You are on page 1of 77

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

1.0

Pendahuluan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010
menyentuh tentang pembangunan modal insan, adalah aset
yang

dapat

disuntik

nilai

tambahnya,

ditingkatkan

nilai

inteleknya serta diperkaya modal budayanya.


Setiap mayarakat yang berfungsi dengan baik mempunyai satu
jaringan sistem-sistem dan peraturan yang mengawal segala
aktiviti yang berlangsung. Sistem-sistem dan peraturan itu saling
melengkapi dan keakraban yang wujud membolehkan segala
aktiviti yang berlangsung dalam masyarakat itu berjalan dengan
efisien, iaitu pada tahap gangguan yang minimum kepada para
anggotanya.
Disiplin adalah satu bentuk kawalan sosial bagi mewujudkan
suasana yang tenteram dan teratur baik dalam masyarakat
mahupun

di

sekolah.

Kebanyakan

perbuatan

melanggar

peraturan yang dilakukan oleh murid adalah akibat sifat semula


jadi manusia dan dilakukan secara spontan dan bukan berniat
atau terancang. Walaupun kesalahan-kesalahan seumpama ini
biasanya berlaku secara kecil-kecilan sahaja, hal ini perlu diberi
perhatian

yang

sewajarnya

oleh

pihak

sekolah

dengan

menangani sejak awal lagi dan tidak dibiarkan berlarutan.


1.1

Unit Disiplin
Displin

adalah

satu

elemen

yang

penting

didalam

menentukan ketertibaan sesuatu sistem. Displin adalah satu


aspek yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu displin
hendaklah diberi perhatian berat oleh semua pihak samada
disekolah atau diluar sekolah. Sehubungan dengan itu, guruguru, para pelajar dan ibubapa harus memainkan peranan dalam
membina disiplin yang mantap di sekolah agar proses pengajaran
dan

pembelaran

akan

lebih

licin

dan

lancar.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

Adalah menjadi harapan bagi unit disiplin Sekolah Menengah


Teknik Tawau untuk melahirkan generasi yang cemerlang bukan
setakat akademiknya tetapi juga membina akhlak dan sahsiah
diri yang sempurna mengikut acuan budaya timur yang luhur
dengan budi bahasa yang tinggi.
1.2

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


MISI
Melestarikan Pendidikan yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
OBJEKTIF

Mencegah pelajar-pelajar yang bersalah dari mengulangi


kesalahan mereka

Mencegah pelajar-pelajar yang merbahaya atau bersalah dari


mempengaruhi pelajar-pelajar lain

Setiap kesalahan yang terbukti dan sabit kesalahannya akan


mendapat hukuman yang setimpal

Untuk memperbaiki tingkah laku pelajar-pelajar yang bersalah


DEFINISI DISIPLIN

Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran


Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan disiplin sebagai :
"Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi
undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan
kerelaan sendiri. Disiplin juga bermakna kesanggupan seorang itu
bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan,
menghgormati hak individu lain.Kesanggupan mengamalkan tingkah
laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

Kesanggupan hormat-menghormati di antara satu sama lain dan


mempunyai semangat tolong-menolong. Kesanggupan membaiki
keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup
berkhidmat kepada masyarakat"

MATLAMAT DISIPLIN
Disiplin akan melahirkan individu yang dapat memimpin diri sendiri
dalam hidupnya pada masa hadapan. disiplin diri bagi setiap individu
adalah mustahak dalam usaha mewujudkan satu masyarakat Malaysia
yang bertatasusila, bersatu padu , demokratik, adil, liberal dan
progresif. disiplin juga akan melahirkan individu yang kreatif,
mempunyai jati diri yang tinggi dan sentiasa memelihara harga diri
dalam masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan.
MATLAMAT DISIPLIN
1. Melahirkan insan yang berakhlak mulia demi kesempurnaan
masyarakat
2. Mewujudkan sifat hormat-menghormati di antara satu sama lain
dan mempunyai semangat setiakawan serta kekitaan
3. Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, tahu menjaga harga
diri dan menjadi warganegara yang baik
4. Memberi layanan dan hak yang sama rata kepada pelajar
5. Membantu pengetua dan guru-guru menjaga keharmonian,
ketenteraman dan kelicinan pentadbiran sekolah
6. Menegaskan bahawa mereka yang bersalah akan menerima
hukuman yang setimpal dengan kesalahanya

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


OBJEKTIF HUKUMAN
1. Mencegah pelajar yang bersalah mengulangi kesalahan mereka
2. Mencegah pelajar yang merbahaya atau bersalah daripada
mempengaruhi pelajar lain
3. Memberi ingatan kepada pelajar lain supaya tidak melakukan
kesalahan
4. Setiap kesalahan yanng terbukti dan sabit kesalahannya akan
mendapat hukuman yang setimpal
5. Memperbaiki tingkahlaku pelajar yang bermasalah

2.0

Jawatankuasa Cakna Disiplin


Pengerusi

Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Setiausaha I
Setiausaha II

:
:

Pn. Aloha Khana bt Ahmad


Pengetua
:
Pn. Zalehasemah bt Ahmad
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pn. Maheran bt Roni
Penolong Kanan Pentadbiran
Pn. Norizan bt Idris
Penolong Kanan Kokurikulum
En. Zamri bin Talib
En. Che Soh bin Kasim

Unit Badan Pengawas


Ketua
: Pn.
Ahli
: Pn.
: Pn.
Pn.

Khadzijah bt Che ismail


Wan Nor Sabirah bt Wan Ali
Roslina bt Mustapa
Siti Fatimah bt Jaafar
En. Abdul Aziz bin Mohamed
En. Zamri bin Md Nor
Pn Norizan bt Amin
Pn Hjh Salmah bt Abdullah
Pn Hjh Nurziha bt mustaffa
Pn. Siti Fatimah bt Jaafar

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

Pn. Wan Maznah bt Yusuff


Unit Tatatertib, Pakaian Dan Kekemasan Diri:
Ketua
: Pn. Hjh Hazura bt Wan Husain
Ahli
: En. Wan Zulaimi bt Wan Yusof
: Pn. Che Rosilawati bt Mat Hussin
Pn. Asini bt Che Hussin
En. Jalaluddin b. Mahmood
En. Ismail bin Yusuff
En. Mohd Nuri bin Mustafa
Pn. Rossliza bt Mat Zain
Pn. Aida bt Jaafar
En. Hisham bin Mohamed
Pn. Normalawati bt Mustapha
Pn. Mimi Kartini bt Kadir
Cik Arniza bt Abdullah
Pn. Khadzijah bt Che ismail

Unit Kehadiran dan Perhubungan


Ketua
: Pn. Norfaridah bt Dunglah
Ahli
: En. Mohd Nuri bin Mustafa
Pn. Chong pei Pei
En. Hasnan bin Yusoff
Pn. Roslina bt Yusoff
Pn. Che Rosilawati bt Mat Hussin
Pn. Noorul Aini bt Mahmood
Pn. Sabariah bt Muhammad
Pn Hjh. Norelani bt Idris
Pn. Wan Nor Sabirah bt Wan Ali
Unit PPDa
Ketua
Ahli

:
:
:

Pn. Mastura bt mahmud


En. Mohd Aminuddin bin Abu Bakar
Pn. Nur Raihan bt Mahd Razan
Pn.Hjh. Norelani bt Idris
Pn. Wan Maznah bt Yusuff

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

2.1 : CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA CAKNA DISIPLIN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

2.2
a.

Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Cakna Disiplin

Merangka aturan dan peraturan sekolah sebagaimana


dikehendaki oleh Pengetua.
b.
Membantu Pengetua dalam menguatkuasakan peraturan
sekolah.
c.
Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah
d.
Mencadangkan pelantikan pengawas-pengawas sekolah.
e.
Bertindak
sebagai
Setiausaha
kepada
Jawatankuasa
Penasihat Hal Ehwal
Murid.
f.
Merekodkan segala kesalahan / hukuman / denda yang
dikenakan ke atas
murid.
g.
Bekerjasama dan sentiasa berhubung rapat dengan
kaunselor-kaunselor
untuk membantu serta menyelesaikan
masalah murid.
h.
Bekerjasama dengan guru-guru bertugas mingguan / harian
dan Lembaga
Pengawas Sekolah untuk maksud kawalan
murid-murid pada hari perhimpunan dan majlis-majlis yang
diadakan oleh pihak sekolah.
i.
Membantu Pengetua dalam mengadakan perbincangan
dengan ibi bapa atau penjaga murid yang bermasalah.
j.
Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi oleh
Lembaga Pengawas
Sekolah serta merujuk kepada Pengetua
jika perlu.
k.
Bekerjasama dengan mana-mana pihak yang boleh
membantu menyelesaikan masalah murid.
l.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua
dari semasa ke semasa.
m.
Badan Pengawas:

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

3.0

Mencadangkan majlis pelantikan pengawas-pengawas


sekolah.
Merangka program-program yang dapat menambah
keyakinan diri pengawas seperti public speaking.
Mencadangkan kursus kepimpinan serta kursus-kursus
yang boleh meningkatkan penampilan diri dan imej
pengawas.
Merangka satu senarai pengawas untuk maksud
kawalan murid pada hari-hari persekolahan, hari
perhimpunan dan majlis-majlis yang diadakan oleh
pihak sekolah.
Merangkan aturan dan peraturan serta etika badan
pengawas.
Memastikan dasiplin serta sahsiah pengawas sentiasa
berkualiti.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

Takwim Pengurusan Disiplin 2016


Tarikh

Hari

6 Jan

Ahad

Aktiviti

Taklimat Disiplin semasa


perhimpunan

Gempur sahsiah diri

Tindakan
PK HEM
Semua AJK
Disiplin &
Guru Bertugas
Mingguan

13 Jan

20 Feb

Isnin

Ahad

Mesyuarat AJK Disiplin Kali

Semua AJK

Pertama/2016

Disiplin

Minggu Disiplin (Februari)

Semua AJK
Disiplin/

Gempur sahsiah diri

Kaunselor

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

Ceramah Disipilin 1: Hala Tuju


Remaja Masa Kini
Ceramah Disipilin 2:
Pencegahan Jenayah &
Vandalisme
21 Feb

Isnin

Perasmian Bulan Disiplin

Pelancaran Program

AJK Khas

Sekolahku Rumahku

Pelancaran Program Jom


Masuk Kelas

Majlis Pelantikan Pengawas

15,16
dan 17

Selasa

Kursus Kepimpinan Pengawas

SU Pengawas

Kursus Kepimpinan Ketua

SU Penyelaras

Feb
26 Feb
11 Mac

18 Mac

Selasa

Isnin

Isnin

21Mac

Khamis

18

Khamis

13 Jun

18 Julai

Rabu
Isnin

Tingkatan
In-house-training bacaan doa
dan pengucapan awam
Mesyuarat AJK Disiplin
Bil.2/2016
Mesyuarat JK Perhimpunan
Bil. 2/2016
Mesyuarat AJK Disiplin
Bil.3/2016
Pameran & Ceramah Anti

Tingkatan
Semua guru
pengawas
SU Disiplin
SU
Perhimpunan
SU Disiplin
Kaunselor

Dadah
Mesyuarat AJK Disiplin

SU Disiplin

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

10

Bil.4/2016
09 Sept

20 Okt

04 Nov

Khamis

Sabtu

Ahad

Mesyuarat JK Perhimpunan

SU

Bil.2/20156

Perhimpunan

Majlis Silaturahim Badan

SU Pengawas

Pengawas
Mesyuarat AJK Disiplin
Bil.5/2016

3.1 Carta Gant Pengurusan Disiplin Murid


2016

SU Disiplin

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

11

Carta Aliran Pengurusan Disiplin

Maklumat daripada murid/Pengawas


Maklumat daripada guru-guru

Maklumat daripada

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

12

Maklumat daripada guru-guru,


murid-murid dan Pengawas

Rekod pengakuan murid (secara


lisan dan bertulis)

Kesalaha
n ringan

Nasihat /
amaran

Dimaklumkan kepada
penjaga
(surat/telefon)

Kesalaha
n serius

4.0

Tindakan
tegas

Penjaga dijemput ke
sekolah
(perbincangan dan
membuat perjanjian
Pelajar membuat
perjanjian
dihadapan penjaga
(isi surat perjanjian)

Pihak Pengurusan, Kaunselor atau


Guru Tingkatan akan ke rumah murid
berkenaan jika tiada reaksi daripada

Murid dikaunselingkan bersama ibu


bapa, penjaga

Murid-murid di hantar ke kem


motivasi / bina semangat

KPI Unit Hem

ANALISIS SWOT HAL EHWAL MURID


KEKUATAN ( S )

KELEMAHAN ( W )

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

13

S1 Mendapat sokongan mantap daripada pengurusan


tertinggi sekolah.

W1 60% guru kurang kemahiran dan


pengetahuan dalam pengurusan sub-unit HEM.

S2 1 orang guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK


SM) yang menjadi fasilitator pada peringkat negeri.

W2 10% murid tidak hadir ke sekolah.


W3 Murid baru dari sekolah lain membawa
budaya negatif ke sekolah.

S3 GBKSM dan guru disiplin yang komited.


S4 Hubungan dan kerjasama yang baik dalam
kalangan warga sekolah.

W4 5% murid melanggar peraturan sekolah.


W5 20% pemimpin murid yang kurang cekap
menjalankan tugas.

S5 95% murid yang mematuhi peraturan sekolah.


S6 JK HEM menunjukkan komitmen yang tinggi
dalam pengurusan sub-unit HEM.
S7 80% pemimpin murid cekap menjalankan tugas.
PELUANG ( O )

ANCAMAN ( T )

O1 Sokongan daripada pemimpin rakyat dan


masyarakat setempat.

T1 Pengaruh negatif dari luar lebih menarik


minat murid.

O2 Peruntukan kewangan dari PIBG.

T2 Ibu bapa kurang memberi galakan.

O3 Khidmat dari pakar luar.

T3 banyak peluang pekerjaan sampingan di


sekitar sekolah.

O4. Hubungan baik dengan sekolah berhampiran.


O5. Pekerja swasta yang komited.

T4 Tahap sosio-ekonomi keluarga rendah dan


keluarga bermasalah.

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/TOWS MATRIKS


KEKUATAN (S)

KELEMAHAN(W)

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O)
O1 Sokongan daripada pemimpin
rakyat dan masyarakat setempat.
O2 Peruntukan kewangan dari
PIBG.
O3 Khidmat dari pakar luar.
O4. Hubungan baik dengan sekolah
berhampiran.
O5. Pekerja swasta yang komited
ANCAMAN (T)
T1 Pengaruh negatif dari luar lebih
menarik minat murid.
T2 Ibu bapa kurang memberi
galakan.
T3 banyak peluang pekerjaan
sampingan di sekitar sekolah.
T4 Tahap sosio-ekonomi keluarga
rendah dan keluarga bermasalah.

S1 Mendapat sokongan mantap


daripada pengurusan tertinggi
sekolah.
S2 1 orang guru Bimbingan dan
Kaunseling (GBK SM) yang
menjadi fasilitator pada peringkat
negeri.
S3 GBKSM dan guru disiplin yang
komited.
S4 Hubungan dan kerjasama
yang baik dalam kalangan warga
sekolah.
S5 95% murid yang mematuhi
peraturan sekolah.
S6 JK HEM menunjukkan
komitmen yang tinggi dalam
pengurusan sub-unit HEM.
S7 80% pemimpin murid cekap
menjalankan tugas.
S-O
Melaksanakan program
perkongsian kepakaran dengan
kerjasama khidmat pakar luar.

S-T
Meningkatkan pengamalan budaya
positif di sekolah.

1. SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

14
W1 60% guru kurang
kemahiran dan pengetahuan
dalam pengurusan sub-unit
HEM.
W2 10% murid tidak hadir ke
sekolah.
W3 Murid baru dari sekolah
lain membawa budaya
negatif ke sekolah.
W4 5% murid melanggar
peraturan sekolah.
W5 20% pemimpin murid
yang kurang cekap
menjalankan tugas..

W-O
Memantapkan jati diri dan
kepimpinan pemimpin murid
dengan menggunakan
kepakaran pihak sekolah dan
khidmat pakar luar.

W-T
Memperkasa
motivasi
dan
keibubapaan.

program
kemahiran

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


ASPEK/JENIS STRATEGI

STRATEGI-STRATEGI
DIJANA

SO
Menggunakan kekuatan dan peluang
yang
ada
bagi
meningkatkan
kemenjadian murid.

15
YANG

TELAH

Melaksanakan program perkongsian


kepakaran dengan kerjasama khidmat pakar
luar.
(Strategi 3)

WO
Menggunakan peluang yang ada untuk
mengatasi kelemahan yang ada.

Memantapkan jati diri dan kepimpinan murid


dengan menggunakan kepakaran pihak
sekolah dan khidmat pakar luar.
(Strategi 4 )

ST
Menggunakan kekuatan yang ada untuk
mengurangkan ancaman

Meningkatkan pengamalan budaya positif di


sekolah.
(Strategi 2)

WT
Mengurangkan
kelemahan
mengatasi ancaman.

Memperkasakan program
kemahiran keibubapaan .

dan

(Strategi 1)

motivasi

dan

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

16

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

17

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

18

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

19

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

20

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

21

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

22

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

5.0

Penyelesaian Kes Salah Laku Di Peringkat Sekolah

23

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

24

1. Menerima aduan salah laku melalui;


a. telefon
b. surat / akhbar
c. secara lisan
d. Blog : http://blogcaknadisiplin.blogspot.com/
2. Pastikan kebenaran aduan tersebut.
a. Adakan siasatan ringkas.
b. Jika aduan boleh disabit, teruskan dengan langkah
selanjutnya.
3. Beri sebab (to show case)
a. Murid

diberitahu

secara

terang

dan

nyata

tentang

tuduhan / dakwaan terhadapnya.


b. Beri peluang kepada murid untuk membela diri.
c. Beri peluang kepada murid untuk mengadakan saksi.
4. Membuat rayuan.
a. Jika keterangan yang diberikan oleh murid jelas dan
memuaskan, dia dibebaskan daripada tuduhan.
b. Jika tidak (atau murid mengaku salah) Pengetua bersama
Lembaga Disiplin hendaklah membuat keputusan terhadap
hukuman yang hendak dikenakan.
5. Kaunseling.
a. Program kaunseling dilakukan setelah murid melalui proses
tindakan kaunseling

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

6.0

25

Sifat-Sifat Kepada Tindakan Buang Sekolah


1. Berulang-ulang
2. Mencederakan
3. Merosakkan
4. Niat tidak baik
5. Tidak bermoral.

7.0

Program Peningkatan Disiplin Murid

7.2

Program Umum
7.2.1 Peti Cadangan

Sebuah Peti Cadangan ditempatkan di luar Bilik Cakna


Disiplin

untuk

mendapatkan

cadangan-cadangan

dan

komen-komen daripada guru-guru, kakitangan, ibu bapa


serta murid-murid.
7.2.2

Buku Rekod Disiplin Pelajar


Semua pelajar SMK. Kemumin akan dibekalkan dengan

buku rekod
Disiplin Pelajar, Setiap kesalahan pelajar akan direkodkan di
dalam buku

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

26

rekod disiplin pelajar, beserta dengan mata kesalahan yang


dikumpulkan
oleh pelajar yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah
7.2.3 Sistem Fail Disiplin Murid

Unit Cakna Disiplin menyediakan satu sistem fail untuk


merekod
dan memfailkan semua kes salah laku disiplin muridmurid.
A.

Fail Individu
Mengandungi:
semua rekod salah laku disiplin
semua laporan salah laku disiplin setiap
murid daripada guru-guru / ibu bapa / rakanrakan
.Salinan semua surat-surat yang berkaitan
salah laku, ketidakhadiran murid ke sekolah,
perjanjian berkelakuan baik atau tindakantindakan disiplin yang telah diambil.

B.

Kes Salah Laku


Mengandungi rekod salah laku disiplin semua
murid.

C.

Kes Tidak Hadir Sekolah


Mengandungi salinan surat-surat makluman
kepada
ibu
bapa
/
penjaga
tentang
ketidakhadiran murid ke sekolah.

D.

Tindakan Gantung Persekolahan


Mengandungi salinan surat-surat makluman
kepada ibu bapa / penjaga tentang keputusan
penggantungan persekolahan murid.

E.

Tindakan Buang Sekolah

7.2.4 Program Bulan Disiplin

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

27

Bulan Januari diisytiharkan sebagai Bulan Disiplin.


Antara pengisian yang dicadangkan ialah:
a.
b.

Solat Hajat & Majlis Pelancaran


Pertandingan Melukis Poster
c. Ceramah dan Pemeran Kesihatan berkaitan
merokok, penyakit kelamin & Aids
d. Ceramah dan pameran oleh pihak Penjara
Pengkalan Chepa
e. Majlis Pelantikan Pengawas
f. Kursus Kepimpinan Pengawas
g. Ceramah Pencegahan Jenayah oleh pihak Polis
DiRaja Malaysia.
h. Ceramah Motivasi oleh Biro Tata Negara

9.2 Program mengikut Unit


9.2.1 Unit Badan Pengawas

Carta Organisasi
PENGERUSI
PN. ALOHA KHANA BT AHMAD
( Pengetua )

TIMBALAN PENGERUSI
Pen. Kanan Hal Ehwal Murid
PN. ZALEHASEMAH BT AHMAD
NAIB PENGERUSI I
PN. MAHIRAN BT RONI
Pen Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI II

PN. NORIZAN BT IDRIS


Pen Kanan Ko-Kurikulum

SETIAUSAHA
Pn. Khadzijah bt Che ismail

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

AJK
Pn. Wan Nor Sabirah bt Wan
Ali
Pn. Roslina bt Mustapa
Pn. Siti Fatimah bt Jaafar
Abdul Aziz bin Mohamed
En. Zamri bin Md Nor
Pn Norizan bt Amin
Pn Hjh Salmah bt Abdullah
Pn Hjh Nurziha bt mustaffa
Pn. Siti Fatimah bt Jaafar
Pn. Wan Maznah bt Yusuff

Carta Organisasi Badan Pengawas

Pn. Aloha Khana bt Ahmad


Pengetua

Muhd. Aqil Syahmi b. Zamri

28

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

29

Perancangan Aktiviti
BI

PROGRAM

OBJEKTIF

PELAKSANAAN

L
1.

Pelantikan
AJK Guru

Guru-guru yang
dilantik dapat
membantu Ketua Unit
Badan Pengawas

Surat Pelantikan ditandatangani


oleh Pengetua

2.

Mesyuarat
AJK kali
Pertama

Pengawas dapat
mengetahui jawatan
dan tugas masingmasing

1. Mengedarkan surat panggilan


mesyuarat sehari sebelumnya.

Pengawas akan lebih


berkeyakinan untuk
menjalankan tugas
kelak.

1. Menjemput perasmi dari luar


sekolah.

3.

Majlis
Pelantikan
Pengawas

2. Pengetua dan PK HEM


dijemput untuk hadir.

2. Pemeriksaan barisan para


pengawas oleh perasmi.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

30
3. Penyampaian Sijil Pelantikan
kepada semua pengawas
tahun 2011

4.

5.

Kursus
Kepimpinan
Pengawas

Lawatan
Sambil
Belajar

BI
L
6.

PROGRAM
Kursus
Dalaman
Pengawas
a.

Dapat melahirkan
pengawas yang lebih
berketampilan ,
mempunyai jati diri
yang kuat dan
mempunyai tahap
disiplin yang tinggi
1. Murid dapat
pengalaman dan
ilmu pengetahuan
daripada
persekitaran luar
2. Murid dapat input
yang berguna dari
pengalaman
melawat tempat
orang

OBJEKTIF
Murid mempunyai
keyakinan diri dan
lebih berani untuk
tampil berucap di
hadapan ramai

2. Tentatif tempat : Kandis


,Bachok
3. Aktiviti: Ceramah / motivasi
oleh penceramah dalam / luar
sekolah, bengkel dan aktiviti
Lasak
1. Lawatan dalam negeri
Kelantan: Muzium Negeri,
Muzium Diraja, Projek Diraja di
Taman Tengku Anis.
2. Lawatan di luar negeri
Kelantan:
Tentatif tempat Terengganu

PELAKSANAAN
1. Kursus satu hari.
2. Teks Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris
3. Dibantu oleh Jabatan Bahasa

Pengucap
an Awam
b. Bacaan
Doa /
Pengguna
an PA
System

1. Dilaksanakan di luar sekolah.

1. Murid dapat
membaca doa
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.

1. Kursus satu hari


2. Dibantu oleh ustaz/ustazah
dan guru-guru yang mahir
dalam bidang tersebut.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

31

2. Murid dapat
membantu guru
sekiranya
diperlukan untuk
mengendalikan
peralatan PA
System
c.
Ketrampil
an &
Sahsiah
Diri

1. Pengawas dapat
didedahkan
dengan gaya
penampilan diri
yang baik .
2. Pengawas dapat
dibentuk menjadi
insan yang
mempunyai
keperibadian yang
baik.

7.

BI
L
8.

Program
Santai Minda

PROGRAM
Temuduga
dan
Pemilihan
Calon
Pengawas
2016

Pengawas dapat
merehat dan
melapangkan fikiran
untuk lebih bersedia
menghadapi
peperiksaan sekolah /
awam.

OBJEKTIF
1. Untuk memilih
bakal Pengawas
yang lebih
berkualiti bagi
tahun 2016
2. Persediaan
uniform
pengawas.

1. Kursus satu hari


2. Dibantu oleh Panitia
Kemahiran Hidup
3. Dijemput penceramah dari
luar

1. Bertempat di luar sekolah.


2. Tentatif tempat : Resort /
chalet di tepi pantai

PELAKSANAAN
1. Temuduga oleh Pengetua, PK
HEM dan guru unit pengawas.
2. Pemilihan calon yang layak
akan diberitahu kepada murid.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


9.

Majlis
Silaturrahim

10 Pelantikan
. Pengawas
baru 2016

32

Memberi
penghargaan kepada
pengawas atas tugas
dan tanggungjawab
yang telah
dilaksanakan.

1. Pengawas akan mengatur /


mengurus jamuan mereka
sendiri.

Murid dapat bersedia


untuk menjalankan
tanggungjawab
sebagai seorang
pengawas.

Surat pelantikan akan dihantar


kepada ibu/bapa/penjaga murid.

2. Majlis akan dibantu oleh guruguru.

9.2.2 Unit Tatatertib, Pakaian Dan Kekemasan Diri


BI

AKTIVITI

OBJEKTIF

PELAKSANAAN

L
Rupa Diri Terbaik

Memberi

AJK menyampaikan ucapan di

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


1

33

ingatan

perhimpunan pada awal dan

terhadap

akhir tahun untuk memberi

semua murid

maklumat kepada murid

tentang cara

tentang etika berpakaian murid.

berpakaian
yang
sepatutnya .
Cakna Penampilan
2

Memastikan

Selepas perhimpunan harian,

murid

AJK dengan dibantu oleh guru-

mematuhi

guru lain membuat

etika

pemeriksaan sebelum murid

berpakaian ke

naik ke kelas.

sekolah.
Laporan AJK di

Menyampaikan AJK akan ditetapkan jadual

perhimpunan

laporan

untuk menyampaikan laporan

tentang

dan sebarang teguran tentang

kekemasan diri penampilan diri murid.


murid di
perhimpunan
sekolah.

Ceramah Kesedaran

Memberi

Unit ini bekerjasama dengan

Jati diri Seorang

kesedaran

guru kaunseling dan Panitia

Murid

kepada murid

Pendidikan Agama Islam

tentang cara

menjemput penceramah luar

berpakaian,

untuk memberi kesedaran

kebersihan

kepada murid.

dan
kekemasan diri
mengikut
landas-landas

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

34

agama.

Gempur Sahsiah Diri

Memastikan

AJK bekerjasama dengan guru-

murid tidak

guru dan pengawas-pengawas

membawa

untuk membuat pemeriksaan

barang yang

mengejut dari kelas ke kelas.

tidak
sepatutnya
dibawa ke
sekolah.

Personaliti Terpuji

Melihat tahap

Murid-murid perempuan

kekemasan diri diarahkan ke musalla untuk


murid

dipantau kekemasan diri.

perempuan

Lawatan Penanda

Mengetahui

AJK membuat lawatan ke

Aras

cara dan

sekolah terpilih untuk melihat

langkah

langkah yang telah dilakukan

kawalan oleh

oleh guru disiplin bagi

guru-guru

menjamin kekemasan diri murid

disiplin

pada tahap yang


membanggakan.

Majlis Silaturahim

Menghargai

Unit ini bergabung dengan unit-

sumbangan

unit disiplin yang lain untuk

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


para guru

35
mengadakan jamuan.

9.2.3

Unit Kehadiran Dan Perhubungan

BI

AKTIVITI

OBJEKTIF

PELAKSANAAN

1.

Program
Sekolahku
Rumahku

1. Untuk
meningkatkan
peratus kehadiran
murid ke sekolah.
2. Untuk
meningkatkan
tahap kebersihan
dan keceriaan
sekolah.
3. Untuk
meningkatkan
rasa sayang
kepada sekolah
(self belonging)

1.

Buku Rekod
Kehadiran:
Memastikan ia sentiasa
dikemaskini setiap hari
sebelum jam 9.00 pagi hari
oleh Ketua Tingkatan /
Penolong Ketua Tingkatan.
2.
Buku Kehadiran Lewat:
Memastikan murid-murid
yang hadir lewat direkod
oleh Pengawas bertugas
setiap hari.
3. Mengambil tindakan yang
sesuai dan segera kepada
murid-murid yang hadir
lewat, ponteng sekolah dan
tidak hadir sekolah.
Tindakan ke atas murid
yang tidak hadir sekolah:
a.
Tidak Hadir
Berturut-Turut:
i.
Hantar / beri surat
Amaran Pertama pada
hari ke-3.
ii.
Hantar / beri surat
Amaran Kedua pada
hari ke-7 selepas
Amaran Pertama
iii.
Hantar / beri surat
Buang Sekolah 14 hari
selepas Amaran

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

36
Terakhir

Program Jom
Masuk Kelas

1. Memastikan
Langkah-langkah yang akan
murid-murid suka
dilaksanakan ialah;
berada di dalam
Kad Keluar Kelas
kelas.
Dua Kad
2. Mengurangkan kes
Kebenara
salah laku disiplin
n Keluar
terutama-nya
Kelas
ponteng kelas,
dibekalka
merokok dan
n kepada
vandalisme
setiap
tingkatan
untuk
murid
lelaki dan
perempua
n.

Warna
Kad
kebenaran
Keluar
Kelas
adalah
berbeza
mengikut
tingkatan.

Hanya
seorang
murid
lelaki dan
seorang
murid
perempua
n
dibenarka
n keluar
kelas
pada
satu-satu
masa.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

37

Murid
tidak
dibenarka
n berada
di luar
kelas
tanpa Kad
Kebenara
n Keluar
Kelas.

2. Buku Rekod Kawalan


Kelas.
a. Buku Rekod Kawalan
Kelas dibekalkan kepada
setiap kelas pada bulan
setiap.
b. Buku Rekod Kawalan
Kelas digunakan untuk
mengesan pergerakan
murid di dalam kelas.
c. Guru-guru mesti
mencatatkan nama
murid-murid yang tidak
hadir atau ponteng kelas
setiap waktu mengajar.
3. Guru-guru Bertugas
Semasa Rehat.
a. Semua guru lelaki diberi
tugas mengawasi
tempat-tempat tertentu
semasa murid-murid
rehat iaitu dari jam
10.30 pagi 11.30
pagi.Ini bertujuan
mengurangkan kes
salah laku disiplin
terutamanya merokok
dan vandalisme

Lawatan
Sambil Belajar

Untuk memberi
pendedahan kepada
murid yang
bermasalah disiplin.

1. Akan diadakan pada bulan


Mei.
2. Lawatan ke Hospital USM

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

8.0

38

Penutup

Bagi melahirkan sekolah yang berjaya, budaya sekolah atau iklim


sekolah yang baik perlu diwujudkan. Budaya sekolah adalah
berkait rapat dengan disiplin sekolah. Jika budaya sekolah baik,
maka wujudlah disiplin yang baik, dengan zero defect dalam
semua aktiviti pendidikan, iaitu tiada masalah P & P, tiada
konflik, tiada pelanggaran disiplin, tiada masalah keceriaan
sekolah dan sebagainya.

Semoga perancangan yang dibuat dalam mengelola programprogram pengukuhan disiplin dapat dilaksanakan dengan jayanya
bagi

memenuhi

penghasilan

matlamat

yang

sekolah

menghasilkan

sebagai

generasi

sebuah
yang

kilang

seimbang

daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana


yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Negara.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

39

LAMPIRAN
Lampiran A:

KUASA MENGGUBAL DAN MENJALANKAN HUKUMAN

Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin, Kota Bharu,


Kelantan

telah

PERATURAN

diperuntukkan

SEKOLAH

kuasa

UNTUK

menggubal

MURID-MURID

PERATURAN(DISIPLIN

DI

SEKOLAH) berdasarkan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 9/1975


yang dinyatakan dengan jelas bahawa:

Tiap-tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturanperaturan di sekolah-sekolah masing-masing secara


bertulis. Peraturan-peraturan itu hendaklah mempunyai
maksud yang jelas dan tiap-tiap murid mestilah
mengetahuinya.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

40

Dan kuasa menjalankan hukuman yang disediakan dalam


PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959,
dibawah ORDINAN PELAJARAN 1957. PERATURAN 5 ada
dinyatakan dengan jelas bahawa:
l

(1) Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan muridmurid, Guru Besar / Pengetua hendaklah mempunyai
kuasa menjalankan hukuman-hukuman di sekolah
yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat:
Dengan syarat:
a. Hukuman
dera
kepada
perempuan adalah dilarang; dan

murid-murid

b. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh


seseorang guru atau lain-lain kakitangan
sekolah adalah dihadkan kepada merotan yang
ringan di tapak tangan ataupun di punggung
yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah
dijalankan hanya oleh Guru Besar ataupun
dengan kuasa nyata yang diberikan olehnya
dalam hal yang tertentu.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

41

Lampiran B:

PROSEDUR PENGENDALIAN KES

BERAT

Lembaga
Tatatertib
Sekolah

SEDERHANA

Lembaga
Disiplin
Sekolah

RINGAN

Guru Disiplin /
mana-mana
guru berkenaan

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

42

Terima Aduan

Buat Siasatan

Dapatkan bukti

Buat Laporan

Ambil Tindakan

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

43

PERINGATAN

Semua murid adalah tertakluk di bawah peraturan sekolah.

Setiap kesalahan yang diambil tindakan ke atas murid akan


dimaklumkan kepada ibu bapa / penjaga dan kaunselor sekolah.

Setiap murid yang bersalah akan diwujudkan Fail Disiplin


merekod kes-kes salahlaku dengan terperinci.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

44

Lampiran C:

JENIS KESALAHAN DAN HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN


MENGIKUT JENIS KESALAHAN (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2003)

BIL

JENIS KESALAHAN

JENIS HUKUMAN

.
1.

Kesalahan Berat

Rotan di punggung dengan dilapik


pakaian dengan menggunakan rotan
ringan (maksimum 3 kali sebatan)

2.

Kesalahan Sederhana

Rotan di tapak tangan dengan


menggunakan rotan ringan (maksimum 3
kali sebatan)

3.

Kesalahan Ringan

Diberi Amaran dan sesi kaunseling

* KESALAHAN BERAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.


Menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit
dalam kegiatan dadah.
Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan
tembakau.
Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras
atau sebarang benda yang memabukkan/mengkhayalkan.
Menyebabkan/melakukan pergaduhan atau kekerasan.
Melawan, mengancam, memukul, mengugut atau mencederakan
guru/pengawas murid.
Biadab terhadap guru/pengawas/murid.
Memeras ugut guru/pengawas/murid.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

45

9. Membawa/menggunakan senjata atau alat berbahaya.


10. Melakukan buli ((pelancoan), penderaan atau paksaan terhadap
murid lain.
11. Mencuri, merompak, memecah masuk dan menceroboh kawasan
larangan.
12. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.
13. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan
rencana, majalah atau rakaman dan multimedia terlarang.
14. Membabitkan diri dalam kumpulan haram.
15. Mencabul kehormatan guru/murid.
16. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii.
17. Melacur/menjadi bohsia/bohjan/pondan.
18. Bersekududukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak
bermoral.
19. Mengintai murid lelaki/perempuan.
20. Menulis
atau
mengeluarkan
kenyataan
akhbar
yang
mencemarkan.
21. Merosakkan harta benda sekolah/guru.
22. Membawa atau menggunakan bahan letupan.
23. Menulis/melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan
perbuatan lucah.
24. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram
atau merusuh.
25. Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan-bahan
multimedia.
26. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan
atau mengganggu pengajaran dan pembelajaran/peperiksaan atau
ujian.
27. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang
bertentangan dengan masyarakat Malaysia.
28. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa
kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan
Kementerian Pendidikan Malaysia.
29. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30
hari atau berkala (tidak berturut-turut) selama 60 hari selama 1
tahun sesi persekolahan.
30. Mengganggu/menjejaskan kuasa Guru Besar/Pengetua atau guru
yang menjalankan tugas.
31. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa
kebenaran.
32. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan
bahan lucah.
33. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat.
34. Melakukan hubungan yang dicurigai.
35. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori
ini.
** KESALAHAN SEDERHANA

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

46

1.
2.

Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali.


Menyalahgunakan/menggunakan
peralatan/sumber
bekalan
elektrik sekolah tanpa kebenaran.
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian
peperiksaan.
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.
6. Tidak menghormati lagu-lagu/bendera/jata sekolah, negeri dan
kebangsaan.
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/skin head atau berwarna.
8. Menconteng pada harta benda sekolah.
9. Memakai barang kemas keterlaluan, seperti menindik telinga dan
memakai subang berlebihan pada satu cuping telinga.
10. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.
*** KESALAHAN RINGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Menyimpan misai, janggut atau jambang.


Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.
Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang.
Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik
darjah dan sekolah tanpa kebenaran.
Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.
Berada di kantin pada waktu persekolahan (kecuali waktu rehat)
tanpa kebenaran.
Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah
tanpa kebenaran.
Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa
kebenaran.
Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/bengkel/bilik khas.
Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam.
Memasuki bilik khas tanpa kebenaran.
Makan dan minum di bilik darjah.
Melakukan pembaziran air/elektrik.
Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap.
Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran (tidak membawa
buku, tidak membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan
lain-lain).
Datang lewat ke sekolah.
Lewat bergerak ke perhimpunan/bengkel/makmal.
Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain.
Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah.
Berjalan-jalan tanpa kebenaran.
Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.
Mengganggu kawasan.
Mengganggu guru.
Lewat masuk kelas.
Mengotorkan kelas.
Tidak duduk setempat.

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


27. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

47

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

48

Lampiran D:
CARTA ALIR PROSEDUR TINDAKAN SALAHLAKU RINGAN

Mula

Menerima aduan

Siasatan

Pertimbangan kes

Nasihat / amaran /
tindakan spontan

Makluman kepada
ibubapa/penjaga
(untuk kes berulang)

Rekod / Fail

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

49

Tamat

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

50

Lampiran E:
PROSES KERJA PROSEDUR TINDAKAN SALAHLAKU RINGAN
BIL

JAWATAN

1.

Pengetua

PROSES KERJA
1
21.1

Menerima laporan kes

31.2

Menjatuhkan hukuman

41.3

Menandatangani surat

laporan kepada
ibubapa/penjaga
51.4

Merujuk murid kepada

kaunselor
2.

Penolong
Kanan

12.1

Melaksanakan tugas

Pengetua

Pentadbira
n
3.

Penolong

Semasa ketiadaan Pengetua


13.1

Menerima laporan kes

23.2

Menjalankan siasatan

33.3

Memberi laporan

Kanan Hal
Ehwal
Murid

kepada pengetua
43.4

Memaklumkan kepada

ibubapa / penjaga
53.5

Merekodkan kes

CATATAN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


4.

Setiausaha

1
24.1

Menjalankan siasatan

34.2

Membantu Penolong

Kanan Hal Ehwal Murid


menyediakan laporan
44.3

Melaksanakan nasihat /

amaran / tindakan spontan


54.4

Menerima laporan

untuk difail / direkodkan

5.

Guru

Disiplin
25.1

Menjalankan siasatan

35.2

Membantu Penolong

Kanan Hal Ehwal Murid


menyediakan laporan
45.3

Melaksanakan

nasihat/amaran / tindakan
spontan
55.4

Menerima laporan

untuk difail / direkodkan

6.

Kaunselor
6.1 Sesi Kaunseling

51

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


7.

Guru

52

Tingkatan
27.1

Mengawasi

perkembangan tingkahlaku
murid
3

Lampiran F:
CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN SALAHLAKU SEDERHANA
Mula

Menerima aduan

Siasatan

Menyediakan laporan

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

53

Pertimbangan kes

Tidak
Ya
Hukuman dan makluman
kepada ibubapa/penjaga
( jika perlu )
Tamat
Sesi kaunseling / nasihat

Rekod / fail

Tamat
Lampiran G:
PROSES KERJA PROSEDUR TINDAKAN SALAHKLAKU SEDERHANA
BIL

JAWATAN

1.

Pengetua

PROSES KERJA
1.1 Menerima laporan kes untuk
dipertimbangkan
1.2 Menjalankan hukuman
1.3 Menandatangani surat laporan dan
hukuman ibubapa/penjaga
1.4 Merujuk murid berkenaan kepada
Kaunselor

2.

Penolong
Kanan
Pentadbiran

2.1 Melaksanakan tugas Pengetua


semasa ketiadaan Pengetua

CATATAN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


3.

4.

Penolong
Kanan Hal
Ehwal Murid

3.1
3.2
3.3
3.4

Menerima laporan kes


Menjalankan siasatan
Memberi laporan kepada pengetua
Menyediakan surat laporan dan
hukuman kepada ibu bapa /
penjaga
13.6
Merekodkan kes

Setiausaha
4.1 Menjalankan siasatan
4.2 Membantu Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid menyediakan laporan
4.3 Melaksanakan amaran dan nasihat
4.4 Menerima laporan untuk difail /
direkodkan

5.

Guru Disiplin
5.1 Menjalankan siasatan
5.2 Membantu Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid menyediakan laporan
5.3 Melaksanakan amaran dan nasihat
5.4 Menerima laporan untuk difail /
direkodkan

6.

Kaunselor
6.1 Sesi Kaunseling

7.

Guru
Tingkatan

7.1 Mengawasi perkembangan


tingkahlaku murid

54

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

55

Lampiran H:
CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN SALAHLAKU BERAT
Mula

Menerima laporan kes


bertulis/aduan
Siasatan oleh Guru Disiplin
- Setiausaha sediakan
laporan dan pengakuan
bertulis daripada murid
dan saksi-saksi
- Pengetua/HEM menerima
laporan
Mesyuarat Lembaga Disiplin
Perakuan dari murid/bela diri
Pertimbangan keputusan kes
oleh Lembaga Disiplin
Tidak
Ya
Melaksanakan hukuman
1. Buang sekolah
2. Gantung Sekolah
Tamat
A

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

56

Lampiran I:
CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN GANTUNG SEKOLAH
A

Memaklumkan dan
memanggil ibubapa/penjaga
Murid tamat tempoh gantung
sekolah dan menandatangani
surat perjanjian
Sesi kaunseling berterusan
Pemantauan

Rekod / fail
Tamat

Lampiran J:

56

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

57

PROSER KERJA PROSEDUR TINDAKAN SALAHLAKU BERAT


BIL

JAWATAN

1.

Pengetua

PROSES KERJA

CATATAN

1.1 Mempengerusikan mesyuarat


Lembaga Disiplin
1.2 Menandatangani surat dan
menjatuhkan hukuman
1.3 Melaksanakan hukuman
2.

3.

4.

5.

Penolong
Kanan
Pentadbiran
Penolong
Kanan Hal
Ehwal Murid

Setiausaha
Disiplin

2.1 Melaksanakan tugas Pengetua


semasa ketiadaan Pengetua
2.2 Menjadi Ahli Lembaga Disiplin
3.1 Menyediakan garis panduan
tindakan
3.2 Membuat siasatan kes
3.3 Membacakan tuduhan kes
3.4 Memaklumkan kepada ibubapa/
penjaga
3.5 Menyediakan laporan dari semasa
ke semasa untuk dihantar kepada
ibubapa / penjaga / PIBG / JPN / KPM
4.1 Mengumpulkan dokumen dan
bahan bukti
4.2 Menjalankan siasatan
4.3 Memanggil mesyuarat Lembaga
Disiplin
4.4 Mencatatkan minit mesyuarat
4.5 Merekod / Memfail
4.6 Menghubungi ibubapa/penjaga Atas
Arahan Pengetua
4.7 Membantu Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid menyediakan laporan

Kaunselor
5.1 Sesi kaunseling yang berterusan
5.2 Merekodkan sesi kaunseling
5.3 Melaporkan kepada Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid dan
Pengetua
5.4 Memberi wajaran terhadap kes
semasa mesyuarat Lembaga

57

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

58

Disiplin (jika perlu)


Lampiran K:
CARTA ALIR PELAKSANAAN HUKUMAN ROTAN

Mula
Keputusan hukum rotan dibacakan
kepada murid oleh Pengetua/wakil
yang diberi kuasa
Murid faham dan menerima
hukuman
Tangguh

Kesihatan murid
Tidak sihat
Ya sihat
-

Hukuman merotan dijalankan di


hadapan dua orang guru
sebagai saksi
- Rotan dipunggung yang berlapik
atau
di tapak tangan
- Merotan di bilik tertutup
Rekod / Fail
- Tandatangan murid
- Tandatangan saksi
- Tandatangan pelaksana
hukuman
Tamat

58

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

59

Lampiran L:
PROSES KERJA PELAKSANAAN HUKUMAN ROTAN
BIL
1.

JAWATAN
Pengetua

PROSES KERJA
1.1 Membaca kesalahan dan
hukuman rotan kepada
murid
1.2 Melaksanakan hukuman
rotan
1.3 Menandatangani rekod
pelaksanaan hukuman
dalam Buku Rekod
Salahlaku / Masalah
Disiplin

2.

3.

Penolong
Kanan
Pentadbiran

2.1 Melaksanakan tugastugas Pengetua semasa


ketiadaan Pengetua

Guru Disiplin
3.1 Merekodkan pelaksanaan
hukuman rotan dalam
Buku Rekod Salahlaku /
Masalah Disiplin

4.

Saksi ( Dua
oarang
guru )

4.1 Saksi pelaksana hukuman


4.2 Menandatangani rekod
sebagai saksi
pelaksanaan hukuman
dalam Buku Rekod
Salahlaku / Masalah
Disiplin

59

CATATAN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

60

Lampiran M:
CARTA ALIR PROSEDUR MENGGUBAL PERATURAN SEKOLAH
Mula
Mesyuarat Jawatankuasa
penggubal peraturan sekolah
Mengumpul surat pekeliling
ikhtisas dan surat siaran KPM
dan JPN
Meneliti dan menyemak surat
pekeliling ikhtisas dan surat
siaran KPM dan JPN
Menyediakan garis panduan
peraturan sekolah
Menyediakan draf peraturan
sekolah

Mesyuarat, semakan dan


membuat keputusan
Makluman kepada PIBG
Tidak
Ya
Permohonan kelulusan
Pendaftaran Sekolah di JPN
Tidak
Lulus
Semakan akhir untuk
percetakan
Mencetak buku peraturan
Mengedarkan buku peraturan
kepada semua murid
Tamat

60

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

61

Lampiran N:
PROSES KERJA PENGUBALAN PERATURAN SEKOLAH
BIL

JAWATAN

1.

Pengetua

PROSES KERJA
1.1 Mempengerusikan
mesyuarat Jawatankuasa
Peraturan Sekolah
1.2 Mendapatkan surat-surat
pekeliling ikhtisas dan
surat siaran KPM dan JPN
untuk rujukan
1.3 Meneliti dan menyemak
surat-surat pekeliling
ikhtisas dan surat siaran
KPM dan JPN
1.4 Meluluskan penggubalan
peraturan sekolah
diperingkat sekolah
1.5 Memanjangkan draf
peraturan-peraturan
sekolah ke Pendaftar
Sekolah JPN untuk
kelulusan

2.

Penolong
Kanan Hal
Ehwal Murid

2.1 Mempengerusikan
mesyuarat Jawatankuasa
Peraturan Sekolah
semasa ketiadaan
Pengetua
2.2 Mencadangkan nama ahli
Jawatankuasa kepada
Pengetua
2.3 Membantu memdapatkan
surat-surat pekeliling
ikhtisas dan surat siaran
KPM dan JPN untuk
rujukan.
2.4 Meneliti dan menyemak
surat-surat pekeliling
ikhtisas dan surat siaran
KPM dan JPN untuk
panduan dan rujukan
2.5 Menyediakan garis
61

CATATAN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

62

panduan peraturan
sekolah
2.6 Menyediakan darf
peraturan sekolah untuk
semakan
2.7 Menguruskan percetakan
buku peraturan
2.8 Mengedarkan buku
peraturan sekolah kepada
para murid

BIL

JAWATAN

3.

Setiausaha
Disiplin

4.

Ahli
Jawatankuas
a

PROSES KERJA
3.1 Memanggil mesyuarat
Jawatankuasa Peraturan
Sekolah
3.2 Mencatatkan minit
mesyuarat
3.3 Mengumpul semua suratsurat pekeliling ikhtisas
dan siaran KPM dan JPN
untuk rujukan
3.4 Membantu Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid
menyediakan garis
panduan peraturan
sekolah
3.5 Membantu Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid
menyediakan draf
peraturan sekolah
3.6 Mendapatkan kebenaran
Pengetua untuk mencetak
buku peraturan sekolah
kepada murid
3.7 Mengedarkan buku
peraturan sekolah kepada
murid
4.1 Menyemak dan meneliti
surat-surat pekeliling
ikhtisas dan siaran KPM
dan JPN untuk rujukan
4.2 Membantu menyediakan
draf peraturan sekolah
62

CATATAN

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

63

4.3 Membantu mengedarkan


buku peraturan sekolah
kepada semua murid

Lampiran O:

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN


Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912
Faks: 09-7713910
Emel: smkemumin@hotmail.com
Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/01(
)
Tarikh
:
Ke majlis,
___________________________
___________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH *AMARAN
PERTAMA/KEDUA
NAMA MURID:___________________________________________________
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
anak/anak jagaan tuan/puan yang bernama _________________________
dari tingkatan ________________ telah tidak hadir ke sekolah dari
_______________ hingga _____________________ (________ hari)
2.
Tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah bersama anak/anak
jagaan tuan/puan berjumpa dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
pada _______________ jam ___________ untuk berbincang.
3.
Mengikuti peraturan sekolah, anak/anak jagaan tuan/puan boleh
dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya tuan/puan tidak berjumpa
dengan pihak sekolah dengan sebab-sebab yang munasabah dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
63

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

64

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.
s.k. - Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan
- Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu
- Guru Tingkatan
- Fail.
Lampiran P:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912 Faks: 09-7713910
smkemumin@hotmail.com

Emel:

Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/02(
)
Tarikh
:
Ke majlis
__________________________
__________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH *AMARAN
TERAKHIR
NAMA MURID:______________________________________________
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
anak/anak jagaan tuan/puan yang bernama _________________________
dari tingkatan ________________ telah tidak hadir ke sekolah dari
_______________ hingga _____________________ (________ hari)
2.
Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat
berikut:
2.1 SMKK/04/004/001/01(
) bertarikh:
2.2 SMKK/04/004/001/01(
) bertarikh:

64

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

65

3.
Tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah bersama anak/anak
jagaan tuan/puan berjumpa dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
pada __________ jam ___________ untuk berbincang.
4.
Mengikuti peraturan sekolah, anak/anak jagaan tuan/puan boleh
dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya tuan/puan tidak berjumpa
dengan pihak sekolah dengan sebab-sebab yang munasabah dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.
s.k.

1. Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan


2. Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu
3. Guru Tingkatan

65

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

66

Lampiran Q:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912
Faks: 09-7713910
Emel: smkemumin@hotmail.com
Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/03(
)
Tarikh
:
Ke majlis,
________________________
________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN SALAHLAKU MURID *AMARAN PERTAMA /
KEDUA
NAMA MURID: __________________________________________
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
anak/anak
jagaan
tuan/puan
yang
bernama
________________________________________ dari tingkatan ________________
telah melakukan kesalahan sebagaimana berikut:
________________________________________________________________________
66

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

67

________________________________________________________________________
2.
Tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah bersama anak/anak
jagaan tuan/puan berjumpa dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
pada _______________ jam ___________ untuk berbincang.
4.
Mengikuti peraturan sekolah, anak/anak jagaan tuan/puan boleh
dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya tuan/puan tidak berjumpa
dengan pihak sekolah dengan sebab-sebab yang munasabah dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.
s.k.

1. Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan


2. Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu
3. Guru Tingkatan

67

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

68

Lampiran R:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912
Faks: 09-7713910
Emel: smkemumin@hotmail.com
Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/04(
)
Tarikh
:
Ke majlis,
__________________________
__________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN SALAHLAKU MURID *AMARAN TERAKHIR
NAMA MURID: ____________________________________
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
anak/anak
jagaan
tuan/puan
yang
bernama
________________________________________ dari tingkatan ________________
telah melakukan kesalahan sebagaimana berikut:
68

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

69

2.
Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat
berikut:
2.1 SMKK/04/004/001/03(
) bertarikh:
2.2 SMKK/04/004/001/03(
) bertarikh:
3.
Tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah bersama anak/anak
jagaan tuan/puan berjumpa dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
pada _______________ jam ___________ untuk berbincang.
4.
Mengikuti peraturan sekolah, anak/anak jagaan tuan/puan boleh
dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya tuan/puan tidak berjumpa
dengan pihak sekolah dengan sebab-sebab yang munasabah dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.
s.k.

1. Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan


2. Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu
3. Guru Tingkatan

69

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

70

Lampiran S:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912
Faks: 09-7713910
Emel: smkemumin@hotmail.com
Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/04(
)
Tarikh
:
Ke majlis,
__________________________
__________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN SALAHLAKU MURID *AMARAN TERAKHIR
NAMA MURID:
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
anak/anak
jagaan
tuan/puan
yang
bernama
________________________________________ dari tingkatan ________________
telah melakukan kesalahan sebagaimana berikut:
70

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

71

2.
Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat
berikut:
2.1 SMKK/04/004/001/03(
) bertarikh:
2.2 SMKK/04/004/001/03(
) bertarikh:
3.
Tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah bersama anak/anak
jagaan tuan/puan berjumpa dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
pada _______________ jam ___________ untuk berbincang.
4.
Mengikuti peraturan sekolah, anak/anak jagaan tuan/puan boleh
dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya tuan/puan tidak berjumpa
dengan pihak sekolah dengan sebab-sebab yang munasabah dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.
s.k.

1.
2.
3.
4.

Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan


Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu
Guru Tingkatan
Fail.

71

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

72

Lampiran T:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912 Faks: 09-7713910
smkemumin@hotmail.com

Emel:

Rujukan kami :
SMKK/04/004/001/05(
)
Tarikh
:
Ke majlis
_________________________
Tuan,
PEMBERITAHUAN HUKUMAN GANTUNG PERSEKOLAHAN
NAMA MURID: _________________________________
Adalah saya dengan hormatnya diarah memaklumkan bahawa
Lembaga Disiplin SMK Kemumin yang bermesyuarat pada _____________
telah memutuskan bahawa anak/anak jagaan tuan/puan yang bernama
__________________________ dari tingkatan ____________ telah dihukum
GANTUNG PERSEKOLAHAN kerana telah disabit kesalahan-kesalahan
berikut di bawah peraturan disiplin SMK Kemumin;
72

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

73

Tarikh
Kes salah laku
___________ _____________________
2. Hukuman ini berkuatkuasa dari ___ haribulan ________ hingga ___
haribulan _______ iaitu selama ________________ hari.
3. Anak/anak jagaan tuan/puan dikehendaki mematuhi syarat-syarat
berikut dalam masa menjalani hukuman ini:
3.1
Mesti sentiasa berada di rumah kecuali atas sebab-sebab
yang munasabah,
3.2
tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah tanpa
kebenaran pihak berkuasa sekolah,
3.3
bapa /penjaga hendaklah membuat surat rayuan kepada
pihak sekolah untuk bersekolah semula tidak lewat dari satu
minggu dari tarikh tamat hukuman itu
4. Tuan/puan diingatkan bahawa melanggar salah satu atau semua
syarat di atas adalah melakukan kesalahan yang boleh menyebabkan
rayuan tuan/puan tidak dapat dipertimbangkan dan seterusnya anak
jagaan tuan/puan diberhentikan sekolah.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
t. t.
En. Abdul Halim bin Zakaria
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin
Kota Bharu, Kelantan.

s.k.

Pengarah Jabatan Pelajaran Kelantan

Pejabat Pelajaran Daerah Kota Bharu

73

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

Lampiran U:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN,
Jalan Raja Perempuan Zainab II,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7713912 Faks: 09-7713910
REKOD SALAHLAKU MURID
Tarikh
Nama
Tingkatan
No. Kad Pengenalan
No. Surat Beranak
Nama
Ibu/Bapa/Penjaga
Pekerjaan
Ibu/Bapa/Penjaga
Alamat Rumah
No. Telefon
74

74

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016


Biasiswa

Tidak

75
Ya

Nyatakan:

Pengakuan

Tandatangan Murid:

SAKSI:
Tandatangan:
____________________________________

________________________

Nama:
____________________________________

Tarikh: __________________ No. KP:


__________

_________________ Tingkatan:

UNIT CAKNA DISIPLIN


Tandatangan:
___________________
Guru:__________________________________
Tarikh:
___________________

75

Nama

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

76

Lampiran V:
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMUMIN
Jalan Raja Perempuan Zainab II, 16100 Kota Bharu,
Kelantan
Tel: 09-7713912 Faks: 09-7713910
Rujukan kami:
SMKK/04/04/001(
)
Tarikh:
Ke majlis,
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin,
16100 Kota Bharu, Kelantan
Tuan,
PERJANJIAN MENGENAI MURID-MURID YANG TIDAK AKAN
MELAKUKAN
KESALAHAN YANG MELANGGAR PANDUAN TATACARA DISIPLIN
SEKOLAH
Merujuk kepada perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa saya
_________________________ pelajar Tingkatan __________ Tahun _______
dan No. Kad Pengenalan _______________ berjanji dengan pihak
Pengetua Sekolah (melalui Unit Cakna Disiplin) yang bermula dari
tarikh surat ini, saya tidak akan melakukan sebarang jenis kesalahan
yang melanggar Peraturan Tatacara Disiplin Sekolah.
76

Manual Pengurusan Cakna Disiplin 2016

2.

Saya sedar jika saya melanggar perjanjian ini, saya akan:


Digantung persekolahan,
Diberhentikan persekolahan
Lain-lain tindakan: ..............................................................
Sekian, terima kasih
Yang benar,
Tandatangan murid:___________________________________
Nama Murid: ___________________________________
Saksi:
Tandatangan:___________________________________
Nama: _________________________________________
Hubungan: _____________________________________
Tandatangan Ketua Unit Cakna Disiplin
Tandatangan guru:_______________________ Nama guru:
_________________________

77

77