You are on page 1of 5

Bahar KOLLUYAġ

Adres Bilgileri; Atakent mah. 19. Sok. Kadirbeyoğlu sitesi Küçükçekmece-İSTANBUL
ĠletiĢim No; (0507) 996 84 39
E-posta; kolluyasbahar@gmail.com

KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Eğitim durumu; Üniversite Mezunu
Medeni durumu; Bekar
Uyruk; TC
Doğum tarihi; 24.04.1989
Doğum yeri; Gaziosmanpaşa
Sürücü belgesi ; Var Sınıfı; B

EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Üniversite (Lisans);

Anadolu Üniversitesi- İİBF

2012- 2015 İşletme
Üniversite (Lisans);

Selçuk Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi

2010-2014 Kimya Mühendisliği
Lise;

Cibali Lisesi
2007 Fen Bilimler

YETKĠNLĠKLER
Yabancı Diller;İngilizce
Okuma (İyi)- Yazma(İyi) -Konuşma(İyi)
Bilgisayar Bilgileri; Microsoft office programları
Power point(iyi)- excel(iyi)- word(iyi)
Matlab ve autocad (az)
Kurs/ Seminerler;
Kariyer günleri c
coder bilişim akademisi - 06

Certificate of participation
Selçuk üniversitesi - 04.2014
International workshop on flexible bio-and organic printed electronics
Sürdürülebilirlik kaynak yönetimi
Selçuk üniversitesi - 03.2013
Bilgisayar işletmeni
meb - 10.2010
İngilizce sertifikaları
Meb-Kılıçarslan gençlik merkezi-2010-2014
Ġġ TECRÜBESĠ
Alba Farma İlaç (ekim 2015-mart 2016) ,Kalite Kontrol Analisti
Günlük kullanılan cihazların kalibrasyonu ve doğrulanması, su üretim sisteminden numune
alıp sudaki karbon değeri, Ph ve iletkenliğinin kontrolü, Msds ve sertikaların takibi kontrolü
ve saklanması. Gelen kimyasalların kontrolü msds’ine uygun depolanmasnı sağlamak.Miktar
tayinin yapılması , proses validasyonu hammadde analizi, Gelen Primer std uygun şartlarda
saklanması ve konrolünü sağlamak ve numunelerin refere edilmesi, metot bulunması ve
geliştirilmesi,

Hammadde

analiz

sertıfikası

düzenlemek,

Farmakopilerin

çevirisini

yapmak,Gelen cihazlara SOT yazılması,Deponun takibi numune alınması ıpk kontrollerinin
yapılması ve alınan numunenin laboratuvara teslimatı , Gelen hammaddelerin, etiketlerin,
ambalaj malzemelerinin kontrolü ve sertifikalarının hazırlanması ve yapılan analizlerin ve
kontroller sonucunda raporlama hazırlanması.
Promedya tanıtım matbaacılık Ltd. Şti.(mart 2015,nisan 2015). Satış Temsilcisi
oto parfümü, mouse pad , bardak altlığı üreten bu firmada yurtdışı müşterileri ile ilgilenip yurtdışı
ihracatını gerçekleştirmek. Ürünlerin sevkiyatını yapmak.

Yonca hayvancılık (kasım 2014,mart2015),İşletme şefi
Yonca hayvancılık grubunun duru işletmesinde işletme şefi olarak çalıştım.. Buranın tüm
muhasebe kayıtlarını stok giriş çıkışlarını yaptım.Ceta soft adlı sürü süt programı kullandım.
Hayvanlara yapılan tedavinin kayıtlarını tuttum. Personelin özlük dosyalarını düzenledim.
Personel işe giriş çıkışıyla ilgilendim.

Stajyer
Bilim İlaç
07.2013-09.2013 Kocaeli
Gebze'de bulunan fabrikada arge, solid,liquid, paketleme olmak üzere üretim,laboratuvar
bulunmaktaydı.Ar-ge ve laboratuvar haricinde diğer bölümlerde çalıştım. Gmp kuralları ile
ilgili eğitim aldım.

Stajyer
Aslanbaba çocukbezleri a.ş
07.2012-08.2012 İstanbul
Yumuşatıcı , sıvı sabun , şampuan, bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin üretimi
yapılıp ihracatı yapılmaktaydı.Bunların yapım aşaması, ambalajlanmasındakatkıda bulundum.
Stajyer
Yeğenler kimya a.ş
06.2012-07.2012 İstanbul
Bir takım temizlik ürünlerinin laboratuvar ortamında test edildikten sonra imalat kısmında
üretilip ambalajlanarak satışı yapılmaktaydı.

BURSLAR VE ÖDÜLLER
Vehbi Koç Vakfı ve Polis hanımları yardımlaşma derneğinden burs aldım.
Eğitim dönemimde onur belgesi ve yüksek onur belgesi alarak eğitimin çğretim hayatımı
tamamladım.

EK BĠLGĠLER
Hobiler/ Ġlgi Alanları; İngilizce kelime öğrenmek, gezmek , internet , alışveriş yapmak , sosyal paylaşım
ağında ingilizce paylaşımda bulunmak , yemekyapmak , karikatür okumak , the vambire diares izlemek , araştırma
yapmak.
Üye olunan topluluklar; Mühendislikte gelişim topluluğu, gençlik merkezi, kimya mühendisleri odası
Sigara Kullanımı; Kullanmıyorum.
Diğer;Eğitim hayatımda ‘Fotokatalizle hidrojen üretimi’ ve ‘bal’ konusunda tez, ayrıca rapor ve proje ödevleri yaptım.
Eğitim geçmişime ve kişisel özelliklerime uygun, şirketinize değer katabileceğim özellikle kalite kontrol pozisyonunda
çalışma isteğimi iletmek istiyorum .Özgeçmişimin aranılan pozisyona uygun olduğunu düşünüyorum. Ekteki özgeçmişin
şirketinizdeki uygun pozisyonlar için değerlendirilmesini rica ediyorum. Uygun görmeniz halinde sizinle görüşmek
isterim.
REFERANSLAR
Faruk DURAK
Yıldız Holding- Arge Müdürü
0533 552 56 14
Sıddık ĠÇLĠ
Ege üniversitesi - Akademisyen
Tel : 0532 780 18 70

Mahmut KUġ
Selçuk üniversitesi - Akademisyen
Tel : 0505 364 63 56

Aydın ÖZTAN
Aksaray üniversitesi - Akademisyen
Tel : 0532 346 41 40
Mustafa AġIKOĞLU
Yonca Hayvancılık –İşletme müdürü
Tel : 0532 474 75 57