BORANG PENYERTAAN

LIGA SUKAN UNTUK SEMUA (LSUS) TAHUN 2016 PERINGKAT KAWASAN

BOLA JARING
TARIKH

09 APRIL 2016
TEMPAT

KOMPLEKS SUKAN BUKIT KIARA, KUALA LUMPUR
1. Negeri

WP KUALA LUMPUR

2. Kawasan

SEGAMBUT

3. Nama Pasukan
4. Nama Pengurus
5. No. K/P

6. Alamat

7. No. Telefon

8. Email / Fax

Sila isi borang ini dalam satu salinan. Gunakan satu borang untuk satu jenis sukan sahaja. Sila kepilkan
salinan kad pengenalan dan kad pertukaran alamat (jika berkaitan).
* Borang Penyertaan boleh difotostat.

9. Senarai Pemain
BIL

NAMA PEMAIN (HURUF BESAR)

NO. KAD
PENGENALAN

UMUR
PADA
01/01/16

ALAMAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. Bersama ini dikepilkan yuran RM .................................................
11. Tarikh Tutup Penyertaan pada : 08.04.2016
12. Kejohanan ini akan diadakan secara format liga. Jika ada sebarang perubahan akan
ditetapkan oleh pihak jawatankuasa teknikal yang dilantik untuk kejohanan ini.
13. Dengan ini saya/kami bersetuju untuk menyertai LSUS seperti yang tersebut diatas dan
saya/kami bersetuju untuk mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak penganjur dan
saya/kami juga dengan ini bersetuju untuk tidak mengambil apa-apa tindakan atau tuntutan
sekiranya terjadi sesuatu atau kemalangan dan kecederaan yang melibatkan saya/kami samaada
sebelum, semasa ataupun selepas saya/kami mengikuti LSUS ini. Segala kecederaan,
kemalangan atau kehilangan adalah tanggungjawab saya/kami sendiri.

.......................................................
(Tandatangan Pengurus Pasukan)

SYARAT-SYARAT AM PENYERTAAN
1.

PENYERTAAN
Pemain atau pasukan yang telah mengambil bahagian dalam Liga Sukan Untuk Semua 2016 di
kawasan Parlimen WP Kuala Lumpur yang lain dan telah menjadi JOHAN & NAIB JOHAN tidak
dibenarkan sama sekali untuk mengambil bahagian.

2.

STATUS PEMAIN
Setiap pasukan TIDAK DIBENARKAN mendaftar nama pemain
diperingkat Negara/Negeri/Sukma sama sekali. Sekiranya pihak
mendapati ada pasukan yang mendaftarkan pemain terbabit, maka
dibenarkan menyertai pertandingan dan jika pasukan ini bermain,
dibatalkan.

yang pernah bermain
urusetia pertandingan
pasukan tersebut tidak
maka permainan akan

3.

BANTAHAN
Bantahan daripada mana-mana pasukan perlu disertakan wang tunai RM500.00 beserta buktibukti yang kukuh seperti keratan akhbar, surat pengesahan daripada persatuan sukan yang
berkenaan, bukti bergambar atau dokumen-dokumen lain yang boleh mengukuhkan bantahan
yang dibuat. Borang bantahan boleh didapati di meja urusetia pada hari pertandingan. Bantahan
hanya sah/boleh dikemukakan dalam tempoh 15 minit selepas tamat perlawanan yang berkaitan.

4.

PERTUKARAN NAMA PEMAIN
Senarai nama pemain yang telah dihantar ke Jawatankuasa Penganjur tidak dibenarkan
ditukarkan kepada pemain lain sehingga hari cabutan undi kecuali dengan budi bicara
Jawatankuasa Kejohanan berdasarkan dokumen sokongan yang disertakan bagi menyokong
permohonan pertukaran nama pemain.

5.

BAYARAN
Bayaran penyertaan adalah sebanyak RM50.00 sahaja . Bayaran penyertaan tidak akan
dikembalikan sekiranya pasukan yang berkenaan menarik diri samada sebelum atau semasa
kejohanan.

6.

BORANG PENYERTAAN
Borang penyertaan boleh difax, namun pengesahan penyertaan hanya akan disahkan setelah
yuran penyertaan dibuat.

7.

HADIAH
Hadiah pertandingan adalah seperti berikut :JOHAN :RM700.00 NAIB JOHAN :RM400.00

KETIGA & KEEMPAT :RM300.00

8.

TEMPAT PELAKSANAAN
Tempat pelaksanaan diadakan ditentukan oleh pihak penganjur dan lokasi akan dimaklumkan
kepada semua pengurus pasukan yang mengambil bahagian

9.

UNDANG-UNDANG PERMAINAN
Undang-undang pemainan adalah mengikut undang-undang sedia ada yang diiktiraf oleh
persatuan sukan iaitu undang-undang antarabangsa ( IFNA ) yang berkenaan. Walau
bagaimanapun terdapat beberapa perubahan teknikal yang akan dibuat mengikut kesesuaian
masa dan tempat pertandingan. Masa bermain 7-1-7 dan masa kecederaan adalah 2 minit.

10.

MAKLUMAT LANJUT Sebarang maklumat lanjut mengenai kejohanan ini sila hubungi :

11.

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EN. FAIDZ OTHMAN
PN ZAHARAH

TEKNIKAL / PELAKSANA
KETUA PENGADIL

012-2317027
012 333 4673

Segala keputusan urusetia adalah muktamad. Segala surat menyurat tidak akan dilayan.