You are on page 1of 40

(Q

1. Bir gn insan virgl kaybetti, o zaman zor ve


uzun cmlelerden korkar oldu ve basit konumaya
balad. Sonra nlemi kaybetti, artk ne bir eye
kzyor ne de seviniyordu. Bir sre sonra soru ia
retini kaybetti, soru soramaz oldu. Hibir ey onu
ilgilendirmiyordu artk. Elinde kala kala trnak ia
reti kald. Kendi dncelerini syleyemez oldu.
Sadece alnt yaparak bir eyler paylaiyordu.
Bu parada geen elinde trnak iareti kalmak
szyle aadakilerden hangisi anlatlmakta
dr?

Trkiye

Geneli 1

3. Bir sanat; ky, oban, kvrlarak akan rma,


bacasndan duman tten ipirin evleri, krmz ya
nakl kzlar, mavilikleri anlatm. Bir bakas ise
yorgun insanlar, gsz hayvanlar, yoksulluu,
karamsarl konu edinmi. lki gerek olmayan
anlatrken dieri yaln gerei dile getirmi ama
iinde gelecein bir ieini bile barndrmam.
Bu parada geen gelecein bir ieini bile ba
rndrmamak" szyle aadakilerden hangisi
anlatlmak istenmitir?
A) Umuda yer vermemek

A) Sylenecek szleri olmayan insanlarn baka


larnn szlerine snmaktan baka areleri
yoktur.
B) Duygular krelmi birinin yaamdan zevk al
masna olanak yoktur.

B) Doay yeterince ilememek


C) Sanatl, ssl syleyii benimsemek
D) Sorunlara gereki yaklamamak
E) Toplumsal konulara arlk vermemek

C) insan olmann onurunu tayan hi kimse olay


lara duyarsz kalamaz.
D) Tm deerlerini yitiren insann yerine bakalar
dnr.
E) Dnceleri basitletiren konumalar da incir
ekirdeini doldurmaz.

2. Salt bir inan uruna ilelere katlanmak bir airi


byk klmaya yetmez ama tarihsel gr yokluu
bir eletirmeni haksz klmaya yetebilir. Her sanat
. cann cocuudur. Bugnn sanatlarn dn
klere benzemiyor diye ktlemek ne denli yanl
sa dnn airlerini de bugnklerle kyaslamak o
denli yanltr.
Bu parada geen alt izili szle anlatlmak is
tenen aadakilerden hangisidir?

TIKLAYIN:
face book:
Kpss Kaynak Arivi
Kpss Dokman Arivi

4. Aadakilerin hangisinde yarg gerekesiyle


birlikte verilmitir?
A) Daha telerden geliyor gibi
Meyvelerde biten dnya
B) Mevsimler soumu, sular azalm

A) Her an, bir ncekiyle mutlak balants oldu


u
B) Gemiinden kopmu sanatlarn gelecee
uzanamayaca
C) Her dnemde zellikle sanatlarn byk g
lklerle karlat
D) Her sanatnn kendi dneminde deerlendiril
mesi gerektii
E) Sanatlarn evrensel kimlikli kiiler olduu

Buday, Seluklerden kalan baak deil.


C) Ben, bu dnyann ilk insan
Yrmm, yrmm evvel
D) Yedi ay ktan sonra
Yeeren senin yaamndr, toprak deil
E) Akan sular durdu, gl gl, k geldi diye
Davul dvyordu da da

D E N E M E S IN A V I - i
5. I.

GENEL YETENEK

Birine okuyucu demek iin onun belli bal


edeb yaptlar okumu olmas gerekir.

II. Okuyucu, edeb yapt okuyan ve kendince yo


rumlayan kiidir.

7. Kin, fke, kskanlk kiinin yarglama gcn et


kiler de sevgi, dostluk etkilemez mi sanki? Sevme
diimiz kimsede her trl kusuru bulmaya kalkt
mz gibi

III. Okuyucu saylmann koulu, nemli edeb ya


ptlar okumu olmaktr.

Bu szler aadakilerden hangisi ile en uvaun


biimde srdrlebilir?

IV. Gerek okuyucu, edebiyat teki trlerden


daha ok nemseyen okuyucudur.

A) duygularn etkisiyle gerekleri gremeyiz.


B) sevdiklerimizde de her trl stnl bulma
ya kalkmaz myz?

Yukardaki numaralanm cmlelerden hangi


leri anlamca birbirine en yakndr?
A) I. ve II.

B) II. ve III.

D) II. ve IV.

C) nice deerli sanatnn iirlerini dikkate alma


yz.

C) III. ve IV.

D) deerlendirmede duygulara yer olmadn


ou zaman unuturuz.

E) I. ve III.

E) acaba yalnz bizim duygularmz okayan ya


ptlar m gzeldir?

6. Bir dilin zengin olmas demek, o dilin kelime hzi


nesinin geni olmas ve onda yeni szckler tret
me olanaklarnn bulunmas demektir.
Aadakilerden hangisi bu cmlede anlatlan
larn btnn iermektedir?

8. Aadakilerden hangisinde soruya verilen ce


vap dolayl tmletir?

A) Zengin bir dile sahip yazarlar szck bulmak


ta ve bulduklar szckleri kullanmakta sknt
ekmezler.

A) Onlar neredeymi?

B) Bir dilin szck daarc bykse ve o dilin


szcklerinden tretmeyle szck oluturulabiliyorsa o dil zengindir.

B) Ne zaman greceksiniz?

- Arka bahede.

- Ders knda.

C) Bir milletin zengin bir dile sahip olmas, o mille


tin gelimi bir edebiyata sahip olmas anlam
na gelir.

C) Bugn nbet sras kimdeymi?

D) Szcklerinden szck tretebilmek, bir dilin


zenginliini ortaya koymada yeterli deildir.

D) Evleri hangi sokaktaym?

E) Bir dilin zenginlemesini isteyenler o dilin yaz


ya gememi szcklerini belirlemeli ve o sz
cklerden yeni szckler oluturmaldr.

E) Siz neye bakyorsunuz?

- Ahmette.

- nc sokakta.

- Sararm fotoraflara.

D E N E M E S IN A V I - 1

GENEL YETENEK

11. Aadaki dizelerin hangisinde bir yazm yanl


vardr?

9. Kn geldiini nereden mi bileceksiniz ? Camlar


I
buulanacak, pencere nlerine titreyen gvercin
ler konacak^ ocuklarn elleri krmz^ krmz,
II '
III

A) Gzelliin on para etmez


Bu bendeki ak olmasa
B) Senden aldm bu feryad

yanaklar gl pembesi olacak. Sonra ke bala


rnda kestane ve scak salep satclar^ gecenin
IV

Bu imi dnyann tad


C) Veysel gider ad kalr

bir yarsnda sokak sokak dolaan bozaclar _


V

Dostlar beni hatrlasn


D) Nice gzellere balandm kaldm

Yukardaki numaralanm noktalama iaretle


rinden hangisi vanls kullanlmtr?

Ne bir fayda grdm ne fayda buldum


E) Ben bir oban olsam sende bir koyun

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Beslesem elimde tuz ile seni

10.(1) nsan olu ya gemii dnr ya gelecei.


(II) Peki ya iinde bulunduumuz zaman paras?
(III) En nemlisi bu deilmi? (IV) Yaptklarmzn
hepsi o an ki davranmza bal. (V) Gemi de
bu andadr, gelecek te. (VI) Yaadmz an kendi
hline brakr, gemi ve gelecek dlerine dalar
sak ne gemiimiz olur ne de geleceimiz.

12. Darack yreimde duygular savrulur


Sevgim bitkin der srklenmekten
Bu dizelerde aadakilerden hangisi yoktur?
A) nl tremesi
B) Edat

Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangi


lerinde yazm yanl yoktur?

C) yelik ekleri

A) I. ve III.

D) Bulunma durum eki

B) II. ve IV.

D) III. ve V.

C) II. ve VI.

E) IV. ve VI.

E) nl dmesi

D E N E M E S IN A V I - i

GENEL. Y E T E N E K

13. Egemenlik ulusun olduu gnden beri


. Her gn artan bir zevkle yayoruz
Heybetli bir gibi btn ulus el ele
Bizi seyreden halkn yaaryor gzleri
Bu dizelerde aadakilerden hangisi voktur?
A) Belgisiz sfatlar
B) Tremi szckler
C) Bala
D) Belirtili ad tamlamas
E) Zamir

15. Toprak, yer kabuundaki kayalarn iklim ve canlla- nn etkisi ile paralanp ufalanmasndan oluan ve
zerinde bitki rts bulunan bir tabakadr. Trnak
kalnlnda bir toprak tabakasnn meydana gele
bilmesi iin, ana kayann eidine gre, yz yllar,
bin yllar gerekir. Kayalar derece derece ufalanr;
ta, sonra akl, daha klrse kum, gzle g
rlemeyecek kadar klrse toz olur. Her toprak
eidinde bu kaya krntlar belli oranda bulunur.
Her toprakta akl ve kum gibi iri taneli krntlar,
tozdan 3-4 kat fazla olur. Fakat toz, topran z
dr.
Bu parann anlatmnda aada verilenlerin
hangilerinden yararlanlmtr?
A) Aklama - tank gsterme
B) Tanmlama - tartma
C) Betimleme - ykleme
D) Tank gsterme - rnekleme
E) Tanmlama - aklama

14.1. Tamamyla pek rtmese de eletiri denince


olumsuz yarglar akla gelir.
II. nk iinde vg olmayan bir eletiri sz ko
nusu olabilir ama iinde yergi olmayan bir ele
tiri sz konusu olamaz.
III. Aslnda pek de haksz saylmayz byle dn
mekle.
IV. Yani iinde bir iki gzel sz gese de eletiride
asl ama gzeli deil, irkini; olumluyu deil,
olumsuzu aa karmaktr.
V. Kimse biriyle ilgili vc szleri art arda srala
dktan sonra Seni bu konularda eletiriyorum.
demez.
Yukardaki numaralanm cmlelerle anlaml
ve kurall bir paragraf oluturulmak istenirse
batan nc cmle aadakilerden hangisi
olur?
A) I.

B) II.

C) li.

D) IV.

E) V.

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

G ENELYETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1

16. Bir iiri dzyazya eviriniz, ortada iir diye bir ey


kalmaz. Baka deyile dzyazya evrilmesiyle
kaybolan eydir iir. Bu szler, iirin biiminden
ayrlamayacan gstermesi bakmndan byk
nem tar. Fakat bu gerek iir anlayndan farkl
noktalara varanlar oluyor. Mademki iir dzyazya
evrilince iirliini kaybediyor, o hlde iiri iir ya
pan aniam deildir. nk anlam iirin dzyazya
evrilmesiyle kaybolmaz. Demek gerek iir an
lamsz olandr." diyorlar. Byle dnenler, iirdeki
anlamla dzyazdaki akl kurallarna uyarak geli
en dnceyi birbirine kartrmaktadrlar. iirle
ilgisi olmayan bu eit dncedir. nk iir ne
bir dncenin doruluunu gstermek ne de bir
gerei retmek kaygsndadr.

17. ilk insanlarn izdikleri resimler eitli alardan


incelenmeye deerdir. Maaralarn kayalarna,
kayadan daha sert talarla izilen bu desenler
de izenin ilk amac taklit idi. Fras tatan, bo
yas topraktan olan ilk ressam, konusunu dnn
ve bugnn birok byk ressamlarna parmak
srtacak kadar byk bir ustalkla incelemitir. lk
insanlarn maaralarna izdikleri hayvan resim
leriyle bu dnyann en byk ressamlar elinden
kan hayvan resimlerini karlatralm. rnein,
spanyol ressam Goyann elinden km azgn bir
boa desenini ele alalm. Bunun yan bana da ilk
insanlarn izdikleri bir bizon koyalm. Bunlar res
samca yartralm. izgilerinin kesinlii, sadelii,
belirtilmesi, konunun unutamayacamz bir ekil
de aklmzda yer etmesi bakmndan, ilk ressamn
elinden kan i ar basacak.

Bu paradan aadaki yarglarn hangisi ka


rlamaz?

Bu paradan aadaki yarglardan hangisi


karlamaz?

A) iir dzyazya evrildiinde btn deerini yiti


rir.

A) lk insanlarn resim izerken kullandklar mal


zeme ta ve topraktr.

B) En gzel iirler anlam ile syleyiin kaynama


syla ortaya kar.
C) iirdeki dnce ile dzyazdaki dnce birbi
rinden ok farkldr.

D) iirde bir dnceyi kantlama gayesi yoktur.

||

E) iire deer kazandran ierdii anlam deildir.

>

B) lk ressamlar izdikleri konuyu ifade etmekte


olduka baarldrlar.
C) lk insanlarn resimlen, baz ynlerden ada
ressamlarn resimlerinden daha baarldr.
D) Maara duvarlarna izilen ilk resimler ilk in
sanlarn avclk yapmak zorunda olmalarnn
bir sonucudur.
E) lk insanlarn izdikleri resimlerin amac taklittir.

18.(1) Seyahat, ne kadar rahat ve elenceli olursa


olsun yine iin iin anlalmaz bir endie tohumu
tar. (II) En ilkel ve ar kervan yrylerinden,
en ssl ekspres ve en lks vapur seyahatlerine
kadar yolculuun btn eitlerini tecrbe ettim.
(III) Hepsinde de ayn gizli acnn iimi srdn
duydum. (IV) Akam, yolculuun en keskin duy
gu saatidir. (V) Yolcu zerinde karanln bu etkisi
nereden geliyor? (VI) nsann dnyadaki yalnzl
n en youn hissettii zamandr, akam saatleri.
(VII) Yalnz bana yolculuk yapan her insan bu sa
atlerde kendini ok zavall hisseder.
Bu para ikiye blnmek istense ikinci parag
raf numaralanm cmlelerden hangisi ile ba
lar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

D E N E M E S IN A V I - 1

G ENELYETENEK

19.(1) Doa ve kahraman betimlemeleri olduka ba


arl olan yazarn hikyeleri, bu betimlemelerle
doludur. (II) Bu sayede, hikyenin getii evre
okuyucu gznde her ynyle canlanr. (III) Betim
lemelerinde gereksiz ayrntlar vermekten zellikle
kanr. (IV) Okuyucu, anlatlan evre ve onun ki
ileriyle bir anda ili dl oluverir. (V) Kendisini yl
larca bu evrede ve bu insanlar arasnda yaam
gibi hisseder. (VI) Okuyucuyu onun hikyelerine
balayan temel zellik budur.

21. Eletiri ok nazik bir szck. Naziklii urda:


- Eletiri znde bir edebiyat yaptndaki deerleri
yerli yerine oturtma faaliyetidir. Olumluyu, olumlu
hanesine; olumsuzu, olumsuz hanesine oturtmak
iidir. Ama zamanla iin olumsuz yan n plana
kt. Eletirmek, olumsuzluklar belirtmek, nere
deyse hakaret etmek anlamna gelmeye balad.
Bylece modern toplumlar iin eksikleri dzeltme,
baary gsterme arac olan eletiriyi de kendimi
ze benzettik.

Bu parada numaralanm cmlelerden hangi


si parann anlam akn bozmaktadr?

Bu parada yazar, aadakilerin hangisinden


yaknmaktadr?

A) I.

A) Eletirinin tek ynl ele alnarak ilevsizletirilmesinden

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) Eletiri yapmann ok g olmasndan


C) Eletiri yapanlarn yetersizliklerinden
D) Toplumumuzun eletiriyi kabul etmemesinden
E) Eletirinin sadece edebiyatla snrlanmasndan

20. Yaamlaryla iirleri uyum iindeki ozanlarn iirlerinden okurun alaca tadn, byle bir uyumdan
yoksun olanlara gre daha ok ynl olduu sylenebilir mi? Tartmaya ak bir sorudur bu. Ancak
u sylenebilir: Okurun sanatya da ortaya koy
duu esere de bir inanc vardr, uyum durumun
da. Sanatnn yaadn yazdna, itenlikten
ayrlmadna inanr genellikle. Bir de sanatnn
inanmad eyleri anlattn, sylediklerini yaa
myla rttn renirse bu durum, okurun o
sanatnn eserlerinden alaca tad olumsuz yn
de etkiler.

g
g

22. Gnmzde televizyon kanallar, gazeteler, haf


talk, aylk magazin dergileri romanlara deilse
de romanclara kucak ayor. Edebiyatn yldzla
r olan romanclar; deta futbolcular, arkclar,
mankenler vb. ov yldzlar gibi gittikleri yerlere,
grtkleri kiilere, evlerinin ilerine, yakn ev
relerinde kimler olduklarna kadar haber konusu
yapyorlar. Roman trnn popler birka gnlk
mzik deerine indirgenmesine yol aabilecek tu
tumlar sergiliyorlar.

Bu paradan karlabilecek sonu aadakilerden hangisidir?

Bu parann yazarnn asl kaygs aadakilerden hangisidir?

A) airin syledii ile yaam arasndaki uyum,


okurun iirden alaca tad etkiler.
B) air sadece kendi yaamn ilerse gizli yaam
yks oluturur.

A) Romann gnbirlik tketilebilen bir tr hline


gelmesi

C) Sanat, baarl olabilmek iin bildii, tand


ortam anlatmaldr.

B) Romann basnda ok yer almamas

D) iirde nemli olan gereklerin anlatlmas de


il, okurun bunlara inandrlmasdr.

C) Romanclarn olduka az gndeme gelmeleri

E) airin kendi yaantsn anlatmas okurlar iin


ok nemlidir.

E) Basn kurulularnn edebiyata ilgi gstermesi

D) Romanclarn zel yaamnn kurcalanmas

GENEL YETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1

23. (I) Bence insanlar genel anlamda iki trldr.


(II) Bunlar birbirinden kesin snrlarla ayrlmtr
demiyorum. (III) Kimi kendisine verilmi olan be
enir, onunla yetinir; kimi de onu dzeltmek ken
dince daha gzelletirmek ister. (IV) Hemen her
insann grdkleriyle yetindii gnler olduu gibi
bunlar izlemeye kalkt gnleri de olur. (V) Ancak
kimisinde yetinme ve hayranlk, kiminde ise d
zeltme dilei daha gl olur.

25. - 26. sorular aadaki paraya gre ce^


vaplaynz.

eviriye kar kmak, eviri eserlere dudak bk


mek samalktr. Baka lkelerdeki insanlarn d
ndklerini baka nasl reneceiz? Hibir ulus
kendi ile snrlayamaz kendisini. Dilimiz, hayalleri
miz, bilgilerimiz eviri yoluyla genileyip glene
cek. Ancak yabanc dillerden birini az ok ren
mi kimseler o dilde yazlm her kitab evirmeye
kalkyorlar. O dildeki birok eyi anlamadklar
hlde onlara karlk buluveriyorlar. Bu ise eviri
nin hi olmamasndan daha kt. Bizim iin asl
zararl olan budur.

Bu parann anlam akndaki bozukluk aa


daki deiikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) IV. cmle l'inciden nce getirilerek
B) III. cmle IV'ncden sonra getirilerek
C) I. cmle lll'ncden sonra getirilerek
D) II. cmle ile lllncnn yeri deitirilerek
E) I. cmle ile IV'ncnn yeri deitirilerek

25. Bu parada yazarn eviriyle ilgili olarak a


kar kt durum aadakilerden hangisi
dir?
A) eviri eserlerin dile zarar verdiinin dnl
mesi

B) Dilimize zenginlik katmayacak yaptlarn evril


mesi
C) evirilerin, eserlerin orijinallerini yanstamamas
D) Bir dili ok iyi bilmeden o dilden eviri yapmaya
kalklmas
E) evirinin, eviri yapan kiiler tarafndan yaban
c dillerini gelitirecek bir ara olarak grlmesi

24. Italyan yazar zmir'de ok uzun sre yaam,


yaad dnemde birok semti enine boyuna
renmi, imdi de bu rendiklerini deneme hline
getiriyor.
Bu cmleden aadaki yarglardan hangisi ke
sin olarak karlabilir?

26. Bu parada aadakilerden hangisine deinil


memistir?

A) talyan yazarn eserlerinde zmirin etkisi yok


denecek kadar azdr.

A) Dilimizin ve bilgilerimizin eviri yoluyla genile


diine

B) talyan yazar zmir'in birok semtiyle ilgili bilgi


sahibidir.

B) eviriye kar kmann sama olduuna

C) Sanatnn btn eserlerinde zmirin semtleri


anlatlmtr.

C) Yabanc bir dili az ok bilen kiilerin o dilde ya


zlm bir eseri evirmeye kalktna

D) talyan sanat. zmirin btn semtlerini ayrnt


syla bilir.

D) eviri yapmann sabr, erdem ve hogr ile


olabileceine

E) zmirde yaayan yazar, eserlerini de bu ehir


de oluturmutur.

E) Baka lkelerdeki insanlarn dncelerini e


viri yoluyla renebileceimize

D E N E M E S IN A V I - 1

(ENEL Y E T E N E K
28. Buna gre, aadakilerden hangisi kesinlikle
dorudur?

27. - 30. sorular aadaki bilgilere gre bir


birinden bamsz olarak cevaplaynz.

A) Aylin ile Cenkin alma odalar yan yanadr.


Bir irkette 1'den 6ya kadar numaralandrlm
yan yana 6 tane alma odas bulunmaktadr.
irketteki bu odalarda alan Aylin, Burcu, Cenk,
Demet, Engin ve Fatih isimli kiilerin altklar
odalar hakknda aadaki bilgiler verilmektedir.

Burcu, 4 numaral odada almaktadr.

Aylin ve Demetin odalar yan yanadr.

Burcu ve Enginin odalar yan yana deildir.

Cenk ve Fatihin odalar yan yana deildir.

B) Burcu ile Demetin alma odalar yan yana


dr.
C) Engin ile Fatih'in alma odalar yan yanadr.
D) Demet ile Fatihin alma odalar yan yana de
ildir.
E) Aylin ile Enginin alma odalar yan yana de
ildir.

29.

Enginin 2 numaral odada alt bilindiine


gre, aadakilerden hangisi kesinlikle van-

lstr?

A) 1 numaral odada Fatih almaktadr.


B) 1 numaral odada Cenk almaktadr.
C) 3 numaral odada Demet almaktadr.
D) 5 numaral odada Aylin almaktadr.

27. Buna gre, aadakilerden hangisi kesinlikle


yanltr?

E) 6 numaral odada Aylin almaktadr.

A) Aylin, 3 numaral odada almaktadr.


B) Cenk, 5 numaral odada almaktadr.
C) Demet, 2 numaral odada almaktadr.
D) Engin, 1 numaral odada almaktadr.
E) Fatih, 3 numaral odada almaktadr.

30.1. Aylin
II. Cenk
III. Engin
Yukardaki kiilerden hangileri 6 numaral oda
da alyor olabilir?

A) Yalnz IB) Yalnz II


C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

D E N E M E S IN A V I - 1

GENELYETENEK
3.1.

11

10_13
3
5

35.

ileminin sonucu katr?

ileminin sonucu katr?


A) 1

B)

C) 2

5! + 4 !
6 !- 5 !

D) -

A)

E) 3

B)

25

C )5

D)

25

E)

25

32. 0,6 +
3 6 .2 1x | + 1x 2 1 = 7

5+

0,6

eitliini salayan x gerel saylarnn toplam


katr?

ileminin sonucu katr?


A) 0,4

B) 0,6

C) 0,8

D) 0,9

E) 1
B) 5

A)

C)

16

D) 6

E )^
3

33. 43(6~3 +12 3)


ileminin sonucu katr?
37.
A )*
9

B)

C )
3

D )^
' 9

< a< 0
eitliini salayan a tam saylarnn toplam
katr?
A) 6

34. V32

B) -1

C) 0

D) -4

E) -6

5+ 4

ileminin sonucu katr?


A) 2

B) 3

C) 3^2

D) 5

E) 5V2

38. x2 = x - 2
olduuna gre x3 + x2 ifadesinin deeri katr?
A) - 4

B) -3

C) -2

D) -1

E) 1

D E N E M E S IN A V I - 1

GENEL YETENEK

39. n bir tam say olmak zere

42. Kb, 80in tam kat olan en kk pozitif tam


saynn rakamlar toplam katr?

A = 3 + 4 + 5 + ... + n
B = 8 + 9 + 10 + ... + n

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

eitlikleri veriliyor.
A + B = 95 olduuna gre A katr?
A) 54

B) 56

C) 58

D) 60

E) 62

43. m ve n asal saylar ve


m2 . n = m . n2 + 520
olduuna gre, m + n toplam katr?
A) 12

40. Herhangi ikisi aralarnda asal olan x, y ve z sayla


rnn arpm 4200 dr.

B) 16

C) 18

D) 20

E) 22

Buna gre, aadakilerden hangisi bu say


dan biri olamaz?
A) 21

B) 24

C) 25

D) 28

E) 56
a
u
>

4 4 72015

02015

toplamnn 5e blmnden kalan katr?


A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

41. Pozitif gerel saylar kmesi zerinde, A gsterimi


ile * ilemi

+X

biiminde tanmlanyor.
45. Birler basamanda A rakam bulunan iki basa
makl tm doal saylarn toplam 504dr.

Buna gre 3 * 6 ileminin sonucu katr?


A) 3

B)
'1 5

C)
.1 5

D) 5

Buna gre A katr?

E) 1 5

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


GENEL y e te n e k

https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi DENEME SINAVI _ 1

46. Ardk 5 tek saynn ortalamas, ardk 4 ift.say' nn ortalamasna eittir.

49. Dakikada 6 saniye geri kalan dijital saat, 14:00de


doru olarak ayarlanyor.

Bu saylardan en kk ikisinin toplam 27 ol


duuna gre, tm saylarn toplam katr?

Gerek saat ilk kez 23:10 olduu anda dijital


saat ka gsterir?

A) 143

A) 22:34

B) 147

C) 151

D) 153

E) 163

B) 22:28
D) 22:15

47. Bir market 60 tane meyve suyunu 20 TLden 24


tane maden suyunu 10 TLden alyor ve 1 tane
meyve suyu ile 1 tane maden suyunu birlikte
3 TLden satyor.
Bu market 60 tane meyve suyu ile 60 tane ma
den suyunu sattnda ka TL kr eder?
A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

E) 135

C) 22:18
E) 22:06

50. Bir kafede 60 gram un ve 30 gram peynir kulla


narak bir poaa, 50 gram un ve 40 gram peynir
kullanlarak bir brek hazrlanmaktadr.
Bu kafede servis edilen bir kahvalt tabanda 2
poaa ve 1 brek bulunmaktadr.
Bu kafede 800 gr peynir ve 1,2 kg un ile en cok
ka kahvalt taba hazrlanr?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

48. A kentinden B kentine doru sabit hzla hareket


eden bir otomobilin hz, B kentinden A kentine
doru yola kan motosikletin hznn 4 katdr. Bu
O
iki ara karlatklarnda otomobil hzn ne
4
indirirken motosiklet katna kyor ve otomobil
bu karlamadan 75 dakika sonra B kentine var
yor.
Buna gre, motosiklet bu karlamadan ka
dakika sonra A kentine varr?
A) 270

B) 300

C) 330

D) 340

E) 360

51. Hilesiz bir zar iki kez rastgele atldnda zarla


rn st yzne gelen saylarn toplamnn 4n
tam kat olma olasl katr?
A)

B)

18

C)

0 ) Ts

E )i

D E N E M E S IN A V I - 1

ENEL YETENEK

52. - 53. sorular aadaki bilgilere gre bir


birinden bamsz olarak cevaplaynz.

53.55 renci bulunan bir snfta oynanan oyunda


ka renci numarasn syler?
A) 29

B) 26

C) 25

D) 24

E) 23

Matematik dersinde kurallar aada belirtilen bir


oyun oynuyorlar.

Snfta bulunan btn rencilere 1den bala


yarak ardk numaralar verilir ve renciler bu
numaralara gre dizilir.

1 numaradan balanarak sras gelen renci


eer numaras 3'n veya 5'in kat ise elini kal
drr.

Numaras 3 veya 5 in kat deilse numarasn


syler ve sra dier renciye geer. rnein,
10 kiilik bir snfta bu oyun oynandnda; nu
maras 3, 5, 6, 9,10 olan renciler el kaldrr
ken 1, 2, 4, 7 ve 8 olan renciler numaralarn
syler.

52. Snfta elini kaldran 21. rencinin numaras


katr?
A) 40

B) 42

C) 45

D) 46

E) 48

54. ABC basamakl bir doal say olmak zere


~(ABC) = BA+C
biiminde tanmlanyor.
~(M3N) + ~(N12) = 16
olduuna gre, M.N arpm katr?
A) 8

B) 6

C) 4

D) 3

E) 2

GENEL YETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1

55. - 56. sorulan aadaki bilgilere gre bir


birinden bamsz olarak cevaplaynz.

Bir fabrikada A, B ve C rnleri retilmektedir.


Bu fabrikada bir gnde retilen rnlerin saylar
nn dalm 1. grafikte, bu rnlerin birim maliyet
leri ile birim sat fiyatlar 2. grafikte gsterilmitir.

120

100

60

Buna gre, ayn gn ka tane A rn retil


mitir?
A) 360

B) 375

C) 400

D) 450

E) 480

100
70

60

56. Bu fabrikada bir gnde retilen B rnlerinin sat


ndan 18 bin TL kr elde edilmitir.

F i Sat fiyat (TL)


I

I Maliyet fiyat (TL)


2. grafik

57. A ve B mumlar yanmaya baladktan sonra uzun


luklarnn zamana gre deiimi aadaki doru
sal grafikte gsterilmitir.

55. Bu fabrikada bir gnde retilen A, B ve C rn


lerinin tamamnn satlmasndan elde edilen kr
miktarlar srasyla KA, KBve Kc dir.
Zaman
(saat)

Buna gre aadakilerden hangisi dorudur?

A) ka = kb > Kc
B) k a > Kb > Kc
> Ka
C) Kc >
D) k b > Kc > ka
E) Kc > Ka > kb

Buna gre, yanmaya balamadan nce A mu


munun uzunluunun B mumunun uzunluuna
oran katr?
A, i

B ,I

O f

> |

E )f

D E N E M E S IN A V I - 1

GENEL YETENEK

58. A

ABC bir dik gen


BMLK bir kare

d,: 2 x - y + 4 = 0

I AB | =20 cm, BC = 12 cm

d2: x - 2y - 4 = 0

yukardaki ekilde, karenin keleri genin ke


narlar zerindedir.

dorulan x eksenini B ve C noktalarnda kesiyor.


d1 ve d2 dorular A noktasnda kesitiine
gre ABC geninin alan ka birimkaredir?

Buna gre, karenin bir kenar uzunluu ka bi


rimdir?
A) 1
' 2

B) 7

c )H
2

D) 6

E)

A) 6

11

B) 8

C) 10

D) 12

E) 16

ABCD bir kare


| AE l = | EF | = | FCI = 20 cm
Yukardaki verilere gre, karenin alan ka cm2
dir?
A) 180

B) 200

C) 280

D) 320

E) 360

GENEL YETENEK TEST BTT.


GENEL KLTR TESTNE GENZ.

^ c g j iM

&'MTi-lrfP

1. Batda Kumanlar olarak bilinen Trk boyu aadakilerden hangisidir?

mmdyeGgneH

4. Osmanl Devletinde enderun mektebinin;


I.

saray okulu olma,

A) Kpaklar

II. devlet adam yetitirme,

B) Karluklar

III. sdece Mslmanlara eitim verme

C) Avarlar

zelliklerinden hangilerine sahip olduu savu


nulabilir?

D) Peenekler
LU

Krgzlar

A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) v e li

C) Yalnz III

E) I, II ve III

2. Anadoluda ina edilen Nk Trk medresesi aadakilerden hangisidir?


A) Karatay

5. Osmanl Devletinde kalemye snf;

B) Buruciye

I.

C) Sultaniye

II. hukuk,

eitim,

D) Sahibiye

III. maliye

E) Ya basan

ilerinden hangilerini yrtrd?


A) Yalnz I

B) Yalnz II

D) ve III

3. Muhakemetl Lgateyn adl eserinde Trkenin Farsadan stn olduunu savunan Ali ir
Nevai aadaki Trk devletlerinden hangisi
nin dneminde yaamtr?
A) Karahanl Devleti

C) Yalnz III

E) I, II ve III

6. Osmanl Devletinde av ileri ile uraan saray


grevlileri aadakilerden hangisidir?

B) Timur Devleti

A) Harbendeler

C) Memluk Devleti

B) ikr aalar

D) Gazneli Devleti

C) Saralar

E) Babr Devleti

D) Voynuklar
E) Peykler

G E N E L KLTR

P E N E M E S IN A V I - 1
7. Osmanl Devletinde aznlklara mahkemelerde
Mslmanlarla eit artlarda ahitlik yapma
hakkn ilk kez veren padiah aadakilerden
hangisidir?

10.1798 ylnda ngilterenin Uzak Doudaki s


mrgelerine giden yolu kesmek amacyla
Msr igal eden devlet aadakilerden han
gisidir?

A) II. Mahmut

A) Rusya

B) Abdlmecit

B) Portekiz

C) Abdlaziz

C) Avusturya

D) II. Abdlhamit

D) spanya

E) V. Mehmet Reat

E) Fransa

11. Osmanl Devleti ilk kez aadaki antlamalar


dan hangisi ile snrlar dnda kalan Trklere
aznlk stats kazandrmtr?

8. Birinci Merutiyetin ilan ile;


I.

anayasal dzene geilmesi,

II. parlamentoiu siyasal yaamn balamas,


III. Meclise kar sorumlu hkmetin kurulmas
durumlarndan hangileri meydana gelmitir?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

C) Yalnz III

D) I ve IIE) I, II ve III

9. Osmanl Devletinde karlan ilk kadn dergisi


aadakilerden hangisidir?
A) Terakki-i Muhadderat
B) Seyyale
C) Mecmua-i Fnun
D) Mehasin
E) Malumat

m
>

A) 1913 Bkre Antlamas


B) 1913 stanbul Antlamas
C)

1913 Atina Antlamas

D) 1829 Edime Antlamas


E) 1913 Londra Antlamas

12. Osmanl Devleti, I. Dnya Sava sonunda


Mondros Mtarekesini aadaki adalardan
hangisinde imzalamtr?
A) Midilli
B) Sakz
C) Limni
D) Sisam
E) Nikarya

G E N E L KLTR

D E N E M E S IN A V I - 1

13. stanbul Hkmeti aadakilerden hangi


sinden sonra Mustafa Kemal Paay 9. Ordu
mfettilii grevinden alarak tutuklanmasna
karar vermitir?

16. Lozan Bar Konferansnda, Yunanistan ile ka


rara balanan;
I.

snrlar,

II. sava tazminat,


A) Havza Genelgesi

III. nfus mbadelesi

B) Sivas Kongresi

konularndan hangileri uygulamada sorunlara


yol amtr?

C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Genelgesi

A) Yalnz IB) Yalnz II


D) I ve li

E) Amasya Grmesi

14.1921 Anayasas TBMMye;


I.

dine ilikin hkmleri yerine getirme,

C) Yalnz III
E) l, II ve li

17. Trkiyede hkmet yelerinin Meclis tarafn


dan seilmesi aadakilerden hangisi ile sona
ermitir?

II. savaa ve bara karar verme,


III. btn yasalar yapma, deitirme ve kaldrma

A) Cumhuriyetin ilan ile

yetkilerinden hangilerini vermitir?

B) 1924 Anayasasnn kabul ile

A) Yalnz IB) Yalnz II


D) I ve II

C) Yalnz III
E) I, II ve III

C) 1921 Anayasasnn kabul ile


D) Medeni Kanunun kabul ile
E) Halifeliin kaldrlmas ile

15. Sovyet Rusya, Moskova Antlamas ile TBMMye;


I.

kapitlasyonlar,

18. Aadakilerden hangisi Takrir-i Skn Dneminde grlen gelimelerden biri deildir?

II. Boazlar,
III. borlar
konularndan hangilerinde destek vermitir?
A) Yalnz I
B) Yalnz II
C) Yalnz III
D) I ve IIE) I, II ve III

A) Harf inklab
B) Tekke, zaviye ve trbelerin kapatlmas
C) Miladi takvimin kabul
D) Medeni Kanunun kabul
E) Metrik sistemin kabul

P E N E M E S IN A V I - 1

G E N E L KLTR

19. Trkiyede medrese, okul, yabanc okuj bln


mlne aadakilerden hangisi ile son ve
rilmitir?

22.1. Halkn, yneticilerini dorudan semesi


II. Kadnlara seme ve seilme hakknn verilmesi
III. Anayasa metninin sadeletirilmesi

B) Maarif Tekilat Hakknda Kanun ile

Yukardakilerden hangileri Atatrk Dneminde


grlen gelimeler arasndadr?

C) Harf inklab ile

A) Yalnz I B) Yalnz II

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile

D) I ve II

D) niversite reformu ile

C) Yalnz III
E) I, II ve III

E) Millet Mekteplerinin almas ile

23. Trkiye, Milletler Cemiyetinin;


20. Trkiyede grlen;
I.

I.

II. Hatay,

uluslararas l sistemine geilmesi,

III. Boazlar

II. miladi takvimin kabul edilmesi,


III. Latin alfabesinin kabul edilmesi
faaliyetlerinden hangileri ait olduu alandaki
ikilikleri nlemek amacyla yaplmtr?
A) Yalnz I

B) Yalnz II

Musul,

C) Yalnz III

m
>

sorunlarndan hangileri ile ilgili ald karara


kar kmtr?
A) Yalnz I

B) Yalnz IIC) Yalnz III

D) I ve II E) I ve III

D) I ve IIE) I, II ve III

21.1929 Ekonomik Bunalm Trkiyede;


I.

Tevik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi,

II. devletilik ilkesinin benimsenmesi,


III. Birinci Be Yllk Sanayi Plam'nn hazrlanmas
gelimelerinden hangilerine yol amtr?
A) YalnzI

B) Yalnz II

D) II ve III

C) Yalnz III

E) I, II ve III

24. Sosyal yaamda grlen eitsizlikleri nlemek


aadaki ilkelerden hangisinin dorudan ge
reidir?
A) Cumhuriyetilik
B) Laiklik
C) Halklk
D) Devletilik
E) inklaplk

D E N E M E S IN A V I - 1

G E N E L KLTR
25. kinci Dnya Sava ncesi Hitlerin saldrgan
politikasn nlemek amacyla Yattrma Poli
tikas (Appeasement Politikas) izleyen devlet
aadakilerden hangisidir?

28. i.

Tropikal kuakta yer air.

II. Gneydeki kentlerde


daha ksadr.

alacakaranlk

sresi

A) Fransa

III. Gece ile gndz sresi arasndaki fark kuzeye


gidildike, artar.

B) ngiltere

IV. Gne nlarn ylda bir kez dik ayla alabilir.


Corafi koordinatlar gz nne alndnda
Trkiye iin yukardaki ifadelerden hangileri
dorudur?

C) SSCB
D) ABD
E) spanya

A) v e li

26.Sovyetler Birliinin dalmas ile bamszl


n ilan eden son Trk cumhuriyeti aadakilerden hangisidir?
A) Azerbaycan

B) Karn yerde kalma sresi

C) Kazakistan

C) Tarm rnlerinin hasat sresi

D) Trkmenistan

D) Akarsularn ak hz

E) zbekistan

E) Bitki eitlilii

27. Trkiyenin d politikasnda grlen;


NATOya ye olmas,

II.

Badat Pakt'nm kurulmas,

III.

Balkan Antantnn kurulmas

29. Aadakilerden hangisi, Trkiyede ykselti


nin genelde batdan douya doru gidildike
artmasna bal olarak azalr?
A) Yayla turizmi

B) Krgzistan

I.

B) ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

30. Trkiyede ukurovann iklim ve toprak koul


larnda yetltirilebilen bir tarm rnnn, aa
daki ovalarn hangisinde yettirilebilmes
beklenemez?

gelimelerinden hangileri Demokrat Parti Dnemindedir?

A) Silifke

A) Yalnz I B) Yalnz II

C) Seluk

D) I ve IIE) I, II ve III

C) Yalnz III

B) Balat

D) Menemen
E) aramba

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


d e n e m e s in a v i - 1

https.//www .facebook.com /KpssKaynakArsivi

31. Trkiyede heyelanlarn nemli bir ksmnn ilk


baharda gereklemesinde aada verilen bil
gilerden hangisinin etkili olduu sylenebilir?

GENEL k l t r

34. Aadakilerden hangisi Trkiyede nfusun


hzl artmasnn bir sonucu deildir?
A) Demografik yatrmlarn fazla olmas

A) Orman rtsnn

B) Kalknma hznn artmas

B) Krk hatlarn

C) Doar kaynaklarn tketiminin artmas

C) Kar erimelerinin

D) i gn youn olmas

D) Fiziksel ufalanmalarn

E) Baml nfusun fazla olmas

E) Beer faktrlerin

35.

32. Aadakiierin hangisinde verilen kentlerin


ocak ay ortalama scakl bakmndan birbiri
ne en vakn olmas beklenir?
A) Mula-Afyon
klim koullarnn uygun olduu ve ekonomik faali
yetlerin gelitii yerler, Trkiyede i g alan yer
lerdir.

B) Rize - Kilis
C) Antalya - sparta
D) Nevehir - Kayseri

Buna gre, yukardaki haritada numaralarla


gsterilen yerlerden hangisinin daha az i g
almas beklenir?

E) Malatya - Erzurum

A) I

B) II

C)

D) IV

E) V

33.
36. rgp, Avanos, Uhisar gibi yerlerde konutlar
da yap malzemesi olarak en cok aadakilerden hangisinin kullanlmas beklenir?
A) Andezit
B) Traverten

Yukardaki haritada numaralanm yerlerin


hangisinde yl iinde en fazla yan dt
dnem dierlerinden farkldr?
A)

B)

C)

D) IV

C) Kalker
D) Volkan tf
E) Trakit

E) V

G E N E L KLTR
37. Akdeniz Blgesinde ekli-dikili alanlar blge yz
lmnn 1/4ne karlk gelirken Ege Blgesi'nde bu oran 1/3'tr.
Bu durum iki blgenin aadakilerin hangisi
bakmndan farkl olmasna balanabilir?

D E N E M E S IN A V I - 1
40. Aadakiierden hangisi ahr hayvanclnn
yaplabilmesi iin gerekli olan endstri kolla
rnda biridir?
A) Otomotiv
B) Yem

A) Baraj says

C) Konserve

B) Yllk ya tutar

D) Deri

C) Akarsularn debisi

E) Dokuma

D) Yer ekilleri
E) Hkim rzgr yn

41.1.

Doal gaz

II. Bakr
38. lkemizde en ok Marmara Blgesinin Trakya
kesiminde yetitirilen tarm rn aadakilerden hangisidir?

III. Krom
IV. Linyit

B) eker pancar

Elz, yukardaki enerji kayna ve madenle


rin hangilerinin retiminde nemli bir il deildir?

C) Arpa

A) Yalnz I

A) Fndk

D) II ve III

D) Ayiei

C) ve IV

B) I ve I
E)

ve IV

E) Zeytin

39. Trkiyede yetime alanlarnn dal gz


nne alndnda aada verilen tarm rn
lerinden hangisinin soua daha dayankl ol
duu sylenebilir?

42. lkede sanayi ve ticari faaliyetler iin teviklerin


tannd ve fiziki olarak lkenin dier ksmlarn
dan ayrlan yerler, serbest ticaret blgesi olarak
tanmlanr.
Aada verilen illerin hangisinde serbest tica
ret blgesi bulunmamaktadr?

A) Zeytin
B) Fndk
C) Kivi
D) Elma
E) Limon

A) stanbul
B) Ankara
C) Mardin
D) Kayseri
E) zmir

D E N E M E S IN A V ! - 1

G E N E L KLTR

43.2014 ylnda Hakkri ilinin ukurca ilesinde


Irak snrnda alan ve iki devlet arasnda sos
yal ve ekonomik ilikileri glendirecek olan
snr kaps aadaki seeneklerin hangisinde
doru olarak verilmitir?

46. Kiilerin belirli bir olay ve durumda nasl dav


ranmas gerektiini dzenleyen, kim tarafn
dan ve ne zaman konulduu bilinmeyen sosyal
dzen kurallarna ne ad verilir?
A) Sbjektif ahlak kurallar

A) Pazarkule

B) Objektif ahlak kurallar

B) zml

C) Grg kurallar

C) Habur

D) Din kurallar

D) Trkz

E) Hukuk kurallar

E) Ceylanpnar

47. Aadakilerden hangisi zel hukukun kapsa


mnda yer alan hukuk dallarndan biri deildir?

44. Aadakilerden hangisi hem doal hem de


tarih bir deer olarak Trkiye turizmine katk
salayan oluumlardan biridir?

A) Medeni hukuk
B) Devletler zel hukuku

A) Yedigller

C) Borlar hukuku

B) Ani Harabeleri

D) Ticaret hukuku

C) Nemrut Krater Gl

E) Vergi hukuku

D) Hasankeyf
E) Kapadokya yresi

48. Aadakilerden hangisi anayasa hukukunun


ilgilendii konular arasnda ver almaz?
45. Anadolu Blgesinde yrtlen aadaki
ekonomik etkinliklerden hangisinin Trkiye
ekonomisine katks en azdr?

A) Yarg yetkisinin hangi organ tarafndan kullan


laca
B) Devletin temel ynetim ekli

A) Rzgrdan elde edilen elektrik retimi


B) Tuz retimi

C) Kiilerin hem kamu hukukundan hem de zel


hukuktan doan tm haklar

C) eker endstrisi

D) Yasama organnn nasl seilecei

D) Turizm

E) Yrtme organnn yasama organnn grevine


son verip veremeyecei

E) Kkba hayvanclk

G E N E L KLTR

D E N E M E S IN A V I - i

49 .1. Yasama organ yrtmenin grevine son vere


mez.

52.1982 Anayasasna gre, aadakilerden han


gisi yksek mahkemeler arasnda saylmam
tr?

II. Yrtme organ tek yapldr.


III. Yasamann dayana yrtme organdr.

A) Yksek Seim Kurulu

Bakanlk sistemiyle ilgili olarak yukardaki ifa


delerden hangisi yanltr?

B) Yargtay

A) Yalnz I

B) Yalnz III

D) ve III

C)

C) Uyumazlk Mahkemesi

ve I

D) Dantay

E) II ve III

E) Asker Yargtay

50.1982 Anayasasna gre, aadakilerden han


gisi siyasi partilere ye olamaz?

53.1982 Anayasasna gre, TBMM Bakanlk


Divanna aadakilerden hangisi bakanlk
eder?

A) ii nitelii tayan kamu grevlileri


B) Okuryazar olmayanlar

A) Cumhurbakan

C) Silahl kuvvetler mensuplar


D) Yksek retim elemanlar
E) Yksek renim rencileri

>

B) Meclis bakan
C) Babakan
D) Meclis idare amirleri
E) Cumhurbakanl genel sekreteri

51.1982 Anayasasna gre, aadakilerden han


gisi kiisel hak ve devler blmnde dzen
lenmitir?

54.1982 Anayasasna gre babakan aadakilerden hangisi tarafndan atanr?


A) TBMM

A) alma hakk
B) Konut hakk
C) Genliin korunmas
D) Bilim ve sanat hrriyeti
E) Salk hakk

B) Cumhurbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Yksek Seim Kurulu
E) Anayasa Mahkemesi

D E N E M E S IN A V I - 1

G E N E L KLTR

55.2015 ylnda Nobel dlne layk grlen Prof.


Dr. Aziz Sancar bu dl hangi alanda kazan
mtr?

58. Fikirlerinize katlmyorum ama fikirlerinizi zgr


ce syleme zgrlnz sonuna dek savunaca
m. szn syleyen dnyaca nl Fransz
yazar ve dnr aadakilerden hangisidir?

A) Kimya
B) Tp

A) Jean Paul Sartre

C) Fizik

B) Auguste Comte

D) Edebiyat

C) Voltaire

E) Ekonomi

D) Jean-Jacques Rousseau
E) Montesquieu

59. Avrupa Birliine 1 Temmuz 2013 tarihinde en


son ye olan lke aadakilerden hangisidir?

56.12 Kasm 2014 tarihinde 67P / Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yldzna inerek bir kuy
ruklu yldza inen ilk uzay arac aadakilerden hangisidir?

A) Romanya
B) Hrvatistan
C) Bulgaristan

A) Philae
B) Rosetta
C) Apollo

D) Malta
o
UJ

E) Finlandiya

>

D) Luna16
E) Ranger7

60. Birlemi Milletlerin (BM) genel merkezi nere


de bulunmaktadr?
A) Washington
B) Brksel
57.2009 ylnda Cumhurbakanl Kltr ve Sa
nat dlne layk grlen ve 2015 ylnn Ekim
aynda kaybettiimiz edebiyat ve gazete ke
yazarmz aadakilerden hangisidir?

C) Cenevre
D) New York
E) Tokyo

A) Yaar Kemal
B) Sezai Karako
C) Alev Alatl
D) etin Altan
E) Doan Hzlan

TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

;8t<3m - L

| z m l e r

1. Parada geen elinde trnak iareti kalmak sz


ile syleyecek szleri olmayan insanlarn bakala
rnn szlerine snmaktan baka areleri olmad
anlatlmak istenmitir.

T rK iy

G e n e li

-j

Verilen nclde dilin zenginliinin o dildeki kelime


hzinesinin geni olmas ve yeni szck tret
meye uygun olmas gerektii belirtilmitir. Bu da
Bdeki ... szck daarc bykse ve o dilin sz
cklerinden tretmeyle szck oluturulabiliyorsa
o dil zengindir. ifadesi ile rtr.

Cevap A

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com /KpssKaynakArsivi

Cevap B

7. Cmlede insanlarn sevdii kiilerde kusur bulma


d, bulmak istemedii, sevmedii insanlarda ise
kusur bulmaya alt belirtiliyor. Verilen ncl
B'deki "... sevdiklerimizde de her trl stnl
bulmaya kalkmaz myz? ifadesi ile srdrlebilir.

2. Parada geen Her sanat, ann ocuudur.


sz ile sanatlarn kendi dnemlerinde deer
lendirilmeleri gerektii anlatlmak istenmitir.
Cevap D

Cevap B

3. Parada geen gelecein bir ieini bile barn


drmamak" sz ile umuda yer vermemek anla
tlmak istemitir.
Cevap A

S
3
S
a
m
>

8. Ada yant - Arka bahe(dir)" yklem, Bde ya


nt
Ders knda" zarf tmleci, Cde yant
Ahmette(ymi) yklem, Dde yant
n
c sokakta(ym) yklem, grevindedir. Ede ise
neye sorusuna verilen yant sararm fotoraf
lara sz dolayl tmletir.
Cevap E

4. Dizelere baktmzda Edeki akan sularn durmas


kn gelmesine balanm yani gereke, sebep
gsterilmitir.

9. Verilen noktalama iaretlerinden lll.s (... krmz,

Cevap E

III
krmz) yanl kullanlmtr nk ikilemelerin
arasnda noktalama iareti kullanlmaz.
Cevap C

5. Verilen cmlelere baktmzda I. cmlede birine


okuyucu demek iin onun belirli edeb yaptla
r okumas gerektii belirtilmi IHte de okuyucu
saylmann koulu olarak nemli edeb yaptlar
okumu olmak gerektii sylenmitir. Yani I. ve III.
cmleler anlamca birbirine en yakn cmlelerdir.
Cevap E

10.1de insan olu sz insanolu" eklinde bitiik


yazlmalyd, IIFte "... deilmi sznde mi soru
edat olduu iin ayr yazlmalyd, IV'te ... an
ki sznde -ki ektir ve bitiik yazlmalyd, Vte
gelecek te sznde de balatr ve sertleme
olmadan de eklinde yazlmalyd. II. ve VI. cm
lelerde yazm yanl yoktur.
Cevap C

GENELYETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R
11. Dizelere baktmzda E'deki"... sende bir koyun
sznde de balatr ve ayr yazlmas gerekir.
Dier seeneklerde yazm yanl yoktur.

17. Paraya baktmzda Maara duvarlarna izilen


. ilk resimler ilk insanlarn avclk yapmak zorunda
olmalarnn bir sonucudur. ifadesi karlamaz.

Cevap E

Cevap D

12. Darack sznde nl tremesi (A) vardr. Y


reimde, sevgim szcklerinde alt izili ekler iye
lik ekleridir. (C) Yreinde szcnde alt izili
ek bulunma durum ekine (D) rnektir. Savrulur
szcnde de nl dmesi (E) vardr. Dizelerde
edat (B) yoktur.

18. Paragraf ikiye ayrmak istediimizde I, II ve III.


cmlelerde seyahatin ne kadar rahat olursa olsun
endie verici olduu belirtiliyor. IV. cmleden iti
baren ise akam saatlerinin yolculuun en keskin
duygu saatleri olduu, yolcu zerindeki etkilerine
deiniliyor. Yani IV. cmleden itibaren ikinci parag
rafa geilebilir.

Cevap B

Cevap C

13. Her gn, bir zevkle, bir szleri belgisiz sfat


lara (A) rnektir. Egemenlik, olduu, artan... gibi
szckler tremi szcklere (B) rnektir. Halkn
... gzleri sz belirtili ad tamlamasna (D) rnek
tir. "Bizi szc zamire (E) rnektir. Dizelerde
bala (C) yoktur.
Cevap C

14. Numaralanm cmleleri paragraf hline getirdi


inizde I. cmle paragrafn giri cmlesidir. Daha
sonra IV. cmle l'in devam niteliindedir. Sonra
anlam bakmndan II, V ve III. cmle getirildiinde
paragraf anlaml bir btn oluturur. Paragraf I,
IV, II, V, li eklinde sralamalyz. Batan nc
cmle de lldeki yarg olur.

19. Paraya baktmzda I ve II numaral cmlelerde


yazarn doa ve kahraman betimlemelerinin
baarl olduu bu sayede de hikyenin getii
evrenin okuyucu gznde canland belirtiliyor.
IV., V. ve VI. cmlelerde de okuyucularn anlatt
kiilerle hemen ili dl olduu, bunlar kendilerine
yabanc hissetmedikleri belirtiliyor. III. cmlede se
betimlemelerinde gereksiz ayrntlardan kand
belirtilmitir. III. cmle parann anlam akn boz
maktadr.
Cevap C

20. Paragrafa baktmzda airlerin syledikleri ile


yaamlar arasndaki uyumun okurun iirden ala
ca tad etkiledii sonucu karlr.

Cevap B

Cevap A

15. Parann anlatmnda nce toprak szcnn


tanm yaplyor ve topran oluumunun nasl ol
duu ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna gre paragrafn
anlatmnda tanmlama ve aklama kullanlmtr.

21. Parada yazar eletirinin tek ynl olarak ele al


np ilevsiz hle getirilmesinden yaknmaktadr.
Cevap A

Cevap E

22. Parann yazar, romann gnbirlik tketilebilen


bir tr hline gelmesinden endie etmektedir.

16. Paragraftan En gzel iirler anlam ile syleyiin


kaynamasyla ortaya kar. yargs karlamaz.

,,

Cevap B

Cevap A

G ENELYETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

23. Paragraftaki anlam btnln salayabilmek


iin II. cmle ile III. cmle yer deitirmelidir.

Buna gre, oluabilecek durumlar;

24. Verilen cmleden talyan yazarn zmir'in birok


semti ile ilgili bilgi sahibi olduu yargsna kesin
olarak ulalabilir.
Cevap B

25. Parada yazar eviri ile ilgili bir dili ok iyi bilme
den o dilden eviri yapmaya kalklmasna kar
kmaktadr.
Cevap D

26. Parada bilgilerimizin, dilimizin eviri yoluyla ge


nilediine (A), eviriye kar kmann sama
olduuna (B), yabanc bir dili az ok bilenlerin o
dilde yazlm eserleri evirmeye kalktna (C),
baka lkelerdeki insanlarn dncelerinin eviri
yoluyla renilebileceine deinilmitir (E). Ancak
D deki yargya parada deinilmemitir.

Aylin

Demet Cenk

Burcu

Fatih

Engin

Cevap D

Aylin

Demet

Fatih

Burcu

Cenk

Engin

Demet

Aylin

Fatih

Burcu

Cenk

Engin

Demet

Aylin

Cenk

Burcu

Fatih

Engin

Cenk

Aylin

Demet Burcu

Fatih

Engin

Fatih

Aylin

Demet Burcu

Cenk

Engin

Fatih

Demet

Aylin

Cenk

Engin

Cenk

Demet

Aylin

Burcu

Fatih

Engin

Cenk

Engin

Fatih

Burcu

Aylin

Demet

Fatih

Engin

Cenk

Burcu

Aylin

Demet

Fatih

Engin

Cenk

Burcu Demet

Aylin

Cenk

Engin

Fatih

Burcu Demet

Aylin

Burcu

eklindedir.

E
jjj
3
m
>

27. Seenekler yukardaki karmlara gre incelenir


se Engin, 1 numaral odada almaktadr." bilgi
sinin kesinlikle yanl olduu grlr.
Cevap D

Cevap D
28. Seenekler yukardaki karmlara gre incelenir
se Aylin ile Engin'in alma odalar yan yana de
ildir. bilgisinin kesinlikle doru olduu grlr.
Cevap E

27. - 30. sorularn zm iin

Burcu, 4 numaral odada almaktadr.

Aylin ve Demet'in alma odalar yan yana ise


1-2, 2-3, 5-6 nolu odalarda alabilirler.

Burcu ve Enginin odalar yan yana deil ise


Burcunun 4 numaral odada alt bilindi
inden Engin'in alma odas 3. ve 5. odalar
olamaz.

Cenk ve Fatihin alma odalar yan yana de


ildir.

29. Enginin 2 numaral odada alt biliniyor ise


yukardaki karmlardan son drt tanesi geerlidir. Buna gre seenekler incelenirse 3 numaral
odada Demet almaktadr. bilgisinin kesinlikle
yanl olduu grlr.
Cevap C

30. Yukardaki karmlar incelenirse 6 numaral oda


da alabilecek kiilerin Aylin, Demet ve Engin
olduu grlr.
Cevap E

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R
31.

15 10
.11 3

GENELYETENEK

13
15 [5 0 -3 9 ]
5 ~ 11
15

34. V 3 2 -

M ZL
'y { '

7
5 + 4-72

= 472-

7
5 + 4^2

Payda eitlenirse;

= 1
Cevap A

2 0 ^ 2 + 3 2 -7
5+ 4 ^
20^2+25
5 + 4^2

32. 0,6 + 5+
6

'10 +

5Q ^P5)
= 5
Cevap D

0,6

3
3 ~ 5 + ~,- . 3
5+
5+
_6_
2

10

35 5 !+ 4 ! . 41(5 + 1)
' 6! 5! 51(6-1)
41-6
5!-5
41-6
5-41-5

5 + tf-

t
-A
JL
~ 5 + 10
(2 )

_ _ 8_
_ 10
= 0,8

Cevap C

- A
~25
Cevap B

33. 43(6-3 + 12-3)


3
43((6~~1)3 +(12~1)3)
3
3
3
[M
1
+
k
.12 .

36. x < 0 ise


-2x - x + 2 = 7
-3 x = 5
5
x=
3
0 < x < 2 ise

+ 4-

i? '
3

2x - x + 2 = 7
12

x = 5 (aralkta deil)
x > 2 ise

1 j
+
3
3

2x + x - 2 = 7

+.27__27

3x = 9
x=3

A
1
27. = 3_ = 1
3
3 9

Buna gre, 3 _ - = bulunur.


3 3
Cevap E

Cevap A

G ENELYETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R
44.7 2015 = 22015(mod 5)

46. Ardk 5 tek doal say

g2015 = 32015 (mocj 5 )

(n - 4), (n - 2), n, (n + 2), (n + 4) olsun.

72015 + q2015 s 22015 + 32015 (mod 5 )

Bu saylarn ortalamas ortanca say olan n dir.

2 1 = 2 (mod 5)

Ardk drt ift say

22 = 4 (mod 5)

x, (x + 2), (x + 4), (x + 6 ) olsun.

23 = 3 (mod 5)

Bu saylarn ortalamas ortadaki iki saynn toplam


nn yarsdr [(x + 3) tr.]. Ortalama eit olduundan

24 = 1 (mod 5)

n = x+ 3

22015 e. (24)503 . 2 3 (mod 5)

n - x = 3 ......... (i)

22015 _ (-])503 3 (mocj g)

en kklerin toplam
22015 = 3 (mod 5)

(n - 4) + x = 27

31 s 3 (mod 5)

n + x = 3 1 ...........(Ii)

32 = 4 (mod 5)

(i) ve (ii) ortak zlrse

33 = 2 (mod 5)

n = 17 bulunur.

34 = 1 (mod 5)

x = 14 bulunur.

32015 = (34)503 . 33 (mod 5)

Tm saylarn toplam

32015= 1 .2 (mod 5)

13+ 15 + 17+ 19 + 21 + 14 + 16 + 18 + 20 = 153

22015 + 32015 = 3 + 2 (mod 5 )

68

85

Cevap D

= 5 = 0 (mod 5)
Cevap A
47.60 adet meyve suyu 20 TL ise
60 . a = 20
20
a = (1 adet meyve suyu fiyat)

24 adet maden suyu 10 TL ise


24 . b = 10
10

b = (1 adet maden suyu fiyat)


24

45. (1A) + (2A) + (3A) + ........... + (9A) = 504


10 + 20 + ... + 90 + A + A + ... + A = 504

?n in
a + b == + ( 1 'er adet meyve suyu ile maden
60 24
suyunun al fiyat)

9 tane

450 + 9.A= 504


9A= 54
A= 6
Cevap C

Bir adet meyve suyu ve maden suyunu 3 TLden


20 10
satarsa birer adet sattan
TL kr
60 + 24
eder.
60ar adet sattan
60-

i 20
60

10'
TL kr eder.
24

Buna gre
60 3 -

'20

10)

60

24

= 135 TL kr
Cevap E

GENEL YETENEK

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

48. 4V

51. Bir zar iki kez rastgele atldnda oluan durum


says 36dr. Toplamlar 4 n kat olan zar kilileri

-
r
4V.t

-JB

(1,3), (3,1), (2,2), (2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4),

V.t

(6 ,6)

Otomobil ve motosiklet karlaana kadar t kadar


sre geer. Otomobil bu sre iinde 4V . t kadar
yol alr. (|AC| yolu). Motorsiklet V . t kadar yol alr.
C noktasnda otomobil hzn
3

9
1
9 durum vardr. Buna gre, olaslk = =
36 4
Cevap A

/ V = 3V yaparken, motorsiklet hzn

3Vye karmaktadr. Yani hzlar eitlenir.


3V

3V
Y

4.V.t

52.3, 5, 6 , 9,10,12,15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 33,
35, 36, 39, 40, 42, (45) , 48, 50

-B

V.t

21. say

Cevap C

|AC| = 4 . |BC| olduuna gre otomobil BC yolunu


75 dakikada tamamlarsa motorsiklet |AC| yolunu
4 . 75 = 300 dakikada tamamlar.
Cevap B

53.55e kadar olan saylardan

49. Saat 14 : 00 ile saat 23 .10 arasnda 9 saat 10


dakika zaman fark vardr. Buda toplamda

5 4 -3
+ 1 = 18 adet 3'n kat
3

9 .60 + 10 = 550 dakika yapar.

5 5 -5
+ 1 = 11 adet 5in kat
5

Her dakikada 6 sn geri kalan saat 550 dakikada


3300 sn geri kalr.

4 5 -1 5
+ 1 = 3 hem 3 hem 5in kat
15

Yani

3300
^ = 55 dakika geri kalr.

18 + 11 - 3 = 26 kii el kaldrr.
55 - 26 = 29 kii numarasn syler.

23

. 10dan 55 dakika geri kalan saat 22:15i grr.

Cevap A

Cevap D

50. Bir kahvalt tabanda 2 poaa (120 gr un 60 gr


peynir) ve 1 brek (50 gr un ve 40 gr peynir) bulu
nuyorsa toplam 170 gr un ve 100 gr peynir kullan
lyordun
1,2 kilogram undan maksimum

1200 = 7,058.

54. - (ABC) = BA + C ise


(M3N)+ ~ (N12) = 16
3m+N + 1n + 2 = 16
3m+ N + 3 = 16
3m + N = 13

170

Bu koulu salayan M ve N rakamlar


M=2

7 adet kahvalt taba hazrlanabilir.


Cevap C

N = 4 dr.

M . N= 2 .4 =8
Cevap A

D E N E M E S IN A V ! - 1 Z M L E R

GENELYETENEK

55. Daire grafikte 75 adet A retiliyorsa 90 adet B ve


195 adet C retilmektedir.

58.
\

20 - x
x
20
12
20x = (20- x )-12

20-x

75 adet A'da elde edilen kr

K 71

K= 75. (1 2 0 -6 0 ) = 4500

X\

ti i\L

KB = 90. (1 0 0 -6 0 ) = 3600

32x = 240
15
__
2

X Nv

Kc = 195 . (10 0 -7 0 ) = 5850

a......... \
M 12-x C

Bu durumda
Kc > K a > K b

Cevap A
Cevap E

59.

C
202 = a2 + (3a)2

400 = a2 + 9a2

F
a

56. Bir adet B rnnden (100 - 60) = 40 TL kr edil


diine gre,

400 = 10a2
a2 = 40

^ = 450 adet B rnden retilmi


40

^ " ''2 0

3a
90

450 adet ise

75

x adet

E
B

Karenin alan 9a2 olduundan 9 .40 = 360 cm2 dir.

90 . x = 75 . 450

Cevap E

x = 375 adet
Cevap B

57. A mumunun yanmadan nceki boyu a cm olsun.


B mumunun yanmadan nceki boyu b cm olsun.
A mumundan bir saatte -c m 'lik ksm yanar. B
8

mumunda 1 saatte cm'lik ksm yanar.

10

Grafie gre mumlarn kalan boylar 6 saatte eit


lendiine gre
a- - - 6

_ b-

a_
4~
5a =
a_
b~

zelim.
2x - y + 4 = 0

-6
10

x - 2y - 4 = 0

2 -b

ortak zlrse

5
8b

x = -4

y = -4 bulunur.

A(ABCD) = ! ~ l ' 4 = M

5
Cevap A

= 12
Cevap D

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

gj<sw^<sTl i&tr'trr!

& m f e r

1. Batda umanlar olarak bilinen Trk boyu Kpaklardr. Dou Avrupa'ya yerleerek Ruslar ile mca
dele etmilerdir.

6 . Osmanl Devletinde av ileri ile uraan saray g

Cevap A

Cevap B

2. Anadoluda ina edilen ilk Trk medresesi Yabasan Medresesidir. Danimentoullar Hkmdar
Nizameddin Bey tarafndan Tokat-Niksarda kurul
mutur.

7. Osmanl Devletinde aznlklara mahkemelerde


Mslmanlarla eit artlarda ahitlik yapma hak
kn ilk kez veren padiah Abdlmecit olmutur.
Abdlmecit 1856 Islahat Ferman ile aznlklara bu
hakk vermitir.

Cevap E

Cevap B

3. Muhakemetl Lgateyn" adl eserinde Trkenin


Farsadan stn olduunu savunan Ali ir Nevai,
XV. yzylda Timur Devleti Dneminde yaamtr.

8 . Birinci Merutiyetin ilan ile anayasal dzene ge

Cevap B

revlileri ikr aalardr. Bunlar akrcba, ahinciba, atmacacbadr.

ilmi ve parlamentolu siyasal yaam balamtr.


Ancak Meclise kar sorumlu hkmet II. Meruti
yet Dneminde kurulmutur.
Cevap D

4. Enderun mektebi saray iinde bulunan bir okuldu.


Devlet adam yetitirir ve sadece Mslmanlara
eitim verirdi.
Cevap E

5. OsmanlI Devletinde kalemiye snf; maliye, b


rokrasi, diplomasi ve yazma ilerini yrtrd.
Cevap C

9. Osmanl Devletinde karlan ilk kadn dergisi


Terakki-i Muhadderattr. 1869 ylnda Terakki ga
zetesinin eki olarak yaymlanan bu dergi, haftalk
olarak 48 say yaymlanmtr.
Cevap A

10.1798 ylnda ngilterenin Uzak Dou'daki smr


gelerine giden yolu kesmek amacyla Msr igal
eden devlet Fransadr. Msr, Napolyon Bonapart
tarafndan igal edilmitir.
Cevap E

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

G E N E L KLTR

11. Osmanl Devleti lk kez II. Balkan Sava sonunda


Bulgaristan ile imzalad 1913 stanbul Antlama
s ile snrlar dnda kalan Trklere aznlk stat
s kazandrmtr.

16. Lozan Bar Konferansnda Yunanistan ile karara


balanan nfus mbadelesi uygulamada sorun
lara yol amtr. Bu yzden etabli anlamazl
yaanmtr. Ancak snrlar ve sava tazminat ko
nularnda sorun yaanmamtr.

Cevap B

Cevap C

12. Mondros Mtarekesi 30 Ekim 1918 tarihinde


Yunanistana ait olan Limni adasnda imzalanm
tr.
Cevap C

17. Trkiyede hkmet yelerinin Meclis tarafndan


seilmesi cumhuriyetin ilan le sona ermitir. Mec
lis hkmeti sisteminden kabine sistemine geil
mitir.
Cevap A

13. stanbul Hkmeti 22 Haziran 1919da yaymla


nan Amasya Genelgesinden sonra Mustafa Ke
mal Paay 9- Ordu mfettilii grevinden alarak
tutuklanmasn istemitir. Bunun zerine de Mustafa Kemal Paa 8 Temmuz 1919da askerlik mesleinden istifa etmitir.
Cevap D

14.1921 Anayasas, TBMMye belirtilen btn yetkile


ri vermitir. Bylece Trk milletini devlet ynetimin
de tek sz ve karar sahibi yapmtr.

s
^

lil
>
18. Takrir-i Skn Dnemi 4 Mart 1925'ten 4 Mart
1929a kadar srmtr. Harf inklab 1 Kasm
1928de gereklemitir. Tekke, zaviye ve trbeler
30 Kasm 1925te kapatlmtr. Miladi takvim 26
Aralk 1925te kabul edilmitir. Medeni Kanun 17
ubat 1926da kabul edilmitir. Metrik sistem 26
Mart 1931de kabul edilmitir.
Cevap E

Cevap E

15. Sovyet Rusya, Moskova Antlamas ile TBMMye


kapitlasyonlar ve Boazlar konularnda destek
vermitir. Kapitlasyonlarn kaldrlmasn kabul
etmi, Boazlarn Trkiyenin egemenliinde kal
masn istemitir. Ancak borlar konusunda bu ant
lamada herhangi bir hkm yer almamtr.

19. Trkiyede medrese, okul, yabanc okul blnm


lne Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile son verilmitir.
Bu kanun ile medreseler kapatlm ve lkemizde
ki btn okullar MEBe balanmtr. Bylece ei
tim ilkelerinde birlik salanmtr.

Cevap D

Cevap A

MJ

G E N E L KLTR________________

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R
24. Sosyal yaamda grlen eitsizlikleri nlemek
halklk ilkesinin dorudan gereidir. nk halk
lk ilkesi eitlik prensibine dayal bir ilkedir.

20. Uluslararas l sistemine geilmesi ve miladi


takvimin kabul ile ikiliklere son verilmitir. Ancak
Latin harflerinin kabul edilmesinde ikilikleri nleme
amac yoktur. nk daha nce sadece Arap harf
leri kullanlmaktadr.

Cevap C

Cevap D

25. kinci Dnya Sava ncesi Hitlerin saldrgan po


litikasn nlemek amacyla Yattrma Politikas
izleyen devlet ngilteredir. ngiltere Babakan Neville Chamberlain ile zdeleen bir politikadr.

21.Tevik-i Sanayi Kanunu 1927 ylnda 1929 Dn


ya Ekonomik Bunalmndan nce kabul edilmitir.
Devletilik ilkesinin benimsenmesi ve I. Be Yllk
Sanayi Plan'nn hazrlanmas bu bunalmn yol
at gelimeler arasndadr.

Cevap B

Cevap D

a
>
22. Kadnlara 1934 ylnda Atatrk Dneminde seme
ve seilme hakk verilmitir. Ancak halkn yneti
cilerini dorudan gemesi 1946 ylnda tek dere
celi seim sisteminin benimsenmesi le gerekle
mitir. Yine Anayasa metninin sadeletirilmesi de
1945 ylnda meydana gelmitir.

26. Sovyetler Birliinin dalmas ile bamszln


ilan eden son Trk cumhuriyeti Kazakistan olmu
tur. Kazakistan 16.12.1991 tarihinde bamszl
n ilan etmitir.
Cevap C

Cevap B

23. Trkiye, Milletler Cemiyetinin Musul konusunda


ald karara kar kmtr. nk Milletler Ce
miyeti Musulun Iraka ait olduu kararn almtr.
Ancak Hatay ve Boazlar konusunda Trkiye'nin
lehine karar ald iin kar klmamtr.
Cevap A

27. Demokrat Parti 14 Mays 1950'den 27 Mays


1960a kadar iktidarda kalmtr. Trkiye bu d
nemde 1952 ylnda NATO'ya ye olmu, 1955
ylnda ise Badat Paktnn kurulmasn salam
tr. Ancak Balkan Antant daha nce 1934 ylnda
kurulmutur.
Cevap D

P E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

G E N E L KLTR

28. lkemizin 36-42 Kuzey paralellerinde olduu


dnldnde II. ve III. ncllerin doru oldu
u sonucuna varlr. nk lkemizin gneyindeki
izgisel hz daha fazla olduu iin alacakaranlk
sresi daha ksadr. Yine yllk hareket ve eksen
eikliine bal olarak gece ile gndz arasndaki
sre fark kutuplara (kuzeye) doru gidildike ar
tar. Fakat lkemiz orta kuakta yer ald iin g
ne nlarn hibir zaman dik ayla alamaz.

32. Trkiyede Nevehir ve Kayseri kentleri i Anadolu


Blgesinde yer alan ortalama ykselti ve yer e
killeri asndan birbirine benzeyen yrelerdir. Bu
nedenle ocak ay scaklk ortalama deerleri birbi
rine daha yakndr.
Cevap D

Cevap C

33. lkemizde I (Bursa), II (Ktahya), IV (Mersin),


V (Mardin) ile gsterilen yerlerde en fazla yan
dt dnem k mevsimidir. Fakat III (Ankara)
numaral ile gsterilen yerde en fazla yan d
t mevsim ilkbahardr.

29. Trkiyede ykseltinin batdan douya doru art


mas yayla turizmini, karn yerde kalma sresini,
tarm rnlerinin hasat sresini, akarsularn ak
hzn artrrken bitki eitliliini azaltacaktr. n
k yrede kendini souk koullara adapte eden
bitki trleri dnda bitki trleri olmayacaktr.
Cevap E

Cevap C

I
>

34. Trkiyede nfusun hzl artmas kalknma hzn


artran deil bilakis azaltan bir etkendir. nk n
fusun artmas lkede yaayan insanlarn ihtiyala
rn karlamay gerektirecei iin ihracat azaltp
ithalat artracaktr.

30. lkemizde aramba Ovas, Samsun il snrla


rnda yer alan bir delta ovasdr. Toprak koullar
olarak ukurova ile benzerlik gsterse de iklim
zellikleri asndan farkllk gsterir. Bu neden
le ukurovann iklim ve toprak koullarna uyum
salayan bir tarm rnn belirtilen ovada yeti
tirmek daha gtr.
Cevap E

Cevap B

35. Haritada numaralarla gsterilen yerler;


I.

stanbul,

II. zmir,
III. Samsun,
IV. Gaziantep,
V. Mu
31. lkemizde heyelanlarn nemli bir ksmnn mev
sim olarak ilkbaharda gereklemesinde bu d
nemde grlen kar erimelerinin etkisiyle topran
doygun hle gelmesi yer alr.
Cevap C

kentleridir.
Kentlerin iklim koullan ve ekonomik faaliyetlerine
bakldnda Mu kentinin dierlerine gre daha
az i g almas beklenir.
Cevap E

G E N E L KLTR

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

36. Nevehir il snrlarnda bulunan rgp, Avanos,


Uhisar gibi yreler volkanik arazi olmasndan do
lay volkan tflerinin youn olduu bir yredir. Bu
nedenle konutlarda yap malzemesi olarak volkan
tf kullanlmaktadr.
Cevap D

40. Kapal ya da yar kapal tesislerde kontroll bakm


olarak bilinen ahr hayvanclnda hayvanlara
protein asndan zengin birtakm yemler yedirilir.
Bu nedenle ahr hayvanclnn artmas bu lkede
yem endstrisinin de gelimesini zorunlu klmakta
dr.
Cevap B

37. Akdeniz ve Ege Blgesinde ekili-dikili alanlarn


farkllk gstermesi yer ekillerinin yaps ile ilgili
dir. Akdeniz Blgesi'nde dalarn geni yer tutmas
sade arazilerin dolaysyla tarma elverili arazile
rin snrl olmasna neden olmutur.

41. Elz ili, lkemizde krom, bakr, kurun, inko,


mermer gibi madenlerin retiminde nemli bir ildir.
Fakat doal gaz ve linyit enerji kaynana ait bir
retim bulunmamaktadr.
Cevap C

Cevap D

38. Marmara Blgesinin Trakya kesimi lkemizde


ayiek ve eltik tarmnn youn yapld yerdir.
Ayiek retiminin yaklak yarsnn saland
Marmara Blgesinde en nemli retimin salan
d iller Tekirda, Edirne, Krklarelidir.
Cevap D

42. Ticari, mali ve iktisadi alanlara ilikin hukuki ve


idari dzenlemelerin uygulanmad veya ksmen
uyguland serbest ticaret blgelerine Ankarada
rastlanmamaktadr. lkemizde serbest ticaret
blgeleri stanbul, Kocaeli, Bursa, zmir, Denizli,
Samsun, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya, Adana,
Mersin, Gaziantep, Mardin ve Erzurum snrlarn
da bulunmaktadr.
Cevap B

39. lkemizde tarm rnleri olarak soua dayank


ll ile bilinen rnler avdar, arpa, elma, zm,
patates gibi rnlerdir.
Cevap D

43. 2 0 1 4 ylnn Nisan ayn da Trkiye ile Irak arasnda


alan snr kaps zml Snr Kapsdr.
Cevap B

D E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

G E N E L KLTR

44. Nevehir il snrlarnda bulunan Kapadokya Yresi


hem doal hem de tarih bir deerdir. nk Peribacalar dnda yer alt ehirleri ve ok sayda
kiliselerin bulunduu nemli bir yremizdir.

48. Anayasa hukuku, devletin temel ynetim eklini


ve temel organlarn (yasama-yrtme-yarg), bu
organlarn grev ve yetkilerini, bunlarn birbiriyle
olan ilikisini, ayrca kiilerin temel hak ve hrriyet
lerini dzenleyen kamu hukuku daldr. Anayasa
hukuku kiilerin temel kamusal haklarna yer verir.
Anayasa hukuku kiilerin kendi aralarndaki iliki
leri dzenleyen zel hukuktan doan haklarna yer
vermez.

Cevap E

Cevap C
45. Anadolu Blgesi, kaya tuzu ve gl tuzu reti
minde, eker endstrisinde, farkl etkinlikleri bn
yesinde barndrd iin turizmde ve kkba
hayvanclkta nemli bir blgedir. Fakat rzgrdan
elde edilen elektrik retiminde Ege ve Marmara
Blgeleri daha nemlidir.
Cevap A

S
46. Kiilerin belirli bir olayda nasl davranmas gerektiini dzenleyen kurallar grg kurallardr. Ne zaman ve kim tarafndan konulduu bilinmez. Ahlak
ve din kurallaryla iedir. Yal birine otobste
yer vermek, hasta birini ziyaret etmek gibi.
Cevap C

47. zel hukuk kiiler arasndaki eit ilikileri konu alr.


Bazen devlette kiiler ile eit ilikilere girebilir ve o
da zel hukuk kapsamndadr. zel hukuk dallar
unlardr:

Medeni hukuk (en geni dal)

Ticaret hukuku

Devletler zel hukuku

hukuku

Borlar hukuku medeni hukukun bir parasdr.


Vergi hukuku ise bir kamu hukuku daldr.
Cevap E

g
3

49. En tipik rnei Amerika Birleik Devletlerinde uy


gulanan bakanlk sisteminin temel zellikleri un
lardr:

Kuvvetlerin kesin ve sert ayrm vardr.

Yrtme organ tek yapldr. Bakan vardr.

Yrtme yani bakan halk tarafndan seilir.


Yasama organ da halk tarafndan seilir.

Yasama organ yrtmenin grevine, yrtme


de yasama organnn grevine son veremez.

Yrtmenin dayana yasama deil, halktr.


Yrtme yasamann gvenine dayanmaz.

Ayn kii hem yrtmede hem yasamada g


rev alamaz.

Bakan, yasama almalarna katlamaz.

Yasama organna kar sorumlu olan bir


hkmet yoktur.

Bakan, yasama organnda kabul edilen ka


nunlar veto edebilir.

En tipik rnei, ABD'de uygulanan sistemdir.


Brezilya, Arjantin gibi baz Latin Amerika lke
lerinde de uygulanmaktadr.
Cevap B

G E N E L KLTR

P E N E M E S IN A V I - 1 Z M L E R

50.1982 Anayasasna gre, siyasi partilere ye ola


mayacaklar:

Hkimler ve savclar - Saytay dhil yksek


yarg organ mensuplar

Memurlar - i nitelii tamayan kamu grev


lileri

Silahl kuvvetlerin tm mensuplar

Yksekretim ncesi rencileri


Cevap C

51. alma, konut ve salk hakk ile genliin korun


mas sosyal devleti salamaya ynelik dzenle
nen sosyal ve ekonomik haklar arasnda yer alr.
Bilim ve sanat hrriyeti kii zgrl ile ilgili d
zenlenen kiisel hak ve devler arasnda yer alr.
Cevap D

53. Trkiye Byk Millet Meclisinin Bakanlk Divan,


Meclis yeleri arasndan seilen meclis bakan,
bakan vekilleri, ktip yeler ve idare amirlerinden
oluur. Bakanlk Divan, Meclisteki siyasi parti
gruplarnn ye says orannda Divana katlma
larn salayacak ekilde kurulur. Trkiye Byk
Millet Meclisinin Bakanlk Divanna meclis ba
kan bakanlk eder. Meclis bakan olmadnda
bakan vekilleri Divana bakanlk eder.
Cevap B

54.1982 Anayasasna gre babakan milletvekilleri


arasndan cumhurbakan tarafndan atanr.
Cevap B

52.1982 Anayasas'na gre yksek mahkemeler:

Anayasa Mahkemesi

Yargtay

Dantay

Asker Yargtay

Asker Yksek idare Mahkemesi

Uyumazlk Mahkemesidir.

Yksek Seim Kurulu sadece seimlerde yarg or


gan sfatyla grev a|an bir merciidir. Yksek mah
keme deildir.
, *>

Cevap A

55. Prof. Dr. Aziz Sancar; sve Kraliyet Bilimler Aka


demisi, sve Akademisi, Karolinska Enstits ve
Norve Nobel Komitesi tarafndan verilen 2015
Nobel Kimya dln DNA onarm hakkndaki bilimsel almasyla kazand. Sancar dln
ayn dalda Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile pay
lat.
Cevap A

D E N E M E S IN A V I - T Z M L E R

G E N E L KLTR

56. Rosetta uzay aracnn tad Philae, 12 Kasm


2014 tarihinde 67P / Churyumov-Gerasimenko
kuyrukluyldzna inerek bir kuyruklu yldza inen
ilk uzay arac oldu. Philae, kuyruklu yldzn yze
yine indiinde ayaklarn yzeye sabitleyemedi, iki
kez zaya geri zplad, pillerini tekrar arj etmesine
yarayacak olan gne ndan ok az faydalana
bilecei ve planlanan asl hedef noktasndan 1 km
kadar uzaklkta ksmen glge bir mesafede dur
du. Saatle yaran bilim insanlar birka deney iin
arac etkinletirdi. Pili tkenen Philae, 15 Kasm
2014 tarihindeki uykusuna gemeden nce elde
ettii bilimsel sonular analiz iin telsiz balants
kurarak dnyaya gndermeyi baard. 57 saatlik
maceral ve nceden planlanmam grev srasn
da Philaenin matkap 25 cm kadar kuyruklu yl
dzn yzeyine indi. Philaenin son grevi kendini
gelecekte kuyruklu yldz gnee yaklatnda
tekrar gne alabilecek ekilde pozisyon almak
oldu.

58. Franois Marie Arouet (21 Kasm 1694-30 Mays


1778), Fransz yazar ve filozof. Daha ok mahlas
Voiltaire olarak tannmtr. Fikirlerinize katlmyo
rum ama fikirlerinizi zgrce syleme zgrl
nz sonuna dek savunacam. szyle bilinen
Voltairein Fransz Devrimi ve aydnlanma hareke
tine byk katks olmutur.
Cevap C

Cevap A
59. AB ile resm mzakerelere Trkiye ile birlikte ba
layan Hrvatistan, 1 Temmuz 2013 tarihinde ABnin
28. yesi oldu.
Cevap B

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://w w w.facebook.com /KpssKaynakArsivi

57. Trk basnnn nl kalemlerinden Gazeteci ve


Yazar etin Altan, 88 yanda hayatn kaybetti.
Ulus gazetesinde muhabir olarak balad gaze
tecilie Hr Seste fkra yazarlyla devam eden
Altan daha sonra Halk, Tan, Akam, Milliyet, Yeni
Ortam, Hrriyet, Gne gazetelerinde ve araf
dergisinde ke yazlar yazd. Milliyet gazetesin
de 1959da yazmaya balayan Altan; ardndan
Devrim, Akam, Hrriyet, Gne, Sabah, Milliyet
gazetelerinde ke yazlar kaleme ald. Trkiye
ii Partisinden 1965-1969 arasnda milletvekilli
i yapan etin Altan, Byk Gzalt (1973 Orhan
Kemal dl), Bir Avu Gkyz, Viski ve Kk
Bahe isimli romanlarnn da aralarnda bulundu
u birok esere imza att. Altan, dnyann en ok
ke yazs kaleme alan yazarlarndan biri olarak
biliniyor.
Cevap D

60. Birlemi Milletler rgt ya da ksaca Birlemi


Milletler (BM), 24 Ekim 1945te kurulmu dnya
barn, gvenliini korumak ve uluslararasnda ekonomik, toplumsal ve kltrel bir i birlii
oluturmak iin kurulan bir rgttr. BMnin ge
nel merkezi ABDnin nemli kentlerinden biri olan
New Yorktadr.
Cevap D