You are on page 1of 48

GENEL YETENEK TEST

1.

TIKLAYIN:
facebook:
Kpss Kaynak Arivi
Kpss Dokman Arivi

FEM GY GK TG 1
,

I. Ama en yaygn iletiim arac konumadr kukusuz,


ayn zamanda ok iyi bir renme aracdr.

3.

(I) Bozkr ad, dz ve kupkuru bir corafyay artrr.


(Jl) Gerekten de yln byk bir blmnde boz bir

II., hlde bilgi edinme konusunda, konuma ve din

kr"dtr bu topraklar. (Ill) Ancak belli dnemlerde ok

lemenin rol azrhsanmayacak kadar byktr.

renkli grntler sunar insana. (IV) lkbahar yamurla

III. Kimisi i dnyasnn kaplannt renklere aar ve re


simle ifade eder kendini, kimisi notalarda bulur ifa
desini, kimi de iir yazar, heykel yapar.

ryla birlikte canlanan rengrenk iek tarlalar, dmdz


arazide gz alabildiince uzantr ve esiz bir manzaray
gzler nne serer. (V) O zaman bozknn, bannda bnndrdt zenginlikleri grrsnz.

IV. nk kii, hakkyla dinledii her eyt renebilir


ve gzel biimde anlatt her eyi retebilir.

Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak

V. nsann, duygu ve dncelerini iletmede bavur

aadakilerden hangisi sylenemez?

duu eitli fade aratan vardr.


A) I. cmlede, nesne, sfat tamlamasndan olumutur.

2.

Yukardaki cmleler anlaml bir btn oluturacak

B) II. cmlede, zincirleme isim tamlamas vardr.

biimde sratandmda hangisi batan drdnc


olur?

C) III. cmlede, durum eki alan szckler vardr.

A)l.

E) V. cmle, kurall, birleik, eylem cmlesidir.

B) II.

C) ili.

D) IV,

E)V.

D) IV. cmlede, ilge ve bala kullanlmtr.

{I) iir zerine yazmak belal bir itir. {II) Yavan, sade bir

Aadaki cmlelerden hangisi slupla ilgili dedil-

yaz yazdnz, iirin aklamasna girdiniz, bir ihanet su

^?

luluu gelir, iine ker insann. (Ill) iir, bylesi bir s


l ho karlayabilir. (IV) nk iir, farkl dzeylerde
yorumlanabllme zelliine sahiptir. (V) Yok, st perde
den atp tutmaya kalkar, kurumsal hatta bilimsel bir
yaklam edast da vererek yazy terimlere, emalara bo
arsanz iir asl bunu hi balamaz ve sizi acmasz
ca gln duruma drverir. (VI) iir zentili yorum
lar, bilgilik taslamalan, sahtekrl hi yutmaz.
Bu parada numaralanm cmlelerden hangileri I.
cmlede sylenenlerin gerekesidir?
A) tl. ve III.

D) IV. ve V.

B )ll.v e V.

^ C )H l.velV .

A) Hepimizin kulland szckleri, cmIleri yle bir


araya getiriyor ki ortaya byl bir yapt kyor.
B) Pek ok yazarn ele ald konuyu farkl bir bak a
syla ileyerek okurun ilgisini ekmeyi baaryor.
C) Romanlannda iveli konumalara yer vermesi, bunun
gerekilii artrdna inanmasndan kaynaklanmtr.
D) Kimi yerde uzun, kimi yerde ksa hatta tek szck^,
lk cmleler kullanarak dzyazda bir ahenk yakala
maya almtr,
E) Pek ok okur, iirlerindeki yaln anlatma bakarak onun
iirterinin kolayca anlalacan sanmtr.

, E)V. veVI.

2015-2016 ------- ----------------------------------------- -

KP S S " 1 (Lisans)

5.

I. Nasl bir ev aradtnz biz nereden bilelim? (Soru


sfat cmleye soru anlam katmamtr.)
II. Ktphanede bir saattir alyorum. (Yklemi etken

7.

Deneme hkm vermeden hayata, dncelere dein


ne varsa tmn yazannn zgn bak asna gre anlamlandnr. Okur da neredeyse bir roman, yky, ii
ri okur gibi kendince yeni anlamlar vererek okumaya

bir eylemdir.)
III. Bugn iimizi ferahlatan serin bir hava vard. (Yancmlecik nesne grevinde kullanlmtr.)
IV. Btn romantannz) okudum. (Yklem, geili bir
eylemdir.)

balar denemeyi. Bu ynyle deneme yazmak teki b


tn trlerden daha byk bir birikim ve deneyim gerek
tirir. Okuru birok kitaba, yazara, dnceye gnderen
deneme, kendi oylumundan byk kazanlar salar
ona.

V. Seninle bu nemli konular yarn grelim. (Edat


tmleci vurgulanmtr.)

8u paradan denemeyle ilgili olarak aadakilerden hangisi karlamaz?

Yukarda numaralanm cmtelerin hangileriyle ilgi


li olarak ayra iinde verilen bilgiler yanltr?

A) teki trlerden daha ok ilgi ektii


B) Kesin yarglara vanimad

A) I. veli.

B) t. vein.
D) III. ve V.

C) fl. ve V.
E) V. ve V.

C) znelliin ar bast
D) Okurun donanmn artrd
E) Geni bir konu alan olduu

6.

Yazn hayatma, bir yarmada derece alarak mizah y

Her yaanmlk deerlidir. Fakat tarihin tan olan ya

kleriyle baladm, lk eserim mizah yks kitab olun

anmlklar daha da deerlidir. nk . 19. asr gi

ca. uzunca bir sre mizah yazan" olarak antldm. Ar

bi snrlann deitii, imparatorluklann kt, byk

dndan, bana binlerce okur kazandran ocuk ve gen

savalann kt, nsanlann oradan oraya savrulduu,

lik edebiyat geldi. Sonrasnda da ykler ve romanlar,..

byk aclarn ekildii bir dnemin insanlannn kiisel

Bugne kadar geni bir yelpazede, duygu ve dnce

tarihleri elbette tarih dediimiz o btn aklamada,

lerimin younlat deiik trlerde eserler verdim. An

anlamada ie yarayacaktr. Bu nedenle romanlarmda

cak admla zdeleen ilk kitabm bu roman oldu. Bu

kiisel tarihlere eiliyorum. Geri o dnemlerin insanla-

kitaptaki yky en az yirmi yldr iimde yaatyordum.

n oktan hayatmzdan ekilip gittiler anlaryla birlikte.

Benden bir para gibiydi. Kalemimle deil, yreimle

Bize kalan sadece tarih. Oysa tarih kitaplanndaki be

yazdm onu. Sanrm bu yzden, okuyan herkes ken

souk cmlenin ardnda ne maherler kaynyor.

dinden bir eyler buldu iinde ve ok sevdi. Korsan bas


klarla beraber yz binden fazla kiiye ulat. Hl o ki

Bu parada bo braklan yere dncenin akna

tapla ilgili ok sayda elektronik ileti alyorum.

gre aadakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parada kendisinden byle sz eden sanatyla


ilgili olarak aatdakilerden hangisi karlamaz?

A) tarih, ancak yorumlarla herkesin ilgisini ekecek bir


nitelik kazanabilir

A) Yanl tannmaktan ikyet etmektedir.

B) insanlar yaznsal yaptlarda tarih olaylan eskiye g


re daha ok aryor

B) Romannda ele ald olaydan ok etkilenmitir.


C) Yapttan, ierik ynyle zengindir.
D) Her yatan okura seslenebilen bir sanatdr.
E) Deiik alanlarda yaznsal altmalan vardr.

C) o tanklklar sadece sahiplerini ve onlann yaknlarn


deil, btn insanlan ilgilendirir
D) olaylarn iinde yaayan insanlarn yorumlar daha
isabetlidir
E) bu yaanmlklar roman olmaya ok uygun nitelik
ler tamaktadr

2015-2016

(Lisans)

9.

(I) Bjr pazar sabah yoia kyoruz, (II) Yollarda kimsecik

12.

ler yok. (li) Herkes uyurken arabalara dolutuk. (IV) Da


ha nce hibirimizin grmedii maaralara gidiyoruz. (V)
Birka gn, et dememi tabiatn ortasnda yaayacaz.

bilir nni ? O yzden en gzel deyimleri suyla sslemi


II
atalanmz . Yzyllar boyu ne itiysek ne yediysek yeri*
III
ni dolduramam olmalyz ki ikram edilen bir bardak su

Bu parada numaraianmt cmlelerin hangileri e


leri ynyle zdetir?
A) 1. ve II.

B) li. ve IV.
D) III. ve V.

Zorlu koullara ramen inatla sren , yaamn hem z


I
hem de esin kaynadr su. Onsuz bir hayat dnle

C) III. ve IV.

dan sonra minnetle dklr dudaklanmzdan : Su gibi


IV
aziz ol," szleri...
V

E) IV. ve V.

Bu parada numaralanm noktalama iaretlerinden


hangileri yanl kullanlmamtr?

10.

A) 1. ve V.

Aadaki cmlelerin hangisinde anlatm bozukluu

8)11. ve 111.
D) III. ve IV.

vardir?

C )ll.v e V .
E) IV, ve V,

A) Adaylar, belirlenen hastanelerden salk raporu ai^


diktan sonra genel merkeze bavurmalar gerekir.
B) Bu kprde bakm almas yaplaca iin aralar
bir ay boyunca dier kpry kullanacak.
C) Cadde boyunca yaplan yeni binalar, caddenin g
rnmn ok deitirdi,
D) Katalogda yazan fiyat ile rnlerin raf fiyat birbirini
tutmuyordu.
E) eitli firmalar iin piyasa aratrmalar yapan bir ir
kette almaya balam.

11.

Altml yalarda, ununu eleyip eleini asm (artk, yai

13.

Son yllarda yaplan aratrmalar, kt katlama sanat


nn zellikle okul ncesi dnemde ve ilkokulun ilk ylla

pacak nemli bir ii kalmamak) bir karakter o. Hayatnn


btn dnm noktalaryla (bir olayn yeni bir duruma geII
me zaman) bir biimde yzlemi: Genlik zaman, iyi

rnda ocuklarn kimi becerilerini gelitirme asndan


ok deerli katklar olduunu ortaya koymutur.
Bu cmlede aadakilerin hangisine kesin olarak
ulalabilir?

balayp ac sonlanm evlilii, fazla ini k olmayan


lit

(baanl) bir kariyer,.. Ara sra (seyrek olarak) grt,


IV
kendi yuvasn kurmu bir kz ve torunlar da var. Ne var
ki hayat insana sa gsterip sol vurmaktadr (artmak)
V
daima.

A) Kt katlama sanatnn ocuklann soyut dnme


yeteneinin gelimesinde katks vardr.
B) Kt katlama sanat zerine eskiden beri aratrma
lar yaplmaktadr.
C) Kt katlama sanatnn ocuk eitiminde kullanlma
s yenidir.
D) Kt katlama sanatnn ocuklara yaran belli dnem

Bu paradaki numaralanm szlerin hangisi, ayra


iinde verilen aklamasyla anlamca uyugmamaktadr?
A) i.

2015-2016

B) II,

C) III,

D) IV.

lerde daha oktur.


E) Kt katlama sanatnn Gocuklarn hangi becerileri
ni gelitirmede yararl olduu tam belli deildir.

E) V.

-1 (Lisans)

14.

Kayser'de ehir merkezindeki Sinan Park iinde Mimar

16.

Sinann basit, gsterisiz bir eseri vardr: Kurunlu Ca


mii, Herkes Mimar Sinan, n cilian tutmu byk ca
mileriyle tanr ama bu mtevaz eserinde onun niin
deh olduunu ele veren nemli ipular vardr. Mimar

reksinimi bulunduunu dnrsek, besin elerinin belirii bir sre yetersiz tketimi veya birkann tketilme

l ou insan biim zanneder; ite ne bileyim, kubbe,


kemer, minare, kasnak, yanm kubbe, tonoz filan. Hal

mesi hlinde, salk ve performansn olumsuz ynde et


kilenecei sonucuna ularz. (IV) nemli olan, sporcu
nun, sporcu beslenmesi kurallar ierisinde, gerekli ola
n gerekli lde almasdr. (V) Aratrmaclar, dengeli bir
beslenme ile gelime gsteren sporcu performansnn,
yetersiz beslenmeye balandktan sonra decei so

buki bu biimlerin hepsi Sinandan nce de bilinen e


lerdi, yeni bir ey deildi. Sinan yeni biim getirmedi mi
marlk dnyasna. Kendi llerini getirdi ve uygulad.
llerin birbiriyle uyumundan meydana gelen gzel
lik kimysnn ustasyd Mimar Sinan. Onun en basit gi
bi grnen, sradan yaplannda bile kendi llerinin

nucuna varmlardr.

gizli imzas okunur.

Beslenmeye ilikin bu paradaki numaralanm cm

Bu paradan hareketle yazn yaptlaryla ilgili olarak

lelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yan

aadakMerden hangisi karlabilir?

ltr?

A) Hemen her yazar, binlerce yldr kaleme alnan ko


nular ilemeye devam etmektedir.

A) I. cmlede, iyi beslenen sporcularn daha baanl ol


duu sylenmitir,

B) Yazn alannda byk yaptlara, sradan yaptlar ya


zlarak ulalr,

B) II. cmlede, sporculara ynelik ok zel yiyecek ve


ieceklerin olmad belirtilmitir.

C) Yazar, herkesin kulland szckleri zgn biimde


kullanarak baarya ulaabilir.

0} 111. cmlede, kesinlik yoktur.


D) IV, cmlede, yeterli ve dengeli olmas gerektii sy
lenmitir.

D) Yazn alannda daha nce anlatlmam hibir konu


yoktur.

E) V. cmlede, dengeli beslenmenin nemi karlatr


mal olarak dile getirilmitir.

E) Yazar, dile yeni eklemeler yapabildii srece adn


dan sz ettirebilir.

15.

(I) Beslenmenin sporda g ve dayanklla etkisi eski


den beri bilim adamlannca dile getirilmitir. (11) Ancak
beslenme bir btndr ve sporcunun performansn en
st dzeye karacak sihirli formller yoktur. (Ill) Orga
nizmann gnlk 50 eidin zerinde besin esine ge

2050 ylnda Dnya nfusunun yaklak yzde 70i e-

17.

Rengrenk kr iekleriyle ve da ayrlanyla kapl olan

Mirlerde yayor olacak. Yani daha buzdann st ksII


mini gryoruz. Artan ara saysna paralel olarak geIII
lecekte sadece trafikte kaybediien zaman deil, yakt
IV
tketiminin artmas, karbon emisyonunun ykselmesi

fi

gibi birok farkl konu n plana kacak,


V
Bu parada numaralanm szlerin hangisinde ya
zm yanl vard?
A )l,

B) II.

vaylalanmzn evresi genellikle ladin tr am aala1

r ile kapldr. Karadeniz kylar sahip olduu yeillikleri


it
sadece bol yamuruna deil, nemli ve sisli havasna da
III
borludur. Ancak sahil eridinde bulunan ehirlerdeki
IV
yksek nem ve sisli hava, ykseklere kldka yerini
V
prl pnl bir gnee, bol oksijenli tertemiz havaya bra
kr.

C) 111.

D) IV.

E) V.

Bu parada numaralanm szcklerden hangisini


niteleyen bir sz kullanlmamtr?
A}!.

2015-2016

B) II.

0) III.

D) IV,

KPSS-1

E) V.

(Lisans)

-18.

Hem eksi 30 derecelere varan dk scaklk deerle

20.

A) Vitrine yeni konan elektronik eyalar hemen lgisini


ekmiti,

Bu cmlede bo braklan yerlere srasyla aadakilerden hangileri getirilmelidir?

B) Yoiculuumuzu yarda kesmitik bir arkadamzn


rahatszlndan dolay.

A) kar - teki

C) Balklar alann ekmeye balaynca bir hareket


lenme yaand kk teknede,

B) dayankl - benzer
C) uygun - ticari

D) Belediye, ehrin ortasnda bulunan byk alan aa


landrmaya balad.

D) uyumsuz - birok

E) Yol almalan uzaynca esnafn belediyeye tepkisi


iyice artmt.

E) tahammlsz - dier

19.

l. Kitabn kapak almalar da tamamlannca iki haf

11. Rektr, gen bilim adamlarn sahneye atnp a

Betimleme, zellikle romanda vazgeilmez bir unsurdur.


leri, betimlemeler sayesinde elbette okura bir eyler sy
leyecektir. Ancak herhangi bir meknn betimlenmesi

lmalarndan dolay dl verdi.

m.

21.

Yaanlan meknlar ve o meknlarn kahramanlara etki

ta iinde vitirinlerde boy gsterecek.


1

Aadaki cmlelerin hangisinde tamlayan ile tam


lanan arasna szck girmi bir ad takm vardr?

rine hem de kurakla - olmas badem aacn


aalardan farkt klmaktadr.

Depoda nem iinde kalan eyalar dan karp g


nein altnda akama kadar havalandrld.

IV, Yllarca alt i yerinden ayrldktan sonra bir da*


ha admn bile atmam.

bakadr, onu edeb izgide kahramanlardan biri hline


getirmek bakadr. Tolstoy bize Borodino Sava dne
mindeki Moskova'nn neredeyse ehir plann gsterir
ancak buradaki amacnn, olay bir kenara itip bir ehri
anlatmak olmadn bilmek gerekir. Victor Hugo Parisin
yeraltn, kanalizasyonlarn bile anlatm ama onun ama

Yukardaki numaralanm cmlelerin hangilerinde

c Paris'i detaylca anlatmak deil, Ntre Dame evre

anlatm bozukluu, tmle eksikliinden kaynaklan

sinde gelien bir olay vermektir.

maktadr?
Bu parada anlatlmak istenen aatdakiierden han
A) 1. ve II.

B }l.v e tV .
D) II. ve IV.

C) II. ve III.

gisidir?

E) fil. ve IV.
A) Bolca betimleme yapmadan roman yazmak mm
kn deildir.
B) Romanda yer betimlemeleri, yazann amacna uygun
olarak deerlendirilmelidir.
C) Romanclar, yaptlarnda ehirlerin genel betimleme
lerine fazla yer vermitir.
D) Romanda kahramanlan daha iyi tanmak iin onlann yaadklar yerler ayrntl olarak betimlenmelidtr.
E) Romanda gereksiz betimleme yapmak okurun a
buk sklmasna yol aar.

2015-2016

1 (Lisans)

22. - 23. sorulan aadaki paraya gre ce-

24. - 25. sorular aadaki paraya gre ce-

vaplaymz.

vaplaymz.

Edebiyat dfieri dzenlenirken bu dllerin edebiyat*

Hem polisiye hem duygusal iki ana damardan yryen

la ba olmayan kurumlar tarafndan ya da byie kiiler

bu srkleyici kitapta sra d bir hikye anlatlyor. By

adna konuimayp genel kabul grecek bir temele da

lece yaamn her zaman gkkua renklerinde olma

yandrlmas daha doru olur. Bylece sanat dnyas

d sergileniyor. Hikyenin bir blmnn geri dn-

nn deer verdii bir dl, sanatya da deer katar. Bu

lerle anlatlmas roman glendiriyor. Kimi tahlil ve an

anlamda sanat, ataca dlden yllarca vn duya

latmlarn uzun tutulmas baz okurlara skc gelebilir.

ca iin katlmaldr dle ya da yarmaya, salt adn

Bir de yazarn varln sk sk hisssetmemiz yaptn yu

duyurmak ya da belli bir miktar paray almak iin deil.

muak karn. Ancak zekice kurgulanm yaptn karak

Bunun tersi bir durum n dkn, para dkn, ka

terleri, durumlar, diyaloglar nandrc. Son sayfay bi

riyer peinde koan kiilerin dl kavramn kirletmesiy

tirdikten sonra uzun uzun dndrecek bir yapt bu.

le sonulanr. Bu tr dller deer karmaasna yol aar.


Bu tr dllerin yllar sonra, rengi atm giysiler gibi gi
yilemeyecei kesindir.

22.

Bu parann btnnde anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?


24.

Bu parada sz edilen yaptla ilgili olarak aadakilerden hangisi karlamaz?

A} lgisiz kiilere verilen edebiyat dlleri, o dllerin


deerini drr.

A) Kurgunun kronolojik bir sra takip etmedii

B) Sanat, hibir yarmaya n kazanmak iin katlma


maldr,

B) Yazarn yaamndan izler tad

C) Yazarlarn edebiyat dllerine bak deiiklik gs


terir.

C) Yapttaki gereki kiilere yer verildii

D) Edebiyat dlleri, ciddi kii ve kurumlara bal ola


rak dzenlenirse deer kazanr.

E) Kimi kusurlannn bulunduu

D} Etkileyici bir ynnn olduu

E) ddial bir yazar, kazanamayaca bir edebiyat yanmasna batan katlmamaldr,

23.

Bu parada "rengi atm giysiler gibi giyilemeyecek


dller" szyle, dllerle ilgili olarak anlatlmak is
tenen aadakilerden hangisidir?

25.

Bu parada alt izili szle anlatlmak stenen aadakilerden hangisidir?

A) Sadece gen yazarlarn katld edebiyat dlleri


B) Gen yazarlarn katlmasyla deer kaybna uram
dller
C) Baka dllerin kazanlmasyla zamanla unutulan
dller

A) Kimi insanlarn sra d yaamlarnn olduu


B) Yaamn her zaman srprizlerle dolu olduu
C) Yaamn olumsuz yanlannn da bulunduu

D) Yksek miktarda para datlan edebiyat dlleri

D) Yaamda olumlu durumlarn hemen ardndan olum


suz durumlarn meydana geldii

E) lgisiz kiiler ve kurumlar adna verilen niteliksiz ede


biyat dlleri

E) Yaamda oiumsuzluklann olumlu durumlardan ok


daha fazla olduu

2015-2016

KPSS-1

(Lisans)

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
26. - 27. sorulan aadaki paraya gre ce

28. ~ 30. sorular aadaki bilgilere gre birbl'

vaplaynz.

rinden bamsz olarak cevaplaynz.

Sanatnn yklerinin ilk olarak popler dergilerde k-

Bir hastanenin giri katnda 7 ayr blm vardr ve bu

nnas, anlatmnn ve seimlerinin sorgulanmasna yol

blmler A, B, C, D, E, F, G harfleriyle adlandnlmtr.

amtr. ykleri, gzel vakit geirilip bir kenara atlan

Blmler aras geiler baz kurallara dayandrlmtr.

dergilerin sayfalarnda "sradan" okuyucuya hitaben ya

Bu kurallar aada verilmitir:

ymlanr. Edeb kayglan olmayan pek ok okuyucu onun


yklerini sever, merakla yenilerini bekler. Peki, ? El

Hastane katna sadece A ve B blmlerinden giri

bette hayr. Akc, basit grnen, ltl dilinin ardnda

yaplabilmekte, F ve G blmlerinden k yapla

derin, incelikti bir edebiyat saklamaktadr. Sanat, bir

bilmektedir.

ok yazar gibi, yaad dneme ve kendi kabiliyetine

' A blmnden yalnz D blmne geilebilmekte-

ann snrlan iinden baksa da kaleminin gcnn

dir.

farkndadr. Yaad aa hayranlk duyar ancak yk

D blmnden A, 8, ve G blmne geilebilmek-

lerin derinlerindeki insan kavray ve modernizmin ke

tedir.

derli yansmalar, olan bitene hkim olduunun gster

B blmnden yalnz C blmne, C blmnden

gesidir.

E blmne, E blmnden F blmne geilebilmektedir.


F ve G blmleri arasnda karlkl geiler vardr.

28.

Buna gre, btn blmleri gezmesi gereken bir g


revlinin izleyecei blm sras aadakilerden han

26.

Bu parada bo braklan yere dncenin akna

gisidir?

gre aadakilerden hangisi getirilmelidir?


, A) o, sradan okuyucuya hitap eden sradan bir yazar
olarak kabul edilebilir mi

B)A-D-G-B-C-E-F

C)B-C-E^D-A-F-G

D)A-D-B-C-E-F-G

E)B-C-D-A-E-F-G

B) bu sanatnn ykleri arasnda hi mi nitelikli olanlar yok


C) niin yklerini byle sradan dergilerde yaymlam
tr sanat

A)A-D-B-C-E-G-F

29.

Hastaneye A blmnden giren bir grevli iin aadaktlerden hangisi kesinlikte yanltr?

D) sradan okuyucular bu yklerin kymetini anlamad


m

A) istedii blm gezebilir,

E) bu yklerin okuyucular zerinde hi etkisi olmad m

B) En az blme urayarak hastaneden kabilir,


C) B blmne uramadan dier btn blmlere u
rayabilir.
D) ki blmden de k yapabilir.
E) G blmne uramadan F blmnden kabilir.

27.

Bu parada sz edilen sanatyla lgili olarak aa-

30.

Hastaneye 8 blmnden giren bir grevli iin aa-

dakilerden hangisi sylenemez?

fdakilerden hangisi kesinlikle yanltr?

A) Herkes tarafndan anlalan bir dil kulland

A) F blmnden kmtr.

B) yklerini basit dergilerde yaymlad

B) G blmnden kmtr.

C) Yaad dnemi yakndan takip ettii

C) E blmn grmtr.

D) yklerindeki sanat gcnn hemen fark edilmedii

D) D blmn grmtr.

E) zgn bir anlatmnn olduu

E) En az blme urayarak hastaneden kmtr.

2015-2016

...--- -

-------------------K P S S -1

(Lisans)

31.

34.

m, n, k birer pozitif tam saydr,

a8b ve ab8 saylan basamakl doal saylardr.


a8b says 11 ile kalanstz blnebildiine gre,

m*(m + 1) = n-k + 3

(a8b)'(ab8) arpmmmS ile blmnden katan ka


tr?

olduuna gre, aadakilerden hangisi daima ift


saydr?

A)1
A) m + k

B) m + n
D) n + k

D) 7

E) 8

C )m *n*k
E) m*n + n*k

35.

( a + 1)1

32.

C )4

8 )3

a ve b sayma saylardr.
EBOe(a, b) = 5

ifadesinin sadeletirilmi biimi aadakilerden han


gisidir?

eitliini salayan (a, b) kilisi aadakilerden han


B) (a + 1)!

gisi olabilir?

C) aj
E )( 2 ^

D) 2 (a -1 )!

A) (10, 30)

B)(15, 25)
D) (10, 20)

33.

1
3
4

EE ile FF iki basamakl doal saylardr.


36.
EE-FF = 1452

C) {25, 50)
E) (15, 30)

1'
1 * 1
^
^
4 . .4

3
4

olduuna gre, E + F toplam en ok katr?


leminin sonucu katr?
A) 15

B}13

C )8

D) 7

E) 5
A )~

2015-2016

B)4

C)1

D)

KPSS-1

E )-1

(Lisans)

37.

m > O,

~ < O,
n

k.n > O

710+75
+
72 + 1

40.

olduuna gre, aadakiierden hangisi kestnlikie

73- 1

ilemi sonucunda elde edilen saynn yaklak dee

dorudur?

rinin kolaylkla hesaplanabilmesi iin aadaki kk

A)n>-m

B)n>0

l saylardan hangilerinin yaklak deerinin bilin'

C}k-m>0

mesi gerekir?
D)n-m>0

E)m>k
A} 72 ve 75

B) 73 ve 75

D) 7S

38.

x~4| = 6
olduuna gre, j )t + 2 { ifadesinin en byk deeri

X3 _ y3

7?

E) 73 ve 7?

x^y - xy^
_ j^y2

ifadesinin sadeletirilmi biimi aadakiierden han

katr?
A) O

41.

VG

C) 72 ve 73

gisidir?
B) 2

C) 6

D) 8

E) 12

A)

B)x-y

x -y
D)

39.

42.

C) X + y
E)

X+ y

x~y
X+ y

a ile b saylarnn aritmeik ortalamas ile geomet


rik ortalamas eit olduuna gre, (a, b) kilisi aadakilerden hangisi olabilir?

olduuna gre, (o,6]^ ifadesi aadakerden han


gisine eittir?
1

A) 3'
D) 32 - X

2015-2016

A) (1,4}

- X
2
B) 3

B) (2, 3)

C) (2, 2)

D) (2, 1}

E) (4, 8)

KPSS-1

(Lisans)

C) 3"
E) 3'

...

43.

46.

A + 3'B-C = 7

rebilmektedir.

_ A ~ B + 3-C = 8
3-A + B + C = 9

Buna gre, 1 kadn ve 2 erkek ii ayn ii birlikte


ka gnde bitirebilir?

olduuna gre, A + B + C toplam katr?


A) 4

44.

B) 5

Bir ii 4 kadn ii 12 gnde, 8 erkek ii 4 gnde biti

C) 6

D) 7

A) 28

E) 8

Bir krtasiyeden 3 kitap ile 4 kalem alan bir kii 60 lira

47.

B)24

C)20

D} 15

E) 12

Bir ara 45 km/sa hzla A efrinden B ehrine do

dyor. Eer bir kitap 1 lira daha ucuz, bir kalem de 5

ru yola kyor, Ara hareketinden 4 saat sonra hzn

lira daha pahal olsayd, kitap ve kalemin fiyat birbirine

20 km/sa artrp bu hzla B ehrine vanyor.

eit olacakt.
A ile B ehirleri arasndaki uzaklk 440 km oldu
una gre, ara A ehrinden B ehrine toplam ka

Buna gre, bir kalemin fiyat ka liradr?

saatte varmtr?
A) 3.5

B) 4

C) 4,5

D} 5

E} 6
A) 12

B) 10

C) 8

D) 7

E) 6

45.

48.

Bir kafede 5 ay fiyat, 4 kahve fiyatna eittir. Bu kafede ay fiyatna %25, kahve fiyatna %20 orannda
zam yaplmtr.

(saat)

Taban alan 25

olan dikdrtgenler prizmas eklin

deki bir havuza ekildeki gibi musluktan su akmaktadr.


Havuzda biriken suyun yksekliinin zamana gre de

Son durumda 10 tane kahve parasna ka tane ay


iilebilir?
A) 8

B) 10

C) 12

D) 15

E) 18

iimi yukandaki grafikte verilmitir.


Buna gre, havuzun hacmi ka
A) 250

2015-2016

8)275

C) 300

tr?
D) 350

E) 420

KPSS-1

(Lisans)

49.

1. stra

0 9

2. sra

O O O #

3. sra

ooooo

51. - 53. SORULARI AAIDAK BLGYE GRE


CEVAPLAYINIZ.
Aadaki grafikte bir lkenin altn ihracatndan elde et
tii gelirin yllara gre dalm milyon dolar olarak veril

4. sra

mitir.
Bu lke yllk rettii toplam altnn %30 unu ihra et
mektedir.
milyon dolar

Bir ocuk siyah ve beyaz boncuklan yukardaki gibi bel

800

li bir kurala gre diziyor. ocuk 12. stray tamamladk

720

700

tan sonra dizme ilemini bitiriyor.

600

Buna gre, ocuun kulland beyaz boncuk say

500

s, siyah boncuk saysndan ka fazladr?

400

A) 98

B)99

C)114

D) 117

300

E) 119

I#

463
360

'St'
:S '

200

207

-'.-v'i

100
O

50.

i SU ile dolu olan bir depoya, depodaki suyun


5

51.

yllar
2008

2009

2010

2011

2012

lkede 2011 ylnda retilen altnn deeri ka mil


yon dolardr?

kadar su itave edilirse deponun kata ka bo

A) 600

B)500

C) 450

kalr?
D) 400
A)

15

B)

16

C)

D)

E)

E) 350

16

52.

lkenin 2012 ylnda altn ihracatndan elde ettii ge


tir, 2008 ylndaki ihracata gre nasl deimitir?
A) %50 artmtr.

B) %200 artmtr.

C) %100 artmtr.

D) % 100 azalmtr.

E) % 150 artmtr.

2015-2016

11

K P S S 1

(Lisans)

53.

55.

Bu lkenin be ylda altm ihracatndan elde ettii

Tam saylarda tanml a ilemi

toplam gelirin yllk ortalamas ka milyon dolardr?


( x - y ) A y = x-y
A) 240

B) 252

C) 286

D) 360

E) 380
biiminde veriliyor.
Buna gre, 2 4 ileminin sonucu katr?
A) 8

S4.

56.

A ve B kmeleri E evrensel Kmesinin alt kme

B) 12

C) 15

D) 24

E) 30

- 3x + 2 = O (mod 6)

leri olmak zere,


denkliini salayan birbirinden farkl iki pozitif x
tam saytsmn toplam en az katr?

S (B -A ) = 12
s{A') = 30

A) 10

8(E) = 42

B)9

C) 6

D) 5

E) 3

olduuna gre, s(A uB ) katr?


A) 16

2015-2016

B )20

C) 22

D) 24

E) 25

12

KPSS-1

(Lisans)

57.

zar atldnda zarlarn st yzlerine gelen say

59.

larn toplamnn 6 olma olasl kattr?


A)

108

B)

24

C)

72

D)

54

E)

13
216

ABCD bir paralelkenar, EH X AB


|AHj = j HBj = EH,

|AE[=10cm,

|ED|=6cm

Yukardaki verilere gre, Alan(DEF) Ka emedir?


A) 24

58.

B) 30

C) 32

60.

9/ ^

E) 40

D) 36

ABC bir dik gen


A C I BC
|BFj = 16 cm

1 6 /^

|FA = 9 cm
BDj = x

ABC bir gen,

lABl = \AD\, m(BAC) = 80

m(ACB) = 20, m(DBC) = a

Yukardaki ekilde [AB], C merkezli eyrek embe


re F noktasnda teet olduuna gre, x ka cm'dir?

Yukardaki verilere gre, a ka derecedir?


A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

A) 5

E) 30

B) 6

C )7

D) 8

E) 9

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
2015-2016

13

" 1 (Lisans)

GENEL KULTUR TEST


____________________________________ _____
1. Bu testte 60 soru vardr

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

2. Cevaplarnz, cevap kdnn Genel Kltr Testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.
3. Genel Kltr Testi iin verilen toplam cevaplama sresi 60 dakikadr.

1.

3.

8 Temmuz 1937de gerekleen Sadabat Paktnn


imzalanmasnda aadaki devletlerden hangisinin

I. Mehmet Akif
II. Said Halim Paa

yaylmac siyaseti etkili olmutur?

III, Ahmet Hamdi Akseki

A) Japonya
Yukartdakilerden hangileri slamchk fikir akmmn

B) Iran

temsilcileri arasmda yer alr?

C) talya

E) Sovyetler Birlii

2.

B) Yalnz II

A) Yalnz

D) ngiltere

D) t ve

C) I ve

E) I, I) ve III

OsmanlI Devletinde Lale Devrinde Avrupa'ya gnderi

1908 seimlerinde ounluu salayan ittihat ve Terak

len elilerden sadece siyaset ve diplomasi ile deil,

ki Partisinin padiahn yannda hkmet ilerinde sz

toplumsal ve kltrel hayatla da ilgilenmeleri, grdk

sahibi olmaya balamas birok aydn rahatsz etmitir.

leri yenilikleri stanbula bildirmeleri istenmitir.

Bu durum ttihat ve Terakki Partisinin karsnda birtakim muhalefet partilerinin kurutmasna neden olmutur.

Bu istek OsmanlI Devletiyle ilgili aadakllerden


hangisinin gstergesi olabilir?

Aadakllerden hangisi bu partilerden biri deildir?

A) Ulusu akmlarn aznlklar arasnda yaylmasn n

A} Hrriyet ve tilaf Frkas

lemeye altnn

B) OsmanlI Ahrar Frkas

B) Avrupa'daki gelimelerden haberdar olmak istediinin

C) Osmanif Demokrat Frkas

C) ilerine karlmasna kar nlemler aldnn

D) Terakkiperver Cumhuriyet Frkas

D) AvrupalI devletlere stnln kabul ettirmeye a

E) Fedekrn- Millet Cemiyeti

ltnn
E) Ynetim eklini deitirmek stediinin

2015-2016

14

KPSS-1

(Lisans)

5.

I,

8.

talya-Roma

I. Kuvayseyyare birlikleri

il. Almanya - Berin

II. stiklal Mahkemeleri

ti. Avusturya - Viyana

III. Milli Vergi Komisyonu

V. Japonya - Tokyo
Ykandakilerden hangileri Tekalifimilliye Emirlerini
Yukandaklerden hangileri M. Dnya Savanm son

uygulayabilme amacna ynelik faaliyete geirilmi

larnda toplanan Potsdam Konferansnda alnan ka

tir?

rarlarla drt igal blgesine ayrlmtr?


A) l ve II

B) I ve III
D) l ve V

6.

A) Yalnz !
C) II ve

E)

B) Yalnz II
D) 11ve li

C) 1ve 11
E) 1,11ve 111

ve IV

Aadakllerden hangisi Sevr Antlamasrnn hkm

9.

leri arasnda ver almaz?

I. st kademe devlet memurlarn atamak


II. Savaa ve bara onay vermek
III. Orduya komuta etmek

A) Kapitlasyoniardan btn devletlerin yararlanmas

IV. lkeyi adaletle ynetmek

B) Zorunlu askerliin kaldtnlmas ve ar silahlann ya


saklanmas

Ykandakilerden hangileri Osmanl Devletnde pa

C) Bar artlarna uyulmas artyla stanbulun Osman


lI

diahlarn grevleri arasnda yer alr?

Devietinin bakenti olarak kalmas

D) Rodos ve On ki Adann talyaya, dier Ege Adala-

A) I ve II

nnn Yunanistan'a braklmas

B) II ve IV

D)ll, l lvel V

C) 1, 111ve iV

E) I, II, III ve IV

E) Boazlann idaresinin, bakanln! birTrk'n yapa


ca uluslararas komisyona braklmas

7.

Trkiye 11. Dnya Savana fiilen katlmamastna ra


men, savan getirdii ar ekonomik artlar tmyle
yaamtr.

10.

. Nuru Osmaniye Klliyesi


II. Laleli Klliyesi
III. Beylerbeyi Cami

II. Dnya Sava yllarmda Trkiyede yaplan;


1a. yzyl Osmanl mimarisine ait yukardaki eserler

den hangileri barok ve rokoko sluplarnn zellik

I. Varlk Vergisi Kanununun karlmas,


II. Milli Korunma Kanununun kabul edilmesi,

lerini tar?
A) Yalnz

ili. Ky Enstitlerinin almas

B) Yalnz II
D) 11ve ti

C) Yalnz 111
E) 1, 11ve 111

giriimlerinden hangileri bu olumsuz etkiyi giderme


ye yneliktir?
A) Yalnz

B) Yalnz 11
D) ve II

C) Yalnz 111
E) II ve III

KPSS-1

(Lisans)

11.

14.

I, Enderun

Laiklik ilkesi;

II. Harem
t. hukuk kurallannm dini esaslara dayandrtimas,

m, ehzadegan Mektebi

II. din adamlarnin ynetim ilerine karmas,


III. vatandalann din ve mezheplerinin ngrd iba-

Yukandakiierden hangileri smanit Devletinde Sa

detieri yapmas

ray iindeki eitim kurumJan arasnda yer ahr?


A) Yalnz I

B) Yalnz li
D)l ve l i

C) I ve II

durumlarndan hangilerine karjdr?

E) Ul ve 111

A) Yalnz

B) Yalnz 11
D) ve li

12.

15.

o Osman Devletinde, resmi dairelerde alan her

C) I ve II

E)i, lvell

Nisan 1920 iSe Ekim 1923 dneminde Trkiyede ulu


sal egemenlie geii salamak amacyla;

seviyedeki idari memurlann oluturduu st seviye


brokrat znnredir.

I. TBMMnin almas,

Defterdar, nianc, reisktap ve divan katipleri bu

l. Saltanatn kaidnlmas,

snfn yeleridir.

111, Halifeliin kaidnlmas


Yukarda baz zellikleri verilen smf aadakilerden hangisidir?
A) Seyfiye

yeniliklerinden hangileri gerekleirmiir?


B) lmiye

D) Saray halk

13.

C) Kalemiye

A) Yalnz I

E) Reaya

B) Yalnz II

D) I ve II

16.

Atatrk Nutukta, "Byk davamz olarak aadaki-

C) Yalnz ll

E) I, II ve 111

Trk slam devletlerinde adaleti devletin temeli sayan


bir hukuk anlay uygulanmtr.

lerden hangisinin gerekletirilmesinin gereklilii


zerinde durmutur?

Bu anlayn Trk slam devletlerinde;


A) Kapitlasyonlarn kaldrlmas
l.

B) En medeni ve en mutlu millet olarak varlmzn yk^

halkn devlete ballnn artmas,

l!. devletin uzun mrl olmas,

seltilmesi

li. halka ynetimde eit haklar tannmas

C) Halkn haklarnn geniletilerek demokratik yneti


min glendirilmesi
D) Vatann dman igalinden kurtanlmas

durumlarndan hangileri zerinde etkili olduu savu

E} Atatrk ilkelerinin anayasaya konularak gvence al

nulabilir?

tna alnmas

A) Yalnz 1
D) I ve l

2015-2016

16

B) Yalnz 11

C) Yalnz 1!1
E) it ve 111

KPSS-1

(Usans)

I
i

17.

Aadakierden hangisi, Serbest Cumhuriyet Frka-

20.

Aadakierden hangisi Sultan Abdlmecit dne

stnm kurulmasna ortam hazrlamtr?

minde grlen gelimelerden biridir?

A) 1929 Dnya Ekonomik Krizi'nin kmas

A} Gayrimslimlere devlet memuru ve il meclislerine


ye olma hakknn tannmas

B) Halifeliin kaldirlmasna baz milletvekillerinin tepki

B) lk sultani olan Galatasaray Sultanisi'nin almas

gstermesi

C) Avrupa hukuk sistemine gre alan Nizamiye Mah

C) eyh Sait syannn kmas

kemelerinin almas

D) Drtl Takririn Mectis'te reddedilmesi

D) Divanhmayunun kaldnimas!

E) Kadnlara siyasal haklarn tannmas

E) Dyunumumiye Idaresinin kurutmas

18.

19.

Trkiye i!e Yunanistan arasnda yaanan aadaki

21.

Aadakierden hangisi Trkiyenin ngiltere ile ya

sorunlardan hangisinin Ege Denizinin statsnden

ad Vusu Sorununda takip ettii politikalardan

kaynakland savunulamaz?

*3iri deildir?

A) Kara Sulan

A) Asker yntemlere bavurma

B) Kbrs

B) Sovyet Rusya i!e yaknlama

C) Hava Sahas

C) Sorunun zmn Milletler Cemiyeti'nde arama

D) Kta Sahanl

D) Uzlamac bir siyaset izleme

E) Adalarn Silahlandrlmas

E) Yurtta ban, dnyada bar ilkesine uyma

l Dnya Savan bitiren aadaki antlamalardan


hangisinin ttifak devletlerinin lehine maddeler ier
dii savunulabilir?

22.

I, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin benimsenmesi


II. Yerleik hayata geilmesi
III. Tarmsal faaliyetlere arlk verilmesi

A) Brest'Litowsk
B) Versay
C) Nyyi

Uygurlar dneminde grlen yukardaki gelimeler


den hangilerinin mimarinin gelimesi zerinde etki
li olduu savunulabilir?

D) Sen Jermen
E) Triyanon

A) Yalnz I
D) ve III

B) Yalnz !i

C) Yalnz III
E)l, lvelH

KPSS"1

(Lisans)

23.

26.

OsmanlI Devletnde tekelci eilimleri engelleme ama

Mustafa Kemal Paa, Son Osmanl Mebuslar Mecsine


katlmak zere stanbula gidecek milletvekillerinden, Mec-

cyla aadaki sistemlerden hangisi uygulanmtr?

liste Mdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmasn istemitir.


A) Msadere

C) Narh

B) Esham

D) ltizam

Mustafa Kemal Paanm byle bir istekte bulunma-

E) Tmar

snm;
I. Mecliste Milli Mcadele taraftarlarn etkili klma,
II. Kongre kararlannn Mecliste kabul edilmesini sa
lama,
III. Padiah ve halifeyi baskdan kurtarma

24.

amalarndan hangilerine ynelik olduu savunula-

Gulam Ordusu; ounluu Trklerden olmak zere sa

bilir?

tn alnan, savalarda esir edilen ve kk yalarda top


lanan ocuklarn gulamhane ad verilen merkezlerde ye-

A) Yalnz I

titiritmesi ile oluturulmutur,

B) Yalnz II

D) i ve II

C) Yalnz III
E) II ve 111

Gulam sistemini uygulayan Trk slam devletleri arasmda;


I. Karaianl,
II. Gazneli,
III. Byk Seluklu
devletlerinden hangileri yer alr?
A) Yalnz i

B) Yalnz II
D) 1ve II

C) Yalnz IH
E) I, II ve III

27.

Atatrklk; Atatrkn akla, bilime, manta dayanan


dnce ve eylemlerinden doup gelierek Yeni Trk
Devletnde uygulama olanana kavuan dnceler
ve olaylar btndr. Bu dnce sistemi, Trk ulusu
nu biran nce akln ve bilimin nderliinde ada uy

25.

19. yzylda Avrupa devletlerini;

garlk dzeyine ulatrmay amalad iin bir ada


lama ideolojisi olarak da ifade edilmektedir.

enerji kaynaklarna sahip olma,


Yukardaki bilgilere baklarak, Atatrklksn;

" nemli yol, geit ve itmanlar kontrol altna alma

amatan dorultusunda siyasi, diplomatik ve aske

I. laiklik,

ri mcadelelere ynelten gelime aadakilerden

II. devletilik,

hangisidir?

III. inklaplk

A) Fransz htilali

ilkelerinden hangilerinin uygulanmasn zorunlu kl

B) Sanayi nklab

d savunulabilir?

C) Corafi Keifler
A) Yalnz I

D) Rnesans Hareketleri

D) I ve 111

E) Viyana Kongresi

2015-2016

B) Yalnz II

18

C) Yalnz III
E) I, II ve 111

KPSS-1

(Lisans)

30.

Trkiyenin 38-41 kuzey paralelleri ile 30-33 do


u meridyenleri arama ait paftalarnda aadaki il
lerden hangisinin topraklar yer almaz?
A) Balkesir

B) Eskiehir
D) Kocaeli

C) sparta
E) Konya

Bitkilerin tohumdan kp gelierek tekrar tohum vere


cek hale gelene kadar geen sreye vejetasyon dne
mi denir. Vejetasyon sresi scakln - 8 Cnin zeri
ne kmasyla balar, -i-8 Cnin altna dmesiyle sona
erer.
Haritada verildii gibi en ksa vejetasyon dnemi
nin Dou Anadoluda yaanmasnda aadakilerden hangisi datia ok etkilidir?
31.

Trkiyedeki "ova ite ' platolan birbirinden ayran


en nemli zellik aadakilerden hangisidir?

A) Eniem
B) Ykselti

A) Ekonomik faaliyetlerin nitelii

C) Denize uzaklk

B) Ortalama ykseltileri

D) Bak durumu

C) Akarsu yataklarnn ekli ve derinlii

E) Nemlilik

D) Yerlemelerin skl
E) Yz lmleri

29.

Aadakilerden hangisi, Trkiyede endstri kuru

32.

lularnn yeri belirlenirken gz nnde butunduru-

gr mesafesinde dme ve amur eklinde ya

lan ltlere uyqun rnek oluturmaz?


Tesis

Trkiye'de zaman zaman hava kalitesinde azalma,


lara neden olan toz tammna;

lt
1. samyeli

A) Aliaa petrol rafinerisi

Elektrik retim merkez

II. karayel

lerine yaknlk
B) Samsun bakr iletme
leri

Ulam olanaklarnn ge

C) Karabk demir-elik iletmeleri

Enerji kaynana yaknlk

D) stanbuldaki tekstil fabrikalan


E) Seydiehir alminyum
iletmeleri

2015-2016

III. lodos
IV. imbat

limilii

rzgrlarndan hangilerinin yol at sylenebilir?


Pazarlama olanaklarnn

A) ve 111

B) ve IV

C) II ve III

fazla olmas
D) II ve IV

Ham maddeye yaknlk

19

E) li ve IV

K P S S 1 (Lisans)

33.

36.

Trkiyede yer ekillerinin etkisiyle evrelerinden farkl

Aadaki demir yolu hatlarndan hangilerinde ma


den tamaclfnin pay daha fazladr?

iklim zelliklerine sahip olan mikroklima alanlarnda, ya


kn evrede yetimeyen tarsm rnleri yetiebilmekte

A) Adana-Mersin

dir.

B) zmir-Aydn
Buna gre, aadaki yefisrden hangisi belirtilen ta
C) Adapazan-stanbui

rm rn iin mikroklima alan deildir?


Tanm rn

34.

D) SIvaS'Samsun

Mikroklima alan

A)

Zeytin

Artvin - Yusufeli

B)

Pamuk

dr Ovas

C)

Muz

Anamur evresi

D}

Kivi ,

Rize evresi

E}

Ayiei

Ergene Ovas

E) Erzincan-Erzurum

37.

Aadakilerden hangisi Trkiye nfusu ierisinde

Trkiyenin iklim ve toprak zellikleri gz nne aln

ki yal nfus orannm giderek artmas sonucu orta

dnda, tuzluluk oran yksek ve organik madde ba

ya kacak durumiardan biri deflitdr?

kmndan fakir toprakiarm aadaki yerlerden han


gisinde daha yaygn olmas beklenir?

A} nsan gc bakmndan !ke savunmasnn zayflaA) ukurova

mas)

35.

B) Sosyal gvenlik kurumlarnm giderlerinin artmas

B) Konya Ovas

C) gc ihtiyacnn artmas

C) Karacabey Ovas

D) Kamunun tasarruf orannn ykselmesi

D) Aydn Ovas

E) Aktif yalanma ile ilgili projelerin yrtlmesi

E) Merzifon Ovas

38.

Trkiyede belli bir yla ait kovan says ve bal reti

Trkiyede aadakilerden hangisi tarm, ulam ve


sanayi ehri olarak nitelenebilir?

minin illere gre daln gsteren tablodan yarar


lanarak aadakilerden hangisine ulalamaz?

A) Alanya
A) En fazla baln hangi ilde retildiine

B) Edremit
D) Hekimhan

C) orlu
E) Ayanck

B) Kovan bana bal retiminin en fazla olduu ile


C) Toplam bal retimine
D) Bal retiminde en yksek verimin alnd illere
E) Bal retimine en elverili illere

2015-2016

.... ................

20

" 1 (Lisans)

41.

"Mavi Tnel projesi, aadaki akarsulardan hangi


sinin suyunun bir tnelle Konya Ovasna aktlmas
ve bu ovann sulanmas amacyla yaplmtr?
A) Gksu

B) Manavgat

D) Seyhan

C} Asi

E) Ceyhan

Yukardaki harlada numara!anms yerlerden hangi


sinde kiy set gllerine rastlanmaz?
A)

B) II

C) ti

E)V

D) IV

42.

Trkiyede yabanc sermaye ve yatrmlarla ilgili aa


daki bilgilerden hangisi yanltr?
A) Otomotiv sektrnn gelimesinde yabanc serma
yenin etkisi fazladr.
B) Yabanc sermaye girii son dnemlerde ykselmitir.
C) Yabanc sermayenin ounluunu OECD lkelerine

40.

ait firmalar oluturmaktadr.

'
Tarmsal

D) Serbest piyasa ekonomisi yabanc sermaye giriin

Liretim in GSYH'deki

Tarmsal istihdam
(milyon kii)

pay (%)

de olumlu etki yapmaktadr.

90
80
70
60

E) Yabanc yatrmlarn ou turizm sektrne ynelik


yaplmtr.

50
40
30
20
10

Yukardaki grafikte Trkiyede belli yllarda tarmsal istildam ve tarmsal retimin Gayri Safi Yurtii Hasla (GSYH)dak pay verilmitir.
43.

Aadakilerden hangisi Trkiye Cumhuriyetinin ku


ruluundan gnmze kadar geen srede uygula

Buna gre,

nan nfus politikalarnn sonulan arasnda yer al


maz?

i. Tarmsal stihdamn azalmasna kartn, tarmn eko


nomideki paynn artmas tarmsal yntemlerin ge

A) 1940 - 1945 yllan arasmda nfus art hznn d

litiini gsterir.

mesi

fi. Tarmsal istihdamn tamamn krsal kesimde yaa

B) 1955 - 1960 yllan arasnda en yksek nfus art*

yan nfus oluturur.

nn gereklemesi

111. Tarmsal retimin srekli artmas tarm rnlerinin


d satmdaki paynn da arttn gsterir.

C) 1985 ylndan sonra bebek lmlerinin hzla azalma


s

yarglarndan hangilerine ulalabilir?

D) 1990 ylndan sonra kadnlann ekonomik kalknma


daki paynn artmaya balamas

A} Yalnz !

B) Yalnz l

C) Yalnz III
E) 2007 ylndan sonra salk hizmetlerinden yararlan

D) I ve l
2015-2016

ma olanaklarnn artmas

E) II ve 111

21

-1 (Lisans)

44.

46.

2014 y) itibariyle Trkiyeye gelen turist says en yk

Trkiye 2013 ylnda aadaki rgtlerin langisine

sek deerine ulaarak 30 milyonu gemitir.

"diyalog orta" olarak davet edilmitir?

Buna gre, Trkiyeye gelen urist saysnn nceki

A) Avrupa Birlii

yllara gre art gstermesi aadaklerden hangi

B) TRKSOY

sini etkilemez?

C) Kuzey Atlantik Pakt


D) anghay i Birlii Tekilat

A) Turist bana elde edilen geliri

E) slam birlii Tekilat

B) stihdam orann
C) Alt yap almalarn
D) Ulam ve iabereme an
E) Bat ve gney kylarndaki nfus miktarn

47.

Bugnk Amasya ili snrlar, iinde dnyaya gelmi


dnyann ilk corafyacs olarak kabul edilen Roma
dneminde yaam Yunan corafyac, tarihi ve fi
lozof aadaklerden hangisidir?
A) Anaksimenes

B) Arstodemos

D) Batlamyus

45.

C) Strabon

E) Dodurus

Genellikle scak iklimlerde yetien ve Trkiyede 15 yl


dr ihracat ve ithalat yaplan kapari aacnn Trkiyede
bulunan tr 40 metreye kadar kk salabiliyor. Kapari
aac lkemizde kebere, kedi trna, gevil, bubu ve seballah gibi birok isimle anlmaktadr.
Buna gre kapari ile ilgili,
48.

Grigoriy Petrov arafmdan kaleme alnan, Atatrk ta

I. erozyonu nlemede nemli bir bitki olduu

rafndan okullarn mfredatna alnmasn emrettii,

II. deiik blgelerde yetiebildii

kk ve geri kalm bir smrge lkesinin kalkn


masn konu alan "Beyaz Zambaklar lkesinde" roma

III. kurakla dayankll nedeniyle orman yangnlar

nnda aadaki lkelerden hangisi anlatlmtr?

n nlemede kullanlabilecei
fV. Trkiye'ye zg endemik bir tr olduu

A) Finlandiya
B) Kore

yarglarndan hangilerine ulalabilir?

C) Litvanya
A) 1ve 11

B) I ve II)
D) II ve IV

2015-2016

C) 11ve ll

D) Filipinier
E) Polonya

E) 111ve IV

22

KPSS-1

(Usans)

49.

Hukuk kuralmn emrine aykr hareket edilmesi veya

masn salad, uygulanmasn ise bireylerin zgr

hukukun arad artlarn eksik olarak yerine getiril

iradesine brakt ayrcalklar aadaktlerden han

mesi aadaki yaptrm trlerinden hangisi ile ta

gisi ile ifade edilir?

nmlanr?

A) Hak

B) Ehliyet
D) Ariyet

50.

52.

Mevcut hukuk dzeninin bireylere tand ve korun

A) ptal

C) rade

B) Cebri icra
D) Ceza

E) Drstlk

53.

Aadakilerden hangisi Parlamenter Hkmet Sis

C) Hkmszlk
E) Tazminat

Aadakilerden hangisi Trk Medeni Kanununa g

temiyle ilgili doru bir bilgi deildir?

re baba ile ocuk arasnda soyba oluturur?

A) Yrtmenin iktidar kayna yasamadr.

A) Sa ve tam doum

B) Yrtme, baz durumlarda yasamay feshedebilir.

B) Ana ile olan evlilik

C) Yasama, yrtmeyi drebilir,

C) ocuun hak ehliyetini kazanmas

D) Devlet bakan yasama organna kar sorumludur.

D) ocuun ergin olmas

E) Ayn kii hem yasama da hem de yrtmede grev

E) ocuun velayetinin anneden alnmas

alabilir.

51.

54.

1982 Anayasasna gre, TBMM seimleri ile ilgili

Aadakilerden hangisi 1961 Anayasasnn getirdi

aadaki ifadelerden hangisi yanltr?

i yeniliklerden biri deildir?

A) Seimlerin geriye braklmasna yalnzca TBMM ka

A) Anayasa Mahkemesinin kurulmas

rar verebilir.

B) Milletvekili olmayan bir kiinin de bakan olabilmesi

B) TBMM ye tam saysnda % 5ik boalma olmas ha

C) Milli Gvenlik Kurulunun kurulmas

linde kural olarak ara seime gidilir.

D) Milli devlet ilkesinin Anayasa'da yer almas

C) Seimler, Yksek Seim Kurulunun genel ynetim

E) Cumhurbakanna anayasa deiikliklerini halkoyu*

ve denetimi altnda yaplr.

na sunma yetkisinin verilmesi

D) TBMM seimlerinde geni seim evresi ilkesi uygu


lanr.
E) Seim kanununda yaplan deiikliin zerinden iki
y! gemedike yaplan deiiklik uygulanamaz.

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.conn/KpssKaynakArsivi
2015-2016

23

-1 {Lisans)

55.

58.

1982 Anayasaslna gre, Anayasa Mahkemesinin

Haan Tahsin" takma adyla tannan, 15 Mays 1919da


zmir'de karaya kan Yunan igal gcne kar itk

aadaki kararlarndan hangisine kar yeniden in*

kurunu atarak direniin sembol haline gelen ga*

celeme bavurusu yaplabitir?

zeteci yazar aadakilerden hangisidir?


A) Bireysel bavurulara ilikin kararlar
B) Yce Divan kararlan

A) Yunus Nadi

C) Anayasa deiiklikleriyle lgili iptal kararlar

B) Osman Nevres

D) Milletvekilliinin drlmesine ilikin iptal kararlar

C) Haan Fehmi

E) Siyasi partilerin hazine yardmndan yoksun brakl

D) Refik Halit
E) Hseyin Cahit

mas karan

56.

59.

1982 Anayasasfna gre aadakerden hangisi ak

Aadakilerden hangisi mali zerklie sahiptir?

tif statl <kattima hakiar) haklardan biridir?


A) l
A) Kamu hizmetine girme hakk

B) le

B) Kylardan yararlanma

C) Bucak

C) Haberleme zgrl

D) Dantay

D) Konut dokunulmazl

E) niversite

E) Zorla altnlma yasa

57.

Aadakerden hangisi gvercin ile birlikte ban

60.

1982 Anayasasfna gre aadakilerden hangisi T

sembol olarak kabul edilmektedir?

zklerle ilgili doru bir bilgidir?

A) Defne yapra

A) Yargsal denetimini Yargtay yapar.

B) Tiftik keisi

B) Sadece kamu tzel kiileri tarafndan kartlr.

C) Zeytin dal

C) Anayasa sadece TBMMye tzk karma yetkisi ver


mitir.

D) Drt yaprakl yonca

D) Tzn yasal dayana kanunlardr.

E) Beyaz kuu

E) Tzk, normlar hiyerarisinde ynetmeliin altnda


yer alr.

2015-2016

24

KPSS"1

(Lisans)

GENEL YETENEK TEST


1.

Verilen cmleler V - III - 1- IV - II biiminde anlaml bir


btn olarak sralanr, dolaysyla IV numaral cmle
batan drdnc olur.
Cevap D

>

2.

Parada, "iir zerine yazmak belal bir itir." yargsnn


gerekeleri olarak Yavan, sade bir yaz yazdnz, iirin
aklamasna girdiniz,, bir ihanet sululuu gelir, iine
ker insann. cmlesi iie Tok, st perdeden atp tut
maya kalkar, kurumsal hatta bilimsel bir yaklam eda
s da vererek yazy terimlere, emalara boarsanz iir
asl bunu hi balamaz ve sizi acmastzca gln du
ruma drverir. cmlesi verilmitir.

Cevap B

C (O
(O c
E (O

3 ^

A seeneinde Hepimizin kulland szckleri, cm


leleri yle bir araya getiriyor ki, 0 seeneinde Ro
manlarnda iveli konumalara yervermesi", O seenein
de Kimi yerde uzun, kimi yerde kisa hatta tek szckik cmleler kutlanarak, E seeneinde Pek ok okur,
iirierlniciekiyaln i^latma bakrak denerek sluptan sz
edilmitir. "Pek ok yazarn ele ald konuyu larkl bir
bak atsyla leyerek okurun lgisini ekmeyi ba
aryor." cmlesi slupta ilgili delldll.
Cevap B

O
Q

c/ ^

'
>
2"
<

^
s
J
8
(O
(O X -:
c >
>>
(O S
>

^(O -I
3.

Parann I. cmlesinde, nesne (dz ve kupkuru bir co


rafyay), sfat tamlamasndan olumutur, ili. cmlede,
durum eki alan szckler (dnemlerde, insana) vardr.
IV. cmlede, ilge (-le < i|e) ve bala (ve) kullanlm
tr. V. cmle, yklemi sonda olduu iin kurall, cmle
de eylemsi (barndrd) bulunduu iin birleik, yk
lem (grrsnz) eylemden olutuu iin eylem cm
lesidir. II. cmlede, zincirleme isim tamlamas yok
tur.
Cevap 8

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

(O
Q. o .
^ ti

5.

Bugn iimizi ferallatan serin bir hava vard. cmle


sinde yancmlectk (Bugn iimizi ferahlatan serin bir
hava) nesne deil, zne grevinde kullanlmtr. Se
ninle bu nemli konulan yarn grelim cmlesin
de edat tmleci deil, zarf tmleci (yarn) vurgulan
mtr.
Cevap O
lil

6.

Parada, Bu kitaptaki yky en az yirmi yldr iimde


yaatyordum. Benden bir para gibiydi. Kalemimle de
il, yreimle yazdm onu, cmlelerinden B seenei,
Bugne kadar geni bir yelpazede, duygu ve dn
celerimin younlat deiik trlerde eserler verdim.
cmlesinden C seenei, Ardndan, bana binlerce
okur kazandran ocuk ve genlik edebiyat geld.onrasnda da ykler ve romanlar... cmlelerinden D ve
E seeneij karlabilir. Paradan Yanl tannmak
tan ikyet etmektedir. yargs karlamaz.

9.

Cevap D

10.

CevapA

7.

Parada, Deneme hkm vermeden layata, dnce


lere dein ne varsa tmn yazannn zgn bak a
sna gre anlamlandnr. cmlesinden B, C ve E see
neklerine, Okuru birok kitaba, yazara, dnceye gn
deren deneme, kendi oylumundan byk kazanlar sa
lar ona. cmlesinden D seenei kaniabilir. Para*
dan denemenin teki trlerden daha ok ijgi ekti
i karlamaz.

Parada, tarihe tanklk edecek yaanmlklarn deer


li olduu, zellikle pek ok nemli olayn yaand 19.
asn ilgilendiren kiisel tarihlerin zel bir yerinin olduu
syleniyor. Bunlara ve boluktan nce Fakat tarihin ta
n olan yaanmlklar daha da deerlidir. nk ifa
desi geldiine gre bolua "o tanklklar sadece sa
hiplerini ve onlarn yaknlarn deil, btn insanlar
ilgilendirir sz gelmelidir.
Cevap C

Adaylar, belirlenen hastanelerden salk raporu aldk


tan sonra genel merkeze bavurmalar gerekir. cmle
sinde ek yanllndan kaynaklanan anlatm bozuklu
u vardr. Cmle Adaylarm, belirlenen hastaneler
den salk raporu aldktan sonra genel merkeze ba
vurmalar gerekir. biiminde dzeltilebilir.
Cevap A

1.1|.

Cevap A

8.

Parada, Herkes uyurken arabalara dolutuk." ve Bir


ka gn, el dememi tabiatn ortasnda yaayacaz."
cmleleri srayla "zarf tmleci, dolayl tmle, yklem"den olumutur.

Parada, "fazla inii k olmayan" szyle, kiinin ka


riyerinin "baarl olduu deil, nemli deiimler
gstermedii, tekdze olduu" anlatlmaktadr.
Cevap C

12.

Parada I numaral virgln, sfat grubuyla onun belirt


tii ismin arasnda; IV numaral iki nokta, cmle iinde
geen bir alnty belirttii iin; V numaral nokta, bit
mi cmlenin sonuna konduu ii yanl kullanlmtr.
II ve III numaral noktalama aretleri doru kullanl
mtr.
Cevap B
LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

13.

Cmlede Son yllarda yaplan aratrmalar, kt katla


ma sanatnn zellikle okul ncesi dnemde ve ilkoku
lun lk yllannda... dendiine gre cmleden Kt
katlama sanatnn ocuklara yarar belli dnemlerde
daha oktur. yargsna kesin olarak ulalabilir.

16.

Cevap O

14.

Parada Mimar Sinann tnimarlkta var olan unsurlara


kendi llerini uygulad anlatlyor. Buradan hareket
le paradan yazn yaptlaryla ilgili olarak Yazar, her*
kestn kulland szckleri zgn biimde kullana
rak baarya ulaabilir. yargs karlabilir.
Cevap C

Parann II. cmlesinde Ancak beslenme bir btndr


ve sporcunun performansn en st dzeye karacak si
hirli formller yoktur." denerek sporculara ynelik ok
zel yiyecek ve ieceklerin olmad belirtilmitir, lit.
cmlesinde "Organizmarm gnlk 50 eidin zerinde
besin esine gereksinimi bulunduunu dnrsek,
besin elerinin belirli bir sre yetersiz tketimi veya bir
kann tketilmemesi Inllnde, salk ve performansn
olumsuz ynde etkilenecei sonucuna ulatnz." dene
rek kesinlie yer verilmemitir. IV. cmlesinde "nemli
olan, sporcunun, sporcu beslenmesi kurallar ierisinde,
gerekti otan gerekli ide almasdr. denerek beslen
menin yeterli ve derigeli olmas gerektii sylenmitir. V.
cmlesinde Aratrmaclar, dengeli bir beslenme ile ge
lime gsteren sporcu performansnn, yetersiz beslen
meye balandktan sonra decei sonucuna varmlar
dr. denerek dengeli beslenmenin nemi karlatmnal olarak dile getirilmitir. Parann I. cmlesinde, iyi
beslenen sporcularn daha baarl olduu sylen
memitir.
Cevap A

17;

S.

Parada geen buzda sz, yanl yazlmtr. S


zn doru yazm buzdann" biimitdolmaldr.

Parada, yaylararmzn" szc kapl oJH", yeil


likleri szc ssip olduu, "ymuruna^szc
'bol, "hava" izc sisli sz tarafindari nitelenmi
tir. Parada erldindet szcn hlteleyen bir soz
kullanlmamtr.

Cevap B

Cevap D

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

IHI

18.

19.

Hem eksi 30 derecelere varan dk scaklk deerle


rine hem de kurakiia dayankl olmas badem aacn
benzer aalardan farkl klmaktadr.

Parada, edebjyat odulennn edebiyatla ilgili k ya da


kurumlar tarafndan verildiinde bir deerinin olacan
dan sz ediliyor. Buna gre parada Edebiyat dl
leri, ciddi kii ve kurumlara bal olarak dzenlenir
se deer kazanr. yargs anlatlmak istenmitir.

Cevap B

Cevap D

Cmledeki boluklar anlamna uygun biimde aa


daki gibi tamamlanr:

Rektr, gen bilim adamlarn sahneye anp al


malarndan dolay dl verdi." cmlesinde onlara" sz
c; Yllarca alt yerinden aynidktan sonra bir
daha admn bile atmam," cmlesinde oraya sz
c yEizlmad iin cmlelerde dolayl tmle ek
sikliinden kaynaklanan anlatm bozukluu vardr.

22.

23.

Cevap D

Parada, edebiyatla ba olmayan kiiler ve kurumlar


adna verilen niteliksiz edebiyat dllerinin br deer ifa
de etmeyecei anlatld iin rengi atm giysiler gibi
giyilemeyecek dller szyle ilgisiz kiiler ve ku
rumlar adna veHlen niteliksiz edebiyat dlleri an
latlmak istenmitir.
Cevap E

20.

Yol almalar uzaynca esnafn belediyeye tepkisi iyi


ce artmt. cmlesinde esnafn tepkisi" ad takmmda tamlayanla tamlanan arasna belediyeye sz
c girmitir.

Parada, romanlardaki betimlerin kimi zaman bir mek


n kahraman olarak ortaya koyduu kimi zaman da an
latlmak isteneni pekiliren bir ge olarak kullanld an
latlyor. Buna gre parada, Ronrtanda yer betimle
meleri, yazarn amacna uygun olarak deerlendiril
melidir. yargs anlatlmak istenmektedir.

Parada, Hikyenin bir blmnn geri dnlerle an


latlmas roman glendiriyor. cmlesinden A seene
i, "Ancak zekice kurgulanm yaptn karakterleri, durumlan, diyaloglan Inandnc. cmlesinden C seene
i, Son sayfay bitirdikten sonra uzun uzun dnd
recek bir yapt bu. cmlesinden D seenei, "Kimi tah
lil ve anlatmlann uzun tutulmas baz okurlara skc ge
lebilir. Bir de yazarn varln sk sk hissetmemiz yap
tn yumuak karn, cmlelerinden E seenei karla
bilir. Paradan yaptn "yazarn yaammdan zler ta
d" karlamaz.

Cevap B

Cevap S

Cevap E

21.

IHI

24.

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

25.

Paradaki yaamn her zaman gkkua renklerinde


olmad" szyle yaamn olumsuz yanlarnn ds
bulunduu anlatlmak istenmektedir.

2B.

gtr

Cevap C

26.

Verilen bilgiler aadaki gibi bir ema hline getirilebi


lir:

Parada, yazann yklerini basit dergilerde yaymlad


ndan sz ediliyor. Para "PeW, ? Elbette hayr. Akc), basit grnen, lbl dilinin ardnda derin, incelikli bir
edebiyat saklamaktadr. biiminde devam ettiine g
re bo braklan yere o, sradan okuyucuya hitap
eden sradan bir yazar olarak kabul edilebilir m s
z getirilmelidir.

giri

kt

Buna gre bir grevli Adan Dye, Dden Bye, B'den


Cye, Cden Eye, Eden Fye, F'den Gy geerek b
tn blmleri gezmi olur.
Cevap O

Cevap A
29.

27.

Parada, Akc, basit grnen, ltl dilinin ardnda de


rin, incelikli bir edebiyat saklamaktadr." cmlesine g*
re A ve D seenekleri, Sanatnn yklerinin ilk olarak
popler dergilerde kmas, anlatmnn ve seimlerinin
sorgulanmasna yol amtr." cmlesine gre B see
nei, Yaad aa hayranlk duyar ancak yklerin
derinterindeki nsan kavray ve modernizmin kederli
yansmalar, olan bitene hkim ldnn gstergesi
dir." cmlesine gre C seenei sylenebilir. Paraya
gre sanatnn zgn bir anlatmnn olduu sy
lenemez.
Cevap E

LSANS DENEIVIE SINAVI -1 ZMLER

Hastaneye A blmnden giren bir grevli, yukarda da


belirtildii gibi, stedii blm gezebilir. A - D - G sra
syla en az blme urayarak hastaneden kabilir ki
blmden de {F - G) k yapabilir. G blmne ura
madan (A - D - B - C - E - F yoluyla) F blmnden
kabilir. Hastaneye A blnnden giren bir grevif
Bye uramadan dier btn blmlere urayamaz.
Cevap C

30.

ema incelendiinde, hastaneye B blmnden giren


bir grevlinin D blmn gremeyecei anlalr.
Cevap D
lli

3 1.

m ve m + 1 araiiKsaylar oidugunaan m-(m + j ar

34.

pm daima ifttir, n*k + 3 ifadesi ift olur, n-k + 3 tladesi ift ise n-k arpm tek olur.

auD says 11 ne la m Douneotagne go re

a + b - 8 = 11 k => a + b = 11 k + 8
k = O iin a + b = 8 otur.
a8b ve ab8 saylannn her birinin rakamlan toplam
olan a -l - b - - 8 = 8 + 8 = 16 nn 9 ile blmnden

n*k arpm tek ise n ve k tek saydr, n ve k tek ise


n + k daima ift saydr.
Cevap D

kalan 7 olduundan
(a8b)*(ab8) arpmnn 9 ile blmnden kalan
7*7 = 49 saysnn 9 le blmnden kalan le ayn
dr, 49 un 9 ile blmnden kalan 4 olduundan

32.

(a + 1)! ___ _
+ a ~
1 ! 2 + 3+

(a + 1)1
a*{a + 1)

(a8b)*(abB) arpmnn 9 le blmnden kalan 4 bu


lunur.
Cevap C
35.

= (a + 1 )* a * ( a - l ) ! * -------------= 2 * ( a - 1)!
a*(a + 1)

(a, b) kilisi BKk(ndak (15,25} seilir ise,


15 25

Cevap D

5 25

EBOB(a, b) = EBOB{15,25)=5 0lur.

1 5 5
1
Cevap B

33.

7 n

E E -FF=1452
=>11E*11F = 1452
=> 121-E -F = 1452

36.

w
W -

3
-W

w
_

E-F = 12
E ve F rakam olmas gerektiinden
E = 2 ve F = 6 iin E + F = 8,
E = 3 ve F = 4 iin E + F = 7 olur.
E + F toplam en ok 8 bulunur.
Cevap C

IHI

a -b
(a - b ): {b - a) = -------- = - = - 1 bulunur.
ba
.( b - ^
Cevap E
LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

37.

39.

m > 0 v e ~ < 0 ^ n < 0 olur,


n
n < O ve k*n > O=> k < O olur.

_ 12 => 4^*4 = 4-3


4 X+ 1 =

2x _
2^
= Q
3
=> 2 ' = 3

Sonu olarak; k < O, n < O, m > O dr.


>

Buna gre;

< ^

A )j^> - m ( Kesin deil)

B) n > O (Yanl)

o2

-T =f-

\9 /

\3 ;

ro

----- X
= 3^

o C/5

C) k~ m > O (Yanl)

<
(O
c
(O

g
^
>
>

c/
w
O^

^
yj
Q.
ti

olun
Cevap S

' ^
> s
^ ^

Kkten
byk rkm
D) n - m > o (Yanl)
Kkten
byk km
E) ^

/ \x

(0,6)

(Kesin doru)

ra

+
Cevap E

40.

V + %/5

^ /2 T --,/7

1/2 + 1

^ ^ - 1

Vs.v^+Vs
V2 + 1
38.

x~4

= 6 = ; * x - 4 = 6 veya x -41= X= =>x = 1


veya

X = 10 in X + 2 =
X = - 2 iin
X+ 2

10 + 2 = [12
= V s + V7

ifadesinin en byk deeri 12 dir.

Cevap
h

V3 - 1

^ V 5 (*S -^

X + 2 = 1- 2 + 2 = 0

lO A M r ncKlcnjlc: orniA\/j

V7-1/3-V7

r^rkTMUJu r n

Bu toplam iin 75 ile V? nin yaklak deerleri bilinme


lidir.
Cevap D
IfllMlL

_ y3 + x ^ y - x y ^

+ (-

Bir kitap 1 lira daha ucuz olsa p -1 lira, bir kalem 5 lira

- xy^]

daha pahal olsa m + 5 lira olurdu. Bu durumda kitap


_

x^tx-y) + y ^ (y -x )

ve kalem fiyat eit olduuna gre,

x^(x + y) - y^{y + x)

p -1 = m + 5
p = m + 6 elde edilir.

(x - y)

3 kitap ve 4 kalem alan 60 lira dyor ise


(x + y)
3p + 4m = 60 olur.
3(m + 6) + 4m = 60

_ x -y
X+ y

3m + 18 + 4m = 60
7m + 18 = 60
Cevap B

7m = 42
m = 6 bulunur.
Cevap E

42.

Saylarn aritmetik ortalamas ile geometrik ortalamas


eit ise saylar birbirine eittir, (a, b) kilisinde a ile b
eit olmaldr, (a, b) kilisi C kkndaki (2,2) olabilir.

Cevap C

45.
A + 3B - C = 7

43.

- A - B + 3C = 8

taraf tarafa toplanr.

Havuzun hacmi = {25 m^)*{14 m) = 350 m^

+ 3A + B + C = 9
3A + 38 + 3C = 24 :i>A + B + C = 8 bulunur.
Cevap E

lil

Grafie gre havuz 14 metre ykseklie ulatnda ta


mamen dolmaktadr. Havuzun hacmi taban alan ile yk
sekliin arpm olduundan.
bulunur.
Cevap D

LSANS DENEME SIMAVI -1 ZMLER

46.

i says le sre ters orantldr.

48.

Bir ii;

1 ay 4 TL olsun. 5 ay 5-4 = 20 TL olur. 20 TL ile 4


kahve alnyor se 1 kahve 20:4 = 5 TL olur. ay fiyat

4 kadn ii

->

12 gnde bitiriyor se

1 kadn ii

->

x gnde bitirir.

na % 25 zam yaplr ise 1 ayn yeni fiyat


25
4 + 4 .------ = 4 + 1 = 5 TL olur.

1X = 4* 12 => X = 48 Olur.

100

Kahve fiyatna % 20 zam yaplr ise 1 kahvenin yeni fiyat 5 + 5-

Ayn ii;
8 erkek ii

4 gnde bitiriyor ise

2 erkek ii

y gnde bitirir.

20

100

= 5 + 1 = 6 TL olur.

Son durumda 10 tane kahve paras 10*6 = 60 TL ye


60:5 = 12 tane ay iilebilir.
Cevap C

2*y = 8*4 => y = 16 olur.


49.

Soruda herhangi bir n. srada 2n -1 tane boncuk di

1 kadn ve 2 erkek birlikte ayn ii z gnde bitiriyor

zildii grlebilir,

olsun.

1. srada 2 * 1 - 1 =,1 boncuk,

1 1
+ ------S'
48
16
1

12

1
Z

1 ,3
48
48

=> ------- +

1
z

48

3. srada 2-3 - 1 = 5 boncuk dizildiine gre,


12. srada 2-12 - 1 = 23 boncuk dizilir.

=> z = 12 bulunur.

Cevap E

47. lk 4 saatte 45 knr)/sa hzla 4-45 = 180 krr yol alr.


Geriye 440 - 1 8 0 = 260 km yol kalr.
280 knr) lik kalan yolu hzn 20 km/sa artrarak
260
= 4 saatte alr.
65 km/sa hzla
65
A ehrinden B ehrine toplam 4 + 4 = 8 saatte var
mtr.

Cevap C
RAM.' DFNFIWF RNAVI - 1 r.njflMl FR

2. srada 2 * 2 - 1 = 3 boncuk,

12 srann tamamnda
1 + 3 + 5 + ... + 23 = 12^ = 144 boncuk dizilir.
1. srada 1 siyah boncuk dier sralarn herbirinde 2 er
siyah boncuk dizildiine gre, 12 srann tamamnda
1 + 2*11 = 2 3 tane siyah boncuk dizilmitir.
Toplam 144 - 23 = 121 beyaz boncuk dizilmitir.
Kutland 121 beyaz boncuk, 23 siyah boncuktan
121 -2 3 = 98 fazladr.

Cevap A

ou.

ouruuci ve Kesnerj gegnaen aeponun Ka

nracanan eae engt ger uu ynaa jdu myon ao1ar iken 2012 ylnda 720 milyon dolar olduuna gre,
720 - 360 = 360 milyon dolar artmtr. Bu da %100 art

pasitesi bu kesirlerin paydalarndaki 5 ve 4nkatolan


3

20 t seilin Deponun balangta i su ile dolu oldu5


3
3
undan balangtta 20nin i olan 20* = 1 2 it su
5
5

tn gsterir.
Cevap C

bulunur.
Depodaki 12 ft suyun - i olan 12* = 3 t su ilave edi4
4
lirse depoda son durumda 12 +. 3 = 15 t su bulunur.
Depodaki bo ksm 20 - 15 = 5 t olur.
20 it tik deponun 5 t lil< ksm bo kaldndan deponun
53.

~ = bo katr.
20
4

Be ylda altn iiracatndan elde ettii toplam gelirin or


talamas:

Cevap D

360 + 463

207 -I- 150 + 720

1900

= 380

milyon dolar bulunur.


Cevap E
51.

2011 yiinda rettii altnn %30 u olan 150 miiyon do


larlk ksmn ihra etmitir.

%30u
%100

150 milyon dolar ise


X milyon d o lar___

Doru orant 30-x


X

150-100
15OQ0
30

54.

X = 500

s(A) -I- 30 = 42

=>s(A) = 12
s(AuB) = s(A) -1- s(B-A) = 12 + 12 = 24

bulunur.

Cevap B

10 li

s(A) -I- s(A') = s(E)

Cevap D
LSANS DENEME SINAVI 1 ZMLER

55.

57.

(x - y) A y K x*y ileminden birinci bileeni

U zar atldnda st yzlere gelebilecek tm durumlar

X " y = 2 ve ikinci bileeni y = 4 seelim,

6 -e-6 = 216 tanedir.

x - y = 2 :=> x - 4 = 2

st yzlere gelen saytlann toplam 6 olan

x = 6 olur.

( 1 , 1. 4),

(1, 2 , 3), { 1 , 3 ,2 ), (1, 4 , 1 ), ( 2 . 1 , 3). { 2 . 2 , 2 ) , ( 2 , 3 , 1 ),


(3,1, 2 ), (3, 2 , 1), (4,1,1) eklinde 10 durumvardr.

(x -y ) A y = x*y
2 A 4 = 6*4 = 24 bulunur.

istenen olaslk

Cevap D

10
216

5
bulunur.
108

Cevap A

58.

56,

- 3x + 2 = O (mod 6)

ABD kizkenar geninin taban atlan

{ x -2 )*(x -1 ) = 0 {mod 6)

m(ABb) = m{ADB) = 50 olur.

X - 2 = O (mod 6) veya x - 1 s o {mod 6)


X s 2 {mod 6)

ABC geninin i alan toplamndan

X = 1 (mod 6)

olduundan farkl pozitif en kk iki x deeri 1 ve 2

a = 30 olur.

olup toplamlan 3 tr.


Cevap E

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

50 + a + 80 + 20 = ISO"

Cevap

11

ou.

av.

20

[EB] izilirse, jEH] = |AH| = ]HB| olduu iin


AD 1 EB ve m(DAB) = 45 olur.

[FC] dikmesi izilirse, klid bantsndan

EAB ikizkenar dik geninden

jFC[^ = 9*16 = 144 => |FC| = 12 cm bulunur.

[EBj = |EA] = 10cm bulunur.

FBC (12-16-20) dik geninde

Buradan EFD geninin [BD] tabanna ait yksekliin

|BC| = 20 cm bulunur.

10 cm olduu grlr.

eyrek emberin yarap 12 cm olduu iin

Alan(DEF) =

X = 2 0 - 12 = 8cm oiur.

= 30 cm^ olur.
Cevap B

12 IIHl

Cevap D

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

>
<
c

talyann (C seenei) Dou Akdeniz ile Orta Douya


ynelmesi ve Habeistana saldmas Trkiye gibi di

^
^

E CO

Q-

w
^
^
'
>
'!
<

c
o

(/)
o w

3.

Melmet Akif, Said Halim Paa ve Ahmet Hamdi Akse


ki (1. II. ve tll. ncller) slamclk fikir akmnn temsilci

er Orta Dou lkelerini de endielendirmi ve bu lke


ler arasnda 8 Temmuz 1937de Sadabat Pakt imzalan

leri arasnda yer alr.

mtr.

ah II. Abdlhamit, Cemalettin Afgani ve zmirli smail

Cevap C

slamclk fikir akmnn dier temsilcileri arasnda padi


Hakk Bey yer alr.
Cevap E

c >

>>
(C sg

^to >;
J
CO W
q. Q.

Terakkiperver Cumhuriyet Frkas (D seenei), ttihat


2.

OsmanlI Devletinde Lale Devrnde (1718-1730) Avru


paya gnderilen elilerden sadece siyaset ve diplo
masi ile deil, toplumsal ve kltrel hayatla da lgilen

ve Terakki Partisine kar deil, Trkiye Cumhuriyeti


dneminde 1924 ylnda iktidardaki Cumhuriyet Halk
Frkas'na kar muhalefet amacyla kurulmutur.
Cavap D

meleri, grdkleri yenilikleri stanbul'a bildirmeleri "nln


istenmesi, smanl Devletinin Avrupadaki gelimeler
den haberdar olmak istediinin (B seenei) gsterge
sidir.

Berlin yakmlnnda Potsdanrida Mttefik devletlerden

Ulusu akmlarn aznlklar arasnda yaylmasnn nlen

olan AB, ngiltere ve SSCB arasnda 17 Temmuz-2


Austos 1945 tarihleri arasnda bir konferans toplanm

meye allmas, i ilerin e kanlmasna kar nlem


ler alnmas ve ynetim eklinin deitirilmek istenmesi
19. yzylda grlen gelimelerdir.

tr. Bu konferansta Almanya (11. ncl) ve bakenti Ber


lin drt igal blgesine aynlarak ABD, ngiltere, Fransa
ve SSCBnin ynetimine braklmtr. Avusturya (lil. n

AvrupalI devletlere stnln kabul ettirilmeye all


mas 16. yzyl gelimesidir.

cl) ve bakenti Viyana'nn drt igal blgesine aynl-

Ce^ap B

Cevap C

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

mas da karara balanmtr.

II 13

6.

Boazlarn idaresinin, bakanln! bir Trk'n yapaca


uluslararas komisyona braklmas (E seenei) 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Bar Antlamasnn hkm

Ust kademe devlet memurlarn atamak, savaa ve ba


ra onay vermek, orduya komuta etmek ve lkeyi ada
letle ynetmek (I. II. III. ve IV. ncller) Osmanl Devle-

leri arasnda yer alr.

ti'nde padiahlann grevleri arasnda yer alr.

9.

Cevap E

Padiahn dier grevleri; halk korumak, snrlar g


venlik altna almak, seterlere karak lkenin topraklarn
geniletmek ve halkn sosyo-ekonomik refahn sala-maktr.

II. Dnya Sava 1939 > 1945 yllar arasnda yaanm


tr.

Cevap E

Varlk Vergisi Kanunu (I, ncl) 11 Kasm 1942deve


Milli Korunma Kanunu (II. ncl) 18 Ocak 1940'ta sa
van getirdii ekonomik ofumsuzlukfart gidermek in
karlmtr.
Ky Enstitleri {III. ncl)17 Nisan I940ta alm olup,
eitim lanyia ilgili bir almadr.

Cevap D

8.

Eskiehir - Ktahya Savatan sonrasnda Mustafa Ke


mal Paa, Bakomutanlk Yasasnn verdii yetkiye da
yanarak Trk ordusunun ihtiyalann karlamak iin 7
- 8 Austos 1921'de Tekalifimilllye Emirleri'ni (Mill Y

10.

Nuru Osmaniye Klliyesi, Laleli Klliyesl ve Beylerbeyi

kmllkler Buyruklar) yaymlamtr Daha sonra da

Cami (I. II. ve III. ncller) barok ve rokoko sluplannn

bu emirleri uygulayabilme amacna ynelik olarak stik

zelliklerini tayan 18. yzyl Osmanl mimarisine ait

lal Mahkemeleri {II. ncl) te Milli Vergi Komisyonu (III.


ncl) faaliyete geirilmitir.

eserlerdir.

Kuvayseyyare birlikleri (I. ncl) erkez Ethem'in em

Murat Molla Ktphaneleri barok ve rokoko mimarisi

rindeki silahl birliklere verilen addr.

nin zelliklerini tayan dier eserlerdir.


Cevap D

14 lil

Doubayezit shak Paa Saray, Koca Ragp Paa ve

Cevap E
LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

11.

cnaerun, narem ve enzauegan vreKieo

h. ve t. u-

j.

MiaurK i>iulu\ lu,

ouyun ucivcMr^ uuan yayu a uy-

cller) OsmanlI Devletinde Saray indeki eitim kurum

gurlk seviyesine ulalmasnn ve an nimetlerinin Trk

lan arasnda yer alr,

toplumuna kazandnimasnn en meden ve en mutlu

Enderun: Sarayda devirmelerin eitim grd okul.

millet olarak varlmzn ykseltilmesinin (B seenei)


gerekil i zerinde durmutur.

Harem: Cariyelerin, kalfalarn sk disiplini altnda ei

Dier seeneklerde verilenler se, en medeni ve en mutJu millet olmann artlandr.

timden geirildikleri, zel yeteneklerine gre mzik, re


sim, edebiyat, rg gibi dersler aldklar ve dini bilgileri

Cevap B

rendikleri okul.
ehzadegan Mektebi: Padiahlarn erkek ocuklar
olan ehzadelerin saray ierisinde ilkrenim eitimle

14.

rini grdkler okul.

Laiklik ilkesi; hukuk kurallarnn dini esaslara dayand


rlmas ve din adamlannn ynetim ilerine kanmas
(I. ve II. ncl) durumlarna kardr. nk laiklik ilke

Cevap E

sine gre hukuk kurallar dini esaslara deil de akl ve


bilime dayandnimal, ayrca din ve devlet leri ayn ayn yrtlmelidir.
Laiklik ilkesi, vatandalarn din ve mezheplerinin ngr
d ibadetleri yapmasna (III. ncl) ise kar deildir.
nk bu ilke din, vicdan ve ibadet hrriyetini garanti
altna almtr.
12.

Cevap C

OsmanlI Devletinde, resmi dairelerde alan her se


viyedeki idari memurlarn oluturduu st seviye brok
rat zmredir. Defterdar, nianc, reislkttap ve divan
katipleri bu snfn yeleridir. zellikleri Kalemiye (C se
enei) snfna aittir.
Seyfiye snfnn yeleri arasnda sadrazam, vezirler, kaptanderya; ilmiye snfnn yeleri arasnda eyhlislam,
kazasker bulunmaktadr.
Cevap C

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

15.

Nisan 1920 ile Ekim 1923 dneminde Trkiyede ulusal


egemenlie geii salamak amacyla; 23 Nisan 1920te
TBMM'nin alm (I. ncl) ve 1 f^sm 1922'de Salta
natn kaldrlmtr. (L ncl)
Malifeliin kaldnimast ise, 3 Mart 1924''te gerekletiril
mitir. (III. ncl)
Cevap D

lil 15

16.

Adaleti temel alan hukuk anlayna sahip devletlerde


halk ynetimden memnun kalaca iin halkn devlete

18.

Trkiye ile Yunanistan arasndaki Kbns Sorunu (B see


nei) Ege Denizi'nin statsnden kaynaklanmamtr.

ball artar. (I. ncl) Halkn devlete ball artnca

Kbrs Sorunu; Dou Akdenizde yer alan Kbrs'taki

lkede isyan, kargaa vb. olmayacandan devletgc-

Rumlar, ngiliz ynetimi altndayken Aday Yunanistana

n korur ve uzun mrl olur. (II. ncl)

katma idealleri (Enosis) dorultusunda almlardr.

Trk slam devletlerinde halka ynetimde eit haklar ta

Enosisi gerekletirmek iin itk nemli isyan 1931 'de

nnmas (111. nct) durumu hibir zaman grlmemi

kmtr. II. Dnya Savandan sonra Kbns konusuna

tir. Bu durum Trk tarihinde ilkkez Trkiye Cumhuriye-

daha ok ilgi gsteren Yunanistan, 1951 'de Kbrs'n

ti'nde grlmtr.

kendisine verilmesi iin ngiltere'ye resmen bavurmu


Cevap D

tur. Bu giriimi olumsuz karlanan Yunanistan, 1954te


Kbrs Sorunu'nu Birlemi Milletlere tayarak mesele
yi uluslararas bir konu haline getirmitir. Kbrs'ta selfdeterminasyon ilkesinin uygulanmasn isteyen Yuna
nistann bu giriimini Birlemi Milletler reddetmitir. Bu
gelimeler, Trkiyenin Kbns konusunda harekete ge
mesine neden olmu ve Kbns Sorunu, Trk d politi
kasnn en nemli konularndan birisi haline gelmitir.
Cevap B

17.

Cumhuriyet Halk Frkas'nn ekonomik politikalarn ele


tirmeye balayan bu frka iindeki baz milletvekilleri ser
best piyasa ekonomisinin uygulanmasyla var olan soruniann ortadan kalkacan savunmulardr. Bu srada
1929 Dnya Ekonomik Krizi kmtr. (A seenei) Gen
Trkiye Cumhuriyeti bu krizden byk lde etkilen
mitir. 1929da Dnya Ekonomik Krizi srasnda mevcut
hkmetin uygulamalanna seenek olacak yeni gr
ler retmek, mevcut hkmeti denetlemek, halkn istek
ve grlerini yanstmak amacyla Serbest Cumhuriyet
Frkas kurulmutur, (1930)
Cevap A

1 .

n)Tat< aeveen e sovyet Husya arastnaa a van yi a ae

21.

I urKiye nn mgitere e yaaag tvusu sorunu srasn

imzalanan Brest-Litowsk Antlamasnda {A seenei)


ttifak devletleri lehine maddeler yer almtr. rnein

da takip ettii politikalar arasnda Askeri yntemlere ba


vurma (A seenei) yoktur.

bu anttama ile ttifak devletlerinden olan Osmanh Dev

Musul Sorunu srasnda Trkiye, ngiltere karsnda da

leti, 1878 Berlin Antlamas ile kaybettii Kars, Ardatan

ha gl olmak amacyla Sovyet Rusya ile yaknlam,

ve Batumu Sovyet Rusyadan geri almtr.

Sorunun zme kavuturulmas iin Milletler CemiyeCevap A

ti'ne bavurmutur. {Milletler Cemiyeti ald kararla Mu


sulu ngiliz mandas altndaki Iraka brakm, Trkiye
ise bu karar kabul etmemitir.)
Trkiye Musul Sorunu'nun zme kavuturulmas iin,
meseleyi uluslararas sorunlan bar yoluyla zmeye
alan Milletler Cemiyetine gtrmekle uzlamac bir
siyaset izlediini ve yurtta ban, dnyada ban ilkesine
uyduunu gstermitir.
Cevap A

20.

Suttan Abdlmect dnemi 1839 -1861 yllan arasn


kapsar.
1856 ylnda ilan edilen Islhat Ferman ile Gayrims
limlere devlet memuru ve il meclislerine ye olma hak
k tannmtr. (A seenei)

22

Uygurlar dneminde Maniheizm ve Budizm gibi dinieriri benimsenmesi {I. ncl) tapnaklarn yaplmasna,

lk sultani olan Galatasaray Sultanisi ve Avrupa hukuk


sistemine gre alan Nizamiye Mahkemeleri Abdla-

Yerleik hayata geilmesi (II. ncl) ehirlerin kurulma


sna ve Tanmsal faaliyetlere arlk verilmesi (II. ncl)

ziz dneminde alm. Divanhmayun II. Mahmut d


neminde kaldnim, Dyunumumiye daresi II. Abdl-

kylerle, iftliklerin kurulmasna ortam hazriamtr. Tm

hamit dneminde kurulmutur.


Cevap A
LSANS DENEME SINAVI - 1 ZMLER

bu gelimeler mimarinin gelimesi zerinde etkili ol


mutur.
Cevap B

17

23.

Narh: Devletin zaruri ihtiya maddelerinin azami sat

19. yzylda Avrupa devletlerinin Sanayi Inklabn (B


seenei) gerekletirerek fabrikalar kurmalan bu dev
letleri, kurduklan fabrikalan iletebilme amacyla enerji

fiyatlarn belirleyerek tekelci eilimleri engellemesi.

kaynaklarna sahip olma dorultusunda siyasi, diplo

Osm anlI Devletinde tekelci eilimleri engelleme a m a

26,

cyla Narh sistemi (C seenei) uygulanmtr.

matik ve askeri mcadelelere yneltmitir.

Msadere; Haksz kazan eden kiilerin malianna dev

Ayrca, kurduklan fabrikalarn ham madde ihtiyacn da

let tarafndan el konulmas.

ha kolay temin etme ve retilen rnleri daha kolay pa-

Esham: Osmanl Devletinde 1775'ten itibaren i bor

zarlayabilme amac Avrupa devletlerini nemli yol, ge

lanmada uygulanan sistem.

it ve limanlan kontrol altna alma dorultusunda siya

Mizam; Tmar sisteminin kalkmasndan sonra rn ver

si, diplomatik ve askeri mcadelelere yneltmitir.

gilerinin toplanmas iin kurulan sistem.

Cevap B

Tmar: Devlete ait baz topraklann vergi gelirlerinin me


mur ve askerlere hizmetleri karlnda braklmasyla
ortaya kan sistem.
Cevap C

24,

Gulam sistemini uygulayan Trk slam devletleri arasn

26.

Son OsmanlI Mebuslar Meclistnde siyasi partiler yok

da; Karahanl, Gazneli ve Byk Seluklu (I., II. ve III.

tu. Her milletvekili bamsz olarak meclise girmiti. By

ncller) devletleri yer alr. Gulam sistemi Osmanl Dev

le bir ortamda Milli Mcadele yanls milletvekillerinin

letinde devirme sistemi adyla uygulanmtr.

grup kurmak suretiyle birlikte hareket etmeleri Mecliste-

Cerap E

ki Milli Mcadele taraftarlarnn etkili olmasn ve Kong


re kararlarnn Mecliste kabul edilmesini salayacaktr.
(I. ve II. ncller)
Cevap O

18 ll

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

27.

>
CO
(/> ^
<
c
CD

CD

>>

CO
CO

Atatrkln tanmnda yer alan akla, bilime, mant

Kastamonu-Krede kanlan bakr deniz yoluyla Sam

a dayanan dnce ve ada uygarlk dzeyine ula

suna tanr (ulam). Karabkte ta kmrnn varl

trmay amalad iin bir adafama ideolojisi" ifa

na bal demir-elik iletmeleri (enerji kaynana ya

delerinden Atatrkln laiklik ve inklaplk (L ve II.

knlk), stanbulda nfusun fazla olmasna bal tekstil

ncl) ilkelerinin uygulanmasn zorunlu kld savunu

fabrikalan(pazarlama), Seydiehir ve evresinde boksi

labilir.

tin kanimasna bal olarak da alminyum iletmeleri

Atatrkln tanmnda devletilik (111. ncl) ilkesi

(ham maddeye yaknlk) bulunmaktadr. Aliaa petrol

nin uygulanmasn zorunlu klan bir ifade yoktur.

rafinerisi se Ky Ege'de nfusun youn, sanayinin ve

Q.

ulamn gelimesine bal olarak burada kurutmutur.

Cevap D

CO
CO

29.

Cevap A

^
> 2

^ E

<s
30.

^ I

meridyenleri arasndaki paftasna bakldnda Eskie

^I
CO
CO

Trkiye'nin S S M I" kuzey paralelleri ite 30-33 dou


hir, Konya, Kocaeli ve sparta illerinin bu alanda yer al

^
CO

d grlr. Ancak Balkesir 30 dou boylamnn bat


snda yer air.

Cevap A

28.

Dou Anadoluda ykseltinin fazla olmasna bal ola

31.

Ovalar evresine gre alakta yer alan ve akarsularn

rak yaz sresi ksa, k sresi uzundur. Bundan dolay

menderesler yaparak aktt dzlklerdir. Platolar ise

blgede vejetasyon sresi ksadr.

akarsular tarafndan derince yarlm evresine gre yk

Cevap S

sekte olan dzlklerdir.

Cevap C

LSANS DENEME SINAVI -1 ZI^LER

IHI 19

04C.

lu iiM y e iit it y

c u a iiM ic iu is ia ii la iiiiK iu a o i v e

o*c.

r x a r iiu l a a a i l u a r m y u r\a c7 i

Kuzey Afrika'daki llerden havaya karan tozlar bu

lirlerin arttn gsterir. Bu durum yal nfus orannn

ynlerden esen rzgrlar tarafndan lkemize tanmak

artmasnn bir sonucu olamaz. nk yal nfus oran

tadr. Gneydou ynnden esen samyeli ile gneyba-

nn artmas devletin salk ve sosyal bakm giderlerini

t ynnden esen lodos rzgrlar toz tanma neden

artraca iin kamu tasarruf orann drr.

olurlar.

Cevap D
Cevap A

35.

Bal retimine elverili lleri belirleyebilmek iin illerin bit


ki eitlilii ile ilgili bilgilerini dikkate almak gerekir, Ay
nca elverili olduu halde arcln youn olmad iller
de vardr. Sz edilen tabloda byle bir bilgi verilmedi
i iin bal retimine elverili olan illere ulalamaz.
Cevap E

33.

Mikro klima, dar alanda grlen ve evresindeki iklim


zelliklerinden farkl olan iklimlerdir. Yusufeiide zeytin,
dr Oyas'nda pamuk, Anamur'da muz ve Rize'de ki
vi yetitirilmesi yalnzca bulunduklan yrede bu alanla
ra has bir durumdur. Aynca mikroklimalarda yetien
rnlerin iklim seicilii fazladr.
Ergene Ovas'nda yetien ayiei ise geni alanlarda
yetitirilen bir rndr.
Cevap E

20 lil

36.

Sivas-Samsun demir yolu hattnda Sivas evresinden


karlan demirin nemli bir ksm demir yoluyla Sam
suna tanr. Buradan d deniz yoluyla Ereli ve Kara
bkteki demir-etik fabrikalanna ulatrlr.
Cevap D

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

37,

Trkiye'de yan az, buharlamann fazla olduu Kon


ya Ovas ve evresindeki topral<larda tuz ve kire oran
yksektir.

40.

Grafikte tarmsal istihdam ve tarmsal retimin GSYIH'deki pay verilmitir. Bu verilere gre, krsal kesimde yaa
yan nfusun tarmsal istihdam (tanmda alan i g
c) ve tanm rnlerinin d satmdaki pay ile ilgili yar

Cevap B

glara ulalmaz. Ancak verilen yllarda tarmsal istihda


mn (i gcnn) azalmasna karn, tarmn GSYHde
ki paytnn artmas, tarm yntemlerinin (sulama, gbre
leme, tohum slah, makineleme) gelimesiyle akla
nabilir.

Cevap A

38. Alanyada ekonomik faaliyet olarak daha ok turizm;


Edremitte tarm ve turizm; Hekimhanda madencilik;
Ayanckta ise orman rnleri n plandadr. orluda se

41.

tanm, ulam ve sanayi faaliyetlerinin tamam gelimi

Mavi Tnel projesi ile Gksu Nehrlnin sularnn Kon


ya Ovas'na tanarak ovann sulanmas amalanmtr.

tir.

Cevap A
Cevap C

42.

Trkiyede yabanc yatrmlarn ou turizm sektrne


deil sanayi, madencilik, enerji, gda sektrlerine yne
liktir.
Cevap E

39. Haritada I. yerde, Kk ve Byk ekmece glleri; III


yerde Fethiye-ldeniz, IV. yerde ukurova deltasnda
ki Akyatan Lagn bulunmaktadr. Bu gller dalga bi

43.

1940-1945 yllan arasnda nfus art hznn dmesi

riktirmesi ile olumu ky set glleridir. II. yer Kaz Da


lan'nn ky kesimi olup bu kylarda gl bulunmamakta
dr.

Trkiyenin uygulad nfus politikalarnn br sonucu

Cevap B

Cevap A

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

deil, II. Dnya Sava nedeniyle ilan edilen seferberlik


sonucu ortaya kan bir durumdur;

\i\ 21

44.

Turist bana elde edilen gelirin bilinmesi iin toplam tu

47.

Dnyann lk corafyacs olarak kabul edilen Roma d

rist says ile turizmden eide edilen toplam gelirin bilin

neminde yaam Yunan corafyac, tarihi ve filozof

mesi gerekir. Yalnzca turist saysnn art gstermesi

Strabon'dur,

bilgisi, turist bana elde edilen gelir hakknda bilgi ver

Cevap C

mez. Trkiye'ye gelen turist says istihdam orann, alt


yap atmalarn, turistik blgelerdeki nfus miktann,
ulam ve haberleme an artrr. Turist bana elde
edilen gelir, turistlerin harcamasna baldr,

Cevap A

45.

Kapari aacnn 40 metreye kadar kk salabilmesi eroz

48.

Grigoriy Petrov Beyaz Zambaklar lkesinde adl ro


mannda Finlandiyann kalknmasn konu almtr.

yonu nlemede nemli bir bitki olduunun gstergesi


dir.

Cevap A

lkemizde kebere, kedi trna, gevil, bubu ve seballah


gibi isimlerle anlmas deiik blgelerde yetitirildii
nin kantdr.

Cevap A

49.
46.

Hak; hukuk dzeninin kiilere tand yetkilere ve kii

Trkiye ve anghay birlii rgt () arasnda ku

lerin hukuk dzeni tarafndan korunan menfaatlerine de

rumsal ibirliini salayacak "diyalog ortakljt" anla

nir. Ehliyet; yetki; elverili, lyk ve yeterli olmak anlam

mas nisan 2013'te Kazakistanda imzalanmtr. Bu m

larna gelmektedir. Kiinin din ve hukuk hkmlere mu

zayla, Avrupa Birliine (AB) alternatif olup olmayaca

hatap olmaya elverili oluunu ifade etmektedir.

tartlan anghay Belisi ile birlii ynnde ilk resmi

Ariyet; dn, bor verme, bir gayrimenkulu belirli bir

adm atmtr.

sre iin cretsiz kullanma hakkdr.

Cevap D

Cevap A

50.

Parlamenter sistemde, devlet bakan olan c:unnhur-

53.

bakannn yasama sorumluluu yoktur. Ancak hk

gocuk ie Dana arasnda soyoag, ana ie eviiik (U se


enei), tanma veya hakim hkmyle kurulur. Soyba ayrca evlat edinme yoluyla da kurulur.

met, yasama organna kar sorumludur. Buna bal ola


rak Meclis, hknneti gvensizlik oyuyla drebilir,

Cevap B

Cevap D

51. Seim kanununda yaplan deiiklikler zerinden 1 yl


gemeden uygulanamaz.
Cevap E
54.

Cumhurbakan sadece anayasal deiiklikleri haik oyu


na sunabilir. Cumhurbakanna bu yetki 1961 Anayasas ile deil 1982 Anayasas ile verilmitir.
Cevap E

52. ptal: Hukuk kurallanna aykr bir ekilde yaplan lem


veya kararlann yetkili mercilerce ptal edilmesidir.
Cebr (Zorla) cra: Mahkeme ve icra yoluyla borlunun
mallarna el konularak paraya evrilmesi veya bor ko
nusu maln aynen teslim alnmasdr.
Hkmszlk: Bir hukuki ilemin kanunun emrettii e
kilde yaplmamas sonucu yapian ilemin geersiz olmasdr.

Tazminat: Hukuka aykr hi^eket edilmesi durumunda


zarar gren kiiye zararnn tazmin edilmesidir.

55. 12 Eyll 2010 tarihli referandum dzenlemesiyle Yce


Divan kararlarna kar Anayasa Mahkemeslne yeniden
inceleme bavurusu yaplabilir. Anayasa Mahkemesinin
vermi olduu dier kararlara kar yeniden inceleme
bavurusu yaplamaz.

Cevap C

Cevap S

Ceza: Bireyin kurallara uymad takdirde ilgili kurumtarn yermi o}duu meyyideye ceza denilir.

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER

23

56.

Siyasi Hak ve devler (Aktif Statl / Katlma Hak


lan) unlardr:

58.

Osman Nevres, Haan Tahsin takma adyla Hukukubeer adl gazetede yazlar yazm ve zmirde Yunanlla
ra kar ilk kurunu atmtr.

" Trk vatandal

Cevap S

" Seme seilme siyasi faaliyette bulunma hakk


Parti kurma, partilere girme ve partiden aynima
>
'(/)
i/y' ^

Siyasi partilerin uyacaklar esaslar


Kamu hizmetine girme hakk (A seenei)

3
c 0
03 C
>^
E 03

Mal bildirimi

(/)
O (/)
Q.
(/)

nm yerine getirebilecek kadar, serbeste harcayabile-

Vergi devi

3
; o
^

ekleri yeterli gelir kaynaklarna sahip olmasdr. viver-

Dileke, bilgi edinme ve Kamu Denetisine bavur

' ^
> S

siteler, Kamu Tzel Kiiliine sahip olduklar iin mali

ma hakk

zerklie sahiptir. Dier seeneklerde verilenler Devlet

(D

03
C >
03 >

Mali zerklik: Yerel ynetimlerin, merkezi ynetime muh


ta olmadan,kendilerine verilen grev ve sorumlufukla-

Vatan hizmeti

<f

59.

Cevap A

Tzel Kiilii olduu iin mali zerklie sahip deiller


dir.

Cevap E

(/) ^
Q. Q.
^
ti

57.

Dnyada gvercin ile birlikte zeytin dalt ban sembol

60.

Tzk: Kanunlarn uygulanmasn ve anlalmasn ko


laylatrmak iin Bakanlar Kurulu tarafndan kartlr. Ba

olarak kabul edilmektedir.

Cevap C

kanlar Kurulu dnda bir organ, tzk karma yetkisi


ne sahip deildir. Tzklerin yasal dayana kanunlar
dr. Kanunla dzenlenmemi bir alanda tzkle hkm
konulamaz. Tzklerin yargsal denetimini Dantay ya
par.

Cevap D

24 lil

LSANS DENEME SINAVI -1 ZMLER