You are on page 1of 2

TEST DE EVALUARE

1. (20p) Transcrieți pronumele și adjectivele pronominale din următoarele enunţuri, apoi precizați felul lor.
1. Mihai vine cu tine la film.
2. Fata aceasta este în încurcătură.
3. Ai noștri merg la teatru.
4. Am văzut-o la școală.
5. Ceilalţi privesc pe geam.

6. Cine a fost în excursie?
7. Nu știu ce să mănânc.
8. Își cumpără o pâine.
9. Vreau să văd caietul tău.
10.Geanta ei este de piele.

2. (20p) Precizați felul pronumelor din enunțurile următoare, cazul şi funcţia sintactică a acestora:
 Noi vom merge în vacanță la munte.
 Florile de la tine sunt frumoase.
 L-am văzut pe acela pe stradă.
 Ce a făcut Andrei astăzi?
3. (16p) Alcătuiți câte două enunțuri in care sa folositi ortogramele: vii / vi-i , va / v-a, la
/ l-a, ne-am / neam.
4. (4p) Alcătuiți două enunțuri în care pronumele acesta să indeplinească funcția sintactică de complement
direct în acuzativ și complement indirect în dativ.
5. (30p) Alcătuiți o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să caracterizați personajul principal din nuvela
Două loturi de Ion Luca Caragiale.
TEST DE EVALUARE
2. (20p) Transcrieți pronumele și adjectivele pronominale din următoarele enunţuri, apoi precizați felul lor.
1. Mihai vine cu tine la film.
2. Fata aceasta este în încurcătură.
3. Ai noștri merg la teatru.
4. Am văzut-o la școală.
5. Ceilalţi privesc pe geam.

6. Cine a fost în excursie?
7. Nu știu ce să mănânc.
8. Își cumpără o pâine.
9. Vreau să văd caietul tău.
10.Geanta ei este de piele.

2. (20p) Precizați felul pronumelor din enunțurile următoare, cazul şi funcţia sintactică a acestora:
 Noi vom merge în vacanță la munte.
 Florile de la tine sunt frumoase.
 L-am văzut pe acela pe stradă.
 Ce a făcut Andrei astăzi?
3. (16p) Alcătuiți câte două enunțuri in care sa folositi ortogramele: vii / vi-i , va / v-a, la
/ l-a, ne-am / neam.
4. (4p) Alcătuiți două enunțuri în care pronumele acesta să indeplinească funcția sintactică de complement
direct în acuzativ și complement indirect în dativ.

(30p) Alcătuiți o compunere. în care să caracterizați personajul principal din nuvela Două loturi de Ion Luca Caragiale.5. de 15-20 de rânduri. .