Manje od 30 % se uspješno prenosi na drugu generaciju. Manje od 13 % uspijevaju dovoljno dugo da ih naslijedi treće koljeno. što su brojevi jedan i dva na listi 500 franšiza. Nasljeđivanje preduzeća Razumijevanje vlasništvu problema nasljeđivanja preduzeća u porodičnom Ako Vaši roditelji ili bake i deke nisu vlasnici malog preduzeća. suočavate se sa istim problemima prenošenja vlasništva.1. Međutim. Ako ne nađete magazin kao što je Entrepreneur (Preduzetnik). Top globalne franšize. Top jeftine franšize.

Transfer vlasništva Bez obzira da li ste osnivač ili nasljednik. a samo advokati pobjeđuju. Treba da ispišete Vaše određene odluke i želje u vezi sa tim ko naslijeđuje šta i da onda lično obavijestite sve na koje utiče Vaša odluka. Uvijek će biti problema ko je odgovoran. osnivač i naslednik će morati da blisko sarađuju. da eksplicitno navedete razloge za biranje bilo kog člana porodice. nema više figure autoriteta koja može da pomogne kod pitanja kontrole i strategije. postepeni transfer vlasništva je bolji od jednostrukog nasljeđivanja. nerijetko propada preduzeće. treba da uzmete neko vrijeme da uključite što više onih na koje utiče proces odlučivanja. Važno je da niti dozvolite da preduzeće se pretvori u fosila – spomenik osnivaču – niti da predstavlja Vas na takav način da Vas vide kao novajliju koji je odlučan da izbriše sve znake osnivača. ako ima više nasljednika. Od najvećeg je značaja utvrđivanje ko dobija glasačka prava. Umjesto da čekate da osnivač umre. sve dok je osnivač aktivan u preduzeću. profesionalnih menadžera i zaposlenih. sigurno nećete da čekate da osnivač umre kako biste prenijeli vlasništvo. Kada su promjene neophodne. Bilo da ste osnivač ili nasljednik. Morate. mnogi ljudi će se automatski okrenuti njemu za donošenje odluka. Vi se suočavate sa teškim zadatkom. treba da pomognete u završavanju sveobuhvatnog procesa dok je osnivač još uvijek zdrav i odgovoran. Ako ste nasljednik. Pošto su nasljednici izabrani. pošto osnivač umre. Onda morate da angažujete profesionalne menadžere da obavljaju te funkcije koje članovi porodice ne mogu. Bez obzira na vještine i iskustvo naslednika. Ako nasljednici koji . moraćete da jasno vidite u čemu su snage i slabosti porodičnih članova koji će ostati u preduzeću. Vaše želje postaju nebitne. pošto umrete. Dok se ovo dešava. Nasljednik mora da nauči sve ove stvari. moraju da budu edukovani u svim oblastima porodičnog preduzeća kako bi razvili iskustvo i vještine. takođe. Moraćete da ustanovite sveobuhvatan biznis plan koji navodi jasne ciljeve. U većini slučajeva. Problemi za osnivača Kako biste osigurali da Vaše preduzeće preživi pošto Vas nema. Ako ste Vi osnivač. Hodaćete na tankoj liniji između saglasnosti sa željama osnivača i promjenama koje zahtijevaju sva dinamična preduzeća. vještinu i iskustvo koje su preduzeće učinili uspješnim. moraćete da utvrdite formalnu strukturu menadžmenta.Kako bi se obavila tranzicija. Često neizabrani naslednici dovode u pitanje nasljeđivanje pošto osnivač umre. morate da steknete lojalnost ostalih članova porodice. Osnivač mora da daje svoje znanje. međutim. Kada se ovo dogodi. Problemi nasljeđivanja za naslednika Kako biste osigurali da preduzeće nastavi sa radom kad ga Vi preuzmete. Najteže od svega. morate da budete proaktivni u uvođenju izabranih članova porodice u preduzeće čim je to moguće. Ova strategija možda nije odgovarajuća.

Profesionalni menadžment malih preduzeća Opišite kako angažovani menadžeri postaju vlasnici malog preduzeća Kako malo preduzeće raste.1. na kraju zahtjevi upravljanja postaju preveliki da bi ste ih sami rješavali. takođe. Za planove nasljeđivanja porodičnog preduzeća. problem postaje sve teži i kompleksniji. (2) Profesionalni menadžeri su angažovani da podijele tovar upravljanja. setu potrebnom za efikasnog osnivača ili vlasnika.5. dešava se jedna od dvije stvari: (1) Preduzeće počinje da propada. profesionalni menadžement nije pitanje obrazovanja. Možda treba da potražite u drugim preduzećima u Vašoj oblasti industrije iskusne menadžere koji traže nove izazove i prilike. uvijek se isplati pitati preduzetnike i savjetnike kao što su advokati i računovođe ako imaju ikakvih preporuka i lično iskustvo sa ovim ekspertima. Možete da nađete takve ljude koji rade za Vaše prodavce ili klijente. titula ili preporuka. bez obzira na to koliko ste iskusni ili talentovani. Zapravo. Uključivanje specijalista. Ima više organizacija za brokere.nijesu uključeni u menadžment dobiju prava glasa. možete da ih nađete na Googlu ako ukucate „asocijacija brokera“. šalje jasnu poruku povjeriocima i dobavljačima da i novi i stari vlasnici žele da tranzicija bude uspješna. može doći do problema ko kontroliše zbog ljubomore i međuporodičnog rivaliteta. Set menadžerskih vještina neophodan za efikasnog menadžera malog preduzeća je veoma sličan. U svakom slučaju. od suštinskog je značaja angažovanje specijalista. Na ovom mjestu. često je da menadžer postane vlasnik – bilo Vašeg ili konkurentskog preduzeća. zahtjevi upravljanja njime se proporcionalno povećavaju. Zbog ovoga. ličnosti i vještina su brzo naučili Vaš posao i preuzeli su odgovornost i autoritet. U smislu malog preduzeća. Ulazak u vlasništvo se postiže putem svih načina . Nema lakog odgovora na ova pitanja. ako ne identičan. ljudi koji zbog svog individualnog poriva. Što je Vaše preduzeće veće i uspješnije. transfer vlasništva je u velikoj mjeri složen i jedinstven za svaki porodični biznis. Zaposleni menadžeri u malim preduzećima su potencijalni preduzetnici. računovodstvu i poslovanju može da pomogne da se identifikuju potencijalni problemi i organizuju riješenja. 6. glavna stručna asocijacija je Family Firm Institute. Ovakve ljude nije lako naći. Ako Vaše preduzeće dovoljno poraste. Za stručnjake za porodična preduzeća. Profesionalni menadžer malog preduzeća je onaj koji ima iskustva i vještine da upotrijebi sistematski pristup analiziranju i rješavanju poslovnih problema. Korišćenje eksperata u pravu. U idealnom svijetu ovi ljudi bi već radili među Vašim zaposlenima.

Možete da budete angažovani kao profesionalni menadžer malog preduzeća. Možete da naslijedite preduzeće. ili da budete zaposleni kao menadžer u preduzeću. imanje partnera sa kojim se dijeli kapital. Možete da uzmete franšizu. može ga biti teško finansirati. sa svim svojim teškoćama i problemima. Rezime poglavlja Opišite pet načina kako ljudi dospijevaju u menadžment malih preduzeća      Možete da pokrenete novo preduzeće. Postoji samo pet puteva ulaska u menadžment malih preduzeća. je međutim najlakši deo menadžmenta malih preduzeća. Postizanje uspjeha u preduzeću i pronalaženje dobrog i odgovarajućeg načina za izlazak iz njega je pravi izazov. naslijedite preduzeće.koji su ranije razmotreni u ovom poglavlju. i pravljenje saveza sa Vašim sadašnjim poslodavcem kako biste imali pristup izvorima industrije . ne može lako da dobije kredit i možda nema iskusne menadžere i radnike  Postoji 12 metoda za povećanje uspjeha novog preduzeća  Pokretanje novog preduzeća ni iz čega može da se olakša korišćenjem metoda da se smanje potrebe početnog kapitala i da se stekne pristup poslovnom i industrijskom iskustvu. mada su detalji kako neko pokreće preduzeće jedinstveni. Možete da kupite postojeće preduzeće. Ulazak u biznis. Možete da pokrenete preduzeće. i o tome će biti riječi u narednim poglavljima. uključujući i napuštanje zaposlenja kako bi se pokrenulo novo preduzeće. kao što je pokretanje preduzeća u Vašoj kući kako biste smanjili početne troškove. uzmete franšizu. otkup ili kupovina postojećeg preduzeća. ili ugovaranje franšiznog odnosa. kupite preduzeće. Može se namjerno držati malim kako bi se ograničili mogući gubici.  Mane: Novo preduzeće nema prepoznavanje naziva. zahtjeva dosta vremena da se razvije. Naučite koje su nagrade i zamke pokretanja novog preduzeća  Prednosti: Novo preduzeće počinje od nule i pruža vlasniku mogućnost da koristi najnovije tehnologije i nove jedinstvene proizvode ili usluge.

mreža u industriji. poslovni procesi već postoje u postojećem preduzeću i kupovina preduzeća često zahtjeva manje gotovine nego pokretanje novog preduzeća. Master franšize zahtijevaju otvaranje više prodavnica u okviru određene oblasti. Mane: mala kontrola nad marketingom preduzeća i radom. distribucija proizvoda. kao što su brokeri. Objasnite četiri metode kupovine postojećeg preduzeća     Otkupi su ograničeni na preduzeća koja imaju formalno pravnu organizaciju.Spoznajte mogućnosti i zamke kupovine postojećeg preduzeća     Prednosti: Ustanovljeni kupci obezbjeđuju momentalne prodaje i priliv gotovine. što se takođe naziva kupovina aktive. Prednosti: korist od dokazanog uspješnog poslovnog modela. Prepoznajte probleme nasljeđivanja preduzeća u posjedu porodice . Kupovina gotovo cijelog preduzeća uključuje sticanje samo dijela vlasništva postojećeg preduzeća. je jedini način gdje može da se kupi cijelo vlasništvo. ugled preduzeća može da bude prepreka za budući uspjeh. Postoji četiri osnovna pravila franšizinga: trgovinski naziv. Mane: Veoma je teško utvrditi vrijednost malog preduzeća. Postoji više izvora za pomoć u pronalaženju preduzeća na prodaju. ili kapaciteti preduzeća mogu da budu zastarjeli ili da im treba velika popravka. Preuzimanje uključuje kupovinu dovoljno akcija ciljnog preduzeća da se stekne kontrola nad odborom direktora preduzeća. Sticanje ključnih resursa. društva sa ograničenom odgovornošću i partnerstva. postojeći menadžeri i zaposleni mogu da se opiru promjeni. podrške u smislu treninga i menadžmenta. uključujući i korporacije. Potrebno je da izvršite istragu kako biste utvrdili pogodnost i vrijednost Vašeg preduzeća. preduzeće je možda u opadanju zbog promjena u tehnologiji. uspjeh je utvrđen u velikoj mjeri uspjehom davaoca franšize. i manje rizika nego u pokretanju novog preduzeća ili sticanju preduzeća koje već funkcioniše. reklamiranje preduzeća na prodaju i preduzeće Vašeg sadašnjeg poslodavca. konverzija i oblik preduzeća. Spoznajte prednosti i nedostatke kupovine franšize      Franšizing je zakonski ugovor koji dozvoljava preduzeću da radi korišćenjem naziva i poslovnih procedura druge kompanije.

Višestruka zarada. Ona porodična preduzeća koja obave tranziciju od osnivača do naredne generacije preduzimaju određene postupke da organizuju preduzeće. Revolving kredit. otkup ili kupovina gotovo cijelog preduzeća. Preduzeća koja se vode od kuće. Nematerijalna aktiva.  Preduzeća u posjedu porodice često propadaju poslije smrti ili penzionisanja osnivača. Novo preduzće. Dužna marljivost. Uvijek ste željeli da vodite obdanište . Jedne večeri kada ste otišli po dijete u obdanište. Franšiza. Aktiva. Osnivač. Ključni termini: Konverzioni franšizing. šta biste tražili u tom preduzeću? 3. Tačka nezainteresovanosti. Knjižna vrijednost. Franšizing formata preduzeća Pitanja: 1. Diskontovani tok gotovine. Opišite kako unajmljeni menadžeri postaju vlasnici malog preduzeća  Ulazak u vlasništvo od strane zaposlenog menadžera može da se postigne na tri načina: napuštanje sadašnjeg posla kako bi se pokrenulo novo preduzeće. Otkup. Ocjepljenje preduzeća. Imate ograničeni kapital i ne želite da odustanete od fakulteta. Kako možete uspješno da pokrenete svoje preduzeće na osnovu te ideje? 5.Franšizing trgovinskog naziva. ili ugovaranje franšiznog odnosa. Zamislite da ste došli na ideju za novo preduzeće. Vrijednost zamjene.Preuzimanje. Sinergija. Tok gotovine. ESOP. Franšizing distribucije proizvoda. Zamislite da ste organizovali dovoljno kapitala tako da možete da ili kupite postojeći Outback Steak House ili možete da pokrenete sopstveni nezavisni restoran. vlasnik je napomenuo da bi voleo da proda to preduzeće. Koje su prednosti i mane svake alternative? Šta Vam se više sviđa i zašto? 4. Neto ostvarljiva vrijednost. Kupovina gotovo cijelog preduzeća. Koji je najbolji način da se uđe u preduzeće? Zašto mislite da je tako? 2. Ako biste mogli da uđete u bilo koje malo preduzeće koje želite.

ali rekao Vam je da bi želeo da malo uspori. Imate 35. Na osnovu informacija koje imate. Vaši roditelji su obećali da će da ulože 25. Koje stvari treba da razmotrite prije nego što odlučite šta da radite? . i kako ćete ih dobiti? 7. Vi odlučite da uložite odlučan napor i kupite to preduzeće. odlučili ste da maksimalna vrijednost obdaništa uključujući i zgradu i zemljište je 350. dok i dalje plaća farmerima iznad tržišne za kafu. Posle diskusije o kupovini obdaništa sa Vašim bankarom.000$ koje ste naslijedili od svoje omiljene tetke. Ponudio je da proda cijelo ili dio svog preduzeća. Rad sa svim tim kofeinom Vas je naveo da razmišljate o pokretanju svog preduzeća. i time dobija kafu po jeftinoj cijeni. Vlasnik je samo 60 godina star. Kako biste donijeli dobru odluku koje informacije morate da imate. Zaposlili ste se da pakujete kafu za preduzeće koje kupuje direktno od farmera iz Gvatemale. Koje su Vaše opcije ako želite da realizujete ovu mogućnost? 8.000$. Koje činjenice biste razmotrili u donošenju ove odluke? 6.000$ koje imate na raspolaganju. banka je obećala da Vam odobri SBA garantovani kredit od 70.000$.000$.i pokušali biste da otkupite to preduzeće. Na osnovu 70.

POGLAVLJE 7 SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će Vam pomoći da: Definišete socijalno preduzeće Saznate porijeklo koncepta socijalnog preduzetništva i praktičnu (EMES) definiciju socijalnog preduzeća (socijalni i ekonomski kriterijumi) Primjenite definiciju na različite vrste organizacije Razumijete razvoj socijalne preduzetničke organizacije Ko su socijalni preduzetnici Shvatite ulogu socijalnih preduzeća u spektru neprofitnog sektora Sagledate razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori (SWOT analiza) Sagledate pravni aspekt socijalnog preduzetništva u EU i zemljama okruženja Crne Gore Sagledate studije slučajeva .

Međutim. 7.7.1.2. tako i realne potrebe određene zajednice. postoji bitna razlika između menadžera profitnog preduzeća i menadžera socijalnog preduzeća. Osnovna razlika izmedu privatnog (tržišnog) preduzeća i socijalnog preduzeća je u tome što je osnovni cilj poslovanja privatnog preduzeća ostvarivanje profita koji pripada vlasniku(cima). te motivisati i okupiti sve njene strukture na realizaciji dogovorenih ciljeva. Ti uslovi su najčešće zapošljavanje značajanijeg broja lica iz ranjivih grupa (npr. kao i u slučaju preduzeća. Nove inicijative podsticane su naglim osiromašenjem radničkih slojeva u . 30% i više) ili pružanje usluga za pripadnike pomeutih grupa.lantropije i milosrđa. odnosno preduzetnik je centralna figura kako profitnog tako i socijalnog preduzeća. Ona se ogleda u tome što je osnovni motiv rada privatnog preduzetnika ostvarivanje profita i njegovo prisvajanje za ličnu dobrobit. dok socijalni preduzetnik žrtvuje vlastiti profit za dobrobit članova preduzeća i zajednice. Porijeklo koncepta Nastanak ideje i prakse socijalnih preduzeća vezuje se za vrijeme razvoja kapitalizma u 18. Menadžer. Međutim. Različiti oblici udruživanja u cilju postizanja zajedničkih ciljeva ili radi solidarnosti sa ugroženim grupama bili su poznati i ranije. ostvareni profit reinvestiraju i neprofitna su. vijeku kada se osnivaju grupe za samopomoć i druga udruženja koja se rukovode principima fi. može dobiti status socijalnog preduzeća. a kod socijalnog preduzeća dobrobit članova preduzeća ili zajednice. Specificnost socijalne ekonomije ogleda se i u tome što preduzetnici i menadžeri u ovoj sferi moraju dobro poznavati. a koriste se preduzetništvom radi ostvarivanja svog socijalnog cilja. Njihove zajedničke osobine su: menadžerska znanja i preduzetničke vrline. i 19. privatno profitno preduzeće. Definisanje socijalnog preduzeća Socijalna preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi. ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu. pod određenim uslovima. kako stvarne mogućnosti.

industrijalac koji je svoje bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 92 EMES (European Research Network) je Evropska istraživačka mreža koja se bavi teorijskim i empirijskim proučavanjem problema koji se svrstavaju u korpus „trećeg sektora“.vrijeme industrijske revolucije širom Evrope.93 Ključna fraza ovdje je „ne posluju radi profita“ („not-for-profit“). vijeka. .emes. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku koju stvara nekoliko vrsta stejkholdera koji su u njihovim upravljačkim tijelima i koji visoko vrednuju autonomiju ovih preduzeća i snose ekonomske rizike povezane s njihovom djelatnošću“. Praktična definicija socijalnog preduzeća Ne postoji opšte prihvaćeno shvatanje socijalnog preduzeća. Prethodnici modernih organizacija nastaju kao spontana reakcija novih radničkih slojeva da se prevaziđu teškoće životnih uslova u vrijeme prvobitne akumulacije kapitala i da se na osnovama solidarnosti pruži alternativa tržišnoj ekonomiji u vidu stvaranja fondova za pomoć siromašnima. William King-a91 i drugih teoretičara imale značajan uticaj na nastanak i razvoj ovog pokreta. www. osnivanja bolnica za siromašne i da se podstaknu druge aktivnosti koje tada nijesu bile pokrivene socijalnom politikom. socijalista utopista i socijalni reformator. 7. ali jedna od najboljih definicija je ona koju daje 92 EMES (European Research Network) : „Socijalna preduzeća su privatne organizacije koje ne posluju radi ostvarivanja profita („not for-profit“) a pružaju robu ili usluge koje su direktno povezane sa njihovim eksplicitnim ciljem da rade za dobrobit zajednice.net. dok su socijalističke ideje Roberta Owen-a90.3. i početkom 19.Teoretičar i socijalni reformator.Velški filantrop. Prve kooperative kao najrasprostranjenije forme socijalnih preduzeća nastaju u Velikoj Britaniji krajem 18. 91 William King . što međutim nije isto što i „nedobitna“ organizacija („non90 Robert Owen .

Socijalni kriterijumi: 1. Nyssens. Uticaj pojedinaca u organizaciji nije proporcionalan broju akcija koje posjeduje Odluke se donose zajednički. pružaju sliku o socijalnom preduzeću idealnog tipa. Iako većina socijalnih preduzeća ne posjeduje sve ove karakteristike.1. socijalna preduzeća imaju obavezu da dio svog profita koriste za ostvarivanje neke socijalne misije. Organizacijom se 93 Defourny. navedenih prema dokumentu EMES „Socijalna preduzeća: Novi model smanjenja siromaštva i stvaranja zaposlenosti“ (2008). Isključivanje organizacija maksimalizovanje profita koje imaju za cilj Kada je riječ o kriterijumu ostvarivanja socijalne dobrobiti prethodno navedenom. 12. 2. 1-4. a u obzir se uzimaju i interesi i klijenata i stejkholdera. 3. jul 2009. M. Organizacije kod kojih je na prvom mjestu maksimalizacija i preraspodjela profita (bilo akcionarima bilo zaposlenima) jesu klasična.profit“). Druga međunarodna konferencija EMES o socijalnim preduzećima. Socijalna dobrobit kao eksplicitan cilj Glavni cilj socijalnog preduzeća je da služi zajednici ili posebnoj grupi ljudi čije su zajedničke potrebe prepoznate kao potrebe koje su u javnom interesu a ne koriste samo nekim pojedincima. Sljedećih šest kriterijuma. a ne socijalna preduzeća.1. Italija.. str. (2009) Shvatanja socijalnog preduzeća i socijalnog preduzetništva u Evropi i Sjedinjenim Državama: konvergencije i divergencije (Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences). već radi neke socijalne misije. . Univerzitet Trento. korišćenje ovih kriterijuma može biti od pomoći u prepoznavanju novih socijalnih preduzeća i klasifikaciji starijih organizacija koje su se reformisale. J. 7. Socijalna preduzeća imaju za cilj stvaranje profita – ona na taj način obezbjeđuju svoju finansijsku održivost – ali ne postoje prvenstveno radi finansijske dobiti.

7.1. Javna socijalna tijela (socijalni inkubatori) koji eksperimentišu s novim strategijama integracije i . 3. organizacije koje se oslanjaju na volonterski rad smatraju se socijalnim preduzećima u ranoj fazi razvoja. 7.4. prilagođene lokalnim potencijalima i resursima. Ipak. Volonterske organizacije koje pružaju usluge (ne uvijek u kontinuiranom vremenskom periodu). inovativnim načinima rada i socijalne integracije. Generalno. Ekonomski kriterijumi 1. Tendencija ka plaćenom radu U socijalnim preduzećima bi trebalo da postoji organizaciona posvećenost stvaranju radnih mjesta. Njihovi vlasnici imaju pravo da zauzimaju vlastite pozicije i okončaju svoje djelovanje. ni privatnih kompanija. ni indirektno.upravlja u demokratskom duhu. 2. ovi kriterijumi se mogu primjeniti na neke vrste organizacija: 1. pripisivanje vlasničkih prava i ostvarivanje kontrole. Djelatnost ne mora da obuhvata rad zaposlenih koji primaju platu. 3. Privredna djelatnost pružanja usluga proizvođenja robe i/ili Glavni cilj socijalnog preduzeća nije ni zagovaranje ni preraspodjela finansijskih sredstava. 2. Socijalno preduzeće trebalo bi da bude stalno angažovano u proizvodnji robe i/ili pružanju usluga. ni direktno. Primjena definicije na različite vrste organizacije Ključni kriterijumi za prepoznavanje socijalnih preduzeća su konkretni ciljevi organizacije. (Neregistrovane) grupe za samopomoć građana koje eksperimentišu s novim. niti javnih vlasti. Ona najčešće nijesu pod palicom. a ne po principu akcionarskih društava. Postojanje autonomnosti Socijalna preduzeća se obično stvaraju i njima se upravlja kao autonomnim projektom.2.

Razvoj socijalne preduzetničke organizacije Osnivanje socijalnog preduzeća je menadžerski i kulturni izazov. menadžeri i zaposleni jesu dobro pripremljeni za kulturne i organizacione posljedice takve odluke. Druge nove forme organizacija koje ne posluju u cilju ostvarivanja profita a koje su angažovane u obezbjeđivanju usluga socijalne zaštite i koje imaju privredne djelatnosti kako bi prikupile sredstva za pružanje tih usluga.1 : Proces stvaranja socijalnog kapitala . Stvaranje kulture preduzetništva može biti prijeteće za volontersku organizaciju koja prethodno nije zarađivala novac kao stalni izvor prihoda. otvorene fondacije ili centri. vezane za lokalnu sredinu i posvećene unaprijeđivanju interesa posebnih grupa stanovništva ili zajednice kao cjeline.5. Zadruge koje djeluju kao preduzeća određene zajednice. Dobrotvorna društva. lokalnog razvoja i koje su postale ili razmatraju da postanu socijalna preduzeća.4. fondacije. Organizacije koje razmatraju upuštanje u komercijalne privredne djelatnosti treba da ocijene svoju spremnost i budu sigurne da Odbor direktora. Organizacije koje su pripremljene. Slika br 7. 6. 5. imaju više šanse da uspješno vode poslovanje. 7.5. Otpočinjanje ovog putovanja zahtjeva zalaganje. Asocijacije ili fondacije koje osnivaju vlasnička i kontrolisana pomoćna komercijalna preduzeća čiji je cilj da ostvare prihod za rad u javnom interesu. sposobnosti i stručnost. 7.

Jednom kada se održiv proizvod (ili usluga) definišu. god. 4. Zaduženje. Da bi se obezbijedila organizaciona spremnost i sposobnost za stvaranje uspješnih socijalnih 94 “Uvod u socijalno preduzetništvo”. od ključne je važnosti da se temeljno prođe kroz fazu ispitivanja proizvoda i poslovnog planiranja. Projekat Delegacije EU u Republici Srbiji. bilo da je ono socijalno ili korporativno. Projekat Delegacije EU u Republici Srbiji.. 3. Da bi se smanjili rizici. 2. Organizacioni kapital. Plaćanje dividendi. 2010. Imati pravi proizvod je suština svakog poslovanja. 6. svakako. Brifing za civilno društvo u Srbiji. važno je održati posvećenost organizacije ciljevima. god.Početno zaduže nje s ocijalnog kapi tala Dodatni socijalni kapital Fizički k apital Divi den de od interesa Finansijski kap ital Organizacioni kapital Ljuds ki kapital Izvor: “Uvod u socijalno preduzetništvo”. Postoji šest koraka za razvoj socijalne preduzetničke organizacije94: 1. da se obezbijedi neophodna promjena kulture organizacije. koja je ključna za održive poslovne aktivnosti. Ljudski kapital. Fizički kapital. 5. . 2010. Cilj je. Brifing za civilno društvo u Srbiji. Finansijski kapital.

6. koji obuhvataju procjenu. Naglasak na rezultatima i evaluaciji. uključujući menadžerske podatke i informacije o konkurenciji. uz pomoć kojih organizacija funkcioniše i prikuplja informacije. kultura. Struktura . Vještine su određene sposobnosti koje posjeduju zaposleni.organizacija.odnosi se na to kako organizacija postiže svoje ciljeve. U slučaju socijalnih preduzeća. 7. Uloga socijalnih preduzetnika 95 Raymond Firth. 3. Resursi: investicije koje potpomažu djelatnost i rast preduzeća. ciljeva i aspiracija. Procjena ukupnog stepena razvoja pomaže da se stvore preduzeća koja djelotvorno ispunjavaju ciljeve svog biznis plana. Tu. organizacija može imati snažan. multidisciplinaran menadžerski tim ili saradnju sa sličnim organizacijama. Na primjer. odnosno. . vrijednosti. mišljenja i vjerovanja koja se prenose ljudima u organizaciji. Politika – vizija. Upravljanje ljudskim resursima . Procesi i sistemi: procedure. politika preduzeća obuhvata i kulturu poslovanja. obuku i nemjerljive vrijednosti (motivaciju. To se odnosi na ukupnost ponašanja. page.organizaciji su potrebne odgovarajuće vještine i odgovarajući ljudski kadar. osnovnim elementima organizacije. “Elements of social organizations”. misija. preduzeća. Strategija – strateški i biznis planovi. Publisher: Beacon Press. spadaju95:          potrebna je briga o Liderstvo (volonteri i zaposleni). Ona predstavljaju srž organizacije i tiču se vodećih principa. moral i stavove) su od velike važnosti. Odnose se na aktivnosti koje organizacija planira da bi postigla svoje ciljeve i anticipirala promjene u okruženju. između ostalog. kako formalne tako i neformalne. Sistemi ljudskih resursa. Place of Publication: Boston. Publication Year: 1961. zadovoljavaju potrebe klijenata i ostvaruju misiju organizacije.

ubjeđujući cijelo društvo da napravi novi pomak. 5. takođe. mogu da uzdignu nivo etičkih standarda poslovanja i društvene odgovornosti korporacija. Posao socijalnog preduzetnika je da prepozna kada dio društva ne funkcioniše. zato istupaju i učine to. Shodno tome.Socijalno preduzeće podstiče pozitivne društvene promjene i socijalnu inkluziju. Socijalni preduzetnik kao građanin .socialenterpriseportal.Stvaraju novi biznis da savladaju mane i neuspjehe na tržištu. Socijalni preduzetnici su dokaz da finansijski uspijeh ne isključuje odgovorno socijalno i ekološki odgovorno ponašanje prema društvenoj zajednici i životnoj sredini. i da riješi taj problem mijenjajući sistem. Socijalni preduzetnik javnog sektora . 3. 6.Rade u javnom. Socijalni preduzetnici su pojedinci koji nude inovativna rješenja za značajne socijalne probleme u društvu. šireći rješenja. možemo razlikovati sedam tipova socijalnih preduzetnika96: 1.Upravljaju korporativnim ponašanjem kako bi ga usmjerili u djelovanju socijalnog preduzetništva. Ono podržava civilno društvo.Shvataju da i oni mogu biti socijalni preduzetnici. 7. Ili u sva tri sektora. Ona. Socijalni preduzetnik okoline .Identifikuju preduzetničke pristupe za korišćenje javnih sredstava za postizanje mnogo uspješnijih ciljeva. privatnom ili trećem sektoru. otvore nova radna mjesta i rješavaju socijalne probleme. Socijalni preduzetnik – novi filantropist Snabdijevaju organizacije novcem i iskustvom kako bi uvećali socijalni uticaj. omogućavajući zajednicama da preuzmu odgovornost za sebe.org/files/Library/SocialEntrepreneurship-Felipe-Santos.Identifikuju mane i neuspjehe na tržištu koji se mogu savladati kroz stvaranje novih institucija ili razvijajući postojeće.pdf . Socijalna preduzeća mogu da poboljšaju privredu zajednice. Socijalna komponenta je najvažniji element njihovog poslovanja. 4. 96 Izvor: http://www. Socijalni biznis preduzetnik . Potencijalni socijalni preduzetnik . 2. Ona preispituju neke od aktuelnih politika i pomažu vladi da unaprijedi način organizacije i pružanja javnih usluga. Korporativni socijalni preduzetnik . ekonomsku emancipaciju ugroženih grupa i ekološki i ekonomski razvoj.

Tako se prema njihovim istraživanjima ovaj sektor u Americi najčešće naziva – “nonprofit sector”. od “dobrovoljnog sektora” u Velikoj Britaniji ili “fondacije” kao uobičajenog termina u Srednjoj Evropi i “nevladinih organizacija” u zemljama u razvoju. U upotrebi su i drugi termini kao oni koji opisuju prirodu sektora kao treći sektor (third sector). H. civilno društvo (civil society). u zemljama u razvoju uglavnom kao – ”nongovernmental organization”. da se organizacije koje ulaze u široki krug neprofitnog sektora različito definišu u zavisnosti od političkog. U SAD-u. 7. Istraživači su pokazali da terminološka različitost nije samo lingvističke prirode. različitu regulaciju u okviru neprofitnog sektora. (1999). Socijalna preduzeća u spektru neprofitnog sektora Terminološka zbrka bila je stalni pratilac socijalnih aktera koji nijesu državne. Phase II. dobrotvorni sektor (charitable sector).7. Osjećaj nepovjerenja u tradicionalne metode rukovođenja korporacijom. već se po nazivu ukazuje i na različit obim djelatnosti. The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. I prije nego što je koncepcija socijalnih preduzeća postala glavna odrednica za organizacije trećeg sektora97 u Evropi. 3. a ni privatne. . Brzo rastući broj novih sofisticiranih konkurenata. sektor udruživanja (associational sector) ili sektor izuzet od poreza (tax-exempt sector). kulturnog i privrednog razvoja. u Francuskoj – ”economie sociale”. u Njemačkoj – ”verein”. nezavisni sektor (independent sector). kulturnim i ekološkim ciljevima. Salamon i Anheier98 1992.Sektor čije su preovlađujuće aktivnosti zasnovane na socijalnim. 98 Salamon. L. 97 Treći sektor . odnosno profitne organizacije. 2.and Anheier. uloga i značaj ovog sektora se razlikuje od uloge u Francuskoj gdje se za taj sektor upotrebljava pojam “economie sociale”. u Engleskoj – ”voluntary sector”.Nužnost postojanja preduzetništva unutar preduzeća proizilazi iz reakcije na tri postojeća problema: 1. Na bijeg pojedinca koji napuštaju korporacije kako bi nastavili kao samostalni mali preduzetnici. godine. u svojim komparativnim studijama navode. Baltimore Institute for Policy Studies. gdje se najčešće koristi termin “neprofitni sektor”. The Emerging Sector Revisited.

Tako je u 1950tim godinama vodeći termin bio ”filantropija”. ali podrazumijeva da pored države i privatnog preduzetništva postoji i treće područje. Pored termina ”neprofitni” sektor99 još se koriste i termini kao što su “nezavisni sektor”.Non for Profit Organizations) koristi se kao široki termin koji obuhvata sve organizacije koje su poznate kao dobrotvorna društva. neprofitne. “dobrovoljni sektor” koji ističe značaj dobrovoljnih aktivnosti koje ne zahtjevaju plaćanje i uključenost volontera u upravljanje i izvođenje aktivnosti i programa u ovom sektoru kao njihovu glavnu osobinu. nevladine organizacije (NGOs).takođe. odnosno činjenicu da je u mnogim zemljama ovaj sektor neoporezovan. u 99 Termin neprofitne organizacije (NFPO . ovaj termin ne određuje sektor u potpunosti. udruženja građana itd. dok termin “dobrotvorni sektor” ističe podršku i pomoć koju ove organizacije dobijaju od privatnih dobrotvornih organizacija. zavisno i međupovezano sa drugim sektorima.države i tržišta. a zanemaruje drugi. kao i različita terminologija koja se koristi u pravnim rešenjima pojedinih zemalja. jer i neprofitne organizacije mogu da ostvaruju profit. ”Treći sektor” bliže ne identifikuje način organizovanja i misiju sektora. Istorijski periodi su često bili presudni za preferencije prema nazivima ovih organizacija.Salamon i Anheier. termin koji se najčešće prihvata u SAD. Termin je takođe nastao u Americi da bi se organizacije ovoga tipa izdvojile od prva dva sektora . koje djeluje u društvu otvoreno. donatora i sponzora. privatne volonterske organizacije (PVOs). . ali to nije njihov primarni cilj. “Neprofitni sektor”. a sve više i “civilno društvo” koje spada u noviju terminologiju koja se odnosi na širi krug organizacija i građanskih inicijativa koje postoje van državnih organizacija. koji naglašava da ove organizacije djeluju nezavisno od države i tržišta. Međutim. za razliku od profitnih. u 1960-tim godinama – ”participacija građana” (citizen participation). “sektor oslobođen od takse” koji ističe samo jednu osobinu sektora. “nevladine organizacije” (NGO) kao termin koji naglašava odvojenost ovih organizacija od vlade i državnog uticaja. naglašava da ove organizacije. U opticaju su i termini kao što su. ne postoje primarno radi ostvarivanja profita. građanske društvene (CSOs). pokazuju da svaki od ovih termina ističe osobenost sektora u zemlji iz koje potiče i osvjetljava jedan aspekt realnosti ovih organizacija. zarađeni profit ne raspodjeljuje se među članovima već upotrebljava za programe i aktivnosti.

Relativno poklapanje i izdvojenost socijalnih preduzeća od kooperativa s jedne strane i neprofitnog sektora s druge strane.1970-tim godinama ”volonterizam”. predstavljeno je grafički na sljedećoj slici. Slika br. društva za uzajamnu pomoć i naglašava specifičnu misiju ovih organizacija da doprinose blagostanju svojih članova ili zajednice više nego da generišu profit. a najviše za način organizovanja trećeg sektora u Francuskoj i sjevernoj Italiji. sve više se pominju ”socijalna ekonomija”. ”socijalna preduzeća” i ”kooperative” 100. dok se u drugim zemljama kao recimo u Njemačkoj. naročito kod istraživača koji se bave savremenom ulogom i značajem ovih organizacija. u centar pažnje se postavlja rasprava o odnosu profitnog i neprofitnog. najviše se koristi termin – “neprofitni sektor”. a od 1980-tih godina. asocijacije. Tek u novije vreme. Kako koncept socijalnih preduzeća postavlja zajedno kooperative. a posebno u zemljama Evropske unije. kao dio trećeg sektora.7. Termin “socijalno preduzeće” vezuje se za pojedine zemlje Evrope. da označe aktere između države i profitnog sektora. upotreba ovog termina povezuje sa prihvatanjem zakonodavstva Evropske Unije. . 7. iz koje se vidi koegzistencija kooperativa i asocijacija kao i uzajamna zavisnost ovih aktera. koje označavaju početak krize države blagostanja i povlačenje države iz programa socijalnog blagostanja. : Socijalna preduzeća između kooperativa i neprofitnog sektora 100 Kooperativa je poslovna ili uslužna organizacija koju zajednički posjeduju i kontrolišu njene članice i članovi.1.

odnosno usmjerene su na ciljeve u pravcu poboljšanja kvaliteta života. socijalna preduzeća se nalaze u jednom spektru ovih organizacija. Ž. jer imaju bitne zajedničke karakteristike . Beograd. Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori "Usluge socijalnog preduzetništva predstavljaju poslovne servise sa društvenim ili ekološkim ciljem. 7. Društvena svrha je u samom centru onoga što socijalni preduzetnici rade. Kolin. dok za razliku od neprofitnog sektora koji obuhvata ceo spektar organizacija od kojih se mnoge bave zastupanjem i lobiranjem.dobrovoljnost udruživanja. socijalna preduzeća mogu biti orijentisana na zajednicu ili neki opšti interes. Paunović: “Neprofitni sektor i socijalna preduzeća”. formalnu organizacionu strukturu i autonomni sistem donošenja odluka. socijalna preduzeća imaju specifičnu misiju da deluju u cilju blagostanja svojih članova ili zajednice. str. Za razliku od tradicionalnih kooperativa. Specifične karakteristike ovih aktera su da preduzimaju ekonomske aktivnosti koje ne samo što razvijaju preduzetništvo već i socijalni kapital. a .Izvor: M.8. U odnosu sa ”treći sektor” ili ”neprofitne organizacije”. 417.

Upošljavanje socijalno marginalizovanih grupa. Socijalno preduzetništvo promoviše programe. osnovan 2003. S obzirom na činjenicu da se prihodi ne obezbjeđuju od strane donatora. Međutim. već u postojećoj pravnoj regulativi nema zakona koji se bavi ovom problematikom. Ne samo da ne postoji poseban zakon koji reguliše okvire. unapređuju održivost organizacije. oblike. Socijalna preduzeća se sve češće prepoznaju kao ključni faktor u rješavanju problema socijalne isključenosti. Najveće prepreke za razvoj socijalne ekonomije. ali i nepostojanje adekvatnog institucionalnog i zakonodavnog okvira. U Crnoj Gori. ali i zemljama regiona su nedostatak obrazovanja i liderstva u ovoj oblasti. jer mogu pružati usluge zapuštenim. djelovanje i druge karakteristike i aktivnosti subjekata u oblasti socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Organizovanjem svakodnevnih aktivnosti ovakve organizacije ne moraju stvarati višak prihoda za akcionare. 101 Preuzeto iz Studije koja je sprovedena od strane PR Centra – Centra za odnose sa javnošću nevladinih organizacija. osiromašenim zajednicama koje nijesu od interesa privatnom sektoru. pa njegovo promovisanje iziskuje sveobuhvatnije djelovanje organizacija civilnog društva. . pa na taj način socijalno preduzetništvo podstiče održivost društvenih promjena i organizacija civilnog društva. godine. proizvode i usluge koji obezbjeđuju nove izvore prihoda za organizaciju.ostvareni profit se ponovo ulaže u ostvarivanje tog cilja. a nijedan od njih nije u dovoljnoj mjeri razvijen u Crnoj Gori. status. nerazvijenost socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva prati i nedostatak pravne regulative iz ove oblasti. ali i stimulišu stvaranje socijalnog kapitala i ekonomskog razvoja cjelokupnog društva. u njemu je dato malo prostora pitanjima kojima se definiše djelovanje i podstiče razvoj socijalne ekonomije."101 Primjena ovog koncepta još uvjek nije u potpunosti ostvarena u Crnoj Gori. organizacije koje sprovode ovakve servise imaju veću nezavisnost kako u sprovođenju projektnih aktivnosti tako i u osiguravanju sopstvene finansijske održivosti. odnosno eko društveno odgovorne ekonomije u Crnoj Gori. društveno odgovorno poslovanje kompanija i očuvanje životne sredine tri su segmenta na kojima počiva socijalna ekonomija i preduzetništvo. Zakon o nevladinim organizacijama je najbliži ovoj oblasti i on bi mogao da bude osnova za formiranje nekih oblika socijalnih preduzeća. osnivanje.

nezaposlenošću. kao i starije i siromašne poljoprivrednike.9. kao i izvršiti izmjene i dopune značajnog dijela postojeće zakonske regulative.1. jednom riječju pravedno. veću zapošljivost i zaposlenost. već ima mnogo širu dimenziju i obuhvata sve grupe stanovništva koje su ugrožene siromaštvom. Rome. raseljena lica i druge. treba znati da se socijalna ekonomija ne odnosi samo na ranjive grupe registrovane kod Zavoda za zapošljavanje. izbjeglice. humano i harmonično društvo. inicijativa razvoja socijalne ekonomije kod nas predstavlja zalaganje za ekonomsku efikasnost. smanjenje socijalne isključenosti. No. socijalnom isključenošću. Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori – SWOT analiza Slika 7. Potreba da se politika razvoja i politika zapošljavanja usklađuju sa međunarodnim standardima i zahtjevima integracionih procesa.Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom. potrebno je uraditi poseban legislativni ambijent kojim bi se kompleksno regulisala ova oblast. penzionere i druge kategorije stanovništva sa niskim primanjima. 7. Dakle. Na kraju. posebno procesa približavanja i ulaska u Evropsku uniju. trebao bi da reguliše značajan dio ove problematike. : Socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori – SWOT analiza PREDNOSTI SLABOSTI . kako pored ove postoji još značajan broj marginalizovanih grupa koje se mogu i koje treba uključiti u problematiku socijalne ekonomije.9. čiji je nacrt već urađen.

Mala zemlja Fleksibilnost Izražen državni interes Spremnost nezaposlenih za rad  Shvatanje da je zapošljavanje ključni faktor razvoja i stabilnosti  Značajan broj programa zapošljavanja sa elementima socijalne ekonomije     MOGUĆNOSTI  Donošenje adekvatnog zakonodavstva  Mogućnost uspostavljanja efikasnog sistema uvođenja i funkcionisanja socijalne ekonomije  Podrška države I lokalnih uprava i drugih sektora i institucija  Društvena promocija i afirmacija  Opredjeljenje za ulazak u EU  Mogućnost korišćenja fondova EU  Značajan broj donatora  Stvaranje novih radnih mjesta  Aktiviranje lokalnih zajednica  Korišćenje tradicije  Uvođenje socijalne ekonomije putem Pilot projekata  Pozitivan stav nevladinog  Ranjive grupe nijesu oficijelno definisane  Fiskalna i poreska politika nijesu dovoljno u funkciji podsticanja socijalnog preduzetništva  Negativan prizvuk svega što asocira na socijalizam  Nema dovoljno stimulativne zakonske regulative  Nema dovoljno obučenih kadrova  Nema dovoljno specijalizovanih institucija za stručni tretman ranjivih grupa  Nema razvijene mreže partnerske saradnje  Nedovoljna zainteresovanost lokalnih samouprava za samorazvoj i zapošljavanje PRIJETNJE  Nedovoljno razavijena privreda  Nedovoljna spremnost lokalnih zajednica za uvođenje socijalne ekonomije  Nerazvijena saradnja partnera kod uspostavljanja sistema socijalne ekonomije  Nespremnost poslodavaca za zapošljavanje pojedinaca iz ranjivih grupa  Nedovoljna finansijska sredstva za podršku i razvoj socijalne ekonomije  Dostupnost finansijskim sredstvima za subvencije nezaposlenim  Nedovoljno razumijevanje koncepta socijalne ekonomije .

ekonomske aktivnosti neprofitnih organizacija su zakonski . udruženja. Komparativne studije o stanju socijalne ekonomije u ovom regionu pokazuju da mreža novih preduzeća sa socijalnim ciljevima nema adekvatan institucionalni okvir koji bi podstakao alternativnu ekonomiju i da programi aktera koji odgovaraju socijalnoj ekonomiji rezultiraju uglavnom samo u pilot projektima. SWOT analiza socijalnih preduzeća – Crna Gora Slabosti i prijetnje Pojam trećeg sektora obuhvata različite organizacione oblike: kooperative/zadruge. premda nevladine.9. a početne oblike alternativnog zapošljavanja i pružanja usluga uglavnom prati nerazumijevanje i nepoznavanje prakse sličnih organizacija u drugim djelovima svijeta. kao i kod nas.1. društva. fondacije i socijalna preduzeća.wordpress. odnosno neprofitne.com 7. U mnogim postkomunisitičkim zemljama. asocijacije. U nekim sistematizacijama može se naići na nevladine organizacije kao poseban organizacioni oblik.sektora Izvor: http://greathumancapital. organizacije suštinski uključuju sve navedene organizacione oblike. U Crnoj Gori nema većeg interesovanja političkih aktera za novo organizovanje u okviru “trećeg sektora”.

požrtvovanost. To znači da je bitan društveni sistem vrijednosti. Ovi elementi su mnogo značajniji od raspoloživosti sredstava i drugih podsticajnih mehanizama. zatim istorija. Ovo naročito imajući u vidu specificnost ciljeva i principa na kojima ona počiva.Pravni aspekt socijalnog preduzetništva u EU i zemljama okruženja Crne Gore Zadruge predstavljaju pravnu formu koja ima najviše zajedničkih karakteristika sa socijalnim preduzetništvom od svih ostalih oblika koje smo analizirali u ovom tekstu. jer je predviđeno da se takvim aktivnostima bave samo profitna preduzeća. Zbog toga postoje velike razlike u raširenosti i stepenu razvijenosti socijalne ekonomije ne samo među državama. Prednosti i mogućnosti Imajući u vidu koristi i prednosti socijalne ekonomije. 7. otvorenost. Postoji nekoliko razloga za ovo: 1) Istorijski. kultura. posebno onih u kojima je socijalna ekonomija razvijena. više ne postoji dilema da li je socijalna ekonomija moguća i da li je treba razvijati. tradicija . a postoje i veoma različiti organizacioni oblici i modeli razvoja socijalne ekonomije. Pri odlučivanju o razvoju socijalne ekonomije naročito važno je poznavati iskustvo drugih zemalja.10.onemogućene. solidarnost. pravičnost. demokratičnost. Naime. To je i razlog da se uspješni modeli i primjeri socijalne ekonomije iz jedne zemlje u drugu ne mogu kopirati i jednostavno prenositi. već i među regijama i užim zajednicama iste zemlje. koji se stvara u dužem vremenskom periodu. već je osnovno pitanje kako je razvijati i na koji način stimulisati. iskrenost. zadruge predstavljaju pravnu formu koja omogućava ljudima organizovanje po principima . kao iprilike u sopstvenoj sredini. odgovornost. socijalna ekonomija počiva na tradicionalnim moralnim vrijednostima kao što su: povjerenje.

zakonom 381/1991. jednakog prava upravljanja. jednakog udela i zajedničke distribucije profita. godine. Zadrugom upravljaju zadrugari. .demokratičnosti. a mogu biti organizovane i za druge vrste usluga.10. 1991. ako ugovorom o osnivanju ili zadružnim pravilima nije predviđeno da odgovaraju većim iznosom. 7. U pravnom prometu zadruga istupa u svoje ime i za svoj račun. Zbog toga ne čudi činjenica da su prva socijalna preduzeća. i da je prvi zakon koji je uveo raspravu o socijalnom preduzetništvu u evropsku debatu. solidarnosti. socijalnih i kulturnih interesa. demokratičnosti. zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje. Za obaveze u pravnom prometu zadruga odgovara celokupnom svojom imovinom. godine . zanatske. potrošačke. funkcionisala koristeći formu zadruga. zadruge imaju usmerenu distribuciju profita. ili u ime i za račun zadrugara. samostalnosti. 3) Ekonomski. Zadruge mogu biti zemljoradničke opšte i specijalizovane. zadruge mogu biti sa udelima ili bez udela. u pravnoj formi zadruge i nazvana su „socijalne zadruge“ (cooperative sociale). učeničke. studentske. bio upravo italijanski Zakon o socijalnim zadrugama iz 1991. radi ostvarivanja svojih ekonomskih.1. Pored toga. po principu jedan čovek jedan glas. koja je značajna i za socijalna preduzeća. Svaki zadrugar ima jednak udeo u zadruzi. još sredinom sedamdesetih godina u Italiji. godine. zdravstvene omladinske. zavisno od akta o osnivanju i zadružnih pravila. najmanje do visine svog udela. putem poreske politike pružaju beneficije 102Italijanski Zakon o socijalnim zadrugama iz 1991.Zakonske preduzetništva olakšice za preduzeća socijalnog Zakonski propisi u zemljama EU u kojima je aktivno socijalno preduzetništvo. sedište i delatnost zadruge shodno se primenjuju pravila koja važe za privredno društvo. zadrugu mogu osnovati samo fizička lica. stambene.prva socijalna preduzeća osnovana su i uvedena u Italiji. dok zadrugari odgovaraju solidarno. 2) Sociološki. na principima dobrovoljnosti. Na firmu. principi zadrugarstva odgovaraju motivima solidarnosti i inkluzivnosti koji su osnova i za socijalno preduzetništvo. ekonomskog učešća.102 Za razliku od privrednih društava. u svoje ime i za račun zadrugara.

Sve institucije. odnosno materijala.  690.160. inovacije i kvaliteta ekonomskih aktivnosti socijalnih preduzeća.025. 8.000 online dostupni:  440. Učešće u RePEc-u. tako i komercijalne. preduzetničke saradnje i socijalne kohezije. kao provajdera.000 link artikala.000 stručnih radova. od kojih su 1. recikliranja. “RePEc” RePEc103 (Research Papers in Economics) predstavlja zajednički napor nekoliko stotina volontera iz 75 zemalja svijeta u cilju poboljšanja širenja istraživanja u ekonomiji. Studije slučajeva 8. članaka iz časopisa i softverskih komponenti. već obezbjeđuje linkove putem kojih možete doći do svih tekstuallnih članaka. isključivo institucionalne arhive). RePEc arhivi (RePEc ne podržava lične arhive.  U Italiji su predviđene povoljnosti za projekte razvoja.preduzećima koja funkcionišu na principu socijalnog preduzetništva.7.000 novinski članci. preuzeto sa sajta: http://repec.  U Danskoj su predviđeni grantovi koji se tiču zaštite životne okoline i zapošljavanja. Npr:  U Sloveniji je smanjena stopa poreza na lični dohodak za zaposlene u ovim preduzećima. kako neprofitne.Research Papers in Economics. RePEc baza podataka posjeduje preko 1. a cjelokupni RePEc materijal je dostupan.600 softverske komponente.  2. su dobrodošle da se pridruže i doprinesu daljem razvoju ove mreže dostavljanjem sopstvenih publikacija.org/. . 103 RePEc . Takođe imajte na umu da RePEc ne sadrži puno tekstualnih naučnih radova. predstavlja mrežu od nekoliko stotina volontera iz 75 zemalja svijeta u cilju poboljšanja širenja istraživanja u ekonomiji. Srce projekta je decentralizovana baza stručnih radova. uključuje samo troškove Vašeg vremena u pripremi i održavanju podataka koji opisuju Vaše publikacije.

“Turning Point “ zapošljava i obučava lokalne ljude da rade kao istraživači zajednice. omogućivši hvatanje u koštac sa korijenitim razlozima inače slabih rezultata pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga. Oni imaju pristup marginalizovanim grupama kojima je potrebna pomoć – onima sa složenim potrebama i onima koji ne koriste socijalne usluge. radi sa liderima među zaposlenima u socijalnim službama koji pokušavaju da preoblikuju te službe na bazi potreba same zajednice. a nerijetko daje i nova usmjerenja i samopouzdanje za pokretanje nečeg novog. Organizacija koristi istraživanje Connected Care-a 104. Organizacija. . 105 IPPR . izvještaj je osvijetlio i nedostatke u sadašnjim službama socijalne i zdravstvene zaštite. “Turning Point” “Turning Point” ima za cilj da dopre do srca neintegrisanih zajednica radi izgradnje socijalnog kapitala i razvijanja novih rješenja za probleme zdravstvene i socijalne zaštite.000 autor (kontakt) i publikacije. Često su povezani ili koriste lokalne usluge socijalne ili zdravstvene zaštite što im omogućava jedinstven pristup ljudima koji najčešće nijesu obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite.000 institucionalni kontakt oglasi.Međunarodni institut za istraživanje riže. Baza podataka za Connected Care rezultat je istraživanja koje je obavio “Turning Point” zajedno sa IPPR105 2004. Izvještaj se zvao „Zadovoljavanje složenih potreba“106 i ukazao je na činjenicu da ljudi sa višestrukim potrebama često ne dobijaju adekvatnu uslugu u postojećim sistemima zdravstvene i socijalne zaštite. Takođe. pomaže.   28. Istraživači zajednice žive u oblasti koju istražuju. ne obraćaju se 104 “Connected Care” – Zajednica za pružanje pomoći u okviru zdravstvene zaštite (“Usaglašena briga”). što predstavlja model u kome sama zajednica naručuje usluge od organizacije. “Turning Point” obučava. godine. 12.8. 106 „Zadovoljavanje složenih potreba” – Izvještaj koji se odnosi na sprovedeno istraživanje u sistemima zdravstvene i socijalne zaštite. takođe. 8.000 knjiga i poglavlja. ističući da one ne pružaju efikasne i obuhvatne usluge. 31.

Social Report. što vodi usaglašenoj brizi (Connected Care). i da pružaoci socijalnih i zdravstvenih usluga budu spremni da prihvate radikalnu promjenu u svom pristupu pružanju usluga koja će podstaći i podržavati socijalna preduzeća koje vodi zajednica. “Turning Point” je sproveo Connected Care u deset oblasti širom zemlje.000 stanovnika. koji je danas u vlasništvu “Fifteen” fondacije. Kafe “Fifteen” “Jamie Oliver” fondacija je u Londonu 2002. a bez usluge.” Ovaj restoran zasniva se na principu davanja “druge šanse”. U proteklih šest godina “Fifteen” fondacija proširila je svoje usluge kulinarstva i osnovala restorane u Amsterdamu. bili bi samo još jedan omladinski centar. 2007. Cjelokupni profit restorana fondacija usmjerava za finansiranje treninga i edukacije mladih ljudi. predstavlja dugoročan napor. Pozvao je da glas zajednice bude odlučujući pri osmišljavanju i pružanju svih povezanih usluga. Da bi proizvela pravu promjenu pristupa. 8. 107 Fifteen – life in the present tense. Naziv restorana potiče od prvobitnih petnaestoro mladih ljudi kojima je pružena mogućnost da radom steknu diplomu kuvara. volja i povjerenje u zapuštene i siromašne zajednice. Kornvelu i Melburnu. organizacija “Turning Point” je ubijedila vlasti da je angažovanje zajednice ključno pri osmišljavanju usluga. Osnovan je sa idejom da bude socijalno preduzeće za radnu integraciju mladih ljudi koji su imali probleme pri socijalizaciji i školovanju i nerijetko završavali na ulici. Connected Care se bavi ovim problemima tako što obezbjeđuje da osmišljavanje usluga polazi od zajednice i potreba građana. Vizija je da se stvori pokret vođa zajednice koji bi se okupili zajedno kako bi se pozabavili socijalnim problemima u svojoj oblasti uz angažman zajednice koji je integralan za osmišljavanje usluga i njihovo pružanje. Izvještaj je apelovao na znatno povezaniji pristup svim pojedincima koji žive u zapuštenim susjedstvima. Kako sami zaposleni u restoranu kažu: “da restoran nema socijalni cilj bio bi samo još jedno fensi mjesto u Londonu. Organizacija je zaposlila 164 istraživača zajednice i doprla do zajednica od 130. Pomogla je različitim javnim službama da se povežu u partnerstvu sa zajednicama. . da postoje mehanizmi koji omogućavanju da se javne službe pozovu na odgovornost da svoje obaveze ispune.9. godine osnovala restoran “Fifteen”107.osobi u potpunosti i ne zadovoljavaju složene potrebe. Izgradnja potrebnog socijalnog kapitala.

U svojih 8 godina PR Centar je višestruko više pružio subvencija 108 CEMI – (Centar za monitoring) je nevladina organizacija osnovana maja 2000. godine otvoren je PR Centar. aktivnostima. PR Centar PR Centar je nevladina fondacija koja je izrasla iz projekta koji je realizovala NVO Centar za monitoring CEMI. godine. sa glavnim ciljem da obezbijedi infrastrukturnu i ekspertsku podršku za kontinuirano nadgledanje cjelokupnog procesa tranzicije u Crnoj Gori. dolaze na ideju osnivanja PR Centra po uzoru na beogradski Medija centar. a njihovi članovi pohađali seminare i obuke „Odnosi sa javnošću i medijima“ i izgradili su imidž servisa za nevladine organizacije i toj misiji ostali vjerni do danas. PR centar. sve popularniji. Centra za monitoring i drugi. kvalitetno i u duhu navika i standarda zemalja u regionu. je uspio da. Nemogućnost da slobodno. koji će civilnom sektoru pružati podršku i servis na njihovom putu do medija. učinilo se važnim kancelariji Norveške narodne pomoći NPA iz Beograda i uz pomoć njihove donacije u visini od 27 000 eura. gdje se prihodi od profitnih djelatnosti koriste za finansiranje neprofitnih. 2003.10. djeluje gotovo 8 godina. organizuju pres konferenciju na kojoj bi javnost upoznali o svojim misijama. rezultatima i ukazali na aktuelne probleme.me. godine PR Centar je uspješno promovisao. 108 Nakon. sa samo jednom početnom donacijom Norveške narodne pomoći 2003. Od 2003.109 Osnovan sa namjerom da pomogne nevladinim organizacijama. pr menadžment i njegove instrumente. Uspjeh je bio moguć zahvaljujući primjeni koncepta socijalnog (društvenog) preduzetništva. 109 Preuzeto sa sajta: http://www. godine. Otvaranje centra. projekat je prerastao u poseban pravni subjekat nevladinu fondaciju PR centar – Centar za odnose sa javnošću nevladinig organizacija.8. jačali kapacitete nevladinim organizacijama u njihovom odnosu sa medijima.prcentar. podržanog od strane Norveške narodne pomoći sa 27 000 eura. . pioniri nevladinog sektora. treninga i seminara. uspješno okončanog početnog projekta koji je trajao 6 mjeseci. Sredstvima donacije pokriveni su troškovi opremanja i rada Centra za šest mjeseci vremena za koje su sve nevladine organizacije u Crnoj Gori besplatno koristile usluge organizovanja pres konferencija.

Evropska mreža lidera civilnog sektora. Beogradu. godine. U Asocijaciji uglavnom rade bivši zavisnici. Skopju. decembra 1985. tako da sada djeluju kuće Reto centra u: Splitu. Uslovi (prostor i kadar) za dugotrajnije. sa sjedištem u Londonu. a koja se danas naziva kao kuća RETO 1. Kako nije imao mogućnosti primiti u svoj dom više od troje zavisnika o drogama. Atini i mnogim drugim mjestima. a želja za pristupiti liječenju sve više je rasla. Od 1993. Studija slučaja organizacije uvrštena je kao primjer uspješnih projekata socijalnog preduzetništva na prostoru Zapadnog Balkana. RETO Centar 111 je nikao krajem maja 1985. akt o njenom osnivanju potpisan je 2. Želja osnivatelja. gdje osobe koje koriste drogu mogu dobiti pomoć i započeti liječenje. 111 RETO Centar – ustanova o zbrinjavanju zavisnika od droge osnovana u Kantabriji (Španija) 1985.11. Sofiji. bolničko. koji su primajući pomoć u tom centru dobrovoljno poželjeli da produže svoje 110 EUCLID Network . Sa vremenom centar se širio tako kako se procent izliječenih povećavao.nevladinim organizacijama (app. sa sjedištem u Londonu. odlučuje iznajmiti kuću. Počeli su se otvarati i drugi centri u raznim gradovima i provincijama Španije. . u domovima zdravlja postoje psihijatrijske ambulante. godine. liječenje su limitirani. 150 000 eura) nego što je dobio donacija te predstavlja jedinstven primjer na prostorima Zapadnog Balkana. a kasnije i u drugim zemljama za muškarce i žene. Najčešće intervencije se svode na urgentno ukazivanje pomoći i ambulantno liječenje. Podgorici.1. koju će upotrijebiti za rehabilitaciju narkomana. Pojava Asocijacije Tehnički i kadrovski kapaciteti zdravstvnih ustanova u zbrinjavanju narkomana su ograničeni. Ljubljani. Dom se nalazi u zaseoku Lienkres grada Santandera na sjeveru Španije. 8. Na nivou primarne zdravstvene zaštite. Evropska mreža lidera civilnog sektora. Asocijacija “Centro RETO” 8. u publikaciji koju je izdao EUCLID Network 110. godine u Kantabriji.godine otvara se Reto centar u Splitu koji je bio „vrata" za početak rada centra na Balkanu.11. hriščanina po uvjerenjima i živeći po hrišćanskim principima sastojala se u tom da bi na neki način pomogao zavisnicima. Zagrebu.

Detoksikacija. obrazovnim organizacijama.11. prevencija i preduzimanje mjera o izlječemju stradalih od zavisnosti. bolnicama. godine i trenutno posjeduju kuću koja se nalazi na području Danilovgrada. 2. zatvorima. Personal centra radi na . Do sada je kroz RETO Centar prošao veći broj zavisnika. godine izmjenjuje se ustav Asocijacije i mijenja se njeno ime u “RETO a la Esperanza”.11. Cilj i zadatak RETO Centra u Crnoj Gori U Republici Crnoj Gori je centar započeo sa radom 2007.bivanje u centru s ciljem da pomognu svojim iskustvom drugim ljudima. 8. 8. Faze programa: 1. Krajem 1987. Obučavanje zavisnika prikladnim zanatima sa ciljem adaptacije u životnu zajednicu i uključenja u opšte korisnu djelatnost.odvraćanja od njih. Rehabilitacija. kulturna. trudeći se da pomogne što većem broju ljudi. Organi uprave i administracije Asocijacija “RETO” je ekonomsko autonomna organizacija koja ukazuje pomoć svojim filijalama u razvoju. Glavni cilj RETO organizacije je moralna. Obnova porodičnih odnosa razrušenih upotrebom droga. Resocijalizacija. materijalna i duhovna pomoć osobama koje pripadaju različitim marginalizovanim grupama u najvećoj mjeri zavisnicima od droga i alkohola:       Rehabilitacija zavisnika od droge. trgovine drogama. itd. do konačnih rezultata . Implementacija različitih preventivnih kampanja mjera upozorenja o opasnosti droga.3. a trenutno na području Crne Gore nalazi se oko 15tak štićenika.2. Borba protiv delinkvencije. Davanje iskustvenih savjeta iz oblasti upotrebe toksičkih preparata. te posao i rad u konfliktnim predjelima. nasilja. 3.

razvoj karaktera i formiranje vjere. stolarske radionice. izrada raznih predmeta ručnom izradom. željezarske radionice. obavljanje raznih poslova. b) Prodaja izrađenih stvari u obrazovno proizvodnim radionicama sa ciljem finansiranja centra: stolarske radionice.dobrovoljnoj osnovi i ne prima nikakvu materijalnu nadoknadu za to. u odnosu na račun godišnjih prihoda. koja se nalazi u Cantabriji. poput zatvorenika.12. autolakerske radionice. godine u Hjustonu i predstvalja sveobuhvatan program u pružanju socijalnih usluga usmjerenih na ranjive grupe. remont bijele tehnike. Obučavanje zanatima igra vrlo važuu ulogu i sastavni je dio terapije zavisnika. godine u Hjustonu kao neprofitna organizacija i predstavlja sveobuhvatan program koji utiče na jačanje poslovne oštroumnosti. 8. restauracija starog namještaja. c) Redovni novčani prinosi sa strane kooperanata. proizvodnja u obrazovno proizvodnim radionicama. Jedan od važnih izvora prihoda je restauracija gradskih otpada. sticanje socijalnih vještina. Osnovni izvori prihoda su: a) Reastauracija polovnih gradskih tvrdih otpada. U svim provincijama učestvuju članovi-kolaboranti koji daju mjesečni dobrovoljni novčani iznos. Ovaj program ukazuje na jedinstven socijalno preduzetnički poduhvat kao karakterističan proces kako bi ostvario društvene 112 The prison entrepreneurship program (PEP) – neprofitna organizacija osnovana 2004. e) Osim toga primanje pomoći u obliku prehrambenih proizvoda od organizacija i kompanija. Važan administrativni zadatak svake terapeutske grupe je dostignuće potpunog samofinansiranja. itd. . d) Periodične donacije članova i učesnika. kao i sa upravnim organima Asocijacije. U svakom slučaju svi oni su povezani sa centralom. The prison entrepreneurship program (PEP) PEP (The Prison Entrepreneurship Program)112 je osnovan 2004.

ciljeve kroz pružanje socijalnih usluga usmjerenih na ranjive grupe. Program se ostvaruje kroz široku lepezu oblika i metoda rada. ali je pri tome posebno značajno da preduzete sankcije ukažu osuđenom licu na neophodnost promjene sopstvenog ponašanja. ali je zakonska odgovornost za sprovođenje i finansiranje ovog programa decentralizovana i pripada okružnim vlastima. moguće je na izvjestan način pomoći uklanjanju društveno neprihvatljivih 113 Resocijalizacija – ponovno uključivanje u društvene procese putem prevaspitanja ranijih obrazaca odnosa sa socijalnom sredinom. Dalja decentralizacija se može postići kroz partnerstvo okruga sa pojedinim opštinskim vlastima. učestvuju i osuđeni i osoblje ustanove. Putem vaspitno-obrazovnog rada u kazneno-popravnim domovima i nekih specifičnosti koje se javljaju. Individualni. Ključni element ovog programa je mentorski proces koji pružaju uspješni poslovni ljudi i MBA studenti sa nekoliko univerziteta. kao I uz eventualnu pomoć odgovarajućih društvenih uticaja. kao što su: Radna terapija. Na resocijalizaciji programa. odnosno na one pojedince koji se suočavaju sa ozbiljnim ekonomskim i životnim teškoćama. preduzetnicima i nevladinim sektorom. Kulturno-zabavne i sportske aktivnosti. tj. Osnovni predmet PEP programa jeste da pokaže u kojoj mjeri su uspješni programi resocijalizacije 113 osuđenih lica.zakonom i dekretima. u kojoj mjeri oni doprinose osposobljavanju takvih lica za društveno prihvatljiv način života. Opšte obrazovanje i stručno osposobljavanje. Opšta politika poslovanja PEP programa reguliše se na državnom nivou . svakako. već da je ona u funkciji što uspješnijeg povratka osuđenog lica normalnom društvenom životu. Organizovano i usmjereno korišćenje slobodnog vremena. . kao i organizovani oblici grupnog rada. Time se negira potreba da se protiv lica koja učine krivično djelo primjene odgovarajuće sankcije. Ovaj program nastao je upravo iz potrebe da pokaže da suština kazne nije u njoj samoj.

Socijalni preduzetnici su počeli da kombinuju resurse na nove načine kako bi stvorili društvenu vrijednost stimulišući ispunjavanje društvenih potreba. a kod socijalnog preduzeća dobrobit članova preduzeca ili zajednice. Proučavanje uspješnosti programa resocijalizacije osuđenih lica ima dvostruki značaj: s jedne strane. čine svi organizacioni oblici koji ne pripadaju privatnom profitnom ili javnom sektoru. za praktične potrebe. odnosno socijalne ekonomije. pa se ovi termini često upotrebljavaju kao sinonimi. Treba da razumijete osnovnu razliku između (tržišnog) preduzeća i socijalnog preduzeća   privatnog Osnovna razlika između privatnog (tržišnog) preduzeća i socijalnog preduzeća je u tome što je osnovni cilj poslovanja privatnog preduzeća ostvarivanje profita koji pripada vlasniku (cima). . Rezime poglavlja: Naučite da razlikujete koncept trećeg sektora i socijalne ekonomije    Ne postoji opšteprihvaćena i jedinstvena definicija trećeg sektora. Koncepti trećeg sektora i socijalne ekonomije su veoma bliski. o procesu koji ima šire društvene implikacije. najracionalnij prihvatiti opredjeljenje po kojem treći sektor. pod određenim uslovima. Tokom poslednjih nekoliko decenija nastao je novi brend preduzetništva. Privatno profitno preduzeće. društveno prihvatljivog čovjeka koji će zahvaljujući ovim ustanovama poboljštai svoj kulturni i obrazovni profil i posmatrati društvo jednim drugim očima – očima resocijalizovanog čovjeka. budući da je njegov osnovni cilj da omogući readaptaciju i reintegraciju osuđeenih lica u društvenu zajednicu. može dobiti status socijalnog preduzeća. odnosno socijalnu ekonomiju.normi ponašanja i izgrađivanju jednog novog. a sa druge. premda suštinski i formalno ne moraju biti isto. Zbog toga je. To su često inovativni napori koje donose jedinstvenu kombinaciju resursa u cilju smanjenja društvenih zala. u pitanju je proces usmjeren na mijenjanje strukture ličnosti osuđenog lica.

Naučite koji su faktori najviše uticali na razvoj socijalne ekonomije u razvijenim zemljama tržišne privrede     Promjene u konceptu ekonomije blagostanja. Potreba da se smanji siromaštvo. odnosno socijalne ekonomije. Treba da razumijete potrebe za bržim razvojem socijalne ekonomije u Crnoj Gori     Potrebe su iste kao u ostalim zemljama u tranziciji. shodno tome. "tranzicioni mit" tj. počinje krajem 90-ih godina iako je broj registrovanih nevladinih organizacija i zadruga impresivan. Neuspjesi u funkcionisanju tržišta u nekim sferama i aktivnostima (market failers). Koristite SWOT analiza da identifikujete strateške opcije   Slabosti i prijetnje. Rastuća tražnja za socijalnim i lokalnim uslugama. U Crnoj Gori ne postoje zvanični podaci na osnovu kojih bi se moglo pouzdanije govoriti o razvijenosti trećeg sektora. jer Crna Gora nije izbjegla tzv. Prednosti i mogućnosti. Realno. Potreba da se poveća zaposlenost i smanji socijalna isključenost kroz sistem socijalnih inovacija. Novi oblici podsticanja zapošljavanja i kooperacija između ekonomskih i društvenih činilaca. ove potrebe su i izraženije nego u većini njih. gdje se smatralo da privatizacija i tržište mogu riješiti sve društvene problem. Potreba za povećanjem broja novih preduzeća. . treći sektor je nerazvijen i. euforiju koja je vladala u bivšim zemljama socijalizma. Stvarni razvoj. međutim. Potreba da se kroz diverzifikaciju usluga zadovolje potrebe posebnih grupa. Treba da shvatite koje su okolnosti najviše uticale na potrebu razvoja socijalne ekonomije u zemljama tranzicije      Potreba za jačanjem tržišne moći ranjivih grupa stanovništva.

narocito marginalnih grupa i sticanje dohotka. sa oskudnim sredstvima za rad i previše zavisan od stranih donatora. Ovaj sektor je usitnjen. neorganizovan. slabo tehnički opremljen.   njegov doprinos u rješavanju važnih društvenih problema skroman. Više je usmjeren na politička i humanitarna nego na razvojna pitanja i probleme – zapošljavanje. POGLAVLJE 8 STRATEGIJA BIZNISA .  Uspješnosti implementacije osnovnog koncepta društveno-ekonomskog razvoja države i  Specijalnih mjera podsticaja. Pravni aspekt socijalnog preduzetništva u EU i zemljama okruženja Crne Gore Zakonske olakšice za preduzeća socijalnog preduzetništva Razvoj socijalne ekonomije u budućnosti najviše će zavisiti od:  Stvaranja društvene klime i odgovarajućih moralnih normi i sistema vrijednosti.

Naučite kako da održite konkurentsku prednost putem privlačenja klijenata i obeshrabrivanja konkurencije. Naučite oblike imitativnih i inovativnih preduzeća. italijanski restoran ili prodavnicu figurica . prodavnicu mašina. Artikulišite koristi koje privlače klijente. sva mala preduzeća imaju strategiju. U ovom poglavlju mi razmatramo kako strategija može da se napravi i u primjeni da pomogne preduzeću.1. Bilo da to znate ili ne. Koristite SWOT analizu da identifikujete strateške opcije. 7. Treba da razumijete glavne strategije biznisa – diferencijacija. 4. Naučite odluke potrebne za utvrđivanje osnove za strateško planiranje. Strategija može da bude nacrt za planiranje ili standard sa kojim se postupci upoređuju. U svakom slučaju. Vaše klijente i Vašu konkurenciju kako radi Vaše preduzeće. Ako otvarate centar za dnevnu brigu o djeci (obdanište). 3. 8. 2. 6. 5. Strategija u malom preduzeću Spoznajte odluke potrebne za utvrđivanje osnove za strateško planiranje Strategija je ideja i postupci koji objašnjavaju kako će kompanija da zaradi. Dobra strategija vodi do većih šansi za preživljavanje i većih profita za malo preduzeće. Spoznate probleme nasleđivanja preduzeća u posjedu porodice.CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će Vam pomoći da: 1. trošak i fokus. strategija definiše za Vas. Strategija u malom preduzeću je specijalna jer većina malih preduzeća imitiraju više nego što su inovativna.

imitativnost. Možete da nađete primjere. mogućnost i prijetnja). R-rareness. i ova informacija je vezana za SWOT analizu (snaga. Tipično. Postoje specijalne strategije čiji cilj je da pomognu da imitativna preduzeća budu uspješna.1 Predstrategija Koristi Konkurentska prednost Strategija Proizvod/usluga Resursi -industrija -materijalni -imitacija/inovacija -nematerijalni Koristi od vrijednosti -Generička Koristi od troškova strategija -diferencijacija Ulazne poluge -trošak fokus -Fragmentovane Tržišta Organizacione -veličina mogućnosti -obim industrijske strategije -Supra strategije Alat Alat Industrijska analiza VRIO analiza Alat SWOT analiza Alat Analiza lanca vrijednost 114 VRIO analiza (vrijednost.vrijednost. slabost. rijetkost. imitativnost. organizacija) – analiza koja se koristi za ocjenu konkurentske prednosti kompanije. Slika 7. organizacija). . Slika 7.1 pokazuje proces strateškog planiranja za malo preduzeće. kao i trgovinske i profesionalne asocijacije da se učlanite. korišćenjem VRIO analiza 114 –V-value. rijetkost. Treća faza je gdje birate strategiju. ove ideje su prikazane u alatu koji se naziva analiza industrije. knjige i često časopise. Finalna faza je gdje radite da osigurate konkurentnsku prednost Vaše kompanije.preko interneta. ove vrste preduzeća već postoje. O-organization . Druga faza razmatra koristi koje želite da ponudite Vašim klijentima. Pravljenje poslovne strategije je proces iz četiri koraka. koja se obično primjenjuje na kompaniju putem analize lanca vrijednosti. Iimitability. Prva faza uključuje odluke prije startegije koje donosite i koje definišu Vašu kompaniju i Vaš pristup njoj.

žene.karakteristika tržišta koja definiše geografski opseg koji pokriva tržište – od lokalnog do globalnog. Druga je obim tržišta. Obim . Postoje dvije tržišne odluke koje morate da donesete rano u procesu ulaska u biznis. 4. Odluka da se osnuje firma koja imitira postojeća preduzeća ili ona koja želi da bude inovativna. sve starije građane.html Kao što možete da vidite na slici 7.com/print/Compare-Contrast-Swot-AnalysisVrio/54666. Proizvod ili usluga koju ste izabrali (isto što i industrija). . sve proizvođače. strategija se izgrađuje na četiri ključne odluke koje donosite u vezi sa svojom kompanijom. obično imate dva izbora. Malo tržište – usko definisan segment populacije koji dijeli inetersovanja ili probleme. bilo da je masovno tržište ili malo tržište. sve porodice.poslovni izraz za populaciju kupaca Vašeg proizvoda ili usluge. Masovno tržište je tržište koje uključuje velike djelove populacije – sve muškarce. Tržišta Tržište je poslovni izraz za populaciju kupaca Vašeg proizvoda ili usluge. što definiše geografski opseg koji pokriva tržište – od lokalnog do globalnog. Veličina tržišta za Vaš proizvod ili uslugu. i cilj pristupa masovnog tržišta je cijelo tržište. Ove odluke su: 1. 8. Obim tržišta koje želite da služite. Ako znate svoje tržište dobro. Jedna od njih je veličina tržišta – bilo da Vam je cilj masovno tržište ili malo tržište. sve restorane. Tržište . što ide od lokalnog do globalnog. Masovna tržišta su široka.2. Masovno tržište je grupa klijenata koja čini velike djelove populacije. 3. sve tinejdžere. Veličina – karakteristika tržišta koja opisuje veličinu tržišta – masovno tržište ili malo tržište.Izvor: http://reviewessays. Veličina: masovno ili malo Kada razmišljate o tržištu za Vaš proizvod ili uslugu. 2.1. One mogu da se donesu formalno ili neformalno u Vašoj analizi prilika ili analizi izvodljivosti. znaćete dosta ključnih informacija u vezi sa tim kako da budete uspješni u Vašem biznisu.

italijanski restorani.ssrn. majčinstvo ili vjenčanja. Entrepreneur.Malo tržište je usko definisan segment populacije koji dijeli interesovanja ili probleme – žene od 25 do 34. Može da bude lokalno (kao što je komšiluk ili grad). 116 Preuzeto sa sajta: www. takođe. dječaci izviđači. Attitude is Making this Greeting Card Company a Success. takođe. neki preduzetnici su pokrenuli biznis čestitki čija je ciljna grupa žene koje prolaze kroz životna iskustva kao što su raskid. i samo 4 % je međunarodno (izvan SAD). ili globalno (svugdje). oni prodaju svoje čestitke putem specijalizovanih modnih butika. Obim: Od lokalnog do globalnog Obim tržišta je u vezi sa veličinom tržišta. July 2001. Međutim. to Vam daje načina da utvrdite o kojim potencijalnim konkurentima treba da najviše brinete.com/ Segmentacija Jaz Sektor Obim tržišta je važan iz dva razloga. koji se reklamiraju širom zemlje na TV (što je siguran znak masovnog tržišta) 115. unutar vašeg obima. Većina industrija imaju i masovno i malo tržište. kao i preko interneta. Na primjer. Na primer. “Designing Women – A” by Women. Gradski region ili savezna država). Mala tržišta su specifična i uska. i u pristupu ovog tipa. industrija čestitki ima gigante masovnog tržišta kao što su Hallmark i American Greetings. Prvo. Obim tržišta se odnosi na geografiju Vašeg ciljnog tržišta. about Women”. porodice sa blizancima. Vlasnici preduzeća proučavanih u PSED116 analizi su upitani šta misle koliki dio biznisa dolazi od svake od geografskih kategorija. Vaš cilj su samo ti klijenti. . naime oni koji su. Ukupno oni su procijenili da 58 % prodaje je lokalno (u okviru 20 milja). proizvođači u Vašem gradu. državni. međunarodni (što obično znači dvije ili nekoliko zemalja). Kupci Konkurenti Sektorska analiza Tržišna analiza Market 115 Nichole L. regionalno (na pr. Druga korist je da. http://www. puna malih tržišta. 22 % državno (od 100 milja do cijele SAD). Torres. 30 % je regionalno (od 21 do 100 milja). for Women. Pošto su identifikovali svoje malo tržište i njegove potrebe. ako znate koje Vam je ciljno tržište. znati Vaš obim tržišta pomaže Vam da odlučite na šta da fokusirate svoje prodajne i reklamne napore. industrija je.

proizvođači opreme. kao što su industrijske mašine za pranje veša. naročito nove kompanije. Researching entrepreneurship. mogu da Vam daju čvrste procjene troškova i rasporeda.to je inovativna strategija. New York: Springer 8. Imitacija je klasična strategija malog preduzeća. Imitativna strategija – ukupan strateški pristup u kojem preduzetnik radi manje ili više ono što ostali već rade. agenti nekretnina. ili kaligrafske olovke za objavljivanje čestitki. građevinari. Ima više prednosti u korišćenju imitativne strategije.Izvor: Davidsson. (2004). Preduzeća. mogu da manje ili više rade ono što drugi već rade – što je imitativna strategija – ili mogu da urade nešto što se u velikoj mjeri razlikuje od onoga što drugi rade. odbori za zoniranje. Imate koristi od toga što možete da kupite postojeće tehnologije. Imitacija i inovacija Naučite oblike imitativnih i inovativnih preduzeća Izbor između imitacije i inovacije je zaista važan i često se predviđa. kompanije koje se bave servisiranjem opreme i banke će prije razumjeti industriju i šta se očekuje. P. Zbog ovoga. takođe postoji i mogućnost da se kupe postojeća preduzeća. .3. Arhitekti. Znamo da gotovo dvije trećine ljudi koji pokreću preduzeća danas planiraju da koriste imitaciju kao svoj pristup.ukupan strateški pristup u kojem kompanija želi da uradi nešto što se u velikoj mjeri razlikuje od onoga što drugi rade u toj industriji. veb servere za uslugu hostinga. Inovativna strategija . Sa imitativnim pristupom.

Svaka kompanija pravi uobičajene hamburgere. imate korist od toga da Vaše preduzeće bude potpuno u skladu sa idejama i preferencijalima. Sama imitacija uključuje šeme za preduzeće na osnovu postojećih firmi i procesa. uz . Imitacija plus jedan nivo sličnosti je mjesto gdje gledate u postojeća preduzeća i pokušavate da ih iskopirate. Mala preduzeća rade istu stvar. ali svaka dodaje malu inovaciju kako bi se razlikovala od konkurencije. već je takođe morao da obavijesti klijente da taj proizvod postoji i kako može da se koristi. preprodavaca i investitora u vezi sa novim proizvodom ili uslugom. Ovo znači da Vaši napori u marketingu mogu da se fokusiraju na koristima koje nudite umjesto da objašnjavaju sam proizvod. Kada je Dimitrije Milović izgradio prvi moderni snoubord 1969 godine.Možda je glavna korist od imitativne strategije u tome što dolazi od Vaših klijenata. često nema mnogo mogućnosti da se proda preduzeće. U franšizingu koji smo pomenuli na prethodnim stranicama ovog rada. Ovaj pristup je poboljšao Wendy koji je ponudio hamburgere koji su kao dodatak bili „ljuti i sočni“. Ovo se naziva dodatna imitacija i po učestalosti je na drugom mjestu posle paralelne konkurencije. da adaptirate svoje preduzeće kako bi bilo u skladu sa lokalnim situacijama ili vašom tekućom situacijom. Kada izaberete inovativnu strategiju. To ste vidjeli u biznisu restorana brze hrane gdje je Burger King rekao klijentima „neka bude kako vi hoćete“. uz izuzetak jedne ili dvije ključne oblasti u kojoj pokušavate da uradite stvari na novi. Paralelna konkurencija – imitativno preduzeće koje se takmiči lokalno sa drugima u istoj industriji. u kojem kupite preciznu i potpunu kopiju postojećeg preduzeća od davaoca franšize. Možete da sastavite šemu Vašeg novog italijanskog restorana. jer Vi vjerovatno nećete imati sve informacije u vezi sa uzorom preduzeća ili procesima. Vaše imitacije vjerovatno se neće poklapati sa preciznošću ili kompletnošću kopiranja viđenog u franšizingu. U praksi. bilo da nude frizure ili štapove za golf. Dodatna imitacija – ukupan strateški pristup u kojem kompanija liči na druge kompanije. ne samo da je morao da ima proizvod na raspolaganju za kupovinu. Nivo sličnosti – mjera u kojoj proizvod ili usluga liče na druge. Možete. takođe. Ovaj pristup se naziva paralelna konkurencija. Hardees su ušli u borbu sa burgerima velike veličine. Sa visoko inovativnim biznisom. većina kompanija koristi poslovni ekvivalent kloniranja. nadamo se bolji način. a vlasnik potroši dosta energije u stvaranju procesa i tržišta kao i u obavještavanju dobavljača. Uzmite na primjer snoubordove. Šanse su da oni već znaju nešto o vrsti proizvoda ili usluge koje nudite. ali ćete završiti tako što ćete da kupite opremu i hranu od različitih izvora i dodati lokalne omiljene namirnice.

Najbolji način da identifikujete poželjne koristi je putem potencijalnih klijenata. i koja kombinuje azijsku hranu sa savremenim američkim novim elementima ishrane. koja rezultira novim proizvodom ili uslugom. Rejtinzi i žalbe za proizvode i kompanije mogu da Vam daju vrijedne informacije o tome koje koristi ljudi žele i koje bi mogli više da žele. Investor’s Business Daily. March 21. kao što su niska cijena ili visok kvalitet. Ostali restorani azijske fuzije kao što su Roy’s iz Sietla ili E&O Trading Company u San Hozeu. Njegov restoran je reflektovao temu azijske fuzije sa svijetlim drvetom. 2001. Ključna strateška odluka koju donesete je odlučivanje koje koristi planirate da ponudite Vašem kupcu.izuzetak jedne ili dvije ključne oblasti. Obično 117 “Consumer Web Services DVD Movie Rental Plot Pits Tiny Netflix Vs. kuvar iz Filadelfije.com. Koristi: drugi korak strateškog planiranja Artikulišite koristi koji privlače klijente Koristi – karakteristike proizvoda ili usluge koje bi ciljni klijent smatrao vrijednim. Tipično sa novim proizvodom ili uslugom. Ove situacije su rijetke. Poslije svega ovoga. Ovo možete da uradite direktno preko intervjua. je bio jedan od ranih stvaralaca stila hrane koji se naziva azijska fuzija. piva i alkoholna pića i čak i nove tipove miješanih pića da dopune hranu. p. Razmislite o slučaju Netflixa koji je postao veliki igrač u biznisu rentiranja video kaseta. su dodali različita vina. resellerratings. Čista inovacija – proces stvaranja novog proizvoda ili usluga što rezultira proizvodom ili uslugom koji nisu ranije viđeni. Posljednja faza je čista inovacija. takođe imate jedinstveno okruženje. Na primjer. fokus grupa ili upitnika (vidi Poglavlje 12 za više detalja kako da ovo uradite). jednostavnim linijama i orijentalnim detaljima. Ove ideje vode do jednostavnog seta strateških kretanja koje mogu da Vam pomognu da razmisilite o tome kako da se bolje takmičite kao imitator. Joseph Poon. . ali relativno kasno se pojavio.4. Koristi su karakteristike proizvoda ili usluge koje bi ciljni klijent smatrao vrijednim. 1061-2890.117 8. Kalifornija. ili indirektno putem pregledanja veb sajtova kao što su epionions. kuvari azijske fuzije su morali da ubijede restorane da pokušaju ove nove kombinacije ukusa. (No author). Blockbuster”.com ili čak gledanje blogova klijenata ili diskusija na web sajtovima Vaših konkurenata. A08.

Početno probijanje je prilika koja omogućava da novo preduzeće stekne uporište na tržištu. Vesper predlaže sedam načina probijanja za mala preduzeća koja prihvate strategiju imitiranja.com/. 118 http://www. personalizaciju. To.  Neiskorišćeni resursi: Neiskorišćeni resursi mogu da budu fizički resursi kao što su šljunak na farmi ili čak cijeli unutrašnji gradovi. osiguranje. lakoću kupovine. Tax Resources. isporuku.  Manjkovi u isporuci: Manjkovi u isporuci se dešavaju kada postoji tražnja za novim proizvodom. Balansiranje prilika tokom ulaska Kako može vlasnik malog preduzeća da odluči gdje da usmjeri svoju pažnju? Profesor preduzetništva Karl Vesper predlaže da uspjeh zavisi od biranja odgovarajućeg početnog probijanja na tržište. od ušteđevine ili čak i od veće efikasnosti koja rezultira od detaljnog učenja ili superiornih organizacionih praksi. uslugu. Inc. brend ili reputaciju. Ciljna publika su kupci koji žele da plate visoku cijenu da prvi imaju proizvod. Početno probijanje je prilika koja omogućava da novo preduzeće stekne uporište na tržištu. Koristi su od centralnog značaja kada je riječ o tome koliko se sviđate svojoj bazi klijenata. lakoća kupovine i stil. koristi mogu da se kombinuju tako da nude tematske strateške pakete. 118 je počeo 1988 godine i pokrenuli su ga ljudi sa iskustvom u radu sa Poreskom upravom (IRS) kako bi savjetovali poreske obveznike da minimalizuju svoje poreze ili da rješavaju revizije u SAD-u. Ključne koristi su manji troškovi. pripadanje ili čak i altruizam. može da bude ljudski resurs. Možete da dobijete više detalja o tome u The Thoughtful Entrepreneur. . takođe. Ako izaberete koristi koje su privlačne za kupce to će im učiniti Vašu kompaniju privlačnom.koristi se fokusiraju na vrijednost koja se dodaje proizvodu i usluzi ili cijenu proizvoda ili usluge. Koristi vode Vašu kompaniju ka njenim klijentima i utiču na svaki dio procesa strategije. Kao što ćemo vidjeti kasnije. Koristi od vrijednosti i cijene Koristi od vrijednosti mogu da uključuju kvalitet. ušteda u veličini ili organizacione prakse. Koristi od cijene mogu da dođu od manjih cijena. tehnologiju. Ključne koristi su isporuka.taxaudit. Ovo je kratkoročno tržište i ono se brzo mijenja. mjesto. Ako izaberete koristi koje žele klijenti a koje Vaša konkurencija ne nudi je moćan način da se Vaša kompanija istakne u odnosu na konkurenciju. stil.

Kao i ugovaranje sa klijentima. Za male avio kompanije. usluga. Ugovaranje klijenata: Ugovaranje klijenata se dešava kada klijent. lakoća kupovine. S obzirom da velika preduzeća često otpuštaju radnike.  Vladina pravila: Promjene pravila od strane Vlade mogu da pomognu malim preduzećima da se takmiče. ALAT: PEST analiza 119 Agencija za zaštitu životne sredine SAD .5. mjesto i pripadanje. Bivši zaposleni su često bolji izvor za nezavisne podugovarače. lakoća kupovine. lakoća kupovine. kvalitet. jedna je od skraćenica koje se najčešće pojavljuju u savremenom građevinarstvu svijeta. osiguranje. Stil i personalizacija su često faktori. isporuka. isporuka i usluga. U najboljem slučaju obezbjeđuje konkurentski pritisak da se sačuvaju i dobavljači i najbolja usluga i cijene. brend/reputacija i osiguranje. niži troškovi i organizacione prakse. 8.EPA (U. Često prednost koju nudi malo preduzeće je to što je na lokalu. tehnologija.  Odustajanje od tržišta: Odustajanje od tržišta se dešava kada preduzeća napuštaju tržište. ovo odustajanje od tržišta je prilika da se prošire i da obezbijede uslugu manjim aerodromima. personalizacija.  Izabrana kupovina: Izabrana kupovina se dešava jer Vladine agencije. što ih je učinilo konkurentnijima. Ključne koristi su mjesto. komercijalni ugovori koje sponzoriše Vlada i mnoga velika preduzeća imaju politike koje obezbeđuju stavljanje po strani ili kvote za kupovinu od malih preduzeća. želi da potpiše ugovor sa malim preduzećem u cilju osiguranja proizvoda ili usluga. Od terorističkih napada. Environmental Protection Agency).S. Ključne koristi su kvalitet. brend/ reputacija i osiguranje. Na primjer kada Agencija za zaštitu prirodne sredine u SAD-u119 oslobodi male građevinske kompanije od nekih zahtjeva u vezi sa zagađivanjem vode sa kojima se suočavaju velike kompanije. Strategija je da se ponudi klijentima drugo mjesto da dobiju robu ili usluge. vodeće američke avio kompanije su dramatično smanjile svoje usluge. Ključne koristi su kvalitet. Drugi izvor obezbjeđuje klijentu veću sigurnost isporuke ili usluga. isporuka i usluga.5$ milijardi. Ključne koristi su tehnologija. tehnologija. .  Drugi izvori: Drugi izvori traže klijente koje već uslužuje druga kompanija. njima uvijek treba angažovanje radne snage. to malim preduzećima donosi uštedu od 1. često preduzeće. ključne koristi su kvalitet. isporuka.

quickmba.com/strategy/pest/. Na primjer. Kao značajne indikatore koji su bitni za donošenje strateških odluka možemo navesti: broj stanovnika i njihova nacionalna pripadnost.PEST analiza (akronim riječi: Politička. Objasnićemo svaki segment PEST analize: P. ukoliko je kompanija na osnovu urađene SWOT analize uvidjela da ima mogućnost proširenja na određeno tržište.Ekonomsko okruženje Zdrava ekonomska situacija. S – Sociološko/ Demografsko okruženje Na osnovu sociološkog segmenta PEST analize možemo da pratimo trendove i kretanja stanovništva.Političko okruženje Poznavanje političke situacije postojećeg ili novog tržišta je od izuzetne važnosti. bogatsvo države ili regije mogu biti od velikog strateškog značaja. gdje je identifikovana tražnja za konkretnim proizvodom. Na primjer. društveni trendovi i stavovi prema inostranim proizvodima. neophodno je ispitati kakva je kupovna moć stanovništa i u odnosu na dobijene podatke odrediti potencijal i značaj tog tržišta. e-Poslovanje i difuzija Web-bazirane tehnologije je od suštinskog značaja za današnje kompanije koje žele da smanje svoje troškove poslovanja. . ukoliko želimo da plasiramo luksuzni proizvod na određeno tržište. nivo obrazovanja radne snage itd. E. sljedeće što je neophodno da uradi jeste detaljna PEST analiza. PEST analizira okolinu za izabrano tržište i pruža pregled tržišne situacije koja može imati uticaj na industriju u globalu ili na samu kompaniju unutar posmatrane industrije. ali i postojanje infrastrukture koja može da podrži moderne načine komunikacije. kultura i pismo. 120 http://www.120 Naime. trenutna politička situacija ili zakoni u pojedinim zemljama mogu imati za cilj zaustavljanje prodora novih učesnika na tržište kako bi zaštitili domaće proizvođače. Sociološka i Tehnološka) je metoda analize poslovnog okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. Na primjer. Ekonomska. T – Tehnološko okruženje Za definisanje strategije izlaska na određeno tržište vrlo je bitno posmatrati prisustvo i promenu tehnološke opremljenosti zemlje.

Onda ako uvidite „manjak kapitala“ kao jednu od slabosti Vašeg preduzeća. Brainstorming je grupna diskusija u kojoj je kriticizam suspendovan kako bi se stvorio maksimalni broj ideja. Na primjer. U SWOT analizi. Identifikujte mogućnosti koje Vam djeluju najjače. Vi znate gdje treba da uložite dodatni napor. mogućnost i prijetnja. ako postoji mogućnost za „više podrške posle prodaje“ u kompjuterskoj prodavnici i Vaša snaga je „ogromna pri objašnjavanju kompjutera“. Vaše kompanije. Uporedite ih sa svojim snagama. kao i od brainstorming sastanaka. počnite sa mogućnostima. tržišta i industrije. Slično. ima smisla da se izvrši unakrsno upoređivanje. Jedini tipovi pitanja koja mogu da se postave su da se objasni šta je neko mislio. tražeći podudaranje. kao što je . poredite svoje snage sa slabostima. To je vjerovatno najpoznatiji alat strateškog planiranja. Razgovaranje sa potencijalnim kupcima je takođe pozitivna SWOT analiza. Koristi se za organizaciju i obavljanje analize sadašnjih i budućih resursa i situacija Vaše kompanije. Obezbjeđuje jedan od najboljih načina da se organizuje Vaše razmišljanje o tome kako da steknete koristi koje ste identifikovali kao važne za Vaše klijente. Takođe. Na sastanku brainstorminga ima samo jedno specijalno pravilo – niko ne može da kritikuje ili da omalovažava ideju. Vi skupljate informacije od sebe i od drugih koji Vas znaju. SWOT analiza je alat strateškog planiranja koji kritički posmatra ove faktore.8. Tipična prijetnja je „nedovoljni kapital“ za pokretanje novog preduzeća. Slabosti su karakteristike koje stavljaju preduzeća u nepovoljan položaj u odnosu na druge. Brainstorming je grupna diskusija u kojoj se ljudi pitaju da daju svoje ideje i razmišljanja u vezi sa temom. Pitanja su jednostavno SWOT teme: „Šta vidite kao mogućnosti i prijetnje na tržištu ili industriji?“ i „Šta vidite kao snage i slabosti moje kompanije?“ Možete da dobijete ove informacije na osnovu formalnih ili neformalnih intervjua. Kako biste analizirali ideje navedene u SWOT tabeli.6. a prijetnje su elementi u okruženju koji bi mogli da prouzrokuju probleme za preduzeće. Mehanizam SWOT analize Uzmite odgovore iz izvora i stavite ih u SWOT tabelu kao što je ona koja je prikazana. ALAT: SWOT analiza Koristite SWOT analizu da identifikujete strateške opcije SWOT je u biti snaga. slabost. Mogućnosti su šanse za povećavanje prodaje ili profita u okruženju. bićete dobro pozicionirani da realizujete ovu mogućnost. Snage su karakteristike preduzeća ili tima koje mu daju prednost u odnosu na druge u industriji.

Ovo može da Vam ukaže na put za rješavanje problema. imanje snage kao što je „velika mreža podrške“ može da Vam ponudi način traženja nedostajućeg početnog kapitala. Tabela 7. u nedostatku problema sa kapitalom.upoređivanje snage sa prijetnjama i slabosti sa prilikama.1. Swot analiza . Na primjer.

tajni recepti Mane lokacije ili kapaciteta Patenti. usluga ili brend Trgovinske tajne.SNAGE SLABOSTI Kupci spremni da kupe Kupci nijesu spremni da kupuju Ugovori za proizvode i usluge Neadekvatna finansijska pozadina Adekvatna finansijska potpora Posao koji se lako kopira Specijalizovano znanje Slaba mreža podrške ili je nema Jaka mreža podrške Neosoben proizvod. autorska prava Neadekvatno osoblje Brend ili personalizovano prepoznavanje Nedostatak iskustva u samozapošljavanju Lokacija ili prednosti kapaciteta Nedostatak menadžerskog iskustva Superiorni proizvod/usluga ili procesi Nedostatak iskustva u prodaji Superiorno osoblje Nedostatak iskustva u industriji Prethodno iskustvo sa samozapošljavanjem Nedostatak iskustva u određenom mjestu Prethodno menadžersko iskustvo Nedostatak iskustva na tržištu Prethodno iskustvo u prodaji Prethodno iskustvo u industriji Prethodno iskustvo na određenom mjestu Prethodno iskustvo na tržištu MOGUĆNOSTI PRIJETNJE Manjak isporuke Ekonomski pad Nekorišćeni resursi Prevelika snabdjevenost Ugovaranje klijenata Pritisak konkurencije Drugi izvori Pritisak dobavljača/kupaca Odustajanje od tržišta Gubitak velikog dobavljača/kupca . zaštitni znaci.

Na primjer. Relativno mali broj malih preduzeća koriste strategije diferencijacije. Strategija troškova – generička strategija čiji su cilj masovna tržišta gdje kompanija nudi kombinaciju koristi od troškova što se sviđa kupcu. Strategije diferencijacije za cilj imaju masovna tržišta – situacije u kojima skoro svako može da kupi Vaš proizvod ili uslugu. trošak i fokus. bez posrednika i njihovih troškova. Izbor strategije Treba da razumijete glavne strategije biznisa – diferencijacija. Prodavao je direktno korisnicima. za cilj imaju masovna tržišta. Njegova tajna? Farmer po zanimanju. Tipično. Pošto su tako široko primjenljive. Strategije troškova. što pomaže da se targetira reklamiranje i određivanje cijena.7. do ovoga dolazi kada mala preduzeća žele da rade sa niskim troškovima. U strategiji troškova. takođe. Sa ovom strategijom. ali su njene prodaje prirodno ograničene na određenu lokaciju.Omiljena kupovina Propuštena prilika Promjene pravila od strane Vlade Negativna regulativa Vlade ili postupci Tehnologija koja stvara nove proizvode/usluge Zaostalost na tržištu ili promjena tehnologije Izvor: http://www. Generičke strategije – tri široko primjenljive klasične strategije za preduzeća svih tipova diferencijacija. jer je teško za malo preduzeće da ima resurse da bi mu cilj bila masovna tržišta.quickmba. trošak i fokus Postoje tri klasične strategije za preduzeća svih vrsta – diferencijacija. Strategija diferencijacije – tip generičke strategije čiji je cilj objašnjavanje kako jedan proizvod se razlikuje od drugog na masovnom tržištu. Na primjer.com/strategy/swot/ 8. . Ova poslovna realnost postavlja granice gdje se kompanija takmiči. Vi pokušavate da pokažete kako Vaša kompanija nudi neku kombinaciju koristi vrijednosti koja se razlikuje i koja je bolja za klijenta od one koju nude konkurenti. nazivaju se generičkim strategijama. jedan dobavljač šljunka je bio nesporni snabdjevač po niskoj cijeni. Vi pokušavate da pokažete kako Vaša kompanija nudi kombinaciju koristi od troškova koje se sviđaju kupcu. To se dešava najčešće kada malo preduzeće nudi proizvod ili uslugu za masovno tržište lokalno. pumpa nudi uslugu masovnog tržišta. Mala preduzeća u raznim industrijama koriste strategije troškova masovnog tržišta. on je otkrio šljunak ispod jedne od svojih njiva. trošak i fokus.

Neki od Porterovih predloga prate sedam Shepher i Shanley supra-strategija. putem analiza. istraživači strategije Dean Shepher i Mark Shanley identifikuju sedam klasičnih kombinacija koristi koje oni nazivaju supra-strategije121: izrada. nudi četiri strategije koje vode trošak za mala preduzeća koja vrijede da se sama pomenu.html. Franšize kao McDonald’s su ekstreman primjer ovoga. Izvjesni dobavljači nude jedanaest drugačijih tipova šljunka koji se razlikuju po boji. super-podrška. Umjesto prodaje šljunka na masovnom tržištu za svakoga. Mogućnost da držite cijene super nisko uštedom na dekoru. veličini kamena i trajnosti. Profesor strategije sa Harvarda Michael Porter nudi strategije za mala preduzeća u industrijama u kojima gotovo sve kompanije imaju male tržišne udjele.com/article/SAM-Advanced-ManagementJournal/80966329.Strategija fokusa ima za cilj dio tržišta koji se naziva segment ili mali dio.freepatentsonline. . takođe. Osiguravajući kvalitet i konzistentnost šljunka i znanje koji tipovi su najbolji za određeno okruženje. Strategija fokusa može da koristi aspekte diferencijacije ili pristupe troškovima koji su reformulisani za mali dio tržišta. Međutim. 121 http://www. ili gledanjem šta to funkcioniše kod konkurenata lokalno ili na naprednijim tržištima. WalMart je počeo na taj način a lanci kao Weekends Only su izgrađeni na toj ideji. ali Porter.1. Izgrađivanjem na ovim osnovama. jedan cilj i sveobuhvatnost. ali u većini gradova. Ovo može da se postigne postavljanjem direktnih pitanja kupcima. postoje takođe i kompanije kao što je Sysco koje mogu da opreme Vaš restoran sa svim što Vam je potrebno od opreme do hrane i menija. Scott Stone nudi proizvode kupcima i ekspertizu koja nije na raspolaganju na drugom mjestu. Često ćete saznati da Vaše tržište djeluje da želi više koristi odjednom. prilagođavanje. Primjeri ovih visoko fragmentovanih industrija su dati u Prilogu 7. Detalji o ovim su dati na Primjeru 7. radnim satima ili zaposlenima se dijelu tržišta uvijek sviđa. međuprostor. elita. kao što su orijentalni vrtovi ili vodene površine. Strategija fokusa je generička strategija čiji cilj je dio tržišta koji se naziva segment ili mali dio. strategija fokusa može da targetira ljude koji traže dekorativni šljunak. Porterov prvi dodatak supra-strategijama je da koriste kapacitete formule tamo gdje imate koristi od kupovine prepakovanog preduzeća.2. Visoko fragmentovane industrije – skupovi sličnih preduzeća u kojima gotovo sve kompanije imaju male tržišne udjele. zaista niske cijene se nalaze u malim preduzećima koje imaju još manje dekora od državnih lanaca. Identifikujete strategiju fokusa utvrđivanjem koje koristi Vaše tržište najviše želi.

Menlove porodica je savladala auto biznis u južnoj Juti sa Dodge dilerstvom od 1962. lokalizovane poslovne operacije. osoblje obučeno i glavne usluge potpore na jednoj lokaciji. Članovi porodice su otvorili prodavnicu Toyote 1986. isporuka odmah. 123 James Carpenter. Elita: Proizvodi visokog kvaliteta sa visokim cijenama. Služenje neusluženih/međuprostora: Targetovanje tržišta koje su zaboravili veći konkurenti.Način na koji Vi vodite posao može. često postaje lakše da otvorite slična preduzeća.. 122Isti pristup važi svaki put kada se proizvod ili usluga preprodaje. uz visoke troškove za reklamiranje i R&D (nasuprot proizvodima za masovno tržište). Na primjer. Porter govori o nazadnoj integraciji. Kada jednom naučite kako da efikasno vodite jedan tip preduzeća. visoki nivoi izrade (nasuprot konkurentima sa ekonomijom štednje).com/2003article/menlove2 . . “Food for Thought:Eating In – the Benefits of Locally Grown Food”. Super-podrška: Ekstenzivna. 123 Svaka od njih ima visok rejting kada je riječ o zadovoljstvu klijenata i volumenu prodaje. visok kvalitet (nasuprot proizvodima koji se masovno proizvode). Dio osnovnog razloga je njihova sposobnost da transplantiraju vještine koje su savladali u prvom dilerskom poslu. http://www.utahbusinessandindustry. To je u stvari izbacivanje posrednika. “Little Guy is No. Jedan cilj: Razvijanje i demonstriranje izuzetne ekspertize u jednom proizvodu ili usluzi (nasuprot konkurentima sa širokim pristupima ili proizvodnim linijama) Sveobuhvatnost: Nuđenje kupovine na jednom mjestu sa kompletnim inventarom. intenzivna i personaliziovana usluga posle prodaje. kada farmeri počnu da rade sa tezgama pored puta ili prodaju svoju hranu na pijaci oni mogu da prodaju po nižim cijenama i da i dalje zarađuju eliminišući veleprodavce i maloprodavce.asp. Sierra magazine. Prilagođavanje: Kratko vrijeme isporuke. 1 Volume Car Dealer”. Drugi tip efikasnosti dolazi kada možete da usko upravljate decentralizacijom. 122 Gary Nabham. karakteristične osobine. da predstavlja veliku razliku u održavanju malih cijena. The Salt Lake Tribune and Deseret Morning News. brza proizvodnja. takođe. November/December 2002. kao i Mistubishi-Subaru 2002. Izrada: Specijalizovani proizvod.

Ne može svaki dio kompanije da doprinese svakom . Ključna pitanja su koje koristi oni smatraju da dobijaju od proizvoda ili usluge koje sada koriste i koje koristi bi željeli da imaju.co.8. ljudski resursi. operacije. Četiri oblasti koje utiču na cijelu organizaciju su takođe razmotrene: infrastruktura. profesor strategije na Harvardu kojeg smo ranije pomenuli. Slika 7. takođe je popularizovao analizu lanca vrijednosti. i usluga. Lanac vrijednosti – skup procesa i aktivnosti koje obavlja malo preduzeće kako bi dizajniralo.8.uk/the-advantagesdisadvantages-of-value-chain-analysis Ideja u analizi lanca vrijednosti je da se razmišlja o različitim djelovima preduzeća gledajući na to da se u najvećoj mjeri iskoristi svaki dio kompanije kada je cilj supra-strategija. proizvelo. izlazna logistika. Michael Porter. Lanac vrijednosti je skup procesa i aktivnosti koje obavlja malo preduzeće kako bi dizajniralo. možete da upotrijebite analizu lanca vrijednosti kako biste osigurali da se koristi primjenjuju u cijeloj Vašoj kompaniji. Recimo da je ključna korist za koju Vaši potencijalni kupci kažu da žele je najlakše moguće iskustvo u kupovini kada kupuju figurice koje sakupljaju. marketing i prodaja. Njihovi odgovori postaju Vaša ciljna lista koristi. tehnologija i nabavka. Alat: Analiza Lanca Vrijednosti Koristite analize lanca vrijednosti kako biste primjenili strategiju u cijeloj kompaniji Nuđenje pravih koristi može da napravi veliku razliku kada je riječ o Vašem uspjehu. isporučilo i podržalo svoj proizvod ili uslugu. trgovalo. isporučilo i podržalo svoj proizvod ili uslugu. Mnogi kažu da je najbolji način da otkrijete prave koristi za Vaše tržište da pitate kupce na tom tržištu.3 Infrastruktura: Ljudski resursi: Tehnologija: Nabavka: Ulazna logistika Usuga Profitna marža Operacije Izlazna logistika Marketing i prodaja Profitna marža Izvor: http://www.differentiateyourbusiness. Lanac (vidi Sliku 7. proizvelo. U dizajniranju Vašeg preduzeća.3) slijedi sekvencu proizvoda: ulazna logistika.

informacije ili znanje koje doprinosi učinku kompanija. Konkurenstka prednost Naučite kako da održite konkurentsku prednost putem privlačenja klijenata i obeshrabrivanja konkurencije Kako biste osigurali uspjeh. To može biti teže nego što izgleda. i nematerijalni resursi. mogućnost. koji se lakše identifikuju. postoji korak koji morate da preduzmete posle biranja i implementiranja prave strategije. kao i u mogućnostima da se borite sa konkurencijom. organizacioni proces. Konkurentska prednost je određeni način da implementirate koristi Vaših klijenata što čini da Vaša kompanija bude ispred ostalih kompanija u Vašoj industriji ili na tržištu. . Cilj u pronalaženju konkurentske prednosti je da se da neka zaštita od mnogih konkurektskih pretnji sa kojima se suočava Vaša kompanija. Konkurentska prednost je određeni način da implementirate koristi Vaših klijenata što čini da Vaša kompanija bude ispred ostalih kompanija u Vašoj industriji ili na tržištu. organizacioni proces.tipu supra-strategije. informacije ili znanje kompanije što nije jasno evidentno.9. Resurs – svaka aktiva. informacije ili znanje koje doprinosi učinku kompanija. Konkurenstka prednost se odnosi na prednost u pobjeđivanju konkurencije. organizacioni procesi. Konkurenstka prednost Vas vodi od suočavanja sa konkurencijom do uspješnog pobjeđivanja iste. 8. Ključevi za ovo leže u resursima i organizacionim mogućnostima koji su na raspolaganju Vašoj kompaniji. ali korišćenjem analize lanca vrijednosti može da pomogne da ljudi razumiju ukupan cilj preduzeća bolje i kako njihov dio preduzeća doprinosi cijelom radu. Zašto? Djelimično zato što se većina malih preduzeća suočava sa više oblika konkurencije nego što im se u početku čini. Posebni primjeri ovih su dati u narednom prilogu. mogućnost. Materijalni resursi – aktiva kompanija koja može da se lako i konkretno identifikuje. Resursi: Šta Vi unosite u kompaniju? Resurs – svaka aktiva. Teoretičar strategije Jay Barney predlaže da resursi spadaju u dva tipa: materijalni resursi. Nematerijalni resursi – sposobnosti. To je korak osiguravanja konkurenstke prednosti. koji su oni tipično informativne prakse i one zasnovane na ekspertizi i rutine koje nisu jasno evidentne. Guru za strategije Porter identifikuje pet različitih prijetnji od konkurencije za svako preduzeće.

tehnike rješavanja problema. reputacija kompanije. legitimitet. vještine i kompetencije koje koristi kompanija da zaradi profit od materijalnih i nematerijalnih resursa. monitoring kupaca/konkurenata/tržišta. . zgrade. odnosi sa klijentima/snabdjevačima/zajednicom Inovacija/kreativnost: Želja da se rizikuje. ekspertiza. opreme. vještina. eksperimentiše. korišćenje osiguranja i sistema zaštite i bezbjednosti. obveznice. brend nazivi. ekspertiza. Kombinacione kompetencije dolaze od kombinovanja materijalnih i nematerijalnih resursa na načine koji su superiorni u odnosu na konkurenciju. sistemi planiranja. akcije. procedure razvoja. mogućnost da se podiže novac. Fizički: zemlja. računi).kada kompanija može da poboljša svoj proizvod ili uslugu u vrijednosti ili da ih učini efikasnijim u cijeni nego u odnosu na druge kompanije. Organizacioni: finansijske kontrole.Materijalni     Finansijski: gotovina i gotovinski ekvivalenti (štednja. goodwill. Transformacione kompetencije . Nematerijalni    Ljudski: Iskustvo zaposlenih. superiorna tehnologija. alati. patenti. kontrole gotovine. Kombinacione kompetencije dolaze od kombinovanja materijalnih i nematerijalnih resursa na načine koji su superiorni u odnosu na konkurenciju. R&D izveštaji. recepti. duh. Tehnološki: trgovinske tajne. reputacija brenda. kreditne linije. Postoje dva tipa kompetencija: Transformacione kompetencije se dešavaju kada kompanija može da poboljša svoj proizvod ili uslugu u vrijednosti ili da ih učini efikasnijim u cijeni nego u odnosu na druge kompanije. vještine i kompetencije koje koristi kompanija da zaradi profit od materijalnih i nematerijalnih resursa. radna etika. zaštitni znaci. Organizacione mogućnosti Sa resursima su povezane organizacione mogućnosti. Organizacione mogućnosti su sposobnosti. kao što su sposobnosti. brainstorming Reputacija: povjerenje. prepoznavanje imena.

Imanje prve tezge do glavnog ulaza na lokalnom buvljaku ili u tržnom centru je primjer rijetkog resursa. Postoje dva klasična načina da se ovo uradi. organizacioni proces. nudi savjete o tome što čini određeni resurs naročito korisnim. To je razlog zašto su resursi kao što su tajni recepti toliko važni da se reklamiraju na jednoj strani i da se zaštite na drugoj. Oni nijesu uspjeli kako je on želeo. Posle terorističkog napada. Sve što možete da uradite što povećava lojalnost klijenata pomaže Vašoj konkurenstkoj prednosti. Ovo često uključuje balansiranje vlade ili zakonskih procesa.Profesor strategije sa Ohajo državnog univerziteta.osu.sposobnosti. Pronalazač vezova za snoubord Jeff Sand 125 se bavio slučajevima kršenja patenata protiv konkurenata u inostranstvu.124 Resurs koji Vam omogućava da iskoristite prednost mogućnosti ili da izbacite svoje konkurente se smatra vrijednim resursom.com/. Vlada je 124 http://fisher. informacije ili znanje koje nije generalno na raspolaganju konkurentima.jeffsand. to pomaže da se sačuva Vaša prednost. Obeshrabrivanje konkurenata Ponekad najbolji napad u konkurentskoj prednosti dolazi od izgrađivanja superiorne odbrane. Ako je resurs teško imitirati. Jedan je zaključivanje klijenata. i čak održavanje opuštene nesigurnosti u smislu šta čini Vaš proizvod ili uslugu jedinstvenim.edu/research/facultyexpertise/management-hr/barney. Primjer bi bio ekskluzivni ugovor za obezbjeđivanje proizvoda ili usluge Vašoj lokalnoj vladi. 125 http://www. Druga odbrambena strategija uključuje inhibiranje ili retardaciju imitacije. kombinacije koje se teško kopiraju kada je riječ o organizacionim i ljudskim resursima. Vrijedni resurs – sposobnosti. Popularan način uključuje zaštitu ključnih informacija sa patentima ili zaštitnim znacima. Teško se može imitirati – karakterističan resurs koji povećava vrijednost putem nuđenja jedinstvenosti kupcu. ali je pronašao drugu akciju vlade. Rijedak resurs . Odlično je ako postoji i rijedak resurs – koji nije generalno na raspolaganju Vašim konkurentima. organizacioni proces. informacije ili znanje koje omogućava preduzeću da ima prednost mogućnosti ili izbacivanja konkurencije. Drugi faktori koji čine resurs teškim da se imitira su stvari kao što su fizička jedinstvenost (posjedovanje te tezge na ulazu u tržni centar). . Jay Barney.

Obrazac za vježbanje Vas vodi kroz pitanja u VRIO analizi (V-value. Resursi i mogućnosti koji objašnjavaju sva četiri VRIO testa predstavljaju ključnu komponentu koju je Vaša kompanija koristila da postigne superiorne profite i sposobnost preživljavanja. Zarađujući na ovome. Životni ciklus i poslovna strategija Još jedna popularna tehnika je da uskladite svoju strategiju sa fazom životnog ciklusa Vaše industrije. I-imitability.11. rast. 8. Tako da pronalaženje tih resursa ima dosta smisla. i najbolje je ako je prednost jedna od Vaših suštinskih kompetencija.drastično smanjila uvoz. Ona vam postavlja pitanja u vezi sa vrijednosti. Alat: VRIO analiza Resurs ili organizaciona mogućnost koja daje Vašoj kompaniji konkurenstku prednost takođe Vam daje i šansu da zaradite profite iznad prosjeka.10. novajlija u poslu ili zamjena. Lokacije mogu da se pogode i pošto su materijalni ovi resursi su lakši da se vide i kopiraju. potrebna Vam je neka vrsta konkurentske prednosti da preživjete. Ako se konkurencija zagrije. Životni ciklus industrije opisuje faze kroz koje prolazi industrija od svog rođenja do kraja. R-rareness. . Često materijalni resursi padaju na jednom ili više od prva tri testa. 8. O-organizion). Vaša kompanija može da preživi bez savladavanja suštinske kompetencije kada ima malo ili nema kompetencije od kompanije u Vašoj industriji i gradu. Postoji pet faza: uvod. to se naziva suštinska kompetencija. Sand je mogao da izdejstvuje da vlada blokira uvoz od njegovog glavnog konkurenta iz inostranstva. Veći dio vremena ono što preživljava VRIO analizu su nematerijalni resursi (kao ekspertiza. zrelost. Suštinska kompetencija – glavni posao kompanije u određenoj liniji poslovanja. imitativnosti i organizacijom (VRIO) resursa. zrelost. Ultimativni test za konkurentsku prednost u resursima je VRIO analiza. Velika preduzeća nemaju više od pet ili šest suštinskih kompetencija. izbora i usluge kupcima koje nudite). reputacija ili kreativnost) i organizaicone sposobnosti (kao što je određena kombinacija lokacije. Ova analiza koristi model koji je profesor strategije Jay Barney dao za konkurentsku prednost kao osnovu za analizu. rast. Kada se ovi resursi i mogućnosti uvijek koriste od strane organizacije da bi se odradio glavni posao. Čak i najuspešnija mala preduzeća često imaju samo jednu ili dvije. rijetkosti. Životni ciklus industrije opisuje faze kroz koje prolazi industrija od svog rođenja do kraja. Postoji pet faza: uvod. opadanje i smrt. opadanje i smrt.

Faza rasta se dobro uklapa sa supra strategijama izrade. Faza rasta dolazi kada klijenti počinju da primjećuju proizvod ili uslugu i kupuju značajno više. Za firmu. Prodaja cvijeta. i ovo otvara mogućnost masovog tržišta. Ljudi u ovom segmentu imaju tendenciju da popularišu trendove koje identifikuju rani usvojioci i njihova tražnja kreira masovno tržište. i ogromne varijacije u ponudama. Ovo je vrijeme za strategije male kupovine jer prvi segment kupaca sadrži kupce koji će biti pioniri i oni koji rano usvajaju. Rani usvojioci su veoma uticajni. Rani usvojioci su segment usvajanja koji kupuje posle pionira. Tipično. Često postoji proliferacija kompanija koje pružaju proizvod ili uslugu. Njihove kupovine definišu proizvod ili uslugu kao kul. super ili poželjnu. Pioniri su često morali da se igraju sa hardverom i softverom da bi ovi proradili. Ovo je u skladu sa supra-strategijama jednog cilja i super-podrškom. rani usvojioci žele proizvode i usluge koji su stabilni. i tako od hobija nastaje redovna kupovina. vrijeme je za inovatore. Treća faza je faza zrelosti i obiljeležena je stabilizacijom traženja. Pioniri – to je segment prihvatanja kojeg karakterišu kupci koji najviše žele da probaju ili imaju nešto novo. ali spremni su da rizikuju sa pravljenjem izbora koji će možda morati da se kasnije napusti. usklađenosti i elite. a strategija inovacije ima smisla da sačuva Vaš pristup od konkurencije. S obzirom da su proizvod ili usluga novi. Segment kupaca je grupa ili podgrupa potencijalnih kupaca kojima se može pristupiti na koherentant način. sa kompanijama u industriji koje se pomjeraju tako da stabilizuju ili poboljšaju . U početku preduzetnici u industriji rade tako da smisle verziju proizvoda ili usluge koja će naići na najveće odobravanje od klijenata. pristup diferencijacije koja se fokusira na različite osobine je veliki dio dopadanja. digitalnih kamera ili personalnih računara. Uvodna faza nastaje kada su proizvod ili usluga patentirani i kada se tek razviju. posjedovanje jednog od ovih proizvoda ili usluga koje rani usvojioci stiču je ključni cilj. Pioniri su željni da budu prvi koji će pokušati ili imati nešto novo i žele da ulože dodatno vrijeme u to – kao rani korisnici mobilnih telefona. Segment kupaca ovdje se naziva rana većina.Uvodna faza je kada proizvod ili usluga su patentirani i kada se tek razviju. Tipično. Cilj preduzetnika u ovoj fazi je da savlada tehnologiju na odlučan način – ekspertiza je ključni resurs. Rana većina je segment koji kupuje posle ranih usvojilaca i čija potražnja stvara masovno tržište. tako da ima i dalje vremena za inovativni pristup. Faza rasta je faza životnog ciklusa industrije u kojoj se kupovina dramatično povećava.

. Oni su često osjetljivi na određene cijene. Još jedna šansa za mala preduzeća u opadajućim industrijama je fokus strategija do koje dolazi kada veće kompanije odbacuju klijente odustajući od proizvoda i usluga. kao što je ponuda najšireg asortimana robe za šivenje. Pravljenje profita na ovom tržištu obično slijedi iz veće uspješnosti sa strategijama troškova u odnosu na Vaše konkurente. što se naziva ograničavanje troškova. menadžer ili preduzetnik pronađu način da revitalizuju industriju. to je dalo signal kasnim usvojiocima da je vrijeme za kupovinu. Često. čak i u fragmentarnoj industriji. Možete da primjetite kolonu za ograničavanje troškova. Faza opadanja je faza životnog ciklusa u kojoj prodaja i profiti kompanije počinju svoj opadajući trend.000$. Yamaha je ovo uradila 1970tih i 1980tih sa muzičkim instrumentima. koje se nazivaju cijene u poenima. Faza zrelosti je treća faza životnog ciklusa obiljeležena stabilizacijom tražnje. Supra-strategije za industrije u opadanju tipično služe manjim kompanijama a usklađivanje za one koji oklevaju a kojima je potreban pomalo adaptirani proizvod. Do ovog vremena. Supra-strategije koje ovdje najbolje funkcionišu su jedan cilj primjenjen na uštedu troškova.profite putem strategije troškova. Tabela 8. drvenih igračaka. Kasna većina je segment kupaca koji čine ljudi koji čekaju sve dok se ne stabilizuje tehnologija i sve dok troškovi ne počnu da opadaju. kada se cijena spusti ispod 1. Za personalne računare. ključni segment kupaca je kasna većina na masovnom tržištu – ljudi koji čekaju dok se tehnologija ne stabilizuje i dok troškovi ne počnu da padaju. to je znak da je industrija u fazi opadanja. Ponekad između opadanja i smrti. kada su se pojavili besplatni telefoni uz uslugu. sa kompanijama u industriji koje kreću da stabilizuju ili poboljšavaju profite kroz strategije troškova. Ova faza vidi strategije troškova i niske cijene kako se šire dok kompanije pokušavaju da prežive na tržištu koje se smanjuje. Cilj za kompaniju u ovoj fazi je da uzme što je veći dio tržišnog udjela moguće. Na njih utiču samo cijene i zarada zavisi od strategije troškova. i sveobuhvatnost u ponudi proizvoda ili usluge. Kada prodaje i profiti zaista počinju da opadaju. Na primjer. Ovo obično znači da imate imitativni pristup. Kupci koji oklijevaju – to je segment kupaca koji odlaže kupovinu novih proizvoda ili usluga sve dok ne budu prinuđeni ili cijene totalno padnu. cigara. Segment klijenata ovde su klijenti koji oklijevaju i koji se ne mijenjaju sve dok nisu prinuđeni ili sve dok cijene ne dostignu totalno dno.2 obezbjeđuje režime životnog ciklusa industrije. mala preduzeća mogu da usluže ova tržišta efikasnije nego velike kompanije. čineći mogućim šoping na jednom mjestu. a to je industrija za koju se dugo mislilo da je u opadanju i koju su činila uglavnom mala preduzeća. raste prodaja kasnoj većini.

na kraju postoje neki direktni načini koji mogu da Vam pomognu da odlučite o strategijama. Za sve ideje koje dotiče strategija. Za veliku većinu malih preduzeća. Da bi strategija funkcionisala mora da ima većinu elemenata pomenutih u ovom poglavlju. Praćenjem standardnih praksi industrije.Ograničenje troškova – organizaciona faza životnog ciklusa u kojoj osnovane kompanije moraju da pronađu nove pristupe kako bi poboljšale posao i njegove šanse za preživljavanje. Strategija je jasna od onih oblasti u kojoj možete da razmislite o opcijama koje su Vam na raspolaganju i Vama i Vašoj kompaniji. VRIO i analiza lanca vrijednosti. možete da vidite da strategija predstavlja način na koji preduzetnik gradi svoj put ka uspjehu. tržištem i resursima.2. SWOT. što može da bude velika razlika za Vaše kupce. ali je to i igra u kojoj pobjeđivanje može da napravi veliku razliku u uspjehu Vaše kompanije. sa samo jednom ili dvije inovacije kako bi se Vaša kompanija razlikovala od drugih. Iz svega ovoga. Tabela 8. Za mnoge vlasnike strategija je veliko ime biznisa. kao što je industrija. Ove tehnike analize mogu da Vam pomognu da suzite svoje izbore na model strategije koji može da Vam pomogne da uspijete. svako malo preduzeće ima strategiju. Dugoročno ili ne. najmoćnija tehnika je imitativna strategija. Pristup životnog ciklusa industrije strategiji malog preduzeća UVOD RAST Obim tržišta Malo tržište Masovno ZRELOS T Masovno Optimaln a strategija Imitacija/ inovacija Segment kupaca Diferencijacija Diferencijacija Trošak Trošak. a uspješna mala preduzeća imaju strategije u skladu sa svojom industrijom. fokus Inovacija Inovacija Imitacija Imitacija Inovacija Kasna većina Oklijevanje Organiza cioni cilj Master tehnologija Kasni usvojioci i oni što oklijevaju Nove efikasnosti Pioniri i rani Rana većina usvojioci Liderstvo Tržišni proizvoda i udio usluge (biti „taj“) OPADNJE Malo Ostala tržišta Ograničava nje troškova Masovno putem konsolidacije Trošak . možete da steknete mnoge prednosti osnovanih preduzeća i industrija i da i dalje imate koristi od inovacije.

Oslonite se na trgovinske i profesionalne asocijacije za informacije u vezi sa Vašom industrijom. . Naučite oblike imitativnih i inovativnih preduzeća    Imitacija je klasična strategija malog preduzeća. Artikulišite koristi koje privlače klijente    Koristi su željene karakteristike proizvoda ili usluge. kao što je kvalitet ili stil.akademija-Zivotni-ciklus-proizvoda Rezime poglavlja Naučite odluke potrebne za utvrđivanje osnove za strateško planiranje     Strategija je ideja i postupci koji objašnjavaju kako će kompanija da zaradi. slabost. Imitativni pristup Vam dozvoljava da gradite na postojećim proizvodima. kao i cijena. Inovativni pristup Vam omogućava da gradite preduzeće na sopstveni jedinstveni način. Koristi mogu da za cilj imaju vrijednost. SWOT analiza povezuje koristi sa specifičnostima situacije Vaše kompanije.Suprastrategija Jedan cilj. Izrada.com/B. sveobuhva tnost Usluga neusluženih. elita Jedan cilj (trošak). Izaberite da li će se Vaša kompanija fokusirati na masovno ili malo tržište. Strateško planiranje za malo preduzeće je proces od četiri koraka. Situacije i koristi mogu da pomognu da se razjasne ulazne poluge koje nude izuzetne profite Koristite SWOT analizu da identifikujete strateške opcije   SWOT je snaga.biznis-akademija. uslugama i tržištima. super-podrška usklađivanje. usklađivanj e Izvor: www. mogućnost i prijetnja.

proizvelo. Procjenite resurse korišćenjem VRO analize (vrijednost. rijetki i koji se teško imitiraju. Koristite analize lanca vrijednosti kako biste primenili strategiju u cijeloj kompaniji   Lanac vrijednosti je skup procesa i aktivnosti koje obavlja malo preduzeće kako bi dizajniralo. imitativnost. Određene kombinacije koristi se nazivaju supra-strategije. Korišćenje lanca vrijednosti da se fokusira na koristi kupaca je moćan način da se organizuje kompanija. Poslovni i ciklusi tržišnog života takođe pomažu da se identifikuju vrste strategija koje će najverovatnije vrijedeti za kompaniju u određeno vrijeme. borba ili bježanje. cilj im je malo tržište kombinovanjem troška ili pristupa diferencijacije. Ključni termini: Industrija Bruto profit Trgovinski časopisi Neto profit Profit prije oporezivanja Tržište Inovativna strategija Obim Nivo sličnosti Brainstorming Analiza industrije Imitativna strategija Generičke strategije Masovno tržište Malo tržište . trošak i fokus. SWOT analiza vodi do izbora jednog od strateških pravaca: razmetanje. Većina malih preduzeća koriste strategiju fokusa. organizacija). Naučite kako da održite konkurentsku prednost putem privlačenja klijenata i obeshrabrivanja konkurencije     Konkurentska prednost Vaše kompanije je u tome što pobjeđujete konkurenciju. Konkurentska prednost je najbolja kada uključuje resurse koji su vrijedni. rijetkost. Treba da razumijete glavne strategije biznisa – diferencijacija. trgovalo. trošak i fokus    Postoje tri generičke poslovne strategije – diferencijacija. rješavanje. isporučilo i pružilo podršku svom proizvodu ili usluzi.

Kako industrija i trgovinske asocijacije mogu da pomognu malim preduzećima da se pokrenu i razviju svoju strategiju? 3.Paralelna konkurencija Ulazna poluga Veličina Dodatna inovacija Strateški pravac Benefiti (koristi) Čista inovacija Materijalni resursi Resursi Suštinska kompetencija Vrijedni resursi Rijetki resursi Strategija diferencijacije Teško imitirati Uvodna faza Strategija troškova Životni ciklus industrije Pioniri Strategija fokusa Rani usvojioci Faza rasta Visoko fragmentovane industrije Segment klijenata Rana većina Lanac vrijednosti Faza zrelosti Kasna većina Konkurentska prednost Faza opadanja Oklijevanje Nematerijalni resursi Organizacione sposobnosti Štednja Transformacione kompetencije Kombinacijske kompetencije Pitanja: 1. Koje su dvije opšte vrste koristi svakog tipa strategije? 6. Koja je razlika između masovnog tržišta i malog tržišta? Šta je vjerovatnije da je ono što je cilj malog preduzeća? 4. Koje su razlike između inovativnih i imitativnih strategija? Šta je vjerovatnije da je ono što je cilj malog preduzeća? 5. Koja je konkurentska prednost preduzeća i kako ona vodi do uspjeha? 9. kako znate kada je napustila fazu industrije i ušla u fazu rasta? . Koje su tri generičke strategije preduzeća? Dajte jedan primjer kompanije koja je preuzela generičku strategiju? 8. U životnom ciklusu industrije. Kako se SWOT analiza odnosi na izbor strateškog pravca preduzeća? 7. Koja su četiri koraka procesa strateškog planiranja u malom preduzeću? 2.

Fokusirate djelove biznis plana kako biste ispunili određene potrebe. 4.POGLAVLJE 9 BIZNIS PLAN CILJ POGLAVLJA Ovo poglavlje će Vam pomoći da: 1. Identifikujete glavne rizike za uspjeh biznis plana. Znate kako da ispričate priču o biznis planu. 6. . 5. 2. 3. Razumijete zašto i kada da napravite biznis plan. Naučite glavne odjeljke klasičnog biznis plana. Savladate prezentovanje svog biznis plana drugima.