You are on page 1of 2

KEM MEMBACA 1 MALAYSIA

Nama: _____________________________________
___________________________

Tarikh:

Arahan: Cari perkataan berikut dan bulatkan.

BAKUL

BEKAL

DENDA

LURAH

PARUH

RAPUH

TARIK

BALDI

BELIT

KEKAL

MAKIN

PELUH

RENDA

TEBAL

BALDU

BIJAN

KUNCI

MANDI

PUKAT

ROTAN

TELUR

BANCI

BUKAN

LAMPU

MERAH

PUTAR

SULUH

TIKUS

TILAM

SKBATU15 | Tahun 2 | 2016

KEM MEMBACA 1 MALAYSIA


Nama: _____________________________________
___________________________

Tarikh:

Arahan: Cari perkataan berikut dan warnakan.

ayam

akar

epal

ekor

emas

enam

ikan

itik

otak

obor

ular

ulat

SKBATU15 | Tahun 2 | 2016